Evaluatie verbeterplan 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Evaluatie verbeterplan 2012"

Transcriptie

1 Evaluatie verbeterplan 2012 Woonlocatie de Meidoorn, InteraktContour

2 Utrecht, juli 2013 Geschreven door: Sita Bakker Postbus RE Utrecht Telefoon: Fax: Copyright 2013 LSR, landelijk steunpunt medezeggenschap Postbus 8224, 3503 RE Utrecht Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit rapport mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaand schriftelijke toestemming van het LSR. 2

3 Samenvatting Verbeterpunt / afspraken Naleving afspraken Reactie cliëntenraad Nieuwe afspraak Tijdpad 1 Wat te doen bij brand Onderzoeken of brandoefening mogelijk is. Persoonlijk ondersteuners informeren cliënten. Ja Tevreden Er komt een brandoefening met cliënten 2013 Onderlinge sfeer Bespreken opmerkingen van cliënten met medewerkers. 2 Mogelijk meer ondersteuning bieden aan cliënten als ze dat willen. Ja Tevreden Sfeer blijft een aandachtspunt Lopende afspraak Inventariseren waar cliënten hun bed voor willen uitkomen. Openstaan voor kritiek door mw Informeren van medewerkers over ervaringen cliënten. 3 In ondersteuningsplan cliënt opnemen hoe cliënt te ondersteunen bij het uiten van onvrede. Ja Tevreden Het onderwerp zal nog weer in het bewonersoverleg worden besproken Zomer 2013 Onderwerp in bewonersoverleg bespreken. 3

4 4 Ondersteuning cliënt Cliënten geven ondersteuningsbehoefte aan bij persoonlijk ondersteuner. Cliënten kunnen ook bij coördinerend begeleider of locatiemanager terecht. Medewerkers kunnen hulp bieden bij het in contact komen met coördinerend begeleider en locatiemanager. Ja Tevreden Het aangeven van ondersteuningsbehoefte aan persoonlijk ondersteuner is een blijvend aandachtspunt. Lopende afspraak 5 Er komt een poster van de cliëntvertrouwenspersoon in de algemene ruimte Cliënten stellen vragen over recht van inzage over persoonlijk dossier en ondersteuningsplan aan persoonlijk ondersteuner Ja Tevreden Er hangt altijd een flyer of poster op het bord in de algemene ruimte of in de gang. Lopende afspraak 6 Wisseling persoonlijk ondersteuner Cliënten verwijzen nieuwe persoonlijk ondersteuner naar ondersteuningsplan. Ja Tevreden Persoonlijk ondersteuners vragen cliënten ook wat ze wel of niet willen vertellen. Lopende afspraak 7 Oproepsysteem Stand van zaken omtrent het oproepsysteem maandelijks bespreken in bewonersoverleg. Ja Deels tevreden Het rapport van Vtel bespreken en kijken wat er nog aan het systeem verbeterd kan worden

5 Datum: Datum: Handtekening voor akkoord Handtekening voor akkoord Locatiemanager Cliëntenraad S.v.p. na ondertekening zenden naar: InteraktContour T.a.v. mevrouw S. Smith Postbus AC NUNSPEET 5

6 6

7 Inleiding In 2012 heeft het LSR, Landelijk steunpunt medezeggenschap bij woonlocatie de Meidoorn een cliëntenraadpleging uitgevoerd. Met de cliënten (Ans, John, Jan, Marja, Gonny, Marco, Anneke, Henk, Bram en Meindert) en de locatiemanager (Ina Helmich) zijn 2012 afspraken gemaakt naar aanleiding van de uitkomsten van de cliëntenraadpleging. Deze afspraken zijn vastgelegd in een verbeterplan. Het verbeterplan maakt onderdeel uit van het rapport Cliëntenraadpleging de Meidoorn. Op 8 juli 2013 is het verbeterplan geëvalueerd. Hierbij waren aanwezig: de cliëntenraadsleden Henk Kieskamp, Bram Harmsen, John Eekma, Jan Ziel, Gonny van Rossum, Ans Nijenkamp, locatiemanager Ina Helmich en de ondersteuner van het LSR, Sita Bakker. Per onderwerp zijn de afspraken geëvalueerd. In het evaluatieverslag is een samenvatting van verbeterpunten en afspraken opgenomen. Deze samenvatting wordt als losse bijlage meegeleverd en voor akkoord getekend door de bewonersraad en de locatiemanager. Het ondertekende exemplaar wordt door de locatiemanager opgestuurd naar de kwaliteitsfunctionaris van InteraktContour. 7

8 Verbeterpunt 1: Wat te doen in geval van nood Uit het verbeterplan 2012: De stelling Ik weet wat ik moet doen in geval van nood beantwoorden veel cliënten positief. Het komt dan ook als sterk punt uit de raadpleging. Toch geven de cliënten tijdens de verbeterplanbespreking aan dat dit punt nog kan verbeteren. Een aantal cliënten geeft aan graag een brandoefening te houden. Verder hebben cliënten persoonlijke vragen over wat te doen als er brand is. Zo vraagt iemand zich af of de veiligheid gegarandeerd is bij mensen die in een rolstoel zitten. Of wie nu precies de bedrijfhulpverleners (BHV-ers) zijn. De locatiemanager geeft aan dat ze aan het onderzoeken zijn of er op de woonlocatie een brandoefening gehouden kan worden. Dit is namelijk niet voor elke locatie wenselijk. Daarnaast vertelt de manager dat de persoonlijk ondersteuners de cliënten (één op één) informeren over wat zij moeten doen in geval van brand. De persoonlijk ondersteuners zijn hiervoor geïnformeerd door de BHV-ers. Dit is iets wat jaarlijks gebeurt en nu ook op de planning staat. Op basis hiervan hebben de cliënten en de manager de volgende afspraken gemaakt: Afspraken en tijdpad De locatiemanager onderzoekt of een brandoefening wel of niet wenselijk is op WL de Meidoorn. Eind 2012 laat de manager de cliënten in het bewonersoverleg weten wat de uitkomst is van dit onderzoek. En legt de manager de cliënten uit waarom er wel of niet een brandoefening komt. Alle persoonlijk ondersteuners informeren in 2012 hun cliënten over wat zij moeten doen als er brand uitbreekt. De cliënten kunnen al hun vragen over wat te doen bij brand? aan hun persoonlijk ondersteuner stellen. Dit is een jaarlijks terugkerende afspraak. Evaluatie 2013: De cliënten geven aan veel beter geïnformeerd te zijn over wat ze moeten doen als er brand uit breekt. Er hangt nu op elk appartement een geplastificeerde instructiekaart en sommige cliënten hebben een escape deken gekregen. Er werden altijd al brandoefeningen met het personeel gedaan, maar dit jaar zal er ook een brandoefening met cliënten komen. De voorbereiding hiervan is in volle gang. Deze oefening zal onverwachts plaatsvinden. Nieuwe afspraken: In 2013 wordt er een onverwachtse brandoefening gehouden met cliënten. 8

