Bacheloropleiding Management in de Zorg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bacheloropleiding Management in de Zorg"

Transcriptie

1 Studiegids Bacheloropleiding Management in de Zorg Studiegids Bacheloropleiding Management in de Zorg Instituut Verpleegkundige Studies

2 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding Beroepsprofiel Beroep Uitwerking van beroepsprofiel Competenties beginnende beroepsbeoefenaar Vaardigheden afgestudeerde Werkveld en functies Opleidingsprofiel Algemeen Doelstelling opleiding Het hbo-niveau van de opleiding Didactische uitgangspunten Inrichting opleiding Opleidingsvarianten Verkorte en versnelde opleidingsroutes Getuigschriften Graden en titulatuur Opleidingsstructuur Propedeuse Programma Studieadvies Overstappen Hoofdfase Toelating hoofdfase Programma s Praktijkleren Profileringsruimte Excelleren Afstuderen Vervolgopleidingsmogelijkheden Examencommissie Instelling en benoeming Samenstelling Taken en bevoegdheden Verzoekschrift Voorzieningen Begeleiding ICT-faciliteiten Algemeen MijnHU OSIRIS Student Wachtwoord Informatiebeveiliging en privacy Registratie studievoortgang Studenten Informatie Punt (STIP) Studievereniging SIGMA Sportmedisch Bewegingscentrum & Praktijk voor Fysiotherapie Opleidingscommissies Contactgegevens Cursussen Cursusdeelname Inschrijving voor cursussen /218

3 3.3 Aanwezigheidsplicht Ingangseisen Cursusbeschrijvingen Tentamens en examens Introductie Vrijstellingen Organisatie tentamens Tentamenvorm en -duur Tentamenrooster Inschrijving en deelname (her)tentamens Voorzieningen in geval van een functiebeperking Legitimatieplicht bij tentamens Gang van zaken tijdens tentamens Beoordeling Toekennen resultaat en inzage Onregelmatigheden / fraude Bewaring en teruggave tentamen- en examenwerk Geldigheidsduur resultaten Diplomering Procedure afgifte getuigschrift Aantekening cum laude of met genoegen Roosters HU-onderwijsjaarrooster Vakanties en vrije dagen Lesdagen en -tijden Openingstijden gebouwen Roosterinformatie en -wijzigingen Klachten, bezwaar en beroep Inleiding Bezwaar Beroep Beroep aantekenen Hoger beroep Klachten Klacht indienen Herzieningsverzoeken bij klachten Ongewenst gedrag Schema klachten, bezwaar en beroep Studiebegeleiding Profileringsfonds Studentendecaan Centrum Studiekeuze Vertrouwenspersoon Studentenarts Bureau Studentenpsychologen Mediation Studeren met een functiebeperking Verbetering taalvaardigheden Bibliotheek Internationalisering Study abroad Stage in het buitenland Medezeggenschap Inspraakorganen Ondersteuning bestuurlijk actieve studenten Studium Generale Studentenvereniging /218

4 Algemeen Bestuursbeurs Topsport Trajectum Sport Veilig, gezond en milieuvriendelijk studeren Verzekeringen: aansprakelijkheid, ongevallen en reisverzekering Werken naast je studie Huisvesting Over de HU Algemene informatie Onderwijsprofiel HU Bachelor- en masterstelsel Hogeschool- en faculteitsregelingen Orderegels Kwaliteitszorg Organogram HU Locaties HU Algemene informatie faculteit Gezondheidszorg Algemeen Organogram faculteit Gezonheidszorg Contactgegevens Plattegrond Praktische voorschriften en aanwijzingen Faciliteiten In- en uitschrijven voor de opleiding Toelatingsonderzoek Studiekosten, eigen bijdragen en tegemoetkoming Collegegeld Kosten voor boeken en leermiddelen Overige kosten Financiële tegemoetkoming Bijlagen Onderwijs- en examenregeling Cursusbeschrijvingen Conversietabellen Overige regelingen Deze studiegids is op 5 juni 2015 vastgesteld door Carolien Sino, instituutsdirecteur gevolgd door een positief advies van de (G)OC en goedgekeurd door de faculteitsdirecteur op 12 juni /218

5 1 Voorwoord Beste student, Voor je ligt de studiegids van de opleiding Management in de Zorg. We hopen dat je bij onze opleiding een prettige en succesvolle studietijd hebt. In deze studiegids vind je belangrijke spelregels en informatie die je daarbij kunnen helpen. Hogeschool Utrecht biedt vraaggestuurd en competentiegericht onderwijs. Competentiegericht wil zeggen dat je vaardigheden opdoet die aansluiten bij het beroepsleven (2.1). Met vraaggestuurd onderwijs streven wij er naar het onderwijs en ook de ondersteuning eromheen zo in te richten dat je je in en tijdens jouw studie kunt ontwikkelen op een manier die jij belangrijk vindt en die bij je past. Hieronder vind je informatie over de belangrijkste aspecten van je studie en de keuzes die je kunt maken. Invloed van de student Veel van onze mogelijkheden zijn ontwikkeld of verbeterd op initiatief van je medestudenten. De hogeschool beschouwt je als partner, je maakt deel uit van onze kennisgemeenschap. De HU hecht daarom veel waarde aan jouw mening en ideeën. Dat begint al bij de evaluaties van alle cursussen, waar je als student je oordeel en verbetertips kunt geven. Ook organiseren we op opleidingen of faculteiten onderwijsdialogen, waarin we samen in gesprek gaan over jouw opleiding en alles eromheen. De HU ondersteunt actief deelname van studenten in opleidingscommissies en medezeggenschapsorganen (7.19). We vragen je elk jaar de NSE (Nationale Studenten Enquête) in te vullen. En ben je bijzonder tevreden over het onderwijs van die ene docent(e), nomineer hem/haar dan als docent(e) van het jaar. Excelleren De HU waardeert en stimuleert verschillende vormen van excellentie. Als je uitstekende resultaten in je studie behaalt, ontvang je bij je diploma de aantekening cum laude of met genoegen (5.2). Maar je kunt ook uitblinken op andere aspecten, zoals innovatie en leiderschap. Ook dat wil de HU graag bevorderen. Hiervoor zijn bijvoorbeeld honourstrajecten ontwikkeld. Je kunt met het volgen van deze trajecten Ster Verklaringen behalen. Als je vijf verschillende Ster Verklaringen behaalt, krijg je het Honours Certificaat. Dit is een officieel HU-waardepapier dat je bij je afstuderen naast je diploma ontvangt (2.5.5). Verbreden en verdiepen Veel opleidingen kennen afstudeerrichtingen, waarin je je kunt specialiseren op een onderdeel van jouw vakgebied. Daarnaast kennen de meeste opleidingen de zogenaamde vrije profileringsruimte (van 30 EC, een halfjaar), die je kunt gebruiken om je te verdiepen binnen je eigen vakgebied, of om kennis te maken met een geheel ander vakgebied. Binnen jouw faculteit, binnen een opleiding van een andere faculteit, maar ook een cursus aan een andere instelling is vaak mogelijk (2.5.4). Ook kun je een eigen examenprogramma ontwikkelen, je studieloopbaanbegeleider (slb er, 2.7.1) kan je hierover adviseren. De examencommissie van jouw opleiding (2.6) moet daar toestemming voor geven. Ook is er Studium Generale dat inspirerende programma s aanbiedt. Wat anders? Je kunt jouw studietijd natuurlijk ook benutten om je zo breed mogelijk te ontwikkelen, en juist ervaring buiten je reguliere studie op te doen. Wil je een tijdje studeren in het buitenland (7.17)? Of denk je erover bestuurlijk actief te worden in bijvoorbeeld een studievereniging, een gezelligheidsvereniging of een studentensportclub? Of combineer je topsport met een studie (7.22)? Hiervoor noemden we al medezeggenschap en opleidingscommissies. Er is van alles denkbaar dat door de HU actief ondersteund wordt. Studievertraging Door allerlei oorzaken kan je studie niet verlopen zoals je dat graag zou willen. Als dat komt door bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld ziekte of familieomstandigheden, dan zijn er verschillende regelingen waarop je een beroep kunt doen. Als je door jouw persoonlijke situatie tentamens mist, kun je om een extra herkansing vragen (4.3.3). Haal je te weinig studiepunten en dreig je een negatief studieadvies te krijgen, dan kun je hulp krijgen bij het maken van een studieplanning (2.4.2). En had je een 5/218

6 studiebeurs, maar studeer je door deze omstandigheden zo lang dat je er geen recht meer op hebt? Dan is er wellicht een mogelijkheid tot financiële ondersteuning (0). In al deze gevallen geldt: meld het zo spoedig mogelijk aan je studieloopbaanbegeleider (2.7.1) of je studentendecaan (7.9)! Het is natuurlijk niet wenselijk dat je (veel) te lang over je studie doet. Om dat te voorkomen bieden opleidingen soms inhaaltrajecten aan. Die worden via MijnHU bekendgemaakt. En heb je een functiebeperking? Dan kun je mogelijk langer over je studie doen, maar dat hoeft lang niet altijd het geval te zijn. De hogeschool kent een breed scala aan voorzieningen die jou in je studie kunnen ondersteunen (7.15). Problemen en klachten Heb je problemen die je studie negatief beïnvloeden? Of vragen omdat je niet precies weet waar je terecht kunt? Bij je slb er (2.7.1) of een studentendecaan (7.9) ben je aan het juiste adres; zij kunnen je adviseren of doorverwijzen. Als je klachten hebt over de bejegening door studenten of medewerkers, kun je ook een vertrouwenspersoon (7.11) inschakelen. Als er sprake is van een escalerende situatie kunnen onze studentmediators vaak helpen om verdere escalatie te voorkomen en de samenwerking weer te herstellen (7.14). En gaat er binnen de HU iets fout of ben je het niet eens met een besluit? Op elke faculteit of opleiding is een klachtenloket waar je terecht kunt met bezwaren en klachten (7.1). Ook hiervoor kun je bij de studentendecaan terecht. Wat verwacht de HU van jou? Wij streven ernaar je een opleiding en studieklimaat te bieden waarin je je optimaal kunt ontplooien. De HU verwacht van elke student dat hij/zij zich aan de interne regels houdt (8.1.4). Ongewenst gedrag (bijvoorbeeld intimidatie, hat s, verbaal of fysiek geweld) wordt niet getolereerd. Als je een diploma haalt, moet je dat ook hebben verdiend. Fraude (4.4.2) wordt niet getolereerd. Zeker als dit gevolgen heeft voor onschuldige medestudenten, doordat tentamenresultaten ongeldig worden verklaard, zijn de straffen zwaar. Zowel ongewenst gedrag als fraude kan leiden tot verwijdering van de opleiding. Er zijn heel veel mogelijkheden bij de HU om een prettige studietijd te hebben. Je vindt het merendeel terug in deze studiegids. Lees de gids goed door voordat je aan je studie begint. Is iets niet duidelijk of kun je bepaalde informatie niet vinden, kijk dan op MijnHU of vraag het je slb er of de onderwijsbalie (2.8.3). We wensen je een prettige studietijd en veel succes in dit studiejaar. Mede namens alle collega s die aan jouw opleiding bijdragen, Dr. Carolien Sino Directeur Instituut Verpleegkundige Studies. 6/218

7 2 Inrichting van de opleiding 2.1 Beroepsprofiel Beroep De opleiding Management in de Zorg kent een voltijd en een deeltijdvariant. De deeltijdvariant is bestemd voor professionals die al enige tijd werkzaam zijn in de publieke sector (gezondheidszorg, dienstverlening en welzijn) en een volgende stap in hun carrière willen zetten. De opleiding leidt op om een vormgevende en sturende rol in te nemen, in plaats van of aanvullend op de huidige functie. De voltijdvariant kent eenzelfde beroepsprofiel; de student wordt opgeleid voor functies als projectmanager, voorlichter, adviseur en coördinator. In de complexe omgeving van zorg en welzijn zijn professionals i.c. middenmanagers nodig die de hele keten kunnen overzien en bruggen kunnen slaan tussen alle partijen. Zie art. 15 OER-HU Uitwerking van beroepsprofiel Het beroepsprofiel van Management in de Zorg is een landelijk profiel, vastgesteld en in juni 2010 geactualiseerd door de brancheorganisaties en hogescholen. Het beroepsprofiel past bij functies in de publieke sector waarin wordt samengewerkt met diverse partijen. De afgestudeerde middenmanager is gesprekspartner voor zowel klanten/afnemers als voor managers op strategisch en tactisch niveau. Om (mede) sturing te geven aan de vormgeving van de dienstverlening is de deeltijdvariant gericht op het werkterrein van de middenmanager: het sturen en leiding geven aan de primaire processen in gezondheidszorg- en welzijnsorganisaties en het geven van sturing aan de ontwikkeling, implementatie en borging van beleid. Daarbij beschikt de afgestudeerde manager in de zorg over kwalificaties op het terrein van het managen van processen, mensen en middelen. De uitoefening vergt een HBO denk- en werkniveau. De insteek van de voltijdse variant is breder dan de deeltijdvariant. Het betreft niet alleen het werkterrein, dat verruimd is naar leefstijl, preventie, arbeid en technologie, maar ook de functie van de afgestudeerde, die uiteenlopen van projectmanager of adviseur, tot coach of coördinator. In de publieke sector de sector gezondheidszorg en welzijn zijn veel instellingen en organisaties betrokken: patiëntenverenigingen die opkomen voor het belang van de patiënt en advies geven over preventie, verzekeraars die de kosten van gezondheidszorg willen verbeteren, gemeenten die vergoedingen aan langdurig zieke mensen moeten verstrekken, zieken- en verpleeghuizen die de kwaliteit van zorg willen verbeteren, de overheid die nieuwe wetten en regels stelt, de technologie die met nieuwe instrumenten de markt benadert, enzovoorts. De afgestudeerde manager in de zorg heeft kennis van de gezondheidszorg en van de organisatie van de gezondheidszorg. Hij/zij adviseert en coördineert en loopt vooruit op ontwikkelingen in het werkveld. Door de opgedane competenties is de afgestudeerde in staat om als creatieve en innovatieve medespeler de dienstverlening in al haar facetten (mede) vorm te geven. Hij/zij ontwerpt projecten en (laat) deze uitvoeren: bijvoorbeeld hoe mensen gezonder leven, zodat ze minder ziek worden, hoe mensen sneller revalideren, hoe mensen langer en gezonder arbeid kunnen verrichten, hoe de jeugd gezonder oud kan worden. De afgestudeerde is in staat verbanden te leggen tussen vragen van cliënten of doelgroepen en toepassingen in de praktijk. Mogelijke werkomgevingen: technologiebedrijven en e-health organsaties; woningbouwcorperaties; gemeentelijke en provinciale overheden; eerste-, tweede- en derdelijns zorgorganisaties; organisatieadviesbureaus; zorgverzekeraars; brancheoreganisaties en patientenbelangenorganisaties; 7/218

8 creative industry; onderzoeksinstituten en kenniscentra; etc. Tot de taakgebieden kunnen behoren: onderzoek naar de specifieke zorgvraag van een doelgroep in de zorg; advies uitbrengen om de zorgvraag door middel van technologie te ondersteunen; kwaliteitsverbetering en procesoptimalisatie; beleidsontwikkeling: adviseren van organisaties over ontwikkelingen en de consequenties daarvan voor toekomstige zorg- en dienstverlening; gezondheidsvoorlichting en leefstijladvisering; voorlichting en communicatie op organisatieniveau; voorlichting/opleiding over het gebruik van technologie (e-health, domotica) binnen de zorg; project- en verandermanagement; kwaliteitsonderzoek. De opleidingskwalificaties zijn beschreven in de vorm van learning outcomes op basis van het beroepsprofiel en de resultaatgebieden. In onderstaand schema zijn de tien learning outcomes in relatie gebracht met de beroepskwalificaties en de bijbehorende resultaatgebieden. Het programma van de Utrechtse opleiding Management in de Zorg is ontworpen en opgebouwd aan de hand van dit schema. Met andere woorden: als de student succesvol afstudeert, is hij/zij als (beginnend) manager in de zorg bekwaam op de genoemde kwalificaties. Learning Outcomes (10) Resultaatgebied (5) Beroepskwalificatie (beginnend beroepsbeoefenaar) 1. Een klantgericht dienstenaanbod creëren en zorgen voor de kwaliteitsborging (de beleidscyclus hanteren) beleidscyclisch afstemmen van het dienstenaanbod op de vraag van klanten het voorbereiden, uitvoeren, evalueren en verbeteren van interventies, gericht op groepen cliënten dan wel organisaties jaar(activiteiten)plan maken voor de werkeenheid kwaliteitsbewaking van de dienstverlening uitvoeren, bijv. door middel van eigen praktijkonderzoek het effectief en efficiënt inzetten van ICT en technologie Bedrijfsvoering (1) Het ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van het beleid met betrekking tot de bedrijfsvoering De beroepsbeoefenaar stemt vraag en aanbod beleidsmatig op elkaar af 2. Het afstemmen en weten te verbinden van mensen en middelen zodat het aanbod gerealiseerd kan worden. plannen en organiseren van inzet van personeel plannen en beheren van financiële middelen aanwenden van ICT voor verbetering van de zorg- en dienstverlening. De beroepsbeoefenaar draagt zorg voor een effectieve en efficiënte inzet van mensen en middelen afgestemd op het dienstenaanbod 8/218

9 Learning Outcomes (10) Resultaatgebied (5) Beroepskwalificatie (beginnend beroepsbeoefenaar) 3. Kwaliteiten van medewerkers zo benutten dat een adequate taakvervulling wordt bevorderd. 6. Individuele medewerkers stimuleren tot verandering door voorbeeldgedrag te laten zien en voorwaarden te scheppen voor een lerende organisatie. HRM (2) Het ontwikkelen en uitvoeren van human resource management De beroepsbeoefenaar is gericht op een adequate taakvervulling en op het optimaal benutten van kwaliteiten van medewerkers en goede randvoorwaarden De beroepsbeoefenaar stimuleert medewerkers tot een individuele bijdrage aan veranderingen. 7. Toepassen van HRM-beleid ten behoeve van het inspelen op veranderingen in de omgeving ontwikkelen, implementeren en evalueren van het HRM-beleid (w.o. het opleidingsbeleid en het bevorderen van gezond gedrag) van de eigen werkeenheid, afgestemd op het strategisch beleid van de organisatie De beroepsbeoefenaar creëert een leerklimaat waardoor de organisatie inspeelt op de veranderende (internationale) omgeving. 9. Bevorderen van de ontwikkeling van Medewerkers coachen van medewerkers 4. Innovatief beleid ontwikkelen, passend binnen het strategische beleid van de organisatie ontwikkeling en uitvoering van innovatief en strategisch beleid van de organisatie actief ondersteunen en vertalen naar de eigen werkeenheid, bijv. door (beleids)onderzoek te doen en/of inzetten van ICT en technologie 5. Initiëren, faciliteren en implementeren van veranderingsprocessen 8. Stimuleren van samenwerking en ontwikkelen van samenwerkingsverbanden. 10. Ontwikkelen van persoonlijk leiderschap en visie persoonlijk leiderschap ontwikkelen en vanuit een eigen visie een bijdrage leveren aan de professionalisering van management in de zorg, door de eigen persoonlijkheid als instrument te hanteren, het ontwikkelen van het eigen professionele handelen en de persoonlijke effectiviteit op peil te houden Innovatie en kwaliteitszorg (3) Initiëren, faciliteren en implementeren van veranderingsprocessen op basis van het strategisch beleid van en onderzoek in de organisatie. Relatiemanagement (4) Persoonlijk leiderschap en visie (5) Vanuit persoonlijk leiderschap en een eigen visie werken aan de professionalisering van management in zorg en dienstverlening De beroepsbeoefenaar faciliteert en ondersteunt de ontwikkeling van individuele medewerkers. De beroepsbeoefenaar benut kansen voor de ontwikkeling en uitvoering van innovatief en strategisch beleid van de organisatie De beroepsbeoefenaar initieert, faciliteert, implementeert en stuurt veranderingsprocessen De beroepsbeoefenaar stimuleert samenwerking en ontwikkelt netwerken en samenwerkingsverbanden. De beroepsbeoefenaar ontwikkelt zichzelf richting persoonlijk leiderschap en hanteert de eigen persoon als instrument. Als manager in de zorg verricht je activiteiten op micro- en mesoniveau ten behoeve van groepen medewerkers cq. zorgprofessionals. De persoonlijke competenties zijn de succesfactoren voor de 9/218

10 persoonlijke effectiviteit van een manager. Daarom ligt onze Bacheloropleiding Management in de Zorg binnen het kader van het beroepsprofiel en de eindtermen grote nadruk op het beheersen van professionele vaardigheden. Het takenpakket van de middenmanager bestaat uit vele facetten, maar de belangrijkste te onderscheiden taakdomeinen zijn: budgetbeheer; afstemming vraag en aanbod; bevordering samenwerkingsverbanden; initiëren veranderingsprocessen; uitvoering en borging kwaliteitssystemen; optimaal benutten van de human resources; middelen- en informatiebeheer. Zie art. 15 OER-HU Competenties beginnende beroepsbeoefenaar Na afronding van de opleiding Management in de Zorg zijn studenten in staat om: 1. Een klantgericht dienstenaanbod te creëren en te zorgen voor de kwaliteitsborging (beleidscyclus): beleidscyclisch afstemmen van het dienstenaanbod op de vraag van klanten het voorbereiden, uitvoeren, evalueren en verbeteren van interventies, gericht op groepen cliënten dan wel organisaties jaar(activiteiten)plan maken voor de werkeenheid kwaliteitsbewaking van de dienstverlening uitvoeren, bijv. door middel van eigen praktijkonderzoek het effectief en efficiënt inzetten van ICT en technologie 2. Mensen en middelen zodanig af te stemmene en te verbinden zodat het diensten- of zorgaanbod gerealiseerd kan worden: plannen en organiseren van inzet van personeel plannen en beheren van financiële middelen aanwenden van ICT voor verbetering van de zorg- en dienstverlening 3. Kwaliteiten van medewerkers zo te benutten dat een adequate taakvervulling wordt bevorderd 4. nnovatief beleid ontwikkelen, passend binnen het strategische beleid van de organisatie: ontwikkeling en uitvoering van innovatief en strategisch beleid van de organisatie actief ondersteunen en vertalen naar de eigen werkeenheid, bijv. door (beleids)onderzoek te doen en/of inzetten van ICT en technologie 5 Veranderingsprocessen te initiëren, faciliteren en te implementeren 6. Individuele medewerkers te stimuleren tot verandering door voorbeeldgedrag te laten zien en voorwaarden te scheppen voor een lerende organisatie 7. HRM-beleid toe te passen ten behoeve van het inspelen op veranderingen in de omgeving: ontwikkelen, implementeren en evalueren van het HRM-beleid (w.o. het opleidingsbeleid en het bevorderen van gezond gedrag) van de eigen werkeenheid, afgestemd op het strategisch beleid van de organisatie 8. Samenwerking en de ontwikkeling van samenwerkingsverbanden te stimuleren 9. Bevorderen van de ontwikkeling van medewerkers te bevorderen: coachen van medewerkers 10. Persoonlijk leiderschap en visie te ontwikkelen: persoonlijk leiderschap ontwikkelen en vanuit een eigen visie een bijdrage leveren aan de professionalisering van management in de zorg door de eigen persoonlijkheid als instrument te hanteren, het ontwikkelen van het eigen professionele handelen en de persoonlijke effectiviteit op peil te houden Zie art. 15 OER-HU. 10/218

