Kijken Kiezen Doen. Jaarverslag Woningstichting Barneveld 2011 In vogelvlucht

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kijken Kiezen Doen. Jaarverslag Woningstichting Barneveld 2011 In vogelvlucht"

Transcriptie

1 Kijken Kiezen Doen Jaarverslag Woningstichting Barneveld 2011 In vogelvlucht

2 Voorwoord Durven, bewust doen, betrouwbaar en met elkaar. Daar staan wij voor en zo willen we werken. In 2011 hebben we deze kernwaarden vastgesteld en een gezicht gegeven met onze nieuwe huisstijl, waaronder een nieuwe website. In 2012 en de jaren erna gaan we deze waarden meer en meer in het DNA van onze organisatie en in de werkwijze van onze medewerkers doorvoeren. We hebben onze kernwaarden niet op eigen houtje bedacht, zoals we ook ons werk nooit helemaal alleen doen. Als maatschappelijke organisatie vinden we het vanzelfsprekend dat we onze omgeving betrekken bij onze plannen en luisteren naar wat die omgeving wil en vindt. In 2011 kregen we een goed beeld van wat onze belanghouders van ons beleid vinden door de visitatie van onze organisatie. Een onafhankelijk bureau heeft onze prestaties bekeken en beoordeeld. We zijn blij met het positieve resultaat (7,2) en gebruiken de uitkomsten voor verbeteringen in de toekomst. Daarnaast hebben we in 2011 de samenwerking met de Huurdersvereniging Barneveld nogmaals bekrachtigd met de ondertekening van een nieuwe samenwerkingsovereenkomst. In 2012 maken we met de gemeente Barneveld nieuwe prestatieafspraken, zodat we met elkaar kunnen werken aan goed wonen in de gemeente. Met onze stakeholders en onze medewerkers hebben we veel voor elkaar gekregen in We hebben woningen gebouwd en gerenoveerd, we hebben buurtevenementen gehouden om mensen dichter bij elkaar te brengen en we hebben een thuis kunnen bieden aan mensen die zorg of begeleiding nodig hebben. Ook hebben we in het kader van bewust doen (financiële) keuzes gemaakt om een gezonde organisatie te blijven, geanticipeerd op de ontwikkelingen in de woningmarkt en overheidsbeslissingen. En we hebben plannen gemaakt voor de toekomst. U kunt het in vogelvlucht lezen in dit verkorte jaarverslag. Arjen Jongstra, directeur Wilt u meer lezen, ga dan voor het uitgebreide verslag naar

3

4 we hebben huurwoningen Als je zo n kans krijgt, moet je hem grijpen Jacqueline Veenschoten, kocht haar huurwoning

5 Verhuur en verkoop Het verhuren van woningen aan mensen met een inkomen tot anderhalf keer modaal en bijzondere doelgroepen, is en blijft onze belangrijkste taak. De laatste jaren is ook de verkoop van (huur)woningen een belangrijk onderdeel geworden van ons werk. Waar zijn we voor gegaan? Negentig procent van de vrijkomende woningen met een huurprijs onder 652,52 wilden we toewijzen aan mensen met een inkomen tot Sinds begin 2011 zijn alle corporaties in Nederland hiertoe verplicht. We hebben 26 vluchtelingen en 23 urgent woningzoekenden gehuisvest. Zestig procent van de vrijgekomen woningen wezen we toe aan starters. En we verhuurden 92 seniorenwoningen, waarvan we er 46 nieuw bouwden. Ook hebben we veel woningen gebouwd voor en verhuurd aan mensen met een hulpvraag (lees meer onder Wonen met zorg en Nieuwbouw). We namen ons verder voor om twintig bestaande huurwoningen te verkopen met de kortingsregeling Koopgarant of voor een vrije sectorprijs. Met de verkoop van huurwoningen zijn wij in 2010 begonnen. Om tegemoet te komen aan woningzoekenden met middeninkomens en starters namen we ons voor om 35 nieuwe woningen met de kortingsregeling Koopgarant aan te bieden. Daarnaast wilden we onverminderd verder werken aan voldoende aanbod van (nieuwe) woningen voor senioren en andere bijzondere doelgroepen. Wat hebben we gedaan? We hebben 94 procent van de vrijgekomen woningen met een huurprijs tot 652,52 toegewezen aan woningzoekenden met een inkomen lager dan In 2011 hebben we 56 bestaande huurwoningen verkocht: 27 tegen een vrije sectorprijs en 29 met Koopgarant. Daarnaast hebben we ook 35 nieuwbouwwoningen met Koopgarant aange boden, waaronder drie in de wijk De Kromme Akker in Voorthuizen en in Barneveld twaalf in het project Vondelhove en twintig appartementen in het project De Schout. Daarnaast hebben we eind 2011 besloten om onze huurprijzen te harmoniseren. Dit wil zeggen dat we de huurprijs verhogen zodra een woning van huurder wisselt. De huidige huurprijzen liggen namelijk ruim onder wat onze woningen volgens het woningwaarderingsstelsel mogen kosten. En zelfs met huurharmonisatie blijft dat zo. We zorgen er uiteraard voor dat er voldoende goedkope woningen beschikbaar blijven. Woningstichting Barneveld kiest voor huurharmonisatie om ook in de toekomst te kunnen zorgen voor goede en betaalbare woningen. In het verslagjaar waren er 323 verhuringen. Eind 2011 stonden er woningzoekenden ingeschreven. De jaarlijkse huurverhoging was 1,3 procent. Hier gaan we voor in 2012 In de nieuwe wijk Puurveen in Kootwijkerbroek leveren we vijf nieuwe Koopgarantwoningen op. We kiezen daarnaast in 2012 voor een nieuw kortingsproduct en we willen minimaal dertig huurwoningen verkopen. In 2012 beslist de overheid of woningcorporaties huurders met een inkomen boven een extra huurverhoging van maximaal vijf procent mogen opleggen. Daarna besluiten wij of wij dit gaan doen.

