Weetwinkel BERICHTEN. Congres: Als normaal anders is Organisatie: Gedragpunt scholing en advies en Helioskoop Specialisten in sensomotoriek,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Weetwinkel BERICHTEN. Congres: Als normaal anders is Organisatie: Gedragpunt scholing en advies en Helioskoop Specialisten in sensomotoriek,"

Transcriptie

1 Weetwinkel BERICHTEN Congres: Als normaal anders is Organisatie: Gedragpunt scholing en advies en Helioskoop Specialisten in sensomotoriek, gedrag en leren. Doelgroep: Alle onderwijsprofessionals (po en vo) die zich verder willen bekwamen in het effectief en verantwoord omgaan met álle leerlingen in de dagelijkse praktijk. Kosten: 145,- bij voorinschrijving voor 13 oktober 2012; 160,- na 13 oktober. Prijs inclusief lunch, koffie/thee. Tijd en plaats: 14 januari 2013, uur; AFAS Stadion (AZ), Alkmaar. Verdere informatie: Landelijk Symposium: Werken met jonge mensen met psychiatrische gedragsproblemen in de groep Organisatie: Euregionaal Congresburo. Het aantal kinderen en jeugdigen met opgroei- en ontwikkelingsproblemen neemt de laatste jaren fors toe. Als gevolg van onderliggende pathologie (zoals ADHD, ODD, CD of Autismespectrum stoornis) of hun opvoedingsgeschiedenis (zoals mishandeling, misbruik of verwaarlozing) kunnen kinderen gedrag vertonen dat, met name in een groep en/ of klas, moeilijk te hanteren is. De professional wordt ongewild geconfronteerd met enorme spanningsvelden op het gebied van leerprestaties versus gedragsregulatie. Het sociaal-emotioneel leren lijkt in de plaats te komen van het opbrengstgericht leren. Alle deelnemers ontvangen het nieuwste boek van Giel Vaessen Psychiatrie in de klas. Doelgroep: groepswerkers, leerkrachten, intern begeleiders, gedragswetenschappers, mentoren, zorgcoördinatoren en maatschappelijk werkers die werkzaam zijn in zorg, welzijn en onderwijs. Kosten: 270,- (ex. BTW) bij inschrijving vóór 15 december 2012; vervolgens 295,- (ex. BTW). Tarief voor voltijdstudenten zonder dienstverband: 75,- (ex. BTW; maximaal 10 studentenplaatsen beschikbaar). Tijd en plaats: 31 januari 2013, uur; Aristo Eindhoven. Verdere informatie: com/agenda De 31e Panama-conferentie - Rekenen-wiskunde op niveau Organisatie: Panama (van: PA(BO) NAscholing Mathematische Activiteiten). Doelgroep: professionals van reken-wiskundeonderwijs in PO, SBO en Pabo en rekenonderwijs in VO en MBO. Tijd en plaats: 31 januari en 1 februari 2013; de Uithof, Universiteit Utrecht. Verdere informatie: Jaarlijkse GGZ-Kennisdag: Ambulantisering in de GGZ Organisatie: het Trimbos-instituut, GGZ Nederland en ZonMw. In het convenant tussen de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en het ministerie van VWS is afgesproken om tot een drastische inkrimping te komen van het aantal bedden in de GGZ. Een voorwaarde voor het terugbrengen van het aantal bedden is het stimuleren en uitbreiden van de ambulante zorg en meer mogelijkheden om behandelingen en zorg thuis bij de patiënt te geven. De GGZ- Kennisdag zal bestaan uit plenaire lezingen van experts, workshops en discussies. Doelgroep: medewerkers van GGZ- instellingen, voor beroepsgroepen werkzaam in het domein van de geestelijke gezondheid, voor de eerste lijn, maatschappelijk werk, GGD en gemeentes, politie en andere betrokkenen bij de 578 Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 51 (2012)

2 geestelijke gezondheidszorg. Tijd en plaats: 7 februari 2013, Beurs van Berlage in Amsterdam. Verdere informatie: Marja van der Meulen (Congresbureau M2support), via of Vooraankondiging Jaarcongres Onderwijs van Nu Tijd en plaats: 13 maart Verdere informatie: Congres eetstoornissen Londen Organisatie: MA Healthcare Conferences. Deze conferentie brengt gastsprekers en woordvoerders van organisaties van over de hele wereld bij elkaar om kennis uit te wisselen over eetstoornissen en de behandeling daarvan. Doelgroep: medisch specialisten en hulpverleners (waaronder maatschappelijk werkers, diëtisten, sociaal-pedagogisch medewerkers, kinderartsen, verplegers, psychologen en psychiaters). Tijd en plaats: 19, 20 en 21 maart 2013; Institute Of Education, Universiteit van Londen. Verdere informatie: - Conference Calendar. WETENSWAARDIGHEDEN Regieorgaan Onderwijsonderzoek Er moet meer samenwerking komen tussen onderzoek en praktijk in het onderwijs. Hiervoor hebben minister Marja van Bijsterveldt van Onderwijs en Jos Engelen, voorzitter van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), het Regieorgaan Onderwijsonderzoek opgericht. Psychose Statistisch gezien maakt 1 procent van de bevolking in zijn leven een psychose door. Daarmee is het een van de ziektes die in de westerse samenleving het meest voorkomt. Te veel televisie leidt tot gedragsproblemen Kinderen die tussen hun tweede en derde levensjaar overmatig televisiekijken, meer dan 1 uur per dag, ontwikkelen vaker gedragsproblemen dan kinderen die gematigd of geen televisie kijken. Dit uit zich in agressie, overactief gedrag, concentratieproblemen en ongehoorzaamheid. Vooral als kinderen al gedragsproblemen vertonen wanneer zij overmatig televisie gaan kijken, wordt het risico groter dat de gedragsproblemen aanhouden. Het gaat hierbij vooral om een vast patroon van continue hoge blootstelling tussen deze twee leeftijden. De inhoud of duur van het televisiekijkgedrag gemeten op alleen 2-jarige leeftijd heeft geen invloed op de mate waarin peuters gedragsproblemen vertonen, terwijl aanhoudend en overmatig kijkgedrag wel invloed heeft. De problemen zijn langduriger van aard bij aanhoudend hoge blootstelling aan televisie. Onderzoekster Marina Verlinden van de afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie van Erasmus MC-Sophia, heeft het onderzoek uitgevoerd. Psychische bril bij chronische pijn levert kostenbesparing op Veel mensen met chronische lichamelijke pijn slikken steeds zwaardere middelen 579

3 terwijl dit vaak niet helpt, concluderen Maastrichtse onderzoekers onder leiding van psychiater Carsten Leue onlangs in het British Medical Journal. Leue pleit voor een integrale aanpak met oog voor psychische problemen. Vroege screening naar crimineel gedrag op Amsterdamse basisscholen De gemeente Amsterdam laat onderzoeken hoeveel jongeren in de gemeente psychosociale problemen of een licht verstandelijke beperking (LVB) hebben, om hinderlijk en crimineel gedrag beter in de kiem te kunnen smoren. Dit meldt de Universiteit van Amsterdam (UvA) die in samenwerking met de GGD het onderzoek zal uitvoeren. Uit eerder onderzoek blijkt dat kinderen met een LVB, waarvan er ongeveer in Amsterdam zouden wonen, veel vaker dergelijk gedrag vertonen omdat bij hen het risico op onder meer gedragsproblemen en schooluitval veel groter zou zijn dan bij andere kinderen. SndBites: film over uitgaan en alcohol gelanceerd SndBites is een interactieve internetfilm voor jongeren van 15 tot 18 jaar op vmbo s en roc s over een gezonde leefstijl en verantwoorde keuzes rond alcohol, uitgaan en vrijen. SndBites is een initiatief van het Trimbos-instituut, Soa Aids Nederland en het Centrum Media & Gezondheid. Open Dag gezinshuizen in kader van vijfjarig-bestaan Gezinshuis.com 28 September 2012 bestond Gezinshuis.com vijf jaar en dit viel samen met de opening van het vijftigste gezinshuis. Meer informatie: Kijk op Zie verder: tvodigitaal.nl november RAAK-subsidie voor onderzoek naar professionele opvoeders Het lectoraat Jeugd en Gezin van de Christelijke Hogeschool Ede gaat onderzoek doen naar pubers met gedragsproblemen die in een gezinshuis wonen. Het lectoraat doet dit onderzoek samen met aanbieders van gezinshuizen (Gezinshuis.com en Joozt LSG-Rentray), het Nederlands Jeugd Instituut (NJI) en de Universiteit Utrecht (minor Algemene Sociale Wetenschappen). Voor dit onderzoek krijgen zij een RAAKsubsidie van ,-. Jongeren met complexe gedragsproblematiek worden vaak op enig moment in hun leven opgevangen in de residentiële jeugdzorg. Onder de residentiële jeugdzorg vallen leefgroepen in grote zorginstellingen, maar ook gezinshuizen. Een gezinshuis biedt een zo normaal mogelijk gezinsleven, aangestuurd door professionele opvoeders; de gezinshuisouders. In de ideale situatie wonen jongeren tot ze volwassen zijn in een gezinshuis. Dat doel wordt echter lang niet altijd gehaald. De professionele relatie tussen de opvoeder en de jongere en het vermogen van de opvoeder om te connecten lijkt van cruciaal belang te zijn voor het slagen van een gezinshuisplaatsing. In dit onderzoek wordt gekeken welke vaardigheden van gezinshuisouders in de communicatie met jongeren bijdragen aan een goede opvoedrelatie; waarom het sommige professionele opvoeders lukt om tot een succesvolle relatie te komen met de inwonende jongere. Samen met 45 professionele opvoeders zullen de onderzoekers kennis opdoen en vervolgens hulpmiddelen ontwikkelen om die kennis ook in de praktijk te brengen. Dit is het eerste grootschalige onderzoek naar gezinshuizen 580

