Europa verdient beter. Concept Verkiezingsprogramma Europees Parlement 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Europa verdient beter. Concept Verkiezingsprogramma Europees Parlement 2014"

Transcriptie

1 Europa verdient beter Concept Verkiezingsprogramma Europees Parlement 2014 November

2 Concept Verkiezingsprogramma Europees Parlement 2014 Op 25 november 2013 publiceerde D66 het concept verkiezingsprogramma voor de verkiezingen van het Europees Parlement op 22 mei Dit concept is kritisch over de huidige staat van de Europese Unie. Europa moet democratischer, transparanter en slagvaardiger. En ja, D66 kiest voor de euro en meer economische samenwerking. Het is wel de hoogste tijd dat de fundamentele gebreken eindelijk, en binnen democratische spelregels, worden aangepakt. De boodschap is helder: niets doen en visieloos doormodderen helpen ons niet verder. Voor D66 is het duidelijk wat nut en noodzaak van Europese samenwerking zijn, individuele landen kunnen sommige problemen niet aan. De keuze voor de kiezer tekent zich duidelijk af. Aan de ene kant staat D66 met haar heldere keuze voor een beter Europa. Daar tegenover een enkele partij die zo snel mogelijk wil stoppen met Europese samenwerking. Daartussen in de politieke partijen, de VVD en PvdA voorop, die uitdagingen benoemen maar die niet komen met oplossingen om Europa echt uit te rusten voor de uitdagingen van de 21ste eeuw. De kiezer die alles wil laten zoals het is, kan daar terecht. De komende weken kunnen leden van D66 op bijeenkomsten verspreid door het land over de voorstellen discussiëren en voorstellen indienen om de tekst te amenderen. Op het congres van 7 en 8 februari 2014 in Amsterdam wordt over deze voorstellen gestemd en wordt uiteindelijk de definitieve tekst van het verkiezingsprogramma door de leden vastgesteld. Dit document bevat de tekst van het concept verkiezingsprogramma met regelnummering voor de delen die geamendeerd kunnen worden. De algemene inleiding en de inleidingen per hoofdstuk zijn niet te amenderen. De inhoud moet gezien worden in samenhang met het verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen zoals vastgesteld door het D66 congres in het najaar van Op Congres 98 zijn voorstellen besproken om te komen tot een vergrote kwaliteit van het debat in D66. Het congres heeft onder andere besloten bij de vaststelling van het Europees verkiezingsprogramma in februari 2014 te experimenteren met een nieuwe procedure. Het doel van deze proef is meer tijd vrij te maken voor discussie over de meest belangrijke onderwerpen. Voorafgaand aan het congres zullen daartoe de ingediende amendementen worden onderverdeeld in drie categorieën. In principe worden alleen die amendementen die op hoofdpunten betrekking hebben plenair behandeld, tenzij in een e-vote voorafgaand aan het congres voldoende leden vinden dat specifieke andere amendementen ook plenair behandeld moeten worden, en op basis daarvan al dan niet plenair op het voorjaarscongres 2

3 worden behandeld. In ditzelfde kader heeft het congres besloten dat discussies over het conceptprogramma en over amendementen beter gefaciliteerd kunnen worden. Daartoe vinden in de komende weken een vijftal bijeenkomsten plaats verdeeld over het land. Tijdens deze bijeenkomsten zal de programmacommissie het conceptprogramma nader toelichten en is er tijd gereserveerd voor het bespreken en formuleren van amendementen. Een overzicht van deze bijeenkomsten vindt u op Volledige informatie over het indienen van amendementen op dit concept verkiezingsprogramma vindt u aan het eind van dit document. 3

4 Inhoudsopgave 5 Naar een veel beter Europa (algemene inleiding, niet amendeerbaar) 7 Europa zorgt voor werk en duurzame welvaart Inleiding, niet amendeerbaar Amendeerbaar deel 24 In Europa koesteren we de vrijheid Inleiding, niet amendeerbaar Amendeerbaar deel 28 Europa: onze stem in de wereld Inleiding, niet amendeerbaar Amendeerbaar deel 32 De Europese Unie moet beter: democratischer, transparanter, slagvaardiger Inleiding, niet amendeerbaar Amendeerbaar deel 38 Informatie over indienen amendementen (niet amendeerbaar) 4

5 Naar een veel beter Europa Europa maakt zich op voor verkiezingen. 500 miljoen mensen bepalen met hun stem de toekomst van ons continent. Europese integratie bracht duurzame vrede en veiligheid. Europese integratie bracht economische groei en welvaart. Die verworvenheden zijn niet vanzelfsprekend. Voor een vrije en welvarende toekomst moeten we verder bouwen aan een sterk Nederland in een sterk Europa. Nu hebben we de kans die volgende stap te zetten. D66 durft die keuze te maken. In een wereld met steeds meer afhankelijkheid over grenzen heen vormt Europese integratie het fundament onder onze individuele vrijheid. Ooit was Europa een toekomstdroom. Nu is Europa een dagelijkse werkelijkheid geworden. In de afgelopen 60 jaar is Nederland tot in zijn haarvaten verbonden geraakt met Europa. D66 is ervan overtuigd dat die integratie onmisbaar is voor een vrije en welvarende toekomst van ieder individu. In een wereld waar uitdagingen als veiligheid, energie, verduurzaming en immigratie grenzen overschrijden, is een slagvaardig Europa cruciaal. Door onderlinge relaties, verbondenheid, begrip en verdraagzaamheid vormt Europese integratie een waarborg voor individuele vrijheid en vrede. Juist voor Nederland. Geen land is voor zijn veiligheid, zijn politieke gewicht in de wereld en zijn economische welvaart zo afhankelijk van intensieve samenwerking met de landen om ons heen. Daarom moeten wij voorop lopen in het beter maken van de Europese Unie. De Unie kent nog vele gebreken. We zitten in een crisis die nu al meer dan 5 jaar duurt. Economisch én politiek. Te veel mensen, vaak jongeren, zijn werkloos, de economie staat stil, overheidsbegrotingen komen maar niet op orde. In een wereld waarin niet langer landen, maar steeds meer de continenten de toon zetten, verliest Europa stapje voor stapje aan invloed. Toch aarzelt Europa om die fundamentele problemen aan te pakken. Wordt op de rem getrapt door Europese leiders die geen grip op de problemen krijgen. Waarom stellen zij het nationaal belang boven het Europees belang, boven het algemeen belang? Wanneer gaan zij de begrijpelijke zorgen van mensen echt serieus nemen? Want mensen maken zich zorgen. Over de toekomst van de euro. Over hun pensioenen en spaargeld. Over de reikwijdte en de omvang van Europa. Over de ondoorzichtige besluitvorming over hun hoofden heen. Over de ondoordringbare bureaucratieën die in de weg staan van slagvaardig handelen. Over de kostbare verdeeldheid onder Europese leiders. 5

