Hieronder krijg je alvast een overzicht van de iconen voor de verschillende rollen: Hulpverlener Netwerker Teamlid Coach Taakbeheerder Professional

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hieronder krijg je alvast een overzicht van de iconen voor de verschillende rollen: Hulpverlener Netwerker Teamlid Coach Taakbeheerder Professional"

Transcriptie

1 Voorwoord Met deze brochure stellen we graag het nascholingsaanbod van de Vrije- CLB-Koepel vzw in de kijker. Met onze nascholing willen we jou als CLB-medewerker ondersteunen in je opdracht. Ook dit jaar is de brochure opgebouwd uit vier luiken: doelgroepen, methodieken, thema s en management. Hierbij hebben we voor alle disciplines en functies een aanbod. Bij alle nascholingen die zich richten tot cliëntnabije medewerkers, vind je bovenaan een icoontje terug dat verwijst naar een van de CLB-rollen. Wat je bijleert op een nascholing sterkt je immers, rechtstreeks of onrechtstreeks, in de ondersteuning van je cliënt. Hieronder krijg je alvast een overzicht van de iconen voor de verschillende rollen: Hulpverlener Netwerker Teamlid Coach Taakbeheerder Professional Nascholingen zonder icoontje hebben tot doel je op andere vlakken te professionaliseren (dan gaat het voornamelijk over nascholingen in het kader van management). Meer informatie over de CLB-rollen kan je vinden via We hopen je op die manier te inspireren bij jouw keuze om bepaalde vormingen te volgen. Op de volgende bladzijden vind je de leeswijzer waar heel wat praktische informatie en afspraken terug te vinden zijn. Wij hopen je alvast te kunnen boeien met ons aanbod en kijken ernaar uit om je op een van onze nascholingen te ontmoeten. Sonja Buts Coördinator nascholing Stefan Grielens Algemeen directeur VCLB

2 L E E S W I J Z E R brochure & website De nascholingsbrochure biedt een bondig overzicht, praktische gegevens en een van de nascholingen. Een chronologisch overzicht en een adressenlijst van de s vind je achteraan in de brochure. Alle informatie vind je ook op de website Je vindt hier een routebeschrijving van de nascholings. Het is belangrijk de website regelmatig te raadplegen, omdat we eventuele wijzigingen daar aankondigen. Ben je ingeschreven voor een nascholing, dan krijg je deze informatie ook per . registreren & inschrijven Voor de meeste programma s kan je tussen 1 en 26 september 2014 inschrijven via de website. Enkele programma s wijken hiervan af, de juiste inschrijvingsprocedure vind je op de pagina van de nascholing in kwestie in deze brochure. Om deel te nemen aan een nascholing moet je geregistreerd zijn op het VCLB vzw intranet. Ben je dat nog niet, dan kan je dat doen door op bovenaan te klikken op 'Registreer'. Om te registreren is jouw adres van je centrum noodzakelijk, maar je kan een alternatief correspondenti adres opgeven als dat handiger is voor jou. Vergeet ook zeker niet jouw VCLB-vestiging op te geven in het daarvoor voorziene veld. Individuele VCLB-medewerkers hoeven niet persoonlijk in te schrijven. De centra aangesloten bij de VCLB-koepel hebben ons laten weten welke medewerker(s) voor het centrum zullen inschrijven. Zij kunnen, eens ze ingelogd zijn, de inschrijvingen voor heel hun centrum uitvoeren (op voorwaarde dat de deelnemers geregistreerd zijn én hierbij de VCLB-vestiging hebben opgegeven). VCLBmedewerkers niet-vclbmedewerkers Wie niet in een vrij centrum voor leerlingenbegeleiding werkt, kan individueel inschrijven voor een nascholing. Ga naar de website en klik op de gewenste nascholing. Je krijgt alle gegevens van deze nascholing te zien. Klik vervolgens op het icoontje onderaan 'schrijf u in' en vul het formulier met registratie- en facturatiegegevens in. Bewaar jouw gebruikersnaam en wachtwoord, deze blijven ook voor latere inschrijvingen geldig. 2

3 L E E S W I J Z E R bevestiging inschrijving Wie inschrijft, krijgt automatisch een gezonden met alle gegevens van de inschrijving. Een bevestiging van inschrijving of weigering krijgt de ingeschrevene in de loop van oktober. Bij weigering kom je op een wachtlijst te staan. Ten laatste een week voor de nascholing ontvang je een bericht met de praktische afspraken. wat bij te veel inschrijvingen Wanneer er voor een bepaalde nascholing te veel inschrijvingen zijn, krijgen VCLB-medewerkers voorrang op externen. Vervolgens delen we aan de VCLB-directies mee wat het maximum aantal deelnemers is dat voor het centrum kan inschrijven. We houden hiervoor rekening met het aantal personeelsleden van elk centrum. De directie van het centrum beslist wie uiteindelijk kan inschrijven. annuleren Annuleren kan tot ten laatste 10 werkdagen voor de nascholing (of -reeks) van start gaat. Bij latere annuleringen zijn wij genoodzaakt de volledige deelname (exclusief catering) aan te rekenen. catering Bij de meeste nascholingsprogramma s wordt drank en een broodmaaltijd voorzien. De kost ervan is niet opgenomen in de van de nascholingen, maar staat op de facturen als 'Extra kost'. Dit bedraagt 11,5 euro per persoon per nascholingsdag. Afspraken over de lunchpauze staan in de bevestigingsbrieven. Met deelnemers die een aangepast voedingsdieet volgen, kunnen we enkel rekening houden als dit minstens 1 week op voorhand gemeld wordt. facturatie De hoofdzetel krijgt tweemaandelijks een factuur voor de gevolgde nascholingen. 3

