Kijken Kiezen Doen. Jaarverslag Woningstichting Barneveld 2011 In vogelvlucht

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kijken Kiezen Doen. Jaarverslag Woningstichting Barneveld 2011 In vogelvlucht"

Transcriptie

1 Kijken Kiezen Doen Jaarverslag Woningstichting Barneveld 2011 In vogelvlucht

2 Voorwoord Durven, bewust doen, betrouwbaar en met elkaar. Daar staan wij voor en zo willen we werken. In 2011 hebben we deze kernwaarden vastgesteld en een gezicht gegeven met onze nieuwe huisstijl, waaronder een nieuwe website. In 2012 en de jaren erna gaan we deze waarden meer en meer in het DNA van onze organisatie en in de werkwijze van onze medewerkers doorvoeren. We hebben onze kernwaarden niet op eigen houtje bedacht, zoals we ook ons werk nooit helemaal alleen doen. Als maatschappelijke organisatie vinden we het vanzelfsprekend dat we onze omgeving betrekken bij onze plannen en luisteren naar wat die omgeving wil en vindt. In 2011 kregen we een goed beeld van wat onze belanghouders van ons beleid vinden door de visitatie van onze organisatie. Een onafhankelijk bureau heeft onze prestaties bekeken en beoordeeld. We zijn blij met het positieve resultaat (7,2) en gebruiken de uitkomsten voor verbeteringen in de toekomst. Daarnaast hebben we in 2011 de samenwerking met de Huurdersvereniging Barneveld nogmaals bekrachtigd met de ondertekening van een nieuwe samenwerkingsovereenkomst. In 2012 maken we met de gemeente Barneveld nieuwe prestatieafspraken, zodat we met elkaar kunnen werken aan goed wonen in de gemeente. Met onze stakeholders en onze medewerkers hebben we veel voor elkaar gekregen in We hebben woningen gebouwd en gerenoveerd, we hebben buurtevenementen gehouden om mensen dichter bij elkaar te brengen en we hebben een thuis kunnen bieden aan mensen die zorg of begeleiding nodig hebben. Ook hebben we in het kader van bewust doen (financiële) keuzes gemaakt om een gezonde organisatie te blijven, geanticipeerd op de ontwikkelingen in de woningmarkt en overheidsbeslissingen. En we hebben plannen gemaakt voor de toekomst. U kunt het in vogelvlucht lezen in dit verkorte jaarverslag. Arjen Jongstra, directeur Wilt u meer lezen, ga dan voor het uitgebreide verslag naar

3

4 we hebben huurwoningen Als je zo n kans krijgt, moet je hem grijpen Jacqueline Veenschoten, kocht haar huurwoning

5 Verhuur en verkoop Het verhuren van woningen aan mensen met een inkomen tot anderhalf keer modaal en bijzondere doelgroepen, is en blijft onze belangrijkste taak. De laatste jaren is ook de verkoop van (huur)woningen een belangrijk onderdeel geworden van ons werk. Waar zijn we voor gegaan? Negentig procent van de vrijkomende woningen met een huurprijs onder 652,52 wilden we toewijzen aan mensen met een inkomen tot Sinds begin 2011 zijn alle corporaties in Nederland hiertoe verplicht. We hebben 26 vluchtelingen en 23 urgent woningzoekenden gehuisvest. Zestig procent van de vrijgekomen woningen wezen we toe aan starters. En we verhuurden 92 seniorenwoningen, waarvan we er 46 nieuw bouwden. Ook hebben we veel woningen gebouwd voor en verhuurd aan mensen met een hulpvraag (lees meer onder Wonen met zorg en Nieuwbouw). We namen ons verder voor om twintig bestaande huurwoningen te verkopen met de kortingsregeling Koopgarant of voor een vrije sectorprijs. Met de verkoop van huurwoningen zijn wij in 2010 begonnen. Om tegemoet te komen aan woningzoekenden met middeninkomens en starters namen we ons voor om 35 nieuwe woningen met de kortingsregeling Koopgarant aan te bieden. Daarnaast wilden we onverminderd verder werken aan voldoende aanbod van (nieuwe) woningen voor senioren en andere bijzondere doelgroepen. Wat hebben we gedaan? We hebben 94 procent van de vrijgekomen woningen met een huurprijs tot 652,52 toegewezen aan woningzoekenden met een inkomen lager dan In 2011 hebben we 56 bestaande huurwoningen verkocht: 27 tegen een vrije sectorprijs en 29 met Koopgarant. Daarnaast hebben we ook 35 nieuwbouwwoningen met Koopgarant aange boden, waaronder drie in de wijk De Kromme Akker in Voorthuizen en in Barneveld twaalf in het project Vondelhove en twintig appartementen in het project De Schout. Daarnaast hebben we eind 2011 besloten om onze huurprijzen te harmoniseren. Dit wil zeggen dat we de huurprijs verhogen zodra een woning van huurder wisselt. De huidige huurprijzen liggen namelijk ruim onder wat onze woningen volgens het woningwaarderingsstelsel mogen kosten. En zelfs met huurharmonisatie blijft dat zo. We zorgen er uiteraard voor dat er voldoende goedkope woningen beschikbaar blijven. Woningstichting Barneveld kiest voor huurharmonisatie om ook in de toekomst te kunnen zorgen voor goede en betaalbare woningen. In het verslagjaar waren er 323 verhuringen. Eind 2011 stonden er woningzoekenden ingeschreven. De jaarlijkse huurverhoging was 1,3 procent. Hier gaan we voor in 2012 In de nieuwe wijk Puurveen in Kootwijkerbroek leveren we vijf nieuwe Koopgarantwoningen op. We kiezen daarnaast in 2012 voor een nieuw kortingsproduct en we willen minimaal dertig huurwoningen verkopen. In 2012 beslist de overheid of woningcorporaties huurders met een inkomen boven een extra huurverhoging van maximaal vijf procent mogen opleggen. Daarna besluiten wij of wij dit gaan doen.

