Criminaliteit bij chronische verslaafden, wat heeft de (forensische) VZ te bieden? Chris van der Meer, Psychiater JVZ Palier BV

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Criminaliteit bij chronische verslaafden, wat heeft de (forensische) VZ te bieden? Chris van der Meer, Psychiater JVZ Palier BV"

Transcriptie

1 Criminaliteit bij chronische verslaafden, wat heeft de (forensische) VZ te bieden? Chris van der Meer, Psychiater JVZ Palier BV Congres Sociale VZ, 12 juni 2013

2 Overzicht presentatie Intro Criminaliteit en verslaving Rol VZ Samenhang Kenmerken veelplegers Desistance Van CA(D) naar VFZ Toolkit Resultaten Best practice Conclusies en aanbevelingen

3 Samenhang verslaving / criminaliteit Detentie: 30% alcoholprobl 38% drugsprobl 25% verst. bep 60% pers.st (40% ASP) 30% ADHD 30% angst / depr. 6% psychosen ZAV(DH ) 2% ZAV: 70% versl. (1.535) 98% overig: 1,9% versl (75.696) ZAV 150k schade pppj 20% van geregistr. delicten Cocaine / heroine, cocaine / alc. psy/psa V C Toename delinquentie Cocaine/crack 6x Opiaten 3x Schizofr / versl 4x (crim / geweld) Alcohol en HG 30-60% factor / belangrijke rol

4 Van Dijk revisited / criminogene factoren Kuno van Dijk, psy/psa Pers.st. (cl.b!) LVB As 1 (ADHD!) biol/genetisch Erfelijke belasting Vroegkinderl. interfer. V C sociaal Wonen, Opl. / werk Financien, Discrim. gezin / opvoed Hechting, traumat. Verwaarl, tehuizen,etc

5 Beloopsvormen: Relatief kleine groep, grote problemen Moffitt (1993) 2 padenmodel adolescentiegebonden persisterende groep Delicten < 23e 1/5 vd (22%), < 1/5 persist. 1/20 vd (5%), > 1/20 persist. Blokland e.a. criminele carrieres geboortecohort 1984 (2010) CCLS 4 beloopsvormen NB ook late starters 39% 4% 45% 14% Crim. Carriere & Levensloopstudie (P.Nieuwbeerta 2006) Indexdelict 1977

6 Profiel verslaafde veelplegers Genetische kwetsbaarheid** (familiaire belasting, manlijk geslacht) Vroege deviantie*/** Impulsief / risicozoekend gedrag (pre-asp) Onvoldoende sociale / pedagogische controle (afwezige V, tehuizen, buurt) Vroege deviante subcultuur, criminele vriendjes, vroeg druggebruik Ernstige multiproblematiek** Middelen: Zwaar / lang (poly)verslaafd*, ernstige craving** Crimin.: Zeer actieve veelpleger*, lang, vroeg* (veel detentie), AS context Psychiatrie: comorbiditeit*, afgebroken behandelingen* Persoonlijkheidsstoornis: ASP*/**, BPD, ND Traumatisering / verwaarlozing / demoralisatie / discriminatie LVB / IQ < 85; ADHD, autisme Gebrek aan sociaal kapitaal (nothing to lose) Geen opleiding*, werk*, inkomsten*, stabiele woonsituatie Geen partner*/** / KK / positieve banden * Criminogene factoren **Negatieve succesfactoren

7 Criminogene factoren gedetineerden (Vogelvang 2003) n=355 Matig-zeer ernstig Psychisch welbevinden 68% Arbeidsverleden 65%* Delictger. Activ. / kenniss.62%* Financiën 62%* Delictpatroon 58%* Sociale isolatie 54% Woon(omgev.) 52%* Relatieprobl. 51%* Druggebruik 50%* Laag opleiding 48%* Vaste gedragspatronen (ASP, crim.,versl.) Vaardigheidstekorten (rel./soc.) Actuele problemen (wonen, werk, geld) Sociale kenmerken (fam, vrienden) Zeer ernstig Delictpatroon 58%* Laag opleiding 48%* Geweld o.i.v. alcohol 34% Woonomgeving 34%* Zelfverwonding / suicid. 31% Druggebruik 30%* Psych. Welbevinden 29% Arbeidsverleden 27%* * Ernstiger bij druggebruikers / veelplegers Huisvesting 27%*