4 OVERZICHT AANBOD Doelgroepen 7 Gekleurde armoede, een andere aanpak? 8 Aan de slag met faire diagnostiek 9 Taalvaardigheidsonderwijs, taalscreening lager onderwijs. 10 Taalvaardigheidsonderwijs, taalscreening secundair onderwijs. 11 Frans voor hulpverleners in kansarmoedesituaties 12 Methodieken 13 Gedragsgerichte leerlingenbegeleiding in het HGW-kader: 1e jaar 14 Gedragsgerichte leerlingenbegeleiding in het HGW-kader: 2e jaar 15 Gedragsgerichte leerlingenbegeleiding in het HGW-kader: 3e jaar 16 Oplossingsgericht werken: 1e jaar 17 Oplossingsgericht werken: 2e jaar 18 Omgaan met problematische en verontrustende opvoedingssituaties IJH 19 Omgaan met kindermishandeling 20 Chatvorming zelfmoord en zelfverwonding 21 Ouders als partners 22 Motiverende gespreksvoering voor de medische discipline 23 Het Vlaggensysteem van Sensoa: seksueel grensoverschrijdend gedrag 24 Van suïcidepreventie naar een beleid geestelijke gezondheidszorg op school 25 Met de school op stap: schoolondersteuning via Intervention Mapping 26 Thema's 27 Faalangst in secundair onderwijs 28 Integrale jeugdhulp 29 Integrale jeugdhulp: verontrusting 30 Integrale jeugdhulp: ouders met psychische problemen betrekken 31 M-decreet 32 M-decreet: intervisie 33 4

5 OVERZICHT AANBOD Specifieke onderwijsbehoeften bij kleuters, domein motoriek, spraak en taal 34 Een bordje statistiek: dagelijkse kost voor iedereen 35 Gemeenschappelijk curriculum in het BaO 36 Gemeenschappelijk curriculum in het SO 37 Onderwijsloopbaanbegeleiding Onderwijsloopbaanbegeleiding in hedendaagse CLB-praktijk 39 Deontologische en juridische aspecten van leerlingenbegeleiding 40 Deontologische en juridische aspecten van de leerlingenbegeleiding: DRM en Lars 41 Management 43 Integrale jeugdhulp: een inleiding 44 LARS: starterscursus nieuwe schoolnabije medewerkers 45 LARS-dossierbeheerders: starterscursus 46 LARS-coaches 47 Basisopleiding preventiemedewerkers 48 Opleiding elektriciteit 49 Opleiding gebruik van kleine brandblusapparaten 50 Intervisie vertrouwenspersonen 51 Onderhandelen 52 De juiste kandidaat: hoe interview en selecteer je efficient? 53 Waarom evaluaties gedoemd zijn om te mislukken 54 Basisopleiding kwaliteitszorg 55 Intervisie kwaliteitszorg 56 De meerwaarde van indicatoren als instrument binnen je kwaliteitsbeleid 57 Aan de slag met indicatoren: intervisie 58 Wat we kunnen leren van Mickey: over klantgerichtheid, beleving en kwaliteit 59 Het hoofd aan de zijlijn: over de unieke positie van leidinggevenden 60 Directiedagen 61 Agenda 62 Locaties 66 5

6 6

7 D O E L G R O E P E N Maandag 01 Dinsdag 02 Woensdag 03 Donderdag 04 Vrijdag 05 Maandag 08 Dinsdag 09 Woensdag 10 Donderdag 11 Vrijdag 12 Maandag 15 Dinsdag 16 Woensdag 17 Donderdag 18 Vrijdag 19 Maandag 22 Dinsdag 23 Woensdag 24 Donderdag 25 Vrijdag 26 Maandag 29 Dinsdag 30 Woensdag 31 Donderdag 01 Vrijdag 02 7

8 Gekleurde armoede, een andere aanpak? A CLB ers die kinderen/gezinnen met andere etnische herkomst begeleiden. Vrijdagen 28 november en 12 december 2014 Meer dan de helft van mensen met een andere etnische herkomst leeft in armoede. De gekleurde armoede neemt fors toe. Deze onrustwekkende ontwikkeling stelt ons voor uitdagingen die heel wat vragen oproepen. Tijdens deze tweedaagse blijven we stilstaan bij de kenmerken van armoede in deze gezinnen en de wijze waarop zij ermee omgaan. We gaan in op hun ervaringen met hulpverlening en focussen op mogelijkheden om gekleurde armoede aan te pakken. Er is ruimte om ervaringen te ontleden, te delen en de aangeboden kennis aan de hand van casussen beperkt toe te passen. DOELGROEPEN Sultan Balli (psychologe) VCLB Vormingscentrum: Marleen Van den Mooter en Luc Driesmans VCLB Vormingscentrum, Schaarbeek 36 VCLB, 72 externen 8

9 Aan de slag met faire diagnostiek B CLB-medewerkers die betrokken zijn bij diagnostiek van prioritaire doelgroepen netoverstijgend. Dinsdag 20 januari 2015 We willen vanuit de netoverstijgende werkgroep FD de diagnostische kennis en competenties van de CLB-medewerkers versterken. Het algemeen kader wordt aangereikt en er worden een aantal concrete instrumenten voorgesteld, aanvullend aan wat te vinden is in de protocollen van Prodia. Gekoppeld aan enkele praktijkvoorbeelden wordt dit geconcretiseerd. Hilde De Smedt sluit het geheel af vanuit haar ervaringen met meertaligheid binnen Foyer. DOELGROEPEN Annemie Bos (Thomas More, Antwerpen) Hilde De Smedt (Foyer, Brussel) VCLB Vormingscentrum: Marleen Van den Mooter en Lies Verlinde Huis van het Nederlands, Brussel 36 9

