Verslag haalbaarheidsonderzoek SeComHouse op Eeneind en Berkenbos Veiligheid en communicatie op bedrijventerreinen in een innovatief totaalconcept

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag haalbaarheidsonderzoek SeComHouse op Eeneind en Berkenbos Veiligheid en communicatie op bedrijventerreinen in een innovatief totaalconcept"

Transcriptie

1 Verslag haalbaarheidsonderzoek SeComHouse op Eeneind en Berkenbos Veiligheid en communicatie op bedrijventerreinen in een innovatief totaalconcept Secomhouse Nuenen, Mei 2006 Versie 1.0

2 1. Inleiding In het kader van het project SeComHouse heeft de BBT, onder haar leden, een onderzoek verricht naar de veiligheidssituatie op de bedrijventerreinen Eeneind en Berkenbos en naar de haalbaarheid van de binnen SeComHouse bedachte diensten. Het doel van het onderzoek is het vaststellen van de meest succesvolle diensten. In de tweede fase van het SeComHouse project zullen bij een viertal leden deze diensten gedemonstreerd gaan worden om vervolgens een verdere uitrol te krijgen op de bedrijventerreinen. Op basis van de resultaten van dit onderzoek zal het SeComHouse project technisch verder ingevuld worden. 1.1 Werkwijze en respons Het onderzoek is uitgevoerd door de parkmanager van BBT. Bij een aantal leden is tijdens een bedrijfsbezoek de vragenlijst persoonlijk door de parkmanager afgenomen. De leden waarbij tijdens de onderzoeksperiode geen bedrijfsbezoek gepland was hebben de vragenlijst toegezonden gekregen met het verzoek om deze in te vullen en terug te sturen aan de parkmanager. Er zijn 54 leden die meegewerkt hebben aan het onderzoek. Dit is 51,9% van de leden van BBT. Van de totale populatie op de bedrijventerreinen Eeneind en Berkenbos gaat het om 26% van de gevestigde bedrijven. 2

3 2. Resultaten 2.1 Algemeen Bij de respondenten gaat het voornamelijk om zelfstandige ondernemingen. Slechts een klein deel maakt deel uit van een groter concern. Zoals te zien is in figuur 1 behoren de meeste tot de branches industrie en zakelijke dienstverlening. Verdeling respondenten naar branche 7% 4% 19% 6% 2% 9% 13% 11% 30% Industrie Bouwnijverheid en installatiebedrijven Groothandel en tussenpersonen in de handel Detailhandel Transport-, opslag- en communicatiebedrijven Zakelijke dienstverlening Reparatiebedrijven voor gebruiksgoederen Bank en verzekeringswezen, exploiteren van handel in onroerend Anders 90% van de respondenten is maar op één locatie op één van de bedrijventerreinen gevestigd, 75% heeft het bedrijfspand in eigendom de overigen huren hun bedrijfspand. De meeste (68%) bedrijfspanden zijn vrijstaand. De gemiddelde grootte van het bedrijfsterrein van de respondenten is 2000 m 2. Binnen de bedrijfsvestigingen zijn verschillende bouwkundige eenheden te onderscheiden. In de figuur hieronder is te zien in hoeveel % van de gevallen de diverse bouwkundige eenheden voorkomen. Voorkomen van bouwkundige eenheden 78% 28% 28% 11% 93% Kantoor Magazijn 65% 17% 30% 70% Verkoopruimte Garage Werkplaats Opslagterrein Parkeerterrein Showroom Woonhuis 3

4 2.2 Criminaliteit en beveiliging Omdat er een aantal diensten in het SeComHouse project te maken hebben met beveiliging en de beleving van de veiligheid op de bedrijventerreinen op dit moment leeft onder de ondernemers zijn er een aantal vragen gesteld over deze onderwerpen. De meeste (82%) respondenten geven aan dat criminaliteit niet zo n groot of helemaal geen probleem is. 56% van de respondenten is van mening dat het criminaliteitsprobleem gelijk is gebleven en 26% geeft aan dat het criminaliteitsprobleem op de bedrijventerreinen de afgelopen jaren is afgenomen. 46% van de respondenten is de afgelopen 5 jaar niet met criminaliteit op het bedrijventerrein geconfronteerd geweest. Van de respondenten die wel met criminaliteit geconfronteerd zijn geeft het grootste deel aan dat het hierbij ging om inbraak, diefstal van goederen van het terrein en vandalisme. In de meeste gevallen ging het hierbij om directe schades onder de euro met weinig gevolgschades. Om een beeld te krijgen van de criminaliteitsbeleving door de respondenten, is de mening van de hen gevraagd over de ontwikkeling van de criminaliteit in de afgelopen jaren en is gevraagd naar hun verwachtingen voor de toekomst. Ontwikkeling criminaliteit in afgelopen jaren 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Kleiner Gelijk Groter Inbraak Bedreiging Diefstal uit pand Diefstal van terrein Diefstal uit voertuig Diefstal van voertuig Beroving Vandalisme Het grootste deel van de respondenten is van mening dat de criminaliteit op de bedrijventerreinen in de afgelopen jaren niet is veranderd. Positieve uitzondering hierop zijn de inbraken, bijna de helft van de respondenten is van mening dat deze vorm van criminaliteit is afgenomen. Verwachte toekomstige ontwikkeling van de criminalitiet 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Kleiner Gelijk Groter Inbraak Bedreiging Diefstal uit pand Diefstal van terrein Diefstal uit voertuig Diefstal van voertuig Beroving Vandalisme 4

5 De meeste respondenten verwachten dat de criminaliteit gelijk zal blijven. Opvallend hierbij is de categorie inbraken. Alhoewel 44% van hen van mening is dat het aantal inbraken in de afgelopen jaren is verminderd is toch 37% van mening dat deze vorm van criminaliteit in de toekomst zal toenemen. Tussen de 10% en 20% van de respondenten verwacht dat diefstallen en vandalisme in de toekomst zullen toenemen. Op het gebied van beveiliging geeft 61% van de respondenten aan dat er binnen hun onderneming beleid is dat toegespitst is op beveiligingsactiviteiten. 49% van de respondenten heeft een beveiligingsplan maar bij de meeste van hen (96%) is er geen medewerker die zich specifiek met beveiliging bezig houdt. Om hun pand te beveiligen gebruiken de meeste respondenten een sleutelsysteem (63%) en heeft men het hang en sluitwerk verstevigd (78%). Daarnaast beschikt 83% van de respondenten over een inbraakalarmsysteem wat in de meeste gevallen een luid alarm geeft. De meeste van deze alarmsystemen zijn verbonden met een alarmcentrale. In een enkel geval meldt het systeem rechtstreeks aan de respondent. Meer dan de helft van de respondenten besteedt minder dan euro per jaar aan beveiliging. Ongeveer een kwart besteedt tussen de 2000 en 5000 euro en 11% besteedt meer dan 5000 euro aan beveiliging. Voor de beveiliging heeft 46% van de respondenten zelfstandig een extern beveiligingsbedrijf in de arm genomen. Men doet dit in de meeste gevallen op basis van een jaarcontract. 19% van de respondenten is lid van het beveiligingscollectief dat actief is op Eeneind en Berkenbos en 31% van de respondenten heeft geen extern bedrijf in de arm genomen maar regelt haar beveiliging zelf. Wat opvalt is dat een behoorlijk aantal beveiligingsbedrijven actief is op Eeneind en Berkenbos in totaliteit worden 17 verschillende bedrijven genoemd. De externe beveiligingsbedrijven voeren voornamelijk de alarmopvolging uit en treden in een aantal gevallen op als sleutelhouder. Opvallend is dat veel respondenten aangeven dat de taken zowel door het beveiligingsbedrijf als door eigen personeel worden uitgevoerd. Bij meer dan de helft (64%) van de respondenten is er sprake van toezicht door een beveiligingsdienst. Bij 36% van de respondenten is dit toezicht op een andere wijze geregeld. 12% gebruikt hiervoor camera s en 24% van hen vertrouwt op het toezicht door omwonenden waarbij de respondent in een aantal gevallen bij de onderneming woont. Op de vraag hoe men de eigen beveiligingssituatie beoordeelt is de overgrote meerderheid van de respondenten van mening dat deze weliswaar goed tot zeer goed is maar dat er nog wel verbeteringen mogelijk zijn. Op de vraag of de beveiliging van de bedrijventerreinen verbeterd moeten worden antwoordt 48% van de respondenten dat dit nodig is, 28% vindt dit niet nodig en 24% weet het niet. Tweederde van de respondenten zou meedoen aan een collectief beveiligingsconcept op het bedrijventerrein als het de beveiliging van het terrein zou verbeteren, voor 7% is daarnaast kostenbesparing van belang en 7% is van mening dat met de collectieve beveiliging er verzekeringstechnisch voordelen behaald zouden moeten worden. 24% van de respondenten is bereid te investeren in collectieve beveiligingsmiddelen in de openbare ruimte als men dit collectief op het bedrijventerrein zou opzetten. 48% zegt misschien mee te willen betalen afhankelijk van de voordelen die het project oplevert. Tenslotte is aan de respondenten gevraagd welke collectieve maatregelen er op Eeneind en Berkenbos genomen zouden moeten worden. 5

