Aanwinsten docatlas: mei-juni 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanwinsten docatlas: mei-juni 2014"

Transcriptie

1 1 Aanwinsten docatlas: NEDERLANDS VOOR ANDERSTALIGEN / TAALVAARDIGHEIDSONDERWIJS... 2 BASIS- EN SECUNDAIR ONDERWIJS... 2 VOLWASSENENONDERWIJS... 7 HULPMIDDELEN BIJ HET TAALONDERWIJS... 8 INTERCULTUREEL ONDERWIJS...13 OPVOEDINGSONDERSTEUNING EN OUDERBETROKKENHEID...27 ANDER DIDACTISCH MATERIAAL...29 BASIS- EN SECUNDAIR ONDERWIJS...29 VOLWASSENENONDERWIJS...30 MONDIALE VORMING / KLEUR BEKENNEN...33 ACHTERGRONDLITERATUUR OVER ONDERWIJS EN DIDACTIEK...39 ALGEMEEN...39 BASIS EN SECUNDAIR ONDERWIJS...41 VOLWASSENENONDERWIJS...46 ACHTERGRONDLITERATUUR OVER INTERCULTURALITEIT...47 ALGEMEEN...47 CULTUUR...49 LANDENINFORMATIE...51 MIGRATIE...51 JEUGD...52 HULPVERLENING...56 RELIGIE...58 GEZONDHEIDSZORG...59 RACISME, DISCRIMINATIE EN BEELDVORMING...60 BELEID...60 RECHT...61 WONEN...62 ARBEID EN TEWERKSTELLING...63 VLUCHTELINGEN EN ASIELZOEKERS...64 STATISTIEKEN...64 JAARVERSLAGEN...65

2 2 NEDERLANDS VOOR ANDERSTALIGEN / TAALVAARDIGHEIDSONDERWIJS BASIS- EN SECUNDAIR ONDERWIJS Communicatieve taaltherapie voor kinderen / Rodenburgvan Wee, Marianne; Koopman, Josien; De Wit, Chantal. - Bussum: Coutinho, p. - ISBN: : 59,50 EUR Doelgroep: 3-6 jaar Vindplaats Antwerpen: or comm Communicatieve taaltherapie voor kinderen biedt praktische werkvormen aan voor kinderen met taalontwikkelingsstoornissen en met een talige leeftijd van 2,5 tot 6 jaar. Het boek kan ook gebruikt worden voor kinderen met een taalachterstand. De doelen voor het lexicon (woordenschatuitbreiding), de morfosyntaxis (zinsconstructie) en de pragmatiek (communicatieve functies) worden in het boek uitgewerkt om op een communicatieve, plezierige en doelgerichte manier aan de slag te gaan. Het boek bestaat uit 123 op thema geordende activiteiten. Thema's die aan bod komen: lichaam, voeding, huis,... Bij iedere activiteit staat welke materialen nodig zijn. Dit boek is bedoeld voor logopedisten maar ook leerkrachten, zorgleerkrachten en zelfs ouders kunnen het gebruiken. Speel je wijs : woordenschat / Smegen, Irma; Bruinsma, Sanne. - Assen: Van Gorcum, ISBN: ISBN: : 69,28 EUR Doelgroep: 3-8 jaar URL: Vindplaats Antwerpen: or spee Speel je Wijs geeft woordenschatontwikkeling voor jonge kinderen op een speelse manier een stevige impuls. Wie veel woorden kent, kan gemakkelijker leren en een grote woordkennis is dan ook verbonden met schoolsucces. In dit boek vind je praktische tips en inspirerende lesideeën om kinderen van groep 1 t/m 4 (tweede/derde kleuterklas en eerste/tweede leerjaar) op elk niveau te ondersteunen in het uitbreiden van hun woordenschat. Spelen is taalbeleving; een effectieve manier om woordenschatontwikkeling te stimuleren. Je begrijpt woorden beter als je ze daadwerkelijk beleeft omdat je niet alleen je hoofd gebruikt, maar je hele lijf. Dat activeert meerdere delen in je hersenen en daardoor onthoud je ze beter. 'Speel je wijs' richt zich tot iedereen die jonge kinderen actief en op een creatieve manier wil ondersteunen en stimuleren in hun woordenschat- en spelontwikkeling; leerkrachten (speciaal) basisonderwijs, zorgleerkrachten, dramadocenten, taaldocenten en logopedisten.

3 3 Praatjes peilen: Spelenderwijs peilen en stimuleren van mondelinge taalontwikkeling bij jonge kinderen / Langberg, Mieneke; Blockhuis, Chantal. - Enschede: SLO (Nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling), ,95 EUR Doelgroep: 3-6 jaar URL: Vindplaats Antwerpen: or praa In de map Praatjes peilen vinden leerkrachten de ondersteuning om spelletjes doelgericht in te zetten voor het peilen van de mondelinge taalontwikkeling. Het uitgangspunt is dat het kind zich niet onder druk gezet voelt, maar bezig is met spelactiviteiten terwijl de leerkracht de ontwikkeling op systematische wijze volgt. 200 dagpicto's : Juf, wat doen we vandaag? / Devolder, Rudi. - Averbode: De Eenhoorn, EUR Doelgroep: 3-6 jaar Vindplaats Antwerpen: or dagp Deze pictogrammen zijn een visueel ondersteuningsinstrument voor kleuters om inzicht te krijgen in het dagverloop. De kaartjes zijn in negen verschillende hoofdstukken verdeeld: dagelijks weerkerende activiteiten, speciale activiteiten, denken en ontdekken, weer, beeldende omgeving, muziek en beweging, fantasiespel, constructie en fijne motoriek en passe-partouts. Het huis van Bas / Stam, Dagmar. - Heerenveen: Uitgeverij Groen Educatief, ISBN: : 24,95 EUR Doelgroep: 3-6 jaar Vindplaats Antwerpen: or huis Dit spel stimuleert de taalontwikkeling van kinderen: door te verwoorden wat ze zien, waar Bas en de andere gezinsleden zich in het huis bevinden, welke voorwerpen er te vinden zijn,... kunnen de kinderen verhalen vertellen, zinnen bouwen en hun woordenschat vergroten. Rompompom : abc boek / Krijger, Marjolein. - Tilburg: Zwijsen, [42] p. - ISBN: : 13,95 EUR Doelgroep: 3-6 jaar Vindplaats Antwerpen: or romp Met dit abc-boek van Rompompom oefenen kleuters spelenderwijs de letters en dubbelklanken die ze op school leren. Zowel de leesletters als de schrijfletters komen aan bod. Leuk en leerzaam.

4 4 Lente, zomer, herfst, winter / Amant, Kathleen. - Sint- Niklaas: Abimo, ISBN: : 14,10 EUR Doelgroep: 0-4 jaar Vindplaats Antwerpen: or wann Een boek met kijkplaten voor peuters en kleuters. De platen tonen de wereld van Wannes. In dit kijkboek neemt Wannes de kleuters mee doorheen de vier seizoenen. Ze leren wat er verandert in de natuur en hoe dat een invloed heeft op hun eigen leven. De vrolijke versjes bij de grote kijkplaten stimuleren het taalgevoel en de taalontwikkeling. Leerlingvolgsysteem : lezen / Van Rompaey, Ann; Vandenberghe, Imke. - Leuven: Garant, p. (kopieerbundel), 83 p. (basisboek). - ISBN: ISBN: : 24,00 EUR Doelgroep: 5-8 jaar Vindplaats Antwerpen: or leer Het LVS-VCLB / Leerlingvolgsysteem bevat naast toetsen ook concrete handreikingen voor de analyse en het handelen ná het signaleren. Dit is een nieuwe uitgave waarbij de normering volledig herzien werd maar de toetsen zelf ongewijzigd bleven. Naast nieuwe, actuele normen voor de hele klasgroep, bevat LVS- VCLB / Lezen nu ook aparte normen voor thuis niet Nederlands. Zo zijn de leesvorderingen van kinderen van wie de thuistaal niet Nederlands is, op twee manieren te beoordelen: ten opzichte van de totale leerlingengroep en ten opzichte van de referentiegroep van andere kinderen van wie de thuistaal niet Nederlands is. Het basisboek omvat toetsen technisch lezen voor het eerste, tweede en derde leerjaar en toelichting bij het gebruik, scoring en interpretatie. De kopieerbundel bevat de eigenlijke leeskaarten en individuele scorebladen. Taal met Timo en Finne / van der Linden, Judy; Koopmans, Egbert; Hedeman, Marja. - Utrecht: NTR schooltv, [s.a.].: 19,95 EUR (handpop) + 8,95 EUR (poppenspellen) + 34,50 EUR (dvd) Doelgroep: 5-8 jaar Vindplaats Antwerpen: or taal Schooltv ontwikkelde een poppenspelpakket bij de handpop Raaf, de held uit Huisje Boompje Beestje, en richt zich op de socio-emotionele ontwikkeling van kinderen uit groep 3/4 (eerste/tweede leerjaar). De dvd 'Taal met Timo en Finne' is een project voor dezelfde doelgroep en richt zich op de ontwikkeling van de woordenschat. Elke aflevering bestaat uit vier korte verhaaltjes over verschillende onderwerpen uit het dagelijks leven. De clips worden ingeleid door Raaf. Het lesmateriaal staat als pdf-bestand op de dvdplus.

