CATAlogus u itgaven voor het onderwijs

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CATAlogus 2009. u itgaven voor het onderwijs"

Transcriptie

1 CATAlogus 2009 u itgaven voor het onderwijs

2 8 9 Nieuw in deze catalogus te gaan met de Het is de kunst om te gaan met de Ik ongelijktijdigheid van behoeften. Ik it maatschappelijke haal mijn zelfsturing uit maatschappelijke van mijn leiderschap ontwikkelingen. De kern van mijn leiderschap er mijn mensen ga is, dat ik vierkant achter mijn mensen ga iemand anders te staan. Wie ben ik om iemand anders te Ik leiden? Ik spreek liever over begeleiden. Ik r, maar pas als hij al hak wel een knoop door, maar pas als hij al Ik ben bestuurder én een eind ontrafeld is. Ik ben bestuurder én ren: een ik laat me door mijn directeuren sturen: een diepste ben ik zeer vreemde paradox. Ten diepste ben ik zeer religieus. Dit is wat mij drijft over leidinggeven aan onderwijs Henk Galenkamp en Hartger Wassink perfectionist, maar Ik ben niet echt een perfectionist, maar Misschien ligt het het moet wel goed zijn. Misschien ligt het het leiderschap van geheim er wel in om het leiderschap van Ik iedereen tot zijn recht te laten komen. Ik nhangen denkt. Ik ga ben iemand die in samenhangen denkt. Ik ga altijd uit van het geheel. Dit is wat mij drijft bladzijde 6 Coöperatief leren binnen passend onderwijs bladzijde 8 Toetspakket Beginnende geletterdheid bladzijde 17 Voortgezet technisch lezen in groep 4-8 bladzijde 19 Basisboek Activerende didactiek en samenwerkend leren bladzijde 9 Effectief omgaan met zwakke rekenaars bladzijde 20 Krachtige leraren, prachtig onderwijs bladzijde 9 leren doen we samen! bladzijde 22 (2 pagina s uit het boek) Door regelmatig belangstelling te tonen weet uw kind dat zijn schoolwerk belangrijk is De dag is al zo vol voor mijn kind, Hij moét al zo veel. Moet ik dan ook nog thuis met hem gaan leren? Werkvaardigheden in kaart bladzijde13 Arabisch stap voor stap, deel 2 en deel 3 bladzijde 33

3 I n f o r m a t i e, I n h o u d Over deze catalogus In deze catalogus vindt u een overzicht van de boeken, cd-rom s, spellen, methoden en overige producten die bij CPS verkrijgbaar zijn. Bij elke publicatie is met een kleur en een afkorting aangegeven voor welke doelgroep(en) deze is bestemd: VVE voor- en vroegschoolse educatie primair onderwijs VO voortgezet onderwijs BVE beroeps- en volwasseneneducatie hbo/pabo/lerarenopleidingen De publicaties zijn op thema gerangschikt, zie de inhoudsopgave hiernaast. Bestelinformatie U kunt als volgt bestellen: Via de boekhandel: De meeste CPS-uitgaven zijn verkrijgbaar via de boekhandel. In bepaalde gevallen zal de boekhandel servicekosten aan u doorberekenen. Via CPS: Bij voorkeur ontvangen wij uw bestelling via het bestelformulier op Overige mogelijkheden: Telefonisch (033) Per fax (033) Per Per post: via de bestelbon achterin deze catalogus De bestelde artikelen sturen wij u zo spoedig mogelijk toe, samen met een acceptgirokaart. Voor verzendkosten wordt een bedrag in rekening gebracht op basis van het gewicht van uw bestelling. De prijzen vermeld in deze catalogus zijn inclusief BTW. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden. Aan de hand van de factuur die bij uw zending is gevoegd, kunt u uw bestelling controleren. Mochten er problemen zijn, belt u ons dan binnen 14 dagen, met de betreffende factuur bij de hand via (033) Stuur nooit artikelen terug zonder voorafgaand overleg met CPS. Inhoud Schoolontwikkeling 4 Docentvaardigheden 8 Basisvaardigheden 17 taal, lezen en rekenen Lezen 17 Rekenen 20 Ouders 21 Sociaal-emotionele vorming 23 Talen in het voortgezet onderwijs 31 Maatschappelijke stage 34 Informatie CPS Best verkocht in Verwacht in Bestelinformatie 37 Index 39 Contactinformatie CPS 40 Kijk op voor een actueel en compleet overzicht van de CPS-uitgaven Extra productinformatie Nieuw verschenen uitgaven Speciale aanbiedingen en acties

4 s choolontwikkeling Luc Stevens (redactie) e.a. VO BVE Paul Beekers e.a. VO BVE M. van Steekelenburg, A.Verbaan VO BVE Zin in school Over onderwijs vernieuwen samen met leerlingen Zin in leren Praktisch werkmateriaal bij de zoektocht naar uitdagend en betekenisvol onderwijs Het schoolondernemerschapsspel In dit boek staat het verslag van vijf basisscholen en negen scholen voor voortgezet onderwijs die vier jaar lang geïnvesteerd hebben in schoolethos, oftewel schoolklimaat. Elke school heeft op haar eigen wijze gewerkt aan leerlinggericht onderwijs. Zowel leraren als leerlingen komen aan het woord. Verder in dit boek: diverse modellen voor schoolontwikkeling en een kritische blik op de huidige onderwijspraktijk. Een boek over mensen in school, over hun motieven, waarden, opvattingen en wensen en hun pogingen veranderingen in de omgang te bewerkstelligen. Doel van deze map is het stimuleren van het gesprek tussen leraren over hun waarden en hun visie op onderwijs en leren, en de vertaling daarvan naar hun dagelijkse (klasse)praktijk. De map is ingedeeld naar twaalf essenties die binnen onderwijs en leren centraal staan. Deze helpen gesprekken in het team op gang en bieden de individuele leraar de mogelijkheid om te reflecteren op de eigen onderwijspraktijk. ook dienen de essenties als richtingwijzers bij het uitwerken van de pedagogische visie voor de school. De bijgevoegde kaartenset stimuleert het gesprek over uitdagend en betekenisvol onderwijs. Dit spel geeft een stimulans aan ondernemerschap in het onderwijs. Managers, leraren en leerlingen kunnen met het spel op een inspirerende manier met elkaar in gesprek komen over wat, hoe en waar er nog meer te ondernemen valt. In het spel komen twaalf ondernemerschapskwaliteiten aan de orde, zoals vertrouwen uitstralen en lef tonen. Bij die kwaliteiten horen kenmerken als doelgericht zijn en initiatief durven nemen. Bij het spel is een handleiding gevoegd waarin zeven spelvormen beschreven staan. Het spel kan met 2-14 personen gespeeld worden. 17 x 24 cm 344 blz. Prijs E 9,90 IsBN CPs nr Ringband + Kaartenset x cm blz. + CPs 24 nr. kaarten Prijs E 9,90 IsBN E 00, CPs nr spel 48 kaarten, handleiding, 00 overzichtskaart x 00 cm 00 blz CPs Prijs nr. E 18, E CPs 00,00 nr Prijs E 1,50 (bij afname van 5-9 spellen tegelijk) Prijs E 1,50 (bij afname vanaf 10 spellen tegelijk)

5 DIRECT BEsTEllEN of MEER INFoRMATIE? s choolontwikkeling 5 Harrie Kooijman e.a. Isolde van Allemeersch, René van Drunen VO BVE Paul Beekers, Willi Soepboer VO BVE onderwijskundig leiderschap in het primair onderwijs Naar betere prestaties op de basisvaardigheden Actief personeelsbeleid in de school Handboek voor leiders gesprekstool ontwikkelen van leer-kracht Dit boek bevat een uitgebreide (wetenschappelijke) verkenning van wat er internationaal en in Nederland bekend is over het functioneren van de schoolleiding. Wat blijkt? De schoolleiding is een van de belangrijkste factoren in het realiseren van goed onderwijs. Met name de rol van onderwijskundig leiderschap in combinatie met een duidelijke schoolmissie blijkt cruciaal te zijn. In twee casusbeschrijvingen staan succesvolle scholen centraal die beschrijven op welke wijze onderwijskundig leiderschap heeft geleid tot betere leerresultaten van de leerlingen. Dit boek is relevant voor iedereen die een rol speelt in de ontwikkeling en uitvoering van personeelsbeleid op scholen. Motieven, ambities en belangen van personeel vormen de basis voor verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Actief personeelsbeleid leidt tot een goede werk- en leeromgeving voor medewerkers en leerlingen. schoolleiders voor po, vo en bve vinden in dit boek handreikingen en instrumenten om actief personeelsbeleid te voeren. leidinggevenden kunnen met behulp van deze tool gesprekken met medewerkers aangaan over ontwikkelingen in de school. Zowel school als medewerkers leggen tijdens verandertrajecten een weg af. Zo n tocht kenmerkt zich door onder meer afscheid, spanning, onzekerheid, moed, visie, samenwerking en vertrouwen. De gesprekstool is een praktische hulp bij het op gang brengen van een gesprek over rol en emoties van leraren in verandertrajecten. De vijf stappenkaarten bevatten concrete vragen die reflectie en een open gesprek stimuleren. 17 x 24 cm 80 blz. Prijs E 0,50 IsBN CPs nr x 28 cm ca. 128 blz. Prijs E 9,90 IsBN CPs nr gesprekstool 1 grote kaart en 5 briefkaarten in plastic hoes 00 Prijs x per 00 cm stuk E 001,50 blz. IsBN IsBN geen Prijs CPs nr. van set van 3 E 9,90 CPs E 00,00 nr

6 s choolontwikkeling Boudewijn Hogeboom e.a. Hans Puper VO BVE Henk Galenkamp, Hartger Wassink VO Beter leren, beter presteren Duurzaam beter onderwijs met de systematische aanpak van het School ontwikkelingsproject Hart voor de zaak Docenten, managers en teams in een ondernemende omgeving Dit is wat mij drijft Over leidinggeven aan onderwijs CPs heeft drie jaar samen met een aantal basisscholen gewerkt aan schoolontwikkeling en aan een duurzame verbetering van onderwijsresultaten. In dit boek worden de betrokken scholen gepresenteerd. In deel A de start, opzet en werkwijze van het project op managementniveau. In deel B wordt ingegaan op de versterking van het vakmanschap van de leerkracht in de klas. Hierbij wordt vooral gekeken naar het taalonderwijs. In deel C wordt de relatie tussen school en omgeving behandeld. De vele bijlagen bevatten de ontwikkelde handreikingen en instrumenten. Dit praktische boek helpt scholen en docenten op weg naar een ondernemende houding en werkwijze. ondernemerschap wordt in dit boek benaderd als interactie met de omgeving (ouders, maatschappelijke stage, bedrijven) én met collega s en leerlingen binnen de school. Centraal staat de vraag: hoe kan elke leerling zich het best ontwikkelen? En ook: hoe verhouden de wensen van de leerling zich tot de eisen van bedrijfsleven, vervolgopleiding en overheid? Het boek bevat veel werkvormen, instrumenten en tips. Dit boek bevat tien interviews met leidinggevenden van enkele grote scholengemeenschappen in het voortgezet onderwijs en het basisonderwijs. Het is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in zeer verschillende ideeën over en ervaringen met het leidinggeven aan (grote) scholen anno Het boek beschrijft de dilemma s waar iedere schoolleider voor staat. Een bron van kracht en inspiratie voor ervaren bestuurders in het onderwijs. Het is de kunst om te gaan met de Het is de kunst om te gaan met de Ik ongelijktijdigheid van behoeften. Ik haal Het mijn is zelfsturing tevens uit een maatschappelijke haal mijn zelfsturing uit maatschappelijke De kern van mijn leiderschap ontwikkelingen. De kern van mijn leiderschap is, waardevol dat ik vierkant boek achter mijn voor mensen ga is, dat ik vierkant achter mijn mensen ga Wie ben ik om iemand anders te staan. Wie ben ik om iemand anders te mensen die erover Ik leiden? Ik spreek liever over begeleiden. Ik hak denken wel een knoop om door, schoolleider maar pas als hij al hak wel een knoop door, maar pas als hij al Ik ben bestuurder én een eind ontrafeld is. Ik ben bestuurder én te worden. ren: een ik laat me door mijn directeuren sturen: een Ten diepste ben ik zeer vreemde paradox. Ten diepste ben ik zeer religieus. Dit is wat mij drijft over leidinggeven aan onderwijs Henk Galenkamp en Hartger Wassink Ik ben niet echt een perfectionist, maar Ik ben niet echt een perfectionist, maar Misschien ligt het het moet wel goed zijn. Misschien ligt het geheim er wel in om het leiderschap van geheim er wel in om het leiderschap van Ik iedereen tot zijn recht te laten komen. Ik ben iemand die in samenhangen denkt. Ik ga ben iemand die in samenhangen denkt. Ik ga altijd uit van het geheel. 22 x 28 cm 195 blz. Prijs E,50 IsBN CPs nr x cm blz. Prijs CPs nr. E, IsBN CPs E 00,00 nr x cm blz. CPs Prijs nr. E, Verschijnt februari E CPs 00,00 nr

7 DIRECT BEsTEllEN of MEER INFoRMATIE? s choolontwikkeling VO BVE Aat van der Harst, Bas van den Berg, Cocky Fortuin-van der Spek Henk Galenkamp, Mieke Vollenhoven VO BVE Mieke Vollenhoven VO BVE Verhalen verbinden Als scholen een gezicht krijgen schoolleiders in de spiegel Hoe roep je verhalen in de leerlingen wakker? Hoe sluit je als leraar met een verhaal aan bij situaties die zich voordoen in de klas? In dit boek wordt antwoord gegeven op deze en andere vragen. Doel van dit prachtig uitgevoerde boek is om vertellen als instrument voor het delen van ervaringskennis weer terug te brengen in het hart van de school. leraren worden met een keur aan verhalen en voorbeelden wegwijs gemaakt in de wonderlijke wereld van verhalen en vertellen. Verhalen verbinden is een echt praktijkboek. Het bevat veel persoonlijke, fictieve en bronverhalen en een methodiek om die verhalen in de klas te gebruiken. De cultuur van een school is eigenlijk altijd meer dan wat een school laat zien. gevoelens, houdingen en overtuigingen van het personeel zijn van grote invloed op de schoolpraktijk. Dit boek houdt docenten en schoolleiders een spiegel voor als het om de schoolcultuur gaat en zet reflectie in gang. In het boek is een matrix opgenomen die zicht geeft op verschillende culturen in het onderwijs. levendige voorbeelden, prachtige illustraties, praktijksuggesties, interviews en verhalen van schoolleiders, docenten en leerlingen illustreren de dagelijkse praktijk. Dat pedagogisch klimaat en schoolcultuur sterk meewegen in de kwaliteit van een school is het uitgangspunt in dit boek. De vragen waarop in dit boek wordt ingegaan zijn dan ook: hoe kunnen schoolleiders geïnspireerd blijven, wat verwachten personeel en leerlingen van de schoolleiding, wat zijn de patronen in de cultuur van de school en hoe kun je daar effectief op inspelen. Dit boek helpt schoolleiders en middenmanagers om te reflecteren op hun eigen visie, ervaringen, positie en houding in de schoolpraktijk x cm ca blz. blz. Prijs CPs nr. E, IsBN CPs E 00,00 nr x 24 cm 112 blz. Prijs E 1,90 IsBN CPs nr x 24 cm 100 blz. Prijs E 19,90 IsBN CPs nr

8 8 Docentvaardigheden Mariët Förrer, Brenda Kenter, Simon Veenman Docentvaardigheden Coöperatief leren in het basisonderwijs Om goed onderwijs te kunnen geven, hebben scholen vaardige leerkrachten en docenten nodig. Er wordt veel van hen gevraagd: Dit boek beschrijft hoe alle kinderen op school met veel plezier van en met elkaar kunnen leren. Coöperatief leren, ook wel samenwerkend leren genoemd, krijgt langzamerhand een vaste plaats in het didactisch handelen van leerkrachten. leerlingen werken op een gestructureerde manier samen in kleine, heterogeen samengestelde groepen. - Het onderhouden van een goede relatie met leerlingen en hun ouders. - Inspelen op ontwikkelingen in de maatschappij en de invloed daarvan op leerlingen. - Leerlingen motiveren met afwisselende lessen en een persoonlijke pedagogische aanpak. - Werken in teams en op leerpleinen. Het boek geeft de (aspirant) leerkracht een handreiking om met coöperatief leren in de groep aan de slag te gaan. Een bronnenboek met praktijkgerichte lesideeën, waardevolle tips en praktische aanwijzingen voor het vormgeven van coöperatief leren. 17 x 24 cm 224 blz. IsBN Prijs E 8,90 CPs nr setprijs CPs nr : E 5,90 Deze aspecten doen een beroep op de professionaliteit van leerkrachten en docenten. Mariët Förrer, Leanne Jansen Coöperatief leren binnen passend onderwijs Op het gebied van docentvaardigheden biedt CPS Uitgeverij publicaties voor leerkrachten in het basisonderwijs en docenten in het voortgezet onderwijs en het hoger beroepsonderwijs om u te ondersteunen in de dagelijkse praktijk. De praktijk staat centraal in dit boek. De leerkracht kan de beschreven coöperatieve werkvormen direct toepassen in zijn lessen. Dit boek biedt kernachtige informatie over alle voorkomende leer- en ontwikkelingsmoeilijkheden zoals ADHD en autisme. Het beschrijft beknopt de achtergronden en kenmerken van deze leerlingen en de effecten op de ontwikkeling van de kinderen. speciaal voor het coöperatief leren met leerlingen met specifieke leer- of ontwikkelingsmoeilijkheden in met name het basisonderwijs zijn tips, adviezen en gerichte toepassingen beschreven. Het vormt een aanvulling op het boek Coöperatief leren in het basisonderwijs. samen vormen deze boeken een waardevolle inspiratiebron voor het vormgeven van coöperatief leren in passend onderwijs. 17 x 24 cm 222 blz. Prijs E 9,90 IsBN CPs nr

9 DIRECT BEsTEllEN of MEER INFoRMATIE? Docentvaardigheden 9 Carel van der Burg, m.m.v. Helen Sijsling VO Mieke Vollenhoven VO BVE Henk Galenkamp VO BVE Basisboek Activerende didactiek en samenwerkend leren Zo motiveer je leerlingen in het voortgezet onderwijs Hoe motiveert u leerlingen, zodat ze actief en betrokken zijn bij de leerstof? Activerende didactiek en samenwerkend leren (ADsl) is de verzamelnaam voor werkvormen waarin leerlingen op een gevarieerde en actieve manier samenwerken en leren. In dit basisboek (bestemd voor docenten én schoolleiders) wordt beschreven hoe u met ADsl aan de slag kunt gaan en wat het betekent om ADsl toe te passen op school en in de klas. Naast theorie bevat het boek veel praktische tips, inspirerende verhalen uit de praktijk en twaalf werkvormen waarmee docenten direct aan de slag kunnen. Interventies en rituelen in de schoolcultuur In deze map zijn 71 concrete interventies opgenomen, inclusief praktijkvoorbeelden. Deze werkmap geeft inzicht in de wijze waarop schoolleiders, middenmanagers en coördinatoren kunnen intervenieren in groepen om zo de schoolcultuur te beïnvloeden. Aan de orde komen onder meer de benodigde competenties en de fasen in cultuurgevoelige processen. Begeleiders van groepen krijgen met deze map inzicht in interventies die in processen kunnen leiden tot (meer) betrokkenheid, verantwoordelijkheid en een effectieve(re) samenwerking. Krachtige leraren, prachtig onderwijs Naar meer contact en bezieling in de school Vaak verloopt de communicatie tussen mensen in en om de school niet goed. Hoe komt dat en hoe is het te voorkomen? De auteur van dit boek beschrijft de innerlijke houdingen van mensen (leraren, leerlingen, leidinggevenden) en het daaruit voortkomende gedrag. Thema s als macht en onmacht, onzekerheid, angst en beschadigende ervaringen komen aan de orde. Helder wordt uiteengezet welke dynamiek er speelt in de interactie tussen mensen en hoe deze is te doorbreken. lezers krijgen concrete handvatten om te werken aan meer contact en bezieling, ofwel: prachtig onderwijs. ook thema s als beoordeling, (de-)motivatie, agressie en radicalisering worden vanuit deze invalshoek beschreven x cm blz. Prijs CPs nr. E 8, IsBN: CPs E 00,00 nr Ringband 21 x 30 cm 208 blz. Prijs E,90 IsBN CPs nr x 24 cm ca.180 blz. Prijs E 9,90 Verschijnt februari 009 IsBN CPs nr

10 10 D o c e n t v a a r d i g h e d e n Jos Castelijns, Luc M. Stevens, Hessel de Boer Drs. Yvonne Leenders VVE Mariët Förrer, André Janssen Responsieve instructie in de onderbouw Klassenmanagement in de onderbouw Verder met klassenmanagement onder uitdagende ondersteuning (responsieve instructie) wordt verstaan: het handelen van leerkrachten dat bedoeld is om kinderen te helpen bij het kiezen, plannen, uitvoeren en beoordelen van hun werk of spel. Met behulp van dit boek kunt u als onderbouwleerkracht het aandachtig spelen en werken van gemakkelijk afgeleide kinderen bevorderen. onderbouwleerkrachten krijgen aanknopingspunten aangereikt voor het verbeteren van plannings- en organisatievaardigheden. Zo ontstaat er meer tijd voor het stimuleren en ondersteunen van kinderen tijdens het spelen en werken en voor zorgverbredingsactiviteiten. In dit basisboek komen onder meer de volgende thema s aan de orde: pedagogisch klimaat, management van tijd en activiteit en zelfstandig werken. Klassenmanagement in de midden- en bovenbouw van het basisonderwijs staat voor: plannen, voorbereiden, organiseren, begeleiden en evalueren van onderwijsleersituaties. Elke leerkracht houdt zich met deze activiteiten bezig. Door je bewust te worden van wat je doet en wat je zou kunnen doen, ontstaat groei in het klassenmanagement. Dit boek is een vervolg op Klassenmanagement in de onderbouw x cm blz. CPs Prijs nr. E 1, E CPs 00,00 nr x cm blz. Prijs CPs nr. E, IsBN CPs E 00,00 nr x cm blz. CPs Prijs nr. E, E CPs 00,00 nr

11 DIRECT BEsTEllEN of MEER INFoRMATIE? Docentvaardigheden 11 Informatie over portfolio s Een portfolio is een door een leerling zelf samengestelde verzameling van eigen werk. Dit werk kan zeer divers zijn. Zo kunnen tekeningen, verslagen, foto s van opdrachten, werkbladen van diverse vakgebieden, brieven en opstellen deel uitmaken van een portfolio. Portfolio s zijn een prachtig middel om leerlingen uit te dagen tot actief en initiatiefrijk leren. Werken met portfolio s bevordert de motivatie en het zelfvertrouwen van leerlingen. Het daagt hen uit tot het stellen van leerdoelen en tot het zinvol reflecteren op hun eigen leerproces. Leren met portfolio s Jos Castelijns en Brenda Kenter Deze brochure bevat naast een algemene inleiding drie hoofdstukken: uitleg en doel van portfolio s Werken met portfolio s in de groep Invoeren van portfolio s in de school. De diepte in met leerlingportfolio s! Jos Castelijns en Brenda Kenter In deze publicatie staan in artikelvorm ervaringen van scholen beschreven met portfolio s. Ingegaan wordt op vragen als: wat is belangrijk bij het werken met portfolio s, hoe kun je het reflecteren van leerlingen stimuleren en welke relatie is er met bestaande leerlingvolgsystemen en het gebruik van de digitale portfolio? Brochure 15 x 21 cm 105 blz. Prijs E 11,90 IsBN CPs nr Leerlingenportfolio s en hun betekenis voor het leerproces Jos Castelijns, Brenda Kenter, José van Loo Verslag van een schoolontwikkelingsproces waarin het team van een basisschool aan de hand van portfolio s leerlingen stimuleert tot een initiatiefrijke en actieve leerhouding. Centrale vragen zijn: welke betekenis hebben portfolio s voor de kwaliteit van het leerproces van leerlingen?, hoe verloopt dit proces en wat zijn de opbrengsten ervan in de school?. De kracht van portfolio s Jos Castelijns, Jan Janssen, Brenda Kenter In deze praktische brochure staat beschreven hoe leraren en leerlingen in het primair onderwijs met portfolio s kunnen werken. Dit deel is met name geschikt voor schoolleiders die geïnteresseerd zijn in processen van schoolontwikkeling en in het verbeteren van de kwaliteit van het leerproces van leerlingen. Brochure 15 x 21 cm 36 blz. Prijs E 11,90 Een doorlopende lijn voor leren met (digitale) portfolio s Leanne Jansen e.a. IsBN CPs nr In deze brochure staat beschreven hoe (digitale) portfolio s in de praktijk werken. Ingezoomd wordt op de bijdrage van portfolio s aan een doorlopende leerlijn voor leerlingen die van primair naar voortgezet onderwijs doorstromen. Brochure 15 x 21 cm 31 blz. Prijs E 8,90 IsBN geen CPs nr Brochure 15 x 21 cm 89 blz. Prijs E 11,90 IsBN geen CPs nr Brochure 15 x 21 cm 60 blz. Prijs E 11,90 IsBN CPs nr setprijs: E 5,00 CPs nr * let op: setprijs geldt niet voor de boekhandel Zie voor meer informatie over het digitale portfolio van CPs voor zowel primair als voortgezet onderwijs.

12 1 D o c e n t v a a r d i g h e d e n Dr. Wim Meijer, Drs. Machteld Schölvinck Dr. Wim Meijer, Drs. Machteld Schölvinck VO Yvonne Leenders, Ferdy Naafs, Ingrid van den Oord Effectieve leerlingbesprekingen In het basisonderwijs Effectieve gesprekken voeren over zorgleerlingen In het voortgezet onderwijs Effectieve instructie Leren lesgeven met het activerende directe instructiemodel In dit boek staat de begeleidingstaak van de interne begeleider centraal. Aan de hand van de beschreven systematiek kunnen effectieve besprekingen over zorgleerlingen gevoerd worden door interne begeleider en leerkracht. Aan de hand van zeven vuistregels en zestien aanwijzingen wordt de interne begeleider ingewijd in deze systematiek van leerlingbesprekingen. Het helpt de interne begeleider om samen met de leerkracht op zoek te gaan naar de verklaring van problemen bij leerlingen en de beste aanpak van die leerlingen. Dit boek introduceert een methodiek om effectieve gesprekken te voeren over zorgleerlingen. Het model helpt zorgcoördinatoren om problemen die docenten en mentoren met leerlingen ervaren, te identificeren en analyseren en helpt bij het vinden van oplossingen waar de docent in zijn praktijk van alle dag mee uit de voeten kan. De analyse en aanpak van het probleem kunnen rechtstreeks opgenomen worden in een handelingsplan. Dit boek bevat een praktisch trainingsprogramma voor eerste- en tweedejaars pabo-studenten. Effectieve instructie stelt een aantal effectief gebleken instructievormen centraal en biedt aanknopingspunten voor de concrete uitvoering van het instructieproces. Het heeft - rekening houdend met de dagelijkse lespraktijk - zowel een theoretische als praktische invalshoek. Zie voor de Ideeëngenerator Effectieve instructie, bestemd voor pabo-docenten x cm blz. Prijs CPs nr. E 1, IsBN CPs E 00,00 nr x cm blz. Prijs CPs nr. E 1, IsBN CPs E 00,00 nr x cm blz. Prijs CPs nr. E 1, IsBN CPs E 00,00 nr

13 DIRECT BEsTEllEN of MEER INFoRMATIE? Docentvaardigheden 1 Paul Beekers VO Henk Galenkamp VO BVE Liesbeth te Velde VO Kiezen is een kunst Zó help je scholieren op weg Bang voor Boos? De invloed van emoties op veiligheid in de school Werkvaardigheden in kaart leren kiezen wordt steeds belangrijker voor jongeren. Ter voorbereiding op de meerkeuze maatschappij waarin keuzevrijheid en eigen verantwoordelijkheid centraal staan, maar ook omdat in het onderwijs meer en meer een appèl wordt gedaan op zelfverantwoordelijkheid van de leerling. In dit boek komen de belangrijkste bouwstenen voor het leren kiezen van scholieren aan de orde. Er worden zeven keuzestijlen gepresenteerd die scholieren in de praktijk vaak hanteren, inclusief een beschrijving van kwaliteiten èn valkuilen van deze keuzestijlen. Het boek bevat een Lesplan Kiezen en vele praktische oefeningen. Dit boek gaat over veiligheid op micro-niveau. Welke gevoelens spelen er in de ontmoetingen tussen leraar en leerling, tussen leraar en ouders, tussen leerlingen onderling en tussen leraren en schoolleiding? Wat doen deze personen met gevoelens van angst en boosheid? Dit boek geeft inzicht in de betekenis van functionele boosheid: als je duidelijk je grenzen aangeeft bij grensoverschrijdend gedrag van een ander, wordt het veiliger in de school. lezers worden gestimuleerd de eigen angsten onder ogen te zien en deze, waar nodig, om te zetten in gezonde boosheid, ter bescherming van de grenzen in de school. Met veel herkenbare voorbeelden uit de praktijk. Dit spel geeft leerlingen spelenderwijs inzicht in vaardigheden welke zij nodig hebben om te kunnen leren en werken. De werkvaardigheden die onder andere aan de orde komen zijn samenwerken, communiceren en verantwoordelijkheid nemen. leerlingen spreken - in groepjes of individueel, met of zonder mentor - over de betekenis van deze vaardigheden voor leren en werken. Voor een school of organisatie geeft Werkvaardigheden in kaart één taal om te communiceren over werkvaardigheden naar zowel leerlingen, collega s als ouders x cm blz. Prijs CPs nr. E, IsBN CPs E 00,00 nr x cm 100 blz. CPs Prijs nr. E, E CPs 00,00 nr spel Verschijnt voorjaar kaarten (+ 6 blanco), handleiding, registratiekaarten x cm 100 blz CPs Prijs nr. E, E CPs 00,00 nr

14 1 D o c e n t v a a r d i g h e d e n Yvonne Visser Yvonne Visser Martie Slooter VO BVE Coaching in het primair onderwijs Coaching, n hulp apart Coachen op Contact De basis in het primaire proces Het begrip coaching, een vorm van directe begeleiding, wordt in dit boek in een breder kader geplaatst. Coaching wil het functioneren van de leerkracht optimaliseren door middel van voortdurende reflectie op het eigen professioneel handelen. In dit boek wordt ingegaan op de vraag wie is en wat doet een goede coach en komen vragen rond disfunctioneren en confronteren aan de orde. De primaire doelgroep is de begeleider van leerkrachten, zoals de schoolbegeleider of de (adjunct-)schoolleider. Daarnaast is het boek, vooral dankzij de theoretische achtergronden, geschikt voor bestuursleden, lerarenopleiders en nascholingsdocenten. Een praktisch boek over de begeleiding van de beginnende leerkracht in het primair onderwijs. Met onder meer handige tips over het coachen van de beginnende leerkracht en over klassenobservatie. ook informatie over het vak onderwijzen, inclusief een dagboek van een beginnende leerkracht. Verder komt de leerkracht als (klassen)manager aan bod. De bijlagen bevatten onder meer checklists voor de begeleiding, een voorbeeld van een begeleidingscontract en een checklist voor klassenmanagement. uitgangspunt in dit boek zijn de vijf rollen die de (startende) docent in zijn repertoire heeft. Per rol wordt beschreven wat effectief gedrag is en wat niet. De coach leert per rol coachen op gedragsverandering, competentieontwikkeling en overtuigingen. In het boek staan vele herkenbare situaties en handige tips beschreven. Voor management is het boek interessant als hulpmiddel bij het bespreken van competenties van personeel en sollicitanten. Primair is het boek geschreven voor het vo, maar het is ook geschikt voor po en bve x cm blz. Prijs CPs nr. E 8, IsBN CPs E 00,00 nr x 24 cm 208 blz. Prijs E,50 IsBN CPs nr x 24 cm 120 blz. Prijs E 8,50 IsBN CPs nr

colofon Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 CPS onderwijsontwikkeling en advies, januari 2007

colofon Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 CPS onderwijsontwikkeling en advies, januari 2007 Ken je kwaliteiten! colofon Inhoudsopgave CPS onderwijsontwikkeling en advies, januari 2007 Auteurs: Mandy Evers, Els Loman, Willi Soepboer - CPS, Amersfoort Illustraties: Digitale Klerken, Utrecht Vormgeving:

Nadere informatie

Op een dag ben je leraar

Op een dag ben je leraar Op een dag ben je leraar Zoektocht naar professionele identiteit van leraren Hanna de Koning Hella Kroon Op een dag ben je leraar Zoektocht naar professionele identiteit van leraren Hanna de Koning en

Nadere informatie

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1 Elk kind een belofte Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten Mei, 2011 Elk kind een belofte. Pagina 1 Inhoud INLEIDING... 3 Hoofdstuk 1 Pieter Wijten binnen het samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Een effectieve leeromgeving in het primair en voortgezet onderwijs

Een effectieve leeromgeving in het primair en voortgezet onderwijs 8 Doorlopende leerlijnen Marjan van der Maas Een effectieve leeromgeving in het primair en voortgezet onderwijs Onderzoeksrapportage Inrichten leeromgevingen PO en VO 2008-2010 Een effectieve leeromgeving

Nadere informatie

Het concretiseren van. Coöperatief Leren. Meervoudige Intelligentie

Het concretiseren van. Coöperatief Leren. Meervoudige Intelligentie Het concretiseren van Coöperatief Leren en Meervoudige Intelligentie 1 Eerder verschenen in de serie brochures: Zelfstandig werken Nederlandse taal Voortgezet technisch lezen, begrijpend/studerend lezen

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie

Rekenen verbeteren? Begin bij de leraar!

Rekenen verbeteren? Begin bij de leraar! Rekenen verbeteren? Begin bij de leraar! Kees Hoogland Dolf Janson Madeleine Vliegenthart Rachel van Vugt Ellen Zonneveld Annemieke Zwart Rekenen verbeteren? Begin bij de leraar! Kees Hoogland Dolf Janson

Nadere informatie

Uw preferred partner in passend onderwijzen en gepersonaliseerd studeren. Scholingsgids Zuidoost Nederland 2014-2015

Uw preferred partner in passend onderwijzen en gepersonaliseerd studeren. Scholingsgids Zuidoost Nederland 2014-2015 Uw preferred partner in passend onderwijzen en gepersonaliseerd studeren Scholingsgids Zuidoost Nederland 2014-2015 1 Seminarium voor Orthopedagogiek als preferred partner in passend onderwijzen en gepersonaliseerd

Nadere informatie

Werken met groepsplannen

Werken met groepsplannen TAAL/LEESONDERWIJS HAND- Werken met groepsplannen Handreiking taalbeleid Mariët Förrer Yvonne Leenders Inhoudsopgave pag. Inleiding door Roel Weener, Projectleider Projectbureau Kwaliteit - PO-Raad 3 1.

Nadere informatie

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken Colofon Openbare basisschool De Twee Wieken Hoofdlocatie 2 e locatie Duivenvoorde 2-4 Roerdompstraat 3 3334 EH Zwijndrecht 3334 AG Zwijndrecht tel: 078-6123226

Nadere informatie

Paul Beekers en Chris Zitter - Oktober 2010. onder water Over boeien en binden van docenten onder de waterspiegel

Paul Beekers en Chris Zitter - Oktober 2010. onder water Over boeien en binden van docenten onder de waterspiegel Paul Beekers en Chris Zitter - Oktober 2010 onder water Over boeien en binden van docenten onder de waterspiegel Inhoudsopgave Voorwoord Voorwoord................................................................................................

Nadere informatie

Léon Dingemans. Personeelsbeleid in de juiste versnelling

Léon Dingemans. Personeelsbeleid in de juiste versnelling Léon Dingemans Personeelsbeleid in de juiste versnelling Léon Dingemans Personeelsbeleid in de juiste versnelling Personeelsbeleid in de juiste versnelling is een van de producten van het Research & Developmentproject

Nadere informatie

HOOFDSTUK 2 KENMERKEN VAN GOED LEES- EN SPELLINGONDERWIJS

HOOFDSTUK 2 KENMERKEN VAN GOED LEES- EN SPELLINGONDERWIJS HOOFDSTUK 2 KENMERKEN VAN GOED LEES- EN SPELLINGONDERWIJS 2 KENMERKEN VAN GOED LEES- EN SPELLINGONDERWIJS 27 2.1 Inleiding 2.2 Doelgericht werken 2.2.1 Kerndoelen 2.2.2 Referentieniveaus 2.2.3 Tussendoelen

Nadere informatie

De lezende kleuter in groep 2 (en 3) Praktijkonderzoek

De lezende kleuter in groep 2 (en 3) Praktijkonderzoek De lezende kleuter in groep 2 (en 3) Praktijkonderzoek door Katinka Poot S 318136 Juni 2008 Margrietschool Woerden Inhoud Samenvatting 3 1. Inleiding 4 2. Theorie en achtergronden 6 2.1 Wat houdt geletterdheid

Nadere informatie

Good practices Jongeren centraal

Good practices Jongeren centraal Good practices Jongeren centraal inhoudsopgave Lessen in geluk 3 les(s) & more 6 puberspreekuur en de gezondheidstest 9 can you fix it? 12 zelfvertrouwen en eetgedrag 15 peervoorlichters over het CJG in

Nadere informatie

Omgaan met verschillen op het snijvlak van pedagogisch en didactisch handelen

Omgaan met verschillen op het snijvlak van pedagogisch en didactisch handelen Omgaan met verschillen op het snijvlak van pedagogisch en didactisch handelen Een verkenning Klaas Hiemstra Jacqueline Schoones Otto de Loor Monica Robijns APS is een toonaangevend onderwijsadviesbureau

Nadere informatie

Excellentie in ontwikkeling Werken met een persoonlijk leerplan

Excellentie in ontwikkeling Werken met een persoonlijk leerplan Excellentie in ontwikkeling Werken met een persoonlijk leerplan Esther de Boer, Jacques Poell en Elise Schouten Excellentie in ontwikkeling Werken met een persoonlijk leerplan Esther de Boer Jacques Poell

Nadere informatie

APS voortgezet onderwijs. Aanbod APS-talen Schooljaar 2014-2015. www.aps.nl/talen

APS voortgezet onderwijs. Aanbod APS-talen Schooljaar 2014-2015. www.aps.nl/talen APS voortgezet onderwijs Aanbod APS-talen Schooljaar 2014-2015 www.aps.nl/talen Voorwoord APS-talen begeleidt ook in het schooljaar 2014-2015 schoolleiders en docenten bij de realisatie van goed, motiverend

Nadere informatie

# 01.2014 PASSEND ONDERWIJS & OUDERS & MBO / VO & VAN SPECIAAL NAAR REGULIER & HANDELINGSGERICHT INTEGRAAL ARRANGEREN

# 01.2014 PASSEND ONDERWIJS & OUDERS & MBO / VO & VAN SPECIAAL NAAR REGULIER & HANDELINGSGERICHT INTEGRAAL ARRANGEREN vakblad voor het primair en speciaal onderwijs # 01.2014 PASSEND ONDERWIJS & OUDERS & MBO / VO & VAN SPECIAAL NAAR REGULIER & HANDELINGSGERICHT INTEGRAAL ARRANGEREN 1 Hoog tijd voor inhoud en praktische

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

Professionele organisatie 94

Professionele organisatie 94 KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK Professionele organisatie 94 (Onder)wijs in techniek? Onderzoek naar de houding en praktijk van leraren ten aanzien van onderwijs in techniek drs. Martina van Uum (ESoE) drs.

Nadere informatie

Professionaliseringsthema 1 Persoonlijk leiderschap

Professionaliseringsthema 1 Persoonlijk leiderschap Professionaliseringsthema 1 Persoonlijk leiderschap Oktober 2014 Riemer Kemper Wietske Zevering Sanneke Zegwaard 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Persoonlijk leiderschap... 5 Inleiding... 5 Drie persoonlijke

Nadere informatie

VerAnder. Management blijft altijd nodig. In welke kleur verandert u? De beste managementboeken voor de sociale sector

VerAnder. Management blijft altijd nodig. In welke kleur verandert u? De beste managementboeken voor de sociale sector Eenmalig magazine voor (midden)managers in zorg en welzijn VerAnder met: 5 dilemma s van middenmanagers Management blijft altijd nodig De beste managementboeken voor de sociale sector In welke kleur verandert

Nadere informatie

Jezelf Presenteren. Handboek voor trainers

Jezelf Presenteren. Handboek voor trainers Jezelf Presenteren Handboek voor trainers Colofon Het Zelfregiecentrum richt zich in eerste instantie op mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking. We vatten beperking in de meest

Nadere informatie

versie Karakteristieken en kerndoelen voor de onderbouw e n d e f i n i t i e v e Nederlands Engels Rekenen en wiskunde Mens en natuur

versie Karakteristieken en kerndoelen voor de onderbouw e n d e f i n i t i e v e Nederlands Engels Rekenen en wiskunde Mens en natuur Karakteristieken en kerndoelen voor de onderbouw Nederlands Engels Rekenen en wiskunde Onderbouw-VO Noordzeelaan 24A 8017 JW Zwolle T 038 42 54 750 F 038 42 54 760 Postbus 266 8000 AG Zwolle E info@onderbouw-vo.nl

Nadere informatie

Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur?

Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur? BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT PO VO Hoe besturen borgen Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur? Simone Kessels Tessa de With Mmv: Barbara de Boer, Gert-Jan Bos

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Schoolplan De Piramide. bladzijde

Inhoudsopgave. Schoolplan De Piramide. bladzijde Inhoudsopgave Woord vooraf 3 Hoofdstuk 1 Even voorstellen 1.1 Korte beschrijving van de school 4 1.2 Visie op uitgangspunten en doelen van de Laurentius Stichting 4 1.3 Onze visie op onderwijs 5 1.4 Kansen

Nadere informatie

Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement. De lat gaat omhoog!

Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement. De lat gaat omhoog! Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement De lat gaat omhoog! 01 Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Het Topklassenarrangement

Nadere informatie

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o.

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk 2 Bedoeld om te schitteren! Het bestuur van de Stichting Christelijk (SCO Delft e.o.) heet u en uw kind(eren)van harte welkom bij basisschool. Wij waarderen uw keuze om uw kind(eren)

Nadere informatie

Tafel van 10 Beter samen spelen

Tafel van 10 Beter samen spelen Tafel van 10 Beter samen spelen Voorwoord Tafel van 10 - Beter samen spelen De tafel van 10 is een speciale uitgave voor alle leraren in het Nederlandse onderwijs. Het thema van deze gedrukte en digitale

Nadere informatie