LOTTO BEKER VAN BELGIË

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "LOTTO BEKER VAN BELGIË"

Transcriptie

1 Grote Prijs Houtsaeger KOKSIJDE Zaterdag LOTTO BEKER VAN BELGIË Interclub Nieuwelingen 1.17 ORGANISATIE TECHNISCHE GIDS / GUIDE TECHNIQUE

2 INHOUD / SOMMAIRE Organiserend comité / Comité d organisation. 3 College van commissarissen / Collège des commissaires 4 Telecom. 4 Karavaanbegeleiding / Orientation caravane.. 4 Ziekenhuizen / Hopitaux. 4 Medische dienst / Service medical 4 Bevoorradingszone / Zone de ravitaillement... 4 Wedstrijdreglement.. 5 Règlement de l épreuve. 7 Reglement Beker van België.. 9 Prijzentabel / Tableau des prix Start / Départ 15 Parcours. 17 Tijdstabel / Itinéraire horaire Aankomst / Arrivée.. 28 Deelnemende ploegen / Equipes engagées 29 Erelijst / Palmares. 30 Afval / Dechets

3 ORGANISEREND COMITÉ COMITÉ D ORGANISATION Koninklijke Veloclub De Verenigde Vrienden Koksijde vzw GROTE PRIJS HOUTSAEGER KOKSIJDE 2015 Erevoorzitter Walter MAES Voorzitter Jan DERAMOUDT Bestuurslid Dirk SAUBAIN Ondervoorzitter Fernand SCHREEL Bestuurslid Henri SAUBAIN Penningmeester Roger PRINSIER Bestuurslid Dominique VANDEVYVERE Secretaris Pascal VERMEYLEN Bestuurslid Hendrik VAN DIEST Bestuurslid Ivan CLAERHOUDT Bestuurslid Geert VANHOUTTE Bestuurslid Pieter DEPOTTER Bestuurslid Pieter VERHAEGHE Bestuurslid Henri DEWULF Bestuurslid Francine VERSCHOORE Bestuurslid José RYCKBOSCH SECRETARIAAT SECRÉTARIAT Hoge Duinenlaan Koksijde Belgium T: +32 (0) M : +32 (0) F: +32 (0) E: WEBSITE ORGANISATIE ORGANISATION ORGANISATIE ORGANISATION De Grote Prijs Houtsaeger is een organisatie van KVC De Verenigde Vrienden Koksijde vzw. Le Grote Prijs Houtsaeger est organisé par KVC De Verenigde Vrienden Koksijde vzw. Verantwoordelijke/Responsable Jan DERAMOUDT +32 (0) KOERSDIRECTEUR DIRECTEUR DE COURSE Dirk SAUBAIN +32 (0) SEINGEVERS SIGNALEURS Resp.: Roger PRINSIER +32 (0) Resp.: Fernand SCHREEL +32 (0) PODIUM Resp.: Ivan CLAERHOUDT +32 (0) PERMANENTIE PERMANENCE CC t Oud Schooltje Kerkstraat Koksijde SPEAKER Werner VERSCHAEVE PILOOTWAGENS VOITURES PILOTAGE Venise Oostduinkerke NEUTRALE WAGENS VOITURES NEUTRES Werner PATTYN 2 wagens/voitures/cars AANKOMST ARRIVÉE Resp.: Ivan CLAERHOUDT +32 (0)

4 COLLEGE VAN COMMISSARISSEN COLLÈGE DES COMMISSAIRES UCI Voorzitter/Président Marc TOURLOUSSE (KBWB BEL) Commissarissen/Commissaires Eric VANROBAEYS (KBWB BEL) Jurgen DERYCKERE (UCI BEL) Commissaris/Commissaire Piloot moto Peter LAUWAGIE (KBWB BEL) Commissaris moto/commissaire moto Pierre BUYSE (KBWB BEL) Piloot moto Léon GODEFRIDIS Commissaris uitslag/résultat Sabine VANHOUTE ( BEL) Aankomstrechter/Juge à l arrivée Finish judge Arent ARNOUT (KBWB BEL) Fotofinish KBWB West Vlaanderen Bjorn MISSEEUW National Reportage Team Freddy VAN STEEN Radio Tour Jan DERAMOUDT (KBWB BEL) TELECOM Radio Tour Freq.: Kanaal / Channel 1 KARAVAANBEGELEIDING ORIENTATION CARAVANE Politiezone Westkust: CP Johan Vanmassenhove / Hinp Geert Geudens ZIEKENHUIZEN HÔPITAUX Veurne Az Sint Augustinus Ieperse Steenweg Veurne T: +32 (0) MEDISCHE DIENST SERVICE MEDICALE Rode Kruis afdeling Koksijde DOKTER MEDECIN --- BEVOORRADINGSZONE / ZONE DE RAVITAILLEMENT De bevoorradingszone bevindt zich op de Koninklijke Baan na de Dorlodotlaan. De zone is aangduid met borden begin bevoorrading en einde bevoorrading. La zone de ravitaillement est situé sur la Koninklijke Baan après Dorlodotlaan. La zone est indiquer par plaques début et fin de ravitaillement. 4

5 WEDSTRIJDREGLEMENT 1. De Grote Prijs Houtsaeger is een wegwedstrijd voorbehouden aan Nieuwelingen categorie 1.17 IC NAT die kadert in de Beker van België en dus ook de aangegeven reglementering van deze wedstrijd respecteert.. 2. Deze wedstrijd wordt betwist op zaterdag 06 juni 2015 en loopt over 77 km, verdeeld over 10 ronden van 7,7 km. 3. Alle inschrijvingen gebeuren uitsluitend via de clubbesturen met de officiële inschrijvingsformulieren van de KBWB. De deelnemende clubs aan deze wedstrijd zijn uitgenodigd volgens de reglementen van de KBWB. 4. Alle vooraf ingeschreven ploegen mogen starten indien zij uit max. 5 en min. 4 renners aan de start komen. 5. Clubs die afzien van deelname aan een wedstrijd dienen uiterlijk één maand voor de betrokken wedstrijd bij het sportsecretariaat van de KBWB schriftelijk melding te maken van hun afwezigheid, dit op straffe van boete van 125 EUR. 6. Geen enkele versterking van renners van een andere club of van individueel aangeslotenen is toegestaan mits de uitdrukkelijke toestemming van de organisator. 7. Het klassement van de interclubwedstrijd wordt opgemaakt volgens de richtlijnen vooropgesteld in het reglement van de Beker van België voor clubs. De tijdslimiet bedraagt 5%. 8. De individuele prijzen en clubprijzen worden toegekend volgens het barema van de KBWB. Het individueel klassement, clubklassement en bergklassement zullen gepubliceerd worden 15 minuten na het opmaken van de uitslagen en zullen worden overgemaakt via de diensten van de KBWB. 9. Het bergklassement omvat 125 EUR, als volgt te verdelen: 1 ste 63 EUR, 2 de 37 EUR, 3 de 25 EUR. Het algemeen bergklassement wordt opgesteld door de optelling van de punten, bekomen bij het overschrijden van elke helling. Per helling worden volgende punten toegekend: De renner met het grootst aantal punten wint het bergklassement. Bij gelijkheid gaat de voorrang naar de renner die de meeste eerste plaatsen behaald heeft in de beklimmingen. Indien dan nog gelijk telt de renner met de beste klassering in de individuele uitslag. 10. De briefing en vergadering met de ploegleiders gaat door in de permanentie (CC De Oude School Kerkstraat Koksijde-Dorp tel. 058/ ) om 13:00 uur. Ze zal zo nodig voorafgegaan worden door een briefing met de organisatoren, het college van commissarissen en de plaatselijke politie. 11. Het maximum verzet is bepaald op 6, 94m (52 X 16). 12. De volgorde van de voertuigen van de ploegleiders wordt opgemaakt volgens de richtlijnen vooropgesteld in het reglement van de Beker van België voor clubs. 13. De inschrijvingen gaan door in CC De Oude School Kerkstraat Koksijde-Dorp (tel. 058/ ) en dienen verplicht te gebeuren door de ploegleiders vanaf 12:00 uur tot ten laatste 12:45 uur. De ploegleiders dienen in het bezit te zijn van hun vergunning en die van hun deelnemende renners. Bij het afhalen van de rugnummers dienen zij een formulier aan te bieden met de juiste samenstelling van hun ploeg. Na inschrijving en betaling van EUR (5 x 3 EUR) krijgen de ploegleiders hun rugnummers en kaderplaatjes toegewezen. 5

6 15. De renners tekenen persoonlijk het inschrijvingsblad en dit tot ten laatste 15 minuten voor het vertrek van de wedstrijd. 16. De start is voorzien om 14u30 uur. 17. De rugnummers worden RECHTS gedragen. 18. De kleedkamers zijn voorzien in het Sportpark te Koksijde-Dorp, deze bevinden zich in de nabijheid van de aankomstlijn (ongeveer 200m volg de aanwijzingsborden). 19. Elke ploeg mag met één materiaalwagen volgen (volgnummers goed zichtbaar bevestigen vooraan en achteraan op de wagen). 20. Voor de aankomst is er afleiding van de ploegwagens voorzien. 21. Renners van verschillende clubs mogen elkaar GEEN hulp bieden. 22. Twee neutrale materiaalwagens zullen de wedstrijd volgen. Deze zullen geplaatst worden volgens de orde bepaald door het college van commissarissen. 23. De eerste drie renners alsook de winnaar van het bergklassement zijn verplicht zich op het podium aan te bieden onmiddellijk na het einde van de wedstrijd. 24. De antidopingcontrole zal plaats hebben in het Sportpark te Koksijde-Dorp (scheidsrechterlokaal van voetbalterrein nr.2). De reglementering van de KBWB en de Vlaamse Gemeenschap is van toepassing. 25. Alle onvoorziene gevallen buiten deze reglementen vallen onder de bevoegdheid van de KBWB. 26. Door deelname aan de Grote Prijs Houtsaeger verklaart elke ploeg zich akkoord met deze reglementen en zal er zich dan ook naar schikken. 6

7 RÈGLEMENT DE L ÉPREUVE 1. L épreuve Grote Prijs BROUWERIJ HOUTSAEGER est une course sur route réservée aux débutants classe 1.17 et compte pour la Coupe de Belgique pour débutants et convenant la réglementation de ces épreuves. 2. Cette course est contesté le samedi 06 Juin 2015 dont la distance est de 77 km, répartis sur 10 tours de 7,7 km. 3. Toutes les inscriptions se feront exclusivement par les directions des équipes avec les formulaires d'inscription officiels de la RLVB. Les clubs participants au concours sont invités selon les règlements de la RLVB. 4. Toutes les équipes pré-enregistrées doivent être composer de max 5 et un minimum de 4 coureurs.. 5. Les équipes enregistrées qui ne participeront pas a l épreuve doivent, au plus tard un mois avant la course, envoyer un mention écrite de leur absence au secrétariat de la RLVB, sous peine d'une amende de 125,00 EUR. 6. Toutes renforts de coureurs d une autre équipe ou de coureurs individuels sont interdit, sauf avec l'autorisation de l'organisateur. 7. Le classement de l épreuve interclub sera fait selon les règles proposées par le règlement de la Coupe de Belgique par club. Le temps limite est de 5%. 8. Les prix individuels et les prix des clubs sont attribués selon l'échelle de RLVB. Le classement individuel, le classement d'équipe et le classement montagne seront publiées 15 minutes après la préparation des résultats et seront diffusés à RLVB. 10. Le classement de la montagne comprend 125 EUR, attribués comme suit: 1 ier : 63 EUR, 2 ième : 37 EUR, 3 ième : 25 euros. Le classement de la montagne en général est établi par l'addition des points obtenus (5 3 1) lors du passage. Le coureur ayant obtenu le plus de points remporte le classement de la montagne. Pour l'égalité, la priorité sera donner au coureurs avec le plus de premier passages dans les montées puis par le meilleur classement dans les résultats individuels. 11. La réunion avec les chefs d équipe aura lieu à la permanence (CC "De Oude School" - Kerkstraat Koksijde-Dorp - tél 058/ ) à 13:00 heures, elle peut être d'une réunion d'informations par les organisateurs, le collège des commissaires et la police locale. 12. Le développement maximum est de 6.94m (52 x 16). 13. L'ordre des véhicules des chefs d'équipe sera déterminé par le reglement de la Coupde de Belgique. 14. Les inscriptions ont lieu à la permanence (CC "De Oude School" - Kerkstraat Koksijde-Dorp tél. 058/ ) et doivent obligatoirement être faite par les chefs d'équipe a partir de 12:00 heures jusqu a 12 :45 heures au plus tard. Les chefs d'équipe doivent être en possession de leur licence et les licences de ses coureurs. Lors de la collecte des dossards, les chefs d équipe doivent présenter un formulaire avec la composition de leur équipe. Après l'inscription et le paiement de 18 EUR (6 x 3 EUR), les chefs d'équipe seront mis en possession des dossards et les plaques de cadre. 15. Les coureurs signent personnellement le formulaire d'inscription jusqu' au plus tard 15 minutes avant le départ. 16. Le départ est prévu à 14:30 heures. 7