6 Prettig wonen Prettig wonen is een optelsom van verschillende factoren, waarvan een goed huis er één is. Een andere, minstens zo belangrijke factor is een prettige woonomgeving. Woningstichting Barneveld doet wat ze kan om hieraan bij te dragen. Dat doen we samen met andere organisaties en met de bewoners. Waar zijn we voor gegaan? Samen met bewoners zorgen voor een buurt of wijk waar mensen graag wonen. Met name onze consulentes leefbaarheid en de wijkbeheerder werkten hier aan. Wat hebben we gedaan? Een greep uit wat we hebben ondernomen: vier scholieren liepen bij ons een maatschappelijke stage. Onze wijkbeheerder knapte samen met hen tuintjes op. We lieten Ons Bedrijf een koffiekar maken om bij buurtbijeen komsten in te zetten en fleurden de Chopinlaan in Voorthuizen op met nieuwe luifels. Ook hielden we nieuwjaarsrecepties in verschillende buurten en flats en in de hofjes aan de Valkhof in Barneveld knapten we samen met de gemeente de middenterreinen en het straatwerk op. Daarnaast overlegden we geregeld met huurders, zoals bij de renovatie van de wijk De Plantage in Barneveld en ondertekenden we in maart de herziene samenwerkingsovereenkomst met de Huurdersvereniging Barneveld. Verder onderhielden we goede contacten met politie, hulpverleners en de gemeente en praatten mee in de Wijkplatforms en de Verenigingen voor Plaatselijk Belang. Vertrekkende huurders die minimaal vijftien jaar in hun woning hadden gewoond en de woning spik en span aan ons terug opleverden, gaven we een cadeautje voor hun goed huurderschap. Hier gaan we voor in 2012 In 2012 zetten we ons onverminderd in voor leefbare buurten en wijken. Ook in 2012 willen we trouwe huurders in het zonnetje te zetten. Daarnaast staan er verschillende leefbaarheidsevenementen en -acties op het programma, waaronder een wijkfeest in De Lors in Barneveld en de inrichting van de openbare ruimte in De Plantage. Daarnaast leveren we een (financiële) bijdrage aan de komst van de Sport- en Spelkast bij de Lijsterhofschool in Barneveld gaven we uit aan leefbaarheidsprojecten

7 Als mensen elkaar ontmoeten, leren ze elkaar kennen met alle positieve gevolgen van dien Marjan Tuhusula, consulent leefbaarheid

8 Het wordt allemaal heel netjes gedaan. En we krijgen weer comfortabele huizen Dick Geel, bewoner renovatiewijk De Plantage 70% van onze woningen heeft minimaal energie label C

9 Kwaliteit van wonen Een energiezuinige, goed onderhouden woning. Willen we dat niet allemaal? Woningstichting Barneveld denkt van wel en investeert daarom volop in onderhoud en verbetering van haar woningen. Waar zijn we voor gegaan? We wilden in 2011 tachtig tot honderd bestaande woningen op een hoger kwaliteitsniveau brengen. Daarnaast heeft Woningstichting Barneveld bepaald dat een woning die van huurder wisselt, minimaal het energielabel C moet krijgen. In 2011 informeren we alle bewoners die van ons een woning huren waarin vermoedelijk asbesthoudende materialen verwerkt zijn. We vertellen ze waar het asbest mogelijk zit en hoe ze hiermee moeten omgaan. Daarnaast verwijderen we bij een woning die vrijkomt - zoveel als noodzakelijk - alle asbesthoudende materialen. Wat hebben we gedaan? We hebben in uitgegeven aan het verbeteren en behouden van de kwaliteit van onze woningen. Hieronder vallen alle denkbare werkzaamheden, zoals onderhoud na reparatie verzoeken van huurders, onderhoud dat we plegen als de woning van huurder wisselt, cv-onderhoud, planmatig onderhoud, renovatie en woningverbeteringen. In 2011 hebben we de kwaliteit van 114 woningen, bij verhuizing of in bewoonde staat (inclusief de woningen van De Plantage) verbeterd. Dit deden we door onder andere het aanbrengen van isolerende voorzieningen en aanbrengen en/of vervangen van de cv-installatie. Nadat wij ze hadden aangepakt, had 88 procent van de vrijgekomen woningen minimaal energielabel C. Eind 2011 hebben we bijna alle huurders in gemeente Barneveld geïnformeerd over mogelijke asbestdelen in hun woning. We investeerden in het verwijderen van asbest bij vrijgekomen woningen en bij klachtenonderhoud. Hier gaan we voor in 2012 In de zomer van 2012 ronden we het groot onderhoud aan de woningen in De Plantage af. In 2011 hebben we besloten dat we de drie flats met maisonnettes aan de Oldenbarnevelderweg in Barneveld grondig gaan renoveren. We werken dit in 2012 uit in concrete plannen. Een omvangrijk project is het groot onderhoud aan 156 woningen in de wijk De Plantage. Daarmee zijn we in 2011begonnen. Medio 2012 hebben we alle bewoners geïnformeerd over even tuele asbesthoudende delen in hun woning.

10 Het is een verademing dat het er nu is Elly Roos van GGZ Centraal over de woonvorm voor mensen met een autismespectrum stoornis in het nieuwe Vondelhove we leverden 46 huurwoningen voor senioren op

11 Wonen met zorg Woningstichting Barneveld bouwt en verhuurt niet alleen woningen, maar is ook een samenwerkingspartner op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Dit betekent dat we samen met anderen maatschappelijk vastgoed ontwikkelen en zorgen voor woningen voor bijzondere doelgroepen. Waar zijn we voor gegaan? Tussen 2010 en 2014 wil Woningstichting Barneveld minimaal honderd seniorenwoningen en minimaal twee woonzorgcomplexen bouwen. een autistische beperking opgeleverd. Daarnaast hebben we acht begeleid wonen appartementen verhuurd aan mensen met een lichte beperking. Hier werken GGz centraal en Stichting de Rozelaar samen. We namen ons voor een bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van woonservicezones. Deze zones moeten het mogelijk maken dat senioren zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Informatie over wonen voor senioren wilden we bundelen in een brochure. Wat hebben we gedaan? In 2011 hebben we in het nieuwbouwproject Vondelhove en naast verzorgingshuis Ruimzicht in Barneveld in totaal 46 huurwoningen voor senioren in het sociale huursegment opgeleverd. Daarnaast hebben we in het project De Harmonie in Barneveld achttien woningen voor senioren in de vrije sector opgeleverd. In december 2010 zijn we begonnen met de bouw van een woongebouw met 24 appartementen voor Molukse ouderen. De toekomstige bewoners kunnen er zorg ontvangen. Begin 2011 hebben we in Vondelhove aan GGz centraal een woonvoorziening met tien appartementen voor mensen met In de nieuwbouwwijk Veller in Barneveld is het begeleid wonen project De Vlinder opgeleverd. Het project bestaat uit 23 appartementen die Stichting de Rozelaar verhuurt aan mensen met een beperking én een kantoor/zorgruimte. Verder werkten we aan de doorontwikkeling van woonservicezones. We overlegden hierover onder andere met de verzorgingshuizen Nebo en Ruimzicht en verpleeghuis Norschoten. Daarnaast delen we onze kennis in de projectgroep Blijvend Thuis van de gemeente. Deze groep richt zich op voorlichting en communicatie om daarmee mensen zo lang mogelijk in staat te stellen zelfstandig te blijven wonen. Ook bundelden we informatie over wonen voor ouderen in een seniorenwoonwijzer. Hier gaan we voor in 2012 In 2012 leveren we Rumah Maluku op met 24 appartementen. Verder willen we de ruimtelijke ordeningsprocedure starten voor de bouw van seniorenwoningen aan de Apeldoornsestraat en in de wijk De Kromme Akker in Voorthuizen.

