Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa ivs Mevr. mr. I.M. Borninkhof (035)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa-002941-ivs Mevr. mr. I.M. Borninkhof (035) 7737 754"

Transcriptie

1 AANTEKENEN Stichting Publieke Omroep Nijmegen t.a.v. het bestuur Professor van Weliestr NN NIJMEGEN Datum Onderwerp 15 juni 2006 Sanctievoornemen programmaonderdeel Zakencircuit Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa ivs Mevr. mr. I.M. Borninkhof (035) Geacht bestuur, Hiermee brengen wij u op de hoogte van ons voornemen tot het opleggen van een bestuurlijke boete van 6600,- wegens overtreding van artikel 52, eerste dan wel tweede lid, en van artikel 52a van de Mediawet in het door u uitgezonden programmaonderdeel Zakencircuit. Voor de inhoud van ons sanctievoornemen verwijzen wij u naar de bijlage. U wordt uitgenodigd voor een hoorzitting op maandag 10 juli 2006 om uur bij het Commissariaat voor de Media aan de Hoge Naarderweg 78 te Hilversum. U kunt u tijdens de hoorzitting door derden laten bijstaan of vertegenwoordigen. Het horen zal geschieden door mr. L.H. Doorman, hoofd Juridische Zaken. Tevens zal van het Commissariaat voor de Media aanwezig zijn mr. Inge Borninkhof-Slabbers, jurist. Indien u geen gebruik maakt van de mogelijkheid te worden gehoord, verzoeken wij u dit uiterlijk een week voor de hoorzitting aan ons bekend te maken. Eventuele schriftelijke opmerkingen kunnen tot uiterlijk een week voor de hoorzitting bij het Commissariaat voor de Media worden ingediend. Informatieverzoek overeenkomsten Gelet op de geconstateerde overtredingen, vorderen wij van u, met toepassing van artikel 5:20 Algemene wet bestuursrecht, met betrekking tot het programmaonderdeel Zakencircuit informatie en afschriften van alle onderliggende (schriftelijke) overeenkomsten met derden, dan wel afschriften van financiële afspraken tussen De Media Managers en de op de aftitelrol en het billboard vermelde bedrijven. U dient dit te doen uiterlijk tien dagen voor de hoorzitting. Hoogachtend, COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA, mr. Inge Brakman commissaris Bijlage: sanctievoornemen feiten

2 Sanctievoornemen Kenmerk: JuZa ivs Betreft: sluikreclame programmaonderdeel Zakencircuit Sanctievoornemen van het Commissariaat voor de Media betreffende overtreding van artikel 52, eerste lid (reclameboodschap), dan wel tweede lid (niet toegestane reclame-uiting), en van artikel 52a en 56a, eerste lid, van de Mediawet door de Stichting Publieke Omroep Nijmegen 1. Verloop van de procedure Met een brief van 14 februari 2006, kenmerk JuZa , heeft het Commissariaat informatie en opnamen opgevraagd van het programmaonderdeel Zakencircuit, van 4 februari Naar aanleiding van een telefonische reactie van de heer M. van Schaik van uw omroep, dat er op 4 februari 2006 geen, maar op 11 februari wél een uitzending heeft plaatsgevonden van het programmaonderdeel Zakencircuit heeft het Commissariaat met een brief van 23 februari 2006, kenmerk JuZa ibo, opnamen opgevraagd van de uitzending van 11 februari Met een brief van 4 maart 2006 heeft de Stichting Publieke Omroep Nijmegen opnamen toegestuurd van de uitzending van 11 februari 2006, alsmede een contract dat op 23 november 2005 gesloten is met De Media Managers, de producent van het programmaonderdeel. 2. Sanctievoornemen Op grond van het door ons ontvangen en getoetste programmamateriaal van de uitzending van het programmaonderdeel Zakencircuit op 11 februari 2006 en van de door u gegeven informatie zijn wij vooralsnog van oordeel dat uw omroep zich niet heeft gehouden aan het sponsorverbod en dat uw omroep sluikreclame heeft uitgezonden. Hierna volgen onze bevindingen. 2.1 Sponsoring Feiten Op 11 februari 2006 heeft u het programmaonderdeel Zakencircuit uitgezonden. Het programmaonderdeel heeft een totale duur van 35 minuten. Aan het begin van het programmaonderdeel wordt een billboard getoond. Hier staat tegen een groene achtergrond JuZa ivs blad 2

3 de tekst Het nu volgende programma is opgenomen in t Pannehuis in Huissen. Deze tekst wordt ook uitgesproken door een voice-over. Rechts onder in beeld wordt het logo van t Pannehuis getoond. Dit bestaat uit een stilistische weergave van bestek rond een bord, met daarbij de tekst t Pannehuis en de tekst Het kookpunt voor Arnhem en Nijmegen. Aan het einde van het programmaonderdeel wordt op de aftitelrol de volgende tekst getoond: Met dank aan: Intratuin Groenprojecten, de Kaasshop Huissen, La Fourchette Locatie, Pabst en Pabst Gastronomie en projectinrichters, Jansen Totaal Wonen, Café Het Moment. Facilitair Partners: Will Video Producties, RentAll Verhuur Light Rigging Sound, Fidato Presentatie specialisten, t Pannehuis, Intratuin groenprojecten, De Kaasshop Huissen Speciale dank aan: Jansen Totaal Wonen, Restaurant La Fourchette, Will Video Producties Ook wordt een stilstaand beeld getoond met de tekst Zakencircuit is een productie van De Media Managers. Aan het einde van het programmaonderdeel wordt een billboard getoond met daarop de volgende tekst: Zakencircuit wordt mede mogelijk gemaakt door Daaronder staan logo s met toegevoegde teksten. Jansen totaal wonen M van de Ven Dames- en Herenschoenen Nijmegen De Kaasshop Huissen Fidato Presentatie specialisten Rentall ligt-sound-rigging Intratuin Groenprojecten Elden Presikhaaf Pabst Pabst Gastronomie en Projectinrichters Dechesne Damesmode Nijmegen Wijchen Hout-Brox Modehuis Arnhem Nijmegen De Media Managers exploiteren de website Zakencircuit. Gelet op de informatie op de website van Zakencircuit van 2 februari 2006 kunnen bedrijven op verschillende manieren deelnemen aan Zakencircuit zoals door middel van een studio-interview, al dan niet gecombineerd met een bedrijfsreportage of door middel van adverteren of sponsoring in het reclameblok rond het programma. Voor ieder van deze mogelijkheden is een tarief vastgesteld, te weten 600,- voor een interview en 1490,- voor de combinatie met een bedrijfsreportage. Voor een uitgebreide weergave van de feiten verwijzen wij u naar bijlage Relevante bepalingen Artikel 52a van de Mediawet: 1. Programma-onderdelen van instellingen die zendtijd hebben verkregen worden niet gesponsord. 2. Het eerste lid is niet van toepassing op: a. programma-onderdelen van culturele aard; b. programma-onderdelen, bestaande uit het verslag of de weergave van een of meer sportevenementen of sportwedstrijden; c. programma-onderdelen bestaande uit het verslag of de weergave van evenementen ten behoeve van ideële doeleinden. JuZa ivs blad 3

4 3. Programma-onderdelen als bedoeld in het tweede lid worden niet gesponsord indien: a. deze geheel of gedeeltelijk bestaan uit nieuws, actualiteiten of politieke informatie; of b. in het bijzonder zijn bestemd voor minderjarigen beneden de leeftijd van twaalf jaar. Artikel 56a, eerste lid, van de Mediawet: 1. Onverminderd artikel 52a, eerste en derde lid, mogen instellingen die zendtijd hebben verkregen, sponsorbijdragen uitsluitend rechtstreeks van de sponsors en door middel van een schriftelijke overeenkomst bedingen of aanvaarden Voorlopig standpunt Voor publieke omroepen geldt een sponsorverbod, tenzij sprake is van een van de uitzonderingen op dat verbod. De uitzonderingen zijn limitatief opgesomd in het tweede lid van artikel 52a van de Mediawet. Zakencircuit is een informatief programmaonderdeel. Een dergelijk programmaonderdeel valt niet onder de uitzonderingen op het sponsorverbod. Zakencircuit mag daarom niet gesponsord worden. Desgevraagd heeft u ons meegedeeld in de brief van 6 maart 2006 dat u alle afspraken over het programmaonderdeel Zakencircuit heeft gemaakt met de producent, te weten De Media Managers. Uit het contract met De Media Managers blijkt dat De Media Managers aan RTV Lingewaard geen kosten in rekening zal brengen. RTV Lingewaard mag het programma gratis uitzenden. Feitelijk heeft De Media Managers daarmee een sponsorbijdrage geleverd aan de totstandkoming van Zakencircuit. Deze sponsoring is niet toegestaan. Gelet op de berichtgeving op de aftitelrol en het erop volgende billboard hebben een aantal bedrijven bijdragen geleverd aan de totstandkoming van Zakencircuit. Het betreft de bedrijven die genoemd zijn na de vermelding met dank aan, facilitair partners, speciale dank aan en op het billboard na de vermelding Zakencircuit wordt mede mogelijk gemaakt door. Het is ons niet duidelijk welk soort bijdrage ieder bedrijf heeft geleverd, nu enkele van de bedrijven bij meer dan één vermelding zijn genoemd. Nu uw omroep het programmaonderdeel evenwel om niet heeft gekregen van de producent De Media Managers gaan wij er vooralsnog van uit dat het programmaonderdeel in zijn geheel bekostigd is uit het totaal van de bijdragen van de op de aftitelrol genoemde bedrijven. Daarbij nemen wij tevens de informatie op de website van Zakencircuit van 2 februari 2006 in overweging waaruit blijkt dat bedrijven via de website contact kunnen opnemen en tegen betaling kunnen deelnemen aan Zakencircuit zoals door middel van een studio-interview, al dan niet gecombineerd met een bedrijfsreportage of door middel van adverteren of sponsoring in het reclameblok rond het programma. Deze sponsoring is evenmin toegestaan. Bovendien heeft de omroep deze sponsorbijdragen niet rechtstreeks van de sponsors aanvaard, zoals is voorgeschreven in artikel 56a van de Mediawet. U heeft derhalve naar ons voorlopig oordeel de artikelen 52a en 56a, eerste lid, van de Mediawet overtreden. Aftitelrol (niet toegestane vermijdbare reclameuitingen) Verder wijzen wij u nog op het navolgende. Op de aftitelrol van Zakencircuit staat onder meer vermeld: Kleding Bob Roelofs: Modehuis HoutBrox Arnhem Nijmegen; Kleding Esther Boekhorst: Dechesne Damesmode Nijmegen en Wijchen, Van de Ven Schoenen. Uit deze vermeldingen op de aftitelrol leiden wij af dat de HoutBrox, Dechesne Damesmode en Van de Ven Schoenen een bijdrage aan het programmaonderdeel hebben geleverd in de vorm van JuZa ivs blad 4

