Nieuwsbrief. Huilende baby s of visionaire aanpak in strijd kinderarmoede? Caritas Catholica Vlaanderen vzw

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbrief. Huilende baby s of visionaire aanpak in strijd kinderarmoede? Caritas Catholica Vlaanderen vzw"

Transcriptie

1 Nieuwsbrief Caritas Catholica Vlaanderen vzw Afgiftekantoor Brussel 4 P4A9097 Nummer 82 januari februari 2015 Kort tweemaandelijks bericht van Caritas Catholica Vlaanderen vzw Huilende baby s of visionaire aanpak in strijd kinderarmoede?

2 Inhoudstafel Editoriaal p. 03 vasten p. 04 Caritas Wereldwijd p. 06 armoede p. 08 solidariteit p. 14 Gezondheid & welzijn p. 18 Kerk & samenleving p. 24 identiteit & pastoraal p. 25 Nieuwsbrief Caritas Catholica Vlaanderen vzw Tweemaandelijks tijdschrift verspreid bij bestuurders en directieleden van aangesloten instellingen. Alles wat in dit blad te lezen staat, mag overgenomen worden, mits vermelding van de bron. Verschijnt Tweemaandelijks tijdschrift Oplage 2330 exemplaren Verantwoordelijke uitgever Dominic Verhoeven, Directeur Maatschappelijke zetel Caritas Vlaanderen vzw: Liefdadigheidstraat Brussel Redactie & administratie Caritas Vlaanderen vzw Liefdadigheidstraat Brussel T F Grafisch ontwerp & druk Licap cvba Guimardstraat Brussel T

3 p. 03 Edito TERREUR OM DE HOEK: JE SUIS BAKHTILY! Terreuraanslagen zijn terug van nooit weggeweest, ook bij ons. De aanslag op het Joods museum in Brussel lag weliswaar nog vers in het geheugen, maar naar Londen en Madrid was het al wat dieper graven, en de moord op Theo Van Gogh was stilaan iets voor de betere quiz-kandidaat. Tot in Parijs quasi de volledige redactie van het satirische blad Charlie Hebdo wordt uitgemoord. Net als enkele politieagenten overigens, en een aantal klanten van een joodse supermarkt. De klopjacht die er op volgt, is life op televisie te zien. Frankrijk is in het hart van de laicité getroffen. Emoties laaien hoog op, en plots is iedereen Charlie. Enkele dagen later verdringen politici zich in Parijs om op te eerste rij mee te stappen in een mars voor de vrijheid van meningsuiting en tegen de terreur. Al snel verglijdt de discusssie naar wie wel, en wie niet mag opstappen. Marine Le Pen liever niet, Netanyahu en Erdogan dan weer wel. Sarkozy kan ook, maar alleen vanop de tweede rij. Politieke recuperatie en publieke emotie gaan vaak samen. Bijna terzelfdertijd worden in Nigeria 1500 mensen uitgemoord door Boko Haram. Jammer genoeg lagen er geen landingspistes in de buurt, zodat de politici niet ter plekke hun mars van Parijs konden herhalen Een week later verscheen Charlie Hebdo opnieuw met de profeet Mohammed op de cover, en werd het plots ongemakkelijk schuifelen. Zonder al te veel nuances leek het er op alsof tachtig staatshoofden waren opgestapt om het recht te claimen om de profeet en daarmee het geloof van anderhalf miljard moslims te ridiculiseren In onze westerse cultuur met z n scheiding tussen kerk en staat moet dit kunnen, en is het zelfs bon ton om met politiek en geloof te lachen. In een geglobaliseerde context waarin de wereld een dorp is geworden, nemen we dan maar even gemakkelijk aan dat dat voor iedereen en overal moet gelden. Omwille van de politieke correctheid wordt er aan voorbijgegaan dat die visie niet overal gedeeld wordt. Overigens: in Thailand en Japan lach je best ook niet met de koning of de keizer. En ook in onze contreien blijven er trouwens taboes overeind: enkele weken later stond het land in rep en roer omdat supporters (?) van Standard een tifo ontrolden met een onthoofde overgelopen Anderlecht-speler op. De kranten schreeuwden moord en brand en de voetbalbond kondigde sancties aan. Dit kon namelijk m.i. overigens terecht - niet door de beugel Alleen, waar zit het verschil? Voor een goed begrip: geen enkele politieke moord kan worden gerechtvaardigd. Maar het ridiculiseren van het geloof van anderhalf miljard mensen verheffen tot icoon van de vrije meningsuiting brengt een beter begrip tussen bevolkingsgroepen allicht niet dichter bij. Vanuit die optiek je suis plutôt Achmed que Charlie : Achmed, politie-agent en moslim die stierf terwijl hij het recht van anderen verdedigde om met zijn geloof te spotten. Of nog: je suis Bakhtily: de Malinese moslim die zijn leven riskeerde om dat van Joodse bezoekers van de supermarkt te redden. Samen-leven zal alleen maar kunnen bloeien in een context van wederzijds respect. En aan dergelijk wederzijds begrip en respect werken begint nog altijd bij ons zelf. Een zinvolle reflectie voor de vastentijd die voor ons ligt. Luk De Geest voorzitter Dominic Verhoeven directeur

4 p. 04 Vasten Versterk uw hart (Jac.5,,8) Vastenboodschap Paus Franciscus Ik verlang vurig dat alle plaatsen waar de kerk tegenwoordig is, bijzonder onze parochies en geloofsgemeenschappen, eilanden van barmhartigheid mogen worden in een wereld van onverschilligheid. Deze wens drukte de paus uit in de vastenboodschap voor 2015 die handelt over het overwinnen van de globalisering van de onverschilligheid, een thema dat hij reeds aankaartte bij zijn bezoek aan de vluchtelingen op het eiland Lampedusa. We vatten hieronder voor u de belangrijkste elementen van de vastenboodschap voor u samen. De Vasten is voor de Kerk, de gemeenschappen en elke gelovige een tijd van vernieuwing. Maar vooral een tijd van genade (2 Kor 6,2). God vraagt ons niets dat Hij ons vooraf niet heeft gegeven: Wij hebben lief, omdat Hij ons het eerst heeft liefgehad (1 Joh.4,19). God blijft ons altijd nabij We laten Hem niet onverschillig. Hij draagt ieder van ons in Zijn hart, kent ons bij onze naam, draagt zorg voor ons en gaat naar ons op zoek als wij Hem in de steek laten. ( ) Wanneer het mij betrekkelijk goed gaat en alles lukt, vergeet ik degenen met wie het niet goed gaat. Deze egoïstische, onverschillige houding heeft vandaag een wereldwijde dimensie gekregen, zodat wij kunnen spreken over een mondialisering van de onverschilligheid. Het gaat om een onbehagen waaraan wij als christen het hoofd moeten bieden. ( ) Onverschilligheid tegenover zijn naaste en tegenover God is zelfs voor ons, christenen, een reële bekoring. Daarom is het nodig dat wij in elke Vastentijd de roep van de profeten horen die de stem verheffen en ons wakker maken. Paus Franciscus reikt ons daartoe drie verzen aan om bij stil te staan gedurende de vasten. Wanneer één lid lijdt, delen alle ledematen in het lijden (1 Kor. 12,26) Gods liefde die de onverschilligheid doorbreekt, wordt ons door de Kerk aangeboden in haar onderricht en vooral in haar getuigenis. Maar toch kan men maar getuigen van wat men eerst ervaren heeft. Een Christen is degene die toelaat dat God hem met Zijn goedheid en barmhartigheid bekleedt, hem met Christus bekleedt, om zoals Hij te worden, dienaar van God en van de mensen. ( ) Omdat degenen die van Christus zijn, tot het ene Lichaam van Christus behoren en daarin niemand onverschillig is voor de an-

