mei 2009 jaargang 34 nr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "mei 2009 jaargang 34 nr."

Transcriptie

1 OOGPUNT mei 2009 jaargang 34 nr. 1 CDA - Breda Postbus BB BREDA Breda Innoverend de toekomst in met Lambert van Nistelrooij Minderheden-, allochtonen-, integratie-, participatie-, diversiteitsbeleid! Drie actieve CDA ers op een rij Het verband tussen klokken en kraken

2 INHOUD Van de redactie Van de Redactie 2 Op weg naar economisch herstel! 3 Lambert van Nistelrooij: Met innovatie kan Brabant de toekomst aan 4 De successen van Lambert van Nistelrooij 5 Appeltaart 6 De sneeuw en het ijs van afgelopen winter hebben plaats gemaakt voor pril groene blaadjes aan bomen en struiken. Het groen in het Valkenbergpark ontneemt ons alweer bijna het zicht op de toren van de Grote Kerk. Het is Lente! We genieten met volle teugen van de mooie dagen die we al kado kregen; en als t regent troosten wij ons met de gedachte dat het zo goed voor de tuin is. Voor een regenachtige voorjaarsdag óf voor bij t biertje op één van de vele terrasjes op de Grote Markt, ligt hier een nieuwe Oogpunt. Wij hopen u ditmaal te kunnen plezieren met een interview met Lambert van Nistelrooij, Brabants kandidaat voor de Europese Verkiezingen. U kunt tevens lezen wat hij in de afgelopen periode zoal in het Europees Parlement heeft uitgespookt, zodat u weet waarop u stemt op 4 juni. Aan de lange waslijst te zien lijkt hij ons een bezige baas. Topinstituut Logistiek komt in Breda! 6-7 Minderheden-, Allochtonen-, Integratie-, Participatie-, Diversiteitsbeleid! Breda kent echter ook van die bezige bijen. Waar fractie- en bestuursleden meestal in de belangstelling staan, zijn er veel meer CDA ers her en der in Breda actief. Drie ervan zetten we in deze Oogpunt eens in de schijnwerpers. Geniet van Arie van den Heuvel (o.a. voorzitter Wijkraad Fellenoord/Schorsmolen), Hein Antonissen (o.a. voorzitter Dorpshuis t Web in Teteringen) en Ria Knipscheer (o.a. vice-voorzitter KBO Ulvenhout). Drie actieve CDA ers op een rij Vertrouwen in een ondernemend Breda Klokkenmuseum Ja! Kraken Nee! 14 Nieuws uit Brussel WIJ 2020: hoe ziet uw leven eruit in 2020? Ons CDA-raadslid Erkal Üçerler heeft een uitgesproken mening over het onlangs door de gemeente gepresenteerde Diversiteitsbeleid. Mooie woorden allemaal, maar hoe zit t met de uitvoering? Lees Erkals mening én geef gerust uw commentaar! Andere fractieleden merkten dat er een verband bestaat tussen klokken en kraken. Weet u nog niet wat de connectie is? Lees het artikel van Bob Bergkamp en Fred Gansevoort, waarin zij dit haarfijn uit de doeken doen. Mattie Boidin kwam samen met o.a. wethouders Aarts en Adank jubelend terug uit Den Haag. Breda heeft prijs met het Topinstituut voor Logistiek, dat zich in Breda gaat vestigen, en niet in Rotterdam of Amsterdam. Een ambitieus onderwijsplan waar Mattie honderduit over kan vertellen. Zo ook in deze Oogpunt. Voorts ziet Mattie in de globalisering kansen voor nieuw ondernemerschap in Breda. ALV 8 juni Colofon 16 De CDA-Statenfractie nodigt u uit na te denken over uw leven in 2020, en dat met hen te delen. Lees erover onder de kop WIJ2020. Bent u of kent u iemand die écht in de gemeenteraad moet volgend jaar? Die passie heeft voor Breda en die zijn beste beentje voor wil zetten voor onze mooie stad? Reageer dan op de oproep die u op de achterpagina vindt! Wij wensen u weer veel leesplezier. En vooral: een zonnig voorjaar! Foto voorpagina: Sofie van den Hoogenband Namens de redactie, Sofie van den Hoogenband 2

3 OP WEG NAAR ECONOMISCH HERSTEL! De kogel is door de kerk: het kabinet heeft zijn plannen die mede moeten leiden tot economisch herstel gepresenteerd. De oppositie in de Tweede Kamer riep dat het allemaal te lang duurde en vond de maatregelen beneden peil, maar gegeven de enorme problematiek waar Nederland voor staat, de gevolgen voor de werkgelegenheid en de koopkracht, was het nu eenmaal noodzakelijk om met een uitgebalanceerd aantal maatregelen te komen en dat vraagt tijd. Ook het draagvlak voor de te nemen maatregelen is van groot belang; het akkoord van sociale partners acht ik van wezenlijk belang om sociaal-economisch de stabiliteit niet te ontregelen. Het gedrag van oppositiepartij PVV is dan ook sterk af te keuren; het ondermijnt het politieke debat en is uitsluitend bedoeld voor de bühne. Maatwerk Eén van de maatregelen die veel stof heeft doen opwaaien is de verhoging van de AOW leeftijd naar 67 jaar. Ik acht het hierbij van groot belang dat bij een eventuele invoering van deze maatregel indien de SER er niet in slaagt met alternatieven te komen maatwerk wordt geboden. De leeftijdsgroep is op zich al een kwetsbare groep: qua gezondheid geeft deze groep een zeer divers beeld te zien. Ik citeer hierbij emeritus hoogleraar onderzoeksmethoden en sociologie aan de Universiteit Twente, Geert Braam, die de maatregel kwalificeert als met de dood zoeken als bondgenoot voor deze maatregel. Maatwerk is geboden met name voor die groeperingen die zware arbeid hebben verricht. Voorts pleit ik ervoor mensen die 40 jaar gewerkt hebben op de leeftijd van 65 alsnog met AOW te laten gaan. Verkiezingen Europa Een andere belangrijke kwestie waar ik de aandacht op wil vestigen zijn de verkiezingen voor het Europees Parlement op 4 juni. In de komende maand mei zal door onze Brabantse kandidaat op plaats 5 van de lijst, Lambert van Nistelrooij, campagne worden gevoerd. Als CDA-Breda ondersteunen wij hem van harte en doen een krachtig beroep op u om op 4 juni uw stem op Lambert uit te brengen. De Brabantse belangen zijn bij hem in goede handen. Verkiezingen gemeenteraad De voorbereidingen voor de raadsverkiezingen van maart 2010 zijn bij onze afdeling in volle gang. De vier werkgroepen werken hard aan een nieuw verkiezingsprogramma en de selectiecommissie gaat in de maanden mei en juni aan de slag met degenen die zich kandidaat hebben gesteld. Recentelijk is in de Bredase media een oproep voor kandidaatstelling gedaan en op onze website vindt u ook de nodige informatie. Tevens is er een campagneteam ingesteld dat in september a.s. een plan de campagne bij het afdelingsbestuur mag aanbieden. Ik ben er trots op dat zovele actieve leden hun beste beentje voor zetten om de komende raadsverkiezingen voor het CDA Breda tot een succes te maken. Pim Gooijers Voorzitter CDA-Breda 3

4 Lambert van Nistelrooij: Met innovatie kan Brabant de toekomst aan Door Jac Trum Het is spannend in de Tweede Kamer wanneer we Europarlementariër Lambert van Nistelrooij spreken voor Oogpunt. Staatssecretaris Jack de Vries heeft net geprobeerd de PvdA fractie af te laten zien van het volgens Lambert onzalige idee om de proefaankoop van de Joint Strike Fighter af te blazen. Dat is een heel slechte ontwikkeling, zeker voor West-Brabant, aldus Lambert. Toptechnologie geeft 6500 banen Onze Brabantse Europarlementariër heeft gezorgd voor financiële steun aan de ontwikkelingen die in onze regio 6500 nieuwe banen zouden moeten opleveren. Op mijn voorstel heeft Europa tien miljoen gereserveerd om ontwikkelingen in toptechnologie hier te ondersteunen. Die cijfers zijn heel concreet en geven een kans op werkgelegenheid voor nu en straks. Het zou slecht zijn wanneer die kansen worden gefrustreerd. Het gaat niet alleen om de Joint Strike Fighter, want de Nederlandse luchtvaartindustrie wil al jaren een internationaal hoogtechnologisch logistiek en researchcentrum bouwen in Zuid-Nederland. Maintainance Valley maakt deel uit van de projecten van het innovatieplatform van onze regering en West-Brabant moet alle kansen krijgen om deze toptechnologie voor de vliegtuigindustrie verder op te pakken. Een positieve beslissing voor de JSF is kiezen voor investeringen en banen. Brabantse vertegenwoordiger Boerenzoon Lambert van Nistelrooij bracht zijn jeugd door in Nuland bij Den Bosch. Hij was jarenlang actief in organisaties van plattelandsjongeren en raakte tijdens zijn studie geïnteresseerd in de politiek. Dat bracht hem eerst in de gemeenteraad, later in de Provinciale Staten van Noord-Brabant en van 1991 tot 2003 was hij daar gedeputeerde. Nu ben ik alweer ruim viereneenhalf jaar met veel plezier lid van het Europees Parlement en dat wil ik graag een volgende periode blijven doen. Met zijn plaats als vijfde op de lijst heeft hij daarvoor alle steun vanuit Brabant nodig. En andersom geredeneerd: Brabant heeft baat bij een sterke vertegenwoordiger in Brussel. Innovatie Innovatie is het woord waarmee Brabant de toekomst aan kan. Investeringen in onderzoek leveren niet meteen resultaat op, maar ze vormen sinds jaar en dag de basis voor nieuwe generaties innovaties die we hier zo hard nodig hebben. Het CDA ondersteunt de gedachte dat Europa daarin veel geld steekt, aldus Lambert. Zeker nu het aandeel van Europa in de wereldbevolking drastisch daalt moeten wij het hebben van een hoge toegevoegde waarde per arbeidskracht. Op elke kenniswerker liften in onze regio vier andere banen mee. De kennisindustrie en hoogwaardige maakindustrie en diensten vormen de kurk waarop West-Europa drijft. Klimaatverandering Lambert hield zich in de afgelopen jaren in het Europees Parlement ook bezig met klimaatverandering. Europa stelde een ambitieus programma op, dat eind dit jaar moet leiden tot bindende afspraken over CO2 uitstoot. Dat kun je alleen maar grensoverschrijdend aanpakken. Europa stimuleert nieuwe technieken die ons minder afhankelijk maken van fossiele brandstof. Ik ben een groot voorstander van deze stimulerende Europese rol. Het levert werkgelegenheid op en dient ons milieu. Anderzijds lijkt het Lambert dat de Nederlandse overheid soms roomser is dan de paus: Zo koppelde Nederland als enige de luchtkwaliteit aan de vergunningen in de ruimtelijke ordening. Daar waar de lucht slecht was mocht niet meer gebouwd worden. Denk maar niet dat dit in Italië of Griekenland ook zo ging! Daarom kies ik voor een streng bronbeleid: de vervuiler moet worden aangepakt. En Nederland moet stoppen met bovenop de Europese afspraken nog eens eigen verboden te stapelen. Lambert van Nistelrooij staat op de vijfde plaats van de CDA-lijst voor Europa. Op 4 juni kunt u op onze eigen Brabantse vertegenwoordiger in Brussel stemmen. 4

