We proberen echt diversiteit te bereiken.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "We proberen echt diversiteit te bereiken."

Transcriptie

1 nen. Er is sowieso al niet voldoende sociale huisvesting, zeker niet in steden zoals Antwerpen. Mensen staan vaak ellendig lang op de wachtlijsten en dan vind ik het toch moeilijk aanvaardbaar dat je echt gaat aanwijzen wie wel en wie niet. Hetzelfde voor die taalvoorwaarden. Het is absoluut belangrijk dat mensen Nederlands leren en kunnen communiceren. Dit is ook heel belangrijk om de leefbaarheid te bevorderen. Maar ik zou dat eerder gaan stimuleren door bepaalde projecten te gaan installeren zoals Taal-oor. Je zet groepjes mensen samen om te leren Nederlands praten. Je stelt bepaalde thema s op voorhand op zodat mensen een item krijgen waarrond ze kunnen oefenen. Ik sta veel meer achter zo n initiatief dan dat je het recht op wonen gaat koppelen aan een taalvoorwaarde. Op bezoek bij Jerome en Gilberte, nieuwe bewoners van Toren 1. Veerle gaat eens polshoogte nemen. Jerome heeft actief meegewerkt aan het Nieuwjaarsfeest. Hij trad op als crooner want zingen is zijn hobby. Daarnaast zijn Jerome en Gilberte ook vaak thuis en dus weten ze ook goed wat er in hun directe omgeving gebeurt. Wij zijn heel welkom en worden goed ontvangen met koffie en koekjes. Ik word even getaxeerd, maar als men hoort dat ik namens de Verenging van Vlaamse Huisvestingmaatschappijen kom, zit het meteen goed. Jerome steekt meteen van wal. Hij hoopt dat er iets met de vuilniszakken gebeurt die mensen soms achterlaten in de lift. Afgelopen week lag er zelfs eentje helemaal opengescheurd, dat is toch onbegrijpelijk, vindt hij. Veerle is op de hoogte. Op dat moment wa- We proberen echt diversiteit te bereiken. ren er net buurttoezichters op bezoek en de buurtregisseur. Veerle legt uit dat de toezichters meer aanwezig zullen zijn om een oogje in het zeil te houden. Bovendien zijn dat beëdigde toezichters, wat betekent dat ze mensen kunnen beboeten die sluikstorten. Gilberte en Jerome zijn tevreden, want zo kan het niet meer. Zelf helpen ze hun oude en zieke buren met de vuilniszakken omdat de milieustraat, waar al het afval naartoe moet, op dit moment te ver is. Gilberte en Jerome wonen nu 2.5 jaar in de Silvertop-toren 1. Vroeger waren ze eigenaar van een appartement in Deurne. Het gebouw begon na de loop der jaren te vervallen en op een bepaald moment heb- ben we ervoor gekozen om naar een sociale woning te gaan. We hebben ons appartement snel verkocht. Ons wooncomfort is veel groter nu, ook al hebben we dan veel minder ruimte. In het begin vonden we dat wel moeilijk, want je moest een hoop dingen wegdoen, vertelt Gilberte. Ondertussen kent Gilberte God en klein Pierke en Jerome neemt elke gelegenheid te baat om te gaan zingen. Gilberte houdt ervan om onder de mensen te komen en heeft veel sociale contacten in de gang. Het bevalt hun heel erg, maar er is toch nog werk aan de winkel, volgens hen. Vorige week is er een oud dametje overvallen beneden in de gang. De overvallers zijn gepakt: een jonge Marokkaan en een Belg uit de wijk verderop. De deur beneden zou altijd dicht moeten zijn, vinden ze. Veerle legt uit dat over het veiligheidsprobleem al vergaderd is en dat men er gaat voor zorgen dat niet iedereen zomaar toegang krijgt tot het gebouw. Woonhaven gaat in de toekomst hun kantoren onderbrengen in de Silvertop zodat er sowieso ook al meer toezicht is. Gilberte en Jerome zijn in de wolken over het Nieuwjaarsfeest. Het was leuk en gezellig. Veerle stelt voor om bij het volgende bezoek de foto s mee te brengen. Verder nodigt ze het koppel uit om naar de eerstvolgende bewonersvergadering te komen. Een brief met een officiële uitnodiging zal nog volgen. 7