5 5 Taalspelerbox / [s.n.]. - Mechelen: Vlaamse Dienst Speelpleinwerking vzw, : 42,00 EUR Doelgroep: 3-12 jaar Vindplaats Antwerpen: or taal De taalspelerbox werd ontwikkeld door de Vlaamse Dienst Speelpleinwerken om animatoren op de speelpleinen concreet te helpen om aan de slag te gaan met meertaligheid. Taalstimulering en spelen gaan hand in hand. De sleutel ligt voor de VDS bij de interactie tussen begeleider en kinderen. Met behulp van een kaartspel kunnen begeleiders tijdens de voorbereiding van hun activiteiten denken aan taalstimulering. Verder bevat de taalspelerbox een poster met 10 concrete tips, enkele pictogrammen, een handpop met spelsuggesties en DNA-brochure 26 met achtergrond en concrete tips. Begrijpend lezen beter begrijpen : thematisch en functioneel oefenprogramma / Van Vreckem, Christel; Axters, Barbara; Linsen, Barbara. - Gent: Academia Press, ISBN: : 185 EUR Doelgroep: 7-12 jaar Vindplaats Antwerpen: or begr Begrijpend lezen is een sleutelvaardigheid voor het functioneren van kinderen op school en daarbuiten. Tegelijk loopt het verwerven van deze vaardigheid niet bij alle kinderen van een leien dakje. Toen in 2010 de VTBL, Vlaamse Test Begrijpend Lezen werd uitgegeven, kwam al vrij snel de vraag naar een oefenprogramma dat aansloot bij de VTBL. Dit pakket komt tegemoet aan deze behoefte van hulpverleners en leerkrachten. Het kwam tot stand na een grondige literatuurstudie en dankzij jarenlange praktijkervaring. De thema s sluiten aan bij de leefwereld van kinderen. Per thema is er een handleiding, werkbladen, leesmateriaal en soms wat extra materiaal in didactische spelvorm. Het pakket bevat een algemene handleiding om onmiddellijk aan de slag te kunnen. Ik lees ik doe : begrijpend lezen op AVI-niveau / Dons, Walter; Mertens, Greet; Mulder, Marja; Santermans, Bieke; et al. - Sint Niklaas: Abimo, : 45,00 EUR per map Doelgroep: 6-12 jaar Vindplaats Antwerpen: or ikle 'Ik lees, ik doe' oefent tegelijkertijd op technisch en op begrijpend lezen. Iedere tekst heeft een AVI-niveau (technisch) en CLIB-niveau (begrip). Er is differentiatie mogelijk: de methode bevat makkelijke en moeilijke teksten voor zwakke en sterke lezers en zet in op heel gevarieerde leesstrategieën. De methode kan als aanvulling worden ingezet bij elke gewone taalmethode van de klas. per leerjaar zijn er 30 opdrachten die flexibel te gebruiken zijn. De functionele teksten zetten aan tot handelen en bestaan uit diverse creatieve opdrachten: verteloefeningen, bewegingsopdrachten, spelbord maken, logo's ontwikkelen, mindmapping, proefjes techniek, waarmee ze zelfstandig aan de slag kunnen. Er is een map voor elk leerjaar.

6 6 Fringo 2013 / De LeesmeesterS. - Bergen : de LeesmeesterS, werkboek, Fringoposter, paspoort Europese Unie, Op bezoek in... Saoedi-Arabië Vindplaats Antwerpen: or frin FRINGO daagt leerlingen uit om spelenderwijs te gaan lezen. Het spel is bedoeld voor groepen 5, 6 en 7 (derde, vierde en vijfde leerjaar) van de basisschool. FRINGO is stimulerend voor kinderen die van huis uit weinig lezen en voor kinderen met een taalachterstand. FRINGO is uitdagend voor lettervreters, boekenwurmen en leesbeesten. Het pakket bevat verschillende tekstsoorten. Opmerking: het pakket is nog niet volledig. Iedereen kan leren schrijven : schrijfplezier en schrijfvaardigheid in het basisonderwijs / van Norden, Suzanne. - Bussum: Coutinho, p. - ISBN: : 26,50 EUR Doelgroep: 7-12 jaar Vindplaats Antwerpen: or iede Dit boek bevat handreikingen, praktijkvoorbeelden en ideeën voor leerkrachten die beter willen worden in het geven van schrijflessen. De aanpak is gebaseerd op de beproefde werkwijze van taalvorming: kinderen in alle groepen van de basisschool leren teksten schrijven over hun eigen ervaringen. Hiermee wordt een basis gelegd voor zelfvertrouwen op schrijfgebied. Van hieruit kunnen kinderen geleidelijk steeds bewuster leren schrijven voor specifieke doeleinden, en daarbij verschillende tekstgenres onderscheiden. Leerkrachten moeten hen daarbij in alle fasen van het schrijfproces uitdagen en ondersteunen: door inhoudelijke gesprekken te voeren over schrijfonderwerpen, door schrijven steeds af te wisselen met praten, door voorbeeldteksten te analyseren en door teksten klassikaal en in tweetallen te laten bespreken. De Signaleraar : logopedische informatie voor leerkrachten in het basisonderwijs / Huesmann, Elise; van de Sande, Inge. - [S.l.]: de Signaleraar, cdrom. - ISBN: : 32,33 EUR Doelgroep: 5-12 jaar Vindplaats Antwerpen: or sign De Signaleraar is een cd-rom voor leerkrachten basisonderwijs, die hulp biedt bij het signaleren van logopedische stoornissen, en adviezen geeft over het omgaan met een kind met een logopedisch probleem in de klas. Tijdige signalering is van groot belang voor het voorkomen van achterstanden op school en in de sociale ontwikkeling. Als een kind eenmaal zeven jaar is, kan een stoornis of een achterstand vaak niet helemaal weggewerkt worden! Op De Signaleraar komen de volgende logopedische stoornissen aan bod: taal(ontwikkelings)stoornissen, taalstoornissen en - problemen bij het leren van Nederlands als Tweede Taal, articulatiestoornissen, afwijkende mondgewoonten, stotteren, broddelen, stemstoornissen, slechthorendheid, auditieve verwerkingsproblemen en dyslexie. Alle stoornissen worden kort inhoudelijk beschreven, met oorzaken en gevolgen. Per stoornis bevat De Signaleraar duidelijke signaleringslijsten. Ter verduidelijking bevat de cd-rom ruim 45 video- en