12 Nieuwbouw Om tegemoet te komen aan de vraag naar woningen, bouwen we nieuwe huur- en koopwoningen. Een groot deel hiervan is bestemd voor speciale doelgroepen, zoals senioren of jongeren. Bij nieuwbouwprojecten zoeken we meer en meer de samenwerking met anderen op. Waar zijn we voor gegaan? Tussen 2010 en 2014 willen we elk jaar minimaal 65 sociale huurwoningen en veertig koopwoningen bouwen. Wat hebben we gedaan? In 2011 hebben we 119 nieuwe huurwoningen opgeleverd, allen in Barneveld. Waarvan 52 woningen en een gemeenschappelijke ruimte in Vondelhove, 23 woningen aan de Aldegondestraat, 23 begeleid wonen appartementen in De Vlinder en twintig appartementen aan het Harmonieterrein. 111 van deze woningen zijn sociale huurwoningen. Daarnaast leverden we 53 koopwoningen op: in Barneveld twintig aan de Schoutenstraat, tien aan het Harmonieterrein en twintig in Vondelhove en drie in De Kromme Akker in Voorthuizen. Hiervan zijn er 43 met de Koopgarant kortingsregeling verkocht. We bouwden in het verslagjaar verder aan het huis voor Molukse ouderen Rumah Maluku en vierden op 25 oktober dat de bouw het hoogste punt had bereikt. Samen met De Bunte Vastgoed Oost maakten we plannen voor een nieuwe wijk aan de Kallenbroekerweg/Schoutenstraat op het voormalige gasfabriekterrein in Barneveld. In dit project Hof van Callenbroeck komen ongeveer zestig woningen, waarvan wij er negentien aankopen om te verkopen en te verhuren. Hier gaan we voor in 2012 In 2012 start de bouw van het Hof van Callenbroeck en veertig eengezinswoningen in Veller II in Barneveld. We leveren Rumah Maluku en vijf Koopgarantwoningen in de wijk Puurveen in Kootwijkerbroek op. We gaan verder met de voorbereidingen voor nieuwbouw in onder andere Zwartebroek, voor verpleeghuis Norschoten in Kootwijkerbroek en aan de Apeldoornsestraat in Voorthuizen. We werken, samen met een projectontwikkelaar en de gemeente, verder aan plannen om de nieuwe wijk Holzenbosch bij Voorthuizen-Zuid (met totaal ongeveer vierhonderd woningen) zo duurzaam mogelijk te bouwen. we leverden 119 nieuwe huurwoningen op en woningen 53koop

13 Ik heb elke dag gekeken hoe ver ze met de bouw waren Joop van den Top, huurder nieuwe Harmoniegebouw

14 2011 in cijfers Onze woningen In aanbouw: 25 woningen Huurwoningen verkocht: 56 (2010: 24) Aantal sociale huurwoningen: 3931, waarvan 548 goedkoop (< 362), betaalbaar (in 2010: 2.601, 362 < 555) en 377 overig sociaal (> 555) Verhuur Verhuurd: 323 vrijgekomen woningen Mutatiegraad: 7,7 % Huurachterstand 0,58 % Huurderving: 0,69 % van de jaarhuur Kwaliteit Aantal reparatieverzoeken: 4254 (2010: 4092) Onderhoudslasten per woning inclusief renovatie: (2010: 1.341) Onderhoud en woningverbetering: (2010: )

15 Onze financiën Investeringen in materiële vaste activa Afboeking wegens onrendabele investeringen nieuwbouw Nieuwe leningen Afgelost op leningen Gemiddelde rentevoet leningenportefeuille 4,3% 4,4% Solvabiliteit 18,3% 20,8% Liquiditeit 0,73 0,42 Financiële kengetallen per verhuureenheid Gemiddelde boekwaarde Gemiddelde bedrijfswaarde Gemiddelde WOZ-waarde Eigen vermogen Langlopende schuld Bedrijfsopbrengsten Bedrijfslasten Rentelasten per saldo Jaarresultaat voor belastingen Cash flow Formatieplaatsen in fte 44,1 44,0 Personeelsbezetting per verhuureenheden (incl. interne aannemerij) 10,7 10,9

16 Bezoek / Post Parmentierstraat 1 Postbus AB Barneveld Telefoon / Fax / T F Internet wstg-barneveld.nl

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2010 Corporatie in Perspectief L0669 Roermond CFV 2010 Corporatie in Perspectief L0669 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Situering van het corporatiebezit: indicatie

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2009 in Perspectief L0339 Woningbouwvereniging 't Goede Woonhuys Hilversum CFV 2009 in Perspectief L0339 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Vraag- / aanbodverhoudingen

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2009 Corporatie in Perspectief L1548 Amstelveen CFV 2009 Corporatie in Perspectief L1548 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Vraag- / aanbodverhoudingen 4 1.3 Situering

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2011 Corporatie in Perspectief L1691 Apeldoorn CFV 2011 Corporatie in Perspectief L1691 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Situering van het corporatiebezit: indicatie

Nadere informatie

Goed wonen = samen doen!

Goed wonen = samen doen! Goed wonen = samen doen! Beleidsplan Tablis Wonen 2016 2019 Participatiemaatschappij In Nederland leven we steeds meer in een participatiemaatschappij. We maken steeds meer gebruik van elkaars sterke punten

Nadere informatie

Uw advies onze uitdaging!

Uw advies onze uitdaging! Uw advies onze uitdaging! Wat deden we met uw adviezen? In november 2011 ontmoetten we onze belanghouders. Huurders, het bestuur van de huurdersvereniging, vertegenwoordigers van de gemeente Kampen, politieke

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2012 Corporatie in Perspectief L0249 Helmond CFV 2012 Corporatie in Perspectief L0249 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Samenstelling van het bezit 5 2 Volkshuisvestelijke

Nadere informatie

DENK MEE MET MITROS. Uitkomsten onderzoek Toekomstplannen Mitros 2010-2030

DENK MEE MET MITROS. Uitkomsten onderzoek Toekomstplannen Mitros 2010-2030 DENK MEE MET MITROS Uitkomsten onderzoek Toekomstplannen Mitros 2010-2030 Mitros heeft een plan opgesteld met doelstellingen voor de periode 2010-2030. In dit plan staat wat Mitros de komende twintig jaar

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2013 Corporatie in Perspectief L1909 Utrecht CFV 2013 Corporatie in Perspectief L1909 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Samenstelling van het bezit 5 2 Volkshuisvestelijke

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2013 Corporatie in Perspectief L0837 Nieuwegein CFV 2013 Corporatie in Perspectief L0837 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Samenstelling van het bezit 5 2 Volkshuisvestelijke

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2013 Corporatie in Perspectief L0565 Alphen aan den Rijn CFV 2013 Corporatie in Perspectief L0565 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Samenstelling van het bezit 5 2 Volkshuisvestelijke

Nadere informatie

Renovatie maisonnetteflats Oldenbarnevelderweg Barneveld 2012-2015

Renovatie maisonnetteflats Oldenbarnevelderweg Barneveld 2012-2015 Renovatie maisonnetteflats Oldenbarnevelderweg Barneveld 2012-2015 Het sociaal plan in het kort: de afspraken, rechten en plichten van de bewoners en Woningstichting Barneveld De bewoners van de maisonnetteflats

Nadere informatie

Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen!

Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Samenvatting ondernemingsplan Samenvatting ondernemingsplan Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Dat is

Nadere informatie

Beste netwerkpartner,

Beste netwerkpartner, Beste netwerkpartner, Vorig jaar, op 17 november tijdens onze belanghoudersbijeenkomst, spraken wij met u over de koers van Woningstichting Bergh. Centraal stonden de vragen of wij de juiste dingen doen

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Een fijn huis

Jaarverslag 2014. Een fijn huis Een fijn huis Een goede woning is een basisbehoefte van ieder mens en een randvoorwaarde om deel te kunnen nemen aan de samenleving. In ons werkgebied, de noordvleugel van de Randstad, zijn veel mensen

Nadere informatie

Welkom. Stakeholdersdag. 27 mei 2015

Welkom. Stakeholdersdag. 27 mei 2015 Welkom Stakeholdersdag 27 mei 2015 Programma 12.45 uur Opening & voorstellen dagvoorzitter (Andries Greiner) door Truus Sweringa (directeur-bestuurder OFW) Terugblik Stakeholdersdag 2014 & Actualiteiten

Nadere informatie

Stek in 2011 Feiten & cijfers

Stek in 2011 Feiten & cijfers Stek in 2011 Feiten & cijfers Voor woord van de bestuurder 2 Financieel gezond blijven Stek heeft in 2011 een resultaat op de normale bedrijfsvoering behaald van H 5,0 miljoen. Vooral de verlaging van

Nadere informatie

Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn

Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn Wat heeft Intermaris besloten? Intermaris heeft besloten uw woning niet te renoveren, maar om de 26

Nadere informatie

Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête

Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête Inleiding Als voorbereiding van haar strategisch plan 2015-2017 heeft Woontij een vragenlijst opgesteld waarmee input wordt gevraagd voor de te kiezen

Nadere informatie

KleurrijkWonen - verkort jaarverslag 2011

KleurrijkWonen - verkort jaarverslag 2011 KleurrijkWonen - verkort jaarverslag 2011 INhoud voorwoord Sleutelwoorden: professionalisering en concrete doelen SLEUTEL 1: Klanttevredenheid woning en woonomgeving minimaal een 7 SLEUTEL 2: Slaagkans

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG

VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG HUURPRIJS 1.1. HOE HOOG WORDT MIJN HUURPRIJS BIJ MODERNISERING? Wij gaan met u in gesprek over de mogelijkheden bij modernisering. Een aantal maatregelen

Nadere informatie

Investeren in groen en betaalbaar wonen

Investeren in groen en betaalbaar wonen Beleidsplan van Het Gooi en Omstreken 2013-2018 Investeren in groen en betaalbaar wonen Activiteiten in 2013 In Baarn, Bunschoten, Blaricum, Bussum, Hilversum en Wijdemeren Investeren in groen en betaalbaar

Nadere informatie

Investeren in groen en betaalbaar wonen

Investeren in groen en betaalbaar wonen Verkort Beleidsplan Het Gooi en Omstreken 2013-2018 Investeren in groen en betaalbaar wonen Activiteiten in 2015 In Baarn, Bunschoten, Blaricum, Bussum, Hilversum en Wijdemeren Investeren in groen en betaalbaar

Nadere informatie

Woonruimteverdeling 2015 2 Woningstichting Putten. Opening Schauwplein

Woonruimteverdeling 2015 2 Woningstichting Putten. Opening Schauwplein Samenvatting In 2015 leverden wij 39 appartementen op aan het Schauwplein te Putten. De belangstelling voor de woningen was groot en leidde tot doorstroming. Wij sloten in 2015 inclusief deze nieuwbouw

Nadere informatie

inform special Ruimte geven en samen leven

inform special Ruimte geven en samen leven inform special Ruimte geven en samen leven Ondernemingsplan WSP 2013-2017 Het ondernemingsplan 2013-2017 van Woningstichting Putten Ruimte geven en samen leven Ruimte geven en samen leven is de titel van

Nadere informatie

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Oktober 2014 Thema 1 Goed wonen en een goede dienstverlening We vinden het in Nederland normaal dat iedereen goed kan wonen. Maar niet iedereen

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Samenvatting CFV 2010 Corporatie in Perspectief L0278 Zaanstad Samenvatting Corporatie in Perspectief Ter introductie In Corporatie in Perspectief is te zien hoe de volkshuisvestelijke en financiële kengetallen

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Samenvatting CFV 2011 Corporatie in Perspectief L0151 Eindhoven Samenvatting Corporatie in Perspectief Ter introductie In Corporatie in Perspectief is te zien hoe de volkshuisvestelijke en financiële

Nadere informatie

Open kaart over 2010. Het jaarverslag overzichtelijk gepresenteerd

Open kaart over 2010. Het jaarverslag overzichtelijk gepresenteerd Open kaart over 2010 Het jaarverslag overzichtelijk gepresenteerd Woningstichting Nijkerk info@wsnijkerk.nl www.wsnijkerk.nl Bezoekadres Van t Hoffstraat 40, 3863 AX Nijkerk Postadres Postbus 98, 3860

Nadere informatie

Activiteiten regio Amersfoort

Activiteiten regio Amersfoort Activiteiten regio De Alliantie verhuurt, beheert en bouwt huurwoningen in de gemeenten, Eemnes, Leusden, Nijkerk en Soest en levert hiermee een bijdrage aan de volkshuisvesting in die gemeenten. Prestatieafspraken/

Nadere informatie

Samenvatting Jaarverslag 2013

Samenvatting Jaarverslag 2013 Samenvatting Jaarverslag 2013 Het jaar 2013 laat zich voor KleurrijkWonen kenmerken door: het realiseren vaneen aantal grote onderhouds- en herstructureringsprojecten; het ruimschoots behalen van onze

Nadere informatie

KleurrijkWonen. Populair Jaarverslag 2014

KleurrijkWonen. Populair Jaarverslag 2014 KleurrijkWonen Populair Jaarverslag 2014 Fusie In november 2014 zijn SVT en KleurrijkWonen gefuseerd tot het nieuwe KleurrijkWonen. Eén nieuwe organisatie die regionaal groter wordt, maar lokaal sterk

Nadere informatie

Wijziging inschrijfbeleid en toewijzingsbeleid naar aanleiding van Europese regelgeving

Wijziging inschrijfbeleid en toewijzingsbeleid naar aanleiding van Europese regelgeving Wijziging inschrijfbeleid en toewijzingsbeleid naar aanleiding van Europese regelgeving Met ingang van 1 januari 2011 gelden er Europese regels voor de verdeling van woonruimte van woningcorporaties. Woningcorporaties

Nadere informatie

De woonvisie en uw woningcorporatie(s)

De woonvisie en uw woningcorporatie(s) Kennissessie De woonvisie en uw woningcorporatie(s) Circa 1/3 van de Vughtse woningen is een sociale huurwoning. Sociaal of betaalbaar wonen, wat betekent dat, wat is nodig? Portefeuille Woonwijze Huurbeleid:

Nadere informatie

Ik zoek een woning. Woonwensen staan voorop

Ik zoek een woning. Woonwensen staan voorop Ik zoek een woning Woonwensen staan voorop Wij verhuren zo n 2.200 woningen in alle kernen van de gemeente Laarbeek. In soorten en maten, goed, gevarieerd en betaalbaar. Voor gezinnen, stelletjes en alleenstaanden.