5 SUCCESSEN LAMBERT VAN NISTELROOIJ Als we willen dat u op onze Lambert stemt bij de Europese Verkiezingen van 4 juni, moet u natuurlijk wel weten wat hij in de vorige periode heeft gedaan. Daarom zet Lambert hieronder zelf de belangrijkste zaken op een rij. Door CDA-Europarlementariër Lambert van Nistelrooij om one-stop-shops voor alle informatie over regionale ontwikkeling uit te bouwen. Dit moet in elke provincie apart bekeken worden. In Limburg is alvast een pilootproject van start gegaan. Mobiel telefoneren Maximumprijzen voor bellen en gebeld worden in het buitenland; besparing 60%. Het Parlement werkt tevens aan het aan banden leggen van tarieven voor sms-en in het buitenland, die nu ver boven de binnenlandse tarieven liggen. Telecomhervorming: meer concurrentie, lagere prijzen en meer economische groei. Ingezet op aanmoedigen van concurrentie en investeringen in netwerken van de volgende generatie. Ouderenbeleid en innovatie Wetgeving om nationaal onderzoek naar en ontwikkeling van innovatieve ICT-producten en diensten voor senioren op het gebied van zorg en huisvesting met Europees geld te ondersteunen. Tot 2013 wordt hierin één miljard euro geïnvesteerd. Klimaat en industrie De industrie zo min mogelijk op kosten jagen én milieudoelstellingen behouden. Landen die naar Europa importeren moeten hun producten even milieuvriendelijk produceren als Europese producenten. Handel van emissierechten op basis van bindende afspraken moet binnen elke economische sector plaatsvinden in plaats van via een omslachtig veilingsysteem. Kleine bedrijven worden uitgezonderd van het emissiehandelsysteem. Vooral voor de tuinbouw is dit belangrijk. Energie Eigendomsontbundeling: in Nederland zijn de hoofdenergienetten allang gescheiden van de energieleveranciers. Ik heb gepleit voor een gelijk speelveld voor Nederland. In de behandeling van het Derde Energiepakket konden we de eerste tegenzin van de grote lidstaten ombuigen tot een compromis. Ook zorgde ik er mede voor dat er meer investeringen komen in infrastructuur om black-outs te voorkomen. Milieu Bodembeleid : Ten opzichte van de 30 jaar ervaring die Nederland heeft met bodembeleid voegt de Europese regelgeving niets toe dan extra administratieve lasten. Ik zette daarom in op open coördinatie waarbij lidstaten van elkaars goede voorbeelden kunnen leren. Het Parlement steunde mij hierin en de bodemrichtlijn werd verworpen. Gewasbescherming: Ik steun het voorstel van de Europese Commissie om de goedkeuringscriteria voor gewasbeschermingsmiddelen aan te scherpen, maar leg de nadruk op het voortbestaan van de landbouwsector. Ik heb mij vooral ingezet voor het behoud van de specifieke Nederlandse kleine teelt (ui, tulp, komkommer). Economische ontwikkeling in de regio Extra geld: Ik heb me mede ingezet voor mogelijkheden voor regionale overheden en het bedrijfsleven om in de regio, met behulp van Europese fondsen, innovatief te ondernemen en zo de ontwikkeling van de economische meerwaarde in onze streken met onderwijs, onderzoek en innovatie te stimuleren. Met deze structuurgelden kan bijvoorbeeld in Nederland voor 33,2 miljoen euro extra aan duurzame energieprojecten worden gewerkt. Nederlandse bedrijven, gemeenten en provincies kunnen voortaan makkelijker Europese subsidies aanvragen: de ingewikkelde regels en procedures zijn versoepeld. Het gaat om subsidies tot 1 miljoen euro uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds en het Europees Fonds voor Plattelandsontwikkeling. Innovatievoucher-budgetten kunnen door de EU-structuurfondsen mee bekostigd worden. De Europese Commissie werkt momenteel aan een Europees systeem van innovatievouchers. Hoogtechnologische MKB s zouden via een Europese lijst van kennisinstellingen R&D-hulp kunnen krijgen. Op mijn voorstel is de lidstaten aangeraden Er is een nieuwe extra leningsfaciliteit voor risico-investeringen in Europees onderzoek. Totaal is hiervoor in Europa 10 miljard beschikbaar en per geval minimaal 7,5 miljoen. Momenteel onderzoeken we de mogelijkheden hiervan in de strijd tegen de economische crisis. Wetenschappelijk onderzoek en innovatie Op mijn initiatief heet het nieuw opgerichte Europees Instituut voor Technologie uiteindelijk Europees Instituut voor Innovatie en Technologie, omdat hier juist aandacht is voor productinnovatie. Onder andere Food Valley in Wageningen en het high-tech cluster rond Eindhoven/Aken werken hieraan mee. Zo ontstaan Europa-brede Kennisgemeenschappen voor Innovatie (KIG s). Het 7e EU-Kaderprogramma voor Wetenschappelijk Onderzoek geeft met een budget van 55 miljard steun aan excellent onderzoek op Europese schaal. Nederlandse bedrijven en onderzoeksinstellingen zullen naar verwachting zeker 3,5 miljard daarvan in de wacht kunnen slepen. Het Kaderprogramma zet in op gezondheidsonderzoek, nanotechnologie, aeronautica en milieu. Aan dit Programma heb ik Clustering toegevoegd: het samen optrekken van bedrijven. Als fractiewoordvoerder zorgde ik mede voor het gemakkelijker maken van investeringen in grensoverschrijdend onderzoek (Europese Onderzoeksinfrastructuren), het oprichten van extra publiek-private industriesamenwerking in gemeenschappelijke technologieprogramma s. Open Innovatie is de typisch Nederlandse aanpak van bedrijven die kennis samenbrengt en elkaars deskundigheid beter benut. De High Tech Campus en het Holst Centrum (nanotechnologie) in Nederland zijn hier voorbeelden van. Dit idee heb ik opgenomen in het EU Onderzoeksprogramma. Meer weten? 5

6 Appeltaart Door André Lips, fractievoorzitter CDA-Breda Net wil ik de eerste hap in de verrukkelijke appelpunt zetten, als de telefoon gaat. Mijn woonkamer is vol visite voor de verjaardag van mijn vrouw, als een meneer mij in paniek opbelt, niet wetende wie hij anders moet bellen. Er hangt een gigantische bouwkraan als een zwaard van Damocles direct boven zijn huis in de Grieglaan. Ondanks taart en visite besluit ik toch maar even te gaan kijken. En alvast gemeente en politie te bellen. De aannemer die in de straat een nieuw huis bouwt, blijkt zijn grof stuk gereedschap niet helemaal handig te hebben neergezet. Uiteindelijk is de Grieglaan-bewoner gerustgesteld en kan ik terug naar mijn gebak. En mijn vrouw natuurlijk. Terug in de politieke arena wordt mijn aandacht gevraagd voor de prekadernota. Daarin geeft de gemeenteraad de kaders voor de kadernota, die weer de basis vormt voor de begroting van Konden we vorig jaar nog veel geld verdelen, nu hebben we als CDAfractie gemaand tot voorzichtigheid. De kredietcrisis zal Breda echt niet overslaan en we moeten daarop voorbereid zijn. Geen geld over de balk dus, maar meer geld in de algemene reserve. Om de klappen die komen gaan, op te vangen. Tegelijkertijd moet een aantal zaken gewoon door kunnen gaan, zeker omdat die onder meer goed zijn voor de Bredase economie en dus een extra steentje kunnen bijdragen aan de strijd tegen de crisis. Investeren in evenementen lijkt in dit licht misschien een luxe, maar ze leveren Breda evenementenstad veel (economische) voordelen. Crisis is ook geen reden om de stad te laten verslonzen, dus geld voor stadsbeheer moet er gewoon zijn. In tijden van crisis moet je niet alleen maar geld oppotten, maar - zoals sommige economen ook zeggen - juist geld uitgeven. Om de boel draaiende te houden. Een volgende punt, dat bovendien enige opschudding veroorzaakte, was het CDA-pleidooi voor een klokkenmuseum. Zonder dat we nog iets hadden gezegd over wáár in Breda, klommen de krakers die in het pand aan de Catharinastraat wonen op de kast. Ze waren niet van plan ruimte te maken voor de antieke klokken en barometers. Nooit gedacht dat klokken en krakers nog eens met elkaar in verband gebracht konden worden Deze fractievoorzitter en fervent NAC-fan is natuurlijk heel blij met de voorgenomen verbouwplannen van het NAC stadion, waardoor het thuis van mijn favoriete voetbalclub weer met zijn tijd mee kan. Het is de eerste fase in de ontwikkeling van het gebied rondom het stadion. Kleine kwesties of grote, hijskranen of NAC stadion, als fractievoorzitter moet je altijd klaarstaan. Maar dat is precies waarom ik er zoveel lol in heb. TOPINSTITUUT LOGISTIEK KOMT IN BREDA! Door CDA-raadslid Mattie Boidin Breda wordt de vestigingsplaats voor het Nederlands Topinstituut voor Logistiek. Dat is woensdag 8 april 2009 bekend gemaakt. Nederland moet in 2020 marktleider zijn op het vlak van besturing van internationale goederenstromen. Dat is het doel van het innovatieprogramma Logistiek en Supply Chain. Breda wordt in dit programma de centrale plek waar bedrijven, kennisinstellingen en overheid hun krachten bundelen. In Breda wordt een opleidingsinstituut met bijbehorende campus opgericht. Het bedrijfsleven, kennisinstellingen en de overheid investeren hierin 67 miljoen euro. Van dit bedrag investeren de ministeries van Verkeer en Waterstaat en Economische Zaken elk 12,5 miljoen euro. Samenwerking Onderwijs en bedrijfsleven gaan nauw met elkaar samenwerken. Vijf universiteiten: Rotterdam, Delft, Eindhoven, Tilburg en Twente, hebben aangekondigd het topinstituut in Breda vorm te geven. Verder hebben dertig bedrijven en kennisinstellingen aangegeven daaraan bij te dragen. Het instituut wordt gehuisvest op het bedrijventer- 6

7 rein Rithmeester Park, naast de A16 in Breda-West. Op het instituut zelf zullen 25 tot 40 mensen komen te werken, maar het effect op de wekgelegenheid in de stad is beduidend groter. Middelpunt Breda liet de wereldsteden Amsterdam en Rotterdam achter zich in de strijd voor de beste lokatie, en het prestigieuze onderzoekinstituut komt naar Breda. Breda wordt hiermee het middelpunt van kennis en wetenschap die te maken heeft met het vervoer van goederen over weg, rails, water of door de lucht. Het onderzoek richt zich op hoe het allemaal schoner, sneller, veiliger en beter kan. Waarom Breda? Breda kent amper files, het is dé plek voor bovenregionale ondernemers in de logistiek om te investeren. Gemeente en provincie zijn actief en denken mee, terwijl Rotterdam door het eigen succes is ingeslapen en Amsterdam te duur is geworden, aldus het juryrapport. Breda heeft veel tijd en aandacht besteed aan de voorbereidingen en de zeer goede samenwerking met de bedrijven; dat scoorde extra punten. Feestje Onze CDA wethouder Els Aarts heeft zich enorm ingespannen voor dit instituut vanuit de portefeuille Economische Zaken en was dus uiteraard uitgenodigd voor de bekendmaking van de winnaar, dat in Den Haag plaatsvond. Ook onze wethouders André Adank en Janus Oomen waren erbij. Namens de CDA-fractie mocht ikzelf aanwezig zijn. Vanuit de provincie was de commissaris, mevrouw Hanja May- Weggen, aanwezig. In het Tweede Kamergebouw sprak eerst CDA-minister Camiel Eurlings en vervolgens CDAminister Maria Van der Hoeven, die de winnaar bekend maakte. Peter van Laarhoven, voorzitter van de commissie, las het juryrapport voor en gaf een toelichting. Veel CDA prominenten en veel blije gezichten. De reis terug in de bus was reden voor een klein feestje vanwege het goede nieuws. Aan de slag Nu gaan we hard aan het werk, want de komst van zo n topinstituut verplicht ons tenslotte ook tot nieuwe ambities, zodat Nederland vanuit Breda de regisseur van de goederenstroom wordt. MINDERHEDEN-, ALLOCHTONEN-, INTEGRATIE-, PARTICIPATIE-, DIVERSITEITBELEID! Door CDA-raadslid Erkal Üçerler Integratie mislukt? Kom nou!!! We moeten meer uitgaan van de dingen die goed gaan en niet altijd blijven zeuren over wat er allemaal niet lukt. Minder praten, meer doen. Dat was de conclusie van discussieleider Prem na een discussie over Integratie op 25 september 2005, zoals verwoord in het voortgangsverslag Integratie. Dat voortgangsverslag staat vol met lof over het gemeentelijke beleid; een goed voorbeeld daarvan is, zo vindt de gemeente zelf, de inleiding van het latere debat dat men eind 2007 organiseerde om de voortgang van dat moment aan te geven. Opvallend in beide bewoordingen is dat het de gemeente zelf is die het eigen beleid prijst. De gemeente vond haar beleid zelfs zo goed dat er mensen uit Den Haag naar Breda kwamen om ervan te leren. Een bescheiden beleidsmaker klopt zichzelf niet op borst, maar laat zijn beleid door externen beoordelen. Dorpsgek Ik moet wel de dorpsgek zijn als ik me afvraag waarom het de gemeente niet lukt een stevig beleid op integratie neer te zetten. Gezien de vele loftuigingen voor het Bredase integratiebeleid moet ik wel de dorpsgek zijn als ik me afvraag waarom het de gemeente alsmaar niet lukt een stevig beleid op integratie neer te zetten. Anders dan de gemeente (ofwel het college) kijk ik naar de cijfers van arbeidsmarkt, onderwijs, veiligheid. De reden voor het succes van het integratiebeleid is volgens het college dat Breda als één van de weinige 7

