Gezond vertrouwen. Liberale Mutualiteit. ehealth Pagina 2. De Landsbond van Liberale Mutualiteiten bestaat 100 jaar! Pagina 4-5

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gezond vertrouwen. Liberale Mutualiteit. ehealth Pagina 2. De Landsbond van Liberale Mutualiteiten bestaat 100 jaar! Pagina 4-5"

Transcriptie

1 LLM, Livornostraat Brussel - 02/ website: - Verantw.uitg./afzender: G. Messiaen, Livornostraat Brussel - 45 ste jaargang - TWEEMAANDELIJKS - VERSCHIJNT NIET IN JULI EN AUGUSTUS Ledenblad van de Landsbond van Liberale Mutualiteiten maart-april 2014 ehealth Pagina 2 De Landsbond van Liberale Mutualiteiten bestaat 100 jaar! Pagina 4-5 Een leven lang gezonde tanden Pagina 10 2 Liberale Mutualiteit Gezond vertrouwen België/Belgique P.B.-P.P. Afgiftekantoor 1099 Brussel X BC6081 P Agenda Vrije tijd Betalingskalender

2 >> Het ziekenfonds en u De uitwisseling van de gezondheidsgegevens is vooral handig als u in behandeling bent bij meerdere zorgverleners tegelijkertijd of als u dringende zorgen toegediend moet krijgen. Een snelle toegang tot uw medische gegevens is voordelig voor de kwaliteit van uw medische zorgen en u kunt zelf vermijden dat u onnodige onderzoeken of behandelingen moet ondergaan. Vereenvoudigde toegang Artsen die u behandelen mogen uw gezondheidsgegevens nu al uitwisselen als dat in uw belang is. Als u de elektronische uitwisseling van uw gezondheidsgegevens via ehealth mogelijk wilt maken, dan moet u wel expliciet uw toestemming geven. Dit is nodig omdat deze uitwisseling gebeurt via een systeem waarbij de toegang tot de gegevens vereenvoudigd is. Wie krijgt toegang tot mijn gegevens? ehealth Medische gegevens uitwisselen: alleen maar in uw voordeel Stel u de volgende situaties voor: u wordt opgenomen in het ziekenhuis via de spoeddienst en u bent allergisch voor bepaalde geneesmiddelen. Of u onderging een tijdje ge een radiologisch onderzoek en voor een behandeling moet uw zorgverlener het resultaat van dit onderzoek kennen. In deze situaties is het belangrijk dat uw zorgverleners toegang hebben tot uw gezondheidsgegevens. Via ehealth kunnen uw zorgverleners uw gegevens bovendien eenvoudiger en sneller bekijken. 2 ehealth is een beveiligd online platform: niet iedereen krijgt zomaar toegang tot uw gezondheidsgegevens. Enkel de zorgverleners die u verzorgen, mogen uw gegevens bekijken, bv. uw huisarts, uw tandarts of de geneesheer-specialist die u raadpleegt. Belangrijk om te weten is dat u via het systeem van ehealth de toegang tot de gegevens kunt beperken. U kunt zelf kiezen welke zorgverleners toegang krijgen. U kunt zich ook op elk moment bedenken en uw toestemming opnieuw intrekken. Hoe toestemming geven? Om uw toestemming te registreren hebt u uw eid en de pincode van uw eid nodig. Neem contact op met de dienst bevolking van uw stad of gemeente als u de pincode vergeten bent of als uw eid geblokkeerd is. U kunt dit doen op twee manieren: - U kunt zelf uw toestemming geven via het online platform ehealth: Hiervoor hebt u een eid-kaartlezer nodig en de juiste software voor deze kaartlezer. Surf hiervoor naar eid.belgium.be en klik op de rubriek je eid gebruiken en de eidsoftware installeren. Om uw toestemming te registreren surft u naar Klik op burgers en vervolgens op toegang tot ehealthconsent. Identificeer u met uw eid-kaartlezer en meld u aan als burger. Klik vervolgens rechts op de pagina op activeren en bevestig uw goedkeuring. - U kunt uw toestemming laten registreren met de hulp van uw arts, uw apotheker, door het administratief personeel van uw ziekenhuis of u kunt de hulp vragen van uw ziekenfonds. U kunt hiervoor terecht bij het loket of via de dienst maatschappelijk werk. Neem vooraf contact op om te weten bij welke dienst u moet langsgaan om de toestemming te registreren. Liberale Mutualiteit Provincie Antwerpen: 03/ of Liberale Mutualiteit van Brabant: 02/ of Liberale Mutualiteit West-Vlaanderen: 050/ of Liberale Mutualiteit van Oost-Vlaanderen: 09/ of Liberale Mutualiteit Limburg: 011/ of Liberale Mutualiteit Vlaams Gewest: 02/ /

3 >> Actualiteit Week van de diëtist Pesterijen kunnen ernstige gevolgen hebben. Dat bewijzen de recente nieuwsberichten over tieners die uit het leven stappen omdat ze op school gepest worden. Om dergelijke drama s en psychologische problemen te vermijden pleit de Liberale Mutualiteit voor meer preventie op school. In dit kader lanceerden de Liberale Mutualiteit en vzw School Zonder Pesten ook reeds een project om pesten op school bespreekbaar te maken. Ongeveer 4 op de 10 Belgische kinderen zijn het slachtoffer van pesterijen op school. Uit een Unicef-studie in 29 Oeso-landen over pesterijen en fysiek geweld bij kinderen blijkt dat België slecht scoort in vergelijking met de rest van Europa. Pesten kan grote gevolgen met zich meebrengen. Wat soms begint als onschuldige plagerijen, kan uitmonden in een ware kwelling. Veel kinderen dragen op latere leeftijd nog steeds de gevolgen van pesterijen die ze hebben moeten ondergaan. Soms heeft pesten zelfs een dodelijke afloop. Recent werden we nog opgeschrikt door het geval van een jongen van 13 die uit het leven stapte. Standpunt Pesten: meer inzetten op preventie lijke gezondheid heeft op jonge leeftijd, loopt immers ook op volwassen leeftijd minder risico op problemen. De Liberale Mutualiteit pleit daarom voor meer preventie en zorg, zodat pesten op school de nodige aandacht krijgt. In het kader van preventie lanceerde de Liberale Mutualiteit samen met vzw School Zonder Pesten reeds vorig jaar een project rond pesten voor kinderen van 4 tot 8 jaar: Goedgevoel verhalen van kleine Victor, een voorlees- en kijkboek over gevoelens uitgegeven door Garant Antwerpen. Doorheen de verhaaltjes ontdekt Victor verschillende leuke en minder leuke gevoelens, waardoor kinderen gestimuleerd worden om hun leuke en minder leuke gevoelens te tonen en te benoemen. Dit is belangrijk voor de ontwikkeling van een sterke geestelijke gezondheid. Vzw School Zonder Pesten is actief over de verschillende onderwijsnetten heen. Naast hun bestaande initiatieven voor kinderen tot 12 jaar is dit voorleesboek hierop een perfecte aanvulling. Van 24 tot 29 maart vindt de week van de diëtist plaats. Tijdens die week organiseren meer dan 200 diëtisten in Vlaanderen acties om vrijblijvend kennis te maken met de werkwijze van een professionele voedingsdeskundige. Dit jaar is het thema Gezond tussendoor. Tussendoortjes horen thuis binnen een gezond en evenwichtig voedingspatroon, maar het komt er wel op aan om het juiste tussendoortje te kiezen. Daarvoor kunt u terecht bij een professionele voedingsdeskundige. Interesse? Volg de activiteiten op facebook via Bij de Liberale Mutualiteit geniet u een terugbetaling van: LM is er voor u! - 60 euro voor consultaties bij een diëtist, sessies bij Infraligne of Bodystyling of voor het volgen van een cursus bij Weight Watchers; - 40 euro in de aankoop van geneesmiddelen tegen overgewicht; - 22 euro per overnachting met een maximum van 14 overnachtingen per jaar voor specifieke vakanties voor jongeren met obesitas. Contacteer uw regionaal ziekenfonds voor meer informatie. Wereldgezondheidsdag Naar jaarlijkse gewoonte vindt op 7 april de Wereldgezondheidsdag plaats. Elk jaar krijgt één gezondheidsprobleem in de wereld op deze dag extra aandacht. Dit jaar ligt de focus op de vector en de ziektes die ze veroorzaakt en wat we kunnen doen om ons te beschermen. Een vector is een organisme, zoals muggen, insecten en teken, dat ziekteverwekkers of parasieten kan overbrengen naar mens, dier en plant. Zo is de malariamug de vector van malaria. LM is er voor u! Reist u naar een verre bestemming? Dan bestaat de kans dat u in contact komt met malaria of andere exotische ziektes. De Liberale Mutualiteit geeft u een tussenkomst in de aankoop van reisvaccins of voor antimalariamiddelen. Contacteer uw ziekenfonds voor meer informatie. Voor de Liberale Mutualiteit is de geestelijke gezondheid van kinderen en jongeren altijd een prioriteit geweest. Wie een goede geeste- Roni De Waele Nationaal Voorzitter Colofon U kunt de redactie van de «Liberale Mutualiteit» bereiken via: % 02/

