Het antwoord van Humanitas

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het antwoord van Humanitas"

Transcriptie

1 Het antwoord van Humanitas Dit document is een bijlage van het online jaarverslag 2013 van Humanitas. Het betreft de tekst van het jaarverslag. Kijk voor de Jaarrekening 2013 en afbeeldingen, filmpjes en links (ter illustratie van de tekst) op de site 1

2 Inhoud Voorwoord - Het antwoord van Humanitas... 3 Samenvatting vooraf... 4 Hoofdstuk 1 - Wie zijn we?... 6 Hoofdstuk 2 - Relevante externe ontwikkelingen...10 Hoofdstuk 3 - Ontwikkelingen binnen Humanitas...11 Hoofdstuk 4 Thema Eenzaamheid...18 Hoofdstuk 6 - Thema Opvoeden...25 Hoofdstuk 7 - Thema Opgroeien...28 Hoofdstuk 8 - Thema Thuisadministratie...30 Hoofdstuk 9 - Thema Detentie...32 Hoofdstuk 11 - De organisatie...38 Hoofdstuk 12 - Naar 2014 en verder

3 Voorwoord - Het antwoord van Humanitas Het antwoord van Humanitas. Zo hebben we ons jaarverslag 2013 genoemd. Een zelfbewuste titel. Want de ondersteuning door onze vrijwilligers vormt ook echt het antwoord op de behoefte van tienduizenden mensen aan een steuntje in de rug op het gebied van eenzaamheid, verlies, opvoeden, opgroeien, thuisadministratie en detentie. En onze kennis van en ervaring met onder andere de jeugdzorg is ook echt een oplossing voor de gemeenten die daar straks verantwoordelijk voor worden. En onze visie op ondersteuning - tijdelijk en vaak bedoeld om erger (lees zwaardere hulpverlening) te voorkomen - sluit naadloos aan bij de maatschappelijke tijdgeest. Het antwoord van Humanitas dus. We mogen er zijn en waren er in 2013 ook. Zo n vrijwilligers hebben zich ingezet voor mensen. Belangeloos. Enthousiast. En vooral: effectief. Telkens weer blijkt dat dit komt door de relatie die vrijwilligers en deelnemers met elkaar aangaan. Het samen stap voor stap naar antwoorden zoeken, in volkomen gelijkwaardigheid, geeft lucht en ruimte waardoor nieuwe inzichten naar boven komen en weer perspectief en vertrouwen ontstaat. En wie kunnen er beter over ons werk vertellen dan die deelnemers en vrijwilligers zelf? Dan doen ze in dit jaarverslag vooral in de hoofdstukken over de zes thema s waarop we actief zijn. Niet alleen aan het begin van elk hoofdstuk, maar ook tussendoor met korte quotes. Zo krijgt u een goede indruk van de betekenis en de meerwaarde van de ondersteuning van Humanitas voor zowel individuele burgers als onze samenleving. Mag ik u tenslotte wijzen op de doelstellingen die in dit jaarverslag opduiken? Ze zijn afkomstig uit ons Strategieplan , en weerspiegelen de manier waarop we onze organisatie toekomstbestendig maken. Zo kunnen we blijven aansluiten bij maatschappelijke ontwikkelingen en er ook de komende jaren zijn voor iedereen die ons nodig heeft. Marijke van Eck Voorzitter hoofdbestuur Vereniging Humanitas 3

4 Samenvatting vooraf Vrijwilligers en deelnemers Het aantal vrijwilligers van Humanitas nam in 2013 toe naar En hoewel het aantal deelnemers volgens de officiële telling licht daalde naar , denken we dat we ook hier met een stijging te maken hebben: de registratie in het nieuwe Humanitas Registratie-systeem verliep nog niet vlekkeloos. Thema s en programma s Humanitas is in 2013 van een rubricering in programmalijnen overgestapt op de meer herkenbare en actuele thema s Eenzaamheid, Verlies, Opvoeden, Opgroeien, Thuisadministratie en Detentie. Op Opgroeien na, voorzagen al deze thema s in een stijgende behoefte. Bij Verlies was er vooral veel interesse voor Steun bij Rouw. Tegenover een daling van het aantal chatsessies binnen het thema Eenzaamheid, het grootste terrein waarop Humanitas actief is, stond een grote vraag naar de maatjes van Tandem. Vergeleken met 2012 deden bijna 15% meer ouders een beroep op ondersteuning bij Opvoeden. De groei van Thuisadministratie was gezien de toenemende armoede in Nederland voorzien. En de trend dat (ex-) gedetineerden steeds meer zelf verantwoordelijk zijn voor een goede terugkeer in de samenleving, verklaart de grote belangstelling voor het thema Detentie. Waarde van het werk Op basis van de economische waarde van de ondersteuning (een bedrag tussen de 18 en 20 per uur) vertegenwoordigde ons werk in 2013 een waarde tussen de 40,2 en 44,7 miljoen. En de conclusie van een effectonderzoek naar onze maatjesprojecten voor ex-gedetineerde moeders was dat iedere geïnvesteerde euro uiteindelijk 1,82 oplevert. Steeds beter gevonden Gemeenten en andere verwijzers wisten ons in 2013 steeds beter te vinden: behalve voor overleg over de gevolgen van de decentralisaties ook om ons te vragen concrete voorstellen voor activiteiten in te dienen. Het merk Humanitas In een merkdocument is de kernbelofte van Humanitas vanuit de optiek van deelnemers neergezet als: Door het contact met de Humanitas-vrijwilliger kan ik mijn leven snel weer zelf oppakken. Op basis van deze merkgedachte is ons magazine Van Mens Tot Mens vernieuwd. Dat heeft nu ook een thematische opzet gekregen. Innovatie scholing Ons scholingsbeleid is geïnnoveerd. Taken en verantwoordelijkheden zijn gedecentraliseerd naar de afdelingen, de gevolgde scholing, de scholing is toegankelijker gemaakt door de introductie van e- learning, en trainingen worden nu ook door geschoolde vrijwilligers verzorgd. Nieuwe verenigingsstructuur De verenigingsstructuur is vernieuwd. Hierin is de huidige jaarlijkse Algemene Vergadering van Afgevaardigden vervangen door een kleinere Ledenraad die meerdere keren per jaar bijeenkomt. Verder nam het aantal betalende leden van Humanitas in 2013 af met 711 tot en steeg het aantal leden-vrijwilligers dat gebruik maakt van de mogelijkheid tot vrijstelling van contributiebetaling naar Eind 2013 werkten er bij Humanitas 302 beroepskrachten (205 fte). 4

5 Leden en donateurs Natuurlijk verloop zorgt voor een dalend aantal betalende leden van Humanitas met 711 tot Het aantal leden-vrijwilligers is toegenomen tot Een gerichte actie leverde 857 nieuwe donateurs op. Uit onze eigen achterban werden bijna mensen lid van Human. Van de 12,50 contributie gaat 10 naar samenwerkingsprojecten van omroep Human en Humanitas. Inkomsten en uitgaven Onze inkomsten bedroegen De inkomsten uit (met name gemeentelijke) subsidies stegen licht ten opzichte van De bijdrage van de Nationale Postcode Loterij bleef gelijk. De uitgaven stegen naar Dit bedrag was hoger dan begroot. De hogere uitgaven zijn het gevolg van de in 2012 gevormde bestemmingsreserves Nationale Postcode Loterij en investeringen in digitalisering. Deze uitgaven zijn dan ook ten laste van deze reserves gebracht. Het financieel resultaat na mutaties bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen kwam in 2013 uit op Dit bedrag is toegevoegd aan de continuïteitsreserve. Het percentage van de uitgaven dat in 2013 aan activiteiten is besteed, bedroeg 86%. Met dank Het contract met de Nationale Postcode Loterij is vanaf 2013 met een periode van 5 jaar verlengd. Waarvoor onze dank! 5

6 Hoofdstuk 1 - Wie zijn we? Waar staat Humanitas voor, wat is onze visie, hoe pakken we de zaken aan, en wat doen we in breder Europees verband? Humanitas staat voor Humanitas komt al sinds 1945 op voor een samenleving waarin mensen actief vormgeven aan hun eigen leven en verantwoordelijkheid nemen voor het samenleven met elkaar. Wij vertalen de humanistische waarden gelijkwaardigheid, verantwoordelijkheid, zelfbeschikking en vraaggerichtheid in maatschappelijke diensten, verleend door vrijwilligers, met de bedoeling anderen sterker te maken. Onze visie Mensen zijn verantwoordelijk voor hun eigen én andermans leven en hebben de capaciteiten dat leven op eigen kracht in te richten. Maar soms ontbreken hen even de mogelijkheden daartoe. Humanitas is er om die mensen tijdelijk een steuntje in de rug te geven en ze de gereedschappen aan te reiken waarmee ze zelf hun problemen kunnen aanpakken. Wij zijn ervan overtuigd dat mensen hieraan zoveel zelfvertrouwen ontlenen dat ze in de toekomst ook steeds beter voor zichzelf kunnen zorgen. Onze aanpak De organisatievorm die het beste bij onze ideeën aansluit, is de vereniging. Geleid en bemenst door goed opgeleide vrijwilligers- geheel in lijn met wat tegenwoordig wel het burgerinitiatief wordt genoemd - met ondersteuning door beroepskrachten. Lokaal georganiseerd bovendien, kleinschalig en dicht bij de mensen, zodat we onze dienstverlening kunnen afstemmen op de actuele vraag. Anno 2013 verlenen we diensten binnen de thema s Eenzaamheid, Verlies, Opvoeden, Opgroeien, Thuisadministratie en Detentie. Samenwerking in Nederland We werken op allerlei terreinen samen met andere (humanistische) organisaties. In Nederland bestaat de Humanitas-community behalve de vereniging uit de Humanistische Alliantie met onder meer onze mediapartner HUMAN, het Humanistisch Verbond en de Universiteit voor Humanistiek. Daarnaast zijn we gelieerd aan zes Humanitas-stichtingen die actief zijn in onder andere de ouderenzorg en - huisvesting, thuiszorg, maatschappelijke dienstverlening en -opvang, ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking, kinderopvang en financiële hulpverlening. Internationale samenwerking Over de grens zijn we vertegenwoordigd in twee internationale netwerken. Volonteurope is een Europese NGO op het gebied van vrijwilligerswerk en actief burgerschap waaraan Humanitas een lid van het bestuur levert. De organisatie bracht in 2013 een verslag uit over de resultaten van de extra aandacht die er de afgelopen vier jaar was voor de onderwerpen armoede, vrijwilligerswerk, actief ouder worden en (in 2013) actief burgerschap. Daarnaast is Humanitas via het uit de Europese sociaaldemocratie voortgekomen Solidar, een van de deelnemers in het project Innoserv. Hierin worden innovatieve initiatieven op sociaal terrein onderzocht. Een daarvan was in 2013 Humanitas Thuisadministratie. 6

7 Organogram Vereniging Humanitas 7

8 8

9 Humanitas in Nederland 9

10 Hoofdstuk 2 - Relevante externe ontwikkelingen Welke externe ontwikkelingen waren in 2013 voor Humanitas relevant? En hebben deze ons werk en onze organisatie positief of negatief beïnvloed - en in welke mate? Economische crisis Hoewel de economische omstandigheden in 2013 beter waren dan in de jaren hiervoor, zijn toch nog velen getroffen door werkloosheid en achteruitgang in inkomen. Steeds meer mensen raken in de schulden of komen op straat te staan. Vaak omdat ze niet gewend zijn met minder geld om te gaan en te lang op de oude voet blijven leven. De crisis maakt mensen ook onzeker. Ze zien geen perspectief, hebben geen doel meer voor ogen, voelen zich niet gehoord, ervaren eenzaamheid. Dat leidde ook in het verslagjaar weer tot een grote vraag naar ondersteuning door onze vrijwilligers. Minder beroepsmatige hulp Een andere oorzaak van het omvangrijke beroep op Humanitas in 2013 wordt gevormd door de verminder(en)de mogelijkheden van beroepsmatige zorg en hulpverlening. De betaalde ondersteuning wordt ook steeds instrumenteler; er is minder geld beschikbaar voor sociale begeleiding. Doordat de sociale verbanden in de voorbije decennia ook al steeds fragieler zijn geworden, hebben veel mensen het gevoel er helemaal alleen voor te staan. Transities Gemeenten en instellingen hebben zich in 2013 intensief voorbereid op de transities in het sociaal domein en de aangekondigde budgetvermindering. Vooralsnog veroorzaken de komende decentralisaties overigens veel onzekerheid. Niet alleen bij burgers, maar ook bij ambtenaren en professionals die niet goed weten waar ze aan toe zijn. Humanitas neemt deel aan verschillende overlegmomenten en werkgroepen ter advisering van de staatssecretaris over de toekomst van informele zorg. Humanitas wijst beleidsvoorbereiders, bewindslieden en politici in diverse contacten op de potentieel nadelige gevolgen van een ongelukkige mix van meer taken en minder middelen. Er dreigen gaten te vallen die ook niet (zonder meer) opgevangen kunnen worden door vrijwilligers. Meer betrokken Onze afdelingen worden gelukkig intensiever dan in het verleden betrokken bij overleg over de mogelijkheden van het vrijwilligerswerk bij de ondersteuning van (kwetsbare) mensen. Niet alleen gemeenten, maar ook andere verwijzers weten ons steeds beter te vinden: behalve voor overleg ook om van ons concrete voorstellen voor dienstverlening te vragen. 10

11 Hoofdstuk 3 - Ontwikkelingen binnen Humanitas Hoeveel mensen zijn in 2013 door hoeveel vrijwilligers ondersteund? Wat is de economische waarde van ons werk en wat kunnen we zeggen over ons vrijwilligersbeleid? Wat heeft de Humanitas Academie bijgedragen aan de opleiding van vrijwilligers? Wat heeft de afdelingen Marketing, Communicatie en Fondsenwerving voor het merk Humanitas betekend? Welke resultaten boekten we op het gebied van innovatie, digitalisering en onderzoek? En welke statutaire veranderingen zijn er in 2013 gerealiseerd? Wie zijn de deelnemers? De deelnemers aan de activiteiten van Humanitas komen uit alle lagen van de bevolking en uit iedere leeftijdscategorie. Dat is de afgelopen jaren niet gewijzigd. Wat wel veranderd is: de problemen zijn zwaarder geworden. Bovendien doet zich in Nederland steeds meer multi problematiek voor. Als ouders bijvoorbeeld geen werk hebben maar wel schulden, kan de stress in huis zo oplopen dat er ook opvoedingsproblemen ontstaan. Armoede en schulden kunnen daarnaast tot sociaal isolement leiden omdat mensen niet meer maatschappelijk functioneren. Ook bij (ex-)gedetineerden komen veel problemen samen. Door veranderend beleid en de versobering van de verzorgingsstaat doen juist deze kwetsbare groepen een toenemend beroep op Humanitas. Deelnemersaantallen In 2013 ondersteunden onze vrijwilligers deelnemers. Dat is een lichte daling ten opzichte van 2012 (54.400). Dit heeft verschillende oorzaken. Door subsidieterugval zijn enkele activiteiten gestopt. Een voorbeeld daarvan is de voorlichting over loverboys: in 2012 bereikten we daarmee nog scholieren. Verder hebben we gezien dat het aantal hulpvragers uit specifieke doelgroepen met zware en complexe problematiek is gestegen. We veronderstellen dat deze mensen langere of intensievere trajecten nodig hebben. Tenslotte zou de overstap op het nieuwe registratiesysteem van Humanitas het lagere aantal deelnemers kunnen verklaren. Het bleek in 2013 nog niet voor iedere afdeling mogelijk om hierin deelnemers bij te houden: van een aantal groepsactiviteiten ontbreken nog gegevens. Gegeven de flinke stijging van het aantal vrijwilligers, is het deelnemersaantal waarschijnlijk dus ook hoger (zie Doelstelling 1). Doelstelling 1 We hebben de doelstelling Focus op kwetsbare groepen uit het Humanitas Strategieplan voor 2013 onder meer vertaald in: Gezien de vele noden in de samenleving en het beroep dat op de afdelingen van Humanitas wordt gedaan, wil Humanitas ook in 2013 met behoud van kwaliteit met 5% groeien in het aantal deelnemers dat zij ondersteunt. Deze doelstelling is dus (waarschijnlijk) niet behaald. 11

