DE DOORBRAAK VAN ZORG OP AFSTAND?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE DOORBRAAK VAN ZORG OP AFSTAND?"

Transcriptie

1 62 Zorg in beweging Analyse Een verpleegkundige geeft een patiënt medische achtergrondinformatie over zijn aandoening met behulp van een anatomische afbeelding die als app op zijn ipad wordt geleverd. Over webcams, zorg-apps en koelkasten met sensoren DE DOORBRAAK VAN ZORG OP AFSTAND?

2 Analyse Zorg in beweging 63 Domotica, e-health, zorg op afstand. Het zijn al jaren buzzwords in de zorgsector, maar het lijkt nu echt te gaan gebeuren. Onder druk van alle bezuinigingen wordt nieuwe technologie opeens gezien als reddende engel. Aan de bedrijven zal het niet liggen, die storten zich gretig op deze nieuwe groeimarkt. Maar er zijn ook belemmeringen. Het gebruiksgemak mag nog wel een slag beter. Medewerkers in de zorg hebben vaak een broertje dood aan techniek ( persoonlijk contact is beter ) en vertrouwen die apparaten en systemen niet altijd. Of de processen worden niet echt afgestemd op de nieuwe mogelijkheden. En wie gaat al die technologische snufjes eigenlijk betalen? Een rondgang langs instellingen, producenten en adviseurs. DOOR PAUL GROOTHENGEL FOTOGRAFIE SMART HOMES, PHILIPS, FOCUS CURA, THEBE, ZORGBALANS, HH De wijkverpleegkundige die via de webcam begeleiding geeft bij het zelf inspuiten van insuline, bij de controle van bloedsuiker of het innemen van medicijnen. Of de dokter die via het scherm meekijkt bij de verzorging van een wond of een inschatting maakt hoe het ervoor staat met de longaandoening of de hartproblemen. Beeldschermen, sensoren, speciale apps voor mensen met Parkinson of de chronische longaandoening copd, technologie kan mensen helpen om langer en veiliger zelfstandig te wonen. Dat is veel goedkoper dan opname in een zorginstelling en het is wat de mensen in de meeste gevallen zelf ook willen. Soortgelijke technologische hulpmiddelen maken het daarnaast mogelijk om na een operatie in het ziekenhuis thuis te kunnen herstellen. Minder opnamedagen dus. En bovendien verloopt de genezing in de eigen huiselijke omgeving vaak nog sneller ook. ACCEPTATIEGRAAD LAAG Domotica, zorg op afstand en e-health staan meer dan ooit in de belangstelling. Met name slimme technologie in huis - domotica is een samenvoeging van het Latijnse domus (= huis) en het laatste deel van begrippen als informatica, telematica en robotica - kennen we echter al veel langer. Denk aan de alarmknop voor acute hulp en het automatisch in- en uitschakelen van verwarming, verlichting of elektrische apparaten. Al meer dan twintig jaar geleden, in 1991, ging Ad van Berlo in Eindhoven van start met de organisatie Smart Homes voor ondersteunende technologie in de zorgsector. Hij maakte daarmee de ommezwaai van de wereld van de biomedische technologie (cure) naar de zorgtechnologie (care). In die tijd was het begrip gerontechnologie sterk in opkomst - technologie gericht op het gemakkelijker en comfortabeler maken van het leven van ouderen. Een onderzoeksgroep van de tu Eindhoven richtte zich op dit terrein, met bouwen en wonen als een van de aandachtsgebieden. Smart Homes heeft sinds 1998 de status van Nationaal Kenniscentrum voor Domotica en Slim Wonen. Hoe ver is de zorgsector met het benutten van de mogelijkheden? Van Berlo: Duidelijk is dat er al heel lang heel veel technologie voorhanden is. En dat die in een groot aantal behoeften kan voorzien. Dat zorgorganisaties daar nog maar mondjesmaat gebruik van maken, komt vooral doordat de acceptatiegraad nog zo laag is. Men vertrouwt het domweg niet. En dan doel ik vooral op de medewerkers van zorgorganisaties. Doet die sensor het wel? Moet ik niet even zelf kijken naar de cliënt? BUSINESSCASE Tel daarbij de investeringskosten op, en dan heb je direct twee belangrijke hobbels voor invoering van domotica te pakken, zegt Van Berlo. Neem het verpleeghuis met twee nachtwakers die s nachts vijftig dementerende patiënten in de gaten hielden. Ik heb het management voorgerekend dat de installatie van een beproefd observatiesysteem hun een nachtwaker zou schelen; de investering zou dus snel terugverdiend

