DE DOORBRAAK VAN ZORG OP AFSTAND?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE DOORBRAAK VAN ZORG OP AFSTAND?"

Transcriptie

1 62 Zorg in beweging Analyse Een verpleegkundige geeft een patiënt medische achtergrondinformatie over zijn aandoening met behulp van een anatomische afbeelding die als app op zijn ipad wordt geleverd. Over webcams, zorg-apps en koelkasten met sensoren DE DOORBRAAK VAN ZORG OP AFSTAND?

2 Analyse Zorg in beweging 63 Domotica, e-health, zorg op afstand. Het zijn al jaren buzzwords in de zorgsector, maar het lijkt nu echt te gaan gebeuren. Onder druk van alle bezuinigingen wordt nieuwe technologie opeens gezien als reddende engel. Aan de bedrijven zal het niet liggen, die storten zich gretig op deze nieuwe groeimarkt. Maar er zijn ook belemmeringen. Het gebruiksgemak mag nog wel een slag beter. Medewerkers in de zorg hebben vaak een broertje dood aan techniek ( persoonlijk contact is beter ) en vertrouwen die apparaten en systemen niet altijd. Of de processen worden niet echt afgestemd op de nieuwe mogelijkheden. En wie gaat al die technologische snufjes eigenlijk betalen? Een rondgang langs instellingen, producenten en adviseurs. DOOR PAUL GROOTHENGEL FOTOGRAFIE SMART HOMES, PHILIPS, FOCUS CURA, THEBE, ZORGBALANS, HH De wijkverpleegkundige die via de webcam begeleiding geeft bij het zelf inspuiten van insuline, bij de controle van bloedsuiker of het innemen van medicijnen. Of de dokter die via het scherm meekijkt bij de verzorging van een wond of een inschatting maakt hoe het ervoor staat met de longaandoening of de hartproblemen. Beeldschermen, sensoren, speciale apps voor mensen met Parkinson of de chronische longaandoening copd, technologie kan mensen helpen om langer en veiliger zelfstandig te wonen. Dat is veel goedkoper dan opname in een zorginstelling en het is wat de mensen in de meeste gevallen zelf ook willen. Soortgelijke technologische hulpmiddelen maken het daarnaast mogelijk om na een operatie in het ziekenhuis thuis te kunnen herstellen. Minder opnamedagen dus. En bovendien verloopt de genezing in de eigen huiselijke omgeving vaak nog sneller ook. ACCEPTATIEGRAAD LAAG Domotica, zorg op afstand en e-health staan meer dan ooit in de belangstelling. Met name slimme technologie in huis - domotica is een samenvoeging van het Latijnse domus (= huis) en het laatste deel van begrippen als informatica, telematica en robotica - kennen we echter al veel langer. Denk aan de alarmknop voor acute hulp en het automatisch in- en uitschakelen van verwarming, verlichting of elektrische apparaten. Al meer dan twintig jaar geleden, in 1991, ging Ad van Berlo in Eindhoven van start met de organisatie Smart Homes voor ondersteunende technologie in de zorgsector. Hij maakte daarmee de ommezwaai van de wereld van de biomedische technologie (cure) naar de zorgtechnologie (care). In die tijd was het begrip gerontechnologie sterk in opkomst - technologie gericht op het gemakkelijker en comfortabeler maken van het leven van ouderen. Een onderzoeksgroep van de tu Eindhoven richtte zich op dit terrein, met bouwen en wonen als een van de aandachtsgebieden. Smart Homes heeft sinds 1998 de status van Nationaal Kenniscentrum voor Domotica en Slim Wonen. Hoe ver is de zorgsector met het benutten van de mogelijkheden? Van Berlo: Duidelijk is dat er al heel lang heel veel technologie voorhanden is. En dat die in een groot aantal behoeften kan voorzien. Dat zorgorganisaties daar nog maar mondjesmaat gebruik van maken, komt vooral doordat de acceptatiegraad nog zo laag is. Men vertrouwt het domweg niet. En dan doel ik vooral op de medewerkers van zorgorganisaties. Doet die sensor het wel? Moet ik niet even zelf kijken naar de cliënt? BUSINESSCASE Tel daarbij de investeringskosten op, en dan heb je direct twee belangrijke hobbels voor invoering van domotica te pakken, zegt Van Berlo. Neem het verpleeghuis met twee nachtwakers die s nachts vijftig dementerende patiënten in de gaten hielden. Ik heb het management voorgerekend dat de installatie van een beproefd observatiesysteem hun een nachtwaker zou schelen; de investering zou dus snel terugverdiend