8 Maturation: Desistance, hoe gaat dat? groei / uitrijping naar positieve volwassenheid (en later ouderdom) loslaten van condemnation script (slachtoffer van verleden en omgeving, deviantie als overlevingsstrategie); overgang naar een redemption script (bevrijding, verandering): ik ben nu anders, verantwoordelijk voor mijn leven (self efficacy, locus of control) Turning points: nieuwe relatie / gezinsvorming, werk krijgen, andere het wereldbeeld beïnvloedende ervaringen (religie; therapie, sterfgevallen) Change agents / significant relationships: Veranderen onder invloed van relatie ook professioneel (Rex 1999: pleidooi voor het oude (ondersteunende, continue) reclasseringswerk) Opbouw sociaal kapitaal (werk, relationeel) / meer sociale controle / breken met oude context

9 Van consultatiebureaus voor alcoholisme (1909) naar Vernieuwing Forensische Zorg (VFZ, 2008) Behandeling onder een titel wordt primair gericht op voorkomen van criminele recidive Vaak geen probleem (meestal niet strijdig met zorg-optiek) Legt veel meer nadruk op risicotaxatie en management en voorkomen van DO. Goede continuïteit van (recidivebeperkende) zorg na afloop van de titel Justitie hecht sterk aan onafhankelijke indicatiestelling, gevolgd door acceptatieplicht Weinig aandacht voor motivatie / voorbereiding Maakt toeleiding complex, zeker bij bekende cliënten Zorgaanbod meer bepaald door titel en recidivekans. Nadruk op beveiligingsaspecten (bij Dforzo en NIFP) Opschaling naar FPA s Sterke nadruk op kwaliteitsaspecten Transparantie en onderzoek (kosten)effectiviteit m.b.t. recidive Erkenningscommissie > RS. Implementatie van door justitie gewenste behandelvormen (bv CRA, for.(f)act.)

10 Opvallend lage zorgconsumptie Hser (cohortstudie over 33jr 2001): in elk jaar < 10% in behandeling (meestal MM) Haagse ZAV ( cohort ) Hser: The general lack of treatment participation may explain the persistence of the heroin use over the addiction careers observed

11 Bouwdoos JVZ Change diagnostiek*, motivering (MGV*) psychologisch: CGT* (LST, CRA*), CM*, (att. bias) medicatie: MMT*, heroïne*, bupr., naltrexon, ps.farm. systeem*: MDFT, MST* MI*: dagbest. / IPS, woonbeg, MJD (F)ACT, for.(f)act*, casemanagement* DT: CGT*, 12ST Klin: detox, TG*, Minnesota/12ST, CGT*, IMC (zelfhulp NA, CA, AA, etc)* Control detentie*, incapacitatie sancties (o.a. taakstraffen) maatregel (PIJ,TBS, ISD) bijz. vw / reclasseringstoezicht* 3 intensiteitsnivo s, Electr.Contr GGz Reclassering (specialty teams*) Lit.: parole, probation, diversion Drug (&MH) courts* veiligheidshuizen *Belang aangetoond / aannemelijk in JVZ

12 Enige effectgegevens Meta-analyses (Holloway 2009), gem 30% reductie ther. gemeensch in detentie (PTC) / intensieve nazorg (OR 2,5) intensief reclasseringstoezicht met behandeling (OR 2,2) substitutie met heroine / methadon (OR 1,7) Drug Courts (OR 1-2) Interventie studies / programma-evaluaties CGT / SVT / CM intensief, lang, breed (CRA) medicatie / subst / rehabilitatie gezinstherapie (MDFT, MST) bij jongeren intensief klinisch (TG, CGT), (onderschat) (forensisch) ACT (>ACT), vooral bij DD Low-risk alle zorg beter / goedkoper dan geen zorg