5 het om niet ter beschikking stellen van kleding. Verder lijken ook ander bedrijven op de aftitelrol bijdragen te hebben geleverd aan het programmaonderdeel. Voor een juiste vermelding op de aftitelrol van dergelijke bijdragen heeft het Commissariaat beleid ontwikkeld. Dit beleid vindt u terug in artikel 4, eerste en tweede lid van de BSPO en artikel 2 van het Besluit ontheffing vermelding niet-sponsor. De bovenstaande vermeldingen voldoen in ieder geval niet aan de voorwaarden uit het beleid. Van de overige vermeldingen op de aftitelrol is op dit moment nog niet duidelijk of zij voldoen aan de geldende voorwaarden. Gelet op het feit dat wij nog niet beschikken over de onderliggende contracten, zullen wij pas na de hoorzitting beoordelen of al dan niet sprake is van een overtreding. 2.2 Sluikreclame Feiten Het programmaonderdeel bestaat uit informatie over bedrijven en elkaar opvolgende studiogesprekken met ondernemers over (de werkzaamheden van) hun bedrijf. In de uitzending van 11 februari 2006 betreft het de bedrijven Koksbemiddeling, Brouwer en Partners, Klassen en Hubers Reklame. De namen van deze bedrijven worden aan het begin van ieder gesprek onder in beeld getoond. De gesprekken hebben een gemiddelde duur van ongeveer 5 minuten. De eigenaren van het bedrijf Koksbemiddeling bereiden tijdens het programmaonderdeel een maaltijd die aan het einde van het programmaonderdeel wordt opgediend voor de presentatoren en hun gasten. Zij komen meerdere malen aan het woord, waarbij ook hun website Koksburo wordt genoemd. Verder noemt een van de eigenaren de naam van zijn restaurant In de Proeverij te Ulft. Voorafgaand aan het gesprek met Klassen en Hubers Reklame wordt gedurende ongeveer 2,5 minuut een bedrijfsfilmpje getoond, waarin de verschillende soorten werkzaamheden van het bedrijf worden getoond. Voor een uitgebreide weergave van de feiten verwijzen wij u naar bijlage Relevante bepalingen Artikel 52 van de Mediawet; 1. De programma's van instellingen die zendtijd hebben verkregen bevatten geen reclameboodschappen en telewinkelboodschappen tenzij zulks bij deze wet uitdrukkelijk wordt toegestaan. 2. De programma's als bedoeld in het eerste lid bevatten voorts geen andere reclame-uitingen tenzij dit niet vermijdbaar is. Bij algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald in welke gevallen een reclame-uiting in een programma niet vermijdbaar kan worden geacht, alsmede wanneer het is toegestaan dat programma's reclame-uitingen bevatten Voorlopig standpunt In het programmaonderdeel Zakencircuit zijn namen, diensten en activiteiten van diverse bedrijven getoond en vermeld. Deze uitingen zijn voor het publiek duidelijk waarneembaar, op grond waarvan het in staat is deze diensten en activiteiten te identificeren. Het mag als een feit van algemene bekendheid worden verondersteld dat indien namen en diensten op min of meer opvallende wijze en niet in negatieve zin worden getoond of vermeld in een uitzending doorgaans een deel van het publiek tot aankoop wordt bewogen (zie ook uitspraak Raad van State d.d. 21 augustus 1997, TROS Aktua in bedrijf). Bovengenoemde vertoningen en vermeldingen zijn derhalve reclame-uitingen in de zin van de Mediawet. JuZa ivs blad 5

6 Ingevolge artikel 1, aanhef en onderdeel kk, van de Mediawet wordt onder een reclameboodschap verstaan een boodschap waarmee onmiskenbaar wordt beoogd het publiek te bewegen tot het kopen van een bepaald product of het gebruik maken van een bepaalde dienstverlening, dan wel gunstig te stemmen ten aanzien van een bepaald bedrijf, een bedrijfstak of een bepaalde instelling teneinde de verkoop van producten of de afname van diensten te bevorderen. Het programmaonderdeel Zakencircuit is een informatief programma voor ondernemers. De gasten vertellen uitgebreid over hun bedrijf en over de diensten die het bedrijf levert. De eigenaren van het bedrijf Koksbemiddeling komen meerdere malen aan het woord. De combinatie van het tonen en vermelden van de bedrijfsnamen, het uitgebreid beschrijven van de diensten van de respectievelijke bedrijven, het noemen van een internetadres, maakt dat uw omroep naar ons voorlopig oordeel reclameboodschappen heeft uitgezonden. Met deze boodschappen wordt onmiskenbaar beoogd het publiek gunstig te stemmen ten aanzien van de diensten en activiteiten van deze bedrijven. Daarbij nemen wij tevens in overweging dat op de website van Zakencircuit staat vermeld dat het programmaonderdeel wordt gemaakt voor en door ondernemers. Op 21 februari 2006 staat op de website onder meer de volgende informatie vermeld: Zakencircuit is een nieuw tv programma voor- en door ondernemers dat wordt gepresenteerd vanuit de nieuwe kookboerderij t Pannehuis in Huissen. Vanuit deze informele setting bieden wij ondernemers de mogelijkheid zich te profileren. Wij bieden cateraars, restaurants, hotels en andere gastronomen de mogelijkheid hun bedrijf onder de aandacht te brengen tijdens het kookitem in Zakencircuit. Er is ruimte om tijdens de uitzending te laten zien wat u aan culinaire kunde in huis heeft. Dit kan eventueel ondersteund worden door een bedrijfsreportage. Als ondernemer kunt u deelnemen aan het programma middels een tafelgesprek of door een tafelgesprek dat ondersteund wordt door een bedrijfsreportage. Ingevolge artikel 52, eerste lid, in samenhang met artikel 43a van de Mediawet, bevatten programma s van lokale omroepinstellingen buiten de reclameblokken geen reclameboodschappen tenzij dat uitdrukkelijk bij de Mediawet wordt toegestaan. Aangezien het u niet is toegestaan buiten de reclameblokken reclameboodschappen uit te zenden, heeft u naar ons voorlopig oordeel artikel 52, eerste lid, van de Mediawet overtreden. Reclame-uiting Voorts hebben wij beoordeeld of de reclame-uiting zou zijn toegestaan indien u tijdens de onder punt 4 genoemde hoorzitting kunt aantonen, dan wel aannemelijk kunt maken dat u met de reclame-uitingen niet heeft beoogd het publiek te bewegen tot het gebruik maken van de diensten van de onder de feiten genoemde bedrijven, dan wel gunstig te stemmen ten aanzien van deze bedrijven. Ingevolge artikel 52, tweede lid, van de Mediawet, mogen programma's van publieke omroepinstellingen, afgezien van de wettelijke toegestane reclameboodschappen, geen reclame-uitingen bevatten, tenzij dit niet vermijdbaar is. In de artikelen 27 tot en met 32 van het Mediabesluit is bepaald in welke gevallen een reclame-uiting in een programmaonderdeel niet vermijdbaar kan worden geacht, alsmede wanneer het tonen of vermelden van vermijdbare reclame-uitingen is toegestaan. JuZa ivs blad 6

