ParnassiaBavo Academie. Meesterschap en innovatie in de zorg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ParnassiaBavo Academie. Meesterschap en innovatie in de zorg"

Transcriptie

1 ParnassiaBavo Academie Meesterschap en innovatie in de zorg Investeren in mentaal kapitaal - Lopend onderzoek bij Parnassia Bavo Groep

2

3 Meesterschap en innovatie in de zorg Investeren in mentaal kapitaal - Lopend onderzoek bij Parnassia Bavo Groep ParnassiaBavo Academie 1

4 Voorwoord Meesterschap en innovatie in de zorg Het kan niet anders of dit boekje wekt een prettig soort jaloezie bij u op: zo veel wetenschappelijk onderzoek bij Parnassia Bavo Groep en dan ook nog zo gedegen en zo vaak gepubliceerd in proefschriften en vaktijdschriften met aanzien. Waar doen ze het van? Kan dat allemaal nog wel in deze krappe tijden? Het antwoord daarop is: ja. Dat kan niet alleen, dat moet. Elke patiënt die bij Parnassia Bavo Groep aanklopt, moet de allerbeste zorg krijgen. Tegen een scherpe prijs. Dat kan alleen als je vernieuwt, met behoud van het goede. Je moet niet alleen kijken of de behandeling verantwoord is, maar ook welke behandeling het meest effectief is en dan ook nog in relatie tot de kosten. Deze visie lag ten grondslag aan de oprichting van onze organisatie, op 29 juni En bij het vijfjarig bestaan van Parnassia Bavo Groep, in 2012, brengen ruim achtduizend professionals deze manier van werken nog steeds in de praktijk. 2

5 Introductie Goed, praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek gedijt pas in een klimaat waarin opleiden en onderzoeken vanzelfsprekend zijn, voor medewerkers, directies en bestuurders. Bij Parnassia Bavo Groep heerst zo n klimaat en dat koesteren we. We zijn trots op deze bundeling van het onderzoek dat in de periode bij Parnassia Bavo Groep is uitgevoerd. Onderzoekers en beleidsmakers van Parnassia Bavo Groep gebruiken dit overzicht om inzicht te krijgen in de hoeveelheid onderzoek die wordt verricht en de aard ervan. Als je dat weet, kun je het wetenschappelijke onderzoek nog gerichter inzetten. Dat is nodig, want bij alle veranderingen die noodzakelijk zijn om de geestelijke gezondheidszorg te vernieuwen, vormt gedegen wetenschappelijk onderzoek de belangrijkste pijler voor een professionele aanpak. Voor patiënten is het van belang dat een behandeling grondig onderzocht is op werkzaamheid, zodat ze na de behandeling hun leven weer kunnen oppakken. Praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek in de ggz is mensenwerk. Het zijn de onderzoekers en degenen die zij opleiden die bestaande methodieken verder moeten brengen of moeten zoeken naar de mogelijkheden van nieuwe technologie. Een aantal van die onderzoekers gunnen we graag het podium. In drie dubbelinterviews verkennen onderzoekers in verschillende fasen van hun loopbaan het thema meesterschap en innovatie in de zorg. Klinisch of ambulant? Face to face of virtueel? Evidence based of experimenteel? Met veel plezier nodig ik u uit kennis te nemen van hun ideeën. En blader daarna vooral verder en lees meer over het onderzoek dat bij Parnassia Bavo Groep wordt uitgevoerd. Jaloersmakend? Misschien. Maar vooral inspirerend en innoverend! Dr. Rob Koning Decaan Parnassia Bavo Academie ParnassiaBavo Academie 3

6 Inhoudsopgave Voorwoord 2 Opleiding en Onderzoek bij Parnassia Bavo Groep 10 Meesterschap en innovatie in de zorg: Wijbrand Hoek en Karin Slotema 12 Hoogleraren verbonden aan Parnassia Bavo Groep 16 Meesterschap en innovatie in de zorg: Jaap van Weeghel en Barbara Schaefer 18 Overzicht promovendi 22 Onderzoek kort 28 Meesterschap en innovatie in de zorg: Niels Mulder en Roland van de Sande 30 Lopend onderzoek bij Parnassia Bavo Groep Neuro-ontwikkelingsstoornissen 38 Internationale Multicenter ADHD Genetica studie (IMAGE) 39 Genome-wide association study of motor coordination problems in children with ADHD 40 Rijden Nederlandse ADHD patiënten echt zo slecht? 41 Seksuele problemen bij volwassenen met ADHD 42 Validiteit van het Diagnostische Instrument Voor ADHD bij volwassenen (DIVA 2.0) 43 De relatie tussen klinische effectiviteit van OROS-methylfenidaat in volwassenen met ADHD en de effectiviteit zoals gemeten met twee versies van de Continuous PerformanceTest (CPT): een dubbelblinde placebo gecontroleerde medicatie studie 44 Training van cognitieve functies bij kinderen met ADHD met behulp van een computerspel 45 Een inventarisatie van de relatie tussen aandachtsproblemen, slaappatroon, stemmingsproblemen, activiteit en algemene gezondheid 46 Invloed van ADHD medicatie op rookgedrag en nicotinebehoefte bij volwassenen met ADHD 47 Social Spectrum Study (Spectrum): een multicenter studie naar Autisme Spectrum Stoornissen in Zuid West Nederland 48 In kaart brengen van de persoonlijkheid in het autismespectrum 49 Schizofrenie-spectrum en andere psychotische stoornissen 50 Hallucinaties toegedicht aan djinns 51 EDIE.nl: Early Detection and Intervention Evaluation 52 EU-GEI: Europese studie naar gen X omgeving combinaties bij mensen at risk voor het ontwikkelen van een psychose 53 Geluksgevoel en schizofrenie 54 Genetic Risk and OUtcome of Psychosis (GROUP) 55 Onderzoek naar de nieuwe Kwaliteitstoetsing Regionaal Aanbod Schizofreniezorg (KRAS) 56 Trial Metacognitieve training 57 4

