Agfa Jaarverslag 1999

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Agfa Jaarverslag 1999"

Transcriptie

1 Agfa Jaarverslag 1999

2 Inhoud 2 Brief van de voorzitter van de Raad Van Bestuur 3 Interview met de Voorzitter van het Directiecomité 6 Onze strategie 8 Overzicht van de groep 10 Stand van zaken 16 Graphic Systems 20 Technical Imaging 24 Consumer Imaging 28 Directiecomité 30 Corporate governance 33 Rapport van de onafhankelijke revisor 34 Geconsolideerde Verlies- en Winstrekeningen 35 Geconsolideerde Balansen 36 Geconsolideerde Staat van het eigen vermogen 37 Geconsolideerde Staat van herkomst en besteding van middelen 38 Toelichting bij de Jaarrekening Uitgegeven door: Agfa-Gevaert N.V. Septestraat 27 B-2640 Mortsel Contacteer: Corporate Communications Mortsel Tel: Fax AGFA en de Agfa rombus zijn geregistreerde handelsmerken van Agfa-Gevaert AG. Iomega is een geregistreerd handelsmerk, en Clik! is een handelsmerk van Iomega Corporation.

3 Waarneming en realiteit vallen niet altijd samen. Dat geldt vandaag ook voor Agfa. ledereen ziet meteen foto en film. Nochtans bestaat onze voornaamste activiteit erin innovatieve oplossingen te ontwikkelen voor onze klanten in de grafische en fotografische industrie en op de markt voor medische beeldvorming. Het is belangrijk dat de mensen dit inzien en anders over ons gaan denken. Daarom hebben we beslist een grote advertentiecampagne op te zetten waarmee we de huidige perceptie van Agfa willen corrigeren.

4 1AgfaJaarverslag 1999 Agfa is één van de meest bekende merken in de wereld. Wij zijn bekend door onze activiteiten in de filmmarkt, maar onze grootste kracht ten opzichte van de concurrentie ligt in het aanbieden van vernieuwende, hoogtechnologische oplossingen voor de beeldvorming in een reeks van uitgelezen groeimarkten.wij ontwikkelen analoge en digitale systeemoplossingen voor drukwerkvoorbereiding en druk, voor fotografie en DTP, voor de medische en industriële radiografie, voor micrografie en voor de cinefilmmarkt. Deze markten bieden heel wat mogelijkheden, en wij zijn vastbesloten om daarin een nog meer toonaangevend merk te worden. Kerncijfers in miljoen euro * Omzet Bedrijfsresultaat vóór herstructurering Return op de omzet voor herstructurering 7,7% 7,8% Bedrijfsresultaat Winst voor belastingen Netto winst *pro forma Personeelsleden* ( ) *voltijds equivalent (excl. 586 medewerkers, die het bedrijf verlieten tijdens eerste kwartaal 2000)

5 Brief van de Voorzitter van de Raad van Bestuur Geachte aandeelhouders en vrienden van de onderneming, Agfa-Gevaert N.V. werd op 1 juni 1999 voor het eerst genoteerd op de beurs. Sindsdien werden 70 miljoen van de in totaal 140 miljoen aandelen van de onderneming verhandeld op de beurzen van Brussel en Frankfurt/Main. De beursintroductie van Agfa-Gevaert N.V. was de grootste in de Belgische geschiedenis en een van de belangrijkste ooit in Duitsland. Het is ons een waar genoegen u het eerste Jaarverslag van de Groep sinds de beursintroductie te kunnen aanbieden. De onderneming is erin geslaagd haar omzet aanzienlijk te verhogen. Ze wist ook haar bedrijfsresultaat vóór herstructurering te verbeteren en investeerde enorme bedragen in herstructureringsmaatregelen. De overname van Sterling Diagnostic Imaging vertegenwoordigde een belangrijke acquisitie in de zeer rendabele sector van de Medische beeldvorming. Tegelijk versterkte Agfa zijn positie op de digitaal georiënteerde markten van de toekomst. De Raad van Bestuur superviseerde en adviseerde het Directiecomité overeenkomstig de statuten. We zijn ervan overtuigd dat Agfa-Gevaert zich op het juiste spoor bevindt en in staat zal zijn om optimaal in te spelen op de uitdagingen van de toekomst en deze om te zetten in waardevolle opportuniteiten voor de onderneming. De Raad van Bestuur van Agfa-Gevaert N.V. is ongewijzigd gebleven sinds de Jaarlijkse Algemene Vergadering van 26 april Anderzijds namen Lic. Albert Aps en Dipl.-Ing. Werner Seufert, na jaren van succesvolle samenwerking, ontslag uit het Directiecomité. André Bergen, Dr. Edgar Hommelsheim en Wout Van der Kooij werden met ingang van 1 januari 2000 als nieuwe leden opgenomen in het Directiecomité. Zoals gepland was op het ogenblik van de beursintroductie, zullen we aan de Jaarlijkse Algemene Vergadering voorstellen om een dividend per aandeel uit te betalen van 1,5 percent van de uitgifteprijs, dat wil zeggen 0,33 euro per aandeel. Staand (vlnr): Prof. Dr. ir. André Oosterlinck, Ferdinand Chaffart, Klaus-Peter Müller, Werner Wenning, Dr. Klaus Seeger, Dr. Ludo Verhoeven. Zittend (vlnr): Hermann J. Strenger, voorzitter, Dr. h.c. André Leysen, ondervoorzitter. Hermann J. Strenger Voorzitter van de Raad van Bestuur