7 7 geluidsfragmenten over de verschillende stoornissen. De Signaleraar geeft ook praktische adviezen over hoe je in de klas kunt inspelen op de logopedische stoornis van een kind. Per stoornis worden tips voor bruikbare materialen, websites en literatuur gegeven. VOLWASSENENONDERWIJS Werken met taaltaken in de lessen NT2 niveau A2 / Gesquière, Ilse; Devisch, Elisabeth; Dewil, Ester. - Gent : Academia Press, docentenmap (handleiding, docentenfiches, observatiefiches, jaarvorderingsplan, cd met luisterfragmenten), studentenmap (taken, portfolio, evaluatiefiche, vocabulairefiches, grammaticafiches). - ISBN ; ISBN : Prijs: 40,00 EUR (handleiding), 23,00 EUR (studentenmap). Vindplaats Antwerpen: pa 2 werk In deze nieuwe methode Nederlands voor Anderstaligen (NT2) staat competentiegericht en behoeftegericht werken centraal. Het aanleren van een taal moet aansluiten bij wat de student in reële situaties zal nodig hebben. Het lesmateriaal is zinvol, herkenbaar en met taakverdelingen volgens rollen en talenten. De functionele taaltaken zijn gebaseerd op de taalprofielen van het Europees Referentiekader. Deze taken bevatten authentiek luister-, lees- en werkmateriaal. Het vertrekpunt is de context die aansluit bij reële taalgebruiksituaties van de student. Het zijn afzonderlijke pakketjes die de lesgever de mogelijkheid geven te differentiëren volgens de taal- of leerbehoeften van de student. Die heeft bovendien leerversterkers (een spiekkaart, vocabulaire- en grammaticafiches, ) om zo veel mogelijk zelfstandig te werk te gaan. Per taaltaak is er een evaluatiefiche die de student voor zichzelf moet invullen. Deze fiche wordt samen met de lesgever besproken op basis van gemaakte observaties. Daarvoor zijn er per taaltaak observatiefiches voorzien waarin duidelijk beschreven staat wat er geobserveerd moet worden (welke vaardigheid, welk leerdoel, welke attitude, welke strategie). De evolutie van het leerproces wordt weergegeven in een taalportfolio waarin men alle leerdoelen, attitudes, gebruik van leerversterkers en strategieën permanent evalueert. Deze portfolio is ook heel gebruiksvriendelijk in grote, heterogene klasgroepen. Deze map is voor de NT2 lessen niveau A2. Goed gesprookjes / Open School. - Antwerpen: Open School, p. (fotostrip), 6p. (verhalenboekje Marokko, Afghanistan) Doelgroep: Volwassenen URL: Vindplaats Antwerpen: pa 5.2 goed In mei 2014 had Open School Antwerpen een vertelproject. In deze bundel werden verhalen van cursisten opgenomen: een fotostrip en twee sprookjes.

8 8 Tekststructuur : effectiever en efficiënter schrijven / Teunissen, Freerk; Van de Vooren-Fokma, Aleid. - Bussum: Coutinho, p. - ISBN: : 17,50 EUR Doelgroep: jaar, volwassenen Vindplaats Antwerpen: pa 5.3 teks Dit boek begint bij de kern van schrijven: informatie ordenen en tekst structureren. Door aansprekende voorbeelden ervaar je hoe lezers lezen en wat structuur met een tekst doet. Tekststructuur is bruikbaar in groep maar ook individueel. Het eerste deel gaat over de structuur van teksten: kernzinnen, alinea's en basisuitspraken, Het tweede deel richt zich op informatie ordenen, structureren en selecteren. Tekstructuur is geschreven voor het hoger onderwijs stories fot Adult Learning / Tilkin, Guy; Paulus, Michèle. - [S.l.]: -, [s.a.]. - ISBN: Doelgroep: Volwassenen URL: Vindplaats Antwerpen: pa Dit handboek is een van de eindproducten van Shererazade, een Grundtvig Multilateraal Project dat de aandacht wil vestigen op het potentieel van storytelling als leermiddel. Tijdens dit project werden methodologieën en materiaal ontworpen voor het gebruik van storytelling in het onderwijs aan en het leerproces van volwassenen. Door vakinhoud aan te bieden in de vorm van een verhaal, dat omgezet wordt in beelden, wordt de kwaliteit van de overdracht bevordert. Het introduceren van verhalen en van storytelling als instrument draagt bij om de creativiteit, de taalkundige, sociale, emotionele en artistieke vaardigheden te verbeteren. HULPMIDDELEN BIJ HET TAALONDERWIJS A frequency dictionary of Dutch : core vocabulary for learners / Tiberius, Carole; Schoonheim, Tanneke. - Londen : Routledge, p. - ISBN : 40,99 EUR Vindplaats Antwerpen: lg 1 freq Dit frequentie-woordenboek Nederlands wil een waardevol hulpmiddel zijn voor al de leerders van het Nederlands door een lijst te bieden van de 5000 meest frequente woorden. Gebaseerd op een corpus van 290 miljoen woorden uit verschillende bronnen: uit fictie, krant, web en gesproken Nederlands. Bij elk woord vindt u de Engelse vertaling en een voorbeeldzin; ook de voorbeeldzinnen komen uit hetzelfde corpus. Woorden specifiek voor Belgisch Nederlands zijn toegevoegd. De index is geordend op frequentie per bron, daarna op thema. Er is ook een alfabetische index.

9 9 Vlekkeloos Nederlands voor iedereen / Pak, Dick. - Den Haag: Pak, p. - (Vlekkeloos Nederlands). - ISBN: : 18,50 EUR Doelgroep: jaar, volwassenen Vindplaats Antwerpen: lg 2 vlek Vlekkeloos Nederlands voor iedereen is een naslagwerk en zelfstudieboek voor diegenen die hun kennis van het Nederlands willen testen en uitbreiden. Dit boek bevat naast alle belangrijke spelling-, stijl- en interpunctieregels een volledig overzicht van de Nederlandse grammatica. Bovendien is in het boek een woordenlijst met meer dan duizend lastig te spellen woorden opgenomen. Antwoorden staan achteraan. Het originele babbelspel : oefen spelenderwijs je sociale vaardigheden / Baert nv. - Ternat: Baert NV, 2014.: 59,00 EUR Doelgroep: 7-16 jaar Vindplaats Antwerpen: lg 3 babb Met deze heruitgave van het originele babbelspel kunnen een aantal sociale vaardigheden op een speelse manier geoefend worden. Er zijn zes verschillende soorten opdrachten. Thema's die door de zes rubrieken heen aan bod komen zijn: beleefdheid, assertiviteit, goede manieren, inlevingsvermogen, taalontwikkeling, weerbaarheid, respect voor anderen, sociale media, cyberpesten, computergames, omgaan met kinderen met een beperking, andere godsdiensten, samengestelde gezinnen. Het spelbord is tweezijdig. Het 'prikkelarme' spelbord helpt kinderen met ASS, verstandelijke beperking of concentratiestoornis om zich op de inhoud van het spel toe te leggen. Het spel is bedoeld voor kinderen van 7 tot 15 jaar en kan best worden gespeeld onder begeleiding in kleine groepjes, met de hele klas of één op één. De duur kan je zelf bepalen. Life Game Kids : fantasie- en ontwikkelingsspel voor kinderen / Belunina, Victoria; Twint, Guus. - Amsterdam: Life Game Kids, [s.a.]. - handleiding, 5 x 30 kaarten, kleurendobbelsteen: 14,95 EUR Doelgroep: 3-16 jaar Vindplaats Antwerpen: lg 3 life Life Game Kids is een spel om verhalen te verzinnen. Je begint met "Er was eens..." en eindigt met "En toen kwam er een olifant met een grote snuit en die blies het hele verhaaltje uit". Ter inspiratie zijn er 150 fantasiekaartjes in 5 verschillende categorieën. Roze: actie en emoties; blauw: mensen, spullen, eten & drinken; rood: plaatsen en gebeurtenissen; groen: dieren, planten, natuur en aarde; paars: magie en fantasie. Met behulp van de dobbelsteen kun je elke keer een interessant verhaal maken. Het spel verrijkt de woordenschat en stimuleert de taalvaardigheid van de kinderen.

