DISMEVAL: Europees gefinancierd onderzoek over de evaluatie van disease management

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DISMEVAL: Europees gefinancierd onderzoek over de evaluatie van disease management"

Transcriptie

1 DISMEVAL: Europees gefinancierd onderzoek over de evaluatie van disease management Arianne Elissen MSc & Anna Huizing PhD 29 juni 2012 Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing 1

2 Inhoud van de workshop Deel 1 (45 minuten): Aan de hand van DISMEVAL project wordt inzicht geboden in: Het belang en de complexiteit van disease management evaluatie Manieren waarop de huidige aanpak van evaluatie kan worden verbeterd De inzichten die geavanceerde evaluatie biedt in de effecten van disease management focus op Nederland Deel 2 (45 minuten): Debat met zaal over de implicaties van de resultaten van DISMEVAL voor de praktijk van type 2 diabeteszorg in Nederland. Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing 2

3 Deel 1 DISMEVAL: Aanleiding, opzet en resultaten Arianne Elissen, M.Sc. Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing 3

4 Problemen in chronische zorg Chronische aandoeningen vormen grootste uitdaging voor gezondheidszorg in 21 ste eeuw: Internationaal is er sprake van een omvangrijke en steeds toenemende prevalentie van chronische ziekte Directe medische kosten van chronische aandoeningen bestrijken nu al het grootste deel van de zorgbudgetten van veel landen Kwaliteit van chronische zorg is sub-optimaal: Fragmentatie in de tijd (reactief i.p.v. proactief/preventief) Monodisciplinair (gebrek aan samenwerking tussen disciplines) Beperkte rol patiënt (passief i.p.v. actief) Onvoldoende evidence-based (niet volgens richtlijnen/protocollen) Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing 4

5 Oplossing: disease management Ontstaan in VS in jaren 90 Aangeboden door private disease management organisaties Doel: patiënten met veelvoorkomende aandoeningen identificeren en vervolgens gecoördineerde zorg bieden alsook educatie ter stimulering van zelfmanagement Aanname: door patiënten eerder te identificeren en vervolgens beter te behandelen, kunnen complicaties worden voorkomen en, uiteindelijk, kosten bespaard Wereldwijd veel aandacht en snelle verspreiding naar landen als Australië, Canada, Duitsland en Engeland Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing 5

6 Wat zijn disease management programma s? Ziektespecifieke zorgprogramma s, die aanvangen na diagnose en doorgaans bestaan uit twee of meer onderling gerelateerde praktijkcomponenten van het Chronic Care Model (CCM). Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing 6

7 CCM praktijkcomponenten Zelfmanagement ondersteuning Interventies gericht op patiënten met als doel hen meer kennis, vaardigheden en zelfvertrouwen te geven in het omgaan met hun ziekte (bv. educatieprogramma s, interactieve websites, peer support) Besliskundige ondersteuning Interventies gericht op zorgverleners om de kans te vergroten dat zij evidence-based zorg verlenen (bv. nascholing, herinneringssystemen) Zorgproces Interventies met als doel een adequatere inrichting van het zorgproces te realiseren (bv. multidisciplinaire samenwerking in teams, taken voor verpleegkundigen, groepsconsulten) Klinische informatiesystemen Interventies met als doel de IT in de zorg te verbeteren (bv. systemen die automatische herinneringen versturen, systemen die zorgverleners van feedback voorzien over kwaliteit van zorg) Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing 7

8 Internationale implementatie elementen 1. Zelfmanagement: Expert Patient Programme (Engeland) generieke zelfmanagement ondersteuning cursussen voor patiënten door patiënten 2. Zorgproces: Nurse-led clinics (Zweden); community matrons (Engeland) coördinerende functie voor verpleegkundigen 3. Besluitvorming: Ziektespecifieke zorgstandaarden (Nederland) 4. Klinische informatiesystemen: Electronic patient records, reminder systems, telemonitoring (VS) Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing 8

9 Wetenschappelijk bewijs Ondanks logica achter disease management is er gebrek aan duidelijk bewijs dat doelstellingen inzake effectiviteit worden bereikt Resultaten systematische reviews: Disease management is an approach without proof of effectiveness (Coleman et al., 2009) Despite considerable effort and resources being spent, evidence base for effectiveness remains limited (Scott, 2009) No conclusive evidence that disease management leads to improved health outcomes or reduction of direct medical costs (Mattke, Seid & Ma, 2007) Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing 9