3 64 Zorg in beweging Analyse zijn. De businesscase was kristalhelder maar toch kwam dat systeem er niet. Koudwatervrees, vermoed ik. Ook de zorgverzekeraars kijken de kat uit de boom, stelt Van Berlo. Die willen logischerwijs alleen hun geld steken in bewezen technologie. Voor een aantal zaken zoals toepassingen met beeldschermen maken zorgorganisaties nu nog aanspraak op vergoeding vanuit de awbz. Maar voor hoelang nog, met alle bezuinigingen? Nienke Nijhof van de afdeling Care Management bij Philips Innovation Services adviseert over de inzet van domotica in de zorg. Zij vindt dat men zich in die sector soms blindstaart op subsidiegelden. We weten allemaal dat die geldstromen minder worden. Zorgorganisaties moeten leren dat ze een businesscase maken, en dat ze een investering in domotica vaak wel degelijk financieel aankunnen, als ze hun processen maar anders inrichten. Met meer efficiency kunnen ze nog veel geld besparen. Aan de ouderen, de grootste doelgroep, zal het niet liggen, is haar ervaring. De meeste ouderen zijn best bereid om nieuwe dingen NIJHOF: DE MEESTE OUDEREN ZIJN BEST BEREID OM NIEUWE DINGEN TE PROBEREN. te proberen. Als ze wat vaker via een beeldscherm met een hulpverlener kunnen praten, vinden ze dat prettig. Drie keer per dag iemand van de thuiszorg over de vloer, ervaren veel ouderen toch als een inbreuk op hun privacy. KOELKAST MET SENSOR Daan Dohmen van zorginnovatiebedrijf Focus Cura heeft wat die bereidheid van ouderen betreft dezelfde ervaringen als Nijhof. In een krant van Zorgbalans (thuiszorg in de regio Kennemerland) stelt hij dat er inmiddels zo n vijftig thuiszorgorganisaties actief zijn met vormen van zorg op afstand. In de Achterhoek bijvoorbeeld gebruiken ouderen en chronisch zieken een ipad of een andere tablet. Ze beeldbellen met hun wijkverpleegkundige of roepen zo de hulp in van een huisarts of specialist als dat Een cliënt van de thuiszorgorganisatie heeft contact met een hulpverlener via het PAL 4-systeem (Personal Assistant 4 Life). Via een aanraakscherm en internetverbinding legt hij contact met de zorgcentrale.