12 Onze vrijwilligers Humanitas kent drie soorten vrijwilligers: uitvoerende, coördinerende en bestuurlijke. Zij vormen het hart van onze organisatie en brengen als ambassadeurs onze doelen en ambities in de praktijk. Ook in 2013 lukte het Humanitas om voldoende vrijwilligers te werven. Dat is zeker niet gemakkelijk want we vragen veel van ze. Maar gelukkig zijn er heel veel mensen die een ander er graag weer bovenop willen helpen. Sterker, we groeiden van tot vrijwilligers. Ongeveer van hen gaven als maatje op een intensieve wijze tijdelijke ondersteuning aan bijna deelnemers of bieden eenmalige of kortdurend ondersteuning aan zo n deelnemers (denk aan chatondersteuning, inloop- of voorlichtingsactiviteiten). De groei van het aantal vrijwilligers zit met name bij deze groep. De overige vrijwilligers zetten zich in voor bestuurlijk en coördinerend werk. Economische waarde Gemiddeld waren in 2013 onze vrijwilligers gedurende 42 weken 4 uur per week actief voor Humanitas. Zij boden daarmee samen 2,23 miljoen uur aan ondersteuning. Op basis van de economische waarde van de ondersteuning - een bedrag tussen de 18 en 20 per uur volgens de Erasmus Universiteit (bron: prof. dr. Lucas Meijs, Erasmus Universiteit 2011) - vertegenwoordigen deze uren een economische waarde tussen de 40,2 en 44,7 miljoen. Minstens zo indrukwekkend zijn de maatschappelijke betrokkenheid en solidariteit van onze vrijwilligers. Die kwaliteiten zijn echter niet in geld uit te drukken. Geactualiseerd vrijwilligersbeleid Het uit 2009 daterende vrijwilligersbeleid is in 2013 geactualiseerd. De aanpassingen hebben vooral betrekking op de positie van de vrijwillige coördinatoren, het duidelijker aangeven van de grenzen van het werk en het verbeteren van het opleidingsbeleid. De nota vindt u op: We hebben er ook een handige samenvatting van uitgebracht voor nieuwe vrijwilligers. Positie vrijwillige coördinatoren In alle districten is extra aandacht besteed aan de versterking van de positie van de vrijwillige coördinatoren. Eerder werd al duidelijk dat deze belangrijke functie niet altijd even goed is ingebed in de organisatie. Er was in 2013 verbetering merkbaar: de besturen van afdelingen hebben in veel gevallen aan iedere coördinator een portefeuillehouder aangewezen. Deze fungeert als klankbord en staat hen terzijde bij knelpunten of dilemma s. Ook betrekken zij de coördinatoren waar mogelijk bij het beleid rond de activiteiten van de afdeling. 12

13 Scholing van vrijwilligers Uitgangspunt bij Humanitas is dat elke vrijwilliger goed voorbereid en opgeleid aan de slag gaat. Zeker nu we meer mensen met complexe problematiek ondersteunen, is scholing essentieel. In de praktijk betekent dit dat we 3000 nieuwe vrijwilligers per jaar opleiden en begeleiden, en nog eens duizenden vrijwilligers nascholing of intervisie moeten aanbieden. Er zijn echter ook omstandigheden die het onmogelijk maken eerst de cursus te volgen en pas daarna aan het werk te gaan. Dit dient wel zoveel mogelijk te worden voorkomen. Humanitas Academie De Humanitas Academie is verantwoordelijk voor de kwaliteit van en samenhang in het scholingsaanbod. Daarvoor ontwikkelt de academie beleid en scholingsmateriaal. Ook verzorgen de medewerkers de (bij)scholing van de trainers. De organisatie en uitvoering van de scholingsactiviteiten voor de vrijwilligers vinden zoveel mogelijk plaats in de districten en de afdelingen. In 2013 troffen we de voorbereidingen voor een volgsysteem waarmee we landelijk kunnen nagaan in welke mate iedereen deelneemt aan de aangeboden cursussen; de implementatie van dit systeem volgt in 2014 (Doelstelling 2). Doelstelling 2 We hebben de doelstelling Versterken kwaliteit van vrijwilligers uit het Humanitas Strategieplan voor 2013 onder meer vertaald in: Elke vrijwilliger gaat goed voorbereid aan de slag. Om dat te kunnen monitoren wordt in 2013 een volgsysteem ontwikkeld waarin wordt bijgehouden welke cursussen waar zijn gegeven en hoeveel vrijwilligers zijn getraind. Dit systeem is eind 2013 operationeel. Deze doelstelling zal in 2014 worden behaald. Innovatie scholingsbeleid In contrast met de toenemende zwaarte van de hulpvraag, staat de stopzetting van de overheidssubsidie in 2012 voor het scholen van vrijwilligers. Dat vormde aanleiding het bestaande scholingsbeleid van de Humanitas Academie te herzien en de afdelingen en districten een actievere rol te laten vervullen bij de scholing. Behalve dit decentraliseren van scholingstaken en -verantwoordelijkheden, omvat het nieuwe beleid het monitoren van de gevolgde scholing, het toegankelijk maken van scholing door e-learning en het invoeren van andere scholingsvormen naast cursussen en trainingen. Daarnaast zijn in 2013 de eerste proeven gestart met het laten uitvoeren van de scholing door geschoolde vrijwilligers naast beroepskrachten. Vier scholingsprojecten Op basis van deze beleidswijzigingen dienden we een aanvraag Innovatie Scholingsbeleid Vrijwilligers in die door twee fondsen, waaronder het Skanfonds, is gehonoreerd. Het gaat om vier projecten van juni 2013 tot juni 2014: 1. Het omvormen van het basisraamleerplan. Het nieuwe basisdocument Leren en Scholing beschrijft onder andere de leerroute van vrijwilligers, en wordt in 2014 landelijk verspreid. 2. Het uitvoeren van een pilot e-learning Introductietraining en Thuisadministratie. Van de deelnemende vrijwilligers beoordeelde 85% de e-training met ruim voldoende of goed (hoogste waardering). (Doelstelling 2). 3. Het decentraliseren van de infrastructuur van de Humanitas Academie, met daarbij inbegrepen een monitorsysteem. Over deze decentralisatie is inmiddels een document opgesteld. Zoals eerder al gezegd, wordt het volgsysteem in 2014 gerealiseerd. 4. Het werven en scholen van een trainerspool van 50 vrijwilligers. Twaalf vrijwilligers namen al deel aan de basistraining Trainen bij Humanitas. In het voorjaar van 2014 volgen er nog 4. Doelstelling 2 We hebben de doelstelling Versterken kwaliteit van vrijwilligers uit het Humanitas Strategieplan voor 2013 onder meer vertaald in: In 2011 hebben 250 vrijwilligers gebruikt gemaakt van e-learning voor de cursussen van Chat en Thuisadministratie. In 2013 trainen we vrijwilligers middels e-learning en volgt aan het eind van het jaar een tevredenheidsmeting (nulmeting). Deze doelstelling is behaald. 13

14 Landelijk scholingsaanbod Naast het innoveren van het scholingsbeleid organiseerde de Humanitas Academie in 2013 onder meer de volgende landelijke trainingen: Twee Masterclasses. Een over ethiek en levenskunst van Joep Dohmen (125 deelnemers) en een over netwerkcoaching van Martin van de Lustgraaf (91 deelnemers) Een tweedaagse training Begeleiden Lotgenotengroepen Een training Interculturele Communicatie Vier opleidingen Train-de-trainer Daarnaast ontwikkelde de academie scholingsmodules Omgaan met Emoties en Presentie. Van programmalijnen naar thema s De naamsbekendheid van Humanitas is goed. Maar als je mensen vraagt wat we doen, weten maar weinigen dat. Dat was de conclusie van een marktonderzoek in 2011/2012 naar het merk Humanitas. De benaming van sommige programma s was onduidelijk. Sommige programma s vielen dan ook nog onder twee lijnen. Alle reden om in 2013 over te stappen van programmalijnen naar de meer herkenbare en actuele thema s Eenzaamheid, Verlies, Opvoeden, Opgroeien, Thuisadministratie en Detentie. Hieronder ziet u de nieuwe indeling in thema s met daarbinnen de 45 meest voorkomende programma s. De inhoud daarvan is overigens niet veranderd. Binnen deze programma s waren er 722 lokale Humanitas-activiteiten. 14

15 15

16 Het merk Humanitas Een sterk merk is belangrijk voor Humanitas. Voor onze eigen organisatie, onderhandelingskracht en bescherming tegen nieuwe toetreders op de markt, en voor de motivatie van medewerkers en vrijwilligers. Maar ook voor deelnemers, donateurs en leden. Weten waar Humanitas voor staat, vereenvoudigt hun keuzeproces en versterkt hun zelfbeeld en imago. De afdeling Marketing, Communicatie en Fondsenwerving heeft in 2013 een merkdocument ontwikkeld waarin de kernbelofte vanuit de positie van de deelnemers is geformuleerd: Door het contact met de Humanitas-vrijwilliger kan ik mijn leven snel weer zelf oppakken. Vandaaruit hebben we gewerkt aan de verdere ontwikkeling van aansprekende en hedendaagse uitingsvormen. Deze vergroten de bekendheid van het merk Humanitas, geven het de gewenste lading en bieden houvast voor alle publicitaire uitingen. Zie hiervoor ook ons nieuwe wervingsboekje Ontmoet Humanitas. Vernieuwde Van Mens Tot Mens Ook de in 2013 vernieuwde Van Mens Tot Mens, waarop overwegend positief is gereageerd, ondersteunt met zijn nieuwe gethematiseerde redactieformule het nieuwe merkdenken. Het magazine wordt nu ook meer ingezet om externe betrokkenen over ons werk te informeren en voor pr-doeleinden. De oplage ligt tussen de en Nieuw promotiemateriaal Alle afdelingen van Humanitas zijn in 2013 voorzien van een doos gevuld met nieuw standmateriaal als displays, magazine, ansichtkaarten, banieren, bijpassende tafelkleden, vlaggen, kartonnen bekers en gelukskoekjes om het ontmoeten van het publiek ook daadwerkelijk en letterlijk te faciliteren. Daarnaast hebben alle vrijwilligers een Humanitas-speld gekregen om zich herkenbaar te kunnen maken bij het publiek. De middelen zijn zo gemaakt dat ze aanvullend gebruikt kunnen worden op het al bestaande materiaal. De afdeling Marketing, Communicatie en Fondsenwerving heeft bovendien een Docufiller ontwikkeld, een applicatie waarmee de afdelingen landelijk ontwikkelde materialen digitaal kunnen aanpassen aan de lokale context (Doelstelling 5). Doelstelling 5 We hebben de doelstelling Denken vanuit het merk Humanitas uit het Humanitas Strategieplan voor 2013 onder meer vertaald in: Eind 2013 heeft minimaal 50% van alle afdelingen de publieksuitingen in lijn gebracht met de landelijk ontwikkelde uitgangspunten. Daartoe maken zij naar tevredenheid gebruik van de applicatie Docufiller. Deze maakt het mogelijk om landelijk ontwikkelde materialen digitaal aan te passen aan de lokale context en deze vervolgens lokaal te bestellen. Dit wordt aan het eind van het jaar gemeten middels een korte evaluatie. Deze doelstelling is net niet gehaald: Docufiller is in januari 2014 geïntroduceerd en wordt in de loop van het jaar geëvalueerd. Toolkit Fondsenwerving Voor de vereniging is de eerste versie van de Toolkit Fondsenwerving gemaakt en verspreid. Ook zijn er workshops in het land gegeven om bestuurders meer handvatten te bieden bij (lokale) fondsenwerving. Naar aanleiding van resultaten en evaluaties hiervan wordt het pakket aan workshoponderwerpen op het gebied van fondsenwerving in samenspraak met de Humanitas Academie doorontwikkeld. Digitalisering Humanitas zet steeds meer nieuwe media in. Er zijn diverse chatprojecten waarin deelnemers min of meer anoniem hun zorgen aan vrijwilligers kunnen uiten. Ook binnen onze eigen organisatie is digitalisering niet meer weg te denken. Het Jaarverslag 2012 kwam in juni voor het eerst alleen digitaal uit, voorzien van de digitale zoekstructuur van facetnavigatie, net als het jaarverslag dat u op dit moment leest. De hele organisatie werkt sinds 2013 in the Cloud. En verder is Humanitas Intranet met onder andere de Kennisbank live gegaan, en werken 80% van de afdelingen met het Humanitas Registratie Systeem, waarin gegevens over activiteiten, vrijwilligers en deelnemers worden opgenomen (Doelstelling 7). 16

17 Doelstelling 7 We hebben de doelstelling Digitalisering en inzet nieuwe media uit het Humanitas Strategieplan voor 2013 onder meer vertaald in: Eind 2013 zijn alle (op dit moment ongeveer 722) activiteiten en programma s geadministreerd in het Humanitas Registratie Systeem. Zo nodig is er een koppeling gemaakt met een ander systeem indien externe subsidiegevers dit vereisen. Deze doelstelling is dus grotendeels behaald. Wereldhumanismedag 21 juni Humanitas heeft zich, samen met de humanistische partners in Nederland, aangesloten bij Wereldhumanismedag op 21 juni. Gezamenlijke publiciteit, een nieuwe site en de inzet van sociale media hebben in 2013 geleid tot extra bezoek aan onze eigen website en veel aandacht voor een Humanitas-item op Radio 5 over eenzaamheid. Ook zijn er op 21 juni twee filmpjes op Nederland 2 uitgezonden getiteld Stille helden. Dit was een samenwerkingsproject van Humanitas, omroep Human en Barnfilms. Andere nieuwsmomenten Goede en succesvol gebruikte pr-momenten in 2013 waren de nieuwjaarsreceptie; de uitzending op RTL4 van de film Guilty movie over een eenzame jongere; de uitgave van de vernieuwde Van Mens tot Mens; de Week tegen de Eenzaamheid; en het symposium On/Off op 12 december over eenzaamheidsinterventies. Daarnaast was directeur Eva Scholte op 15 december te gast in tv-programma Buitenhof. Zij discussieerde met Godfried Engbersen (hoogleraar algemene sociologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam) en Frank de Grave (lid van de Eerste Kamer voor de VVD) over het onderwerp armoede. Divers onderzoek Ook in 2013 deden wetenschappelijke instellingen weer diverse onderzoeken naar de effectiviteit van ons werk. Zo onderzochten studenten van de Universiteit voor Humanistiek de actualiteit en praktijk van de vier Humanitas-waarden. Hun bevindingen luidden: de formulering van de waarden loopt in de praktijk nogal uiteen en de vierde waarde - vraaggericht - is eigenlijk een afgeleid methodisch uitgangspunt (zie Doelstelling 3). Verder zijn we in samenwerking met de Universiteit Tilburg en het Landelijk Expertisecentrum Sociale INterventie (LESI) twee studies gestart naar de effectiviteit van een aantal van onze maatjesprojecten. Ook voerde LESI een onderzoek uit naar de verschillen tussen betaalde dan wel onbetaalde coördinatie van programma s. De resultaten volgen begin Het effect van doorstart is onderzocht door studenten van de Hogeschool Windesheim (met een positieve conclusie). En Social E-valuator heeft in september 2013 becijferd dat iedere euro die in onze maatjesprojecten voor ex-gedetineerde moeders wordt gestoken uiteindelijk 1,82 oplevert. Dit rapport is naar een tiental gemeentes gestuurd waar Humanitas al mee samenwerkt: deze uitkomst vormde voor Eindhoven en Den Haag aanleiding de financiële bijdrage aan Gezin in Balans te verhogen. Doelstelling 3 We hebben de doelstelling Effectiviteit beter zichtbaar maken uit het Humanitas Strategieplan voor 2013 onder meer vertaald in: Het onderzoek moet handvatten bieden om de Humanitas-waarden verder uit te diepen en te actualiseren. Deze doelstelling is dus behaald. Lidmaatschap van Verdienste Jan Halfwerk, voorzitter afdeling Coevorden, en Henk Homburg, secretaris van de afdeling Haarlemmermeer, werden in 2013 benoemd tot Lid van Verdienste. Beide zijn bestuurders die zich op bijzondere wijze hebben ingezet voor de belangen van de vereniging en een onmisbare bijdrage hebben geleverd aan de verenigingsactiviteiten. 17

