Aanwinsten docatlas: mei-juni 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanwinsten docatlas: mei-juni 2014"

Transcriptie

1 1 Aanwinsten docatlas: NEDERLANDS VOOR ANDERSTALIGEN / TAALVAARDIGHEIDSONDERWIJS... 2 BASIS- EN SECUNDAIR ONDERWIJS... 2 VOLWASSENENONDERWIJS... 7 HULPMIDDELEN BIJ HET TAALONDERWIJS... 8 INTERCULTUREEL ONDERWIJS...13 OPVOEDINGSONDERSTEUNING EN OUDERBETROKKENHEID...27 ANDER DIDACTISCH MATERIAAL...29 BASIS- EN SECUNDAIR ONDERWIJS...29 VOLWASSENENONDERWIJS...30 MONDIALE VORMING / KLEUR BEKENNEN...33 ACHTERGRONDLITERATUUR OVER ONDERWIJS EN DIDACTIEK...39 ALGEMEEN...39 BASIS EN SECUNDAIR ONDERWIJS...41 VOLWASSENENONDERWIJS...46 ACHTERGRONDLITERATUUR OVER INTERCULTURALITEIT...47 ALGEMEEN...47 CULTUUR...49 LANDENINFORMATIE...51 MIGRATIE...51 JEUGD...52 HULPVERLENING...56 RELIGIE...58 GEZONDHEIDSZORG...59 RACISME, DISCRIMINATIE EN BEELDVORMING...60 BELEID...60 RECHT...61 WONEN...62 ARBEID EN TEWERKSTELLING...63 VLUCHTELINGEN EN ASIELZOEKERS...64 STATISTIEKEN...64 JAARVERSLAGEN...65

2 2 NEDERLANDS VOOR ANDERSTALIGEN / TAALVAARDIGHEIDSONDERWIJS BASIS- EN SECUNDAIR ONDERWIJS Communicatieve taaltherapie voor kinderen / Rodenburgvan Wee, Marianne; Koopman, Josien; De Wit, Chantal. - Bussum: Coutinho, p. - ISBN: : 59,50 EUR Doelgroep: 3-6 jaar Vindplaats Antwerpen: or comm Communicatieve taaltherapie voor kinderen biedt praktische werkvormen aan voor kinderen met taalontwikkelingsstoornissen en met een talige leeftijd van 2,5 tot 6 jaar. Het boek kan ook gebruikt worden voor kinderen met een taalachterstand. De doelen voor het lexicon (woordenschatuitbreiding), de morfosyntaxis (zinsconstructie) en de pragmatiek (communicatieve functies) worden in het boek uitgewerkt om op een communicatieve, plezierige en doelgerichte manier aan de slag te gaan. Het boek bestaat uit 123 op thema geordende activiteiten. Thema's die aan bod komen: lichaam, voeding, huis,... Bij iedere activiteit staat welke materialen nodig zijn. Dit boek is bedoeld voor logopedisten maar ook leerkrachten, zorgleerkrachten en zelfs ouders kunnen het gebruiken. Speel je wijs : woordenschat / Smegen, Irma; Bruinsma, Sanne. - Assen: Van Gorcum, ISBN: ISBN: : 69,28 EUR Doelgroep: 3-8 jaar URL: Vindplaats Antwerpen: or spee Speel je Wijs geeft woordenschatontwikkeling voor jonge kinderen op een speelse manier een stevige impuls. Wie veel woorden kent, kan gemakkelijker leren en een grote woordkennis is dan ook verbonden met schoolsucces. In dit boek vind je praktische tips en inspirerende lesideeën om kinderen van groep 1 t/m 4 (tweede/derde kleuterklas en eerste/tweede leerjaar) op elk niveau te ondersteunen in het uitbreiden van hun woordenschat. Spelen is taalbeleving; een effectieve manier om woordenschatontwikkeling te stimuleren. Je begrijpt woorden beter als je ze daadwerkelijk beleeft omdat je niet alleen je hoofd gebruikt, maar je hele lijf. Dat activeert meerdere delen in je hersenen en daardoor onthoud je ze beter. 'Speel je wijs' richt zich tot iedereen die jonge kinderen actief en op een creatieve manier wil ondersteunen en stimuleren in hun woordenschat- en spelontwikkeling; leerkrachten (speciaal) basisonderwijs, zorgleerkrachten, dramadocenten, taaldocenten en logopedisten.

3 3 Praatjes peilen: Spelenderwijs peilen en stimuleren van mondelinge taalontwikkeling bij jonge kinderen / Langberg, Mieneke; Blockhuis, Chantal. - Enschede: SLO (Nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling), ,95 EUR Doelgroep: 3-6 jaar URL: Vindplaats Antwerpen: or praa In de map Praatjes peilen vinden leerkrachten de ondersteuning om spelletjes doelgericht in te zetten voor het peilen van de mondelinge taalontwikkeling. Het uitgangspunt is dat het kind zich niet onder druk gezet voelt, maar bezig is met spelactiviteiten terwijl de leerkracht de ontwikkeling op systematische wijze volgt. 200 dagpicto's : Juf, wat doen we vandaag? / Devolder, Rudi. - Averbode: De Eenhoorn, EUR Doelgroep: 3-6 jaar Vindplaats Antwerpen: or dagp Deze pictogrammen zijn een visueel ondersteuningsinstrument voor kleuters om inzicht te krijgen in het dagverloop. De kaartjes zijn in negen verschillende hoofdstukken verdeeld: dagelijks weerkerende activiteiten, speciale activiteiten, denken en ontdekken, weer, beeldende omgeving, muziek en beweging, fantasiespel, constructie en fijne motoriek en passe-partouts. Het huis van Bas / Stam, Dagmar. - Heerenveen: Uitgeverij Groen Educatief, ISBN: : 24,95 EUR Doelgroep: 3-6 jaar Vindplaats Antwerpen: or huis Dit spel stimuleert de taalontwikkeling van kinderen: door te verwoorden wat ze zien, waar Bas en de andere gezinsleden zich in het huis bevinden, welke voorwerpen er te vinden zijn,... kunnen de kinderen verhalen vertellen, zinnen bouwen en hun woordenschat vergroten. Rompompom : abc boek / Krijger, Marjolein. - Tilburg: Zwijsen, [42] p. - ISBN: : 13,95 EUR Doelgroep: 3-6 jaar Vindplaats Antwerpen: or romp Met dit abc-boek van Rompompom oefenen kleuters spelenderwijs de letters en dubbelklanken die ze op school leren. Zowel de leesletters als de schrijfletters komen aan bod. Leuk en leerzaam.

4 4 Lente, zomer, herfst, winter / Amant, Kathleen. - Sint- Niklaas: Abimo, ISBN: : 14,10 EUR Doelgroep: 0-4 jaar Vindplaats Antwerpen: or wann Een boek met kijkplaten voor peuters en kleuters. De platen tonen de wereld van Wannes. In dit kijkboek neemt Wannes de kleuters mee doorheen de vier seizoenen. Ze leren wat er verandert in de natuur en hoe dat een invloed heeft op hun eigen leven. De vrolijke versjes bij de grote kijkplaten stimuleren het taalgevoel en de taalontwikkeling. Leerlingvolgsysteem : lezen / Van Rompaey, Ann; Vandenberghe, Imke. - Leuven: Garant, p. (kopieerbundel), 83 p. (basisboek). - ISBN: ISBN: : 24,00 EUR Doelgroep: 5-8 jaar Vindplaats Antwerpen: or leer Het LVS-VCLB / Leerlingvolgsysteem bevat naast toetsen ook concrete handreikingen voor de analyse en het handelen ná het signaleren. Dit is een nieuwe uitgave waarbij de normering volledig herzien werd maar de toetsen zelf ongewijzigd bleven. Naast nieuwe, actuele normen voor de hele klasgroep, bevat LVS- VCLB / Lezen nu ook aparte normen voor thuis niet Nederlands. Zo zijn de leesvorderingen van kinderen van wie de thuistaal niet Nederlands is, op twee manieren te beoordelen: ten opzichte van de totale leerlingengroep en ten opzichte van de referentiegroep van andere kinderen van wie de thuistaal niet Nederlands is. Het basisboek omvat toetsen technisch lezen voor het eerste, tweede en derde leerjaar en toelichting bij het gebruik, scoring en interpretatie. De kopieerbundel bevat de eigenlijke leeskaarten en individuele scorebladen. Taal met Timo en Finne / van der Linden, Judy; Koopmans, Egbert; Hedeman, Marja. - Utrecht: NTR schooltv, [s.a.].: 19,95 EUR (handpop) + 8,95 EUR (poppenspellen) + 34,50 EUR (dvd) Doelgroep: 5-8 jaar Vindplaats Antwerpen: or taal Schooltv ontwikkelde een poppenspelpakket bij de handpop Raaf, de held uit Huisje Boompje Beestje, en richt zich op de socio-emotionele ontwikkeling van kinderen uit groep 3/4 (eerste/tweede leerjaar). De dvd 'Taal met Timo en Finne' is een project voor dezelfde doelgroep en richt zich op de ontwikkeling van de woordenschat. Elke aflevering bestaat uit vier korte verhaaltjes over verschillende onderwerpen uit het dagelijks leven. De clips worden ingeleid door Raaf. Het lesmateriaal staat als pdf-bestand op de dvdplus.

5 5 Taalspelerbox / [s.n.]. - Mechelen: Vlaamse Dienst Speelpleinwerking vzw, : 42,00 EUR Doelgroep: 3-12 jaar Vindplaats Antwerpen: or taal De taalspelerbox werd ontwikkeld door de Vlaamse Dienst Speelpleinwerken om animatoren op de speelpleinen concreet te helpen om aan de slag te gaan met meertaligheid. Taalstimulering en spelen gaan hand in hand. De sleutel ligt voor de VDS bij de interactie tussen begeleider en kinderen. Met behulp van een kaartspel kunnen begeleiders tijdens de voorbereiding van hun activiteiten denken aan taalstimulering. Verder bevat de taalspelerbox een poster met 10 concrete tips, enkele pictogrammen, een handpop met spelsuggesties en DNA-brochure 26 met achtergrond en concrete tips. Begrijpend lezen beter begrijpen : thematisch en functioneel oefenprogramma / Van Vreckem, Christel; Axters, Barbara; Linsen, Barbara. - Gent: Academia Press, ISBN: : 185 EUR Doelgroep: 7-12 jaar Vindplaats Antwerpen: or begr Begrijpend lezen is een sleutelvaardigheid voor het functioneren van kinderen op school en daarbuiten. Tegelijk loopt het verwerven van deze vaardigheid niet bij alle kinderen van een leien dakje. Toen in 2010 de VTBL, Vlaamse Test Begrijpend Lezen werd uitgegeven, kwam al vrij snel de vraag naar een oefenprogramma dat aansloot bij de VTBL. Dit pakket komt tegemoet aan deze behoefte van hulpverleners en leerkrachten. Het kwam tot stand na een grondige literatuurstudie en dankzij jarenlange praktijkervaring. De thema s sluiten aan bij de leefwereld van kinderen. Per thema is er een handleiding, werkbladen, leesmateriaal en soms wat extra materiaal in didactische spelvorm. Het pakket bevat een algemene handleiding om onmiddellijk aan de slag te kunnen. Ik lees ik doe : begrijpend lezen op AVI-niveau / Dons, Walter; Mertens, Greet; Mulder, Marja; Santermans, Bieke; et al. - Sint Niklaas: Abimo, : 45,00 EUR per map Doelgroep: 6-12 jaar Vindplaats Antwerpen: or ikle 'Ik lees, ik doe' oefent tegelijkertijd op technisch en op begrijpend lezen. Iedere tekst heeft een AVI-niveau (technisch) en CLIB-niveau (begrip). Er is differentiatie mogelijk: de methode bevat makkelijke en moeilijke teksten voor zwakke en sterke lezers en zet in op heel gevarieerde leesstrategieën. De methode kan als aanvulling worden ingezet bij elke gewone taalmethode van de klas. per leerjaar zijn er 30 opdrachten die flexibel te gebruiken zijn. De functionele teksten zetten aan tot handelen en bestaan uit diverse creatieve opdrachten: verteloefeningen, bewegingsopdrachten, spelbord maken, logo's ontwikkelen, mindmapping, proefjes techniek, waarmee ze zelfstandig aan de slag kunnen. Er is een map voor elk leerjaar.