4 Analyse Zorg in beweging 65 even nodig is. Diezelfde ipad wordt ook gebruikt voor beeldcontact met familie, als die verder weg woont. Technologie kan daarnaast bijdragen aan de veiligheid en daarmee de gezondheid van ouderen. Dohmen: Denk aan het bewaken van hun leefpatroon. Met een sensor kun je checken of iemand de koelkast opent. Als dat een dag lang niet is gebeurd, is er wellicht iets aan de hand. Zo n sensor kan dan een signaal geven aan de alarmcentrale. Of neem mensen die een verhoogd risico lopen om te vallen, door ouderdom of epilepsie. Zij kunnen een valdetector om hun middel dragen, een apparaat met een sensor die automatisch alarm slaat als de drager valt. Ook dit soort technologie bestaat overigens al veel langer. Van Berlo deed met Smart Homes eind jaren negentig al een project in Best met een aantal woningen voor senioren met lichamelijke problemen of handicaps. Met zowel actieve alarmering via halssnoer of polsarmband als passieve alarmering via bewegingsmelders. Daarnaast plaatsten we inbraak- en brandalarmering, automatische verlichting in entree, hal, badkamer en toilet, een beeldverbinding zodat je ziet wie er aanbelt, elektrische bediening van gordijnen en zonwering, en veiligheidsvoorzieningen in de keuken om ongelukken met het gasfornuis te voorkomen. BEWEGINGSVRIJHEID Het ministerie van vws stimuleert de ontwikkelingen, onder andere samen met Syntens Innovatiecentrum via het project Kleinschalig Wonen met Domotica. Zo keek Thebe, een grote zorgorganisatie uit Midden- en West- Brabant, naar de mogelijke inzet van domotica in De Geerhof in Chaam, een woonzorgcentrum met veel licht dementerende bewoners. Zij kregen een polsbandje met een sensor die communiceert met de deuren. Op maat, per persoon, kon worden ingesteld of bijvoorbeeld de buitendeur wel of niet open ging. Ook kregen de bewoners een spreek-luisterverbinding met het verzorgend personeel en nog enkele andere snufjes. De uitkomst van dit onderzoek? Domoticatoepassingen vergroten de zelfstandigheid van mensen, geven bewegingsvrijheid, zorgen voor veiligheid in huis en leiden ertoe dat mensen een gedwongen verhuizing langer kunnen Vlak bij het Evoluon in Eindhoven staat de Slimste Woning van Nederland van de stichting Smart Homes, Nationaal Centrum Domotica & Slim Wonen. uitstellen. Dat concludeert Laura Kallenberg, bij Thebe in dienst als programmamanager Zorginnovatie en Technologie. En wat vonden de bewoners er zelf van? Zij stonden open voor nieuwe toepassingen. Sowieso valt mij op dat ouderen in het algemeen positiever zijn over de inzet van domotica dan de zorgprofessionals. Ze zien heel goed dat slimme technologie hun helpt bij het behoud van zelfstandigheid en eigen regie. En domotica zien ze niet als een inbreuk op hun privacy, aldus Kallenberg. MAATWERK Ook de eerder genoemde zorgorganisatie Zorgbalans (regio Kennemerland) onderzoekt de mogelijkheden. Medewerker Saskia Keijzer: We moeten de komende jaren meer doen met minder mensen en middelen. Technologie kan ons daarbij helpen, met name in de thuissituatie. Met zorg op afstand halen we de cliënt uit een mogelijk isolement en besparen we op de reistijd van medewerkers. Via beeldtelefoons bijvoorbeeld helpen we mensen herinneren de medicatie op tijd in te nemen, of bieden we extra ondersteuning in het weekend. Ook installeert Zorgbalans bij de mensen thuis een apparaat dat een alarmsignaal van een hals- of polsband doorgeeft aan een meldkamer of aan contactpersonen. Het systeem biedt ook allerlei extra s zoals een sms je naar de familie als iemand s nachts onverhoopt

