Quickscan Weideweg te Hengelo. Gemeente Hengelo Weideweg/Bornsestraat, Weideweg/Bankastraat & Weideweg/Wegtersweg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Quickscan Weideweg te Hengelo. Gemeente Hengelo Weideweg/Bornsestraat, Weideweg/Bankastraat & Weideweg/Wegtersweg"

Transcriptie

1 3 Quickscan Weideweg te Hengelo Gemeente Hengelo Weideweg/Bornsestraat, Weideweg/Bankastraat & Weideweg/Wegtersweg Datum 11 juni 2010 Status Definitief

2 Colofon Uitgegeven door In opdracht van Contactpersoon Ministerie van Verkeer en Waterstaat RWS Dienst Verkeer en Scheepvaart Groene Golf Team Van der Burghweg CS Delft Gemeente Hengelo Klaas Pleijzier Informatie rapport Eveline de Kok Telefoon Uitgevoerd door Eveline de Kok, adviseur Arie Schreuders, teambegeleider Informatie GGT Ad Wilson, teamleider Telefoon Erna Schol, afdelingshoofd Telefoon Projectcode Hengelo_02_2 Datum 11 juni 2010 Status Definitief Versienummer 1.0 Pagina 2 van 25

3 Het Groene Golf Team helpt graag bij het realiseren van een snellere verkeersdoorstroming De doorstroming op de Nederlandse rijkswegen, belangrijke provinciale en stedelijke routes, is niet overal optimaal. Oorzaken zijn onder meer de groei van het verkeer, tekortschietende capaciteit van de infrastructuur en niet goed afgestelde verkeersregelinstallaties (VRI s). VRI s kunnen vaak beter afgestemd worden op de actuele verkeerspatronen. Een betere afstemming van VRI s bevordert, met name op doorgaande wegen, de verkeersdoorstroming en is goed voor de luchtkwaliteit en/of verkeersveiligheid. Bij een verbeterde doorstroming daalt het aantal voertuigverliesuren voor het verkeer. Het Groene Golf Team (GGT) helpt gemeenten, provincies en het Rijk om de VRI s beter af te stellen. Dit gebeurt door een analyse van de huidige installaties en het blootleggen van inefficiënte situaties die in de loop van de tijd zijn ontstaan. Waar mogelijk worden aan de hand van quick scans direct eenvoudige en snelle verbeteringen uitgevoerd. Zo is in kort tijdsbestek met een kleine ingreep grote winst te behalen. Uiteraard vindt hierover vooraf overleg met de opdrachtgever plaats. De bevindingen worden altijd in een rapport vastgelegd. Het GGT bestaat uit ruim 20 afgestudeerde HBO ers en academici met een verkeerskundige opleiding. Ze staan onder supervisie van ervaren verkeerskundigen en werken vanuit Delft en Den Bosch. Inmiddels heeft een groot aantal wegbeheerders advies gekregen van het GGT. Een deel van de adviezen is al gerealiseerd. Gemiddeld is per kruispunt een winst behaald van circa voertuigverliesuren per jaar. De meeste aanpassingen kosten weinig of geen geld, zodat er in maatschappelijk opzicht sprake is van een aantrekkelijk rendement. De (eventuele) uitvoeringskosten van de aanbevelingen zijn voor rekening van de wegbeheerder. Het GGT is begonnen als onderdeel van het project FileProof (fileaanpak op de korte termijn) van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Bij dit project staan bereikbaarheid en doorstroming centraal. Meer informatie over FileProof vindt u op: Het project FileProof was van tijdelijke aard en is eind 2008 geëindigd. Het GGT is nu een afdeling van de Dienst Verkeer en Scheepvaart (DVS). De website van DVS is Meer informatie over het GGT en een overzicht van alle projecten is te vinden op Pagina 3 van 25

4 Pagina 4 van 25

5 Inhoud Managementsamenvatting 7 1 Inleiding Aanleiding Inventarisatie kruispunten 1.3 De opdracht Doelstelling en randvoorwaarden Werkzaamheden 11 2 Quickscan Omschrijving Observatie Kruispunt Weideweg-Wegtersweg/Weideweg-Bankastraat (VRI 1037) Kruispunt Weideweg-Bornsestraat (VRI 0289) 17 3 Maatschappelijke baten en kosten Maatschappelijke baten Kosten 23 4 Conclusie 25 Pagina 5 van 25

6 Pagina 6 van 25

7 Managementsamenvatting Het Groene Golf Team (GGT) heeft in opdracht van de gemeente Hengelo het functioneren van drie kruispunten op de Weideweg onderzocht door middel van een quickscan. Dit betekent dat op basis van observatie en studie van de verkeersregelprogramma s en tekeningen van de kruispunten een advies uitgebracht wordt. De gemeente Hengelo heeft het GGT verzocht advies uit te brengen over de optimalisatie van de regelingen op een deel van de Weideweg in termen van verkeersdoorstroming en verkeersveiligheid. Voor de verkeersveiligheid werd gekeken naar de borging ervan bij de verkeersafwikkeling. Het betreft de kruispunten van de Weideweg/Bornsestraat, de Weideweg/Bankastraat en de Weideweg/Wegtersweg. Extra aandachtspunten waren de verwerking van het openbaar vervoer (busverkeer), de afhandeling van het langzaam verkeer (met name fietsers) en de verkeersveiligheid. De verkeersafwikkeling is op de afzonderlijke kruispunten tijdens de spitsperiodes en tijdens een dalperiode geobserveerd. De verkeersafwikkeling op de afzonderlijke kruispunten was over het algemeen goed. Ook waren er geen detectiestoringen geconstateerd. Wel zijn er verbeteringen mogelijk op de drie kruispunten. Adviezen ter verbetering van de verkeersdoorstroming op de Wegtersweg/Weideweg is het verzorgen van meer groen licht voor een afslaande richting en het vaker geven van groen licht aan een drietal andere autorichtingen om lange wachtrijen en lange wachttijden te verminderen. Ter verbetering van de verkeersveiligheid wordt geadviseerd de belijning van een voetgangersoversteek aan te passen op het kruispunt Weideweg/Bankastraat. Ook wordt geadviseerd om een mast te plaatsen waarbij het verkeerslicht voor de linksafrichting op de mast boven de rijstroken wordt geplaatst in plaats van links en rechts van de weg. Dit voorkomt verkeersonveilige situaties. In de huidige situatie zijn de verkeerslichten niet volgens de CROW-richtlijnen geplaatst. Nader onderzoek naar de busafwikkeling op alle kruispunten is noodzakelijk, omdat het busverkeer af en toe voor rood licht moet wachten. Adviezen ter verbetering van de verkeersdoorstroming op de Weideweg/ Bornsestraat omvat onder meer het uitschakelen van de groene golf in de dalperiode. Wanneer er een bus op dit kruispunt aankwam, duurde het voor alle verkeersdeelnemers lang voordat het groen licht werd. De busafwikkeling is ook op dit kruispunt een aandachtspunt en verdient nader onderzocht te worden. Ook wordt een wijziging voorgesteld in de programmering van het kruispunt, zodat er minder autoverkeer door rood licht zal rijden op een rechtdoorgaande richting. Omdat het autoverkeer en fietsverkeer soms ongunstig lang moet wachten, adviseert het Groene Golf Team om de volgorde van groen licht op het kruispunt aan te passen. Er is een mogelijkheid om de fietsrichtingen tegelijk groen te geven, maar dit raadt het GGT af, omdat het een langere wachttijd voor alle verkeersdeelnemers tot gevolg heeft. Tot slot is een fietsrichting vaak onnodig op Pagina 7 van 25

8 groen licht. Dit komt doordat voetgangers of fietsers een onterechte aanvraag voor groen licht doen. Het Groene Golf Team adviseert om deze onterechte aanvraag zo mogelijk te voorkomen door een instelling in de programmering aan te passen. Dit voorkomt dat het overige verkeer voor niks moet wachten. De indicatie van de totale kosten van de adviezen is ca ,-. Hierbij is geen rekening gehouden met de aanpassingen die voortvloeien uit een verdere studie naar de afwikkeling van het busverkeer. Alle adviezen dragen bij aan een verbetering van de doorstroming en de verkeersveiligheid op het kruispunt verbeterd en wordt de regeling geloofwaardiger voor de weggebruiker. Pagina 8 van 25

9 1 Inleiding 1.1 Aanleiding Het Groene Golf Team (GGT) van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat onderzoekt hoe met eenvoudige aanpassingen de doorstroming op met verkeerslichten geregelde kruispunten kan worden verbeterd. Het team doet onderzoek naar verliestijden in de verkeersregeling en adviseert over aanpassingen die aansluiten op het huidige verkeersbeeld en -beleid. Het GGT wordt ingeschakeld door wegbeheerders en onderzoekt hoe met eenvoudige aanpassingen de doorstroming op met verkeerslichten geregelde kruispunten kan worden verbeterd. Deze quickscan beschrijft de werkwijze van het GGT op drie kruispunten op de Weideweg in Hengelo. In dit document staan achtereenvolgens de inventarisatie van de kruispunten, de opdracht, de doelstelling en de randvoorwaarden en de werkzaamheden van het GGT. 1.2 Inventarisatie kruispunten Het onderzoekstraject bevat drie met verkeerslichten geregelde kruispunten. De Weideweg is onderdeel van de Wijkring (=voorrangsroute). In de onderstaande afbeelding zijn de kruispunten weergegeven waar het GGT functioneel onderhoud heeft uitgevoerd. Figuur 1 Luchtfoto van de kruispunten op de Weideweg Hengelo N Ten aanzien van de VRI s gelden de volgende opmerkingen en vragen van de wegbeheerder: Er bevindt zich een HOV-route van de Bornsestraat naar de Wegtersweg en vice versa. Wordt het busverkeer goed ingemeld met het KARsysteem? Kan het busverkeer goed doorrijden op de kruispunten? Pagina 9 van 25