8 steden expliciet aandacht besteedt aan multicultureel gebruik van het openbaar groen, en daarbij actief de inbreng van etnische minderheden vraagt. Bovendien is diversiteit een kwestie van lange adem, aldus het college. Dan vraag je je af hoe lang die adem wel niet moet zijn. Breda voert al ruim 35 jaar gemeentelijk beleid op integratie, participatie en diversiteit. Mag een raadslid, zonder publiekelijk aangevallen te worden door een andere fractie of aan die fractie gelieerde leden, na zoveel jaren eens enkele kritische kanttekeningen plaatsen op de aanpak van het college? Niet tégen Misschien is het daarom goed om mijn bevindingen aan de lezer voor te leggen en hem of haar te vragen in hoeverre ik ernaast zit. Misschien hoef ik dan geen dorpsgek meer te zijn. U kunt zich voorstellen dat het niet meevalt om elke keer door een kleine groep raadsleden aangevallen te worden omdat ik tegen het diversiteitbeleid zou zijn. Kritiek hebben is echter iets anders dan tegen zijn... Integratie-situatie Om een beeld te geven van de situatie: 25 procent van de allochtone jongeren is werkloos; 30 procent van de Turken en Marokkanen leeft van een uitkering. Van de 12- tot 17-jarigen staat 8 procent van de Marokkanen en 7 procent van de Antillianen als verdacht geregistreerd, tegen 1,6 procent van de autochtone jongeren. In 2006 verliet 25 procent van de niet-westerse allochtone jongeren het voortgezet onderwijs zonder diploma (de uitval is het hoogst in het VMBO). Dit zijn constante cijfers en bij elke recessie gaat het nog slechter met de integratie. Beleid afgekraakt Het integratiebeleid - of zoals het nu heet het diversiteitbeleid - wordt elke vier jaar in de gemeenteraad vastgesteld. Daarna mag het college het beleid uitvoeren en de raad kan na vier jaar haar zegje daarover doen. Begin 2008 zou het nieuwe diversiteitbeleid in de gemeenteraad aan de orde komen. Nadat de migrantenorganisaties op een eigen debat het gemeentelijk beleid afkraakten heeft het college haar voorstel ingetrokken; sindsdien is men bezig een nieuw beleid op te stellen. Dat gebeurt middels stadsgesprekken, waarbij de CDA-fractie alweer haar kritische kantekeningen heeft geplaatst. Het college is anderhalf jaar bezig het beleid op te stellen en het ziet er naar uit dat het wellicht voor de vakantie van 2009 in de commissie wordt besproken(!). Nek uitsteken Is het moeilijk een diversiteitsbeleid op te stellen? Het lijkt erop dat dat voor het college erg lastig is. Men kan (of durft) blijkbaar de juiste insteek niet vinden om een stevig beleid neer te zetten. Omdat de zogenaamde maatschappelijk zachte terreinen (eigenlijk zijn die zo hard als het maar kan) veel met emotie gepaard gaan is het beleid boterzacht, terwijl de integratie van migranten - na veiligheid - het tweede maatschappelijke thema is waar de burger zich zorgen over maakt. Moet de overheid dan juist niet op zorgelijke terreinen als werk, scholing en criminaliteit haar nek uit durven steken en er gewoon voor gaan? Waarom zou het college daar niet voor kiezen, bijvoorbeeld door te zeggen dat ze de werkloosheid komende beleidsperiode voor de helft terug zal brengen en jaarlijks de voortgang daarvan aan de raad rapporteren? Moeten we op dit maatschappelijk belangrijke terrein niet méér staatsman of -vrouw zijn dan politicus/politica? Het gaat ons allemaal aan om deze neerwaartse ontwikkeling gedurfd tegen te gaan in plaats van de discussie aan extreme (politieke) organisaties over te laten. Deze extreme, zowel autochtone als allochtone, groepen spinnen garen hierbij en wakkeren alleen maar onderbuikgevoelens van de burger aan. Zo werkt men niet Diversiteitsbeleid vraagt wederzijdse inzet, van zowel autochtonen als migranten. De gemeente mag niet schuwen die inzet van beide partijen te eisen. Ik word als raadslid gekozen en betaald voor de zogenaamde kaderstelling en controle van het beleid op resultaten. Het is dan ook belangrijk voor mij informatie te hebben over de kosten van het beleid. Wie zijn eigen huis opknapt, wil in eerste instantie weten wat er moet gebeuren en wat dat gaat kosten. De aannemer stelt van tevoren een begroting op, tijdens de verbouwing wil je weten of er voldoende kwaliteit wordt geleverd en achteraf controleer je of al het werk op je wensenlijstje goed is uitgevoerd. De gemeente werkt bij bijna al haar beleid op soortgelijke wijze. Bij diversiteitsbeleid (overigens op alle zachte beleidsterreinen) blijkt het echter niet mogelijk concrete doelen te formuleren, waarop we terug kunnen komen om de lijst door te lopen. Twee jaar geleden stelde ik dit aan de orde in het kader van het jeugdbeleid; het antwoord op mijn vragen was dat men zo niet werkt op dit terrein en dat de werkwijze die 8

9 ik voorstel ten minste vijf jaar in beslag zou nemen. In die commissievergadering stond ik namens het CDA alleen. Bedrag onbekend Op deze zachte terreinen kan ik eveneens geen financiële gegevens boven water krijgen. Het is te veel verspreid, was het antwoord, waardoor men niet kan aangeven welk bedrag met welke onderdelen was gemoeid. Intussen heb ik sterk het vermoeden dat de migranten nauwelijks profiteren van de beschikbare middelen en dat deze grotendeels uit worden gegeven aan diverse gesubsidieerde organisaties en/of externe bureaus. Tot voor kort mochten migranten vanaf de tribunes de wedstrijd volgen en nauwelijks daaraan deelnemen. Nu mogen ze via een bouwgroep deelnemen aan stadsgesprekken, maar mogen ze nu ook aan die wedstrijd meedoen? Wederzijdse inzet Het voorstel van het college voor diversiteitbeleid is een belangrijk document voor de raad, in ieder geval voor het CDA. Cruciaal daarbij is dat diversiteitsbeleid wederzijdse inzet vraagt, van zowel autochtonen als migranten. De gemeente mag niet schuwen die inzet van beide partijen te eisen. De neerwaartse maatschappelijke ontwikkelingen op diversiteit mogen we niet (meer) toestaan. Daarom moeten we nu als raad aangeven welke concrete doelen het beleid moet behelzen, en daarop jaarlijks terugkomen voor controle op de voortgang. Voor het CDA zal de inzet van het maatschappelijk middenveld (ook van migranten) onontbeerlijk zijn om het beleid op zijn merites te beoordelen. Zelfkritiek Ik moet eerlijk bekennen dat de zogenaamde zachte terreinen tot een aantal jaren geleden ook door het CDA niet expliciet aan de orde werden gesteld. Zelfkritiek is daarom nooit slecht. Moeten we inderdaad niet eens wat minder praten en meer doen? Reacties op dit artikel zijn welkom! Stuur uw mening of vraag naar Moet de overheid niet juist op zorgelijke terreinen als werk, scholing en criminaliteit haar nek uit durven steken? Drie actieve CDA ers op een rij door Sofie van den Hoogenband De Bredase CDA ers zijn een actief volkje. Niet alleen de gemeenteraadsleden en bestuursleden zijn her en der in Breda bezig, ook gewone CDA ers dragen een waardevol steentje bij. In dit drieluik zetten we er drie in de schijnwerpers: Arie van den Heuvel, Hein Antonissen en Ria Knipscheer. Arie van den Heuvel Dat elke wijk in Breda zijn eigen karakter kent, ondervindt Arie van den Heuvel sinds een jaar als voorzitter van de Wijkraad Fellenoord / Schorsmolen. Het was wel even wennen, zegt Arie, want vooral Schorsmolen is een wijk die niet echt een binding heeft. Fellenoord is een vrij gesloten gemeenschap die weinig behoefte heeft aan bemoeienis van buitenaf. De bewoners van Schorsmolen zijn vooral jongeren, die na een paar jaar weer vertrekken. De wijk kent daarom ook geen enkele vereniging. Heel on-bredaas eigenlijk, zo n wijk zonder verenigingen. Nu is dat voor Arie niet onoverkomelijk, want hij komt zelf oorspronkelijk niet uit Breda. Ik ben geboren in Poortugaal, onder de rook van Rotterdam. Daar ben ik opgegroeid op de boerderij, want mijn vader was schaapsherder. Zijn dieren hielden het gras op het toenmalige vliegveld Waalhaven kort. Dorp met karakter Na een jeugd op de boerderij vond Arie het welletjes met het boerenleven. Hij koos voor een administratieve opleiding en had verschillende functies voor bedrijven in de agrarische sector. Hij werkte 32 jaar voor Welkoop in Deventer. In die tijd woonde hij in het nabij gelegen Overijsselse dorpje 9

10 Bathmen. Ik doe graag iets voor de maatschappij en ik heb me dan ook lange tijd ingezet voor Bathmen en de regio. Zo ben ik jarenlang bestuurslid met de terugkomst van het water in de stad. Door die werkzaamheden is er bijvoorbeeld lange tijd slecht openbaar vervoer geweest. In Fellenoord is er parochieraad zat. Toen we in Teteringen kwamen wonen heb ik even rust genomen. Maar vrij snel kwam ik in het kerkbestuur terecht. En zo gauw je je een beetje profileert, dient de volgende klus zich vanzelf aan. Ik woon op dezelfde plek als waar ik 50 jaar geleden over de reling hing: het Spanjaardsgat. Toen stonk het er vreselijk. geweest van het regionale bibliotheekbestuur en was ik in de CNV actief. Hoewel Bathmen een echt CDA bolwerk was, bestond de gemeenteraad van Bathmen vooral uit lokale partijen. En gek genoeg was er geen enkele christelijke school; daar had men bewust voor gekozen. Bathmen was een dorp met een heel eigen karakter. Schoolreisje Uiteindelijk bracht de liefde Arie naar Breda. Ik leerde mijn huidige partner kennen, die toen in Breda woonde. Ik kende Breda niet echt, was er wel eens doorheen gereden op weg naar het zuiden. En ik was er een keer op schoolreisje geweest, in Grappig is dat ik nu op dezelfde plek woon als waar ik toen als jongen over de reling heb gehangen: het Spanjaardsgat. Arie woont met zijn partner in een comfortabel appartement in het appartementencomplex recht tegenover het Spanjaardsgat. Vanuit zijn woonkamer kijkt hij zó op de historische poort. Arie kon het ook in Breda niet laten actief te zijn voor de samenleving. Naast wijkraadvoorzitter ben ik voorzitter van de vereniging van eigenaren van het appartementencomplex en ik ben voorzitter van de bewonersvereniging van verpleeghuis Aeneas. Woningwetwoning erfgoed Als voorzitter van de Wijkraad komt Arie van alles tegen. Drugsoverlast, zwervers, parkeerbeleid en uitgaansoverlast zijn typisch problemen die hier spelen. Er wordt veel gebouwd en verbouwd en dan heb je bijvoorbeeld gesprekken met woningcoörperaties. We hebben ook veel te maken gehad de sociale woningbouw en die willen we behouden. Daar staan per slot de oudste woningwetwoningen in Breda; nog net geen erfgoed! We hebben een goede binding met het gemeentebestuur. Bijvoorbeeld bij problemen met t IJ wordt er snel gereageerd en we worden serieus genomen. Van t IJ hebben we gelukkig niet veel last meer; daar heeft iedereen (onder meer GGZ, politie, wijkraad) dan ook hard voor gewerkt. Met de gemeente werken we aan een oplossing voor het parkeren; vooral het uitgaanspubliek parkeert vaak de auto in onze straten. Binnen het CDA heb ik goede contacten met Erkal Üçerler. Mensen kijken Aries favoriete plekje in Breda? Het terras bij café Luden. Daar komt iedereen voorbij en ik vind het heerlijk om mensen te kijken en af en toe een praatje te maken. Ik ben per slot een echt mensenmens. Hein Antonissen Naast voorzitter van de Dorpsraad Teteringen is Hein Antonissen voorzitter van Dorpshuis t Web. Ik ben via het werk voor de kerk in het Dorpshuis terecht gekomen. Ik ben 12 jaar penningmeester geweest van het kerkbestuur. Hein deed elders al eerder ervaring op met het kerkbestuur. In Groningen was ik vijf jaar secretarispenningmeester van een klein katholiek kerkbestuurtje temidden van de zwaar protestantse omgeving. Daarna verhuisde ik naar Helmond, waar ik in de interparochiële vereniging en in de Behoud gezelligheid Toen Teteringen bij de herindeling bij Breda werd gevoegd, ontstond al snel de behoefte aan een Dorpsraad. We wilden graag het gezellige dorpse karakter van Teteringen behouden. Hein hielp bij de oprichting, maar nam nog geen zitting in de Dorpsraad. Daar was mijn werk nog te druk voor. Ik werkte toen bij de CSM in Breda en was al actief als secretaris voor het CDA Teteringen. Sinds ik met de VUT ben vond ik de tijd om me weer voor de Dorpsraad in te zetten. Voor zijn werk in de Dorpsraad moest Hein wel zijn politieke pet af zetten. Als Dorpsraad ben je er natuurlijk voor iedereen, ongeacht politieke voorkeur. Je hebt ook àlle wethouders nodig: Marja Heerkens voor het één, Janus Oomen voor het ander. De contacten met de gemeente zijn goed. Tunnelbak Met de Dorpsraad willen we opkomen voor de belangen van Teteringen. We hebben altijd een kleine gemeente 10 9