10 Bewijs voor CCM componenten Systematische reviews en meta-analyses laten zien dat*: Er geen magic bullet is: geen enkele individuele interventiecomponent maakt het grote verschil Hoe groter het aantal interventiecategorieën in een getest pakket van maatregelen, hoe effectiever zo n pakket lijkt te zijn. Zelfmanagement ondersteuning lijkt noodzakelijke component om positieve effecten op patiëntuitkomsten te realiseren, hoewel op zichzelf onvoldoende. Verschillende combinaties van CCM componenten hebben effect op: opvolgen richtlijnen door professionals; opvolgen behandeladviezen door patiënten; zorggebruik; klinische uitkomsten; risicogedrag; kwaliteit van leven; gezondheid; tevredenheid; en functionele status Geen overtuigende resultaten m.b.t. effect op kosten *Renders et al., 2001; Tsai et al., 2005; Zwar et al., 2006; Adams et al., 2007 Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing 10

11 Disease management evaluatie Belangrijke reden voor gebrek aan bewijs Complexiteit van disease management evaluatie door: (1) Diversiteit in programma s: - Combinatie componenten: brede vs. smalle programma s, geïntegreerde vs. losse componenten - Inhoud componenten: verschillen qua inhoud - Context: sterke eerstelijnszorg vs. sterke ziekenhuissector, financieringsstructuren (integraal vs. fee-for-service) - Patiënten: hoog risico vs. laag risico, oud vs. jong (2) Diversiteit in methodologie door gebrek aan universeel geaccepteerde evaluatiemethoden: verschillende designs, analysetechnieken en effectmaten; verschillende follow-up duur; verschillende studiekwaliteit Gevolg: heterogeniteit in effecten Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing 11

12 Het DISMEVAL project Developing and validating disease management evaluation methods for European health care systems (www.dismeval.eu) Doel: Aanbevelingen doen voor best practices op het gebied van disease management evaluatie, door potentieel waardevolle methoden toe te passen op data van bestaande disease management programma s in Europa Deelnemende landen: Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Nederland, Oostenrijk, Spanje Financier: Europese Commissie Coördinatie: RAND Europa, Cambridge Duur: Januari 2009 December 2011 Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing 12

13 Drie onderzoeksfases 1: Review van huidige evaluatiestrategieën in de zes Europese landen hoe worden effecten op dit moment in de praktijk gemeten? 2: Literatuuronderzoek teneinde opties omtrent evaluatie van disease management te identificeren m.b.v. welke meer valide methoden kan de huidige aanpak van evaluatie in de praktijk worden verbeterd? 3. Testen en valideren van tijdens fase 2 geïdentificeerde methoden op data van bestaande disease management programma s in de zes deelnemende landen Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing 13

14 Fase 1: Hoe wordt op dit moment geëvalueerd? Twee brede varianten van onderzoek Randomized controlled trial (RCT) - Gouden standaard van interventieonderzoek - Pilot studies in academische settings - Zeer specifieke groepen patiënten - Resultaten moeilijk te generaliseren naar andere patiënten en andere settings Observationele studie designs (voor/na studie, cohort studie) - Minder wetenschappelijk sterk - Toegepast na brede uitrol van pilot programma in de dagelijkse zorgpraktijk - Gehele populatie van patiënten - Methodologische problemen; beperkte validiteit en betrouwbaarheid van resultaten Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing 14

15 Fase 2: Meer geavanceerde methoden Literatuuronderzoek naar state of the art van disease management evaluatie Focus op designs die: minder veeleisend en beter operationeel uitvoerbaar zijn dan de RCT; Resulteren in meer betrouwbare en valide uitkomsten dan de niet-experimentele designs die doorgaans in de praktijk worden gebruikt voor disease management evaluatie Voorbeelden: matched pairs analysis with propensity scoring, regression discontinuity, time series analysis Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing 15

16 Fase 3: Testen en valideren Onderzoeksvragen: Hoe toepasbaar zijn de tijdens fase 2 geïdentificeerde methoden in de praktijk? Welke methoden zijn het best toepasbaar voor welke disease management programma s en binnen welke settings? Aanpak: In elk van de aan DISMEVAL deelnemende landen werden meerdere methoden toegepast op data van bestaande programma s Keuze voor specifieke methoden gemaakt op basis van kenmerken van te evalueren programma s. Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing 16

17 Nederlands deelonderzoek Centrale onderzoeksvraag: Met het gebruik van welke methoden kan de huidige aanpak van evaluatie van disease management programma s in Nederland worden verbeterd? Focus: programma s voor type 2 diabetes Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing 17

18 Ontwikkeling disease management in Nederland Sinds jaren 90 veel aandacht voor kwaliteit van chronische zorg in Nederland Toenemende vraag naar zorg door chronisch zieken Transmurale samenwerkingsverbanden tussen huisartsen en specialisten Transmurale projecten groeiden in sommige regio s uit tot complexere disease management programma s voor aandoeningen als diabetes en beroerte Positieve resultaten leidden tot experimenten met en landelijke uitrol van zogenaamde programmatische aanpak van chronische ziekten tussen 2006 en 2008 Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing 18