3 64 Zorg in beweging Analyse zijn. De businesscase was kristalhelder maar toch kwam dat systeem er niet. Koudwatervrees, vermoed ik. Ook de zorgverzekeraars kijken de kat uit de boom, stelt Van Berlo. Die willen logischerwijs alleen hun geld steken in bewezen technologie. Voor een aantal zaken zoals toepassingen met beeldschermen maken zorgorganisaties nu nog aanspraak op vergoeding vanuit de awbz. Maar voor hoelang nog, met alle bezuinigingen? Nienke Nijhof van de afdeling Care Management bij Philips Innovation Services adviseert over de inzet van domotica in de zorg. Zij vindt dat men zich in die sector soms blindstaart op subsidiegelden. We weten allemaal dat die geldstromen minder worden. Zorgorganisaties moeten leren dat ze een businesscase maken, en dat ze een investering in domotica vaak wel degelijk financieel aankunnen, als ze hun processen maar anders inrichten. Met meer efficiency kunnen ze nog veel geld besparen. Aan de ouderen, de grootste doelgroep, zal het niet liggen, is haar ervaring. De meeste ouderen zijn best bereid om nieuwe dingen NIJHOF: DE MEESTE OUDEREN ZIJN BEST BEREID OM NIEUWE DINGEN TE PROBEREN. te proberen. Als ze wat vaker via een beeldscherm met een hulpverlener kunnen praten, vinden ze dat prettig. Drie keer per dag iemand van de thuiszorg over de vloer, ervaren veel ouderen toch als een inbreuk op hun privacy. KOELKAST MET SENSOR Daan Dohmen van zorginnovatiebedrijf Focus Cura heeft wat die bereidheid van ouderen betreft dezelfde ervaringen als Nijhof. In een krant van Zorgbalans (thuiszorg in de regio Kennemerland) stelt hij dat er inmiddels zo n vijftig thuiszorgorganisaties actief zijn met vormen van zorg op afstand. In de Achterhoek bijvoorbeeld gebruiken ouderen en chronisch zieken een ipad of een andere tablet. Ze beeldbellen met hun wijkverpleegkundige of roepen zo de hulp in van een huisarts of specialist als dat Een cliënt van de thuiszorgorganisatie heeft contact met een hulpverlener via het PAL 4-systeem (Personal Assistant 4 Life). Via een aanraakscherm en internetverbinding legt hij contact met de zorgcentrale.

