Criminaliteit bij chronische verslaafden, wat heeft de (forensische) VZ te bieden? Chris van der Meer, Psychiater JVZ Palier BV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Criminaliteit bij chronische verslaafden, wat heeft de (forensische) VZ te bieden? Chris van der Meer, Psychiater JVZ Palier BV"

Transcriptie

1 Criminaliteit bij chronische verslaafden, wat heeft de (forensische) VZ te bieden? Chris van der Meer, Psychiater JVZ Palier BV Congres Sociale VZ, 12 juni 2013

2 Overzicht presentatie Intro Criminaliteit en verslaving Rol VZ Samenhang Kenmerken veelplegers Desistance Van CA(D) naar VFZ Toolkit Resultaten Best practice Conclusies en aanbevelingen

3 Samenhang verslaving / criminaliteit Detentie: 30% alcoholprobl 38% drugsprobl 25% verst. bep 60% pers.st (40% ASP) 30% ADHD 30% angst / depr. 6% psychosen ZAV(DH ) 2% ZAV: 70% versl. (1.535) 98% overig: 1,9% versl (75.696) ZAV 150k schade pppj 20% van geregistr. delicten Cocaine / heroine, cocaine / alc. psy/psa V C Toename delinquentie Cocaine/crack 6x Opiaten 3x Schizofr / versl 4x (crim / geweld) Alcohol en HG 30-60% factor / belangrijke rol

4 Van Dijk revisited / criminogene factoren Kuno van Dijk, psy/psa Pers.st. (cl.b!) LVB As 1 (ADHD!) biol/genetisch Erfelijke belasting Vroegkinderl. interfer. V C sociaal Wonen, Opl. / werk Financien, Discrim. gezin / opvoed Hechting, traumat. Verwaarl, tehuizen,etc

5 Beloopsvormen: Relatief kleine groep, grote problemen Moffitt (1993) 2 padenmodel adolescentiegebonden persisterende groep Delicten < 23e 1/5 vd (22%), < 1/5 persist. 1/20 vd (5%), > 1/20 persist. Blokland e.a. criminele carrieres geboortecohort 1984 (2010) CCLS 4 beloopsvormen NB ook late starters 39% 4% 45% 14% Crim. Carriere & Levensloopstudie (P.Nieuwbeerta 2006) Indexdelict 1977

6 Profiel verslaafde veelplegers Genetische kwetsbaarheid** (familiaire belasting, manlijk geslacht) Vroege deviantie*/** Impulsief / risicozoekend gedrag (pre-asp) Onvoldoende sociale / pedagogische controle (afwezige V, tehuizen, buurt) Vroege deviante subcultuur, criminele vriendjes, vroeg druggebruik Ernstige multiproblematiek** Middelen: Zwaar / lang (poly)verslaafd*, ernstige craving** Crimin.: Zeer actieve veelpleger*, lang, vroeg* (veel detentie), AS context Psychiatrie: comorbiditeit*, afgebroken behandelingen* Persoonlijkheidsstoornis: ASP*/**, BPD, ND Traumatisering / verwaarlozing / demoralisatie / discriminatie LVB / IQ < 85; ADHD, autisme Gebrek aan sociaal kapitaal (nothing to lose) Geen opleiding*, werk*, inkomsten*, stabiele woonsituatie Geen partner*/** / KK / positieve banden * Criminogene factoren **Negatieve succesfactoren

7 Criminogene factoren gedetineerden (Vogelvang 2003) n=355 Matig-zeer ernstig Psychisch welbevinden 68% Arbeidsverleden 65%* Delictger. Activ. / kenniss.62%* Financiën 62%* Delictpatroon 58%* Sociale isolatie 54% Woon(omgev.) 52%* Relatieprobl. 51%* Druggebruik 50%* Laag opleiding 48%* Vaste gedragspatronen (ASP, crim.,versl.) Vaardigheidstekorten (rel./soc.) Actuele problemen (wonen, werk, geld) Sociale kenmerken (fam, vrienden) Zeer ernstig Delictpatroon 58%* Laag opleiding 48%* Geweld o.i.v. alcohol 34% Woonomgeving 34%* Zelfverwonding / suicid. 31% Druggebruik 30%* Psych. Welbevinden 29% Arbeidsverleden 27%* * Ernstiger bij druggebruikers / veelplegers Huisvesting 27%*

8 Maturation: Desistance, hoe gaat dat? groei / uitrijping naar positieve volwassenheid (en later ouderdom) loslaten van condemnation script (slachtoffer van verleden en omgeving, deviantie als overlevingsstrategie); overgang naar een redemption script (bevrijding, verandering): ik ben nu anders, verantwoordelijk voor mijn leven (self efficacy, locus of control) Turning points: nieuwe relatie / gezinsvorming, werk krijgen, andere het wereldbeeld beïnvloedende ervaringen (religie; therapie, sterfgevallen) Change agents / significant relationships: Veranderen onder invloed van relatie ook professioneel (Rex 1999: pleidooi voor het oude (ondersteunende, continue) reclasseringswerk) Opbouw sociaal kapitaal (werk, relationeel) / meer sociale controle / breken met oude context

9 Van consultatiebureaus voor alcoholisme (1909) naar Vernieuwing Forensische Zorg (VFZ, 2008) Behandeling onder een titel wordt primair gericht op voorkomen van criminele recidive Vaak geen probleem (meestal niet strijdig met zorg-optiek) Legt veel meer nadruk op risicotaxatie en management en voorkomen van DO. Goede continuïteit van (recidivebeperkende) zorg na afloop van de titel Justitie hecht sterk aan onafhankelijke indicatiestelling, gevolgd door acceptatieplicht Weinig aandacht voor motivatie / voorbereiding Maakt toeleiding complex, zeker bij bekende cliënten Zorgaanbod meer bepaald door titel en recidivekans. Nadruk op beveiligingsaspecten (bij Dforzo en NIFP) Opschaling naar FPA s Sterke nadruk op kwaliteitsaspecten Transparantie en onderzoek (kosten)effectiviteit m.b.t. recidive Erkenningscommissie > RS. Implementatie van door justitie gewenste behandelvormen (bv CRA, for.(f)act.)

10 Opvallend lage zorgconsumptie Hser (cohortstudie over 33jr 2001): in elk jaar < 10% in behandeling (meestal MM) Haagse ZAV ( cohort ) Hser: The general lack of treatment participation may explain the persistence of the heroin use over the addiction careers observed

11 Bouwdoos JVZ Change diagnostiek*, motivering (MGV*) psychologisch: CGT* (LST, CRA*), CM*, (att. bias) medicatie: MMT*, heroïne*, bupr., naltrexon, ps.farm. systeem*: MDFT, MST* MI*: dagbest. / IPS, woonbeg, MJD (F)ACT, for.(f)act*, casemanagement* DT: CGT*, 12ST Klin: detox, TG*, Minnesota/12ST, CGT*, IMC (zelfhulp NA, CA, AA, etc)* Control detentie*, incapacitatie sancties (o.a. taakstraffen) maatregel (PIJ,TBS, ISD) bijz. vw / reclasseringstoezicht* 3 intensiteitsnivo s, Electr.Contr GGz Reclassering (specialty teams*) Lit.: parole, probation, diversion Drug (&MH) courts* veiligheidshuizen *Belang aangetoond / aannemelijk in JVZ

12 Enige effectgegevens Meta-analyses (Holloway 2009), gem 30% reductie ther. gemeensch in detentie (PTC) / intensieve nazorg (OR 2,5) intensief reclasseringstoezicht met behandeling (OR 2,2) substitutie met heroine / methadon (OR 1,7) Drug Courts (OR 1-2) Interventie studies / programma-evaluaties CGT / SVT / CM intensief, lang, breed (CRA) medicatie / subst / rehabilitatie gezinstherapie (MDFT, MST) bij jongeren intensief klinisch (TG, CGT), (onderschat) (forensisch) ACT (>ACT), vooral bij DD Low-risk alle zorg beter / goedkoper dan geen zorg

