Uw gemeente trakteert. Informatieblad Schilde en s-gravenwezel. Nieuwjaarsbabbel: vrijdag 9 januari uur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uw gemeente trakteert. Informatieblad Schilde en s-gravenwezel. Nieuwjaarsbabbel: vrijdag 9 januari - 19.30 uur"

Transcriptie

1 Informateblad Schlde en s-gravenwezel 39e Jaargang - nr 1 januar-februar 2015 Uw gemeente trakteert Neuwjaarsbabbel: vrjdag 9 januar uur De deale vakantejob 9 Meer bewegen om mnder te vallen 13 Sport, cultuur en vakante voor edereen 23

2 In dt nummer Dgdak Schlde verhust 4 Leen goedkoop en bespaar 4 Wegenwerken N12 5 Ratoneel energegebruk 6 Preme voor jonge geznnen 7 Acteve krokusvakante 8 Montoren gezocht 9 Gedaan met pestcden 10 Geboortearboretum vol 12 U BIBZ't en VOEB't toch ook? 13 Tme magagement 17 Inschrjven n scholen 18 De Wngerd nodgt kleuters ut 19 Badmnton recreatef 20 Ftometer Balsportenkamp 21 Multmove 21 Vrjwllge chauffeurs gezocht 22 Zwemmen n Wjnegem 22 Sport en cultuur en vakante voor edereen 23 Gros steunt dovenonderwjs 24 Openngsuren 26 Groots vuur en veel gezellghed Op zaterdag 10 januar 2015 organseert gemeenteschool De Wngerd samen met het gemeentebestuur en de vrjwllge brandweer van Schlde haar jaarljkse kerstboomverbrandng. Kom de feestdagen n schoonhed afsluten met een groots vuur, een wnterbarbecue, warme en koude dranken en veel gezellghed. U bent welkom op het Lodewjk De Vochtplen n s-gravenwezel vanaf 17 uur. Meer nformate Gemeenteljke lagere school De Wngerd Frans Pauwelsle 19, Schlde ( s-gravenwezel) Vanaf woensdag 7 januar halen wj uw oude kerstboom op Als de feestdagen erop ztten, gaat de kerstboom ook het hus ut. U hoeft de boom net zelf weg te brengen. Zet hem (zonder pot of verserng) buten op woensdagochtend 7 januar, voor 8 uur. Meer nformate Denst der werken

3 Welkom op de neuwjaarsbabbel De gemeente zet een tradte verder en organseert voor de zesde keer een neuwjaarsbabbel. Alle nwoners van Schlde en s-gravenwezel zjn welkom op vrjdag 9 januar 2015 van tot 22 uur voor een gezellge en sfeervolle avond op het plen voor het gemeentehus (Brasschaatsebaan 30, Schlde). Om het jaar feesteljk n te zetten, trakteert het bestuur met soep, jenever, glühwen, warme chocolademelk en smoutebollen. In een gemoedeljke en wnterse sfeer krjgt edereen de kans om een praatje te maken met het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraadsleden. Meer nformate Denst communcate Bent u klaar voor de wnter? En bent u voorbered moest de stroom tjdeljk worden utgeschakeld? In 2970 nfo van november/december kreeg u een utgebred dosser over stroomschaarste. Wat doet u voor een afschakelng, tjdens een afschakelng en erna? Het werd klaar en dudeljk voor u utgelegd. Maar vooral: wat kunnen we samen doen om het rsco op stroomschaarste te helpen voorkomen? Als u dt dosser net meer hebt, dan kunt u het terugvnden op de gemeenteljke webste bj: DOSSIER STROOMSCHAARSTE Deze wnter s de kans op stroomschaarste reëel. utneembaar Laten we er samen ets aan doen! Een stroomtekort? Hoe kan dat? Elektrctetsschaarste treedt op als de producte sterk daalt en er geen elektrctet n voldoende hoeveelheden kan worden ngevoerd om aan de vraag van de consumenten te voldoen. Er bestaan preventeve oplossngen. Stroomschaarste vermjden Dt doet de overhed De federale overhed en Ela, de beheerder van het transmssenet voor elektrctet, zen er voortdurend op toe dat het aanbod van en de vraag naar stroom n ons land n evenwcht s. Maar komende wnter staan we er slecht voor. 3 van onze 7 kernreactoren zjn mmers gesloten, waardoor onze producte fors verklent. We moeten alles n het werk stellen om een lokale afschakelng of algemene black-out te vermjden! De federale regerng heeft hervoor al stappen ondernomen. Dt betekent dat als we over heel Europa te kampen krjgen met een lange perode van hevge koude en tegeljk met een afwezghed van wnd, onze mogeljkheden van De producte met andere mddelen dan kernenerge aanvullen (strategsche voorraad), nvoerovereenkomsten utbreden, de elektrctetsaankoop bj de buurlanden beperkt zjn. De kans op een stroomtekort wordt dan reëel. elektrctetsmarkt n evenwcht brengen, zjn maatregelen de al worden geïmplementeerd. Maar deze actes volstaan msschen Doe het met de app De neuwe app van transmssenetbeheerder Ela voorspelt en geeft raad. U krjgt ook algemene tps om mnder energe te verbruken. En de tps kunnen een fkse besparng opleveren op uw energefactuur. Meer nformate: Behalve bj een onvoorzen ncdent, kunnen we op voorhand een rsco op stroomtekort vaststellen en erop antcperen. Elektrctet n grote hoeveelheden opslaan s helaas net mogeljk. Maar als eder van ons zjn elektrctetsverbruk maxmaal beperkt zodra er een tekort wordt aangekondgd, kunnen we een stroomtekort vermjden. We weten allemaal dat als we te veel toestellen tegeljk op hetzelfde stopcontact aansluten, de zekerng sprngt. Wel, dt geldt ook voor het land: als we veel meer verbruken dan er op het net beschkbaar s, wordt de voorzenng afgesloten om technsche problemen op grote schaal te voorkomen. net; vooral net als onze buurlanden eveneens het hoofd moeten beden aan slechte weersomstandgheden, met een sterke stjgng van hun energeverbruk als gevolg. Daarom zullen er bj een dregend tekort grootschalge maatregelen worden getroffen om het verbruk te beperken: overhedsbesturen, ondernemngen, handelszaken wordt gevraagd hun consumpte drastsch te vermnderen; openbare verlchtng van monumenten en autosnelwegen kan worden utgeschakeld, evenals decorateve publeke, commercële of prvébutenverlchtng; ook kan een beperkng van het openbaar vervoer (trenen, trams, metro s) worden overwogen. 15 3

4 Voorberedende werken Turnhoutsebaan (N12) starten n december Werken n verschllende fases: beperkte verkeershnder Om de hnder voor de omgevng zo klen mogeljk te houden, worden de werken n verschllende fases na elkaar utgevoerd. Meer weten Informate over de voorberedende werken Met vragen over de voorberedende werken (bouwklaar maken van het terren) kan u de gemeente Schlde contacteren: of Voorberedende werken: december 2014 Voor de wegenwerken van start gaan, moet het terren volledg gebruksklaar gemaakt worden n functe van de werken aan de nutsledngen. Daarom moeten de bomenrjen aan weerszjden van de Turnhoutsebaan gerood worden. Tjdens de werken bljft de verkeershnder grotendeels beperkt. Het gemotorseerd verkeer beschkt bjna altjd over één rjstrook n elke rchtng. Wanneer dt tjdeljk net mogeljk s, zal de gemeente Schlde de betrokkenen tjdg nformeren. Fetsers kunnen steeds velg langs de werfzone rjden. Nutswerken: 2015 Na de voorberedende werken, gaan de nutsmaatschappjen aan de slag. Zj leggen neuwe water-, gas- en elektrctetsledngen aan, en voorzen coax- en glasvezelverbndngen. Opneuw bljft de hnder beperkt. Verkeer n twee rchtngen s altjd mogeljk. Wanneer de berekbaarhed van de bewoners of handelaars wjzgt tjdens de werken, wordt edereen tjdg geïnformeerd. Stuerng hernrchtng Turnhoutsebaan (N12) n Schlde Start werken: mdden 2015 Als de eerste fase van de nutswerken achter de rug s, start de zone waar neuwe fetsnfrastructuur wordt aangelegd aannemer de egenljke wegenwerken. Tussen het kruspunt met aan te leggen kruspunt met verkeerslchten de Wsselstraat en de gemeentegrens met Zoersel krjgt de N12 een facelft. Zowel de fetspaden, de rjbaan, de rolerng en enkele gevaarljke kruspunten worden verneuwd. Om de hnder te beperken, zullen de werken n verschllende fases worden utgevoerd, tot wellcht end De Rest Informate over de nutswerken Cofely Fabrycom coördneert de nutswerken en verspredt n de loop van december een bewonersbref met gedetalleerde nformate over de tmng en faserng. Voor zj effectef zullen starten, lanceert het bedrjf ook een projectwebste. Informate over de egenljke wegenwerken In het voorjaar van 2015 organseren AWV (Agentschap Wegen en Verkeer) en gemeente Schlde een nfovergaderng over de concrete tmng en hnder van de werken. Een specfeke webpagna en dgtale neuwsbref zullen de communcate ondersteunen. Berekbaarhedsadvseur Agentschap Wegen en Verkeer zal voor dt project een berekbaarhedsadvseur aanstellen. Zodra de wegenwerken starten n 2015, kunnen bewoners en ondernemers bj hem terecht met concrete vragen over de berekbaarhed van hun zaak of wonng. Oudebaan N12 Turnhoutsebaan Waterstraat Drjhoekdreef Regersdreef Kapellele ZOERSEL MALLE Brasschaatsebaan N121 Oudebaan Wsselstraat Frans De Beuckeleerlaan Lersebaan SCHILDE 4 WIJNEGEM DEURNE Stuerng hernrchtng Turnhoutsebaan (N12) n Schlde zone waar neuwe fetsnfrastructuur wordt aangelegd aan te leggen kruspunt met verkeerslchten Waterstraat

5 Dgdak Schlde verhust Dankzj dgdak kunt u n een klene groep grats leren omgaan met computer en nternet. In s-gravenwezel kunt u al jaren terecht n het dorpshus. Dgdak Schlde krjgt een neuwe plek. Vanaf 1 januar verwelkomen de vrjwllgers van Dgdak u n t Parkske. Het leslokaal s op de eerste verdepng en het gebouw heeft geen lft. Bent u mnder goed te been, dan kest u beter voor Dgdak s-gravenwezel. Dgdak Schlde (n t Parkske) Dgdak s-gravenwezel (n het Dorpshus) Praktsch Zolder Jos Eugeen Derckxlaan 24 Bblotheekflaal Kerkstraat 24 Elke vrjdag van 9 tot 12 Elke woensdag van 18 tot 20 uur Goedkoop lenen voor energebesparende maatregelen Gemeente Schlde s ld van het FRGE (Fonds ter Reducte van de Globale Energekost). Inwoners kunnen bj het FRGE een goedkope lenng aanvragen voor het fnanceren van structurele energebesparende maatregelen aan de wonng. Partculeren lenen aan een lage ntrestvoet van 2 %. In sommge gevallen kan lenen zelfs renteloos. Net alleen egenaars van een wonng, maar ook huurders komen n aanmerkng. Wat zjn structurele aanpassngen? Het gaat onder meer over het vervangen van de cv-ketel door een energezung exemplaar, het plaatsen van dak- of muursolate, het vervangen van ramen of het plaatsen van een zonneboler. Het gaat dus telkens om werken de u helpen om de energekost van uw wonng te drukken. Hoeveel kunt u lenen en over welke termjn betaalt u af? U kunt een bedrag lenen tussen euro en euro. Dt bedrag moet u bnnen een termjn van maxmaal 5 jaar terugbetalen. Er zjn geen dosserkosten of wederbeleggngsvergoedngen. Meer nformate , Let op: geld lenen kost ook geld. Lenng aanvragen voor de werken Op het moment van de aanvraag mogen de werken nog net zjn utgevoerd of gestart. De lenng wordt goedgekeurd op bass van offertes de u zelf aanvraagt. Pas als uw lenng werd goedgekeurd, kunt u met de werken starten. 5

