Agfa Jaarverslag 1999

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Agfa Jaarverslag 1999"

Transcriptie

1 Agfa Jaarverslag 1999

2 Inhoud 2 Brief van de voorzitter van de Raad Van Bestuur 3 Interview met de Voorzitter van het Directiecomité 6 Onze strategie 8 Overzicht van de groep 10 Stand van zaken 16 Graphic Systems 20 Technical Imaging 24 Consumer Imaging 28 Directiecomité 30 Corporate governance 33 Rapport van de onafhankelijke revisor 34 Geconsolideerde Verlies- en Winstrekeningen 35 Geconsolideerde Balansen 36 Geconsolideerde Staat van het eigen vermogen 37 Geconsolideerde Staat van herkomst en besteding van middelen 38 Toelichting bij de Jaarrekening Uitgegeven door: Agfa-Gevaert N.V. Septestraat 27 B-2640 Mortsel Contacteer: Corporate Communications Mortsel Tel: Fax AGFA en de Agfa rombus zijn geregistreerde handelsmerken van Agfa-Gevaert AG. Iomega is een geregistreerd handelsmerk, en Clik! is een handelsmerk van Iomega Corporation.

3 Waarneming en realiteit vallen niet altijd samen. Dat geldt vandaag ook voor Agfa. ledereen ziet meteen foto en film. Nochtans bestaat onze voornaamste activiteit erin innovatieve oplossingen te ontwikkelen voor onze klanten in de grafische en fotografische industrie en op de markt voor medische beeldvorming. Het is belangrijk dat de mensen dit inzien en anders over ons gaan denken. Daarom hebben we beslist een grote advertentiecampagne op te zetten waarmee we de huidige perceptie van Agfa willen corrigeren.

4 1AgfaJaarverslag 1999 Agfa is één van de meest bekende merken in de wereld. Wij zijn bekend door onze activiteiten in de filmmarkt, maar onze grootste kracht ten opzichte van de concurrentie ligt in het aanbieden van vernieuwende, hoogtechnologische oplossingen voor de beeldvorming in een reeks van uitgelezen groeimarkten.wij ontwikkelen analoge en digitale systeemoplossingen voor drukwerkvoorbereiding en druk, voor fotografie en DTP, voor de medische en industriële radiografie, voor micrografie en voor de cinefilmmarkt. Deze markten bieden heel wat mogelijkheden, en wij zijn vastbesloten om daarin een nog meer toonaangevend merk te worden. Kerncijfers in miljoen euro * Omzet Bedrijfsresultaat vóór herstructurering Return op de omzet voor herstructurering 7,7% 7,8% Bedrijfsresultaat Winst voor belastingen Netto winst *pro forma Personeelsleden* ( ) *voltijds equivalent (excl. 586 medewerkers, die het bedrijf verlieten tijdens eerste kwartaal 2000)

5 Brief van de Voorzitter van de Raad van Bestuur Geachte aandeelhouders en vrienden van de onderneming, Agfa-Gevaert N.V. werd op 1 juni 1999 voor het eerst genoteerd op de beurs. Sindsdien werden 70 miljoen van de in totaal 140 miljoen aandelen van de onderneming verhandeld op de beurzen van Brussel en Frankfurt/Main. De beursintroductie van Agfa-Gevaert N.V. was de grootste in de Belgische geschiedenis en een van de belangrijkste ooit in Duitsland. Het is ons een waar genoegen u het eerste Jaarverslag van de Groep sinds de beursintroductie te kunnen aanbieden. De onderneming is erin geslaagd haar omzet aanzienlijk te verhogen. Ze wist ook haar bedrijfsresultaat vóór herstructurering te verbeteren en investeerde enorme bedragen in herstructureringsmaatregelen. De overname van Sterling Diagnostic Imaging vertegenwoordigde een belangrijke acquisitie in de zeer rendabele sector van de Medische beeldvorming. Tegelijk versterkte Agfa zijn positie op de digitaal georiënteerde markten van de toekomst. De Raad van Bestuur superviseerde en adviseerde het Directiecomité overeenkomstig de statuten. We zijn ervan overtuigd dat Agfa-Gevaert zich op het juiste spoor bevindt en in staat zal zijn om optimaal in te spelen op de uitdagingen van de toekomst en deze om te zetten in waardevolle opportuniteiten voor de onderneming. De Raad van Bestuur van Agfa-Gevaert N.V. is ongewijzigd gebleven sinds de Jaarlijkse Algemene Vergadering van 26 april Anderzijds namen Lic. Albert Aps en Dipl.-Ing. Werner Seufert, na jaren van succesvolle samenwerking, ontslag uit het Directiecomité. André Bergen, Dr. Edgar Hommelsheim en Wout Van der Kooij werden met ingang van 1 januari 2000 als nieuwe leden opgenomen in het Directiecomité. Zoals gepland was op het ogenblik van de beursintroductie, zullen we aan de Jaarlijkse Algemene Vergadering voorstellen om een dividend per aandeel uit te betalen van 1,5 percent van de uitgifteprijs, dat wil zeggen 0,33 euro per aandeel. Staand (vlnr): Prof. Dr. ir. André Oosterlinck, Ferdinand Chaffart, Klaus-Peter Müller, Werner Wenning, Dr. Klaus Seeger, Dr. Ludo Verhoeven. Zittend (vlnr): Hermann J. Strenger, voorzitter, Dr. h.c. André Leysen, ondervoorzitter. Hermann J. Strenger Voorzitter van de Raad van Bestuur

6 3AgfaJaarverslag 1999 Interview met Dr. Klaus Seeger, Voorzitter van het Directiecomité Toen Agfa-Gevaert N.V. naar de beurs ging, was één van de doelstellingen, die de onderneming zichzelf oplegde, de verdere ontwikkeling van Agfa als innovatieve, dynamische en zeer rendabele onderneming. Tegelijk was het de bedoeling de waarde van het bedrijf op een duurzame wijze te verhogen. Daar zal zeker meer dan een jaar overheen gaan. Maar hoe verliepen de zaken in 1999? Heeft de onderneming haar doelstellingen gehaald? We hebben niet alleen onze doelstellingen voor 1999 gehaald, we hebben ze ruimschoots overtroffen. Bovendien hebben we vorig jaar de basis gelegd voor de verwezenlijking van onze doelstellingen op middellange en langere termijn. Ik wil dat illustreren met een paar cijfers: in 1999 realiseerden we een omzet van 4,7 miljard euro. Dat is een toename met 8,5%. Als we alleen de voortgezette activiteiten in ogenschouw nemen, dat wil zeggen dat we abstractie maken van de cijfers van de business unit kopieersystemen, die we medio 1998 verkocht hebben, krijgen we een nog hogere groei, met 11,6%. Een toename, die overeenkomt met ruim 500 miljoen euro. De overname van Sterling Diagnostic Imaging, die halfweg het jaar werd afgerond en de groei in de meeste van onze bestaande activiteiten droegen ongeveer in gelijke mate bij tot onze ontwikkeling. Hoe evolueerde Agfa in de voornamelijk digitale markten van de toekomst? We hebben er onze omzet met ongeveer 39% doen stijgen. Ook hebben we onze technologische leiderspositie met succes omgezet in een groei van de omzet, voornamelijk op het vlak van de zogeheten digitale oplossingen als computer-to-plate, digitale kleurendruk, digitale radiografie, digitale medische netwerken, DTP-producten en digitale lab-uitrusting. Met een totaal van 775 miljoen euro dragen deze activiteiten voor ruim 16% bij tot de totale omzet van de Groep. Ter vergelijking: het jaar voordien bedroeg het aandeel hiervan nog maar 13%. Heeft de onderneming ook op het vlak van de winst een vooruitgang geboekt? Ja, en ook hier liggen we voor op onze doelstellingen. We wisten ons bedrijfsresultaat vóór herstructurering met 6,9% te verhogen tot 364 miljoen euro. Ondertussen hebben

7 Omzet 1999 in miljoen euro we, zoals reeds gezegd ten tijde van de beursintroductie, aanzienlijk geïnvesteerd in de herstructurering. We waren ons ervan bewust, dat daardoor de winst voor het jaar 1999 zeer beperkt zou zijn. We mogen stellen dat het behaalde nettoresultaat van 14 miljoen euro beduidend beter is dan voorzien, ondanks de beslissing om meer dan gepland aan de herstructurering te besteden. Hoeveel bedroeg die herstructureringskost? Op welke terreinen wordt geherstructureerd en welke zijn daarbij de doelstellingen? We zien herstructurering als een cruciale investering in een wezenlijke en duurzame verbetering van onze rentabiliteit en in de waarde van het bedrijf. We hebben onze maatregelen consequent doorgevoerd. Toen de zaken beter bleken te gaan dan gepland, hebben we zelfs meer geïnvesteerd dan de geplande 250 miljoen euro: ongeveer 273 miljoen euro [inclusief niet-recurrente kosten]. Het ging hierbij vooral om activiteiten in verband met de integratie van Sterling en het overbrengen van de productie van Neu-Isenburg naar de hoofdvestiging in Mortsel. Daarnaast hebben we echter ook in belangrijke mate geïnvesteerd in het verbeteren van onze efficiëntie in tal van andere sectoren. De eerste tekenen van succes beginnen zich al af te tekenen in de resultaten voor Maar we verwachten vooral in het jaar 2000 en de daaropvolgende jaren volop de vruchten te plukken van deze herstructureringsinspanningen. Bekijken we even de overnames. Voorbeelden uit 1999 die Agfa s positie versterkten waren onder meer het Amerikaanse Misomex, dat Agfa een bijkomende technologische knowhow verschaft in computer-to-plate. Agfa ging ook een joint venture aan met het Canadese softwarehuis Mitra Inc., dat de activiteiten op het gebied van medische netwerken zal uitbreiden. Maar de meeste aandacht ging natuurlijk naar Sterling Diagnostic Imaging, de derde grote overname in korte tijd. Wat is de strategische betekenis van deze overname voor Agfa? We moeten in dit verband ten minste vier punten vermelden. Om te beginnen heeft Sterling een jaaromzet van ruim 500 miljoen euro. De overname betekent dus dat ons wereldwijde marktaandeel voor medische beeldvorming gestegen is van 20 naar meer dan 30%. Ten tweede betekent de overname van Sterling binnen onze portfolio ook een verschuiving in de richting van het meest winstgevende segment. Uiteindelijk is het activiteitsgebied Technical Imaging, dat wordt overheerst door Medical Imaging, inmiddels het op één na grootste van de Groep, goed voor zo n 31% van onze omzet in het laatste kwartaal van 1999, in tegenstelling tot de 22% van het jaar daarvoor. Nog belangrijker wordt die verschuiving binnen onze portfolio, als je ziet dat het rendement op de omzet van Technical Imaging ruim het dubbele bedraagt van die in de andere twee activiteitsgebieden. Ten derde concentreren de activiteiten van Sterling zich op de Noord-Amerikaanse markt. Dankzij Sterling wisten we ons aandeel op de Amerikaanse markt voor röntgenfilm bijna te verdrievoudigen. Tegelijk hebben we ons klantenbestand uitgebreid, niet alleen wat de analoge systemen betreft, maar ook voor onze digitale oplossingen. En ten vierde betekent de overname van Sterling een merkbare stijging van ons NAFTAaandeel tot de huidige 30%, tegenover slechts 26% het jaar daarvoor. We profiteren dus meer dan ooit mee van het dynamisme van s werelds belangrijkste groeimarkt. Geen enkele sector groeit sneller dan het Internet. Is Agfa ook daar actief? Uiteraard! Het Internet biedt enorme mogelijkheden voor de toekomst. Het biedt niet alleen een zo goed als onbeperkte hoeveelheid informatie, maar ook de mogelijkheid om zakelijke processen sneller en goedkoper af te handelen dan ooit tevoren. Wij gebruiken webtechnologie bijvoorbeeld in Medical Imaging, om ziekenhuizen met onze IMPAX-netwerken te verbinden. AGFAnet is een virtueel marktplein voor Consumer Imaging: het omvat verschillende online diensten. Zo kan de consument een digitaal beeld naar een fotolab zenden om er te worden afgedrukt op fotopapier. Zo kan diezelfde consument een gepersonaliseerde ArtCard online ontwerpen en laten drukken. En we gebruiken het Internet voor diagnoses en dienstverlening op afstand bij de grafische industrie. We zijn overigens zinnens om onze e-commerce-activiteiten verder uit te breiden. Deze doelstelling staat zelfs bovenaan onze prioriteitenlijst. In maart 2000 hebben wij al een stap in deze richting gezet: we werden als één van de eerste Europese ondernemingen lid van het eerste consortium voor de