6 Om bij de volgende Europese verkiezingen in 2019 niet nog steeds met een verdeeld en machteloos Europa te zitten, moeten we nu vooruit. Er wachten Europa uitdagingen van wereldformaat. Klimaat, energie, grondstoffenschaarste, veiligheid en migratie. De vraag is: hoe ga je daar als politiek mee om? Wijs je op de bedreigingen of de kansen? Praat je mensen naar de mond of bied je perspectief? Een enkele partij kiest bewust voor de afbraak van Europa. De meeste andere partijen benoemen gretig wat er mis is, maar zwijgen als gevraagd wordt naar oplossingen. Niets doen en visieloos doormodderen brengen ons niet verder. D66 is ervan overtuigd dat Europa veel beter kan. Veel beter moet. Veel beter verdient. Problemen los je niet op door lijdzaam toe te kijken, maar door daadkrachtig op te treden. Wij treden de toekomst van ons continent met vertrouwen tegemoet. Nu is dè kans te kiezen voor een Europa dat duurzame economische groei aanjaagt en ons een sterke stem in de wereld geeft. Nu is dè kans te kiezen voor een transparanter en democratischer Europa. Nu is dè kans vrijheid, rechtsgelijkheid, ruimte voor diversiteit, verdraagzaamheid en verbondenheid zeker te stellen voor alle mensen in Europa en deze waarden met kracht in de rest van de wereld uit te dragen. Europa staat aan de vooravond van de verkiezingen van het Europees Parlement. 500 miljoen Europeanen krijgen de kans om te kiezen. D66 kiest ook. Wij willen nu vooruit. Europa beter maken, slagvaardiger, democratischer. D66 kiest voor een sterk Nederland in een sterk Europa. Marty Smits - Voorzitter Programmacommissie D66 Robert Farla, Kirsten Nienhuis, Timo Kansil, Joost Sneller, Michiel Hendrix, Anne van Meer, Jieskje Hollander - Leden Programmacommissie D66 6

7 Europa zorgt voor werk en duurzame welvaart De Europese Unie is voor Nederland van economisch levensbelang. Wij zijn een handelsnatie. Onze vrije export naar EU-lidstaten levert jaarlijks 120 miljard euro op. Anderhalf miljoen Nederlanders danken hun baan aan de export naar EU-landen. De Europese vrije interne markt moet de komende jaren worden vervolmaakt. Voor diensten, voor digitale ondernemers en voor grensoverschrijdend vervoer. Vrij verkeer van werknemers is daarbij voor D66 een groot goed. D66 wil deze mobiliteit van arbeid bevorderen, met oog voor sociale gevolgen. Handel met landen buiten de Europese Unie moet eenvoudiger worden. Een vrije interne markt en vrije handel met onze omgeving creëert onmiddellijk welvaart en werk. Een gezonde Europese economie is duurzaam en groen. Een gezonde economie zorgt voor een hoge levensstandaard, maar maakt niet méér op dan onze planeet ons kan geven. Nederland is te klein om zelf de omslag te bewerkstelligen. De overgang naar zo n groene economie kan alleen op Europees niveau slagvaardig worden ingezet. D66 strijdt voor een Europese economie van hergebruiken in plaats van opmaken. Een economie waarin we voorop lopen met groene technologie en groene banen. Waar consumenten in staat zijn weloverwogen keuzes te maken. Waar natuur en biodiversiteit beschermd en hersteld worden. Waar alle hulpbronnen op duurzame wijze worden beheerd. Op land, op zee en in de lucht. Investeren in slimme economische groei is investeren in de kansen van Europa. Europa moet meer investeren in onderwijs en onderzoek, beter gebruik maken van nieuwe informatie- en communicatietechnologieën en door innovatie beter inspelen op maatschappelijke uitdagingen. Investeren in de toekomst van mensen, niet in de economie van gisteren. Dat is de beste manier om Nederland en Europa uit de crisis te halen. Groei creëert nieuwe bedrijvigheid en nieuwe banen. Groei is meer dan geld alleen. Groei gaat om welzijn. Groei is de zuurstof van onze samenleving. Groei jaag je als overheid niet aan door niets te doen of door verandering tegen te houden. Groei breng je door hervorming van de economie, door het versterken van de interne markt en door ruimte te maken voor investeringen in onderwijs en innovatie. Het fundament voor concurrerende en duurzame groei is een Europese monetaire unie die toekomstbestendig en gezond is. De euro heeft handel drijven in heel Europa voor bedrijven eenvoudiger en goedkoper gemaakt. Daarmee vormt de euro voor D66 een fundament 7

8 onder onze groei en welvaart. Toch sluiten wij onze ogen niet voor de fundamentele problemen met onze munt. Het gemak waarmee regeringen regels voor gezonde financiën aan hun laars lapten, staat ons helder voor de geest. D66 wil de problemen voortvarend aanpakken. Alleen zo komen we in heel Europa tot gezonde overheidsfinanciën, gezonde banken en economieën die naar elkaar toe groeien. 8

9 Europa als één vrije interne markt Versterken van de interne markt We laten kansen liggen met de Europese interne markt. Het vrij verkeer van diensten, van juridische diensten tot verzorging, is in de praktijk nauwelijks vrij te noemen. Door barrières weg te nemen creëren we meer kansen op werk en economische groei. De dienstenrichtlijn moet niet alleen met dubbele inzet worden toegepast, maar ook worden uitgebreid naar andere sectoren, bijvoorbeeld medische diensten. D66 pleit voor het terugdringen van het aantal beschermde beroepen, van rijinstructeur tot luchtverkeersleider. Wij willen alle ruimte voor start-ups. Daarbij biedt e-commerce een enorm potentieel. Ter bevordering hiervan moet er zo snel mogelijk een open Europese markt voor veilige betalingen komen. Nationale barrières nemen we weg door geharmoniseerde normen en regels over zaken als algemene voorwaarden, leverplichten, klachtenrechten en teruggave van producten. Door het eenduidig garanderen van de rechten van consumenten in een open Europese markt beschermen we de consument én bevorderen we de handel. Eén Europese energiemarkt Europa geeft per jaar 500 miljard euro uit aan de import van fossiele brandstoffen. Dat moet anders. Om te komen tot een duurzame en toekomstbestendige energievoorziening, is het cruciaal dat we binnen Europa samen optrekken. Samen investeren in betere transportverbindingen tussen landen en ruimte maken voor meer uitwisseling van energie. Dan kunnen wij er in slagen energiekosten te beheersen. Dan kunnen we snel de transitie maken naar een duurzame, CO 2 -arme energievoorziening. Dan kunnen we ons minder afhankelijk maken van Rusland en de Arabische landen voor gas en olie. Wegnemen barrières voor grensoverschrijdend vervoer Afzonderlijke nationale regels blokkeren te vaak grensoverschrijdend vervoer. D66 wil dat de lidstaten heldere Europese vervoersstandaarden afspreken. Van wegenvignetten tot eisen aan rij- en rusttijden. Van rijbewijzen tot veiligheidssystemen op het spoor en verbetering van gebrekkige spoor- en wegverbindingen. Een gemeenschappelijk Europees luchtruim Vliegtuigen moeten nu in Europa nog te vaak omvliegen en de luchtverkeersleiding is nog te versnipperd. D66 wil snel naar één Europees luchtruim. Dit maakt vliegen veiliger, 9