11 2.1.4 Vaardigheden afgestudeerde De algemene doelstelling van de opleiding is het ontwikkelen van bekwaamheden, die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van een effectieve managementfunctie of rol in het middenmanagement. Het opleidingsprogramma sluit aan bij de beroepsrollen van het landelijk vastgestelde beroepsprofiel. De beroepsrollen zijn uitgewerkt in de tien Learning Outcomes. Hieronder staan de tien Learning Outcomes uitgewerkt in vaardigheden die het eindniveau van de opleiding en dus het niveau van de afgestudeerde student c.q. beginnend middenmanager weergeven. 1. Een klantgericht dienstenaanbod creëren en zorgen voor de kwaliteitsborging (de beleidscyclus hanteren) Onderzoekt systematisch wat klantengroepen willen en als probleem zien Coördineert en anticipeert beleidsmatig op afstemmingsvraagstukken van klantengroepen Organiseert de afstemming van vraag en aanbod in de uitvoering Is klantgericht bij het oplossen van afstemmingsvraagstukken Geeft mogelijkheden en beperkingen van het dienstenaanbod aan, ook in complexe situaties Analyseert systematisch informatie over het organisatiebeleid en relevante wet- en regelgeving Vertaalt beleidsinformatie naar het jaarplan voor de werkeenheid Formuleert toetsbare operationele doelen en werkt die concreet uit naar activiteiten Koppelt resultaten van het jaarplan terug naar betrokkenen en signaleert knelpunten Maakt heldere keuzes bij onverenigbare wensen/prioriteiten binnen het jaarplan voor de werkeenheid Overlegt en onderhandelt met interne en externe disciplines over de kwaliteit van de dienstverlening Onderzoekt kwaliteit met behulp van betrouwbare methodes/procedures/protocollen Bewaakt de kwaliteit van de werkprocessen door middel van vastgestelde normen Anticipeert op afstemmingsproblemen tussen betrokken disciplines en lost deze structureel op Neemt beslissingen structureel met inachtneming van beroepsinhoudelijke, juridische en ethische aspecten 2. Het afstemmen en weten te verbinden van mensen en middelen zodat het aanbod gerealiseerd kan worden. Heeft inzicht in de competenties van medewerkers en gebruikt dit om de juiste persoon op de juiste positie te zetten Stemt de inzet van personeel kwantitatief en kwalitatief af op het dienstenaanbod Signaleert problemen in kwantitatieve en kwalitatieve zin binnen het bestaande personeelsaanbod en onderneemt actie Levert een bijdrage aan het opstellen van taak-/functieomschrijvingen en competentieprofielen Voert selectiegesprekken zodat een helder beeld ontstaat van de competenties van kandidaten Stelt een verantwoorde en realistische begroting op Onderhandelt effectief met de hoofdbudgethouder over de vaststelling van het budget Communiceert (open) met alle werknemers over taakstellingen en het daaraan gekoppelde budget Bevordert kostenbewustzijn bij medewerkers Bewaakt het budget en legt verantwoording af over behaalde budgetresultaten 3. Kwaliteiten van medewerkers zo benutten dat een adequate taakvervulling wordt bevorderd. Zorgt voor een effectieve overlegstructuur binnen de werkeenheid Houdt bij het aansturen van medewerkers rekening met zowel het individuele belang als het belang van de werkeenheid Motiveert in gesprekken individuele medewerkers effectief en efficiënt tot een optimale taakvervulling Spreekt op alle onderdelen van de bedrijfsvoering heldere verwachtingen uit ten aanzien van de taakvervulling en de te behalen resultaten Maakt heldere afspraken en is hierbij besluitvaardig en vasthoudend 4. Innovatief beleid ontwikkelen, passend binnen het strategische beleid van de organisatie Signaleert en analyseert lange termijn ontwikkelingen in zorg en dienstverlening Vertaalt lange termijn analyse in een toekomstvisie voor de werkeenheid passend binnen het strategisch beleid Beschrijft met concrete beleidspunten in een meerjarenplan hoe de werkeenheid op ontwikkelingen inspeelt 11/218

12 Neemt bij ontbrekende (beleids)kaders initiatief tot het doen van aanbevelingen Toetst de uitvoering van het afgesproken meerjarenbeleid en stuurt zonodig bij 5. Initiëren, faciliteren en implementeren van veranderingsprocessen Neemt initiatief bij het voorstellen van veranderingen en innovaties Presenteert en beargumenteert veranderingen op overtuigende wijze Creëert de juiste voorwaarden voor veranderingsprocessen Maakt een project-/veranderplan inclusief projectbegroting en voert dit systematisch uit Lost bij veranderingen belangentegenstellingen op met behoud van doelgerichtheid 6. Individuele medewerkers stimuleren tot verandering door voorbeeldgedrag te laten zien en voorwaarden te scheppen voor een lerende organisatie Stimuleert en motiveert medewerkers om verantwoordelijkheid te nemen voor verbeteringen bij veranderingen Is een inspirerend voorbeeld met betrekking tot veranderingsgezindheid Ziet fouten van medewerkers als leermomenten en gebruikt deze om tot verbeteringen te komen Schenkt vertrouwen aan medewerkers en durft te delegeren Weet met individuele weerstand om te gaan bij veranderingen 7. Toepassen van HRM-beleid ten behoeve van het inspelen op veranderingen in de omgeving Vertaalt op heldere wijze het opleidingsbeleid van de organisatie naar de eigen werkeenheid Stelt binnen de eigen werkeenheid systematisch de opleidingsbehoefte vast Speelt bij deskundigheids bevordering op de werkvloer aantoonbaar in op maatschappelijke ontwikkelingen Gaat kritisch en resultaatgericht om met scholingsvragen Evalueert het opleidingsbeleid en neemt initiatief tot eventuele bijstelling 8. Stimuleren van samenwerking en ontwikkelen van samenwerkingsverbanden Neemt initiatieven tot werkeenheid overstijgend samenwerken Creëert voorwaarden en richtlijnen voor effectieve samenwerking binnen het team Maakt tijdig samenwerkingsproblemen bespreekbaar en pakt deze slagvaardig aan Draagt in de samenwerking actief bij (voorbeeldgedrag) tot de gewenste cultuur Onderneemt zonodig gemeenschappelijke activiteiten om de samenwerking te verbeteren 9. Bevorderen van de ontwikkeling van medewerkers Ondersteunt resultaatgericht zijn/haar medewerkers in hun persoonlijke professionele ontwikkeling Stelt samen met de medewerker een persoonlijk ontwikkelplan op Stimuleert medewerker om verantwoor delijkheid te nemen voor de eigen persoonlijke en professionele ontwikkeling Coacht medewerkers bij het ontwikkelen van gewenste competenties Evalueert of medewerkers hun persoonlijke ontwikkelingsdoelen bereiken en onderneemt zonodig actie 10. Ontwikkelen van persoonlijk leiderschap en visie Hanteert de eigen persoonlijkheid als instrument Neemt tijdig maatregelen om eigen energie en motivatie op peil te houden Zoekt actief naar feedback van eigen leidinggevende, collega leidinggevenden en medewerkers die leiding ontvangen Werkt planmatig aan het verbeteren van de kwaliteit van eigen beroepsmatig handelen en persoonlijke effectiviteit Maakt op basis van zelfreflectie en feedback een persoonlijk ontwikkelingsplan, geeft hieraan uitvoering en stelt zonodig bij Heeft een professionele en actuele visie op leidinggeven in zorg en dienstverlening Draagt positief bij aan professionalisering en imago van het beroep van manager in zorg en dienstverlening Past (nieuwe) theorieën en methoden op het gebied van management in zorg en dienstverlening toe Weet en draagt uit de betekenis van zijn werkeenheid voor de organisatie (intern ambassadeurschap) Zie art. 15 OER-HU. 12/218

13 2.1.5 Werkveld en functies In het werkveld van de publieke sector is een steeds grotere behoefte aan mensen met zowel kennis van de zorg als van de organisatie van de zorg en van innovatie. Deze behoefte bestaat niet alleen bij instellingen op het gebied van zorg- en welzijn, maar ook bij overheden, arbodiensten, zorgverzekeraars, onderzoeksinstituten, patiëntenverenigingen en brancheorganisaties. Uit onderzoek is gebleken dat afgestudeerden van de opleiding zonder veel moeite een baan zullen vinden. Je kunt als afgestudeerde aan de slag als coördinator, adviseur, beleidsmedewerker of projectleider in onder meer de gezondheidszorg en het welzijnswerk. Zie art. 15 OER-HU. 2.2 Opleidingsprofiel Algemeen De opleiding Management in de Zorg is een bacheloropleiding. Een bacheloropleiding onderscheidt zich in de inhoudelijke opleidingsresultaten van andere onderwijsvormen door een aantal begrippen ( algemene hbo-competenties). Dit zijn: brede professionalisering; multidisciplinaire integratie; (wetenschappelijke) toepassing; transfer en brede inzetbaarheid; creativiteit en complexiteit in handelen; probleemgericht werken; methodisch en reflectief denken en handelen; sociaal-communicatieve bekwaamheid; basiskwalificering voor managementfuncties; besef van maatschappelijke verantwoordelijkheid. Bovenstaande kwalificaties of competenties zijn beroepsonafhankelijk en kunnen gezien worden als geldend voor elke bacheloropleiding. Voor de invulling en aansluiting met het beroep zijn deze beroepsonafhankelijke competenties opgenomen en aangevuld met de beroepsafhankelijke competenties Doelstelling opleiding De eindkwalificaties zoals hierboven beschreven zijn onderverdeeld over vier jaar opleiding. Elk onderdeel van de opleiding bestaat uit een aantal kwalificaties, die in het geheel of vanuit een bepaalde context behandeld wordt. Sommige kwalificaties worden binnen één project afgerond. De meeste kwalificaties komen in twee of meerdere projecten of onderdelen terug. Dit geheel is een cyclisch proces met steeds meer ruimte voor verbreding en verdieping van al eerder opgedane competenties. De vraagsturing voor de student neemt toe in de hoofdfase van de opleiding, dat wil zeggen de opleiding zal bij de start meer voorgeprogrammeerd zijn en in de later jaren meer open. Vanaf de start wordt gewerkt met relevante praktijk gerelateerde beroepstaken. Deze zijn sturend voor het curriculum. De beroepstaken zijn afgeleid van de professionele rollen die de studenten zich eigen moeten maken. (zie par ). De algemene doelstelling van de opleiding Management in de Zorg is het ontwikkelen van bekwaamheden, die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van een effectieve (management)functie in het middenmanagement. Het opleidingsprogramma sluit daarmee aan bij de tien beroepsrollen van het beroepsprofiel. De beroepsrollen of -kwalificaties zijn uitgewerkt in landelijke opleidingskwalificaties. Deze geven het eindniveau van de opleiding en daarmee het niveau van de afgestudeerde student weer. Zie art. 15 OER-HU 13/218

14 2.2.3 Het hbo-niveau van de opleiding De HU heeft als taak om je als student op te leiden voor een functie op hbo-niveau. Daarom moet je als afgestudeerde voldoen aan een groot aantal (beroeps)competenties die zijn afgeleid van het beroepsprofiel. Om het niveau van beroepsuitoefening te bepalen worden de volgende vijf samenhangende criteria gehanteerd: Bij de ontwikkeling van de onderwijsprogramma's heeft de opleiding zich gebaseerd op de algemene hbo- criteria (Bachelor criteria, overeenkomend met de Europees vastgestelde Dublin descriptoren) die door de HU worden gehanteerd. Afgestudeerden van de opleiding Management in de Zorg moeten: kennis, houdingen en vaardigheden uit verschillende vakdisciplines hebben geïntegreerd in hun beroepsmatige handelen; relevante wetenschappelijke kennis en onderzoeksresultaten kunnen toepassen bij vraagstukken waarmee zij in uiteenlopende beroepssituaties worden geconfronteerd; zelfstandig complexe problemen kunnen definiëren en analyseren; zinvolle oplossingsstrategieën voor deze problemen ontwikkelen, toepassen en beoordelen op effectiviteit, ook als een probleem op voorhand niet duidelijk is en standaard procedures niet toegepast kunnen worden; methodisch en reflectief kunnen denken en werken; communicatief bekwaam zijn; eenvoudige leidinggevende- en managementtaken kunnen uitvoeren. Dat houdt in dat de student (beroepsbeoefenaar): het eigen beroepshandelen kritisch kan onderzoeken (reflecteren) en verantwoorden; complexe beroepswerkzaamheden zelfstandig kan uitvoeren; en in staat is de eigen beroepsbekwaamheid op peil te houden. Om het niveau van beroepsuitoefening te bepalen worden de volgende vijf samenhangende criteria gehanteerd. 1. Kennis en inzicht ( body of knowledge ) Heeft aantoonbare kennis van en inzicht in een vakgebied, waarbij wordt voortgebouwd op het niveau bereikt in het voortgezet onderwijs en dit wordt overtroffen; functioneert doorgaans op een niveau waarop met ondersteuning van gespecialiseerde handboeken, enige aspecten voorkomen waarvoor kennis van de laatste ontwikkelingen in het vakgebied vereist is. Voor de opleiding Management in de Zorg houdt dit in: De studenten krijgen gedurende de hele opleiding met betrekking tot alle kerntaakgebieden (indien mogelijk evidence based ) theoretische kennis en inzichten aangereikt middels studieboeken, readers en tijdens de contacturen. De toetsing van deze body of knowledge vindt plaats door middel van (schriftelijke) beroepsproducten, waarbij als eis geldt dat analyses en voorstellen onderbouwd worden met een verwijzing naar (wetenschappelijke) theorie. Eindkwalificaties Kennis en inzicht in: - medische terminologie; - structuur van, ontwikkelingen in, beleid en wettelijke regelingen m.b.t. beroepsdomein; - voorlichtingskunde en communicatieprincipes; - principes van bedrijfsvoering; - logistiek; - financieel beheer; - management; - marketing; - kwaliteitszorg. Hbo-criteria kennis, houdingen en vaardigheden uit verschillende vakdisciplines hebben geïntegreerd in hun beroepsmatige handelen. 14/218

15 2. Toepassen kennis en inzicht Is in staat om zijn/haar kennis en inzicht op dusdanige wijze toe te passen, dat dit een professionele benadering van zijn/haar werk of beroep laat zien, en beschikt verder over competenties voor het opstellen en verdiepen van argumentaties en voor het oplossen van problemen op het vakgebied. Voor de opleiding Management in de Zorg houdt dit in: Tijdens de opleiding wordt onder meer bij voorbereidingsopdrachten de student gevraagd om gelezen theorie toe te passen op analyses en mogelijke oplossingen van vraagstukken die voortkomen uit te behandelen thema s. De uitwerking van deze voorbereidingsopdrachten komt consequent ter sprake tijdens de contactmomenten. In het toetsprogramma bestaan alle beroepsproducten en assessments uit het toepassen van kennis en inzichten in praktijkgerelateerde toetscontexten. Eindkwalificaties Toepassen kennis en inzicht: - geneeskundige, en maatschappelijke ontwikkelingen verklaren en vertalen naar beroepsmatig handelen; - kwaliteitsanalyse uitvoeren; - kwaliteitsplan maken, uitvoeren en evalueren; - maatregelen op effectiviteit en efficiëntie beoordelen en toepassen; - zorg- en dienstverlening relateren aan wetenschappelijke onderzoeksresultaten; - m.b.t. voorlichting plan schrijven, uitvoeren; maatregelen op effectiviteit evalueren; - m.b.t. organisatie: structuur, cultuur en logistieke proces beoordelen op functionaliteit, en adviseren t.a.v. personeelsbeleid; - beleidsrelevante informatie verzamelen en beoordelen, beleidsplan schrijven, beheersvormen toepassen, financiële instrumenten relateren aan bedrijfsresultaat, marktanalyse uitvoeren - bijdragen aan budgetbeheer ; - op basis van kennis van managementprincipes sturing geven aan werk en taken van anderen in organisatie, professioneel samenwerken; - aspecten van ethiek herkennen en bespreekbaar maken. Hbo-criteria - kennis, houdingen en vaardigheden uit verschillende vakdisciplines hebben geïntegreerd in hun beroepsmatige handelen; - eenvoudige leidinggevende- en managementtaken kunnen uitvoeren; - zelfstandig complexe problemen kunnen definiëren en analyseren; - relevante wetenschappelijke kennis en onderzoeksresultaten kunnen toepassen bij vraagstukken waarmee zij in uiteenlopende beroepssituaties worden geconfronteerd; - zinvolle oplossingsstrategieën voor problemen ontwikkelen, toepassen en beoordelen op effectiviteit, ook als een probleem op voorhand niet duidelijk is en standaard procedures niet toegepast kunnen worden; - methodisch en reflectief kunnen denken en werken. 3. Oordeelsvorming Is in staat om relevante gegevens te verzamelen en interpreteren (meestal op het vakgebied) met het doel een oordeel te vormen dat mede gebaseerd is op het afwegen van relevante sociaal maatschappelijke, wetenschappelijke of ethische aspecten. Voor de opleiding Management in de Zorg houdt dit in: De student wordt zowel in voorbereidingsopdrachten als in te toetsen beroepsproducten en assessments gevraagd om op basis van verzamelde gegevens problemen te analyseren en oplossingen te formuleren. Dit vraagt naast het vermogen om te kunnen analyseren ook om creativiteit, omdat het vrijwel nooit om standaardsituaties gaat maar om wisselende situaties die om een aanpak op maat vragen. Bovendien veronderstelt dit een kritische blik bij de student. Het analytisch vermogen wordt voortdurend als criterium meegenomen bij de beoordeling van beroepsproducten en assessments. Ook vormt het hanteren van een helikopterview een van de gedragskenmerken waarop de student wordt getoetst. De 15/218

16 student moet laten zien dat hij/zij problemen en oplossingen vanuit verschillende invalshoeken kan benaderen. Eindkwalificaties Oordeelsvorming - aan de hand van analyses op gebieden van kwaliteitszorg, innovatie, gezondheidsvoorlichting een bedrijfsvoeringsplan maken, en betrokkenen in de zorg- en dienstverlening adviseren. - hieraan inzichten in maatschappelijke ontwikkelingen en ethische vraagstukken (i.c. opvattingen over zorgverlening) kunnen relateren. Hbo-criteria - relevante wetenschappelijke kennis en onderzoeksresultaten kunnen toepassen bij vraagstukken waarmee zij in uiteenlopende beroepssituaties worden geconfronteerd; - methodisch en reflectief kunnen denken en werken. 4. Communicatie Is in staat om informatie, ideeën en oplossingen over te brengen op een publiek bestaande uit specialisten of niet-specialisten. Voor de opleiding Management in de Zorg houdt dit in: Sociaal-communicatieve vaardigheden behoren tot de kernvaardigheden tijdens de opleiding. In de uitwerking van de kerncompetenties is deze bekwaamheid in de criteria voor het handelen van de manager in velerlei vormen terug te vinden. De student krijgt op vele momenten tijdens de opleiding hier training in. Ook toetsing hiervan vindt op diverse manieren plaats (tijdens assessments, simulaties, presentaties, etc.) Eindkwalificaties Communicatie - mondeling en schriftelijk communiceren t.a.v. cliënten, collega s en andere betrokkenen in de gezondheidszorg; - gezondheidsvoorlichting geven aan verschillende doelgroepen; - adviseren, coachen t.a.v. kwaliteitszorg en ziektepreventie, eenvoudige leidinggevende taken uitvoeren t.a.v. bedrijfsvoering. Hbo-criteria - communicatief bekwaam zijn; - eenvoudige leidinggevende- en managementtaken kunnen uitvoeren. 5. Leervaardigheden Bezit de leervaardigheden die noodzakelijk zijn om een vervolgstudie die een hoog niveau van autonomie veronderstelt aan te gaan. Voor de opleiding Management in de Zorg houdt dit in: Tijdens de opleiding wordt aandacht besteed aan het vergroten van de leervaardigheden van de student. Dit komt tot uitdrukking in het persoonlijk kerntaakgebied Persoonlijk leiderschap, dat als een rode draad door de opleiding loopt. Er wordt bij de start van de opleiding stilgestaan bij effectief leren en in welke mate de student dit zelf doet. Ook moet hij zich realistische doelen stellen, werkzaamheden planmatig aanpakken, methodisch weten te handelen en reflecteren op het eigen handelen Tijdens de gehele opleiding heeft de student een studieloopbaanbegeleider, die hem/haar ondersteunt bij het maken van een zelfanalyse en een persoonlijk opleidingsplan, zich op de hoogte houdt van de studievoortgang van de student en de student adviseert bij het oplossen van problemen die zich daarbij voordoen. Ook wordt van de student verwacht dat hij zijn vaardigheden in een grote variëteit van situaties weet aan te wenden. Hij moet zelfstandig kunnen reageren op de steeds wisselende omstandigheden, die zich bij de functievervulling voordoen. Of de student daadwerkelijk beschikt over de gewenste leervaardigheden wordt op verschillende manieren getoetst: via een persoonlijk ontwikkelplan en de bijstelling(en) daarvan. Daarnaast laat hij zijn ontwikkeling op dit terrein zien tijdens assessmentgesprekken voor het praktijkleren en portfolio- assessments. In elk portfolio-assessment analyseert de student wat hij/zij gedaan heeft met de ontvangen feedback in werk- en opleidingssituaties. 16/218

17 Eindkwalificaties Leervaardigheden - reflecteren op eigen beroepsmatig handelen, en verantwoording afleggen over keuzes aan de hand van criteria van effectiviteit en efficiëntie; - bijdragen aan intercollegiale toetsing; - de opleiding vormt via activerende werkvormen en toetsen (zoals projectonderwijs en beroepsproduct- gerichte toetsopdrachten) een studiehouding waarmee de startend beroepsbeoefenaar in staat is tot kritisch onderzoeken, analyseren, en transfer van bekende naar onbekende situaties. Hbo-criteria - methodisch en reflectief kunnen denken en werken; - zinvolle oplossingsstrategieën voor problemen ontwikkelen, toepassen en beoordelen op effectiviteit, ook als een probleem op voorhand niet duidelijk is en standaard procedures niet toegepast kunnen worden. Zie art. 15 OER-HU Didactische uitgangspunten Alle opleidingen van Hogeschool Utrecht zijn opgebouwd volgens een competentiegericht onderwijsmodel. Een competentie is de combinatie van kennis, vaardigheden en attitudes die nodig is om een taak in een bepaalde (beroeps)context uit te oefenen. Voor ons onderwijs betekent dit het volgende: Het onderwijs richt zich op het verwerven van beroepscompetenties: het in samenhang verwerven van kennis, vaardigheden en houdingsaspecten waarmee beroepstaken worden uitgevoerd, binnen of buiten Nederland. Leren is een doelgerichte activiteit van jou als student. Het onderwijs stimuleert daarom actief en zelfstandig leren. De docent ondersteunt en coacht jouw leerproces en is inhoudelijk expert op een bepaald competentiegebied. Het leren vindt zoveel mogelijk plaats in realistische leeromgevingen, waarbij leertaken lijken op beroepstaken. Moderne media worden ingezet. Leermomenten op de opleiding en in de beroepspraktijk beïnvloeden elkaar positief. Leren is een sociaal en interactief proces, je leert nooit alleen. Daarom werk je in je opleiding veel samen: met andere studenten, met docenten en met professionals uit de praktijk. Om vast te stellen op welk niveau je de competenties beheerst, zijn er periodiek toetsen waaraan je deelneemt. De toetsen worden beoordeeld en geven je inzicht in de vorderingen van het leerproces. De didactiek van de opleiding staat in het teken van competentiegericht onderwijs. Hierbij wordt gestreefd naar een optimale balans tussen levensechte praktijkopdrachten en verdiepende cursorische lesprogramma s en trainingen. Het voorgaande betekent dat de opleiding verschillende onderwijsvormen kent: Hoorcolleges. Practicumonderwijs. Werkgroepbijeenkomsten. Praktijkleren (stage). Casus-/projectonderwijs. 17/218

18 2.3 Inrichting opleiding Opleidingsvarianten Je kunt je opleiding volgen in voltijd en deeltijd. Zie art. 17 en 20 OER-HU. Voltijdopleiding Een voltijdopleiding veronderstelt dat je veertig uur per week beschikbaar bent voor het volgen van onderwijs aan de hogeschool. Voltijdopleidingen zijn bedoeld voor studenten die rechtstreeks van de havo, het vwo of mbo (niveau 4) komen. Deeltijdopleiding Heb je een baan en wil je daarnaast studeren? Dan is er ook de mogelijkheid om te kiezen voor een deeltijdopleiding. Deeltijd wil zeggen dat je een beperkt aantal dagen per week en/of in de avonduren de opleiding volgt. In een deeltijdopleiding is veel aandacht voor hetgeen je parallel aan je studie in de beroepspraktijk leert. De deeltijd van Management in de Zorg is bedoeld voor professionals die al enige tijd werkzaam zijn in de publieke sector. Om te worden toegelaten moet de kandidaat minimaal in het bezit zijn van een diploma van een sectorspecifieke opleiding op MBO-4 niveau. Daarnaast moet de kandidaat tenminste twee jaar werkzaam zijn in de sector en tijdens de opleiding voor tenminste 50% werkzaam zijn in een relevantie organisatie. De opleiding is bestemd voor professionals die zich al dan niet in een leidinggevende functie willen bekwamen op een opleiding die ze de instrumenten en vaardigheden biedt om invloed te kunnen gaan uitoefenen op de vormgeving van het primaire proces. Om toegelaten te worden tot de deeltijdopleiding dien je als student aan dezelfde vooropleidingseisen te voldoen als bij de voltijdopleiding. Het diploma van de deeltijdopleiding is gelijkwaardig aan dat van de voltijdopleiding. Duale opleiding De opleiding Management in de Zorg biedt geen duale variant aan Verkorte en versnelde opleidingsroutes Een verkorte route is mogelijk doordat je, nadat je bent ingeschreven voor de opleiding, vrijstellingen voor delen van het curriculum kunt krijgen. Deze vrijstellingen moet je nog wel individueel aanvragen bij de examencommissie, die ze moet goedkeuren. Voor toelating tot de verkorte / versnelde route adviseert de opleiding om voor aanvang van de opleiding in gesprek te gaan met de opleiding en examencommissie van de opleiding om een indicatie te krijgen van mogelijke vrijstellingen. Een vrijstelling kan pas definitief worden aangevraagd en toegekend als je definitief ingeschreven staat voor de opleiding. Voor meer informatie over vrijstellingen: zie 4.2. Een versnelde route wil zeggen dat je in een aangepast hoger tempo het onderwijs volgt (en aan het einde 240 EC in minder dan vier jaar hebt behaald) Getuigschriften Als bewijs dat je (een deel van) de opleiding hebt afgerond (propedeuse of bachelor), wordt door de examencommissie een diploma uitgereikt. De wettelijke term hiervoor is getuigschrift, maar omdat wij in het gangbare taalgebruik binnen de HU over diploma s spreken, zullen we in deze studiegids de term diploma gebruiken. We kennen binnen deze bacheloropleiding de volgende diploma s: het propedeutisch diploma na het behalen van het propedeutisch examen; het bachelordiploma na het behalen van het afsluitend examen. 18/218

