Copiers. Niches en trends bieden kansen voor office copiermarkt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Copiers. Niches en trends bieden kansen voor office copiermarkt"

Transcriptie

1 Copiers Niches en trends bieden kansen voor office copiermarkt

2 Colofon Auteur Stef Bais ING Economisch Bureau Redactieraad Jurjen Witteveen ING Economisch Bureau Marcel Peek ING Economisch Bureau Maarten Zeij ING Lease 2

3 Voorwoord Hechte verbintenis tussen copiers en lease De copiermarkt is nauw verweven met de leasemarkt. Ruim 90% van de copiers wordt immers via een leaseconstructie geplaatst. Deze publicatie is een direct voortvloeisel uit deze hechte verbintenis. ING Lease werkt al jaren nauw samen met aanbieders van copiers die, onder hun eigen naam, lease oplossingen aanbieden. Dit leidt tot flexibiliteit, kostenbeheersing en inperking van risico s bij de gebruikers van copiers. Als gevolg van een afname van het aantal prints en afzet van apparatuur staat de copiermarkt al jaren onder druk. Toch dienen zich nu én in de toekomst ook voldoende kansen aan. Met deze studie laten wij ons licht schijnen op de ontwikkelingen die bepalend zijn voor de copiermarkt. Dit met als doel een beeld te schetsen van de kansen en uitdagingen. Voor onszelf is het een middel om het commerciële beleid en risicobeleid voor de financiering van copiers verder vorm te geven. Door onze ervaringen met u te delen, willen wij graag het strategisch partnerschap tussen ING en de copiermarkt versterken. ING kiest voor een sectorbenadering. Met specialisatie naar type en omvang van te financieren activa willen wij dichtbij partijen in de sector staan. Voor ons heeft dit onderzoek bijgedragen aan een verdere verdieping van onze kennis en extra inzichten opgeleverd om onze dienstverlening zo goed mogelijk aan te kunnen laten sluiten op de wensen van onze klanten. Dit document is een initiatief van ING, maar kon niet worden geschreven zonder de samenwerking met en input van een groot aantal bedrijven uit de sector. Wij danken iedereen die heeft meegewerkt aan interviews, ronde tafel bijeenkomsten of die op andere wijze een bijdrage leverde. Maarten Zeij Assetspecialist ING Lease Stef Bais Econoom ING Economisch Bureau 3

4 Inhoudsopgave Colofon 2 Voorwoord 3 Inhoudsopgave 4 Samenvatting en conclusie 5 1. Copiermarkt onder druk 6 2. Trends 8 Trend 1: Mobile first en copiers in the cloud 8 Trend 2: Twee-eenheid van duurzaamheid & kostenreductie 9 Trend 3: Het Nieuwe Werken en paperless werken 10 Trend 4: Software en service als onderdeel van het bedrijfsmodel Leasing copier 12 Bijlage: Met dank aan 15 Disclamer 17 4

5 Samenvatting en conclusie Ontwikkeling Krimp Office copiermarkt ( 350 miljoen omzet) onder druk 2011: herstel zichtbaar 2012: krimp Big five sinds lange tijd onveranderd Beperkte marktdynamiek door hoge toetredingsdrempel Samsung nieuwe speler Zwart-wit copiers en kleuren copiers binnen het lagere segment (< 20 prints per minuut) Figuur 1 Afzetontwikkeling office copiermarkt ( ) Groei Kleuren copiers binnen het hogere segment (>20 prints per minuut) Zwart-wit copiers Kleuren copiers Bron: Infosource Trend Impact Kansen Bedreigingen 1. Mobile first en copiers in the cloud Groot: online opmars zet door Cloud Printing Services & Context-Printing Minder prints 2. Duurzaamheid & kostenreductie Beperkt: Nieuwe printmogelijkheden, zoals Minder prints en afname papiergebruik markt gedomineerd door lasercopiers erasable printing en nanoprinting 3. Het Nieuwe Werken (HNW) Groot: 95% van de kantoororganisaties is Grootschalige digitalisering biedt mogelijk- Minder prints (reductie van 30% tot 50%) bezig met HNW heden, mits bedrijfsmodel is afgestemd 4. Software en service als onderdeel Groot: o.a. als gevolg van internationalisering Digitalisering documenten voor DMS, bedrijfsmodel en groei documentmanagementsystemen aanbieden software solutions op verschillende (DMS) gebieden zoals scan en rotering 5

6 1. Copiermarkt onder druk Hogere kleurensegment laat wel groei zien De office copiermarkt staat onder stevige druk. Zowel de prijs (-1,5%) als de afzet (-15%) zijn de afgelopen 4 jaar teruggelopen. In 2011 was er herstel zichtbaar, maar dit is in krimpjaar 2012 teniet gedaan. Groei komt voor rekening van de kleuren copiers, die meer en meer terrein winnen op zwart-wit apparatuur. Vooral de afzet binnen het hogere segment (meer dan 20 prints per minuut) heeft de afgelopen jaren een sterke toename laten zien. Consolidatie in krimpende markt Als gevolg van de teruglopende afzet en prijs is de omzet van de office copiermarkt tussen 2008 en 2012 met ruim 16% teruggelopen tot circa 355 miljoen euro (figuur 2). De afgelopen jaren is de positie van de marktleiders verstevigd en vertegenwoordigen de grote vijf (Canon, Ricoh, Xerox, Kyocera en Konica Minolta) circa 85% van de markt, terwijl dit in 2008 nog ruim 65% was (zie tabel 1). De beperkte dynamiek in de markt hangt samen met de hoge toetredingsdrempel, als gevolg van de grote investering die nodig is om de markt te betreden. Daarnaast hebben de lange-termijn contracten een remmende werking op de marktontwikkeling. Doordat klanten meer flexibiliteit wensen (in de vorm van bijvoorbeeld onbepaalde tijd contracten) kan deze situatie in de toekomst veranderen. Figuur 2 Omzet in Nederlandse office copiermarkt ( )* % % 300 5% 250 0% 200-5% % % 50-20% 0-25% * Omzet in miljoenen (linker as) _ Omzetontwikkeling (rechter as, %, j.o.j.) * Raming ING Economisch Bureau Bron: Inschatting Infosource Tabel 1 Marktaandeel in office copiermarkt ( ) Merk Aantal Aandeel Aantal Aandeel Aantal Aandeel Aantal Aandeel Aantal Aandeel Ranking CANON ,8% ,6% ,5% ,6% ,3% 1 RICOH ,5% ,6% ,1% ,0% ,1% 2 XEROX ,8% ,9% ,6% ,4% ,9% 3 KYOCERA ,0% ,6% ,8% ,0% ,6% 4 KONICA MINOLTA ,8% ,2% ,0% ,5% ,2% % % % % % 6

7 Daling zwart-wit zet door De dalende afzet in de office copiermarkt is te wijten aan de sterke krimp binnen de zwartwit markt (-53% tussen 2008 en 2012). De vraag loopt binnen alle segmenten terug, maar is in de deelmarkt met minder dan 20 prints per minuut (ppm) het sterkst (-94%). Ondanks dat in de kleurenmarkt de lagere segmenten ook zijn gekrompen, is het kleurensegment als geheel sterk gegroeid (+35%) doordat de afzet van copiers met meer dan 20 ppm een zeer sterke groei heeft laten zien (tabel 2). Naar verwachting zet deze trend ook de komende jaren door: meer kleur en meer copiers met een hoge ppm. Nieuwe speler in opkomst Hoewel het nog nauwelijks zichtbaar is in de markt, zal de komende jaren in ieder geval één nieuwe speler van zich laten horen: Samsung. Het bedrijf heeft voldoende kapitaal om tot de markt toe te treden en een marktpositie te verwerven. Bovendien kan het de vruchten plukken van de synergie tussen verschillende productgroepen. Zo bestaan er bijvoorbeeld veel overeenkomsten tussen printers en copiers. Hoewel het afwachten is hoeveel impact Samsung op de copiermarkt zal hebben, zijn de verwachtingen hoog. Bij eerdere toetredingen tot andere markten, groeide het bedrijf uit van marktchallenger tot marktleider. Tabel 2 Marktaandeel in office copiermarkt ( ) per segment Segment Aantal Aandeel Aantal Aandeel Zwart-wit 1: ,5% 597 1,1% -94,4% Zwart-wit 2: ,6% ,2% -19,8% Zwart-wit 3: ,5% ,3% -57,1% Zwart-wit 4: ,9% 438 0,8% -62,9% Zwart-wit 5: ,0% 8 0,0% ,6% Kleur 1: ,9% 3 0,0% -99,5% Kleur 2: ,1% 65 0,1% -96,6% Kleur 3: ,7% ,4% 11,3% Kleur 4: ,7% ,9% 81,9% Kleur 5: ,0% ,1% 78,2% ,7% Totaal ,0% ,7% Bron: Infosource 7