10 goedkoper en energie-efficiënter. Wij willen dat de Europese Commissie namens de Europese Unie als één blok met andere landen onderhandelt over luchtvaartverdragen. Europees betalen en bankieren Eén interne markt voor betaalverkeer maakt de handel en economische activiteiten tussen landen eenvoudiger en goedkoper. Betaal- en creditkaarten en systemen waarmee we geld overboeken, ook via internet en mobiele telefoon, moeten beter op elkaar aansluiten. Het meenemen van je rekeningnummer bij een overstap naar een andere bank moet door heel Europa eenvoudiger worden, net als schuldeninning over grenzen heen. Dit alles is beter voor bedrijven en consumenten. Eén Europese digitale markt Mensen bewegen zich digitaal makkelijker over grenzen dan fysiek. D66 wil daarom de muren tussen landen in de digitale wereld slechten. Europese internettoegang voor hetzelfde tarief als in het thuisland. Meer grensoverschrijdende e-commerce. Open standaarden op Europees niveau en Europese data die via deze open standaarden beschikbaar komt. Wij willen gegarandeerde netneutraliteit, omdat dat een gelijk speelveld creëert en ruimte biedt voor innovatie. D66 liep voorop in de strijd tegen de bedreiging van internetvrijheid door de ACTA-voorstellen (Anti-Counterfeiting Trade Agreement Handelsovereenkomst ter bestrijding van namaak). Een tweede ACTA moet voorkomen worden. Dit vraagt om nieuwe spelregels. Voor D66 betekent dit een hoog beschermingsniveau van onze privacy, met voldoende ruimte om Europees te kunnen innoveren en ondernemen. Daarom ondersteunt D66 Europese initiatieven voor de modernisering en Europese harmonisering van het auteursrecht, waarbij dat auteursrecht niet mag leiden tot inperking van de internetvrijheid. Digitale veiligheid Digitalisering biedt ongekende kansen over grenzen heen. Daartegenover staan ook risico's. Net als de kansen wil D66 ook de risico s zoveel mogelijk Europees adresseren. Identiteitsdiefstal en fraude zijn een groeiend en onvoldoende onderkend probleem. D66 wil een Europees meldpunt voor identiteitsfraude dat helpt de fraude in alle lidstaten te bestrijden. Europese samenwerking bij digitale opsporing is noodzakelijk. We zijn voor Europese afspraken over omgang met veiligheidslekken in computersystemen en software. Daarnaast is er gemeenschappelijk beleid nodig tegen kwaadwillende hackers, maar ook steun en vrijwaring van personen die veiligheidslekken melden (responsible disclosure). D66 bepleit ook Europese samenwerking op digitale defensie (zoals een Europese oefening op het gebied van cyberwarfare) Ten slotte moet, net als bij conventionele wapensystemen, de export van digitale wapens getoetst worden. 10

11 Bevorderen concurrentie De consument, maar ook de economie in haar geheel, is gebaat bij gezonde concurrentie. Concurrentie dwingt tot efficiëntie en innovatie. Ook in tijden van crisis willen wij dat Europese en nationale mededingingsautoriteiten zeer actief en streng zijn. Er moet wel ruimte zijn om, onder transparant toezicht en met behoud van toegankelijkheid van markten, voorop te lopen in verduurzaming. In Europa moeten we de verhouding tussen interne marktregels rond staatsteun, aanbesteding en publieke diensten beter regelen. Wij willen uitzonderingen tot het minimum beperken. In ieder geval is een grondige evaluatie nodig van de huidige, zogenaamde horizontale, uitzonderingsregeling. De Europese Commissie heeft vastgesteld dat 40% van de staatssteun die in dat kader is verleend, niet volgens de regels is toegekend. Boven een bepaalde grens zijn Europese aanbestedingen een goed instrument om nieuwe toetreders en het MKB een echte kans te geven. Daarbij moet een eerlijke en transparante beoordeling van kwaliteit en prijs voorop staan. Administratieve lasten moeten tot een minimum worden beperkt. Terugdringen regeldrukte Overheden hebben een natuurlijke neiging steeds meer regels in te stellen. Die regeldrukte leidt tot hoge administratieve lasten en vormt een barrière tegen vernieuwing. D66 wil dat de Europese Commissie zich volledig richt op het terugdringen van administratieve lasten. D66 steunt het voortzetten van de Europese Actal. Wetgeving moet worden getoetst op de gevolgen voor de regeldrukte. Ook een horizonbepaling voor wetten kan helpen de regeldruk te verminderen. Zo wordt de politiek bij iedere regel die ophoudt te bestaan, gedwongen expliciet de afweging te maken of deze verlengd moet worden. Afstemmen van belastingregels Ieder land heeft nu zijn eigen belastingstelsel. D66 wil dat dit zo blijft. Wel pleiten wij voor betere uitwisseling van informatie om belastingontduiking en -fraude te bestrijden en belastingparadijzen aan te pakken. Door het BTW-systeem te vereenvoudigen en binnen Europa meer te harmoniseren, kunnen we administratieve lasten terugdringen. Met het invoeren van een eenduidige grondslag voor het vaststellen van de vennootschapsbelasting kunnen bedrijven eenvoudiger in meerdere landen actief zijn. Meer handel, eerlijke groei Hoe meer handel en economische activiteit, hoe beter voor Europa en voor Nederland exportland in het bijzonder. Het wegnemen van handelsbarrières zal de economie snel, en zonder grote overheidsuitgaven, een stimulans geven. Een spoedige afronding van het EU- VS handelsverdrag zorgt voor economische groei en banen aan beide kanten van de 11

12 Atlantische oceaan. Voor D66 zijn daarbij hoogwaardige bescherming van milieunormen en arbeidsomstandigheden, en strakke regels voor bescherming van persoonsgegevens een voorwaarde voor instemming. De EU moet samen met handelspartners optrekken tegen protectionisme, bijvoorbeeld in de BRIC-landen (Brazilië, Rusland, India en China). Wereldwijde handelsregels blijven een belangrijk doel. De huidige bilaterale onderhandelingen kunnen een impuls geven aan de vastgelopen Doha-onderhandelingen. Bij al deze handelsovereenkomsten willen we niet alleen vrije, maar ook eerlijke en duurzame handel. Vrij verkeer van mensen binnen de Europese Unie Werken waar je wilt D66 is groot voorstander van het vrij verkeer van werknemers binnen Europa. Dat geeft Nederlanders de vrijheid om in andere landen aan het werk te gaan. Omgekeerd kunnen we buitenlands talent naar ons land halen om knelpunten op de Nederlandse arbeidsmarkt op te lossen, zoals het tekort aan mensen met een technische achtergrond. Op langere termijn helpt het de krapte op de arbeidsmarkt door vergrijzing tegengaan en op korte termijn draagt het bij aan het oplossen van de grote jeugdwerkloosheid die Europa teistert. Om deze mobiliteit te vergroten willen wij een verbeterde erkenning van diploma s en beroepskwalificaties. Vrij verkeer van diensten en van werknemers moet ook nadrukkelijk worden geregeld voor de zorgsector en medische sector. Wanneer wij arbeidsvoorwaarden, regels over arbeidsomstandigheden en onderdelen van de sociale zekerheid beter op elkaar afstemmen, nemen we barrières voor mobiliteit weg. D66 vindt dat van personen die een beroep doen op Nederlandse sociale voorzieningen verwacht mag worden dat zij Nederlands leren. Tegengaan oneerlijke concurrentie arbeidsmarkt Terwijl vrij verkeer van goederen en kapitaal zich goed ontwikkelt, blijft vrij verkeer van personen achter. In het Europa van de open grenzen is er één open arbeidsmarkt. Het streven naar meer mobiliteit voor werknemers mag niet leiden tot uitbuiting van buitenlandse werknemers of uitholling van de arbeidsmarktpositie van Nederlanders. De huidige lappendeken van regelingen voor arbeidsmobiliteit en migratie leidt tot misstanden en misbruik. Er moet dringend een vereenvoudiging komen, waarbij regels simpel, helder en eerlijk zijn. Bij een Europese arbeidsmarkt horen ook Europese werknemersrechten, zoals vastgelegd in het EU Handvest van de Grondrechten. Bestaande regels over zaken als 12