19 De voorzitter en een lid van je examencommissie ondertekenen het diploma. Aan het bachelordiploma en de Ad wordt een Internationaal Diploma Supplement (IDS) volgens het Europese model toegevoegd. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Het IDS geeft inzicht in de aard en de inhoud van de opleiding en de behaalde studieresultaten. Dit bevordert de internationale herkenbaarheid van de opleiding en het diploma. Je ontvangt per opleiding slechts één propedeutisch en één bachelordiploma. Het diploma wordt in beginsel in het Nederlands opgesteld. Op je verzoek kan er, in plaats van het Nederlandstalig diploma, een Engelstalig diploma worden verstrekt. Het Internationaal Diploma Supplement wordt altijd in het Engels opgesteld. Zie 5.1 voor de procedure voor afgifte van het diploma. Heb je meer dan een tentamen met goed gevolg heeft afgelegd, maar krijg je geen diploma omdat je niet het hele examenprogramma hebt behaald, dan kun je de examencommissie vragen een verklaring af te geven. Daarop worden de behaalde tentamens vermeld. De verklaring wordt net als het diploma ondertekend door de voorzitter en een lid van de examencommissie Graden en titulatuur Als je een zogenaamde degree -opleiding (bacheloropleiding) bij de HU afrondt, krijg je een graad. De graad wordt namens het College van Bestuur verleend door de examencommissie. Bij een bacheloropleiding wordt de graad Bachelor verleend, als je met goed gevolg het afsluitend examen hebt afgelegd. Aan de graad wordt een vermelding van het vakgebied of het beroepenveld waarop de graad betrekking heeft toegevoegd. Het verlenen van de graad Bachelor geeft het recht om deze, afgekort tot B (met toevoeging) achter je eigen naam te vermelden. De graad Bachelor geeft je ook het recht om een titel te voeren. In dat geval mag je in plaats van de graadvermelding (dus niet in combinatie) de volgende titel gebruiken: de titel baccalaureus, afgekort tot bc. voorafgaand aan de naam, indien het een andere bacheloropleiding betreft. De opleiding Management in de Zorg leidt op tot de graad Bachelor of Health. Zie art. 43 OER-HU Opleidingsstructuur Studiefases De opleiding bestaat uit twee studiefases die in dit hoofdstuk verder uitgewerkt worden: de propedeutische fase en de hoofdfase. De opleiding begint met een propedeutische fase van een jaar. Deze fase sluit je af met het behalen van een propedeutisch diploma. Na de propedeuse volgt de hoofdfase van drie jaar. Deze fase sluit je af met het behalen van een bachelordiploma. Zie verder 2.4 en 2.5. Wettelijke studieduur, studielast en studiepunten De studielast van de opleiding en de bijhorende cursussen wordt uitgedrukt in hele studiepunten (EC) volgens het European Credit Transfer System (ECTS). Dit is een studiepuntensysteem om opleidingen internationaal vergelijkbaar te maken. De studielast van 1 EC komt overeen met 28 studie-(klok)uren (inclusief contacttijd). De reguliere bacheloropleiding duurt vier jaar. Bij de opbouw van de opleiding is een studielast van 60 EC per studiejaar als uitgangspunt genomen, oftewel 1680 uur. De totale studielast van de opleiding (onderwijs, zelfstudie en praktijktijd/stages) bedraagt dus 240 EC. De studiepunten zijn als volgt over de studiejaren verdeeld: propedeuse: 60 EC 19/218

20 hoofdfase: 180 EC (bij de voltijd is de verdeling major- en minoronderwijs respectievelijk 150 EC en 30 EC; bij de deeltijd is de verdeling 165 EC en 15 EC). Tabel verdeling studielast over opleiding: Propedeuse (60 EC) Hoofdfase (180 EC) Major (voltijd:150 EC - deeltijd:165 EC) Profileringsruimte (voltijd: 30 EC; deeltijd:15 EC) In de cursusbeschrijvingen is per cursus de studielast opgenomen, uitgedrukt in hele EC. EC worden pas toegekend nadat de desbetreffende cursus met het bijbehorende tentamen met een voldoende resultaat is afgerond. Als er deeltentamens worden afgenomen, krijg je pas EC als alle deeltentamens van een cursus zijn afgelegd èn gezamenlijk tot een voldoende resultaat hebben geleid. Het kan zo zijn dat er ook eisen zijn gesteld aan de hoogte van het cijfer van het deeltentamen. Deze eisen zijn ook opgenomen in de cursusbeschrijving. Zie ook 4.4. Zie art. 16 en 28 OER-HU Propedeuse voltijd De propedeuse is een oriëntatiejaar waarin je kennis maakt met de organisatie van de gezondheidszorg en de rol die je gaat vervullen als aankomend manager, projectleider of coördinator. Je krijgt een gedegen theoretische basis. Aandacht wordt besteed aan bijvoorbeeld de gezondheidszorg in Nederland, de geldende wet- en regelgeving, het overheidsbeleid en belangrijke ontwikkelingen. De propedeuse heeft een oriënterende, selecterende en verwijzende functie. Voor specifieke informatie over de propedeuse zie par Hoofdfase voltijd Binnen de hoofdfase zijn vooral voortzettende en verdiepende thema's aanwezig. Tweede jaar voltijd In het tweede jaar worden vier projecten uitgevoerd. De thema s in dit jaar zijn: bedrijfsprocessen, gezond leven en innovatief ondernemen. Je werkt aan projecten zoals: een preventieprogramma over overgewicht voor middelbare scholieren; verzuimpreventie en re-integratie; zorginnovaties implementeren, bijvoorbeeld door slimme technische hulpmiddelen toe te passen In alle projecten staat de gezondheidsbevordering en -preventie centraal. Er wordt gestart met een project wat gericht is op een nieuwe innovatie op de markt zetten. Daarna volgt een blok van 10 weken stage. Na je stage volgt een blok over kwaliteitszorg en als afsluiting van het jaar een blok over het geven van een gezondheidsadvies. Derde jaar voltijd Het programma bestaat uit 20 weken minoronderwijs en 20 weken stage. Je maakt hier in overleg met je studieloopbaanbegeleider je eigen keuzes in. Vierde jaar voltijd In het vierde jaar komen alle managementvaardigheden nogmaals aan bod in een cursus Management en beleid, gevolgd door een afstudeeropdracht die in de beroepspraktijk wordt uitgevoerd. Je doet een literatuurstudie, schrijft hier een artikel over en houdt een referaat voor beoordelaars uit de praktijk en docenten. Propedeuse en hoofdfase deeltijd De opleiding duurt drie jaar. De 240 studiepunten zijn verdeeld in een examenprogramma van 60 EC over vier studiejaren. Het aantal contactdagen per jaar bedraagt gemiddeld 22 dagen van zes tot acht lesuren. De gemiddelde studielast per student gaat uit van 20 uur per week, inclusief het zogenaamde praktijkleren. Dat omvat het leren in de eigen werksituatie om het vereiste competentieniveau te bereiken. Het praktijkleren wordt 20/218

21 naast het leren in en van de eigen praktijk tevens vanuit het theoretisch onderwijs aangestuurd door middel van praktijkgerichte opdrachten. Tabel verdeling studielast over opleiding: Propedeuse (60 EC) Major (165 EC) Hoofdfase (180 EC) Profileringsruimte (15 EC) Propedeuse deeltijd De propedeuse kent een oriënterend deel en een beroepsvoorbereidend deel. Voor het oriënterende deel is sprake van leerwegonafhankelijke toetsing in de vorm van twee startopdrachten en een selfassessment. De overige cursussen van de propedeuse wordt samen met cursussen uit de hoofdfase in het eerste jaar van de opleiding aangeboden. Vandaar dat sprake is van een gecombineerd jaar 1/2. Tweede jaar en derde jaar In het eerste en tweede studiejaar worden alle cursussen van de hoofdfase aangeboden met uitzondering van de afstudeereenheid en de profileringscursus. Daarnaast loopt de cursus Praktijkleren als rode draad door het onderwijsaanbod. Beide jaren worden afgesloten met een assessment, de toets van praktijkleren, bestaande uit een portfolio en een gesprek. Vierde jaar Het vierde jaar bestaat uit het profileringsonderwijs en het afstuderen. De afstudeerfase kent twee cursussen: het schrijven van een artikel en het bijbehorende referaat en het eindassessment. 2.4 Propedeuse De splitsing van de opleiding in een propedeutische fase en een hoofdfase is niet voor niets. De overheid markeert het eerste jaar (de propedeuse) omdat het drie belangrijke functies heeft. Oriëntatie Voor je studievoortgang is het van groot belang dat je een opleiding volgt die bij je past. Dat betekent dat de inhoud van de opleiding, het beroepenveld waarvoor je wordt opgeleid en de wijze waarop jouw opleiding is georganiseerd je moeten aanspreken. De propedeuse is er mede voor bedoeld om te kijken of dat het geval is, en is daar ook op ingericht. Selectie Aan het einde van je eerste studiejaar wordt de balans opgemaakt. Zit je wel op de juiste opleiding? Kun je het niveau aan? Is je studievoortgang voldoende? De antwoorden op die vragen blijken een grote voorspellende waarde te hebben voor het uiteindelijk behalen van je diploma in de termijn die daarvoor staat. Binnen de HU maken we de balans op met een individueel studieadvies op basis van het begeleidingstraject. Daarbij wordt gekeken naar het aantal behaalde EC. Het is heel belangrijk dat je de norm van dit studieadvies kent, en ook de regels die rondom deze norm gelden. Lees daarom 2.4.2, zodat je niet voor verrassingen komt te staan. Er geldt namelijk: wie niet aan de norm voldoet, en dus een bindend negatief studieadvies krijgt, mag de opleiding niet vervolgen. Verwijzing Als je onverhoopt niet op de juiste opleiding zit, raak dan niet in paniek. Van belang is dat je tijdig aankaart dat je twijfelt aan je studiekeuze. Wellicht is dat onterecht en is je beeld nog niet compleet. Er zijn voorzieningen die je ondersteunen bij studietwijfel. Je kunt bijvoorbeeld terecht bij Centrum Studiekeuze en een studiekeuzetest doen. Belangrijk: neem in geval van twijfel tijdig contact op met de studentendecaan en/of met je studieloopbaanbegeleider. Zie art. 18 OER-HU. 21/218

22 2.4.1 Programma Per studiejaar stelt de opleiding het onderwijsprogramma (curriculum) van zowel de gehele studie als van de onderdelen vast. Dit studieprogramma geldt uitsluitend voor het studiejaar waarvoor het is vastgesteld. De cursussen van de propedeuse zijn hieronder aangegeven inclusief het aantal bijbehorende EC en de OSIRIS-code ( ). Een gedetailleerd overzicht en beschrijvingen van de cursussen vind je in de bijlage Cursusbeschrijvingen en in OSIRIS (www.osiris.hu.nl). Propedeuse programma voltijd Blok + thema Cursustitel Toetsvorm EC Osiriscode 1A Oriëntatie op het toekomstig beroep Ik als aankomend manager Oriëntatie op het toekomstig beroep Oriëntatie op het toekomstig beroep aankomend manager 1.Kennistoets (conceptueel) 2.Beroepsproduct: Beroepsoriëntatie 5 GZO-1.V-MOKT-13 5 GZO-1.V-MOBO-13 Oriëntatie op het toekomstig beroep - projectmanagement 3.Projectmanage ment (vaardigheden) 5 GZO-1.V-MOPM-13 1B Oriëntatie op de gezondheidszorg, welzijn en dienstverlening Oriëntatie op de gezondheidszorg, welzijn en dienstverlening Oriëntatie op de gezondheidszorg, welzijn en dienstverlening -visie 1.Kennistoets (conceptueel) 2.Beroepsproduct: Visie op gezondheid 5 GZO-1.V-OGKT-13 5 GZO-1.V-OGVI-13 1C Gezond leven 1 Gezondheidskundige analyse Sociaal Communicatieve Competenties 0 1. Dossier (60%) 2. Presentatie (40%) 5 GZO-1.V-SCC0-14 Gezond leven 1 Kennistoets 5 GZO-1.V-GLKT-13 Gezond leven 1 gezondheidskundige analyse en interventie Gezondheidsadvies 10 GZO-1.V-GLGA-14 1D Bedrijfsprocessen Bedrijfsprocessen Kennistoets 5 GZO-1.V-BAKT-13 Bedrijfsanalyse Bedrijfsanalyse 5 GZO-1.V-BABA-13 Sociaal Communicatieve Competenties 1 deel 1 Tweegesprek vaardigheden 5 GZO-1.V-SCC1-13 Propedeuse programma deeltijd Cursustitel Toetsvorm EC Osiriscode Sociaal Communicatieve Selfassessment 5 GZO-1.D.SCC0-14 Competenties 0 Startopdracht 1 Professioneel optreden 15 GZO-1.D-START1-14 Startopdracht 2 Oriëntatie op werkveld en beroep 15 GZO-1.D.START2-14 Methodologie 1 Zoekplan 5 GZO-1.D.METH-14 Methodologie Best Practice Best Practice (60%) 10 GZO-1.D.MBP-14 Casusgroep (40%) 22/218

23 Organisatie van de gezondheidszorg Middenmanager in de organisatie Kennistoets 5 GZO-1.D.OG-14 Presentatie eigen positie in de organisatie 5 GZO-1.D.MO-14 Zie art. 18 OER-HU. Zie conversiebepaling in art. 28 lid 8 OER-HU Studieadvies Zoals aangegeven wordt in de propedeuse de balans opgemaakt met een studieadvies. Je krijgt tijdens het eerste jaar van inschrijving twee keer een schriftelijk advies over de voortzetting van je studie. Uiterlijk aan het einde van het eerste jaar van inschrijving ontvang je een definitief studieadvies. Hieronder staan de regels die daarover zijn vastgesteld. Tussentijds studieadvies Uiterlijk halverwege het eerste studiejaar ontvang je van de examencommissie een schriftelijk tussentijds studieadvies over de voortzetting van je studie. Dit tussentijds advies bevat naast het advies een toelichting op de behaalde studieresultaten en de studievoortgang. Het betreft een: positief tussentijds advies: 20 of meer EC; of een waarschuwend tussentijds advies: 19 of minder EC. Boek je niet voldoende studievoortgang, dan krijg je een waarschuwend advies van de examencommissie. We adviseren je in dat geval om contact op te nemen met je studieloopbaanbegeleider om een studieplan te maken. Met een studieplan kun je ervoor zorgen dat je weer op schema komt. Als bijzondere omstandigheden de oorzaak zijn van je studieachterstand, neem dan onmiddellijk contact op met de studentendecaan en je slb er. Meld zo snel mogelijk bij de examencommissie dat er persoonlijke omstandigheden zijn waardoor je studievertraging dreigt op te lopen. Positief of negatief studieadvies Aan het einde van het eerste studiejaar krijg je in de regel een definitief advies van de examencommissie. Dit studieadvies kan positief of negatief zijn. Aan een negatief studieadvies zit een afwijzing verbonden. Een negatief advies met afwijzing is een bindend negatief studieadvies. Als je een bindend negatief studieadvies ontvangt, dan word je niet langer toegelaten tot dezelfde opleiding aan de HU. Een positief studieadvies krijg je als je aan het eind van het eerste studiejaar: de propedeuse hebt gehaald, of minimaal 50 EC van het propedeuseprogramma hebt behaald. Voor de berekening of je het bovenstaande aantal van 50 EC hebt behaald, tellen niet mee: EC voor verleende vrijstellingen; EC behaald in een eerder jaar van inschrijving. Het moet dus gaan om EC die je daadwerkelijk dit studiejaar hebt behaald; resultaten behaald voor deeltentamens, als nog niet het volledige tentamen met goed gevolg is afgelegd. Kun je door de hierboven uitgezonderde resultaten geen 50 EC meer in de propedeutische fase halen, dan zul je dus aan het eind van het studiejaar de volledige propedeuse behaald moeten hebben om een positief studieadvies te krijgen. Een negatief studieadvies (afwijzing) krijg je als je niet aan de norm voor het positief advies hebt voldaan. 23/218

24 Ga je al vakken uit de hoofdfase volgen terwijl je nog in aanmerking komt voor een studieadvies, let dan goed op. De norm voor het verkrijgen van een positief studieadvies heeft alleen betrekking op in de propedeuse behaalde vakken. Het aantal in de hoofdfase behaalde EC voor deze beoordeling telt niet mee. Geef daarom altijd prioriteit aan het behalen van de vakken uit de propedeuse. In geval van een bindend negatief studieadvies moet deze afwijzing zijn gemotiveerd. Daarnaast moeten de mogelijkheden van bezwaar en beroep voor jou als student zijn opgenomen. Het studieadvies wordt ondertekend door of namens de examencommissie, en wordt binnen een week na ondertekening aangetekend aan je verzonden of persoonlijk uitgereikt. De examencommissie stelt je in de gelegenheid te worden gehoord voordat wordt besloten om een bindend negatief studieadvies af te geven. Halverwege periode D ontvang je bericht van de examencommissie wanneer je gehoord wordt. Opgeschort advies voor studenten in het eerste jaar van inschrijving wegens bijzondere omstandigheden De examencommissie dient bij het uitbrengen van het studieadvies rekening te houden met studievertraging door persoonlijke omstandigheden. Het betreft uitsluitend de volgende omstandigheden: ziekte; lichamelijke, zintuiglijke of andere functiestoornis; zwangerschap; bijzondere familieomstandigheden, waaronder tevens die van degene met wie je samenwoont of een LAT-relatie onderhoudt; het lidmaatschap van een medezeggenschapsraad of een opleidingscommissie; andere omstandigheden waarin je als student activiteiten ontplooit in het kader van de organisatie en het bestuur van (een onderdeel van) de HU, ter beoordeling door de faculteitsdirectie; het lidmaatschap van het bestuur van een door het College van Bestuur, krachtens de Profileringsfondsregeling HU, erkende studentenorganisatie of een daarmee vergelijkbare organisatie van enige omvang; andere situaties waarin je als student door overmacht niet heeft deelgenomen aan tentamens dan wel het onderwijs, ter beoordeling door de examencommissie. Als de examencommissie bijzondere persoonlijke omstandigheden aanwezig acht, waardoor je niet hebt kunnen voldoen aan de norm voor het studieadvies, dan wordt het studieadvies opgeschort tot uiterlijk het einde van het tweede studiejaar van je inschrijving bij dezelfde opleiding. Aan het eind van het tweede studiejaar moet je aan de norm van een positief advies voldoen, zoals die in dat volgende studiejaar geldt. Is je advies vorig studiejaar (of een eerder jaar) opgeschort, dan ontvang je dit jaar je studieadvies. Voor een positief advies geldt dan de norm van dit studiejaar. Oftewel 50 EC en eventuele geoormerkte cursussen. Let hierbij wel op dat de EC die je in een eerder studiejaar hebt behaald, net als verkregen vrijstellingen, niet meetellen bij de berekening van je aantal behaalde EC uit de propedeuse. Eerder in deze paragraaf vind je uitgebreide informatie over de norm en wat wel en niet meetelt voor de berekening van je aantal EC. Voor een opgeschort advies geldt dezelfde procedure als voor het reguliere studieadvies. Is je studievertraging ontstaan door een van bovengenoemde bijzondere omstandigheden? Meld dit dan zo spoedig mogelijk schriftelijk bij de examencommissie met het verzoek om deze omstandigheden te betrekken bij het afgeven van het studieadvies. Benader ook zo snel mogelijk de studentendecaan en/of de studieloopbaanbegeleider. Zij adviseren de examencommissie. Zie ook 7.9. Zie art. 23 OER-HU alsmede Toelichting OER-HU Bacheloropleidingen. Voldoe je aan het eind van het tweede studiejaar niet aan de norm voor een positief advies dan krijg je dus een negatief advies met een afwijzing en word je niet langer toegelaten tot dezelfde opleiding aan de HU. In het geval je ook in het tweede studiejaar vanwege bijzondere omstandigheden de norm niet kunt halen, 24/218

25 kan de examencommissie een uitzondering maken en met in achtneming van de persoonlijke omstandigheden besluiten dat je een negatief advies zonder afwijzing krijgt. Dit betekent dat je toch door mag met de opleiding. Het is aan de examencommissie om aan de hand van een advies van de studentendecaan en de studieloopbaanbegeleider te beoordelen of de bijzondere omstandigheden ertoe hebben geleid dat de student ook in het tweede jaar van inschrijving de norm niet heeft kunnen halen. Hieronder wordt een overzicht van de norm voor het bindend studieadvies gegeven. Inschrijving Norm* Wat telt niet mee? 1 e jaar, 1 e keer 50 EC Vrijstellingen 2 e jaar (na opgeschort advies) 50 EC Vrijstellingen Eerder behaalde resultaten *incl. geoormerkte vereisten Als het door verkregen vrijstellingen en eerder behaalde resultaten niet mogelijk is 50 EC uit de propedeuse te halen, dan moet de gehele propedeuse zijn behaald om aan de norm te voldoen Overstappen Als je tijdens het studiejaar wilt overstappen naar een andere opleiding binnen de hogeschool, dan moet je je daarvoor volledig opnieuw inschrijven en dan moet de faculteitsdirecteur van de (nieuwe) opleiding daarvoor toestemming geven. Stap je over tijdens je eerste studiejaar, houd dan goed de regels voor het studieadvies in de gaten. Vraag zo nodig advies hieromtrent aan de studentendecaan. Zie voor het studieadvies Wil je na het eerste jaar inschrijven voor de propedeuse van een andere opleiding, meld je dan voor de aanmelddeadline van 1 mei aan in Studielink. Ben je later, dan kun je je mogelijk niet meer inschrijven voor de opleiding van je keuze. De nieuwe opleiding kan deelname aan een studiekeuzecheck verplicht stellen. Je kunt je aanmelding altijd nog intrekken, mocht je toch je huidige opleiding willen afmaken. Zie art. 15 OER-HU. 2.5 Hoofdfase De hoofdfase is de studieperiode na de propedeuse tot en met de diplomering. De hoofdfase omvat nominaal drie studiejaren en bestaat uit: een major (hoofdprogramma) van 150 EC; een profileringsruimte (keuzeprogramma) van minimaal 30 EC. De hoofdfase van de deeltijdvariant bestaat uit: een major van 165 EC; een profileringsruimte van 15 EC. Zie art. 19 OER-HU Toelating hoofdfase Heb je de propedeuse van de opleiding afgerond en het propedeutisch diploma van de opleiding behaald, dan word je toegelaten tot de hoofdfase van de opleiding. 25/218

26 Heb je bij een andere opleiding een propedeutisch diploma behaald, dan beoordeelt de opleiding of je met dat diploma kunt instromen in de hoofdfase. Je moet dan om toelating tot de hoofdfase verzoeken op grond van je elders behaalde propedeuse. Neem in dat geval voor aanvang van de opleiding contact op met de opleiding en plan een orienterend gesprek met de examencommissie voor indicatie van mogelijke vrijstellingen en mogelijke instroom. Als je wordt toegelaten tot de hoofdfase, kun je geen propedeutisch diploma van de HU krijgen. Zie ook 4.2. Heb je de propedeuse nog niet afgerond, dan is het toch mogelijk om al vakken uit de hoofdfase te volgen en tentamens te doen, tenzij de examencommissie anders beslist. Ga je al vakken uit de hoofdfase volgen terwijl je nog in aanmerking komt voor een studieadvies als bedoeld in 2.4.2, let dan goed op. De norm voor het verkrijgen van een positief studieadvies heeft alleen betrekking op in de propedeuse behaalde vakken. Als je er dus voor kiest om wel al vakken uit de hoofdfase te gaan volgen, maar op het moment dat het studieadvies wordt afgegeven nog niet voldoende EC uit de propedeuse heeft behaald, dan kun je alsnog een bindend negatief studieadvies ontvangen. Dat betekent dat je met de opleiding moet stoppen. Het aantal EC dat je al in de hoofdfase hebt gehaald, speelt hierbij geen rol. Zie art. 17 en 24 OER-HU Programma s Per studiejaar stelt de opleiding het onderwijsprogramma (curriculum) van de hoofdfase vast. Dit studieprogramma geldt uitsluitend voor het studiejaar waarvoor het is vastgesteld. De cursussen van de hoofdfase zijn hieronder per opleidingsjaar aangegeven inclusief het aantal bijbehorende EC en de OSIRIS-code. De volledige cursusbeschrijvingen zijn te vinden in de bijlage Cursusbeschrijvingen en in OSIRIS. Zie art. 24 OER-HU. Hoofdfase voltijdvariant Voltijd Leerjaar 2 Blok + thema Cursustitel Toetsen Summatief EC Osiriscode 2A Innovatief ondernemen Innovatief Ondernemen Beroepsproduct: Innovatieverslag Sociaal Communicatieve Competenties 1 deel 2 2B Praktijkleren 1 Praktijkleren 1 1. Portfolio en assessmentgesprek (beginnersniveau) 10 GZO-2.V-IO-14 Creatief process 5 GZO-2.V-SCC Beroepsproduct: Eindverslag stageopdracht 2C Kwaliteitszorg Kwaliteitszorg IKM Kwaliteitsnota (Openboek tentamen) Kwaliteitszorg ehealth Beroepsproduct: ehealth/informatieplan 10 5 GZO-2.V-PL GZO-2.V-IKM-13 5 GZO-2.V-EHE-13 Kwaliteitszorg - HRM Beroepsproduct: Personeelsplan 5 GZO-2.V-HRM-13 26/218

