Vergeet niet te genieten van de kleine dingen elke dag! PMV

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vergeet niet te genieten van de kleine dingen elke dag! PMV"

Transcriptie

1 Meditatie Stil Na de grote feesten van Kerst, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren wordt het stil. Voor de kerk een rust- periode na de hectiek van voorbereiden, uitvoeren, en beleven. Er is weer tijd om even stil te staan. Ruimte geven aan je gedachten, je intuïtie laten spreken, je geest verrijken met mooie beelden en woorden rijk aan inhoud. Dan is ook de weg vrij voor God om in die geluidloosheid, waar het ge(d)ruis van alle dag afwezig is, behoedzaam aan het woord te komen. Alles wat altijd op de achtergrond van ons bestaan aanwezig is, wordt even stil. Zo kan je de Heer ontmoeten in die weldadige stilte. Je komt op adem; het maakt je gevoelig voor alles wat mooi, goed, liefdevol en kostbaar is om je heen. Even geen woorden, geen daden, geen indrukwekkende plannen, maar stil zijn voor God in onze eerbiedige aanwezigheid; biddend luisteren met de oren van ons hart naar Zijn aanwezigheid in ons leven. Zo zei een Perzische wijsgeer: In de bries van het luisteren groeien nieuwe bladeren aan de takken van wijsheid Maar dan wacht weer het leven van elke dag. Er zijn weer de boodschappen, beslissingen, keuzes maken, mensen die langs komen met vragen. Hoe houd je die stille ervaring met God vast? Voor een leven in ritme van activiteit en rust zul je zelf kiezen. Wat kan ik loslaten, waar blijf ik verantwoordelijk voor? Neem tijd voor het overdenken, tijd met God. Reinold Niebuhr bidt ervoor: God, geef mij de rust om te aanvaarden wat ik niet kan veranderen, geef mij de moed om te veranderen wat in mijn vermogen ligt, en geef mij de wijsheid om het verschil tussen deze twee te zien. Vergeet niet te genieten van de kleine dingen elke dag! PMV Nieuwsbrief juni

2 Overleden: Mevr. J. de Geus- Kleijwegt, Maasplein 17, 3331 LA Hr. J. van Rees, Teilingen 6, 3334 BV Hr. A. A. vanwalbeek, Pruylenborg 128, 3332 PC Wij wensen hen die dit verlies moeten dragen, veel kracht en sterkte toe. Nieuwe leden Mw. E. Kleijwegt- van Dam, Adr. Banckertstraat 25, 3333 TA Hr. en mw. T. van Popta- Almekinders, Suite 41, 3335 EA Mw. A. Bax- Bergijk, Dr. Boutensstraat 7, 3331 ED Hr. en mw.b.vliegenthart-kampinga,rotterdamseweg 208, 3332 AN Wij zijn blij dat U zich als lid hebt aangemeld en heten u hartelijk welkom. Wij hopen U ook op onze ledenbijeenkomsten te mogen ontmoeten. Lid in de orde van Oranje Nassau Ook dit jaar zijn twee van onze leden onderscheiden voor jarenlang inzetten in het vrijwilligerswerk: Mw. C.M. van Drimmelen- Teeuw voor haar fondswerving voor Goede Doelen. Hr. H. D. Trimpe voor zijn bestuurswerk in de Gereformeerde Kerk, Groote Lindt Hartelijk gefeliciteerd met de erkenning voor jullie werk in de gemeenschap. Van de secretaris Essay Voltooid leven Nog nooit in de geschiedenis was er een samenleving met zoveel oude mensen als de onze. In ons deel van de wereld leven we in zo n welvarende omgeving met zulke goede medische Nieuwsbrief juni