19 Programmatische aanpak van chronische ziekten Gestandaardiseerd disease management concept gebaseerd op Chronic Care Model Eerste experimenten in 2006: diabeteszorg Formele uitrol naar COPD en vasculair risico management in 2010 Met name voor diabetes is landelijke dekking bereikt: in 2010 was 75% van huisartsen verenigd in meer dan 100 zorggroepen voor diabetes Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing 19

20 De programmatische aanpak Vier kernpunten: - Patiënt staat centraal individuele zorgplannen - Zorgverleners verzamelen zich in zorggroepen en organiseren een sluitende keten van diensten voor een specifieke aandoening multidisciplinaire samenwerking - Te leveren diensten en kwaliteitsnormen worden gespecificeerd in nationale zorgstandaarden (bijv. zorgstandaard type 2 diabetes) standaardisering - Standaarden vormen ook basis voor integrale bekosting van chronische zorg op basis van eerstelijns keten-dbcs, welke worden afgesloten tussen zorggroepen en zorgverzekeraars. Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing 20

21 De programmatische aanpak Zorggroepen Subcontracten Integrale bekostiging Zorgstandaarden Patiënt centraal Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing 21

22 Bewijs voor programmatische aanpak Tegenstrijdige studieresultaten: - Onderzoek van Achmea suggereert dat integrale bekostiging en levering van diabeteszorg tot kostenexplosie zonder significante verbeteringen in klinische uitkomsten; - Onderzoek door het RIVM laat (kleine) verbeteringen zien in proces- en uitkomstindicatoren op korte termijn (1 en 3 jaar). Doel Nederlandse deelonderzoek DISMEVAL: - Met behulp van geavanceerde analysetechnieken beter inzicht krijgen in de effecten van de programmatische aanpak van diabeteszorg op klinische uitkomsten van patiënten. Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing 22

23 Testen van evaluatiemethoden Keuze voor twee complementaire technieken: Meta-analyse en meta-regressie Keuze gebaseerd op: 1. Kenmerken interventie - Complexe interventie bestaande uit meerdere componenten waaraan zorggroepen tot op zekere hoogte individueel invulling kunnen geven 2. Kenmerken setting - Vrijwel volledige uitrol van programmatische aanpak voor type 2 diabetes; geen grote groep controlepatiënten meer te identificeren Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing 23

24 Meta-analyse: wat en waarom? Speciale vorm van multi-level analyse doorgaans gebruikt om resultaten van empirische studies omtrent bepaald onderwerp te poolen Meta-analyse van individuele patiëntendata (IPD) is alternatieve aanpak, ontwikkeld in jaren 80 Belangrijk voordeel van gebruik IPD i.p.v. geaggregeerde studiedata is dat onderzoek kan worden gedaan naar subgroepen van patiënten voor wie bepaalde behandeling meer/minder effectief is subgroep meta-analyses Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing 24

25 Meta-regressie: wat en waarom? Vergelijkbaar met simpele regressies Een uitkomstvariabele (effectmaat) wordt voorspeld aan de hand van één of meerdere verklarende variabelen (effectmodificators/covariaten) Gebruik van IPD maakt mogelijk dat covariaten op studie- en patiëntniveau kunnen worden onderzocht Vaak gebruikt in aanvulling of subgroep meta-analyses In tegenstelling to subgroep meta-analyse kan metaregressie meerdere covariaten tegelijk analyseren inzicht bieden in wat werkt het beste voor wie Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing 25

26 Dataverzameling Selectie van 18 regionale zorggroepen die varieerden qua locatie en omvang patiëntpopulatie (N=348-18,531) Elke groep had contract met zorgverzekeraar voor het leveren van integrale type 2 diabeteszorg Negen van de groepen namen ook deel aan ZonMw programma Diabetes Ketenzorg en de evaluatie daarvan door het RIVM Data verzameld van ruim 106,000 patiënten alle diabeten met minstens één geregistreerd consult tijdens een periode van circa 24 maanden tussen januari 2008 en december 2010 Exclusie van type 1 diabeten (N=1567) Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing 26

27 Onderzoeksvariabelen Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing 27

28 Voorbereiding analyses 1. Opschonen en valideren datasets: Identificatie van outliers en foutwaarden aan de hand van door experts ontwikkelde afkappunten Identificatie van missende waarden 2. Exclusie van patiënten die: Een valide registratie missen van de onderzochte klinische uitkomsten in het eerste studiejaar, het tweede studiejaar, of beide jaren Een periode van minder dan drie maanden hadden tussen eerste- en tweedejaars uitkomstmetingen. Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing 28