18 Hoofdstuk 4 Thema Eenzaamheid Sociale contacten leggen en onderhouden Waarom was er zoveel nadruk op Eenzaamheid in 2013? En waar bestond die extra aandacht bij Humanitas voor dit thema uit? Wat deed het voor het aantal deelnemers en vrijwilligers? En welke activiteit won de Helemaal Humanitas Prijs 2013? Een echt wow-moment Jarenlang durfde Cynthia (21) niet naar buiten. Met zoontje Tony, nu bijna twee, zat ze op haar flat. Dag in dag uit. Week in week uit. Ze was doodeenzaam. Dankzij Humanitas zet Cynthia nu stapjes om uit haar isolement te komen. Maatje Anja (46) helpt haar daarbij. Met succes! Cynthia: Ik ben slachtoffer geweest van een loverboy. Daarna durfde ik niet meer alleen naar buiten. De straat was voor mij een gevaarlijke plek. Binnen voelde ik me veilig, en daarom bleef ik met Tony in mijn flat. Uiteindelijk trok Cynthia de stoute schoenen aan. Zo kwam Anja in haar leven. Cynthia: Toen Anja voor het eerst kwam, moest ik echt even de kat uit de boom kijken. Maar al gauw had-den we een klik. Ik vertrouw haar. Nu praten we over van alles en nog wat. We hebben het gewoon heel gezellig. Het is nu vijf maanden geleden dat Humanitas-vrijwilliger Anja voor het eerst de flat van Cynthia betrad. Anja: Cynthia had behoefte aan een volwassen persoon om mee te kletsen en dingen mee te ondernemen. Al vanaf de eerste keer zijn we met Tony naar buiten gegaan. In het begin liepen we een rondje of we gingen naar het speeltuintje in de buurt. Na een poosje begon Cynthia zelf activiteiten voor te stellen. Nu gaan we ook het dorp in. We struinen dan over de markt of eten ergens een broodje. Een paar weken geleden is Cynthia voor het eerst alleen met Tony naar buiten gegaan om te stoepkrijten. Ik kan me nog goed herinneren dat ze dat vertelde. Een echt wow-moment! In de etalage Humanitas zette het thema Eenzaamheid in 2013 in de etalage. Terecht. Als uit onderzoek van onder andere het RIVM blijkt dat 30% van de Nederlanders weleens eenzaam en ruim 8% zelfs erg eenzaam is (bij elkaar minstens 4,5 miljoen volwassenen ), valt niet te ontkennen dat we hier met een groot probleem te maken hebben. Humanitas heeft op verschillende manieren aandacht voor het thema gevraagd. Van Mens Tot Mens over eenzaamheid Van Mens Tot Mens van juni 2013 ging geheel over eenzaamheid. Het magazine is naar mensen gestuurd onder wie onze contacten in de politiek en onze partners in eenzaamheidbestrijding. Alle afdelingen hebben extra exemplaren van de VMTM ontvangen om te verspreiden onder lokale stakeholders en verwijzers. Het themanummer bevatte onder meer bijdragen van Marius Ernsting, Katja Schuurman en Hans van Ewijk, bijzonder hoogleraar Hogeschool Utrecht, en is positief ontvangen. Eenzaamheid on- en offline In december vond een Humanitas-conferentie plaats over eenzaamheidsinterventies onder de titel On/Off. Het centrale thema van de dag was hoe je eenzaamheid kunt bestrijden met een combinatie van online en offline hulpverlening. Volgens medeorganisator en programmaondersteuner Bart Schenke overheerste na afloop het gevoel dat Humanitas met deze gemengde vorm van hulpverlening aan de slag kan gaan. De conferentie in Zwolle werd bezocht door veel vrijwilligers en beroepskrachten van Humanitas; een derde van de meer dan tweehonderd aanwezigen kwam van buiten Humanitas. 18

19 Een vrijwilliger: Door de nieuwe online mogelijkheden betrek je ook meer jongeren bij het vrijwilligerswerk. Een andere bezoeker: Leuk om wakker geschud te worden in de toekomst. Wat is er nog meer mogelijk? Maar ik heb ook mijn twijfels. Dan krijg je eenzame mensen aan het chatten en vervolgens komen ze helemaal niet meer buiten. En verder Anja Machielse, filosoof en sociaal wetenschapper van de Universiteit voor Humanistiek en onderzoekster bij het Landelijk Expertisecentrum Sociale Interventie (LESI), verzorgde een gloedvolle toespraak op de nieuwjaarsreceptie van Humanitas. Daarnaast verrichte LESI een onderzoek naar programma s met een activerend karakter op het terrein van sociaal isolement. Zie ook hoofdstuk 3, onder het kopje Divers onderzoek. Directeur Eva Scholte schreef op de website een blog over de eenzaamheid van jonge moeders. Tenslotte deden vijf afdelingen actief mee aan de Week van de Eenzaamheid van 26 september t/m zaterdag 5 oktober Resultaten Eenzaamheid Eenzaamheid blijft verreweg het grootste terrein waarop Humanitas actief is. In totaal hebben bijna vrijwilligers het leven van ruim mensen helpen veraangenamen van deze vrijwilligers waren actief als maatje, de anderen zijn ingezet voor groepsactiviteiten. Het deelnemersaantal bleef stabiel ten opzichte van 2012, maar er vonden wel verschuivingen plaats binnen de 23 themaprogramma s. Sterkste stijgers waren bijvoorbeeld de intensieve maatjesactiviteiten van Tandem, de Ruilwinkel, de ondersteuning aan mantelzorgers en de vrijwillige thuishulp. Dalers zijn de maatschappelijke begeleiding aan nieuwkomers en het vriendschappelijk huisbezoek. Ook het aantal chatgesprekken nam met 500 af tot ongeveer gesprekken. Hier zijn een tijdelijke terugval in de capaciteit en de geringe landelijke media-aandacht voor chat debet aan. Daar gaan we in 2014 aan werken. 19

20 20

21 Uitbreiding Tandem Humanitas Tandem is in de loop van 2013 uitgebreid naar drie nieuwe afdelingen: Haaglanden, Eindhoven en Lansingerland. Met name de overheveling van taken naar gemeentes en de daaraan gekoppelde bezuiniging zorgde ervoor dat vrijwilligerswerk op gemeentelijk niveau in 2013 volop in de belangstelling stond. Tandem heeft ook gemerkt dat de problematiek van deelnemers niet alleen in volume maar ook in zwaarte toeneemt. Bug in E-maatjes De pilot E-maatjes is bedoeld om de kloof tussen volledig online contact (zoals in het chatproject Het Luisterend Oog) en offline maatjescontact in Tandem te dichten. In 2013 realiseerde de pilot een methodiekbeschrijving en een training voor de vrijwilligers. Als gevolg van een onverwachte bug in de software was het aantal koppelingen minder dan bij aanvang van de pilot was gehoopt. Helemaal Humanitas Prijs 2013 De Helemaal Humanitas Prijs 2013 is door de jury onder voorzitterschap van Evelien Tonkens toegekend aan het programma AKA-opleiding (Arbeidsmarkt Gekwalificeerd Assistent) van Humanitas Tandem Twente in samenwerking met het ROC Twente. De opleiding is bedoeld voor autochtone en allochtone vrouwen die niet aan de bak komen. Omdat hun diploma s niet worden erkend, of omdat ze een te grote taalachterstand hebben. Uit het juryrapport: Innovatief, activerend en wederkerig. AKA Tandem geeft op een ondernemende, zelfbewuste en waardevolle manier uitdrukking aan het belang dat Humanitas hecht aan opleiding en training van vrijwilligers. De AKA-opleiding helpt mensen een beroepskeuze te maken, biedt hen de kans om ervaringen op te doen binnen verschillende beroepsrichtingen, en geeft hen toegang tot verdere opleidingen. Nabila Maimoini, Humanitas-vrijwilliger en deelnemer aan de AKA-opleiding: We krijgen dit op een presenteerblaadje aangereikt. De opleiding is gratis. We krijgen een stageplaats en de onkosten worden ook nog eens vergoed. Wij komen ermee verder maar we kunnen er ook onze mensen mee helpen. Coalitie Erbij Humanitas werkt samen met onder andere De Zonnebloem, Resto van Harte, de MO-groep, het Nationaal Ouderenfonds, het Leger des Heils, en Sensoor in de Coalitie Erbij. Dit samenwerkingsverband startte in 2013 gesprekken met staatssecretaris Van Rijn voor meer landelijke aandacht voor de bestrijding van eenzaamheid. Een van de resultaten: een subsidie-uitbreiding per

22 Hoofdstuk 5 Thema Verlies Omgaan met rouw, echtscheiding of andere vormen van verlies Wat waren de resultaten van Verlies in 2013? Voor welke programma s is veel belangstelling, voor welke wat minder? En wat heeft Jetta Kleinsma met Verlies te maken? Onwetendheid, om me heen Helaas hoor ik nog regelmatig Van de mensen om me heen Waarom zoek je het op? Waarom ga je er nog heen? Je sluit het niet af, door de confrontatie aan te gaan Je blijft er in hangen Blijf je niet te lang stil staan? Je moet verder met je leven, Dat kan toch niet, Als je steeds opzoek gaat naar je verdriet? Helaas hoor ik dat nog regelmatig van de mensen om heen Ik neem het ze niet kwalijk Toch voel ik me soms zo alleen Daarom zijn er lotgenoten Die weten hoe het is Om dierbaren te verliezen Te moeten leven met gemis Het is de herkenning Het begrijpen van elkaar Steunen zonder woorden Vinden huilen niet raar Even de ruimte Voor elkaars gemis Lotgenoten begrijpen Dat het verdriet er altijd is Maar ik neem het anderen niet kwalijk Zij kunnen het niet weten Zij doen wat ze kunnen Dat mag ik niet vergeten Want ik ben blij dat ze me steunen Ik ben blij dat ze er zijn Maar af en toe met lotgenoten Is ook wel eens fijn. Fabiënne, 18 jaar 22

23 Resultaten Verlies Mensen die iets of iemand hebben verloren door een moeilijke tijd helpen en weer vertrouwen laten krijgen: dat staat centraal in het werk van de Verlies-vrijwilligers. Zowel het aantal vrijwilligers als het aantal deelnemers in dit thema steeg in 2013 ten opzichte van 2012 (2.025 deelnemers, dit zijn er 97 meer dan vorig jaar; 752 vrijwilligers betekent een stijging van 69). Die toename zit in het programma Steun bij Rouw waar maatjes volwassenen perspectief bieden. Bij de lotgenotengroepen zien we juist een terugloop. Dat is al jaren een trend. We constateren dat er op het terrein van rouw een zo groot (commercieel) aanbod is dat het voor Humanitas lastig is zich te profileren. 23

24 Jongeren in Rouw Tegen de hiervoor geconstateerde trend in, is Jongeren in Rouw Almere in 2013 stabiel gebleven. Met lotgenotengroepen, gastlessen en ontmoetingsdagen wisten de vrijwilligers in Almere opnieuw bijna 200 kinderen en jongeren te bereiken. Waardering voor Jongeren in Rouw bleek ook uit het bezoek dat staatssecretaris Jetta Klijnsma op 4 november 2013 aan Humanitas Almere aflegde. Praten over verlies Het chatproject Pratenoververlies.nl dat in samenwerking met uitvaartorganisatie Yarden wordt georganiseerd, is in 2013 door betrokken partijen geëvalueerd. Beide organisaties spraken de intentie uit de samenwerking in 2014 te continueren. In 2013 zijn er 349 chatgesprekken gehouden, gemiddeld 29 per maand. De gemiddelde tijdsduur was ongeveer 33 minuten. De meeste gesprekken werden gevoerd met deelnemers in de leeftijdscategorie van 15 tot en met 20 jaar. Jongeren zijn nu eenmaal gewend alles via internet te regelen. 24

25 Hoofdstuk 6 - Thema Opvoeden Over ouderschap Hoe ervaren de vrijwilligers van Opvoeden de steeds zwaardere problematiek? Wat waren de resultaten van dit thema? Welke nieuwe activiteiten zijn er in 2013 geïnitieerd? En waarom neemt Humanitas Home-Start over? Abigail maakt een doorstart Het ging al een tijdje niet goed op school met Abigail. Ze heeft ADHD waardoor ze zich moeilijk kan concentreren. Bovendien heeft ze moeite met schrijven en rekenen. Moeder Renata (38 jaar) maakte zich grote zorgen. Ze komt in contact met doorstart. De coördinator koppelt Renata aan vrijwilligster Trudy Spierings (57 jaar). Trudy: De eerste paar weken na de kennismaking met Renata heb ik vooral veel geluisterd. Oordelen deed en doe ik niet. Gaandeweg probeer ik wel meer advies en richting te geven. Maar het is aan Renata om te bepalen wat ze ermee doet. Ik heb een enorm respect voor hoe zij de moed heeft gehad om de confrontatie met haar problemen aan te gaan. Renata beseft goed dat ze aan de slag moet om de situatie voor het hele gezin te veranderen. Mijn begeleiding is natuurlijk tijdelijk. Maar er zit zo veel veerkracht en creativiteit in haar, dat ik er echt alle vertrouwen in heb dat ze het straks weer helemaal zelf kan. Renata: Trudy is echt geweldig. Gewoon een normaal mens bij wie we ons verhaal kwijt kunnen. Abigail net zo goed als ik. Sinds we zijn begonnen met doorstart zie ik overal verbetering. Abigail zit inmiddels op een andere school. Nu is ze wel gelukkig. En zelf ben ik me meer bewust van mijn eigen valkuilen en heb ik meer zelfvertrouwen gekregen. Conferentie over zware zorg De coördinatoren en vrijwilligers van de Opvoeden-programma s merken dat er steeds meer van ze verwacht wordt. Ze krijgen met zwaardere problematiek te maken en vragen zich af hoe ze hiermee om moeten gaan. Om er meer over te weten te komen, organiseerden we op 18 maart onder leiding van Adri van Montfoort, raadsheer en deskundige jeugdzorg, een conferentie over de toen nog zo genoemde programmalijn Elk kind telt. De aanwezige bestuursleden en beroepskrachten van de vereniging en de Humanitas-stichtingen concludeerden dat de vrijwilligers van Humanitas wel degelijk iets aan de professionele zware zorg kunnen toevoegen. We zouden dan wel ons aanbod beter moeten profileren en onze inkomsten moeten verbreden. Extern advies Het in maatschappelijke vraagstukken gespecialiseerde Bureau B&A heeft een advies uitgebracht aan Humanitas over de ontwikkelingen op het gebied van jeugdzorg en de vraag welke rol wij daarin kunnen spelen. Er is vooral gekeken naar de samenhang van activiteiten binnen onze vereniging en de samenhang met het aanbod van andere organisaties. 25

26 Veilig thuis en Jeugdsupport De conferentie over zware zorg en het advies van Bureau B&A wezen op een mogelijk prominentere rol van vrijwilligers in de jeugdzorg, ook bij zwaardere problematiek. Maar: wel onder goede voorwaarden en met adequate begeleiding. Dit leidde tot een plan voor de ontwikkeling van twee nieuwe programma s dat we in 2013 indienden voor de 13 e trekking van de Nationale Postcode Loterij. 1 Veilig thuis. In dit programma worden vrijwilligers ingezet in gezinnen met zware problemen, waar ook al professionele jeugdzorg actief is. Doel: het voorkomen van onder toezichtstellingen en uithuisplaatsingen. 2 In Jeugdsupport gaan vrijwilligers jongeren ondersteunen die in gesloten instellingen zitten of begeleid zelfstandig wonen, dan wel jeugdzorg hebben verlaten en geen netwerk hebben. Doel: meebouwen aan hun toekomst op het gebied van wonen, leren, werken, sociale contacten. We melden alvast dat het plan begin 2014 door de NPL is gehonoreerd. Van Mens Tot Mens over opvoeden In het decembernummer van Van Mens Tot Mens hebben we het thema Opvoeden van alle kanten kunnen belichten. De themamanager was gastredacteur. Interessante externe deskundigen als professor Jo Hermanns (expert opvoeden), Justine Pardoen (opvoedwebsite), Marc Dullaert (kinderombudsman) en Adri van Montfoort werden geïnterviewd. Natuurlijk kwam ook de praktijk van Humanitas aan bod: er was een dubbelportret van een vrijwilliger en ouder van het programma doorstart, en een fotoshoot van fotograaf des vaderlands Ilvy Njiokiktjien met een jonge moeder en een vrijwilliger van Jonge Moeders Tandem. Resultaten Opvoeden In 2013 hielpen onze vrijwilligers ruim ouders door intensieve ondersteuning weer op weg om zelf hun vragen en problemen rond de opvoeding de baas te kunnen. Dat waren er 300 meer dan in 2012, een stijging van bijna 15%. De groei doet zich vooral voor bij het programma doorstart voor dat zich richt op de ondersteuning van ouders met kinderen boven de 6 jaar. Met dit relatief nieuwe programma springt Humanitas in op een toenemende behoefte. Problemen Home-Start landelijk Medio 2013 bleek de landelijke stichting Home-Start in financieel zwaar weer te verkeren door het wegvallen van een aantal langdurige financiële bijdragen van fondsen. De Sesam-Academie voerde een quick scan uit naar de haalbaarheid van mogelijke scenario s hoe het werk voort te zetten. Dit bracht het bestuur van de stichting tot de conclusie dat een overname door Humanitas - de grootste 26

