Sociale analyses jongerencampagnes Steunpunt Milieu en Gezondheid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sociale analyses jongerencampagnes Steunpunt Milieu en Gezondheid 2007 2011"

Transcriptie

1 RAPPORT Sociale analyses jongerencampagnes Steunpunt Milieu en Gezondheid Bert Morrens, Liesbeth Bruckers, Ilse Loots, Elly Den Hond Veldwerkcomité Steunpunt Milieu en Gezondheid Oktober

2 STEUNPUNT MILIEU EN GEZONDHEID ISBN D/2012/12.293/38 Bert Morrens Universiteit Antwerpen Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen Sint Jacobstraat Antwerpen tel: e mail: en gezondheid.be Het onderzoek, dat wordt uitgevoerd door het Steunpunt Milieu en Gezondheid, is een initiatief van de Vlaamse Regering. De Vlaamse ministers bevoegd voor Volksgezondheid en Leefmilieu, de afdeling Toezicht Volksgezondheid van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, de dienst Milieu en Gezondheid van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie en de administratie Wetenschapsbeleid volgen de werkzaamheden van het Steunpunt op. 2

3 Samenvatting Wanneer we de biomerkerwaarden van blootstelling aan chemische stoffen bij 606 jongeren (14 15jaar) uit 3 meetcampagnes (Vlaamse referentie, hotspot Genk Zuid en hotspot regio Menen) stratificeren naar sociale klasse (van laag naar hoog), dan stellen we sociale verschillen vast in beide richtingen: we vinden negatieve sociale gradiënten voor de zware metalen cadmium, koper, lood en antimoon: jongeren met een lage sociaal economische status (SES) berekend met opleidingsparameters hebben een hogere blootstelling (na correctie voor geslacht, leeftijd, rookgedrag en meetcampagne) dan jongeren met een hoge SES. Voor enkele andere zware metalen zoals toxisch relevant arseen, kwik en methylkwik vinden we een positieve sociale gradiënt: lagere SES zijn lager blootgesteld. Ook voor de persistente stoffen (POP s) vinden we zulke sociale gradiënten in blootstelling: jongeren met een lage SES hebben een lagere blootstelling aan het pesticide HCB en aan PCB s, na correctie voor geslacht, leeftijd, BMI, rookgedrag en meetcampagne dan jongeren met een hoge SES. Voor twee polluenten die samenhangen met verbrandingsprocessen (benzeen en PAK s) vinden we opnieuw negatieve sociale gradiënten. We stellen vast dat het effect van SES op blootstelling aan bijna alle polluenten niet beïnvloed wordt door de regio waar jongeren wonen (en daarmee samenhangend wellicht ook de externe milieudruk). We zien ook geen interactie effecten met meetgebied. Dit suggereert dat vooral levensstijl en voedingsfactoren samenhangen met sociale verschillen in blootstelling (bv: het krijgen van borstvoeding). Kijken we meer gedetailleerd naar de resultaten binnen één meetgebied (Genk Zuid) dan wordt deze stelling bevestigd: patronen in de sociale distributie van blootstelling aan polluenten kunnen niet verklaard worden door patronen in de spatiale distributie (afstand tot industrie). In Genk Zuid blijkt de etnische status van jongeren vaak een groter effect te hebben dan de sociale status (wat naast de invloed van levensstijl ook een meer biologische invloed lijkt te suggereren). De vastgestelde sociale gradiënten in blootstelling blijkt ook afhankelijk te zijn van de gebruikte SESindicator. Dit wijst erop dan het onderwijstype van jongeren en het opleidingsniveau van ouders andere invloedfactoren bevatten. Hypothese kan hier zijn dat het onderwijstype van jongeren meer verband houdt met blootstelling aan schadelijke stoffen (denk aan contact met uitlaatgassen in technische richtingen), terwijl het opleidingsniveau van de ouders een betere proxy is voor de sociaal economische status, en de daaraan gerelateerde levensstijlfactoren en gezondheidsbeïnvloedend gedrag en kennis. 3

4 Inhoud 1. Inleiding Methodologie Resultaten Sociaal economisch profiel deelnemers Sociale gradiënten in invloedfactoren Sociale gradiënten in biomerkers van blootstelling Conclusie Focus op de resultaten voor Genk Zuid

