DISMEVAL: Europees gefinancierd onderzoek over de evaluatie van disease management

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DISMEVAL: Europees gefinancierd onderzoek over de evaluatie van disease management"

Transcriptie

1 DISMEVAL: Europees gefinancierd onderzoek over de evaluatie van disease management Arianne Elissen MSc & Anna Huizing PhD 29 juni 2012 Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing 1

2 Inhoud van de workshop Deel 1 (45 minuten): Aan de hand van DISMEVAL project wordt inzicht geboden in: Het belang en de complexiteit van disease management evaluatie Manieren waarop de huidige aanpak van evaluatie kan worden verbeterd De inzichten die geavanceerde evaluatie biedt in de effecten van disease management focus op Nederland Deel 2 (45 minuten): Debat met zaal over de implicaties van de resultaten van DISMEVAL voor de praktijk van type 2 diabeteszorg in Nederland. Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing 2

3 Deel 1 DISMEVAL: Aanleiding, opzet en resultaten Arianne Elissen, M.Sc. Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing 3

4 Problemen in chronische zorg Chronische aandoeningen vormen grootste uitdaging voor gezondheidszorg in 21 ste eeuw: Internationaal is er sprake van een omvangrijke en steeds toenemende prevalentie van chronische ziekte Directe medische kosten van chronische aandoeningen bestrijken nu al het grootste deel van de zorgbudgetten van veel landen Kwaliteit van chronische zorg is sub-optimaal: Fragmentatie in de tijd (reactief i.p.v. proactief/preventief) Monodisciplinair (gebrek aan samenwerking tussen disciplines) Beperkte rol patiënt (passief i.p.v. actief) Onvoldoende evidence-based (niet volgens richtlijnen/protocollen) Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing 4

5 Oplossing: disease management Ontstaan in VS in jaren 90 Aangeboden door private disease management organisaties Doel: patiënten met veelvoorkomende aandoeningen identificeren en vervolgens gecoördineerde zorg bieden alsook educatie ter stimulering van zelfmanagement Aanname: door patiënten eerder te identificeren en vervolgens beter te behandelen, kunnen complicaties worden voorkomen en, uiteindelijk, kosten bespaard Wereldwijd veel aandacht en snelle verspreiding naar landen als Australië, Canada, Duitsland en Engeland Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing 5

6 Wat zijn disease management programma s? Ziektespecifieke zorgprogramma s, die aanvangen na diagnose en doorgaans bestaan uit twee of meer onderling gerelateerde praktijkcomponenten van het Chronic Care Model (CCM). Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing 6

7 CCM praktijkcomponenten Zelfmanagement ondersteuning Interventies gericht op patiënten met als doel hen meer kennis, vaardigheden en zelfvertrouwen te geven in het omgaan met hun ziekte (bv. educatieprogramma s, interactieve websites, peer support) Besliskundige ondersteuning Interventies gericht op zorgverleners om de kans te vergroten dat zij evidence-based zorg verlenen (bv. nascholing, herinneringssystemen) Zorgproces Interventies met als doel een adequatere inrichting van het zorgproces te realiseren (bv. multidisciplinaire samenwerking in teams, taken voor verpleegkundigen, groepsconsulten) Klinische informatiesystemen Interventies met als doel de IT in de zorg te verbeteren (bv. systemen die automatische herinneringen versturen, systemen die zorgverleners van feedback voorzien over kwaliteit van zorg) Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing 7

8 Internationale implementatie elementen 1. Zelfmanagement: Expert Patient Programme (Engeland) generieke zelfmanagement ondersteuning cursussen voor patiënten door patiënten 2. Zorgproces: Nurse-led clinics (Zweden); community matrons (Engeland) coördinerende functie voor verpleegkundigen 3. Besluitvorming: Ziektespecifieke zorgstandaarden (Nederland) 4. Klinische informatiesystemen: Electronic patient records, reminder systems, telemonitoring (VS) Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing 8

9 Wetenschappelijk bewijs Ondanks logica achter disease management is er gebrek aan duidelijk bewijs dat doelstellingen inzake effectiviteit worden bereikt Resultaten systematische reviews: Disease management is an approach without proof of effectiveness (Coleman et al., 2009) Despite considerable effort and resources being spent, evidence base for effectiveness remains limited (Scott, 2009) No conclusive evidence that disease management leads to improved health outcomes or reduction of direct medical costs (Mattke, Seid & Ma, 2007) Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing 9

10 Bewijs voor CCM componenten Systematische reviews en meta-analyses laten zien dat*: Er geen magic bullet is: geen enkele individuele interventiecomponent maakt het grote verschil Hoe groter het aantal interventiecategorieën in een getest pakket van maatregelen, hoe effectiever zo n pakket lijkt te zijn. Zelfmanagement ondersteuning lijkt noodzakelijke component om positieve effecten op patiëntuitkomsten te realiseren, hoewel op zichzelf onvoldoende. Verschillende combinaties van CCM componenten hebben effect op: opvolgen richtlijnen door professionals; opvolgen behandeladviezen door patiënten; zorggebruik; klinische uitkomsten; risicogedrag; kwaliteit van leven; gezondheid; tevredenheid; en functionele status Geen overtuigende resultaten m.b.t. effect op kosten *Renders et al., 2001; Tsai et al., 2005; Zwar et al., 2006; Adams et al., 2007 Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing 10

11 Disease management evaluatie Belangrijke reden voor gebrek aan bewijs Complexiteit van disease management evaluatie door: (1) Diversiteit in programma s: - Combinatie componenten: brede vs. smalle programma s, geïntegreerde vs. losse componenten - Inhoud componenten: verschillen qua inhoud - Context: sterke eerstelijnszorg vs. sterke ziekenhuissector, financieringsstructuren (integraal vs. fee-for-service) - Patiënten: hoog risico vs. laag risico, oud vs. jong (2) Diversiteit in methodologie door gebrek aan universeel geaccepteerde evaluatiemethoden: verschillende designs, analysetechnieken en effectmaten; verschillende follow-up duur; verschillende studiekwaliteit Gevolg: heterogeniteit in effecten Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing 11

12 Het DISMEVAL project Developing and validating disease management evaluation methods for European health care systems ( Doel: Aanbevelingen doen voor best practices op het gebied van disease management evaluatie, door potentieel waardevolle methoden toe te passen op data van bestaande disease management programma s in Europa Deelnemende landen: Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Nederland, Oostenrijk, Spanje Financier: Europese Commissie Coördinatie: RAND Europa, Cambridge Duur: Januari 2009 December 2011 Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing 12

13 Drie onderzoeksfases 1: Review van huidige evaluatiestrategieën in de zes Europese landen hoe worden effecten op dit moment in de praktijk gemeten? 2: Literatuuronderzoek teneinde opties omtrent evaluatie van disease management te identificeren m.b.v. welke meer valide methoden kan de huidige aanpak van evaluatie in de praktijk worden verbeterd? 3. Testen en valideren van tijdens fase 2 geïdentificeerde methoden op data van bestaande disease management programma s in de zes deelnemende landen Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing 13

14 Fase 1: Hoe wordt op dit moment geëvalueerd? Twee brede varianten van onderzoek Randomized controlled trial (RCT) - Gouden standaard van interventieonderzoek - Pilot studies in academische settings - Zeer specifieke groepen patiënten - Resultaten moeilijk te generaliseren naar andere patiënten en andere settings Observationele studie designs (voor/na studie, cohort studie) - Minder wetenschappelijk sterk - Toegepast na brede uitrol van pilot programma in de dagelijkse zorgpraktijk - Gehele populatie van patiënten - Methodologische problemen; beperkte validiteit en betrouwbaarheid van resultaten Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing 14

15 Fase 2: Meer geavanceerde methoden Literatuuronderzoek naar state of the art van disease management evaluatie Focus op designs die: minder veeleisend en beter operationeel uitvoerbaar zijn dan de RCT; Resulteren in meer betrouwbare en valide uitkomsten dan de niet-experimentele designs die doorgaans in de praktijk worden gebruikt voor disease management evaluatie Voorbeelden: matched pairs analysis with propensity scoring, regression discontinuity, time series analysis Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing 15

16 Fase 3: Testen en valideren Onderzoeksvragen: Hoe toepasbaar zijn de tijdens fase 2 geïdentificeerde methoden in de praktijk? Welke methoden zijn het best toepasbaar voor welke disease management programma s en binnen welke settings? Aanpak: In elk van de aan DISMEVAL deelnemende landen werden meerdere methoden toegepast op data van bestaande programma s Keuze voor specifieke methoden gemaakt op basis van kenmerken van te evalueren programma s. Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing 16