6 3AgfaJaarverslag 1999 Interview met Dr. Klaus Seeger, Voorzitter van het Directiecomité Toen Agfa-Gevaert N.V. naar de beurs ging, was één van de doelstellingen, die de onderneming zichzelf oplegde, de verdere ontwikkeling van Agfa als innovatieve, dynamische en zeer rendabele onderneming. Tegelijk was het de bedoeling de waarde van het bedrijf op een duurzame wijze te verhogen. Daar zal zeker meer dan een jaar overheen gaan. Maar hoe verliepen de zaken in 1999? Heeft de onderneming haar doelstellingen gehaald? We hebben niet alleen onze doelstellingen voor 1999 gehaald, we hebben ze ruimschoots overtroffen. Bovendien hebben we vorig jaar de basis gelegd voor de verwezenlijking van onze doelstellingen op middellange en langere termijn. Ik wil dat illustreren met een paar cijfers: in 1999 realiseerden we een omzet van 4,7 miljard euro. Dat is een toename met 8,5%. Als we alleen de voortgezette activiteiten in ogenschouw nemen, dat wil zeggen dat we abstractie maken van de cijfers van de business unit kopieersystemen, die we medio 1998 verkocht hebben, krijgen we een nog hogere groei, met 11,6%. Een toename, die overeenkomt met ruim 500 miljoen euro. De overname van Sterling Diagnostic Imaging, die halfweg het jaar werd afgerond en de groei in de meeste van onze bestaande activiteiten droegen ongeveer in gelijke mate bij tot onze ontwikkeling. Hoe evolueerde Agfa in de voornamelijk digitale markten van de toekomst? We hebben er onze omzet met ongeveer 39% doen stijgen. Ook hebben we onze technologische leiderspositie met succes omgezet in een groei van de omzet, voornamelijk op het vlak van de zogeheten digitale oplossingen als computer-to-plate, digitale kleurendruk, digitale radiografie, digitale medische netwerken, DTP-producten en digitale lab-uitrusting. Met een totaal van 775 miljoen euro dragen deze activiteiten voor ruim 16% bij tot de totale omzet van de Groep. Ter vergelijking: het jaar voordien bedroeg het aandeel hiervan nog maar 13%. Heeft de onderneming ook op het vlak van de winst een vooruitgang geboekt? Ja, en ook hier liggen we voor op onze doelstellingen. We wisten ons bedrijfsresultaat vóór herstructurering met 6,9% te verhogen tot 364 miljoen euro. Ondertussen hebben

7 Omzet 1999 in miljoen euro we, zoals reeds gezegd ten tijde van de beursintroductie, aanzienlijk geïnvesteerd in de herstructurering. We waren ons ervan bewust, dat daardoor de winst voor het jaar 1999 zeer beperkt zou zijn. We mogen stellen dat het behaalde nettoresultaat van 14 miljoen euro beduidend beter is dan voorzien, ondanks de beslissing om meer dan gepland aan de herstructurering te besteden. Hoeveel bedroeg die herstructureringskost? Op welke terreinen wordt geherstructureerd en welke zijn daarbij de doelstellingen? We zien herstructurering als een cruciale investering in een wezenlijke en duurzame verbetering van onze rentabiliteit en in de waarde van het bedrijf. We hebben onze maatregelen consequent doorgevoerd. Toen de zaken beter bleken te gaan dan gepland, hebben we zelfs meer geïnvesteerd dan de geplande 250 miljoen euro: ongeveer 273 miljoen euro [inclusief niet-recurrente kosten]. Het ging hierbij vooral om activiteiten in verband met de integratie van Sterling en het overbrengen van de productie van Neu-Isenburg naar de hoofdvestiging in Mortsel. Daarnaast hebben we echter ook in belangrijke mate geïnvesteerd in het verbeteren van onze efficiëntie in tal van andere sectoren. De eerste tekenen van succes beginnen zich al af te tekenen in de resultaten voor Maar we verwachten vooral in het jaar 2000 en de daaropvolgende jaren volop de vruchten te plukken van deze herstructureringsinspanningen. Bekijken we even de overnames. Voorbeelden uit 1999 die Agfa s positie versterkten waren onder meer het Amerikaanse Misomex, dat Agfa een bijkomende technologische knowhow verschaft in computer-to-plate. Agfa ging ook een joint venture aan met het Canadese softwarehuis Mitra Inc., dat de activiteiten op het gebied van medische netwerken zal uitbreiden. Maar de meeste aandacht ging natuurlijk naar Sterling Diagnostic Imaging, de derde grote overname in korte tijd. Wat is de strategische betekenis van deze overname voor Agfa? We moeten in dit verband ten minste vier punten vermelden. Om te beginnen heeft Sterling een jaaromzet van ruim 500 miljoen euro. De overname betekent dus dat ons wereldwijde marktaandeel voor medische beeldvorming gestegen is van 20 naar meer dan 30%. Ten tweede betekent de overname van Sterling binnen onze portfolio ook een verschuiving in de richting van het meest winstgevende segment. Uiteindelijk is het activiteitsgebied Technical Imaging, dat wordt overheerst door Medical Imaging, inmiddels het op één na grootste van de Groep, goed voor zo n 31% van onze omzet in het laatste kwartaal van 1999, in tegenstelling tot de 22% van het jaar daarvoor. Nog belangrijker wordt die verschuiving binnen onze portfolio, als je ziet dat het rendement op de omzet van Technical Imaging ruim het dubbele bedraagt van die in de andere twee activiteitsgebieden. Ten derde concentreren de activiteiten van Sterling zich op de Noord-Amerikaanse markt. Dankzij Sterling wisten we ons aandeel op de Amerikaanse markt voor röntgenfilm bijna te verdrievoudigen. Tegelijk hebben we ons klantenbestand uitgebreid, niet alleen wat de analoge systemen betreft, maar ook voor onze digitale oplossingen. En ten vierde betekent de overname van Sterling een merkbare stijging van ons NAFTAaandeel tot de huidige 30%, tegenover slechts 26% het jaar daarvoor. We profiteren dus meer dan ooit mee van het dynamisme van s werelds belangrijkste groeimarkt. Geen enkele sector groeit sneller dan het Internet. Is Agfa ook daar actief? Uiteraard! Het Internet biedt enorme mogelijkheden voor de toekomst. Het biedt niet alleen een zo goed als onbeperkte hoeveelheid informatie, maar ook de mogelijkheid om zakelijke processen sneller en goedkoper af te handelen dan ooit tevoren. Wij gebruiken webtechnologie bijvoorbeeld in Medical Imaging, om ziekenhuizen met onze IMPAX-netwerken te verbinden. AGFAnet is een virtueel marktplein voor Consumer Imaging: het omvat verschillende online diensten. Zo kan de consument een digitaal beeld naar een fotolab zenden om er te worden afgedrukt op fotopapier. Zo kan diezelfde consument een gepersonaliseerde ArtCard online ontwerpen en laten drukken. En we gebruiken het Internet voor diagnoses en dienstverlening op afstand bij de grafische industrie. We zijn overigens zinnens om onze e-commerce-activiteiten verder uit te breiden. Deze doelstelling staat zelfs bovenaan onze prioriteitenlijst. In maart 2000 hebben wij al een stap in deze richting gezet: we werden als één van de eerste Europese ondernemingen lid van het eerste consortium voor de