8 2. Trends Trend 1: Mobile first en copiers in the cloud Online, altijd en overal. Dit is de trend die zich de afgelopen jaren aftekende en duidelijk is terug te zien in het gebruik van mobiele apparatuur met internetfaciliteiten. Dit heeft grote gevolgen voor de copiermarkt. Internet op mobiele telefoon in 3 jaar verdubbeld Sinds 2012 is het aantal mensen dat in Nederland met een laptop internettoegang heeft het aantal mensen met een desktop met internet voorbij gestreefd. De opmars van internet via mobiele telefoon is nog opvallender. Meer dan 50% van de mensen heeft inmiddels internet via de mobiele telefoon, een ruime verdubbeling in minder dan drie jaar tijd (zie figuur 3). De opkomst van mobiel internet (via smartphone, tablet of laptop) zet naar verwachting door, met grote gevolgen voor de zakelijke en de particuliere markt. Dit wordt versterkt doordat informatie steeds vaker via de cloud beschikbaar is. Figuur 3 Beschikbare Internetfaciliteiten als % van alle inwoners Nederland Cloud Printing nog niet op hoogtepunt Ook voor de copiermarkt heeft de mobile revolution grote gevolgen. Zo is Cloud Printing Services (CPS) geïntroduceerd, dat printen op elk tijdstip en locatie mogelijk maakt. Het is niet duidelijk wat het exacte effect is geweest op het printgedrag maar aannemelijk is dat er vaker wordt geprint aangezien er ook op plaatsen en tijden geprint kan worden, waar en wanneer dat voorheen niet mogelijk was. Naar verwachting zal de CPS-trend de komende jaren doorzetten en tot verdere ontwikkeling komen. Ook doordat mobiele internettoegang het hoogtepunt nog niet heeft bereikt. Context-Printing Als gevolg van het mobiele gebruik zijn aanbieders van copiers veel beter in staat maatwerk te leveren aan de gebruiker. Het aanbod kan immers beter aangepast worden aan de locatie, status, voorkeur en het toestel. Afhankelijk van de locatie (in de buurt of juist ver weg van een copier) en het toestel (smartphone of tablet) kunnen bijvoorbeeld verschillende printopties worden aangeboden. 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Mobile vooral bedreiging voor copiermarkt Ondanks de vele Mobiele mogelijkheden, telefoon heeft het toenemende gebruik van mobiele apparatuur, zoals tablets en Laptop e-readers, vooral een negatief effect op de copiermarkt. Doordat er als gevolg minder PC/ wordt Desktop geprint, komt de copiermarkt verder onder druk te staan. Door in te zetten op CPS kan dit negatieve effect beperkt worden. De Mobile Printing App van Canon is een goed voorbeeld hoe ingespeeld kan worden op de mobiele groei. PC/ Desktop Laptop Mobiele telefoon Bron: CBS 8

9 2. Trends Trend 2: Twee-eenheid van duurzaamheid & kostenreductie Hoewel duurzaamheid in het verleden nog als hype gezien werd, vormt het nu én in de toekomst een belangrijk thema voor consument en producent. Dit is goed voor het milieu en kan bovendien, zeker in het licht van oplopende grondstofprijzen, bijdragen aan kostenbesparing. De twee-eenheid van duurzaamheid en kostenreductie zal in de toekomst zorgen voor (nog) meer vraag naar energiezuinige auto s, machines, installaties en apparaten. Beperkte impact van erasable printing ondanks potentie De duurzame trend heeft ook een impact op de copiermarkt. Niet alleen wordt er minder en vaker dubbelzijdig geprint maar ook zijn er initiatieven die de traditionele copiermethodiek ingrijpend veranderen. Een belangrijke technologische ontwikkeling binnen deze context vormt uitwisbaar-printen of erasable printing, dat het mogelijk maakt de gedrukte inkt te wissen en het gebruikte papier opnieuw te bedrukken. Aangezien veel documenten slechts één keer worden gelezen kan uitwisbaar-printen een grote impact hebben op de markt. Organisaties die met deze techniek werken, brengen het papiergebruik met maar liefst 40% terug (Gartner).Ook andere initiatieven zoals nanoprinting, waarbij kleinere druppels inkt op het papier worden gedrukt, kunnen bijdragen aan verduurzaming en kostenreductie. Kansen voor marketing van duurzame copiers De toekomst biedt grote kansen voor bedrijven om zich te onderscheiden met het emissieprofiel. Professionele marketing is hierbij het sleutelwoord. Gezien de potentiële besparing en verduurzaming van het copiergebruik en de toenemende vraag naar duurzame producten en diensten, liggen er grote kansen voor organisaties die hierop inzetten. Positionering als meest of zeer duurzame copierleverancier kan daardoor een groeistimulans betekenen. Ondanks deze voordelen, heerst er binnen de copiermarkt scepsis over deze nieuwe vormen van inktprint. De voorkeur wordt vooralsnog gegeven aan copiers die gebruikmaken van lasertechniek. Op belangrijke criteria, als prijs, snelheid en kwaliteit (vooral t.a.v. het behoud) wordt er met behulp van lasertechniek beter gepresteerd. Om nieuwe inktprinttechnieken uit te rollen is er bovendien veel geld nodig dat, als gevolg van onder druk staande marges, niet beschikbaar is. Ondanks de potentie van erasable printing en nanoprinting zal door kapitaalgebrek en de beperkte marktdynamiek (zie deel 1) deze techniek tot 2020 waarschijnlijk slechts op beperkte schaal uitgerold worden. 9

10 2. Trends Trend 3: Het Nieuwe Werken en paperless werken Het Nieuwe Werken (HNW), een concept waarbij tijd- en plaatsonafhankelijk werken centraal staan, is een gevestigd begrip geworden bij de overheid en het bedrijfsleven. Voor werkgevers vormt HNW een middel om kosten te reduceren. Voor de copiermarkt zal deze trend grote gevolgen hebben voor het verdienmodel. HNW leidt tot 30 tot 50% minder prints Het invoeren van HNW heeft in kantoororganisaties geleid tot een reductie van 30% tot 50% minder prints, waarbij het aantal copiers in sommige gevallen aanzienlijk is teruggebracht. De impact van HNW hangt onder meer met de volgende aspecten samen: digitale beschikbaarheid van informatie die voor werkzaamheden nodig is; aanwezigheid van ICT (zoals remote access/ mobiele apparatuur) die HNW mogelijk maken; aantal dagen dat op kantoor wordt gewerkt Kansen met ander verdienmodel Naast bedreigingen biedt HNW ook kansen voor de copiermarkt. Als gevolg van HNW wordt er binnen kantoororganisatie namelijk steeds meer gedigitaliseerd, van het archief tot poststukken. Multifunctionele copiers zijn hierbij onmisbaar. Om te profiteren van deze ontwikkeling moeten copierleveranciers waarschijnlijk wel hun voorwaarden wijzigen. In de huidige omstandigheden wordt er door de klant immers veelal enkel betaald voor het aantal prints en niet voor het gebruik van scanapparatuur. Potentiële impact HNW zeer groot HNW richt zich op kantoorwerk dat niet gebonden is aan één specifieke werkplek. Het heeft dus geen betrekking op beroepsgroepen als bouwvakkers, tandartsen of locatiegebonden kantoorwerk. In principe kan HNW impact hebben op alle kantoorbanen in Nederland, dat er circa 2,3 miljoen zijn. Uit eerder onderzoek van ING Economisch Bureau blijkt dat ruim 95% van alle kantoororganisaties bezig is met Het Nieuwe Werken. De impact kan dus zeer omvangrijk zijn (voor meer informatie zie: ING, Het Nieuwe Werken neemt kantoororganisaties op de schop (2011). Wat is HNW? Binnen het kader van HNW wordt kantoorwerk op een fundamenteel andere manier georganiseerd. Werknemers kunnen volgens het HNW principe altijd en overal (samen)werken. Hierbij staat het resultaat en niet het aantal gewerkte uren van de werknemer centraal. Hoewel er geen eenduidige definitie van HNW voorhanden is, is de meest gangbare en ladingdekkende definitie: tijd- en plaatsonafhankelijk werken. 10