17 Nederlands deelonderzoek Centrale onderzoeksvraag: Met het gebruik van welke methoden kan de huidige aanpak van evaluatie van disease management programma s in Nederland worden verbeterd? Focus: programma s voor type 2 diabetes Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing 17

18 Ontwikkeling disease management in Nederland Sinds jaren 90 veel aandacht voor kwaliteit van chronische zorg in Nederland Toenemende vraag naar zorg door chronisch zieken Transmurale samenwerkingsverbanden tussen huisartsen en specialisten Transmurale projecten groeiden in sommige regio s uit tot complexere disease management programma s voor aandoeningen als diabetes en beroerte Positieve resultaten leidden tot experimenten met en landelijke uitrol van zogenaamde programmatische aanpak van chronische ziekten tussen 2006 en 2008 Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing 18

19 Programmatische aanpak van chronische ziekten Gestandaardiseerd disease management concept gebaseerd op Chronic Care Model Eerste experimenten in 2006: diabeteszorg Formele uitrol naar COPD en vasculair risico management in 2010 Met name voor diabetes is landelijke dekking bereikt: in 2010 was 75% van huisartsen verenigd in meer dan 100 zorggroepen voor diabetes Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing 19

20 De programmatische aanpak Vier kernpunten: - Patiënt staat centraal individuele zorgplannen - Zorgverleners verzamelen zich in zorggroepen en organiseren een sluitende keten van diensten voor een specifieke aandoening multidisciplinaire samenwerking - Te leveren diensten en kwaliteitsnormen worden gespecificeerd in nationale zorgstandaarden (bijv. zorgstandaard type 2 diabetes) standaardisering - Standaarden vormen ook basis voor integrale bekosting van chronische zorg op basis van eerstelijns keten-dbcs, welke worden afgesloten tussen zorggroepen en zorgverzekeraars. Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing 20

21 De programmatische aanpak Zorggroepen Subcontracten Integrale bekostiging Zorgstandaarden Patiënt centraal Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing 21

22 Bewijs voor programmatische aanpak Tegenstrijdige studieresultaten: - Onderzoek van Achmea suggereert dat integrale bekostiging en levering van diabeteszorg tot kostenexplosie zonder significante verbeteringen in klinische uitkomsten; - Onderzoek door het RIVM laat (kleine) verbeteringen zien in proces- en uitkomstindicatoren op korte termijn (1 en 3 jaar). Doel Nederlandse deelonderzoek DISMEVAL: - Met behulp van geavanceerde analysetechnieken beter inzicht krijgen in de effecten van de programmatische aanpak van diabeteszorg op klinische uitkomsten van patiënten. Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing 22

23 Testen van evaluatiemethoden Keuze voor twee complementaire technieken: Meta-analyse en meta-regressie Keuze gebaseerd op: 1. Kenmerken interventie - Complexe interventie bestaande uit meerdere componenten waaraan zorggroepen tot op zekere hoogte individueel invulling kunnen geven 2. Kenmerken setting - Vrijwel volledige uitrol van programmatische aanpak voor type 2 diabetes; geen grote groep controlepatiënten meer te identificeren Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing 23

24 Meta-analyse: wat en waarom? Speciale vorm van multi-level analyse doorgaans gebruikt om resultaten van empirische studies omtrent bepaald onderwerp te poolen Meta-analyse van individuele patiëntendata (IPD) is alternatieve aanpak, ontwikkeld in jaren 80 Belangrijk voordeel van gebruik IPD i.p.v. geaggregeerde studiedata is dat onderzoek kan worden gedaan naar subgroepen van patiënten voor wie bepaalde behandeling meer/minder effectief is subgroep meta-analyses Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing 24

25 Meta-regressie: wat en waarom? Vergelijkbaar met simpele regressies Een uitkomstvariabele (effectmaat) wordt voorspeld aan de hand van één of meerdere verklarende variabelen (effectmodificators/covariaten) Gebruik van IPD maakt mogelijk dat covariaten op studie- en patiëntniveau kunnen worden onderzocht Vaak gebruikt in aanvulling of subgroep meta-analyses In tegenstelling to subgroep meta-analyse kan metaregressie meerdere covariaten tegelijk analyseren inzicht bieden in wat werkt het beste voor wie Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing 25

26 Dataverzameling Selectie van 18 regionale zorggroepen die varieerden qua locatie en omvang patiëntpopulatie (N=348-18,531) Elke groep had contract met zorgverzekeraar voor het leveren van integrale type 2 diabeteszorg Negen van de groepen namen ook deel aan ZonMw programma Diabetes Ketenzorg en de evaluatie daarvan door het RIVM Data verzameld van ruim 106,000 patiënten alle diabeten met minstens één geregistreerd consult tijdens een periode van circa 24 maanden tussen januari 2008 en december 2010 Exclusie van type 1 diabeten (N=1567) Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing 26

27 Onderzoeksvariabelen Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing 27

28 Voorbereiding analyses 1. Opschonen en valideren datasets: Identificatie van outliers en foutwaarden aan de hand van door experts ontwikkelde afkappunten Identificatie van missende waarden 2. Exclusie van patiënten die: Een valide registratie missen van de onderzochte klinische uitkomsten in het eerste studiejaar, het tweede studiejaar, of beide jaren Een periode van minder dan drie maanden hadden tussen eerste- en tweedejaars uitkomstmetingen. Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing 28

29 Kenmerken van zorggroepen, patiënten en processen Care groups (N=18) Frontrunner status (N=18): 9 non-frontrunners 9 frontrunners Size (N=18): ,531 patients Care bundle price (N=9): Collaboration with specialist care providers (N=9): 6 limited 3 extensive Patients (N=105,056) Sex (18 groups): 50.7% women Mean age (18 groups): 65.7(±11.7) Mean diabetes duration (14 groups): 4.8(±5.6) Medication use (7 groups): 64% of patients Type of medication (7 groups): Oral anti-diabetic agent (80.5%), insulin (7.9%), both (11.6%) Comorbidity (angina pectoris, myocardial infarction, stroke, transient ischaemic attack) (16 groups): 16% Smoking status (17 groups): Smoker (18.4%) Processes Median frequency of clinical measurements during follow-up year (14 groups): 1 (total, LDL and HDL cholesterol; triglycerides), 2 (HbA1c), 3 (BMI) or 4 (SBP and DBP) Range of clinical measurements (mean % of patients with 8 registered clinical values) (17 groups): 62.3% Median length of follow-up across groups (18 groups): months Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing 29

30 Statistische analyses 1. Meta-analyse van IPD in twee stappen: Berekening van gemiddelde veranderingen (en standaard deviaties) in klinische uitkomsten per patiënt met behulp van t-toetsen (tweezijdig; α=0.05) Vergelijking van laatste gemeten waarde van elke klinische uitkomstmaat per patiënt in eerste jaar met laatst gemeten waarde in tweede jaar Verschilscores van patiënten wegen en aggregeren tot gemiddelden (en 95% BI) per zorggroep met behulp van random-effect meta-analyse Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing 30

31 Resultaten meta-analyse Inclusie van 52-71% van onderzoekspopulatie per uitkomstanalyse Bescheiden veranderingen in klinische uitkomsten Verbeteringen op alle parameters behalve HbA1c Hoge mate van statistische heterogeniteit in resultaten (behalve voor BMI) Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing 31

32 Heterogeniteit in resultaten HbA1c: I 2 = 98% SBD: I 2 = 57% Range: tot 3.74 mmol/mol Range: tot 1.20 mmhg Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing 32

33 2. Subgroep analyses (SA) en meta-regressie (MR) Doel: te onderzoeken in welke mate de heterogeniteit in de resultaten van programmatische diabeteszorg wordt veroorzaakt door verschillen tussen zorggroepen, zorgprocessen en/of patiënten; Subgroep meta-analyse: vergelijken van de resultaten van categorieën van zorggroepen/patiënten met als doel statistisch significante variatie te identificeren tussen die categorieën; Random-effect meta-regressie: analyseren of er relaties zijn tussen patiëntuitkomsten en covariaten op het niveau van zorggroepen, zorgprocessen of patiënten Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing 33

34 Resultaten meta-regressie Drie consistente interacties tussen covariaten en uitkomsten Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing 34

35 Resultaten MR en subgroep analyses (1) Patiënten met slecht gecontroleerde diabetes (volgens zorgstandaard) behalen significant betere resultaten op HbA1c, LDL and SBP Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing 35