13

14 TX: Criminality during FU (>1 yr) (police & self-report) no crim. during FU reduction during FU TX coerc. TX-c short TX-c long TX volunt SOV reg. det. 43 Reduction = > 50% red. & <5 crimes TIP: SOV 24 m TX-c 6.5 m TX-v 6.8 m Short =<3m n= SOV 154 TX-c 50 TX-v 51 Amsterdam Inst. Addiction Research (Maarten Koeter) and Parnassia Addiction Research Center (Peter Blanken)

15 Meeste behandelingen effectief (DATOS; n=10,000) Long-Term Residential Treatment (n=676) Outpatient Drug-Free Treatment (N=764) Pre Post Pre Post Cocaine (Weekly)* 17 6 Heroin (Weekly)* Heavy Alcohol* Illegal Activity* No FT Work* Suicidal Ideation* Cocaine (Weekly)* 25 9 Marijuana (Weekly)* Heavy Alcohol* Illegal Activity* No FT Work* Suicidal Ideation* Short-Term Inpatient Treatment (N=799) Outpatient Methadone Treatment (N=727) Pre Post Pre Post Cocaine (Weekly)* Marijuana (Weekly)* Heavy Alcohol* Illegal Activity* No FT Work Suicidal Ideation* 0 Cocaine (Weekly)* Heroin (Weekly)* Heavy Alcohol Illegal Activity* No FT Work Suicidal Ideation

16 Veranderingen bij responders injecteerbare en inhaleerbare heroïne 20 lichamelijke gezondheid 100 geestelijke gezondheid MAP-HSS score SCL-90 score cocaïnegebruik 30 illegale activiteiten Aantal dagen Aantal dagen CCBH 0 baseline maand 12

17 Benefit-cost ratio s VZ (drugs) it s the criminality, stupid! VZ algemeen Methadon maint. TG / resident. Outpatient DF ratio Holahan 1970 Sirotnik 1974 Finigan 1995 Leslie 1971 Maidlow 1972 McGlothlin 1972 Hannan 1976 DARP 1977 TOPS 1988 CALDATA 1998 Leslie 1971 Leslie 1971 Maidlow 1972 McGlothlin 1972 DARP 1977 Griffin 1983 TOPS 1988 CALDATA 1998 DATOS 1999 Leslie 1971 DARP 1977 TOPS 1988 CALDATA 1998 DATOS 1999 W.S. Cartwright 2000

18 Best practice (J)VZ; Thema 1: positieve attitude chronische problematiek matige motivatie: soms een levenslang spoor van deviantie veranderingsgerichte optiek nodig (nl. recidive-reductie) attitude: een positieve insteek, optimistisch, deskundig, creatief en innovatief vasthoudend (niet loslaten, maar opzoeken bij no-show / drop out; geen contra-indicaties of zwarte lijsten constante gerichtheid op het delictgevaar; evt. klinische opname ter voorkoming van recidive.

19 Thema 2: belang brede diagnostiek en motivering Naar verslaving en psychiatrie as2 incl. LVG belangrijker dan as1; speciale issues: traumatisering, agressieproblematiek/ impulsiviteit, schuld, identiteit) Maatschappelijke vaardigheden en problemen huisvesting, financiën dagbesteding/opleiding/werk Daarnaast weging van WW principes van belang Aandacht voor motivatie en motivering nodig in alle veranderingsfasen (Prochaska)!

20 Thema 3: onderscheid high- / low-risk High risk Volgens o.a. Marlowe (2003) zouden high-risk cliënten eigenlijk altijd in intensief forensisch kader (d.w.z. in nauwe samenwerking met justitie / reclassering) behandeld moeten worden Nazorg in reguliere zorg, Low risk Bij voorkeur in reguliere zorg NB Kan volgens WW van forensische zorg ook slechter kan worden, geen ASP geen zeer vroege criminaliteit / verslaving geen deviante familie / criminele context wel de criminaliteit monitoren bij low risk om het risico op onderbehandeling te minimaliseren; bij de nazorg om op te kunnen schalen als het misgaat.

21 Thema 4: criminogene needs (WW): J. Bonta hulpverlening, expliciet richten op de criminogene factoren. statische (onveranderbare) factoren (NB beste voorspellers van recidive, dynamische (veranderbare) factoren, (focus van forensische behandeling) P. Gendreau top 5 van werkpunten (zie Dpt. Corr. N-Zeal. 2009) middelengebruik (evt. psa. probl. / LVB) antisociale cluster (ASP, N&W, denkstijl / vrienden) (the big four) psychosociale vaardigheden (zelfcontrole, problem solving) gezins- en relatieproblemen (zeker bij vrouwen en adolescenten) maatschappelijke tekorten (huis; werk; NB beter hengel dan vis) breed van focus, geen stepped care,functionele analyse aandacht voor beschermende factoren (vaardigheden, stabiele omgeving, zelfinzicht, medicatietrouw, etc), bv START idem Good Lives Model (GLM): vaardigheden / middelen voor goed, bevredigend, prosociaal leven

22 Thema 5: organiseren van drang drangbehandeling vaak beter dan vrijwillig via verlengen van de TIP (> 3 maanden nodig; doseresponse curve oplopend > 1 jaar) drangbehandeling is ook beter dan reclasseringstoezicht-only of zorg-only. Drug Courts, beste (?) drangmodel strafvervangende aanpak behandeling / toezicht intensief gevolgd door de rechter, adequaat sanctie- en beloningssysteem effectonderzoek: daling in recidive bij FU, behandeling (meestal ambulant). is essentieel voor het resultaat NL: Veiligheidshuizen, veelplegersprojecten NB praktijk vaak beperkte drang (korte strafrest, beperkte vw.) goede samenwerking en uitwisseling met reclassering forensische ambulatoria; for(f)act) driegesprek tussen hulpverlener / cliënt / reclassering specialty teams met kleine caseload;

23 Thema 6: continuïteit van zorg Organiseer continuïteit over breukvlakken en instituten binnen de PI beginnen met behandelen en motiveren, (TG of intensief gestructureerde CGT), buiten (klinisch / amb) voortgezet in een justitieel kader, ambulante nazorg. Behandeling in de PI: vergroot de kans op effectieve zorg buiten. (geldt ook voor methadonbehandeling in de PI) NL: behandelprojecten in ISD en PI projecten, intensieve programmatische aanpak over de muur ontbreekt meestal; geen VBA s meer; ISD wel transmuraal weinig continuïteit huidige reclasseringswerk casemanagement, outreach, monitoring ter bevordering van de continuïteit en voorkoming van drop out

24 Thema 7 intensiteit van zorg Effectieve behandeling steeds intensief bij high-risk PI: Canadese CGT programma s in detentie: HISAP (100 zittingen van 2u) ipv OSAPP (26 zitt.) P-TG (USA duizenden plaatsen; (6-13 dollar / dg) Ambulant: for. ACT, CRA (incl. CGT, CM) substitutie (heroïne>meth) / psychofarmaca Klinisch: voortgezet residentieel (10-12 mnd) Drug Courts: 2-wekelijkse rechtbankzittingen!

25 Conclusies en aanbevelingen 1 1. Verslaving en criminaliteit zijn onderling gerelateerd, maar hebben vooral veel gezamenlijke bevorderende factoren. 2. Chronische (drug)verslaving gaat gepaard met veel verwervingscriminaliteit (+/- geweld). 3. Bijkomende criminogene factoren (vooral het antisociale cluster) bepalen mede de ernst en de prognose. psy/psa Pers.st. (cl.b!) / LVB As 1 (ADHD!) biol/genetisch Erfelijke belasting Vroegkinderl. interfer. V C gezin / opvoed Hechting, traumat. Verwaarl, tehuizen,etc sociaal Wonen, Opl. / werk Financien, Discrim.

