B a r o n T i b b a u t s t r a a t 2 9 a B e r l a r e t e l : f a x : BUDGET 2014 RMW 9 JANUARI 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "B a r o n T i b b a u t s t r a a t 2 9 a 9 2 9 0 B e r l a r e t e l : 0 9 3 2 6 9 7 1 0 f a x : 0 9 3 2 6 9 7 5 7 BUDGET 2014 RMW 9 JANUARI 2014"

Transcriptie

1 B a r o n T i b b a u t s t r a a t 2 9 a B e r l a r e t e l : f a x : BUDGET 2014 RMW 9 JANUARI 2014 OCMW Berlare Budget 2014 Secretaris: Hilde Van der Jeugt Baron Tibbautstraat 29a Financieel Beheerder: Iris Dekeyzer 9290 Berlare

2 B a r o n T i b b a u t s t r a a t 2 9 a B e r l a r e t e l : f a x : OCMW Berlare Budget 2014 Secretaris: Hilde Van der Jeugt Baron Tibbautstraat 29a Financieel Beheerder: Iris Dekeyzer 9290 Berlare

3 B a r o n T i b b a u t s t r a a t 2 9 a B e r l a r e t e l : f a x : INHOUDSTAFEL Omschrijving Pagina 1. Doelstellingennota 1. Doelstellingennota Doelstellingenbudget (schema B1) 9 3. Vergelijking tussen meerjarenplan en budget 2014: 11 resultaat op kasbasis en autofinancieringsmarge 4. Lijst met opdrachten gedelegeerd naar het Vast Bureau Daden van beschikking Lijs met nominaal toegekende subsidies Financiële nota 1. Exploitatiebudget Investeringsbudget Liquiditeitenbudget Toelichting 1. Toelichting exploitatiebudget Toelichting investeringsbudget Evolutie liquiditeitenbudget Overzicht van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies 47 per beleidsveld 5. Toelichting m.b.t. de schema s OCMW Berlare Budget 2014 Secretaris: Hilde Van der Jeugt Baron Tibbautstraat 29a Financieel Beheerder: Iris Dekeyzer 9290 Berlare

4 B a r o n T i b b a u t s t r a a t 2 9 a B e r l a r e t e l : f a x : DOELSTELLINGENNOTA OCMW Berlare Budget 2014 Secretaris: Hilde Van der Jeugt Baron Tibbautstraat 29a Financieel Beheerder: Iris Dekeyzer 9290 Berlare

5 DOELSTELLINGENNOTA 2014 MISSIE en VISIE OVER DE DIENSTEN HEEN De doelstellingennota van het budget 2014 kadert volledig binnen de strategische nota In de strategische nota vindt u de missie en visie van OCMW Berlare terug. Strategische doelstelling: STRAT1 Prioritair beleid OCMW Berlare wil een duidelijke welzijnsdienstverlening door een goede informatieverstrekking, die voor de burger zal gegroepeerd worden per hulpvraag, per doelgroep en over de diverse aanbieders op het grondgebied heen. Er wordt ingezet op diverse vormen van informatieverstrekking en op digitale analfabetisering van de kansengroepen Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0,00-800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Beleidsdoelstelling: AB1 OCMW Berlare wil de Berlaarse burger goed informeren zodat elke burger krijgt waarop hij recht heeft Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0,00-800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Omschrijving actieplan AB1.1: Het OCMW Berlare zal een sterk informatieve website uitbouwen en zal de mogelijkheden van een e-loket en het gebruik maken van sociale media in de communicatie met de burger onderzoeken Indicator / meetbaarheid Opvolgen van het aantal bezoekers van de website en dit op peil houden (google analytics) Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0,00-800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst AB1.1.1: onderhoud website OCMW via werkgroep 800,00 0,00 (Exploitatie) Detail AB1.1.1: onderhoud website OCMW via werkgroep ( /011000/AB1.1/AB1.1.1) 800,00 0,00 OCMW Berlare Budget 2014 Secretaris: Hilde Van der Jeugt Baron Tibbautstraat 29a Doelstellingennota Financieel Beheerder: Iris Dekeyzer 9290 Berlare 1

6 Beleidsdoelstelling: W1 OCMW Berlare wil de zorg voor het welzijn van de Berlaarse burger realiseren door een maximale samenwerking met de diverse professionele actoren en de vrijwilligers op het terrein en wil daar een coördinerende, ondersteunende en aanmoedigende rol in opnemen Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Omschrijving actieplan W1.1: het OCMW neemt een coördinerende rol op rond WONEN en WERKEN zodat de burger één eerste contactpunt heeft en diensten dichterbij worden gebracht Indicator / meetbaarheid Realisatie van de acties Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst W1.1.1: voorbereiding oprichten digitaal loket werken in ,00 0,00 W1.1.3: voorbereiding oprichten digitaal loket wonen in 2015 ism met gemeente en andere woonactoren 0,00 0,00 Omschrijving actieplan W1.2: Het OCMW organiseert een overlegorgaan "kansen voor iedereen" om de verschillende welzijnsactoren op de gemeente beter te laten samenwerken Indicator / meetbaarheid Aantal verbeter-of samenwerkingsvoorstellen die uit de vergadering komen Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst W1.2.1: het OCMW belegt 3 vergaderingen per jaar 0,00 0,00 OCMW Berlare Budget 2014 Secretaris: Hilde Van der Jeugt Baron Tibbautstraat 29a Doelstellingennota Financieel Beheerder: Iris Dekeyzer 9290 Berlare 2

7 Strategische doelstelling: STRAT2 OCMW Berlare werkt vanuit een curatief perspectief, maar wil toekomstgericht preventief en proactief werken om de zelfredzaamheid te verhogen en de curatieve dienstverlening te beperken tot wie het echt nodig heeft Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 Beleidsdoelstelling: S1 Het OCMW wil ouderen stimuleren en ondersteunen om langer zelfstandig te wonen, zodat het woonzorgcentrum zich meer en meer kan richten op de opvang van zwaarzorgbehoeftigen en specifieke doelgroepen, zoals dementen. Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Omschrijving actieplan S1.1.: Het OCMW wil voor ouderen de thuiszorgdiensten bestendigen en verbeteren door samenwerking Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst S1.1.1: Het OCMW zal een overlegplatform oprichten om samenwerking in de thuiszorg en met het WZC te stimuleren en op elkaar af te stemmen 0,00 0,00 S1.1.2: Het OCMW wil het dienstverleningsaanbod voor ouderen op de gemeente inventariseren en zowel in brochurevorm als digitaal aanbieden tegen 2015 en zal de voorbereiding in 2014 starten S1.1.3: De mantelzorgpremie wordt verhoogd naar 150 euro en de doelgroep wordt uitgebreid (budget gemeente) S1.1.4: De dienstenchequeonderneming wordt beperkt tot 65+ en zorgbehoevenden S1.1.5: Het OCMW biedt zelf inkomstengerelateerde en kwaliteitsvolle maaltijden aan huis bij senioren aan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OCMW Berlare Budget 2014 Secretaris: Hilde Van der Jeugt Baron Tibbautstraat 29a Doelstellingennota Financieel Beheerder: Iris Dekeyzer 9290 Berlare 3

8 Omschrijving actieplan S1.2.: Het OCMW wil een woonbeleid op maat van ouderen Indicator / meetbaarheid Realisatie van de acties Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst S1.2.1: keukens van Serviceflats Boerenkrijghof en De Zilverberk worden gerenoveerd (Investeringen) ,00 0,00 Detail S1.2.1: keukens van Serviceflats Boerenkrijghof en De Zilverberk worden gerenoveerd ( /095201/RENOV SF/S1.2/S1.2.1) Detail S1.2.1: keukens van Serviceflats Boerenkrijghof en De Zilverberk worden gerenoveerd ( /095202/RENOV SF/S1.2/S1.2.1) S1.2.2: bestaande serviceflats worden omgezet naar assistentiewoningen ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Omschrijving actieplan S1.3.: Het OCMW wil ouderen zelfstandig laten wonen zonder vereenzaming Indicator / meetbaarheid Aantal bezochte 80-plussers ten opzichte van het aantal 80-plussers op de gemeente Resultaat en inzet personeel Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst S : 80+-ers worden actief bezocht om hen te informeren over de dienstverlening voor hun doelgroep, hun rechten te laten uitputten en om de dienstverlening van het OCMW laagdrempelig te houden 0,00 0,00 S1.3.2: het sociaal netwerk van de senioren versterken door seniorgerichte activiteiten te organiseren in het CC in samenwerking met de gemeente. 0,00 0,00 Omschrijving actieplan S1.4.: Het OCMW wil bij opname in het woonzorgcentrum voorrang geven aan ouderen die de zorg het meest nodig hebben Indicator/meetbaarheid Samenstelling wachtlijst vs effectieve zorggraad bij opname Maandelijkse monitoring van bezettingscijfers zorggraad Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OCMW Berlare Budget 2014 Secretaris: Hilde Van der Jeugt Baron Tibbautstraat 29a Doelstellingennota Financieel Beheerder: Iris Dekeyzer 9290 Berlare 4

9 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst S1.4.1: Het opnamebeleid evalueren en bijsturen indien nodig in functie van de erkende RVT-bedden 0,00 0,00 S1.4.2: Bijsturing van profileringsintentie tot 80 % zwaarzorgbehoevenden (voorstel van Probis) 0,00 0,00 S1.4.3: Maandelijkse monitoring bezettingscijfers / zorggraad 0,00 0,00 Detail S1.4.3: Maandelijkse monitoring bezettingscijfers / zorggraad ( /095300/S1.4/S1.4.3) Detail S1.4.3: Maandelijkse monitoring bezettingscijfers / zorggraad ( /095300/S1.4/S1.4.3) Detail S1.4.3: Maandelijkse monitoring bezettingscijfers / zorggraad ( /095300/S1.4/S1.4.3) ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Omschrijving actieplan S1.5.: Het WZC wil de vraag naar gespecialiseerde zorg voor specifieke doelgroepen onderbouwen door middel van een diversiteit in professionalisering van de personeelsequipe Indicator/meetbaarheid Opmaak jaarlijks overzicht mbt diverse vorming personeel Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst S1.5.1.: Het verder opleiden, bijsturen, motiveren en vervolmaken van referente personen/disciplines is dan ook een must ( referente dementie referente palliatieve - referente wondzorg ) (Exploitatie) 4.000,00 0,00 Detail S1.5.1.: Het verder opleiden, bijsturen, motiveren en vervolmaken van referente personen/disciplines is dan ook een must ( referente dementie referente palliatieve - referente wondzorg ) ( /095300/S1.5/S1.5.1.) 4.000,00 0,00 Omschrijving actieplan S1.6.: De veranderde omgeving, de toenemende vergrijzingsgolf en de vergrijzing binnen de vergrijzing noopt ons tot de verdere uitbouw van aangepaste opvang indicator/meetbaarheid Statistische gegevens leeftijd bewoners (opname/verblijf) en metingen zorggraad specifiek gericht op (potentiële) bewoners met dementieprofiel Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: OCMW Berlare Budget 2014 Secretaris: Hilde Van der Jeugt Baron Tibbautstraat 29a Doelstellingennota Financieel Beheerder: Iris Dekeyzer 9290 Berlare 5

10 Omschrijving Uitgave Ontvangst S1.6.1: Het WZC wil zich de komende jaren ook meer focussen op de opvang van dementerende bewoners. Het opzetten van acties om de 'dementenwerking' te versterken, te evalueren en bij te sturen en het opstarten van een tweede beveiligde afdeling (idem Vlindertuin) dient verder uitgewerkt te worden 0,00 0,00 Beleidsdoelstelling: W2 Het OCMW wil sociale uitsluiting van kansarmen tegengaan Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Omschrijving actieplan W2.1: Om sociale uitsluiting tegen te gaan wil het OCMW de digitale kloof verkleinen Indicator / meetbaarheid Registratie PC-gebruik door cliënteel Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst W2.1.1: in het sociaal huis wordt een PC geïnstalleerd waar cliënten vrij gebruik van kunnen maken 0,00 0,00 W2.1.2: cliënten worden individueel en in groep opgeleid om jobsites te bezoeken en sociale media positief te gebruiken 0,00 0,00 Omschrijving actieplan W2.2: Het OCMW wil maximaal kansen creëren om kinderen uit de armoede te halen Indicator / meetbaarheid Aantal huiswerkbegeleidingen per jaar Percentage gelden socio-culturele participatie voor kinderen Aantal toeleidingen naar spelotheek Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst W2.2.1: Het OCMW organiseert 20 huiswerkbegeleidingen aan huis door het inzetten van vrijwilligers 0,00 0,00 W2.2.2: 50% van de gelden van de socio-culturele participatie zal naar activiteiten voor kinderen gaan (Exploitatie) 6.509, ,00 OCMW Berlare Budget 2014 Secretaris: Hilde Van der Jeugt Baron Tibbautstraat 29a Doelstellingennota Financieel Beheerder: Iris Dekeyzer 9290 Berlare 6

11 Detail W2.2.2: 50% van de gelden van de socio-culturele participatie zal naar activiteiten voor kinderen gaan ( /090010/W2.2/W2.2.2) Detail W2.2.2: 50% van de gelden van de socio-culturele participatie zal naar activiteiten voor kinderen gaan ( /090010/W2.2/W2.2.2) Detail W2.2.2: 50% van de gelden van de socio-culturele participatie zal naar activiteiten voor kinderen gaan ( /090010/W2.2/W2.2.2) Detail W2.2.2: 50% van de gelden van de socio-culturele participatie zal naar activiteiten voor kinderen gaan ( /090010/W2.2/W2.2.2) W2.2.3: Het OCMW zal de Berlaarse kansarme kinderen toeleiden tot de gemeentelijke spelotheek 2.878,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Omschrijving actieplan W2.3.: Het OCMW wil kansarmen een betaalbare vrijetijdsbesteding aanbieden Indicator / meetbaarheid Aantal vrijwilligers binnen project sociale kruidenier Aantal deelnemers kansenpas en gebruik van de activiteiten Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst W2.3.1: Door kansarme vrijwilligers in te zetten binnen het project van de sociale kruidenier wordt hen een zinvolle vrijetijdsbesteding aangeboden 0,00 0,00 W2.3.2: in samenwerking met gemeente wordt een kansenpas/vrijetijdspas ontwikkeld (Exploitatie) Detail W2.3.2: in samenwerking met gemeente wordt een kansenpas/vrijetijdspas ontwikkeld ( /090010/W2.3/W2.3.2) Detail W2.3.2: in samenwerking met gemeente wordt een kansenpas/vrijetijdspas ontwikkeld ( /090010/W2.3/W2.3.2) 2.878, ,00 0, , ,00 0,00 OCMW Berlare Budget 2014 Secretaris: Hilde Van der Jeugt Baron Tibbautstraat 29a Doelstellingennota Financieel Beheerder: Iris Dekeyzer 9290 Berlare 7