5 p. 05 dikwijls ervaren we ons volledig machteloos om te helpen. Wat kunnen we doen om te vermijden dat we gevangen worden in een spiraal van mistroostigheid en machteloosheid? dere. Wanneer één lid lijdt, delen alle ledematen in het lijden; wordt één lid geëerd, alle delen in de vreugde (1 Kor. 12,26). ( ) Waar is uw broer? (Gen 4,9) De tweede bijbeltekst waarna de paus refereert is die uit het boek van de Schepping, de vraag: waar is je broeder? De paus benadrukt dat al wat we gezegd hebben over de universele kerk, ook opgaat voor onze parochies en geloofsgemeenschappen. Helpen deze kerkelijke structuren ons om te ervaren dat we deel uit maken van één lichaam? Een lichaam dat ontvangt en deelt wat God ons wenst te geven? Een lichaam dat de zwaksten, de armsten en de meest onbelangrijke lidmaten in zijn waarde erkent. Of vluchten we in een algemene liefde die de hele wereld wil omhelzen en dan Lazarus over het hoofd zit die voor onze gesloten deur zit? ( ) De paus spoort iedere christelijke gemeenschap aan om er op uit te trekken en betrokken te zijn op de grotere samenleving waar deze gemeenschap deel van uitmaakt, in het bijzonder op de armen en degene die ver weg zijn. Van nature is de kerk missionair, ze is niet in zichzelf besloten maar ze wordt uitgezonden naar iedere natie en naar ieder volk. Dierbare zusters en broeders, mijn vurig verlangen is dat al de plaatsen waar de quote Kerk tegenwoordig is, in het bijzonder onze parochies en onze geloofsgemeenschappen, eilanden van barmhartigheid mogen worden in een zee van onverschilligheid. Versterk uw hart (Jac. 5,8) Verwijzend naar een vers uit Jacobus dat de paus inspireert tot de titel van zijn boodschap dit jaar: versterk uw hart, merkt de paus op dat wij ook als individu dikwijls geneigd zijn om onverschillig te blijven voor andermans leed. We worden overvoerd met nieuwsberichten en ongemakkelijke beelden van menselijk lijden, en Wat kunnen we doen? De paus verwijst vooreerst naar het gebed: Vooreerst, kunnen wij bidden. Verwaarlozen wij de kracht van het gebed van zo veel mensen niet! Het initiatief 24 Uren voor de Heer, dat naar ik hoop, in heel de Kerk, ook op diocesaan vlak, op 13 en 14 maart zal plaatsvinden, wil deze noodzaak van het gebed tonen. Vervolgens is er de caritas, de zorg voor de ander. De vastentijd is een geschikte tijd om door kleine maar concrete tekens uit te drukken dat we allen deel uitmaken van de ene mensenfamilie. Ten derde is er de bekering. Het lijden van anderen is een roep tot bekering, omdat hun noden mij herinneren aan de onzekerheden van mijn eigen leven, mijn afhankelijkheid van God en van mijn zusters en broeders. Deze bekering laat een hart zien dat standvastig is en barmhartig, oplettend en wegschenkend, een hart dat niet gesloten is, onverschillig of een prooi van geglobaliseerde onverschilligheid. Een barmhartig hart hebben, betekent niet een zwak hart. Wie barmhartig wil zijn, heeft een sterk, stevig hart nodig, ( ) een hart dat zich van de Geest laat doordringen en op de wegen van de liefde laat dragen die naar onze broeders en zusters leiden. Eigenlijk een arm hart, dat zijn eigen armoede kent en zich voor de andere inzet. Daarom, dierbare broeders en zusters, wens ik in deze Vasten met u tot Christus te bidden: Maak ons hart gelijkvormig aan het Uwe. Dan zullen wij een sterk en barmhartig hart hebben, waakzaam en edelmoedig, dat zich niet laat opsluiten in zichzelf en niet in de valstrik loopt van de mondialisering van de onverschilligheid. Met deze wens, verzeker ik u van mijn gebed opdat elke gelovige en elke Kerkgemeenschap de weg van de Vasten met vrucht zou gaan en ik vraag u voor mij te bidden. De Heer zegene u en de Maagd Maria beware u. Vaticaan, 4 oktober 2014 Feest van de heilige Franciscus van Assisi FRANCISCUS PP.l

6 p. 06 Caritas wereldwijd Sendai, Japan UN World Conference on Disaster Risk Reduction Context Van 14 tot 18 maart 2015 vindt in Sendai, Japan, de derde Wereld Conferentie van de Verenigde Naties plaats in verband met Disaster Risk Reduction (DRR). Ook voor de Caritas Confederatie is DRR een belangrijke strategische doelstelling. Caritas zal dan ook met een delegatie op de UN Conference aanwezig zijn met een eigen programma op de nevenconferentie maar vooral ook met de bedoeling om in gesprek te gaan met de officiële delegaties die aan de conferentie deelnemen. Tijdens een voorbereidende werkgroep in Bangkok werd de laatste hand gelegd aan het Caritas-standpunt, en werd het eigen programma uitgewerkt. Marisol Martinez schreef mee. Zowel de frequentie als de intensiteit van natuurrampen nemen toe. Die verhoogde risico s kunnen verschillende oorzaken hebben, maar het gewijzigde klimaat, de roofbouw op en de verloedering van het leefmilieu, ongecontroleerde verstedelijking en het ontbreken van een duidelijk beleid terzake, vormen alvast even zovele indicaties dat dringend stappen op wereldvlak moeten worden ondernomen. Zeker omdat alweer de armste en meest kwetsbare bevolkingsgroepen ook hier de eerste getroffenen zijn. Prognoses geven aan dat in 2030 nog steeds 235 miljoen mensen in 49 landen het met minder dan twee dollar per dag zullen moeten doen. En in 2100 zullen tot 200 miljoen mensen op de vlucht gedreven zijn door de impact van de klimaatveranderingen, met o.m. overstromingen en tyfoons. Lokale gemeenschappen zijn zich wel degelijk bewust van de toegenomen risico s en van de uitdagingen om rampen het hoofd te bieden of de draad nadien terug op te pakken. Maar hun resilience is, ofschoon vaak onverwacht hoog, niet oneindig. Bovendien blijft de overheid al te vaak in gebreke, en wordt ook bij de planning van de wederopbouw niet steeds voldoende rekening gehouden met mogelijk nieuwe rampen. Er is dringend nood aan beter ondersteuning van de lokale gemeenschappen, zodat ze beter voorbereid zijn bij nieuwe rampen, die er ongetwijfeld nog gaan komen Ze kunnen deze ondersteuning echter niet zomaar zelf ophoesten. Caritas en DRR De Caritasfamilie heeft haar sporen verdiend op het vlak van internationale noodhulp en wederopbouw. Gelet op het weerkerend karakter van heel wat rampen, maakt aandacht voor het reduceren van de risico s ervan onlosmakelijk deel uit van alle hulpprogramma s. Ook voor Caritas International Belgium vormt DRR een strategische doelstelling die we in alle projecten trachten mee te nemen, precies ook vanuit de preferentiële optie voor de armen

7 p omdat het vooral de meest kwetsbaren zijn die de hoogste prijs betalen én vanuit de aandacht voor het rentmeesterschap over de schepping. De internationale confederatie wil op de Conferentie niet allen de eigen best practices inzake disaster risk reduction naar voor schuiven, maar wil ook het debat aan gaan met de lokale overheden, om tot betekenisvolle stappen te komen. Caritas-aanbevelingen en op een wijze waarbij lokale praktijken geïntegreerd kunnen worden n een bredere aanpak op bovenlokaal niveau. -- Efficiënte communicatie rond risico s en risicoinperking, en inzonderheid het verder uitwerken van Early Warning Systems. -- Aandacht voor gelijke behandeling van mannen en vrouwen: niet alleen vanwege de cruciale rol die vrouwen spelen in de organisatie van de lokale gemeenschap, maar ook vanuit het oogpunt dat zij meestal ook de meest kwetsbare groep vormen. -- Aandacht voor duurzame inkomensverwerking: vaak hebben de lokaal gehanteerde landbouwtechnieken een sterke negatieve impact op de leefomgeving. Ook dit is een vorm van resilience. Caritas richt zich met zijn aanbevelingen vooral op de volgende punten: -- Het versterken van lokale gemeenschappen; deze moeten toegerust worden om hun eigen resilience te versterken, zonder onderscheid ifv. geslacht, sociale positie, geloofsgroep of ethnische herkomst. Het is echter ook uitermate belangrijk dat de lokale gemeenschappen ook gevaloriseerd worden als actor in het verhaal: zij zijn immers de eersten die op het terrein met een ramp te maken zullen krijgen. De gmeenschappen kennen o.m. het terrein ook best, en dienen van in den beginne bij de ontwikkeling van plannen e.d. betrokken te worden. -- Het ontwikkelen van een integrale benadering: het risico op rampen hangt nauw samen met de veranderingen in het eco-systeem en ivm. het klimaat. -- Het betrekken van alle stakeholders: in een globale benadering moet ieder zijn plaats hebben: lokale gemeenschappen, (lokale) overheden, middenveldsorganisaties, kenniscentra en ondernemingen. -- Onderliggende risico s moeten meer aandacht krijgen, in het bijzonder de impact van o.m. toenemende urbanisatie als risico-factor. -- Aandacht voor DRR in de verschillende gecombineerde programma s van noodhulp, heropbouw en ontwikkeling (LRRD), waarbij ook continuïteit wordt betracht in de financieringsstromen, die vaak veel te versnipperd zijn. -- Aandacht voor kennismanagement en kennisdeling, vooral ook met de komende generaties Maar ook een eigen engagement Caritas heeft niet alleen een eisencahier klaar, maar wil zich ook zelf blijven engageren op het terrein, zoals het dat ook steeds gedaan heeft, en wil een voortrekkersrol spelen op een aantal van de hierboven vermelde uitdagingen. We leggen in onze werking een sterke nadruk op de rol van de lokale gemeenschappen, zowel inzake het gezamenlijk identificeren van de noden en het aanduiden van de prioriteiten, en het uitwerken van plannen om in geval van een ramp de verliezen toch zo veel als mogelijk te kunnen beperken, en het werken aan duurzame oplossingen die rekening houden met de invloed van en op het leefmilieu. We gaan er daarbij ook vanuit dat alle groepen van die lokale gemeenschap hun eigen rol te spelen hebben in het proces. Vaak kunnen minderheidsgroepen in een gemeenschap net wel een belangrijke rol spelen in het versterken van de resilience van de ganse gemeenschap. Daarnaast opteren we voor een multi-stakeholdermodel, met een nadruk op de medewerking van verschillende lokale gemeenschappen en organisaties en lokale autoriteiten. En de kracht van het Caritas-netwerk blijft verder natuurlijk ook dat het in staat is om in geval van een grote crisis of ramp, waarbij de eigen resilience van de mensen zelf niet voldoende is, aanzienlijke middelen te genereren om bijkomende hulp van buitenuit mogelijk te maken.