Nadere informatie

-11 VOLKSHUISVESTING

-11 VOLKSHUISVESTING c~ CENTRAAL FONDS -11 VOLKSHUISVESTING L0093 Woningstichting SWZ t.a.v. het bestuur Postbus 40040 8004 DA ZWOLLE Huizerstraatweg 117-A Postbus 5075 1410AB Naarden Telefoon 035-6954070 Telefax 035-69 54080

Nadere informatie

beleid: maart 2007, versie: 2013

beleid: maart 2007, versie: 2013 Kopen van een woning beleid: maart 2007, versie: 2013 Waterweg Wonen verhuurt circa 12.000 woningen in Vlaardingen. Een aanzienlijk deel van die woningen is bereikbaar voor huishoudens met lage inkomens

Nadere informatie

Vragen en antwoorden nav bijeenkomst 25 juni en vragen gesteld door bewonerscommissie De Binding

Vragen en antwoorden nav bijeenkomst 25 juni en vragen gesteld door bewonerscommissie De Binding Vragen en antwoorden nav bijeenkomst 25 juni en vragen gesteld door bewonerscommissie De Binding Algemene vragen De vakantieperiode begint nu, kunnen we het niet wat rustiger aan doen, om iedereen de gelegenheid

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2016. Lokaal, Klantgericht en Betrouwbaar

Beleidsplan 2012-2016. Lokaal, Klantgericht en Betrouwbaar Beleidsplan 2012-2016 Lokaal, Klantgericht en Betrouwbaar Colofon Beleidsplan 2012-2016 Woningstichting Sint Antonius van Padua Eindredactie Woningstichting Sint Antonius van Padua Realisatie Nestas communicatie,

Nadere informatie

Woondiensten Aarwoude geeft u de vijf!

Woondiensten Aarwoude geeft u de vijf! Ondernemingsplan 2016-2018 Woondiensten Aarwoude geeft u de vijf! Woondiensten Aarwoude is een bedrijf dat woonruimte verhuurt aan mensen die op basis van hun inkomen in aanmerking komen voor een sociale

Nadere informatie

Jaarplan 2010. Bewegen in Wonen. Let op! Onze nieuwe naam is GroenWest

Jaarplan 2010. Bewegen in Wonen. Let op! Onze nieuwe naam is GroenWest Jaarplan 2010 Let op! Onze nieuwe naam is GroenWest Bewegen in Wonen Bewegen in Wonen Bewegen in Wonen Bewegen in Wonen Waar GroenrandWonen, SWW of Westhoek Wonen staat vermeld, wordt GroenWest bedoeld.

Nadere informatie

Werken aan kwaliteit. Voorraadplan 2004-2012

Werken aan kwaliteit. Voorraadplan 2004-2012 Werken aan kwaliteit Voorraadplan 2004-2012 Werken aan kwaliteit Voorraadplan 2004-2012 Woningbeheer Harlingen Postbus 103 8860 AC Harlingen Bolswardervaart 1 Openingstijden maandag tot en met vrijdag

Nadere informatie

De feiten over uw woning

De feiten over uw woning De feiten over uw woning De feiten over uw woning spindiagram van uw woning Kosten & baten 1 Verhuurbaarheid 0-1 Techniek Comfort Leefbaarheid Score per woonblok Nultredenwoning gemiddeld ALGEMEEN PMC-25736

Nadere informatie

Alleen samen maken we Nijkerk mooier

Alleen samen maken we Nijkerk mooier Woningstichting Nijkerk De klant staat centraal. Je kunt geen ondernemingsplan openslaan, of je stuit op deze missie. Zet je de klant centraal door in zijn schoenen te gaan staan? Dat is een goed begin,

Nadere informatie

Huren bij Viverion. ruimte voor leven

Huren bij Viverion. ruimte voor leven Huren bij Viverion ruimte voor leven De vervolgstap hangt af van uw persoonlijke situatie: 1. U huurt al bij Viverion? Dan gebruikt u de optiestap. 2. U huurt nog niet bij Viverion? Dan gebruikt u de aanbod/lotingstap

Nadere informatie

Werk aan de wijk! Beleidsplan 2013-2016

Werk aan de wijk! Beleidsplan 2013-2016 Werk aan de wijk! Beleidsplan 2013-2016 Inhoudsopgave Werk aan de wijk! 5 Vitale en gewilde wijken 7 Oog voor de klant 11 Energiebewust bouwen en beheren 15 Een solide corporatie 17 3 4 Informatie voor

Nadere informatie

Ons kenmerk ML40/13.0009104. Datum uw brief

Ons kenmerk ML40/13.0009104. Datum uw brief Ingekomen stuk D42 (PA 4 september 2013) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 329 95 81 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postbus 9105 6500 HG Nijmegen

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Korte samenvatting. Wat hebben wij in 2014 gedaan?

Jaarverslag 2014. Korte samenvatting. Wat hebben wij in 2014 gedaan? Jaarverslag 2014 Korte samenvatting Wat hebben wij in 2014 gedaan? 1 Wat is Woningbouwvereniging Poortugaal? WBV Poortugaal is een kleine woningcorporatie in de gemeente Albrandswaard. We bieden kwalitatief

Nadere informatie

Over de samen ontwikkelde woonzorgservicezone zijn wij zeer te spreken. Interview [2] Bewogen en spannend jaar

Over de samen ontwikkelde woonzorgservicezone zijn wij zeer te spreken. Interview [2] Bewogen en spannend jaar Jaarbericht 2011 Arie Vorstelman, voormalig lid van raad van bestuur Zorggroep Charim Over de samen ontwikkelde woonzorgservicezone zijn wij zeer te spreken Arie Vorstelman was één van de twee bestuurders

Nadere informatie

Onze financiën in 2014

Onze financiën in 2014 Jaa r 20 beric h 14/ 20 t 15 Onze activiteiten in 2014 Onze financiën in 2014 Onze plannen in 2015 Zicht op 2014/2015 Financieel gezien was 2014 een goed jaar. Dat lijkt een vreemde opmerking, omdat in

Nadere informatie

Overzicht belangrijkste punten uit het sociaal plan

Overzicht belangrijkste punten uit het sociaal plan 21 maart 2011 Overzicht belangrijkste punten uit het sociaal plan De gemeente Barendrecht is volop in ontwikkeling en het centrumgebied van Barendrecht staat aan de vooravond van een grondige vernieuwing.

Nadere informatie

WoonWerk. Bewonersblad van Woningstichting Barneveld. Nr. 2 Juni 2012. Renovatie Plantage bijna af Het was lastig, maar we zijn er enorm blij mee

WoonWerk. Bewonersblad van Woningstichting Barneveld. Nr. 2 Juni 2012. Renovatie Plantage bijna af Het was lastig, maar we zijn er enorm blij mee Nr. 2 Juni 2012 WoonWerk Bewonersblad van Woningstichting Barneveld Renovatie Plantage bijna af Het was lastig, maar we zijn er enorm blij mee Lintje voor onze columnist Als je alleen maar iets voor jezelf

Nadere informatie

De feiten over uw woning

De feiten over uw woning De feiten over uw woning De feiten over uw woning spindiagram van uw woning Kosten & baten 1 Verhuurbaarheid 0-1 Techniek Comfort Leefbaarheid Score per woonblok Eengezins gemiddeld ALGEMEEN PMC-83513

Nadere informatie

De Lange Streeken Peize

De Lange Streeken Peize De Lange Streeken Peize Tien Koopgarantwoningen Energiezuinig wonen in een groene omgeving Actium, ondernemend in wonen Peize Een groen en vriendelijk dorp In het noorden van Drenthe ligt Peize. Het dorp

Nadere informatie

Verkorte versie. wonen doen we samen

Verkorte versie. wonen doen we samen Verkorte versie ondernemingsplan Jaarverslag 2012013-2017 wonen doen we samen Inhoud 1 VOORWOORD...3 2 TOTSTANDKOMING...4 3 WIE ZIJN WIJ...5 3.1 Onze missie...5 3.2 Onze visie: Wonen doen we samen...5

Nadere informatie

De feiten over uw woning

De feiten over uw woning De feiten over uw woning De feiten over uw woning spindiagram van uw woning Kosten & baten 1 Verhuurbaarheid 0-1 Techniek Comfort Leefbaarheid Score per woonblok Eengezins gemiddeld ALGEMEEN PMC-83513

Nadere informatie

Toekomst Sluisweg verslag bewonersavond 13 mei 2014

Toekomst Sluisweg verslag bewonersavond 13 mei 2014 Toekomst Sluisweg verslag bewonersavond 13 mei 2014 Verslag van de bijeenkomst met de bewoners van de Sluisweg op dinsdag 13 mei 2014 om 19.30 uur in het EMS gebouw aan de Sluisweg 67 E. Aanwezigen: Van

Nadere informatie

26 eengezinswoningen voor gezinnen en starters 17 comfort woningen voor senioren en starters

26 eengezinswoningen voor gezinnen en starters 17 comfort woningen voor senioren en starters Broekkant, Malden Wijk: Herstructurering Malden Jachthuis Broekkant Op 15 mei 2009 heeft Oosterpoort het sloopbesluit genomen voor de woningen Broekkant 22 t/m 56. Acaciastraat 1 t/m 36, Meidoornstraat

Nadere informatie

WONINGSTICHTING BARNEVELD Jaarverslag 2008 VEELZIJDIGE PARTNER

WONINGSTICHTING BARNEVELD Jaarverslag 2008 VEELZIJDIGE PARTNER WONINGSTICHTING BARNEVELD Jaarverslag 2008 VEELZIJDIGE PARTNER Inhoud Pagina Prestaties in 2008 2 Wethouder Aart de Kruijf blij met actieve woningstichting Wij maken nu afspraken over de kwaliteit van

Nadere informatie

Wooninfo. Nijkerk NIJKERK. Woningstichting. Nijkerk

Wooninfo. Nijkerk NIJKERK. Woningstichting. Nijkerk Wooninfo INFORMATIEFOLDER IN OVER DE DE VERDELING GEMEENTE VAN HUURWONINGEN NIJKERK Nijkerk Woningstichting Nijkerk Woningstichting Nijkerk Bezoekadres: Van t Hoffstraat 40 3863 AX NIJKERK Postadres: Postbus

Nadere informatie

Prestaties en ambities Verkorte versie jaarverslag 2012 Woningstichting SWZ

Prestaties en ambities Verkorte versie jaarverslag 2012 Woningstichting SWZ Prestaties en ambities Verkorte versie jaarverslag Woningstichting SWZ p.2 investeringen op peil in en 2013 p.2 groot aandeel in woningbouwproductie p.3 Financiële resultaten over p.4 werk in & aan de

Nadere informatie

WoonInvest Beknopt verslag van onze resultaten

WoonInvest Beknopt verslag van onze resultaten J AARV ERSLAG WoonInvest Beknopt verslag van onze resultaten INHOUD Inhoud Voorwoord 3 Betaalbaar wonen 4 Huisvesting doelgroepen 5 Kengetallen 6 Duurzaamheid & kwaliteit 8 Communicatie 9 Financiën & organisatie

Nadere informatie

inschrijven als woningzoekende

inschrijven als woningzoekende inschrijven als woningzoekende Inschrijven als woningzoekende bij Woonbedrijf Op zoek naar een huurwoning? We helpen u graag! Inschrijven als woningzoekende 3 Een gewone eengezinswoning, een luxe appartement,

Nadere informatie

De feiten over uw woning

De feiten over uw woning De feiten over uw woning spindiagram van uw woning Kosten & baten 1 Verhuurbaarheid 0-1 Techniek Comfort Leefbaarheid Score per woonblok Eengezins gemiddeld ALGEMEEN PMC-83524 Woning Gemiddelde in de dorpen

Nadere informatie

Thús wonen BROCHURE FONTEINSHOF

Thús wonen BROCHURE FONTEINSHOF Thús wonen BROCHURE FONTEINSHOF INHOUDSOPGAVE Algemene informatie 3 1. Wat gaan we bouwen? 4 2. Plattegronden 5 3. Huurprijzen 11 4. Hoe komt u in aanmerking? 12 5. Extra informatie 13 Contactgegevens

Nadere informatie

WONEN IN BEWEGING I N F O R M A T I E B R O C H U R E

WONEN IN BEWEGING I N F O R M A T I E B R O C H U R E WONEN IN BEWEGING I N F O R M A T I E B R O C H U R E Wonen in beweging De CWS is een woningcorporatie in beweging. Een professionele, klantgerichte organisatie die staat voor goed wonen in een aantrekkelijke

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT PARKSTAD LIMBURG

SOCIAAL STATUUT PARKSTAD LIMBURG SOCIAAL STATUUT PARKSTAD LIMBURG Inleiding De komende jaren zullen de woningcorporaties van Parkstad Limburg een groot deel van hun woningen grondig opknappen. Dat is nodig, omdat de huurders recht hebben

Nadere informatie

Verder sluit het jaarplan in belangrijke mate aan op het beleidsplan 2007-2012.

Verder sluit het jaarplan in belangrijke mate aan op het beleidsplan 2007-2012. Jaarplan 2009 1. Inleiding Het jaarplan 2009 en de daarbij horende (meerjaren)begroting worden beïnvloed door de dreigende kredietcrisis en de invoering van de vogelaarheffing en de vennootschapsbelasting.

Nadere informatie

Begroting Stichting Woningcorporatie Plicht Getrouw 2013

Begroting Stichting Woningcorporatie Plicht Getrouw 2013 Begroting Stichting Woningcorporatie Plicht Getrouw 2013 1. Inleiding Het eerste kabinet Rutte heeft nog geen twee jaar stand gehouden. In deze periode is er op de woningmarkt geen vooruitgang geboekt.

Nadere informatie

Renovatie & Nieuwbouw Hof in Zuid

Renovatie & Nieuwbouw Hof in Zuid De renovatie van de Bethelflat verloopt voorspoedig. De woningen ernaast in de Oude Maasstraat, Nieuwe Maasstraat en Poortugaalsestraat zijn inmiddels gesloopt. In deze 3 de nieuwsbrief gaan we in op de

Nadere informatie

Kenmerk: (ter informatie/ discussiestuk/ standpuntbepaling/ besluitvorming) Auteur: Jan van Andel Datum: 27 maart 2013

Kenmerk: (ter informatie/ discussiestuk/ standpuntbepaling/ besluitvorming) Auteur: Jan van Andel Datum: 27 maart 2013 Agendapunt Strategisch Vastgoed Beleid 2013 Kenmerk: (ter informatie/ discussiestuk/ standpuntbepaling/ besluitvorming) Auteur: Jan van Andel Datum: 27 maart 2013 Overleg Managementteam Ondernemingsraad

Nadere informatie

Wij zijn Brabantse Waard

Wij zijn Brabantse Waard Wij zijn Brabantse Waard Gastvrij wonen Inhoudsopgave 3 Wie is Brabantse Waard 4 Een organisatie met een transparante structuur 5 Onze missie en visie 5 Doelstellingen waarin de gast centraal staat 6 Onze

Nadere informatie

De feiten over uw woning De feiten over uw woning

De feiten over uw woning De feiten over uw woning De feiten over uw woning De feiten over uw woning spindiagram van uw woning Kosten & baten 1 Verhuurbaarheid 0-1 Techniek Comfort Leefbaarheid Score per woonblok Eengezins gemiddeld ALGEMEEN PMC-83514

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2014-2018 KIEZEN VOOR DELDEN!

ONDERNEMINGSPLAN 2014-2018 KIEZEN VOOR DELDEN! ONDERNEMINGSPLAN 2014-2018 KIEZEN VOOR DELDEN! 1 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 3 Missie en doelgroep 4 Strategische keuzes voor de periode 2014-2018 6 1. Beschikbaarheid 6 2. Betaalbaarheid 8 3. Kwaliteit 3a

Nadere informatie

Woonbrief. December 2008. Bouwproductie in Zederik komt op stoom

Woonbrief. December 2008. Bouwproductie in Zederik komt op stoom Woonbrief December 2008 NIEUWBOUW Bouwproductie in Zederik komt op stoom Deze Woonbrief is een speciale Woonbrief met als thema Nieuwbouw. Om aan de dringende behoefte aan woningen te voldoen is actie

Nadere informatie

ACTIVITEITEN AMSTERDAM

ACTIVITEITEN AMSTERDAM ACTIVITEITEN AMSTERDAM Woningbezit naar woningtype Eengezinswoning Galerijflat Portiekflat Beneden-/ bovenwoning Totaal 1.476 2.368 14.337 593 18.774 Woningbezit naar huurprijscategorieën AMSTERDAM totaal

Nadere informatie

Verslag van het overleg Huurdersvereniging Brummen - Woningstichting Brummen d.d. 15 november 2012

Verslag van het overleg Huurdersvereniging Brummen - Woningstichting Brummen d.d. 15 november 2012 Verslag van het overleg Huurdersvereniging Brummen - Woningstichting Brummen d.d. 15 november 2012 Aanwezig: Huurdersvereniging Brummen: De heer B. van Boven, mevrouw E. Groot, mevrouw B. ten Hoeve, de

Nadere informatie

Verkoop door woningcorporaties

Verkoop door woningcorporaties 34 Afspraken over verkoop van sociale huurwoningen Sinds 1998 worden in Amsterdam sociale huurwoningen verkocht. Aanleiding was de sterk veranderde samenstelling en woningbehoefte van de Amsterdamse bevolking.

Nadere informatie

DUODOC. resultaten 2014 ambitie 2015 ZO GEZEGD ZO GEDAAN

DUODOC. resultaten 2014 ambitie 2015 ZO GEZEGD ZO GEDAAN resultaten 2014 ambitie 2015 ZO GEZEGD ZO GEDAAN Zo gezegd, zo gedaan 2015 is het derde jaar van onze vijfjarige beleidsperiode. De eerste resultaten zijn gehaald. Wij hebben jaarlijks de doelgroep een

Nadere informatie

15 jaar thuis! Onderweg naar een nieuw ondernemingsplan. Toekomstvisie. woondiensten aarwoude. jaaroverzicht 2010

15 jaar thuis! Onderweg naar een nieuw ondernemingsplan. Toekomstvisie. woondiensten aarwoude. jaaroverzicht 2010 Toekomstvisie woondiensten aarwoude jaaroverzicht 2010 Onderweg naar een nieuw ondernemingsplan woondiensten aarwoude Bezoekadres > Elzenlaan 1, Woubrugge Postadres > Postbus 2194, 2400 CD Alphen aan den

Nadere informatie

Back to the future. Goed Wonen Special Woningwet 2015

Back to the future. Goed Wonen Special Woningwet 2015 Back to the future Goed Wonen Special Woningwet 2015 De Woningwet 2015 geeft duidelijke spelregels voor de sociale huursector. In deze special van Goed Wonen leggen we uit wat er verandert, wat we als

Nadere informatie

Adviesrapport Bewoners adviesgroep Doorstroming Oktober 2015

Adviesrapport Bewoners adviesgroep Doorstroming Oktober 2015 Oktober 2015 2 Advies in hoofdlijnen Het advies 1. Door de huren bij mutatie niet te verhogen door passend toe te wijzen, kan de doorstroming worden bevorderd indien dit vooral duidelijk wordt aangegeven,

Nadere informatie

Thuis in Drimmelen. Ondernemingsplan Woningstichting Volksbelang 2011-2015

Thuis in Drimmelen. Ondernemingsplan Woningstichting Volksbelang 2011-2015 Thuis in Drimmelen Ondernemingsplan Woningstichting Volksbelang 2011-2015 woord vooraf Al meer dan 90 jaar is Woningstichting Volksbelang actief in de gemeente Drimmelen. We beheren en verhuren er zo n

Nadere informatie

VIJF KEUZES VOOR DE BEWONERS VAN DE GROENE WONINGEN IN DE ZEEHELDENBUURT

VIJF KEUZES VOOR DE BEWONERS VAN DE GROENE WONINGEN IN DE ZEEHELDENBUURT VIJF KEUZES VOOR DE BEWONERS VAN DE GROENE WONINGEN IN DE ZEEHELDENBUURT Beste bewoner, In dit boekje leest u welke vijf keuzes u heeft als bewoner van de te slopen woningen in de Zeeheldenbuurt. Mocht

Nadere informatie

INVESTERINGSMONITOR WONINGCORPORATIES 2012. Stec Groep. Stec Groep B.V. oktober 2012

INVESTERINGSMONITOR WONINGCORPORATIES 2012. Stec Groep. Stec Groep B.V. oktober 2012 INVESTERINGSMONITOR WONINGCORPORATIES 2012 Stec Groep Stec Groep B.V. oktober 2012 INHOUDSOPGAVE CORPORATIES BLIJVEN AARZELEN BIJ DE MIDDENINKOMENS 1 Nieuwbouw in 2011 en gewenste toekomstige nieuwbouw

Nadere informatie

Onze lijn 2011-2012. Wij kregen de kans om onze huurwoning te kopen

Onze lijn 2011-2012. Wij kregen de kans om onze huurwoning te kopen Wij kregen de kans om onze huurwoning te kopen Onze lijn 2011-2012 Woningstichting Tubbergen Waldeckstraat 1 7651 EE Tubbergen Tel. 0546 62 23 12 Fax 0546 62 33 61 Postbus 12 7650 AA Tubbergen info@wstubbergen.nl

Nadere informatie

Verantwoording 2014. De parlementaire enquêtecommissie komt met haar aanbevelingen

Verantwoording 2014. De parlementaire enquêtecommissie komt met haar aanbevelingen Verantwoording 2014 4 februari 2015 Bewonerscommissiedag 2015 Terugblik op 2014 De verhuurdersheffing is een feit De parlementaire enquêtecommissie komt met haar aanbevelingen Betaalbaarheid staat onder

Nadere informatie

INHOUD. Onze maatschappelijke inzet. Highlights 2009. Jan-Willem Majoor en Stephanie van Kommer, kopende bewoners Het gevoel van vrijheid

INHOUD. Onze maatschappelijke inzet. Highlights 2009. Jan-Willem Majoor en Stephanie van Kommer, kopende bewoners Het gevoel van vrijheid INHOUD Onze maatschappelijke inzet 5 Highlights 2009 7 Jan-Willem Majoor en Stephanie van Kommer, kopende bewoners Het gevoel van vrijheid 8 Woonwensenonderzoek Hoe wil jij wonen? 11 Jaap van de Werfhorst,

Nadere informatie

De feiten over uw woning

De feiten over uw woning De feiten over uw woning spindiagram van uw woning Kosten & baten 1 Verhuurbaarheid 0-1 Techniek Comfort Score per woonblok Leefbaarheid Eengezins gemiddeld ALGEMEEN PMC-81551 Woning Gemiddelde in de dorpen

Nadere informatie

Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst

Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst Op 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet ingegaan. U leest hier wat deze nieuwe wet mogelijk voor u betekent. We hebben de

Nadere informatie

Sociaal Plan bij herstructurering

Sociaal Plan bij herstructurering Het Sociaal Plan is een overeenkomst tussen Woonstichting Groninger huis en bewoners van een wijk of straat waar sloop of ingrijpende renovatie plaats zal vinden. Het Sociaal Plan behandelt de rechten

Nadere informatie

Verkoop door woningcorporaties

Verkoop door woningcorporaties 2 14 Ruim 22.000 corporatiewoningen verkocht Vanaf 199 tot en met de eerste helft van 14 hebben de woningcorporaties ruim 22.000 bestaande woningen verkocht aan particulieren. Het aantal verkopen kwam

Nadere informatie

De Struikbuurt Vernieuwt! in het Uitwerkingsplan waar de buurt in 2013 mee instemde.

De Struikbuurt Vernieuwt! in het Uitwerkingsplan waar de buurt in 2013 mee instemde. V o o r u, b e w o n e r v a n D E A N T O N S T R U I K B U U R T I N S L O T E R M E E R De Struikbuurt Vernieuwt! De Struikbuurt gaat veranderen. Alle woningen tussen het Johan Brouwerpad en de Vening

Nadere informatie

Zelfstandig wonen. Ieder mens telt

Zelfstandig wonen. Ieder mens telt Zelfstandig wonen Ieder mens telt U wilt het liefst zo lang mogelijk zelfstandig in uw eigen huis blijven wonen. Maar soms lukt dat niet meer of voelt u zich niet meer prettig of veilig in uw woning. In

Nadere informatie

Asbest Feiten, risico s en maatregelen

Asbest Feiten, risico s en maatregelen Asbest Feiten, risico s en maatregelen Asbest in woonhuizen De feiten op een rij Asbest is een veel besproken onderwerp, ook in de media. We zetten graag voor u de feiten op een rij. Om te beginnen met

Nadere informatie

Solide partner voor u

Solide partner voor u Solide partner voor u 2 Woon zoals u wilt Informatiebrochure UWOON staat niet alleen voor verhuren en verkopen van woningen, we zijn ook een sterke partner bij herstructurering of ontwikkeling van bouwplannen.

Nadere informatie

Gemeentelijk beleid wonen en zorg

Gemeentelijk beleid wonen en zorg Informatieblad 2. Wonen en zorg April 2015 Gemeentelijk beleid wonen en zorg Gemeentelijk beleid over wonen en zorg wordt vormgegeven in de woonvisie van een gemeente. Concrete afspraken over doelstellingen

Nadere informatie

De feiten over uw woning

De feiten over uw woning De feiten over uw woning spindiagram van uw woning Kosten & baten 1 Verhuurbaarheid 0-1 Techniek Comfort Leefbaarheid Score per woonblok Eengezins gemiddeld ALGEMEEN PMC-81544 Woning Gemiddelde in de dorpen

Nadere informatie

Een woning huren in Brummen

Een woning huren in Brummen Een woning huren in Brummen Informatie voor woningzoekenden Een woning huren in Brummen Een woning huren in Brummen: Hoe gaat dat in zijn werk? Woningzoekenden die belangstelling hebben voor een huurwoning

Nadere informatie

Op zoek naar een woning

Op zoek naar een woning Samen bouwen aan beter wonen Op zoek naar een woning 3 Welkom U bent op zoek naar een woning. Misschien wilt u een grotere woning, of juist een kleinere woning. U gaat op eigen benen staan, krijgt werk

Nadere informatie