9 Verbeterpunt 2: Sfeer Uit het verbeterplan 2012: Het onderlinge contact tussen cliënten komt als sterk punt naar voren, maar toch denken de cliënten dat de sfeer op de groep nog kan verbeteren. Enkele cliënten kunnen de sfeer negatief beïnvloeden en dit ervaren meerdere cliënten als onprettig. Dit ziet de manager ook als belangrijk aandachtspunt. Sommige cliënten hebben meer ondersteuning nodig in het omgaan met deze ongemakkelijke situaties die kunnen ontstaan tussen cliënten. De sfeer in het algemeen is voor de manager ook een aandachtspunt. Met het team heeft ze onlangs besloten om aan elke cliënt te gaan vragen Waar kom jij je bed voor uit? Aan de hand van deze inventarisatie willen medewerkers meer inzicht krijgen wat een goede daginvulling is of ze de behoeften van de cliënten voldoende kennen. De cliënten en de manager geven aan dat er in het verleden al activiteiten zijn georganiseerd, vaak samen met cliënten van andere locaties. De ene activiteit liep beter dan de ander. Er zijn ook cliënten die geen behoefte hebben om eraan deel te nemen. Daarnaast geven cliënten aan dat soms in het weekend er bepaalde cliënten niet zijn of dat s avonds cliënten ook te moe kunnen zijn om nog iets te ondernemen. De cliënten noemen dat ze onlangs met elkaar pizza hebben gebakken en dit erg leuk vonden. Deze signalen nemen de manager, de medewerkers en de cliënten mee als ze nieuwe activiteiten gaan organiseren. De cliënten en de manager hebben op basis van het bovenstaande de volgende afspraken gemaakt: Afspraken en tijdpad: De locatiemanager bespreekt met de medewerkers de opmerkingen die cliënten hebben gemaakt over de negatieve sfeer die soms kan ontstaan, doordat sommige cliënten ontremd gedrag laten zien. De manager zal bij de medewerkers aangeven dat sommige cliënten het prettig vinden dat medewerkers cliënten meer ondersteuning geven in het omgaan met deze situaties. De persoonlijk ondersteuners vragen bij hun cliënten na waar zij hun bed voor willen uitkomen. Dit met als doel de individuele dag invulling van de cliënten meer te laten aansluiten bij hun behoefte. Tijdpad afspraken: najaar De locatiemanager is verantwoordelijk voor de uitvoering van de bovenstaande afspraken. 9

10 Evaluatie 2013: Er is onderzoek gedaan naar de wensen van de individuele cliënten over hun daginvulling en op individueel niveau zijn hier aanpassingen in gedaan. Dit onderwerp is in het bewonersoverleg vaak besproken. Daarnaast is het onderwerp sfeer regelmatig aan de orde geweest. Medewerkers ondersteunen cliënten vaker en beter bij het omgaan met bepaald gedrag. Cliënten zijn ook beter geïnformeerd over de beperkingen die hersenletsel soms met zich mee kan brengen met de bedoeling meer begrip te krijgen voor bepaald gedrag. Het blijft echter soms lastig om met ontremd gedrag om te gaan. Het is een onderwerp dat de aandacht blijft houden. Nieuwe afspraken: Het onderwerp sfeer blijft een aandachtspunt. 10

11 Verbeterpunt 3: Openstaan voor kritiek door medewerkers Uit het verbeterplan 2012: Uit de cliëntenraadpleging komt dat meerdere cliënten vinden dat medewerkers kritische opmerkingen van cliënten serieuzer moeten nemen en meer moeten doorvragen. Sommige cliënten hebben ondersteuning nodig bij het verwoorden van hun onvrede hierover, terwijl andere cliënten deze behoefte niet hebben. De manager vindt dit een belangrijk aandachtspunt voor de medewerkers. Dit heeft geleid tot de volgende afspraken: Afspraak en tijdpad: De locatiemanager stelt de medewerkers op de hoogte van dat een aantal cliënten vindt dat medewerkers beter met kritiek zouden kunnen omgaan. (Tijdpad: aug/sept 2012) De persoonlijk ondersteuners zijn alert op dat sommige cliënten het lastig vinden om te laten weten dat ze de benadering van een medewerker op een bepaald moment niet prettig vinden. De persoonlijk ondersteuner bespreekt met de cliënt hoe hij/zij dit ervaart en welke ondersteuning hierin nodig is. De persoonlijk ondersteuner beschrijft in het ondersteuningsplan hoe medewerkers de cliënt hierin het beste kan ondersteunen. De locatiemanager zal dit punt op de agenda zetten van het bewonersoverleg om te bekijken of dit nog een aandachtspunt is. (November 2012 en maart 2013). De locatiemanager is verantwoordelijk voor de uitvoering van de bovenstaande afspraken. Evaluatie 2013: De cliënten geven aan dat de persoonlijk ondersteuners meer open staan voor opmerkingen van cliënten over de begeleiding en zorg die ze krijgen. Soms vragen ondersteuners er ook concreet naar. Nieuwe afspraken: Dit onderwerp zal weer besproken worden in het bewonersoverleg. 11

12 Verbeterpunt 4: Aansluiten op ondersteuningsbehoefte cliënt Uit het verbeterplan 2012: Uit de cliëntenraadpleging komt als aandachtspunt naar voren dat cliënten behoefte hebben aan specifieke begeleiding/ ondersteuning. De locatiemanager geeft aan dat de cliënten hun ondersteuningsbehoeften kunnen doorgeven aan hun persoonlijk ondersteuner. Als de cliënten zich niet vrij voelen om dit bij hun persoonlijk ondersteuner te doen, dan kunnen ze altijd naar de coördinerend begeleider of locatiemanager gaan. Hierover maken de cliënten en de manager de volgende afspraken: Afspraak en tijdpad: De cliënten geven hun ondersteuningsbehoefte aan bij hun persoonlijk ondersteuner. Als een cliënt er met zijn persoonlijk ondersteuner niet uit komt, dan kan de cliënt de coördinerend begeleider of de locatiemanager benaderen. Het kan zijn dat de coördinerend begeleider of de locatiemanager niet aanwezig is op de locatie als de cliënt er is. Dan kan de cliënt aan een medewerker vragen of zij aan de coördinerend begeleider of locatiemanager wil vragen om contact op te nemen met de cliënt. De cliënten en de locatiemanager zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van de bovenstaande afspraken. (Tijdpad: vanaf juli 2012). Evaluatie 2013: De cliënten zijn van mening dat er meer aandacht is voor hun ondersteuningsbehoefte. Dit punt is verbeterd, maar de manager vindt dat iedereen hier alert op moet blijven. Nieuwe afspraken: Het onderwerp behoefte hebben aan specifieke begeleiding/ ondersteuning blijft een aandachtspunt. 12