2 Gilberte en Jerome zijn tevreden dat ze hun praatje gemaakt hebben en hun standpunt over een aantal zaken hebben kunnen verduidelijken. Het sympathieke koppel zwaait Veerle uit. Mariette is de tweede op het lijstje van Veerle. Ze woont in toren 1 op het hoekappartement van het 20ste en heeft een immens uitzicht op het kluwen aan afritten van de Antwerpse Ring en verder heeft ze een gigantisch uitkijk op de stad zelf. In het begin was ze bang om zo hoog te wonen, maar haar man die toen nog leefde, vond het meteen geweldig. Dezelfde week was Mariette s angst al over. De luchters bewegen hier regelmatig als het stormweer is, lacht ze. Mariette woont nu ongeveer 2.5 jaar in haar nieuwe appartement en zij is één van de oude bewoners van de Silvertop-blokken. In totaal woont ze al 11 jaar in de blokken. Ik heb hier altijd heel graag gewoond, ik ben heel sociaal en praat graag met iedereen. Efficiënte huuradministratie Geïntegreerde KSZ stromen Flexibel kandidatenbeheer Centraal pandenbeheer Cipalstraat Geel 8 tel fax Tijdens de renovatie kon ik in toren 2 blijven en toen mijn appartement in toren 1 klaar was, kon ik gewoon van de ene toren naar de andere verhuizen. Mijn vroeger appartement was ook goed, het was zelfs iets ruimer. Ik heb nu ook 2 slaapkamers, maar ze zijn ietsje kleiner. Mariette is een heel tevreden huurster. Ze probeert ook altijd aan alle activiteiten mee te doen. Het Nieuwjaarsfeest vond ze fantastisch. Veerle legt opnieuw uit hoe het voordeur-probleem aangepakt zal worden en verder opgevolgd wordt. Er zal een verslag volgen, wat ook aan Mariette bezorgd zal worden. Bij de eerstvolgende bewonersvergadering gaat dit punt zeker opnieuw op tafel gelegd worden. Mariette is gerustgesteld. Ondertussen is het al u gepasseerd. In de gemeenschapsruimte zit al flink wat volk te wachten. Ook Kathleen, de maatschappelijk werkster, komt toe. Samen bekijken ze even wat de pijnpunten van de bewoners zijn van de afgelopen week. Kathleen moet ook nog een aantal bezoeken afleggen en heeft o.a. problemen om met een bepaalde huurder afspraken te maken. De dame in kwestie is zo goed als niet te bereiken. Haar man heeft haar verlaten en de vraag is nu of haar man definitief weg is of niet. Want dat maakt een verschil op de huurprijs. Veerle en Kathleen bekijken het probleem samen. Er is ook nog een probleem met sleutels dat uitgeklaard moet worden. Vanmiddag wordt er ook nog gepraat over het komende Valentijnsfeest. Initiatiefneemsters Arlette en Nancy zitten al klaar met een hele hoop geïnteresseerden. Veerle bekijkt al even mee wat de plannen zijn. Alcoholische dranken in de namiddag vindt Veerle geen optie. Het voorstel wordt bijgestuurd. Alcohol is enkel voor avondactiviteiten. Moe, maar met een voldaan gevoel, vertrekt uw reporter bij zonsondergang uit de Silvertop-gebouwen.

3 5 vragen over Eandis Elektriciteit, Aardgas, Netten en Distributie Over een netwerk van kabels en leidingen komen elektriciteit en aardgas tot bij u, thuis of op het werk. Maar... wie zorgt daarvoor? Vijf vragen, vijf antwoorden. Wat is de rol van de distributienetbeheerder in de energievoorziening? De distributienetbeheerders voor elektriciteit en aardgas beheren een netwerk van leidingen en kabels die de energie tot bij de klant brengen. Daarnaast bevorderen zij het zuinig gebruik van energie. Zij fungeren ook als sociale energieleverancier voor mensen met betaalmoeilijkheden. Zeven Vlaamse distributienetbeheerders voor elektriciteit en aardgas (Gaselwest, IMEA, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas) doen daarvoor een beroep op de werkmaatschappij Eandis. Eandis staat voor Elektriciteit, Aardgas, Netten en DIStributie. Eandis is actief in 239 gemeenten. Meer info op Waarom zijn sociale huisvestingsmaathet frustrerende van schappijen belangrijk voor Eandis? een negatief imago In het REG-actieplan van de Eandis en de gemengde distributienetbeheerders voor 2009 is een samenwerking voorzien met de Sociale huisvestingsmaatschappiojen. De SHV s kunnen immers een belangrijke bijdrage leveren tot energiebesparing. Zo worden specifieke sensibiliseringsacties opgezet vanuit Eandis en worden persoonlijke contacten onderhouden door REG-adviseurs van Eandis. 9

