REGLEMENT. Schermvliegbewijs. Paragliding Pilot Licence (PgPL)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "REGLEMENT. Schermvliegbewijs. Paragliding Pilot Licence (PgPL)"

Transcriptie

1 REGLEMENT Afgifte Schermvliegbewijs Paragliding Pilot Licence (PgPL) INLEIDING Vanaf 1 oktober 2004 geeft de KNVvL brevetten uit voor luchtsporten. Zij doet dit onder de vlag van het KNVvL Examinering Instituut (KEI). Dit reglement beschrijft de procedures en eisen voor het afgeven en herafgeven van schermvliegbewijzen en het bijschrijven van daarop verkregen bevoegdheden. Artikel 1. Begripsbepalingen 1.1 De begrippen en afkortingen in dit reglement hebben de volgende betekenis: KEI Schermvliegbewijs Eerste afgifte Herafgifte Aanvrager Hoogtevlucht Verlenging Uitbreiding FSMI PgPL HB LES LWV Erkende school Erkende instructeur PvB Proficiency check KNVvL Examinering Instituut Bewijs van bevoegdheid als schermvlieger, Paragliding Pilot Licence (PgPL) Het voor de eerste maal afgeven van een schermvliegbewijs aan aanvrager. Vernieuwen van het schermvliegbewijs door bijzondere omstandigheden Degene die een schermvliegbewijs aanvraagt of de herafgifte daarvan, of het bijschrijven van een bevoegdheid daarop. Bij lier een vlucht waarbij het hoogteverschil gedurende de vlucht meer dan 200 meter bedraagt. Bij Berg een vlucht waarbij het hoogteverschil meer dan 500 meter bedraagt. Het verlengen van de geldigheidsduur van het schermvliegbewijs Het tussentijds vervangen van een geldig schermvliegbewijs onder toevoeging van een extra bevoegdverklaring Federatie Sport Medische Instellingen Paragliding Pilot Licence Hoofdbestuur KNVvL Lokale examinator schermvliegen Luchtwaardigheidsverklaring, bevoegdverklaring uitgegeven door het opleidingsinstituut na het met succes afleggen van het praktijkexamen Lierstart respectievelijk Bergstart Een door de KNVvL erkende school of opleidingsinstituut Een door de KNVvL erkende schermvlieginstructeur verbonden aan een erkende school Proeve van Bekwaamheid Checkvlucht ten overstaan van een door een erkende instructeur bij een erkende school of ten overstaan van een PvB beoordelaar Artikel 2. Eerste afgifte Schermvliegbewijs 2.1 De eerste afgifte wordt gedaan indien aanvrager niet eerder in het bezit is geweest van een schermvliegbewijs en voldoet aan de eisen op grond van dit reglement. 2.2 De aanvrager dient lid te zijn van de afdeling Schermvliegen van de KNVvL. Artikel 3. Geldigheidsduur Schermvliegbewijs 3.1 Het Schermvliegbewijs heeft een geldigheidsduur van drie jaar na datum van afgifte. 3.2 De datum van afgifte respectievelijk verval zoals vermeld op het Schermvliegbewijs is bepalend. Afgiftereglement Schermvliegen Versie

2 3.3 Bij niet-tijdige verlenging van het Schermvliegbewijs of beëindiging van het lidmaatschap van de afdeling Schermvliegen van de KNVvL, vervalt de geldigheid van het Schermvliegbewijs en alle daarop vermelde bevoegdheden. 3.4 De houder van een Schermvliegbewijs dat niet-tijdig is verlengd kan verzoeken om herafgite van zijn Schermvliegbewijs conform artikel 5 van dit reglement. Artikel 4. Eisen eerste afgifte Schermvliegbewijs 4.1 De aanvrager dient aan onderstaande eisen te voldoen: a. In het bezit te zijn een geldig theoriecertificaat voor het schermvliegen. b. In het bezit te zijn van een volledig uitgevoerde takenlijst, afgetekend door een erkende instructeur. c. In het bezit te zijn van een luchtwaardigheidsverklaring, afgegeven door een erkende instructeur. 4.2 De aanvrager die gebruik wil maken van de bijzondere eerste aanvraag Schermvliegbewijs-2 Soarstart moet in het bezit zijn van een proficiency-check afgegeven door een erkende instructeur met aantekening Soaren in plaats van de takenlijst en het luchtwaardigheidsbewijs van artikel 4.1b en 4.1c. 4.3 Bij de aanvraag eerste afgifte moeten de volgende documenten worden ingestuurd: a. het formulier Aanvraag schermvliegbewijs (PgPL) volledig ingevuld en ondertekend. b. een kopie van het theoriecertificaat. c. een kopie van de luchtwaardigheidsverklaring. d. een kopie van de takenlijst die volledig en naar behoren is afgewerkt. e. bij toepassing van artikel 4.2 een kopie van de proficiency-check in plaats van een luchtwaardigheidsverklaring en takenlijst. Artikel 5. Herafgifte Schermvliegbewijs 5.1 Herafgifte of vernieuwing wordt gedaan indien aanvrager niet langer in het bezit is van het fysieke schermvliegbewijs of wanneer de geldigheid daarvan meer dan 3 maanden is verlopen. Aanvrager moet voldoen aan de eisen op grond van dit reglement. 5.2 Onder niet langer in het bezit van het fysiek schermvliegbewijs wordt verstaan: verlies, vermissing, ontvreemding, ernstige beschadiging en dergelijke. Artikel 6. Eisen herafgifte Schermvliegbewijs 6.1 Voor herafgifte dient de aanvrager in het bezit te zijn van de kopie van het geldige schermvliegbewijs, zoals dat tegelijk met het schermvliegbewijs door het KEI aan aanvrager is verstrekt. 6.2 Indien aanvrager niet meer in het bezit is van de kopie als bedoeld in lid 1, geldt de informatie zoals opgenomen in de ledenadministratie van de KNVvL als bindend. 6.3 Indien het schermvliegbewijs minder dan 3 maanden is verlopen, dient de aanvrager aan te kunnen tonen dat hij voldoet aan de eisen voor verlenging van zijn Schermvliegbewijs uit hoofdstuk 6 van het Reglement Schermvliegen en de eisen voor verlening van eventuele aantekeningen uit hoofdstuk 7 van het Reglement Schermvliegen. 6.4 Indien het schermvliegbewijs meer dan 3 maanden maar minder dan 36 maandenis verlopen, dient de aanvrager een verklaring van het met goed gevolg afgelegd hebben van een Proficiencycheck te overleggen. De Proficiencycheck mag niet meer dan 3 maanden voor het indienen van de aanvraag zijn afgelegd. Eventuele bijgeschreven aantekeningen vervallen en moeten opnieuw worden behaald, conform de betreffende eisen in het Reglement Schermvliegen. Afgiftereglement Schermvliegen Versie