6 Collectieve maatregelen 35% 30% 25% 20% 15% Beveiligingsmiddelen 10% 5% 0% Camera bewaking Slagbomen Surveillance. Brandmelders centraal Betere verlichting Overige Toegangscontrole / kentekenregistratie Milieustraat verplaatsen 30% van de respondenten is voorstander van cameratoezicht in de openbare ruimte in veel gevallen vindt men dat dit gecombineerd moet worden met afsluiting van het terrein in de avonden en weekeinden middels slagbomen met een toegangscontrolesysteem en kentekenregistratie. Daarnaast is een aantal respondenten van mening dat er meer toezicht op het bedrijventerrein moet zijn. 6

7 3. Diensten SeComHouse Binnen het project SeComHouse zijn 10 voorbeelddiensten ontwikkeld die mogelijk zijn via breedband glasvezelverbindingen. Aan de respondenten is voor elk van deze diensten gevraagd of zij meerwaarde zien in het invoeren van de dienst. Verder is aan de respondenten gevraagd of er nog andere diensten zijn die zij van belang vinden. Per dienst is uitgewerkt wat de respondenten er van gezegd hebben. 1. Communicatie en beveiliging 34% van de respondenten ziet een meerwaarde van deze dienst voor de onderneming. 20% zou mee willen doen aan de pilot voor deze dienst en er zijn 6 respondenten die willen deelnemen aan een werkgroep om deze dienst verder uit te werken. Met name het aspect dat men van afstand (lees thuis) in en om de onderneming kan kijken en mensen kan toelaten tot de bedrijfsgebouwen spreekt de respondenten aan. Wel wordt deze dienst sterk in relatie gebracht met het camera toezicht in de openbare ruimte. 2. Brand, inbraak en camerabeveiliging 54% van de respondenten is van mening dat er een meerwaarde voor de onderneming is van deze dienst. 30% van de respondenten zou deel willen nemen in een pilot voor deze dienst en 9 respondenten willen deelnemen aan een werkgroep om dit concept verder uit te werken. De meerwaarde wordt hier met name gezien in de combinatie met cameratoezicht om het bedrijfspand heen en middels het zelfde systeem ook de inbraak- en brandalarmering op een eenvoudige wijze te kunnen regelen. Veel van de respondenten hebben geen verplichte doormelding naar de brandweer maar zouden wel graag brandalarmering willen hebben en een melding ontvangen als er een brandalarm in hun pand is. Zeker als dit gecombineerd kan worden met inbraakalarm en men camera s kan inschakelen als er een alarm afgaat. 3. Monitoring en bediening gebouwen Slechts 7% van de respondenten ziet een meerwaarde van deze dienst. De meeste respondenten verwacht-en dat deze dienst te duur zal zijn. Toch zijn er respondenten die wel mee willen werken aan een pilot voor deze dienst. 7

8 4. Kentekenherkenning met communicatiemogelijkheden 28% van de respondenten ziet een meerwaarde voor de onderneming in deze dienst. 15% zou willen meewerken aan een pilot van deze dienst en 3 respondenten willen deelnemen aan de voor- bereidende werkgroep. De meerwaarde voor deze dienst wordt voornamelijk gezien in de collectiviteit. Deze dienst kan alleen werken als hij collectief wordt opgezet, mogelijk in combinatie met slagbomen om het terrein af te sluiten. Meerdere ondernemers moeten meewerken om op verschillende plaatsen op het terrein patronen te kunnen meten. 5. Aanwezigheidsregistratie en informatie 13% van de respondenten ziet een meerwaarde in deze dienst. 7% van de respondenten zou mee willen werken aan een pilot voor deze dienst. 2 respondenten willen deelnemen aan een werkgroep om deze dienst voor te bereiden. Men vindt deze dienst voornamelijk van toepassing op een nieuw bedrijventerrein. Op bestaande bedrijventerreinen lijkt het moeilijk uitvoerbaar vanwege de kosten. 6. Voertuigbewaking Slechts een enkele respondent ziet een meerwaarde voor de onderneming van deze dienst. Het gaat hier voornamelijk om bedrijven in de vervoersbranche. 7. Datasharing en datawarehouse 8% van de respondenten ziet meerwaarde in deze dienst. Hierbij gaat het met name om een meerwaarde als back-up voorziening. Opvallend is dat er een respondent is die deze dienst bedrijfsmatig aanbiedt. Dit geeft de mogelijkheid om deze dienst eenvoudig aan te bieden op de bedrijventerreinen. 8

9 8. Vanuit thuis werken en observeren 23% van de respondenten ziet meerwaarde in deze dienst. 15% van de respondenten zou mee willen werken aan een pilot van deze dienst en 4 respondenten willen deelnemen aan een werkgroep om deze dienst verder vorm te geven. De meerwaarde van deze dienst wordt voornamelijk gezien in de mogelijkheid om van thuis uit te werken en om videoconferencing met anderen op te zetten. Er zijn respondenten die aangeven al een soortgelijke dienst te hebben en deze verder uit te willen bouwen en er zijn respondenten die aangeven dat zij deze dienst bedrijfsmatig aanbieden wat de mogelijkheid geeft om deze dienst eenvoudig in de pilot op te nemen. 9. Persoonsbeveiliging en alleen werkers 6% van de respondenten ziet in deze dienst een meerwaarde voor de onderneming. Maar weinig respondenten hebben alleen werkers in hun onderneming. Wel is geopperd dat een dergelijk oproepsysteem ingezet zou kunnen worden als ondernemers elkaar ondersteunen in BHV taken en een gezamenlijke BHV organisatie opzetten op het bedrijventerrein. 10. Geïntegreerde gezamenlijke telecom 34% van de respondenten ziet een meerwaarde in deze dienst. 10% van de respondenten zou willen meewerken aan een pilot voor deze dienst en 4 respondenten willen deelnemen aan een voorbereidende werkgroep. De meerwaarde van deze dienst wordt voornamelijk gezien door kleinere bedrijven. Het gaat hier dan om een centrale telefoniste die voor meerdere bedrijven de telefoon opneemt als men er niet is. Verder zou de dienst vooral moeten leiden tot kostenreductie en vereenvoudiging van het beheer van de installatie. Op de vraag of de respondenten zelf nog nieuwe toepassingen binnen het SeComHouse concept konden bedenken zijn niet veel antwoorden gegeven. Men was van mening dat er voldoende diensten waren ontwikkeld en dat deze voldoende basis zouden geven om het project verder uit te rollen. 9