8 p. 08 Armoede KINDERARMOEDE VRAAGT GEEN HUILENDE BABY S, MAAR VISIONAIRE AANPAK Caritas Vlaanderen pleit samen met UNICEF België voor doordacht Kinderarmoedebestrijdingsplan Eerste Kinderarmoedebestrijdingsplan Aan het einde van de vorige legislatuur stelde de toenmalig Staatssecretaris voor Armoedebestrijding een eerste nationaal kinderarmoedebestrijdingsplan voor. Voor de eerste keer, zo klonk het toen, werd er in ons land, over de grenzen van Gemeenschappen en Gewesten heen, een plan opgesteld specifiek om de armoede bij kinderen aan te pakken en om het welzijn van kinderen te promoten. Er werden in 2013 vier strategische doelstellingen naar voren geschoven: (1) toegang tot toereikende middelen, (2) toegang tot kwaliteitsvolle diensten, (3) kansen en participatie van kinderen en (4) horizontale en verticale partnerschappen afsluiten tussen verschillende beleidsdomeinen en verschillende bestuursniveaus. Elke strategische doelstelling werd via verschillende operationele doelstellingen met daaraan verbonden 140 concrete acties nagestreefd. Deze acties werden gericht op kinderen, maar ook op hun moeders en hun vaders. Dit actieplan moest leiden tot een betere situatie voor de gezinnen. In praktijk echter bestond het plan uit niet veel meer dan een opsomming van de diversie acties die op de verschillende niveaus genomen werden. Het plan ontbrak aan visie, doelstellingen en synergie, nodig om kinderarmoede effectief aan te kunnen pakken. En tijd vooral, want het plan werd pas kort voor het einde van de legislatuur aangenomen. Nieuwe kans In de beleidsnota van de nieuwe Staatssecretaris lezen we positieve woorden rond het thema kinderarmoede. Zo wil de nieuwe Staatssecretaris de term kinderarmoede positief invullen: niet het kind, maar de omgeving waarin het kind verblijft verkeerd

9 p. 09 in armoede. We bestrijden deze armoede dan ook pas, wanneer we een integrale aanpak naar voren schuiven voor de bestrijding van armoede in al haar vormen en facetten. Vanuit deze aandacht voor het thema kinderarmoede, haalt de beleidsnota ook het Kinderarmoedebestrijdingsplan aan als instrument om kinderarmoede in kaart te brengen en aan te pakken. Een nieuwe kans, waarvoor hopelijk geleerd kan worden uit de fouten die bij het samenstellen van het vorig plan gemaakt werden. Positief is alvast dat het plan niet aan het eind, maar aan het begin van een regeerperiode wordt samengesteld. Caritas Vlaanderen wil, samen met andere organisaties zoals UNICEF België, mee nadenken over de tweede versie van het Kinderarmoedebestrijdingsplan. Hiertoe schreven we een brief aan de Staatssecretaris met onze bedenkingen en een aanbod om verder na te denken rond de inhoud van het plan. Nood aan visie: progressief universele aanpak Het tweede Nationaal Kinderarmoedebestrijdingsplan dient volgens Caritas Vlaanderen en UNICEF België te vertrekken vanuit een visie, die zich moet inschrijven in de EU-aanbeveling van 2013: Investing in children: breaking the cycle of disadvantage. Dat vertrekt vanuit een kinderrechtenbenadering en ziet inkomens, toegang tot kwaliteitsvolle diensten en de participatie van mensen en kinderen in armoede als onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zonder een inbedding in een structureel sociaal beleid, riskeert het Kinderarmoedebestrijdingsplan slechts de impact van armoede op kinderen te verminderen, zonder de armoede structureel aan te pakken. De huidige cijfers en tendenzen die zich aftekenen dwingen ons echter om daadkrachtig op beide in te zetten. Daarnaast is het samenbrengen van losse acties in één document niet voldoende. De regering moet dit doorheen alle beleidsdomeinen coherent doortrekken. We pleiten hierin ook voor een visie die de jongste jaren een sterke opgang maakt: de progressief-universele aanpak. Deze aanpak staat voor een kwaliteitsvol basisaanbod voor iedereen, maar met de nodige aandacht voor gezinnen met specifieke noden en problemen. Alle gezinnen, in welke situatie ook, hebben immers recht op kwaliteitsvolle diensten. Een te ver doorgedreven doelgroepgericht beleid heeft in het verleden geregeld geresulteerd in een verschil in kwaliteit van dienstverlening. Al te vaak zijn services for the poor, tend to be poor services. Sociale rechtvaardigheid impliceert niet alleen een gelijkheid van toegang tot diensten en kansen, maar ook een gelijkheid in de kwaliteit van deze diensten. Het progressief universalisme gaat over het verstrekken van diensten van goede kwaliteit voor iedereen, met specifieke aanvullende diensten voor de meest kwetsbare groepen. Deze aanpak wordt gekenmerkt door het vroegtijdig ingrijpen, waardoor de kosten van het verstrekken van de gespecialiseerde diensten voor mensen die het nodig hebben en hun behoeften op langere termijn geminimaliseerd kunnen worden. Progressief universalisme zou toegepast kunnen worden voor de kinderbijslag bijvoorbeeld waarbij alle gezinnen een bedrag zouden ontvangen voor de zorgen van hun kind, en waarbij gezinnen met een grotere nood een extra toelage zouden krijgen bovenop het universele deel. Ook kinderopvanginitiatieven zijn een universele dienst, waar elke ouder een beroep op kan doen. Dit universele karakter zorgt ervoor dat er een mix ontstaat tussen de gebruikers uit verschillende lagen van de bevolking. Een dergelijke smeltkroes is op zichzelf al bijzonder positief, door het doorbreken van gangbare sociale grenzen leren ouders van elkaar en ontstaat er wederzijds begrip voor elkaars leefwereld. Bepaalde doelgroepen kunnen ook beroep doen op extra, progressieve, diensten. Zo wordt er, op verschillende wijzen, ingegrepen in de kostprijs van de kinderopvang om het inkomensgerelateerd te maken. Inzetten vanuit verschillende beleidsdomeinen Met de progressief universele aanpak als basisgedachte, moeten actiepunten ontwikkeld worden vanuit verschillende beleidsdomeinen. Een dergelijk integraal beleid speelt in op de verschillende factoren die een rol spelen bij het tot stand komen van een armoedesituatie. Traditioneel worden vijf