6 Prettig wonen Prettig wonen is een optelsom van verschillende factoren, waarvan een goed huis er één is. Een andere, minstens zo belangrijke factor is een prettige woonomgeving. Woningstichting Barneveld doet wat ze kan om hieraan bij te dragen. Dat doen we samen met andere organisaties en met de bewoners. Waar zijn we voor gegaan? Samen met bewoners zorgen voor een buurt of wijk waar mensen graag wonen. Met name onze consulentes leefbaarheid en de wijkbeheerder werkten hier aan. Wat hebben we gedaan? Een greep uit wat we hebben ondernomen: vier scholieren liepen bij ons een maatschappelijke stage. Onze wijkbeheerder knapte samen met hen tuintjes op. We lieten Ons Bedrijf een koffiekar maken om bij buurtbijeen komsten in te zetten en fleurden de Chopinlaan in Voorthuizen op met nieuwe luifels. Ook hielden we nieuwjaarsrecepties in verschillende buurten en flats en in de hofjes aan de Valkhof in Barneveld knapten we samen met de gemeente de middenterreinen en het straatwerk op. Daarnaast overlegden we geregeld met huurders, zoals bij de renovatie van de wijk De Plantage in Barneveld en ondertekenden we in maart de herziene samenwerkingsovereenkomst met de Huurdersvereniging Barneveld. Verder onderhielden we goede contacten met politie, hulpverleners en de gemeente en praatten mee in de Wijkplatforms en de Verenigingen voor Plaatselijk Belang. Vertrekkende huurders die minimaal vijftien jaar in hun woning hadden gewoond en de woning spik en span aan ons terug opleverden, gaven we een cadeautje voor hun goed huurderschap. Hier gaan we voor in 2012 In 2012 zetten we ons onverminderd in voor leefbare buurten en wijken. Ook in 2012 willen we trouwe huurders in het zonnetje te zetten. Daarnaast staan er verschillende leefbaarheidsevenementen en -acties op het programma, waaronder een wijkfeest in De Lors in Barneveld en de inrichting van de openbare ruimte in De Plantage. Daarnaast leveren we een (financiële) bijdrage aan de komst van de Sport- en Spelkast bij de Lijsterhofschool in Barneveld gaven we uit aan leefbaarheidsprojecten

7 Als mensen elkaar ontmoeten, leren ze elkaar kennen met alle positieve gevolgen van dien Marjan Tuhusula, consulent leefbaarheid

8 Het wordt allemaal heel netjes gedaan. En we krijgen weer comfortabele huizen Dick Geel, bewoner renovatiewijk De Plantage 70% van onze woningen heeft minimaal energie label C

9 Kwaliteit van wonen Een energiezuinige, goed onderhouden woning. Willen we dat niet allemaal? Woningstichting Barneveld denkt van wel en investeert daarom volop in onderhoud en verbetering van haar woningen. Waar zijn we voor gegaan? We wilden in 2011 tachtig tot honderd bestaande woningen op een hoger kwaliteitsniveau brengen. Daarnaast heeft Woningstichting Barneveld bepaald dat een woning die van huurder wisselt, minimaal het energielabel C moet krijgen. In 2011 informeren we alle bewoners die van ons een woning huren waarin vermoedelijk asbesthoudende materialen verwerkt zijn. We vertellen ze waar het asbest mogelijk zit en hoe ze hiermee moeten omgaan. Daarnaast verwijderen we bij een woning die vrijkomt - zoveel als noodzakelijk - alle asbesthoudende materialen. Wat hebben we gedaan? We hebben in uitgegeven aan het verbeteren en behouden van de kwaliteit van onze woningen. Hieronder vallen alle denkbare werkzaamheden, zoals onderhoud na reparatie verzoeken van huurders, onderhoud dat we plegen als de woning van huurder wisselt, cv-onderhoud, planmatig onderhoud, renovatie en woningverbeteringen. In 2011 hebben we de kwaliteit van 114 woningen, bij verhuizing of in bewoonde staat (inclusief de woningen van De Plantage) verbeterd. Dit deden we door onder andere het aanbrengen van isolerende voorzieningen en aanbrengen en/of vervangen van de cv-installatie. Nadat wij ze hadden aangepakt, had 88 procent van de vrijgekomen woningen minimaal energielabel C. Eind 2011 hebben we bijna alle huurders in gemeente Barneveld geïnformeerd over mogelijke asbestdelen in hun woning. We investeerden in het verwijderen van asbest bij vrijgekomen woningen en bij klachtenonderhoud. Hier gaan we voor in 2012 In de zomer van 2012 ronden we het groot onderhoud aan de woningen in De Plantage af. In 2011 hebben we besloten dat we de drie flats met maisonnettes aan de Oldenbarnevelderweg in Barneveld grondig gaan renoveren. We werken dit in 2012 uit in concrete plannen. Een omvangrijk project is het groot onderhoud aan 156 woningen in de wijk De Plantage. Daarmee zijn we in 2011begonnen. Medio 2012 hebben we alle bewoners geïnformeerd over even tuele asbesthoudende delen in hun woning.

10 Het is een verademing dat het er nu is Elly Roos van GGZ Centraal over de woonvorm voor mensen met een autismespectrum stoornis in het nieuwe Vondelhove we leverden 46 huurwoningen voor senioren op