13

14 TX: Criminality during FU (>1 yr) (police & self-report) no crim. during FU reduction during FU TX coerc. TX-c short TX-c long TX volunt SOV reg. det. 43 Reduction = > 50% red. & <5 crimes TIP: SOV 24 m TX-c 6.5 m TX-v 6.8 m Short =<3m n= SOV 154 TX-c 50 TX-v 51 Amsterdam Inst. Addiction Research (Maarten Koeter) and Parnassia Addiction Research Center (Peter Blanken)

15 Meeste behandelingen effectief (DATOS; n=10,000) Long-Term Residential Treatment (n=676) Outpatient Drug-Free Treatment (N=764) Pre Post Pre Post Cocaine (Weekly)* 17 6 Heroin (Weekly)* Heavy Alcohol* Illegal Activity* No FT Work* Suicidal Ideation* Cocaine (Weekly)* 25 9 Marijuana (Weekly)* Heavy Alcohol* Illegal Activity* No FT Work* Suicidal Ideation* Short-Term Inpatient Treatment (N=799) Outpatient Methadone Treatment (N=727) Pre Post Pre Post Cocaine (Weekly)* Marijuana (Weekly)* Heavy Alcohol* Illegal Activity* No FT Work Suicidal Ideation* 0 Cocaine (Weekly)* Heroin (Weekly)* Heavy Alcohol Illegal Activity* No FT Work Suicidal Ideation

16 Veranderingen bij responders injecteerbare en inhaleerbare heroïne 20 lichamelijke gezondheid 100 geestelijke gezondheid MAP-HSS score SCL-90 score cocaïnegebruik 30 illegale activiteiten Aantal dagen Aantal dagen CCBH 0 baseline maand 12

17 Benefit-cost ratio s VZ (drugs) it s the criminality, stupid! VZ algemeen Methadon maint. TG / resident. Outpatient DF ratio Holahan 1970 Sirotnik 1974 Finigan 1995 Leslie 1971 Maidlow 1972 McGlothlin 1972 Hannan 1976 DARP 1977 TOPS 1988 CALDATA 1998 Leslie 1971 Leslie 1971 Maidlow 1972 McGlothlin 1972 DARP 1977 Griffin 1983 TOPS 1988 CALDATA 1998 DATOS 1999 Leslie 1971 DARP 1977 TOPS 1988 CALDATA 1998 DATOS 1999 W.S. Cartwright 2000

18 Best practice (J)VZ; Thema 1: positieve attitude chronische problematiek matige motivatie: soms een levenslang spoor van deviantie veranderingsgerichte optiek nodig (nl. recidive-reductie) attitude: een positieve insteek, optimistisch, deskundig, creatief en innovatief vasthoudend (niet loslaten, maar opzoeken bij no-show / drop out; geen contra-indicaties of zwarte lijsten constante gerichtheid op het delictgevaar; evt. klinische opname ter voorkoming van recidive.

19 Thema 2: belang brede diagnostiek en motivering Naar verslaving en psychiatrie as2 incl. LVG belangrijker dan as1; speciale issues: traumatisering, agressieproblematiek/ impulsiviteit, schuld, identiteit) Maatschappelijke vaardigheden en problemen huisvesting, financiën dagbesteding/opleiding/werk Daarnaast weging van WW principes van belang Aandacht voor motivatie en motivering nodig in alle veranderingsfasen (Prochaska)!

20 Thema 3: onderscheid high- / low-risk High risk Volgens o.a. Marlowe (2003) zouden high-risk cliënten eigenlijk altijd in intensief forensisch kader (d.w.z. in nauwe samenwerking met justitie / reclassering) behandeld moeten worden Nazorg in reguliere zorg, Low risk Bij voorkeur in reguliere zorg NB Kan volgens WW van forensische zorg ook slechter kan worden, geen ASP geen zeer vroege criminaliteit / verslaving geen deviante familie / criminele context wel de criminaliteit monitoren bij low risk om het risico op onderbehandeling te minimaliseren; bij de nazorg om op te kunnen schalen als het misgaat.