29 Kenmerken van zorggroepen, patiënten en processen Care groups (N=18) Frontrunner status (N=18): 9 non-frontrunners 9 frontrunners Size (N=18): ,531 patients Care bundle price (N=9): Collaboration with specialist care providers (N=9): 6 limited 3 extensive Patients (N=105,056) Sex (18 groups): 50.7% women Mean age (18 groups): 65.7(±11.7) Mean diabetes duration (14 groups): 4.8(±5.6) Medication use (7 groups): 64% of patients Type of medication (7 groups): Oral anti-diabetic agent (80.5%), insulin (7.9%), both (11.6%) Comorbidity (angina pectoris, myocardial infarction, stroke, transient ischaemic attack) (16 groups): 16% Smoking status (17 groups): Smoker (18.4%) Processes Median frequency of clinical measurements during follow-up year (14 groups): 1 (total, LDL and HDL cholesterol; triglycerides), 2 (HbA1c), 3 (BMI) or 4 (SBP and DBP) Range of clinical measurements (mean % of patients with 8 registered clinical values) (17 groups): 62.3% Median length of follow-up across groups (18 groups): months Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing 29

30 Statistische analyses 1. Meta-analyse van IPD in twee stappen: Berekening van gemiddelde veranderingen (en standaard deviaties) in klinische uitkomsten per patiënt met behulp van t-toetsen (tweezijdig; α=0.05) Vergelijking van laatste gemeten waarde van elke klinische uitkomstmaat per patiënt in eerste jaar met laatst gemeten waarde in tweede jaar Verschilscores van patiënten wegen en aggregeren tot gemiddelden (en 95% BI) per zorggroep met behulp van random-effect meta-analyse Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing 30

31 Resultaten meta-analyse Inclusie van 52-71% van onderzoekspopulatie per uitkomstanalyse Bescheiden veranderingen in klinische uitkomsten Verbeteringen op alle parameters behalve HbA1c Hoge mate van statistische heterogeniteit in resultaten (behalve voor BMI) Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing 31

32 Heterogeniteit in resultaten HbA1c: I 2 = 98% SBD: I 2 = 57% Range: tot 3.74 mmol/mol Range: tot 1.20 mmhg Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing 32

33 2. Subgroep analyses (SA) en meta-regressie (MR) Doel: te onderzoeken in welke mate de heterogeniteit in de resultaten van programmatische diabeteszorg wordt veroorzaakt door verschillen tussen zorggroepen, zorgprocessen en/of patiënten; Subgroep meta-analyse: vergelijken van de resultaten van categorieën van zorggroepen/patiënten met als doel statistisch significante variatie te identificeren tussen die categorieën; Random-effect meta-regressie: analyseren of er relaties zijn tussen patiëntuitkomsten en covariaten op het niveau van zorggroepen, zorgprocessen of patiënten Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing 33

34 Resultaten meta-regressie Drie consistente interacties tussen covariaten en uitkomsten Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing 34

35 Resultaten MR en subgroep analyses (1) Patiënten met slecht gecontroleerde diabetes (volgens zorgstandaard) behalen significant betere resultaten op HbA1c, LDL and SBP Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing 35

36 % patiënten Voorbeeld: Percentages patiënten binnen streefwaarden voor HbA1c aan begin en einde van studie 100% 0.5% 19% 80% 16.5% 32% 60% 60% Tweedejaarsmeting 40% 83% 49% HbA1c>=75 53<HbA1c<75 HbA1c<=53 20% 36% 19% 68% 0% HbA1c<=53 53<HbA1c<75 HbA1c>=75 Eerstejaarsmeting Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing 36

37 Resultaten MR en subgroep analyses (2) Meer frequente meting van klinische uitkomsten leidt tot betere resultaten op die uitkomsten Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing 37

38 Voorbeeld: resultaten van patiënten met meer vs. minder dan mediaan (=1) aantal LDL metingen 0 Median > Median -0,05-0,1-0,15-0,2 Characteristic N 36,202 Regression coefficient Measurement frequency Negative -0,25 Gemiddelde verschilscore LDL: mmol/l [-0.13, -0.05] Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing 38

39 Resultaten MR en subgroep analyses (3) Naar mate het aantal maanden in zorg toeneemt, worden de resultaten van de programmatische aanpak minder positief Voorbeeld: Systolische bloeddruk (SBD) Gemiddelde verschilscore SBD: -0.95* [-1.25, -0.64] 0-0,2 1 year >1 year -0,4 Characteristic Length of follow-up -0,6 N 73,437-0,8-1 Regression coefficient Positive -1,2-1,4 Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing 39

40 Drieweg interacties In de meta-regressie werden potentiële drieweg interacties onderzocht tussen zorgstructuren (kenmerken van zorggroepen en patiënten), zorgprocessen en zorguitkomsten Om antwoord te geven op de vraag wat werkt het beste voor wie? Eén drieweg interactie was consistent voor alle acht gemeten uitkomsten: Vooral patiënten met ongezonde klinische waarden hebben baat bij frequente meting van hun uitkomstparameters Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing 40

41 Heterogeniteit De meta-regressie liet zien dat heterogeniteit in de effecten van disease management met name voorkomt binnen zorggroepen (σ 2 ) in plaats van tussen (τ 2 ) groepen τ 2 slechts 0.02 tot 4.3% van totale heterogeniteit per uitkomstmaat Veranderingen in between- and within group heterogeneity : Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing 41