11 Wonen met zorg Woningstichting Barneveld bouwt en verhuurt niet alleen woningen, maar is ook een samenwerkingspartner op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Dit betekent dat we samen met anderen maatschappelijk vastgoed ontwikkelen en zorgen voor woningen voor bijzondere doelgroepen. Waar zijn we voor gegaan? Tussen 2010 en 2014 wil Woningstichting Barneveld minimaal honderd seniorenwoningen en minimaal twee woonzorgcomplexen bouwen. een autistische beperking opgeleverd. Daarnaast hebben we acht begeleid wonen appartementen verhuurd aan mensen met een lichte beperking. Hier werken GGz centraal en Stichting de Rozelaar samen. We namen ons voor een bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van woonservicezones. Deze zones moeten het mogelijk maken dat senioren zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Informatie over wonen voor senioren wilden we bundelen in een brochure. Wat hebben we gedaan? In 2011 hebben we in het nieuwbouwproject Vondelhove en naast verzorgingshuis Ruimzicht in Barneveld in totaal 46 huurwoningen voor senioren in het sociale huursegment opgeleverd. Daarnaast hebben we in het project De Harmonie in Barneveld achttien woningen voor senioren in de vrije sector opgeleverd. In december 2010 zijn we begonnen met de bouw van een woongebouw met 24 appartementen voor Molukse ouderen. De toekomstige bewoners kunnen er zorg ontvangen. Begin 2011 hebben we in Vondelhove aan GGz centraal een woonvoorziening met tien appartementen voor mensen met In de nieuwbouwwijk Veller in Barneveld is het begeleid wonen project De Vlinder opgeleverd. Het project bestaat uit 23 appartementen die Stichting de Rozelaar verhuurt aan mensen met een beperking én een kantoor/zorgruimte. Verder werkten we aan de doorontwikkeling van woonservicezones. We overlegden hierover onder andere met de verzorgingshuizen Nebo en Ruimzicht en verpleeghuis Norschoten. Daarnaast delen we onze kennis in de projectgroep Blijvend Thuis van de gemeente. Deze groep richt zich op voorlichting en communicatie om daarmee mensen zo lang mogelijk in staat te stellen zelfstandig te blijven wonen. Ook bundelden we informatie over wonen voor ouderen in een seniorenwoonwijzer. Hier gaan we voor in 2012 In 2012 leveren we Rumah Maluku op met 24 appartementen. Verder willen we de ruimtelijke ordeningsprocedure starten voor de bouw van seniorenwoningen aan de Apeldoornsestraat en in de wijk De Kromme Akker in Voorthuizen.

12 Nieuwbouw Om tegemoet te komen aan de vraag naar woningen, bouwen we nieuwe huur- en koopwoningen. Een groot deel hiervan is bestemd voor speciale doelgroepen, zoals senioren of jongeren. Bij nieuwbouwprojecten zoeken we meer en meer de samenwerking met anderen op. Waar zijn we voor gegaan? Tussen 2010 en 2014 willen we elk jaar minimaal 65 sociale huurwoningen en veertig koopwoningen bouwen. Wat hebben we gedaan? In 2011 hebben we 119 nieuwe huurwoningen opgeleverd, allen in Barneveld. Waarvan 52 woningen en een gemeenschappelijke ruimte in Vondelhove, 23 woningen aan de Aldegondestraat, 23 begeleid wonen appartementen in De Vlinder en twintig appartementen aan het Harmonieterrein. 111 van deze woningen zijn sociale huurwoningen. Daarnaast leverden we 53 koopwoningen op: in Barneveld twintig aan de Schoutenstraat, tien aan het Harmonieterrein en twintig in Vondelhove en drie in De Kromme Akker in Voorthuizen. Hiervan zijn er 43 met de Koopgarant kortingsregeling verkocht. We bouwden in het verslagjaar verder aan het huis voor Molukse ouderen Rumah Maluku en vierden op 25 oktober dat de bouw het hoogste punt had bereikt. Samen met De Bunte Vastgoed Oost maakten we plannen voor een nieuwe wijk aan de Kallenbroekerweg/Schoutenstraat op het voormalige gasfabriekterrein in Barneveld. In dit project Hof van Callenbroeck komen ongeveer zestig woningen, waarvan wij er negentien aankopen om te verkopen en te verhuren. Hier gaan we voor in 2012 In 2012 start de bouw van het Hof van Callenbroeck en veertig eengezinswoningen in Veller II in Barneveld. We leveren Rumah Maluku en vijf Koopgarantwoningen in de wijk Puurveen in Kootwijkerbroek op. We gaan verder met de voorbereidingen voor nieuwbouw in onder andere Zwartebroek, voor verpleeghuis Norschoten in Kootwijkerbroek en aan de Apeldoornsestraat in Voorthuizen. We werken, samen met een projectontwikkelaar en de gemeente, verder aan plannen om de nieuwe wijk Holzenbosch bij Voorthuizen-Zuid (met totaal ongeveer vierhonderd woningen) zo duurzaam mogelijk te bouwen. we leverden 119 nieuwe huurwoningen op en woningen 53koop

13 Ik heb elke dag gekeken hoe ver ze met de bouw waren Joop van den Top, huurder nieuwe Harmoniegebouw

14 2011 in cijfers Onze woningen In aanbouw: 25 woningen Huurwoningen verkocht: 56 (2010: 24) Aantal sociale huurwoningen: 3931, waarvan 548 goedkoop (< 362), betaalbaar (in 2010: 2.601, 362 < 555) en 377 overig sociaal (> 555) Verhuur Verhuurd: 323 vrijgekomen woningen Mutatiegraad: 7,7 % Huurachterstand 0,58 % Huurderving: 0,69 % van de jaarhuur Kwaliteit Aantal reparatieverzoeken: 4254 (2010: 4092) Onderhoudslasten per woning inclusief renovatie: (2010: 1.341) Onderhoud en woningverbetering: (2010: )

15 Onze financiën Investeringen in materiële vaste activa Afboeking wegens onrendabele investeringen nieuwbouw Nieuwe leningen Afgelost op leningen Gemiddelde rentevoet leningenportefeuille 4,3% 4,4% Solvabiliteit 18,3% 20,8% Liquiditeit 0,73 0,42 Financiële kengetallen per verhuureenheid Gemiddelde boekwaarde Gemiddelde bedrijfswaarde Gemiddelde WOZ-waarde Eigen vermogen Langlopende schuld Bedrijfsopbrengsten Bedrijfslasten Rentelasten per saldo Jaarresultaat voor belastingen Cash flow Formatieplaatsen in fte 44,1 44,0 Personeelsbezetting per verhuureenheden (incl. interne aannemerij) 10,7 10,9

16 Bezoek / Post Parmentierstraat 1 Postbus AB Barneveld Telefoon / Fax / T F Internet wstg-barneveld.nl

Passie voor Barneveld

Passie voor Barneveld Passie voor Barneveld Activiteiten 2016 ontvouwd Dit hebben we gedaan in 2015 Wij zijn trots op wat wij in het tweede jaar van de nieuwe beleidsperiode met onze medewerkers en samenwerkingspartners bereikten.