10 p. 10 zich immers zowel in de schoot van de Federale Regering (denk aan de arbeidssituatie van de ouders of de toegang tot de eerstelijnsgezondheidszorg) als bij de gewestelijke overheden, zoals perinatale en postnatale ondersteuning, gezinsondersteuning, gelijke onderwijskansen, vrijetijdsparticipatie, Het opstarten van een buurtwerking, gezondheidsprojecten in een gemeente, het woonbeleid, zijn dan weer domeinen waar het gemeentelijk niveau de verantwoordelijkheid draagt. Een plan, geen overzicht Om te komen tot een onderbouwd en doordacht Nationaal Kinderarmoedebestrijdingsplan, is het nodig dat vanuit dezelfde visie acties ondernomen worden op verschillende domeinen. Het is niet voldoende om verschillende acties die los van elkaar ondernomen worden, op te lijsten. Het is niet voldoende om als overheid een overzicht te geven van wat er gebeurd op verschillende niveaus. Wij verwachten, hopen, een Nationaal plan te mogen verwelkomen, dat over de bestuursgrenzen heen een antwoord wil bieden aan kinderen en jongeren die opgroeien in armoede en aan hun gezinnen. Stem plannen, doelstellingen en meetinstrumenten op elkaar af. Betrek bij het opstellen, implementeren en evalueren van de (armoede)plannen kinderen en hun gezinnen als volwaardige partners. Een dergelijke geïntegreerde aanpak vereist formele afspraken om de inspanningen van alle actoren horizontaal en verticaal te coördineren. Bij gebrek van deze mechanismen ontstaat het risico op een gefragmenteerd beleid dat aan daadkracht inboet en waarvan de impact op kinderen onduidelijk is. We dringen er daarnaast ook op aan dat het federale plan voorziet in (1) meetbare objectieven, (2) doelstellingen, strategieën en acties, (3) budget en middelen en (4) follow up en een evaluatie gebaseerd op indicatoren. Kinderarmoede: topprioriteit De strijd aanbinden tegen kinderarmoede en sociale uitsluiting is ethisch, juridisch, sociaal, economisch en strategisch juist. Kinderen hebben slechts één keer de kans om zich optimaal te ontwikkelen: de kindertijd is kort maar tegelijkertijd de meest be- Isabelle Pateer, Otherweyes grote domeinen naar voren geschoven: (1) materieel welzijn, (2) huisvesting en leefomgeving, (3), opvoeding en onderwijs, (4) gezondheid en (5) het subjectief welbevinden. Elk van deze domeinen heeft een invloed op het totaalplaatje van de armoedesituatie. We zien deze problematiek ook terugkomen in de kringloop van armoede, waar duidelijk wordt gemaakt dat armoede vaak een vicieuze cirkel is die moeilijk te doorbreken valt. Een integraal kinderarmoedebeleid, moet durven inzetten op elk van de vijf domeinen. Je kan bijvoorbeeld een hele waaier aan opvoedingsondersteuning opzetten, samen met een perinataal netwerk en ook zorgen voor een aanspreekpunt kinderarmoede; dan blijven nog problemen bestaan op de vlakken gezondheid, materieel welzijn en huisvesting. In de publicatie Elk kind telt. Informatie en inspiratie voor lokale actoren in hun strijd tegen armoede (Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, 2012) wordt uitgebreid stilgestaan bij deze vijf domeinen. Ook op de website van Caritas Vlaanderen kan je hier binnenkort meer over te weten komen. Samenwerking bestuursniveaus Voor ons is vooral belangrijk te benadrukken dat een integrale aanpak, gestuurd vanuit een progressief universele visie, samenwerkingen vraagt over de verschillende bestuursniveaus heen. Net dit ontbrak, zoals reeds aangehaald, in het eerste Nationaal Kinderarmoedebestrijdingsplan. Net omdat armoede alle levensdomeinen raakt, moeten hefbomen over alle beleidsdomeinen heen geactiveerd worden: de bevoegdheden bevinden

11 p. 11 palende periode in de menselijke levenscyclus. De risico s van niet te investeren in een meer gelijkwaardige maatschappij zijn overduidelijk. Het is veel duurder en minder succesvol om de oorzaken van armoede en sociale uitsluiting te proberen herstellen in een later stadium. Niet investeren in kinderen en de strijd tegen kinderarmoede is een van de meest kostelijke fouten die een land kan maken, vooral in tijden van crisis en beperkte middelen. We zouden ons binnen 50 jaar op geen enkele manier kunnen verantwoorden, mochten wij van dit probleem in deze legislatuur geen topprioriteit maken. We maken van kinderarmoede pas een topprioriteit door met een doordacht, ambitieus en struc- tureel plan te komen en dit uit te voeren. Niet door burgers en middenveld op te roepen hun portemonnee open te trekken voor minutenlang huilende baby s op de radio. Thijs Smeyers Stafmedewerker Armoede en Armoedebestrijding Caritas Vlaanderen vzw Caritas in Belgium Dian Li Stagiaire, Caritas Vlaanderen vzw Studente MAD, UC Leuven Limburg Gaëlle Buysschaert Child rights officer UNICEF België dentikit Wat? Federatie van Centra voor Ambulante Revalidatie Waar? België Capaciteit? revalidanten Personeel? medewerkers Website? De Federatie van Centra voor Ambulante Revalidatie engageerde zich in 2011 in een project rond kansarmoede. Samen met TAO Armoede en VIVO werd, aan de hand van drie centra, een evaluatie opgezet om zo obstakels op het spoor te komen die de toegang tot de centra voor mensen in armoede bemoeilijken. Na dit verkennend onderzoek, ging de Federatie CAR ook over tot actie. In 2013 werden de eerste acties gestart en ook in 2014 plant de Federatie nog enkele initiatieven. Een kroniek van een geslaagde zelfbevraging. Armoede opsporen in de Centra voor Ambulante Revalidatie Situering van Centra voor Ambulante Revalidatie De Centra voor Ambulante Revalidatie zijn gespecialiseerd in de multidisciplinaire diagnostiek en behandeling van complexe stoornissen, zoals ADHD, autisme, mentale handicap, gehoorstoornissen, hersenletsels, Er zijn in België 81 centra, waarvan 51 Nederlandstalig, 29 Franstalig en 1 Duitstalig. De meerderheid van onze patiënten, ongeveer 90%, zijn kinderen. Zij verblijven niet in de centra, maar komen 2 à 3 per week langs voor behandeling. De therapie vindt wekelijks plaats en duurt gemiddeld 1 à 2 uur. Jaarlijks worden er in deze centra zo n 9000 kinderen behandeld door ongeveer 2000 personeelsleden. Je kan voor een onderzoek pas terecht in onze centra na doorverwijzing door een arts. Al onze behandelingen worden aangevraagd aan de adviserend-geneesheer en na goedkeuring gefinancierd door het ziekenfonds. Voorstel van project Met de directies van de Vlaamse centra lanceerden we tijdens onze vergadering in april 2011 de

12 p. 12 idee om een project uit te werken rond diversiteit. Er werd een werkgroep opgericht met deelname van de directies van Knokke-Heist, Leuven en Deinze. Onze eerste bijeenkomst was op 25 mei Tijdens deze bijeenkomst zijn we gestart met een brainstorm rond diversiteit. Dit resulteerde in een voorstel van project, met name het opsporen van de obstakels in onze regelgeving en werking ten aanzien van gezinnen in kansarmoede. De CAR opteerden voor dit thema, omdat we ons er van bewust zijn dat armoede meer is dan alleen een financieel probleem: het grijpt in op alle domeinen van het leven. Armoede tast de rechten aan van mensen, hun recht op deelname aan de samenleving en hun recht op maatschappelijke dienstverlening. Vaak missen mensen in armoede de basiskennis en basisvaardigheden om zich in de maatschappij staande te houden. Bovendien ontbreekt het hulpverleners vaak aan voldoende inzicht in de belevingswereld van mensen in armoede. Toch hebben, zo besloten wij, kinderen uit kansarme gezinnen prioritair recht op hulpverlening vanuit de centra. Het voorstel van project dat de werkgroep uitschreef werd vervolgens goedgekeurd door de directies van de Nederlandstalige centra. Al snel realiseerden we ons dat we de hulp van experten ter zake zouden moeten inroepen. Om een beter inzicht te krijgen in de problematiek van kansarmoede en om het project ook verder te begeleiden, besloot onze werkgroep TAO Armoede te contacteren. Op de volgende vergadering in november 2011 werd er dan ook hoofdzakelijk kennis gemaakt tussen de verschillende partners: de Centra voor Ambulante Revalidatie (CAR), het Vlaams Instituut voor Vorming en Opleiding (VIVO) en met het Team voor Advies en Ondersteuning in Armoede (TAO Armoede). Methodieken Om na te gaan welke obstakels mensen in armoede ervaren wanneer ze in contact komen met één van onze centra, gebruikten we twee methodieken. Eerst brachten we de aanmeldingsmethode van de drie deelnemende centra in kaart. Onder aanmeldingsmethode verstaan we dan, onder andere, de telefonische aanmelding, het administratief gedeelte met de vragenlijsten, het intakegesprek, het onderzoek en de bespreking van de resultaten met eventueel het behandelingsadvies. Onze werkgroep besprak vervolgens de verschillende aanmeldingsmethoden. Hier was de inbreng van VIVO en TAO Armoede onmisbaar. Zij herkenden immers meteen mogelijke obstakels of problemen. In een tweede stap lichtten we de werking van elk centrum grondig door. Dit deden we aan de hand van werkbezoeken, die ons toelieten in de verschillende centra zelf informatie te verkrijgen. Zo werd er beslist om een experiment op te zetten waarbij de ervaringsdeskundige van TAO zich aanmeldde bij de drie deelnemende centra. De ervaringsdeskundige ging na welke stappen in praktijk doorlopen werden bij de inschrijving van een, in dit geval fictief, kind. Aan de betrokken medewerkers werd over dit experiment niet op voorhand gecommuniceerd. De werkbezoeken maakten het tegelijk ook mogelijk om de bereikbaarheid te evalueren. Dit is zeker geen onbelangrijk iets wanneer we nadenken over ambulante centra. Daarnaast keken we ook naar de infrastructuur en de sfeer in de centra. Ook woonden we een intakegesprek bij en namen we deel aan een vergadering van het opnameteam waarin wordt beslist of een kind zal worden onderzocht. Inzichten Op basis van beide methodes kwamen we tot een grondig inzicht in de sterktes en zwaktes van elk centrum in verband met hun organisatie en werking en de invloed daarvan op het bereiken van gezinnen in kansarmoede. In een volgende stap toetsten we deze inzichten af bij de brede groep van directies van de centra. Op deze manier wilden we tot een consensus komen aangaande de obstakels in de CAR voor gezinnen met kansarmoede. Om dit te bereiken, organiseerden we in oktober 2012 een grote vergadering in Brussel. Tijdens deze bijeenkomst kwamen we tot een gemeenschappelijke probleemstelling. We ondervonden tijdens ons onderzoek aan de lijve de grote kloof tussen mensen in armoede en anderen. Wat we vooral opmerkten was dat communiceren moeilijk wordt wanneer er een andere taal al dan niet letterlijk wordt gesproken. Leven in armoede en uitsluiting zorgt voor kwetsuren bij mensen, zoals schaamte, onzekerheid, minderwaardigheid, schuldgevoelens en wantrouwen. Anderzijds is er ook een enorme kracht en overlevingsdrang aanwezig en een wil om er bij te horen en primeert de sterke wens voor een beter leven voor de kinderen. Als hulpverlener willen wij daar oog voor hebben en daar rekening mee houden.