42 Conclusies DISMEVAL in Nederland De gemiddelde effecten van de programmatische aanpak op de klinische uitkomsten van zorg na 11 tot 12 maanden zijn gering Dit geldt niet voor patiënten met slecht gecontroleerde diabetes: de klinische waarden van deze patiënten verbeterden significant Meer frequent meten van klinische parameters heeft positieve impact op uitkomsten, met name voor patiënten die onvoldoende controle hebben over hun ziekte Effectiviteit van programmatische aanpak is moeilijk te behouden in de tijd: resultaten worden minder naar mate observatieduur toeneemt Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing 42

43 Conclusies DISMEVAL in Nederland (2) Klinische relevantie van gemeten effecten is groot: adequate controle van met name HbA1c, LDL cholesterol en systolische bloeddruk vermindert het risico op macro- en microvasculaire complicaties drastisch in diabetes patiënten Zelfde interacties tussen baseline waarden en uitkomsten enerzijds en zorgduur en uitkomsten anderzijds werden eveneens geïdentificeerd in recente review van de disease management literatuur (Pimouguet et al., 2011) Bevinding m.b.t. invloed van glycemische controle biedt verklaring voor matige overall effecten van de programmatische aanpak, gezien de relatief goede startwaarden van meerderheid van type 2 diabetes patiënten in onderzochte zorggroepen Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing 43

44 Aanbevelingen voor de praktijk Zorg op maat: Intensieve monitoring van klinische waarden met name waardevol voor patiënten met slecht gecontroleerde diabetes Andere wellicht relevante patiëntkenmerken: socioeconomische status, opleidingsniveau Sterkere focus op zelfmanagement ondersteuning: Wellicht even effectief voor goed gecontroleerde patiënten; zeker meer efficiënt Tot op heden onderontwikkeld in Nederland Adequatere financiële prikkels: Ondersteuning van gedifferentieerde zorg in plaats van overgestandaardiseerde zorg Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing 44

45 Deel 2 DISMEVAL: Implicaties voor de praktijk Anna Huizing, Ph.D. Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing 45

46 Het DISMEVAL rapport ligt op uw bureau en nu? Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing 46

47 Opbouw Achtergrond De aanbeveling: zorg op maat De conclusie: de praktijk van ketenzorg niet optimaal Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing 47

48 Eerstelijns zorg in Maastricht-Heuvelland Stichting RHZ (www.rhzheuvelland.nl) Ketenzorg, kwaliteit, nascholing, facilitaire ondersteuning, personeelsmanagement, zorgvastgoed De regio Maastricht-Heuvelland inwoners (4 gemeenten) 58 huisartsenpraktijken 1 ziekenhuis (MUMC+) 1 grote thuiszorgorganisatie Organisatie eerste lijn(o.a. fysiotherapeuten, diëtisten) Lange samenwerkingstraditie huisartsen- specialisten Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing 48

49 Eerstelijns zorg in Maastricht-Heuvelland Eerstelijns ketenzorg Ketenzorg DM2 1 januari 2007 Ketenzorg COPD 1 oktober 2008 Ketenzorg HVZ 1 juli 2010 Ketenzorg GGZ 1 april 2011 Ketenzorg kwetsbare ouderen in ontwikkeling Ketenzorg DM2 HA, POH, DVK, diëtist, fysiotherapeut, endocrinoloog Ketenpoli DM2 DISMEVAL en de RHZ Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing 49

50 Het DISMEVAL rapport ligt op uw bureau en nu? Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing 50

51 De aanbeveling zorg op maat DISMEVAL Intensieve monitoring van slecht ingestelde DM2 patiënten Gedifferentieerde zorg in plaats van gestandaardiseerde zorg Zorgverzekeraar Individueel zorgplan per 1 januari 2013 Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing 51

52 Welke aanpak is gewenst? 1. Huidige aanpak Geprotocolleerde zorg 4x per jaar op controle 2. Patiëntengroepen Ziektekenmerken bepalen zorg en controlebeleid Individueel zorgplan 3. Patiënt en zorgverlener bepalen Individueel zorgplan Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing 52

53 Vraag aan u: 1. Wat is de beste aanpak? 2. Wat zijn voordelen, nadelen en randvoorwaarden? 1. Huidige aanpak Voordelen Nadelen Randvoorwaarden 2. Patiëntengroepen 3. Patiënt en zorgverlener bepalen Voordelen Nadelen Randvoorwaarden Voordelen Nadelen Randvoorwaarden Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing 53

