Digitale toegankelijkheid in het hoger onderwijs

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Digitale toegankelijkheid in het hoger onderwijs"

Transcriptie

1 Digitale toegankelijkheid in het hoger onderwijs Wat levert het mijn instelling op? Digitale toegankelijkheid: verplicht onderdeel van beoordeling binnen het accreditatiestelsel minder beheerskosten en betere kwaliteit, vindbaarheid en bruikbaarheid voor een groot deel snel en simpel te verbeteren

2 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 3 1 Voordelen van digitale toegankelijkheid 4 2 Toegankelijkheid in accreditatie 12 3 Beleidsplan: richtlijnen en tips 16 4 Ondersteuning nodig? 22 5 Handige links 24 1

3 In deze brochure vindt u antwoord op de vragen: 1. Wat is digitale toegankelijkheid en welke voordelen bieden toegankelijke websites, digitale leeromgevingen en studieinformatiesystemen? 2. Wat zijn de nieuwe accreditatie-eisen rondom digitale toegankelijkheid? 3. Hoe voldoet mijn instelling aan deze eisen? Hoe stellen wij hiervoor een goed beleidsplan op? 4. Welke ondersteuning kan mijn instelling hierbij krijgen? 2

4 VOORWOORD Een goede toegankelijkheid en studeerbaarheid zijn essentieel voor een goede basiskwaliteit van het hoger onderwijs. Dat geldt voor alle studenten, mét en zónder functiebeperking. Het is sinds 1 januari 2011 zelfs een eis binnen het accreditatiestelsel. Hierbij gaat het ook om de digitale toegankelijkheid van instellingen voor hoger onderwijs. Websites, digitale leeromgevingen en studie-informatiesystemen zijn toegankelijk als studenten met een functiebeperking ze even effectief kunnen gebruiken als studenten zonder functiebeperking. Ineke van Oldeniel voorzitter van het platformbestuur ICT en Onderwijs SURFfoundation Uit recent onderzoek van Stichting Accessibility, expertisecentrum op het gebied van kwaliteit en toegankelijkheid van ICT, blijkt dat alle instellingen voor hoger onderwijs nog veel kunnen winnen op het gebied van digitale toegankelijkheid. En dat hoeft niet altijd ingewikkeld en kostbaar te zijn. Veel zaken zijn relatief snel en simpel aan te pakken. De voordelen zijn groot. Niet alleen bereikt u alle studenten beter, de website van uw instelling wordt bijvoorbeeld ook beter gevonden in zoekmachines. En ook niet onbelangrijk: u bespaart op beheerskosten met toekomstbestendige toegankelijke systemen. Vanuit onze missie - de kwaliteit van het hoger onderwijs verhogen door ICT-innovatie - informeert SURFfoundation u graag over digitale toegankelijkheid en de vele voordelen daarvan. In deze brochure bieden we u aanknopingspunten voor het beleidsmatig aanpakken van de verbetering van digitale toegankelijkheid zodat u kunt voldoen aan de nieuwe accreditatie-eisen. Voorwoord 3

5 1 VOORDELEN VAN DIGITALE TOEGANKELIJKHEID Toegankelijke websites, digitale leeromgevingen en studieinformatiesystemen zijn zo ontworpen, gebouwd en ingericht dat alle bezoekers ze goed kunnen gebruiken. In alle browsers, op alle platforms en op alle apparaten. De richtlijnen voor toegankelijkheid vormen geen beperking voor de creativiteit, de dynamiek of de interactie. In tegendeel, digitale toegankelijkheid is een directe verbetering van de kwaliteit, vindbaarheid, duurzaamheid en bruikbaarheid van websites, systemen en applicaties voor iedereen. Uw website is beter vindbaar en doorzoekbaar. Een toegankelijke site heeft automatisch een betere indexeerbaarheid en wordt hier door beter gelezen door zoekmachines als Google. Om hoog te scoren in zoekmachines is de enige langetermijnstrategie die werkt: een kwalitatief goede - en dus toegankelijke - website hebben. Toegankelijke digitale leeromgevingen en studie-informatie systemen zijn beter doorzoekbaar via de eigen zoeksystemen. U bespaart kosten. Toegankelijk werken, ontwikkelen, bouwen, schrijven en beheren heeft een duidelijk organisatievoordeel. Toegankelijke websites en systemen zijn toekomstbestendig en beter overdraagbaar. De kosten van onderhoud en beheer zijn lager. De code zit goed in elkaar, waardoor later aanpassen of uitbreiden geen probleem is. In tegenstelling tot de vaak kostbare Wat is digitale toegankelijkheid? Digitale toegankelijkheid betekent toegankelijkheid van digitale informatie en diensten. Websites, digitale leeromgevingen en studie-informatiesystemen zijn toegankelijk als personen met een functiebeperking ze even effectief kunnen gebruiken als personen zonder functiebeperking. Op een goed toegankelijke website zijn bijvoorbeeld de afbeeldingen voorzien van duidelijke beschrijvingen. Tabellen zijn toegankelijk voor mensen met een visuele beperking. En er is een duidelijk contrast tussen tekst- en achtergrondkleur. Ook is het gebruik van een muis niet noodzakelijk op een toegankelijke site. Of een website goed toegankelijk is, zie je niet aan de buitenkant. Het zit m vooral in de achterliggende techniek. 4