6 6 Fringo 2013 / De LeesmeesterS. - Bergen : de LeesmeesterS, werkboek, Fringoposter, paspoort Europese Unie, Op bezoek in... Saoedi-Arabië Vindplaats Antwerpen: or frin FRINGO daagt leerlingen uit om spelenderwijs te gaan lezen. Het spel is bedoeld voor groepen 5, 6 en 7 (derde, vierde en vijfde leerjaar) van de basisschool. FRINGO is stimulerend voor kinderen die van huis uit weinig lezen en voor kinderen met een taalachterstand. FRINGO is uitdagend voor lettervreters, boekenwurmen en leesbeesten. Het pakket bevat verschillende tekstsoorten. Opmerking: het pakket is nog niet volledig. Iedereen kan leren schrijven : schrijfplezier en schrijfvaardigheid in het basisonderwijs / van Norden, Suzanne. - Bussum: Coutinho, p. - ISBN: : 26,50 EUR Doelgroep: 7-12 jaar Vindplaats Antwerpen: or iede Dit boek bevat handreikingen, praktijkvoorbeelden en ideeën voor leerkrachten die beter willen worden in het geven van schrijflessen. De aanpak is gebaseerd op de beproefde werkwijze van taalvorming: kinderen in alle groepen van de basisschool leren teksten schrijven over hun eigen ervaringen. Hiermee wordt een basis gelegd voor zelfvertrouwen op schrijfgebied. Van hieruit kunnen kinderen geleidelijk steeds bewuster leren schrijven voor specifieke doeleinden, en daarbij verschillende tekstgenres onderscheiden. Leerkrachten moeten hen daarbij in alle fasen van het schrijfproces uitdagen en ondersteunen: door inhoudelijke gesprekken te voeren over schrijfonderwerpen, door schrijven steeds af te wisselen met praten, door voorbeeldteksten te analyseren en door teksten klassikaal en in tweetallen te laten bespreken. De Signaleraar : logopedische informatie voor leerkrachten in het basisonderwijs / Huesmann, Elise; van de Sande, Inge. - [S.l.]: de Signaleraar, cdrom. - ISBN: : 32,33 EUR Doelgroep: 5-12 jaar Vindplaats Antwerpen: or sign De Signaleraar is een cd-rom voor leerkrachten basisonderwijs, die hulp biedt bij het signaleren van logopedische stoornissen, en adviezen geeft over het omgaan met een kind met een logopedisch probleem in de klas. Tijdige signalering is van groot belang voor het voorkomen van achterstanden op school en in de sociale ontwikkeling. Als een kind eenmaal zeven jaar is, kan een stoornis of een achterstand vaak niet helemaal weggewerkt worden! Op De Signaleraar komen de volgende logopedische stoornissen aan bod: taal(ontwikkelings)stoornissen, taalstoornissen en - problemen bij het leren van Nederlands als Tweede Taal, articulatiestoornissen, afwijkende mondgewoonten, stotteren, broddelen, stemstoornissen, slechthorendheid, auditieve verwerkingsproblemen en dyslexie. Alle stoornissen worden kort inhoudelijk beschreven, met oorzaken en gevolgen. Per stoornis bevat De Signaleraar duidelijke signaleringslijsten. Ter verduidelijking bevat de cd-rom ruim 45 video- en

7 7 geluidsfragmenten over de verschillende stoornissen. De Signaleraar geeft ook praktische adviezen over hoe je in de klas kunt inspelen op de logopedische stoornis van een kind. Per stoornis worden tips voor bruikbare materialen, websites en literatuur gegeven. VOLWASSENENONDERWIJS Werken met taaltaken in de lessen NT2 niveau A2 / Gesquière, Ilse; Devisch, Elisabeth; Dewil, Ester. - Gent : Academia Press, docentenmap (handleiding, docentenfiches, observatiefiches, jaarvorderingsplan, cd met luisterfragmenten), studentenmap (taken, portfolio, evaluatiefiche, vocabulairefiches, grammaticafiches). - ISBN ; ISBN : Prijs: 40,00 EUR (handleiding), 23,00 EUR (studentenmap). Vindplaats Antwerpen: pa 2 werk In deze nieuwe methode Nederlands voor Anderstaligen (NT2) staat competentiegericht en behoeftegericht werken centraal. Het aanleren van een taal moet aansluiten bij wat de student in reële situaties zal nodig hebben. Het lesmateriaal is zinvol, herkenbaar en met taakverdelingen volgens rollen en talenten. De functionele taaltaken zijn gebaseerd op de taalprofielen van het Europees Referentiekader. Deze taken bevatten authentiek luister-, lees- en werkmateriaal. Het vertrekpunt is de context die aansluit bij reële taalgebruiksituaties van de student. Het zijn afzonderlijke pakketjes die de lesgever de mogelijkheid geven te differentiëren volgens de taal- of leerbehoeften van de student. Die heeft bovendien leerversterkers (een spiekkaart, vocabulaire- en grammaticafiches, ) om zo veel mogelijk zelfstandig te werk te gaan. Per taaltaak is er een evaluatiefiche die de student voor zichzelf moet invullen. Deze fiche wordt samen met de lesgever besproken op basis van gemaakte observaties. Daarvoor zijn er per taaltaak observatiefiches voorzien waarin duidelijk beschreven staat wat er geobserveerd moet worden (welke vaardigheid, welk leerdoel, welke attitude, welke strategie). De evolutie van het leerproces wordt weergegeven in een taalportfolio waarin men alle leerdoelen, attitudes, gebruik van leerversterkers en strategieën permanent evalueert. Deze portfolio is ook heel gebruiksvriendelijk in grote, heterogene klasgroepen. Deze map is voor de NT2 lessen niveau A2. Goed gesprookjes / Open School. - Antwerpen: Open School, p. (fotostrip), 6p. (verhalenboekje Marokko, Afghanistan) Doelgroep: Volwassenen URL: Vindplaats Antwerpen: pa 5.2 goed In mei 2014 had Open School Antwerpen een vertelproject. In deze bundel werden verhalen van cursisten opgenomen: een fotostrip en twee sprookjes.

8 8 Tekststructuur : effectiever en efficiënter schrijven / Teunissen, Freerk; Van de Vooren-Fokma, Aleid. - Bussum: Coutinho, p. - ISBN: : 17,50 EUR Doelgroep: jaar, volwassenen Vindplaats Antwerpen: pa 5.3 teks Dit boek begint bij de kern van schrijven: informatie ordenen en tekst structureren. Door aansprekende voorbeelden ervaar je hoe lezers lezen en wat structuur met een tekst doet. Tekststructuur is bruikbaar in groep maar ook individueel. Het eerste deel gaat over de structuur van teksten: kernzinnen, alinea's en basisuitspraken, Het tweede deel richt zich op informatie ordenen, structureren en selecteren. Tekstructuur is geschreven voor het hoger onderwijs stories fot Adult Learning / Tilkin, Guy; Paulus, Michèle. - [S.l.]: -, [s.a.]. - ISBN: Doelgroep: Volwassenen URL: Vindplaats Antwerpen: pa Dit handboek is een van de eindproducten van Shererazade, een Grundtvig Multilateraal Project dat de aandacht wil vestigen op het potentieel van storytelling als leermiddel. Tijdens dit project werden methodologieën en materiaal ontworpen voor het gebruik van storytelling in het onderwijs aan en het leerproces van volwassenen. Door vakinhoud aan te bieden in de vorm van een verhaal, dat omgezet wordt in beelden, wordt de kwaliteit van de overdracht bevordert. Het introduceren van verhalen en van storytelling als instrument draagt bij om de creativiteit, de taalkundige, sociale, emotionele en artistieke vaardigheden te verbeteren. HULPMIDDELEN BIJ HET TAALONDERWIJS A frequency dictionary of Dutch : core vocabulary for learners / Tiberius, Carole; Schoonheim, Tanneke. - Londen : Routledge, p. - ISBN : 40,99 EUR Vindplaats Antwerpen: lg 1 freq Dit frequentie-woordenboek Nederlands wil een waardevol hulpmiddel zijn voor al de leerders van het Nederlands door een lijst te bieden van de 5000 meest frequente woorden. Gebaseerd op een corpus van 290 miljoen woorden uit verschillende bronnen: uit fictie, krant, web en gesproken Nederlands. Bij elk woord vindt u de Engelse vertaling en een voorbeeldzin; ook de voorbeeldzinnen komen uit hetzelfde corpus. Woorden specifiek voor Belgisch Nederlands zijn toegevoegd. De index is geordend op frequentie per bron, daarna op thema. Er is ook een alfabetische index.

9 9 Vlekkeloos Nederlands voor iedereen / Pak, Dick. - Den Haag: Pak, p. - (Vlekkeloos Nederlands). - ISBN: : 18,50 EUR Doelgroep: jaar, volwassenen Vindplaats Antwerpen: lg 2 vlek Vlekkeloos Nederlands voor iedereen is een naslagwerk en zelfstudieboek voor diegenen die hun kennis van het Nederlands willen testen en uitbreiden. Dit boek bevat naast alle belangrijke spelling-, stijl- en interpunctieregels een volledig overzicht van de Nederlandse grammatica. Bovendien is in het boek een woordenlijst met meer dan duizend lastig te spellen woorden opgenomen. Antwoorden staan achteraan. Het originele babbelspel : oefen spelenderwijs je sociale vaardigheden / Baert nv. - Ternat: Baert NV, 2014.: 59,00 EUR Doelgroep: 7-16 jaar Vindplaats Antwerpen: lg 3 babb Met deze heruitgave van het originele babbelspel kunnen een aantal sociale vaardigheden op een speelse manier geoefend worden. Er zijn zes verschillende soorten opdrachten. Thema's die door de zes rubrieken heen aan bod komen zijn: beleefdheid, assertiviteit, goede manieren, inlevingsvermogen, taalontwikkeling, weerbaarheid, respect voor anderen, sociale media, cyberpesten, computergames, omgaan met kinderen met een beperking, andere godsdiensten, samengestelde gezinnen. Het spelbord is tweezijdig. Het 'prikkelarme' spelbord helpt kinderen met ASS, verstandelijke beperking of concentratiestoornis om zich op de inhoud van het spel toe te leggen. Het spel is bedoeld voor kinderen van 7 tot 15 jaar en kan best worden gespeeld onder begeleiding in kleine groepjes, met de hele klas of één op één. De duur kan je zelf bepalen. Life Game Kids : fantasie- en ontwikkelingsspel voor kinderen / Belunina, Victoria; Twint, Guus. - Amsterdam: Life Game Kids, [s.a.]. - handleiding, 5 x 30 kaarten, kleurendobbelsteen: 14,95 EUR Doelgroep: 3-16 jaar Vindplaats Antwerpen: lg 3 life Life Game Kids is een spel om verhalen te verzinnen. Je begint met "Er was eens..." en eindigt met "En toen kwam er een olifant met een grote snuit en die blies het hele verhaaltje uit". Ter inspiratie zijn er 150 fantasiekaartjes in 5 verschillende categorieën. Roze: actie en emoties; blauw: mensen, spullen, eten & drinken; rood: plaatsen en gebeurtenissen; groen: dieren, planten, natuur en aarde; paars: magie en fantasie. Met behulp van de dobbelsteen kun je elke keer een interessant verhaal maken. Het spel verrijkt de woordenschat en stimuleert de taalvaardigheid van de kinderen.