11 2. Trends Trend 4: Software en service als onderdeel van het bedrijfsmodel Dienstenniveau onderscheidt de copier Klanten willen werk zoveel mogelijk uitbesteden, het liefst bij zo min mogelijk leveranciers. Hierdoor wordt binnen de copiermarkt, net als in andere sectoren, het leveren van aanvullende diensten steeds belangrijker. Klanten willen bovendien een leverancier die meedenkt over complexe, specialistische vraagstukken en anticipeert op de snelle ontwikkelingen in de markt en de behoefte van de gebruiker. Een aantal belangrijke trends is hiervoor besproken, maar nu én in de toekomst dienen zich meer ontwikkelingen aan die voor de markt relevant zijn. De kwaliteit van de aangeboden diensten zal uiteindelijk het onderscheidend vermogen binnen de copiermarkt bepalen. Software solutions Mede als gevolg van de toenemende mondialisering worden software solutions steeds belangrijker binnen de copiermarkt. Bedrijven opereren steeds vaker internationaal en hebben hierdoor complexere software oplossingen nodig op verschillende terreinen, zoals: scan, archivering en rotering (zoals het achtereenvolgend toesturen aan verschillende ontvangers). De software wordt zowel bij grotere bedrijven als het MKB bovendien steeds vaker via het netwerk geïnstalleerd, waardoor er voor copiers schaalvoordelen zijn te behalen. It s all about the MIF Hoewel software en service een steeds groter onderdeel van de bedrijfsvoering van copiers is, blijft hardware bepalend voor de marktpositie. Het aantal MIF (machines in the field) bepaalt immers de verkoop van softwarepakketen en diensten, zoals advies, onderhoud en reparatie. Documentmanagementsysteem stimuleert copiermarkt De opkomst van Documentmanagementsystemen is van belang voor de copiermarkt. De komende jaren zijn op dit terrein uitbreidingen te verwachten. In een Documentmanagementsysteem (DMS) worden documenten opgeslagen die, aan de hand van kenmerken als documentnaam, auteur en status, snel terug te vinden zijn. Het is hierdoor ook gemakkelijker documenten te indexeren, beveiligen en te routen. Copiers spelen een cruciale rol om DMS in te voeren aangezien documenten eerst vooraf gedigitaliseerd moeten worden. Aanbieders van copiers kunnen bovendien een leidende en adviserende rol spelen bij de inrichting van een DMS. 11

12 3. Leasing copier De copiermarkt is nauw verweven met de leasemarkt. Ruim 90% van de copiers wordt via een leaseconstructie geplaatst. Vorig jaar ging er maar liefst 340 miljoen euro om in deze leasemarkt. Wat is leasing? Leasing is een vorm van financiële dienstverlening waarbij de leasemaatschappij (lessor) bedrijfsmiddelen gedurende een periode tegen een vaste vergoeding ter beschikking stelt aan de klant (lessee). Lease geeft de mogelijkheid bedrijfsmiddelen in te zetten zonder dat de investering de eigen financiële middelen aantast. Binnen dit kader zijn verschillende leasevormen mogelijk, elk met een eigen karakter. Object en looptijd centraal In principe is bijna elk object te leasen, zolang met het bedrijfsmiddel voor een langere periode inkomsten worden gegenereerd, of kosten worden bespaard. De toename van inkomsten of de kostenbesparingen bieden de onderneming (extra) financiële ruimte die gebruikt kan worden om de leasekosten geheel of gedeeltelijk te betalen. Gezien de tijdelijke toepassingswaarde van verbruiksgoederen, zoals papier en inkt, komen deze producten niet in aanmerking voor lease. Producten die op een duurzame manier een bijdrage kunnen leveren aan het bedrijfsresultaat, zoals een copier, zijn wel geschikt voor een lease oplossing. De looptijd van de leaseovereenkomst is maximaal gelijk aan de economische levensduur van het object. Dit is de periode waarin een machine veroudert en aan vervanging toe is. Zo wordt voorkomen dat er nog termijnen betaald moeten worden wanneer het object vanuit een bedrijfseconomisch perspectief vervangen zou moeten worden. Figuur 4 Ontwikkeling leasemarkt* en economie, per jaar (%, j.o.j.), % 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% _ Ontwikkeling lease markt _ Ontwikkeling leasemarkt (copiers) _ BBP (rechter as) * Exclusief personenauto s en bestelwagens Bron: NVL en ING Economisch Bureau % 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% Volatiele leasemarkt onder druk De copiers leasemarkt beweegt mee met de volatiele copiermarkt en is de laatste jaren flink onder druk komen te staan (figuur 4). De definitieve leasecijfers voor 2012 zijn nog niet bekend, maar aangezien de copiermarkt is gekrompen wordt ook een krimp op de leasemarkt verwacht. 12

13 Financial en Operational Lease Lease kent twee basisvormen: Financial Lease en Operational Lease. Het grote verschil tussen Operational en Financial Lease is dat bij de laatste vorm de klant economisch risico loopt. De positie van de klant is bij Financial Lease, wat het risico van de investering betreft, vergelijkbaar met andere bancaire financieringsvormen. Bij Operational Lease liggen de economische risico s bij de leasemaatschappij Veel flexibiliteit geboden door Operational Lease De copiermarkt is, samen met de automotive markt, de meest volwassen leasemarkt van Nederland. Aanbieders van copiers bieden zelf, onder eigen naam, leaseoplossingen aan. Ze werken daartoe als vendor samen met grote financiële instellingen zoals ING Lease. Het feit dat 90% van de copiers wordt afgezet met behulp van een (operationele) leaseconstructie toont de meerwaarde van lease binnen de copiermarkt. Daarnaast blijkt hieruit dat afnemers de apparatuur niet in eigendom willen hebben en geen risico willen lopen bij eventuele waardevermindering. Het creëert bovendien de nodige flexibiliteit aangezien de gebruiker na afloop van het leasecontract eventueel verouderde apparatuur kan teruggeven (wanneer er een koopoptie is overeengekomen kan het ook gekocht worden). Uit de praktijk blijkt dat weinig leasecontracten de volledige looptijd doorlopen. Door de komst van nieuwe toepassingen en door de wijziging in het gebruik van copiers, wordt het contract binnen de copiermarkt veelal opengebroken om een nieuwe overeenkomst te sluiten. Dit toont de behoefte van de gebruiker om met de nieuwste technieken en methodes te kunnen werken. Lease voordelen voor de klant Leencapaciteit minder aangetast Geld blijft beschikbaar Vaste termijnen, budgetteren eenvoudiger Termijnbetaling tijdens levensduur Bij waardedaling geen risico Flexibilteit In vergelijking met een lening wordt de leencapaciteit bij leasing doorgaans minder aangetast. Dit komt doordat over het algemeen alleen het object waarop de leaseovereenkomst betrekking heeft, tot zekerheid dient. Aangezien het object voor 100% gefinancierd kan worden blijft geld, dat aanwezig is binnen de onderneming, inzetbaar voor andere activiteiten. Bij alternatieve financieringsinstrumenten is dit veelal niet mogelijk. Meestal zijn de termijnen bij het ingaan van het leasecontract vastgesteld. Wijzigingen van de rentestand of het waardeverloop van het object hebben daarna geen invloed meer op de hoogte van de termijnen. Dit maakt het calculeren en budgetteren voor de onderneming eenvoudiger. De looptijd van het leasecontract loopt in de pas met de economische levensduur. Daardoor wordt voorkomen dat er financieringsverplichtingen openstaan, terwijl het object aan vervanging toe is. Bij Operational Lease blijft de leasemaatschappij eigenaar van het object. De klant profiteert hierdoor niet van eventuele waardevermeerdering en loopt geen risico bij een waardedaling. Dit is wel het geval wanneer aan de klant een koopoptie is verleend, wat vaak voorkomt. Nieuwste technologie beschikbaar door upgrade van het leasecontract en all-in facturatie. Daarnaast bieden leaseovereenkomsten betaling mogelijk naar rato van gebruik. 13