3 voorzieningen, dat velen van ons lang mogen leven. Dat is een geweldig perspectief, maar roept ook nieuwe vragen op. Daarom zal deze maand de PCOB het essay Voltooid leven aanbieden aan staatsecretaris mevrouw J. Bussemaker, politieke partijen, kerken en maatschappelijke organisaties. Hebt u ook belangstelling voor het essay? Het is bij de secretaris te verkrijgen. De vernieuwde brochure Wat zijn uw rechten in de zorg In deze vernieuwde brochure wordt gedegen informatie verstrekt over de rechten die een ieder heeft in de zorg. Er wordt aandacht besteed aan de informatie die patiënten van hun arts mogen verwachten en hoe zij zich het best kunnen voorbereiden op een bezoek aan de arts. Daarnaast komt de door de arts aangeboden behandeling aan bod. Verder komen het Elektronisch Patiënten Dossier, wilsbeschikkingen en vertegenwoordiging in de zorg aan de orde. De brochure kost 2.50 per stuk en is te bestellen bij de secretaris. Tips voor een betere nachtrust kunt u lezen in de brochure Slapen kun je leren: In deze brochure leest u niet alleen hoe beter slapen te leren is, maar u komt ook een aantal stellingen tegen! Weet u bijvoorbeeld of acht uur achter elkaar doorslapen inderdaad nodig is om de volgende ochtend uitgerust te zijn? En is het waar dat het helpt om extra vroeg naar bed te gaan, omdat de uren voor twaalf uur dubbel tellen? Aan de orde komen o.a.: Gezond slapen, gezonde hulpmiddelen, hulpmiddelen voor af en toe, slaapmiddelen de deur uit. Deze brochure kost 1.00 en is ook bij de secretaris te bestellen. Voor alle brochures geldt uiteraard zolang ze in voorraad zijn. We lieten het in het jaarverslag al weten In het jaarverslag hebben we al aandacht gevraagd voor de onderbezetting van het bestuur. We hebben toen gevraagd na te denken of u een bijdrage kunt leveren aan het werk in onze afdeling. Jammer dat er nog geen reactie binnen is gekomen. Door deze onderbezetting en toenemende werkzaamheden wat ouderparticipatie in de samenleving betreft, dreigt ook Nieuwsbrief juni

4 ledenwerving in de knel te komen. Daarom is verjonging en uitbreiding van het bestuur noodzakelijk. Opnieuw doen we een oproep. Onder onze ruim 1000 leden, moeten er toch een aantal mensen zijn, die genoemde vacatures kunnen vervullen? Voor inlichtingen en aanmelden kunt u contact opnemen met de secretaris maar natuurlijk ook bij de andere bestuursleden. Vacature WOBO Elders in deze Nieuwsbrief vindt u een verslag van de Seniorenraad. De seniorenraad heeft tot taak de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders van advies te dienen met betrekking tot de hoofdlijnen van voorbereiding en uitvoering van het gemeentelijk beleid ten aanzien van oudere inwoners van Zwijndrecht. Één van de subcommissies van de seniorenraad is de subcommissie Wonen en bouwen voor ouderen (WOBO). In deze subcommissie is er een vacature voor een bouwkundige. Deze zal de bouwplannen van de gemeente Zwijndrecht bestuderen en zo nodig van commentaar voorzien, met name op het geschikt zijn voor ouderen. Denkt u dat dit wat voor u is meld(t) u dan bij de secretaris. HERINNERING - CONTRIBUTIES 2010 Er is nog een aantal leden waarvan de contributie voor 2010 nog als onbetaald openstaat. Wilt u even nagaan of de acceptgiro die u in februari ontving, wellicht aan uw aandacht is ontsnapt? Bij voorbaat hartelijk dank hiervoor! Geen acceptgiro meer te vinden en ook niet betaald? Geen probleem! Belt u mij even en ik zorg ervoor dat u een nieuwe krijgt. Graag reken ik op uw betaling na het lezen van deze herinnering. Bij voorbaat dank! C.H. Hartman, penningmeester ( ) Nieuwsbrief juni

5 Uit de Seniorenraad. De afgelopen weken hebben ook voor de Seniorenraad vooral in het teken gestaan van de vorming van het nieuwe college van Burgemeester en Wethouders. Het is voor de senioren van belang hoe door het nieuwe college tegen het ouderenbeleid wordt aangekeken, mede gezien de nota van mei 2009 van de Seniorenraad, doch ook met welke wethouder krijgen wij als Seniorenraad de komende vier jaar weer te maken. In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat in het concept raadsprogramma voldoende aandacht wordt geschonken aan het toekomstige ouderenbeleid. Er zijn hierover diverse kontakten geweest met de twee formateurs. Daarnaast heeft de Seniorenraad op 13 april j. l. weer zijn maandelijkse vergadering gehad alwaar de heer Bannenberg, van de Woonzorg alliantie, onze gast was, alsmede de leden van de sub- commissie Welzo. Uitvoerig werd gesproken over de plannen voor de komende jaren, zoals ontwikkelen collectieve wijkservice, ontwikkelen wijkvervoer Zwijndrechtse waard en ontwikkelingsplan wijkcentra Zwijndrecht en tenslotte de AWBZ pakket maatregelen. In deze vergadering werd ook nog stil gestaan bij de werving van nieuwe onafhankelijke leden voor de Seniorenraad. Hiervoor heeft afgelopen week in de Kombinatie een advertentie gestaan en ook via het SSKW is deze komende vacature aangemeld. Ook werd door de deelnemers uit de Seniorenraad aan de Nieuwsbrief juni