5 1. Inleiding Dit rapport beschrijft de resultaten van de sociale analyses van de 3 jongerencampagnes binnen het tweede Steunpunt Milieu en Gezondheid (Vlaamse referentie, Genk Zuid en regio Menen). In een Engelstalige publicatie (toegevoegd als hoofdstuk 5) wordt meer in detail ingegaan op de analyses in de hotspot Genk Zuid. De analyses werden uitgevoerd door Universiteit Hasselt en Universiteit Antwerpen en werden gepresenteerd op het veldwerkcomité van 5 december We kozen voor de jongerencampagnes om 3 redenen: 1) In deze leeftijdsgroep werden de meeste deelnemers onderzocht (600 t.o.v. 200 in de andere leeftijdsgroepen). Dit vergroot de power van onze statistische berekeningen. De rekrutering van jongeren in de hotspots laat bovendien toe om bij deze doelgroep ook vergelijkingen te maken tussen diverse gebieden. 2) De jongerencampagnes vertonen de grootste spreiding in sociaal profiel (15% in de laagste sociale klasse). Deze spreiding is kleiner bij de pasgeborenen en volwassenen (resp. 8,7% en 1,5% lage SES). Hoe groter de spreiding in sociale klasse, hoe betrouwbaarder de resultaten. 3) De sociale analyses uit het eerste steunpunt ( ) gebeurde in de drie leeftijdsgroepen, maar werden enkel grondig uitgewerkt voor de jongerencampagne. Vergelijkingen met de resultaten van het eerste Steunpunt gebeuren dan ook best voor de leeftijdsgroep van jongeren. Na een korte beschrijving van de methodologie (hoofdstuk 2), bespreken we in hoofdstuk 3 de beschrijvende cijfers over het sociaaleconomische profiel van de deelnemers (3.1) en de sociale verschillen die samenhangen met bepaalde invloedsfactoren (3.2). Daarna bespreken we resultaten van de biomerkers van blootstelling (3.3). In hoofdstuk 4 geven we enkele conclusies mee. Hoofdstuk 5 tot slot biedt een meer gedetailleerd zicht op de resultaten van de jongerencampagne in Genk Zuid. De hieronder beschreven analyses kaderen in het ondersteunend onderzoeksproject participatie en sociale ongelijkheid. Belangrijkste deliverables van het luik sociale ongelijkheid ( ) zijn: Rapporten Morrens B, Bruckers L, Keune H, Loots I, Op zoek naar sociaal economische gradiënten in het humaan biomonitoringsprogramma : verkennende analyses naar het verband tussen sociale status en milieuen gezondheidsfactoren Antwerpen: Steunpunt Milieu & Gezondheid, p. Morrens B, Keune H, Loots I, Sociale ongelijkheid en humane biomonitoring: literatuurstudie over de invloed van sociaal economische factoren in verband met milieu en gezondheid ISBN Antwerpen: Steunpunt Milieu & Gezondheid, 2008 Artikels en hoofdstukken uit boek Morrens, B, et al., Social distribution of internal exposure to environmental pollution in Flemish adolescents. Int. J. Hyg. Environ. Health (2012), vol 215 (4): Morrens B, Loots I, Bruckers L, Programme flamand de biomonitoring sur les adolescents : les gradients sociaux observés diffèrent d'un polluant à l'autre, Education Santé, Hors série Juin 2011, ISSN , p Morrens B, Loots I, Bruckers L, Keune H, den Hond E, Nelen V, Schoeters G, Baeyens W, van Larebeke N. Iedereen gelijk voor de gezondheidsimpact van milieuvervuiling? Armoede en sociale uitsluiting: jaarboek 2009 / Vranken, Jan [edit.]; et al. [edit.] ISBN Leuven, Acco, 2009, p

6 Congressen Morrens B, Environmental justice under our skin? Socio stratifying human biomonitoring results of adolescents living near an industrial hotspot in Flanders Belgium. 11 th Global Conference Environmental Justice and Global Citizenship, Mansfield College, Oxford University, UK, 3 5 July Morrens B, Loots I, Bruckers L. Social Inequality in Human Exposure to POPs in Adolescents? Socio stratifying Results of the First Flemish Human Biomonitoring Campaign, DioXin 2011, 31 st International Symposium on Halogenated Persistent Organic Pollutants, Brussels, Belgium, 25 August Morrens B, Loots I, Bruckers L. Socio stratified results of the Flemish biomonitoring program. (Invited speaker), Congres Européen La santé environnementale et les vulnérabilités sociales, Namur (Belgium), October Morrens B, Loots I, Bruckers L, Keune H, Den Hond E, Schoeters G, Nelen V, Van Larebeke N, Baeyens W. Socio stratified results of the Flemish human biomonitoring campaing on adolescents. Poster presentation, European Congress From human biomonitoring to policy: a sustainable marriage between health and environment, Brussels (Belgium), October Morrens B, Loots I, Sociale ongelijkheid en milieugezondheid: (hoe) zijn ze verbonden? Dag van de Sociologie, Groningen, Nederland, 10 juni Morrens B, Loots I, Bruckers L, Sociale ongelijkheid en milieugezondheid: (hoe) zijn ze verbonden? 2 de Vlaams Nederlandse congresdag Milieu en Gezondheid, Antwerpen, 23 april Methodologie Databanken We bekijken de sociale gradiënten in biomerker resultaten bij jongeren uit de drie campagnes: referentiebiomonitoring Vlaanderen: 210 jongeren hotspot Genk Zuid: 197 jongeren hotspot Menen: 199 jongeren Het beschrijvende deel toont resultaten per campagne, het verklarende deel toont resultaten van de drie campagnes samen (n=606). Sociaal economische status Om sociale gradiënten in biomerker resultaten vast te stellen, werd van elke jongere de sociaaleconomische status (SES) bepaald op basis van twee indicatoren: Onderwijstype jongeren: ASO, TSO of BSO Hoogste opleidingsniveau ouders: lager secundair, hoger secundair, hoger onderwijs Het opleidingsniveau wordt met consensus beschouwd als een kernindicator van de sociaal economische status. In Europese milieu en gezondheidsstudies is het hoogste opleidingsniveau van de ouders één van de meest gebruikte en meest betrouwbare proxies voor het bepalen van de SES bij kinderen en jongeren 1. Biomerkers van blootstelling 1 Bolte, G., Kohlhuber, M., Weiland, S.K., Zuurbier, M., Stansfeld, S., Heinrich, J., Socioeconomic factors in EU funded studies of children's environmental health. European Journal of Epidemiology 20(4),