14 Op welke risico s let een leasemaatschappij? Wanneer een leasemaatschappij een leaseovereenkomst aangaat, stelt deze zich bloot aan een aantal risico s. Voorafgaand aan de leaseovereenkomst zal daarom een afweging worden gemaakt tussen de verschillende risico s, die zijn onder te verdelen in transactierisico s en objectrisico s. Transactierisico s bij Financial en Operational Lease Kredietrisico Het risico dat de klant niet meer in staat is de leasetermijnen te betalen. Verkooprisico Prestatierisico Gebruiksrisico Restwaarderisico Het risico dat er weinig of geen gegadigden voor het object te vinden zijn. Wanneer de leasemaatschappij een object terugkrijgt, zal dat immers verkocht of opnieuw geleased moeten worden. De kans dat de leverancier zijn verplichtingen tegenover de klant niet nakomt. Wanneer de leverancier een koopovereenkomst sluit met de klant is er de verplichting een goed werkend object te leveren. In het geval dat de leverancier deze afspraak niet nakomt, kan dit gevolgen hebben voor het leasecontract dat de lessor met de lessee heeft gesloten. Heeft betrekking op de manier waarop de klant het object gebruikt. Zo kan de leasemaatschappij schade lijden doordat het object op een onjuiste manier wordt ingezet of doordat het object intensiever wordt gebruikt dan overeengekomen. Wanneer de leasemaatschappij een Operational Leasecontract is aangegaan, zal moeten blijken of de marktwaarde van het object overeenstemt met de verwachte restwaarde. Bij Operational Lease loopt de lessor het risico dat het object minder opbrengt dan de verwachte restwaarde. 14

15 Bijlage Met dank aan Mildo Meijer Frank Borst Hans Vloemans Leo Starrenburg Richard Weijers Theo Hek Peter-Jan Bentein Director Marketing IT-division Benelux Samsung Electronics Sales en marketing director Samsung Electronics Vice president Director Finance Ricoh Netherlands Product manager ING Project Manager ING Commercieel Directeur Canon Business Center Zwolle Algemeen secretaris van Nederlandse Vereniging van Leasemaatschappijen 15

16 16

17 Disclaimer De informatie in dit rapport geeft de persoonlijke mening weer van de analist(en) en geen enkel deel van de beloning van de analist(en) was, is, of zal direct of indirect gerelateerd zijn aan het opnemen van specifieke aanbevelingen of meningen in dit rapport. De analisten die aan deze publicatie hebben bijgedragen voldoen allen aan de vereisten zoals gesteld door hun nationale toezichthouders aan de uitoefening van hun vak. Deze publicatie is opgesteld namens ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam en slechts bedoeld ter informatie van haar cliënten. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Deze publicatie is geen beleggingsaanbeveling noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. ING Bank N.V. betrekt haar informatie van betrouwbaar geachte bronnen en heeft alle mogelijk zorg betracht om er voor te zorgen dat ten tijde van de publicatie de informatie waarop zij haar visie in dit rapport heeft gebaseerd niet onjuist of misleidend is. ING Bank N.V. geeft geen garantie dat de door haar gebruikte informatie accuraat of compleet is. De informatie in dit rapport kan gewijzigd worden zonder enige vorm van aankondiging. ING Bank N.V. noch één of meer van haar directeuren of werknemers aanvaardt enige aansprakelijkheid voor enig direct of indirect verlies of schade voortkomend uit het gebruik van (de inhoud van) deze publicatie alsmede voor druk- en zetfouten in deze publicatie. Auteursrecht en rechten ter bescherming van gegevensbestanden zijn van toepassing op deze publicatie. Overneming van gegevens uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron wordt vermeld. In Nederland is ING Bank N.V. geregistreerd bij en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten. De tekst is afgesloten op 7 maart

18

Minder startende ondernemers

Minder startende ondernemers Starters ING Economisch Bureau Minder startende ondernemers in 2012 Aantal starters loopt in alle provincies terug Dit jaar zijn er tot en met september circa 95.000 mensen een onderneming gestart, ruim

Nadere informatie

Minder starters in 2016

Minder starters in 2016 Vooruitzicht Starters Minder starters in 2016 Aantal starters stabiel in 2015, daling verwacht in 2016 130.000 Meer starters in de bouw, minder starters in de transport percentage, jan t/m sep 2015 t.o.v.

Nadere informatie

Stagnatie zet door op startersmarkt Randstad trekt extra startende ondernemers

Stagnatie zet door op startersmarkt Randstad trekt extra startende ondernemers Starters ING Economisch Bureau Stagnatie zet door op startersmarkt Randstad trekt extra startende ondernemers In het eerste kwartaal van 2012 zijn er circa 39.000 mensen een onderneming gestart, ruim 4%

Nadere informatie

Bijna 30% van de starters stopt na het eerste jaar Met name cafetaria s en restaurants worden na één jaar weer opgeheven

Bijna 30% van de starters stopt na het eerste jaar Met name cafetaria s en restaurants worden na één jaar weer opgeheven Kwartaalbericht Starters ING Economisch Bureau Bijna 30% van de starters stopt na het eerste jaar Met name cafetaria s en restaurants worden na één jaar weer opgeheven In het eerste kwartaal 2014 waren

Nadere informatie

Minder faillissementen in 2016

Minder faillissementen in 2016 Vooruitzicht faillissementen Minder faillissementen in 2016 Faillissementen nog altijd boven pre-crisis niveau In 2016 voor derde jaar op rij minder faillissementen.maar nog altijd niet terug op pre-crisis

Nadere informatie

Noord-Holland heeft hoogste startersquote

Noord-Holland heeft hoogste startersquote Vooruitzicht Starters Noord-Holland heeft hoogste startersquote Ontwikkeling aantal starters onzeker door nieuwe wetgeving Fors meer taxichauffeurs door nieuwe taxiwet en Uber Ontwikkeling aantal starters

Nadere informatie

Zzp er: werknemer nieuwe stijl

Zzp er: werknemer nieuwe stijl Vooruitzicht Starters Zzp er: werknemer nieuwe stijl Aantal starters blijft ook de komende jaren op hoog niveau 140.000 130.000 120.000 110.000 100.000 Stabilisatie aantal starters in 2016 Meer starters

Nadere informatie

Zet herstel bankensector door?

Zet herstel bankensector door? ING Investment Office Publicatiedatum: 29 mei 2015 Sectorcommentaar financiële waarden Zet herstel bankensector door? Door Jan Kleipool, analist van het ING Investment Office De vooruitzichten voor de

Nadere informatie

Zakelijke dienstverlener profiteert van meer vraag naar advies

Zakelijke dienstverlener profiteert van meer vraag naar advies Vooruitzicht Zakelijke dienstverlening Zakelijke dienstverlener profiteert van meer vraag naar advies Volumegroei zakelijke diensten blijft hoog... +,5% 216..mede door sterke vraag naar advies.? ING Economisch

Nadere informatie

Zodat u efficiënt kunt ondernemen. Financial Lease dat is onze specialiteit

Zodat u efficiënt kunt ondernemen. Financial Lease dat is onze specialiteit Zodat u efficiënt kunt ondernemen Financial Lease dat is onze specialiteit Inhoud Alpha Credit Nederland. Dé autofinancierder van Nederland. Wilt u meer weten over de mogelijkheden van Financial Lease

Nadere informatie

Productiegroei industrie versnelt

Productiegroei industrie versnelt Industrie Kwartaalbericht Productiegroei industrie versnelt De groei van de industriële productie trekt naar verwachting aan 3% 2016 Export blijft steunpilaar, binnenland trekt bij Exportorders Hoogste

Nadere informatie

Financial Lease FINANCIERINGEN BV. Postbus 178 3980 CD Bunnik. T (030) 659 66 66 F (030) 659 66 60 E info@defam.nl. www.defam.nl

Financial Lease FINANCIERINGEN BV. Postbus 178 3980 CD Bunnik. T (030) 659 66 66 F (030) 659 66 60 E info@defam.nl. www.defam.nl Financial Lease FINANCIERINGEN BV Postbus 178 3980 CD Bunnik T (030) 659 66 66 F (030) 659 66 60 E info@defam.nl www.defam.nl Financial Lease Als ondernemer weet u hoe belangrijk en noodzakelijk investeringen

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1. Printing & Document Management 2010. 2. De markt in cijfers. 3. Printing contracten. 4. Digitalisering. 5. Homogeen vs.

INHOUDSOPGAVE. 1. Printing & Document Management 2010. 2. De markt in cijfers. 3. Printing contracten. 4. Digitalisering. 5. Homogeen vs. Whitepaper INHOUDSOPGAVE 1. Printing & Document Management 2010 2. De markt in cijfers 3. Printing contracten 4. Digitalisering 5. Homogeen vs. heterogeen 6. Printing authorisaties 1. Printing & Document

Nadere informatie

Financial Lease. DEFAM. Uw heldere keuze.