13 arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden, veiligheid en gezondheid op het werk, moeten veel beter worden nageleefd. Schijnconstructies moeten actief worden bestreden. Deze taak ligt primair bij onze nationale overheid en arbeidsinspectie, die hiervoor de benodigde tijd en middelen moet inzetten. Hierbij moet gegevensuitwisseling sterk verbeterd worden. Opruimen van praktische barrières voor mobiliteit binnen de Europese Unie Wie verhuist naar een ander EU-land ervaart nog teveel problemen en onnodige obstakels. Verzekeringen kunnen niet worden meeverhuisd, internet- en telefoonaansluitingen moeten worden gewijzigd, auto s moeten worden herkeurd, stemmen is lastig en pensioenen kunnen niet worden meegenomen. Wie vanuit het buitenland een of 0900-nummer wil bellen, ooit bedoeld om meer gemak voor mensen te creëren, slaagt er niet in een verbinding tot stand te brengen. D66 wil dat er een actieplan komt om deze praktische problemen aan te pakken. Alleen zo zorgen we ervoor dat de voordelen van een verenigd Europa voor iedereen binnen handbereik komen. Moderne sociale zekerheid die aansluit bij mobiele mensen In veel Europese landen, ook in Nederland, moet de sociale zekerheid worden gemoderniseerd. Regelingen gaan nog te vaak uit van traditionele gezinssituaties, banen voor het leven en het altijd werken binnen de grenzen van één land. D66 wil een moderne sociale zekerheid, die aansluit bij het werkende leven van vandaag. Flexibiliteit, diversiteit en mobiliteit moeten maximaal gefaciliteerd worden. Dat begint met regels voor grenswerkers. Rigide toepassing van het woon-/werklandbeginsel kan leiden tot schrijnende situaties. Bij modernisering van ons pensioenstelsel wil D66 aandacht voor mensen die ervoor kiezen een langere periode in een ander land te wonen en te werken. Werken in het buitenland mag niet leiden tot onherstelbare gaten in de opbouw van pensioen. Een Europees pensioenvolgsysteem, waarmee je vanuit het buitenland zicht blijft houden op je lopende pensioenregeling in je thuisland, kan daarbij een nuttig instrument zijn. Robuuste pensioenen Nederland beslist, net als andere Europese lidstaten, zelf over de inrichting van zijn pensioenstelsel. Binnen de Eurozone zijn toekomstbestendige pensioenstelsels essentieel voor de stabiliteit van onze gezamenlijke munt. Daarom hebben lidstaten zich in het Stabiliteits- en Groeipact verplicht om pensioenstelsels toekomstbestendig en betaalbaar te maken. 13

14 Een toekomstbestendig pensioenstelsel houdt rekening met nieuwe arbeidspatronen en een evenredige belasting van verschillende generaties. In binnen- en buitenland zien wij meer en meer individuele pensioenoplossingen, waarbij mensen zelf op een eigen rekening sparen voor hun pensioen. Een beter werkende interne markt voor financiële dienstverlening zal de kwaliteit en prijs van dit soort producten verbeteren. Dat brengt een gezond pensioensysteem dichterbij. Gezondheidszorg dichtbij mensen D66 wil dat gezondheidszorg zoveel mogelijk dicht bij mensen georganiseerd wordt. De patiënt centraal met waar mogelijk eigen regie. Elke lidstaat richt de gezondheidszorg naar eigen inzicht in. Gezonde overheidsfinanciën en eerlijke concurrentie zijn daarbij van belang. D66 wil dat Nederlandse zorgverzekeringen ook in het buitenland gelden. Mensen moeten zonder zorgen mobiel kunnen zijn, zoals al is afgesproken. Daarnaast is er in grensgebieden behoefte aan afspraken over het optimaal aanbieden van zorg aan mensen aan beide kanten van de grens, bijvoorbeeld in Nederland, Duitsland en België. D66 wil daarnaast de kwaliteit van de zorg verbeteren door efficiënte toelating van geneesmiddelen zonder overbodige duplicatie. Door internationale erkenning van medische diploma's en werkervaring voor medisch talent. Door strenge Europese regels voor medische technologie en apps die innovatie niet belemmeren. Door kwaliteitsinformatie internationaal uit te wisselen. D66 wil een Europese zwarte lijst voor artsen, zodat een geschorste arts niet over de grens weer aan het werk kan komen. De uitstekende Nederlandse zorg maken wij, als exportproduct, meer toegankelijk voor mensen uit de rest van de Europese Unie. Naar de meest concurrerende en duurzaamste economie Groene groei D66 streeft naar een radicale verduurzaming van onze samenleving en economie. Niet als doel op zich, maar vanuit onze waarden van rechtvaardigheid, verantwoordelijkheid, ook voor komende generaties, en ons liberaal rentmeesterschap. D66 wil een Europese economie die niet draait om gebruiken en opmaken, maar om circuleren en hergebruiken. Van een op fossiele brandstoffen gebaseerde economie naar een biobased economie. Waarin uiteindelijk alle gebruikte grondstoffen en energie zijn afgeleid uit hernieuwbare biologische bronnen. Waarin schoon loont en de vervuiler betaalt. Waarin we duurzame initiatieven aanjagen. Wij zien afval als grondstof. Hogere inzamelingsdoelen, hoogwaardig 14