8 Bedrijfsresultaat vóór herstructurering en niet-recurrente resultaten 1999 in miljoen euro 364 5AgfaJaarverslag 1999 Omzettoename in ,5% wereldwijde vermarkting van technologie via het Internet. Het consortium omvat toonaangevende bedrijven zals Boeing, DuPont, Ford, Honeywell, Procter & Gamble, Philips en Siemens. Deze wereldwijde markt voor technologische intellectuele eigendom werd opgezet door yet2.com Inc. in Cambridge, Massachusetts, V.S.A. Ten tijde van de beursintroductie gold dat 50% van de groepsomzet werd gerealiseerd op markten, waar Agfa de wereldwijde nummer 1 is. Klopt dat nog altijd? Zeer zeker! We zijn marktleider in analoge en digitale prepresssystemen, in industriële radiografie, lab-apparatuur voor grote fotofinishers, met o.a. snelle fotoprinters, en digitale netwerken voor medische toepassingen. En we zijn wereldwijd de nummer 2 inzake medische beeldvorming in het algemeen, dicht op de hielen van de marktleider en met een ruime voorsprong op de nummer 3. Met andere woorden: we zijn met ongeveer driekwart van onze omzet nummer 1 of nummer 2 op de wereldmarkt. En we maken gebruik van onze sterke positie in traditionele activiteiten, om met innovatieve systemen verder te bouwen aan de markten van de toekomst, zowel in de medische wereld als in de sector van de drukwerkvoorbereiding, als in Consumer Imaging. Waarop wordt met de innovaties gemikt? Voornamelijk op digitale oplossingen, die software, hardware en verbruiksmaterialen omvatten. In de sector van de medische beeldvorming hebben we bijvoorbeeld heel wat nieuwe ontwikkelingen voor digitale netwerken gelanceerd. Bij Graphic Systems speelden onze workflow-oplossingen en onze Thermostar-drukplaten een belangrijke rol, terwijl Consumer Imaging nieuwe scanners en onze ultrasnelle DIMAX-fotoprinter op de markt bracht en begin 2000 een nieuw digitaal minilab voorstelde. Dat soort vernieuwende producten droeg bij tot onze groei en onze leidende positie in respectievelijke markten. Het grote publiek kent Agfa nochtans voornamelijk als producent van filmrolletjes. Dat klopt. Agfa s merkfilm is absoluut ons meest bekende product bij het grote publiek. Toch vertegenwoordigt het maar zo n 5% van de totale omzet van de Groep. We willen in de toekomst Agfa s verborgen talenten, beter dan in het verleden, bekendmaken bij het grote publiek, voornamelijk wat onze rol in de digitale wereld betreft,. Begin 2000 startten we met een informatiecampagne in België en Duitsland, die hiervoor alvast een stevige basis moet leggen. Uit de eerste reacties blijkt overigens dat deze aanpak succes kent. De prijs van het aandeel viel tot dusver wat tegen. Komt daar verandering in? Ik ben zeer optimistisch. U mag niet vergeten dat het aandeel van Agfa-Gevaert nog maar iets langer dan een half jaar op de beurs genoteerd staat. We hebben dus nog niet echt een historiek. Onze succesvolle prestaties in 1999 vormden een eerste stap naar het winnen van het vertrouwen van de aandeelhouders. We hielden ons aan de gemaakte beloftes ten tijde van de beursintroductie. Meer nog: we deden het een stuk beter. Ik verwacht dat dit binnen afzienbare tijd ook tot uiting zal komen in de prijs van het aandeel. Hoe ziet de strategie voor de toekomst eruit? De markt van de beeldvorming is en blijft één van de voornaamste en meest beloftevolle groeimarkten. We zijn van plan om die mogelijkheden aan te grijpen. Als aanbieder van systemen werken we aan krachtiger digitale bouwstenen: workflow management, apparatuur en de bijbehorende verbruiksmaterialen. Dat zal resulteren in betere oplossingen voor onze klanten en voor ons in een verstevigde leiderspositie met een beter rendement en een hogere waarde als onderneming. We beschikken uiteindelijk over een enorme knowhow, de nodige infrastructuur en vooral over uitstekende medewerkers.

9 Onze fundamentele doelstelling bestaat erin rendabele groei te realiseren. Dat bereiken we door nieuwe en innovatieve oplossingen voor onze klanten te ontwikkelen. We beschikken over de juiste mensen om met nieuwe imaging-technologieën

10 7AgfaJaarverslag 1999 voortdurend de grenzen te verleggen en we beschikken over precies die sterke punten om mét onze innovatieve producten nieuwe zakelijke opportuniteiten aan te boren. Op de volgende pagina s vindt u meer informatie over hoe onze investeringen terzake tot een maximale waarde van onze activiteiten zullen leiden

11 Overzicht van de groep Graphic Systems Agfa heeft sinds 1999 een nieuwe structuur. De dagelijkse activiteiten zijn nu ondergebracht in een matrix van drie Business Segments, bestaande uit vijf Business Groups en vier Regionale Verkooporganisaties. Deze structuur stemt beter overeen met de behoeften van onze klanten. Agfa s wereldwijde verkooporganisatie is gegroepeerd rond vier grote zones: Europa, NAFTA, Latjins Amerika en het Verre Oosten. De afdeling Direct Export werkt met de overige landen in Afrika, het Midden-Oosten en Oost-Europa. Onze hoofdzetel bevindt zich in Mortsel, België. Onderzoek en Ontwikkeling en onze productie vinden hoofdzakelijk plaats in België, Duitsland en de V.S. De business group Graphic Systems levert een uitgebreid gamma aan elektronische en fotografische prepress-oplossingen voor de grafische industrie. Met inbegrip van de unit Digital Printing is dit segment goed voor ruim 41% van Agfa s omzet. Omzet 1999: 1,945 miljard euro 41%van Agfa s omzet Producten Films en papieren, drukplaten, ontwikkelapparatuur en kleurenproef-systemen, lettertype- en beeldverwerkingssoftware, RIP s (rasterbeeldprocessors), systemen voor workflow management, scanners en laserbelichters voor films en platen. Wereldwijde nummer 1 in de drukwerkvoorbereiding; bij ruim 40% van alle drukwerk ter wereld worden producten van Agfa gebruikt.

