Nieuwsbrief HERAUT. Nummer 29 / juli 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbrief HERAUT. Nummer 29 / juli 2015"

Transcriptie

1 Nieuwsbrief HERAUT Nummer 29 / juli 2015 Inhoudsopgave Voorwoord Nieuws vanuit het bestuur Verslag Algemene Ledenvergadering OOG voor verborgen talent Oproepjes Autikamp SGK Verslag Chill Auti Café Theaterlessen voor kinderen met autisme Aankondiging lezing Peter Vermeulen Aankondiging cursus Ouderpower Vacatures Voorwoord Door: Christine de Ling Autisme is complex, fascinerend en af en toe onbegrijpelijk voor de meesten. Een enorme uitdaging voor ouders en brusjes in de onzekere periode genaamd "vakantie". Het is voor iemand met autisme moeilijk om met veranderingen om te gaan. Dit geldt ook voor mijn broertje Stephen (14), het moet gaan zoals hij dat wil, gebeurt dat niet, dan is de situatie voor hem onoverzichtelijk. Hij kan dan behoorlijk druk zijn of zichzelf verliezen in videogames of in videofilmpjes op het internet. Dit heeft denk ik te maken met de spanning die hij ervaart. Voor onze familie is dit niet altijd te begrijpen, de spanning van een vakantie is toch leuk? Het niet hebben van een bezigheid of juist je eigen dag indelen is toch geweldig? Het nieuwe van een vakantiebestemming is toch een uitdaging? Voor hem niet, dit is wel gebleken uit de vakanties in Indonesië. Ik kan me voorstellen dat sommige families beter geen verandering plaats laten vinden. Ga dan tóch maar naar het zwembad in plaats van naar de zee in een ander land. Dit kan ook veel van de broers en zussen vergen, omdat ze moeten inleveren. Het gebeurt natuurlijk niet alleen bij iets simpels als het verschil tussen zwemmen in een zwembad of in de zee. De dagen voor de vakantie kunnen ook zeer vermoeiend zijn, omdat de autist nadrukkelijk aanwezig is en alle aandacht opeist. Wanneer de diagnose eenmaal gesteld is, kun je als ouders hier beter op inspelen. Door bijvoorbeeld geen veranderingen plaats te laten vinden en een gestructureerd leven te leiden. Wat bijvoorbeeld helpt bij het onzekere van een vakantiebestemming is; ga er samen van te voren kijken, of ga vaker naar dezelfde vakantiebestemming, dit is dan al bekend voor het kind. Een andere tip: maak een goede planning, maar laat delen waarvan je nog niet zeker bent open. Belangrijk is wel continue aan te geven dat dit nog onzeker is. Dit hebben we ook bij Stephen gedaan, het scheelt al een hoop maar soms kan de onzekerheid van een vakantie nog steeds onbegrijpelijk voor hem zijn. Gelukkig zijn er op dit moment veel kansen en tips voor families met iemand met autisme een mooie vakantie te bieden. Het mooie is dat de kinderen, zoals alle kinderen, niets liever willen dan contact. Niet de hele tijd, ze hebben rust nodig, maar wel echt contact op de manier die zij prettig vinden. Hetzelfde geldt voor de ouder. Groei zien, de kinderen en jongeren met autisme nieuwe ervaringen zien beleven, is ook voor een ouder of brusje enorm stimulerend. Ik weet nog goed dat mijn broertje een geweldige midweek had omdat hij elke dag kon zwemmen. Net zoals ieder kind, wilde ook Stephen dit graag met ons delen en maakte hij toch regelmatig contact. Ik hoop dat iedereen in de wereld van autisme dit tijdens de vakantieperiode ervaart of gaat ervaren. We hopen dan ook als bestuur dat we de juiste dingen blijven doen voor onze doelgroep (maar ook voor de wereld om onze doelgroep heen). Om dit te bereiken zijn er voor de vakantieperiode veel sessies en vergaderingen geweest om na te denken over onze speerpunten. Eén van deze speerpunten is het thema voorlichting, dit betekent meer bekendheid over autisme. Wij hopen hierin een goede stap te zetten met behulp van deze heraut. Heel veel leesplezier! Christine 1