8 Bedrijfsresultaat vóór herstructurering en niet-recurrente resultaten 1999 in miljoen euro 364 5AgfaJaarverslag 1999 Omzettoename in ,5% wereldwijde vermarkting van technologie via het Internet. Het consortium omvat toonaangevende bedrijven zals Boeing, DuPont, Ford, Honeywell, Procter & Gamble, Philips en Siemens. Deze wereldwijde markt voor technologische intellectuele eigendom werd opgezet door yet2.com Inc. in Cambridge, Massachusetts, V.S.A. Ten tijde van de beursintroductie gold dat 50% van de groepsomzet werd gerealiseerd op markten, waar Agfa de wereldwijde nummer 1 is. Klopt dat nog altijd? Zeer zeker! We zijn marktleider in analoge en digitale prepresssystemen, in industriële radiografie, lab-apparatuur voor grote fotofinishers, met o.a. snelle fotoprinters, en digitale netwerken voor medische toepassingen. En we zijn wereldwijd de nummer 2 inzake medische beeldvorming in het algemeen, dicht op de hielen van de marktleider en met een ruime voorsprong op de nummer 3. Met andere woorden: we zijn met ongeveer driekwart van onze omzet nummer 1 of nummer 2 op de wereldmarkt. En we maken gebruik van onze sterke positie in traditionele activiteiten, om met innovatieve systemen verder te bouwen aan de markten van de toekomst, zowel in de medische wereld als in de sector van de drukwerkvoorbereiding, als in Consumer Imaging. Waarop wordt met de innovaties gemikt? Voornamelijk op digitale oplossingen, die software, hardware en verbruiksmaterialen omvatten. In de sector van de medische beeldvorming hebben we bijvoorbeeld heel wat nieuwe ontwikkelingen voor digitale netwerken gelanceerd. Bij Graphic Systems speelden onze workflow-oplossingen en onze Thermostar-drukplaten een belangrijke rol, terwijl Consumer Imaging nieuwe scanners en onze ultrasnelle DIMAX-fotoprinter op de markt bracht en begin 2000 een nieuw digitaal minilab voorstelde. Dat soort vernieuwende producten droeg bij tot onze groei en onze leidende positie in respectievelijke markten. Het grote publiek kent Agfa nochtans voornamelijk als producent van filmrolletjes. Dat klopt. Agfa s merkfilm is absoluut ons meest bekende product bij het grote publiek. Toch vertegenwoordigt het maar zo n 5% van de totale omzet van de Groep. We willen in de toekomst Agfa s verborgen talenten, beter dan in het verleden, bekendmaken bij het grote publiek, voornamelijk wat onze rol in de digitale wereld betreft,. Begin 2000 startten we met een informatiecampagne in België en Duitsland, die hiervoor alvast een stevige basis moet leggen. Uit de eerste reacties blijkt overigens dat deze aanpak succes kent. De prijs van het aandeel viel tot dusver wat tegen. Komt daar verandering in? Ik ben zeer optimistisch. U mag niet vergeten dat het aandeel van Agfa-Gevaert nog maar iets langer dan een half jaar op de beurs genoteerd staat. We hebben dus nog niet echt een historiek. Onze succesvolle prestaties in 1999 vormden een eerste stap naar het winnen van het vertrouwen van de aandeelhouders. We hielden ons aan de gemaakte beloftes ten tijde van de beursintroductie. Meer nog: we deden het een stuk beter. Ik verwacht dat dit binnen afzienbare tijd ook tot uiting zal komen in de prijs van het aandeel. Hoe ziet de strategie voor de toekomst eruit? De markt van de beeldvorming is en blijft één van de voornaamste en meest beloftevolle groeimarkten. We zijn van plan om die mogelijkheden aan te grijpen. Als aanbieder van systemen werken we aan krachtiger digitale bouwstenen: workflow management, apparatuur en de bijbehorende verbruiksmaterialen. Dat zal resulteren in betere oplossingen voor onze klanten en voor ons in een verstevigde leiderspositie met een beter rendement en een hogere waarde als onderneming. We beschikken uiteindelijk over een enorme knowhow, de nodige infrastructuur en vooral over uitstekende medewerkers.

9 Onze fundamentele doelstelling bestaat erin rendabele groei te realiseren. Dat bereiken we door nieuwe en innovatieve oplossingen voor onze klanten te ontwikkelen. We beschikken over de juiste mensen om met nieuwe imaging-technologieën

10 7AgfaJaarverslag 1999 voortdurend de grenzen te verleggen en we beschikken over precies die sterke punten om mét onze innovatieve producten nieuwe zakelijke opportuniteiten aan te boren. Op de volgende pagina s vindt u meer informatie over hoe onze investeringen terzake tot een maximale waarde van onze activiteiten zullen leiden

11 Overzicht van de groep Graphic Systems Agfa heeft sinds 1999 een nieuwe structuur. De dagelijkse activiteiten zijn nu ondergebracht in een matrix van drie Business Segments, bestaande uit vijf Business Groups en vier Regionale Verkooporganisaties. Deze structuur stemt beter overeen met de behoeften van onze klanten. Agfa s wereldwijde verkooporganisatie is gegroepeerd rond vier grote zones: Europa, NAFTA, Latjins Amerika en het Verre Oosten. De afdeling Direct Export werkt met de overige landen in Afrika, het Midden-Oosten en Oost-Europa. Onze hoofdzetel bevindt zich in Mortsel, België. Onderzoek en Ontwikkeling en onze productie vinden hoofdzakelijk plaats in België, Duitsland en de V.S. De business group Graphic Systems levert een uitgebreid gamma aan elektronische en fotografische prepress-oplossingen voor de grafische industrie. Met inbegrip van de unit Digital Printing is dit segment goed voor ruim 41% van Agfa s omzet. Omzet 1999: 1,945 miljard euro 41%van Agfa s omzet Producten Films en papieren, drukplaten, ontwikkelapparatuur en kleurenproef-systemen, lettertype- en beeldverwerkingssoftware, RIP s (rasterbeeldprocessors), systemen voor workflow management, scanners en laserbelichters voor films en platen. Wereldwijde nummer 1 in de drukwerkvoorbereiding; bij ruim 40% van alle drukwerk ter wereld worden producten van Agfa gebruikt.

12 De internationale verkooporganisatie 9AgfaJaarverslag Europa 2 NAFTA (USA/Canada/Mexico) 3 Latijns-Amerika 4 Azië/Australië/Afrika Technical Imaging Consumer Imaging 3 business groups : Medical imaging, Non-Destructive testing en Industrial imaging. Medical Imaging De business group medische beeldvorming levert zowel conventionele röntgenapparatuur als een vernieuwend gamma diagnose- en communicatiesystemen met onder meer computerradiografie en digitale netwerkoplossingen. Non-Destructive Testing (NDT) De business group niet-destructief materiaalonderzoek is wereldleider in filmsystemen voor de controle van structuur en tolerantie van materialen zonder fysische staalname. NDTprojecten kunnen onderzoek van vliegtuigen en pijpleidingen tot zelfs de restauratie van schilderijen omvatten. Industrial Imaging De business group industriële beeldvorming omvat drie kleinere, gespecialiseerde units: Micrographic & Document Systems Motion Picture Film Specialty Foils & Components Omzet 1999: 1,352 miljard euro De business group Consumer Imaging levert fotografische en desktop publishing-producten voor de consumentenmarkt. Zowel digitale als analoge technologieën zijn beide vertegenwoordigd. Agfa speelt op die manier een centrale rol in alles wat komt kijken bij het nemen, ontwikkelen en bewerken van foto s. 3 business units: film and finishing; laboratory equipment; desktop publishing Omzet 1999: 1,434 miljard euro 29%van Agfa s omzet Producten Verbruiksmaterialen, software en apparatuur voor conventionele röntgensystemen, computerradiografie, hardcopy-systemen, beeldarchiverings- en communicatiesystemen (Picture Archiving & Communication Systems, afgekort PACS) Systemen voor industriële radiografie Wereldleider in digitale netwerken voor medische beeldvorming Wereldleider in industriële radiografie 30%van Agfa s omzet Producten Films, fotopapieren, chemicaliën, apparatuur voor grote finishing-labs en minilabs, desktop scanners, digitale camera s, inktjetpapier. Wereldleider in hogesnelheidsfotoprinters voor industriële afwerkcentrales (WSF WholeSale Finishing) en private label film. Wereldwijd gebruikt meer dan 50% van de grote labs producten van Agfa.