6 Ratoneel energegebruk Goed voor het mleu én uw portemonnee Bent u van plan om uw wonng te renoveren? Wlt u mnder energe verbruken? En dus ook mnder betalen op uw energefactuur? Netbeheerder Eands behoudt n 2015 alle nteressante premes voor energebesparende maatregelen. Er zjn bjvoorbeeld premes zonder maxmum bedrag voor dak-, zolder-, vloer-, butenmuur- en spouwsolate en hoogrendementsbeglazng. En er s nu ook een neuwe, extra hoge preme bj de combnate van butenmuur- of spouwsolate en hoogrendementsbeglazng. Of de netbeheerder haar energepremes zal afbouwen, wordt beslst n de eerste helft van Eventuele wjzgngen zullen n prncpe ngaan vanaf 1 januar Ook de belastngvermnderng voor daksolate bljft n 2015 bestaan (30% belastngvermnderng voor daksolatewerken utgevoerd va een aannemer). Deze belastngvermnderng s snds 1 jul 2014 een bevoegdhed van de gewesten (en dus net langer van de federale overhed), en bljft verder van toepassng voor nvesterngen n daksolate betaald n De premes vraagt u rechtstreeks aan bj Eands. Meer nformate

7 Lenng aanvragen voor de werken Renovatepreme voor jonge geznnen Deze gemeenteljke preme ondersteunt jonge egenaars de hun net gekochte wonng wllen renoveren. Het gemeentebestuur kan tot 30 % van het totaalbedrag als preme utkeren, rekenng houdend met het netto belastbaar nkomen, de leeftjd van de wonng en het maxmum van euro. Voorwaarden U bent tussen de 18 en 35 jaar oud en beschkt n volle egendom over de wonng. U hebt geen andere woongelegenheden n volle egendom, mede-egendom of vruchtgebruk. De egendomsakte van de wonng werd verleden na 1 januar De wonng lgt n de woonkern van Schlde, Schlde-bergen of s-gravenwezel. De wonng werd meer dan 20 jaar bewoond op de datum van aanvraag (Dt kunt u navragen op de denst burgerzaken). De renovatewerken ÆÆVolgende renovatewerken komen n aanmerkng voor de preme: vervangen van enkele beglazng door dubbele beglazng elektrctetswerken (voorzen van een keurngsattest) vervangen van onvelge toestellen voor het produceren van santar warm water, door velge toestellen (voorkomen van CO-vergftgng) weren van grondvocht ut de muren door mddel van nsputng of onderkappng met plaatsen van een waterdcht membraan soleren van de dakverdepng verneuwen van de dakbedekkng verneuwen van goten, nden de dakbedekkng wordt verneuwd rolerngswerken bnnenshus n verband met santare werken ÆÆOnderhouds-, herstellngs- en verfraangswerken komen net n aanmerkng. ÆÆDe werken worden utgevoerd door een erkend aannemer. Hoe aanvragen? 1. Download de formuleren op de webste of haal ze af bj de denst rumte. 2. Den formuleren A en B n, met de bjhorende documenten en bjlagen. Dat kan op de denst rumte (ontvangstbewjs) of per aangetekend schrjven. Formuler C hebt u pas nodg na de werken. 3. De aanvraag gebeurt bnnen 12 maanden na de verwervng van de egendom en voor de utvoerng van de renovatewerken. Voor vergunnngsplchtge werken wordt dt 18 maanden. Andere premes Vlaamse renovatepreme: Vlaamse verbeterngspreme: Energepremes: Meer nformate Denst rumte Brasschaatsebaan 30, Schlde

8 Zet mee het museum op stelten acteve workshops voor knderen van 5 tot 12 jaar De denst cultuur en bblotheek organseert opneuw een aantal workshops n het Museum Albert Van Dyck. Dt keer doen ze dt n samenwerkng met de leerkrachten van de Muzek- en Woordacademe. Een speelse en verrassende kjk op kunst Schrjf nu n voor de acteve workshops de knderen utdagen om op een speelse en verrassende maner naar kunstwerken te kjken. Er wordt vertrokken vanut enkele schlderjen van Albert Van Dyck, de worden omgezet n muzek en woord. Maar ook beeld en bewegng komen aan bod. De workshops duren 3 uur, met tussendoor een korte pauze met een lekkere koek en een drankje. Na de workshop zjn ouders welkom voor de mnvoorstellng. krokus tp Praktsch Acteve workshop museum op stelten 5 tot 8 jargen: dnsdag 17 februar van 13 tot 16 uur 9 tot 12 jargen: woensdag 18 februar van 13 tot 16 uur ÎÎ Per workshop zjn er 25 plaatsen. ÎÎ Deelnemen s grats, maar vooraf nschrjven s verplcht. Begeleders: Anne-Lore Casser: leerkracht woord en createve vormng (Klavertje 5) n Wjnegem en n Zoersel. Ann Weyenberg: leerkracht blokflut, muzeklabo nclusef en createve vormng (Klavertje 5) n Wjnegem, Schlde en Zoersel Meer nformate en nschrjven Evenementenloket Turnhoutsebaan 200 Schlde Zoekt u opvang tjdens de krokusvakante? Tjdens de krokusvakante (van 16 tot 20 februar) zjn er weer speelplenen voor knderen van 4 tot 12 jaar. Het programma vndt u n 2970 actef. 8

9 gezocht Speelplen-, KanTen- en hoofdanmatoren krokusvakante paasvakante - zomervakante Ben je? 16 jaar of ouder (geboortejaar 99 of eerder) bj de jeugdbewegng of wl je graag knderen begeleden n een speelse vakante emand de graag samenwerkt n een anmatorenploeg bered jouw nbreng n de speelplenwerkng te doen Dan kun je n de krokus-, paas- en zomervakante speelplenanmator worden! Meer nformate Denst gezn en welzjn Eugeen Derckxlaan 24, Schlde Ben je? 18 jaar of ouder (geboortejaar 97 of eerder) gebrevetteerd anmator of heb je ervarng n het jeugdhus én n de jeugdbewegng bered mee te werken aan onze tenerwerkng KanTen Dan kun je n de zomervakante KanTenanmator worden! Ben je? 18 jaar of ouder (geboortejaar 97 of eerder) gebrevetteerd hoofdmontor of heb je een pedagogsch dploma bered om de verantwoordeljkhed over een vakantewerkng te dragen bered de andere anmatoren te begeleden en te stmuleren bered de plannngstweedaagse mee voor te bereden en te begeleden n het bezt van een rjbewjs de volledge krokusvakante, paasvakante of zomervakante vrj Dan kun je n de krokus-, paas- en zomervakante hoofdanmator worden! De vakantewerkng bedt je een degeljke vergoedng, aangepast als je een anmatorbrevet of een pedagogsch dploma hebt de mogeljkhed een erkende schoolstage of stage voor een brevet te doen een toffe vakantewerkng met utgebrede mogeljkheden een fjne plannngstweedaagse 9

10 natuurljke bermen l Voor uw gezondhed en de van het leefmleu Vanaf 2015 gebruken openbare densten geen pestcden meer Het gemeentebestuur van Schlde s snds 2001 stelselmatg het gebruk van bestrjdngsmddelen aan het afbouwen. Hermee volgt de gemeente de Europese rchtljn over duurzaam pestcdengebruk. Vanaf 1 januar 2015 komt er een verbod op het gebruk van pestcden. Wat verandert er op 1 januar? Openbare densten mogen geen vervulende pestcden meer gebruken voor het beheer van parken, bermen, straten en plenen. Het neuwe decreet Duurzaam Pestcdengebruk bepaalt nameljk dat bestrjdngsmddelengebruk moet worden vermeden om de volksgezondhed en het leefmleu beter te beschermen. Ook scholen, zekenhuzen, knderdagverbljven en zorgnstellngen moeten hun tunen, speelplaatsen en parkeerterrenen zonder pestcden onderhouden. Voor het eerst worden ook regels opgelegd voor prvate verharde terrenen de groter zjn dan 200 m², prvate sportterrenen en prvate recreatedomenen. Zo een terren s bjvoorbeeld een parkng bj een grootwarenhus of een ndustreterren. Als er toch bestrjdng van ongewenste deren of planten nodg s, moet dt met alternateve methoden gebeuren. Enkel als bestrjdng net zonder pestcden kan, mogen chemsche mddelen plaatseljk worden gebrukt. Als er voor bepaalde soorten planten of deren (zoals een rattenplaag) geen afdoende net-chemsche bestrjdng bestaat, of als pestcdenvrj beheer onevenredg hoge kosten met zch mee zou brengen kan een dosser ngedend worden bj de Vlaamse Overhed. 10

11 Iedere nwoner moet het voetpad, fetspad, de wegberm en straatgoten voor zjn egendom of huurwonng proper houden. Dat staat zo n het Gasreglement. Ook dt moet vanaf nu zonder pestcden. U kunt het voetpad bjvoorbeeld vegen, borstelen of schrobben. Ook behandelen met een gasbrander of waterstraal geeft goede resultaten. Onderhoud wordt een pak ntensever Lees er alles over op Waarom geen pestcden gebruken? Het doel van een bestrjdngsmddelenvrj terrenbeheer s om het mleu (vooral het water) en de volksgezondhed te beschermen. Bodverstet daalt. Zowel planten als deren verdwjnen door het gebruk van pestcden. Herdoor ontbreken steeds meer schakels n het voedselnet. Het ontbreken van bepaalde planten heeft een mpact op de nsectenpopulate. En de nsecten staan dan weer op het menu van veel vogels. Het sterven van bjen wordt rechtstreeks gelnkt aan bestrjdngsmddelengebruk. Ze bezoeken bloemen van planten de ofwel als zaadje, ofwel als volwassen plant met pestcden werden behandeld. Veel bjen overleven dt net. Ook n de bodem gaan nsectenpopulates er sterk op achterut. Sommge pestcden bljven nog een aantal jaren n de bodem aanwezg voor ze hun werkng verlezen. Wat zjn de gevolgen voor de gemeente? De gemeente zal, zoals de wet het voorschrjft, vanaf 2015 een pestcdenvrj onderhoud voeren. Snds de start van de geledeljke afbouw n 2001 s het effect nu al dudeljk merkbaar. Een aantal aspecten van het landschap zen er nu al anders ut. Grndpaden op begraafplaatsen en parken worden omgevormd tot graspaden. Madelefjes, klaprozen en andere kruden kleuren de bermen. Onkrud wordt nog wel mechansch en handmatg verwjderd op plaatsen waar het echt ongewenst s. Door geen gebruk meer te maken van bestrjdngsmddelen wordt onderhoud gevoelg ntensever. Uw gemeente zal er natuurljk anders ut zen Bekjk uw groene gemeente op een andere maner De hele gemeente onkrudvrj houden s net mogeljk. Maar s dt wel wenseljk? Zo zjn er wellcht plaatsen waar een wldere begroeng helemaal net zo storend s. En de natuur vaart er wel bj! Straten, plenen en groenzones worden mleuvrendeljk onderhouden. Daarom s er op sommge plaatsen meer groen te zen, bjvoorbeeld op paden. Begraafplaatsen nu Begraafplaatsen n de toekomst 11

12 Geboortearboretum volgeplant Informatepaneel aan De Bavelaar ngehuldgd Al snds 2009 plant de gemeente voor eder knd een boom. Elke neuwe sprut kreeg een boompje n geboortearboretum De Bavelaar. Dat gebeurde elk jaar, telkens half november. Zondag 9 november 2014, werd bjzonder. Want dt was de laatste keer dat her neuwe planten bj kwamen. Geboortearboretum De Bavelaar s vol! We mochten 175 kndjes verwelkomen. Het waren de mama s en papa s, opa s en oma s de het plantwerk voor hun rekenng namen. Na het planten werd edereen getrakteerd op lekkere soep, warme chocolademelk of koffe. Clowns en grmeurs zorgden voor anmate terwjl de ouders of grootouders rustg een babbeltje konden slaan. Ter gelegenhed van de laatste plantdag kreeg het geboortearboretum een nformatepaneel, dat bezoekers nformeert over het ontstaan, duurzaamhed en de verzorgng van het park. Elk kndje dat tussen 2008 en 2013 s geboren, zet ook z n naam op het bord prjken. Bezoek zelf De Bavelaar U vndt geboortearboretum De Bavelaar aan De Kaak n s-gravenwezel (naast Delhaze). Ga gerust een kjkje nemen en genet van een stukje nheemse natuur. Bent u neuwsgerg naar de foto s de werden genomen, word dan fan van gemeente Schlde op Facebook. U kunt dan het volledge album doorbladeren én u bljft dgtaal op de hoogte van alle gemeenteljke neuws. 12