6 aanpassingen aan websites met code die niet volgens de standaarden opgebouwd is. Ook kunt u bezuinigen op het inschakelen van expertise op het gebied van zoekmachine-optimalisatie. Een toegankelijke site wordt per definitie beter gevonden door zoekmachines. U bereikt meer mensen uit uw doelgroep. Toegankelijkheid draagt bij aan de juiste werking van hulpmiddelen die websites bijvoorbeeld kunnen omzetten naar vergrote weergave, spraak of braille. Deze hulpmiddelen maken internetgebruik voor mensen met een functiebeperking mogelijk. Mensen met een visuele, auditieve, verstandelijke en motorische handicap, maar bijvoorbeeld ook met kleurenblindheid of dyslexie. Uw website werkt voor iedereen. In alle browsers, op alle platforms en op alle apparaten. In Internet Explorer, maar ook in Google Chrome. Op een oude PC en op uw nieuwe smartphone of tablet. De toegankelijkheidsrichtlijnen optimaliseren de toegankelijkheid voor gebruikers die gebruikmaken van oudere webbrowsers, bepaalde plug-ins niet hebben geïnstalleerd of websites benaderen via mobiele platforms. U toont maatschappelijke betrokkenheid. Een toegankelijke website is een uiting van maatschappelijk verantwoord ondernemen. U laat zien dat u al uw gebruikers serieus neemt en niemand buiten sluit. Uw doelgroep is tevreden. Uw website is snel, goed vindbaar via zoekmachines en werkt voor iedereen naar behoren. Dat zorgt voor tevreden klanten. 1 Voordelen van digitale toegankelijkheid 5

7 Het belang van digitale toegankelijkheid in hoger onderwijs ICT en digitale communicatie zijn niet meer weg te denken uit het onderwijs. Steeds meer informatie en diensten zijn tegenwoordig (uitsluitend) via internet te vinden. Roosters, cijfers, nieuws, tentameninschrijvingen worden vaak digitaal verspreid. Goede toegankelijkheid van websites en andere online omgevingen is daarom van groot belang. Voor alle studenten, en in het bijzonder voor studenten met een functiebeperking. Maar liefst 16,5% van de eerstejaarsstudenten ondervindt hinder van een functiebeperking (zie kader). Voor deze groep is ook het digitaal beschikbaar stellen van niet-digitaal studiemateriaal een belangrijk aspect van toegankelijkheid van het onderwijs. Met toegankelijke websites, onderwijssystemen en studiemateriaal voorkomt u een kloof tussen studenten met en zonder functiebeperking. Deze laatste groep is met toegankelijke digitale informatie veel beter in staat om zelfstandig een studie te volgen. Dat draagt in hoge mate bij aan de studeerbaarheid, en uiteindelijk ook aan de latere zelfredzaamheid en participatie in de samenleving. Hoe toegankelijk is het hoger onderwijs? Uit onderzoek (december 2010) van Stichting Accessibility - expertisecentrum op het gebied van kwaliteit en toegankelijkheid van ICT - blijkt dat geen van de websites, digitale leeromgevingen en studie-informatiesystemen van de 59 onderzochte instellingen toegankelijk is volgens de minimale eisen van het Waarmerk drempelvrij.nl: de Web Content Accessibility Guidelines. Volgens Stichting Accessibility kan een groot deel van de knelpunten vrij snel en met een kleine inspanning verbeterd worden. De belangrijkste aanbeveling: Voegt u nieuwe informatie toe aan uw website? Doe dit op een toegankelijke manier. Schaft u een nieuw digitaal product aan? Stel dan eisen aan de toegankelijkheid. 6

8 Belemmeringen bij ontoegankelijkheid Welke belemmeringen komen studenten met een functiebeperking tegen op ontoegankelijk gebouwde websites, leeromgevingen en studie-informatiesystemen? B l i n d : Blinde mensen gebruiken hun eigen brailleleesregel of voorleessoftware om de inhoud te lezen. Alles wat niet in tekst wordt weergegeven, missen zij (afbeeldingen, tabellen, plaatjes, videobeelden, knoppen, flash-animaties). De website moet ook alleen met het toetsenbord te gebruiken zijn. Een blinde kan geen cursor zien en dus ook geen muis gebruiken. Slechtziend: Slechtziende mensen vergroten de teksten of laten de inhoud voorlezen door een schermlezer. Voor hen is een goed contrast van belang. Voor studenten met kleurenblindheid is het belangrijk dat informatie in tabellen, legenda en grafieken niet afhankelijk van kleuren is. Doof of slechthorend: Voor doven en slechthorenden moet alles wat via geluid wordt gecommuniceerd, ook op een andere manier weergegeven worden. Bij video s bijvoorbeeld via ondertiteling. Voor doofgeborenen is Nederlands niet de moedertaal, dus de begrijpelijkheid van tekst is voor hen heel belangrijk. Autisme, ADHD, cognitieve beperkingen: Bewegende beelden en drukke pagina s leiden af en verstoren de concentratie. Deze studenten zijn gebaat bij rustige webpagina s, duidelijke teksten en een heldere structuur. Dyslexie: Grote stukken tekst zorgen voor problemen bij dyslectici. Zij gebruiken soms voorleessoftware. Ook zijn zij geholpen met koppenmarkering en gebruik van beeld, tabellen en video. Mensen met een motorische beperking: Zij gebruiken het toetsenbord en/of hulpmiddelen om websites te gebruiken. Voor hen is het belangrijk dat navigatie, links en knoppen zonder muis te bedienen zijn. Enkele cijfers Uit onderzoek in opdracht van het ministerie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap uit blijkt dat 16,5% van de onderzochte eerstejaarsstudenten hinder ondervindt van een auditieve, visuele, motorische of cognitieve beperking. 50% van de eerstejaarsstudenten met een functiebeperking ervaart deze als belemmerend tijdens het volgen van een studie. 1 Studeren met een functiebeperking, RISBO, SOER (2009) 1 Voordelen van digitale toegankelijkheid 7