11 gehad waarbij het gemeentebestuur heel dicht bij de burgers stond. We willen die gezelligheid bewaren en een weerwoord hebben tegen de grote veranderingen die het samengaan met Breda met zich meebracht. Dat is ons aardig gelukt, zeker met de plannen voor woningbouw in Teteringen. In eerste instantie zei de gemeente plompverloren dat ze in Teteringen een hele nieuwe wijk ging neerzetten, zonder dat men leek te hebben nagedacht over bijvoorbeeld verkeersafwikkeling. Samen met Teteringen Verstikt tekenden we bezwaar aan bij de Raad van State; als gevolg daarvan wordt er nu een tunnelbak gebouwd. Dorpsontwikkelingsplan Nu stellen we samen met de gemeente een dorpsontwikkelingsplan op waarin aandacht wordt besteed aan de sociale gevolgen van de sterke uitbreiding in enkele jaren. Inmiddels zijn we in de kredietcrisis beland en het ziet er naar uit dat een deel van de woningen pas later gebouwd zal worden. We willen weten wat we in de tussentijd met bijvoorbeeld voorzieningen doen. Het ontwikkelingsplan zal een basis vormen om met steun van Breda en de Provincie plannen uit te voeren waarmee we de Teteringse gemeenschap bij elkaar houden. Consumenten en producenten Het is zaak om de nieuwe inwoners bij de samenleving te betrekken en mensen te werven die zich actief voor het zo belangrijke verenigingsleven willen inzetten. Twee jaar geleden hebben we bijvoorbeeld een kunst- en hobbybeurs georganiseerd, omdat we erachter kwamen dat Teteringen enkele kunstenaars rijk is. Daarbij proberen we vooral de nieuwkomers te betrekken. We hebben niet alleen behoefte aan consumenten, maar ook aan producenten. We hebben mensen nodig die de handen uit de mouwen willen steken, met Koninginnedag, met de avondvierdaagse, bij sportverenigingen, enzovoorts. Nieuw Dorpshuis Hein geeft in elk geval het goede voorbeeld, ook met zijn werk voor Dorpshuis t Web. Het dorpshuis is een echt multifunctioneel centrum, met We hebben niet alleen consumenten nodig, maar ook producenten. Het is zaak om de nieuwe inwoners van Teteringen bij het zo belangrijke verenigingsleven te betrekken. een sportzaal, bibliotheek, activiteitenzalen, leestafel, biljarttafels en een bar. Veel verenigingen en clubs maken gebruik van het Dorpshuis. Momenteel zijn we druk bezig met plannen voor een nieuw gebouw, waarin onder andere de Kobergroep, de bibliotheek, twee scholen en t Web ondergebracht worden, plus een jongerenruimte. Er komt heel wat bij kijken om dat allemaal rond te krijgen. Niet teveel winkels Het mooiste plekje van Teteringen vindt Hein het Willem Alexanderplein. Zonder twee geplande grote supermarkten. Want teveel winkels op dat plein helpen het hele dorp naar z n grootje. Het toch al kleine plein wordt dan één groot verkeersinfarct, om maar niet te spreken van het parkeerprobleem. Het zal zijn sociale functie verliezen en dat is eeuwig zonde van dit mooie, karakteristieke plein. Ria Knipscheer Het aantal functies dat Ria Knipscheer bekleedt is niet op één hand te tellen. Ze is sinds 2007 voorzitter van de Dorpsraad Ulvenhout, daarbinnen voorzitter van de werkgroep Houd Ulvenhout Leefbaar, vice-voorzitter van de KBO Ulvenhout, bestuurslid van de regionale Zonnebloem, lid van de Raad van Toezicht van de SOB, lector in de kerk, bestuurslid van de Stichting Wezen Gehandicapten en plaatsvervangend lid van de Stedelijke Geschillencommissie. Toen ik stopte met het raadswerk en een aantal andere bestuursfuncties, dacht ik dat ik wel tijd zou hebben voor een aantal cursussen. Ik had al prospectussen aangevraagd, maar aan dat schilderen en pottenbakken ben ik niet toegekomen. Heel erg vind ik dat niet, want het bestuurswerk ligt mij nou eenmaal. Van Breda naar Ulvenhout Ria was tot 2006 zeven jaar raadslid in de gemeente Breda, ze had een functie in het Waterschap, in de Provinciale Vrouwenraad én in de vrouwengevangenis. Allemaal dingen buiten Ulvenhout. Ik deed ze al jaren en ik vond het tijd om iets anders te gaan doen. Aangezien ik al 35 jaar in Ulvenhout woon, leek het mij terecht daar mijn aandacht eens op te richten. Jonge mensen in Ulvenhout houden De Dorpraad is opgedeeld in een aantal werkgroepen, dat had mijn 11

12 voorganger al bewerkstelligd. Ik zet waar mogelijk iedereen aan het werk en geef de werkgroepen veel eigen verantwoordelijkheid; het zijn allemaal volwassen mensen dus dat kunnen ze prima aan. Door bij elke werkgroep een trekker aan te stellen blijf ik op de hoogte van het reilen en zeilen. En dat werkt prima. Goed besturen is ook goed de taken kunnen verdelen. In de werkgroep Houd Ulvenhout Leefbaar houden we ons bezig met het behoud van het verenigingsleven in Ulvenhout. De verenigingen hebben voldoende ouderen en schooljeugd tot hun beschikking, maar er is een tekort aan mensen uit de middengroep. Terwijl die juist het meeste betekenen voor de verenigingen. Maar ja, de bestaande huizen in Ulvenhout zijn veel te duur voor starters. Daarom moeten we, op de paar postzegelplekjes die we nog hebben, vooral starterswoningen bouwen. Zodat de jonge mensen die in Ulvenhout willen blijven, dat ook kúnnen. Inmiddels is er vanuit die werkgroep een klankbordgroep in het leven geroepen, met leden uit alle lagen van Ulvenhout. Zij werken nu heel hard aan een dorpsvisie; we hopen dat we die in juni aan de gemeenteraad en het college kunnen aanbieden. De jongste Ik zet waar mogelijk iedereen aan het werk en geef mensen veel eigen verantwoordelijkheid; ze zijn allemaal volwassen dus dat kunnen ze prima aan. Bij de KBO werd Ria geïntroduceerd als het jongste bestuurslid. Met 650 leden is het een hele grote club; het zegt wel iets over de vergrijzing in Ulvenhout. Enerzijds organiseren we allerlei ontspanningsactiviteiten, anderzijds houden we informatieve bijeenkomsten. Eéns per jaar is er de jaarvergadering, waar vooral veel ouderen naartoe komen die minder mobiel zijn. De jaarvergadering én de bijbehorende eucharistieviering houden we in de Pekhoeve. Anders moet men én naar de kerk én naar de Pekhoeve. Voor mensen die met de deeltaxi of rolstoeltaxi komen is dat een heel gedoe. Terwijl het wel één van de weinige uitjes van deze mensen is. Als KBO kunnen we veel doen voor de actieve ouderen; de mensen die al iets minder mobiel zijn kunnen meedoen met bingo of rikken. Maar die laatste groep, die afhankelijk is van anderen voor vervoer en hulp, mogen we niet vergeten, al is het lastig iets voor ze te bedenken. Vaak blijven ze toch lid omdat ze ons blad De Nestor zo graag lezen. Daarin zit ook onze nieuwsbrief met activiteitenagenda. Al kunnen ze niet meer meedoen, zo blijven ze toch een beetje bij. CDA-vrouw-af De overgang van CDA-vrouw naar Ulvenhout-vrouw was in het begin best lastig. Vooral omdat ik altijd werd gezien als degene die in de politiek zit. Daarom ben ik pas halverwege 2007 actief geworden in de Dorpsraad. Er was een pauze nodig om de mensen eraan te laten wennen dat ik geen politica meer ben. Maar voor sommigen blijf je toch altijd CDA-vrouw, wat je ook doet. Die politieke kleuring heb ik zelf wel los kunnen laten; ik heb ook bewust geen CDA-activiteiten meer gedaan. Ik ben en blijf CDA er, maar in mijn bestuursfuncties draag ik dat niet uit. Middenin het dorp Het fijnste plekje van Ulvenhout? Daar zitten we nu. In mijn huis, met mijn heerlijke tuin. Ik woon graag aan de Dorpstraat, omdat ik meteen midden in het dorp sta als ik de deur uit stap. VERTROUWEN IN EEN ONDERNEMEND BREDA Door CDA-raadslid Mattie Boidin De afgelopen jaren is door de kabinetten-balkenende veel werk verzet om onze stad en de economie sterker te maken. Er is geïnvesteerd in innovatie en onderwijs. Mede door het CDA is het klimaat voor ondernemers verbeterd en de regels en administratieve lasten zijn verminderd. Breda is een innovatieve stad met veel kennis en creativiteit. Dat geeft ons een sterke uitgangspositie. Onze stad is de thuisbasis van een aantal mondiale concerns en is rijk aan snelgroeiende middenbedrijven en nieuw ondernemerschap. De economie van morgen zal voortbouwen op de sterke sectoren van vandaag. Bijvoorbeeld: agrifood, hightech, transport en logistiek, telecom, de financiële sector en een groeiende creatieve sector. Breda heeft kortom mogelijkheden genoeg om te blijven behoren tot een welvarende stad, ook nu de economische 12

13 recessie in onze stad voelbaar is. Kansen De globalisering, die soms een bedreiging lijkt, biedt ook nieuwe kansen. Breda moet het hebben van handel en export, en heeft dus alle belang bij een open economie. Nieuwe kansen ontstaan doordat ICT de samenwerking tussen mensen over de hele wereld mogelijk maakt. Onderzoek en ontwikkeling zijn noodzakelijk om verder te groeien. Er komen daardoor enorme afzetmarkten bij. Er is dus ruimte nodig voor nieuw ondernemerschap, maar ook voor bestaande ondernemingen. De ondernemers scheppen immers de banen en zorgen dat de welvaart van Breda en regio groeit. Vestigingsklimaat Toch zijn er belemmeringen. Te vaak stranden goede ideeën en simpele oplossingen van burgers en bedrijven in procedures en bureaucratie. De komende jaren zal de overheid ondernemers, instellingen en mensen ruimte en vertrouwen moeten geven. Bijvoorbeeld door makkelijker vergunningen te verstrekken en pas in te grijpen als men zich niet aan de regels houdt. Voor een goed vestigingsklimaat zijn bovendien investeringen nodig in de zogenaamde groene infrastructuur, in een groene omgeving zodat het voor bedrijven ook in dit opzicht aantrekkelijk blijft om zich in Breda te vestigen. Vernieuwingsdrang Ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf zorgen voor een gezonde Bredase economie. En om gezond te blijven moeten bedrijven vernieuwen. Ondernemers weten dat als geen ander. Ze verbeteren voordurend hun processen of lanceren nieuwe producten en diensten. Die drang om te vernieuwen wil het CDA krachtig versterken. De samenwerking tussen universiteiten, hogescholen en kenniscentra en het bedrijfsleven dient verder verbeterd te worden. Door middel van personele uitwisseling tussen hbo/universiteit enerzijds en het MKB anderzijds worden directe verbanden gerealiseerd. Zo kan de innovatiekracht van het bedrijfsleven worden vergroot en gaan kennisinstellingen meer vraaggericht werken. Slimme overheid Ook de overheid kan slimmer werken. Zo kan de digitale overheid ervoor zorgen dat burgers en ondernemingen maar één keer hun gegevens hoeven aan te leveren bij de overheid. De overheid stimuleert dat kennis en praktijkervaringen, met name rond ICT, breder en gerichter worden ingebed in het onderwijs, in het veiligheidsbeleid, bij identificatie, bij de infrastructuur en bij de toepassing van het recht. Vergunningenstelsels worden verder teruggedrongen en waar nodig gebundeld of vervangen door algemene regels. Jong geleerd, oud gedaan In het onderwijs, van VMBO tot HBO, wordt het keuzevak ondernemerschap ingevoerd, met uiteraard de mogelijkheid daaraan in allerlei varianten invulling te geven, bijvoorbeeld via miniondernemingen, ondernemers voor de klas en stages in het bedrijfsleven. In samenwerking met het bedrijfsleven worden ondernemerscentra opgericht waar het ondernemerschaponderwijs een impuls krijgt. Jong geleerd is oud gedaan. Stimulering en verankering van ondernemerschap in het gehele onderwijs is één van de speerpunten voor het CDA en dit zullen we benadrukken in ons programma-akkoord voor de volgende periode. Niet denken maar doen. Hulp bij incasseren Ondernemen is noodzakelijk voor de stedelijke samenleving. Het is een randvoorwaarde voor onze economische positie zowel op lokaal niveau als in Europees en mondiaal verband. Ondernemers moeten tegenslagen kunnen incasseren. De gemeente kan een positieve bijdrage leveren door starters te ondersteunen met kredieten, huisvesting én door een rol te spelen in de personele werving. Ruimte Breda heeft schitterende landschappen, waaruit veel over onze geschiedenis valt af te lezen. Dat willen we graag zo houden. Maar er is ook ruimte nodig voor andere zaken. Bedrijven moeten zich kunnen vestigen op geschikte en bereikbare locaties. Dat is van belang voor de werkgelegenheid en voor de economische groei. Ook het realiseren van een goed woon- en leefklimaat vereist ruimte. Dit moet verstandig in elkaar worden gepast en in onze stad vraagt dat om een integrale aanpak. Zonder agrarisch ondernemerschap is een vitaal platteland niet mogelijk. Dat kan alleen als het agrarisch grondgebruik economisch rendabel is. Dan zal het landschap behouden blijven en ontwikkeld worden, zonder veel extra kosten voor de overheid. Als centrumgemeente van West-Brabant kijkt het CDA verder dan binnen de gemeentegrenzen. Er zal nog meer en beter regionaal overlegd moeten worden. 13