8 17. Les dossards doivent être portés à DROITE. 18. Les vestiaires se trouvent au Sportpark à Koksijde-Dorp, ceux-ci sont situés à proximité de la ligne d'arrivée (environ 200m - suivre les panneaux). 19. Chaque équipe peut suivie d une voiture d assistance (numéros d équipe bien visibles à l avant et l arrière de la voiture). 20. Une déviation pour les voitures suiveuses est prévu avant l arrivé. 21. Toutes aide entre coureurs des équipes differentes est interdit. 22. La course sera suivie par deux voitures neutres. Ceux-ci seront placés selon l'ordre déterminé par le collège des commissaires. 23. Les trois premiers coureurs du classement final ainsi que le vainqueur du classement de la montagne sont requis sur le podium immédiatement après la fin du match. 24. En cas de contrôle médical, les numéros des coureurs seront affichés à la hauteur de la ligne d'arrivée et le local antidopage, qui est situer au Sportpark à Koksijde-Dorp (local d arbitres du terrain de football n 2). 25. Toutes les circonstances imprévues en dehors de ces règlements sont sous la compétence de la RLVB. 26. Chaque équipe accepte le règlement de l épreuve en participant au Grote Prijs BROUWERIJ HOUTSAEGER. 8

9 REGLEMENT BEKER VAN BELGIË 1. WEDSTRIJDEN TELLENDE VOOR DE LOTTO-BEKER VAN BELGIË Elke organisator van een wegwedstrijd of een tijdrit die zijn parcours wijzigt dient zijn parcours uiterlijk drie maanden voor het evenement te laten keuren door een vertegenwoordiger van de Wegcommissie. 1.1 Wegwedstrijden: Maximum 6 wegwedstrijden zullen op de kalender geplaatst worden. De Wegcommissie zal de plaatsen en data van deze wedstrijden bepalen. De wegwedstrijden dienen betwist te worden ofwel op een plaatselijk parcours van minstens 10 km lang, ofwel beginnen met een langer gedeelte in lijn en eindigen met maximum 3 lokale ronden van minstens 8 km, ofwel op een parcours volledig in lijn. Kalender van de wegwedstrijden in lijn: 26 april 2015: Namur 6 juni 2015: Koksijde 5 juli 2015: Laplaigne 13 september 2015: Ophasselt (Geraardsbergen) 19 september 2015: Dottignies 4 oktober 2015: Tielt 1.2 Ploegentijdrit: 12 juli 2015 te Borlo. a. Pistewedstrijden: Deze worden betwist met baanfietsen. De Commissie Piste zal de plaatsen en data van deze wedstrijden bepalen. b. Veldritten: De ze worden b etwist met f ietsen conf orm het reglement ve ld rijden. Mountainbikefietsen zijn niet toegelaten op het BK, wel op de 2 andere wedstrijden. Wedstrijden: 18/01/2015 te Bois des Rèves (Ottignies) en 15/02/2015 te Eeklo. c. MTB-wedstrijden: Deze worden betwist met mountainbikes. Wedstrijden: 7 juni 2015 te Eupen, juli 2015 BK te Ottignies, 13 september 2015 te Langdorp. 2. DEELNAME 2.1 Kandidaturen & algemene voorwaarden: De deelname aan de Lotto-Beker van België is voorbehouden aan Belgische clubs en selecties volgens navolgende modaliteiten. Een Belgische club die kandideert voor deelname aan de Lotto-Beker van België Nieuwelingen 2015 moet voor het jaar 2015 in het bezit zijn van het J -label, zo niet kan de club niet aan de Lotto-Beker van België deelnemen. Bovendien moet de club de solidariteitsbijdrage 2015 ten bate van het Jeugdfonds hebben betaald. Belgische clubs moeten zich online VOOR 1 DECEMBER 2014 kandidaat stellen via (rubriek disciplines, weg, Beker van België). De aanvraag moet tevens de lijst bevatten van de renners nieuwelingen die bij de club zijn aangesloten in 2015, met naam, voornaam en 9

10 UCI-code. Provinciale - of regionale (WBV/FCWB) selecties kunnen enkel deelnemen aan wedstrijden in eigen provincie of regio. Clubs die hun kandidatuur stellen moeten verplicht deelnemen aan alle wegwedstrijden in lijn en tijdritten. Het afwezig blijven op een wedstrijd van de Lotto-Beker van België 2014 (Nieuwelingen en/of Junioren) kan de keuze van de ploegen voor deelname aan de Lotto-Beker van België 2015 beïnvloeden. De toezegging tot deelname aan de Lotto-Beker van België zal door de Wegcommissie gebeuren als volgt: prioriteit aan de eerste 20 clubploegen van de Lotto-Beker van België andere kandidaat clubs (maximum 10) zullen door de Wegcommissie worden gekozen op basis van de kwaliteit en kwantiteit van hun renners. (n.v.d.r.: 30 clubs + evt. een regionale ploeg + evt. een provinciale selectie = een maximum totaal van 32 ploegen x 5 = 160 renners) de Wegcommissie zal voor 7 januari 2015 de namen van de weerhouden clubs publiceren op Renners aan wie tijdens de competitie van de Lotto-Beker van België een transfer toegestaan wordt, kunnen voor hun nieuwe club geen punten voor het clubklassement van de Lotto-Beker van België verdienen. Een club mag met renners van buitenlandse nationaliteit deelnemen. In de wedstrijden in lijn van de Lotto-Beker van België zullen deze buitenlandse renners meetellen voor het opmaken van het clubklassement van de rit, doch zij zullen niet meetellen voor het opmaken van het algemeen clubklassement van de Lotto-Beker van België. Indien buitenlandse renners deelnemen aan de ploegentijdrit zal de ploeg geen punten vergaren voor het clubklassement van de Beker van België. 2.2 Wegwedstrijden en ploegentijdrit De deelname aan de wegwedstrijden en de ploegentijdrit voor de Lotto-Beker van België Nieuwelingen 2015 is voorbehouden aan de clubploegen ingeschreven voor de Lotto-Beker van België. Belgische regionale en/of provinciale selecties mogen eveneens deelnemen aan wegwedstrijden uit hun respectievelijke regio en/of provincie, met een ploeg samengesteld uit renners van J - clubs die niet aan de Lotto-Beker van België voor Nieuwelingen deelnemen en die hun solidariteitsbijdrage voor 2015 hebben betaald. Deze ploegen moeten zich drie maanden voor de datum van de wedstrijd kandidaat stellen bij de organisator, met kopie aan de KBWB, Secretariaat Wegcommissie, Globelaan 49 te 1190 Brussel. Iedere ploeg zal in een wegwedstrijd in lijn samengesteld zijn uit maximum 5 en minimum 4 en in de ploegentijdrit uit maximum 6 en minimum 4 renners. De aankomsttijd van de derde renner in de ploegentijdrit bepaalt de tijd van de ploeg. Ten minste 20 dagen voor de wedstrijd schrijft de club haar renners in via het online inschrijvingssysteem op behoorlijk ingevuld met de namen en UCI-codes van de toegelaten renners titularissen en max. 50% (twee) plaatsvervangers. Uiterlijk 72 uur voor het startuur van de wedstrijd sturen de clubs opnieuw online via hogervermelde website van de KBWB het eventueel geüpdate - inschrijvingsbulletin op met daarop de namen en de UCI-codes van de renners-titularissen en twee plaatsvervangers. Op de dag van de wedstrijd moet de ploegleider een kopie van het inschrijvingsblad dat 72 uur 10

11 voor de wedstrijd online werd opgestuurd voorleggen aan de jury. Enkel de renners (effectieven en plaatsvervangers) die op dat blad voorkomen, mogen aan de wedstrijd deelnemen. Ingeschreven clubs die niet starten in een wegwedstrijd of in de ploegentijdrit van de Lotto-Beker van België zullen beboet worden met 125,00. In de wedstrijden in lijn zal de plaats van de volgwagens bepaald worden volgens de hieronder beschreven procedure. een eerste lottrekking voor de wagens van de clubploegen die op de ploegleidersvergadering vertegenwoordigd zijn. Deze ploegen zullen geplaatst worden in de volgorde van het algemeen clubklassement van de Lotto-Beker van België (met inbegrip van de punten behaald in de baanwedstrijden en veldritten van de Lotto-Beker van België). een tweede lottrekking voor de wagens van de regionale en/of provinciale ploegen die op de ploegleidersvergadering vertegenwoordigd zijn en die hun renners binnen de vastgestelde tijdspanne bevestigd hebben; een derde lottrekking voor de wagens van de ploegen die niet op de ploegleidersvergadering vertegenwoordigd zijn. 2.3 Piste, MTB- en veldritwedstrijden De deelname aan piste-, MTB- of veldritwedstrijden is niet verplicht. De inschrijvingen gebeuren de dag van de wedstrijd, behalve het BK veldrijden. 3. SPREIDING VAN DE PROEVEN VOOR DE LOTTO-BEKER VAN BELGIË De wegwedstrijden en de ploegentijdrit mogen niet georganiseerd worden op dezelfde dag van een andere interclub of Topcompetitie voor nieuwelingen. Geen enkele buitenlandse toelating zal gegeven worden aan Belgische clubs die niet aan de Lotto-Beker van België Nieuwelingen deelnemen op de dag (of het weekend) van een wegwedstrijd of de ploegentijdrit van de Lotto-Beker van België Nieuwelingen. Piste- en MTB-wedstrijden mogen niet georganiseerd worden in dezelfde week waarin een wegwedstrijd of de individuele tijdrit voor de Lotto-Beker van België of een Topcompetitie plaatsvindt. 4. KLASSEMENTEN 4.1 Wegwedstrijden en ploegentijdrit: Puntensysteem volgens clubklassement: 30 ; 28 ; 26 ; 24 ; 22 ; 20 ; 19 ; 18 ; 17 ; 16 ; 15 ; 14 ; 13 ; 12; 11 ; 10 ; 9 ; 8 ; 7 ; 6 ; 5 ; 4 ; 3 ; 2 en 1 punt voor alle gestarte clubs ingeschreven voor de BvB. Alle punten behaald in alle wegwedstrijden en in de ploegentijdrit komen in aanmerking voor het eindclubklassement. 4.2 Piste: Individueel BK + 1 BVB pistemeeting + BK Omnium Belgische kampioenschappen (uitgezonderd BK Omnium): Per individuele discipline zullen individueel volgende punten toegekend worden: 30 ; 28 ; 26 ; 24 ; 22 ; 20 ; 19 ; 18 ; 17 ; 16 ; 15 ; 14 ; 13 ; 12 ; 11 ; 10 ; 9 ; 8 ; 7 ; 6 ; 5 ; 4 ; 3 ; 2; 1 Per ploegendiscipline (Teamsprint, Ploegenachtervolging, Madison) zullen individueel aan iedere gestarte renner van de ploeg volgende punten toegekend worden: 10 ; 8 ; 6 ; 5 ; 4 ; 3 ; 2 ; 1 punt tot de laatste plaats. Het individueel piste BK-klassement wordt opgemaakt door optelling van alle BK-disciplines met volgend eindbarema: 60; 56; 52; 48, 44; 42; 40; 38; 36; 34; 32; 30; 28 ; 26 ; 24 ; 22 ; 20 ; 18; 16 ; 14 ; 12 ; 10 ; 8 ; 6 ; 4 en 2 pt tot de 11