3 6.5 Indien het Schermvliegbewijs meer dan 36 maanden is verlopen moet de aanvrager aan kunnen toenen zijn ervaring op peil gebracht te hebben op basis van een praktijkprogramma onder verantwoording van een schermvlieginstructeur. De aanvrager moet tevens een verklaring van het met goed gevolg afgelegd hebben van een Proficiencycheck overleggen. De Proficiendycheck mag niet meer dan 3 maanden voor het indienen van de aanvraag zijn afgelegd. Eventueel bijgeschreven aantekeningen vervallen en moeten opnieuw worden behaald, conform de betreffende eisen in het Reglement Schermvliegen. 6.6 Bij een aanvraag voor herafgifte moet de aanvrager de volgende documenten insturen: a. Het formulier Aanvraag schermvliegbewijs (PgPL) volledig ingevuld en ondertekend. b. Een kopie van een Proficiency check van ten hoogste 3 maanden oud indien het Schermvliegbewijs meer dan 3 maanden is verlopen c. Een verklaring van een erkende instructeur dat de aanvrager zijn ervaring op peil heeft gebracht op basis van een praktijkprogramma Artikel 7. Eisen afgifte Schermvliegbewijs op basis van een buitenlands PgPL: 7.1 De houder van een buitenlands PgPL kan verzoeken om afgifte van een gelijkwaardig Nederlands schermvliegbewijs. 7.2 De gelijkwaardigheid wordt als volgt bepaald op basis van de IPPI-stages: a. IPPI-stage 3 geeft recht op een Schermvliegbewijs niveau 2 b. IPPI-stage 4 geeft recht op een Schermvliegbewijs niveau 2 c. IPPI-stage 5 geeft recht op een Schermvliegbewijs niveau De aantekeningen Tandem respectievelijk Lierman op een buitenlands PgPL kunnen worden bijgeschreven het Nederlandse schermvliegbewijs. 7.4 Bij een aanvraag voor afgifte van een gelijkwaardig Nederlands schermvliegbewijs moet de aanvrager de volgende documenten insturen: a. Het formulier Aanvraag schermvliegbewijs (PgPL) volledig ingevuld en ondertekend. b. Een kopie van zijn geldige buitenlands PgPL c. Ee kopie van zijn geldige IPPI kaart 7.5 De aanvrager dient lid te zijn van de afdeling Schermvliegen van de KNVvL. Artikel 8. Eisen verlenging Schermvliegbewijs 8.1 Vanaf drie maanden voor de vervaldatum van zijn Schermvliegbewijs kan de houder daarvan verlenging aanvragen. 8.2 Voor verlenging van zijn Schermvliegbewijs en de daarop vermelde bevoegdheden moet de houder op eerste verzoek kunnen aantonen dat hij voldoet aan de eisen zoals gesteld in hoofdstuk 7 van het Reglement Schermvliegen. 8.3 Aantonen conform lid 2 kan in elk geval, maar niet uitsluitend, op de volgende manieren: a. Voor het aantal vluchten: een logboek, een uitdraai van naar een server geüploade vluchtgegevens, een uitdraai van vluchten uit een vluchtrecorder b. Voor bevoedgheden (hulp)instructeur, tandempiloot en (opleidingsbevoegde) lierman: een logboek, een verklaring van een of meer opleidingsinstanties 8.4 Bij een aanvraag tot verlenging van zijn schermvliegbewijs moet de aanvrager de volgende formulieren insturen: a. Het formulier Aanvraag schermvliegbewijs (PgPL) volledig ingevuld en ondertekend. b. Een kopie van zijn huidige Schermvliegbewijs. Afgiftereglement Schermvliegen Versie

4 Artikel 9. Uitbreiding Schermvliegbewijs 9.1 Een Schermvliegbewijs kan worden uitgebreid met startmethoden en bevoegheden conform hoofdstuk 5 van het Reglement Schermvliegen 9.2 Uitbreidingen van startmethoden en bevoegdheden worden direct in de ledenadministratie verwerkt, zonder afgifte van een aangepast Schermvliegbewijs. 9.3 Op verzoek van de aanvrager kan tegen betaling een aangepast Schermvliegbewijs worden afgegeven. 9.4 Bij een aanvraag tot uitbreiding van zijn schermvliegbewijs moet de aanvrager de volgende formulieren insturen: a. Het formulier Aanvraag schermvliegbewijs (PgPL) volledig ingevuld en ondertekend. b. Een kopie van zijn huidige Schermvliegbewijs. Artikel 10. Geldigheid buitenlandse vluchten bij eerste aanvraag 10.1 Voor de eerste aanvraag van een Schermvliegbewijs niveau 2 mag ten hoogste de helft van het aantal vluchten zijn uitgevoerd bij een buitenlandse erkende opleidingsinstantie, mits zij duidelijk herkenbaar zijn afgetekend door een (aldaar) erkende Instructeur. Taken moeten door een door de KNVvL erkende opleidingsinstantie worden afgetekend Voor de uitbreiding van een Schremvliegbewijs niveau 2 naar niveau 3 mag ten hoogste de helft van het aantal vluchten zijn uitgevoerd bij een buitenlandse erkende opleidingsinstantie, mits zij duidelijk herkenbaar zijn afgetekend door een (aldaar) erkende Instructeur Luchtwaardigheidsverklaringen van buitenlandse opleidingsinstantie worden niet erkend. Artikel 11. Aanvraagprocedure 11.1 Voor het in behandeling nemen van de aanvraag is vereist dat: a. de vereiste formulieren en andere documeten worden opgestuurd aan het KNVvL Examinering Instituut KEI, Houttuinlaan 16A, 3447 GM Woerden, met in de linker bovenhoek van de enveloppe Aanvraag PgPL. b. de verschuldigde kosten voor de afgifte van het schermvliegbewijs op de rekening van de KNVvL, IBAN nummer NL78 INGB (BIC code INGBNL2A), onder vermelding van KEI PgPL, de naam van de aanvrager en het KNVvLlidmaatschapnummer, zijn voldaan De afhandeling van de aanvraag neemt maximaal 10 werkdagen in beslag Voor informatie is het KEI op werkdagen tussen en uur bereikbaar op het telefoonnummer Alle aanvraagformulieren zijn te downloaden van de website van het KEI : onder het hoofdstuk brevetten. Op de website van de Afdeling Schermvliegen is een link naar de KEI-website Alleen door het KEI vervaardigde en beschikbaar gestelde geldige aanvraagformulieren worden in behandeling genomen Het KEI kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de tijdige verwerking van onjuiste of onvolledige aanvragen. Artikel 12. Tarieven 12.1 De tarieven worden jaarlijks op voorstel van het KEI door het Hoofdbestuur van de KNVvL vastgesteld. Afgiftereglement Schermvliegen Versie

5 Artikel 13. Bezwaar 13.1 Het KEI kan schriftelijk gemotiveerd aan een aanvrager kenbaar maken te weigeren een brevet af te geven of te verlengen Tegen een dergelijke weigering kan tot 6 weken na de schriftelijke mededeling tot weigering een bezwaarschrift worden ingediend bij het Hoofdbestuur van de KNVvL Het Hoofdbestuur zal binnen 6 weken na ontvangst van het bezwaar besluiten over het bezwaarschrift en het resultaat van het beraad aan bezwaarde kenbaar maken. Artikel 14. Geldigheid Schermvliegbewijs 14.1 Een Schermvliegbewijs is alleen geldig in combinatie met een geldige medische verklaring van geestelijke en lichamelijke geschiktheid De houder van een Schermvliegbewijs is zelf verantwoordelijk voor het in bezit hebben van een geldige medische verklaring De houder van een Schermvliegbewijs kan gebruik maken van een zogenoemde Eigen Medische Verklaring, waarin hij aan de hand van het beantwoorden van een aantal vragen bepaalt of hij beschikt over de vereiste geestelijke en lichamelijke geschiktheid Indien de invulling van de Eigen Medische Verklaring leidt tot ongeschiktheid, dan is een medische verklaring noodzakelijk om het Schermvliegbewijs geldig te kunnen laten zijn. Artikel 15. Medische verklaring en medische keuring 15.1 De medische verklaring geeft de geestelijke en lichamelijke geschiktheid van de houder van een Schermvliegbewijs voor het schermvliegen aan Voor een aantal chronische zaken en niet herstelbare zaken in de motorische sfeer volstaat een eenmalige beoordeling door de keuringsarts, die voor solovliegers een in tijd onbeperkte ontheffing kan verlenen Geldige medische verklaringen zijn: a. Medische verklaringen afgegeven conform de eisen van ICAO Annex 1 zoals ook vermeld in het convenant tussen KNVvL en het ministerie van V&W en het convenant tussen KNVvL en FSMI, de keuringsarts of organisatie van keuringsartsen. b. Medische verklaringen afgegeven voor een Recreational Pilot Licence (RPL), Privat Pilot Licence (PPL), Commercial Pilot Licence (CPL), en Airline Transport Pilot Licence (ATPL), afgegeven door een door het ministerie van V&W goedgekeurde medische instelling. c. Militair Medische Verklaringen afgegeven voor het Groot Militair Brevet of het Klein Militair Brevet, afgegeven door een door het ministerie van Defensie goedgekeurde medische instelling. d. Medische verklaringen afgegeven door een buitenlandse instantie waarbij een keuring heeft plaatsgevonden conform ICAO of EASA richtlijnen Voor het verkrijgen van een medische verklaring of een verlenging van deze, dient men zich ter keuring aan te melden bij een door de FSMI erkende SMI, een organisatie van luchtvaartmedische keuringsartsen of een luchtvaartmedische keuringsarts Een medische verklaring verkregen bij tussenkomst van de in het vorige lid omschreven keuringsinstantie heeft een geldigheidsduur van: a. één jaar indien de aanvrager op het moment van keuring vijftig jaar of ouder is; b. twee jaar indien de aanvrager op het moment van keuring jonger is van vijftig jaar; c. vijf jaar indien de aanvrager op het moment van keuring jonger was dan 30jaar, met dien verstande dat de geldigheidsduur niet kan langer voortduurt na het bereiken van de 32 jarige leeftijd. Afgiftereglement Schermvliegen Versie