14 KLOKKENMUSEUM JA! KRAKEN NEE! Door CDA-raadsleden Bob Bergkamp en Fred Gansevoort In BN De Stem van 7 februari jl. wordt vanuit de kraakbeweging door een woordvoerder, die tevens lid is van de jongerenbeweging van de SP, kritiek geuit op het CDA. Door aan het College van B&W vragen te stellen over de huisvesting van een Klokkenmuseum, terwijl het blijkbaar daarvoor beoogde pand aan de Catharinastraat vlak daarvoor ontruimd was, voelt de kraakbeweging zich door het CDA verraden. Deze onjuiste stellingname vraagt om tenminste twee verduidelijkingen van onze kant. Ten eerste: de door ons gestelde vragen gaan over de cultuurwaarde van de klokken- en barometerverzameling en het belang deze voor Breda te behouden. Door onze vragen hebben wij het College verzocht een inspanning te plegen deze unieke verzameling in Breda ten toon te stellen. Het gaat ons in die vragen niet om wáár dat zou moeten, maar wel dát het zou moeten. Het Breda s Museum zou een prima plek kunnen zijn, maar wellicht zijn er andere of betere locaties in Breda voorhanden. Ten tweede: laat het duidelijk zijn, dat los van de discussie over het klokkenmuseum, vanuit het CDA op geen enkele wijze steun of sympathie bestaat voor acties van de kraakbeweging. Wat ons betreft past het niet om het eigendom van een ander, tegen de wil in van die ander, te betreden, laat staan in bezit te nemen. Dat er inmiddels op basis van jurisprudentie en wetsontwikkeling een zekere regulering van het kraken is ontstaan moge zo wezen, van de zijde van het CDA moet aan dat kraakfenomeen zo snel mogelijk een einde worden gemaakt. Laat duidelijk zijn dat ook wij ons sterk maken voor huisvestingsmogelijkheden van zoveel mogelijk Bredase inwoners, zeker voor hen die slechts een beperkt inkomen hebben. Niet voor niets hebben we in het huidige collegeprogramma een afspraak gemaakt over tenminste 30% bereikbare woningen. Ook wij willen naar creatieve wegen zoeken om langdurig leegstaande panden voor andere doeleinden tijdelijk in te zetten. Bijvoorbeeld door met beleggers en andere belanghebbenden afspraken te maken over (tijdelijke) studentenhuisvesting. Voor de gemeente ligt daar een belangrijke regierol. Maar het instrument kraken is een dusdanige ernstige aantasting van het eigendomsrecht, met aanzienlijke problemen voor eigenaren van panden en direct omwonenden, dat daar paal en perk aan gesteld moet worden. Het is een vorm van het recht in eigen hand nemen dat volledig indruist tegen de normen en waarden die wij in het maatschappelijk verkeer voorstaan. Vanuit de Tweede Kamerfractie van het CDA is, samen met de VVD en de Christen Unie, recent een wetsvoorstel ingediend, dat een wettelijk totaalverbod op kraken van leegstaande panden regelt en een overtreding daarvan als misdaad ziet. Tevens krijgen gemeenten verdergaande instrumenten in handen om een actief beleid te voeren tegen (langdurige) leegstand. Daarmee verschuift de bestrijding van ongewenste leegstand naar het democratisch gelegitimeerde publieke domein en is het niet langer het beleid van de kraakbeweging dat bepaalt wat er wel of niet gebeurt. We kunnen niet wachten op het invoeren van die wet! NIEUWS UIT BRUSSEL CDA Europees Parlement tegen verscherping milieueisen tankstations De Europese Milieucommissie wil alle 3700 tankstations in Nederland verplichten om voortaan 90% van de benzinedampen die tijdens het tanken van de auto vrijkomen op te vangen. Dit in het kader van de strijd tegen het broeikaseffect. CDA-Europarlementariër Lambert van Nistelrooij (milieubeleid) vindt dit voornemen onrealistisch. Van Nistelrooij: In een aantal lidstaten bestaat al een verplichting om 75% van de benzinedampen op te vangen. In Nederland is dit al sinds 1994 verplicht. De Europese Commissie wil dit percentage opvoeren naar 85% 14

15 en de meerderheid van de Milieucommissie doet daar nu een flinke schep bovenop. Ik vind dit laatste niet realistisch. Een aanscherping naar 85% is op termijn technisch haalbaar, maar dan moeten de tankstations ruim de tijd krijgen om hun apparatuur aan te passen, bijvoorbeeld wanneer groot onderhoud is gepland aan de pompsystemen. Pomphouders mogen niet verplicht worden om op korte termijn hun apparatuur aan te passen. Daarnaast vind ik dat gewaakt moet worden voor extra administratieve lasten voor de pomphouder, omdat die dampretoursystemen regelmatig moeten worden gecontroleerd. Van Nistelrooij vindt het logisch dat aan tankstations eisen worden gesteld op het gebied van veiligheid en milieu, maar het opvangen van 90% benzinedampen gaat te ver. Het voorstel komt in mei in de plenaire vergadering aan de orde. Europees Commissaris erkent problemen met 112 -noodnummer in de grensstreek Er doen zich al een tijd problemen voor met het Europese alarmnummer 112 in de grensstreek. Zo krijgen mensen die met hun mobiele telefoon in Nederlandse grensgemeenten het alarmnummer bellen soms een buitenlandse meldkamer in een andere taal aan de lijn. Ook wordt de verbinding soms verbroken bij netwerkwisselingen in de grensstreek. Dit kan levensbedreigende situaties veroorzaken. Lambert van Nistelrooij, CDAwoordvoerder telecommunicatie in het Europees Parlement, is niet tevreden met het antwoord dat hij nu kreeg van de Europese Commissie op de vragen die hij hierover stelde. Van Nistelrooij: Bij het alarmnummer geldt dat elke seconde telt. De huidige problemen met het alarmnummer in de grens zijn onaanvaardbaar. Eurocommissaris Reding (telecommunicatie) antwoordt nu pas dat ze de zaak in het oog heeft en dat ze de betrokken operatoren en de lidstaten om de tafel zal vragen. Daarom zal ik nu een voorstel indienen in het Europees Parlement om operatoren er nu door de Commissie toe te laten verplichten de veiligheid van de burgers te waarborgen. Verder wil ik ook het idee van gemeenschappelijke, grensoverschrijdende, meldkamers bij de hulpdiensten ondersteunen. Hoe ziet uw leven eruit in 2020? Waar heeft u dan behoefte aan, en zou de wereld om ons heen er dan anders uitzien? Hoe denkt u dat de sociale structuur, duurzame samenleving en stad en het platteland zich zouden moeten ontwikkelen? We realiseren ons dat het een hoop verbeeldingskracht vraagt. Het is al moeilijk genoeg om naar jezelf te kijken en dan een beeld te maken van hoe je er over zo n 10 jaar uit zou zien. Maar toch vragen we het aan u, er vanuit gaande dat u daar in ieder geval ideeën bij heeft. We willen u graag ontmoeten, uw ideeën horen over hoe u kijkt naar 2020, en deze dan delen met anderen. Doel We willen graag met u de thema s verkennen die belangrijk worden voor de provincie Noord-Brabant in de komende 10 jaar. Het kan hier gaan om zaken die gemeenten aangaan, maar het kan ook breder op regioniveau of kijkend naar uw eigen situatie. We willen graag met u de uitdagingen in kaart brengen over de thema s meedoen, duurzaamheid en stad & platteland. Aan het einde van het project zal er een boekje worden uitgegeven waarin de meest interessante bevindingen, de belangrijkste conclusies en uitdagingen. Dit boekje kan voor gemeenten en provincie een leidraad zijn om ambities voor de toekomst op te formuleren. Hoe werkt het In het komende jaar gaan we met de thema s in blokken aan de slag: Mei - juli 2009: Meedoen September december 2009: Stad & Platteland Januari maart 2010: Duurzaamheid Tijdens deze maanden vragen we zo veel mogelijk mensen om individueel of gezamenlijk de vragenlijst in te vullen. Als u met hen spreekt vraag dan ook welke mensen zij aanraden om mee te gaan praten om het beeld voor 2020 nog scherper voor ogen te krijgen. Op deze manier ontmoeten we gezamenlijk veel mensen, delen we onze kennis en komen we verder in het definiëren van onze uitdagingen voor Aan het einde van elk blok is er een avond waar iedereen die de vragenlijst heeft ingevuld uitgenodigd wordt. 15

16 We presenteren hier de resultaten en kunnen met elkaar daarover in debat gaan. Wat vragen we van u Het initiatief komt van de Provinciale Statenfractie van het CDA, maar wat we willen bereiken gaat veel verder dan alleen de provincie- & gemeentegrenzen of politieke voorkeur. Het initiatief wordt gevraagd van iedereen! Voor een zo volledig mogelijk beeld is het vooral belangrijk dat mensen hun mening kenbaar maken. We willen Heeft u ook die passie voor Breda? Dan heeft u in elk geval één van de eigenschappen die wij van onze nieuwe raadsleden eisen: stáán voor onze mooie stad en zijn inwoners. Betrokken zijn bij de vele ontwikkelingen die in onze stad spelen en gericht zijn op de toekomst. Denkt u daar aan te kunnen voldoen, dan bent u misschien wel een van onze nieuwe gemeenteraadsleden in de periode Het CDA is gestart met het selectieproces voor nieuwe raadsleden. Wilt u meedoen of kent u iemand die heel geschikt is? Laat ons dat dan weten! U kunt mailen of bellen naar: Bestuur CDA afdeling Breda Marc Groothuijse, secretaris Mobiel u vragen om de vragenlijst te geven aan mensen die u kent en een mening hebben over het thema, maar vraagt u ook mensen die met een nuchtere kijk de vragenlijst kunnen invullen zoals uw buurvrouw of laat u doorverwijzen. De vragenlijst De vragenlijst vindt u op de website van de CDA Statenfractie Noord-Brabant: Nog niet alles duidelijk? Neem dan contact op met Karin Wagt, of Koken met het CDA-Breda, Het CDA-Breda houdt op maandag 8 juni aanstaande een Algemene Ledenvergadering. Het openbare deel begint om uur. Het centrale thema is Koken met het CDA Breda. In maart 2010 vinden de Gemeenteraadsverkiezingen plaats. Momenteel zijn vier werkgroepen bezig de ingrediënten te verzamelen voor dit programma. Wellicht zijn er ingrediënten die u belangrijk vindt voor het CDA, onze DISCUSSIEER mee! stad en dorpen. Wilt u met het bestuur meediscussiëren over dit onderwerp? Kom dan naar de ALV van 8 juni. Deze wordt gehouden in De Dorpsherberg, Willem Alexanderplein 4 te Teteringen ( ). U kunt vanaf uur binnenlopen. Van harte welkom! Voor CDA-leden begint de ALV om uur; u kunt vanaf uur alvast een kopje koffie komen drinken. De agenda voor deze ALV wordt u binnenkort toegezonden. OOGPUNT COLOFON Redactie Oogpunt: Sofie van den Hoogenband Irène Verkuylen Marc Groothuijse Jac Trum Redactie-adres: S.H.J. van den Hoogenband Stadserf 1, 4811 XS Breda Dagelijks bestuur CDA Breda: Pim Gooijers, voorzitter Lange Akker 27, 4847 KL Teteringen Jac Trum, vice-voorzitter Komoord 5, 4824 LK Breda Han Broeders, vice-voorzitter Nieuwe Heilaarstraat 66, 4813 AT Breda Marc Groothuijse, secretaris Past. Vermuntstraat 11, 4851 CR Ulvenhout Jean Kruijtzer, penningmeester Prinses van Lotharingenstraat EW Bavel Bankrek: Fractiekantoor: CDA Fractie Stadserf 1, 4811 XS Breda CDA-bureau Brabant: Walpoort 12, 5211 DK Den Bosch Landelijk CDA-bureau: Buitenom 18, 2512 XA Den Haag Postbus 30453, 2500 GL Den Haag OOGPUNT nr. 1 Jaargang 34, mei 2009

WIE BESTUURT DE GEMEENTE?