12 laatste renner. Een BVB pistemeeting: De pistemeeting wordt verreden onder vorm van een omnium. Aan de eindstand van dit omnium worden individueel volgende punten toegekend: 30 ; 28 ; 26 ; 24 ; 22 ; 20 ; 19 ; 18 ; 17 ; 16 ; 15 ; 14 ; 13 ; 12 ; 11 ; 10 ; 9 ; 8 ; 7 ; 6 ; 5 ; 4 ; 3 ; 2; 1 pt tot de laatste renner. Het BK Omnium: Aan de eindstand van dit omnium worden individueel volgende punten toegekend: 30 ; 28 ; 26 ; 24 ; 22 ; 20 ; 19 ; 18 ; 17 ; 16 ; 15 ; 14 ; 13 ; 12 ; 11 ; 10 ; 9 ; 8 ; 7 ; 6 ; 5; 4; 3; 2; 1 pt tot de laatste renner. Algemeen pisteklassement: Voor het pisteklassement wordt een individueel algemeen klassement opgesteld door optelling van de punten behaald in de totaalstand van de Belgische Kampioenschappen, de punten behaald in de BVB pistemeeting en de punten behaald in het BK Omnium. Het clubklassement wordt opgemaakt door optelling van de plaatsen van de eerste 3 renners in het individueel pisteklassement en volgend barema wordt toegepast 30 ; 28 ; 26 ; 24 ; 22 ; 20 ; 19 ; 18 ; 17 ; 16 ; 15 ; 14 ; 13 ; 12 ; 11 ; 10 ; 9 ; 8 ; 7 ; 6 ; 5 ; 4 ; 3 ; 2 en 1 punt voor alle deelnemende clubs ingeschreven voor de BvB. 4.3 Veldrijden: BK + 2 andere veldritten Individuele punten BK: 60; 56; 52; 48, 44; 42; 40; 38; 36; 34; 32; 30; 28 ; 26 ; 24 ; 22 ; 20 ; 18; 16 ; 14 ; 12 ; 10 ; 8 ; 6 ; 4 en 2 pt tot de laatste renner. Individuele punten per wedstrijd: 30 ; 28 ; 26 ; 24 ; 22 ; 20 ; 19 ; 18 ; 17 ; 16 ; 15 ; 14 ; 13 ; 12 ; 11 ; 10 ; 9 ; 8 ; 7 ; 6 ; 5 ; 4 ; 3 ; 2; 1 pt tot de laatste renner. Algemeen veldritklassement: Voor de veldritten wordt een individueel algemeen klassement opgesteld door optelling van de punten behaald in het Belgisch kampioenschap en de punten behaald in de 2 andere veldritten. Het clubklassement wordt opgemaakt door optelling van de plaatsen van de eerste 3 renners in het individueel veldritklassement en volgend puntenbarema wordt toegepast: 30 ; 28 ; 26 ; 24 ; 22 ; 20 ; 19 ; 18 ; 17 ; 16 ; 15 ; 14 ; 13 ; 12 ; 11 ; 10 ; 9 ; 8 ; 7 ; 6 ; 5 ; 4 ; 3 ; 2 en 1 punt voor alle deelnemende clubs ingeschreven voor de BvB. 4.4 MTB: BK + 2 andere MTB-wedstrijden Individuele punten BK: 60; 56; 52; 48, 44; 42; 40; 38; 36; 34; 32; 30; 28 ; 26 ; 24 ; 22 ; 20 ; 18; 16 ; 14 ; 12 ; 10 ; 8 ; 6 ; 4 en 2 pt tot de laatste renner. Individuele punten per wedstrijd: 30 ; 28 ; 26 ; 24 ; 22 ; 20 ; 19 ; 18 ; 17 ; 16 ; 15 ; 14 ; 13 ; 12 ; 11 ; 10 ; 9 ; 8 ; 7 ; 6 ; 5 ; 4 ; 3 ; 2; 1 pt tot de laatste renner. Algemeen MTB-klassement: Voor de MTB-wedstrijden wordt een individueel algemeen klassement opgesteld door optelling van de punten behaald in het Belgisch kampioenschap en de punten behaald in de 2 andere MTB-wedstrijden. Het clubklassement wordt opgemaakt door optelling van de plaatsen van de eerste 3 renners in het individueel MTBklassement en volgend barema wordt toegepast 30 ; 28 ; 26 ; 24 ; 22 ; 20 ; 19 ; 18 ; 17 ; 16 ; 15 ; 14 ; 13 ; 12 ; 11 12

13 ; 10 ; 9 ; 8 ; 7 ; 6 ; 5 ; 4 ; 3 ; 2 en 1 punt voor alle deelnemende clubs ingeschreven voor de BvB. 4.5 Eindklassement per club Het eindklassement per club van de Lotto-Beker van België zal opgemaakt worden door optelling van de punten behaald in de wegwedstrijden, de ploegentijdrit en de eindklassementen behaald in de 3 andere disciplines. Gelijk gerangschikte ploegen in de algemene stand van de Lotto-Beker van België zullen in eerste instantie geklasseerd worden volgens de beste plaats(en) behaald door de club in de verschillende wedstrijden of in tweede instantie volgens de beste plaats(en) van de renners van de betrokken clubs in de verschillende wegwedstrijden. 5. GESCHILLEN, BETWISTINGEN OF NIET VOORZIENE GEVALLEN Alle geschillen, betwistingen of niet voorziene gevallen m.b.t. de organisatie en het puntensysteem van de Lotto-Beker van België behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de Nationale Wegcommissie. De beslissingen die daaromtrent door de Nationale Wegcommissie worden genomen zijn onherroepelijk en niet voor beroep vatbaar. 6. BEPALINGEN Een getransfereerde renner is een renner die tijdens of buiten de wettelijke transferperiode verandert van club. Een renner die komt van een club die haar activiteiten in de categorie stopt wordt niet beschouwd als getransfereerd. 7. PRIJZEN Alle wegwedstrijden, de tijdritten, pistewedstrijden, MTB-wedstrijden en veldritten volgens barema. Eindklassement per club: Aan het eindklassement per club van de Lotto-Beker van België zijn geldprijzen verbonden, naar rato van het aantal clubs dat in aanmerking komt voor de beide eindklassementen (Nieuwelingen en Juniors). 13

14 PRIJZENTABEL / TABLEAU DES PRIX Individuele prijzen / Prix individuels (30 prijzen / prix) Clubprijzen / Prix clubs (25 prijzen / prix) Bergprijs / Prix de la Montagne (3 prijzen / prix) TOTAL

15 START / DEPART Zaterdag / Samedi KOKSIJDE / KOKSIJDE Afstand / Distance 78 KM (10 x KM) Kleedkamers / Vestiaires Sportpark - voetbalterrein 2 Zeelaan 72 Koksijde Inschrijvingen / Inscriptions 12h00 12h45 CC t Oud Schooltje Kerkstraat 4 Koksijde Briefing 13h00 CC t Oud Schooltje Kerkstraat 4 Koksijde Tekenen controleblad / Signature feuille de controle 13h30 14h15 CC t Oud Schooltje Kerkstraat 4 Koksijde Start / Départ 14h30 CC t Oud Schooltje Kerkstraat 4 Koksijde 15

16 PLAN STARTZONE / ZONE DE DEPART Wagens voor wedstrijd / Voitures devant la course Renners / Coureurs Ploegwagens / Voitures équipes Parking Officials Wagens jury / Voitures jury Foto-Finish / Speaker Podium Permanence 16

17 PLAN PARCOURS 17

18 TIJDSTABEL / ITINÉRAIRE HORAIRE Nr. Koksijde-Dorp KM+ KM- 40 km/u 42 km/u 44 km/u 1 Kerkstraat :30 14:30 14:30 2 Noordstraat :30 14:30 14:30 3 Zeelaan :30 14:30 14:30 Koksijde-Bad 4 Panoramalaan :31 14:31 14:31 5 BERGPRIJS - Panoramalaan :32 14:31 14:31 6 César Francklaan :32 14:32 14:32 7 Nieuwe Wandeling :32 14:32 14:32 8 Fazantenparkstraat :32 14:32 14:32 9 Verdedigingslaan :32 14:32 14:32 10 Overwinningslaan :33 14:32 14:32 11 Spotboefstraat :33 14:33 14:33 12 Dorlodotlaan :33 14:33 14:33 13 Koninklijke Baan (N34) :34 14:33 14:33 Oostduinkerke 14 Albert I laan (N34) :34 14:34 14:34 15 Doornpannestraat :35 14:35 14:35 16 Guldenzandstraat :36 14:36 14:36 17 Westhinderstraat :37 14:37 14:37 Koksijde-Dorp 18 Pylyserlaan :38 14:37 14:37 19 Silicostraat :39 14:38 14:38 20 Galloperstraat (N396) :39 14:39 14:39 21 Galloperstraat :40 14:39 14:39 18

19 22 1/3 Kerkstraat :41 14:40 14:40 23 Kerkstraat :41 14:40 14:40 24 Noordstraat :41 14:41 14:40 25 Zeelaan :41 14:41 14:40 Koksijde-Bad 26 Panoramalaan :43 14:42 14:41 27 BERGPRIJS - Panoramalaan :43 14:42 14:42 28 César Francklaan :43 14:42 14:42 29 Nieuwe Wandeling :44 14:43 14:42 30 Fazantenparkstraat :44 14:43 14:42 31 Verdedigingslaan :44 14:43 14:42 32 Overwinningslaan :44 14:43 14:43 33 Spotboefstraat :44 14:44 14:43 34 Dorlodotlaan :44 14:44 14:43 35 Koninklijke Baan (N34) :45 14:44 14:43 Oostduinkerke 36 BEVOORRADING - Albert I laan (N34) :46 14:45 14:44 37 Doornpannestraat :47 14:46 14:45 38 Guldenzandstraat :47 14:47 14:46 39 Westhinderstraat :49 14:48 14:47 Koksijde-Dorp 40 Pylyserlaan :49 14:48 14:47 41 Silicostraat :50 14:49 14:48 42 Galloperstraat (N396) :51 14:50 14:49 43 Galloperstraat :51 14:50 14: /3 Kerkstraat :52 14:51 14:50 45 Kerkstraat :52 14:51 14:50 19

20 46 Noordstraat :52 14:51 14:50 47 Zeelaan :53 14:52 14:51 Koksijde-Bad 48 Panoramalaan :54 14:53 14:52 49 BERGPRIJS - Panoramalaan :54 14:53 14:52 50 César Francklaan :54 14:53 14:52 51 Nieuwe Wandeling :55 14:54 14:53 52 Fazantenparkstraat :55 14:54 14:53 53 Verdedigingslaan :55 14:54 14:53 54 Overwinningslaan :55 14:54 14:53 55 Spotboefstraat :56 14:54 14:53 56 Dorlodotlaan :56 14:54 14:53 57 Koninklijke Baan (N34) :56 14:55 14:54 Oostduinkerke 58 BEVOORRADING - Albert I laan (N34) :57 14:56 14:54 59 Doornpannestraat :58 14:56 14:55 60 Guldenzandstraat :59 14:57 14:56 61 Westhinderstraat :00 14:58 14:57 Koksijde-Dorp 62 Pylyserlaan :00 14:59 14:57 63 Silicostraat :02 15:00 14:59 64 Galloperstraat (N396) :02 15:01 14:59 65 Galloperstraat :02 15:01 14: /3 Kerkstraat :03 15:02 15:00 67 Kerkstraat :03 15:02 15:00 68 Noordstraat :04 15:02 15:01 69 Zeelaan :04 15:02 15:01 20

21 Koksijde-Bad 70 Panoramalaan :05 15:03 15:02 71 BERGPRIJS - Panoramalaan :05 15:04 15:02 72 César Francklaan :06 15:04 15:02 73 Nieuwe Wandeling :06 15:04 15:03 74 Fazantenparkstraat :06 15:05 15:03 75 Verdedigingslaan :06 15:05 15:03 76 Overwinningslaan :06 15:05 15:03 77 Spotboefstraat :07 15:05 15:03 78 Dorlodotlaan :07 15:05 15:04 79 Koninklijke Baan (N34) :07 15:06 15:04 Oostduinkerke 80 BEVOORRADING - Albert I laan (N34) :08 15:06 15:05 81 Doornpannestraat :09 15:07 15:05 82 Guldenzandstraat :10 15:08 15:06 83 Westhinderstraat :11 15:09 15:07 Koksijde-Dorp 84 Pylyserlaan :11 15:09 15:08 85 Silicostraat :13 15:11 15:09 86 Galloperstraat (N396) :13 15:11 15:09 87 Galloperstraat :14 15:11 15: /3 Kerkstraat :14 15:12 15:10 89 Kerkstraat :15 15:13 15:11 90 Noordstraat :15 15:13 15:11 91 Zeelaan :15 15:13 15:11 Koksijde-Bad 92 Panoramalaan :16 15:14 15:12 21