21 Thema 4: criminogene needs (WW): J. Bonta hulpverlening, expliciet richten op de criminogene factoren. statische (onveranderbare) factoren (NB beste voorspellers van recidive, dynamische (veranderbare) factoren, (focus van forensische behandeling) P. Gendreau top 5 van werkpunten (zie Dpt. Corr. N-Zeal. 2009) middelengebruik (evt. psa. probl. / LVB) antisociale cluster (ASP, N&W, denkstijl / vrienden) (the big four) psychosociale vaardigheden (zelfcontrole, problem solving) gezins- en relatieproblemen (zeker bij vrouwen en adolescenten) maatschappelijke tekorten (huis; werk; NB beter hengel dan vis) breed van focus, geen stepped care,functionele analyse aandacht voor beschermende factoren (vaardigheden, stabiele omgeving, zelfinzicht, medicatietrouw, etc), bv START idem Good Lives Model (GLM): vaardigheden / middelen voor goed, bevredigend, prosociaal leven

22 Thema 5: organiseren van drang drangbehandeling vaak beter dan vrijwillig via verlengen van de TIP (> 3 maanden nodig; doseresponse curve oplopend > 1 jaar) drangbehandeling is ook beter dan reclasseringstoezicht-only of zorg-only. Drug Courts, beste (?) drangmodel strafvervangende aanpak behandeling / toezicht intensief gevolgd door de rechter, adequaat sanctie- en beloningssysteem effectonderzoek: daling in recidive bij FU, behandeling (meestal ambulant). is essentieel voor het resultaat NL: Veiligheidshuizen, veelplegersprojecten NB praktijk vaak beperkte drang (korte strafrest, beperkte vw.) goede samenwerking en uitwisseling met reclassering forensische ambulatoria; for(f)act) driegesprek tussen hulpverlener / cliënt / reclassering specialty teams met kleine caseload;

23 Thema 6: continuïteit van zorg Organiseer continuïteit over breukvlakken en instituten binnen de PI beginnen met behandelen en motiveren, (TG of intensief gestructureerde CGT), buiten (klinisch / amb) voortgezet in een justitieel kader, ambulante nazorg. Behandeling in de PI: vergroot de kans op effectieve zorg buiten. (geldt ook voor methadonbehandeling in de PI) NL: behandelprojecten in ISD en PI projecten, intensieve programmatische aanpak over de muur ontbreekt meestal; geen VBA s meer; ISD wel transmuraal weinig continuïteit huidige reclasseringswerk casemanagement, outreach, monitoring ter bevordering van de continuïteit en voorkoming van drop out

24 Thema 7 intensiteit van zorg Effectieve behandeling steeds intensief bij high-risk PI: Canadese CGT programma s in detentie: HISAP (100 zittingen van 2u) ipv OSAPP (26 zitt.) P-TG (USA duizenden plaatsen; (6-13 dollar / dg) Ambulant: for. ACT, CRA (incl. CGT, CM) substitutie (heroïne>meth) / psychofarmaca Klinisch: voortgezet residentieel (10-12 mnd) Drug Courts: 2-wekelijkse rechtbankzittingen!

25 Conclusies en aanbevelingen 1 1. Verslaving en criminaliteit zijn onderling gerelateerd, maar hebben vooral veel gezamenlijke bevorderende factoren. 2. Chronische (drug)verslaving gaat gepaard met veel verwervingscriminaliteit (+/- geweld). 3. Bijkomende criminogene factoren (vooral het antisociale cluster) bepalen mede de ernst en de prognose. psy/psa Pers.st. (cl.b!) / LVB As 1 (ADHD!) biol/genetisch Erfelijke belasting Vroegkinderl. interfer. V C gezin / opvoed Hechting, traumat. Verwaarl, tehuizen,etc sociaal Wonen, Opl. / werk Financien, Discrim.