10 Is het mogelijk om het fietsverkeer op het kruispunt Weideweg/Bornsestraat beter te faciliteren? Is het mogelijk om alle fietsrichtingen tegelijkertijd groen te geven (4-richtingen groen)? Kan er meer ruimte worden gecreëerd voor de fietsers (nu kleine opstelruimte)? Er is veel fietsverkeer op de kruispunten. Dit zijn met name scholieren die onderweg zijn naar verschillende scholen in de nabije omgeving. Voor het autoverkeer was een koppeling aanwezig van de Wegtersweg naar de Bankastraat. Vanwege het beperkte autoverkeer op deze route, en om het comfort voor de fietsers te vergroten, is de koppeling eruit gehaald. s Ochtends is er geregeld een terugslag te zien op de Weideweg tot aan de Geerdinksweg. s Avonds is er geregeld een terugslag te zien op de Wegtersweg tot ongeveer ter hoogte van de Hassinkweg. Er rijdt vrachtverkeer op de Weideweg, maar niet tijdens de spitsperiodes. Ten oosten van de Bornsestraat bevindt zich ter hoogte van de M.A. de Ruyterstraat een scholengroep. Er zal veel fietsverkeer richting de scholengroep gaan. Op het kruispunt van de Bornsestraat zijn geen specifieke problemen aangekaart door de gemeente Hengelo. s Ochtends rijdt het HOV om het half uur. s Avonds rijdt het HOV ook om het half uur. 1.3 De opdracht De gemeente Hengelo heeft het GGT verzocht advies uit te brengen over de optimalisatie van de regelingen op een deel van de Weideweg in termen van verkeersdoorstroming en verkeersveiligheid. Het betreft de kruispunten van de Weideweg/Bornsestraat, de Weideweg/Bankastraat en de Weideweg/Wegtersweg. Extra aandachtspunten zijn de verwerking van het openbaar vervoer, de afhandeling van het langzaam verkeer (met name fietsers) en de verkeersveiligheid. De adviezen zijn bij voorkeur op parameterniveau en kunnen uitgevoerd worden met relatief lage kosten. Wanneer zaken aan het licht komen die grotere investeringen en/of meer onderzoek vergen, worden adviezen hierover opgenomen in de rapportage. 1.4 Doelstelling en randvoorwaarden De doelstelling van het onderzoek is het opsporen van onnodige verliestijden in de verkeersregelingen om de doorstroming te verbeteren. De verkeersveiligheid moet gewaarborgd blijven. Speciale aandacht gaat uit naar de verkeersafwikkeling van het bus- en fietsverkeer. De adviezen worden uitgebracht onder de randvoorwaarde dat zij passen binnen het beleidskader van de gemeente Hengelo. Voor de kruispunten op de Weideweg is op de volgende prioritering vastgesteld: - HOV (busverkeer); - wijkring; - autoverkeer radialen; - langzaam verkeer. De adviezen van het GGT zullen deze prioritering reflecteren. Pagina 10 van 25

11 1.5 Werkzaamheden Het GGT pleegt functioneel onderhoud door middel van een quickscan. Op basis van observaties en een studie van de specificatie van het regelprogramma (listing) wordt geadviseerd op parameterniveau. Simulaties behoren niet tot de werkzaamheden. Op basis van de analyse stelt het GGT een advies op dat met de wegbeheerder wordt besproken. De gemeente Hengelo is verantwoordelijk voor het in praktijk brengen van het advies. Pagina 11 van 25

12 Pagina 12 van 25

13 2 Quickscan 2.1 Omschrijving Het onderzoekstraject bevat drie met verkeerslichten geregelde kruispunten. De Weideweg is onderdeel van de Wijkring (=voorrangsroute). In de onderstaande afbeelding zijn de kruispunten weergegeven waar het GGT functioneel onderhoud heeft uitgevoerd. Figuur 2 Schematische tekening van de kruispunten op de Weideweg Hengelo Paarse lijnen: koppeling autoverkeer Groene lijn: busroute N-O De kruispunten liggen in het verlengde van elkaar. Het kruispunt Weideweg/Wegtersweg én het kruispunt Weideweg/Bankastraat worden geregeld door de verkeersregelinstallatie (VRI) FR Het kruispunt Weideweg/Bornsestraat wordt geregeld door de VRI FR De hoofdnet OV-route is de route die door de groene lijn is aangegeven in figuur 2. Deze HOV-route wordt door middel van een KAR-inmelding afgehandeld. Het busverkeer en het fietsverkeer zijn van invloed op de totale verkeersafwikkeling op het traject. Er zijn harde koppelingen geprogrammeerd voor de doorgaande richtingen op de Weideweg (zie paarse lijnen figuur 2). Dit betekent dat op het kruispunt van de Weideweg/Bornsestraat richting 02 met richting 02 op de Weideweg/Bankastraat en richting 62 bij de Weideweg/Wegtersweg gekoppeld is (noord-oost richting zuidwest). Deze harde koppeling geldt ook voor richting 08 bij de Weideweg/Wegtersweg met richting 68 bij de Weideweg/Bankastraat en richting 08 bij de Weideweg/Bornsestraat (zuid-west richting noord-oost). Pagina 13 van 25

14 2.2 Observatie Het Groene Golf Team heeft op de kruispunten op 21 september 2009 de avondspits (16:00-18:00 uur), op 22 september 2009 de ochtendspits (07:00-09:00 uur) en de dalperiode (11:00-12:00 uur) geobserveerd. Tijdens de observaties is opgemerkt dat de VRI s over het algemeen goed functioneren. Er zijn geen detectiestoringen geconstateerd, de ontruimingstijden en de groentijden voor het langzaam verkeer inclusief de nalooptijden zijn goed ingesteld. De kruispunten zijn niet zwaar belast. In de ochtend- en avondspits is het meeste autoverkeer waargenomen. In de ochtend- en avondspits is de cyclustijd gemeten op het maatgevende kruispunt Weideweg/Bornsestraat. De cyclustijd in de spitsperiodes varieert tussen de 75 en 80 seconden. In de dalperiode is er een cyclustijd van ca. 50 seconden gemeten. Het busverkeer heeft moeite om de HOV-route zonder stops te rijden. De cyclustijd liep soms op, doordat de regeling op het maatgevende kruispunt van slag raakte bij het afwikkelen van het busverkeer. Er zijn verbeteringen bij beide VRI s mogelijk. Deze verbeteringen zullen per VRI besproken worden. 2.3 Kruispunten Weideweg-Wegtersweg/Weideweg-Bankastraat (VRI 1037) Figuur 3 Schematische weergave VRI 1037 N-O Algemeen beeld De verkeersafwikkeling op dit kruispunt (zie figuur 3) wordt beïnvloed door de koppeling van richting 08, volgrichting 68 en richting 08 (Bornsestraat) die geprogrammeerd is. Door de koppeling is er een hoge cyclustijd en zit er verliestijd in de regeling. Tijdens de observatie is waargenomen dat de doorgaande richtingen Pagina 14 van 25

15 02 en 08 lang groen verlengen dat onbenut blijft. Het fietsverkeer wordt goed gefaciliteerd met korte wachttijden door extra realisaties. Advies 1: Het GGT adviseert de harde koppeling tussen VRI 1037 en VRI 0289 uit te schakelen in de dalperiode. Afwikkeling busverkeer Tijdens de observaties moest het busverkeer vaak wachten voor rood licht (zie figuur 4). Het busverkeer vanaf de Wegtersweg richting de Bornsestraat kon vaker doorrijden dan het busverkeer vanaf de Bornsestraat richting de Wegtersweg. Advies 2: Het GGT heeft uit de bestaande regelingen kunnen concluderen dat het inen uitmelden van het busverkeer goed is gespecificeerd. Alle ov-trajecten zijn aanwezig, echter in de praktijk gaat het mis. Het GGT adviseert om verder onderzoek te doen naar de virtuele in- en uitmeldlussen van het bussysteem. Figuur 4 Bus wacht voor rood licht bij volgrichting 68 Harmonica-effect op volgrichting 68 Het afrijdende verkeer van richting 12 moet stoppen bij volgrichting 68. De reden hiervan is de koppeling die geprogrammeerd is van richting 08, volgrichting 68 en richting 08 (Bornsestraat). Wanneer er een wachtrij staat voor volgrichting 68, en richting 08 krijgt groen licht, dan moet het verkeer van richting 08 zich inhouden. Wanneer de wachtrij op volgrichting 68 in beweging is, kan richting 08 ook weer optrekken (harmonica-effect). Advies 3: Het GGT adviseert vrije realisaties van volgrichting 68 toe te staan. Dit zorgt ervoor dat het verkeer op richting 08 bij het oprijden minder vaak te maken heeft met een harmonica-effect. Richting 09 Richting 09 heeft vaak te kort groen licht. Er is geregeld een wachtrij voor richting 09 waargenomen en het autoverkeer heeft soms een dubbele stop. In deze regeling wordt gerekend met variabele maximum groentijden. Wanneer het aantal seconden groen dat in een cyclus gegeven is niet voldoende is om het verkeer af te wikkelen, wordt de cyclus erna een hoger aantal seconden groen gegeven tot een maximum grens. Wanneer het aanbod van auto s in 1 cyclus erg hoog is, is het Pagina 15 van 25