12 De internationale verkooporganisatie 9AgfaJaarverslag Europa 2 NAFTA (USA/Canada/Mexico) 3 Latijns-Amerika 4 Azië/Australië/Afrika Technical Imaging Consumer Imaging 3 business groups : Medical imaging, Non-Destructive testing en Industrial imaging. Medical Imaging De business group medische beeldvorming levert zowel conventionele röntgenapparatuur als een vernieuwend gamma diagnose- en communicatiesystemen met onder meer computerradiografie en digitale netwerkoplossingen. Non-Destructive Testing (NDT) De business group niet-destructief materiaalonderzoek is wereldleider in filmsystemen voor de controle van structuur en tolerantie van materialen zonder fysische staalname. NDTprojecten kunnen onderzoek van vliegtuigen en pijpleidingen tot zelfs de restauratie van schilderijen omvatten. Industrial Imaging De business group industriële beeldvorming omvat drie kleinere, gespecialiseerde units: Micrographic & Document Systems Motion Picture Film Specialty Foils & Components Omzet 1999: 1,352 miljard euro De business group Consumer Imaging levert fotografische en desktop publishing-producten voor de consumentenmarkt. Zowel digitale als analoge technologieën zijn beide vertegenwoordigd. Agfa speelt op die manier een centrale rol in alles wat komt kijken bij het nemen, ontwikkelen en bewerken van foto s. 3 business units: film and finishing; laboratory equipment; desktop publishing Omzet 1999: 1,434 miljard euro 29%van Agfa s omzet Producten Verbruiksmaterialen, software en apparatuur voor conventionele röntgensystemen, computerradiografie, hardcopy-systemen, beeldarchiverings- en communicatiesystemen (Picture Archiving & Communication Systems, afgekort PACS) Systemen voor industriële radiografie Wereldleider in digitale netwerken voor medische beeldvorming Wereldleider in industriële radiografie 30%van Agfa s omzet Producten Films, fotopapieren, chemicaliën, apparatuur voor grote finishing-labs en minilabs, desktop scanners, digitale camera s, inktjetpapier. Wereldleider in hogesnelheidsfotoprinters voor industriële afwerkcentrales (WSF WholeSale Finishing) en private label film. Wereldwijd gebruikt meer dan 50% van de grote labs producten van Agfa.

13 Omzet miljoen euro * Netto winst miljoen euro * 140 *Pro forma Herstructureringskosten en niet-recurrente resultaten (Euro 273 miljoen, 1998: Euro 49 miljoen) Stand van zaken Overzicht Agfa-Gevaert overtrof in het jaar van de beursintroductie ruimschoots de gestelde omzet- en winstdoelstellingen. De Groep haalde een omzet van miljoen euro in 1999 (pro forma geconsolideerde cijfers van het jaar daarvoor: miljoen euro). Die omzet stemt overeen met een groei van 8,5% in totaal en 11,6% wat betreft de voortgezette activiteiten (dat wil zeggen gecorrigeerd voor de omzet van de business unit Copying Systems die het jaar daarvoor werd verkocht). Bovendien wist de onderneming haar bedrijfsresultaat vóór herstructurering met 6,9% te verbeteren tot 364 miljoen euro (het jaar daarvoor: 340 miljoen euro). Ontwikkeling van de omzet Twee factoren hebben in belangrijke mate bijgedragen tot de stijging van de omzet. De eerste is de succesvolle overname en integratie van Sterling Diagnostic Imaging, de tweede factor is de sterke groei op het terrein van de zogeheten nieuwe, digitale oplossingen zoals Computer-to-Plate en digitaal drukwerk, digitale radiografie, digitale netwerken voor medische toepassingen, desktop publishing-producten en digitaal gerichte laboratoriumapparatuur. Het bedrijf behaalde een totale omzet van 775 miljoen euro in deze sectoren, een toename met 39%. Tegelijk steeg het aandeel van de digitale oplossingen in de totale omzet van 13 tot 16%. Sterling Diagnostic Imaging uit Greenville, South Carolina, USA, werd overgenomen in mei Die belangrijke overname droeg over de maanden na de overname voor ongeveer 285 miljoen euro bij tot de groepsomzet voor De drie business segments (Graphic Systems, Consumer Imaging en Technical Imaging) breidden hun activiteiten uit en in alle regio s (Europa, NAFTA, Latijns-Amerika, Azië/Afrika/Australië) lagen de cijfers hoger dan die van het jaar daarvoor. De omzetstijging is het resultaat van een toename met 11,9% van het verkochte volume (Sterling inbegrepen). Voor de hele Groep gingen de prijzen in plaatselijke munt er met 3,2% op achteruit. Tegelijk zorgde de evolutie in de wisselkoersen, en dan voornamelijk de feitelijke revaluatie van de US dollar ten opzichte van de euro, voor een stijging van de verkoopcijfers met 2,5%. Resultaat Het resultaat vóór herstructurering en niet-recurrente (eenmalige) kosten bedroeg 364 miljoen euro (het jaar daarvoor: 340 miljoen euro pro forma), terwijl het bedrijfsresultaat na herstructurering in totaal 91 miljoen euro bedroeg (het jaar daarvoor: 291 miljoen euro). We gaven in miljoen euro uit aan herstructureringsmaatregelen en eenmalige kosten (het jaar daarvoor: 49 miljoen euro). De herstructureringsmaatregelen hebben vooral te maken met het sluiten van onze productievestiging in Neu-Isenburg en de integratie van Sterling Diagnostic Imaging. Belangrijke herstructureringsmaatregelen werden ook genomen in andere sectoren van de groep, zoals bij Agfa-Gevaert N.V. in Mortsel en Agfa-Gevaert AG in Leverkusen. We beschouwen deze maatregelen als een essentiële investering in een belangrijke en duurzame verbetering van onze rentabiliteit en van de waarde van het bedrijf. Het niet-operationele resultaat zorgt voor een negatieve balans van 73 miljoen euro (het jaar daarvoor: 76 miljoen euro), terwijl de inkomsten voor belasting 18 miljoen euro bedroegen (het jaar daarvoor 215 miljoen euro) en de winst na belasting 11 miljoen (het jaar daarvoor: 141 miljoen euro). Met inbegrip van de minderheidsparticipatie en resultaten van ondernemingen waarop de vermogensmutatiemethode werd toegepast haalde de Groep een netto winst van 14 miljoen euro (het jaar daarvoor: 140 miljoen euro, pro forma geconsolideerde financiële staten).