26 Conclusie en aanbevelingen 2 Het goede nieuws is dat (F)VZ een aanzienlijk positief effect kan hebben op criminaliteit en mede daardoor vrijwel altijd een positieve kosten-baten balans heeft bij de groep criminele verslaafden Long-Term Residential Treatment (n=676) Pre Post Outpatient Drug-Free Treatment (N=764) Pre Post VZ algemeen Methadon maint. TG / resident. Outpatient DF Cocaine Heroin (Weekly)* (Weekly)* Heavy Alcohol* Illegal Activity* No FT Work* Suicidal Ideation* Cocaine Marijuana (Weekly)* (Weekly)* Heavy Alcohol* Illegal Activity* No FT Work* Suicidal Ideation* ratio Short-Term Inpatient Treatment (N=799) Pre Post Cocaine Marijuana Heavy Illegal No FT (Weekly)* (Weekly)* Alcohol* Activity* Work Suicidal Ideation* Outpatient Methadone Treatment (N=727) 100 Pre Post Cocaine Heroin Heavy Illegal No FT Suicidal (Weekly)* (Weekly)* Alcohol Activity* Work Ideation 5 0 Holahan 1970 Sirotnik 1974 Finigan 1995 Leslie 1971 Maidlow 1972 McGlothlin 1972 Hannan 1976 DARP 1977 TOPS 1988 CALDATA 1998 Leslie 1971 Leslie 1971 Maidlow 1972 McGlothlin 1972 DARP 1977 Griffin 1983 TOPS 1988 CALDATA 1998 DATOS 1999 Leslie 1971 DARP 1977 TOPS 1988 CALDATA 1998 DATOS 1999

27 Conclusie en aanbevelingen 3 5. Bij de high-risk groepen (en binnen justitieel kader) dient recidivebeperking prioriteit te hebben. Dit vraagt naast het organiseren van drang vaak een brede, intensieve (multimodale) programmatische aanpak die bij voorkeur in detentie begint en buiten doorgaat. 6. Hierbij dient vooral te worden ingezet op de aanpak van criminogene factoren (en het versterken van beschermende factoren). EBM FVZ ther. gemeensch in detentie (PTC) / intensieve nazorg intensief reclasseringstoezicht met behandeling substitutie met heroine / methadon Drug Courts CGT / SVT / CM intensief, lang, breed (CRA) met medicatie / subst / rehabilitatie Gezinstherapie (MDFT, MST) bij jongeren Intensief klinisch (TG, CGT) Intensief ambulant: (forensisch) ACT vooral bij DD Top 5 van werkpunten middelengebruik (evt. psa. probl. / LVB) antisociale cluster (ASP, N&W, denkstijl / vrienden) (the big four) psychosociale vaardigheden (zelfcontrole, problem solving) gezins- en relatieproblemen (zeker bij vrouwen en adolescenten) maatschappelijke tekorten (huis; werk; NB beter hengel dan vis)

28 Conclusie en aanbevelingen 4 7. Gebrek aan continuïteit (zowel bij verslaafde als in de programmaorganisatie) is een belangrijke faalfactor. Deze is te verbeteren door outreachend werken, casemanagement en intensieve samenwerking met reclassering. Zie ook de andere aandachtspunten: positieve attitude brede diagnostiek / motivering onderscheid high risk / low risk criminogene needs organiseren van drang voldoende intensiteit van zorg

29 Conclusie en aanbevelingen 5 8. De reguliere VZ heeft een belangrijke taak bij de low risk groepen, waarbij via goede zorg ook de criminaliteit gunstig wordt beïnvloed. 9. Monitoren van criminaliteit kan onderbehandeling voorkomen en recidive kan reden zijn voor opschalen (stepped cure). 10. Bij de nazorg na afloop van de titel dient, ook als deze in de reguliere zorg plaatsvindt, het voorkomen van criminele recidive en van drop-out veel aandacht te krijgen (forensische attitude). diagnostiek*, motivering (MGV*) psychologisch: CGT* (LST, CRA*), CM*, (att. bias) medicatie: MMT*, heroïne*, bupr., naltrexon, ps.farm. systeem*: MDFT, MST* MI*: dagbest. / IPS, woonbeg, MJD (F)ACT, for.(f)act*, casemanagement* DT: CGT*, 12ST Klin: detox, TG*, Minnesota/12ST, CGT*, IMC

30 Dank voor uw aandacht

Jonge delinquenten van 16-23 jaar met een lichte verstandelijke beperking en problematisch middelengebruik J. van der Nagel en R.