7 Alle biomerkers van blootstelling die in alle drie de campagnes gemeten werden, worden in onze analyses opgenomen. We kijken steeds naar effectief gemeten waarden van de biomerkers (dus geen indeling in boven of onder P50 of P90). - Zware metalen: cadmium, koper, lood, antimoon, mangaan, thallium, nikkel, toxisch relevant arseen, kwik en methylkwik - POP s: DDE, HCB, PCB s (merker PCB s = som van PCB 138, 153 en 180), dioxineachtige PCB s, dioxines en furanen - Verbrandingsproducten en vluchtige stoffen: PAK s en benzeen Confounders De relaties tussen blootstelling en SES worden onderzocht door middel van regressiemodellen. Telkens worden 2 modellen beschouwd: Model 1 confounders: geslacht, leeftijd, rookgedrag (voor de POP s ook BMI) Model 2 confounders en meetgebied: geslacht, leeftijd, rookgedrag (voor de POP s ook BMI) en campagne. De interactie tussen SES en meetgebied wordt in dit model ook onderzocht. We rapporteren in de figuren en tabellen enkele de biomerkers die significant verband houden met SES op het 5% significantie niveau. De uitgebreide resultaten zijn te vinden in de bijlage. 3. Resultaten 3.1 Sociaal economisch profiel deelnemers Onderstaande tabellen tonen de verdeling van de jongeren naar sociaal economische status en de samenhang tussen beide indicatoren van SES. Tabel 1: verdeling sociaal economische status per meetcampagne, percentages Sociaal economische status Referentie N=210 Genk Zuid N=197 Menen N= 199 Totaal N= 606 Onderwijstype jongere BSO 9,7 20,4 14,2 14,6 TSO 41,5 22,5 32,0 32,3 ASO 48,8 57,1 53,8 53,1 Opleidingsniveau ouders Lager secundair 12,1 19,7 15,3 16,5 Hoger secundair 31,9 31,6 27,6 30,4 Hoger onderwijs 56,0 48,7 57,1 54,0 7

8 Tabel 2: samenhang tussen 2 indicatoren van sociaal economische status, per campagne, percentages Opleidingsniveau ouders Onderwijstype jongeren Referentie LS HS HO BSO TSO ASO BSO LS TSO HS ASO HO Genk Zuid BSO LS TSO HS ASO HO Menen BSO LS TSO HS ASO HO Hoewel beide variabelen sterk correleren (p<0.001) toont tabel 2 dat niet alle jongeren in dezelfde categorie worden ondergebracht bij de twee proxies van SES. Vooral in de laagste sociale klasse en vooral in de referentiecampagne zien we grote verschillen: van alle jongeren met laagopgeleide ouders (maximaal lager secundair) zit slechts 16% in het BSO. In de hotspots Genk Zuid en Menen liggen deze percentages duidelijk hoger, wat erop kan wijzen dat de sociale mobiliteit in deze gebieden kleiner is dan gemiddeld in Vlaanderen. 3.2 Sociale gradiënten in invloedfactoren De tabel hieronder bekijkt in hoeverre de SES van jongeren (n=606) samenhangt met een aantal factoren die de blootstelling aan milieuvervuilende stoffen en de gerelateerde gezondheidseffecten mogelijk kunnen beïnvloeden zoals BMI, rookgedrag en (borst)voeding. Deze zijn te beschouwen als directe (vb: rookgedrag) of indirecte (vb: borstvoeding, stookgedrag) levensstijlfactoren. Tabel 3: sociale verdeling van invloedsfactoren, in percentages Lager Hoger Hoger Totaal P waarde secundair secundair onderwijs BMI (gemiddelde) <0.001 Borstvoeding gekregen <0.001 Actief roken (ooit gerookt) Passief roken <0.001 Stoken binnen of buitenhuis Lokale groenten moestuin

9 3.3 Sociale gradiënten in biomerkers van blootstelling Onderstaande tabel toont per campagne de significante verbanden (p waarden) tussen biomerkers en SES volgens onderwijstype jongeren (SES jongere) en volgens opleidingsniveau ouders (SES ouders). Rode vakjes duiden op een negatief verband: lagere SES hebben een hogere blootstelling; blauwe vakjes op een positief verband: lagere SES hebben een lagere blootstelling. Tabel 4: relatie tussen sociaal economische status en biomerkers van blootstelling per campagne, p waarden Biomerkers Referentie Genk Zuid Menen SES jongere SES ouders SES jongere SES ouders SES jongere SES ouders Zware metalen Cadmium (µg/l) Koper (µg/l) Lood (µg/l) Antimoon (µg/g crt) TR arseen (µg/g crt) Kwik (µg/g) POP s (ng/g vet) DDE HCB Som PCB s Dioxineachtige PCB s Dioxines en furanen Verbrandingspr (ng/l) PAK s Benzeen Voor 4 zware metalen zien we negatieve verbanden: cadmium vertoont in de drie campagnes een negatief verband met het onderwijstype van de jongeren. Een lagere SES is in de hotspots geassocieerd met een hogere blootstelling aan koper en lood (in Genk Zuid zowel voor onderwijstype als opleidingsniveau, in Menen enkel voor opleidingsniveau). Antimoon is daarnaast ook in Menen negatief geassocieerd met SES. Voor toxisch relevant arseen en kwik vinden we in de referentiecampagne een positief verband met SES: de hogere sociale klassen blijken hoger blootgesteld (in Menen geldt dit ook voor kwik). Andere metalen die geen significante relatie met SES vertonen zijn mangaan, thallium, nikkel en methylkwik. Verder valt ook op dat we significante verbanden zien voor cadmium, koper en lood gemeten in bloed, maar niet in urine. Wat wijst op een sociale gradiënt in recente, maar niet in historische blootstelling voor deze metalen. Voor 5 POP s zien we positieve verbanden met SES: blootstelling aan HCB en PCB s stijgt in de drie campagnes met een stijgende SES. DDE vertoont ook in de referentiecampagne en in Genk Zuid een positief verband, maar niet in Menen. Kijken we naar het onderwijstype van de jongeren, dan zien we een positief verband met blootstelling aan dioxineachtige PCB s in Genk Zuid en aan dioxines en furanen in de referentiecampagne. Voor PAK s en benzeen zien we enkele negatieve verbanden met SES in Menen (opmerking: de p waarde is significant maar de sterkte van het effect bekijken we in de tabel niet echt). Een dalende SES gaat daar samen met een stijgende blootstelling (zowel voor onderwijstype als opleidingsniveau). 9