4 in Nederland. Dr. Martine Noordegraaf, Lector Jeugd en Gezin, is de projectleider van het onderzoek. De RAAK-publiek subsidie is gericht op het stimuleren van samenwerking en kennisuitwisseling tussen hogescholen en professionals uit de publieke sector. Doel is het creëren van ruimte voor praktische innovaties die direct aansluiten op de dienstverlening door de sector, waardoor de dienstverlening ook daadwerkelijk verbetert. Dit onderzoek heeft als doel om de praktijk van gezinshuizen te optimaliseren, zodat steeds meer jongeren tot volwassenheid bij eenzelfde gezin kunnen wonen. 606 duizend kinderen en jongeren zijn te zwaar Van de kinderen en jongeren tussen de 2 en 25 jaar is bij 15 procent sprake van overgewicht. Ernstig overgewicht komt bij 3 procent van hen voor. Dat blijkt uit cijfers van de Jeugdmonitor Leefstijl van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) die onlangs zijn verschenen. In 2011 hadden 606 duizend kinderen en jongeren tussen de 2 en 25 jaar last van overgewicht; dat is 15 procent. Van de 18- tot 25-jarigen en de niet-westerse allochtonen had zelfs 20 procent overgewicht. Een mogelijke reden van het overgewicht in deze leeftijdsgroep kan een veranderend eet- en drinkpatroon zijn, doordat jongeren bijvoorbeeld op zichzelf zijn gaan wonen of zijn gaan studeren. Ondergewicht komt voor bij 6 procent van de 2- tot 25-jarigen. Aantal verslaafden met beperking neemt toe Steeds vaker krijgen organisaties die werken met mensen met een licht verstandelijke beperking te maken met verslavingsproblemen bij hun cliënten. Ook de verslavingszorg en andere sectoren als het gevangeniswezen signaleren een toename van het probleem. Instellingen uit de twee sectoren werken veelal samen om een passende oplossing te vinden voor de problemen. Meldpunt thuiszittende kinderen De Kinderombudsman opende onlangs een online meldpunt voor kinderen die niet naar school gaan. Zij kunnen daar hun ervaringen vertellen. Ook ouders, leerkrachten en andere opvoeders/begeleiders van een kind dat (tijdelijk) niet naar school gaat, kunnen een melding doen. Veel Wajongers dreigen baan te verliezen Volgens Oval, de brancheorganisatie van arbodiensten en bureaus op het gebied van loopbaanbegeleiding en jobcoaching, lopen veel Wajongers het risico hun baan te verliezen door bezuinigingen op jobcoaching. Jobcoaches zorgen ervoor dat mensen met een arbeidsbeperking op de reguliere arbeidsmarkt kunnen blijven werken. CJG-handreiking Samen sterk voor jonge kinderen met ontwikkelingsproblemen De CJG handreiking Samen sterk voor jonge kinderen met ontwikkelingsproblemen is beschikbaar. De handreiking biedt Nederlandse gemeenten inzicht in de huidige expertise van de netwerken Integrale Vroeghulp (IVH) en laat zien wat de meerwaarde is van een effectieve samenwerking tussen de Centra voor Jeugd en Gezin en IVH. Ook doet de handreiking een beroep op gemeenten om deze samenwerking te borgen, verstevigen en uit te bouwen. De handreiking is geschreven voor beleidsmakers, 581

5 bestuurders en professionals van gemeenten. Daarnaast is het een hulpmiddel en inspiratiebron voor de netwerken IVH en uitvoerende organisaties in het jeugddomein. Jonge slachtoffers worden mogelijk zelf ook dader Jonge slachtoffers van geweld hebben een verhoogd risico om zelf ook dader te worden. Dat blijkt uit het onderzoek Jonge slachtoffers, jonge daders van de Vrije Universiteit en de Amsterdamse politie. Valérie Peeck deed onderzoek naar slachtoffers van geweld op en rond scholen. Zij constateert dat jonge slachtoffers duidelijk meer risicogedrag vertonen dan jongeren die geen slachtoffer zijn. Het gaat dan om zaken als spijbelen, drugsgebruik en wapenbezit, die kunnen leiden tot toekomstig daderschap. Peeck pleit voor meer aandacht voor jonge geweldsslachtoffers omdat daar veel winst te behalen is, aangezien deze risicogroep eerder weer op het juiste pad te krijgen is dan gewelddadige veelplegers. Meldpunt registreert achtergelaten kinderen Tweede Kamerlid Khadija Arib (PvdA) is een meldpunt gestart om te registreren welke kinderen tijdens de zomervakantie in het herkomstland van hun ouders zijn achtergelaten. Het gaat bijvoorbeeld om meisjes die worden uitgehuwelijkt. Leraren, vriendinnen, buren of huisartsen kunnen bij het meldpunt hun zorgen kwijt over verdwenen meisjes. Het gaat vaak om meisjes die zich te westers gedragen en zich niet willen conformeren aan hun ouders wensen. Hoewel er een leerplicht is tot 17 jaar gebeurt er niets als kinderen plotseling verdwijnen. Vooral Amsterdam doet weinig om deze meisjes te helpen, aldus Arib. Volgens Arib houdt niemand bij wie er wel en niet van vakantie terugkomt, zodat niemand weet hoeveel kinderen er jaarlijks achterblijven in het herkomstland. Ze hoopt via het meldpunt concrete aanwijzingen te krijgen waarmee jeugdzorg en de Raad voor de Kinderbescherming verder kunnen zoeken. Het meldpunt is te bereiken via en via (070) Kwaliteit van relatie begeleider-cliënt meten Beelden van kwaliteit is een methode om te beoordelen of mensen met een verstandelijke beperking goede zorg krijgen, waarbij onder goed wordt verstaan dat begeleiders een verbintenis aangaan met hun cliënt en oog hebben voor zijn ontwikkelingsmogelijkheden. In observatie geschoolde begeleiders beschrijven een paar weken lang wat er in een woon- of dagbestedingsgroep voor verstandelijk gehandicapten gebeurt. Hun verslagen vormen de basis voor een gesprek tussen een kwaliteitspanel en de teamleden. Nieuwe zintuigenstad in Vlaanderen In Overpelt heeft dienstencentrum Sint-Oda een voor Vlaanderen bijzonder dagactiviteitencentrum - zintuigenstad Sens-city - geopend voor mensen met een verstandelijke beperking. De zintuigenstad bevat een grote variatie aan zintuigen prikkelende ruimtes en toestellen. Bijzonder zijn twee lokalen waar gebruik wordt gemaakt van domotica om alles aan te sturen. Via aanraakschermen kunnen verlichting, muziek en projecties van films en foto s, gekozen en geregeld worden. Zo kunnen gebruikers zelf de sfeer creëren die ze nodig hebben om te ontspannen. De snoezelruimte is extra uitgerust met een Living surface -systeem. Dat is een interactieve techniek waarbij geprojecteerde beelden reageren op bewegingen van de gebruiker. Op de trilvloer kan men, gelegen op zachte kussens of een verende vloer, de 582