13 Omzet miljoen euro * Netto winst miljoen euro * 140 *Pro forma Herstructureringskosten en niet-recurrente resultaten (Euro 273 miljoen, 1998: Euro 49 miljoen) Stand van zaken Overzicht Agfa-Gevaert overtrof in het jaar van de beursintroductie ruimschoots de gestelde omzet- en winstdoelstellingen. De Groep haalde een omzet van miljoen euro in 1999 (pro forma geconsolideerde cijfers van het jaar daarvoor: miljoen euro). Die omzet stemt overeen met een groei van 8,5% in totaal en 11,6% wat betreft de voortgezette activiteiten (dat wil zeggen gecorrigeerd voor de omzet van de business unit Copying Systems die het jaar daarvoor werd verkocht). Bovendien wist de onderneming haar bedrijfsresultaat vóór herstructurering met 6,9% te verbeteren tot 364 miljoen euro (het jaar daarvoor: 340 miljoen euro). Ontwikkeling van de omzet Twee factoren hebben in belangrijke mate bijgedragen tot de stijging van de omzet. De eerste is de succesvolle overname en integratie van Sterling Diagnostic Imaging, de tweede factor is de sterke groei op het terrein van de zogeheten nieuwe, digitale oplossingen zoals Computer-to-Plate en digitaal drukwerk, digitale radiografie, digitale netwerken voor medische toepassingen, desktop publishing-producten en digitaal gerichte laboratoriumapparatuur. Het bedrijf behaalde een totale omzet van 775 miljoen euro in deze sectoren, een toename met 39%. Tegelijk steeg het aandeel van de digitale oplossingen in de totale omzet van 13 tot 16%. Sterling Diagnostic Imaging uit Greenville, South Carolina, USA, werd overgenomen in mei Die belangrijke overname droeg over de maanden na de overname voor ongeveer 285 miljoen euro bij tot de groepsomzet voor De drie business segments (Graphic Systems, Consumer Imaging en Technical Imaging) breidden hun activiteiten uit en in alle regio s (Europa, NAFTA, Latijns-Amerika, Azië/Afrika/Australië) lagen de cijfers hoger dan die van het jaar daarvoor. De omzetstijging is het resultaat van een toename met 11,9% van het verkochte volume (Sterling inbegrepen). Voor de hele Groep gingen de prijzen in plaatselijke munt er met 3,2% op achteruit. Tegelijk zorgde de evolutie in de wisselkoersen, en dan voornamelijk de feitelijke revaluatie van de US dollar ten opzichte van de euro, voor een stijging van de verkoopcijfers met 2,5%. Resultaat Het resultaat vóór herstructurering en niet-recurrente (eenmalige) kosten bedroeg 364 miljoen euro (het jaar daarvoor: 340 miljoen euro pro forma), terwijl het bedrijfsresultaat na herstructurering in totaal 91 miljoen euro bedroeg (het jaar daarvoor: 291 miljoen euro). We gaven in miljoen euro uit aan herstructureringsmaatregelen en eenmalige kosten (het jaar daarvoor: 49 miljoen euro). De herstructureringsmaatregelen hebben vooral te maken met het sluiten van onze productievestiging in Neu-Isenburg en de integratie van Sterling Diagnostic Imaging. Belangrijke herstructureringsmaatregelen werden ook genomen in andere sectoren van de groep, zoals bij Agfa-Gevaert N.V. in Mortsel en Agfa-Gevaert AG in Leverkusen. We beschouwen deze maatregelen als een essentiële investering in een belangrijke en duurzame verbetering van onze rentabiliteit en van de waarde van het bedrijf. Het niet-operationele resultaat zorgt voor een negatieve balans van 73 miljoen euro (het jaar daarvoor: 76 miljoen euro), terwijl de inkomsten voor belasting 18 miljoen euro bedroegen (het jaar daarvoor 215 miljoen euro) en de winst na belasting 11 miljoen (het jaar daarvoor: 141 miljoen euro). Met inbegrip van de minderheidsparticipatie en resultaten van ondernemingen waarop de vermogensmutatiemethode werd toegepast haalde de Groep een netto winst van 14 miljoen euro (het jaar daarvoor: 140 miljoen euro, pro forma geconsolideerde financiële staten).

14 Omzet per regio 1999 Europa 53% NAFTA 28% 11 Agfa Jaarverslag 1999 Latijns-Amerika 4% Aandeel in de omzet per Business Segment 1999 Azië, Afrika en Australië 15% Graphic Systems 41% Technical Imaging 29% Consumer Imaging 30% Ontwikkeling in de regio s Agfa heeft zijn verkoopactiviteiten opgesplitst in vier verkoopregio s: Europa, NAFTA, Latijns- Amerika en het Verre Oosten. De overeenkomstige verkooporganisaties voor Europa en NAFTA zijn al operationeel, Latijns-Amerika en het Verre Oosten zijn nog in oprichting. Met een cijfer van 2,5 miljard euro, is de Europese Regio goed voor ongeveer 53% van Agfa s wereldwijde omzet. De omzet lag 3,1% boven die van het jaar daarvoor, of 7,7%, na aanpassing voor business unit Copying Systems, die verkocht werd in 1998 en die bijna uitsluitend in Europa opereerde. In de euro-zone realiseerden we ongeveer 36% van onze wereldwijde omzet en kenden we een omzetstijging met 5,2%. De NAFTA-regio noteerde een omzet van 1,3 miljard euro, wat overeenkomt met een aandeel van 28% (het jaar daarvoor: 25%) in de wereldwijde omzet van de Agfa-Gevaert Groep. De Sterling-overname speelde een belangrijke rol in het toenemend belang van deze regio voor Agfa. Indien het vierde kwartaal van 1998 wordt vergeleken met dat van 1999, neemt het aandeel van NAFTA toe van 26% tot 31% van de wereldwijde omzet. Onze groei in NAFTA bedroeg in %. Latijns-Amerika komt maar langzaam overeind na de recente economische problemen. Met een totaal van grosso modo 200 miljoen euro (zonder Mexico) lag de omzet op hetzelfde niveau als het jaar daarvoor. Het aandeel in de wereldwijde omzet bedroeg 4,3%. De ontwikkeling van onze activiteiten in Azië/Afrika/Australië blijft zeer bevredigend. We haalden een totale omzet van 701 miljoen euro, een stijging met 9,7% in vergelijking met het jaar daarvoor. Ontwikkeling in de bedrijfssegmenten De omzet en het bedrijfsresultaat vóór herstructurering stegen in de drie business segments. Vanwege de overname van Sterling en het overbrengen van de business unit Desktop Publishing van Graphic Systems naar het bedrijfssegment Consumer Imaging zagen we belangrijke verschuivingen in het belang van de onderscheiden segmenten. Ook het afstoten van de afdeling Copying Systems halfweg 1998 had een onmiskenbare invloed. Dit wordt zeer duidelijk als we de vergelijking trekken tussen het vierde kwartaal van 1999 en dat van Het aandeel in de omzet dat kan worden toegeschreven aan Graphic Systems daalde in die periode bij voorbeeld van 47 naar 40%. Consumer Imaging viel terug van 31 op 29%, terwijl het aandeel in de omzet dat kan worden toegeschreven aan het business segment Technical Imaging, dat wordt overheerst door Medical Imaging, steeg van 22 naar 31%. Dit betekent een substantiële versterking van onze portefeuille, zoals blijkt uit het feit dat het rendement op de omzet van Technical Imaging meer dan het dubbele bedraagt van die van de andere tweede segmenten. Graphic Systems, ons grootste business segment, behaalde in 1999 een omzet van miljoen euro. Bij de voortgezette activiteiten, dat wil zeggen gecorrigeerd voor Desktop Publishing (in 1999 overgebracht naar Consumer Imaging) en Copying Systems (verkocht in 1998), komt dat neer op een stijging van 3,1%. Met 122 miljoen euro ging het bedrijfsresultaat vóór herstructurering er met 5,1% op achteruit ten opzichte van het jaar daarvoor. De daling is het gevolg van de lancering van een nieuwe generatie apparatuur en de verliezen van de vestiging in Neu-Isenburg. Het rendement op de omzet bleef met 6,3% wel op het peil van het jaar daarvoor.