10 Voor PAK s zien we een randsignificant verband met onderwijstype ouders. In Genk Zuid is er een negatief verband tussen SES (onderwijstype) en PAK s. De tabel hieronder toont de resultaten van een lineaire regressie. Tabel 5: relatie tussen sociaal economische status en biomerkers van blootstelling alle campagne samen, na controle voor confounders, regressiecoëfficiënten (als percentages) Biomerkers Zware metalen Onderwijstype jongeren Opleidingsniveau ouders zonder gebied* met gebied** zonder gebied* met gebied** BSO TSO BSO TSO LS HS LS HS Cadmium (µg/l) +22,0% +5,0% +19,5% +6,8% Koper (µg/l) +6,9% +5,0% +6,4% +5,8% +2,6% +5,0% +2,1% +5,1% Lood (µg/l) +15,9% +4,2% +16,1% +3,5% +18,5% +4,9% +18,9% +4,4% Antimoon (µg/g crt) +9,7% +23,4% +10,8% +20,9% TR arseen (µg/g crt) 14,3% 21,1% 16,6% 19,4% Kwik (µg/g) 35,5% 27,6% 34,4% 27,9% Methylkwik (µg/g) 27,6% 21,8% 26,9% 21,7% POP s (ng/g vet) HCB 16,8% 19,1% 16,8% 19,2% Som PCB s 23,1% 12,3% 20,9% 16,6% 20,6% 17,3% 18,2% 17,7% Dioxineachtige PCB s 19,4% 10,3% Dioxines en furanen 9,3% 20,0% Verbrandingspr. PAK s (ng/g crt) +24,2% +11,0% +22,1% +11,4% Benzeen (µg/g crt) +51,5% +7,5% +51,2% +6,8% Het effect van SES (apart voor jongere en ouders) op de biomerkerwaarden van jongeren uit de 3 campagnes wordt telkens bekeken in twee modellen: na controle voor geslacht, leeftijd, rookgedrag (voor de POP s ook BMI), en daarnaast nog eens bijkomend voor gebied (de verschillende campagnes). De percentages geven bij de significante verbanden de sterkte en de richting van het effect op het geometrisch gemiddelde weer. De hoogste SES klasse is telkens de referentiecategorie. We zien een negatief effect van SES op blootstelling aan cadmium, koper en lood. Jongeren uit het BSO hebben een gemiddelde cadmiumwaarde die 22% hoger ligt dan jongeren uit het ASO, na correctie voor geslacht, leeftijd en rookgedrag. De blootstelling bij jongeren uit het TSO is gemiddeld 5% hoger. Het effect van SES blijft bestaan na bijkomende correctie voor de verschillende campagnes. Voor koper en lood zijn de negatieve effecten significant voor de twee indicatoren van SES. Kijken we naar het onderwijstype van jongeren dan blijkt het effect van SES op blootstelling aan koper ongeveer even sterk voor BSO als TSO (ten opzichte van ASO), terwijl het effect op blootstelling aan lood duidelijk sterker is voor BSO dan voor TSO. Kijken we naar het onderwijstype van de ouders, dan zien we voor koper een sterker effect voor hoger dan voor lager secundair (ten opzichte van hoger onderwijs). Voor lood zien we het omgekeerd: sterkere effecten voor de laagste dan voor de middelste SES categorie. 10