12 Beleidsdoelstelling: W3 Het OCMW zal de armoede bestrijden door het aantal budgetbegeleidingen jaarlijks met 5% te verminderen Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 Omschrijving actieplan W3.1. Door preventieve acties wil het OCMW de uitgaven van de doelgroep verminderen en zo de toestroom naar schuldhulpverlening verminderen Indicator / meetbaarheid Dossiers schuldhulpverlening Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst W3.1.1: 70% van de dossiers die doorgestuurd worden via de lokale adviescommissie zullen actief bezocht worden om aan vroegdetectie in schuldbemiddeling te doen 0,00 0,00 W3.1.2: kansarmen zullen toegeleid worden naar energiebesparende maatregelen om hun leefgeld te verhogen en de schuldenopbouw te verminderen W3.1.3: Het OCMW zal vormingen aanbieden aan scholen over schuldhulpverlening W3.1.4: Via het project sociale kruidenier worden deels gratis en deels betaalbare gezonde voeding aangeboden (Exploitatie) W3.1.4: Via het project sociale kruidenier worden deels gratis en deels betaalbare gezonde voeding aangeboden (Investeringen) Detail W3.1.4: Via het project sociale kruidenier worden deels gratis en deels betaalbare gezonde voeding aangeboden ( /090010/W3.1/W3.1.4) Detail W3.1.4: Via het project sociale kruidenier worden deels gratis en deels betaalbare gezonde voeding aangeboden ( /090010/W3.1/W3.1.4) Detail W3.1.4: Via het project sociale kruidenier worden deels gratis en deels betaalbare gezonde voeding aangeboden ( /090010/SOC KRUID/W3.1/W3.1.4) Detail W3.1.4: Via het project sociale kruidenier worden deels gratis en deels betaalbare gezonde voeding aangeboden ( /090010/W3.1/W3.1.4) Detail W3.1.4: Via het project sociale kruidenier worden deels gratis en deels betaalbare gezonde voeding aangeboden ( /090010/SOC KRUID/W3.1/W3.1.4) 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0, ,44 0, , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 OCMW Berlare Budget 2014 Secretaris: Hilde Van der Jeugt Baron Tibbautstraat 29a Doelstellingennota Financieel Beheerder: Iris Dekeyzer 9290 Berlare 8

13 B1: Het doelstellingenbudget Initieel budget/mjp 2014 Uitgaven OntvangstenSaldo Beleidsdomein ALGFIN Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Beleidsdomein ALGBST Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Beleidsdomein WZ Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Beleidsdomein SZ Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Totalen Exploitatie Investeringen Andere OCMW BERLARE Baron Tibbautstraat 29A Fin. nota Initieel budget/mjp 2014 Afdrukdatum : 31/01/2014 VolgNr. Budg. Jnl 5659 Secretaris: Hilde Van der Jeugt Financieel beheerder: Iris Dekeyzer 9

14 B a r o n T i b b a u t s t r a a t 2 9 a B e r l a r e t e l : f a x : VERGELIJKING TUSSEN MEERJARENPLAN EN BUDGET 2014: RESULTAAT OP KASBASIS EN AUTOFINANCIERINGSMARGE Ingevolge art. 20 van het BBC-besluit dient een vergelijking te worden gegeven tussen het resultaat op kasbasis en de autofinancieringsmarge van het budget en van het financiële boekjaar in kwestie in het meerjarenplan. Meerjarenplan Budget 2014 Resultaat op kasbasis , ,00 Autofinancieringsmarge , , DE LIJST MET OPDRACHTEN VOOR WERKEN, LEVERINGEN EN DIENSTEN VERMELD IN : ARTIKEL 52, TWEEDE LID, 12, B), VAN HET OCMW-DECREET VAN 19 DECEMBER 2008 actieplan investeringsenveloppe Voorwerp van de overheidsopdracht Voorwaarden Wijze van toewijzing actieplan investeringsenveloppe Voorwerp van de overheidsopdracht Voorwaarden Wijze van toewijzing actieplan investeringsenveloppe Voorwerp van de overheidsopdracht Voorwaarden Wijze van toewijzing geen Afbraak Herfstvreugde Afbraak rusthuis Herfstvreugde en aanleg terrein Herfstvreugde nihil aanbesteding AB ICT Updates software op bestaande pakketten nihil Toewijzing aan bestaande softwareleverancier AB ICT Vernieuwing ICT (Software): licenties microsoft nihil onderhandelingsprocedure OCMW Berlare Budget 2014 Secretaris: Hilde Van der Jeugt Baron Tibbautstraat 29a Financieel Beheerder: Iris Dekeyzer 9290 Berlare 11

15 B a r o n T i b b a u t s t r a a t 2 9 a B e r l a r e t e l : f a x : actieplan investeringsenveloppe Voorwerp van de overheidsopdracht Voorwaarden Wijze van toewijzing AB ICT Vernieuwing ICT hardware nihil Binnen raamcontract provincie Oost-Vlaanderen actieplan investeringsenveloppe Voorwerp van de overheidsopdracht Voorwaarden Wijze van toewijzing AB ICT Aankoop laptops, dockingstations, printers, harddiscs, klein materiaal nihil Binnen raamcontract provincie Oost-Vlaanderen actieplan investeringsenveloppe Voorwerp van de overheidsopdracht Voorwaarden Wijze van toewijzing S Aanpassing infrastructuur WZC Framewerk voor publidoeleinden voor de site Overmere nihil onderhandelingsprocedure actieplan investeringsenveloppe Voorwerp van de overheidsopdracht Voorwaarden Wijze van toewijzing S Aanpassing infrastructuur WZC Signalisering parking site Overmere nihil onderhandelingsprocedure actieplan investeringsenveloppe Voorwerp van de overheidsopdracht Voorwaarden Wijze van toewijzing S Aanpassing infrastructuur WZC Aanpassing tuin dementen / zorgbehoevenden woonzorgcentrum Ter Meere nihil onderhandelingsprocedure actieplan investeringsenveloppe Voorwerp van de overheidsopdracht Voorwaarden Wijze van toewijzing S Aanpassing infrastructuur WZC Aankoop Schrob- zuigmachine nihil onderhandelingsprocedure OCMW Berlare Budget 2014 Secretaris: Hilde Van der Jeugt Baron Tibbautstraat 29a Financieel Beheerder: Iris Dekeyzer 9290 Berlare 12

16 B a r o n T i b b a u t s t r a a t 2 9 a B e r l a r e t e l : f a x : actieplan investeringsenveloppe Voorwerp van de overheidsopdracht Voorwaarden Wijze van toewijzing actieplan investeringsenveloppe Voorwerp van de overheidsopdracht Voorwaarden Wijze van toewijzing actieplan investeringsenveloppe Voorwerp van de overheidsopdracht Voorwaarden Wijze van toewijzing S Renovatie SF Renovatie keukens serviceflats Boerenkrijghof en serviceflats De Zilverberk nihil aanbesteding W Sociale kruidenier Marktwagen t Fitkot voor sociale kruidenier (project Nihil Onderhandelingsprocedure wegens aankoop tweedehandswagen W Sociale kruidenier Frigo s voor sociale kruidenier. nihil onderhandelingsprocedure 1.5 DADEN VAN BESCHIKKING (Art. 52, tweede lid, 18 van het OCMW-decreet van 19 december 2008) Nihil 1.6 LIJST MET NOMINAAL TOEGEKENDE SUBSIDIES Het OCMW Berlare steunt het Sint-Martinusfonds met een bedrag dat jaarlijks bepaald wordt door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. Het Sint-Martinusfonds staat in voor de bedeling van voedselpakketten, kleding en kleine huisraad aan de minderbedeelden in onze gemeente. OCMW Berlare Budget 2014 Secretaris: Hilde Van der Jeugt Baron Tibbautstraat 29a Financieel Beheerder: Iris Dekeyzer 9290 Berlare 13

17 B a r o n T i b b a u t s t r a a t 2 9 a B e r l a r e t e l : f a x : FINANCIËLE NOTA OCMW Berlare Budget 2014 Secretaris: Hilde Van der Jeugt Baron Tibbautstraat 29a Financieel Beheerder: Iris Dekeyzer 9290 Berlare

18 B2: Het exploitatiebudget Initieel budget/mjp 2014 Uitgaven Ontvangsten Saldo Beleidsdomein ALGFIN Beleidsdomein ALGBST Beleidsdomein WZ Beleidsdomein SZ Totalen OCMW BERLARE Baron Tibbautstraat 29A Fin. nota Initieel budget/mjp 2014 Afdrukdatum : 31/01/2014 VolgNr. Budg. Jnl 5659 Secretaris: Hilde Van der Jeugt Financieel beheerder: Iris Dekeyzer 15

19 B3: De investeringsenveloppe Initieel budget/mjp 2014 Geconsolideerd DEEL 1: UITGAVEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 > Jaar 2019 I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur Roerende goederen Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN OCMW BERLARE Baron Tibbautstraat 29A Fin. nota Initieel budget/mjp 2014 Afdrukdatum : 31/01/2014 VolgNr. Budg. Jnl 5659 Secretaris: Hilde Van der Jeugt Financieel beheerder: Iris Dekeyzer 16

20 B3: De investeringsenveloppe Initieel budget/mjp 2014 Geconsolideerd DEEL 2: ONTVANGSTEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 > Jaar 2019 I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN OCMW BERLARE Baron Tibbautstraat 29A Fin. nota Initieel budget/mjp 2014 Afdrukdatum : 31/01/2014 VolgNr. Budg. Jnl 5659 Secretaris: Hilde Van der Jeugt Financieel beheerder: Iris Dekeyzer 17

21 B3: De investeringsenveloppe Initieel budget/mjp 2014 AFBRAAK HV DEEL 1: UITGAVEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 > Jaar 2019 I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN OCMW BERLARE Baron Tibbautstraat 29A Fin. nota Initieel budget/mjp 2014 Afdrukdatum : 31/01/2014 VolgNr. Budg. Jnl 5659 Secretaris: Hilde Van der Jeugt Financieel beheerder: Iris Dekeyzer 18

22 B3: De investeringsenveloppe Initieel budget/mjp 2014 AFBRAAK HV DEEL 2: ONTVANGSTEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 > Jaar 2019 I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN OCMW BERLARE Baron Tibbautstraat 29A Fin. nota Initieel budget/mjp 2014 Afdrukdatum : 31/01/2014 VolgNr. Budg. Jnl 5659 Secretaris: Hilde Van der Jeugt Financieel beheerder: Iris Dekeyzer 19

23 B3: De investeringsenveloppe Initieel budget/mjp 2014 ICT DEEL 1: UITGAVEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 > Jaar 2019 I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN OCMW BERLARE Baron Tibbautstraat 29A Fin. nota Initieel budget/mjp 2014 Afdrukdatum : 31/01/2014 VolgNr. Budg. Jnl 5659 Secretaris: Hilde Van der Jeugt Financieel beheerder: Iris Dekeyzer 20

24 B3: De investeringsenveloppe Initieel budget/mjp 2014 ICT DEEL 2: ONTVANGSTEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 > Jaar 2019 I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN OCMW BERLARE Baron Tibbautstraat 29A Fin. nota Initieel budget/mjp 2014 Afdrukdatum : 31/01/2014 VolgNr. Budg. Jnl 5659 Secretaris: Hilde Van der Jeugt Financieel beheerder: Iris Dekeyzer 21

25 B3: De investeringsenveloppe Initieel budget/mjp 2014 INFR WZC DEEL 1: UITGAVEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 > Jaar 2019 I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur Roerende goederen Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN OCMW BERLARE Baron Tibbautstraat 29A Fin. nota Initieel budget/mjp 2014 Afdrukdatum : 31/01/2014 VolgNr. Budg. Jnl 5659 Secretaris: Hilde Van der Jeugt Financieel beheerder: Iris Dekeyzer 22

26 B3: De investeringsenveloppe Initieel budget/mjp 2014 INFR WZC DEEL 2: ONTVANGSTEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 > Jaar 2019 I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN OCMW BERLARE Baron Tibbautstraat 29A Fin. nota Initieel budget/mjp 2014 Afdrukdatum : 31/01/2014 VolgNr. Budg. Jnl 5659 Secretaris: Hilde Van der Jeugt Financieel beheerder: Iris Dekeyzer 23

27 B3: De investeringsenveloppe Initieel budget/mjp 2014 INTERIEUR DEEL 1: UITGAVEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 > Jaar 2019 I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN OCMW BERLARE Baron Tibbautstraat 29A Fin. nota Initieel budget/mjp 2014 Afdrukdatum : 31/01/2014 VolgNr. Budg. Jnl 5659 Secretaris: Hilde Van der Jeugt Financieel beheerder: Iris Dekeyzer 24

28 B3: De investeringsenveloppe Initieel budget/mjp 2014 INTERIEUR DEEL 2: ONTVANGSTEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 > Jaar 2019 I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN OCMW BERLARE Baron Tibbautstraat 29A Fin. nota Initieel budget/mjp 2014 Afdrukdatum : 31/01/2014 VolgNr. Budg. Jnl 5659 Secretaris: Hilde Van der Jeugt Financieel beheerder: Iris Dekeyzer 25

29 B3: De investeringsenveloppe Initieel budget/mjp 2014 MED M WZC DEEL 1: UITGAVEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 > Jaar 2019 I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN OCMW BERLARE Baron Tibbautstraat 29A Fin. nota Initieel budget/mjp 2014 Afdrukdatum : 31/01/2014 VolgNr. Budg. Jnl 5659 Secretaris: Hilde Van der Jeugt Financieel beheerder: Iris Dekeyzer 26

30 B3: De investeringsenveloppe Initieel budget/mjp 2014 MED M WZC DEEL 2: ONTVANGSTEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 > Jaar 2019 I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN OCMW BERLARE Baron Tibbautstraat 29A Fin. nota Initieel budget/mjp 2014 Afdrukdatum : 31/01/2014 VolgNr. Budg. Jnl 5659 Secretaris: Hilde Van der Jeugt Financieel beheerder: Iris Dekeyzer 27

31 B3: De investeringsenveloppe Initieel budget/mjp 2014 MEUB WZC DEEL 1: UITGAVEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 > Jaar 2019 I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN OCMW BERLARE Baron Tibbautstraat 29A Fin. nota Initieel budget/mjp 2014 Afdrukdatum : 31/01/2014 VolgNr. Budg. Jnl 5659 Secretaris: Hilde Van der Jeugt Financieel beheerder: Iris Dekeyzer 28

32 B3: De investeringsenveloppe Initieel budget/mjp 2014 MEUB WZC DEEL 2: ONTVANGSTEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 > Jaar 2019 I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN OCMW BERLARE Baron Tibbautstraat 29A Fin. nota Initieel budget/mjp 2014 Afdrukdatum : 31/01/2014 VolgNr. Budg. Jnl 5659 Secretaris: Hilde Van der Jeugt Financieel beheerder: Iris Dekeyzer 29

33 B3: De investeringsenveloppe Initieel budget/mjp 2014 RENOV SF DEEL 1: UITGAVEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 > Jaar 2019 I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN OCMW BERLARE Baron Tibbautstraat 29A Fin. nota Initieel budget/mjp 2014 Afdrukdatum : 31/01/2014 VolgNr. Budg. Jnl 5659 Secretaris: Hilde Van der Jeugt Financieel beheerder: Iris Dekeyzer 30