4 Eandis staat voor Elektriciteit, Aardgas, Netten en DIStributie. Eandis is actief in 239 gemeenten. Meer info op Via een specifieke programma worden zoveel mogelijk spaardouchekoppen geplaatst. Tevens wordt voorzien in een samenwerking met de sociale huisvestingsmaatschappijen voor het leveren en plaatsen van dakisolatie. Hoe verloopt praktisch de dienstverlening bij verhuisbewegingen en bij nieuwe aansluitingen? U verhuist? Zowel op het oude als op het nieuwe adres moet u een en ander regelen. Gebeurt dat niet correct, dan kan u dat geld kosten. Het al dan niet doorgeven van de meterstanden bepaalt wie de energierekening verder betaalt Ook al woont u daar niet meer! Om u te helpen bij een goed geplande energieverhuizing, zijn verhuisformulieren ontwikkeld. Daarmee verzamelt u alle informatie zonder iets te vergeten. In alle klantenkantoren van Eandis kunt u een verhuismapje krijgen. De verhuisformulieren vindt u ook op de website van Eandis onder de rubriek Verhuizen. U wenst een nieuwe aansluiting? Huisvestingsmaatschappijen hebben meestal projecten van ruimere omvang en kunnen daarom voor studie en begeleiding van hun (ver) bouwprojecten rechtstreeks terecht bij de betrokken diensten alsook de contactpersoon Gemeenten en Grote Klanten van Eandis. Daarnaast vinden sociale verkavelaars en bouwmaatschappijen op onze website alle aansluitings- en verkavelingsreglementen, alsook een lijst met de zogenaamde goedge10 keurde batterijbouwers om appartementsgebouwen te voorzien van een goede groep tellers. nieuw principe: eindgebruikers die elektriciteit op het distributienet injecteren. Dit betekent dat er nood is aan een bidirectioneel netwerk. Wat zijn de standpunten naar alternatieve energie? Het slimme netwerk zal zich bedienen van nieuwe informatica- en communicatietoepassingen, want gedecentraliseerde elektriciteitsopwekking maakt van huizen en bedrijven zowel energieklanten als energieleveranciers. Met slimme netten kunnen de verbruiken en het spel van vraag en aanbod beter worden beheerd. Een belangrijk uitgangspunt is onmiskenbaar de Europese 20/20/20-richtlijn, die moet leiden tot minder CO2-uitstoot, grotere energie-efficiëntie en meer hernieuwbare energie. De Vlaamse regering trekt de kaart van groene energie. Eandis zal het gewenste beleid van de Vlaamse regering op een verstandige manier uitvoeren door onder meer: te onderzoeken hoe de investeringen voor energievoorziening en/of energietransport van de lokale decentrale productie binnen haalbare investeringsbudgetten mogelijk blijven; proactief te investeren in functie van de toekomstige noden aan decentrale productie. Eandis onderschrijft bijvoorbeeld het principe van de groenestroomcertificaten als steun aan een toenemend maatschappelijk bewustzijn ten aanzien van groene energie. Wat is smart-grid? Vandaag zijn de netten ontworpen om de elektriciteit in één richting te transporteren. In dit watervalprincipe wordt de stroom vanuit de centrale via het transportnet en het distributienet vervoerd tot bij de eindafnemer. Met de decentrale productie ontstaat een