10 10 Nederlands, hoe speel je dat? / [s.n.]. - Brussel: CVO Lethas, [s.a.] p. Doelgroep: jaar, volwassenen Vindplaats Antwerpen: lg 3 nede Deze bundel bevat concreet uitgewerkte dramatische werkvormen die in de NT2 klas kunnen worden gebruikt. Van namenspelletjes tot opwarmers voor een rollenspel, een stappenplan om tot expressieve dialogen te komen, associatieoefeningen, werken rond emoties,... Quiz it! junior: Spel en speel : werkwoordraadsels / Claessens, Marijke; Vastbinder, Peggy. - Utrecht: Schoolsupport bv, [s.a.] kaarten (2 hulpkaarten, 50 vraagkaarten). - ISBN: : 6,95 EUR Doelgroep: 7-12 jaar Vindplaats Antwerpen: lg 3 quiz Heb jij het opgelosd of opgelost? 50 T(axi)kofschip quizvragen: werkwoordraadsels met antwoorden. Vanaf 8 jaar. Quiz it! junior: veilig verkeer! 50 verkeersraadsels / Claessens, Marijke; Vastbinder, Peggy - Utrecht : Schoolsupport bv vraagkaarten, 1 kaart spelsuggesties : 6,95 EUR Vindplaats Antwerpen: lg 3 quiz In het quizspel zitten uiteenlopende meerkeuzevragen: "Wat moet je doen als je fietst en op een voetpad komt?", "Wat betekent dit bord?", "Noem vijf dingen die er op je fiets moeten zitten om een bekeuring te voorkomen", "Hoe ver moet je je fietsbel kunnen horen?", "Hoe ziet een snorfiets eruit?" Bij de meeste vragen is er keuze uit drie à vier antwoorden. De vragen in deze Quiz It! spelquiz zijn geschikt voor kinderen vanaf 8 jaar. Je speelt het met 1 tot 4 of meer spelers. Het circus is in de stad [kamishibai] / van Oudheusden, Pieter; De Kinder, Jan. - Wielsbeke: De Eenhoorn, vertelplaten A3. - ISBN: : 29,95 EUR Doelgroep: 3-8 jaar Vindplaats Antwerpen: lg 4 circ Het circus is in de stad. Vader en zoon gaan samen naar de grote tent op het plein. Samen, maar toch ook allebei een beetje alleen. Bij de ingang van de tent speelt een meisje vrolijke liedjes op haar accordeon. Iedereen gaat blij naar binnen. De show kan beginnen. Vader en zoon gaan helemaal in de wervelende circusacts op. Terwijl ze genieten van de clowns, de acrobaten, de dierentemmers en de muzikanten komen ze dichter bij elkaar, letterlijk en figuurlijk.

11 11 Een dag met Robby [kamishibai] / Janssen, Kolet; Verplancke, Klaas. - Wielsbeke: De Eenhoorn, vertelplaten. - ISBN: : 29,95 EUR Doelgroep: 3-8 jaar Vindplaats Antwerpen: lg 4 dagm Robby heeft het thuis niet breed en krijgt van de Sint een paar sokken in plaats van de kraan die hij zo graag gehad had. Op school praten de kinderen honderduit over de cadeaus van de Sint. Toch vindt Robby ook zijn sokken heel bijzonder. Een levensecht verhaal in de vorm van vertelplaten over opgroeien in een arm gezin. Het verhaal kan gebruikt worden bij het solidariteitsproject 'Voeten op de grond, hoofd in de wolken' in de kleuterklas en de eerste graad van het lager onderwijs. De grote reis van kleine schildpad [kamishibai] / Bergh, Inge; Misschaert, Inge; Ruell, Kristina. - ISBN ed. - Wielsbeke : De Eenhoorn, p., ill. 13 vertelplaten. : 29,95 EUR Doelgroep: 3-8 jaar Vindplaats Antwerpen: lg 4 grot Vindplaats Turnhout: T AFR/AFR.84 De kleine Yomi is erg ziek. Zijn moeder draagt hem over het Afrikaanse platteland naar een dokter in de stad. Onderweg vertelt ze hem een verhaal over een schildpad die ervan droomt te vliegen. Om het verhaal aan de hand van deze platen te vertellen, heb je een kamishibai-verteltheatertje nodig. Heksenfee [kamishibai] / Minne, Brigitte; Cneut, Carll. - Wielsbeke: De Eenhoorn, vertelplaten A3. - ISBN: : 29,95 EUR Doelgroep: 3-8 jaar Vindplaats Antwerpen: lg 4 heks Rozemarijn moet van haar mama een lieve, nette, aardige fee worden. Maar daar heeft ze geen zin in. Rozemarijn is liever vies en vuil. Ze leert allerlei heksentoeren en overtuigt haar mama ervan dat je zo ook als fee een fijn leven kan hebben. Mijn familie - Mijn straat een wereld van verschil [kamishibai] / De Bode, Ann. - Wielsbeke: De Eenhoorn, vertelplaten. - ISBN: Doelgroep: 3-10 jaar Vindplaats Antwerpen: lg 4 mijn 2 sets prenten voor kamishibai verteltheater. De eerste set draait rond het thema 'familie: een reis door de tijd'. We ontdekken hoe mensen vroeger woonden en gekleed gingen. De tweede set is een kamishibai versie van het boek 'Mijn straat een wereld van verschil' over kleurrijk samenleven.

12 12 Eén miljoen vlinders [kamishibai] / Van de Vendel, Edward; Cneut, Carll. - Wielsbeke: De Eenhoorn, vertelplaten A3. - ISBN: : 29,95 EUR Doelgroep: 5-10 jaar Vindplaats Antwerpen: lg 4 milj Midden in de nacht ziet Stach ze voor het eerst: de vlinders. Ze vliegen rond zijn kop, het zijn er één miljoen. Stach weet niet waar die vlinders vandaan komen, maar zijn ouders begrijpen het wel. 'Het is tijd om te gaan,' zeggen ze, en ze sturen hem het woud in. Stach ontmoet vele dieren onderweg, maar niemand kan zijn vlinders zien. De oude dieren herinneren zich echter wel waar die vlinders hem zullen brengen... O monster, eet me niet op! [kamishibai] / Norac, Carl; Cneut, Carll. - Wielsbeke: De Eenhoorn, vertelplaten A3. - ISBN: : 29,95 EUR Doelgroep: 3-8 jaar Vindplaats Antwerpen: lg 4 omon Alex is een vreetvarkentje. Niet eten als we niet eten! zegt mama steeds, maar Alex kan het niet laten. Als hij naar de rivier gaat om een bad te nemen, vindt hij allerlei lekkers. Hij smult zijn buikje rond. Opeens valt er een donkere schaduw over Alex heen. Een hongerig monster grijpt hem vast. O monster, eet me niet op! roept Alex. Hij verzint allerlei verhalen over sappige hapjes en probeert te ontsnappen. Maar het monster houdt hem goed vast en de fantasie van Alex raakt stilaan uitgeput... Onderzeeboot [kamishibai] / Van Nuffelen, Bart; Dombrecht, Bert. - Wielsbeke: De Eenhoorn, vertelplaten A3. - ISBN: : 29,95 EUR Doelgroep: 3-8 jaar Vindplaats Antwerpen: lg 4 onde Anton leest veel. Over kinderen die spannende avonturen beleven achter de verre horizon. Van zijn mama mag hij niets avontuurlijks ondernemen. Wanneer Stief zijn tuin binnen duikelt, volgt Anton hem naar het dak van de stad. De twee jongens hebben niet door dat beneden alles in rep en roer staat. Zij besturen hun onderzeeboot en genieten met volle teugen. Rood geel zwart wit [kamishibai] / Minne, Brigitte; Cneut, Carll. - Wielsbeke: De Eenhoorn, vertelplaten. - ISBN: : 29,95 EUR Doelgroep: 5-8 jaar Vindplaats Antwerpen: lg 4 rood Dit is de vertelplatenversie van het gelijknamige boek. Een verhaal met prachtige illustraties over samen spelen en de baas spelen. Vier kinderen, Rood, Geel, Zwart en Wit spelen vaak samen. Rood geeft iedereen bevelen, en denkt dat al het speelgoed van hem is. Op een dag gaan de andere drie daar niet meer mee akkoord.