Jonge delinquenten van 16-23 jaar met een lichte verstandelijke beperking en problematisch middelengebruik J. van der Nagel en R. 2 Inhoudsopgave Samenvatting 5 Hoofdstuk 1 Inleiding 9 1.1 Doel en opzet 9 1.2 Definities 10 1.3 Leeswijzer 11 Hoofdstuk 2 Delinquentie, LVB en middelengebruik: samenhang en omvang van de groep 13 2.1

Nadere informatie

Recente ontwikkelingen op het gebied van risicotaxatie van geweld: Naar meer balans en verfijning

Recente ontwikkelingen op het gebied van risicotaxatie van geweld: Naar meer balans en verfijning Recente ontwikkelingen op het gebied van risicotaxatie van geweld: Naar meer balans en verfijning Vivienne de Vogel, Van der Hoeven Kliniek 13 februari 2013 Inhoud presentatie Stand van zaken risicotaxatie

Nadere informatie

sociale verslavingszorg: Kansloos of kansen pakken?!

sociale verslavingszorg: Kansloos of kansen pakken?! } Psychotherapie in de sociale verslavingszorg: Kansloos of kansen pakken?! Susanne Wegen, Klinisch Psycholoog i.o, Bouman GGZ 1 Voor ik het vergeet... } Met dank aan: H. Hornsveld, H.J. Oppenheim, J.

Nadere informatie

Yulius Kinder- en Jeugdpsychiatrie. Informatie voor gemeenten en professionals

Yulius Kinder- en Jeugdpsychiatrie. Informatie voor gemeenten en professionals Yulius Kinder- en Jeugdpsychiatrie Informatie voor gemeenten en professionals Vijf procent van de kinderen en jongeren heeft te maken met een ernstige psychiatrische stoornis. Voor een aanzienlijk deel

Nadere informatie

gevangen in schuld over de uitzichtloze schuldsituaties van cliënten van de verslavingsreclassering

gevangen in schuld over de uitzichtloze schuldsituaties van cliënten van de verslavingsreclassering gevangen in schuld over de uitzichtloze schuldsituaties van cliënten van de verslavingsreclassering Auteurs Nadja Jungmann Anneke Menger Marc Anderson David Stam Datum 2 juli 2014 Hogeschool Utrecht, 2014

Nadere informatie

Persoonlijkheidsstoornissen: diagnostiek en behandeling

Persoonlijkheidsstoornissen: diagnostiek en behandeling Persoonlijkheidsstoornissen: diagnostiek en behandeling Factsheet Persoonlijkheidsstoornissen Inleiding Deze factsheet geeft informatie over de diagnostiek en behandeling van persoonlijkheidsstoornissen.

Nadere informatie

Langdurige forensisch psychiatrische zorg

Langdurige forensisch psychiatrische zorg Langdurige forensisch psychiatrische zorg Landelijk zorgprogramma voor patiënten binnen de langdurige forensische psychiatrie Versie 1 Colofon Expertisecentrum Forensische Psychiatrie, 2009 Eindredactie:

Nadere informatie

Stoornis en delict. Forensische en verplichte geestelijke gezondheidszorg vormen een keten

Stoornis en delict. Forensische en verplichte geestelijke gezondheidszorg vormen een keten Stoornis en delict Forensische en verplichte geestelijke gezondheidszorg vormen een keten Adviseur in gezondheid en Zorg De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) is een onafhankelijk adviesorgaan

Nadere informatie

Forensische zorg tijdens detentie

Forensische zorg tijdens detentie Forensische zorg tijdens detentie Advies d.d. 27 september 2012 1 2 Inhoudsopgave Samenvatting 5 Afkortingen 9 1. Aanleiding en context voor dit advies 11 1.1 Achtergrond en doel advies 11 1.2 Beschrijving