5 Actueel Samenwerking VLEM en VVH De VLEM en de VVH gaan intensief samenwerken en bundelen hun administratie en secretariaat op één adres, nl. de kantoren aan de Evert Larockstraat 6 op het Kiel in Antwerpen. Achter deze fysieke verhuis van het VLEM secretariaat zit uiteraard ook een organisatorische en beleidsmatige visie. We hadden een geprek met Marc Olivier, de voorzitter van de VLEM en Fons Kockx, de voorzitter van de VVH, en peilden naar hun visie en betrachtingen. Wat zijn jullie persoonlijke doelstellingen als voorzitter van de vereniging en waar ligt volgens u de nadruk op binnen de opdrachten van uw vereniging? Fons: Mijn persoonlijke doelstelling is begonnen bij de start van mijn voorzitterschap, het was de bedoeling dat er opnieuw vrede kon komen in de relaties die VVH had met alle andere externe actoren. Wij werden vroeger gezien als de bad guys die alleen maar kritiek leverden. Het was de bedoeling om met de VVH opnieuw te gaan bouwen aan een positief imago en het beleid mee te helpen ondersteunen om een beleid te kunnen voeren dat past bij de sociale huisvestingssector. Het beleid werkt vaak Fons Kockx (links) van de VVH en Marc Olivier (rechts) van de VLEM. 11

6 Een goede relatie tussen huur- en koopsector faciliteert gemengde projecten. te theoretisch zonder echt rekening te houden met wat er werkelijk mogelijk is. Als je alleen nog maar terugdenkt aan het huurbesluit dan weet je hoe moeilijk dit soms allemaal loopt. Er is dan een reparatiebesluit gekomen dan een correctiebesluit dan nog een ander besluit. Dat zijn dingen die allemaal veel miserie op het werkveld teweeg brengen. Als zulke dingen in overleg gebeuren met de sector zelf dan zou dit allemaal veel soepeler kunnen gaan. Mijn persoonlijke doelstelling was van de VVH een organisatie te maken die het niet alleen goed meent, maar die ook mee constructief aan oplossingen werkt en die bovendien met één stem naar voren kan treden als belangenverenging. Het moet een vereniging zijn die alle provincies omvat en alle verschillende SHM s omvat. Zodat we weten dat als er een stem van de VVH komt dat deze door iedereen gedragen wordt. Een andere belangrijke opdracht voor mij was ook dat we de vereniging verder professionaliseerden. In het begin was er alleen een secretaris en alle overige mensen waren vrijwilligers. Gelukkig is dat nu anders en hebben we nu de middelen om dit op een professionele manier verder uit te bouwen. Hoe denkt u dat het samenbrengen van VVH enerzijds en VLEM anderzijds zal leiden tot een meerwaarde? Fons: Wat vooral speelt in de samengroei naar elkaar toe is dat het sociaal huisvestingsbeleid in Vlaanderen meer accenten legt op de koopwoningen. De laatste jaren is er binnen 12 bepaalde groepen een degout ontstaan naar de huurwoningen. In alle lokale sociale beleidsplannen in Vlaanderen stel je vast dat de meeste gemeenten wel koopwoningen willen realiseren, maar zeker geen huurwoningen want dat staat voor hen garant voor problemen. Vaak gaan ze ervan uit dat ze enkele met marginalen of hopeloze gevallen gaan geconfronteerd worden. Het Vlaamse beleid voorziet ook heel wat sociale verkavelingen. We hebben er dus alle belang bij dat wanneer we de sociale huisvesting willen blijven verdedigen in zijn totaliteit dat we dat gezamenlijk doen en zowel inspelen op de koop als op de huur. Ze zijn allebei belangrijk, maar er moet een sociale mix zijn. onze Raad Van Bestuur krijgen en andersom. We gaan gezamenlijke vergaderingen moeten beleggen. Er gaat een intensere samenwerking opgebouwd worden. Marc: We willen eigenlijk eenheid in verscheidenheid. We moeten blijven zien dat zowel de huur als de koop belangrijk zijn. De Vlaamse regering is ook een voorstander van een integratie tussen huur en koopsector zodat alles in handen komt van één bepaalde maatschappij. Fons: Eén van de vertrekpunten was dat er gemengde maatschappijen zijn die alleen lid wilde blijven van de VLEM. Naar aanleiding van de bijdrageverhoging die de VVH heeft gestemd om te kunnen professionaliseren, wilden deze maatschappijen enkel lid blijven van de VLEM, maar de service zou voor hen dan wel hetzelfde blijven. We zijn dan rond de tafel gaan zitten en daar hebben we beslist om een éénvormig lidgeld te bedingen. Marc: Er is op zich ook niks met de naam VVH. Louter objectief gezien kan je stellen dat de naam de lading dekt. Het is de geschiedenis die maakt dat het geassocieerd wordt met de huursector. Maar misschien moet er toch nog eens opnieuw nagedacht worden over een nieuwe naam die de 3 kernwoorden omvat: huur-koop-leen. Het is belangrijk het imago en de beeldvorming rond onze sector te verbeteren. Dat is een tendens die zich meer en meer door zal zetten. Wij hebben hele goede betrekkingen met het parlement en dat zijn entrees die ook voor de VVH nuttig kunnen zijn. Het is belangrijk in deze dat we een goede relatie aangaan met de huursector zodat we gemengde projecten makkelijker kunnen opzetten. Fons: Wij gaan nu samenwerken in die zin dat alles gecentraliseerd zal worden op één bureau zodat we van elkaar goed weten wat er gebeurt in de verschillende sectoren. We gaan met de tijd ook mensen van de VLEM in Het grote voordeel is dat er maar één aanspreekpunt meer zal zijn. Wij moeten natuurlijk wel informatiekanalen creëren zodat iedereen ook op de hoogte kan gebracht worden. Er moeten goede samenwerkingsverbanden gecreëerd worden waarbij er oog is voor onze gemeenschappelijke interest zodat we samen sterk staan. Hoe wordt de samenwerking tussen VLEM en VVH onthaald binnen de sector?