9 Richtlijnen voor toegankelijke websites Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) De WCAG-richtlijnen zijn een internationale standaard voor de opmaak en inhoud van websites, ontwikkeld door het World Wide Web Consortium (W3C). De WCAG-richtlijnen zijn integraal opgenomen in de hierna genoemde Nederlandse webrichtlijnen. Zie: Webrichtlijnen De webrichtlijnen zijn een grotere set richtlijnen, gericht op toegankelijkheid voor mensen en zoekmachines, bouwkwaliteit en gebruiksvriendelijkheid. De internationale WCAG-richtlijnen zijn integraal overgenomen en aangevuld met extra kwaliteitsrichtlijnen voor het ontwerpen, bouwen en beheren van websites. Zie: De webrichtlijnen zijn een officiële overheidsstandaard en staan op de pas toe of leg uit -lijst van het College Standaardisatie. Dit betekent dat alle (semi)overheidsorganisaties - en dus ook het hoger onderwijs - bij nieuwe investeringen in websites en andere webgebaseerde diensten (boven euro) deze richtlijnen moeten volgen. Als dat tot onoverkomelijke problemen leidt, mag de organisatie ervoor kiezen om deze standaard niet te gebruiken. De organisatie moet daarover dan verantwoording afleggen in het jaarverslag. Zie: Waarmerk drempelvrij.nl Websites ontvangen het Waarmerk drempelvrij.nl als na inspectie blijkt dat ze voldoen aan de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) of de Webrichtlijnen. Ze mogen dan het logo op hun website plaatsen dat correspondeert met het behaalde niveau. 8

10 Aanvullende kwaliteitsrichtlijnen EXTRA KWALITEITSEISEN WCAG Aanvullende toegankelijkheidseisen WEB RICHTLIJNEN WEB TOEGANKELIJKHEID WCAG Minimale toegankelijkheidseisen 1 Voordelen van digitale toegankelijkheid 9

11 interview ENKELE TIPS VOOR SEO ÉN GOEDE TOEGANKELIJKHEID: Maak links van relevante woorden in de tekst. Beschrijf een afbeelding in de alt-tekst. Zorg ervoor dat de content bovenin de broncode staat. Zet alle tekst ook echt in tekst, en niet in plaatjes. Voorzie video s van ondertiteling. 10

12 BEHANDEL GOOGLE ALS BLINDE Joost de Valk SEO-specialist, internationaal spreker, eigenaar yoast.com (half miljoen bezoekers per maand). Als consultant onder andere gewerkt voor KPN, KLM, ebay, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. De accessibility, oftewel de toegankelijkheid, van een website heeft veel effect op hoe goed een zoekmachine de site vindt. Zo n 90% van toegankelijk bouwen is namelijk ook goed voor SEO ( search engine optimization ). Je vangt dus twee vliegen in een klap als je je toegankelijkheid goed regelt. Je website wordt beter gevonden door relevante gebruikers, én deze bezoekers kunnen je site op een goede manier gebruiken. Het is eigenlijk heel simpel. Behandel Google maar gewoon als blinde. Als een blinde niks kan vinden op je website, is de kans dat Google het vindt ook heel erg minimaal. Tevreden bezoekers Mijn ervaring is dat hogeronderwijsinstellingen nog wel wat te doen hebben als het gaat om toegankelijkheid en zoekmachineoptimalisatie. Wat het lastig maakt, is dat niet alle webdevelopers deze zaken belangrijk genoeg vinden. Ik vind het heel jammer dat dat nog steeds zo is. Mijn advies aan instellingen is dan ook: Check voordat je met een bouwpartij in zee gaat of het bedrijf voldoende weet over toegankelijkheid en SEO. Los van de verplichting die nu is opgenomen in de accreditatie scheelt het je namelijk heel veel (tevreden) bezoekers! Twee vliegen in een klap Een voorbeeld? Een zoekmachine vindt het heel prettig als de inhoud van een site bovenaan staat in de technische broncode, en zaken als de navigatie onderaan. Ook vanuit accessibility is zo n opbouw van een webpagina wenselijk. Mensen met een screenreader komen zo direct bij de inhoud. De overlap zit m bijvoorbeeld ook in het omgaan met tekst en afbeeldingen op je site. Plaats je tekst als afbeelding op je site, dan kan Google dat niet lezen en mensen met visuele beperkingen ook niet. Houd daar rekening mee en zet alles in tekst en geef afbeeldingen beschrijvingen mee. 11

