1. Algemeen 1.1. Inleiding In de hieronder vermelde beschrijvingen wordt de toekomstige eigenaar Koper genoemd, terwijl de Verkoper Vervoordt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. Algemeen 1.1. Inleiding 1.1.1. In de hieronder vermelde beschrijvingen wordt de toekomstige eigenaar Koper genoemd, terwijl de Verkoper Vervoordt"

Transcriptie

1 LASTENBOEK als bijlage bij de BIEDINGSOVEREENKOMST

2 Inhoud 1. Algemeen Te onderscheiden delen, respectievelijke ontwerpers en functies Controle en coördinatie der werken Meetcode voor bepaling oppervlaktes woonunits, bergruimtes en gemeenschappelijke delen Opbouw en materiaalgebruik Afwerking van de woonunits Onderhoud door de Koper Algemene voorwaarden Ontwerp-gids voor Inrichting door de Koper Bijlagen ;

3 1. Algemeen 1.1. Inleiding In de hieronder vermelde beschrijvingen wordt de toekomstige eigenaar Koper genoemd, terwijl de Verkoper Vervoordt r.e. is voor wat betreft de gebouwen en Idetex nv voor de grond en het ontwerp. Het unieke eigendom, voorwerp van overdracht tussen Koper en Verkoper (verder worden deze beiden Partijen genoemd), is gelegen langs de Stokerijstraat te 2110 Wijnegem. De site met driehoekige vorm, wordt begrensd aan de oostzijde door een weg met erfdienstbaarheid (vanaf kapel tot kanaal) en aan de noordzijde door het Jaagpad, met onmiddellijk hierachter het Albertkanaal Door de verwevenheid van functies doorheen de verschillende gebouwen, dient het project te worden beheerd als één multifunctioneel geheel. Er zal voor het geheel één basisakte worden opgesteld en één vereniging van mede-eigenaars worden opgericht. Vandaar dat dit lastenboek onder meer een overzicht van alle gebouw(del)en van het project omvat. In hoofdstuk 2. Te onderscheiden delen, respectievelijke ontwerpers en functies wordt toegelicht in welke mate functies voor de woonunit, berging(s) en parkeerruimte(s) ondergebracht kunnen worden in gemeenschappelijke delen van gebouwen en van de buitenaanleg. Zelfs na de ingebruikname van bepaalde delen worden eventuele functiewijzigingen van andere delen door de Verkoper (onderling tussen woonunits, kantoren en/of handelruimtes, door opsplitsing van één tot meerdere units, door koppeling van meerdere units tot één, herbestemming van overbodig geworden bergruimtes en andere gemeenschappelijke delen, enz.) toegelaten. Dit voor zover zij niet in strijd zijn met het Bijzonder Plan van Aanleg De Mouterij en voor zover dit technisch mogelijk is. In de toekomstige verkoopsakte krijgen de gemeenschappelijke delen pas hun definitieve invulling, die mogelijks nog kan afwijken van de functies zoals beschreven in hoofdstuk 2. Te onderscheiden delen, respectievelijke ontwerpers en functies, waarbij tevens de verdeelsleutel voor onderhoud en verbruik van de gemeenschappelijke delen in functie van de respectievelijke oppervlaktes definitief zal worden De woonunit in één van de in hoofdstuk 2. Te onderscheiden delen, respectievelijke ontwerpers en functies beschreven gebouwdelen, wordt steeds casco aangeboden. De afwerkinggraad van de casco woonunit, zoals uitgevoerd door de Verkoper, wordt verwoord in hoofdstuk 6. Afwerking van de woonunits. De afwerking van de gebouwen zelf, zoals uitgevoerd in opdracht van de Verkoper, staat beschreven in hoofdstuk 5. Opbouw en materiaalgebruik. Tevens staan in dit laatste hoofdstuk de delen vermeld die door de Koper geplaatst moeten worden in de gemeenschappelijke delen, zoals (water-, gas- en elektriciteit)tellers en poederblussers Indien de Koper een gedetailleerd ontwerp wenst te bekomen van de Verkoper m.b.t. de afwerking van de unit, dan zal deze voorwerp uitmaken van een aparte overeenkomst tussen Partijen. Ook indien de Koper opteert om de afwerking van de woonunit met ontwerper(s) naar eigen keuze uit te voeren, dienen alle bepalingen in onderhavig lastenboek door de Koper gerespecteerd te worden De Koper dient te allen tijde zelf in te staan voor de uitvoering van de afwerkingwerken. De afwerkingwerken door de Koper, dienen bovendien in elke cruciale fase door de Verkoper gecontroleerd en logistiek opgevolgd te worden, zoals voorzien in hoofdstuk 3.2. Controle en coördinatie der werken De bijhorende functies en afwerking van de parkeerruimte staan beschreven in hoofdstukken 2.9 en Ondergrondse parkeergarage en Specifieke technische installaties ondergrondse parking 3

4 1.2. De bergruimte wordt volgens de geldende brandnorm gecompartimenteerd aangeleverd. Dit betekent dat alle vloeren (gewapend naakt beton), plafonds (gewapend naakt beton met mogelijks schilderklare brandwerende bekledingen van doorgaande gemeenschappelijke technieken) en muren (schilderklaar meegaand gevoegd metselwerk en/of gewapend beton en/of lichte scheidingswand en mogelijke brandwerende bekledingen van technieken) afgewerkt worden door de Verkoper, inclusief de afsluitbare inkomdeur. Alle zichtbare buitenvlakken worden door de Verkoper afgewerkt, zonder dat de Koper dit op eigen initiatief kan wijzigen. Uiteraard staat het de Koper vrij om de binneninrichting in de berging naar eigen wensen uit te voeren. De Koper dient in te staan voor onderhoud, reparatie en keuring van het lichtpunt (zonder lichtdrager) met schakelaar, dubbel stopcontact en rookdetector (verbonden aan de algemene brandcentrale), die de Verkoper in de berging installeert. 4

5 1.3. Omschrijving van het project Het project Kanaal omvat de realisatie van enerzijds doordacht ingeplante nieuwbouwvolumes en anderzijds renovaties, verbouwingen en uitbreidingen van het waardevolle bestaande patrimonium. De uiteindelijke functie van de verschillende gebouwdelen is deels residentieel (woonunits), deels gericht op kantoren, ateliers en handelsruimtes en deels gericht op museale invullingen met tentoonstellingsruimtes, evenementenruimtes en hun bergplaatsen. Bovendien wordt ondergronds parkeren over twee bouwlagen mogelijk voor minstens 300 voertuigen. Deze parking is gemakkelijk toegankelijk vanaf de Stokerijstraat, doch dit enkel voor voertuigen van uitsluitend aangelanden. De sfeerbepalende tuinaanleg in het volledig verkeersvrije binnengebied, wordt met uitnodigende wandelpaden doorkruist en vormt tevens de link tussen de groene omgeving langs het water van het Albertkanaal en de verschillende bouwvolumes. Door de evenwichtige schikking van nieuwe elementen tegenover de te renoveren delen, spelen de onderlinge afstanden met de volumes een strategisch spel en worden twee haakse hoofdzichtlijnen en promenades middendoor de site gecreëerd Alle technische installaties, behalve voor onderhoud- en veiligheidstoepassingen, zijn inpandig. Ze bevinden zich in de kelders, in de ondergrondse parking, in de technische lokalen op het gelijkvloers of op de bovenste verdieping, in verlaagde delen van gemeenschappelijke ruimtes, ondergronds in de buitenaanleg, onder het dak van het respectievelijke gebouw en/of in de technische kokers Door het categoriek inbouwen en wegwerken van alle mogelijke technieken en technische installaties, komen de uitgekiende onderlinge en eigen verhoudingen van de gebouwen en hun tijdloze materiaalopbouw nog meer tot hun recht. Om het architecturaal evenwicht en de ingetogenheid die het project Kanaal uitstraalt te bewaren, maakt een Gids voor Inrichting en Onderhoud (onderdeel van het toekomstige verkoopsovereenkomst) duidelijk welke limitatieve inbreng en toevoeging door de Koper toegelaten worden. Elke van buitenaf zichtbare inbreng en toevoeging van de Koper, die afwijkt van de bepalingen in de voornoemde Gids, dienen dan ook voorafgaandelijk de goedkeuring te dragen van de Verkoper. Een summiere en niet-limitatieve opsomming van de inbreng en toevoeging door de Koper en zichtbaar van buitenaf, alsook de restricties hierop, is te vinden in hoofdstuk 9 Ontwerp-gids voor Inrichting door de Koper 5

6 2. Te onderscheiden delen, respectievelijke ontwerpers en functies 2.1. Witte silo s (Deel van B1 op plan buitenaanleg in bijlage, huisnummer 17) ontworpen door Stéphane Beel architecten, met volgende invullingen ; Gedeeltelijk onderkeldert, met hierin ondergebracht tellerlokalen en wateropvoerpompen van zowel witte als grijze silo s (nieuwbouwvolume) Niveau gelijkvloers (renovatie te behouden volume, behalve boven nieuwbouwkelder) met privatieve museale invulling, inkompartij woonunits en toegangstrap naar kantoor- of handelsruimte. Onder deze trap bevindt zich het lokaal met de gemeenschappelijke verluchtingsgroep(en) van de witte silo s Niveau eerste verdieping, met kantoor- of handelsruimte of privatieve museale invulling (nieuwbouwvolume) Residentieel vanaf niveau +2 t.e.m. niveau +10, met momenteel 14 woonunits (nieuwbouwvolumes) De circulatiezone van de grijze silo s is gemeenschappelijk met deze van de witte silo s. Alle verdiepingen in dit nieuwbouwvolume zijn bereikbaar via de evacuatietrap en de bovengrondse verdiepingen zijn allen bereikbaar via twee liften. Tussen niveaus +2 en +10 is er nog een bijkomende evacuatietrap Het dak bezit geen groeninvulling en regenwater wordt opgeslagen en gebufferd in de toegangssokkel van de grijze silogebouwen. Een hijsinstallatie voor reiniging van de schuiframen en vaste ramen aan de buitenzijde, is voorzien op het dak Grijze silo s (Deel van B1 op plan buitenaanleg in bijlage, huisnummer 17) ontworpen door Stéphane Beel architecten, met volgende invullingen ; Gedeeltelijke onderkeldert, met hierin ondergebracht de gemeenschappelijke verluchtingsgroep(en) en irrigatiepomp(en), bestemd voor de buitenaanleg (bestaand volume) Niveau gelijkvloers (renovatie te behouden volumes) met privatieve museale invulling in 7 silodelen en met hun eigen toegangen. De achtste silo op het gelijkvloers is de gemeenschappelijke inkompartij van woonunits van zowel witte als grijze silo s. Deze leidt naar de circulatiezone van de witte silo s. Vanaf de dwarse hoofdzichtlijn en promenade in het binnengebied, is de inkompartij toegankelijk via een toegangshelling en verhoogde betonsokkel, met hieronder regenwaterbuffers en reservoirs van zowel witte als grijze silogebouwen. De toegangshelling en sokkel zijn minder dan één meter hoog en blijven open, zonder balustrade. De Verkoper is niet aansprakelijk bij gebeurlijke ongevallen Niveau eerste verdieping en gedeeltelijk tweede verdieping, met kantoor- of handelsruimte (renovatie te behouden volume) Residentieel vanaf niveau +2 t.e.m. niveau +10, met momenteel 15 woonunits. Vanaf niveau +2 zijn twee van de 8 silo s rechthoekige nieuwbouwvolumes, de resterende ronde volumes behelzen renovaties van bestaande volumes. Alle verbindingen over alle bovengrondse niveaus - tussen de grijze silo s onderling en tussen de grijze en de witte silo s - bestaan uit nieuwbouwelementen Het dak bezit geen groeninvulling en daartoe dient het regenwater opgeslagen en gebufferd te worden. Een hijsinstallatie voor reiniging van de schuiframen en vaste ramen aan de buitenzijde, is voorzien op het dak. 6

7 2.3. Bestaand bijgebouw silo s (Deel van B1 op plan buitenaanleg in bijlage, huisnummer 17/1) ontworpen door Stéphane Beel architecten, met volgende invullingen ; Niveau gelijkvloers en eerste verdieping (renovatie te behouden volumes) met kantoorinvulling of handelsruimte of privatieve museale invulling en met twee aparte ingangen. Bovendien is er een verbinding met de museale ruimte onder de witte silo s Het tussenverdiep en niveau +1 zijn enkel te bereiken via de inpandige evacuatietrap. Een extra evacuatiemogelijkheid is voorzien over het terras van de witte silo s Het dak wordt voorzien met extensieve groeninvulling. 7

8 2.4. Escher (B2 op plan buitenaanleg in bijlage, huisnummer 19) ontworpen door Coussée & Goris architecten, met volgende invullingen ; Gedeeltelijk onderkeldert als stockruimte van receptie/meldpunt site (gedeeltelijk bestaand volume, gedeeltelijk nieuwbouw ) Gelijkvloers (renovatie bestaand volume); De verdiepte koer in de buitenaanleg, is minder dan één meter hoog en blijft open, zonder balustrade. De Verkoper is niet aansprakelijk bij gebeurlijke ongevallen Algemene receptie/meldpunt site, met interne verbinding naar museale ruimte en ondergrondse stockruimte Inkompartij woonunits Teller lokalen en wateropvoerpomp(en) Mogelijks afvalberging voor respectievelijke woonunits, tenzij centrale afvalberging in ondergrondse parking als enige verzamelplaats door de vereniging van medeeigenaars of de Verkoper weerhouden wordt. De uiteindelijke functie van deze gemeenschappelijke ruimte, kan dus door de Verkoper gewijzigd worden Privatieve tentoonstellingsruimte of handelsruimte, met aparte ingangen en met totale hoogte over gelijkvloers t.e.m. niveau +2 van de residentiële invulling (bestaand volume). Het bovenste tussenverdiep van deze ruimte laat plaats voor een evacuatiegang vanuit de residentiële trapkoker, waarvan het gesloten volume hoort bij de gemeenschappelijke delen van de residentiële invulling in de Escher Residentieel vanaf niveau +1 t.e.m. niveau +4, met momenteel 6 woonunits, waarvan twee duplex-units en vier éénverdiepingsunits en waarbij niveaus +1 en+2 voorwerp zijn van renovatie binnen het bestaand volume en de twee hoogste bijkomende niveaus nieuwbouw zijn De units hebben een ventilatie type D, die wordt voorzien via individuele balansventilatoren, waarbij aanvoer en afvoer van lucht beiden mechanisch verlopen Alle bovengrondse niveaus zijn te bereiken via de algemene evacuatietrap en via één lift Het dak wordt voorzien met extensieve groeninvulling. 8

9 2.5. Waterhuis (B3A op plan buitenaanleg in bijlage, huisnummer 27) als volledig nieuwbouwvolume, ontworpen door Coussée & Goris architecten, met volgende invullingen ; Ondergronds niveau naast parking in- en uitrit ; Een ondergrondse verbinding naar de ondergrondse parking, loopt door de circulatiezone van Cube C6. Tot aan deze circulatiezone is de ondergrondse verbinding een deel van het Waterhuis, terwijl de circulatiezone in de ondergrondse parking een deel is van Cube C Bergingruimtes en hun toegangen en sassen Tellerlokalen met wateropvoerpomp(en), lokaal met gemeenschappelijke verluchtingsgroep en irrigatiepomp-lokaal Algemene hoogspanningscabine (met distributiecabine van netwerkbeheerder Eandis - die alle privatieve delen van alle Kopers voedt, alsook de delen van de Verkoper die inpandig verbonden zijn met deze van de Kopers - en een klantcabine - die de af te zonderen privatieve delen van de Verkoper voedt) en algemeen laagspanningsbordlokaal Niveau gelijkvloers met ; Aan de linkerzijde en gekeken vanaf de Stokerijstraat bevindt zich de langse hoofdzichtlijn, die meteen de voetgangersingang tot het binnengebied vormt. Tegen de linkergevel onder een overdekt buitendeel van het waterhuis, bevinden zich al de brievenbussen Eerste (tweede, zie pakhuis B3E) algemene fietsenstalling in mede-eigendom, met aparte ingang Een handelsruimte met twee aparte ingangen en privatief terras (zone 4 op algemeen plan in bijlage) Residentieel vanaf niveau +1 t.e.m. niveau +5, met momenteel 15 woonunits Alle niveaus zijn te bereiken via de algemene evacuatietrap en via één lift Het dak wordt voorzien met extensieve groeninvulling. 9

10 2.6. Pakhuizen (B3B-B3E op plan buitenaanleg in bijlage) ontworpen door Coussée & Goris architecten, met volgende invullingen ; Pakhuis B3B (huisnummer 29/A), met momenteel 5 woonunits en met ; Noordelijkste en lager bestaand volume omhelst renovatie over drie bouwlagen, met een nieuw in te werken tussenvloer Het bestaande zuidelijker hoger volume, wordt gerenoveerd tot niveau +2. Een nieuwbouwvolume op het bestaande, vormt niveau +3. De zuidelijkste gevel geeft uit op een binnentuin en op een lager gebouwdeel met twee bouwlagen renovatie (gelijkvloers en +1) en hierboven (niveau +2) een nieuwbouwdeel. De noordoostelijke wand van dit zuidelijk georiënteerde gebouwdeel wordt echter vanaf de nieuwe fundering opgetrokken en deze zijde geeft uit op de binnentuin Gelijkvloers met hoofdingang woonunits aan zijde Stokerijstraat en in het verlengde een bijkomende ingang langs het binnengebied. De twee handelruimtes op dit niveau delen hun hoofdingang met de woonunits De eigenlijke inkomhal van de woonunits, gelegen tussen de ingangszones, geeft toegang tot trappen- en liftkoker. Boven het verlaagd plafond in deze zone bevindt zich de gemeenschappelijke verluchtingsgroep Een tellerlokaal is eveneens voorzien op het gelijkvloers. De waterteller van de unit op niveau +3, staat opgesteld achter de gemeenschappelijke wateropvoerpomp in het tellerlokaal van Pakhuis B3C. De teller van de brandhaspels van de totaliteit van de pakhuizen B3B-B3E, staat opgesteld in B3C. Het waterverbruik van het onderhoudskraantje in iedere inkomhal van de pakhuizen B3B-B3E, wordt ook via deze laatste teller geteld Residentieel vanaf niveau +1 t.e.m. niveau Alle niveaus zijn te bereiken via de algemene evacuatietrap en via één lift De laagst gelegen daken wordt voorzien met extensieve groeninvulling, terwijl het hoger gelegen dakvlak een grintbelasting bekomt Pakhuis B3C (huisnummer 29/B), met momenteel 10 woonunits en met ; Bestaande volume wordt gerenoveerd tot niveau +2. Een nieuwbouwvolume op en slanker dan het bestaande, vormt niveaus +3 en +4. Bovendien komt zuidelijk naast het bestaande volume een nieuwbouwvolume over drie bouwlagen, dat aansluit aan B3D Gedeeltelijk onderkeldert, in hoofdzaak om via trap en lift de doorgang naar de ondergrondse parking te bereiken. Deze onderdoorgang tot aan in de keerwand van de parking, maakt integraal deel uit van Pakhuis B3C. Ook werd een tellerlokaal met wateropvoerpomp in de kelder ondergebracht. Deze wateropvoerpomp voedt alle hydranten van Pakhuizen B3B-B3E en de respectievelijke waterteller, telt eveneens de verbruiken voor onderhoud van alle gemeenschappelijke delen van Pakhuizen B3B-B3E. De individuele watertellers van de units op niveaus +3 en +4 van ook pakhuizen B3B, B3D en B3E, staan opgesteld achter de wateropvoerpomp in het tellerlokaal van B3C Gelijkvloers met hoofdingang woonunits aan zijde binnengebied en in het verlengde een bijkomende toegang naar de binnentuin. De inkomhal van de woonunits, gelegen tussen de ingangszones, geeft toegang tot trappen- en liftkoker. Boven het verlaagd plafond in deze zone bevindt zich de gemeenschappelijke verluchtingsgroep. Op het gelijkvloers zit een bijkomend tellerlokaal Residentieel vanaf gelijkvloers t.e.m. niveau +4, waarbij de woonunits op niveaus +1 en +2 van Pakhuis B3D aansluiten aan het nieuwbouwdeel van Pakhuis B3C Alle niveaus zijn te bereiken via de algemene evacuatietrap en via één lift. 10

11 Het dak van het slanker nieuwbouwvolume, alsook de daken op vloerniveau +3, worden voorzien met extensieve groeninvulling. Een deel van het lager gelegen groendak (niveau +3), wordt gebruikt als terras van units 29B31 en 29B Pakhuis B3D (huisnummer 29/C), met momenteel 6 woonunits en met ; Noordelijkste bestaand volume omhelst ingrijpende renovatie over twee bouwlagen en één nieuwbouwlaag als niveau +2 bovenop het bestaande volume. De noordoostelijke wand ervan wordt echter vanaf de nieuwe fundering opgetrokken en deze zijde geeft uit op de binnentuin Het bestaande zuidelijker hoger volume wordt gerenoveerd tot de vloerplaat van niveau +2. Een nieuwbouwvolume op het bestaande, vormt niveaus +3. De noordoostelijke gevel sluit aan op een nieuwbouwvolume, hetwelk start vanaf niveau +1 tot niveau +2. Op het gelijkvloers van dit laatste nieuwbouwvolume is er gedeeltelijk een overdekte doorgang, die de binnentuin verbindt met de tuin ernaast Gelijkvloers met hoofdingang woonunits aan zijde Stokerijstraat en in het verlengde een bijkomende ingang via de tuin. De twee handelruimtes op het gelijkvloers, delen hun enige ingang met de woonunits De eigenlijke inkomhal van de woonunits, gelegen tussen de ingangszones, geeft toegang tot trappen- en liftkoker. Boven het verlaagd plafond in deze zone bevindt zich de gemeenschappelijke verluchtingsgroep Een tellerlokaal is eveneens voorzien op het gelijkvloers. De waterteller van de units op niveaus +3 en +4, staan opgesteld achter de gemeenschappelijke wateropvoerpomp in het tellerlokaal van Pakhuis B3C. De waterteller van de brandhaspels van de totaliteit van de pakhuizen B3B-B3E, staat opgesteld in B3C. Het waterverbruik van het onderhoudskraantje in iedere gelijkvloerse inkomhal van de pakhuizen B3B-B3E, wordt ook via deze laatste teller geteld Residentieel vanaf niveau +1 t.e.m. niveau Alle niveaus zijn te bereiken via de algemene evacuatietrap en via één lift De daken op twee verschillende niveaus, worden voorzien met extensieve groeninvulling Pakhuis B3E (huisnummer 29/D) als volledig nieuwbouwvolume, ontworpen door Coussée & Goris architecten, met volgende invullingen ; Niveau gelijkvloers met ; Gelijkvloers met hoofdingang units aan dwarse wegenis t.o.v. de Stokerijstraat en in het verlengde een bijkomende ingang via de tweede binnentuin. Deze laatste geeft rechtstreeks toegang tot de inkomhal met trappen- en liftkoker Tweede (eerste, zie Waterhuis B3A) algemene fietsenstalling in medeeigendom met toegang via hoofdingang Tellerlokaal en bergruimte als gemeenschappelijke ruimte (mogelijks en in functie van de werkelijke noden in te vullen als lokaal met gemeenschappelijke verluchtingsgroep, uitbreiding fietsenstalling, enz.). De waterteller van de units op niveaus +3, staan opgesteld achter de gemeenschappelijke wateropvoerpomp in het tellerlokaal van Pakhuis B3C. De waterteller van de brandhaspels van de totaliteit van de pakhuizen B3B-B3E, staat opgesteld in B3C. Het waterverbruik van het onderhoudskraantje in iedere inkomhal van de pakhuizen B3B-B3E, wordt ook via deze laatste teller geteld. 11

12 Mogelijks afvalberging voor respectievelijke woonunits, tenzij centraal ophaalpunt zijde servitudeweg als enige verzamelplaats door Verkoper of vereniging van mede-eigenaars weerhouden wordt. De uiteindelijke functie van deze (momenteel) gemeenschappelijke ruimte, kan dus door de Verkoper gewijzigd worden Deel grenzend aan kapel ; kantoorruimte of residentieel Deel grenzend aan Stokerijstraat ; Bergruimtes/ateliers/handelruimtes of kantoorruimte Kantoren of handelsruimtes vanaf niveau +1 t.e.m. niveau Alle niveaus zijn te bereiken via de algemene evacuatietrap en via één lift Het dak wordt voorzien met extensieve groeninvulling.

13 2.7. Cubes (C4, C5, C6 en C7 op plan buitenaanleg in bijlage) ontworpen als nieuwbouwvolumes bovenop de ondergrondse parking door Bogdan&Van Broeck architecten, met volgende invullingen; Cube C4 (huisnummer 25/D); Trap en liftkoker vanaf niveau -2 tot en met niveau +5, waarbij niveaus -1 en -2 rechtstreeks in de ondergrondse parking uitkomen Tellerlokalen bevinden zich op niveau -1 in de parking. Deze tellerlokalen zijn tevens de tellerlokalen voor Cube C5. De elektriciteitsteller van de ondergrondse parking, staat eveneens opgesteld in het tellerlokaal van Cube C4. Het waterverbruik van het onderhoudskraantje in elke gelijkvloerse inkomhal van de Cubes C4 t.e.m. C6, wordt geteld vanaf de respectievelijke waterteller in Cube C6, die tevens de brandhaspels voedt van alle Cubes C4 t.em. C7 en deze van de ondergrondse parking. De watertellers voor niveaus +2 t.e.m. +5 staan opgesteld in het tellerlokaal onder C Eigen circulatiekokers, technische kokers en tellerlokalen in de parking, behoren integraal tot Cube 4. De resterende oppervlaktes op niveaus -1 en -2 onder Cube 4, horen bij de parking De gemeenschappelijke verluchtingsgroep wordt voorzien in de ondergrondse parking De enige ingang op het gelijkvloers heeft een overdekte buitenruimte (inpandig) en is bereikbaar vanaf de dwarse zichtlijn door het binnengebied. Hierachter bevindt zich de inkomhal naar woonunits, trap en lift Residentieel vanaf niveau gelijkvloers t.e.m. niveau +5, met momenteel 9 duplex woonunits. De inkomgehelen van de woonunits zijn te bereiken vanaf de even niveaus Alle ondergrondse niveaus, het gelijkvloers en even bovengrondse niveaus zijn te bereiken via de algemene evacuatietrap en via één lift Het dak wordt of voorzien met extensieve groeninvulling, of wordt bekleed met een tegel op een waterbufferende fundering Cube C5 (huisnummer 25/B); Trap en liftkoker vanaf niveau -2 tot en met niveau Tellerlokalen bevinden zich op niveau -1 in de parking onder Cube C4. Het waterverbruik van het onderhoudskraantje in elke gelijkvloerse inkomhal van de Cubes C4 t.e.m. C6, wordt geteld vanaf de respectievelijke waterteller in Cube C6, die tevens de brandhaspels voedt van alle Cubes C4 t.em. C6 en deze van de ondergrondse parking. De waterteller voor niveau +3 staat opgesteld in het tellerlokaal van C Eigen circulatiekokers en technische kokers in de parking behoren integraal tot Cube C5. De resterende oppervlaktes op niveaus -1 en -2 onder Cube 5, horen bij de parking De gemeenschappelijke verluchtingsgroep wordt voorzien in de ondergrondse parking De enige ingang op het gelijkvloers heeft een overdekte buitenruimte (inpandig) en is bereikbaar vanaf de zijde uitgevend op de Toren D. Hierachter bevindt zich de inkomhal naar woonunits, trap en lift Residentieel vanaf niveau gelijkvloers t.e.m. niveau +3, met momenteel 4 éénverdiepings-woonunits. 13

14 Alle ondergrondse niveaus, het gelijkvloers en alle bovengrondse niveaus zijn te bereiken via de algemene evacuatietrap en via één lift Het dak wordt of voorzien met extensieve groeninvulling, of wordt bekleed met een tegel op een waterbufferende fundering Cube C6 (huisnummer 25/C); Trap en liftkoker vanaf niveau -2 tot en met niveau +4, waarbij niveaus -1 en -2 rechtstreeks in de ondergrondse parking uitkomen Tellerlokalen met wateropvoerpomp bevinden zich op niveau -1. De waterteller van de ondergrondse parking staat hier eveneens opgesteld, alsook deze voor de units van niveaus +2 t.e.m. +5 van Cubes C4 t.e.m. C6. De waterteller van de brandhaspels van de ondergrondse parking en van de Cubes C4 t.e.m. C6, die tevens het verbruik de onderhoudskraantjes in al deze Cubes telt, staat hier eveneens opgesteld. De watervoeding van de natte sprinkler van de parking, wordt geteld via een aparte waterteller onder Cube C In de toegangssas van niveau -1, mondt de ondergrondse verbinding van het waterhuis uit. Deze doorgang binnen de contouren van de parking hoort echter integraal bij Cube C Eigen circulatiekokers, technische kokers en tellerlokalen behoren tot Cube 6. De resterende oppervlaktes op niveau -1 en -2 onder Cube 6, horen bij de parking De gemeenschappelijke verluchtingsgroep wordt voorzien in de ondergrondse parking De enige ingang op het gelijkvloers heeft een overdekte buitenruimte (inpandig) en is bereikbaar vanaf de dwarse zichtlijn door het binnengebied. Achter de trap die ook een uitgebreidere functie als gemeenschappelijke toegang naar de parking heeft - bevindt zich de inkomhal naar de woonunits en lift- en traptoegang Residentieel vanaf niveau gelijkvloers t.e.m. niveau +4, met momenteel 8 woonunits, waarvan 2 éénverdiepingsunits en 6 duplex-units. De inkomgehelen van de woonunits zijn te bereiken op het gelijkvloers en niveaus +1, +2 en Alle ondergrondse niveaus, het gelijkvloers en de even bovengrondse niveaus, zijn te bereiken via de algemene evacuatietrap en via één lift Het dak wordt of voorzien met extensieve groeninvulling, of wordt bekleed met een tegel op een waterbufferende fundering Cube C7 (huisnummer 25/A); Trap en liftkoker vanaf niveau -2 tot en met niveau +5, waarbij niveaus -1 en -2 rechtstreeks in de ondergrondse parking uitkomen Tellerlokalen met wateropvoerpomp bevinden zich in de parking op niveau -1, doch naast de footprint van het gebouw. Het water- en elektriciteitstellerlokaal, alsook het gastellerlokaal zijn tevens de tellerlokalen voor de kantoortoren. Ook de tellers voor gas, water en elektriciteit voor de 3 handelruimtes op het patioplein van het Museaal hoofdgebouw A2, staan in de tellerlokalen van Cube C7. De haspels van de Cube C7 en de Toren D, alsook de onderhoudskranen van C7 en de kantoortoren worden door één waterteller gevoed vanuit het tellerlokaal van C Eigen circulatiekokers, technische kokers en tellerlokalen (deze laatste naast de footprint van Cube C7) in de ondergrondse parking, behoren integraal tot Cube C7. De resterende oppervlaktes op niveaus -1 en -2 onder Cube C7, horen bij de parking De gemeenschappelijke verluchtingsgroep wordt voorzien in de ondergrondse parking. 14

15 De hoofdingang op het gelijkvloers heeft een overdekte buitenruimte (inpandig) en is bereikbaar vanaf de kanaalzijde. Hierachter bevindt zich de inkomhal over twee niveaus naar woonunits, trap en lift. Aan de zijde van de Stokerijstraat is een bijkomende toegang voor de brandweer Residentieel vanaf niveau gelijkvloers t.e.m. niveau +5, met momenteel 9 duplex woonunits. De inkomgehelen van de woonunits zijn te bereiken op de even niveaus Alle ondergrondse niveaus, het gelijkvloers en even bovengrondse niveaus, zijn te bereiken via de algemene evacuatietrap en via één lift Het dak wordt of voorzien met extensieve groeninvulling, of wordt bekleed met een tegel op een waterbufferende fundering.

16 Toren (D op plan buitenaanleg in bijlage, respectievelijk met huisnummer 23) ontworpen door Stéphane Beel architecten als nieuwbouwvolume bovenop de ondergrondse parking, met volgende invullingen; Trap en liftkoker vanaf niveau -2 tot en met niveau +6, waarbij niveau -2 rechtstreeks in de ondergrondse parking uitkomt. De contour van de circulatiezone en (eventuele) gemeenschappelijke bergruimtes op niveau -2 horen integraal bij de Toren. De resterende oppervlaktes op niveaus -2, horen bij de parking Niveau -1 heeft een toegang voor leveringen langs de erfdienstbaarheidswegenis. Deze leidt langs bergruimte(s), afvalberging, tellerlokalen, de ruimte met de gemeenschappelijke verluchtingsunit(s) en eventueel nevenfuncties van de handelsruimte(s) of kantoren van de bouwlagen erboven. De overige ruimte op niveau -1 en onder de footprint van de Toren, wordt ingevuld als nevenfuncties van de kantoorruimtes of van de handelsruimte op het gelijkvloers. Hierdoor loopt tevens een evacuatiegang vanuit de stockruimte naar de circulatiekoker, die echter integraal bij de Toren hoort Ook het tellerlokaal elektriciteit bevindt zich op niveau -1. In het watertellerlokaal en gastellerlokaal van Cube C7, staan tevens de watertellers en gastellers voor de Toren, alsook de wateropvoerpomp die de brandhaspels van ook de kantoortoren voedt Eigen circulatiekokers, technische kokers, technische ruimtes en tellerlokalen in de ondergrondse parking, behoren integraal tot de Toren De gemeenschappelijke binnenverluchtingsgroep wordt voorzien in de ondergrondse parking De hoofdingang op het gelijkvloers en gericht naar het binnengebied, heeft een overdekte buitenruimte (inpandig). Hierachter bevindt zich de inkomhal of algemene receptie, die toegang geeft tot liften, trappen en de handels- en of kantoorruimtes op het gelijkvloers De invulling van het gelijkvloers is of handelsruimte of kantoorruimte of beiden. Op elk niveau kunnen maximaal 2 aparte units voorzien worden Kantoren of werkplatforms vanaf niveau+1 t.e.m. niveau Alle ondergrondse niveaus, het gelijkvloers en alle bovengrondse niveaus zijn te bereiken via de twee algemene evacuatietrappen en via twee liften Het dak bezit geen groeninvulling en hierdoor zitten in de ondergrondse parking en onder het werkplatform van het Atelier C1-3 een regenwaterbuffer en een regenwaterreservoir.

17 Ondergrondse parkeergarage (Onder C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 en D op plan buitenaanleg in bijlage, respectievelijk met huisnummer 27_3) ontworpen door Bogdan&Van Broeck architecten, met volgende invullingen; Evacuatiegangen en toegangen tot parking; Parkinginrit De enige in- en uitgang voor uitsluitend voertuigen naar beide niveaus van de ondergrondse parking, bevindt zich tussen het Waterhuis B3A en Pakhuis B3B Enkel voertuigen (auto s, bromfietsen en fietsen) die elektronisch kunnen inchecken, passeren de slagboom t.h.v. de inrit. Aan de eigenlijke parkinginkom bevindt zich een geautomatiseerde poort, die enkel voertuigen in de parking toelaat. Via een badgecontrole kunnen tevens fietsen de parkingin of uitrijden. Bij het buiten rijden openen deze beide obstructies automatisch Net achter het begin van het overdekte deel van de parkinginrit wordt het regenwater van het niet-overdekte deel van de parking met een opvangput en pompsysteem geëvacueerd De vrije hoogte van de parkinginrit bedraagt 2,30m. In de parking zelf kan plaatselijk de vrije hoogte door opbouw van technieken en verdiepingen in de dakplaat 2,20m bedragen De watertellers voor de haspels en sprinkler staan opgesteld onder C6, de elektriciteitsteller onder C De volgende toegangen voor aangelanden en algemene nooduitgangen zijn voorzien over de twee parkingniveaus ; Via de circulatiekokers van de Cubes C4 t.e.m. C7, is evacuatie vanuit de parking mogelijk. Voor de eigenaars van de Cubes C4 t.e.m. C7, is een rechtstreekse toegang via de eigen circulatiekoker voorzien Toegang vanaf het gelijkvloers van het binnengebied en specifiek voor de bewoners van de Escher B2, is enkel mogelijk via Cube C6 en na elektronisch inchecken Voor de bewoners van Pakhuis B3B, is de parking na elektronisch inchecken bereikbaar via het Waterhuis B3A (parkeerplaatsen op -1) en de Cube C4 (parkeerplaatsen op -2). De circulatiekoker van Cube C4, is tevens de toegang tot niveau -2 voor gebruikers van B3E Van niveau -2 is onder de Toren D eveneens evacuatie naar niveau gelijkvloers en niveau -1 mogelijk via de respectievelijke circulatiekoker. Toegang tot de parking is enkel mogelijk na elektronisch inchecken of na controle door de receptie(s) van de Toren D Bijkomend is er een evacuatiemogelijkheid via de overdekte buitentrap tussen Atelier C1 en de Kapel. Toegang via deze overdekte buitentrap tot de parking vanaf het maaiveld - specifiek voor de gebruikers van Atelier C1-C3 alsook voor de bewoners/gebruikers van de Pakhuizen B3D en B3E) - is enkel mogelijk na elektronisch inchecken. Gebruikers van B3D hebben ook de mogelijkheid om via de achteringang en ondergrondse verbinding van B3C de ondergrondse parking na elektronisch inchecken te bereiken. De ondergrondse naar de parking vanuit B3C, vormt uiteraard ook de toegang tot de parking voor bewoners van pakhuis B3C Voor de eigenaars van de Silogebouwen B1, is een overdekte evacuatietrap voorzien via A2. Op het gelijkvloers kan of via de doorgang door Museaal gebouw A2, of buiten via het binnengebied de kortste weg naar de silogebouwen B1 genomen worden. Toegang tot de doorgang doorheen het Museaal gebouw en toegang tot de overdekte buitentrap, kan enkel na elektronisch inchecken.

18 Voor de handelsruimtes van A2, is de verbinding naar de ondergrondse parking mogelijk via de trap vanuit A2 of via de achteringang voor de brandweer van Cube C Opbouw en functies van niveaus -1 en Niveau -1 telt minstens 130 parkeerplaatsen en niveau -2 heeft er minstens 170. De inpandige wegenis om deze plaatsen te bereiken, verloopt via een centrale hoofdas met hierop dwarse aftakkingen. De vloerpas verloopt in constante minimale helling, met aan de zijde van de Stokerijstraat een opvanggoot op beide niveaus en met opvangput en opvoerpomp op niveau -2. Deze opvoerpomp bevindt zich onder C6 en wordt elektrisch gevoedt vanuit het tellerlokaal elektriciteit van de parking onder C Op niveau -1 wordt een deel van de parking aan de kanaalzijde ingenomen door functies van de Toren D (onder de respectievelijke footprint van de Toren D). Anderzijds komt in dit apart compartiment een deel van de stockruimtes van de museale invullingen en wordt de verbinding gemaakt tussen de stockruimte op niveau -1 van Museaal gebouw A2 en het Atelier C1-C3. Een nooduitgang van deze stock doorheen de Toren D, is eveneens voorzien Waar mogelijk, worden op beide niveaus bergruimtes voorzien alsook afsluitbare doch luchtopen garageboxen Voorts bevinden zich tellerlokalen in de parking ; twee voor gecombineerde telleropstellingen van Cubes C4 en C5, één voor Cube C6 en twee voor Cube C7 (waar tevens de tellers water en gas opgesteld staan voor de Toren D, alsook alle tellers voor de handelruimtes van het Museaal gebouw A2).

19 2.10. Hoekgebouw (A1 op plan buitenaanleg in bijlage, met huisnummer 15), bestaand volume, bestemd voor beperkte tussenopslag van goederen, kantoorruimtes en museale ruimtes met polyvalente en wijzigende invullingen Atelier (C1, C2 en C3 op plan buitenaanleg in bijlage, respectievelijk met huisnummer 33) ontworpen door Bogdan&Van Broeck architecten, met volgende invullingen; In het verlengde van het Atelier richting kanaal, wordt een vrijstaande muur voorzien tot aan de toren D. Deze geeft de intimiteit die het binnengebied verdient. Aan de andere zijde komt tussen Kapel en Atelier een buitentrap tot het verhoogde binnengebied en een overdekte trap vanuit de ondergrondse parking Het Atelier herbergt onder meer hout- (meubelair) en staalverwerkende (lampen en andere kleine stukken) bedrijvigheid, alsook een schildersafdeling en kantoren Het dak wordt gedeeltelijk voorzien met extensieve groeninvulling (schuine delen), of wordt bekleed met een tegel op een waterbufferende fundering(horizontale vlakken) Naast het Atelier wordt de ophaling van gemeenschappelijk afval georganiseerd, met een doorgangsopening en loskade ter hoogte van de vrijstaande muur richting servitudeweg. Indien de Verkoper of de vereniging van mede-eigenaars opteert om enkel deze zone als centraal verzamelpunt voor afval te weerhouden, vervallen de overige inpandige afvalbergruimtes op de site en kan de Verkoper deze herbestemmen De verluchting en ontroking van de Ondergrondse parking, gebeurt via ontrokingsmotoren en via een schouwuitlaat die doorheen het Atelier loopt Museaal gebouw of Vervoordt Foundation (A2 op plan buitenaanleg in bijlage) ontworpen door Bogdan&Van Broeck architecten, met volgende invullingen; A2d (huisnummer 21/B); In dit hoogste volume over twee bestaande bouwlagen, wordt een derde nieuwbouwlaag ingevoegd. Deze niveaus worden ingericht als privatieve museale ruimte, met een eigen privatieve conciërgewoning (huisnummer 21/D). Op de eerste verdieping richting kanaal, komt bovenop de gelijkvloerse bouwlaag een privatieve tuin. Op het gelijkvloers wordt onder deze tuin een tunnel gebouwd voor de doorvoer van goederen richting Gebouw A1. Op het niveau van de tuinaanleg wordt A2d mogelijks via een passerelle verbonden met de eerste verdieping van het Gebouw A1. Het gelijkvloers van A2d herbergt tevens een mogelijke afvalberging (die dan een aparte ingang krijgt aan de zijde van de silo s) in mede-eigendom en de privatieve gemeenschappelijke stookplaats, die volgende delen voedt en bij omzetting van eigenaar mogelijks via een caloriemeting het warmwaterverbruik telt per deel ; totaliteit van het Gebouw A1, totaliteit van museale ruimtes gebouw A2, Stockruimte parkingniveau -1 onder en rond toren D Privatieve museale ruimtes van witte silo s B1, Atelier C Totaliteit van bijgebouw silo s B Niveau gelijkvloers (karnak) van witte silo s B Tentoonstellings- of handelsruimte en receptieruimte in Escher B Onder A2a, A2b en A2c ; bestaande privatieve stockruimte op niveau -1 wordt behouden, met bijkomende creatie van nevenfuncties van de handelruimtes en doorgang vanuit de parking tot voor de sokkel van de Silo s. De goederenlift staat hierbij ook in voor het voor vertikaal transport van aangelanden van de Silo s Tussen A2a, A2b en A2c ; tussen de te behouden volumes wordt de bestaande dakconstructie opengewerkt, met behoud van de stalen hoofdstructuur. Hierdoor ontstaat een privatief patioplein (zones 7B en 7C op algemeen plan in bijlage), hetgeen gedeeltelijk 19

20 afsluitbaar is (privatief terras tussen A2b en A2c, zijnde zone 7C op algemeen plan in bijlage). Voor de transparantie richting kanaal, wordt aan de zijde van het binnengebied de bestaande architecturale wand met rondbogen opengewerkt, hetgeen tevens gebeurt aan de kanaalzijde A2a (huisnummer 21/C) ; wordt ingericht als handelsruimte of krijgt een privatieve museale invulling. Indien stabiliteitstechnisch mogelijk, verkrijgt het dak een groeninvulling A2b (huisnummer 21/F); wordt ingericht als handelruimte, met privatief dakterras toegankelijk voor klanten van de handelsruimte A2c (huisnummer 21/E); wordt ingericht als handelsruimte. Indien stabiliteitstechnisch mogelijk, verkrijgt het dak een groeninvulling Kapel ( huisnummer 31). Tot voor de start der werken in België als enige nog in dienst zijnde religieuze gebouw op een uitgedoofde industriële site. De gepaste functie van dit historisch rijke en privatieve gebouw, wordt in de toekomst ingevuld Tentoonstellingsruimte Anish Kapoor(A2 op plan buitenaanleg in bijlage, respectievelijk met huisnummer 21/A), als bestaand gebouw, met erin ondergebracht een privatieve museale ruimte Buitenaanleg ontworpen door landschapsarchitect Michel Desvigne; Binnen de perceelsgrenzen Voetgangerspaden in verhard materiaal (gekleurd beton of gelijkwaardig), verbinden alle toegangen tot de site met alle inkomgehelen en evacuatie-doorgangen van alle delen. Deze lopen tevens over naar de toegangshelling annex sokkel van de silogebouwen B1, naar de verdiepte buiten-inkomzone van de Escher B2, naar het terras van de handelsruimte van het Waterhuis B3A (boven de parkinginrit) en naar de buitentrap van B3C, die vanaf de binnentuin naar de achteringang van dit volume toegang geeft. Tussen Cubes C4 en C6 en tussen Cube C4 en het Atelier C1-C3, wordt het hoogteverschil van de groenaanleg bovenop de parking met de dwarse promenade door het binnengebied, opgevangen door middel van een trap. Ook is er een trap en toegangshelling om van het parkingdak met groenaanleg het patioplein van het Museaal gebouw A2 te bereiken De brandweerwegenis met breedte 4m, wordt met een grasinvulling (op stabiele fundering en honingraatstructuur in toplaag) voorzien, waardoor deze uit het zicht onttrokken wordt. In functie van het finaal landschappelijk ontwerp, worden o.a. op de hoofdzichtlijnen bredere delen aldus afgewerkt Voorts bestaat de groenaanleg uit een variatie aan planten en heesters, met een irrigatiesysteem gekoppeld aan de reservoirs voor hergebruik van regenwater en een drainering Een vijver met diepte ca. 50cm, wordt rond Tentoonstellingsruimte Anish Kapoor voorzien. Uitnodigende boorden in massieve zichtbetonelementen, zonder bijkomende valbeveiliging, begrenzen deze waterpartij in mede-eigendom. De Verkoper is niet aansprakelijk bij gebeurlijke ongevallen De sobere buitenverlichting, wordt in hoofdzaak vanaf de voet en/of de gevels van de gebouwen voorzien. De voeding ervan vertrekt vanuit het bord gemeenschappelijke delen van ieder respectievelijk gebouw(deel) Buiten de perceelsgrenzen In samenspraak met de gemeente wordt tevens de groenaanleg en openbare verlichting langs de Stokerijstraat hernomen. Onderhoud van de zones buiten de perceelsgrenzen, die voorwerp uitmaken van een aparte studie, blijft dan ook de verantwoordelijkheid van de gemeente Wijnegem 20

2 Lastenboek Woonunits. Inhoud

2 Lastenboek Woonunits. Inhoud LASTENBOEK Inhoud 1. Algemeen... 3 2. Te onderscheiden delen, respectievelijke ontwerpers en functies... 6 3. Controle en coördinatie der werken... 21 4. Meetcode voor bepaling oppervlaktes woonunits,

Nadere informatie

ANCO-TORENS TURNHOUT. VERKOOPSLASTENBOEK PARKEERGARAGE Fase

ANCO-TORENS TURNHOUT. VERKOOPSLASTENBOEK PARKEERGARAGE Fase Generaal Lemanstraat 27 B-2018 Antwerpen Telefoon 03 232 08 79 Telefax 03 232 21 38 www.wilma.be ANCO-TORENS TURNHOUT VERKOOPSLASTENBOEK PARKEERGARAGE Fase 4 Versie: 30 juli 2010 anco verkoopslastenboek

Nadere informatie

Technische beschrijving commerciële ruimten Kop Van Kessel-Lo

Technische beschrijving commerciële ruimten Kop Van Kessel-Lo Technische beschrijving commerciële ruimten Kop Van Kessel-Lo De commerciële ruimten worden casco opgeleverd, d.w.z. gesloten ruwbouw (naakte betonstructuur + gevelsluitingen). Er worden door CIP geen

Nadere informatie

GEO-INSTITUUT, HEVERLEE STUDIE 2002 REALISATIE 2004-2006 OPDRACHTGEVER. BRUTO OPPERVLAKTE (M 2 ) 10.551 m 2 KOSTPRIJS

GEO-INSTITUUT, HEVERLEE STUDIE 2002 REALISATIE 2004-2006 OPDRACHTGEVER. BRUTO OPPERVLAKTE (M 2 ) 10.551 m 2 KOSTPRIJS zuidgevel GEO-INSTITUUT, HEVERLEE nieuwbouw laboratoriagebouw voor het Geo-instituut programma: laboratoria, didactische lokalen, leslokalen, werkruimtes, vergaderzalen, kantoren, sociale en logistieke

Nadere informatie

Alle beelden zijn impressies. Er kunnen geen rechten aan ontleend worden.

Alle beelden zijn impressies. Er kunnen geen rechten aan ontleend worden. Vinkenhof Alle beelden zijn impressies. Er kunnen geen rechten aan ontleend worden. Groene oase in het centrum van de stad Privé tuin met zonneterras Wellness-paviljoen met zwembad, fitness en sauna Ruime

Nadere informatie

RETAILPARK ZWEVEGEM ZWEVEGEM N391 KANTOREN +1 TE KOOP

RETAILPARK ZWEVEGEM ZWEVEGEM N391 KANTOREN +1 TE KOOP RETAILPARK ZWEVEGEM ZWEVEGEM N391 KANTOREN +1 TE KOOP 1 RETAIL/KANTOORPARK ZWEVEGEM Nieuwbouw handelscomplex, uitstekend gelegen tussen de afrit van de E17 en het centrum van Zwevegem In het complex worden

Nadere informatie

renovatie woning Gent

renovatie woning Gent renovatie woning Gent atelier tom vanhee Verboeckhavenstraat 99, 1030 Brussel t/f 02 245 16 18 m 0496 12 74 38 www@ateliertomvanhee.be RENOVATIE WONING GENT WOONVOLUME MET RAMEN ALS SCHILDERIJEN PROJECT

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN HORENDE BIJ DE AANVRAAG VOOR DE VERKAVELINGSVERGUNNING

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN HORENDE BIJ DE AANVRAAG VOOR DE VERKAVELINGSVERGUNNING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN HORENDE BIJ DE AANVRAAG VOOR DE VERKAVELINGSVERGUNNING 1. ALGEMEEN Alle werken en handelingen waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning nodig is, en in onderstaande voorschriften

Nadere informatie

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSWIJZIGING VAN EEN GOEDGEKEURDE, NIET-VERVALLEN VERKAVELING DD. 24/01/1964 NOOT: 1. De voorschriften van de oorspronkelijke verkaveling

Nadere informatie

07/06/2013 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 LINDEN 016/656847 FAX 016/652035. Lastvoorwaarden uitvoering. : - 1,00: voorzien Elektriciteit

07/06/2013 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 LINDEN 016/656847 FAX 016/652035. Lastvoorwaarden uitvoering. : - 1,00: voorzien Elektriciteit 07/06/2013 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 LINDEN 016/656847 FAX 016/652035 Dossier nr: Werf: VELDENSTRAAT Architect: Datum 1 werfbespreking: Gelegen: Tel klant (p): (B. Mr): (B. Mevr): Type

Nadere informatie

RENOVATIE WONING GENTBRUGGE ATELIER TOM VANHEE DEELNEMINGSDOSSIER ARC AWARDS 2013 - ARCHITECTUUR

RENOVATIE WONING GENTBRUGGE ATELIER TOM VANHEE DEELNEMINGSDOSSIER ARC AWARDS 2013 - ARCHITECTUUR RENOVATIE WONING GENTBRUGGE ATELIER TOM VANHEE DEELNEMINGSDOSSIER ARC AWARDS 2013 - ARCHITECTUUR p2 atelier tom vanhee Verboeckhavenstraat 99, 1030 Brussel t/f 02 245 16 18 m 0496 12 74 38 tom@ateliertomvanhee.be

Nadere informatie

Administratieve voorwaarden Bellevuekaai - Blok FG

Administratieve voorwaarden Bellevuekaai - Blok FG Bellevuekaai - Blok FG Artikel 1 Volgende documenten vormen een geheel met het verkoopscontract: In volgorde van belangrijkheid : - de architectuurplannen (zie verkoopsbrochure), - Het verkoopslastenboek,

Nadere informatie

GEMEENTEHUIS ESSEN BOUWHEER PROJECT

GEMEENTEHUIS ESSEN BOUWHEER PROJECT GEMEENTEHUIS ESSEN BOUWHEER Gemeentebestuur Essen PROJECT Verbouwing + uitbreiding gemeentehuis ADRES Heuvelplein 23, Essen BUDGET BOUW ca 1.560.000 excl. BTW BOUWOPPERVLAKTE 500 m² UITVOERINGSTERMIJN

Nadere informatie

Algemeen Grondwerken Funderingen Betonwerken Isolatie Binnenmetselwerk Gevels Dakwerken Dakwaterafvoeren Buitenschrijnwerk Buitenriolering

Algemeen Grondwerken Funderingen Betonwerken Isolatie Binnenmetselwerk Gevels Dakwerken Dakwaterafvoeren Buitenschrijnwerk Buitenriolering S A M E N V A T T E N D B E S T E K - woningen Hoofdstuk 1 : RUWBOUWWERKEN Algemeen Grondwerken Funderingen Betonwerken Isolatie Binnenmetselwerk Gevels Dakwerken Dakwaterafvoeren Buitenriolering Hoofdstuk

Nadere informatie

GEMEENTE HOUTHALEN ~ HELCHTEREN SECT/E E, ~~ DE HEIDE

GEMEENTE HOUTHALEN ~ HELCHTEREN SECT/E E, ~~ DE HEIDE GEMEENTE HOUTHALEN ~ HELCHTEREN (Houtha/QD ) 2 q af de/ing SECT/E E, ~~ DE HEIDE \ \ MINISTERIE VAN OPENBARE WERKEN - VLAAMSE AANGELEGENHEDEN STAATSSECRETARIAAT VOOR STREEKECONOMIE Bestuur van de Stedebouw

Nadere informatie

GOEDGEKEURDE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Volgens vergunning nr. V/LE38/1 dd. 09/11/2016 Inclusief opmerkingen technische dienst

GOEDGEKEURDE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Volgens vergunning nr. V/LE38/1 dd. 09/11/2016 Inclusief opmerkingen technische dienst GOEDGEKEURDE Volgens vergunning nr. V/LE38/1 dd. 09/11/2016 Inclusief opmerkingen technische dienst 1. VOORSCHRIFTEN EN BESTEMMING HOOFDGEBOUW 1.1. Bestemming hoofdgebouw 1.1.1. Hoofdbestemming Autostelplaats:

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 1.VOORSCHRIFTEN EN BESTEMMING HOOFDGEBOUW. 1.1 Bestemming hoofdgebouw

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 1.VOORSCHRIFTEN EN BESTEMMING HOOFDGEBOUW. 1.1 Bestemming hoofdgebouw Eigendom Vennootschap MAFAR, Louizalaan 149/24, 1050 Brussel. gevolmachtigde : NV. Select Bouw, Iepersestraat 181-185, 8800 Roeselare. BPA nr 1- Dorpskom, gedeeltelijke wijziging E. VK plan dd. 30. 10.

Nadere informatie

GEMEENTEHUIS ESSEN. Project. Bouwheer. Bebouwde oppervlakte. Uitvoeringstermijn. Bouwkosten

GEMEENTEHUIS ESSEN. Project. Bouwheer. Bebouwde oppervlakte. Uitvoeringstermijn. Bouwkosten Project Uitbreiding gemeentehuis Essen -Twee delen nieuwbouw -Fietsenberging en openbaar toilet -Verbouwen bestaand deel Bouwheer Gemeentebestuur Essen Adres Heuvelplein 23 2910 Essen Bebouwde oppervlakte

Nadere informatie

F R E D - projects. ! Flanders Real Estate Development Projects HUYZE T STEENTJE. Gekoppelde nieuwbouwwoningen te Laarne

F R E D - projects. ! Flanders Real Estate Development Projects HUYZE T STEENTJE. Gekoppelde nieuwbouwwoningen te Laarne HUYZE T STEENTJE Gekoppelde nieuwbouwwoningen te Laarne Huyze t Steentje : Beschrijving Laarne, Hoekstraat 28 Op een boogscheut van het centrum van Laarne, in een pittoreske landelijke omgeving bouwt de

Nadere informatie

Ondernemen in hartje Boxmeer. 4 commerciële ruimten op de hoek Steenstraat Raadhuisplein Bijlage bij verkoopbrochure appartementen

Ondernemen in hartje Boxmeer. 4 commerciële ruimten op de hoek Steenstraat Raadhuisplein Bijlage bij verkoopbrochure appartementen Ondernemen in hartje Boxmeer 4 commerciële ruimten op de hoek Steenstraat Raadhuisplein Bijlage bij verkoopbrochure appartementen Algemeen Op de hoek Steenstraat Raadhuisplein in Boxmeer wordt door de

Nadere informatie

Kanaal. Hotspot Wonen: Kanaal. Kanaal, Wijnegem 28/06/2016. projectbeschrijving

Kanaal. Hotspot Wonen: Kanaal. Kanaal, Wijnegem 28/06/2016. projectbeschrijving Kanaal projectbeschrijving Hotspot Wonen: Kanaal De robuuste industriële gebouwen van de Kanaalsite vormen een scherp contrast met de omliggende natuur. Over het rustgevende water van het Albertkanaal

Nadere informatie

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening ter bevordering van het kwaliteitsvol wonen

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening ter bevordering van het kwaliteitsvol wonen Gemeente Moorslede Dienst ruimtelijke ordening Marktplaats 1 8890 Moorslede Tel.: 051/788 914 Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening ter bevordering van het kwaliteitsvol wonen Principiële goedkeuring

Nadere informatie

Keizerpoort terug op de kaart

Keizerpoort terug op de kaart Keizerpoort terug op de kaart Toegangspoort tot de Gentse stadskern Tussen Brusselsesteenweg en De Keizerpoort of Brusselsepoort is de verdwenen stadspoort die de zuidoostelijke toegang tot de stadskern

Nadere informatie

TE KOOP Donksesteenweg 82 - Brasschaat Exclusieve domeinvilla op ca m² Vraagprijs: Referentie: 15/1514

TE KOOP Donksesteenweg 82 - Brasschaat Exclusieve domeinvilla op ca m² Vraagprijs: Referentie: 15/1514 TE KOOP Donksesteenweg 82 - Brasschaat Exclusieve domeinvilla op ca. 3.000 m² Vraagprijs: 2.295.000 Referentie: 15/1514 Technische details HOOFDKENMERKEN Referentie:15/1514 Vraagprijs: 2.295.000 Type:

Nadere informatie

Digitale aanvraag: brandweeradvies

Digitale aanvraag: brandweeradvies Digitale aanvraag: brandweeradvies Samenstelling,normering en aandachtspunten algemeen en brandweer. OMGEVINGSLOKET De vier inhoudelijke pijlers van een digitaal dossier > 1. Structuur > 2. Uniformiteit

Nadere informatie

First Immo nv Frankrijklei 156 te B-2000 Antwerpen Tel. 03/206.76.76 Fax. 03/227.33.44 info@firstimmo.be www.firstimmo.be Residentie Thonethouse

First Immo nv Frankrijklei 156 te B-2000 Antwerpen Tel. 03/206.76.76 Fax. 03/227.33.44 info@firstimmo.be www.firstimmo.be Residentie Thonethouse First Immo nv Frankrijklei 156 te B-2000 Antwerpen Tel. 03/206.76.76 Fax. 03/227.33.44 info@firstimmo.be www.firstimmo.be Residentie Thonethouse Thonetlaan 98-100 2050 Antwerpen-Linkeroever Inleiding.

Nadere informatie

Verzekeringsvoorstel APPOFFIS

Verzekeringsvoorstel APPOFFIS Verzekeringsvoorstel APPOFFIS DATUM*: Velden met een * moeten verplicht ingevuld worden. Nieuwe zaak*: Bemiddelaar/Makelaar* Naam / Firma* Verzekeringsnemer Persoonlijk Verenging van mede-eigendom / enige

Nadere informatie

GENERAAL VETTERSTRAAT

GENERAAL VETTERSTRAAT GENERAAL VETTERSTRAAT Disclaimer De informatie in deze brochure is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. FRED is niet aansprakelijk voor

Nadere informatie

Objectgegevens: Oudheusdenstraat 30, Badhoevedorp Gebruiksoppervlakte Begane grond 1e verdieping 2e verdieping Totaal Gebruiksoppervlakte, Wonen (Woonoppervlakte) 62,7 57,9 38,3 158,9 m2 Gebruiksoppervlakte,

Nadere informatie

Projectinformatie Kantoorruimte

Projectinformatie Kantoorruimte Projectinformatie Kantoorruimte Kleine Landtong 23 Postbus 373 4200 AJ Gorinchem Transportstraat ong 4283 JL Giessen (0183) 30 40 50 www.bmak.nl info@bmak.nl Kleine Landtong 23 Rabobank 37.25.21.630 Postbus

Nadere informatie

NAK10. Bouwen van een polyvalente zaal te Kontich Duffelsesteenweg 145 2550 Kontich. Joseph Deckerslaan 2A 2100 Deurne www.bulkarchitecten.

NAK10. Bouwen van een polyvalente zaal te Kontich Duffelsesteenweg 145 2550 Kontich. Joseph Deckerslaan 2A 2100 Deurne www.bulkarchitecten. NAK10 Bouwen van een polyvalente zaal te Kontich Duffelsesteenweg 145 2550 Kontich Joseph Deckerslaan 2A 2100 Deurne www.bulkarchitecten.be NAK10 kunstgrasveld, polyvalente zaal en omgevingsaanleg 2 A.

Nadere informatie

TE KOOP RECHTSTREEKS VAN DE BOUWHEER VRIJ VAN ONTWERP

TE KOOP RECHTSTREEKS VAN DE BOUWHEER VRIJ VAN ONTWERP TE KOOP RECHTSTREEKS VAN DE BOUWHEER VRIJ VAN ONTWERP Landelijke nieuw te bouwen gezinswoning te Gingelom. Half open bebouwing van 152m 2 op een perceel van 4a00ca Adres: Statiestraat 73, Gingelom Perceel

Nadere informatie

Lastenboek Groenendaallaan 13-17

Lastenboek Groenendaallaan 13-17 Lastenboek Groenendaallaan 13-17 1. Alle architectkosten zijn ten laste van de aannemer alsook de kosten van de ingenieursstudie. 2. De aansluitingen aan de openbare netten zijn ten laste van de kopers,

Nadere informatie

21/05/2013 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 LINDEN 016/656847 FAX 016/652035. Datum 1 werfbespreking: Lastvoorwaarden uitvoering

21/05/2013 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 LINDEN 016/656847 FAX 016/652035. Datum 1 werfbespreking: Lastvoorwaarden uitvoering 21/05/2013 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 LINDEN 016/656847 FAX 016/652035 Dossier nr: Rillaar Montenaken Werf: Architect: Datum 1 werfbespreking: Gelegen: Tel klant (p): (B. Mr): (B. Mevr):

Nadere informatie

BESCHRIJVING VAN HET TE VERKOPEN ONROEREND GOED

BESCHRIJVING VAN HET TE VERKOPEN ONROEREND GOED BESCHRIJVING VAN HET TE VERKOPEN ONROEREND GOED Gemeente Lummen, Rekhovenstraat 119 Een polyvalent gebouw, actueel ingericht als brasserie met 3 studio s, 1 appartement en volledig onderkelderd Kadastraal

Nadere informatie

VOORAFGAANDE VERKLARINGEN BASISAKTE HOOFDSTUK I. AANGEHECHTE STUKKEN HOOFDSTUK II. BESCHRIJVING VAN HET KOMPLEKS

VOORAFGAANDE VERKLARINGEN BASISAKTE HOOFDSTUK I. AANGEHECHTE STUKKEN HOOFDSTUK II. BESCHRIJVING VAN HET KOMPLEKS HET JAAR 1979, de vierde mei. Voor ons Meester VOORAFGAANDE VERKLARINGEN 1. 2. 3. [ ] 4. De vennootschap heeft besloten op voorschreven grond een gebouwenkompleks op te richten, bestaande uit appartementen

Nadere informatie

BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE APPARTEMENTEN

BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE APPARTEMENTEN BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE APPARTEMENTEN Datum 20-11-2009 Betreft 0616 CBO Lokerenstraat Turnhout: 19 woongelegenheden Adres Lokerenstraat 147 tem 151 & Soldatenpad 1 tem 5, 2300 Turnhout ALGEMEEN -

Nadere informatie

Nieuwsbrief #9 maart 2014

Nieuwsbrief #9 maart 2014 Nieuwsbrief #9 maart 2014 Voorwoord Stand van de werken Oplevering Klantenkeuzes Openbaar domein Kapel & officierswoning Parking Marketing & verkoop Voorwoord Beste klant, Sedert onze vorige nieuwsbrief

Nadere informatie

LASTENBOEK -------------------------------------------------------------

LASTENBOEK ------------------------------------------------------------- lastenboek bladzijde 1 LASTENBOEK ------------------------------------------------------------- Algemene Beschrijving van de werken en materialen INHOUD Hoofdstuk 08: Isolatie Hoofdstuk 09: Bezetwerken

Nadere informatie

STAD AALST BIJZONDER PLAN VAN AANLEG NR. 6 EREMBODEGEM - FONTEINBOS

STAD AALST BIJZONDER PLAN VAN AANLEG NR. 6 EREMBODEGEM - FONTEINBOS STAD AALST BIJZONDER PLAN VAN AANLEG NR. 6 EREMBODEGEM - FONTEINBOS PROVINCIE OOST-VLAANDEREN GEMEENTE EREMBODEGEM BIJZONDER PLAN VAN AANLEG NR. 6 FONTEINBOS STEDEBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Art. 1 : Algemeenheden

Nadere informatie

«UKKEL CALEVOET» Een projektontwikkelling van. Herrmann-Debroux Laan 42 B- 1160 Brussel. Als afgevaa rdi gde bo uw he er voo r

«UKKEL CALEVOET» Een projektontwikkelling van. Herrmann-Debroux Laan 42 B- 1160 Brussel. Als afgevaa rdi gde bo uw he er voo r «UKKEL CALEVOET» Een projektontwikkelling van Herrmann-Debroux Laan 42 B- 1160 Brussel Als afgevaa rdi gde bo uw he er voo r Pré de la Per che Constru ction n.v. NIEUWBOUW VAN EEN CASCOPLATEAU GEBOUW C2

Nadere informatie

TECHNISCH VERSLAG VAN HET ONDERZOEK VAN DE KWALITEIT VAN WONINGEN Deel A: Identificatiegegevens

TECHNISCH VERSLAG VAN HET ONDERZOEK VAN DE KWALITEIT VAN WONINGEN Deel A: Identificatiegegevens TECHNISCH VERSLAG VAN HET ONDERZOEK VAN DE KWALITEIT VAN WONINGEN Deel A: Identificatiegegevens A.1. Identificatiegegevens van het onderzoek Dossiernummer (van de woning in het gebouw): Datum van het onderzoek:

Nadere informatie

19/10/2011 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 Linden 016/65 68 47 FAX 016/65 20 35. Architekt: Bert Van der Borght. Lastvoorwaarden Uitvoering

19/10/2011 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 Linden 016/65 68 47 FAX 016/65 20 35. Architekt: Bert Van der Borght. Lastvoorwaarden Uitvoering 19/10/2011 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 Linden 016/65 68 47 FAX 016/65 20 35 Dossier nr: Werf: Aarschot Architekt: Bert Van der Borght Datum 1 werfbespreking: Gelegen: Tel klant (p): (B.

Nadere informatie

DE STAD MECHELEN VERKOOPT. Huis van Lorreinen 6 casco-units. Hoek Scheerstraat - Frederik de Merodestraat 2800 Mechelen

DE STAD MECHELEN VERKOOPT. Huis van Lorreinen 6 casco-units. Hoek Scheerstraat - Frederik de Merodestraat 2800 Mechelen Hoek Scheerstraat - Frederik de Merodestraat 2800 Mechelen Inlichtingen: www.mechelen.be/huisvanlorreinen > ALGEMEEN > SITUERING Compact wonen in schaduw van Sint-Romboutstoren Het is een nieuw woonproject

Nadere informatie

t Hofke van Melsbroek

t Hofke van Melsbroek t Hofke van Melsbroek Algemene brochure 1 Intro In het centrum van Melsbroek, vlak aan de achtertuin van Kasteel Boetfort, worden 8 zeer grote appartementen gebouwd met zeer hoge afwerkingsgraad, gaande

Nadere informatie

VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN - BIJLAGE BIJ VERKAVELINGSPLAN (plan 6)

VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN - BIJLAGE BIJ VERKAVELINGSPLAN (plan 6) Stad Ieper Provincie West-Vlaanderen West-Vlaamse Intercommunale Dienstverlenende vereniging Project Verkaveling Veurnsestraat te Elverdinge Project: 04/6076 VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN - BIJLAGE BIJ VERKAVELINGSPLAN

Nadere informatie

Brandweerkazerne Dordrecht

Brandweerkazerne Dordrecht opdrachtgever locatie ontwerp uitvoering functie Gemeente Dordrecht Leerpark, Dordrecht 2006 2010-2011 Brandweerkazerne Technische Dienst GHOR Leer- en werkplek Da Vinci College Brandweerkazerne Dordrecht

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN HORENDE BIJ DE AANVRAAG VOOR DE VERKAVELINGSVERGUNNING

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN HORENDE BIJ DE AANVRAAG VOOR DE VERKAVELINGSVERGUNNING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN HORENDE BIJ DE AANVRAAG VOOR DE VERKAVELINGSVERGUNNING 1. ALGEMEEN Alle werken en handelingen waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning nodig is, en in onderstaande voorschriften

Nadere informatie

DE SPOELE SINT-NIKLAAS

DE SPOELE SINT-NIKLAAS DE SPOELE SINT-NIKLAAS BOUWHEER OCMW Sint-Niklaas CONTACTPERSOON Tjeu Van Diessen, secretaris OCMW, 03 778 60 04 PROJECT Nieuwbouw woonzorgcentrum De Spoele (128 bedden) ADRES Lamstraat, 9100 Sint-niklaas

Nadere informatie

LASTENBOEK ROESELARE SERINGENSTRAAT WOONPROJECT BOTANIEK HANDELSRUIMTE

LASTENBOEK ROESELARE SERINGENSTRAAT WOONPROJECT BOTANIEK HANDELSRUIMTE LASTENBOEK ROESELARE SERINGENSTRAAT WOONPROJECT BOTANIEK HANDELSRUIMTE INTRODUCTIE Om de toekomstige eigenaars van deze handelsruimte een duidelijk overzicht te geven van de kwaliteit en de afwerking van

Nadere informatie

GEMEENTE MEEUWEN-GRUITRODE. Verkavelingsvoorschriften half-open bebouwing

GEMEENTE MEEUWEN-GRUITRODE. Verkavelingsvoorschriften half-open bebouwing GEMEENTE MEEUWEN-GRUITRODE Verkavelingsvoorschriften half-open bebouwing Informatief Toelichting bij de gewenste ruimtelijke context Bepalingen met betrekking tot bestemming - De hoofdbestemming: residentieel

Nadere informatie

1617 AMBT VERBOUWING VAN EEN HERENWONING AMBTMANSTRAAT ANTWERPEN HAALBAARHEIDSSTUDIE 7 MAART 2017

1617 AMBT VERBOUWING VAN EEN HERENWONING AMBTMANSTRAAT ANTWERPEN HAALBAARHEIDSSTUDIE 7 MAART 2017 1617 AMBT VERBOUWING VAN EEN HERENWONING AMBTMANSTRAAT 6 2000 ANTWERPEN HAALBAARHEIDSSTUDIE 7 MAART 2017 STUDIO 22 ARCHITECTS BVBA VLAAMSEKUNSTLAAN 39 2020 ANTWERPEN LIGGING OMGEVING INPLANTING PRAKTIJK

Nadere informatie

nieuwbouwproject op industriezone Waggelwater. / bedrijvenpark Dirk Martensstraat 3 8000 Brugge dirk martensstraat

nieuwbouwproject op industriezone Waggelwater. / bedrijvenpark Dirk Martensstraat 3 8000 Brugge dirk martensstraat nieuwbouwproject op industriezone Waggelwater. / bedrijvenpark dirk martensstraat Dirk Martensstraat 3 8000 Brugge / ligging / ligging / ligging / voorstelling project nieuwbouw magazijnen (14 units) te

Nadere informatie

II. 12 BVCHECK MC Checklist voor de preventie van brand in de mini-crèches

II. 12 BVCHECK MC Checklist voor de preventie van brand in de mini-crèches II. 12 BVCHECK MC Checklist voor de preventie van brand in de mini-crèches Deze checklist helpt bepalen aan welke vereisten de mini-crèche op het vlak van brandveiligheid aan het besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

LASTENBOEK -------------------------------------------------------------

LASTENBOEK ------------------------------------------------------------- lastenboek bladzijde 1 LASTENBOEK ------------------------------------------------------------- Algemene Beschrijving van de werken en materialen INHOUD Hoofdstuk 08: Isolatie Hoofdstuk 09: Bezetwerken

Nadere informatie

KORTRIJK. In dit bedrijvencomplex worden kantoren aangeboden vanaf ca. 200 m².

KORTRIJK. In dit bedrijvencomplex worden kantoren aangeboden vanaf ca. 200 m². KORTRIJK Op de hoek van de Engelse Wandeling en de Dumolinlaan in Kortrijk wordt een nieuw kantorencomplex ontwikkeld met een totale oppervlakte van ca. 2400 m². Vanuit de behoefte aan moderne en functionele

Nadere informatie

TERMINOLOGIE... 2 1. BESTEMMING... 4

TERMINOLOGIE... 2 1. BESTEMMING... 4 INHOUDSOPGAVE DEEL 1: ALGEMENE BEPALINGEN...2 TERMINOLOGIE... 2 ALGEMEEN GELDENDE VOORSCHRIFTEN... 2 DEEL 2: BIJZONDERE BEPALINGEN... 4 ART 1. ZONE VOOR KANTOREN... 4 1. BESTEMMING... 4 2. BEBOUWING...

Nadere informatie

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN VADEMECUM ELEKTRICITEIT RUIMTEN VAN ELEKTRISCHE INSTALLATIES Artikel A.R.E.I

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN VADEMECUM ELEKTRICITEIT RUIMTEN VAN ELEKTRISCHE INSTALLATIES Artikel A.R.E.I 47.01 Codificatie 47.01.a Bekwaamheid van personen: Om de bekwaamheid van personen te bepalen wordt een code gebruikt die samengesteld is uit de letters BA gevolgd door een cijfer van 1 tot 5, zoals in

Nadere informatie

BOUWEN VAN APPARTEMENTEN Oostmalsesteenweg te Rijkevorsel

BOUWEN VAN APPARTEMENTEN Oostmalsesteenweg te Rijkevorsel BOUWEN VAN APPARTEMENTEN Oostmalsesteenweg te Rijkevorsel BOUWHEER: DEGO bvba Poeleinde 33 2323 Hoogstraten - Wortel Tel 03 / 314 35 69 Fax 03 / 314 99 80 info@dego.be 1. ALGEMEEN De appartementen worden

Nadere informatie

DE SPOELE ST.-NIKLAAS

DE SPOELE ST.-NIKLAAS Bouwheer OCMW Sint-Niklaas Project Nieuwbouw Zorgcentrum Woonzorgcentrum De Spoele Adres Lamstraat, 9100 Sint-Niklaas Bebouwde Oppervlakte 5338 m² ondergronds (twee lagen parking) 9403 m² bovengronds (vijf

Nadere informatie

19/10/2011 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 Linden 016/65 68 47 FAX 016/65 20 35. Datum 1 werfbespreking: Lastvoorwaarden Uitvoering

19/10/2011 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 Linden 016/65 68 47 FAX 016/65 20 35. Datum 1 werfbespreking: Lastvoorwaarden Uitvoering 19/10/2011 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 Linden 016/65 68 47 FAX 016/65 20 35 Dossier nr: MOLENSTEDE Werf: Architekt: BERT VAN DER BORGHT Datum 1 werfbespreking: Gelegen: Tel klant (p): (B.

Nadere informatie

Stedenbouwkundige voorschriften. Artikel 1: Zone voor hoofdgebouwen

Stedenbouwkundige voorschriften. Artikel 1: Zone voor hoofdgebouwen Stedenbouwkundige voorschriften Artikel 1: Zone voor hoofdgebouwen A. Bestemming: 1. woonhuizen met één verdieping op de percelen gemerkt 1V op het plan; 2. woonhuizen met 2,3 en 6 verdiepingen op de percelen

Nadere informatie

3. STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING

3. STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING 3. STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING 1 ZONE VOOR BEBOUWING (open) 1.1 HOOFDBESTEMMING Er wordt geopteerd voor open bebouwing met een logische ruimtelijke inplanting.

Nadere informatie

STAD AALST BIJZONDER PLAN VAN AANLEG NR. 16 AALST - HEILIG HARTLAAN

STAD AALST BIJZONDER PLAN VAN AANLEG NR. 16 AALST - HEILIG HARTLAAN STAD AALST BIJZONDER PLAN VAN AANLEG NR. 16 AALST - HEILIG HARTLAAN PROVINCIE OOST-VLAANDEREN STAD AALST BIJZONDER PLAN VAN AANLEG NR. 16 H. HARTLAAN STEDEBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Art. 1 : Algemeenheden

Nadere informatie

Afwerking: door de privé bewoners, met een sobere afwerking van 400 euro/m² bekomt men een all in bouwprijs van Euro/m²

Afwerking: door de privé bewoners, met een sobere afwerking van 400 euro/m² bekomt men een all in bouwprijs van Euro/m² 1 COHOUSING TE CLABECQ voor 22 gezinnen Hugo Vanderstadt: Architect en stedenbouwkundig ontwerper Wat is cohousing? Zie het e-boek; "Het nieuwe wonen", auteur Hugo Vanderstadt, hier gratis te downloaden

Nadere informatie

- 1/5 - (door de aanvrager in te vullen) vanaf 1 januari Informatie over de aanvraag: A. Aanvrager: ... B. Ligging van het goed: ...

- 1/5 - (door de aanvrager in te vullen) vanaf 1 januari Informatie over de aanvraag: A. Aanvrager: ... B. Ligging van het goed: ... F:\Plan et Autorisations\Cellule Autorisations\Delrez Dominique\plans & autorisations\finances\3a introduction dossier\formulaire\berekening der BEREKENING DER ADMINISTRATIEVE KOSTEN VOOR HET ONDERZOEK

Nadere informatie

Politieverordening inzake preventie van brand en ontploffing van publiek toegankelijke inrichtingen

Politieverordening inzake preventie van brand en ontploffing van publiek toegankelijke inrichtingen Politieverordening inzake preventie van brand en ontploffing van publiek toegankelijke inrichtingen Goedgekeurd in de gemeenteraad van 23 november 2015 Bekendgemaakt op 17 december 2015 In werking getreden

Nadere informatie

VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN

VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN Verkaveling 010/070 (3b) Provincie ANTWERPEN Gemeente BERLAAR Ligging Smidstraat - Hemelshoek Kad. Afd. 1 Sectie D nrs. 548/b&c 544/n 545/c 546/d Verkaveling 010/070 (3b) Dossier

Nadere informatie

AS2_object_code 1 van 5

AS2_object_code 1 van 5 AS2_object_code 1 van 5 INVESTERINGSKOSTEN 1 GRONDKOSTEN m² TO 1A verwerving m² TO 1A.01 aankoopsom terrein 1A.02 kosten beschrijf 1A.03 kosten tussenpersonen 1A.04 taxaties 1A.05 grondonderzoek bij verwerving

Nadere informatie

GENERAAL VETTERSTRAAT AMSTERDAM

GENERAAL VETTERSTRAAT AMSTERDAM GENERAAL VETTERSTRAAT AMSTERDAM www.generaalvetterstraatong.nl Omschrijving OBJECT Deze spectaculaire nieuwbouw ontwikkelingvan ca 4.400 m² heeft door de eenvoudige vormgeving en sterke verticale belijning

Nadere informatie

STAD AALST BIJZONDER PLAN VAN AANLEG NR. 5 EREMBODEGEM - LEUVESTRAAT

STAD AALST BIJZONDER PLAN VAN AANLEG NR. 5 EREMBODEGEM - LEUVESTRAAT STAD AALST BIJZONDER PLAN VAN AANLEG NR. 5 EREMBODEGEM - LEUVESTRAAT PROVINCIE OOST-VLAANDEREN GEMEENTE EREMBODEGEM BIJZONDER PLAN VAN AANLEG NR. 5 LEUVESTRAAT STEDEBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Art. 1 : Algemeenheden

Nadere informatie

Residentie Bergakker

Residentie Bergakker 6 karaktervolle appartementen, allen voorzien van tuin of terras/balkon met autostaanplaatsen en kelderberging Ligging: Bolk 52 Promotor: Makelaar: Architect: Jeni Holding nv Bolk 7 bus 1 (zetel: Fazantenlaan

Nadere informatie

DE RAAD: Gelet op de bouwverordening betreffende de parkeerplaatsen, goedgekeurd in de vergadering van de gemeenteraad dd 16 maart 1993;

DE RAAD: Gelet op de bouwverordening betreffende de parkeerplaatsen, goedgekeurd in de vergadering van de gemeenteraad dd 16 maart 1993; DE RAAD: Gelet op de bouwverordening betreffende de parkeerplaatsen, goedgekeurd in de vergadering van de gemeenteraad dd 16 maart 1993; Overwegende dat een aantal artikels aanleiding geven tot interpretatie.

Nadere informatie

RUP nr. 2quater Zeedijk-Tennis Gemeente Middelkerke. Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan februari 2016

RUP nr. 2quater Zeedijk-Tennis Gemeente Middelkerke. Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan februari 2016 RUP nr. 2quater Zeedijk-Tennis Gemeente Middelkerke Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan februari 2016 Gemeentelijk RUP nr. 2quater 'Zeedijk-Tennis' te Middelkerke Verordenend grafisch plan

Nadere informatie

TE KOOP Kapel Nieuw Vredenhof Van Oldenbarneveltlaan 15, Haarlem

TE KOOP Kapel Nieuw Vredenhof Van Oldenbarneveltlaan 15, Haarlem TE KOOP Kapel Nieuw Vredenhof Van Oldenbarneveltlaan 15, Haarlem Kerkgebouw + dienstwoning met ruime bestemming herontwikkeling tot woningbouw mogelijk Omschrijving Het object betreft een vrijstaand voormalige

Nadere informatie

RWA. Rostockweg-Leopolddok kaai 214-216, 2030 Antwerpen KADASTRALE GEGEVENS Sectie C, perceelnr. 231 M 5 VENNOOTSCHAP

RWA. Rostockweg-Leopolddok kaai 214-216, 2030 Antwerpen KADASTRALE GEGEVENS Sectie C, perceelnr. 231 M 5 VENNOOTSCHAP Gedeeltelijk metselwerk Lichtstraat niet-geïsoleerd Afmeting: 120m L x 5,5m B 9,00 st Losse betonplaten type Stelcon dals: Magazijnen Capella, Hydra & Spica Ter plaatse gestorte betonvloer: Garage & Vega

Nadere informatie

COMPLEXE STADSPROJECTEN

COMPLEXE STADSPROJECTEN KENNISCENTRUM VLAAMSE STEDEN - interlokale vereniging COMPLEXE STADSPROJECTEN draaiboek Naam website KCVS BEWONERSVERGADERING Oorspronkelijke naam document presentatie bewonersvergadering Laenhout Architecten

Nadere informatie

TRANSFO ZWEVEGEM WAAR ENERGIE TROEF IS! Van elektriciteitscentrale tot avonturen- en evenementensite.

TRANSFO ZWEVEGEM WAAR ENERGIE TROEF IS! Van elektriciteitscentrale tot avonturen- en evenementensite. TRANSFO ZWEVEGEM WAAR ENERGIE TROEF IS! Van elektriciteitscentrale tot avonturen- en evenementensite. 1. INLEIDING Langs het kanaal Bossuit-Kortrijk ligt de voormalige elektriciteitscentrale van Zwevegem.

Nadere informatie

FICHE UITRUSTING VAN DE ARBEIDSPLAATSEN

FICHE UITRUSTING VAN DE ARBEIDSPLAATSEN FICHE UITRUSTING VAN DE ARBEIDSPLAATSEN Afmetingen van lokalen en werkruimten : de lokalen zijn tenminste 2,5 m hoog (de delen die geen 2,5 m hoogte bereiken worden niet meegeteld voor de bepaling van

Nadere informatie

Stedenbouwkundige voorschriften

Stedenbouwkundige voorschriften Stedenbouwkundige voorschriften 0. ALGEMENE BEPALINGEN 1. OPGAVE VAN DE PLANOLOGISCHE VOORSCHRIFTEN DIE STRIJDIG ZIJN MET HET RUP EN DIE OPGEHEVEN WORDEN Het RUP vervangt de bestemmingen van het gewestplan

Nadere informatie

ENGELENKAMPSTRAAT 62, SITTARD

ENGELENKAMPSTRAAT 62, SITTARD TE HUUR SITTARD KANTOOROBJECT ENGELENKAMPSTRAAT 62, SITTARD HUURPRIJS KANTOOROBJECT: EUR 115,- PER M² PER JAAR, TE VERMEERDEREN MET BTW Algemeen : Het voormalige postkantoor van Sittard, op centrale locatie

Nadere informatie

RUP KLAARSTRAAT (HERZIENING EN UITBREIDING VAN HET RUP ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN-

RUP KLAARSTRAAT (HERZIENING EN UITBREIDING VAN HET RUP ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN- GEMEENTE OPWIJK RUP KLAARSTRAAT (HERZIENING EN UITBREIDING VAN HET RUP ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN- Deelplan voetbalterrein Klaarstraat ) DEEL 2: ONTWERPPLANNEN

Nadere informatie

Gemeenschappelijke schoorstenen in bestaande appartementsgebouwen

Gemeenschappelijke schoorstenen in bestaande appartementsgebouwen Gemeenschappelijke schoorstenen in bestaande appartementsgebouwen 1 Inhoudsopgave Bestaande situatie Atmosferische ketels Gemeenschappelijk opbouwvoorbeeld Werkingsprincipe Verse luchttoevoer Rookgasafvoer

Nadere informatie

Wonen in een oude school aan het Prins Hendrikpark!

Wonen in een oude school aan het Prins Hendrikpark! Wonen in een oude school aan het Prins Hendrikpark! Collectief Particulier Opdrachtgeverschap Doe je mee? Floris Versterstraat 11 Bennebroekstraat 11 Floris Versterstraat 10 ZELFBOUW IN DE AANBIEDING Transformatie

Nadere informatie

TECHNISCH VERSLAG VAN HET ONDERZOEK VAN DE KWALITEIT VAN WONINGEN

TECHNISCH VERSLAG VAN HET ONDERZOEK VAN DE KWALITEIT VAN WONINGEN TECHNISCH VERSLAG VAN HET ONDERZOEK VAN DE KWALITEIT VAN WONINGEN Deel A: Identificatiegegevens A.1. Identificatiegegevens van het onderzoek Dossiernummer (van de woning in het gebouw): Datum van het onderzoek:

Nadere informatie

BIJZONDER PLAN VAN AANLEG NUMMER 8 "EXCELSIOR" 2006 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ HET ONTWERP D.D. 22 MAART 2007

BIJZONDER PLAN VAN AANLEG NUMMER 8 EXCELSIOR 2006 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ HET ONTWERP D.D. 22 MAART 2007 uitgesloten PROVINCIE WEST-VLAANDEREN - ARRONDISSEMENT OOSTENDE GEMEENTE MIDDELKERKE - AFDELING MIDDELKERKE BIJZONDER PLAN VAN AANLEG NUMMER 8 "EXCELSIOR" 2006 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ HET ONTWERP

Nadere informatie

TE KOOP RECHTSTREEKS VAN DE BOUWHEER VRIJ VAN ONTWERP

TE KOOP RECHTSTREEKS VAN DE BOUWHEER VRIJ VAN ONTWERP TE KOOP RECHTSTREEKS VAN DE BOUWHEER VRIJ VAN ONTWERP Eigentijdse nieuw te bouwen gezinswoning te Bilzen (Hoelbeek). Linkerwoning van een tweewoonst van 140m 2 op een perceel van 5a53ca Adres: Hoelbeekstraat

Nadere informatie

Residentie Hof Van Opwic Beschrijving v16

Residentie Hof Van Opwic Beschrijving v16 1 Algemeen Vooreerst : de prijzen bevinden zich achteraan dit document. Vlakbij het centrum van Opwijk, in één van de meest recenste verkavelingen, worden 6 klassevolle appartementen gebouwd met zeer hoge

Nadere informatie

stationsomgeving Gent Sint-Pieters - Koningin Fabiolalaan

stationsomgeving Gent Sint-Pieters - Koningin Fabiolalaan GEWESTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN stationsomgeving Gent Sint-Pieters - Koningin Fabiolalaan Bijlage II STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN colofon samenstelling Ruimtelijke Planning Verantwoordelijke

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN RUP 13/a WOONKORRELS OLSENE GROT & GROENEWEG/BAUTERSTRAAT. Verordenende voorschriften toelichting

VOORSCHRIFTEN RUP 13/a WOONKORRELS OLSENE GROT & GROENEWEG/BAUTERSTRAAT. Verordenende voorschriften toelichting VOORSCHRIFTEN RUP 13/a WOONKORRELS OLSENE GROT & GROENEWEG/BAUTERSTRAAT Verordenende voorschriften toelichting 1. ALGEMENE BEPALINGEN 1.1. Opgave van de voorschriften die strijdig zijn met het RUP en die

Nadere informatie

(Versie 12/12/2013) Provincie Vlaams-Brabant Gemeente Opwijk

(Versie 12/12/2013) Provincie Vlaams-Brabant Gemeente Opwijk Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening inzake parkeren en stallen van auto s & fietsen en realisatie van bergruimten bij meergezinswoningen (Versie 12/12/2013) Provincie Vlaams-Brabant Gemeente Opwijk

Nadere informatie

SYNTHESENOTA EPB Overzicht met betrekking tot EPB-regelgeving

SYNTHESENOTA EPB Overzicht met betrekking tot EPB-regelgeving SYNTHESENOTA EPB Overzicht met betrekking tot EPB-regelgeving VOORWERP BOUWPLAATS BOUWHEER ARCHITECT STUDIEBUREAU Renovatie van een eengezinswoning Sint Jozefstraat 69, 8301 Knokke-Heist T Heist Best cvba

Nadere informatie

BIJLAGE 5/1: REACTIE BIJ BRAND

BIJLAGE 5/1: REACTIE BIJ BRAND 0 PLATEN [De platen zijn opgenomen bij de betreffende tekst] Plaat 5.1 - Groendaken 1 VOORWERP De vereisten inzake de reactie bij brand en het gedrag bij een brand vanaf de buitenzijde die vermeld zijn

Nadere informatie

INTENTIEVERKLARING VAN DE AANNEMER. Ik (aannemer)

INTENTIEVERKLARING VAN DE AANNEMER. Ik (aannemer) 10. 3. INTENTIEVERKLARING VAN DE AANNEMER Ik (aannemer) Verklaar hiermede dat ik kennis genomen heb van en akkoord ben met de veiligheidsvoorschriften van de opdrachtgever, opgenomen in het bestek, de

Nadere informatie

GEMEENTE MIDDELKERKE Deelgemeente SLIJPE

GEMEENTE MIDDELKERKE Deelgemeente SLIJPE GEMEENTE MIDDELKERKE Deelgemeente SLIJPE ONTWERP SECTORAAL BPA ZONEVREEMDE BEDRIJVEN BPA NR.1 DEBRUYNE GINO BVBA (INVENTNR. 362) GROEP PLANNING Vennootschap van stedenbouwkundigen, verkeerskundigen, architecten

Nadere informatie

Meer- en minderwerklijst RUWBOUW

Meer- en minderwerklijst RUWBOUW B Bouwkundige opties De bouwkundige opties zijn uitgetekend in de verkooptekening. Gebruikte materialen en kleuren zijn conform de technische omschrijving, indien hiervan afgeweken wordt staat dit bij

Nadere informatie

verkavelingsvoorschriften verkaveling elleboogstraat, helkijn

verkavelingsvoorschriften verkaveling elleboogstraat, helkijn verkavelingsvoorschriften verkaveling elleboogstraat, helkijn oktober 2013, bijlage 3 2 1. Rijwoningen 1.1. Bestemming Wonen: woningen en de bijbehorende uitrusting zoals tuinen, tuinhuisjes, garages,

Nadere informatie

DEEL II: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

DEEL II: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN DEEL II: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN INHOUD 0. ALGEMENE BEPALINGEN 1 0.1 Algemene Definities... 1 0.1.1 Hoofdbestemming nevenbestemming van het hoofdgebouw... 1 0.1.2 Bouwdiepte... 1 0.1.3 Bouwlaag...

Nadere informatie

TE KOOP. Elisabethplaats 44 5421 LC Gemert Vraagprijs: 195.000 k.k.

TE KOOP. Elisabethplaats 44 5421 LC Gemert Vraagprijs: 195.000 k.k. TE KOOP Elisabethplaats 44 Vraagprijs: 195.000 k.k. Omschrijving TE KOOP ELISABETHPLAATS 44, GEMERT Dit royaal woonappartement met berging en parkeerplaats is gelegen op de 1e verdieping in het centrum

Nadere informatie

KORTENBOSSTRAAT, SINT-TRUIDEN

KORTENBOSSTRAAT, SINT-TRUIDEN Mooie open bebouwing met optimaal wooncomfort! KORTENBOSSTRAAT, SINT-TRUIDEN Wonen in een groene omgeving - centraal gelegen - apart ontwerp! Kortenbosstraat SINT-TRUIDEN Open bebouwing met optimaal lichtinval

Nadere informatie