14 Omzet per regio 1999 Europa 53% NAFTA 28% 11 Agfa Jaarverslag 1999 Latijns-Amerika 4% Aandeel in de omzet per Business Segment 1999 Azië, Afrika en Australië 15% Graphic Systems 41% Technical Imaging 29% Consumer Imaging 30% Ontwikkeling in de regio s Agfa heeft zijn verkoopactiviteiten opgesplitst in vier verkoopregio s: Europa, NAFTA, Latijns- Amerika en het Verre Oosten. De overeenkomstige verkooporganisaties voor Europa en NAFTA zijn al operationeel, Latijns-Amerika en het Verre Oosten zijn nog in oprichting. Met een cijfer van 2,5 miljard euro, is de Europese Regio goed voor ongeveer 53% van Agfa s wereldwijde omzet. De omzet lag 3,1% boven die van het jaar daarvoor, of 7,7%, na aanpassing voor business unit Copying Systems, die verkocht werd in 1998 en die bijna uitsluitend in Europa opereerde. In de euro-zone realiseerden we ongeveer 36% van onze wereldwijde omzet en kenden we een omzetstijging met 5,2%. De NAFTA-regio noteerde een omzet van 1,3 miljard euro, wat overeenkomt met een aandeel van 28% (het jaar daarvoor: 25%) in de wereldwijde omzet van de Agfa-Gevaert Groep. De Sterling-overname speelde een belangrijke rol in het toenemend belang van deze regio voor Agfa. Indien het vierde kwartaal van 1998 wordt vergeleken met dat van 1999, neemt het aandeel van NAFTA toe van 26% tot 31% van de wereldwijde omzet. Onze groei in NAFTA bedroeg in %. Latijns-Amerika komt maar langzaam overeind na de recente economische problemen. Met een totaal van grosso modo 200 miljoen euro (zonder Mexico) lag de omzet op hetzelfde niveau als het jaar daarvoor. Het aandeel in de wereldwijde omzet bedroeg 4,3%. De ontwikkeling van onze activiteiten in Azië/Afrika/Australië blijft zeer bevredigend. We haalden een totale omzet van 701 miljoen euro, een stijging met 9,7% in vergelijking met het jaar daarvoor. Ontwikkeling in de bedrijfssegmenten De omzet en het bedrijfsresultaat vóór herstructurering stegen in de drie business segments. Vanwege de overname van Sterling en het overbrengen van de business unit Desktop Publishing van Graphic Systems naar het bedrijfssegment Consumer Imaging zagen we belangrijke verschuivingen in het belang van de onderscheiden segmenten. Ook het afstoten van de afdeling Copying Systems halfweg 1998 had een onmiskenbare invloed. Dit wordt zeer duidelijk als we de vergelijking trekken tussen het vierde kwartaal van 1999 en dat van Het aandeel in de omzet dat kan worden toegeschreven aan Graphic Systems daalde in die periode bij voorbeeld van 47 naar 40%. Consumer Imaging viel terug van 31 op 29%, terwijl het aandeel in de omzet dat kan worden toegeschreven aan het business segment Technical Imaging, dat wordt overheerst door Medical Imaging, steeg van 22 naar 31%. Dit betekent een substantiële versterking van onze portefeuille, zoals blijkt uit het feit dat het rendement op de omzet van Technical Imaging meer dan het dubbele bedraagt van die van de andere tweede segmenten. Graphic Systems, ons grootste business segment, behaalde in 1999 een omzet van miljoen euro. Bij de voortgezette activiteiten, dat wil zeggen gecorrigeerd voor Desktop Publishing (in 1999 overgebracht naar Consumer Imaging) en Copying Systems (verkocht in 1998), komt dat neer op een stijging van 3,1%. Met 122 miljoen euro ging het bedrijfsresultaat vóór herstructurering er met 5,1% op achteruit ten opzichte van het jaar daarvoor. De daling is het gevolg van de lancering van een nieuwe generatie apparatuur en de verliezen van de vestiging in Neu-Isenburg. Het rendement op de omzet bleef met 6,3% wel op het peil van het jaar daarvoor.