6 15.6 De vroegste datum van herkeuring ligt maximaal 90 dagen voor de vervaldatum van de geldige medische verklaring Bij herkeuring binnen 90 dagen zal de nieuwe termijn van geldigheid van de medische verklaring aanvangen op de vervaldatum van de oude medische verklaring, conform de door de leeftijd bepaalde termijn Bij herkeuring na afloop van de vervaldatum van de medische verklaring zal de nieuwe termijn van geldigheid van de medische verklaring aanvangen op de datum van de keuring, conform de door de leeftijd bepaalde termijn Tot 6 weken na kennisgeving staat de keuringsuitslag open voor beroep. Hiertoe dient schriftelijk een beroepsschrift te worden ingediend bij het KEI ter attentie van de Commissie van Beroep. Artikel 16. Commissie van Beroep 16.1 De Commissie van Beroep bestaat uit de volgende leden: a. een lid van de CMZ (Commissie Medische Zaken)(voorzitter); b. een AME (Aero Medical Examiner); c. een sportarts aangesloten bij de FSMI De Commissie van beroep wordt op voordracht van de CMZ benoemd door het HB 16.3 De Commissie regelt zelf haar bijeenkomsten en werkzaamheden. Artikel 17. Beroepsprocedure 17.1 Het beroep dient binnen zes weken na de keuringsuitslag schriftelijk ingesteld te worden bij de beroepscommissie van het KEI Het beroep dient vergezeld te gaan van een machtiging die de leden-artsen van de commissie toegang geeft tot de benodigde medische gegevens en deze op te vragen De commissie dient binnen vier weken na ontvangst van het beroep een uitspraak te doen In uitzonderlijke gevallen, ter beoordeling van de commissie, mag deze termijn met vier weken verlengd worden, waarvan mededeling zal worden gedaan aan degene die het beroep heeft aangetekend en aan het HB Binnen de gestelde termijnen doet de commissie uitspraak in de vorm van een bindend gemotiveerd advies aan de CMZ over het definitieve keuringsresultaat en doet een afschrift daarvan toekomen aan belanghebbenden Onder belanghebbenden wordt verstaan: a. De persoon die het beroep heeft aangetekend. b. De keuringsarts op wiens oordeel het beroep betrekking heeft De CMZ voorziet in geval van goedkeuring na beroep voor een medische verklaring De beroepsprocedure is kosteloos De uitslag van het beroep is finaal, hoger beroep is uitgesloten. Artikel 18. Jaarverslag Keuringen 18.1 Jaarlijks zal de CMZ statistische gegevens produceren en rapporteren over haar bevindingen ten aanzien van het gemandateerde proces van keuringen en afgifte van medische verklaringen De jaarlijkse rapportage zal tenminste die onderwerpen bevatten die ingevolge artikel 5 van het convenant met de overheid deel uit maken van de aangegane verplichtingen jegens de Minister van Verkeer en Waterstaat en bedoeld in van Annex 1 bij het ICAO-verdrag, zoals uitgewerkt in de bij het convenant behorende bijlage De CMZ rapporteert rechtstreeks aan het HB met afschrift aan het ABZ. Afgiftereglement Schermvliegen Versie

Tussenbericht over soaren 15 februari 2015

Tussenbericht over soaren 15 februari 2015 Tussenbericht over soaren 15 februari 2015 Tijdens de afdelingsvergadering op 21 november 2014 is besloten tot het invoeren van een aantekening duinsoaren, naast de bestaande aantekeningen bergstart en

Nadere informatie

REGLEMENT SCHERMVLIEGEN 2004

REGLEMENT SCHERMVLIEGEN 2004 KONINKLIJKE NEDERLANDSE VERENIGING VOOR LUCHTVAART ROYAL NETHERLANDS AERONAUTICAL ASSOCIATION AANGESLOTEN BIJ DE FÉDÉRATION AÉRONAUTIQUE INTERNATIONALE AFDELING SCHERMVLIEGEN REGLEMENT SCHERMVLIEGEN 2004

Nadere informatie

REGLEMENT SNORVLIEGEN 2006

REGLEMENT SNORVLIEGEN 2006 KONINKLIJKE NEDERLANDSE VERENIGING VOOR LUCHTVAART ROYAL NETHERLANDS AERONAUTICAL ASSOCIATION AANGESLOTEN BIJ DE FÉDÉRATION AÉRONAUTIQUE INTERNATIONALE REGLEMENT SNORVLIEGEN 2006 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

1. Met inachtneming van de bepalingen van dit reglement kan erkenning worden afgegeven:

1. Met inachtneming van de bepalingen van dit reglement kan erkenning worden afgegeven: Reglement erkenning opleidingsinstituten Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. Nederlandse Reanimatie Raad Bestuur van de Nederlandse Reanimatie Raad te Den Haag. b. Opleidingsinstituut

Nadere informatie

Reglement bezwaar en beroep

Reglement bezwaar en beroep Reglement bezwaar en beroep Ingangsdatum en versie: 17 juni 2013, versie 1 Dit reglement fungeert als het in de statuten aangehaalde Reglement Bezwaar- en Beroepsprocedures Register Preventieassistenten.