6 Sportconferentie van 25 maart j. l. uitvoerig gerapporteerd en er werd stil gestaan bij de vier gekozen initiatieven. De recent ontvangen Structuurvisie zal binnenkort door de Seniorenraad nader worden besproken en tevens hoopt de Seniorenraad binnenkort het Masterplan Koninginneweg te ontvangen. Op ons ongevraagde advies over de plaatsing van de ondergrondse containers is inmiddels een antwoord ontvangen van de Wethouder, doch er leven bij de Seniorenraad nog een aantal vragen. Aan alle leden van de Seniorenraad is verzocht de verschillende knelpunten te melden, opdat nader overleg met de verantwoordelijk ambtenaar kan plaatsvinden Aanvulling: Tijdens de Seniorenraadvergadering van 11 mei is de nieuwe Wethouder Elbert Vissers ter kennismaking aanwezig geweest bij de vergadering van de Seniorenraad. Enige algemene zaken zijn met hem besproken en afgesproken is dat binnenkort door de Seniorenraad aan hem een overzicht van de nog lopende zaken zal worden verstrekt. Tevens is een vervolg afspraak gemaakt voor de periodieke ontmoeting met hem op 25 oktober a.s. Tijdens bovengenoemd vergadering is ook het resultaat van de advertentie voor een onafhankelijk lid besproken. Acht personen hebben hierop gereageerd en zeven personen hebben inmiddels een informatief gesprek met de voorzitter gehad. Nieuwsbrief juni

7 Allen blijven geïnteresseerd en begin juni zullen nadere afspraken worden gemaakt, ter nadere kennismaking met de leden van de Seniorenraad. Philip Guns, Voorzitter Seniorenraad EXPO Rotterdam Met de ervaring van hele vroege melding en inschrijving voor de bus in november hebben wij gemeend niet te moeten ingaan op het aanbod voor de Expo van 3 tot 7 november. JUBILEUM Houdt u de datum 27 november in de gaten?! De Bethelkerk is al gereserveerd. De organisatie vordert in haar uitvoering. Ledenvergaderingen 9 sept: Kon. Ned. Reddings Mij. 7 okt. Woord en beeld over de aanleg van de Maasvlakte 16 dec. Kerstliturgie De excursiecommissie heeft twee aanbiedingen: Excursie naar het Chocoladeatelier in Ridderkerk en een bezoek aan De Rotterdam. Er komt nog informatie over wanneer, hoe er te komen en de kosten. Nieuwsbrief juni

8 Alzheimer café Woensdag 2 juni om ( let op!) uur is er een forum met diverse gasten over het onderwerp De zin van het Alzheimer café! Na de pauze : Interactief theater: De praktijk van Dementie Muzikale omlijsting: Troubadour Peter de Jong. Welkom allemaal. Onze Voorjaarsreis Dinsdag 18 mei 2010 maakten we onze voorjaarsreis van de PCOB. Toen we van Zwijndrecht vertrokken waren drie deelnemers niet aanwezig. Helaas moesten we toch starten. Onze chauffeur Bill reed met een gloednieuwe bus; heerlijke zit en prttig op de weg. Via de A 15 richting Nijmegen, Ooipolder; koofie bij Vink met een klinker. De Zonnetrein voerde ons langs de Waal met zijn zandafgraafplassen door het gebied onder de deskundige uitleg van een vrijwilliger. Prachtige natuur met veel groen en bloeiende struiken en bomen. Na een uur weer in de bus op weg naar Millingen voor het diner. Heerlijk voldaan op naar het Muzieum in Nijmegen, heel leerzaam, maar jammer dat een deskundige begeleiding van het Muzieum ontbrak. Op de terugweg kwamen we in een file, maar onze Bill wist dat listig te omzeilen door via de provinciale Alblasserwaardweg terug te rijden. Zo stonden we rond uur weer in Zwijndrecht. Mw. J. de Winter ter Haar Nieuwsbrief juni

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

01. Opening 02. Mededelingen

01. Opening 02. Mededelingen Orgaan: Raad Datum: 15-04-2015 Voorzitter: L.M. Huizer Aanwezigen: N. Anagni (Leefbaar Krimpen), R. Bitter (Stem van Krimpen), F.J. Bredius (Leefbaar Krimpen), J. Butter (PvdA), A. Hofstra (VVD), K.M.