36 % patiënten Voorbeeld: Percentages patiënten binnen streefwaarden voor HbA1c aan begin en einde van studie 100% 0.5% 19% 80% 16.5% 32% 60% 60% Tweedejaarsmeting 40% 83% 49% HbA1c>=75 53<HbA1c<75 HbA1c<=53 20% 36% 19% 68% 0% HbA1c<=53 53<HbA1c<75 HbA1c>=75 Eerstejaarsmeting Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing 36

37 Resultaten MR en subgroep analyses (2) Meer frequente meting van klinische uitkomsten leidt tot betere resultaten op die uitkomsten Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing 37

38 Voorbeeld: resultaten van patiënten met meer vs. minder dan mediaan (=1) aantal LDL metingen 0 Median > Median -0,05-0,1-0,15-0,2 Characteristic N 36,202 Regression coefficient Measurement frequency Negative -0,25 Gemiddelde verschilscore LDL: mmol/l [-0.13, -0.05] Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing 38

39 Resultaten MR en subgroep analyses (3) Naar mate het aantal maanden in zorg toeneemt, worden de resultaten van de programmatische aanpak minder positief Voorbeeld: Systolische bloeddruk (SBD) Gemiddelde verschilscore SBD: -0.95* [-1.25, -0.64] 0-0,2 1 year >1 year -0,4 Characteristic Length of follow-up -0,6 N 73,437-0,8-1 Regression coefficient Positive -1,2-1,4 Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing 39

40 Drieweg interacties In de meta-regressie werden potentiële drieweg interacties onderzocht tussen zorgstructuren (kenmerken van zorggroepen en patiënten), zorgprocessen en zorguitkomsten Om antwoord te geven op de vraag wat werkt het beste voor wie? Eén drieweg interactie was consistent voor alle acht gemeten uitkomsten: Vooral patiënten met ongezonde klinische waarden hebben baat bij frequente meting van hun uitkomstparameters Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing 40

41 Heterogeniteit De meta-regressie liet zien dat heterogeniteit in de effecten van disease management met name voorkomt binnen zorggroepen (σ 2 ) in plaats van tussen (τ 2 ) groepen τ 2 slechts 0.02 tot 4.3% van totale heterogeniteit per uitkomstmaat Veranderingen in between- and within group heterogeneity : Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing 41

42 Conclusies DISMEVAL in Nederland De gemiddelde effecten van de programmatische aanpak op de klinische uitkomsten van zorg na 11 tot 12 maanden zijn gering Dit geldt niet voor patiënten met slecht gecontroleerde diabetes: de klinische waarden van deze patiënten verbeterden significant Meer frequent meten van klinische parameters heeft positieve impact op uitkomsten, met name voor patiënten die onvoldoende controle hebben over hun ziekte Effectiviteit van programmatische aanpak is moeilijk te behouden in de tijd: resultaten worden minder naar mate observatieduur toeneemt Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing 42

43 Conclusies DISMEVAL in Nederland (2) Klinische relevantie van gemeten effecten is groot: adequate controle van met name HbA1c, LDL cholesterol en systolische bloeddruk vermindert het risico op macro- en microvasculaire complicaties drastisch in diabetes patiënten Zelfde interacties tussen baseline waarden en uitkomsten enerzijds en zorgduur en uitkomsten anderzijds werden eveneens geïdentificeerd in recente review van de disease management literatuur (Pimouguet et al., 2011) Bevinding m.b.t. invloed van glycemische controle biedt verklaring voor matige overall effecten van de programmatische aanpak, gezien de relatief goede startwaarden van meerderheid van type 2 diabetes patiënten in onderzochte zorggroepen Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing 43

44 Aanbevelingen voor de praktijk Zorg op maat: Intensieve monitoring van klinische waarden met name waardevol voor patiënten met slecht gecontroleerde diabetes Andere wellicht relevante patiëntkenmerken: socioeconomische status, opleidingsniveau Sterkere focus op zelfmanagement ondersteuning: Wellicht even effectief voor goed gecontroleerde patiënten; zeker meer efficiënt Tot op heden onderontwikkeld in Nederland Adequatere financiële prikkels: Ondersteuning van gedifferentieerde zorg in plaats van overgestandaardiseerde zorg Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing 44

45 Deel 2 DISMEVAL: Implicaties voor de praktijk Anna Huizing, Ph.D. Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing 45

46 Het DISMEVAL rapport ligt op uw bureau en nu? Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing 46

47 Opbouw Achtergrond De aanbeveling: zorg op maat De conclusie: de praktijk van ketenzorg niet optimaal Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing 47

48 Eerstelijns zorg in Maastricht-Heuvelland Stichting RHZ ( Ketenzorg, kwaliteit, nascholing, facilitaire ondersteuning, personeelsmanagement, zorgvastgoed De regio Maastricht-Heuvelland inwoners (4 gemeenten) 58 huisartsenpraktijken 1 ziekenhuis (MUMC+) 1 grote thuiszorgorganisatie Organisatie eerste lijn(o.a. fysiotherapeuten, diëtisten) Lange samenwerkingstraditie huisartsen- specialisten Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing 48

49 Eerstelijns zorg in Maastricht-Heuvelland Eerstelijns ketenzorg Ketenzorg DM2 1 januari 2007 Ketenzorg COPD 1 oktober 2008 Ketenzorg HVZ 1 juli 2010 Ketenzorg GGZ 1 april 2011 Ketenzorg kwetsbare ouderen in ontwikkeling Ketenzorg DM2 HA, POH, DVK, diëtist, fysiotherapeut, endocrinoloog Ketenpoli DM2 DISMEVAL en de RHZ Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing 49

50 Het DISMEVAL rapport ligt op uw bureau en nu? Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing 50

51 De aanbeveling zorg op maat DISMEVAL Intensieve monitoring van slecht ingestelde DM2 patiënten Gedifferentieerde zorg in plaats van gestandaardiseerde zorg Zorgverzekeraar Individueel zorgplan per 1 januari 2013 Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing 51

52 Welke aanpak is gewenst? 1. Huidige aanpak Geprotocolleerde zorg 4x per jaar op controle 2. Patiëntengroepen Ziektekenmerken bepalen zorg en controlebeleid Individueel zorgplan 3. Patiënt en zorgverlener bepalen Individueel zorgplan Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing 52

53 Vraag aan u: 1. Wat is de beste aanpak? 2. Wat zijn voordelen, nadelen en randvoorwaarden? 1. Huidige aanpak Voordelen Nadelen Randvoorwaarden 2. Patiëntengroepen 3. Patiënt en zorgverlener bepalen Voordelen Nadelen Randvoorwaarden Voordelen Nadelen Randvoorwaarden Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing 53

54 Zorg op maat per 1 januari 2013 in Maastricht Aanpak 3 Voordelen Patiënt en zorgverlener hebben een actieve rol Aansluiting behoeften patiënt Nadelen Is kwaliteit gewaarborgd? Wordt voldoende zorg geleverd? Randvoorwaarden Sturingssysteem Individueel zorgplan Registratie KI s 1x per jr KIS op maat Benchmark Motivatie en behoeften patiënt in beeld Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing 54

55 Conclusie: de praktijk van ketenzorg niet optimaal Ketenzorg Wel of geen meerwaarde?? Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing 55

56 De meerwaarde van ketenzorg Ketenzorg kan en moet beter Resultaten ketenzorg Substitutie Voorkomen 2 e lijns opnames Resultaten transmuraal in kaart brengen Betere kwaliteit van zorg tegen tenminste gelijke of lagere kosten Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing 56

57 Activiteiten RHZ Onderzoeksprogramma RHZ Werkgroep Innovatie en Evaluatie (HA), ketenzorg (MD), Stuurgroep (MUMC+) Enquête huisartsen 4 onderzoekslijnen, waaronder meerwaarde ketenzorg Andere visie op zorg Wie: zorgverlener en patiënt Wat: duurzame zorg ofwel blauwe zorg Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing 57

58 Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing 58

59 Bedankt voor jullie aandacht! Vragen? Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing 59

Hoe sluit het COMIC model aan bij vragen over waarde en implementatie van integrale zorg? Anna Huizing ZIO en Maastricht University

Hoe sluit het COMIC model aan bij vragen over waarde en implementatie van integrale zorg? Anna Huizing ZIO en Maastricht University Hoe sluit het COMIC model aan bij vragen over waarde en implementatie van integrale zorg? Anna Huizing ZIO en Maastricht University Opbouw Context - Setting Regio Maastricht-Heuvelland Zorggroep ZIO Blauwe

Nadere informatie

CEL 2010 0049. Indicatorenset DM

CEL 2010 0049. Indicatorenset DM CEL 2010 0049 Indicatorenset DM Deze indicatorenset Diabetes Melitus is vervaardigd in opdracht van ZN en wordt ingebracht bij Zichtbare Zorg als de door zorgverzekeraars gewenste indicatorenset. Zorgverzekeraars

Nadere informatie

Samenvatting R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9

Samenvatting R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 SAMENVATTING 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 134 Type 2 diabetes is een veel voorkomende ziekte die een grote impact heeft op zowel degene waarbij

Nadere informatie

Aardverschuiving in de chronische zorg, diseasemanagement een kans!