16 Tabel 1 Richting 09 Ondergrens wenselijk om de wachtrij in 1 keer af te wikkelen. Op dit moment zorgt deze huidige instelling ervoor dat de verkeersafwikkeling van richting 09 achter de feiten aan loopt. Advies 4: Het GGT adviseert de ondergrens van richting 09 van de groentijd gelijk te stellen aan de maximum groentijd. Ook adviseert het GGT om de ondergrens en de maximum groentijd op te hogen naar 20 seconden (zie tabel 1 en 2). Fasecyclus gegevens Huidige waarde Advies waarde Ondergrens 1 e max 10,0 20,0 Tabel 2 Richting 09 Maximum groentijd Parameter werkingsperioden Huidige waarde Advies waarde Parameter werkingsperiode pwp0902 Parameter entiteit fc0009 Verstekwaarde Werkingsperiode 1 wpp Werkingsperiode 2 wpp Werkingsperiode 3 wpp Vrije realisaties Op dit moment zijn vrije realisaties voor richting 09 toegestaan. Dit is erg prettig voor het autoverkeer op deze richting, want als er geen conflicten zijn en er is ruimte om groen licht te krijgen, dan hoeft het verkeer op richting 09 niet lang te wachten. Op dit moment zijn er geen vrije realisaties voor richting 12 en volgrichting 67. Gevolgen hiervan zijn lange wachtrijen, lange wachttijden en vaak dubbele stops voor het autoverkeer. Advies 5: Het GGT adviseert om ook vrije realisaties voor richting 12 en volgrichting 67 toe te staan. Belijning De belijning voor de voetgangers is maar voor de helft op het wegdek geschilderd bij het kruispunt Weideweg/Bankastraat (zie figuur 5). Advies 6: Het GGT adviseert om de belijning op de zuidelijke tak van het kruispunt voor de voetgangers aan te passen, zodat er zowel links als rechts een stippellijn loopt. Ook adviseert het GGT om de haaientanden te verplaatsen naar rechts van de stippellijn (zie figuur 5), zodat het autoverkeer bij niet werkende verkeerslichten de goede verkeersafwikkeling kan baseren op alle andere aanwijzingen (borden/belijning). Ook adviseert het GGT om dit na te lopen voor beide kruispunten. Lantaarn richting 06 Op het kruispunt zijn er twee lantaarns voor richting 06 geplaatst. Wanneer deze linksaf richting groen licht krijgt, kan ook het autoverkeer dat rechtsaf wil gaan hierop reageren en mogelijk door rood licht rijden (zie rode cirkel figuur 5). Advies 7: De rechterlantaarn voor richting 06 op het kruispunt zorgt voor onveilige situaties (roodlichtnegatie van het autoverkeer op richting 04). Ook de linker lantaarn voor linksaf staat in de linkerberm naast de rijstrook voor tegenliggend verkeer (niet toegestaan volgens CROW-richtlijnen). Het GGT adviseert om beide lichten te verwijderen en een verkeerlantaarn voor richting 06 boven de weg te plaatsen. Pagina 16 van 25

17 Figuur 5 Halve belijning voetgangersoversteek 2.4 Kruispunt Weideweg-Bornsestraat (VRI 0289) N-O Figuur 6 Schematische weergave VRI 0289 Blauwe route: Fietsrichting Paarse route: Fietsrichting Algemeen beeld De verkeersafwikkeling op dit kruispunt (zie figuur 6) wordt beïnvloed door de koppeling van richting 08, volgrichting 68 en richting 08 (Bornsestraat) die geprogrammeerd is. Door de koppeling is er een hoge cyclustijd en zit er verliestijd in de regeling. Zeker in de dalperiode is dit van grote invloed op de wachttijden van alle verkeersdeelnemers. Het busverkeer en fietsverkeer is ook van invloed op de totale verkeersafwikkeling van het kruispunt. Ook de inmelding van de bussen op Pagina 17 van 25

18 richting 06 van de Bornsestraat gaat niet altijd goed. Er is veel fietsverkeer waargenomen in de ochtendspits en rond lunchtijd (+/- 12:00uur) op het kruispunt Weideweg/Bornsestraat. Bepaalde fietsrichtingen hebben beperkte opstelruimte. Ook zijn de wachttijden van de fietsers hoog. Afwikkeling busverkeer Tijdens de observaties kon het busverkeer vaak niet in 1 keer de route onafgebroken rijden. De bussen vanaf de Wegtersweg moeten vaak voor rood licht wachten voor richting 07. De bussen vanaf de Bornsestraat moeten vaak voor rood licht wachten voor richting 06 bij het kruispunt Weideweg/Bornsestraat. De regeling raakte van slag wanneer er een bus op richting 06 stond en/of aankwam. Hierdoor liep de cyclustijd onnodig op. Advies 8: Het GGT heeft uit de bestaande regelingen kunnen concluderen dat het inen uitmelden van het busverkeer goed is gespecificeerd. Het GGT adviseert om verder onderzoek te doen naar de virtuele in- en uitmeldlussen van het bussysteem. Fasevolgorde Tijdens de observatie is geregeld een wachtrij waargenomen op richting 09. Door de harde koppeling tussen VRI 1037 en VRI 0289 is er verliestijd voor richting 09, omdat deze richting ongunstig in de huidige fasevolgorde zit (zie figuur 7). Door de fasevolgorde op dit kruispunt te veranderen, vermindert de verliestijd bij richting 09. Doordat richting 08 groen kan blijven als richting 09 ook groen is, vermindert dit ook de verliestijd van de koppeling tussen VRI 1037 en VRI De inrijtijd van de koppeling zorgt dan vaak niet voor een hogere cyclustijd. Richting 08 kan alleen groen blijven als er geen aanbod op richting 03 en richting 04 is. Deze richtingen hebben heel weinig verkeersaanbod. Van de verandering van de fasevolgorde op het kruispunt zal ook het fietsverkeer profiteren. Het fietsverkeer heeft op dit kruispunt lange wachttijden. De populaire fietsroute is richting 24 in combinatie met richting 22 (blauwe route op figuur 6) én richting 28 in combinatie met richting 26 (paarse route op figuur 6). Het fietsverkeer van richting 24 moet lang wachten voor richting 22. Dit komt omdat het fietsverkeer van richting 24 drie fases moet wachten voordat richting 22 groen licht krijgt. Tijdens de observaties is gebleken dat de opstelruimte voor fietsrichting 24 krapper is dan voor fietsrichting 26. Ook leek het drukker op fietsrichting 24 vergeleken met fietsrichting 26. Advies 9: Het GGT adviseert de huidige fasevolgorde aan te passen, zodat interne verliestijden voor richting 09 en richting 08 beperkt worden (zie figuur 8). Ook de lange wachttijd voor het fietsverkeer van richting 24 wordt beperkt voor richting 22 (zie figuur 8). De vraagstelling of het mogelijk is om het fietsverkeer door middel van 4 fietsrichtingen tegelijk groen beter te faciliteren raadt het GGT af. Dit voegt een extra fase toe aan de huidige fasevolgorde. Hierdoor neemt de cyclustijd op het kruispunt toe en de wachttijden voor de verkeersdeelnemers ook. De krappe opstelruimtes voor het fietsverkeer zal voor een deel worden opgelost door de verbeterde fasevolgorde. De exacte consequenties voor de cyclustijd en wachttijden behoeft nader onderzoek. Pagina 18 van 25

19 Figuur 7 Huidige fasevolgorde Figuur 8 Geadviseerde fasevolgorde Richting 05 Voor richting 05 is er tijdens de observaties waargenomen dat geregeld auto s door rood licht rijden (zie figuur 9). Roodlichtnegatie veroorzaakt onveilige situaties op het kruispunt. Advies 10: Het GGT adviseert om de geeltijd van richting 05 te verhogen naar 4 seconden. Pagina 19 van 25

20 Tabel 3 Geeltijd richting 05 Geeltijd richting 05 Huidige waarde Advies waarde Duur geel 3,0 4,0 Figuur 9 Roodlichtnegatie richting 05 Bornsestraat/ Weideweg Aanvraagfunctie op verweglus fietsrichting 28 Tijdens de observatie is waargenomen dat de opstelruimte voor voetgangers erg krap is voor voetgangersrichting 31 (zie figuur 10). Omdat er veel volwassenen met kinderwagens, voetgangers met de fiets aan de hand én fietsers gebruik maken van deze oversteekplaats, wordt op de verweglus van fietsrichting 28 onterecht aanvraag voor groen licht gedaan (zie figuur 6 rode pijl). Advies 11: Het GGT adviseert om de aanvraagfunctie op de verweglus van fietsrichting 28 uit te schakelen, zodat het verkeer dat conflicteert met fietsrichting 28 niet onnodig moet wachten. Figuur 10 Verweglus fietsrichting 28 Pagina 20 van 25

21 Belijning De belijning voor de voetgangers is maar voor de helft op het wegdek geschilderd (zie figuur 11). Advies 12: Het GGT adviseert om de belijning voor de voetgangers op de zuidelijke tak aan te passen, zodat er zowel links als rechts een stippellijn loopt. Ook adviseert het GGT om de haaientanden te verplaatsen naar links van de stippellijn (zie figuur 11), zodat het autoverkeer bij niet werkende verkeerslichten de goede verkeersafwikkeling kan baseren op alle andere aanwijzingen (borden/belijning). Ook adviseert het GGT om dit na te lopen voor beide kruispunten. Figuur 11 Halve belijning voetgangersoversteek Pagina 21 van 25

22 3 Maatschappelijke baten en kosten 3.1 Maatschappelijke baten Na uitvoering van de maatregelen verdwijnt onnodige verliestijd uit de verkeersregelinstallaties, wordt de doorstroming en de verkeersveiligheid op de kruispunten verbeterd. Een simulatie om de maatschappelijke baten te kwantificeren is niet uitgevoerd, omdat het een quickscan betreft. Maatregelen die bijdragen aan een reductie van voertuigverliesuren bij de verschillende VRI s zijn: VRI 1037: - het GGT adviseert de harde koppeling tussen VRI 1037 en VRI 0289 uit te schakelen in de dalperiode; - het GGT adviseert om verder onderzoek te doen naar de virtuele in- en uitmeldlussen van het bussysteem; - het GGT adviseert extra realisaties van volgrichting 68 toe te staan. Dit zorgt ervoor dat het verkeer op richting 08 bij het oprijden niet te maken heeft met een harmonica-effect; - het GGT adviseert de maximum groentijd van richting 09 van 15 seconden naar 20 seconden op te hogen; - het GGT adviseert om ook vrije realisaties voor richting 12 en volgrichting 67 toe te staan. VRI 0289: - het GGT adviseert om verder onderzoek te doen naar de virtuele in- en uitmeldlussen van het bussysteem; - het GGT adviseert de huidige fasevolgorde aan te passen, zodat interne verliestijden voor richting 09 en richting 08 beperkt wordt. Ook de lange wachttijd voor het fietsverkeer van richting 24 wordt beperkt voor richting 22; - het GGT adviseert om de aanvraagfunctie op de verweglus van fietsrichting 28 uit te schakelen, zodat het verkeer dat conflicteert met fietsrichting 28 niet onnodig moet wachten. Maatregelen die bijdragen aan een verbeterde verkeersveiligheid bij de verschillende VRI s zijn: VRI 1037: - het GGT adviseert om de belijning voor de voetgangers aan te passen; - het GGT adviseert om de linkerlantaarn en de rechterlantaarn van richting 06 te verwijderen en een bovenlicht te plaatsen. VRI 0289: - het GGT adviseert om de geeltijd op richting 05 op korte termijn te verhogen naar 4 seconde; - het GGT adviseert om de belijning voor de voetgangers aan te passen. Pagina 22 van 25