4 Analyse Zorg in beweging 65 even nodig is. Diezelfde ipad wordt ook gebruikt voor beeldcontact met familie, als die verder weg woont. Technologie kan daarnaast bijdragen aan de veiligheid en daarmee de gezondheid van ouderen. Dohmen: Denk aan het bewaken van hun leefpatroon. Met een sensor kun je checken of iemand de koelkast opent. Als dat een dag lang niet is gebeurd, is er wellicht iets aan de hand. Zo n sensor kan dan een signaal geven aan de alarmcentrale. Of neem mensen die een verhoogd risico lopen om te vallen, door ouderdom of epilepsie. Zij kunnen een valdetector om hun middel dragen, een apparaat met een sensor die automatisch alarm slaat als de drager valt. Ook dit soort technologie bestaat overigens al veel langer. Van Berlo deed met Smart Homes eind jaren negentig al een project in Best met een aantal woningen voor senioren met lichamelijke problemen of handicaps. Met zowel actieve alarmering via halssnoer of polsarmband als passieve alarmering via bewegingsmelders. Daarnaast plaatsten we inbraak- en brandalarmering, automatische verlichting in entree, hal, badkamer en toilet, een beeldverbinding zodat je ziet wie er aanbelt, elektrische bediening van gordijnen en zonwering, en veiligheidsvoorzieningen in de keuken om ongelukken met het gasfornuis te voorkomen. BEWEGINGSVRIJHEID Het ministerie van vws stimuleert de ontwikkelingen, onder andere samen met Syntens Innovatiecentrum via het project Kleinschalig Wonen met Domotica. Zo keek Thebe, een grote zorgorganisatie uit Midden- en West- Brabant, naar de mogelijke inzet van domotica in De Geerhof in Chaam, een woonzorgcentrum met veel licht dementerende bewoners. Zij kregen een polsbandje met een sensor die communiceert met de deuren. Op maat, per persoon, kon worden ingesteld of bijvoorbeeld de buitendeur wel of niet open ging. Ook kregen de bewoners een spreek-luisterverbinding met het verzorgend personeel en nog enkele andere snufjes. De uitkomst van dit onderzoek? Domoticatoepassingen vergroten de zelfstandigheid van mensen, geven bewegingsvrijheid, zorgen voor veiligheid in huis en leiden ertoe dat mensen een gedwongen verhuizing langer kunnen Vlak bij het Evoluon in Eindhoven staat de Slimste Woning van Nederland van de stichting Smart Homes, Nationaal Centrum Domotica & Slim Wonen. uitstellen. Dat concludeert Laura Kallenberg, bij Thebe in dienst als programmamanager Zorginnovatie en Technologie. En wat vonden de bewoners er zelf van? Zij stonden open voor nieuwe toepassingen. Sowieso valt mij op dat ouderen in het algemeen positiever zijn over de inzet van domotica dan de zorgprofessionals. Ze zien heel goed dat slimme technologie hun helpt bij het behoud van zelfstandigheid en eigen regie. En domotica zien ze niet als een inbreuk op hun privacy, aldus Kallenberg. MAATWERK Ook de eerder genoemde zorgorganisatie Zorgbalans (regio Kennemerland) onderzoekt de mogelijkheden. Medewerker Saskia Keijzer: We moeten de komende jaren meer doen met minder mensen en middelen. Technologie kan ons daarbij helpen, met name in de thuissituatie. Met zorg op afstand halen we de cliënt uit een mogelijk isolement en besparen we op de reistijd van medewerkers. Via beeldtelefoons bijvoorbeeld helpen we mensen herinneren de medicatie op tijd in te nemen, of bieden we extra ondersteuning in het weekend. Ook installeert Zorgbalans bij de mensen thuis een apparaat dat een alarmsignaal van een hals- of polsband doorgeeft aan een meldkamer of aan contactpersonen. Het systeem biedt ook allerlei extra s zoals een sms je naar de familie als iemand s nachts onverhoopt

5 66 Zorg in beweging Analyse Vier soorten domotica en zorg op afstand Nictiz, het landelijke expertisecentrum voor ict-innovaties in de zorg, deelt zorg op afstand en domotica in vier categorieën in: 1. Gemaksdiensten op het gebied van praktische en/of huishoudelijke zaken. Niet per se gericht op mensen met een verminderde mobiliteit of zelfredzaamheid maar op iedereen die hiervan voordeel heeft. Denk aan de centrale bediening van lichtschakelaars. 2. Welzijnsdiensten dragen bij aan het welzijn van mensen in zowel lichamelijk als geestelijk opzicht. Denk aan coaching op het gebied van beweging en voeding. Of het verbeteren van de sociale contacten, bijvoorbeeld door videocommunicatie. 3. Veiligheid en bewaking heeft betrekking op diensten die bijdragen aan het veiligheidsgevoel van mensen. Zo kunnen mensen in geval van nood iemand makkelijk waarschuwen door middel van een alarmknop. 4. Behandeling en verzorging heeft betrekking op diensten die te maken hebben met medische begeleiding en/of bevordering van zelfredzaamheid door patiënten zoals het doen van thuismetingen. aan de wandel gaat. En een gps-zender biedt uitkomst als iemand de weg naar huis niet meer weet te vinden. Voor dat soort situaties heeft Zorgbalans trouwens dag en nacht een team klaar staan. Het is wel verstandig om uit te gaan van maatwerk, stelt Keijzer. Iedere cliënt heeft specifieke wensen en behoeften. Er is steeds meer domotica op de markt, maar je moet altijd de vraag stellen of een cliënt er daadwerkelijk baat bij heeft. Wij informeren cliënten eerst over de mogelijkheden en bieden hun de gelegenheid om producten te huren en uit te proberen voordat ze overgaan tot aanschaf. KWALITEIT VAN LEVEN Het pallet aan hulpmiddelen wordt steeds breder, met name door toepassingen voor mensen met een specifieke aandoening, ziekte of beperking. Zo is er technologie die gericht is op geheugenondersteuning van mensen met milde dementie: via een eenvoudig aanraakscherm kunnen ze herinnerd worden aan afspraken, medicijninname of dagelijkse activiteiten. Voor mensen met een zwaardere vorm van dementie zijn er steeds meer systemen die behandelaars en mantelzorgers in staat stellen hun dagelijkse leefpatroon te volgen. KEIJZER: ER IS STEEDS MEER DOMOTICA OP DE MARKT, MAAR JE MOET ALTIJD DE VRAAG STELLEN OF EEN CLIËNT ER DAADWERKELIJK BAAT BIJ HEEFT. De eerder aangehaalde zorgconsultant Nienke Nijhof (Philips) promoveerde vorig jaar op dit onderwerp aan de Universiteit Twente. In haar proefschrift over e-health voor mensen met dementie zet ze de positieve effecten op een rij. Het bevordert zelfredzaamheid, leidt tot vermindering van valincidenten en geeft meer bewegingsvrijheid in verpleeghuizen. Kortom: een hogere kwaliteit van leven. Voor de mantelzorger geeft het minder belasting en in de zorg leidt het tot grotere efficiency. De techniek blijft natuurlijk altijd ondersteunend en mag nooit de persoonlijke aandacht en zorg vervangen, benadrukt ze. Maar toch: Bij mensen met dementie kan technologie een maandelijkse besparing opleveren die kan oplopen tot euro. Opname in een verzorgings- of verpleeghuis is altijd duurder dan technologie en de inzet van thuiszorg. Ook ziet ze nog verdere mogelijkheden om kosten te besparen via huren en leasen van domotica-toepassingen. Leveranciers zouden meer in dit soort modellen moeten gaan denken. PUSH IN PLAATS VAN PULL Nijhof (Philips) en Van Berlo (Smart Homes) constateren eensluidend dat er van een grootschalige uitrol van technologie in de