Perspectieven op lokale duurzame-energiecollectieven

Perspectieven op lokale duurzame-energiecollectieven Perspectieven op lokale duurzame-energiecollectieven iedereen energie Impressum Projectnaam Liander LDE master denktank Locatie Arnhem Contact samen@liander.nl www.liander.nl/samen Auteurs Martijn Ahrens

Nadere informatie

Samen kom je verder Door samenwerking vitaal blijven

Samen kom je verder Door samenwerking vitaal blijven Samen kom je verder Door samenwerking vitaal blijven Katern Coevorden: samenwerking begint bij elkaar leren kennen Ter Aar: geef wat je kunt en vraag wat je nodig hebt Peel en Kempenland: doe mee, dat

Nadere informatie

Nationaal dialoogproces Welzijnsschakels. Armoede bij ouderen. Begeleiding van CEDES

Nationaal dialoogproces Welzijnsschakels. Armoede bij ouderen. Begeleiding van CEDES Nationaal dialoogproces Welzijnsschakels Armoede bij ouderen Begeleiding van CEDES Oktober 2011 VOORWOORD Oktober was voor enkele Welzijnsschakels een spannende maand. De trein op naar Brussel, niet weten

Nadere informatie

Participatie wordt ge(s)maakt!

Participatie wordt ge(s)maakt! Participatie wordt ge(s)maakt! Over de visie van politici en ambtenaren op participatie Karolien Dezeure Filip De Rynck Maart 2011 Inhoudstafel 1. INLEIDING... 4 2. VISIE OP PARTICIPATIE... 5 2.1. WAAROM

Nadere informatie

Leidraad voor een goede praktijk van de Lokale Adviescommissie (LAC)

Leidraad voor een goede praktijk van de Lokale Adviescommissie (LAC) 1 Leidraad voor een goede praktijk van de Lokale Adviescommissie (LAC) Inhoud Inleiding. 4 1. De Lokale Adviescommissie. 6 1. 1. Opdracht en juridisch kader. 6 1. 2. Drie partijen elk hun rol en verantwoordelijkheid.

Nadere informatie

Aanpak energiearmoede Zonnebeke

Aanpak energiearmoede Zonnebeke Aanpak energiearmoede Zonnebeke Evaluatie en aanbevelingen 1. INLEIDING In 2011 werd de Westhoek erkend als lokale entiteit voor het FRGE (fonds ter reductie van de globale energiekost). De opstart van

Nadere informatie

De (on)begrensde mogelijkheden van het burgerinitiatief

De (on)begrensde mogelijkheden van het burgerinitiatief Analyse burgerinitiatieven De (on)begrensde mogelijkheden van het burgerinitiatief Stageproject: Instituties voor Collectieve Actie Student: Sarah Simmelink Studentnummer: 3488756 Stagebegeleider organisatie:

Nadere informatie

Weergave van 33 gesprekken. Werkconferentie / 18.11.09 / Den Haag

Weergave van 33 gesprekken. Werkconferentie / 18.11.09 / Den Haag Weergave van 33 gesprekken Werkconferentie / 18.11.09 / Den Haag Weergave van 33 gesprekken Werkconferentie / 18.11.09 / Den Haag 4 Werkconferentie 18.11.09 bijzonder dichtbij bijzonder dichtbij We zijn

Nadere informatie

ze aan boord! (Nieuwe) erfgoedvrijwilligers motiveren

ze aan boord! (Nieuwe) erfgoedvrijwilligers motiveren Hou ze aan boord! (Nieuwe) erfgoedvrijwilligers motiveren en begeleiden best een erfgoedvereniging opdat de vrijwilligers gemotiveerd blijven? Waarop moet je letten als je je bestuur wilt verjongen? Hoe

Nadere informatie

met de wmo doet iedereen gewoon mee

met de wmo doet iedereen gewoon mee De Wet maatschappelijke ondersteuning eenvoudig verteld Dit boekje met informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt de belangrijkste onderdelen van de Wmo uit. Wilt u meer weten over

Nadere informatie

méér dan wonen Bewonersmagazine september 2014 jaargang 33 De kracht van huurders Samen komen we verder De IJpelaar ademt een nieuwe tijd

méér dan wonen Bewonersmagazine september 2014 jaargang 33 De kracht van huurders Samen komen we verder De IJpelaar ademt een nieuwe tijd 23 méér dan wonen Bewonersmagazine september 2014 jaargang 33 De kracht van huurders Samen komen we verder De IJpelaar ademt een nieuwe tijd Nieuws uit de ledenraad Het werkgebied van Laurentius bestaat

Nadere informatie

Met vrijwilligers blijf je bezig

Met vrijwilligers blijf je bezig Met vrijwilligers blijf je bezig Handleiding bij het spel - Voor jeugdhuizen van Formaat - HANDLEIDING JEUGDHUIZEN 1 Alles uit deze uitgave mag worden overgenomen met uitdrukkelijke bronvermelding. november

Nadere informatie

Maak je buurt uitmuntend!

Maak je buurt uitmuntend! Maak je buurt uitmuntend! Handboek gemeenschapsmunten voor lokale besturen en organisaties 1 Vlaamse overheid Inhoudstafel Woord vooraf 4 Hoe dit handboek te lezen? 5 Inleiding 7 1. Verken de mogelijkheden

Nadere informatie

Ondernemend 11.1. 1. Ondernemend.

Ondernemend 11.1. 1. Ondernemend. 1. Ondernemend. Niet de man die geen cent bezit is arm, maar de man die geen dromen heeft. Harry Kemp Introductie Dit boekwerk bevat handige tips voor zowel startende als gevestigde ondernemers. Het helpt

Nadere informatie

WIE werkt! Wmo, Werk & Ondernemen

WIE werkt! Wmo, Werk & Ondernemen WIE werkt! Wmo, Werk & Ondernemen Inhoudsopgave Teamcoaches aan het woord 4 Bij WIE ligt de focus? 6 Salima Dchar 10 Jermaine Sandvliet 12 Ariëtte Furtado 14 Marijke Dankoor en Gemma Diels 16 Richard de

Nadere informatie

EEN KLARE KIJK OP JE VB of hoe je als leidingsploeg een VB eens anders kan bekijken...

EEN KLARE KIJK OP JE VB of hoe je als leidingsploeg een VB eens anders kan bekijken... of hoe je als leidingsploeg een VB eens anders kan bekijken... INHOUDSTAFEL Woord vooraf 3 Waarom een VB? 6 Waarom een proost? 8 De rol van een VB/proost 10 Valkuilen 15 Hoe vind je een VB? 19 Hoe vind

Nadere informatie

Het is mijn energie? Het is mijn energie! Energie is een recht, niet louter een verkoopsproduct. Dat recht moet verzekerd worden.