27 uitvoerder van Home-Start daarvoor de beste kansen bood. In goed overleg met alle betrokken organisaties en na zorgvuldige bestudering van de materiële situatie, besloot Humanitas de werkzaamheden van de stichting en enkele medewerkers over te nemen. Dat is inmiddels gebeurd (1 maart 2014). Ontwikkelingen doorstart Kwaliteitsverhoging van doorstart stond in 2013 centraal. Daartoe organiseerden we vier (succesvolle) coördinatorenbijeenkomsten, ontwikkelden we een e-training voor coördinatoren die door hen allen ook is gevolgd en hebben we de training voor vrijwilligers herzien. Daarnaast maakten we een doorstart Kennismakingsspel voor vrijwilligers en kinderen, en ontwikkelden we doorstartbanners. Ook dienden we samen met Verwey Jonker een aanvraag bij ZonMw in voor een wetenschappelijk effectonderzoek van doorstart: het plan sneuvelde na de tweede voorronde. Het onderzoek naar doorstart in Almere is wel doorgegaan (zie hoofdstuk 3). Tenslotte is er één nieuw doorstart-project gestart, in Leeuwarden. Doorstart heeft voor mij deelnemer - betekend dat ik meer spontaan, meer sterker ben geworden. Dat ik zelf naar oplossingen moet zoeken en nee kan zeggen. dat mijn dochter rustiger is geworden en ik haar beter begrijp en de interactie tussen haar en mij nu goed is. Karel, vrijwilliger bij doorstart Als beginnend vrijwilliger heb ik nu niet alleen de indruk maar weet ik ook zéker dat ik welkom ben. Dat geeft mij, voor het toekomstig werk, een goed gevoel. Paula, vrijwilliger, beschrijft twee zusjes van vier en zeven jaar: Joepie, we mogen een kwartier voor de flat spelen! Wil je mij duwen op de schommel? Fijn, dat gaat lekker hoog. We lopen achter elkaar aan. Ik stop opeens en we botsen tegen elkaar op. Wat een lol en een gegiechel! Humanitas Begeleide Omgangs Regeling Bij Humanitas Begeleide OmgangsRegeling (BOR) helpen vrijwilligers gescheiden ouders om afspraken over zorg en opvoeding vast te leggen. Het slagingspercentage is hoog: in ongeveer 70 % van de gevallen lukt het de ouders na een periode van begeleiding om zelf tot een regeling te komen. BOR is in 2013 redelijk stabiel gebleven. In district Noord nam het aantal koppelingen af door een nieuw aanbod van Jeugdzorg (Omgangshuis), terwijl er nieuwe BOR-projecten zijn opgezet in de Achterhoek en Limburg. Ook bij BOR hebben we gewerkt aan kwaliteitsverbetering: we organiseerden vier inspirerende heidagen voor coördinatoren met externe inbreng van deskundigen en intervisie. Daarnaast hebben we een e-learningmodule voor coördinatoren ontwikkeld. Interessant is ook een in Twente uitgevoerd kwalitatief onderzoek naar de motivatie van maatschappelijk werkers om al dan niet door te verwijzen naar BOR Humanitas : dit gebeurt over het algemeen op basis van rationele argumenten maar de bekendheid van vrijwilligers en coördinatoren speelt ook een belangrijke rol. Een door BOR begeleide vader die zijn baby na een half jaar voor het eerst ziet: "Ik ben van een donkere wolk op een roze wolk terechtgekomen!" Een vrijwilliger van BOR: "Wat is dit mooi werk! t Is niet makkelijk maar als het uiteindelijk goed gaat, is het prachtig om mee te maken." 27

28 Hoofdstuk 7 - Thema Opgroeien Een fijne jeugd hebben Welke maatjesprojecten zijn er eigenlijk voor jongeren? Wat dóét een project met ze? En hoe deed het thema Opgroeien het in 2013 voor Humanitas? Achttienjarige piraat Sinds een half jaar is Humanitas-vrijwilliger Michel gekoppeld aan een jongen van 18. Gestopt met school, zonder werk en met een sociale fobie, had deze wanhopig contact gezocht met Humanitas. Maatje Michel:: Het gaat nu zo goed met hem! Hij heeft weer een baantje gevonden (twee eigenlijk, in een warenhuis en in een pretpark), heeft weer een dag-ritme en zoekt actief contact met vrienden. Michel vervolgt: Laatst hadden we het jaarlijkse uitje met de vrijwilligers. Deze keer waren er ook de kinderen en jongeren bij. We kregen een workshop grimeren en theaterverkleden. Niet iets voor een achttienjarige zou je zeggen, meer iets voor alleen de kleintjes. Maar hij ging mooi mee. Wilde ook wel foto's maken. Dat deed hij, vol overgave, totdat iedereen ver-kleed was. Uiteindelijk trok hij zelf ook een piratenpakje aan. Geweldig, die gulle lach op zijn gezicht. Resultaten opgroeien Opgroeien is het enige Humanitas-thema dat in 2013 een duidelijke daling van het aantal deelnemers kende. Toch konden nog kinderen en jongeren rekenen op een steuntje in de rug van zo n vrijwilligers. De daling is voor het grootste deel te wijten aan het wegvallen van de voorlichtingsactiviteit Gevaarlijke Liefde waarvoor de subsidie is ingetrokken. Het jaar hiervoor bereikten we daarmee nog ruim scholieren. Het vrijwilligersaantal groeide echter naar meer dan door de groei van onze mentor- en jongerenmaatjesactiviteiten. Twee kleine programma s zijn dit jaar gestopt: de maatschappelijke stages en de logeeractiviteiten voor autistische jongeren. 28

29 Maatjes voor jongeren Humanitas heeft maatjesprogramma s voor veel jonge doelgroepen: jonge moeders, nieuwkomers, eenzame jongeren, jonge mantelzorgers en jongeren die problemen hebben op school. Bij het laatste, Mentormaatjes, voorkomen vrijwilligers in voornamelijk Noord-Brabant dat jongeren uitvallen. Sinds 2013 gebeurt dit ook in de Betuwe. Verder zijn we in het verslagjaar in Noord-Brabant gestart met een hybride model van ondersteuning: vrijwillige coördinatoren nemen hier de rol over van beroepskrachten. In Twente zijn alle match- en maatjesprojecten samengevoegd onder een nieuwe naam: Match Twente biedt jongeren tijdelijk een steuntje in de rug, of ze nu studie- of werkproblemen hebben of moeite hebben met het leggen van sociale contacten. Een jonge moeder: Sinds ik mijn maatje heb, ben ik zelfstandiger geworden. Ik ben meer aan het ondernemen en elke week kijk ik wat ik nog meer kan ondernemen en wat bij me past. Ik zorg ervoor dat ik wat te doen heb en ga niet dom op mijn maatje wachten. Een andere jonge moeder: Ik kan bij mijn maatje terecht met alles. Ze steunt me ook en zegt altijd: je kan het, komt op! Dit zorgt ervoor dat ik me ook beter voel. Daarnaast heeft ze er eigenlijk voor gezorgd dat mijn interesse voor sport weer opbloeide. Kindervakanties Behalve in district Oost (maar dat wordt komend jaar goedgemaakt) organiseerde Humanitas ook in 2013 weer overal in het land vakantieweken. Bedoeld voor kinderen van alle leeftijden, die om financiele, sociale of medische redenen zelf niet op vakantie kunnen. Door het updaten van een pedagogisch beleid hebben we ook de kwaliteit van de kampen verbeterd. Face2face in Twente Hierover zeggen jongeren: Ik heb zelf om een coach gevraagd. Hij helpt me mijn gedrag te veranderen. Ik werd altijd snel boos, nu tel ik eerst tot tien. Wat ik mis, als ik verder moet zonder coach? De gezelligheid. En: We spreken elke week af bij de streetdance. Mijn coach heeft gezorgd dat ik lid kon worden. We kunnen echt overal over praten. Het is leuk en gezellig. We zijn ook nog naar de film geweest, die mocht ik uitzoeken. Afgelopen zomer heb ik in haar sportauto gezeten. En: Mijn coach helpt mij met het plannen van het huiswerk. Het gaat steeds beter. Ik moest eerst terug naar het vmbo, maar kan nu op de havo blijven. Dat moet ook, want ik wil architect worden. 29

30 Hoofdstuk 8 - Thema Thuisadministratie Organisatie van financiële en administratieve zaken Groeide Thuisadministratie in 2013 door? En kende het thema naast de te verwachten successen ook teleurstellingen? Niet meer naar de schuldhulpverlening Vrijwilligster Battien helpt mensen bij het ordenen van hun administratie zodat ze terecht kunnen bij de schuldhulpverlening. Battien: Het mooiste wat ik heb meegemaakt tijdens het vrijwilligerswerk, is dat een alleenstaande moeder niet eens meer naar de schuldhulpverlening hoefde. Doordat ze een baan vond en we samen alle maandelijkse kosten naliepen en bijvoorbeeld abonnementen en dubbele verzekeringen opzegden, kon ze schuldenvrij de toekomst in. Ook Hans is vrijwilliger bij Thuisadministratie: Een van mijn klanten is Dennis. Hij maakt een moeilijke periode door, want hij is gescheiden en zijn baan kwijtgeraakt. Bij hem in huis wonen een zoon en een dochter met haar baby. Door deze omstandigheden kwam Dennis niet meer met zijn geld uit en maakte hij schulden. Gelukkig trok hij in een vrij vroeg stadium aan de bel bij Humanitas Thuisadministratie. Zo konden we samen stappen zetten voordat er deurwaarders kwamen. Ook hier multiproblematiek Bij Thuisadministratie helpt een vrijwilliger een deelnemer bij het overzichtelijk maken en op orde houden van de (financiële) administratie. Een belangrijk doel daarbij is het voorkomen dat de deelnemer (dieper) in de schulden raakt. Ook in 2013 bleken weer veel deelnemers een brede problematiek te hebben: ze ervaren naast financiële vaak ook psychosociale, verslavings- en gezinsproblemen. Vrijwel alle deelnemers hebben door die multiproblematiek een beperkt zelfrespect. Het leren van administratieve vaardigheden helpt om dat weer te vergroten. Dit opent de weg naar het overkoepelende doel: vergroten van zelfredzaamheid en meedoen in de maatschappij. Het wordt wel steeds belangrijker dat Humanitas grenzen stelt en bewaakt aan wat de organisatie aankan en de vrijwilligers kunnen betekenen: van schuldhulpverlening en schuldsanering blijven we af. Een deelnemer: Bij de gemeente moest ik mijn hele hebben en houden, waar ik me juist voor schaam, bloot leggen. Bij de vrijwilliger van Humanitas werd eerst het vertrouwen opgebouwd en durfde ik daardoor mijn gegevens te laten zien. Ik zat niet tegenover een instantie, maar tegenover een vriendelijke man die ook over andere zaken praat. In gesprek met gemeenten Thuisadministratie van Humanitas werkt. De kracht van de aanpak ligt in de combinatie van een degelijke financiële kennis van zaken, een goede kennis van de sociale kaart en normaal menselijk contact. Gemeenten zoeken in toenemende mate de samenwerking met maatschappelijke organisaties die actief zijn op schuldhulpverlening en administratieondersteuning, zoals Humanitas. Onze Thuisadministratie wordt niet alleen (deels) gefinancierd door de gemeenten; steeds vaker zijn wij ook hun gesprekpartner voor het toekomstige beleid over schuldhulpverlening en armoedebestrijding. Resultaten Thuisadministratie De groei is doorgezet. Dat is ook niet verwonderlijk gezien het toenemend aantal mensen met financiele en/of administratieve problemen en de toenemende armoede in Nederland. Het aantal uit de cha- 30

31 os geholpen deelnemers van Thuisadministratie steeg van in 2012 naar in 2013; het aantal vrijwilligers dat daarvoor verantwoordelijk was, ging van naar uitdemin.nl stopt Behalve met successen werd het thema Thuisadministratie in 2013 ook met een teleurstelling geconfronteerd: het landelijke chatproject uitdemin.nl, voor jongeren die problemen hebben met geld, is vanwege tegenvallende belangstelling gestopt. Jongeren bleken eenvoudig geen behoefte te hebben aan een chat over hun financiële zorgen of vonden de drempel nog steeds te hoog. Wij beraden ons nu onder andere in het project Op weg naar Financiële Zelfredzaamheid op andere methodes om jongeren bewuster te maken van de gevolgen van schulden maken. Overleg met staatssecretaris Klijnsma over armoede In 2013 sprak Humanitas verschillende keren met staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de toename van de armoede in Nederland en het toenemend beroep van mensen op Thuisadministratie. Dit leidde er onder meer toe dat het ministerie van SZW eind 2013 ruim extra aan Humanitas beschikbaar stelde voor dit thema. Dit bedrag wordt in 2014 besteed aan vier conferenties over thuisadministratie voor honderden vrijwilligers. 31

32 Hoofdstuk 9 - Thema Detentie Leven tijdens en na gevangenschap Wat en hoeveel deden we in 2013 voor (ex-)gedetineerden? Waar zat groei in, waar stuitten onze vrijwilligers en hun deelnemers op problemen? En wat voor problemen? De coaching van Timo Timo heeft in Duitsland vastgezeten voor drugssmokkel. Hij was een half jaar vrij en had moeite zijn leven weer op te pakken. Er bleek nogal wat aan de hand: een voorwaardelijke celstraf, schulden, geen zorgverzekering, geen woning en inkomsten. Timo had bij de Dienst Werk & Inkomen al een postadres en de aanvraag voor een uitkering liep. Deze uitkering wilde hij eigenlijk niet; die accepteerde hij alleen maar om de tijd tot vast werk te overbruggen. Want dat is wat Timo wil: werken. Hij kwam in contact met het programma Een Nieuwe Start van de Humanitas-afdeling Amsterdam. Hij kreeg een coach toegewezen. Tijdens de coa-ching zijn alle te nemen stappen om aan werk te komen, overzichtelijk gemaakt. Ook spraken Timo en zijn coach telkens af wie wat de komende week zou doen. Dan zocht de coach bijvoorbeeld bij Woningnet de regels rondom het behoud van woonduur uit en betaalde Timo zijn inschrijving bij Woningnet na ontvangst van een voorschot op zijn uitkering. Samen hebben Timo en zijn coach tijdens hun bijeenkomsten veel bereikt. Al Timo s schulden zijn in kaart gebracht en er is een traject gestart bij CentraM, een instelling voor maatschappelijke dienstverlening in Amsterdam. Timo heeft inmiddels een parttime baan gevonden. En hij heeft weer zelfvertrouwen en geloof in zijn toekomst. Breed pakket ondersteuning Ondersteuning van gedetineerden tijdens of na hun verblijf in de gevangenis, van gedetineerde vaders dan wel moeders, van achterblijvende kinderen: Humanitas is in het thema Detentie heel divers actief en zowel individueel als groepsgewijs. De belangrijkste doelstellingen van het werk van onze goed getrainde vrijwilligers zijn: bijdragen aan een humaan detentieklimaat, doorbreken van sociaal isolement, zingeving, contact houden met de kinderen, opvoedingsondersteuning en voorbereiding op de vrijlating. Mehrdad P.: Toen ik vast zat, had ik één kopzorg: wanneer kom ik weer vrij. Nu ben ik vrij en heb ik ineens heel veel kopzorgen. Ex-gedetineerde gastspreker Exodus Ontmoetingsdag: Mijn vader is als dubbeltje geboren. Ik ben zelf een stuiver, maar wil een kwartje worden. Anonieme cliënt Spreekuur Ex-gedetineerden: Het duurde een jaar voordat ik de stap durfde te zetten om me hier bij Humanitas aan te melden, ik schaam me zo! Resultaten Detentie In 2013 hebben de vrijwilligers van het thema Detentie meer (ex-)gedetineerden ondersteuning als maatje geboden dan in 2012: versus Het aantal betrokken vrijwilligers is echter gedaald van 585 naar 512. Dat komt doordat men in sommige penitentiaire inrichtingen meer groepsgewijs is gaan werken. Opvallend is de groei van het programma Een Nieuwe Start. Dit sluit aan bij de trend dat (ex-)gedetineerden steeds meer zelf verantwoordelijk worden gehouden voor een goede terugkeer in de samenleving. Met dit programma probeert Humanitas hen hierbij te ondersteunen. 32

33 Succesvol Gezin in Balans De vrijwilligers van Gezin in Balans bieden opvoedings- en gezinsondersteuning aan (ex-) gedetineerde moeders én - sinds vaders om een goede terugkeer binnen het gezin en in de samenleving te bevorderen. Dat voorkomt recidive van de ouder en maatschappelijke uitval van de betrokken kinderen. Met een bereik van 386 ouders en 729 minderjarige kinderen in 2013 voorziet Gezin in Balans overduidelijk in een behoefte van zowel de deelnemers als de maatschappij. In hoofdstuk drie refereerden we ook al aan een onderzoek naar het maatschappelijk rendement van het programma: iedere geïnvesteerde euro levert uiteindelijk 1,82 op. Een ex-gedetineerde moeder: Toen ik na mijn detentie thuiskwam bij mijn kinderen, wist ik niet waar ik moest beginnen. Mijn moedermaatje van Gezin in Balans heeft mij echt geholpen met al mijn vragen. 33