22 93 BERGPRIJS - Panoramalaan :17 15:14 15:12 94 César Francklaan :17 15:15 15:13 95 Nieuwe Wandeling :17 15:15 15:13 96 Fazantenparkstraat :18 15:15 15:13 97 Verdedigingslaan :18 15:15 15:13 98 Overwinningslaan :18 15:15 15:13 99 Spotboefstraat :18 15:16 15: Dorlodotlaan :18 15:16 15: Koninklijke Baan (N34) :19 15:16 15:14 Oostduinkerke 102 BEVOORRADING - Albert I laan (N34) :20 15:17 15: Doornpannestraat :20 15:18 15: Guldenzandstraat :21 15:19 15: Westhinderstraat :23 15:20 15:18 Koksijde-Dorp 106 Pylyserlaan :23 15:20 15: Silicostraat :24 15:22 15: Galloperstraat (N396) :25 15:22 15: Galloperstraat :25 15:22 15: /3 Kerkstraat :26 15:23 15: Kerkstraat :26 15:23 15: Noordstraat :26 15:24 15: Zeelaan :27 15:24 15:21 Koksijde-Bad 114 Panoramalaan :28 15:25 15: BERGPRIJS - Panoramalaan :28 15:25 15: César Francklaan :28 15:25 15:23 22

23 117 Nieuwe Wandeling :29 15:26 15: Fazantenparkstraat :29 15:26 15: Verdedigingslaan :29 15:26 15: Overwinningslaan :29 15:26 15: Spotboefstraat :29 15:27 15: Dorlodotlaan :30 15:27 15: Koninklijke Baan (N34) :30 15:27 15:25 Oostduinkerke 124 BEVOORRADING - Albert I laan (N34) :31 15:28 15: Doornpannestraat :32 15:29 15: Guldenzandstraat :33 15:30 15: Westhinderstraat :34 15:31 15:28 Koksijde-Dorp 128 Pylyserlaan :34 15:31 15: Silicostraat :35 15:32 15: Galloperstraat (N396) :36 15:33 15: Galloperstraat :36 15:33 15: /3 Kerkstraat :37 15:34 15: Kerkstraat :37 15:34 15: Noordstraat :38 15:34 15: Zeelaan :38 15:35 15:32 Koksijde-Bad 136 Panoramalaan :39 15:36 15: BERGPRIJS - Panoramalaan :39 15:36 15: César Francklaan :40 15:36 15: Nieuwe Wandeling :40 15:37 15: Fazantenparkstraat :40 15:37 15:34 23

24 141 Verdedigingslaan :40 15:37 15: Overwinningslaan :40 15:37 15: Spotboefstraat :41 15:37 15: Dorlodotlaan :41 15:37 15: Koninklijke Baan (N34) :41 15:38 15:35 Oostduinkerke 146 BEVOORRADING - Albert I laan (N34) :42 15:39 15: Doornpannestraat :43 15:39 15: Guldenzandstraat :44 15:40 15: Westhinderstraat :45 15:41 15:38 Koksijde-Dorp 150 Pylyserlaan :45 15:42 15: Silicostraat :47 15:43 15: Galloperstraat (N396) :47 15:44 15: Galloperstraat :47 15:44 15: /3 Kerkstraat :48 15:45 15: Kerkstraat :49 15:45 15: Noordstraat :49 15:45 15: Zeelaan :49 15:45 15:42 Koksijde-Bad 158 Panoramalaan :50 15:46 15: BERGPRIJS - Panoramalaan :51 15:47 15: César Francklaan :51 15:47 15: Nieuwe Wandeling :51 15:47 15: Fazantenparkstraat :51 15:48 15: Verdedigingslaan :52 15:48 15: Overwinningslaan :52 15:48 15:44 24

25 165 Spotboefstraat :52 15:48 15: Dorlodotlaan :52 15:48 15: Koninklijke Baan (N34) :53 15:49 15:45 Oostduinkerke 168 BEVOORRADING - Albert I laan (N34) :53 15:49 15: Doornpannestraat :54 15:50 15: Guldenzandstraat :55 15:51 15: Westhinderstraat :56 15:52 15:48 Koksijde-Dorp 172 Pylyserlaan :57 15:52 15: Silicostraat :58 15:54 15: Galloperstraat (N396) :59 15:54 15: Galloperstraat :59 15:54 15: /3 Kerkstraat :00 15:55 15: Kerkstraat :00 15:56 15: Noordstraat :00 15:56 15: Zeelaan :00 15:56 15:52 Koksijde-Bad 180 Panoramalaan :02 15:57 15: BERGPRIJS - Panoramalaan :02 15:57 15: César Francklaan :02 15:58 15: Nieuwe Wandeling :03 15:58 15: Fazantenparkstraat :03 15:58 15: Verdedigingslaan :03 15:58 15: Overwinningslaan :03 15:58 15: Spotboefstraat :03 15:59 15: Dorlodotlaan :03 15:59 15:55 25

26 189 Koninklijke Baan (N34) :04 15:59 15:55 Oostduinkerke 190 BEVOORRADING - Albert I laan (N34) :05 16:00 15: Doornpannestraat :06 16:01 15: Guldenzandstraat :06 16:02 15: Westhinderstraat :08 16:03 15:59 Koksijde-Dorp 194 Pylyserlaan :08 16:03 15: Silicostraat :09 16:05 16: Galloperstraat (N396) :10 16:05 16: Galloperstraat :10 16:05 16: /3 Kerkstraat :11 16:06 16: Kerkstraat :11 16:06 16: Noordstraat :11 16:07 16: Zeelaan :12 16:07 16:02 Koksijde-Bad 202 Panoramalaan :13 16:08 16: BERGPRIJS - Panoramalaan :13 16:08 16: César Francklaan :13 16:08 16: Nieuwe Wandeling :14 16:09 16: Fazantenparkstraat :14 16:09 16: Verdedigingslaan :14 16:09 16: Overwinningslaan :14 16:09 16: Spotboefstraat :15 16:10 16: Dorlodotlaan :15 16:10 16: Koninklijke Baan (N34) :15 16:10 16:06 Oostduinkerke 26

27 212 Albert I laan (N34) :16 16:11 16: Doornpannestraat :17 16:12 16: Guldenzandstraat :18 16:13 16: Westhinderstraat :19 16:14 16:09 Koksijde-Dorp 216 Pylyserlaan :19 16:14 16: Silicostraat :21 16:15 16: Galloperstraat (N396) :21 16:16 16: Galloperstraat :21 16:16 16: /3 Kerkstraat :22 16:17 16: Kerkstraat :22 16:17 16:12 27

28 AANKOMST / ARRIVÉE Zaterdag / Samedi KOKSIJDE / KOKSIJDE Aankomst / Arrivée CC t Oud Schooltje Kerkstraat 4 Koksijde Fotofinish Rugnummers rechts / Dossards à droite Afleiding volgwagens / Deviation voitures en course Houtsaegerlaan Noordstraat Veurnestraat Medische controle / Controle medical Sportpark - voetbalterrein 2 Zeelaan 72 Koksijde Podium Laatste KM / Dernier KM OC ROOKOP 28

29 DEELNEMENDE PLOEGEN EQUIPES ENGAGÉS GROTE PRIJS HOUTSAEGER KOKSIJDE KON. BALEN B.C. 2 DCM CYCLING TEAM 3 K.W.C. HEIST-ZUIDERKEMPEN 4 WAC TEAM HOBOKEN 5 DE KASTELSE DURVERS KASTERLEE 6 WC STEEDS VOORAAN KONTICH 7 DE DIJLESPURTERS V.V. MECHELEN 8 WSC HAND IN HAND BAAL 9 ROYAL CUREGHEM SPORTIF 10 DE DEMERSPURTERS vzw 11 OLYMPIA TIENEN 12 WK NOORD-WEST BRABANT 13 SPRINT 2000 CHARLEROI 14 ROYAL VELO SPORT PERUWELZ-BURY 15 LOTTO-V.C. ARDENNES 16 SPORT EN MOEDIG GENK 17 SPORT EN STEUN LEOPOLDSBURG 18 BLANCS GILETS BRABANT WALLON 19 VERANDAS WILLEMS - TOITURES CRABBE DAKWERKEN - CC CHEVIGNY 20 KSC DENDERSTREEK LABIEKES 21 ISOREX CYCLING TEAM 22 VDHAUWE C.T. - GENTSE VELOSPORT 23 W.C. ONDER ONS PARIKE 24 PAPILLON RUDYCO-JANATRANS C.T. 25 VAN MOER GROUP C.T. (WIELERTEAM WAASLAND vzw) 26 PATRICK DEVELOPMENT TEAM (vroeger CT AVIA CRABBE WESTHOEK) 27 K.S.V. DEERLIJK GAVERZICHT MATEXI 28 ZANATTA-LOTTO CT MENEN VZW 29 CT LUC WALLAYS JONGE RENNERS ROESELARE 30 TIELTSE RENNERSCLUB - JIELKER GELDHOF 31 MIXTE WEST-VLAANDEREN 32 MIXTE WIELERBOND VLAANDEREN 29

30 ERELIJST / PALMARES NICKY COCQUYT JONAS REYBROUCK NIKOLAS MAES NIELSEN RAEDT JOSEPH GREGORY 2. SVEN VANDOUSSELAERE 3. ROBERT FRÉDERIQUE JENS DEBUSSCHERE 2. THOMAS CHAMON 3. AURÉLIEN CHAMPENOIS RICKY ROSSEEL 2. TOSH VAN DER SANDE 3. KEVIN CALLENS GUILLAUME VAN KEIRSBULCK 2. JORNE CAROLUS 3. ZICO WAEYTENS JORNE CAROLUS 2. DANIEL MCLAY 3. JASPER BAERT ROBIN VAN GOETHEM 2. MAARTEN VAN TRIJP 3. TOM MERTENS JONATHAN DIBBEN 2. OTTO VERGAERDE 3. MIEL PYFFEROEN MATHIEU VAN DER POEL 2. DIN VANDENDRIESSCHE 3. EDWARD PLANCKAERT ROBBE CASIER 2. ENZO WOUTERS 3. MAXIM BOLLÉ JONAS CASTRIQUE 2. STAN DEWULF 3. JOSEPH FRY MERTEN DE WEVER 2. PIETER VAN DE WATER 3. ROBBE DEBUYCK 30

31 31

LOTTO-BEKER VAN BELGIË NIEUWELINGEN REGLEMENT 2015

LOTTO-BEKER VAN BELGIË NIEUWELINGEN REGLEMENT 2015 LOTTO-BEKER VAN BELGIË NIEUWELINGEN REGLEMENT 2015 1. WEDSTRIJDEN TELLENDE VOOR DE LOTTO-BEKER VAN BELGIË Elke organisator van een wegwedstrijd of een tijdrit die zijn parcours wijzigt dient zijn parcours

Nadere informatie

LOTTO-BEKER VAN BELGIË NIEUWELINGEN REGLEMENT 2014

LOTTO-BEKER VAN BELGIË NIEUWELINGEN REGLEMENT 2014 LOTTO-BEKER VAN BELGIË NIEUWELINGEN REGLEMENT 2014 1. WEDSTRIJDEN TELLENDE VOOR DE LOTTO-BEKER VAN BELGIË Elke organisator van een wegwedstrijd of een tijdrit die zijn parcours wijzigt dient zijn parcours

Nadere informatie

LOTTO-BEKER VAN BELGIË NIEUWELINGEN REGLEMENT 2016

LOTTO-BEKER VAN BELGIË NIEUWELINGEN REGLEMENT 2016 LOTTO-BEKER VAN BELGIË NIEUWELINGEN REGLEMENT 2016 1 WEDSTRIJDEN TELLENDE VOOR DE LOTTO-BEKER VAN BELGIË Elke organisator van een wegwedstrijd of een tijdrit die zijn parcours wijzigt dient zijn parcours

Nadere informatie

N-ROU-DP-12003-121121-RN-BEKER VAN BELGIE JUNIOREN 2013

N-ROU-DP-12003-121121-RN-BEKER VAN BELGIE JUNIOREN 2013 1. WEDSTRIJDEN TELLENDE VOOR DE BEKER VAN BELGIË Elke organisator van een wegwedstrijd of een tijdrit die zijn parcours wijzigt dient zijn parcours uiterlijk drie maanden voor het evenement te laten keuren

Nadere informatie

De deelname aan de Beker van België is voorbehouden aan Belgische clubs en selecties volgens navolgende modaliteiten.