6 Analyse Zorg in beweging 67 zorg nog geen sprake is. Van Berlo: Veel ict-bedrijven zien gouden bergen en willen aan domotica snel geld verdienen. Ze onderschatten vaak de moeite die ouderen hebben om met hun producten om te gaan. Nijhof is het met hem eens. Vaak ontwerpen of gebruiken ict-producenten al bestaande technologie die niet aansluit bij de behoeften van bijvoorbeeld mensen met dementie of hun zorgverleners. Het is in deze branche nog teveel push in plaats van pull. Daarnaast ontbreekt het aan een gedegen toepassing van de mogelijkheden binnen de zorgorganisaties. Technologie wordt vaak ingezet met als doel om kosten te besparen door de zorg efficiënter te maken. Zo heet het op papier. Maar in de praktijk blijkt die technologie vaak niet meer dan een extraatje. De zorgprocessen worden niet aangepast. Dan introduceert men een tablet voor videocontact tussen cliënt en zorgverlener. Mooi. Maar vervolgens neemt het aantal huisbezoeken bij de cliënt niet af; dat contact via beeldscherm komt er alleen maar bij. Ook Keijzer (Zorgbalans, Kennemerland) wijst op de belangrijke rol van medewerkers. Ook zorgverleners moeten de behoefte aan technologie in beeld hebben. Vormen van domotica moet je niet zomaar op het VAN BERLO: VEEL ICT-BEDRIJVEN WILLEN AAN DOMOTICA SNEL GELD VERDIENEN. Philips heeft onlangs de Medido medicijndispenser op de markt gebracht. De thuiszorgorganisatie krijgt automatisch een seintje als de pillen niet of niet op tijd worden ingenomen. bestaande zorgproces plakken, want dan heb je de kans dat die nieuwe mogelijkheden onvoldoende of niet worden gebruikt en kost het je alleen maar geld. PERSOONLIJK CONTACT Dat zorgmedewerkers bepaald niet dol zijn op al die nieuwe vormen van zorg op afstand, blijkt ook uit een recente online poll van het Tijdschrift voor Verzorgenden. Drie op de vier respondenten vindt het gebruik van beeldschermen bepaald niet ideaal. Stom, weer een manier van zorgmanagers om kosten te besparen, wat ten koste gaat van persoonlijke zorg. En: Het geeft meer werkplezier om persoonlijk contact te hebben met de cliënt. Van de eventuele voordelen is maar een klein deel overtuigd. Maar één op de vijf stemmers

7 68 Zorg in beweging Analyse kruist aan dat communicatie via beeldschermen cliënten een fijner gevoel geeft doordat de zorg dag en nacht bereikbaar is. En slechts een schamele vijf procent vindt zorg op afstand goed, want het scheelt tijd nu ik niet iedereen persoonlijk hoef op te zoeken. Een mogelijke oorzaak voor deze weerstand vinden we in een blog van Johan van der Leeuw, kwaliteitsmedewerker van Vilans, kenniscentrum voor langdurende zorg. Men is in de zorg gaan werken om met mensen te werken en juist niet met technologie, schrijft hij. Terwijl het persoonlijk contact met de cliënt centraal stond, wordt men nu min of meer gedwongen om toch met technologie te werken. Technologie die bovendien letterlijk een afstand creëert tussen zorgmedewerker en cliënt, wat je terugziet in die term zorg op afstand. REGIE HOUDEN Zien sommige medewerkers domotica als een aanslag op hun werk en een botte bezuiniging, e-healthproducent Dohmen (Focus Cura) denkt er heel anders over. Het gaat erom dat ouderen en chronisch zieken zelf de regie houden over hun leven en hun zorg. Daarnaast kan het kostenbesparend werken, want zorg op afstand scheelt veel reistijd. Tijd die ingezet kan worden bij mensen waar het nodig is. En er zitten simpelweg veel praktische voordelen aan de inzet van technologie, vervolgt hij. Een deel van de thuiszorgcliënten vindt het prettig om wat minder vaak bezoek te krijgen van de wijkverpleegkundige. Dat geeft ze meer vrijheid en de gelegenheid zichzelf te redden, zolang mogelijk. Bovendien is het voor veel ouderen fijn als ze voor een stomacontrole of een check van hun hart niet met de bus naar het ziekenhuis hoeven, maar dat gewoon vanuit huis kunnen doen. Dankzij beeldzorg kunnen cliënten combinaties maken: het ene moment krijgen ze persoonlijk bezoek van de thuiszorg, prettig en vertrouwd; het andere moment hebben ze zorg op afstand om toch even te controleren of alles goed gaat. Punt is en blijft dat lang niet alle ouderen, enthousiast of niet, makkelijk aan de slag gaan met bijvoorbeeld een ipad of andere tablets. Focus Cura ontwikkelde zorg-apps zoals de sos-alarm om je mantelzorgers of de zorgmeldkamer te waarschuwen, een app met bewegingsoefeningen en apps voor mensen met parkinson en de chronische longaandoening copd. Hoe gaat deze producent om met het feit dat veel ouderen twee linker digihanden hebben? Dohmen: Wij werken met aangepaste, voorgeprogrammeerde tablets. Onze apps hebben grote letters en een gemakkelijke bediening. Daar kan vrijwel iedereen na een korte uitleg snel en goed mee overweg. En als gebruikers merken dat ze er met zo n tablet een venster op de wereld bij hebben, gaan ze het steeds leuker vinden. Ze kunnen opeens contact leggen met hun kleinkinderen, of halen speciale apps op, zegt Dohmen. DOHMEN: HET IS VOOR VEEL OUDEREN FIJN ALS ZE VOOR EEN STOMACONTROLE OF EEN CHECK VAN HUN HART NIET MET DE BUS NAAR HET ZIEKENHUIS HOEVEN. Bewoners van De Geerhof in Chaam, een woonzorgcentrum met veel licht dementerenden, kregen een polsbandje met een sensor die communiceert met de deuren.

8 Analyse Zorg in beweging 69 de zorgsector verwacht dat allerlei vormen van zorg op afstand in de komende jaren verder zullen doorbreken. Laura Kallenberg (Thebe, Midden- en West- Brabant) voorziet zelfs verdergaande innovaties zoals robots en telemonitoring. Dat spreekt natuurlijk erg tot de verbeelding. Ziekenhuizen kunnen daarmee flink besparen en zullen zich gaan richten op complexe behandelingen, terwijl patiënten met minder complexe aandoeningen veel meer thuis behandeld zullen worden. Dit speelt de zorgverzekeraar uiteraard ook in de kaart. Van Berlo (Smart Homes) ziet vooral mogelijkheden voor preventie. Een bewegingsmelder kan bijvoorbeeld signaleren dat iemand opeens veel vaker naar het toilet gaat; dat kan duiden op een ziekte. Ik denk ook dat we in de toekomst vaker ziektebeelden kunnen voorspellen dankzij de inzet van domotica. En we hebben onlangs gezien dat giganten als Apple en Google kansen in deze markt zien. Dan kan het heel hard gaan. RISICO S Allemaal mooi en aardig natuurlijk, maar is er dan geen keerzijde? Onlangs onderzochten het rivm en de Universiteit Twente de mogelijke nadelen van al die technologie op het gebied van e-health, in opdracht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Hans Ossebaard van het rivm. Iedereen in de zorg is er enthousiast over: politici, beleidsmakers, patiënten, verzekeraars en artsen. Maar nu e-health grootschalig gaat worden toegepast, willen en moeten we ook meer weten over de negatieve kanten. Ossebaard en zijn collega's vonden geen systematisch onderzoek naar de risico's, maar kwamen wel een aantal voorvallen op het spoor. Problemen die ontstonden door falende techniek of doordat mensen niet goed konden omgaan met de technologie. Bijvoorbeeld doordat de toepassing niet gebruiksvriendelijk was. En een aantal incidenten doordat de techniek niet goed was ingebed in de organisatie. Al met al voorziet ook Ossebaard een mooie toekomst voor domotica en e-health, zoals bijna iedereen binnen