34 B3: De investeringsenveloppe Initieel budget/mjp 2014 RENOV SF DEEL 2: ONTVANGSTEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 > Jaar 2019 I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN OCMW BERLARE Baron Tibbautstraat 29A Fin. nota Initieel budget/mjp 2014 Afdrukdatum : 31/01/2014 VolgNr. Budg. Jnl 5659 Secretaris: Hilde Van der Jeugt Financieel beheerder: Iris Dekeyzer 31

35 B3: De investeringsenveloppe Initieel budget/mjp 2014 SOC KRUID DEEL 1: UITGAVEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 > Jaar 2019 I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN OCMW BERLARE Baron Tibbautstraat 29A Fin. nota Initieel budget/mjp 2014 Afdrukdatum : 31/01/2014 VolgNr. Budg. Jnl 5659 Secretaris: Hilde Van der Jeugt Financieel beheerder: Iris Dekeyzer 32

36 B3: De investeringsenveloppe Initieel budget/mjp 2014 SOC KRUID DEEL 2: ONTVANGSTEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 > Jaar 2019 I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN OCMW BERLARE Baron Tibbautstraat 29A Fin. nota Initieel budget/mjp 2014 Afdrukdatum : 31/01/2014 VolgNr. Budg. Jnl 5659 Secretaris: Hilde Van der Jeugt Financieel beheerder: Iris Dekeyzer 33

37 B3: De investeringsenveloppe Initieel budget/mjp 2014 VIPA DEEL 1: UITGAVEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 > Jaar 2019 I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN OCMW BERLARE Baron Tibbautstraat 29A Fin. nota Initieel budget/mjp 2014 Afdrukdatum : 31/01/2014 VolgNr. Budg. Jnl 5659 Secretaris: Hilde Van der Jeugt Financieel beheerder: Iris Dekeyzer 34

38 B3: De investeringsenveloppe Initieel budget/mjp 2014 VIPA DEEL 2: ONTVANGSTEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 > Jaar 2019 I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN OCMW BERLARE Baron Tibbautstraat 29A Fin. nota Initieel budget/mjp 2014 Afdrukdatum : 31/01/2014 VolgNr. Budg. Jnl 5659 Secretaris: Hilde Van der Jeugt Financieel beheerder: Iris Dekeyzer 35

39 B4: De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Initieel budget/mjp 2014 Uitgaven OntvangstenSaldo Beleidsdomein ALGFIN Beleidsdomein ALGBST Beleidsdomein WZ Beleidsdomein SZ Totalen OCMW BERLARE Baron Tibbautstraat 29A Fin. nota Initieel budget/mjp 2014 Afdrukdatum : 31/01/2014 VolgNr. Budg. Jnl 5659 Secretaris: Hilde Van der Jeugt Financieel beheerder: Iris Dekeyzer 36

40 B5: Het liquiditeitenbudget Initieel budget/mjp 2014 Geconsolideerd RESULTAAT OP KASBASIS Vorig bedrag/ krediet Wijziging Nieuw bedrag/ krediet I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten 1.a. Belastingen en boetes 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven 1. Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige transacties B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) I. Exploitatie II. Investeringen III. Overige Verrichtingen Bestemde gelden Bedrag op 1/1 Mutatie 0 0 Werkkapitaal 0 0 Totaal bestemde gelden Bedrag op 31/12 OCMW BERLARE Baron Tibbautstraat 29A Fin. nota Initieel budget/mjp 2014 Afdrukdatum : 31/01/2014 VolgNr. Budg. Jnl 5659 Secretaris: Hilde Van der Jeugt Financieel beheerder: Iris Dekeyzer 37

41 B a r o n T i b b a u t s t r a a t 2 9 a B e r l a r e t e l : f a x : TOELICHTING OCMW Berlare Budget 2014 Secretaris: Hilde Van der Jeugt Baron Tibbautstraat 29a Financieel Beheerder: Iris Dekeyzer 9290 Berlare

42 TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein Initieel budget/mjp 2014 Code Totaal Algemene financiering ALGBST WZ SZ I. Uitgaven A. Operationele Uitgaven Goederen en diensten 60/ Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Specifieke kosten sociale dienst OCMW Toegestane werkingssubsidies Andere operationele uitgaven 640/ B. Financiële uitgaven C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694 II. Ontvangsten A. Operationele ontvangsten Ontvangsten uit de werking Fiscale ontvangsten en boetes Werkingssubsidies Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW Andere operationele ontvangsten 741/ B. Financiële ontvangsten C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794 III. Saldo OCMW BERLARE Baron Tibbautstraat 29A Toelichting Initieel budget/mjp 2014 Afdrukdatum : 31/01/2014 VolgNr. Budg. Journaal 5659 Secretaris: Hilde Van der Jeugt Financieel beheerder: Iris Dekeyzer 39

43 TB2: Evolutie van het exploitatiebudget Initieel budget/mjp 2014 Geconsolideerd Jaarrekening Code Budget 2013 Budget I. Uitgaven A. Operationele Uitgaven Goederen en diensten 60/ Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Specifieke kosten sociale dienst OCMW Toegestane werkingssubsidies Andere operationele uitgaven 640/ B. Financiële uitgaven C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694 II. Ontvangsten A. Operationele ontvangsten Ontvangsten uit de werking Fiscale ontvangsten en boetes a. Aanvullende belastingen - Opcentiemen op de onroerende voorheffing Aanvullende belasting op de personenbelasting Andere aanvullende belasting 7302/9 b. Andere belastingen 731/9 3. Werkingssubsidies a. Algemene werkingssubsidies Gemeente- of provinciefonds Gemeentelijke of provinciale bijdrage Andere algemene werkingssubsidies 7402/4 b. Specifieke werkingssubsidies 7405/ Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW Andere operationele ontvangsten 741/ B. Financiële ontvangsten C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794 III. Saldo OCMW BERLARE Baron Tibbautstraat 29A Toelichting Initieel budget/mjp 2014 Afdrukdatum : 31/01/2014 VolgNr. Budg. Journaal 5659 Secretaris: Hilde Van der Jeugt Financieel beheerder: Iris Dekeyzer 40

44 TB3: Transactiekredieten investeringsverrichtingen per beleidsdomein Initieel budget/mjp 2014 DEEL 1: UITGAVEN Code Totaal Algemene financiering ALGBST WZ SZ I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen 220/ Wegen en overige infrastructuur 224/ Roerende goederen 23/ Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 260/4 2. Roerende goederen 265/9 C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa 2906 III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies 664 TOTAAL UITGAVEN OCMW BERLARE Baron Tibbautstraat 29A Toelichting Initieel budget/mjp 2014 Afdrukdatum : 31/01/2014 VolgNr. Budg. Journaal 5659 Secretaris: Hilde Van der Jeugt Financieel beheerder: Iris Dekeyzer 41

45 TB3: Transactiekredieten investeringsverrichtingen per beleidsdomein Initieel budget/mjp 2014 DEEL 2: ONTVANGSTEN Code Totaal Algemene financiering ALGBST WZ SZ I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 220/ Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Roerende goederen 23/4 4. Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 260/4 2. Roerende goederen 265/9 C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa 176 III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen / TOTAAL ONTVANGSTEN OCMW BERLARE Baron Tibbautstraat 29A Toelichting Initieel budget/mjp 2014 Afdrukdatum : 31/01/2014 VolgNr. Budg. Journaal 5659 Secretaris: Hilde Van der Jeugt Financieel beheerder: Iris Dekeyzer 42

46 TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Initieel budget/mjp 2014 Geconsolideerd Jaarrekening DEEL 1: UITGAVEN Code Budget 2013 Budget I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen 220/ Wegen en overige infrastructuur 224/ Roerende goederen 23/ Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 260/4 2. Roerende goederen 265/9 C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa 2906 III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies 664 TOTAAL UITGAVEN OCMW BERLARE Baron Tibbautstraat 29A Toelichting Initieel budget/mjp 2014 Afdrukdatum : 31/01/2014 VolgNr. Budg. Journaal 5659 Secretaris: Hilde Van der Jeugt Financieel beheerder: Iris Dekeyzer 43

47 TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Initieel budget/mjp 2014 Geconsolideerd Jaarrekening DEEL 2: ONTVANGSTEN Code Budget 2013 Budget I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 220/ Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Roerende goederen 23/4 4. Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 260/4 2. Roerende goederen 265/9 C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa 176 III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen / TOTAAL ONTVANGSTEN OCMW BERLARE Baron Tibbautstraat 29A Toelichting Initieel budget/mjp 2014 Afdrukdatum : 31/01/2014 VolgNr. Budg. Journaal 5659 Secretaris: Hilde Van der Jeugt Financieel beheerder: Iris Dekeyzer 44

48 TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget Initieel budget/mjp 2014 Geconsolideerd RESULTAAT OP KASBASIS Code Jaarrekening 2012 Budget 2013 Budget 2014 I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten a. Belastingen en boetes 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen 421/ b. Niet-periodieke aflossingen 171/4 2. Toegestane leningen 2903/4 3. Overige transacties a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten 178 b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 2905 B. Ontvangsten Op te nemen leningen en leasings 171/ Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen 4943/4 b. Niet-periodieke terugvorderingen 2903/4 3. Overige transacties a. Borgtochten ontvangen in contanten 178 b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II 102 IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) Bestemde gelden I. Exploitatie iris II. Investeringen III. Overige Verrichtingen Werkkapitaal Totaal bestemde gelden Jaar-rekening 2012 Budget 2013 Budget 2014 OCMW BERLARE Baron Tibbautstraat 29A Toelichting Initieel budget/mjp 2014 Afdrukdatum : 31/01/2014 VolgNr. Budg. Journaal 5659 Secretaris: Hilde Van der Jeugt Financieel beheerder: Iris Dekeyzer 45

49 B a r o n T i b b a u t s t r a a t 2 9 a B e r l a r e t e l : f a x : OVERZICHT VAN DE TE VERSTREKKEN WERKINGS- EN INVESTERINGSSUBSIDIES PER BELEIDSVELD Beleidsveld Omschrijving bedrag 0900 Sociale Bijstand Sint-Martinusfonds 1.750, TOELICHTING M.B.T. DE SCHEMA S Schema B1: het doelstellingenbudget (p. 9) Het doelstellingenbudget bevat, per beleidsdomein, het totaal van de verwachte ontvangsten en uitgaven van alle prioritaire doelstellingen enerzijds en van het overig beleid anderzijds. Het is in feite de financiële vertaling van de prioritaire doelstellingen die opgenomen werden in de doelstellingennota, aangevuld met de verwachte ontvangsten en uitgaven van het overig beleid. Schema B2: het exploitatiebudget (p. 15) Het exploitatiebudget bevat, voor elk beleidsdomein, de transactiekredieten voor de exploitatie. Dit is het krediet voor ontvangsten en uitgaven binnen één financieel boekjaar. Uit dit schema blijkt duidelijk dat het beleidsdomein Algemene financiering en in beperktere mate Seniorenzorg bijdragen aan de financiering van de overige beleidsdomeinen Algemeen bestuur en Welzijn. Volledigheidshalve dienen we te vermelden dat de intresten en kapitaalsaflossingen voor de bouw van het woonzorgcentrum en sociaal huis worden verwerkt in het beleidsdomein Algemene financiering en dus niet ten laste vallen van het beleidsdomein Seniorenzorg en Welzijn. Het saldo is het exploitatieoverschot nadat alle exploitatie-activiteiten werden gefinancierd. In 2014 betekent dit een negatief saldo van Dit betekent dat er geen middelen meer overblijven om nog te investeren of om kapitaalsaflossingen van (lopende en nieuwe) leningscontracten mee te betalen. Er moet uiteraard ook rekening worden gehouden met de VIPA-toelage ten bedrage van , die werd verkregen voor de bouw van het woonzorgcentrum, maar die verspreid over 20 jaar wordt uitbetaald. Voor een gedetailleerde bespreking van het exploitatiebudget verwijzen we naar pagina 56. OCMW Berlare Budget 2014 Secretaris: Hilde Van der Jeugt Baron Tibbautstraat 29a Financieel Beheerder: Iris Dekeyzer 9290 Berlare 47

50 B a r o n T i b b a u t s t r a a t 2 9 a B e r l a r e t e l : f a x : Schema B3: de investeringsenveloppe (p. 16) De investeringsenveloppe geeft een overzicht van de kredieten (of financiële weerslag) die verband houden met de geplande investeringen. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen een transactiekrediet en een verbinteniskrediet. Een transactiekrediet is de financiële weerslag van de geplande investering rekening houdende met de spreiding in de tijd. Het geheel van de transactiekredieten wordt een verbinteniskrediet genoemd. De verbintenis- en transactiekredieten worden zowel geconsolideerd weergegeven als per enveloppe. Aangezien deze schema s geen details prijsgeven over de inhoud van de investeringsprojecten, worden ze hieronder in een afzonderlijk overzicht opgelijst. Enveloppe Omschrijving Investering Subsidie AFBRAAK HV Afbraak rusthuis Herfstvreugde , ,00 ICT Updates software , , , , , , ,00 ICT Software HRM 2.000, ,00 ICT Vernieuwing ICT (Software) , , , , , , ,00 ICT Vernieuwing ICT (Hardware) , , , , , ,65 INFR WZC Fitnesstuin , ,00 INFR WZC Framewerk voor publidoeleinden 1.500, ,00 INFR WZC Signalisering parking 1.500, ,00 INFR WZC Speeltuin 5.000, ,00 INFR WZC Aanpassing tuin dementen / zorgbehoevenden 2.500, ,00 INTERIEUR Materiaal interieurverzorging 9.000, , , ,00 INTERIEUR Schrob- zuigmachines , , , ,00 MED M WZC Kinemateriaal 7.500, , , ,00 MED M WZC Tillift , ,00 MEUB WZC Hoog/laagbedden , , ,00 RENOV SF Renovatie keukens en badkamers SF Boerenkrijghof , , ,00 RENOV SF Renovatie keukens en badkamers SF De Zilverberk , , ,00 SOC KRUID Subsidie Marktwagen 't Fitkot , ,00 SOC KRUID Marktwagen 't Fitkot , ,00 VIPA , , , , , , ,80 totaal: , , , , , , , ,80 OCMW Berlare Budget 2014 Secretaris: Hilde Van der Jeugt Baron Tibbautstraat 29a Financieel Beheerder: Iris Dekeyzer 9290 Berlare 48