15 Graphic Systems* Technical Imaging 1999 miljoen euro Verandering Omzet ,1% ** 1999 miljoen euro Verandering Bedrijfsresultaat voor herstructurering 122-5,1% Omzet ,7% Rendement op omzet voor herstructurering 6,3% * Volgens aangepaste structuur, d.w.z. DTP incl. in Consumer Imaging, ook over 1998 ** Voortgezette activiteiten, d.w.z. Kopieersystemen niet inbegrepen (verkocht 1998) Bedrijfsresultaat voor herstructurering 180 3,9% Rendement op omzet voor herstructurering 13,3% Stand van zaken vervolg Dit business segment investeerde in 1999 zo n 126 miljoen euro in herstructureringsmaatregelen. Deze hadden betrekking op de sluiting van de fabriek in Neu-Isenburg, die grafische film vervaardigde. De productie is nu overgebracht naar de hoofdzetel in Mortsel. Vanwege de zeer hoge herstructureringskosten werd een verlies opgetekend van 4 miljoen euro. Het business segment wordt gedomineerd door de business unit Prepress, die de fotografische en elektronische drukwerkvoorbereidingssystemen omvat, alsook onze drukplatenactiviteit. De omzet steeg met in totaal ongeveer 3%. We wisten in de afdeling drukplaten een sterkere groei van 9% te realiseren. Maar in de CTP-sector (computer-to-plate), een toekomstmarkt, noteerden we een recordgroei van 45%. Negen op de tien kranten met een CTP-werkstroom gebruiken digitale drukplaten van de wereldleider, zijnde Agfa. De business unit Digital Printing realiseerde een omzet van 68 miljoen euro, een stijging met meer dan 13%. Om hier inzake marketing, ontwikkeling en productie een zo groot mogelijk synergetisch effect te sorteren ondertekenden we in januari 2000 een Memorandum of Understanding met Xeikon N.V. uit Mortsel, waarbij de hele activiteit Digital Printing wordt overgedragen van Agfa op Xeikon. In ruil wordt, naast een betaling in speciën, het aandeel van Agfa in het kapitaal van Xeikon opgetrokken van 20,2 naar maximaal 25,5%. Het business segment Technical Imaging zag zijn omzet stijgen tot miljoen euro, een toename met 37,7%. Die groei is grotendeels toe te schrijven aan de overname van Sterling. Zelfs als rekening wordt gehouden met die overname, blijft nog een zeer bevredigende stijging van 9%. Het business segment bewees ook zijn rentabiliteit, met een bedrijfsresultaat vóór herstructurering van 180 miljoen euro, omgerekend een return op de omzet van 13%. Zonder Sterling had die 17% bedragen. Dat komt omdat de omzetstijging door de overname nog niet gepaard gaat met een evenredige bijdrage in het resultaat, aangezien de herstructureringsmaatregelen pas later echt vruchten zullen afwerpen. De herstructureringsmaatregelen in het kader van de integratie van Sterling bedroegen 129 miljoen euro. Daardoor ligt het resultaat na herstructurering op 51 miljoen euro. Technical Imaging blijft nog altijd gedomineerd door Medical Imaging dat meer dan 80% van de omzet van dit business segment genereert. De business group Medical Imaging wist een uitstekende groei van 11% te realiseren, na correctie voor Sterling. Sterling inbegrepen bedraagt de groei maar liefst 49%. De business group Non-Destructive Testing heeft nog te lijden onder de zwakke toestand in de luchtvaart en de bouw van pijpleidingen. De omzet daalde dan ook met 6,7%. Toch komt Agfa s uitgesproken marktleiderschap hier op geen enkele manier in het gedrang. De omzet van de business group Industrial Imaging steeg met 7,6%. Die groei is hoofdzakelijk toe te schrijven aan de zeer bloeiende filmmarkt voor bioscoopproducties. Ook onze afdeling Specialty Foils and Components kende een groei, maar Micrographic Systems moest een achteruitgang incasseren die parallel loopt met de algemene situatie op de markt. De rentabiliteit van zowel Non-Destructive Testing als Industrial Imaging blijft zeer bevredigend. Consumer Imaging haalde in 1999 een omzet van miljoen euro. Dit komt overeen met een stijging van 4,6%, berekend op gelijke basis (d.w.z. met inbegrip van de business unit DTP in 1998). Het resultaat vóór herstructurering steeg met 59,7% tot 62 miljoen euro. Ook het rendement op de omzet steeg, van 2,8 naar 4,3%. 18 miljoen euro ging naar herstructurering. Het bedrijfsresultaat steeg tot 44 miljoen euro. De situatie in de afzonderlijke business units loopt sterk uiteen: Laboratory Equipment zag zijn omzet stijgen met ruim 20%. Zowel de ultrasnelle printers voor grootvolumelabs als de minilabs droegen in belangrijk mate bij tot die groei. De business unit Film & Finishing (d.w.z. fotopapier en chemicaliën) bleek niet in staat om zijn resultaat van het jaar daarvoor te evenaren. Verklaring daarvoor is het aflopen van een groot contract van bepaalde duur. Anderzijds ging het bedrijfsresultaat er hier flink op vooruit. De business units fotografische producten (Film/Finishing en Laboratory Equipment) behaalden daarmee hun beste resultaat in jaren. De omzet van de business unit Desktop Publishing, die in de eerste plaats de productlijnen digitale camera s en scanners omvat, steeg met bijna 30%. Agfa verkocht in 1999 meer dan 1,2 miljoen DTP-scanners (het jaar daarvoor ), waarmee het zijn positie als een van de belangrijkste wereldwijde scannerleveranciers verstevigt.

16 Consumer Imaging* 13 Agfa Jaarverslag miljoen euro Verandering Omzet ,6% Bedrijfsresultaat voor herstructurering 62 59,7% Rendement op omzet voor herstructurering 4,3% * Volgens aangepaste structuur, d.w.z. DTP incl. in Consumer Imaging, ook over 1998 Liquiditeit en kapitaal Bruto kasmiddelen verminderde met 83 miljoen euro tot 300 miljoen euro vanwege herstructureringskosten in Beknopte staat van herkomst en besteding (miljoen euro) (miljoen euro) Liquide middelen bij het begin van het jaar Bruto kasmiddelen uit de operationele activiteiten Veranderingen in vlottende activa Netto kasmiddelen uit de operationele activiteiten Besteding met betrekking tot investeringen (541) (202) Besteding/inkomsten met betrekking tot financieringen 97 (311) Verandering in liquide middelen uit de bedrijfsuitoefening (67) (42) Wijziging liquide middelen door omrekeningsverschillen 3 (7) Verhandelbare effecten en andere financiële instrumenten 1 Liquide middelen bij het einde van het jaar De belangrijkste reden voor de toename van de netto cash gebruikt in investeringsactiviteiten van 202 miljoen euro in 1998 naar 541 miljoen in 1999 is te vinden in de uitgaven voor acquisities. Structuur van activa en kapitaal Balansstructuur Activa Pro forma (miljoen euro) (miljoen euro) Vaste activa Voorraden Vorderingen Liquide middelen Latente kosten/ belastingen Aandeelhouderskapitaal en passiva Aandeelhouderskapitaal Pensioenprovisies Andere provisies Financiële schulden Overige passiva

17 Stand van zaken vervolg De vaste activa stegen van 993 miljoen euro naar miljoen euro, voornamelijk door de overname van Sterling. Vaste activa Totale activa Afschrijving Investeringen Pro forma ,7% 24,7% 103,7% 97,2% De vlottende activa stegen met 11,4% tot miljoen euro. Pro forma Netto omzet Voorraden Netto omzet Handelsvorderingen 3,9% 3,7% 3,4% 3,9% Het aandeelhouderskapitaal nam toe met 70 miljoen euro (5,1%) tot miljoen euro. Pro forma Aandeelhouderskapitaal Totaal activa 29,7% 34,1% Aandeelhouderskapitaal 100,1% 138,3% Vaste activa Het passief bedraagt miljoen euro, bestaande uit miljoen euro aan provisies, miljoen euro aan resterende financiële schulden en 830 miljoen euro aan overige passiva. De hoge ratio van de provisies tegenover het totale passief (39,3%) is vanwege de 736 miljoen euro aan pensioenverbintenissen. De andere provisies ten belope van 604 miljoen euro omvatten andere verbintenissen gerelateerd aan herstructureringen en provisies voor belastingen, milieubescherming en handelsschulden. Rendement Pro forma (miljoen euro) (miljoen euro) Bedrijfsresultaat voor herstructurering en niet-recurrente uitgaven Winst voor belastingen Belastingen op het resultaat (7) (74) Netto winst De winst voor belastingen en de netto winst liggen beduidend onder het niveau van het jaar daarvoor, als gevolg van belangrijke uitgaven voor herstructurering. De kosten van herstructurering en niet-recurrente resultaten bedroegen 273 miljoen euro (het jaar daarvoor slechts 49 miljoen euro). Beknopte resultatenrekening Pro forma (miljoen euro) (miljoen euro) Bedrijfsresultaat Niet-operationeel resultaat (73) (76) Winst voor belastingen Netto winst Overnames/investeringen Op 14 mei 1999 hebben we Sterling Diagnostic Imaging Holding Corporation uit Greenville, South Carolina/USA overgenomen voor 347 miljoen euro. De investeringen namen daarmee toe tot 243 miljoen euro (het jaar daarvoor 217 miljoen euro).

18 15 Agfa Jaarverslag 1999 Onderzoek en ontwikkeling De uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling stegen in 1999 met 6%, tot een bedrag van 241 miljoen euro (het jaar daarvoor 226 miljoen euro). De nadruk bij O&O, een activiteit die zich grotendeels in België, Duitsland en de Verenigde Staten afspeelt, lag op de digitale technologieën van de toekomst, inbegrepen hardware, software en de bijbehorende verbruiksmaterialen. Het linken van onze systemen aan het Internet speelt in dit verband ook een zeer belangrijke rol. Personeel Omgerekend in voltijdse banen hadden we eind 1999 in de geconsolideerde ondernemingen van de Groep een permanent bestand van mensen (het jaar daarvoor ). Ongeveer mensen kwamen erbij via Sterling en kleinere overnames, terwijl we er over dezelfde periode ongeveer lieten afvloeien. Daarvan zullen er zo n 600 slechts in de loop van het eerste kwartaal van 2000 de Groep hebben verlaten, aangezien de opzegtermijn dan pas afloopt. De bijbehorende kosten zijn al opgenomen in het resultaat voor Vooruitzichten We zijn ervan overtuigd dat de markt van de beeldopbouw in de toekomst zal blijven groeien tegen een meer dan gemiddeld tempo. Economische onderzoeksinstituten verwachten bovendien een gunstige economische ontwikkeling: de dynamische groei in de VS zal vermoedelijk aanhouden, Europa presteert goed en in het Verre Oosten is de kentering in zicht. We hebben in tal van sectoren een uitstekende wereldwijde marktpositie, we bieden technologische producten van topkwaliteit aan en we kunnen rekenen op een zeer bekende merknaam was een jaar van belangrijke stappen met het oog op onze toekomstige groei, een beter rendement en een toename van de waarde van de onderneming. We zullen de ingeslagen weg verder volgen met inbegrip van herstructureringen, waarvan de kosten in 2000 op 140 miljoen euro geraamd worden. We mogen dan ook zeer optimistisch zijn wat betreft de toekomstige ontwikkeling van de Agfa-Gevaert Groep.