27 2D Gezond leven 2 Gezondheidskundige interventie en implementatie Gezond leven 2 Sociaal Communicatieve Competenties 2 Beroepsproduct: Gezondheidsadvies en posterpresentatie 10 GZO-2.V-GL-13 Teamontwikkelingsplan 5 GZO-2.V-SCC2-13 Voltijd Leerjaar 3 Blok + thema Cursustitel Toetsen Summatief EC Osiriscode 3A/B Minor Minor Minortoets 30 Minor Osiriscode 3C/D Praktijkleren 2 Praktijkleren 2 1. Portfolio en 15 assessmentgesprek GZO-3.V-PL2-14 (gevorderd niveau) 2.Beroepsproduct: Eindverslag stageopdracht 15 Voltijd Leerjaar 4 Blok + thema Cursustitel Toetsen Summatief EC Osiriscode 4A Management en beleid Management en Beleid essay Beroepsproduct: essay visie op leiderschap 5 GZO-4.V-MBE-13 Strategie en Beleid Sociaal Communicatieve Competenties 3 Beroepsproduct: Beleidsnota en presentatie Dossier conflictmanagement 4B/C Praktijkleren 3 Praktijkleren 3 1. Portfolio en assessmentgesprek (competent niveau) 5 GZO-4.V-STRA-13 5 GZO-4.V-SCC GZO-4.V-PL Beroepsproduct: Eindverslag stageopdracht 15 4D De individuele afstudeeropdracht De individuele afstudeeropdracht 1.Artikel schrijven 2. Referaat 10 5 GZO-4.V-AFOPD- 12 Hoofdfase deeltijdvariant Deeltijd Leerjaar 2 Cursustitel Toetsvorm EC Osiriscode Sociaal Communicatieve Tweegesprek 5 GZO-2.D.SCC1-14 Competenties 1 Human Resource Management Personeelsplan eigen organisatie 5 GZO-2.D-HRM-11 Financieel management Sociaal Communicatieve Competenties 2 Analyse financieel management eigen organisatie Plan voor de ontwikkeling van het eigen team 5 GZO-2.D.FM-11 5 GZO-2.D.SCC /218

28 Praktijkleren 1 Assessment beginnend niveau, 1.Portfolio GZO-2.D.PL Gesprek Zorg en Technologie Informatieplan 5 GZO-2.D.ZT-15 Innovatief ondernemen Innovatieplan en presentatie 5 GZO-2.D-IO-15 Deeltijd leerjaar 3 Cursustitel Toetsvorm EC Osiriscode SCC3 Verslag over de eigen professionele identiteit 5 GZO-3.D.SCC3-14 -Presentatie Integraal kwaliteitsmanagement Kwaliteitsnota 5 GZO-3.D.IKM-12 Procesmanagement Redesign van een managementproces 5 GZO-3.D.PRO-12 Projectmanagement Portfolio 5 GZO-3.D.PMW-15 Strategie en beleid Beleidsnota en presentatie 10 GZO-3.D.STRA-15 Praktijkleren 2 Assessmentgevorderd niveau 1. Portfolio 2. Gesprek GZO-3.D.PL2-14 Deeltijd leerjaar 4 Cursustitel Toetsvorm EC Osiriscode Keuzecursus Mediation in de Zorg Toepassen 15 GZO-4.D.MED-12 Praktijkleren 3 mediationvaardigheden, reflectie en analyse werkproces Assessment eidgen competent organisatie niveau 1. portfolio 2. assessmentgesprek GZO-4.D.PL3-14 De individuele afstudeeropdracht 1 Artikel 2 Referaat 10 5 GZO-4.D.ART-13 Zie art. 18 OER-HU. Een gedetailleerd overzicht en beschrijvingen van de cursussen vind je in de bijlage Cursusbeschrijvingen en in OSIRIS (www.osiris.hu.nl). 28/218

29 2.5.3 Praktijkleren Voltijdvariant Tijdens de opleiding loop je 50 weken stage; we noemen dat praktijkleren. De stageperioden zijn verdeeld over het tweede, derde en vierde jaar. In het eerste jaar vindt er geen stage plaats; je oriënteert je dan op een andere manier op de beroepspraktijk, bijvoorbeeld door middel van excursies en werkbezoeken aan instellingen en bedrijven tijdens de projectopdrachten. Ook nodigen we deskundigen uit het werkveld uit voor het geven van gast- en themacolleges. We noemen dit oriëntatie op het toekomstig beroep. De stages in het tweede en derde studiejaar (praktijkleren 1 en 2) zijn beroepsvoorbereidend en de stage in het vierde studiejaar (praktijkleren 3) is een beroepskwalificerende stage. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de verschillende stageperioden. Plaats van het praktijkleren in het opleidingsprogramma Jaar Blok A Blok B Blok C Blok D 1 Oriëntatie op het toekomstige beroep Oriëntatie op de gezondheidszorg, welzijn en Gezond leven 1 Bedrijfsprocessen Bedrijfsanalyse dienstverlening 2 Innovatief Praktijkleren 1 Kwaliteitszorg Gezond leven 2 ondernemen 3 Minor Minor Praktijkleren 2 4 Management & Beleid Praktijkleren 3 Artikel en referaat Praktijkleren 1 leerjaar 2 duur: 10 weken à 4 dagen per week, gedurende 8 uur/dag studiepunten: 15 EC verplichte terugkomdagen (3) doelstelling: de eerste praktijkperiode is een stage waarin je je richt op het toepassen en verdiepen van de tot dan toe verworven kennis en vaardigheden in de beroepspraktijk. In deze eerste stage staat het begrip evalueren centraal; de stage heeft een orienterend karakter en je voert een evaluatieopdracht uit in de praktijk. competentieontwikkeling op niveau 2 Praktijkleren 2 leerjaar 3 duur: 20 weken à 4 dagen per week, gedurende 8 uur/dag studiepunten: 30 EC verplichte terugkomdagen (6) doelstelling: de tweede praktijkperiode is een stage waarin je je richt op het toepassen en verdiepen van de tot dan toe verworven kennis en vaardigheden in de beroepspraktijk. In deze tweede stage staat het begrip adviseren centraal en je voert een kwaliteitsopdracht uit in opdracht van de praktijk. competentieontwikkeling op niveau 2 / 3 Praktijkleren 3 leerjaar 4 duur: 20 weken à 4 dagen per week, gedurende 8 uur/dag studiepunten: 30 EC verplichte terugkomdagen (6) deze laatste stage is onderdeel van de afstudeereenheid. Je verwerft een afstudeeropdracht die voldoet aan de door jou en de opleiding gestelde eisen. In deze stage staat het begrip implementeren centraal en je voert een opdracht uit in de praktijk waarbij (ook) aandacht is voor de implementatie. Je levert een bijdrage aan een onderzoek of voert een project uit voor de stageverlenende organisatie. Je bewijst met de afstudeeropdracht dat je zelfstandig een projectopdracht kan uitvoeren en in staat bent om de beroepscompetenties toe te kunnen passen op het niveau van een beginnend beroepsbeoefenaar. deze afstudeeropdracht is voor de opleiding ook een toets waarop je beoordeeld wordt of je voldoet aan het eindniveau die aan de Bachelor of Health gesteld wordt. Bij de keuze van de stageplaats is het dus van belang om je af te vragen of je op deze plaats en met deze opdracht, kunt afstuderen op het gewenste competentieniveau. competentieontwikkeling op niveau 3 (= eindniveau) 29/218

30 Meer gedetailleerde informatie vind je in de stagegids en de cursushandleidingen voor het praktijkleren per leerjaar. Procedure Je bent zelf verantwoordelijk voor de inbreng van je stageplaats, waarbij je gebruik kunt maken van het relatienetwerk van de opleiding en het advies van de stagecoördinator. Elke stage loop je in principe bij een andere organisatie, waarbij je een grote mate van keuzevrijheid hebt en je dus veel invloed hebt om je eigen (leer-)wensen te realiseren. Nadat je een stageplaats en stageopdracht hebt verworven, leg je deze ter goedkeuring voor aan de stagecoördinator; zonder diens toestemming kun je niet starten met een stage. Ter bevestiging van de formele afspraken, sluit je een stagecontract met de stageverlenende organisatie. Voorwaarden Om toegelaten te worden toegelaten tot het praktijkleren moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan: voor praktijkleren 2 moet praktijkleren 1 minimaal op voldoende niveau zijn afgerond voor praktijkleren 3 (de afstudeerstage) moet praktijkleren 2 minimaal op voldoende niveau zijn afgerond en de cursus Management en beleid (4a) zijn gevolgd. Beoordeling De beoordeling van het praktijkleren wordt door de stagedocent vastgesteld in een assessmentgesprek na afloop van de stageperiode. Het assessmentgesprek is een toets waarin je als student laat zien dat je je competentieontwikkeling kunt verantwoorden. Dit doe je door jouw competentieontwikkeling te presenteren en hierover een dialoog aan te gaan met de assessor(en) en kritische vragen te beantwoorden. Daarnaast geeft de praktijk een oordeel over de uitwerking van de opdracht (het eindverslag van de stage opdracht) en de leer- en beroepshouding van de student. Dit oordeel geldt als advies aan de opleiding en wordt door de stagedocent in de eindbeoordeling betrokken. De stagedocent kent bij voldoende resultaat de studiepunten toe in Osiris. In de cursushandleidingen voor het praktijkleren staat de assessmentprocedure uitvoerig beschreven. Herkansing Bij een onvoldoende beoordeling voor het assessment vindt er een herkansing plaats in overleg met de stagedocent. Bij een onvoldoende voor het praktijkdeel (eindverslag van de stage opdracht en/of de leer- en beroepshouding van de student), vindt er een herkansing van de gehele stageperiode plaats in overleg met de stage coördinator. In het geval dat er (op onderdelen) een herkansing moet plaatsvinden, valt deze in de daarvoor vastgestelde periode; hierover wordt helder gecommuniceerd met betrokkenen. Als hierdoor studievertraging optreedt, wordt in overleg met de student een nieuwe studieroute vastgesteld. De student ontvangt hierover een schriftelijke bevestiging, met cc naar de SLB-docent. Deeltijdvariant De deeltijdstudent ontwikkelt haar of zijn competenties in de eigen organisatie. Binnenschools wordt de student begeleid door een docent in de eigen praktijk door een werkplekbegeleider, bij voorkeur de eigen leidinggevende. Tenminste eenmaal per leerjaar tijdens de opleiding bezoekt de docent de werkplek van de student. Voor de competentieontwikkeling stelt de student met behulp van een zelfassessment een Persoonlijk Ontwikkelplan op. De student verantwoordt zich drie maal tijdens de opleiding over de eigen ontwikkeling, op beginnend, gevorderd en als laatste (het eindassessment) op competent niveau (summatieve toetsing cursus praktijkleren 1, 2 en 3. Zie verder de cursushandleiding praktijkleren 1, 2 en 3. Zie art. 26 OER-HU Profileringsruimte De opleiding kent naast het hoofdprogramma (major) ook een vrije keuzeruimte van 30 EC, de zogenaamde profileringsruimte. Met deze profileringsruimte kun je een eigen accent aan de studie geven, gericht op verbreding en verdieping. We kennen de volgende mogelijkheden: een minor (= een samenhangend pakket van keuzecursussen); een premaster (= een schakeltraject ter voorbereiding op een masteropleiding); 30/218

31 een studieperiode in het buitenland (Study Abroad). Je volgt dan gedurende twee blokken onderwijs aan een hogeschool of universiteit in het buitenland; een pakket van keuzecursussen dat je zelf samenstelt; een minor bij een andere hogeschool of universitaire instelling via Kies Op Maat (KOM) De HU heeft een uitgebreid aanbod van minors en losse keuzecursussen dat door alle faculteiten van de HU gezamenlijk is ontwikkeld. Maar je kunt ook gebruikmaken van het aanbod van andere hogescholen en universiteiten (ook in het buitenland, zie ). Daarnaast is het mogelijk om in samenspraak met je studieloopbaanbegeleider jew profileringsruimte in te vullen met een zelf samengesteld pakket aan keuzecursussen. Voorwaarde voor de invulling van de profileringsruimte is, dat de invulling op HBO-hoofdfaseniveau is. Je kunt de examencommissie beargumenteerd verzoeken van deze eis voor maximaal 10 EC af te wijken (artikel 19 lid 4 OER-HU). De examencommissie beoordeelt daarbij of de betreffende cursus past binnen het individuele examenprogramma van de student. Cursussen van de universiteit worden geacht per definitie van HBO-hoofdfaseniveau te zijn. Volg je cursussen in het buitenland, dan worden deze geacht van voldoende niveau te zijn als is aangetoond dat het HBO-niveau betreft. Voor advisering en begeleiding bij de invulling van de profileringsruimte kun je terecht bij de studieloopbaanbegeleider (zie ook 7.7). In samenspraak stel je een profileringsplan op waarin jouw keuze uit het profileringsaanbod van de HU-Onderwijscatalogus en eventuele externe minors en/of keuzecursussen wordt vastgelegd. Uit het profileringsplan moet blijken op welke wijze de gekozen onderdelen bijdragen aan de voorbereiding op de beoogde beroepsuitoefening of verdere studie. De procedure bij een KOM minor (Kies Op Maat) of een minor in het buitenland is als volgt: je dient eerst toestemming aan te vragen bij de examencommissie. Om het behaalde cijfer te kunnen registeren dien je een melding te maken bij de examencommissie en een gewaarmerkt certificaat te tonen. Bij het volgen van een minor in het buitenland dient een learning agreement te zijn opgesteld (study abroad), waarbij er ook een reden moet worden aangegeven om voor toestemming aan aanmerking te komen (aanvullend, verdiepend, geen overlap, niveau). Het aantal EC dat wordt geregistreerd van een buitenlandse minor, kan afwijken van het aantal behaalde punten en wordt altijd naar beneden afgerond in het aantal EC dat deelbaar is door 5. Indien bijvoorbeeld 24 EC behaald is, dan wordt dit afgerond naar 20 EC. Het minor- en keuzecursussenaanbod van de HU wordt vooraf goedgekeurd of afgekeurd door de examencommissie van jouw opleiding. Als je kiest voor een van de goedgekeurde minors, dan hoef je geen profileringsplan voor te leggen aan je studieloopbaanbegeleider en dit te laten goedkeuren door de examencommissie. Je moet wel een profileringsplan maken en laten goedkeuren door de examencommissie indien: je kiest voor een zelf samengesteld pakket aan keuzecursussen of een minor die niet in de onderwijscatalogus van de HU is opgenomen; je kiest voor een buitenlandse minor; je een KOM minor wilt volgen. De examencommissie weigert goedkeuring als de keuzecursus of minor niet van hbo-hoofdfaseniveau is, of als er sprake is van substantiële overlap tussen de keuzecursus of minor enerzijds en het hoofdprogramma anderzijds. Wil je een tweede minor volgen en is dit een externe minor, dan kan dit door de examencommissie worden geweigerd. LET OP: om te mogen beginnen aan je profileringsruimte, moet je je propedeuse voor aanvang daarvan behaald hebben. Deze regel geldt wanneer je je in studiejaar 2015/2016 hebt aangemeld voor een minor of 31/218

32 invulling van de profileringsruimte hebt aangevraagd. Heb je dit reeds in studiejaar 2014/2015 gedaan, dan is deze regel niet op jou van toepassing. Kijk voor meer informatie over de profileringsruimte en minors op Informatie over een studieperiode in het buitenland (Study Abroad) is te vinden op Let op, de inschrijving voor een Study Abroad opent en sluit veel eerder dan voor een reguliere minor. De deadline is op 1 februari voorafgaand aan het studiejaar waarin je op Study Abroad wilt gaan. Zie hierna Voor inzage in het aanbod van HU-minors, keuzecursussen en premasters, en voor inschrijving kun je terecht op Ook kun je een bezoek brengen aan de jaarlijkse HU-minormarkt, die in maart wordt gehouden en waar alle HU-faculteiten hun profileringsaanbod presenteren. Meer informatie over premastertrajecten vind je in de folder Doorstuderen na je bachelor aan de UU en op Informatie over de keuzecursussen en minors van de Faculteit Gezondheidzorg is te vinden op de site Vrijstelling voor de profilering De profileringsruimte omvat cursussen met een totale studielast van 30 EC (zie artikel 19 OER-HU). De examencommssie kan op schriftelijk verzoek vrijstelling verlenen voor (een deel van) de profileringsruimte o.a. op basis van een afgeronde HBO of WO opleiding. (zie artikel 40 OER-HU) Voor de voltijdstudenten MidZ staat het volgen van een minor gepland in blok A en B van studiejaar 3. Voor de deeltijdstudenten MidZ staat de keuzecursus Mediation gepland in blok A en B van studiejaar 4. Een verzoek om vrijstelling kan worden ingediend op In hoofdstuk 4.2. kun je meer informatie vinden over vrijstellingen. Zie art. 19 en 21 OER-HU Excelleren De HU biedt je de mogelijkheid als student om jezelf extra uit te dagen door verschillende soorten honourstrajecten. Door prestaties te behalen op honoursniveau, kun je Sterren behalen. Bij minimaal vijf Sterren, kun je een eindbeoordeling aanvragen en kun je het Honours Certificaat behalen bij je diploma. Activiteiten die in aanmerking komen om te worden erkend als honourstraject kunnen zowel door de HU ontwikkeld zijn ( aanbodgerichte honourstrajecten) als door jezelf ingebracht worden ( vraaggerichte honourstrajecten). Informatie over honourstrajecten binnen je faculteit is te vinden op of via het honoursloket bij je faculteit. Procedures Verkrijgen van een Ster Verklaring Je kunt zowel meedoen aan aanbodgerichte honourstrajecten als zelf een voorstel doen om eigen activiteiten/projecten hiervoor in aanmerking te laten komen (vraaggericht honourstraject). In beide gevallen schrijfje je in op het honoursportfolio via het facultaire honoursloket. De aangewezen examinator beoordeelt het voorstel conform de vastgestelde beoordelingsprocedure en informeert je over de uitkomst hiervan. Bij een positief besluit rondje waar nodig de activiteit(en) af. Beoordeling vindt plaats door de betreffende examinator, conform de vastgestelde beoordelingscriteria. De als voldoende gekwalificeerde excellente prestatie(s) word(t)(en) vastgelegd in je honoursportfolio. De Ster Verklaring is een schriftelijke erkenning waarin duidelijk is vermeld welke honoursprestatie je hebt geleverd. 32/218

33 Verkrijgen van het Honours Certificaat Wanneer je van mening bent aantoonbaar aan alle vereisten voor het Honours Certificaat te voldoen en daarmee voor het Honours Certificaat in aanmerking te komen, onderbouw en presenteer je de geleverde prestaties op boven-bachelorniveau. De betreffende honourscommissie geeft aan op welke wijze dit getoetst wordt. Voor het behalen van het Honours Certificaat ontvang je bij afstuderen een schriftelijke erkenning in de vorm van een officieel waardepapier naast je diploma. Zie art. 22 OER-HU Afstuderen Studeren aan de HU betekent dat je je opleiding afrondt met een vorm van een afsluitend examen, technisch ook wel de afstudeereenheid genoemd. De afstudeereenheid kun je alleen met succes afronden als je het beoogde eindniveau van de opleiding behaald hebt. Voor deze afstudeereenheid of onderdelen daarvan kun je nooit een vrijstelling krijgen. Iedereen die een diploma wil krijgen, moet derhalve de afstudeereenheid met goed gevolg afronden. De afstudeereenheid ziet er als volgt uit: Afstudeereenheid Voor de voltijd de afstudeerstage (=praktijkleren 3) van 20 weken met daarin de onderdelen - Assessmentgesprek (competent niveau) 15 EC - Beroepsproduct: Projectverslag 15 EC Voor voltijd de individuele afstudeeropdracht te weten: - artikel 10 EC - referaat 5 EC Voor de deeltijd het praktijkleren: - het portfolio met daarin opgenomen de POP, het selfassessment, beroepsproducten en overig bewijsmaterialen15 EC - het assesmentgesprek 15 EC Voor de deeltijd de individuele afstudeeropdracht te weten: - Artikel 10 EC - Referaat 5 EC Competen Alle competenties op ties integraal niveau 3, gevorderd niveau. Alle competenties, specifiek persoonlijk leiderschap en beroepsontwikkeling Alle competenties op integraal niveau 3, competent niveau Alle competenties, specifiek persoonlijk leiderschap en beroepsontwikkeling Zie 5.1 voor meer informatie over het examen en het diploma en voor uitschrijving na afstuderen. Digitaal aanleveren en publiceren van scripties en onderzoeksartikelen De HU is een van de hogescholen die actief deelneemt aan de HBO Kennisbank. Hierop worden publicaties, zoals scripties en onderzoeksartikelen, die binnen hogescholen worden geproduceerd digitaal beschikbaar gesteld aan geïnteresseerden over de hele wereld. Ze kunnen omgekeerd ook weer een rol spelen bij onderwijs en onderzoek. Rond je jouw afstudeerscriptie af met het cijfer 7 of hoger, dan mag je je scriptie kosteloos digitaal laten publiceren op de HBO Kennisbank. Belangrijke voorwaarde is wel dat je stagebedrijf hiermee akkoord gaat en dat er geen vertrouwelijke informatie in voorkomt. Voor meer informatie: 33/218

34 Kenniscentrum De Faculteit Gezondheidszorg heeft het kenniscentrum 'Innovatie van Zorgverlening ' (IvZ) dat ook studenten interessante mogelijkheden biedt. Het kenniscentrum houdt zich bezig met praktijkgericht onderzoek naar patiëntenzorg, met als doel de gezondheid en het welbevinden van patiënten te verbeteren. Dit onderzoek is erop gericht dat ouderen en mensen met een ziekte en/of een chronische aandoening langer zelfstandig en zelfredzaam kunnen zijn. Gezond oud worden begint al vroeg is de rode draad. Praktijkgericht onderzoek is onderzoek dat aansluit bij vragen uit de beroepspraktijk en daar direct relevant voor is. De resultaten van onderzoek door het kenniscentrum leiden zo niet alleen tot wetenschappelijke inzichten, maar worden ook direct gebruikt in de beroepspraktijk. Tevens wordt deze nieuwe kennis ingebracht in het onderwijs. Studenten kunnen participeren in het onderzoek van het kenniscentrum. Dit kun je doen in het kader van je profileringsruimte (zie verder par : opleidingsstructuur algemeen) of combineer je met het afstuderen. Je kunt je opgeven via Het kenniscentrum IvZ (zie ook het organogram hieronder) bestaat uit een aantal lectoraten, gericht op de vakgebieden waarvoor de Faculteit Gezondheidszorg (FG) professionals opleidt: het lectoraat 'Verpleegkundige en Paramedische Zorg voor Mensen met Chronische Aandoeningen', het lectoraat 'Leefstijl en Gezondheid', het lectoraat 'Vraaggestuurde Zorg', het lectoraat `Logopedie: Participatie door Communicatie en het lectoraat `Innovatie van Zorgprocessen in de Farmacie. De drie instituten van de Faculteit Gezondheidszorg zijn nauw verbonden aan deze lectoraten. In het curriculum en het onderwijsaanbod van de opleidingen in deze instituten is duidelijk te merken dat deze samenwerking de onderwijskwaliteit verhoogt. Kijk voor meer informatie over het kenniscentrum op: Vervolgopleidingsmogelijkheden Zie art. 15 OER-HU. 2.6 Examencommissie Instelling en benoeming Iedere opleiding van de HU heeft een examencommissie, die is georganiseerd op Instituuts- of Faculteitsniveau. Een examencommissie ziet toe op de kwaliteit van toetsing en is de instantie die het diploma uitreikt. De examencommissie is onafhankelijk in haar oordeelsvorming ten opzichte van het management van een opleiding. De opleiding Management in de Zorg valt onderde examencommissie voor de bacheloropleidingen van het Instituut voor Verpleegkundige studies (bacheloropleidingen management in de zorg, medische hulpverlening en verpleegkunde) Je kunt een verzoek of een melding aan de examencommissie uitsluitend doen via de Sharepointsite van de examencommissies en het ambtelijk secretariaat: Samenstelling De examencommissie bestaat uit ten minste drie leden, te weten een voorzitter, een plaatsvervangend voorzitter en één of meer leden. De leden van de examencommissie worden door de faculteitsdirectie benoemd. De leden van de examencommissie staan vermeld op de Sharepointsite van de examencommissies en het ambtelijk secretariaat van de Faculteit Gezondheidszorg. Raadpleeg hiervoor de website van de examencommissie: 34/218