23 3.2 Kosten De adviezen naar de virtuele in- en uitmeldlussen van het busverkeer behoeft nader onderzoek. Over de eventuele kosten die uit deze nadere studie komen kan het GGT nog geen uitspraak doen. Voor VRI 1037 zullen de kosten naar schatting uitkomen op ca ,-. Voor deze kosten zijn wijzigingen in de verkeersregelinstallatie nodig (circa 2.000,-) en een aanpassing van de belijning op het wegdek (circa 500,-) en de plaatsing van een bovenlicht voor de linksafslaande richting op de Bankastraat (circa 3.000,-). De kosten voor de verkeersregelinstallatie omvatten: - het toestaan van vrije realisaties voor richting 12, 67 en 68; - het plaatsen van een zweepmast met verkeerslantaarns (richting 04 en richting 06); - het wijzigen van parameterinstellingen (maximum groentijd richting 09). Voor VRI 0289 zullen de kosten naar schatting uitkomen op ca ,-. Voor deze kosten zijn wijzigingen in de verkeersregelinstallatie nodig (circa 3.000,-) en een aanpassing van de belijning op het wegdek (circa 500,-). De kosten voor de verkeersregelinstallatie omvatten: - het aanpassen van de fasevolgorde; - het uitschakelen van de harde koppeling in de dalperiode; - de wijziging in geeltijd op de lange lus van richting 05; - de aanvraagfunctie van de verweglus van fietsrichting 28 uitschakelen. De geschatte aanneemsom van de adviezen is ca ,-. Hierin zijn niet de toekomstige kosten van de aanbevelingen van nader onderzoek in opgenomen. Na uitvoering van de maatregelen verdwijnt onnodige verliestijd uit de verkeersregelinstallatie, wordt de doorstroming en de verkeersveiligheid op het kruispunt verbeterd en wordt de regeling geloofwaardiger. Een simulatie om de maatschappelijke baten te kwantificeren is niet uitgevoerd, omdat het een quickscan betreft. Pagina 23 van 25

24 Pagina 24 van 25

25 4 Conclusie Het Groene Golf Team (GGT) heeft in opdracht van de gemeente Hengelo het functioneren van drie kruispunten op de Weideweg onderzocht door middel van een quickscan. Dit betekent dat op basis van observatie en studie van de verkeersregelprogramma s en tekeningen van de kruispunten een advies uitgebracht wordt. De gemeente Hengelo heeft het GGT verzocht advies uit te brengen over de optimalisatie van de regelingen op een deel van de Weideweg in termen van verkeersdoorstroming en verkeersveiligheid. Voor de verkeersveiligheid werd gekeken naar de borging ervan bij de verkeersafwikkeling. Het betreft de kruispunten van de Weideweg/Bornsestraat, de Weideweg/Bankastraat en de Weideweg/Wegtersweg. Extra aandachtspunten waren de verwerking van het openbaar vervoer (busverkeer), de afhandeling van het langzaam verkeer (met name fietsers) en de verkeersveiligheid. De verkeersafwikkeling is op de afzonderlijke kruispunten tijdens de spitsperiodes en tijdens een dalperiode geobserveerd. Wegtersweg/Weideweg & Bankastraat/Weideweg (VRI 1037) Op het kruispunt Weideweg/Wegtersweg zijn tijdens de observaties geregeld wachtrijen waargenomen. Ook de afwikkeling van het busverkeer ging niet altijd goed. Door het busverkeer liep de cyclustijd op. Nadere studie hiernaar is noodzakelijk. Adviezen ter verbetering van de verkeersdoorstroming op dit kruispunt omvat onder meer het ophogen van de maximum groentijd op richting 09 en het toestaan van vrije realisaties voor de richtingen 12, 67 en 68. Voor het kruispunt Bankastraat/Weideweg wordt geadviseerd om de belijning voor een van de voetgangersoversteken aan te passen. Bornsestraat/Weideweg (VRI 0289) De afwikkeling van het busverkeer ging niet altijd goed en zorgde ervoor dat de regeling van slag raakte en de cyclustijd onnodig opliep. Nadere studie hiernaar is noodzakelijk. Op het kruispunt Wegtersweg/Bankastraat is tijdens de observatie geregeld roodlichtnegatie waargenomen op richting 05. Adviezen ter verbetering van de verkeersdoorstroming op dit kruispunt omvatten onder andere het aanpassen van de fasevolgorde om het autoverkeer en het fietsverkeer beter te laten doorstromen. Ook adviseert het GGT om de geeltijd van richting 05 op te hogen, de harde koppeling tussen VRI 1037 en VRI 0289 uit te schakelen in de dalperiode en tot slot de aanvraagfunctie van de verweglus van fietsrichting 28 uit te schakelen om onnodige aanvragen voor groen licht te voorkomen. Voor het kruispunt Bornsestraat/Weideweg wordt geadviseerd om de belijning voor een van de voetgangersoversteken aan te passen. De geschatte aanneemsom van de adviezen is 9.000,-. Hierin zijn niet de toekomstige kosten van de aanbeveling voor nader onderzoek naar het busverkeer in opgenomen. Na uitvoering van de maatregelen verdwijnt onnodige verliestijd uit de verkeersregelinstallatie, wordt de doorstroming en de verkeersveiligheid op het kruispunt verbeterd en wordt de regeling geloofwaardiger voor de weggebruiker. Een simulatie om de maatschappelijke baten te kwantificeren is niet uitgevoerd, omdat het een quickscan betreft. Pagina 25 van 25

Kattenburgerplein Amsterdam

Kattenburgerplein Amsterdam Kattenburgerplein Amsterdam Quickscan verkeersregelinstallaties Traject Prins Hendrikkade - Kattenburgerplein Datum 3 juni 2009 Status definitief Colofon Uitgegeven door In opdracht van Contactpersoon

Nadere informatie

Quickscan Meerndijk (N228) Op/afrit A12 zuid Reyerscop te De Meern

Quickscan Meerndijk (N228) Op/afrit A12 zuid Reyerscop te De Meern 3 Quickscan Meerndijk (N228) Op/afrit A12 zuid Reyerscop te De Meern Onderzoek naar het functioneren van de VRI op het kruispunt Meerndijk Op/afrit A12 zuid Reyerscop te De Meern Datum 17 december 2009

Nadere informatie

Buzziburglaan. Advies voor de N225 ter hoogte van de Buzziburglaan in de gemeente Utrechtse Heuvelrug. 21 april 2008

Buzziburglaan. Advies voor de N225 ter hoogte van de Buzziburglaan in de gemeente Utrechtse Heuvelrug. 21 april 2008 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Buzziburglaan Advies voor de N225 ter hoogte van de Buzziburglaan in de gemeente Utrechtse Heuvelrug 21 april 2008 ........................................................................................

Nadere informatie

Koppeling op de Middenveldweg

Koppeling op de Middenveldweg Ministerie van Verkeer en Waterstaat Koppeling op de Middenveldweg Notitie n.a.v. de doorstroming op de kruispunten: Bedrijventerrein Toldijk-Middenveldweg en Toldijk-Middenveldweg te Hoogeveen 25 juni

Nadere informatie

Kruispunt 1, 2 en 3: Aansluiting N307 - A50

Kruispunt 1, 2 en 3: Aansluiting N307 - A50 Kruispunt 1, 2 en 3: Aansluiting N307 - A50 A50 A50 Inhoud Samenvatting kruispunt 1, 2 en 3 5 1 Kruispunt 1, 2 en 3 7 1.1 Inleiding 7 1.2 Observaties 1.3 Analyse 8 9 1.4 Maatregelen 11 1.5 Kosten 11 Bijlage

Nadere informatie

Tijdelijke regeling N34 Ommen

Tijdelijke regeling N34 Ommen Ministerie van Verkeer en Waterstaat Tijdelijke regeling N34 Ommen Advies inzake de tijdelijke VRI op de aansluiting N34/N48 bij Ommen. 18 december 2007 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Groene Golf

Nadere informatie

Quickscan Mecklenburgweg

Quickscan Mecklenburgweg Ministerie van Verkeer en Waterstaat Quickscan Mecklenburgweg Advies inzake de doorstroming bij het kruispunt Ringweg/Mecklenburgweg 21 juli 2008 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Groene Golf Team Kluyverweg

Nadere informatie

Groene Golf Team. Ad Wilson Rijkswaterstaat/Dienst Verkeer en Scheepvaart

Groene Golf Team. Ad Wilson Rijkswaterstaat/Dienst Verkeer en Scheepvaart Groene Golf Team Ad Wilson Rijkswaterstaat/Dienst Verkeer en Scheepvaart 1 Inhoud presentatie Verkeerslichtenregelingen in Nederland Groene Golf Team aanpak projecten voorbeelden van projecten overzicht

Nadere informatie

Arnhem Velperpoort. Datum 19 mei 2011 Status Definitief

Arnhem Velperpoort. Datum 19 mei 2011 Status Definitief Arnhem Velperpoort Datum 19 mei 2011 Status Definitief Colofon Uitgegeven door In opdracht van Contactpersoon Ministerie van Infrastructuur en Milieu RWS Dienst Verkeer en Scheepvaart Groene Golf Team