WIE BESTUURT DE GEMEENTE? WIE BESTUURT DE GEMEENTE? De gemeente dichtbij Dagelijks heeft u met de gemeente te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw vuilnis wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden aangelegd. Bij

Nadere informatie

Topsectoren. Hoe & Waarom

Topsectoren. Hoe & Waarom Topsectoren Hoe & Waarom 1 Index Waarom de topsectorenaanpak? 3 Wat is het internationale belang? 4 Hoe werken de topsectoren samen? 5 Wat is de rol voor het MKB in de topsectoren? 6 Wat is de rol van

Nadere informatie

IenM begroting 2015: inzetten op betere verbindingen in een schonere leefomgeving

IenM begroting 2015: inzetten op betere verbindingen in een schonere leefomgeving IenM begroting 2015: inzetten op betere verbindingen in een schonere leefomgeving 16 september 2014-15:25 Het ministerie van Infrastructuur en Milieu besteedt in 2015 9,2 miljard euro aan een gezond, duurzaam

Nadere informatie

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant'

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' 'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' OPROEP VANUIT DE VRIJETIJDSSECTOR Opgesteld door: Vrijetijdshuis Brabant, TOP Brabant, Erfgoed Brabant, Leisure Boulevard, NHTV, MKB, BKKC, Stichting Samenwerkende

Nadere informatie

Toespraak van commissaris van de koningin en SNNvoorzitter Max van den Berg, feestelijke start CCC2- programma, Groningen, 25 maart 2011

Toespraak van commissaris van de koningin en SNNvoorzitter Max van den Berg, feestelijke start CCC2- programma, Groningen, 25 maart 2011 Toespraak van commissaris van de koningin en SNNvoorzitter Max van den Berg, feestelijke start CCC2- programma, Groningen, 25 maart 2011 Dames en heren, Degenen, die hier te lande na 1820 verbetering van

Nadere informatie

Wie bestuurt de gemeente?

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? De gemeente iedereen heeft er op een of andere manier mee te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw huishoudelijk afval wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden

Nadere informatie

Ik ben Sim-kaart. Mobiel bellen groep 5-6. De Simkaart is een meisje, tikkeltje ondeugend en een echte kletsgraag. Aangeboden door

Ik ben Sim-kaart. Mobiel bellen groep 5-6. De Simkaart is een meisje, tikkeltje ondeugend en een echte kletsgraag. Aangeboden door De Simkaart is een meisje, tikkeltje ondeugend en een echte kletsgraag Hoi! Blijf even aan de lijn. Ik zit namelijk op de andere. Wacht even. Hoi, ik kom zo even terug, want ik moet even iets zeggen over

Nadere informatie

Wie bestuurt de gemeente?

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? De gemeente iedereen heeft er op een of andere manier mee te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw huishoudelijk afval wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden

Nadere informatie

Voorzitter, Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen.

Voorzitter, Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen. Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen. Toen wij over het coalitieakkoord spraken, telde de VVD Den Haag haar zegeningen. Er werd ruimte geboden voor een aantal van onze ideeën. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Kadernota 2015 Raad 2 juli 2015. Voorzitter, collega-raadsleden, college, dames en heren,

Kadernota 2015 Raad 2 juli 2015. Voorzitter, collega-raadsleden, college, dames en heren, Kadernota 2015 Raad 2 juli 2015 Voorzitter, collega-raadsleden, college, dames en heren, Wanneer we kijken naar de wereld om ons heen, dan beseffen we hoe rijk gezegend we zijn met de omgeving waarin we

Nadere informatie

WAAR WIJ VOOR STAAN. Socialisten & Democraten in het Europees Parlement. Fractie van de Progressieve Alliantie van

WAAR WIJ VOOR STAAN. Socialisten & Democraten in het Europees Parlement. Fractie van de Progressieve Alliantie van WAAR WIJ VOOR STAAN. Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten & Democraten in het Europees Parlement Strijden voor sociale rechtvaardigheid, het stimuleren van werkgelegenheid en groei, hervorming

Nadere informatie

Excellenties, Dames en heren,

Excellenties, Dames en heren, Alleen de uitgesproken tekst geldt. Welkomstwoord van drs. Ank Bijleveld-Schouten, Commissaris van de Koningin in de provincie Overijssel, bij de opening van de relatiebijeenkomst Lente in Overijssel,

Nadere informatie

Samen Sterk Voor Uw Belang

Samen Sterk Voor Uw Belang Samen Sterk Voor Uw Belang Verkiezingsprogramma GemeenteBelangen 2014 2018 Speerpunten www.gemeentebelangen-aalten.nl Samen sterk voor uw belang Verkiezingsprogramma 2014 2018 GemeenteBelangen werkt actief

Nadere informatie

Kandidatenboek lijsttrekkersverkiezing GR 2018

Kandidatenboek lijsttrekkersverkiezing GR 2018 Lijsttrekkersverkiezing Gemeenteraadsverkiezingen 2018 1 Woord van de voorzitter Aan de leden van D66 Alphen aan den Rijn 10 mei 17 Democraten! Terwijl in Den Haag hard word gewerkt aan de formatie van

Nadere informatie

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente?

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? 1 Wie bestuurt de gemeente? 2 De gemeente iedereen heeft er op een of andere manier mee te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw huishoudelijk afval wordt opgehaald en dat

Nadere informatie

Ufuk Dogerle. Contact: Aandachtspunt. Landelijk politiek Stedelijk politiek Media. Lijsttrekker-Voorzitter

Ufuk Dogerle. Contact: Aandachtspunt. Landelijk politiek Stedelijk politiek Media. Lijsttrekker-Voorzitter Landelijk politiek Stedelijk politiek Media info@onsutrecht.nl www.onsutrecht.net Lijsttrekker-Voorzitter Ufuk Dogerle Sinds 1984 werkzaam in de pipeline industrie in Engeland, Canada, Irak, Dubai, Amerika

Nadere informatie

Nederland dient financiële steun te geven aan landen van de Europese Unie met een hoge staatsschuld die anders in grote problemen zullen komen.

Nederland dient financiële steun te geven aan landen van de Europese Unie met een hoge staatsschuld die anders in grote problemen zullen komen. Aankondiging Op 12 september dit jaar worden verkiezingen gehouden voor de Tweede Kamer. Politieke partijen hebben hun verkiezingsprogramma voor de komende jaren vastgesteld. De lijsttrekkers van de partijen

Nadere informatie

Beschouwingen SP Voorjaarsnota 2012

Beschouwingen SP Voorjaarsnota 2012 Beschouwingen SP Voorjaarsnota 2012 Voorjaarsnota VZ, de voorjaarsnota is een belangrijk moment om richting te geven. Dit is het moment om onze wensen te uiten zodat deze in de begroting kunnen worden

Nadere informatie

Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, Symposium LifeLines, Groningen (UMCG), 1 oktober 2012

Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, Symposium LifeLines, Groningen (UMCG), 1 oktober 2012 Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, Symposium LifeLines, Groningen (UMCG), 1 oktober 2012 Dames en heren, [Inleiding] Ik vind het wel leuk, maar ook een beetje spannend. Maar moet

Nadere informatie

Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue)

Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue) Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue) Nota Ruimte budget 75 miljoen euro voor Brainport Eindhoven en 6,8 miljoen voor ontwikkeling A2-zone Planoppervlak 3250 hectare (Brainport Eindhoven) Trekker

Nadere informatie

Geachte collega raadsleden, Dagelijks bestuur, Publiek op de tribune, En misschien ook publiek thuis via de webcam,

Geachte collega raadsleden, Dagelijks bestuur, Publiek op de tribune, En misschien ook publiek thuis via de webcam, Geachte collega raadsleden, Dagelijks bestuur, Publiek op de tribune, En misschien ook publiek thuis via de webcam, Deze voorjaarsnota is de eerste stap naar drastische bezuinigingen voor de komende jaren.

Nadere informatie

KADERNOTA Venlo als Übergang in einem intelligenten. Grenzregion

KADERNOTA Venlo als Übergang in einem intelligenten. Grenzregion KADERNOTA 2017 Venlo als Übergang in einem intelligenten Grenzregion 1 Inleiding We bespreken een Kadernota die anders is dan we gewend zijn. Je vraagt je dan af waarom is dat zo? Zij de financiële resultaten

Nadere informatie

Slim financieren duurzame energie Afwegingskader bij het kiezen van instrumenten

Slim financieren duurzame energie Afwegingskader bij het kiezen van instrumenten Slim financieren duurzame energie Afwegingskader bij het kiezen van instrumenten voor financiering van duurzame energie 4 Voorwoord Euro s zijn vaak de sleutel om projecten voor de opwekking van duurzame

Nadere informatie

Ik ben Sim-kaart. Mobiel bellen groep 7-8. De Simkaart is een meisje, tikkeltje ondeugend en een echte kletsgraag. Aangeboden door

Ik ben Sim-kaart. Mobiel bellen groep 7-8. De Simkaart is een meisje, tikkeltje ondeugend en een echte kletsgraag. Aangeboden door De Simkaart is een meisje, tikkeltje ondeugend en een echte kletsgraag Hoi! Blijf even aan de lijn. Ik zit namelijk op de andere. Wacht even. Hoi, ik kom zo even terug want ik moet even iets zeggen over

Nadere informatie

Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie

Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) stimuleert Europa de regionale

Nadere informatie

Belangen: Macht van de Eerste Kamer

Belangen: Macht van de Eerste Kamer Belangen: Macht van de Eerste Kamer Korte omschrijving werkvorm: Aan de hand van een werkblad ontdekken leerlingen dat de plannen van het kabinet waarschijnlijk wel door de Tweede Kamer komen, maar niet

Nadere informatie

Namens het college van GS wens ik jullie een gelukkig en gezond 2011 toe! Ik vind het geweldig om jullie als provinciecollega s te ontmoeten.

Namens het college van GS wens ik jullie een gelukkig en gezond 2011 toe! Ik vind het geweldig om jullie als provinciecollega s te ontmoeten. Toespraak CdK Ank Bijleveld voor de interne nieuwjaarsbijeenkomst van de provincie Overijssel op maandag 3 januari 2011. Beste collega s, Namens het college van GS wens ik jullie een gelukkig en gezond

Nadere informatie

Stemmen Europese verkiezingen 2014

Stemmen Europese verkiezingen 2014 Stemmen Europese verkiezingen 2014 2 Voorwoord Dit boek gaat over de verkiezingen voor het Europees Parlement van 22 mei 2014. Het boek is gemaakt door de medewerkers van het Educatief Centrum voor Cliënten,

Nadere informatie

Geachte voorzitter Flierman, beste familieleden, geachte burgemeester, geacht College van Bestuur, geachte aanwezigen,

Geachte voorzitter Flierman, beste familieleden, geachte burgemeester, geacht College van Bestuur, geachte aanwezigen, Toespraak van Commissaris van de Koningin drs. Ank Bijleveld-Schouten bij het afscheid van Dr. Anne Flierman als voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Twente op 24 april 2013. Geachte

Nadere informatie

Want doen we nu echt zoveel samen?

Want doen we nu echt zoveel samen? Dames en heren, Welkom in het DOEK en welkom in 2014. Dit welkom spreek ik uit namens de organisatoren van deze Ommer Nieuwjaarsreceptie; de Ondernemersvereniging Ommen, de Handelsvereniging Ommen, Koninklijke

Nadere informatie

Innovatieplatform Twente S a m e n w e r k e n a a n i n n o v a t i e

Innovatieplatform Twente S a m e n w e r k e n a a n i n n o v a t i e Innovatieplatform Twente S a m e n w e r k e n a a n i n n o v a t i e Twente is een innovatieve regio die nationaal en internationaal sterk in opkomst is. Daarom is op initiatief van de provincie Overijssel

Nadere informatie

Werkvel opdracht 9 (Onderhandelingsspel: hoe neem je samen moeilijke besluiten?)

Werkvel opdracht 9 (Onderhandelingsspel: hoe neem je samen moeilijke besluiten?) Werkvel opdracht 9 (Onderhandelingsspel: hoe neem je samen moeilijke besluiten?) Toelichting op de opdracht Tijdens deze opdracht gaan jullie in kleine groepjes in onderhandeling met elkaar over een pakket

Nadere informatie

Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe. W ij wonen waar anderen op vakantie gaan. CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025

Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe. W ij wonen waar anderen op vakantie gaan. CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025 Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe W ij wonen waar anderen op vakantie gaan CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025 even voorstellen In onze gemeente wonen ruim 18.500 mensen in

Nadere informatie

Inleiding regeerakkoord Vertrouwen in de toekomst

Inleiding regeerakkoord Vertrouwen in de toekomst Inleiding regeerakkoord 2017-2021 Vertrouwen in de toekomst Inleiding Mensen in Nederland hebben veel vrijheid. Nederlanders vormen een sterke groep. Iedereen kan proberen om verder te komen in zijn leven.