10 10 Nederlands, hoe speel je dat? / [s.n.]. - Brussel: CVO Lethas, [s.a.] p. Doelgroep: jaar, volwassenen Vindplaats Antwerpen: lg 3 nede Deze bundel bevat concreet uitgewerkte dramatische werkvormen die in de NT2 klas kunnen worden gebruikt. Van namenspelletjes tot opwarmers voor een rollenspel, een stappenplan om tot expressieve dialogen te komen, associatieoefeningen, werken rond emoties,... Quiz it! junior: Spel en speel : werkwoordraadsels / Claessens, Marijke; Vastbinder, Peggy. - Utrecht: Schoolsupport bv, [s.a.] kaarten (2 hulpkaarten, 50 vraagkaarten). - ISBN: : 6,95 EUR Doelgroep: 7-12 jaar Vindplaats Antwerpen: lg 3 quiz Heb jij het opgelosd of opgelost? 50 T(axi)kofschip quizvragen: werkwoordraadsels met antwoorden. Vanaf 8 jaar. Quiz it! junior: veilig verkeer! 50 verkeersraadsels / Claessens, Marijke; Vastbinder, Peggy - Utrecht : Schoolsupport bv vraagkaarten, 1 kaart spelsuggesties : 6,95 EUR Vindplaats Antwerpen: lg 3 quiz In het quizspel zitten uiteenlopende meerkeuzevragen: "Wat moet je doen als je fietst en op een voetpad komt?", "Wat betekent dit bord?", "Noem vijf dingen die er op je fiets moeten zitten om een bekeuring te voorkomen", "Hoe ver moet je je fietsbel kunnen horen?", "Hoe ziet een snorfiets eruit?" Bij de meeste vragen is er keuze uit drie à vier antwoorden. De vragen in deze Quiz It! spelquiz zijn geschikt voor kinderen vanaf 8 jaar. Je speelt het met 1 tot 4 of meer spelers. Het circus is in de stad [kamishibai] / van Oudheusden, Pieter; De Kinder, Jan. - Wielsbeke: De Eenhoorn, vertelplaten A3. - ISBN: : 29,95 EUR Doelgroep: 3-8 jaar Vindplaats Antwerpen: lg 4 circ Het circus is in de stad. Vader en zoon gaan samen naar de grote tent op het plein. Samen, maar toch ook allebei een beetje alleen. Bij de ingang van de tent speelt een meisje vrolijke liedjes op haar accordeon. Iedereen gaat blij naar binnen. De show kan beginnen. Vader en zoon gaan helemaal in de wervelende circusacts op. Terwijl ze genieten van de clowns, de acrobaten, de dierentemmers en de muzikanten komen ze dichter bij elkaar, letterlijk en figuurlijk.

11 11 Een dag met Robby [kamishibai] / Janssen, Kolet; Verplancke, Klaas. - Wielsbeke: De Eenhoorn, vertelplaten. - ISBN: : 29,95 EUR Doelgroep: 3-8 jaar Vindplaats Antwerpen: lg 4 dagm Robby heeft het thuis niet breed en krijgt van de Sint een paar sokken in plaats van de kraan die hij zo graag gehad had. Op school praten de kinderen honderduit over de cadeaus van de Sint. Toch vindt Robby ook zijn sokken heel bijzonder. Een levensecht verhaal in de vorm van vertelplaten over opgroeien in een arm gezin. Het verhaal kan gebruikt worden bij het solidariteitsproject 'Voeten op de grond, hoofd in de wolken' in de kleuterklas en de eerste graad van het lager onderwijs. De grote reis van kleine schildpad [kamishibai] / Bergh, Inge; Misschaert, Inge; Ruell, Kristina. - ISBN ed. - Wielsbeke : De Eenhoorn, p., ill. 13 vertelplaten. : 29,95 EUR Doelgroep: 3-8 jaar Vindplaats Antwerpen: lg 4 grot Vindplaats Turnhout: T AFR/AFR.84 De kleine Yomi is erg ziek. Zijn moeder draagt hem over het Afrikaanse platteland naar een dokter in de stad. Onderweg vertelt ze hem een verhaal over een schildpad die ervan droomt te vliegen. Om het verhaal aan de hand van deze platen te vertellen, heb je een kamishibai-verteltheatertje nodig. Heksenfee [kamishibai] / Minne, Brigitte; Cneut, Carll. - Wielsbeke: De Eenhoorn, vertelplaten A3. - ISBN: : 29,95 EUR Doelgroep: 3-8 jaar Vindplaats Antwerpen: lg 4 heks Rozemarijn moet van haar mama een lieve, nette, aardige fee worden. Maar daar heeft ze geen zin in. Rozemarijn is liever vies en vuil. Ze leert allerlei heksentoeren en overtuigt haar mama ervan dat je zo ook als fee een fijn leven kan hebben. Mijn familie - Mijn straat een wereld van verschil [kamishibai] / De Bode, Ann. - Wielsbeke: De Eenhoorn, vertelplaten. - ISBN: Doelgroep: 3-10 jaar Vindplaats Antwerpen: lg 4 mijn 2 sets prenten voor kamishibai verteltheater. De eerste set draait rond het thema 'familie: een reis door de tijd'. We ontdekken hoe mensen vroeger woonden en gekleed gingen. De tweede set is een kamishibai versie van het boek 'Mijn straat een wereld van verschil' over kleurrijk samenleven.

12 12 Eén miljoen vlinders [kamishibai] / Van de Vendel, Edward; Cneut, Carll. - Wielsbeke: De Eenhoorn, vertelplaten A3. - ISBN: : 29,95 EUR Doelgroep: 5-10 jaar Vindplaats Antwerpen: lg 4 milj Midden in de nacht ziet Stach ze voor het eerst: de vlinders. Ze vliegen rond zijn kop, het zijn er één miljoen. Stach weet niet waar die vlinders vandaan komen, maar zijn ouders begrijpen het wel. 'Het is tijd om te gaan,' zeggen ze, en ze sturen hem het woud in. Stach ontmoet vele dieren onderweg, maar niemand kan zijn vlinders zien. De oude dieren herinneren zich echter wel waar die vlinders hem zullen brengen... O monster, eet me niet op! [kamishibai] / Norac, Carl; Cneut, Carll. - Wielsbeke: De Eenhoorn, vertelplaten A3. - ISBN: : 29,95 EUR Doelgroep: 3-8 jaar Vindplaats Antwerpen: lg 4 omon Alex is een vreetvarkentje. Niet eten als we niet eten! zegt mama steeds, maar Alex kan het niet laten. Als hij naar de rivier gaat om een bad te nemen, vindt hij allerlei lekkers. Hij smult zijn buikje rond. Opeens valt er een donkere schaduw over Alex heen. Een hongerig monster grijpt hem vast. O monster, eet me niet op! roept Alex. Hij verzint allerlei verhalen over sappige hapjes en probeert te ontsnappen. Maar het monster houdt hem goed vast en de fantasie van Alex raakt stilaan uitgeput... Onderzeeboot [kamishibai] / Van Nuffelen, Bart; Dombrecht, Bert. - Wielsbeke: De Eenhoorn, vertelplaten A3. - ISBN: : 29,95 EUR Doelgroep: 3-8 jaar Vindplaats Antwerpen: lg 4 onde Anton leest veel. Over kinderen die spannende avonturen beleven achter de verre horizon. Van zijn mama mag hij niets avontuurlijks ondernemen. Wanneer Stief zijn tuin binnen duikelt, volgt Anton hem naar het dak van de stad. De twee jongens hebben niet door dat beneden alles in rep en roer staat. Zij besturen hun onderzeeboot en genieten met volle teugen. Rood geel zwart wit [kamishibai] / Minne, Brigitte; Cneut, Carll. - Wielsbeke: De Eenhoorn, vertelplaten. - ISBN: : 29,95 EUR Doelgroep: 5-8 jaar Vindplaats Antwerpen: lg 4 rood Dit is de vertelplatenversie van het gelijknamige boek. Een verhaal met prachtige illustraties over samen spelen en de baas spelen. Vier kinderen, Rood, Geel, Zwart en Wit spelen vaak samen. Rood geeft iedereen bevelen, en denkt dat al het speelgoed van hem is. Op een dag gaan de andere drie daar niet meer mee akkoord.

13 13 INTERCULTUREEL ONDERWIJS Moeders zonder grenzen : meertalige sprookjes verteld door moeders en kinderen / Dessein, Tine; Vanhoorne, Bieke; Mylle, Jeroen. - Vorst: FMDO vzw, p.: 20,00 EUR Doelgroep: 3-10 jaar Vindplaats Antwerpen: or 2.2 moed In het kader van het project Moeders Zonder Grenzen werd aan negen vrouwen die hun kindertijd doorbrachten in een ander land en op volwassen leeftijd naar België migreerden, gevraagd om een kinderverhaal, sprookje of liedje neer te schrijven in hun eigen taal en te vertellen in het Nederlands. Samen met herinneringen aan hun land van oorsprong, werden de verhalen (en hun vertaling) gebundeld in dit boek. De verhalen werden verteld zoals ze leven in de herinnering van de vrouwen, ze getuigen van mondelinge overlevering. One World : Travellino Kids / Kerbusch, Katrin. - Nevele: Marsival, 2013.: 29,95 EUR Doelgroep: 3-6 jaar Vindplaats Antwerpen: or trav Met dit spel ondernemen kleuters samen met Mai-Lin, Finn, Ami, Pepe, Leila en Jamal een wereldreis om meer te ervaren over mensen, dieren, gebouwen, bezienswaardigheden van de verschillende continenten. Ze leren ook verschillende reismogelijkheden kennen. De zes vriendjes verschillen allemaal qua uiterlijk, hebben verschillende hobby's, lievelingsgerechten en dromen over de toekomst. Toch leven ze allemaal samen op hetzelfde continent, in hetzelfde land of zelfs in dezelfde stad. Dit geeft jonge kinderen een begrip van een toenemende multiculturele maatschappij en de boodschap dat er maar één wereld is en die is van ons allemaal. Nelsons acrobatenboek : een doe-het-zelf-boek met piramides die iedereen kan en salto's die iedereen durft / Taeymans, Rika; Van Bouchout, Laura; Thyssen, Emma. - Leuven: Davidsfonds /Infodok, p. - ISBN: : 20,00 EUR Doelgroep: 0-6 jaar Vindplaats Antwerpen: or nels In dit boek worden 24 acrobatische spelletjes gebundeld om samen met je kind uit te voeren. Van eenvoudige oefenspelletjes tot acrobatische kunstjes, van simpel naar spectaculair. De bewegingen steunen allemaal op de bewegingsfilosofie van Sherborne, die achterin het boek wordt toegelicht. In een voorwoord onderstreept Peter Adriaenssens de positieve effecten van het stimuleren van verbeelding en beweging bij kinderen, en hoe het zelfvertrouwen van kinderen groeit door dit soort oefeningen. Het boek is gericht naar ouders maar kan ook inspirerend zijn voor medewerkers in de kinderopvang en kleuterleid(st)ers.

14 14 Lotte en de beer : voor kinderen die niet makkelijk praten / Delfos, Martine F.; Schupp, Sjeng. - Amsterdam: Niño, p. - ISBN: : 12,50 EUR Doelgroep: 5-8 jaar Vindplaats Antwerpen: or lott 'Lotte en de beer' is een therapeutisch verhaal. Het boek is geschreven voor kinderen die het praten pas laat ontwikkelen, kinderen die niet tegen iedereen kunnen praten, kinderen die de klanken moeilijk kunnen uitspreken, extreem verlegen of stille kinderen en alle kinderen die angst voor praten in het algemeen hebben. Het verhaal over Lotte is bedoeld om de problematiek uit te leggen en bespreekbaar te maken. Dat is toch heel gewoon? / Vanderheyden, Thaïs. - Hasselt: Clavis, [28] p. - ISBN: : 14,95 EUR Doelgroep: 3-6 jaar Vindplaats Antwerpen: or dati Miel Duizendpoot is postbode. Hij leeft en werkt in de Bonte Beuk, een boom waarin allerlei soorten dierenfamilies wonen: een eenoudergezin, een multicultureel gezin, een adoptiegezin, een gezin waarbij de oma inwoont, een tweede huwelijk, een homohuwelijk, een bewust alleenstaande moeder en een bewust kinderloos echtpaar. De postbode, Duizendpoot Miel, introduceert ze stuk voor stuk. Alle bewoners zijn anders, "maar eigenlijk is dat heel gewoon", zegt Miel telkens weer. Het verhaal leert dat anders zijn niet gek of verwerpelijk is en dat het aanvaarden van de anderen samenleven aangenaam maakt. Extra is de zoektocht: op iedere bladzijde is een blauw schoentje verstopt waar postbode Miel naar op zoek is! Dan zeg ik toch gewoon nee / Lammertink, Ilona; Georger, Lucie. - Amsterdam: Clavis, [26] p. - ISBN: : 14,95 EUR Doelgroep: 3-6 jaar Vindplaats Antwerpen: or danz In dit prentenboek uit de reeks Bobbels en Bubbels voor kinderen vanaf 4 jaar staan bang zijn en nee zeggen centraal. Jet speelt graag met andere kinderen, maar als iemand iets doet wat Jet niet wil, dan durft ze dat niet te zeggen. Ze is dan heel bang dat iedereen haar stom vindt en dat niemand meer met haar wil spelen. De bijsluiter achteraan het prentenboek bevat uitleg en tips voor ouders en hulpverleners.