2 Nieuws vanuit het bestuur In de algemene ledenvergadering zijn de bestuurswisselingen aan de orde geweest (zie verslag). Wij zijn als regiobestuur heel blij met onze nieuwe bestuursleden: Paul de Boer, Karol Henke en Freerk Smidt. Vanwege het vertrek van Ingrid de Vreede als coördinator van AIC Delft heeft Patricia Arts aangegeven dat zij deze rol van haar wil overnemen. Wij zijn daar uiteraard heel blij om. Gelukkig blijft Ingrid nog de komende periode om Patricia te helpen in deze nieuwe rol. Algemene ledenvergadering Door: Christine de Ling Algemene ledenvergadering NVA Zuid Holland De algemene ledenvergadering (ALV) die de NVA organiseerde op 18 juni is bezocht door zo'n 12 leden. De vergadering vond plaats in Lommerijk in Rotterdam. De leden werden ontvangen met koffie en thee. Nieuwe opzet In tegenstelling tot voorgaande jaren is door het bestuur gekozen voor een andere opzet: een kort deel formele zaken en een deel interactie met leden en bestuur. Uit de enthousiaste reacties en input van de deelnemende leden bleek dat deze nieuwe opzet succesvol was. Er was ruimte om ideeën voor de NVA te uiten en om met het bestuur van gedachten te wisselen. Daarnaast hebben wij de verschillende onderwerpen proberen te prioriteren. Formele zaken In het formele deel van de ALV gaven de leden hun akkoord voor de jaarrekening van 2014 en werden de (aspirant) bestuursleden benoemd. De leden hebben ingestemd met de benoeming van Christine de Ling als voorzitter van het regiobestuur Zuid-Holland. De lopende initiatieven en thema's werden door Talitha Kaptein kort toegelicht. Interactie met de leden In het interactieve deel namen de aanwezigen deel aan sessies met de bestuursleden over belangrijke onderwerpen die zowel door het bestuur als eerder door de leden via de mail werd ingebracht. De zaal werd verdeeld over 2 groepen en uit deze sessies kwam naar voren welke verschillende onderwerpen belangrijk voor de leden zijn. Het bestuur neemt deze onderwerpen mee en bekijkt hoe dit in de plannen voor na de zomerperiode kan worden opgenomen. Bijeenkomst Autisme en de overgang van puberteit naar volwassenheid Op vrijdagochtend 5 juni heeft AIC Delft een bijeenkomst georganiseerd over autisme en de overgang van puberteit naar volwassenheid. Zij hadden daarvoor twee autismecoaches: Ingrid Mous en Karin Rovekamp uitgenodigd die een mooie lezing hielden waarbij veel veranderingen aan bod kwamen zoals wonen, gevoelens, begeleiding. Het was een interactieve lezing, waarbij de aanwezigen in twee groepen werden verdeeld en aan de hand van coachingskaarten vertelden wat hen bezig hield. Het was een geslaagde ochtend, we kregen positieve reacties. Heeft u te maken met de Wmo of Jeugdwet? Dan heeft u een gesprek met de gemeente of het wijkteam. De website helpt om het gesprek voor te bereiden. Daarnaast kunt u ook op de website https://www.zorgverandert.nl/toolkit/pgb-zorg-natura-0 kijken. Daar vindt u informatie van Per Saldo over Zorg in Natura en PGB en een test die u kunt doen om te kijken wat in uw situatie handig is. 2

3 OOG voor verborgen Talent Door Talitha Kaptein Evenals vorig jaar heeft de NVA Zuid-Holland samen met de stichting Hoezo Anders in de Autismeweek een Denk Anders Debat: OOG voor verborgen Talent georganiseerd in opdracht van de Leo Kannerschool VSO in Oegstgeest. De avond werd gehouden op 31 maart op de Leo Kannerschool in Oegstgeest. Op de school zitten voornamelijk leerlingen met (een vorm van) autisme. De leerlingen kunnen er de leerweg praktijkonderwijs of de basis/kaderberoepsgerichte leerweg volgen. Veel van deze leerlingen gingen voorheen de Wajong in of aan de slag in een sociale werkvoorziening. Dat is met de invoering van de Participatiewet veranderd. De school wil nu in samenwerking met de gemeente en werkgevers hun uiterste best doen om de jongeren een kans te bieden bij een gewoon bedrijf. De school nodigde Hoezo Anders uit samen met de NVA Zuid-Holland om een DenkAndersDebat met als thema: OOG voor verborgen talent, te organiseren in de Autismeweek. In de aanloop naar deze bijeenkomst toe, is een reeks artikelen verschenen in de regionale kranten waarin vanuit verschillende oogpunten, de behoeften en zorgen ten aanzien van de participatiewet werden belicht. Uiteraard ook om ondernemers bewust te maken van deze doelgroep en nieuwsgierig te maken om de uitdaging met hen aan te gaan. De avond was vooral gericht om de samenwerking tussen Overheid, Onderwijs en Gemeenten (OOG) te versterken. Met elkaar in gesprek te gaan en vooroordelen rondom autisme weg te nemen. Informatie te verstrekken over de begeleiding en compensatiemaatregelen die de ondernemers en jongeren van de overheid kunnen verwachten. Bovenal kennis te maken met de verborgen talenten van deze jongeren. Het uiteindelijk streven voor de school was meer stageplekken te verkrijgen waardoor een grotere kans wordt gecreëerd op de reguliere arbeidsmarkt en hun perspectief op volwaardig burgerschap te vergroten. We kunnen terugkijken op een succesvolle avond. De opkomst was groot. Meer dan 170 aanwezigen mochten we verwelkomen. De mensen konden genieten van heerlijke soep en luxe broodjes die waren verzorgd door leerlingen (sectie Catering) van de school. In een door de leerlingen zelf gemaakt Magazine was te lezen wat hun verwachtingen, wensen en dromen zijn ten aanzien van hun arbeidsloopbaan. Op een kleine informatiemarkt konden belangstellenden informatie, tips en adviezen vinden over Werk en Autisme. De avond werd geopend door de locatiedirecteur van de school de heer D. Splinter. Gevolgd door een presentatie Aan mijn lijf geen polonaise door Erik Rietveldt, vertegenwoordiger van het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs (LECSO). Er werden filmpjes vertoond waarin leerlingen op hun stageplek werden gevolgd en in een vraaggesprek vertelden over hun ervaringen tijdens hun stage en op hun werkplek. In twee debatronden kwamen gasten aan het woord die ieder vanuit zijn/haar eigen perspectief de visie en inbreng ten aanzien van de participatiewet weergaven. Aan het eerste debat met als thema: Participeren is te proberen, namen vertegenwoordigers deel van het UWV, gemeente Oegstgeest, re-integratie Leiden, het samenwerkingsverband Holland Rijnland en LECSO. In de tweede debatronde kwamen vooral de werkgevers van Jumbo en Corpus uit Leiden aan het woord. Zij vertelden over hun ervaringen met het werken met medewerkers met ASS op de werkvloer. De stage coördinator van de school vertelde over de begeleiding die zij kunnen bieden aan ondernemers gedurende een stageperiode. Tussen de twee debatten in kwamen twee tweede Kamerleden, de heer J. Kerstens (PvdA) en Sjoerd Potters (VVD) aan het woord. Diederik Samsom had toegezegd te komen maar was helaas op het laatste moment verhinderd. Zij kregen de gelegenheid de visie vanuit de landelijke politiek via een interview uiteen te zetten en vragen vanuit de zaal te beantwoorden. Ben je benieuwd naar de inhoud van deze discussies en debatten, kijk dan op de website van de Leo Kannerschool VSO in Oegstgeest. De wethouder J. Roeffen van de gemeente Oegstgeest sloot de avond met een samenvatting af. Daniella Krijger, directeur van de Stichting Hoezo Anders leidde de avond en voerde op een voortreffelijke manier alle gesprekken en debatten. Het was een leerzame en inspirerende avond! 3