15 hergebruik en het voorkomen van verbranding moeten in Europese wetgeving worden vastgelegd. Met bedrijven en bedrijfstakken worden harde afspraken gemaakt over het uiteindelijk sluiten van grondstofketens. Met een "Schengen" voor afval, waarbij transport van afval tussen landen zonder uitgebreide vergunningen mogelijk is, versnellen we de transitie naar een circulaire economie. Door een verschuiving van belastingen op arbeid naar belasting op grondstoffen en vervuiling moedigen we hergebruik aan. Het gebruik van duurzame biogrond- en brandstoffen mag niet ten koste gaan van voedselgewassen of de natuur. Daarom willen wij Europese criteria voor duurzame biobrandstoffen. De overheid geeft het goede voorbeeld bij duurzaamheideisen aan de opdrachten die zij verleent. Door negatieve externe effecten van vervuilend gedrag door te berekenen in prijzen van grondstoffen, kunnen we economische keuzes positief beïnvloeden. Zo pakt Europa de kans een wereldleider te zijn in deze groene economie van de toekomst. Ruimte voor duurzame vernieuwing Duurzame innovaties botsen soms met bestaande regels. Het duurt te lang om steeds de betreffende regels te wijzigen. Om duurzame initiatieven aan te jagen wil D66 proeftuinen voor duurzame experimenten aanwijzen. In deze proeftuinen halen we tijdelijk de Europese en nationale regels weg die belemmerend werken voor duurzame vernieuwing, bijvoorbeeld voor een periode van 5 jaar. Wanneer specifieke mededingingsregels duurzame innovatie in de weg staan, moet het mogelijk zijn om, onder scherp toezicht, duurzame experimenten op te zetten. Europa als voorloper in het oplossen van het klimaatprobleem Nederland kan de klimaatverandering niet alleen oplossen. Bij opwarming van de aarde betalen we echter wel mede de rekening. D66 wil daarom nieuwe, bindende, internationale klimaatafspraken, waarin alle grote opkomende economieën meedoen. Na jarenlange stilstand komt er nu eindelijk beweging in zowel de VS als China. Nu heeft Europa de kans om door te zetten. D66 houdt daarom vast aan een ambitieus klimaatbeleid met bindende Europese klimaatdoelstellingen. De doelen voor 2050 staan al vast, een reductie met 80-95%. Ook voor 2030 willen wij snel ambitieuze en concrete doelen vaststellen, op basis van solide indicatoren: 45-50% CO 2 -reductie, 30% energiebesparing en 30% duurzame energieproductie. Daarvoor is het van belang dat het emissiehandelssysteem in de periode tussen nu en 2020 beter werkt met een CO 2 -prijs die hoog genoeg is om te innoveren. Dit vraagt om voldoende schaarste aan emissierechten om ook rekening te houden met de tussentijdse groei van hernieuwbare energie. Uitbreiding van het systeem met de sectoren luchtvaart en scheepvaart zal verder bijdragen aan de beoogde reductie. 15

16 Tegelijkertijd zullen we nationaal, regionaal en lokaal aan de slag moeten. Lokale klimaatagenda's, samenwerking met de private sector en de ontwikkeling van vernieuwende vormen van financiering, bijvoorbeeld via een groene investeringsbank, zijn daarbij noodzakelijk. Snel naar een gezamenlijke duurzame energievoorziening D66 wil naar een volledig duurzame energievoorziening in Europa in Bindende doelstellingen voor hernieuwbare energie én voor vermindering van het energieverbruik zijn noodzakelijk. De goedkoopste energie is immers de energie die je niet gebruikt. D66 wil alle milieuvervuilende subsidies en belastingvoordelen voor fossiele energie afbouwen en een CO 2 -label voor alle fossiele brandstoffen. Voor een efficiënte omschakeling naar duurzame energie moeten de nationale energienetwerken in Europa op elkaar worden aangesloten en slimmer worden. D66 wil dat Europa gaat investeren in zulke zogenaamde 'smart en super grids'. Pas dan kunnen we zonne- en windenergie uitwisselen op een Europese energiemarkt. Concurrentie op de energiemarkt en toegang en deelname door nieuwe ondernemers en mensen zelf zullen een positief effect hebben op de prijs. Door meer uniforme en consistente spelregels jagen we innovatie en vernieuwing aan. Een slagvaardig Europa dat met één stem spreekt is op energiegebied een cruciale speler in de wereld. Europa moet naar een gezamenlijke aanpak richting energieleveranciers en doorvoerlanden van buiten de Europese Unie. Duurzaam transport D66 wil duurzaam transport stimuleren: liever over water en spoor dan over de weg of door de lucht. De Europese waterwegen vormen een milieuvriendelijker alternatief voor de weg. Dus moeten knelpunten worden aangepakt en de overgang van weg en spoor naar water verbeterd worden. Milieu- en kwaliteitsnormen voor scheepvaart en geluid- en trillingsnormen voor goederenvervoer per spoor moeten in EU-verband worden afgesproken. Europa moet versneld de omslag maken naar schone auto's. D66 durft ambitieus te zijn: in 2050 rijden er wat ons betreft alleen nog maar auto's zonder schadelijke uitstoot. Wij willen investeren in goede en op elkaar aansluitende spoornetwerken, voor reguliere en voor hogesnelheidstreinen. Zorgen voor schone lucht Luchtvervuiling houdt zich niet aan landsgrenzen. D66 neemt de gezondheidsrisico s van luchtverontreiniging zeer serieus. Er zijn nog steeds te veel mensen in Europa die dagelijks ongezonde lucht inademen. Als het om onze gezondheid gaat, kunnen we niet ambitieus 16

17 genoeg zijn. Wij willen dat de lucht in Europa in 2020 kwalitatief zo verbeterd is dat er geen aanzienlijke schade meer wordt aangericht aan gezondheid en milieu. Bescherm de Europese natuur Europa is een mooi en veelzijdig continent met schitterende natuur. De natuur is echter op veel plekken versnipperd. De druk door de intensieve landbouw, verkeer en industrie is groot. Tegelijkertijd zien we herstel van natuur en de terugkeer van diersoorten. D66 kiest bewust voor het investeren in het behoud en versterken van een mooie, schone en veerkrachtige leefomgeving. Wij komen afspraken over de bescherming daarvan na. D66 wil de kernnatuurgebieden van Europa verbinden tot een grensoverschrijdend Europees natuurnetwerk. Alle Natura 2000 gebieden en de aangewezen soorten en habitats uit de Vogel- en Habitatrichtlijn moeten in 2020 in goede staat verkeren. In Europa's zeeën en de Atlantische oceaan vinden we in 2020 zeereservaten waar een gezond ecosysteem voorop staat. Achteruitgang van biodiversiteit stoppen en omkeren Diversiteit van soorten is essentieel voor de kracht van de natuur. In 2020 moet daarom de achteruitgang van biodiversiteit niet alleen gestopt zijn, maar hebben we ook beschadigde gebieden hersteld. De Europese Biodiversiteitstrategie tot 2020 moet uitgevoerd worden. Bescherming van biodiversiteit, in Europa en daarbuiten, wordt geïntegreerd in alle beleidsterreinen van de Europese Unie. Omdat de aantasting van biodiversiteit wereldwijd een urgent probleem is, dient Europa mondiaal met één stem te spreken tegen bijvoorbeeld stroperij, ontbossing, overbevissing en de illegale handel in dierenproducten zoals ivoor. Europa is één van de grote inkopers van grondstoffen in de wereld. De eisen die wij stellen aan wat we kopen en aan de productie van grondstoffen hebben een direct effect op biodiversiteit, natuur en leefbaarheid in vooral Afrika, Latijns-Amerika en Azië. Daarom wil D66 dat wij alleen duurzame grondstoffen als gecertificeerd duurzaam hout en soja importeren. Dat begint met afspraken met grote afnemers, maar wordt op den duur een verplichting voor iedereen. Landbouw krachtig en duurzaam maken De Europese landbouwsector moet sterk, innovatief en duurzaam zijn. Een radicale hervorming van het Europees landbouwbeleid is hard nodig. De huidige inkomenssteun moet versneld afgebouwd worden. Geen sector wordt sterker van structurele afhankelijkheid van subsidies. 17