Nadere informatie

3 Rijkswaterstaat Noord-Nederland Gerrit Schenk Zuidersingel 4 8911 AV Leeuwarden

3 Rijkswaterstaat Noord-Nederland Gerrit Schenk Zuidersingel 4 8911 AV Leeuwarden 3 Rijkswaterstaat Noord-Nederland Gerrit Schenk Zuidersingel 4 8911 AV Leeuwarden Prestaties van ontwerpvarianten Julianaplein Dienst Verkeer en Scheepvaart van den Burghweg 1 2628 CS Delft Postbus 5044

Nadere informatie

Verkeersafwikkeling Oegstgeest a/d Rijn en Frederiksoord Zuid

Verkeersafwikkeling Oegstgeest a/d Rijn en Frederiksoord Zuid Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Wachttijdvoorspellers: Met beleid toepassen

Wachttijdvoorspellers: Met beleid toepassen Wachttijdvoorspellers: Met beleid toepassen Ing. M.C.M. Kant (DTV Consultants) Samenvatting In de afgelopen jaren zijn veel wegbeheerders overgegaan op wachttijdvoorspellers als sympathieke en fietsvriendelijke

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft Nadere toelichting afweging instellen linksafverbod Geldropseweg

gemeente Eindhoven Betreft Nadere toelichting afweging instellen linksafverbod Geldropseweg gemeente Eindhoven Stichting Witte Dorp/De Burgh Openbare Ruimte, Verkeer & Milieu, Verkeer en Openbare Ruimte Van mw. M. Jansen- van der Zande Kamer Telefoon (040) 238 63 88 14 juni 2012 Memo Betreft

Nadere informatie

Nijmegen stroomt door

Nijmegen stroomt door Nijmegen stroomt door Advies inzake de doorstroming op het traject Keizer Karelplein, Oranjesingel en Keizer Traianusplein. September 2007 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Groene Golf Team Kluyverweg

Nadere informatie

Verkeersafwikkeling. 2e Hogeweg Onderzoek noodzaakbepaling VRl's twee kruispunten. Opdrachtgever. Opdrachtnemer

Verkeersafwikkeling. 2e Hogeweg Onderzoek noodzaakbepaling VRl's twee kruispunten. Opdrachtgever. Opdrachtnemer Verkeersafwikkeling 2e Hogeweg Onderzoek noodzaakbepaling VRl's twee kruispunten Opdrachtgever Opdrachtnemer Naam: Gemeente Zeist Afdeling: Realisatie & Beheer Postbus 513 3700 AM Zeist DTV Consultants

Nadere informatie

Bijdragenr. 32. Verkeerskundig beheer van verkeerslichten en andere verkeerssystemen

Bijdragenr. 32. Verkeerskundig beheer van verkeerslichten en andere verkeerssystemen Bijdragenr. 32 Verkeerskundig beheer van verkeerslichten en andere verkeerssystemen ****** Erna Schol (Rijkswaterstaat Dienst Verkeer en Scheepvaart, Groene Golf Team) Emile Oostenbrink (CROW) Samenvatting

Nadere informatie

Mededeling van het college aan de gemeenteraad (2013-119)

Mededeling van het college aan de gemeenteraad (2013-119) Onderwerp: Nota verkeerslichten 2013 Portefeuillehouder: Wethouder Drenth Datum: 24 oktober 2013 Aanleiding voor de mededeling Doetinchem werkt hard aan het verbeteren van haar bereikbaarheid. Het is daarbij

Nadere informatie

Wegbeheerders in Limburg coördineren het onderhoud van verkeerslichten

Wegbeheerders in Limburg coördineren het onderhoud van verkeerslichten Wegbeheerders in Limburg coördineren het onderhoud van verkeerslichten Arie Schreuders (Grontmij) Tessa Peters (Provincie Limburg) Frank van Wamel (Groene Golf Team, Rijkswaterstaat) Een regiegroep in

Nadere informatie

RINGWEG OOST LEIDEN verkeerssimulaties

RINGWEG OOST LEIDEN verkeerssimulaties RINGWEG OOST LEIDEN verkeerssimulaties 1 juni 2012 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 2 VARIANTEN RESULTATEN VARIANT 1 EN 2 UITWERKING VARIANT 1 CONCLUSIES 1 INLEIDING Voor de Ringweg Oost is voor de toekomstige

Nadere informatie

EverGreen: minder stoppen, betere luchtkwaliteit, maar

EverGreen: minder stoppen, betere luchtkwaliteit, maar (Bijdragenr. 70) EverGreen: minder stoppen, betere luchtkwaliteit, maar A. Bezemer (DTV Consultants) C. Stolz (DTV Consultants) J.G.M. Boormans (DTV Consultants) K. Langelaar (DTV Consultants) Samenvatting

Nadere informatie

Afwaarderen (minder aantrekkelijk maken voor doorgaand verkeer) van de Boerendijk tussen de Hoge Rijndijk en de Chrysantstraat

Afwaarderen (minder aantrekkelijk maken voor doorgaand verkeer) van de Boerendijk tussen de Hoge Rijndijk en de Chrysantstraat Scenario 1: Optimalisering huidige verkeersnetwerk woerden West Aanpassen van kruispunt Hollandbaan Waardsebaan verkeerslichtenregelinstallatie (VRI), Boerendijk Chrysantstraat (VRI), Boerendijk Hoge Rijndijk(rotonde).

Nadere informatie

Verkeerslichten in Nederland 2015

Verkeerslichten in Nederland 2015 Verkeerslichten in Nederland 2015 Opdrachtgever Opdrachtnemer DTV Consultants DTV Consultants B.V. M.C.R. Willekens Breda, 26 januari 2016 Niets uit dit rapport mag worden vermenigvuldigd en/of worden

Nadere informatie

Onderzoek naar de doorstromingshinder van het fietsverkeer door verkeersregelinstallaties in de gemeente Vlissingen. Fietsersbond afdeling

Onderzoek naar de doorstromingshinder van het fietsverkeer door verkeersregelinstallaties in de gemeente Vlissingen. Fietsersbond afdeling Onderzoek naar de doorstromingshinder van het fietsverkeer door verkeersregelinstallaties in de gemeente Vlissingen. Fietsersbond afdeling Vlissingen/Souburg. Vlissingen, mei 2012 Inhoud Conclusies en

Nadere informatie

Een STREEPJE voor... De betekenis van verkeerstekens op het wegdek

Een STREEPJE voor... De betekenis van verkeerstekens op het wegdek Een STREEPJE voor... De betekenis van verkeerstekens op het wegdek Wat betekenen al die strepen toch? In Nederland verplaatsen zich dagelijks miljoenen personen lopend, fietsend en rijdend in het verkeer.

Nadere informatie

EEN STREEPJE VOOR... De betekenis van verkeerstekens op het wegdek. Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland. Platform en Kenniscentrum

EEN STREEPJE VOOR... De betekenis van verkeerstekens op het wegdek. Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland. Platform en Kenniscentrum EEN STREEPJE VOOR... De betekenis van verkeerstekens op het wegdek Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland Platform en Kenniscentrum Wat betekenen al die strepen toch? In Gelderland verplaatsen

Nadere informatie

Nieuwe rekenmethode (voertuigafhankelijke) verkeerslichtenregelingen

Nieuwe rekenmethode (voertuigafhankelijke) verkeerslichtenregelingen Nieuwe rekenmethode (voertuigafhankelijke) verkeerslichtenregelingen Carl Stolz DTV Consultants Bart Veroude DTV Consultants Samenvatting In dit paper worden delen van een nieuwe methode voor het doorrekenen

Nadere informatie

Herinrichting t Goylaan. Presentatie 22 april 2015

Herinrichting t Goylaan. Presentatie 22 april 2015 Herinrichting t Goylaan Presentatie 22 april 2015 Opbouw presentatie Waarom is het nodig? Wat stellen we voor? Wat zijn de verkeerseffecten? Wat zijn milieu-effecten? Wat bereiken we ermee? Hoe gaat het

Nadere informatie

N237 Provincie Utrecht: MBO Systeem

N237 Provincie Utrecht: MBO Systeem (Bijdragenr. 54) N237 Provincie Utrecht: MBO Systeem ir. Mark Snoek IT&T Samenvatting Het MBO Systeem van IT&T geeft tijdens de uitgebreide werkzaamheden aan de A28 de Provincie Utrecht inzicht in de realtime

Nadere informatie

DVM in Amsterdam, de ambities waargemaakt door de systemen!