35 2.6.3 Taken en bevoegdheden De taken en bevoegdheden van de examencommissie zijn vastgelegd in hoofdstuk 4 van de OER-HU bacheloropleidingen en in het (facultair) Reglement Examencommissies HU. De examencommissie ziet er onder andere op toe dat de regels met betrekking tot het onderwijs en de tentamens en examens, zoals opgenomen in de OER-HU bacheloropleidingen en studiegidsen, op correcte wijze worden nageleefd. Daarnaast waarborgt de examencommissie de kwaliteit van de tentamens en de examens, adviseert ze bij het vaststellen van toetsbeleid, wijst de commissie examinatoren aan, verleent ze vrijstellingen en reikt ze studieadviezen en diploma s uit. Naast de kaderstelling in eerder genoemde reglementen, kan de examencommissie bijkomende regels vaststellen ten aanzien van: de gang van zaken bij schriftelijke tentamens (tentamenreglement); de surveillance bij schriftelijke tentamens (surveillanteninstructie); de gang van zaken bij mondelinge tentamens (tentamenprotocol); het maken en beoordelen van tentamens (tentamenrichtlijnen); het sanctioneren van onregelmatigheden (fraudeprocedure), waaronder het ongeldig verklaren van tentamenresultaten. Werkwijze en besluitvorming De examencommissie vergadert wekelijks. Zij neemt besluiten bij gewone meerderheid van stemmen. Om rechtsgeldige besluiten te kunnen nemen, dienen ten minste drie leden bij de vergadering aanwezig te zijn. Als er evenveel stemmen voor als tegen zijn, dan neemt de voorzitter het definitieve besluit. Besluiten van de examencommissie worden vastgelegd in notulen. In spoedeisende zaken kan de voorzitter of zijn/haar plaatsvervanger zelfstandig een besluit nemen. De overige leden van de examencommissie worden daarover tijdens de eerstvolgende vergadering geïnformeerd. De vergaderingen van de examencommissies zijn niet openbaar, tenzij de voorzitter hierover anders beslist. De voorzitter kan personen die geen deel uitmaken van de examencommissie uitnodigen een vergadering bij te wonen en aan de beraadslaging deel te nemen. Deze personen hebben geen stem in de besluitneming van de examencommissie. Als de examencommissie één of meer van haar bevoegdheden opdraagt aan anderen, blijft de examencommissie eindverantwoordelijk. De examencommissie maakt tijdig, doch uiterlijk binnen drie weken na ontvangst van het verzoek, haar besluit schriftelijk of via aan de aanvrager bekend. Als de examencommissie voorziet, dat zij geen beslissing kan nemen binnen de gestelde termijn, stelt zij de afzender daarvan tijdig op de hoogte en geeft daarbij tevens aan wanneer zij een besluit neemt (art. 9 lid 5 OER-HU) Verzoekschrift De docenten/examinatoren en de examencommissie voeren de regels van de OER-HU bacheloropleidingen en de studiegids uit. Als jij vindt dat er voor jou een uitzondering moet worden gemaakt op deze regels, bijvoorbeeld een extra tentamenkans of een afwijkend examenprogramma, dan kun je een verzoekschrift indienen bij de examencommissie. Let er wel op dat je een verzoek tijdig indient. Als je bijvoorbeeld aan een komende tentamenronde deel wilt nemen, moet je rekening houden met een behandeltermijn van de examencommissie van drie weken. Denk eraan dat je bij een verzoekschrift ten minste de volgende zaken voegt: naam, adresgegevens en studentnummer; 35/218

36 datum; het verzoek en de redenen van het verzoek; de opleiding en variant (voltijd, deeltijd, duaal) waaraan je staat ingeschreven en indien van toepassing de cursuscode van de cursus waarop het verzoek betrekking heeft; eventuele bewijsstukken. Vergeet niet je verzoekschrift te ondertekenen, tenzij je het verzoekschrift digitaal indient; dan is ondertekenen niet vereist. Let op! Voor een verzoek om vrijstellingen gelden aanvullende regels, zie 4.2. Zie art. 9 lid 6 OER-HU. Er is verschil tussen een verzoek en een bezwaar- of beroepschrift. Een verzoek dien je in als je een (bijzonder) besluit van de examencommissie wilt krijgen. Als je het niet eens bent met het besluit van de examencommissie, dan kun je een bezwaar indienen (en in beroep gaan). Dat laatste werkt als volgt: Je dient binnen twee weken (de bezwaartermijn) nadat je het besluit van de examencommissie hebt ontvangen, direct bij de examencommissie of via het facultair loket rechtsbescherming een bezwaarschrift in. Als hoofdregel geldt dat de examencommissie binnen twee weken na ontvangst van het bezwaar een besluit moet nemen. Als je het niet eens bent met het besluit op bezwaar, bestaat er de mogelijkheid om daartegen in beroep te gaan. Dit doe je bij het HU Loket Rechtsbescherming Studenten. Een beroep wordt behandeld door het College van Beroep voor de Examens. De beroepstermijn bedraagt zes weken nadat je het besluit op bezwaar van de examencommissie hebt ontvangen. Zie voor meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift of een beroepschrift hoofdstuk 7 of kijk op Het is aan te bevelen om advies in te winnen bij de studentendecaan. Voor het indienen van een verzoek of een bezwaar, zie https://onderwijsteams.sharepoint.hu.nl/fg/examencommissiefg/default.aspx. Alleen zaken die via deze site worden ingediend, worden in behandeling genomen. Zie art. 9 en 45 OER-HU. Als je om aantoonbare financiële redenen de kosten van bovengenoemde activiteiten niet kunt opbrengen, kun je een verzoek om een financiële voorziening of kwijtschelding van de kosten indienen bij de faculteitsdirecteur. 2.7 Voorzieningen Begeleiding Als HU-student heb je recht op studieloopbaanbegeleiding. De HU heeft docenten aangewezen als studieloopbaanbegeleider (slb er). Zij fungeren als spil tussen jou als student en je opleiding. Je kunt bij je slb er terecht met vragen en problemen die betrekking hebben op je studie. Denk daarbij aan je studievoortgang of keuzes die je kunt maken in het curriculum. Als je een waarschuwend tussentijds studieadvies hebt ontvangen, stel je samen met je studieloopbaanbegeleider een studieplan op. Studieloopbaanbegeleiding is het proces waarin je jouw eigen studie en loopbaan stuurt en leert sturen. Doel van studieloopbaanbegeleiding is dat de slb er je optimaal ondersteunt in het maken van een juiste studiekeuze, keuzes binnen de studieloopbaan en het succesvol afronden van de studie. 36/218

37 Studieloopbaanbegeleiding op de HU gaat over: coaching van de studiekeuzes; advisering bij de studievoortgang en studieplanning; verwijzing naar andere begeleiders, zoals de studentendecanen of jouw ondersteuners voor het onbelemmerd studeren; SLB biedt zorg waardoor de student optimaal kan kiezen, achterstanden kan wegwerken, kan versnellen en zich uitgedaagd voelt te excelleren. De begeleiding vindt plaats door middel van individuele gesprekken en soms door groepsbijeenkomsten en opdrachten. Naarmate de studie vordert, zal de intensiteit van de studieloopbaanbegeleiding geleidelijk afnemen. Zie art. 21 OER-HU ICT-faciliteiten Algemeen HU-studenten kunnen gebruikmaken van de ICT-faciliteiten die de HU biedt. Je logt altijd in met je e- mailadres en je wachtwoord. Je krijgt jouw wachtwoord en HU adres via , kort voordat je met je studie start. Je kunt hiermee de volgende faciliteiten gebruiken: je eigen HU mailadres (via mymail.hu.nl); de computers aanwezig op de HU. Je kunt ook met je eigen laptop binnen de gebouwen van de HU gebruikmaken van het draadloze netwerk Eduroam; (Dit draadloze netwerk kun je gebruiken binnen HU-gebouwen.) Je kunt een app gebruiken voor de hotspots van Eduroam, namelijk Layar. Deze app werkt op zowel android als smartphones; de online catalogus van de mediatheek (www.catalogus.hu.nl); het intranet van de HU (sharepoint.hu.nl); OSIRIS Student (www.osiris.hu.nl); Surfspot (www.surfspot.nl). Hier kun je met korting hard- en software kopen; met Lync kun je chatten, kijken of een docent beschikbaar is en online vergaderen; als je er niet uitkomt, kun je terecht bij de servicebalie van je faculteit; vragen kun je ook stellen aan de Centrale Service Desk. Deze is bereikbaar op (088) , op werkdagen van 8.00 tot uur. Mail kan ook: Via deze site kun je (project)ruimtes reserveren binnen je faculteit. Grote bestanden versturen Het is vaak lastig om grote bestanden te versturen: mailboxen zijn snel vol. Met FileSender kun je snel, veilig en eenvoudig grote bestanden naar elkaar sturen. Het is veilig en gratis. Je hoeft je niet te registreren. Je meldt je direct aan met je HU-account en wachtwoord. Meer informatie over de ICT-faciliteiten en actuele ontwikkelingen vind je op de site van ICT (www.ict.hu.nl) Je hebt de beschikking over je eigen HU adres, dit loopt via Office 365. Daarmee biedt de HU, en Microsoft applicaties aan in the cloud (online). Beschikking over Microsoft Outlook ( ), betekent: veel opslagruimte: 25 Gb; je is beschikbaar op alle mobile devices; je kunt gebruik maken van de functionaliteit agenda en deze delen met medestudenten; 37/218

38 de roosterfunctionaliteit kun je koppelen aan de agenda, via mytimetable.hu.nl. Beschikking over online Microsoft Office applicaties betekent: je kunt de applicatie Lync gebruiken; met Lync kun je chatten, kijken of een docent beschikbaar is en online vergaderen; Any time en met any device gebruik maken van bovenstaande applicaties. Je studentenmail is een belangrijk communicatiemiddel waarmee je op de hoogte blijft van actuele informatie over je opleiding. De opleiding communiceert in geval van mail alleen via je HU-mailadres. Via mymail.hu.nl kom je in jouw mailbox. Je kunt inloggen met je adres en wachtwoord. Het is je eigen verantwoordelijkheid om je HU-mailbox regelmatig te bekijken. Krijg je je HU-mails liever op je privémailadres? Dan kunje je HU-mail automatisch laten doorsturen MijnHU Via MijnHU (www.mijn.hu.nl) vind je de meest essentiële informatie die je nodig hebt voor je studie, zoals cijfers, roosters, cursusinformatie, afwezigheidsmeldingen van docenten, mail en nieuws. Voordelen van MijnHU: een portal met up-to-date studie-informatie; gebruiksvriendelijk: de informatie wordt overzichtelijk aangeboden; eenvoudig te raadplegen op mobiele apparaten zoals een smartphone of tablet; wordt continu aangepast en verbeterd, waarbij de feedback van studenten essentieel is. Hoe werkt het? Ga naar de website en log in met je HU-mailadres en wachtwoord. Vervolgens heb je toegang tot al jouw studie-informatie. Je kunt de website als favoriet toevoegen op je smartphone. MijnHU komt ook als app beschikbaar, maar tot die tijd moet je gebruik maken van de website. MijnHU is beschikbaar in het Nederlands en Engels OSIRIS Student In OSIRIS registreert de HU jouw NAW-gegevens, cijfers en (deel)tentameninschrijvingen. Je kunt zelf inloggen in OSIRIS via Hier kun je: Je cijfers inzien Via het tabblad Resultaten zie je welke cijfers je voor de laatste 15 (deel)tentamens hebt gehaald. Je kunt ook zien hoe het (deel)tentamen gemiddeld gemaakt is. Wil je al je resultaten in het huidige studiejaar zien? Kijk dan bij het tabblad Voortgang. Onder Dossier vind je een overzicht van de resultaten die je tijdens je volledige studie hebt gehaald. Je kunt zelf bepalen of je alles wilt zien of bijvoorbeeld alleen de resultaten uit de hoofdfase. Je moet zelf je cijfers controleren zodra ze online staan. Mogelijke fouten moet je altijd binnen vier weken melden nadat het cijfer in OSIRIS gezet is. Dit doe je bij de examinator die bij het cijfer vermeld staat of bij de examencommissie. Je studievoortgang bekijken Wil je weten welke vakken je nog moet volgen om te kunnen afstuderen? Ga dan naar het tabblad Voortgang. Onder het kopje Studievoortgang selecteer je de opleiding die je volgt en geef je aan dat je Nog te volgen onderwijs wilt zien. Vrijstellingen aanvragen Je kunt een aanvraagformulier voor vrijstellingen invullen bij Studievoortgang > Vrijstelling aanvragen. Hier staat je curriculum. Op basis daarvan kun je een vrijstellingsaanvraag invullen en uitprinten. Om de procedure te versnellen, bij voorkeur vrijstellingen aanvragen via de examencommissie op SharePoint. Meer informatie over vrijstellingen vind je in /218

39 Tentamen- en cursusinformatie vinden Je vindt in OSIRIS Informatie over (deel)tentamens, cursussen, minors en keuzecursussen en hoe je je hiervoor moet inschrijven. Je inschrijven voor cursussen en tentamens Via het tabblad Inschrijven kun je via een eenvoudige wizard kiezen of je je wilt inschrijven voor een cursus, (deel)tentamen of minor. Zo kun je een keuze maken uit de cursussen uit je verplichte curriculum of een cursus zoeken uit het complete cursusaanbod van de HU. Informatie over de inschrijfperiode vind je terug in Meer informatie over de inschrijving vind je in 3.2. Een overzicht vinden van je inschrijvingen Wil je weten voor welke cursussen en (deel)tentamens je bent ingeschreven? Kijk dan bij het tabblad Inschrijven onder het kopje Overzicht inschrijvingen. Dit overzicht laat alleen de cursussen en (deel)tentamens zien die op dit moment of in de toekomst gegeven worden. Checken of je bent ingeschreven Soms denk je dat je je correct hebt ingeschreven voor een cursus of (deel)tentamen, maar is je inschrijving bij de administratie niet te vinden. Om dit probleem te voorkomen krijg je na iedere inschrijving een bevestiging van de inschrijving op je HU- adres. Controleer altijd of je dit bericht hebt ontvangen en bewaar het goed. Je uitschrijven voor cursussen en tentamens Ben je ingeschreven voor een cursus of een (deel)tentamen en wens je hiervoor uitgeschreven te worden? Klik dan op het tabblad Uitschrijven. Vink de onderdelen (cursussen of (deel)tentamens) aan waarvoor je je wilt uitschrijven en kies voor uitschrijven. Jekunt je alleen uitschrijven voor een cursus of (deel)tentamen binnen een bepaalde periode. Wanneer je je uitschrijft voor een cursus of (deel)tentamen ontvang je een bevestigingsmail. Bewaar deze goed. Je personalia wijzigen Op het tabblad Personalia kun je zelf je adres wijzigen en een (nieuwe) pasfoto uploaden. Deze pasfoto wordt gebruikt voor de collegekaart die je jaarlijks opgestuurd krijgt. Staan er onjuistheden bij het scherm personalia? Neem dan contact op met Bureau Inschrijving. Je aanmelden om een te krijgen als je cijfer binnen is Als je op de link Aanvullende informatie klikt, kun je jezelf aanmelden om een bericht te krijgen als er een cijfer is ingevoerd in OSIRIS. Hiervoor moet je resultaten op Aangemeld zetten Wachtwoord Na verloop van tijd verloopt je HU-wachtwoord. Je krijgt dan vanzelf het verzoek om een nieuw wachtwoord in te voeren. Dit kan vanaf elke werkplek op de HU. Vanuit huis kun je je wachtwoord wijzigen via Het nieuwe wachtwoord moet uit acht karakters bestaan en moet zowel letters als cijfers bevatten. Via deze website kun je ook je wachtwoord resetten als je het vergeten bent. Je krijgt dan via je eigen privé adres een code waarmee je je wachtwoord kunt wijzigen. Let op: sommige opleidingen gebruiken programma s waarvoor je een ander wachtwoord nodig hebt. Heb je vragen over je wachtwoord? Ga dan naar de servicebalie (te vinden bij de receptie op de begane grond) of kijk op de website Informatiebeveiliging en privacy De HU vindt het erg belangrijk om informatie goed te beveiligen, om deze tegen misbruik te beschermen. Daarom zijn er een aantal regels voor het gebruik van de computers en het netwerk op de HU: de ICT- 39/218

40 gedragsregels (zie We verwachten dat je deze regels kent en dat je je eraan houdt. We verwachten bijvoorbeeld van je dat je: de pc waarop je bent aangemeld niet onbeheerd achterlaat; je wachtwoord niet aan anderen geeft; brieven en lijsten met vertrouwelijke gegevens direct bij de printer ophaalt. Vragen en/of opmerkingen op het gebied van vertrouwelijkheid kun je en aan Daarnaast heeft de HU een privacyreglement op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens. In dit reglement staat onder meer welke informatie vertrouwelijk is en met welke regels je rekening moet houden als je deze gegevens gebruikt. Op de site lees je meer hierover Registratie studievoortgang Je studieresultaten worden geregistreerd in OSIRIS. Zie ook Je studievoortgang wordt uitgedrukt in EC volgens het European Credit Transfer System (ECTS). Wanneer je voor een cursus in de eindbeoordeling een voldoende krijgt, worden de bijbehorende EC s in OSIRIS toegekend. Voor deeltentamens krijg je geen EC s. Zie ook 4.4. Loop je achter met het halen van je EC s? Dan adviseren wij je om contact op te nemen met je studieloopbaanbegeleider. Samen kun je bekijken hoe het komt dat je een achterstand hebt opgelopen en of (en hoe) je daar iets aan kunt doen. Daarnaast kun je altijd zelf contact opnemen met je studentendecaan (zie 7.9). Het is vooral belangrijk om dat te doen als de studieachterstand ontstaan is door bijzondere omstandigheden (bijvoorbeeld ziekte). Je studieloopbaanbegeleider en studentendecaan kunnen je adviseren over mogelijke voorzieningen. Zie art. 21 OER-HU Studenten Informatie Punt (STIP) Bij het STIP kun je terecht met al je onderwijs gerelateerde vragen. Je kunt je zowel wenden tot het STIP HUA op locatie Amersfoort als tot het STIP FG op locatie Utrecht. Vragen over: In- en uitschrijven aan de opleiding In- en uitschrijven voor cursussen en herkansingen Lesroosters Organisatie van centraal georganiseerde (her)tentamens, Studieroute Groepsindelingen Profileringsruimte (minoren en keuzevakken) Afstuderen Tevens is het Facultair Rechtsloket onderdeel van het STIP. Misschien ben je het niet eens met een beslissing, vind je dat iemand zich tegenover jou niet goed heeft gedragen, is er iets anders fout gegaan of kom je er onderling niet uit. Daar kun je wat aan doen, het STIP helpt je daarmee graag verder, dus bel, mail of kom even langs. Het STIP HUA is te vinden op de eerste verdieping van HU Amersfoort en is dagelijks geopend van tot uur. Tijdens tentamenweken gelden ruimere openingstijden. Telefonisch zijn wij bereikbaar van uur tot uur. Tel: , Wij raden je tevens aan bij vragen onze website te raadplegen. 40/218

41 Het STIP FG is te vinden op de eerste verdieping van Heidelberglaan 7 in Utrecht en is dagelijks geopend van tot uur. Tijdens tentamenweken gelden ruimere openingstijden. Telefonisch zijn wij bereikbaar van uur tot uur. Tel: , Wij raden je tevens aan bij vragen onze website te raadplegen. International Office Faculty of Health Care (IO-FHC) Je wilt voor je studie of stage naar het buitenland, maar wat dan? Je hebt geen idee hoe je dat moet aanpakken of waar te beginnen. Dan is er voor jou het International Office Faculty of Health Care (IO- FHC). Je vindt het IO-FHC bij de mediatheek op de eerste verdieping. Wil je een afspraak maken? Stuur dan een mail naar Wat kan het IO-FHC voor je doen? Het is belangrijk dat je al vroeg in je studie bij het IO-FHC langs gaat om je te oriënteren. Stel jezelf de vragen: Waarom wil ik naar het buitenland? Welke meerwaarde heeft een stage of studie in het buitenland voor mij? Welke eisen stelt de opleiding aan een buitenlandse stage of studieplaats? Hoe moet ik toegerust zijn voordat ik daadwerkelijk kan vertrekken? Hoe kan ik de periode in het buitenland tot een succes maken? Bij het IO-FHC kun je onder andere meer informatie krijgen over bijvoorbeeld: Het uitzoeken van de mogelijkheden m.b.t. financiën, zoals beurzen en subsidies. Het zoeken naar een goede verzekering en het aanvragen van visa. Het kiezen van modules uit het IHS programma. Het zoeken naar relevante taalmodules. Het in contact brengen met (oud-)studenten, die tijdens hun studie al in het buitenland zijn geweest. Het in contact brengen met andere FG-studenten, die geïnteresseerd zijn in een buitenland- stage. Het in contact brengen met de coördinator Internationalisering van je opleiding. Het in contact brengen met het International Office van de hogeschool. International Office Faculty of Health Care Hogeschool Utrecht, Faculteit Gezondheidszorg Bolognalaan 101, Utrecht Website: Telefoonnummer: Studievereniging Studieverenigingen organiseren gezellige maar ook inhoudelijke activiteiten, en zorgen voor betrokkenheid bij je studie, de hogeschool en je toekomstige vakgebied. De studieverenigingen binnen de HU zijn verenigd in de koepelorganisatie OSHU, die hogeschoolbreed de belangen van de diverse verenigingen behartigt. Paramedus is de studievereniging van de Faculteit Gezondheidszorg. Paramedus bestaat sinds 1965 en telt momenteel zo n leden. Onder dit gezelschap bevinden zich studenten van alle opleidingen die deze faculteit aanbiedt. Paramedus is geen studentenvereniging, maar een studievereniging. Hierdoor is er geen ontgroening of aanwezigheidsplicht; het is een echte gezelligheidsvereniging. Het leuke aan Paramedus is, dat er mensen van allerlei opleidingen lid zijn en je naast gezellige activiteiten ook nog eens educatief bezig kunt zijn. Er worden naast veel gezellige activiteiten ook aan de studie gedacht. Daarom organiseren we naast vijf themafeesten per jaar, een wekelijkse borrel op woensdag en donderdagmiddag in het faculteit café, een gala en borrelavonden door het jaar heen ook nog specifieke educatieve activiteiten voor elke studie. Denk daarbij aan een bezoek aan de snijzaal, dikke korting op symposia of een excursie. Om dit alles te regelen zijn ongeveer 70 leden van Paramedus actief in verschillende commissies. Geïnteresseerd? Word actief lid en help ons deze activiteiten tot een groot succes te maken! 41/218

42 Bij vragen kun je altijd contact opnemen met: SIGMA Sportmedisch Bewegingscentrum & Praktijk voor Fysiotherapie SIGMA Sportmedisch Bewegingscentrum SIGMA is het bewegingscentrum van de opleiding Fysiotherapie. SIGMA wordt gebruikt voor onderwijs waar studenten vaardigheden in de medische trainingstherapie worden aangeleerd en zij deze ook kunnen oefenen. Daarnaast wordt SIGMA gebruikt voor het doen van onderzoek. Het centrum beschikt over moderne technologisch hoogwaardige apparatuur. Sigma is gesitueerd op de Heidelberglaan 7 Utrecht/ Opleidingscommissies Elke opleiding heeft een opleidingscommissie (OC). Soms worden meerdere opleidingen vertegenwoordigd door één OC, dan heet het een gemeenschappelijke opleidingscommissie (GOC). De commissie is een adviesorgaan van het opleidingsmanagement of in geval van een GOC, van de instituutsdirectie. Adviezen van de (G)OC gaan bijvoorbeeld over studenttevredenheid, de inhoud van het onderwijs, de studiebegeleiding die wordt aangeboden of de praktijkcomponent van een opleiding. In de opleidingscommissie zitten studenten. Als je een goed idee hebt voor de verbetering van je opleiding, laat het dan vooral weten aan de OC! Wil je zelf lid worden van de opleidingscommissie? Neem dan contact op met de coördinator Bestuurlijke Participatie Studenten, die te bereiken is via of mail de OC via De coördinator verzorgt ook ondersteuning door gratis trainingen aan de actieve opleidingscommissies. De OC-Ambassadeur van de FG is Sebastian Spruyt. Hij ondersteunt de OC s met het uitvoeren van hun taken. Voor vragen, mail 2.8 Contactgegevens Contactgegevens van de opleiding: Hogeschool Utrecht Faculteit Gezondheidszorg Management in de Zorg De Nieuwe Poort PA AMERSFOORT Telefoon secretariaat: of Kamer secretariaat C4.46 Docentenkamer C /218

43 3 Cursussen 3.1 Cursusdeelname Het onderwijsprogramma van je opleiding is samengesteld uit onderwijseenheden, de zogenaamde cursussen. Een cursus is een samenhangend geheel van te verwerven kennis, inzicht en (beroeps)vaardigheden met een studielast uitgedrukt in studiepunten of EC. Een cursus wordt afgerond door middel van een tentamen. Alle cursussen staan de bijlage Cursusbeschrijvingen vermeld en worden voor aanvang van het studiejaar gepubliceerd in OSIRIS (www.osiris.hu.nl) en in de cursusomschrijving in paragraaf Inschrijving voor cursussen Deelname aan cursussen is alleen mogelijk als je tijdig bent ingeschreven in OSIRIS (www.osiris.hu.nl). Als student ben je hier zelf verantwoordelijk voor. Controleer dus altijd of je bent ingeschreven en print je inschrijfbevestiging. Als je niet correct bent ingeschreven, heb je geen toegang tot de cursus. Als je voor een cursus bent ingeschreven, word je automatisch ingeschreven voor het eerste reguliere tentamen volgend op de cursus Voor de cursussen van het eerste blok van de propedeuse word je automatisch ingeschreven.. Als je niet wilt deelnemen aan dit tentamen kun je je tot uiterlijk één week na de uiterste inschrijfdatum voor het tentamen uitschrijven. Zie Inschrijving voor een minor houdt tevens een inschrijving in voor alle cursussen die deel uitmaken van de minor. Zie artikel 32 OER-HU. Overzicht data in- en uitschrijving voor cursussen: Cursussen Data Onderwijsperiode Periode A (blok 1) Open Sluit Periode B (blok 2) Open Sluit Periode C (blok 3) Open Sluit Periode D (blok 4) Open Sluit Periode A (blok 1) Onder voorbehoud Open Sluit De data voor de toetsinschrijving zijn: Cursussen Data Onderwijsperiode Periode A (blok 1) Open Sluit Periode B (blok 2) Open Sluit Periode C (blok 3) Open Sluit Periode D (blok 4) Open Sluit Periode E (blok 5) Open /218