4 Boekentip Door Inge Blokpoel In de eerste plaats zal ik me voorstellen. Ik ben Inge Blokpoel, woonachtig in Bennekom. Van oorsprong ben ik groepsleerkracht basisonderwijs. Later ben ik 7 jaar werkzaam geweest als activiteitencoördinator op een dagcentrum voor mensen met een verstandelijke beperking. Momenteel werk ik als Remedial Teacher op een basisschool. Daarnaast ben ik moeder van drie kinderen, van wie de jongste een autisme spectrum stoornis (ASS) en een licht verstandelijke beperking heeft. Over deze zoon heb ik in 2005 Loslaten uit liefde en in 2007 de verhalenbundel Jij begrijpt mij, hè mam! geschreven. In 2010 is mijn derde verhalenbundel verschenen, getiteld Moeder op afstand. De bundels gaan over het moederschap als je kind een beperking heeft, het leren omgaan met het anders-zijn van je kind en wat de impact is op je gezinsleven, gedragskenmerken van kinderen en jongeren met ASS en het uit-huis-wonen/loslaten van je kind. Deze verhalen geven veel herkenning en erkenning bij ouders. Maar ook voor professionele hulpverleners zullen ze een eyeopener zijn. Deze laatste groep leert in theorie welke stadia een ouder doorloopt als hun kind elders gaat wonen, maar met welke emoties dit proces gepaard gaat, spreekt uit de verhalen die ik heb geschreven. Voor meer informatie en een voorproefje uit mijn boek verwijs ik u naar mijn website Oproepjes Wij willen in de Heraut de mogelijkheid geven om oproepjes te plaatsen. Als u een oproepje wilt plaatsen, kunt u dit via mail kenbaar maken: Jonge vrouw van 21 jaar uit Sommelsdijk, met een lichte vorm van autisme, is op zoek naar een vrouw van tussen 25 en 55 jaar die het leuk vindt om, om de week met haar een rondje te wandelen, fietsen of iets anders te ondernemen wat ze beide leuk vinden. Voorkeur een woensdagmiddag of zaterdagmiddag. Ze is naar een vrouw op zoek, waar ze haar verhaal kwijt bij kan, tijdens een van deze activiteiten. Ze vindt het dan ook fijn om adviezen of levenservaring van deze persoon mee te krijgen. Maar een luisterend oor is ook prima. Vrouwen die ervaring hebben met mensen met een vorm van autisme hebben haar voorkeur, maar vrouwen die hier geen ervaring mee hebben mogen ook altijd op deze advertentie reageren. Reageren graag via contactpersoon van MEE: ( ) Contactgroep Spijkenisse voor (redelijk-hoog functionerende) volwassenen (21+) met (vermoeden) autisme (zowel mannen als vrouwen). Ook toegankelijk voor mensen die woonachtig zijn buiten Spijkenisse! Aan de hand van (terugkerende) onderwerpen worden (dagelijkse) ervaringen uitgewisseld met elkaar en soms wordt een bepaald onderwerp meer uitgebreid besproken. Elke 2 e maandagavond van de maand komt deze groep samen van uur met gelegenheid tot napraten tot uur. Een consulent van MEE ZHE begeleidt voorlopig deze avonden nog tot de groep zelfstandig zal draaien. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname. Voor vragen en/of aanmelding: Auticafé Hellevoetsluis voor (redelijk- hoogfunctionerende) jonge volwassenen met (vermoeden) autisme tussen jaar (zowel mannen als vrouwen). Ook toegankelijk voor mensen die woonachtig zijn buiten Hellevoetsluis! Elke 2 e vrijdagavond van de maand van uur. Samen koken, eten en soms een activiteit ondernemen. De locatie is goed gefaciliteerd. De mensen die nu komen hebben onder andere de volgende interesses: (online) gamen, LARP, mode, dieren, eten, ontwerpen/naaien, bordspellen. Elke keer wordt gezamenlijk de volgende keer voorbereid. Deze groep draait zelfstandig met coaching op de achtergrond. Kosten: een ieder neemt iets te eten of te drinken mee (dit wordt vooraf afgesproken wie wat meeneemt) Voor vragen en/of aanmelding: 4