13 Senoren moeten meer bewegen om mnder te vallen U BIBZ t en VOEB t toch ook? 13

14 l De bewegngscoaches zoeken u BIBZ Beweegt u te weng, dan wllen de bewegngscoaches u graag op weg helpen. Want n Schlde 'valt' er heel wat te bewegen. U kunt terecht bj heel wat verengngen en ook de gemeente organseert allerle beweegactvteten. BIBZ staat dan ook voor Begeled In Bewegng Zetten. De bewegngscoaches begeleden u om uw persoonljke weg te vnden n alle mogeljkheden om te bewegen. De coaches houden dan ook maxmaal rekenng met wat u preces graag doet. l VOEB Elke maand een evenement. Dt s de ambteuze doelstellng van Velg Op Egen Benen of kortweg VOEB. Want 2015 s het jaar van de valprevente. Uw bewegngscoach verwjst u graag door naar de VOEB-actvteten. Soms s dat een meer theoretsche sesse, andere keren s het dan weer een praktjksesse. Ook her houden de coaches rekenng met uw wensen. twee projecten één doel Vanaf januar vndt u BIBZ en VOEB overal Bnnenkort kunt u er net meer naast kjken. Husartsen en knessten steunen deze projecten. Daarom vndt u ook bj heel wat zorgverleners een BIBZ en VOEB nformatestandje. Het kan ook goed zjn dat uw arts u zal aanraden om een bewegngscoach op te zoeken. Is uw nteresse gewekt? Neem dan contact op met uw bewegngscoach en vnd samen de deale weg naar meer bewegen en mnder vallen. BIBZ en VOEB gaan hand n hand. Dt zjn twee verschllende projecten voor senoren, maar ze hebben één gemeenschappeljk doel voor ogen: uw gezondhed. Ook als u net wordt doorverwezen bent u welkom Meer nformate en nschrjven Denst sport en gezondhed Eugeen Derckxlaan 24, Schlde , MEER BEWEGEN DAT VOELT BETER.BE ISB-MASTER PARTNER

15 Het beweegsalon nodgt u ut vrjdag 23 januar Heel wat ouderen zjn bang om te vallen, ook zj de nog net eerder zjn gevallen. Door de valangst komt men vaak n een vceuze crkel terecht: men gaat mnder bewegen, waardoor de sperkracht en het evenwchtsgevoel afneemt en de kans op vallen toeneemt. Valangst heeft ook een grote mpact op het socale leven en de levenskwaltet: we mnder vaak buten komt, neemt ook mnder deel aan socale actvteten. Sommge ouderen raken daardoor volledg geïsoleerd. Hoe kunnen we daar ets aan doen? Kom naar het beweegsalon en krjg tps om vallen te vermjden Het beweegsalon start met een vormng over vallen. Hoe groot s de valproblematek egenljk? Wat komt er allemaal bj kjken? Wat betekent valprevente? Wat kan k zelf doen? Op deze en veel andere vragen krjgt u zeker een antwoord. Daarna kunt u rustg een kjkje nemen n de dverse nfostandjes. Her krjgt u heel wat tps. Welk beweegaanbod s er n de gemeente? Zjn er premes de u kunnen helpen om langer velg op egen benen te staan? Zjn er praktsche hulpmddelen? Verder s er een beweegntate waarbj u enkele oefenngen kunt aanleren om bewegng meer n uw dageljkse leven n te passen. U krjgt ook een grats dvd mee naar hus waarop deze oefenngen perfect worden utgelegd. Grats drankje en hapje voor edereen. Praktsch Wanneer: vrjdag 23 januar van 14 tot 17 uur Waar: feestzaal van het Dorpshus Kerkstraat 24, s-gravenwezel Vooraf nschrjven bj de denst sport en gezondhed. Dans met Valentjn vrjdag 6 februar Kom dansen met edereen de u graag zet (uzelf nbegrepen). Naar jaarljkse gewoonte trakteren gemeente Schlde en de buurgemeentes u op een fjne dansnamddag n Dancng Toverflut. Een gekend recept met een leuke extra VOEB project n de kjker l l Het Expertsecentrum van val- en fractuurprevente geeft een grats ZUMBA-sesse cadeau. Plezer verzekerd! Praktsch Wanneer: vrjdag 6 februar van 14 tot 17 uur Waar: Dancng Toverflut Kapelle 264, 2980 Zoersel Vooraf nschrjven bj de denst sport en gezondhed. 15

16 Maak uw keuze en VOEB mee n 2015 Neem deel aan 12 actvteten en krjg een mooe prjs. Vraag uw stempelkaart bj de denst sport en gezondhed. 23 januar Beweegsalon Dorpshus 6 februar Dans met Valentjn Dancng Toverflut 10 maart Bezoek de Valbus Markt Schlde 11 maart Bezoek de Valbus Markt s-gravenwezel 20 aprl Langer velg thus Denstencentrum aprl Bezoek de valvelge kjkwonng Denstencentrum aprl Beweegactvteten n de week van de valprevente Dverse locates 7 me Maak kenns met de ftnesstoren Molenstraat me Doe de grats ft-test Ftness Center Schlde 1-12 jun Red de stoep fotoacte 25 jun Kom alles te weten over de velge stoep Gemeentehus Jul-augustus stappen: Schlde stapt naar Madagaskar 8 september Maak kenns met de ftnesstoren Gemeentehus september Doe de grats ft-test Ftness Center Schlde 1-9 oktober Week van de toegankeljkhed fotoacte 22 oktober Hoe toegankeljk s uw gemeente? Gemeentehus 3e week van november Schlde swngt Denstencentrum december Tentoonstellng 1 jaar VOEB Gemeentehus 15 december Slotmoment 1 jaar VOEB Gemeentehus Meer nformate en nschrjven Denst sport en gezondhed Eugeen Derckxlaan 24, Schlde

17 l 76 % van de senoren heeft tjd te kort Tjd beheren kunt u leren boodschappen klenknderen partner l dokter famle l l rezen Tme Management l l hushouden vrjwllgerswerk l verengng l l l tv kjken Praktsch Workshop Tme Management senoren (twee dagen) nschrjven voor 5 februar Waar: t Parkske, Eugeen Derckxlaan 24, Schlde (1e verdepng) Wanneer: donderdag 12 februar en donderdag 12 maart van 14 tot uur Prjs: 5 euro Meer nformate en nschrjven of

18 Schrjf uw zoon of dochter n bj een bassschool n Schlde s-gravenwezel Inschrjven doet u n het jaar vóór uw knd naar een neuwe school gaat. Voor alle bassscholen van onze gemeente s de startdatum voor de nschrjvngen voor het schooljaar dezelfde. U kunt uw knd nschrjven vanaf maandag 2 maart Het decreet over het nschrjvngsrecht bepaalt dat sommge knderen voorrang krjgen bj het nschrjven. De perode van voornschrjvng loopt van 12 januar tot en met 27 februar 2015 en geldt enkel voor: broers en zussen van leerlngen de al ngeschreven zjn n dezelfde school knderen van personeelsleden van de school Meer nformate

19 Gemeenteljke Lagere School De Wngerd nodgt u ut De deuren van De Wngerd staan altjd voor u open. Kom gerust een kjkje nemen of bezoek de webste. Noteer alvast deze data. Woensdag 25 februar uur spelnamddag n De Wngerd voor kleuters van de derde kleuterklas 20 uur nfoavond voor ouders van knderen de naar het eerste leerjaar gaan Zondag 26 aprl uur schoolfeest Woensdag 20 me uur spelnamddag n De Wngerd voor kleuters van de derde kleuterklas Meer nformate Gemeenteljke Lagere School De Wngerd Frans Pauwelsle 19 s-gravenwezel

20 TOPPER Recreatef badmnton voor jongeren Beweeg je graag en zoek je een leuke afwsselng? Wl je de kneepjes van badmnton leren kennen? Dan s deze reeks zeker een aanrader. Kom je samen met andere jongeren utleven. Plezer gegarandeerd. Praktsch Woensdag 21/01, 28/01, 4/02, 11/02, 25/02, 4/03, 11/03, 18/03, 25/03, 1/04, van 14 tot uur. De lessen gaan door n sporthal Vennebos, Hoevedreef, Schlde. De hele lessenreeks kost 30 euro. voor volwassenen Wlt u graag bewegen op een ontspannende, leuke maner? Dan s deze lessenreeks echt ets voor u. Schrjf u n en ontdek badmnton als een acteve, socale sport. Praktsch Woensdag 21/01, 28/01, 4/02, 11/02, 25/02, 4/03, 11/03, 18/03, 25/03, 1/04, van tot 17 uur. De lessen gaan door n sporthal Vennebos, Hoevedreef, Schlde. Voor de hele lessenreeks betaalt u 30 euro. Inschrjven voor deze actvteten vanaf dnsdag 6 januar om 10 uur va schlde.grabbs.be. Meer nformate Denst sport en gezondhed Eugeen Derckxlaan 24, Schlde Ft-o-meter 50+ Wlt u samen met leeftjdsgenoten de condte op pel brengen of houden? Dat kan! De ft-o-meter voor 50+ s een 1100 meter lang parcours met 18 oefenngen. De gemeente zorgt voor deskundge begeledng. Het tempo wordt aan de groep aangepast. Deelnemen s grats, vooraf nschrjven s verplcht. Praktsch Vrjdag 9/01, 16/01, 23/01, 30/01, 6/02, 13/02, 27/02, 6/03, 13/03, 20/03, 27/03, 3/04, 24/04, 8/05, 22/05, 29/05, 5/06, 12/06, 19/06, 26/06. Afspraak om 15 uur. De lessen gaan door aan Schldehof Bellevue (hoofdngang park), Bellevuedreef, Schlde 20

21 Balsportenkamp krokusvakante voor knderen van 7 tot 13 jaar Een hele week sporten, met de bal als rode draad. Tjdens dt kamp komen verschllende balsporten aan bod. Je leert er heel wat bekende, maar ook mnder bekende balsporten kennen. Als je graag sport en beweegt, dan s dt afwsselende kamp zeker ets voor jou. Sport je graag een halve of lever een hele dag? krokus tp Dt sportkamp gaat door n Sporthal Vennebos, Hoevedreef, Schlde. Halve dag voormddag meenemen: drankje en gezond tussendoortje Halve dag namddag meenemen: drankje en gezond tussendoortje Hele dag lunchpakket, drankje en gezonde tussendoortjes Krokusvakante: 16, 17, 18, 19, 20 februar 9 tot 12 uur vooropvang: 8 tot 9 uur naopvang: 12 tot uur 13 tot 16 uur vooropvang: tot 13 uur naopvang: 16 tot 17 uur 9 tot 16 uur vooropvang: 8 tot 9 uur naopvang: 16 tot 17 uur 40 euro 40 euro 80 euro Multmove mee op zondag Voor knderen tussen 3 en 8 jaar Createf en gevareerd bewegen op zondagvoormddag. Dat s Multmove. Deze lessen leggen net de nadruk op welbepaalde sporten, maar stmuleren de algemene ontwkkelng van de beweegvaardgheden van knderen. Hoe vroeger ze hermee starten, hoe sneller ze hun sporteve bassvaardgheden ontwkkelen. Multmove voor knderen s de start van een gezonde levensstjl. Beweeg en sport je hele leven lang! Zondag 25/01, 1/02, 8/02, 15/02, 1/03, 8/03, 15/03, 22/03, 29/03, 5/ jaar 9 tot 10 uur 30 euro 5-6 jaar 10 tot 11 uur 30 euro 7-8 jaar 11 tot 12 uur 30 euro De lessen gaan door n sporthal Vennebos, Hoevedreef, Schlde. Er s geen voor- of naopvang. 21