Financial Lease. DEFAM. Uw heldere keuze. Financial Lease DEFAM. Uw heldere keuze. Financial Lease Als ondernemer weet u hoe belangrijk en noodzakelijk investeringen zijn voor een efficiënte bedrijfsvoering. Maar tegelijkertijd weet u ook dat

Nadere informatie

Online Seminar Beleggen Ook een beetje beleggen kan lonen

Online Seminar Beleggen Ook een beetje beleggen kan lonen Online Seminar Beleggen Ook een beetje beleggen kan lonen Annemarie van Gaal Ondernemer & financieel deskundige Bob Homan Manager ING Investment Office Amsterdam, 8 oktober 2013 Agenda 1. Wat is beleggen

Nadere informatie

www.mitsubishi-mobielplus.nl - 2014 MOBIEL+ AUTOFINANCIERINGEN

www.mitsubishi-mobielplus.nl - 2014 MOBIEL+ AUTOFINANCIERINGEN www.mitsubishi-mobielplus.nl - 2014 MOBIEL+ AUTOFINANCIERINGEN MOBIEL+ AUTOFINANCIERINGEN FINANCIEREN? EEN PRIMA OPTIE! Mobiel+ Autofinancieringen biedt verschillende financieringsvormen die helemaal kunnen

Nadere informatie

Economie Utrecht komt verder op stoom

Economie Utrecht komt verder op stoom Economie Utrecht komt verder op stoom De Utrechtse economie heeft de opgaande lijn duidelijk te pakken. Onder impuls van sectoren als de zakelijke dienstverlening en de ICT groeit de economie naar verwachting

Nadere informatie

Visie ING Investment Office Oktober 2017

Visie ING Investment Office Oktober 2017 Visie ING Investment Office Oktober 2017 Bob Homan 21 september 2017 Kernfactoren die financiële markten bepalen 3 pijlers + sentiment Economie Sentiment Waardering Liquiditeit Hoe staat de economie ervoor?

Nadere informatie

Leasingmarkt in Nederland Marktcijfers 2016

Leasingmarkt in Nederland Marktcijfers 2016 Leasingmarkt in Nederland Marktcijfers 2016 Nederlandse Vereniging van Leasemaatschappijen NVL Samengesteld door: Peter-Jan Bentein, Secretaris 28 februari 2017 Versie 1.0 (Website) Inhoud Productievolume

Nadere informatie

Aantal starters stabiliseert

Aantal starters stabiliseert Kwartaalbericht Starters ING Economisch Bureau Aantal starters stabiliseert in 2013 Starters zorgen voor dynamiek in de sectoren Het aantal starters lag vorig jaar rond de 121.000, en was daarmee vergelijkbaar

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Groothandel in computers, randapparatuur en software Computergroothandels richten zich doorgaans op bedrijfsmatige afnemers. Ze leveren hardware, software en toebehoren. Ook service- en adviesdiensten

Nadere informatie

Zorgen om arbeidsmarktkrapte

Zorgen om arbeidsmarktkrapte Regiovisie Noord-Brabant Zorgen om arbeidsmarktkrapte Arbeidspotentieel niet uitgeput, wel lastiger om te benutten De sterke groei van de Brabantse economie voedt de vraag naar personeel. De groei van

Nadere informatie

De vrijheid om te kiezen

De vrijheid om te kiezen De vrijheid om te kiezen LEASE met onze lease- en financieringsvormen voor u en uw bedrijf Producten in deze brochure: Financial Lease Nett Operational Lease Full Operational Lease LEASE WAT VIND IK WAAR?

Nadere informatie

Snel op weg naar de (digitale) rechtbank van 2016

Snel op weg naar de (digitale) rechtbank van 2016 Snel op weg naar de (digitale) rechtbank van 2016 Paul Aantjes MBA Marketing Manager Zakelijke Dienstverlening Inhoudsopgave 1. Omgeving Nederlandse advocatuur, uitdagingen 2013! 2. Visie orde van Advocaten

Nadere informatie

Meerderheid zelfstandigen bouwt geen pensioen op Een derde verwacht onvoldoende

Meerderheid zelfstandigen bouwt geen pensioen op Een derde verwacht onvoldoende ZZP ING Economisch Bureau Meerderheid zelfstandigen bouwt geen pensioen op Een derde verwacht onvoldoende pensioeninkomen te hebben Meer dan de helft van de zelfstandige zonder personeel (zzp ers) bouwt

Nadere informatie

Je auto financieren? Dat doe je met autoweek

Je auto financieren? Dat doe je met autoweek 15 x 5 Je auto financieren? Dat doe je met autoweek Financial Lease Financial Lease Als ondernemer weet je hoe belangrijk en noodzakelijk investeringen zijn voor een efficiënte bedrijfsvoering. Maar tegelijkertijd

Nadere informatie

10 dingen over rente die beleggers moeten weten

10 dingen over rente die beleggers moeten weten Online Seminar Beleggen 10 dingen over rente die beleggers moeten weten Simon Wiersma Investment Manager ING Investment Office Bart-Jan Blom van Assendelft Manager ING Beleggen Amsterdam, 13 augustus 2013

Nadere informatie

Provinciale economie in het nauw

Provinciale economie in het nauw Regio ING Economisch Bureau Provinciale economie in het nauw In 2009 wordt Nederland hard getroffen door de wereldwijde economische crisis. Vanzelfsprekend blijven de Nederlandse regio s niet onbetuigd.

Nadere informatie

Conjunctuur enquête. Technologische Industrie Nederland

Conjunctuur enquête. Technologische Industrie Nederland Conjunctuur enquête Technologische Industrie Nederland Gunstig beeld met internationale onzekerheden Het CBS kopt donderdag 16 februari dat het ondernemersvertrouwen in Nederland nog nooit op zo n hoog

Nadere informatie

Meest mobiele organisatie van Nederland

Meest mobiele organisatie van Nederland Resultaten onderzoek Meest mobiele organisatie van Nederland Juni 2013 Uitkomsten onderzoek onder top organisaties in Nederland Uitgevoerd door Keala Research & Consultancy in de periode mei tot en met

Nadere informatie

Lease of financiering

Lease of financiering CITROËN Lease of financiering MOEITE MET KIEZEN? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG! BETAAL PRECIES ZOALS U WILT Bij Citroën Financial Services heeft u ruime keuze uit lease- en financieringsmogelijkheden. Voor

Nadere informatie

Leasing van bodemzaken onder druk door meldingsplicht

Leasing van bodemzaken onder druk door meldingsplicht Leasing van bodemzaken onder druk door meldingsplicht Peter-Jan Bentein Nederlandse Vereniging Leasemaatschappijen 15 januari 2014 Versie 2.0 Agenda Equipment Leasing in Nederland Effecten van art. 22bis

Nadere informatie

Vertrouwen vastgoedbeleggers verder toegenomen

Vertrouwen vastgoedbeleggers verder toegenomen Vooruitzicht Commercieel Vastgoed Vertrouwen vastgoedbeleggers verder toegenomen Beleggingssvolume vastgoed naar nieuw record Lichte groei van opname kantoren record 27 3. 2. 1. 214 215 213 214 215 ING

Nadere informatie

Balanceren tussen regulering en klantwensen

Balanceren tussen regulering en klantwensen Vooruitzicht Accountantskantoren Balanceren tussen regulering en klantwensen Technologie geeft de doorslag in de controlepraktijk Omzet wettelijke controles 9% van totale omzet Omzet accountancybranche

Nadere informatie

Welkom. Datum: 25 april 2014

Welkom. Datum: 25 april 2014 Welkom Datum: 25 april 2014 Even voorstellen Ronald Stoel Directeur Personal Banking Ingrid van Doremalen Financial Planner ING Private Banking 2 Uw geldzaken op orde voor nu en later, dát is Financieel

Nadere informatie

De alles-in-1 Zorgapp

De alles-in-1 Zorgapp De alles-in-1 Zorgapp Tevreden cliënten en medewerkers Impact van zorgapps op de zorgverlening Meerwaarde van zorgapps in het zorgproces De rol van de zorgverlener verandert in rap tempo door nieuwe technologie

Nadere informatie

Steeds groter wordende groep debiteuren betaalt te laat

Steeds groter wordende groep debiteuren betaalt te laat Trends in werkkapitaal Steeds groter wordende groep debiteuren betaalt te laat Nederlandse trend steekt ongunstig af tegen die in de ons omringende landen In de tweede helft van 2011 is het aandeel debiteuren

Nadere informatie

Uw klimaatinstallatie slim gefinancierd. financieer het met:

Uw klimaatinstallatie slim gefinancierd. financieer het met: Uw klimaatinstallatie slim gefinancierd Voor bedrijfsleven, instellingen en (semi)overheden financieer het met: De leasevormen Lease uw Mitsubishi Electric klimaatinstallatie, airconditioning, warmtepomp