18 D66 wil veel minder landbouwsubsidies. Deze worden alleen nog verstrekt voor het stimuleren van innovatie en het verminderen van de druk op milieu en natuur. Er mogen geen betalingen meer gaan naar personen die nauwelijks landbouwactiviteiten uitvoeren of niet het economische risico dragen van de landbouwactiviteiten. Wij willen het antibioticagebruik in de veehouderij om andere dan ziektebestrijdingredenen sterk terugdringen, omdat dit slecht voor onze gezondheid en voor het milieu is. Wij zien biotechnologie als kans en willen belemmeringen voor de toepassing ervan wegnemen. De keuzevrijheid voor de consument die dergelijke producten niet wil consumeren, blijft bestaan. D66 wil boeren meer en actief bij natuurbeheer betrekken. Wij zien boeren als ondernemers die op eigen benen moeten kunnen staan. Waar boeren echter bijzondere maatregelen treffen om de natuur te beschermen, bijvoorbeeld door natuurbeheer of door geen of minder gif te gebruiken, kunnen ze daarvoor beloond worden. Duurzaam vissen Verduurzaming van de visserij is noodzakelijk en zorgt aantoonbaar voor gezondere natuur en een visserijsector met toekomst. Europa moet daarom alleen duurzame visvangst toestaan. D66 is voorstander van strikte EU-quota, meerjarenplannen voor visbestanden, toepassing van duurzame vistechnieken en het verbieden van niet-duurzame technieken. Het overboord gooien van (bij)vangsten is onaanvaardbaar. De Europese Unie moet de capaciteit van de vissersvloot actief verminderen. De EU moet een voortrekker blijven in de bescherming van bedreigde vissoorten, in internationaal verband en in bilaterale verdragen. Samen water managen D66 wil in Europees verband afspraken blijven maken over het waterbeheer van gedeelde watergebieden, zoals de aanleg van dammen, stuwen, overstroomgebieden en dijken. De manier waarop stroomopwaarts gelegen landen met hun water omgaan heeft gevolgen voor de waterveiligheid van lager gelegen gebieden. Wij willen dat landen samen oplossingen vinden voor waterveiligheid, bijvoorbeeld door water meer ruimte te geven en overloopgebieden uit te kiezen. Als het om water gaat willen wij dat de vervuiler en de gebruiker betaalt, hierdoor bevorderen we efficiënter watergebruik en vermindering van de wateronttrekking waarmee we droogte en vervuiling tegengaan. In 2015 moet de waterkwaliteit in de Europese Unie aanzienlijk verbeterd zijn. Beschaafd omgaan met dieren Mensen moeten altijd beschaafd omgaan met dieren. Onnodig leed moet worden voorkomen. D66 stelt daarom strenge en uniforme voorwaarden aan de bio-industrie. Wij 18

19 willen scherpere controles op de duur van diertransporten en de omstandigheden waaronder dieren vervoerd worden. De Europese Unie moet de ontwikkeling en het gebruik van alternatieven voor dierproeven stimuleren. Wij willen dat Europa een voorbeeld neemt aan Nederland als het gaat om strenge regulering van het houden van exotische huisdieren. Dit moet onderdeel zijn van de aanpak van het toenemende probleem van wild life crime en stroperij. Investeren in slimme groei: onderwijs, kennis en innovatie Structureel anders begroten, structureel meer geld naar onderwijs, en innovatie Europa moet investeren in slimme economische groei. Meer investeren in onderwijs en onderzoek, beter gebruik maken van nieuwe informatie- en communicatietechnologieën en meer aandacht voor innovatie. Overheidsbegrotingen, ook die van de Europese Unie zelf, moeten daarom fundamenteel anders. D66 wil af van de starre Europese 7-jaarsbegroting, waarin vooral geld naar landbouwsubsidies en regiofondsen gaat. Wij willen meer flexibele begrotingen gericht op innovatie, duurzame infrastructuur en kennis. En wij verwachten dat over deze begroting tijdig en duidelijk verantwoording wordt afgelegd. Om een flinke impuls te geven aan kennis en innovatie in de Europese economie, pleit D66 voor een structurele verhoging van de Europese uitgaven aan onderwijs en onderzoek, te financieren door halvering van de landbouwsubsidies. Sterker onderwijs en meer innovatie over grenzen heen De kwaliteit van het Europese onderwijs is gebaat bij internationale mobiliteit en uitwisseling van studenten, docenten en onderzoekers. Dit kan verder ondersteund worden door het effectiever maken van bestaande Europese programma s zoals Erasmus + waarmee studenten op uitwisseling kunnen naar andere landen. Ons goede onderwijs kan een exportproduct zijn wanneer Ierse, Poolse en Spaanse studenten hier hun opleiding volgen. Door diploma s en studieresultaten internationaal te erkennen, vinden talent en opleiding elkaar sneller en beter. Het aanvragen en verkrijgen van een visum voor onderwijs- en onderzoekuitwisseling moeten gemakkelijker worden. Wetenschappers moeten eenvoudig en zonder grote sociale zekerheidsproblemen in een ander Europees land aan de slag kunnen. De Europese Unie moet grensoverschrijdende samenwerking tussen universiteiten en onderzoeksinstituten stimuleren en hiervoor meer geld beschikbaar stellen. Zo gaan prestaties en de internationale aantrekkingskracht van de Europese topuniversiteiten en - hogescholen omhoog. Aandacht voor internationaal ondernemerschap en talenkennis, 19

20 beginnend bij Duits en Frans, in alle delen van het voortgezet onderwijs in Nederland versterkt de fundamenten voor internationale economische groei. Grensoverschrijdend onderwijs ligt het meest voor de hand in grensgebieden. Praktische barrières, zoals in leerlingenvervoer, moeten hier worden verwijderd. Innovatie Om mee te tellen in de wereldeconomie is investeren in onderzoek en innovatie cruciaal. Zo verbeteren we de concurrentiepositie van Europa. Het nieuwe Europese onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon 2020 is een belangrijke stap in uitwerking van die ambitie, maar bij lange na niet voldoende. Europa heeft een grote toegevoegde waarde bij het aanjagen van onderzoek. Innovatie moet daarom de rode draad zijn in vrijwel alle Europese investeringsprogramma s. De bureaucratie moet drastisch verminderd worden, toegang tot financiering verbeterd en meer ruimte voor publiekprivate samenwerking is noodzakelijk. Excellente projecten en talent krijgen dan alle ruimte. Door de hele onderzoeksketen heen, zodat praktijkgericht onderzoek en wetenschappelijke kennis elkaar aanvullen en versterken. Daarbij is nauwere samenwerking met het bedrijfsleven van groot belang om zo ook het MKB als belangrijke banenmotor te ondersteunen. Europa aantrekkelijker maken voor talent van buiten In heel Europa ontstaan in de toekomst tekorten aan mensen met specifieke vaardigheden. Dat maakt het extra van belang dat Europa aantrekkelijk is voor toptalent uit de hele wereld. Europese landen zijn nu vaak te terughoudend in het aantrekken van talent. Beleid wordt teveel door elk land afzonderlijk ingericht. Wij willen een actief Europees migratiebeleid gericht op het binnenhalen van talentvolle mensen van buiten de Europese grenzen. Uitdragen van Europese cultuur en erfgoed Beeldende kunst, literatuur, theater, film en bouwkunst zijn uitingen van onze gezamenlijke geschiedenis, van onze waarden en van ons perspectief op de samenleving. Kunstenaars liepen en lopen vaak voorop in maatschappelijke vernieuwing. Alleen daarom al zijn ze belangrijk. Mensen moeten in Europa vrij zijn om zich artistiek te uiten. Voor kunstenaars en de creatieve industrie geldt de vrije markt en bescherming tegen concurrentievervalsing. D66 koestert de verschillende geluiden die de lokale of regionale culturen in Europa vertegenwoordigen. Binnen Europa verwachten we van elk land dat het zijn, en daarmee eigenlijk ons aller erfgoed onderhoudt. Waar nodig zetten we daar Europese middelen voor in. Wij willen dat Europa in de wereld onze historische en hedendaagse kunst en cultuur actief deelt. Ook op die manier dragen wij ons perspectief op samenleving, vrijheid, democratie en mensenrechten uit. Dat kan bijvoorbeeld door culturele missies, gezamenlijke 20