7 Het tonen en vermelden van de namen Koksbemiddeling, Brouwer en Partners, Klassen en Hubers Reklame en In de Proeverij en van de diensten en activiteiten van deze bedrijven is, gelet op artikel 27 van het Mediabesluit, een vermijdbare reclame-uiting. Ingevolge artikel 28 van het Mediabesluit zijn vermijdbare reclame-uitingen in de vorm van het tonen of vermelden van een product of dienst toegestaan, mits, voor zover hier van belang, de vermelding past binnen de context van het programma, de vertoning of vermelding niet op een overdreven of overdadige wijze plaatsvindt en er geen sprake is van een specifieke aanprijzing van een product of dienst. Ingevolge artikel 29 van het Mediabesluit zijn in een informatief programmaonderdeel vermijdbare reclame-uitingen in de vorm van het tonen of vermelden van namen of (beeld)merken van producten, diensten dan wel van namen van bedrijven toegestaan, mits, voor zover hier van belang, de vermelding past binnen de context van het programma, de vertoning of vermelding niet op een overdreven of overdadige wijze plaatsvindt en er geen sprake is van een specifieke aanprijzing van een product, dienst of bedrijf. Het tonen en vermelden van bovenstaande bedrijfsnamen, in combinatie met de uitgebreide interviews over de diensten en activiteiten van deze bedrijven, is naar ons voorlopig oordeel overdreven en overdadig. De onderhavige reclame-uitingen zijn derhalve niet-toegestane vermijdbare reclame-uitingen. Wanneer er niet reeds sprake zou zijn van overtreding van artikel 52, eerste lid, van de Mediawet, zou u naar ons voorlopig oordeel dan ook artikel 52, tweede lid, van de Mediawet hebben overtreden. 3. Voorgenomen bestuurlijke boete Op grond van artikel 135, eerste lid, van de Mediawet, kunnen wij u een bestuurlijke boete opleggen bij overtreding van het bepaalde bij of krachtens de Mediawet. Ingevolge de Beleidslijn Sanctiemaatregelen 1999 hanteren wij bij het bepalen van de hoogte van de boete vaste berekeningsgrondslagen die met factoren voor de ernst van de overtreding en voor de mate van verwijtbaarheid worden vermenigvuldigd. Sponsoring Bij overtreding van het bepaalde in artikel 52a, van de Mediawet geldt voor u als publieke lokale omroep een berekeningsgrondslag van 675,-. Bij overtreding van het bepaalde in artikel 56a, eerste lid, van de Mediawet geldt voor u als publieke lokale omroep eveneens een berekeningsgrondslag van 675,-. Voor de ernst van de overtreding zijn wij voornemens gezamenlijk 3 punten toe te kennen aangezien het programmaonderdeel volledig is bekostigd door commerciële derden en deze bijdragen door een derde (de producent) zijn bedongen en aanvaard. Voor de mate van verwijtbaarheid zijn wij voornemens gezamenlijk 3 punten toe te kennen. Daarbij nemen wij in overweging dat u met de wijze van totstandkoming van het programmaonderdeel de verantwoordelijkheid voor de financiering geheel uit handen heeft gegeven. Verder betrekken wij in ons oordeel dat u kennelijk onvoldoende voorzorgsmaatregelen heeft getroffen om de betreffende sponsorovertredingen in het programmaonderdeel te voorkomen, terwijl u wist, althans behoorde te weten dat bedrijven JuZa ivs blad 7

8 werden uitgenodigd om een bijdrage te leveren aan het programmaonderdeel door middel van interviews en bedrijfsreportages. Wij zijn derhalve voornemens u wegens overtreding van artikel 52a en 56a, eerste lid, van de Mediawet een bestuurlijke boete op te leggen van 4050,-. Sluikreclame Bij overtreding van het bepaalde in artikel 52, eerste en tweede lid, van de Mediawet geldt voor u als publieke lokale omroep een berekeningsgrondslag van 510,-. Voor de ernst van de overtreding zijn wij voornemens 2 punten toe te kennen. Hierbij nemen wij in overweging dat het een programmaonderdeel betreft waarin (de diensten en activiteiten van) meerdere bedrijven op overdreven en overdadige wijze worden getoond, vermeld en aangeprezen. Voor de mate van verwijtbaarheid kennen wij 3 punten toe. Hierbij nemen wij in overweging dat u met het programmaonderdeel Zakencircuit bedrijven de gelegenheid heeft geboden exposure te verkrijgen voor de door hun geleverde producten en diensten. Derhalve dient het programmaonderdeel voor deze bedrijven als marketing instrument. Ook nemen wij in aanmerking de louter positieve wijze waarop de presentator sturing geeft aan de diverse gesprekken met de directeuren van deze bedrijven. Verder betrekken wij in ons oordeel dat u kennelijk onvoldoende voorzorgsmaatregelen heeft getroffen om de betreffende overtredingen in het programma te voorkomen, terwijl u wist, althans behoorde te weten, dat in het programma uitgebreid de aandacht zou worden gevestigd op diensten en activiteiten van de genoemde bedrijven. Wij zijn derhalve voornemens u wegens overtreding van artikel 52, eerste lid, van de Mediawet een bestuurlijke boete op te leggen van 2.550,-. Totaal Wij zijn derhalve voornemens u in totaal een bestuurlijke boete op te leggen van 6600,- wegens overtreding van artikel 52, eerste dan wel tweede lid, en van artikel 52a en 56a, eerste lid, van de Mediawet. 4 Hoorzitting Voordat wij een besluit nemen stellen wij u in de gelegenheid uw zienswijze naar voren te brengen. Wij nodigen u daarom uit voor een hoorzitting op maandag 10 juli 2006 om uur bij het Commissariaat voor de Media aan de Hoge Naarderweg 78 te Hilversum. U kunt u tijdens de hoorzitting door derden laten bijstaan of vertegenwoordigen. Het horen zal geschieden door mr. L.H. Doorman, hoofd Juridische Zaken. Tevens zal van het Commissariaat voor de Media aanwezig zijn mr. Inge Borninkhof-Slabbers, jurist. Indien u geen gebruik maakt van de mogelijkheid te worden gehoord, verzoeken wij u dit uiterlijk een week voor de hoorzitting aan ons bekend te maken. Eventuele schriftelijke opmerkingen kunnen tot uiterlijk een week voor de hoorzitting bij het Commissariaat voor de Media worden ingediend. Informatieverzoek overeenkomsten Gelet op de geconstateerde overtredingen, vorderen wij van u, met toepassing van artikel 5:20 Algemene wet bestuursrecht, met betrekking tot het programmaonderdeel Zakencircuit JuZa ivs blad 8

9 informatie en afschriften van alle onderliggende (schriftelijke) overeenkomsten met derden, dan wel afschriften van financiële afspraken tussen De Media Managers en de op de aftitelrol en het billboard vermelde bedrijven. U dient dit te doen uiterlijk tien dagen voor de hoorzitting. Hilversum, 13 juni 2006, Hoogachtend, COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA, prof. dr. Jan van Cuilenburg voorzitter mr. Inge Brakman commissaris JuZa ivs blad 9

10 Bijlage Uitzending van 11 februari 2006 programmaonderdeel Zakencircuit Sponsorvermelding Beeld: Tegen een groene achtergrond: Het nu volgende programma is opgenomen in t Pannehuis in Huissen. Rechts onder het logo van T Pannehuis. Dit bestaat uit - tekening: een stilistische weergave van bestek rond een bord - tekst: T Pannehuis - tekst: Hét kookpunt voor Arnhem Nijmegen. Voice over: Het nu volgende programma is opgenomen in t Pannehuis in Huissen. Leader Zakencircuit. Deze bestaat uit de tekst zakencircuit die van links naar rechts en van rechts naar links door het beeld lopen. Op de achtergrond zie je beelden van bouwwerkzaamheden, auto s, een brug over een rivier en beelden van een veilingklok. Presentatie Bob Roelofs / Esther Boekhorst Hij leidt de onderwerpen van deze aflevering in. - heerlijke muziek - terugblik op de Gelderse inovatieprijs - Esther in de keuken bij T Pannehuis Koksbemiddeling Beelden van de keuken waar Esther spreekt met Reinier en René. Deze staan in kokstenue en hebben een bedrijf dat heet Koksbemiddeling. In een kader onder in beeld de tekst: Zaken Circuit Reinier Grobben Koksbemiddeling. Esther: en ze hebben een heel apart bedrijf. Koksbemiddeling. Kun je daar eens iets meer over vertellen? Reinier Grobben: Koksbemiddeling is een koks detacheringsbureau. Wij detacheren koks door heel Nederland en af en toe buiten Nederland. Boekhorst: Jullie hebben een website? Grobben: De website heet koksbureau. Dat ligt gewoon voor de hand. Je hebt een koksbureau daar ga je naar toe, daar haal je de koks vandaan. Gesprek met Alex Ermers, van Brouwer en Partners. Het gesprek gaat over media-exploitatie in de reclame. Ermers: Een media-exploitant die huurt en verhuurt reclameruimte op plekken waar mensen zijn. Roelofs: Geef daar eens wat voorbeelden van. Ermers: Nou, Brouwers en Partners exploiteert reclameruimte op plekken waar mensen buitenshuis zijn. Dus dat kan zijn in sporthallen, zwembaden, tennishallen, ijshallen maar ook buiten. Bushokjes, abri s, billboards, consultatiebureaus, ziekenhuizen, indoor en outdoor. Het gesprek vervolgt met een gesprek over hoe je reclame maakt en dat er nog groei in reclame zit. Er wordt ook gesproken over schade aan abri s. JuZa ivs blad 10