11 Blootstelling bij jongeren aan antimoon vertoont een sterk effect met het opleidingsniveau van de ouders. Het effect is het sterkst tussen jongeren met ouders uit het hoger secundair en het hoger onderwijs, en blijft na bijkomende correctie voor gebied. Blootstelling aan toxisch relevant arseen, kwik en methylkwik is lager bij lagere SES. Het effect is het sterkst voor jongeren uit het TSO: zij hebben gemiddeld een arseen waarde die 19,4% lager ligt dan jongeren uit het ASO (na correctie voor leeftijd, geslacht, rookgedrag en gebied). Voor blootstelling aan kwik en methylkwik zien we sterke effecten met het opleidingsniveau van ouders (maar niet met het onderwijstype van de jongere): jongeren met laagopgeleid ouders hebben een blootstelling aan kwik en methylkwik die respectievelijk 34,4% en 26,9% lager is dan jongeren met hoogopgeleide ouders. Ook blootstelling aan POP s is lager in de lagere SES klassen. Voor PCB s zien we dit effect voor de beide SES indicatoren, voor HCB enkel voor onderwijstype van de jongeren. De blootstelling aan PCB s bij jongeren met een lage SES in meer dan 20% lager dan bij jongeren met een hoge SES. Blootstelling aan dioxineachtige PCB s en dioxines en furanen is eveneens lager bij lagere SES, maar dit effect verdwijnt indien we corrigeren voor gebied. Blootstelling aan PAK s en benzeen zijn hoger in de lagere SES klassen: vooral bij benzeen zien we een sterk verband: jongeren uit het BSO hebben een waarde die meer dan 50% hoger ligt dan jongeren uit het ASO (na correctie voor leeftijd, geslacht, rookgedrag en gebied). Bij PAK s ligt de gemiddelde blootstelling meer dan 20% hoger. 4. Conclusie De resultaten van de sociale analyses in de jongerencampagne van het tweede steunpunt bevestigen in grote lijnen de resultaten van dezelfde analyses uit het eerste steunpunt. o Een negatieve sociale gradiënt voor zware metalen cadmium, koper, lood en antimoon: jongeren met lage SES hebben een hogere blootstelling, na correctie voor geslacht, leeftijd, rookgedrag en meetgebied. We vinden voor deze biomerkers een effect van SES voor de concentraties in bloed, maar niet in urine (wat wijst op een verband met recente, maar niet met historische blootstelling). Voor toxisch relevant arseen, kwik en methylkwik waarvoor we een positieve sociale gradiënt vinden: lagere SES in lager blootgesteld. Voor mangaan, thallium en nikkel vinden we geen verband. o Een positieve sociale gradiënt voor POP s: HCB en som PCB s. jongeren met lage SES hebben een lagere blootstelling, na correctie voor geslacht, leeftijd, BMI, rookgedrag en meetgebied. Nieuw ten opzichte van de resultaten uit het 1 ste Steunpunt is dat er nu ook een negatieve sociale gradiënt gevonden wordt voor PAK s en benzeen. We vinden de meest consistente verbanden voor koper, lood en PCB s indien we ons baseren op de 2 SES indicatoren (significante verbanden bij onderwijstype jongeren en opleidingsniveau ouders). Baseren we ons op de diverse campagnes, dan zien we de meest consistente verbanden voor cadmium, HCB en PCB s (significant in de referentiecampagne, in Genk Zuid en in Menen). Koper en lood vertonen een consistent verband in de twee hotspots. We vinden de sterkste effecten van SES op blootstelling aan benzeen (+50%) en kwik ( 35%). 11

12 We stellen vast dat sociale gradiënten (meestal) significant blijven na correctie voor meetgebied: het effect van SES op blootstelling aan polluenten wordt niet beïnvloed door de regio waar jongeren wonen (en daarmee samenhangend wellicht ook de externe milieudruk). We zien ook geen interactie effecten met meetgebied. Dit suggereert dat vooral levensstijlfactoren samenhangen met sociale verschillen in blootstelling. We stellen vast de resultaten vaak afhankelijk zijn van de gebruikte SES indicator. Dit wijst erop dan het onderwijstype van jongeren en het opleidingsniveau van ouders andere invloedfactoren bevatten. Hypothese kan hier zijn dat het onderwijstype van jongeren meer verband houdt met blootstelling aan schadelijke stoffen (denk aan contact met uitlaatgassen in technische richtingen), terwijl het opleidingsniveau van de ouders een betere proxy is voor de sociaal economische status, en de daaraan gerelateerde levensstijlfactoren en gezondheidsbeïnvloedend gedrag en kennis. 12

13 5. Focus op de resultaten voor Genk Zuid Dit hoofdstuk bevat de integrale tekst van een publicatie (forthcoming) naar aanleiding van een internationaal congres over Environmental Justice aan de universiteit van Oxford (juli 2012). De tekst gaat meer in detail in op de sociale analyses op de resultaten van de jongerencampagne in Genk Zuid. Environmental justice under our skin? Socio stratifying human biomonitoring results of adolescents living near an industrial hotspot in Flanders, Belgium Bert Morrens, Liesbeth Bruckers, Ilse Loots, Elly Den Hond, Vera Nelen, Nik Van Larebeke, Isabelle Sioen, Greet Schoeters, Willy Baeyens Abstract Environmental justice research suggests that inequalities in the distribution of environmental quality systematically disadvantage the lower social strata of society. The effects of these inequalities on the human exposure to specific chemical pollution remain however to a large extend unknown, especially in hotspot areas were surrounding neighbourhoods are exposed to a mixture of diverse pollution. In Flanders, the northern part of Belgium, a community based participatory approach was set up between to collect blood, urine and hair samples of 197 socially and ethnically diverse adolescents (14 15 years of age) living in the close proximity of a non ferro industrial area. We conduct a socio stratification of human biomonitoring results by associating the internal body concentration of three types of chemical pollution (heavy metals, POPs and volatile compounds) with individual socioeconomic status (SES) and ethnic background. Social gradients in exposure to these chemicals are assessed with geometric means, using multiple regression models, controlling for covariates and confounders. Our results show that, depending on the (type of) pollutant, adolescents with a lower SES can either have higher or lower internal concentrations. Socially constructed factors, such as dietary and lifestyle habits, play an important role in these relations. We conclude that when assessing the human exposure concentrations of pollutants, more complex patterns of social stratification emerge than can be assumed on the basis of the environmental justice hypothesis. It therefore remains important to consider the chemical environment in relation to the social environment when monitoring environmental health risks. By emphasizing on transparent communication and relevant interaction between residents, local stakeholders and scientists, monitoring environmental health could enhance the empowerment of socioeconomically disadvantaged communities. Key words: Human biomonitoring, socioeconomic status, adolescents, environmental justice, internal environmental exposure, community based participatory approach 13