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2010 Corporatie in Perspectief L0669 Roermond CFV 2010 Corporatie in Perspectief L0669 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Situering van het corporatiebezit: indicatie

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2009 in Perspectief L0339 Woningbouwvereniging 't Goede Woonhuys Hilversum CFV 2009 in Perspectief L0339 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Vraag- / aanbodverhoudingen

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2011 Corporatie in Perspectief L1691 Apeldoorn CFV 2011 Corporatie in Perspectief L1691 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Situering van het corporatiebezit: indicatie

Nadere informatie

Passie voor Barneveld

Passie voor Barneveld Passie voor Barneveld Beleidsplan 2014 2017 Loopt u warm voor Barneveld? Wij ook. Hier liggen onze wortels en onze toekomst. Als het gaat om wonen en leefbaarheid, zetten we ons maatschappelijk vermogen

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2009 Corporatie in Perspectief L1548 Amstelveen CFV 2009 Corporatie in Perspectief L1548 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Vraag- / aanbodverhoudingen 4 1.3 Situering

Nadere informatie

DENK MEE MET MITROS. Uitkomsten onderzoek Toekomstplannen Mitros 2010-2030

DENK MEE MET MITROS. Uitkomsten onderzoek Toekomstplannen Mitros 2010-2030 DENK MEE MET MITROS Uitkomsten onderzoek Toekomstplannen Mitros 2010-2030 Mitros heeft een plan opgesteld met doelstellingen voor de periode 2010-2030. In dit plan staat wat Mitros de komende twintig jaar

Nadere informatie

Lefier in samenvatting jaarverslag. Samenvatting jaarverslag

Lefier in samenvatting jaarverslag. Samenvatting jaarverslag Lefier in 2014 samenvatting jaarverslag Samenvatting jaarverslag 2014 1 Lefier in 2014 samenvatting jaarverslag Wij zijn Lefier, een woningcorporatie in Noord-Nederland. Lefier staat midden in de samenleving

Nadere informatie

Rochdale geeft thuis. Terugblik Krachtige keuzes om mensen een thuis te geven

Rochdale geeft thuis. Terugblik Krachtige keuzes om mensen een thuis te geven Rochdale geeft thuis Terugblik 2016 Krachtige keuzes om mensen een thuis te geven Wij zijn een woningcorporatie voor mensen met een laag inkomen. Binnen deze inkomensgroep zijn we er voor iedereen, bijvoorbeeld

Nadere informatie

Uw advies onze uitdaging!

Uw advies onze uitdaging! Uw advies onze uitdaging! Wat deden we met uw adviezen? In november 2011 ontmoetten we onze belanghouders. Huurders, het bestuur van de huurdersvereniging, vertegenwoordigers van de gemeente Kampen, politieke

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2012 Corporatie in Perspectief L0249 Helmond CFV 2012 Corporatie in Perspectief L0249 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Samenstelling van het bezit 5 2 Volkshuisvestelijke

Nadere informatie

Goed wonen = samen doen!

Goed wonen = samen doen! Goed wonen = samen doen! Beleidsplan Tablis Wonen 2016 2019 Participatiemaatschappij In Nederland leven we steeds meer in een participatiemaatschappij. We maken steeds meer gebruik van elkaars sterke punten

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2013 Corporatie in Perspectief L1909 Utrecht CFV 2013 Corporatie in Perspectief L1909 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Samenstelling van het bezit 5 2 Volkshuisvestelijke

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2013 Corporatie in Perspectief L0837 Nieuwegein CFV 2013 Corporatie in Perspectief L0837 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Samenstelling van het bezit 5 2 Volkshuisvestelijke

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2013 Corporatie in Perspectief L0565 Alphen aan den Rijn CFV 2013 Corporatie in Perspectief L0565 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Samenstelling van het bezit 5 2 Volkshuisvestelijke

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2009 Corporatie in Perspectief L2103 Amsterdam CFV 2009 Corporatie in Perspectief L2103 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Vraag- / aanbodverhoudingen 4 1.3 Situering

Nadere informatie

Stap voor stap naar een woning van Woningstichting Barneveld

Stap voor stap naar een woning van Woningstichting Barneveld Een huurwoning zoeken doe je zelf Stap voor stap naar een woning van Woningstichting Barneveld Zoekt u een huurwoning van Woningstichting Barneveld? Houd dan onze website in de gaten. Daar bieden wij namelijk

Nadere informatie

Fwd: UWOON in vogelvlucht, feiten & cijfers 2013

Fwd: UWOON in vogelvlucht, feiten & cijfers 2013 25-9-2014 Mail van Gemeente Elburg - Fwd: UWOON in vogelvlucht, feiten & cijfers 2013 Fwd: UWOON in vogelvlucht, feiten & cijfers 2013 Herma van Arken 25 september 2014 14:17

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2010 Corporatie in Perspectief L1990 Huizen CFV 2010 Corporatie in Perspectief L1990 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Situering van het corporatiebezit: indicatie fysieke

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2009 Corporatie in Perspectief L0108 Amsterdam CFV 2009 Corporatie in Perspectief L0108 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Vraag- / aanbodverhoudingen 4 1.3 Situering

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2009 Corporatie in Perspectief L1979 Rotterdam CFV 2009 Corporatie in Perspectief L1979 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Vraag- / aanbodverhoudingen 4 1.3 Situering

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2009 Corporatie in Perspectief L0160 Aalten CFV 2009 Corporatie in Perspectief L0160 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Vraag- / aanbodverhoudingen 4 1.3 Situering van

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2009 Corporatie in Perspectief L0079 Rotterdam CFV 2009 Corporatie in Perspectief L0079 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Vraag- / aanbodverhoudingen 4 1.3 Situering

Nadere informatie

Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen!

Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Samenvatting ondernemingsplan Samenvatting ondernemingsplan Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Dat is

Nadere informatie

Investeren in groen en betaalbaar wonen

Investeren in groen en betaalbaar wonen Beleidsplan Het Gooi en Omstreken 2013-2018 Investeren in groen en betaalbaar wonen Activiteiten in 2014 In Baarn, Bunschoten, Blaricum, Bussum, Hilversum en Wijdemeren Investeren in groen en betaalbaar

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2009 Corporatie in Perspectief L1910 Oldenzaal CFV 2009 Corporatie in Perspectief L1910 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Vraag- / aanbodverhoudingen 4 1.3 Situering

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2010 Corporatie in Perspectief L1777 Moerdijk CFV 2010 Corporatie in Perspectief L1777 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Situering van het corporatiebezit: indicatie

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2010 Corporatie in Perspectief L0672 Wijk bij Duurstede CFV 2010 Corporatie in Perspectief L0672 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Situering van het corporatiebezit:

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2010 Corporatie in Perspectief L0928 Tilburg CFV 2010 Corporatie in Perspectief L0928 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Situering van het corporatiebezit: indicatie

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2010 Corporatie in Perspectief L2070 Amsterdam CFV 2010 Corporatie in Perspectief L2070 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Situering van het corporatiebezit: indicatie

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2010 Corporatie in Perspectief L0079 Rotterdam CFV 2010 Corporatie in Perspectief L0079 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Situering van het corporatiebezit: indicatie

Nadere informatie

ACTIVITEITEN AMERSFOORT

ACTIVITEITEN AMERSFOORT ACTIVITEITEN AMERSFOORT Woningbezit naar woningtype Eengezinswoning Galerijflat Portiekflat Beneden-/ bovenwoning Totaal 5.543 3.327 2.934 1.169 12.973 Woningbezit naar huurprijscategorieën AMERSFOORT

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2010 Corporatie in Perspectief L1910 Oldenzaal CFV 2010 Corporatie in Perspectief L1910 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Situering van het corporatiebezit: indicatie

Nadere informatie

Renovatie maisonnetteflats Oldenbarnevelderweg Barneveld 2012-2015

Renovatie maisonnetteflats Oldenbarnevelderweg Barneveld 2012-2015 Renovatie maisonnetteflats Oldenbarnevelderweg Barneveld 2012-2015 Het sociaal plan in het kort: de afspraken, rechten en plichten van de bewoners en Woningstichting Barneveld De bewoners van de maisonnetteflats

Nadere informatie

1. Organisatie Profiel Thema s AlleeWonen in kengetallen Verkorte CV Raad van Bestuur 4

1. Organisatie Profiel Thema s AlleeWonen in kengetallen Verkorte CV Raad van Bestuur 4 Persmap AlleeWonen Inhoud 1. Organisatie 1 1.1 Profiel 1 1.2 Thema s 1 1.3 AlleeWonen in kengetallen 2 2. Verkorte CV Raad van Bestuur 4 3. Contactinformatie 5 3.1 Persberichten 5 3.2 AlleeMagazine 5 3.3

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2012 Corporatie in Perspectief L0740 Menterwolde CFV 2012 Corporatie in Perspectief L0740 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Samenstelling van het bezit 5 2 Volkshuisvestelijke

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2009 Corporatie in Perspectief L1879 Bergen op Zoom CFV 2009 Corporatie in Perspectief L1879 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Vraag- / aanbodverhoudingen 4 1.3 Situering

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2011 Corporatie in Perspectief L0249 Helmond CFV 2011 Corporatie in Perspectief L0249 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Situering van het corporatiebezit: indicatie

Nadere informatie

Woningstichting SWZ L0093

Woningstichting SWZ L0093 Woningstichting SWZ L93 Versie III, januari 216 verslagjaar Colofon Versie III, januari 216 Verslagjaar Den Haag, januari 216 Benchmark Centrum Foto omslag: Chris Pennarts Achtergrond in Perspectief (CiP)

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2009 Corporatie in Perspectief L1061 Stichting Woningcorporatie Plicht Getrouw Ede CFV 2009 Corporatie in Perspectief L1061 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Vraag-

Nadere informatie

Beste netwerkpartner,

Beste netwerkpartner, Beste netwerkpartner, Vorig jaar, op 17 november tijdens onze belanghoudersbijeenkomst, spraken wij met u over de koers van Woningstichting Bergh. Centraal stonden de vragen of wij de juiste dingen doen

Nadere informatie

Stichting Woontij L1560

Stichting Woontij L1560 Stichting Woontij L156 Versie IV, april 215 verslagjaar 213 Colofon Versie 214-IV, april 215 Verslagjaar 213 Den Haag, december 214 Benchmark Centrum Foto omslag: Chris Pennarts Achtergrond in Perspectief

Nadere informatie

Stichting De Leeuw van Putten L1896

Stichting De Leeuw van Putten L1896 Stichting De Leeuw van Putten L1896 Versie 214-1, december verslagjaar 213 Colofon Versie 214-I Verslagjaar 213 Den Haag, december 214 Benchmark Centrum Foto omslag: Chris Pennarts Achtergrond in Perspectief

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Samenvatting CFV 2009 Corporatie in Perspectief L2108 Eindhoven Samenvatting Corporatie in Perspectief Ter introductie In toenemende mate is er behoefte om met behulp van kengetallen inzicht te krijgen

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2010 Corporatie in Perspectief L1839 Beesel CFV 2010 Corporatie in Perspectief L1839 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Situering van het corporatiebezit: indicatie fysieke

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2012 Corporatie in Perspectief L0921 Almelo CFV 2012 Corporatie in Perspectief L0921 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Samenstelling van het bezit 5 2 Volkshuisvestelijke

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2012 Corporatie in Perspectief L0692 Haarlem CFV 2012 Corporatie in Perspectief L0692 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Samenstelling van het bezit 5 2 Volkshuisvestelijke

Nadere informatie

Wonen Noordwest Friesland L0003

Wonen Noordwest Friesland L0003 Wonen Noordwest Friesland L3 Versie IV, april 215 verslagjaar 213 Colofon Versie 214-IV, april 215 Verslagjaar 213 Den Haag, december 214 Benchmark Centrum Foto omslag: Chris Pennarts Achtergrond in Perspectief

Nadere informatie

RESULTATEN 2016

RESULTATEN 2016 DOELGROEPEN Inclusief de nieuwbouw verhuren wij in 2016 minimaal 225 huurwoningen. Gelukt door een combinatie van nieuwbouw en lokaal maatwerk o.a. gericht op doorstroom: 242 verhuringen. 70% van onze

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2010 Corporatie in Perspectief L0817 Zwijndrecht CFV 2010 Corporatie in Perspectief L0817 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Situering van het corporatiebezit: indicatie

Nadere informatie

voorwoord Jan de Vries, directeur-bestuurder

voorwoord Jan de Vries, directeur-bestuurder AMBITIE 2016 voorwoord Jan de Vries, directeur-bestuurder Aan het begin van 2016 blikken wij terug en kijken wij vooruit in dit DuoDoc. Voordat wij dat doen willen wij eerst iedereen bedanken. Het was

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2011 Corporatie in Perspectief L0762 Hardenberg CFV 2011 Corporatie in Perspectief L0762 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Situering van het corporatiebezit: indicatie

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2010 Corporatie in Perspectief L1879 Bergen op Zoom CFV 2010 Corporatie in Perspectief L1879 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Situering van het corporatiebezit: indicatie

Nadere informatie

2015 was voor de corporatiewereld een markant jaar. Na meer dan 100 jaar werd op 1 juli een nieuwe Woningwet van kracht, met nieuwe regels en nieuwe

2015 was voor de corporatiewereld een markant jaar. Na meer dan 100 jaar werd op 1 juli een nieuwe Woningwet van kracht, met nieuwe regels en nieuwe 2015 beknopt jaaroverzicht 2015 was voor de corporatiewereld een markant jaar. Na meer dan 100 jaar werd op 1 juli een nieuwe Woningwet van kracht, met nieuwe regels en nieuwe kaders. In 2015 deden we

Nadere informatie

Investeren in groen en betaalbaar wonen

Investeren in groen en betaalbaar wonen Verkort Beleidsplan Het Gooi en Omstreken 2013-2018 Investeren in groen en betaalbaar wonen Ambities in 2017 In Baarn, Blaricum, Bunschoten, Gooise Meren, Hilversum en Wijdemeren Voorwoord Maarten van

Nadere informatie

HOE VIND JE EEN HUIS OP TERSCHELLING?

HOE VIND JE EEN HUIS OP TERSCHELLING? HOE VIND JE EEN HUIS OP TERSCHELLING? HOE VIND JE EEN HUIS OP TERSCHELLING? Dat is niet zo eenvoudig. Zoals je vast wel weet, is de vraag naar (sociale) huurwoningen groter dan het aanbod. Zeker op Terschelling.

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2012 Corporatie in Perspectief L0689 Ridderkerk CFV 2012 Corporatie in Perspectief L0689 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Samenstelling van het bezit 5 2 Volkshuisvestelijke

Nadere informatie

Welkom. Stakeholdersdag. 27 mei 2015

Welkom. Stakeholdersdag. 27 mei 2015 Welkom Stakeholdersdag 27 mei 2015 Programma 12.45 uur Opening & voorstellen dagvoorzitter (Andries Greiner) door Truus Sweringa (directeur-bestuurder OFW) Terugblik Stakeholdersdag 2014 & Actualiteiten

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2013 Corporatie in Perspectief L1926 Rotterdam CFV 2013 Corporatie in Perspectief L1926 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Samenstelling van het bezit 5 2 Volkshuisvestelijke

Nadere informatie

Beknopt jaaroverzicht Een solide basis met zichtbare resultaten.

Beknopt jaaroverzicht Een solide basis met zichtbare resultaten. Beknopt jaaroverzicht 2015 Een solide basis met zichtbare resultaten. Verhuur Samenstelling van onze 80.000 bewoners Ouderen (65+) Studenten/jongeren 12 persoonshuishoudens Allochtonen Grote gezinnen 15%

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2012 Corporatie in Perspectief L1962 Eindhoven CFV 2012 Corporatie in Perspectief L1962 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Samenstelling van het bezit 5 2 Volkshuisvestelijke

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2012 Corporatie in Perspectief L1560 Texel CFV 2012 Corporatie in Perspectief L1560 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Samenstelling van het bezit 5 2 Volkshuisvestelijke

Nadere informatie

WONINGSTICHTING ST. JOSEPH STRAMPROY.

WONINGSTICHTING ST. JOSEPH STRAMPROY. Ondernemingsplan 2011-2014 van WONINGSTICHTING ST. JOSEPH STRAMPROY. Inleiding Woningstichting St. Joseph Stramproy ( Woningstichting) wil dat mensen goed, betaalbaar en prettig kunnen wonen. Om dat doel

Nadere informatie

Woonstichting Centrada L1888

Woonstichting Centrada L1888 Woonstichting Centrada L1888 Versie I, januari 216 verslagjaar 214 Colofon Versie I, januari 216 Verslagjaar 214 Den Haag, januari 216 Benchmark Centrum Foto omslag: Chris Pennarts Achtergrond in Perspectief

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2013 Corporatie in Perspectief L1217 Sittard-Geleen CFV 2013 Corporatie in Perspectief L1217 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Samenstelling van het bezit 5 2 Volkshuisvestelijke

Nadere informatie

Ruimte maken om thuis te geven

Ruimte maken om thuis te geven Ruimte maken om thuis te geven samenvatting Ondernemingsplan woondiensten Aarwoude 2012-2015 Ruimte maken om thuis te geven De kubus is een ruimtelijke puzzel die opgelost kan worden door de juiste keuzes

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2013 Corporatie in Perspectief L1836 Utrechtse Heuvelrug CFV 2013 Corporatie in Perspectief L1836 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Samenstelling van het bezit 5 2 Volkshuisvestelijke

Nadere informatie

Woningbouwvereniging Bergopwaarts L1226

Woningbouwvereniging Bergopwaarts L1226 Woningbouwvereniging Bergopwaarts L1226 Versie I, januari 217 verslagjaar Colofon Versie I, januari 217 Verslagjaar Den Haag, januari 217 Foto omslag: Chris Pennarts Achtergrond in Perspectief (CiP) is

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2013 Corporatie in Perspectief L2067 Wooncentrum voor Ouderen St. Zuidrandflat Gouda CFV 2013 Corporatie in Perspectief L2067 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Samenstelling

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2010 Corporatie in Perspectief L0124 Amsterdam CFV 2010 Corporatie in Perspectief L0124 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Situering van het corporatiebezit: indicatie

Nadere informatie

Volkshuisvestelijk uitvoerings-/activiteitenprogramma. De Huismeesters. voor gemeente Haren

Volkshuisvestelijk uitvoerings-/activiteitenprogramma. De Huismeesters. voor gemeente Haren 1 Volkshuisvestelijk uitvoerings-/activiteitenprogramma De Huismeesters voor gemeente Haren 2017 Ons bod Groningen, 16 juni 2016 2 Aanbod 2017 Voor u ligt het voorgestelde, volkshuisvestelijke uitvoerings-/activiteitenprogramma

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG

VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG HUURPRIJS 1.1. HOE HOOG WORDT MIJN HUURPRIJS BIJ MODERNISERING? Wij gaan met u in gesprek over de mogelijkheden bij modernisering. Een aantal maatregelen

Nadere informatie

Prestatieafspraken 2017

Prestatieafspraken 2017 Prestatieafspraken 2017 Aanleiding De prestatieafspraken 2017 zijn een vertaling van het bod, waarin de woningcorporaties aangeven door welke activiteiten zij een bijdrage leveren aan het realiseren van

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2013 Corporatie in Perspectief L0676 Gaasterlân-Sleat CFV 2013 Corporatie in Perspectief L0676 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Samenstelling van het bezit 5 2 Volkshuisvestelijke

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2013 Corporatie in Perspectief L0582 Hardinxveld-Giessendam CFV 2013 Corporatie in Perspectief L0582 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Samenstelling van het bezit 5

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2009 Corporatie in Perspectief L1986 Stichting Huisvesting Bejaarden Oosterhout Oosterhout CFV 2009 Corporatie in Perspectief L1986 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2

Nadere informatie

Stek in 2011 Feiten & cijfers

Stek in 2011 Feiten & cijfers Stek in 2011 Feiten & cijfers Voor woord van de bestuurder 2 Financieel gezond blijven Stek heeft in 2011 een resultaat op de normale bedrijfsvoering behaald van H 5,0 miljoen. Vooral de verlaging van

Nadere informatie

ACTIVITEITEN AMERSFOORT

ACTIVITEITEN AMERSFOORT ACTIVITEITEN AMERSFOORT Woningbezit naar woningtype Eengezinswoning Galerijflat Portiekflat Beneden-/ bovenwoning Totaal 5.462 3.588 3.119 598 12.767 Bovenstaand woningbezit is exclusief 540 onzelfstandige

Nadere informatie

We beginnen steeds met de vraag die we voorgelegd hebben. Daarna volgen grafieken die de uitkomsten helder in beeld brengen.

We beginnen steeds met de vraag die we voorgelegd hebben. Daarna volgen grafieken die de uitkomsten helder in beeld brengen. In maart 2015 vroegen wij in een enquête onze huurders, woningzoekenden, collega corporaties, gemeenten, medewerkers en via social media om mee te denken met ons beleid. In totaal hebben 3.700 deelnemers

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Een fijn huis

Jaarverslag 2014. Een fijn huis Een fijn huis Een goede woning is een basisbehoefte van ieder mens en een randvoorwaarde om deel te kunnen nemen aan de samenleving. In ons werkgebied, de noordvleugel van de Randstad, zijn veel mensen

Nadere informatie

Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn

Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn Wat heeft Intermaris besloten? Intermaris heeft besloten uw woning niet te renoveren, maar om de 26

Nadere informatie

Investeren in groen en betaalbaar wonen

Investeren in groen en betaalbaar wonen Verkort Beleidsplan Het Gooi en Omstreken 2013-2018 Investeren in groen en betaalbaar wonen Activiteiten in 2015 In Baarn, Bunschoten, Blaricum, Bussum, Hilversum en Wijdemeren Investeren in groen en betaalbaar

Nadere informatie

Onze ambities MISSIE VISIE KERNWAARDEN. Onze droom is goed en betaalbaar wonen voor iedereen.

Onze ambities MISSIE VISIE KERNWAARDEN. Onze droom is goed en betaalbaar wonen voor iedereen. JAARVERSLAG 2016 Onze ambities VISIE MISSIE KERNWAARDEN Onze droom is goed en betaalbaar wonen voor iedereen. Wij richten ons op mensen uit de regio Apeldoorn met beperkte kansen op de woningmarkt. We

Nadere informatie

Samenvatting SeysterPanel In 2011 hielden wij voor de eerste keer een groot woononderzoek. Huurders van Seyster Veste werd

Samenvatting SeysterPanel In 2011 hielden wij voor de eerste keer een groot woononderzoek. Huurders van Seyster Veste werd Januari 2014 Samenvatting SeysterPanel 2013 In 2011 hielden wij voor de eerste keer een groot woononderzoek. Huurders van Seyster Veste werd gevraagd naar hun tevredenheid. Tevredenheid over de woningen,

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters 1 inhoud ONZE VISIE 4 INHOUD ONZE MISSIE 4 ONZE DOELEN 5 1. KLANTGERICHT DIENSTVERLENEN 6 2. BETAALBARE WONINGEN

Nadere informatie

Woonruimteverdeling 2015 2 Woningstichting Putten. Opening Schauwplein

Woonruimteverdeling 2015 2 Woningstichting Putten. Opening Schauwplein Samenvatting In 2015 leverden wij 39 appartementen op aan het Schauwplein te Putten. De belangstelling voor de woningen was groot en leidde tot doorstroming. Wij sloten in 2015 inclusief deze nieuwbouw

Nadere informatie

Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête

Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête Inleiding Als voorbereiding van haar strategisch plan 2015-2017 heeft Woontij een vragenlijst opgesteld waarmee input wordt gevraagd voor de te kiezen

Nadere informatie

Prestatieafspraken Gemeente Wormerland, WormerWonen, Huurders voor Huurders

Prestatieafspraken Gemeente Wormerland, WormerWonen, Huurders voor Huurders Prestatieafspraken -2020 Gemeente Wormerland, WormerWonen, Huurders voor Huurders Inleiding Per 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet van kracht geworden. Hoeksteen van deze hervorming is de lokale verankering

Nadere informatie

Investeren in groen en betaalbaar wonen

Investeren in groen en betaalbaar wonen Beleidsplan van Het Gooi en Omstreken 2013-2018 Investeren in groen en betaalbaar wonen Activiteiten in 2013 In Baarn, Bunschoten, Blaricum, Bussum, Hilversum en Wijdemeren Investeren in groen en betaalbaar

Nadere informatie

Streefhuren bij Woonstichting Etten-Leur. 1. Inleiding. 2. Hoe komen huurprijzen tot stand. 3. Wat zijn streefhuren. 4. Streefhuren Etten-Leur bij WEL

Streefhuren bij Woonstichting Etten-Leur. 1. Inleiding. 2. Hoe komen huurprijzen tot stand. 3. Wat zijn streefhuren. 4. Streefhuren Etten-Leur bij WEL Streefhuren bij Woonstichting Etten-Leur 1. Inleiding 2. Hoe komen huurprijzen tot stand 3. Wat zijn streefhuren 4. Streefhuren Etten-Leur bij WEL 5. Wensportefeuille 1 1. Inleiding De sociale huurwoningen

Nadere informatie

ZOwonen in Lekker wonen

ZOwonen in Lekker wonen ZOwonen in 2015 Lekker wonen 1 Inleiding Voor u ligt de verkorte versie van het jaarverslag 2015. We hebben het afgelopen jaar hard gewerkt aan uw woonplezier. Wat hebben we allemaal gedaan en wat hebben

Nadere informatie

Jaarplan, Begroting 2017 en Meerjarenprognose

Jaarplan, Begroting 2017 en Meerjarenprognose Jaarplan, Begroting 2017 en Meerjarenprognose 2017-2021 Goedgekeurd November 2016 Jaarplan 2017 1 Inleiding Voor het jaar 2017 presenteren we de begroting. Naast de cijfermatige opstelling, is er een toelichting

Nadere informatie

KleurrijkWonen - verkort jaarverslag 2011

KleurrijkWonen - verkort jaarverslag 2011 KleurrijkWonen - verkort jaarverslag 2011 INhoud voorwoord Sleutelwoorden: professionalisering en concrete doelen SLEUTEL 1: Klanttevredenheid woning en woonomgeving minimaal een 7 SLEUTEL 2: Slaagkans

Nadere informatie

Vidomes 2010 in vogelvlucht

Vidomes 2010 in vogelvlucht Vidomes 2010 in vogelvlucht 2 2010 in vogelvlucht we de middeninkomens die door de Europa-regeling buiten de boot vallen, op een slimme manier te helpen. Leveren we tegen de trend in toch 510 woningen

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Samenvatting CFV 2010 Corporatie in Perspectief L0278 Zaanstad Samenvatting Corporatie in Perspectief Ter introductie In Corporatie in Perspectief is te zien hoe de volkshuisvestelijke en financiële kengetallen

Nadere informatie

Vraag 1 Wat is uw reactie op het artikel Corporaties zoeken geld om heffing Rijk te betalen. Sociale huurwoningen fors duurder geworden?

Vraag 1 Wat is uw reactie op het artikel Corporaties zoeken geld om heffing Rijk te betalen. Sociale huurwoningen fors duurder geworden? 2014Z05130 Vragen van het lid Paulus Jansen (SP) aan de minister voor Wonen en Rijksdienst over woningcorporaties die de huurprijs van sociale huurwoningen fors verhogen (ingezonden 20 maart 2014). Vraag

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Samenvatting CFV 2011 Corporatie in Perspectief L0151 Eindhoven Samenvatting Corporatie in Perspectief Ter introductie In Corporatie in Perspectief is te zien hoe de volkshuisvestelijke en financiële

Nadere informatie

Samenvatting Jaarverslag 2013

Samenvatting Jaarverslag 2013 Samenvatting Jaarverslag 2013 Het jaar 2013 laat zich voor KleurrijkWonen kenmerken door: het realiseren vaneen aantal grote onderhouds- en herstructureringsprojecten; het ruimschoots behalen van onze

Nadere informatie

1. Ik ben tevreden met mijn huidige woning

1. Ik ben tevreden met mijn huidige woning Oost west, thuis best In onze gemeente worden diverse woningen gebouwd en gerenoveerd. In welke mate bent u het (on)eens met de volgende stellingen. 6 1. Ik ben tevreden met mijn huidige woning 54% 5 4

Nadere informatie

beleid: maart 2007, versie: 2013

beleid: maart 2007, versie: 2013 Kopen van een woning beleid: maart 2007, versie: 2013 Waterweg Wonen verhuurt circa 12.000 woningen in Vlaardingen. Een aanzienlijk deel van die woningen is bereikbaar voor huishoudens met lage inkomens

Nadere informatie