11 Klaassen & Hubers Reklame Item: filmpje over het bedrijf Klassen en Hubers Reklame. Het filmpje bevat alleen beeld met een muziekje op de achtergrond. Uit de beelden kan de kijker opmaken wat voor soort werkzaamheden dit bedrijf uitvoert. De beelden laten medewerkers zien die een groot buitenreclame bord aan het plaatsen zijn op de gevel van een gebouw. Op dit reclamebord is het logo van Sorbo leesbaar. (4 seconden) Het reclamebord is ook veel aan de onbeschreven achterzijde gefilmd. Het reclamebord wordt op een oplegger geplaatst. Op de achterzijde van deze oplegger is ITM Maters bv gedurende 1 seconde duidelijk leesbaar. De vrachtwagen van de voorzijde gefilmd. Op de truckerscabine staat de naam Maters BV Huissen. Dit is 1 seconde in beeld. Als de vrachtwagen naar rechts uit beeld rijdt zie je de gevel van een gebouw met daarop de naam Klaassen & Hubers Reklame. (1 seconde) Het reclamebord wordt door een hoogwerker op zijn plaats gehangen aan de gevel van een gebouw. De naam Sorbo komt hierbij 5 seconden in beeld. Hierna volgen beelden van beplakkingswerkzaamheden en voorbeelden van beplakingen in verschillende situatie. Raambeplakkingen, wandbelakkingen, autobeplakkingen, gevelbeplakkingen, reclamebeplakkingen etc. Studiogesprek met Theo Klassen van Klassen en Hubers Reklame. Roelofs: Prachtig filmpje Huibers: Ik zie het net voor het eerst dus ziet er goed uit. Het gesprek gaat over de werkzaamheden van het bedrijf. Verwijzing voor meer informatie naar Koksbemiddeling Esther doet verslag van de voorbereiding van het eten door de 2 koks. Onder in beeld Rene ter Borg, Koksbemiddeling Rene legt het menu uit. Vervolgens wordt er gesproken over de werkzame verleden van kok Rene. Esther: Jullie gaan aan het werk en wij gaan naar het Gelredome want daar vond op 30 januari jongst leden de uitreiking plaats van de Gelderse inovatieprijs Verslag van Esther uit de keuken. De koks lichten het menu toe en vervolgens zie je beelden hoe de maaltijd wordt opgemaakt op de borden. Bob Roelofs praat met kok Reinier over de wijn die bij het eten wordt geserveerd. Reinier: Ja, dit is een wijn die uitstekend bij lamsvlees kan. Het is een Mostar Doefa, licht Mousserend, fris, wit. Bob: En die kan ik ook in jouw restaurant proeven? Reinier: Ja die kun je bij mij in de proeverij, dat is in het restaurant in Ulft, daar serveren wij ook de maaltijden. Mensen maken van tevoren een keuze en het vlees wat daarbij hoort dat zoek ik dan uit. En de mensen kiezen in feite de wijn dan het eten. Bob: Vindt je het niet zonde dat de wijn zo snel opgaat? Reinier: Nee, het is ontzettende lekkere wijn, hij glijdt er in heel goed. Bob: En morgen weer fris op? Reinier: Ja hoor zelfs na een fles. JuZa ivs blad 11

12 Bob: Wil je nog meer horen over deze bijzondere uitzendbureau. Kijk op onze site dan kunt u alles lezen over deze bijzondere koks. Iedereen zit aan tafel en proeft de wijn. Bob: Nou wat vinden jullie er van? Het gezelschap knikt positief bevestigend. Bob: Nou daar ga ik snel voor naar Ulft toe denk ik hoor. Theo Klassen: Nee ik wil graag nog benadrukken dat het verschil in belettering is heel erg groot geworden ten opzichte van 10 jaar terug. En dat heeft te maken met de mogelijkheden die we hebben. Dus van een paar eenvoudige letters en een logootje naar een volledig beletterde of volledig ingepakte auto. Dat doen we heel erg veel. Onze klant is bijvoorbeeld Expert organisatie Nederland en daar doen wij alle auto s voor alle exterieur, interieur dus en dat is steeds meer met full color. Afsluiting Mogelijkheid om een uitzending bij te wonen via Aftiteling: Schilderijen: Sephina Art, Set dressing: Cacilia Tonk, Astrid van Dalen Catering: La Fourchette op locatie Setdressing: Intratuin Presikhaaf, Jansen Totaal Wonen Visagie: Charlotte a Visagie Kleding Bob Roelofs: Modehuis Houtbrox Arnhem Nijmegen Kleding Esther Boekhorst: Dechesne Damesmode Nijmegen en Wijchen, Van de Ven Schoenen Nijmegen Vormgeving: Internet: De Media Managers Webdesign, Rootnet.nl Met dank aan: Intratuin Groenprojecten, de Kaasshop Huissen, La Fourchette Locatie, Pabst en Pabst Gastronomie en projectinrichters, Jansen Totaal Wonen, Café Het Moment. Facilitair Partners: Will Video Producties, RentAll Verhuur Light Rigging Sound, Fidato Presentatie specialisten, t Pannehuis, Intratuin groenprojecten, De Kaasshop Huissen Speciale dank aan: Jansen Totaal Wonen, Restaurant La Fourchette, Will Video Producties 2006 De Mediamanagers Zakenciruit is een productie van De Media Managers. JuZa ivs blad 12

13 Opname van Zakencircuit bijwonen? Bel voor meer informatie met Heidi van Berkel, telefoon of mail naar Vraag ook naar het speciale business-arrangement, bestaande uit een diner aansluitend op de opname waar u kunt napraten met de gasten. Meer info: Volgende uitzending: 25 en 26 februari Zakencircuit is te zien op: TV Lingewaard, TV Nijmegen, TV Renkum, Lokaal Plus TV (Editie Arnhem/Velp/Doesburg) en Omroep Wijchen Billboard: Tekst boven in beeld Zakencircuit wordt mede mogelijk gemaakt door Daaronder staan logo s met toegevoegde teksten. Jansen totaal wonen M van de Ven Dames- en Herenschoenen Nijmegen De Kaasshop Huissen Fidato Presentatie specialisten Rentall ligt-sound-rigging Intratuin Groenprojecten Elden Presikhaaf Pabst Pabst Gastronomie en Projectinrichters Dechesne Damesmode Nijmegen Wijchen Hout-Brox Modehuis Arnhem Nijmegen Logo zakencircuit JuZa ivs blad 13

Bijgaand zenden wij u het besluit dat is genomen inzake uw televisieprogramma Zakencircuit.

Bijgaand zenden wij u het besluit dat is genomen inzake uw televisieprogramma Zakencircuit. AANTEKENEN Stichting Publieke Omroep Nijmegen t.a.v. het bestuur Professor van Weliestr 10 6524 NN NIJMEGEN Datum Onderwerp 23 oktober 2006 programmaonderdeel Zakencircuit - beschikking Uw kenmerk Ons

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa hd Mevr. mr. J.H. Dekkers (035)

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa hd Mevr. mr. J.H. Dekkers (035) AANGETEKEND TROS t.a.v. het bestuur Postbus 28450 1202 LL HILVERSUM Datum Onderwerp 30 januari 2004 Sanctievoornemen Te Land ter Zee en in de Lucht Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa ibo Mevr. mr. L.H. Doorman (035)

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa ibo Mevr. mr. L.H. Doorman (035) AANTEKENEN TROS Lage Naarderweg 45-47 1217 GN HILVERSUM Datum Onderwerp 23 januari 2003 Keyl / sanctievoornemen Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa-000184-ibo Mevr. mr. L.H. Doorman

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa nvdb Mevr. mr. N. van den Brink (035)

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa nvdb Mevr. mr. N. van den Brink (035) AANTEKENEN Algemene Omroepvereniging AVRO t.a.v. Het bestuur Postbus 2 1200 JA HILVERSUM Datum Onderwerp 14 juni 2006 AVRO Dierenpark Artis Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa-002954-nvdb

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa-006417-rw Mevr. mr. R. Westerhof (035) 7737 785

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa-006417-rw Mevr. mr. R. Westerhof (035) 7737 785 AANTEKENEN Stichting Rotterdamse T.V. Producties t.a.v. RNN (Regio News Network) t.a.v. de directie Houtlaan 21 3016 DA ROTTERDAM Datum Onderwerp 7 november 2006 Sanctievoornemen - Correct Sport Studio

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer 02.0422 JuZa-004127-ibo Mevr. Mr. I.M. Borninkhof (035) 7737 754

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer 02.0422 JuZa-004127-ibo Mevr. Mr. I.M. Borninkhof (035) 7737 754 AANTEKENEN Yorin TV B.V. Postbus 15016 1200 TV HILVERSUM Datum Onderwerp 17 juli 2002 Yorin Travel / bestuurlijke boete Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer 02.0422 JuZa-004127-ibo Mevr.

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa ivs Mevr. mr. A.S. Nijhuis (035)

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa ivs Mevr. mr. A.S. Nijhuis (035) AANTEKENEN Stichting Omroep Drenthe t.a.v. het bestuur Beilerstraat 30 9401 PL ASSEN Datum Onderwerp 19 juli 2007 sanctievoornemen Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa-004015-ivs Mevr.