15 15 Derk Das blijft altijd bij ons / Varley, Susan. - Rotterdam: Lemniscaat, [28] p. - ISBN: : 13,95 EUR Doelgroep: 3-6 jaar Vindplaats Antwerpen: or derk Prachtig prentenboek over verlies en afscheid nemen. Derk Das is heel oud en gaat dood. Alle dieren in het bos zijn erg verdrietig. Later verwerken ze hun verdriet door over hem te praten. Rond dit boek werkte Stichting Echelon een module uit om met kleuters te werken rond dood en verlies. Als verwerkingsvormen worden aangeboden: drama; verteltafel; mandala's tekenen; werkbladen. De module is uitgewerkt in drie leerfasen: 1. signaleren en onderkennen dat alles wat leeft zal (af)sterven; 2. ontdekken dat er veel mogelijkheden om met sterven en dood om te gaan; bewuster ervaren dat de dood bij het leven hoort; leren dat je ervaringen en gevoelens niet alleen hoeft te beleven, maar dat delen belangrijk is; 3. omgaan met nieuwe inzichten en houdingen. Deze module is ook beschikbaar in docatlas. Emotiespel : wereldkinderen / Educo. - Rijssen: Educo, [s.a.]. : 46,00 EUR Doelgroep: 3-6 jaar Vindplaats Antwerpen: or emot Het emotiespel laat jonge kinderen op een speelse manier in aanraking komen met allerlei gevoelens en emoties. Vooraf bespreekt de leerkracht de emoties met de kinderen. Nadat er gegooid is met de dobbelsteen (deze geeft een emotie aan en het kind pakt het bijbehorende kaartje) kan het speelbord als een soort lotto gevuld worden. Een spelvariant is een memoryspel. Kan gespeeld worden met 2 tot 6 kinderen. Je alleen voelen : was mijn vriendje er maar / Staring, Jennine; Dematons, Charlotte. - Amersfoort: Kwintessens, p. - (Kijk en beleef; 43). - ISBN: : 17,50 EUR Doelgroep: 3-6 jaar Vindplaats Antwerpen: or kijk De boeken in de serie 'Kijk en beleef' zijn gemaakt voor de tweede en derde kleuterklas en voor thuis. De verhalen gaan over alledaagse belevenissen van kinderen. Het zijn verhalen met een emotionele lading. De verhaalteksten zijn eenvoudig, voorspelbaar en dus herkenbaar. Onder de teksten staan vragen voor een (klassen)gesprek. Het verhaal wordt afgewisseld met duidelijke, kleurrijke illustraties en foto's van de hoofdpersonen. In dit verhaal gaat Laura met haar familie naar de camping. Ze durft niet op de andere kinderen afstappen omdat ze hen niet kent. Maar dan krijgt ze een onverwachte bezoeker in haar tent...

16 16 Apps maken met meneer De Beer / De Beer, Serge. - Amsterdam : Pearson Benelux, p. - ISBN : 19,95 EUR Vindplaats Antwerpen: or apps In dit boekje wordt stap voor stap, in heldere taal uitgelegd wat 'apps' precies zijn en hoe je zelf een app kunt maken. Het gratis programma dat hiervoor wordt gebruikt, werkt zowel op Mac als op Windows en in de instructies maakt de auteur een duidelijk onderscheid tussen beide versies. Een korte docentenhandleiding met handige tips voor toepassing van het boek in lessituaties kan gedownload worden op de website van de uitgever. Betrokken en gemotiveerde leerlingen / Bazalt. - Rotterdam: Bazalt, p. Doelgroep: 5-16 jaar URL: Vindplaats Antwerpen: or betr Onderzoek wijst uit dat betrokkenheid bij leerlingen afhankelijk is van de volgende vier vragen: Hoe voel ik me? (lichamelijk en mentaal); Heb ik interesse? (in welke mate geprikkeld door frequente vragen, kort en gestructureerd groepswerk); Is het belangrijk? (in welke mate worden leerlingen 'eigenaar' van het leerproces); Kan ik dit? (is er een veilige sfeer in de groep, persoonlijke feedback). Het e-book 'Hoe creëer ik meer betrokkenheid bij mijn leerlingen' geeft adviezen, voorbeelden, activiteiten die aansluiten bij deze vragen. Het boek bevat een aantal activiteiten uit 'Silly Sports & Goofy Games' en '5 minuten tussendoor', voorbeelden van klimaatbevorderende activiteiten uit de boeken van Spencer Kagan ('Bouwen aan Klasklimaat', 'Teambouwers'), de complete infokaart 'Denk-Twee-Doe-Mee' voor activiteiten in tweetallen en kleine groepen, hoofdstuk 1 van Marzano's 'Kunst & wetenschap van het lesgeven' over werken met doelen en hoofdstuk 7 van John Hattie's boek 'Leren zichtbaar maken' over feedback. Iedereen op stelten : hoe je maatschappelijk kwetsbare kinderen groeikansen kan geven met circus / Nelissen, Karin; Taeymans, Rika. - Leuven: buurtwerk 't Lampeke, [s.a.] p. Doelgroep: 5-12 jaar Vindplaats Antwerpen: or iede 'Iedereen op stelten' groeide voort uit een sociaal circusproject van Fabota (de buitenschoolse kinderwerking van buurtwerk 't Lampeke) en Cirkus in beweging (een open huis voor circuseducatie). In deze brochure worden kapstokken aangeboden voor wie een circuswerking met maatschappelijk kwetsbare kinderen wil opstarten. Er worden ervaringen gedeeld en tips en tricks aangereikt.

17 17 Lieve Stine, weet jij het? 20 vragen over het leven / Jensen, Stine; Fredriksen, Sverre. - Alkmaar: Kluitman, p. - ISBN: : 13,95 EUR Doelgroep: 9-14 jaar Vindplaats Antwerpen: or liev In dit boek beantwoordt een moderne filosofe twintig vragen van kinderen. Vragen zoals 'Waarom post je online positieve foto's als je helemaal niet zo'n leuke avond hebt gehad?', 'Is mijn nationaliteit belangrijk?', 'Moet kunst mooi zijn?' en 'Wanneer ben ik mezelf?'. In haar antwoorden combineert Stine oude wijsheden met het leven van nu en soms stelt ze een vraag terug... Mindfulkids, heartfulkids : een boek voor kinderen over aandacht en vriendelijkheid / Langenberg, George; Brandsma, Rob; Smolders, Mark. - Tielt: Lannoo, p. - ISBN: : 19,99 EUR Doelgroep: 9-12 jaar Vindplaats Antwerpen: or mind Aan de hand van levendige thema's uit de kinderwereld wordt in dit boek uitgelegd dat een moment van bewustwording altijd ruimte biedt, zelfs op de moeilijkste momenten. Centraal staat het leren bewust te worden van gevoelens in het lichaam en daar vriendelijk aandacht aan te besteden zonder het te willen veranderen. Dat is precies waar het omgaat: mindfulness is een aandacht- en een emotieregulatie-training. De bekende mindfulness-oefeningen worden beschreven op het niveau van kinderen van 8 tot 12 jaar. Er zijn 14 hoofdstukken met steeds dezelfde opbouw: waar het hoofdstuk over gaat, een sprekend voorbeeld van een kind een (moeilijke) situatie, enkele pagina's uitleg en als afsluiting een passende mindfulnessoefening met audio-instructies ter ondersteuning. Op verschillende plaatsen in het boek staan heldere en concrete aanwijzingen hoe kinderen om kunnen gaan met angst, boosheid, jaloers zijn en onzekerheid. Kinderen en hun ouders kunnen thuis meteen met dit oefenboek aan de slag. Ook voor opvoedkundigen, leerkrachten en hulpverleners in de zorg is dit boek geschikt. De brief van papa : Rosie en Moussa / De Cock, Michael; Vanistendael, Judith. - Amsterdam: Querido, p. - ISBN: : 12,95 EUR Doelgroep: 7-12 jaar URL: Vindplaats Antwerpen: or rosi 'De brief van papa' is het tweede deel van de reeks 'Rosie en Moussa' over een bijzondere vriendschap tussen twee kinderen in een grote stad. Rosie s vader woont ver weg. Tenminste, dat is wat Rosie s moeder beweert. Tot Rosie op een dag telefoon krijgt, en dan een brief. Papa is helemaal niet in een ander land. Hij zit in de gevangenis. Samen met Moussa besluit Rosie om haar papa te bezoeken. In het kader van de theatervoorstelling 'Rosie en Moussa, de brief van papa' werd een downloadbare lesmap gemaakt met tips en vragen om over het verhaal en de thema's vriendschap en liefde, gevangenis, huidskleur en muziek van gedachten te wisselen.

18 18 De SurvivalKID echtscheiding / Descamps, Luc; Mortelmans, Dimitri; Van der Poorten, Stieven. - Sint-Niklaas: Abimo, p. - ISBN: : 11,95 EUR Doelgroep: 9-16 jaar Vindplaats Antwerpen: or surv Dit boek werd geschreven voor kinderen en jongeren wiens ouders gaan scheiden of gescheiden zijn. Het biedt een antwoord op de vele vragen die deze situatie oproept, zoals bijvoorbeeld de redenen waarom ouders scheiden en wat er allemaal kan veranderen. Je krijgt tips en trucjes om al het verhuizen te overleven en je leest de noodkreten van andere kinderen en jongeren wiens ouders gescheiden zijn. Achteraan staan tips voor (scheidende) ouders, nieuwe partners en grootouders. Job is dood / Verroen, Dolf; Hund, Marjolein. - Rotterdam: Olga kinderboeken, [17] p. - ISBN: : 13,50 EUR Doelgroep: 5-10 jaar Vindplaats Antwerpen: or jobi Job rende de straat op, achter zijn bal aan. De auto remde, maar het was te laat. Het prentenboek is uitstekend geschikt om te gebruiken bij de rouwverwerking van een overleden broertje of zusje. Essentiële vragen komen heel eenvoudig aan bod, maar bieden meer dan voldoende houvast om over het verlies van een familielid te praten. De personages maken identificatie voor de jonge lezer/luisteraar heel goed mogelijk. Vanaf ca. 6 jaar Kleuren voor papa : voor kinderen met een ouder die aan depressie lijdt / Van Dromme, Barbara; Hermans, Anne. - Antwerpen: Garant, [30] p. - ISBN: : 14,90 EUR Doelgroep: 5-12 jaar Vindplaats Antwerpen: or kleu Het verhaal in dit boek is geschreven en geschilderd voor kinderen die een ouder (of een andere naaste) hebben die aan depressie lijdt. Het is een (voor)leesboek over een meisje dat met heel wat vragen worstelt. Ze ervaart verwarrende emoties en probeert te begrijpen wat er met haar papa aan de hand is. Met de leidraad met doe-opdrachten bij dit boek wordt het verhaal een passend instrument bij de begeleiding van het kind. Ouders, kinderpsychologen, gezinstherapeuten, hulpverleners in de psychiatrie en onderwijzers kunnen een selectie maken uit de ideeën in functie van de vragen en opmerkingen die het kind geeft bij het (voor)lezen van het boek en het bekijken van de prenten.