Aardverschuiving in de chronische zorg, diseasemanagement een kans! Aardverschuiving in de chronische zorg, diseasemanagement een kans! Eric Koster Clustercoördinator chronische ziekten en screeningen, directie Publieke Gezondheid Lid kernteam Inhoud 1. Aanleiding 2. Aanpak

Nadere informatie

Voorstellen Kwaliteit Zorggroep in spagaat KIS data Voorbeelden van data mining Hoe nu verder

Voorstellen Kwaliteit Zorggroep in spagaat KIS data Voorbeelden van data mining Hoe nu verder Mining van data uit KIS Voorstellen Kwaliteit Zorggroep in spagaat KIS data Voorbeelden van data mining Hoe nu verder Wie ben ik Dan Hoevenaars Huisarts, kaderarts diabetes, voorzitter zorggroep Synchroon

Nadere informatie

Ketenzorg en integrale bekostiging: waar gaan we naar toe? Integrale bekostiging Een zorg minder of meer?

Ketenzorg en integrale bekostiging: waar gaan we naar toe? Integrale bekostiging Een zorg minder of meer? Ketenzorg en integrale bekostiging: waar gaan we naar toe? Integrale bekostiging Een zorg minder of meer? Geert Groenenboom, senior manager zorginkoop eerste lijn Achmea Divisie Zorg & Gezondheid 14 juni

Nadere informatie

Dr. Hilde Verbeek 15 april 2014. Department of Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing 1

Dr. Hilde Verbeek 15 april 2014. Department of Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing 1 Dr. Hilde Verbeek 15 april 2014 Department of Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing 1 Doelstelling Nurses on the Move Bijdragen aan verbetering kwaliteit van zorg in verpleeg- en

Nadere informatie

- kiezen voor het gebruik van goede digitale informatiesystemen in de zorgpraktijk.

- kiezen voor het gebruik van goede digitale informatiesystemen in de zorgpraktijk. SAMENVATTING Het aantal mensen met een chronische aandoening neemt toe. Chronische aandoeningen leiden tot (ervaren) ongezondheid, tot beperkingen en vermindering van participatie in arbeid en in andere

Nadere informatie

Patiëntenparticipatie in Diseasemanagement & Chronic Care Model. Margo Weerts

Patiëntenparticipatie in Diseasemanagement & Chronic Care Model. Margo Weerts Patiëntenparticipatie in Diseasemanagement & Chronic Care Model Margo Weerts De Hart&Vaatgroep De nieuwe organisatie van en voor mensen met een hart- of vaatziekte Ontstaan uit: - Vereniging van Vaatpatiënten

Nadere informatie

Telemonitoring van pijn bij kanker E-health toegepast in de praktijk

Telemonitoring van pijn bij kanker E-health toegepast in de praktijk Verpleegkundig oncologie symposium - 3 oktober, 2014 Telemonitoring van pijn bij kanker E-health toegepast in de praktijk L. Hochstenbach, MSc Dr. A. Courtens Dr. S. Zwakhalen Prof. dr. M. van Kleef Prof.

Nadere informatie

Ketenzorg inleiding. Ph.E. de Roos

Ketenzorg inleiding. Ph.E. de Roos Ketenzorg inleiding Ph.E. de Roos Waarom ketenzorg Vormen van financiering KOP tarief, hoe en wat Aanpak ketenzorg CVRM en HF Spelers in CVRM en HF keten Workshop VRM en HF Discussie en vragen Agenda Waarom

Nadere informatie

Samenvatting voor niet-ingewijden

Samenvatting voor niet-ingewijden voor niet-ingewijden Type 2 diabetes Diabetes is een ernstige chronische ziekte, die wordt gekenmerkt door te hoge glucosespiegels (de suikers ) in het bloed. Er zijn verschillende typen diabetes, waarvan

Nadere informatie

vernieuwing in de DM2 zorg Ida Spelt, huisarts Wassenaar

vernieuwing in de DM2 zorg Ida Spelt, huisarts Wassenaar Scoop op vernieuwing in de DM2 zorg Ida Spelt, huisarts Wassenaar Kwaliteitsfunctionaris Zorggroep Haaglanden Verandermodel 4 camerabewegingen uitzoomen huisartsen in zorggroepen voor zorg bij chronische

Nadere informatie

Het voorkomen van geneesmiddel gerelateerde problemen bij oudere patiënten met polyfarmacie ontslagen uit het ziekenhuis

Het voorkomen van geneesmiddel gerelateerde problemen bij oudere patiënten met polyfarmacie ontslagen uit het ziekenhuis Samenvatting Het voorkomen van geneesmiddel gerelateerde problemen bij oudere patiënten met polyfarmacie ontslagen uit het ziekenhuis Hoofdstuk 1 bevat de algemene inleiding van dit proefschrift. Dit hoofdstuk

Nadere informatie

Cover Page. Author: Kruis, Annemarije Title: The effectiveness of integrated disease management in COPD patients Issue Date:

Cover Page. Author: Kruis, Annemarije Title: The effectiveness of integrated disease management in COPD patients Issue Date: Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/29980 holds various files of this Leiden University dissertation Author: Kruis, Annemarije Title: The effectiveness of integrated disease management in

Nadere informatie

Inleiding De stichting RHZ

Inleiding De stichting RHZ Werkgroep ketenzorg diabetes mellitus type 2 Stichting Regionale Huisartsenzorg Heuvelland Maastricht, april 2011 Inleiding Op 1 januari 2007 werd in de regio Maastricht/ Heuvelland gestart met eerstelijns

Nadere informatie

Populatie gerichte (eerstelijns) zorg: Bouwstenen voor de inrichting

Populatie gerichte (eerstelijns) zorg: Bouwstenen voor de inrichting Populatie gerichte (eerstelijns) zorg: Bouwstenen voor de inrichting Het probleem Wereldwonder van de zorg Topklinische zorg na verwijzing 3 e lijn Specialistische zorg na verwijzing 2 e lijn Eerste contact

Nadere informatie

Welke items spelen een rol

Welke items spelen een rol COPD Ketenzorg Wat is ketenzorg? ketenzorg zorg waarin de verschillende schakels van zorgverlening op elkaar zijn afgestemd, zodat een samenhangend aanbod ontstaat, gericht op de behoeften van de patiënt

Nadere informatie

Veranderende zorgvraag - de visie van VWS

Veranderende zorgvraag - de visie van VWS 1 Veranderende zorgvraag - de visie van VWS Congres DiabeteszorgBeter 3 oktober 2008, Zeist Fred Krapels Hoofd Eerstelijns- en Ketenzorg, tvs plv. Directeur Curatieve Zorg Ministerie van VWS Toename chronische

Nadere informatie

Bijeenkomst Zorggroepen Inkoopkader Lucie Martijn & Bart Verhulst 8 juni 2015

Bijeenkomst Zorggroepen Inkoopkader Lucie Martijn & Bart Verhulst 8 juni 2015 Bijeenkomst Zorggroepen Inkoopkader 2016 Lucie Martijn & Bart Verhulst 8 juni 2015 Agenda 1. Visie, Ontwikkelingen & Actualiteit 2. Denktank & Klankbord 3. Kerntaken & Brede rol 4. Inkoop Ketenzorg 2016

Nadere informatie

Diabeteszorg Maastricht MUMC+

Diabeteszorg Maastricht MUMC+ Diabeteszorg Maastricht NC Schaper, internist-endocrinoloog endocrinoloog MUMC+ Wereld obesitas epidemie De diabetes tsunami in 2025 Diabeteszorg Maastricht Diabeteszorg Maastricht ZIO 90 huisartsen 45