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa-004014-ivs Mevr. mr. N. van den Brink (035) 7737 767

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa-004014-ivs Mevr. mr. N. van den Brink (035) 7737 767 AANTEKENEN St. Samenwerkende Publieke Omroepen Midden Nederland / RTV Utrecht t.a.v. het bestuur Hengeveldstraat 29 3572 KH UTRECHT Datum Onderwerp 12 juli 2007 Sanctievoornemen Uw kenmerk Ons kenmerk

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa ibo Mevr. mr. I.M. Borninkhof (035)

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa ibo Mevr. mr. I.M. Borninkhof (035) AANTEKENEN NOS RTV Omroepvereniging VARA Nederlandse Programma Stichting t.a.v. het bestuur t.a.v. het bestuur t.a.v. het bestuur Sumatralaan 45 Sumatralaan 49 Postbus 29000 1217 GP HILVERSUM 1217 GP HILVERSUM

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa ivs Mevr. mr. I.M. Borninkhof (035)

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa ivs Mevr. mr. I.M. Borninkhof (035) AANTEKENEN Stichting Omroep Drenthe t.a.v. het Bestuur Beilerstraat 30 9401 PL ASSEN Datum Onderwerp 21 december 2006 Rechtstreekse sponsorinkomsten en dienstbaarheidverbod Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa-003770-ivs mr. Th.I. de Kieviet (035) 7737 750

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa-003770-ivs mr. Th.I. de Kieviet (035) 7737 750 Yorin TV B.V. T.a.v.: afdeling Juridische Zaken Postbus 15016 1200 TV HILVERSUM Datum Onderwerp 25 juni 2002 Yorin Time/bestuurlijke boete Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa-003770-ivs

Nadere informatie

Bijgaand zenden wij u het besluit dat is genomen inzake periodieke controle over 2006.

Bijgaand zenden wij u het besluit dat is genomen inzake periodieke controle over 2006. AANTEKENEN Stichting RTV Oost t.a.v. het bestuur Postbus 1000 7550 BA HENGELO OV Datum Onderwerp 25 oktober 2007 sanctiebeschikking periodieke controle 2006 Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa iw Mevr. mr. I.E. Wiendels (035)

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa iw Mevr. mr. I.E. Wiendels (035) AANTEKENEN Stichting Amsterdamse Lokale en regionale Televisie- en radio Omroep t.a.v. het bestuur Piet Heinkade 181E 1019 HC AMSTERDAM Datum Onderwerp 22 november 2007 Sanctievoornemen - Schiphol TV Uw

Nadere informatie

JuZa-004982-ibo blad 2

JuZa-004982-ibo blad 2 AANTEKENEN Stichting Omroep Drenthe t.a.v. het bestuur Postbus 999 9400 AZ ASSEN Datum Onderwerp 4 november 2002 periodieke controle 2002 Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa-004982-ibo

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons Kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer. Zee

Uw kenmerk Ons Kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer. Zee Nederlandse Omroep Stichting afdeling juridische zaken Postbus 26444 1202 JJ HILVERSUM Hilversum Onderwerp 4 oktober 2001 Radio 1 Journaal/bestuurlijke boete Uw kenmerk Ons Kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa ibo Mevr. mr. I.M. Borninkhof (035)

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa ibo Mevr. mr. I.M. Borninkhof (035) AANTEKENEN Stichting Lokale Omroep en Televisie Helmond (SLOT) t.a.v. het bestuur, Evertsenstraat 19 5703 AM HELMOND Datum Onderwerp 5 november 2004 Sanctievoornemen controle 2004 Uw kenmerk Ons kenmerk

Nadere informatie

Bijgaand zenden wij u het besluit dat is genomen inzake het programmaonderdeel De Huiskamer TV-Show.

Bijgaand zenden wij u het besluit dat is genomen inzake het programmaonderdeel De Huiskamer TV-Show. AANTEKENEN Stichting Omroep Gelderland t.a.v. de heer H. Geenen Postbus 747 6800 AS ARNHEM Datum Onderwerp 16 november 2006 sanctiebeschikking Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa-006429-nvdb

Nadere informatie

Bijgaand zenden wij u het besluit dat is genomen inzake het programmaonderdeel Schiphol TV.

Bijgaand zenden wij u het besluit dat is genomen inzake het programmaonderdeel Schiphol TV. AANTEKENEN Stichting Amsterdamse Lokale en regionale Televisie- en radio Omroep t.a.v. het bestuur Piet Heinkade 181E 1019 HC AMSTERDAM Datum Onderwerp 17 januari 2008 sanctiebeschikking Schiphol TV Uw

Nadere informatie

Kenmerk: JuZa-005639-nvdb Betreft: Sanctiebeschikking RTV Rijnmond - Ik ziet de haven al, Rotterdam Centraal en Zooi.

Kenmerk: JuZa-005639-nvdb Betreft: Sanctiebeschikking RTV Rijnmond - Ik ziet de haven al, Rotterdam Centraal en Zooi. Sanctiebeschikking Kenmerk: JuZa-005639-nvdb Betreft: Sanctiebeschikking RTV Rijnmond - Ik ziet de haven al, Rotterdam Centraal en Zooi. Sanctiebeschikking van het Commissariaat voor de Media betreffende

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa ibo Mevr. mr. I.M. Borninkhof (035)

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa ibo Mevr. mr. I.M. Borninkhof (035) AANTEKENEN Katholieke Radio Omroep T.a.v.: het bestuur 's Gravelandseweg 80 1217 EW HILVERSUM Datum Onderwerp 4 maart 2003 boetebesluit de wereld van Nijntje Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa ibo Mevr. mr. I.M. Borninkhof (035)

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa ibo Mevr. mr. I.M. Borninkhof (035) AANTEKENEN Stichting Lokale Omroep en Televisie Helmond (SLOT) t.a.v. het bestuur Evertsenstraat 19 5703 AM HELMOND Datum Onderwerp 12 juli 2005 Sanctievoornemen reclamezendtijd Uw kenmerk Ons kenmerk

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa ivs mr. Th.I. de Kieviet (035)

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa ivs mr. Th.I. de Kieviet (035) Omroepvereniging VARA t.a.v. het bestuur Postbus 175 1200 AD HILVERSUM Datum Onderwerp 15 augustus 2002 Stenders vroeg/sanctievoornemen Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa-004640-ivs

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa ibo mr. I.M. Borninkhof-Slabbers (035)

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa ibo mr. I.M. Borninkhof-Slabbers (035) Stichting Omroep Limburg Postbus 94 6200 AB MAASTRICHT Datum Onderwerp 6 juni 2002 periodieke controle / sanctiebesluit Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa-002004-ibo mr. I.M. Borninkhof-Slabbers

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons Kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer. Zee

Uw kenmerk Ons Kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer. Zee AANTEKENEN SBS Broadcasting B.V. afdeling juridische zaken Plantage Middenlaan 14 1018 DD AMSTERDAM Hilversum Onderwerp 17 januari 2001 Zo goed als nieuw/bestuurlijke boete Uw kenmerk Ons Kenmerk Contactpersoon

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer. Mevrouw A.S. Nijhuis

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer. Mevrouw A.S. Nijhuis AANTEKENEN SBS Broadcasting B.V. en TV 10 B.V. T.a.v. SBS6/Net5/Veronica-Jetix Rietlandpark 333 1019 DW AMSTERDAM Datum Onderwerp 7 augustus 2007 Sanctievoornemen SBS6 / Net5 / Veronica-Jetix reclamezendtijd

Nadere informatie

Bijgaand zenden wij u het besluit dat is genomen inzake het programmaonderdeel Giel.

Bijgaand zenden wij u het besluit dat is genomen inzake het programmaonderdeel Giel. AANTEKENEN Omroepvereniging VARA t.a.v. het bestuur Postbus 175 1200 AD HILVERSUM Datum Onderwerp 16 november 2006 sanctiebeschikking Giel Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa-006557-nvdb

Nadere informatie

15 november 2001 Bestuurlijke boete Uw kenmerk Ons Kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa lvdz Mevr. drs. L.E. van der Zee (035)

15 november 2001 Bestuurlijke boete Uw kenmerk Ons Kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa lvdz Mevr. drs. L.E. van der Zee (035) Hoge Naarderweg 78 lllll 1217 AH Hilversum lllll Postbus 1426 lllll 1200 BK Hilversum lllll cvdm@cvdm.nl lllll www.cvdm.nl lllll T 035 773 77 00 lllll F 035 773 77 99 lllll AANTEKENEN Stichting Omroep

Nadere informatie

Bijgaand zenden wij u het besluit dat is genomen inzake het programmaonderdeel Content.

Bijgaand zenden wij u het besluit dat is genomen inzake het programmaonderdeel Content. AANTEKENEN Stichting Stadsomroep Tiel t.a.v. de heer R. ter Haar De Hennepe 109 4003 AC TIEL Datum Onderwerp 3 oktober 2006 Beschikking programmaonderdeel Content Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons Kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer. Zee

Uw kenmerk Ons Kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer. Zee AANTEKENEN Stichting Omroep Gelderland Postbus 747 6800 AS ARNHEM Hilversum Onderwerp 25 januari 2001 periodieke controle/bestuurlijke boete Uw kenmerk Ons Kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer PTZ-000250-lvdz

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa tn Mevr. mr. M.C. Nicolaas (035)

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa tn Mevr. mr. M.C. Nicolaas (035) AANTEKENEN Veronica RTV Beheer B.V. P/a Yorin TV B.V. Postbus 15016 1200 TV HILVERSUM Datum Onderwerp 18 december 2001 Starmaker / sanctiebeschikking Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer

Nadere informatie

Kenmerk: JuZa iw Betreft: reclameboodschappen van Plus supermarkt met als onderwerp de actie van voetbalkaartjes

Kenmerk: JuZa iw Betreft: reclameboodschappen van Plus supermarkt met als onderwerp de actie van voetbalkaartjes Sanctiebeschikking Kenmerk: JuZa-003759-iw Betreft: reclameboodschappen van Plus supermarkt met als onderwerp de actie van voetbalkaartjes Sanctiebeschikking van het Commissariaat voor de Media betreffende

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa ivs mr. Th.I. de Kieviet (035)