19 19 Aap en panda over wilde apengedachten / Gijzen, Sonja; Van Goor, Inez; Gijzen, Petra. - Rotterdam: Asoka, [30] p. - ISBN: : 14,95 EUR Doelgroep: 5-10 jaar Vindplaats Antwerpen: or aape Dit prentenboek maakt het begrip mindfulness duidelijk aan de hand van een grappig en speels verhaal. De vrolijke aap is niet erg mindful, zijn apengedachten springen heen en weer. Daardoor voelt hij zich niet altijd gelukkig, terwijl hij net dezelfde dingen doet als zijn serene vriendje panda. Panda toont zijn vriend hoe je geluk vindt door simpelweg te doen wat je doet terwijl je het aan het doen bent. De coole kikker : het sociale vaardigheden kwartetspel / Kooijman, Anne. - Wassenaar: De Coole Kikker, kaarten in doosje: 16,50 EUR Doelgroep: 7-14 jaar Vindplaats Antwerpen: or cool Dit kwartetspel is een eenvoudig hulpmiddel om kinderen te leren zich meer sociaal te gedragen. Het kwartetspel bestaat uit negen kwartetten met onderwerpen die ook behandeld worden tijdens sociale vaardigheidstrainingen: Hoe leer je iemand snel kennen?'; Hoe krijg je vrienden?; Hoe werk je goed samen?; Hoe onderhandel je?; Hoe vraag je of je mee mag spelen?; Wat doe je als je uitgescholden wordt?; Wat doe je als een groep 1 kind pest?; Wat doe je als een kind wordt buitengesloten?; Wat doe je als je gepest wordt? De geweldige 5-puntsschaal : ondersteun kinderen en jongeren in het sociale verkeer en met hun emoties / Buron, K.D.; Curtis, M. - Huizen: Pica, p. - ISBN: : 19,95 EUR Doelgroep: 5-16 jaar URL: Vindplaats Antwerpen: or gewe Kerndoel van de 5-puntenschaal is het aanleren van sociale en emotionele informatie, en dat op een concrete, systematische en niet-oordelende manier. Mensen met beperkte sociale vaardigheden en beperkte emotieregulatie vertonen vaak ontregelend gedrag, met name als ze zich in moeilijke (sociale) omstandigheden bevinden. De schaal biedt begeleiders en ouders een eenvoudige maar effectieve methode om: sociale regels en verwachtingen aan te leren; samen met de betreffende persoon te komen tot probleemoplossende reacties; sociale scenario's uit verleden en toekomst zo te analyseren dat ze positief verlopen; het helpen met het aanleren van zelfmanagement. Het boek is verdeeld in zes thema's, met in de eerste twee delen een overzicht van hoe je de puntenschaal kunt gebruiken en de details van de oorspronkelijk gebruikte veertien schalen en scenario's. In het derde hoofdstuk van het boek vind je schalen die speciaal ontworpen zijn voor jongere kinderen en hoofdstuk 4 is specifiek voor mensen met klassiek(ere) vormen van autisme, gecombineerd met een verstandelijke beperking. Hoofdstuk 5 bevat een verzameling nieuwe schaalideeën en in hoofdstuk 6 staan doelen die door begeleiders zijn gebruikt bij individuele

20 20 handelingsplannen, gebaseerd op de 5-puntenschaal. Bij dit boek zijn diverse lege schalen te downloaden via de uitgever. Iedereen zegt dat ik mag huilen : over dood, verdriet, gevoelens en wat je kunt doen / Kant, Esther; Hardick, Machteld. - Amsterdam: SWP, ISBN: : 14,90 EUR Doelgroep: 9-14 jaar Vindplaats Antwerpen: or iede 'Iedereen zegt dat ik mag huilen' is een kleurrijk lees-, troost-, en doeboek voor jonge kinderen (vanaf 8 jaar) die te maken krijgen met de dood. Het is een instrument om hun gevoelens en emoties de ruimte te geven. Door hun gedachten op te schrijven, krijgen ze meer inzicht in de dood. De werkvormen in het boek proberen duidelijk te maken dat iedereen in de omgeving verschillend kan reageren op de dood. Enkele onderwerpen die worden besproken: de dood van je hond, de stilte om je heen, as uitstrooien, het maken van een wensboom... Ik ben STEENgoed : een spel om je zelfvertrouwen te vergroten [bordspel] / Tjassens- Stapel, Hennie; Klaassen, Roger. - Amersfoort: Kwintessens, ISBN: : 39,00 EUR Doelgroep: 7-12 jaar Vindplaats Antwerpen: or ikbe Het doel van dit bordspel is kinderen op een speelse manier te laten ontdekken hoe ze hun zelfvertrouwen kunnen vergroten. Met het spel kunnen kinderen onjuiste, (faal)angstige gedachten ombuigen naar vervangende gedachten waarbij ze zich wel prettig voelen en die hen verder helpen. Tijdens het spel voeren kinderen opdrachten uit en bedenken ze positieve oplossingen voor gestelde situaties. Het spel is zeer geschikt ter bevordering van cognitieve, sociale en motorische vaardigheden. Maak het verschil op de speelplaats : inspiratie voor positieve interactie tijdens de pauze / De Cock, Dirk; Laget, Rachel; Goovaerts, Niels. - Brussel: Kruispunt Migratie- Integratie vzw, p. Doelgroep: jaar URL: Vindplaats Antwerpen: or maak Deze brochure biedt informatie en tips om constructief om te gaan met de pauzes in secundaire scholen. Diversiteit op de Vlaamse speelplaatsen is een realiteit die uitdagingen met zich meebrengt. Hoe zorgen scholen dat intercultureel samenleven op de speelplaats positief verloopt? Wat op de speelplaats gebeurt, heeft impact op jongeren: ervaringen tijdens de pauze bepalen mee hoe jongeren hun identiteit ontwikkelen. De brochure beschrijft welke hefbomen scholen hebben om het samenleven tijdens de pauze zo goed mogelijk te laten verlopen. Daarna worden negen voorstellen geformuleerd waarmee scholen het samenleven op de speelplaats positief kunnen beïnvloeden. Bij de brochure hoort ook

Thema in de kijker : Filosoferen met kinderen

Thema in de kijker : Filosoferen met kinderen Thema in de kijker : Filosoferen met kinderen Wat is filosoferen met kinderen? Samen op een gestructureerde wijze nadenken en praten over filosofische vragen. Zoeken naar antwoorden op vragen die kinderen

Nadere informatie

Wielewoelewool, ik ga naar school! Toelichting

Wielewoelewool, ik ga naar school! Toelichting Zwijsen Wielewoelewool, ik ga naar school! Toelichting Inhoud Inleiding 3 Materialen 3 Voor het eerst naar school 4 Doelstelling 4 Opbouw prentenboek en plakboek 4 Werkwijze 5 Ouders 5 2 Inleiding Voor

Nadere informatie

Educatief materiaal bij de voorstelling Buurman en Buurvrouw, groep 3 en 4

Educatief materiaal bij de voorstelling Buurman en Buurvrouw, groep 3 en 4 bas Educatief materiaal bij de voorstelling Buurman en Buurvrouw, groep 3 en 4 In deze lesbrief staan een aantal ideeën die u na de voorstelling met de kinderen kunt doen. U krijgt deze lesbrief voorafgaand

Nadere informatie

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over,

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over, 3F Wat is vriendschap? 1 Iedereen heeft vrienden, iedereen vindt het hebben van vrienden van groot belang. Maar als we proberen uit te leggen wat vriendschap precies is staan we al snel met de mond vol

Nadere informatie

Programma Tienerclub. Tienerclub Blok 1 & 5: Adventure 4 Kids Op avontuur met jezelf

Programma Tienerclub. Tienerclub Blok 1 & 5: Adventure 4 Kids Op avontuur met jezelf Programma Tienerclub. Tienerclub Blok 1 & 5: Adventure 4 Kids Op avontuur met jezelf Vijf woensdagmiddagen kunnen jongens en meiden tussen de 10 en 14 jaar op avontuur naar zichzelf. Het kind leert zichzelf

Nadere informatie

2 Ik en autisme VOORBEELDPAGINA S

2 Ik en autisme VOORBEELDPAGINA S 2 Ik en autisme In het vorige hoofdstuk is verteld over sterke kanten die mensen met autisme vaak hebben. In dit hoofdstuk vertellen we over autisme in het algemeen. We beginnen met een stelling. In de

Nadere informatie

7-15 jaar. Ontwikkeld en uitgegeven door

7-15 jaar. Ontwikkeld en uitgegeven door 7-15 jaar Ontwikkeld en uitgegeven door Artikelcode: HC1086 Het originele babbelspel is een uitgave van Baert NV - Essenestraat 16-1740 Ternat www.baert.com Copyright Baert NV Alle rechten voorbehouden

Nadere informatie

Dans & drama o.b.s. De Eiber Dedemsvaart Januari 2015

Dans & drama o.b.s. De Eiber Dedemsvaart Januari 2015 Dans & drama o.b.s. De Eiber Dedemsvaart Januari 2015 Inleiding 2 INLEIDING DANS Leerlingen in het basisonderwijs dansen graag. Het sluit aan bij hun natuurlijke creativiteit, fantasie en bewegingsdrang.

Nadere informatie

TITEL ACTIVITEIT + beschrijving: filosofisch gesprek over geloven.

TITEL ACTIVITEIT + beschrijving: filosofisch gesprek over geloven. TITEL ACTIVITEIT + beschrijving: filosofisch gesprek over geloven. Beginsituatie: De lln doen als inleiding op het project rond geloven en de kerkwandeling, een filosofisch gesprek. Er komen verschillende

Nadere informatie

Achtergrondinformatie Taalvrijwilligers. Begeleiden bij schrijven

Achtergrondinformatie Taalvrijwilligers. Begeleiden bij schrijven Achtergrondinformatie Taalvrijwilligers Begeleiden bij schrijven 1 Inhoudsopgave Snippers... 3 Verder Lezen... 5 2 Snippers 1 Onderdelen schrijfproces Schrijven is zowel een denktaak als een doetaak. Denken

Nadere informatie

In de les praten over relaties en seksualiteit. Hoe maak je het makkelijk en leuk!

In de les praten over relaties en seksualiteit. Hoe maak je het makkelijk en leuk! In de les praten over relaties en seksualiteit Hoe maak je het makkelijk en leuk! Hoe kunt u leerlingen ondersteunen en leert u hen verantwoorde keuzes te maken op het gebied van relaties en seksualiteit?

Nadere informatie

TALEN JE LEVEN! Informatie over meertalig opvoeden voor ouders en opvoeders

TALEN JE LEVEN! Informatie over meertalig opvoeden voor ouders en opvoeders TALEN JE LEVEN! Informatie over meertalig opvoeden voor ouders en opvoeders Talen kleuren je leven! Groei je op met meer dan één taal? Kun je in verschillende situaties meer dan één taal gebruiken of spreken?