Het is mijn energie? Het is mijn energie! Energie is een recht, niet louter een verkoopsproduct. Dat recht moet verzekerd worden. ACHTERGRONDDOSSIER BIJ PETITIE "HET IS MIJN ENERGIE!?" Het is mijn energie? Het is mijn energie! Energie is een recht, niet louter een verkoopsproduct. Dat recht moet verzekerd worden. Een warme thuis,

Nadere informatie

De Appartements. eigenaar

De Appartements. eigenaar Nieuws en informatie voor eigenaren van flats, etages, portiekwoningen en appartementen in Verenigingen van Eigenaren De Appartements najaar 2010 03 05 06 07 08 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Nadere informatie

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine Poleyn tot de heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, over het

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine Poleyn tot de heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, over het Vraag om uitleg van mevrouw Sabine Poleyn tot de heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, over het versterken van leraren voor wetenschappen en techniek - 988

Nadere informatie

November 2014 INHOUD. Voorwoord

November 2014 INHOUD. Voorwoord November 2014 INHOUD Voorwoord Dit gebeurt er ook Parlementaire Enquête Woningcorporaties De nieuwe Woningwet en de Novelle Landelijke Huurdersdag in Ede Werkgroepen Ede Een geluid uit de Werkgroep Middelhoogbouw

Nadere informatie

Prik 1 Het Geluksbudget

Prik 1 Het Geluksbudget Sociale Herovering van de Riet Prik 1 Het Geluksbudget Mensen gaan pas iets voor de buurt doen als hun eigen leven op orde is. En voor een deel van de mensen in De Riet is dat niet het geval. Achter de

Nadere informatie

Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8.

Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8. Agenda 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8. Sluiting 1 Gesproken tekst "Hartelijk welkom mensen van de pers,

Nadere informatie

Stappenplan Lokaal energie initiatief Van pril initiatief tot succesvolle exploitatie

Stappenplan Lokaal energie initiatief Van pril initiatief tot succesvolle exploitatie 2012 Stappenplan Lokaal energie initiatief Van pril initiatief tot succesvolle exploitatie Jesse Cuperus, Juni 2012 Stappenplan Lokaal energie initiatief Van pril initiatief tot succesvolle exploitatie

Nadere informatie

sectorlink magazine De dag dat ik gefrustreerd geraak, trek ik de stekker eruit Karel Van Eetvelt, gedelegeerd bestuurder UNIZO

sectorlink magazine De dag dat ik gefrustreerd geraak, trek ik de stekker eruit Karel Van Eetvelt, gedelegeerd bestuurder UNIZO De dag dat ik gefrustreerd geraak, trek ik de stekker eruit Karel Van Eetvelt, gedelegeerd bestuurder sectorlink magazine UNIZO THEMA Sectororganisaties in tijden van crisis De economische crisis is ook

Nadere informatie

Toolkit Familieparticipatie

Toolkit Familieparticipatie PDF Compressor Pro Toolkit Familieparticipatie April 2013, Vilans De materialen en teksten uit deze toolkit kunt u gratis printen en downloaden. Zorgorganisaties kunnen dit materiaal kopiëren, aanpassen

Nadere informatie

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL?

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? INHOUDSOPGAVE III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? A. Het opstarten van een brede school... 3 1. Fasen in het opstartproces... 4 1.1. Verkennen... 4 1.2. Plannen maken... 8 2. Om rekening mee te houden...

Nadere informatie

-11- Commissievergadering C229 OPE24 30 april 2008

-11- Commissievergadering C229 OPE24 30 april 2008 -11- Commissievergadering C229 OPE24 30 april 2008 om 17 uur op de tweede werkdag volgend op de sluiting van de vergadering. Het incident is gesloten. Mevrouw Tinne Rombouts treedt als waarnemend voorzitter

Nadere informatie

200 jaar Balie Brussel

200 jaar Balie Brussel 200 jaar Balie Brussel Commerciële bijlage. Valt niet onder de verantwoordelijkheid van de redactie. 2 200 jaar Balie Brussel 3 Voorwoord Tweehonderd jaar geleden werd de Balie van Brussel opgericht als

Nadere informatie

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg Inspirerende visies op modern leidinggeven in de zorg Publicatie Sturen op ruimte voor dialoog Terug naar een natuurlijke manier van werken. Dat was het streven van de 25 zorgaanbieders die de afgelopen

Nadere informatie

Kinderparticipatie. Hoofdstuk 14

Kinderparticipatie. Hoofdstuk 14 176 In samenwerking met Marja van Dijk, JSO expertisecentrum voor jeugd, samenleving en opvoeding. 177 Het is woensdagmiddag. Een aantal jongens en meisjes in de groep wil voetballen. Helaas is de bal

Nadere informatie