26 Conclusie en aanbevelingen 2 Het goede nieuws is dat (F)VZ een aanzienlijk positief effect kan hebben op criminaliteit en mede daardoor vrijwel altijd een positieve kosten-baten balans heeft bij de groep criminele verslaafden Long-Term Residential Treatment (n=676) Pre Post Outpatient Drug-Free Treatment (N=764) Pre Post VZ algemeen Methadon maint. TG / resident. Outpatient DF Cocaine Heroin (Weekly)* (Weekly)* Heavy Alcohol* Illegal Activity* No FT Work* Suicidal Ideation* Cocaine Marijuana (Weekly)* (Weekly)* Heavy Alcohol* Illegal Activity* No FT Work* Suicidal Ideation* ratio Short-Term Inpatient Treatment (N=799) Pre Post Cocaine Marijuana Heavy Illegal No FT (Weekly)* (Weekly)* Alcohol* Activity* Work Suicidal Ideation* Outpatient Methadone Treatment (N=727) 100 Pre Post Cocaine Heroin Heavy Illegal No FT Suicidal (Weekly)* (Weekly)* Alcohol Activity* Work Ideation 5 0 Holahan 1970 Sirotnik 1974 Finigan 1995 Leslie 1971 Maidlow 1972 McGlothlin 1972 Hannan 1976 DARP 1977 TOPS 1988 CALDATA 1998 Leslie 1971 Leslie 1971 Maidlow 1972 McGlothlin 1972 DARP 1977 Griffin 1983 TOPS 1988 CALDATA 1998 DATOS 1999 Leslie 1971 DARP 1977 TOPS 1988 CALDATA 1998 DATOS 1999

27 Conclusie en aanbevelingen 3 5. Bij de high-risk groepen (en binnen justitieel kader) dient recidivebeperking prioriteit te hebben. Dit vraagt naast het organiseren van drang vaak een brede, intensieve (multimodale) programmatische aanpak die bij voorkeur in detentie begint en buiten doorgaat. 6. Hierbij dient vooral te worden ingezet op de aanpak van criminogene factoren (en het versterken van beschermende factoren). EBM FVZ ther. gemeensch in detentie (PTC) / intensieve nazorg intensief reclasseringstoezicht met behandeling substitutie met heroine / methadon Drug Courts CGT / SVT / CM intensief, lang, breed (CRA) met medicatie / subst / rehabilitatie Gezinstherapie (MDFT, MST) bij jongeren Intensief klinisch (TG, CGT) Intensief ambulant: (forensisch) ACT vooral bij DD Top 5 van werkpunten middelengebruik (evt. psa. probl. / LVB) antisociale cluster (ASP, N&W, denkstijl / vrienden) (the big four) psychosociale vaardigheden (zelfcontrole, problem solving) gezins- en relatieproblemen (zeker bij vrouwen en adolescenten) maatschappelijke tekorten (huis; werk; NB beter hengel dan vis)

28 Conclusie en aanbevelingen 4 7. Gebrek aan continuïteit (zowel bij verslaafde als in de programmaorganisatie) is een belangrijke faalfactor. Deze is te verbeteren door outreachend werken, casemanagement en intensieve samenwerking met reclassering. Zie ook de andere aandachtspunten: positieve attitude brede diagnostiek / motivering onderscheid high risk / low risk criminogene needs organiseren van drang voldoende intensiteit van zorg

29 Conclusie en aanbevelingen 5 8. De reguliere VZ heeft een belangrijke taak bij de low risk groepen, waarbij via goede zorg ook de criminaliteit gunstig wordt beïnvloed. 9. Monitoren van criminaliteit kan onderbehandeling voorkomen en recidive kan reden zijn voor opschalen (stepped cure). 10. Bij de nazorg na afloop van de titel dient, ook als deze in de reguliere zorg plaatsvindt, het voorkomen van criminele recidive en van drop-out veel aandacht te krijgen (forensische attitude). diagnostiek*, motivering (MGV*) psychologisch: CGT* (LST, CRA*), CM*, (att. bias) medicatie: MMT*, heroïne*, bupr., naltrexon, ps.farm. systeem*: MDFT, MST* MI*: dagbest. / IPS, woonbeg, MJD (F)ACT, for.(f)act*, casemanagement* DT: CGT*, 12ST Klin: detox, TG*, Minnesota/12ST, CGT*, IMC

30 Dank voor uw aandacht

Vier zorgprogramma s ingezet vanuit het veiligheidshuis. [ontwikkeld door Palier]

Vier zorgprogramma s ingezet vanuit het veiligheidshuis. [ontwikkeld door Palier] Vier zorgprogramma s ingezet vanuit het veiligheidshuis [ontwikkeld door Palier] Palier, enkele kenmerken Begonnen als Forensische & Intensieve zorg Parnassia (2004). Omvang nu 175 bedden nu 513 medewerkers

Nadere informatie

Vergelijking ACT teams op de Noordoever, Rotterdam. ACT congres Leiden 27 september 2007 Bert Jan Roosenschoon Arina van der Kwaak

Vergelijking ACT teams op de Noordoever, Rotterdam. ACT congres Leiden 27 september 2007 Bert Jan Roosenschoon Arina van der Kwaak Vergelijking ACT teams op de Noordoever, Rotterdam ACT congres Leiden 27 september 2007 Bert Jan Roosenschoon Arina van der Kwaak Benamingen zorg-aan-huis projecten (What s in a name?) Transmuraal Zorgteam

Nadere informatie

Een stap verder in forensische en intensieve zorg

Een stap verder in forensische en intensieve zorg Een stap verder in forensische en intensieve zorg Palier bundelt intensieve en forensische zorg. Het is zorg die net een stapje verder gaat. Dat vraagt om een intensieve aanpak. Want onze doelgroep kampt

Nadere informatie

(Forensische) ACT en FACT voor verslaafden

(Forensische) ACT en FACT voor verslaafden Improving Mental Health by Sharing Knowledge (Forensische) ACT en FACT voor verslaafden Congres sociale verslavingszorg 12 juni 2013 Laura Neijmeijer Doelgroep: mensen met langdurende of blijvende ernstige

Nadere informatie

F-ACT voor LVB. Symposium LVB in de keten Almere 13 oktober Laura Neijmeijer

F-ACT voor LVB. Symposium LVB in de keten Almere 13 oktober Laura Neijmeijer F-ACT voor LVB Symposium LVB in de keten Almere 13 oktober 2015 Laura Neijmeijer 1. Almere moet in 2016 beschikken over minimaal 1 F-ACT team specifiek voor mensen met een LVB 2. De zorg voor mensen met

Nadere informatie

Behandeling van verslaving en comorbiditeit. de Noord Nederlandse ervaring

Behandeling van verslaving en comorbiditeit. de Noord Nederlandse ervaring Behandeling van verslaving en comorbiditeit de Noord Nederlandse ervaring Gent 14 nov2014 Primaire problematiek naar voorkomen in bevolking en % in behandeling 1 Setting van hulp in VZ VNN 34 ambulante

Nadere informatie

CGt binnen de ambulante forensische GGz: nieuwe ontwikkelingen

CGt binnen de ambulante forensische GGz: nieuwe ontwikkelingen CGt binnen de ambulante forensische GGz: nieuwe ontwikkelingen Achtergrond symposium Criminaliteit heeft grote gevolgen voor samenleving: -Fysieke verwondingen -Psychische klachten -Materiële schade -Kosten:

Nadere informatie

Project achtergrond Project Ontwerp

Project achtergrond Project Ontwerp PI project zoetermeer, een project gericht op intensieve samenwerking binnen de keten ten bate van justitiabelen en het verminderen van recidive door continuïteit van zorg, drang en dwang te bewerkstelligen.