13 2 TOEGANKELIJKHEID IN ACCREDITATIE Een goede toegankelijkheid en studeerbaarheid voor alle studenten, dus ook voor studenten met een functiebeperking, is een basiskwaliteit van het hoger onderwijs. In de nieuwe Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) is vastgelegd dat toegankelijkheid en studeerbaarheid voortaan onderdeel is van het accreditatiestelsel. Accreditatie NVAO De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) heeft de wetswijziging uitgewerkt in de accreditatiekaders. Toegankelijkheid en studeerbaarheid voor studenten met een functiebeperking maakt sinds 1 januari 2011 deel uit van de instellingstoets en de uitgebreide opleidingsbeoordeling van de NVAO. Hierbij gaat het ook om digitale toegankelijkheid, zoals die van websites en digitale leeromgevingen. Daarnaast omvat dit bijvoorbeeld het tijdig digitaal beschikbaar stellen van niet-digitaal studiemateriaal voor studenten met een functiebeperking die daar behoefte aan hebben. De eerdere vrijblijvendheid voor instellingen op dit vlak vervalt hiermee. Beleidsplan vereist Een hogeronderwijsinstelling moet beschikken over adequaat beleid op het gebied van digitale toegankelijkheid voor studenten met een functiebeperking. Een beleidsplan is verplichte documentatie voor de beoordeling door de visitatiecommissie. In het volgende hoofdstuk vindt u richtlijnen en tips voor het opstellen van een beleidsplan over digitale toegankelijkheid. Beoordeling visitatiecommissie De visitatiecommissie controleert met name of het beleidsplan middelen toewijst en tijdspaden uitzet. De commissie kan steekproeven nemen om te controleren op implementatie van het beleidsplan. Belangrijk is dat het college van bestuur en de faculteitsbesturen op de hoogte zijn van de status van de digitale toegankelijkheid en dat is vastgelegd welke acties zij ondernemen bij onvoldoende digitale toegankelijkheid. Instellingen en opleidingen kunnen hun accreditatie niet verliezen als zij alleen slecht scoren op dit onderdeel. Wel kan een slechte score in combinatie met andere factoren van invloed zijn op de totaalbeoordeling van een opleiding of instelling. 12

14 Achtergrond De Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte verplicht onderwijsinstellingen tot het aanhouden van een gelijke behandeling voor studenten met een functiebeperking. Deze wet heeft ook betrekking op de toegankelijkheid van digitale informatievoorziening. De onderwijsinspectie publiceert in maart 2010 het rapport Onbelemmerd studeren. Hierin stelt zij minimumvoorwaarden voor toegankelijkheid voor studenten met een functiebeperking voor alle hogeronderwijsinstellingen. De commissie Maatstaf - in 2009 ingesteld door de minister van OCW bouwt voort op het advies van de onderwijsinspectie. Zij adviseert dat de website, digitale leeromgeving en studie-informatiesystemen van onderwijsinstellingen moeten voldoen aan de internationale WCAG-richtlijnen voor toegankelijk internet. De Tweede Kamer gaat op 23 maart 2010 akkoord met de wetswijziging om (digitale) toegankelijkheid op te nemen als onderdeel van het accreditatiestelsel hoger onderwijs. Op 22 juni 2010 neemt de Eerste Kamer de wet aan. 2 Toegankelijkheid in accreditatie 13

15 interview MIJN TIP Ga je een nieuwe website opzetten? Zorg dan vooraf voor expertise op het gebied van toegankelijkheid. Neem dit vanaf het begin mee. Ga je achteraf testen of je voldoet aan de richtlijnen, dan ben je veel meer tijd en geld kwijt aan de aanpassingen. 14

16 WEBSITE HAN INGERICHT VOLGENS WEBRICHTLIJNEN 2 Stefan van den Dungen Gronovius Front-end ontwikkelaar bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en eigenaar van DGProductions Onze internationale website en nieuwe homepage han.nl hebben we helemaal heringericht volgens Webrichtlijnen 2. Stichting Accessibility en Universiteit Twente benader- den ons voor een case study. We kregen de mogelijkheid gebruik te maken van hun technische en redactionele ondersteuning bij het toegankelijk maken van onze sites. Deze kans hebben we met beide handen gegrepen. Het is lastig om aan alle webrichtlijnen te voldoen, maar onze aangepaste webonderdelen scoren nu zeer hoog op toegankelijkheid. Een ander winstpunt voor ons is dat techneuten en redacteuren nu veel bewuster nadenken over toegankelijkheid. Veel toegankelijker De voordelen? Het grootste voordeel is er natuurlijk voor de gebruiker. Onze sites zijn stukken toegankelijker geworden. Kleuren hebben bijvoorbeeld een beter contrast, tabellen zijn toegankelijk gemaakt voor blinde personen en alle afbeeldingen zijn voorzien van beschrijvingen. Alle titels zijn aangepast, zodat we niet alleen toegankelijker zijn, maar ook beter vindbaar door zoek machines. Daarnaast zijn onze sites nu ook beter geschikt voor mobiele telefoons, ipads en bijvoorbeeld braillelezers. Tijd en geld besparen Een ander groot voordeel is de besparing in tijd en geld als het gaat om onderhoud. De technische code van onze websites is een stuk netter en dus duurzamer geworden. Het is nu veel makkelijker en goedkoper om wijzigingen aan te brengen, of om een site toegankelijk te maken voor nieuwe apparaten. Ook is het werk veel beter overdraagbaar aan nieuwe ontwikkelaars, doordat alle onderdelen nu op dezelfde manier opgezet zijn. Snel zelf doen Instellingen kunnen een aantal dingen uit de webrichtlijnen vrij snel en simpel aanpakken. De webredacteuren kunnen veel winst behalen door kleine aanpassingen in de content van een website. De webdevelopers kunnen webpagina s controleren met de zogenaamde W3C-validator. Dat is een heel eenvoudige test die laat zien wat er mis is met een webpagina. Ook kunnen instellingen de gratis test op webrichtlijnen.nl doen en de aanbevelingen doorvoeren. Dan ben je er nog niet, maar voldoe je wel gelijk aan een groot deel van de richtlijnen. Een mooi begin! 15