15 Graphic Systems* Technical Imaging 1999 miljoen euro Verandering Omzet ,1% ** 1999 miljoen euro Verandering Bedrijfsresultaat voor herstructurering 122-5,1% Omzet ,7% Rendement op omzet voor herstructurering 6,3% * Volgens aangepaste structuur, d.w.z. DTP incl. in Consumer Imaging, ook over 1998 ** Voortgezette activiteiten, d.w.z. Kopieersystemen niet inbegrepen (verkocht 1998) Bedrijfsresultaat voor herstructurering 180 3,9% Rendement op omzet voor herstructurering 13,3% Stand van zaken vervolg Dit business segment investeerde in 1999 zo n 126 miljoen euro in herstructureringsmaatregelen. Deze hadden betrekking op de sluiting van de fabriek in Neu-Isenburg, die grafische film vervaardigde. De productie is nu overgebracht naar de hoofdzetel in Mortsel. Vanwege de zeer hoge herstructureringskosten werd een verlies opgetekend van 4 miljoen euro. Het business segment wordt gedomineerd door de business unit Prepress, die de fotografische en elektronische drukwerkvoorbereidingssystemen omvat, alsook onze drukplatenactiviteit. De omzet steeg met in totaal ongeveer 3%. We wisten in de afdeling drukplaten een sterkere groei van 9% te realiseren. Maar in de CTP-sector (computer-to-plate), een toekomstmarkt, noteerden we een recordgroei van 45%. Negen op de tien kranten met een CTP-werkstroom gebruiken digitale drukplaten van de wereldleider, zijnde Agfa. De business unit Digital Printing realiseerde een omzet van 68 miljoen euro, een stijging met meer dan 13%. Om hier inzake marketing, ontwikkeling en productie een zo groot mogelijk synergetisch effect te sorteren ondertekenden we in januari 2000 een Memorandum of Understanding met Xeikon N.V. uit Mortsel, waarbij de hele activiteit Digital Printing wordt overgedragen van Agfa op Xeikon. In ruil wordt, naast een betaling in speciën, het aandeel van Agfa in het kapitaal van Xeikon opgetrokken van 20,2 naar maximaal 25,5%. Het business segment Technical Imaging zag zijn omzet stijgen tot miljoen euro, een toename met 37,7%. Die groei is grotendeels toe te schrijven aan de overname van Sterling. Zelfs als rekening wordt gehouden met die overname, blijft nog een zeer bevredigende stijging van 9%. Het business segment bewees ook zijn rentabiliteit, met een bedrijfsresultaat vóór herstructurering van 180 miljoen euro, omgerekend een return op de omzet van 13%. Zonder Sterling had die 17% bedragen. Dat komt omdat de omzetstijging door de overname nog niet gepaard gaat met een evenredige bijdrage in het resultaat, aangezien de herstructureringsmaatregelen pas later echt vruchten zullen afwerpen. De herstructureringsmaatregelen in het kader van de integratie van Sterling bedroegen 129 miljoen euro. Daardoor ligt het resultaat na herstructurering op 51 miljoen euro. Technical Imaging blijft nog altijd gedomineerd door Medical Imaging dat meer dan 80% van de omzet van dit business segment genereert. De business group Medical Imaging wist een uitstekende groei van 11% te realiseren, na correctie voor Sterling. Sterling inbegrepen bedraagt de groei maar liefst 49%. De business group Non-Destructive Testing heeft nog te lijden onder de zwakke toestand in de luchtvaart en de bouw van pijpleidingen. De omzet daalde dan ook met 6,7%. Toch komt Agfa s uitgesproken marktleiderschap hier op geen enkele manier in het gedrang. De omzet van de business group Industrial Imaging steeg met 7,6%. Die groei is hoofdzakelijk toe te schrijven aan de zeer bloeiende filmmarkt voor bioscoopproducties. Ook onze afdeling Specialty Foils and Components kende een groei, maar Micrographic Systems moest een achteruitgang incasseren die parallel loopt met de algemene situatie op de markt. De rentabiliteit van zowel Non-Destructive Testing als Industrial Imaging blijft zeer bevredigend. Consumer Imaging haalde in 1999 een omzet van miljoen euro. Dit komt overeen met een stijging van 4,6%, berekend op gelijke basis (d.w.z. met inbegrip van de business unit DTP in 1998). Het resultaat vóór herstructurering steeg met 59,7% tot 62 miljoen euro. Ook het rendement op de omzet steeg, van 2,8 naar 4,3%. 18 miljoen euro ging naar herstructurering. Het bedrijfsresultaat steeg tot 44 miljoen euro. De situatie in de afzonderlijke business units loopt sterk uiteen: Laboratory Equipment zag zijn omzet stijgen met ruim 20%. Zowel de ultrasnelle printers voor grootvolumelabs als de minilabs droegen in belangrijk mate bij tot die groei. De business unit Film & Finishing (d.w.z. fotopapier en chemicaliën) bleek niet in staat om zijn resultaat van het jaar daarvoor te evenaren. Verklaring daarvoor is het aflopen van een groot contract van bepaalde duur. Anderzijds ging het bedrijfsresultaat er hier flink op vooruit. De business units fotografische producten (Film/Finishing en Laboratory Equipment) behaalden daarmee hun beste resultaat in jaren. De omzet van de business unit Desktop Publishing, die in de eerste plaats de productlijnen digitale camera s en scanners omvat, steeg met bijna 30%. Agfa verkocht in 1999 meer dan 1,2 miljoen DTP-scanners (het jaar daarvoor ), waarmee het zijn positie als een van de belangrijkste wereldwijde scannerleveranciers verstevigt.

Agfa-Gevaert Jaarverslag 2005

Agfa-Gevaert Jaarverslag 2005 Agfa-Gevaert Jaarverslag 2005 Inhoud 3 Kerncijfers 4 Bedrijfsprofiel Agfa in 2005 6 Brief aan de aandeelhouders 8 Stand van zaken 16 Agfa Graphics 22 Agfa HealthCare 28 Agfa Specialty Products Registratiedocument

Nadere informatie

1. INHOUD... 3 2. GECONSOLIDEERD EN STATUTAIR JAARVERSLAG 2012 VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN OPTION NV... 4 3. FINANCIEEL OVERZICHT...

1. INHOUD... 3 2. GECONSOLIDEERD EN STATUTAIR JAARVERSLAG 2012 VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN OPTION NV... 4 3. FINANCIEEL OVERZICHT... Jaarverslag 2012 0 1. INHOUD 1. INHOUD... 3 2. GECONSOLIDEERD EN STATUTAIR JAARVERSLAG 2012 VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN OPTION NV... 4 3. FINANCIEEL OVERZICHT... 40 4. FINANCIEEL VERSLAG - IFRS... 43 5.