Verkiezingsprogramma D66 voor de Tweede Kamer 2012 / 2017. En nu vooruit D66

Verkiezingsprogramma D66 voor de Tweede Kamer 2012 / 2017. En nu vooruit D66 En nu vooruit D66 En nu vooruit D66 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 04 Inleiding 28 Gezondheid 50 Vrijheid door recht 06 Nieuwe welvaart 08 Nieuwe groei 10 De kansen van een groene, duurzame economie 11 Oneindige

Nadere informatie

Inleiding 3. 5. Wij zijn Europa Onze waardengemeenschap 23 Mee met de tijd 24 Onze stem in Europa 25. Verantwoording 26

Inleiding 3. 5. Wij zijn Europa Onze waardengemeenschap 23 Mee met de tijd 24 Onze stem in Europa 25. Verantwoording 26 V O O R E E N E U R O P A D A T W E R K T 28okt ober2013 / ont wer pver ki ez i ngs pr ogr amma Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Uit de crisis Financiële sector gezond en dienstbaar maken 5 Een stabiele munt,

Nadere informatie

EUROPA WAAR NODIG Verkiezingsprogramma VVD Europees Parlement 2014

EUROPA WAAR NODIG Verkiezingsprogramma VVD Europees Parlement 2014 EUROPA WAAR NODIG Verkiezingsprogramma VVD Europees Parlement 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 Economie is prioriteit 3 Een Europa van meerdere snelheden en bestemmingen 4 Effectieve belangenbehartiging

Nadere informatie

Niet doorschuiven maar aanpakken

Niet doorschuiven maar aanpakken Niet doorschuiven maar aanpakken Verkiezingsprogramma VVD 2012-2017 Tweede Kamerverkiezingen 12 september 2012 Niet doorschuiven maar aanpakken Verkiezingsprogramma VVD 2012-2017 Tweede Kamerverkiezingen

Nadere informatie

Samen werken samen leven Beleidsprogramma Kabinet Balkenende IV 2007-2011

Samen werken samen leven Beleidsprogramma Kabinet Balkenende IV 2007-2011 Ministerie van Algemene Zaken Juni 2007 Beleidsprogramma 2007-2011 Samen werken samen leven Beleidsprogramma Kabinet Balkenende IV 2007-2011 Samen werken samen leven Beleidsprogramma Kabinet Balkenende

Nadere informatie

Samen werken aan de grote transitie

Samen werken aan de grote transitie 11 mei 2012 Een duurzame en solidaire economie is een economie die voorziet in de behoeften van de huidige generatie, zonder daarmee voor toekomstige generaties de mogelijkheden in gevaar te brengen om

Nadere informatie

Staat van de Europese Unie 2014. Deel I Inleiding

Staat van de Europese Unie 2014. Deel I Inleiding Staat van de Europese Unie 2014 Deel I Inleiding Miljoenen Europeanen zijn bezig met het werken aan een betere toekomst voor henzelf en hun kinderen. De eerste prioriteit is dicht bij huis: gezondheid,

Nadere informatie

1.1 Unieke tijden: de uitdagingen

1.1 Unieke tijden: de uitdagingen Inhoudsopgave 1.1 Unieke tijden: de uitdagingen...2 1.2 De Rode Draad: Iedereen telt mee...5 1.3 Nieuwe Kansen: de hervormingen...8 2. Onze keuzes...12 2.1 Emancipatie, onderwijs en cultuur...12 2.2 Werk

Nadere informatie

Bruggen slaan. Regeerakkoord VVD - PvdA. 29 oktober 2012

Bruggen slaan. Regeerakkoord VVD - PvdA. 29 oktober 2012 Bruggen slaan Regeerakkoord VVD - PvdA 29 oktober 2012 Bruggen slaan VVD en PvdA delen een onverwoestbaar geloof in de toekomst, een rotsvast vertrouwen in wat Nederlanders samen voor elkaar kunnen krijgen

Nadere informatie

NEDERLAND STERKER & SOCIALER

NEDERLAND STERKER & SOCIALER NEDERLAND STERKER & SOCIALER Verkiezingsprogramma Tweede Kamerverkiezingen 2012 NEDERLAND STERKER & SOCIALER Verkiezingsprogramma Tweede Kamerverkiezingen 2012 Colofon Samenstelling programmacommissie:

Nadere informatie

EEN EUROPA DAT WERKT

EEN EUROPA DAT WERKT EEN EUROPA DAT WERKT In 2014 hebben we de kans om de toekomst van Europa vorm te geven, op een cuciaal moment in de geschiedenis van ons continent. Tijdens deze verkiezing kan de keuze die u maakt Europa

Nadere informatie

Sterk en Sociaal. Voor een duurzaam Flevoland. Verkiezingsprogramma Partij van de Arbeid. Voor de provincie Flevoland 2015-2019 V1.

Sterk en Sociaal. Voor een duurzaam Flevoland. Verkiezingsprogramma Partij van de Arbeid. Voor de provincie Flevoland 2015-2019 V1. Sterk en Sociaal Voor een duurzaam Flevoland Verkiezingsprogramma Partij van de Arbeid Voor de provincie Flevoland 2015-2019 V1.1 Waar de provincie over gaat De provincie gaat niet overal over. In 2011

Nadere informatie

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO S

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO S NL NL NL EUROPESE COMMISSIE Brussel, 6.10.2010 COM(2010) 546 definitief MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO

Nadere informatie

DE EUROPESE UNIE IN HET KORT. Europa in 12 lessen. door Pascal Fontaine. Europese Unie

DE EUROPESE UNIE IN HET KORT. Europa in 12 lessen. door Pascal Fontaine. Europese Unie DE EUROPESE UNIE IN HET KORT Europa in 12 lessen door Pascal Fontaine Europese Unie DE EUROPESE UNIE IN HET KORT Deze publicatie maakt deel uit van een reeks brochures waarin wordt uitgelegd wat de EU

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord...3 Procedures Congres/Oproepen...4 Vacatures...6 Landelijk Bestuur...6 Presidium...11 Beroepscommissie...11 Beslispunten...