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa ivs mr. Th.I. de Kieviet (035) AANGETEKEND Yorin TV B.V. t.a.v. afdeling Juridische Zaken Postbus 15016 1200 TV HILVERSUM Datum Onderwerp 5 september 2002 Yorin Time / bestuurlijke boete Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa ivs Mevr. mr. A.S. Nijhuis (035)

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa ivs Mevr. mr. A.S. Nijhuis (035) AANTEKENEN SBS Broadcasting B.V./ TV 10 B.V. t.a.v. mevrouw S. Hoogenbosch Postbus 18179 1001 ZB AMSTERDAM Datum Onderwerp 23 mei 2007 Programmaquota 2005 beschikking Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon

Nadere informatie

JuZa-004446-ld Mevr. mr. L.H. Doorman (035) 6 721 729

JuZa-004446-ld Mevr. mr. L.H. Doorman (035) 6 721 729 AANTEKENEN Veronica RTV Beheer B.V. p/a Yorin T.V. B.V. / Afd. Juridische Zaken Franciscusweg 219 1216 SE HILVERSUM Hilversum Onderwerp 16 augustus 2001 Sanctiebeschikking / Digitale revolutie Uw kenmerk

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons Kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer. JuZa lvdz Mevr. drs. L.E. van der Zee (035)

Uw kenmerk Ons Kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer. JuZa lvdz Mevr. drs. L.E. van der Zee (035) Hoge Naarderweg 78 lllll 1217 AH Hilversum lllll Postbus 1426 lllll 1200 BK Hilversum lllll cvdm@cvdm.nl lllll www.cvdm.nl lllll T 035 773 77 00 lllll F 035 773 77 99 lllll AANTEKENEN Stichting Omroep

Nadere informatie

11456/dbi/bsm JuZa ho H.F. Ottenhoff (035)

11456/dbi/bsm JuZa ho H.F. Ottenhoff (035) AANTEKENEN Stichting Omroep Flevoland T.a.v. Het bestuur Meentweg 1 8224 BP LELYSTAD Hilversum Onderwerp 19 juli 2001 bestuurlijke boete Uw kenmerk Ons Kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer 11456/dbi/bsm

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa-001079-tdk mr. Th.I. de Kieviet (035) 7737

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa-001079-tdk mr. Th.I. de Kieviet (035) 7737 Stichting Omroep Limburg t.a.v. het bestuur Postbus 94 6200 AB MAASTRICHT Datum Onderwerp 28 maart 2003 periodieke controle, sanctievoornemen Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa-001079-tdk

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa-002679-nvdb Mevr. mr. N. van den Brink (035) 7737 767

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa-002679-nvdb Mevr. mr. N. van den Brink (035) 7737 767 AANTEKENEN Stichting Stadsomroep Tiel t.a.v. de heer R. ter Haar De Hennepe 109 4003 AC TIEL Datum Onderwerp 14 juni 2006 Sanctievoornemen programmaonderdeel Content Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa-003648-hd. Mevr. mr. J.H. de Graaf- (035) 7737 753

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa-003648-hd. Mevr. mr. J.H. de Graaf- (035) 7737 753 AANGETEKEND Stichting Amsterdamse Lokale en regionale Televisie- en radio Omroep t.a.v. het bestuur Amstel 82 1017 AC AMSTERDAM Datum Onderwerp 25 juli 2005 Sanctievoornemen AT5 Uw kenmerk Ons kenmerk

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa ld Mevr. mr. L.H. Doorman (035)

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa ld Mevr. mr. L.H. Doorman (035) AANTEKENEN TV 10 B.V. t.a.v. p/a SBS Broadcasting BV Postbus 18179 1001 ZB AMSTERDAM Datum Onderwerp 3 juni 2003 Axenightguide.nl / sanctiebeschikking Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa-002336-hd Mevr. mr. J.H. Dekkers (035) 7737 753

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa-002336-hd Mevr. mr. J.H. Dekkers (035) 7737 753 AANGETEKEND Yorin TV B.V. t.a.v. Yorin t.a.v. de Juridische Afdeling/mevrouw mr. J.S. Blom Postbus 15016 1200 TV HILVERSUM Datum Onderwerp 3 juni 2004 sanctiebeschikking Pepsi Chart Live 2003 Uw kenmerk

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa hd

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa hd AANGETEKEND Algemene Omroepvereniging AVRO t.a.v. het bestuur Postbus 2 1200 JA HILVERSUM Datum Onderwerp 28 juli 2005 Sanctievoornemen Antenne 2 Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa-005032-hd

Nadere informatie

Hiermee leggen wij u een bestuurlijke boete op van 54.000,- wegens overtreding artikel 71g, vierde lid en artikel 71h, vijfde lid, van de Mediawet.

Hiermee leggen wij u een bestuurlijke boete op van 54.000,- wegens overtreding artikel 71g, vierde lid en artikel 71h, vijfde lid, van de Mediawet. AANGETEKEND Yorin TV B.V. t.a.v. de directie Postbus 15016 1200 TV HILVERSUM Datum Onderwerp 2 november 2005 Sanctiebeschikking - reclamezendtijd 2005 Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa ibo Mevr. mr. I.M. Borninkhof (035)

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa ibo Mevr. mr. I.M. Borninkhof (035) Tevens per telefax Vrije Radio Omroep Nederland B.V. t.a.v. de directie Postbus 2538 1200 CM HILVERSUM Datum Onderwerp 4 januari 2005 Besluit op ontheffingsverzoek Azië-actie - Radio 555 Uw kenmerk Ons

Nadere informatie

Sanctievoornemen van het Commissariaat voor de Media betreffende overtreding van artikel 55, eerste lid, van de Mediawet door de Tros.

Sanctievoornemen van het Commissariaat voor de Media betreffende overtreding van artikel 55, eerste lid, van de Mediawet door de Tros. Sanctievoornemen Kenmerk: JuZa-005277-nvdb Betreft: Sanctievoornemen Tros ten aanzien van de Alle fans aan dek cruise op de Carnival Inspiration naar Mexico en Florida Sanctievoornemen van het Commissariaat

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa ibo Mevr. mr. I.M. Borninkhof (035)

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa ibo Mevr. mr. I.M. Borninkhof (035) AANTEKENEN Stichting Amsterdamse Lokale en regionale Televisie- en radio Omroep t.a.v. het bestuur Amstel 82 1017 AC AMSTERDAM Datum Onderwerp 9 oktober 2003 sanctievoornemen Salto Home TV Uw kenmerk Ons

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons Kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer. Doorman

Uw kenmerk Ons Kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer. Doorman AANTEKENEN SBS Broadcasting B.V. Afdeling Juridische Zaken Plantage Middenlaan 14 1018 DD AMSTERDAM Hilversum Onderwerp 7 maart 2001 reclamezendtijd / bestuurlijke boete Uw kenmerk Ons Kenmerk Contactpersoon

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa hd Mevr. mr. J.H. Dekkers (035)

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa hd Mevr. mr. J.H. Dekkers (035) AANGETEKEND NOS - RTV t.a.v. het bestuur Postbus 26600 1202 JT HILVERSUM Datum Onderwerp 10 augustus 2004 sanctiebeschikking EK Schaatsen/Sportjournaal Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer

Nadere informatie

Bij brief van 18 december 2008 hebben wij bij u aanvullende informatie verzocht met betrekking tot het programma Op uw gezondheid.

Bij brief van 18 december 2008 hebben wij bij u aanvullende informatie verzocht met betrekking tot het programma Op uw gezondheid. Sanctiebeschikking Kenmerk : 17746/2009016763 Betreft : het programma Op uw gezondheid van de Vereniging tot bevordering van de Evangelieverkondiging via radio en televisie 'De Evangelische Omroep'(hierna

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa tn Mevr. mr. I.M. Borninkhof (035)

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa tn Mevr. mr. I.M. Borninkhof (035) AANGETEKEND Stichting Regionale Omroep Groningen t.a.v. het bestuur Postbus 30101 9700 RP GRONINGEN Datum Onderwerp 9 juli 2003 periodieke controle sanctievoornemen Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer. Mevr. mr. I.M. Borninkhof (035)

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer. Mevr. mr. I.M. Borninkhof (035) AANTEKENEN Vrije Radio Omroep Nederland B.V. Koninginneweg 31 1217 KR HILVERSUM Datum Onderwerp 25 april 2003 sanctievoornemen Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa-001173-ld Mevr.

Nadere informatie

2. Bij e-mailbericht van 24 maart 2015 heeft het Commissariaat om aanvullende informatie verzocht.

2. Bij e-mailbericht van 24 maart 2015 heeft het Commissariaat om aanvullende informatie verzocht. Besluit Kenmerk: 644352/648428 Betreft: toestemming voor het verzorgen van een omroepdienst voor een bijzonder doel, met een beperkt bereik en van beperkte duur. Besluit van het Commissariaat voor de Media

Nadere informatie

Kenmerk: / Betreft: Sanctiebeschikking AVROTROS in verband met het programma Gorts Wijnkwartier.