51 B a r o n T i b b a u t s t r a a t 2 9 a B e r l a r e t e l : f a x : Schema B4: de transactiekredieten voor de investeringsverrichtingen (p ) De transactiekredieten van de geplande investeringsprojecten voor boekjaar 2014, die in schema B3 per enveloppe worden weergegeven, worden tevens per beleidsdomein ingedeeld. Het herwerkte schema in detail ziet eruit als volgt : Beleidsdomein Omschrijving Saldo per Subsidie 2014 Budget 2014 beleidsdomein Algemene Afbraak rusthuis Herfstvreugde , ,00 Financiering Algemeen Bestuur Seniorenzorg Welzijn Updates software 2.350,00 Software HRM 0,00 Vernieuwing ICT (Software) 6.304,10 Vernieuwing ICT (Hardware) , ,41 Framewerk voor publidoeleinden 1.500,00 Signalisering parking 1.500,00 Aanpassing tuin dementen / zorgbehoevenden 2.500,00 Schrob- zuigmachines 6.000,00 Renovatie keukens SF Boerenkrijghof ,00 Renovatie keukens SF De Zilverberk ,00 VIPA-subsidie , ,80 Subsidie Marktwagen 't Fitkot ,00 Marktwagen 't Fitkot , ,00 Totaal: , , ,51 Schema B5: het liquiditeitenbudget (p. 37) Het liquiditeitenbudget geeft het resultaat op kasbasis. Dit wordt ook het toestandsevenwicht genoemd en dit moet voor elk boekjaar groter of gelijk zijn aan nul. Voor 2014 wordt het resultaat op kasbasis geraamd op Het resultaat op kasbasis wordt voor OCMW Berlare beïnvloed door vier verschillende componenten : 1. Exploitatiebudget Voor de bespreking van deze rubriek verwijzen we naar schema TB1 op pagina Investeringsbudget Het investeringsbudget werd uitvoerig besproken onder schema s B3 en B4 (cf. supra). De totalen van de uitgaven en ontvangsten m.b.t. de investeringen worden in het liquiditeitenbudget overgenomen. OCMW Berlare Budget 2014 Secretaris: Hilde Van der Jeugt Baron Tibbautstraat 29a Financieel Beheerder: Iris Dekeyzer 9290 Berlare 49

52 B a r o n T i b b a u t s t r a a t 2 9 a B e r l a r e t e l : f a x : Andere Onder deze rubriek worden uitgaven en ontvangsten met betrekking tot financieringsmogelijkheden opgenomen. De uitgaven betreffen de periodieke kapitaalsaflossingen van de financiële schulden, zowel van de lopende bestaande financieringscontracten als van de nieuw af te sluiten verbintenissen. Voor de nieuw aan te gane leningscontracten wordt uitgegaan van een rentevoet van 4,868 % (IRS 20 jaar d.d. 21/11/ bptn). We houden rekening met een opnameperiode gelijk aan de eerste jaarhelft en een eerste aflossing in het laatste kwartaal. De ontvangsten betreft de opname van de nieuwe leningen. 4. Gecumuleerde budgettaire resultaat van het vorig boekjaar Het gecumuleerde budgettaire resultaat van het vorig boekjaar is het geheel aan liquide middelen en geldbeleggingen, waarover het bestuur zou beschikken op het einde van het boekjaar 2013, als alle vorderingen op korte termijn zouden geïnd zijn en alle schulden op korte termijn zouden betaald zijn. Schema TB1 en TB2 (p. 39) Schema TB1 geeft het exploitatiebudget per beleidsdomein. Schema TB2 geeft het exploitatiebudget geconsolideerd met een vergelijking met het vorig boekjaar. Vermits OCMW Berlare pas start met de toepassing van de Beleids- en Beheerscyclus is deze kolom leeg. In OCMW Berlare onderscheiden we vier beleidsdomeinen: algemene financiering, algemeen bestuur, welzijn en seniorenzorg. Een algemene opmerking m.b.t. het exploitatiebudget : op de resultaten van boekjaar 2012 werd een percentage toegepast dat gelijk is aan 3,33 %, dit zowel voor de kosten- als voor de opbrengstenrekeningen, tenzij dit uitdrukkelijk anders vermeld wordt. Ten opzichte van boekjaar 2013 betekent dit een groeipercentage van 1,8%. 1. Algemene financiering Bij de algemene financiering behoren de overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus. De belangrijkste is ongetwijfeld de gemeentelijke bijdrage die bij consensus werd vastgelegd op voor Het gemeentefonds is een jaarlijkse subsidie ten bedrage van Voor de tewerkstelling van langdurig werklozen, die ingeschreven zijn als werkzoekende bij de VDAB, wordt een subsidie verkregen vanwege de Vlaamse Overheid. Dit zijn de zogeheten gesco s of OCMW Berlare Budget 2014 Secretaris: Hilde Van der Jeugt Baron Tibbautstraat 29a Financieel Beheerder: Iris Dekeyzer 9290 Berlare 50

53 B a r o n T i b b a u t s t r a a t 2 9 a B e r l a r e t e l : f a x : gesubsidieerde contractuele personeelsleden. OCMW Berlare ontvangt voor 33,5 VTE een subsidie ten bedrage van Intrestkosten die verbonden zijn aan de aangegane leningscontracten, worden centraal voorzien onder de algemene financiering. Voor 2014 is een kost voorzien van In het beleidsdomein Algemene financiering wordt het beheer van het patrimonium opgenomen, die niet wordt benuttigd voor de uitvoering van de activiteiten. Onder het patrimonium wordt het gebouw van het vroegere rusthuis Herfstvreugde opgenomen tot wanneer een bestemming aan het onroerend goed wordt gegeven. De afbraak van dit gebouw wordt in 2014 opgenomen in het investeringsbudget. De afbraakkosten worden geraamd op Omdat een volledige recuperatie van de verleende voorschotten vanuit het sociaal huis in de realiteit niet haalbaar is, wordt in het beleidsdomein Algemene financiering een minderwaarde voorzien op de realisatie van deze vorderingen ten bedrage van Algemeen bestuur Onder het algemeen bestuur worden een aantal diensten gegroepeerd: politieke organen, secretariaat, financiële dienst, personeelsdienst, ICT en technische dienst. In deze dienst worden behalve de personeelskosten van deze diensten ook de bezoldiging van de voorzitter, de presentiegelden en de pensioenen van de op rust zijnde voorzitters verwerkt. Deze kost wordt voor 2014 geraamd op Een tweede belangrijke kost is deze van het beheer van informatica en de huur van diverse licenties. Hieronder zijn begrepen de onderhoudskost voor tijdsregistratiesysteem, het notuleringsprogramma Cobra, de VPN-verbindingen, huur licenties, Deze kost schat men op Vanaf 1 november 2013 werden de financiële diensten van de gemeente en het OCMW gefusioneerd. Naar aanleiding van deze samenvoegen worden de lonen van de financieel beheerder en de boekhouder voor een deel doorgefactureerd aan de gemeente. Vanaf 1 juli 2014 wordt tevens voorzien in een ICT er die beide besturen zal bedienen. Dit zorgt voor een doorfacturatie aan de gemeente voor een jaarlijks bedrag van De technische dienst behelst naast de personeelskosten, nog een algemene kost voor het onderhoud en verzekering van het wagenpark en aankopen van technisch materiaal ten bedrage van Welzijn Het beleidsdomein Welzijn omvat alle activiteiten van het sociaal huis. Hierbij wordt gestreefd om iedereen in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid. In het beleidsveld Sociale Bijstand komen de steunmaatregelen aan bod. Hierbij wordt geen terugbetaling vanwege de cliënt voorzien. Hieronder valt het leefloon, waarin we budget voorzien voor vier categorieën, waarbij 50 % tot 100 % kan gerecupereerd worden van de totale uitgave afhankelijk van de categorie. We houden rekening met een gemiddelde van 50 leefloongerechtigden of langs de kostenzijde (AR 648), en OCMW Berlare Budget 2014 Secretaris: Hilde Van der Jeugt Baron Tibbautstraat 29a Financieel Beheerder: Iris Dekeyzer 9290 Berlare 51

54 B a r o n T i b b a u t s t r a a t 2 9 a B e r l a r e t e l : f a x : langs de opbrengstenzijde (AR 740). Langs de opbrengstenzijde werd rekening gehouden met de tegemoetkoming in de personeels- en administratiekost van Verder worden er financiële middelen voorzien voor volgende steunmaatregelen over alle beleidsitems van het beleidsdomein Welzijn heen: a. Steun in speciën : Dit is een vorm van steun dat niet wordt gerecupereerd. b. Sociale en culturele participatie : OCMW Berlare krijgt naast een bedrag van 5.756, tevens een bedrag ter beschikking, specifiek ten gunste van kinderen. Dit laatste is goed voor Deze bedragen worden volledig gesubsidieerd vanwege de POD Maatschappelijke Integratie. c. Verwarmingstoelagen : het Sociaal Stookoliefonds is een maatregel van de POD Maatschappelijke Integratie waarbij personen aanspraak kunnen maken op een tussenkomst in de facturen van verwarming. Hierbij komen enkel aankopen van huisbrandolie, verwarmingspetroleum en bulkpropaangas in aanmerking. Dit is een maatregel die voor 100 % wordt vergoed aan het OCMW. Hiervoor wordt een bedrag gereserveerd van Per dossier wordt een extra vergoeding voorzien van 10 à rato van 250 dossiers in d. Minimale levering aardgas : Dit is een financiële steun aan mensen die niet over de nodige middelen beschikken om hun budgetmeter aardgas op te laden. Het OCMW kan hierbij maximum 70 % van de tussenkomst recupereren bij de distributienetwerkbeheerder. Er wordt een kost voorzien van en een opbrengst van e. Winter- en energiesteun : Ter ondersteuning voor de uitgaven aan hoofdverwarming kan er een toelage worden aangevraagd. De richtbarema s werden vastgelegd in het financieel referentiekader van de sociale dienst. Er wordt een kost voorzien van Vanwege het Energiefonds verwacht men een toelage van ,43, teneinde te kunnen voorzien in de sociale en budgettaire begeleiding van personen die betalingsmoeilijkheden ondervinden m.b.t. hun rekeningen voor gas en elektriciteit, alsook financiële steun te kunnen toekennen indien de persoonlijke inspanningen van de cliënt niet volstaan om voormelde facturen te betalen. Het energiefonds voorziet in een halftijds personeelslid om in deze begeleiding te voorzien mits een erkenning als dienst voor schuldbemiddeling kan voorgelegd worden. OCMW Berlare ontving deze erkenning reeds in f. Tussenkomst voor het opladen via budgetmeter : Dit is een vergoeding die wordt verkregen van Eandis voor de installatie van een oplaadterminal aan de inkombalie van het sociaal huis. De vergoeding bedraagt naast een vast gedeelte voor het ter beschikking stellen van de ruimte, ook een vergoeding dat afhankelijk is van het aantal opladingen per jaar. Het totaal wordt geschat op voor g. Tegemoetkoming in de verblijfskosten van de bejaarden in het woonzorgcentrum. Dit wordt geraamd op 0,65% van de inkomsten via dagprijs van het woonzorgcentrum, afgerond h. Sociale kruidenier, alias t Fitkot: dit project staat voor het aanbieden van kwaliteitsvoeding en basisproducten voor wie het financieel moeilijk heeft. De sociale kruidenier biedt een kwaliteitsvol en waardig alternatief voor deze vorm van noodhulp: een buurtwinkel met kwalitatieve producten aan sterk verminderde prijzen. Dit project werd opgezet in samenwerking met de OCMW s van de gemeenten Berlare, Buggenhout, Laarne, en Waasmunster. Er wordt een totale kost voorzien van op jaarbasis waarvan Berlare 28,21 % ten laste zal nemen. Het financieel referentiekader van de sociale dienst, goedgekeurd op de raadszitting van 15 juli 2010 en aangepast op de raadszitting van 13 maart 2013, voorziet tevens in krijtlijnen voor de verlening van volgende steunmaatregelen : a. Schooltoelagen : b. Bijdrage in de huur : c. Tussenkomst in de kosten van medische verzorging : d. Bijdrage voor de begrafeniskosten OCMW Berlare Budget 2014 Secretaris: Hilde Van der Jeugt Baron Tibbautstraat 29a Financieel Beheerder: Iris Dekeyzer 9290 Berlare 52

55 B a r o n T i b b a u t s t r a a t 2 9 a B e r l a r e t e l : f a x : Voor de politiek vluchtelingen wordt een steuntoelage berekend van aangevuld met voor de medische verzorging. Voorgaande bedragen werden berekend voor 2 gezinshoofden en 2 alleenstaande personen. Tevens wordt voorzien in de mogelijkheid om terugvorderbare voorschotten te verlenen ten bedrage van Dit bedrag wordt opgenomen langs kosten- en opbrengstenzijde. In de tweede plaats wordt het beleidsveld van de voorschotten hieronder gerangschikt. Inwoners van Berlare kunnen hier terecht voor het verkrijgen van een voorschot (op loon, werkloosheidsuitkering, ). Dit betekent dat de cliënt tot terugbetaling gehouden is. In het resultaat zijn de kosten dan ook gelijk aan de opbrengsten, of het totaal aan verleende voorschotten wordt ook gerecupereerd. Voor 2014 wordt voorzien dat er een totaal van aan voorschotten zal verleend worden. Het lokaal opvanginitiatief (LOI) staat in voor de opvang van asielzoekers. Voor deze opvangregel worden twee woningen te Overmere gehuurd op de private markt. De totale huur wordt voorzien op Men voorziet in de opvang van 9 personen een financiële steunverlening voorzien van en een werkingskost van Het eerste bedrag omhelst leefgeld, het tweede bedrag omvat overige tussenkomsten, zoals kledij, treintickets, schoenen, schoolkosten,. Voor dit opvanginitiatief werden de tarieven die het OCMW krijgt vanwege de federale overheid in 2012 aangepast. Sinds 1 augustus 2012 ontvangt het OCMW een tegemoetkoming van 36,30 per dag per volwassene, het tarief voor een minderjarige werd verlaagd naar 19,97. Voor het beschikbaar houden van een niet opgevulde plaats ontvangt het OCMW nog 40 % van deze tarieven. We houden in het budget 2014 rekening met een bezetting van 100 % en een invulling door 4 volwassenen en 5 kinderen. Voorgaande komt neer op een tussenkomst van vanwege het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers. De nutsvoorzieningen van de woningen van het LOI worden geraamd op voor Het sociaal huis voorziet in twee tewerkstellingsprojecten : Wep+ en Art Het eerste tewerkstellingsproject binnen het Sociaal Huis is de tewerkstelling als art Voor deze personeelsleden wordt door de maatschappelijk werkers een tewerkstelling gezocht (binnen OCMW Berlare of bij externen) voor de periode die nodig is om gerechtigd te worden op volledige sociale uitkeringen. Aan deze groep personeelsleden (berekend op 10 voltijds equivalenten) wordt een loon uitbetaald dat onderdeel is van het personeelsbudget (zie later). Als tegemoetkoming krijgt het OCMW vanwege de federale overheid een bedrag gelijk aan het leefloon voor deze personeelsleden. De tegemoetkoming wordt voor 2014 geraamd op Het sociaal huis voorziet tevens in de mogelijkheid om tewerkgesteld te worden als Wep+ Dit is een werkervaringsproject die een doorstroming naar de reguliere arbeidsmarkt beoogd. Vermits deze vorm van tewerkstelling de laatste jaren in de lift zit, worden er 4 voltijds equivalenten voorzien voor Hun loon werd opgenomen in het personeelsbudget. Als tegemoetkoming voor de begeleiding van deze personeelsleden en het voorzien van een werkvloer ontvangt OCMW Berlare een tegemoetkoming van Indien deze personeelsleden aan bijkomende voorwaarden voldoen, wordt een integratie-uitkering bekomen per voltijds equivalent via RSZPPO. Deze tegemoetkoming wordt in 2014 geraamd op OCMW Berlare Budget 2014 Secretaris: Hilde Van der Jeugt Baron Tibbautstraat 29a Financieel Beheerder: Iris Dekeyzer 9290 Berlare 53