5 66 Zorg in beweging Analyse Vier soorten domotica en zorg op afstand Nictiz, het landelijke expertisecentrum voor ict-innovaties in de zorg, deelt zorg op afstand en domotica in vier categorieën in: 1. Gemaksdiensten op het gebied van praktische en/of huishoudelijke zaken. Niet per se gericht op mensen met een verminderde mobiliteit of zelfredzaamheid maar op iedereen die hiervan voordeel heeft. Denk aan de centrale bediening van lichtschakelaars. 2. Welzijnsdiensten dragen bij aan het welzijn van mensen in zowel lichamelijk als geestelijk opzicht. Denk aan coaching op het gebied van beweging en voeding. Of het verbeteren van de sociale contacten, bijvoorbeeld door videocommunicatie. 3. Veiligheid en bewaking heeft betrekking op diensten die bijdragen aan het veiligheidsgevoel van mensen. Zo kunnen mensen in geval van nood iemand makkelijk waarschuwen door middel van een alarmknop. 4. Behandeling en verzorging heeft betrekking op diensten die te maken hebben met medische begeleiding en/of bevordering van zelfredzaamheid door patiënten zoals het doen van thuismetingen. aan de wandel gaat. En een gps-zender biedt uitkomst als iemand de weg naar huis niet meer weet te vinden. Voor dat soort situaties heeft Zorgbalans trouwens dag en nacht een team klaar staan. Het is wel verstandig om uit te gaan van maatwerk, stelt Keijzer. Iedere cliënt heeft specifieke wensen en behoeften. Er is steeds meer domotica op de markt, maar je moet altijd de vraag stellen of een cliënt er daadwerkelijk baat bij heeft. Wij informeren cliënten eerst over de mogelijkheden en bieden hun de gelegenheid om producten te huren en uit te proberen voordat ze overgaan tot aanschaf. KWALITEIT VAN LEVEN Het pallet aan hulpmiddelen wordt steeds breder, met name door toepassingen voor mensen met een specifieke aandoening, ziekte of beperking. Zo is er technologie die gericht is op geheugenondersteuning van mensen met milde dementie: via een eenvoudig aanraakscherm kunnen ze herinnerd worden aan afspraken, medicijninname of dagelijkse activiteiten. Voor mensen met een zwaardere vorm van dementie zijn er steeds meer systemen die behandelaars en mantelzorgers in staat stellen hun dagelijkse leefpatroon te volgen. KEIJZER: ER IS STEEDS MEER DOMOTICA OP DE MARKT, MAAR JE MOET ALTIJD DE VRAAG STELLEN OF EEN CLIËNT ER DAADWERKELIJK BAAT BIJ HEEFT. De eerder aangehaalde zorgconsultant Nienke Nijhof (Philips) promoveerde vorig jaar op dit onderwerp aan de Universiteit Twente. In haar proefschrift over e-health voor mensen met dementie zet ze de positieve effecten op een rij. Het bevordert zelfredzaamheid, leidt tot vermindering van valincidenten en geeft meer bewegingsvrijheid in verpleeghuizen. Kortom: een hogere kwaliteit van leven. Voor de mantelzorger geeft het minder belasting en in de zorg leidt het tot grotere efficiency. De techniek blijft natuurlijk altijd ondersteunend en mag nooit de persoonlijke aandacht en zorg vervangen, benadrukt ze. Maar toch: Bij mensen met dementie kan technologie een maandelijkse besparing opleveren die kan oplopen tot euro. Opname in een verzorgings- of verpleeghuis is altijd duurder dan technologie en de inzet van thuiszorg. Ook ziet ze nog verdere mogelijkheden om kosten te besparen via huren en leasen van domotica-toepassingen. Leveranciers zouden meer in dit soort modellen moeten gaan denken. PUSH IN PLAATS VAN PULL Nijhof (Philips) en Van Berlo (Smart Homes) constateren eensluidend dat er van een grootschalige uitrol van technologie in de