De deelname aan de Beker van België is voorbehouden aan Belgische clubs en selecties volgens navolgende modaliteiten. N-ROU-DP-11008-110629-RN-BEKER VAN BELGIE NIEUWELINGEN 2012 1. WEDSTRIJDEN TELLENDE VOOR DE BEKER VAN BELGIË Elke organisator van een wegwedstrijd of een tijdrit die zijn parcours wijzigt dient zijn parcours

Nadere informatie

LOTTO-BEKER VAN BELGIË JUNIORS REGLEMENT 2015

LOTTO-BEKER VAN BELGIË JUNIORS REGLEMENT 2015 LOTTO-BEKER VAN BELGIË JUNIORS REGLEMENT 2015 1. WEDSTRIJDEN TELLENDE VOOR DE BEKER VAN BELGIË Elke organisator van een wegwedstrijd of een tijdrit die zijn parcours wijzigt dient zijn parcours uiterlijk

Nadere informatie

N-ROU-DP RN-BEKER VAN BELGIE NIEUWELINGEN 2017

N-ROU-DP RN-BEKER VAN BELGIE NIEUWELINGEN 2017 1 WEDSTRIJDEN TELLENDE VOOR DE LOTTO-BEKER VAN BELGIË Elke organisator van een wegwedstrijd of een tijdrit tellende voorde Lotto-Beker van België Nieuwelingen dient zijn parcours uiterlijk vier maanden

Nadere informatie

N-ROU-DP RN LOTTO-BEKER VAN BELGIË JUNIORS 2017

N-ROU-DP RN LOTTO-BEKER VAN BELGIË JUNIORS 2017 1 WEDSTRIJDEN TELLENDE VOOR DE BEKER VAN BELGIË Elke organisator van een wegwedstrijd of een tijdrit tellende voor de Lotto-Beker van België Juniors dient zijn parcours uiterlijk vier maanden voor het

Nadere informatie

LOTTO-TOPCOMPETITIE NIEUWELINGEN REGLEMENT 2016

LOTTO-TOPCOMPETITIE NIEUWELINGEN REGLEMENT 2016 LOTTO-TOPCOMPETITIE NIEUWELINGEN REGLEMENT 2016 1 WEDSTRIJDEN TELLENDE VOOR DE LOTTO-TOPCOMPETITIE NIEUWELINGEN Elke organisator van een wegwedstrijd of een tijdrit, die zijn parcours wijzigt, moet uiterlijk

Nadere informatie

LOTTO-BEKER VAN BELGIË ELITES & U23 REGLEMENT 2016

LOTTO-BEKER VAN BELGIË ELITES & U23 REGLEMENT 2016 1. WEDSTRIJDEN TELLENDE VOOR DE LOTTO-BEKER VAN BELGIË De Wegcommissie heeft voor 2016 de kalender van de wedstrijden van de Lotto-Beker van België voor Elites z/c en U23 vastgelegd als volgt: Wedstrijden

Nadere informatie

N-ROU-DP RN LOTTO-BEKER VAN BELGIE ELITES Z-C & U

N-ROU-DP RN LOTTO-BEKER VAN BELGIE ELITES Z-C & U 1. WEDSTRIJDEN TELLENDE VOOR DE LOTTO-BEKER VAN BELGIË Een wedstrijd kan alleen in aanmerking komen voor de Lotto-Beker van België Elites z/c en U23 2017 indien elk parcours gunstig geëvalueerd werd na

Nadere informatie

LOTTO-BEKER VAN BELGIË JUNIORS REGLEMENT 2015

LOTTO-BEKER VAN BELGIË JUNIORS REGLEMENT 2015 N-ROU-DP-14006-141119-RN-BEKER VAN BELGIE JUNIORS 2015 LOTTO-BEKER VAN BELGIË JUNIORS REGLEMENT 2015 1. WEDSTRIJDEN TELLENDE VOOR DE BEKER VAN BELGIË Elke organisator van een wegwedstrijd of een tijdrit

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT. 98 km waarvan 59,60km in lijn en 4 lokale ronden van 9,6km 14u20 (officiële start)

WEDSTRIJDREGLEMENT. 98 km waarvan 59,60km in lijn en 4 lokale ronden van 9,6km 14u20 (officiële start) WEDSTRIJDREGLEMENT Artikel 1. Organisatie De KEIZER DER JUNIORES wordt georganiseerd door KVC De Verenigde Vrienden Koksijde vzw met zetel te 8670 Koksijde Hoge Duinenlaan 2en in samenwerking met Koninklijke

Nadere informatie

LOTTO CYCLING CUP REGLEMENT DOELSTELLING

LOTTO CYCLING CUP REGLEMENT DOELSTELLING LOTTO CYCLING CUP REGLEMENT 2017 1 DOELSTELLING - Het organiseren van een internationale competitie genaamd Lotto Cycling Cup" voor Belgische en buitenlandse clubs en UCI vrouwenploegen waarvoor volgende

Nadere informatie

2 de Dwars door Limburg Beker Van België voor Elite z/c en Beloften Heusden-Zolder Zondag 24 juni 2012

2 de Dwars door Limburg Beker Van België voor Elite z/c en Beloften Heusden-Zolder Zondag 24 juni 2012 2 de Dwars door Limburg Beker Van België voor Elite z/c en Beloften Heusden-Zolder Zondag 24 juni 2012 Hoe kan u de wedstrijd bereiken? 1. Komend vanuit richting Antwerpen: Volg de autoweg A13 E313 richting

Nadere informatie

Reglement LOTTO-BEKER VAN BELGIE ELITES Z/C EN U23

Reglement LOTTO-BEKER VAN BELGIE ELITES Z/C EN U23 1. WEDSTRIJDEN TELLENDE VOOR DE LOTTO-BEKER VAN BELGIË Een wedstrijd kan alleen in aanmerking komen voor de Lotto-Beker van België Elites z/c en U23 2018 indien elk parcours gunstig geëvalueerd werd na

Nadere informatie

LOTTO BE EKER VAN BELGIË

LOTTO BE EKER VAN BELGIË Grote Prijs Houtsaeger KOKSIJDE Zaterdag 04.0.201 LOTTO BEKER VAN BELGIË Interclub Nieuwelingen 1.17 ORGANISATIE TECHNISCHE GIDS / GUIDE TECHNIQUE INHOUD / SOMMAIRE Organiserend comité / Comité d organisation.

Nadere informatie

LOTTO BE EKER VAN BELGIË

LOTTO BE EKER VAN BELGIË Grote Prijs Houtsaeger KOKSIJDE Zaterdag 06.06.2015 LOTTO BEKER VAN BELGIË Interclub Nieuwelingen 1.17 ORGANISATIE TECHNISCHE GIDS / GUIDE TECHNIQUE INHOUD / SOMMAIRE Organiserend comité / Comité d organisation.

Nadere informatie

91 ste Grote Prijs Jules Van Hevel

91 ste Grote Prijs Jules Van Hevel De Engelvrienden Ichtegem organiseren i.s.m. KVC Ichtegem Sportief 91 ste Grote Prijs Jules Van Hevel Ichtegem woensdag 4 oktober 2017 Om 14u.30 Interclub voor Beloften en Elite zonder contract 1.12 IC2

Nadere informatie

10 de grote prijs Ward Van Ende Beker Van België voor Nieuwelingen Heusden-Zolder Zondag 24 juni 2012

10 de grote prijs Ward Van Ende Beker Van België voor Nieuwelingen Heusden-Zolder Zondag 24 juni 2012 10 de grote prijs Ward Van Ende Beker Van België voor Nieuwelingen Heusden-Zolder Zondag 24 juni 2012 Hoe kan u de wedstrijd bereiken? 1. Komend vanuit richting Antwerpen: Volg de autoweg A13 E313 richting

Nadere informatie

Ploegentijdrit Beker van Belgie - Topcompetitie Contre La Montre par Equipe Coupe de Belgique Uitslag - Resultats Borlo

Ploegentijdrit Beker van Belgie - Topcompetitie Contre La Montre par Equipe Coupe de Belgique Uitslag - Resultats Borlo 15/07/2012 Ploegentijdrit Beker van Belgie - Topcompetitie Contre La Montre par Equipe Coupe de Belgique Uitslag - Resultats Borlo NIEUW Rang Nr Club Tijd Gemid. Achterst. 1 30 KON. BALEN B.C. V.Z.W. 0:24:33,230

Nadere informatie

Memorial Danny Jonckheere Zeeweg 130, 8460 Oudenburg Interclubwedstrijd. Organisatiecomité

Memorial Danny Jonckheere Zeeweg 130, 8460 Oudenburg Interclubwedstrijd. Organisatiecomité Organisatiecomité PATRICK HUYGHE Voorzitter HEDWIG HUYGHE Tel. 059/26.83.18 Ondervoorzitter SABINE HUYGHE Tel. 059/51.96.59 &GSM 0476/76.44.77 WILFRIED COUDEVILLE Tel. 059/26.88.29 STEFAAN MESTDAGH Tel:

Nadere informatie

In samenwerking met:

In samenwerking met: In samenwerking met: A. Wedstrijdreglement / Règlement particulier: Art. 1 Organisatie/Organisation: De 5de Memorial Willy De Rijck wordt georganiseerd door Veloclub De Moedige Wielrijders Deftinge en

Nadere informatie

BELGISCH KAMPIOENSCHAP / CHAMPIONNAT DE BELGIQUE ASPIRANTEN/ASPIRANTS GRANDGLISE / 02.08.2015

BELGISCH KAMPIOENSCHAP / CHAMPIONNAT DE BELGIQUE ASPIRANTEN/ASPIRANTS GRANDGLISE / 02.08.2015 BELGISCH KAMPIOENSCHAP / CHAMPIONNAT DE BELGIQUE ASPIRANTEN/ASPIRANTS GRANDGLISE / 02.08.2015 1.Hoe is het evenement bereikbaar? / Comment atteindre l évènement? Uit alle richtingen: via E42 MONS/BERGEN

Nadere informatie

Belgisch kampioenschap / Championnat de Belgique

Belgisch kampioenschap / Championnat de Belgique Belgisch kampioenschap / Championnat de Belgique Mountain Bike Cross-Country 18 & 19/07/2015 Bois des Rêves Ottignies 1, Hoe is het evenement bereikbaar? / Comment atteindre l'événement? Voiture * Autoroute

Nadere informatie

LA COLOMBE JOYEUSE REGLEMENTEN KAMPIOENSCHAPPEN

LA COLOMBE JOYEUSE REGLEMENTEN KAMPIOENSCHAPPEN LA COLOMBE JOYEUSE - 2017 REGLEMENTEN KAMPIOENSCHAPPEN Er worden drie voorbereidende klassementen opgesteld. 1 KLASSEMENT 1 ste AFGEGEVEN: ( max. 20 personen) Hier worden alle liefhebbers geklasseerd die

Nadere informatie

Kampioenschap van Belgie Ploegtijdrijden Championnat de Belgique CLM par equipe Uitslag - Resultats Borlo

Kampioenschap van Belgie Ploegtijdrijden Championnat de Belgique CLM par equipe Uitslag - Resultats Borlo NIEUW 1 73 ACROG - BALEN BC n BEL 20160128 ACROG - BALEN BC 0:20:11,214 44,29 0:00:00,00 2 72 ZANNATA-GALLOO CYCLINGT BEL 20160129 ZANNATA-GALLOO CYCLINGTEAM MEN 0:20:14,372 44,17 0:00:03,158 3 71 TIELTSE

Nadere informatie

-----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------- Wielerclub Heide Sportief Linter 100/455 Technische gids - Beker Van Belgie Juniores Website : www.wielerclubheidesportief.be ----------------------------------------------------------------- ALGEMEEN

Nadere informatie

LOTTO-BEKER VAN BELGIË JUNIOREN REGLEMENT 2014

LOTTO-BEKER VAN BELGIË JUNIOREN REGLEMENT 2014 N-ROU-DP-13007-131120-RN-BEKER VAN BELGIE JUNIOREN 2014 LOTTO-BEKER VAN BELGIË JUNIOREN REGLEMENT 2014 1. WEDSTRIJDEN TELLENDE VOOR DE BEKER VAN BELGIË Elke organisator van een wegwedstrijd of een tijdrit