19 Onderzoek & Ontwikkeling 1999 miljoen euro Omzet miljoen euro * Bedrijfsresultaat voor herstructurering miljoen euro * * Exclusief DTP Graphic Systems Onze knowhow is onze grootste concurrentiële troef en dat geldt niet enkel voor fotochemie, maar ook voor onze elektronica, optica en software. Dit stelt ons in staat om systemen te ontwikkelen en optimaal te integreren tot performante en verregaand geautomatiseerde oplossingen. We zijn bijgevolg goed geplaatst om de vruchten te plukken van een stijgende vraag naar systemen, die de algemene productiviteit verhogen. Walter Van Leuven General Manager Graphic Systems

20 17 Agfa Jaarverslag 1999 Overzicht Graphic Systems, het grootste activiteitsgebied van de Agfa-Gevaert Groep is met zijn analoge en digitale systemen wereldleider in het groeisegment van de prepresssystemen: bij de productie van ruim 40% van alle drukwerk in de wereld worden producten en systemen van dit activiteitsgebied gebruikt. In 1999 omvatte Graphic Systems de business units Prepress Systems en Digital Printing Systems. De totale omzet bedroeg 1,945 miljard euro. Ruim 90% van de omzet van dit segment is afkomstig van de business unit Prepress, die drie productgroepen omvat: Photographic Prepress (vooral grafische film), Electronic Prepress (hardware en software) en Offset Printing Systems (drukplaten). Het jaar daarvoor viel ook de business unit Desktop Publishing nog onder dit segment, maar die werd op 1 januari 1999 ondergebracht bij Consumer Imaging. De Kopieersystemen werden halverwege het jaar 1998 verkocht. Als de omzet van 1998 wordt omgerekend naar die nieuwe structuur noteren we voor 1999 een omzetstijging met 3,1%. Met 122 miljoen euro ligt het bedrijfsresultaat vóór herstructurering 5% onder het cijfer van het jaar daarvoor, als gevolg van opstart- en marketingkosten voor een nieuwe generatie van apparaten, en van de verliezen van de fabriek in Neu-Isenburg voor de sluiting. Goede uitgangspositie De drukwerkmarkt blijft groeien. Eén voorbeeld is de markt voor magazines, waar almaar meer special interest-publicaties verschijnen: in Duitsland alleen al meer dan 800 nieuwe in de periode 1998/99. De overgrote meerderheid wordt geproduceerd via het computer-to-film -procédé. Daarbij worden de met de computer opgemaakte pagina s op film uitgedraaid met een laserbelichter. Die film dient vervolgens als origineel voor de productie van de drukplaat. De workflow met belichterfilm is nog altijd groeiend, terwijl de markt voor film voor manuele procédé s erop achteruit gaat. Een zeer duidelijke groei zien we dan weer in de computer-toplate -sector, waarbij de computer zijn informatie rechtstreeks naar een plaatbelichter stuurt. Hierbij wordt de productiestap van het filmbelichten overgeslagen, waardoor de plaatproductie uiteraard sneller verloopt. Computer-to-plate is dus een technologie met toekomst, die nu al in veel krantenomgevingen wordt gebruikt. Alle Belgische kranten gebruiken bijvoorbeeld computer-to-plate-systemen van Agfa. Agfa noteert met zijn drukplaten en apparatuur een algemene groei met 45% op deze markt. Wereldwijd doen 9 van de 10 kranten die een ctp-procédé gebruiken een beroep op digitale drukplaten van Agfa. Nieuwe producten hier zijn de Polaris 200-plaatbelichter en de N91-fotopolymeerplaat. Computer-to-plate komt ook de expansie op de markt van het handelsdrukwerk ten goede. Een bijzonder sterke groei tonen hier de systemen, waarbij de drukplaten thermisch worden belicht. Met zijn Galileo -ctp-plaatbelichter en zijn Thermostar -drukplaten bekleedt Agfa een uitstekende positie op deze markt. Dit geldt zeker ook voor de software voor werkstroombeheer, die nu al een doorslaggevende rol speelt en dat in de toekomst nog veel meer zal doen, zowel in kranten- als handelsdrukkerijen. Markttendensen in drukwerkvoorbereiding De toekomst van de drukwerkvoorbereiding hangt nauw samen met een fundamentele verschuiving van een ambachtelijk model naar een geautomatiseerd proces, onder invloed van de verschuiving naar digitale productiewerkstromen. De sector is zich volop aan het herorganiseren, met het oog op een hogere productiviteit. Waar in het voorbije decennium in versneld tempo nieuwe digitale modules in de productieomgeving werden ingevoerd, concentreert de innovatie zich nu hoofdzakelijk op de individuele componenten in de werkstroom. We focussen nu vooral op procesgedreven vernieuwingen, die komaf maken met de

Sterke cashflow, zelfs in moeilijk economisch klimaat

Sterke cashflow, zelfs in moeilijk economisch klimaat Nieuwsbrief aan de aandeelhouders Derde kwartaal 2003 Kerncijfers* drie kwartalen Netto-omzet 3.168 3.499 (9,5) Netto-omzet excl. wisselkoerseffect 3.432 3.499 (1,9) Bedrijfsresultaat** 260 303 (14,2)

Nadere informatie

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%)

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%) Hogere volumes zorgen voor stijging toegevoegde waarde en ebitda met meer dan 10% Resultaat Resilux na belasting stijgt met meer dan 25% Resultaat JV Airolux blijft voorlopig nog negatief Kerncijfers eerste

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Voor publicatie: 14 maart 2012 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Rotterdam, 14 maart 2012 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

Duvel Moortgat : courante netto winst +16%

Duvel Moortgat : courante netto winst +16% 15 Maart 2000 Duvel Moortgat : courante netto winst +16% Markante feiten van 1999 Beursintroductie: Duvel Moortgat werd begin juni geïntroduceerd op de Beurs van Brussel. Participatie in Noord Amerikaanse

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Toegenomen verlies Airolux Verder verhoging dividend Kerncijfers

Nadere informatie

Respect voor klanten, partners en medewerkers

Respect voor klanten, partners en medewerkers Respect voor klanten, partners en medewerkers Service : een ander woord voor het respect dat een onderneming verschuldigd is aan haar klanten, medewerkers en partners. Voertuigbeglazing KERNCIJFERS (in

Nadere informatie

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Jaarresultaten 2013 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2014. Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Kerncijfers 2013

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Voor publicatie: 5 augustus 2015 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Rotterdam, 5 augustus 2015 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013

Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013 PERSBERICHT Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013 Jaarresultaten 2013 Aliaxis N.V. Brussel, 5 april 2014 Aliaxis, een wereldleider op het vlak van de productie en distributie

Nadere informatie

Mutatie ( miljoen) Mutatie 2009* in %

Mutatie ( miljoen) Mutatie 2009* in % Tweede kwartaal/eerste halfjaar 2010 26 augustus 2010 Halfjaarbericht Hoofdpunten Omzet met 10,8% gestegen naar 7,1 miljard (stijging van 4,4% tegen constante wisselkoersen) Bedrijfsresultaat met 17,6%

Nadere informatie

Thenergo levert sterke groei en stijgende recurrente EBITDA marge in eerste half jaar 2008

Thenergo levert sterke groei en stijgende recurrente EBITDA marge in eerste half jaar 2008 PERSBERICHT Thenergo levert sterke groei en stijgende recurrente EBITDA marge in eerste half jaar 2008 28 augustus 2008 18u00 CET Gereguleerde informatie Antwerpen Thenergo (Euronext Brussels: THEB en

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE MANAGEMENTVERKLARING VOOR DE PERIODE

TUSSENTIJDSE MANAGEMENTVERKLARING VOOR DE PERIODE VOOR DE PERIODE EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2011 Gezien de verkoop van Avis Europe, die op 3 oktober 2011 van kracht werd, heeft deze mededeling enkel betrekking op de voortgezette activiteiten. SAMENVATTING

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011 Voor publicatie: 11 augustus 2011 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011 Rotterdam, 11 augustus 2011 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016 Voor publicatie: 3 augustus 2016 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016 Rotterdam, 3 augustus 2016 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%)

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%) Groei van de Resilux kern business : stijging van de volumes met 6% zorgt voor toename Ebitda met 4.4% Extra netto resultaat van 40 miljoen door verkoop joint venture Airolux Kerncijfers 2016 ten opzichte

Nadere informatie

RESULTATEN EERSTE KWARTAAL 2003

RESULTATEN EERSTE KWARTAAL 2003 RESULTATEN EERSTE KWARTAAL 2003 Kerngegevens in IFRS 2003 2002 [ in duizenden euro ] 1 ste kwartaal 1 ste kwartaal Netto omzet 151.077 152.220 Bruto resultaat 66.705 62.786 EBITA 15.408 10.868 Courant

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355. Voor publicatie: 8 november 2005 08.

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355. Voor publicatie: 8 november 2005 08. Voor publicatie: 8 november 2005 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE NEGEN MAANDEN 2005: 7,5% HOGERE OMZET EN 22,6% HOGERE WINST DERDE KWARTAAL 2005: 12,7% HOGERE OMZET, 79,4% HOGERE WINST Rotterdam,

Nadere informatie

Jaarresultaten Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda

Jaarresultaten Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda Jaarresultaten 2012 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 18 maart 2013. Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda Kerncijfers

Nadere informatie

Resultaten Miko per 30 juni 2012. Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 %

Resultaten Miko per 30 juni 2012. Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 % Resultaten Miko per 30 juni 2012 Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 % Turnhout, 31 augustus 2012 Miko, de op Euronext Brussel genoteerde koffieservice- en kunststofverpakkingsspecialist, kende

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012 Voor publicatie: 10 mei 2012 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012 Rotterdam, 10 mei 2012 - Hunter Douglas, wereldmarktleider op het gebied van raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent

Nadere informatie

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Jaarresultaten 2010 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2011. Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Kerncijfers 2010

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Cijfers joint venture Airolux nog niet beschikbaar Verder

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 4

Persbericht Aantal pagina s: 4 Persbericht Aantal pagina s: 4 Brunel: sterke groei omzet en winst Kernpunten verslagjaar 2004 Omzet 313 miljoen; 27% groei EBIT 11,0 miljoen; toename van 8,1 miljoen Nettowinst 7,3 miljoen; toename van

Nadere informatie

PICANOL GROUP ZET VOOR ZEVENDE JAAR OP RIJ STERKE RESULTATEN NEER: 119 MILJOEN EURO WINST IN 2016, BESTE RESULTAAT OOIT

PICANOL GROUP ZET VOOR ZEVENDE JAAR OP RIJ STERKE RESULTATEN NEER: 119 MILJOEN EURO WINST IN 2016, BESTE RESULTAAT OOIT GECONSOLIDEERDE & GEAUDITEERDE RESULTATEN 2016 PERSBERICHT Gereglementeerde informatie 1 maart 2017 (8u00) PICANOL GROUP ZET VOOR ZEVENDE JAAR OP RIJ STERKE RESULTATEN NEER: 119 MILJOEN EURO WINST IN 2016,

Nadere informatie

LOTUS BAKERIES: HALFJAARRESULTATEN 2014

LOTUS BAKERIES: HALFJAARRESULTATEN 2014 LOTUS BAKERIES: HALFJAARRESULTATEN 2014 - Omzet groeit met 5% - Sterke stijging van de recurrente bedrijfscashflow met bijna 5 miljoen EUR - Investeringen in productievestigingen van voorbije jaren leveren

Nadere informatie

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014 Gereglementeerde informatie Embargo tot 17 maart 2015, 17h40 The innovative packaging company Stijging van de operationele resultaten en de netto winst Verhoging

Nadere informatie

Resultaten eerste kwartaal 2009

Resultaten eerste kwartaal 2009 Resultaten eerste kwartaal 2009 - Netto resultaat van 1,34 miljoen Euro verlies (1,52 miljoen Euro winst in 2008) - Omzetdaling van 65,5 miljoen Euro in 2008 naar 48,9 mijoen Euro EMBARGO tot 28 april

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2014

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2014 Voor publicatie: 13 mei 2014 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2014 Rotterdam, 13 mei 2014 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

53,8 53,7 52,3 2,8% 2,6% en waardeverminderingen ( EBITDA ) (1) Afschrijvingen en

53,8 53,7 52,3 2,8% 2,6% en waardeverminderingen ( EBITDA ) (1) Afschrijvingen en PERSBERICHT 17.02.2012 VAN DE VELDE: JAARRESULTATEN 2011 GECONSOLIDEERDE OMZETSTIJGING VAN 8,1% EBITDA STIJGT MET 2,8% GROEPSWINST STIJGT MET 3,0% VOORSTEL TOT DIVIDEND VAN 2,15 PER AANDEEL 1. GECONSOLIDEERDE

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2015

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2015 Voor publicatie: 12 mei 2015 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2015 Rotterdam, 12 mei 2015 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

EMBARGO TOT EN MET MAANDAG 19 DECEMBER 2005-17.45 U.