22 Mnder Mobelen Centrale (MMC) zoekt chauffeurs De MMC s een denst de mensen met vervoersproblemen helpt. Net enkel bejaarden, maar ook anderen de (tjdeljk) mnder mobel zjn of geen gebruk kunnen maken van het openbaar vervoer, kunnen her terecht. Ook u kunt helpen door u aan te melden als chauffeur. De MMC zoekt: Gemotveerde vrjwllgers met rjbewjs en een egen wagen Socaal voelende mensen de zch af en toe kunnen vrjmaken Lefst mensen ut Schlde of drecte omgevng De MMC bedt: Een klometervergoedng van 0.33 euro/km Een omnumverzekerng aanvullend op de egen verzekerng Mogeljkhed om zelf te beslssen wanneer wel of net kan worden gereden Eenvoudg en zonder verplchtngen aansluten of stoppen Ondersteunng vanut de centrale ( plannng van de rtten) Meer nformate Socaal Hus, Marleen Vrelust Turnhoutsebaan 67, Schlde Gemeente zet maxmaal n op schoolzwemmen Omdat bewegen vanaf jonge leeftjd belangrjk s, stmuleert gemeente Schlde het schoolzwemmen. Hervoor budgetteert de gemeente 2 euro per knd en per schoolzwembeurt. Dt geldt voor elke leerlng van edere school n Schlde. Voor 2015 werd deze tegemoetkomng n totaal geraamd op euro. Tarefwjzgng en voorutzchten Naar aanledng van de verhogng van de zwembadtareven van Wjnegem heeft gemeente Schlde de overeenkomst met gemeente Wjnegem net verlengd. Indvduele zwemmers kunnen voortaan geen gebruk meer maken van het voordeeltaref voor het zwemmen n Wjnegem. Schldenaars betalen vanaf 1 januar 2015 weer de prjs voor net-nwoners van Wjnegem. Om de toekomst van de zwemmogeljkheden n de omgevng te bespreken, gaat gemeente Schlde n overleg met de gemeentes Wjnegem, Wommelgem en Ranst nfo houdt u op de hoogte. 22

23 Sport, cultuur en vakante voor edereen Eerst aanvragen, dan plannen Het OCMW geeft fnancële steun om: uzelf of uw knderen n te schrjven bj een sportclub of een verengng, voor een vrjetjdscursus, taallessen, materaal aan te kopen voor een vrjetjdsactvtet zoals sportkledj, een cursusboek, tekenmateraal, op vakante of dagutstap te gaan n Vlaanderen va Steunpunt Vakantepartcpate uw knderen te laten deelnemen aan de speelplenen, een kamp of een schoolres. Voor we U hebt recht op een vrjetjdstoelage als u tot één van de volgende categoreën behoort: u krjgt een leefloon of andere fnancële steun u bent socaal tewerkgesteld u staat onder budgetbeheer u bent n schuldbemddelng Meer nformate Socale denst OCMW, Turnhoutsebaan 67, Schlde , Elke werkdag van 8.30 tot 12 uur 23

24 Gebarentaal leert Senegalese doven communceren Bert Schortnghus, Nederlands oud-ambassadeur, verbleef ten jaar n dverse Afrkaanse landen. Hj woont snds 2008 n Schlde. In 2013 begon hj zch n te zetten voor het Programma dovenonderwjs, Alfabetserng en Opledng leraar gebarentaal. Dt programma wordt gerund door Berts vrend Jan de Bosch Kemper, de tot aan zjn pensonerng bj UNESCO werkte. Jan gaf zjn naam aan de Kemperstchtng en woont zelf n Dakar, Senegal. Dankzj Gros Schlde kregen acht dovenbegeleders een opledng n het alfabetseren van doofstomme knderen en n gebarentaal. Met het geld kon ook lesmateraal worden gekocht. 24

25 Het programma voor doven werd ontwkkeld door Emmanuel Sohou (een Afrkaanse dove man de momenteel n Canada studeert), Franços Manga (leraar n een school voor doven n Dakar) en eerdergenoemde Jan de Bosch Kemper. Dt programma beantwoordt helemaal aan de bjzondere condtes de n Afrka van kracht zjn. Ook ouders leren gebarentaal Voornameljk door menngts of hersenvlesontstekng s het aantal dove knderen n Afrka veel hoger dan n Europa. Omdat ze over het hele land verspred wonen, s het oprchten van scholen moeljk te realseren. De Kemperstchtng wl ook just deze knderen ntegreren n de maatschappj n plaats van ze af te zonderen. De cursus wordt gegeven n zogenaamde foyers of klene groepen van 8 tot 15 knderen. Momenteel zjn er 17 foyers n Senegal actef waardoor er wel 350 dove leerlngen les kunnen volgen. Sterk punt aan dt programma s ook dat ouders meewerken en zch ook de gebarentaal egen maken. De opledng begeleders van doven duurt zes weken. Vanaf de eerste dag communceren leraar Franços Manga en zjn begeleders n opledng n gebarentaal. Elke dag leren ze woorden. Na een paar weken worden dat al znnen en na verloop van tjd kunnen ze zelf een volledg gesprek voeren met gebaren. Naast neuwe kanddaten, volgen de al werkende begeleders nascholngen. Ondertussen zjn er al 42 leraren actef. Lokale UNESCO clubs zetten zch ook n om doven te ntegreren n de maatschappj. Deze hulpdenst aan doven s bjzonder nuttg maar ontbreekt elders vaak. De Kemperstchtng wl dt programma ook beschkbaar maken voor andere landen n de Sahel en de rest van Afrka. Meer nformate of 25

26 Openngsuren gemeenteljke densten denst gezn en welzjn Jeugd , Welzjn Senoren , denst sport en gezondhed , Eugeen Derckxlaan 24, 2970 Schlde Onthaal en denst burgerzaken Brasschaatsebaan 30, 2970 Schlde , fax Voormddag Namddag Avond maandag dnsdag * woensdag donderdag vrjdag Admnstrateve densten Brasschaatsebaan 30, 2970 Schlde (fnancën, fnanceel beheer, mleu, rumteljke ordenng, openbare werken, mobltet, secretaraat, archef, communcate en personeel) Voormddag maandag dnsdag woensdag donderdag vrjdag Namddag Archef Brasschaatsebaan 30, 2970 Schlde openngsuren: elke werkdag van 8.30 tot uur Raadplegngen (opzoekngswerk) enkel op afspraak Museum Albert Van Dyck Brasschaatsebaan 30, 2970 Schlde (bovenverdepng) , Voormddag Namddag maandag dnsdag woensdag donderdag vrjdag zaterdag*** zondag*** *** enkel eerste volledg weekend van de maand Hoofdbblotheek Hoofdbblotheek (bovenverdepng) Brasschaatsebaan 30, 2970 Schlde , Voormddag Namddag Avond maandag dnsdag woensdag donderdag vrjdag zaterdag denst cultuur en bblotheek Brasschaatsebaan 30, 2970 Schlde (bovenverdepng) , Voormddag Stedenbouwkundg ambtenaar (enkel op afspraak) Voormddag Namddag dnsdag donderdag Namddag maandag dnsdag woensdag donderdag vrjdag Socaal Hus Turnhoutsebaan 67, 2970 Schlde OCMW: , Dgdak: PWA: , Werkwnkel: Opvoedngspunt: , maandag ocmw opvoedngspunt dnsdag ocmw PWA Voormddag Namddag Avond woensdag ocmw donderdag ocmw vrjdag ocmw dgdak (vrje nloop) Flaal s-gravenwezel en dgdak Kerkstraat 24, 2970 Schlde, Voormddag Namddag Avond maandag 18-20* dnsdag ** dgdak vrje nloop woensdag donderdag vrjdag zaterdag Voormddag Contanerpark Rozenhoek, 2970 Schlde, Voormddag Namddag denst der werken Rozenhoek 2, 2970 Schlde, , Gemeenteljke lagere school De Wngerd Frans Pauwelsle 19, 2970 Schlde ( s-gravenwezel) , fax Slutngsdagen Namddag maandag dnsdag woensdag donderdag vrjdag Evenementenloket Turnhoutsebaan 200, 2970 Schlde maandag dnsdag woensdag donderdag vrjdag zaterdag Voormddag maandag dnsdag woensdag donderdag vrjdag Voormddag Namddag Avond maandag * dnsdag * woensdag * donderdag * vrjdag * * OP AFSPRAAK Namddag Gemeenteljke densten, contanerpark, bblotheek en socaal hus Donderdag 1 januar (neuwjaarsdag) Vrjdag 2 januar (tweede neuwjaarsdag) 26 * Utgezonderd jul en augustus ** enkel voor klassen en groepen na afspraak, net tjdens de schoolvakantes

27 Wachtdensten 2970nfo Weekenddenst dokters Van vrjdagavond 19 uur tot maandagochtend 8 uur. 0.50/mn Wachtdenst apothekers /mn Wachtdenst tandartsen Van vrjdagavond 21 uur tot maandagochtend 9 uur. 1.50/mn Wachtdenst derenartsen Zone Antwerpen: Regonaal: Pallateve zorg Telefonsche permanente pallateve consulente: Pallateve Hulpverlenng Antwerpen: Wt-Gele Krus Contact met burgemeester en schepenen U kunt op verschllende maneren contact opnemen: Schrfteljk e-malen naar: schrjven naar: College van burgemeester en schepenen, Brasschaatsebaan 30, 2970 Schlde Persoonljk voor een afspraak met de burgemeester: voor een afspraak met één van de leden van het college: Burgemeester: Drk Bauwens bevoegdheden: algemene coördnate, burgerzaken, personeel, polte en brandweer Schepenen: Steven Detvorst bevoegdheden: rumteljke ordenng, fnancën, ICT en jeugd Peter Mendonck bevoegdheden: woonbeled, openbare werken, patrmonum, lokale econome en jurdsche zaken Leve Struyf bevoegdheden: senoren, geznnen, gezondhed, welzjn en ontwkkelngssamenwerkng Kathleen Krekels bevoegdheden: cultuur en bblotheek, onderwjs, toersme, communcate en evenementen Anke Ferens bevoegdheden: mleu, mobltet en sport Leen Scholers bevoegdheden: werk en OCMW-voorztter Klmaatneutraal gedrukt door Antlope NV Fsc -certfed ISO EU-mleunormen Vegetable nkten Gemeenteljk nformateblad van het gemeentebestuur van Schlde. Redacteadres Denst communcate en onthaal Brasschaatsebaan Schlde fax Grafsche vormgevng Antlope Communcatons Druk Antlope Prntng Foto s, llustrates Denst communcate, denst gezn en welzjn, denst sport en gezondhed,... Shutterstock, Photocase Verantwoordeljke utgever Burgemeester Drk Bauwens, Amazonenlaan 9, 2970 Schlde Slutngsdatum nzendngen Gegevens voor het gemeenteljk nformateblad van maart/aprl 2015 moeten, bj voorkeur dgtaal, toekomen op de denst communcate, uterljk op donderdag 22 januar 2015 om 11 uur. Inzendngen de later bnnenkomen, komen net n aanmerkng voor publcate. Het staat de redactekern vrj ngezonden teksten de n aanmerkng komen voor publcate eventueel verkort weer te geven, met respect voor het meest essentële van de nhoud. Aan teksten n het nformateblad kan geen rechtskracht worden ontleend. Bljf nog beter op de hoogte van al het neuws ut Schlde en s-gravenwezel bezoek schjf u n op de neuwsbref va word fan van onze Facebookpagna, volg ons op U hebt thus geen nternetaanslutng, maar u wlt de gemeenteljke webste toch graag bezoeken? In de bblotheken van Schlde en s-gravenwezel kunt u grats nternetten (max. één uur per dag). Reserveer vooraf op het nummer

28 Het gemeentebestuur van Schlde en alle medewerkers wensen u en uw famle een fantastsch 2015! Kom met ons het neuwe jaar nzetten tjdens de neuwjaarsbabbel. We verwachten u vrjdag 9 januar op het plen voor het gemeentehus. U bent welkom van tot 22 uur. Soep, jenever, glühwen, warme chocolademelk en smoutebollen zjn voorzen.

Schrille contrasten op de Westelijke Jordaanoever. Spraakmakende documentaire nu ook te zien in Schilde - pagina 7

Schrille contrasten op de Westelijke Jordaanoever. Spraakmakende documentaire nu ook te zien in Schilde - pagina 7 Informateblad Schlde en s-gravenwezel 38 ste Jaargang - nr 2 maart-aprl 2014 Schrlle contrasten op de Westeljke Jordaanoever Spraakmakende documentare nu ook te zen n Schlde - pagna 7 Neuwe renovatepreme

Nadere informatie

3p. Nieuwjaarsbabbel vrijdag 8 januari - 19.30 uur. Vinden wat u zoekt op de nieuwe www.schilde.be. Informatieblad Schilde en s-gravenwezel

3p. Nieuwjaarsbabbel vrijdag 8 januari - 19.30 uur. Vinden wat u zoekt op de nieuwe www.schilde.be. Informatieblad Schilde en s-gravenwezel Informateblad Schlde en s-gravenwezel 40e Jaargang - nr 1 januar-februar 2016 Neuwjaarsbabbel vrjdag 8 januar - 19.30 uur Vnden wat u zoekt op de neuwe www.schlde.be 3p. In dt nummer Neuwjaarsbabbel 2

Nadere informatie

Middenkaderfunctionaris bouw & infra (Netwerkschool)

Middenkaderfunctionaris bouw & infra (Netwerkschool) Mddenkaderfunctonars bouw & nfra (Netwerkschool) MBO College voor Bouw, Infra & Intereur Door ondernemend te zjn krjg k meer verantwoordeljkhed. 2013-2014 BOL Nveau 4 Thorbeckelaan 184 Almelo Crebo: 22012

Nadere informatie

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder Waardeoverdracht Uw opgebouwde pensoen meenemen naar uw neuwe pensoenutvoerder In deze brochure 3 4 5 6 Gefelcteerd! Een neuwe baan Wel of net kezen voor waardeoverdracht? Vergeljk de regelngen Hoe waardevast

Nadere informatie

Scholenveldloop (lagere school) Informatieblad Schilde en s-gravenwezel. Zaterdag 20 september 2014 Sportpunt de Caters, Moerstraat

Scholenveldloop (lagere school) Informatieblad Schilde en s-gravenwezel. Zaterdag 20 september 2014 Sportpunt de Caters, Moerstraat Informateblad Schlde en s-gravenwezel 38e Jaargang - nr 5 september-oktober 2014 Scholenveldloop (lagere school) Zaterdag 20 september 2014 Sportpunt de Caters, Moerstraat Behaagacte 2014 15 Schrjf uw

Nadere informatie

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming Beroepsregstrate en vooraanmelden voor beroepsregstrate n de jeugdhulp en jeugdbeschermng Inhoudsopgave Werk jj n de jeugdhulp of jeugdbeschermng? Bjvoorbeeld n de ggz? Ben je socaal werker? Of begeled

Nadere informatie

Elke dag het zonnige leven

Elke dag het zonnige leven Elke dag het zonnge leven Zomer en wnter, lente en herfst: n Mpato genet u elke dag opneuw van medterrane sferen. In de overdekte bnnentun kunt u het hele jaar door endeloos ontspannen te mdden van groen,

Nadere informatie

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal - 2 - Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 4INT05600 IIIIIIlllllllllIIIIIIIIIIIlllllllllllllllll Onderwerp: Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9 Gemeente Hellendoorn DEC. 20W Verzoek toepassng

Nadere informatie

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden?

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden? 3. Dagnostek 3.7. Hoe meet je verbeterng of verslechterng n het dageljks functoneren met betrekkng tot de mobltet (ztten, staan, lopen, verplaatsen) bj CP? 3.7.3 Welke meetnstrumenten zjn geschkt voor

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool St. Jacobusschool 2014-2015

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool St. Jacobusschool 2014-2015 Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool St. Jacobusschool 2014-2015 s t n p 5 v f 1 z k c o g 2 8 x u e d b r z l y g 6 4 m q h t 7 9 St. Jacobusschool schoolgds 2014-2015 3 schoolvakantes adressen

Nadere informatie

Stem. Dobbelhoevepad. tot wandeling van het jaar (p. 18) Informatieblad Schilde en s-gravenwezel

Stem. Dobbelhoevepad. tot wandeling van het jaar (p. 18) Informatieblad Schilde en s-gravenwezel Informateblad Schlde en s-gravenwezel 39e Jaargang - nr 4 jul-augustus 2015 Stem Dobbelhoevepad tot wandelng van het jaar (p. 18) Carrousel n augustus 9 10 000 stappen 22 Grats jurdsch adves 24 In dt nummer

Nadere informatie

DE SPORTCLUB: NIET ALLEEN VOOR MAAR OOK VAN DE JEUGD

DE SPORTCLUB: NIET ALLEEN VOOR MAAR OOK VAN DE JEUGD DE SPORTCLUB: NIET ALLEEN VOOR MAAR OOK VAN DE JEUGD Mogeljkheden en tps om de jeugd actever bj de sportclub te betrekken INHOUD 1. Het wat en waarom van jeugdpartcpate n de sportverengng Jeugdpartcpate:

Nadere informatie

flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer

flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer pensoen Hoeveel pensoen denk je dat je krjgt? Wat ontvang je egenljk als je met pensoen gaat? 5 prangende vragen aan drecteur Rob Braaksma Verantwoordngsorgaan De regelng n nfographc Feten, cjfers en wetenswaardgheden

Nadere informatie

2970actief. Gezocht: skaters, bmx ers en steppers met een mening. woensdag 15 juli om 18 uur woensdag 5 augustus om 18 uur

2970actief. Gezocht: skaters, bmx ers en steppers met een mening. woensdag 15 juli om 18 uur woensdag 5 augustus om 18 uur 2970actef Actvtetenkalender Schlde en s-gravenwezel Gezocht: skaters, bmx ers en steppers met een menng woensdag 15 jul om 18 uur woensdag 5 augustus om 18 uur jul-augustus 2015 1 Intatef voor het Actvtetenkalender

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van. R.K. basisschool St. Jacobusschool

Dit is de digitale schoolgids van. R.K. basisschool St. Jacobusschool 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool St. Jacobusschool St. Jacobusschool schoolgds 2015-2016 schoolvakantes adressen 2 Woord vooraf Voor u lgt onze schoolgds. Wj nformeren u met dt document

Nadere informatie

EXPO. Felix De Boeck. 25 oktober tot 24 januari - p13. Informatieblad Schilde en s-gravenwezel

EXPO. Felix De Boeck. 25 oktober tot 24 januari - p13. Informatieblad Schilde en s-gravenwezel Informateblad Schlde en s-gravenwezel 39e Jaargang - nr 6 november-december 2015 EXPO Felx De Boeck 25 oktober tot 24 januar - p13 Schup n de grond voor bouw gemeenschapscentrum 5 Pensoenztdagen n Denstencentrum

Nadere informatie

Zet uw tanden in de zomer. Informatieblad Schilde en s-gravenwezel. Schilde.grabbis.be heeft nog plaatsen

Zet uw tanden in de zomer. Informatieblad Schilde en s-gravenwezel. Schilde.grabbis.be heeft nog plaatsen Informateblad Schlde en s-gravenwezel 38e Jaargang - nr 4 jul-augustus 2014 Zet uw tanden n de zomer Schlde.grabbs.be heeft nog plaatsen Samen gaan we groener 11 Neuwe wjkagenten 7 Carrousel zomeravonden

Nadere informatie

Meesters & leerling Ciamberlani, Opsomer & Van Dyck DOSSIER STROOMSCHAARSTE. Informatieblad Schilde en s-gravenwezel 21/10-28/12

Meesters & leerling Ciamberlani, Opsomer & Van Dyck DOSSIER STROOMSCHAARSTE. Informatieblad Schilde en s-gravenwezel 21/10-28/12 met DOSSIER STROOMSCHAARSTE Informateblad Schlde en s-gravenwezel 38e Jaargang - nr 6 november-december 2014 Meesters & leerlng Camberlan, Opsomer & Van Dyck 21/10-28/12 Feestbussen net meer grats 5 Gemeente

Nadere informatie

EVENT OVERDRACHT IN LAND- EN TUINBOUW

EVENT OVERDRACHT IN LAND- EN TUINBOUW 14 MAART 2014 KONING BOUDEWIJNSTADION EVENT OVERDRACHT IN LAND- EN TUINBOUW Infostands Indvdueel adves Workshops GRATIS EVENT overdrachtsplan fnancerng coachng talentenjacht emotes overdracht orënteren

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van. IKC Het Sterrenbos

Dit is de digitale schoolgids van. IKC Het Sterrenbos 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van IKC Het Sterrenbos IKC het Sterrenbos IKC-gds schooljaar 2015-2016 IKC het Sterrenbos; Onderwjs Knderopvang 2 4 jargen Buten Schoolse Opvang schoolvakantes adressen

Nadere informatie

Wat u als oudere wilt weten, kunt doen of nodig hebt.

Wat u als oudere wilt weten, kunt doen of nodig hebt. Wjk- en denstencentrum de Oranjehoek Oranje Nassaustraat 1 2271 SJ Voorburg Tel. Wjk- en denstencentrum de Groene Loper Van Royenstraat 2 2273 VD Voorburg Tel. 070-300 47 47 Adves & nformate Ondersteunng

Nadere informatie

2970actief. Nu ook culturele activiteiten in de krokusvakantie. 2970 krokus binnenin. Activiteitenkalender Schilde en s-gravenwezel.

2970actief. Nu ook culturele activiteiten in de krokusvakantie. 2970 krokus binnenin. Activiteitenkalender Schilde en s-gravenwezel. 2970actef Actvtetenkalender Schlde en s-gravenwezel Nu ook culturele actvteten n de krokusvakante 2970 krokus bnnenn Februar 2016 1 Actvtetenkalender Februar 2016 Lchtmswandelng dnsdag 2 februar van 13.15

Nadere informatie

Een levensloopregeling voor software

Een levensloopregeling voor software Een levensloopregelng voor Neuwe benaderng - en nformatebevelgng De gebruker van een nformatesysteem streeft naar contnuïtet. De ongestoorde werkng van s hervoor essenteel. Maar wat weet de gebruker van

Nadere informatie

Brakel infomagazine. GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD - Jaargang 4 - September 2014 SPORTKAMPEN P. 19 2015 GOEDKOPE P. 9 GROENE ENERGIE

Brakel infomagazine. GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD - Jaargang 4 - September 2014 SPORTKAMPEN P. 19 2015 GOEDKOPE P. 9 GROENE ENERGIE Brakel nfomagazne GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD - Jaargang 4 - September 2014 NR 17 GOEDKOPE P. 9 GROENE ENERGIE VACCINATIE P. 11 SEIZOENSGRIEP HELP STRAATKOLKEN P. 12-15 STROOMSCHAARSTE SPORTKAMPEN P. 19

Nadere informatie

LUCIA MARTHAS. Institute for Performing Arts HBO MBO. Talent is only the starting point. Vooropleiding. Leerbedrijf.

LUCIA MARTHAS. Institute for Performing Arts HBO MBO. Talent is only the starting point. Vooropleiding. Leerbedrijf. LUCIA MARTHAS Insttute for Performng Arts Talent s only the startng pont - Irvng Berln - HBO MBO Vooropledng Leerbedrjf Onderwjsvse Voorwoord Het Luca Marthas Insttute for Performng Arts (LMIPA) s een

Nadere informatie

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en opportuniteiten. www.eulerhermes.be. Monitoring van kredietverzekering. Euler Hermes Online Services

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en opportuniteiten. www.eulerhermes.be. Monitoring van kredietverzekering. Euler Hermes Online Services EH SmartVew Euler Hermes Onlne Servces Een slmme kjk op rsco s en opportunteten Montorng van kredetverzekerng www.eulerhermes.be De voordelen van EH SmartVew De juste nformate op het juste moment helder

Nadere informatie

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services EH SmartVew Euler Hermes Onlne Servces Een slmme kjk op rsco s en mogeljkheden Montorng van uw kredetverzekerng www.eulerhermes.nl EH SmartVew Montor uw rsco s en maak onmddelljk gebruk van neuwe kansen

Nadere informatie

Feestelijke opening nieuwe woningen bij Op de Bies

Feestelijke opening nieuwe woningen bij Op de Bies KleurRjk dgtaal magazne voor medewerkers van Koraal Groep - 2015 - Nr. 6 Verder n dt magazne: Neuwe aanpak leerwerkbedrjven Feesteljke openng neuwe wonngen bj Op de Bes RICHTPUNT 2015: een neuwe kjk op

Nadere informatie

LStadsmagazine voor Menen, Lauwe en Rekkem jrg 13 nr. 2 februari 2014

LStadsmagazine voor Menen, Lauwe en Rekkem jrg 13 nr. 2 februari 2014 EI DRAAD LStadsmagazne voor Menen, Lauwe en Rekkem jrg 13 nr. 2 februar 2014 Leven en Welzjn aanpak waterbeheersng rendeert p. 4 herneuwde woonpremes p. 8 1 + UT n Menen over de stad nhoud Scan mj en lees

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van. basisschool de Kameleon

Dit is de digitale schoolgids van. basisschool de Kameleon 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van bassschool de Kameleon De Kameleon schoolgds 2015-2016 Dt s de schoolgds van samenwerkngsschool de Kameleon. schoolvakantes adressen 2 Woord vooraf Beste ouders/verzorgers,

Nadere informatie

VDAB. Wanneer inschrijven? p Bij afstuderen:

VDAB. Wanneer inschrijven? p Bij afstuderen: AFGESTUDEERD wat nu? GEFELICITEERD Je hebt je dploma op zak of zegt de schoolbanken vaarwel om je op de arbedsmarkt te storten. Wat je ook studeerde, er komt heel wat op je af als je de schoolpoort achter

Nadere informatie

Beperkt? Niet in de mode!

Beperkt? Niet in de mode! dgtale neuwsbref voor medewerkers van Koraal Groep - 2015 - Nr. 3 Verder n deze neuwsbref: De projecten van RICHTPUNT 2015 Beperkt? Net n de mode! Vrenden van De Hondsberg ontvangen groot bedrag En nog

Nadere informatie

Verenigingendag in t Parkske zondag 6 september 13-17 uur (p. 3) DOSSIER. Informatieblad Schilde en s-gravenwezel

Verenigingendag in t Parkske zondag 6 september 13-17 uur (p. 3) DOSSIER. Informatieblad Schilde en s-gravenwezel met DOSSIER afval Informateblad Schlde en s-gravenwezel 39e Jaargang - nr 5 september-oktober 2015 Verengngendag n t Parkske zondag 6 september 13-17 uur (p. 3) Verborgen parels: n de bb en op Open Monumentendag

Nadere informatie

Nota van B&W. onderwerp Uitrol gemeentelijk hondenbeleid in overig deel Nieuw-Vennep. Portefeuilehouder S. Bak, drs. Th.L.N.

Nota van B&W. onderwerp Uitrol gemeentelijk hondenbeleid in overig deel Nieuw-Vennep. Portefeuilehouder S. Bak, drs. Th.L.N. gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Utrol gemeenteljk hondenbeled n overg deel Neuw-Vennep Portefeulehouder S. Bak, drs. Th.L.N. Weterngs ollegevergaderng 5 november 20 3 nlchtngen A. Monster

Nadere informatie

Seniorengids. Maarkedal

Seniorengids. Maarkedal Senorengds Maarkedal Voorwoord Beste senor We droomt er net van een mooe oude dag? Een zee van tjd om te geneten van famle en vrenden, klusjes n de tun op te knappen, deel te nemen aan actvteten de plaatsvnden

Nadere informatie

Hoveniers. Zie www.ctgb.nl, Bestrijdingsmiddelendatabank.

Hoveniers. Zie www.ctgb.nl, Bestrijdingsmiddelendatabank. Keuze van het mddel Hoveners # 1a OVER Keuze van het mddel VOOR Werkgever Sector Hoveners Geen net-toegelaten bestrjdngsmddel gebruken Gebruk een mddel dat s toegelaten n Nederland. Ze www.ctgb.nl, Bestrjdngsmddelendatabank.

Nadere informatie

Kunstmarkt Brocantemarkt Animatie zondag 24 mei 13-18 uur p. 12. 2970actief. vakantie. Informatieblad Schilde en s-gravenwezel

Kunstmarkt Brocantemarkt Animatie zondag 24 mei 13-18 uur p. 12. 2970actief. vakantie. Informatieblad Schilde en s-gravenwezel Informateblad Schlde en s-gravenwezel 39e Jaargang - nr 3 me-jun 2015 Bnnenn 2970actef vakante Kunstmarkt Brocantemarkt Anmate zondag 24 me 13-18 uur p. 12 Aanvragen resdocumenten 5 Neuw: zomertun 13 Voeb

Nadere informatie

IKC-gids. Dit is de digitale schoolgids van. IKC Binnenstebuiten

IKC-gids. Dit is de digitale schoolgids van. IKC Binnenstebuiten IKC-gds 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van IKC Bnnenstebuten IKC Bnnenstebuten nformategds 2015-2016 schoolvakantes adressen 2 Woord vooraf Beste ouders/verzorgers, Geachte ouders, verzorgers en andere

Nadere informatie

werken en leren in de brugklas 2014-2015 Je groeit op de RGO

werken en leren in de brugklas 2014-2015 Je groeit op de RGO werken en leren n de brugklas 2014-2015 Je groet op de RGO INhoudsopgave Voorwoord.........................................................................................................................................

Nadere informatie

2970actief. Feestmarkt en kermis op 1 mei. Activiteitenkalender Schilde en s-gravenwezel. mei 2015 1

2970actief. Feestmarkt en kermis op 1 mei. Activiteitenkalender Schilde en s-gravenwezel. mei 2015 1 2970actef Actvtetenkalender Schlde en s-gravenwezel Feestmarkt en kerms op 1 me Kom op 1 me geneten van de feestmarkt n de Schoolstraat en de kerms op de parkng van het Denstencenturm (Schoolstraat 44).

Nadere informatie

SERVICESFORTINET PRE PRE PRE SALES SALES

SERVICESFORTINET PRE PRE PRE SALES SALES SERVICE The tme you need SERVICESFORTINET Presales Support - Consultancy - Testapparatuur, Demo s en Plots - Wreless Ste Survey - Tranngen Installate Servce - Onderhoudscontracten - Telemarketng Al deze

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool Sunte Werfert

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool Sunte Werfert Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool Sunte Werfert f 1 z s t k c o g n 2 8 x u e d b r z l y g 6 4 p v m q h t 7 9 Sunte Werfert schoolgds 2014-2015 3 schoolvakantes adressen 2 z x p 5 y 8 d Een

Nadere informatie

Rekenen met rente en rendement

Rekenen met rente en rendement Rekenen met rente en rendement Woekerpols? Lenng met lokrente? Er wordt met de beschuldgende vnger naar banken en verzekeraars gewezen de op hun beurt weer terugwjzen naar de consument: Deze zou te weng

Nadere informatie

Fitnesstoren reist door gemeente ZOMER. 2970actief. Informatieblad Schilde en s-gravenwezel. Extra bijlage

Fitnesstoren reist door gemeente ZOMER. 2970actief. Informatieblad Schilde en s-gravenwezel. Extra bijlage Informateblad Schlde en s-gravenwezel 38 ste Jaargang - nr 3 me-jun 2014 Extra bjlage 2970actef ZOMER Ftnesstoren rest door gemeente Brug Houtlaan wordt afgesloten 6 Feestend de zomer n 11 Met Belgernkel

Nadere informatie

Forse besparing op telefonie

Forse besparing op telefonie KleurRjk dgtale neuwsbref voor medewerkers van Koraal Groep - februar 2015 Verder n deze neuwsbref: The Thunderbes maken razendsnel naam op nternet Forse besparng op telefone RvB en RvT bezoeken Berkenhofcollege

Nadere informatie

Wmo inzicht. augustus 2014 nummer 13. ❸ De regio aan zet. In dit e-zine: ⓮ Over de grenzen. Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl. over de grenzen heen

Wmo inzicht. augustus 2014 nummer 13. ❸ De regio aan zet. In dit e-zine: ⓮ Over de grenzen. Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl. over de grenzen heen Wmo nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl augustus 2014 nummer 13 ❸ De rego aan zet In dt e-zne: ❺ Aan de keukentafel met: Ells Jongerus en Caron Landzaat, ervarngsdeskundgen bj LFB ❻ Kennsmaken met Jantene

Nadere informatie

EI DRAAD. Stadsmagazine voor Menen, Lauwe en Rekkem jrg 13 nr. 10 november 2014. leiewerken in onze stad p. 6

EI DRAAD. Stadsmagazine voor Menen, Lauwe en Rekkem jrg 13 nr. 10 november 2014. leiewerken in onze stad p. 6 Stadsmagazne voor Menen, Lauwe en Rekkem jrg 13 nr. 10 november 2014 Leven en Welzjn EI DRAAD L 100 jaar geleden velen de Dutsers Menen bnnen p. 9 leewerken n onze stad p. 6 bblotheek rekkem n het dorpshus

Nadere informatie

Grote Synagoge. Sjoelgasse. Walter Süskindzaal. Snoge (Portugese Synagoge) Museumcafé (JHM) Auditorium (JHM)

Grote Synagoge. Sjoelgasse. Walter Süskindzaal. Snoge (Portugese Synagoge) Museumcafé (JHM) Auditorium (JHM) Zaalverhuur Bjzondere locates voor uw evenement Het Joods Hstorsch Museum heeft verschllende locates beschkbaar voor externe verhuur, elk met een egen functe en sfeer. Zo organseert u samen met het JHM

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Trap eens naar je baas! Gun je buur een zuurstofkuur. www.aardig-op-weg-week.be de tram. Zeker doen! www.weekvanvervoering.irisnet.

Nieuwsbrief. Trap eens naar je baas! Gun je buur een zuurstofkuur. www.aardig-op-weg-week.be de tram. Zeker doen! www.weekvanvervoering.irisnet. Belgë-Belgque PB Antwerpen X 8/4752 Erk.nr. P708377 Neuwsbref Dremaandeljks tjdschrft nr. 59, september oktober november 2009 V.U. Patrck D haese, Boomgaardstraat 22/57, 2600 Berchem Trap eens naar je

Nadere informatie

Wmo inzicht. Scharnieren in de regio: Zuid Oost Brabant. december 2014 nummer 15. ⓮ Cliënt in. In dit e-zine: ⓬ Over de grenzen.

Wmo inzicht. Scharnieren in de regio: Zuid Oost Brabant. december 2014 nummer 15. ⓮ Cliënt in. In dit e-zine: ⓬ Over de grenzen. Wmo nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl december 2014 nummer 15 ❸ Scharneren n de rego: Zud Oost Brabant In dt e-zne: Rdderkerk over de grenzen heen ❺ Aan de keukentafel met: Marga de Goej, wethouder gemeente

Nadere informatie

Nieuwsbrief van de maand juni 2010 van de cliëntenraad sociale zekerheid te Hulst.

Nieuwsbrief van de maand juni 2010 van de cliëntenraad sociale zekerheid te Hulst. Neuwsbref van de maand jun 2010 van de clëntenraad socale zekerhed te Hulst. Geachte lezers. De Clëntenraad socale zekerhed te Hulst probeert het mnmabeled van Hulst ten unste van u te beïnvloeden. Het

Nadere informatie

6. Behandeling van kinderen met spastische cerebrale parese gericht op verbetering van handvaardigheid

6. Behandeling van kinderen met spastische cerebrale parese gericht op verbetering van handvaardigheid 6. Behandelng van knderen met spastsche cerebrale parese gercht op verbeterng van handvaardghed 6.1.Wat s de meerwaarde van oefentherape bj de behandelng van knderen met spastsche CP op vaardghedsnveau

Nadere informatie

LStadsmagazine voor Menen, Lauwe en Rekkem jrg 13 nr. 5 mei 2014

LStadsmagazine voor Menen, Lauwe en Rekkem jrg 13 nr. 5 mei 2014 EI DRAAD LStadsmagazne voor Menen, Lauwe en Rekkem jrg 13 nr. 5 me 2014 Leven en Welzjn bloemenmarkt op zaterdag 10 me p. 9 verkezngen op 25 me p. 4 1 ste grensloop met Frederk van Lerde p. 10 1 + UT n

Nadere informatie

opleidingen Creditmanagement en activabeleid (13 dagen) ook modulair te volgen Risico-analyse (*) (1 dag)

opleidingen Creditmanagement en activabeleid (13 dagen) ook modulair te volgen Risico-analyse (*) (1 dag) Academy for Credt Management 2005 - bron van deskundghed opledngen OPLEIDINGSINSTITUUT ERKEND DOOR DE VLAAMSE OVERHEID EEN INITIATIEF VAN GRAYDON BELGIUM NV UITBREIDINGSTRAAT 84-B1 TE 2600 BERCHEM 18E

Nadere informatie

Mei 2010. Informatieblad 28 te jaargang nr. 3. Infovergadering beeldkwaliteitsplan: 14 juni 2010 (p.9) markeernagels. etssluis. aankondigingsborden

Mei 2010. Informatieblad 28 te jaargang nr. 3. Infovergadering beeldkwaliteitsplan: 14 juni 2010 (p.9) markeernagels. etssluis. aankondigingsborden Aktv Gemeenteljk Informateblad 28 te jaargang nr. 3 markeernagels etsslus ophaalpunt voor kledj aankondgngsborden Infovergaderng beeldkwaltetsplan: 14 jun 2010 (p.9) Me 2010 Inhoud Leefmleu 4 Leven & Welzjn

Nadere informatie

LStadsmagazine voor Menen, Lauwe en Rekkem jrg 13 nr. 7 vakantie 2014

LStadsmagazine voor Menen, Lauwe en Rekkem jrg 13 nr. 7 vakantie 2014 EI DRAAD LStadsmagazne voor Menen, Lauwe en Rekkem jrg 13 nr. 7 vakante 2014 Leven en Welzjn Tour op 9 jul n Menen, lauwe én Rekkem p. 11 Stadswandelng door de toekomst van Menen p. 3 toersme troef tjdens

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 i <

Jaarverslag 2013 i < Jaarverslag 2013 Voorut kjken In 2013 heeft het CBR weer goede resultaten geboekt. Zo zjn de resultaten van de examendvses en de klachtenregelng verbeterd. We kunnen zelfverzekerd voorut kjken naar het

Nadere informatie

TENA richtlijnen voor continentiezorg in verpleeghuizen

TENA richtlijnen voor continentiezorg in verpleeghuizen TENA rchtljnen voor contnentezorg n verpleeghuzen www.tena.nl / www.tena.be Behoud van contnente Bevorderen van contnente, n stand houden van waardghed en onafhankeljkhed Herstel van contnente Behandelng

Nadere informatie

LStadsmagazine voor Menen, Lauwe en Rekkem jrg 13 nr. 11 december 2014

LStadsmagazine voor Menen, Lauwe en Rekkem jrg 13 nr. 11 december 2014 26/09/2014 EI DRAAD LStadsmagazne voor Menen, Lauwe en Rekkem jrg 13 nr. 11 december 2014 Leven en Welzjn E I N D E J A A R S A C T I E van 1 tot 31 december 14 SHOP&WIN 10.000 AAN CADEAUBONNEN VERZAMEL

Nadere informatie

Cameron, Julia. www.christofoor.nl

Cameron, Julia. www.christofoor.nl Cameron, Jula The Artst s Way voor ouders / Jula Cameron en Emma Lvely Zest: Chrstofoor Oorspronkeljke ttel: The Artst s Way for Parents, Jeremy P. Tarcher / Pengun, New York 2013 ISBN 978 90 6038 725

Nadere informatie

www.dtco.nl DLK Pro De all-round uitlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschillende toepassingen

www.dtco.nl DLK Pro De all-round uitlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschillende toepassingen www.dtco.nl DLK Pro De all-round utlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschllende toepassngen Gewoon brljant, brljant eenvoudg DLK Pro s de productfamle van VDO, de neuwe standaards stelt voor

Nadere informatie

LStadsmagazine voor Menen, Lauwe en Rekkem jrg 13 nr. 8 september 2014

LStadsmagazine voor Menen, Lauwe en Rekkem jrg 13 nr. 8 september 2014 EI DRAAD LStadsmagazne voor Menen, Lauwe en Rekkem jrg 13 nr. 8 september 2014 Leven en Welzjn weltjesfeest op 6 september p. 9 droombeelden van Menen p. 3 najaarsacte shop & beleef Menen p. 4 1 + UT n

Nadere informatie

Praktijkboek De knop om!

Praktijkboek De knop om! Praktjkboek De knop om! Maak uw organsate energebewust >> Duurzaam, Agrarsch, Innovatef en Internatonaal ondernemen De knop om! Maak uw organsate energebewust Voorwoord Bnnen bedrjven en nstellngen wordt

Nadere informatie

2970actief. Feestmarkt en kermis op 1 mei. Activiteitenkalender Schilde en s-gravenwezel. mei 2016 1

2970actief. Feestmarkt en kermis op 1 mei. Activiteitenkalender Schilde en s-gravenwezel. mei 2016 1 2970actef Actvtetenkalender Schlde en s-gravenwezel Feestmarkt en kerms op 1 me Kom op 1 me geneten van de feestmarkt n de Schoolstraat en van de kerms op de Rjsblokparkng. De kerms staat van zaterdag

Nadere informatie

informatieboekje brugklassen 2015-2016 Je groeit op de RGO

informatieboekje brugklassen 2015-2016 Je groeit op de RGO nformateboekje brugklassen 2015-2016 Je groet op de RGO INHOUD Voorwoord 5 Specaal voor de ouder(s)/verzorger(s) 6 Zorg bnnen de RGO 16 De start van het brugklasjaar, de eerste schoolweek 18 Waar moet

Nadere informatie

Afhaling. Afhaling van gefrankeerde zendingen 1. Collect & Send 2. ATH (Afhaling ten Huize) 3. Transport (Afhaling per vrachtwagen)

Afhaling. Afhaling van gefrankeerde zendingen 1. Collect & Send 2. ATH (Afhaling ten Huize) 3. Transport (Afhaling per vrachtwagen) Afhalng Afhalng van gefrankeerde zendngen 1. Collect & Send. ATH (Afhalng ten Huze) 3. Transport (Afhalng per vrachtwagen) Afhalng van ongefrankeerde zendngen (Collect & Stamp) 1. Maxmaal volume en gewcht.

Nadere informatie

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen nner lvng nnerarchtecture vrjstaande woonhuzen en verbouwngen 0 10 25 nnerarchtecture feelng good n natural archtecture nspred by nature, buldng for people, creatng envronments, wth a natural touch 03

Nadere informatie

Deze factsheet ouderen en eenzaamheid is een gezamenlijke uitgave van GGD Midden-Nederland en Schakels, adviesbureau voor welzijn en zorg.

Deze factsheet ouderen en eenzaamheid is een gezamenlijke uitgave van GGD Midden-Nederland en Schakels, adviesbureau voor welzijn en zorg. Deze factsheet ouderen en eenzaamhed s een gezamenljke utgave van GGD Mdden-Nederland en Schakels, advesbureau voor welzjn en zorg. Inhoud Informateblad Wat s eenzaamhed? Wat veroorzaakt eenzaamhed? Overge

Nadere informatie

LEI DRAAD. Rekkem, Dorp van de Ronde Ronde van Vlaanderen op 31 maart zie p. 15. Stadsmagazine voor Menen, Lauwe en Rekkem.

LEI DRAAD. Rekkem, Dorp van de Ronde Ronde van Vlaanderen op 31 maart zie p. 15. Stadsmagazine voor Menen, Lauwe en Rekkem. LEI DRAAD jaargang 12 nr 3 maart 2013 verschjnt maandeljks www.menen.be www.facebook.com/stadmenen Leven en Welzjn Stadsmagazne voor Menen, Lauwe en Rekkem Rekkem, Dorp van de Ronde Ronde van Vlaanderen

Nadere informatie

STOP. Brakel infomagazine SLUIKSTORTEN. GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD - Jaargang 4 - december 2015 KANSENPAS P. 10-11 SCHOOLGAANDE JEUGD

STOP. Brakel infomagazine SLUIKSTORTEN. GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD - Jaargang 4 - december 2015 KANSENPAS P. 10-11 SCHOOLGAANDE JEUGD Brakel nfomagazne GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD - Jaargang 4 - december 2015 NR 21 STOP SLUIKSTORTEN VERNIEUWING P. 9 DORPSKERN KANSENPAS P. 10-11 SCHOOLGAANDE JEUGD STOP P. 13 SLUIKSTORTEN SPORTELEN P.

Nadere informatie

LEI DRAAD. Stadsmagazine voor Menen, Lauwe en Rekkem. nr 3 - jaargang 9 - maart 2010. verschijnt maandelijks - www.menen.be. De bib op het net p.

LEI DRAAD. Stadsmagazine voor Menen, Lauwe en Rekkem. nr 3 - jaargang 9 - maart 2010. verschijnt maandelijks - www.menen.be. De bib op het net p. nr 3 - jaargang 9 - maart 2010 LEI DRAAD Stadsmagazne voor Menen, Lauwe en Rekkem verschjnt maandeljks - www.menen.be De bb op het net p. 16 Raymond n CC De Steger Jouw egen speelstraat p. 10 Foto Brouwerspark,

Nadere informatie

2970actief. Verwendag en boekenverkoop. zaterdag 10 oktober. Activiteitenkalender Schilde en s-gravenwezel. Oktober 2015 1

2970actief. Verwendag en boekenverkoop. zaterdag 10 oktober. Activiteitenkalender Schilde en s-gravenwezel. Oktober 2015 1 2970actef Actvtetenkalender Schlde en s-gravenwezel Verwendag en boekenverkoop zaterdag 10 oktober Oktober 2015 1 Actvtetenkalender Oktober 2015 Jeugdactvteten herfstvakante n De Wp Tjdens de herfstvakante

Nadere informatie

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling B000012403 25 ĩ O Toelchtng adves gemeenteraad bj aanvraag aanwjzng als lokale publeke meda-nstellng Ì...Ï 1. Algemeen De wetgever heeft gekozen voor een s ys teem waarbj per gemeente, voor de termjn van

Nadere informatie

7. Behandeling van communicatie en mondmotoriek

7. Behandeling van communicatie en mondmotoriek 7. Behandelng van communcate en mondmotorek 7.2. Slkstoornssen 7.2.3 Wat s de meerwaarde van enterale voedng (va PEG-sonde) ten opzcht van orale voedng bj knderen met CP met slkstoornssen wat betreft voedngstoestand,

Nadere informatie

Op stap zonder auto: een hele verademing.

Op stap zonder auto: een hele verademing. Op stap zonder auto: een hele verademng. WEEK VAN DE MOBILITEIT.BE 16-22 SEPTEMBER 2013 Laat je auto staan tjdens de Week van de Mobltet en maak plaats voor een andere mobltet. Verken de voordelen van

Nadere informatie

Brakel infomagazine 19 SEPT. 2015 ZAT. SAM. GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD - Jaargang 4 - september 2015 INTERVIEW P. 10 PISAD EERSTE P.

Brakel infomagazine 19 SEPT. 2015 ZAT. SAM. GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD - Jaargang 4 - september 2015 INTERVIEW P. 10 PISAD EERSTE P. Brakel nfomagazne GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD - Jaargang 4 - september 2015 NR 20 ZAT. SAM. 19 SEPT. 2015 BRAKEL P. 6 LEEFT! PRIMUS CLASSIC P. 8 IMPANIS - VAN PETEGEM INTERVIEW P. 10 PISAD OPEN P. 18 MONUMENTENDAG

Nadere informatie

donkerstraat samen de stad ontwerpen Masterplan Leieboorden park cafe parel

donkerstraat samen de stad ontwerpen Masterplan Leieboorden park cafe parel Masterplan Leeboorden Dt paneel maakt deel ut Menen. De wandelng neemt u n het plan voor gemaakt deze wandelng s te verkrjgen n het stadhus waar u ook het overzchtsplan assen van het masterplan n het groot

Nadere informatie

Max krijgt vlak voor zijn eerste verjaardag een cochleair implantaat (CI) Roerige tijden

Max krijgt vlak voor zijn eerste verjaardag een cochleair implantaat (CI) Roerige tijden Aurs.comjun 2011 - jaargang 7 nr. Aurs.com s een personeelsblad voor alle medewerkers van de Konnkljke Aurs Groep 38 o.a. In deze utgave pagna 2 pagna 4 pagna 5 Ouders delen ervarngen op Aurs Hldernsseschool

Nadere informatie

Aktiv. Gemeentelijk Informatieblad 28 ste jaargang nr. 2. Maart 2010

Aktiv. Gemeentelijk Informatieblad 28 ste jaargang nr. 2. Maart 2010 Aktv Gemeenteljk Informateblad 28 ste jaargang nr. 2 Maart 2010 Inhoudstafel Leefmleu 4 Leven & Welzjn 14 Econome 18 Meldngskaart 19 Vrje Tjd 20 Kalender Te gast bj onze ondernemers mdden mdden Neuws ut

Nadere informatie

Beleggen in duurzame aandelen bij Robeco

Beleggen in duurzame aandelen bij Robeco Beleggen n duurzame aandelen bj Robeco Beleggen n duurzame aandelen bj Robeco Insttutonele beleggers staan voor tal van utdagngen. Zo leggen pensoendeelnemers, klanten en de samenlevng steeds meer druk

Nadere informatie

Stedelijke berichten Jeugdboekenweek Dossier Spellewaarde. verschijnt 5x per jaar 13 e jaargang februari 2015. Welkom in het Karmelbos

Stedelijke berichten Jeugdboekenweek Dossier Spellewaarde. verschijnt 5x per jaar 13 e jaargang februari 2015. Welkom in het Karmelbos pagna pagna pagna pagna 02 05 07 14 Stedeljke berchten Jeugdboekenweek Dosser Spellewaarde nfokrant Waregem De Sprong verschjnt 5x per jaar 13 e jaargang februar 2015 01 In 2012 sloten het stadsbestuur

Nadere informatie

Zo krijg je wél grip op IT-investeringen

Zo krijg je wél grip op IT-investeringen T-servcemanagement Zo krjg je wél grp op T-nvesterngen ntegrate van applcate- en projectportfolomanagement Met één druk op de knop een overzcht genereren van alle T-projecten en bjbehorende applcates (of

Nadere informatie

haminfo 7 Nieuwjaarsreceptie Gemeente lanceert nieuwe huisstijl bewoners Warm en energiezuinig de winter door

haminfo 7 Nieuwjaarsreceptie Gemeente lanceert nieuwe huisstijl bewoners Warm en energiezuinig de winter door hamnfo Tweemaandeljks nfoblad van de gemeente Hamme 16 de jaargang januar - februar 2012 4 Gemeente lanceert neuwe husstjl 7 Neuwjaarsrecepte bewoners 9 Warm en energezung de wnter door Een neuw jaar 03

Nadere informatie

inzicht Gehandicaptenzorg in de Wmo: wie en hoeveel? ❸ Burgers met een beperking In dit e-zine: Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl juli 2014

inzicht Gehandicaptenzorg in de Wmo: wie en hoeveel? ❸ Burgers met een beperking In dit e-zine: Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl juli 2014 Gehandcaptenzorg nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl jul 2014 ❸ Burgers met een beperkng n de Wmo: we en hoeveel? In dt e-zne: over de grenzen heen Amsterdam ❺ Clënten n beeld Over de grenzen ❿ Ut de praktjk:

Nadere informatie

In de praktijk. Ook online willen we dat het klikt. Nieuwsbrief enkel voor vrije beroepen oktober 2015. > Pagina 2

In de praktijk. Ook online willen we dat het klikt. Nieuwsbrief enkel voor vrije beroepen oktober 2015. > Pagina 2 In de praktjk Neuwsbref enkel voor vrje beroepen oktober 2015 Expertse: uw bank altjd en overal op zak Onderweg, met meerdere personen op verschllende locates een verrchtng tekenen? Het kan voortaan dankzj

Nadere informatie

Pagina 0 van 37 VADEMECUM ZORG OP ONZE SCHOOL. 09/374 05 00 schoolsint-maria-aalter@taborscholen.be www.taborscholen.be

Pagina 0 van 37 VADEMECUM ZORG OP ONZE SCHOOL. 09/374 05 00 schoolsint-maria-aalter@taborscholen.be www.taborscholen.be Pagna 0 van 37 VADEMECUM ZORG OP ONZE SCHOOL Taborschool Snt-Mara-Aalter-Brug 09/374 05 00 schoolsnt-mara-aalter@taborscholen.be www.taborscholen.be Pagna 1 van 37 NIVEAU 1. ALGEMENE ZORG... 2 1.1. KENMERKEN

Nadere informatie

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen nner lvng nnerarchtecture vrjstaande woonhuzen en verbouwngen 0 10 25 nnerarchtecture feelng good n natural archtecture nspred by nature, buldng for people, creatng envronments, wth a natural touch 03

Nadere informatie

Voorwoord. Beste lezer,

Voorwoord. Beste lezer, SENIORENGIDSBrakel Het dageljks bestuur van de senorenraad van lnks naar rechts: Herman De Potter (voorztter), Albert Rubbens, Chrstne Morne, Marn Devalck (OCMW-voorztter), Etenne Vanden Haesevelde (pennngmeester),

Nadere informatie

cultuur PUNT GRONDRECHTEN VOOR IEDEREEN Voor mij is het belangrijk te kunnen bezig zijn met de dingen die

cultuur PUNT GRONDRECHTEN VOOR IEDEREEN Voor mij is het belangrijk te kunnen bezig zijn met de dingen die cultuur Voor mj s het belangrjk te kunnen bezg zjn met de dngen de k graag doe. Ik neem stekjes van lanten en lant o verlant de dan n otten. Mjn dochter en haar vrend hebben mjn koertje voor mj geschlderd

Nadere informatie

Breman, Spaans & Harnas

Breman, Spaans & Harnas Z3-b34 Breman, Spaans & Harnas m a n a g e m e n t c o n s u l t a n t s BRANSTORMSESSE OVER KOSTEN EN EFFECTEN VAN VERVOERMANAGEMENT «SU NHOUDSOPGAVE. Voorwoord pag. 2. Clusterng van vervoermaatregelen

Nadere informatie

ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD

ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD Al cohol kenn s door gespeel d Eval uat eal cohol voor l cht ng doorpeer sopf est val s ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD Evaluate alcoholvoorlchtng door peers op festvals December 2005 INTRAVAL Gronngen-Rotterdam

Nadere informatie

Handreiking Behorende bij Verslag over de Uitvoering Abw, IOAW, IOAZ en WIK 2003

Handreiking Behorende bij Verslag over de Uitvoering Abw, IOAW, IOAZ en WIK 2003 Handrekng Behorende bj Verslag over de Utvoerng Abw, IOAW, IOAZ en WIK 2003 Inhoud Onderdeel A Beeld omtrent de wetsutvoerng Verantwoordng omtrent tekortkomngen rechtmatghed Inledng 3 1. Verantwoordng

Nadere informatie

Bestemmingsplan Groene Kruisweg te Albrandswaard 3 mei 2011 PvN Peter J. van Nederpelt p.van.nederpelt@ooms.com (010)424 88 25 (010)424 88 89

Bestemmingsplan Groene Kruisweg te Albrandswaard 3 mei 2011 PvN Peter J. van Nederpelt p.van.nederpelt@ooms.com (010)424 88 25 (010)424 88 89 r^ooms.com Ooms Makelaars Bedrjfshusvestng B.V. Maaskade 113 Postbus 24040 3007 DA Rotterdam Telefoon (010) 424 88 88 Fax (010) 424 88 89 Het College van B&W van de Gemeente Albrandswaard Postbus 1000

Nadere informatie

2970actief. Kom mee de lente vieren. Activiteitenkalender Schilde en s-gravenwezel. maart 2015 1

2970actief. Kom mee de lente vieren. Activiteitenkalender Schilde en s-gravenwezel. maart 2015 1 2970actef Actvtetenkalender Schlde en s-gravenwezel Kom mee de lente veren Meer nformate Denst gezn en welzjn Eugeen Derckxlaan 24, Schlde 03 380 07 47 senoren@schlde.be maart 2015 1 Actvtetenkalender

Nadere informatie

Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking

Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking Behoefte aan Archtectuur Lfecycle Management Ontvlechtng van ICT verest neuwe samenwerkng Bnnen de ICT s sprake van verzulng van zowel de systemen als het voortbrengngsproces. Dt komt doordat de ICT n

Nadere informatie

haminfo 5 Schrijfworkshop, van personage tot verhaal Organiseer eens wat Hoe aanmelden en inschrijven in het basisonderwijs

haminfo 5 Schrijfworkshop, van personage tot verhaal Organiseer eens wat Hoe aanmelden en inschrijven in het basisonderwijs hamnfo Tweemaandeljks nfoblad van de gemeente Hamme 17 de jaargang januar - februar 2013 5 Schrjfworkshop, van personage tot verhaal 6 Organseer eens wat 10 Hoe aanmelden en nschrjven n het bassonderwjs

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Mitsubishi Mobiliteits Service

Algemene Voorwaarden Mitsubishi Mobiliteits Service Algemene Voorwaarden Mtsubsh Mobltets Servce Artkel 1. Defntes a. Mtsubsh dealer Een dealer de ld s van het Mtsubsh dealer netwerk. b. Voertug De Mtsubsh personenauto respecteveljk bedrjfswagen, occasons

Nadere informatie

Wat is EN81-28? Opgesloten in de lift?

Wat is EN81-28? Opgesloten in de lift? Wat s EN81-28? Opgesloten n de lft? www.safelne.se Geen panek! SafeLne waakt Hsselektronk ontwkkelt en vervaardgt elektronsche componenten voor lften, met als belangrjkste producten lfttelefoons voor het

Nadere informatie

2970actief. Activiteitenkalender Schilde en s-gravenwezel. oktober 2014 1. Programma herfstvakantie. binnenin

2970actief. Activiteitenkalender Schilde en s-gravenwezel. oktober 2014 1. Programma herfstvakantie. binnenin 2970actef Actvtetenkalender Schlde en s-gravenwezel Programma herfstvakante l bnnenn oktober 2014 1 Actvtetenkalender Oktober 2014 Kookdemo woensdag 1 oktober van 19 tot 22 uur Pompoenen en courgetten.

Nadere informatie

Wmo inzicht. Wmo 2015. juni 2014 nummer 12. ❸ Laatste ronde. In dit e-zine: ⓮ Over de grenzen. Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl. over de grenzen heen

Wmo inzicht. Wmo 2015. juni 2014 nummer 12. ❸ Laatste ronde. In dit e-zine: ⓮ Over de grenzen. Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl. over de grenzen heen Wmo nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl jun 2014 nummer 12 ❸ Laatste ronde Wmo 2015 In dt e-zne: ❻ Aan de keukentafel met: Wendy Verklej, wethouder Bodegraven-Reeuwjk ❼ Kennsmaken met Henk Steen Bestuurder

Nadere informatie