10 Taalvaardigheidsonderwijs, taalscreening lager onderwijs C CLB-medewerkers die scholen ondersteunen in de uitbouw van een gelijkekansenbeleid met de focus op de uitbouw van taalvaardigheid. Woensdag 17 september 2014 Inschrijven voor 5 september! Vanaf schooljaar zijn de scholen verplicht om het Nederlands van pas gestarte leerlingen te onderzoeken. Op basis van deze resultaten zullen zij gepaste maatregelen nemen om leerlingen met een taalachterstand te ondersteunen. Gezien onze schoolondersteunende opdracht is het noodzakelijk dat medewerkers geïnformeerd worden over deze verplichte taalscreening en de mogelijkheden van aanpak na de screening. Na deze vormingsdag zijn de deelnemers in staat het gesprek over taalvaardigheid, taalscreening en mogelijke ondersteuningsmaatregelen op te volgen en met de school mee te zoeken naar schoolspecifieke aanknopingspunten. Met deze vormingsdag willen we bereiken dat de CLB-medewerkers werkzaam in het gewoon lager onderwijs: inzicht hebben in taalvaardigheidsonderwijs en het luik schoolse taalachterstand; inzicht hebben in mogelijkheden en valkuilen inzake de verplichte taalscreening; kennis hebben van de Toolkit Competenties Nederlands Breed Evalueren; weten welke visie onderwijs heeft inzake de screening en aanpak; kennis hebben van de mogelijkheden om de leerlingen te ondersteunen na de screening. Centrum voor Taal en Onderwijs, KU Leuven DOELGROEPEN VCLB Vormingscentrum: Marleen Van den Mooter en Luc Driesmans De Factorij, Schaarbeek 36 VCLB, 72 externen 10

11 Taalvaardigheidsonderwijs, taalscreening secundair onderwijs D CLB-medewerkers die secundaire scholen ondersteunen in de uitbouw van een gelijkekansenbeleid met de focus op de uitbouw van taalvaardigheid. Woensdag 17 september 2014 Inschrijven voor 5 september! Vanaf schooljaar zijn de scholen verplicht om het Nederlands van pas gestarte leerlingen te onderzoeken. Op basis van deze resultaten zullen zij gepaste maatregelen nemen om leerlingen met een taalachterstand te ondersteunen. Gezien onze schoolondersteunende opdracht is het noodzakelijk dat medewerkers geïnformeerd worden over deze verplichte taalscreening en de mogelijkheden van aanpak na de screening. Na deze vormingsdag zijn de deelnemers in staat het gesprek over taalvaardigheid, taalscreening en mogelijke ondersteuningsmaatregelen op te volgen en met de school mee te zoeken naar schoolspecifieke aanknopingspunten. Met deze vormingsdag willen we bereiken dat de CLB medewerkers werkzaam in het gewoon secundair onderwijs: inzicht hebben in taalvaardigheidsonderwijs en het luik schoolse taalachterstand; inzicht hebben in mogelijkheden en valkuilen inzake de verplichte taalscreening; kennis hebben van de Toolkit Competenties Nederlands Breed Evalueren; weten welke visie onderwijs heeft inzake de screening en aanpak; kennis hebben van de mogelijkheden om de leerlingen te ondersteunen na de screening. Centrum voor taal en onderwijs, KULeuven DOELGROEPEN VCLB Vormingscentrum: Marleen Van den Mooter en Luc Driesmans De Factorij, Schaarbeek 36 VCLB, 72 externen 11

12 Frans voor hulpverleners in kansarmoedesituaties E CLB-medewerkers die regelmatig geconfronteerd worden met anderstalige ouders en waarbij de Franse taal een noodzaak is i.f.v. de CLB-begeleiding. Dinsdag 3 februari, donderdag 26 februari en vrijdag 13 maart 2015 Een taalbad Frans, waar oefenen centraal staat. De lessen vertrekken vanuit de CLB-praktijk. Voorstellen van de CLB-werking, specifieke terminologie, gesprekken met ouders DOELGROEPEN Anne Streulens (medewerker Informant, ervaren docente Frans voor hulpverleners) VCLB-Vormingscentrum: Sonja Buts CLB Het Kompas, Mechelen 108 VCLB, 216 externen 12

13 M E T H O D I E K E N Maandag 01 Dinsdag 02 Woensdag 03 Donderdag 04 Vrijdag 05 Maandag 08 Dinsdag 09 Woensdag 10 Donderdag 11 Vrijdag 12 Maandag 15 Dinsdag 16 Woensdag 17 Donderdag 18 Vrijdag 19 Maandag 22 Dinsdag 23 Woensdag 24 Donderdag 25 Vrijdag 26 Maandag 29 Dinsdag 30 Woensdag 31 Donderdag 01 Vrijdag 02 13

14 Gedragsgerichte leerlingenbegeleiding in het HGW-kader: 1e jaar A CLB-medewerkers van alle disciplines. Vrijdagen 3 oktober, 7 november, 22 november en 5 december 2014, donderdagen 15 januari en 5 februari, vrijdagen 20 maart en 8 mei 2015 Het handelingsgericht werken en het correct uitvoeren van de protocollen die uitgewerkt werden voor uiteenlopende problematieken waarmee het CLB geconfronteerd wordt, vereisen een grondige kennis van de onderliggende leertheoretische basis. In deze opleiding volgen we de stappen van het handelingsgericht werken om problemen te verkennen, een diagnose te stellen en alle betrokken partijen in te schakelen in een plan van aanpak. In het eerste jaar worden deelnemers vertrouwd gemaakt met de praktische toepassingen van de leertheorie in de dagelijkse VCLB-praktijk. Daarna verdiepen we deze kennis door steeds in te zoemen op bepaalde aanpakprincipes (operante technieken, zelfcontroleprocedures, emotieregulatie, mediatietechnieken, cognitieve technieken, exposure). In de twee laatste sessies komen het coachen van ouders en leerkrachten en het begeleiden van studiemotivatie aan bod. METHODIEKEN Ingrid Coosemans (psychologe, therapeute), Els Joos (KU Leuven), Hermien De Backer en Els Dewit (Jongerenpsychoconsult), Nina Nyman (Herlaarhof) VCLB-Vormingscentrum: Sonja Buts Jeugdherberg De Blauwput, Leuven 120 VCLB, 240 externen 14

15 Gedragsgerichte leerlingenbegeleiding in het HGW-kader: 2e jaar B CLB-medewerkers die het vorige schooljaar het 1e jaar van het programma hebben gevolgd. Startdatum: vrijdag 26 september 2014 In het tweede jaar wordt de theorie verder toegepast op enkele veel voorkomende problematieken: angst, faalangst, asociaal en normoverschrijdend gedrag, opvoedingsproblemen in de klas (pesten, moeilijke klassen), werken aan sociale vaardigheden en zelfvertrouwen, exposure en cognitieve technieken. In kleine groepen starten deelnemers met supervisie, waarbij eigen casussen uitgediept en opgevolgd worden. METHODIEKEN I. Coosemans, E. Heyns, M. Neyens, M. De Neef, M. Wysmans, S. Bal & I. Antrop, Ilse DeWitte VCLB-Vormingscentrum: Sonja Buts VCLB Gent 120 VCLB, 240 externen 15

16 Gedragsgerichte leerlingenbegeleiding in het HGW-kader: 3e jaar C CLB-medewerkers die het vorige schooljaar het 2e jaar van het programma hebben gevolgd. Startdatum: vrijdag 17 oktober 2014 De verworven kennis wordt verder uitgebreid naar inzichten over omgang met risicojongeren en jongeren opgegroeid in ongunstige gezinsomstandigheden, KOPP, omgaan met schoolfobisch gedrag, uitstelgedrag, ADHD, sociaal angstig gedrag bij jonge kinderen en gezondheidsbevordering. In de supervisiesessies wordt van de deelnemers verwacht dat ze ter afsluiting van de opleiding een casus uitwerken. METHODIEKEN I. Coosemans, A. Victoir, C. Braet, C. Damman, C. Coolen-Perednia, H. De Backer & E. De Wit, I. Dewitte VCLB-Vormingscentrum: Sonja Buts CLB, Brugge(n) 120 VCLB, 240 externen 16

17 Oplossingsgericht werken: 1e jaar D CLB-medewerkers van alle disciplines. Dinsdagen 21 oktober, 9 december 2014, 3 februari, 21 april en 19 mei 2015 'Oplossingsgericht werken' is een wijze van begeleiden die in de VS werd ontwikkeld. Aan de grondslag ervan ligt de ervaring van o.a. Steve de Shaser en Insoo Kim Berg, die vaststelden dat met cliënten over oplossingen praten een eigen positieve dynamiek bij die hulpvrager vrij maakte. Cliënten ervoeren deze benaderingswijze als uitermate positief. Het bracht hen op een effectieve wijze vaak sneller tot inzicht in hun beschikbare mogelijkheden om aan de eigen situatie te werken. Focussen op de cliënt, de verantwoordelijkheid bij de cliënt laten, de begeleidershouding van niet-weten, zoeken naar uitzonderingen en werkbare, realiseerbare doelen, werken met de mirakelvraag en via schaalvragen de huidige situatie naast een gewenste toekomstige situatie plaatsen en peilen naar wat er nodig is om die gewenste toekomstige situatie te benaderen, te bereiken Het zijn houdingsaspecten en technieken die inhoud geven aan deze begeleidingsmethodiek. De specifieke vraagstelling en het belang van het zinvol gebruiken van gesprekstechnieken zijn tevens belangrijke thema s. METHODIEKEN Mattias Bouckaert (psychotherapeut, OBC Espero Haren) VCLB-Vormingscentrum: Sonja Buts en Piet Casier Hasselt 75 VCLB, 150 externen 17

18 Oplossingsgericht werken: 2e jaar E CLB-medewerkers die vorig jaar het 1e jaar volgden. Dinsdag 9 september 2014, donderdag 20 november 2014, dinsdag 13 januari 2015, donderdag 19 maart 2015, dinsdag 28 april 2015 en dinsdag 4 juni 2015 'Oplossingsgericht werken' is een wijze van begeleiden die in de VS werd ontwikkeld. Aan de grondslag ervan ligt de ervaring van o.a. Steve de Shaser en Insoo Kim Berg, die vaststelden dat met cliënten over oplossingen praten een eigen positieve dynamiek bij die hulpvrager vrij maakte. Cliënten ervoeren deze benaderingswijze als uitermate positief. Het bracht hen op een effectieve wijze vaak sneller tot inzicht in hun beschikbare mogelijkheden om aan de eigen situatie te werken. Focussen op de cliënt, de verantwoordelijkheid bij de cliënt laten, de begeleidershouding van niet-weten, zoeken naar uitzonderingen en werkbare, realiseerbare doelen, werken met de mirakelvraag en via schaalvragen de huidige situatie naast een gewenste toekomstige situatie plaatsen en peilen naar wat er nodig is om die gewenste toekomstige situatie te benaderen, te bereiken Het zijn houdingsaspecten en technieken die inhoud geven aan deze begeleidingsmethodiek. De specifieke vraagstelling en het belang van het zinvol gebruiken van gesprekstechnieken zijn tevens belangrijke thema s. METHODIEKEN Nadine Callens (PVOC-medewerkster West-Vlaanderen en zelfstandig nascholer) VCLB-Vormingscentrum: Sonja Buts en Piet Casier VCLB-Vormingscentrum, Schaarbeek 90 VCLB, 180 externen 18

19 Omgaan met problematische en verontrustende opvoedingssituaties binnen IJH met Signs of Safety als kader F CLB-medewerkers van alle disciplines die de opleiding OGW gevolgd hebben. Deze nascholing wordt driemaal aangeboden: Donderdagen 9 oktober en 13 november 2014 (Schaarbeek : F1) Vrijdagen 10 oktober en 21 november 2014 (Hasselt : F2) Donderdag 12 en dinsdag 24 februari 2015 (Mechelen : F3) Gesprekken aangaan met gezinnen waar verontrusting speelt vanuit een krachtgerichte houding. Gericht op het realiseren van een samenwerkingsrelatie met het gezin zodat het gezin accepteert dat er diverse hulpverlenende initiatieven genomen worden die voor verandering/verbetering zorgt. We besteden in deze vorming ook aandacht voor het opnemen van verantwoordelijkheid bij het niet ingaan op het hulpverleningsaanbod. Deze vorming gebruikt het kader van Signs of Safety. METHODIEKEN Nadine Callens (PVOC West-Vlaanderen en zelfstandig nascholer) VCLB-Vormingscentrum: Piet Casier en Sonja Buts VCLB-Vormingscentrum, Schaarbeek Universiteit, Hasselt Thomas More, Mechelen 30 VCLB, 60 externen 19

20 Omgaan met kindermishandeling G CLB-medewerkers van alle disciplines. Maandag 16 maart en dinsdag 24 maart 2015 Werken met kinderen in verontrustende situaties vraagt visie, een herkenbaar kader waarbinnen het CLB zijn begeleidende rol opneemt. Daarnaast zijn vaardigheden in het voeren van gesprekken met ouders en kinderen onontbeerlijk. Deze tweedaagse focust op visie en op het voeren van gesprekken met ouders en kinderen. METHODIEKEN Bart Weustenraad en Bieke De Tavernier, medewerkers VK Antwerpen VCLB-Vormingscentrum: Piet Casier CLB Het Kompas, Mechelen 30 VCLB, 60 externen 20

21 Chatvorming zelfmoord en zelfverwonding H CLB-medewerkers betrokken bij het CLB-chatproject. Deze vorming wordt tweemaal aangeboden. Data worden later bekendgemaakt. Themagerichte vorming voor CLB-chatoperatoren over het voeren van chatsessies met leerlingen over zelfmoordgevoelens en zelfverwonding. METHODIEKEN Michael Bloemen, medewerker Zelfmoordlijn Nadine Callens, PVOC West-Vlaanderen VCLB-Vormingscentrum: Piet Casier VCLB-Limburg, Genk CLB Brugge(n) 36 VCLB, 72 externen 21

22 Ouders als partners A bridge over troubled water I CLB-medewerkers van alle disciplines. Donderdagen 19 maart en 2 april, dinsdag 28 april en vrijdag 8 mei 2015 Communicatie met ouders is een grote uitdaging. Samenwerken met ouders, en daarbij relaties opbouwen op weg naar een zinvol perspectief. Samen zoeken naar krachten in complexe, soms vastgelopen situaties. Het balanceren tussen werkelijkheid en wenselijkheid, tussen afstand en nabijheid. Het kluwen van relaties, loyaliteiten en emoties beseffen en ontwarren Je maakt kennis met communicatietrajecten die inspireren om bewuster en efficiënter met ouders te communiceren. Rik Prenen bekijkt hoe communicatie de brug kan slaan tussen inzicht en uitzicht, hoe je krachten van ouders en leerlingen kan ontdekken en inzetten, maar ook hoe je kan omgaan met hobbels in de weg: het spook van de weerstand, slecht nieuws, meervoudige loyaliteit, merkwaardige betekenisgeving Je maakt kennis met figuring futures. Elke Gybels laat je meekijken en meedoen tijdens de workshop over de creatieve duplotechniek. Een methodiek die ouders én leerlingen perspectief biedt woorden tekortschieten. METHODIEKEN Rik Prenen (coödinator ROC, VCLB-Limburg, docent associatie KU Leuven) Elke Gybels (therapeute 'De context' en docente KHLim) VCLB-Vormingscentrum: Piet Casier Jeugdherberg De Blauwput, Leuven 60 VCLB, 120 externen 22

23 Motiverende gespreksvoering voor de medische discipline J Artsen en verpleegkundigen in CLB. Vrijdag 13 maart 2015 Gesprekken voeren, dat doen we op het CLB niet alleen in begeleidingstrajecten. Ook op het medisch consult gaat we praten met leerlingen, en dat is méér dan een vrijblijvend praatje om leerlingen op hun gemak te stellen. Wat kunnen we bereiken in een kort gesprek? Kan je leerlingen op weg zetten naar gedragsverandering? Wanneer past advies, en komt het niet aan? We verbinden gesprekstechnieken voor korte interventies aan het transtheoretisch model van gedragsverandering. METHODIEKEN An Victoir (VCLB-Koepel) VCLB-Vormingscentrum: An Victoir VCLB Gent, Holstraat 36 VCLB, 72 externen 23

24 Het Vlaggensysteem van Sensoa Omgaan met seksueel grensoverschrijdend gedrag op school K CLB-medewerkers van alle disciplines. BaO, SO en BuO. Dinsdagen 12 en 19 mei 2015 Wat is normaal gedrag voor kinderen en jongeren die aan het groeien zijn in hun seksualiteit? Welk gedrag gaat over de grens? En wie bepaalt die grens? Via het Vlaggensysteem van Sensoa krijg je criteria aangereikt die je helpen om te oordelen of een bepaald gedrag de seksuele integriteit van leerlingen schaadt. We bieden ook praktische wenken om op normaal (maar 'verrassend') of grensoverschrijdend gedrag te reageren. Het vlaggensysteem is ook een goed middel om de school te helpen bij het uitstippelen van een coherent beleid. Daarom wordt in deze nascholing ook ingegaan op de totaliteit van een goed schoolbeleid rond relaties en seksualiteit. METHODIEKEN An Victoir, Tine Gheysen (VCLB-Vormingscentrum) VCLB-Vormingscentrum: An Victoir VCLB-Vormingscentrum, Schaarbeek 72 VCLB, 144 externen 24

25 Van suïcidepreventie naar een beleid geestelijke gezondheidszorg op school L CLB-medewerkers van alle disciplines. Dinsdagen 24 en 31 maart 2015 Onder impuls van de Vlaamse gezondheidsheidsdoelstellingen besteden scholen en CLB s aandacht aan suïcidepreventie bij jongeren. Loont dat? In deze nascholing worden acties rond suïcidepreventie ingebed in een schoolbeleid rond geestelijke gezondheid. In een eerste dag gaan we concreet aan de slag rond suïcidepreventie: de focus ligt op het signaleren van suïcidegedachten, de gesprekstechnieken die men best gebruikt bij jongeren die een suïcidepoging overwegen of ondernamen, de mogelijkheden en grenzen van een zorgtraject binnen CLB, de verwijzing naar het netwerk en het omgaan met crisissituaties inzake suïcide. Een tweede dag van deze vorming is gericht op schoolondersteuning en het zorgbeleid op school. We gaan in op prevalentiegegevens van zelfmoord en psychisch lijden. We schetsen wat er preventief kan gebeuren op school en in de klas om ervoor te zorgen dat leerlingen veerkrachtig blijven. We werken een preventief beleid uit en gaan na wat we op voorhand kunnen doen t.a.v. crisissituaties. METHODIEKEN Karolina Bystram (CGG Brussel), An Victoir ( VCLB-Vormingscentrum) VCLB-Vormingscentrum: An Victoir VCLB-Vormingscentrum, Schaarbeek 72 VCLB, 144 externen 25

26 Met de school op stap Schoolondersteuning via Intervention Mapping, een toepassing op het M-decreet M CLB-medewerkers werkzaam in Limburg. Deze vorming wordt 4 maal aangeboden: op dinsdag 20 januari, donderdag 22 januari, dinsdag 29 januari en 26 februari donderdag 2015 Het CLB heeft de opdracht om scholen te ondersteunen in heel wat aspecten van haar beleid rond zorg en gelijke onderwijskansen. Ondersteunen is echter een containerbegrip: iedereen stopt er wat anders in. In deze nascholing schetsen we hoe een CLB er een coachende rol kan opnemen. Die bestaat erin dat men de school op weg helpt (niet stuurt) naar een planmatige aanpak van vragen en noden, en helpt om die dingen te doen die 'werken'. Op vraag van de centra gaan we de methodiek toepassen op het ondersteunen van de scholen in het implementeren van het M-decreet. METHODIEKEN An Victoir (VCLB-Vormingscentrum) VCLB-Vormingscentrum: An Victoir Limburg 36 VCLB 26

27 T H E M A S Maandag 01 Dinsdag 02 Woensdag 03 Donderdag 04 Vrijdag 05 Maandag 08 Dinsdag 09 Woensdag 10 Donderdag 11 Vrijdag 12 Maandag 15 Dinsdag 16 Woensdag 17 Donderdag 18 Vrijdag 19 Maandag 22 Dinsdag 23 Woensdag 24 Donderdag 25 Vrijdag 26 Maandag 29 Dinsdag 30 Woensdag 31 Donderdag 01 Vrijdag 02 27

28 Faalangst in secundair onderwijs A CLB-medewerkers in het secundair onderwijs. Donderdag 23 april 2015 THEMA'S Tijdens deze nascholing krijg je inzicht in oorzaken en uitlokkers van faalangst. Welke soorten en types kunnen we onderscheiden? Hoe manifesteert faalangst zich bij jongeren? Welke misvattingen bestaan er rond deze problematiek? En vooral: wat kan je er als CLB'er mee doen? Op welke manier kan je de leerling, de leerkracht en de school ondersteunen? De aanpak wordt toegelicht aan de hand van enkele concrete voorbeelden. Ilse Dewitte (Orthopedagoge en kinder- en jongerentherapeute) VCLB-Vormingscentrum: Sonja Buts HUB, Brussel 36 VCLB, 72 externen 28

29 Integrale jeugdhulp B Dit is een herhaling van de nascholing Integrale jeugdhulp van , en richt zich dus enkel op CLB-medewerkers die vorig schooljaar de nascholing IJH niet konden volgen. THEMA's Vrijdag 17 oktober en 7 november 2014 Het decreet integrale jeugdhulp brengt een ingrijpende wijziging met zich mee in het jeugdhulplandschap in Vlaanderen en heeft dus ook gevolgen voor elke hulpverlener in dat landschap. Tijdens deze tweedaagse vorming krijg je inzicht in de zes kernopdrachten die de 'missie' van integrale jeugdhulp uitmaken. Je kan de rechtstreeks toegankelijke en de niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp situeren. Je kent de werking van de intersectorale toegangspoort en van de gemandateerde voorzieningen en je weet hoe daar aan te melden. Bovendien weet je ook wat er van wie verwacht wordt in verontrustende situaties. We leggen telkens ook de link naar (wijzigingen in) de CLB-werking. Op het einde van de tweedaagse weet je dus ook wat integrale jeugdhulp betekent in je dagelijkse praktijk. Stefaan Jonniaux, André Verdegem, Tine Gheysen (VCLB-Koepel) VCLB-Vormingscentrum: Stefaan Jonniaux De Factorij, Schaarbeek 30 VCLB, 60 externen 29

30 Integrale jeugdhulp Verontrusting C CLB-medewerkers van alle disciplines. Donderdag 6 november 2014 THEMA'S Peter Dewaele geeft ons inzichten en verduidelijkt de werkwijze bij de politie bij (vermoeden van) seksueel kindermisbruik. We krijgen informatie voor CLBmedewerkers, leerkrachten en scholen wat we wel/niet kunnen doen bij (vermoeden van) seksueel misbruik van een leerling passend binnen ons decretaal kader (CAJO). In deze vorming gaan we tevens in overleg met het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg en VK. Vanuit de ervaring in Oost-Vlaanderen zal Isabelle Quintens met haar team ingaan op de samenwerking tussen CLB/OCJ en VK. Hoe verloopt een casus van aanmelding tot observerend of interveniërend casemanagement? Wat zijn de kwaliteitscriteria/verwachtingen van een OCJ/VK ten opzichte van de aanmelder? Wat kan je verwachten van de consultfunctie? Op deze manier hopen we een goede aanzet te geven tot een gemeenschappelijke visie omtrent het begrip verontrusting en tot constructieve samenwerking tussen CLB en de gemandateerde voorziening. Peter Dewaele (Voormalig hoofd van de cel pedofilie van de gerechtelijke politie, huidig woordvoerder federale politie), Isabelle Quintens (1e regioverantwoordelijke jongerenwelzijn Oost-Vlaanderen) VCLB-Vormingscentrum: Sonja Buts, André Verdegem CSW, Brussel 36 VCLB, 72 externen 30

Vormingsfonds nieuwe directeurs

Vormingsfonds nieuwe directeurs Vormingsfonds nieuwe directeurs Lijst van de opleidingen 2012 Niveauoverstijgend basisonderwijs, deeltijds kunstonderwijs, secundair onderwijs, volwassenenonderwijs, CLB AVSG vzw, Ravensteingalerij 3 bus

Nadere informatie

VONX PROFS* voor iedereen die mensen met een beperking ondersteunt

VONX PROFS* voor iedereen die mensen met een beperking ondersteunt VONX PROFS* voor iedereen die mensen met een beperking ondersteunt NAJAAR 2014 2 VONX VONX: ÉÉN ORGANISATIE, VIER BROCHURES VONX is een vormingsorganisatie voor volwassenen van 18 tot 108 jaar. We hebben

Nadere informatie

Bijzonder en toch gewoon naar het beroepsonderwijs.

Bijzonder en toch gewoon naar het beroepsonderwijs. Student: Gitte Van Eynde Promotor: Chris De Rijdt Academiejaar 2010-2011 Bachelor in de Orthopedagogie Bijzonder en toch gewoon naar het beroepsonderwijs. De overstap begeleiden bij een jongere met ADHD

Nadere informatie

Klaar voor redelijke aanpassingen

Klaar voor redelijke aanpassingen Klaar voor redelijke aanpassingen Een leidraad Mieke Meirsschaut, Frank Monsecour en Marijke Wilssens Wat zijn redelijke aanpassingen? www.arteveldehogeschool.be » 2 Inhoudstafel 1. Leeswijzer: lees je

Nadere informatie

OPLEIDINGSAANBOD 2015

OPLEIDINGSAANBOD 2015 OPLEIDINGSAANBOD 2015 SOCIALE WERKPLAATSEN in samenwerking met VORMINGSFONDS SOCIALE WERKPLAATSEN INVESTEREN IN OPLEIDING Weet jij al hoe je opleidingsbeleid er zal uitzien in 2015? Sta eens stil bij

Nadere informatie

Werk. Werkt! werk. schrift5

Werk. Werkt! werk. schrift5 Werk Werkt! schrift5 werk Voorwoord Werk Werkt! is geschreven vanuit een recovery-visie. Recovery is veel meer dan medische genezing. Het is een persoonlijk en uniek proces, gestuurd door de klant. Drie

Nadere informatie

Bruggen. Bouwen. werk. schrift7

Bruggen. Bouwen. werk. schrift7 Bruggen Bouwen schrift7 werk Voorwoord Personen met een psychische kwetsbaarheid ervaren vaak heel wat drempels bij het vinden of behouden van werk. Toch is werk voor deze groep een belangrijke factor

Nadere informatie

Afstandsleren sociaal werk 2015-2016

Afstandsleren sociaal werk 2015-2016 Afstandsleren sociaal werk 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Inleiding 4 De opleiding bachelor in het sociaal werk 5 Studeren in het hoger onderwijs 7 Het concept afstandsonderwijs 8 Veel gestelde vragen bij afstandsonderwijs

Nadere informatie

werken met maatschappelijk kwetsbare gezinnen

werken met maatschappelijk kwetsbare gezinnen werken met maatschappelijk kwetsbare gezinnen - Visietekst - inhoud inleiding werken met maatschappelijk kwetsbare gezinnen 3 deel 1 visie 5 1 Inleiding 5 2 Algemene doelstelling 5 2.1 Wie: Kind en Gezin

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

KHLim Katholieke Hogeschool Limburg vzw Departement Sociaal-agogisch werk

KHLim Katholieke Hogeschool Limburg vzw Departement Sociaal-agogisch werk KHLim Katholieke Hogeschool Limburg vzw Departement Sociaal-agogisch werk Campus OLB, Oude Luikerbaan 79, 3500 Hasselt tel.: 011 28 82 70 fax: 011 28 82 69 www.khlim.be/saw B a c h e l o r n a b a c h

Nadere informatie

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Activerende Zorgcoaching: Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Een methodische handreiking Yvonne van Heerwaarden Josien Hofs Carel Tenhaeff Guido Walraven Lectoraat Dynamiek van de Stad

Nadere informatie

Vormingen voorjaar 2015

Vormingen voorjaar 2015 Vormingen voorjaar 2015 www.zorgsaam.be ondersteuning - vorming - opleiding - ondersteuning - vor Inhoud vormingen voorjaar 2015 Zorgzaam samenleven voor iedereen Mensen ontmoeten geen andere culturen,