Nadere informatie

Kanjerbeleid. Doelstelling Voor de kinderen hebben we als doel dat ze zoveel mogelijk als volgt over zichzelf denken:

Kanjerbeleid. Doelstelling Voor de kinderen hebben we als doel dat ze zoveel mogelijk als volgt over zichzelf denken: Kanjerbeleid Inleiding Op de obs Stegeman werken we sinds januari 2012 met de kanjertraining. Voor u ligt het beleidsstuk Kanjertraining. We hopen dat het zicht geeft op wat we doen op school en waar we

Nadere informatie

Kleine Ezel. Handleiding voor de bibliotheek Groep 1-2

Kleine Ezel. Handleiding voor de bibliotheek Groep 1-2 Kleine Ezel Handleiding voor de bibliotheek Groep 1-2 Colofon Cubiss Tilburg, 2009 Samenstelling: Marion Bolte, Cubiss J:\klantenservice\Rode Draad\handleiding bibliothecaris\kleine Ezel groep 1-2 bibl.290609

Nadere informatie

Jouw Belang Jouw ouders bespreken gezamenlijk over én met jou wat jouw belang is. Zodat jouw ouders

Jouw Belang Jouw ouders bespreken gezamenlijk over én met jou wat jouw belang is. Zodat jouw ouders - Dit basis Kindplan kan als onderdeel worden ingevoegd in het ouderschapsplan of los worden gebruikt door ouders al dan niet met hulp van een professional - Ouders ga na de eerste afspraak met een professional

Nadere informatie

SOCIALE VAARDIGHEDEN MET AFLATOUN

SOCIALE VAARDIGHEDEN MET AFLATOUN SOCIALE VAARDIGHEDEN MET AFLATOUN Dit thema is opgesplitst in drie delen; gevoelens, ruilen en familie. De kinderen gaan eerst aan de slag met gevoelens. Ze leren omgaan met de gevoelens van anderen. Daarna

Nadere informatie

Lestip 'Het geheim van Rosie en Moussa'

Lestip 'Het geheim van Rosie en Moussa' Lestip 'Het geheim van Rosie en Moussa' Over het boek Rosie en Moussa moeten oefenen voor het klastoneel. Rosies papa komt helpen om de decors te maken. Rosie hoopt dat haar mama daardoor toch weer met

Nadere informatie

My name is Tom is een methode Engels voor alle groepen van de basisschool.

My name is Tom is een methode Engels voor alle groepen van de basisschool. My name is Tom is een methode Engels voor alle groepen van de basisschool. My name is Tom biedt een doorlopende leerlijn Engels voor alle groepen van de basisschool. Met My name is Tom leren de kinderen

Nadere informatie

WAAROM VOORLEZEN? VOORWOORD WANNEER VOORLEZEN?

WAAROM VOORLEZEN? VOORWOORD WANNEER VOORLEZEN? VOORLEESTIPS VOORWOORD Kinderen vinden voorlezen meestal fijn. Ook grote kinderen die zelf al kunnen lezen houden van voorlezen. Volwassenen hebben er mooie herinneringen aan: de mooie voorleesboeken,

Nadere informatie

LEESTIP. Speel- & Leerbrief MEI 2015 1. Marja Baeten. Pedagogisch kader kindercentra 0-4 jaar ZE KOMEN VOOR DE VRIENDJES! MEI 2015.

LEESTIP. Speel- & Leerbrief MEI 2015 1. Marja Baeten. Pedagogisch kader kindercentra 0-4 jaar ZE KOMEN VOOR DE VRIENDJES! MEI 2015. Pedagogisch werken met plezier s Speel- & Leerbrief MEI 2015 ZE KOMEN VOOR DE VRIENDJES! Als je aan kinderen in de kinderopvang vraagt wat ze er leuk vinden, klinkt het steevast: de andere kinderen. De

Nadere informatie

De olifant die woord hield

De olifant die woord hield De olifant die woord hield Een voorstelling van verhalenverteller Peter Faber www.peterfaber.eu Inleiding Aan het eind van haar leven las Annie MG Schmidt al haar sprookjes nog eens door. Genadeloos streepte

Nadere informatie

LOPKE OVERZICHT ALGEMENE FICHES, VERHALEN EN ACTIVITEITENFICHES DERDE KLEUTERKLAS. ECEGO-Expertisecentrum voor Ervaringsgericht Onderwijs

LOPKE OVERZICHT ALGEMENE FICHES, VERHALEN EN ACTIVITEITENFICHES DERDE KLEUTERKLAS. ECEGO-Expertisecentrum voor Ervaringsgericht Onderwijs LOPKE OVERZICHT ALGEMENE FICHES, VERHALEN EN ACTIVITEITENFICHES DERDE KLEUTERKLAS ECEGO-Expertisecentrum voor Ervaringsgericht Onderwijs Overzicht algemene fiches Lopke 3 de kleuterklas: algemene fiche

Nadere informatie

Voor de paboopleider. Werkvorm 9: voor de opleider (1) Reageren op discriminatie

Voor de paboopleider. Werkvorm 9: voor de opleider (1) Reageren op discriminatie Werkvorm 9: voor de opleider (1) Hoe kun je reageren op discriminatie op school? Iedereen in het onderwijs krijgt er vroeg of laat mee te maken: vooroordelen en discriminatie. Het is zaak om hier goed

Nadere informatie

Het Wannes-project. Samen kijken met Wannes. Wannes gaat naar school. + educatieve map. Mijn Wannesboekje. Hoe-boek Wannes kentekenstickers.

Het Wannes-project. Samen kijken met Wannes. Wannes gaat naar school. + educatieve map. Mijn Wannesboekje. Hoe-boek Wannes kentekenstickers. Het Wannes-project Samen kijken met Wannes Wannes gaat naar school prentenboek en kamishibai praatplatenboek + educatieve map Mijn Wannesboekje heen-en-weerboekje Doe-boek Hoe-boek Wannes kentekenstickers

Nadere informatie

Lou en Lena in Ecuador

Lou en Lena in Ecuador Mijn prentenboek Prentenboek voor leerlingen 1 e en 2 e leerjaar Lou en Lena in Ecuador Mijn naam:... Mijn klas:... Mondiale Vorming - Plan België Hallo, wij zijn Lou en Lena! Kom, we nemen je mee naar

Nadere informatie

- ontdekken dat stilte en rust helpen om een gepaste uitdrukking te vinden voor gevoelens.

- ontdekken dat stilte en rust helpen om een gepaste uitdrukking te vinden voor gevoelens. Tuin van Heden 1 Werken met kunst in de paasperiode Opmerking vooraf: Voor de uitwerking van deze lessen hebben we doelen gehaald uit verschillende thema s van de betreffende graad. Na elk doel verwijzen

Nadere informatie

Schrijfplezier en schrijfvaardigheid op de basisschool. Een nieuw schrijfcurriculum gericht op inhoud en genre-kennis

Schrijfplezier en schrijfvaardigheid op de basisschool. Een nieuw schrijfcurriculum gericht op inhoud en genre-kennis Suzanne van Norden & Lucie Visch Stichting Taalvorming Contact: info@taalvorming.nl Schrijfplezier en schrijfvaardigheid op de basisschool. Een nieuw schrijfcurriculum gericht op inhoud en genre-kennis

Nadere informatie

In gesprek met ouders. Spel en ontwikkeling! (module 1 en 2) (module 3 en 4) Doel Verkrijgen van inzicht in het belang van spel en

In gesprek met ouders. Spel en ontwikkeling! (module 1 en 2) (module 3 en 4) Doel Verkrijgen van inzicht in het belang van spel en Peuters spelender wijs! Een praktische verdiepingscursus voor pedagogisch medewerkers in peuterspeelzalen en kinderdagverblijven De ontwikkeling van jonge kinderen gaat snel. Ze zijn altijd op ontdekkingstocht

Nadere informatie

Caroline Penninga-de Lange Je kind in balans

Caroline Penninga-de Lange Je kind in balans Je kind in balans Caroline Penninga-de Lange Je kind in balans Op weg naar emotionele stabiliteit UITGEVERIJ BOEKENCENTRUM ZOETERMEER Van Caroline Penninga-de Lange verschenen eerder bij Uitgeverij Boekencentrum:

Nadere informatie

Ik ben Bas. Dagmar Stam

Ik ben Bas. Dagmar Stam Titel Ik ben Bas Dagmar Stam prentenboek + handleiding 19 ISBN: 905030656X + 9058295192 Ik ben Bas is een prentenboek voor kinderen van twee tot vier jaar. 13 grote platen laten op een veelkleurige wijze

Nadere informatie

Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou!

Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou! Hallo Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou Als je ouders uit elkaar zijn kan dat lastig en verdrietig zijn. Misschien ben je er boos over of denk je dat het jouw

Nadere informatie

Werkvormen: Lesdoelen: Filmpjes: Benodigdheden: Kinderboeken: Les 8: Verliefd. Lesoverzicht

Werkvormen: Lesdoelen: Filmpjes: Benodigdheden: Kinderboeken: Les 8: Verliefd. Lesoverzicht Les 8: Verliefd Lesoverzicht Lesdoelen: Kinderen weten dat gevoelens van verliefdheid leuk maar ook lastig kunnen zijn; Kinderen zijn zich ervan bewust dat je op verschillende types mensen verliefd kunt

Nadere informatie

Discriminatie? Niet in onze school! voorlichting, training, lesmateriaal en advies. basisscholen

Discriminatie? Niet in onze school! voorlichting, training, lesmateriaal en advies. basisscholen Discriminatie? Niet in onze school! voorlichting, training, lesmateriaal en advies basisscholen Zíj zijn stom, gemeen, lelijk Uitsluiten, uitschelden en pesten horen niet bij een school waar leerlingen

Nadere informatie

ZEG HET MAAR HET PRATEN VAN UW KIND. Leeftijd 0 tot 4 jaar

ZEG HET MAAR HET PRATEN VAN UW KIND. Leeftijd 0 tot 4 jaar ZEG HET MAAR HET PRATEN VAN UW KIND Leeftijd 0 tot 4 jaar Het leren praten van uw kind gaat vaak bijna vanzelf. Toch is er heel wat voor nodig voordat uw kind goed praat. Soms gaat het niet zo vlot met

Nadere informatie

Alles over. Uk & Puk. Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen

Alles over. Uk & Puk. Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen Alles over Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen Wij vinden het belangrijk dat u goed geïnformeerd wordt om vervolgens de juiste keuze te kunnen maken. In samenwerking met de educatieve

Nadere informatie

in de klas Opzet lesbrief

in de klas Opzet lesbrief in de klas lesbrief Opzet lesbrief De lesbrief Alleen op de wereld sluit aan bij de voorstelling van Maas theater en dans en nummer #92 van het BoekieBoekietijdschrift. Alle lessen zijn ook geschikt voor

Nadere informatie

AABOD VORMING

AABOD VORMING NIEUWE SESSIES muzische vorming frans zorg ict AABOD VORMING 2009-2010 NIEUW AANBOD BASISSCHOOL!! CREATIEVE MUZISCHE VORMING!!! WIJ SPREKEN FRANS!!!! WERKEN MET FRANSE VERTELBOEKEN!! CREATIVITEIT IN FORMEEL!

Nadere informatie

Pedagogisch kader Kinderdagverblijf Filios

Pedagogisch kader Kinderdagverblijf Filios Pedagogisch kader Kinderdagverblijf Filios Onderdeel van: Pagina 1 van 5 Inleiding In het pedagogisch kader staan onze uitgangspunten en basisdoelen die ten grondslag liggen aan ons pedagogisch handelen.

Nadere informatie

Discriminatie? Niet in onze school!