56 B a r o n T i b b a u t s t r a a t 2 9 a B e r l a r e t e l : f a x : Onder Sociale Huisvesting wordt de crisisopvang ondergebracht. Het OCMW maakt enkel gebruik van de vijf nieuwe doorgangswoningen die per 1 oktober 2012 in gebruik werden genomen. Aan de bewoners wordt een bijdrage gevraagd van 13 per dag per wooneenheid. In de opbrengstenrekening wordt uitgegaan van een bezettingsgraad van 70 % of 256 dagen per jaar of een totale opbrengst van Vanwege Woonaksent VZW kreeg OCMW Berlare een vergoeding als tussenkomst voor de woonbegeleiding aan de cliënten. Deze vergoeding zal vermoedelijk niet meer verkregen worden vanaf 2014 en wordt dan ook niet meer in rekening gebracht. Ter betaling van een huurwaarborg kan men een voorschot bekomen. Dit voorschot wordt op een geblokkeerde rekening gedeponeerd. De cliënt kan dit op basis van een afgesproken afbetalingsplan aan het OCMW terugbetalen. In het resultaat zijn de kosten dan ook gelijk aan de opbrengsten, of het totaal aan verleende voorschotten wordt ook gerecupereerd. Voor 2014 wordt voorzien dat er een totaal van aan voorschotten voor het verlenen van een huurwaarborg zal toegekend worden. Omdat een volledige recuperatie van de verleende voorschotten in de realiteit niet haalbaar is, wordt in het beleidsdomein Algemene financiering een minderwaarde voorzien op de realisatie van deze vorderingen ten bedrage van Seniorenzorg In de dienstencheque-onderneming houden we rekening met een personeelsbezetting van 10,14 voltijds equivalenten aan huishoudhulpen. Dit werd dan ook als dusdanig in het personeelsbudget voorzien. Per uur gepresteerde dienst dient de gebruiker een dienstencheque te overhandigen aan de huishoudhulp. Per dienstencheque kan OCMW Berlare een federale tegemoetkoming verkrijgen ten bedrage van 22,04. De dienstenchequereglementering voorziet in een verhoging van dit bedrag van 0,32 indien de spilindex wordt overschreden. Aangezien dit nog niet werd bevestigd vanuit de RVA, houden we hier nog geen rekening mee. We schatten de opbrengsten op voor Binnen de dienst thuisbezorgde maaltijden worden de prijzen herbekeken (zie onderstaand schema). Er wordt uitgegaan van afgeleverde maaltijden. Voor de opbrengsten werd een bedrag becijferd van Voor de aankoop van levensmiddelen en dranken ter bereiding van de maaltijden wordt gerekend op een kost van De prijs die wordt aangerekend aan de afnemers is afhankelijk van het maandelijks inkomen. OCMW Berlare Budget 2014 Secretaris: Hilde Van der Jeugt Baron Tibbautstraat 29a Financieel Beheerder: Iris Dekeyzer 9290 Berlare 54

57 B a r o n T i b b a u t s t r a a t 2 9 a B e r l a r e t e l : f a x : Onderstaande tabel geeft de evolutie weer van de prijzen over de periode : Maandelijks inkomen Alleenstaanden Samenwonenden ,81 4,57 4,71 4,71 4, ,13 4,96 5,10 5,10 5, ,51 5,41 5,57 5,57 5,72 6, (900 vanaf 2014) ,94 5,93 6,11 6,11 6, (vanaf 2014: ) (vanaf 2014: ) 5,44 6,53 6,72 6,72 6,90 6, (vanaf 2014: ) (vanaf 2014 : ) 5,98 7,18 7,39 7,39 7,59 7,65 maximumprijs per maaltijd 6,43 7,72 7,95 7,95 8,17 8,23 OCMW Berlare voorziet in de verhuur van 40 serviceflats, verspreid over twee locaties; Boerenkrijghof en De Zilverberk. Voor serviceflats Boerenkrijghof en De Zilverberk, resp. 15 en 25 flats, wordt een prijsindexatie voorzien vanaf 1 februari Onderstaande tabel geeft de evolutie van de prijzen over de periode : prijzen /05/2008 1/01/2009 1/01/2010 1/01/2011 1/01/2012 1/04/2013 1/02/2014 gewone flat 16,32 17,95 17,95 17,95 18,73 19,34 19,89 20,01 dakflat 18,53 20,38 20,38 20,38 21,27 21,97 22,59 22,74 garage 0,75 0,83 0,83 0,83 0,87 0,87 0,90 0,90 Er wordt voor de serviceflats een huuropbrengst voorzien van Op de beide locaties serviceflats wordt de loop van 2014 een grondige renovatie van de keukens voorzien. De kostprijs van deze investering wordt geraamd op In het woonzorgcentrum Ter Meere wordt een dagprijsverhoging voorzien vanaf 1/02/2014. De dagprijs zal dan 52,37 bedragen. Naar aanleiding van de verhuis naar het huidige woonzorgcentrum werden de dagprijzen aangepast. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn besliste op 17/07/2009 tot een (gefaseerde) verhoging van de dagprijs tot 47,5. Op 13/10/2011 werd beslist om een indexatie toe te passen vanaf 1/01/2012. Voor 2013 bedroeg de prijs 52,03 per dag. Er wordt een indexatie voorzien vanaf 1/02/2014. De dagprijs wordt dan 52,37. OCMW Berlare Budget 2014 Secretaris: Hilde Van der Jeugt Baron Tibbautstraat 29a Financieel Beheerder: Iris Dekeyzer 9290 Berlare 55

58 B a r o n T i b b a u t s t r a a t 2 9 a B e r l a r e t e l : f a x : Samengevat geeft dit : Vanaf 1/01/2012 Vanaf 1/04/2013 Vanaf 1/02/ ,60 51,94 52,37 De opbrengsten van het woonzorgcentrum uit de facturatie van de dagprijs wordt geraamd op Hierbij wordt rekening gehouden met een bezettingsgraad van 98,5 %. Tevens wordt rekening gehouden met een behoeftigheidsgraad van 0,65 % van deze opbrengsten. Dit betekent dat een bedrag van niet zal kunnen geïnd worden wegens ontoereikende middelen van de resident. Dit wordt dan ook beschouwd als een steunmaatregel in het sociaal huis en voorzien als een kost. Voor de forfaitaire tegemoetkoming voor bejaarden in rust- en verzorgingstehuizen vanwege de mutualiteiten wordt voor 2014 een opbrengst geraamd van (RIZIV-financiering 1 ste en 2 de luik). Deze simulatie wordt berekend aan de hand van het pakket Probis à rato van 55,98 per dag per bewoner. Dit is een bijdrage in de financiering van het normpersoneel en werd berekend op basis van de bezettingsgraad van de referentieperiode 01/07/ /06/2013. Voor de bouw van het woonzorgcentrum werd door het VIPA (Vlaams Infrastructuurfonds voor persoonsgebonden Aangelegenheden) een jaarlijkse gebruikstoelage toegekend van ,80 en dit voor 20 jaar. Deze opbrengst zal niet geïndexeerd worden. Langs de kostenzijde worden volgende uitgaven gebudgetteerd : a. Aankoop van levensmiddelen en dranken : b. Aankoop van farmaceutische producten : Er wordt een terugbetaling vanwege de resident voorzien van 83 %. In deze kost zit eveneens het aanvullen van de EHBO-koffers op de afdelingen van het woonzorgcentrum als de aankoop van incontinentiemateriaal. c. Aankopen van schoonmaakproducten en onderhoudsmateriaal : d. Externe uitbating van de keuken door Sodexo NV : (er wordt tevens ten laste genomen van de dienst maaltijdenbedeling) e. Kosten van wasserij : f. Opvoedende activiteiten en vrijetijdsorganisatie : g. Onderhoud en herstellingen door derden : h. Nutsvoorzieningen (gas, elektriciteit en water) : Personeelsbudget Het personeelsbudget vormt een onderdeel van het exploitatiebudget, maar vermits het gaat om een budget dat aan bijzondere berekeningsregels onderhevig is, verdient dit ook een afzonderlijke toelichting. Het personeelsbudget werd uitgewerkt voor 128,34 voltijds equivalenten of VTE. Deze personeelsleden zijn nodig bij een gelijkblijvend personeelsbeleid. De personeelsformatie spreekt over 122,15 VTE. Voor het verschil tussen het budget en de personeelsformatie kunnen volgende redenen aangehaald worden : 1. Naast de personeelsformatie voorziet OCMW Berlare tevens in een aantal sociale tewerkstellingen art Voor deze personeelsleden wordt door de maatschappelijk werkers een tewerkstelling gezocht (binnen OCMW Berlare of bij externen) voor de periode die nodig is om gerechtigd te worden op volledige sociale uitkeringen. Er wordt rekening gehouden met 10 VTE OCMW Berlare Budget 2014 Secretaris: Hilde Van der Jeugt Baron Tibbautstraat 29a Financieel Beheerder: Iris Dekeyzer 9290 Berlare 56

59 B a r o n T i b b a u t s t r a a t 2 9 a B e r l a r e t e l : f a x : Op 4 oktober 2011 werd een systeemverantwoordelijke aangesteld voor 0,5 VTE. Deze aanwerving gebeurde in het kader van de virtualisatie van de servers. Deze functie is niet opgenomen in de personeelsformatie. Deze tewerkstelling werd in het personeelsbudget voorzien als een voltijdse functie die vanaf 1 juli 2014 halftijds ter beschikking zal worden gesteld van de gemeente. 3. In de personeelsformatie wordt voorzien in 20 VTE aan huishoudhulpen voor de dienstenchequeonderneming. Vermits de dienstverlening vanaf 1 januari 2014 zal beperkt worden tot 65+ers en zorgbehoevenden werd in het budget rekening gehouden met een bezetting van 10,14 VTE. 4. In de personeelsformatie werden een aantal functies voorzien die in 2014 niet helemaal worden ingevuld: administratief medewerker personeelsdienst (- 0,5 VTE), administratief medewerker financiële dienst (-0,2 VTE), technisch arbeider (-0,5 VTE), maatschappelijk werker (-1 VTE) en een administratief medewerker sociaal huis (-0,2 VTE). 5. De toepassing van de regeling inzake arbeidsduurvermindering en eindeloopbaanregeling. Dit betekent dat personeelsleden van het woonzorgcentrum en de centrale keuken recht hebben op prestatievermindering bij het bereiken van de leeftijden van 45, 50 en 55 jaar. Niettemin verkrijgen zij een volledig loon en dient er in vervanging van deze personeelsleden te worden voorzien. (7,95 VTE) Ter volledigheid vermelden we dat in de personeelsformatie een functie werd opgenomen in het uitdovend kader : een technisch assistent voor 1 VTE. Deze persoon gaat met pensioen in augustus 2014 en zal niet vervangen worden. Het personeelsbudget van 2014 daalt met 3,23 % ten opzichte van Ten opzichte van het personeelsbudget 2013 kunnen volgende verschillen opgemerkt worden : 1. Vermindering van het personeelsbestand ten opzichte van het budget 2013; het aantal huishoudhulpen is verminderd van 17,67 VTE in het budget van 2013 naar 10,14 VTE in het budget van 2014; 2. Een aantal personeelsleden in loopbaanonderbreking zullen niet vervangen worden: 0,5 VTE op de personeelsdienst, 0,2 VTE op de financiële dienst en 0,3 VTE maatschappelijk werker; 3. In de loop van het boekjaar zullen een aantal functies na op pensioenstelling en einde contract niet meer ingevuld worden. Het gaat om 0,8 VTE technisch assistent, 0,5 interieurverzorgster, 0,5 keukenhulp en 1 VTE administratief medewerker aan het onthaal van het sociaal huis; 4. Er wordt 2,6 % verhoging voorzien voor de financiering van doorschalingen en anciënniteitsverhoging, en vervangingscontracten wegens ziekte, loopbaanonderbreking, 5. De pensioenbijdragen voor de statutaire personeelsleden werd voor 2014 verhoogd met 2 % (berekend op de brutolonen van deze personeelsleden); 6. Verhoging van de maaltijdcheques met 0,5 voor alle personeelsleden; OCMW Berlare Budget 2014 Secretaris: Hilde Van der Jeugt Baron Tibbautstraat 29a Financieel Beheerder: Iris Dekeyzer 9290 Berlare 57

60 B a r o n T i b b a u t s t r a a t 2 9 a B e r l a r e t e l : f a x : De verdeling van het aantal personeelsleden per beleidsdomein van OCMW Berlare ziet er als volgt uit : 9,81% 12,73% Algemeen bestuur Seniorenzorg Welzijn 77,46% In het personeelsbudget onderscheiden we volgende categorieën : bruto-bezoldigingen, werkgeversbijdrage RSZ, vergoeding mandatarissen, verzekering arbeidsongevallen en hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques en varia (vakbondspremie, ). Het totaal van deze kosten vindt men terug in rubriek 62 Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen en bedraagt ,64 (excl. subsidies). In de tabellen wordt een bedrag opgenomen van , maar hier werd de subsidie van de Sociale Maribel ( ) en de RSZPPO ( ) in verrekend. Een verdeling van dit bedrag over de verschillende onderdelen geeft het volgende : 1,37% 3,72% 1,43% 0,93% Brutobezoldigingen 19,03% Werkgeversbijdrage RSZ maaltijdcheques 73,52% vergoeding mandatarissen Verzekering arbeidsongevallen en hospitalisatieverzekering varia OCMW Berlare Budget 2014 Secretaris: Hilde Van der Jeugt Baron Tibbautstraat 29a Financieel Beheerder: Iris Dekeyzer 9290 Berlare 58