13 13 INTERCULTUREEL ONDERWIJS Moeders zonder grenzen : meertalige sprookjes verteld door moeders en kinderen / Dessein, Tine; Vanhoorne, Bieke; Mylle, Jeroen. - Vorst: FMDO vzw, p.: 20,00 EUR Doelgroep: 3-10 jaar Vindplaats Antwerpen: or 2.2 moed In het kader van het project Moeders Zonder Grenzen werd aan negen vrouwen die hun kindertijd doorbrachten in een ander land en op volwassen leeftijd naar België migreerden, gevraagd om een kinderverhaal, sprookje of liedje neer te schrijven in hun eigen taal en te vertellen in het Nederlands. Samen met herinneringen aan hun land van oorsprong, werden de verhalen (en hun vertaling) gebundeld in dit boek. De verhalen werden verteld zoals ze leven in de herinnering van de vrouwen, ze getuigen van mondelinge overlevering. One World : Travellino Kids / Kerbusch, Katrin. - Nevele: Marsival, 2013.: 29,95 EUR Doelgroep: 3-6 jaar Vindplaats Antwerpen: or trav Met dit spel ondernemen kleuters samen met Mai-Lin, Finn, Ami, Pepe, Leila en Jamal een wereldreis om meer te ervaren over mensen, dieren, gebouwen, bezienswaardigheden van de verschillende continenten. Ze leren ook verschillende reismogelijkheden kennen. De zes vriendjes verschillen allemaal qua uiterlijk, hebben verschillende hobby's, lievelingsgerechten en dromen over de toekomst. Toch leven ze allemaal samen op hetzelfde continent, in hetzelfde land of zelfs in dezelfde stad. Dit geeft jonge kinderen een begrip van een toenemende multiculturele maatschappij en de boodschap dat er maar één wereld is en die is van ons allemaal. Nelsons acrobatenboek : een doe-het-zelf-boek met piramides die iedereen kan en salto's die iedereen durft / Taeymans, Rika; Van Bouchout, Laura; Thyssen, Emma. - Leuven: Davidsfonds /Infodok, p. - ISBN: : 20,00 EUR Doelgroep: 0-6 jaar Vindplaats Antwerpen: or nels In dit boek worden 24 acrobatische spelletjes gebundeld om samen met je kind uit te voeren. Van eenvoudige oefenspelletjes tot acrobatische kunstjes, van simpel naar spectaculair. De bewegingen steunen allemaal op de bewegingsfilosofie van Sherborne, die achterin het boek wordt toegelicht. In een voorwoord onderstreept Peter Adriaenssens de positieve effecten van het stimuleren van verbeelding en beweging bij kinderen, en hoe het zelfvertrouwen van kinderen groeit door dit soort oefeningen. Het boek is gericht naar ouders maar kan ook inspirerend zijn voor medewerkers in de kinderopvang en kleuterleid(st)ers.

14 14 Lotte en de beer : voor kinderen die niet makkelijk praten / Delfos, Martine F.; Schupp, Sjeng. - Amsterdam: Niño, p. - ISBN: : 12,50 EUR Doelgroep: 5-8 jaar Vindplaats Antwerpen: or lott 'Lotte en de beer' is een therapeutisch verhaal. Het boek is geschreven voor kinderen die het praten pas laat ontwikkelen, kinderen die niet tegen iedereen kunnen praten, kinderen die de klanken moeilijk kunnen uitspreken, extreem verlegen of stille kinderen en alle kinderen die angst voor praten in het algemeen hebben. Het verhaal over Lotte is bedoeld om de problematiek uit te leggen en bespreekbaar te maken. Dat is toch heel gewoon? / Vanderheyden, Thaïs. - Hasselt: Clavis, [28] p. - ISBN: : 14,95 EUR Doelgroep: 3-6 jaar Vindplaats Antwerpen: or dati Miel Duizendpoot is postbode. Hij leeft en werkt in de Bonte Beuk, een boom waarin allerlei soorten dierenfamilies wonen: een eenoudergezin, een multicultureel gezin, een adoptiegezin, een gezin waarbij de oma inwoont, een tweede huwelijk, een homohuwelijk, een bewust alleenstaande moeder en een bewust kinderloos echtpaar. De postbode, Duizendpoot Miel, introduceert ze stuk voor stuk. Alle bewoners zijn anders, "maar eigenlijk is dat heel gewoon", zegt Miel telkens weer. Het verhaal leert dat anders zijn niet gek of verwerpelijk is en dat het aanvaarden van de anderen samenleven aangenaam maakt. Extra is de zoektocht: op iedere bladzijde is een blauw schoentje verstopt waar postbode Miel naar op zoek is! Dan zeg ik toch gewoon nee / Lammertink, Ilona; Georger, Lucie. - Amsterdam: Clavis, [26] p. - ISBN: : 14,95 EUR Doelgroep: 3-6 jaar Vindplaats Antwerpen: or danz In dit prentenboek uit de reeks Bobbels en Bubbels voor kinderen vanaf 4 jaar staan bang zijn en nee zeggen centraal. Jet speelt graag met andere kinderen, maar als iemand iets doet wat Jet niet wil, dan durft ze dat niet te zeggen. Ze is dan heel bang dat iedereen haar stom vindt en dat niemand meer met haar wil spelen. De bijsluiter achteraan het prentenboek bevat uitleg en tips voor ouders en hulpverleners.

15 15 Derk Das blijft altijd bij ons / Varley, Susan. - Rotterdam: Lemniscaat, [28] p. - ISBN: : 13,95 EUR Doelgroep: 3-6 jaar Vindplaats Antwerpen: or derk Prachtig prentenboek over verlies en afscheid nemen. Derk Das is heel oud en gaat dood. Alle dieren in het bos zijn erg verdrietig. Later verwerken ze hun verdriet door over hem te praten. Rond dit boek werkte Stichting Echelon een module uit om met kleuters te werken rond dood en verlies. Als verwerkingsvormen worden aangeboden: drama; verteltafel; mandala's tekenen; werkbladen. De module is uitgewerkt in drie leerfasen: 1. signaleren en onderkennen dat alles wat leeft zal (af)sterven; 2. ontdekken dat er veel mogelijkheden om met sterven en dood om te gaan; bewuster ervaren dat de dood bij het leven hoort; leren dat je ervaringen en gevoelens niet alleen hoeft te beleven, maar dat delen belangrijk is; 3. omgaan met nieuwe inzichten en houdingen. Deze module is ook beschikbaar in docatlas. Emotiespel : wereldkinderen / Educo. - Rijssen: Educo, [s.a.]. : 46,00 EUR Doelgroep: 3-6 jaar Vindplaats Antwerpen: or emot Het emotiespel laat jonge kinderen op een speelse manier in aanraking komen met allerlei gevoelens en emoties. Vooraf bespreekt de leerkracht de emoties met de kinderen. Nadat er gegooid is met de dobbelsteen (deze geeft een emotie aan en het kind pakt het bijbehorende kaartje) kan het speelbord als een soort lotto gevuld worden. Een spelvariant is een memoryspel. Kan gespeeld worden met 2 tot 6 kinderen. Je alleen voelen : was mijn vriendje er maar / Staring, Jennine; Dematons, Charlotte. - Amersfoort: Kwintessens, p. - (Kijk en beleef; 43). - ISBN: : 17,50 EUR Doelgroep: 3-6 jaar Vindplaats Antwerpen: or kijk De boeken in de serie 'Kijk en beleef' zijn gemaakt voor de tweede en derde kleuterklas en voor thuis. De verhalen gaan over alledaagse belevenissen van kinderen. Het zijn verhalen met een emotionele lading. De verhaalteksten zijn eenvoudig, voorspelbaar en dus herkenbaar. Onder de teksten staan vragen voor een (klassen)gesprek. Het verhaal wordt afgewisseld met duidelijke, kleurrijke illustraties en foto's van de hoofdpersonen. In dit verhaal gaat Laura met haar familie naar de camping. Ze durft niet op de andere kinderen afstappen omdat ze hen niet kent. Maar dan krijgt ze een onverwachte bezoeker in haar tent...

16 16 Apps maken met meneer De Beer / De Beer, Serge. - Amsterdam : Pearson Benelux, p. - ISBN : 19,95 EUR Vindplaats Antwerpen: or apps In dit boekje wordt stap voor stap, in heldere taal uitgelegd wat 'apps' precies zijn en hoe je zelf een app kunt maken. Het gratis programma dat hiervoor wordt gebruikt, werkt zowel op Mac als op Windows en in de instructies maakt de auteur een duidelijk onderscheid tussen beide versies. Een korte docentenhandleiding met handige tips voor toepassing van het boek in lessituaties kan gedownload worden op de website van de uitgever. Betrokken en gemotiveerde leerlingen / Bazalt. - Rotterdam: Bazalt, p. Doelgroep: 5-16 jaar URL: Vindplaats Antwerpen: or betr Onderzoek wijst uit dat betrokkenheid bij leerlingen afhankelijk is van de volgende vier vragen: Hoe voel ik me? (lichamelijk en mentaal); Heb ik interesse? (in welke mate geprikkeld door frequente vragen, kort en gestructureerd groepswerk); Is het belangrijk? (in welke mate worden leerlingen 'eigenaar' van het leerproces); Kan ik dit? (is er een veilige sfeer in de groep, persoonlijke feedback). Het e-book 'Hoe creëer ik meer betrokkenheid bij mijn leerlingen' geeft adviezen, voorbeelden, activiteiten die aansluiten bij deze vragen. Het boek bevat een aantal activiteiten uit 'Silly Sports & Goofy Games' en '5 minuten tussendoor', voorbeelden van klimaatbevorderende activiteiten uit de boeken van Spencer Kagan ('Bouwen aan Klasklimaat', 'Teambouwers'), de complete infokaart 'Denk-Twee-Doe-Mee' voor activiteiten in tweetallen en kleine groepen, hoofdstuk 1 van Marzano's 'Kunst & wetenschap van het lesgeven' over werken met doelen en hoofdstuk 7 van John Hattie's boek 'Leren zichtbaar maken' over feedback. Iedereen op stelten : hoe je maatschappelijk kwetsbare kinderen groeikansen kan geven met circus / Nelissen, Karin; Taeymans, Rika. - Leuven: buurtwerk 't Lampeke, [s.a.] p. Doelgroep: 5-12 jaar Vindplaats Antwerpen: or iede 'Iedereen op stelten' groeide voort uit een sociaal circusproject van Fabota (de buitenschoolse kinderwerking van buurtwerk 't Lampeke) en Cirkus in beweging (een open huis voor circuseducatie). In deze brochure worden kapstokken aangeboden voor wie een circuswerking met maatschappelijk kwetsbare kinderen wil opstarten. Er worden ervaringen gedeeld en tips en tricks aangereikt.