Nadere informatie

Deze uitgave is opgesteld in zowel de Nederlandse als de Engelse taal en omvat het volledige jaarverslag en Form 20-F voor 2004 van Koninklijke KPN

Deze uitgave is opgesteld in zowel de Nederlandse als de Engelse taal en omvat het volledige jaarverslag en Form 20-F voor 2004 van Koninklijke KPN Deze uitgave is opgesteld in zowel de Nederlandse als de Engelse taal en omvat het volledige jaarverslag en Form 20-F voor 2004 van Koninklijke KPN N.V. Dit document voldoet aan de relevante regelgeving

Nadere informatie

Kerngegevens. Financiële kerngetallen. Orders. Omzet. EBIT (na herstructurering) In duizenden euro 2008 2007 evolutie

Kerngegevens. Financiële kerngetallen. Orders. Omzet. EBIT (na herstructurering) In duizenden euro 2008 2007 evolutie Jaarverslag 2008 Kerngegevens Omzet (in miljoen euro) Orders (in miljoen euro) EBIT (na herstructurering) (in miljoen euro) 880 800 720 640 560 480 400 320 240 160 80 0 880 110 810,2 817,7 776,8 800 100

Nadere informatie

1. AAN ONZE AANDEELHOUDERS... 3 2. GECONSOLIDEERD EN STATUTAIR JAARVERSLAG 2013 VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN OPTION NV... 4

1. AAN ONZE AANDEELHOUDERS... 3 2. GECONSOLIDEERD EN STATUTAIR JAARVERSLAG 2013 VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN OPTION NV... 4 Jaarverslag 2013 INHOUD 1. AAN ONZE AANDEELHOUDERS... 3 2. GECONSOLIDEERD EN STATUTAIR JAARVERSLAG 2013 VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN OPTION NV... 4 3. FINANCIEEL OVERZICHT... 35 4. FINANCIEEL VERSLAG -

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR - INLEIDING 5 Brief van de voorzitter en CEO s 6 Activiteitenverslag 2007 8

VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR - INLEIDING 5 Brief van de voorzitter en CEO s 6 Activiteitenverslag 2007 8 JAARVERSLAG 2007 inhoudstafel VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR - INLEIDING 5 Brief van de voorzitter en CEO s 6 Activiteitenverslag 2007 8 BEDRIJFSINFORMATIE 13 1. Algemene informatie over Real 15 1. Geschiedenis

Nadere informatie

Barco 6 maanden eindigend op. 30 juni 2013

Barco 6 maanden eindigend op. 30 juni 2013 Barco 6 maanden eindigend op 30 juni 2013 Verplichtingen inzake periodieke informatie ten gevolge van de transparantierichtlijnen van kracht vanaf 1 januari 2008 Verklaring met betrekking tot de informatie

Nadere informatie

Transcriptie telefonische conferentie

Transcriptie telefonische conferentie Transcriptie telefonische conferentie GE - Kw4 2004 Telefonische conferentie over financiële resultaten General Electric Datum/tijd conferentie: 21 januari 2005 / 8:30 ET Duur conferentie: n.v.t. Thomson

Nadere informatie

Aanbod van 42.962.760 Nieuwe Aandelen met VVPR-Strips tegen een uitgifteprijs van EUR 3,45 per Nieuw Aandeel Aanbod van 1 Aandeel voor 3 Rechten

Aanbod van 42.962.760 Nieuwe Aandelen met VVPR-Strips tegen een uitgifteprijs van EUR 3,45 per Nieuw Aandeel Aanbod van 1 Aandeel voor 3 Rechten (Naamloze vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel op het adres Septestraat 27, 2640 Mortsel, België) Aanbod van 42.962.760 Nieuwe Aandelen met VVPR-Strips tegen een uitgifteprijs van

Nadere informatie

One-stop-shop for a healthy future

One-stop-shop for a healthy future One-stop-shop for a healthy future Jaarverslag 2009 Van dit jaarverslag is een Engelse versie beschikbaar. De Nederlandse versie is bindend in geval van eventuele tegenstrijdigheden. An English translation

Nadere informatie

Bright Science. Brighter Living. Verkorte Nederlandstalige versie van het Integrated Annual Report 2012 van Koninklijke DSM N.V.

Bright Science. Brighter Living. Verkorte Nederlandstalige versie van het Integrated Annual Report 2012 van Koninklijke DSM N.V. Bright Science. Brighter Living. Verkorte Nederlandstalige versie van het Integrated Annual Report 2012 van Koninklijke DSM N.V. Life Sciences en Materials Sciences DSM, de Life Sciences en Materials Sciences-onderneming.

Nadere informatie

TlB Jaarverslag 2009

TlB Jaarverslag 2009 TlB Jaarverslag 2009 Kerncijfers bedragen in miljoenen euro s 2009 2008 2007 2006 2005 Financieel Eigen vermogen 314 204 200 124 120 Aantal certificaathouders 14.778 11.797 12.084 9.039 9.271 Toevertrouwde

Nadere informatie

Press Release. DSM realiseert sterke resultaten over 2010 en stelt verhoging dividend naar 1,35 voor

Press Release. DSM realiseert sterke resultaten over 2010 en stelt verhoging dividend naar 1,35 voor Press Release DSM, Corporate Communications Postbus 6500, 6401 HJ Heerlen telefoon +31 (0) 45 578 2421 fax +31 (0) 045 574 0680 email media.relations@dsm.com www.dsm.com Datum Heerlen, 23 februari 2011

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. I. VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR INLEIDING Brief van de CEO...2 Activiteitenverslag 2005...4

INHOUDSTAFEL. I. VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR INLEIDING Brief van de CEO...2 Activiteitenverslag 2005...4 INHOUDSTAFEL I. VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR INLEIDING Brief van de CEO...2 Activiteitenverslag 2005...4 II. BEDRIJFSINFORMATIE 1. Algemene informatie over Real Software... 8 2. Business overview...