61 B a r o n T i b b a u t s t r a a t 2 9 a B e r l a r e t e l : f a x : Voor de tewerkstellingen van bepaalde personeelsleden krijgt OCMW Berlare wel een subsidie (tegemoetkoming in de personeelskosten) : 1. Voor 4 VTE tewerkstelling als Wep+ werd een subsidie ingeschreven van Vanwege het Sectoraal Fonds (Sociale Maribel) verkrijgen we voor maximaal 7,85 VTE een verwachte subsidie van De Sociale Maribel heeft als doelstelling de werkgevers die behoren tot de non-profitsector financiële middelen ter beschikking te stellen met het oog op de creatie van bijkomende tewerkstelling. Het arbeidsvolume moet ten opzichte van 2005 minstens gehandhaafd blijven. 3. Voor de tewerkstelling van langdurig werklozen, die ingeschreven zijn als werkzoekende bij de VDAB, wordt een subsidie verkregen vanwege de Vlaamse Overheid. Dit zijn de zogeheten gesco s of gesubsidieerde contractuele personeelsleden. OCMW Berlare ontvangt voor 33,5 VTE een subsidie ten bedrage van RIZIV 1 ste en 2 de luik : tegemoetkoming in de financiering van het normpersoneel in het woonzorgcentrum. Dit zorgforfait wordt per dag per resident uitbetaald aan het woonzorgcentrum en is afhankelijk van het zorgprofiel van de bewoners en van het personeel in dienst. Dit wordt voor 2014 geschat op 55,98 per dag per resident. Voor 2014 wordt dit bedrag geschat op RIZIV 3 de luik : Voor de financiering van het bovennormpersoneel in het woonzorgcentrum wordt een tegemoetkoming gebudgetteerd van Tegemoetkoming in de financiering van arbeidsduurvermindering en eindeloopbaanregeling. Personeelsleden van het woonzorgcentrum en de centrale keuken die de leeftijd van 45, 50 of 55 jaar hebben bereikt, hebben recht op een vrijstelling van prestaties voor een bepaald aantal uren. Ter financiering van deze maatregel zal het OCMW Berlare een bedrag van ontvangen van het RIZIV. 7. Voor de animatiewerking in het woonzorgcentrum krijgt OCMW Berlare jaarlijks een werkingstoelage van de Vlaamse Overheid. Deze wordt voor 2014 geraamd op en wordt beschouwd als een tegemoetkoming in de personeelskost van de animatoren. 8. De RSZPPO heeft beslist om een beschikbaar budget van op jaarbasis beschikbaar te stellen voor de tewerkstelling van een 0,6 VTE verpleegkundige; 9. Voor de dienstencheque-onderneming ontvangt het OCMW een vergoeding van de federale overheid per gepresteerd uur. Deze bedraagt 22,04 per uur. Voor 2014 wordt een totale recuperatie van de loonkost gebudgetteerd van Per dossier leefloon ontvangt men een tegemoetkoming in de personeels- en administratiekost van 320,00 per dossier of een totaal van Naast bovenstaande subsidies krijgt OCMW Berlare voor de tewerkstellingen art een tegemoetkoming die gelijk is aan het leefloon. Dit wordt voor 10 VTE berekend op Het surplus dat ten laste valt van het OCMW wordt geschat op De subsidie wordt rechtstreeks in mindering gebracht in het personeelsbudget. OCMW Berlare Budget 2014 Secretaris: Hilde Van der Jeugt Baron Tibbautstraat 29a Financieel Beheerder: Iris Dekeyzer 9290 Berlare 59

62 B a r o n T i b b a u t s t r a a t 2 9 a B e r l a r e t e l : f a x : Rekening houdende met de subsidiëring van de personeelskosten, wordt een netto-personeelskost berekend van Verdeeld over de verschillende diensten van OCMW Berlare ziet dit er als volgt uit : 18,04% 28,41% Algemeen bestuur Seniorenzorg Welzijn 69,00% Over de verschillende diensten heen, kan men stellen dat het personeelsbudget voor 63 % wordt gesubsidieerd. In de seniorenzorg loopt deze subsidie op tot bijna 67 % van de loonkost. Voor de beleidsondersteunende diensten blijft dit beperkt tot 17 %. OCMW Berlare Budget 2014 Secretaris: Hilde Van der Jeugt Baron Tibbautstraat 29a Financieel Beheerder: Iris Dekeyzer 9290 Berlare 60

B a r o n T i b b a u t s t r a a t 2 9 a B e r l a r e t e l : f a x : BUDGET 2016 RMW 18 FEBRUARI 2016

B a r o n T i b b a u t s t r a a t 2 9 a B e r l a r e t e l : f a x : BUDGET 2016 RMW 18 FEBRUARI 2016 B a r o n T i b b a u t s t r a a t 2 9 a 9 2 9 0 B e r l a r e t e l : 0 9 3 2 6 9 7 1 0 f a x : 0 9 3 2 6 9 7 5 7 BUDGET 2016 RMW 18 FEBRUARI 2016 OCMW Berlare Budget 2016 Secretaris: Hilde Van der Jeugt

Nadere informatie

MEERJARENPLAN 2014-2019

MEERJARENPLAN 2014-2019 B a r o n T i b b a u t s t r a a t 2 9 a 9 2 9 0 B e r l a r e t e l : 0 9 3 2 6 9 7 1 0 f a x : 0 9 3 2 6 9 7 5 7 MEERJARENPLAN 2014-2019 RMW 9 JANUARI 2014 OCMW Berlare Meerjarenplan 2014-2019 Secretaris:

Nadere informatie

TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget WERKDOC 2015: Initieel budget MJP 2014 Geconsolideerd

TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget WERKDOC 2015: Initieel budget MJP 2014 Geconsolideerd TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget WERKDOC 2015: Initieel budget 2015 - MJP 2014 RESULTAAT OP KASBASIS I. Exploitatiebudget (B-A) 4.004.775 2.317.500 2.800.044 A. Uitgaven 20.985.676 22.302.537

Nadere informatie

Toelichting bij het budget

Toelichting bij het budget Toelichting bij het budget Heirstraat 239 3630 Maasmechelen NIS-code: 73107 Toelichting bij het budget 2015 Gemeente Maasmechelen INHOUDSTABEL Toelichting Exploitatiebudget per beleidsdomein (TB 1) 1 Evolutie

Nadere informatie

TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein Initieel budget MJP 2014

TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein Initieel budget MJP 2014 TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein Initieel budget 2016 - MJP Totaal Algemene financiering OMGEVING VEILIGHEID VRIJE TIJD INTWERKING I. Uitgaven 23.073.151 626.883 4.886.695 4.197.419 7.862.898 5.499.256

Nadere informatie

Financiële nota. 1.2. Doelstellingenbudget B1. 1.3 Financiële toestand. 1.4 Lijsten. 1.5 Bijlagen. Schema B1 in bijlage

Financiële nota. 1.2. Doelstellingenbudget B1. 1.3 Financiële toestand. 1.4 Lijsten. 1.5 Bijlagen. Schema B1 in bijlage Budget 2014 Deel 2 Financiële nota 1.2. Doelstellingenbudget B1 Zoals gezegd valt de functionele indeling in activiteitencentra weg en wordt deze vervangen door een gestandaardiseerde indeling in beleidsvelden

Nadere informatie

BUDGET 2015. Beleidsnota. Financiële nota

BUDGET 2015. Beleidsnota. Financiële nota BUDGET 2015 Beleidsnota Financiële nota OCMW-Raad : 18/12/2014 Inhoud INLEIDING... 3 ALGEMEEN... 4 1. DE BELEIDSNOTA... 6 1.1 DOELSTELLINGENNOTA... 7 1.2 DOELSTELLINGENBUDGET (B1)... 13 1.3 DE FINANCIËLE

Nadere informatie

Inhoud Beleidsnota...5 Doelstellingennota... 7 Doelstellingenbudget Financiële toestand Lijst overheidsopdrachten Lijst daden van

Inhoud Beleidsnota...5 Doelstellingennota... 7 Doelstellingenbudget Financiële toestand Lijst overheidsopdrachten Lijst daden van Budget OCMW 216 3 Inhoud Beleidsnota...5 Doelstellingennota... 7 Doelstellingenbudget... 11 Financiële toestand... 13 Lijst overheidsopdrachten... 16 Lijst daden van beschikking... 17 Lijst nominatieve

Nadere informatie

Budget Toelichting

Budget Toelichting Budget 2017 - Toelichting (Raad van Bestuur 07/11/2016) (NIS-code: 72039 - ond.nr.: 898.822.982) Pastorijstraat 30 3530 Houthalen-Helchteren 1 Toelichting bij budget 2017 2 Inhoudsopgave Schema TB 1: Exploitatiebudget

Nadere informatie

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF NIJLEN

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF NIJLEN AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF NIJLEN BUDGET 215 Inhoudsopgave budget 215 1. Beleidsnota 1.1. Doelstellingennota 1.2. Schema B1: Het doelstellingenbudget 1.3. De financiële toestand 1.4. Lijst met opdrachten

Nadere informatie

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM BUDGET 2016 - Beleidsnota Doelstellingennota Doelstellingenbudget Financiële toestand - Financiële nota Exploitatiebudget Investeringsbudget Liquiditeitenbudget - Bijkomende

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ HET BUDGET 2014

TOELICHTING BIJ HET BUDGET 2014 AG KINDEROPVANG ANTWERPEN TOELICHTING BIJ HET BUDGET 2014 AG Kinderopvang Antwerpen/ Toelichting bij het budget 2014 Toelichting bij budget 2014 toelichting bij budget 2014 van AG Kinderopvang Antwerpen,

Nadere informatie

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM BUDGETWIJZIGING nr. 1 2016 - Beleidsnota Doelstellingennota Doelstellingenbudget Financiële toestand - Financiële nota Exploitatiebudget Investeringsbudget Liquiditeitenbudget

Nadere informatie

Schema B1 : Het doelstellingenbudget

Schema B1 : Het doelstellingenbudget Schema B1 : Het doelstellingenbudget Uitgaven Ontvangst Saldo 00 - Algemene financiering 6.246.282 47.556.270 41.309.987 Overig beleid 6.246.282 47.556.270 41.309.987 Exploitatie 2.757.694 28.506.270 25.748.576

Nadere informatie

Schema TJ7: De toelichting bij de balans Jaarrekening 2015 Geconsolideerd

Schema TJ7: De toelichting bij de balans Jaarrekening 2015 Geconsolideerd Schema TJ7: De toelichting bij de balans 2015 1. Mutatiestaat van de financiële vaste activa Boekwaarde op 1/1 Investering Desinvestering Herwaarderinge n Waardevermind eringen Boekwaarde op 31/12 A. Extern

Nadere informatie

District Deurne. Jaarrekening 2014

District Deurne. Jaarrekening 2014 District Deurne Jaarrekening 2014 Administratieve gegevens Type beleidsrapport: Jaarrekening Naam bestuur: District Deurne NIS-code bestuur: 11002 Adres bestuur: Maurice Dequeeckerplein 1, 2100 Deurne

Nadere informatie

BUDGET 2014 OCMW INGELMUNSTER

BUDGET 2014 OCMW INGELMUNSTER BUDGET 2014 OCMW INGELMUNSTER Vastgesteld door de RMW van 16 december 2013 Namens het : OCMW-Secretaris OCMW-Voorzitter Joost Vandeweghe Katrien Vandecasteele 8770 Ingelmunster NIS-code 36007 Secretaris:

Nadere informatie

Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk. OCMW AVELGEM Leopoldstraat Avelgem Tel: 056/

Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk. OCMW AVELGEM Leopoldstraat Avelgem Tel: 056/ Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk OCMW AVELGEM Leopoldstraat 66 8580 Avelgem Tel: 056/65.07.70 Rekeningnummer Belfius: BE03 0910-0090-7684 BUDGET 2017 Secretaris: Mevr. Debeurme Christine

Nadere informatie

autonoom gemeentebedrijf

autonoom gemeentebedrijf autonoom gemeentebedrijf 2014 1 BUDGETWIJZIGING 2014 nr. 1 Inhoud 1. Verklarende nota 1.1 Een motivering van de wijzigingen 1.2 De aangepaste onderdelen van het doelstellingenbudget en de financiële toestand

Nadere informatie

Schema TJ7: De toelichting bij de balans Jaarrekening 2013 Geconsolideerd

Schema TJ7: De toelichting bij de balans Jaarrekening 2013 Geconsolideerd Schema TJ7: De toelichting bij de balans Jaarrekening 2013 1. Mutatiestaat van de financiële vaste activa Boekwaarde op 1/1 Investering Desinvestering Herwaarderinge n Waardevermind eringen Boekwaarde

Nadere informatie

Autofinanciering: vergelijking budget-rekening Jaarrekening 2013 Geconsolideerd AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening Eindbudget Initieel budget

Autofinanciering: vergelijking budget-rekening Jaarrekening 2013 Geconsolideerd AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Autofinanciering: vergelijking budget-rekening Jaarrekening 2013 Geconsolideerd AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening Eindbudget Initieel budget I. Financieel draagvlak (A-B) 4.016.232 1.584.369 1.713.702

Nadere informatie

BUDGET Beleidsnota. Financiële nota

BUDGET Beleidsnota. Financiële nota BUDGET 2017 Beleidsnota Financiële nota O.C.M.W.-Raad : 22/12/2016 1 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 ALGEMEEN... 4 3 DE BELEIDSNOTA... 6 3.1 DOELSTELLINGENNOTA PRIORITAIRE EN NIET-PRIORITAIRE... 7 3.2

Nadere informatie

Budget (Raad van Bestuur 7/11/2016)

Budget (Raad van Bestuur 7/11/2016) Budget 2017 (Raad van Bestuur 7/11/2016) Inschrijvingen in budgetjournaal: - Lijnnummer 3332 - Inschrijvingsnummer 11 - Exploitatie 9 - Investeringen 0 - Liquiditeiten 1 AGB Masterplan (NIS-code: 72039

Nadere informatie

Budget (Raad van Bestuur 07/11/2016)

Budget (Raad van Bestuur 07/11/2016) Budget 2017 (Raad van Bestuur 07/11/2016) Inschrijvingen in budgetjournaal: - Lijnnummer 1098 - Inschrijvingsnummer 13 - Exploitatie 12 - Investeringen 0 - Liquiditeiten 0 AGB Sport (NIS-code: 72039 -

Nadere informatie

Budget 2016. (Raad van Bestuur 15/12/2015)

Budget 2016. (Raad van Bestuur 15/12/2015) Budget 2016 (Raad van Bestuur 15/12/2015) Inschrijvingen in budgetjournaal: - Lijnnummer 1049 - Inschrijvingsnummer 43 - Exploitatie 6 - Investeringen 22 - Liquiditeiten 10 AGB Sport (NIS-code: 72039 -

Nadere informatie

Dienst Financiële Planning

Dienst Financiële Planning BO Boek 7 Dienst Financiële Planning BUDGET 2014 Financiële nota met toelichting Inhoudstafel Financiële nota Het exploitatiebudget (model B2)...3 Het globale exploitatiebudget...5 Het exploitatiebudget

Nadere informatie

Boek 4. Stad Antwerpen. Toelichting bij de budgetwijziging 2015

Boek 4. Stad Antwerpen. Toelichting bij de budgetwijziging 2015 Boek 4 Stad Antwerpen Toelichting bij de budgetwijziging 2015 Toelichting bij de budgetwijziging 2015 Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein 1 Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget totaal

Nadere informatie

Boek ϰ Stad Antwerpen džğůŝđśƚŝŷő ďŝũ ĚĞ ďƶěőğƚǁŝũnjŝőŝŷő 2014

Boek ϰ Stad Antwerpen džğůŝđśƚŝŷő ďŝũ ĚĞ ďƶěőğƚǁŝũnjŝőŝŷő 2014 Boek Stad Antwerpen 214 Toelichting bij de budgetwijziging 214 Exploitatiebudget per beleidsdomein (schema TB1) 1 Evolutie van het exploitatiebudget (schema TB2) 6 Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

Nadere informatie

BUDGET Beleidsnota Financiële nota

BUDGET Beleidsnota Financiële nota BUDGET 2017 Beleidsnota Financiële nota Raad van Bestuur : 22/12/2016 Voorzitter : Jaak Fransen NIS-code 72029 VolgNr. Budg. Journaal : 11012 Jaak Fransen 1 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 ALGEMEEN...