Nadere informatie

Dubbele diagnosemonitor

Dubbele diagnosemonitor Dubbele diagnosemonitor Ervaringen met vijf jaar doelgroepenmonitoring Dr. Gerdien de Weert-van Oene Projectleider DD monitor g.weert@iriszorg.nl www.nispa.nl Schema *: DD-monitor De DD monitor naar meetinstrumenten

Nadere informatie

Inhoud. deel i de omvang en aard van het probleem 19. Voorwoord 1 1

Inhoud. deel i de omvang en aard van het probleem 19. Voorwoord 1 1 Voorwoord 1 1 deel i de omvang en aard van het probleem 19 1 Psychiatrische comorbiditeit van verslaving in relatie tot criminaliteit 2 1 Arne Popma, Eric Blaauw, Erwin Bijlsma 1.1 Inleiding 2 2 1.2 Psychiatrische

Nadere informatie

Factsheet landelijke inkoopafspraken in het kader van het jeugdstrafrecht

Factsheet landelijke inkoopafspraken in het kader van het jeugdstrafrecht Factsheet landelijke inkoopafspraken in het kader van het jeugdstrafrecht Met de Jeugdwet komt de verantwoordelijkheid voor de jeugdreclassering en de jeugdhulp 1 bij de gemeenten te liggen. Jeugdreclassering

Nadere informatie

De toepasbaarheid en haalbaarheid van CONTINGENCY MANAGEMENT, toegevoegd aan een CGT interventie voor problematisch middelengebruik

De toepasbaarheid en haalbaarheid van CONTINGENCY MANAGEMENT, toegevoegd aan een CGT interventie voor problematisch middelengebruik De toepasbaarheid en haalbaarheid van CONTINGENCY MANAGEMENT, toegevoegd aan een CGT interventie voor problematisch middelengebruik Merkx et al., 2015 1 Inhoud Context Contingency management Doelgedrag

Nadere informatie

Verslaving en de Geïntegreerde RichtlijnBehandeling persoonlijkheidsstoornissen. Hein Sigling, specialismeleider Verslaving.

Verslaving en de Geïntegreerde RichtlijnBehandeling persoonlijkheidsstoornissen. Hein Sigling, specialismeleider Verslaving. Verslaving en de Geïntegreerde RichtlijnBehandeling persoonlijkheidsstoornissen Hein Sigling, specialismeleider Verslaving. Hein Sigling juni 2008 Wat staat er over verslaving in de GRB? Middelenmisbruik

Nadere informatie

Specialisten in verslavingszorg

Specialisten in verslavingszorg Specialisten in verslavingszorg Werkbespreking Commissie maatschappelijke Ontwikkeling Woensdag 7 maart 2007 Zorgdivisies binnen de Parnassiagroep Divisie Zorgservice Divisie Brijder Verslavingszorg Divisie

Nadere informatie

Mistral DTOX, een goed begin is het halve werk. Edwin Spapens GZ-Psycholoog Mistral DTOX & Mistral Kliniek

Mistral DTOX, een goed begin is het halve werk. Edwin Spapens GZ-Psycholoog Mistral DTOX & Mistral Kliniek Mistral DTOX, een goed begin is het halve werk. Edwin Spapens GZ-Psycholoog Mistral DTOX & Mistral Kliniek Cluster jeugd Preventie, inclusief minimale interventie van 1-3 gesprekken I- hulp (ambitie ook

Nadere informatie

Beter geïntegreerd! Wat zeggen de richtlijnen?

Beter geïntegreerd! Wat zeggen de richtlijnen? Beter geïntegreerd! Wat zeggen de richtlijnen? Beter geïntegreerd! Wat zeggen de richtlijnen? Richtlijnen Casus IDDT Richtlijnen, wat zeggen ze niet! Richtlijnen Dubbele Diagnose, Dubbele hulp (2003) British

Nadere informatie

Congres 01-04-2009. lex pull 23-03-2009 1

Congres 01-04-2009. lex pull 23-03-2009 1 ADHD EN VERSLAVING Congres 01-04-2009 lex pull 23-03-2009 1 ADHD EN VERSLAVING PREVALENTIE VERKLARINGSMODELLEN DIAGNOSTIEK BEHANDELING lex pull 23-03-2009 2 prevalentie 8-Tal studies SUD bij ADHD: Life-time

Nadere informatie

Moeten, willen, kunnen en hoge hekken

Moeten, willen, kunnen en hoge hekken Sociale Verslavingszorg Congres 12 juni 2013 Moeten, willen, kunnen en hoge hekken Bruggenbouwen in de tbs Dr. Erik Bulten, GZ-psycholoog, Hoofd DO&O Pompestichting. Drs. Linda Lansink, Klinisch Psycholoog,

Nadere informatie

20 man 15 vrouw. depressie paranoia psychose

20 man 15 vrouw. depressie paranoia psychose Dubbele Diagnose Patricia v.wijngaarden-cremers, psychiater Circuitmanager Verslavingspsychiatrie Dimence Inhoud - Inleiding - Gebruik onder Nederlandse Jongeren - Psychiatrische Comorbiditeit - Wat is

Nadere informatie

Samenwerking SPV PI Zwolle en ACT

Samenwerking SPV PI Zwolle en ACT FORENSISCHE PSYCHIATRIE Samenwerking SPV PI Zwolle en ACT Even voorstellen Annemarie de Vries SPV bij het ACT team Dimence Zwolle Elles van der Hoeven SPV bij de PI Zwolle locatie Penitentiair Psychiatrisch

Nadere informatie

Intensieve zorg bij hoog risico. Maryke Geerdink, de Waag Amsterdam Karlijn Vercauteren, de Waag Utrecht

Intensieve zorg bij hoog risico. Maryke Geerdink, de Waag Amsterdam Karlijn Vercauteren, de Waag Utrecht Intensieve zorg bij hoog risico Maryke Geerdink, de Waag Amsterdam Karlijn Vercauteren, de Waag Utrecht Programma Vraag vanuit de samenleving What Works Zorgprogramma Intensieve Zorg Casus Discussie RVZ:

Nadere informatie

Behandelprogramma psychiatrie en verslaving

Behandelprogramma psychiatrie en verslaving Behandelprogramma psychiatrie en verslaving Keuze voor beheerst gebruik Egbert Meeter, 28-5-2013 Hoe begon het De eerste vergadering 21-07-2010 Bronnen Bronnen Bronnen Bronnen Inhoud Veiligiheid Toetsing

Nadere informatie

Effectief vroegtijdig ingrijpen: Een verkennend onderzoek naar effectief vroegtijdig ingrijpen ter voorkoming van ernstig delinquent gedrag.

Effectief vroegtijdig ingrijpen: Een verkennend onderzoek naar effectief vroegtijdig ingrijpen ter voorkoming van ernstig delinquent gedrag. Effectief vroegtijdig ingrijpen: Een verkennend onderzoek naar effectief vroegtijdig ingrijpen ter voorkoming van ernstig delinquent gedrag. Samenvatting De Top600 bestaat uit een groep van 600 jonge veelplegers

Nadere informatie

Interventies die werken

Interventies die werken Interventies die werken Leonieke Boendermaker 20 januari 2009 themadossiers 2 1 Inhoud 1. Wat werkt? wat werkt bij gedragsstoornissen/delicten Wat werkt niet 2. Erkenningen Cie. Min.Justitie Jeugdinterventies

Nadere informatie

LVB en Verslaving. Samenwerken, het kan! Lisette Bloemendaal Erna Mensen 5 februari 2013

LVB en Verslaving. Samenwerken, het kan! Lisette Bloemendaal Erna Mensen 5 februari 2013 Samenwerken, het kan! Lisette Bloemendaal Erna Mensen 5 februari 2013 Binnenplein Casus Methodieken 2 Binnenplein Onderdeel van Aveleijn (VG) Gericht op verstandelijke beperking en verslaving Ambulant

Nadere informatie

FACT IDRIS. Idris is een onderdeel van de Amarant Groep

FACT IDRIS. Idris is een onderdeel van de Amarant Groep FACT IDRIS Idris is een onderdeel van de Amarant Groep Iedereen is Behandeling en begeleiding voor cliënten met een LVB in combinatie met complexe problematiek Specialistische behandeling Kinderen, jeugdigen

Nadere informatie

Mentale kracht in de Forensische Psychiatrie

Mentale kracht in de Forensische Psychiatrie Mentale Mentale kracht in de Forensische Psychiatrie LFPZ,Zeeland, 11 juni 2009 Jan Auke Walburg Principes van positieve psychologie Bestudering positieve subjectieve ervaringen en constructieve cognities.