54 Zorg op maat per 1 januari 2013 in Maastricht Aanpak 3 Voordelen Patiënt en zorgverlener hebben een actieve rol Aansluiting behoeften patiënt Nadelen Is kwaliteit gewaarborgd? Wordt voldoende zorg geleverd? Randvoorwaarden Sturingssysteem Individueel zorgplan Registratie KI s 1x per jr KIS op maat Benchmark Motivatie en behoeften patiënt in beeld Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing 54

55 Conclusie: de praktijk van ketenzorg niet optimaal Ketenzorg Wel of geen meerwaarde?? Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing 55

56 De meerwaarde van ketenzorg Ketenzorg kan en moet beter Resultaten ketenzorg Substitutie Voorkomen 2 e lijns opnames Resultaten transmuraal in kaart brengen Betere kwaliteit van zorg tegen tenminste gelijke of lagere kosten Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing 56

57 Activiteiten RHZ Onderzoeksprogramma RHZ Werkgroep Innovatie en Evaluatie (HA), ketenzorg (MD), Stuurgroep (MUMC+) Enquête huisartsen 4 onderzoekslijnen, waaronder meerwaarde ketenzorg Andere visie op zorg Wie: zorgverlener en patiënt Wat: duurzame zorg ofwel blauwe zorg Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing 57

58 Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing 58

59 Bedankt voor jullie aandacht! Vragen? Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing 59

Evaluatie van disease management programma's in Nederland

Evaluatie van disease management programma's in Nederland Evaluatie van disease management programma's in Nederland instituut Beleid & Management Gezondheidszorg Jane Murray Cramm Apostolos Tsiachristas Samantha A. Adams Bethany Hipple Walters Roland Bal Robbert

Nadere informatie

Zelfmanagement als Arbeidsbesparende Innovatie in de Zorg

Zelfmanagement als Arbeidsbesparende Innovatie in de Zorg TNO-rapport KvL/P&Z 2010.017 Zelfmanagement als Arbeidsbesparende Innovatie in de Zorg Preventie en Zorg Wassenaarseweg 56 Postbus 2215 2301 CE Leiden www.tno.nl T +31 71 518 18 18 F +31 71 518 19 01 info-zorg@tno.nl

Nadere informatie

Het Chronic Care Model in Nederland

Het Chronic Care Model in Nederland Het Chronic Care Model in Nederland drs. M.E.M. Huijben Achtergrondstudie uitgebracht door de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg bij het advies Bekwaam is bevoegd. Den Haag, 2011 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

TRANSPARANTE KETENZORG DIABETES MELLITUS, COPD EN VRM RAPPORTAGE ZORGGROEPEN OVER 2013 OP WEG NAAR GENUANCEERDE RAPPORTAGE VAN ZORG

TRANSPARANTE KETENZORG DIABETES MELLITUS, COPD EN VRM RAPPORTAGE ZORGGROEPEN OVER 2013 OP WEG NAAR GENUANCEERDE RAPPORTAGE VAN ZORG TRANSPARANTE KETENZORG DIABETES MELLITUS, COPD EN VRM RAPPORTAGE ZORGGROEPEN OVER 2013 OP WEG NAAR GENUANCEERDE RAPPORTAGE VAN ZORG JUNI 2014 COLOFON, 1 juni 2014. Leden van InEen kunnen dit document voor

Nadere informatie

Thesis ter afronding van de MBA Health Erasmus Universiteit Rotterdam

Thesis ter afronding van de MBA Health Erasmus Universiteit Rotterdam Thesis ter afronding van de MBA Health Erasmus Universiteit Rotterdam Drs. J. (Johan) ter Maaten Manager Bedrijfsvoering Cardea Jeugdzorg B. (Bas) van der Hoorn Psychiater, directeur Zorg Palier (Forensisch

Nadere informatie

Functionele bekostiging vier niet-complexe chronische zorgvormen. Diabetes, COPD, cardiovasculair risicomanagement en hartfalen.

Functionele bekostiging vier niet-complexe chronische zorgvormen. Diabetes, COPD, cardiovasculair risicomanagement en hartfalen. 030 296 81 11 info@nza.nl I www.nza.nl E De NZa is marktmeester voor die delen van de zorgmarkt waar vrije prijzen gelden. Als blijkt dat op een bepaalde deelmarkt geen daadwerkelijke concurrentie tot

Nadere informatie

Diabetes en depressie, een zorgelijk samenspel

Diabetes en depressie, een zorgelijk samenspel RIVM Rapport 260801003/2007 Diabetes en depressie, een zorgelijk samenspel M.T. van Meeteren-Schram C.A. Baan Contact: M.T. van Meeteren-Schram Centrum voor Preventie- en Zorgonderzoek miranda.van.meeteren@rivm.nl

Nadere informatie

Een ziekte komt zelden alleen

Een ziekte komt zelden alleen Een ziekte komt zelden alleen Een verkenning van de organisatie van zorg voor chronisch zieken met comorbiditeit in de eerste lijn Vilans Ruth Pel Littel Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Co- en Multimorbiditeit:

Nadere informatie

andelijke onitor opulatie- Deel 2: Ontwerprapport Landelijke monitor populatiemanagement

andelijke onitor opulatie- Deel 2: Ontwerprapport Landelijke monitor populatiemanagement andelijke onitor Landelijke monitor populatiemanagement opulatie- Deel 2: Ontwerprapport Landelijke Monitor Populatiemanagement Deel 2: Ontwerprapport RIVM Rapport 133001002/2014 Colofon RIVM 2014 Delen

Nadere informatie

kennissynthese Gezondheidsvaardigheden Niet voor iedereen vanzelfsprekend Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg

kennissynthese Gezondheidsvaardigheden Niet voor iedereen vanzelfsprekend Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg Postadres Bezoekadres Telefoon Fax Website Postbus 1568, 3500 BN Utrecht Otterstraat 118-124, Utrecht 030 27 29 700 030 27 29 729 www.nivel.nl

Nadere informatie

BS Health Consultancy Zorginkoop inspireert en innoveert

BS Health Consultancy Zorginkoop inspireert en innoveert BS Health Consultancy Zorginkoop inspireert en innoveert Onderzoek naar nieuwe business modellen in de zorg Inhoudsopgave Samenvatting... 4 Context... 8 1. Zorginkoop meer doelgroepgeoriënteerd... 12

Nadere informatie

Effecten van taakherschikking in de gezondheidszorg: Uitkomsten van literatuuronderzoek

Effecten van taakherschikking in de gezondheidszorg: Uitkomsten van literatuuronderzoek MIRJAM HARMSEN MIRANDA LAURANT THEO VAN ACHTERBERG MARLIES HULSCHER MICHEL WENSING HUB WOLLERSHEIM RICHARD GROL Effecten van taakherschikking in de gezondheidszorg: Uitkomsten van literatuuronderzoek Nijmegen,

Nadere informatie

Een ziekte komt zelden alleen. Werkt het Guided Care Model bij mensen met multimorbiditeit?

Een ziekte komt zelden alleen. Werkt het Guided Care Model bij mensen met multimorbiditeit? Een ziekte komt zelden alleen Werkt het Guided Care Model bij mensen met multimorbiditeit? Resultaten pilot 2012 Colofon Vilans, 2013 Tekst: Lidewij Vat, Ruth Pel, Hans Vlek, Evianne Wijenberg en Barbara

Nadere informatie

Bekwaam is bevoegd. Innovatieve opleidingen en nieuwe beroepen in de zorg

Bekwaam is bevoegd. Innovatieve opleidingen en nieuwe beroepen in de zorg Bekwaam is bevoegd Innovatieve opleidingen en nieuwe beroepen in de zorg RVZ raad in gezondheidszorg De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg is een onafhankelijk adviesorgaan voor de regering en voor het

Nadere informatie

Kosten & Kwaliteit. Kosten & Kwaliteit. Werken aan de Zorg

Kosten & Kwaliteit. Kosten & Kwaliteit. Werken aan de Zorg Werken aan de Zorg 1 Voorwoord Voor u ligt de inventarisatie van kwaliteit en kosten van de Nederlandse zorg in het kader van het project Werken aan de Zorg. Onder invloed van beleid is de Nederlandse

Nadere informatie

Naar een gericht BRAVO-beleid door bedrijfsartsen

Naar een gericht BRAVO-beleid door bedrijfsartsen Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. KvL/B&G 2005.084 April 2005 1 / 125 Naar een gericht BRAVO-beleid door bedrijfsartsen Datum April 2005 Auteur(s) K.I. Proper I. Bakker K. van Overbeek B. Bergstra M.W.

Nadere informatie

E-health en zelfmanagement: een panacee voor arbeidstekorten en kostenoverschrijdingen in de zorg?

E-health en zelfmanagement: een panacee voor arbeidstekorten en kostenoverschrijdingen in de zorg? E-health en zelfmanagement: een panacee voor arbeidstekorten en kostenoverschrijdingen in de zorg? A. Notenboom I. Blankers R. Goudriaan W. Groot Het rapport is te downloaden van www.ape.nl Nadere inlichtingen:

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Minder zelfmanagementvaardigheden, dus meer zorggebruik? De relatie tussen patiënt activatie van mensen met

Nadere informatie

Implementatie zorgstandaard Diabetes na vier jaar onvoldoende gevorderd

Implementatie zorgstandaard Diabetes na vier jaar onvoldoende gevorderd Implementatie zorgstandaard Diabetes na vier jaar onvoldoende gevorderd Meer bestuurskracht nodig van zorggroepen Utrecht, augustus 2012 Implementatie zorgstandaard Diabetes na vier jaar onvoldoende gevorderd