Nadere informatie

Van evalueren kun je leren

Van evalueren kun je leren Van evalueren kun je leren Voorwoord Wie zich bezighoudt met cliëntenparticipatie doet er goed aan om van tijd tot tijd stil te staan bij de praktijk van dat moment. Cliëntenparticipatie is niet iets wat

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? KWF Kanker Infolijn 0800-022 66 22 (gratis) Informatie en advies voor kankerpatiënten en hun naasten www.kwfkankerbestrijding.nl Voor informatie over kanker

Nadere informatie

GROTE KERK GEMEENTE DORDRECHT. In deze wijkbrief

GROTE KERK GEMEENTE DORDRECHT. In deze wijkbrief GROTE KERK GEMEENTE DORDRECHT In deze wijkbrief Dordtse Dom draait door Open-deur-dienst Reisje Hollands Venetië Expositie aquarellen Jubileum Grote Kerk Nieuwe leden kerkenraad Rooster van kerkdiensten

Nadere informatie

Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid

Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid een handreiking voor risicodragers en hun partners Inhoudsopgave Voorwoord 3 Leeswijzer 4 Inleiding 5 1 Wat kan aanleiding zijn om

Nadere informatie

Bouwstenen voor een goed gesprek

Bouwstenen voor een goed gesprek Bouwstenen voor een goed gesprek Handreiking participatie binnen de prestatievelden 7, 8 en 9 van de Wmo colofon Colofon Dit is een uitgave van Panteia in samenwerking met de Werkplaats Maatschappelijke

Nadere informatie

no.40 oktober 2009 Inhoud Notulen Algemene Ledenvergadering 2009 Verslag van de secretaris over het verenigingsjaar 2008

no.40 oktober 2009 Inhoud Notulen Algemene Ledenvergadering 2009 Verslag van de secretaris over het verenigingsjaar 2008 no.40 oktober 2009 Inhoud Notulen Algemene Ledenvergadering 2009 Verslag van de secretaris over het verenigingsjaar 2008 Verslag van de penningmeester over het verenigingsjaar 2008 Medewonen=Medeleven

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Volmaakte ouders bestaan niet 4 Vertellen of niet? 6 Reacties van kinderen 13 Helpen verwerken 20 Als de dood ter sprake

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

Kanker... in gesprek met je arts

Kanker... in gesprek met je arts Kanker... in gesprek met je arts Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Het eerste contact met uw arts 4 Artsen zijn ook mensen 8 Begrijpen en onthouden 10 Vragen vóór de diagnose 13 Vragen over diagnose

Nadere informatie

Hoe richt je een stichting op? Handboek voor beginnende wereldverbeteraars

Hoe richt je een stichting op? Handboek voor beginnende wereldverbeteraars Hoe richt je een stichting op? Handboek voor beginnende wereldverbeteraars Hoe richt je een stichting op. Handboek voor beginnende wereldverbeteraars. Hoe richt je een stichting op? Handboek voor beginnende

Nadere informatie

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Goed worden en goed blijven Communicatie met ouders Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Over het informeren van ouders over de kwaliteit van de school en het betrekken

Nadere informatie

TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING

TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING In verenigingen doen soms één of enkele vrijwilligers bijna alles. Soms kan dat, want de betreffende man of vrouw heeft tijd genoeg, maar het is een gevaarlijke situatie. Als

Nadere informatie

Palliatieve zorg; wat als je niet meer beter wordt

Palliatieve zorg; wat als je niet meer beter wordt Palliatieve zorg; wat als je niet meer beter wordt Welke zorg kunt u ontvangen als genezing niet meer mogelijk is? Palliatieve zorg is de zorg, die u ontvangt wanneer u ongeneeslijk ziek bent. Het is gespecialiseerde

Nadere informatie

Identiteit: werk in uitvoering

Identiteit: werk in uitvoering Identiteit: werk in uitvoering Inhoud Identiteit: werk in uitvoering 3 Uitgangspunten 5 De zeven zinnen 1. Wij staan in de samenleving 6 2. Wij kiezen voor integrale ontwikkeling 7 3. Wij kiezen voor waarde(n)vol

Nadere informatie

Gezien en gehoord. Maatschappelijk rendement van project Motto: zingeving en levensvragen bij ouderen