Nadere informatie

Wijnand Mulder Leo Rijff 17-09-2012

Wijnand Mulder Leo Rijff 17-09-2012 Wijnand Mulder Leo Rijff 17-09-2012 Gedetineerd in de psychiatrie? Mensen die niet kunnen meedoen, of van wie we willen dat ze niet meedoen, moeten uit de maatschappij verwijderd worden? Doelgroep 7

Nadere informatie

Voorkomen van. bij suïcidaliteit. Rol huisar ts. Vervolg Trimbos, Preventie. Voorkomen van suïcide

Voorkomen van. bij suïcidaliteit. Rol huisar ts. Vervolg Trimbos, Preventie. Voorkomen van suïcide Suïcidaliteit Voorkomen van suïcidaliteit Remco de Winter: introductie Bert van Hemert: workshop met mindmapping mindmapping Voorkomen van suïcidaliteit Trimbos instituut iov Min. VWS Vermindering van

Nadere informatie

Risicotaxatie en risicohantering geweld bij jongeren

Risicotaxatie en risicohantering geweld bij jongeren Risicotaxatie en risicohantering geweld bij jongeren dr. Henny Lodewijks hlodewijks@lsg-rentray.nl Kijvelanden conferentie 1-12-2011 SAVRY Historische risicofactoren: 1. Eerder gewelddadig gedrag 2. Eerder

Nadere informatie

Informatie Piet Roordakliniek. Tactus

Informatie Piet Roordakliniek. Tactus Informatie Tactus Behandelaanbod Forensische Verslavingskliniek De is een forensische verslavingskliniek en biedt behandeling aan cliënten die veelvuldig met justitie in aanraking zijn gekomen, langdurig

Nadere informatie

Aanmeldformulier Meldpunt Zorg en Overlast / Steunpunt Huiselijk Geweld

Aanmeldformulier Meldpunt Zorg en Overlast / Steunpunt Huiselijk Geweld Aanmeldformulier Meldpunt Zorg en Overlast / Steunpunt Huiselijk Geweld Mogelijk kunt u niet alle vragen in dit formulier beantwoorden. Wij verzoeken u zo veel mogelijk informatie te vermelden van zaken

Nadere informatie

Je bent alleen maar verslaafd! Wim van Loon, Psychiater. 10 februari 2014

Je bent alleen maar verslaafd! Wim van Loon, Psychiater. 10 februari 2014 Je bent alleen maar verslaafd! Wim van Loon, Psychiater. 10 februari 2014 Comorbiditeit: Voorkomen van verschillende stoornissen bij 1 persoon. Dubbele diagnose: Verslaving (afhankelijkheid en misbruik

Nadere informatie

Velasquez: Motiveren tot verandering in groepen

Velasquez: Motiveren tot verandering in groepen Velasquez: Motiveren tot verandering in groepen Marc Bosma Psycholoog, Novadic-Kentron, dubbele diagnose programma Vught Senior beleidsmedewerker Novadic-Kentron, R&D Johan van Zanten Psycholoog, Novadic-Kentron,

Nadere informatie

Waar bemoei je je mee?! Vrije samenleving. Waar bemoei je je mee?! Vrije samenleving. Ochtendrapport crisisdienst. De sociale psychiatrie is dood

Waar bemoei je je mee?! Vrije samenleving. Waar bemoei je je mee?! Vrije samenleving. Ochtendrapport crisisdienst. De sociale psychiatrie is dood Waar bemoei je je mee?! Vrije samenleving De sociale psychiatrie is dood Lang leve de sociale psychiatrie Prof dr. Bert van Hemert, psychiater Epidemiologie van de OGGZ Parnassia Bavo Groep Spoedeisende

Nadere informatie

PTSS en verslaving actuele ontwikkelingen

PTSS en verslaving actuele ontwikkelingen PTSS en verslaving actuele ontwikkelingen LEDD-congres 18 april 2017 Leon van Rens Hoofd Zorg IrisZorg GZ-psycholoog Cognitief Gedragstherapeut VGCT l.rens@iriszorg.nl WWW.IRISZORG.NL Middelenafhankelijkheid

Nadere informatie

Brijder Verslavingszorg Hoofddorp

Brijder Verslavingszorg Hoofddorp Ons Team Ons team is zeer divers. We bestaan uit het secretariaat, psychologen, maatschappelijk werkers, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, cognitief gedragstherapeutisch werkers, ervaringsdeskundigen,

Nadere informatie

PATIËNTEN STROMEN DOOR TRANSFORE. Tinie Hendriks Sanne Geul Yvonne Bouman

PATIËNTEN STROMEN DOOR TRANSFORE. Tinie Hendriks Sanne Geul Yvonne Bouman PATIËNTEN STROMEN DOOR TRANSFORE Tinie Hendriks Sanne Geul Yvonne Bouman OPBOUW PRESENTATIE 1 Wat is Transfore 2 Forensisch Circuit Oost Nederland (FCON) 3 Patientenstromen Transfore 4 Conclusies TRANSFORE:

Nadere informatie

Factsheet Fivoor 2017

Factsheet Fivoor 2017 Factsheet Fivoor 2017 Fivoor is het samenwerkingsverband van Palier (onderdeel van de Parnassia Groep), Aventurijn (onderdeel Altrecht GGZ) en FPC de Kijvelanden. Ook FPC Gent maakt deel uit van Fivoor.

Nadere informatie

Agressie & geweld bij LVB: op weg naar een effectieve interventie binnen de kliniek

Agressie & geweld bij LVB: op weg naar een effectieve interventie binnen de kliniek Agressie & geweld bij LVB: op weg naar een effectieve interventie binnen de kliniek Robert Didden r.didden@pwo.ru.nl Trajectum Agressie en geweld DOELGROEP LVB Op het snijvlak justitie, VG en GGZ: J. (28

Nadere informatie

P. de Beurs, psychiater en adviseur voor de IGZ

P. de Beurs, psychiater en adviseur voor de IGZ P. de Beurs, psychiater en adviseur voor de IGZ Dilemma s bij risicotaxatie Risicotaxatie is een nieuw en modieus thema in de GGZ Veilige zorg is een illusie Hoe veiliger de zorg, hoe minder vrijheid voor

Nadere informatie

Roesmiddelen en probleemgedrag: naar een Forensische Verslavingspsychiatrie?! Werkbezoek NIFP 26-06-2008

Roesmiddelen en probleemgedrag: naar een Forensische Verslavingspsychiatrie?! Werkbezoek NIFP 26-06-2008 Roesmiddelen en probleemgedrag: naar een Forensische Verslavingspsychiatrie?! Werkbezoek NIFP 26-06-2008 Achter dat probleemgedrag zit(ten). De gevolgen van middelengebruik op het gedrag Mogelijk verslaving

Nadere informatie

Bloody Mary Op zoek naar Bloody Mary - studiedag forensische systeem therapie 6/21/2017

Bloody Mary Op zoek naar Bloody Mary - studiedag forensische systeem therapie 6/21/2017 Bloody Mary Vrouwen als dader Mars versus Venus of een beetje van beiden Anne-Marie Slotboom Universitair hoofddocent strafrecht en criminologie, VU 1 2 o Veel stereotypen over verschillen tussen mannen

Nadere informatie

Het geïntegreerd behandelen van verslavingsproblematiek en PTSS

Het geïntegreerd behandelen van verslavingsproblematiek en PTSS Het geïntegreerd behandelen van verslavingsproblematiek en PTSS Dag van de Inhoud Den Haag 28 september 2017 Ante Lemkes, GZ-psycholoog in opleiding tot Specialist Inleiding Introductie van mezelf, jullie

Nadere informatie

Behandeling van eerste psychose (waar de richtlijn niet over spreekt) Dr H.J. Gijsman, psychiater Hoofd Zorgprogramma Psychose Pro Persona

Behandeling van eerste psychose (waar de richtlijn niet over spreekt) Dr H.J. Gijsman, psychiater Hoofd Zorgprogramma Psychose Pro Persona Behandeling van eerste psychose (waar de richtlijn niet over spreekt) Dr H.J. Gijsman, psychiater Hoofd Zorgprogramma Psychose Pro Persona Environment Genotype Phenotype Omgeving Gen Psychose Omgeving

Nadere informatie

Diagnostiek fase. Behandelfase. Resocialisatiefase. Psychosociale behandeling. Medicamenteuze behandeling. Terugvalpreventie Herstel