17 3 BELEIDSPLAN: RICHTLIJNEN EN TIPS Nu digitale toegankelijkheid deel uitmaakt van de accreditatiekaders van de Nederlands Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) moet u beschikken over een beleidsplan op dit gebied. Hoe u dit beleidsplan opstelt is aan u. In het beleidsplan moet u aangeven dat én hoe u digitale toegankelijkheid opneemt in uw beleid. De NVAO geeft op hoofdlijnen aan welke onderdelen het plan moet bevatten: 1. Duidelijke doelen ten aanzien van het verbeteren van de digitale toegankelijkheid. 2. Een plan van aanpak waarin staat hoe u deze doelen gaat bereiken. 3. Een overzicht van de in te zetten middelen (geld en menskracht) om deze doelen te bereiken. 4. Een planning voor de komende twee of drie jaar waarbinnen de doelen bereikt gaan worden. U mag de plannen niet op de lange baan schuiven. Wel kunt u aangeven wat u minder belangrijk vindt en later in de tijd oppakt. NVAO: Adequaat beleid veronderstelt concrete doelstellingen die voortvloeien uit visie, en toewijzing van voldoende middelen voor de implementatie van het beleid. Mogelijke invullingen beleidsplan Om te zorgen voor (de controle op) een goede digitale toegankelijkheid kunt u denken aan de volgende invullingen voor het beleidsplan: Stel als doel dat de in gebruik zijnde websites en digitale informatiesystemen moeten voldoen aan de minimale toegankelijk heidseisen van het Waarmerk drempelvrij.nl. Stel bij nieuwbouw van een website of informatiesysteem het doel op een hoger niveau. 16

18 Stel een plan op waarmee u systematisch de toegankelijkheid van de websites en informatiesystemen toetst om aan de ijkpunten te blijven voldoen. Het is niet alleen belangrijk om bij oplevering te voldoen aan de (web)richtlijnen, maar ook om over tools te beschikken die ervoor zorgen dat de website in de toekomst aan de richtlijnen blijft voldoen. Stel voor ieder ijkpunt waaraan u niet voldoet een concreet plan op. Geef hierin aan welke maatregelen binnen welk tijdsbestek u kunt nemen om aan dit ijkpunt te kunnen voldoen. Stel een lijst op met eisen die garanderen dat de toegankelijkheid bij toekomstige ontwikkelingen en aanschaf van digitale voorzieningen meegenomen wordt. Stel een communicatieplan op waarin u vastlegt hoe u alle betrokken - van bestuur tot redacteur op de hoogte houdt van de status van de digitale toegankelijkheid, en de plannen voor de verbetering daarvan. Zorg ervoor dat alle webredacteuren de juiste training en voorlichting krijgen zodat zij content op een toegankelijke manier plaatsen. Maak - bijvoorbeeld per afdeling of faculteit - personen verantwoordelijk voor het in de gaten houden van de digitale toegankelijkheid. Plan controlemomenten in. Laat een onafhankelijke keuringsinstelling jaarlijks de voorzieningen toetsen en zorg dat deze rapportage bij alle betrokkenen terechtkomt. Controleer ook bij alle aanbestedingen of toegankelijkheid opgenomen is. Neem de richtlijnen voor de toegankelijkheid standaard op in de aanbestedingsprocedures en laat ze toetsen bij oplevering. Op vindt u de toolkit voor het aanbesteden van toegankelijke ICT van Stichting Accessibility. Leg vast hoe u studenten met een functiebeperking (op maat) faciliteert bij het studeren, bijvoorbeeld door niet-digitaal studie materiaal als readers en studieboeken tijdig digitaal beschikbaar te stellen. 3 Beleidsplan: richtlijnen en tips 17

19 Voor iedereen en alle digitale diensten Het beleid voor digitale toegankelijkheid geldt voor de gehele organisatie, alle digitale systemen en voor alle elementen daarbinnen. Denk niet alleen aan de instellingswebsite, maar bijvoorbeeld ook aan themasites, roostersites, de huisstijl van alle digitale systemen en last but not least alle digitale content. Webtoegankelijkheid is een essentieel onderdeel binnen de gehele digitale communicatie en een vast element in de werkwijze van de communicatieprofessional. In het rapport van Stichting Accessibility vindt u nog meer aanbevelingen, ook voor docenten, begeleiders en ontwikkelaars. Zie Tip van handicap + studie Vindt u het hoogste niveau van de webrichtlijnen te hoog gegrepen? Dan raden we u aan om de omzetting in stappen te doen. U kunt bij bestaande websites of systemen bijvoorbeeld beginnen bij het minimale toegankelijkheidsniveau en van daaruit verder werken. Een andere optie is om de richtlijnen die gemakkelijk te implementeren zijn als eerste aan te pakken. De richtlijnen die op zichzelf een compleet project vormen, kunt u later aanpakken. Maar het is slim om dat wel alvast te inventariseren en een inschatting te maken van de uren. Neem bij nieuwe producten toegankelijkheid gelijk op een hoger niveau mee. 18

20 3 Beleidsplan: richtlijnen en tips 19

21 interview VOOR ALLE STUDENTEN De meerwaarde van verbeteringen in de toegankelijkheid blijft niet beperkt tot studenten met een functiebeperking. Dit is prettig voor alle studenten. 20