Nadere informatie

Reglement Praktijkeisen Schermvliegen

Reglement Praktijkeisen Schermvliegen Reglement Praktijkeisen Schermvliegen Gewijzigd en Vastgesteld 21 november 2014 Vastgesteld 21 november 2014 Pagina 1 1 Inleiding 1.1. Doelstelling Praktijkeisen Schermvliegen In praktijkeisen Schermvliegen

Nadere informatie

Reglement bezwaar en beroep Ingangsdatum en versie: 26 september 2013

Reglement bezwaar en beroep Ingangsdatum en versie: 26 september 2013 Reglement bezwaar en beroep Ingangsdatum en versie: 26 september 2013 Dit reglement, volledig genaamd Reglement Bezwaar- en Beroepsprocedures Kwaliteitsregister Tandartsen is onderhevig aan de statuten

Nadere informatie

Regeling ter uitvoering van de artikelen 21, 26, 27 en 39 van het Besluit spoorwegpersoneel (Regeling spoorwegpersoneel)

Regeling ter uitvoering van de artikelen 21, 26, 27 en 39 van het Besluit spoorwegpersoneel (Regeling spoorwegpersoneel) (Tekst geldend op: 30-12-2008) Regeling ter uitvoering van de artikelen 21, 26, 27 en 39 van het Besluit spoorwegpersoneel (Regeling spoorwegpersoneel) De Minister van Verkeer en Waterstaat, Gelet op de

Nadere informatie

ERKENNINGSREGELING KEURMERK OPLEIDINGSINSTITUTEN BEDRIJFSHULPVERLENING. Uitgave juni 2004

ERKENNINGSREGELING KEURMERK OPLEIDINGSINSTITUTEN BEDRIJFSHULPVERLENING. Uitgave juni 2004 ERKENNINGSREGELING KEURMERK OPLEIDINGSINSTITUTEN BEDRIJFSHULPVERLENING Uitgave juni 2004 NIBHV 2004 Artikel 1 Begrippen Hierna wordt verstaan onder: Erkenningsregeling: de Erkenningsregeling Keurmerk Opleidingsinstituten

Nadere informatie

dit artikel bedoelde gegevens van de betrokken Deelnemer opgenomen in het openbare deel van het Register in plaats van de gegevens van de Aanvrager.

dit artikel bedoelde gegevens van de betrokken Deelnemer opgenomen in het openbare deel van het Register in plaats van de gegevens van de Aanvrager. Het reglement In dit Reglement gebruikte begrippen hebben de hieronder aangegeven betekenis: "Stichting": De Stichting Internet Domeinregistratie Nederland; "Register": Het elektronisch domeinnamenregister;

Nadere informatie

Reglement bezwaarprocedure SVWN

Reglement bezwaarprocedure SVWN Reglement bezwaarprocedure SVWN Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland Versie 1.0, vastgesteld 15 december 2015 1/10 Inhoud Begripsbepalingen... 3 De bezwaarcommissie... 3 Procedure... 4 Voorbereiden

Nadere informatie

Reglement Paramotor 2016

Reglement Paramotor 2016 KNVvL Taakgroep Paramotor Reglement Paramotor 2016 Eigenaarschap : KNVvL afdeling Gemotoriseerd Vliegen, Taakgroep Paramotor Status : actief Datum : 15 april 2016 Revisiestatus : : 1.0 INHOUD 0 INTRODUCTIE...7

Nadere informatie

Reglement Schermvliegen

Reglement Schermvliegen 13 november 2015 Dit reglement is vastgesteld tijdens de vergadering van afgevaardigden van de afdeling Schermvliegen op 13 november 2015. De wijzigingen ten opzichte van de vorige versie (van 10 april

Nadere informatie

REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS

REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS ROC A12 (Onderdeel van de Christelijke Onderwijs Groep Vallei & Gelderland Midden) 2014 Vastgesteld door het College van Bestuur op 4 juli 2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Reglement Bezwaar en Beroep Inschrijving Register GBL

Reglement Bezwaar en Beroep Inschrijving Register GBL Het Bestuur van Stichting De Letselschade Raad, gehoord Het Platformoverleg en de Projectgroep Kwaliteitseisen Register GBL, overwegende dat: - organisaties die in Nederland werkzaam zijn op het gebied

Nadere informatie

Het Titelregistratiesysteem van de

Het Titelregistratiesysteem van de Het Titelregistratiesysteem van de Het titelregistratiesysteem van de VGN Inleiding... 3 1 Inschrijving... 4 1.1 De criteria voor inschrijving in het VGN register...4 1.1.1 Registratiecriteria... 4 1.1.2

Nadere informatie

Certificatieschema. Examinatorcertificatie Start Veilig. Opgesteld door Goedkeuring en Actuele versie. Document. Pagina code

Certificatieschema. Examinatorcertificatie Start Veilig. Opgesteld door Goedkeuring en Actuele versie. Document. Pagina code Certificatieschema Examinatorcertificatie Start Veilig SWB S2 18-05-2011 18-05-2011 18-05-2011 1 van 8 INHOUD 1. Inleiding 1.1. Algemeen 1.2. 'Start Veilig' 2. Definities 3. Examenprotocol 3.1. Doelstellingen

Nadere informatie

Stichting Registered Tax Assurance Providers. Reglement toetreding register. Vastgesteld en in werking getreden op 12 september 2012

Stichting Registered Tax Assurance Providers. Reglement toetreding register. Vastgesteld en in werking getreden op 12 september 2012 1 Stichting Registered Tax Assurance Providers (RTAP) Reglement toetreding Register Vastgesteld en in werking getreden op 12 september 2012 Artikel 1 Definities Aspirant Tax Assurance Provider Bestuur

Nadere informatie

Examen Preventiemedewerker

Examen Preventiemedewerker Examenreglement voor de Organisator en Examinator Examen Preventiemedewerker NIBHV Examenreglement Preventiemedewerker Revisie: 1 03-11-2006 1 / 10 Dit examenreglement bestaat uit twee delen Deel I beschrijft

Nadere informatie

Op de vragen van het lid Slob over de procedures en kosten bij verlenging van rijbewijzen, kan ik u als volgt antwoorden.

Op de vragen van het lid Slob over de procedures en kosten bij verlenging van rijbewijzen, kan ik u als volgt antwoorden. > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

Examenreglement Stichting VVRV

Examenreglement Stichting VVRV Examenreglement Stichting VVRV Algemeen Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: de minister: de minister van Infrastructuur en Milieu exameninstelling: de door de minister gemandateerde stichting

Nadere informatie

Rapport. Datum: 27 december 2005 Rapportnummer: 2005/401

Rapport. Datum: 27 december 2005 Rapportnummer: 2005/401 Rapport Datum: 27 december 2005 Rapportnummer: 2005/401 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) zijn verzoek om verwijdering van de stukken betreffende

Nadere informatie

Dialyse & Nefrologie

Dialyse & Nefrologie Aanvullende Regeling bij het Reglement voor registratie en herregistratie van dialyseverpleegkundigen en accreditatie van onderwijs ten behoeve van herregistratie 28 november 2008 Overwegingen Het bestuur

Nadere informatie

Examenreglement. Examenreglement. Opleidingen in Zorg, Wonen en Welzijn 1

Examenreglement. Examenreglement. Opleidingen in Zorg, Wonen en Welzijn 1 Examenreglement Opleidingen in Zorg, Wonen en Welzijn 1 Opleidingen in Zorg, Wonen en Welzijn 2 Inhoudsopgave Examenreglement EVV opleiding... 5 Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen... 7 Artikel 1 Verklarende

Nadere informatie

Algemeen 1 Het examen kan niet in delen worden afgelegd. 2 Dit reglement geldt voor alle door de Stichting afgenomen examens.

Algemeen 1 Het examen kan niet in delen worden afgelegd. 2 Dit reglement geldt voor alle door de Stichting afgenomen examens. EXAMENREGLEMENT Begripsomschrijving Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: Beroepscommissie een door het Bestuur benoemde commissie, bestaande uit drie ter zake deskundige onafhankelijke leden,

Nadere informatie

Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart Afdeling Schermvliegen. Verslag Afdelingsvergadering 10 april 2015.

Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart Afdeling Schermvliegen. Verslag Afdelingsvergadering 10 april 2015. 1a Opening John Joosten opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Wegens het tussentijdsvertrek van voorzitter en vicevoorzitter zal hij vanavond de vergadering leiden. John voegt daar aan

Nadere informatie

REGLEMENT BEHANDELING KLACHTEN, BEZWAAR EN BEROEP

REGLEMENT BEHANDELING KLACHTEN, BEZWAAR EN BEROEP REGLEMENT BEHANDELING KLACHTEN, BEZWAAR EN BEROEP ARTIKEL 1.1 KLACHTEN (HOOFDSTUK 9 ALGEMENE WET BESTUURSRECHT) Door kandidaten, certificaathouders en hun werkgevers kunnen binnen 15 werkdagen na deelname

Nadere informatie

KBI Accreditatiereglement voor de Centrale Opleidings- en Examencommissie

KBI Accreditatiereglement voor de Centrale Opleidings- en Examencommissie K ruisplein 25 3 014 D B Rot terdam Postbus 8 57 3000 AW Rotterdam T 010 20 6 65 5 0 F 010 213 03 8 4 info @ kbi.nl w w w. kbi.nl KBI Accreditatiereglement voor de Centrale Opleidings- en Examencommissie

Nadere informatie

Beleidsregels ontheffingsverlening parkeerschijfzone kernwinkelgebied Raalte

Beleidsregels ontheffingsverlening parkeerschijfzone kernwinkelgebied Raalte Beleidsregels ontheffingsverlening parkeerschijfzone kernwinkelgebied Raalte Aanleiding In de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) zijn regels opgenomen inzake het vaststellen van beleidsregels. In

Nadere informatie

Wijzigingen: AB 2000 no. 11; AB 2004 no. 47; AB 2010 no. 17; AB 2011 no. 41 ====================================================================

Wijzigingen: AB 2000 no. 11; AB 2004 no. 47; AB 2010 no. 17; AB 2011 no. 41 ==================================================================== Intitulé : LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van de artikelen 10, vierde lid, 16, derde lid, en 17 van de Landsverordening wegverkeer (AB 1997 no. 18) Citeertitel: Landsbesluit

Nadere informatie

Regeling opleiding en examen bevoegdverklaringen AML en JAR-66 AML

Regeling opleiding en examen bevoegdverklaringen AML en JAR-66 AML VW Regeling opleiding en examen bevoegdverklaringen AML en JAR-66 AML 25 oktober 2001/Nr. DGL/01.421093 De Minister van Verkeer en Waterstaat, Gelet op de artikelen 13, eerste lid, 14, derde lid, 15, derde

Nadere informatie

IFV Uitvoeringsregeling Bezwaar en inzage

IFV Uitvoeringsregeling Bezwaar en inzage IFV Uitvoeringsregeling Bezwaar en inzage Opgesteld door: Bureau Toezicht Examinering en Certificering Vastgesteld door: Het dagelijks bestuur van het IFV 23 april 2014. Alle rechten voorbehouden. Niets

Nadere informatie

Reglement van Toelating NVZA

Reglement van Toelating NVZA Het bestuur beslist over de toelating van een lid. Bij niet toelating door het bestuur kan de Algemene Ledenvergadering alsnog tot toelating besluiten. Leden De vereniging kent: a. ereleden; b. gewone

Nadere informatie

Regeling Bezwarencommissie personele aangelegenheden Universiteit Twente

Regeling Bezwarencommissie personele aangelegenheden Universiteit Twente Regeling Bezwarencommissie personele aangelegenheden Universiteit Twente Gelet op artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht; Besluit het College van Bestuur van de Universiteit Twente tot het instellen

Nadere informatie

Wijziging regelgeving brevettering en examinering

Wijziging regelgeving brevettering en examinering Wijziging regelgeving brevettering en examinering Informatieblad voor luchtvarenden over het vervallen van RPL(FB) en RPL(G), het invoeren van CPL(FB) en wijzigingen rondom examinering Inhoudsopgave: Leeswijzer

Nadere informatie

A 2011 N 45 PUBLICATIEBLAD. MINISTERIELE REGELING, MET ALGEMENE WERKING, van de 20 ste september 2011 tot wijziging van de Vrijstellingsbeschikking 1.

A 2011 N 45 PUBLICATIEBLAD. MINISTERIELE REGELING, MET ALGEMENE WERKING, van de 20 ste september 2011 tot wijziging van de Vrijstellingsbeschikking 1. A 2011 N 45 PUBLICATIEBLAD MINISTERIELE REGELING, MET ALGEMENE WERKING, van de 20 ste september 2011 tot wijziging van de Vrijstellingsbeschikking 1. DE MINISTER VAN VERKEER, VERVOER en RUIMTELIJKE PLANNING

Nadere informatie

Subsidiereglement van de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen (SOOB)

Subsidiereglement van de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen (SOOB) Conceptversie 2 feb. Subsidiereglement van de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen (SOOB) Geldend per 1 maart 2011 Artikel 1 Definities

Nadere informatie

REGLEMENT ALGEMENE BEPALINGEN VOOR INTERNE COMMISSIES INHOUDSOPGAVE

REGLEMENT ALGEMENE BEPALINGEN VOOR INTERNE COMMISSIES INHOUDSOPGAVE REGLEMENT ALGEMENE BEPALINGEN VOOR INTERNE COMMISSIES INHOUDSOPGAVE artikel 1 : begripsbepalingen artikel 2 : de commissie artikel 3 : het secretariaat artikel 4 : het bezwaarschrift artikel 5 : bevoegdheden

Nadere informatie

zoals bedoeld In de Branchetoetsdocumenten Specialist Keuring en onderhoud, vastgesteld door FOCWA en BOVAG.

zoals bedoeld In de Branchetoetsdocumenten Specialist Keuring en onderhoud, vastgesteld door FOCWA en BOVAG. REGLEMENT voor het afnemen van het examen SPECIALIST KEURING EN ONDERHOUD ONDERSTEL CARAVAN EN AANHANGWAGENS SPECIALIST KEURING EN ONDERHOUD ELEKTRO CARAVAN SPECIALIST KEURING EN ONDERHOUD OPBOUW CARAVAN

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LACROSSE GRONINGEN GLADIATORS

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LACROSSE GRONINGEN GLADIATORS HUISHOUDELIJK REGLEMENT LACROSSE GRONINGEN GLADIATORS DIES NATALIS Artikel 1 De Dies Natalis van Lacrosse Groningen Gladiators is 24 juni 2003. ALGEMEEN Artikel 2 Volgens artikel 19 van de statuten van

Nadere informatie

REGLEMENT TRAINERS EN COACHES

REGLEMENT TRAINERS EN COACHES REGLEMENT TRAINERS EN COACHES BEGRIPSBEPALINGEN Bondsbestuur : het bestuur van de Nederlandse Basketball Bond (NBB) Vereniging : organisatie-eenheid als bedoeld in artikel 3.2 van de statuten van de NBB

Nadere informatie

HOOFDSTUK 22 HERNIEUWING, NIETIGHEID-TERUGGAVE

HOOFDSTUK 22 HERNIEUWING, NIETIGHEID-TERUGGAVE HOOFDSTUK 22 HERNIEUWING, NIETIGHEID-TERUGGAVE INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. SOORTEN HERNIEUWING... 2 1. Hernieuwing ingevolge verlies, diefstal, beschadiging, een niet-gelijkende foto of intrekking door

Nadere informatie

CENTRAAL COLLEGE VOOR DE FARMACIE BESLUIT NO. 11 BESLUIT REGISTRATIE EN HERREGISTRATIE ZIEKENHUISFARMACIE

CENTRAAL COLLEGE VOOR DE FARMACIE BESLUIT NO. 11 BESLUIT REGISTRATIE EN HERREGISTRATIE ZIEKENHUISFARMACIE CENTRAAL COLLEGE VOOR DE FARMACIE BESLUIT NO. 11 BESLUIT REGISTRATIE EN HERREGISTRATIE ZIEKENHUISFARMACIE Het Centraal College voor de Farmacie in vergadering bijeen op 3 november 2014 Gezien in aanmerking

Nadere informatie

Verordening Bezwarenprocedure Personele Aangelegenheden

Verordening Bezwarenprocedure Personele Aangelegenheden Verordening Bezwarenprocedure Personele Aangelegenheden Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot

Nadere informatie

KMS. Reglement klacht-bezwaar-beroep

KMS. Reglement klacht-bezwaar-beroep Pagina 1 van 6 TÜV Rheinland Nederland B.V. Inhoudsopgave 1 Algemene bepalingen 2 Definities en afkortingen 3.1 Werkwijze afhandelen klacht 3.2 Werkwijze afhandelen bezwaar 3.3 Werkwijze afhandelen beroep

Nadere informatie

Instructies voor examinatoren voor de controle van de eisen bij vaardigheidstests, bekwaamheidsproeven en beoordelingen van vakbekwaamheid.