Diagnostiek fase. Behandelfase. Resocialisatiefase. Psychosociale behandeling. Medicamenteuze behandeling. Terugvalpreventie Herstel Diagnostiek fase Samenvattingskaart WANNEER, HOE? 1. Diagnostiek middelengebruik 2. Vaststellen problematisch middelengebruik en relatie met delict Aandacht voor interacties psychische problemen en middelengebruik

Nadere informatie

Voor informatie over MST-LVB: MST-LVB Supervisor MST@prismanet.nl 06-23 95 63 91. Meer info? 0800-2357747 www.prismanet.nl

Voor informatie over MST-LVB: MST-LVB Supervisor MST@prismanet.nl 06-23 95 63 91. Meer info? 0800-2357747 www.prismanet.nl Voor informatie over MST-LVB: MST-LVB Supervisor MST@prismanet.nl 06-23 95 63 91 Meer info? 0800-2357747 www.prismanet.nl Prisma MST-LVB Multi Systeem Therapie Licht Verstandelijk Beperkt Prisma heeft

Nadere informatie

Hybride werken bij diagnose en advies. Inleiding

Hybride werken bij diagnose en advies. Inleiding Hybride werken bij diagnose en advies Inleiding Hybride werken is het combineren van 2 krachtbronnen. Al eerder werd aangegeven dat dit bij de reclassering gaat over het combineren van risicobeheersing

Nadere informatie

Inhoud. Ontgifting en stabilisatie. Observatie en Diagnostiek en Behandeling. Cijfers en Onderzoek. Aanbod Jeugd in Nederland

Inhoud. Ontgifting en stabilisatie. Observatie en Diagnostiek en Behandeling. Cijfers en Onderzoek. Aanbod Jeugd in Nederland Polls drugsweb Kun je op eigen houtje van drugs afkomen Ja: 85% Moeten we minder gaan drinken Ja: 57% Bang om verslaafd te worden Ja: 21% Drugs meenemen naar buitenland Ja: 73% Wiet is een harddrug Ja:

Nadere informatie

Behandeling van problematisch middelengebruik van leefstijltraining naar cognitieve gedragstherapie

Behandeling van problematisch middelengebruik van leefstijltraining naar cognitieve gedragstherapie Behandeling van problematisch middelengebruik van leefstijltraining naar cognitieve gedragstherapie Dr Wencke de Wildt Directeur behandelzaken Jellinek GZ psycholoog VGCT 2016 Inhoud 15 jaar cognitieve

Nadere informatie

Ambulant Centrum Altrecht Aventurijn

Ambulant Centrum Altrecht Aventurijn Ambulant Centrum Altrecht Aventurijn 3 Ambulant Centrum Altrecht Aventurijn De vijf ambulante teams van Altrecht Aventurijn zijn gevestigd in het Ambulant Centrum Altrecht Aventurijn. Onze zorg is opgedeeld

Nadere informatie

IrisZorg. verslavingszorg. en maatschappelijke opvang. dicht bij mensen, ver in zorg

IrisZorg. verslavingszorg. en maatschappelijke opvang. dicht bij mensen, ver in zorg IrisZorg verslavingszorg en maatschappelijke opvang dicht bij mensen, ver in zorg > IrisZorg: dicht bij mensen, ver in zorg Bij IrisZorg kan iedereen rekenen op de deskundigheid en betrokkenheid van onze

Nadere informatie

Divisie Kinderen en Jeugdigen. Orthopsychiatrie & Ambulante forensische zorg

Divisie Kinderen en Jeugdigen. Orthopsychiatrie & Ambulante forensische zorg Divisie Kinderen en Jeugdigen Orthopsychiatrie & Ambulante forensische zorg Mad or Bad? Jongeren met problematiek of problematische jongeren? René Cardynaals 2010 Mikx Sedna (Rita vd Elzen, Odette de Theije)

Nadere informatie

Toezicht: het belang van controle én nazorg. Overzicht van programma s voor verschillende typen delinquenten

Toezicht: het belang van controle én nazorg. Overzicht van programma s voor verschillende typen delinquenten Toezicht: het belang van controle én nazorg. Overzicht van programma s voor verschillende typen delinquenten M.H. Nagtegaal & C.H. de Kogel Presentatie voor Vide 270508 m.nagtegaal@minjus.nl c.h.de.kogel@minjus.nl

Nadere informatie

GENDER, COMORBIDITY & AUTISM Inleiding INHOUD Opzet en Bevindingen per onderzoek Algemene Discussie Aanbevelingen Patricia J.M. van Wijngaarden-Cremers Classifications & Gender Patient cohort 2004 Clusters

Nadere informatie

Datum 27 juni 2016 Onderwerp Aanbieding onderzoeksrapport over forensische zorgtrajecten in het gevangeniswezen

Datum 27 juni 2016 Onderwerp Aanbieding onderzoeksrapport over forensische zorgtrajecten in het gevangeniswezen 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

(Jong)Volwassen? Gebruik indicatiecriteria adolescentenstrafrecht. Studiedag 18 april 2014. Lieke Vogelvang & Maaike Kempes

(Jong)Volwassen? Gebruik indicatiecriteria adolescentenstrafrecht. Studiedag 18 april 2014. Lieke Vogelvang & Maaike Kempes (Jong)Volwassen? Gebruik indicatiecriteria Studiedag 18 april 2014 Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie Lieke Vogelvang & Maaike Kempes Overzicht strafrechtketen 18-23 Wegingslijst

Nadere informatie

Studie type Populatie Patiënten kenmerken Interventie Controle Dataverzameling

Studie type Populatie Patiënten kenmerken Interventie Controle Dataverzameling Evidence tabel bij ADHD in kinderen en adolescenten (studies naar adolescenten met ADHD en ) Auteurs, Gray et al., 2011 Thurstone et al., 2010 Mate van bewijs A2 A2 Studie type Populatie Patiënten kenmerken

Nadere informatie

Wat biedt Fivoor? Voor wie? Wat is het resultaat? Wat betekent Fivoor?

Wat biedt Fivoor? Voor wie? Wat is het resultaat? Wat betekent Fivoor? Factsheet is de fusieorganisatie van Palier (onderdeel van de Parnassia Groep), Aventurijn (onderdeel Altrecht GGZ) en FPC de Kijvelanden. Ook FPC Gent en FPC Antwerpen maken deel uit van. = + + Wat biedt?

Nadere informatie

Factsheet Fivoor 2016

Factsheet Fivoor 2016 Factsheet Fivoor 2016 Fivoor is het samenwerkingsverband van Palier (onderdeel van de Parnassia Groep), Aventurijn (onderdeel Altrecht GGZ) en FPC de Kijvelanden. Ook FPC Gent maakt deel uit van Fivoor.

Nadere informatie

Verslaving en comorbiditeit

Verslaving en comorbiditeit Verslaving en comorbiditeit Wat is de evidentie? Dr. E. Vedel, Jellinek, Arkin 18 november 2014 Comobiditeitis hot 1 Jellinek onderzoek comorbiditeit Verslaving & persoonlijkheid, 1997 Verslaving & ADHD,

Nadere informatie

Raad van Toezicht. Raad van Bestuur

Raad van Toezicht. Raad van Bestuur Raad van Toezicht Raad van Bestuur Secretaris Raad van Bestuur Medezeggenschapsorganen RvB Collectieve Cliëntenraad Ondernemingsraad Projectbureau Concern Controller Stafbureau Bureau Communicatie Eerste

Nadere informatie

STICHTING DE STAM. Doelstelling Visie Voor wie? Door wie? Programma Ketenpartners Instroom & intake Uitstroom & nazorg

STICHTING DE STAM. Doelstelling Visie Voor wie? Door wie? Programma Ketenpartners Instroom & intake Uitstroom & nazorg Welkom STICHTING DE STAM Doelstelling Visie Voor wie? Door wie? Programma Ketenpartners Instroom & intake Uitstroom & nazorg DOELSTELLING Langdurig (ex) verslaafden de mogelijkheid bieden tot terugkeer

Nadere informatie

MET ggz biedt als eerste ggz-organisatie Voor wie? in Nederland AMBIT aan. Deze innovatieve behandel- en begeleidingsmethode is