Nadere informatie

Stad Antwerpen. Toelichting bij budgetwijziging 2017

Stad Antwerpen. Toelichting bij budgetwijziging 2017 Stad Antwerpen Toelichting bij budgetwijziging 2017 Toelichting bij de budgetwijziging 2017 Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein 1 Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget: - totaal 6

Nadere informatie

Stad Geraardsbergen. Budget 2017

Stad Geraardsbergen. Budget 2017 Stad Geraardsbergen Budget 2017 Stadsbestuur Geraardsbergen Weverijstraat 20 9500 Geraardsbergen 054 43 44 45 info@geraardsbergen.be www.geraardsbergen.be 1. De beleidsnota 1.1 De doelstellingennota 1.2

Nadere informatie

Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 & Budgetwijziging 2015. OCMW Antwerpen

Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 & Budgetwijziging 2015. OCMW Antwerpen OCMWANTWERPEN departement Financiën departement Bestuurszaken Werner Symoens Sven Gerits Francis Wellesplein 1 2018 ANTWERPEN Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 & Budgetwijziging 2015 OCMW Antwerpen De

Nadere informatie

JAARREKENING 2013 A V E L G E M. Gemeente Avelgem (NIS 34003) Kortrijkstraat Avelgem

JAARREKENING 2013 A V E L G E M. Gemeente Avelgem (NIS 34003) Kortrijkstraat Avelgem A V E L G E M JAARREKENING 2013 Gemeente Avelgem (NIS 34003) Kortrijkstraat 8 8580 Avelgem Secretaris: David Claus Financieel beheerder: Geert Boudrez De jaarrekening 1 De beleidsnota 1.1 De doelstellingenrealisatie

Nadere informatie

EXPLOITATIEBUDGET PER BELEIDSDOMEIN

EXPLOITATIEBUDGET PER BELEIDSDOMEIN NIEL GEMEENTEBESTUUR Ridder Berthoutlaan 1 2845 NIEL NIS-code : 113 Laatste budgettaire journaalnummer : 214731 EXPLOITATIEBUDGET PER BELEIDSDOMEIN Secretaris Vermeiren Eric Financieel beheerder Van Doorslaer

Nadere informatie

BUDGET 2013 OCMW INGELMUNSTER

BUDGET 2013 OCMW INGELMUNSTER BUDGET 2013 OCMW INGELMUNSTER Vastgesteld door de RMW van 29 januari 2013 Namens het OCMW Ingelmunster: OCMW-Secretaris OCMW-Voorzitter Joost Vandeweghe Katrien Vandecasteele Inhoud 1. De beleids- en Beheerscyclus

Nadere informatie

Gemeentebestuur Herne Centrum Herne NIS Rapporteringsperiode 2015 BUDGETWIJZIGING Gemeente Herne

Gemeentebestuur Herne Centrum Herne NIS Rapporteringsperiode 2015 BUDGETWIJZIGING Gemeente Herne Gemeentebestuur Herne Centrum 17 1540 Herne NIS 23032 Rapporteringsperiode 2015 BUDGETWIJZIGING 2 2015 Gemeente Herne Gemeenteraad 30/12/2015 Budgetwijziging 2015/2 A. VERKLARENDE NOTA 1 Motivering van

Nadere informatie

Budget 2015. Voorzitter: Mike Nachtegael Adres: Abingdonstraat 99

Budget 2015. Voorzitter: Mike Nachtegael Adres: Abingdonstraat 99 NIS-nummer: 46021 BTW-nummer: 212.171.860 Budget 2015 Voorzitter: Mike Nachtegael Adres: Abingdonstraat 99 Secretaris: Tjeu van Diessen 9100 Sint-Niklaas Financieel beheerder: Luc Vermeiren Tel: 03/778.60.00

Nadere informatie

Provincie West-Vlaanderen Laatste budgettaire journaalnummer: Koning Leopold III-laan Sint-Andries NIS-code : 30000

Provincie West-Vlaanderen Laatste budgettaire journaalnummer: Koning Leopold III-laan Sint-Andries NIS-code : 30000 Provincie West-Vlaanderen Laatste budgettaire journaalnummer: 214314 Koning Leopold III-laan 41 82 Sint-Andries NIS-code : 3 Toelichting bij het budget 214: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

Nadere informatie

TOELICHTING JAARREKENING 2014

TOELICHTING JAARREKENING 2014 OCMW Zottegem 9620 ZOTTEGEM NIS-code 41081 TOELICHTING JAARREKENING 2014 Secretaris : Luc Bernagie Financieel beheerder : Gerdy Bousard Verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde ontvangsten

Nadere informatie

Budget Prov. Arrond. OCMW Code nummer. Provincie Limburg. Arrondissement Maaseik OCMW B R E E. Postnummer Peerderbaan 37, 3960 Bree

Budget Prov. Arrond. OCMW Code nummer. Provincie Limburg. Arrondissement Maaseik OCMW B R E E. Postnummer Peerderbaan 37, 3960 Bree Prov. Arrond. OCMW Code nummer 215 Provincie Limburg Arrondissement Maaseik OCMW B R E E Postnummer 396 Adres Secretaris Financieel beheerder Peerderbaan 37, 396 Bree Stefan Goclon Rik Van de Konijnenburg

Nadere informatie

BUDGETWIJZIGING 2015 nr. 1

BUDGETWIJZIGING 2015 nr. 1 1 2 BUDGETWIJZIGING 215 nr. 1 Inhoud 1. Verklarende nota 3 1.1 Een motivering van de wijzigingen 1.2 De aangepaste onderdelen van het doelstellingenbudget en de financiële toestand 1.3 Indien van toepassing,

Nadere informatie

BUDGETWIJZIGINGEN RMW 16 juni 2015:

BUDGETWIJZIGINGEN RMW 16 juni 2015: BUDGETWIJZIGINGEN RMW 16 juni 215: 1. AANPASSING GECUMULEERD BUDGETTAIR RESULTAAT 1/1/214: 1.1. Thesauriebewijzen: Het OCMW Hasselt maakt voor de financiering en préfinanciering (Zorgproject) van zijn

Nadere informatie

Gemeentebestuur Nevele, Cyriel Buyssestraat 15-17, 9850 Nevele NIS 44049

Gemeentebestuur Nevele, Cyriel Buyssestraat 15-17, 9850 Nevele NIS 44049 Gemeentebestuur Nevele, Cyriel Buyssestraat 15-17, 9850 Nevele NIS 44049 Inhoudstafel Beleidsnota 135 Doelstellingennota 135 Doelstellingenbudget 142 Andere elementen van de beleidsnota 143 Financiële

Nadere informatie

Budgetten wijzigen voor niet-specialisten

Budgetten wijzigen voor niet-specialisten Budgetten wijzigen voor niet-specialisten Ben Gilot Stafmedewerker financiën VVSG 21.11.2014 Gemeenten en OCMW s 1 kennen specifieke regels voor de aanwending van publieke gelden. Deze regels met betrekking

Nadere informatie

Inhoud Budget 2015. 5. Lijst met daden van beschikking mbt. onroerende goederen die de Raad delegeert (Niet van toepassing)

Inhoud Budget 2015. 5. Lijst met daden van beschikking mbt. onroerende goederen die de Raad delegeert (Niet van toepassing) Inhoud Budget 2015 DEEL 1 : BELEIDSNOTA 1. Doelstellingennota 2. Doelstellingenbudget Schema B1 3. Financiële toestand Schema B5 4. Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten waarvan de Raad

Nadere informatie

Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur :

Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : INTERN DOCUMENT Wijziging Schema M2 : De

Nadere informatie

I. WETTELIJKE RAPPORTEN I.1. Beleidsnota I.1.1. Doelstellingennota I.1.2. Schema B1: Het doelstellingenbudget...

I. WETTELIJKE RAPPORTEN I.1. Beleidsnota I.1.1. Doelstellingennota I.1.2. Schema B1: Het doelstellingenbudget... Budget 2014 Inhoud I. WETTELIJKE RAPPORTEN... 2 I.1. Beleidsnota... 2 I.1.1. Doelstellingennota... 2 I.1.2. Schema B1: Het doelstellingenbudget... 4 I.1.3. De financiële toestand... 5 I.1.4. Lijst met

Nadere informatie

Budget 2014. Doelstellingennota 3. Doelstellingenbudget (schema B1) 13. De financiële toestand 16

Budget 2014. Doelstellingennota 3. Doelstellingenbudget (schema B1) 13. De financiële toestand 16 Budget 214 Beleidsnota Doelstellingennota 3 Doelstellingenbudget (schema B1) 13 De financiële toestand 16 Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten 17 Lijst met daden van beschikking 17

Nadere informatie

Budgetwijziging 2015 nr. 1

Budgetwijziging 2015 nr. 1 Budgetwijziging 2015 nr. 1 BUDGETWIJZIGING 2015 nr. 1 Inhoud 1. Verklarende nota 3 1.1 Een motivering van de wijzigingen 1.2 De aangepaste onderdelen van het doelstellingenbudget en de financiële toestand

Nadere informatie

Budget OCMW Gingelom. Financieel beheerder: Frank Forier. OCMW-raad: 30 november 2016 Laatste budgettaire journaalnummer:

Budget OCMW Gingelom. Financieel beheerder: Frank Forier. OCMW-raad: 30 november 2016 Laatste budgettaire journaalnummer: Budget 2017 OCMW Gingelom Sint-Pieterstraat 1, 3890 Gingelom Nis-code: 71017 OCMW-raad: 30 november 2016 Secretaris: Marc Bovy Financieel beheerder: Frank Forier INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 1 1 Beleidsnota...

Nadere informatie

BUDGETWIJZIGING GEMEENTEBESTUUR STEKENE

BUDGETWIJZIGING GEMEENTEBESTUUR STEKENE BUDGETWIJZIGING 3 2013 GEMEENTEBESTUUR STEKENE Secretaris: de heer Dirk de Vetter Financieel beheerder: de heer Jeffrey De Cock BUDGETWIJZIGING 3 I. Verklarende nota 2013 Verklarende nota + herziening

Nadere informatie

Provinciale budgetten

Provinciale budgetten Provinciale budgetten I. BUDGET 2015... 2 A. EXPLOITATIEBUDGET... 2 1. definitie... 2 2. vergelijking provincies totaal exploitatiebudget (incl. de intern verzelfstandigde agentschappen)... 2 3. vergelijking

Nadere informatie

Inhoudstabel. Budgetvoorstel 2015 Rapporteringsperiode 2015 Gemeente Wuustwezel 2015-2019 1

Inhoudstabel. Budgetvoorstel 2015 Rapporteringsperiode 2015 Gemeente Wuustwezel 2015-2019 1 Inhoudstabel Inhoudstabel... 1 BUDGET 2015... 2 Beleidsnota... 2 Doelstellingennota... 2 Schema B1 - Doelstellingenbudget... 14 Financiële toestand... 16 Lijst met overheidsopdrachten... 18 Lijst met daden

Nadere informatie

JAARREKENING OCMW Avelgem (NIS 34003) Leopoldstraat Avelgem. Secretaris: Christine Debeurme Financieel beheerder: Geert Boudrez

JAARREKENING OCMW Avelgem (NIS 34003) Leopoldstraat Avelgem. Secretaris: Christine Debeurme Financieel beheerder: Geert Boudrez JAARREKENING 2016 OCMW Avelgem (NIS 34003) Leopoldstraat 66 8580 Avelgem Secretaris: Christine Debeurme Financieel beheerder: Geert Boudrez De jaarrekening 1 De beleidsnota 1.1 De doelstellingenrealisatie

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 23 JUNI 2015.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 23 JUNI 2015. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 23 JUNI 2015.

Nadere informatie

Meerjarenplan 2014-2019

Meerjarenplan 2014-2019 Meerjarenplan 2014-2019 Deel 2 Financiële nota In dit tweede deel van het meerjarenplan wordt de financiële vertaling gemaakt van het te voeren beleid voor de komende 6 jaren. Vanaf boekjaar 2014 wordt

Nadere informatie

Identificatie bestuur

Identificatie bestuur Identificatie bestuur Naam bestuur: Gemeente Bierbeek NISCODE bestuur: 24011 Adres bestuur: Dorpsstraat 2 3360 Bierbeek Secretaris: Financieel beheerder: Peter Verlinden Liesbeth Vanhoof Gemeente Bierbeek

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 22 juni 2017 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Ludwig Caluwé Telefoon: 03 240 52 48 Agenda nr. 4/4 Derde reeks wijzigingen van 2017 en het meerjarenplan

Nadere informatie

BUDGET 2015 GEMEENTE MERKSPLAS

BUDGET 2015 GEMEENTE MERKSPLAS BUDGET 2015 GEMEENTE MERKSPLAS INHOUDSTAFEL 1. INLEIDING... 3 2. MISSIE... 5 3. BELEIDSNOTA... 6 3.1. DOELSTELLINGENNOTA... 6 3.2. DOELSTELLINGENBUDGET... 16 3.3. FINANCIËLE TOESTAND... 17 3.4. LIJST OVERHEIDSOPDRACHTEN...

Nadere informatie

MEERJARENPLAN 2014-2019 Strategische nota Financiële nota Toelichting

MEERJARENPLAN 2014-2019 Strategische nota Financiële nota Toelichting ESF-Kwaliteitslabel : QP/1022 Kouterlaan 19 9070 DESTELBERGEN Tel. 09/230.08.99 Fax. 09/231.89.90 MEERJARENPLAN 2014-2019 Strategische nota Financiële nota Toelichting Voorzitter : Mevrouw Lebon Liliane

Nadere informatie

BUDGET 2014. Beleidsnota Financiële nota Toelichting budget

BUDGET 2014. Beleidsnota Financiële nota Toelichting budget BUDGET 2014 Beleidsnota Financiële nota Toelichting budget Gemeenteraad 19/12/2013 2 Inhoud INLEIDING... 3 ALGEMEEN... 4 1. DE BELEIDSNOTA... 6 1.1 DOELSTELLINGENNOTA... 7 1.2 DOELSTELLINGENBUDGET (B1)...