Instructies voor examinatoren voor de controle van de eisen bij vaardigheidstests, bekwaamheidsproeven en beoordelingen van vakbekwaamheid. Instructies voor examinatoren voor de controle van de eisen bij vaardigheidstests, bekwaamheidsproeven en beoordelingen van vakbekwaamheid. Algemeen Met de invoering van Part-FCL per 8 april 2013 is de

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Detachering, Consultancy en Projectmanagement. april 2013

Aanvullende voorwaarden Detachering, Consultancy en Projectmanagement. april 2013 Aanvullende voorwaarden Detachering, Consultancy en Projectmanagement april 2013 I N H O U D 1 BEGRIPSBEPALINGEN....2 2 Toepasselijkheid...2 3 Prijs en betaling...2 4 Rechten van intellectuele eigendom...3

Nadere informatie

Reglement Diploma Wissel Service Lindenhaeghe. Eenvoudig uw diploma s omwisselen en uw nieuwe WFt-diploma s aanvragen

Reglement Diploma Wissel Service Lindenhaeghe. Eenvoudig uw diploma s omwisselen en uw nieuwe WFt-diploma s aanvragen Reglement Diploma Wissel Service Lindenhaeghe Eenvoudig uw diploma s omwisselen en uw nieuwe WFt-diploma s aanvragen Reglement Diploma Wissel Service Lindenhaeghe versie 3.0. 0 1-12- 2014 REGLEMENT DIPLOMA

Nadere informatie

Reglement Erkenning Opleidingsinstituten ATEX

Reglement Erkenning Opleidingsinstituten ATEX Reglement Erkenning Opleidingsinstituten ATEX Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. Stichting ATEX Bestuur van Stichting ATEX. b. Opleidingsinstituut Het bedrijf of organisatie

Nadere informatie

Verordening behandeling bezwaarschriften Sociale regelingen Orionis Walcheren

Verordening behandeling bezwaarschriften Sociale regelingen Orionis Walcheren Het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur van Orionis Walcheren, ieder zoveel het hun bevoegdheden betreft, gelet op de Gemeenschappelijke Regeling Orionis Walcheren, de Participatiewet en aanverwante

Nadere informatie

Klachtenregeling VeWeVe

Klachtenregeling VeWeVe Klachtenregeling VeWeVe Artikel 1. Definities Aangeklaagde: Auditbureau: Beroep: Bestuur: Cliënt: Klacht: Klachtencommissie: Klager: Kwaliteitsprotocol: Lid: Secretaris: de natuurlijke of rechtspersoon

Nadere informatie

Verordening behandeling bezwaarschriften Orionis Walcheren Ambtenaren

Verordening behandeling bezwaarschriften Orionis Walcheren Ambtenaren Verordening behandeling bezwaarschriften Orionis Walcheren Ambtenaren Het Algemeen Bestuur van Orionis Walcheren, hierna te noemen Orionis Walcheren, te Vlissingen gelet op de bepalingen van de Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Klachtenregeling ongewenst gedrag voor de decentrale overheid 2011

Klachtenregeling ongewenst gedrag voor de decentrale overheid 2011 Bijlage: Klachtenregeling ongewenst gedrag voor de decentrale overheid 2011 Artikel 1 Begripsomschrijving Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: a. bevoegd gezag: het orgaan dat in

Nadere informatie

Rapport. Datum: 1 december 2004 Rapportnummer: 2004/465

Rapport. Datum: 1 december 2004 Rapportnummer: 2004/465 Rapport Datum: 1 december 2004 Rapportnummer: 2004/465 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Inspectie Verkeer en Waterstaat, Divisie Luchtvaart, van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat: - hem deel

Nadere informatie

REGLEMENT LOOPBAANCHECK

REGLEMENT LOOPBAANCHECK REGLEMENT LOOPBAANCHECK 2015-2016 Definitief vastgesteld op 2 december 2014 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsbepaling blz. 03 Artikel 2 Algemeen blz. 04 Artikel 3 Doelgroep blz. 05 Artikel 4 Aanvraag loopbaancheck/scholing

Nadere informatie

Examenreglement Beveiligingsadviseur Luchtvracht

Examenreglement Beveiligingsadviseur Luchtvracht Examenreglement Beveiligingsadviseur Luchtvracht Cito B.V. Arnhem Reglement Beveiligingsadviseur Luchtvracht november 2015 pagina 1 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen In dit examenreglement

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING STUDENTENORGANISATIES van Hogeschool Utrecht en de Universiteit Utrecht

SUBSIDIEREGELING STUDENTENORGANISATIES van Hogeschool Utrecht en de Universiteit Utrecht SUBSIDIEREGELING STUDENTENORGANISATIES van Hogeschool Utrecht en de Universiteit Utrecht De colleges van bestuur van Hogeschool Utrecht en de Universiteit Utrecht hebben de subsidieregeling vastgesteld,

Nadere informatie

Artikel 1 - Geschillencommissie

Artikel 1 - Geschillencommissie Reglement Geschillencommissie inzake de kwaliteit van Marktonderzoek zoals bedoeld in artikel 21 lid 2 van de statuten van de MarktonderzoekAssociatie MOA vastgesteld door het Bestuur van de MOA op 11

Nadere informatie

SCVM REGLEMENT HERCERTIFICATIE

SCVM REGLEMENT HERCERTIFICATIE Bijlage 5 "SCVM Reglement hercertificatie (behorende bij Certificatieschema SCVM makelaar/taxateur onroerende zaken ) SCVM REGLEMENT HERCERTIFICATIE INHOUDSOPGAVE 1 Doelstelling, Status en Procedure 2

Nadere informatie

Klachtenreglement. KK1.04 (Q201.00-00 rev 000 17-12-2014) Klachten, Bezwaar en beroep. Hoofdstuk 2 voor een klacht indienen over:

Klachtenreglement. KK1.04 (Q201.00-00 rev 000 17-12-2014) Klachten, Bezwaar en beroep. Hoofdstuk 2 voor een klacht indienen over: Klachtenreglement KK1.04 (Q201.00-00 rev 000 17-12-2014) Klachten, Bezwaar en beroep Hoofdstuk 2 voor een klacht indienen over: - NIL algemeen - NIL opleiding, examinering - NIL Kadercertificaat - NIL

Nadere informatie

Gemeente Heumen Procedureverordening tegemoetkoming in planschade, gemeente Heumen 2008

Gemeente Heumen Procedureverordening tegemoetkoming in planschade, gemeente Heumen 2008 Gemeente Heumen Procedureverordening tegemoetkoming in planschade, gemeente Heumen 2008 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Vastgesteld

Nadere informatie

Reglement Beroepsopleiding Belastingadviseurs

Reglement Beroepsopleiding Belastingadviseurs Reglement Beroepsopleiding Belastingadviseurs Zoals laatstelijk gewijzigd en vastgesteld door het bestuur van de Stichting Opleiding Belastingadviseurs op 21 april 2015. Met inwerkingtreding van dit reglement