MET ggz biedt als eerste ggz-organisatie Voor wie? in Nederland AMBIT aan. Deze innovatieve behandel- en begeleidingsmethode is AMBIT MET ggz biedt als eerste ggz-organisatie in Nederland AMBIT aan. Deze innovatieve behandel- en begeleidingsmethode is bedoeld om jongeren met ernstige meervoudige (psychische) problemen weer op weg

Nadere informatie

Nieuwe evidentie voor werkzame interventies in de verslavingszorg

Nieuwe evidentie voor werkzame interventies in de verslavingszorg Nieuwe evidentie voor werkzame interventies in de verslavingszorg Enkele resultaten van een recente achtergrondstudie van de NDM André van Gageldonk, Geeske Hoogenboezem, Toine Ketelaars Hulp bij probleemgebruik

Nadere informatie

Zorg voor Jeugd Raadsinformatieavond. 22 januari /02/2013 1

Zorg voor Jeugd Raadsinformatieavond. 22 januari /02/2013 1 Zorg voor Jeugd Raadsinformatieavond 22 januari 2013 14/02/2013 1 Headlines/voorlopige conclusies Deel I: Tussenevaluatie Buurtteams Jeugd en Gezin Pilot Ondiep/Overvecht 14/02/2013 2 Facts en figures

Nadere informatie

De inrichting van wijkgerichte zorg in een innovatieve GGZ

De inrichting van wijkgerichte zorg in een innovatieve GGZ Workshop De inrichting van wijkgerichte zorg in een innovatieve GGZ Philippe Delespaul FACT Couleur Locale: Op weg naar een regionaal model in de GGZ Evoluon Eindhoven, 28 maart 2013 GGZ gemeente 1ste

Nadere informatie

Maatschappij en Gezondheidszorg Symposium 5.2

Maatschappij en Gezondheidszorg Symposium 5.2 Maatschappij en Gezondheidszorg Symposium 5.2 Als de zorg niet sluit OGGZ Openbare geestelijke gezondheidszorg (Ongevraagde geestelijke gezondheidszorg) Openbare Geestelijke Gezondheidszorg Vluchtelingen

Nadere informatie

Abstinent worden, abstinent blijven en de determinanten van een terugval in harddruggebruik.

Abstinent worden, abstinent blijven en de determinanten van een terugval in harddruggebruik. Abstinent worden, abstinent blijven en de determinanten van een terugval in harddruggebruik. Samenvatting van de resultaten uit het subcohort abstinenten die deelnemen aan de Amsterdamse Cohort Studie

Nadere informatie

Terugkoppeling onderzoek: Vroegtijdige afsluiting van poliklinische behandeling Madicken Jellema

Terugkoppeling onderzoek: Vroegtijdige afsluiting van poliklinische behandeling Madicken Jellema Terugkoppeling onderzoek: Vroegtijdige afsluiting van poliklinische behandeling Madicken Jellema Binnen stichting Transfore wordt wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd. In 2015 en 2016 is een onderzoek

Nadere informatie

Reclassering en zorg voor een veiliger samenleving: Het Haagse model

Reclassering en zorg voor een veiliger samenleving: Het Haagse model 106 Reclassering en zorg voor een veiliger samenleving: Het Haagse model In Den Haag heeft het zorgbedrijf Palier een organisatie voor gestraften op poten gezet, waarin forensische zorg en reclassering

Nadere informatie

Interventies voor jji en jeugdzorgplus. Leonieke Boendermaker

Interventies voor jji en jeugdzorgplus. Leonieke Boendermaker Interventies voor jji en jeugdzorgplus Leonieke Boendermaker 20 mei 2009 Evident? 1. Problemen doelgroep 2. Interventies die leiden tot vermindering problemen 3. Noodzaak goede implementatie 2 Om wat voor

Nadere informatie

Vroegsignalering bij middelengebruik! En dan? Brijder en Brijder Jeugd Leontien Los & Margriet Katoen

Vroegsignalering bij middelengebruik! En dan? Brijder en Brijder Jeugd Leontien Los & Margriet Katoen Vroegsignalering bij middelengebruik! En dan? Brijder en Brijder Jeugd Leontien Los & Margriet Katoen Programma Brijder en Brijder Jeugd Wie zit er in de zaal? Middelengebruik en GGZ Wat is verslaving?

Nadere informatie

Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014. Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid

Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014. Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014 Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid Raadscarrousel Drechtsteden 2 oktober 2012 Opbouw presentatie 1. Maatschappelijke Zorg (Wmo prestatievelden 7, 8 en

Nadere informatie

Ervaren problemen door professionals

Ervaren problemen door professionals LVG en Verslaving Lectoraat GGZ-Verpleegkunde Ervaren problemen door professionals Kennisdeling 11 november 2010, Koos de Haan, deel 2 1 Wat komt aan bod? Onderzoek naar problemen door professionals ervaren

Nadere informatie

Ambulante forensische expertise voor een veiliger samenleving. Gespecialiseerde, ambulante forensische zorg

Ambulante forensische expertise voor een veiliger samenleving. Gespecialiseerde, ambulante forensische zorg Gespecialiseerde, ambulante forensische zorg Ambulante forensische expertise voor een veiliger samenleving De Waag draagt duurzaam bij aan een veiliger samenleving, met laagdrempelige en gespecialiseerde

Nadere informatie

informatie voor cliënten en verwijzers AFPN Ambulante Forensische Psychiatrie Noord www.ggzdrenthe.nl www.afpn.nl

informatie voor cliënten en verwijzers AFPN Ambulante Forensische Psychiatrie Noord www.ggzdrenthe.nl www.afpn.nl informatie voor cliënten en verwijzers AFPN Ambulante Forensische Psychiatrie Noord www.ggzdrenthe.nl www.afpn.nl GGZ Noord-Drenthe AFPN Wanneer u problemen heeft of psychisch ziek bent, kunt u na een

Nadere informatie

Multi Systeem Therapie

Multi Systeem Therapie Multi Systeem Therapie Vrijwillig toegankelijke zorg Een opname voorkomende behandeling bij ernstige gedragsproblemen Informatie voor: wijkteams, huisartsen, ouders en gemeenten Stichting Ottho Gerhard

Nadere informatie

Ambulant werken met kwetsbare mensen

Ambulant werken met kwetsbare mensen Ambulant werken met kwetsbare mensen UMC St Radboud Judith Wolf & Dorieke Wewerinke Van asiel & beschermen naar herstel & participeren Zelfstandig wonen Transmuraal wonen Nachtopvang Inloop Flexibele ondersteuning

Nadere informatie

Op weg naar 2020: Transformatie van de maatschappelijke zorg

Op weg naar 2020: Transformatie van de maatschappelijke zorg Op weg naar 2020: Transformatie van de maatschappelijke zorg Paul Maatschappelijke zorg (Wolf, 2015) Maatschappelijke zorg richt zich op mensen met meerdere complexe problemen om: sociale uitsluiting te

Nadere informatie

De rol van school en samenwerking met hulpverlening. Anne-Freda Brouwer Gz-psycholoog / Systeemtherapeut Karakter, kinder- en jeugdpsychiatrie

De rol van school en samenwerking met hulpverlening. Anne-Freda Brouwer Gz-psycholoog / Systeemtherapeut Karakter, kinder- en jeugdpsychiatrie De rol van school en samenwerking met hulpverlening Anne-Freda Brouwer Gz-psycholoog / Systeemtherapeut Karakter, kinder- en jeugdpsychiatrie Casus Milan 13 jaar woont als enig kind bij zijn ouders Hij

Nadere informatie

De gevolgen scheiding (strafciviel) voor behandeling en beleid. Christian van Dam, 27 mei 2010

De gevolgen scheiding (strafciviel) voor behandeling en beleid. Christian van Dam, 27 mei 2010 De gevolgen scheiding (strafciviel) voor behandeling en beleid Christian van Dam, 27 mei 2010 Organisatie Sinds 1 januari heten wij Avenier, ontstaan uit een fusie tussen Jongerenhuis Harreveld en JPC

Nadere informatie

De medicamenteuze behandeling van ADHD en verslaving bij adolescenten.