Technologie in de zorg thuis

Technologie in de zorg thuis Nivel_OverzStudie_Technologie_omslagstudie 10-09-13 11:37 Page 1 > + + < > < > < > = = < > = = < > < > < Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg Postadres > + + < Postbus 1568, 3500

Nadere informatie

Zorg op afstand. Altijd dichtbij!

Zorg op afstand. Altijd dichtbij! Zorg op afstand Altijd dichtbij! Colofon Deze brochure is een uitgave van het ActiZ-programma Zorg op afstand, dichterbij, 2007-2010. Kijk voor meer informatie, ook over de deelnemende instellingen, op

Nadere informatie

De maatschappij verandert. Verandert de zorg mee?

De maatschappij verandert. Verandert de zorg mee? De maatschappij verandert. Verandert de zorg mee? De maatschappij verandert. Verandert de zorg mee? 2 3 De samenleving verandert razendsnel. We zijn mondiger en verwachten meer dan ooit. Nieuwe, slimme

Nadere informatie

Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan?

Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? elfredzaameid: Hoe akt u het an? Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? Inspirerende voorbeelden van acht zorgorganisaties Voorwoord Het versterken van zelfredzaamheid

Nadere informatie

DOSSIER ONDERZOEK TOEKOMST SENARIO S THUISZORG USER EXPERIENCE 1582044 KIMBERLEY BEERS, 1581800 CHARLOTTE JANUS & 1577004 TOINE LEGTERS

DOSSIER ONDERZOEK TOEKOMST SENARIO S THUISZORG USER EXPERIENCE 1582044 KIMBERLEY BEERS, 1581800 CHARLOTTE JANUS & 1577004 TOINE LEGTERS DOSSIER ONDERZOEK TOEKOMST SENARIO S THUISZORG USER EXPERIENCE 1582044 KIMBERLEY BEERS, 1581800 CHARLOTTE JANUS & 1577004 TOINE LEGTERS 1 INHOUD 1. INLEIDING ONDERZOEKS DOSSIER 3 1.1 DESKRESEARCH 3 1.2

Nadere informatie

omotica n de angdurige Domotica in de langdurige zorg - Inventarisatie van technieken en risico s

omotica n de angdurige Domotica in de langdurige zorg - Inventarisatie van technieken en risico s omotica n de Domotica in de langdurige zorg - Inventarisatie angdurige van technieken en risico s Handreiking voor risicobeheersing door zorgaanbieders Domotica in de langdurige zorg - Inventarisatie van

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 ehealth, een overzicht

Hoofdstuk 2 ehealth, een overzicht Hoofdstuk 2 ehealth, een overzicht Samenvatting ehealth heeft verschillende verschijningsvormen: Online informatie Social media Zelftesten Online Communicatie (inclusief videocommunicatie) Sensortechnologie

Nadere informatie

Boodschappen vanaf de werkvloer over de implementatie van ICT in de zorg. Rolien de Jong Jorien Kruijswijk Jansen

Boodschappen vanaf de werkvloer over de implementatie van ICT in de zorg. Rolien de Jong Jorien Kruijswijk Jansen ict-zorg: VERPLEEGKUNDIGEN aan zet! ICT-ZORG: VERPLEEGKUNDIGEN AAN ZET! Boodschappen vanaf de werkvloer over de implementatie van ICT in de zorg Rolien de Jong Jorien Kruijswijk Jansen STG / Health Management

Nadere informatie

De zorg: hoeveel extra is het ons waard?

De zorg: hoeveel extra is het ons waard? De zorg: hoeveel extra is het ons waard? Ieder jaar geven we meer geld uit aan zorg Waarom? Wat zijn de gevolgen? Is dat erg? Wat kunnen we hieraan doen? Een doorsnee gezin betaalt ruim 11.000 euro per

Nadere informatie

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties.