34 Andere opzet Wie let er op de Kleintjes Met behulp van een aantal vermogensfondsen startte Humanitas in 2012 Wie let er op de Kleintjes. Door een laagdrempelige ondersteuning van de achterblijvende kinderen van gedetineerde moeders proberen we zwaardere (jeugd)hulpverlening te voorkomen. Het wantrouwen tegen het programma bleek echter groter dan verwacht. Niet alleen bij de deelnemers maar ook bij de professionele partners van de kinderen. Ook past het aanbod van een halfjaartraject niet altijd bij de vraag: vrouwen zitten vaak korter vast. Daarnaast wordt het programma sterk beïnvloed door de ontwikkelingen bij de overheid. Vrouwengevangenissen zijn gesloten of verplaatst, en door de transities in de jeugdzorg zijn gemeenten en instellingen nog erg op zoek naar hun nieuwe rol en prioriteiten Het aanpakken van een nieuwe doelgroep of nieuw probleem heeft dan meestal geen prioriteit. In goed overleg met de fondsen hebben we besloten de focus van het onderzoeksdeel van het programma te verleggen van het ontwikkelen van een nieuwe methodiek naar het veelvuldig communiceren over en opkomen voor de achterblijvende kinderen. Penitentiair inrichtingswerk Nieuw in 2013 was het spreekuur in JJI Amsterbaken voor jongens van 12 tot 18 jaar: wat te regelen na detentie? De bezoekgroep in de JJI de Hartelborgt is echter gestopt. Het vrijwilligerswerk binnen deze PI kon maar niet van de grond komen. De intenties waren goed, maar de vrijwilligers kregen geen plek binnen de organisatie en de activiteiten. Maatjesprojecten in beeld Een goed voorbeeld van onze maatjesprojecten is ons vrijwilligerswerk voor buitenlandse gedetineerden. Ikbal B.: Problemen zijn niet in een week of maand ontstaan. Ik verwacht ook niet dat ik ze in een week of maand opgelost heb. Problemen met regels Ook in 2013 kregen weer veel ex-gedetineerden geen werk omdat ze geen Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) konden overleggen. Zo is Ron, een goed gekwalificeerde cv-monteur, al drie keer aangenomen door een installatiebedrijf. Ze zijn ook tevreden over zijn werk. Maar op het moment dat hij zijn VOG-afwijzing overlegt aan de nieuwe werkgever krijgt hij telkens weer te horen dat ze hem daardoor niet in dienst kunnen houden. En Navy (28 jaar) ontvangt al enige tijd een daklozenuitkering van de Dienst Werk & Inkomen. Hij is gedurende zijn coaching door Humanitas afgekickt, heeft zijn boetes betaald en regelingen afgesproken voor zijn schulden. Nu wil hij graag de eenjarige opleiding Ervaringsdeskundige doen en deze ook zelf betalen. Maar vanwege zijn uitkering geeft de Dienst Werk & Inkomen hier geen toestemming voor. Ondanks deze problemen blijven onze gedreven vrijwilligers zich inzetten om (ex-)gedetineerden verder op weg te helpen. Landelijk detentie-overleg In 2013 overlegden de directeuren van de vier vrijwilligersorganisaties die in het gevangeniswezen actief zijn (Exodus, Gevangenzorg Nederland, Bonjo en Humanitas) met het Oranje Fonds en het ministerie van Veiligheid & Justitie over de noodzaak tot uitbreiding van het aantal vrijwilligers en de daarvoor benodigde extra financiering. Het resultaat daarvan is het Kader voor Groei en Ontwikkeling. Het Oranje Fonds zegde al in 2013 toe gedurende vier jaar jaarlijks ter beschikking te stellen aan projecten op het gebied van vrijwillige inzet in en rondom detentie. Begin 2014 besloot de Tweede Kamer tot een flinke subsidie-uitbreiding. 34

35 Hoofdstuk 10 - Middelen Hoe verhielden de verschillende soorten inkomsten van Humanitas zich in 2013 tot elkaar. Is het contract met de Nationale Postcode Loterij verlengd? Wat bereikten we met fondsenwerving en het inzetten op nalatenschappen? En wat was ons financieel resultaat in 2013? Middelenbeleid De Vereniging Humanitas was voor de uitvoering van haar werkzaamheden jarenlang vooral aangewezen op rijks-, provinciale en gemeentelijke subsidies. Daarnaast kunnen we sinds jaar en dag rekenen op de bijdragen van de Nationale Postcode Loterij. Met het terugvallen van de subsidies van Rijk en Provincies zijn we nadrukkelijk in gaan zetten op diversificatie. Steeds meer en zeker in 2013 zijn we op zoek naar inkomsten uit andere bronnen, met name met partners in het bedrijfsleven. Zo zijn we een samenwerkingsverband aangegaan met Yarden en is er een partnership met de Rabo Foundation in de maak. We worden ook steeds meer een fondsenwervende organisatie die aanklopt bij leden en donateurs. En we benaderen grote vermogensfondsen voor duurzame steun. Doelstelling 6 We hebben de doelstelling Groei en diversiteit financiën uit het Humanitas Strategieplan voor 2013 onder meer vertaald in: Eind 2013 hebben we twee contacten met partners uit het bedrijfsleven. Verder zijn onze inkomsten uit giften en donaties verhoogd van in 2012 naar in Deze doelstelling is voor wat het eerste deel (partnerschappen) betreft behaald. Gemeentelijke subsidies Waar de subsidies van Rijk en Provincies afnamen zoals was voorzien, namen de gemeentelijk subsidies in 2013 toe met bijna 1 miljoen ten opzichte van Dit is een grote verdienste van onze afdelingen. Een compliment aan alle afdelingsbestuurders die zich hiervoor hebben ingezet, is dan ook zeker op zijn plaats. Wel duurt het tegenwoordig langer voordat gemeenten een definitieve beschikking afgeven. Zij houden bovendien meer slagen om de arm vanwege de nog steeds onduidelijke financiële aspecten van de decentralisaties en mijden daardoor langlopende verplichtingen. 35

36 Nog vijf jaar Nationale Postcode Loterij Mede door de flinke bezuinigingen van het kabinet neemt het belang van particuliere fondsen zoals de Nationale Postcode Loterij (NPL) toe. We zijn dan ook erg blij dat het contract met de NPL vanaf 2013 met een periode van 5 jaar is verlengd. De daarin opgenomen reductie van 10% is gecompenseerd door een verhoging van onze basisbijdrage met eenzelfde percentage. Daardoor blijft Humanitas per saldo hetzelfde jaarbedrag ontvangen. We waren overigens al vooruitgelopen op de aangekondigde korting en hebben maatregelen getroffen ter verhoging van de efficiency. Daardoor is ook ruimte ontstaan voor een stimuleringsfonds voor afdelingen voor nieuwe activiteiten en de kosten van opleiding van vrijwilligers. Tenslotte is de verklaring voor de lagere inkomsten uit loterijen in 2013 dat we in 2012 eenmalig van de NPL ontvingen. De Nationale Postcode Loterij Mede door de flinke bezuinigingen van het kabinet neemt het belang van fondsen als de Nationale Postcode Loterij (NPL) en de Vriendenloterij toe. De goededoelenloterijen zijn een bewezen en succesvol middel tot fondsenwerving. De bijdrage van de loterij en haar deelnemers is uniek, want deze is niet alleen meerjarig, maar goede doelen bepalen ook zelf de besteding ervan, op basis van hun expertise. Inmiddels wordt er jaarlijks door de Goede Doelen Loterijen (NPL, BankGiro Loterij en VriendenLoterij) ruim 400 miljoen euro geworven voor het goede doel, dat is meer dan Є 1 miljoen per dag. De Goede Doelen Loterijen zijn hiermee de grootste fondsenwerver van Nederland: 25% van alle private giften in Nederland komt van de deelnemers van de Goede Doelen Loterijen. Maandelijks spelen 3,5 miljoen huishoudens in Nederland met deze loterijen mee, met de helft van hun lot dragen ze bij aan een betere wereld. De drie loterijen hebben als missie het steunen van goede doelen die werken aan: een rechtvaardige en groene wereld: NPL cultuur en behoud cultureel erfgoed: BankGiro Loterij verbetering van welzijn en gezondheid in Nederland: VriendenLoterij Het huidige kabinet heeft aangegeven het kansspelbeleid te willen moderniseren. Wij hopen dat de voorgestelde wijzigingen in het kansspelbeleid de NPL voldoende ruimte geeft om de succesvolle fondswerving op dit niveau voort te zetten. Zonder de NPL en haar deelnemers zouden wij immers een groot deel van onze initiatieven niet kunnen realiseren. Extra trekking Nationale Postcode Loterij Het programma dat we hadden ingediend voor de 13 e trekking 2013 van de NPL (Op weg naar financiële zelfredzaamheid) is helaas niet gehonoreerd. Het beoogde de kwantitatieve uitbreiding en de kwalitatieve verbetering en innovatie van de huidige Thuisadministratie-activiteiten. Na deze afwijzing is het plan in samenwerking met het Nibud en de Rabo Foundation bijgesteld en ontvingen we een forse toezegging van van de Rabo Foundation voor de periode Onze inzending voor de extra trekking het jaar daarna voor de ontwikkeling van de programma s Veilig thuis en Jeugdsupport heeft inmiddels wel de steun van de NPL gekregen: de bijdrage van ruim 2 miljoen zal in 2014 in de jaarcijfers zichtbaar worden. Overige fondsen Het Oranje Fonds heeft de komende vier jaar een half miljoen euro per jaar extra ter beschikking gesteld voor de ondersteuning van gedetineerden, te verdelen over de vier grote organisaties die actief zijn in het gevangeniswezen. Een daarvan is Humanitas. Van de drie cases die we in 2013 ontwikkeld hebben - Innovatie Deskundigheidsbevordering, Humanitas BOR en Doorstart - is de eerste gehonoreerd, onder meer door het Skanfonds. De andere twee zijn opgeleverd en beschikbaar gesteld aan de afdelingen. 36

37 Leden en donateurs Negatieve berichten over Alpe d HuZes en de stichting Humanitas DMH hebben het vertrouwen in goede doelen in het algemeen geen goed gedaan. De voornaamste reden van het gedaalde aantal betalende leden van Humanitas in 2013 met 711 tot blijft echter het natuurlijke verloop. Het aantal leden-vrijwilligers is toegenomen tot Voor het eerst stuurden we ook een direct mailing naar prospects. Dit leverde 857 nieuwe donateurs op 143 minder dan de beoogde Het door ons ingeschakelde wervingsbureau gaat de ontbrekende donateurs voor de zomer van 2014 werven onder opgezegde donateurs en leden van Humanitas zelf. Tenslotte werden op ons verzoek bijna mensen uit onze eigen achterban lid van omroep Human; een mooie respons van 5% op een oplage van Van de 12,50 contributie gaat 10 naar samenwerkingsprojecten van Human met Humanitas. Doelstelling 4: Het huidige aantal leden van Humanitas is Eind 2013 is dit aantal gestabiliseerd. In 2013 maken in ieder geval alle ongeveer 600 coördinatoren (vrijwillig en betaald) naar tevredenheid gebruik van Humanitas Intranet. Daarnaast maken nog eens vrijwilligers (bestuurders en uitvoerend vrijwilligers) naar tevredenheid gebruik van Humanitas Intranet. Dit wordt aan het eind van het jaar gemeten middels een korte evaluatie. Het totaal aantal leden is gestegen tot ( ). Daarmee is de eerste doelstelling ruimschoots gehaald. Het Intranet is later dan verwacht online gegaan (in september 2013). Vandaar dat er in 2013 nog geen meting is verricht naar het gebruik ervan. Dit is voorzien voor Ondersteuning aan de afdelingen Humanitas heeft in 2013 een coördinator fondsenwerving in dienst genomen. Deze helpt de afdelingen bij het werven van leden en donateurs en het verkrijgen van financiering voor lokale activiteiten die beantwoorden aan de vraag vanuit de gemeenschap. De eerste resultaten van haar werk zijn eind 2013 al behaald: zij bundelde 19 door de afdelingen ontwikkelde vragen op het gebied van armoede en diende deze in bij het Oranje Fonds: maar liefst 12 ervan zijn gehonoreerd voor een bedrag van bijna Behalve persoonlijke ondersteuning gaat de coördinator de afdelingen ook trainingen in fondsenwerving aanbieden. Ontwikkelingen nalatenschappen Ook binnen Humanitas is toenemende aandacht voor inkomsten uit nalatenschappen. Zo kwam het onderwerp in juni en december 2013 aan bod in Van Mens Tot Mens. Hoewel het aantal reacties niet direct spectaculair is (er kwamen zo n 25 verzoeken om informatie binnen en twee mensen deden concrete toezeggingen) merken we dat er geleidelijk aan wel meer belangstelling ontstaat over nalaten aan het goede doel. Hoeveel mensen ons daadwerkelijk in hun testament hebben opgenomen in het verslagjaar is niet bekend: niet iedereen geeft dat door. Humanitas kan - onder bepaalde voorwaarden - als executeur optreden bij het afwikkelen van nalatenschappen. We hebben hiervoor afspraken gemaakt met een specialist. In 2013 zijn we van zeker één persoon executeur geworden. Inkomsten uit beleggingen De inkomsten liepen in 2013 wat terug, waarbij we aantekenen dat 2012 een uitzonderlijk goed beleggingsjaar was. Ook de inkomsten uit overige baten, zoals huur, waren wat lager. Financieel resultaat Hoewel het in een hoofdstuk over middelen niet over uitgaven moet gaan, noemen we die hier vast wel (zie voor de details onze jaarrekening 2013, te downloaden via De totale uitgaven van Humanitas bedroegen in Dit bedrag was hoger dan begroot. De hogere uitgaven zijn het gevolg van de in 2012 gevormde bestemmingsreserves NPL en investeringen in digitalisering. Deze uitgaven zijn dan ook ten laste van deze reserves gebracht. Deze onttrekkingen zijn eenmalig. Het financieel resultaat na mutaties bestemmingsreserves en fondsen is Dit bedrag wordt toegevoegd aan de continuïteitsreserve. Het percentage van de uitgaven dat in 2013 aan activiteiten is besteed, bedroeg overigens 86%. 37

38 Hoofdstuk 11 - De organisatie Wie zaten er in 2013 in het hoofdbestuur van Humanitas? Waar is het in de vergaderingen van het bestuur en de auditcommissies over gegaan? Waarom hebben we voor een nieuwe verenigingsstructuur gekozen? En hoeveel betaalde krachten werkten er bij Humanitas in 2013? Samenstelling bestuur Wil de Koning en Marjoleine Beers beëindigden in 2013 hun bestuurslidmaatschap. Rob Detiger, Judith Metz en Theo van Oosten traden toe voor een eerste termijn, Mary Geurts is begonnen aan haar tweede bestuurstermijn. Het hoofdbestuur bestond ultimo 2013 uit 9 personen. Leden o.v.v. laatste hoofd- en relevante nevenfuncties Voordracht van: Eerste termijn: Marijke van Eck, voorzitter hoofdbestuur Laatste hoofdfunctie ( ) 2015 directeur Nationale Vereniging De Zonnebloem Nevenfuncties lid van adviescomité Tegengaan eenzaamheid ouderen gemeente Schiedam voorzitter thematische begeleidingscommissie donatieprogramma van de fondsen RCOHK (Roomsch Catholijk Oude Armen Kantoor) en Fonds Sluyterman van Loo Tweede termijn: Jaap Dijkstra, penningmeester Laatste hoofdfunctie ( ) directeur Externe Relaties Stichting Hivos Nevenfunctie beleidsadviseur Stichting Hivos lid Raad van Toezicht Universiteit voor Humanistiek (NB treedt af begin 2014) lid bestuur Zorgbelang Zuid-Holland Jan Schermer, secretaris Laatste hoofdfunctie ( ) directeur Personeel, Organisatie en Veiligheid GVB Amsterdam (per 2007: GVB Holding NV) Idem Idem Els Kuijper, vice-voorzitter Laatste hoofdfunctie ( ) voorzitter en Portefeuillehouder Algemene Bestuurlijke en Juridische Zaken, Veiligheid, Financiën, Wijkaanpak, Ruimtelijke Ordening en Jeugdbeleid Deelgemeente Hilligersberg Schiebroek Rotterdam Nevenfuncties voorzitter kamer VI Algemene Bezwaarschriftencommissie Gemeente Rotterdam Raad van Toezicht Stek Jeugdhulp Rotterdam Humanitas Rotterdam Overige leden van het hoofdbestuur: Rob Detiger Laatste hoofdfunctie ( ) algemeen directeur Muziekschool Eindhoven Nevenfuncties hoofdbestuur