7 Multilevel Investigation of Neuropsychological Dimensions and Migration in Association with Psychosis 58 Migration, psychosis and immune activation 59 Model-free analyse van fmri-data bij stemmenhoorders 60 Money for Medication: Een gerandomiseerde gecontroleerde studie naar de effectiviteit van financiële beloningen ter verbetering van medicatietrouw in patiënten met een psychotische stoornis 61 Muzikale hallucinaties 62 REFLEX: multicenter onderzoek naar verbetering ziekte-inzicht door training in zelfreflectie bij schizofrenie 63 De effectiviteit van tadalafil bij erectiestoornissen in mannelijke patiënten met schizofrenie die antipsychotica gebruiken 64 Brave New Worlds: Virtual Reality Experiments Linking Psychosis and Social Environment 65 Genetische zoektocht in psychiatrische stoornissen (GEZIN-studie) 66 Zorgbehoefte, kwaliteit van leven en neurocognitieve symptomen bij schizofrenie op oudere leeftijd 67 Bipolaire, Depressieve en aanverwante stoornissen 68 De invloed van kwetsbaarheid voor stress op type en beloop van de bipolaire stoornis 69 Effectiviteit en geheugenproblemen na elektroconvulsieve therapie: een prospectieve studie 70 Prevalentie en correlaten van apathie in patiënten met en zonder depressie 71 Kosteneffectiviteit van de D(o)epressie cursus 72 Hyponatriëmie bij oudere patiënten die antidepressiva gebruiken: een cross-sectionele studie naar prevalentie en risicofactoren 73 Effectonderzoek naar de keuzehulp depressie voor Turkse en Marokkaanse GGZ-cliënten met depressie 74 Nederlandse Studie naar Depressie bij Ouderen (NESDO) 75 Rumineren bij ouderen met depressie: Gerandomiseerde effectstudie naar een anti-piekertraining 76 Acceptance and Commitment Therapy vs. Cognitive Therapy for the treatment of Major Depressive Disorder 77 Effect van lichttherapie op premenstruele dysforie (PMDD) 78 Lichttherapie en cognitieve gedragstherapie bij PMDD 79 Angststoornissen 80 Behandeling van fobieën via het internet in de geestelijke gezondheidszorg: een doelmatigheidsstudie 81 Meta Cognitieve Therapie (MCT) versus COMET voor piekeren bij Gegeneraliseerde Angststoornis 82 ParnassiaBavo Academie 5

8 Inhoudsopgave Trauma- en stressgerelateerde stoornissen 83 Treating Trauma in Psychosis (TTIP) 84 Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) versus Cognitieve Gedragstherapie (CGT) in de behandeling van PTSS 85 Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) vs. Trauma-focused Cognitive Behavioral Therapy (TF-CBT) after stabilisation in the treatment of posttraumatic stress disorder following type II trauma 86 Aandachtstraining in de acute en laatste behandelfase van chronische Post Traumatische Stress Stoornis 87 Voedings- en eetstoornissen 88 TRAILS Eetstoornissen 89 Prevalentie, risicofactoren en lange-termijn uitkomst van voedingsstoornissen bij jonge kinderen 90 DSM-5 Werkgroep Eetstoornissen 91 Epidemiologisch onderzoek naar eetstoornissen in de eerste lijn 92 Evaluatiestudie: boulimia de baas 93 Een multicenter RCT naar de kosteneffectiviteit van CBT-E 94 Impliciet en expliciet zelfbeeld bij eetstoornissen 95 Middelengebruik en verslavingsstoornissen 96 INternational CAnabis Need of Treatment (INCANT) 97 Gerandomiseerde studie naar de effectiviteit van multidimensionele gezinstherapie (MDFT) en cognitieve gedragstherapie (CGT) bij jongeren met een cannabis stoornis - INCANT studie 98 Een RCT naar de kosteneffectiviteit van multidimensionele gezinstherapie (MDFT) en cognitieve gedragstherapie (CGT) bij jongeren met een cannabis stoornis 99 Meta-Cognitieve Training in de Dubbele Diagnose-kliniek: is het haalbaar en wat is het effect? 100 Ouderen en alcoholverslaving 101 PerspActive: Onderzoek naar de toepassingsmogelijkheden van een Personality-targeted interventie in de jeugdverslavingszorg 102 Verslaving en ernstige psychopathologie: een gerandomiseerde gecontroleerde vergelijking van de effectiviteit van residentiele versus ambulante geïntegreerde behandeling van patiënten met een dubbele diagnose 103 Cocaine Addiction Treatments to improve Control and reduce Harm (CATCH): new pharmacological treatment options for crack-cocaine dependence in the Netherlands 104 Client Monitoring Systeem Verslaving 105 Neurocognitieve stoornissen 106 Het mobiele delierteam voor tijdige detectie en behandeling van delier bij ouderen verwezen voor ambulante geestelijke gezondheidszorg 107 Out of Memory: aanleren en evalueren van ondersteunende technologie voor ouderen met een Mild Cognitive Impairment of beginnende dementie 108 6

9 Inhoudsopgave Persoonlijkheidsstoornissen 109 Neurobiologie van verbale akoestische hallucinaties en de effectiviteit van fmri-geleide TMS bij patiënten met een borderline persoonlijkheidsstoornis 110 De effectiviteit van digitale versus real-life psycho-educatie voor patiënten met een borderline persoonlijkheidsstoornis 111 De invloed van groepscohesie en therapeutische werkalliantie op het effect van groepsbehandelingen bij patiënten met persoonlijkheidsproblematiek 112 Obsessive Compulsive Personality Disorder (OCPD): A Study into Clinical Prevalence and Treatment 113 Persoonlijkheidsdiagnostiek voor ouderen in de GGZ: Een aanzet tot gefaseerd multidimensionaal testonderzoek 114 De rol van zelfwaardering en empathie bij de Narcistische Persoonlijkheidsstoornis 115 Auditieve Verbale Hallucinaties (AVH) bij patiënten met een persoonlijkheidsstoornis 116 Forensische psychiatrie 117 Algemene en klinische kenmerken van een cohort patiënten voor wie een rechterlijke machtiging (RM) is aangevraagd 118 Evaluatie Remise Woonbegeleiding voor verslaafde veelplegers 119 Een flankerende studie naar het effect van multidimensionele gezinstherapie (MDFT) en cognitieve gedragstherapie (CGT) op de geregistreerde criminaliteit 120 Haagse zeer actieve veelplegers en de ketenaanpak Een longitudinaal onderzoek 121 Interculturele psychiatrie 122 Culturele validatie van de 4K s 123 Etnische verschillen in gebruik van psychiatrische zorg 124 Klinische relevantie van ziekteverklaringen van psychische klachten bij allochtone patiënten 125 Therapie-geindiceerde veranderingen in verklaringen van ziekte 126 Voorspellers van behandelverloop en -uitkomst in interculturele psychotherapie 127 Positie allochtone mannen 128 Psychische ziekten en problemen onder allochtone Nederlanders 129 Terugdringen dwang en drang 130 From physical and chemical restraint to virtual restraint in patients with a mental health disorder. A clinical study into the feasibility of using ICT related applications in reducing restraint in an inpatient setting 131 Separeerervaringen in een healing environment 132 Gestructureerde korte termijn risicotaxatie als ondersteuning bij separatie reductie op BOPZ units 133 Terugdringen aantal separaties in de kliniek door toepassing van de CrisisMonitor 134 Dwang- en drangmaatregelen verlagen door middel van Gastvrije Zorg 135 ParnassiaBavo Academie 7

10 Inhoudsopgave Effect van het vroegtijdig aanbieden van medicatie aan IBS patiënten door de acute dienst, op agressie en dwang bij psychiatrische opname 136 Effecten van het crisisplan op het aantal crisiscontacten, (gedwongen) opnames en de opnameduur 137 Behandel-/zorgevaluatie 138 Studie naar Ondersteuning voor Ouders met Psychische Problemen (SOOPP) 139 N=1 studie naar het effect van neurofeedback bij kinderen en jongeren met psychiatrische problematiek 140 Trial Illness Management and Recovery (IMR) in Bavo Europoort, onderzoek naar effecten van IMR aangeboden in groepen op het herstel van de deelnemers 141 Competitive MemoryTraining (COMET) + Exposure door Respons Preventie (ERP) versus ERP bij dwangstoornis; een randomised controlled trial 142 Studie naar de effectiviteit van de Toolkit suïcidaliteit vaardigheden en attitude van behandelaren 143 Onderzoek naar gebruiksvriendelijkheid en effectiviteit van e-health modules 144 Het effect van een gedragstherapeutische Nanny training voor kinderen met ernstige gedragsstoornissen 145 Implementatie van Critical Time Intervention bij het Team OGGZ 146 Evidence Based Werken 147 Bijwerkingen van langdurig lithiumgebruik bij ouderen 148 Kwaliteitsbewaking van de effectiviteit van de orthopsychiatrische behandeling voor jongeren met een combinatie van ernstige gedragsproblemen en psychiatrische stoornissen 149 Het behandelklimaat, op de Dagbehandeling van De Fjord 150 Evaluatie ACT-Jeugd 151 De (kosten-)effectiviteit en efficiëntie van kortdurend behandelen in de huisartsenpraktijk 152 Onderzoek naar ontwrichte behandelsituaties: een onderzoek naar de aard van de ontwrichting, de behandeling en de effecten 153 Opzetten van een ROM, geven van terugkoppeling van de resultaten per cliënt per hulpverlener en per team en uitvoeren van onderzoek 154 Onderzoek naar Assertive Community Treatment met behulp van ROM-gegevens 155 (Knelpunten in) continuïteit van zorg voor tienermoeders met GGZ-problematiek 156 Zorgwekkende zorgmijders 157 Assertive CommunityTreatment bij ouderen 158 HoNOS pilot 159 Onderzoek niet anderszins omschreven 160 Kwalitatief exploratief onderzoek naar filosofische overtuigingen van psychiaters op het gebied van het concept van geestesstoornis, wetenschap, oorzakelijkheid en professionele ethiek 161 Victimization in patients with severe mental illness, a nationwide multi-site study 162 Informatiebehoefte ECT 163 Attitude van hulpverleners bij zelfbeschadigend gedrag 164 8

11 Inhoudsopgave Suïcidaliteit in de GGZ en een inventarisatie van diagnostische en behandelmogelijkheden van suïcidaliteit in de gesloten psychiatrie 165 Parasuïcideregistratie Den Haag 166 Leonardo da Vinci Programme European practices and procedures for the restriction of liberty of patients in psychiatric structures. Benchmarking across European Countries including case study from staff experiences 167 Maatschappelijke stage in de GGZ 168 Psychiatrisch casusregister Den Haag 169 Tevredenheidonderzoek mantelzorgers Parnassia 170 Biografisch onderzoek naar contingentiebeleving, persoonlijke levensdoelen en ultimate concerns bij patiënten met langdurende psychiatrische woongeleiding (BOC) 171 De rol van impliciete en expliciete zelfwaardering bij verschillende psychiatrische groepen 172 Ontwikkeling van regulatiestoornissen naar specifieke psychopathologie 173 DSM-5 Werkgroep Beperking en handicap 174 Betrouwbaarheid en validiteit van de WHODAS Publicatieoverzicht 176 Zoeken in het onderzoeksoverzicht Wilt u zoeken in de onderzoeksinformatie, raadpleeg dan de pdf-versie van deze uitgave, onder andere te vinden op ParnassiaBavo Academie 9

12 10

13 Opleiding en Onderzoek bij Parnassia Bavo Groep ParnassiaBavo Academie 11

14 Interview Meesterschap en innovatie in de zorg Onderzoek houdt je scherp Onlangs promoveerde psychiater en onderwijscoördinator Karin Slotema op een hersenonderzoek naar het effect van transcraniële magnetische stimulatie (TMS) op therapieresistente patiënten die last hebben van stemmen. Met deze hypermoderne techniek worden de hersenen gestimuleerd met magneetimpulsen. Psychiater Wijbrand Hoek, opleider psychiatrie en directeur van de Parnassia Bavo Academie, is haar promotor. Karin trekt vastbesloten haar eigen spoor. Het is lang geleden dat Slotema, als AIOS neurologie, een stage psychiatrie liep bij Parnassia Bavo Groep, maar het was een beslissend moment in haar loopbaan. Ze vond het vak namelijk zo interessant dat ze overstapte naar Parnassia Bavo Groep en psychiater werd. Op het snijpunt van de twee specialisaties ontmoette ze opleider Wijbrand Hoek. Karin maakte indruk door haar vastberadenheid, vertelt hij. Wat me direct opviel, is dat ze me al voor het begin van de opleiding, in 2003, vroeg of ze daarnaast ook onderzoek mocht doen. Geïnspireerd door de neurologie stelde Slotema voor om onderzoek te doen met behulp van functional Magnetic Resonance Imaging (fmri). Daar stond Hoek van te kijken. In de neurologie was fmri toen al vrij gangbaar, maar in de ggz niet. Zelfs een grote ggz-instelling als Parnassia kon zich geen dure fmri scanner veroorloven. Slotema s alternatief was een onderzoek naar het effect van botuline toxine op tardieve dyskinesieën, een onderwerp waarbij zij kennis van de neurologie ook uitstekend kon inzetten. Tardieve dyskinesieën zijn overtollige bewegingen van met name de spieren rond de mond en de tong, zoals grimassen en de tong uitsteken. Ze zijn een veelvoorkomende bijwerking van antipsychotica. De bewegingen doen weliswaar geen pijn, maar zien er vreemd uit voor anderen, waardoor patiënten zich erg kunnen schamen. Slotema injecteerde de Botuline toxine in de spier rond de mond. Het resultaat mocht er zijn, de dyskinesieën verminderden. Maar om er voorgoed vanaf te zijn, moet de behandeling na een aantal maanden worden herhaald, verzucht ze. Slotema speelde zich met dit onderzoek in de kijker, meent Hoek. Want voor deze invaliderende bewegingsstoornissen was er tot dan toe in de psychiatrie nog geen enkele behandeling. Aandacht en erkenning In 2006 kreeg Slotema alsnog de kans om een fmri onderzoek uit te voeren. Dat was mogelijk in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), waar Hoek hoogleraar is, en het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU), onder leiding van mede-promotor Iris Sommer (UMCU). Samen met co-promotor Jan Dirk Blom en vele arts-assistenten gaf Slotema patiënten van de psychoseafdelingen uit Den Haag een TMS-behandeling, gericht op de plaats met de meeste hersenactiviteit tijdens het horen van stemmen. De onderzoeksresultaten waren veelbelovend. Na TMS daalde de klachtintensiteit van de stemmen gemiddeld met 25 procent en 12

15 voelden de patiënten zich rustiger. Helaas gold dat ook voor de patiënten uit de placeboconditie. Het effect van TMS is dus nihil, maar waardoor knapten de patiënten dan op? Slotema: Mogelijk voelden zij zich erkend in hun klachten omdat de fmri-scan een verhoogde hersenactiviteit liet zien in de hersendelen die te maken hebben met het horen van spraak. Volgens Hoek vonden de patiënten ook alle aandacht in het onderzoek erg prettig. Therapieresistente patiënten hebben vaak nog maar weinig contactmomenten met psychiaters. Nu werden zij per taxi naar een hypermoderne MRI afdeling in Utrecht gebracht en daarna zagen ze in Den Haag drie weken dagelijks een arts die de TMS behandeling gaf. Aandacht en erkenning bevorderen genezing. Slotema publiceerde de resultaten in gerenommeerde tijdschriften, waaronder Biological Psychiatry. Natuurlijk hadden de psychiaters liever gezien dat de behandeling effectief is, want de lijdensdruk van de stemmen is enorm. Hoek: Een patiënt vertrouwde me ooit toe: dokter, ik zou mijn beide benen afstaan om ze niet meer te hoeven horen. Overigens heeft Slotema in een zogenaamde meta-analyse ook de effectiviteit voor de behan- ParnassiaBavo Academie 13

16 Interview deling van depressies onderzocht en daarvoor blijkt TMS wel een succesvolle interventie. Behoud en innovatie Een veelgehoorde kritiek is dat evidence based interventies sneller moeten worden opgenomen in de behandelpraktijk. Hoe vlot was dat bijvoorbeeld gegaan als de TMS behandeling wel effectief was gebleken? Hoek: Helaas is het zo, dat zelfs als een interventie aantoonbaar effectief is, het vaak nog erg lang duurt voor deze geïmplementeerd wordt. Dat geldt voor TMS bij depressie en zou dus waarschijnlijk ook het geval zijn geweest bij hallucinaties. Zorginnovaties zouden ook kunnen helpen om de verregaande bezuinigingen het hoofd te bieden. Minister Schippers (VWS) liet in haar zorgbegroting voor 2012 weten dat die zelfs noodzakelijk zijn om de ggz een fundamentele omslag te laten maken. Goede behandelingen moeten geen vroege dood sterven Terecht of niet, de zorg moet goedkoper en om met beperkte middelen toch de gewenste kwaliteit te kunnen blijven leveren, lijkt vernieuwing inderdaad onvermijdelijk. Hoek: Dat is soms lastig. Er zijn altijd mensen die de hakken in het zand zetten omdat ze het anders gewend zijn. En dat is van alle tijden, blijkt uit zijn herinnering: Als student leerde je dat een maagzweer het gevolg was van stress. Totdat Barry Marshall in 2005 winnaar van de Nobelprijs - ontdekte dat een maagzweer veroorzaakt wordt door de bacterie Helicobacter pylori. In eerste instantie geloofde niemand hem, want zijn idee ging faliekant tegen de heersende opvatting in. Radeloos, en niet gespeend van gevoel voor drama, besloot hij daarom om een maagsapmonster van een patiënt bij zichzelf in te brengen. Daarop kreeg hij zelf ook een maagzweer die hij verhielp met antibiotica. Nu pas stond zijn bevinding onomstotelijk vast. De hardnekkigheid van behoudzucht is van alle tijden. Vroeger geloofde men in de schizofrenogene moeder. Stel je voor dat je kind schizofrenie heeft, en dat jij daar dan als ouder ook nog de schuld van krijgt. Tien jaar nadat onderzoekers hadden vastgesteld dat de schizofrenogene moeder niet bestaat, bestudeerden we nog studieboeken waarin die misvatting standhield. Vernieuwingen vragen om tijd en draagvlak. Ook hoeven we volgens Hoek niet te verwachten dat de bezuinigingen een aandrijfkracht zijn voor innovatie. Het wakkert hier en daar de creativiteit aan, we moeten wel, maar uiteindelijk hebben ze waarschijnlijk eerder een remmende werking op de vooruitgang. Zelfredzaamheid Slotema stipt wat voorbeelden aan van ontwikkelingen in de psychiatrie: Er is meer aandacht voor het behandelen van ziektesymptomen in plaats van ziektebeelden. Zo hebben patiënten met schizofrenie ook cognitieve problemen, zoals moeite met aandacht en planning, die je afzonderlijk kan behandelen. Ook zelfredzaamheid is een speerpunt. Veel behandelaars zijn gewend om symptomen van ziekte te bestrijden, maar veel patiënten willen vooral graag beter in hun dagelijks leven kunnen functioneren. Daarom besteden we nu ook meer aandacht aan het vinden van werk of een andere dagbesteding en het aangaan van sociale contacten. Dergelijke activiteiten vergroten de levenskwaliteit. Ook preventie is een aandachtspunt, maar onderzoek daarnaar staat nog in de kinderschoenen. Zo is het bijvoorbeeld nog onbekend wat mensen extra kwetsbaar maakt voor een psychose. Op de korte termijn verwacht Hoek voor de klinische praktijk nog weinig van high tech 14

17 Onderzoek houdt je scherp interventies zoals fmri en deep brain stimulation (DBS). Het duurt wel even voordat onderzoek daarover uitsluitsel geeft en we daarmee de problemen van het brein kunnen ondervangen. Belangrijker is ook volgens Hoek dat wat wetenschappelijk is aangetoond snel in de behandelpraktijk wordt opgenomen. We moeten voorkomen dat goede, evidence based behandelingen een vroege dood sterven. Onderzoeksmentaliteit Nu Slotema gepromoveerd is, plegen de collega s veelvuldig overleg over de inhoud van de opleiding tot psychiater waar Slotema inmiddels zelf opleidingscoördinator is. Ook verzorgt ze de nieuwe cursus Wetenschappelijk onderzoek. Hoek is daarover zeer te spreken, want gepromoveerde behandelaren die ook onderwijs geven, brengen samenhang tussen opleiding en onderzoek, waardoor het onderzoek minder ver komt af te staan van de zorgpraktijk. Het belang van de wetenschap voor de psychiatrie is namelijk nog altijd groter dan door behandelaars in de zorgpraktijk erkend wordt, merken de collega s. Dat komt ook doordat artsen welbeschouwd geen wetenschappelijke achtergrond hebben. Geneeskunde is eerder een beroepsopleiding, je leert er een vak. Ook AIOS zijn vooral druk met diagnostiek en behandeling, ongeveer één op de tien lukt het de psychiateropleiding te combineren met promotieonderzoek. Voor het geven van evidence based behandelingen kunnen behandelaars zich ook beroepen op wetenschappelijke publicaties van anderen, zou je zeggen, maar daar kun je niet blind op vertrouwen, zegt Slotema: Met voldoende eigen onderzoekservaring heb je geleerd kritisch te zijn. Voor een behandelaar is dat belangrijk, want hoe weet je anders of een onderzoek goed is uitgevoerd en hoe interpreteer je de uitkomsten? Hoek licht toe met een voorbeeld: Clozapine is een antipsychoticum dat al heel lang op de markt is. Het is effectief; als ik psychotisch was, zou ik het willen hebben. Maar het wordt te weinig voorgeschreven omdat het bij minder dan één procent van de patiënten zorgt voor een tekort aan witte bloedcellen waardoor het afweermechanisme mogelijk te kort kan schieten bij de eerste de beste infectie. Geen dokter wil dat op zijn geweten hebben, maar ik vind: wanneer de medische situatie daarom vraagt, moet je die verantwoordelijkheid wel durven nemen, vooral omdat de kans op deze bijwerking zo klein is. Je kunt dergelijke beslissingen beter nemen als je geleerd hebt wetenschappelijk te denken en kansen op succesvolle behandeling af te wegen tegen mogelijke risico s. Onderzoekservaring helpt daarbij. Psychiater Hans Wijbrand Hoek werkt sinds 1995 als opleider psychiatrie bij Parnassia Bavo Groep in Den Haag. Hij is directeur van de Parnassia Bavo Academie en hoogleraar Psychiatrie bij de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Daarnaast heeft hij een aanstelling als bijzonder hoogleraar Epidemiologie aan Columbia University in New York. Karin Slotema is psychiater op de afdeling persoonlijkheidsstoornissen van PsyQ, onderdeel van Parnassia Bavo Groep. Daarnaast doet ze onderzoek en is ze opleidingscoördinator aan de Parnassia Bavo Academie. ParnassiaBavo Academie 15