17 17 Lieve Stine, weet jij het? 20 vragen over het leven / Jensen, Stine; Fredriksen, Sverre. - Alkmaar: Kluitman, p. - ISBN: : 13,95 EUR Doelgroep: 9-14 jaar Vindplaats Antwerpen: or liev In dit boek beantwoordt een moderne filosofe twintig vragen van kinderen. Vragen zoals 'Waarom post je online positieve foto's als je helemaal niet zo'n leuke avond hebt gehad?', 'Is mijn nationaliteit belangrijk?', 'Moet kunst mooi zijn?' en 'Wanneer ben ik mezelf?'. In haar antwoorden combineert Stine oude wijsheden met het leven van nu en soms stelt ze een vraag terug... Mindfulkids, heartfulkids : een boek voor kinderen over aandacht en vriendelijkheid / Langenberg, George; Brandsma, Rob; Smolders, Mark. - Tielt: Lannoo, p. - ISBN: : 19,99 EUR Doelgroep: 9-12 jaar Vindplaats Antwerpen: or mind Aan de hand van levendige thema's uit de kinderwereld wordt in dit boek uitgelegd dat een moment van bewustwording altijd ruimte biedt, zelfs op de moeilijkste momenten. Centraal staat het leren bewust te worden van gevoelens in het lichaam en daar vriendelijk aandacht aan te besteden zonder het te willen veranderen. Dat is precies waar het omgaat: mindfulness is een aandacht- en een emotieregulatie-training. De bekende mindfulness-oefeningen worden beschreven op het niveau van kinderen van 8 tot 12 jaar. Er zijn 14 hoofdstukken met steeds dezelfde opbouw: waar het hoofdstuk over gaat, een sprekend voorbeeld van een kind een (moeilijke) situatie, enkele pagina's uitleg en als afsluiting een passende mindfulnessoefening met audio-instructies ter ondersteuning. Op verschillende plaatsen in het boek staan heldere en concrete aanwijzingen hoe kinderen om kunnen gaan met angst, boosheid, jaloers zijn en onzekerheid. Kinderen en hun ouders kunnen thuis meteen met dit oefenboek aan de slag. Ook voor opvoedkundigen, leerkrachten en hulpverleners in de zorg is dit boek geschikt. De brief van papa : Rosie en Moussa / De Cock, Michael; Vanistendael, Judith. - Amsterdam: Querido, p. - ISBN: : 12,95 EUR Doelgroep: 7-12 jaar URL: Vindplaats Antwerpen: or rosi 'De brief van papa' is het tweede deel van de reeks 'Rosie en Moussa' over een bijzondere vriendschap tussen twee kinderen in een grote stad. Rosie s vader woont ver weg. Tenminste, dat is wat Rosie s moeder beweert. Tot Rosie op een dag telefoon krijgt, en dan een brief. Papa is helemaal niet in een ander land. Hij zit in de gevangenis. Samen met Moussa besluit Rosie om haar papa te bezoeken. In het kader van de theatervoorstelling 'Rosie en Moussa, de brief van papa' werd een downloadbare lesmap gemaakt met tips en vragen om over het verhaal en de thema's vriendschap en liefde, gevangenis, huidskleur en muziek van gedachten te wisselen.

18 18 De SurvivalKID echtscheiding / Descamps, Luc; Mortelmans, Dimitri; Van der Poorten, Stieven. - Sint-Niklaas: Abimo, p. - ISBN: : 11,95 EUR Doelgroep: 9-16 jaar Vindplaats Antwerpen: or surv Dit boek werd geschreven voor kinderen en jongeren wiens ouders gaan scheiden of gescheiden zijn. Het biedt een antwoord op de vele vragen die deze situatie oproept, zoals bijvoorbeeld de redenen waarom ouders scheiden en wat er allemaal kan veranderen. Je krijgt tips en trucjes om al het verhuizen te overleven en je leest de noodkreten van andere kinderen en jongeren wiens ouders gescheiden zijn. Achteraan staan tips voor (scheidende) ouders, nieuwe partners en grootouders. Job is dood / Verroen, Dolf; Hund, Marjolein. - Rotterdam: Olga kinderboeken, [17] p. - ISBN: : 13,50 EUR Doelgroep: 5-10 jaar Vindplaats Antwerpen: or jobi Job rende de straat op, achter zijn bal aan. De auto remde, maar het was te laat. Het prentenboek is uitstekend geschikt om te gebruiken bij de rouwverwerking van een overleden broertje of zusje. Essentiële vragen komen heel eenvoudig aan bod, maar bieden meer dan voldoende houvast om over het verlies van een familielid te praten. De personages maken identificatie voor de jonge lezer/luisteraar heel goed mogelijk. Vanaf ca. 6 jaar Kleuren voor papa : voor kinderen met een ouder die aan depressie lijdt / Van Dromme, Barbara; Hermans, Anne. - Antwerpen: Garant, [30] p. - ISBN: : 14,90 EUR Doelgroep: 5-12 jaar Vindplaats Antwerpen: or kleu Het verhaal in dit boek is geschreven en geschilderd voor kinderen die een ouder (of een andere naaste) hebben die aan depressie lijdt. Het is een (voor)leesboek over een meisje dat met heel wat vragen worstelt. Ze ervaart verwarrende emoties en probeert te begrijpen wat er met haar papa aan de hand is. Met de leidraad met doe-opdrachten bij dit boek wordt het verhaal een passend instrument bij de begeleiding van het kind. Ouders, kinderpsychologen, gezinstherapeuten, hulpverleners in de psychiatrie en onderwijzers kunnen een selectie maken uit de ideeën in functie van de vragen en opmerkingen die het kind geeft bij het (voor)lezen van het boek en het bekijken van de prenten.

19 19 Aap en panda over wilde apengedachten / Gijzen, Sonja; Van Goor, Inez; Gijzen, Petra. - Rotterdam: Asoka, [30] p. - ISBN: : 14,95 EUR Doelgroep: 5-10 jaar Vindplaats Antwerpen: or aape Dit prentenboek maakt het begrip mindfulness duidelijk aan de hand van een grappig en speels verhaal. De vrolijke aap is niet erg mindful, zijn apengedachten springen heen en weer. Daardoor voelt hij zich niet altijd gelukkig, terwijl hij net dezelfde dingen doet als zijn serene vriendje panda. Panda toont zijn vriend hoe je geluk vindt door simpelweg te doen wat je doet terwijl je het aan het doen bent. De coole kikker : het sociale vaardigheden kwartetspel / Kooijman, Anne. - Wassenaar: De Coole Kikker, kaarten in doosje: 16,50 EUR Doelgroep: 7-14 jaar Vindplaats Antwerpen: or cool Dit kwartetspel is een eenvoudig hulpmiddel om kinderen te leren zich meer sociaal te gedragen. Het kwartetspel bestaat uit negen kwartetten met onderwerpen die ook behandeld worden tijdens sociale vaardigheidstrainingen: Hoe leer je iemand snel kennen?'; Hoe krijg je vrienden?; Hoe werk je goed samen?; Hoe onderhandel je?; Hoe vraag je of je mee mag spelen?; Wat doe je als je uitgescholden wordt?; Wat doe je als een groep 1 kind pest?; Wat doe je als een kind wordt buitengesloten?; Wat doe je als je gepest wordt? De geweldige 5-puntsschaal : ondersteun kinderen en jongeren in het sociale verkeer en met hun emoties / Buron, K.D.; Curtis, M. - Huizen: Pica, p. - ISBN: : 19,95 EUR Doelgroep: 5-16 jaar URL: Vindplaats Antwerpen: or gewe Kerndoel van de 5-puntenschaal is het aanleren van sociale en emotionele informatie, en dat op een concrete, systematische en niet-oordelende manier. Mensen met beperkte sociale vaardigheden en beperkte emotieregulatie vertonen vaak ontregelend gedrag, met name als ze zich in moeilijke (sociale) omstandigheden bevinden. De schaal biedt begeleiders en ouders een eenvoudige maar effectieve methode om: sociale regels en verwachtingen aan te leren; samen met de betreffende persoon te komen tot probleemoplossende reacties; sociale scenario's uit verleden en toekomst zo te analyseren dat ze positief verlopen; het helpen met het aanleren van zelfmanagement. Het boek is verdeeld in zes thema's, met in de eerste twee delen een overzicht van hoe je de puntenschaal kunt gebruiken en de details van de oorspronkelijk gebruikte veertien schalen en scenario's. In het derde hoofdstuk van het boek vind je schalen die speciaal ontworpen zijn voor jongere kinderen en hoofdstuk 4 is specifiek voor mensen met klassiek(ere) vormen van autisme, gecombineerd met een verstandelijke beperking. Hoofdstuk 5 bevat een verzameling nieuwe schaalideeën en in hoofdstuk 6 staan doelen die door begeleiders zijn gebruikt bij individuele

20 20 handelingsplannen, gebaseerd op de 5-puntenschaal. Bij dit boek zijn diverse lege schalen te downloaden via de uitgever. Iedereen zegt dat ik mag huilen : over dood, verdriet, gevoelens en wat je kunt doen / Kant, Esther; Hardick, Machteld. - Amsterdam: SWP, ISBN: : 14,90 EUR Doelgroep: 9-14 jaar Vindplaats Antwerpen: or iede 'Iedereen zegt dat ik mag huilen' is een kleurrijk lees-, troost-, en doeboek voor jonge kinderen (vanaf 8 jaar) die te maken krijgen met de dood. Het is een instrument om hun gevoelens en emoties de ruimte te geven. Door hun gedachten op te schrijven, krijgen ze meer inzicht in de dood. De werkvormen in het boek proberen duidelijk te maken dat iedereen in de omgeving verschillend kan reageren op de dood. Enkele onderwerpen die worden besproken: de dood van je hond, de stilte om je heen, as uitstrooien, het maken van een wensboom... Ik ben STEENgoed : een spel om je zelfvertrouwen te vergroten [bordspel] / Tjassens- Stapel, Hennie; Klaassen, Roger. - Amersfoort: Kwintessens, ISBN: : 39,00 EUR Doelgroep: 7-12 jaar Vindplaats Antwerpen: or ikbe Het doel van dit bordspel is kinderen op een speelse manier te laten ontdekken hoe ze hun zelfvertrouwen kunnen vergroten. Met het spel kunnen kinderen onjuiste, (faal)angstige gedachten ombuigen naar vervangende gedachten waarbij ze zich wel prettig voelen en die hen verder helpen. Tijdens het spel voeren kinderen opdrachten uit en bedenken ze positieve oplossingen voor gestelde situaties. Het spel is zeer geschikt ter bevordering van cognitieve, sociale en motorische vaardigheden. Maak het verschil op de speelplaats : inspiratie voor positieve interactie tijdens de pauze / De Cock, Dirk; Laget, Rachel; Goovaerts, Niels. - Brussel: Kruispunt Migratie- Integratie vzw, p. Doelgroep: jaar URL: Vindplaats Antwerpen: or maak Deze brochure biedt informatie en tips om constructief om te gaan met de pauzes in secundaire scholen. Diversiteit op de Vlaamse speelplaatsen is een realiteit die uitdagingen met zich meebrengt. Hoe zorgen scholen dat intercultureel samenleven op de speelplaats positief verloopt? Wat op de speelplaats gebeurt, heeft impact op jongeren: ervaringen tijdens de pauze bepalen mee hoe jongeren hun identiteit ontwikkelen. De brochure beschrijft welke hefbomen scholen hebben om het samenleven tijdens de pauze zo goed mogelijk te laten verlopen. Daarna worden negen voorstellen geformuleerd waarmee scholen het samenleven op de speelplaats positief kunnen beïnvloeden. Bij de brochure hoort ook

lastig WegWijs in educatief materiaal gedrag aanpakken IEDEREEN COMPETENT IN HET BEHEERSEN VAN AGRESSIE.

lastig WegWijs in educatief materiaal gedrag aanpakken IEDEREEN COMPETENT IN HET BEHEERSEN VAN AGRESSIE. IEDEREEN COMPETENT IN HET BEHEERSEN VAN AGRESSIE. lastig gedrag aanpakken WegWijs in educatief materiaal 1 inhoud Inleiding............................................................ 3 lastig gedrag aanpakken.

Nadere informatie

Voorkom agressie. Dokter Prevento. Hoe help. anderen hun agressie beheersen. Wegwijs in educatief materiaal

Voorkom agressie. Dokter Prevento. Hoe help. anderen hun agressie beheersen. Wegwijs in educatief materiaal Voorkom agressie. Dokter Prevento Hoe help ik anderen hun agressie beheersen Wegwijs in educatief materiaal Inhoud Hoe Inleiding..................................................................3 Overzicht

Nadere informatie

De Vrede Express. Een interactieve tentoonstelling over democratie, burgerschap, diversiteit en vrede maken. Jan Durk Tuinier en Geu Visser

De Vrede Express. Een interactieve tentoonstelling over democratie, burgerschap, diversiteit en vrede maken. Jan Durk Tuinier en Geu Visser De Vrede Express Een interactieve tentoonstelling over democratie, burgerschap, diversiteit en vrede maken Jan Durk Tuinier en Geu Visser 1 In de Vrede Express staan de Utrecht Principles centraal: respect

Nadere informatie

Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang. J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW

Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang. J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW Geef ze de ruimte! Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW 1e druk: december 1997 2e druk: september 2000 1997 Nederlands Instituut voor

Nadere informatie

De Taallijn in het kinderdagverblijf

De Taallijn in het kinderdagverblijf De Taallijn in het kinderdagverblijf Taalstimulering voor nul- tot tweejarigen Janneke Corvers Annie van der Beek José Hillen Annemieke Pecht Heleen Versteegen De Taallijn in het kinderdagverblijf. Taalstimulering

Nadere informatie

SpElEnD. digitale media 2-4 jaar. leren

SpElEnD. digitale media 2-4 jaar. leren SpElEnD digitale media 2-4 jaar leren VoOrWoOrD De ervaringen die kinderen opdoen in hun eerste levensjaren zijn van grote betekenis voor hun verdere ontwikkeling. Dit geldt voor zowel taal- en cognitieve

Nadere informatie

Lesbrief naar aanleiding van het boek en de theatervoorstelling. De beer die geen beer was. Auteur lesbrief: F. van Dijk

Lesbrief naar aanleiding van het boek en de theatervoorstelling. De beer die geen beer was. Auteur lesbrief: F. van Dijk Lesbrief naar aanleiding van het boek en de theatervoorstelling De beer die geen beer was Auteur lesbrief: F. van Dijk Inhoud Voorwoord...3 Taalactiviteiten...4 1. De oriëntatie...4 2. Het voorlezen...4

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Volmaakte ouders bestaan niet 4 Vertellen of niet? 6 Reacties van kinderen 13 Helpen verwerken 20 Als de dood ter sprake

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? KWF Kanker Infolijn 0800-022 66 22 (gratis) Informatie en advies voor kankerpatiënten en hun naasten www.kwfkankerbestrijding.nl Voor informatie over kanker

Nadere informatie

DE OPVANG VAN ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN DE REGULIERE KLAS EN DE ONTHAALKLAS LAGER ONDERWIJS

DE OPVANG VAN ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN DE REGULIERE KLAS EN DE ONTHAALKLAS LAGER ONDERWIJS DE OPVANG VAN ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN DE REGULIERE KLAS EN DE ONTHAALKLAS LAGER ONDERWIJS Praktische informatie en aandachtspunten bij het werken aan taalvaardigheid Werkgroep Anderstalige Nieuwkomers