13 p. 13 Om kinderen uit kansarme gezinnen te bereiken van deze brochure, die verder bouwt op de sessies, werd voorzien in Om te voorkomen en succesvol te begeleiden, zullen wij in de toekomst extra moeite doen om de kloof te overbruggen. Ouders spelen een belangrijke rol in de besloten we als derde actiepunt om de aandacht dat het project slechts een one shot zou worden, begeleiding door de centra. De centra zullen extra voor deze problematiek op te nemen in het werkplan van de structurele Sig intervisiewerkgroep inspanningen doen om het vertrouwen te winnen van de ouders in kansarmoede om hen bij het van de maatschappelijk werkers in de centra. begeleidingsproces te betrekken Tot slot namen we ons als vierde doel om onze Er zijn geen pasklare oplossingen, maar we zullen aanbevelingen over die elementen in de regelgeving waarvan wij ondervonden dat ze een obsta- door met de ouders in dialoog te gaan, samen zoeken naar mogelijkheden om samen te werken kel vormen in de toegankelijkheid van onze centra in het belang van het kind. voor kansarme gezinnen, te formuleren en door te geven aan de bevoegde overheden. En nu: actie Om dat doel te bereiken, stelden we in onze bijeenkomst een actieplan op bestaande uit 4 punten. Samen met VIVO en TAO Armoede startten we in 2013 met het organiseren van sensibiliseringscampagnes van een halve dag voor het personeel van de centra. Op die manier willen we bij al onze medewerkers een bewustzijn en permanente aandacht voor de kansarmoedeproblematiek creëren. Tijdens deze halve dag krijgen de medewerkers concrete tips rond het werken met mensen in kansarmoede. Een tweede punt is het opstellen van een informatiebrochure voor onze medewerkers. De realisatie Blik op de toekomst De werkgroep binnen de Federatie van Centra voor Ambulante Revalidatie kijkt er in elk geval naar uit om deze bovenvermelde doelstellingen, in continue samenwerking met TAO Armoede en VIVO, te kunnen realiseren. Dit zou betekenen dat we de ganse revalidatiesector van Nieuwpoort tot in Bree handvaten aanreiken om meer kinderen in kansarmoede te bereiken. Zo willen we komen tot betere resultaten naar de bereikbaarheid van onze centra voor deze doelgroep. Voor ons is dit een essentiële maatschappelijke opdracht van onze multidisciplinaire onderzoeks- en behandelcentra. Caritas Cahier 13 Armoedebestrijding via inclusieve communicatie Vanaf 19 mei te bestellen via

14 p. 14 Solidariteit VLUCHTELINGEN KREUNEN ONDER DE SNEEUW IN HET MIDDEN-OOSTEN Sneeuw en kou De crisis in het Midden-Oosten is de grootste sinds de tweede wereldoorlog. De ellende is onvoorstelbaar, het leed niet te vatten. Caritas helpt overleven maar wat de mensen vooral nodig hebben is vrede. Januari Een sneeuwstorm heeft een groot deel van het Midden-Oosten onder een wit tapijt bedolven. Vluchtelingen zoeken beschutting in hun gammele barak en proberen zich enigszins te verwarmen. Het conflict in Syrië duurt nu al vier jaar. De sneeuw zorgt tijdelijk voor een bevriezing van de vijandelijkheden maar de weersomstandigheden betekenen een hoop extra ellende voor de slachtoffers van het geweld. 7,6 miljoen onder hen werden uit hun huizen verdreven en hebben elders in Syrië onderdak gezocht. 3,3 miljoen Syriërs zijn gevlucht naar één van de grenslanden. Onder hen heel wat Syriërs die zich in de Bekaa vallei in Syrië hebben gevestigd. De prijzen voor een appartement, zelfs voor een kamer zijn onbetaalbaar geworden dus leven ze er in tenten en verlaten gebouwen. De helft van de vluchtelingen zijn kinderen wat de situatie nog schrijnender maakt. Door de mensonwaardige levensomstandigheden zijn kinderen en bejaarde personen hier heel kwetsbaar en lopen ze enorme gezondheidsrisico s. Winterprogramma Caritas Sinds het begin van de grote kou, heeft Caritas Libanon gezorgd voor humanitaire hulp: kooktoestelletjes, kacheltjes en brandstof, warme kleren en dekens en materiaal om tenten beter te isoleren tegen de vrieskou. Kinderen in sneeuw, D. Khayat Caritas Libanon caritas International In het kader van zijn onderwijsprogramma waarbij Syrische kinderen geïntegreerd worden in Libanese scholen, zorgt Caritas voor extra verwarming en brandstof tijdens de winter. De directeur van het Migrantencentrum van Caritas Libanon, Bruno Atieh: We hebben één van de zwaarste sneeuwstormen sinds jaren meegemaakt. Vluchtelingen die hun tent zagen verdwijnen moesten zich zien te redden in de sneeuw zonder enige bescherming. Het Winterprogramma van Caritas Libanon

15 p. 15 helpt de vluchtelingen de winterkou te trotseren maar de situatie wordt onhoudbaar, vooral dan voor families met kinderen. Ook de Syriërs en Irakezen in Jordanië en Turkije krijgen hulp van Caritas om de winter door te komen. Caritas Irak heeft in eigen land een winterprogramma opgezet voor de minderheden die uit hun huizen verdreven werden. Caritas International draagt sinds het begin van de crisis actief bij tot de interventies van de Caritas organisaties in de verschillende betrokken landen: euro Irak, euro Syrië, euro Libanon, euro Jordanië, euro Turkije. Johanna Vanraes Caritas International Kind in sneeuw, CL MC Libanon quote Naast warme kleren, onderdak en brandstof, snakken onze kinderen in de eerste plaats naar vrede! Sneeuwlandschap Libanon, D. Khayat Caritas Libanon