Gezien en gehoord. Maatschappelijk rendement van project Motto: zingeving en levensvragen bij ouderen Gezien en gehoord Maatschappelijk rendement van project Motto: zingeving en levensvragen bij ouderen Maarten Davelaar Ahmed Hamdi Jenny Verheijen Marie-Christine van Dongen Angela Verleun Gezien en gehoord

Nadere informatie

Vermoeidheid na kanker

Vermoeidheid na kanker Vermoeidheid na kanker Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Geen gewone vermoeidheid 5 Herkent u dit ook? 6 Omgaan met vermoeidheid 8 Erkenning 12 Waar komt die vermoeidheid vandaan? 14 Wat kunt u zelf

Nadere informatie

6 per 1 augustus 2014 een feit! PASSEND ONDERWIJS. juli 2014. accentueel is een uitgave van de stichting accent scholengroep

6 per 1 augustus 2014 een feit! PASSEND ONDERWIJS. juli 2014. accentueel is een uitgave van de stichting accent scholengroep 35 juli 2014 accentueel is een uitgave van de stichting accent scholengroep 6 per 1 augustus 2014 een feit! PASSEND ONDERWIJS 3 10 vragen aan Elly Veerbeek 4 Oefenweken 5-gelijke schooldagen, model cbs

Nadere informatie

Jij zoekt werk. en je hebt Autisme. Zo pak je dat aan!

Jij zoekt werk. en je hebt Autisme. Zo pak je dat aan! Jij zoekt werk en je hebt Autisme Zo pak je dat aan! 3 e druk 3 e oplage december 2007 ISBN 9789074910415 Copyright 2006 irv, Hoensbroek Uitgever: Auteurs: CrossOver, Woerden Brigitte van Lierop Enid Reichrath

Nadere informatie

Zaken die niet meer zo zeker zijn

Zaken die niet meer zo zeker zijn Een goed gesprek over Zaken die niet meer zo zeker zijn Met u praten wij vaak over zekerheid. Dat is namelijk ons vak: het organiseren van uw zekerheid. Dat kan op vele manieren. Bijvoorbeeld door verstandig

Nadere informatie

Een WW-uitkering, en nu?

Een WW-uitkering, en nu? uwv.nl werk.nl Een WW-uitkering, en nu? Wat u moet weten als u een WW-uitkering krijgt Meer informatie? Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl/werkloos.

Nadere informatie

U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan?

U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan? U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan? U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan? U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. Daarna hoort u

Nadere informatie

met de wmo doet iedereen gewoon mee

met de wmo doet iedereen gewoon mee De Wet maatschappelijke ondersteuning eenvoudig verteld Dit boekje met informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt de belangrijkste onderdelen van de Wmo uit. Wilt u meer weten over

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

Hoe zit het met? informatie over welzijn en zorg in de gemeente Wijchen

Hoe zit het met? informatie over welzijn en zorg in de gemeente Wijchen Hoe zit het met? informatie over welzijn en zorg in de gemeente Wijchen Inhoudsopgave Even voorstellen 4 Voorwoord 6 Hoe is de zorg veranderd? 8 In vijf stappen naar hulp en zorg 13 Wat kunt u zelf oplossen?

Nadere informatie

Het Gesprek. Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek

Het Gesprek. Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Het Gesprek Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Het Gesprek Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Colofon Deze publicatie is uitgegeven door de VNG in het kader van project De Kanteling, april

Nadere informatie

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet WERK IS DE BESTE ZORG Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet 2 3 Naar verwachting worden over zes maanden worden de Participatiewet, Wmo 2015 en de Jeugdwet van kracht. Gemeenten en

Nadere informatie

Jij zoekt werk. en je hebt dyslexie. Zo pak je dat aan!

Jij zoekt werk. en je hebt dyslexie. Zo pak je dat aan! Jij zoekt werk en je hebt dyslexie Zo pak je dat aan! 3 e druk 3 e oplage december 2007 ISBN 9789074910446 Copyright 2006 irv, Hoensbroek Uitgever: Auteurs: CrossOver, Woerden Brigitte van Lierop Enid

Nadere informatie

Kom op cursus bij Per Saldo

Kom op cursus bij Per Saldo Kom op cursus bij Per Saldo 2015 Bent u beginnend budgethouder? Of hebt u al langer een pgb en wilt u zich goed voorbereiden op uw herindicatie? Wilt u leren hoe u een goed budgetplan of zorgplan schrijft?

Nadere informatie