DVM in Amsterdam, de ambities waargemaakt door de systemen! (Bijdragenr. 56) DVM in Amsterdam, de ambities waargemaakt door de systemen! Bert van der Veen Advin b.v. Rien Borhem Gemeente Amsterdam 1. Inleiding Om het verkeer in goede banen te leiden wordt steeds

Nadere informatie

Werkzaamheden omgeving viaduct Hoofdstraat, en Weekendafsluiting Hoofdstraat, inclusief op- en afritten, van 28 september tot 1 oktober

Werkzaamheden omgeving viaduct Hoofdstraat, en Weekendafsluiting Hoofdstraat, inclusief op- en afritten, van 28 september tot 1 oktober Retouradres: Postbus 20, 3980 CA Bunnik Aan de bewoner(s)/gebruiker(s) van dit pand Projectnaam A12 Utrecht Lunetten - Veenendaal Uw referentie Onze referentie Behandeld door Telefoon direct E-mail PvB-OM-B-1313-AVR

Nadere informatie

Gemeente Utrecht Projectorganisatie Stationsgebied. Referentie faseringsplan Bouwrijp maken Van Sijpesteijnkade

Gemeente Utrecht Projectorganisatie Stationsgebied. Referentie faseringsplan Bouwrijp maken Van Sijpesteijnkade Gemeente Utrecht Projectorganisatie Stationsgebied Referentie faseringsplan Bouwrijp maken Van Sijpesteijnkade INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING 1 1.1. Raakvlakken 2 1.2. Doel rapportage 2 2. UITGANGSPUNTEN

Nadere informatie

Filter uitvoegend vrachtverkeer

Filter uitvoegend vrachtverkeer Filter uitvoegend vrachtverkeer Aanpak van files op korte termijn Nota Mobiliteit Een moderne samenleving en mobiliteit zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Met de Nota Mobiliteit ligt er een gedegen

Nadere informatie

Kom naar de oranje wagen die staat bij Accent Zuid aan het Paterserf op woensdag 1 en donderdag 2 december

Kom naar de oranje wagen die staat bij Accent Zuid aan het Paterserf op woensdag 1 en donderdag 2 december Warande en Paterserf Buurt van de Maand Kom naar de oranje wagen die staat bij Accent Zuid aan het Paterserf op woensdag 1 en donderdag 2 december De Warande en Paterserf zijn in december Buurt van de

Nadere informatie

Bijlage 1. Herkomstbestemmingrelaties. Goudappel Coffeng

Bijlage 1. Herkomstbestemmingrelaties. Goudappel Coffeng Bijlage 1. Herkomstbestemmingrelaties uit model Goudappel Coffeng Operationeel verkeersmanagement Zuid Kennemerland 5 mei 2011 H-B relaties Zuid Kennemerland 2008 2-uurs matrices voor OS (7-9) en AS (16-18)

Nadere informatie

Verkeersonderzoek. Kenmerken advies: www.meldpunt veiligverkeer.nl. Naam dossier: D1509 1512 3044 0384. Locatie: Gemeente Zwolle: Havezathenallee

Verkeersonderzoek. Kenmerken advies: www.meldpunt veiligverkeer.nl. Naam dossier: D1509 1512 3044 0384. Locatie: Gemeente Zwolle: Havezathenallee Verkeersonderzoek www.meldpunt veiligverkeer.nl Kenmerken advies: Naam dossier: D1509 1512 3044 0384 Locatie: Gemeente Zwolle: Havezathenallee Datum uitgifte advies: Oversteekbaarheid fietsers en voetgangers

Nadere informatie

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig flexibiliteit genoeg geraken gezondheid goed goede goedkoop grote BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT Grafische voorstelling open antwoorden andere belangrijke zaken bij verplaatsingen aankomen aansluiting

Nadere informatie

Gewijzigd Raadsvoorstel

Gewijzigd Raadsvoorstel Gewijzigd Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Zaaknummer: 1077115 Sliedrecht, 6 augustus 2013 Onderwerp: Kruispunt Ouverture met toe- en afrit A15 Beslispunten 1. In te stemmen met het

Nadere informatie

Onderzoek effectiviteit doorstromingsbevorderende verkeersmaatregelen

Onderzoek effectiviteit doorstromingsbevorderende verkeersmaatregelen Onderzoek effectiviteit doorstromingsbevorderende verkeersmaatregelen Gemeente Amersfoort Dorien de Bruijn, Ben van de Burgwal 4 juni 2015 In Amersfoort zijn op diverse trajecten maatregelen genomen om

Nadere informatie

Verkenning provinciaal kruispunt N348 N314. Informatie-avond. Presentatie 30 juni 2009

Verkenning provinciaal kruispunt N348 N314. Informatie-avond. Presentatie 30 juni 2009 Verkenning provinciaal kruispunt N348 N314 Informatie-avond Presentatie 30 juni 2009 PRESENTATIE DIT IS EEN DOORLOPENDE PRESENTATIE De presentatie geeft informatie over de verkeerskundige aanleiding en

Nadere informatie

Rol Veilig Verkeer Nederland. Algemeen. Situatie 3/7

Rol Veilig Verkeer Nederland. Algemeen. Situatie 3/7 Verkeersonderzoek www.meldpunt veiligverkeer.nl Kenmerken advies: Locatie: Heerde Brinklaan en Veerstraat Marktstraat Datum uitgifte advies: 3 februari 2016 2/7 Rol Veilig Verkeer Nederland Veilig Verkeer

Nadere informatie

Werkdocument Hotel t Koningsbed Versie 16 mei 2012

Werkdocument Hotel t Koningsbed Versie 16 mei 2012 Werkdocument Hotel t Koningsbed Versie 16 mei 2012 1 Inleiding 1.1 Achtergrond Hotel Het Koningsbed is gelegen aan de Prinsenlaan te Groenekan. Het is een van oorsprong agrarisch bedrijf, waar enkele jaren

Nadere informatie

N237: MBO Systeem. Agenda. Aanleiding en gevolgen. Van inzicht naar beslissing: Performance Indicatoren (PI)

N237: MBO Systeem. Agenda. Aanleiding en gevolgen. Van inzicht naar beslissing: Performance Indicatoren (PI) N237 Provincie Utrecht Monitoring en Beslissing Ondersteunend Systeem ir. Mark Snoek Agenda Aanleiding en gevolgen Van inzicht naar beslissing: Performance Indicatoren (PI) Automatische beoordeling op

Nadere informatie

Voorstel van het college van burgemeester en wethouders aan de raad

Voorstel van het college van burgemeester en wethouders aan de raad Voorstel van het college van burgemeester en wethouders aan de raad Raadsvergadering : 28 april 2005 Agendapunt : 08 Onderwerp : Oversteekplaats Stationsweg te Geertruidenberg Datum : 23 maart 2005 A.

Nadere informatie

STREEFBEELDSTUDIE EEN NIEUWE N8 VAN KORTRIJK TOT WEVELGEM

STREEFBEELDSTUDIE EEN NIEUWE N8 VAN KORTRIJK TOT WEVELGEM STREEFBEELDSTUDIE EEN NIEUWE N8 VAN KORTRIJK TOT WEVELGEM VAN KORTRIJK TOT WEVELGEM WAT KAN BETER? De huidige N8 zorgt voor heel wat knelpunten voor het plaatselijk en doorgaand verkeer in Kortrijk en

Nadere informatie

Verkeersonderzoek. Kenmerken advies: www.meldpunt veiligverkeer.nl

Verkeersonderzoek. Kenmerken advies: www.meldpunt veiligverkeer.nl Verkeersonderzoek www.meldpunt veiligverkeer.nl Kenmerken advies: Naam dossier: >Hier komt de naam van dossier zoals in Meldpunt en wordt ingevoegd door meldpuntmedewerker< Locatie: Eenderparkweg in Ermelo

Nadere informatie

Kruispunten met de borden

Kruispunten met de borden Auteursrechtinformatie Dit document is bedoeld voor eigen gebruik. In het algemeen geldt dat enig ander gebruik, daaronder begrepen het verveelvoudigen, verspreiden, verzenden, herpubliceren, vertonen

Nadere informatie

Evaluatie IBP2010. Gemeente Hilversum

Evaluatie IBP2010. Gemeente Hilversum Evaluatie IBP2010 Gemeente Hilversum 1 juni 2012 Colofon Titel Evaluatie IBP2010 Status Definitief Opdrachtgever Gemeente Hilversum Kenmerk HVS107/Asm/0824 Datum publicatie 1 juni 2012 Gemeente Hilversum

Nadere informatie

B R O C H U R E. Verkeerslichtengeregelde kruispunten

B R O C H U R E. Verkeerslichtengeregelde kruispunten B R O C H U R E Verkeerslichtengeregelde kruispunten Samenstelling Vlaamse overheid - Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Expertise Verkeer en Telematica (EVT) Verantwoordelijke uitgever ir. Tom Roelants

Nadere informatie

Verkeerslichten voor fietsers in Utrecht. Waar wachten we op?

Verkeerslichten voor fietsers in Utrecht. Waar wachten we op? Verkeerslichten voor fietsers in Utrecht Waar wachten we op? Augustus 2012 Titel Auteur Verkeerslichten voor fietsers in Utrecht: waar wachten we op? Ria Glas Jaartal Augustus 2012 Bij dit rapport hoort

Nadere informatie

Bereikbaarheid Waterland. 11 december 2014

Bereikbaarheid Waterland. 11 december 2014 Bereikbaarheid Waterland 11 december 2014 Agenda Inhoud Bereikbaarheid Waterland Wat is er inmiddels gerealiseerd? Welke plannen zijn er voor de regio? Kosten maatregelen Vervolgproces Doel van Bereikbaarheid

Nadere informatie

Titel: Problemen VRI Batabrug Nummer: BO BD 001 2013 Datum: 03-01-2013

Titel: Problemen VRI Batabrug Nummer: BO BD 001 2013 Datum: 03-01-2013 Inleiding De VRI Batabrug (kruispunt Bataweg/Europaplein en Batabrug) die tot begin 2012 dienst deed, in dit document genoemd oude VRI, vertoonde in 2009 een aantal hoogst irriterende en onveilige eigenschappen.

Nadere informatie

ZIENSWIJZENNOTA GVVP WINSUM

ZIENSWIJZENNOTA GVVP WINSUM ZIENSWIJZENNOTA GVVP WINSUM Nr. Vragen/opmerkingen (gebundeld) 1 Er is vanuit nut en noodzaak, geluidsoverlast, benodigde investeringen en mogelijke route Ranum - Tinallinge - Onderdendam bezwaar tegen

Nadere informatie

Johan Janse - JJAdvies Alex van der Woerd Dutch Traffic Consult

Johan Janse - JJAdvies Alex van der Woerd Dutch Traffic Consult Advies verkeersproblematiek Zuidtangent Heerhugowaard Johan Janse - JJAdvies Alex van der Woerd Dutch Traffic Consult 1. Inleiding De gemeente Heerhugowaard is voornemens voor de oplossing van de verkeersproblematiek

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 23 oktober 2012

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 23 oktober 2012 Raadsinformatiebrief B&W vergadering 23 oktober 2012 Steller : J. Bosma Telefoonnummer: (0343) 565839 E-mailadres : jan.bosma@heuvelrug.nl Onderwerp : Voortgang haalbaarheidsonderzoek gebiedsontwikkeling

Nadere informatie

N232 Groot onderhoud Schipholweg

N232 Groot onderhoud Schipholweg Home N232 Groot onderhoud Schipholweg Waar? Schipholweg (N232) Wat? Groot onderhoud Wanneer? 7 mei t/m 18 juni 2012 Actueel (laatste wijziging 2 mei 2012) Volg het onderhoud van de N232 nu via twitter:

Nadere informatie

Duurzaam Veilig(e) Wegen

Duurzaam Veilig(e) Wegen Duurzaam Veilig(e) Wegen Categoriseringskaart (2015) Kaart met de belangrijkste wegen in onze provincie. Dit is het wensbeeld van de wegcategorisering zoals wij dat graag zien. Provinciale wegen Duurzaam

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN EISEN EN WENSEN REINIER DE GRAAFWEG

PROGRAMMA VAN EISEN EN WENSEN REINIER DE GRAAFWEG PROGRAMMA VAN EISEN EN WENSEN REINIER DE GRAAFWEG Samengestelde versie 3 / 19-12-2014 1. Inleiding 2. Ruimtelijk programma - doorlopende bomenrijen volgen de Reinier de Graafweg en maken er een laan van,

Nadere informatie

Project. 094-09B Liesboslaan, Breda

Project. 094-09B Liesboslaan, Breda Project. 094-09B Liesboslaan, Breda Situatie Probleemstelling. De gemeente Breda heeft VVN Afd. Breda gevraagd om een advies over de verkeerssituatie Liesboslaan - Princenhagelaan te Breda. In het verleden

Nadere informatie

VERKEERSVEILIGHEID ONTSLUITING BEDRIJVENTERREIN KIEVEEN EINDRAPPORT

VERKEERSVEILIGHEID ONTSLUITING BEDRIJVENTERREIN KIEVEEN EINDRAPPORT VERKEERSVEILIGHEID ONTSLUITING BEDRIJVENTERREIN KIEVEEN EINDRAPPORT DORPSRAAD LOENEN 1 april 2010 D01011/CE0/093/000310/ws Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Doel second opinion 5 1.3 Aanpak 5 2

Nadere informatie

Verkenning N65 Vught - Haaren. Informatieavond. 25 November 2015. 25 november 2015

Verkenning N65 Vught - Haaren. Informatieavond. 25 November 2015. 25 november 2015 Verkenning N65 Vught - Haaren Informatieavond 25 November 2015 25 november 2015 Opbouw presentatie Het waarom van de verkenning: wat is het probleem? Proces en bestuurlijke uitgangspunten (mei 2013) Tussenbalans

Nadere informatie

Draaiboek praktische verkeersexamens

Draaiboek praktische verkeersexamens Draaiboek praktische verkeersexamens Januari 2015 Voorwoord In de voorgaande jaren heeft de gemeente Hilversum de verkeersexamens centraal georganiseerd. Omdat de gemeente het organiseren van de praktische

Nadere informatie

Beleidsnotitie Verkeersregelinstallaties

Beleidsnotitie Verkeersregelinstallaties Beleidsnotitie Verkeersregelinstallaties Vastgesteld door de gemeenteraad op 22 januari 2007 2 SAMENVATTING In het verleden werden verkeerslichten geplaatst vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid of

Nadere informatie

N309 t Harde reconstructievariant Toelichting bij 2e schetsontwerp d.d. januari 2013

N309 t Harde reconstructievariant Toelichting bij 2e schetsontwerp d.d. januari 2013 N309 t Harde reconstructievariant Toelichting bij 2e schetsontwerp d.d. januari 2013 Provincie Gelderland 1 februari 2012 Conceptrapport 9x2432.A0 Documenttitel Verkorte documenttitel Status N309 t Harde

Nadere informatie

AANVULLEND ONDERZOEK VERKEER BEDRIJVENTERREIN VISWEG-OOST

AANVULLEND ONDERZOEK VERKEER BEDRIJVENTERREIN VISWEG-OOST AANVULLEND ONDERZOEK VERKEER BEDRIJVENTERREIN VISWEG-OOST HINKE FONGERS BEHEER BV 26 september 2013 077291904:B - Definitief B02047.000155.0100 Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Verkeerstructuur... 3 3 Verkeersafwikkeling...

Nadere informatie

Stadjers over fietsen in Groningen. Een Stadspanelonderzoek

Stadjers over fietsen in Groningen. Een Stadspanelonderzoek B A S I S V O O R B E L E I D Stadjers over fietsen in Groningen Een Stadspanelonderzoek Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van beleidsgericht

Nadere informatie

Datum 25 november 2014 Gemeente Woerden

Datum 25 november 2014 Gemeente Woerden RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording artikel 40 vragen 14R.00532 ^ SJ Van: college van burgemeester en wethouders gemeente WOERDEN Datum 25 november 2014 Portefeuillehouder(s) wethouder Schreurs Portefeuille(s)

Nadere informatie

Bijzondere plekken: Jan van Houtkade / Korevaarstraat

Bijzondere plekken: Jan van Houtkade / Korevaarstraat Bijzondere plekken: Jan van Houtkade / Korevaarstraat Vormgeving entree Binnenstad De kruising van de Centrumroute met de Jan van Houtkade-Korevaarstraat is een bijzondere plek in het tracé waar extra

Nadere informatie

Centrumplan Hart voor Valkenburg

Centrumplan Hart voor Valkenburg Samenstelling: Ben van Eijsden Centrumplan Hart voor Valkenburg Document: 20110127-second opinion.doc Status: concept Blad 1 Inhoudsopgave 01 INLEIDING 2 02 SAMENVATTING SECOND OPINION 3 02.01 Kaders en

Nadere informatie

Gemeente Woerden. b) Om Ç 4,6 miljoen beschikbaar te stellen om scenario 1 te kunnen laten uitvoeren

Gemeente Woerden. b) Om Ç 4,6 miljoen beschikbaar te stellen om scenario 1 te kunnen laten uitvoeren RAADSVOORSTEL 15R.00054 Gemeente Woerden 15R.00054 Ik gemeente WOERDEN Indiener: College van burgemeester en wethouders Datum: 28 april 2015 Portefeuillehouder(s): wethouder M. Stolk Portefeuille(s): Verkeer

Nadere informatie

Verkeerskundig onderzoek Ruimtelijke ontwikkeling De Del

Verkeerskundig onderzoek Ruimtelijke ontwikkeling De Del Verkeerskundig onderzoek Ruimtelijke ontwikkeling De Del Rapportage maart-2014 / DO okt 2014 28 oktober 2014 versie 4 1 Verkeerskundig onderzoek Ruimtelijke ontwikkeling De Del opdrachtgever Gemeente Rozendaal

Nadere informatie

Aanleiding. N237 Utrecht-Amersfoort. Einde aan voorbereiding. speciale uitgave augustus 2011

Aanleiding. N237 Utrecht-Amersfoort. Einde aan voorbereiding. speciale uitgave augustus 2011 speciale uitgave augustus 2011 N237 Utrecht-Amersfoort Vanaf begin september werkt aannemersbedrijf Mourik-Groot Ammers aan de reconstructie van de N237, het gedeelte tussen de Berekuil en de Universiteitsweg.

Nadere informatie

5.1 Autoverkeer. 5.2 Parkeren

5.1 Autoverkeer. 5.2 Parkeren 5 52 Verkeer 5.1 Autoverkeer Huidige situatie De verkeersstructuur van de Stationsbuurt en de Schilderswijk is historisch gegroeid, de wijken liggen ingeklemd tussen de historische grachten en het spoor.

Nadere informatie

Files. We kunnen er samen wat aan doen.

Files. We kunnen er samen wat aan doen. Files. We kunnen er samen wat aan doen. Inhoud Files. We kunnen er samen wat aan doen. Inleiding Tip 1: Invoegen op snelheid Tip 2: Blijf bij drukte in uw rijstrook Tip 3: Gebruik de spitsstrook Tip 4:

Nadere informatie

Mobiliteit Ingekomen stuk D33 (PA 30 januari 2013) Productmanagement en Beleid. Datum uw brief

Mobiliteit Ingekomen stuk D33 (PA 30 januari 2013) Productmanagement en Beleid. Datum uw brief Ingekomen stuk D33 (PA 30 januari 2013) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@ nijmegen.nl Postadres Postbus 9105

Nadere informatie

Veiligheidsmaatregelen Stationsbrug

Veiligheidsmaatregelen Stationsbrug Veiligheidsmaatregelen Stationsbrug 1 Veiligheidsmaatregelen Stationsbrug versie 4, DML, 6/10/06 1. Opgave en context Voor een veilige geleiding van de aanzienlijke stromen voetgangers, fietsers, auto

Nadere informatie

Verkeersonderzoek. Kenmerken advies: www.meldpunt veiligverkeer.nl. Naam dossier: M20150812

Verkeersonderzoek. Kenmerken advies: www.meldpunt veiligverkeer.nl. Naam dossier: M20150812 Verkeersonderzoek www.meldpunt veiligverkeer.nl Kenmerken advies: Naam dossier: M20150812 Locatie: Veldhoven, Mullerlaan; bushalten / doorsteek middenberm Datum uitgifte advies: 14-10-2015 Rol Veilig Verkeer

Nadere informatie

Nationaal verkeerskundecongres 2015

Nationaal verkeerskundecongres 2015 Nationaal verkeerskundecongres 2015 Tussenresultaten M&E Spookfile A58 [kop = Arial, 14 pt, regelafstand enkel, gecentreerd] ***[5 witregels]*** Carl Stolz (Auteur is werkzaam bij DTV Consultants) Jan

Nadere informatie

Effectmeting Haags verkeerscirculatieplan 2011

Effectmeting Haags verkeerscirculatieplan 2011 (Bijdragenr. 89) Effectmeting Haags verkeerscirculatieplan 2011 Ing. Inge Molenaar (gemeente Den Haag) Drs. Christine Swankhuisen (Tabula Rasa) Lisanne de Vrij MSc (Tabula Rasa) Samenvatting In november