6 Analyse Zorg in beweging 67 zorg nog geen sprake is. Van Berlo: Veel ict-bedrijven zien gouden bergen en willen aan domotica snel geld verdienen. Ze onderschatten vaak de moeite die ouderen hebben om met hun producten om te gaan. Nijhof is het met hem eens. Vaak ontwerpen of gebruiken ict-producenten al bestaande technologie die niet aansluit bij de behoeften van bijvoorbeeld mensen met dementie of hun zorgverleners. Het is in deze branche nog teveel push in plaats van pull. Daarnaast ontbreekt het aan een gedegen toepassing van de mogelijkheden binnen de zorgorganisaties. Technologie wordt vaak ingezet met als doel om kosten te besparen door de zorg efficiënter te maken. Zo heet het op papier. Maar in de praktijk blijkt die technologie vaak niet meer dan een extraatje. De zorgprocessen worden niet aangepast. Dan introduceert men een tablet voor videocontact tussen cliënt en zorgverlener. Mooi. Maar vervolgens neemt het aantal huisbezoeken bij de cliënt niet af; dat contact via beeldscherm komt er alleen maar bij. Ook Keijzer (Zorgbalans, Kennemerland) wijst op de belangrijke rol van medewerkers. Ook zorgverleners moeten de behoefte aan technologie in beeld hebben. Vormen van domotica moet je niet zomaar op het VAN BERLO: VEEL ICT-BEDRIJVEN WILLEN AAN DOMOTICA SNEL GELD VERDIENEN. Philips heeft onlangs de Medido medicijndispenser op de markt gebracht. De thuiszorgorganisatie krijgt automatisch een seintje als de pillen niet of niet op tijd worden ingenomen. bestaande zorgproces plakken, want dan heb je de kans dat die nieuwe mogelijkheden onvoldoende of niet worden gebruikt en kost het je alleen maar geld. PERSOONLIJK CONTACT Dat zorgmedewerkers bepaald niet dol zijn op al die nieuwe vormen van zorg op afstand, blijkt ook uit een recente online poll van het Tijdschrift voor Verzorgenden. Drie op de vier respondenten vindt het gebruik van beeldschermen bepaald niet ideaal. Stom, weer een manier van zorgmanagers om kosten te besparen, wat ten koste gaat van persoonlijke zorg. En: Het geeft meer werkplezier om persoonlijk contact te hebben met de cliënt. Van de eventuele voordelen is maar een klein deel overtuigd. Maar één op de vijf stemmers

7 68 Zorg in beweging Analyse kruist aan dat communicatie via beeldschermen cliënten een fijner gevoel geeft doordat de zorg dag en nacht bereikbaar is. En slechts een schamele vijf procent vindt zorg op afstand goed, want het scheelt tijd nu ik niet iedereen persoonlijk hoef op te zoeken. Een mogelijke oorzaak voor deze weerstand vinden we in een blog van Johan van der Leeuw, kwaliteitsmedewerker van Vilans, kenniscentrum voor langdurende zorg. Men is in de zorg gaan werken om met mensen te werken en juist niet met technologie, schrijft hij. Terwijl het persoonlijk contact met de cliënt centraal stond, wordt men nu min of meer gedwongen om toch met technologie te werken. Technologie die bovendien letterlijk een afstand creëert tussen zorgmedewerker en cliënt, wat je terugziet in die term zorg op afstand. REGIE HOUDEN Zien sommige medewerkers domotica als een aanslag op hun werk en een botte bezuiniging, e-healthproducent Dohmen (Focus Cura) denkt er heel anders over. Het gaat erom dat ouderen en chronisch zieken zelf de regie houden over hun leven en hun zorg. Daarnaast kan het kostenbesparend werken, want zorg op afstand scheelt veel reistijd. Tijd die ingezet kan worden bij mensen waar het nodig is. En er zitten simpelweg veel praktische voordelen aan de inzet van technologie, vervolgt hij. Een deel van de thuiszorgcliënten vindt het prettig om wat minder vaak bezoek te krijgen van de wijkverpleegkundige. Dat geeft ze meer vrijheid en de gelegenheid zichzelf te redden, zolang mogelijk. Bovendien is het voor veel ouderen fijn als ze voor een stomacontrole of een check van hun hart niet met de bus naar het ziekenhuis hoeven, maar dat gewoon vanuit huis kunnen doen. Dankzij beeldzorg kunnen cliënten combinaties maken: het ene moment krijgen ze persoonlijk bezoek van de thuiszorg, prettig en vertrouwd; het andere moment hebben ze zorg op afstand om toch even te controleren of alles goed gaat. Punt is en blijft dat lang niet alle ouderen, enthousiast of niet, makkelijk aan de slag gaan met bijvoorbeeld een ipad of andere tablets. Focus Cura ontwikkelde zorg-apps zoals de sos-alarm om je mantelzorgers of de zorgmeldkamer te waarschuwen, een app met bewegingsoefeningen en apps voor mensen met parkinson en de chronische longaandoening copd. Hoe gaat deze producent om met het feit dat veel ouderen twee linker digihanden hebben? Dohmen: Wij werken met aangepaste, voorgeprogrammeerde tablets. Onze apps hebben grote letters en een gemakkelijke bediening. Daar kan vrijwel iedereen na een korte uitleg snel en goed mee overweg. En als gebruikers merken dat ze er met zo n tablet een venster op de wereld bij hebben, gaan ze het steeds leuker vinden. Ze kunnen opeens contact leggen met hun kleinkinderen, of halen speciale apps op, zegt Dohmen. DOHMEN: HET IS VOOR VEEL OUDEREN FIJN ALS ZE VOOR EEN STOMACONTROLE OF EEN CHECK VAN HUN HART NIET MET DE BUS NAAR HET ZIEKENHUIS HOEVEN. Bewoners van De Geerhof in Chaam, een woonzorgcentrum met veel licht dementerenden, kregen een polsbandje met een sensor die communiceert met de deuren.

8 Analyse Zorg in beweging 69 de zorgsector verwacht dat allerlei vormen van zorg op afstand in de komende jaren verder zullen doorbreken. Laura Kallenberg (Thebe, Midden- en West- Brabant) voorziet zelfs verdergaande innovaties zoals robots en telemonitoring. Dat spreekt natuurlijk erg tot de verbeelding. Ziekenhuizen kunnen daarmee flink besparen en zullen zich gaan richten op complexe behandelingen, terwijl patiënten met minder complexe aandoeningen veel meer thuis behandeld zullen worden. Dit speelt de zorgverzekeraar uiteraard ook in de kaart. Van Berlo (Smart Homes) ziet vooral mogelijkheden voor preventie. Een bewegingsmelder kan bijvoorbeeld signaleren dat iemand opeens veel vaker naar het toilet gaat; dat kan duiden op een ziekte. Ik denk ook dat we in de toekomst vaker ziektebeelden kunnen voorspellen dankzij de inzet van domotica. En we hebben onlangs gezien dat giganten als Apple en Google kansen in deze markt zien. Dan kan het heel hard gaan. RISICO S Allemaal mooi en aardig natuurlijk, maar is er dan geen keerzijde? Onlangs onderzochten het rivm en de Universiteit Twente de mogelijke nadelen van al die technologie op het gebied van e-health, in opdracht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Hans Ossebaard van het rivm. Iedereen in de zorg is er enthousiast over: politici, beleidsmakers, patiënten, verzekeraars en artsen. Maar nu e-health grootschalig gaat worden toegepast, willen en moeten we ook meer weten over de negatieve kanten. Ossebaard en zijn collega's vonden geen systematisch onderzoek naar de risico's, maar kwamen wel een aantal voorvallen op het spoor. Problemen die ontstonden door falende techniek of doordat mensen niet goed konden omgaan met de technologie. Bijvoorbeeld doordat de toepassing niet gebruiksvriendelijk was. En een aantal incidenten doordat de techniek niet goed was ingebed in de organisatie. Al met al voorziet ook Ossebaard een mooie toekomst voor domotica en e-health, zoals bijna iedereen binnen

ehealth in de langdurige zorg Hans Ossebaard & Angelie van der Aalst 29 oktober 2015

ehealth in de langdurige zorg Hans Ossebaard & Angelie van der Aalst 29 oktober 2015 ehealth in de langdurige zorg Hans Ossebaard & Angelie van der Aalst 29 oktober 2015 Zorginstituut Nederland 2 Werkterrein: publieke zorgverzekering Zorgverzekeringswet (Zvw) Wet langdurige zorg (Wlz)