Nadere informatie

Raadpleeg het online verslag http://annualreport.umicore.com/

Raadpleeg het online verslag http://annualreport.umicore.com/ 2 0 1 4 > Pg. 1-27 Lees meer over onze vooruitgang op vlak van duurzaamheid > Pg. 28-43 Ontdek meer over onze verschillende activiteiten > Pg. 44-196 Volledige financiële en duurzaamheidsverklaringen Raadpleeg

Nadere informatie

Life Sciences en Materials Sciences

Life Sciences en Materials Sciences Koninklijke DSM N.V. Verkorte Nederlandstalige versie van het Integrated Annual Report 2011 Life Sciences en Materials Sciences DSM, de Life Sciences en Materials Sciences-onderneming. Our purpose is

Nadere informatie

Rekeningen en Verslagen Inhoud

Rekeningen en Verslagen Inhoud 2005 Rekeningen en Verslagen Inhoud Beheersverslag Activiteit en resultaten................................................ 1 Profiel en activiteit 2 Resultaten 3 Inkoop van eigen aandelen Corporate governance.................................................

Nadere informatie

de echte waarde van een bedrijf is een afgeleide van zijn mensen verkort jaarverslag 2008

de echte waarde van een bedrijf is een afgeleide van zijn mensen verkort jaarverslag 2008 de echte waarde van een bedrijf is een afgeleide van zijn mensen verkort jaarverslag 2008 inhoud profiel 3 onze diensten 4 onze missie 4 onze wereldwijde aanwezigheid 4 onze cultuur 5 onze kernwaarden

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 BinckBank N.V.

Jaarverslag 2013 BinckBank N.V. 2 Deze pagina is opzettelijk leeggelaten. Inhoudsopgave Over BinckBank 5 Profiel BinckBank 6 Kerncijfers 7 Belangrijke gebeurtenissen 2013 8 Bericht van de bestuursvoorzitter 10 Visie, missie, kernwaarden

Nadere informatie

Toespraak van Christian Jourquin, voorzitter van het Uitvoerend Comité, tijdens de algemene vergadering van Solvay. op 8 mei 2012

Toespraak van Christian Jourquin, voorzitter van het Uitvoerend Comité, tijdens de algemene vergadering van Solvay. op 8 mei 2012 Toespraak van Christian Jourquin, voorzitter van het Uitvoerend Comité, tijdens de algemene vergadering van Solvay Verder. Dichterbij. Samen. op 8 mei 2012 Verder. Dichter. Samen. Toespraak van dhr. Christian

Nadere informatie

EMAKINA GROUP SA AANBOD TOT INSCHRIJVING OP MAXIMUM EUR 10 MILJOEN NIEUWE AANDELEN

EMAKINA GROUP SA AANBOD TOT INSCHRIJVING OP MAXIMUM EUR 10 MILJOEN NIEUWE AANDELEN EMAKINA GROUP SA Naamloze vennootschap naar Belgisch recht - Maatschappelijke zetel : Middelburgstraat 64A te B-1170 Brussel AANBOD TOT INSCHRIJVING OP MAXIMUM EUR 10 MILJOEN NIEUWE AANDELEN Het Aanbod

Nadere informatie

JAAROVERZICHT 2006. Local knowledge. Global power. Donald J. Shepard, VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR

JAAROVERZICHT 2006. Local knowledge. Global power. Donald J. Shepard, VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR JAAROVERZICHT Op vrijwel elke markt waar ook ter wereld is er sprake van een groeiende behoefte aan een breder aanbod van pensioenproducten. Daarom zijn we van mening dat wij ons op het juiste moment op

Nadere informatie

Aegon s Review 2014. Waarde creëren, waarde delen

Aegon s Review 2014. Waarde creëren, waarde delen Aegon s Review 2014 Waarde creëren, waarde delen Maart 2015 Mensen zelf bewuste keuzes laten maken Aegon wil mensen helpen om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun financiële toekomst. Dat is bepalend

Nadere informatie

VERSLAG ACTIVITEITENVERSLAG ACTIVITEITENVERSLAG FINANCIEEL VERSLAG

VERSLAG ACTIVITEITENVERSLAG ACTIVITEITENVERSLAG FINANCIEEL VERSLAG JAARVERSLAG 2014 Letter Brief aan of the de aandeelhouders Chairman 01 RUWE CRUDE OLIE: OIL: THE PIJLER PILLAR VAN OF DE MODERNE CIVILISATION SAMENLEVING 02 Brief JAARVERSLAG CORPORATE aan de aandeelhouders

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2002 DSM N.V.

JAARVERSLAG 2002 DSM N.V. JAARVERSLAG 2002 DSM N.V. KERNGEGEVENS DSM 2002 Omzet c 6.700 miljoen Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen c 349 miljoen Nettowinst c 1.188 miljoen Investeringen (inclusief acquisities)

Nadere informatie

Koninklijke DSM N.V. Jaarverslag 2007. Life Sciences en Materials Sciences. Embracing the Future

Koninklijke DSM N.V. Jaarverslag 2007. Life Sciences en Materials Sciences. Embracing the Future Koninklijke DSM N.V. Life Sciences en Materials Sciences Embracing the Future DSM in vogelvlucht De activiteiten van DSM zijn ondergebracht in businessgroepen die samenhangende product/marktcombinaties

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Jaarverslag 2012

Jaarverslag 2012. Jaarverslag 2012 1 2 Inhoudsopgave Over BinckBank 5 Profiel BinckBank 6 Kerncijfers 7 Belangrijke gebeurtenissen 2012 8 Bericht van de bestuursvoorzitter 10 Visie, missie, ambitie en strategische doelstellingen 13 Middellange

Nadere informatie

Resultaten eerste halfjaar 2010

Resultaten eerste halfjaar 2010 PERSBERICHT Resultaten eerste halfjaar 2010 Opnieuw een periode van stevige nettogroei van het aantal nieuwe abonnees en stijgende gemiddelde opbrengst per klant; Omzet met 11% gestegen; Vrije kasstroom

Nadere informatie

Fortis Bank nv. Jaarverslag 2010

Fortis Bank nv. Jaarverslag 2010 Fortis Bank nv Jaarverslag 2010 Inleiding Het Jaarverslag 2010 van Fortis Bank omvat zowel de Geconsolideerde als de Niet-geconsolideerde Jaarrekeningen, voorafgegaan door het verslag van de Raad van

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2013

TLB Jaarverslag 2013 TLB Jaarverslag 2013 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2013 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie