GAZO en SAG kiezen voor innovatie eerstelijnszorg Onderzoek: Inzicht in samenwerking

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GAZO en SAG kiezen voor innovatie eerstelijnszorg Onderzoek: Inzicht in samenwerking"

Transcriptie

1 GAZO en SAG kiezen voor innovatie eerstelijnszorg Onderzoek: Inzicht in samenwerking Hoe de eerstelijnsgezondheidszorg op organisatie -, proces - en zorginhoudelijk niveau kan worden geïntegreerd en geoptimaliseerd. In opdracht van en in samenwerking met: Stichtingen GAZO en SAG, Amsterdam. Met steun van het Pre-ZIPC programma van Agentschap NL. Opgesteld door projectleider: BLMC. februari

2 Inhoud Managementsamenvatting 3 De spelers 4 Het doel 4 Aanpak onderzoek 5 Resultaten algemeen 7 Resultaten per deelproject 9 1. Patiëntenlogistiek & Patiëntenplanning 9 2. Kwaliteitsmonitoring Bedrijfskundig EHealth 15 Vervolgstappen 17 Bijlage 1: Bevindingen patiëntenlogistiek Bijlage 2: Literatuurlijst 2

3 Managementsamenvatting GAZO en SAG kiezen voor innovatie eerstelijnszorg GAZO en SAG, met 18 gezondheidscentra in Amsterdam, hebben de handen ineen geslagen om de zorgverlening aan de patiënt te verbeteren. Dit doen zij als werkgevers in de 1 ste lijnszorg door medewerkers en zorgprofessionals te betrekken in deze zorginnovatieslag. Met ondersteuning van de overheidssubsidie ZIPC*, die onderzoek naar innovatiemogelijkheden bij gezondheidscentra stimuleert, is in het voorjaar 2010 een onderzoekstraject gestart. Op 17 november 2010 is het eindrapport opgeleverd. De insteek van dit innovatieve onderzoek was drieledig: 1. Zorginhoudelijk (kwalitatief en preventief). 2. Bedrijfskundig. 3. Procesmatig. Het doel van dit vooronderzoek was om handvatten en/of instrumenten te traceren om de eerstelijnszorg doelmatiger te organiseren. Het gevolg is dat zowel de zorg als de dienstverlening geoptimaliseerd wordt. Dit kan liggen op het terrein van gezondheidsbevorderende maatregelen, innovatie in de ketenzorg en het doelmatiger organiseren van de dienstverlening. Onderzoek Zorgbestuurders Judith Meijer (GAZO) en Jolanda Buwalda (SAG): We hebben een koploperspositie in de eerstelijnszorg in Amsterdam en bouwen die uit door onze kennis te delen en van elkaar te leren. We doen het goed, maar willen en kunnen de zorgverlening aan de patiënt optimaliseren. Samenwerking bij innovatie binnen de eerstelijnszorg is essentieel. De onderzoeksgebieden zijn: Patiëntenlogistiek & patiëntenplanning Kwaliteitsmonitoring zorgresultaten Bedrijfskundig: Inrichting centrale processen, inzet mens en middel EHealth Begeleiding Het innovatieproject werd begeleid door BLMC uit Hoevelaken, die kennis en ervaring over bedrijfskundige expertise in de zorg inbrengt. De onderzoeksmethodieken zijn o.a. interviews, deskresearch, workshops en gebruik van RASCI. Resultaten De bevindingen zijn per deelproject benoemd vanaf pagina 7. Wat houdt de subsidieregeling in?* ZIPC staat voor Zorg InnovatiePrestatieContracten en wordt verleend door AgentschapNL van het Ministerie van Economische Zaken. De ZIPC-regeling is bedoeld voor meerjarige zorginnovatietrajecten om producten, productieprocessen, diensten of dienstverleningsprocessen te verbeteren en (regionale) samenwerking in de zorgketen te bevorderen. Met de ZIPC-regeling worden MKBondernemers en/of zorgaanbieders gestimuleerd om hun zorginnovatieplannen te realiseren door samenwerking en kennisoverdracht. 3

4 De spelers Stichting GAZO Gezondheidscentra Amsterdam-Zuidoost bestaat uit zes gezondheidscentra. Bestuurder en initiator van dit project is Judith Meijer. Stichting SAG Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra bestaat uit twaalf gezondheidscentra. Bestuurders zijn Jolanda Buwalda en Cees Pel. BLMC Het bureau BLMC leidde het totale project vanaf de subsidieaanvraag tot de oplevering van het eindrapport op 17 november De mensen van BLMC leveren een bijdrage aan de groei van organisaties. Met groei bedoelen we niet alleen de groei van het rendement in efficiency en geld, maar ook een groei qua ontwikkeling van uw medewerkers en onze medewerkers. Zij leveren advies en mensen in de vakgebieden Logistiek/ Supply chain management, Facility Management, Inkoop en Gezondheidszorg met de diensten: Executive search & Development, Interim-, Project- & Change Management en Business consultancy. Projectleider Michel van Buren. Het doel Koploperspositie behouden GAZO/SAG nemen nu een koploperspositie in binnen de 1 e lijns zorg. Het samenwerken tussen deze organisaties betekent dat we anticiperen op het principe: Best of our practices. Kennis delen Dit project heeft als doel om onze kennis over de 1 e lijns zorg te delen. We kunnen van elkaar leren en samen optrekken om de kwaliteit van alle processen, middelen en inzet van mensen te onderzoeken en hieruit conclusies te trekken. Positionering in de markt Door vooruit te blijven lopen op de 1 e lijns zorgmarkt, behouden we onze koploperspositie. Dit betekent dat we sterk staan ten opzichte van onze stakeholders en ook als aantrekkelijke werkgever. De optimaliseringinitiatieven richting de dienstverlening van onze patiënten versterken onze positionering en vergroten de patiënttevredenheid. Imago Ons innovatieve karakter straalt uit: Wij staan voor kwaliteit in onze dienstverlening. Dit geeft een positieve uitstraling en sterk imago van de individuele gezondheidscentra/koepels die samenwerken in het project. Innovatieve kansen Behalve het behoud van onze positie in de 1 e lijns zorg en een sterk imago biedt dit onderzoeksproject en het vervolg nog een groot voordeel. We onderzoeken namelijk ook welke bestaande of nog te ontwikkelen producten/diensten aan derden geleverd kunnen worden. Oftewel: uitbreiding van de dienstverlening op gebieden waar nu nog niet of te weinig aandacht voor is. Door dit beleid samen te ontwikkelen, na gedegen onderzoek, 4

5 zetten we weer een grote stap vooruit. Aanpak onderzoek Om het projectresultaat tot een succes te maken, is gekozen voor een stuurgroep/projectgroepmodel. In de stuurgroep, die wekelijks bijeen kwam, namen zitting: Judith Meijer (GAZO), Jolanda Buwalda (SAG), Michel van Buren (BLMC). In de projectgroep onder leiding van projectmanager Sjaak Lekkerkerker (BLMC) werd bepaald hoe het onderzoek werd uitgevoerd. Projectorganisatie Het uitvoeren verloopt in de stappen: onderzoek, analyse en advies: Samenvatting gebruikte methodes In dit innovatieve project is gebruik gemaakt van de volgende methodes: o o o o o Inzetten projectorganisatie Persoonlijke interviews Workshops Deskresearch Literatuuronderzoek 5

6 o o o RASCI (matrix die gehanteerd wordt om de rollen en verantwoordelijkheden van de personen die bij een project- of lijnwerkzaamheden betrokken zijn weer te geven) 1 Denktank (denkproces experts) Toets/evaluatie met management 1 R (Responsible) - A (Accountable) - S (Supportive) - C (Consulted) - I (Informed) 6

7 Resultaten van het onderzoek De behaalde successen tijdens dit vooronderzoek konden behaald worden omdat de drive en compassie van de mensen die werken in de zorg groot is. Om veranderingen positief te kunnen doorvoeren, is naast technische en organisatorische onderdelen, het gedrag en de drijfveren van mensen bepalend voor het behalen van succes. Zorg verlenen is immers mensenwerk: het is de mens die het doet en het gaat ook over mensen. Sleutelrol is hierbij toebedeeld aan de (interne) communicatie. Zodra mensen het gevoel hebben dat zij hun steentje bijdragen aan verbetering van de zorgverlening, doen ze enthousiast mee. Behaalde successen: Betrokken- en openheid medewerkers en management tijdens het onderzoek. Concrete projectresultaten geven handvaten waarmee GAZO/SAG verdere stappen voor onderzoek en implementatie kunnen zetten. Een aantal quick wins zoals onderlinge benchmarking, overname best practices en ontwikkeling ICT-beleid zijn al direct opgepakt Binnen de afgesproken tijdspanne is het innovatieproject afgerond. Het project is binnen het gestelde budget gebleven. Presentatie van projectaanpak voor leden 1-in-Zorg op 13 september Michel van Buren, projectleider: Ik heb wekelijks contact gehad met de RvB om het onderwerp innovatie in de 1 e lijns zorg te vertalen naar concreet te behalen resultaten. Om dit goed te overdenken, hebben we een denktank geformeerd om de aanpak te bespreken. Vervolgens is er een proefsessie gepland om te testen of de opgestelde vragenlijst voor het onderzoek compleet was. Nadat de interviews waren afgenomen en uitgewerkt, zijn de processen vertaald naar flowcharts. Ook hebben we vergelijkbare onderzoeken via literatuuronderzoek erbij betrokken, om te toetsen of we op de juist weg zaten. De mensen die werken in de zorg hebben soms last van bescheidenheid, maar hebben recht op aandacht. Om deze cirkel te doorbreken moet je eerst harder werken en dan gaat het beter. Zij zeggen: doe maar meer geld en mensen, maar het kan zoveel efficiënter ingericht worden. Ik vertel niets nieuws als ik zeg dat een praktijkondersteuner 50% van de dagelijkse activiteiten achter een scherm bezig is. Het gaat om concrete punten in het proces te verbeteren en dat kan ook echt, het is geen sprookje. Sjaak Lekkerkerker, projectmanager: Het was mijn rol om leiding te geven aan de projectuitvoering door experts, het bewaken van de voortgang, communicatie en afstemming met interne keyplayers. Ook gaf ik leiding aan de denktank waarin creatieve ideeën werden besproken. Vanuit die rol was ik verantwoordelijk voor de kwaliteit van het projectresultaat en periodieke rapportage aan de stuurgroep. Met name tijdens de workshops met zorgprofessionals en medewerkers, is me de grote inzet en toewijding opgevallen. Met deze gedrevenheid is innovatie en toekomstbestendigheid binnen de eerstelijnszorg binnen bereik: Wat nodig is zijn goede en trouwe sponsoren, creativiteit, respect en waardering en aanjagers met lef en visie, die hun nek durven uitsteken. 7

8 Resultaten per deelproject 1. Patiëntenlogistiek & patiëntenplanning 2. Kwaliteitsmonitoring zorgresultaten 3. Bedrijfskundig: Inrichting centrale processen, inzet mens en middel 3. EHealth 1. Patiëntenlogistiek & patiëntenplanning Managementsamenvatting 1. Patiënten in- en uitstroom. Een op de vijf patiënten heeft een zorgbehoefte maar hoeft niet per se naar een huisarts hiervoor. Voor de realisatie is herontwerp van processen, functies en rolverdelingen voorwaarden scheppend. Toepassing van moderne technieken in de vorm van telefonieoplossingen patiëntenportalen en informatiezuilen kunnen bijdragen aan goede en effectieve informatievoorziening. In sommige situaties is een eenvoudige ingreep in indeling en routing al een basis voor verbetering. Gedragsverandering bij patiënten kan eveneens op worden ingezet en naar verwachting, zal dat bijdragen aan dit proces. a. Veel kansen op kostenbesparing. b. Denkend aan oplossingen: 50% kan geholpen worden door zelfzorgadvies (website), via telefonisch consult of bezoek aan praktijkondersteuner/doktersassistente. c. De druk op de schaarse resources (huisartsen) kan verminderen 2. Triage. Het onderliggende verbeterpunt is de filtering van de aanvraag van de patiënt. De Triage kan een bepalende functie gaan vervullen in de filtering van patiënten op basis van hun zorgvraag enerzijds en in de delegatie naar andere zorgverleners op basis van uitbreiding en verbetering van deze functie. 3. Toename chronisch zieken. Naar verwachting zal de vraag naar zorg voor chronische patiënten sterk toenemen. De inrichting van gezondheidscentra wat betreft zorgverleners, processen, verrichtingen en hulpmiddelen zal hierdoor beïnvloed worden. Onderzoek naar de effecten wordt sterk aanbevolen. 4. ICT. Binnen een gezondheidscentrum zijn er veel verschillende ICT-systemen die niet of gebrekkig met elkaar communiceren. Onderlinge informatieoverdracht is daardoor moeizaam en een grote belemmering zijn voor verdere optimalisatie. Veel kostbare tijd van zorgverleners wordt verbruikt aan administratieve handelingen. Huidige systemen blokkeren verdergaande integratie en samenwerking binnen de gezondheidscentra. Ontwikkeling van een informatiebeleid, systeemconcept en de implementatie van gebruikersvriendelijke en effectieve ICT-ondersteuning kan veel bijdragen aan kwaliteit en efficiëntie. 5. Zorgverleners. Op een aantal sleutelposities, zoals praktijkondersteuners en doktersassistenten, is structurele onderbezetting. Naast de opwaardering van de beroepen (zie 6), kunnen ook een aantal technische en organisatorische aanpassingen bijdragen aan het terugdringen van het tekort, zoals, thuiswerken, wijzigingen in openstellingtijden, opzetten van pools, verdergaande 8

9 functiescheiding, etc. 6. Mens. Het aantal patiënten groeit. De maatschappelijke waardering voor zorgverleners kan beter. Het ziekteverzuim onder praktijkondersteuners en doktersassistentes is hoog. Overwogen moet worden om een breed en geïntegreerd programma te ontwikkelen om waardering en statuur van de organisaties en beroepsgroepen verregaand te verbeteren door ondermeer de inzet van: bijscholing, inzet triage, werkplekverbetering, erkenning, inzet technische hulpmiddelen (ICT), in- en externe communicatie, arbeidsmarktcommunicatie, etc. 7. Cultuur. Het realiseren van veranderingen vergt een optimale communicatie. De zorgverleners zijn vaak verandermoe. Zij leveren veel inzet en zien wel verbetermogelijkheden, maar vinden het lastig om dit naast de zorgtaken op te pakken. Cruciaal bij een verandertraject is om vertrouwen te creëren in de verandering en dit ook waar en zichtbaar te maken. 8. Het Gezondheidscentrum. Een geïntegreerd gezondheidscentrum kan een belangrijk strategisch uitgangspunt zijn en worden voor de realisatie van geschetste innovaties. Vergroting van de functies voor eerstelijnszorg, optimalisatie van de integratie van het apotheekproces, verbreding en verdergaande integratie, geven het gezondheidscentrum een goede uitgangspositie in verdergaande innovatie van eerstelijnszorg. Onderzocht moet worden welke keuzen gemaakt moeten worden. In bijlage 1 zijn de bevindingen in detail na te lezen. 9

10 2. Kwaliteitsmonitoring zorgresultaten Het onderzoek kwaliteitsmonitoring zorgverlening is onder eigen verantwoordelijkheid van de betrokken stichtingen uitgevoerd. BLMC heeft hierbij een faciliterende rol gespeeld. Gezocht is naar een antwoord op de vraag hoe een goede kwaliteitsmonitor om de patiënt, de service en het proces te monitoren kan worden ontwikkeld. Een betere regie voeren op de kwaliteit van de geleverde zorg is hierin het uitgangspunt. Dit wordt deels gevoed doordat de betrokken organisaties zich verantwoordelijk voelen voor de geleverde kwaliteit maar ook omdat dit in toenemende mate wordt opgelegd. Bevindingen De geïntegreerde eerstelijns gezondheidszorg is grofweg verdeeld in onderstaande categorieën, waarvoor per onderdeel een specifieke kwaliteitsmonitor bestaat: Basisaanbod; Gestructureerde zorgprogramma s voor patiënten met chronische problematiek; Proactief, populatiegericht aanbod. De regie van deze monitoring ligt echter niet bij de zorgaanbieder, maar bij andere partijen als de Nederlandse Zorgautoriteit, zorgverzekeraars en patiëntenorganisaties. Hierbij ligt de nadruk op drie typen kwaliteitsindicatoren: Etalage-informatie; Patiëntenervaringen; Professionele kwaliteit. Deze op landelijk niveau ontwikkelde instrumenten worden op de werkvloer ervaren als niet aansluitend en deels overlappend. Daarnaast worden er vraagtekens gesteld bij de functionaliteit van hetgeen gemeten wordt. Hieronder volgt een overzicht van bevindingen met betrekking tot kwaliteitsmonitoring per onderdeel. Basisaanbod Het kwaliteitsbeleid en dus ook de monitoring van het basisaanbod heeft betrekking op de volgende onderdelen: Vakinhoudelijke kwaliteit; Communicatie en bejegening van de cliënten; Organisatie van de zorg. Dit wordt vormgegeven met behulp van certificerings- en accrediteringssystemen. Voor de apothekers, paramedici en jeugdgezondheidszorg betreft dit de HKZ certificering, voor de huisartsen de NHG accreditatie. Omdat cliëntenervaringen en tevredenheid van toenemend belang zijn, is daarnaast met AGIS contractueel afgesproken dat dit wordt gedaan in de vorm van het onderzoek Eerstelijn door Clienten Bekeken (ECB). In deze huidige monitoringssystemen zit veel dubbeling en overlap en daarnaast zijn zij behoorlijk kostbaar. Een heikel punt is dat de systemen zoals deze momenteel worden toegepast als zodanig zijn gevalideerd en erkend. Dit maakt eenvoudigweg knippen en plakken niet mogelijk. Gestructureerde zorgprogramma s voor patiënten met chronische problematiek Vanwege het cyclische en gestructureerde karakter van dit type zorg bestaan hiervoor zorgprogramma s. Door de specifieke financiering die hiermee samenhangt, wordt deze zorg apart gecontracteerd. In deze contracten worden vrijwel altijd afspraken gemaakt over prestatie-indicatoren waarover gerapporteerd dient te worden. Er wordt onderscheidt gemaakt tussen structuur-, proces- en uitkomstindicatoren, waarbij de kwaliteit wordt vooral gemeten aan de hand van de procesindicatoren. 10

11 Het traject van Zichtbare Zorg is op dit moment onduidelijk. Met AGIS zijn een aantal van die indicatoren bijeengebracht in de zogenaamde Schijf van Vijf -monitor. Op dit moment vindt er ten aanzien van de zorg aan patiënten met diabetes jaarlijks per centrum en tussen de centra een benchmark plaats. Populatiegericht aanbod Vanwege het exploratieve karakter van dit aanbod worden projecten met AGIS, het stadsdeel en/of ZONmw afgesproken. Deze worden als businesscase aangeleverd, waarin meestal op vergelijkbare wijze als bij de gestructureerde zorgprogramma s structuur- of procesindicatoren deel van de overeenkomst zijn. Het hanteerbaar houden van al deze indicatoren, de benchmarks en het aanleveren van de rapportages wordt in hoge mate bepaald door de ondersteuning en de kwaliteit van de ICT ondersteuning. Dit verbetert, maar is nog een zeer bewerkelijk proces. Algemene oplossingsrichtingen Op grond van bovenstaande bevindingen zijn de volgende vervolgprojecten geformuleerd voor: Inventarisatie van de bestaande instrumenten voor kwaliteitsmonitoring en op grond hiervan mogelijkheden benoemen voor ontdubbeling. Deze inventarisatie wordt vanuit drie perspectieven benaderd, namelijk vanuit de klant, vanuit de professional en vanuit de organisatie; Formuleren van mogelijkheden om de bestaande indicatoren en instrumenten te gebruiken voor de interne kwaliteitsmonitoring. In beeld brengen welke zaken niet gemonitord worden, waarop blinde vlekken zijn en voorstellen doen voor indicatoren en instrumenten. De verwachting is dat deze zich onder meer bevinden in de sfeer van de doelmatigheid en kwaliteit van de geïntegreerde zorg, bijvoorbeeld de doorlooptijd van het gehele zorgproces, de totale wachttijden, et cetera; In beeld brengen welke systemen ter beschikking staan voor kwaliteitsmonitoring en in hoeverre deze voldoen aan de vereiste normen (met als uitgangspunt: wat is de toegevoegde waarde voor de professional en de organisatie in de zorg voor de patiënt); en welke randvoorwaarden er zijn om tot een goed systeembeheer te komen, bijvoorbeeld in termen van schaalgrootte. 11

12 3. Bedrijfskundig Het bedrijfsbureau van beide koepels is onderzocht en met elkaar vergeleken. Heel veel gaat goed, op een aantal punten is verbetering mogelijk. Uit dit onderzoek blijkt dat bij de volgende verbeterpunten beide organisaties elkaar zouden kunnen versterken: 1. Informatievoorziening en communicatie. Om meer duidelijkheid te creëren over verantwoordelijkheden en taken, is het goed om processen nog beter vast te leggen. Hierdoor worden korte lijnen behouden en de beheersing wordt vergroot. Dit draagt bij aan de efficiëntie en effectiviteit van het bedrijfsbureaus. 2. Versnippering/aansluiting van verschillende informatie- en communicatie systemen. Door dit punt te verbeteren wordt de beheersing van de verschillende systemen beter en worden omslachtige procedures vermeden. 3. Gebrek aan capaciteit en schaalvoordelen. Uit het onderzoek is gebleken dat beide organisaties op de volgende afdelingen elkaar kunnen versterken: o HR o Facilitair o Inkoop o ICT 4. Werving & binding personeel. Uit onderzoek is gebleken dat zowel GAZO en SAG de werving en binding van personeel kunnen verbeteren. Het opstellen en uitvoeren van een beleidsplan kan dit ondersteunen. Strategie 1. Samenwerking bij innovaties en verbeteringen voortvarend voortzetten. 2. Combinatie op korte termijn van een aantal functies binnen bedrijfsbureau (Service Sharing) en stapsgewijze verdere uitbouw. 3. Ontwikkeling van een gezamenlijk patiëntenportaal met behoud van eigen identiteit. Structuur 4. Optimalisatie en beschrijving ( mapping ) van processen, communicatie en verantwoordelijkheden met toepassing van bijvoorbeeld de RASCI-methode. 5. Een dienstencatalogus van het bedrijfsbureau ontwikkelen. 6. Keuze en implementatie van een pragmatische standaard aanpak voor projecten. 7. Ontwikkelen en implementeren van Service Level Agreements (Keep It Simple). Systemen 8. Project starten met als doel de vaststelling van informatie en systeem beleid en ontwerp voor de toekomst (over 2 jaar). 9. Inrichting van eenvoudig informatieportaal voor ondermeer lopende projecten, lopende adviestrajecten, informatievoorziening binnen de organisatie (Frequently Asked Questions). 10. Optimalisatie koppelingen bestaande systemen. 11. Opzetten (ICT) trainingsprogramma ( on the job ) voor medewerkers in de centra. 12. Upgrading van bestaande websites ten behoeve van gebruik voor patiëntenportaal, informatievoorziening en andere mogelijke EHealth innovaties. 12

13 Managementstijl 13. Verder ontwikkelen van Key Performance Indicators voor alle relevante bedrijfsfuncties en implementatie van gerelateerd performance management. 14. Periodiek uitvoeren van een externe scan op kwaliteitsniveau van geleverde diensten in het bedrijfsbureau (Inkoop, Facilitair, etc.). Personeel 15. Programma ontwikkelen voor vergroting van vakinhoudelijke kennis door kennisuitwisseling intern en extern, sturing op kennisoverdracht bij externe inzet en stimulering en faciliteren van educatie. Kerncompetenties 16. Empowerment wordt nadrukkelijk meegenomen als randvoorwaarde in vervolgstappen, zoals bij 2 (Structuur) en 4 (Managementstijl). Cultuur 17. Opstellen van een dienstencatalogus (2b) en service level agreements (2d) in samenspraak met en met commitment van de gezondheidscentra. 18. Periodieke klantevaluaties met de centra opstarten. Door middel van verschillende verbeterprogramma s kunnen binnen korte en lange tijd aanzienlijke verbeteringen worden gerealiseerd, mits, zoals ook gebleken is tijdens dit onderzoek, verandermanagement principes weloverwogen, nadrukkelijk en welbewust worden toegepast. Kern voor succes van verbeterprogramma s is betrokkenheid van alle medewerkers, goede sturing en organisatie van het project en communicatie op en met alle niveaus. BLMC kan hier een grote rol in spelen voor de eerstelijnsgezondheidszorg in Nederland. 13

14 4. EHealth EHealth is het gebruik van nieuwe informatie- en communicatietechnologieën, en met name internettechnologie, om gezondheid en gezondheidszorg te ondersteunen of te verbeteren". 2 Op dit moment worden er in binnen beide organisaties relatief weinig ehealth toepassingen gebruikt. Veel ehealth toepassingen die op dit moment geïmplementeerd zijn, worden niet optimaal gebruikt door de patiënten en komen moeizaam van de grond. Hierdoor wordt het gebruik van ehealth toepassingen door de zorgprofessionals bij GAZO en SAG nog niet met enthousiasme ontvangen. Bevindingen Uit het onderzoek blijkt dat ehealth grote kansen biedt om de kwaliteit en efficiency van de zorg te verbeteren. Uit gesprekken met deskundigen en uit bestudering van de literatuur blijkt dat er kansen en bedreigingen van toepassing te zijn met betrekking tot ehealth. Met de toepassing van ehealth dient dus bewust en weloverwogen beslissingen gemaakt te worden die draagvlak binnen de gehele organisatie beslaat. Zowel GAZO als SAG kunnen de dienstverlening aan patiënten verbeteren met behulp van verdere ontwikkeling van ehealth toepassingen. Vanwege de omvang en aanwezige kennis en ervaring hebben zij een gunstige uitgangspositie. Deze kan worden versterkt door op dit vlak samen te gaan werken en zou wellicht nog meer draagvlak kunnen krijgen bij verdergaande samenwerking met andere zorgkoepels of in LVG-verband. Voor de verzilvering van een aantal kansen is samenwerking zelfs een must, vanwege de noodzaak om te komen tot standaardisatie in de sector. Algemene oplossingsrichtingen BLMC ziet een aantal specifieke kansen voor GAZO en SAG waar ehealth een belangrijke ondersteunende en voorwaarden scheppende functie kan hebben. Deze liggen deels op het terrein van andere deelprojecten binnen dit onderzoek, patiëntenlogistiek en proces en organisatie. Deze functies worden tevens benoemd in het onderzoeksrapport en liggen op terreinen als registraties via een patiëntenportaal, afspraken maken via internet, integraal plannen, etc. Hierin liggen ook mogelijkheden voor andere verdienmodellen door samen te werken met partners. Tijdens de BLMC-workshops bleek informatie-uitwisseling bij te dragen tot een goede begrip - en opinievorming. Daarom komt uit het onderzoek naar voren dat periodieke meetings (bijvoorbeeld 2 keer per jaar) met een relevant gezelschap vanuit beide koepels kan bijdragen aan kennisdeling en opinievorming betreft ehealth. Gezondheid en gezondheidszorg ondersteunen of verbeteren met behulp van nieuwe informatie- en communicatietechnologie is een veelbelovende kans voor de toekomst die echter ook risico s, ethische vraagstukken en financiële obstakels met zich meebrengt. In de eerstelijnszorg in het bijzonder een kans (op onderscheiding) voor zorgkoepels als GAZO en SAG. Het onderzoek adviseert om een ehealth beleid te ontwikkelen, zo mogelijk afgestemd in LVG-verband. BLMC adviseert verder een heldere set aan toetscriteria te ontwikkelen voor nieuwe initiatieven en met deze criteria periodiek met alle disciplines nieuwe ontwikkelingen te toetsen op implementeerbaarheid volgens ethische, financiële, service- en veiligheidsnormen. Het onderzoek van BLMC bepleit een stapsgewijze benadering van overzienbare tussenstappen die moeten leiden tot daadwerkelijke implementaties alvorens grootschalige andere initiatieven worden genomen. Het onderzoek geeft een interessante inventarisatie van korte en lange termijn implementaties die passen in de bedrijfsvoering 2 14

15 van GAZO en SAG. Deze kunnen op korte termijn bijdragen aan vernieuwing en verbetering in beide organisaties. BLMC bepleit diverse verandermanagement tools te hanteren om de ehealth implementaties succesvol te kunnen doorvoeren binnen beide organisaties. 15

16 5. Vervolgstappen Het vooronderzoek was een aftrap om de zorginnovatie in de 1 e lijns zorg een boost te geven. Nu zijn we klaar om samen met andere gezondheidscentra en stakeholders de uitdaging aan te gaan om de verkregen inzichten om te zetten in concrete projecten die als resultaat hebben: excellente zorgverlening aan de patiënt tevreden medewerkers efficiëntere bedrijfsvoering waardoor er kostenbesparingen worden gerealiseerd De gerapporteerde aanbevelingen zijn geïntegreerd in de volgende 11 projecten en achterliggende doelstellingen: Project 1: Project 2: Project 3: Project 4: Optimaliseer de instroom van patiënten Organiseer de instroom van patiënten zodanig dat: - voor iedere klacht die de patiënt heeft, de zorg geboden wordt die vanuit het perspectief van de zorgverlener noodzakelijk is om de klacht conform de geldende richtlijnen binnen de beroepsgroep te behandelen. De kwaliteit waarmee de instroom gestuurd wordt, is sterk bepalend voor de kwaliteit van het verloop van het verdere doorstoomproces van de patiënt en de effectieve inzet van capaciteit. - De mate van tevredenheid van de patiënt toeneemt. - De efficiency en effectiviteit verhoogd wordt en de kosten worden verlaagd. Collectieve facilitaire inkoop - creëren effectief en efficiënt inkoopproces op operationeel, tactisch en strategisch niveau - integreer de minimaal benodigde kennis en kunde op het gebied van (Europese) aanbesteding in de organisatie - benut schaalvoordelen optimaal - vergroot efficiency en effectiviteit en verlaag de kosten - optimaliseer de ondersteuning en service aan centra en zorgverleners EHealth - opzetten van efficiënte en effectieve elektronische informatievoorziening van, voor en over patiënten door zorgverlener. (patiënt / zorgverlener, zorgverlener / zorgverlener, patiënt / patiënt) - onderzoeken en mogelijk implementeren van EHealth toepassingen - opzetten en in stand houden van een communicatieplatform over EHealth in de eerste lijn - verbeteren kwaliteit van zorg(verlening) - vergroten efficiency en effectiviteit en verlagen kosten Apotheeklogistiek - definieer het optimale logistieke concept voor apotheken die onderdeel uitmaken van de koepel(s) aan de hand van vooraf overeengekomen parameters. - wanneer wenselijk; implementeer het optimale logistieke concept - definieer samenhangend met het logistiek concept het informatie concept 16

17 - vergroot efficiency en effectiviteit en verlaag de kosten Project 5: Project 6: Project 7: Project 8: Project 9: Het gezondheidscentrum van de toekomst - ontwikkel innovatieve ideeën omtrent het gezondheidscentrum van de toekomst Professionele ICT inkoop - faciliteer het aankoopproces op het gebied van ICT in de breedste zin van het woord vanuit het perspectief van de eerste lijns koepels en haar gezondheidscentra op zodanige wijze dat de gebruikers en directie tevreden zijn over de werking van het ICT systeem, de efficiency en effectiviteit van het ICT systeem worden vergroot en kosten worden verlaagd. Opzet Shared Services of Shared Service Center - via de weg van de geleidelijkheid minimaal opzetten van shared sevices en maximaal opzetten van shared service centra met als doel het verlenen van optimale dienstverlening richting zorgcentra, het vergroten efficiency en effectiviteit en verlagen van de kosten Inspireren, binden en boeien van (potentiële) medewerkers - opzetten en implementeren beleid met als doel; het zijn van een interessante werkgever, een werkgever waar medewerkers graag willen werken, zich kunnen ontwikkelen, zich prettig voelen. Binnen de eerste lijn zijn boeiende functies beschikbaar met statuur en perspectief. vanuit de visie dat mensen de kern vormen van de zorg. Mensen die de zorg hebben werk van betekenis! Meer eerstelijnszorg onder één dak - inventariseren van de mogelijkheden en bereidwilligheid tot het samenbrengen van alle eerstelijns zorg in de wijk binnen het gezondheidscentrum - vergroot efficiency en effectiviteit en verlaag de kosten Project 10: Diagnostiek in de eerste lijn - Onderzoek waar mogelijkheden liggen diagnostiek te verplaatsen van de tweede naar de eerste lijn Project 11: Kwaliteit - Inventariseren van bestaande instrumenten, benoemen van mogelijkheden voor ontdubbeling, inventariseren welke zaken niet worden gemonitord en in beeld brengen welke systemen hiervoor ter beschikking staan Na overleg is besloten een aantal projecten te herdefiniëren of samen te voegen, waardoor onderstaande projectoverzicht is ontstaan: Project 1: Patiëntenlogistiek Project 2: Collectieve facilitaire inkoop Project 3: EHealth Project 4: Apotheeklogistiek Project 5: Zorgprofessional 2.0 (combinatie van eerdere projecten 5, 8, 9 en 10) Project 6: Professionele ICT inkoop Project 7: Opzet shared services of shared service center Project 8: Kwaliteit 17

18 Voor meer informatie: Judith Meijer Stichting GAZO Jolanda Buwalda Stichting SAG Michel van Buren BLMC

19 Bijlage 1: Patiëntenlogistiek in detail De aandacht voor patiëntenlogistiek heeft de afgelopen jaren een behoorlijke vlucht genomen en is onderdeel van het bredere begrip zorglogistiek. Zorglogistiek kan omschreven worden als: het zo beheersen van behandel-, zorg- en ondersteuningsprocessen en de daarmee verbonden inzet van medewerkers, informatieen goederenstromen, dat tegen optimale kosten aan de wensen van cliënten/mensen kan worden voldaan. 3 Patiëntenlogistiek behelst de organisatie, planning, besturing en uitvoering van de zorgprocessen met als doel om de individuele cliënt de juiste (maatschappelijk geaccepteerde) zorg: op de gewenste tijd en plaats; op cliënt-/patiëntvriendelijke wijze; in de gewenste doorlooptijd; tegen zo laag mogelijke kosten en capaciteit te leveren 4. De logistiek hanteert een aantal eigen invalshoeken om ketens te onderzoeken en te typeren. Doordat het logistieke denken in de eerstelijnsgezondheidszorg relatief gezien nog in de kinderschoenen staat, heeft BLMC ervoor gekozen een eenvoudige insteek te hanteren. De context waarin patiëntenlogistiek belicht zou worden, maakte dat er voor de volgende invalshoeken is gekozen: Horizontale structuur Dit betreft de logistieke grondvorm met de patiëntenstroom, bewegingen, wachtstations en volgorde in het proces. Hierin is een verdere verdeling naar instroom, doorstroom en uitstroom van patiënten gemaakt. Verticale structuur Dit betreft de besturing van het proces; de wijze waarop de patiënt door het proces gestuurd wordt met planning van patiënt en zorgverlener, besliscriteria en methoden. Organisatiestructuur Vanuit deze invalshoek wordt gekeken naar de organisatie van het proces en de besturing, zoals verantwoordelijkheden, taakverdeling, communicatie, overleg en hulpmiddelen (informatiesystemen). Om vanuit deze invalshoeken een zo reëel mogelijk beeld te vormen van de patiëntenlogistiek binnen de gezondheidscentra, zijn er met de meest centraal gepositioneerde functionarissen oriënterende gesprekken gehouden. Centrummanagers, dokters-/centrumassistenten, huisartsen, apothekers en praktijkondersteuners zijn hierbij geïnterviewd. Bevindingen Door het samenbrengen van de informatie uit diverse bronnen met ieder hun eigen perspectief, is onderstaand beeld van de patiëntenlogistiek in de gezondheidscentra opgetekend. Horizontale structuur Instroom 3 Moeke D., Verkooijen L.; Logistiek in een zorgomgeving: Cliënt centraal, F.A.M. Blessing, S.G. Elkhuizen, H.H.Glöckner, J.A. Kers, R.B. Meijers, E.H.Ruiter, S.J.C.M. Weijers; Logistiek in de zorg,

20 De binnenkomst van patiënten loopt in eerste instantie via de dokters- of centrumassistente, bij wie zij zich fysiek aan de balie of telefonisch melden. Het moment waarop een patiënt zich uit eigen beweging bij het gezondheidscentrum zal melden is niet te voorspellen. Daarmee ontbreekt de mogelijkheid om pieken en dalen van instroom van patiënten af te vlakken. Op piekmomenten ontstaat hier soms een bottleneck in de vorm van wachtrijen. Tijdens de triage, waarmee een inschatting wordt gemaakt van de urgentie, het tijdsbeslag en de inhoud van het consult. Triage blijkt een uiterst complex, maar tevens essentieel onderdeel te zijn in patiëntenlogistiek in gezondheidscentra. Er zijn tal van factoren die van invloed zijn bij triage en daarmee een potentieel afbreukrisico vormen met betrekking tot de kwaliteit van de triage. Deze factoren zijn geïdentificeerd op de volgende vlakken: Populatie en patiënten; Dokters-/Centrumassistenten (en haar bevoegdheden); Huisartsen; Gebouwinrichting; ICT. Op basis van de inschatting wordt de patiënt al dan niet ingepland voor een consult bij - of visite door de huisarts. Dit wordt gedaan met behulp van het Huisarts Informatie Systeem (HIS), waarin de afspraken van de huisartsen geregistreerd worden. Uit het onderzoek van BLMC blijkt dat planningsuitdagingen zich concentreren rondom de volgende thema s: Piekvorming van instroom van patiënten; Onjuiste en/of onvolledige informatie van patiënten; Consultplaatsen en indeling. Wanneer de patiënt of de huisarts zich op het afgesproken tijdstip meldt, kunnen zich moeilijkheden voordoen doordat patiënten niet of te laat komen, de aanmelding niet goed verloopt of huisartsenconsulten uitlopen. Doorstroom Consulten en interne doorverwijzing worden gevangen onder de noemer doorstroom. Meest voorkomende knelpunten die hierin zijn geconstateerd hebben betrekking op: Onderbezetting dokters-/centrumassistenten; Beperkte bevoegdheid dokters-/centrumassistenten; Consultcapaciteit huisartsen; Niet optimaal uitgevoerde triage; Wachttijden; Communicatie en informatiedeling met andere disciplines; Verwijzingen en verwijsbrieven. Uitstroom De uitstroom van de patiënt heeft betrekking op de verwijzing van de patiënt naar de 2 e lijn of het stadium wanneer de patiënt is uitbehandeld. Het blijkt dat in deze fase de communicatie en informatiedeling met de 2 e lijn een struikelblok vormt. Verticale structuur Bij de analyse van de verticale structuur is de planning van de dokters- /centrumassistenten en de planning van patiënten, met speciale aandacht voor triage als sturingsmechanisme, onderzocht. Meest opvallende conclusies met betrekking tot de identificatie van verbeterpunten die hieruit zijn voorgekomen zijn; Onderbezetting doktersassistenten; Ziekteverzuim doktersassistenten; Inzet wordt niet afgestemd op verwachte drukte; Geen consequente toepassing triage; 20

Anderhalvelijns zorg Hoe maak je het succesvol?

Anderhalvelijns zorg Hoe maak je het succesvol? Anderhalvelijns zorg Hoe maak je het succesvol? Anderhalvelijnszorg Combinatie generieke eerstelijnszorg en specialistische tweedelijnszorg - Generalistische invalshoek : uitbreiding geïntegreerde eerstelijns

Nadere informatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie DIENST Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie Advies over en ondersteuning bij het initieel inrichten/optimaliseren

Nadere informatie

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Eind juli is de eerste ronde afgerond voor de besteding van het regionale Innovatiebudget Sociaal Domein. In deze ronde is niet het volledige beschikbare budget

Nadere informatie

Protocol Organiseren van een Zorgnetwerk Ouderen

Protocol Organiseren van een Zorgnetwerk Ouderen Protocol Organiseren van een Zorgnetwerk Ouderen ZIO, Zorg in Ontwikkeling Versie 1 INLEIDING Het Multidisciplinair Overleg (MDO) krijgt een steeds grotere rol binnen Ketenzorg, redenen hiervoor zijn:

Nadere informatie

- kiezen voor het gebruik van goede digitale informatiesystemen in de zorgpraktijk.

- kiezen voor het gebruik van goede digitale informatiesystemen in de zorgpraktijk. SAMENVATTING Het aantal mensen met een chronische aandoening neemt toe. Chronische aandoeningen leiden tot (ervaren) ongezondheid, tot beperkingen en vermindering van participatie in arbeid en in andere

Nadere informatie

PAZIO BUSINESS CASE EERSTELIJNS GEZONDHEIDSCENTRUM. HIMMS 2012 Las Vegas. Persoonlijke uitnodiging voor workshop Dinsdag 21 februari 10.45 12.

PAZIO BUSINESS CASE EERSTELIJNS GEZONDHEIDSCENTRUM. HIMMS 2012 Las Vegas. Persoonlijke uitnodiging voor workshop Dinsdag 21 februari 10.45 12. PAZIO BUSINESS CASE EERSTELIJNS GEZONDHEIDSCENTRUM HIMMS 2012 Las Vegas Persoonlijke uitnodiging voor workshop Dinsdag 21 februari 10.45 12.00 uur Gezondheidscentrum Middenland Het Gezondheidscentrum Middenland

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bewust willen en kunnen 4. Performance Support 5. Informele organisatie 5. Waarom is het zo moeilijk? 6

Inhoudsopgave. Bewust willen en kunnen 4. Performance Support 5. Informele organisatie 5. Waarom is het zo moeilijk? 6 Inleiding De afgelopen vijftien jaar hebben we veel ervaring opgedaan met het doorvoeren van operationele efficiencyverbeteringen in combinatie met ITtrajecten. Vaak waren organisaties hiertoe gedwongen

Nadere informatie

De motor van de lerende organisatie

De motor van de lerende organisatie De motor van de lerende organisatie Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn

Nadere informatie

Introductie Methoden Bevindingen

Introductie Methoden Bevindingen 2 Introductie De introductie van e-health in de gezondheidszorg neemt een vlucht, maar de baten worden onvoldoende benut. In de politieke en maatschappelijke discussie over de houdbaarheid van de gezondheidszorg

Nadere informatie

Zeven uitgangspunten voor ehealth diensten voor patiënten

Zeven uitgangspunten voor ehealth diensten voor patiënten Zeven uitgangspunten voor ehealth diensten voor patiënten meer informatie: mdejong@nictiz.nl Bekijk de infographic Uitgangspunt 1 ehealth toepassingen zijn primair bedoeld voor patiënten. Zorgverleners

Nadere informatie

Workshop HKZ dag Prestatiegericht sturen, het gebruik van indicatoren. Loes Theunissen, DEKRA Certification B.V.

Workshop HKZ dag Prestatiegericht sturen, het gebruik van indicatoren. Loes Theunissen, DEKRA Certification B.V. Workshop HKZ dag Prestatiegericht sturen, het gebruik van indicatoren Loes Theunissen, DEKRA Certification B.V. Agenda 1. Introductie DEKRA Certification 2. Inventarisatie 3. Wat is een (prestatie) indicator?

Nadere informatie

Toezicht op de toegankelijkheid en kwaliteit van de veteranenzorg met behulp van de CQ-index

Toezicht op de toegankelijkheid en kwaliteit van de veteranenzorg met behulp van de CQ-index 110309.08/03 Toezicht op de toegankelijkheid en kwaliteit van de veteranenzorg met behulp van de CQ-index Inleiding In oktober 2007 is het Landelijk Zorgsysteem Veteranen (LZV) van start gegaan. Het LZV

Nadere informatie

Logistiek management in de gezondheidszorg

Logistiek management in de gezondheidszorg Katholieke Universiteit Leuven Faculteit Geneeskunde Departement Maatschappelijke Gezondheidszorg Centrum voor Ziekenhuis- en Verplegingswetenschap Master in management en beleid van de gezondheidszorg

Nadere informatie

Traject Tilburg. Aanvragers: Gemeente Tilburg. Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net

Traject Tilburg. Aanvragers: Gemeente Tilburg. Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net Traject Tilburg Aanvragers: Gemeente Tilburg Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net Opgave: Beantwoorde ondersteuningsvraag In Tilburg is het traject Welzijn Nieuwe Stijl onderdeel van een groter programma

Nadere informatie

Alphega apotheek. Voor meer zorg, meer gemak en meer rendement. In partnership with

Alphega apotheek. Voor meer zorg, meer gemak en meer rendement. In partnership with Alphega apotheek Voor meer zorg, meer gemak en meer rendement In partnership with De kracht van een internationaal netwerk voor vernieuwende zorg Alphega apotheek is het internationale leidende netwerk

Nadere informatie

Optimaliseren afsluiten rapportage proces: juist nu!

Optimaliseren afsluiten rapportage proces: juist nu! 18 Optimaliseren afsluiten rapportage proces: juist nu! Belang van snelle en betrouwbare informatie groter dan ooit Drs. Wim Kouwenhoven en drs. Maarten van Delft Westerhof Drs. W.P. Kouwenhoven is manager

Nadere informatie

Implementatieplan Indicatoren ambulancezorg

Implementatieplan Indicatoren ambulancezorg Implementatieplan Indicatoren ambulancezorg definitieve versie maart 2015 1 1. Inleiding In oktober 2014 heeft het bestuur van Ambulancezorg Nederland de indicatorenset ambulancezorg vastgesteld. Hiermee

Nadere informatie

Strategisch document Ambulancezorg Nederland

Strategisch document Ambulancezorg Nederland Strategisch document Ambulancezorg Nederland 1 Inleiding: relevante ontwikkelingen 2 Missie en visie AZN 3 Kernfuncties: profiel en kerntaken AZN 4 Strategische agenda AZN vastgesteld: woensdag 23 mei

Nadere informatie

Actieplan naar aanleiding van BDO-onderzoek. Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. Woensdag 13 juni 2012

Actieplan naar aanleiding van BDO-onderzoek. Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. Woensdag 13 juni 2012 Actieplan naar aanleiding van BDO-onderzoek Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. Woensdag 13 juni 2012 Inhoudsopgave - Actieplan GVB Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. n.a.v. BDO-rapportage 13

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 26 631 Modernisering AWBZ Nr. 36 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der

Nadere informatie

Management. Analyse Sourcing Management

Management. Analyse Sourcing Management Management Analyse Sourcing Management Management Business Driven Management Informatie- en communicatietoepassingen zijn onmisbaar geworden in de dagelijkse praktijk van uw organisatie. Steeds meer

Nadere informatie

De noodzaak van een geïntegreerd ECD

De noodzaak van een geïntegreerd ECD De noodzaak van een geïntegreerd ECD Whitepaper 2 UNIT4 De noodzaak van een geïntegreerd ECD De noodzaak van een geïntegreerd ECD Papieren dossier maakt plaats voor geïntegreerd ECD dat multidisciplinair

Nadere informatie

Minder logistieke zorgen én efficiëntere zorg

Minder logistieke zorgen én efficiëntere zorg Minder logistieke zorgen én efficiëntere zorg De logistieke scan van CB ontdekt het verbeterpotentieel van uw goederenlogistiek Een efficiëntere logistiek levert (soms onverwacht) belangrijke bijdragen

Nadere informatie

Resultaten Onderzoek September 2014

Resultaten Onderzoek September 2014 Resultaten Onderzoek Initiatiefnemer: Kennispartners: September 2014 Resultaten van onderzoek naar veranderkunde in de logistiek Samenvatting Logistiek.nl heeft samen met BLMC en VAViA onderzoek gedaan

Nadere informatie

Zorginnovatie bij CZ D2D D2P D2D D2P D2D D2P P2D P2M P2D P2M P2D P2M

Zorginnovatie bij CZ D2D D2P D2D D2P D2D D2P P2D P2M P2D P2M P2D P2M Zorginnovatie bij CZ D2D D2P P2D P2M D2D D2P P2D P2M D2D D2P P2D P2M Durft u zich te onderscheiden? Dan zijn wij bijzonder geïnteresseerd in uw ideeën voor innovatie in de zorg! Het zijn woelige tijden

Nadere informatie

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Doel Voorbereiden en opzetten van en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen randvoorwaarden van kosten,

Nadere informatie

Categorie ICT Werkomgeving Rijk: Inrichting contractmanagement

Categorie ICT Werkomgeving Rijk: Inrichting contractmanagement 1 26-10- 2016 Categorie ICT Werkomgeving Rijk: Inrichting contractmanagement Den Haag 20 oktober 2016 2 Introductie 3 ICT Categorieën en SLM Het verwervingsproces Contractmanagement (1) Definitie Alle

Nadere informatie

Medewerker administratieve processen en systemen

Medewerker administratieve processen en systemen processen en systemen Doel Voorbereiden, analyseren, ontwerpen, ontwikkelen, beheren en evalueren van procedures en inrichting van het administratieve proces en interne controles, rekening houdend met

Nadere informatie

Informatiemanager. Doel. Context

Informatiemanager. Doel. Context Informatiemanager Doel Ontwikkelen, in stand houden, evalueren, aanpassen en regisseren van het informatiemanagement, de digitale informatievoorziening en de ICT-facilitering van de instelling en/of de

Nadere informatie

Servicedesking! Hot or Not? Egbert van der Steege MSc

Servicedesking! Hot or Not? Egbert van der Steege MSc Servicedesking! Hot or Not? Egbert van der Steege MSc FACTO CONGRES 2013 Servicedesking! Hot or Not? 11 juni 2013 BENT U TEVREDEN OVER DE PERFORMANCE VAN UW (FACILITAIRE) SERVICEDESK? DRAAGT UW (FACILITAIRE)

Nadere informatie

Overzicht Financiering eerste lijn

Overzicht Financiering eerste lijn Overzicht Financiering eerste lijn Wat gaan we doen? Terugblik inventarisatie ZonMw onder 22 praktijkprojecten Overzicht financieringsbronnen Goed voorbeeld In dialoog met Waarom deze workshop? Quickscan

Nadere informatie

HET ANTWOORD OP UW VRAGEN

HET ANTWOORD OP UW VRAGEN HET ANTWOORD OP UW VRAGEN Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn actueel en bieden onze opdrachtgevers daarmee het beste

Nadere informatie

CQ-Compleet: de cq-index als middel voor verbetering van kwaliteit

CQ-Compleet: de cq-index als middel voor verbetering van kwaliteit CQ-Compleet: de cq-index als middel voor verbetering van kwaliteit Meten alleen is niet voldoende. Het ontbreekt vaak aan inzicht in wat de cijfers nu feitelijk zeggen en welk verhaal er achter zit. COMPLEET

Nadere informatie

Beleidskader agenda van onze gewenste ontwikkelingen Samen Onderwijs Maken = Leerzaam

Beleidskader agenda van onze gewenste ontwikkelingen Samen Onderwijs Maken = Leerzaam Beleidskader 2017 agenda van onze gewenste ontwikkelingen Samen Onderwijs Maken = Leerzaam College van Bestuur, vastgesteld 06-12-2016 Inleiding We hebben inmiddels het tweede jaar van ons meerjarenbeleidsplan

Nadere informatie

Effectief investeren in mens en organisatie. Collegereeks bedrijfskunde voor HR managers

Effectief investeren in mens en organisatie. Collegereeks bedrijfskunde voor HR managers Effectief investeren in mens en organisatie Collegereeks bedrijfskunde voor HR managers Stellingen van Rob Vinke Stelling 1 De kern van de HRM-opdracht is er voor te zorgen dat de ambitie van de organisatie

Nadere informatie

The Road to Working Capital Excellence. Werken aan structurele verbeteringen door het tussen de oren krijgen van werkkapitaal

The Road to Working Capital Excellence. Werken aan structurele verbeteringen door het tussen de oren krijgen van werkkapitaal The Road to Working Capital Excellence Werken aan structurele verbeteringen door het tussen de oren krijgen van werkkapitaal The road to Working Capital Excellence Vraag Aanpak Toepassing Resultaat Quick

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Onderwerp: Risico inventarisatie project rwzi Utrecht Nummer: 604438. Dit onderwerp wordt geagendeerd ter kennisneming ter consultering ter advisering

Onderwerp: Risico inventarisatie project rwzi Utrecht Nummer: 604438. Dit onderwerp wordt geagendeerd ter kennisneming ter consultering ter advisering COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ ALGEMEEN BESTUUR Agendapunt 9A Onderwerp: Risico inventarisatie project rwzi Utrecht Nummer: 604438 In D&H: 22-01-2013 Steller: Drs. J.L.P.A. Dankaart

Nadere informatie

Met de toezending van dit laatste projectplan hebben wij voldaan aan de toezegging aan uw Staten.

Met de toezending van dit laatste projectplan hebben wij voldaan aan de toezegging aan uw Staten. bericht op brief van: uw kenmerk: Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Zeeland p/a statengriffier ons kenmerk: 09034088/2 afdeling: Welzijn bijlage(n): 1 behandeld door: P.J. Bolderman doorkiesnummer:

Nadere informatie

Zou het niet iedeaal zijn

Zou het niet iedeaal zijn Zou het niet iedeaal zijn ...als op de eerste werkdag van een nieuwe medewerker alles klaarstaat?! Er zal geen discussie over bestaan. Het zou ideaal zijn wanneer alle voorzieningen op de eerste werkdag

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEID EFFICIËNT EN ZICHTBAAR NAAR EEN CENTRUM VOOR REVALIDATIE

STRATEGISCH BELEID EFFICIËNT EN ZICHTBAAR NAAR EEN CENTRUM VOOR REVALIDATIE STRATEGISCH BELEID 2013 2014 NAAR EEN EFFICIËNT EN ZICHTBAAR CENTRUM VOOR REVALIDATIE UMCG Centrum voor Revalidatie Strategisch beleidsplan 2013-2014 Vastgesteld op 1 november 2012 Vooraf Met het strategisch

Nadere informatie

Verandering en innovatie in de zorg met de REGIE Zorg app

Verandering en innovatie in de zorg met de REGIE Zorg app Verandering en innovatie in de zorg met de REGIE Zorg app De zorg app Regie is ontwikkeld om cliënten meer inzicht en controle te geven en tegelijkertijd efficiënter te werken. Veranderingen in de zorg

Nadere informatie

Effectief investeren in mens en organisatie. Collegereeks bedrijfskunde voor HR managers

Effectief investeren in mens en organisatie. Collegereeks bedrijfskunde voor HR managers Effectief investeren in mens en organisatie Collegereeks bedrijfskunde voor HR managers Stellingen van Rob Vinke Stelling 1 De kern van de HRM-opdracht is er voor te zorgen dat de ambitie van de organisatie

Nadere informatie

Zorg en logistiek kansen voor innovatie

Zorg en logistiek kansen voor innovatie Zorg en logistiek kansen voor innovatie Auteurs: Lex van der Wolf, Lenny Dekkers, Toon Konings Datum: 5 november 2013 Contact: wpersoon@bom.nl Hoofdstuk 1: Inleiding: waarom deze verkenning? In de zorg

Nadere informatie

Gaan en blijven werken in de jeugdzorg Werkbijeenkomst met leden van Abvakabo FNV en CNV Publieke Zaak

Gaan en blijven werken in de jeugdzorg Werkbijeenkomst met leden van Abvakabo FNV en CNV Publieke Zaak Gaan en blijven werken in de jeugdzorg Werkbijeenkomst met leden van Abvakabo FNV en CNV Publieke Zaak Datum: 21 april 2009 Tijdstip: 13.00 tot 15.30 Graag nodigen wij u namens Hans Wijers, bestuurder

Nadere informatie

6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN

6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN 6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN INLEIDING Het Nieuwe Werken is in de afgelopen jaren op vele plekken geïntroduceerd om slimmer om te gaan met de beschikbare middelen binnen organisaties

Nadere informatie

Zorginnovatie bij CZ

Zorginnovatie bij CZ Zorginnovatie bij CZ Het zorglandschap verandert snel, innovatie is nodig CZ groep wil de zorg nu en op lange termijn breed toegankelijk, goed en betaalbaar houden. Wij voelen een grote verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Waardegestuurd Contractmanagement

Waardegestuurd Contractmanagement Waardegestuurd Contractmanagement Wat is de effectiviteit van úw Inkoop- en Contractmanagement? Augustus 2015 Ontwikkeling in Inkoop & Contractmanagement Uit Onderzoek van de IACCM (International Association

Nadere informatie

Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012)

Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012) -1- Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012) 1 Aanleiding voor het project Arbeidsparticipatie is een belangrijk onderwerp voor mensen met een chronische ziekte of functiebeperking

Nadere informatie

Deelprojectplan. Bestuurlijke Informatie Voorziening

Deelprojectplan. Bestuurlijke Informatie Voorziening Deelprojectplan Bestuurlijke Informatie Voorziening Beheersing van risico s en verbetering van de besturing van de Hogeschool van Utrecht, door middel van effectieve en efficiënte informatiestromen, als

Nadere informatie

EEN VAN ONZE EXPERTS. For every situation, there is a suitable line from a song

EEN VAN ONZE EXPERTS. For every situation, there is a suitable line from a song EEN VAN ONZE EXPERTS For every situation, there is a suitable line from a song Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn

Nadere informatie

ZEKERHEID EN PERSPECTIEF

ZEKERHEID EN PERSPECTIEF ZEKERHEID EN PERSPECTIEF Toekomstvisie Huisartsenposten 2011-2015 Voor de patiënt die buiten de reguliere praktijktijden acuut zorg nodig heeft is de huisartsenpost bereikbaar en beschikbaar. Daarnaast

Nadere informatie

Managementinformatie Onderhoudsbedrijven

Managementinformatie Onderhoudsbedrijven Managementinformatie Onderhoudsbedrijven Bas Terlingen en Guus van Schöll Themamiddag Kovon, 26-10-2005 1 Niveaus van managementinformatie Inzomen op detail informatie Gegevens verzamelen PM Strategisch

Nadere informatie

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 29689 Herziening Zorgstelsel 25424 Geestelijke gezondheidszorg Nr. 599 Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

DIE EXTRA STAP MAAKT HET VERSCHIL

DIE EXTRA STAP MAAKT HET VERSCHIL DIE EXTRA STAP MAAKT HET VERSCHIL VanSoestDolmans & Associates VanSoestDolmans is een onafhankelijke business management organisatie die pragmatische en sterk oplossingsgerichte ondersteuning biedt aan

Nadere informatie

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Het gerecht Het resultaat: weten dat u met de juiste dingen bezig bent. Alles is op een bepaalde manier meetbaar.

Nadere informatie

Activiteit monitoring. Esther Hermans - projectleider Stichting Diafaan Nynke de Jong - adviseur Expertisecentrum LimeZ

Activiteit monitoring. Esther Hermans - projectleider Stichting Diafaan Nynke de Jong - adviseur Expertisecentrum LimeZ Activiteit monitoring Esther Hermans - projectleider Stichting Diafaan Nynke de Jong - adviseur Expertisecentrum LimeZ Hebt u weleens slecht geslapen? Inleiding delen kennis en ervaring activiteitenmonitoring

Nadere informatie

Digitale gegevensuitwisseling in de cardiometabole keten Handreiking voor implementatie

Digitale gegevensuitwisseling in de cardiometabole keten Handreiking voor implementatie Digitale gegevensuitwisseling in de cardiometabole keten Handreiking voor implementatie Deze handreiking is gebaseerd op de resultaten van een pilot die de Nederlandse Diabetes Federatie mede namens haar

Nadere informatie

Zorgketen c.q. Netwerkaanpak actieve leefstijl. Anneke Hiemstra en Marloes Aalbers, NISB

Zorgketen c.q. Netwerkaanpak actieve leefstijl. Anneke Hiemstra en Marloes Aalbers, NISB Zorgketen c.q. Netwerkaanpak actieve leefstijl Anneke Hiemstra en Marloes Aalbers, NISB Ketenaanpak / netwerkaanpak actieve leefstijl De oplossing om meer mensen met een hoog gezondheidsrisico in beweging

Nadere informatie

Business Continuity Management conform ISO 22301

Business Continuity Management conform ISO 22301 Business Continuity Management conform ISO 22301 Onderzoek naar effecten op de prestaties van organisaties Business continuity management gaat over systematische aandacht voor de continuïteit van de onderneming,

Nadere informatie

Inspirerend Management. in de zorg. Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap

Inspirerend Management. in de zorg. Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap Inspirerend Management Development in de zorg Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap Behoefte aan effectief leiderschap Vergroting van de invloed van de politiek en zorgverzekeraars

Nadere informatie

Bantopa Terreinverkenning

Bantopa Terreinverkenning Bantopa Terreinverkenning Het verwerven en uitwerken van gezamenlijke inzichten Samenwerken als Kerncompetentie De complexiteit van producten, processen en services dwingen organisaties tot samenwerking

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Groepspraktijk Huizen

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Groepspraktijk Huizen Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Rapportage voor: Groepspraktijk Huizen Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV www.argo-rug.nl INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Beleidsdocument 2012-2016

Beleidsdocument 2012-2016 Beleidsdocument 2012-2016 uw zorg, onze zorg Inhoudsopgave 1. Voorwoord...3 2. Zorggroep de Bevelanden...4 3. Waar staat Zorggroep de Bevelanden voor (Missie, Visie en Doelstellingen)...4 4. Uitwerking:

Nadere informatie

GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren

GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren Notitie versie 1.0 September 2016 Door Frea Haker (Gezond in ) Eveline Koks (Jongeren Op Gezond Gewicht) Anneke Meijer (Coördinatie Gezond Gewicht Fryslân

Nadere informatie

Governance-document. NIVEL Zorgregistraties eerste lijn. Documentnaam: Governance document NIVEL Zorgregistraties v

Governance-document. NIVEL Zorgregistraties eerste lijn. Documentnaam: Governance document NIVEL Zorgregistraties v Governance-document NIVEL Zorgregistraties eerste lijn Documentnaam: Governance document NIVEL Zorgregistraties v2.1 20140507 Inhoud Inleiding 3 Betrokken partijen 4 Organen 4 Stuurgroep 5 Kamers 6 Privacycommissie

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie. Zicht op de toekomst. 22 september 2014

Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie. Zicht op de toekomst. 22 september 2014 Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie 22 september 2014 Inhoud 1. Inleiding en aanleiding 2. Strategische outline 3. De markt en de vereniging 4. Strategische domeinen 5. Beweging 1. Inleiding en

Nadere informatie

Introductie. wensen over.

Introductie. wensen over. Rendement uit talent 10 tips voor geïntegreerd talent management 1 Introductie Organisaties zijn voor hun effectiviteit en concurrentiekracht sterk afhankelijk van talenten van hun medewerkers. Nieuwe

Nadere informatie

Regionale Samenwerking in de Zorg Van idee tot innovatie

Regionale Samenwerking in de Zorg Van idee tot innovatie Regionale Samenwerking in de Zorg Van idee tot innovatie Voorwoord Meer dan tien jaar geleden is in Nederland de discussie over het opzetten van een landelijk elektronisch patiëntdossier gestart. Sindsdien

Nadere informatie

Veranderkracht. Doelen / werkwijze. Een genuanceerd beeld van de veranderkracht van jouw team.

Veranderkracht. Doelen / werkwijze. Een genuanceerd beeld van de veranderkracht van jouw team. Test naam Readiness scan Veranderen Datum 10-4-2013 Ingevuld door Peter Jansen Ingevuld voor Peter Jansen Team Testteam Context Studie: werk- of projectgroepen (PGO) Veranderkracht Een genuanceerd beeld

Nadere informatie

Technisch projectmedewerker

Technisch projectmedewerker Technisch projectmedewerker Doel Bijdragen aan de uitvoering van projecten vanuit de eigen discipline, uitgaande van een projectplan en onder verantwoordelijkheid van een Projectmanager/ -leider, zodanig

Nadere informatie

DEELNEMEN AAN HET ACTIEF NETWERK Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid - IN ZORG

DEELNEMEN AAN HET ACTIEF NETWERK Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid - IN ZORG DEELNEMEN AAN HET ACTIEF NETWERK Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid - IN ZORG Samen met collega- zorgorganisaties aan de slag met duurzame inzetbaarheid! Aanleiding voor een ACTIEF Netwerk De gezondheidszorg

Nadere informatie

Graag maak wij van de gelegenheid gebruik om u op de hoogte te brengen van de recente ervaringen en ontwikkelingen bij De Regiecentrale.

Graag maak wij van de gelegenheid gebruik om u op de hoogte te brengen van de recente ervaringen en ontwikkelingen bij De Regiecentrale. 1 Geachte heer/mevrouw Graag maak wij van de gelegenheid gebruik om u op de hoogte te brengen van de recente ervaringen en ontwikkelingen bij De Regiecentrale. Bij verschillende gemeenten en instellingen

Nadere informatie

Toelichting Effectenanalyse wijkverpleegkundige niettoewijsbare

Toelichting Effectenanalyse wijkverpleegkundige niettoewijsbare Toelichting Effectenanalyse wijkverpleegkundige niettoewijsbare zorg Regio Arnhem Toelichting Effectenanalyse wijkverpleegkundige niet-toewijsbare zorg Dit is een toelichting bij het instrument Effectenanalyse

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Inhoud Inleiding 3 Stap 1 De noodzaak vaststellen 4 Stap 2 De business case 5 Stap 3 Probleemverdieping 6 Stap 4 Actieplan 8 Stap 5

Nadere informatie

Visiedocument Zorggroep Almere 2010-2015. Goede maat en juiste toon

Visiedocument Zorggroep Almere 2010-2015. Goede maat en juiste toon Visiedocument Zorggroep Almere 2010-2015 Goede maat en juiste toon 0 2015 2010 2015 2010 2015 0 2015 2010 2015 2010 2015 2010 2015 2010 2015 2010 0 2015 2010 2015 2010 2015 2010 2015 2010 2015 2010 2015

Nadere informatie

De probleemstelling voor het onderzoek is als volgt geformuleerd:

De probleemstelling voor het onderzoek is als volgt geformuleerd: Samenvatting De opkomst van Health 2.0 en e-health zorgt ervoor dat de patiënt verandert naar zorgconsument. Health 2.0 zorgt voor een grote mate van patiënt-empowerment; zorgconsumenten nemen zelf de

Nadere informatie

Project Medicatieoverdracht

Project Medicatieoverdracht Eindverslag Project Medicatieoverdracht Barneveld 1 maart 2016 t/m 1 april 2017 Cedric Rietmeijer, huisarts, huisartsen de Burgt Marlies Geurts, apotheker, Service Apotheek Asklepios Jouk Snoek, apotheker,

Nadere informatie

SAMENWERKEN IN DE PALLIATIEVE ZORG IN DE EERSTELIJN

SAMENWERKEN IN DE PALLIATIEVE ZORG IN DE EERSTELIJN SAMENWERKEN IN DE PALLIATIEVE ZORG IN DE EERSTELIJN een onderzoek naar de ontwikkeling en implementatie van het Zorgprogramma Palliatieve Eerstelijnszorg in de deelgemeente Rotterdam Kralingen - Crooswijk

Nadere informatie

Industry consulting. Care management. Effectieve procesinnovatie in de zorg. Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst

Industry consulting. Care management. Effectieve procesinnovatie in de zorg. Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst Industry consulting Care management Effectieve procesinnovatie in de zorg Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst Effectieve procesinnovatie Iedere organisatie is uniek. Dat is in de zorg niet anders.

Nadere informatie

plan van aanpak opschaling e- health

plan van aanpak opschaling e- health plan van aanpak opschaling e- health Matthijs Jantzen Projectleider E-health GGz Centraal even voorstellen Historicus Informatiemanager Webmaster Stafmedewerker historie e-health GGz Centraal 2008 eerste

Nadere informatie

VAN AMBITIE NAAR UITVOERING - INRICHTING EN BESTURING I&A DELFLAND. 31 augustus 2013

VAN AMBITIE NAAR UITVOERING - INRICHTING EN BESTURING I&A DELFLAND. 31 augustus 2013 VAN AMBITIE NAAR UITVOERING - INRICHTING EN BESTURING I&A DELFLAND 31 augustus 2013 CONTEXT Delfland wordt de komende jaren geconfronteerd met een groeiende interne en externe vraag naar (innovatieve)

Nadere informatie

P&O-adviseur. Context. Doel

P&O-adviseur. Context. Doel P&O-adviseur Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en/of de uitvoering van het personeel- en organisatiebeleid voor faculteit(en), dienst(en) of de instelling, binnen de kaders van, wettelijke bepalingen

Nadere informatie

Chemie in de zorg: evolutie of schepping? Joop Raams, Lucas Fraza, huisartsen, 29 juni 2012

Chemie in de zorg: evolutie of schepping? Joop Raams, Lucas Fraza, huisartsen, 29 juni 2012 Chemie in de zorg: evolutie of schepping? Joop Raams, Lucas Fraza, huisartsen, 29 juni 2012 01 02 Chaostheorie: verbindingen komen vanzelf tot stand op de meest 02 aangepaste wijze. Scheppingstheorie:er

Nadere informatie

Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten

Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten Eric Polman HIMSS 2010, Atlanta 1 4 maart 2010 Agenda en doelstelling 1. Introductie 2. ICT in de zorg: kenmerken huidige

Nadere informatie

Eerder en Dichtbij. Projectplan

Eerder en Dichtbij. Projectplan Eerder en Dichtbij Projectplan Bussum, augustus september 2012 1. Inleiding De pilot Eerder en Dichtbij is een verlening van de eerste pilot Meer preventie minder zorg. Het doel van de pilot was oorspronkelijk

Nadere informatie

white paper beeldbellen 2016 Dick-Jan Zijda

white paper beeldbellen 2016 Dick-Jan Zijda white paper beeldbellen 2016 Dick-Jan Zijda White paper Beeldbellen 2016 De DEHA Delft (www.deha.nu) organiseert kennissessies voor en door zorgaanbieders rondom een specifiek thema/onderwerp in de regio

Nadere informatie

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model.

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. 1. Wat is het INK-model? Het INK-model is afgeleid van de European Foundation for Quality Management (EFQM). Het EFQM stelt zich ten doel Europese bedrijven

Nadere informatie

ZiN en kwaliteitsbeleid

ZiN en kwaliteitsbeleid ZiN en kwaliteitsbeleid Ineen Werkconferentie kwaliteit 24 april 2014 Prof Niek J de Wit, huisarts Lid advies commissie kwaliteit achtergrond Agenda Organisatie ZiN Visie op kwaliteit Kwaliteitsregister

Nadere informatie

Actieplan Duurzame Inzetbaarheid

Actieplan Duurzame Inzetbaarheid plan Duurzame Inzetbaarheid Stappenplan en format Dit actieplan Duurzame Inzetbaarheid is gemaakt door Berenschot in opdracht van A+O in het kader van het Sectorplan Metalektro. Introductie Voor je ligt

Nadere informatie

Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg

Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg Inleiding Zorg Groep Beek (ZGB) is al vele jaren een heel goed alternatief voor cliënt gerichte thuiszorg en wijkverpleging in de Westelijke Mijnstreek.

Nadere informatie

Feedbackformulier voor de kwaliteit van de praktijkvoering Standaard

Feedbackformulier voor de kwaliteit van de praktijkvoering Standaard Feedbackformulier voor de kwaliteit van de praktijkvoering Standaard Instructie Dit formulier is bestemd voor zelfevaluatie van de kwaliteit van de praktijkvoering en wordt door de visiteurs gebruikt voor

Nadere informatie

Bijeenkomst Zorggroepen Inkoopkader Lucie Martijn & Bart Verhulst 8 juni 2015

Bijeenkomst Zorggroepen Inkoopkader Lucie Martijn & Bart Verhulst 8 juni 2015 Bijeenkomst Zorggroepen Inkoopkader 2016 Lucie Martijn & Bart Verhulst 8 juni 2015 Agenda 1. Visie, Ontwikkelingen & Actualiteit 2. Denktank & Klankbord 3. Kerntaken & Brede rol 4. Inkoop Ketenzorg 2016

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid De business case

Leeftijdbewust personeelsbeleid De business case Leeftijdbewust personeelsbeleid De business case Inleiding Binnen de sector ziekenhuizen is leeftijdsbewust personeelsbeleid een relevant thema. De studie RegioMarge 2006, De arbeidsmarkt van verpleegkundigen,

Nadere informatie

acilitair anagement zet og (te) weinig n op data

acilitair anagement zet og (te) weinig n op data acilitair anagement zet og (te) weinig n op data De wereld veranderd razendsnel. Nieuwe technologische innovaties zoals sensoren, robots en data bieden nieuwe kansen om problemen op te lossen. Ook sociale

Nadere informatie

Doel. Context VSNU UFO/INDELINGSINSTRUMENT FUNCTIEFAMILIE ICT FUNCTIONEEL (INFORMATIE) BEHEERDER VERSIE 1 MEI 2012

Doel. Context VSNU UFO/INDELINGSINSTRUMENT FUNCTIEFAMILIE ICT FUNCTIONEEL (INFORMATIE) BEHEERDER VERSIE 1 MEI 2012 Functioneel (informatie) beheerder Doel Zorgdragen voor het inrichten, aanpassen, vernieuwen en onderhouden van de informatievoorziening (processen, procedures en/of systemen), passend binnen het informatiebeleid

Nadere informatie

NEN 15224 Zorg en Welzijn HaZo24 HuisartsenZorg 24 uur

NEN 15224 Zorg en Welzijn HaZo24 HuisartsenZorg 24 uur NEN 15224 Zorg en Welzijn HaZo24 HuisartsenZorg 24 uur TOELICHTING Aanleiding voor nieuw kwaliteitssysteem Opbouw HaZo24 Doel van de gehouden pilot en onze gezamenlijke rol naar de toekomst toe Wat is

Nadere informatie