Nadere informatie

N-ROU-DP RN-BEKER VAN BELGIE JUNIOREN 2013

N-ROU-DP RN-BEKER VAN BELGIE JUNIOREN 2013 N-ROU-DP-12003-121121-RN-BEKER VAN BELGIE JUNIOREN 2013 1. WEDSTRIJDEN TELLENDE VOOR DE BEKER VAN BELGIË Elke organisator van een wegwedstrijd of een tijdrit die zijn parcours wijzigt dient zijn parcours

Nadere informatie

GP STONE-LUX 1.12/IC2 zondag 21 september 2014 GP STONE-LUX INTERCLUB 1.12/IC2 VOOR ELITES Z/C EN BELOFTEN MEERHOUT 21 SEPTEMBER 2014

GP STONE-LUX 1.12/IC2 zondag 21 september 2014 GP STONE-LUX INTERCLUB 1.12/IC2 VOOR ELITES Z/C EN BELOFTEN MEERHOUT 21 SEPTEMBER 2014 GP STONE-LUX INTERCLUB 1.12/IC2 VOOR ELITES Z/C EN BELOFTEN MEERHOUT 21 SEPTEMBER 2014 TECHNISCHE GEGEVENS Pagina 1 I Pagina 2 WEDSTRIJD REGLEMENT 2014 Artikel 1: Organisatie De GP STONE-LUX wordt georganiseerd

Nadere informatie

Afstand: 80 km (0,8 km in lijn + 9 ronden van 8,8 km)

Afstand: 80 km (0,8 km in lijn + 9 ronden van 8,8 km) VERENIGDE AFFLIGEMSE WIELERCLUBS lokaal: Kerkstraat, 102 te 1790 Affligem tel: 053/66.95.54 26ste Affligem Classic Zondag 11 oktober 2015 LOTTO -TOPCOMPETITIE NIEUWELINGEN Technische gegevens Soort wedstrijd:

Nadere informatie

Memorial Danny Jonckheere Zeeweg 130, 8460 Oudenburg Interclubwedstrijd. Samenstelling bestuur

Memorial Danny Jonckheere Zeeweg 130, 8460 Oudenburg Interclubwedstrijd. Samenstelling bestuur Samenstelling bestuur HUYGHE PATRICK Ganzeveld 15, 8490 Jabbeke Tel. 050/81.35.42 Voorzitter HUYGHE HEDWIG Tel. 059/26.83.18 Ondervoorzitter HUYGHE SABINE Bosdreef 19, 8470 Gistel Tel. 059/51.96.59 & GSM

Nadere informatie

Elite zonder Contract & Beloften 1.12 Zondag 18 augustus 2013. Grote prijs L-Door. Praktische info

Elite zonder Contract & Beloften 1.12 Zondag 18 augustus 2013. Grote prijs L-Door. Praktische info 43 ste Liedekerkse Pijl Lotto Beker van België Elite zonder Contract & Beloften 1.12 Zondag 18 augustus 2013 Grote prijs L-Door Praktische info Organisator Voorzitter Vzw De Liedekerkse Pijl Marcel Van

Nadere informatie

Inschrijvingen en rugnummers: Taverne LOANTON, Bellestraat, 103 te 1790 Affligem (053/ ) Van 11u00 tot 13u45

Inschrijvingen en rugnummers: Taverne LOANTON, Bellestraat, 103 te 1790 Affligem (053/ ) Van 11u00 tot 13u45 VERENIGDE AFFLIGEMSE WIELERCLUBS lokaal: Kerkstraat, 102 te 1790 Affligem tel: 053/66.95.54 24ste Affligem Classic Zondag 13 oktober 2013 LOTTO -TOPCOMPETITIE NIEUWELINGEN Technische gegevens Soort wedstrijd:

Nadere informatie

GP Dimitri Defrancq Interclub 1.14 juniores KBWB 21 juli 2015 start 14h00 111 km Organisatie comité Klimkoers Hooglede

GP Dimitri Defrancq Interclub 1.14 juniores KBWB 21 juli 2015 start 14h00 111 km Organisatie comité Klimkoers Hooglede Gemeente Hooglede GP Dimitri Defrancq Interclub 1.14 juniores KBWB 21 juli 2015 start 14h00 111 km Organisatie comité Klimkoers Hooglede INHOUDSTAFEL Inhoudstafel 2 1. Organiserend comité Comité d organisation

Nadere informatie

Categorie indeling 2018 Wie mag starten in welke wedstrijd + inschrijvingsgeld

Categorie indeling 2018 Wie mag starten in welke wedstrijd + inschrijvingsgeld Type wedstrijden Toegelaten renners Uit welke ploegen Inschrijvingsgeld 1.12 A individueel Afst: 120 140 km 810 (30) 1150 (30) - Belgische en buitenlandse clubploegen (met toelating van hun federatie)

Nadere informatie

5 de Grote Prijs Hemico

5 de Grote Prijs Hemico ERWETEGEM 28 29 augustus 2016 5 de Grote Prijs Hemico Interclub Dames Jeugd cat. 2.16 IC Nat. 1 1. INHOUDSTABEL 1. INHOUDSTABEL... 2 2. WEDSTRIJDREGLEMENT... 3 3. MEDISCHE INFORMATIE... 4 4. NEUTRALE WAGENS...

Nadere informatie

Aan al de wielerliefhebbers en lezers van onze Flash

Aan al de wielerliefhebbers en lezers van onze Flash Flash 14/2014 23 december 2014 Aan al de wielerliefhebbers en lezers van onze Flash Moge 2015 een jaar worden van veel plezier, Goede gezondheid en een sportief jaar, maar ook een jaar van verdraagzaamheid

Nadere informatie

BELGISCH KAMPIOENSCHAP / CHAMPIONNAT DE BELGIQUE TIJDRIJDEN JEUGD / CONTRE LA MONTRE JEUNESSE OVERPELT 01/05/2015

BELGISCH KAMPIOENSCHAP / CHAMPIONNAT DE BELGIQUE TIJDRIJDEN JEUGD / CONTRE LA MONTRE JEUNESSE OVERPELT 01/05/2015 BELGISCH KAMPIOENSCHAP / CHAMPIONNAT DE BELGIQUE TIJDRIJDEN JEUGD / CONTRE LA MONTRE JEUNESSE OVERPELT 01/05/2015 Hoe is het evenement bereikbaar? / Comment atteindre l évènement Via A24 PPO Rotonde Maria

Nadere informatie

BELGISCHE KAMPIOENSCHAPPEN / CHAMPIONNATS DE BELGIQUE ASPIRANTEN / ASPIRANTS AMATEURS & MASTERS CYCLOCROSS OOSTERZELE - LANDSKOUTER 06/12/2015

BELGISCHE KAMPIOENSCHAPPEN / CHAMPIONNATS DE BELGIQUE ASPIRANTEN / ASPIRANTS AMATEURS & MASTERS CYCLOCROSS OOSTERZELE - LANDSKOUTER 06/12/2015 BELGISCHE KAMPIOENSCHAPPEN / CHAMPIONNATS DE BELGIQUE ASPIRANTEN / ASPIRANTS AMATEURS & MASTERS CYCLOCROSS OOSTERZELE - LANDSKOUTER 06/12/2015 ORGANISATIE / ORGANISATION 1. Hoe is het evenement bereikbaar?

Nadere informatie

BELGIAN CUP MTB GRAND PRIX REGLEMENT 2013

BELGIAN CUP MTB GRAND PRIX REGLEMENT 2013 BELGIAN CUP MTB GRAND PRIX REGLEMENT 2013 Artikel 1 De Belgian Cup MTB GP is een mountainbike XCO regelmatigheidscriterium en staat onder toezicht van de KBWB-RLVB. Artikel 2 De wedstrijden worden verreden

Nadere informatie

Cercle d Escrime LA LICORNE. Les 19 et 20 mars 2016

Cercle d Escrime LA LICORNE. Les 19 et 20 mars 2016 Cercle d Escrime LA LICORNE Hall des sports du parc de la Dodaine, (Avenue J. Mathieu) 1400 Nivelles Les 19 et 20 mars 2016 TOURNOI DES JEUNES, coupe «Vers l Avenir» - coupe «Wallonie Bruxelles», TOURNOI

Nadere informatie

FICHE TECHNIQUE CHAMPIONNAT DE BELGIQUE CONTRE LA MONTRE - ELITE TECHNISCHE FICHE BELGISCH KAMPIOENSCHAP TIJDRIJDEN - ELITE

FICHE TECHNIQUE CHAMPIONNAT DE BELGIQUE CONTRE LA MONTRE - ELITE TECHNISCHE FICHE BELGISCH KAMPIOENSCHAP TIJDRIJDEN - ELITE FICHE TECHNIQUE CHAMPIONNAT DE BELGIQUE CONTRE LA MONTRE - ELITE TECHNISCHE FICHE BELGISCH KAMPIOENSCHAP TIJDRIJDEN - ELITE INHOUD 1. algemeen / général... 2 2. parcours / circuit... 3 3. wedstrijd(en)

Nadere informatie

Categorie indeling 2017, wie mag starten in welke wedstrijd + inschrijvingsgeld

Categorie indeling 2017, wie mag starten in welke wedstrijd + inschrijvingsgeld Type wedstrijden Toegelaten renners Uit welke ploegen Inschrijvingsgeld 1.12 A individueel Afst: 120 140 km 810 (30) 1150 (30) 1.12 B individueel Afst: 100 120 km 600 (20) 700 (20) -Amateurs en Masters

Nadere informatie

Bevestiging deelnemers & ophalen rugnummers Confirmation des participants & enlever les clossards

Bevestiging deelnemers & ophalen rugnummers Confirmation des participants & enlever les clossards Uurrooster Horaire Zaterdag - Samedi - 13/06/2015 09h00-12h40 09h00-10h45 11h00 11h45 12h00 vanaf 12h30 12h55 13h00-18h00 15h00-15h30 16h27 16h49 17h00 Permanentie start Permanence départ Bevestiging deelnemers

Nadere informatie

TOPCOMPETITIE NIEUWELINGEN. Zondag 25 augustus 2013 Erwetegem. Inhoud

TOPCOMPETITIE NIEUWELINGEN. Zondag 25 augustus 2013 Erwetegem. Inhoud TOPCOMPETITIE NIEUWELINGEN 1 ste Grote Prijs H&S Protect Zondag 25 augustus 2013 Erwetegem Inhoud 1. Gegevens Organisatie 2 2. College van Commissarissen 2 3. Informatie renners en ploegen 2 4. Parcours

Nadere informatie

LOTTO-BEKER VAN BELGIË ELITES & U23 REGLEMENT 2014

LOTTO-BEKER VAN BELGIË ELITES & U23 REGLEMENT 2014 N-ROU-DP-13009-131120-RN BEKER VAN BELGIE ELITES Z-C & U23 2014 LOTTO-BEKER VAN BELGIË ELITES & U23 1. WEDSTRIJDEN TELLENDE VOOR DE LOTTO-BEKER VAN BELGIË De Wegcommissie heeft voor 2014 de kalender van

Nadere informatie

ZONDAG 20 MAART 2016

ZONDAG 20 MAART 2016 ZONDAG 20 MAART 2016 TECHNISCHE GIDS 54 ZUIDKEMPENSE PIJL GP WILFRIED PEETERS Inschrijving ploegen Dirk Verreyt Guldensporenlaan 32/1-2400 Mol E-mail: dirk.verreyt@telenet.be Gsm + 32 497 42 09 91 Koersdirecteur

Nadere informatie

1. ALGEMEEN / GÉNÉRAL

1. ALGEMEEN / GÉNÉRAL INHOUD 1. algemeen / général... 2 2. parcours / circuit... 3 3. wedstrijd(en) / épreuve(s)... 4 4. aankomstzone / zone arrivée... 4 5. toegangswegen tot het evenement / routes d accès à l événement...