22 PRETTIG VOOR ALLE STUDENTEN Rick Buchter Aankomend hbo-student Bouwkunde en eigenaar Q4D (Quality 4 Dyslexie) Informatie verwerken kost mij door mijn dyslexie veel tijd en energie. Dat maakt studeren geen gemakkelijke opgave. Gelukkig is de computer een goed hulpmiddel om efficiënter te werken. Voorleessoftware De digitale leeromgevingen van onderwijsinstellingen zijn vaak wel in orde voor dyslectici. Veel studie-informatie kan ik als pdfof Word-documenten uit de leeromgeving halen. Deze documenten laat ik dan voorlezen door mijn voorleessoftware. De software laat mij zien welke tekst wordt voorgelezen. Zo kan ik belangrijke alinea s markeren en die later samenvoegen tot een goede samenvatting. Op deze manier pik ik informatie op waar ik normaal overheen zou lezen. Ook websites kan ik laten voorlezen door voorleessoftware. Digitale boeken Helaas heb ik vorig jaar mijn universitaire studie Bouwkunde moeten afbreken. Doordat niet al het onderwijsmateriaal digitaal was, werd de stroom informatie me te groot en liep ik teveel achterstand op. Dit jaar begin ik met een hbo-studie Bouwkunde. Hopelijk kan ik dit lagere niveau beter bolwerken. Als ik vanaf het begin een goede start kan maken met digitale boeken en mijn laptop bij alle colleges mag gebruiken, dan moet dit gaan lukken! Meerwaarde Deze manier van werken vereist wel dat de sites van onderwijsinstellingen goed toegankelijk zijn en de documenten goed opgemaakt worden. Voor mij moet de layout bijvoorbeeld heel overzichtelijk zijn, met duidelijke lettertypes en contrasterende kleuren. De meerwaarde van verbeteringen in de toegankelijkheid blijft niet beperkt tot studenten met een functiebeperking. Dit soort zaken zijn prettig voor alle studenten. 21

23 4 ONDERSTEUNING NODIG? Wilt u aan de slag met uw beleidsplan digitale toegankelijkheid en kunt u hierbij wel wat hulp gebruiken? Diverse organisaties kunnen u op verschillende manieren ondersteunen. Stichting Accessibility Stichting Accessibility, expertisecentrum op het gebied van kwaliteit en toegankelijkheid van ICT, biedt diverse trainingen rondom de kwaliteit en toegankelijkheid van websites: inleidende trainingen en presentaties met veel achtergrondinformatie en praktijkvoorbeelden; beleidsmatige trainingen voor beslissers; technische trainingen voor webbouwers en designers; trainingen voor webredacteuren. De website biedt heel veel handige informatie, tips, toolkits en bijvoorbeeld een lijst met toegankelijke bouwers. U kunt bij Accessibility de precieze onderzoeksgegevens over uw instelling opvragen of uw website laten toetsen. Handicap + studie Onderwijsinstellingen kunnen bij handicap + studie, expertisecentrum voor onderwijs en handicap, terecht voor advies en training op het gebied van digitale toegankelijkheid. Handicap + studie combineert kennis over hoger onderwijs (accreditatie), functiebeperkingen en digitale toegankelijkheid om u zo goed mogelijk te adviseren over dit onderwerp. In samenwerking met organisaties met relevante expertise organiseert handicap + studie diverse activiteiten. Een greep daaruit: informatiemiddagen over digitale toegankelijkheid en over studeren met een functiebeperking in de vernieuwde accreditatie; advies op maat (training, websitetest, begeleiding) over het maken van beleid rondom digitale toegankelijkheid voor studenten met een functiebeperking voor de vernieuwde accreditatie; training toegankelijkheid van digitale voorlichting; traject op maat bij de hervorming of de bouw van een nieuwe website of leeromgeving. 22

24 4 Ondersteuning nodig? 23

25 5 HANDIGE LINKS Richtlijnen voor toegankelijke websites Webrichtlijnen: Web Content Accessibility Guidelines 2.0: nl Waarmerk drempelvrij.nl: Stichting Accessibility: Lijst toegankelijke bouwers: Toolkit voor het aanbesteden van toegankelijke ICT: Onderzoeksrapporten Onderzoek Digitale toegankelijkheid van het hoger onderwijs van Stichting Accessibility: Studeren met een functiebeperking in het hoger onderwijs, advies van de Commissie Maatstaf: (zoek op commissie maatstaf ) Onbelemmerd studeren: (zoek op onbelemmerd ) SURFfoundation handicap + studie studie.nl Nederlands Vlaamse Accreditatieorganisatie Wilt u deze brochure digitaal nalezen? Dat kan op 24

26 colofon (eind)redactie Iacobien Riezebosch Brenda van der Laan Christien Bok Met dank aan Stichting Accessibility, handicap + studie, Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). Fotografie Ivar Pel Sander Koning ontwerp en opmaak Vrije Stijl, Utrecht Druk Drukkerij Libertas, Bunnik SURFfoundation Oktober 2011 De informatie in deze brochure is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, desondanks kunnen aan deze brochure geen rechten worden ontleend. Deze publicatie verschijnt onder de Creative Commons licentie Naamsvermelding 3.0 Nederland.

Eric Velleman Martijn Houtepen Iacobien Riezebosch

Eric Velleman Martijn Houtepen Iacobien Riezebosch Digitale toegankelijkheid van het hoger onderwijs Een onderzoek naar de toegankelijkheid van websites, studie-informatiesystemen en mobiele applicaties van het hoger onderwijs Eric Velleman Martijn Houtepen

Nadere informatie

ICT en Onderwijs. Digitaal onderwijs zonder drempels

ICT en Onderwijs. Digitaal onderwijs zonder drempels ICT en Onderwijs Digitaal onderwijs zonder drempels Digitaal onderwijs zonder drempels Redactie: Herman van Lieshout Jan Steyaert Met bijdragen van: Norbert Broenink Valérie Frijmersum Klaas Gorter Angélique

Nadere informatie

Dit e-book wordt regelmatig bijgewerkt. De laatste versie vind je op www.theinternetacademy.nl/handboek.