13 Verbeterpunt 5: Rechten van cliënten Uit het verbeterplan 2012: Uit de cliëntenraadpleging komt een aantal cliëntenrechten als aandachtspunten naar voren. Tijdens de verbeterplanbespreking geven de cliënten aan dat er onduidelijkheid is over de cliëntvertrouwenspersoon en over het recht om informatie in te zien. Er hangt nu een folder van de cliëntvertrouwenspersoon in de gang, maar deze valt niet genoeg op. De folder is te klein en veel cliënten lopen langs het informatiebord in de gang zonder erop te kijken. Daarnaast hebben de cliënten diverse vragen over wie wel en niet hun persoonlijk dossier mag inzien. Op basis hiervan zijn de volgende afspraken gemaakt: Afspraak en tijdpad John (cliënt) gaat de folder van de cliëntvertrouwenspersoon op het activiteitencentrum uitvergroten op A3 papier. Dit gaat hij ophangen in de algemene ruimte van WL de Meidoorn. De vakantiekaarten hangen de medewerkers van WL de Meidoorn op het bord in de gang op en niet in de algemene ruimte. Op het bord in de algemene ruimte moet de belangrijke informatie hangen. Het is van belang dat het bord niet te vol/ druk wordt. Het is belangrijk dat de informatiefolders af en toe van lay-out veranderen. Op deze manier blijft het informatiemateriaal opvallen. De cliënten stellen hun vragen over het recht om persoonlijk dossier in te zien aan hun persoonlijk ondersteuner. De persoonlijk ondersteuner geeft tijdens de evaluaties van het ondersteuningsplan uitleg over wie het recht heeft om hun ondersteuningsplan in te zien. De locatiemanager ziet erop toe dat de bovenstaande afspraken worden uitgevoerd. (Tijdpad: vanaf juli 2012) 13

14 Evaluatie 2013: De folder van de cliëntvertrouwenspersoon heeft een hele tijd als poster op het bord gehangen. Cliënten weten nu goed wie hun cliëntvertrouwenspersoon is. Verder stellen cliënten hun vragen over het recht om inzage in hun persoonlijk dossier aan de persoonlijk ondersteuner. En het is iedereen duidelijk wie hun ondersteuningsplan in mag zien. Nieuwe afspraken: Een poster of flyer van de cliëntvertrouwenspersoon hangt permanent op het bord in de algemene ruimte of in de gang. 14

15 Verbeterpunt 6: Wisselingen persoonlijke begeleider Uit het verbeterplan 2012: Tijdens de verbeterplanbespreking geeft één cliënt aan het vervelend te vinden dat hij al meerdere persoonlijk ondersteuners heeft gehad. Dit probleem is herkenbaar voor de andere cliënten en de manager, maar er is volgens de manager weinig aan te doen. Sommige cliënten vinden het vervelend dat ze dan steeds opnieuw hun verhaal moeten vertellen. De manager geeft als tip dat cliënten dan hun nieuwe persoonlijk ondersteuner kunnen verwijzen naar hun ondersteuningsplan, dan hoeven ze het niet te vertellen. Dit heeft geleidt tot de volgende afspraak: Afspraken en tijdpad: Cliënten verwijzen hun nieuwe persoonlijk ondersteuner naar hun ondersteuningsplan als ze niet opnieuw hun verhaal willen vertellen. Evaluatie 2013: Cliënten die niet opnieuw hun verhaal willen vertellen aan hun nieuwe persoonlijk ondersteuner verwijzen hen door naar hun ondersteuningsplan. Soms vergeten cliënten dit ook te doen en vertellen het hele verhaal dan toch weer opnieuw, terwijl ze dat eigenlijk liever niet willen. Cliënten willen graag dat de nieuwe ondersteuner hier zelf ook aan denkt en hen vraagt wat ze zelf willen vertellen en wat ze moeten lezen. Nieuwe afspraken: De nieuwe persoonlijk ondersteuner vraagt cliënten zelf ook wat ze willen vertellen en wat ze moeten lezen uit het ondersteuningsplan. 15

16 Verbeterpunt 7: Oproepsysteem Uit het verbeterplan 2012: Tijdens de verbeterplanbespreking geven enkele cliënten aan dat ze problemen ervaren met het oproepsysteem. De telefonische verbinding is soms traag zodat het lang duurt voordat een cliënt een medewerker aan de telefoon heeft. Op dit moment wordt onderzocht of dit probleem kan worden verholpen. Op basis hiervan hebben de cliënten en de manager de volgende afspraak gemaakt. Afspraak en tijdpad: De stand van zaken omtrent dit punt bespreken de cliënten en de manager maandelijks tijdens het bewonersoverleg. Evaluatie 2013: Incidenteel zijn er al wel wat verbeteringen aan het oproepsysteem gebracht, maar men betwijfelt of dit voldoende is. Het systeem kraakt en piept regelmatig en er is soms één telefoon die hapert en het niet goed doet. Vtel is daarom langs geweest en heeft het hele systeem doorgelicht. Hier is een rapport van gemaakt en dit moet nog worden besproken. Het heeft nog volop de aandacht, want het oproepsysteem moet goed zijn. Nieuwe afspraken: Het rapport van VTel zal binnenkort worden besproken en dan wordt bekeken wat er nog meer aan gedaan kan worden. Het oproepsysteem blijft de aandacht houden. 16

Evaluatie verbeterplan 2012

Evaluatie verbeterplan 2012 Evaluatie verbeterplan 2012 Activiteitencentrum het Rode Klif, InteraktContour Utrecht, juli 2013 Geschreven door: Sita Bakker Postbus 8224 3503 RE Utrecht Telefoon: 030 293 76 64 Fax: 030 296 33 19 www.hetlsr.nl

Nadere informatie

Evaluatie verbeterplan 2012

Evaluatie verbeterplan 2012 Evaluatie verbeterplan 2012 Woonlocatie de Koppels, InteraktContour Utrecht, juli 2013 Geschreven door: Katrien van Scheyen Postbus 8224 3503 RE Utrecht Telefoon: 030 293 76 64 Fax: 030 296 33 19 www.hetlsr.nl

Nadere informatie

Evaluatie verbeterplan 2012

Evaluatie verbeterplan 2012 Woonlocatie Trajekt, InteraktContour Utrecht, november 2013 Geschreven door: Katrien van Scheyen Postbus 8224 3503 RE Utrecht Telefoon: 030 293 76 64 Fax: 030 296 33 19 www.hetlsr.nl info@hetlsr.nl Copyright

Nadere informatie

Evaluatie verbeterplan 2012

Evaluatie verbeterplan 2012 Evaluatie verbeterplan 2012 Activiteitencentrum de Running, InteraktContour Utrecht, juli 2013 Geschreven door: Hette de Jong Postbus 8224 3503 RE Utrecht Telefoon: 030 293 76 64 Fax: 030 296 33 19 www.hetlsr.nl

Nadere informatie

Verkorte rapportage. Cliënten over de kwaliteit van de zorg en dienstverlening van WL Landsherenpoort (InteraktContour)

Verkorte rapportage. Cliënten over de kwaliteit van de zorg en dienstverlening van WL Landsherenpoort (InteraktContour) Verkorte rapportage Cliënten over de kwaliteit van de zorg en dienstverlening van WL Landsherenpoort (InteraktContour) Utrecht, december 2013 Geschreven door: drs. Emiel Dekker Postbus 8224 3503 RE Utrecht

Nadere informatie

Verkorte rapportage. Cliëntenraadpleging AC de Gris. Verkorte rapportage. LSR - landelijk steunpunt medezeggenschap

Verkorte rapportage. Cliëntenraadpleging AC de Gris. Verkorte rapportage. LSR - landelijk steunpunt medezeggenschap Cliëntenraadpleging AC de Gris 1 Utrecht, 18 juli 2013 Geschreven door: Elske ten Vergert Postbus 8224 3503 RE Utrecht Telefoon: 030 293 76 64 Fax: 030 296 33 19 www.hetlsr.nl info@hetlsr.nl Copyright

Nadere informatie

Evaluatie verbeterplan 2012

Evaluatie verbeterplan 2012 Evaluatie verbeterplan 2012 Actviteitencentrum AC de Factorij, InteraktContour Utrecht, augustus 2013 Geschreven door: Martin Hofman Postbus 8224 3503 RE Utrecht Telefoon: 030 293 76 64 Fax: 030 296 33

Nadere informatie

Evaluatie verbeterplan 2012

Evaluatie verbeterplan 2012 Activiteitencentrum de Schakel, InteraktContour Utrecht, 22 november 2013 Geschreven door: Harold Meier Postbus 8224 3503 RE Utrecht Telefoon: 030 293 76 64 Fax: 030 296 33 19 www.hetlsr.nl info@hetlsr.nl

Nadere informatie

Evaluatie verbeterplan 2012

Evaluatie verbeterplan 2012 WL het Octet (InteraktContour) Utrecht, december 2013 Geschreven door: Tiddo Evenhuis Postbus 8224 3503 RE Utrecht Telefoon: 030 293 76 64 Fax: 030 296 33 19 www.hetlsr.nl info@hetlsr.nl Copyright LSR,

Nadere informatie

Evaluatie verbeterplan 2012

Evaluatie verbeterplan 2012 Activiteitencentrum Oldenzaal, InteraktContour Utrecht, juli 2013 Geschreven door: Martin Hofman Postbus 8224 3503 RE Utrecht Telefoon: 030 293 76 64 Fax: 030 296 33 19 www.hetlsr.nl info@hetlsr.nl Copyright

Nadere informatie

Brunelleschi. De Dom van Florence

Brunelleschi. De Dom van Florence Copyright 2011 Uitgeverij Lambo bv, Arnhem Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatisch gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of

Nadere informatie

Geen fabriekswerk. Roeien met de wind mee en de stroom tegen. Jac Willekens

Geen fabriekswerk. Roeien met de wind mee en de stroom tegen. Jac Willekens Copyright 2011 Uitgeverij Lambo bv Arnhem Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatisch gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of

Nadere informatie

Cliënten over de kwaliteit van de ondersteuning

Cliënten over de kwaliteit van de ondersteuning Cliënten over de kwaliteit van de ondersteuning Uitkomsten cliëntenraadpleging bij Professionals in NAH Utrecht, februari 2011 Geschreven door: Drs. E. Dekker Drs. H. Wiersma Copyright 2011 LSR, landelijk

Nadere informatie

Bent u ontevreden? Laat het ons weten! Klachtenregeling SWZ

Bent u ontevreden? Laat het ons weten! Klachtenregeling SWZ Bent u ontevreden? Laat het ons weten! Klachtenregeling SWZ SWZ wil graag goede zorg- en dienstverlening bieden. Maar mogelijk bent u toch niet tevreden over ons. Bent u van mening dat u niet correct behandeld

Nadere informatie

Klantmeting Wmo 'direct beschikken' Onderzoek in het kader van Ontwikkelagenda AmSZ

Klantmeting Wmo 'direct beschikken' Onderzoek in het kader van Ontwikkelagenda AmSZ Klantmeting Wmo 'direct beschikken' Onderzoek in het kader van Ontwikkelagenda AmSZ Gemeente 's-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Mei 2011 1 Samenvatting Voor de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Cliënten over de kwaliteit van de zorg

Cliënten over de kwaliteit van de zorg Cliënten over de kwaliteit van de zorg Uitkomsten cliëntenraadpleging bij SGL Utrecht, 20 oktober 2008 Geschreven door: Drs. Dominique van t Schip Drs. Helena Wiersma 2 LSR, landelijk steunpunt medezeggenschap

Nadere informatie

Vertrouwenspersoon Wmo Sociaal domein

Vertrouwenspersoon Wmo Sociaal domein Vertrouwenspersoon Wmo Sociaal domein Opvang onvrede burger Voorkomen dat onvrede uitmondt in een klacht Verbeteren kwaliteit van uw dienstverlening Vertrouwenspersoon Wmo Sociaal domein Gemeenten krijgen

Nadere informatie

Wat vind je van je werk in het dagactiviteitencentrum?

Wat vind je van je werk in het dagactiviteitencentrum? Wat vind je van je werk in het dagactiviteitencentrum? Uitslag van het onderzoek 2011 Dit boekje gaat over werken bij een dagactiviteitencentrum van SOVAK of zorgboerderij. In september en oktober 2011

Nadere informatie

nummer 17 oktober 2014 praten met Dave van der Neut

nummer 17 oktober 2014 praten met Dave van der Neut nummer 17 oktober 2014 praten met Dave van der Neut de redactie van de cliënten-raad-krant bestaat uit: Arco Boogaard Adrie de Bruijn cliëntenraad functionaris de Waaier + de Schelp medezeggenschap Anita

Nadere informatie

WELKOM IN EEN BEHANDELGROEP

WELKOM IN EEN BEHANDELGROEP WELKOM IN EEN BEHANDELGROEP Samen werken aan jouw toekomst Oriëntatiefolder voor jongeren, ouders en verwijzers Wat is Lijn5? Bij Lijn5 kun je hulp krijgen als je problemen hebt. Bijvoorbeeld: Je hebt

Nadere informatie

Individueel Ondersteuningsplan

Individueel Ondersteuningsplan Individueel Ondersteuningsplan of: IOP Deze presentatie is speciaal voor cliëntvertegenwoordigers, medewerkers en vrijwilligers van Zideris. Het gaat over de nieuwe individuele ondersteuningsplannen van

Nadere informatie

Cliëntenraadpleging bij Urtica de Vijfsprong

Cliëntenraadpleging bij Urtica de Vijfsprong Cliëntenraadpleging bij Urtica de Vijfsprong Utrecht, november 2013 Geschreven door: Drs. Dominique van 't Schip Postbus 8224 3503 RE Utrecht Telefoon: 030 293 76 64 Fax: 030 296 33 19 www.hetlsr.nl info@hetlsr.nl

Nadere informatie

QUOTE-questionnaire for disabled persons

QUOTE-questionnaire for disabled persons QUOTE-questionnaire for disabled persons Name Language Number of items Developed by QUOTE-Disabled Dutch Focus on GP-care, rheumatologist, physiotherapist and homecare NIVEL, NOW Year 1997 Corresponding

Nadere informatie

Individueel verhuisprofiel en verhuisplan

Individueel verhuisprofiel en verhuisplan Individueel verhuisprofiel en verhuisplan Het ondersteunen van kinderen en volwassenen met een verstandelijke en zintuiglijke beperking bij verhuizen Marijse Pol Bartiméus Expertisecentrum Doofblindheid

Nadere informatie

KAMERTRAININGSCENTRUM DE OVERSTAP

KAMERTRAININGSCENTRUM DE OVERSTAP KAMERTRAININGSCENTRUM DE OVERSTAP Samen werken aan jouw toekomst Informatie voor jongeren, ouders en verwijzers Wat is Lijn5? Lijn5 biedt in de provincie Utrecht lichte tot intensieve vormen van hulpverlening

Nadere informatie

Auditrapport. Blik op Werk Keurmerk. Resultaten cliëntenaudit 2012. Gors. Kiwa Nederland B.V. Unit Mens & Zorg Stationspark 45 4462 DZ Goes

Auditrapport. Blik op Werk Keurmerk. Resultaten cliëntenaudit 2012. Gors. Kiwa Nederland B.V. Unit Mens & Zorg Stationspark 45 4462 DZ Goes Auditrapport Blik op Werk Keurmerk Resultaten cliëntenaudit 2012 Gors Kiwa Nederland B.V. Unit Mens & Zorg Stationspark 45 4462 DZ Goes Telefoon 0113 253434 Fax 0113 253622 Internet www.kiwa.nl Auditrapport

Nadere informatie

Auditrapport. Blik op Werk Keurmerk. Resultaten cliëntenaudit 2012. Nieuwe Koers Beverwijk. Datum rapport: 8 februari 2013

Auditrapport. Blik op Werk Keurmerk. Resultaten cliëntenaudit 2012. Nieuwe Koers Beverwijk. Datum rapport: 8 februari 2013 Datum rapport: 8 februari 2013 Auditrapport Blik op Werk Keurmerk Resultaten cliëntenaudit 2012 Nieuwe Koers Beverwijk Kiwa Nederland BV. Stationspark 45 4462 DZ Goes Telefoon 0113 253434 Fax 0113 253622

Nadere informatie

Begeleiders Handleiding

Begeleiders Handleiding Begeleiders Handleiding handleiding voor de ondernemer, praktijkbegeleider of docent Onderdeel van de Opleidingen Verkopen in de Gemengde Branche en Verkopen in de Speelgoedbranche Retail Trainingen Begeleiders

Nadere informatie

VOOR HET vfas CONGRES

VOOR HET vfas CONGRES ALIMENTATIE VAN DE TOEKOMST SCHEIDEN IN NEDERLAND 2012 onderzoek uitgevoerd door TNS NIPO in opdracht van de vfas DE SCHEIDINGSADVOCATEN vfas CONGRES 2012 VAN ALIMENTATIE DE vfas NODIGEN VAN DE TOEKOMST

Nadere informatie

Individueel Behandeltraject

Individueel Behandeltraject Individueel Behandeltraject SAMEN WERKEN AAN JOUW TOEKOMST Informatie voor jongeren, ouders en verwijzers Kom verder! www.ln5.nl erom dat jij leert én zelfstandiger wordt. Natuurlijk gaat er ook veel goed

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE. Terug naar school begeleiding

PATIËNTEN INFORMATIE. Terug naar school begeleiding PATIËNTEN INFORMATIE Terug naar school begeleiding 2 PATIËNTENINFORMATIE In deze folder leest u informatie over het terug naar school begeleiden van kinderen na een brandwondenongeval. De doelgroep Kinderen

Nadere informatie

Goede zorg & ondersteuning

Goede zorg & ondersteuning Goede zorg & ondersteuning voor ouderen met een verstandelijke beperking voor familie en vertegenwoordigers, cliëntenraden, begeleiders Mensen worden steeds ouder. Ook mensen met een verstandelijke beperking

Nadere informatie

Rapportage audit Afasiecentrum Zwolle e.o.

Rapportage audit Afasiecentrum Zwolle e.o. Rapportage audit Afasiecentrum Zwolle e.o. De Afasie Vereniging Nederland wil kwalitatief sterke afasiecentra met als doel optimale nazorg voor mensen met afasie. In 2009 is daarom in nauwe samenwerking

Nadere informatie

Teamplan samenwerking huisarts - wijkteam

Teamplan samenwerking huisarts - wijkteam Project Het Dorp Samenwerking Huisarts- wijkteam: Teamplan Teamplan samenwerking huisarts - wijkteam Dit document is te vinden op: www.hetdorp.net/aandeslag Inleiding Om de samenwerking met de huisarts

Nadere informatie

Muziek in de renaissance en barok. Renaissance (1400 1600) Belangstelling voor het hier en het nu

Muziek in de renaissance en barok. Renaissance (1400 1600) Belangstelling voor het hier en het nu Copyright 2011 Uitgeverij Lambo bv Arnhem Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatisch gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of

Nadere informatie

Doet u ook mee? Dan maakt u ieder kwartaal kans op een VVV-bon van 25!

Doet u ook mee? Dan maakt u ieder kwartaal kans op een VVV-bon van 25! 1 Informatiebrief CONNECT-IN studie (De effecten van CenteringPregnancy in Nederland) NL44319.058.13 Doet u ook mee? Dan maakt u ieder kwartaal kans op een VVV-bon van 25! Geachte mevrouw, Wij vragen u

Nadere informatie

Informatie over onze klachtenregeling

Informatie over onze klachtenregeling Informatie over onze klachtenregeling Cliënteninformatie Inleiding De medewerkers van de Haaglanden Kliniek streven ernaar om u tijdens het verblijf in de kliniek zo goed mogelijk te behandelen, verzorgen

Nadere informatie

Blijf er niet mee zitten! Informatie over de klachtenregeling

Blijf er niet mee zitten! Informatie over de klachtenregeling Blijf er niet mee zitten! Informatie over de klachtenregeling 1 Blijf er niet mee zitten! Bij Koraal Groep komen mensen op de eerste plaats. We vinden het belangrijk dat cliënten tevreden zijn over onze

Nadere informatie

Affecten, emoties en expressie

Affecten, emoties en expressie Copyright 2011 Uitgeverij Lambo bv Arnhem Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatisch gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of

Nadere informatie

GELOOFWAARDIGHEID is de sleutel tot succesvolle interne communicatie. April 2012. Concrete tips voor effectieve interne communicatie

GELOOFWAARDIGHEID is de sleutel tot succesvolle interne communicatie. April 2012. Concrete tips voor effectieve interne communicatie GELOOFWAARDIGHEID is de sleutel tot succesvolle interne communicatie April 2012 Concrete tips voor effectieve interne communicatie Amsterdam, augustus 2012 Geloofwaardige interne communicatie Deze white

Nadere informatie

Nieuwsbrief CliëntAanZet

Nieuwsbrief CliëntAanZet Nummer 3 April 2014 Van de redactie Hallo, Hier weer een nieuwe nieuwsbrief CliëntAanZet. Heb je een leuk idee voor deze nieuwsbrief? Of wil je misschien zelf iets schrijven? Stuur een bericht naar: Cliëntzeggenschap,

Nadere informatie

Informatie voor cliënten (Mede)zeggenschap en de Bewoners-/Deelnemersraden

Informatie voor cliënten (Mede)zeggenschap en de Bewoners-/Deelnemersraden Informatie voor cliënten (Mede)zeggenschap en de Bewoners-/Deelnemersraden Picto versie (Mede)zeggenschap en de Bewoners-/Deelnemersraden bij SDW De woorden waar een streep onder staat worden uitgelegd

Nadere informatie

Welkom. meegeldersepoort.nl

Welkom. meegeldersepoort.nl Welkom meegeldersepoort.nl Welkom bij MEE Gelderse Poort In deze folder staat informatie over onze diensten en uitleg over onze werkwijze. Wilt u deze infor matie goed doorlezen en bewaren? Wat biedt MEE

Nadere informatie

Uw rechten en uw plichten

Uw rechten en uw plichten Uw rechten en uw plichten Voor een goede samenwerking tijdens de dienstverlening is het belangrijk dat u weet wat u van ons mag verwachten en wat wij van u vragen. In deze brochure informeren wij u over

Nadere informatie

FEEDBACK GEVEN IN ZELFSTURENDE TEAMS. Yvette Paludanus

FEEDBACK GEVEN IN ZELFSTURENDE TEAMS. Yvette Paludanus FEEDBACK GEVEN IN ZELFSTURENDE TEAMS Yvette Paludanus 2 Dit boekje is tot stand gekomen dankzij de vragen en verhalen van medewerkers in de zorg. Wil je een exemplaar van dit boekje bestellen? Wil je begeleiding

Nadere informatie

Wat kunt u doen met een klacht?

Wat kunt u doen met een klacht? Wat kunt u doen met een klacht? Uw opmerkingen over VUmc. Alle medewerkers van VU medisch centrum (VUmc) zetten zich in om u als patiënt tijdens uw bezoek of verblijf zo goed mogelijk te behandelen en

Nadere informatie

Toelichting voor ouders en verzorgers van kinderen tot 18 jaar

Toelichting voor ouders en verzorgers van kinderen tot 18 jaar REINAERDE Meer informatie Mocht u nog vragen hebben over de overeenkomst van zorg- en dienstverlening, neemt u dan contact op met de manager van de locatie waar u zorg en ondersteuning ontvangt of gaat

Nadere informatie

Blad: 1/5 van Auditrapport met projectnummer: 89200705-20 d.d. 4 februari 2013 Auditrapport Organisatie : TRES Werkend leren Soort audit : Clienten audit Toetsingsnorm : Blik op Werk Hoofdlocatie : Utrecht

Nadere informatie

Praktijk Werkboek. Retail Trainingen. werkboek met opdrachten en vragen

Praktijk Werkboek. Retail Trainingen. werkboek met opdrachten en vragen werkboek met opdrachten en vragen Onderdeel van de Opleidingen Verkopen in de Gemengde Branche en Verkopen in de Speelgoedbranche Retail Trainingen 2 Dit vakinformatieboek is een uitgave van: Vereniging

Nadere informatie

Inspectierapport Gastouderbureau Sisa Kinderopvang (GOB) Oedsmawei 24D 9001 ZJ GROU Registratienummer 898361643

Inspectierapport Gastouderbureau Sisa Kinderopvang (GOB) Oedsmawei 24D 9001 ZJ GROU Registratienummer 898361643 Inspectierapport Gastouderbureau Sisa Kinderopvang (GOB) Oedsmawei 24D 9001 ZJ GROU Registratienummer 898361643 Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: LEEUWARDEN Datum inspectie: 23-04-2014

Nadere informatie

meepraten bij nieuwbouw, verbouw en verhuizing

meepraten bij nieuwbouw, verbouw en verhuizing 1 meepraten bij nieuwbouw, verbouw en verhuizing Sociaal statuut cliënten Cello, versie voor cliënten 2 In dit boekje staat informatie over meedenken en meepraten als er in jouw woning wat verandert. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

School en echtscheiding

School en echtscheiding School en echtscheiding Alledaagse begeleiding binnen een schoolbreed beleid Angelique van der Pluijm en Margit Grevelt School en echtscheiding Alledaagse begeleiding binnen een schoolbreed beleid Angelique

Nadere informatie

Help! Verzuim voorkomen

Help! Verzuim voorkomen TIP: dit is een interactieve pdf. de inhoudsopgave en het menu onder aan de pagina s zijn clickable. Help! Verzuim voorkomen Een leidraad voor werkoverleg met medewerkers over verzuim Deze publicatie is

Nadere informatie

Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek SZMK 2013

Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek SZMK 2013 Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek SZMK 21 Oktober 21 1 Inhoudsopgave H1 Inleiding H2 Aantal vrijwilligers per sector/locatie en respons H Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek 21

Nadere informatie

Hoe Yulius jongeren met autisme kan helpen

Hoe Yulius jongeren met autisme kan helpen Jongeren Hoe Yulius jongeren met autisme kan helpen Vragen? Voor wie is deze brochure? Je hebt deze brochure gekregen omdat je autisme hebt of nog niet zeker weet of je autisme hebt. Je bent dan bij Yulius

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding voor het jaar 2015/2016 en zittingsduur leden. Samenstelling + taakverdeling CCR. A. Doelen voor de CCR

Inhoudsopgave. Inleiding voor het jaar 2015/2016 en zittingsduur leden. Samenstelling + taakverdeling CCR. A. Doelen voor de CCR Sjaloom Zorg 2015-2016 Inhoudsopgave Inleiding voor het jaar 2015/2016 en zittingsduur leden Samenstelling + taakverdeling CCR A. Doelen voor de CCR B. Doelen van de CCR m.b.t. de cliënten/ medewerkers

Nadere informatie

Ambulant. Algemene informatie voor patiënten

Ambulant. Algemene informatie voor patiënten Ambulant Algemene informatie voor patiënten 2 In deze folder staat wat u van de ambulante afdeling van Altrecht Senior kunt verwachten. Wanneer kunt u behandeld worden bij Altrecht Senior, Ambulant? Ambulant

Nadere informatie

Anti-pestprotocol. We werken samen aan een goede sfeer op school. Catharinaschool Wellerlooi

Anti-pestprotocol. We werken samen aan een goede sfeer op school. Catharinaschool Wellerlooi Anti-pestprotocol We werken samen aan een goede sfeer op school Catharinaschool Wellerlooi Inleiding De Catharinaschool wil haar kinderen een veilig pedagogisch klimaat bieden. Wij streven ernaar dat de

Nadere informatie

Rapport evaluatie speeddaten met uitzendbureaus op de vestigingen van het WERKbedrijf

Rapport evaluatie speeddaten met uitzendbureaus op de vestigingen van het WERKbedrijf Rapport evaluatie speeddaten met uitzendbureaus op de vestigingen van het WERKbedrijf December 2011 Auteurs: Leonie Oosterwaal, beleidsmedewerker ABU Judith Huitenga en Marit Hoffer, medewerkers Servicepunt

Nadere informatie

Naschoolse Dagbehandeling

Naschoolse Dagbehandeling Naschoolse Dagbehandeling BEHANDELING NA SCHOOLTIJD Informatie voor kinderen en jongeren en hun ouders/verzorgers Kom verder! www.ln5.nl Om deze doelen te bereiken leer je nieuwe vaardigheden. Iedereen

Nadere informatie

er schilders katholiek en vervaardigen ze religieuze stukken. Ook is de rol van het hof niet te vergelijken met die van Frankrijk of Engeland.

er schilders katholiek en vervaardigen ze religieuze stukken. Ook is de rol van het hof niet te vergelijken met die van Frankrijk of Engeland. Copyright 2011 Uitgeverij Lambo bv Arnhem Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatisch gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of

Nadere informatie

THUISSTUDIE PROEFHOOFDSTUK SPAANS VOOR MEERGEVORDERDEN www.centrumvoorafstandsonderwijs.be

THUISSTUDIE PROEFHOOFDSTUK SPAANS VOOR MEERGEVORDERDEN www.centrumvoorafstandsonderwijs.be THUISSTUDIE PROEFHOOFDSTUK SPAANS VOOR MEERGEVORDERDEN www.centrumvoorafstandsonderwijs.be 1 Beste student, Bedankt voor je interesse in onze opleiding Spaans voor Meergevorderden! Het proefhoofdstuk van

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis? Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis? onderzoek naar ervaringen met de zorg Opdrachtgever: dr. D.H.M. Frijters D.J. Homberg, MSc dr. H.C.M. Kamphuis drs. S.J.W. de Kroon drs. J.J.A. Stavenuiter drs.

Nadere informatie

Uw rechten als cliënt

Uw rechten als cliënt Uw rechten als cliënt Uw rechten als cliënt Als cliënt van Samen Veilig Midden-Flevoland heeft u verschillende rechten. Deze rechten komen voort uit wet- en regelgeving. In deze folder vertellen we in

Nadere informatie

Wij zorgen voor alle thuiszorg die u nodig heeft! Thuiszorg

Wij zorgen voor alle thuiszorg die u nodig heeft! Thuiszorg Wij zorgen voor alle thuiszorg die u nodig heeft! Thuiszorg Thuiszorg Alerimus Zorg om thuis te kunnen blijven wonen Alerimus biedt zorg op maat, niet alleen binnen de instelling maar ook in uw eigen woonomgeving.

Nadere informatie

CBL STAGEWERKBOEK Afdelingsmanager handleiding

CBL STAGEWERKBOEK Afdelingsmanager handleiding CBL STAGEWERKBOEK Afdelingsmanager handleiding centraal bureau levensmiddelenhandel 1 stagewerkboek handleiding voor de praktijkopleider (Afdelingsmanager) 1 Copyright 2012 OVD Educatieve Uitgeverij bv

Nadere informatie

Ondersteuning en ondersteuningsplan.

Ondersteuning en ondersteuningsplan. Definitieve versie. Mei 2011. Emoties en hersenletsel horen bij elkaar. Het hebben van niet aangeboren hersenletsel roept emoties op. Emoties als woede, verdriet en angst. Cliënten van de Mantelmeeuw moeten

Nadere informatie

Voorbeeldvragen capaciteitentest

Voorbeeldvragen capaciteitentest Voorbeeldvragen capaciteitentest Je gaat binnenkort een capaciteitentest maken. In dit document zijn voorbeeldopgaven opgenomen om vertrouwd te raken met het soort vragen dat voorkomt in de test. Wat meet

Nadere informatie

Informatie over Eddee Zorgverlening... 2. Eddee Zorgverlening: even voorstellen... 3. Zorgaanbod... 3. Individuele begeleiding...

Informatie over Eddee Zorgverlening... 2. Eddee Zorgverlening: even voorstellen... 3. Zorgaanbod... 3. Individuele begeleiding... INFORMATIEBROCHURE Informatie over Eddee Zorgverlening Inhoud Informatie over Eddee Zorgverlening... 2 Eddee Zorgverlening: even voorstellen... 3 Zorgaanbod... 3 Individuele begeleiding... 3 Individuele

Nadere informatie

DrayTek Vigor AP700 Advanced Settings

DrayTek Vigor AP700 Advanced Settings DrayTek Vigor AP700 Advanced Settings DrayTek Vigor AP700 Advanced Settings Met de Wireless LAN Advanced Setting kunt de geavanceerde Wireless instellingen voor de draadloze Access Point optimaliseren.

Nadere informatie

Het beste idee van Nederland

Het beste idee van Nederland groenbreed Het beste idee van Nederland BB Met deze uitgaven kun je je voorbereiden op de Proeve van Bekwaamheid De Mini onderneming. Deze uitgave bevat theorie en opdrachten om de competenties en kennis

Nadere informatie

Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking

Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking Wij zíjn er voor jou Prezzent ondersteunt je om zo zelfstandig mogelijk te wonen, op onze woonlocaties of met ambulante begeleiding.

Nadere informatie

Aan de slag met het zorgplan Bewegen als onderdeel van het zorgplan

Aan de slag met het zorgplan Bewegen als onderdeel van het zorgplan Aan de slag met het zorgplan Bewegen als onderdeel van het zorgplan Steeds meer instellingen breiden de zorgplannen voor cliënten uit met een beweegplan! Zo wordt bewegen een onderdeel van een bestaande

Nadere informatie

Palliatieve Terminale zorg training voor beroepsbeoefenaren binnen de psychiatrie

Palliatieve Terminale zorg training voor beroepsbeoefenaren binnen de psychiatrie Deelnemer 1 Colofoon Deze training is vanuit een subsidie van het innovatiefonds voor zorgverzekeraars door de projectgroep palliatieve terminale zorg ontwikkeld binnen Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven

Nadere informatie

Mede-zeggenschap Cliënten Pluryn Jaarverslag 2008

Mede-zeggenschap Cliënten Pluryn Jaarverslag 2008 Mede-zeggenschap Cliënten Pluryn Jaarverslag 2008 Dit is het verslag van de Mede-zeggenschap van Pluryn. Het verslag gaat over het jaar 2008. Bijvoorbeeld wat deden de lokale cliëntenraden en wat deed

Nadere informatie

U gaat gebruik maken van de diensten van de Gemiva-SVG Groep. Wij heten u van harte welkom. Wij danken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt.

U gaat gebruik maken van de diensten van de Gemiva-SVG Groep. Wij heten u van harte welkom. Wij danken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt. Welkom U gaat gebruik maken van de diensten van de Gemiva-SVG Groep. Wij heten u van harte welkom. Wij danken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt. We staan aan het begin van een gezamenlijke weg.

Nadere informatie

VOOR WIE IS DEZE FOLDER?

VOOR WIE IS DEZE FOLDER? WIE BETAALT WAT? VOOR WIE IS DEZE FOLDER? > Woon je in een huis van BinG!? Heb je een indicatie verblijf inclusief behandeling? Dan is deze folder voor jou. Weet je niet welke indicatie je hebt? Vraag

Nadere informatie

Bent u tevreden? Of juist niet?

Bent u tevreden? Of juist niet? Bent u tevreden? Of juist niet? Trivire zet zich in voor goede dienstverlening aan iedere klant. Wij horen graag wat u van ons vindt. Als we een compliment verdienen, maar óók als er iets misgaat. Want

Nadere informatie

Verslag van de 4e CCR Praktijk vergadering. van woensdag 1 september 2010 te Den Haag

Verslag van de 4e CCR Praktijk vergadering. van woensdag 1 september 2010 te Den Haag Verslag Verslag van de 4e CCR Praktijk vergadering. van woensdag 1 september 2010 te Den Haag 1. Opening De voorzitter heet alle aanwezigen van harte welkom 2. Verslag vorige vergadering en actiepunten

Nadere informatie

Een klacht of bezwaar indienen. Hoe doet u dat?

Een klacht of bezwaar indienen. Hoe doet u dat? Een klacht of bezwaar indienen Hoe doet u dat? Een klacht is geen bezwaar, een bezwaar is geen klacht Klacht Een klacht maakt u telefonisch aan het CIZ kenbaar of schriftelijk (per post). U richt uw klacht

Nadere informatie

Toetsvragen bij domein 6 Stellen

Toetsvragen bij domein 6 Stellen bijvoorbeeld Exemplarische opleidingsdidactiek voor taalonderwijs op de basisschool Toetsvragen bij domein 6 Stellen Bart van der Leeuw (red.) Jo van den Hauwe (red.) Els Moonen Ietje Pauw Anneli Schaufeli

Nadere informatie

Florecom - Werkgroep Standaarden Terms of Reference

Florecom - Werkgroep Standaarden Terms of Reference Florecom - Werkgroep Standaarden Terms of Reference Bestandsnaam : WGS 11112010 Bestandsnummer : MvdS/20101222 Datum laatste wijziging : 16 maart 2011 Documentversie/release : V 1.0 Documentstatus : Gereed

Nadere informatie

CBL STAGEWERKBOEK Verkoper handleiding

CBL STAGEWERKBOEK Verkoper handleiding CBL STAGEWERKBOEK Verkoper handleiding centraal bureau levensmiddelenhandel 1 stagewerkboek handleiding voor de praktijkopleider (Verkoper) 1 Copyright 2012 OVD Educatieve Uitgeverij bv Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Fruitbuurt-Noord: Uitslag draagvlakmeting deelgebied 3 November 2014

Fruitbuurt-Noord: Uitslag draagvlakmeting deelgebied 3 November 2014 Fruitbuurt-Noord: Uitslag draagvlakmeting deelgebied 3 November 2014 Utrecht, november 2014 Derk Berends, MSc M. Vellekoop Dit rapport is geschreven in opdracht van Mitros Utrecht: 2014, Labyrinth Onderzoek

Nadere informatie

Een klacht of bezwaar indienen.

Een klacht of bezwaar indienen. Een klacht of bezwaar indienen. Hoe doet u dat? Een klacht is geen bezwaar, een bezwaar is geen klacht Klacht Een klacht maakt u telefonisch aan het CIZ kenbaar of schriftelijk (per post). U richt uw klacht

Nadere informatie

Afdeling Medische Psychologie Informatie voor kinderen, jongeren en hun ouders

Afdeling Medische Psychologie Informatie voor kinderen, jongeren en hun ouders Afdeling Medische Psychologie Informatie voor kinderen, jongeren en hun ouders Je bent doorverwezen naar de afdeling Medische Psychologie van het Sint Anna Ziekenhuis. Deze brochure geeft je informatie

Nadere informatie

De cliëntenraad bestaat uit cliënten en is er voor cliënten.

De cliëntenraad bestaat uit cliënten en is er voor cliënten. Beste cliënten, In deze folder leggen we uit wat medezeggenschap is, wat de cliëntenraad (CR) doet, hoe wij werken en wie wij zijn. De cliëntenraad bestaat uit cliënten en is er voor cliënten. 2 Wat doen

Nadere informatie

PUBLIEKSVERSIE ZORGINKOOPBELEID Wlz 2016 GEHANDICAPTENZORG

PUBLIEKSVERSIE ZORGINKOOPBELEID Wlz 2016 GEHANDICAPTENZORG PUBLIEKSVERSIE ZORGINKOOPBELEID Wlz 2016 GEHANDICAPTENZORG JULI 2015 TOELICHTING Zorgkantoren willen cliënten(raden) informeren over het zorginkoopbeleid voor de Wet langdurige zorg (Wlz) voor 2016. Het

Nadere informatie

Halfjaarrapportage werk.nl 1e helft 2014

Halfjaarrapportage werk.nl 1e helft 2014 Halfjaarrapportage werk.nl 1e helft 2014 Publieksversie 2 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 Trendcijfers werk.nl... 4 1. Klanttevredenheid werkzoekenden en werkgevers... 5 1.1 Werkzoekenden... 5 1.2 Werkgevers...

Nadere informatie

Conversie procedure. Bibliotheek.net

Conversie procedure. Bibliotheek.net Conversie procedure Bibliotheek.net (stappenplan voor de Klikwereld mediatheek) Uitgever: Stenvert Systems & Service B.V. Postbus 593 3800 AN Amersfoort Nederland E mail: helpdesk@stenvert.nl Internet:

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opdrachten

Nadere informatie

revalidatie bij chronische pijn

revalidatie bij chronische pijn patiënteninformatie revalidatie bij chronische pijn de intakeprocedure U heeft chronische pijnklachten aan uw spieren of gewrichten. Het kan zijn dat er geen duidelijke oorzaak is gevonden voor uw pijnklachten.

Nadere informatie

Persona s zorgtechnologie ouderenzorg Tangenborgh najaar 2015

Persona s zorgtechnologie ouderenzorg Tangenborgh najaar 2015 Persona s zorgtechnologie ouderenzorg Tangenborgh najaar 2015 Mevrouw van de Berg intramurale zorg bewoner Heidehiem Kim de Jong EVV-er Anna de Vries - medewerker verzorging intramurale zorg en thuiszorg

Nadere informatie

Ondersteunen bij dagelijkse bezigheden

Ondersteunen bij dagelijkse bezigheden Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Ondersteunen bij dagelijkse bezigheden Crebonummer: 92661 en 92662 Opleiding Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen

Nadere informatie

U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan?

U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan? U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan? U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan? U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. Daarna hoort u

Nadere informatie

GGzE centrum psychotische stoornissen. Act. Zorg bij de eerste psychose. Informatie voor cliënten >>

GGzE centrum psychotische stoornissen. Act. Zorg bij de eerste psychose. Informatie voor cliënten >> GGzE centrum psychotische stoornissen Act Zorg bij de eerste psychose Informatie voor cliënten >> Uw klachten de baas en het dagelijks leven weer oppakken GGzE centrum psychotische stoornissen geeft behandeling

Nadere informatie

Kinderen. Hoe Yulius kinderen met autisme kan helpen

Kinderen. Hoe Yulius kinderen met autisme kan helpen Kinderen Hoe Yulius kinderen met autisme kan helpen Voor wie is dit boekje? Je hebt dit boekje gekregen omdat je autisme hebt of omdat je nog niet zeker weet of je autisme hebt. Je bent dan bij Yulius

Nadere informatie

Begeleide interne stage

Begeleide interne stage Ik, leren en werken Begeleide interne stage Deel 2 Colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. 0522-235235 info@edu-actief.nl www.edu-actief.nl Auteur: Marian van der Meijs Inhoudelijke redactie: Titel: Ik, leren

Nadere informatie

VOORBEELD. Onderhoud. De rechten en plichten van huurder en verhuurder. rond het onderhoud van woningen

VOORBEELD. Onderhoud. De rechten en plichten van huurder en verhuurder. rond het onderhoud van woningen Onderhoud De rechten en plichten van huurder en verhuurder rond het onderhoud van woningen Zevende (gewijzigde en herziene) druk, november 2012 ONDERHOUD Zevende (gewijzigde en herziene) druk, november

Nadere informatie

Patiënteninformatieblad voor deelname monitoren Zorgprogramma Kanker Versie 1.0 juli 2012

Patiënteninformatieblad voor deelname monitoren Zorgprogramma Kanker Versie 1.0 juli 2012 Patiënteninformatieblad voor deelname monitoren Zorgprogramma Kanker Versie 1.0 juli 2012 Onderzoek naar de antroposofische zorg die verleend wordt aan patiënten met kanker en het effect van de zorg. Geachte

Nadere informatie