Nadere informatie

TOPCOMPETITIE NIEUWELINGEN. Grote Prijs HEMICO. Zondag 31 augustus 2014 Erwetegem. Inhoud

TOPCOMPETITIE NIEUWELINGEN. Grote Prijs HEMICO. Zondag 31 augustus 2014 Erwetegem. Inhoud TOPCOMPETITIE NIEUWELINGEN Grote Prijs HEMICO Zondag 31 augustus 2014 Erwetegem Inhoud 1. Gegevens Organisatie 2 2. College van Commissarissen 2 3. Informatie renners en ploegen 2 4. Parcours (algemeen)

Nadere informatie

14 Lotto Iron Coast Triathlon Middelkerke

14 Lotto Iron Coast Triathlon Middelkerke zondag 2 juli 2000 14 Lotto Iron Coast Triathlon Middelkerke (3,8 km zwemmen + 180 km fietsen + 42 km lopen) individuele deelname - Inschrijvingsbedrag = voor 2 juni = 2.400 fr, nadien 2.700 fr. - Alle

Nadere informatie

Nieuwelingen 2017 TECHNISCHE GIDS GUIDE TECHNIQUE GROTE PRIJS TANIA DE JONGE

Nieuwelingen 2017 TECHNISCHE GIDS GUIDE TECHNIQUE GROTE PRIJS TANIA DE JONGE Beker van België Nieuwelingen 2017 TECHNISCHE GIDS GUIDE TECHNIQUE 27 augustus GROTE PRIJS TANIA DE JONGE WWW.WIELERVRIENDENNEDERHASSELT.COM SPONSORS interclubwedstrijd Nieuwelingen 1.17 totaal: 80,00

Nadere informatie

5 Trofee van Vlaanderen 5 Trophée des Flandres

5 Trofee van Vlaanderen 5 Trophée des Flandres organiseert /organise 5 Trofee van Vlaanderen 5 Trophée des Flandres "VICTOR UYTTERHAEGEN" zondag / dimanche 03/09/2017 Watersportbaan / Bassin Nautique "Georges Nachez" Gent PROGRAMMA / PROGRAMME Race

Nadere informatie

TECHNISCHE GIDS - INTERCLUB BELSELE

TECHNISCHE GIDS - INTERCLUB BELSELE Kerkstraat 124-9111 belsele - tel. 0478-28 94 84 belsele.sportief@skynet.be - www.belselesportief.be 9 DE KAMPIOENSCHAP VAN HET WAASLAND gemeente belsele Wielerwedstrijd Interclub Elite & Beloften - Klasse

Nadere informatie

2 oktober Beker van België junioren TECHNISCHE GIDS GUIDE TECHNIQUE GROTE PRIJS TANIA DE JONGE

2 oktober Beker van België junioren TECHNISCHE GIDS GUIDE TECHNIQUE GROTE PRIJS TANIA DE JONGE Beker van België junioren 2 oktober 2016 TECHNISCHE GIDS GUIDE TECHNIQUE GROTE PRIJS TANIA DE JONGE WWW.WIELERVRIENDENNEDERHASSELT.COM SPONSORS interclubwedstrijd Junioren 1.14 totaal: 106,2 km 9 x 11.8

Nadere informatie

Zaterdag 26 en zondag 27 mei 2007 voor alle R.B.S.C. yachtsmen en bemanning

Zaterdag 26 en zondag 27 mei 2007 voor alle R.B.S.C. yachtsmen en bemanning Zaterdag 26 en zondag 27 mei 2007 voor alle R.B.S.C. yachtsmen en bemanning Beste zeilvrienden, Wij verwachten u voor een zomerse Fun race op zaterdag 26 en zondag 27 mei 2007 vóór de kust van Duinbergen.

Nadere informatie

Specifiek wedstrijdreglement

Specifiek wedstrijdreglement Specifiek wedstrijdreglement SPECIFIEK WEDSTRIJDREGLEMENT REGLEMENT PARTICULIER DE L EPREUVE 1. Organisatie / Organisation De AVS STORIES TV TOUR wordt georganiseerd door de vzw Organisatie Ronde van Oost-Vlaanderen,

Nadere informatie

TECHNISCHE GIDS - INTERCLUB BELSELE

TECHNISCHE GIDS - INTERCLUB BELSELE Kerkstraat 124-9111 belsele - tel. 0478-28 94 84 belsele.sportief@skynet.be - www.belselesportief.be 10 DE KAMPIOENSCHAP VAN HET WAASLAND gemeente belsele-waas Wielerwedstrijd Interclub Elite & Beloften

Nadere informatie

Technische Gids Beker van België voor juniores

Technische Gids Beker van België voor juniores Technische Gids Beker van België voor juniores Datum: Zondag 26 juni 2016 in Rekkem Koersdirecteur: Julien Vermote- Acacialaan 58-8530 Harelbeke Tel.: 056 202474-gsm: 0473 544367 Klasse: 1.14 BVB Juniores

Nadere informatie

TECHNISCHE FICHE BELGISCH KAMPIOENSCHAP TIJDRIJDEN JEUGD FICHE TECHNIQUE CHAMPIONNAT DE BELGIQUE CONTRE LA MONTRE JEUNESSE

TECHNISCHE FICHE BELGISCH KAMPIOENSCHAP TIJDRIJDEN JEUGD FICHE TECHNIQUE CHAMPIONNAT DE BELGIQUE CONTRE LA MONTRE JEUNESSE TECHNISCHE FICHE BELGISCH KAMPIOENSCHAP TIJDRIJDEN JEUGD FICHE TECHNIQUE CHAMPIONNAT DE BELGIQUE CONTRE LA MONTRE JEUNESSE Inhoud / Contenu 1 Algemeen/général... 3 2 Parcours/Circuit... 4 3 Wedstrijd(-en)/épreuve(s)...

Nadere informatie

REGLEMENT CHAMPIONNATS DE BELGIQUE C 500 REGLEMENT BELGISCHE KAMPIOENSCHAPPEN

REGLEMENT CHAMPIONNATS DE BELGIQUE C 500 REGLEMENT BELGISCHE KAMPIOENSCHAPPEN FEDERATION BELGE DE BADMINTON BELGISCHE BADMINTON FEDERATIE REGLEMENT CHAMPIONNATS DE BELGIQUE C 500 REGLEMENT BELGISCHE KAMPIOENSCHAPPEN Version 2013, approuvée par l AG du 26-06-13 Chaque amende est

Nadere informatie

De Reigervrienden Ichtegem

De Reigervrienden Ichtegem De Reigervrienden Ichtegem Interclub voor beloften en elite zonder contract Grote prijs KBC bank verzekeringen Edwin Vanthournhout Ere prijs transport Kyoni Trans Datum : Zaterdag 2 juli Wat : Wielerwedstrijd

Nadere informatie

Categorie indeling 2015, wie mag starten in welke wedstrijd + inschrijvingsgeld

Categorie indeling 2015, wie mag starten in welke wedstrijd + inschrijvingsgeld Type wedstrijden Toegelaten renners Uit welke ploegen Inschrijvingsgeld 1.12 individueel - Eliterenners zonder contract - Renners U 23 - Belgische en buitenlandse clubploegen (met toelating van hun federatie)

Nadere informatie

LOTTO-TOPCOMPETITIE NIEUWELINGEN REGLEMENT 2015

LOTTO-TOPCOMPETITIE NIEUWELINGEN REGLEMENT 2015 N-ROU-DP-14007-141119-RN-TOPCOMPETITIE NIEUWELINGEN 2015 LOTTO-TOPCOMPETITIE NIEUWELINGEN REGLEMENT 2015 1. WEDSTRIJDEN TELLENDE VOOR DE LOTTO-TOPCOMPETITIE NIEUWELINGEN Elke organisator van een wegwedstrijd

Nadere informatie

CLUB-INFO 01/2015. Inhoud: 29 januari 2015

CLUB-INFO 01/2015. Inhoud: 29 januari 2015 CLUB-INFO 0/205 29 januari 205 Inhoud: Nieuwe structuur Vlaams-Brabant. Bestuur & commissies Provinciale onderscheidingen Statistieken renners/wedstrijden Oefenwedstrijd Provinciale kampioenschappen Voorinschrijvingen

Nadere informatie

VLAAMS WIELERCENTRUM EDDY MERCKX BK / CB ASPIRANTEN ( )

VLAAMS WIELERCENTRUM EDDY MERCKX BK / CB ASPIRANTEN ( ) Omnium ASP M/F Communique 16 10 UCIcode 250 m 7R - 4S 3 km 4 km - 4 kl 7 DE CLERCQ Katrijn BEL20020205 VAN DEN HAUWE CT - GENSTE VS asp13 00:18,644 48,27 1 1 2 2 1 3 4 8 1 6 ZWAENEPOEL Tessa BEL20010927

Nadere informatie

Categorie indeling 2016, wie mag starten in welke wedstrijd + inschrijvingsgeld

Categorie indeling 2016, wie mag starten in welke wedstrijd + inschrijvingsgeld Type wedstrijden Toegelaten renners Uit welke ploegen Inschrijvingsgeld 1.12 individueel - Eliterenners zonder - Renners U 23 -Amateurs en Masters met vergunning WBV FCWB onder bepaalde voorwaarden in

Nadere informatie

WOENSDAG 30/11/2016 JEUGD CROSSINITATIE ONDERBEGELEIDING VAN EX-VELDRIJDER ZATERDAG 03/12/2016 CYCLOCROSS WEDSTRIJD MINIEMEN - DORPELINGEN ASPIRANTEN

WOENSDAG 30/11/2016 JEUGD CROSSINITATIE ONDERBEGELEIDING VAN EX-VELDRIJDER ZATERDAG 03/12/2016 CYCLOCROSS WEDSTRIJD MINIEMEN - DORPELINGEN ASPIRANTEN VELDRITTEN TE BOORTMEERBEEK WOENSDAG 30/11/2016 JEUGD CROSSINITATIE ONDERBEGELEIDING VAN EX-VELDRIJDER ZATERDAG 03/12/2016 CYCLOCROSS WEDSTRIJD MINIEMEN - DORPELINGEN ASPIRANTEN ZONDAG 04/12/2016 CYCLOCROSS

Nadere informatie

Internationale wielerwedstrijd voor Juniores UCI MJ 2.1 Zaterdag 19.09.2015 Reningelst Reningelst (99 km)

Internationale wielerwedstrijd voor Juniores UCI MJ 2.1 Zaterdag 19.09.2015 Reningelst Reningelst (99 km) KEIZER DER JUNIORES Internationale wielerwedstrijd voor Juniores UCI MJ 2.1 Zaterdag 19.09.2015 Reningelst Reningelst (99 km) Zondag 20.09.2015 Tijdrit Wulpen C.L.M. (6 km) Koksijde - Koksijde (102,2 km)

Nadere informatie

Ploegentijdrit CLM par Equipe BORLO GINGELOM 1 4/07/21 03

Ploegentijdrit CLM par Equipe BORLO GINGELOM 1 4/07/21 03 Ploegentijdrit CLM par Equipe BORLO GINGELOM 1 4/07/21 03 Het Vliegend Wiel - Borlo Gingelom Bovy Omer, Nieuwstraat 32, 3891 Borlo GSM: 0475/38.34.91. Afstand/Distance: BVB/CDB Nieuwelingen/Débutants -

Nadere informatie

Nieuwelingen - Débutants

Nieuwelingen - Débutants Nieuwelingen - Débutants A. Wedstrijdreglement / Règlement particulier: Art. 1 Organisatie/Organisation: De 7de Memorial Willy De Rijck wordt georganiseerd door Veloclub De Moedige Wielrijders Deftinge

Nadere informatie

AFWACHTINGSWEDSTRIJD. 11de MEMORIAL STAF SEGERS TECHNISCHE GEGEVENS

AFWACHTINGSWEDSTRIJD. 11de MEMORIAL STAF SEGERS TECHNISCHE GEGEVENS AFWACHTINGSWEDSTRIJD 11de MEMORIAL STAF SEGERS INTERCLUB 1.12/IC2 VOOR ELITES ZC EN BELOFTEN SCHOTEN 5 APRIL 2017 TECHNISCHE GEGEVENS Pagina 1 van 11 Pagina 2 van 11 Pagina 3 van 11 Wedstrijdreglement

Nadere informatie

Specifiek wedstrijdreglement

Specifiek wedstrijdreglement Specifiek wedstrijdreglement SPECIFIEK WEDSTRIJDREGLEMENT REGLEMENT PARTICULIER DE L EPREUVE 1. Organisatie / Organisation De AVS STORIES TV TOUR wordt georganiseerd door de vzw Organisatie Ronde van Oost-Vlaanderen,

Nadere informatie

Ploegentijdrit CLM par Equipe BORLO GINGELOM 1 4/07/21 03

Ploegentijdrit CLM par Equipe BORLO GINGELOM 1 4/07/21 03 Ploegentijdrit CLM par Equipe BORLO GINGELOM 1 4/07/21 03 Het Vliegend Wiel - Borlo Gingelom Bovy Omer, Nieuwstraat 32, 3891 Borlo GSM: 0475/38.34.91. Afstand/Distance: BVB/CDB Nieuwelingen/Débutants -

Nadere informatie

BELGISCH KAMPIOENSCHAP / CHAMPIONNAT DE BELGIQUE ASPIRANTEN/ASPIRANTS GRANDGLISE /

BELGISCH KAMPIOENSCHAP / CHAMPIONNAT DE BELGIQUE ASPIRANTEN/ASPIRANTS GRANDGLISE / BELGISCH KAMPIOENSCHAP / CHAMPIONNAT DE BELGIQUE ASPIRANTEN/ASPIRANTS GRANDGLISE / 03.08.2014 1.Hoe is het evenement bereikbaar? / Comment atteindre l évènement? Uit alle richtingen: via E42 MONS/BERGEN

Nadere informatie

VLAAMSE JUDOFEDERATIE VZW

VLAAMSE JUDOFEDERATIE VZW VLAAMSE JUDOFEDERATIE VZW Afdeling Provinciaal Comité Antwerpen REGLEMENT JEUGDTROFEE PROVINCIE ANTWERPEN 2016 1. Doel. De provinciale jeugdcompetitie stimuleren door het uitreiken van de provinciale Jeugdtrofee.

