Nieuwsbrief HERAUT. Nummer 29 / juli 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbrief HERAUT. Nummer 29 / juli 2015"

Transcriptie

1 Nieuwsbrief HERAUT Nummer 29 / juli 2015 Inhoudsopgave Voorwoord Nieuws vanuit het bestuur Verslag Algemene Ledenvergadering OOG voor verborgen talent Oproepjes Autikamp SGK Verslag Chill Auti Café Theaterlessen voor kinderen met autisme Aankondiging lezing Peter Vermeulen Aankondiging cursus Ouderpower Vacatures Voorwoord Door: Christine de Ling Autisme is complex, fascinerend en af en toe onbegrijpelijk voor de meesten. Een enorme uitdaging voor ouders en brusjes in de onzekere periode genaamd "vakantie". Het is voor iemand met autisme moeilijk om met veranderingen om te gaan. Dit geldt ook voor mijn broertje Stephen (14), het moet gaan zoals hij dat wil, gebeurt dat niet, dan is de situatie voor hem onoverzichtelijk. Hij kan dan behoorlijk druk zijn of zichzelf verliezen in videogames of in videofilmpjes op het internet. Dit heeft denk ik te maken met de spanning die hij ervaart. Voor onze familie is dit niet altijd te begrijpen, de spanning van een vakantie is toch leuk? Het niet hebben van een bezigheid of juist je eigen dag indelen is toch geweldig? Het nieuwe van een vakantiebestemming is toch een uitdaging? Voor hem niet, dit is wel gebleken uit de vakanties in Indonesië. Ik kan me voorstellen dat sommige families beter geen verandering plaats laten vinden. Ga dan tóch maar naar het zwembad in plaats van naar de zee in een ander land. Dit kan ook veel van de broers en zussen vergen, omdat ze moeten inleveren. Het gebeurt natuurlijk niet alleen bij iets simpels als het verschil tussen zwemmen in een zwembad of in de zee. De dagen voor de vakantie kunnen ook zeer vermoeiend zijn, omdat de autist nadrukkelijk aanwezig is en alle aandacht opeist. Wanneer de diagnose eenmaal gesteld is, kun je als ouders hier beter op inspelen. Door bijvoorbeeld geen veranderingen plaats te laten vinden en een gestructureerd leven te leiden. Wat bijvoorbeeld helpt bij het onzekere van een vakantiebestemming is; ga er samen van te voren kijken, of ga vaker naar dezelfde vakantiebestemming, dit is dan al bekend voor het kind. Een andere tip: maak een goede planning, maar laat delen waarvan je nog niet zeker bent open. Belangrijk is wel continue aan te geven dat dit nog onzeker is. Dit hebben we ook bij Stephen gedaan, het scheelt al een hoop maar soms kan de onzekerheid van een vakantie nog steeds onbegrijpelijk voor hem zijn. Gelukkig zijn er op dit moment veel kansen en tips voor families met iemand met autisme een mooie vakantie te bieden. Het mooie is dat de kinderen, zoals alle kinderen, niets liever willen dan contact. Niet de hele tijd, ze hebben rust nodig, maar wel echt contact op de manier die zij prettig vinden. Hetzelfde geldt voor de ouder. Groei zien, de kinderen en jongeren met autisme nieuwe ervaringen zien beleven, is ook voor een ouder of brusje enorm stimulerend. Ik weet nog goed dat mijn broertje een geweldige midweek had omdat hij elke dag kon zwemmen. Net zoals ieder kind, wilde ook Stephen dit graag met ons delen en maakte hij toch regelmatig contact. Ik hoop dat iedereen in de wereld van autisme dit tijdens de vakantieperiode ervaart of gaat ervaren. We hopen dan ook als bestuur dat we de juiste dingen blijven doen voor onze doelgroep (maar ook voor de wereld om onze doelgroep heen). Om dit te bereiken zijn er voor de vakantieperiode veel sessies en vergaderingen geweest om na te denken over onze speerpunten. Eén van deze speerpunten is het thema voorlichting, dit betekent meer bekendheid over autisme. Wij hopen hierin een goede stap te zetten met behulp van deze heraut. Heel veel leesplezier! Christine 1

2 Nieuws vanuit het bestuur In de algemene ledenvergadering zijn de bestuurswisselingen aan de orde geweest (zie verslag). Wij zijn als regiobestuur heel blij met onze nieuwe bestuursleden: Paul de Boer, Karol Henke en Freerk Smidt. Vanwege het vertrek van Ingrid de Vreede als coördinator van AIC Delft heeft Patricia Arts aangegeven dat zij deze rol van haar wil overnemen. Wij zijn daar uiteraard heel blij om. Gelukkig blijft Ingrid nog de komende periode om Patricia te helpen in deze nieuwe rol. Algemene ledenvergadering Door: Christine de Ling Algemene ledenvergadering NVA Zuid Holland De algemene ledenvergadering (ALV) die de NVA organiseerde op 18 juni is bezocht door zo'n 12 leden. De vergadering vond plaats in Lommerijk in Rotterdam. De leden werden ontvangen met koffie en thee. Nieuwe opzet In tegenstelling tot voorgaande jaren is door het bestuur gekozen voor een andere opzet: een kort deel formele zaken en een deel interactie met leden en bestuur. Uit de enthousiaste reacties en input van de deelnemende leden bleek dat deze nieuwe opzet succesvol was. Er was ruimte om ideeën voor de NVA te uiten en om met het bestuur van gedachten te wisselen. Daarnaast hebben wij de verschillende onderwerpen proberen te prioriteren. Formele zaken In het formele deel van de ALV gaven de leden hun akkoord voor de jaarrekening van 2014 en werden de (aspirant) bestuursleden benoemd. De leden hebben ingestemd met de benoeming van Christine de Ling als voorzitter van het regiobestuur Zuid-Holland. De lopende initiatieven en thema's werden door Talitha Kaptein kort toegelicht. Interactie met de leden In het interactieve deel namen de aanwezigen deel aan sessies met de bestuursleden over belangrijke onderwerpen die zowel door het bestuur als eerder door de leden via de mail werd ingebracht. De zaal werd verdeeld over 2 groepen en uit deze sessies kwam naar voren welke verschillende onderwerpen belangrijk voor de leden zijn. Het bestuur neemt deze onderwerpen mee en bekijkt hoe dit in de plannen voor na de zomerperiode kan worden opgenomen. Bijeenkomst Autisme en de overgang van puberteit naar volwassenheid Op vrijdagochtend 5 juni heeft AIC Delft een bijeenkomst georganiseerd over autisme en de overgang van puberteit naar volwassenheid. Zij hadden daarvoor twee autismecoaches: Ingrid Mous en Karin Rovekamp uitgenodigd die een mooie lezing hielden waarbij veel veranderingen aan bod kwamen zoals wonen, gevoelens, begeleiding. Het was een interactieve lezing, waarbij de aanwezigen in twee groepen werden verdeeld en aan de hand van coachingskaarten vertelden wat hen bezig hield. Het was een geslaagde ochtend, we kregen positieve reacties. Heeft u te maken met de Wmo of Jeugdwet? Dan heeft u een gesprek met de gemeente of het wijkteam. De website helpt om het gesprek voor te bereiden. Daarnaast kunt u ook op de website kijken. Daar vindt u informatie van Per Saldo over Zorg in Natura en PGB en een test die u kunt doen om te kijken wat in uw situatie handig is. 2

3 OOG voor verborgen Talent Door Talitha Kaptein Evenals vorig jaar heeft de NVA Zuid-Holland samen met de stichting Hoezo Anders in de Autismeweek een Denk Anders Debat: OOG voor verborgen Talent georganiseerd in opdracht van de Leo Kannerschool VSO in Oegstgeest. De avond werd gehouden op 31 maart op de Leo Kannerschool in Oegstgeest. Op de school zitten voornamelijk leerlingen met (een vorm van) autisme. De leerlingen kunnen er de leerweg praktijkonderwijs of de basis/kaderberoepsgerichte leerweg volgen. Veel van deze leerlingen gingen voorheen de Wajong in of aan de slag in een sociale werkvoorziening. Dat is met de invoering van de Participatiewet veranderd. De school wil nu in samenwerking met de gemeente en werkgevers hun uiterste best doen om de jongeren een kans te bieden bij een gewoon bedrijf. De school nodigde Hoezo Anders uit samen met de NVA Zuid-Holland om een DenkAndersDebat met als thema: OOG voor verborgen talent, te organiseren in de Autismeweek. In de aanloop naar deze bijeenkomst toe, is een reeks artikelen verschenen in de regionale kranten waarin vanuit verschillende oogpunten, de behoeften en zorgen ten aanzien van de participatiewet werden belicht. Uiteraard ook om ondernemers bewust te maken van deze doelgroep en nieuwsgierig te maken om de uitdaging met hen aan te gaan. De avond was vooral gericht om de samenwerking tussen Overheid, Onderwijs en Gemeenten (OOG) te versterken. Met elkaar in gesprek te gaan en vooroordelen rondom autisme weg te nemen. Informatie te verstrekken over de begeleiding en compensatiemaatregelen die de ondernemers en jongeren van de overheid kunnen verwachten. Bovenal kennis te maken met de verborgen talenten van deze jongeren. Het uiteindelijk streven voor de school was meer stageplekken te verkrijgen waardoor een grotere kans wordt gecreëerd op de reguliere arbeidsmarkt en hun perspectief op volwaardig burgerschap te vergroten. We kunnen terugkijken op een succesvolle avond. De opkomst was groot. Meer dan 170 aanwezigen mochten we verwelkomen. De mensen konden genieten van heerlijke soep en luxe broodjes die waren verzorgd door leerlingen (sectie Catering) van de school. In een door de leerlingen zelf gemaakt Magazine was te lezen wat hun verwachtingen, wensen en dromen zijn ten aanzien van hun arbeidsloopbaan. Op een kleine informatiemarkt konden belangstellenden informatie, tips en adviezen vinden over Werk en Autisme. De avond werd geopend door de locatiedirecteur van de school de heer D. Splinter. Gevolgd door een presentatie Aan mijn lijf geen polonaise door Erik Rietveldt, vertegenwoordiger van het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs (LECSO). Er werden filmpjes vertoond waarin leerlingen op hun stageplek werden gevolgd en in een vraaggesprek vertelden over hun ervaringen tijdens hun stage en op hun werkplek. In twee debatronden kwamen gasten aan het woord die ieder vanuit zijn/haar eigen perspectief de visie en inbreng ten aanzien van de participatiewet weergaven. Aan het eerste debat met als thema: Participeren is te proberen, namen vertegenwoordigers deel van het UWV, gemeente Oegstgeest, re-integratie Leiden, het samenwerkingsverband Holland Rijnland en LECSO. In de tweede debatronde kwamen vooral de werkgevers van Jumbo en Corpus uit Leiden aan het woord. Zij vertelden over hun ervaringen met het werken met medewerkers met ASS op de werkvloer. De stage coördinator van de school vertelde over de begeleiding die zij kunnen bieden aan ondernemers gedurende een stageperiode. Tussen de twee debatten in kwamen twee tweede Kamerleden, de heer J. Kerstens (PvdA) en Sjoerd Potters (VVD) aan het woord. Diederik Samsom had toegezegd te komen maar was helaas op het laatste moment verhinderd. Zij kregen de gelegenheid de visie vanuit de landelijke politiek via een interview uiteen te zetten en vragen vanuit de zaal te beantwoorden. Ben je benieuwd naar de inhoud van deze discussies en debatten, kijk dan op de website van de Leo Kannerschool VSO in Oegstgeest. De wethouder J. Roeffen van de gemeente Oegstgeest sloot de avond met een samenvatting af. Daniella Krijger, directeur van de Stichting Hoezo Anders leidde de avond en voerde op een voortreffelijke manier alle gesprekken en debatten. Het was een leerzame en inspirerende avond! 3

4 Boekentip Door Inge Blokpoel In de eerste plaats zal ik me voorstellen. Ik ben Inge Blokpoel, woonachtig in Bennekom. Van oorsprong ben ik groepsleerkracht basisonderwijs. Later ben ik 7 jaar werkzaam geweest als activiteitencoördinator op een dagcentrum voor mensen met een verstandelijke beperking. Momenteel werk ik als Remedial Teacher op een basisschool. Daarnaast ben ik moeder van drie kinderen, van wie de jongste een autisme spectrum stoornis (ASS) en een licht verstandelijke beperking heeft. Over deze zoon heb ik in 2005 Loslaten uit liefde en in 2007 de verhalenbundel Jij begrijpt mij, hè mam! geschreven. In 2010 is mijn derde verhalenbundel verschenen, getiteld Moeder op afstand. De bundels gaan over het moederschap als je kind een beperking heeft, het leren omgaan met het anders-zijn van je kind en wat de impact is op je gezinsleven, gedragskenmerken van kinderen en jongeren met ASS en het uit-huis-wonen/loslaten van je kind. Deze verhalen geven veel herkenning en erkenning bij ouders. Maar ook voor professionele hulpverleners zullen ze een eyeopener zijn. Deze laatste groep leert in theorie welke stadia een ouder doorloopt als hun kind elders gaat wonen, maar met welke emoties dit proces gepaard gaat, spreekt uit de verhalen die ik heb geschreven. Voor meer informatie en een voorproefje uit mijn boek verwijs ik u naar mijn website Oproepjes Wij willen in de Heraut de mogelijkheid geven om oproepjes te plaatsen. Als u een oproepje wilt plaatsen, kunt u dit via mail kenbaar maken: Jonge vrouw van 21 jaar uit Sommelsdijk, met een lichte vorm van autisme, is op zoek naar een vrouw van tussen 25 en 55 jaar die het leuk vindt om, om de week met haar een rondje te wandelen, fietsen of iets anders te ondernemen wat ze beide leuk vinden. Voorkeur een woensdagmiddag of zaterdagmiddag. Ze is naar een vrouw op zoek, waar ze haar verhaal kwijt bij kan, tijdens een van deze activiteiten. Ze vindt het dan ook fijn om adviezen of levenservaring van deze persoon mee te krijgen. Maar een luisterend oor is ook prima. Vrouwen die ervaring hebben met mensen met een vorm van autisme hebben haar voorkeur, maar vrouwen die hier geen ervaring mee hebben mogen ook altijd op deze advertentie reageren. Reageren graag via contactpersoon van MEE: ( ) Contactgroep Spijkenisse voor (redelijk-hoog functionerende) volwassenen (21+) met (vermoeden) autisme (zowel mannen als vrouwen). Ook toegankelijk voor mensen die woonachtig zijn buiten Spijkenisse! Aan de hand van (terugkerende) onderwerpen worden (dagelijkse) ervaringen uitgewisseld met elkaar en soms wordt een bepaald onderwerp meer uitgebreid besproken. Elke 2 e maandagavond van de maand komt deze groep samen van uur met gelegenheid tot napraten tot uur. Een consulent van MEE ZHE begeleidt voorlopig deze avonden nog tot de groep zelfstandig zal draaien. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname. Voor vragen en/of aanmelding: Auticafé Hellevoetsluis voor (redelijk- hoogfunctionerende) jonge volwassenen met (vermoeden) autisme tussen jaar (zowel mannen als vrouwen). Ook toegankelijk voor mensen die woonachtig zijn buiten Hellevoetsluis! Elke 2 e vrijdagavond van de maand van uur. Samen koken, eten en soms een activiteit ondernemen. De locatie is goed gefaciliteerd. De mensen die nu komen hebben onder andere de volgende interesses: (online) gamen, LARP, mode, dieren, eten, ontwerpen/naaien, bordspellen. Elke keer wordt gezamenlijk de volgende keer voorbereid. Deze groep draait zelfstandig met coaching op de achtergrond. Kosten: een ieder neemt iets te eten of te drinken mee (dit wordt vooraf afgesproken wie wat meeneemt) Voor vragen en/of aanmelding: 4

5 Contactgroep Middelharnis voor volwassenen (21+) met (vermoeden) autisme of een gezinslid van een volwassene met (vermoeden ) autisme. Ook toegankelijk voor mensen die woonachtig zijn buiten Middelharnis! Komen elke 1 e donderdagochtend van de maand samen van uur in Middelharnis. Deze groep draait zelfstandig en een persoon is coördinator van de groep. Aan de hand van (terugkerende) onderwerpen worden (dagelijkse) ervaringen uitgewisseld met elkaar en soms wordt een bepaald onderwerp meer uitgebreid besproken. De groep maakt gebruik van een wijkgebouw en de kosten zijn alleen voor koffie (ongeveer 50 cent per kopje). Of zelf iets te drinken meenemen. Voor vragen of aanmelding: Onderzoek: Studie over kinderen met autisme Door: Andrea Nemann (B.Sc.Psychology) Naar aanleiding van mijn master opleiding klinische psychologie schrijf ik een master thesis over autisme. Ik zou graag wetenschappelijk evalueren wat voor voortgang kinderen met autisme maken in hun ontwikkeling in één jaar. Daarom ben ik op zoek naar ouders van kinderen met autisme die bereid zijn om deel te nemen aan mijn onderzoek studie. Deelname aan deze studie houdt het invullen van een korte vragenlijst (15-20 minuten) over uw kind met autisme (bijvoorbeeld, kent hij zijn eigen naam ) op twee verschillende momenten (aan het begin van de studie en een jaar later) in. Deelname is vrijwillig. De link naar de vragenlijst zal per verstuurd worden en de antwoorden zijn strikt vertrouwelijk. Anonimiteit van de deelnemers is verzekerd. De vragenlijst zal worden ingevuld met een Studie Code Nummer. Namen en adressen zullen op verschillende plekken worden opgeslagen dan de antwoorden op de vragenlijsten. De adressen zijn nodig om de link naar de vragenlijst naar de deelnemers te sturen en om de deelnemers er eventueel aan te herinneren de vragenlijst in te vullen wanneer ik nog geen antwoorden ontvangen heb. De resultaten van deze studie zullen gebruikt worden voor een master thesis in klinische psychologie. Wanneer de studie voltooid is, kunnen de deelnemers hun unieke data opvragen, die dan voor hen beschikbaar gemaakt zal worden in grafische vorm samen met een schriftelijke verklaring van de resultaten. Door toegang te hebben tot de unieke data zouden de ouders de ontwikkeling van hun kind beter kunnen begrijpen. Bent u geïnteresseerd en wilt u hierbij helpen, stuur dan een mail naar: Ik zou uw hulp en ondersteuning zeer op prijs stellen. Onderzoek naar de wensen en behoeftes van mensen met autisme Door: Guus Janssen Hallo lezers van de Heraut, Mijn naam is Guus Janssen en ik ben bijna klaar met mijn opleiding ergotherapie in Rotterdam. Het laatste deel van mijn opleiding bestaat uit het doen van een onderzoek. Ik heb ervoor gekozen om een onderzoek te doen naar de wensen en behoeftes van mensen met autisme. In het kader van mijn onderzoek wil ik graag met een aantal mensen, bijvoorbeeld met u een gesprek voeren over hoe het wonen in uw leven is verlopen en wat u misschien hoopt in de toekomst. Ons gesprek zou ongeveer een half uurtje duren en mag van mij op een locatie van uw keuze. De conclusies uit mijn onderzoek zullen worden gebruikt in het opstellen van een woonwijzer die hulpverleners weer wijzer kan maken. Lijkt het u leuk om mij te helpen en een bijdragen te leveren aan de toekomstige zorg voor mensen met autisme neem dan contact met mij op. Graag binnenkort tot ziens, Guus Janssen 5

6 Autikamp SGK Door Sandra van Koningsbrugge 2E AUTIKAMP OP SCHEVENINGEN Het tweede autikamp was een bijzonder evenement. Op een unieke locatie, in het surfdorp FAST in Scheveningen werd van 19 tot en met 21 juni een sportkamp georganiseerd voor 30 autistische kinderen. Zoals dat bij een sportkamp hoort, kregen de sporters nauwelijks de tijd om op adem te komen. Er werd gevoetbald, op het strand natuurlijk, er werd gesurft en er werden strandspelen gedaan waarbij er nauwelijks tijd overbleef om de vertrekkende schepen van de Volvo Ocean Race te bekijken. Ca. 15 begeleiders waren voortdurend aanwezig om de structuur te bewaken zodat niets het plezier van de kinderen in de weg hoefde te staan. Initiatiefnemer Julien de Jager verklaarde dan ook terug te mogen kijken op een succesvol sportkamp. Hij zei vooral trots te zijn op de inzet van alle kinderen. Chill Auti Café Monster Door Melanie van der Meer Gewoon gezellig chillen! Het Chill Auti Café Monster is een initiatief van Stichting Klimkoord dat jongeren (13-25 jaar) met een vorm van normaal tot hoger functionerend autisme een kans biedt om op een voor hun passende manier uit te gaan. Het is een avond die eens per maand georganiseerd wordt en draait op enthousiaste vrijwilligers die op enige manier te maken hebben (gehad) met autisme (ofwel als professional, ofwel in de privésituatie) en dus weten hoe ze deze avond voor jongeren tot een succes kunnen maken. De jongeren voelen zich thuis, kunnen zichzelf zijn en krijgen de kans leeftijdsgenoten te ontmoeten. Het is fantastisch om te zien dat jongeren elkaar leren kennen, gesprekjes aangaan en contactgegevens uitwisselen om zo buiten het café ook contact te houden. Iedere avond heeft een thema en een workshop die hieraan gekoppeld is. Één van de vaste bezoekers beschrijft het café als geweldig, awsome en te gek. De activiteiten zijn volgens hem leuk en het is erg gezellig om spelletjes met elkaar te spelen, bijvoorbeeld Halli Galli (die is favoriet bij veel jongeren). Verder is er een vaste DJ betrokken die het laatste uur van de avond zorgt voor een spetterende afsluiting. Het Chill Auti Café is al erg gezellig, maar kan met meer bezoekers nog gezelliger worden! Mocht je meer informatie willen, bezoek dan de website ( of like de Facebookpagina (Chill Auti Café Monster). Op deze pagina s vindt je ook manieren om met ons in contact te komen. We hopen je snel te zien, want (zoals één van onze bezoekers riep): hoe meer zielen, hoe meer vreugd! 6

7 Theaterlessen voor kinderen met autisme Op Hofplein is iedereen welkom. Je hoeft niet fantastisch te kunnen zingen, dansen of spelen. Je hoeft het alleen maar heel graag te willen doen. Voor kinderen met autisme blijkt dat alleen maar doen soms lastig. Graag informeer ik u over theaterlessen voor kinderen met autisme bij Jeugdtheater Hofplein in Rotterdam. We kijken met veel genoegen terug op de pilotlessen die we in maart hebben gegeven. Deze pilotlessen zijn goed bevallen, daarom gaan we de theaterlessen voor kinderen met autisme vanaf september voortzetten. Na de zomervakantie willen we starten met een nieuwe groep die dan niet 4, maar 25 theaterlessen gaat volgen. Dit is een volwaardig theaterlesseizoen! Online vindt u ook alle informatie en het inschrijfformulier: Lezing Peter Vermeulen NVA Zuid-Holland organiseert een bijeenkomst met Peter Vermeulen over sociaal overleven en autisme. De uitnodiging hiervoor wordt na de zomer verstuurd. Tijdens deze lezing plaatst Peter Vermeulen enkele kritische kanttekeningen bij gevestigde uitspraken over autisme, zoals "autisme is een sociale stoornis". Hij gaat op zoek naar wat de bouwstenen van sociale competentie zijn en wat we daaruit kunnen leren om mensen met autisme sociaal te helpen overleven. Woondroom Schipluiden zoekt nieuwe bewoner Binnenkort komt er bij Woondroom Schipluiden een appartement beschikbaar voor een nieuwe bewoner. We zijn op zoek naar een bewoner m/v die in de huidige bewonersgroep (leeftijd ong. 25 tot 40 jaar) past. Dit ouderinitiatief is per 1 november 2008 gerealiseerd voor (jong)volwassenen met een Autisme Spectrum Stoornis en normale begaafdheid. In een bestaand complex van 32 huurappartementen heeft Woondroom nu de beschikking over 7 appartementen. In zes appartementen wonen onze bewoners zelfstandig, zij huren het appartement van de woningstichting. In het zevende appartement is de gezamenlijke huiskamer plus het kantoor voor de begeleiding. De huidige 5 bewoners zijn vier mannen en een vrouw. De geboden begeleiding is geheel op maat. Elke bewoner heeft een eigen indicatie en de begeleiding is daarop afgesteld. Elke bewoner heeft een persoonlijk begeleider. De gezamenlijke activiteiten worden door groepsbegeleiding begeleid. Zes dagen in de week kan 's avonds worden gegeten in de huiskamer. De maaltijd wordt per toerbeurt door een bewoner met begeleider bereid. Na het eten gezellig koffie drinken, tv kijken of een spelletje doen. Daarna gaat ieder weer naar zijn/haar eigen huis. Woondroom Schipluiden biedt begeleiding welke uit PGB (WMO) wordt gefinancierd. De woonkosten worden door de bewoner van eigen loon en/of Wajong uitkering betaald. Woondroom Schipluiden is een ouderinitiatief. Dit wil zeggen, dat ouders actief betrokken blijven bij hun "kind" en het wooninitiatief. Van ouders wordt onder meer verwacht dat zij blijven meedenken over het te voeren beleid in samenspraak met de andere ouders en begeleiding. Interesse? Neem dan contact op via: (secretariaat) of 7

8 Cursus Ouderpower Zoetermeer In Zoetermeer start op dinsdagavond 1 september 2015 de eerste bijeenkomst van de cursus Ouderpower. Ouderpower is een zelfhulpcursus vóór en dóór ouders van pubers met gedrags- en leerproblemen, zoals ADHD, autisme of dyslexie. Deze cursus wordt georganiseerd door Balans, de landelijke vereniging voor ouders van kinderen met een leer- en/of gedragsstoornis. De bijeenkomsten van Ouderpower worden geleid door getrainde en ervaringsdeskundige vrijwilligers. Het zijn dus cursusleiders die weten waarover u praat, want zij zijn zelf ook ouder van een kind waarmee het niet altijd even makkelijk gaat. Ook de mede cursisten zijn allemaal ouders in hetzelfde schuitje, die worstelen met de vraag hoe je weerbarstige puber toch school kan afmaken Of hoe het thuis ook een beetje gezellig blijft met een puberend kind. Informatie over de inhoud van de cursus De cursus bestaat uit 8 modules die elk een ander onderwerp belichten, onder andere achtergrond van gedrag, communicatie, balans tussen draagkracht en draaglast, passend onderwijs, vrienden en relaties. De modules worden behandeld in 8 avonden van 2,5 uur. In de cursus gaan we met elkaar na waarom pubers en adolescenten uit de genoemde doelgroep zich gedragen zoals ze zich gedragen en hoe we daar als ouders mee kunnen omgaan. Tijdens elke bijeenkomst wordt de theorie behandeld, is er gelegenheid om ervaringen uit te wisselen en worden vragen en oefenstof voor thuis meegegeven. Bij de cursus hoort een uitgebreide cursusmap, die wordt uitgereikt tijdens de eerste bijeenkomst. Het is een zelfhulpcursus waar je ervaringen deelt en ook nog wat van meeneemt. Elkaar optilt zei een van de eerste deelnemers bij de bespreking na acht avonden. Voor meer informatie en vragen : In het najaar wordt er ook een cursus Ouderpower georganiseerd in regio Drechtsteden; zodra de data daarvan bekend zijn wordt u hierover geïnformeerd. Congres Autminds Hoe mooi zou het zijn, een congres waar autisme de norm is en alles ingesteld is op de belevingswereld van mensen met autisme? Begin vorig jaar is een aantal mensen rondom dat idee bijeen gekomen, en inmiddels hebben we een stichting opgericht en het congres stevig in de pijplijn zitten (19 september in Oosterbeek). Stichting Autminds, zo heet de stichting, heeft als doel het bijdragen aan de participatie en inclusie van mensen met autisme in de samenleving. Dit doel denken we onder andere te bereiken door het organiseren van een congres onder dezelfde naam. Zie voor meer informatie hierover Autismecafé Lansingerland zoekt enthousiaste nieuwe vrijwilligers in het ouderteam Het autismecafé is een ontmoetingsplek voor ouders van een kind met autisme. Het is een echt ouderinitiatief: door ouders, voor ouders. Vind je het leuk om te helpen organiseren, kennis en ervaring opdoen en delen met andere ouders, contacten leggen met gemeenten, scholen in de buurt en andere samenwerkingspartners van het Autismecafé? Nieuwsgierig of het iets voor jou is? Neem contact op met Monique Schipper via Meer informatie kun je vinden op 8

9 Vacatures Voor de AIC s in onze regio (Den Haag, Delft en Rotterdam) zijn we op zoek naar vrijwilligers. Met veel vrijwilligers kunnen we de continuïteit van de AIC s waarborgen (schoolvakanties gesloten) Voor uitbreiding van het team vrijwilligers zijn wij op zoek naar: Vrijwilligers / Ervaringsdeskundigen (voor één dagdeel per maand) Het AIC verzorgt informatie- en documentatie voor en door (ouders en partners van) mensen met autisme, waar echter ook andere geïnteresseerden gebruik van kunnen maken en dus van harte welkom zijn. Naast inloopdagdelen worden er, verspreid door het jaar, diverse themabijeenkomsten en/of lotgenotencontactgroepen georganiseerd. De kracht en de eigenheid van het AIC ligt in het lotgenotencontact. Het herkennen en erkennen van de zaken waar men mee te maken heeft. Als dit u aanspreekt, lees dan gauw verder. Voorbeelden van vragen zijn: wat is autisme?, mijn kind/ partner/ familielid heeft (vermoedelijk) autisme, wat moet ik nu doen?. Er is een mediatheek met onder andere boeken en films. Op de eigen internetsite wordt een grote hoeveelheid informatie aangeboden over allerlei onderwerpen die betrekking hebben op autisme. Bent u al wat langer bekend met autisme en voelt u iets voor het werk van het informatiecentrum? Meldt u zich dan aan als vrijwilliger! Uw ervaringsdeskundigheid kan zo anderen helpen. U bent: NVA-lid (of bereid dit te worden) Ervaringsdeskundig (persoon met autisme, ouder, verzorger, brusje of partner van) Wat doet u als lotgenoot: U informeert en adviseert U biedt een luisterend oor U werkt in een team samen Wat vragen wij: U kunt omgaan met een computer (of u bent bereid dit te leren) * U bent bekend met de problematiek rond autisme U deelt graag kennis en ervaring met anderen en kunt goed luisteren * u woont binnen een straal van 10 kilometer van de standplaats van het AIC Wij bieden u: Ondersteuning vanuit de NVA Prettig werkklimaat Deskundigheidsbevordering Reacties en nadere informatie: Uw vragen of reacties kunt u per sturen naar: Marion Lamens of Voor meer informatie over de vereniging en het AIC De vacatures zijn gepubliceerd op 9

10 Het Regiobestuur van de NVA regio Zuid-Holland is op zoek naar een Gespreksleider voor een gespreksgroep voor volwassenen met autisme in Dordrecht Wij zijn op zoek naar betrokken vrijwilligers, woonachtig in Dordrecht of omgeving, die actief willen worden als gespreksleider van een gespreksgroep voor volwassenen met autisme die draait in Dordrecht. Deze gespreksgroep bestaat uit ongeveer 10 deelnemers met een vorm van autisme (of een sterk vermoeden hiervan) en een normale tot hoge intelligentie. De bijeenkomsten zijn één keer per maand op een maandagavond. De gespreksgroep vindt plaats in een vaste ruimte in Dordrecht. Profielschets: Lid van de NVA of bereid dat te worden. Ervaring met mensen met autisme, vanuit gezinssituatie en/of beroepsuitoefening. Kennis van autisme en van de belevingswereld van mensen met autisme. Ervaring met het begeleiden van (gespreks)groepen. Belangrijk is dat er geen belangenverstrengeling kan ontstaan bij werkzaamheden eigen bedrijf. Wat kunt u als vrijwilliger van de NVA verwachten: Ondersteuning van de (landelijke) NVA. Organisatorisch valt u onder het regiobestuur van Zuid-Holland Een NVA-training voordat u gaat starten als gespreksleider. Periodieke deskundigheidsbevordering met de andere gespreksleiders. Reiskostenvergoeding conform de algemene NVA-declaratieregeling. Hebt u interesse, stuur dan een mail aan met uw gegevens en uw motivatie. 10

Nieuwsbrief Juni 2015

Nieuwsbrief Juni 2015 Nieuwsbrief Juni 2015 Nieuwsbrief Juni 2015 Jaargang 22, nummer 6 In dit nummer: Van het bestuur 3 Cursus samen sterk 4 Van alles wat 5 Interactieve avond: Ik zie ik zie. 6 Congres autminds 7 Deelname

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF JEUGD & JONGEREN December 2015. Column van Puck. Hallo Allemaal,

NIEUWSBRIEF JEUGD & JONGEREN December 2015. Column van Puck. Hallo Allemaal, NIEUWSBRIEF JEUGD & JONGEREN December 2015 Agenda Column van Puck 4 December Auti Soos 11 december Soep- en spellenavond 12 december Auti Actie Dag 29 december AutiJongerenCafé Vanaf Januari 2016 Auti

Nadere informatie

AIC Utrecht, Pallas Athenedreef 10

AIC Utrecht, Pallas Athenedreef 10 AIC Utrecht, Pallas Athenedreef 10 Nieuwsbrief dinsdag 10 januari 2017 Beste lezers, Allereerst willen wij u een voorspoedig 2017 wensen. Voor het AIC betekent deze nieuwe start een aantal veranderingen

Nadere informatie

&Ons Tweede Thuis VOLWASSENEN

&Ons Tweede Thuis VOLWASSENEN &Ons Tweede Thuis VOLWASSENEN & & VOLWASSENEN Ondersteuning voor mensen met een beperking Heb je een beperking of heeft je zoon of dochter een beperking? Dan is wat ondersteuning soms erg welkom. Ons Tweede

Nadere informatie

Is iemand in jouw omgeving verslaafd?

Is iemand in jouw omgeving verslaafd? Is iemand in jouw omgeving verslaafd? Verslaafd aan Jou ondersteunt en informeert de omgeving van verslaafden. Vaak gaat alle aandacht uit naar de verslaafde en daardoor wordt soms niet gezien dat familie

Nadere informatie

Nieuwsbrief Juli 2015

Nieuwsbrief Juli 2015 Nieuwsbrief Juli 2015 Nieuwsbrief Juli 2015 Jaargang 22, nummer 7 In dit nummer: Van het bestuur 3 AIC Eindhoven stelt zich 4/5 voor Persbericht ouderpower 6 Congres autminds 7 Lotgenoten contactochtenden

Nadere informatie

AIC Utrecht, Pallas Athenedreef 10

AIC Utrecht, Pallas Athenedreef 10 AIC Utrecht, Pallas Athenedreef 10 Nieuwsbrief dinsdag 16 februari 2016 Beste lezer, Hierbij onze agenda voor de aankomende maanden. partneravond Op 9 maart (bij te weinig aanmeldingen 23 maart) en 1 juni

Nadere informatie

Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland

Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland Maandag 28 juli 2014 Nieuwsbrief nummer 3 Colleges Den Helder, Schagen en Hollands Kroon wijzigen samenwerking Sociaal Domein De colleges van Den Helder,

Nadere informatie

Inleiding psycho-educatie ASS bij volwassenen

Inleiding psycho-educatie ASS bij volwassenen Inleiding psycho-educatie ASS bij volwassenen Dit is de inleiding van de psycho-educatie modules. Aan de hand van deze modules geven we meer informatie over hoe autismespectrumstoornissen (ASS) zich uiten

Nadere informatie

Nieuws brief. Nieuws brief. Januari 2014. Beste ouder(s) / verzorger(s),

Nieuws brief. Nieuws brief. Januari 2014. Beste ouder(s) / verzorger(s), Nieuws brief Nieuws brief Januari 2014 Beste ouder(s) / verzorger(s), Een rustige maand voor de leerlingen, ook wel eens fijn na alle drukte. Wij, als team, hebben in deze maand hard gewerkt om alle kerndocumenten

Nadere informatie

Welkom bij Centrum Jeugd. Informatie voor kinderen, jongeren en hun familieleden

Welkom bij Centrum Jeugd. Informatie voor kinderen, jongeren en hun familieleden Welkom bij Centrum Jeugd Informatie voor kinderen, jongeren en hun familieleden Welkom bij Centrum Jeugd Je gaat deelnemen aan een van de behandelingen bij Centrum Jeugd van GGz Breburg. De behandelaren

Nadere informatie

Cursusoverzicht Context 2014 Zaanstreek Waterland

Cursusoverzicht Context 2014 Zaanstreek Waterland Cursusoverzicht Context 2014 Zaanstreek Waterland Kinderen 5-12 jaar KOPP/KVO Doe-praatgroep (8-12 jaar). Een vader of moeder met problemen Als je vader of moeder een psychisch of verslavingsprobleem heeft

Nadere informatie

Steunpunt Mantelzorg Veenendaal

Steunpunt Mantelzorg Veenendaal Steunpunt Mantelzorg Veenendaal Omdat u belangrijk bent! Omdat jij belangrijk bent! 1 Zorgt u langdurig en onbetaald voor een naaste die extra hulp nodig heeft? Zorgt u bijvoorbeeld voor een ouder, partner,

Nadere informatie

Enquête onder de vrijwilligers van de Gemiva-SVG Groep 2010

Enquête onder de vrijwilligers van de Gemiva-SVG Groep 2010 Enquête onder de vrijwilligers van de Gemiva-SVG Groep 2010 De Gemiva-SVG Groep heeft ruim 900 vrijwilligers die op zeer uiteenlopende momenten hun diensten verlenen bij activiteiten voor mensen met een

Nadere informatie

Kwaliteitszorg. Test jezelf.

Kwaliteitszorg. Test jezelf. Kwaliteitszorg. Test jezelf. Pagina 1 Weet jij hoe je je deskundigheid of die van je collega s kunt bevorderen of professionaliseren? Kun je goed samenwerken? Kun je kwaliteitszorg leveren? Doe de testjes

Nadere informatie

Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING

Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING In gesprek met elkaar. Uitwerking van de stellingen. De onderstaande stellingen hebben we deze avond besproken onder elke stelling staan een aantal opmerkingen die

Nadere informatie

Het Autismecafé: de kracht van ouders

Het Autismecafé: de kracht van ouders Uitgave Uitgeverij BigBusinessPublishers, i.s.m. Stichting Ovaal Tekst Maurice van Lieshout Ontwerp en vormgeving Sanne Dresmé Fotografie Maarten Bakker, begeleid door Atelier 071 Druk GT V Drukwerk Project

Nadere informatie

Ontmoetingscentrum Houtstroom Voor mensen met geheugenproblemen en/of dementie en hun mantelzorgers

Ontmoetingscentrum Houtstroom Voor mensen met geheugenproblemen en/of dementie en hun mantelzorgers Ontmoetingscentrum Houtstroom Voor mensen met geheugenproblemen en/of dementie en hun mantelzorgers Soms merk ik dat ik dingen die ik graag deed, zoals fietsen en koken, niet meer kan doen. Daardoor heb

Nadere informatie

De mantelzorg DER LIEFDE

De mantelzorg DER LIEFDE De mantelzorg DER LIEFDE Ongeveer 3,5 miljoen Nederlanders zorgen onbetaald en langdurig voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner of familielid. Ook op de HAN zijn veel medewerkers

Nadere informatie

Nieuwsbrief september 2015

Nieuwsbrief september 2015 Nieuwsbrief september 2015 Dit is de nieuwsbrief van Praktijk de Regenboog. Via regelmatige nieuwsbrieven willen wij u als ouder, collega of andere geïnteresseerde op de hoogte houden van het laatste nieuws.

Nadere informatie

Bijeenkomst over geloofsopvoeding Communiceren met je puber Deze bijeenkomst sluit aan bij Moments, magazine voor ouders van jongeren van 12-18 jaar

Bijeenkomst over geloofsopvoeding Communiceren met je puber Deze bijeenkomst sluit aan bij Moments, magazine voor ouders van jongeren van 12-18 jaar DOELSTELLINGEN Ouders zijn zich ervan bewust dat je altijd en overal communiceert Ouders wisselen ervaringen met elkaar uit over hoe de communicatie met hun pubers verloopt Ouders verwerven meer inzicht

Nadere informatie

Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen?

Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen? Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen? Samenwerkingsverband NIP-NVO zorg voor mensen met een verstandelijke beperking 2014 1 Inhoud Voorwoord 3 Wat doet de psycholoog of orthopedagoog? 5

Nadere informatie

Mantelzorg & mantelzorgondersteuning

Mantelzorg & mantelzorgondersteuning Welzijn Ouderen Thuisadministratie Mantelzorg & mantelzorgondersteuning Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Zorgt u voor een naaste

Nadere informatie

Groepen en cursussen MEE Gelderse Poort voor inwoners van de regio s Arnhem, Nijmegen en Rivierenland

Groepen en cursussen MEE Gelderse Poort voor inwoners van de regio s Arnhem, Nijmegen en Rivierenland Groepen en cursussen MEE Gelderse Poort voor inwoners van de regio s Arnhem, Nijmegen en Rivierenland Alle groepen en cursussen die door MEE Gelderse Poort geboden worden zijn toegankelijk voor mensen

Nadere informatie

Plezier! Netwerken. Verhuizen. Nebula. Daelzicht Inspiratiedagen. Jaargang 4 Nummer 1 mei 2014. Voor mensen die plezier hebben in hun leven!

Plezier! Netwerken. Verhuizen. Nebula. Daelzicht Inspiratiedagen. Jaargang 4 Nummer 1 mei 2014. Voor mensen die plezier hebben in hun leven! Plezier! Voor mensen die plezier hebben in hun leven! Jaargang 4 Nummer 1 mei 2014 Netwerken Verhuizen Nebula Daelzicht Inspiratiedagen Plezier is het cliëntenblad van Daelzicht www.daelzicht.nl/plezier

Nadere informatie

Nieuwsbrief Odensehuis Hoeksche Waard no.3. 1 e kwartaal 2015. Inleiding

Nieuwsbrief Odensehuis Hoeksche Waard no.3. 1 e kwartaal 2015. Inleiding Nieuwsbrief Odensehuis Hoeksche Waard no.3. 1 e kwartaal 2015 Inleiding Over 3 maanden is het Odensehuis al weer een jaar open. We beginnen goed op gang te komen. Het is duidelijk dat er behoefte is aan

Nadere informatie

Nieuwsbrief 6, maart 2011

Nieuwsbrief 6, maart 2011 Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Nieuwsbrief 6, maart 2011 Steeds beter op de kaart Na de presentatie van de glossy in september is er weer genoeg gebeurd. In de gemeente Lopik is in

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSWERK BIJ DE GEMIVA-SVG GROEP

VRIJWILLIGERSWERK BIJ DE GEMIVA-SVG GROEP Winst voor twee VRIJWILLIGERSWERK BIJ DE GEMIVA-SVG GROEP Foto omslag: De jongens hebben een goede conditie en willen in weer en wind trainen. Ze hebben hun doel al bijgesteld. Ze willen zeker 10 kilometer

Nadere informatie

Naam: Marina de Visser Functie: voorzitter

Naam: Marina de Visser Functie: voorzitter Cliëntenraad Klaver4 In het najaar van 2012 heeft Klaver4 zorg en welzijn een cliëntenraad opgezet. De cliëntenraad is er voor de cliënten van Klaver4 en hun verzorgers. Via de cliëntenraad kan men meepraten

Nadere informatie

NAJAAR 2013 MENTALE KRACHT PROGRAMMA POLITIEACADEMIE

NAJAAR 2013 MENTALE KRACHT PROGRAMMA POLITIEACADEMIE Laatste Netwerkbijeenkomst: Het Frame Met veel plezier informeren wij je over onze laatste succesvolle Netwerkbijeenkomst en niet te vergeten de hopelijk vruchtbare uitkomsten van de werkgroepen gerealiseerd

Nadere informatie

Externe nieuwsbrief 6 maart 2015, nummer 10

Externe nieuwsbrief 6 maart 2015, nummer 10 Hazenboslaan 101 2343 SZ Oegstgeest 071-5190233 www.leokanner.nl lksvso.secretariaat@leokanner.nl Datum: 6 maart 2015 Deze nieuwsbrief is informatief van aard. Er kunnen dan ook geen rechten aan worden

Nadere informatie

Stichting Autstede Onvergetelijk. Informatiepakket voor deelnemers

Stichting Autstede Onvergetelijk. Informatiepakket voor deelnemers Stichting Autstede Onvergetelijk Informatiepakket voor deelnemers Stichting Autstede Stichting Autstede houdt zich bezig met het organiseren van weekendopvang voor gezinnen met kinderen met een stoornis

Nadere informatie

JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017

JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017 JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017 Inleiding De afdeling Oost-Brabant van het Humanistisch Verbond bestaat nu twee jaar en we mogen rustig zeggen dat het HV ondertussen stevig geworteld is in onze

Nadere informatie

Evaluatie netwerkbijeenkomst Autisme bij meisjes en vrouwen

Evaluatie netwerkbijeenkomst Autisme bij meisjes en vrouwen Evaluatie netwerkbijeenkomst Autisme bij meisjes en vrouwen D a t u m 4 s e p t e m b e r 2 0 1 4 V o o r b e r e i d i n g S a r r o n d e r d e e l v a n d e P a r n a s s i a G r o e p ( F e r r y v

Nadere informatie

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken (in)formatieblad - eenvoudig verteld Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken november 2014 2 De Wet maatschappelijke ondersteuning 13 Ben je ouder dan 18 jaar? Woon je in je eigen

Nadere informatie

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Vrije tijd & Sport

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Vrije tijd & Sport MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Vrije tijd & Sport Ik wil graag dat mijn kind leert zwemmen, maar hij past niet in zo n grote groep. Kan het ook anders? Er is vast wel een (gezelligheids)

Nadere informatie

Nieuwsbrief Nieuwsbrief Nieuwsbrief Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Nieuwsbrief Nieuwsbrief Nieuwsbrief Externe Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016, nummer 8 11 januari 2016 Deze nieuwsbrief is informatief van aard. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend Inhoud Mededelingen Koken met en voor de vluchtelingen

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen Hoofdstuk 2 Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen 48 Gangbare uitdrukkingen bij contact maken en onderhandelen De meeste zinnen die in dit overzicht staan, zijn formeel. U kunt deze

Nadere informatie

Op de Kaart, het congres

Op de Kaart, het congres Nieuwsbrief 3, oktober 2009 Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 992 Op de Kaart, het congres Welkom op het congres Op de kaart. Op 10 september was het dan zo ver, het congres Op de kaart

Nadere informatie

Hierbij weer een nieuwsbrief voor u! De volgende nieuwsbrief zal niet verschijnen in mei, maar op 1 juni a.s. i.v.m. de mei-vakantie.

Hierbij weer een nieuwsbrief voor u! De volgende nieuwsbrief zal niet verschijnen in mei, maar op 1 juni a.s. i.v.m. de mei-vakantie. Jaargang 12, nummer 9 6 april 2016 Adriaan van Bergenstraat 428 4811 SZ Breda Tel. 076-5231999 www.hetdriespan.nl desingel@driespan.koraalgroep.nl Beste ouder(s)/verzorger(s), Hierbij weer een nieuwsbrief

Nadere informatie

De Robijn Nieuwsbrief Januari 2008. Het wonder komt ongemerkt je geest binnen wanneer die even pas op de plaats maakt en stil is.

De Robijn Nieuwsbrief Januari 2008. Het wonder komt ongemerkt je geest binnen wanneer die even pas op de plaats maakt en stil is. De Robijn Nieuwsbrief Januari 2008 Lieve mensen, Allereerst wens ik iedereen een vreugdevol nieuw jaar toe. Misschien begin je dit jaar met de beste voornemens, zoals altijd en heb je bewust gekeken naar

Nadere informatie

Samenvatting. Interactie Informatiewaarde Werkrelevantie Totale waardering 8,6 8,7 8,7 8,6

Samenvatting. Interactie Informatiewaarde Werkrelevantie Totale waardering 8,6 8,7 8,7 8,6 Samenvatting Scores Interactie Informatiewaarde Werkrelevantie Totale waardering 8,6 8,7 8,7 8,6 Uit de opmerkingen van de deelnemers blijkt dat zij de training als leerzaam, interactief en praktijkgericht

Nadere informatie

Nieuwsbrief CliëntAanZet

Nieuwsbrief CliëntAanZet Nummer 3 April 2014 Van de redactie Hallo, Hier weer een nieuwe nieuwsbrief CliëntAanZet. Heb je een leuk idee voor deze nieuwsbrief? Of wil je misschien zelf iets schrijven? Stuur een bericht naar: Cliëntzeggenschap,

Nadere informatie

Mats Werkt! WWW.MATSWERKT.NL DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER.

Mats Werkt! WWW.MATSWERKT.NL DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. Mats Werkt! DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. WWW.MATSWERKT.NL Mats werkt: Dé cursus voor het begeleiden van mensen met een arbeidsbeperking op de werkvloer.

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 3, september 2013. Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen

Nieuwsbrief nr. 3, september 2013. Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen Nieuwsbrief nr. 3, september 2013 Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen Amstelveen, donderdagochtend 29 augustus om 7.45 uur s ochtends op het plein voor het raadhuis. Een vriendelijk

Nadere informatie

Directeur/bestuurder Peter Meijs aan het woord. Nieuwe leidinggevenden bij SDW stellen zich voor

Directeur/bestuurder Peter Meijs aan het woord. Nieuwe leidinggevenden bij SDW stellen zich voor SDWNIEUWS Informatie voor cliënten, ouders en cliëntvertegenwoordigers oktober 2010 BELANGRIJKE Informatie voor jou, lees dit blad goed! Directeur/bestuurder Peter Meijs aan het woord > Lees verder op

Nadere informatie

Nieuwsbrief Nieuwsbrief Nieuwsbrief Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Nieuwsbrief Nieuwsbrief Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016, nummer 16 13 mei 2016 Deze nieuwsbrief is informatief van aard. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend Inhoud Verslag 11 mei: Informatieavond stage Kamp groep 4 Studiedag woensdag

Nadere informatie

Of misschien zoek je een leuke werkplek of dagbesteding voor jezelf of voor een familielid. Of je wilt iets zinnigs doen in je vrije tijd.

Of misschien zoek je een leuke werkplek of dagbesteding voor jezelf of voor een familielid. Of je wilt iets zinnigs doen in je vrije tijd. Welkom bij De Zijlen Wie wil het niet? Wonen in een prettig dorp of in een leuke buurt. Waar je kunt zijn wie je bent en je leven kunt leiden zoals dat bij jou past. Waar je meedoet aan dat wat er om je

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF JULI- AUGUSTUS LANDTRAINING VERSCHUIFT NAAR EEN ANDERE DAG

NIEUWSBRIEF JULI- AUGUSTUS LANDTRAINING VERSCHUIFT NAAR EEN ANDERE DAG NIEUWSBRIEF JULI- AUGUSTUS Hallo allemaal, Voor sommigen is de vakantie al begonnen en voor anderen is het bijna vakantie. Afgelopen vrijdagavond was de officiële laatste training van NOVA en was er een

Nadere informatie

Mantelzorgbeleid AYA Thuiszorg B.V.

Mantelzorgbeleid AYA Thuiszorg B.V. 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 : Visie op werken met mantelzorgers Hoofdstuk 2 : Wat kunnen mantelzorgers doen bij AYA Thuiszorg? Hoofdstuk 3 : Ondersteuning van mantelzorgers Hoofdstuk 4 : Mantelzorg en

Nadere informatie

In dit nummer: Nieuwsbrief Mei 2013 Jaargang 20, nummer 4. Van het bestuur 2 Wij stellen voor: Els 3. ALV en AVA 4. DVD Goed Te Doen 5.

In dit nummer: Nieuwsbrief Mei 2013 Jaargang 20, nummer 4. Van het bestuur 2 Wij stellen voor: Els 3. ALV en AVA 4. DVD Goed Te Doen 5. Nieuwsbrief Mei 2013 Jaargang 20, nummer 4 In dit nummer: Van het bestuur 2 Wij stellen voor: Els 3 ALV en AVA 4 DVD Goed Te Doen 5 Oproepen 6 Colofon 7-8 Pagina 2 Beste leden, Op het moment van het schrijven

Nadere informatie

ANTES ONDERSTEUNING - FINANCIËN - WERK - GEZONDHEID - WONEN

ANTES ONDERSTEUNING - FINANCIËN - WERK - GEZONDHEID - WONEN ANTES ONDERSTEUNING - FINANCIËN - WERK - GEZONDHEID - WONEN De juiste keuze voor u! ONDERSTEUNING & BEGELEIDING WMO INHOUD SOCIAAL EN PERSOONLIJK FUNCTIONEREN Een steuntje in de rug bij het dagelijks leven

Nadere informatie

Werk. Omdat een andere blik je leven verrijkt

Werk. Omdat een andere blik je leven verrijkt Werk vanuit bekeken Omdat een andere blik je leven verrijkt (Samen)werken met autisme Autisme heeft invloed op het hele leven, dus ook op de werkplek. Autisme brengt talenten en kwaliteiten met zich mee

Nadere informatie

Publiciteit en werving OSA

Publiciteit en werving OSA Publiciteit en werving OSA Bereik de ouders persoonlijk Het is belangrijk om veel aandacht aan werving en publiciteit te besteden. In het bijzonder als u met open inschrijving werkt. Denkt u hierbij aan

Nadere informatie

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten?

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten? Ik heb een vraag...... over zorg, huiselijk geweld en kindermishandeling, hulp en ondersteuning, opvoeding en jeugdhulp, ziekenhuisopname, beschermd wonen, schulden, werkloosheid, mijn arbeidsbeperking

Nadere informatie

Steunpunt Mantelzorg Bellingwedde-Oldambt. NIEUWSFLITS juni NIEUWSFLITS Juni/ juli In deze editie:

Steunpunt Mantelzorg Bellingwedde-Oldambt. NIEUWSFLITS juni NIEUWSFLITS Juni/ juli In deze editie: Steunpunt Mantelzorg Bellingwedde-Oldambt Juni/ juli 2016 juni 2016 In deze editie: Hoi Ingeborg, dit is een test! Trefpunt Mantelzorg Bijeenkomst mantelzorg en autisme Wandelen Werkt! Wandelen met een

Nadere informatie

Met welke vragen. 2 Diagnostisch Centrum

Met welke vragen. 2 Diagnostisch Centrum REINAERDE Diagnostisch Centrum Onderzoek, advies en behandeling Iedereen wordt in het dagelijks leven wel eens geconfronteerd met zijn eigen mogelijkheden én onmogelijkheden. Als die onmogelijkheden uw

Nadere informatie

Van school en dan? Veranderingen in onderwijs, zorg, werk en inkomen en de gevolgen voor uw kind (&voor U).

Van school en dan? Veranderingen in onderwijs, zorg, werk en inkomen en de gevolgen voor uw kind (&voor U). VSO Leo Kannerschool Hazenboslaan 101 Oegstgeest Van school en dan? Veranderingen in onderwijs, zorg, werk en inkomen en de gevolgen voor uw kind (&voor U). Guus de Wolf onderwijscoach 03-02-2015 Veranderingen

Nadere informatie

Agenda 15 september 2014 Schoolfotograaf 16 september 2014 Ouderavond VSO 23 september 2014 Ouderavond SO 24 september 2014 Koffieochtend OR

Agenda 15 september 2014 Schoolfotograaf 16 september 2014 Ouderavond VSO 23 september 2014 Ouderavond SO 24 september 2014 Koffieochtend OR Pagina 1 van 5 Inhoudsopgave Voorwoord Algemeen: Personeel Algemeen: Nieuwe collega s Algemeen: Nieuwe stagiaires Algemeen: Toestemmingsformulier Algemeen: Schoolfotograaf Algemeen: Gym Algemeen: Vooraankondiging

Nadere informatie

Nieuwsbrief September 2015

Nieuwsbrief September 2015 Nieuwsbrief September 2015 Nieuwsbrief Juli 2015 Jaargang 22, nummer 7 In dit nummer: Van het bestuur 3 ALV uitnodiging 4 Lezingen/studiedagen Passend onderwijs Interactieve avond Geldrop Kind met autisme

Nadere informatie

28-03-2011 Nieuwsbrief nummer 26 schooljaar 2011-2012

28-03-2011 Nieuwsbrief nummer 26 schooljaar 2011-2012 28-03-2011 Nieuwsbrief nummer 26 schooljaar 2011-2012 Afgelopen zaterdag was er op NU.nl een discussie gaande over de ipad op de basisschool. Ik werd daarover getipt en heb daarop gereageerd. Het kwam

Nadere informatie

Uitnodiging workshop dag vrijwilligers 21 oktober 15:30 uur 20:30 uur

Uitnodiging workshop dag vrijwilligers 21 oktober 15:30 uur 20:30 uur Uitnodiging workshop dag vrijwilligers 21 oktober 15:30 uur 20:30 uur Beste vrijwilliger, In navolging van de succesvolle workshop dagen van voorgaande keren, organiseert het Vrijwilligers College op 21

Nadere informatie

Inhoudelijke verantwoording Autisme Informatiecentrum (AIC) Doetinchem

Inhoudelijke verantwoording Autisme Informatiecentrum (AIC) Doetinchem Inhoudelijke verantwoording Autisme Informatiecentrum (AIC) Doetinchem Ook in het jaar 2010 heeft het AIC duidelijk laten zien, dat het centrum voorziet in de vraag naar voorlichting over autisme. De weg

Nadere informatie

Opvoeding & Ontwikkeling

Opvoeding & Ontwikkeling MEE Utrecht, Gooi & Vecht Ondersteuning bij leven met een beperking Opvoeding & Ontwikkeling Opvoeding & Ontwikkeling MEE is een organisatie voor iedereen met een beperking of chronische ziekte. MEE biedt

Nadere informatie

Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching. Jaargang 2: Nieuwsbrief 3 (oktober 2013) Hallo allemaal,

Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching. Jaargang 2: Nieuwsbrief 3 (oktober 2013) Hallo allemaal, Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching Jaargang 2: Nieuwsbrief 3 (oktober 2013) Hallo allemaal, Veel te laat krijgen jullie deze nieuwsbrief. Ik had hem al veel eerder willen maken/versturen, maar ik

Nadere informatie

Enquête stichting Parentes Zoetermeer

Enquête stichting Parentes Zoetermeer Enquête stichting Parentes Zoetermeer In de afgelopen weken hebt u de mogelijkheid gehad om d.m.v. onze enquête uw stem te laten horen over diverse punten die spelen binnen onze stichting Parentes. In

Nadere informatie

Afdeling Harderwijk-Hierden

Afdeling Harderwijk-Hierden Afdeling Harderwijk-Hierden Nieuwsbrief Januari 2014 Van de bestuurstafel Na de hernieuwde start op de ledenvergadering van september 2013 zet het bestuur zich met enthousiasme in om de afdeling Harderwijk-Hierden

Nadere informatie

Opvoeden en opgroeien doen we samen

Opvoeden en opgroeien doen we samen s a m e n met ouders Opvoeden en opgroeien doen we samen Dé brede taalschool Het Kompas Het Kompas vindt het belangrijk dat de kinderen zich welkom, veilig, gesteund en gewaardeerd voelen. Op iedere basisschool

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2 april 2012

Nieuwsbrief 2 april 2012 Nieuwsbrief 2 april 2012 Hierbij de 2 e nieuwsbrief van Autlook. Ook als bijlage de eerste nieuwsbrief van het Autisme Collectief. Samen met enkele andere kleine zelfstandige zorgaanbieders worden de krachten

Nadere informatie

Het keukentafelgesprek

Het keukentafelgesprek Het keukentafelgesprek Informatie over het keukentafelgesprek Waarom een keukentafelgesprek? De Wmo heeft andere uitgangspunten dan de AWBZ. De AWBZ kent een recht op zorg. Er zijn landelijke richtlijnen

Nadere informatie

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod Hulp bij ADHD Dit heeft mijn beeld van ADHD enorm verrijkt. Ik zie nu veel mogelijkheden om kinderen met ADHD goede begeleiding te bieden deelnemer workshop bij Fontys Hogescholen Copyright 2010 Hulp bij

Nadere informatie

MEE: PARTNER IN HET CJG

MEE: PARTNER IN HET CJG 1e kwartaal 2016 MEE: PARTNER IN HET CJG MEE ondersteunt mensen met een beperking zodat zij mee kunnen doen in de samenleving. Wij helpen iedereen (weer) grip op hun leven te krijgen, onder andere door

Nadere informatie

ZORGELOOS OP UITJE, VOOR OUDERS EN BEGELEIDING VAN AUTISTISCHE KINDEREN

ZORGELOOS OP UITJE, VOOR OUDERS EN BEGELEIDING VAN AUTISTISCHE KINDEREN ZORGELOOS OP UITJE, VOOR OUDERS EN BEGELEIDING VAN AUTISTISCHE KINDEREN Inhoud: - Zorgeloos op uitje -Wat is autisme? - Wat houd een uitje precies in? - 15 TIPS om uw uitje tot een succes te maken Marinka

Nadere informatie

Vrijwilligers aan het stuur Toelichting op het nieuwe vrijwilligersbeleid van Raffy

Vrijwilligers aan het stuur Toelichting op het nieuwe vrijwilligersbeleid van Raffy Vrijwilligers aan het stuur Toelichting op het nieuwe vrijwilligersbeleid van Raffy Welkomstwoord De vrijwilligers van Raffy en Lâle zijn de olie in de machine. Zonder olie loopt de machine heel snel

Nadere informatie

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo. Relaties HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.org Relaties kunnen een belangrijke rol spelen bij het omgaan

Nadere informatie

Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking

Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking Wij zíjn er voor jou Prezzent ondersteunt je om zo zelfstandig mogelijk te wonen, op onze woonlocaties of met ambulante begeleiding.

Nadere informatie

Vacaturebank Vrijwilligers April 2016

Vacaturebank Vrijwilligers April 2016 Vacaturebank Vrijwilligers April 2016 Wegens het wegvallen van de vaste vrijwilliger zoeken wij voor Lilia 4 een nieuwe vrijwilliger die met 2 bewoners af en toe iets wil ondernemen. Te denken valt aan

Nadere informatie

Participatie & vrijwilligerswerk

Participatie & vrijwilligerswerk Participatie & vrijwilligerswerk Doe mee! 1 2 Participatieplaats: wennen aan werk MENES: jongeren praten mee over de toekomst Jongeren 12 23 jaar We willen graag met jongeren in gesprek over de toekomst

Nadere informatie

HULP BIJ ZORG VOOR EEN ANDER

HULP BIJ ZORG VOOR EEN ANDER Steunpunt Mantelzorg Nieuwegein HULP BIJ ZORG VOOR EEN ANDER Steunpunt Mantelzorg Nieuwegein Zorgen voor een ander, dan doe je gewoon.. Maar soms is een beetje hulp en steun meer dan welkom! In Nieuwegein

Nadere informatie

Evaluatierapport. Workshop ADHD. Fontys PABO Limburg. Drs. Arno de Poorter Drs. Anne van Hees

Evaluatierapport. Workshop ADHD. Fontys PABO Limburg. Drs. Arno de Poorter Drs. Anne van Hees Evaluatierapport Workshop ADHD Fontys PABO Limburg Drs. Arno de Poorter Drs. Anne van Hees Inhoudsopgave Pag. 1. Inleiding 2 2. Deelnemers/respondenten 2 3. Opzet en inhoud evaluatie 2 4. Resultaten 2

Nadere informatie

Lesbrief 14. Naar personeelszaken.

Lesbrief 14. Naar personeelszaken. http://www.edusom.nl Thema Op het werk Lesbrief 14. Naar personeelszaken. Wat leert u in deze les? Wanneer u zeggen en wanneer jij zeggen. Je mening geven en naar een mening vragen. De voltooide tijd gebruiken.

Nadere informatie

Samen op zoek naar verandering of Hoe maak ik het contact met de cliënt efficiënter?

Samen op zoek naar verandering of Hoe maak ik het contact met de cliënt efficiënter? Samen op zoek naar verandering of Hoe maak ik het contact met de cliënt efficiënter? Inleiding In deze notitie staan de tips en adviezen uit het project Samen op zoek naar verandering. Ze zijn het resultaat

Nadere informatie

Kids. &Go. Informatieblad speciaal voor kinderen

Kids. &Go. Informatieblad speciaal voor kinderen Informatieblad speciaal voor kinderen Datum; Aalsmeer, jaar 2011 Gemaakt door; Bianca Wegbrands daar, Wat leuk dat je dit informatieblad speciaal voor kinderen wilt lezen. Ik zal me eerst even aan jou

Nadere informatie

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Vrienden & Relaties

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Vrienden & Relaties MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Vrienden & Relaties s Avonds en in het weekend zit ik vaak alleen thuis. Ik bel dan wel eens met mijn vrienden, maar ze bellen me nooit terug. Ik heb verkering,

Nadere informatie

Advies en steun voor uw kind en uzelf

Advies en steun voor uw kind en uzelf Advies en steun voor uw kind en uzelf Voor advies en steun aan ouders en hun kinderen Informatie advies cursussen Als u of uw kind psychische klachten heeft of problemen ervaart met alcohol of drugs, heeft

Nadere informatie

Cursusaanbod MEE Zuidoost Brabant

Cursusaanbod MEE Zuidoost Brabant Cursusaanbod verzorgt cursussen & trainingen voor mensen met een beperking, hun omgeving, scholen, organisaties, bedrijven en dienstverleners. Deelname aan een cursus geeft mensen met een beperking en

Nadere informatie

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod Hulp bij ADHD Dit heeft mijn beeld van ADHD enorm verrijkt. Ik zie nu veel mogelijkheden om kinderen met ADHD goede begeleiding te bieden deelnemer workshop bij Fontys Hogescholen Copyright 2010 Hulp bij

Nadere informatie

BELEIDSPLAN

BELEIDSPLAN BELEIDSPLAN 2016-2019 0 Inhoudsopgave: Inleiding 2 1. Visie 3 2. Kernwaarden en Huishoudelijk reglement 3 3. Doelstelling 3 4. Beleidsplan 2016-2019 4 5. Vrijwilligersbeleid 4 6. PR en Fondsenwerving 5

Nadere informatie

Zorg. Omdat een andere blik je leven verrijkt

Zorg. Omdat een andere blik je leven verrijkt Zorg vanuit bekeken Omdat een andere blik je leven verrijkt Je kind heeft autisme Je kind blijkt autisme te hebben. Waarschijnlijk had je al langere tijd een vermoeden. Ouders weten vaak al vroeg dat hun

Nadere informatie

Schooljaar 2015-2016 Telefoon: 040-2016092. 26 februari Weeksluiting groep 3a en 7a

Schooljaar 2015-2016 Telefoon: 040-2016092. 26 februari Weeksluiting groep 3a en 7a t Letterken Mededelingenblad van OBS t Smelleken Emmalaan 5, 5554 JM Valkenswaard Schooljaar 2015-2016 Telefoon: 040-2016092 Uitgave: 2 februari 2016 info@obstsmelleken.nl www.obstsmelleken.nl Belangrijke

Nadere informatie

Wekelijkse inloopavonden familieopstellingen

Wekelijkse inloopavonden familieopstellingen Subscribe Nieuwsbrief Transparant Juli 2014 View this email in your browser Beste lezer, Vol trots presenteren wij de vernieuwde nieuwsbrief van Transparant. Transparant maakt op dit ogenblik een positieve

Nadere informatie

Wist je dat... Nieuwsbrief Opvoedwinkel Twinkeltje maart 2015. In deze nieuwsbrief:

Wist je dat... Nieuwsbrief Opvoedwinkel Twinkeltje maart 2015. In deze nieuwsbrief: Nieuwsbrief Opvoedwinkel Twinkeltje maart 2015 In deze nieuwsbrief: Wist je dat... Thema's en cursussen in maart Lezersvraag: "Moet ik mijn zoon verplichten met andere kinderen te spelen?" Mamatijd Moeders

Nadere informatie

met de wmo doet iedereen gewoon mee

met de wmo doet iedereen gewoon mee De Wet maatschappelijke ondersteuning eenvoudig verteld Dit boekje met informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt de belangrijkste onderdelen van de Wmo uit. Wilt u meer weten over

Nadere informatie

Werken en dagbesteding

Werken en dagbesteding Werken en dagbesteding Leven zoals jij dat wilt Minke wil ervaring opdoen voor een baan in de bediening Ondersteund door SDW Welke informatie vind je in deze brochure? SDW helpt je verder pagina 3 Activiteiten

Nadere informatie

Hoi allemaal, Groetjes, Kim

Hoi allemaal, Groetjes, Kim Even voorstellen Ik heet Harjon van den Poll, ben 38 jaar, getrouwd en vader van twee kinderen. Ik ben creatief, ondernemend, sociaal en sportief. Mijn passie is om mensen te laten ervaren wat ze willen

Nadere informatie

Activiteitenplan FODOK 2016

Activiteitenplan FODOK 2016 Federatie van Ouders van Dove Kinderen - met of zonder CI Postbus 354 3990 GD Houten 030-2900360 1. Algemene informatie Hoofddoelstelling Aan te vragen subsidie voor 2016 De FODOK streeft naar een situatie

Nadere informatie

PROJECT PROJECT PROJECT PROJECT PROJECT PR Het Koeriertje

PROJECT PROJECT PROJECT PROJECT PROJECT PR Het Koeriertje Week 42 2014 PROJECT PROJECT PROJECT PROJECT PROJECT PR Het Koeriertje Weekagenda: Maandag 20 oktober t/m vrijdag 24 oktober: Herfstvakantie Mededeling: Na de herfstvakantie zal Danielle Soers één dag

Nadere informatie

Les 3. Familie, vrienden en buurtgenoten

Les 3. Familie, vrienden en buurtgenoten www.edusom.nl Opstartlessen Les 3. Familie, vrienden en buurtgenoten Wat leert u in deze les? Een gesprek voeren over familie, vrienden en buurtgenoten. Antwoord geven op vragen. Veel succes! Deze les

Nadere informatie

CASTRICUM. Thema: Jong Volwassenheid

CASTRICUM. Thema: Jong Volwassenheid Dinsdag 25 januari 2011 CASTRICUM Thema: Jong Volwassenheid HANDIGE WEBSITES: STUDIE, WERK, WONEN. STUDIE http://www.meenwh.nl/viewobje.asp?ac=show&obj_id=417 Deze brochure mbt autisme in het onderwijs.

Nadere informatie