14 1. Introduction Environmental justice research suggests that inequalities in the distribution of environmental exposure to chemical pollution systematically disadvantage the lower social strata of society. i However, a majority of these studies only looks at potential environmental exposure, linking the spatial distribution of pollution sources or emission concentrations to aggregated socio demographic characteristics of neighbourhoods or city wards. The usefulness of these rough methodologies with aggregated data seems to be rather limited, because analysed group level associations between social determinants and (potential) external exposure to pollutants may not reflect the individual experience. These so called first generation ii environmental justice studies are therefore criticised for only giving a very partial view of the processes involved in environmental inequalities. Little research exists on the social distribution of internal pollutant exposure concentrations, measured by human biomonitoring, and available evidence shows inconsistent results which do not always support the environmental justice hypothesis. iii In this paper we attempt to tackle this research gap by socio stratifying the results of a human biomonitoring study in Flanders, the northern part of Belgium. Between , a communitybased participatory approach was set up to collect blood, urine and hair samples of 197 socially and ethnically diverse adolescents living in the close proximity of an industrial hotspot area Genk Zuid. This industrial zone one of the largest in Flanders is characterised by a mixture of industrial activity and emissions: a stainless steel plant, a car assembly plant and its suppliers, a glue production plant, a coal and biomass powered electricity facility. Concentrations of heavy metals nickel and chrome in fine particulate matter have been found to be particularly high in comparison with levels measured in other Flemish locations. The industrial zone is entirely surrounded by residential areas, some of which concentrate a high proportion of ethnic minorities (mainly Turks and Moroccans), a high degree of poverty, high unemployment rates, and a lot of social housing (often in bad conditions). From a first generation (aggregated) viewpoint, the coexistence of socioeconomic and environmental burdens in this industrial area is a clear example of environmental injustice. The effects of these inequalities on the individual exposure to pollution remain however to a large extend unknown. The purpose of this study is to assess social gradients in human biomarkers of exposure and determine whether these gradients can be explained by specific underlying factors related to both exposure and socioeconomic status (SES). The hypothesis is to find negative social gradients: lower SES having higher body concentrations. 2. Method Data presented in this paper are gathered from the second Flemish Environment and Health Survey (FLEHS II), a human biomonitoring program carried out by the Flemish Centre for Expertise on Environment and Health. Within this Centre, researchers from all Flemish universities and two research institutes provide different expertises: medical, environmental and statistical as well as social scientific. The main focus of FLEHS II was the geographical distribution of internal exposure by measuring the body concentrations of pollutants in adolescents living in Genk Zuid and compare 14

15 their concentrations to Flemish reference values of the same age group. In this paper we focus on the social distribution of internal exposure in the adolescents of Genk Zuid. A. Study area and participants Based on plume emission calculations and population data, an oval study area was delineated around the industrial zone. The program selected adolescents (aged years) since their physical and mental development makes them a particularly susceptible and relevant subgroup to study the adverse influence of environmental pollution. Via schools, community workers, GPs and door todoor visits, we recruited 197 adolescents (a response rate of 34%) who lived at least five years in the study area, between January November B. Measures of internal exposure A blood, urine and hair sample was taken from each participant to carry out various chemical analyses and assess the internal concentration of different biomarkers of exposure, classified into three broad categories: i) heavy metals (cadmium, lead, nickel, chromium, copper, manganese, thallium, antimony, arsenic and mercury), ii) persistent organic pollutants (POPs) (PCBs, pesticides HCB and DDE (a metabolite of DDT), dioxins and brominated flame retardants (BDE47 and BDE153)), and iii) metabolites of volatile compounds (PAHs and benzene). Research has shown that a lot of heavy metals are carcinogenic, nephrotoxic and neurotoxic and have been associated with fertility problems. POPs and PAHs have hormone disrupting, immune disrupting, neurotoxic and carcinogenic properties. C. Measurement of socioeconomic status Based on (minimal) information in the self administered questionnaires, individual SES is defined by two indicators: educational level of the parents and of the adolescent. Parental educational level, based on the highest attainment of father and mother, was classified into three categories: primary (both parents did not complete high school), secondary (at least one parent completed high school), and tertiary education (at least one parent completed higher education). Adolescents educational level was classified into vocational, technical or general education. In our analyses, the categories of both indicators correspond, respectively, to adolescents with a low, middle or high SES. Complementary to SES, we determined the ethnic background of the adolescent, based on parental birth country. We defined three categories: both parents born in Belgium, only one parent born in Belgium, or both parents not born in Belgium. The vast majority of foreign born parents were from Turkey or Morocco. D. Statistical methodology For each biomarker, the relationship with SES is investigated using linear regression models, correcting for confounders and covariates. The natural log transformed internal concentration is used as the dependent variable in these models. As such, the average exposure is quantified by the geometric mean (GM) for each category of SES; and the strength of the relation is quantified by the ratio of the GM of two SES categories. For each biomarker the following regression models were considered: a model correcting for confounders sex and age, a model additionally correcting for distance between coordinates of participants home address and emission stations (distance to pollution source), a model additionally correcting for smoking status (for heavy metals) or body mass 15

Abstracts. Dutch Demography Day 2013. Utrecht, 27 November 2013

Abstracts. Dutch Demography Day 2013. Utrecht, 27 November 2013 Abstracts Dutch Demography Day 2013 Utrecht, 27 November 2013 1 Plenary Session: Generation Y Opening Use it or Lose it? Explaining age-related differences in people s key information processing skills

Nadere informatie

Potential health benefits and cost effectiveness of tobacco tax increases and school intervention programs targeted at adolescents in the Netherlands

Potential health benefits and cost effectiveness of tobacco tax increases and school intervention programs targeted at adolescents in the Netherlands RIVM report 260601002/2005 Potential health benefits and cost effectiveness of tobacco tax increases and school intervention programs targeted at adolescents in the Netherlands PHM van Baal, SMC Vijgen,

Nadere informatie

Dag van de Sociologie 27 mei 2015 Vrije Universiteit

Dag van de Sociologie 27 mei 2015 Vrije Universiteit Dag van de Sociologie 27 mei 2015 Vrije Universiteit 2 Inhoudsopgave Organisatiecomité en themacoördinatoren...4 Plattegrond...5 Globaal programma...6 A. Sociale Ongelijkheid...7 B. Cultuur... 16 C. Onderwijs...