39 scheidend voorzitter Humanitas Auditcommissie Beheer & Financiën scheidend voorzitter Humanitas district Zuid Mary Geurts Hoofdfunctie manager Liander Opleidingen Judith Metz Hoofdfunctie lector Youth Spot - Jongerenwerk in de grote stad aan de Hogeschool van Amsterdam (HvA) Nevenfuncties voorzitter examencommissie Master Social Work aan de HvA lid Begeleidingsgroep Databank Methodieken Pedagogische Kwaliteit van het Nederlands Jeugdinstituut (NJI) bestuurslid Stichting t Groene Sticht, Utrecht freelance advies, onderzoek en inleidingen op het terrein van welzijn, civil society en burgerparticipatie Theo van Oosten Hoofdfunctie plaatsvervangend directeur Oranje Fonds Nevenfuncties lid steering committee Transnational Giving Europe plaatsvervangend lid Stichting Aanwending Loterijgelden Nederland voorzitter RvC Woningbouwvereniging Utrecht voorzitter Bob van de Hout Fonds, Utrecht ondernemingsraad hoofdbestuur hoofdbestuur

40 Bezoldiging van de directie De honorering van directeur Eva Scholte is geheel conform de Cao Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening, en valt binnen de richtlijnen van de Adviesregeling Beloning Directeuren van Goede Doelen van de VFI. Tevens voldoet de honorering aan de Wet Normering Bezoldiging Topfunctionarissen Publieke en Semipublieke Sector (WNT). De totale directiebezoldiging bedroeg in In 2012 was dat Bezoldiging van de directie in 2013 Naam Functie E. Scholte Algemeen directeur Dienstverband/aard (looptijd) Aard (looptijd) Onbepaalde tijd Uren 36 Part time-percentage januari - 31 december Periode Bezoldiging Jaarinkomen Brutosalaris Vakantiegeld Eindejaarsuitkering, 13e/14e maand Variabel jaarinkomen 0 Totaal Sociale-verzekeringslasten (werkgeversdeel) Pensioenlasten (werkgeversdeel) Overige beloningen op termijn 0 Uitkeringen beëindiging dienstverband 0 Totaal Totaal bezoldiging Nevenfuncties directeur Onbezoldigd bestuurslid van de Vereniging Fondsenwervende Instellingen Bestuurslid van de Humanistische Alliantie Bestuurslid van de Coalitie Erbij 40

41 Werkzaamheden hoofdbestuur (HB) Het HB kwam in 2013 zes keer bijeen. Dit jaar stond nadrukkelijk in het teken van de discussie Naar een modern en slagvaardig Humanitas, die culmineerde in een nieuwe ledenraad met nieuwe statuten en een nieuw huishoudelijk reglement. Enkele HB-leden hielden zich, samen met de directie en de beleidsadviseur, bezig met de juridische statutaire kant van de zaak. Op meerdere momenten was er intensief contact met de districtsvoorzitters, de districtsbesturen, de districtsraden en de auditcommissies. Dat resulteerde eind 2013 in 100% draagvlak voor de voorgestelde veranderingen. Andere belangrijke gespreksonderwerpen: risicoanalyse en -management, scholingsbeleid, de roep om langdurige(r) ondersteuning door vrijwilligers, de grenzen van het vrijwilligerswerk, het merk Humanitas, de omslag van programmalijnen naar thema s, de affaire DMH, de doelstellingennotitie Fondsenwerving , kritische prestatie indicatoren, en zelfevaluatie. Er is ook een compleet bestuursverslag beschikbaar in de online versie van het jaarverslag: Goed bestuur In de jaarlijkse Verantwoordingsverklaring, een belangrijke voorwaarde voor het hebben en houden van het CBF-keurmerk, is het HB ingegaan op de functiescheiding tussen uitvoeren, besturen en toezicht houden, het verbeteren van de effectiviteit en efficiëntie van de bestedingen en het optimaliseren van de omgang met belanghebbenden. De verantwoordingsverklaring is beschikbaar in de online versie van het jaarverslag: Zelfevaluatie hoofdbestuur Het HB evalueert jaarlijks het eigen functioneren. De uitkomsten daarvan zijn gedeeld met het CBF en de Auditcommissie Verenigingszaken & Beleid. Een aantal uitkomsten van de zelfevaluatie: Op HB-vergaderingen zal vaker en meer een groot inhoudelijk onderwerp met een relatie tot het strategieplan/jaarplan worden behandeld. Vaker dan nu zullen onderwerpen met geringer strategisch belang door de directeur buiten de vergadering om worden besproken met de voorzitter en/of de penningmeester en/of de secretaris en/of het bestuurslid met het aandachtsgebied. Het HB en de directeur willen in de toekomst in de bijeenkomsten met de districtsbesturen overleggen over de accenten in het volgende jaarplan, gegeven het strategisch plan. De Auditcommissies Met de goedkeuring en de inwerkingtreding van de nieuwe statuten, houden de huidige auditcommissies per 2014 officieel op te bestaan. Maar in 2013 speeldem de Auditcommissies Verenigingszaken & Beleid (6 keer bij elkaar geweest) en Beheer & Financiën (8 keer) nog een zeer actieve rol. Naast het gebruikelijke bestuderen van jaarstukken, jaarplannen en begrotingen waren een aantal belangrijke activiteiten: Adviseren van de buitengewone AVA over de voorstellen in Naar een modern en slagvaardig Humanitas en over de door het HB voorgestelde wijziging van de statuten en het huishoudelijk reglement Bijdragen aan de totstandkoming van een profiel voor leden van Ledenraad Bezien in hoeverre de aansluiting tussen afdelingen, districten, het landelijk bureau en de vereniging in de financiële planprocedure kon worden verbeterd Tegen het licht houden van het beleggingsbeleid van Humanitas 41

42 Nieuwe verenigingsstructuur Het uit 2012 stammende besluit om een aantal vereenvoudigingen in de organisatie aan te brengen, leidde in 2013 tot een pakket wijzigingsvoorstellen waarover op 22 juni een buitengewone Algemene Vergadering van Afgevaardigden (AVA) plaatsvond. De richting van de voorstellen werd breed ondersteund. De genomen besluiten zijn vertaald in ontwerpen voor nieuwe statuten en een huishoudelijk reglement. Deze zijn in november 2013 door de AVA met algemene stemmen vastgesteld en te vinden in de online versie van het jaarverslag terug te vinden is op: De nieuwe structuur maakt het op- en vaststellen van werkplannen en begrotingen voor de afdelingen en districten gemakkelijker. De aandacht gaat ook meer uit naar inhoudelijke dan beheersmatige zaken. Verder is de zwaarte van de vertegenwoordiging in de diverse organen niet meer gebaseerd op ledenaantallen van afdelingen. Elke districtsraad benoemt 5 leden van de ledenraad. De Humanitasstichtingen zijn nu aangeslotene geworden en niet meer vertegenwoordigd in het hoogste verenigingsorgaan. De huidige jaarlijkse AVA is vervangen door een kleinere Ledenraad als hoogste toezichthoudend orgaan van de vereniging. De Ledenraad heeft een vaste samenstelling van 25 leden, verkozen in de 5 districten, en komt meerdere keren per jaar bijeen (de installatie van de eerste gekozen Ledenraad is voorzien voor juni 2014). (Randvoorwaarde 1). Randvoorwaarde 1 We hebben de randvoorwaarde Naar een heldere en eenvoudiger organisatie uit het Humanitas Strategieplan voor 2013 onder meer vertaald in: Op de AVA van 2013 zal de besluitvorming over vereenvoudiging van de verenigingsstructuur worden afgerond. Aan deze randvoorwaarde is dus voldaan. Laatste AVA Op 16 november 2013 werd de laatste AVA gehouden. De AVA stemde in met de statutenwijziging (zie hierboven) en keurde de jaarstukken 2012, het verenigingsjaarplan en de begroting 2014 goed. Socioloog prof. dr. Evelien Tonkens verzorgde een zeer enthousiasmerende presentatie over tien misverstanden over vrijwilligerswerk. Ook zelfevaluatie in het land Het voorgestelde instrument voor de zelfevaluatie van besturen, Spin/Spil, is uitgeprobeerd in het district Noordwest en op basis van de - overwegend positieve - feedback aangepast en tijdens de AVA aan de afdelingen aangeboden. Overal in het land gaan besturen er nu al mee na wat goed gaat in hun afdeling, wat nog aandacht behoeft en welke prioriteiten ze in hun jaarplanning moeten stellen. (Randvoorwaarde 1). Randvoorwaarde 1 We hebben de randvoorwaarde Naar een heldere en eenvoudiger organisatie uit het Humanitas Strategieplan voor 2013 onder meer vertaald in: Het instrument voor zelfevaluatie besturen wordt na een pilot met 5 tot 10 afdelingen vastgesteld in het HB en AVA in Aan deze randvoorwaarde is dus voldaan. 42

43 Personeel en organisatie Eind 2013 werkten er in totaal 302 mensen bij Humanitas (205,4 fte). Dat is een lichte daling ten opzichte van vorig jaar (210 fte). Verzuim Het gemiddelde verzuim bij Humanitas bedroeg in ,3%. Dat is 1% minder dan in We zijn blij met de ingezette daling en concluderen dat de investeringen in het terugdringen van verzuim lonen. Denk daarbij aan cursussen voor leidinggevenden over het voeren van verzuimgesprekken, hernieuwde afspraken met de Arbodienst en de frequente agendering van het onderwerp op teamoverleggen. Klachten In 2013 zijn 21 nieuwe klachten of blijken van ongenoegen geregistreerd. Hiervan hadden 20 klachten ook echt betrekking op de Vereniging Humanitas. Negentien zijn volgens de interne procedure afgehandeld. Eén klacht, afkomstig van een vrijwilliger van Humanitas, is behandeld door de klachtencommissie. Aard van de klachten Veel klachten gaan over communicatie. Als er besloten wordt om van een van de partijen afscheid te nemen maar er is geen hoor- en wederhoor toegepast, kan iemand zich terecht - niet gehoord voelen en een klacht indienen. Ander voorbeeld: een vrijwilliger zit in het begin van de wervingsprocedure en hoort vervolgens niets meer of krijgt verschillende signalen over het wel of niet actief blijven voor Humanitas. Ook dan is de communicatie niet correct verlopen. Verder gebeurt het wel dat deelnemers meer of iets anders verwachten dan Humanitas kan bieden. Dan worden ze verwezen naar de professionele hulpverlening, maar blijven ze wachten op een aanbod van Humanitas: wij zeggen immers dat we er voor iedereen zijn. Meestal kunnen we dan alsnog wel duidelijk maken dat we nu niet kunnen helpen. Maar soms blijft de klager boos. Eén financiële administratie De overgang van honderd financiële administraties naar één Humanitas-administratie is per 2013 een feit. De begrotingen en rekeningen van afdelingen, districten, het landelijk bureau en de vereniging 43

Humanitas Afdeling Assen. Jaarverslag 2013

Humanitas Afdeling Assen. Jaarverslag 2013 Humanitas Afdeling Assen Jaarverslag 2013 Algemeen Humanitas is er voor mensen die met behulp van een vrijwilliger op eigen kracht iets willen veranderen aan hun situatie. Jaarlijks bieden ruim 13.800

Nadere informatie

Probleem? Geen probleem. Met de vaardigheden die Humanitas je aanreikt, verander je je leven. Helemaal zelf. En het mooie is: iedereen kan het.

Probleem? Geen probleem. Met de vaardigheden die Humanitas je aanreikt, verander je je leven. Helemaal zelf. En het mooie is: iedereen kan het. ONTMOET HUMANITAS Probleem? Geen probleem. Met de vaardigheden die Humanitas je aanreikt, verander je je leven. Helemaal zelf. En het mooie is: iedereen kan het. Zonder uitzondering. Lukt het je niet alleen,

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

Jaarverslag Activiteiten Detentie Nazorg. Humanitas Haagland. Projectnaam Een Nieuwe Kans (ENK) / Buiten Re-integratiecentrum (RIC)

Jaarverslag Activiteiten Detentie Nazorg. Humanitas Haagland. Projectnaam Een Nieuwe Kans (ENK) / Buiten Re-integratiecentrum (RIC) Jaarverslag 2015 Activiteiten Detentie Nazorg Humanitas Haagland Projectnaam Een Nieuwe Kans (ENK) / Buiten Re-integratiecentrum (RIC) Coördinator Frederiek van Hulst Tijdsinvestering coördinator 1 januari

Nadere informatie

Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid. Kom Erbij

Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid. Kom Erbij Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid Kom Erbij Meer dan een miljoen Nederlanders sterk eenzaam Meer dan een miljoen Nederlanders voelt zich sterk eenzaam. De invloed van eenzaamheid is groot en leidt

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 TA RENKUM

Jaarverslag 2015 TA RENKUM 2015 Jaarverslag 2015 TA RENKUM HENNY BLIJDEVEEN VAN Jaarverslag TA Renkum 1. Inleiding Humanitas Thuisadministratie is in de gemeente Renkum ook dit verslagjaar weer actief geweest. Vanwege een wisseling

Nadere informatie

Nummer 1 December 2011. Cursusaanbod 2012 Gedeeld verdriet Mindfulness Laat je zelf zien

Nummer 1 December 2011. Cursusaanbod 2012 Gedeeld verdriet Mindfulness Laat je zelf zien Nummer 1 December 2011 Cursusaanbod 2012 Gedeeld verdriet Mindfulness Laat je zelf zien LANDELIJK HEEFT 16% VAN DE JONGEREN PSYCHOSOCIALE PROBLEMEN. Scoop richt zich bij coaching, counseling en training

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Humanitas, Nederlandse Vereniging voor Maatschappelijke Dienstverlening en Samenlevingsopbouw. Eén met de samenleving

Jaarverslag 2014. Humanitas, Nederlandse Vereniging voor Maatschappelijke Dienstverlening en Samenlevingsopbouw. Eén met de samenleving Jaarverslag 2014 Humanitas, Nederlandse Vereniging voor Maatschappelijke Dienstverlening en Samenlevingsopbouw Eén met de samenleving Amsterdam, 12 mei 2015 Inhoud Voorwoord Eén met de samenleving... 3

Nadere informatie

Met vriendelijke groet, Aan Stichting De Vijfde Macht t.a.v. de heer L. Koenen. Per

Met vriendelijke groet, Aan Stichting De Vijfde Macht t.a.v. de heer L. Koenen. Per Humanitas Landelijk Bureau Postbus 71 1000 AB Amsterdam Aan Stichting De Vijfde Macht t.a.v. de heer L. Koenen Per email: l.koenen14@hotmail.nl Landelijk Bureau Sarphatistraat 4 1017 WS Amsterdam Postbus

Nadere informatie

SAMEN STA JE STERK S U P P O R T F R Y S L Â N B E L E I D S P L A N 2 0 1 5-2 0 1 7

SAMEN STA JE STERK S U P P O R T F R Y S L Â N B E L E I D S P L A N 2 0 1 5-2 0 1 7 SAMEN STA JE STERK SUPPORT FRYSLÂN BELEIDSPLAN 2015-2017 INLEIDING Maatjesproject Support Fryslân startte in 2001 als onderdeel van Solidair Fryslân. Per 1 januari 2014 is Support Fryslân een zelfstandige

Nadere informatie

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod Hulp bij ADHD Dit heeft mijn beeld van ADHD enorm verrijkt. Ik zie nu veel mogelijkheden om kinderen met ADHD goede begeleiding te bieden deelnemer workshop bij Fontys Hogescholen Copyright 2010 Hulp bij

Nadere informatie

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Meer dan 15.000 mensen zijn vrijwilliger bij een Waarom dit manifest? organisatie voor Vrijwillige Thuishulp,

Nadere informatie

Betref: Informatie over vrijwilligersactiviteiten Humanitas Heuvelrug. Zeist, 11 oktober 2016

Betref: Informatie over vrijwilligersactiviteiten Humanitas Heuvelrug. Zeist, 11 oktober 2016 Betref: Informatie over vrijwilligersactiviteiten Humanitas Heuvelrug Zeist, 11 oktober 2016 Geachte leden van de gemeenteraad van Utrechtse Heuvelrug, Humanitas is er voor alle inwoners van uw gemeente

Nadere informatie

Kansen en bedreigingen, sterktes en zwaktes. Dit is een bijlage bij het Humanitas Jaarverslag 2011, www.humanitasjaarverslag.nl

Kansen en bedreigingen, sterktes en zwaktes. Dit is een bijlage bij het Humanitas Jaarverslag 2011, www.humanitasjaarverslag.nl Kansen en bedreigingen, sterktes en zwaktes Dit is een bijlage bij het Humanitas Jaarverslag 2011, www.humanitasjaarverslag.nl Om haar koers voor de komende jaren te kunnen bepalen, heeft Humanitas vastgesteld

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 Mens en Tuin

Jaarverslag 2016 Mens en Tuin Jaarverslag 2016 Mens en Tuin Inleiding en rode draad in 2016 Het jaar 2016 begon al vroeg voor Mens en Tuin. Immers, het zou het jaar van het 30- jarig bestaan worden. Wat wilden we eigenlijk vieren?