18 Hoogleraren verbonden aan Parnassia Bavo Groep Wetenschappelijk onderzoek, de implementatie van nieuwe behandelmethoden en de opleiding van medewerkers dragen bij aan de kwaliteit van de zorg. Parnassia Bavo Groep hecht er daarom veel waarde aan. Eind 2011 waren er acht hoogleraren verbonden aan onze organisatie: 16

19 Prof. dr. M. (Mark) van der Gaag Bijzondere leerstoel Cognitieve gedragstherapie bij psychotische stoornissen Vrije Universiteit Amsterdam / EMGO Instituut, Afdeling Klinische Psychologie Prof. dr. A.M. (Bert) van Hemert Bijzondere leerstoel Epidemiologie van de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) LUMC, Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde Prof. dr. H.W. (Wijbrand) Hoek Bijzondere leerstoel Epidemiologie Columbia University New York / Mailman School of Public Health Leerstoel Psychiatrische epidemiologie Rijksuniversiteit Groningen / UMCG, Universitair Centrum Psychiatrie Prof. dr. E. (Erik) Hoencamp Bijzondere leerstoel Klinische psychopathologie Universiteit Leiden, FSW Klinische, Gezondheidsen Neuropsychologie Prof. dr. C.M.H. (Clemens) Hosman Bijzondere leerstoel Preventieve Geestelijke Gezondheidszorg Maastricht University, Health, Medicine and Life Sciences, Vakgroep Psychiatrie & Neuropsychologie Prof. dr. C.L. (Niels) Mulder Bijzondere leerstoel Openbare Geestelijke Gezondheidszorg Erasmus Universiteit Rotterdam / Erasmus MC, Afdeling Psychiatrie Prof. dr. J. (Jaap) van Weeghel Bijzondere leerstoel Rehabilitatie en participatie van mensen met ernstige psychische stoornissen Tilburg University / Tranzo Prof. dr. J.R.L.M. (Judith) Wolf Leerstoel Maatschappelijke zorg UMC St. Radboud Nijmegen, Afdeling Eerstelijnsgeneeskunde, Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg ParnassiaBavo Academie 17

20 Interview Meesterschap en innovatie in de zorg Pionieren in zorgontwikkeling Jaap van Weeghel, bijzonder hoogleraar Rehabilitatie en maatschappelijke participatie aan de Universiteit van Tilburg (UvT), en klinisch psycholoog Barbara Schaefer werken bij Dijk en Duin in Castricum al enige jaren samen aan Routine Outcome Monitoring (ROM). Deze werkwijze maakt de effectiviteit van de zorg inzichtelijk met behulp van vragenlijsten. Van Weeghel: De invoering van de ROM verloopt met vallen en opstaan. Het is pionieren. Dijk en Duin stelde Van Weeghel in 2006 aan om er de zorgontwikkeling op gang te brengen, vertelt hij. In 2008 kwam daar de opdracht bij om ook het wetenschappelijk onderzoek op poten te zetten. Dijk en Duin heeft geen lange onderzoekstraditie zoals bijvoorbeeld Parnassia en Bavo Europoort. Mijn opdracht was om een onderzoekstak op te zetten en zorginnovaties te introduceren, te beginnen bij de invoering van de ROM. De ROM maakt het mogelijk om routinematig het klachtenbeloop, dagelijks functioneren en de levenskwaliteit van patiënten te meten om zo de zorgkwaliteit inzichtelijk te maken, te evalueren en uiteindelijk ook te verbeteren. De hulpver lener vult aan het begin en einde van een behandeltraject samen met de patiënt één of enkele vragenlijsten in. Op landelijk niveau is het draagvlak voor de ROM groot. Vrijwel alle zorgpartijen hebben zich aan de invoering gecommitteerd, waaronder GGZ Nederland, de LPGGz, het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) (bron: GGZ Nederland). In 2011 moesten ggz-instellingen al van twintig procent van de patiënten een voor- en nameting leveren; in 2012 moet dat bij dertig procent van de patiënten het geval zijn. Hoe de behandelevaluaties eruit zien, bepalen de instellingen grotendeels zelf, maar de ROM-vragen moeten tenminste valide en vergelijkbaar zijn. In de klei In 2008 stelde Van Weeghel de klinisch psychologen Barbara Schaefer en Julia van den Berg (inmiddels werkzaam bij Parnassia Ouderen) aan om hem bij de ROM-invoering te helpen. Ook zij moesten in de opstartfase bedenken welke vragen de verschillende ROMS moesten bevatten; voor de jongeren, volwassenen en ouderen in zowel de kortdurende als langdurende zorg. Dat deden zij in onderlinge afstemming met Parnassia en Bavo Europoort: Er was toen zelfs nog geen infrastructuur voor onderzoek, alle professionals stonden met beide benen in de klei. We stonden voor de uitdaging Dijk en Duin onderzoeksminded te maken. Van Weeghel vroeg Barbara niet alleen omdat ze veel onderzoekservaring had, maar ook omdat ze enthousiasme uitstraalde. Hij schatte in dat zij het leuk zou vinden en ook zou volhouden om onderzoek te doen in een instituut, dicht op de praktijk. Van Weeghel: Barbara heeft, samen met de praktijk, een complete ROM-praktijk uit de grond getrokken. Daarvoor moet je gemotiveerd zijn om vanaf de basis te beginnen en die indruk maakte zij. 18

TOPGGz. keurmerken AFDELING ZOEK EEN

TOPGGz. keurmerken AFDELING ZOEK EEN TOPGGz keurmerken ZOEK EEN AFDELING TOPGGz Informatie De Stichting Topklinische GGz heeft als doel de topklinische ggz te stimuleren en te faciliteren. Zij doet dit o.a. door het TOPGGz-keurmerk uit te

Nadere informatie

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK DIMENCE GROEP 2013-2014. Een overzicht

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK DIMENCE GROEP 2013-2014. Een overzicht WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK DIMENCE GROEP 2013-2014 Een overzicht Leden van de Commissie Wetenschappelijk Onderzoek Dimence Groep Inhoud PROF. DR. GERRIT GLAS, VOORZITTER Psychiater, A-opleider; faculteit