10 Dienst % respondenten dat meerwaarde ziet % respondenten dat wil deelnemen aan pilot Aantal respondenten dat wil deelnemen werkgroep 1. Communicatie en beveiliging 34% 20% 6 respondenten 2. Inbraak, brand en camerabewaking 54% 30% 9 respondenten 3. Monitoring en bediening gebouwen 7% 4% 2 respondenten 4. Kentekenherkenning met communicatiemogelijkheden 28% 15% 3 respondenten 5. Aanwezigheidsregistratie en informatie 13% 7% 2 respondenten 6. Voertuigbewaking 7% 4% 2 respondenten 7. Datasharing en datawarehouse 8% 4% 2 respondenten 8. Vanuit thuis werken en observeren 23% 15% 4 respondenten 9. Persoonsbeveiliging en alleen-werkers 6% 4% 2 respondenten 10. Geïntegreerde gezamenlijke telecom 34% 10% 4 respondenten De gearceerde diensten zijn de diensten waarvoor voldoende draagvlak lijkt te bestaan en waarvoor respondenten te vinden zijn die mee willen werken aan de pilot. 5. Conclusie De conclusie uit het onderzoek is dat er in het kader van SeComHouse voor een aantal diensten voldoende belangstelling bestaat om ze als pilot uit te gaan testen als ondernemers ze collectief oppakken. Hier is dan ook een belangrijke rol weggelegd voor de BBT en de parkmanager. Uit het onderzoek blijkt dat men bereid is te investeren in deze collectiviteit maar dat men wel een aangetoonde meerwaarde voor de onderneming wil zien. Met name hierom is het belangrijk dat er een pilot komt voor de diensten. De 5 uit te testen diensten hebben allen een breedbandige glasvezelverbinding nodig en zijn onder te verdelen in drie groepen. Namelijk; beveiliging, videocommunicatie en telecommunicatie. In het project zijn partners betrokken die deze diensten kunnen leveren en de volgende stap is het samenbrengen van deze organisaties om zo één geïntegreerd pakket van diensten te kunnen leveren aan de ondernemers. De coöperatieve vereniging BBT zal hierbij een coördinerende rol vervullen. Er zal nu samen met de betrokken partners gewerkt moeten worden aan de verdere ontwikkeling van de diensten tot het niveau dat zij in de pilot operationeel gemaakt kunnen worden. Tevens zal gezocht worden naar een viertal bij BBT aangesloten ondernemers die willen meewerken in de pilot. De pilot bedrijven zullen de etalage vormen voor de diensten om aan te tonen dat de verwachte meerwaarde wel degelijk gerealiseerd kan worden. Vervolgens moeten de ondernemers op de bedrijventerreinen uitgenodigd worden om kennis te nemen van de pilot en kan dan mogelijk een verdere uitrol plaatsvinden. Gelijktijdig met dit proces zal het proces van disseminatie op gang gebracht worden om verdere bekendheid te geven aan het project en kennis met andere bedrijventerreinorganisaties te delen. 10

Veilig Hoorn? Resultaten van de enquête naar de veiligheidssituatie op HN 80. Rapporteurs : R.F.A. van den Bedem J.J.A. Essers V.

Veilig Hoorn? Resultaten van de enquête naar de veiligheidssituatie op HN 80. Rapporteurs : R.F.A. van den Bedem J.J.A. Essers V. Veilig Hoorn? Resultaten van de enquête naar de veiligheidssituatie op HN 80 Rapporteurs : R.F.A. van den Bedem J.J.A. Essers V. Sabee w wetenschappelijk maart 994 onderzoek- en ) documentatiecentrum Inhoud

Nadere informatie

1 Veilig Schiedam/Rotterdam?

1 Veilig Schiedam/Rotterdam? Veilig Schiedam/Rotterdam? Resultaten van de enquête naar de veiligheidssituatie op 's-gravelandse Polder, Spaanse Polder en Rotterdam Noord-West Rapporteurs: R.F.A. van den Bedem J.J.A. Essers V. Sabee

Nadere informatie

Veilig Venlo? Resultaten van de enquête naar de veiligheidssituatie op de Veegtes. Rapporteurs : R.F.A. van den Bedem J.J.A. Essers V.

Veilig Venlo? Resultaten van de enquête naar de veiligheidssituatie op de Veegtes. Rapporteurs : R.F.A. van den Bedem J.J.A. Essers V. Veilig Venlo? Resultaten van de enquête naar de veiligheidssituatie op de Veegtes Rapporteurs : R.F.A. van den Bedem J.J.A. Essers V. Sabee wetenschappelijk onderzoek- en ) documentatiefebruari 994 centrum

Nadere informatie

Veilig Tilburg? Resultaten van de enquête naar de veiligheidssituatie op Loven en Vossenberg. Rapporteurs: R.F.A. van den Bedem J.J.A. Essers V.

Veilig Tilburg? Resultaten van de enquête naar de veiligheidssituatie op Loven en Vossenberg. Rapporteurs: R.F.A. van den Bedem J.J.A. Essers V. Veilig Tilburg? Resultaten van de enquête naar de veiligheidssituatie op Loven en Vossenberg Rapporteurs: R.F.A. van den Bedem J.J.A. Essers V. Sabee w wetenschappelijk onderzoek- en ) documentatiejanuari

Nadere informatie

Secomhouse. SeComHouse. Kwaliteitsverbetering en kostenreductie door samen te werken aan communicatie en veiligheid op het bedrijventerrein

Secomhouse. SeComHouse. Kwaliteitsverbetering en kostenreductie door samen te werken aan communicatie en veiligheid op het bedrijventerrein SeComouse Kwaliteitsverbetering en kostenreductie door samen te werken aan communicatie en veiligheid op het bedrijventerrein Bedrijfspand Bedrijfspand Bedrijfspand Bedrijfspand Op een bedrijventerrein

Nadere informatie

Resultaat 1 meting ten opzichte van 0 meting Cereslaan en De Beemd, Bernheze

Resultaat 1 meting ten opzichte van 0 meting Cereslaan en De Beemd, Bernheze Resultaten 1 meting ten opzichte van 0 meting en doelstelling uit 2010 Resultaten: Resultaat Resultaat Verschil Doelstelling Plan van Aanpak 2010 0 meting 1 meting 1 t.o.v. 0 Onveiligheidsgevoelens in

Nadere informatie

Wij verzoeken de ondernemer of de bedrijfsleider de vragenlijst in te vullen.

Wij verzoeken de ondernemer of de bedrijfsleider de vragenlijst in te vullen. Enquête 3-meting in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen - Bedrijventerreinen (KVO-B) op de bedrijventerreinen Hoogeind, De Weijer, Groot Schooten en BZOB in de gemeente Helmond Voordat u begint:

Nadere informatie

Uiterste inzenddatum: 12 mei 2010

Uiterste inzenddatum: 12 mei 2010 Enquête 1-meting in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen (KVO-B) op het bedrijvenpark Ruyven te Delfgauw. Voordat u begint: Wij verzoeken de ondernemer of de bedrijfsleider de

Nadere informatie

PM collectieve beveiliging. De perfecte aanvulling op het collectieve cameratoezicht van uw bedrijf

PM collectieve beveiliging. De perfecte aanvulling op het collectieve cameratoezicht van uw bedrijf PM collectieve beveiliging De perfecte aanvulling op het collectieve cameratoezicht van uw bedrijf Combineer de collectieve beveiliging met die van uw pand! Met actief cameratoezicht en een mobiele dienst

Nadere informatie

Wij verzoeken de ondernemer of de bedrijfsleider de vragenlijst in te vullen.