5 Contactgroep Middelharnis voor volwassenen (21+) met (vermoeden) autisme of een gezinslid van een volwassene met (vermoeden ) autisme. Ook toegankelijk voor mensen die woonachtig zijn buiten Middelharnis! Komen elke 1 e donderdagochtend van de maand samen van uur in Middelharnis. Deze groep draait zelfstandig en een persoon is coördinator van de groep. Aan de hand van (terugkerende) onderwerpen worden (dagelijkse) ervaringen uitgewisseld met elkaar en soms wordt een bepaald onderwerp meer uitgebreid besproken. De groep maakt gebruik van een wijkgebouw en de kosten zijn alleen voor koffie (ongeveer 50 cent per kopje). Of zelf iets te drinken meenemen. Voor vragen of aanmelding: Onderzoek: Studie over kinderen met autisme Door: Andrea Nemann (B.Sc.Psychology) Naar aanleiding van mijn master opleiding klinische psychologie schrijf ik een master thesis over autisme. Ik zou graag wetenschappelijk evalueren wat voor voortgang kinderen met autisme maken in hun ontwikkeling in één jaar. Daarom ben ik op zoek naar ouders van kinderen met autisme die bereid zijn om deel te nemen aan mijn onderzoek studie. Deelname aan deze studie houdt het invullen van een korte vragenlijst (15-20 minuten) over uw kind met autisme (bijvoorbeeld, kent hij zijn eigen naam ) op twee verschillende momenten (aan het begin van de studie en een jaar later) in. Deelname is vrijwillig. De link naar de vragenlijst zal per verstuurd worden en de antwoorden zijn strikt vertrouwelijk. Anonimiteit van de deelnemers is verzekerd. De vragenlijst zal worden ingevuld met een Studie Code Nummer. Namen en adressen zullen op verschillende plekken worden opgeslagen dan de antwoorden op de vragenlijsten. De adressen zijn nodig om de link naar de vragenlijst naar de deelnemers te sturen en om de deelnemers er eventueel aan te herinneren de vragenlijst in te vullen wanneer ik nog geen antwoorden ontvangen heb. De resultaten van deze studie zullen gebruikt worden voor een master thesis in klinische psychologie. Wanneer de studie voltooid is, kunnen de deelnemers hun unieke data opvragen, die dan voor hen beschikbaar gemaakt zal worden in grafische vorm samen met een schriftelijke verklaring van de resultaten. Door toegang te hebben tot de unieke data zouden de ouders de ontwikkeling van hun kind beter kunnen begrijpen. Bent u geïnteresseerd en wilt u hierbij helpen, stuur dan een mail naar: Ik zou uw hulp en ondersteuning zeer op prijs stellen. Onderzoek naar de wensen en behoeftes van mensen met autisme Door: Guus Janssen Hallo lezers van de Heraut, Mijn naam is Guus Janssen en ik ben bijna klaar met mijn opleiding ergotherapie in Rotterdam. Het laatste deel van mijn opleiding bestaat uit het doen van een onderzoek. Ik heb ervoor gekozen om een onderzoek te doen naar de wensen en behoeftes van mensen met autisme. In het kader van mijn onderzoek wil ik graag met een aantal mensen, bijvoorbeeld met u een gesprek voeren over hoe het wonen in uw leven is verlopen en wat u misschien hoopt in de toekomst. Ons gesprek zou ongeveer een half uurtje duren en mag van mij op een locatie van uw keuze. De conclusies uit mijn onderzoek zullen worden gebruikt in het opstellen van een woonwijzer die hulpverleners weer wijzer kan maken. Lijkt het u leuk om mij te helpen en een bijdragen te leveren aan de toekomstige zorg voor mensen met autisme neem dan contact met mij op. Graag binnenkort tot ziens, Guus Janssen 5

6 Autikamp SGK Door Sandra van Koningsbrugge 2E AUTIKAMP OP SCHEVENINGEN Het tweede autikamp was een bijzonder evenement. Op een unieke locatie, in het surfdorp FAST in Scheveningen werd van 19 tot en met 21 juni een sportkamp georganiseerd voor 30 autistische kinderen. Zoals dat bij een sportkamp hoort, kregen de sporters nauwelijks de tijd om op adem te komen. Er werd gevoetbald, op het strand natuurlijk, er werd gesurft en er werden strandspelen gedaan waarbij er nauwelijks tijd overbleef om de vertrekkende schepen van de Volvo Ocean Race te bekijken. Ca. 15 begeleiders waren voortdurend aanwezig om de structuur te bewaken zodat niets het plezier van de kinderen in de weg hoefde te staan. Initiatiefnemer Julien de Jager verklaarde dan ook terug te mogen kijken op een succesvol sportkamp. Hij zei vooral trots te zijn op de inzet van alle kinderen. Chill Auti Café Monster Door Melanie van der Meer Gewoon gezellig chillen! Het Chill Auti Café Monster is een initiatief van Stichting Klimkoord dat jongeren (13-25 jaar) met een vorm van normaal tot hoger functionerend autisme een kans biedt om op een voor hun passende manier uit te gaan. Het is een avond die eens per maand georganiseerd wordt en draait op enthousiaste vrijwilligers die op enige manier te maken hebben (gehad) met autisme (ofwel als professional, ofwel in de privésituatie) en dus weten hoe ze deze avond voor jongeren tot een succes kunnen maken. De jongeren voelen zich thuis, kunnen zichzelf zijn en krijgen de kans leeftijdsgenoten te ontmoeten. Het is fantastisch om te zien dat jongeren elkaar leren kennen, gesprekjes aangaan en contactgegevens uitwisselen om zo buiten het café ook contact te houden. Iedere avond heeft een thema en een workshop die hieraan gekoppeld is. Één van de vaste bezoekers beschrijft het café als geweldig, awsome en te gek. De activiteiten zijn volgens hem leuk en het is erg gezellig om spelletjes met elkaar te spelen, bijvoorbeeld Halli Galli (die is favoriet bij veel jongeren). Verder is er een vaste DJ betrokken die het laatste uur van de avond zorgt voor een spetterende afsluiting. Het Chill Auti Café is al erg gezellig, maar kan met meer bezoekers nog gezelliger worden! Mocht je meer informatie willen, bezoek dan de website (www.chillauticafe.nl/monster) of like de Facebookpagina (Chill Auti Café Monster). Op deze pagina s vindt je ook manieren om met ons in contact te komen. We hopen je snel te zien, want (zoals één van onze bezoekers riep): hoe meer zielen, hoe meer vreugd! 6