44 Sluit Aanwezigheidsplicht Aanwezig zijn is een belangrijk onderdeel van je ontwikkeling als student. Het draagt bij aan het worden van een hbo-professional. In de OER-HU is bepaald dat de opleiding voor (een gedeelte van) een cursus een aanwezigheidsplicht kan opleggen als de aanwezigheid essentieel is voor de toetsing van het vak. Dat is bijvoorbeeld het geval bij praktisch verworven inzichten die opgedaan worden in de les. In de bijlage Cursusbeschrijvingen staat de verdere toelichting op een mogelijke aanwezigheidsplicht bij een cursus. Als er goede redenen zijn waarom je niet kunt voldoen aan de aanwezigheidsplicht, dan kun je bij de examencommissie een verzoek indienen voor een ontheffing (zie 2.6.4). Deze kan de examencommissie verlenen, al dan niet onder het stellen van vervangende eisen. De studentendecaan kan je hier verder over informeren. 3.4 Ingangseisen Aan een cursus of een onderwijseenheid kunnen ingangseisen zijn verbonden. Zie daarvoor de bijlage Cursusbeschrijvingen. Voldoe je niet aan deze vereisten, dan mag je niet deelnemen aan de cursus, tenzij de examencommissie daarvoor toestemming geeft. Zie voor meer informatie over de verzoekprocedure bij de examencommissie Cursusbeschrijvingen De cursusbeschrijvingen van je opleiding staan vermeld in de bijlage Cursusbeschrijvingen. In de bijlage Cursusbeschrijvingen vind je alle relevante informatie over de cursussen van je opleiding. Zie art. 18 en 19 OER-HU. 44/218

45 4 Tentamens en examens 4.1 Introductie Tentamens Een cursus wordt afgerond met een tentamen. Elk tentamen toetst je kennis, inzicht en/of vaardigheden. Een tentamen kan ook een onderzoek naar de beroepshouding van een student betreffen. Tentamens (ook die in groepsverband worden gemaakt) dienen primair om de leerresultaten van individuele studenten te toetsen aan de beoogde doelstellingen. De examencommissie wijst voor het afnemen van tentamens, het vaststellen van de uitslag en de invoering daarvan in OSIRIS examinatoren aan. Een tentamen kan onderverdeeld zijn in maximaal twee deeltentamens per eenheid van 5 EC. Dus een cursus van 5 EC mag maximaal twee deeltentamens hebben en bijvoorbeeld een cursus van 15 EC mag bijvoorbeeld maximaal zes deeltentamens hebben. Een tentamen of examen is met goed gevolg afgelegd als hiervoor vóór afronding ten minste het cijfer 5,5 is behaald (zie 4.4.1). Als er deeltentamens zijn, is het tentamen pas behaald als alle deeltentamens zijn afgelegd en gezamenlijk tot een voldoende leiden. In de cursusbeschrijving is de onderlinge weging aangegeven. Hierin staat ook vermeld als voor een bepaald deeltentamen minimaal een bepaald cijfer moet zijn behaald. Examens Iedere bacheloropleiding kent twee examens: het propedeutisch examen en het eindexamen. Deze examens vormen respectievelijk de afsluiting van de propedeutische fase en de gehele bacheloropleiding. Je slaagt voor het propedeutisch examen of eindexamen als je voor dat deel voldoet aan de beschreven normen. Daarvoor moeten alle benodigde EC zijn behaald. Dat zijn voor de propedeuse 60 EC en voor het eindexamen 240 EC (dit is inclusief de 60 EC van de propedeuse). Je kunt het eindexamen alleen afleggen als het propedeutisch examen is behaald. Zodra je het programma van de propedeutische fase of hoofdfase hebt afgerond, beoordeelt de examencommissie in haar eerstvolgende vergadering je resultaten. Ben je geslaagd en voldoe je aan alle overige verplichtingen met betrekking tot de opleiding, dan reikt de examencommissie het diploma uit. Daarvoor gelden procedurele regels, zie 5.1. Afstudeereenheid Iedereen die een diploma wil krijgen, moet dus ook de afstudeereenheid met goed gevolg afronden. De afstudeereenheid is een vorm van eindexamen. De afstudeereenheid kan uit één cursus van 15 EC bestaan, maar kan ook worden samengesteld uit meerdere samenhangende kerncursussen waaruit een goed beeld van je eindniveau gedestilleerd kan worden. De afstudeereenheid omvat minimaal 15 EC en hiervoor mag je geen vrijstellingen hebben (tenzij de vrijstelling voor 1 september 2012 afgegeven is). De afstudeereenheid kan uit een onderwijseenheid bestaan, maar kan ook uit meerdere door de opleiding aangewezen cursussen uit het derde of vierde jaar. Je mag pas deelnemen aan de afstudeereenheid als je de propedeuse behaald hebt. In beginsel is er altijd een vertegenwoordiger van het werkveld als adviseur betrokken. De afstudeereenheid wordt altijd door twee examinatoren beoordeeld. Zie voor het overzicht van de afstudeereenheid het schema in paragraaf Zie art. 28, 30 en 42 OER-HU. 4.2 Vrijstellingen De examencommissie kan je vrijstelling verlenen voor (deel)tentamens, (een deel van) de profileringsruimte, of zelfs voor de gehele propedeuse. Vrijstelling van een tentamen of examen betekent dat je niet hoeft deel te nemen aan de desbetreffende cursus(sen) en dat je de EC voor de betreffende cursus krijgt toegekend. Een vrijstelling kan op grond van de wet pas verleend worden als je bent ingeschreven. 45/218

46 De HU heeft ervoor gekozen alleen vrijstellingen te verlenen op grond van eerder behaalde tentamens of examens die niet ouder zijn dan vijf jaar. Deze kun je behaald hebben in: de vooropleiding op grond waarvan je toegelaten bent tot deze opleiding; tentamens of examens die je hebt behaald binnen een geaccrediteerde opleiding; tentamens of examens van een opleiding waarvan de kwaliteitsborging vergelijkbaar is met het accreditatiesysteem. Dat is bijvoorbeeld van belang bij buitenlandse opleidingen. In Nederland betekent geaccrediteerd dat er een onafhankelijke externe controle van de opleiding heeft plaatsgevonden door de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie NVAO. Praktisch gezien voldoen alle hbo- en wo-opleidingen waarvoor je via Studielink kunt inschrijven aan dit criterium. Als het andere opleidingen betreft, vooral buitenlandse, zal de examencommissie moeten nagaan of de kwaliteit op een vergelijkbare manier geborgd is. De HU verleent dus geen vrijstellingen op basis van werkervaring. Wel kun je je opgedane werkervaring verzilveren door deze te laten toetsen middels een tentamen, een zogenaamde leerwegonafhankelijke toets. Zie voor meer informatie de bijlage Cursusbeschrijvingen. Ook bestaat er de mogelijkheid om beroepsproducten die je in je werk hebt gemaakt in te brengen in je opleiding, waardoor er mogelijkheden kunnen bestaan om je leerroute te versnellen. Zie voor meer informatie over leerwegonafhankelijk toetsen Als je voor een (of meer) vrijstelling(en) in aanmerking wenst te komen, moet je een gemotiveerd verzoek indienen bij de examencommissie. Dit verzoek moet ondertekend zijn en de volgende gegevens bevatten: je naam, adres en studentnummer; een omschrijving van de gronden waarop om de vrijstelling wordt verzocht; zo mogelijk onderliggende documentatie waaruit de inhoud van de gevolgde cursus(sen) blijkt (bijvoorbeeld een cursusbeschrijving of studiewijzer waaruit afgetoetste kennis, vaardigheden en competenties blijken); zo mogelijk voor welke cursus(sen) de vrijstelling wordt verzocht; een gewaarmerkte kopie van diploma met cijferlijst of een gewaarmerkt bewijs van eerder afgelegde tentamens. In geval van een verzoek tot een vrijstelling van (een deel van) de profileringsruimte bevat het verzoek bovendien: het besluit van de examencommissie waaruit de goedkeuring voor de invulling van de profileringsruimte blijkt; een gewaarmerkte kopie van het certificaat/verklaring met cijferlijst van de elders behaalde resultaten. Voor de afstudeereenheid (zie 4.1) wordt geen vrijstelling verleend. Wel geldt dat in vorige jaren de HU een ruimere regeling had voor het toekennen van vrijstellingen. De door de examencommissie verleende vrijstellingen komen niet te vervallen, ook niet als het om (een deel van) de afstudeereenheid gaat. Vrijstellingen zijn zes jaar geldig en worden verstrekt door de examencommissie op basis van de procedure als vermeld in artikel 40 OER-HU bacheloropleidingen. In bijzondere gevallen kan de examencommissie van de termijn van zes jaar afwijken. Hiervoor moet je dan een verzoek bij de examencommissie indienen. Een vrijstelling kan alleen worden verleend als de eerder behaalde tentamens of examens niet ouder zijn dan vijf jaar. Wil je een vrijstelling krijgen op basis van oudere tentamens of examens, dan kun je daartoe een verzoek indienen bij de examencommissie. De examencommissie kan in zo n geval toch vrijstelling verlenen als de eerder behaalde competenties inhoudelijk nog steeds gelijk zijn aan die van de cursus waarvoor je vrijstelling vraagt. Zie voor algemene informatie over de verzoekprocedure bij de examencommissie. Let op: Als je meer dan 10 EC aan vrijstelling in de propedeuse hebt, heeft dit gevolgen voor de norm voor het verkrijgen van een positief studieadvies. Zie /218

47 Overleg eerst met je studieloopbaanbegeleider of het zinvol is om een vrijstelling aan te vragen. Als een verzoek wordt ingediend, moet daar altijd een schriftelijk bewijsstuk (diploma, cijferlijst, verklaring etc.) zijn bijgevoegd. Binnen de HU worden alleen nog vrijstellingen afgegeven op eerder gevolgd onderwijs (zie voor de vereisten 4.2). Vrijstellingen worden binnen OSIRIS daarom weergegeven als VRY-O (op grond van eerder gevolgd onderwijs). In vorige jaren was het ook nog mogelijk om op andere gronden vrijstellingen af te geven, toen was registratie als VRY-A (op grond van een assessment van een gecertificeerd EVCbureau) of VRY-E (op grond van elders opgedane kennis en vaardigheden zonder EVC assessment) of VRY (niet nader gespecificeerd) mogelijk. De vrijstelling blijft buiten beschouwing bij een eventuele berekening van een gemiddelde voor een aantekening cum laude of met genoegen. Vrijstellingen voor vakken uit de hoofdfase kun je pas aanvragen als je formeel tot de hoofdfase bent toegelaten. Zie art. 40 OER-HU. 4.3 Organisatie tentamens Tentamenvorm en -duur Tentamens zijn bedoeld om je studieresultaten te toetsen en te beoordelen. Dit kan op verschillende manieren. De meest gebruikte tentamenvormen zijn: tentamen met gesloten en/of open vragen; productbeoordeling of werkstukbeoordeling; portfoliobeoordeling; verslagbeoordeling; presentatiebeoordeling; observatie van handelen; criteriumgericht interview of mondeling tentamen. In de bijlage Cursusbeschrijvingen wordt aangegeven of een tentamen ook leerwegonafhankelijk kan worden afgelegd. Dit houdt in dat je het tentamen kan afleggen zonder de cursus te volgen. Dit is belangrijk als je door werk, andere ervaringen of een niet-erkende vorm van scholing al denkt te beschikken over de competenties. Zoals je hiervoor kunt lezen (4.2) kent de hogeschool alleen een vrijstelling toe op grond van scholing, en niet op grond van andere ervaring. Maar door een leerwegonafhankelijk tentamen kun je deze ervaring toch binnen je opleiding te gelde maken en zo je opleiding versnellen. De examinatoren stellen de benodigde opdrachten, opgaven en beoordelingsnormen vast en zorgen ervoor (samen met andere bij een tentamen betrokkenen) dat de vereiste geheimhouding in acht wordt genomen totdat de opgaven zijn uitgereikt aan de kandidaten. De beschikbare tijdsduur voor tentamens wordt in OSIRIS en op het opgavenblad vermeld en wordt tevens door de surveillant bekendgemaakt. Bij uitzondering kunnen tentamens langer of korter duren. Zie art. 31 OER-HU. 47/218

48 4.3.2 Tentamenrooster De meeste tentamens worden gedurende de tentamenweken aan het einde van elke lesperiode (elk blok) afgenomen. Via de opleiding wordt hiervoor een tentamenrooster bekendgemaakt (al dan niet als onderdeel van het lesrooster). Dit rooster wordt uiterlijk acht weken voor aanvang van de tentamenperiode gepubliceerd in OSIRIS (www.osiris.hu.nl). Aan de hand van het jaarrooster kun je zien in welke periode bepaalde cursussen worden afgesloten. Voor iedere toets is in het lopende schooljaar een herkansing mogelijk. Voor de kennistoetsen (TestVision) is de hertoets gepland in de laatste toetsweek van het blok volgend op de eerste toetskans. Voor de overige toetsen bepaalt de examinator de datum voor herkansing. Op het tentamenrooster voor de betreffende periode wordt exact aangegeven op welke dag, op welk tijdstip en in welk lokaal de toets (of herkansing) plaatsvindt. Als je een onvoldoende hebt gehaald dien je je zelf in te schrijven voor het hertentamen. Toetsschema TestVision toetsen cursusjaar 1: Blok A Blok B Blok C Blok D Blok E Week A9 Week B11 Week C9 Week D9 Week E1 Toets 1A GZO-1.V-MOKT-13 Toets 1B GZO-1.V-OGKT-13 Toets 1C GZO-1.V-GLKT-13 Toets 1D GZO-1.V-BAKT-13 Hertoets 1D GZO-1.V-BAKT-13 Week B12 Hertoets 1A GZO-1.V-MOKT-13 Week C10 Hertoets 1B GZO-1.V-OGKT-13 Week D10 Hertoets 1C GZO-1.V-GLKT-13 Op het tentamenrooster voor de betreffende periode wordt exact aangegeven op welke dag, op welk tijdstip en in welk lokaal de toets (of herkansing) plaatsvindt. Tentamens worden zoveel mogelijk gepland op hetzelfde tijdstip als de lessen. Om je de mogelijkheid te geven om te versnellen kan het voorkomen dat hiervan wordt afgeweken. Zie art. 31 OER-HU Inschrijving en deelname (her)tentamens Inschrijving tentamens Deelname aan tentamens is alleen mogelijk als je hiervoor tijdig bent ingeschreven in OSIRIS (www.osiris.hu.nl). Je bent hier zelf verantwoordelijk voor. Controleer dus altijd of je bent ingeschreven en print je inschrijfbevestiging. Als je niet correct bent ingeschreven, heb je geen toegang tot het tentamen. Als je voor een cursus bent ingeschreven, word je automatisch ingeschreven voor het eerste reguliere tentamen volgend op de cursus. Als je niet wilt deelnemen aan dit tentamen moet je je uiterlijk één week na de uiterste inschrijfdatum voor het tentamen uitschrijven. Als je wel stond ingeschreven, maar niet heeft deelgenomen aan het tentamen wordt in OSIRIS NA (niet aanwezig) als tentamenresultaat geregistreerd. Dit is een tentamenuitslag en daarmee verlies je dus een tentamenkans. Voor tentamens die je los van de cursus wilt doen (hertentamens) dien je je zelf in te schrijven. 48/218

49 OSIRIS heeft maximaal één openstaande toetsinschrijving per toets. Dat betekent dat je je niet voor de eerste en tweede toetsgelegenheid tegelijk kunt inschrijven. Met andere woorden, je kunt je pas voor een herkansing inschrijven als het resultaat van de eerste kans is ingevoerd in Osiris (indien je ingeschreven was voor de eerste kans). Als je je per ongeluk inschrijft voor de herkansing i.p.v. de eerste kans, dien je je eerst uit te schrijven voor de herkansing, waarna je je kunt inschrijven voor de eerste kans. Wellicht ten overvloede: dit lukt alleen indien de inschrijftermijn nog open staat. Wanneer het eerste reguliere tentamen niet is behaald, dien je jezelf voor het herkansingstentamen in OSIRIS in te schrijven. Dit geldt eveneens voor herkansingen van stages, het daarbij behorende reflectieonderwijs, vaardigheidstoetsen, mondelinge tentamens en herkansingen van opdrachten. Hiervoor ben je zelf verantwoordelijk. Na-inschrijving is niet mogelijk. Het is pas mogelijk je in te schrijven voor een herkansing nadat het (onvoldoende) resultaat van een eerder (deel)tentamen waarvoor je bent ingeschreven, is ingevoerd in OSIRIS. Schrijf je in voor het hertentamen dat behoort bij je eigen examenprogramma. Dit kun je in OSIRIS vinden onder Toetsen uit je examenprogramma. Voor hertentamens in blok E kun je jezelf het hele studiejaar inschrijven. Zie voor de inschrijvingsdata, de tabel hieronder. Tabel inschrijfdata voor (her)tentamens: Onderwijsperiode Inschrijven Periode A (blok 1) t/m Periode B (blok 2) t/m Periode C (blok 3) t/m Periode D (blok 4) t/m Periode E (blok 5) t/m Na-inschrijving is niet mogelijk. Zie en hoofdstuk 6 voor tentamenroosters e.d. Tentamenkansen / herkansingen / vervangende opdracht Het aantal keer dat een tentamen per jaar aangeboden wordt, wordt uitgedrukt in tentamenmogelijkheden. Het aantal keer dat een student het tentamen per jaar mag afleggen, wordt uitgedrukt in het aantal tentamenkansen. Gedurende het studiejaar zijn er per cursus meerdere data waarop je een tentamen kunt afleggen, dit zijn de tentamenmogelijkheden. Zie OSIRIS voor deze data. De student heeft twee tentamenkansen per studiejaar. Aan sommige cursussen is slechts één tentamenkans verbonden, omdat herkansing in hetzelfde studiejaar redelijkerwijs niet mogelijk is gelet op de aard van de cursus. Bijvoorbeeld in het geval van stages. In de cursusbeschrijving wordt aangegeven wanneer dit het geval is. Herkansen van een voldoende Als je voor een cursus al een voldoende hebt gehaald, maar je hebt belang bij een hoger cijfer, dan kun je een verzoek bij de examencommissie indienen om deze voldoende te mogen herkansen. Er moet dan wel sprake zijn van één of meer van de volgende aantoonbare belangen: door de herkansing is aannemelijk dat je alsnog kan voldoen aan de vereisten voor cum laude of met genoegen (zie paragraaf 5.2); door herkansing is aannemelijk dat je alsnog kan voldoen aan het vereiste gemiddelde voor de doorstroom naar je gewenste vervolgopleiding; het behalen van een hoger resultaat is cruciaal in het kader van een beoogd specifiek carrière perspectief. 49/218

50 Je moet je verzoek tijdig en onderbouwd bij de examencommissie indienen, zodra bovenstaand belang optreedt. Treedt het belang in na het behalen van het laatst resultaat dat nodig is voor je diploma, dan moet je uiterlijk binnen één week nadat dat resultaat in OSIRIS is bekendgemaakt, je verzoek indienen bij de examencommissie. Je verzoek om een voldoende te herkansen kan slechts éénmaal worden gehonoreerd en alleen voor een hoofdfasecursus die niet groter is dan 10 EC. Voor onderstaande cursussen is herkansing van een voldoende niet mogelijk:: hoofdfasecursussen waarvan het tentamen als gevolg van een curriculumwijziging niet meer regulier wordt aangeboden; hoofdfasecursussen met een praktijkcomponent, zoals aangemerkt in de studiegids; practica; de afstudeereenheid (zoals bedoeld in paragraaf 2.5.6). minoren. Wordt je verzoek toegekend en doe je vervolgens de herkansing, dan geldt als behaalde resultaat het hoogste van de twee resultaten. Voor de herkansing dien je gebruik te maken van een reguliere tentamenmogelijkheid, zoals opgenomen in het tentamenrooster. Heb je alle benodigde resultaten voor het diploma behaald, dan mag de herkansing niet plaatsvinden langer dan een maand na het laatst behaalde resultaat van je examenprogramma. Meer informatie over het indienen van een verzoek vind je in paragraaf Als je in dit studiejaar geen tentamenkans meer hebt, maar je hebt het tentamen nog niet gehaald, dan kun je in de volgende situaties de examencommissie verzoeken om nog een extra tentamenkans toe te kennen. Overmacht Kun je door overmacht niet aan een tentamen deelnemen? Verzoek dan de examencommissie om een extra tentamenkans. Van overmacht is sprake als zich een of meer van de volgende omstandigheden voordoen: ziekte; lichamelijke of andere functiestoornis; zwangerschap; bijzondere familieomstandigheden; andere situaties van overmacht, dit ter beoordeling van de examencommissie. De opleiding kan ook een extra tentamenkans toekennen indien dat deel uitmaakt van een vastgesteld beleid gericht op (potentiële) studenten met studievertraging. Studievertraging van ten minste drie maanden Studenten die: ten minste 1 maal hebben deelgenomen aan het tentamen, én voor wie een studie- of afstudeervertraging van ten minste drie maanden dreigt te ontstaan kunnen een verzoek indienen bij de examencommissie voor een extra tentamenkans. Tentamenmogelijkheid bij wijziging of vervanging van een cursus In opvolgende studiejaren kunnen de naam, vorm en/of inhoud van cursussen en tentamens wijzigen of worden vervangen. In het collegejaar ná deze wijziging/vervanging krijg je twee keer de mogelijkheid om op basis van de oude cursus een tentamen af te leggen. Heb je de cursus na deze mogelijkheden niet afgesloten met een voldoende? Dan kun je het tentamen maken van de nieuwe cursus. 50/218

51 Naast een extra tentamenkans kun je de examencommissie ook om een vervangende opdracht vragen. Dit houdt in dat je het tentamen in een andere dan de reguliere toetsvorm aflegt. De examencommissie kan met een dergelijk verzoek instemmen als: je recht hebt op een tentamenkans, én je al minimaal twee keer hebt deelgenomen aan het reguliere tentamen, én een vakdocent een positief advies geeft, én er een studie- of afstudeervertraging van ten minste drie maanden dreigt te ontstaan. De examencommissie kent ook een vervangende opdracht toe als de student door overmacht of persoonlijke omstandigheden, waaronder financiële, niet deel kan nemen aan een verplichte introductie, excursie of werkweek. Zie art. 31, 33, 34 en 36 OER-HU Voorzieningen in geval van een functiebeperking Onder een functiebeperking verstaan we alle lichamelijke, zintuiglijke en psychische aandoeningen die chronisch, dus langdurig, van aard, zijn. Soms is een beperking goed te zien of te horen, zoals een visuele beperking of chronisch stotteren. Het komt echter vaak voor dat een beperking of chronische ziekte niet opvalt. Denk aan dyslexie, chronische vermoeidheid, AD(H)D, CANS/RSI, reuma of psychische aandoeningen zoals depressie en vormen van autisme, zoals PDD-NOS en Syndroom van Asperger. Zie 7.15 voor algemene informatie over studeren met een functiebeperking, en voor algemene informatie over de verzoekprocedure bij de examencommissie. Algemeen Als je een functiebeperking of chronische ziekte hebt, kun je de examencommissie verzoeken om voorzieningen te treffen waardoor je een examen of tentamen op aangepaste wijze kunt afleggen. Neem als je een functiebeperking of chronische ziekte hebt zo snel mogelijk contact op met de studentendecaan (7.15). Hij/zij kan je informeren over de mogelijkheden en helpen bij het indienen van het verzoek. Een verzoek voor aangepaste voorzieningen moet je tijdig en schriftelijk met bijbehorende deskundigenverklaring indienen bij de examencommissie. Tijdig houdt in dat de opleiding voldoende tijd heeft om het verzoek te behandelen en de logistieke planning in gang te zetten voor de start van de tentamens waarop de aanvraag betrekking heeft. Let op: voor de toetsweek van blok A is tijdig aanmelden (vanwege drukte bij aanloop eerstejaars) aan het begin van het studiejaar (in de maand september) aan te raden. Voorzieningen en faciliteiten De HU biedt in ieder geval de volgende voorzieningen aan: aangepast tentamenmateriaal (bijvoorbeeld vergroot lettertype, een andere kleur papier in verband met dyslexie of visuele beperkingen); het gebruik van een laptop bij een tentamen; verlenging van de tentamentijd; fysieke voorzieningen in de gebouwen (bijvoorbeeld de toegankelijkheid van het schoolgebouw). Daarnaast biedt Hogeschool Utrecht de volgende faciliteiten aan: digitale programma s als Kurzweil, met name bedoeld voor studenten met dyslexie; rustruimte; studentenpsycholoog. Algemene geldigheid van voorzieningen Kent de examencommissie een voorziening toe vanwege een functiebeperking en/of chronische ziekte, dan stelt zij tevens de duur van de voorziening vast. Je hebt tijdens de vastgestelde periode recht op dezelfde voorziening bij het afnemen van een examen of tentamen aan een andere opleiding als: de toegekende voorziening bij inschrijving en voor het tentamen of examen is gemeld bij de examencommissie van de andere opleiding; 51/218