De medicamenteuze behandeling van ADHD en verslaving bij adolescenten. De medicamenteuze behandeling van ADHD en verslaving bij adolescenten. Joanneke van der Nagel, psychiater, Tactus Verslavingszorg, Enschede Pieter-Jan Carpentier, psychiater, Reinier van Arkel groep, s-hertogenbosch

Nadere informatie

Vermaatschappelijking van de zorg: artikel 107 in cijfers

Vermaatschappelijking van de zorg: artikel 107 in cijfers Vermaatschappelijking van de zorg: artikel 107 in cijfers Overzicht Situering onderzoek Voorstelling vragenlijsten Resultaten Samenstelling doelgroep: leeftijd en geslacht Frequentie symptomatologie Evolutie

Nadere informatie

IrisZorg Preventieve wijkgerichte

IrisZorg Preventieve wijkgerichte IrisZorg Preventieve wijkgerichte hulpverlening 1. Wie zijn Bianca Lubbers en Vincent Stijns? 2. Wat is IrisZorg? 3. Wat is IRIS in de Buurt? 4. Wat doet IRIS in de Buurt? casuïstiek 5. Maatschappelijk

Nadere informatie

Innovatie in gestructureerde risicotaxatievan geweld: De HCR:V3 en SAPROF. Donderdag 6 december 2012 Kevin Douglas, Michiel de Vries Robbé

Innovatie in gestructureerde risicotaxatievan geweld: De HCR:V3 en SAPROF. Donderdag 6 december 2012 Kevin Douglas, Michiel de Vries Robbé Innovatie in gestructureerde risicotaxatievan geweld: De HCR:V3 en SAPROF Donderdag 6 december 2012 Kevin Douglas, Michiel de Vries Robbé Programma 13.00-13.15 Opening 13.15-14.30 HCR:V3, part I 14.30-15.00

Nadere informatie

Nationaal (F)ACT congres Gewoon Leven. ACT voor jongeren

Nationaal (F)ACT congres Gewoon Leven. ACT voor jongeren Nationaal (F)ACT congres Gewoon Leven 23 september 2010 ACT voor jongeren Edith ten Hoopen Kobi Bosma You Tube filmpje Locaties Zorgaanbod Divisie Preventie en Ambulante zorg Voorlichting en preventie

Nadere informatie

Uit het oog, uit het hart?

Uit het oog, uit het hart? Uit het oog, uit het hart? Jongvolwassenen in aanraking met politie en justitie Peter van der Laan (NSCR/VU) & André van der Laan (WODC) Uit het oog? Al decennialang aandacht voor jongvolwassenen (adolescenten)

Nadere informatie

Samenvatting. Adviesaanvraag

Samenvatting. Adviesaanvraag Samenvatting Adviesaanvraag De antisociale persoonlijkheidsstoornis (ASP) is een psychiatrische stoornis die wordt gekenmerkt door een duurzaam patroon van egocentrisme, impulsiviteit en agressiviteit.

Nadere informatie

Temperamentsprofielen bij verslaving

Temperamentsprofielen bij verslaving 17 februari 2017 Temperamentsprofielen bij verslaving Dr Els Santens Psychiater Team Verslavingszorg Inhoud Kader doctoraatsonderzoek Verslaving Gray s Reinforcement Sensitivity Theory (RST) Temperamentsprofielen

Nadere informatie

11/20/2014. Het onzichtbare zichtbaar maken in de OGGZ Stadsbioloog in Leiden. Prof dr Bert van Hemert. Vreemde vogels.

11/20/2014. Het onzichtbare zichtbaar maken in de OGGZ Stadsbioloog in Leiden. Prof dr Bert van Hemert. Vreemde vogels. Het onzichtbare zichtbaar maken in de OGGZ 2007-2014 Prof dr Bert van Hemert Stadsbioloog in Leiden 1 november 14 Stadsbioloog in Leiden Stadsbioloog in Leiden Vreemde vogels Frits van der Sluis Hanneke

Nadere informatie

Integrated treatment for Substance abuse and Partner violence (I-StoP)

Integrated treatment for Substance abuse and Partner violence (I-StoP) Integrated treatment for Substance abuse and Partner violence (I-StoP) De effectiviteit van een gecombineerde behandeling gericht op problematisch middelengebruik en partnergeweld bij plegers van partnergeweld

Nadere informatie

FACT VOOR BESTUURDERS & MANAGERS. Zorg aan huis Integratie cure en care Gewoon Leven

FACT VOOR BESTUURDERS & MANAGERS. Zorg aan huis Integratie cure en care Gewoon Leven FACT VOOR BESTUURDERS & MANAGERS Zorg aan huis Integratie cure en care Gewoon Leven 1 1) FACT als BASIS; CERTIFICEREN BEKOSTIGEN Hersenkraker in 3 delen 2) BEDREDUCTIE, FACT en PCT en.. FACT 3) DE VOLGENDE

Nadere informatie

KWALITEITSONTWIKKELING GGZ

KWALITEITSONTWIKKELING GGZ KWALITEITSONTWIKKELING GGZ Kwalitatief goede zorg tegen aanvaardbare kosten Door Sebastiaan Baan Korte uitleg animatie: https://youtu.be/dl6n5hix2d Y 2 NETWERK KWALITEITSONTWIKKELING GGZ Landelijk Platform

Nadere informatie

Middelen, delictgedrag en leefstijltraining. Marscha Mansvelt

Middelen, delictgedrag en leefstijltraining. Marscha Mansvelt Middelen, delictgedrag en leefstijltraining Marscha Mansvelt Inhoud Hoe gaat de Waag om met middelengebruik als risicofactor voor delictgedrag? Leefstijltraining 1. Alcohol is de meest sociaal geaccepteerde

Nadere informatie

Onderzoek Maatschappelijk Steunsysteem stad Utrecht Uitkomsten, oktober 2008

Onderzoek Maatschappelijk Steunsysteem stad Utrecht Uitkomsten, oktober 2008 Onderzoek Maatschappelijk Steunsysteem stad Utrecht Uitkomsten, oktober 2008 Wilma Swildens, Agnes Blom, Barbara Gramsma,, Irene de Graaff Financiering Altrecht divisie Willem Arntsz SBWU, Centrum Maliebaan

Nadere informatie

VEILIGHEIDSHUIS KERKRADE

VEILIGHEIDSHUIS KERKRADE VEILIGHEIDSHUIS KERKRADE toelichting op werkwijze en resultaten in 2010 ten behoeve van gemeente Gulpen-Wittem ronde tafel 17 maart 2011 inhoud van deze presentatie wat doet het Veiligheidshuis Kerkrade?

Nadere informatie

Volop in beweging. Ypsilon ledenavond 9 januari But it s good to see your smiling face and to hear your voice again

Volop in beweging. Ypsilon ledenavond 9 januari But it s good to see your smiling face and to hear your voice again Volop in beweging Ypsilon ledenavond 9 januari 2017 But it s good to see your smiling face and to hear your voice again Samen werken aan een goede geestelijke gezondheid van alle mensen in Zeeland Programma

Nadere informatie

De ouderrol van mensen met (ernstige) psychische aandoeningen. Lectoraat Rehabilitatie Groningen

De ouderrol van mensen met (ernstige) psychische aandoeningen. Lectoraat Rehabilitatie Groningen De ouderrol van mensen met (ernstige) psychische aandoeningen Peter van der Ende Senior-onderzoeker Lectoraat Rehabilitatie Hanzehogeschool Groningen p.c.van.der.ende@pl.hanze.nl Website: www.ouderschap-psychiatrie.nl

Nadere informatie

Herstel en bemoeizorg bij mensen met erns0ge psychiatrische aandoeningen en verslaving. Is er sprake van een tegenstelling?

Herstel en bemoeizorg bij mensen met erns0ge psychiatrische aandoeningen en verslaving. Is er sprake van een tegenstelling? Herstel en bemoeizorg bij mensen met erns0ge psychiatrische aandoeningen en verslaving Is er sprake van een tegenstelling? Prof. Dr. C.L. Mulder, Leiden 9 nov 2012 Herstel Herstellen doen mensen zelf:

Nadere informatie