Nadere informatie

Chemie in de zorg: evolutie of schepping? Joop Raams, Lucas Fraza, huisartsen, 29 juni 2012

Chemie in de zorg: evolutie of schepping? Joop Raams, Lucas Fraza, huisartsen, 29 juni 2012 Chemie in de zorg: evolutie of schepping? Joop Raams, Lucas Fraza, huisartsen, 29 juni 2012 01 02 Chaostheorie: verbindingen komen vanzelf tot stand op de meest 02 aangepaste wijze. Scheppingstheorie:er

Nadere informatie

Dutch Summary - Nederlandse Samenvatting

Dutch Summary - Nederlandse Samenvatting 119 Hoofdstuk 1 - Algemene inleiding Hoofdstuk 1 bevat algemene informatie over type 2 diabetes, waarin onderwerpen aan bod komen zoals: risicofactoren voor het ontwikkelen van type 2 diabetes, de gevolgen

Nadere informatie

Populatie gerichte (eerstelijns) zorg: Bouwstenen voor de inrichting

Populatie gerichte (eerstelijns) zorg: Bouwstenen voor de inrichting Populatie gerichte (eerstelijns) zorg: Bouwstenen voor de inrichting Het probleem Wereldwonder van de zorg Topklinische zorg na verwijzing 3 e lijn Specialistische zorg na verwijzing 2 e lijn Eerste contact

Nadere informatie

Resultaten van DM ketenzorg: meer dan cijfers voor de zorgverzekeraar

Resultaten van DM ketenzorg: meer dan cijfers voor de zorgverzekeraar Resultaten van DM ketenzorg: meer dan cijfers voor de zorgverzekeraar Petra Denig Klinische Farmacologie, Universitair Medisch Centrum Groningen Waarom gegevens verzamelen? Zicht krijgen op geleverde zorg

Nadere informatie

but no statistically significant differences

but no statistically significant differences but no statistically significant differences Astma is een chronische aandoening, die niet te genezen is. Met de passende zorg kunnen symptomen tot een minimum worden gereduceerd en zou een astma patiënt

Nadere informatie

Overzicht Financiering eerste lijn

Overzicht Financiering eerste lijn Overzicht Financiering eerste lijn Wat gaan we doen? Terugblik inventarisatie ZonMw onder 22 praktijkprojecten Overzicht financieringsbronnen Goed voorbeeld In dialoog met Waarom deze workshop? Quickscan

Nadere informatie

Uitwerking NHG-Standpunt. Zorg voor patiënten met diabetes mellitus type 2

Uitwerking NHG-Standpunt. Zorg voor patiënten met diabetes mellitus type 2 Dit standpunt is vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 12 mei 2005. Uitwerking NHG-Standpunt Zorg voor patiënten met een veelvoorkomende chronische aandoening in de eerste lijn voor de Zorg voor

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting Nederlandse samenvatting Het is een uitdaging om ouderen te identificeren die baat kunnen hebben bij een interventie gericht op de preventie van beperkingen in het dagelijks leven op het moment dat dergelijke

Nadere informatie

Zorgstandaarden en ketenzorg : integrale zorg voor chronisch zieken

Zorgstandaarden en ketenzorg : integrale zorg voor chronisch zieken Zorgstandaarden en ketenzorg : integrale zorg voor chronisch zieken Masterclass Eerstelijns Bestuurders 15 oktober 2010, Tulip Inn, Amersfoort Reinout van Schilfgaarde Kenmerken zorgstandaard Ziekte met

Nadere informatie

Health Advisory Services 08-03-06

Health Advisory Services 08-03-06 Health Advisory Services 08-03-06 Oolgaardtlezing 4 maart 2008 Van Disease Management naar levensloopbegeleiding voor mensen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) Ir. W. (Wine) te Meerman MSc, Managing

Nadere informatie

VGE-congres 2012 Duurzaamheid zorguitgaven. Ketenfinanciering. Erik Schut. Goede coördinatie zorgverlening steeds belangrijker, als gevolg van:

VGE-congres 2012 Duurzaamheid zorguitgaven. Ketenfinanciering. Erik Schut. Goede coördinatie zorgverlening steeds belangrijker, als gevolg van: VGE-congres 2012 Duurzaamheid zorguitgaven Ketenfinanciering Erik Schut 2 Ketenfinanciering: waarom? Goede coördinatie zorgverlening steeds belangrijker, als gevolg van: toename chronische ziekten toename

Nadere informatie

17-1-2013. De ontwikkeling van de ziektelastmeter Behandelalgoritme / computer programma Het onderzoek

17-1-2013. De ontwikkeling van de ziektelastmeter Behandelalgoritme / computer programma Het onderzoek Patiënt-empowerment; het individueel zorgplan en de ziektelastmeter bij COPD Onno van Schayck CAHAG 7e conferentie Utrecht, 24 januari 2013 Inhoud De ontwikkeling van de ziektelastmeter Behandelalgoritme

Nadere informatie

Van Diseasemanagement naar Gezondheidsmanagement

Van Diseasemanagement naar Gezondheidsmanagement Van Diseasemanagement naar Gezondheidsmanagement Drie jaar ervaring in de praktijk van Diseasemanagement 29 juni 2012 Stannie Driessen Opbouw 1. Ontwikkelingen en publicaties in de afgelopen 12 maanden

Nadere informatie

KWALITEIT VAN CHRONISCHE ZORG

KWALITEIT VAN CHRONISCHE ZORG KWALITEIT VAN CHRONISCHE ZORG Beantwoord elke vraag vanuit het perspectief van het samenwerkingsverband dat verantwoordelijk is voor het leveren van chronische zorg. Ga bij de beoordeling uit van de huidige

Nadere informatie

U BENT AAN HET VINKEN

U BENT AAN HET VINKEN Vinken en/of vonken Prof. Dr. Dinny de Bakker RCH sandwich-nascholing, Tilburg 18/27 november 2013 Protocol aflopen Meetwaarden noteren Gedoe met KIS en ICT Gedoe met declaraties Mensen doorzagen over

Nadere informatie

Disclosure belangen deze spreker

Disclosure belangen deze spreker Disclosure belangen deze spreker (potentiële) Belangenverstrengeling geen Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven n.v.t. The state of the art: Cardiovasculair risicomanagement van 2009

Nadere informatie

Towards an evidence-based Workforce Planning in Health Care?

Towards an evidence-based Workforce Planning in Health Care? Symposium Towards an evidence-based Workforce Planning in Health Care? Sodehotel La Woluwe 25/04, 09u-13u. Symposium - Towards an evidence-based Workforce Planning in Healthcare. Hoe is het dreigende huisartsentekort

Nadere informatie

Inleiding Methodologie Master MBRT Hogeschool INHOLLAND 27 november Prof.dr. Rob A.B. Oostendorp

Inleiding Methodologie Master MBRT Hogeschool INHOLLAND 27 november Prof.dr. Rob A.B. Oostendorp Inleiding Methodologie Master Hogeschool INHOLLAND 27 november 2003 Prof.dr. Rob A.B. Oostendorp WAT GAAN WE DOEN? Inleiding op Evidence-based Practice (EBP) Diagnostisch onderzoek onderzoek Interventieonderzoek

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting Nederlandse samenvatting 121 Nederlandse samenvatting Patiënten met type 2 diabetes mellitus (T2DM) hebben een verhoogd risico op de ontwikkeling van microvasculaire en macrovasculaire complicaties. Echter,

Nadere informatie

Samenvatting Beloop van beperkingen in activiteiten bij oudere patiënten met artrose van heup of knie

Samenvatting Beloop van beperkingen in activiteiten bij oudere patiënten met artrose van heup of knie Beloop van beperkingen in activiteiten bij oudere patiënten met artrose van heup of knie Zoals beschreven in hoofdstuk 1, is artrose een chronische ziekte die vaak voorkomt bij ouderen en in het bijzonder

Nadere informatie

Minutenschema zorgprogramma COPD (excl. Astma) 2015-2016

Minutenschema zorgprogramma COPD (excl. Astma) 2015-2016 Minutenschema zorgprogramma COPD (excl. Astma) 2015-2016 Inleiding Het minutenschema voor ketenzorg COPD is gebaseerd op het zorgprofiel voor ketenzorg COPD van de Stichting Ketenkwaliteit COPD uit juni

Nadere informatie

Kwetsbaarheid bij ouderen: een uitdaging Risicofactoren, meetinstrumenten en samenhangende zorg