Nadere informatie

Verbeterideeën digitale consultatie Utrecht Aantrekkelijk en Bereikbaar

Verbeterideeën digitale consultatie Utrecht Aantrekkelijk en Bereikbaar Verbeterideeën digitale consultatie Utrecht Aantrekkelijk en Bereikbaar UTRECHT Maart 2015 Gebiedsagenda West Overzichtskaart verbeterideeën Nummer Titel van het Omschrijving 90 Ik woon sinds kort in lombok

Nadere informatie

Evaluatie gedrag weggebruikers op geregelde turbopleinen

Evaluatie gedrag weggebruikers op geregelde turbopleinen B44 Evaluatie gedrag weggebruikers op geregelde turbopleinen Richard van der Horst TNO richard.vanderhorst@tno.nl Jaap Kik Provincie Zuid-Holland jj.kik@pzh.nl Guido Sluijsmans TNO guido.sluijsmans@tno.nl

Nadere informatie

Deelrapport Hoogwater? Vrije Weg! Toeritten A12 toerit 14, Woerden. 1 Deelrapport toerit Woerden (14 A2)

Deelrapport Hoogwater? Vrije Weg! Toeritten A12 toerit 14, Woerden. 1 Deelrapport toerit Woerden (14 A2) Deelrapport Hoogwater? Vrije Weg! Toeritten A12 toerit 14, Woerden 1 Deelrapport toerit Woerden (14 A2) Het project Hoogwater? Vrije weg! van de innovatieprogramma s Wegen naar de Toekomst en waterinnovatie

Nadere informatie

4. Verkeersveiligheidsaudit en -inspectie

4. Verkeersveiligheidsaudit en -inspectie Vad e m e c u m Veilige We g e n en Kr u i s p u n t e n - Me i 2009 4. Verkeersveiligheidsaudit en -inspectie Vlaamse overheid Vademecum Veilige Wegen en Kruispunten (mei 2009) p. 187 187 Vla a m s e

Nadere informatie

Afweging alternatieve tracés bouwweg Hofstad III, mrt 2015

Afweging alternatieve tracés bouwweg Hofstad III, mrt 2015 1 Afweging alternatieve tracés bouwweg Hofstad III mrt 2015 PROJECT EN ALTERNATIEVEN Het project betreft de legalisering en uitbreiding van een bouwweg die tot 2020 in gebruik zal blijven. In het voortraject

Nadere informatie

VERKEERSBEGRIPPEN. bij Verkeersexamen 2011. Overzicht van verkeersbegrippen, die belangrijk zijn voor kinderen. verkeersbegrip uitleg

VERKEERSBEGRIPPEN. bij Verkeersexamen 2011. Overzicht van verkeersbegrippen, die belangrijk zijn voor kinderen. verkeersbegrip uitleg VERKEERSBEGRIPPEN bij Verkeersexamen 2011 Overzicht van verkeersbegrippen, die belangrijk zijn voor kinderen. bestuurder Je bent bestuurder: - als je fietst - als je paardrijdt of loopt met je paard aan

Nadere informatie

Monitoring en evaluatie Monicabrug. Hier komt tekst 0-meting Hier komt ook tekst. Utrecht.nl

Monitoring en evaluatie Monicabrug. Hier komt tekst 0-meting Hier komt ook tekst. Utrecht.nl Monitoring en evaluatie Monicabrug Hier komt tekst 0-meting Hier komt ook tekst Verkeer doseren bij de Monicabrug Knijp Monicabrug De knijp Monicaburg is op 8 juni in werking getreden. Vanaf dan is de

Nadere informatie

61E SCHOOLVERKEERSEXAMEN

61E SCHOOLVERKEERSEXAMEN 61E SCHOOLVERKEERSEXAMEN CURACAO, ST.MAARTEN en BES EILANDEN 5 JUNI 2012 Jullie zijn de toekomst van morgen. KIES HET JUISTE ANTWOORD 1 In het verkeer kennen we twee soorten wegen. Namelijk: 0 T-kruisingen

Nadere informatie

BLVC-plan Dijkverbetering s-gravelandse Boezem

BLVC-plan Dijkverbetering s-gravelandse Boezem Versie 3.1 juli 2010 Infrastructuur Stad BLVC-plan Dijkverbetering s-gravelandse Boezem Auteur K. Schouten Opdrachtgever Waternet Projectnummer 45339 Documentnummer: 45118 autorisatie naam paraaf datum

Nadere informatie

B48 Regelscenario s Corridor A15 en Ruit Rotterdam

B48 Regelscenario s Corridor A15 en Ruit Rotterdam B48 Regelscenario s Corridor A15 en Ruit Rotterdam Gerben Quirijns (ARCADIS Nederland BV) In opdracht van Stadsregio Rotterdam Samenvatting Netwerkorganisatie Bereik! is in het kader van DVM Zuidvleugel

Nadere informatie

Hoe verandert uw route naar de A20? Stap voor stap naar een nieuwe aansluiting A20 Moordrecht

Hoe verandert uw route naar de A20? Stap voor stap naar een nieuwe aansluiting A20 Moordrecht Hoe verandert uw route naar de? Stap voor stap naar een nieuwe aansluiting Dit is een uitgave van Rijkswaterstaat www.rijkswaterstaat.nl 0800-8002 (gratis, dagelijks 06.00-22.30 uur) maart 2014 cd0314ck001

Nadere informatie

1 Inleiding. Verkeersanalyse ontwikkeling Breukelen. McDonald s. 11 januari 2013 MCD022/Rhr/0150 26 november 2012

1 Inleiding. Verkeersanalyse ontwikkeling Breukelen. McDonald s. 11 januari 2013 MCD022/Rhr/0150 26 november 2012 Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Gemeente Papendrecht - Verkeersbesluit 'Aanpassingen Burgemeester Keijzerweg - Molenlaan'

Gemeente Papendrecht - Verkeersbesluit 'Aanpassingen Burgemeester Keijzerweg - Molenlaan' STAATSCOURANT 31 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 38027 december 2014 Gemeente Papendrecht - Verkeersbesluit 'Aanpassingen Burgemeester Keijzerweg - Molenlaan' Burgemeester

Nadere informatie

Kwaliteitseisen hoogwaardige snelfietsroute F59

Kwaliteitseisen hoogwaardige snelfietsroute F59 Kwaliteitseisen hoogwaardige snelfietsroute F59 Definitief Datum 9 september 2010 Kenmerk OSS123/Pbb/1099 Eerste versie 4 juni 2010 1 Inleiding Een belangrijk onderdeel in de planvorming voor een hoogwaardige

Nadere informatie

VEILIGHEID THEMA 2015

VEILIGHEID THEMA 2015 VEILIGHEID THEMA 2015 1. Vooraf Controleer je fiets vooraf op gebreken. Draag handschoenen / sportbril / helm voor veiligheid en comfort. Waarschuw tijdig als je gaat passeren. Houd zoveel mogelijk rechts,

Nadere informatie

Enquête verkeersveil Enquête igheid school - thuis route

Enquête verkeersveil Enquête igheid school - thuis route Enquête verkeersveiligheid school - thuis route Inleiding Bij het maken van ons nieuwe schoolplan 2011-2015 is er onder de ouders van onze kinderen een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Bij dit onderzoek

Nadere informatie

Wanneer wel een zebra, wanneer niet? nieuw kader voor oversteekvoorzieningen binnen de bebouwde kom

Wanneer wel een zebra, wanneer niet? nieuw kader voor oversteekvoorzieningen binnen de bebouwde kom (Bijdragenr. 25) Wanneer wel een zebra, wanneer niet? nieuw kader voor oversteekvoorzieningen binnen de bebouwde kom J.A.G. de Leur M.Sc. Gemeente Heerhugowaard F.J.Wildenburg Gemeente Heerhugowaard 1.

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Luchtkwaliteit

Onderzoek Inwonerspanel: Luchtkwaliteit Luchtkwaliteit 1 (5) Onderzoek Inwonerspanel: Luchtkwaliteit Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 17 september 2010 kregen alle panelleden van dat moment (1423 personen) een e-mail met de vraag

Nadere informatie

Notitie. Inleiding. Figuur 1: Overzicht locatie Hotel t Koningsbed. (bron:google maps / Multifunctioneel landgoed t Koningsbed, Agroplan)

Notitie. Inleiding. Figuur 1: Overzicht locatie Hotel t Koningsbed. (bron:google maps / Multifunctioneel landgoed t Koningsbed, Agroplan) - Notitie Referentienummer Datum 3 juni 22 Kenmerk 32379 Betreft Verkeerskundige beoordeling Kruispunt Prinsenlaan-N234, Hotel t Koningsbed Inleiding. Achtergrond Hotel Het Koningsbed is gelegen aan de

Nadere informatie

Instrumenten voor het automatisch berekenen van ontruimingstijden

Instrumenten voor het automatisch berekenen van ontruimingstijden B6 Instrumenten voor het automatisch berekenen van ontruimingstijden ing. Gert Hut (DHV) ing. Luc Prinsen (Goudappel Coffeng) ing. Tjerk Schotanus (City Flow BV) Samenvatting Een belangrijk onderdeel bij

Nadere informatie

ADVIES OVERSTEEKPLAATSEN DEN HAAG

ADVIES OVERSTEEKPLAATSEN DEN HAAG ADVIES OVERSTEEKPLAATSEN DEN HAAG Den Haag, december 2009 Voorall Van Diemenstraat 196 2518 VH Den Haag 070 365 52 88 info@voorall.nl www.voorall.nl Inleiding Voor een groot deel van de bevolking kan het

Nadere informatie

Verkeerswetgeving fietsers

Verkeerswetgeving fietsers Verkeerswetgeving (Koninklijk besluit 1 december 1975) INDIVIDUELE FIETSERS of GROEPEN van MINDER DAN 15 FIETSERS Een verplicht fietspad wordt aangegeven met bord G11. Fietsers en snor MOETEN hier gebruik

Nadere informatie