Nadere informatie

Consumer Acceptance of Identification Technology

Consumer Acceptance of Identification Technology Ghent University Faculty of Economics and Business Administration Academic Year 2013-2014 Consumer Acceptance of Identification Technology Master thesis submitted in partial fulfillment of the requirements

Nadere informatie

J.D. van Klaveren, M.Y. Noordam, P.E. Boon, G. van Donkersgoed, B.C. Ossendorp 1, M.T.M. van Raaij 1 en J.G. van der Roest

J.D. van Klaveren, M.Y. Noordam, P.E. Boon, G. van Donkersgoed, B.C. Ossendorp 1, M.T.M. van Raaij 1 en J.G. van der Roest Tussenevaluatie Nota Duurzame Gewasbescherming Deelrapport Voedselveiligheid Trends in normoverschrijdingen, overschrijdingen van de acute referentiewaarde en gesommeerde blootstelling Jacob van Klaveren,

Nadere informatie

Kennissynthese online preventie

Kennissynthese online preventie Kennissynthese online preventie Rik Crutzen Leonie Kohl Nanne K. de Vries Universiteit Maastricht Deze kennissynthese is gefinancierd door ZonMw. UUNIVERSITAIRE PERS MAASTRICHT P M Druk: Datawyse / Universitaire

Nadere informatie

Natuurwaarde 2.0 land. Graadmeter natuurkwaliteit landecosystemen voor nationale beleidsdoelen

Natuurwaarde 2.0 land. Graadmeter natuurkwaliteit landecosystemen voor nationale beleidsdoelen 110 Natuurwaarde 2.0 land Graadmeter natuurkwaliteit landecosystemen voor nationale beleidsdoelen M.J.S.M. Reijnen, A. van Hinsberg, M.L.P. van Esbroek, B. de Knegt, R. Pouwels, S. van Tol & J. Wiertz

Nadere informatie

kenniscentrum verkeersveiligheid

kenniscentrum verkeersveiligheid kenniscentrum verkeersveiligheid Rijden onder invloed van alcohol en drugs Resultaten van de driejaarlijkse attitudemeting over verkeersveiligheid van het BIVV RIJDEN ONDER INVLOED VAN ALCOHOL EN DRUGS

Nadere informatie

Exploratie van beloningsverschillen in het onderwijs 2001-2004

Exploratie van beloningsverschillen in het onderwijs 2001-2004 Amsterdam, december 2006 In opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Exploratie van beloningsverschillen in het onderwijs 2001-2004 Arjan Heyma Djoerd de Graaf Chris van Klaveren

Nadere informatie

A Study On The Effects Of The Financial Home Administration Program

A Study On The Effects Of The Financial Home Administration Program A Study On The Effects Of The Financial Home Administration Program In collaboration with non-profit organization Humanitas Date: July 11 th, 2011 Course: Empirical Research in Organization Studies Supervisor

Nadere informatie

Dissemination of DOiT. Femke van Nassau

Dissemination of DOiT. Femke van Nassau Dissemination of DOiT Femke van Nassau Inspired by Theo Paulussen Not everybody likes to cook. Those who like to cook, do not always use a recipe book. When using a recipe book, most people don t stick

Nadere informatie

POSSIBILITIES OF RFID ENHANCED REVERSE LOGISTICS IN THE DURABLE OFFICE EQUIPMENT INDUSTRY

POSSIBILITIES OF RFID ENHANCED REVERSE LOGISTICS IN THE DURABLE OFFICE EQUIPMENT INDUSTRY POSSIBILITIES OF RFID ENHANCED REVERSE LOGISTICS IN THE DURABLE OFFICE EQUIPMENT INDUSTRY M.W. Ludema, Delft University of Technology (Technology, Policy & Management) J. van der Leur, Ricoh NRG Direct

Nadere informatie

Verdiepende analyse van loonverschillen

Verdiepende analyse van loonverschillen Verdiepende analyse van loonverschillen Amsterdam, oktober 2008 In opdracht van het Ministerie van SZW Verdiepende analyse van loonverschillen De loonachterstand van vrouwen verder uitgediept Ernest Berkhout

Nadere informatie

Blootstelling aan elektromagnetische velden (0 Hz - 10 MHz)

Blootstelling aan elektromagnetische velden (0 Hz - 10 MHz) Blootstelling aan elektromagnetische velden (0 Hz - 10 MHz) Aanbiedingsbrief Blootstelling aan elektromagnetische velden (0 Hz - 10 MHz) aan: de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en

Nadere informatie

De Agrofoodmonitor. Maatschappelijke waardering van de Agro & Food sector

De Agrofoodmonitor. Maatschappelijke waardering van de Agro & Food sector De Agrofoodmonitor Maatschappelijke waardering van de Agro & Food sector De Agrofoodmonitor Maatschappelijke waardering van de Agro & Food sector Marleen Onwezen Harriette Snoek Machiel Reinders Jantine

Nadere informatie

TABLE OF CONTENTS. Scientific summary. KCE reports vol. 28 Pharmaco-economic guidelines 1 1 BACKGROUND... 3 2 OBJECTIVES... 5 3 METHODS...