Kwetsbaarheid bij ouderen: een uitdaging Risicofactoren, meetinstrumenten en samenhangende zorg Kwetsbaarheid bij ouderen: een uitdaging Risicofactoren, meetinstrumenten en samenhangende zorg In vergrijzende samenlevingen is de zorg voor het toenemende aantal kwetsbare ouderen een grote uitdaging

Nadere informatie

Chapter 9 Samenvatting CHAPTER 9. Samenvatting

Chapter 9 Samenvatting CHAPTER 9. Samenvatting Chapter 9 Samenvatting CHAPTER 9 Samenvatting 155 Chapter 9 Samenvatting SAMENVATTING Richtlijnen en protocollen worden ontwikkeld om de variatie van professioneel handelen te reduceren, om kwaliteit van

Nadere informatie

Praktijkvoorbeeld: Eerstelijns ketenzorg astma in Maastricht-Heuvelland CAHAG conferentie 15 jan 2015. Maud van Hoof en Geertjan Wesseling

Praktijkvoorbeeld: Eerstelijns ketenzorg astma in Maastricht-Heuvelland CAHAG conferentie 15 jan 2015. Maud van Hoof en Geertjan Wesseling Praktijkvoorbeeld: Eerstelijns ketenzorg astma in Maastricht-Heuvelland CAHAG conferentie 15 n 2015 Maud van Hoof en Geertn Wesseling Disclosure belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling Voor

Nadere informatie

Fysiotherapie bij patiënten met Hart-, Vaat- en / of Longaandoeningen, een blik naar de toekomst

Fysiotherapie bij patiënten met Hart-, Vaat- en / of Longaandoeningen, een blik naar de toekomst Fysiotherapie bij patiënten met Hart-, Vaat- en / of Longaandoeningen, een blik naar de toekomst 24 april 2013, Deventer Leendert Tissink Msc Fysiotherapeut Van Zuilichem / Partners Oud Gastel; Docent

Nadere informatie

Onderzoeksvoorstel Voorbeelden van Taakherschikking in de Zorg

Onderzoeksvoorstel Voorbeelden van Taakherschikking in de Zorg Onderzoeksvoorstel Voorbeelden van Taakherschikking in de Zorg De Verpleegkundig Specialist: De invloed op zorgpraktijken, kwaliteit en kosten van zorg in Nederland Iris Wallenburg, Antoinette de Bont,

Nadere informatie

Samenwerking en communicatie binnen de anderhalvelijnszorg

Samenwerking en communicatie binnen de anderhalvelijnszorg Samenwerking en communicatie binnen de anderhalvelijnszorg Een beschrijvend/ evaluatief onderzoek naar de samenwerking en communicatie tussen huisartsen en specialisten binnen de anderhalvelijnszorg ZIO,

Nadere informatie

VRM en de zorgverzekeraar

VRM en de zorgverzekeraar VRM en de zorgverzekeraar Achmea Divisie Zorg & Gezondheid en Menzis Dinsdag 11 december 2012 Zwolle 1 Wat gaan we doen Introductie visie verzekeraar op chronische zorg Hoe gaat de verzekeraar om met de

Nadere informatie

e-exercise bij knie en heup artrose

e-exercise bij knie en heup artrose e-exercise bij knie en heup artrose Ontwikkeling, evaluatie en implementatie Corelien Kloek (TiU, NIVEL, UMCU, HU) Daniël Bossen (HvA), Joost Dekker (VUmc), Dinny de Bakker (TiU, NIVEL), Cindy Veenhof

Nadere informatie

Zorgpaden: Evidence Based or Wishful thinking?

Zorgpaden: Evidence Based or Wishful thinking? Zorgpaden: Evidence Based or Wishful thinking? Jeroen van Oostrum Hoofd Business Intelligence Center 24 november 2009 Stellingen Stelling 1: Patiëntuitkomstmaten, zoals heropnames, complicaties en patiënttevredenheid,

Nadere informatie

Onderzoeksdesigns. Ellen Tromp, epidemioloog St Antonius ziekenhuis

Onderzoeksdesigns. Ellen Tromp, epidemioloog St Antonius ziekenhuis Onderzoeksdesigns Ellen Tromp, epidemioloog St Antonius ziekenhuis Inhoud Inleiding Wetenschappelijk bewijs Opdracht Verschillende onderzoekdesigns De drie componenten van evidence-based practice Wetenschappelijk

Nadere informatie

Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde Effectiviteit van diabetes ketenzorg: een meta-analyse

Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde Effectiviteit van diabetes ketenzorg: een meta-analyse Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde Effectiviteit van diabetes ketenzorg: een meta-analyse --Manuscript Draft-- Manuscript Number: Article Type: Full Title: Keywords: Manuscript Classifications: Corresponding

Nadere informatie

DOKTEREN DOE JE NIET ALLEEN OVER CONCRETE SAMENWERKING IN PRAKTIJK, EERSTE EN TWEEDE LIJN. Spiegelbijeenkomst 15 april 2015

DOKTEREN DOE JE NIET ALLEEN OVER CONCRETE SAMENWERKING IN PRAKTIJK, EERSTE EN TWEEDE LIJN. Spiegelbijeenkomst 15 april 2015 DOKTEREN DOE JE NIET ALLEEN OVER CONCRETE SAMENWERKING IN PRAKTIJK, EERSTE EN TWEEDE LIJN Spiegelbijeenkomst 15 april 2015 Huisarts en Praktijkondersteuner : wie ondersteunt wie? Prof. dr Guy Rutten, UMC

Nadere informatie

Naar gestructureerd en met de patiënt gestuurd (cardio)vasculair risicomanagement

Naar gestructureerd en met de patiënt gestuurd (cardio)vasculair risicomanagement Naar gestructureerd en met de patiënt gestuurd (cardio)vasculair risicomanagement Prof. dr. Cor Spreeuwenberg Voorzitter Platform Vitale Vaten Lid coördinatiecommissie zorgstandaarden ZonMw Voorzitter

Nadere informatie

Bloeddrukstreefwaarden bij diabetes mellitus: lager of toch niet? Erik Serné Internist- vasculair geneeskundige

Bloeddrukstreefwaarden bij diabetes mellitus: lager of toch niet? Erik Serné Internist- vasculair geneeskundige Bloeddrukstreefwaarden bij diabetes mellitus: lager of toch niet? Erik Serné Internist- vasculair geneeskundige Bloeddrukstreefwaarden bij patiënten met type 2 diabetes? A. Huidige richtlijn CVRM is achterhaald

Nadere informatie

Disclosure belangen spreker

Disclosure belangen spreker Effectiveness of case management in the reduction of COPD re-admissions: results of a pilot study Annelies E. van Eeden, Ingrid van de Poll, Gertrud van Vulpen, Tim Roldaan, Wies Wagenaar, Melinde Boland,

Nadere informatie

Oefentherapie bij patiënten met knieartrose en comorbiditeit. Mariëtte de Rooij

Oefentherapie bij patiënten met knieartrose en comorbiditeit. Mariëtte de Rooij Oefentherapie bij patiënten met knieartrose en comorbiditeit Mariëtte de Rooij Inhoud Artrose en comorbiditeit Aangepaste oefentherapie bij comorbiditeit Resultaten pilot studie Voorbeeld Conclusie Randomized

Nadere informatie

Bij de behandeling en begeleiding van CVRM neemt de diëtist als zorgaanbieder binnen de zorgketen de dieetadvisering 1 op zich.