7 Theaterlessen voor kinderen met autisme Op Hofplein is iedereen welkom. Je hoeft niet fantastisch te kunnen zingen, dansen of spelen. Je hoeft het alleen maar heel graag te willen doen. Voor kinderen met autisme blijkt dat alleen maar doen soms lastig. Graag informeer ik u over theaterlessen voor kinderen met autisme bij Jeugdtheater Hofplein in Rotterdam. We kijken met veel genoegen terug op de pilotlessen die we in maart hebben gegeven. Deze pilotlessen zijn goed bevallen, daarom gaan we de theaterlessen voor kinderen met autisme vanaf september voortzetten. Na de zomervakantie willen we starten met een nieuwe groep die dan niet 4, maar 25 theaterlessen gaat volgen. Dit is een volwaardig theaterlesseizoen! Online vindt u ook alle informatie en het inschrijfformulier: Lezing Peter Vermeulen NVA Zuid-Holland organiseert een bijeenkomst met Peter Vermeulen over sociaal overleven en autisme. De uitnodiging hiervoor wordt na de zomer verstuurd. Tijdens deze lezing plaatst Peter Vermeulen enkele kritische kanttekeningen bij gevestigde uitspraken over autisme, zoals "autisme is een sociale stoornis". Hij gaat op zoek naar wat de bouwstenen van sociale competentie zijn en wat we daaruit kunnen leren om mensen met autisme sociaal te helpen overleven. Woondroom Schipluiden zoekt nieuwe bewoner Binnenkort komt er bij Woondroom Schipluiden een appartement beschikbaar voor een nieuwe bewoner. We zijn op zoek naar een bewoner m/v die in de huidige bewonersgroep (leeftijd ong. 25 tot 40 jaar) past. Dit ouderinitiatief is per 1 november 2008 gerealiseerd voor (jong)volwassenen met een Autisme Spectrum Stoornis en normale begaafdheid. In een bestaand complex van 32 huurappartementen heeft Woondroom nu de beschikking over 7 appartementen. In zes appartementen wonen onze bewoners zelfstandig, zij huren het appartement van de woningstichting. In het zevende appartement is de gezamenlijke huiskamer plus het kantoor voor de begeleiding. De huidige 5 bewoners zijn vier mannen en een vrouw. De geboden begeleiding is geheel op maat. Elke bewoner heeft een eigen indicatie en de begeleiding is daarop afgesteld. Elke bewoner heeft een persoonlijk begeleider. De gezamenlijke activiteiten worden door groepsbegeleiding begeleid. Zes dagen in de week kan 's avonds worden gegeten in de huiskamer. De maaltijd wordt per toerbeurt door een bewoner met begeleider bereid. Na het eten gezellig koffie drinken, tv kijken of een spelletje doen. Daarna gaat ieder weer naar zijn/haar eigen huis. Woondroom Schipluiden biedt begeleiding welke uit PGB (WMO) wordt gefinancierd. De woonkosten worden door de bewoner van eigen loon en/of Wajong uitkering betaald. Woondroom Schipluiden is een ouderinitiatief. Dit wil zeggen, dat ouders actief betrokken blijven bij hun "kind" en het wooninitiatief. Van ouders wordt onder meer verwacht dat zij blijven meedenken over het te voeren beleid in samenspraak met de andere ouders en begeleiding. Interesse? Neem dan contact op via: (secretariaat) of 7

8 Cursus Ouderpower Zoetermeer In Zoetermeer start op dinsdagavond 1 september 2015 de eerste bijeenkomst van de cursus Ouderpower. Ouderpower is een zelfhulpcursus vóór en dóór ouders van pubers met gedrags- en leerproblemen, zoals ADHD, autisme of dyslexie. Deze cursus wordt georganiseerd door Balans, de landelijke vereniging voor ouders van kinderen met een leer- en/of gedragsstoornis. De bijeenkomsten van Ouderpower worden geleid door getrainde en ervaringsdeskundige vrijwilligers. Het zijn dus cursusleiders die weten waarover u praat, want zij zijn zelf ook ouder van een kind waarmee het niet altijd even makkelijk gaat. Ook de mede cursisten zijn allemaal ouders in hetzelfde schuitje, die worstelen met de vraag hoe je weerbarstige puber toch school kan afmaken Of hoe het thuis ook een beetje gezellig blijft met een puberend kind. Informatie over de inhoud van de cursus De cursus bestaat uit 8 modules die elk een ander onderwerp belichten, onder andere achtergrond van gedrag, communicatie, balans tussen draagkracht en draaglast, passend onderwijs, vrienden en relaties. De modules worden behandeld in 8 avonden van 2,5 uur. In de cursus gaan we met elkaar na waarom pubers en adolescenten uit de genoemde doelgroep zich gedragen zoals ze zich gedragen en hoe we daar als ouders mee kunnen omgaan. Tijdens elke bijeenkomst wordt de theorie behandeld, is er gelegenheid om ervaringen uit te wisselen en worden vragen en oefenstof voor thuis meegegeven. Bij de cursus hoort een uitgebreide cursusmap, die wordt uitgereikt tijdens de eerste bijeenkomst. Het is een zelfhulpcursus waar je ervaringen deelt en ook nog wat van meeneemt. Elkaar optilt zei een van de eerste deelnemers bij de bespreking na acht avonden. Voor meer informatie en vragen : In het najaar wordt er ook een cursus Ouderpower georganiseerd in regio Drechtsteden; zodra de data daarvan bekend zijn wordt u hierover geïnformeerd. Congres Autminds Hoe mooi zou het zijn, een congres waar autisme de norm is en alles ingesteld is op de belevingswereld van mensen met autisme? Begin vorig jaar is een aantal mensen rondom dat idee bijeen gekomen, en inmiddels hebben we een stichting opgericht en het congres stevig in de pijplijn zitten (19 september in Oosterbeek). Stichting Autminds, zo heet de stichting, heeft als doel het bijdragen aan de participatie en inclusie van mensen met autisme in de samenleving. Dit doel denken we onder andere te bereiken door het organiseren van een congres onder dezelfde naam. Zie voor meer informatie hierover Autismecafé Lansingerland zoekt enthousiaste nieuwe vrijwilligers in het ouderteam Het autismecafé is een ontmoetingsplek voor ouders van een kind met autisme. Het is een echt ouderinitiatief: door ouders, voor ouders. Vind je het leuk om te helpen organiseren, kennis en ervaring opdoen en delen met andere ouders, contacten leggen met gemeenten, scholen in de buurt en andere samenwerkingspartners van het Autismecafé? Nieuwsgierig of het iets voor jou is? Neem contact op met Monique Schipper via Meer informatie kun je vinden op 8