Inhoudsopgave Voorwoord...3 Procedures Congres/Oproepen...4 Vacatures...6 Landelijk Bestuur...6 Presidium...11 Beroepscommissie...11 Beslispunten... 1 Inhoudsopgave Voorwoord...3 Procedures Congres/Oproepen...4 Vacatures...6 Landelijk Bestuur...6 Presidium...11 Beroepscommissie...11 Beslispunten... 12 B 1. JS de straat op en de wijk in... 12 B 2. Lava:

Nadere informatie

EERLIJK en méér EUROPA

EERLIJK en méér EUROPA verkiezingsprogramma EERLIJK en méér EUROPA Verkiezingen voor het Europese Parlement 2014 Lijst 17: ikkiesvooreerlijk.eu SAMENVATTING: EEN MENSWAARDIG BESTAAN VOOR IEDEREEN, NU EN LATER Het goede nieuws

Nadere informatie

Voor de verandering. 7 christelijk-sociale hervormingen

Voor de verandering. 7 christelijk-sociale hervormingen Voor de verandering 7 christelijk-sociale hervormingen Verkiezingsprogramma 2013-2017 Voorwoord U heeft het verkiezingsprogramma Voor de verandering in handen. De plannen en standpunten van de ChristenUnie

Nadere informatie

VAN WAARDE SOCIAAL-DEMOCRATIE VOOR DE 21STE EEUW

VAN WAARDE SOCIAAL-DEMOCRATIE VOOR DE 21STE EEUW Resolutie VAN WAARDE SOCIAAL-DEMOCRATIE VOOR DE 21STE EEUW INHOUDSOPGAVE Preambule 5 1. Geactualiseerde opvattingen over economie, staat en gemeenschap 9 1.1 Rijnland 2.0: maak de omslag van welvaartseconomie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 744 EU-voorstel: Groenboek over een gemeenschappelijk strategisch kader voor EU-financiering van onderzoek en innovatie COM(2011)48 Nr. 1 BRIEF

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Diagnose...5. Remedies... 11. i Werk... 11. ii Duurzaamheid... 15. iii Innovatie... 18. iv Transparantie... 23. v Evenwicht...

Inhoudsopgave. Diagnose...5. Remedies... 11. i Werk... 11. ii Duurzaamheid... 15. iii Innovatie... 18. iv Transparantie... 23. v Evenwicht... D B A K N S V R Z T T N D C O N O M I T R U G N A A R D M N S N I N V S T R NI NW R K NI N N O V A T I Co mmi s s i eme l k e r t November2013 /Ker nr appor t Inhoudsopgave Diagnose...5 Remedies... 11

Nadere informatie

Nederland krijgt nieuwe energie

Nederland krijgt nieuwe energie Nederland krijgt nieuwe energie voor welvaart en welzijn in de 21 e eeuw Een partijoverstijgend voorstel voor een Deltaplan Nieuwe Energie CDA Duurzaamheidsberaad D66 Platform Duurzame Ontwikkeling PvdA

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding. Sociaal-liberale richtingwijzers. Gemeente en inwoners. Wonen in een groen Veenendaal. Verkeer & Vervoer.

Inhoud. Inleiding. Sociaal-liberale richtingwijzers. Gemeente en inwoners. Wonen in een groen Veenendaal. Verkeer & Vervoer. Inhoud Inleiding Sociaal-liberale richtingwijzers Gemeente en inwoners Wonen in een groen Veenendaal Verkeer & Vervoer Veiligheid Economie en Werk Onderwijs Cultuur, sport & recreatie Zorg en Welzijn Onze

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave Nu vooruit Haarlem Inhoudsopgave VOORWOORD ALEXANDER PECHTOLD, PARTIJLEIDER... 3 VOORWOORD MAAIKE PIPPEL, LIJSTTREKKER D66 HAARLEM... 4 1.1 VERTROUWEN EN BOUWEN OP HAARLEMMERS... 6 1.2 WERKEN AAN EEN DUURZAAM

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma Lijst 17 2010-2014 Lijst 17 Leef(t) met LEF!

Verkiezingsprogramma Lijst 17 2010-2014 Lijst 17 Leef(t) met LEF! Verkiezingsprogramma Lijst 17 2010-2014 Lijst 17 Leef(t) met LEF! 7 mei 2010. Voorlopige versie: Opmaak en voorblad worden nog binnen 48 uur onder handen genomen. 2 3 Inhoudsopgave Pagina Voorwoord 3 Inleiding

Nadere informatie

Naar een toekomst die werkt

Naar een toekomst die werkt Naar een toekomst die werkt Advies Commissie Arbeidsparticipatie 16 juni 2008 1 Naar een toekomst die werkt Advies Commissie Arbeidsparticipatie Inhoudsopgave Hoofdlijnen Advies Commissie Arbeidsparticipatie

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Visie Open Overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 20 Inhoudsopgave Opmerking vooraf 5 1 Inleiding, waarom open overheid? 7 1.1 Gemeenschappelijke

Nadere informatie

EUROPESE RAAD Brussel, 27 juni 2014 (OR. en) Hierbij gaan voor de delegaties de conclusies van de Europese Raad (26/27 juni 2014).

EUROPESE RAAD Brussel, 27 juni 2014 (OR. en) Hierbij gaan voor de delegaties de conclusies van de Europese Raad (26/27 juni 2014). EUROPESE RAAD Brussel, 27 juni 2014 (OR. en) EUCO 79/14 CO EUR 4 COC 2 BEGEEIDEDE OTA van: het secretariaat-generaal van de Raad aan: de delegaties Betreft: EUROPESE RAAD 26/27 JUI 2014 COCUSIES Hierbij

Nadere informatie

Heel de mens. Kernvisie van de SP, zoals vastgesteld door het 9e congres op 18 december 1999

Heel de mens. Kernvisie van de SP, zoals vastgesteld door het 9e congres op 18 december 1999 Heel de mens Kernvisie van de SP, zoals vastgesteld door het 9e congres op 18 december 1999 Op weg naar Brutopia? De staat van Nederland, Europa en de wereld bij het begin van de 21e eeuw Het laatste kwart

Nadere informatie

Een ander Europa is mogelijk

Een ander Europa is mogelijk Een ander Europa is mogelijk Ideeën voor een nieuw Europa Willem Bos F 2,- Vooraf Na de referenda over de Europese Grondwet in Frankrijk en Nederland, op respectievelijk 29 mei en 1 juni 2005, werd door

Nadere informatie

Deventer. En Verder. Verkiezingsprogramma Gemeenteraad Deventer 2014-2018

Deventer. En Verder. Verkiezingsprogramma Gemeenteraad Deventer 2014-2018 Deventer En Verder Verkiezingsprogramma Gemeenteraad Deventer 2014-2018 Januari 2014 Verantwoording D66 is een partij van transparante politiek. Een partij die niet alleen open en eerlijk zegt waar zij

Nadere informatie