Nadere informatie

Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie

Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) stimuleert Europa de regionale

Nadere informatie

Steeds minder startersleningen beschikbaar

Steeds minder startersleningen beschikbaar RAPPORT Starterslening in Nederland Steeds minder startersleningen beschikbaar Uitgevoerd in opdracht van www.starteasy.nl INHOUD Starterslening in Nederland Steeds minder startersleningen beschikbaar

Nadere informatie

De Nederlandse economie groeit gestaag, las ik laatst in de cijfers van het Cpb. Niet uitbundig, benadrukte het planbureau, maar gestaag.

De Nederlandse economie groeit gestaag, las ik laatst in de cijfers van het Cpb. Niet uitbundig, benadrukte het planbureau, maar gestaag. Toespraak CdK Ank Bijleveld-Schouten bij de Twentse Haring 15 juni 2016. Dames en heren, Wat fijn u hier allemaal weer te zien. Een bijzondere editie dit jaar van deze Twentse Haring Primeur. Het is de

Nadere informatie

Formulier kandidaatstelling lijsttrekker Provinciale Staten verkiezingen 2015 in de provincie Overijssel

Formulier kandidaatstelling lijsttrekker Provinciale Staten verkiezingen 2015 in de provincie Overijssel Formulier kandidaatstelling lijsttrekker Provinciale Staten verkiezingen 2015 in de provincie Overijssel Kandidaatstellingsformulier lijsttrekker Ondergetekende stelt zich kandidaat als lijsttrekker voor

Nadere informatie

Voortzetting van de subsidieregeling

Voortzetting van de subsidieregeling Voortzetting van de subsidieregeling De huidige regeling Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen is zo succesvol dat deze recht doet aan continuering. De 60 aanvragen bij de laatste tranche van deze

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Nederland. EUROBAROMETER 74 De publieke opinie in de Europese Unie. Najaar 2010. Nationaal Rapport

Nederland. EUROBAROMETER 74 De publieke opinie in de Europese Unie. Najaar 2010. Nationaal Rapport Standard Eurobarometer EUROBAROMETER 74 De publieke opinie in de Europese Unie Najaar 2010 Nationaal Rapport Nederland Representation of the European Commission to Netherlands Inhoud Inleiding Context

Nadere informatie

B en W-nummer 15.0379; besluit d.d. 12-5-2015. Onderwerp

B en W-nummer 15.0379; besluit d.d. 12-5-2015. Onderwerp B en W-nummer 15.0379; besluit d.d. 12-5-2015 Onderwerp Beantwoording van schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders van het raadslid A. Van den Boogaard (PvdA) inzake Arbeidsparticipatie

Nadere informatie

Kijktip: NOS Persconferentie Rutte en Samsom over regeerakkoord

Kijktip: NOS Persconferentie Rutte en Samsom over regeerakkoord Kijktip: NOS Persconferentie Rutte en Samsom over regeerakkoord Korte omschrijving werkvorm: De leerlingen bekijken een filmpje van de NOS, van maandag 29 oktober. Daarna beantwoorden ze vragen over dit

Nadere informatie

werkt voor en met bewoners in wijken en buurten

werkt voor en met bewoners in wijken en buurten werkt voor en met bewoners in wijken en buurten Oma Geertje vertelt. 2 Welbions: we werken er allemaal. Wij zijn dé woningcorporatie van Hengelo en verhuren meer dan 13.000 woningen aan in totaal 25.000

Nadere informatie

Ik hoop dus dat dit congres nieuwe ideeën gaat opleveren.

Ik hoop dus dat dit congres nieuwe ideeën gaat opleveren. Alleen de uitgesproken tekst geldt. Toespraak bij de opening van het Innoversum Innovatiecongres door Commissaris van de Koningin, drs. Ank Bijleveld-Schouten, op woensdag 25 mei 2011 om 9:20 te Enschede.

Nadere informatie

Meerjarenprogramma begroting 2015-2017 en 2 e concernbericht 2013.

Meerjarenprogramma begroting 2015-2017 en 2 e concernbericht 2013. Meerjarenprogramma begroting 2015-2017 en 2 e concernbericht 2013. Voorzitter, college, collega raadsleden, mensen op de publieke tribune, luisteraars van de Zuidwest FM en lezers van onze GBWP bijdrage.

Nadere informatie

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 De sociale ambitie: Zaanstad manifesteert zich binnen de metropoolregio Amsterdam

Nadere informatie

Green Deals gesloten voor stimuleren groene economische groei

Green Deals gesloten voor stimuleren groene economische groei Green Deals gesloten voor stimuleren groene economische groei Burgers, bedrijven, milieu-organisaties en overheden hebben vandaag op initiatief van minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en

Nadere informatie

Klimaatadaptatie in Zwolle (IJsselvechtdelta)

Klimaatadaptatie in Zwolle (IJsselvechtdelta) Agenda Stad Concernstaf CSADV Stadhuis Grote Kerkplein 15 Postbus 538 8000 AM Zwolle Telefoon (038) 498 2092 www.zwolle.nl Klimaatadaptatie in Zwolle (IJsselvechtdelta) Hoe houden we onze delta leefbaar

Nadere informatie

Verdieping: Eerste reactie partijen

Verdieping: Eerste reactie partijen Verdieping: Eerste reactie partijen Korte omschrijving werkvorm: Uit de berekeningen van het CPB blijkt dat het begrotingstekort van Nederland in 2013 en 2014 niet onder de door de EU gestelde 3%-norm

Nadere informatie

Algemene beschouwing

Algemene beschouwing Algemene beschouwing Arbeidsmigratiebeleid begint bij Nederlands arbeidsmarktbeleid Voor de Nederlandse economie en dus voor bedrijven en werknemers is het van belang om de juiste mensen op de juiste arbeidsplek

Nadere informatie

Maak van je kind een maker!

Maak van je kind een maker! Maak van je kind een maker! En word er zelf ook één. Zes regels waarmee dat waarschijnlijk best wel lukt. 1 Welkom In dit boekje vertellen we over maken. Het is speciaal gemaakt voor ouders die samen met

Nadere informatie

Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012. Voorzitter,

Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012. Voorzitter, Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012 Voorzitter, In uw inleidende tekst geeft u aan dat zich niet wil laten gijzelen door het rijksbeleid en de daarbij behorende bezuinigingen. U wilt nu duidelijkheid

Nadere informatie

Meerjarenplan. Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016

Meerjarenplan. Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016 Meerjarenplan Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016 Inleiding Dit meerjarenplan is het vervolg op het meerjarenplan 2009 2012. Veel uit het vorige plan is gerealiseerd, maar er zijn ook projecten

Nadere informatie

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010 FORUM Maart Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9-8e monitor: effecten van de economische crisis In steeg de totale werkloosheid in Nederland met % naar 26 duizend personen. Het werkloosheidspercentage

Nadere informatie

Die Jan is van ons, en die jurk dus ook, een beetje.

Die Jan is van ons, en die jurk dus ook, een beetje. 1 Dames en heren, Hartelijk welkom in het Huis der Provincie en hartelijk welkom in 2014. Er ligt weer een prachtige toekomst voor ons, en achter ons ligt een verleden dat ons geweldig nieuws bracht vooral

Nadere informatie

Met de wervingscirkel kun je stap voor stap een wervingsactie voorbereiden:

Met de wervingscirkel kun je stap voor stap een wervingsactie voorbereiden: Wervingscirkel 1 Veel vrijwilligersorganisaties hebben probelemen met het werven van vrijwilligers. Je hebt tenslotte geen baan te bieden met salaris, maar je biedt een vorm van vrijetijdsbesteding. In

Nadere informatie

Allereerst wil ik de organisatoren van deze dag, de Stichting Lezen en Schrijven

Allereerst wil ik de organisatoren van deze dag, de Stichting Lezen en Schrijven Toespraak staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tijdens het bedrijvencongres Samen scholen, pure winst! op 11 september 2009 in Eindhoven. Dames en heren, Allereerst wil ik de

Nadere informatie

COALITIEAKKOORD RICHT ZICH OP VOORTGANG

COALITIEAKKOORD RICHT ZICH OP VOORTGANG PERSBERICHT COALITIEAKKOORD RICHT ZICH OP VOORTGANG Vandaag zijn de kandidaat-wethouders en de hoofdlijnen uit het concept coalitieakkoord gepresenteerd. De wethouders staan in de startblokken om Waterland

Nadere informatie

Met gegrauw en gesnauw bereik je niks

Met gegrauw en gesnauw bereik je niks 81 Weike Medendorp, PvdA Met gegrauw en gesnauw bereik je niks Ik denk dat we een aantal resultaten hebben bereikt waar we trots op mogen zijn. Neem bijvoorbeeld het plan van transformatie voor de Enci,

Nadere informatie

Speech jaarvergadering oud ambtenaren Europese Instellingen op 21 april 2017 in PH Zwolle -------------------------------------------------------------------------------------------- dames en heren, Hartelijk

Nadere informatie

Vrouwen in de politiek geactualiseerde versie, januari 2011

Vrouwen in de politiek geactualiseerde versie, januari 2011 Vrouwen in de politiek geactualiseerde versie, januari 2011 Bij de landelijke verkiezingen in juni 2010 zijn er 61 vrouwen in het parlement gekozen, zes meer dan bij de verkiezingen van 2003 en van 2006.

Nadere informatie

6 juni 2015. Onderzoek: Aanpak vluchtelingenproblematiek

6 juni 2015. Onderzoek: Aanpak vluchtelingenproblematiek 6 juni 2015 Onderzoek: Aanpak vluchtelingenproblematiek Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 45.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online

Nadere informatie

Helmond, stad van het doen. Programmabegroting gemeente Helmond HELMOND

Helmond, stad van het doen. Programmabegroting gemeente Helmond HELMOND Helmond, stad van het doen Het Helmond dat we voor ogen hebben is aantrekkelijk om te wonen, te leven en te werken. Er is plaats voor iedereen, ook voor hen die minder makkelijk meedoen in een samenleving

Nadere informatie

MdV UITGESPROKEN TEKST GELDT

MdV UITGESPROKEN TEKST GELDT MdV De begroting is wederom een knap staaltje werk waar door heel veel medewerkers in dit huis veel energie en vakmanschap in is gestoken. Dat verdient waardering, zowel richting college als richting al

Nadere informatie

PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO

PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO Wat is de naam van uw partij? PvdA Hillegom Wie is uw lijsttrekker? Annemieke van Dijk en Fred van Loenen Wie is uw wethouderskandidaat? De PvdA heeft in Hillegom

Nadere informatie

Voorzitter, een mooi politiek moment, de laatste algemene beschouwingen van dit College, de opmaat naar de begroting voor het verkiezingsjaar.

Voorzitter, een mooi politiek moment, de laatste algemene beschouwingen van dit College, de opmaat naar de begroting voor het verkiezingsjaar. Naar Groningen 2.0 Voorzitter, een mooi politiek moment, de laatste algemene beschouwingen van dit College, de opmaat naar de begroting voor het verkiezingsjaar. In het laatste jaar van deze statenperiode

Nadere informatie

Notitie StartersCampus Zeeland. 'Creëer je eigen job in Zeeland'

Notitie StartersCampus Zeeland. 'Creëer je eigen job in Zeeland' Notitie StartersCampus Zeeland 'Creëer je eigen job in Zeeland' COLOFON Partij: ChristenUnie Zeeland Fractievoorzitter: Jan Henk Verburg Opstellers notitie: Adrie Kodde en Jan Henk Verburg Datum: oktober

Nadere informatie

Geplaatst in het Financieele Dagblad van zaterdag 19 februari Denk niet langer in termen van gemeente- en provinciegrenzen

Geplaatst in het Financieele Dagblad van zaterdag 19 februari Denk niet langer in termen van gemeente- en provinciegrenzen Geplaatst in het Financieele Dagblad van zaterdag 19 februari 2011 Denk niet langer in termen van gemeente- en provinciegrenzen Economie vraagt om een beter passende ruimtelijke schaal Willem van der Velden

Nadere informatie

Een wat strenge stem, hij wil graag officiëler klinken dan hij in wezen is.

Een wat strenge stem, hij wil graag officiëler klinken dan hij in wezen is. Een wat strenge stem, hij wil graag officiëler klinken dan hij in wezen is. Goedendag! Als ik even de aandacht mag, ja! Dank u. Dan geef ik nu het woord aan mezelf. Als ik mij eerst eens even mag introduceren.

Nadere informatie

Geachte Tweede Kamer commissieleden voor cultuur,

Geachte Tweede Kamer commissieleden voor cultuur, Aan de leden van de commissie cultuur Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag 8 november 2012, Amsterdam Geachte Tweede Kamer commissieleden voor cultuur, Op 21 november 2012 staat

Nadere informatie

Ervaringen van mensen met verstandelijke beperkingen of psychiatrische problemen met zelfstandig wonen en deelname aan de samenleving

Ervaringen van mensen met verstandelijke beperkingen of psychiatrische problemen met zelfstandig wonen en deelname aan de samenleving Een eigen huis.. Ervaringen van mensen met verstandelijke beperkingen of psychiatrische problemen met zelfstandig wonen en deelname aan de samenleving M.H. Kwekkeboom (red.) A.H. de Boer (SCP) C.van Campen

Nadere informatie

Allereerst wil ik u een gezegend, gezond en gelukkig Nieuwjaar toewensen! En uiteraard hoop en wens ik dat het uw ondernemingen goed gaat.

Allereerst wil ik u een gezegend, gezond en gelukkig Nieuwjaar toewensen! En uiteraard hoop en wens ik dat het uw ondernemingen goed gaat. Toespraak bij het Nieuwjaarsontbijt van de Building Society, door Commissaris van de Koningin, drs. Ank Bijleveld-Schouten, op 10 januari 2012 te Delden. Dames en heren, Allereerst wil ik u een gezegend,

Nadere informatie

De Werkschoolregisseur Gangmaker, ontzorger en maatwerker in de regio. De Werkschool. Worden wie je bent

De Werkschoolregisseur Gangmaker, ontzorger en maatwerker in de regio. De Werkschool. Worden wie je bent De Werkschoolregisseur Gangmaker, ontzorger en maatwerker in de regio De Werkschool Worden wie je bent De Werkschoolregisseur Gangmaker, ontzorger en maatwerker in de regio Om de landelijke formule van

Nadere informatie

AGENDA VOOR HET PROVINCIAAL CULTUURBELEID De provincie: belangrijk schakelpaneel in de culturele infrastructuur.

AGENDA VOOR HET PROVINCIAAL CULTUURBELEID De provincie: belangrijk schakelpaneel in de culturele infrastructuur. WOENSDAG 9 FEBRUARI 2011 DORDRECHT Bijdrage Ad 's-gravesande AGENDA VOOR HET PROVINCIAAL CULTUURBELEID De provincie: belangrijk schakelpaneel in de culturele infrastructuur. Cultuur leeft: er wordt op

Nadere informatie

Gemeente Haaren - Verslag forum Helvoirt-

Gemeente Haaren - Verslag forum Helvoirt- Inhoud Gemeente Haaren - Verslag forum Helvoirt- Inhoud 1 De toekomst van Haaren... 2 2 De hoofdlijnen... 3 2.1 Zelfstandigheid... 3 2.2 Herindeling... 3 2.3 Opsplitsing... 3 3. De Scenario s... 4 1 De

Nadere informatie

Onderzoeksresultaten. Hebben bestuurders wél vertrouwen in de toekomst? kfofkfokofk

Onderzoeksresultaten. Hebben bestuurders wél vertrouwen in de toekomst? kfofkfokofk Onderzoeksresultaten Hebben bestuurders wél vertrouwen in de toekomst? kfofkfokofk Onderzoek naar vertrouwen (1/2) Van de respondenten is een ruime meerderheid er van overtuigd dat de eigen Titel onderneming

Nadere informatie

Josse de Voogd: Electorale geografie en krimpregio's

Josse de Voogd: Electorale geografie en krimpregio's Josse de Voogd: Electorale geografie en krimpregio's Josse de Voogd betoogde dat er een duidelijk verband aan te wijzen is tussen de plek waar iemand woont, de opleiding die iemand volgt, het huisdier

Nadere informatie

Actieplan Aantrekkelijker Stadscentrum Spijkenisse

Actieplan Aantrekkelijker Stadscentrum Spijkenisse Actieplan Aantrekkelijker Stadscentrum Spijkenisse Aanleiding Het stadcentrum van Spijkenisse is veel besproken in Nissewaard. De algemene beleving bij de inwoners van Nissewaard is dat er door het huidige

Nadere informatie

Nieuwjaarsspeech van commissaris van de koningin Max van den Berg, Groningen, januari 2010

Nieuwjaarsspeech van commissaris van de koningin Max van den Berg, Groningen, januari 2010 Nieuwjaarsspeech van commissaris van de koningin Max van den Berg, Groningen, januari 2010 Dames en heren, geëerde gasten, [Inleiding] Zuinig over de drempel! Zo heette de eerste oudejaarsconference van

Nadere informatie

SI--ART. Nagtzaam Stimuleringsfonds voor jonge kunstenaars

SI--ART. Nagtzaam Stimuleringsfonds voor jonge kunstenaars SI--ART Nagtzaam Stimuleringsfonds voor jonge kunstenaars Voorwoord zoeken die in aanmerking komen voor stimulering vanuit st-art. Wij voelen ons erg betrokken bij kunst en willen via stichting st-art

Nadere informatie

Nieuwjaarstoespraak Deventer 2013

Nieuwjaarstoespraak Deventer 2013 Nieuwjaarstoespraak Deventer 2013 Dames en heren, Een fantastisch 2013 gewenst! Fijn dat u allemaal gekomen bent, hier in Schouwburg, voor de Deventer nieuwjaarsreceptie. De receptie is een gezamenlijk

Nadere informatie

Op VVD Aalsmeer kun je rekenen

Op VVD Aalsmeer kun je rekenen Op VVD Aalsmeer kun je rekenen De lokale VVD-fractie Aalsmeer/Kudelstaart Verkiezingsprogramma 2018-2022 1 Wat heeft VVD Aalsmeer de afgelopen jaren voor jou bereikt? Vanaf 2010 heeft de gemeenteraadsfractie

Nadere informatie

Tweede Europese Forum over de cohesie Georganiseerd door de Europese Commissie

Tweede Europese Forum over de cohesie Georganiseerd door de Europese Commissie Mr Roger VAN BOXTEL, Minister of City Management and Integration, Netherlands Tweede Europese Forum over de cohesie Georganiseerd door de Europese Commissie 21-22 mei 2001 Enkel gesproken tekst geldt Tweede

Nadere informatie

F4-GEMEENTEN. Manifest voor de vorming van een nieuw provinciaal coalitieakkoord. Versterk Economie en Werkgelegenheid

F4-GEMEENTEN. Manifest voor de vorming van een nieuw provinciaal coalitieakkoord. Versterk Economie en Werkgelegenheid LEEUWARDEN SÚDWEST-FRYSLÂN SMALLINGERLAND HEERENVEEN Versterk Economie en Werkgelegenheid Manifest voor de vorming van een nieuw provinciaal coalitieakkoord SAMEN WERKEN AAN EEN SLAGVAARDIG FRYSLÂN 2 3

Nadere informatie

Cluster Agro en Food Regio Zwolle

Cluster Agro en Food Regio Zwolle Cluster Agro en Food Regio Zwolle Dé proeftuin voor duurzame, innovatieve systemen en nieuwe verdienmodellen: een living lab voor Agro en Food Cluster Agro en Food Regio Zwolle Werk en innovatie Sterk

Nadere informatie

JA: DE KRACHT VAN HET MKB! DE KRÊFT FAN IT MKB PVDA FRYSLÂN MKB-PLAN

JA: DE KRACHT VAN HET MKB! DE KRÊFT FAN IT MKB PVDA FRYSLÂN MKB-PLAN JA: DE KRACHT VAN HET MKB! DE KRÊFT FAN IT MKB PVDA FRYSLÂN MKB-PLAN Foto: Pixabay, Creative Commons MIDDEN- EN KLEINBEDRIJF: BANENMOTOR VAN DE SAMENLEVING Het midden- en kleinbedrijf (MKB) is dé banenmotor

Nadere informatie

HOE WERKT DE GEMEENTE? Het beïnvloeden van beleid en besluitvorming

HOE WERKT DE GEMEENTE? Het beïnvloeden van beleid en besluitvorming HOE WERKT DE GEMEENTE? Het beïnvloeden van beleid en besluitvorming Beleidsvorming in de gemeente volgt redelijk vaste stappen. In dit document leest u welke stappen dat zijn. Daardoor kunt u op tijd bij

Nadere informatie

Toespraak commissaris van de Koning Max van den Berg, seminar 'Wetenschap middenin de samenleving', Groningen, 30 mei 2013

Toespraak commissaris van de Koning Max van den Berg, seminar 'Wetenschap middenin de samenleving', Groningen, 30 mei 2013 Toespraak commissaris van de Koning Max van den Berg, seminar 'Wetenschap middenin de samenleving', Groningen, 30 mei 2013 Dames en heren, Wetenschap is ontstaan uit verwondering en nieuwsgierigheid. Al

Nadere informatie

Met deze regering zal de economie niet herstellen. Dat betekent dat de er nog heel wat boven ons hoofd hangt.

Met deze regering zal de economie niet herstellen. Dat betekent dat de er nog heel wat boven ons hoofd hangt. Kadernota 2013 en 2017 Meningsvorming: Vooropgesteld de verkiezingen staan voor de deur, veel van wat wij in de kadernota en later begroting vast stellen, leggen wij vast voor de volgende raadsperiode.

Nadere informatie

De laatste peiling voor de verkiezingen en de prognose

De laatste peiling voor de verkiezingen en de prognose De laatste peiling voor de verkiezingen en de prognose Aanvankelijk leek deze verkiezingen zich te voltrekken op een manier waarbij VVD en PvdA ieder steeds meer kiezers weg gingen trekken van andere partijen.

Nadere informatie

WAT MAAKT EEN ONDERNEMER GELUKKIG? NOU, GELD IN ELK GEVAL NIET

WAT MAAKT EEN ONDERNEMER GELUKKIG? NOU, GELD IN ELK GEVAL NIET TEKST: JUDITH KATZ, KARIN BOJORGE ILLUSTRATIE EN INFOGRAPHICS: MAREN BRUIN FORUM-ONDERZOEK WAT MAAKT EEN ONDERNEMER GELUKKIG? NOU, GELD IN ELK GEVAL NIET Wat vinden ondernemers nou het leukste aan het

Nadere informatie

Beter worden in wat we samen zijn!

Beter worden in wat we samen zijn! Beter worden in wat we samen zijn! Wie zijn we? Wat doen we? De gemeenten in de regio Stedendriehoek werken samen. Samen staan we sterk en maken we ons sterk voor het nog verder verbeteren van het VESTIGINGSKLIMAAT.

Nadere informatie

DEEL 1. WERKBOEK 5 Eigen keuze. 2015 Monique van Dam YOU: De keuze is aan jou!

DEEL 1. WERKBOEK 5 Eigen keuze. 2015 Monique van Dam YOU: De keuze is aan jou! DEEL 1 1 WERKBOEK 5 Eigen keuze Inhoud 2 1. Hoe zit het met je keuzes? 3 2. Hoe stap je uit je automatische piloot? 7 3. Juiste keuzes maken doe je met 3 vragen 9 4. Vervolg & afronding 11 1. Hoe zit het

Nadere informatie

Interview met de Spaanse arts Betty Cerda de Palou, 63 jaar oud en sinds 32 jaar in Maastricht

Interview met de Spaanse arts Betty Cerda de Palou, 63 jaar oud en sinds 32 jaar in Maastricht 1 Interview met de Spaanse arts Betty Cerda de Palou, 63 jaar oud en sinds 32 jaar in Maastricht Betty: Ik ben Betty Cerda de Palou. Ik woon in Maastricht al 32 jaar. Ik ben 63 jaar. Ik ben arts, maar

Nadere informatie

drenthe rapportage september 2016 leefbaarheid

drenthe rapportage september 2016 leefbaarheid kennis. onderzoek. advies drenthe rapportage september 2016 Hoe tevreden is het Drents panel over leven in Drenthe en hoe ervaren zij de gevolgen van bevolkingskrimp op de? vooraf Drenthe heeft te maken

Nadere informatie

Resultaten buurtonderzoek naar het opheffen van de pinautomaat aan de Tiranastraat in Zenderpark.

Resultaten buurtonderzoek naar het opheffen van de pinautomaat aan de Tiranastraat in Zenderpark. Afdeling IJsselstein Resultaten buurtonderzoek naar het opheffen van de pinautomaat aan de Tiranastraat in Zenderpark. September/oktober 2013 Inleiding In de laatste week van augustus en de eerste week

Nadere informatie

Dames en heren, 1 DVHN, 9 september 2015.

Dames en heren, 1 DVHN, 9 september 2015. Toespraak commissaris van de Koning Max van den Berg, opening bijeenkomst Klantengroep Samenwerking Noord (Holland Web Week), Groningen, 16 september 2015 Dames en heren, Goed nieuws is geen nieuws, zeggen

Nadere informatie

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID.

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID. MIDDEN TUSSEN DE MENSEN De uitgangspunten van het CDA Koggenland zijn helder: je wilt werken voor je brood, je ziet om naar elkaar en je laat de wereld knap achter voor je kinderen. Het CDA staat voor

Nadere informatie

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting Vooraf Hoe ziet onze leefomgeving er over 15 jaar uit? Of eigenlijk: hoe ervaren we die dan? Als inwoner, ondernemer, bezoeker of toerist. De tijd

Nadere informatie