Nadere informatie

Leasingmarkt in Nederland Marktcijfers 2015

Leasingmarkt in Nederland Marktcijfers 2015 Leasingmarkt in Nederland Marktcijfers 2015 Nederlandse Vereniging van Leasemaatschappijen NVL Samengesteld door: Peter-Jan Bentein, Secretaris 21 februari 2015 Versie 1.0 (Website) Productievolume Productievolume

Nadere informatie

Startersmarkt stagneert Gebrek aan vertrouwen remt startersmarkt

Startersmarkt stagneert Gebrek aan vertrouwen remt startersmarkt Starters ING Economisch Bureau Startersmarkt stagneert Gebrek aan vertrouwen remt startersmarkt In 2011 is het aantal startende ondernemers licht toegenomen tot totaal 123.500. Dit aantal ligt nog altijd

Nadere informatie

Horeca in zwaar weer Afzet ligt 20% lager dan in 2000

Horeca in zwaar weer Afzet ligt 20% lager dan in 2000 Horeca ING Economisch Bureau Horeca in zwaar weer Afzet ligt 2 lager dan in 2000 In tegenstelling tot de afgelopen jaren heeft de horeca zich in 2011 goed ontwikkeld, de afzet nam met ruim 2% toe. Vrijwel

Nadere informatie

Beleggingen institutionele beleggers met 7 procent toegenomen

Beleggingen institutionele beleggers met 7 procent toegenomen Publicatiedatum CBS-website: 1 oktober 27 Beleggingen institutionele beleggers met 7 procent toegenomen drs. J.L. Gebraad Centraal Bureau voor de Statistiek Voorburg/Heerlen 27 Verklaring der tekens. =

Nadere informatie

imagine. change. Omdat WerkPlek voor u werkt Ricoh WerkPlek De beste zorg voor uw werkplek

imagine. change. Omdat WerkPlek voor u werkt Ricoh WerkPlek De beste zorg voor uw werkplek imagine. change. Omdat WerkPlek voor u werkt Ricoh WerkPlek De beste zorg voor uw werkplek Een complete werkplek inclusief hard- en software zonder zorgen? Laat WerkPlek voor u werken Thuis, op kantoor

Nadere informatie

Vertrouwde financiering Onze diensten voor flexibele oplossingen. Trailer Service Technologie

Vertrouwde financiering Onze diensten voor flexibele oplossingen. Trailer Service Technologie Vertrouwde financiering Onze diensten voor flexibele oplossingen. Trailer Service Technologie Finance I Vertrouwd In de afgelopen 10 jaar hebben wij in Europa al méér dan 65.000 trailers op maat gefinancierd.

Nadere informatie

Het nieuwe werken nu ook voor zware grafische gebruikers

Het nieuwe werken nu ook voor zware grafische gebruikers ook voor zware grafische Flexibel werken met de Virtual Engineering Workplace van Dell en SLTN Inter Access Uit de Nationale Enquête Over Het Nieuwe Werken van 2015 blijkt dat ruim de helft van de Nederlandse

Nadere informatie

Welkom ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN

Welkom ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN Welkom ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN Léon Sigo Directeur ComputerPlan ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN Onze organisatie Sinds 1982 32 jaar ICT ervaring 50 medewerkers Meer

Nadere informatie

De Nederlandse Investeringsmonitor

De Nederlandse Investeringsmonitor De Nederlandse Investeringsmonitor GfK November 2015 1 Inhoudsopgave 1. Investeringen Toekomst Verleden Investeringsbarometers 2. Financieringen Toekomst Verleden Financieringsbarometers 3. PR-vragen 4.

Nadere informatie

Leasingmarkt in Nederland Marktcijfers 2014

Leasingmarkt in Nederland Marktcijfers 2014 Leasingmarkt in Nederland Marktcijfers 2014 Nederlandse Vereniging van Leasemaatschappijen NVL Samengesteld door: Peter-Jan Bentein, Secretaris 31 maart 2015 Versie 1.0 (Leden) Productievolume Productievolume

Nadere informatie

Financial Lease. voor een efficiënte bedrijfsvoering

Financial Lease. voor een efficiënte bedrijfsvoering Financial Lease voor een efficiënte bedrijfsvoering Met Financial Lease kunnen ondernemers in het midden- en kleinbedrijf bedrijfsmiddelen leasen. Zoals nieuwe en gebruikte auto s, maar ook computers en

Nadere informatie

Economie en financiële markten

Economie en financiële markten Economie en financiële markten Bob Homan ING Investment Office Den Haag, 11 oktober 2013 Vraag 1: Begraafplaats Margraten gesloten vanwege. 1. Bezuinigen bij de Nederlandse overheid 2. Op last van Europese

Nadere informatie

Groeimotor logistiek koelt af

Groeimotor logistiek koelt af Vooruitzicht Transport en Logistiek Groeimotor logistiek koelt af De volumegroei in transport en logistiek houdt in 2016 en 2017 aan... Gemiddelde groei transport en logistiek totaal maar in de voorheen

Nadere informatie

LEASE GEWOON FLEXIBEL PLANNEN MASTER LEASE AGREEMENT WE FINANCE YOUR BUSINESS

LEASE GEWOON FLEXIBEL PLANNEN MASTER LEASE AGREEMENT WE FINANCE YOUR BUSINESS LEASE GEWOON FLEXIBEL PLANNEN MASTER LEASE AGREEMENT WE FINANCE YOUR BUSINESS ONDERNEMERSCHAP HEEFT FINANCIËLE RUIMTE NODIG Om innovatieve strategieën te blijven ontwikkelen, moet u kansen herkennen en

Nadere informatie

PRIVATE LEASE ALLES INCLUSIEF, ALLEEN NOG ZELF TANKEN!

PRIVATE LEASE ALLES INCLUSIEF, ALLEEN NOG ZELF TANKEN! PRIVATE LEASE ALLES INCLUSIEF, ALLEEN NOG ZELF TANKEN! PEUGEOT LEASE HELPT U MET HET MAKEN VAN DE JUISTE KEUZE UIT HET GAMMA VAN PEUGEOT PRIVATE LEASE KUNT U EEN AUTO KIEZEN DIE BIJ U PAST. WE BIEDEN PRIVATE

Nadere informatie

Bas Heijink Senior technisch analist ING Investment Office Vrijdag 9 oktober 2015. Technische Analyse Het stappenplan

Bas Heijink Senior technisch analist ING Investment Office Vrijdag 9 oktober 2015. Technische Analyse Het stappenplan Bas Heijink Senior technisch analist ING Investment Office Vrijdag 9 oktober 2015 Technische Analyse Het stappenplan Agenda Geschiedenis technische analyse Wat is technische analyse? Het stappenplan Gemiddelden

Nadere informatie

Daling faillissementen vlakt af

Daling faillissementen vlakt af Vooruitzicht faillissementen Daling faillissementen vlakt af Nieuwe faillissementswet moet doorstart makkelijker maken Opnieuw minder faillissementen, daling vlakt wel af Ontwikkeling aantal faillissementen

Nadere informatie

U zou nooit vooruit betalen voor uw kantoorruimte. Waarom zou u dat wel doen voor uw IT-oplossing?

U zou nooit vooruit betalen voor uw kantoorruimte. Waarom zou u dat wel doen voor uw IT-oplossing? U zou nooit vooruit betalen voor uw kantoorruimte. Waarom zou u dat wel doen voor uw IT-oplossing? Management summary Voor een optimale productiviteit en efficiëntie binnen uw bedrijf, is het belangrijk

Nadere informatie

1 Zakelijk Audi rijden. Zakelijk Audi rijden.

1 Zakelijk Audi rijden. Zakelijk Audi rijden. 1 Zakelijk Audi rijden Zakelijk Audi rijden. 2 Zakelijk Audi rijden Kiezen voor Audi is kiezen voor kwaliteit. Als zakelijke rijder mag u hoge eisen stellen aan betrouwbaarheid. Voor uw mobiliteit moet

Nadere informatie

Het beste recept voor een efficiënte bedrijfsvoering

Het beste recept voor een efficiënte bedrijfsvoering Print Services Het beste recept voor een efficiënte bedrijfsvoering We zitten er bovenop met professioneel gereedschap Totale controle begint met professioneel gereedschap Voor het beste resultaat gebruikt

Nadere informatie

Lease. Service op maat

Lease. Service op maat Lease Service op maat Leasen via Santander Consumer Finance Het leasen van een auto is een uitstekende manier om werkkapitaal vrij te houden of vrij te maken. Maar bijvoorbeeld ook om de operationele zaken

Nadere informatie

Week van de Financiën. Presentatie Credion. 15 februari 2017 Erik van den Bosch

Week van de Financiën. Presentatie Credion. 15 februari 2017 Erik van den Bosch Week van de Financiën Presentatie Credion 15 februari 2017 Erik van den Bosch Marktontwikkelingen banken (1) Imagoprobleem vertrouwensmonitor 2016: 2,8 (schaal 0-5) Doorgaans een zwakke relatie met klanten

Nadere informatie

Ontdek beleggingskansen met technische analyse

Ontdek beleggingskansen met technische analyse Online Seminar Beleggen Ontdek beleggingskansen met technische analyse Bas Heijink Technisch Analist ING Investment Office Bart-Jan Blom van Assendelft Manager ING Beleggen Amsterdam, 10 september 2013

Nadere informatie

WERKEN 3.0. Voordelen van werken 3.0

WERKEN 3.0. Voordelen van werken 3.0 WERKEN 3.0 Het Nieuwe Werken Aangeboden door HKA Voordelen van werken 3.0 Werken van 09:00 tot 17:00 doen de meeste mensen al niet meer. We leven wereldwijd in een 24 uur economie die continu verandert.