Nadere informatie

Binnenlopen bij het Open Spreekuur

Binnenlopen bij het Open Spreekuur Binnenlopen bij het Open Spreekuur Focus op kracht en kansen alternatief: Burgerkracht en verbinding mei 2012 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies en Het Inter-lokaal Auteur: Yvonne van Heerwaarden Het

Nadere informatie

Ik wil wel maar ik kan het niet Faalangst bij leerlingen L.O. en S.O. De aanpak vanuit CLB Groeninge

Ik wil wel maar ik kan het niet Faalangst bij leerlingen L.O. en S.O. De aanpak vanuit CLB Groeninge Ik wil wel maar ik kan het niet Faalangst bij leerlingen L.O. en S.O. De aanpak vanuit CLB Groeninge Studiegebied Sociaal Agogisch Werk Opleiding Sociaal Werk Optie Individueel Maatschappelijk Werk Academiejaar

Nadere informatie

INTERNETTENPROJECT Vormgeven aan een zorg- en diversiteitsbeleid in het volwassenenonderwijs INHOUD

INTERNETTENPROJECT Vormgeven aan een zorg- en diversiteitsbeleid in het volwassenenonderwijs INHOUD Internettenproject gerealiseerd door de pedagogische begeleidingsdiensten van GO!, OVSG, POV, VSKO en Vocvo Vormgeven aan een zorg- en diversiteitsbeleid in het volwassenenonderwijs CONCEPTUEEL KADER 2009-2010

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

stellen zichzelf voor

stellen zichzelf voor Op zoek naar VORMING TRAINING BEGELEIDING om agressie te beheersen? Vormingsorganisaties stellen zichzelf voor Laatst bijgewerkt: 12/06/2015 1 OPLEIDERS ACT Academie 5 Corepower 39 De Onderstroom 6 Informant

Nadere informatie

pag. 3 INHOUDSTAFEL 3 1. INLEIDING 4 2. BLIJDORP ALGEMEEN 5

pag. 3 INHOUDSTAFEL 3 1. INLEIDING 4 2. BLIJDORP ALGEMEEN 5 D I E N S T V E R L E N I N G S C E N T R U M V O O R P E R S O N E N M E T E E N V E R S T A N D E L I J K E B E P E R K I N G INHOUDSTAFEL 3 1. INLEIDING 4 2. BLIJDORP ALGEMEEN 5 2.1 BLIJDORP 2013, PERSONEEL,

Nadere informatie

PROFESSIONALISERING BEGINNENDE SCHOOLLEIDERS

PROFESSIONALISERING BEGINNENDE SCHOOLLEIDERS PROFESSIONALISERING BEGINNENDE SCHOOLLEIDERS SCHOOLJAAR 2009 2010 Als beginnend schoolleider van een katholieke basisschool sta je plots op het kruispunt van de vele complexe relaties binnen het onderwijsveld.

Nadere informatie

Omgaan met verontrusting en maatschappelijke noodzaak p. 6. Oplossingsgericht werken p. 16. Basishouding p. 10

Omgaan met verontrusting en maatschappelijke noodzaak p. 6. Oplossingsgericht werken p. 16. Basishouding p. 10 Omgaan met verontrusting en maatschappelijke noodzaak p. 6 Signalen van welzijn & Signalen van veiligheid p. 14 Basishouding p. 10 Oplossingsgericht werken p. 16 Weerstandspatronen p. 11 Combi Basishouding

Nadere informatie

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg (Brede) schoolondersteuningsteams Evaluatie Proef Dukenburg Ter Denge Onderzoek & Advies December 2013 Inhoud Samenvatting... 2 1. Achtergrond en verantwoording... 6 1.1 Inleiding... 6 1.2 Van ZAT naar

Nadere informatie

Studie relatieondersteunend aanbod in Vlaanderen

Studie relatieondersteunend aanbod in Vlaanderen Studie relatieondersteunend aanbod in Vlaanderen Rapport met steun van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 2013 Kathleen Emmery 1 Voorwoord In de media, in het werkveld en in de brede samenleving

Nadere informatie

Opleidingsbrochure 2015

Opleidingsbrochure 2015 2015 Inhoud Gaan voor opleiding in de BW... 1 Aanbod voor monitoren en omkaderingspersoneel... 2 Basismodule voor monitoren: een competentiegerichte benadering... 3 Verdiepingsmodules in open aanbod...

Nadere informatie

1. Voorwoord 3. 2. Diensten rond opvoedingsondersteuning in Limburg 4. 3. Leertrajecten individueel of in team: duiding en praktisch informatie 5

1. Voorwoord 3. 2. Diensten rond opvoedingsondersteuning in Limburg 4. 3. Leertrajecten individueel of in team: duiding en praktisch informatie 5 1 1. Voorwoord 3 2. Diensten rond opvoedingsondersteuning in Limburg 4 3. Leertrajecten individueel of in team: duiding en praktisch informatie 5 3.1. Veiligheidsopleidingen een woordje uitleg 5 3.2. Lezingen

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Wat lees je in dit boek? Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Wat gebeurt er allemaal in dienstverlening? 5 Waarom zou je kiezen voor PubliContact? 6 Hoe werkt

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

vormingsaanbod 2015-2016 KLEUTERschool directies en zorgcoördinatoren CEGO komt naar je toe!

vormingsaanbod 2015-2016 KLEUTERschool directies en zorgcoördinatoren CEGO komt naar je toe! vormingsaanbod 2015-2016 KLEUTERschool directies en zorgcoördinatoren CEGO komt naar je toe! CEGO komt naar je toe! Hier is die weer: onze nascholingsbrochure voor 2015-2016. We hebben getracht een mooi

Nadere informatie

Nascholing Onze taak!

Nascholing Onze taak! Nascholing Onze taak! Professionalisering en levenslang leren, wordt meer en meer een vanzelfsprekende opdracht voor ieder van ons. PDCL biedt daarvoor een kwalitatief en actueel nascholingsaanbod aan.

Nadere informatie