9 Vacatures Voor de AIC s in onze regio (Den Haag, Delft en Rotterdam) zijn we op zoek naar vrijwilligers. Met veel vrijwilligers kunnen we de continuïteit van de AIC s waarborgen (schoolvakanties gesloten) Voor uitbreiding van het team vrijwilligers zijn wij op zoek naar: Vrijwilligers / Ervaringsdeskundigen (voor één dagdeel per maand) Het AIC verzorgt informatie- en documentatie voor en door (ouders en partners van) mensen met autisme, waar echter ook andere geïnteresseerden gebruik van kunnen maken en dus van harte welkom zijn. Naast inloopdagdelen worden er, verspreid door het jaar, diverse themabijeenkomsten en/of lotgenotencontactgroepen georganiseerd. De kracht en de eigenheid van het AIC ligt in het lotgenotencontact. Het herkennen en erkennen van de zaken waar men mee te maken heeft. Als dit u aanspreekt, lees dan gauw verder. Voorbeelden van vragen zijn: wat is autisme?, mijn kind/ partner/ familielid heeft (vermoedelijk) autisme, wat moet ik nu doen?. Er is een mediatheek met onder andere boeken en films. Op de eigen internetsite wordt een grote hoeveelheid informatie aangeboden over allerlei onderwerpen die betrekking hebben op autisme. Bent u al wat langer bekend met autisme en voelt u iets voor het werk van het informatiecentrum? Meldt u zich dan aan als vrijwilliger! Uw ervaringsdeskundigheid kan zo anderen helpen. U bent: NVA-lid (of bereid dit te worden) Ervaringsdeskundig (persoon met autisme, ouder, verzorger, brusje of partner van) Wat doet u als lotgenoot: U informeert en adviseert U biedt een luisterend oor U werkt in een team samen Wat vragen wij: U kunt omgaan met een computer (of u bent bereid dit te leren) * U bent bekend met de problematiek rond autisme U deelt graag kennis en ervaring met anderen en kunt goed luisteren * u woont binnen een straal van 10 kilometer van de standplaats van het AIC Wij bieden u: Ondersteuning vanuit de NVA Prettig werkklimaat Deskundigheidsbevordering Reacties en nadere informatie: Uw vragen of reacties kunt u per sturen naar: Marion Lamens of Voor meer informatie over de vereniging en het AIC De vacatures zijn gepubliceerd op 9

10 Het Regiobestuur van de NVA regio Zuid-Holland is op zoek naar een Gespreksleider voor een gespreksgroep voor volwassenen met autisme in Dordrecht Wij zijn op zoek naar betrokken vrijwilligers, woonachtig in Dordrecht of omgeving, die actief willen worden als gespreksleider van een gespreksgroep voor volwassenen met autisme die draait in Dordrecht. Deze gespreksgroep bestaat uit ongeveer 10 deelnemers met een vorm van autisme (of een sterk vermoeden hiervan) en een normale tot hoge intelligentie. De bijeenkomsten zijn één keer per maand op een maandagavond. De gespreksgroep vindt plaats in een vaste ruimte in Dordrecht. Profielschets: Lid van de NVA of bereid dat te worden. Ervaring met mensen met autisme, vanuit gezinssituatie en/of beroepsuitoefening. Kennis van autisme en van de belevingswereld van mensen met autisme. Ervaring met het begeleiden van (gespreks)groepen. Belangrijk is dat er geen belangenverstrengeling kan ontstaan bij werkzaamheden eigen bedrijf. Wat kunt u als vrijwilliger van de NVA verwachten: Ondersteuning van de (landelijke) NVA. Organisatorisch valt u onder het regiobestuur van Zuid-Holland Een NVA-training voordat u gaat starten als gespreksleider. Periodieke deskundigheidsbevordering met de andere gespreksleiders. Reiskostenvergoeding conform de algemene NVA-declaratieregeling. Hebt u interesse, stuur dan een mail aan met uw gegevens en uw motivatie. 10

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

Uitnodiging. Familiemaand bij Mediant. herfst 2011. In deze uitgave:

Uitnodiging. Familiemaand bij Mediant. herfst 2011. In deze uitgave: herfst 2011 De Mediant FamilieKrant is een speciale uitgave van Mediant Geestelijke Gezondheidszorg en geeft een beeld wat Mediant voor de familie doet. Familiemaand bij Mediant Van 10 oktober (landelijke