Dit e-book wordt regelmatig bijgewerkt. De laatste versie vind je op www.theinternetacademy.nl/handboek. Training volgen? Bekijk onze trainingen op www.theinternetacademy.nl. Auteur: Jaap van de Putte Met bijdragen van: Ab Bertholet (Ab&Co), Tom Hessels (Bartimeus), Tim van Schie (Stichting Accessibility),

Nadere informatie

Volg de weg van studenten door het hoger onderwijs

Volg de weg van studenten door het hoger onderwijs Volg de weg van studenten door het hoger onderwijs Ontdek de sleutelmomenten van studeren met een beperking en jouw rollen hierin. Studieproces is kaart is een wegwijzer voor professionals langs dertien

Nadere informatie

WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN

WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN 1 WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN V1.02 Mark Jansen 2 WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN 1 LEES DIT EERST! 4 Disclaimer 4 Copyright 4 INLEIDING 5 WAAROM IS SNELHEID ZO BELANGRIJK? 6 Gebruikerservaring van bezoekers

Nadere informatie

Een schrijfwijzer om succesvolle interventies schriftelijk overdraagbaar te maken

Een schrijfwijzer om succesvolle interventies schriftelijk overdraagbaar te maken Een schrijfwijzer om succesvolle interventies schriftelijk overdraagbaar te maken Dit is een uitgave van het Samenwerkingsverband effectieve interventies. Auteurs: Marijke Booijink, Christine Kuiper, Gery

Nadere informatie

www.omnipotential.nl 1

www.omnipotential.nl 1 www.omnipotential.nl 1 Beste lezer, Bedankt voor het downloaden van dit rapport. In dit rapport staan ruim 25 tips om meer resultaat uit je bedrijfswebsite te halen. Sommige tips lijken voor de een logisch,

Nadere informatie

NICK JENNEBOER 1. 2014 enjee.nl Cursus All in One

NICK JENNEBOER 1. 2014 enjee.nl Cursus All in One NICK JENNEBOER 1 Inhoudsopgave Voorwoord. 3 Geschiedenis van het internet en websites.. 4 Het ontstaan van de eerste webwinkel. 4 Wat heb ik aan een Domein naam? 6 Bedrijfs E-mail... 6 Website & Hosting....

Nadere informatie

Werken aan toegankelijkheid

Werken aan toegankelijkheid Werken aan toegankelijkheid Handreiking toegankelijkheidsbeleid met praktische adviezen voor gemeenten Auteurs: Nienke Blijham Judith van Lier Monique Vernoy (redactie) 1 Colofon 2011 Vilans Niets uit

Nadere informatie

DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING

DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING De rol van de bibliotheek in open en online onderwijs: een verkenning 3 INHOUDSOPGAVE Samenvatting 4 Achtergrond 6 Directe aanleiding

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Inkijkexemplaar. Online Marketing. voor het MBO EDUFOCUS. Home Contact Blog. Marketing. Samen. Ontdek de mogelijkheden van

Inkijkexemplaar. Online Marketing. voor het MBO EDUFOCUS. Home Contact Blog. Marketing. Samen. Ontdek de mogelijkheden van EDUFOCUS Home Contact Blog Ontdek Ontdek de mogelijkheden van Online Marketing Online Marketing voor het Samen Werk samen en deel je ervaringen. Marketing MBO Doe Ontdek aan de hand van opdrachten hoe

Nadere informatie

Je eigen succesvolle weblog maken!

Je eigen succesvolle weblog maken! Je eigen succesvolle weblog maken! Bjorn Simmering Ik had al wat langer plannen om een eboek te schrijven, maar ik stelde dit steeds uit of ik maakte er geen tijd voor vrij. Nadat ik een serie artikelen

Nadere informatie

Hoe? Zo! Sturen op ict-projecten

Hoe? Zo! Sturen op ict-projecten Hoe? Zo! Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Hoe relevant zijn ict-projecten voor het management? 4 2 Hoe zorgen we voor betrokkenheid van het management bij ict? 7 3 Hoe nemen we goede besluiten over ict-investeringen?

Nadere informatie

Handreiking open documentstandaarden voor de overheid

Handreiking open documentstandaarden voor de overheid Handreiking open documentstandaarden voor de overheid Voorwoord De vanzelfsprekendheid waarmee we een vrijwel onophoudelijke stroom documenten vanaf onze computers digitaal de wereld inschieten, heeft

Nadere informatie

Effectieve Internetmarketing in 8 stappen

Effectieve Internetmarketing in 8 stappen Effectieve Internetmarketing in 8 stappen Als u dit ebook leest, bent u waarschijnlijk een marketingprofessional of een ondernemer die het belang van Internet marketing onderkent. U merkt dat traditionele

Nadere informatie

PROTOCOL DYSLEXIE VOORTGEZET ONDERWIJS

PROTOCOL DYSLEXIE VOORTGEZET ONDERWIJS [ PROTOCOL DYSLEXIE VOORTGEZET ONDERWIJS Handreiking voor directie, middenmanagement en docenten Koos Henneman Judith Bekebrede Albert Cox Hedwig de Krosse ] Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs Handreiking

Nadere informatie

In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs

In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs White Paper In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs Een sociaal intranet op basis van SharePoint moet goed worden voorbereid. Uiteindelijk zullen er een groot

Nadere informatie

Handleiding (Internationale) Zoekmachine & Portal Marketing

Handleiding (Internationale) Zoekmachine & Portal Marketing Handleiding (Internationale) Zoekmachine & Portal Marketing http://twitter.com/#!/geertnijkamp http://nl.linkedin.com/in/geertnijkamp www.alcius.com International Business Development 1 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

Stefan Rooyackers. Geld verdienen met... Netwerken en netwerken via YouTube

Stefan Rooyackers. Geld verdienen met... Netwerken en netwerken via YouTube Stefan Rooyackers Geld verdienen met... Netwerken en netwerken via YouTube 1 Copyright Eerste druk Augustus 2012 YouTube is eigendom van YouTube LLC Op geen enkele wijze is er sprake van sponsoring, partnerschap

Nadere informatie

E-Book. Stap-voor-stap naar meer online resultaat

E-Book. Stap-voor-stap naar meer online resultaat E-Book Stap-voor-stap naar meer online resultaat Inhoudsopgave INLEIDING... 3 STAP 1: MAAK EEN ZOEKWOORD STRATEGIE... 4 WAT IS EEN ZOEKWOORD?... 4 WAAROM EEN ZOEKWOORD STRATEGIE MAKEN?... 4 HOE MAAK JE

Nadere informatie

CMD-6VT-P1.09. Ontwerprapport. Bart Waardenburg 21/10/2011. Naam: Bart Waardenburg, Studentnummer: 08081867

CMD-6VT-P1.09. Ontwerprapport. Bart Waardenburg 21/10/2011. Naam: Bart Waardenburg, Studentnummer: 08081867 CMD-6VT-P1.09 Ontwerprapport Bart Waardenburg 21/10/2011 Naam: Bart Waardenburg, Studentnummer: 08081867 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 3 2. DE STRATEGIE BEPALEN 4 2.1. PLANNEN MAKEN 4 2.2. VISIE BEPALEN 10

Nadere informatie

DIGI TAAL HAN. Peggy de Jong vraagt om centrale opslagcapaciteit Bij de SU ICT werken Erkende Verhuizers. Gebruikersonderzoek HAN-Scholar en HAN-DPF

DIGI TAAL HAN. Peggy de Jong vraagt om centrale opslagcapaciteit Bij de SU ICT werken Erkende Verhuizers. Gebruikersonderzoek HAN-Scholar en HAN-DPF DIGI TAAL n u m m e r 2 2 n o v e m b e r 2 0 1 1 Peggy de Jong vraagt om centrale opslagcapaciteit Bij de SU ICT werken Erkende Verhuizers Gebruikersonderzoek HAN-Scholar en HAN-DPF HAN digitale mening

Nadere informatie

Didactische Technologie

Didactische Technologie Didactische Technologie Peter Lakeman, Jetske Vleugel, Jaap Wilmink HvA DOO Mens en Technologie Leerjaar 3, 2012 2013 Modules Voorwoord 1 Digitaliseren van lesstof 2 Technologie in het onderwijs 3 Digitale

Nadere informatie

Bing Ads Handleiding. een Yargon whitepaper

Bing Ads Handleiding. een Yargon whitepaper Bing Ads Handleiding een Yargon whitepaper Bing Ads Handleiding hoofdstukken Basis 1. Inleiding Bing Ads 2 2. Instellingen Bing Ads 4 3. Wegwijs in Bing Ads 6 4. Een Bing Ads campagne opzetten 8 5. Campagne

Nadere informatie

Maken ze meer mogelijk?

Maken ze meer mogelijk? Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Beleidsgerichte studies 139 Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek Maken ze meer mogelijk? Studeren met een functiebeperking 2010 Vervolgmeting Hanneke

Nadere informatie

Inleiding... 2. 1. Domeinnaam... 2. 1.1 Keuze domein... 2. 1.2 Keuze domeinnaam... 2. 1.3 Registratie domeinnaam... 3. 1.4 Domeinnaam verhuizen...

Inleiding... 2. 1. Domeinnaam... 2. 1.1 Keuze domein... 2. 1.2 Keuze domeinnaam... 2. 1.3 Registratie domeinnaam... 3. 1.4 Domeinnaam verhuizen... Uw (nieuwe) website DEEL 2 de techniek Inhoud Inleiding... 2 1. Domeinnaam... 2 1.1 Keuze domein... 2 1.2 Keuze domeinnaam... 2 1.3 Registratie domeinnaam... 3 1.4 Domeinnaam verhuizen... 4 1.5 Checklist

Nadere informatie

SuccesvolpublicerenmetWordPress

SuccesvolpublicerenmetWordPress Ditiseenpreview vanhetboek SuccesvolpublicerenmetWordPress Zievoormeerinformatie:http://wp-boek.nl Succesvol publiceren met WordPress Rogier Mostert Meer informatie over deze en andere uitgaven kunt u

Nadere informatie

Inleiding! 6. Webbrowser! 7. Webserver! 9. Web Standaarden! 10. Het document object model! 13. Een goede website opbouwen! 14

Inleiding! 6. Webbrowser! 7. Webserver! 9. Web Standaarden! 10. Het document object model! 13. Een goede website opbouwen! 14 ClientSide Wepages Inleiding! 6 Webbrowser! 7 Browser geschiedenis! 7 Webserver! 9 Web Standaarden! 10 Voordelen van Web Standards voor uw bedrijf!! 10 Dynamische HTML! 11 Web 2.0! 12 Het document object

Nadere informatie