Nadere informatie

Integrale zorg in de buurt

Integrale zorg in de buurt Integrale zorg in de buurt YFER Maliestraat 1 3581 sh UTRECHT t 030-2364703 f 030-2368345 e nyfer@nyfer.nl i www.nyfer.nl Dit onderzoek is uitgevoerd met financiële steun van de Landelijke Vereniging Georganiseerde

Nadere informatie

Farmacotherapeutische zorg voor kwetsbare ouderen met polyfarmacie

Farmacotherapeutische zorg voor kwetsbare ouderen met polyfarmacie Farmacotherapeutische zorg voor kwetsbare ouderen met polyfarmacie Nulmeting in verschillende domeinen van de gezondheidszorg Dit onderzoek beschrijft het huidige farmacotherapeutische zorgproces voor

Nadere informatie

November 2008. Evidence-Based Medicine voor de eerste lijn. volume 7 ~ nummer 9. Editoriaal. Minerva

November 2008. Evidence-Based Medicine voor de eerste lijn. volume 7 ~ nummer 9. Editoriaal. Minerva Minerva Evidence-Based Medicine voor de eerste lijn Editoriaal Minerva Zorg bij het levenseinde: is er ook hier nood aan evidentie? 129 P. Chevalier, K. Soenen, JP. Sturtewagen, M. Vanhalewyn Medicamenteuze

Nadere informatie

NDF richtlijn Signalering en monitoring van depressieve klachten bij mensen met diabetes

NDF richtlijn Signalering en monitoring van depressieve klachten bij mensen met diabetes NDF richtlijn Signalering en monitoring van depressieve klachten bij mensen met diabetes Multidisciplinaire richtlijn gericht op signalering van depressieve klachten en toegeleiding naar een passend hulpaanbod

Nadere informatie

Landelijke monitor populatiemanagement. andelijke onitor. opulatie- Deel 1: beschrijving proeftuinen

Landelijke monitor populatiemanagement. andelijke onitor. opulatie- Deel 1: beschrijving proeftuinen andelijke onitor Landelijke monitor populatiemanagement opulatie- Deel 1: beschrijving proeftuinen Landelijke monitor populatiemanagement Deel 1: beschrijving proeftuinen RIVM Rapport 133001001/2014 Colofon

Nadere informatie

Rapport 260322004/2009 C.A. Baan C.G. Schoemaker. Diabetes tot 2025. preventie en zorg in samenhang

Rapport 260322004/2009 C.A. Baan C.G. Schoemaker. Diabetes tot 2025. preventie en zorg in samenhang Rapport 260322004/2009 C.A. Baan C.G. Schoemaker Diabetes tot 2025 preventie en zorg in samenhang DIABETES TOT 2025 PREVENTIE EN ZORG IN SAMENHANG Eindredactie: C.A. Baan en C.G. Schoemaker Sector Volksgezondheid

Nadere informatie

Rapport. Zorg voor waarde. Meer kwaliteit voor minder geld: wat de Nederlandse gezondheidszorg kan leren van Zweden

Rapport. Zorg voor waarde. Meer kwaliteit voor minder geld: wat de Nederlandse gezondheidszorg kan leren van Zweden Rapport Zorg voor waarde Meer kwaliteit voor minder geld: wat de Nederlandse gezondheidszorg kan leren van Zweden The Boston Consulting Group (BCG) is een wereldwijd opererend managementadviesbureau en

Nadere informatie

persoons gerichte zorg

persoons gerichte zorg persoons gerichte zorg White paper Hoe maak je een succes van persoonsgerichte zorg? Doortje Boshuizen, Jeanny Engels, Marloes Versleijen, Hans Vlek, Marjolein Rebel, Stannie Driessen Inhoud Voorwoord

Nadere informatie

Integrale zorg Naar nieuwe coalities in de zorg

Integrale zorg Naar nieuwe coalities in de zorg KPMG GEZONDHEIDSZORG Integrale zorg Naar nieuwe coalities in de zorg kpmg.nl kpmgplexus.nl 2 Integrale zorg - naar nieuwe coalities in de zorg Integrale zorg: een nieuw, maar begaanbaar pad voor de toekomst

Nadere informatie

Continue glucose monitoring

Continue glucose monitoring Onderwerp: Samenvatting: Soort uitspraak: Continue glucose monitoring Het CVZ concludeert dat er patiëntengroepen bestaan waarbij langdurige therapeutische toepassing van (real-time) CGM zinvol is. Voor

Nadere informatie

Zorg voor Uitkomst. Uitkomstindicatoren voor kanker Resultaten Santeon ziekenhuizen

Zorg voor Uitkomst. Uitkomstindicatoren voor kanker Resultaten Santeon ziekenhuizen Zorg voor Uitkomst Uitkomstindicatoren voor kanker Resultaten Santeon ziekenhuizen 2014 Ik vind het mooi dat bij Zorg voor Uitkomst gekeken wordt naar de kwaliteit van leven van een patiënt. Toen ik voor

Nadere informatie