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Huishoudelijk Reglement Groningen Atletiek pagina 1 Artikel 1. Grondslag: De bepalingen in dit huishoudelijk reglement zijn van toepassing in samenhang met hetgeen is bepaald in

Nadere informatie

Hoofdstuk 9 Awb: Klachtbehandeling

Hoofdstuk 9 Awb: Klachtbehandeling Hoofdstuk 9 Awb: Klachtbehandeling Titel 9.1. Klachtbehandeling door een bestuursorgaan Afdeling 9.1.1. Algemene bepalingen Art. 9:1. 1. Een ieder heeft het recht om over de wijze waarop een bestuursorgaan

Nadere informatie

voorzitter, een secretaris en een plaatsvervangende secretaris.

voorzitter, een secretaris en een plaatsvervangende secretaris. 4.1 Personeelsbeleid: 1.5.4.1 Or reglement 1 van 7 Reglement ondernemingsraad Artikel 1 2.1 Begripsbepalingen 1 Dit reglement verstaat onder: a. De ondernemer: S. Romijn b. De ondernemingen: KDV De Drie

Nadere informatie

Reglement Klachtenafhandeling

Reglement Klachtenafhandeling Reglement Klachtenafhandeling Februari 2016 Roessingh, Centrum voor Revalidatie Postbus 310 7500 AH ENSCHEDE Tel.: 053-4875 875 Fax: 053-4339 655 Inhoudsopgave Begrippen... 1 Artikel 1... 1 Doelstellingen

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging Psychomotorische kindertherapie. KLACHTENREGLEMENT Herziene versie januari 2007

Nederlandse Vereniging Psychomotorische kindertherapie. KLACHTENREGLEMENT Herziene versie januari 2007 Nederlandse Vereniging Psychomotorische kindertherapie KLACHTENREGLEMENT Herziene versie januari 2007 Algemeen Het klachtenreglement van de N.V.P.M.K.T. beschrijft de opvang, bemiddeling en behandeling

Nadere informatie

Reglement. Klacht - Bezwaar - Beroep 0.1.1

Reglement. Klacht - Bezwaar - Beroep 0.1.1 Klacht - Bezwaar - Beroep Inhoudsopgave 0. INLEIDING... 3 1. TOEPASSINGSGEBIED... 3 2. BEPALINGEN... 3 3. TERMEN EN DEFINITIES... 3 4. KLACHT, BEZWAAR EN BEROEP... 3 5. KLACHT... 4 6. BEZWAAR... 4 6.1

Nadere informatie

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Doetinchem, gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Gemeentewet;

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Doetinchem, gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Gemeentewet; De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Doetinchem, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft; gelezen het voorstel van het college; gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

Aanvraag Certificaat luchtvaartgeneeskundige instantie (AeMC) (klasse 1 en 2)

Aanvraag Certificaat luchtvaartgeneeskundige instantie (AeMC) (klasse 1 en 2) Aanvraag Certificaat luchtvaartgeneeskundige instantie (AeMC) Met dit formulier kunt u een certificaat "luchtvaartgeneeskundig instantie (AeMC) " aanvragen. Onvolledig of onjuist ingevulde formulieren

Nadere informatie

Gemeente Den Haag BSD/ RIS

Gemeente Den Haag BSD/ RIS Gemeente Den Haag BSD/2015.92 RIS 280743 Het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Den Haag, het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Leidschendam-Voorburg, en het college

Nadere informatie

PRIVACY REGLEMENT. Artikel 1 In dit reglement wordt onder de hierna aangegeven begrippen en termen het volgende verstaan:

PRIVACY REGLEMENT. Artikel 1 In dit reglement wordt onder de hierna aangegeven begrippen en termen het volgende verstaan: 2Alline Re-integratie Management B.V. Postbus 16230 2500 BE s-gravenhage Paragraaf 1 Begripsomschrijving Artikel 1 In dit reglement wordt onder de hierna aangegeven begrippen en termen het volgende verstaan:

Nadere informatie

Zittingsduur Artikel 3 1. De leden van de ondernemingsraad treden om de jaar tegelijk af. 2. De aftredende leden zijn terstond herkiesbaar.

Zittingsduur Artikel 3 1. De leden van de ondernemingsraad treden om de jaar tegelijk af. 2. De aftredende leden zijn terstond herkiesbaar. Verkiezingsreglement Begripsbepalingen Artikel 1 Dit reglement verstaat onder: a. de ondernemer: b. de onderneming: c. de wet: de Wet op de ondernemingsraden (WOR); d. bedrijfscommissie: de bedrijfscommissie:

Nadere informatie

Reglement Tuchtcommissie

Reglement Tuchtcommissie Reglement Tuchtcommissie 1 mei 2016 Artikel 1 De in dit Reglement Tuchtcommissie voorkomende begrippen hebben de betekenis als daaraan toegekend in de Statuten en het Algemeen Reglement en voorts de navolgende:

Nadere informatie

Examenreglement. Stichting Vakopleidingen Sloopbedrijf

Examenreglement. Stichting Vakopleidingen Sloopbedrijf Examenreglement Stichting Vakopleidingen Sloopbedrijf Baarn, januari 2008 Kenmerk: SVS-006 Versie: 2008-01 Pagina 1 van 8 1. De Examencommissie a. Het bestuur van de Stichting Vakopleidingen Sloopbedrijf

Nadere informatie

Reglement Ondernemingsraad Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen

Reglement Ondernemingsraad Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen Reglement Ondernemingsraad Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen Inhoudsopgave Begripsbepalingen... 3 Samenstelling en zittingsduur... 3 Voorbereiding van de verkiezing; actief en passief kiesrecht... 3

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling

Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling Inleiding Zorgverzekeraars zijn verplicht kwalitatief goede zorg in te kopen en werkgevers zijn verplicht er zorg voor te dragen dat vanuit

Nadere informatie

Reglement Commissie van Beroep. Stichting Pensioenfonds Caribisch Nederland

Reglement Commissie van Beroep. Stichting Pensioenfonds Caribisch Nederland Reglement Commissie van Beroep Stichting Pensioenfonds Caribisch Nederland Januari 2016 Pagina 1 van 7 Reglement van de Commissie van Beroep overeenkomstig artikel 14.6 van de statuten van de Stichting

Nadere informatie

Subsidieverordening voor onderhoud en restauratie van monumenten

Subsidieverordening voor onderhoud en restauratie van monumenten Subsidieverordening voor onderhoud en restauratie van monumenten Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is

Nadere informatie

REGLEMENT CENTRAAL KWALITEITSREGISTER FYSIOTHERAPIE

REGLEMENT CENTRAAL KWALITEITSREGISTER FYSIOTHERAPIE REGLEMENT CENTRAAL KWALITEITSREGISTER FYSIOTHERAPIE Waarin opgenomen, de registratie van de algemeen fysiotherapeut, de verbijzonderd fysiotherapeut en de fysiotherapeut met aantekening. Dit reglement

Nadere informatie

Reglement Erkenning Leerbedrijven Curaçao

Reglement Erkenning Leerbedrijven Curaçao Reglement Erkenning Leerbedrijven Curaçao Artikel 1. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: KBB Leerbedrijf Reglement Student Onderwijsinstelling BPV Leermeester Praktijkbegeleider Het

Nadere informatie

Het bestuursorgaan bevestigt de ontvangst van een elektronisch ingediende aanvraag.