TABLE OF CONTENTS. Scientific summary. KCE reports vol. 28 Pharmaco-economic guidelines 1 1 BACKGROUND... 3 2 OBJECTIVES... 5 3 METHODS... KCE reports vol. 28 Pharmaco-economic guidelines 1 TABLE OF CONTENTS Scientific summary 1 BACKGROUND... 3 2 OBJECTIVES... 5 3 METHODS... 6 4 PHARMACO-ECONOMIC GUIDELINES... 7 4.1 GUIDELINE 1: LITERATURE

Nadere informatie

DEVIANT SEXUAL BEHAVIOR IN DEMENTIA

DEVIANT SEXUAL BEHAVIOR IN DEMENTIA KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN FACULTEIT GENEESKUNDE Departement Maatschappelijke Gezondheidszorg Instituut voor Familiale en Seksuologische Wetenschappen DEVIANT SEXUAL BEHAVIOR IN DEMENTIA Masterproef

Nadere informatie

Aandelenhandel door insiders: een performantie-onderzoek aan de hand van meldingen bij de FSMA

Aandelenhandel door insiders: een performantie-onderzoek aan de hand van meldingen bij de FSMA Academiejaar 2012 2013 UNIVERSITEIT ANTWERPEN FACULTEIT TOEGEPASTE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN Aandelenhandel door insiders: een performantie-onderzoek aan de hand van meldingen bij de FSMA Student: Nils

Nadere informatie

Economic Activity and Population not Economically Active

Economic Activity and Population not Economically Active Suriname Statistics Seminar 4: Economic Activity and Population not Economically Active Date: October 29 th, 2010 Time: 08:30-14:00 hours Location: University Guesthouse, Leysweg 70 Paramaribo The General

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 529 Gaswinning Groningen-veld Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

DAKLOOS NA HUISUITZETTING igor van laere en matty de wit

DAKLOOS NA HUISUITZETTING igor van laere en matty de wit DAKLOOS NA HUISUITZETTING igor van laere en matty de wit DAKLOOS NA HUISUITZETTING Dakloos na huisuitzetting INHOUD Samenvatting 3 Summary 13 Three research questions 23 Conclusions and recommendations

Nadere informatie

Bachelor Thesis. Author: Martijn Leegsma (s0175978) m.leegsma@student.utwente.nl

Bachelor Thesis. Author: Martijn Leegsma (s0175978) m.leegsma@student.utwente.nl Bachelor Thesis The gap between marketing education and marketing practice in The Netherlands A study of the competences that marketing practice requires Bachelor Thesis Business Administration University

Nadere informatie

Thesisvoorstellen 2014 2015 Afdeling Architectuur en Bouwtechniek

Thesisvoorstellen 2014 2015 Afdeling Architectuur en Bouwtechniek Thesisvoorstellen 2014 2015 Afdeling Architectuur en Bouwtechniek De Afdeling Architectural Engineering van het Departement Architectuur streeft naar innovatie in het ontwerpen door architectuur te benaderen

Nadere informatie

Insights into the complex issue of recycling plastic packaging waste

Insights into the complex issue of recycling plastic packaging waste Wageningen UR Food & Biobased Research The mission of Wageningen UR (University & Research centre) is To explore P.O. Box 17 the potential of nature to improve the quality of life. Within Wageningen UR,

Nadere informatie

Intermediary report - January 2003 SUSTAINABILITY ASSESSMENT OF TECHNOLOGIES AND MODES FOR TRANSPORT IN BELGIUM CP-43.

Intermediary report - January 2003 SUSTAINABILITY ASSESSMENT OF TECHNOLOGIES AND MODES FOR TRANSPORT IN BELGIUM CP-43. Intermediary report - January 2003 SUSTAINABILITY ASSESSMENT OF TECHNOLOGIES AND MODES FOR TRANSPORT IN BELGIUM CP-43 VITO - KULeuven This research project is realised within the framework of the Scientific

Nadere informatie

THE RISK MANAGEMENT ROLE OF THE BOARD.

THE RISK MANAGEMENT ROLE OF THE BOARD. UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2013 2014 THE RISK MANAGEMENT ROLE OF THE BOARD. Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad Master of Science in de Toegepaste

Nadere informatie

Risk assessment and treatability

Risk assessment and treatability 'l. POF_ ivj A (1, Risk assessment and treatability Een eerste geannoteerde verkenning van de literatuur vanaf 1990 Samengesteld door C.J. van Netburg maart 1998 justitie Wetenschappelijk Onderzoek- en

Nadere informatie

Research projects (100-150 of 336)

Research projects (100-150 of 336) www.researchportal.be - 24 Aug 2015 14:01:59 Research projects (100-150 of 336) Search filter: Classifications: Management of enterprises The impact of cultural adaptation on the effectiveness of e-commerce

Nadere informatie

LICENTIEREGELING IET Interculturele Effectiviteit Training

LICENTIEREGELING IET Interculturele Effectiviteit Training LICENTIEREGELING IET Interculturele Effectiviteit Training Groningen, november 2014 Inhoudsopgave Licentieregeling IET... 2 1. De IET... 3 Wetenschappelijk verantwoord... 3 Interculturele competenties...

Nadere informatie

STUDENTENHUISVESTING IN LEEGSTAANDE KANTOORGEBOUWEN

STUDENTENHUISVESTING IN LEEGSTAANDE KANTOORGEBOUWEN STUDENTENHUISVESTING IN LEEGSTAANDE KANTOORGEBOUWEN Vraag en aanbod in relatie tot elkaar gebracht Master thesis J.A.J. (Judith) Wintraecken In het kader van de master Real Estate Management & Development

Nadere informatie