Discriminatie? Niet in onze school! Discriminatie? Niet in onze school! voorlichting, training, lesmateriaal en advies voortgezet onderwijs Hé homo, doe s normaal! Uitsluiten, uitschelden en pesten horen niet bij een school waar leerlingen

Nadere informatie

Toneelstuk Harde noten : nabespreking

Toneelstuk Harde noten : nabespreking Toneelstuk Harde noten : nabespreking Ondanks alle campagnes en initiatieven blijft pesten een moeilijk uit te roeien probleem dat ook de dertienjarige Kaat, hoofdpersonage uit de boeken Harde noten en

Nadere informatie

Reader voor pedagogisch medewerkers

Reader voor pedagogisch medewerkers Reader voor pedagogisch medewerkers Module 1: Taalaanbod Wat zeg je en hoe zeg je het Rijk taalaanbod Er is veel verschil in taalaanbod: rijke of arme taal en alles daar tussenin. Het is van belang te

Nadere informatie

De manus branding stichting

De manus branding stichting De manus branding stichting ontwikkelt programma s, die door lessen relationele en musische vorming sociale vaardigheden aanleren, waardoor jongeren beter in staat zijn op een, zowel voor hen zelf als

Nadere informatie

Eenzaam. De les. Inhoud. Doel. Materiaal. Belangrijk. les

Eenzaam. De les. Inhoud. Doel. Materiaal. Belangrijk. les 8 Inhoud 1 Eenzaam De Soms ben je alleen en vind je dat fijn. Als alleen zijn niet prettig aanvoelt, als je niet in je eentje wilt zijn, dan voel je je eenzaam. In deze leren de leerlingen het verschil

Nadere informatie

Bijlage Stoere Schildpadden

Bijlage Stoere Schildpadden Bijlage Stoere Schildpadden Deze bijlage hoort bij de beschrijving van de interventie Stoere Schildpadden, zoals die is opgenomen in de databank Effectieve Jeugdinterventies. Meer informatie: www.nji.nl/jeugdinterventies

Nadere informatie

Kids2b. Een koffer vol bagage. Kleine kinderen worden groot. REIS vormt de kern van ons handelen; RES PEC VOOR. Het pedagogisch beleid

Kids2b. Een koffer vol bagage. Kleine kinderen worden groot. REIS vormt de kern van ons handelen; RES PEC VOOR. Het pedagogisch beleid Op REIS met Kids2b Kids2b Kids2b is zeer verheugd dat u uw kind aan ons toevertrouwd. Wij begrijpen dat het voor S I E R u als ouder een grote stap is om een deel van de zorg en opvoeding van uw kind te

Nadere informatie

Lestip 'De avonturen van Kapitein Onderbroek'

Lestip 'De avonturen van Kapitein Onderbroek' Lestip 'De avonturen van Kapitein Onderbroek' Over het boek 'Mijn wraak zal zoet zijn!', dacht meneer Krupp, de gemeenste en knorrigste directeur van de Toon Hermans basisschool. Hij is de grappen en streken

Nadere informatie

MEE Nederland. Raad en daad voor iedereen met een beperking. Moeilijk lerend. Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind

MEE Nederland. Raad en daad voor iedereen met een beperking. Moeilijk lerend. Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind MEE Nederland Raad en daad voor iedereen met een beperking Moeilijk lerend Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind Moeilijk lerend Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind Inhoudsopgave

Nadere informatie

ZEG HET MAAR HET PRATEN VAN UW KIND

ZEG HET MAAR HET PRATEN VAN UW KIND ZEG HET MAAR HET PRATEN VAN UW KIND 0 tot 4 jaar ZEG HET MAAR Het leren praten van uw kind gaat vaak bijna vanzelf. Soms gaat het leren praten niet zo vlot. Eén op de vijf kinderen op de basisschool start

Nadere informatie

Soms is er thuis ruzie Dan is mama boos en roept soms omdat ik mijn speelgoed niet opruim Maar ik heb daar helemaal niet mee gespeeld Dat was Bram,

Soms is er thuis ruzie Dan is mama boos en roept soms omdat ik mijn speelgoed niet opruim Maar ik heb daar helemaal niet mee gespeeld Dat was Bram, Soms is er thuis ruzie Dan is mama boos en roept soms omdat ik mijn speelgoed niet opruim Maar ik heb daar helemaal niet mee gespeeld Dat was Bram, mijn kleine broer Dat is niet van mij mama Dan zegt ze

Nadere informatie

Leer- en Ontwikkelingsspel

Leer- en Ontwikkelingsspel SPEELWIJZE LEER- EN ONTWIKKELINGSSPEL - Bladzijde 1 / 13 SPEELWIJZE Leer- en Ontwikkelingsspel Leren en ontwikkelen spelen een belangrijke rol in onze samenleving. Veranderingen op allerlei gebied volgen

Nadere informatie

Lou en Lena: NEE tegen geweld!

Lou en Lena: NEE tegen geweld! Mijn prentenboek Prentenboek voor leerlingen 1 e en 2 e leerjaar Lou en Lena: NEE tegen geweld! Mijn naam:... Mijn klas:... Mondiale Vorming - Plan België Hallo, ik ben Lou. En dit is mijn zus Lena. We

Nadere informatie

Spelenderwijs rijmen. Linda Willemsen. www.klasvanjuflinda.nl. www.klasvanjuflinda.nl

Spelenderwijs rijmen. Linda Willemsen. www.klasvanjuflinda.nl. www.klasvanjuflinda.nl Spelenderwijs rijmen Linda Willemsen www.klasvanjuflinda.nl www.klasvanjuflinda.nl Spelenderwijs rijmen Spelenderwijs rijmen Tekst & vormgeving: Linda Willemsen 2014 www.klasvanjuflinda.nl Linda Willemsen

Nadere informatie

Gastlessen voor studenten 1 e leerjaar PW 3 en 4 Pedagogisch kader kindercentra 0-4 jaar - Docentenhandleiding. Doelgroepen in de kinderopvang

Gastlessen voor studenten 1 e leerjaar PW 3 en 4 Pedagogisch kader kindercentra 0-4 jaar - Docentenhandleiding. Doelgroepen in de kinderopvang Gastlessen voor studenten 1 e leerjaar PW 3 en 4 Pedagogisch kader kindercentra 0-4 jaar - Docentenhandleiding Doelgroepen in de kinderopvang Gastles Doelgroepen in de KO- Docentenhandleiding Deze lesmodule

Nadere informatie

Emma wil een broertje

Emma wil een broertje Emma wil een broertje Tekst: Emy Geyskens & Kolet Janssen Illustraties: Aleksandra Krawczycka GEGEVENS BOEK: ISBN 978 90 5924 255 5 13,99 Uitgeverij Bakermat Suggesties: Kolet Janssen & Shanti Van Genechten

Nadere informatie

TIMING DOELSTELLINGEN LEERINHOUDEN ONDERWIJS- EN LEERACTIVITEITEN (STRATEGIE) MEDIA EN WERKVORMEN I.

TIMING DOELSTELLINGEN LEERINHOUDEN ONDERWIJS- EN LEERACTIVITEITEN (STRATEGIE) MEDIA EN WERKVORMEN I. Lesvoorbereiding TIMING DOELSTELLINGEN LEERINHOUDEN ONDERWIJS- EN LEERACTIVITEITEN (STRATEGIE) MEDIA EN I. Inleiding Aanknopingsfase 9 min. Probleemstelling 1 min. De lln kunnen in eigen woorden vertellen

Nadere informatie

Voor de paboopleider. Werkvorm 6: voor de opleider (1) Anne Frank in groep 5 en 6

Voor de paboopleider. Werkvorm 6: voor de opleider (1) Anne Frank in groep 5 en 6 Werkvorm 6: voor de opleider (1) Hoe kun je lesgeven over Anne Frank in groep 5 en 6? De bezoekers van het Anne Frank Huis worden steeds jonger. In 2009 kwamen er 13.000 kinderen tussen de 5 en 10 jaar

Nadere informatie

Verhaal voorlezen aan de hand van de prenten Dit verhaal is NIET het verhaal van de voorstelling. Maak de kleuters hier zeker attent op!

Verhaal voorlezen aan de hand van de prenten Dit verhaal is NIET het verhaal van de voorstelling. Maak de kleuters hier zeker attent op! Stip Lesmap INTRO Voor veel kleuters zal STIP de eerste theaterervaring zijn. Kinderen moeten zich veilig voelen om van de voorstelling te kunnen genieten, daarom is het belangrijk dat ze voorbereid in

Nadere informatie

Je bent je bewust van je eigen referentiekader en houdt er rekening mee dat anderen handelen vanuit hun referentiekader.

Je bent je bewust van je eigen referentiekader en houdt er rekening mee dat anderen handelen vanuit hun referentiekader. 3. Samen eten Een Afrikaanse vrouw nodigt de Vlaamse buurkinderen uit voor het eten. De buurvrouw komt thuis en vindt haar kinderen niet. Ze is ongerust en maakt zich kwaad. Je gaat toch niet zomaar bij

Nadere informatie

CKV Festival 2012. CKV festival 2012

CKV Festival 2012. CKV festival 2012 C CKV Festival 2012 Het CKV Festival vindt in 2012 plaats op 23 en 30 oktober. Twee dagen gaan de Bredase leerlingen van het voortgezet onderwijs naar de culturele instellingen van Breda. De basis van

Nadere informatie

KEIK Concept en regie: Spel: Live muziek en spel: Compositie: Kostuums: Vormgeving: Film:

KEIK Concept en regie: Spel: Live muziek en spel: Compositie: Kostuums: Vormgeving: Film: LESMAP KEIK INTRO CREDITS Voor veel kleuters zal KEIK de eerste theaterervaring zijn. Kinderen moeten zich veilig voelen om van de voorstelling te kunnen genieten, daarom is het belangrijk dat ze voorbereid

Nadere informatie

Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit der Letteren Afdeling Nederlands Tweede Taal De Boelelaan 1105 1081 HV Amsterdam

Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit der Letteren Afdeling Nederlands Tweede Taal De Boelelaan 1105 1081 HV Amsterdam De deur uit is ontwikkeld door de Vrije Universiteit Amsterdam Afdeling Nederlands Tweede Taal, mede op initiatief van het Amsterdams Buurvrouwen Contact (ABC). De ontwikkeling was mogelijk dankzij een

Nadere informatie

Kinderen leren schrijven. www.taalvorming.nl

Kinderen leren schrijven. www.taalvorming.nl Kinderen leren schrijven www.taalvorming.nl Uitgangspunten van taalvorming Taalvorming is een lang bestaande werkwijze die je ook kunt zien als schrijfdidactiek werken vanuit eigen ervaringen samenhang

Nadere informatie

Echtscheiding en kinderen www.cjggooienvechtstreek.nl

Echtscheiding en kinderen www.cjggooienvechtstreek.nl regio Gooi en Vechtstreek Echtscheiding en kinderen www.cjggooienvechtstreek.nl n Echtscheiding en kinderen Kinderen zien het gezin waarin zij zijn grootgebracht vaak als een eenheid die er altijd was

Nadere informatie

Bestelgids. voorjaar 2012. Lesmateriaal, dvd s en nog veel meer

Bestelgids. voorjaar 2012. Lesmateriaal, dvd s en nog veel meer Bestelgids voorjaar 2012 Lesmateriaal, dvd s en nog veel meer Koekeloere Koekeloere is meer dan een televisieprogramma. In de bijbehorende handleiding, die in twee delen wordt uitgeleverd, staan dertig

Nadere informatie

VRAGENLIJST LEERKRACHT ONDERBOUW TUSSENDOELENMONITOR

VRAGENLIJST LEERKRACHT ONDERBOUW TUSSENDOELENMONITOR VRAGENLIJST LEERKRACHT ONDERBOUW TUSSENDOELENMONITOR INHOUDSOPGAVE Beginnende geletterdheid Doelen blz. 3 Activiteiten blz. 3 Evaluatie blz. 4 Speciale leerbehoeften blz. 4 Mondelinge communicatie Doelen

Nadere informatie

Voor wie zijn de kind-jongere trainingen bedoeld? Hulpaanbod

Voor wie zijn de kind-jongere trainingen bedoeld? Hulpaanbod Voor wie zijn de kind-jongere trainingen bedoeld? - Normaal begaafde kinderen van 4 tot 13 jaar, woonachtig in de regio Gelderland-Zuid, die in hun gedrag signalen afgeven die mogelijk duiden op een problematische

Nadere informatie

Cursusgids 2016 Den Helder & Schagen

Cursusgids 2016 Den Helder & Schagen MEE & de Wering Cursusgids 2016 Den Helder & Schagen 1 Weerbaarheid & sociale vaardigheden Voor kinderen van 9 12 jaar (basisschool) Het hoofddoel van de cursus Ho, tot hier en niet verder! is het bevorderen

Nadere informatie

Zin in schrijven! Workshop vrij en creatief schrijven voor jonge anderstaligen door Fros van der Maden - auteur Op Schrift -

Zin in schrijven! Workshop vrij en creatief schrijven voor jonge anderstaligen door Fros van der Maden - auteur Op Schrift - Zin in schrijven! Workshop vrij en creatief schrijven voor jonge anderstaligen door Fros van der Maden - auteur Op Schrift - I Oefenen met observeren 1. Het woordenschilderij A Kijk 60 seconden heel goed

Nadere informatie

Tuin van Heden 1 Werken met kunst in de kerstperiode

Tuin van Heden 1 Werken met kunst in de kerstperiode Tuin van Heden 1 Werken met kunst in de kerstperiode Opmerking vooraf: Voor de uitwerking van deze lessen hebben we doelen gehaald uit verschillende thema s van de betreffende graad. Na elk doel verwijzen

Nadere informatie

Provinciale projecten welbevinden

Provinciale projecten welbevinden Provinciale projecten welbevinden Stimuleren van het algemeen welbevinden en sociale vaardigheden van kinderen en jongeren op school, in de klas en thuis themaproject pesten op school Info antipestkoffers

Nadere informatie

Bijlage 7.3 Praten over gedachten en gevoelens

Bijlage 7.3 Praten over gedachten en gevoelens Bijlage 7.3 Praten over gedachten en gevoelens bussum 2010 Als kinderen goed over hun gevoelens kunnen praten, zal dit zijn uitwerking hebben op hun verdere ontwikkeling. Kinderen die hun gevoelens niet

Nadere informatie

Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen?

Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen? Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen? Samenwerkingsverband NIP-NVO zorg voor mensen met een verstandelijke beperking 2014 1 Inhoud Voorwoord 3 Wat doet de psycholoog of orthopedagoog? 5

Nadere informatie

VRAGENLIJST LEERKRACHT MIDDENBOUW TUSSENDOELENMONITOR

VRAGENLIJST LEERKRACHT MIDDENBOUW TUSSENDOELENMONITOR VRAGENLIJST LEERKRACHT MIDDENBOUW TUSSENDOELENMONITOR INHOUDSOPGAVE Gevorderde geletterdheid Doelen blz. 3 Activiteiten blz. 3 Evaluatie blz. 3 Speciale leerbehoeften blz. 4 Mondelinge communicatie Doelen

Nadere informatie

(Vak)teksten lezen in vmbo - mbo - Handleiding

(Vak)teksten lezen in vmbo - mbo - Handleiding (Vak)teksten lezen in vmbo - mbo - Handleiding Aan de slag met lezen in beroepsgerichte vakken Voor de verbetering van leesvaardigheid is het belangrijk dat leerlingen regelmatig en veel lezen. Hoe krijg

Nadere informatie

GIDS VOOR OUDERS. Zippy s Vrienden. Sociaal-emotioneel leren

GIDS VOOR OUDERS. Zippy s Vrienden. Sociaal-emotioneel leren GIDS VOOR OUDERS Zippy s Vrienden Sociaal-emotioneel leren PARTNERSHIP FOR Good mental health for children - for life www.zippysvrienden.nl Op onze website vindt u uitgebreide informatie over het Zippy

Nadere informatie

Afgesproken verdeling van de boeken over de groepen

Afgesproken verdeling van de boeken over de groepen DE KANJERTRAINING. Op de Jozefschool wordt er in alle groepen kanjertraining gegeven. Alle leerkrachten zijn gecertificeerd. Doel van de Kanjertraining? Deze werkwijze biedt lln. kapstokken aan om beter

Nadere informatie

Workshops en lezingen

Workshops en lezingen Workshops en lezingen Donderdag 16 maart 2017 van 19:00 tot 21:45 uur Workshop Inhoud Doelgroep Voor Voor wie? 1. Ervaringscircuit Een interactieve workshop waarin je beleeft hoe het is om een te hebben.

Nadere informatie

Lesfiche Bee Bot. Beginsituatie Bee-Bot: beginnende gebruiker gevorderde gebruiker

Lesfiche Bee Bot. Beginsituatie Bee-Bot: beginnende gebruiker gevorderde gebruiker Lesfiche Bee Bot Doelgroep: 3 de kleuterklas Beginsituatie Bee-Bot: beginnende gebruiker gevorderde gebruiker Leergebieden/domein: Formuleren van enkele lesdoelen : Nederlands : -- communicatieve vaardigheden

Nadere informatie

Websites voor mentoren en leerlingen Inleiding

Websites voor mentoren en leerlingen Inleiding Websites voor mentoren en leerlingen Inleiding Internet is niet meer weg te denken uit het huidige onderwijs en biedt bovendien een bijna onuitputtelijke bron aan informatie en hulpmiddelen. Dit document

Nadere informatie

- ontdekken dat stilte en rust helpen om een gepaste uitdrukking te vinden voor gevoelens.

- ontdekken dat stilte en rust helpen om een gepaste uitdrukking te vinden voor gevoelens. Tuin van Heden 2 Werken met kunst in de paasperiode Opmerking vooraf: Voor de uitwerking van deze lessen hebben we doelen gehaald uit verschillende thema s van de betreffende graad. Na elk doel verwijzen

Nadere informatie

BESTE OUDER, HET GLAZEN HUIS OP SCHEPELWEYEN

BESTE OUDER, HET GLAZEN HUIS OP SCHEPELWEYEN 07-01-2016 Nr. 9 BESTE OUDER, Inmiddels ligt de Kerstvakantie achter ons, een vakantie vol feestdagen, waarin saamhorigheid en er voor elkaar zijn, belangrijke begrippen zijn. Nu zijn wij, vol goede moed

Nadere informatie

Gedragscode. Gewoon goed doen

Gedragscode. Gewoon goed doen Gedragscode Gewoon goed doen 2 Inhoudsopgave pagina 1. Missie, ambitie en kernwaarden 4 2. Gewoon goed doen 5 3. Waarom een gedragscode? 6 4. Omgaan met de patiënt/klant: respectvol en gastvrij 7 5. Professioneel

Nadere informatie

werkbladen thema 7 DE BASISSCHOOL

werkbladen thema 7 DE BASISSCHOOL werkbladen thema 7 DE BASISSCHOOL 7.0 vragen bij de film alleen Kijk naar de film. Geef antwoord op de vragen. eerste ronde filmkijken 1 2 3 Badria vindt Nederlands moeilijk. De juf komt op huisbezoek.

Nadere informatie

Blauwe stenen leer je zo

Blauwe stenen leer je zo Handleiding groep 3-8 Blauwe stenen leer je zo Wijzers Jeelo heeft gele wijzers om samen met leerlingen te verkennen hoe je een steen van Jeelo leert. Voor groep 3-4 wijzer 2009 Zo leer je blauwe stenen

Nadere informatie

Kanjerbeleid Samenvatting voor ouders

Kanjerbeleid Samenvatting voor ouders Kanjerbeleid Samenvatting voor ouders Voor u ligt het kanjerbeleid. We hopen dat het zicht geeft op wat we doen op school en waar we voor staan. Dit is de samenvatting van het kanjerbeleid. Het volledige

Nadere informatie

Wat is PDD-nos? VOORBEELDPAGINA S. Wat heb je dan? PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen.

Wat is PDD-nos? VOORBEELDPAGINA S. Wat heb je dan? PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen. Wat is PDD-nos? 4 PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen. Eigenlijk vind ik stoornis een heel naar woord. Want zo lijkt het net of er iets niet goed aan me

Nadere informatie

Lesbrief bij Ouders in het wild. Liesbeth Groenhuijsen

Lesbrief bij Ouders in het wild. Liesbeth Groenhuijsen Lesbrief bij Ouders in het wild Liesbeth Groenhuijsen Voor groep 7 en 8 Inhoud van deze lesbrief - Thema s in het boek - Lesopzet - Doel van de les - Uitwerking - Bijlage: opdrachtenblad Thema s in het

Nadere informatie

voor Maatschappelijk Werkers en Ouderconsulenten

voor Maatschappelijk Werkers en Ouderconsulenten voor Maatschappelijk Werkers en Ouderconsulenten Maatschappelijk werkers en ouderconsulenten kunnen aan de hand van TOLK praten met je kind!: Ouders bewust maken van het belang van veel praten. Ouders

Nadere informatie

Melkweg. Wat leert je kind? Lezen van Alfa A naar Alfa B. Taal en ouders: de basisschool

Melkweg. Wat leert je kind? Lezen van Alfa A naar Alfa B. Taal en ouders: de basisschool Melkweg Lezen van Alfa A naar Alfa B Wat leert je kind? Taal en ouders: de basisschool Colofon Melkweg Lezen van Alfa A naar Alfa B: Wat leert je kind?, 2013 Auteurs: Merel Borgesius Kaatje Dalderop Willemijn

Nadere informatie

Workshop Handleiding. Verhalen schrijven. wat is jouw talent?

Workshop Handleiding. Verhalen schrijven. wat is jouw talent? Workshop Handleiding Verhalen schrijven wat is jouw talent? Inhoudsopgave Hoe gebruik je deze workshop? Hoe kun je deze workshop inzetten in je klas? Les 1: Even voorstellen stelt zich kort voor en vertelt

Nadere informatie

Educatief pakket duurzame energie Didactische onderbouwing

Educatief pakket duurzame energie Didactische onderbouwing Educatief pakket duurzame energie Didactische onderbouwing Inhoud Welkom Doelen Profielschetsen Materialen Bijlagen Met het Solly Systeem worden kinderen al op jonge leeftijd geïntroduceerd in de wereld

Nadere informatie

Lesbrief. Introductie

Lesbrief. Introductie Lesbrief Introductie Deze lesbrief hoort bij Lieve Stine, weet jij het? van Stine Jensen en Sverre Fredriksen. Dit boek bestaat uit 20 brieven en antwoorden van filosoof Stine. Deze lesbrief bestaat uit

Nadere informatie

LESMATERIAAL ONDERBOUW. Lespakket CliniClowns Geen kinderachtig effect. Vo or Groep 1-

LESMATERIAAL ONDERBOUW. Lespakket CliniClowns Geen kinderachtig effect. Vo or Groep 1- LESMATERIAAL ONDERBOUW Lespakket CliniClowns Geen kinderachtig effect Vo or 4 Groep 1- ACTIVITEIT 1: AANGENAAM KENNIS TE MAKEN In deze handleiding staat de activiteitenbeschrijving voor groep 1-4. Hier

Nadere informatie

150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft!

150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft! 150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft! Scott de Jong http://www.positiefleren.nl - 1 - Je leest op dit moment versie 2.0 van het Ebook: 150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft.

Nadere informatie

Beleid Kanjertraining op De Meeander

Beleid Kanjertraining op De Meeander Beleid Kanjertraining op De Meeander Voor u ligt het beleidsstuk Kanjertraining. We hopen dat het zicht geeft op wat we doen op school en waar we voor staan. Kanjertraining is meer dan een lesmethode.

Nadere informatie

Ik geef mijn grenzen aan (lessenserie Omgaan met pesten)

Ik geef mijn grenzen aan (lessenserie Omgaan met pesten) Ik geef mijn grenzen aan (lessenserie Omgaan met pesten) Inleiding Introductie Ik geef mijn grenzen aan Beginopstelling: Kring Deze dramales "Ik geef mijn grenzen aan" voor groep 7/8 maakt onderdeel uit

Nadere informatie

Ik mis je in alle kleuren

Ik mis je in alle kleuren Ik mis je in alle kleuren Ik mis je in alle kleuren Met gedichten van Margreet Jansen en illustraties van Angelique Bosman Voor... een lotgenotengroep van de Stichting Jonge Helden Ik schrijf je vandaag

Nadere informatie

Discriminatie? Niet in onze school!

Discriminatie? Niet in onze school! Discriminatie? Niet in onze school! voorlichting, training, lesmateriaal en advies voortgezet onderwijs Hé homo, doe s normaal! Uitsluiten, uitschelden en pesten horen niet bij een school waar leerlingen

Nadere informatie

Info. Aanraken, knuffelen en meer... Informatie voor cliënten. Expertisecentrum voor epilepsie en slaapgeneeskunde

Info. Aanraken, knuffelen en meer... Informatie voor cliënten. Expertisecentrum voor epilepsie en slaapgeneeskunde Info Aanraken, knuffelen en meer... Informatie voor cliënten Expertisecentrum voor epilepsie en slaapgeneeskunde Inhoud INHOUD 1. Waar gaat het over 3 2. Aanraken 4 3. Hoe noem jij dat? 5 4. Baas over

Nadere informatie