16 p. 16 MARCO IS EEN BOER en wil dat blijven Boeren in een moeilijk klimaat Marco is een vlotte, optimistische jongeman uit Ccoyani, Peru. De klimaatverandering is al enkele jaren voelbaar in het hele gebied. De regen komt later, de ijzige koude heel wat vroeger, er valt te veel regen in te korte tijd en heel wat vruchtbare grond spoelt weg of verzakt door de natuurlijke erosie. Bovendien hecht de Peruviaanse overheid weinig belang aan kleinschalige landbouw. De kleine boeren kunnen dus niet rekenen op overheidssteun voor kwaliteitszaden, herbebossing met lokale bomen en gewassen, goede toegang tot afzetmarkten in Cusco en Lima of de aanleg van irrigatiesystemen. Espinar mijnen in Peru Marco: Het leven was veel moeilijker toen ik kind was. Mijn ouders wilden werken en erop vooruitgaan, maar kregen geen hulp. Het waterprobleem werd steeds erger. Kaas, brood, melk en voeding in het algemeen was hier niet zomaar voorhanden. Daar kwam 13 jaar geleden verandering in met de komst van Cedep Ayllu, een partnerorganisatie van Broederlijk Delen. Water is leven De belangrijkste verandering voor Marco is de permanente beschikbaarheid van water om aan landbouw te doen. Water is leven. De strijd tegen watertekort staat centraal in de overlevingsstrategie van de gemeenschap Ccoyani. Andrés Loaiza Fernandez van Cedep Ayllu: Werken aan de manier waarop de gemeenschap is georganiseerd, het verbeteren van de landbouwkennis van de boeren en het aanleren van nieuwe technieken om de gronden te bewerken gaan hand in hand. Dat kan je niet los zien van een goed beheer van het beschikbare water, van de gronden en van de natuurlijke vegetatie zoals graslanden en bossen. Bedreiging van het leven: grootschalige mijnbouw in Ccoyani Er is een nieuwe dreiging voor de beschikbaarheid van water en voor de toekomstplannen van Marco: grootschalige mijnbouw. Het hele grondgebied van Ccoyani ligt onder concessie, dat wil zeggen dat één of meerdere mijnbouwbedrijven bij de Peruviaanse overheid het recht hebben gekocht om te zoeken naar mineralen en deze vervolgens te ontginnen. De werkelijke ontginning kan pas nadat de gemeenschap, die eigenaar is van de vruchtbare bovengrond, toestemming heeft gegeven. De grote bedrijven oefenen massaal veel druk uit om die toestemming te krijgen. Zeker is dat mijnbouw het einde zou betekenen van Ccoyani en andere gemeenschappen in de omgeving.

17 p. 17 Leven en boeren verziekt door een grootschalige mijn In Espinar zien we welke impact een mijnbouwbedrijf precies kan hebben op de leefomgeving en het leven van Peruviaanse boeren. De boerin doña Melchora woont in een gemeenschap op een steenworp van de kolossale krater die Tintaya achterliet. Melchora: Vroeger was het hier goed leven. We hadden drinkbaar water, gezonde dieren en elk jaar een mooie oogst. Toen de mijn kwam, waren we optimistisch: ze beloofden ons werk, en goed leven, vooruitgang. Dat de realiteit minder rooskleurig was dan beloofd, besefte Melchora 10 à 15 jaar geleden. Beetje bij beetje begon de oogst te dalen. Dieren werden ziek en stierven. Mensen ondergingen hetzelfde lot. Mijn broers, zussen en kinderen zijn allemaal weggegaan om elders hun leven op te bouwen. Hier heb je geen werk, geen dieren, geen oogst. Het enige wat je hier hebt, is vervuiling. Tintaya loosde jarenlang zijn afvalwater hier vlakbij. Ons grondwater raakte vervuild, en zo ook onze. Als één sterke gemeenschap tegen de mijn onbegonnen werk. Je moet er samen voor gaan, als gemeenschap. Daar spelen Broederlijk Delen en zijn partnerorganisaties een belangrijke rol in. Ze begeleiden gemeenschappen zoals Ccoyani, die er bewust voor kiezen om hun eigen plannen te realiseren en de lokale ontwikkeling niet te baseren op de mijnbouw. Ze informeren de gemeenschappen over de aan alternatieven die ze hebben als ze niet kiezen voor mijnbouw en begeleiden hen bij het succesvol uitbouwen van die alternatieven. Ondanks de nieuwe dreiging blijft Marco geloven in de toekomst. Wij denken vooral aan wat komt. Aan onze kinderen en aan hun kinderen. Nu we voldoende te eten hebben, dromen we van een verwerkingsinstallatie voor melkproducten. Dat zou zekerheid kunnen bieden op vlak van inkomsten. Misschien kunnen we op termijn onze producten zelfs uitvoeren naar andere landen! Ik wil hier geen mijnbouw. Wanneer de mijnbouw komt, houdt het leven op. Dan zijn er geen planten meer, geen dieren, niets. Dan wordt op termijn het ene na het andere verwoest. Sommigen zwichten voor het geld en aanvaarden de mijnbouw. Voor mij komt ontwikkeling niet met geld, maar met water. Water is leven. Water is vooruitgang. Met water kan je iets bereiken. In je eentje neen zeggen tegen een kolos van een internationaal mijnbouwbedrijf of respect afdwingen voor de rechten van de Peruviaanse boer lijkt Waarom verdedigt Broederlijk Delen het recht op water? Campagne V.U. Lieve Herijgers, Huidevettersstraat 165, 1000 Brussel - Gedrukt op Maco Silk 115 g FSC-papier. 191 landen ondertekenden een akkoord om tegen 2015 de armoede in de wereld te halveren. Voer samen met de Vlaamse Noord-Zuidbeweging actie om de politici aan hun belofte te herinneren én de lat hoger te leggen. Armoede moet de wereld uit! MARCO IS EEN BOER En wil dat blijven Steun Marco voor de mijn hem droog legt BE Water is ons eten. Water zijn onze dieren. Water is onze toekomst. Water is leven. Water is de hoeksteen van de gemeenschap, voor elk levend wezen, om te overleven. Zolang er water is, is alles mogelijk. Wie je ook spreekt in het Peruviaanse hooggebergte, de bezorgdheid om en het belang van water komt altijd als één van de eerste thema s naar boven. Water is essentieel. Als er genoeg en proper water is, kunnen de boeren voldoende voedsel verbouwen voor zichzelf. Water biedt ook kansen voor de toekomst. Daar waar water is, kan je gronden opnieuw vruchtbaar maken, kan je meerdere keren per jaar oogsten en kunnen de boeren extra inkomsten halen uit de verkoop handen om de toekomst uit te bouwen die zij zelf willen. Neem een kijkje op voor meer informatie over de campagne van Broederlijk Delen en hoe u Marco kan helpen.

18 p. 18 Gezondheid & welzijn DE ESSENTIE VAN LEIDERSCHAP IN DE SOCIAL PROFIT Hard voor resultaten én zacht voor mensen De dienende leider start vanuit één krachtige visie. We reiken je praktische handvaten aan om deze met korte interventies in je team of organisatie te laten leven. We werken vanuit twee pijlers: de professionele meetlat (je wil namelijk resultaten zien), en de ondersteuning die we telkens bieden. Om hier duidelijk over te zijn, reiken we bij voorbeeld volgende methodiek aan. Laat mensen uitspreken, om samen de resultaatsverwachtingen te bespreken. Dan kan je samen doelstellingen afspreken om elkaar op aan te spreken. A leader is best when people barely know he exists, when his work is done, his aim fulfilled, they will say: we did it ourselves. Lao Tzu, 600 v.c. In deze driedaagse word je doordrongen van de ideeën rond dienend leiderschap: door zacht te zijn voor mensen, kan je hard zijn voor de resultaten. Via een logisch stappenplan wordt je een dienende leider. Om deze te halen zal je je medewerkers moeten ondersteunen. Hiervoor geven we je inzicht in drie rollen van de leidinggevende: de leider, de manager en de coach. Deze zijn telkens gekoppeld zijn aan de drie basisbehoeften van de moderne medewerker. Om deze te laten schitteren, moet aan de volgende drie behoeften best worden voldaan: Autonomie (manager). Binding met de visie (leider). Competentie (coach). We stomen je klaar om deze drie ondersteunende rollen voor je team met glans te vervullen. De rol van manager wordt belicht, die de medewerker (bij)stuurt wanneer het gaat over autonomie. Hij zal dan ook sturen op output. Je krijgt tips en tricks rond outputmanagement in de dagdagelijkse aansturing van mensen. Verder leer je om te kijken naar je activiteitenflow en om hier blijvend en extra efficiëntie in te brengen. De leider die zorgt dat de medewerker verbonden blijft met de visie van de organisatie. Dan de coach, die instaat voor het ontwikkelen van talenten en zorgt dat er competentie is bij de medewerker. Dan wordt er gekeken naar de vier stijlen die de manager kan toepassen. Deze zijn geënt op de inzichten rond situationeel leiderschap. We doorlopen de vijf kenmerken die een dienend leider uniek maken en de zes vaardigheden die de effectiviteit van de coach zullen verhogen. We leren je om een effectieve en gelukkige leidinggevende voor je medewerkers te worden! Een leidinggevende die beseft dat zijn medewerkers de echte kracht van de organisatie zijn. En handig inspeelt op zijn basisbehoeften: Autonomie: Hij/zij wilt in bepaalde mate zelf kunnen bepalen hoe en wat hij/zij doet. Binding met een visie: Hij/zij wil bijdragen aan een ook voor hem zinvol doel. Competentie: Hij/zij wilt ergens goed in zijn.