Kenmerk: / Betreft: Sanctiebeschikking AVROTROS in verband met het programma Gorts Wijnkwartier. Sanctiebeschikking Kenmerk: 712584/716346 Betreft: Sanctiebeschikking AVROTROS in verband met het programma Gorts Wijnkwartier. Sanctiebeschikking van het Commissariaat voor de Media betreffende overtreding

Nadere informatie

2. Bij bericht van 8 mei 2014 heeft het Commissariaat om aanvullende informatie verzocht.

2. Bij  bericht van 8 mei 2014 heeft het Commissariaat om aanvullende informatie verzocht. Besluit Kenmerk: Betreft: toestemming voor het verzorgen van een omroepdienst voor een bijzonder doel en met een beperkt bereik of van beperkte duur Besluit van het Commissariaat voor de Media inzake het

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa-005793-ibo Mevr. mr. I.M. Borninkhof (035) 7737 754

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa-005793-ibo Mevr. mr. I.M. Borninkhof (035) 7737 754 AANTEKENEN SBS Broadcasting B.V. t.a.v. Afdeling Juridische Zaken Postbus 18179 1001 ZB AMSTERDAM Datum Onderwerp 24 oktober 2002 besluit bestuurlijke boete Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer

Nadere informatie

Het Commissariaat voor de Media, gelet op de artikelen 134 en 135 van de Mediawet, gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht,

Het Commissariaat voor de Media, gelet op de artikelen 134 en 135 van de Mediawet, gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht, Regeling van het Commissariaat voor de Media van 19 februari 2008 houdende ontheffing van het bepaalde in de eerste volzin van het tweede lid van artikel 52 van de Mediawet in verband met cultuuruitingen

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa-005832-rw Mevr. mr. R. Westerhof (035) 7737 785

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa-005832-rw Mevr. mr. R. Westerhof (035) 7737 785 AANGETEKEND TV 10 B.V. t.a.v. Fox Kids Postbus 18179 1001 ZB AMSTERDAM Datum Onderwerp 15 oktober 2004 Sanctiebeschikking Het Nederlands Elftal Spel Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa rw Mevr. mr. R. Westerhof (035)

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa rw Mevr. mr. R. Westerhof (035) AANGETEKEND Stichting Rotterdamse T.V. Producties / RNN p/a Haulussy The Law Company Advocaten T.av. de heer mr. M.A.C. Backx Postbus 21130 3001 AC ROTTERDAM Datum Onderwerp 8 september 2005 Beslissing

Nadere informatie

Besluit. A. Verloop van de procedure

Besluit. A. Verloop van de procedure Besluit Kenmerk: 617803/618113 Betreft: toestemming voor het verzorgen van een omroepdienst voor een bijzonder doel en met een beperkt bereik of van beperkte duur Besluit van het Commissariaat voor de

Nadere informatie

Besluit. A. Verloop van de procedure

Besluit. A. Verloop van de procedure Besluit Kenmerk: Betreft: toestemming voor het verzorgen van een omroepdienst voor een bijzonder doel en met een beperkt bereik of van beperkte duur. Besluit van het Commissariaat voor de Media inzake

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa tn Mevr. mr. M.C. Nicolaas (035)

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa tn Mevr. mr. M.C. Nicolaas (035) AANGETEKEND Yorin TV B.V. t.a.v. afdeling Juridische Zaken Postbus 15016 1200 TV HILVERSUM Datum Onderwerp 19 december 2002 Gamequest sanctiebeschikking Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa ivs Mevr. mr. L.H. Doorman (035)

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa ivs Mevr. mr. L.H. Doorman (035) AANTEKENEN Algemene Omroepvereniging AVRO t.a.v. het bestuur 's Gravelandseweg 80 1217 EW HILVERSUM Datum Onderwerp 29 november 2005 beschikking Antenne 2 Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer

Nadere informatie

2. Bij bericht van 6 maart 2014 heeft het Commissariaat om aanvullende informatie verzocht.

2. Bij  bericht van 6 maart 2014 heeft het Commissariaat om aanvullende informatie verzocht. Besluit Kenmerk: Betreft: toestemming voor het verzorgen van een omroepdienst voor een bijzonder doel en met een beperkt bereik of van beperkte duur. Besluit van het Commissariaat voor de Media inzake

Nadere informatie

2. Bij e-mailbericht van 25 september 2014 heeft het Commissariaat om aanvullende informatie verzocht.

2. Bij e-mailbericht van 25 september 2014 heeft het Commissariaat om aanvullende informatie verzocht. Besluit Kenmerk: Betreft: toestemming voor het verzorgen van een omroepdienst voor een bijzonder doel, met een beperkt bereik en van beperkte duur. Besluit van het Commissariaat voor de Media (hierna:

Nadere informatie

Besluit. A. Verloop van de procedure

Besluit. A. Verloop van de procedure Besluit Kenmerk: Betreft: toestemming voor het verzorgen van een omroepdienst voor een bijzonder doel, met een beperkt bereik en van beperkte duur. Besluit van het Commissariaat voor de Media (hierna:

Nadere informatie

2. Bij bericht van 20 maart 2014 heeft het Commissariaat om aanvullende informatie verzocht.

2. Bij  bericht van 20 maart 2014 heeft het Commissariaat om aanvullende informatie verzocht. Besluit Kenmerk: 622996/626364 Betreft: toestemming voor het verzorgen van een omroepdienst voor een bijzonder doel en met een beperkt bereik of van beperkte duur. Besluit van het Commissariaat voor de

Nadere informatie

Besluit. A. Verloop van de procedure

Besluit. A. Verloop van de procedure Besluit Kenmerk: Betreft: toestemming voor het verzorgen van een omroepdienst voor een bijzonder doel, met een beperkt bereik en van beperkte duur Besluit van het Commissariaat voor de Media (hierna: het

Nadere informatie

2. Bij berichten van 4 maart 2014 en 28 maart 2014 heeft het Commissariaat om aanvullende informatie verzocht.

2. Bij  berichten van 4 maart 2014 en 28 maart 2014 heeft het Commissariaat om aanvullende informatie verzocht. Besluit Kenmerk: Betreft: toestemming voor het verzorgen van een omroepdienst voor een bijzonder doel en met een beperkt bereik of van beperkte duur. Besluit van het Commissariaat voor de Media inzake

Nadere informatie

2. Bij bericht van 13 maart 2014 heeft het Commissariaat om aanvullende informatie verzocht.

2. Bij  bericht van 13 maart 2014 heeft het Commissariaat om aanvullende informatie verzocht. Besluit Kenmerk: Betreft: toestemming voor het verzorgen van een omroepdienst voor een bijzonder doel en met een beperkt bereik of van beperkte duur Besluit van het Commissariaat voor de Media inzake het

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa rw Mevr. mr. R. Westerhof (035)

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa rw Mevr. mr. R. Westerhof (035) AANGETEKEND RVU Educatieve Omroep t.a.v. het bestuur Postbus 1950 1200 BZ HILVERSUM Datum Onderwerp 22 april 2004 Sanctievoornemen Werken aan werk: De Koffiebranderij Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon

Nadere informatie

Besluit. A. Verloop van de procedure

Besluit. A. Verloop van de procedure Besluit Kenmerk: Betreft: toestemming voor het verzorgen van een omroepdienst voor een bijzonder doel, met een beperkt bereik en van beperkte duur. Besluit van het Commissariaat voor de Media (hierna:

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa rw Mevr. mr. R. Westerhof (035)

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa rw Mevr. mr. R. Westerhof (035) AANGETEKEND SBS Broadcasting B.V. t.a.v. de directie Postbus 18179 1001 ZB AMSTERDAM Datum Onderwerp 19 december 2003 Reclamezendtijd 2003 / sanctiebeschikking SBS6 Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer SBO-000616-lvdz Mevr. drs. L.E. van der Zee (035) 7737 708

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer SBO-000616-lvdz Mevr. drs. L.E. van der Zee (035) 7737 708 Stichting Regionale Omroep Brabant t.a.v. de heer G. Bielderman Postbus 108 5600 AC EINDHOVEN Datum Onderwerp 26 februari 2008 Nevenactiviteiten Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer SBO-000616-lvdz

Nadere informatie

- strekking van de regeling -

- strekking van de regeling - Regeling van het Commissariaat voor de Media van 5 juli 2005 houdende beleidsregels omtrent sponsoring publieke omroep (Beleidsregels sponsoring publieke omroep 2005) Het Commissariaat voor de Media, gelet

Nadere informatie

2. Bij bericht van 21 augustus 2014 heeft het Commissariaat om aanvullende informatie verzocht.

2. Bij  bericht van 21 augustus 2014 heeft het Commissariaat om aanvullende informatie verzocht. Besluit Kenmerk: Betreft: toestemming voor het verzorgen van een omroepdienst voor een bijzonder doel, met een beperkt bereik en van beperkte duur. Besluit van het Commissariaat voor de Media inzake het

Nadere informatie

Besluit. A. Verloop van de procedure

Besluit. A. Verloop van de procedure Besluit Kenmerk: 611347/613959 Betreft: toestemming voor het verzorgen van een omroepdienst voor een bijzonder doel en met een beperkt bereik of van beperkte duur Besluit van het Commissariaat voor de

Nadere informatie

2. Bij bericht van 29 januari 2014 heeft het Commissariaat om aanvullende informatie verzocht.

2. Bij  bericht van 29 januari 2014 heeft het Commissariaat om aanvullende informatie verzocht. Besluit Kenmerk: Betreft: toestemming voor het verzorgen van een omroepdienst voor een bijzonder doel en met een beperkt bereik of van beperkte duur. Besluit van het Commissariaat voor de Media inzake

Nadere informatie

2. Bij e-mailbericht van 28 augustus 2014 heeft het Commissariaat om aanvullende informatie verzocht.

2. Bij e-mailbericht van 28 augustus 2014 heeft het Commissariaat om aanvullende informatie verzocht. Besluit Kenmerk:. Betreft: toestemming voor het verzorgen van een omroepdienst voor een bijzonder doel, met een beperkt bereik en van beperkte duur. Besluit van het Commissariaat voor de Media (hierna:

Nadere informatie

01166/EdZ/mb JuZa lvdz Mevr. drs. L.E. van der Zee

01166/EdZ/mb JuZa lvdz Mevr. drs. L.E. van der Zee AANTEKENEN Vrije Radio Omroep Nederland B.V. Radio 538 Postbus 2538 1200 CM HILVERSUM Hilversum Onderwerp 10 oktober 2001 bestuurlijke boete Uw kenmerk Ons Kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer 01166/EdZ/mb

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa-001597-ibo

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa-001597-ibo AANTEKENEN NOS - RTV t.a.v. het bestuur Sumatralaan 45 1217 GP HILVERSUM Datum Onderwerp 3 maart 2005 beslissing op bezwaar NOS-EK Schaatsen Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa-001597-ibo

Nadere informatie

Besluit. A. Verloop van de procedure. B. Relevante bepalingen. C. Overwegingen Commissariaat

Besluit. A. Verloop van de procedure. B. Relevante bepalingen. C. Overwegingen Commissariaat Besluit Kenmerk: Betreft: toestemming voor het verzorgen van een omroepdienst voor een bijzonder doel, met een beperkt bereik en van beperkte duur. Besluit van het Commissariaat voor de Media (hierna:

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer B&P-003271-lvdz Mevr. drs. L.E. van der Zee (035) 7737 708

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer B&P-003271-lvdz Mevr. drs. L.E. van der Zee (035) 7737 708 AANTEKENEN Stichting Regionale Omroep Noord-Holland Sloterkade 133 1058 HM AMSTERDAM Datum Onderwerp 13 juni 2002 bestuurlijke boete Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer B&P-003271-lvdz

Nadere informatie

2. Bij bericht van 12 november 2013 heeft het Commissariaat om aanvullende informatie verzocht.

2. Bij  bericht van 12 november 2013 heeft het Commissariaat om aanvullende informatie verzocht. Besluit Kenmerk: Betreft: toestemming voor het verzorgen van een omroepdienst voor een bijzonder doel en met een beperkt bereik of van beperkte duur. Besluit van het Commissariaat voor de Media inzake

Nadere informatie

Bestuurlijk rechtsoordeel

Bestuurlijk rechtsoordeel Bestuurlijk rechtsoordeel Kenmerk: 25720/2011010535 Betreft: Toelaatbaarheid van het noemen en vermelden van bedrijven en instellingen die een bijdrage leveren aan de actie Serious Request 2011 Bestuurlijk

Nadere informatie

Bestuurlijk rechtsoordeel

Bestuurlijk rechtsoordeel Bestuurlijk rechtsoordeel Kenmerk: 25647/2011009529 Betreft: Toelaatbaarheid van het noemen en vermelden van bedrijven en instellingen die een bijdrage leveren aan de actie Radio 4 Klassiek geeft! Bestuurlijk

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer 25331/2011008553

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer 25331/2011008553 Stichting NTR T.a.v. het bestuur Postbus 29000 1202 MA HILVERSUM Datum Onderwerp 14 juni 2011 Nevenactiviteit toestemming cluster 4 Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer 25331/2011008553

Nadere informatie

Besluit. A. Verloop van de procedure

Besluit. A. Verloop van de procedure Besluit Kenmerk: Betreft: toestemming voor het verzorgen van een omroepdienst voor een bijzonder doel en met een beperkt bereik of van beperkte duur Besluit van het Commissariaat voor de Media inzake het

Nadere informatie

4. Bij brieven van 10 en 17 maart 2009 hebben respectievelijk Good TV en Strix Television de gevraagde informatie overgelegd.

4. Bij brieven van 10 en 17 maart 2009 hebben respectievelijk Good TV en Strix Television de gevraagde informatie overgelegd. Sanctiebeschikking Kenmerk: 18438/2010010882 Betreft: financiële bijdrage aan programma Family Matters. Sanctiebesluit van het Commissariaat voor de Media betreffende overtreding van artikel 2.89, eerste

Nadere informatie

Praktijkhandreiking aanhakende reclame

Praktijkhandreiking aanhakende reclame Praktijkhandreiking aanhakende reclame INLEIDING De Praktijkhandreiking aanhakende reclame geeft informatie over de reikwijdte van het verbod op aanhakende reclame en de zorgplicht van de publieke media-instellingen

Nadere informatie

Kenmerk: / Betreft: Sanctiebeschikking KRO-NCRV in verband met het programma Jinek.

Kenmerk: / Betreft: Sanctiebeschikking KRO-NCRV in verband met het programma Jinek. Sanctiebeschikking Kenmerk: 712585/716769 Betreft: Sanctiebeschikking KRO-NCRV in verband met het programma Jinek. Sanctiebeschikking van het Commissariaat voor de Media betreffende overtreding van artikel

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer FTZ-006719-sv S.J. Varga (035) 7737 744

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer FTZ-006719-sv S.J. Varga (035) 7737 744 AANTEKENEN Vereniging 'De Evangelische Omroep' t.a.v. het bestuur Postbus 21000 1202 BA HILVERSUM Datum Onderwerp 21 oktober 2004 Kerkfilternet Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer FTZ-006719-sv

Nadere informatie

RECLAME. Overzicht Reclame- en Sponsorregels en instructie voor het uitzenden van reclame rond SALTO radio- en televisieprogramma's RECLAME 1

RECLAME. Overzicht Reclame- en Sponsorregels en instructie voor het uitzenden van reclame rond SALTO radio- en televisieprogramma's RECLAME 1 RECLAME Overzicht Reclame- en Sponsorregels en instructie voor het uitzenden van reclame rond SALTO radio- en televisieprogramma's RECLAME 1 Reclame- en Sponsorregels Programma-aanbieders kunnen rondom

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer B&P sv S.J. Varga (035)

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer B&P sv S.J. Varga (035) Stichting Ether Reclame t.a.v. het bestuur Postbus 344 1200 AH HILVERSUM Datum Onderwerp 21 juli 2006 Acquisitie voor FunX Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer B&P-004174-sv S.J. Varga

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa-002472-ld Mevr. mr. L.H. Doorman (035) 7737 751

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa-002472-ld Mevr. mr. L.H. Doorman (035) 7737 751 AANTEKENEN TROS Lage Naarderweg 45-47 1217 GN HILVERSUM Datum Onderwerp 12 september 2003 sanctievoornemen / Postcodeloterij Miljoenenjacht Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa-002472-ld

Nadere informatie

Sanctiebeschikking. A. Verloop van de procedure. Kenmerk: JuZa-002754-ivs Betreft: programmaonderdeel Bank Giro Loterij Restauratie (Finale)

Sanctiebeschikking. A. Verloop van de procedure. Kenmerk: JuZa-002754-ivs Betreft: programmaonderdeel Bank Giro Loterij Restauratie (Finale) Sanctiebeschikking Kenmerk: JuZa-002754-ivs Betreft: programmaonderdeel Bank Giro Loterij Restauratie (Finale) Sanctiebeschikking van het Commissariaat voor de Media betreffende overtreding van artikel

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa ivs Mevr. mr. N. van den Brink (035)

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa ivs Mevr. mr. N. van den Brink (035) AANTEKENEN Nederlandse Programma Stichting t.a.v. het bestuur Postbus 29000 1202 MA HILVERSUM Datum Onderwerp 13 maart 2007 Programmavoorschriften Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa-000719-ivs

Nadere informatie

RECLAME. Overzicht Reclame- en Sponsorregels en instructie voor het uitzenden van reclame rond SALTO radio- en televisieprogramma's RECLAME 1

RECLAME. Overzicht Reclame- en Sponsorregels en instructie voor het uitzenden van reclame rond SALTO radio- en televisieprogramma's RECLAME 1 RECLAME Overzicht Reclame- en Sponsorregels en instructie voor het uitzenden van reclame rond SALTO radio- en televisieprogramma's RECLAME 1 Reclame- en Sponsorregels Programma aanbieders kunnen, onder

Nadere informatie

Bij email van 12 oktober 2010 verzocht u ons om goedkeuring voor de nevenactiviteit verhuren van een medewerker.

Bij email van 12 oktober 2010 verzocht u ons om goedkeuring voor de nevenactiviteit verhuren van een medewerker. AANTEKENEN Stichting Omroep Gelderland T.a.v. het bestuur Postbus 747 6800 AS ARNHEM Datum Onderwerp 1 februari 2011 Nevenactiviteit verhuren van een medewerker Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer

Nadere informatie

2. Bij bericht van 20 februari 2013 heeft het Commissariaat om aanvullende informatie verzocht.

2. Bij  bericht van 20 februari 2013 heeft het Commissariaat om aanvullende informatie verzocht. Besluit Kenmerk: 29323/2013002879 Betreft: toestemming voor het verzorgen van een omroepdienst voor een bijzonder doel en met een beperkt bereik of van beperkte duur Besluit van het Commissariaat voor

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer SBO jnt Mevr. drs. J. Terpstra (035)

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer SBO jnt Mevr. drs. J. Terpstra (035) Algemene Omroepvereniging AVRO T.a.v. het bestuur Postbus 2 1200 JA HILVERSUM Datum Onderwerp 19 februari 2008 Festival Classique 2007 Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer SBO-000045-jnt

Nadere informatie