Nadere informatie

Flash 01/2015. 30 januari 2015

Flash 01/2015. 30 januari 2015 Flash 01/2015 30 januari 2015 Op vrijdag 16 januari hield de Antwerpse afdeling van Wielerbond Vlaanderen haar statutaire vergadering, en na wat geplogenheden, zoals het tellen van de aanwezigen, mocht

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Eretekens Wielerbond Vlaanderen. Online inschrijven Belgische Kampioenschappen omnium. In Memoriam

Nieuwsbrief. Eretekens Wielerbond Vlaanderen. Online inschrijven Belgische Kampioenschappen omnium. In Memoriam Jaargang 4 - nr. 20-17 december 2013 Wielerbond Vlaanderen - Globelaan 49/2-1190 Brussel Nieuwsbrief Eretekens Wielerbond Vlaanderen De provinciale afdelingen, commissies en clubbesturen met leden die

Nadere informatie

B Deelname aan interclubwedstrijden elite & beloften, junioren en nieuwelingen

B Deelname aan interclubwedstrijden elite & beloften, junioren en nieuwelingen B BELGISCH REGLEMENT VAN DE WIELERSPORT (versie op 30.06.11) TITEL II : WEGWEDSTRIJDEN Hoofdstuk I : KALENDER EN DEELNAME Nationale kalenders 2.1.008 B In de wedstrijden van klasse 12, 13, 14, 15, 16 en

Nadere informatie

Reglementering Flanders XCO Series 2016

Reglementering Flanders XCO Series 2016 Reglementering Flanders XCO Series 2016 Artikel 1 - Wedstrijden De Flanders XCO Series is een mountainbike XCO regelmatigheidscriterium en staat onder toezicht van de Wielerbond Vlaanderen. Artikel 2 -

Nadere informatie

Reglement Bpost bank trofee 2015-2016

Reglement Bpost bank trofee 2015-2016 Reglement Bpost bank trofee 2015-2016 Art. 1 De bpost bank trofee is een organisatie van Golazo sports in samenwerking met vzw Sportinez en vzw Fietspromo en start dit seizoen voor de 29ste keer. Art.

Nadere informatie

Caractéristiques de la voiture / Eigenschappen van de wagen :

Caractéristiques de la voiture / Eigenschappen van de wagen : BGDC 2016 7 courses / 7 wedstrijden 6 courses au choix / 6 wedstrijden naar keuze INSCRIPTION / INSCHRIJFDOCUMENT Cochez vos choix / Maak uw keuze : Francorchamps 2J/D 02 &03/04 103Db 1*125 ou/of 100+45

Nadere informatie

KAMPIOENSCHAP VAN KALMTHOUT

KAMPIOENSCHAP VAN KALMTHOUT Zondag 29 april 2012 KAMPIOENSCHAP VAN KALMTHOUT Reglement: Art.1: Op zondag 29 april 2012 wordt het eerste kampioenschap van Kalmthout ingericht voor Wielertoeristen. Volgend tijdsschema is voorzien:

Nadere informatie

GP STONE-LUX 1.12/IC2 zondag 3 september 2017 GP STONE-LUX INTERCLUB 1.12/IC2 VOOR ELITES Z/C EN BELOFTEN MEERHOUT 3 SEPTEMBER 2017

GP STONE-LUX 1.12/IC2 zondag 3 september 2017 GP STONE-LUX INTERCLUB 1.12/IC2 VOOR ELITES Z/C EN BELOFTEN MEERHOUT 3 SEPTEMBER 2017 GP STONE-LUX INTERCLUB 1.12/IC2 VOOR ELITES Z/C EN BELOFTEN MEERHOUT 3 SEPTEMBER 2017 TECHNISCHE GEGEVENS Pagina 1 Pagina 2 WEDSTRIJDREGLEMENT 2017 Artikel 1: Organisatie De GP STONE-LUX wordt georganiseerd

Nadere informatie

WORTEGEM-KOERSE 2012

WORTEGEM-KOERSE 2012 WORTEGEM-KOERSE 2012 TECHNISCHE GIDS GUIDE TECHNIQUE Zaterdag 5 mei 2012 Samedi 5 mai 2012 INTERCLUB JUNIORES CAT 1.14 TROFEE HERMAN DE CROO INSCHRIJVING INSCRIPTION KLEEDKAMERS VESTIAIRES START 14:00

Nadere informatie

UITSLAG - RESULTAT - RESULT DOTTIGNIES 22/05/2016 -

UITSLAG - RESULTAT - RESULT DOTTIGNIES 22/05/2016 - 2:00:04 UITSLAG - RESULTAT - RESULT 22/05/2016 - Deeln/Partants: 139 80 km 39,978 km/uur 1.17 Rang Nr UCIcode Naam - Nom Ploeg - Equipe Tijd/Achterstand 1 36 BEL 20000825 CAPPAN Lennert TIELTSE RENNERSCLUB

Nadere informatie

Belgian Karting Championship Francorchamps 30/04 et 01/

Belgian Karting Championship Francorchamps 30/04 et 01/ Belgian Karting Championship 2016 Francorchamps 30/04 et 01/05 2016 TIMING PROVISOIRE / VOORLOPIGE TIMING SAMEDI 30 AVRIL2016 ZATERDAG 30 APRIL 2016 Contrôle administratif / Administratieve controle 09.00-09.30

Nadere informatie

UITSLAG - RESULTAT - RESULT ROESELARE

UITSLAG - RESULTAT - RESULT ROESELARE 4:00:25 UITSLAG - RESULTAT - RESULT 22/04/2012 - Deeln/Partants: 195 165 km 41,179 km/uur 1.12 Rang Nr UCIcode Naam - Nom Ploeg - Equipe Tijd/Achterstand 1 191 J FRA 19930710 SENECHAL Florian EFC-OMEGA

Nadere informatie

9 e Garnalenrit. zaterdag 31 oktober 2015. Bijzonder wedstrijdreglement en inschrijvingsformulier. in Lichtervelde, zaal Turfhauwe

9 e Garnalenrit. zaterdag 31 oktober 2015. Bijzonder wedstrijdreglement en inschrijvingsformulier. in Lichtervelde, zaal Turfhauwe presenteert 9 e Garnalenrit zaterdag 31 oktober 2015 in Lichtervelde, zaal Turfhauwe Bijzonder wedstrijdreglement en inschrijvingsformulier 9e6de Garnalenrit - Bijzonder wedstrijdreglement en inschrijvingsformulier

Nadere informatie

Ploegentijdrit CLM par Equipe BORLO GINGELOM 12/07/2105

Ploegentijdrit CLM par Equipe BORLO GINGELOM 12/07/2105 Ploegentijdrit CLM par Equipe BORLO GINGELOM 12/07/2105 Het Vliegend Wiel - Borlo Gingelom Bovy Omer, Nieuwstraat 32, 3891 Borlo GSM: 0475/38.34.91. Afstand/Distance: BVB/CDB Nieuwelingen/Débutants - 18.8

Nadere informatie

Zondag 31 mei 2015 8 e Hel van Voerendaal

Zondag 31 mei 2015 8 e Hel van Voerendaal Zondag 31 mei 2015 8 e Hel van Voerendaal Top-competitie --------------------------------------- Start Elite-Beloften 12.00 uur, 160 km Algemene inlichtingen Hel van Voerendaal zondag 31 mei 2015 Organisatie:

Nadere informatie

PROGRAMMA PROGRAMME PROGRAM BOEZINGE:

PROGRAMMA PROGRAMME PROGRAM BOEZINGE: PROGRAMMA & ORGANOGRAM GENT WEVELGEM 2018 PROGRAMMA PROGRAMME PROGRAM BOEZINGE: 8u: Permanence open; Permanence ouvert; Permanence opens 8u45-9u45: Inschrijving; inscription Teams U19 - Women 8u45-10u:

Nadere informatie

UITSLAG - RESULTAT - RESULT Keizer der Nieuwelingen

UITSLAG - RESULTAT - RESULT Keizer der Nieuwelingen 1:58:05 UITSLAG - RESULTAT - RESULT 30/09/2012 - Tielt Deeln/Partants: 145 79 km 40,141 km/uur 1.17 Rang Nr UCIcode Naam - Nom Ploeg - Equipe Tijd/Achterstand 1 3 BEL 19960130 DELMOTTE Dennis KON. BALEN

Nadere informatie

Oosterzele, 27 augustus 2016

Oosterzele, 27 augustus 2016 Oosterzele, 27 augustus 2016 Dagorde o Inleiding T. Van Damme, Bondsvoorzitter KBWB o KBWB-reglementering 2016 Ph. Mariën, Veiligheidscoördinator KBWB o Actuele wetgeving Best practices organisatoren T.

Nadere informatie

6 Grote prijs Serge Baguet 6ième Grand Prix Serge Baguet Beker van België voor nieuwelingen 2013 Coupe de Belgique pour débutants 2013

6 Grote prijs Serge Baguet 6ième Grand Prix Serge Baguet Beker van België voor nieuwelingen 2013 Coupe de Belgique pour débutants 2013 Sint-Lievens-Houtem 1 september 2013 6 Grote prijs Serge Baguet 6ième Grand Prix Serge Baguet Beker van België voor nieuwelingen 2013 Coupe de Belgique pour débutants 2013 Organsatie: WSC BavegemWBV: 71977007

Nadere informatie

PROGRAMMA PROGRAMME PROGRAM BOEZINGE:

PROGRAMMA PROGRAMME PROGRAM BOEZINGE: GENT WEVELGEM 2018 PROGRAMMA & ORGANOGRAM PROGRAMMA PROGRAMME PROGRAM BOEZINGE: Kantine Voetbalterrein, Dekemelelaan, (Ieper) 8u: Permanence open; Permanence ouvert; Permanence opens 8u45-9u45: Inschrijving;

Nadere informatie

REGLEMENT. Benelux Cup Mountainbike XCO

REGLEMENT. Benelux Cup Mountainbike XCO REGLEMENT Benelux Cup 2017 Mountainbike XCO Inhoud Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel

Nadere informatie

Wielerbond Vlaanderen Vlaamse Commissie BMX Strandlaan 3 9000 Gent

Wielerbond Vlaanderen Vlaamse Commissie BMX Strandlaan 3 9000 Gent 1 PRAKTISCHE RICHTLIJNEN EN VERPLICHTINGEN VOOR DE ORGANISATIE VAN EEN MANCHE VAN DE FLANDERS CUP BMX 2016 LASTENBOEK VOOR DE ORGANISATIE VAN EEN MANCHE VAN DE FLANDERS CUP BMX 2016 2 1 INFRASTRUCTUUR

Nadere informatie

Artikel 1 - organisatie

Artikel 1 - organisatie Artikel 1 - organisatie 1.1 Brussel-Opwijk wordt georganiseerd door de Vzw De Verenigde Opwijkse Wielerclub met zetel te 1860 MEISE, Jozef Cardijnlaan 56. 1.2 De wedstrijd wordt verreden volgens de KBWB

Nadere informatie