Nadere informatie

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod Hulp bij ADHD Dit heeft mijn beeld van ADHD enorm verrijkt. Ik zie nu veel mogelijkheden om kinderen met ADHD goede begeleiding te bieden deelnemer workshop bij Fontys Hogescholen Copyright 2010 Hulp bij

Nadere informatie

BELEIDSPLAN

BELEIDSPLAN BELEIDSPLAN 2016-2019 0 Inhoudsopgave: Inleiding 2 1. Visie 3 2. Kernwaarden en Huishoudelijk reglement 3 3. Doelstelling 3 4. Beleidsplan 2016-2019 4 5. Vrijwilligersbeleid 4 6. PR en Fondsenwerving 5

Nadere informatie

MAAK KENNIS MET SGJ CHRISTELIJKE JEUGDZORG. SGJ Christelijke Jeugdzorg Samengevat

MAAK KENNIS MET SGJ CHRISTELIJKE JEUGDZORG. SGJ Christelijke Jeugdzorg Samengevat MAAK KENNIS MET SGJ CHRISTELIJKE JEUGDZORG SGJ Christelijke Jeugdzorg Samengevat SGJ Christelijke Jeugdzorg wil er met professionele jeugdzorg aan bijdragen dat kwetsbare kinderen en jongeren zich positief

Nadere informatie

Spreekuur. Werklozenkrant

Spreekuur. Werklozenkrant Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave: Intro: pagina 3 Spreekuur: pagina 4 Werklozenkrant: pagina 4 Weekje Weg: pagina 5 Jeugdsportfonds: pagina 5 Organisatie: pagina 6 Financieel overzicht: pagina 7 Intro In

Nadere informatie

24- uursbehandeling. [ intensieve persoonlijke begeleiding en behandeling ]

24- uursbehandeling. [ intensieve persoonlijke begeleiding en behandeling ] 24- uursbehandeling [ intensieve persoonlijke begeleiding en behandeling ] In het noorden en oosten van Nederland behandelen en begeleiden wij kinderen, jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke

Nadere informatie

Jaarverslag Transferium Jeugdzorg 2013:

Jaarverslag Transferium Jeugdzorg 2013: Jaarverslag Transferium Jeugdzorg 2013: Van perspectief middels plan naar resultaat! Inleiding Eigenlijk is het feit dat ook 2013 een roerig jaar is geweest, normaler dan het zou zijn als het een rustig

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Stichting 113Online

Jaarverslag 2012. Stichting 113Online Jaarverslag 2012 Stichting 113Online Voorwoord Stichting 113Online is er voor iedereen die te maken krijgt met zelfmoord. Voor mensen die zelf suïcidale gedachten of gevoelens hebben, voor mensen die een

Nadere informatie

Afdeling t Hoogeland

Afdeling t Hoogeland Gemeenten Bedum, Winsum, De Marne, Ten Boer en Eemsmond Afdeling t Hoogeland VAN MENS TOT MENS Thuisadministratie Taalondersteuning Vriendschappelijk Huisbezoek Eem Doun Begeleide Omgangs Regeling (BOR)

Nadere informatie

Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zoetermeer 2013-2015

Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zoetermeer 2013-2015 Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zoetermeer 2013-2015 Voorwoord Een belangrijke kerkelijke/diaconale missie luidt: helpen wie geen helper heeft. Naast de reeds eeuwenoude diaconale hulpverlening aan gezinnen

Nadere informatie

24- uursbehandeling. [ intensieve persoonlijke begeleiding en behandeling ]

24- uursbehandeling. [ intensieve persoonlijke begeleiding en behandeling ] 24- uursbehandeling [ intensieve persoonlijke begeleiding en behandeling ] In het noorden en oosten van Nederland behandelen en begeleiden wij kinderen, jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke

Nadere informatie

Tineke Boudewijns VERSTAG

Tineke Boudewijns VERSTAG Tineke Boudewijns VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen

Nadere informatie

Stichting SQPN Jaarverslag voor 2010

Stichting SQPN Jaarverslag voor 2010 Stichting SQPN Jaarverslag voor 2010 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Activiteiten... 4 Publiciteit... 5 Externe Contacten... 5 Interne Organisatie... 5 Conclusies en aanbevelingen... 6 Stichting SQPN - Jaarverslag

Nadere informatie

Onderzoek POD en Sport

Onderzoek POD en Sport 2015 Onderzoek POD en Sport Inhoud Inleiding... 2 Conclusie... 3 Aanbevelingen... 6 Het bestuur... 7 Jeugdtrainers... 8 Jeugdleden... 9 Vrijwilligers... 10 Ouders... 11 Resultaten... 12 1 Inleiding Het

Nadere informatie

Goed voorbereid op pad. Goed voorbereid op pad

Goed voorbereid op pad. Goed voorbereid op pad Goed voorbereid op pad Goed TRAININGEN HUMANITAS ACADEMIE 2016 2017 voorbereid op pad TRAININGEN HUMANITAS ACADEMIE 2016 2017 Goed voorbereid op pad Met onze trainingen ga je als vrijwilliger goed voorbereid

Nadere informatie

Stichting Present de Bevelanden

Stichting Present de Bevelanden Jaarplan 2017 Stichting Present de Bevelanden MISSIE Stichting Present de Bevelanden wil de makelaar zijn die groepen mensen die best eens een keer wat voor een ander willen doen, verbindt aan hen die

Nadere informatie

Stichting Wel.kom - Holding Stichting Wel.kom - Venlo/Beesel Stichting Wel.kom - Roermond

Stichting Wel.kom - Holding Stichting Wel.kom - Venlo/Beesel Stichting Wel.kom - Roermond Stichting Wel.kom - Holding Stichting Wel.kom - Venlo/Beesel Stichting Wel.kom - Roermond Inhoudsopgave Welkomstwoord Missie en visie Organisatiestructuur Dienstverlening en aanbod Informatie voor vrijwilligers

Nadere informatie

Vrijwilligersonderzoek 2011. Een onderzoek naar vrijwilligersorganisaties in de gemeente Groningen Meting 2 Samenvatting

Vrijwilligersonderzoek 2011. Een onderzoek naar vrijwilligersorganisaties in de gemeente Groningen Meting 2 Samenvatting Vrijwilligersonderzoek 2011 Een onderzoek naar vrijwilligersorganisaties in de gemeente Groningen Meting 2 Samenvatting Vrijwilligersonderzoek 2011 Een onderzoek naar vrijwilligersorganisaties in de gemeente

Nadere informatie

De mantelzorg DER LIEFDE

De mantelzorg DER LIEFDE De mantelzorg DER LIEFDE Ongeveer 3,5 miljoen Nederlanders zorgen onbetaald en langdurig voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner of familielid. Ook op de HAN zijn veel medewerkers

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Humanitas afdeling Amsterdam en Diemen

Jaarverslag 2014 Humanitas afdeling Amsterdam en Diemen Jaarverslag 2014 Humanitas afdeling Amsterdam en Diemen Thema Vrijwilligers Deelnemers/ bezoeken Detentie 192 1329 Eenzaamheid 232 522 Opgroeien 25 49 Opvoeden 93 77 Verlies 28 50 Thuisadministratie 166

Nadere informatie

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Een land waar mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Lilian (48) vraagt haar zoontje om even een handje te komen geven. Dat doet hij en dan gaat hij weer lekker verder spelen. Wij nemen plaats aan

Nadere informatie

Prestatieplan 2017 STG

Prestatieplan 2017 STG Prestatieplan 2017 STG Midden en Zuid-Kennemerland Jan Stuytstraat 44 2014 XK Haarlem Telefoon: 023-5516368 Mobiel: 06-22707400 stg@thuiszorg-gehandicapten.nl www.thuiszorg-gehandicapten.nl Inhoud 1 Inleiding

Nadere informatie

Stichting Encour. Beleidsplan

Stichting Encour. Beleidsplan Stichting Encour Beleidsplan Visie Door het toepassen van Bijbelse financiële principes op elk gebied van het leven neemt stress af en worden mensen schuldenvrij: het geld is niet de baas over de mensen,

Nadere informatie

DETENTIE EN HET GEZIN

DETENTIE EN HET GEZIN DETENTIE EN HET GEZIN klachten en krachten 7 november 2014, Veenhuizen Hans Barendrecht, db mijn zoontje heeft veel vragen, maar ík ook. praktijk als wetenschap geloof in herstel voor mensen die achter

Nadere informatie

Samen eenzaam. Frida den Hollander

Samen eenzaam. Frida den Hollander Samen eenzaam Samen eenzaam Frida den Hollander Tweede editie Schrijver: Frida den Hollander Coverontwerp: Koos den Hollander Correctie: Koos den Hollander ISBN:9789402122442 Inhoud Inleiding 1 Ik ben

Nadere informatie

Kids United Inhoudsopgave. Kids United Voorwoord Henk Sijtsma. Inhoudsopgave 02 Voorwoord 03 Terugblik 04 Samenwerking 08 Hoofdsponsor 10

Kids United Inhoudsopgave. Kids United Voorwoord Henk Sijtsma. Inhoudsopgave 02 Voorwoord 03 Terugblik 04 Samenwerking 08 Hoofdsponsor 10 Kids United Inhoudsopgave Kids United Voorwoord Henk Sijtsma Inhoudsopgave 02 Voorwoord 03 Terugblik 04 Samenwerking 08 Hoofdsponsor 10 Enthousiast, gedreven, betrokken, respect: dat waren de woorden die

Nadere informatie

Openingstoespraak Staatssecretaris Teeven tgv symposium Buiten winnen is binnen beginnen. Soesterberg, Detentiecentrum Zeist, 20 november 2014

Openingstoespraak Staatssecretaris Teeven tgv symposium Buiten winnen is binnen beginnen. Soesterberg, Detentiecentrum Zeist, 20 november 2014 Openingstoespraak Staatssecretaris Teeven tgv symposium Buiten winnen is binnen beginnen. Soesterberg, Detentiecentrum Zeist, 20 november 2014 Dames en heren, Op Youtube staat een alleraardigst filmpje.

Nadere informatie

Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst!

Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst! Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst! Taal doet meer In Utrecht wonen meer dan 15.000 volwassenen

Nadere informatie

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs Jaarverslag 2014 Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs (SVA) De Ontmoeting 49 3823 HH Amersfoort Contactpersoon: Linda Rook (voorzitter) T 06 244 34 397 E info@vluchtelingenambassadeurs.nl

Nadere informatie

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR 1 JAARPLAN 2015 Voorwoord Het jaar 2014 is bijzonder succesvol geweest voor Present Rotterdam. Met succes zijn we op weg naar een stabiele organisatie met vaste partners, hebben we veel groepen vrijwilligers

Nadere informatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie DEEL ARMOEDEBESTRIJDING Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie Actie 1 : Het OCMW zorgt er, zelfstandig of

Nadere informatie

Klanttevredenheid. Vereenzaming Ouderen Soest VOS

Klanttevredenheid. Vereenzaming Ouderen Soest VOS 2011 Klanttevredenheid Vereenzaming Ouderen Soest VOS Stichting Welzijn Ouderen Soest Molenstraat 8c 3764 TG Soest 035 60 23 681 info@swos.nl www.swos.nl KvK 41189365 Klanttevredenheidsonderzoek Vereenzaming

Nadere informatie

Eerste nummer. Op kamers Eerst durfde ik de woonkamer niet naar binnen. Eetfobie. Het was moeilijk om te zien dat mijn nichtje van 5 meer at dan ik.

Eerste nummer. Op kamers Eerst durfde ik de woonkamer niet naar binnen. Eetfobie. Het was moeilijk om te zien dat mijn nichtje van 5 meer at dan ik. juni 2014 Op kamers Eerst durfde ik de woonkamer niet naar binnen. Eetfobie Eerste nummer Het was moeilijk om te zien dat mijn nichtje van 5 meer at dan ik. INHOUD juni 2014 Eten als een kind Op kamers

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. SchuldHulp Maatje Zeist. Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zeist 2016-2020

BELEIDSPLAN. SchuldHulp Maatje Zeist. Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zeist 2016-2020 BELEIDSPLAN SchuldHulp Maatje Zeist Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zeist 2016-2020 Inhoud 1. Inleiding 2. Missie 3. Visie 4. Wat wil SHMZ bereiken 5. Voor wie is SHMZ 6. Met wie werkt SHMZ samen 7. De Organisatiestructuur

Nadere informatie

Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière

Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière Projectplan Eigen Kracht - Van barrière naar carrière LEVgroep Penningstraat 55 5701 MZ Helmond Projectperiode 2013 2014 1 1 Inleiding Eigen Kracht is

Nadere informatie

Opvoeding & Ontwikkeling

Opvoeding & Ontwikkeling MEE Utrecht, Gooi & Vecht Ondersteuning bij leven met een beperking Opvoeding & Ontwikkeling Opvoeding & Ontwikkeling MEE is een organisatie voor iedereen met een beperking of chronische ziekte. MEE biedt

Nadere informatie

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Inleiding Uit onze gemeentelijke armoedemonitor 1 blijkt dat Leeuwarden een stad is met een relatief groot armoedeprobleem. Een probleem dat nog steeds

Nadere informatie

De Budget Ster: omgaan met je schulden

De Budget Ster: omgaan met je schulden De Budget Ster: omgaan met je schulden Budget Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Budget Ster MOTIVATIE EN VERANTWOORDELIJKHEID STRESS DOOR SCHULDEN BASISVAARDIGHEDEN STABILITEIT FINANCIEEL ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 Schuldhulpmaatje West-Friesland

Jaarverslag 2016 Schuldhulpmaatje West-Friesland Jaarverslag 2016 Schuldhulpmaatje West-Friesland Inhoud: Hulpvragers Maatjes Coördinatoren Sponsors Financiën Bestuur Toekomst Namens het bestuur mag ik u verslag uitbrengen van de activiteiten van Schuldhulpmaatje-WF

Nadere informatie

Beleidsplan TOV eten en stichting Jij bent TOV! Inleiding:

Beleidsplan TOV eten en stichting Jij bent TOV! Inleiding: Beleidsplan TOV eten en stichting Jij bent TOV! Inleiding: Voor u ligt het beleidsplan van TOV eten en Stichting Jij bent TOV! Dit plan beschrijft de doelstellingen en acties van de stichting voor de komende

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Kinderopvang Haarlem Spelend Groeien

Pedagogisch beleid Kinderopvang Haarlem Spelend Groeien Pedagogisch beleid Kinderopvang Haarlem Spelend Groeien Inleiding Kinderopvang Haarlem heeft één centraal pedagogisch beleid. Dit is de pedagogische basis van alle kindercentra van Kinderopvang Haarlem.