19 p. 19 resultaat ondersteuning professionele meetlat autonomie medewerker binding met de visie competentie de manager 4 stijlen de leider 5 kenmerken de coach 6 vaardigheden Social profit Als leidinggevende ben je gepassioneerd bezig met een complex geheel van taken en die probeer je allemaal goed te doen. Het uitgangspunt van je takenpakket is je verbindende rol tussen kwaliteitsvolle dienstverlening, de organisatie en je medewerkers. In de praktijk betekent dit echter dikwijls dat het leidinggeven er bovenop komt. Toch geloof je in de unieke sterktes van elke medewerker en wil je er alles aan doen om je medewerkers te doen slagen in hun job. Het spanningsveld dat dit creëert en hoe je daarmee omgaat is één van de eerste uitdagingen waarmee je als beginnende leidinggevende te maken krijgt. Verdere vragen als: Hoe creëer ik een duidelijk kader voor mijn medewerkers waarin zij hun takenpakket kunnen opnemen en dat bijdraagt tot het bereiken van de organisatiedoelstellingen? Hoe stuur ik hen aan? Hoe maak ik vanuit mijn persoon verbinding met mijn medewerkers? Waar liggen mijn talenten en passies? Hoe kan ik die kwaliteiten inzetten? Wat heb ik daarvoor nodig? Welke vaardigheden mis ik om mijn rol als leidinggevende ten volle te kunnen spelen? Interesse in de opleiding Essentie van leiderschap in de social profit : Roeselare, 26, 27 maart en 21 april 2015 (http://www.acerta.pro/nl/de-essentie-van-leiderschap-de-social-profit-1) Leuven, 12, 13 november en 1 december 2015 (http://www.acerta.pro/nl/de-essentie-van-leiderschap-de-social-profit-2) Of wil je dit leertraject liever op maat in jouw organisatie organiseren, dan komen we voor een kennismaking met het programma graag, gratis en vrijblijvend naar je organisatie. Meer info: E - T

20 p. 20 Begeleiding Roeland BROECKAERT, auteur van het boek Dienend Leidinggeven lannoo.be/roeland-broeckaert, is senior consultant bij VOCA training & Consult. Hij ondersteunt met passie leertrajecten waardoor organisaties voorwaarden kunnen scheppen om hun mensen (terug) te laten floreren en coacht processen waardoor mensen hun organisatie en haar beleid samen kunnen vormgeven. Meer informatie: Roeland Broeckaert Diestsepoort Leuven T E Bezoek ook onze website: Counseling bij ongeplande zwangerschap Counseling bij ongeplande zwa Counseling bij ongeplande zwang LUISTER- EN INFORMATIEPUNT ROND ZWANGERSCHAPSKEUZES LUISTER- EN INFORMATIEPUNT ROND ZWANGERSCHAPSKEUZES LUISTER- EN INFORMATIEPUNT ROND ZWANGERSCHAPSKEUZES Een zwangerschap wordt meestal op vreugde onthaald. Maar wat als de zwangerschap niet gepland is? Wat als de kinderwens voltooid is, de relatie onzeker is, de zwangere een tiener is, de eventuele ouders in spé zich te jong of te oud voelen en andere toekomstplannen voor ogen hadden...? Of wat als die vragen rijzen bij een geplande zwangerschap? Het komt meestal als een donderslag bij heldere hemel en zet voor de cliënt en haar omgeving de wereld - heel even of voor langere tijd - op zijn kop. Vele hulpverleners nemen een rol op in het beslissingsproces en helpen deze cliënten in hun reflectie en keuzes hieromtrent. Om hen te ondersteunen Een zwangerschap wordt meestal op vreugde onthaald. Maar wat als de zwangerschap niet gepland is? Wat als de kinderwens voltooid is, organiseert Fara in het voorjaar twee vormingsdagen voor alle hulpverleners betrokken bij de counseling van (jonge) vrouwen en koppels die met een ongeplande zwangerschap geconfronteerd worden. Doelgroep Professionelen in de gezondheids-, welzijns- en onderwijssector, die in aanraking komen met ongepland zwangere meisjes en vrouwen, koppels of gezinnen Een zwangerschap wordt meestal op vreugde twee vormingsdagen voor al en een rol opnemen in hun beslissingsproces. onthaald. Maar wat als de zwangerschap niet betrokken bij de counselin gepland Waar is? Wat en als wanneer? de kinderwens voltooid is, vrouwen en koppels die met de relatie onzeker is, de zwangere een tiener zwangerschap geconfronte Vrijdag, 20 maart 2015 te Leuven (Heverlee) is, de eventuele ouders in spé zich te jong of Vrijdag, 8 mei 2015 te Gent Doelgroep te oud voelen en andere toekomstplannen Professionelen in de gezond voor ogen hadden...? Of wat als die vragen en onderwijssector, die in a rijzen bij een geplande zwangerschap? met ongepland zwangere mei Het komt meestal als een donderslag bij koppels of gezinnen en een twee vormingsdagen voor alle hulpverleners betrokken bij de counseling van (jonge) vrouwen en koppels die met een ongeplande

Nieuwsbrief. Werk maken van toekomst voor iedereen. Caritas Catholica Vlaanderen vzw. Afgiftekantoor Brussel 4 P4A9097 Nummer 78 mei juni 2014

Nieuwsbrief. Werk maken van toekomst voor iedereen. Caritas Catholica Vlaanderen vzw. Afgiftekantoor Brussel 4 P4A9097 Nummer 78 mei juni 2014 Nieuwsbrief Caritas Catholica Vlaanderen vzw Afgiftekantoor Brussel 4 P4A9097 Nummer 78 mei juni 2014 Kort tweemaandelijks bericht van Caritas Catholica Vlaanderen vzw Werk maken van toekomst voor iedereen

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Nepal. Vergeten land tussen jungle en hooggebergte. Caritas Catholica Vlaanderen vzw. Afgiftekantoor Brussel 4 P4A9097

Nieuwsbrief. Nepal. Vergeten land tussen jungle en hooggebergte. Caritas Catholica Vlaanderen vzw. Afgiftekantoor Brussel 4 P4A9097 Nieuwsbrief Caritas Catholica Vlaanderen vzw Afgiftekantoor Brussel 4 P4A9097 Nummer 65 maart-april 2012 Tweemaandelijks bericht van Caritas Catholica Vlaanderen vzw Nepal Vergeten land tussen jungle en

Nadere informatie

Nieuwsbrief. IMF-aanpak verergert crisis. Caritas Catholica Vlaanderen vzw. Afgiftekantoor Brussel 4 P4A9097 Nummer 72 Mei Juni 2013

Nieuwsbrief. IMF-aanpak verergert crisis. Caritas Catholica Vlaanderen vzw. Afgiftekantoor Brussel 4 P4A9097 Nummer 72 Mei Juni 2013 Nieuwsbrief Caritas Catholica Vlaanderen vzw Afgiftekantoor Brussel 4 P4A9097 Nummer 72 Mei Juni 2013 Kort tweemaandelijks bericht van Caritas Catholica Vlaanderen vzw IMF-aanpak verergert crisis Inhoudstafel

Nadere informatie

DEEL 1 : ALGEMENE INLEIDING

DEEL 1 : ALGEMENE INLEIDING DEEL 1 : ALGEMENE INLEIDING 12 1. De weg naar het Algemeen verslag over de armoede INLEIDING 13 Wie gelukkig is leeft in een wereld van mogelijkheden L. Apostel Niemand heeft er groot belang bij de waarheid

Nadere informatie

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon 2010 Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon Voorwoord:"samen staan we sterk" 4 Bruggen slaan: het Europese voorzitterschap als waardevolle samenwerking 13 Het sociale en het economische verzoenen

Nadere informatie

INFORMATIE EN INSPIRATIE VOOR LOKALE ACTOREN IN HUN STRIJD TEGEN ARMOEDE

INFORMATIE EN INSPIRATIE VOOR LOKALE ACTOREN IN HUN STRIJD TEGEN ARMOEDE INFORMATIE EN INSPIRATIE VOOR LOKALE ACTOREN IN HUN STRIJD TEGEN ARMOEDE informatie en inspiratie voor lokale actoren in hun strijd tegen armoede Anneline Geerts danielle dierckx lief vandevoort In opdracht

Nadere informatie

Arbeids. rehabilitatie. werk. schrift3

Arbeids. rehabilitatie. werk. schrift3 Arbeids rehabilitatie schrift3 werk Eind 2009 ondertekenden de ziekenfondsen, VDAB en GTB een intentieverklaring voor een betere samenwerking. Het doel was en is duidelijk: ook mensen die een ziekteproces

Nadere informatie

No child is born to grow up alone

No child is born to grow up alone No child is born to grow up alone Jaarverslag 2014 SOS Kinderdorpen België Onder Hoge Bescherming van Hare Majesteit de Koningin Inhoud p.3 Voorwoord p.4 SOS Anno 2015 p.6 SOS kort samengevat p.8 Onze