Nadere informatie

Werkwijzer Re-integratie van klanten met psychische aandoeningen

Werkwijzer Re-integratie van klanten met psychische aandoeningen Werkwijzer Re-integratie van klanten met psychische aandoeningen voor klantmanagers en leidinggevenden December 2014 www.divosa.nl 2 Inhoud Inleiding 4 Hoofdstuk 1 Psychische aandoeningen en werk 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

U kunt het zelf! Behandeling van psychische problemen in de huisartsenpraktijk. Programma Alledaagse Ziekten n

U kunt het zelf! Behandeling van psychische problemen in de huisartsenpraktijk. Programma Alledaagse Ziekten n ! Behandeling van psychische problemen in de huisartsenpraktijk Programma Alledaagse Ziekten n 26 Kennissynthese door het Nivel Uit het ZonMw programma Alledaagse Ziekten kwamen interessante positieve

Nadere informatie

narcistisch psychotisch depressief autistisch schizofreen borderline paranoide Zin en onzin van diagnostiek

narcistisch psychotisch depressief autistisch schizofreen borderline paranoide Zin en onzin van diagnostiek 2 Nieuwsbrief van de Stichting PVP 22e jaargang nummer 2 zomer 2012 narcistisch Zin en onzin van diagnostiek Doe eens normaal interview met Malou van Hintum Jaarverslag 2011 Geen kosten meer bij Bopz-zaken?

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Kenniscentrum Phrenos Vijf jaar Phrenos

Jaarverslag 2014 Kenniscentrum Phrenos Vijf jaar Phrenos Jaarverslag 2014 Kenniscentrum Phrenos en Vijf jaar Phrenos INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 3 1. MISSIE EN KERNTAKEN 4 2. ORGANISATIE 5 3. ONTWIKKELING EN IMPLEMENTATIE 9 4. BELEIDSBEÏNVLOEDING 14 5. ONDERZOEK

Nadere informatie

Werk in behandeling. Onderzoek naar aandacht voor arbeidsparticipatiemogelijkheden van jongeren met een psychiatrische stoornis

Werk in behandeling. Onderzoek naar aandacht voor arbeidsparticipatiemogelijkheden van jongeren met een psychiatrische stoornis Werk in behandeling Onderzoek naar aandacht voor arbeidsparticipatiemogelijkheden van jongeren met een psychiatrische stoornis Annemarie Kolenberg december 2009 VOORWOORD Verkennend onderzoek In dit project

Nadere informatie

Oud of wijs: ervaringsdeskundige maakt het verschil in onderzoek naar ouderenzorg

Oud of wijs: ervaringsdeskundige maakt het verschil in onderzoek naar ouderenzorg Oud of wijs: ervaringsdeskundige maakt het verschil in onderzoek naar ouderenzorg Oud of wijs: ervaringsdeskundige maakt het verschil in onderzoek naar ouderenzorg Tekst en tekeningen: Jan Hein van Dierendonck

Nadere informatie

Medisch en psychologisch, meer dan logisch! inaugurele rede door prof. dr. judith b. prins

Medisch en psychologisch, meer dan logisch! inaugurele rede door prof. dr. judith b. prins Medisch en psychologisch, meer dan logisch! inaugurele rede door prof. dr. judith b. prins inaugurele rede prof. dr. judith b. prins Eén op de drie mensen krijgt kanker tijdens zijn leven. In het UMC St

Nadere informatie

Onderzoeksprotocol. Crisiskaartonderzoek versie maart 2007

Onderzoeksprotocol. Crisiskaartonderzoek versie maart 2007 Onderzoeksprotocol Crisiskaartonderzoek versie maart 2007 Effecten crisiskaart met of zonder inschakelen van een crisiskaartconsulent op het aantal crisiscontacten en (gedwongen) opnames Drs. A. Ruchlewska

Nadere informatie

Handboek Begeleid Leren

Handboek Begeleid Leren Handboek Begeleid Leren Het ondersteunen van jongeren met psychische beperkingen bij het kiezen, verkrijgen en behouden van een reguliere opleiding Lies Korevaar Handboek Begeleid Leren Het ondersteunen

Nadere informatie

Minder middelen, meer matchen

Minder middelen, meer matchen Minder middelen, meer matchen Naar een nieuwe verhouding tussen psychiatrie en maatschappij Lectoraat Sociale en Methodische Aspecten van Psychiatrische Zorg Lector dr. Bauke Koekkoek lectorale rede sociale

Nadere informatie

Methodebeschrijving Individuele Rehabilitatie Benadering (IRB) Databank Effectieve sociale interventies

Methodebeschrijving Individuele Rehabilitatie Benadering (IRB) Databank Effectieve sociale interventies Methodebeschrijving Individuele Rehabilitatie Benadering (IRB) Databank Effectieve sociale interventies Deze methodebeschrijving is gemaakt door: dr. Lies Korevaar, dr. Jos Dröes en dr. Tom van Wel Stichting

Nadere informatie

Yulius Kinder- en Jeugdpsychiatrie. Informatie voor gemeenten en professionals

Yulius Kinder- en Jeugdpsychiatrie. Informatie voor gemeenten en professionals Yulius Kinder- en Jeugdpsychiatrie Informatie voor gemeenten en professionals Vijf procent van de kinderen en jongeren heeft te maken met een ernstige psychiatrische stoornis. Voor een aanzienlijk deel

Nadere informatie

op één lijn 36 HAG = TOP OHO I + EGPRN CAPHRI School for Public Health and Primary Care Geert-Jan Dinant HOOGLERAAR HUISARTSEN UHD Jochen Cals AIOTHO

op één lijn 36 HAG = TOP OHO I + EGPRN CAPHRI School for Public Health and Primary Care Geert-Jan Dinant HOOGLERAAR HUISARTSEN UHD Jochen Cals AIOTHO CAPHRI School for Public Health and Primary Care onderzoekspiramide HAG = TOP Jelle Stoffers Geert-Jan Dinant HOOGLERAAR HUISARTSEN UHD Yvonne van Leeuwen Roelf Norg Brisbane Jochen Cals AIOTHO Huisartsonderzoekers