Nadere informatie

Beleidsidealen in de praktijk

Beleidsidealen in de praktijk Beleidsidealen in de praktijk Kansen en risico s vanuit het perspectief van cliënten bij de decentralisatie zorg en ondersteuning Auteur(s) Datum MOVISIE Marjet van Houten, Wilco Kruijswijk en Anita Peters

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800 Jaarverslag 2012 Nederlandse Vereniging voor Autisme De Bilt, 1 mei 2013 Website : www.autisme.nl Telefoon : 030-2299800 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Doelstelling 1 2 Visie 1 3 Stichting Autisme

Nadere informatie

Portretten uit de praktijk

Portretten uit de praktijk Portretten uit de praktijk In het kader van de campagne aan het werk met een psychische stoornis Mede mogelijk gemaakt door Instituut Gak Rotterdam, juli 2014 Portretten uit de praktijk In het kader van

Nadere informatie

Uitstapje met de vrijwilligers van Mantelzorgnetwerk Steenwijkerland

Uitstapje met de vrijwilligers van Mantelzorgnetwerk Steenwijkerland Dag Mantelzorgers en belangstellenden, Jaargang 2 / Uitgave juli/augustus 2014 Hierbij de nieuwsbrief van het Mantelzorgnetwerk Steenwijkerland. Aan het Netwerk zijn partijen uit Steenwijkerland verbonden

Nadere informatie

info Mag PSW doorgroeien? ECI Cultuurfabriek Project Kunst in t Groen Vakantieverhalen Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg

info Mag PSW doorgroeien? ECI Cultuurfabriek Project Kunst in t Groen Vakantieverhalen Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg Wie en wat binnen onze organisatie Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg info Zorg en ondersteuning bij een eigen leven PSW (Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden-en Noord-Limburg)

Nadere informatie

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede Van Huis Uit Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede Utrecht, juni 2005 Abdelkarim el Allati Marco van Westerlaak Op het ROC ASA leer je meer dan een vak 1

Nadere informatie

hoofdzaak Het plan voor 2015 Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Ketenzorg en dementienetwerk Inhoud dit nummer:

hoofdzaak Het plan voor 2015 Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Ketenzorg en dementienetwerk Inhoud dit nummer: hoofdzaak Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Het plan voor 2015 Het jaar 2015 is begonnen in grote onzekerheid over de gevolgen van de ingrijpende reorganisatie van de zorg

Nadere informatie

TSC Contact. Mobiliteit. www.stsn.nl. nummer 108 herfst 2009. Leerlingenvervoer. Afscheid van school...en dan? Autorijden & epilepsie

TSC Contact. Mobiliteit. www.stsn.nl. nummer 108 herfst 2009. Leerlingenvervoer. Afscheid van school...en dan? Autorijden & epilepsie www.stsn.nl TSC Contact Mobiliteit Leerlingenvervoer 15 Afscheid van school...en dan? 28 Autorijden & epilepsie 30 Temple Grandin, het voordeel van autisme 32 nummer 108 herfst 2009 Dagelijks bestuur STSN

Nadere informatie

Wmo. Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Wet maatschappelijke ondersteuning. Wet maatschappelijke ondersteuning

Wmo. Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Wet maatschappelijke ondersteuning. Wet maatschappelijke ondersteuning Wmo Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Meedoen is ontmoeten De gemeente heeft besloten deze krant uit te brengen om inzicht te geven in de nieuwe mogelijkheden van ondersteuning van mensen

Nadere informatie

VOORWOORD. Jan Langenkamp, voorzitter Smilde, 16 mei 2012. Foto: Dak fietsenstalling Villa Maria

VOORWOORD. Jan Langenkamp, voorzitter Smilde, 16 mei 2012. Foto: Dak fietsenstalling Villa Maria VOORWOORD Foto: Dak fietsenstalling Villa Maria In de pers is de laatste jaren steeds meer aandacht gekomen voor de nadelen van alcohol gebruik onder jongeren. Coma zuipen is een begrip geworden. Steeds

Nadere informatie

S T A G E in de S T A D. Gemeenteraad Dordrecht. Raadsperiode 2006-2010 'deel 3' Gemeenteraad Dordrecht Februari 2008

S T A G E in de S T A D. Gemeenteraad Dordrecht. Raadsperiode 2006-2010 'deel 3' Gemeenteraad Dordrecht Februari 2008 S T A G E in de S T A D Gemeenteraad Dordrecht Februari 2008 Gemeenteraad Dordrecht Raadsperiode 2006-2010 'deel 3' S T A G E in de S T A D Geachte lezer, Voor u ligt een bijzonder verslag Stage in de

Nadere informatie

1 e halfjaarverslag 2014

1 e halfjaarverslag 2014 1 e halfjaarverslag 2014 Januari - juni 2014 SCw Leiderdorp INHOUDSOPGAVE Pagina 2 1. Inleiding Pagina 3 2. Trends en samenvatting Pagina 6. 3. Kinderwerk Pagina 9. 4. Jongerenwerk 16- Pagina 14. 5. Accommodatie

Nadere informatie

leo kannerhuis nederland www.leokannerhuisnederland.nl een uitgave van

leo kannerhuis nederland www.leokannerhuisnederland.nl een uitgave van een uitgave van leo kannerhuis nederland www.leokannerhuisnederland.nl De partners van Leo Kannerhuis Nederland Parnassia Groep regio Zuid-Holland en Zeeland www.parnassia.nl GGZ Noord-Holland-Noord regio

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli

Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli Van links naar rechts Robin Verhey Roderick Witjas Sammie Peters Maxim Sonnega Vincenzo Gomes Eva Kristel Michiel Piersma Coördinator