Bij de behandeling en begeleiding van CVRM neemt de diëtist als zorgaanbieder binnen de zorgketen de dieetadvisering 1 op zich. Bijlage 1: samenwerkingsafspraken diëtisten binnen DBC CVRM GHC Uitgangspunten Cardio Vasculair Risico Management (CVRM) staat voor de diagnostiek, behandeling en follow-up van risicofactoren voor hart-

Nadere informatie

DE COACH METHODE BIJ MENSEN MET DIABETES TYPE 2

DE COACH METHODE BIJ MENSEN MET DIABETES TYPE 2 DE COACH METHODE BIJ MENSEN MET DIABETES TYPE 2 Dr. M.H.G. de Greef, Bewegingswetenschappen van Rijksuniversiteit Groningen. Drs. S.R. Sprenger, Centrum voor Beweging en Onderzoek Groningen. B.J. Houët,

Nadere informatie

Integrale bekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2, VRM, COPD)

Integrale bekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2, VRM, COPD) BELEIDSREGEL Integrale bekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2, VRM, COPD) Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg

Nadere informatie

De toekomst van de pijnrevalidatie vanuit revalidatiegeneeskundig perspectief. Prof. dr. Rob J.E.M. Smeets

De toekomst van de pijnrevalidatie vanuit revalidatiegeneeskundig perspectief. Prof. dr. Rob J.E.M. Smeets De toekomst van de pijnrevalidatie vanuit revalidatiegeneeskundig perspectief Prof. dr. Rob J.E.M. Smeets Disclosure Lid adviesraad Philips Pain Management Synthese fysieke training reviews en metaanalyses

Nadere informatie

Evidence based richtlijnontwikkeling (EBRO) training voor patiënten. Ton Kuijpers, Epidemioloog

Evidence based richtlijnontwikkeling (EBRO) training voor patiënten. Ton Kuijpers, Epidemioloog Evidence based richtlijnontwikkeling (EBRO) training voor patiënten Ton Kuijpers, Epidemioloog Guru based medicine Inhoud Voorbeeld van een wetenschappelijk onderzoeksdesign (RCT) Mate van bewijs Conclusies

Nadere informatie

DISMEVAL Elissen, A.M.J.; Duimel-Peeters, I.G.P.; Spreeuwenberg, C.; Vrijhoef, Bert

DISMEVAL Elissen, A.M.J.; Duimel-Peeters, I.G.P.; Spreeuwenberg, C.; Vrijhoef, Bert Tilburg University DISMEVAL Elissen, A.M.J.; Duimel-Peeters, I.G.P.; Spreeuwenberg, C.; Vrijhoef, Bert Published in: TSG: Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen Document version: Publisher final version

Nadere informatie

Het Individueel Zorgplan

Het Individueel Zorgplan Het Individueel Zorgplan Bedreiging of Gezamenlijke Kans? Hans in t Veen, longarts STZ Expertise Centrum Astma & COPD h.intveen@sfg.nl Wat is een IZP? Het IZP is de dynamische set van afspraken van de

Nadere informatie

Factsheet. Evaluatie van het Transmuraal Interactief Patiënt Platform (TIPP) vanuit patiënten perspectief

Factsheet. Evaluatie van het Transmuraal Interactief Patiënt Platform (TIPP) vanuit patiënten perspectief Factsheet Evaluatie van het Transmuraal Interactief Patiënt Platform (TIPP) vanuit patiënten perspectief Onderzoek naar de ervaringen en behoeften van patiënten over TIPP, het verwijsproces en de zorgaanbieders

Nadere informatie

Disclosure belangen sprekers

Disclosure belangen sprekers Disclosure belangen sprekers (potentiële) Belangenverstrengeling geen Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven n.v.t. Centrale zorgverlener Welke rol kan zij spelen? dr. ir. Helene Voogdt

Nadere informatie

23-1-2014. Classificeren en meten. Overzicht van de officiële definities van de meter sinds 1795. Raymond Ostelo, PhD. Klinimetrie

23-1-2014. Classificeren en meten. Overzicht van de officiële definities van de meter sinds 1795. Raymond Ostelo, PhD. Klinimetrie Raymond Ostelo, PhD Professor of Evidence-Based Physiotherapy Dept. Health Sciences EMGO+ Institute for Health and Care Research VU University Amsterdam, the Netherlands r.ostelo@vumc.nl 1 Classificeren

Nadere informatie

Concept zorgprotocol Beweeginterventies in de chronische ketenzorg 2014

Concept zorgprotocol Beweeginterventies in de chronische ketenzorg 2014 Concept zorgprotocol Beweeginterventies in de chronische ketenzorg 2014 Uitgangspunten: Beweeginterventies zijn het geheel van activiteiten dat tot doel heeft een bijdrage te leveren aan het voorkomen,

Nadere informatie

Werken met het ketenprogramma CVRM

Werken met het ketenprogramma CVRM Werken met het ketenprogramma CVRM Praktijkinformatie Zorgprogramma CVRM voor huisartsen en praktijkondersteuners www.rohamsterdam.nl Inhoud 1. AAN DE SLAG MET CVRM!... 3 2. KETENPARTNERS... 3 3. WAT DOET

Nadere informatie

De PatiëntCoach als hulpmiddel bij zelfmanagementondersteuning, een praktische toepassing

De PatiëntCoach als hulpmiddel bij zelfmanagementondersteuning, een praktische toepassing De PatiëntCoach als hulpmiddel bij zelfmanagementondersteuning, een praktische toepassing Jaap K. Sont, associate professor Afdeling Medische Besliskunde Leids Universitair Medisch Centrum j.k.sont@lumc.nl

Nadere informatie

Summery. Effectiviteit van een interventieprogramma op arm-, schouder- en nekklachten bij beeldschermwerkers

Summery. Effectiviteit van een interventieprogramma op arm-, schouder- en nekklachten bij beeldschermwerkers ummery amenvatting Effectiviteit van een interventieprogramma op arm-, schouder- en nekklachten bij beeldschermwerkers 207 Algemene introductie Werkgerelateerde arm-, schouder- en nekklachten zijn al eeuwen

Nadere informatie

Op het verplichte en vrijwillige eigen risico zijn niet van toepassing: - de kosten van ketenzorg bij diabetes, vasculair risicomanagement en COPD.

Op het verplichte en vrijwillige eigen risico zijn niet van toepassing: - de kosten van ketenzorg bij diabetes, vasculair risicomanagement en COPD. Ketenzorg 2017 Amersfoortse (de) / Ditzo Op het verplichte en vrijwillige eigen risico zijn niet van toepassing: - de kosten van ketenzorg bij diabetes, vasculair risicomanagement en COPD. Onder ketenzorg

Nadere informatie

waardoor een beroerte kan worden gezien als een chronische aandoening.

waardoor een beroerte kan worden gezien als een chronische aandoening. amenvatting Elk jaar krijgen in Nederland zo n 45.000 mensen een beroerte, ook wel CVA (Cerebro Vasculair Accident) genoemd. Ongeveer 60% van hen keert na opname in het ziekenhuis of revalidatiecentrum

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1: INLEIDING

HOOFDSTUK 1: INLEIDING 168 Samenvatting 169 HOOFDSTUK 1: INLEIDING Bij circa 13.5% van de ouderen komen depressieve klachten voor. Met de term depressieve klachten worden klachten bedoeld die klinisch relevant zijn, maar niet

Nadere informatie

Transmurale zorg: hoe organiseer je dat? Dr. A.G. Lieverse - internist Máxima Medisch Centrum, Eindhoven

Transmurale zorg: hoe organiseer je dat? Dr. A.G. Lieverse - internist Máxima Medisch Centrum, Eindhoven Transmurale zorg: hoe organiseer je dat? Dr. A.G. Lieverse - internist Máxima Medisch Centrum, Eindhoven Chronische zorg transmurale uitwerking Louis Lieverse Internist vasculair geneeskundige Stafarts

Nadere informatie

Keten-dbc voor diabetes. dr. JN Struijs, dr. CA Baan

Keten-dbc voor diabetes. dr. JN Struijs, dr. CA Baan Keten-dbc voor diabetes dr. JN Struijs, dr. CA Baan Zorggroepen ZonMw evaluatie 2 ook buiten evaluatie veel gebeurd 3 Experiment met keten-dbc ZonMw Programma vormgeven aan een adequate organisatie van

Nadere informatie

Werkgroep ketenzorg hart- en vaatziekten

Werkgroep ketenzorg hart- en vaatziekten Werkgroep ketenzorg hart- en vaatziekten Stichting Regionale Huisartsenzorg Heuvelland, maart 2011 Inleiding Op 1 juli 2010 werd in de regio /Heuvelland gestart met eerstelijns ketenzorg voor patiënten

Nadere informatie

Landelijk Diabetes Congres Diabetes en hart- en vaatziekten

Landelijk Diabetes Congres Diabetes en hart- en vaatziekten Landelijk Diabetes Congres Diabetes en hart- en vaatziekten Joke Lanphen, kaderhuisarts hart en vaatziekten Inhoud presentatie 1 Voorkomen van HVZ bij DM type 2 2 NHG standaard CVRM en diabetes 3 Metingen

Nadere informatie

Proces en toelichting

Proces en toelichting Substitutie Zorgvernieuwing Proces en toelichting 1 Substitutie Samenwerkingsverbanden kunnen met Achmea onderhandelen over: Astma/COPD op basis s van substitutie substtute (komt dan in plaats van bestaand