Nadere informatie

van psychosociale en recidiverisico s en het indiceren van de juiste interventies. Foto Aleid Denier van der Gon

van psychosociale en recidiverisico s en het indiceren van de juiste interventies. Foto Aleid Denier van der Gon Foto Aleid Denier van der Gon Ontwikkeling van het Landelijke Instrumentarium Jeugdstrafrechtketen (LIJ) CLAUDIA VAN DER PUT, HAN SPANJAARD, LIEKE VAN DOMBURGH, THEO DORELEIJERS, HENNY LODEWIJKS, HENK

Nadere informatie

Literatuur onderzoek naar Activerende Zorg Trajecten Met zorg en aandacht aan de slag

Literatuur onderzoek naar Activerende Zorg Trajecten Met zorg en aandacht aan de slag Literatuur onderzoek naar Activerende Zorg Trajecten Met zorg en aandacht aan de slag Yvonne van Heerwaarden Josien Hofs Guido Walraven Lectoraat Dynamiek van de Stad Hogeschool INHOLLAND Rotterdam, april

Nadere informatie

Op leeftijd en verslaafd, wie zorgt?

Op leeftijd en verslaafd, wie zorgt? Op leeftijd en verslaafd, wie zorgt? Een onderzoek naar passende zorg voor oudere gebruikers binnen Domus Amsterdam Afstudeerscriptie van: Pieter Dol en Sjors Ouderkerken Academie Sociale Studies Maatschappelijk

Nadere informatie

De Harde Kern Aanpak MOgroep Utrecht, september 2007

De Harde Kern Aanpak MOgroep Utrecht, september 2007 De Harde Kern Aanpak MOgroep Utrecht, september 2007 Colofon De Harde Kern Aanpak Uitgave MOgroep Admiraal Helfrichlaan 1 Postbus 3332 3502 GH Utrecht telefoon: 030 298 34 34 fax: 030 298 34 37 www.mogroep.nl

Nadere informatie

Secundaire preventie na een residentiële ontwenningsbehandeling voor jongeren

Secundaire preventie na een residentiële ontwenningsbehandeling voor jongeren centrum Secundaire preventie na een residentiële ontwenningsbehandeling voor jongeren Veerle Vergucht Patrick Lobbens Remi Spiers Wouter Vanderplasschen Sofie De Block Marc Vermeire INHOUDSTAFEL 1. Inleiding

Nadere informatie

De zorg aan gedetineerden met een ernstige psychische stoornis of verslaving

De zorg aan gedetineerden met een ernstige psychische stoornis of verslaving De zorg aan gedetineerden met een ernstige psychische stoornis of verslaving Advies d.d. 2 april 2007 1 2 Inhoudsopgave 1. Samenvatting en conclusies 5 2. Aanbevelingen 9 3. Inleiding 11 4. Uitgangspunten

Nadere informatie

visie document 2014 Betere zorg, veiliger samenleving

visie document 2014 Betere zorg, veiliger samenleving visie document 2014 Betere zorg, veiliger samenleving visiedocument forensische zorg ggz nederland inhoudsopgave Hoofdstuk 1 04 Vooraf: van goed naar beter Hoofdstuk 10 30 Regie in de keten Hoofdstuk 2

Nadere informatie

Wie kent de veelpleger?

Wie kent de veelpleger? Achtergronden van ALLE veelplegers binnen het werkgebied van het Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf Voorwoord Een Veiligheidshuis biedt een platform voor instellingen, justitieel en niet- justitieel,

Nadere informatie

VERSLAVINGSZORG NOORD NEDERLAND BIEDT PERSPECTIEF OP EEN ANDER LEVEN

VERSLAVINGSZORG NOORD NEDERLAND BIEDT PERSPECTIEF OP EEN ANDER LEVEN VERSLAVINGSZORG NOORD NEDERLAND BIEDT PERSPECTIEF OP EEN ANDER LEVEN De waarde van verslavingszorg door VNN in het zorglandschap van Noord Nederland Juli 2013 Perspectief op een ander leven Ik leefde 15