Nadere informatie

OFFICE DOCUMENT&ICT SOLUTIONS VAN BYOD NAAR WYOD: HET VOLGENDE PROBLEEM? - DE BESTE ZAKELIJKE LAPTOPS - BETAALBAAR VIDEOVERGADEREN MET HOGE KWALITEIT

OFFICE DOCUMENT&ICT SOLUTIONS VAN BYOD NAAR WYOD: HET VOLGENDE PROBLEEM? - DE BESTE ZAKELIJKE LAPTOPS - BETAALBAAR VIDEOVERGADEREN MET HOGE KWALITEIT OFFICE DOCUMENT&ICT SOLUTIONS Financiering Leasen: de beste optie? Heb je nieuwe apparatuur nodig maar niet de middelen om die direct te kopen? Dan kan leasen een optie vormen. Het leasen van apparatuur

Nadere informatie

Communiceren in zakelijke omgevingen

Communiceren in zakelijke omgevingen Communiceren in zakelijke omgevingen Slimmer communiceren Communiceren in zakelijke omgevingen Slimmer communiceren Vodafone december 2010 Leefritme heeft een belangrijke invloed op de relatie tussen mensen

Nadere informatie

Horeca herstelt laat

Horeca herstelt laat Kwartaalbericht Horeca NG Economisch Bureau Horeca herstelt laat Omzetgroei in 2010 dankzij prijsstijgingen De verwachte omzetontwikkeling voor de horeca zal in 2010 achterblijven bij die van de Nederlandse

Nadere informatie

Leasen in drie simpele stappen

Leasen in drie simpele stappen Leasen in drie simpele stappen 1 Nederland kent talrijke leasemaatschappijen. U kiest voor Fiat Financial Solutions. Als financieringsmaatschappij van Fiat Group Automobiles SA zijn we als geen ander op

Nadere informatie

De RJ is hierbij bijzonder geïnteresseerd in het antwoord op de vraag of u deze ontwerp- Interpretatie nuttig vindt.

De RJ is hierbij bijzonder geïnteresseerd in het antwoord op de vraag of u deze ontwerp- Interpretatie nuttig vindt. RJ-Uiting 2005-5 Ten geleide De Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) heeft het verzoek ontvangen van het Koninklijk NIVRA d.d. 29 december 2004 om een uitspraak te doen over de verwerking van terugkoopverplichtingen

Nadere informatie

SEAT PRIVATE LEASE. Jij regelt de brandstof, wij de rest. SEAT FINANCIAL SERVICES Financieren. Leasen. Verzekeren. Mobiliteit. TECHNOLOGY TO ENJOY

SEAT PRIVATE LEASE. Jij regelt de brandstof, wij de rest. SEAT FINANCIAL SERVICES Financieren. Leasen. Verzekeren. Mobiliteit. TECHNOLOGY TO ENJOY SEAT PRIVATE LEASE Jij regelt de brandstof, wij de rest. SEAT FINANCIAL SERVICES Financieren. Leasen. Verzekeren. Mobiliteit. TECHNOLOGY TO ENJOY SEAT PRIVATE LEASE Rijd voor één vast maandbedrag een

Nadere informatie

Disclaimer Bank Insinger de Beaufort

Disclaimer Bank Insinger de Beaufort Disclaimer Bank Insinger de Beaufort 1. Toepasselijkheid Deze voorwaarden ( de Disclaimer") zijn van toepassing op elk bezoek aan en gebruik van de website ("de Website") van Bank Insinger de Beaufort

Nadere informatie

www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur

www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur Efficiëntie Meegaan met de tijd Mobiliteit De markt verandert evenals onze manier van werken. Het leven wordt mobieler en we

Nadere informatie

Je koopt iets dat pas later hoeft te worden betaald. De afnemer ontvangt het leverancierskrediet

Je koopt iets dat pas later hoeft te worden betaald. De afnemer ontvangt het leverancierskrediet www.jooplengkeek.nl Vreemd vermogen op korte termijn Leverancierskrediet Je koopt iets dat pas later hoeft te worden betaald. Leverancierskrediet is dus krediet dat de leverancier verleent aan de afnemer

Nadere informatie

Resultaten Ledenonderzoek Zichtbaarheid van Leasing

Resultaten Ledenonderzoek Zichtbaarheid van Leasing Resultaten Ledenonderzoek Zichtbaarheid van Leasing Nederlandse Vereniging van Leasemaatschappijen NVL NVL Marketing&Communicatie Commissie 10 maart 2013 Versie 1.0 (Leden en Respondenten) Over dit onderzoek

Nadere informatie

CITROËN BUSINESS FINANCE WELKE LEASEVORM PAST BIJ UW BEDRIJF?

CITROËN BUSINESS FINANCE WELKE LEASEVORM PAST BIJ UW BEDRIJF? CITROËN BUSINESS FINANCE WELKE LEASEVORM PAST BIJ UW BEDRIJF? CITROËN BUSINESS FINANCE HELPT U MET HET MAKEN VAN DE JUISTE KEUZE Uw bedrijf is uw leven, het groeit met u mee. En met die groei staan er

Nadere informatie

LEASE OF FINANCIERING MOEITE MET KIEZEN? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG!

LEASE OF FINANCIERING MOEITE MET KIEZEN? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG! LEASE OF FINANCIERING MOEITE MET KIEZEN? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG! BETAAL PRECIES ZOALS U WILT BIJ PEUGEOT FINANCE HEEFT U RUIME KEUZE UIT LEASE- EN FINANCIE- RINGSMOGELIJKHEDEN. VOOR ELKE PORTEMONNEE

Nadere informatie

Opkomende markten: do s en don ts

Opkomende markten: do s en don ts Online Seminar Beleggen Opkomende markten: do s en don ts Simon Wiersma Investment Manager ING Investment Office Bart-Jan Blom van Assendelft Marketing Manager ING Beleggen Amsterdam, 12 november 2013

Nadere informatie

PrintOnderweg Eenvoudig printen via de cloud. Altijd, overal, iedereen, vanaf elk apparaat.

PrintOnderweg Eenvoudig printen via de cloud. Altijd, overal, iedereen, vanaf elk apparaat. PrintOnderweg Eenvoudig printen via de cloud. Altijd, overal, iedereen, vanaf elk apparaat. Eenvoudig en betrouwbaar onderweg printen via de cloud Werken en studeren kan overal. Op kantoor, school, de

Nadere informatie

1 Zakelijk Audi rijden. Zakelijk Audi rijden

1 Zakelijk Audi rijden. Zakelijk Audi rijden 1 Zakelijk Audi rijden Zakelijk Audi rijden 2 Zakelijk Audi rijden Kiezen voor Audi is kiezen voor kwaliteit Als zakelijke rijder mag u hoge eisen stellen aan betrouwbaarheid. Voor uw mobiliteit moet u

Nadere informatie

Ontwikkeling netwerken: waar gaan we naartoe?

Ontwikkeling netwerken: waar gaan we naartoe? Ontwikkeling netwerken: waar gaan we naartoe? Arjen van Dalsum Key Business Partner Manager arjen.vandalsum@kpn.com 06-53161614 Leusden, 3 november 2011 Agenda Introductie Visie strategie KPN Ontwikkelingen

Nadere informatie

Zzp tussen vrijheid en ambitie Minder groei, meer flexibel

Zzp tussen vrijheid en ambitie Minder groei, meer flexibel ZZP Themavisie ING Economisch Bureau Zzp tussen vrijheid en ambitie Minder groei, meer flexibel Het aantal zelfstandigen zonder personeel () groeide de afgelopen jaren flink en nam ook in 2014 toe (+3,1).