Nadere informatie

Ondersteuning bij implementatie zelfmanagement

Ondersteuning bij implementatie zelfmanagement Ondersteuning bij implementatie zelfmanagement Implementatie ondersteunde zelfzorg opschalen Chronische zieke mensen helpen aan hun eigen gezondheid te werken, ondersteund door de zorgverlener, ehealth,

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting Dit proefschrift richt zich op statinetherapie in type 2 diabetespatiënten; hiervan zijn verschillende aspecten onderzocht. In Deel I worden de effecten van statines op LDLcholesterol en cardiovasculaire

Nadere informatie

Navigeren door het zorglandschap De ontwikkeling van de VS en PA. Dr. Iris Wallenburg

Navigeren door het zorglandschap De ontwikkeling van de VS en PA. Dr. Iris Wallenburg Navigeren door het zorglandschap De ontwikkeling van de VS en PA Dr. Iris Wallenburg wallenburg@bmg.eur.nl Onderzoeken naar taakherschikking EU (FP7) onderzoek (MUNROS): kosten en effecten van taakherschikking

Nadere informatie

Diabetes en depressie, een zorgelijk samenspel. Dr. Caroline Baan

Diabetes en depressie, een zorgelijk samenspel. Dr. Caroline Baan Diabetes en depressie, een zorgelijk samenspel Dr. Caroline Baan State of the art Inleiding Hoe vaak komt depressie voor bij mensen met diabetes Wat zijn de gevolgen? Welke factoren spelen een rol Hoe

Nadere informatie

Helpt het hulpmiddel?

Helpt het hulpmiddel? Helpt het hulpmiddel? Het belang van meten Zuyd, Lectoraat Autonomie en Participatie Faculteit Gezondheidszorg Dr. Ruth Dalemans, Prof. Sandra Beurskens 08-10-13 Doelstellingen van deze presentatie Inzicht

Nadere informatie

Indicatoren Kwaliteit Huisartsenzorg bij patiënten met COPD

Indicatoren Kwaliteit Huisartsenzorg bij patiënten met COPD Indicatoren Kwaliteit Huisartsenzorg bij patiënten met COPD Versie 2.2 1 maart 2017 Het NHG maakt Standaarden voor de huisarts. Voor het interne kwaliteitsbeleid van de huisarts(praktijk) maakt het NHG

Nadere informatie

Voorlopige minimale dataset Diabetes

Voorlopige minimale dataset Diabetes Voorlopige minimale dataset Diabetes Bestand 1: Identificatie client/patient nummer Begindatum_zorgtraject Einddatum_zorgtraject Reden_einddatum_zorgtraject Einde kalenderjaar Verwijzing naar 2e lijn Overlijden

Nadere informatie

Indicatoren CV-risicomanagement bij patiënten met een bekende Hart- of Vaatziekten

Indicatoren CV-risicomanagement bij patiënten met een bekende Hart- of Vaatziekten Indicatoren CV-risicomanagement bij patiënten met een bekende Hart- of Vaatziekten Versie 1.8 3 oktober 2016 Vervallen: advies stoppen met roken, bewegingsadvies en voedingsadvies, RR > 140 en niet behandeld

Nadere informatie

NPA Congres, 4 februari 2016: De patiënt aan het roer?

NPA Congres, 4 februari 2016: De patiënt aan het roer? NPA Congres, 4 februari 2016: De patiënt aan het roer? Gezonde Zorg, Gezonde Regio Gelf Jan Wieringa: Voorzitter proeftuin Gezonde Zorg, Gezonde Regio Bestuurder Rijncoepel www.gzgr.nl Agenda Inleiding

Nadere informatie

Diabetes. D1 Diabetes prevalentie 249,0 233,9. D2 Diabetespopulatie indicatoren 78,7 85,8. D3 Hoofdbehandelaar diabetes 58,2 49,6

Diabetes. D1 Diabetes prevalentie 249,0 233,9. D2 Diabetespopulatie indicatoren 78,7 85,8. D3 Hoofdbehandelaar diabetes 58,2 49,6 Diabetes uw praktijk alle praktijke n D1 Diabetes prevalentie 249,0 233,9 D2 Diabetespopulatie indicatoren 78,7 85,8 D3 Hoofdbehandelaar diabetes 58,2 49,6 D6 HbA1c bepaald 70,9 70,5 D36 HbA1c < 53 81,3

Nadere informatie

behandeling volgens de KNGF-richtlijn bij mensen met artrose aan de heup en/of knie.

behandeling volgens de KNGF-richtlijn bij mensen met artrose aan de heup en/of knie. Samenvatting De primaire doelstelling van het onderzoek was het onderzoeken van de lange termijn effectiviteit van oefentherapie en de rol die therapietrouw hierbij speelt bij patiënten met artrose aan

Nadere informatie

Onderzoeksprogramma 2012 2014

Onderzoeksprogramma 2012 2014 Onderzoeksprogramma 2012 2014 Stichting RHZ Augustus 2012 Stichting ZIO Onderzoek en Ontwikkeling Regionale Huisartsenzorg Heuvelland Inleiding De stichting Regionale Huisartsenzorg Heuvelland (RHZ) is

Nadere informatie

SAMENVATTING. Achtergrond en doelstellingen van dit proefschrift

SAMENVATTING. Achtergrond en doelstellingen van dit proefschrift 153 SAMENVATTING Achtergrond en doelstellingen van dit proefschrift Angst en depressie zijn de meest voorkomende psychische stoornissen, de ziektelast is hoog en deze aandoeningen brengen hoge kosten met

Nadere informatie

Chapter 10 Samenvatting

Chapter 10 Samenvatting Chapter 10 Samenvatting Chapter 10 De laatste jaren is de mortaliteit bij patiënten met psychotische aandoeningen gestegen terwijl deze in de algemene populatie per leeftijdscategorie is gedaald. Een belangrijke

Nadere informatie

Indicatoren Kwaliteit Huisartsenzorg bij patiënten met COPD

Indicatoren Kwaliteit Huisartsenzorg bij patiënten met COPD Indicatoren Kwaliteit Huisartsenzorg bij patiënten met COPD Versie 2.1 3 oktober 2016 Het NHG maakt Standaarden voor de huisarts. Voor het interne kwaliteitsbeleid van de huisarts(praktijk) maakt het NHG

Nadere informatie

Minutenschema zorgprogramma COPD

Minutenschema zorgprogramma COPD Inleiding Het minutenschema voor ketenzorg COPD is gebaseerd op de model keten DBC voor COPD van de Stichting Ketenkwaliteit COPD uit juni 2008. In dit model zijn aanpassingen aangebracht op basis van:

Nadere informatie

Inhoud de klokken gelijk.. Innovatieproject Beoogde doelen Opzet Waarom nu deelnemen? Aanmelding

Inhoud de klokken gelijk.. Innovatieproject Beoogde doelen Opzet Waarom nu deelnemen? Aanmelding Inhoud de klokken gelijk.. Innovatieproject Beoogde doelen Opzet Waarom nu deelnemen? Aanmelding Innovatieproject Toepassing advies BiBo bij totale heup-en knieoperaties (BiBo- THA/TKA) 10 regio s in Nederland,

Nadere informatie

Verbetering van therapietrouw. Peter W de Leeuw Afd. Interne Geneeskunde Academisch Ziekenhuis Maastricht

Verbetering van therapietrouw. Peter W de Leeuw Afd. Interne Geneeskunde Academisch Ziekenhuis Maastricht Verbetering van therapietrouw Peter W de Leeuw Afd. Interne Geneeskunde Academisch Ziekenhuis Maastricht Therapietrouw bij hypertensie Vrouw, 47 jaar, bloeddruk 184/102 mm Hg Diagnose: Essentiële hypertensie

Nadere informatie

Een wenkend perspectief Voorbeeld Diabetes Mellitus II model voor transmurale samenwerking in de chronische zorg

Een wenkend perspectief Voorbeeld Diabetes Mellitus II model voor transmurale samenwerking in de chronische zorg Een wenkend perspectief Voorbeeld Diabetes Mellitus II model voor transmurale samenwerking in de chronische zorg Louis Lieverse en Arnold Romeijnders 25 september 2014 Wat is het probleem Problemen o.a.

Nadere informatie

PROMs kwaliteit van leven onderdeel van DICA-registraties

PROMs kwaliteit van leven onderdeel van DICA-registraties PROMs kwaliteit van leven onderdeel van DICA-registraties C.Fransman Patient audit manager Inhoud 1. DICA 2. Methodiek 3. PROMs 4. Showcase darmkanker Auditing Inzicht in kwaliteit Feedback voor zorgverleners

Nadere informatie