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties. Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties Marieke Hollander Projectnummer: B3826 Zoetermeer, 22 maart 2011 De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Mensen met aandacht C 80 - M 100 - Y 40 - K 10. 40% grijs. Jos Meijerink Voorzitter Raad van Bestuur MeanderGroep Zuid-Limburg

Mensen met aandacht C 80 - M 100 - Y 40 - K 10. 40% grijs. Jos Meijerink Voorzitter Raad van Bestuur MeanderGroep Zuid-Limburg Jaarverslag 2 01 3 C 80 - M 100 - Y 40 - K 10 40% grijs Mensen met aandacht De belangrijkste doelstelling van Meander is om klanten ondanks beperkingen door ziekte of handicap, in staat te stellen hun

Nadere informatie

SPELEN MET DE ZORG VA N MOR G E N. Trendboek ehealth in de eerste lijn

SPELEN MET DE ZORG VA N MOR G E N. Trendboek ehealth in de eerste lijn SPELEN MET DE ZORG VA N MOR G E N Trendboek ehealth in de eerste lijn 1 Inhoud Eerste lijn maakt zich op voor een golf van veranderingen 5 Inleiding 8 Wat als in 2020 alle zorgconsulten online plaatsvinden?

Nadere informatie

patiënt centraal Zorg wat verandert er allemaal in de zorg? vrije keuze van zorgverlener pag. 03 fysiotherapeuten houden nederland in beweging pag.

patiënt centraal Zorg wat verandert er allemaal in de zorg? vrije keuze van zorgverlener pag. 03 fysiotherapeuten houden nederland in beweging pag. ZaterDaG 17 Mei 2014 Commerciële bijlage patiënt centraal Zorg wat verandert er allemaal in de zorg? vrije keuze van zorgverlener pag. 03 fysiotherapeuten houden nederland in beweging pag. 06 de signaalfunctie

Nadere informatie

Meesters in hun vak. Wijkverpleging nieuwe stijl

Meesters in hun vak. Wijkverpleging nieuwe stijl Meesters in hun vak Wijkverpleging nieuwe stijl meesters in hun vak - wijkverpleging nieuwe stijl meesters in hun vak - wijkverpleging nieuwe stijl Inleiding door Margriet Torny 5 3 Voorwoord 7 1 Gedreven

Nadere informatie

VITALE MENSEN KUNNEN LANGER DEELNEMEN AAN DE MAATSCHAPPIJ. nationaal congres active ageing 2015. Nieuwe website Active Ageing Nederland

VITALE MENSEN KUNNEN LANGER DEELNEMEN AAN DE MAATSCHAPPIJ. nationaal congres active ageing 2015. Nieuwe website Active Ageing Nederland nationaal congres active ageing 2015 magazine voor active ageing professionals Nieuwe website Active Ageing Nederland Met robots langer zelfstandig WelkomLife, nieuwe website voor 50-plussers Zorgsector

Nadere informatie

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg Inspirerende visies op modern leidinggeven in de zorg Publicatie Sturen op ruimte voor dialoog Terug naar een natuurlijke manier van werken. Dat was het streven van de 25 zorgaanbieders die de afgelopen

Nadere informatie

ehealth in de Achterhoek: kansen en uitdagingen

ehealth in de Achterhoek: kansen en uitdagingen ehealth in de Achterhoek: kansen en uitdagingen ehealth in de Achterhoek: kansen en uitdagingen Wat is ehealth in de praktijk? Misschien heeft u op een of andere manier al te maken gehad met ehealth. Misschien

Nadere informatie

Oud of wijs: ervaringsdeskundige maakt het verschil in onderzoek naar ouderenzorg

Oud of wijs: ervaringsdeskundige maakt het verschil in onderzoek naar ouderenzorg Oud of wijs: ervaringsdeskundige maakt het verschil in onderzoek naar ouderenzorg Oud of wijs: ervaringsdeskundige maakt het verschil in onderzoek naar ouderenzorg Tekst en tekeningen: Jan Hein van Dierendonck

Nadere informatie

Co-creatie en mensgerichte innovatie in de ouderenzorg Voorbeelden uit de praktijk