Nadere informatie

Wetenschappelijk onderzoek in de klinische praktijk

Wetenschappelijk onderzoek in de klinische praktijk Symposium Wetenschappelijk onderzoek in de klinische praktijk 9 december 2010 Symposium Wetenschappelijk onderzoek in de klinische praktijk 9 december 2010 Inhoud Wetenschappelijk onderzoek in de klinische

Nadere informatie

NAAR HERSTEL EN GELIJKWAARDIG BURGERSCHAP

NAAR HERSTEL EN GELIJKWAARDIG BURGERSCHAP NAAR HERSTEL EN GELIJKWAARDIG BURGERSCHAP VISIE OP DE (LANGDURENDE) ZORG AAN MENSEN MET ERNSTIGE PSYCHISCHE AANDOENINGEN Maart 2009 GGZ Nederland 2 Voorwoord Met veel plezier bied ik u de definitieve versie

Nadere informatie

EM nr. 04 14. Ergotherapie Magazine - jaargang 42 - juni 2014

EM nr. 04 14. Ergotherapie Magazine - jaargang 42 - juni 2014 EM nr. 04 14 Ergotherapie Magazine - jaargang 42 - juni 2014 Ergotherapeuten Maxime Delhez en Elise Draijer: Niet lullen maar poetsen Even voorstellen: De leden van de raad van toezicht Arthur Warmer van

Nadere informatie

Terug naar af met de GGZ? Pleidooi voor een innovatieve en duurzame psychische hulpverlening!

Terug naar af met de GGZ? Pleidooi voor een innovatieve en duurzame psychische hulpverlening! Prof.Dr. Philippe Delespaul inaugurale rede Innovatie in de Geestelijke Gezondheidszorg 11 april 2013 Universiteit Maastricht Terug naar af met de GGZ? Pleidooi voor een innovatieve en duurzame psychische

Nadere informatie

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist ERVARINGSPROFESSIONALS IN EETSTOORNISSEN Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist Kennismaken met Human Concern 1 Als je een muur opricht, denk dan aan wat er

Nadere informatie

Routine Outcome Monitoring

Routine Outcome Monitoring Routine Outcome Monitoring Edwin de Beurs en Paul Emmelkamp 4 4.1 Inleiding In een boek over mislukkingen in de psychotherapie mag een beschrijving van Routine Outcome Monitoring (rom) niet ontbreken.

Nadere informatie

Portretten uit de praktijk

Portretten uit de praktijk Portretten uit de praktijk In het kader van de campagne aan het werk met een psychische stoornis Mede mogelijk gemaakt door Instituut Gak Rotterdam, juli 2014 Portretten uit de praktijk In het kader van

Nadere informatie

Weerbaar bij veranderingen

Weerbaar bij veranderingen Weerbaar bij veranderingen naar een levensloopbenadering voor mensen met een autisme spectrum stoornis. Intreerede, (in verkorte vorm) uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van lector Levensloopbegeleiding

Nadere informatie

Moet alles wat kan? Vragen rond medische beslissingen bij het begin en einde van het leven. Signalement

Moet alles wat kan? Vragen rond medische beslissingen bij het begin en einde van het leven. Signalement Moet alles wat kan? Vragen rond medische beslissingen bij het begin en einde van het leven Signalement Colofon ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. Vooruitgang vraagt om onderzoek en

Nadere informatie

De Raad voor Gezondheidsonderzoek 1987 2009 en verder. Het doel en de reis

De Raad voor Gezondheidsonderzoek 1987 2009 en verder. Het doel en de reis Het doel en de reis De Raad voor Gezondheidsonderzoek 1987 2009 en verder Het doel en de reis De Raad voor Gezondheidsonderzoek (RGO) maakt deel uit van de Gezondheidsraad en heeft tot taak de ministers

Nadere informatie

Parelsnoer: een schat aan informatie. Hoe ziek word je van zitten? Specialist genderdysforie. multitrauma zichtbaar in

Parelsnoer: een schat aan informatie. Hoe ziek word je van zitten? Specialist genderdysforie. multitrauma zichtbaar in is het wetenschapsmagazine van VU medisch centrum 81 JUli 2013 Hoe ziek word je van zitten? Specialist genderdysforie neemt afscheid Klachten multitrauma zichtbaar in de hersenen Parelsnoer: een schat

Nadere informatie

Maatschappelijk Verslag

Maatschappelijk Verslag Maatschappelijk Verslag 2010 Onderdeel van het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2010 Mondriaan voor geestelijke gezondheid 2 Maatschappelijk Verslag 2010 Colofon Dit Maatschappelijk Verslag

Nadere informatie

Vertrouwd op weg. Jaarverslag 2013. Contact. www.vvgi.nl. Vincent van Gogh voor geesteijke gezondheidszorg

Vertrouwd op weg. Jaarverslag 2013. Contact. www.vvgi.nl. Vincent van Gogh voor geesteijke gezondheidszorg Vertrouwd op weg Contact Jaarverslag 2013 Vincent van Gogh voor geesteijke gezondheidszorg Postbus 5 5800 AA Venray Stationsweg 46 5803 AC Venray Tel. 0478-527 527 info@vvgi.nl www.vvgi.nl VVG0004_cover_A4_W.indd

Nadere informatie

Literatuur onderzoek naar Activerende Zorg Trajecten Met zorg en aandacht aan de slag

Literatuur onderzoek naar Activerende Zorg Trajecten Met zorg en aandacht aan de slag Literatuur onderzoek naar Activerende Zorg Trajecten Met zorg en aandacht aan de slag Yvonne van Heerwaarden Josien Hofs Guido Walraven Lectoraat Dynamiek van de Stad Hogeschool INHOLLAND Rotterdam, april

Nadere informatie