Nadere informatie

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal

Nadere informatie

werken met maatschappelijk kwetsbare gezinnen

werken met maatschappelijk kwetsbare gezinnen werken met maatschappelijk kwetsbare gezinnen - Visietekst - inhoud inleiding werken met maatschappelijk kwetsbare gezinnen 3 deel 1 visie 5 1 Inleiding 5 2 Algemene doelstelling 5 2.1 Wie: Kind en Gezin

Nadere informatie

Samen n koffie en dan actie! 9 praktijkverhalen over sport, bewegen en mensen in armoede

Samen n koffie en dan actie! 9 praktijkverhalen over sport, bewegen en mensen in armoede Samen n koffie en dan actie! 9 praktijkverhalen over sport, bewegen en mensen in armoede Putte Vorselaar Diest Lier Gent Willebroek Brugge Sint-Niklaas Herent INHOUDSTAFEL 2 voorwoord 3-4 Inleiding 5-6

Nadere informatie

ampersand christendemocratie in de samenleving SPECIALE EDITIE - ONZE IDEOLOGIE

ampersand christendemocratie in de samenleving SPECIALE EDITIE - ONZE IDEOLOGIE ampersand SPECIALE EDITIE - ONZE IDEOLOGIE verantwoordelijke uitgever: Jonathan cardoen - Wetstraat 89-1040 Brussel - Fax:02/238 38 60 - email: leden@cdenv.be christendemocratie in de samenleving verbinden

Nadere informatie

de WERELD DRAAIT OOK ZONDER MIJ

de WERELD DRAAIT OOK ZONDER MIJ de WERELD DRAAIT OOK ZONDER MIJ 1 2 de WERELD DRAAIT OOK ZONDER MIJ straathoekwerk vertelt 3 COLOFON Deze publicatie kwam tot stand ism vzw ASTROV vzw LISS vzw VOS vzw WESTROV vzw Steunpunt Algemeen Welzijnswerk

Nadere informatie

EEN ANDERE BRIL EEN ANDERE KIJK

EEN ANDERE BRIL EEN ANDERE KIJK EEN ANDERE BRIL EEN ANDERE KIJK dienstverlening door de ogen van de armoedeverenigingen Voorwoord EEN ANDERE BRIL, EEN ANDERE KIJK Dienstverlening door de ogen van de armoedeverenigingen Beste lezer, Vele

Nadere informatie

welkom in de groep concrete tips en aandachtspunten voor het werken met vluchtelingenkinderen in het jeugdwerk

welkom in de groep concrete tips en aandachtspunten voor het werken met vluchtelingenkinderen in het jeugdwerk welkom in de groep concrete tips en aandachtspunten voor het werken met vluchtelingenkinderen in het jeugdwerk Oost-Vlaams Diversiteitscentrum (ODiCe vzw) Lieselotte Reynvoet Inhoud Voorwoord 5 Inleiding

Nadere informatie

Maak je buurt uitmuntend!

Maak je buurt uitmuntend! Maak je buurt uitmuntend! Handboek gemeenschapsmunten voor lokale besturen en organisaties 1 Vlaamse overheid Inhoudstafel Woord vooraf 4 Hoe dit handboek te lezen? 5 Inleiding 7 1. Verken de mogelijkheden

Nadere informatie

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt Methodiekbeschrijving voor (zelf) organisaties die vrouwen helpen deel te nemen aan het economisch verkeer en richting te geven aan hun toekomst. Moving Forward Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Binnenlopen bij het Open Spreekuur

Binnenlopen bij het Open Spreekuur Binnenlopen bij het Open Spreekuur Focus op kracht en kansen alternatief: Burgerkracht en verbinding mei 2012 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies en Het Inter-lokaal Auteur: Yvonne van Heerwaarden Het

Nadere informatie

ISBN/EAN: 978-94-91753-00-8 NUR: 808 Trefw: innovatie, creativiteit. Dit is een uitgave van Idea Seeding Books

ISBN/EAN: 978-94-91753-00-8 NUR: 808 Trefw: innovatie, creativiteit. Dit is een uitgave van Idea Seeding Books 0 ISBN/EAN: 978-94-91753-00-8 NUR: 808 Trefw: innovatie, creativiteit Dit is een uitgave van Idea Seeding Books Idea Seeding Books ideaseedingbooks@gmail.com www.ideaseedingbooks.com Omslagfoto: istockphoto

Nadere informatie

Iedereen gelijke kansen op school? dat denken zij ervan

Iedereen gelijke kansen op school? dat denken zij ervan Iedereen gelijke kansen op school? dat denken zij ervan samen voor Het kinderen perspectief van maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren in het onderwijsdebat samen voor kinderen samen voor kinderen

Nadere informatie

TUSSEN KRANT EN BIJBEL p. 21

TUSSEN KRANT EN BIJBEL p. 21 INSTAP p. 2 KUNDIG p. 3 BIJ HET JAAR p. 5: Onderste boven: Met Zacheüs met Kerstmis. OP VERHAAL KOMEN p. 7: Onderste boven: Advent. ZIN-VOL p. 10 ER LEEFT WAT p. 12 DOOR-ADEMEN p. 15 IN DIALOOG p. 17 IN

Nadere informatie

KARTELPROGRAMMA. Kartel sp.a-groen Zomergem Kartelprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2012

KARTELPROGRAMMA. Kartel sp.a-groen Zomergem Kartelprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2012 1 KARTELPROGRAMMA sp.a Groen Zomergem Gemeenteraadsverkiezingen 2012 Uitnodiging Bouw mee aan de toekomst van Zomergem Dit programma is een uitnodiging. Een oproep aan alle inwoners van Zomergem, om mee

Nadere informatie

Ik wil wel maar ik kan het niet Faalangst bij leerlingen L.O. en S.O. De aanpak vanuit CLB Groeninge

Ik wil wel maar ik kan het niet Faalangst bij leerlingen L.O. en S.O. De aanpak vanuit CLB Groeninge Ik wil wel maar ik kan het niet Faalangst bij leerlingen L.O. en S.O. De aanpak vanuit CLB Groeninge Studiegebied Sociaal Agogisch Werk Opleiding Sociaal Werk Optie Individueel Maatschappelijk Werk Academiejaar

Nadere informatie

ethiek: ook in jouw sportorganisatie OPEN managementvaardigheden voor een ethisch sportklimaat

ethiek: ook in jouw sportorganisatie OPEN managementvaardigheden voor een ethisch sportklimaat ethiek: ook in jouw managementvaardigheden voor een ethisch sportklimaat sportorganisatie OPEN titel auteurs in samenwerking met met dank aan eindredactie ETHIEK: OOK IN JOUW SPORTORGANISATIE Managementvaardigheden

Nadere informatie

10 jaar Grundtvig in Nederland

10 jaar Grundtvig in Nederland 10 jaar Grundtvig in Nederland Verworvenheden en perspectieven europees platform internationaliseren in onderwijs Inhoud Colofon 2011 Europees Platform - internationaliseren in onderwijs Kennemerplein

Nadere informatie

Vroeger nadenken over later. Reflecties over de toepassing van vroegtijdige zorgplanning in België (met bijzondere aandacht voor dementie)

Vroeger nadenken over later. Reflecties over de toepassing van vroegtijdige zorgplanning in België (met bijzondere aandacht voor dementie) Reflecties over de toepassing van vroegtijdige zorgplanning in België (met bijzondere aandacht voor dementie) Reflecties over de toepassing van vroegtijdige zorgplanning in België (met bijzondere aandacht

Nadere informatie

kleine dingen die het doen

kleine dingen die het doen kleine dingen die het doen ARMEN NEMEN HET WOORD! we willen armoede uitsluiten / we gaan niet uit van veronderstellingen, maar van dat waar we zeker van zijn / we sluiten niemand uit / we hebben respect

Nadere informatie

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen www.utrecht.nl Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Colofon Utrecht, februari 2009 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies

Nadere informatie

Gratis White Paper. Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen?

Gratis White Paper. Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen? Gratis White Paper Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen? Oké Marketing Kruidnagel 2 5275 KR Den Dungen T: 06 54 793 205 E: info@okemarketing.nl

Nadere informatie

Deze brochure werd samengesteld door: Het Vicariale Comité voor de territoriale pastoraal, na bevraging van de parochieploegen in het vicariaat.

Deze brochure werd samengesteld door: Het Vicariale Comité voor de territoriale pastoraal, na bevraging van de parochieploegen in het vicariaat. Deze brochure werd samengesteld door: Het Vicariale Comité voor de territoriale pastoraal, na bevraging van de parochieploegen in het vicariaat. Voor reacties, suggesties, info en vragen kan je terecht

Nadere informatie