Nadere informatie

E-Newsletter. zoveel meer dan een cashinjectie. Nr 1. Een Econocom newsletter met focus op leasing. in dit nummer >

E-Newsletter. zoveel meer dan een cashinjectie. Nr 1. Een Econocom newsletter met focus op leasing. in dit nummer > in dit nummer Nr 1 Een Econocom newsletter met focus op leasing Sale-andleaseback zoveel meer dan een cashinjectie Nr 1 Een Econocom newsletter met focus op leasing sluiten In dit nummer 03 is veel meer

Nadere informatie

Onderzoeksresultaten ICT Barometer over de meerwaarde van ICT in de kinderopvang

Onderzoeksresultaten ICT Barometer over de meerwaarde van ICT in de kinderopvang Onderzoeksresultaten ICT Barometer over de meerwaarde van ICT in de kinderopvang Door: ICTvoorKinderopvang.nl Introductie Met dit onderzoek brengt ICT voor Kinderopvang de actuele trends in beeld over

Nadere informatie

SAMENWERKEN MET CENTRALE PRINTSERVICES

SAMENWERKEN MET CENTRALE PRINTSERVICES SAMENWERKEN MET CENTRALE PRINTSERVICES Richard van Hoorn Trendseminar 4 februari0 Centrale printservices? Definitie: Centrale printservices (CPS) zetten productieprinters in voor andere afdelingen binnen

Nadere informatie

Impact Cloud computing

Impact Cloud computing Impact Cloud computing op de Nederlandse zakelijke markt De impact van Cloud Computing op de Nederlandse zakelijke markt De economische omstandigheden zijn uitdagend. Nederland is en bedrijven informatietechnologie

Nadere informatie

De Exact MKB Cloud Barometer: Kansen in de Cloud voor het MKB. Peter Vermeulen Pb7 Research i.o.v. Exact

De Exact MKB Cloud Barometer: Kansen in de Cloud voor het MKB. Peter Vermeulen Pb7 Research i.o.v. Exact De Exact MKB Cloud Barometer: Kansen in de Cloud voor het MKB Peter Vermeulen Pb7 Research i.o.v. Exact Veldwerk Doel van de Exact MKB Cloud Barometer Hoeveel waarde haalt het MKB uit de cloud? Hoe kunnen

Nadere informatie

Presentatie halfjaarcijfers 2012

Presentatie halfjaarcijfers 2012 Logistics Healthcare Automotive Industrial Automation Machine & Systems Energy & Utilities Presentatie halfjaarcijfers 2012 Amsterdam, 27 augustus 2012 Agenda Kerncijfers eerste helft 2012 Operationele

Nadere informatie

Impact Cloud computing

Impact Cloud computing Impact Cloud computing op de Nederlandse zakelijke markt 2 inleiding De economische omstandigheden zijn uitdagend. Nederland is onder invloed van de schuldencrisis in een nieuwe recessie beland; de economische

Nadere informatie

Het Vijfkrachtenmodel van Porter

Het Vijfkrachtenmodel van Porter Het Vijfkrachtenmodel van Porter (een concurrentieanalyse en de mate van concurrentie binnen een bedrijfstak) 1 Het Vijfkrachtenmodel van Porter Het vijfkrachtenmodel is een strategisch model wat de aantrekkelijkheid

Nadere informatie

LEASE GEWOON FLEXIBEL PLANNEN MASTER LEASE AGREEMENT WE FINANCE YOUR BUSINESS

LEASE GEWOON FLEXIBEL PLANNEN MASTER LEASE AGREEMENT WE FINANCE YOUR BUSINESS LEASE GEWOON FLEXIBEL PLANNEN MASTER LEASE AGREEMENT WE FINANCE YOUR BUSINESS ONDERNEMERSCHAP HEEFT FINANCIËLE RUIMTE NODIG Om innovatieve strategieën te blijven ontwikkelen, moet u kansen herkennen en

Nadere informatie

Curatoren middag 2015

Curatoren middag 2015 Curatoren middag 2015 Alternatieve financieringsvormen Wat zijn de mogelijkheden in het huidige financieringslandschap 11 november 2015 Spreker: Onderwerpen 1. Financieringsbehoefte bedrijfsleven 2. Veranderende

Nadere informatie

Kwartaalbericht Horeca ING Economisch Bureau Voorzichtig herstel in de horeca

Kwartaalbericht Horeca ING Economisch Bureau Voorzichtig herstel in de horeca Kwartaalbericht Horeca ING Economisch Bureau Voorzichtig herstel in de horeca Omslagpunt voor de horeca: volumeherstel van 0,5% verwacht in 2014. Opleving van consumentenvertrouwen en groei in aantal buitenlandse

Nadere informatie

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer DE PRIVATE CLOUD Johan Bos & Erik de Meijer Agenda Wat is Cloud? Waarom Private Cloud? Wanneer Private Cloud? Een stappenplan Vragen Quiz Ga naar www.kahoot.it of download de app Gefeliciteerd! 2017 EXACT

Nadere informatie

E-Newsletter Een Econocom newsletter met focus op leasing

E-Newsletter Een Econocom newsletter met focus op leasing Een Econocom newsletter met focus op leasing Nr 1 in dit nummer > Sale-andleaseback zoveel meer dan een cashinjectie Een Econocom newsletter met focus op leasing In dit nummer Nr 1 sluiten > 03 04 Sale-and-leaseback

Nadere informatie

Desktop Delivery: een zakelijke afweging

Desktop Delivery: een zakelijke afweging Desktop Delivery: een zakelijke afweging Client - Server, SBC, virtuele desktops, virtuele applicaties of een virtueel besturingssysteem? Er zijn genoeg mogelijkheden om desktop functionaliteit aan de

Nadere informatie

Bas Heijink Senior technisch analist ING Investment Office Vrijdag 7 oktober Technische Analyse Het stappenplan

Bas Heijink Senior technisch analist ING Investment Office Vrijdag 7 oktober Technische Analyse Het stappenplan Bas Heijink Senior technisch analist ING Investment Office Vrijdag 7 oktober 2016 Technische Analyse Het stappenplan Agenda Geschiedenis technische analyse Wat is technische analyse? Het stappenplan Visie

Nadere informatie

Auto s en dan. Kopen, huren, Lease, welke keus geeft wat. Robert de Heer / Toyota010 / GreenMotion

Auto s en dan. Kopen, huren, Lease, welke keus geeft wat. Robert de Heer / Toyota010 / GreenMotion Auto s en dan Kopen, huren, Lease, welke keus geeft wat Robert de Heer / Toyota010 / GreenMotion De meest voorkomende leasevormen Full Operationele lease Netto Operationele lease Financial Lease Private

Nadere informatie

Uw IT, onze business

Uw IT, onze business Techniek gaat prima samen. Uw IT, onze business Hoogendoorn IT Services biedt vele mogelijkheden om de kantoorautomatisering van bedrijven te beheren, optimaal te laten functioneren of het bedrijf zelfs

Nadere informatie

Financieren of leasen?

Financieren of leasen? Volvo Car Finance Financieren of leasen? Koopt u uw nieuwe Volvo privé? Bij een privéaankoop ligt een financierings constructie voor de hand, bij een zakelijke aankoop is dit vaak een lease constructie.

Nadere informatie

Wat zijn de beleggingstrends van dit moment?

Wat zijn de beleggingstrends van dit moment? Wat zijn de beleggingstrends van dit moment? Bob Homan Hoofd ING Investment Office Utrecht, 25 april 2014 Agenda Hoe staan de financiële markten ervoor? Wat zijn koersbepalende factoren? Waar liggen toekomstige

Nadere informatie

Uitkomsten ICT Barometer 2012. Presentatie PON BPO Seminar 14 November 2012

Uitkomsten ICT Barometer 2012. Presentatie PON BPO Seminar 14 November 2012 Uitkomsten ICT Barometer 2012 Presentatie 14 November 2012 Introductie Stefan Westdijk Director Outsourcing & IT Advisory Ernst & Young Oedger Meijborg Manager Outsourcing Advisory Ernst & Young ICT Barometer

Nadere informatie

Ontzorgen Met alle denkbare diensten

Ontzorgen Met alle denkbare diensten In 1993 zijn Frank Scholten en Dion Awater een bedrijf gestart, omdat zij een duidelijke visie hadden op de IT-wereld: IT moet eenvoudiger! Samen met een aantal gedreven vakmensen begonnen zij aan hun

Nadere informatie