Nadere informatie

JIJ& magazine DIT IS EEN UITGAVE VAN ONS TWEEDE THUIS

JIJ& magazine DIT IS EEN UITGAVE VAN ONS TWEEDE THUIS JIJ& magazine IKmaart DIT IS EEN UITGAVE VAN ONS TWEEDE THUIS 2015 JIJ& IK De dag dat ik dit voorwoord schrijf is het 17 graden en schijnt de zon volop. Je ruikt het voorjaar. Heerlijk! Het voorjaar tekent

Nadere informatie

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Voor je ligt het boekje ivolunteer. Wij adviseren dit boekje te gebruiken samen met het boek Verovering van de jongerenmarkt, uitgegeven door MOVISIE

Nadere informatie

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers Zelfmanagement voor studenten met ASS Handleiding Trainers 1 Colofon 2013 HAN. HAN SENECA heeft bij het samenstellen van deze handleiding de uiterste zorg nagestreefd. Desondanks kan niet volledig worden

Nadere informatie

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Training financiële zelfredzaamheid en empowerment voor klanten van de Voedselbank Amsterdam Amsterdam, juni 2010 Drs. Hille Hoogland Drs. Adinda van de Beek Voorwoord

Nadere informatie

...over psychische problemen

...over psychische problemen OPEN...over psychische problemen LEEF! spreekuur met de stemmen in JE hoofd Mama of mantelzorger? Komt een psycholoog bij de dokter de Omgekeerde Wereld 2011 / nummer 01 (advertentie) Niet lekker in je

Nadere informatie

PROMOTIE BLIJFT ACTUEEL! NIEUWS PROMOTIE DIGITAAL STAP VOOR STAP MET UURWERK, ZO DOET DE AMBELT DAT GRATIS ACTUELE ICHTHUS COLLEGE - TALENT

PROMOTIE BLIJFT ACTUEEL! NIEUWS PROMOTIE DIGITAAL STAP VOOR STAP MET UURWERK, ZO DOET DE AMBELT DAT GRATIS ACTUELE ICHTHUS COLLEGE - TALENT PrOmotie M A G A Z I N E Magazine voor het praktijkonderwijs - Nr.7 najaar 2009 NIEUWS PROMOTIE DIGITAAL STAP VOOR STAP MET UURWERK, ZO DOET DE AMBELT DAT GRATIS ACTUELE LESBRIEF DE KREDIETCRISIS ICHTHUS

Nadere informatie

Mantelzorg Nieuwsbrief

Mantelzorg Nieuwsbrief Mantelzorg Nieuwsbrief Nummer 4 december 2009 Voorwoord Thema: Mantelzorgers van mensen met psychische problemen In deze nieuwsbrief aandacht voor naasten van mensen met psychische problemen. Er rust nog

Nadere informatie

Seniorenvoorlichters Molukse ouderen. Cursus en training ten behoeve van voorlichting voor Molukse ouderen

Seniorenvoorlichters Molukse ouderen. Cursus en training ten behoeve van voorlichting voor Molukse ouderen Seniorenvoorlichters Molukse ouderen Cursus en training ten behoeve van voorlichting voor Molukse ouderen Seniorenvoorlichters Molukse ouderen Cursus en training ten behoeve van voorlichting voor Molukse

Nadere informatie

Klanttevredenheidsmeting Dagverzorging Welcom 2012

Klanttevredenheidsmeting Dagverzorging Welcom 2012 Klanttevredenheidsmeting Dagverzorging Welcom 2012 Eelco Visser November 2012 12-4521 EelVi-riw Inhoud 1. Aanleiding... 1 2. De opdracht en werkwijze... 3 2.1 De opdracht en beoogde resultaten... 3 2.2

Nadere informatie

Gebruik mij als kompas, ik ken de richting beter dan je denkt. Over begeleiding van mensen met ASS bij studie- en beroepskeuze

Gebruik mij als kompas, ik ken de richting beter dan je denkt. Over begeleiding van mensen met ASS bij studie- en beroepskeuze Gebruik mij als kompas, ik ken de richting beter dan je denkt Over begeleiding van mensen met ASS bij studie- en beroepskeuze Marijke van Son Studentnummer: 2171084 Juni 2012, Beek en Donk Onderzoeksbegeleider:

Nadere informatie

ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture

ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture...WAAR JE GOED IN BENT, DAAR WIL JE BETER IN WORDEN

Nadere informatie

Over het Oranje Fonds Official partners

Over het Oranje Fonds Official partners Taal voor Twee Over het Oranje Fonds Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven met geld, kennis en contacten. Jaarlijks besteedt het Fonds 30 miljoen aan ruim 7.000 sociale initiatieven die er actief

Nadere informatie

Van zorgen voor naar zorgen dat

Van zorgen voor naar zorgen dat edereen e e n b i j z o n d e r e u i t g a v e v a n I p s e d e B r u g g e n n r. 1 - f e b r u a r i 2 0 14 Van zorgen voor naar zorgen dat Het kan ècht en cliënten voelen zich er goed bij Redactioneel

Nadere informatie

Aandacht voor mantelzorgers werkt! Onderzoek naar de ervaringen van werkende mantelzorgers, hun leidinggevenden en hrmadviseurs.

Aandacht voor mantelzorgers werkt! Onderzoek naar de ervaringen van werkende mantelzorgers, hun leidinggevenden en hrmadviseurs. Aandacht voor mantelzorgers werkt! Onderzoek naar de ervaringen van werkende mantelzorgers, hun leidinggevenden en hrmadviseurs. Colofon Auteur(s): Annie Oude Avenhuis en Wilco Kruijswijk Datum: augustus

Nadere informatie