52 je bij aanvang van tentamen of examen het schriftelijk besluit kunt tonen waaruit blijkt dat de voorziening is toegekend; de examencommissie van de andere opleiding de gemelde voorziening niet heeft geweigerd (een weigering moet schriftelijk en gemotiveerd voor het tentamen of examen aan jou als student worden bekendgemaakt). Extra faciliteiten en groene kaart Studenten die op grond van hun functiebeperking menen recht te hebben op extra voorzieningen (bijvoorbeeld extra tentamentijd bij dyslexie) kunnen dit aan het begin van het studiejaar (in september) aangeven bij de betreffende examencommissie. De student dient voorafgaand aan dit verzoek een afspraak te maken met de decaan; hij/zij kan de student helpen met het opstellen van het verzoek aan de examencommissie. Als de examencommissie het verzoek honoreert, wordt er binnen twee werkweken een groene kaart geleverd door het ambtelijk secretariaat FG. Op deze kaart worden onder meer de toegewezen voorzieningen (bv. extra tentamentijd) vermeld. Dit kan voor meerdere tentamens gelden. Bij elk tentamen waarvoor de voorziening is toegekend, dient de student de groene kaart bij zich te hebben, evenals de gangbare documenten (collegekaart en geldig identiteitsbewijs). Als de student de groene kaart niet kan tonen, vervalt het recht op de toegekende voorziening voor dat tentamen. Extra faciliteiten voor anderstaligen Eerstejaars studenten die bij aanvang van het studiejaar korter dan vijf jaar in Nederland wonen, kunnen een verzoek voor extra tijd voor een theorietoets indienen bij de examencommissie. Dit verzoek geldt alleen voor studenten in het eerste studiejaar. Indien het verzoek wordt goedgekeurd krijg je 25% extra tijd. Je kunt ook een verzoek indienen voor het gebruik van een Nederlands taalwoordenboek. Het woordenboek mag geen aantekeningen bevatten en wordt daarop gecontroleerd door de opleiding, surveillant en/of examinator. Ook de faciliteiten voor anderstaligen worden vermeld op een groene kaart die geleverd wordt door het Ambtelijk secretariaat FG. De student dient bij de betreffende toets de groene kaart bij zich te hebben, evenals de gangbare documenten (collegekaart en geldig identiteitsbewijs). Als de student de groene kaart niet kan tonen, vervalt het recht op de toegekende voorziening voor dat tentamen. Zie art. 39 OER-HU Legitimatieplicht bij tentamens Voor deelname aan tentamens ben je verplicht je te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs. Zorg er dus voor dat je dat altijd bij je hebt. Een geldig legitimatiebewijs is een geldig(e): paspoort; Europese identiteitskaart; Nederlands of internationaal rijbewijs; vluchtelingendocument. Zie art. 35 OER-HU Gang van zaken tijdens tentamens Bij toetsing op de Faculteit Gezondheidszorg gelden de volgende regels: a. Behalve een collegekaart - en evt. door de Examencommissie toegestane hulpmiddelen - mag niets worden meegenomen naar het toetslokaal door de kandidaat b. Telefoons moeten uit staan en in jas of tas zijn opgeborgen; c. Ook horloges en andere beeld en geluidsdragers zijn verboden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door de Examencommissie; 52/218

53 d. Jassen en tassen zoveel mogelijk opbergen in een locker (voor locaties van dichtstbijzijnde lockers zie het affiche bij de toetsingang). e. Zodra een kandidaat is toegelaten, mag hij/zij het lokaal niet meer verlaten. Vanaf dan geldt dat men zich in een gecontroleerde toetssituatie bevindt. Deelname aan tentamens is slechts mogelijk na tijdige inschrijving in OSIRIS (zie ook par ). Voor alle tentamens geldt dat je bij te laat komen niet meer wordt toegelaten. De opleiding levert ruim voor de tentamenweek het tentamenrooster van het betreffende onderwijs blok aan. De tentamens van de propedeuse en het tweede jaar zullen in principe zo worden gepland dat het voor tweedejaarsstudenten mogelijk is om beide soorten tentamens af te leggen. Ook voor tentamens uit het tweede en derde jaar zal een dergelijke planning plaatsvinden. De tentamens beginnen niet eerder dan 9.00 uur. Tussen de schriftelijke tentamens en de praktijktentamens, presentaties e.d. zit een pauze van tenminste 1 uur. Tussen de theorietentamens is dit tenminste een half uur. Aandacht verdient het feit dat in de tentamenroosters de tentamens standaard een half uur langer worden geroosterd. Dit in verband met de verlengde tentamentijd voor studenten die daarvoor via de examencommissie toestemming hebben gekregen. Het tentamen eindigt dus een half uur voor de geroosterde tijd. Studenten die voor aanvang van een tentamen ziek zijn, dienen dit te melden bij het opleidingssecretariaat van de opleiding (Patricia Florijn /2751). Hierbij vermeldt de student naam, studentnummer en om welk tentamen het gaat. Studenten die te laat komen voor de TestVisiontoets zijn uitgesloten van deelname. In geval het een mondeling examen betreft moet de student onmiddellijk contact opnemen met de betrokken examinator (docent). De studieresultaten van de schriftelijke tentamens worden zo spoedig mogelijk, tenminste binnen 15 werkdagen bekend gemaakt. Dat gebeurt via Osiris, de studentenmail of SharePoint. Bij mondelinge tentamens wordt de beoordeling direct gegeven, tenzij anders vermeld in de cursushandleiding. Schriftelijke tentamens kunnen worden ingezien. Voor de TestVisiontoets geldt dat direct na het afsluiten van de toets de student via de zogenaamde feedbackfunctie inzake in de toets krijgt. Voor de overige schriftelijke tentamens kan de student hiervoor contact opnemen met de examinator/docent. Van ieder tentamen wordt per studiejaar een herkansing geboden. Wanneer een TestVisiontoets in het daarop volgende jaar moet worden herkanst, dient de stof uit dat jaar te worden bestudeerd. De student dient zichzelf te informeren over de eventuele gewijzigde tentamenstof. Orde De student dient tenminste vijf minuten voor aanvang van het tentamen aanwezig te zijn. Studenten die deelnemen aan een schriftelijk tentamen mogen het tentamenlokaal niet eerder dan 30 minuten na de aanvangstijd verlaten. Toezicht vindt plaats door middel van surveillanten. Tijdens de TestVisiontoetsen mogen op het tafelblad slechts de studentenkaart en feedbackformulieren (door de opleiding uitgereikt) liggen. Bij een zogenaamd open-boek tentamen wordt door de examinator/docent vooraf aangegeven welke hulpmiddelen mogen worden gebruikt. Bij onregelmatigheden zal de examinator/docent of surveillant melding maken bij de examencommissie. De student wordt uitgesloten van het tentamen waarbij een NA in Osiris wordt ingevoerd. Na afloop van het tentamen zal een geparafeerde lijst van studenten, die aan het tentamen hebben deelgenomen, worden overhandigd aan de examinator. Zie art. 31 OER-HU. 53/218

54 4.4 Beoordeling Toekennen resultaat en inzage Tentamenbeoordeling De beoordeling van een (deel)tentamen wordt uitgedrukt in: een cijfer op een schaal van 1 t/m 10 zonder decimalen; of een cijfer op een schaal van 1,0 t/m 10,0 en tot op tienden nauwkeurig; of een woordbeoordeling: VRY-O 1 (vrijstelling) Voldaan (VD), Niet Voldaan (NVD). Als je wel ingeschreven staat voor een tentamen, maar daar niet aan deelneemt, wordt het tentamenresultaat NA (niet aanwezig) in OSIRIS geregistreerd. Dit wordt beschouwd als een tentamenuitslag en daarmee verlies je dus een tentamenkans. Als je niet wenst deel te nemen aan een tentamen, zorg er dan dus voor dat je je tijdig uitschrijft. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan mondeling meegedeelde resultaten. Een tentamen is als voldoende beoordeeld bij een cijfer 5,5 of hoger, of bij de beoordeling Voldaan of bij de beoordeling VRY-O. Een cijferbeoordeling moet wel minstens een 5,5 zijn vóór afronding. Hierbij geldt dat wanneer een cijfer voor afronding lager is dan een 5,50 dit wordt afgerond naar een 5,4 (dan wel naar een 5 als de beoordeling zonder decimalen wordt uitgedrukt). Dus een 5,45 wordt afgerond naar een 5,4 en niet naar een 5,5. Dit is dus geen voldoende beoordeling. Als een tentamen uit meerdere deeltentamens bestaat, kan het zo zijn dat niet alleen eisen worden gesteld aan het gewogen gemiddelde, maar eveneens aan de hoogte van de beoordelingen van de afzonderlijke deeltentamens. Als er sprake is van een zogenaamd bodemcijfer dan staan deze eisen vermeld in de cursusbeschrijving. Als een tentamen in zijn geheel met goed gevolg is afgelegd, worden de EC van de desbetreffende cursus toegekend. Voor een voldoende voor een deeltentamen krijg je dus geen EC. De examencommissie kan een tentamen voor alle deelnemende studenten ongeldig verklaren als zij niet kan instaan voor de kwaliteit van de behaalde resultaten, bijvoorbeeld als er onregelmatigheden hebben plaatsgevonden en de examencommissie niet met zekerheid kan vaststellen welke studenten zich wel en welke zich niet hebben schuldig gemaakt aan onregelmatigheden. Omdat de examencommissie dan niet kan instaan voor de kwaliteit van de behaalde resultaten, kan zij de tentamenresultaten van alle deelnemende studenten ongeldig verklaren. In dat geval wordt bij alle deelnemers een NG (Niet Geldig) in OSIRIS geregistreerd. De examencommissie zorgt dat er aan die studenten die zich niet schuldig hebben gemaakt aan de onregelmatigheden een extra mogelijkheid wordt geboden om het tentamen te doen. Deze studenten verliezen geen tentamenkans. Iemand die zich wel schuldig heeft gemaakt aan onregelmatigheden kan door de examencommissie voor maximaal een jaar het recht worden ontnomen om een of meer tentamens of examens af te leggen. Zie art. 30, 31 en 34 OER-HU. Bekendmaking tentamenresultaten Als bewijs dat een tentamen is afgelegd, wordt de uitslag door de desbetreffende examinator of examinatoren bekendgemaakt in OSIRIS (www.osiris.hu.nl). Tentamenresultaten worden altijd bekendgemaakt onder voorbehoud van reken-, type- en andere fouten. Je wordt als student geacht zelf je cijfers te controleren. Je kunt daarvoor uit OSIRIS een resultatenlijst printen. Mogelijke fouten moet je binnen vier weken, na bekendmaking van het cijfer in OSIRIS, melden bij de examinator of de examencommissie. Een cijfer in OSIRIS kan onder andere nog wijzigen na controle bij inzage, wijzigingen in de normering of bij een kennelijke fout bij de invoering. Na deze vier weken na bekendmaking worden 1 Vrijstellingen worden weergegeven als VRY-O (op grond van eerder gevolgd onderwijs), en tot vorig studiejaar met VRY-A (op grond van een assessment van een gecertificeerd EVC-bureau) of VRY-E (op grond van elders opgedane kennis en vaardigheden zonder EVC assessment), of VRY (niet gespecificeerd). 54/218

55 cijfers geacht definitief te zijn. Daarna kunnen resultaten slechts met goedkeuring van de examencommissie gewijzigd worden. Zie ook art. 37 lid 4 OER-HU bacheloropleidingen. Zie art. 36 OER-HU. Voor de bekendmaking van tentamenresultaten gelden de volgende termijnen 2. bij een mondeling tentamen: op de dag van afname door middel van uitreiking van een schriftelijk bewijsstuk. Vervolgens dient het tentamenresultaat binnen drie weken in OSIRIS vermeld te worden. bij overige tentamenresultaten geldt: uiterlijk drie weken na afname van een tentamen. Erkende feestdagen die in OSIRIS staan vermeld, tellen hierbij niet mee en hebben een opschortende werking. De examencommissie kan in bijzondere gevallen afwijken van de genoemde beoordelingstermijnen, mits de studentenbelangen hierdoor niet onevenredig worden geschaad. Zie ook art. 31 en 37 OER-HU bacheloropleidingen. Inzage tentamenwerk Als student heb je recht op inzage van het gemaakte en beoordeelde tentamenwerk al dan niet gekoppeld aan een nabespreking. Je kunt je werk inzien tot drie weken na het bekendmaken van de tentamenuitslag, maar uiterlijk voor het hertentamen. De examencommissie kan in bijzondere gevallen afwijken van deze termijn, op voorwaarde dat de belangen van studenten niet onevenredig worden geschaad. Het moment van inzage wordt in het jaarrooster vermeld. Deelname aan nabesprekingbijeenkomsten is niet verplicht. Tijdens de nabespreking heb je het recht om je schriftelijke werk in te zien. Ook krijg je een toelichting op de beoordeling van het tentamenwerk. De docent presenteert de juiste antwoorden op de opgaven. Alle specifieke vragen, die voortkomen uit de vergelijking tussen jouw schriftelijke werk en de modelantwoorden die de docent presenteert, kunnen tijdens de nabespreking aan de orde komen. Ben je deeltijdstudent? Om praktische redenen wordt voor de deeltijdstudenten geen collectieve inzage georganiseerd. Om je tentamen in te zien moet je (via ) een afspraak maken met de desbetreffende docent. Voor elk door jou gemaakt schriftelijk tentamen resp. werkstuk kan een nabespreking worden georganiseerd door de verantwoordelijke docent. Zie art. 31 en 37 OER-HU Onregelmatigheden / fraude Fraude bij tentamens en examens is verboden. Hier wordt zeer streng tegen opgetreden. Maak je je schuldig aan fraude (of andere vormen van onregelmatigheden, zie artikel 38 OER-HU bacheloropleidingen) dan kan de examencommissie een of meer van de volgende maatregelen nemen: ontzeggen van deelneming aan een of meer tentamens of het examen voor een termijn van ten hoogste twaalf maanden; onthouden van het diploma, verklaring of certificaat; afnemen van een nieuw onderzoek op de door de examencommissie aan te wijzen onderdelen en op door haar te bepalen wijze, alvorens het diploma, verklaring of certificaat uit te reiken; een aanvullend onderzoek instellen dat gelijkwaardig is aan het oorspronkelijke tentamen. In ernstige gevallen kan de examencommissie de faculteitsdirectie adviseren om je inschrijving definitief te beëindigen. Je kunt je dan niet opnieuw voor dezelfde opleiding aan de HU inschrijven. Dit advies kan worden gegeven als: 1. je je eerder schuldig hebt gemaakt aan onregelmatigheden en je daarvoor ten minste een half jaar de deelname aan tentamens is ontzegd, of; 2 Een week is een periode van zeven aaneengesloten dagen. 55/218

56 2. er sprake is van verzwarende omstandigheden, bijvoorbeeld van strafrechtelijke aard, zoals: - bedreiging of geweld; - vervalste documenten (bijvoorbeeld diploma s en cijferlijsten) gebruiken; - zonder toestemming vooraf beschikken over (een deel van) het tentamen en/of de normuitwerking (bijvoorbeeld door diefstal/verduistering/heling of doordat je dit van een medestudent hebt gekregen). Voordat de examencommissie een besluit neemt, word je gehoord. De examencommissie stelt je zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen twee weken na het horen op de hoogte van de beslissing. Zie voor de volledige procedure artikel 38 van de Onderwijs- en Examenregeling HU (www.reglementen.hu.nl). Schrijf je je uit als je een sanctie opgelegd hebt gekregen, dan wordt de sanctie opgeschort. Deze herleeft bij herinschrijving. De examencommissie moet instaan voor de kwaliteit van de toetsing en kan om die reden ook genoodzaakt zijn maatregelen te treffen die de belangen van overige studenten raken. Soms kunnen daarom alle tentamenresultaten ongeldig verklaard worden. In dat geval wordt voor het betreffende tentamen nog een extra tentamenmogelijkheid geboden. Het kan ook gebeuren dat de examinatoren of de examencommissie goede redenen hebben om fraude te vermoeden, maar dit niet voldoende kunnen bewijzen en daarom geen sanctie kunnen opleggen. Wel bestaat er dan ernstige twijfel over de vraag of je het resultaat op eigen kracht hebt behaald. In zo n geval kan de examencommissie een aanvullend onderzoek instellen dat gelijkwaardig is aan het oorspronkelijke tentamen. Als je dat niet haalt, wordt dat beschouwd als een bevestiging dat de twijfel terecht was en daarmee vervalt het resultaat en wordt er een NG (Niet Geldig) in OSIRIS geregistreerd. Als het aanvullend onderzoek wel met een voldoende wordt afgesloten dan wordt het oorspronkelijke (eerste) resultaat gehandhaafd. Zie art. 38 OER-HU Bewaring en teruggave tentamen- en examenwerk Alle tentamens en examens worden in elk geval bewaard tot zes maanden na bekendmaking van de uitslag, of tot de beslissing in een eventuele beroepsprocedure met betrekking tot die uitslag. Voor afstudeerproducten geldt een termijn van zeven jaar die ingaat na de beoordeling. In het geval de opleiding tentamens en examens digitaal archiveert, bedraagt de bewaartermijn zeven jaar. Pas na afloop van de bewaartermijn kun je op eigen verzoek het tentamen- of examenwerk terugkrijgen. Wel is het mogelijk om tussentijds voor eigen rekening een kopie ervan te krijgen. In het Privacyreglement studenten HU (zie staan nog andere documenten vermeld die door de hogeschool worden bewaard. In dat reglement zijn ook de verschillende bewaartermijnen opgenomen. Zie art. 41 OER-HU Geldigheidsduur resultaten De resultaten van tentamens, deeltentamens, stages, praktische oefeningen en van afgegeven vrijstellingen zijn zes jaar geldig. Als de geldigheidsduur is verstreken, kun je de examencommissie verzoeken deze geldigheidsduur te verlengen vanwege de actualiteitswaarde of vragen je een aanvullend of vervangend tentamen op te leggen. Resultaten van een met goed gevolg afgelegd propedeutisch examen en van een met goed gevolg afgelegd Associate degree zijn onbeperkt geldig. 56/218

57 Dit verzoek tot verlenging dien je bij de examencommissie in te dienen in laatste jaar van inschrijving bij de opleiding. Bij een aanvullend tentamen of aanvullende opdracht dient verlenging per studiejaar en elk jaar opnieuw aangevraagd te worden. Zie art. 28 OER-HU. 57/218

58 5 Diplomering 5.1 Procedure afgifte getuigschrift De examencommissie geeft pas een getuigschrift (ook wel diploma) af nadat de faculteitsdirectie heeft verklaard dat aan de procedurele eisen voor afgifte is voldaan. Daarvoor wordt onderzocht of je aan alle verplichtingen jegens de opleiding hebt voldaan. Zo moeten onder meer alle tentamens van het examenprogramma zijn behaald, de cijfers nog geldig zijn en dien je rechtsgeldig als student te zijn ingeschreven. Het diploma wordt in beginsel in het Nederlands opgesteld. Op jouw verzoek kan er, in plaats van een Nederlandstalig diploma, een Engelstalig diploma worden verstrekt. Indien je een Engelstalig diploma wilt ontvangen, dien je een verzoek in bij de examencommissie minimaal twee weken voordat het laatste cijfer wordt ingevoerd in Osiris. Het Internationaal Diploma Supplement dat kosteloos bij het bachelordiploma en de Associate degree wordt verstrekt, wordt altijd in het Engels opgesteld. Per opleiding kun je maar één keer een diploma krijgen. Heb je al een diploma voor de betreffende opleiding ontvangen, of doe je nog extra cursussen of rond je nog een tweede afstudeerrichting af, dan krijg je niet nog een diploma, maar wel een verklaring. Degene die aanspraak maakt op uitreiking van een diploma, kan de examencommissie verzoeken daartoe nog niet over te gaan en uitreiking op te schorten. Hiervoor moet je tijdig, uiterlijk één week voor het tijdstip waarop je het laatste tentamen of het afsluitend aanvullend onderzoek aflegt, een schriftelijk gemotiveerd verzoek indienen. Uitstel van je diplomadatum zou financiële gevolgen kunnen hebben. Het is dan ook aan te bevelen om hierover advies bij de studentendecaan in te winnen. Als je verzoekt om het diploma nog niet te ontvangen dan zijn er twee mogelijkheden: 1. Je rondt nog een tweede afstudeerrichting af. In dat geval worden beide afstudeerrichtingen op je diploma vermeld en wordt de diplomadatum de datum van het laatste tentamen (dan wel afsluitende examen) van je tweede afstudeerrichting. 2. Je rondt nog extra cursussen af. In dat geval wordt je diploma afgegeven op het examenprogramma en is de diplomadatum de datum van het laatste tentamen van het examenprogramma (of het afsluitend examen). Voor de extra cursussen krijg je naast je diploma een verklaring waarop de extra cursussen vermeld worden. Zie art. 42 OER-HU. Let op! Als je je diploma behaald hebt, zul je jezelf via Studielink moeten uitschrijven voor de opleiding. Dit gaat niet automatisch. Pas als je uitgeschreven bent voor een opleiding hoef je geen collegegeld meer te betalen. Studieresultaten dienen minimaal 3 weken voor diplomering in Osiris te zijn vastgelegd. Zie (in- en uitschrijving voor de opleiding). Zie art. 42 OER-HU. 5.2 Aantekening cum laude of met genoegen Als je hoge cijfers haalt, kom je mogelijk in aanmerking voor een aantekening cum laude of met genoegen op je diploma. Daarvoor moet je voldoen aan alle navolgende eisen: Vermelding cum laude (zie ook art. 44 lid 1 OER-HU) aan alle gevolgde cursussen in de hoofdfase (vrijstellingen uitgezonderd) is een beoordeling van ten minste 6.0 vóór afronding verbonden; 58/218

59 het gewogen rekenkundige gemiddelde van alle beoordelingen in de hoofdfase (vrijstellingen uitgezonderd) is minimaal 8.0 vóór afronding; de beoordeling van de afstudeereenheid is minimaal 8.0 vóór afronding. Bestaat de afstudeereenheid uit meerdere cursussen, dan moet je voor iedere cursus minimaal een 8.0 vóór afronding hebben behaald; je bent maximaal 4 studiejaren ingeschreven geweest voor de opleiding; je hebt niet meer dan 90 EC aan vrijstellingen gekregen voor de betreffende opleiding; resultaten die zijn uitgedrukt in de woorden Voldaan en Niet voldaan en VRIJ tellen niet mee bij deze berekening. Ook extra behaalde EC (bijvoorbeeld bij een excellentieroute) tellen niet mee bij deze berekening. Vermelding met genoegen (zie ook art. 44 lid 2 OER-HU) aan alle gevolgde cursussen in de hoofdfase (vrijstellingen uitgezonderd) is een beoordeling van ten minste 6.0 vóór afronding verbonden; het gewogen rekenkundige gemiddelde van alle beoordelingen in de hoofdfase (vrijstellingen uitgezonderd) is minimaal 7.0 vóór afronding; de beoordeling van de afstudeereenheid is minimaal 7.0 vóór afronding.. Bestaat de afstudeereenheid uit meerdere cursussen, dan moet je voor iedere cursus minimaal een 7.0 vóór afronding hebben behaald; je bent maximaal vier studiejaren ingeschreven geweest voor je opleiding; je hebt niet meer dan 90 EC aan vrijstellingen gekregen voor je opleiding; resultaten die zijn uitgedrukt in de woorden Voldaan en Niet voldaan en VRIJ tellen niet mee bij deze berekening. Ook extra behaalde EC (bijvoorbeeld bij een excellentieroute) tellen niet mee bij deze berekening. Het betreft bij beide aantekeningen de cijferregistratie zoals weergegeven in OSIRIS. Indien de inschrijvingsduur langer is dan vier studiejaren als gevolg van erkende persoonlijke omstandigheden, kan de examencommissie beslissen dat je toch in aanmerking komt voor de aantekening cum laude of met genoegen. Je moet wel voldoen aan alle overige eisen. Neem hiervoor contact op met de studentendecaan. De uitdrukking in woorden verhoudt zich tot de tienpuntschaal als aangegeven in onderstaande tabel: uitmuntend 10 zeer goed 9 goed 8 ruim voldoende 7 voldoende 6 onvoldoende 5 Bij de FG gold in het verleden bij bepaalde opleidingen een afwijkende omrekentabel van niet-cijfermatig naar cijfermatig. In hoofdstuk 10 van de OER-HU BA staat deze omrekening vermeld. Reikwijdte Bovenstaande regeling is uitsluitend op jou van toepassing als je na 1 september 2005 voor het eerst deel heeft genomen aan de hoofdfase van de opleiding. 59/218

60 6 Roosters 6.1 HU-onderwijsjaarrooster Het HU onderwijsjaarrooster wordt op gepubliceerd. Het HU onderwijsjaarrooster geeft inzicht in de indeling van de lesweken, de tentamenweken en de vakantie- en onderwijsluwe periodes van het studiejaar. Zowel tijdens de propedeuse als tijdens de hoofdfase is het onderwijsprogramma ingedeeld in vijf perioden (blokken). Deze perioden worden aangeduid met de letters A t/m E (ofwel als blok 1 t/m 5). Periode A + B vormen samen een semester, net als periode C + D. Het jaarrooster studiejaar van de opleiding ziet er als volgt uit: 60/218

61 Zie art. 31 OER-HU. 6.2 Vakanties en vrije dagen De HU kent in het collegejaar de volgende verplichte vakantie en verplichte vrije dagen: Vakantie Data Kerstvakantie t/m Verplichte vrije dagen, inclusief de feestdagen 1 e en 2 e kerstdag 25 en 26 december 2015 Nieuwjaarsdag 1 januari 2016 Goede vrijdag 25 maart e Paasdag 28 maart 2016 Koningsdag 27 april 2016 Bevrijdingsdag 5 mei 2016 Hemelvaartsdag 5 mei 2016 Dag na Hemelvaartsdag 6 mei e Pinksterdag 16 mei 2016 Zie ook 6.3 Lesdagen en -tijden Lesdagen De lessen zijn geroosterd van maandag t/m vrijdag tussen en uur. 61/218

Bacheloropleiding Management in de Zorg

Bacheloropleiding Management in de Zorg Studiegids Bacheloropleiding Management in de Zorg Instituut Verpleegkundige Studies 2014-2015 1/129 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep...