Co-creatie en mensgerichte innovatie in de ouderenzorg Voorbeelden uit de praktijk Co-creatie en mensgerichte innovatie in de ouderenzorg Voorbeelden uit de praktijk WHITEPAPER Datum ID Nummer 25 januari 2013 12021 Auteur Johan Krijgsman Inleiding Om mensen te helpen langer zelfstandig

Nadere informatie

Ouderen over ondersteuning en zorg

Ouderen over ondersteuning en zorg Ouderen over ondersteuning en zorg Kwaliteitscriteria voor ondersteuning en zorg vanuit ouderenperspectief met extra aandacht voor kwetsbare ouderen, waaronder migrantenouderen CSO Zorgbelang Nederland

Nadere informatie

Wat werkt bij wie? Een doelgroepbenadering bij innovaties in zorg en preventie

Wat werkt bij wie? Een doelgroepbenadering bij innovaties in zorg en preventie Wat werkt bij wie? Een doelgroepbenadering bij innovaties in zorg en preventie Utrecht, juni 2009 Dit rapport is opgesteld door: In opdracht van: De Prakijk Index Motivaction De Praktijk Jop Berkhout Ministerie

Nadere informatie

dit is een bijlage bij de telegraaf. de inhoud van deze bijlage valt niet onder de redactionele verantwoordelijkheid zorg op maat featuring

dit is een bijlage bij de telegraaf. de inhoud van deze bijlage valt niet onder de redactionele verantwoordelijkheid zorg op maat featuring dit is een bijlage bij de telegraaf. de inhoud van deze bijlage valt niet onder de redactionele verantwoordelijkheid NR. 4 DECEMBER 2013 zorg op maat Alleen als we samen ons best blijven doen houden we

Nadere informatie

Communicatie in de zorg van scherm tot scherm. Praktijkvoorbeelden en aandachtspunten voor de implementatie van beeldcommunicatie.

Communicatie in de zorg van scherm tot scherm. Praktijkvoorbeelden en aandachtspunten voor de implementatie van beeldcommunicatie. Communicatie in de zorg van scherm tot scherm Praktijkvoorbeelden en aandachtspunten voor de implementatie van beeldcommunicatie. Colofon Auteur Foppe Rauwerda Johan Krijgsman Met dank aan Robert Blaas,

Nadere informatie

Jaarbericht 2013 2014. Het verschil dat wij maken

Jaarbericht 2013 2014. Het verschil dat wij maken Jaarbericht 2013 2014 Het verschil dat wij maken 1 2 4 6 8 Voorwoord van het bestuur De zorg in verandering Zorgspectrum richtte zich op kortdurende behandeling, revalidatie en zorg thuis Alle gemakken

Nadere informatie

Veranderingen op de werkvloer Innovatie VGN Jaarboek 2010 1

Veranderingen op de werkvloer Innovatie VGN Jaarboek 2010 1 Jaar.boek 2011 Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland in.no.va.tie (v.) [

Nadere informatie

ict oplossingen 4Tips veilige dataopslag van groot belang MAKE A START AT LEVI9.COM OR CALL 020 67 0 1 947 Innovatie Ontwikkelingen in de zorg

ict oplossingen 4Tips veilige dataopslag van groot belang MAKE A START AT LEVI9.COM OR CALL 020 67 0 1 947 Innovatie Ontwikkelingen in de zorg dit is een bijlage bij het financieele dagblad. de inhoud van deze bijlage valt niet onder de redactionele verantwoordelijkheid Hacken De risico s zo veel mogelijk beperken Zorg op afstand Hoe wordt de

Nadere informatie

the future of Innovatie in de zorg

the future of Innovatie in de zorg Zorg & Innovatie zaterdag 24 maart 01 the future of health Innovatie in de zorg De Nederlandse zorg staat voor de grootste verandering ooit. Artsen, verpleegkundigen maar ook patiënten en staf iedereen

Nadere informatie

Een ziekte komt zelden alleen. Werkt het Guided Care Model bij mensen met multimorbiditeit?

Een ziekte komt zelden alleen. Werkt het Guided Care Model bij mensen met multimorbiditeit? Een ziekte komt zelden alleen Werkt het Guided Care Model bij mensen met multimorbiditeit? Resultaten pilot 2012 Colofon Vilans, 2013 Tekst: Lidewij Vat, Ruth Pel, Hans Vlek, Evianne Wijenberg en Barbara

Nadere informatie

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S Rapportage over de samenwerking van thuiszorgmedewerkers met mantelzorgers en andere organisaties Marieke van Wieringen

Nadere informatie