EMBARGO TOT EN MET MAANDAG 19 DECEMBER 2005-17.45 U. EMBARGO TOT EN MET MAANDAG 19 DECEMBER 2005-17.45 U. GROEP COLRUYT - GECONSOLIDEERD Halfjaarlijkse informatie - cijfers onder IFRS-boekhoudnormen Colruyt blijft stevig groeien De omzet van de Groep Colruyt

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T Europoort/Rotterdam, 22 augustus 2007

P E R S B E R I C H T Europoort/Rotterdam, 22 augustus 2007 P E R S B E R I C H T Europoort/Rotterdam, 22 augustus 2007 AANZIENLIJKE STIJGING HALFJAARRESULTAAT HES BEHEER (+ 38,9%) H.E.S. Beheer N.V. te Rotterdam heeft over het eerste halfjaar een nettoresultaat

Nadere informatie

2004 SEGMENTRAPPORTERING. Jozef Paska Productie, Hlohovec, Slovakije

2004 SEGMENTRAPPORTERING. Jozef Paska Productie, Hlohovec, Slovakije SEGMENTRAPPORTERING Jozef Paska Productie, Hlohovec, Slovakije SEGMENTRAPPORTERING 5 SEGMENTRAPPORTERING Geavanceerde draadproducten 6 Afrasteringen Europa 7 Geavanceerde materialen 8 Geavanceerde deklagen

Nadere informatie

#kpnjaarcijfers2011. Eelco Blok CEO KPN Eric Hageman CFO KPN a.i.

#kpnjaarcijfers2011. Eelco Blok CEO KPN Eric Hageman CFO KPN a.i. #kpnjaarcijfers2011 Eelco Blok CEO KPN Eric Hageman CFO KPN a.i. #hoofdpunten Turbulent 2011 Financiële doelen grotendeels gehaald Strategie neergezet voor komende jaren Internationaal gaat heel goed Nederland

Nadere informatie

PERSBERICHT 1. ******** DIVIDEND: 8 bruto/aandeel ( = ) 2011 verliep in een gunstige context voor de meststoffensector en voor de Groep Rosier.

PERSBERICHT 1. ******** DIVIDEND: 8 bruto/aandeel ( = ) 2011 verliep in een gunstige context voor de meststoffensector en voor de Groep Rosier. 21 maart 2012, 17.30 u. GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE PERSBERICHT 1 RESULTATEN 2011: Omzet: 265,0 mio (+ 19%) Bedrijfsresultaat: 9,6 mio (+ 2%) Nettoresultaat voor de periode: 6,6 mio (+ 9%) ******** DIVIDEND:

Nadere informatie

Tessenderlo Group: resultaten eerste kwartaal 2007

Tessenderlo Group: resultaten eerste kwartaal 2007 Page 1 sur 7 Tessenderlo Group: resultaten eerste kwartaal 2007 De opbrengsten zijn gestegen met 7,6 % Het nettoresultaat, aandeel van de groep, bedraagt 46,8 miljoen EUR Rebit maal 3,5 De nettocashflow

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Fax Voor publicatie: 9 mei

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Fax Voor publicatie: 9 mei Voor publicatie: 9 mei 2006 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE KWARTAAL 2006 Rotterdam, 9 mei 2006 - Hunter Douglas, wereldmarktleider op het gebied van raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

Aliaxis rapporteert solide resultaten voor eerste jaarhelft

Aliaxis rapporteert solide resultaten voor eerste jaarhelft Brussel, 22 september 2017 Aliaxis rapporteert solide resultaten voor eerste jaarhelft Aliaxis NV ( Aliaxis, de Groep of het bedrijf ), een wereldleider op het vlak van de productie en distributie van

Nadere informatie

Miko NV Steenweg op Mol 177 2300 Turnhout KBO nr. 0404.175.739 RPR Turnhout. Halfjaarlijks financieel verslag 2015

Miko NV Steenweg op Mol 177 2300 Turnhout KBO nr. 0404.175.739 RPR Turnhout. Halfjaarlijks financieel verslag 2015 Miko NV Steenweg op Mol 177 2300 Turnhout KBO nr. 0404.175.739 RPR Turnhout Halfjaarlijks financieel verslag 2015 GECONSOLIDEERDE RESULTATEN De omzet steeg met 11,5 % ten opzichte van dezelfde periode

Nadere informatie

BEDRIJFSRESULTAAT BETER BED HOLDING IN LIJN MET VERWACHTINGEN

BEDRIJFSRESULTAAT BETER BED HOLDING IN LIJN MET VERWACHTINGEN PERSBERICHT Uden, 9 maart 2001 BEDRIJFSRESULTAAT BETER BED HOLDING IN LIJN MET VERWACHTINGEN Beter Bed Holding heeft over het jaar 2000 een bedrijfsresultaat geboekt van EUR 21,2 miljoen, ongeveer gelijk

Nadere informatie

PERSBERICHT. Uden, 31 oktober 2003 BETER BED VERWACHT POSITIEF NETTORESULTAAT OVER 2003

PERSBERICHT. Uden, 31 oktober 2003 BETER BED VERWACHT POSITIEF NETTORESULTAAT OVER 2003 PERSBERICHT Uden, 31 oktober 2003 BETER BED VERWACHT POSITIEF NETTORESULTAAT OVER 2003 Beter Bed Holding N.V. heeft in het derde kwartaal een nettoresultaat gerealiseerd van EUR - 0,5 miljoen. De resultaatontwikkeling

Nadere informatie

Winst per aandeel 45% hoger

Winst per aandeel 45% hoger NIEUWSBRIEF AAN DE AANDEELHOUDERS Winst per aandeel 45% hoger Winst per aandeel van 23 cent/aandeel, een stijging van 45% Minder facturatiedagen in maart beïnvloeden omzet Meer uitgesproken seizoensgevoeligheid

Nadere informatie

Persbericht NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011

Persbericht NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011 Persbericht HAL NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011 De nettowinst over 2011 bedroeg 493 miljoen, overeenkomend met 7,42 per aandeel, vergeleken

Nadere informatie

WELKOM BIENVENUE WELCOME

WELKOM BIENVENUE WELCOME WELKOM BIENVENUE WELCOME Bruno Venanzi Gedelegeerd Bestuurder Lampiris Coop Algemene Vergadering Lampiris Coop 24 juni 2014 1 Overzicht Algemene Vergadering Lampiris Coop 24 juni 2014 2 De windturbine

Nadere informatie

Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1

Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1 Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1 EUR EUR EUR USD 3 EUR 4 2000 2001 2002 2002 2001 (Bedragen x 1000) jan - jun jan - jun jan - jun jan - jun jul - dec Netto omzet 1.335.336 1.015.496

Nadere informatie

Bekaert ontwikkelt samen met klanten milieuvriendelijke gasbranders voor verwarmingsinstallaties. Een optimale verbranding van het gas/luchtmengsel

Bekaert ontwikkelt samen met klanten milieuvriendelijke gasbranders voor verwarmingsinstallaties. Een optimale verbranding van het gas/luchtmengsel Bekaert ontwikkelt samen met klanten milieuvriendelijke gasbranders voor verwarmingsinstallaties. Een optimale verbranding van het gas/luchtmengsel wordt bekomen dankzij de structuur van het oppervlak,

Nadere informatie

Inhoudstafel: 1. Halfjaarverslag raad van bestuur Miko per 30 juni 2009 OMZET

Inhoudstafel: 1. Halfjaarverslag raad van bestuur Miko per 30 juni 2009 OMZET Inhoudstafel: 1. Halfjaarverslag raad van bestuur Miko per 30 juni 2009 2. Responsibility verklaring 3. Geconsolideerde IFRS resultatenrekening 4. Geconsolideerd overzicht van het volledig resultaat 5.

Nadere informatie

Halfjaarlijks financieel verslag

Halfjaarlijks financieel verslag In het eerste halfjaar van het boekjaar 2009/2010 realiseerde KBC Ancora een negatief resultaat van 15,3 miljoen euro. Dit resultaat ligt in lijn met het resultaat over dezelfde periode van het vorige

Nadere informatie

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2013

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2013 Gereglementeerde informatie 27 augustus 2013 16.30 u CET GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2013 Stabilisering van de omzet Het operationele resultaat (EBIT) stijgt 28 % dankzij het kostenbeheer in het kader

Nadere informatie

Brutomarge +19,6% EBIT +38,8% Netto winst +42,4% Dividend per aandeel 0,80

Brutomarge +19,6% EBIT +38,8% Netto winst +42,4% Dividend per aandeel 0,80 IMAGE RECOGNITION INTEGRATED SYSTEMS GROUP N.V. (afgekort I.R.I.S. Group) Embargo tot donderdag 20 maart 2008 17uu45 Jaarresultaten 2007 Brutomarge +19,6% EBIT +38,8% Netto winst +42,4% Dividend per aandeel

Nadere informatie

NIEUWSBERICHT PSA INTERNATIONAL PTE LTD EN DOCHTERONDERNEMINGEN: RESULTATEN VOOR HET JAAR EINDIGEND OP 31 DECEMBER 2013

NIEUWSBERICHT PSA INTERNATIONAL PTE LTD EN DOCHTERONDERNEMINGEN: RESULTATEN VOOR HET JAAR EINDIGEND OP 31 DECEMBER 2013 PSA INTERNATIONAL NIEUWSBERICHT 28 Maart 2014 PSA INTERNATIONAL PTE LTD EN DOCHTERONDERNEMINGEN: RESULTATEN VOOR HET JAAR EINDIGEND OP 31 DECEMBER 2013 FINANCIEEL OVERZICHT voor het jaar eindigend 31 december