Het bestuursorgaan bevestigt de ontvangst van een elektronisch ingediende aanvraag. Algemene wet bestuursrecht Titel 4.1. Beschikkingen Afdeling 4.1.1. De aanvraag Artikel 4:1 Tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald, wordt de aanvraag tot het geven van een beschikking schriftelijk

Nadere informatie

Reglement inzake de behandeling van bezwaarschriften Wbtv en Wsnp

Reglement inzake de behandeling van bezwaarschriften Wbtv en Wsnp Reglement inzake de behandeling van bezwaarschriften Wbtv en Wsnp HOOFDSTUK 1 Begripsbepalingen en reikwijdte reglement Artikel 1 Begripsomschrijvingen HOOFDSTUK 2 Behandeling van bezwaarschriften Paragraaf

Nadere informatie

R501.00 REGLEMENT VOOR CERTIFICATIE VAN VAKBEKWAAMHEID VAN PERSONEN

R501.00 REGLEMENT VOOR CERTIFICATIE VAN VAKBEKWAAMHEID VAN PERSONEN Pagina 1 van 8 R501.00 R501.00 REGLEMENT VOOR CERTIFICATIE VAN VAN PERSONEN 1. ALGEMEEN - Het NIL kan, onder door het NIL vastgestelde voorwaarden, aan personen een certificaat van Vakbekwaamheid toekennen.

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT LEERGANG COMPLIANCE OFFICER LEERGANG COMPLIANCE PROFESSIONAL LEERGANG COMPLIANCE OFFICER IN DE ZORG

EXAMENREGLEMENT LEERGANG COMPLIANCE OFFICER LEERGANG COMPLIANCE PROFESSIONAL LEERGANG COMPLIANCE OFFICER IN DE ZORG EXAMENREGLEMENT LEERGANG COMPLIANCE OFFICER LEERGANG COMPLIANCE PROFESSIONAL LEERGANG COMPLIANCE OFFICER IN DE ZORG Dit examenreglement heeft betrekking op de examinering van de opleidingen: Leergang Compliance

Nadere informatie

REGLEMENT VAN BEROEP STICHTING GARANTIEWONING

REGLEMENT VAN BEROEP STICHTING GARANTIEWONING REGLEMENT VAN BEROEP STICHTING GARANTIEWONING Artikel 0: Definities Artikel 1: Reglement Artikel 2: Keurmerk Artikel 3: Beroep Artikel 4: College van beroep Artikel 5: Kamers Artikel 6: Secretariaat Artikel

Nadere informatie

Examenreglement MOA Field Force Trainer.

Examenreglement MOA Field Force Trainer. Het examenreglement Examenreglement MOA Field Force Trainer. 1 Het digitale examen wordt afgenomen door MOA. De MOA FFT Examencommissie is inhoudelijk verantwoordelijk voor dit self- completion MOA examen.

Nadere informatie

Reglement Commissie van Beroep voor de Examens Friesland College

Reglement Commissie van Beroep voor de Examens Friesland College Reglement Commissie van Beroep voor de Examens Friesland College I. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: - beroepsschrift een schrijven, ingediend door de cursist, waarin beroep wordt

Nadere informatie

1 juli 2010. Aanvullend Reglement voor Wettelijke Certificatieregelingen

1 juli 2010. Aanvullend Reglement voor Wettelijke Certificatieregelingen 1 juli 2010 Aanvullend Reglement voor Wettelijke Certificatieregelingen 1 juli 2010 Aanvullend Reglement voor Wettelijke Certificatieregelingen 2010 Kiwa N.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze

Nadere informatie

Examenreglement parkeercontroleur VEXPAN

Examenreglement parkeercontroleur VEXPAN Examenreglement parkeercontroleur VEXPAN Bladzijde 1 van 7 A. Begripsbepalingenn Bestuur Commissie van Beroep Diploma Examen Examencommissie Examenlocatie Examenonderdeel Examenreglement Examenleider Kandidaat

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (hierna: CBR) en de gemeente Leiderdorp (hierna: gemeente).

Rapport. Rapport betreffende een klacht over het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (hierna: CBR) en de gemeente Leiderdorp (hierna: gemeente). Rapport Rapport betreffende een klacht over het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (hierna: CBR) en de gemeente Leiderdorp (hierna: gemeente). Datum: 16 februari 2011 Rapportnummer: 2011/051 2 Klacht

Nadere informatie

Reglement ondernemingsraden

Reglement ondernemingsraden Reglement ondernemingsraden 1.1 Begripsbepalingen Artikel 1 1 Dit reglement verstaat onder: a. de ondernemer:... b. de onderneming:... c. de wet: de Wet op de ondernemingsraden. d. de bedrijfscommissie:

Nadere informatie

Reglement Awb-bezwaarprocedure vrijstellingsverzoeken van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid

Reglement Awb-bezwaarprocedure vrijstellingsverzoeken van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid Reglement Awb-bezwaarprocedure vrijstellingsverzoeken van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 Samenstelling en benoeming

Nadere informatie

Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen

Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder; a. NBA: de Nederlandse Beroepsorganisatie van accountants; b. bestuur: het bestuur

Nadere informatie

KNVvL AFDELING PARACHUTESPRINGEN OPLEIDINGS- EN EXAMENPROGRAMMA TOT HOUDER VAN HET BEWIJS VAN TANDEMBEVOEGDHEID. M/V

KNVvL AFDELING PARACHUTESPRINGEN OPLEIDINGS- EN EXAMENPROGRAMMA TOT HOUDER VAN HET BEWIJS VAN TANDEMBEVOEGDHEID. M/V KNVvL AFDELING PARACHUTESPRINGEN OPLEIDINGS- EN EXAMENPROGRAMMA TOT HOUDER VAN HET BEWIJS VAN TANDEMBEVOEGDHEID. M/V INHOUDSOPGAVE bladzijde KNVvL AFDELING PARACHUTESPRINGEN... 1 I. OPLEIDINGSPROGRAMMA

Nadere informatie

Specialisten vereniging migratierecht advocaten SVMA

Specialisten vereniging migratierecht advocaten SVMA Specialisten vereniging migratierecht advocaten SVMA HUISHOUDELIJK REGLEMENT (artikel 18a van de Statuten) 1. MIGRATIERECHT In aanvulling op het bepaalde in artikel 4 van de Statuten wordt in dit Huishoudelijk

Nadere informatie

Regeling Toelatingscommissie PThU

Regeling Toelatingscommissie PThU Regeling Toelatingscommissie PThU Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. Commissie: de toelatingscommissie die door het college van bestuur wordt benoemd voor het uitvoeren

Nadere informatie

Reglement inzake klachten- en geschillenprocedure Stichting Pensioenfonds Rockwool

Reglement inzake klachten- en geschillenprocedure Stichting Pensioenfonds Rockwool Reglement inzake klachten- en geschillenprocedure Stichting Pensioenfonds Rockwool Artikel 1 Definities De in de statuten en het pensioenreglement van het fonds gebruikte begripsbepalingen worden geacht

Nadere informatie

REGLEMENT BEROEPSCOMMISSIE KWALITEITSREGISTER VERLOSKUNDIGEN

REGLEMENT BEROEPSCOMMISSIE KWALITEITSREGISTER VERLOSKUNDIGEN REGLEMENT BEROEPSCOMMISSIE KWALITEITSREGISTER VERLOSKUNDIGEN BEGRIPSOMSCHRIJVING Artikel 1 Voor de toepassing van het bij of krachtens deze regeling bepaalde wordt verstaan onder: a. beroep: elk naar voren

Nadere informatie

REGLEMENT BEHANDELING KLACHTEN, BEZWAAR EN BEROEP

REGLEMENT BEHANDELING KLACHTEN, BEZWAAR EN BEROEP REGLEMENT BEHANDELING KLACHTEN, BEZWAAR EN BEROEP DNV GL Headquarters, Veritasveien 1, P.O.Box 300, 1322 Høvik, Norway. Tel: +47 67 57 99 00. www.dnvgl.com Pagina 2 van 7 INHOUDSOPGAVE 1 KLACHTEN (HOOFDSTUK

Nadere informatie