4 Landsbond van Liberale Mutualiteiten jaar 100 jaar! Op 22 maart 2014 viert de Landsbond van Liberale Mutualiteiten zijn 100-jarig bestaan! Een goede reden om even terug te blikken op een rijkgevuld ver Op 22 maart 1914, aan de vooravond van de eerste wereldoorlog, werd onze landsbond opgericht onder de benaming Nationale Bond der Vrije Mutualiteitsfederatiën van België. Vanaf dan tot 1926 staat Edouard Pecher aan het roer als voorzitter. Na een noodgedwongen pauze door de oorlogsjaren nam de landsbond in 1921 een nieuwe start, ditmaal onder de benaming Nationale Bond der Liberale Mutualiteitsfederatiën van België Op 28 december 1944 vaardigt de regering de Besluitwet op de Maatschappelijke Zekerheid uit. Vanaf nu bestaat er een ziekteverzekering voor alle Belgische burgers. Deze wet bood bescherming tegen de sociale risico s van het leven of een bescherming van de wieg tot het graf Met de wet Leburton van 9 augustus 1963 werd de basis gelegd voor het huidige overlegsysteem in de sector geneeskundige verzorging en werd ook het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) opgericht. Er werd ook een scheiding doorgevoerd tussen de twee hoofdtakken van de ziekteverzekering: de verzekering voor geneeskundige verzorging en de uitkeringsverzekering. In 1994 wordt deze wet hervormd en gemoderniseerd Vanaf 1966 tot eind vorige eeuw organiseerden de Liberale Mutualiteiten vakantiekampen voor kinderen in de Blauwe Distel in De Panne. Het vakantiehuis bestaat nog altijd onder de naam J-club De Panne. Naast De Blauwe Distel gebruikten de Liberale Mutualiteiten ook andere vakantiehuizen, zoals de Home Edouard Pecher in St-Idesbald en het kasteel van Baronville Sinds 1970 geeft de landsbond een blad uit, dat in de loop der jaren verschillende transformaties heeft ondergaan Sinds 1990 krijgt de Landsbond van Liberale Mutualiteiten de naam die hij vandaag nog steeds draagt. De wet van 6 augustus 1990 zorgde voor een herorganisatie van de werking en de structuur van de mutualiteiten. Daarom kreeg de landsbond ook een nieuwe naam: Landsbond van Liberale Mutualiteiten. De Landsbond van Liberale Mutualiteiten

5 Mantelzorg Liberale Mutualiteit DecemBer 2013 maart 2014 Liberale Vereniging van Personen met een Handicap vzw Op 3 december is het de internationale dag voor personen met een handicap. 15 % van de wereldbevolking heeft een handicap en vormt daarmee de grootste minderheid. Het is dan ook een belangrijke dag voor ons allemaal. Jaarlijks blijven we op deze dag stilstaan bij de gelijke kansen van personen met een handicap. U hebt namelijk ook het recht om te studeren, te werken, deel te nemen aan de verkiezingen. Kortom, om een zelfstandig leven te leiden. Daarom komen wij, de vzw Liberale Vereniging van Personen met een Handicap (LVPH), op voor uw belang, ongeacht uw leeftijd of de aard van uw handicap. Wij streven naar een samenleving waarin iedereen evenwaardig is en waarin u als volwaardige burger uw leven kunt uitbouwen. U kunt steeds bij ons terecht wanneer u een vraag, een probleem of een klacht hebt. Wij zoeken dan naar een mogelijke oplossing voor uw specifiek geval. Daarnaast krijgen wij door de analyse van de binnengekomen meldingen een goed beeld van de belangrijke knelpunten. Hierdoor kunnen wij adviezen formuleren naar de beleidsmakers op de verschillende niveaus en indien nodig aan de alarmbel trekken. Wij zijn er van overtuigd dat uw actieve inzet de sleutel is tot een samenleving waarin iedereen dezelfde vrijheden en rechten geniet. Geert Messiaen Voorzitter LVPH Website: - Tel: 02/ uitgebracht. Met deze brochure willen ze leerlingen, ouders, leerkrachten en schooldirecties meer vertrouwd maken met het begrip redelijke aanpassingen en ze aanmoedigen om de nodige aanpassingen in te voeren. De maatregelen moeten het voor leerlingen met een beperking makkelijker maken in een gewone schoolomgeving. Het kan gaan over leerlingen met een motorische handicap, maar ook leerlingen met dyslexie of ADHD hebben aanpassingen nodig die het hun gemakkelijker maken om te functioneren. Als leerlingen met een Hebt u een kind met een handicap beperking naar een gewone school dat naar school gaat? Dan heeft uw gaan, zorgt dit er bovendien voor dat kind recht op redelijke aanpassingen de andere kinderen leren omgaan op school. Kinderen met een beperking kunnen hinder ondervinden van hebben. met klasgenoten die een beperking hun beperking in een onaangepaste schoolomgeving. Een redelijke aanpassing is een maatregel die ervoor Surf dan naar Bent u benieuwd naar de brochure? zorgt dat deze hinder wegvalt. Een met-een-handicap-naar-de-schoolvan-je-keuze. Onderaan de pagina redelijke aanpassing kan bijvoorbeeld een aanpassing zijn in de klasomgeving, in wat de leerkracht doet in de brochure is ook beschikbaar in gemak- kunt u de brochure raadplegen. De klas, in de planning of aanpassingen kelijke woorden (zie easy-to-read) en naar de leerling toe. Toch zijn veel in Vlaamse Gebarentaal. leerkrachten en schooldirecties nog niet vertrouwd met de wettelijke verplichting om redelijke aanpassingen over redelijke aanpassingen en hoe In de brochure zelf vindt u uitleg te voorzien. u ze kunt voorzien, een aantal goede praktijkvoorbeelden, informatie over Om die reden heeft het Centrum voor de wetgeving, een aantal links naar Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding de brochure Met een han- van organisaties waar u terecht kunt documentatie en contactgegevens dicap naar de school van je keuze voor meer informatie Op 26 maart 1992 richt de landsbond het Centrum voor Gezondheidspromotie vzw en het Centre d Education à la Santé asbl op. Met de oprichting van deze organisaties maakt de Liberale Mutualiteit van preventie een prioriteit. Ook vandaag is gezondheidspromotie een van de belangrijkste pijlers van haar werking De wet Moureaux van 15 februari 1993 legde de basis voor een responsabilisering van alle betrokken partijen in de ziekteverzekering: de verstrekkers, de patiënten en de ziekenfondsen om zo kosten te besparen in de ziekteverzekering De wet van 22 augustus 2002 legt de individuele rechten van de patiënt vast. Ditzelfde jaar wordt ook de verhoogde verzekeringstegemoetkoming ingevoerd: weduwen, gepensioneerden, personen met een handicap en wezen krijgen hierdoor een betere terugbetaling van hun medische kosten (het WIGWstatuut). Dit statuut wordt later nog uitgebreid en hervormd. Crejaksie LBV 2008 Vanaf 1 januari 2008 krijgen zelfstandigen dezelfde rechten voor de geneeskundige verzorging als de andere sociaal verzekerden en zijn ze nu ook verzekerd tegen kleine risico s via de verplichte ziekteverzekering Op 4 juni 2010 vindt in de Landsbond van Liberale Mutualiteiten een congres plaats van de Association Internationale de la Mutualité over milieuziekten, waarbij een pleidooi werd gehouden voor concrete acties die voor een gezonde en duurzame wereld moeten zorgen Als gevolg van de aanhoudende economische crisis ontsnapt ook de ziekteverzekering niet aan besparingsmaatregelen, zoals de vermindering van de groeinorm tot 2 %. Liever Thuis LM Zelfstandige in hoofdberoep én mantelzorger? Ben je mantelzorger, maar werk je niet? Pagina 3 LVPH Loga 100 jaar gezond vertrouwen V.U.G.: Roni De Waele, livornostraat 25, 1050 BRUssel / afgiftekantoor: 1050 BRUssel 5 / DRiemaanDelijks tijdschrift Van De VzW liever thuis lm / 13De jaargang, nr 4, 2013 P Liever Thuis Ledenblad van de vzw Liever thuis Lm Vereniging van gebruikers en mantelzorgers Slapen, zo doe je dat! Pagina Liever Thuis Personenalarmsysteem: een veiligheid niet enkel voor de zorgbehoevende multidisciplinair overleg stemt thuiszorg beter elkaar af In de afgelopen 100 jaar zijn in de landsbond talrijke vzw s ontstaan met een specifieke werking. Samen met deze organisaties wil de Liberale Mutualiteit alle lagen van de bevolking bereiken. Voorwoord V.U.G.: GEERT MESSIAEN - LIVORNOSTRAAT BRUSSEL - OKTOBER-NOVEMBER-DECEMBER ERKENNINGSNUMMER: P Onbegrensd Meer info? Oproep LVPH is op zoek naar actieve voor de uitbouw van plaatselijke initiatieven en voor deelmame aan de werkgroep. Ik heb een handicap, maar kies mijn eigen school LGI viert feest!

6 FIETS MEE 2014 Willems Veranda s Classic Zaterdag 3 mei Herzele Trofee De Muur Zaterdag 17 mei Ophasselt Pro Cyclo Classic De Brabantse Parel Zaterdag 31 mei Vossem Ga sporten en ontvang 25 euro per jaar ** Jean-Luc Vandenbroucke Classic Zaterdag 21 en zondag 22 juni Les Lacs de l Eau d Heure Marc Wauters Classic Zaterdag 2 augustus Heusden-Zolder Militair Kamp Label Zondag 10 augustus Grobbendonk West-Vlaanderens Mooiste Donderdag 21 tot en met zondag 24 augustus Roeselare Vriendschapstocht Zaterdag 30 augustus Ertvelde Drie keer deelnemen = gratis LM-wielertrui, koersbroek of sokken + handschoenen Wie deelneemt aan drie van de acht LM-Classics en zijn afgestempelde controlekaart op tijd terugstuurt, ontvangt een gratis LM-wielertrui of LM-koersbroek of LM-sokken + handschoenen naar keuze. Maak ook kans op een prachtige Ridley koersfiets of één van de andere extra-prijzen. WIN EEN RIDLEY ORION ** Neem contact op met uw ziekenfonds voor de voorwaarden. De tussenkomst kan van regio tot regio verschillen

7 Brabant Koninginneplein Brussel Tel. 02/ Fax 02/ VOORWOORD De Liberale Mutualiteit van Brabant staat niet stil! Nu het jaar goed begonnen is en we reeds enkele maanden ver zijn, valt het leven terug in zijn plooi. Zo ook voor de Liberale Mutualiteit van Brabant. Voor ons wilt dit zeggen dat we zoals elk jaar onze aanvullende diensten wijzigden en dit om onze zo goed mogelijk van dienst te zijn met interessante tegemoetkomingen en diensten. LIBERALE BONDEN VAN GEPENSIONEERDEN VAN BRABANT vzw Provinciale activiteiten Gratis cursus Op stap naar meer beweging in Herent 22/04, 29/04, 06/05, 13/05, 20/05, 27/05, 03/06, 10/06, 17/06 en 24/06/2014 Dankzij deze cursus kunt u op een eenvoudige manier aan uw gezondheid werken. Lesuren: 14u-16u Prijs: 20 waarborg voor gebruik stappenteller. Als u de cursus volledig doorlopen hebt, storten wij u de waarborg terug. Daarna krijgt u de stappenteller cadeau! Wandelingen LBG Brabant - Vrijdag 4 april 2014 en vrijdag 9 mei 2014 Zo is het belangrijk om te weten dat we onze dienst kraamzorg aanpasten, voortaan voorzien we een tegemoetkoming van 5, en niet langer een van 4 per gepresteerd uur van kraamzorg, met een maximum van 30 uren kraamzorg per bevalling. Bovendien wordt de tegemoetkoming verleend gedurende een termijn van drie maanden na de geboorte en dus niet langer tot 10 dagen na de geboorte. Daarnaast werd onze tegemoetkoming voor vaccins aanzienlijk gewijzigd. ALLE in België erkende vaccins worden onder één korf gegroepeerd en we voorzien hiervoor vanaf nu een tegemoetkoming van 15 per lid en per kalenderjaar. De tegemoetkoming voor reisvaccins en anti-malariamiddelen blijft ongewijzigd, namelijk 25 per lid per kalenderjaar. Wenst u bijkomende informatie over de bovenstaande wijzigingen of wenst u onze bestaande voordelen en diensten te leren kennen of opnieuw door te nemen? Aarzel dan niet om ons te contacteren of de nieuwe brochure aanvullende diensten aan te vragen op het nummer 02/ of per op het adres We doen er alles aan om onze dienstverlening ook in het nieuwe jaar op UW wensen af te stemmen! R. FELICE Secretaris-generaal Provinciale dag Diest - Dinsdag 3 juni 2014 Programma: Voormiddag Ontvangst met een tasje koffie of thee en een koffiekoek. Keuzeactiviteit: keuze opgeven bij inschrijving! 1) Trainingscentrum Parachutisten 2) Pegasusmuseum Middaglunch: hoofdgerecht en drank in selfservice. Namiddag - Wijnbedrijf De Kluisberg - Optreden Freddy Wally Tijdens de pauze trakteren wij u op taart en koffie of thee. Prijs: Met busvervoer 40: in orde met de aanvullende diensten 50: personen niet in orde met de aanvullende diensten Zonder busvervoer 35: in orde met de aanvullende diensten 45: personen niet in orde met de aanvullende diensten 5 daagse reis Zwarte Woud - Zondag 29 juni 2014 t.e.m. donderdag 3 juli 2014 In samenwerking met Libereurop vzw Voor inlichtingen, reservaties en inschrijvingsformulieren kunt u terecht bij LBG LVSW Brabant - Heleen Verhasselt Koninginneplein 51/ Brussel tel. 02/ gsm 0478/ fax 02/ website: - Rekeningnummer: BE

8 Lisse en omstreken staan wereldwijd bekend als een van de steden waar u door de ontelbare bloemenvelden kunt flaneren. Wij stellen u voor om, in de vorm van een weekend, onder meer het grootste bloemenpark ter wereld te bezoeken: het Keukenhof! Een gids zal ons bijstaan en voorzien van uitleg bij de geschiedenis en totstandkoming van het park en haar beplanting. Alvorens aan tafel te schuiven voor een 3-gangenlunch in het restaurant van het park, geniet u van wat vrije tijd in het 32 hectare grote domein. Achteraf nemen we de bus richting Lisse voor een bezoek per boot. We verblijven volop in het bloemenseizoen in hotel NH Conference Centre Leeuwenhorst****. De kamers beschikken over bad of douche, toilet, televisie, WIFI en telefoon. Het zwembad in het hotel kunt u gratis betreden. Voor het wellnessgedeelte en fitness betaalt u extra. Zondag, na het ontbijt, zetten we koers richting Haarlem. Deze stad wordt ook wel eens klein Amsterdam genoemd en is sinds decennia het centrum van de tulpenproductie. We laten een bezoek aan het historische centrum zeker niet aan ons voorbijgaan. Alvorens we de terugweg naar België inzetten, kunt u de stad op eigen tempo verder verkennen. Weekend te Lisse (Nederland) Zaterdag 10 tot en met zondag 11 mei 2014 Prijs voor in orde met de aanvullende diensten: volwassenen: 156 supplement eenpersoonskamer: 40 Personen niet in orde met de aanvullende diensten: volwassenen: 166 supplement eenpersoonskamer: 40 Zaterdag 24 mei 2014 Bent u meer het sportieve type en vertoeft u graag in de natuur? Bent u op zoek naar een originele activiteit in groep of in familieverband? Kom dan samen met ons mee naar de Ardennen! Tijdens deze halve daguitstap worden we s morgens opgehaald om even verder afgezet te worden aan een van de vertrekplaatsen. Daar maken we samen onze voeten nat tijdens een afvaart van de Semois. Na een tocht van om en bij de 10 km roeien we terug naar het vakantiecentrum in het kleine dorpje Bohan, gelegen tegen de Franse grens. Eens aangemeerd schuiven we aan tafel voor een deugddoende BBQ aan de oevers van deze rivier. s Namiddags geniet u van wat vrije tijd om te gaan wandelen of de streek verder te verkennen. Prijs voor in orde met de aanvullende diensten: volwassenen: 40 3 t.e.m. 11 jaar: t.e.m.17 jaar: 36 Personen niet in orde met de aanvullende diensten: volwassenen: 42 3 t.e.m. 11 jaar: t.e.m.17 jaar: 38 VRIJE TIJD Op onze zoektocht naar het goede leven, trekken we dit jaar naar Dieblich, behorend tot het Duitse Rijnland. Dit wijn- en fruitteeltstadje is gelegen aan de Moezel. Langs de Moezel bevindt zich, naast burchten en kastelen, ook een belangrijk wijnbouwgebied, waar de wereldbekende Moezelwijnen afkomstig van zijn. U hoort het, alleen maar goeds om deze streek te verkennen. Naar jaarlijkse gewoonte staan er ook enkele wandelingen op het programma om ons bij deze ontdekking verder te helpen. We verblijven in het 3-sterrenhotel-restaurant Pistono. Het hotel beschikt over een sauna, binnenzwembad en een prachtige tuin met ligstoelen. Pistono bezit tevens een eigen wijngaard en maakt het ons natuurlijk mogelijk om een wijnproeverij te organiseren. De kamers hebben allemaal een televisie en een eigen badkamer met douche en WC. Prijs voor in orde met de aanvullende diensten: per persoon in een tweepersoonskamer: 590 supplement eenpersoonskamer: 84 Personen niet in orde met de aanvullende diensten: per persoon in een tweepersoonskamer: 640 supplement eenpersoonskamer: 84 Vakantie in Dieblich (Duitsland) Verblijf in volpension van zondag 27 april t.e.m. zondag 4 mei 2014 Meer inlichtingen per telefoon op 02/ of per naar

9 Aan de wilde kust van dit bijzonder mooie Italiaanse eiland wisselen blauwe baaien af met fijne zandstranden en woeste rotsen. De Costa Smeralda, in het Noorden van het eiland, is befaamd om haar schoonheid. Het binnenland wordt gekenmerkt door een heuvelachtig groen landschap bezaaid met akkers, wijngaarden en olijfbomen. Sardinië heeft heel wat te bieden: prachtige natuur, kleine historische dorpen, tal van bezienswaardigheden uit de prehistorie, de Griekse en Romeinse tijd en de middeleeuwen. We verblijven er in hotel Club Cala della Torre****, rustig gelegen, vlakbij het levendige centrum van La Caletta, gescheiden van de zee door een weg. Sardinië Begeleide 8-daagse groepsreis van zondag 8 juni t.e.m. zondag 15 juni 2014 Prijs voor in orde met de aanvullende diensten: per persoon in een tweepersoonskamer: 790 supplement eenpersoonskamer: 50 Personen niet in orde met de aanvullende diensten: per persoon in een tweepersoonskamer: 820 supplement eenpersoonskamer: 50 Meer inlichtingen per telefoon op 02/ of per naar De Liberale Mutualiteit van Brabant geeft een duwtje in de rug van jonge ouders! Een kindje verwelkomen is een van de mooiste dagen in het leven van een gezin! Om jonge ouders ten volle te laten genieten van dit heuglijke moment en om de nodige steun te verlenen, bieden we verscheidene tussenkomsten aan die bijzonder interessant en voordelig zijn. Zo voorzien we om te beginnen een geboorte- of adoptiepremie (tot 6 jaar) die tot 370 kan bedragen, een geboortepakket om de baby in de watten te leggen en een mooi fotoalbum Baby s eerste levensjaar. Daarnaast voorzien we een borstvoedingspremie tot 375, drie verschillende tegemoetkomingen op het vlak van perinatale begeleiding (perinatale kinesitherapie, zwangerschapszwemmen en zwangerschapsyoga) alsook een tegemoetkoming in het kader van kraamzorg en babyzwemmen. Tot slot is het handig om te weten dat we ook een tegemoetkoming tot 150 voorzien in de aankoop van luiers! Deze enkele voordelen maken deel uit van een uitgebreid gamma dat de ontwikkeling van uw baby volgt vanaf de geboorte tot aan de adolescentie! En om te bewijzen dat we het goed menen met de jonge ouders onder onze neemt de Liberale Mutualiteit van Brabant ook dit jaar deel aan de Babyboombeurs in Paleis 3 van Brussels Expo op de Heizel Esplanade. Deze zal dit jaar doorgaan op vrijdag 14, zaterdag 15 en zondag 16 maart en is de grootste beurs voor toekomstige en jonge ouders in België. Net zoals de voorgaande jaren staan onze medewerkers ter beschikking voor de nodige informatie, brochures en meer. Ook deze keer zullen we een wedstrijd organiseren met enkele mooie en handige prijzen voor jonge ouders! U bent alvast welkom om een kijkje te komen nemen op onze stand! Kunt u niet aanwezig zijn en wenst u toch meer informatie te ontvangen? Geen probleem, u kunt onze brochure 10 goede redenen om u aan te sluiten bij ons ziekenfonds, die al onze voordelen en diensten in verband met de geboorte samenvat, aanvragen op het nummer 02/ of per op het adres C

10 >> Regio Brabant Betalingskalender 2014 Primaire arbeidsongeschiktheidsuitkeringen voor werknemers Hiermee bedoelen wij de betalingen die betrekking hebben op het eerste jaar arbeidsongeschiktheid. We betalen de primaire uitkeringen tweemaal per maand uit. Periode Betalingsdatum Invaliditeitsuitkeringen voor werknemers Uitkeringen wegens primaire ongeschiktheid en invaliditeit voor zelfstandigen De invaliditeitsuitkeringen worden betaald vanaf het tweede jaar arbeidsongeschiktheid. We betalen de uitkeringen eenmaal per maand uit op data vastgesteld door het R.I.Z.I.V. Januari /01/ /01/2014 Maand Betalingsdatum Februari /02/ /02/2014 Maart /03/ /03/2014 April /04/ /04/2014 Mei /05/ /05/2014 Juni /06/ /06/2014 Juli /07/ /07/2014 Augustus /08/ /08/2014 September /09/ /09/2014 Oktober /10/ /10/2014 November /11/ /11/2014 December /12/ /12/2014 Januari 29/01/2014 Februari 26/02/2014 Maart 27/03/2014 April 28/04/2014 Mei 27/05/2014 Juni 26/06/2014 Juli 29/07/2014 Augustus 27/08/2014 September 26/09/2014 Oktober 29/10/2014 November 26/11/2014 December 19/12/2014 De uitkeringen zijn verschuldigd voor alle dagen van het jaar behalve de zondagen. Om onnodige problemen te vermijden tijdens de uitbetaling van de uitkeringen, raden wij u ten stelligste aan deze te laten overschrijven op een financiële rekening. Deze wijze van uitbetaling is efficiënt en betrouwbaar. Bovendien vermijdt u financiële en administratieve beslommeringen in geval van verlies of diefstal van de circulaire cheque. Sluitingsdagen 2014 Al onze kantoren en diensten zijn gesloten op maandag 21 april, donderdag 1 mei, vrijdag 2 mei, donderdag 29 mei, maandag 9 juni, maandag 21 juli, vrijdag 15 augustus, vrijdag 12 september, maandag 10 november, dinsdag 11 november, donderdag 25 december en vrijdag 26 december. D Ingevolge vormingscursussen zullen onze lokale afdelingen gesloten zijn op de hiernavolgende donderdagen, telkens in de voormiddag: 13 maart en 2 oktober.

11 >> Uw gezondheid Blijf actief, vermijd vallen! Een val is snel gebeurd en kan grote gevolgen met zich meebrengen. Nog te veel ouderen verliezen hun zelfstandigheid wegens een val. Toch kunt u allerlei maatregelen nemen om een val te voorkomen. Van 21 tot en met 27 april 2014 vindt voor de derde keer de Week van de Valpreventie plaats. Doel van deze week is sensibilisering en informatieverspreiding rond valpreventie. Tijdens deze week bundelen alle organisaties hun krachten en komen ze naar buiten met eenzelfde boodschap. In 2014 ligt de focus op beweging, een van de belangrijkste factoren om een val te voorkomen. De algemene doelstelling is ouderen aansporen om zo lang mogelijk fit en actief te blijven! Ook dit jaar organiseren de Liberale Mutualiteiten in samenwerking met LBV en Sportievak vzw en met de steun van de Vlaamse overheid de bewegingscursus Op stap naar meer beweging. Dagelijks aan lichaamsbeweging doen is belangrijk, zowel voor jongeren als ouderen. Door dagelijks te bewegen zult u niet alleen minder vallen, maar ontstaan er ook allerlei gezondheidsvoordelen, zoals verminderde kans op allerlei chronische aandoeningen (o.a. overgewicht, hart- en vaatziekten, hoge bloeddruk en diabetes type 2), een verbeterde lichaamssamenstelling (meer spiermassa en minder vetmassa) en een grotere uithouding, kracht, lenigheid en evenwicht. Daarnaast heeft het een ontspannende werking en draagt het bij tot een beter emotioneel welbevinden (u goed in uw vel voelen en een positief zelfbeeld hebben). Bovendien zult u langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Meer informatie over de Week van de Valpreventie vindt u op Tijdens een aantal lessen komen we samen en gaan we onder begeleiding samen wandelen. De eerste en laatste bijeenkomst meten we uw fitheid. Deelnemen is gratis, maar u dient een waarborg van 20 te betalen voor het gebruik van de stappenteller (we schrijven de waarborg terug over als u de volledige lessenreeks doorlopen hebt). Bent u geïnteresseerd om deel te nemen? In 2014 organiseren we vijf cursussen. Alle cursussen gaan van start tijdens de Week van de Valpreventie. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw regionaal ziekenfonds of Sportievak (056/ of Europese vaccinatieweek: mazelen verslaan in het vijfde leerjaar De vaccinatieweek loopt dit jaar van 24 tot 30 april. Net zoals vorig jaar ligt de focus op het vaccin tegen mazelen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie moet 95% van de kinderen gevaccineerd zijn om ervoor te zorgen dat de mazelen zich niet kunnen verspreiden. In Vlaanderen laat 92,5% van de tienjarigen zich al vaccineren. Er is dus nog een kleine inspanning nodig om deze gevaarlijke ziekte op termijn uit te schakelen. Zolang niet alle kinderen gevaccineerd zijn, kan het mazelvirus zich immers nog altijd verspreiden en is vaccinatie dus noodzakelijk! De vaccinatie bestaat uit twee dosissen: een eerste dosis op 12 maanden en een tweede dosis voor de tienjarigen in het vijfde leerjaar. Toch zijn niet alle kinderen gevaccineerd. Dit komt omdat de ouders dit vergeten of omdat ze niet op de hoogte zijn dat er in het vijfde leerjaar een gratis vaccinatiemoment is. Daarom roept de Europese Vaccinatieweek in Vlaanderen alle schoolkinderen, hun ouders, de scholen en leerkrachten en artsen op om extra aandacht te hebben voor de mazelenvaccinatie in het vijfde leerjaar. Meer informatie over de vaccinatieweek vindt u op 7

12 Vakantieaanbiedingen voor iedereen bij Cosmo Met Cosmopolite en Liberty bieden wij u twee voortreffelijke verblijfscentra aan. Beide centra kregen het Q-label, een kwaliteitsonderscheiding toegekend voor het klantvriendelijk onthaal en de onberispelijke service. Door recente inspanningen te hebben gedaan in de infrastructuur kregen zij van Toerisme Vlaanderen het A-label voor toegankelijkheid: dit betekent dat rolstoelgebruikers en mindervalide mensen hier ook op een aangename wijze kunnen logeren. Met een jaarlijks herhaalbezoek van meer dan 65 % van de klanten mogen ze prat gaan op een trouw en tevreden publiek. Onze beide centra zijn bovendien erg gunstig gelegen, in volle stadscentrum, op kleine afstand van de zee, de jachthavens en winkelstraten. Ze zijn makkelijk bereikbaar, ook met het openbaar vervoer. >> Cosmopolite De Cosmopolite is in eerste instantie ons huis waar onze terecht kunnen voor een herstelverblijf, waarvoor u in aanmerking komt na een hospitalisatie. Een rustverblijf is er ook mogelijk via een doktersvoorschrift. Beide verblijfssoorten zijn uiterst prijsgunstig en laten u toe op een aangename wijze weer op krachten te komen. Voor info kunt u terecht bij de sociale dienst van uw ziekenfonds of bij de Cosmopolite zelf. De gewone vakantieganger is er uiteraard ook welkom. De Cosmopolite heropent dit jaar op 3 maart. Tarief VP: Vóór 04/04 en 21/04-01/05 04/04-21/04 en 01/05-12/07 12/07-18/08 Herstel: 25/n. 30/n. 37/n. Rust: 39/n. 44/n. 51/n. Tarieven en periodes onder voorbehoud Tarieven VP in hotelformule in beide centra*: 21/04-01/05 01/05-12/07 12/07-18/08 Prijzen: 54/n. 59/n. 66/n. Invaliden: 39/n. 44/n. 51/n. Het tarief invalide is geldig vanaf 3 overnachtingen. Deze tarieven gelden niet tijdens de arrangementen in de Liberty, waarvoor speciale prijzen voorzien zijn. De tarieven zijn enkel geldig voor de die in regel zijn met de betaling van de wettelijk verplichte bijdrage voor de aanvullende dienstverlening. Kinderen tot 11 jaar: -50% en tot 3 jaar gratis (kamer te delen met volw.). Toeslag single : steeds 9/n. * Dit tarief is ook geldig in de Cosmopolite van 03/03-04/04. 8 Cosmopolite Notebaertstraat Blankenberge Tel. 050/ Fax 050/

13 polite & Liberty >> Liberty De Liberty is dan weer eerder een puur vakantieverblijf. U kunt er terecht voor een kort of langer verblijf in diverse formules of u kunt er een arrangement zoals hieronder voorgesteld boeken. Ouverture met Les Folles de Gand 4 tot 7 april 3 nachten VP Openingsweekend dat start op vrijdagavond en waarbij u in de Liberty de show van travestiegroep Les Folles de Gand aangeboden wordt. Zij vieren trouwens deze maand hun 15-jarig bestaan. Glitter en glamour verzekerd! Ledentarief: 192 Invaliden: 147 van wijzigingen en drukfouten Paasvakantie 7 tot 14 april VP Tijdens deze week zijn er monitoren voorzien voor uw (klein)kinderen, en op 9 april treedt dansgroep DanceNRGY voor u op in de Liberty. Minimale boeking: 3 nachten. Ledentarief : 62/n. Invaliden: 47/n. Paasweekend 19 tot 21 april 2 nachten VP Eerste topweekend aan zee, met wandel-zoektocht en dansavond. Ledentarief: 122 Invaliden: 92 Frank Galan 28 april tot 2 mei 4 nachten VP De Vlaamse Julio Iglesias staat weer volop in de belangstelling en hij komt in de Liberty zelf voor u optreden! En voor wie vrouwelijke charme verkiest: Lia Linda komt meezingen. Ledentarief: 240 Invaliden: 180 Andrei Lugovski 19 tot 24 mei 5 nachten VP De grote ontdekking van Idool 2007 komt voor u optreden in de Liberty! Na geslaagde samenwerkingen met Will Tura en Richard Clayderman komt de Wit-Russische bariton zijn gouden stem demonstreren samen met de jonge talentvolle sopraan Kelsey. Ledentarief: 315 Invaliden: 240 PRIJZEN 21/04-02/05 04/04-18/04 (*), 11/07-22/08 STUDIO S: 18/04-21/04 en 02/05-11/07 W (7n.) Tweede week ,50 507,50 WE (2n.) WE (3n.) MW (4n.) Naast de kamers in hotelformule biedt de Liberty u ook studio s aan in huurformule (per week: vrijdag-vrijdag, kort of lang weekend of per midweek). (*): enkel weekformule mogelijk Liberty Langestraat Blankenberge Tel. 050/ Fax 050/

14 >> Dienst in de kijker Met een goede mondgezondheid vermijdt u tal van problemen zoals de vorming van cariës en tandvleesproblemen. Een goede mondgezondheid is niet alleen de verantwoordelijkheid van de tandarts, maar ook een goede zelfzorg is essentieel. Hoe u uw tanden verzorgt, leert u het best van jongs af aan, want hoe eerder u goede gewoonten vast hebt, hoe beter! Een leven lang gezonde tanden Uw voordeel bij Hoe tandproblemen voorkomen? Een gezond voedingspatroon en een dagelijkse tandhygiëne vormen de basis voor een goede mondgezondheid. Gezond eten en drinken Beperk het aantal keer dat u eet per dag tot 3 hoofdmaaltijden en tot 2 à 3 tussendoortjes. Frisdranken (ook light-dranken) zijn niet tandvriendelijk. Ze bevatten veel zuren die de tanden kunnen aantasten. Drink daarom zoveel mogelijk water en melk. Wacht na elk eetmoment minstens één uur om uw tanden te poetsen zodat het speeksel de zuren kan neutraliseren en de tanden zich kunnen herstellen. Tanden poetsen Orthodontie de Liberale Mutualiteit Voor een gewone orthodontische behandeling krijgt een vaste tegemoetkoming van 372 euro. Hebt u te maken met een ingrijpende en langdurige behandeling? Dan kunt u in uitzonderlijke gevallen een bijkomende tussenkomst van 372 euro krijgen. De Technisch Tandheelkundige Raad moet hiervoor eerst zijn akkoord geven. Dien uw aanvraag in vóór de 15de verjaardag van uw kind. Preventieve tandzorgen Deze zorgen betaalt de verplichte verzekering gedeeltelijk terug. Toch moet u meestal zelf nog een deel betalen. De Liberale Mutualiteit betaalt u dit deel voor het jaarlijks mondonderzoek terug. 10 Poets vanaf de doorbraak van de eerste melktanden dagelijks tweemaal 2 à 3 minuten de tanden. Reinig vervolgens de ruimte tussen de tanden met flosdraad, tandenstokers of een klein borsteltje. Poets ook steeds uw tong. Vervang uw tandenborstel, wanneer die tekenen van slijtage begint te vertonen. Geef als ouder steeds het goede voorbeeld aan uw kinderen. Tandartsbezoek Het eerste tandartsbezoek zou moeten plaatsvinden op de leeftijd van 2 jaar. Wanneer u tweemaal per dag de tanden poetst en flost, gaat u het best eenmaal per jaar op controle bij de tandarts. Bent u gevoelig voor gaatjes, tandvleesontsteking en de aanmaak van tandsteen? Dan kan uw tandarts u aanraden vaker op controle te komen. Niet-vergoedbare tandzorgen De verplichte verzekering betaalt u niet alle tandzorgen terug, zoals tandextracties, het bleken van tanden en kroon- en brugwerk. De Liberale Mutualiteit voorziet binnen de aanvullende diensten een tussenkomst van maximum 150 euro per 2 jaar voor deze tandzorgen. Meer informatie? Wenst u meer informatie over tandzorgen en mondgezondheid, surf dan naar rubriek Preventie > Dagelijkse verzorging > Tandproblemen of Mondverzorging. Onder de rubriek Publicaties > Tanden vindt u een poetskalender terug voor uw kinderen. Voor meer informatie over de tussenkomsten kunt u terecht bij de Liberale Mutualiteit in uw buurt of op

15 Dikkedarmkanker Bent u een liefhebber van rood vlees? Zorg er dan voor dat u er niet te veel van eet. Te veel rood vlees en met rood vlees bereide charcuterie verhoogt namelijk de kans op dikkedarmkanker. Dat blijkt uit een studie van de Hoge Gezondheidsraad (HGR), die aanraadt om niet meer dan 500 gram rood vlees per week te eten. Rood vlees betekent vooral rund, varken, schaap of lam, maar ook andere diersoorten behalve gevogelte zijn rood vlees. Bij het ontstaan van dikkedarmkanker spelen het soort vlees, de kookwijze (bijvoorbeeld op de barbecue), maar ook het bewaarmiddel (nitriet of nitraat) een rol. Daarnaast is de hoeveelheid belangrijk: hoe meer rood vlees u eet, hoe groter uw kans op dikkedarmkanker. Oproep Steeds meer wetenschappelijke dies tonen aan dat de vervuiling van stuons leefmilieu een groot aantal ziektes veroorzaakt of die op zijn minst in de hand werkt. Daarom hecht de Liberale Mutualiteit belang aan een gezonde leefomgeving. In dit verband zijn alle Belgische ziekenfondsen ook aangesloten bij de internationale milieu-organisatie HEAL (Health and Environment Alliance). Momenteel werkt de Europese Unie aan nieuwe normen om de uitstoot van gevaarlijke vervuilende stoffen door o.a. het verkeer en de industrie zo snel mogelijk terug te dringen. Maar volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn de voorgestelde normen van de Europese Unie onvoldoende. HEAL dringt er bij de Europese Unie dan ook op aan om verder te gaan en de invoering sneller te laten verlopen. Om hun eis kracht bij te zetten is HEAL op zoek naar verhalen van mensen in de hele Europese Unie die lijden aan een chronische ademhalingsziekte waarvan ze denken dat die (mee) veroorzaakt is door luchtvervuiling. Lijdt u aan astma, chronische bronchitis of een andere ernstige ademhalingsziekte en denkt u dat luchtvervuiling hiermee te maken heeft? Neem dan contact op met Ronny Van Hee. Tel.: 02/ of Surf naar voor meer informatie over HEAL. Obesitasplan Tegen 2020 moet er 10 % minder verzadigd vet in onze voeding zitten. Minister van Volksgezondheid Onkelinx wil obesitas aanpakken en wil daarom afspraken maken met de voedingsindustrie om alternatieven te zoeken voor de slechte vetten. De afspraak is dat de voedingsindustrie tegen % minder verzadigd vet en tegen 2020 tot 10 % minder verzadigd vet in de voeding verwerkt. Later dit jaar volgen er doelstellingen om ook het suikergehalte in onze voeding te verminderen. Beide maatregelen moeten het aantal gevallen van obesitas in België terugdringen. Concrete afspraken over welke producten de voedingsindustrie moet aanpakken, zijn er nog niet. De Federatie van de Voedingsindustrie (Fevia) staat open voor samenwerking. Met een eerder akkoord slaagde de industrie erin om 20 % minder zout te verwerken in producten als vlees en bereide gerechten. Vitalink Vitalink is een nieuw, digitaal platform van de Vlaamse overheid. U kunt er als patiënt belangrijke gegevens delen met zorg- en welzijnsmedewerkers. U bepaalt zelf wie toegang krijgt tot uw medische gegevens via Vitalink. Het zijn die zorgverleners die uw gegevens invoeren. Zo werken zorgverleners beter samen en krijgt u de beste medische begeleiding. Vitalink Antwoord op de vraag van de vorige editie: dit kan leiden tot het syndroom van Reye. De winnaar: Ilhan Aydogan (Genk) wint een weekend in volpension voor twee personen in één van onze vakantiecentra te Blankenberge (Liberty of Cosmopolite). Familie Steegen-Paesen (Jette), Jan Van Uythem (Nieuwrode), Julien De Jonghe (Lint) en M.M. De Ridder (Mariakerke) winnen kortingsbonnen geldig tijdens hun volgend verblijf in de Liberty of de Cosmopolite. moet op die manier leiden tot meer samenwerking en minder administratie. En dus op termijn tot een betere zorg voor u als patiënt. Als patiënt kunt u via Vitalink uw gezondheidsdossier met uw vaccinaties bekijken. Hiervoor moet u eerst toestemming geven voor de elektronische uitwisseling van gezondheidsgegevens via ehealth (zie blz. 2). Om in te loggen op Vitalink hebt u een eid-lezer nodig en moet u de Patient Healthviewer downloaden. Dit is een programma om uw dossier te bekijken. Opgelet: voorlopig kan inloggen niet met Windows 8.1. Meer informatie vindt u op > Ziekteverzekering > Raadpleeg uw gezondheidsdossier > Vitalink of via On Track Again 'On Track Again' is een toepassing speciaal voor jonge mensen die een zelfmoordpoging hebben ondernomen. Deze app helpt hen om zichzelf beter te helpen, zichzelf te SPEL Op welke datum viert de Landsbond van Liberale Mutualiteiten zijn 100-jarig bestaan? Het antwoord vindt u op één van de nationale pagina s van dit blad. Gelieve uw antwoord voor 15 april 2014 per postkaart naar het volgende adres te sturen: LLM, dienst blad, Livornostraat 25, 1050 Brussel of via naar: De prijzen: de 1ste prijs is een weekend in volpension voor twee personen in één van onze vakantiecentra te Blankenberge (Liberty of Cosmopolite); 2de tot 5de prijs: een kortingsbon op een verblijf in de Liberty of in de Cosmopolite. evalueren en eigen hulpbronnen te organiseren en bij te houden. On Track Again maakt deel uit van een toolkit voor jongeren en hun naasten (ouders en scholen), en de websites en Laat je niet vangen' De campagne Laat je niet vangen van de Vlaamse overheid wil misverstanden over cannabis ontkrachten en correcte informatie aanreiken. Want nee, cannabis gebruiken is niet normaal of wijdverspreid. En ja, het houdt wel degelijk gezondheidsrisico s in. Om jongeren hiervan te overtuigen, confronteert de campagne hen met vaak gehoorde foute stellingen over het gebruik en de gezondheidsrisico s van cannabis. Op de website helpt een quiz hen foute van juiste informatie te onderscheiden. De site is ook een doorverwijsplatform naar andere informatie- en hulpkanalen. 11

16 CREJAKSIE VZW ZOMER 2014 binnenlandse vakanties Hier kan je kiezen uit een uitgebreid en gevarieerd aanbod aan vakanties. Onze vakanties zijn in de meest uiteenlopende thema s gegoten, waar de deelnemers elke dag opnieuw voor minstens drie uur in ondergedompeld worden. Zo bieden wij tijdens de zomer minstens veertig verschillende thema s aan, waaruit je onbeperkt kunt kiezen. Bovendien lanceren wij ieder jaar nieuwe of vernieuwende vakantie-initiatieven. Elke vakantie wordt door onze eigen opgeleide monitoren zelf uitgedacht en uitgewerkt. Soms komt een basisidee van TV, soms komen ze er spontaan zelf mee. Dit zorgt ervoor dat je nergens anders een gelijke vindt en dat maakt onze vakanties zo uniek. BINNENLAND WORTEL Ik vond danskamp kei cool en ik kom volgende jaar zeker terug! Merci Mannen!!! Silke vanaf 6-8 j 03/08-09/08/14 De Kinderboerderij 189 MAASEIK vanaf 9-12j 03/08-09/08/14 Waterproof 188 VIERVES SUR VIROIN vanaf j 13/07-19/07/14 Mountainboard & Longboard 220 VIEUXVILLE vanaf j 27/07-02/08/14 Adventure 170 Naast de thema s zijn er gezamenlijke groepsactiviteiten met de leeftijdsgenoten die voor een ander thema hebben gekozen. Dankzij deze mogelijkheid tot afwisseling kunnen wij een actief en ruim gevuld programma aanbieden. Vervelen is uitgesloten. De vakanties worden begeleid door een team dat op zijn minst bestaat uit een vakantieverantwoordelijke, een themaspecialist en een aantal monitoren. Om de hygiëne, maaltijdaandacht en andere dagelijkse zorgpatronen zo optimaal mogelijk te laten verlopen, is er een begeleiding van gemiddeld 1 op 5 voor de 5- tot 8-jarigen en 1 op 10 voor de leeftijdscategorieën 9 tot 12 en 13 tot 16 jaar. buitenlandse vakanties Tijdens de zomer organiseren we vakanties naar verschillende bestemmingen voor jongeren vanaf 12 jaar. We trekken zowel naar de zee als naar de bergen, doen zowel het sportieve, het avontuurlijke, als het culturele. Elk jaar wordt dit aanbod vernieuwd en/of uitgebreid. Inschrijven voor één van onze vakanties kan via onze website: Aarzel niet, want jouw ideale vakantie ligt op jou te wachten! DÉ JEUGDDIENST VAN DE AAN ZEE DE PANNE / WESTENDE Ik ben net terug van Z1 De Panne. T is echt nen aanrader Jenske vanaf 5-6 j 19/07-21/07/14 Kennismakingsvakantie (2 dagen) 85 19/07-26/07/14 Fantasialand j 12/07-19/07/14 Snoepvakantie /07-12/07/14 Handige Harries & Bezige Betties j 19/07-26/07/14 Fashion /08-09/08/14 DJ & Street j 19/07-26/07/14 Multimedia /08-23/08/14 Chill House 176 BUITENLAND SPANJE De reis is veel te vlug gegaan! Moliets Plage was zalig! Barbara t.e.m. 18j j 27/06-06/07/14 L Estartit 659 / EUROPA t.e.m. 18j 16+ j 05/07-14/07/14 Europese stedentocht KROATIË t.e.m. 18j 16+ j 18/07-27/07/14 Porec: cultuur & fun FRANKRIJK t.e.m. 18j j 15/08-24/08/14 Moliets Plage: surfvakantie 428 / ZWEDEN t.e.m. 18j 16+ j 23/07-01/08/14 Bushcraftvakantie 784 / vanaf 19j vanaf 19j vanaf 19j vanaf 19j vanaf 19j Crejaksie vzw Gerselarendries Grimbergen Tel Fax

CM 2012. Diensten en voordelen CM regio Mechelen-Turnhout. www.cm.be

CM 2012. Diensten en voordelen CM regio Mechelen-Turnhout. www.cm.be CM 2012 Diensten en voordelen CM regio Mechelen-Turnhout www.cm.be Voorwoord Een handige CM-gids Deze brochure geeft je een overzicht van de dienstverlening en de voordelen van CM regio Mechelen-Turnhout.

Nadere informatie

Mantelzorgers in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ): een bijzondere groep!

Mantelzorgers in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ): een bijzondere groep! Liever Thuis Mantelzorg Liberale Mutualiteit Ledenblad van de vzw Liever Thuis LM Vereniging van gebruikers en mantelzorgers 3 V.U.G.: Roni De Waele, Livornostraat 25, 1050 Brussel / Afgiftekantoor: 1050

Nadere informatie

profiel ZORGPLAN OP MAAT Reken op Partena als je hulp en zorg nodig hebt JEZELF ZIJN IS GENOEG Zelfwaarde bij kinderen en jongeren

profiel ZORGPLAN OP MAAT Reken op Partena als je hulp en zorg nodig hebt JEZELF ZIJN IS GENOEG Zelfwaarde bij kinderen en jongeren P 505327/526 Afgiftekantoor : Gent X profiel Magazine van Partena Onafhankelijk Ziekenfonds Nr. 132 januari/februari/maart 2015 PB- PP B-729 BELGIE(N) - BELGIQUE ZORGPLAN OP MAAT Reken op Partena als je

Nadere informatie

"Terugblik 2e editie grote ideeënwinkel" driemaandelijks magazine - 28e jaargang - winter-edilie '10 - redactie: Livornostraat 25,1050 Brussel

Terugblik 2e editie grote ideeënwinkel driemaandelijks magazine - 28e jaargang - winter-edilie '10 - redactie: Livornostraat 25,1050 Brussel "Ouderen en eenzaamheid in de kijker" "Terugblik 2e editie grote ideeënwinkel" driemaandelijks magazine - 28e jaargang - winter-edilie '10 - redactie: Livornostraat 25,1050 Brussel pj:!j!-e- flü!

Nadere informatie

Hoge bloeddruk is een stille doder. Wat is er van aan? En wat kunnen we zelf doen om de bloeddruk onder controle te houden?

Hoge bloeddruk is een stille doder. Wat is er van aan? En wat kunnen we zelf doen om de bloeddruk onder controle te houden? Elk jaar in maart wordt het eerste krantje van het jaar naar alle patiënten van het buurtgezondheidscentrum gestuurd. We zetten de gemaakte afspraken voor een goede werking nog eens op een rijtje, zodat

Nadere informatie

Bewaar bij uw zorgpolis! Uw zorgverzekering in. Zorgbemiddeling voor iedereen Declareren doe je zo Alles over het eigen risico

Bewaar bij uw zorgpolis! Uw zorgverzekering in. Zorgbemiddeling voor iedereen Declareren doe je zo Alles over het eigen risico Bewaar bij uw zorgpolis! Uw zorgverzekering in Zorgbemiddeling voor iedereen Declareren doe je zo Alles over het eigen risico 2010 Fitness, maar dan anders Maandelijks 20% korting voor Achmea zorgverzekerden

Nadere informatie

De ziekteverzekering. in een notendop

De ziekteverzekering. in een notendop De ziekteverzekering in een notendop Inhoud Vooraf VOORAF GELUKKIG IS ER DE SOCIALE ZEKERHEID Een duik in het verleden Hoe zit de sociale zekerheid in elkaar? De principes van de sociale zekerheid DE ZIEKTEVERZEKERING

Nadere informatie

Staking en actiedag geslaagd

Staking en actiedag geslaagd s e AFGIFTEKANTOOR BRUSSEL X - P806000 LEDENBLAD - JG. 68- VISIE NR. VRIJDAG 3 FEBRUARI 2012 ACV-voorzitter Marc Leemans tijdens een symbolische actie op het Brusselse Schumanplein. ACV-militanten, -secretarissen

Nadere informatie

Op pagina 5 van deze Visie lees je hoe de prijs van geneesmiddelen tot stand komt, en hoe je zelf kunt besparen op je kosten bij de apotheker.

Op pagina 5 van deze Visie lees je hoe de prijs van geneesmiddelen tot stand komt, en hoe je zelf kunt besparen op je kosten bij de apotheker. s e 5 Regio Mechelen Vrijdag 6 maart 2015 Prijs meeste generische geneesmiddelen daalt met 6 procent Pilletjes goedkoper Door een reeks besparingsmaatregelen van de federale regering worden heel wat generische

Nadere informatie

www.ruiselede.be ruiselede

www.ruiselede.be ruiselede GEMEENTE RUISELEDE www.ruiselede.be ruiselede 28ste jaargang - winter 2013-2014 bericht aan de bevolking P.3 VRIJE TIJD P.11 dossier P.16 milieu P.18 interview P.22 OCMW OCMW P.24 terugblik P.27 UIT DE

Nadere informatie

Ondernemen. Kristel Vereecken Gentse Starter 2012. De Koerier van het Liberaal Verbond voor Zelfstandigen

Ondernemen. Kristel Vereecken Gentse Starter 2012. De Koerier van het Liberaal Verbond voor Zelfstandigen Vrij Ondernemen De Koerier van het Liberaal Verbond voor Zelfstandigen Kristel Vereecken Gentse Starter 2012 Bouw eens een energiepositieve woning Over te nemen: bakkerswinkel Jaargang 66 - april/mei/juni

Nadere informatie

Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel!

Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel! Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel! Een sportieve afvaardiging van het gemeente- vrijdagnamiddag en OCMW-personeel 27 mei nam organiseerde deel het Lokaal Bestuur van Herenthout een bewegings- Op

Nadere informatie

Starten. als zelfstandige LV Z. Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen

Starten. als zelfstandige LV Z. Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen Starten als zelfstandige Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen Jonge ondernemers delen hun ervaringen in deze startersgids aangeboden door LV Z Liberaal Verbond voor Zelfstandigen Vrij Ondernemen

Nadere informatie

2.1. Regionale mutualiteiten. 24 uur van dementie. CM Antwerpen

2.1. Regionale mutualiteiten. 24 uur van dementie. CM Antwerpen 2.1. Regionale mutualiteiten 24 uur van dementie CM Antwerpen Op 20 september 2013 organiseerde CM Antwerpen, in de aanloop naar de Werelddag Dementie, de 24 uur van dementie : een ganse dag en avond met

Nadere informatie

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers!

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers! 02 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE MAART - APRIL 2014 WWW.KAPRIJKE.BE Bedankt vrijwilligers! Bedankt vrijwilligers! Het gemeente- en OCMW-bestuur van Kaprijke bieden een uitgebreide waaier aan openbare diensten.

Nadere informatie

OP KAMP IN HET BUITENLAND

OP KAMP IN HET BUITENLAND OP KAMP IN HET BUITENLAND Trekken door de Alpen, zeilen op Zeelands water, vrijwilligerswerk in Roemenië, een culturele onderdompeling in Italië,... Het zijn maar enkele van de vele mogelijkheden die het

Nadere informatie

Jaarbrochure 2013. Dialoog editie: VLaams-brabant en brussel

Jaarbrochure 2013. Dialoog editie: VLaams-brabant en brussel België/Belgique P.B. 2800 Mechelen 8-1614 Erkenningsnummer P209662 Dialoog editie: VLaams-brabant en brussel Jaarbrochure 2013 Verantwoordelijke uitgever: Leen Pollentier St.-Jansstraat 32-38, 1000 Brussel

Nadere informatie

Net afgestudeerd, wat nu? LM is er voor jou! www.lm.be

Net afgestudeerd, wat nu? LM is er voor jou! www.lm.be LM is er voor jou! Net afgestudeerd, wat nu? www.lm.be Inhoud Schrijf je in 4 Bij de VDAB of bij Actiris 4 Bij een ziekenfonds 5 Op zoek naar een job 7 Je eerste job 8 Je arbeidsovereenkomst 8 Vakantie

Nadere informatie

Starten met kleinschalige logies in Vlaanderen. Handleiding voor kwaliteitsvol denken en doen

Starten met kleinschalige logies in Vlaanderen. Handleiding voor kwaliteitsvol denken en doen Starten met kleinschalige logies in Vlaanderen Handleiding voor kwaliteitsvol denken en doen 1 Colofon: Starten met kleinschalige logies in Vlaanderen 2 Uitgave: Plattelandstoerisme in Vlaanderen vzw Diestsevest

Nadere informatie

INFO KUURNE. werken. januari. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap

INFO KUURNE. werken. januari. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap INFO KUURNE januari februari 2011 Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap Verschijnt tweemaandelijks - Afgiftekantoor Kortrijk - V.U.: Rik Bouckaert, Hulstsestraat 223, B-8520 Kuurne werken sociaal

Nadere informatie

Stichtend lid VLAAMS PATIËNTENPLATFORM Lid ENFA (European Network of Fibromyalgia Associations) Lid van ReumaNet

Stichtend lid VLAAMS PATIËNTENPLATFORM Lid ENFA (European Network of Fibromyalgia Associations) Lid van ReumaNet Stichtend lid VLAAMS PATIËNTENPLATFORM Lid ENFA (European Network of Fibromyalgia Associations) Lid van ReumaNet Secretariaat: Impulsstraat 6 C 2220 Heist-op-den-Berg Tel: 015/25.33.19 Fax: 015/23 33 38

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Herfst 2013 Jaargang 11 nr. 3. VLOK-CI vzw Vlaamse Ouders van Kinderen met Cochleaire Inplant. Verantwoordelijke uitgever:

Nieuwsbrief. Herfst 2013 Jaargang 11 nr. 3. VLOK-CI vzw Vlaamse Ouders van Kinderen met Cochleaire Inplant. Verantwoordelijke uitgever: Nieuwsbrief Herfst 2013 Jaargang 11 nr. 3 VLOK-CI vzw Vlaamse Ouders van Kinderen met Cochleaire Inplant Maatschappelijke zetel: Greta Brunclair Moerheide 193 9220 Hamme Tel.:0485/78.90.44 voorzitter@vlok-ci.eu

Nadere informatie

Inhoud van deze nieuwsbrief Edito P.3. Bol en Budiv P.4. Extra Infodagen voor starters P.5. Inge Vervotte op bezoek P.6

Inhoud van deze nieuwsbrief Edito P.3. Bol en Budiv P.4. Extra Infodagen voor starters P.5. Inge Vervotte op bezoek P.6 Inhoud van deze nieuwsbrief Edito P.3 Bol en Budiv P.4 Extra Infodagen voor starters P.5 Inge Vervotte op bezoek P.6 De basisprincipes van het PAB P.10 Getuigenis: Frank P.11 Goede werkgever P.12 Rechtzetting

Nadere informatie

wils! Bij de is er voor elk wat Vijf formules van hospitalisatieverzekering via de V.M.O.B. Hospitaal-Plus Medische reisbijstandsverzekering Mutas

wils! Bij de is er voor elk wat Vijf formules van hospitalisatieverzekering via de V.M.O.B. Hospitaal-Plus Medische reisbijstandsverzekering Mutas Dringend en niet-dringend ziekenvervoer Medische reisbijstandsverzekering Mutas Uitleendienst voor materiaal Dienst Maatschappelijk Werk Vakanties en vrije tijd Thuiszorg Geboorte Vijf formules van hospitalisatieverzekering

Nadere informatie

Help, mijn collega zit in de put. Privé e-mailen op het werk, mag dat? Een goed salaris: u verdient het! Sta sterk(er) in uw werk

Help, mijn collega zit in de put. Privé e-mailen op het werk, mag dat? Een goed salaris: u verdient het! Sta sterk(er) in uw werk JA ARGANG 1 JUNI 2007 NR 3 Help, mijn collega zit in de put Privé e-mailen op het werk, mag dat? Een goed salaris: u verdient het! Sta sterk(er) in uw werk F B T O A U T O V E R Z E K E R I N G S P E C

Nadere informatie

Geniet volop van uw pensioen. Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be

Geniet volop van uw pensioen. Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be Geniet volop van uw pensioen Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be Praktische gids voor de gepensioneerde - 2012 Voorwoord Beste lezer, Met pensioen gaan brengt voor de meesten onder ons heel wat

Nadere informatie

Beleidsidealen in de praktijk

Beleidsidealen in de praktijk Beleidsidealen in de praktijk Kansen en risico s vanuit het perspectief van cliënten bij de decentralisatie zorg en ondersteuning Auteur(s) Datum MOVISIE Marjet van Houten, Wilco Kruijswijk en Anita Peters

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Sportmanagement. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be

Proefhoofdstuk Sportmanagement. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be Proefhoofdstuk Sportmanagement Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 Brussel, Timmerhoutkaai 4, 1000 Maak van je

Nadere informatie

De verschillende mogelijkheden om als onthaalouder van start te gaan. Een kritische en praktische benadering.

De verschillende mogelijkheden om als onthaalouder van start te gaan. Een kritische en praktische benadering. De verschillende mogelijkheden om als onthaalouder van start te gaan. Een kritische en praktische benadering. Studiegebied Sociaal Agogisch Werk Opleiding Sociaal Werk Optie Maatschappelijke Advisering

Nadere informatie