Nadere informatie

Halfjaarcijfers 2008 Koninklijke Ten Cate nv. 20 augustus 2008

Halfjaarcijfers 2008 Koninklijke Ten Cate nv. 20 augustus 2008 Halfjaarcijfers 2008 Koninklijke Ten Cate nv 20 augustus 2008 Agenda Profiel / Organisatie Kerncijfers tweede kwartaal / eerste halfjaar 2008 Belangrijkste ontwikkelingen 2008 Ontwikkelingen per sector

Nadere informatie

Punch Graphix. AVA 15/05/2008, Eede, Nederland

Punch Graphix. AVA 15/05/2008, Eede, Nederland Punch Graphix AVA 15/05/2008, Eede, Nederland Herman olde Bolhaar (Voorzitter RvC) OPENING 3 AGENDA Opening Verslag van de Raad van Bestuur over het jaar 2007 Bespreking Jaarrekening 2007 Trading update

Nadere informatie

Randstad resultaten eerste kwartaal 2006: 29% omzetgroei, nettowinst gestegen met 74%

Randstad resultaten eerste kwartaal 2006: 29% omzetgroei, nettowinst gestegen met 74% Randstad resultaten eerste kwartaal 2006: 29% omzetgroei, nettowinst gestegen met 74% Kernpunten eerste kwartaal 2006 Verwaterde nettowinst per gewoon aandeel* in Q1 met 83% gestegen tot 0,44 (vóór aan

Nadere informatie

Amsterdam Commodities profiteert van volatiele prijzen Stijging nettowinst 2009 met 20% tot 10,5 miljoen

Amsterdam Commodities profiteert van volatiele prijzen Stijging nettowinst 2009 met 20% tot 10,5 miljoen PERSBERICHT Rotterdam, 20 april 2010 Amsterdam Commodities profiteert van volatiele prijzen Stijging nettowinst 2009 met 20% tot 10,5 miljoen Nettowinst 10,5 miljoen (2008: 8,7 miljoen) Voorstel slotdividend

Nadere informatie

Distributiekanalen van de verzekering: cijfers 2012

Distributiekanalen van de verzekering: cijfers 2012 DOSSIER Distributiekanalen van de verzekering: cijfers 2012 13 Distributiekanalen van de verzekering: cijfers 2012 Verzekeringsmakelaar blijft stand houden Onlangs verscheen het jaarlijkse rapport van

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2013

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2013 Voor publicatie: 14 mei 2013 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2013 Rotterdam, 14 mei 2013 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

ALFA-BETA. naar 66.075 m 2. De 5 nieuwe winkels die in 2000 hun deuren openden, zijn gesitueerd in Athene en de voorsteden van de Griekse hoofdstad.

ALFA-BETA. naar 66.075 m 2. De 5 nieuwe winkels die in 2000 hun deuren openden, zijn gesitueerd in Athene en de voorsteden van de Griekse hoofdstad. ALFA-BETA In heeft Alfa-Beta een belangrijke stap gezet in zijn groei door het bereiken van een overeenkomst over de overname van Trofo, de zesde grootste voedingsdistributeur in Griekenland. Nadat deze

Nadere informatie

Henkel bevestigt omzetverwachting voor volledig boekjaar en verhoogt verwachting van de winst per preferent aandeel

Henkel bevestigt omzetverwachting voor volledig boekjaar en verhoogt verwachting van de winst per preferent aandeel Persbericht 14 november 2017 Henkel bevestigt omzetverwachting voor volledig boekjaar en verhoogt verwachting van de winst per preferent aandeel Henkel zet een sterke prestatie neer in het derde kwartaal

Nadere informatie

Verdere verbetering handelsklimaat

Verdere verbetering handelsklimaat Nieuwsbrief aan de aandeelhouders Drie kwartalen 2004 Kerncijfers* drie kwartalen Netto-omzet 2.827 3.168 (10,8) Netto-omzet excl. wisselkoerseffect 2.924 3.168 (7,7) Bedrijfsresultaat (270) 260 (203,8)

Nadere informatie

De Vries Robbé Groep NV: stijging bedrijfsopbrengsten in 2005 door acquisities

De Vries Robbé Groep NV: stijging bedrijfsopbrengsten in 2005 door acquisities PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT Schiedam, 19 april 2006. De Vries Robbé Groep NV: stijging bedrijfsopbrengsten in 2005 door acquisities Highlights 2005 De bedrijfsopbrengsten

Nadere informatie

Picanol NV Gewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders

Picanol NV Gewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders Picanol NV Gewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders 17 april 2013 Opening Algemene Vergadering Aanstelling stemopnemers Aanstelling secretaris Vaststelling aanwezigheid Goedkeuring definitief bureau

Nadere informatie

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2017

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2017 Gereglementeerde informatie 28 augustus 2017 17u40 CET GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2017 FORSE STIJGING VAN HET BEDRIJFSRESULTAAT MEDE DOOR DE OVERNAME VAN DEVIN AD EN DE BIJZONDER GUNSTIGE WEERSOMSTANDIGHEDEN

Nadere informatie

Internationale varkensvleesmarkt 2012-2013

Internationale varkensvleesmarkt 2012-2013 Internationale varkensvleesmarkt 212-213 In december 212 vond de jaarlijkse conferentie van de GIRA Meat Club plaats. GIRA is een marktonderzoeksbureau, dat aan het einde van elk jaar een inschatting maakt

Nadere informatie

Persbericht. CSM: TRADING UPDATE Q3 2009 Diemen, 28 oktober 2009

Persbericht. CSM: TRADING UPDATE Q3 2009 Diemen, 28 oktober 2009 CSM nv Corporate Communications Postbus 349 1000 AH Amsterdam Nienoord 13 1112 XE Diemen T +31 (0)20 590 62 16 F +31 (0)20 590 62 17 E communications@csm.nl Persbericht CSM: TRADING UPDATE Q3 2009 Diemen,

Nadere informatie

Gewone Algemene Vergadering 2014 SGS

Gewone Algemene Vergadering 2014 SGS Gewone Algemene Vergadering 2014 SGS 1 Executive summary Executive summary Verwerving van 15% van SGS voor 2 miljard Investering sluit aan bij de strategie van GBL en voldoet aan haar strategische en financiële

Nadere informatie

Kerncijfers 1H 2017 ten opzichte van 1H Gecorrigeerde resultaten (*1) Mio 1H 2017 Omzet % Toegevoegde waarde

Kerncijfers 1H 2017 ten opzichte van 1H Gecorrigeerde resultaten (*1) Mio 1H 2017 Omzet % Toegevoegde waarde Groei van de verkochte volumes met 6.6% Recurrente ebitda voor 2017 in lijn met 2016 Positieve vooruitzichten op groei van de Ebitda voor de komende jaren Kerncijfers 1H 2017 ten opzichte van 1H 2016 Gecorrigeerde

Nadere informatie

Persbericht. Henkel boekt recordomzet en -winst. 23 februari Sterke resultaten voor het boekjaar 2016

Persbericht. Henkel boekt recordomzet en -winst. 23 februari Sterke resultaten voor het boekjaar 2016 23 februari 2017 Persbericht Sterke resultaten voor het boekjaar 2016 Henkel boekt recordomzet en -winst Omzet: +3,5% naar 18.714 miljoen (organisch: +3,1%) Omzetgroei opkomende markten: organisch +6,8%

Nadere informatie

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014 Gereglementeerde informatie 27 augustus 2014 16u30 CET GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014 Verhoging met 15% van de omzet (9% bij constante perimeter) in een groeimarktcontext gesteund door gunstige

Nadere informatie

Algemene vergadering van Aandeelhouders Koninklijke Reesink N.V.

Algemene vergadering van Aandeelhouders Koninklijke Reesink N.V. Algemene vergadering van Aandeelhouders Koninklijke Reesink N.V. 24 mei 2012 Focus op twee segmenten Groene segment Industriële segment Verslag van de directie 2 Groene Segment Strategie: Autonome groei

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE MANAGEMENTVERKLARING VOOR DE PERIODE

TUSSENTIJDSE MANAGEMENTVERKLARING VOOR DE PERIODE VOOR DE PERIODE EINDIGEND OP 31 MAART 2012 SAMENVATTING VAN HET EERSTE KWARTAAL Lichte daling van de geconsolideerde verkopen met 2,6 % in vergelijking met het eerste kwartaal van 2011 (-0,3 % bij constante

Nadere informatie

MIKO: Resultaten Omzet + 7,4 % * EBIT + 56 % * EBITDA + 22,8 % Nettowinst + 14 % * Bruto dividend + 10 %

MIKO: Resultaten Omzet + 7,4 % * EBIT + 56 % * EBITDA + 22,8 % Nettowinst + 14 % * Bruto dividend + 10 % MIKO: Resultaten 2016 Omzet + 7,4 % * EBIT + 56 % * EBITDA + 22,8 % Nettowinst + 14 % * Bruto dividend + 10 % Turnhout, 22 maart 2017 Miko, de op Euronext Brussel genoteerde koffieservice- en kunststofverpakkingsspecialist,

Nadere informatie

Quest for growth Privak, beleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch Recht

Quest for growth Privak, beleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch Recht Persmededeling Leuven / 23 januari 2014 / 17.40 Gereglementeerde informatie. Deze persmededeling bevat informatie waarop de Europese transparantieregelgeving voor beursgenoteerde bedrijven van toepassing

Nadere informatie

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2016

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2016 GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2016 Gereglementeerde informatie 30 augustus 2016 17u00 CET Omzetstijging van 4,6% op de dynamische markten die hun groei verderzetten Bedrijfsresultaat (EBIT) daalt met

Nadere informatie

4. Segmentrapportering

4. Segmentrapportering 24 4. Segmentrapportering De geografische segmentatie vormt de basis van de financiële rapportering van de onderneming, aangezien dit de beste voorstelling is om de betrokkenen de aard en het financiële

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Koninklijke FrieslandCampina N.V.