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Volmaakte ouders bestaan niet 4 Vertellen of niet? 6 Reacties van kinderen 11 Helpen verwerken 17 Thuis en in het ziekenhuis

Nadere informatie

CBS Oud Zandbergen Informatiegids

CBS Oud Zandbergen Informatiegids Je hoeft enkel de code te scannen en je wordt doorverwezen naar de website. BASISSCHOOL OUD ZANDBERGEN... ALS BASIS VOOR UW KIND.... 4 Pagina 1 COLOFON.... 5 DIRECTIE.... 5 BESTUUR... 6 OUD ZANDBERGEN

Nadere informatie

Samen verschillend Pedagogisch kader diversiteit in kindercentra 0-13 jaar

Samen verschillend Pedagogisch kader diversiteit in kindercentra 0-13 jaar Samen verschillend Pedagogisch kader diversiteit in kindercentra 0-13 jaar Samen verschillend Pedagogisch kader diversiteit in kindercentra 0-13 jaar Anke van Keulen Elly Singer met medewerking van Ana

Nadere informatie

handreiking voor ondersteuning van ouders met een verstandelijke

handreiking voor ondersteuning van ouders met een verstandelijke Goed genoeg opvoederschap handreiking voor ondersteuning van ouders met een verstandelijke beperking Ans de Jong, Barbara Stremmelaar, Janneke Looij amerpoort werkt Goed genoeg opvoederschap handreiking

Nadere informatie

PROMOTIE BLIJFT ACTUEEL! NIEUWS PROMOTIE DIGITAAL STAP VOOR STAP MET UURWERK, ZO DOET DE AMBELT DAT GRATIS ACTUELE ICHTHUS COLLEGE - TALENT

PROMOTIE BLIJFT ACTUEEL! NIEUWS PROMOTIE DIGITAAL STAP VOOR STAP MET UURWERK, ZO DOET DE AMBELT DAT GRATIS ACTUELE ICHTHUS COLLEGE - TALENT PrOmotie M A G A Z I N E Magazine voor het praktijkonderwijs - Nr.7 najaar 2009 NIEUWS PROMOTIE DIGITAAL STAP VOOR STAP MET UURWERK, ZO DOET DE AMBELT DAT GRATIS ACTUELE LESBRIEF DE KREDIETCRISIS ICHTHUS

Nadere informatie

Het concretiseren van. Coöperatief Leren. Meervoudige Intelligentie

Het concretiseren van. Coöperatief Leren. Meervoudige Intelligentie Het concretiseren van Coöperatief Leren en Meervoudige Intelligentie 1 Eerder verschenen in de serie brochures: Zelfstandig werken Nederlandse taal Voortgezet technisch lezen, begrijpend/studerend lezen

Nadere informatie

maarten heeft twee mama s! educatieve map integratie van het holebithema in het lager onderwijs

maarten heeft twee mama s! educatieve map integratie van het holebithema in het lager onderwijs maarten heeft twee mama s! educatieve map integratie van het holebithema in het lager onderwijs 1 2 voorwoord Deze map richt zich in de eerste plaats tot leerkrachten uit het lager onderwijs. We willen

Nadere informatie

Ieder kind een eigen verhaal. Samen verschillend in kindercentra Anke van Keulen en Elly Singer

Ieder kind een eigen verhaal. Samen verschillend in kindercentra Anke van Keulen en Elly Singer Ieder kind een eigen verhaal Samen verschillend in kindercentra Anke van Keulen en Elly Singer Ieder kind een eigen verhaal Ieder kind een eigen verhaal Samen verschillend in kindercentra Anke van Keulen

Nadere informatie

Kofferspelen. Uitleenvoorwaarden. Als je een kofferspel leent ga je akkoord met onderstaande voorwaarden:

Kofferspelen. Uitleenvoorwaarden. Als je een kofferspel leent ga je akkoord met onderstaande voorwaarden: Kofferspelen Op een speelse manier een inhoudelijk thema ter sprake brengen? Dat kan met een kofferspel! De koffers worden met veel enthousiasme door verschillende doelgroepen gebruikt. In het clubwerk,

Nadere informatie

voorwoord Beste ouder,

voorwoord Beste ouder, voorwoord Beste ouder, Dit is alweer de tweede editie van het Gouden Leestips Magazine. De eerste editie was zo n overweldigend succes dat de Bibliotheek nog veel meer leuke, nuttige en verrassende informatie

Nadere informatie

...over psychische problemen

...over psychische problemen OPEN...over psychische problemen LEEF! spreekuur met de stemmen in JE hoofd Mama of mantelzorger? Komt een psycholoog bij de dokter de Omgekeerde Wereld 2011 / nummer 01 (advertentie) Niet lekker in je

Nadere informatie

Muziek zonder Noten. Over Muziek Maken en Communiceren. Ria Frowijn, Hanno Tomassen. Utrechts Conservatorium. Hogeschool voor de Kunsten Utrecht

Muziek zonder Noten. Over Muziek Maken en Communiceren. Ria Frowijn, Hanno Tomassen. Utrechts Conservatorium. Hogeschool voor de Kunsten Utrecht Muziek zonder Noten Over Muziek Maken en Communiceren Ria Frowijn, Hanno Tomassen Utrechts Conservatorium Hogeschool voor de Kunsten Utrecht fascinatie, improviserend ontwerpen, muziek, kern, proces, interactie,

Nadere informatie

Attract. Retain. and. Handboek 2007-2009

Attract. Retain. and. Handboek 2007-2009 Attract and Retain Handboek 2007-2009 Lifelong Learning Programme Grundtvig Multilateral Project AaR Attract and Retain 134672-Llp-1-2007-1-nl-GRUNDTVIGGMP Grant Agreement: 2007-3457/001-001 Dit project

Nadere informatie

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Handleiding voor organisatie en begeleiding survivalkid.nl Monique van t Erve, Rouw na zelfdoding Petra Windmeijer, Indigo Drenthe Beilerstraat

Nadere informatie

zelf maken en gebruiken in de groep

zelf maken en gebruiken in de groep Digitale boeken zelf maken en gebruiken in de groep Praktische suggesties voor leidsters en leerkrachten Kees Broekhof José Hillen Elly van der Linden m.m.v. van Annemieke Pecht en Loes Hermans Tekst Kees

Nadere informatie

Wie is er nou raar? Instructie lesmateriaal voor docenten, trainers, coaches, e.a.

Wie is er nou raar? Instructie lesmateriaal voor docenten, trainers, coaches, e.a. Instructie lesmateriaal voor docenten, trainers, coaches, e.a. Wie is er nou raar? Jongeren in dialoog over de beeldvorming rondom mensen met een psychiatrisch probleem handleiding colofon hogeschool van

Nadere informatie

MO - Techniek 2013/825/6/D

MO - Techniek 2013/825/6/D Basiseducatie - Leergebied MO Leerplan MO - Techniek Goedkeuringscode 2013/825/6/D Indieningdatum 2013 01 31 Leerplancommissie MO Annelies De Pelsemaeker (CBE Brussel) Aram De Ryck (CBE Zuid-Oost-Vlaanderen)

Nadere informatie

Van boekenkriebels tot bibexpert. Informatie voor leerkrachten

Van boekenkriebels tot bibexpert. Informatie voor leerkrachten Van boekenkriebels tot bibexpert Informatie voor leerkrachten Colofon: Bibliotheken Antwerpen www.antwerpen.be/bibliotheek bib.klantendienst@stad.antwerpen.be Infolijn 03 22 11 333 Verantwoordelijke uitgever:

Nadere informatie

Tafel van 10 Beter samen spelen

Tafel van 10 Beter samen spelen Tafel van 10 Beter samen spelen Voorwoord Tafel van 10 - Beter samen spelen De tafel van 10 is een speciale uitgave voor alle leraren in het Nederlandse onderwijs. Het thema van deze gedrukte en digitale

Nadere informatie

Zeg het voort. Handleiding mentortraining voor docenten en trainers. Niveau 1. Handleiding mentortraining voor docenten en trainers

Zeg het voort. Handleiding mentortraining voor docenten en trainers. Niveau 1. Handleiding mentortraining voor docenten en trainers Zeg het voort Handleiding mentortraining voor docenten en trainers Niveau 1 Handleiding mentortraining voor docenten en trainers 1 2 Zeg het voort Zeg het voort Handleiding mentortraining voor docenten

Nadere informatie