Nadere informatie

MEERJARENPLAN

MEERJARENPLAN AG KINDEROPVANG ANTWERPEN MEERJARENPLAN 2014-2019 MEERJARENPLAN 2014-2019 Strategische nota Beleidsdomein 4 LERENDE EN WERKENDE STAD lslwol Elke Antwerpenaar heeft toegang tot kwaliteitsvolle kinderopvang

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 26 JANUARI Openbare zitting

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 26 JANUARI Openbare zitting NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 26 JANUARI 2017 Aanwezig: Cooreman Gunther, Voorzitter Lateir Marleen, Vande Meirssche Luc, De Wilde Marnic,

Nadere informatie

BUDGET 2017 SECRETARIS LUC VRIJDAGHS FINANCIEEL BEHEERDER KOEN BERGHMANS OCMW BERINGEN BURG. HEYMANSPLEIN BERINGEN NIS-CODE: 71004

BUDGET 2017 SECRETARIS LUC VRIJDAGHS FINANCIEEL BEHEERDER KOEN BERGHMANS OCMW BERINGEN BURG. HEYMANSPLEIN BERINGEN NIS-CODE: 71004 BUDGET 2017 SECRETARIS LUC VRIJDAGHS FINANCIEEL BEHEERDER KOEN BERGHMANS OCMW BERINGEN BURG. HEYMANSPLEIN 14 3581 BERINGEN NIS-CODE: 71004 INHOUDSTAFEL BUDGET Beleidsnota Doelstellingennota prioritaire

Nadere informatie

District Merksem. Budget Beleidsnota, financiële nota en toelichting bij het budget

District Merksem. Budget Beleidsnota, financiële nota en toelichting bij het budget District Merksem Budget 2013 Beleidsnota, financiële nota en toelichting bij het budget Administratieve gegevens Type beleidsrapport: Naam bestuur: Meerjarenplan District Merksem NIS-code bestuur: 11002

Nadere informatie

Jaarrekeningen gemeenten

Jaarrekeningen gemeenten Jaarrekeningen gemeenten Rapport 38 gemeenten (+ districten) - 11 januari 216-15:49 Exploitatie I. Exploitatie-uitgaven 6 869 65 452 7 147 854 861 7 527 38 696 7 652 789 31 7 831 842 423 8 168 37 936 8

Nadere informatie

Het Budget 2015 past in het meerjarenplan 2014-2019 Aanpassing 2015 omdat aan volgende voorwaarden is voldaan:

Het Budget 2015 past in het meerjarenplan 2014-2019 Aanpassing 2015 omdat aan volgende voorwaarden is voldaan: BUDGET 2015 Situering Vanaf 1 januari 2013 is Sociaal Verhuurkantoor (SVK) Leie en Schelde gestart als pilootbestuur met de implementatie van de nieuwe regels van de Beleids- en Beheerscyclus (BBC). De

Nadere informatie

GR punt 11: Financiële dienst - jaarrekening 2015 AGB Ninove - goedkeuring (datum van publicatie )

GR punt 11: Financiële dienst - jaarrekening 2015 AGB Ninove - goedkeuring (datum van publicatie ) GR20160623 punt 11: Financiële dienst - jaarrekening 2015 AGB Ninove - goedkeuring (datum van publicatie 07.07.2016) De raad Gelet op het gemeentedecreet, in het bijzonder de artikelen 225 tot en met 244;

Nadere informatie

Strategisch Meerjarenplan

Strategisch Meerjarenplan Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Tielt OCMW WIELSBEKE http://www.wielsbeke.be Strategisch Meerjarenplan 2014-2019 Aanpassing 2017/1 OCMW WIELSBEKE Exemplaar voor: Hernieuwenstraat 15 056 67 45

Nadere informatie

BUDGET 2014. Beleidsnota Financiële nota Toelichting budget. Raad van Bestuur : 19/12/2013. Voorzitter : Jaak Fransen

BUDGET 2014. Beleidsnota Financiële nota Toelichting budget. Raad van Bestuur : 19/12/2013. Voorzitter : Jaak Fransen BUDGET 2014 Beleidsnota Financiële nota Toelichting budget Raad van Bestuur : 19/12/2013 Voorzitter : Jaak Fransen 2 Inhoud INLEIDING... 3 ALGEMEEN... 4 1. DE BELEIDSNOTA... 6 1.1 DOELSTELLINGENNOTA...

Nadere informatie

MEERJARENPLAN Gemeente Kampenhout. Gemeentebestuur Kampenhout Gemeentehuisstraat Kampenhout NIS code: 23038

MEERJARENPLAN Gemeente Kampenhout. Gemeentebestuur Kampenhout Gemeentehuisstraat Kampenhout NIS code: 23038 Gemeentebestuur Kampenhout Gemeentehuisstraat 16 1910 Kampenhout NIS code: 23038 Rapporteringsperiode 2014-2019 MEERJARENPLAN 2014-2019 Meerjarenplan 2014-2019 De organieke decreten bepalen dat het meerjarenplan

Nadere informatie

OCMW GEEL BUDGET OCMW-Geel JB Stessensstraat Geel NIS-nummer: 13008

OCMW GEEL BUDGET OCMW-Geel JB Stessensstraat Geel NIS-nummer: 13008 OCMW-Geel JB Stessensstraat 69 244 Geel NIS-nummer: 138 OCMW GEEL BUDGET 217 Voorzitter: Griet Smaers Secretaris: Gie Claes Tel: 14/5671 Financieel beheerder: Joeri Van Rijmenant Fax: 14/567199 OCMW-Geel

Nadere informatie

Toelichting meerjarenplan

Toelichting meerjarenplan Toelichting meerjarenplan 2014-2019 Visie Investeren zonder hypotheek op de toekomst Optimale benutting van subsidies en externe kanalen Voortdurend zoeken naar win-win situaties Vb. integratie OCMW -

Nadere informatie

Budget Gemeente Wielsbeke NIS code: 37017

Budget Gemeente Wielsbeke NIS code: 37017 Budget 2014 NIS code: 37017 Rijksweg 314 8710 Wielsbeke info@wielsbeke.be Secretaris: Debrabandere Bruno Financieel beheerder: Seyns Guy Budget 2014 STRATEGISCHE NOTA NIS-code: 37017 Rapporteringsperiode:

Nadere informatie

BUDGET Toelichting

BUDGET Toelichting BUDGET 2017 Toelichting Raad van Bestuur : 22/12/2016 Voorzitter : Jaak Fransen 1 INHOUDSOPGAVE 1 TOELICHTING BIJ HET BUDGET... 3 1.1 TOELICHTING BIJ HET EXPLOITATIEBUDGET TB1... 4 1.2 TOELICHTING BIJ

Nadere informatie

BUDGETWIJZIGING 2016/1 Gemeente Niel

BUDGETWIJZIGING 2016/1 Gemeente Niel BUDGETWIJZIGING 2016/1 Gemeente Niel KERNCIJFERS BUDGETWIJZIGING CIJFER ORIGINEEL BUDGET CIJFERS BUDGET volgens schema BW CIJFERS NA BW VERSCHIL Exploitatie - uitgaven 11.603.237 11.603.237 11.577.774

Nadere informatie

Gemeente Pepingen Advies bij nazicht van simulatie meerjarenplan

Gemeente Pepingen Advies bij nazicht van simulatie meerjarenplan & Answer to your Questions Gemeente Pepingen Advies bij nazicht van simulatie meerjarenplan 2014-2019 Technisch nazicht De simulatie (bijlage) van het meerjarenplan 2014-2015 is technisch correct opgebouwd.

Nadere informatie

Schema B1 : Het doelstellingenbudget

Schema B1 : Het doelstellingenbudget Schema B1 : Het doelstellingenbudget Uitgaven Ontvangst Saldo 00 - Algemene financiering 527.486 10.559.429 10.031.943 Prioritaire Doelstellingen 19.065 804.600 785.535 Exploitatie 19.065 87.600 68.535

Nadere informatie

Toelichting bij de jaarrekening OCMW 2014

Toelichting bij de jaarrekening OCMW 2014 Toelichting bij de jaarrekening OCMW 214 Meeuwen-Gruitrode OCMW / Toelichting bij de jaarrekening 214 2 Meeuwen-Gruitrode OCMW / Toelichting bij de jaarrekening 214 Inhoud Toelichting bij de exploitatierekening...

Nadere informatie

Toelichting bij het budget 2014

Toelichting bij het budget 2014 Toelichting bij het budget Gemeente Gingelom Sint-Pietersstraat 1 3890 Gingelom Nis-code: 71017 Secretaris: Marcel Houbey Financieel beheerder: Frank Forier INHOUDSTAFEL 1 Schema TB1 Exploitatiebudget

Nadere informatie

District Berendrecht - Zandvliet - Lillo. Budget Beleidsnota, financiële nota en toelichting bij het budget

District Berendrecht - Zandvliet - Lillo. Budget Beleidsnota, financiële nota en toelichting bij het budget District Berendrecht - Zandvliet - Lillo Budget 2013 Beleidsnota, financiële nota en toelichting bij het budget Administratieve gegevens Type beleidsrapport: Naam bestuur: Budget District Berendrecht-Zandvliet-Lillo

Nadere informatie

Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2013

Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2013 Koning Leopold III-laan 41 82 Sint-Andries NIS-code : 3 Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein 213 Secretaris Anthierens Geert Financieel beheerder Braet Patrick per beleidsdomein

Nadere informatie

BUDGET 2015. Toelichting budget

BUDGET 2015. Toelichting budget BUDGET 2015 Toelichting budget OCMW-Raad : 18/12/2014 Inhoud 1. TOELICHTING BIJ HET BUDGET... 3 1.1 TOELICHTING BIJ HET EXPLOITATIEBUDGET (TB1 EN TB2)... 4 1.2 TOELICHTING BIJ HET INVESTERINGSBUDGET (TB3

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 11 MEI 2016.

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 11 MEI 2016. ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 11 MEI 2016. Aanwezig: della FAILLE D HUYSSE Baron Bernard, voorzitter. DE BRUYNE Patrick, DE FEYTER Karlien, VANDERSTRAETEN Anja, RAES

Nadere informatie

BEGROTING RVB 23/12/2010 Voorzitter : Roel Verachtert

BEGROTING RVB 23/12/2010 Voorzitter : Roel Verachtert BEGROTING 2011 RVB 23/12/2010 Voorzitter : Roel Verachtert Budget 2011 Inhoudsopgave Inleiding p. 2 Beleidsdomeingen p. 3 Strategische nota p. 4 Financiële nota p. 5 Financiële doelstellingenplan Tabel

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR NIJLEN

GEMEENTEBESTUUR NIJLEN GEMEENTEBESTUUR NIJLEN BUDGET 215 Inhoudsopgave budget 215 1. Beleidsnota 1.1. Doelstellingennota 1.2. Schema B1: Het doelstellingenbudget 1.3. De financiële toestand 1.4. Lijst met opdrachten voor werken,

Nadere informatie

Plan. Voorstel budget Gemeenteraad 14/12/2016

Plan. Voorstel budget Gemeenteraad 14/12/2016 Plan Voorstel budget 2017 Gemeenteraad 14/12/2016 s Dorp 22 Financieel Beheerder: Iris Dekeyzerr NIS-code 42003 INHOUDSTAFEL BUDGET 2017 Omschrijving Pagina 1. Doelstellingennota a. Doelstellingennota

Nadere informatie

District Deurne. Budget 2013. Beleidsnota, financiële nota en toelichting bij het budget

District Deurne. Budget 2013. Beleidsnota, financiële nota en toelichting bij het budget District Deurne Budget 2013 Beleidsnota, financiële nota en toelichting bij het budget Administratieve gegevens Type beleidsrapport: Naam bestuur: Budget District Deurne NIS-code bestuur: 11002 Adres

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 februari 2015 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Ludwig Caluwé Telefoon: 03 240 52 48 Agenda nr. 4/3 Eerste reeks wijzigingen van 2015 Technische

Nadere informatie

Budgetwijziging 3 2014 2014-2019

Budgetwijziging 3 2014 2014-2019 Inhoud Beleidsnota... 3 Wijziging doelstellingennota... 3 Schema B1 Herziening doelstellingenbudget... 10 Herziening financiële toestand... 11 Lijst met nominatief toegekende subsidies... 12 Financiële

Nadere informatie

Boek 4. Toelichting bij het budget Stad Antwerpen

Boek 4. Toelichting bij het budget Stad Antwerpen Boek 4 Toelichting bij het budget 2015 Stad Antwerpen Toelichting bij het budget 2015 Toelichting bij het exploitatiebudget Het exploitatiebudget per beleidsdomein (schema TB1) 1 De evolutie van het exploitatiebudget

Nadere informatie

Beleidsrapport Budget 2014 (BP2014-0_0) Periode: 2014 26/11/2013

Beleidsrapport Budget 2014 (BP2014-0_0) Periode: 2014 26/11/2013 Beleidsrapport Budget 2014 (BP2014-0_0) Periode: 2014 26/11/2013 Gemeentebestuur Sint-Martens-Latem (NIS 44064) Dorp 1-9830 Sint-Martens-Latem Secr.: Jef Van den Heede Fin. beheerder: Annick De Smet Inleiding

Nadere informatie

Budget 2014 - Toelichting

Budget 2014 - Toelichting 2014 - Toelichting (gemeenteraad 19 december 2013) (NIS-code: 72039) Pastorijstraat 30 3530 Houthalen-Helchteren 1 Toelichting budget 2014 2 Inhoudsopgave Schema TB 1: Exploitatiebudget per beleidsdomein...

Nadere informatie

GR Punt 7. Financiële dienst - OCMW-meerjarenplan aanpassing goedkeuring

GR Punt 7. Financiële dienst - OCMW-meerjarenplan aanpassing goedkeuring GR20141230 Punt 7. Financiële dienst - OCMW-meerjarenplan 2014-2019 - aanpassing 2015 - goedkeuring De raad Gelet op het gemeentedecreet; Gelet op het decreet van 19 december 2008, en de wijzigingen van

Nadere informatie

Ocmw Wichelen. Zorgzame gemeenschap met maximale ontplooiingskansen en aandacht voor de evoluerende maatschappij. vs. 11/03/2013 - Excel 2007

Ocmw Wichelen. Zorgzame gemeenschap met maximale ontplooiingskansen en aandacht voor de evoluerende maatschappij. vs. 11/03/2013 - Excel 2007 Met onze zorg beogen we de coördinatie van een warme zorg, 1 1.1 aangepast aan het individueel levensverhaal Bevordering huiselijkheid woonzorgvoorzieningen 1 1.1 1.1.2 1 1.1 1.1.3 1.1.1 Herinrichten WZC

Nadere informatie

Budgetwijziging 2014 nr. 1

Budgetwijziging 2014 nr. 1 Budgetwijziging 2014 nr. 1 OCMW Oostkamp - Budgetwijziging 2014 nr. 1 2 BUDGETWIJZIGING 2014 nr. 1 Inhoud 1. Verklarende nota 5 1.1 Een motivering van de wijzigingen 1.2 De aangepaste onderdelen van het

Nadere informatie

Toelichting gemeenteraad van 28 september 2015.

Toelichting gemeenteraad van 28 september 2015. Openbare vergadering. Toelichting gemeenteraad van 28 september 2015. 1. Goedkeuring notulen gemeenteraad van 29 juni 2015. De notulen werden samen met de dagorde aan de leden van de gemeenteraad bezorgd.

Nadere informatie

4. Toelichting bij het budget 2014 Stad Antwerpen

4. Toelichting bij het budget 2014 Stad Antwerpen 4. Toelichting bij het budget 2014 Stad Antwerpen Toelichting bij het budget 2014 Toelichting bij het exploitatiebudget Het exploitatiebudget per beleidsdomein (schema TB1) 1 De evolutie van het exploitatiebudget

Nadere informatie

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM JAARREKENING 2014 Autonoom Gemeentebedrijf Maldegem Marktstraat 7 9990 Maldegem Secretaris: Steven De Jaeger Financieel Beheerder: Dombret Isabelle 1 Autonoom Gemeentebedrijf

Nadere informatie

BUDGET- WIJZIGING. Autonoom Gemeentebedrijf Bredene, Kapelstraat 76, 8450 Bredene

BUDGET- WIJZIGING. Autonoom Gemeentebedrijf Bredene, Kapelstraat 76, 8450 Bredene BUDGET- WIJZIGING 2015 Autonoom Gemeentebedrijf Bredene, Kapelstraat 76, 8450 Bredene 1. Motivering Budgetwijziging 2015 1. aansluiting budgettaire boekhouding algemene boekhouding Uit de controles van

Nadere informatie