Nadere informatie

Appeltje van Oranje 17 januari 2014. MeeleefGezin: Samen meer! Voor 0 t/m 4 jarigen

Appeltje van Oranje 17 januari 2014. MeeleefGezin: Samen meer! Voor 0 t/m 4 jarigen Appeltje van Oranje 17 januari 2014 MeeleefGezin: Samen meer! Voor 0 t/m 4 jarigen Achtergrond / aanleiding van het inibabef GGz prakbjk en onderzoek (P.van der Ende, 2011-2013): Kind groeit liefst op

Nadere informatie

Jaarverslag. SchuldHulpMaatje Culemborg 2014

Jaarverslag. SchuldHulpMaatje Culemborg 2014 Jaarverslag SchuldHulpMaatje Culemborg 2014 Inhoudsopgave Algemeen jaarverslag 1. Inleiding 2. Financiële ondersteuning 3. Werving vrijwilligers en opleiding tot schuldhulpmaatje 4. Aanmeldingen hulpvragers

Nadere informatie

'Voor mekaar, actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid'

'Voor mekaar, actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid' 'Voor mekaar, actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid' Voor Mekaar is de titel van het Rotterdamse actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid (december 2014). Het volledige

Nadere informatie

Zoektocht. Directeur/bestuurder Socius

Zoektocht. Directeur/bestuurder Socius Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar, klik dan hier voor de webversie. Klik hier voor een PDF van de nieuwsbrief. Socius januari 2014 Zoektocht Op de drempel van 2014 kijk ik nog eens naar wat ons het

Nadere informatie

zorgen voor elkaar over mantelzorgers met een migranten achtergrond stamm

zorgen voor elkaar over mantelzorgers met een migranten achtergrond stamm zorgen voor elkaar over mantelzorgers met een migranten achtergrond stamm Mantelzorg is... Mooi De hulpvrager is je dankbaar, mantelzorg geeft veel voldoening Divers De taken lopen uiteen: huishoudelijke

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Wolbert (PvdA) over kinderen van allochtone afkomst die overgewicht hebben (2014Z07817).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Wolbert (PvdA) over kinderen van allochtone afkomst die overgewicht hebben (2014Z07817). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 255 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

STICHTING SCHULDHULP UTRECHTSE HEUVELRUG BELEIDSPLAN EN BEGROTING STICHTING SCHULDHULP UTRECHTSE HEUVELRUG

STICHTING SCHULDHULP UTRECHTSE HEUVELRUG BELEIDSPLAN EN BEGROTING STICHTING SCHULDHULP UTRECHTSE HEUVELRUG BELEIDSPLAN EN BEGROTING 2016-2018 STICHTING SCHULDHULP UTRECHTSE HEUVELRUG 1 Doel en resultaat Het doel is om vrijwilligers (schuldhulpmaatjes) te koppelen aan hulpvragers en te coachen in hun rol als

Nadere informatie

Open communicatie leidt tot minder stress. introductie. 1 methode familiezorg introductie

Open communicatie leidt tot minder stress. introductie. 1 methode familiezorg introductie Methode Familiezorg Open communicatie leidt tot minder stress introductie 1 methode familiezorg introductie Voorwoord Inleiding Het hart van de zorg is daar waar de zorg gegeven wordt, waar kwetsbare families

Nadere informatie

Jaarverslag. Humanitas. ThuisAdministratie. Bommelerwaard

Jaarverslag. Humanitas. ThuisAdministratie. Bommelerwaard Jaarverslag Humanitas ThuisAdministratie Bommelerwaard 2009 1 Inleiding April 2007 is de afdeling Bommelerwaard van de Vereniging Humanitas gestart met het Project Thuisadministratie. Inmiddels draaien

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de vrijwillige inzet. Resultaten onderzoek onder lidorganisaties Mezzo

Ontwikkelingen in de vrijwillige inzet. Resultaten onderzoek onder lidorganisaties Mezzo Ontwikkelingen in de vrijwillige inzet Resultaten onderzoek onder lidorganisaties Mezzo Aanleiding In de ledenraadsvergadering van 22 september 2015 is met de ledenraad van Mezzo de afspraak gemaakt dat

Nadere informatie

Meer succes met je website

Meer succes met je website Meer succes met je website Hoeveel geld heb jij geïnvesteerd in je website? Misschien wel honderden of duizenden euro s in de hoop nieuwe klanten te krijgen. Toch levert je website (bijna) niets op Herkenbaar?

Nadere informatie

Beleidsplan TOV Auteur: Wendy Verkerk Klein

Beleidsplan TOV Auteur: Wendy Verkerk Klein Beleidsplan TOV 2017 Auteur: Wendy Verkerk Klein Voorwoord Voor u ligt het nieuwe beleidsplan voor 2017 van stichting jij bent TOV! TOV eten en TOV boeken zijn onlosmakelijk verbonden met de stichting.

Nadere informatie

Traject Tilburg. Aanvragers: Gemeente Tilburg. Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net

Traject Tilburg. Aanvragers: Gemeente Tilburg. Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net Traject Tilburg Aanvragers: Gemeente Tilburg Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net Opgave: Beantwoorde ondersteuningsvraag In Tilburg is het traject Welzijn Nieuwe Stijl onderdeel van een groter programma

Nadere informatie

DE AANPAK VAN SOCIAAL ISOLEMENT. KNELPUNTEN EN DILEMMA S.

DE AANPAK VAN SOCIAAL ISOLEMENT. KNELPUNTEN EN DILEMMA S. DE AANPAK VAN SOCIAAL ISOLEMENT. KNELPUNTEN EN DILEMMA S. Presentatie DAK bijeenkomst 16 juni 2014 Dr. Marina Jonkers ONDERWERPEN Wat doet LESI? Aanpak sociaal isolement in gemeenten Beleidsurgentie en

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 Humanitas afdeling Amsterdam en Diemen

Jaarverslag 2016 Humanitas afdeling Amsterdam en Diemen Jaarverslag 2016 Humanitas afdeling Amsterdam en Diemen Thema Vrijwilligers Deelnemers/ bezoeken Detentie 110 690 Eenzaamheid 290 840 Opgroeien 113 191 Opvoeden 80 98 Verlies 38 73 Thuisadministratie 199

Nadere informatie

PRODUCTEN & DIENSTEN 2017 Taalcoaching vergroot je wereld

PRODUCTEN & DIENSTEN 2017 Taalcoaching vergroot je wereld PRODUCTEN & DIENSTEN 2017 Taalcoaching vergroot je wereld Meer dan 600.000 anderstaligen doen niet mee in onze samenleving doordat ze de taal onvoldoende beheersen. Taalcoaching zorgt voor meer zelfvertrouwen,

Nadere informatie

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster [PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster! Hoofdzaken Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Hoofdzaken Ster SOCIALE VAARDIGHEDEN VERSLAVING DOELEN EN MOTIVATIE 10 9 8 10 9 8 7 6 4 3 2 1 7 6 4 3 2 1 10 9

Nadere informatie

Wat mevrouw verteld zal ik in schuin gedrukte tekst zetten. Ik zal letterlijk weergeven wat mevrouw verteld. Mevrouw is van Turkse afkomst.

Wat mevrouw verteld zal ik in schuin gedrukte tekst zetten. Ik zal letterlijk weergeven wat mevrouw verteld. Mevrouw is van Turkse afkomst. Interview op zaterdag 16 mei, om 12.00 uur. Betreft een alleenstaande mevrouw met vier kinderen. Een zoontje van 5 jaar, een dochter van 7 jaar, een dochter van 9 jaar en een dochter van 12 jaar. Allen

Nadere informatie

Onkundig en onaangepast: eenzaamheid en sociaal isolement

Onkundig en onaangepast: eenzaamheid en sociaal isolement Onderwerpen Onkundig en onaangepast: eenzaamheid en sociaal isolement Wat is sociaal isolement? Oorzaken en gevolgen De leefsituatie van sociaal geïsoleerden Wat kunnen we doen aan sociaal isolement? Conclusies

Nadere informatie

Jaarverslag. SchuldHulpMaatje Culemborg 2015

Jaarverslag. SchuldHulpMaatje Culemborg 2015 Jaarverslag SchuldHulpMaatje Culemborg 2015 Inhoudsopgave Algemeen jaarverslag 1. Inleiding 2. Financiële ondersteuning 3. Werving vrijwilligers en opleiding tot schuldhulpmaatje 4. Aanmeldingen hulpvragers

Nadere informatie

JEUGDIGEN. Hulp na seksueel misbruik. vooruitkomen +

JEUGDIGEN. Hulp na seksueel misbruik. vooruitkomen + > vooruitkomen + Hulp na seksueel misbruik JEUGDIGEN Heb jij seksueel misbruik meegemaakt of iemand in jouw gezin, dan kan daarover praten helpen. Het kan voor jou erg verwarrend zijn hierover te praten,

Nadere informatie

~ Sterre: de cijfers ~

~ Sterre: de cijfers ~ ~ Sterre: de cijfers ~ rre_droog.indd 1 1-12-10 11:3 rre_droog.indd 2 1-12-10 11:3 voorwoord tekst: Joost Korsten, Directeur / bestuurder Spectrum CMO Gelderland Vol trots presenteert Spectrum CMO Gelderland

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk is geen containerbegrip

Vrijwilligerswerk is geen containerbegrip Vrijwilligerswerk is geen containerbegrip De veranderende politieke en maatschappelijke verhoudingen resulteren in minder overheid en meer burger. Door de terugtredende overheid ontstaat er meer ruimte

Nadere informatie

Dank u voorzitter, Ik hoop op een inspirerende en vruchtbare bespreking en zal proberen daaraan vandaag ook mijn bijdrage te leveren.

Dank u voorzitter, Ik hoop op een inspirerende en vruchtbare bespreking en zal proberen daaraan vandaag ook mijn bijdrage te leveren. Dank u voorzitter, Ik hoop op een inspirerende en vruchtbare bespreking en zal proberen daaraan vandaag ook mijn bijdrage te leveren. Voordat ik mijn speech begin, wil ik stilstaan bij de actualiteit.

Nadere informatie

Armoede & Veerkracht: Hoe vinden mensen met weinig geld hun weg?

Armoede & Veerkracht: Hoe vinden mensen met weinig geld hun weg? Armoede & Veerkracht: Hoe vinden mensen met weinig geld hun weg? Ruim 10% van de Nederlandse bevolking leeft in armoede. Ongeveer 7% van de kinderen in de provincie Groningen groeit op in een gezin dat

Nadere informatie

Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd

Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd 1 Joppe (13): Mijn ouders vertelden alle twee verschillende verhalen over waarom ze gingen

Nadere informatie

Speerpunten en kwaliteitscriteria Bijzondere Subsidieverordening Ondersteuning Mantelzorg en Vrijwilligerswerk Amsterdam 2012-2015

Speerpunten en kwaliteitscriteria Bijzondere Subsidieverordening Ondersteuning Mantelzorg en Vrijwilligerswerk Amsterdam 2012-2015 Speerpunten en kwaliteitscriteria Bijzondere Subsidieverordening Ondersteuning Mantelzorg en Vrijwilligerswerk Amsterdam 2012-2015 1. Inleiding Een van de nieuwe punten in de Bijzondere Subsidieverordening

Nadere informatie

U schrijft ook dat wij Belgen bang zijn voor elkaar. Hoezo?

U schrijft ook dat wij Belgen bang zijn voor elkaar. Hoezo? Wablieft praat met Paul Verhaeghe De maatschappij maakt mensen ziek Materieel hebben we het nog nooit zo goed gehad. De meesten van ons hebben een inkomen, een dak boven ons hoofd Toch voelen veel mensen

Nadere informatie

Samenspel Formeel - Informeel. Vanuit ieders waarde en nieuw verhaal schrijven, 22-5-15, Jolanda Elferink

Samenspel Formeel - Informeel. Vanuit ieders waarde en nieuw verhaal schrijven, 22-5-15, Jolanda Elferink Samenspel Formeel - Informeel Vanuit ieders waarde en nieuw verhaal schrijven, 22-5-15, Jolanda Elferink 6/12/2015 Programma - Korte kennismaking; - Ontwikkelingen in de vrijwillige zorg; - Uitgangspunt

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk Vrijwillige hulp

Vrijwilligerswerk Vrijwillige hulp Vrijwilligerswerk Mantelzorg Vrijwillige hulp Burenhulp Maak samen het verschil. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil. Hun inzet op het gebied van onder andere cultuur, zorg, sport, natuur

Nadere informatie

Stichting Emda. Beknopt Jaarverslag 2014. Network for European Monitoring and Development Assistance EMDA. Voorwoord

Stichting Emda. Beknopt Jaarverslag 2014. Network for European Monitoring and Development Assistance EMDA. Voorwoord Stichting Emda Beknopt Jaarverslag 2014 Voorwoord De nieuwe publicatieplicht voor een ANBI-status geeft vooral bij kleinere NGO s, zoals de Stichting Emda, nogal extra administratieve en organisatorische

Nadere informatie

Stichting Z11 Jongerencoaching. Jaarverslag 2013

Stichting Z11 Jongerencoaching. Jaarverslag 2013 Stichting Z11 Jongerencoaching Jaarverslag 2013 Inhoud Visie en Missie Z11 Hoofdstuk 1 - Activiteiten - Samenwerking - Resultaat en kosten - Organisatie Hoofdstuk 2 - Ontwikkelingen Hoofdstuk 3 - Financiële

Nadere informatie

Gewoon opvoeden in Groningen

Gewoon opvoeden in Groningen Gewoon opvoeden in Groningen Voorbeeld : gewoon opvoeden, alledaags opvoeden, alledaagse opvoedvragen Wat is dit? Start: Eigen voorbeeld geven. Voor iedereen verschillend, afhankelijk van de situatie van

Nadere informatie

Humanitas Strategieplan

Humanitas Strategieplan Humanitas Strategieplan 2012-2015 Een inspirerend perspectief voor onze doelgroepen, onze leden en vrijwilligers 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 23 Inhoud 1 Focus op kwetsbare groepen 2 Versterken kwaliteit

Nadere informatie

Humanitas Strategieplan

Humanitas Strategieplan Humanitas Strategieplan 2012-2015 Een inspirerend perspectief voor onze doelgroepen, onze leden en vrijwilligers Inhoud 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 23 1 Focus op kwetsbare groepen 2 Versterken kwaliteit

Nadere informatie

Jaarverslag Humanitas afdeling Nijmegen 2010

Jaarverslag Humanitas afdeling Nijmegen 2010 Jaarverslag Humanitas afdeling Nijmegen 2010 Geografische indeling Humanitas afdeling Nijmegen omvat de gemeenten Nijmegen, Groesbeek, Heumen, Wijchen, Beuningen, Druten, Millingen, Elst, Lent en Oosterhout.

Nadere informatie

participatiesamenleving

participatiesamenleving Tussen verzorgingsstaat en participatiesamenleving De feiten en fabels over informele zorg Prof. dr. Kim Putters Mezzo, 14 mei 2014 Inhoud 1. SCP en Mezzo 2. De Sociale Staatt van Nederland d 2013 3. De

Nadere informatie

Beleidsplan TOV 2016. Auteur: Wendy Verkerk Klein

Beleidsplan TOV 2016. Auteur: Wendy Verkerk Klein Beleidsplan TOV 2016 Auteur: Wendy Verkerk Klein Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van stichting jij bent TOV! TOV eten en TOV boeken zijn onlosmakelijk verbonden met de stichting. Dit plan beschrijft

Nadere informatie

Spiegelgesprek Wie en wat? Hoe? Resultaat?

Spiegelgesprek Wie en wat? Hoe? Resultaat? Spiegelgesprek Wie en wat? Luisteren naar ervaringen van cliënten kan de kwaliteit van de zorg en het aanbod sterk verbeteren. Jongeren en ouders vertellen tijdens het spiegelgesprek aan de hand van een

Nadere informatie

HET PROJECTPLAN. a) Wat is een projectplan?

HET PROJECTPLAN. a) Wat is een projectplan? HET PROJECTPLAN a) Wat is een projectplan? Vrijwel elk nieuw initiatief krijgt de vorm van een project. In het begin zijn het wellicht vooral uw visie, ideeën en enthousiasme die ervoor zorgen dat de start

Nadere informatie

MANTELZORG VANAF JANUARI 2015 EEN GROTERE ZORG VOOR GEMEENTEN

MANTELZORG VANAF JANUARI 2015 EEN GROTERE ZORG VOOR GEMEENTEN MANTELZORG VANAF JANUARI 2015 EEN GROTERE ZORG VOOR GEMEENTEN Veel jongeren hebben al vroeg de zorg voor een gezinslid. Maar wie zorgt er eigenlijk voor hen? De klassieke verzorgingsstaat verandert in

Nadere informatie

academie Leren en doen! Trainingen en bijeenkomsten Voorjaar 2013 www.zorgbelang-brabant.nl

academie Leren en doen! Trainingen en bijeenkomsten Voorjaar 2013 www.zorgbelang-brabant.nl academie Leren en doen! Trainingen en bijeenkomsten Voorjaar 2013 www.zorgbelang-brabant.nl Academie Zorgbelang Brabant Trainingen Welkom! Voor u ligt de brochure van Academie Zorgbelang Brabant voor het

Nadere informatie

NIEUWS VAN DE VOORZITTER. Afdeling Lansingerland. Nieuwsbrief december 2015

NIEUWS VAN DE VOORZITTER. Afdeling Lansingerland. Nieuwsbrief december 2015 NIEUWS Afdeling Lansingerland Nieuwsbrief december 2015 VAN DE VOORZITTER Voor ons gevoel is het 70 jarig jubileumjaar 2015 omgevlogen. De bedrijvigheid was dan ook groot en divers. Bij al onze vier projecten

Nadere informatie

Ontwikkelingen. Meer populair. Administratie, vervoer bieden, verzorging. Fondsen werven, belangenbehartiging, adviseren

Ontwikkelingen. Meer populair. Administratie, vervoer bieden, verzorging. Fondsen werven, belangenbehartiging, adviseren Vrijwilligerswerk Vrijwilligerswerk Werk dat in enig georganiseerd verband, onverplicht en onbetaald wordt verricht ten behoeve van anderen of de samenleving Mantelzorg valt buiten de definitie van vrijwilligerswerk

Nadere informatie

gezocht: Reclasseringsvrijwilligers maken zich sterk voor Nederlanders in buitenlandse detentie vrijwilligers

gezocht: Reclasseringsvrijwilligers maken zich sterk voor Nederlanders in buitenlandse detentie vrijwilligers gezocht: vrijwilligers Reclasseringsvrijwilligers maken zich sterk voor Nederlanders in buitenlandse detentie Gezocht: vrijwilligers Bureau Buitenland is onderdeel van Reclassering Nederland. Wij begeleiden

Nadere informatie