Nadere informatie

Bacheloropleiding Management in de Zorg

Bacheloropleiding Management in de Zorg Studiegids Bacheloropleiding Management in de Zorg Instituut Verpleegkundige Studies 2013-2014 Hogeschool Utrecht, Studentzaken / JZ Utrecht, juni 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding

Nadere informatie

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2015-2016

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2015-2016 10 FACULTAIRE OER: FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirecteur op 2 maart 2015 Met nstemming van de facultaire medezeggenschapsraad A. Nadere facultaire invulling van

Nadere informatie

Deze versie treedt in werking op 1 september 2016 en vervangt alle voorgaande versies.

Deze versie treedt in werking op 1 september 2016 en vervangt alle voorgaande versies. III FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirectie op 14 maart 2016. Instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 4 juli 2016. Deze versie treedt in werking op 1

Nadere informatie

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2014-2015

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2014-2015 10 FACULTAIRE OER: FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirecteur op 27 januari 2014 Instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op..2014 A. Nadere facultaire invulling

Nadere informatie

Programma van toetsing

Programma van toetsing Programma van toetsing Inleiding In samenwerking met onderwijskundige experts hebben we ons programma van toetsing ontworpen. Het programma van toetsing is gevarieerd en bevat naast kennistoetsen en beoordelingen

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek Studiejaar 2013-2014 Algemeen 1. Deze bijlage bij het algemene gedeelte van de Onderwijs- en examenregeling van Codarts is van toepassing

Nadere informatie

De 6 Friesland College-competenties.

De 6 Friesland College-competenties. De 6 Friesland College-competenties. Het vermogen om met een open enthousiaste houding nieuwe dingen aan te pakken. Het vermogen jezelf steeds beter te leren kennen. Het vermogen om in te schatten in welke

Nadere informatie

Studiegids Bacheloropleiding Journalistiek 2015-2016. Studiegids. Bacheloropleiding. Journalistiek 2015-2016 1/114

Studiegids Bacheloropleiding Journalistiek 2015-2016. Studiegids. Bacheloropleiding. Journalistiek 2015-2016 1/114 Studiegids Bacheloropleiding Journalistiek 2015-2016 1/114 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 7 2 Inrichting van de opleiding 9 2.1 Beroepsprofiel... 9 2.1.1 Beroep... 9 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel... 9

Nadere informatie

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend.

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend. Naam student: Studentnummer: Evaluatieformulier meewerkstage CE In te vullen door de bedrijfsbegeleider van de stage biedende organisatie voorafgaand aan het eindgesprek met de stagedocent. De stagiair

Nadere informatie

De faculteit Communicatie en Journalistiek kent de volgende nadere regelgeving die een integraal onderdeel van de OER vormen:

De faculteit Communicatie en Journalistiek kent de volgende nadere regelgeving die een integraal onderdeel van de OER vormen: 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN FCJ A. Nadere facultaire invulling van enige artikelen uit de HU-OER Artikel 33 Inschrijving voor tentamens 1. Door zich in te schrijven voor een cursus, is de student

Nadere informatie

Bijlage V. Bij het advies van de Commissie NLQF EQF. Tabel vergelijking NLQF-niveaus 5 t/m 8 en Dublin descriptoren.

Bijlage V. Bij het advies van de Commissie NLQF EQF. Tabel vergelijking NLQF-niveaus 5 t/m 8 en Dublin descriptoren. Bijlage V Bij het advies van de Commissie NLQF EQF Tabel vergelijking NLQF-niveaus 5 t/m 8 en. Tabel ter vergelijking NLQF niveaus 5 t/m 8 en Dublindescriptoren NLQF Niveau 5 Context Een onbekende, wisselende

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1. 1 INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.4 Onderwijs- en examenregeling... 4 2. TOELATING TOT DE OPLEIDING...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Farmakunde 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Farmakunde 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Farmakunde 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel... 7 2.1.3 Competenties

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Farmakunde 2012-2013

Studiegids. Bacheloropleiding. Farmakunde 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding Farmakunde 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiemanagement voltijd 2015-2016

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiemanagement voltijd 2015-2016 Studiegids Bacheloropleiding Communicatiemanagement voltijd 2015-2016 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, juli 2015 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Programma van toetsing

Programma van toetsing Programma van toetsing Programma van toetsing Versie 1.1 Con Amore B.V. Inleiding In samenwerking met onderwijskundige experts hebben we een nieuw programma van toetsing ontworpen. We zijn afgestapt van

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Farmakunde 2014-2015

Studiegids. Bacheloropleiding. Farmakunde 2014-2015 Studiegids Bacheloropleiding Farmakunde 2014-2015 Studiegids Bacheloropleiding Farmakunde 2014-2015 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7

Nadere informatie

Ruimtelijke Ordening en Planologie Voltijd

Ruimtelijke Ordening en Planologie Voltijd Studiegids Bacheloropleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie Voltijd 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Zorg en technologie. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0137

Keuzedeel mbo. Zorg en technologie. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0137 Keuzedeel mbo Zorg en technologie gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0137 Penvoerder: Sectorkamer zorg, welzijn en sport Gevalideerd door: Sectorkamer Zorg, welzijn en sport Op: 26-11-2015

Nadere informatie

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl - 2 - Voorwoord

Nadere informatie

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Competentieprofiel Instituut voor Interactieve Media Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Aangepast in maart 2009 Inleiding De opleiding Interactieve Media

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2015-2016 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Bouwtechnische Bedrijfskunde Voltijd 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Bouwtechnische Bedrijfskunde Voltijd 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde Voltijd 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiesystemen Afstudeerrichting Bedrijfscommunicatie 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiesystemen Afstudeerrichting Bedrijfscommunicatie 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Communicatiesystemen Afstudeerrichting Bedrijfscommunicatie 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Facility Management 2013-2014. Versie 1.1. Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013

Studiegids. Bacheloropleiding. Facility Management 2013-2014. Versie 1.1. Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Studiegids Bacheloropleiding Facility Management 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Versie 1.1 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Student Company op het hbo. Stappenplan

Student Company op het hbo. Stappenplan Student Company op het hbo Tijdens Student Company ontwikkelen de studenten een bedrijfsconcept en rollen dit uit gedurende een collegajaar lang. Ze verdelen functies, bepalen hun doelgroep, brainstormen

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Milieukunde Duaal 2014-2015

Studiegids. Bacheloropleiding. Milieukunde Duaal 2014-2015 Studiegids Bacheloropleiding Milieukunde Duaal 2014-2015 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, juli 2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. AD Eventmanager 2015-2016

Studiegids. Bacheloropleiding. AD Eventmanager 2015-2016 Studiegids Bacheloropleiding AD Eventmanager 2015-2016 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, juli 2015 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Technische Bedrijfskunde 2014-2015

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Technische Bedrijfskunde 2014-2015 Studiegids Bacheloropleiding deeltijd Technische Bedrijfskunde 2014-2015 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, juli 2014 Studiegids Bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde Deeltijd 2014-2015 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Deze versie treedt in werking op 1 september 2013 en vervangt alle voorgaande versies.

Deze versie treedt in werking op 1 september 2013 en vervangt alle voorgaande versies. III FACULTEIT Maatschappij & Recht vastgesteld door de faculteitsdirectie op 26-02-2013 instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op. 2013. Deze versie treedt in werking op 1 september 2013 en

Nadere informatie

De onderwijs- en examenregeling

De onderwijs- en examenregeling De onderwijs- en examenregeling Algemeen In de onderwijs- en examenregeling (OER) wordt informatie gegeven over het onderwijs van een opleiding of een groep van opleidingen. Heeft de OER betrekking op

Nadere informatie

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen.

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Competentie 1: Creërend vermogen De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Concepten voor een ontwerp te ontwikkelen

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding Pedagogiek. Voltijd 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding Pedagogiek. Voltijd 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Pedagogiek Voltijd 2013-2014 Hogeschool Utrecht, Utrecht, september 2013 Studiegids bacheloropleiding Pedagogiek Voltijd 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Culturele en Maatschappelijke Vorming Afstudeerrichting Social Management 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Culturele en Maatschappelijke Vorming Afstudeerrichting Social Management 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming 2013-2014 1/117 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking

Nadere informatie

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl Voorwoord De Onderwijs-

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Economie en Management vastgesteld door de faculteitsdirectie op instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op A. Hieronder is voor zover van toepassing

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding HBO-Rechten deeltijd inclusief afstudeerrichting kandidaatgerechtsdeurwaarder 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding HBO-Rechten deeltijd inclusief afstudeerrichting kandidaatgerechtsdeurwaarder 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding HBO-Rechten deeltijd inclusief afstudeerrichting kandidaatgerechtsdeurwaarder Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Studiegids bacheloropleiding HBO-Rechten

Nadere informatie

Handreiking toelichting bij descriptoren NLQF

Handreiking toelichting bij descriptoren NLQF Handreiking toelichting bij descriptoren NLQF CONTEXT Context Instroom Een bekende, stabiele leef- en leeromgeving. 1 Een herkenbare leef- en werkomgeving. Tussen niveau 1 en 2 is geen verschil in context;

Nadere informatie

Studiegids. Associate Degree Kinderopvang. Pedagogiek, deeltijd 2012-2013

Studiegids. Associate Degree Kinderopvang. Pedagogiek, deeltijd 2012-2013 Studiegids Associate Degree Kinderopvang Pedagogiek, deeltijd 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement aa. Functie specialist opleiden en oefenen Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub aa. Besluit personeel veiligheidsregio

Nadere informatie

Zorginnovaties en technologie

Zorginnovaties en technologie Keuzedeel mbo Zorginnovaties en technologie gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0138 Penvoerder: Sectorkamer zorg, welzijn en sport Gevalideerd door: Sectorkamer Zorg, welzijn en sport

Nadere informatie

FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LD Type 1

FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LD Type 1 FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LD Type 1 Functie-informatie Functienaam Docent LD Type 1 Salarisschaal 12 Functiebeschrijving Context De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een instelling voor voortgezet

Nadere informatie

OER Master facultair hoofdstuk 10 Maatschappij & Recht Vastgesteld d.d

OER Master facultair hoofdstuk 10 Maatschappij & Recht Vastgesteld d.d III FACULTEIT Maatschappij & Recht vastgesteld door de faculteitsdirectie op 13-02- 2014 instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 24-04 2014. Deze versie treedt in werking op 1 september 2014

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Master Filosofie () Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september 2016.

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Economie en Management A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven Artikel 32 Inschrijving voor cursussen. 3A

Nadere informatie

Bachelor of Business Administration (MER opleiding)

Bachelor of Business Administration (MER opleiding) Bachelor of Business Administration (MER opleiding) voor decentrale overheden Het Onderwijs De Bachelor of Business Administration voor decentrale overheden (Management, Economie & Recht, MER) wordt aangeboden

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 05-06 Master Pedagogiek CROHO-nummer 443 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: Zorg en Welzijn Versie: Concept besproken met AO-M.Peda 8-4-5 / definitief

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 014-015 Master Pedagogiek CROHO-nummer 44113 deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1. Informatie en communicatie...

Nadere informatie

Verkorte studiegids. Bacheloropleiding ACADEMISCHE LERARENOPLEIDING PRIMAIR ONDERWIJS (ALPO) 2013-2014

Verkorte studiegids. Bacheloropleiding ACADEMISCHE LERARENOPLEIDING PRIMAIR ONDERWIJS (ALPO) 2013-2014 Verkorte studiegids Bacheloropleiding ACADEMISCHE LERARENOPLEIDING PRIMAIR ONDERWIJS (ALPO) 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 3 2 Inrichting van

Nadere informatie

VISIE OP ONDERWIJS. Associate degrees voltijd

VISIE OP ONDERWIJS. Associate degrees voltijd VISIE OP ONDERWIJS Associate degrees voltijd Voor u ligt de Visie op Onderwijs voor de Associate degree-opleidingen. Deze visie is tot stand gekomen met de partners in het mbo en het hbo in de regio. In

Nadere informatie

Studiegids. Associate Degree Eventmanager 2013-2014

Studiegids. Associate Degree Eventmanager 2013-2014 Studiegids Associate Degree Eventmanager 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Studiegids AD Eventmanager 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven:

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: III FACULTEIT GEZONDHEIDSZORG A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: Artikel 23 Studieadvies in de propedeutische fase 5.2 Voor het afgeven van een positief

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De opleiding Bedrijfskunde MER (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Steeds meer krijgen organisaties te maken met

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Geodesie/Geo-informatica Duaal 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Geodesie/Geo-informatica Duaal 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Geodesie/Geo-informatica Duaal 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiemanagement voltijd 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiemanagement voltijd 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Communicatiemanagement voltijd 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Informatica 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Informatica 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding deeltijd Informatica 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Pedagogiek 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Pedagogiek 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding deeltijd Pedagogiek 2013-2014 Studiegids bacheloropleiding Pedagogiek deeltijd 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel)

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel) ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel) Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De Associate degree Human Resource Management (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Mensen zijn het belangrijkste

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Civiele Techniek Voltijd 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Civiele Techniek Voltijd 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Civiele Techniek Voltijd 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

De Haagse Hogeschool Faculteit voor gezondheid, voeding en sport. HBO-Verpleegkunde Voltijd/Deeltijd/Duaal Studiejaar: Jaar: 4

De Haagse Hogeschool Faculteit voor gezondheid, voeding en sport. HBO-Verpleegkunde Voltijd/Deeltijd/Duaal Studiejaar: Jaar: 4 De Haagse Hogeschool Faculteit voor gezondheid, voeding en sport HBO-Verpleegkunde Voltijd/Deeltijd/Duaal Studiejaar: 216-21 Jaar: Afstudeerfase Onderdeel: Meesterproefgesprek Rol van zorgverlener, regisseur,

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Medical Imaging/ Radiation Oncology Masteropleiding Haarlem

Medical Imaging/ Radiation Oncology Masteropleiding Haarlem Medical Imaging/ Radiation Oncology Masteropleiding Haarlem Gezondheid, Sport en Welzijn Masteropleiding Medical Imaging/ Radiation Oncology Verschillende studies laten zien dat de druk op de gezondheidszorg

Nadere informatie

Bijlage A Competenties van de opleiding

Bijlage A Competenties van de opleiding Bijlage A Competenties van de opleiding A.1 Curriculum opleiding Werktuigbouwkunde Bouwstenen Stenden Hogeschool heeft de strategische keuze gemaakt om al haar opleidingen op te bouwen met behulp van (deels

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2016-2017 Opleidingsdeel voor de bachelor lerarenopleidingen voortgezet onderwijs van Driestar hogeschool (onderdeel van Driestar educatief)

Nadere informatie

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ROEMEENSE TAAL EN CULTUUR

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ROEMEENSE TAAL EN CULTUUR DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ROEMEENSE TAAL EN CULTUUR 2015-2016 Deel B: opleidingsspecifiek deel 1. Algemene bepalingen Artikel 1.1 Begripsbepalingen Artikel 1.2

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Management in Zorg deeltijd

Bijlage cursusomschrijvingen. Management in Zorg deeltijd Bijlage cursusomschrijvingen Management in Zorg deeltijd 2016-2017 Titel Startopdracht 1 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GZO-1.D-STRT1-14 1.2

Nadere informatie

FORMULIER FUNCTIEPROFIEL

FORMULIER FUNCTIEPROFIEL FORMULIER FUNCTIEPROFIEL Basisgegevens Datum 9-6-2015 Naam van de functie: HR Manager Plaats in de organisatie Rapporteert aan of werkt onder leiding van: directie Geeft leiding aan: afdeling P&O Doel

Nadere informatie

Management in de Zorg (Bachelor: duaal/deeltijd)

Management in de Zorg (Bachelor: duaal/deeltijd) Zorg en Welzijn Algemeen U heeft ervoor gekozen om leiding te geven binnen de zorg of welzijnssector. Dit betekent dat u zich een heel nieuw vak eigen moet maken. Gun uzelf de opleiding Management in de

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Facility Management 2012-2013. Versie 1.3

Studiegids. Bacheloropleiding. Facility Management 2012-2013. Versie 1.3 Studiegids Bacheloropleiding Facility Management 2012-2013 Versie 1.3 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Creatieve Therapie 2013-2014. Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Creatieve Therapie 2013-2014

Studiegids bacheloropleiding Creatieve Therapie 2013-2014. Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Creatieve Therapie 2013-2014 Studiegids bacheloropleiding Creatieve Therapie 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding voltijd Creatieve Therapie 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologe en Religiewetenschappen. Deel 2 (opleidingsspecifiek deel): Bachelor Theologie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologe en Religiewetenschappen. Deel 2 (opleidingsspecifiek deel): Bachelor Theologie ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologe en Religiewetenschappen Deel 2 (opleidingsspecifiek deel): Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Journalistiek 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Journalistiek 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Journalistiek 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Studiegids bacheloropleiding Journalistiek 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting

Nadere informatie

Studiegids. Associate degree Eventmanager 2012-2013

Studiegids. Associate degree Eventmanager 2012-2013 Studiegids Associate degree Eventmanager 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Studiegids Associate degree Eventmanager 2012-2013 2/132 Studiegids Associate degree Eventmanager

Nadere informatie

De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk

De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk Op de HBOV van de Hogeschool Leiden wordt sinds het studiejaar 2013-2014 gewerkt met CBP s, Competentie Beoordelingen in de Praktijk. Gedachte hierachter is, dat

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding 2014-2015 COMMUNICATIESYSTEMEN, AFSTUDEERRICHTING DIGITALE MEDIA EN COMMUNICATIE

Studiegids. Bacheloropleiding 2014-2015 COMMUNICATIESYSTEMEN, AFSTUDEERRICHTING DIGITALE MEDIA EN COMMUNICATIE Studiegids Bacheloropleiding COMMUNICATIESYSTEMEN, AFSTUDEERRICHTING DIGITALE MEDIA EN COMMUNICATIE 2014-2015 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Journalistiek 2014-2015

Studiegids. Bacheloropleiding. Journalistiek 2014-2015 Studiegids Bacheloropleiding Journalistiek 2014-2015 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep...

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Economie en Management Vastgesteld door de faculteitsdirectie op 12 februari 2014 Instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op A. Hieronder is voor

Nadere informatie

Associate Degree Business Management Amersfoort

Associate Degree Business Management Amersfoort Studiegids Bacheloropleiding Business Management Amersfoort Associate Degree Business Management Amersfoort 2013-2014 Versie 1.2 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Amersfoort 2013-2014

Nadere informatie

Beoordelen in het HBO

Beoordelen in het HBO Beoordelen in het HBO Eef Nijhuis Saxion Joke van der Meer HAN RIZO 12 maart 2013 Competentiegericht leren Competenties bepalen de inhoud van leren en toetsen Leren en beoordeling zijn gericht op effectief

Nadere informatie

Management in de Zorg (Associate degree: duaal/deeltijd)

Management in de Zorg (Associate degree: duaal/deeltijd) Zorg en Welzijn Algemeen U heeft ervoor gekozen om leiding te geven binnen de zorg of welzijnssector. Dit betekent dat u zich een heel nieuw vak eigen moet maken. Gun uzelf de opleiding Management in de

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven:

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: III FACULTEIT ECONOMIE & MANAGEMENT vastgesteld door de faculteitsdirectie op 24 maart 2015 instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 1 oktober 2015. Deze versie treedt in werking op 1 september

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Technische Bedrijfskunde Voltijd 2015-2016

Studiegids. Bacheloropleiding. Technische Bedrijfskunde Voltijd 2015-2016 Studiegids Bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde Voltijd 2015-2016 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, juli 2015 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Commerciële Economie 2013-2014. Versie 1.1

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Commerciële Economie 2013-2014. Versie 1.1 Studiegids Bacheloropleiding deeltijd Commerciële Economie 2013-2014 Versie 1.1 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Studiegids bacheloropleiding deeltijd Commerciële Economie 2013-2014

Nadere informatie

Studiegids Bacheloropleiding Logopedie 2015-2016. Studiegids. Bacheloropleiding. Logopedie 2015-2016

Studiegids Bacheloropleiding Logopedie 2015-2016. Studiegids. Bacheloropleiding. Logopedie 2015-2016 Studiegids Bacheloropleiding Logopedie 2015-2016 Studiegids Bacheloropleiding Logopedie 2015-2016 Hogeschool Utrecht, Utrecht, juli 2015 Studiegids Bacheloropleiding Logopedie 2015-2016 Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Master leraar Algemene Economie Croho: 45275 deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie

Nadere informatie

Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio

Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio Supplement f. Functie procesmanager multidisciplinair oefenen Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 3 sub f Besluit personeel

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Bedrijfskunde MER 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Bedrijfskunde MER 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding deeltijd Bedrijfskunde MER 2013-2014 Versie 1.1 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Studiegids bacheloropleiding deeltijd Bedrijfskunde MER 2013-2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA)

HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA) HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA) HBO Bedrijfskunde Academie Mercuur en AdviCo verzorgen in samenwerking met Hogeschool SDO de opleiding HBO Bachelor Bedrijfskunde. Het programma

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Propedeutische Fase Social Work voltijd 2013-2014

Studiegids bacheloropleiding Propedeutische Fase Social Work voltijd 2013-2014 Studiegids bacheloropleiding Propedeutische Fase Social Work voltijd 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Propedeutische Fase Social Work 2013-2014 1/137 Studiegids bacheloropleiding Propedeutische Fase

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Educatie A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven Artikel 32 Inschrijving voor cursussen 3A De student is

Nadere informatie

Opleidingsspecifiek deel bij de OER Bacheloropleiding Natuurwetenschap en Innovatiemanagement Undergraduate School Geosciences

Opleidingsspecifiek deel bij de OER Bacheloropleiding Natuurwetenschap en Innovatiemanagement Undergraduate School Geosciences Opleidingsspecifiek deel bij de OER 2016-2017 Bacheloropleiding Natuurwetenschap en Innovatiemanagement Undergraduate School Geosciences art. 2.1 Toelating 1. Naast de in de wet genoemde diploma s die

Nadere informatie

Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016. Regeling Externe toezichthouders bij examens

Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016. Regeling Externe toezichthouders bij examens Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016 Regeling Externe toezichthouders bij examens Inhoudsopgave 1. Positie en benoeming externe toezichthouders... 3 2. Taak externe toezichthouder

Nadere informatie

Praktijkopleider agrotechniek

Praktijkopleider agrotechniek Associate degree Deeltijd 2018-2019 Praktijkopleider agrotechniek Ontwikkel uw vaardigheden als praktijkopleider in de agrotechnische sector met deze tweejarige opleiding 2 De agrarische sector is continu

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Medische Hulpverlening 2015-2016

Studiegids. Bacheloropleiding. Medische Hulpverlening 2015-2016 Studiegids Bacheloropleiding Medische Hulpverlening 2015-2016 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, juli 2015 Studiegids Bacheloropleiding Medische Hulpverlening 2015-2016 Inhoudsopgave 1 Voorwoord

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiesystemen Digitale Media en Communicatie 2015-2016

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiesystemen Digitale Media en Communicatie 2015-2016 Studiegids Bacheloropleiding Communicatiesystemen Digitale Media en Communicatie 2015-2016 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, juli 2015 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7

Nadere informatie

Studiegids Bacheloropleidingen Oogzorg (Optometrie & Orthoptie) 2015-2016

Studiegids Bacheloropleidingen Oogzorg (Optometrie & Orthoptie) 2015-2016 Studiegids Bacheloropleidingen Oogzorg Optometrie & Orthoptie 2015-2016 Studiegids Bacheloropleidingen Oogzorg (Optometrie & Orthoptie) 2015-2016 2/318 Studiegids Bacheloropleidingen Oogzorg (Optometrie

Nadere informatie

Studiegids Bacheloropleiding HBO-Rechten deeltijd, inclusief afstudeerrichting kandidaatgerechtsdeurwaarder 2014-2015 1/94

Studiegids Bacheloropleiding HBO-Rechten deeltijd, inclusief afstudeerrichting kandidaatgerechtsdeurwaarder 2014-2015 1/94 Studiegids Bacheloropleiding HBO-Rechten deeltijd inclusief afstudeerrichting kandidaatgerechtsdeurwaarder 1/94 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1

Nadere informatie