Nadere informatie

Zorg voor ingesloten licht verstandelijk beperkte jongeren

Zorg voor ingesloten licht verstandelijk beperkte jongeren Zorg voor ingesloten licht verstandelijk beperkte jongeren Advies 6 juni 2011 Zorg voor ingesloten licht verstandelijk beperkte jongeren Advies dd 6 juni 2011 1 2 Inhoudsopgave Samenvatting5 1 Aanleiding

Nadere informatie

Multidisciplinaire richtlijn diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag

Multidisciplinaire richtlijn diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag Multidisciplinaire richtlijn diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag Multidisciplinaire richtlijn diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag A.M. van Hemert, A.J.F.M. Kerkhof, J. de Keijser,

Nadere informatie

Jeugdige delinquenten Minder opsluiten, gerichter begeleiden

Jeugdige delinquenten Minder opsluiten, gerichter begeleiden Jeugdige delinquenten Minder opsluiten, gerichter begeleiden Advies 16 oktober 2008 1 2 Inhoudsopgave Samenvatting 5 Aanbevelingen 7 Inleiding 9 1. Halt 11 1.1. Herstel als primaire doelstelling 11 1.2.

Nadere informatie

Multidisciplinaire richtlijn diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag. Samenvatting

Multidisciplinaire richtlijn diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag. Samenvatting Multidisciplinaire richtlijn diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag Samenvatting Multidisciplinaire richtlijn diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag Samenvatting A.M. van Hemert, A.J.F.M.

Nadere informatie

Een dossieronderzoek bij Tactus verslavingszorg Twente. Middelengebruik en het hebben van een verstandelijke beperking.

Een dossieronderzoek bij Tactus verslavingszorg Twente. Middelengebruik en het hebben van een verstandelijke beperking. Een dossieronderzoek bij Tactus verslavingszorg Twente. Middelengebruik en het hebben van een verstandelijke beperking. Debbie Nieuwenhuis Bachelorthese Psychologie Begeleider Tactus: Margreet van der

Nadere informatie

in gesprek over: Verslaving

in gesprek over: Verslaving in gesprek over: Verslaving Colofon Auteur: A.G.M. Wijdeveld Redactie: W. Smith-van Rietschoten (eindredacteur) J.L.M. van der Beek E.A.M. Knoppert-van der Klein R.B. Laport C.R. van Meer E. Olivier M.

Nadere informatie

Evaluatie van het Nederlandse drugsbeleid

Evaluatie van het Nederlandse drugsbeleid Evaluatie van het Nederlandse drugsbeleid Evaluatie van het Nederlandse drugsbeleid Eindredactie Margriet van Laar, Trimbos-instituut Marianne van Ooyen-Houben, WODC Trimbos-instituut, Utrecht, 2009 WODC,

Nadere informatie

Universiteit Gent Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen Academiejaar 2010-2011

Universiteit Gent Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen Academiejaar 2010-2011 Universiteit Gent Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen Academiejaar 2010-2011 DRUGHULPVERLENING EN BIJZONDERE JEUGDBIJSTAND, EEN ONDERSTEUNENDE SAMENWERKING? Masterproef neergelegd tot het

Nadere informatie

(SG)LVG ( s g ) l v g

(SG)LVG ( s g ) l v g (SG)LVG Competentieprofiel voor beroepskrachten in het primaire proces van de gehandicaptenzorg die behandeling en begeleiding bieden aan mensen met een licht verstandelijke beperking met ernstige gedragsproblemen

Nadere informatie

werkeenheid Jeugdzorg & Reclassering

werkeenheid Jeugdzorg & Reclassering Overzicht Erkende Penitentiaire Programma's van 1 april 2011 1 april 2012 ->op verzoek van RN vanaf 2010 ter informatie aangevuld met Gedragsinterventies (onder pt.2) 1 STICHTING LEGER DES HEILS Welzijns-

Nadere informatie

Aanpak van Marokkaans-Nederlandse 12-minners

Aanpak van Marokkaans-Nederlandse 12-minners Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Aanpak van Marokkaans-Nederlandse 12-minners Wegwijzer voor en door gemeenten Inhoudsopgave Inleiding 02 Het probleem van vroeg risicogedrag 03

Nadere informatie