6 trillingen van muziek en geluiden voelen, in combinatie met allerhande geprojecteerde beelden op een reuzenscherm. De totale kostprijs van Sens-City bedraagt 3,5 miljoen euro. Geef patiënt de keus: wel of geen antipsychotica? Patiënten met schizofrenie moeten zelf kunnen kiezen of ze met antipsychotica behandeld willen worden. Dat betoogt de Britse hoogleraar psychologie Anthony Morrison in The British Journal of Psychiatry. In Nederland krijgt hij vooralsnog weinig bijval. Morrisson pleit ervoor de multidisciplinaire richtlijn, die antipsychotica als eerste behandeloptie voorschrijft voor mensen met schizofrenie en aanverwante stoornissen, te heroverwegen. Voordat ze de pillen gaan slikken, zouden ze eerst goed geïnformeerd moeten worden over de effecten en de mogelijke bijwerkingen van de antipsychotica. Vervolgens zou de behandelaar patiënten zelf moeten laten kiezen: wel of geen medicatie, of een alternatieve behandeling, bijvoorbeeld cognitieve therapie. Geen gebarentaal meer voor dove kinderen met implantaat? De taalontwikkeling van kinderen met een cochleair implantaat die alleen gesproken taal leren verloopt sneller dan die van kinderen met een cochleair implantaat die ook gebarentaal leren. Dit schrijft Leids onderzoeker Karin Wiefferink in haar proefschrift Cochlear Implants in children: Development in interaction with the social context. Zij promoveerde op 13 september. Wiefferink vergeleek de taalontwikkeling van Vlaamse kinderen met een cochleair implantaat (CI) en die van Nederlandse kinderen, ook met een cochleair implantaat, die echter opgroeiden in een tweetalige omgeving waarin ze zowel gesproken als gebarentaal leerden. Uit het onderzoek bleek dat de gesproken taalontwikkeling van de Vlaamse kinderen sneller verliep dan die van de Nederlandse kinderen. Opvallend was dat de gebarentaal van Nederlandse kinderen zich nauwelijks nog ontwikkelde als ze eenmaal een CI hadden. Bovendien ontwikkelden Nederlandse kinderen na verloop van tijd een voorkeur voor gesproken taal. Deze resultaten suggereren dat een eentalige omgeving beter is voor de taalontwikkeling dan een tweetalige. Een tweede onderzoek uit het proefschrift laat zien dat de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen met een CI trager verloopt dan die van normaal horende kinderen. Opvallend was dat de taalontwikkeling daarbij een beperkte rol speelde. Een mogelijke verklaring is dat CI-kinderen minder meekrijgen van wat er in hun directe omgeving gebeurt, omdat het moeilijk voor ze is om gesprekken te volgen in een rumoerige omgeving. Wiefferink: De toegang tot de sociale omgeving lijkt dus van belang voor de emotionele ontwikkeling. Volgens de onderzoeker is het essentieel om de gesproken taalontwikkeling van kinderen zoveel mogelijk individueel te stimuleren. Omdat jonge kinderen de meeste tijd met hun ouders doorbrengen, is het dus ook belangrijk om ouders te leren hoe zij hun slechthorende kind kunnen helpen bij het leren herkennen van en het leren omgaan met emoties. Ook het plaatsen van een tweede cochleair implantaat lijkt positieve effecten te hebben op de taalontwikkeling. Met twee CI s kan een kind makkelijker spraak verstaan in een omgeving waar meer geluiden zijn. Dit verruimt de mogelijkheden voor incidental learning. Het College voor Zorgverzekeringen heeft begin september besloten om voor kinderen tot 5 jaar ook een tweede CI te vergoeden. Tot op heden werd slechts één CI vergoed. De Universiteit Leiden, het LUMC en de NSDSK, de zorginstelling voor dove en slechthorende kinderen waar de promovenda werkzaam is, zijn een intensieve samenwer- 583

7 king aangegaan. In 2010 heeft de NSDSK een bijzondere leerstoel Sociale en Emotionele Ontwikkeling bij Kinderen met Auditieve en/of Communicatieve beperkingen ingesteld bij de afdeling Ontwikkelingspsychologie van de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Universiteit Leiden. Prof.dr. Carolien Rieffe bezet deze leerstoel. JSO en Hogeschool Leiden formaliseren samenwerking met convenant Het expertisecentrum voor Jeugd Samenleving en Ontwikkeling (JSO) en Hogeschool Leiden hebben hun samenwerking met een convenant geformaliseerd. Met de samenwerkingsovereenkomst willen het JSO en de hogeschool een impuls geven aan de kwaliteit van de diensten van het JSO en opleidingen die de hogeschool binnen het domein jeugd aanbiedt. Dit kan op verschillende gebieden zoals in de vorm van onderzoek, stageplaatsen of onderwijs door een (gast)docent. Op het gebied van onderzoek worden er opdrachten aangeboden met de nodige begeleiding, beoordeling en toetsing naar de bruikbaarheid ervan in de praktijk. Verder beoogt het convenant verbetering van het handelen van professionals door het gemeenschappelijk uitvoeren van methodiekontwikkeling, onderzoek en evaluatie. Online hulp helpt meiden met eetproblemen De website 99gram.nl voor meiden met eetproblemen voorziet in een behoefte en heeft in het eerste jaar dat de site bestaat ruim zestigduizend bezoekers getrokken. Meiden zoeken veelvuldig anoniem contact met deskundigen via mail en chat en bezoeken het forum voor lotgenotencontact. Ruim negentig meiden startten met de online behandeling voor hun eetproblemen en zij beoordeelden het contact met de deskundige positief. De site trekt tweehonderd unieke bezoekers per dag. Omdat nog niet alle meiden met eetstoornissen hulp krijgen, breidt 99gram.nl uit met een zelfhulpprogramma en een nazorgtraject. 99gram.nl is een initiatief van Accare kinder- en jeugdpsychiatrie ADHD vergroot risico op automutilatie bij meisjes Meer dan 50 procent van de Amerikaanse meisjes met ADHD beschadigt zichzelf en meer dan 20 procent doet een zelfmoordpoging. Dat ontdekten Amerikaanse onderzoekers die tien jaar lang een groep meisjes met ADHD volgden. De onderzoekers concluderen ook dat de meisjes blijvend problemen ondervinden met schoolprestaties en relaties. Ze hebben daarom speciale aandacht nodig tijdens hun vroege volwassenheid. Coaching zou meisjes met ADHD kunnen helpen met relaties en problemen op school. De onderzoekers vergeleken 140 meisjes met ADHD van 6 tot 12 jaar oud met een controlegroep van 88 meisjes. Ze kwamen uit verschillende sociale milieus in de regio van San Francisco. Hoewel de meisjes met ADHD beduidend hoger scoorden op zelfbeschadiging en zelfmoordpogingen, was er nauwelijks verschil in het voorkomen van eetstoornissen, middelengebruik en gevaarlijk rijgedrag. Een artikel over het onderzoek is online verschenen in het wetenschappelijk tijdschrift Journal of Consulting and Clinical Psychology. Hoogleraar UM: Vervroeg leerplicht naar 4 jaar Voorschoolse educatie en verplicht met 4 jaar naar school voorkomen dat kinderen uit achterstandsgezinnen op jonge leeftijd al een achterstand oplopen. Dat stelde Bas ter Weel in zijn oratie aan de Universiteit Maastricht. Hoewel de leerplicht begint bij 5 jaar gaan de meeste 4-jarigen al naar school. Iets minder dan 2 procent van de kinderen komt pas met 5 jaar op school, maar dat zijn juist kinderen uit gezinnen met een achterstand. 584

8 Investeringen in tijd en geld voor zeer jonge kinderen uit zwakke gezinnen en gezinnen met een achterstand blijken later schoolresultaten positief te beïnvloeden, en schooluitval, criminaliteit en drugsgebruik te laten afnemen. Ter Weel is benoemd als hoogleraar Social Economics and Labour Market Policy. Nadenken over technologische hulpmiddelen Er zijn prachtige technologische hulpmiddelen om mensen met een verstandelijke beperking of dementie op afstand te begeleiden of te behoeden voor ongelukken. Denk aan bewegingsmelders, chips om te controleren waar iemand zich bevindt, uitluistersystemen en camerabewaking. Al deze domotica roepen ethische en juridische vragen op. Om zorginstellingen te helpen bij het zorgvuldig toepassen van deze hulpmiddelen heeft het Vu Medisch centrum in Amsterdam een handreiking ontwikkeld, Toezichthoudende domotica - Een handreiking voor zorginstellingen. De handleiding is gratis te downloaden op de site van het vumc of als boek te bestellen bij Aandacht voor laaggeletterde patiënt Er is een handleiding ontwikkeld voor artsen en werkers in de gezondheidszorg om mensen die niet of nauwelijks lezen, beter te helpen. Het pakket Gezonde Taal, omgaan met laaggeletterdheid in de zorg is ontwikkeld door het Universitair medisch centrum Utrecht en de stichting Lezen & schrijven. De toolkit is bedoeld om medewerkers in de gezondheidszorg ervan bewust te maken dat mensen die niet kunnen lezen, veel informatie mislopen. Daarnaast krijgen zorgverleners concrete adviezen om laaggeletterdheid te herkennen en bespreekbaar te maken. De toolkit bevat informatie over de risico s die patiënten lopen en de misverstanden die ontstaan als patiënten onvoldoende geletterd zijn. Tegelijkertijd biedt de toolkit zorgverleners richtlijnen voor de begeleiding en bevat het een methode waarmee poliklinieken hun proces beter kunnen inrichten op laaggeletterden. Mensen die niet of onvoldoende lezen, schrijven en rekenen zijn minder gezond en bezoeken vaker een arts dan mensen die wel geletterd zijn. Laaggeletterden begrijpen veel informatie en instructies niet goed, waardoor de kans op fouten en misverstanden groot is. Zorgverleners kunnen niet voldoen aan de wettelijke plicht dat de patiënt geïnformeerd moet zijn als hij toestemming geeft voor de behandeling, als de patiënt de informatie niet goed begrijpt. Laaggeletterdheid leidt tot slechtere therapietrouw en vertraging in het behandelproces. De meerkosten voor de zorgsector door laaggeletterdheid worden geschat op 61 miljoen euro per jaar. Gebrekkige kennis psychische zorg migrantenjeugd Om te bereiken dat kinderen uit diverse migrantengroepen passende zorg krijgen bij psychische problemen, moet goed gekeken worden wat die specifieke groepen nodig hebben. Dit schrijft de Gezondheidsraad in een advies aan het ministerie van VWS. Hoewel niet over het algemeen gesteld kan worden dat migrantenkinderen meer psychische problemen hebben dan hun autochtone leeftijdgenoten, zijn er aanwijzingen dat dit voor bepaalde groepen migrantenkinderen wel het geval is. Zo rapporteren Turkse kinderen meer emotionele problemen, worden over Marokkaanse jongens vaker gedragsproblemen gemeld en ervaren kinderen van Antilliaanse herkomst zowel vaker gedrags- als emotionele problemen. Aan de andere kant rapporteren Marokkaanse kinderen minder emotionele problemen en Marokkaanse meisjes minder suïcidaal gedrag. Ook de mate waarin migrantengroepen gebruikmaken van de zorg verschilt. Over 585

9 het algemeen komen ze niet minder vaak met psychische klachten bij de huisarts (Turkse meisjes en Antilliaanse kinderen komen daar zelfs vaker). Met name de Marokkaanse en Turkse kinderen en in mindere mate de Antilliaanse jeugd maken echter minder gebruik van de jeugd-ggz dan te verwachten zou zijn op basis van het vóórkomen van psychische problemen in deze groepen en de omvang van die groepen in de algemene bevolking. Harde gegevens over de oorzaak hiervan ontbreken. Volgens de Gezondheidsraad is er meer kennis nodig over de zorgbehoefte en het zorggebruik van groepen migrantenkinderen. Bij de kennisvergaring moet de focus liggen op die groepen kinderen over wie aanwijzingen bestaan dat ze niet de zorg krijgen die ze nodig hebben. Op zoek naar de genetica van psychiatrische ziekten Over pakweg tien jaar zal de algemene categorie adhd vervangen zijn door een op de individuele patiënt toegesneden diagnose, gebaseerd op diens genetisch profiel en op MRI-onderzoek van de hersenen. Dat is de verwachting van de Nijmeegse hoogleraar moleculaire psychiatrie Barbara Franke. In haar oratie bood zij haar gehoor een blik in de wondere wereld van genen en hersencellen, en, in die van fruitvliegjes met adhd. Lezen moet je dóén Site: Informatie over maandelijks gratis materiaal, DigiFlits, DigiLetters, Pdf Letterkaarten, Pdf Vormletters, Pdf Schrijfletters en de update van pictoschrijver 2.0. Daarnaast worden studiedagen - 7 december 2012, Leeuwarden; uur. Inloop vanaf 9.30 uur; 159,- ex. btw. Koffie/thee en lunch inbegrepen - en gebruikersbijeenkomsten - 14 december 2012, Zwolle; uur; 59,- euro ex. btw. Koffie/thee inbegrepen - aangekondigd bij scholingsaanbod. AGENDA 30 november Vooraankondiging Dutch-ACD, PER- RIN+, LEARN2MOVE-sypmposium (zie nummer 9). 14 januari 2013 Congres: Als normaal anders is (zie dit nummer). 31 januari 2013 Landelijk Symposium: Werken met jonge mensen met psychiatrische gedragsproblemen in de groep (zie dit nummer). 7 februari 2013 Jaarlijkse GGZ-Kennisdag: Ambulantisering in de GGZ (zie dit nummer). 13 maart 2013 Vooraankondiging Jaarcongres Onderwijs van Nu (zie dit nummer). 19, 20 en 21 maart 2013 Congres eetstoornissen Londen (zie dit nummer). 31 januari en 1 februari 2013 De 31e Panama-conferentie - Rekenenwiskunde op niveau (zie dit nummer). 586

Maak kennis. met GGZ Friesland

Maak kennis. met GGZ Friesland Maak kennis met GGZ Friesland Psychische klachten hebben veel invloed op het dagelijks leven. Elke dag is een uitdaging en het is moeilijk om een normaal leven te leiden, contacten te onder houden, naar

Nadere informatie

Antwoord van staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten-Hyllner (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) (ontvangen 9 december 2010)

Antwoord van staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten-Hyllner (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) (ontvangen 9 december 2010) AH 740 2010Z13219 Antwoord van staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten-Hyllner (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) (ontvangen 9 december 2010) 1 Bent u bekend met nieuw onderzoek van Michigan State University

Nadere informatie

Een stap verder in forensische en intensieve zorg

Een stap verder in forensische en intensieve zorg Een stap verder in forensische en intensieve zorg Palier bundelt intensieve en forensische zorg. Het is zorg die net een stapje verder gaat. Dat vraagt om een intensieve aanpak. Want onze doelgroep kampt

Nadere informatie

N. Buitelaar, psychiater en V. Yildirim, psycholoog. Beiden werkzaam bij Altrecht Centrum ADHD Volwassenen.

N. Buitelaar, psychiater en V. Yildirim, psycholoog. Beiden werkzaam bij Altrecht Centrum ADHD Volwassenen. ADHD Wachtkamerspecial Onderbehandeling van ADHD bij allochtonen: kinderen en volwassenen N. Buitelaar, psychiater en V. Yildirim, psycholoog. Beiden werkzaam bij Altrecht Centrum ADHD Volwassenen. Inleiding

Nadere informatie

Psychologische zorg voor kinderen en jongeren. De Golfbreker Preventie en psychologische zorg voor kinderen en jongeren. Samen werken aan jezelf

Psychologische zorg voor kinderen en jongeren. De Golfbreker Preventie en psychologische zorg voor kinderen en jongeren. Samen werken aan jezelf Psychologische zorg voor kinderen en jongeren De Golfbreker Preventie en psychologische zorg voor kinderen en jongeren Samen werken aan jezelf Inhoud Belang psychologische zorg voor jeugd Psychologische

Nadere informatie

Beleid voor de toekomst. Harry Boschloo Directie Samenleving en Integratie

Beleid voor de toekomst. Harry Boschloo Directie Samenleving en Integratie Beleid voor de toekomst Harry Boschloo Directie Samenleving en Integratie Dubbelleven Marokkanen fnuikt psyche Vaak psychische problemen bij criminele Antilliaanse jongeren Crimineel gedrag onder Antilliaanse

Nadere informatie

even VoorSTELLEN Met Cardea kun je verder!

even VoorSTELLEN Met Cardea kun je verder! even VoorSTELLEN Met Cardea kun je verder! Als we over cliënten praten, bedoelen we kinderen, jongeren en hun ouders. Als we over ouders praten, bedoelen we ook eenoudergezinnen, verzorgers, voogden en/of

Nadere informatie

Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn

Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn Jongeren met complexe problemen krijgen bij voorkeur ondersteuning thuis en in de wijk. Zo kort en effectief mogelijk. Soms is tijdelijk verblijf in een behandelcentrum

Nadere informatie

Perceelbeschrijving JeugdzorgPlus

Perceelbeschrijving JeugdzorgPlus Perceelbeschrijving JeugdzorgPlus Samenwerkende gemeenten Regio West Friesland Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Stede Broec Inhoud 1. JeugdzorgPlus... 3 1.1Inleiding... 3

Nadere informatie

Jeugdzorg naar gemeenten

Jeugdzorg naar gemeenten Jeugdzorg naar gemeenten Wat is jeugdzorg en wat komt naar u toe? Tom van Yperen Nederlands Jeugdinstituut Universiteit Utrecht VNG Regioconferenties, mei 2011 t.vanyperen@nji.nl 2 e lijn 1 e lijn 0 e

Nadere informatie

Interculturele psychiatrie en jeugd-ggz

Interculturele psychiatrie en jeugd-ggz Interculturele psychiatrie en jeugd-ggz mr.dr. Lieke van Domburgh Onderzoeker Vumc, afd. Kinder- en Jeugdpsychiatrie Hoofd afdeling O&O Intermetzo prevalentie problemen: etniciteit en gender (Zwirs 2006)

Nadere informatie

Sociale omgeving. 1. Kindermishandeling

Sociale omgeving. 1. Kindermishandeling 1. Kindermishandeling Kindermishandeling is 'elke vorm van voor een minderjarige bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of andere personen ten opzichte

Nadere informatie

GESPECIALISEERDE JEUGDZORG

GESPECIALISEERDE JEUGDZORG GESPECIALISEERDE JEUGDZORG We zoeken nadrukkelijk de samenwerking met gemeenten voor gespecialiseerde jeugdhulp aan jongeren, voor wie de reguliere ambulante en residentiële jeugdzorg niet toereikend is.

Nadere informatie

Ik bouw aan mijn toekomst. Stap voor stap. Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn

Ik bouw aan mijn toekomst. Stap voor stap. Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn Ik bouw aan mijn toekomst. Stap voor stap. Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn De zorgbehoefte van jongeren en hun gezin staat centraal. Pluryn onderschrijft deze stelling uit het huidige zorgstelsel.

Nadere informatie

Wat doet Thuisbegeleiding? Informatie over Thuisbegeleiding

Wat doet Thuisbegeleiding? Informatie over Thuisbegeleiding Wat doet Thuisbegeleiding? Informatie over Thuisbegeleiding Informatie over Thuisbegeleiding Thuisbegeleiding biedt hulp aan multiproblemgezinnen en risicogezinnen, en aan volwassenen met psychiatrische

Nadere informatie

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod Hulp bij ADHD Dit heeft mijn beeld van ADHD enorm verrijkt. Ik zie nu veel mogelijkheden om kinderen met ADHD goede begeleiding te bieden deelnemer workshop bij Fontys Hogescholen Copyright 2010 Hulp bij

Nadere informatie

Doelgroep. Programma onderdelen. Duur/frequentie

Doelgroep. Programma onderdelen. Duur/frequentie Onderwijs-Zorg Arrangementen 8 Doelgroep Jongeren vanaf 12-18 jaar en hun gezinnen, die al langere tijd ernstig zijn vastgelopen op school en waar sprake is van uitval uit het reguliere onderwijs of waar

Nadere informatie

Onderzoek, behandeling en ondersteuning van kinderen en jongeren tot 18 jaar

Onderzoek, behandeling en ondersteuning van kinderen en jongeren tot 18 jaar Onderzoek, behandeling en ondersteuning van kinderen en jongeren tot 18 jaar De specialisten van De Jeugdpraktijk geven kinderen en jongeren de persoonlijke en professionele aandacht die vereist is. De

Nadere informatie

Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg

Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg Informatie voor cliënten Cliënten en geestelijke gezondheidszorg Slachtoffers van mensenhandel hebben vaak nare dingen meegemaakt. Ze zijn geschokt

Nadere informatie

RESULTATEN NATIONALE PIJNMETING: PIJNPATIENTEN SIGNALEREN ERNSTIG GEBREK AAN ERKENNING EN GOEDE ZORG

RESULTATEN NATIONALE PIJNMETING: PIJNPATIENTEN SIGNALEREN ERNSTIG GEBREK AAN ERKENNING EN GOEDE ZORG Verslag bijeenkomst 21 januari 2011 Erasmus MC RESULTATEN NATIONALE PIJNMETING: PIJNPATIENTEN SIGNALEREN ERNSTIG GEBREK AAN ERKENNING EN GOEDE ZORG Partners Mijnpijn.nl vinden dat chronische pijn prioriteit

Nadere informatie

Bijlage Programma van Eisen

Bijlage Programma van Eisen Bijlage Programma van Eisen Functie: Jeugdzorgplus voor Zeer Intensieve Kortdurende Observatie en Stabilisatie Toegangscriteria 1. Karakteristieken van het kind: De algemene karakteristieken van de cliënten

Nadere informatie

ondersteuning in het onderwijs

ondersteuning in het onderwijs ondersteuning in het onderwijs School is een centraal onderdeel van het leven van kinderen en jongeren. Ervaringen op school zijn vormend en het wel of niet afmaken van school is bepalend voor hun toekomst.

Nadere informatie

Dierenmishandeling in gezinnen

Dierenmishandeling in gezinnen Dierenmishandeling in gezinnen Prof.dr. Marie-Jose Enders-Slegers, Leerstoel Antrozoologie, Faculteit Psychologie Stichting Cirkel van Geweld, Werkgroep Dierenpleegzorg marie-jose.enders@ou.nl Link - letter

Nadere informatie

PSYCHOSOCIALE GEZONDHEID

PSYCHOSOCIALE GEZONDHEID IJsselland PSYCHOSOCIALE GEZONDHEID Jongerenmonitor 20 92% normaal risico op psychosociale problemen.3 jongeren School Klas 2 13-1 jaar Klas - jaar 86% goede ervaren gezondheid %* is op school gepest *van

Nadere informatie

Dinsdag 14 december 2010

Dinsdag 14 december 2010 Uitnodiging Comazuipen bij jongeren? Overmatig alcoholgebruik bij ouderen? Herkennen van alcoholproblemen in de praktijk? In één dag op de hoogte van vroegsignalering van alcoholproblemen. Symposium Verzuipt

Nadere informatie

Verstandelijke beperkingen

Verstandelijke beperkingen 11 2 Verstandelijke beperkingen 2.1 Definitie 12 2.1.1 Denken 12 2.1.2 Vaardigheden 12 2.1.3 Vroegtijdig en levenslang aanwezig 13 2.2 Enkele belangrijke overwegingen 13 2.3 Ernst van verstandelijke beperking

Nadere informatie

centrum voor verstandelijke beperking en psychiatrie MAAK KENNIS MET DE SWAAI

centrum voor verstandelijke beperking en psychiatrie MAAK KENNIS MET DE SWAAI centrum voor verstandelijke beperking en psychiatrie MAAK KENNIS MET DE SWAAI De Swaai is een samenwerking tussen GGZ Friesland en Talant en biedt jongeren en volwassenen met zowel een verstandelijke

Nadere informatie

Ambulante behandeling

Ambulante behandeling Ambulante behandeling Ouderen Ambulante behandeling Mondriaan Ouderen geeft behandeling aan mensen met psychische en psychiatrische problemen vanaf de derde levensfase. Mondriaan Ouderen heeft verschillende

Nadere informatie

Dementiepoli. Ouderen

Dementiepoli. Ouderen Dementiepoli Ouderen Dementiepoli Informatie voor cliënten, familie en betrokkenen Met deze folder willen we u en uw familieleden en/of verzorgers graag informeren over de gang van zaken bij de dementiepoli.

Nadere informatie

Workshops VNVA in het kader van het NVR project 154 Doorbreek huiselijk geweld; Praat erover

Workshops VNVA in het kader van het NVR project 154 Doorbreek huiselijk geweld; Praat erover Workshops VNVA in het kader van het NVR project 154 Doorbreek huiselijk geweld; Praat erover Doelgroep: huisartsen en overige belangstellenden Methode: interactieve workshops Ontwikkeling workshops: Radboud

Nadere informatie

Samenvatting Jong; dus gezond!?

Samenvatting Jong; dus gezond!? Samenvatting Jong; dus gezond!? Deel III Gezondheidsprofiel regio Nieuwe Waterweg Noord, 2005-2008 Samenvatting rapport Jong; dus gezond!? Gezondheidssituatie van de Jeugd (2004-2006) Regio Nieuwe Waterweg

Nadere informatie

Uitdagingen in de multiculturele praktijk

Uitdagingen in de multiculturele praktijk 12 uit de praktijk Kernproblemen Uitdagingen in de multiculturele praktijk Vraag een fysiotherapeut die werkzaam is in een achterstandswijk naar zijn ervaringen met allochtone patiënten en de kans is groot

Nadere informatie

vooruitkomen + Hulp na seksueel misbruik

vooruitkomen + Hulp na seksueel misbruik > vooruitkomen + Hulp na seksueel misbruik OUDERS & OPVOEDERS Als er binnen uw gezin sprake is van seksueel misbruik, heeft dat grote invloed. Er is veel verdriet, boosheid, wantrouwen en schuldgevoel.

Nadere informatie

Themabijeenkomst Kleurrijke en toegankelijke dementiezorg

Themabijeenkomst Kleurrijke en toegankelijke dementiezorg Themabijeenkomst Kleurrijke en toegankelijke dementiezorg Marjan Mensinga trainer en adviseur bij Pharos en med. antropoloog/spv/poh GGZ Jennifer van den Broeke senior projectleider en adviseur bij Pharos

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 31 015 Kindermishandeling Nr. 82 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

MEE Utrecht, Gooi & Vecht. Ondersteuning bij leven met een beperking. Omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking.

MEE Utrecht, Gooi & Vecht. Ondersteuning bij leven met een beperking. Omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking. MEE Utrecht, Gooi & Vecht Ondersteuning bij leven met een beperking Omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking Voor verwijzers Omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking Veel

Nadere informatie

CONGRES 6 NOVEMBER 2014

CONGRES 6 NOVEMBER 2014 Prikkelverwerking CONGRES Prikkelverwerkingsstoornissen bij kinderen en adolescenten met ASS, ADHD, ODD, CD, OCD, angst en hoogbegaafdheid Postillion Bunnik Utrecht 6 NOVEMBER 2014 prof.dr. Pieter Duker

Nadere informatie

Beter door de dag met doofheid of hoorproblemen

Beter door de dag met doofheid of hoorproblemen Beter door de dag met doofheid of hoorproblemen GGMD staat voor Geestelijke Gezondheidszorg en Maatschappelijke Dienstverlening. Wij helpen doven, mensen met een hoorprobleem en hun naasten met advies,

Nadere informatie

VERBINDING VAN WETENSCHAP EN PRAKTIJK IN DE WIJK. Marjan de Lange 16 mei 2017

VERBINDING VAN WETENSCHAP EN PRAKTIJK IN DE WIJK. Marjan de Lange 16 mei 2017 VERBINDING VAN WETENSCHAP EN PRAKTIJK IN DE WIJK Marjan de Lange 16 mei 2017 KERNELEMENTEN VAN EFFECTIEVE HULP Kernelementen: gemeenschappelijke bestanddelen uit meerdere interventies voor eenzelfde doelgroep

Nadere informatie

Bureau Jeugdzorg Noord-Holland

Bureau Jeugdzorg Noord-Holland Bureau Jeugdzorg Noord-Holland 2 Bureau Jeugdzorg Noord-Holland Ieder kind heeft het recht om op te groeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene. Dat gaat niet altijd vanzelf. Soms is hulp nodig

Nadere informatie

Als opgroeien niet vanzelf gaat. voor kinderen, jongeren en hun ouders

Als opgroeien niet vanzelf gaat. voor kinderen, jongeren en hun ouders Als opgroeien niet vanzelf gaat voor kinderen, jongeren en hun ouders Voor kinderen met een psychische stoornis gaat opgroeien niet vanzelf. Ze zijn bijvoorbeeld zo onzeker, angstig of somber dat ze niet

Nadere informatie

Advie zen en Meldingen over Kindermishandeling in 2003

Advie zen en Meldingen over Kindermishandeling in 2003 Advie zen en Meldingen over Kindermishandeling in 23 Registratiegegevens van de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling Iedereen die zich zorgen maakt over een kind in zijn of haar omgeving kan contact

Nadere informatie

Werkinstructie benaderen intermediairs Sense

Werkinstructie benaderen intermediairs Sense Werkinstructie benaderen intermediairs Sense BIJLAGE 7 Voorbeeld van de opzet van de presentatie in PowerPoint BIJLAGE 7 VOORBEELD VAN DE OPZET VAN DE PRESENTATIE IN POWERPOINT] 1 WERKINSTRUCTIE BENADEREN

Nadere informatie

Dr. Xavier M.H. Moonen

Dr. Xavier M.H. Moonen Dr. Xavier M.H. Moonen Orthopedagoog/GZ-psycholoog Bijzonder lector inclusie van mensen met een verstandelijke beperking Zuyd Hogeschool Docent en onderzoeker UvA in het bijzonder voor het vakgebied zorg

Nadere informatie

Kan een kind meer talen

Kan een kind meer talen Kan een kind meer talen...ook als het een auditieve of co Meertaligheid is geen oorzaak van taalstoornissen de één is er beter in dan de ander dat geldt ook voor kinderen met een zintuiglijke, communicatieve,

Nadere informatie

Passie voor jongeren. Goede jeugdzorg is een must Lenie Scholten wethouder jeugd

Passie voor jongeren. Goede jeugdzorg is een must Lenie Scholten wethouder jeugd Passie voor jongeren Goede jeugdzorg is een must Lenie Scholten wethouder jeugd Jongeren in Nijmegen 19.064 18 tot 23 jaar 9.543 12 t/m 17 jaar 3.107 10 en 11 jarigen 9.537 4 t/m 9 jaar 6.468 0 t/m 3 jaar

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Wolbert (PvdA) over kinderen van allochtone afkomst die overgewicht hebben (2014Z07817).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Wolbert (PvdA) over kinderen van allochtone afkomst die overgewicht hebben (2014Z07817). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 255 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

symposium Onderzoek de Jeugdhulp! Hoe wetenschap kinderen mee laat doen De uitdaging

symposium Onderzoek de Jeugdhulp! Hoe wetenschap kinderen mee laat doen De uitdaging Onderzoek de Jeugdhulp! symposium dinsdag 5 april 2016 van 13.00-17.00 uur in Theater De Nieuwe Kolk, Weierstraat 1 in Assen Hoe wetenschap kinderen mee laat doen Goede jeugdhulp is van onschatbaar belang

Nadere informatie

Brijder Verslavingszorg Hoofddorp

Brijder Verslavingszorg Hoofddorp Ons Team Ons team is zeer divers. We bestaan uit het secretariaat, psychologen, maatschappelijk werkers, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, cognitief gedragstherapeutisch werkers, ervaringsdeskundigen,

Nadere informatie

Diagnostiek de Ambelt. Resultaat boeken. de Ambelt. Ons aanbod 2014-2015

Diagnostiek de Ambelt. Resultaat boeken. de Ambelt. Ons aanbod 2014-2015 Diagnostiek de Ambelt 2014-2015 Ons aanbod Resultaat boeken. de Ambelt Inhoudsopgave 1. Wie zijn wij?... 3 2. Aanbod Diagnostiek... 5 Consult gedragswetenschapper... 5 Traject Handelingsgerichte Diagnostiek...

Nadere informatie

Dementiepoli. Ouderen

Dementiepoli. Ouderen Dementiepoli Ouderen Dementiepoli Informatie voor cliënten, familie en betrokkenen Met deze folder willen we u en uw familieleden en/of verzorgers graag informeren over de gang van zaken bij de dementiepoli.

Nadere informatie

De beste zorg voor psychische en verslavingsproblemen

De beste zorg voor psychische en verslavingsproblemen De beste zorg voor psychische en verslavingsproblemen 3 Parnassia Groep is specialist in geestelijke gezondheid Psychische klachten, een psychische stoornis of ziekte: ze kunnen iedereen treffen en ernstig

Nadere informatie

Koninklijke Visio expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen

Koninklijke Visio expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen Koninklijke Visio expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen Perspectief voor iedereen In Nederland krijgen jaarlijks duizenden mensen te maken met blijvende slechtziendheid of blindheid. Wanneer

Nadere informatie

Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar

Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar Hans Lomans Bestuurder BJzG 8 april 2011 2 U vindt ons Overal in Gelderland In alle regio s Zorg-en Adviesteams Centra voor Jeugd en Gezin Veiligheidshuizen

Nadere informatie

Informatie over begrijpen van gedrag

Informatie over begrijpen van gedrag Informatie over begrijpen van gedrag Beter omgaan met moeilijk en onbegrepen gedrag Het begrijpen van de klant staat centraal. Wat kunnen wij voor u betekenen? Informatie over begrijpen van gedrag Moeilijk

Nadere informatie

(Dag) Behandeling (licht) verstandelijk beperkten

(Dag) Behandeling (licht) verstandelijk beperkten (Dag) Behandeling (licht) verstandelijk beperkten Omschrijving voorzieningen Ons kenmerk: Datum: Oktober 2015 Contactpersoon: Contractbeheer E-mail: contractbeheer@regiogenv.nl INHOUD 1 34118 Behandeling

Nadere informatie

Studeren met psychische klachten

Studeren met psychische klachten Studeren met psychische klachten Handicap + Studie Regiobijeenkomst Nijmegen, 8 oktober 2015 Lies Korevaar Overzicht 1. Waar hebben studenten met psychische problemen last van? 2. Toolkit Begeleid Leren

Nadere informatie

EVEN VOORSTELLEN. Met Cardea kun je verder!

EVEN VOORSTELLEN. Met Cardea kun je verder! EVEN VOORSTELLEN Met Cardea kun je verder! Als we over cliënten praten, bedoelen we kinderen, jongeren en hun ouders. Als we over ouders praten, bedoelen we ook eenoudergezinnen, verzorgers, voogden en/of

Nadere informatie

Huisarts en e-mental health. Jaap Roorda

Huisarts en e-mental health. Jaap Roorda Huisarts en e-mental health Jaap Roorda E-mental Health, presentatie vandaag WEL bespreken: consumentenperspectief marketing van digitaal behandelaanbod gesubsidieerd aanbod E-mental Health te betalen

Nadere informatie

De verschillen tussen Eerstelijns én Tweedelijns

De verschillen tussen Eerstelijns én Tweedelijns De verschillen tussen Eerstelijns én Tweedelijns & In de Bres biedt 'Eerstelijns Kortdurende Hulp' en 'Tweedelijns Specialistische Zorg', maar wat is het verschil? In Nederland ziet de zorgstructuur er

Nadere informatie

Voorwoord. JONG Nieuwsbrief Opvoedpraktijk Jong - November 2015. 1. Voorwoord 2. Nieuwsberichten 3. Thema 4. Aan het Woord 5. Agenda.

Voorwoord. JONG Nieuwsbrief Opvoedpraktijk Jong - November 2015. 1. Voorwoord 2. Nieuwsberichten 3. Thema 4. Aan het Woord 5. Agenda. JONG Nieuwsbrief Opvoedpraktijk Jong - November 2015 1. Voorwoord 2. Nieuwsberichten 3. Thema 4. Aan het Woord 5. Agenda Voorwoord Beste Lezers, We naderen al weer de laatste maand van het jaar, de maand

Nadere informatie

Risico s melden in de Verwijsindex. Hoe werkt dat? Verwijsindex Regio Nijmegen voor jeugdigen van 0-23 jaar

Risico s melden in de Verwijsindex. Hoe werkt dat? Verwijsindex Regio Nijmegen voor jeugdigen van 0-23 jaar Risico s melden in de Verwijsindex Hoe werkt dat? Verwijsindex Regio Nijmegen voor jeugdigen van 0-23 jaar Risico s melden in de Verwijsindex, hoe werkt dat? Met de meeste kinderen en jongeren van 0 tot

Nadere informatie

Samenvatting. 11 Samenvatting

Samenvatting. 11 Samenvatting Samenvatting Cochleaire implantatie (CI) is een ingreep die tot doel heeft de gehoorstoornis van mensen met aangeboren of verworven doofheid te verminderen. Het implantaat stimuleert via elektroden die

Nadere informatie

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod Hulp bij ADHD Dit heeft mijn beeld van ADHD enorm verrijkt. Ik zie nu veel mogelijkheden om kinderen met ADHD goede begeleiding te bieden deelnemer workshop bij Fontys Hogescholen Copyright 2010 Hulp bij

Nadere informatie

Verslavingskunde in de huisartsenpraktijk door Tactus Verslavingszorg

Verslavingskunde in de huisartsenpraktijk door Tactus Verslavingszorg Verslavingskunde in de huisartsenpraktijk door Tactus Verslavingszorg Wat kan Tactus Verslavingszorg mij in de huisartsenpraktijk bieden? Een verslaving is vaak lastig te herkennen. Mensen raken niet zomaar

Nadere informatie

Professioneel Begeleiden bij Verlies binnen de psychiatrie 12 en 13 november 2015

Professioneel Begeleiden bij Verlies binnen de psychiatrie 12 en 13 november 2015 Professioneel Begeleiden bij Verlies binnen de psychiatrie 12 en 13 november 2015 Groesbeek ik onderschrijf alles ik onderschrijf boven en beneden boom en wolk onderschrijf ik ik beschrijf het besterde,

Nadere informatie

De effectiviteit van preventieve. voorlichting aan migrantenouders in. Rotterdam over ggz problematiek en. licht verstandelijke beperking

De effectiviteit van preventieve. voorlichting aan migrantenouders in. Rotterdam over ggz problematiek en. licht verstandelijke beperking Nuray Dogan Nadia el Gharnati Erasmus Universiteit 19-11-2015 De effectiviteit van preventieve voorlichting aan migrantenouders in Rotterdam over ggz problematiek en licht verstandelijke beperking De Rotterdamse

Nadere informatie

visie, gedrag, overtuigingen, gevoelens, handelen, reflectie

visie, gedrag, overtuigingen, gevoelens, handelen, reflectie Boek : Auteur : Bespreker : Jo Dauwen Datum : juni 2010 Gedragsproblemen in scholen Het denken en handelen van leraren Kees van der Wolf en Tanja van Beukering, Acco ISBN: 9 789033 474989. In een notendop

Nadere informatie

Criminele meisjes: Specifieke zorg en aandacht of niet?

Criminele meisjes: Specifieke zorg en aandacht of niet? Stijging criminaliteit meisjes Criminele meisjes: Specifieke zorg en aandacht of niet? Anne-Marie Slotboom Vrije Universiteit Amsterdam 1 BRISBANE 2010 - Steeds meer jonge meisjes tussen tien en veertien

Nadere informatie

Specialisten of generalisten? Bachelor of Master?

Specialisten of generalisten? Bachelor of Master? Presentatie, 9 december 2004 Specialisten of generalisten? Bachelor of Master? Dr. Marieke Schuurmans Zij studeerde Gezondheidswetenschappen, afstudeerrichting erplegingswetenschap, aan de Universiteit

Nadere informatie

IJsselland. Wijkgezondheidsprofiel Borgele en Platvoet Deventer

IJsselland. Wijkgezondheidsprofiel Borgele en Platvoet Deventer IJsselland Wijkgezondheidsprofiel Deventer Januari 2015 Wijkgezondheidsprofiel Dit wijkgezondheidsprofiel bestaat uit gegevens afkomstig van diverse bronnen, registraties en (bewoners)onderzoeken. Voor

Nadere informatie

Zelfmanagement bij mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden door verstandelijke beperkingen

Zelfmanagement bij mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden door verstandelijke beperkingen Zelfmanagement bij mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden door verstandelijke beperkingen Een speciale uitdaging voor het huisartsenteam en het steunnetwerk Dr. Jany Rademakers, NIVEL Drs. Jeanny

Nadere informatie

Samen naar huis Een eind aan residentiële jeugdhulp? Gerard Besten, Gezinshuis.com

Samen naar huis Een eind aan residentiële jeugdhulp? Gerard Besten, Gezinshuis.com Samen naar huis Een eind aan residentiële jeugdhulp? Gerard Besten, Gezinshuis.com Ieder kind wil.ongeacht wat hij heeft meegemaakt ergens bij horen thuis kunnen zeggen vertrouwde mensen om zich heen en

Nadere informatie

Centrum Integrale Psychiatrie

Centrum Integrale Psychiatrie Centrum Integrale Psychiatrie Centrum Integrale Psychiatrie Het Centrum Integrale Psychiatrie (CIP) biedt ambulante zorg aan volwassenen met (zeer) complexe psychische en/of psychiatrische problemen.

Nadere informatie

probleem en stoornis Inhoud van deze presentatie Het NJi Risicofactoren en zo Het Probleem Wat te doen? Erik Jan de Wilde

probleem en stoornis Inhoud van deze presentatie Het NJi Risicofactoren en zo Het Probleem Wat te doen? Erik Jan de Wilde probleem en stoornis Erik Jan de Wilde Inhoud van deze presentatie Het NJi Risicofactoren en zo Het Probleem Wat te doen? 2 1 Wat is/doet het NJi? Voor professionals in de jeugdsector Kenniscentrum, 3

Nadere informatie

De lessen kunnen op elk gewenst tijdstip bekeken worden. Aantal deelnemers. Pedagoog. Jeugdverpleegkundige.

De lessen kunnen op elk gewenst tijdstip bekeken worden. Aantal deelnemers. Pedagoog. Jeugdverpleegkundige. 4.2.12. Digitale opvoedondersteuning voor ouders van het jonge kind Ondersteuning in de vorm van een aantal online lessen voor ouders met kinderen tot 4 jaar, om ze voor te bereiden op de (toekomstige)

Nadere informatie

Aanmelding, intake en diagnostiek. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers

Aanmelding, intake en diagnostiek. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers Aanmelding, intake en diagnostiek Kinderen en Jeugdigen Informatie voor ouders/verzorgers Aanmelding, intake en diagnostiek Inleiding In deze brochure geven wij u informatie over de aanmelding, de intake

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 20 december 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 20 december 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

Divisie Kinderen en Jeugdigen. Orthopsychiatrie & Ambulante forensische zorg

Divisie Kinderen en Jeugdigen. Orthopsychiatrie & Ambulante forensische zorg Divisie Kinderen en Jeugdigen Orthopsychiatrie & Ambulante forensische zorg Mad or Bad? Jongeren met problematiek of problematische jongeren? René Cardynaals 2010 Mikx Sedna (Rita vd Elzen, Odette de Theije)

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling april 2016 Inhoud Kindermishandeling...... 2 Definitie... 2 Vormen van kindermishandeling.... 2 Herkenning..... 2 Risicofactoren... 2 Aanwijzingen bij het

Nadere informatie

4.3. Aanbod voor (ouders van) basisschoolkinderen

4.3. Aanbod voor (ouders van) basisschoolkinderen Alle ouders met kinderen tot 4 jaar die in ons werkgebied wonen. Pedagoog. 4.3. Aanbod voor (ouders van) basisschoolkinderen Dit aanbod is gericht op kinderen die naar de basisschool gaan en hun ouders.

Nadere informatie

VISIE OP PROBLEEMGEDRAG

VISIE OP PROBLEEMGEDRAG VISIE OP PROBLEEMGEDRAG INLEIDING Bij het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE) kunnen zorgprofessionals en anderen terecht voor expertise over ernstig en aanhoudend probleemgedrag. Het gaat om probleemgedrag

Nadere informatie

Zorg in de G4; Verschillen tussen zorg in de G4 en daarbuiten

Zorg in de G4; Verschillen tussen zorg in de G4 en daarbuiten Zorg in de G4; Verschillen tussen zorg in de G4 en daarbuiten September 2013 Door: N. Rosendaal Introductie Amsterdam (A), Den Haag (DH), Rotterdam (R), en Utrecht (U) vormen samen de vier grootste steden

Nadere informatie

Kinderen met een beperking van AWBZ naar Jeugdwet. Toeleiding naar gespecialiseerde zorg voor kinderen met een beperking

Kinderen met een beperking van AWBZ naar Jeugdwet. Toeleiding naar gespecialiseerde zorg voor kinderen met een beperking Kinderen met een beperking van AWBZ naar Jeugdwet Toeleiding naar gespecialiseerde zorg voor kinderen met een beperking Belang van vroege signalering, vroege diagnostiek en vroege interventie Kinderen

Nadere informatie

Samen met de kinderartsen

Samen met de kinderartsen Samen met de kinderartsen L.H.M. Berg, kinder- en jeugdpsychiater GGNet Jeugd Indeling Visie beroepsvereniging (NVvP) op plaatsbepaling van psychiatrie Aanvulling afdeling Kinder en Jeugd Casus 5-jarige

Nadere informatie

Ambulante behandeling

Ambulante behandeling Ambulante behandeling Ouderen Ambulante behandeling Mondriaan Ouderen geeft behandeling aan mensen met psychische en psychiatrische problemen vanaf de derde levensfase. Mondriaan Ouderen heeft verschillende

Nadere informatie

Zorg in eigen hand. Coachende vaardigheden bij laaggeletterde patiënten met een chronische aandoening. Marjan Mensinga Hester van Bommel

Zorg in eigen hand. Coachende vaardigheden bij laaggeletterde patiënten met een chronische aandoening. Marjan Mensinga Hester van Bommel Zorg in eigen hand Coachende vaardigheden bij laaggeletterde patiënten met een chronische aandoening Marjan Mensinga Hester van Bommel Symposium Zorg op maat in de huisartsenpraktijk. 29 september 2016

Nadere informatie

professionals in ontwikkeling

professionals in ontwikkeling www.ambiq.nl professionals in ontwikkeling [ samen werken aan innovatie ] Door onze krachten te bundelen kunnen we de kwaliteit van de zorg verder ontwikkelen, versterken we onze strategische positie en

Nadere informatie

Cover Page. Author: Netten, Anouk Title: The link between hearing loss, language, and social functioning in childhood Issue Date:

Cover Page. Author: Netten, Anouk Title: The link between hearing loss, language, and social functioning in childhood Issue Date: Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/47848 holds various files of this Leiden University dissertation Author: Netten, Anouk Title: The link between hearing loss, language, and social functioning

Nadere informatie

amersfoort Hoe bereik ik CJG Amersfoort?

amersfoort Hoe bereik ik CJG Amersfoort? amersfoort Folder voor ouders van 0-8 jarigen Bezoekadres Heiligenbergerweg 36, 3816 AK Amersfoort T 033 47 94 000, E info@cjgamersfoort.nl I www.cjgamersfoort.nl carta U kunt binnenlopen bij CJG Amersfoort.

Nadere informatie

Literatuur 145. Het Nederlands Jeugdinstituut: kennis over jeugd en opvoeding 173

Literatuur 145. Het Nederlands Jeugdinstituut: kennis over jeugd en opvoeding 173 Inhoud Inleiding 7 Deel 1: Theorie 1. Kindermishandeling in het kort 13 1.1 Inleiding 13 1.2 Aard en omvang 13 1.3 Het ontstaan van mishandeling en verwaarlozing 18 1.4 Gevolgen van kindermishandeling

Nadere informatie

Kinderen met gehoor-, spraak- en/of taalproblemen

Kinderen met gehoor-, spraak- en/of taalproblemen Kinderen met gehoor-, spraak- en/of taalproblemen Afdeling Keel-, Neus- en Oorheelkunde Informatie voor verwijzers Kinderen met gehoor-, spraak- en/of taalproblemen Kinderen met problemen of vragen op

Nadere informatie

Verstandelijke Beperking en Psychiatrie; praktijk richtlijnen

Verstandelijke Beperking en Psychiatrie; praktijk richtlijnen Verstandelijke Beperking en Psychiatrie; praktijk richtlijnen Congres Focus op Onderzoek, 22 juni 2015 Gerda de Kuijper, AVG/senior senior onderzoeker CVBP/UMCG Dederieke Festen AVG/senior onderzoeker

Nadere informatie

Zorg voor jeugdigen in Nederland

Zorg voor jeugdigen in Nederland DE JEUGD HEEFT DE TOEKOMST Zorg voor jeugdigen in Nederland Presentatie Vlaams-Nederlands Huis deburen, Directie Curatieve Zorg, 14 november 2006 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 1 ALGEMENE

Nadere informatie

MET CARDEA KUN JE VERDER

MET CARDEA KUN JE VERDER MET CARDEA KUN JE VERDER 2 met cardea kun je verder 3 met cardea kun je verder weerslag hebben op het gedrag van een kind. Een team van specialisten met een brede deskundigheid helpt bij het oplossen van

Nadere informatie

KIND & jeugd Zuidoost Brabant

KIND & jeugd Zuidoost Brabant KIND & jeugd abant r B t s o o Zuid nleiding Kind&Jeugd Oost Brabant in transformatie Op 1 januari 2015 is de nieuwe Jeugdwet ingegaan. Vanaf die datum valt de zorg en ondersteuning voor kinderen en jongeren

Nadere informatie

Uit huis gaan van jongeren

Uit huis gaan van jongeren Arie de Graaf en Suzanne Loozen Jaarlijks verlaten bijna een kwart miljoen jongeren het ouderlijk huis. Een klein deel van hen is al vóór de achttiende verjaardag uit huis gegaan. De meeste jongeren gaan

Nadere informatie

uw antwoord op de Basis GGZ

uw antwoord op de Basis GGZ uw antwoord op de Basis GGZ mentale ondersteuning direct en dichtbij 2 Inhoudsopgave Indigo Wat is de Basis GGZ? Verwijscriteria Wat kan Indigo mij bieden? 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ Mirro:

Nadere informatie

Kinderen in Centrum gezond en wel?

Kinderen in Centrum gezond en wel? GGD Amsterdam Uitkomsten Amsterdamse gezondheidsmonitor basisonderwijs 13-14 Kinderen in Centrum gezond en wel? 1 Wat valt op in Centrum? Voor Centrum zijn de cijfers van de Jeugdgezondheidsmonitor van

Nadere informatie

Uw kind. in de Verwijsindex. Wat betekent dat? Verwijsindex Regio Nijmegen voor jeugdigen van 0-23 jaar

Uw kind. in de Verwijsindex. Wat betekent dat? Verwijsindex Regio Nijmegen voor jeugdigen van 0-23 jaar Uw kind in de Verwijsindex Wat betekent dat? Verwijsindex Regio Nijmegen voor jeugdigen van 0-23 jaar Uw kind in de Verwijsindex, wat betekent dat? Met de meeste kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar

Nadere informatie