Jaarverslag 2012. Koninklijke FrieslandCampina N.V. Jaarverslag Koninklijke FrieslandCampina N.V. 4 Algemeen Royal FrieslandCampina in een oogopslag Royal FrieslandCampina in een oogopslag Elke dag voorziet Royal FrieslandCampina circa 1 miljard consumenten

Nadere informatie

RESULTATEN EERSTE SEMESTER 2016 SIOEN INDUSTRIES PERSBERICHT - GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE. 26 Augustus 2016, 17u45

RESULTATEN EERSTE SEMESTER 2016 SIOEN INDUSTRIES PERSBERICHT - GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE. 26 Augustus 2016, 17u45 RESULTATEN EERSTE SEMESTER 2016 SIOEN INDUSTRIES PERSBERICHT - GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE 26 Augustus 2016, 17u45 innoveren om te beschermen netto omzet 180,26 +7% EBITDA 31,68 +20% netto winst 13,97

Nadere informatie

Hoge activiteitsgraad hogere kosten die gepaard gaan met investeringen

Hoge activiteitsgraad hogere kosten die gepaard gaan met investeringen Onder Embargo tot 18/08/2016-17.45 CET Gereglementeerde informatie Persbericht Hoge activiteitsgraad hogere kosten die gepaard gaan met investeringen Hoogtepunten eerste halfjaar 2016 De opbrengsten voor

Nadere informatie

Examen HAVO. Management & Organisatie. Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs. Tijdvak 2 Woensdag 21 juni uur. Boekje met informatie

Examen HAVO. Management & Organisatie. Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs. Tijdvak 2 Woensdag 21 juni uur. Boekje met informatie Management & Organisatie Examen HAVO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Tijdvak 2 Woensdag 21 juni 13.30 16.30 uur 20 00 Boekje met informatie 000014 35B Begin 1 Uitslag van de enquête van de leerlingenraad

Nadere informatie

Zaandam Ahold heeft vandaag haar resultaten over het eerste kwartaal van 2015 bekendgemaakt.

Zaandam Ahold heeft vandaag haar resultaten over het eerste kwartaal van 2015 bekendgemaakt. 27 mei 2015 Persbericht Eerste kwartaal 2015 Zaandam Ahold heeft vandaag haar resultaten over het eerste kwartaal van 2015 bekendgemaakt. Omzet K1: 11,3 miljard, een stijging van 14,9% gedreven door valuta-effecten

Nadere informatie

VOOR DE PERIODE EINDIGEND OP 31 MAART 2015

VOOR DE PERIODE EINDIGEND OP 31 MAART 2015 VOOR DE PERIODE EINDIGEND OP 31 MAART 2015 Beide activiteiten (D Ieteren Auto en Belron) realiseerden een hogere omzet en boekten betere resultaten tijdens het eerste kwartaal van 2015. Het marktaandeel

Nadere informatie

Henkel levert goede prestaties in het tweede kwartaal

Henkel levert goede prestaties in het tweede kwartaal Persbericht 12 augustus 2014 Vooruitzichten voor 2014 bevestigd Henkel levert goede prestaties in het tweede kwartaal Solide organische omzetgroei: + 3,3% Omzet, beïnvloed door valuta-effecten: 4.137 miljoen

Nadere informatie

Persbericht NETTOWINST OVER 2013 VAN 473 MILJOEN (2012: 409 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 143 MILJOEN

Persbericht NETTOWINST OVER 2013 VAN 473 MILJOEN (2012: 409 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 143 MILJOEN Persbericht HAL NETTOWINST OVER 2013 VAN 473 MILJOEN (2012: 409 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 143 MILJOEN De nettowinst van HAL Holding N.V. over 2013 bedroeg 473 miljoen, overeenkomend met

Nadere informatie

WERELDWIJDE COMMERCIËLE RESULTATEN 2014

WERELDWIJDE COMMERCIËLE RESULTATEN 2014 PERSBERICHT 19 januari 2015 WERELDWIJDE COMMERCIËLE RESULTATEN 2014 Wereldwijde verkoop van Renault stijgt opnieuw met 3,2% tot 2,7 miljoen voertuigen Terwijl de wereldwijde automarkt met 3,5% groeide,

Nadere informatie

Aanpassen en anticiperen. Reeds 200 jaar anticipeert D Ieteren op de mobiliteitsgewoonten en past het zich aan de evoluerende wereld van de auto aan.

Aanpassen en anticiperen. Reeds 200 jaar anticipeert D Ieteren op de mobiliteitsgewoonten en past het zich aan de evoluerende wereld van de auto aan. Aanpassen en anticiperen Reeds 200 jaar anticipeert D Ieteren op de mobiliteitsgewoonten en past het zich aan de evoluerende wereld van de auto aan. Autodistributie KERNCIJFERS (in miljoen EUR) 2004 2003

Nadere informatie

Resultaten boekjaar 2006

Resultaten boekjaar 2006 PERSBERICHT Aantal pagina s: 6 Vijfhuizen, 28 februari 2007 Resultaten boekjaar 2006 Streven naar kwaliteit vertraagt installaties en verhoogt kosten bij RMS Vijfhuizen, woensdag 28 februari 2007 Punch

Nadere informatie

Algemene vergadering van aandeelhouders ROTTERDAM,23 APRIL 2008

Algemene vergadering van aandeelhouders ROTTERDAM,23 APRIL 2008 Algemene vergadering van aandeelhouders Nyloplast NV ROTTERDAM,23 APRIL 2008 Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders 1. Opening 2. Toelichting op jaarverslag 2007 3. Jaarrekening 2007: vaststelling

Nadere informatie

BNP Paribas Fortis (Fortis Bank NV) Jaarresultaten 2011

BNP Paribas Fortis (Fortis Bank NV) Jaarresultaten 2011 Brussel, 15 maart 2012 PERSBERICHT BNP Paribas Fortis (Fortis Bank NV) Jaarresultaten 2011 Nettoresultaat voor beëindigde bedrijfsactiviteiten van EUR 585 miljoen (*), na een waardevermindering van 75%

Nadere informatie

Voor onmiddellijke publicatie (vrije vertaling van officiële Engelstalige versie)

Voor onmiddellijke publicatie (vrije vertaling van officiële Engelstalige versie) OPTION ZET STERKE 3 de KWARTAALCIJFERS NEER Voor onmiddellijke publicatie (vrije vertaling van officiële Engelstalige versie) Leuven, België 28 Oktober 2004 Option N.V. (EURONEXT Brussels: OPTI), de vernieuwer

Nadere informatie

Nettoresultaat (globaal/per aandeel) EUR 848 miljoen (EUR 588 miljoen) EUR 5,44 (EUR 4,01)

Nettoresultaat (globaal/per aandeel) EUR 848 miljoen (EUR 588 miljoen) EUR 5,44 (EUR 4,01) Groep Brussel Lambert 7 november 2008 Na 7.15 u Gereglementeerde informatie - Tussentijdse verklaring Gegevens eind september 2008 (eind september 2007) Nettoresultaat (globaal/per aandeel) EUR 848 miljoen

Nadere informatie

Halfjaarlijks financieel verslag 2016/2017

Halfjaarlijks financieel verslag 2016/2017 , Leuven, 2016/2017 In het eerste halfjaar van boekjaar 2016/2017 realiseerde KBC Ancora een winst van 67,2 miljoen euro, ten opzichte van een verlies van 10,5 miljoen euro over dezelfde periode in het

Nadere informatie

Stijging EBITDA en volumegroei Schulden herleid tot minimaal niveau Sterke toename van de netto winst Betaling van dividend

Stijging EBITDA en volumegroei Schulden herleid tot minimaal niveau Sterke toename van de netto winst Betaling van dividend Jaarresultaten 2009 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2010. Stijging EBITDA en volumegroei Schulden herleid tot minimaal niveau Sterke

Nadere informatie

HALFJAARCIJFERS ICT AUTOMATISERING N.V.

HALFJAARCIJFERS ICT AUTOMATISERING N.V. HALFJAARCIJFERS ICT AUTOMATISERING N.V. 8 september 2006 0 Inhoud presentatie Cijfers Operationele gang van zaken Personeel en organisatie Vooruitzichten 1 Geconsolideerde winst- en verliesrekening 1e

Nadere informatie

Presentatie halfjaarcijfers 2012

Presentatie halfjaarcijfers 2012 Logistics Healthcare Automotive Industrial Automation Machine & Systems Energy & Utilities Presentatie halfjaarcijfers 2012 Amsterdam, 27 augustus 2012 Agenda Kerncijfers eerste helft 2012 Operationele

Nadere informatie

Presentatie Halfjaarcijfers 2007

Presentatie Halfjaarcijfers 2007 Presentatie Halfjaarcijfers 2007 Okura Hotel, Amsterdam 20 juli 2007 René J. Takens, CEO Hielke H. Sybesma, CFO Jeroen M. Snijders Blok, COO 1 Agenda Samenvatting Ontwikkeling segmenten en landen in 1e

Nadere informatie

Persbericht. Netto omzet van EUR 545 miljoen en nettoresultaat van EUR 69,2 miljoen. Business area Aviation lijdt een operationeel verlies o o

Persbericht. Netto omzet van EUR 545 miljoen en nettoresultaat van EUR 69,2 miljoen. Business area Aviation lijdt een operationeel verlies o o Halfjaarresultaten 2010 Schiphol, 30 augustus 2010 Persbericht Hoofdpunten Netto omzet van EUR 545 miljoen en nettoresultaat van EUR 69,2 miljoen. Business area Aviation lijdt een operationeel verlies

Nadere informatie

Inhoud. 3 Kerncijfers 1e halfjaar Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten

Inhoud. 3 Kerncijfers 1e halfjaar Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten Inhoud 3 Kerncijfers 1e halfjaar 2009 4 Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten Dit rapport bevat gereguleerde informatie zoals bedoeld in de artikelen 1.1 en 5.25

Nadere informatie

Algemene vergadering van aandeelhouders. Hydratec Industries NV. Amersfoort 20 mei 2010

Algemene vergadering van aandeelhouders. Hydratec Industries NV. Amersfoort 20 mei 2010 Algemene vergadering van aandeelhouders Hydratec Industries NV Amersfoort 20 mei 2010 Agenda 1. Opening door de Voorzitter 2. Toelichting Directie 2009 3. Goedkeuring Jaarrekening 2009 besluit 4. Vaststelling

Nadere informatie

Halfjaarlijks financieel verslag boekjaar 2014/2015

Halfjaarlijks financieel verslag boekjaar 2014/2015 , Leuven, boekjaar 2014/2015 In het eerste halfjaar van boekjaar 2014/2015 realiseerde KBC Ancora een negatief resultaat van 10,7 miljoen euro. Dit resultaat werd in hoofdzaak bepaald door gebruikelijke

Nadere informatie

Barco kwartaalresultaten 31 maart 2007

Barco kwartaalresultaten 31 maart 2007 Barco kwartaalresultaten 31 maart 2007 Kerngegevens 2007 2006** [ in duizenden euro ] 1 ste kwartaal 1 ste kwartaal Omzet 172.494 172.057 Bruto resultaat 69.886 70.737 EBIT 9.698 9.297 Courant resultaat

Nadere informatie