Wij verzoeken de ondernemer of de bedrijfsleider de vragenlijst in te vullen. Enquête 1-meting in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen her-certificering Bedrijventerreinen (KVO-B) op de bedrijventerreinen Mijlweg, Zeehaven, Krabbepolder, Louterbloemen te Dordrecht Voordat

Nadere informatie

Enquête Bedrijventerrein Forepark Vereniging Beheer Forepark Keurmerk Veilig Ondernemen

Enquête Bedrijventerrein Forepark Vereniging Beheer Forepark Keurmerk Veilig Ondernemen Enquête Bedrijventerrein Forepark Vereniging Beheer Forepark Keurmerk Veilig Ondernemen Voorwoord De Vereniging Beheer Forepark wil graag samen met de ondernemers op het Forepark zorg dragen voor een goed

Nadere informatie

Sport Alarm en Communicatie Centrale

Sport Alarm en Communicatie Centrale Sport Alarm en Communicatie Centrale SportsConnect voor uw sportvereniging of sportkantine. Een aangename sfeer creëren met muziek of een sportwedstrijd live uitzenden in uw kantine, telefoneren intern/extern,

Nadere informatie

MPL Alarm en Communicatie Centrale

MPL Alarm en Communicatie Centrale MPL Alarm en Communicatie Centrale MPLconnect, een totaalconcept voor installatiebedrijven. Een gecertificeerd, beveiligd VPN datanet verbinding. Met een Alarm over IP oplossing (AoIP) verstuurt u veilig

Nadere informatie

iiitogiontant Resultaten uit de PPP-studies naar criminaliteit en criminaliteits preventie op bedrijventerreinen \sf

iiitogiontant Resultaten uit de PPP-studies naar criminaliteit en criminaliteits preventie op bedrijventerreinen \sf Resultaten uit de PPP-studies naar criminaliteit en criminaliteits preventie op bedrijventerreinen Een selectie naar ondernemingen uit het Midden- en Kleinbedrijf V. Sabee R.F.A. van den Bedem J.J.A. Essers

Nadere informatie

HEf S'GNALEINENT UAN WE'ZUD'GHE'D EN BETROUWBAANHE/ID. inbraakbeveiliging.

HEf S'GNALEINENT UAN WE'ZUD'GHE'D EN BETROUWBAANHE/ID. inbraakbeveiliging. HEf S'GNALEINENT UAN WE'ZUD'GHE'D EN BETROUWBAANHE/ID Door de toenemende criminaliteit worden er steeds zwaardere eisen oesteld aan inbraakbeveiliging. Locked Safe Holland bekleedt al sinds 1986 een vooraanstaande

Nadere informatie

het bedrijvig gezicht van Nootdorp! Ledenvergadering VBBO 20 november 2012

het bedrijvig gezicht van Nootdorp! Ledenvergadering VBBO 20 november 2012 het bedrijvig gezicht van Nootdorp! Ledenvergadering VBBO 20 november 2012 Locatie: 1 Agenda 1. Opening & mededelingen 2. Notulen ledenvergadering d.d. 5 juni 2012 3. Terugkoppeling bestuur & werkgroep

Nadere informatie

Enquête 0-meting in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen - Bedrijventerreinen (KVO-B) op bedrijventerrein XXXX

Enquête 0-meting in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen - Bedrijventerreinen (KVO-B) op bedrijventerrein XXXX Enquête 0-meting in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen - Bedrijventerreinen (KVO-B) op bedrijventerrein XXXX Voordat u begint: / Wij verzoeken de ondernemer of de bedrijfsleider de vragenlijst

Nadere informatie

Collectieve beveiliging, alarmopvolging en surveillance

Collectieve beveiliging, alarmopvolging en surveillance Collectieve beveiliging, alarmopvolging en surveillance Het is een landelijke trend dat steeds meer particulieren en ondernemers zich tegen criminaliteit gaan beveiligen. Bedrijven terreinen Stadskanaal,

Nadere informatie

Enquête Revitalisering Bedrijventerrein Overvecht. Rapportage. Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht

Enquête Revitalisering Bedrijventerrein Overvecht. Rapportage. Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht Enquête Revitalisering Bedrijventerrein Overvecht Rapportage Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht Uitgevoerd door: ETIN Adviseurs s-hertogenbosch, mei 2009 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 1.1 Populatie

Nadere informatie

Inhoud sector Zakelijke Dienstverlening

Inhoud sector Zakelijke Dienstverlening Inhoud sector Zakelijke Dienstverlening Kerncijfers sector Zakelijke dienstverlening 226 Achtergrondkenmerken sector Zakelijke dienstverlening 228 1 Slachtofferschap criminaliteit 229 1.1 Slachtofferschap

Nadere informatie

Focus op veiligheid! CAMERABEVEILIGING BRANDBEVEILIGING INBRAAKBEVEILIGING TOEGANGSCONTROLE

Focus op veiligheid! CAMERABEVEILIGING BRANDBEVEILIGING INBRAAKBEVEILIGING TOEGANGSCONTROLE Focus op veiligheid! CAMERABEVEILIGING BRANDBEVEILIGING INBRAAKBEVEILIGING TOEGANGSCONTROLE Focus op veiligheid! Iedere dag scherp Protectiepartners. Nieuw en toch meer dan 45 jaar jong. De naam Protectiepartners

Nadere informatie

Inhoud sector Horeca. Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven 2005 WODC 30 december 2005 128

Inhoud sector Horeca. Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven 2005 WODC 30 december 2005 128 Inhoud sector Horeca Kerncijfers sector Horeca 130 Achtergrondkenmerken sector Horeca 131 1 Slachtofferschap criminaliteit 132 1.1 Bijna de helft horecazaken slachtoffer criminaliteit 132 1.2 Een op de

Nadere informatie

Potentiële vestigingsplaats Bedrijventerrein 67 35% Stedelijk gebied 56 29% Buitengebied 72 37% 195 100% 26. Typering onderneming 2 Zelfstandig ondernemer 66 99% Onderdeel van een concern 1 1% Filiaalhouder

Nadere informatie

Whitepaper. Veiligheid begint bij weten wat je doet

Whitepaper. Veiligheid begint bij weten wat je doet Whitepaper Veiligheid begint bij weten wat je doet Veiligheid begint bij weten wat je doet Onoplettendheid en onwetendheid. Zo n tachtig procent van de veiligheidsrisico s in het midden- en kleinbedrijf

Nadere informatie

Resultaat 0 meting bedrijventerrein Kleinwijk, Nistelrode

Resultaat 0 meting bedrijventerrein Kleinwijk, Nistelrode Resultaten: Resultaat 0 meting Respons 6 gevestigde ondernemingen 7% (0) Tevreden over het beheer en onderhoud van de gemeente 6% Geen BHV plan 5% Overlast (vervuiling en parkeeroverlast) 0% Knelpunten

Nadere informatie

Glasvezel Schaapsloop

Glasvezel Schaapsloop Glasvezel Schaapsloop Informatiebijeenkomst 31 maart 2014 Programma Welkom Peter Smits voorzitter VICV Egbert Buiter wethouder gemeente Valkenswaard Project Glasvezel Schaapsloop Oscar Vinck Wequip Ervaringen

Nadere informatie

Inhoud sector Transport

Inhoud sector Transport Inhoud sector Transport Kerncijfers sector Transport 178 Achtergrondkenmerken sector Transport 180 1 Slachtofferschap criminaliteit 181 1.1 Slachtofferschap algemeen 181 1.2 Meervoudig slachtofferschap

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 28 684 Naar een veiliger samenleving Nr. 229 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIE EN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKS- RELATIES

Nadere informatie

Hofland Electronica b.v. beveiligingstechniek

Hofland Electronica b.v. beveiligingstechniek Hofland Electronica b.v. beveiligingstechniek Bezoekadres: Postadres: Anthony Fokkerweg 57 Postbus 59027 3088 GE Rotterdam 3008 PA Rotterdam Kantoor: Alarmcentrale: Telefoon 010-428 23 11 Telefoon 010-429

Nadere informatie

22 SPECIAL>> VEILIG ONDERNEMEN juli-augustus 2008. Werkvloer

22 SPECIAL>> VEILIG ONDERNEMEN juli-augustus 2008. Werkvloer 22 SPECIAL>> VEILIG ONDERNEMEN juli-augustus 2008 Fotoserie Werken met het KVO Samen voor veiligheid Werkvloer In winkelgebieden en op bedrijventerreinen werken ondernemers, gemeenten, politie en brandweer

Nadere informatie

Innovative Security Solutions ALARMSYSTEMEN CAMERABEWAKING TOEGANGSCONTROLE BRANDBEVEILIGING

Innovative Security Solutions ALARMSYSTEMEN CAMERABEWAKING TOEGANGSCONTROLE BRANDBEVEILIGING ALARMSYSTEMEN CAMERABEWAKING TOEGANGSCONTROLE BRANDBEVEILIGING CAMERA ALARM 1. Sterkens Security, uw partner voor al uw beveiliging 2. Servicegarantie 3. Meldkamer 4. Videoverificatie via meldkamer TOEGANG

Nadere informatie

Enquête 0-meting in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen - Bedrijventerreinen (KVO-B) op. Bedrijventerrein Dordtse Kil III te Dordrecht

Enquête 0-meting in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen - Bedrijventerreinen (KVO-B) op. Bedrijventerrein Dordtse Kil III te Dordrecht Enquête 0-meting in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen - Bedrijventerreinen (KVO-B) op het bedrijventerrein Dordtse Kil III te Dordrecht Voordat u begint: Wij verzoeken de ondernemer of de bedrijfsleider

Nadere informatie

Projectplan SeComHouse op Eeneind Veiligheid en communicatie op bedrijventerreinen in een innovatief totaalconcept

Projectplan SeComHouse op Eeneind Veiligheid en communicatie op bedrijventerreinen in een innovatief totaalconcept Projectplan SeComHouse op Eeneind Veiligheid en communicatie op bedrijventerreinen in een innovatief totaalconcept Secomhouse Nuenen, februari 2005 Versie 2.02 1. Inleiding De stichting Terreinvereniging

Nadere informatie

Presentatie. Actieve camerabeveiliging + BIZ (bedrijveninvesteringszone) 15 maart 2016

Presentatie. Actieve camerabeveiliging + BIZ (bedrijveninvesteringszone) 15 maart 2016 Presentatie Actieve camerabeveiliging + BIZ (bedrijveninvesteringszone) 15 maart 2016 Programma 18:30 Welkomstwoord voorzitter OVG Frank Timmers 18:35 Uitleg KVO-B vs actieve camerabeveiliging Iwan Hulsebosch,

Nadere informatie

CRIMPAK ONDERZOEK BEVEILIGING CLUSTER CHARLES PETIT E.O. BEDRIJVENTERREIN DOORNBOS BREDA

CRIMPAK ONDERZOEK BEVEILIGING CLUSTER CHARLES PETIT E.O. BEDRIJVENTERREIN DOORNBOS BREDA CRIMPAK ONDERZOEK BEVEILIGING CLUSTER CHARLES PETIT E.O. BEDRIJVENTERREIN DOORNBOS BREDA Oktober 2008 ONDERZOEK BEVEILIGING CLUSTER CHARLES PETIT E.O. BEDRIJVENTERREIN DOORNBOS BREDA CRIMPAK voor uw veiligheid

Nadere informatie

QUICK-SCAN EN KEUZESCHEMA CAMERABEVEILIGING OP BEDRIJVENTERREINEN

QUICK-SCAN EN KEUZESCHEMA CAMERABEVEILIGING OP BEDRIJVENTERREINEN QUICK-SCAN EN KEUZESCHEMA CAMERABEVEILIGING OP BEDRIJVENTERREINEN Quick-scan en keuzeschema camerabeveiliging op bedrijventerreinen Omschrijving De Quick-scan kan gebruikt worden voor een eerste verkenning

Nadere informatie

Security2Connect. Wel zo veilig

Security2Connect. Wel zo veilig Security2Connect Wel zo veilig MedicalConnect, een totaalconcept voor zorginstellingen. Internet is tegenwoordig onmisbaar, ook voor een zorginstelling. En voor uw klanten is het wel fijn om gemakkelijk

Nadere informatie

Resultaten 1-meting bedrijventerrein Acht, gemeente Eindhoven

Resultaten 1-meting bedrijventerrein Acht, gemeente Eindhoven Resultaten -meting bedrijventerrein Acht, gemeente Eindhoven V9 -. Op welke bedrijventerrein bevindt uw bedrijf zich? Acht Kapelbeemd V -. Wat is de postcode van uw bedrijf? KA BJ GG GH 3 GJ GK GM GR 3

Nadere informatie

MKB bedrijven en. Een markt apart? 5 oktober 2010

MKB bedrijven en. Een markt apart? 5 oktober 2010 MKB bedrijven en preventie criminaliteit Een markt apart? 5 oktober 2010 Even voorstellen Els Prins, secretaris gemeenschappelijk beleidsbureau Auteursrecht Betalingsverkeer Criminaliteit VNO-NCW & MKB-Nederland

Nadere informatie

Onderzoek Ondernemerspanel: Actuele economische onderwerpen

Onderzoek Ondernemerspanel: Actuele economische onderwerpen Versie definitief Datum 8 oktober 2010 1 (8) Onderzoek Ondernemerspanel: Actuele economische onderwerpen Kleine bedrijven, ondernemersverenigingen, leegstand kantoren, parkmanagement en Bedrijfs Investerings

Nadere informatie

Inhoud sector Zakelijke Dienstverlening

Inhoud sector Zakelijke Dienstverlening Inhoud sector Zakelijke Dienstverlening Kerncijfers sector Zakelijke dienstverlening 209 Achtergrondkenmerken sector Zakelijke dienstverlening 210 1 Slachtofferschap criminaliteit 211 1.1 Slachtofferschap

Nadere informatie

Toonaangevend in veiligheid

Toonaangevend in veiligheid Retail Toonaangevend in veiligheid Veel retailers worden geplaagd door winkeldiefstal en winkelcriminaliteit. Enerzijds door winkelend publiek en anderzijds door eigen medewerkers. De hieruit voortvloeiende

Nadere informatie

Inhoud sector Transport

Inhoud sector Transport Inhoud sector Transport Kerncijfers sector Transport 168 Achtergrondkenmerken sector Transport 169 1 Slachtofferschap criminaliteit 170 1.1 Slachtofferschap algemeen 170 1.2 Meervoudig slachtofferschap

Nadere informatie

UNIEK BEVEILIGINGSAANBOD VOOR ONDERNEMERS OP DE BEITEL EN HEERLEN-NOORD

UNIEK BEVEILIGINGSAANBOD VOOR ONDERNEMERS OP DE BEITEL EN HEERLEN-NOORD De volgende partijen bieden u aan: UNIEK BEVEILIGINGSAANBOD VOOR ONDERNEMERS OP DE BEITEL EN HEERLEN-NOORD - Incidentgestuurd Intelligent Collectief Cameratoezicht - Behoorlijke korting op additionele

Nadere informatie

Onderzoek Alumni Bètatechniek

Onderzoek Alumni Bètatechniek Onderzoek Alumni Bètatechniek 0 meting - Achtergrond Eén van de knelpunten op de Nederlandse arbeidsmarkt is een tekort aan technisch geschoolden. De Twentse situatie is hierin niet afwijkend. In de analyse

Nadere informatie

Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven / Sector Bouwnijverheid

Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven / Sector Bouwnijverheid Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 59 05 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo-consult.com www.tns-nipo-consult.com Rapport Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven /

Nadere informatie

Beveiliging en Bewaking

Beveiliging en Bewaking Beveiliging en Bewaking Om bedrijven en de particulieren een totaalpakket te kunnen bieden is Taylor Elektrotechniek B.V. in 2008 een samenwerking aangegaan met PBK Technische Installaties B.V Voor een

Nadere informatie

De Grote (kleine) voicemail-poll

De Grote (kleine) voicemail-poll De Grote (kleine) voicemail-poll De Grote (kleine) voicemail-poll Maken mensen tegenwoordig nog gebruik van voicemail? En hoe staat men tegenover het gebruik van voicemails in het zakelijk verkeer? Mensen

Nadere informatie

3 Sectorrapporten. Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven 2005 WODC 30 december 2005 35

3 Sectorrapporten. Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven 2005 WODC 30 december 2005 35 3 Sectorrapporten Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven 2005 WODC 30 december 2005 35 Inhoud sector Bouw Kerncijfers sector Bouw 38 Achtergrondkenmerken sector Bouw 39 1 Slachtofferschap criminaliteit 40

Nadere informatie

Presentatie Parkmanagement Tappersheul in de praktijk 2010. 2007 deparkmanager.nl is een concept van Creative Managers B.V.

Presentatie Parkmanagement Tappersheul in de praktijk 2010. 2007 deparkmanager.nl is een concept van Creative Managers B.V. Presentatie Parkmanagement Tappersheul in de praktijk 2010 Inleiding - Even voorstellen - Structuur parkmanagement - Concept - Voordelen voor ondernemers - Aanpak - Deelname kosten - Uw vragen! Wat is

Nadere informatie

2. Abonnement aansluiting NVD alarmcentrale. 1.1. De structuur van NVD beveiligingen. Bedrijf op bedrijvenpark Oostambacht T.a.v...

2. Abonnement aansluiting NVD alarmcentrale. 1.1. De structuur van NVD beveiligingen. Bedrijf op bedrijvenpark Oostambacht T.a.v... Bedrijf op bedrijvenpark Oostambacht T.a.v... Adres PC Nootdorp Haarlem, 4 oktober 2011 Betreft Referentie Behandeld door : Offerte Raamovereenkomst collectieve beveiliging Bedrijvenpark Oostambacht :..

Nadere informatie

Samenvatting. De Kvk en IKE hebben de onderzoeksresultaten aangeboden aan het College van B&W van Etten- Leur.

Samenvatting. De Kvk en IKE hebben de onderzoeksresultaten aangeboden aan het College van B&W van Etten- Leur. JJuunni i 22 Uitkomsten Ruimtebehoefteonderzoek Gemeente Etten-Leur Samenvatting De provincie Noord-Brabant en de gemeente Etten-Leur zijn een onderzoek gestart naar de meest geschikte locatie voor een

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER. 2. Is uw onderneming aangesloten bij een (overkoepelende) branche organisatie? Ja Nee Zo ja, welke? :...

AANVRAAGFORMULIER. 2. Is uw onderneming aangesloten bij een (overkoepelende) branche organisatie? Ja Nee Zo ja, welke? :... AANVRAAGFORMULIER Voor welke verzekering wenst u een offerte te ontvangen? Beroepsaansprakelijkheid Bedrijfsaansprakelijkheid Unieke all risks brand-, inbraak- en computerverzekering S.v.p. meezenden:

Nadere informatie

De ontwerpmodule bedrijven is uitgebreid en aangepast

De ontwerpmodule bedrijven is uitgebreid en aangepast De ontwerpmodule bedrijven is uitgebreid en aangepast De aanpassingen in de versie 2016 betreffen: Er is een sjabloon voor een kwaliteitsverklaring toegevoegd voor situaties waar geen certificaat of opleveringsbewijs

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst

Informatiebijeenkomst Informatiebijeenkomst Ondernemers De Houtwegen Heemskerk 19 September 2013 Agenda 16:30 17:00 Ontvangst met koffie 17:00 17:10 Opening 17:10 17:50 Keurmerk Veilig Ondernemen Cees van der Kolk 17:55 18:15

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER. 2. Is uw onderneming aangesloten bij een (overkoepelende) branche organisatie? Ja Nee Zo ja, welke? :...

AANVRAAGFORMULIER. 2. Is uw onderneming aangesloten bij een (overkoepelende) branche organisatie? Ja Nee Zo ja, welke? :... AANVRAAGFORMULIER Voor welke verzekering wenst u een offerte te ontvangen? Beroepsaansprakelijkheid Bedrijfsaansprakelijkheid Unieke all risks brand-, inbraak- en computerverzekering S.v.p. meezenden:

Nadere informatie

Onderzoek Ondernemerspanel 4: Actuele economische onderwerpen

Onderzoek Ondernemerspanel 4: Actuele economische onderwerpen Onderzoek Ondernemerspanel 4: Actuele economische onderwerpen Kleine bedrijven, ondernemersverenigingen, leegstand kantoren en Bedrijfs Investerings Zone (BIZ) Contactpersonen gemeente Nieuwegein: Team

Nadere informatie

GELDERLAND-ZUID RTR-NL. Toezicht. Regionale. Ruimte. Hylco Wijnants RTR lokatie Nijmegen. Maarten van Poppel Live View

GELDERLAND-ZUID RTR-NL. Toezicht. Regionale. Ruimte. Hylco Wijnants RTR lokatie Nijmegen. Maarten van Poppel Live View Regionale Toezicht Ruimte Hylco Wijnants RTR lokatie Nijmegen Maarten van Poppel Live View Het RTR R R Concept: Publiek - private samenwerkingsorganisatie Gericht op; voorkomen van criminaliteit ondersteuning

Nadere informatie

Masterclass Energie op bedrijventerreinen. Provincie Zuid Holland

Masterclass Energie op bedrijventerreinen. Provincie Zuid Holland Masterclass Energie op bedrijventerreinen Provincie Zuid Holland 2 Consortium 3 STEM regeling De STEM (Samenwerken Topsector Energie en Maatschappij) regeling is een subsidie van de topsector Energie.

Nadere informatie

Altijd een oog dat met u mee kijkt zonder dat u er zelf iets voor hoeft te doen

Altijd een oog dat met u mee kijkt zonder dat u er zelf iets voor hoeft te doen Altijd een oog dat met u mee kijkt zonder dat u er zelf iets voor hoeft te doen Dé specialist in camerabewaking RM-Vision: dé specialist in camerabewaking Eerlijk en deskundig advies RM-Vision is een bedrijf

Nadere informatie

Slim bekeken: camerabewaking op maat

Slim bekeken: camerabewaking op maat Ministerie van Veiligheid en Justitie Slim bekeken: camerabewaking op maat Slim bekeken: camerabewaking op maat U bent ondernemer en overweegt één of meerdere camera s aan te schaffen om uw bedrijf beter

Nadere informatie

Onderzoek Bedrijvenpanel: Gevolgen economische crisis

Onderzoek Bedrijvenpanel: Gevolgen economische crisis Versie definitief Datum 29 april 2010 1 (8) Onderzoek Bedrijvenpanel: Gevolgen economische crisis Auteur Tineke Brouwers Het derde onderzoek Op 30 maart 2010 kregen alle leden van het Bedrijvenpanel van

Nadere informatie

Focus op Spoorzicht BIZ NIEUWSBRIEF JANUARI 2010

Focus op Spoorzicht BIZ NIEUWSBRIEF JANUARI 2010 Focus op Spoorzicht BIZ NIEUWSBRIEF BIZ op Spoorzicht nu of nooit Op 18 november gaven wij een presentatie in het kader van een onlangs aangenomen wet "Bedrijven investeringszone"(biz) en zo'n BIZ zouden

Nadere informatie

Huidig economisch klimaat

Huidig economisch klimaat Huidig economisch klimaat 1.1 Beschrijving respondenten Er hebben 956 ondernemers meegedaan aan het onderzoek, een respons van 38. De helft van de respondenten is zzp er (465 ondernemers, 49). Het aandeel

Nadere informatie

BIO Raad Collectieve Beveiliging. Schoon, heel en veilig Ondernemen

BIO Raad Collectieve Beveiliging. Schoon, heel en veilig Ondernemen BIO Raad Collectieve Beveiliging Schoon, heel en veilig Ondernemen Opening door wethouder Peter Verheij Agenda 19.30-19.40 uur Opening en welkomstwoord door wethouder Peter Verheij 19.40-19.50 uur Bas

Nadere informatie

Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven / Sector Dienstverlening

Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven / Sector Dienstverlening Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven / Sector Dienstverlening

Nadere informatie

Safety & Security Management bv

Safety & Security Management bv Safety & Security Management bv Hosting Your Safety & Security Safety & Security Management Eén aanspreekpunt Van concept tot realisatie en verder.. Het inbrengen van kennis en expertise Wij combineren

Nadere informatie

Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven 2007

Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven 2007 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tnsnipo.com www.tnsnipo.com Tabellenrapport Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven 2007 Feiten

Nadere informatie

Draaiboek Parkmanagement. Beveiliging

Draaiboek Parkmanagement. Beveiliging Draaiboek Parkmanagement Beveiliging Draaiboek Parkmanagement Beveiliging Oost NV Provincie Gelderland Provincie Overijssel 1 Samenvatting Collectieve beveiliging houdt in dat de ondernemers de handen

Nadere informatie

Effecten van cliëntondersteuning. Samenvatting van een haalbaarheidsonderzoek naar de meetbaarheid van door de cliënt ervaren effecten

Effecten van cliëntondersteuning. Samenvatting van een haalbaarheidsonderzoek naar de meetbaarheid van door de cliënt ervaren effecten Effecten van cliëntondersteuning Samenvatting van een haalbaarheidsonderzoek naar de meetbaarheid van door de cliënt ervaren effecten MEE Nederland, 4 februari 2014 1. Inleiding In deze samenvatting beschrijven

Nadere informatie

Meting economisch klimaat, november 2013

Meting economisch klimaat, november 2013 Meting economisch klimaat, november 2013 1.1 Beschrijving respondenten Er hebben 956 ondernemers meegedaan aan het onderzoek, een respons van 38. De helft van de respondenten is zzp er (465 ondernemers,

Nadere informatie

Sta voor je zaak en doe daarom del i beveiligingsscan

Sta voor je zaak en doe daarom del i beveiligingsscan ee n i nitia i beve beve Sta voor je zaak tief ili gings gings en doe daarom del i beveiligingsscan va n m ke n h et in i ster ie v a n E c o n o m isc he Za ee ni ste o m isc h e Z ake n ili gings Econ

Nadere informatie

Burgerpanel Capelle aan den IJssel

Burgerpanel Capelle aan den IJssel Burgerpanel Capelle aan den IJssel Resultaten peiling 8: woninginbraak augustus 2013 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 8 e peiling met het burgerpanel van Capelle aan den IJssel.

Nadere informatie

KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN - BEDRIJVENTERREIN. Terugkoppeling op hoofdlijnen

KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN - BEDRIJVENTERREIN. Terugkoppeling op hoofdlijnen Terugkoppeling op hoofdlijnen Certificaat Op 12 mei 2014 werd het bedrijventerrein De Hemrik voor de 4 e keer geaudit voor het Keurmerk Veilig Ondernemen - Bedrijventerreinen (KVO-B). Samenwerking Het

Nadere informatie

Algemeen. De onderneming. Volledige bedrijfsnaam Contactpersoon Functie Vestigingsadres (hoofdvestiging) Adres. Postadres Postbus

Algemeen. De onderneming. Volledige bedrijfsnaam Contactpersoon Functie Vestigingsadres (hoofdvestiging) Adres. Postadres Postbus De onderneming Volledige bedrijfsnaam Contactpersoon Functie Vestigingsadres (hoofdvestiging) Adres Postadres Postbus Telefoon Algemeen Telefoon Contactpersoon Fax E-mail Algemeen E-mail Contactpersoon

Nadere informatie

Presentatie VRKI. ing. Robert van Tongeren rr senior risico adviseur Achmea

Presentatie VRKI. ing. Robert van Tongeren rr senior risico adviseur Achmea Presentatie VRKI ing. Robert van Tongeren rr senior risico adviseur Achmea 1 19950176 Risicoklassen indeling was voor woningen, winkels, showrooms, bedrijven en instellingen. Met de introductie van de

Nadere informatie

4 Onderzoeksverantwoording

4 Onderzoeksverantwoording 4 Onderzoeksverantwoording Het onderzoek Het veldwerk van de Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven 2005 liep 11 weken en vond plaats van 19 september tot en met 6 december 2005. In totaal zijn 38.030 bedrijven

Nadere informatie

Nieuw: de PowerMax Plus centrale

Nieuw: de PowerMax Plus centrale Nieuw: de PowerMax Plus centrale Inleiding Nog meer gemak, nog meer mogelijkheden en nog meer flexibiliteit voor zowel de installateur als eindgebruiker. Dit alles gaat volledig op voor de nieuwe PowerMax

Nadere informatie

Haalt u het maximale uit de directe omgeving van uw bedrijf?

Haalt u het maximale uit de directe omgeving van uw bedrijf? Haalt u het maximale uit de directe omgeving van uw bedrijf? Als ondernemer wil je dat het je bedrijf voor de wind gaat. Voldoende werk, lage kosten, goed personeel en een prima bedrijfslocatie zijn belangrijk.

Nadere informatie

Inventaris/ goederen verzekering; 1.000.000,- a 2,35%o (er 500,-) Bedrijfsschade verzekering 1.757.400,- a 2,35%o

Inventaris/ goederen verzekering; 1.000.000,- a 2,35%o (er 500,-) Bedrijfsschade verzekering 1.757.400,- a 2,35%o Risico beoordelingsverslag: xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx Inspectie datum XX-XX-XXXX 1) Omschrijving werkzaamheden en bestemming; Het betreft hier een groothandel in elektrotechnische materialen

Nadere informatie

Huisvesting Zaanstreek

Huisvesting Zaanstreek Sectie titel Huisvesting Zaanstreek Is er animo voor een bedrijfsverzamelgebouw in de metaalsector? Rapportage Amsterdam, september 2012 Kenmerk: 10571 Geschreven voor: Metalektro en Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Online vragenlijst Ondernemersfonds binnenstad Bergen op Zoom

Online vragenlijst Ondernemersfonds binnenstad Bergen op Zoom Online vragenlijst Ondernemersfonds binnenstad Bergen op Zoom Rapportage oktober 2014 Inleiding Stichting Bi- Zone heeft begin oktober 2014 een vragenlijst uitgezet onder al haar contribuanten (alle bedrijven

Nadere informatie

Digitaal Panel Noord

Digitaal Panel Noord Ondernemersklimaat Eerste meting ondernemers Projectnummer: 11239 In opdracht van: Stadsdeel Noord Drs. Rogier van der Groep Dr. Esther Jakobs Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL Amsterdam 1000

Nadere informatie

1. Begrippen. 2. Doel van het Cameratoezicht

1. Begrippen. 2. Doel van het Cameratoezicht Protocol cameratoezicht Stichting Stadgenoot Dit protocol is van toepassing op alle persoonsgegevens, verkregen door middel van het gebruik van videocamera s door stichting Stadgenoot (Sarphatistraat 370

Nadere informatie

Techniek Cloud-based platform, IP netwerkcamera s, Analyse en videomanagement Op software gebaseerde beeldanalyse

Techniek Cloud-based platform, IP netwerkcamera s, Analyse en videomanagement Op software gebaseerde beeldanalyse Remote Video Solutions Remote Video Solutions is een combinatie van moderne IP-video systemen met monitoring en beveiligingsdiensten op afstand en lokale opvolging. Remote Video Solutions van Securitas

Nadere informatie

MEVAS Risicomanagement Programma.

MEVAS Risicomanagement Programma. nederlandse organisatie van ondernemers in het midden- en kleinbedrijf in de metaal MEVAS Risicomanagement Programma. Inhoud MEVAS Risicomanagement Programma. 3 Stappen die passen bij uw organisatie. 4

Nadere informatie

3. Resultaten. Pagina 1 van 5

3. Resultaten. Pagina 1 van 5 Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 32: Subsidieregeling Investeringen in milieuvriendelijke maatregelen December 2014 1. Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten

Nadere informatie

46 secondant #6 december 2009

46 secondant #6 december 2009 46 secondant #6 december 2009 Ondernemers krijgen met de beveiligingsscan een onafhankelijk advies op maat over beveiliging van hun zaak / foto: Inge van Mill. secondant #6 december 2009 47 Reportage Veiligheid

Nadere informatie

De schakel tussen u en techniek.

De schakel tussen u en techniek. De schakel tussen u en techniek. www.saasen.com ELEKTRA VENTILATIE BEVEILIGING TELEMATICA Eén betrouwbare partner voor al uw installatiewerkzaamheden Dan bent u bij J. Saasen B.V. aan het goede adres.

Nadere informatie

Transport & logistiek. Onze buitenbeveiliging dekt uw lading. Buitengewoon Beveiligd

Transport & logistiek. Onze buitenbeveiliging dekt uw lading. Buitengewoon Beveiligd Transport & logistiek Onze buitenbeveiliging dekt uw lading Buitengewoon Beveiligd Buitenbeveiliging; voor u én voor uw klanten Uw buitenbeveiliging. Misschien geen onderwerp waar u als transporteur of

Nadere informatie

Integrale veiligheid. resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007

Integrale veiligheid. resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007 Integrale veiligheid resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 1.1 Respons 1 2 Veiligheidsgevoelens 3 2.1 Gevoel van veiligheid in specifieke situaties 3 2.2 Verschillen onderzoeksgroepen

Nadere informatie

Huisvesting MKB in zicht

Huisvesting MKB in zicht M200315 Huisvesting MKB in zicht Ondernemers van het MKB-Beleidspanel laten de kenmerken van hun locatie zien drs. Wilma van Rijt Zoetermeer, 23 januari 2004 Huisvesting MKB in zicht De bedrijfshuisvesting

Nadere informatie

Nuenen, De Huufkes 61

Nuenen, De Huufkes 61 Te Koop bij Q : Nuenen, De Huufkes 61 2 3 4 5 DE HUUFKES 61 TE NUENEN Beschrijving object Locatie / Ligging : Goed gelegen bedrijfscomplex bestaande uit bedrijfs-/opslagruimte, kantoorruimte en riant verhard

Nadere informatie

Toonaangevend in veiligheid

Toonaangevend in veiligheid De juiste beveiligingstechnici Toonaangevend in veiligheid De juiste mensen op de juiste plek Trigion Beveiligingstechniek. Uw partner in complete beveiligingsoplossingen op afstand People P rofit Planet

Nadere informatie

Vergroot SAFETY TROUGH TECHNOLOGY. uw gezichtsvermogen. Verhoog uw Veiligheid en Nachtrust met de beveiliging systemen van EuropeSecurity

Vergroot SAFETY TROUGH TECHNOLOGY. uw gezichtsvermogen. Verhoog uw Veiligheid en Nachtrust met de beveiliging systemen van EuropeSecurity Vergroot uw gezichtsvermogen SAFETY TROUGH TECHNOLOGY Verhoog uw Veiligheid en Nachtrust met de beveiliging systemen van EuropeSecurity Camera identificatie observatie Toegangscontrole Kluizen en safes

Nadere informatie

Uw eisen, onze ideeën, één gezamenlijke oplossing. Sterk in Security Solutions

Uw eisen, onze ideeën, één gezamenlijke oplossing. Sterk in Security Solutions Uw eisen, onze ideeën, één gezamenlijke oplossing Sterk in Security Solutions INTEGRATIE VAN SYSTEMEN HEEFT DE TOEKOMST Elke locatie optimaal beveiligen. Onze ontwikkelaars zetten alles op alles om klanten

Nadere informatie

Convenant tussen de Raad van Hoofdcommissarissen en het Verbond van Beveiligingsorganisaties aangaande de organisatie en de opvolging van

Convenant tussen de Raad van Hoofdcommissarissen en het Verbond van Beveiligingsorganisaties aangaande de organisatie en de opvolging van Convenant tussen de Raad van Hoofdcommissarissen en het Verbond van Beveiligingsorganisaties aangaande de organisatie en de opvolging van elektronische alarmen Definitieve versie 1.1, dd 26 oktober 2006

Nadere informatie

Het Preventieabonnement

Het Preventieabonnement CompleetVerzekerd Mijn bedrijf Informatie voor de ondernemer Het Preventieabonnement Veilig werken en voldoen aan alle eisen Het Preventieabonnement Veilig werken en voldoen aan alle eisen Verzekeren is

Nadere informatie

1. Organisatie en verantwoordelijkheden 1.1 Inspectie Datum Inspectie Naam inspecteur

1. Organisatie en verantwoordelijkheden 1.1 Inspectie Datum Inspectie Naam inspecteur 1. Organisatie en verantwoordelijkheden 1.1 Inspectie Datum Inspectie Naam inspecteur 1.2 Organisatie Naam KvK- nummer Procuratiehouder Straat Postcode Plaats Land Telefoon Fax Contactpersoon Functie contactpersoon

Nadere informatie

Whitepaper. Effectief beveiligen met mobiele applicaties

Whitepaper. Effectief beveiligen met mobiele applicaties Whitepaper Effectief beveiligen met mobiele applicaties Effectief beveiligen met mobiele applicaties Snel internet, smartphones en tablets zijn niet meer weg te denken. Technische ontwikkelingen volgen

Nadere informatie