Nadere informatie

Ervaringen en ontwikkelingen van domotica in de zorgsector

Ervaringen en ontwikkelingen van domotica in de zorgsector Ervaringen en ontwikkelingen van domotica in de zorgsector Aanvang presentatie 11.00 uur Corien van Berlo Stichting Smart Homes Nationaal Kenniscentrum Domotica & Slim Wonen Wie is Smart Homes? Opbouwen

Nadere informatie

Implementatie van technologische vernieuwingen in de VVT. Nienke Nijhof

Implementatie van technologische vernieuwingen in de VVT. Nienke Nijhof Implementatie van technologische vernieuwingen in de VVT Nienke Nijhof Even voorstellen Quiz Wie is een robot? a) Allemaal (staan) b) Nummer twee en drie (zitten) Bestaat dit? a)ja (staan) b)nee (zitten)

Nadere informatie

ehealth en sensortechnologie

ehealth en sensortechnologie ehealth en sensortechnologie Serious stuff or just hot stuff? Waar ligt de toegevoegde waarde voor de installateur? Eric Hamers, 9 april 2015 INHOUD - Introductie Actiaal - Inleiding ehealth, mhealth,

Nadere informatie

Online Hulp voor ouderen. CONGRES ONLINEHULP 28-11-2014 1

Online Hulp voor ouderen. CONGRES ONLINEHULP 28-11-2014 1 Online Hulp voor ouderen. JOOP BLOM, VOORZITTER COMMISSIE ZORG EN WELZIJN EN WONEN NVOG. LID COMMISSIE ZORG EN WELZIJN EN WONEN CSO. UTRECHT 28 NOVEMBER 2014. CONGRES ONLINEHULP 28-11-2014 1 Wat is e-health?

Nadere informatie

Implementatie van Ambient Intelligent Technology / slimme zorgtechnologie in Nederland

Implementatie van Ambient Intelligent Technology / slimme zorgtechnologie in Nederland Implementatie van Ambient Intelligent Technology / slimme zorgtechnologie in Nederland Johan van der Leeuw Senior adviseur Vilans Kenniscentrum voor de Langdurende Zorg Kenniscirkel Domotica voor Wonen

Nadere informatie

Zorg binnen handbereik via de PAL4-iPad: een veilig gevoel!

Zorg binnen handbereik via de PAL4-iPad: een veilig gevoel! Zorg binnen handbereik via de PAL4-iPad: een veilig gevoel! Waarom zorg via de PAL4-iPad We willen allemaal graag zo lang mogelijk zelfstandig in onze vertrouwde omgeving blijven wonen. Ook als we ouder

Nadere informatie

Zelfmanagement en ehealth. Karin Oost Senior Communicatieadviseur Nictiz Trendition 8 december

Zelfmanagement en ehealth. Karin Oost Senior Communicatieadviseur Nictiz Trendition 8 december Zelfmanagement en ehealth Karin Oost Senior Communicatieadviseur Nictiz Trendition 8 december Stelling Alle zorgverleners krijgen vroeg of laat te maken met patiënten die zelf hun gezondheid (willen) managen.

Nadere informatie

Thuiszorg. Thuiszorg op maat, voor iedereen

Thuiszorg. Thuiszorg op maat, voor iedereen Thuiszorg Thuiszorg op maat, voor iedereen De meeste mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen in de eigen omgeving, en als het nodig is, met hulp van thuiszorg. Pas wanneer dat niet meer

Nadere informatie

VOORLOPIG IS HET WORSTELEN MET DE WEERBARSTIGE

VOORLOPIG IS HET WORSTELEN MET DE WEERBARSTIGE TECHNOLOGIE ALS REDDER VAN DE THUISZORG? VOORLOPIG IS HET WORSTELEN MET DE WEERBARSTIGE INTERVIEW WERKELIJKHEID Jose Peeters senior researcher De thuiszorgsector staat voor serieuze uitdagingen. Naast

Nadere informatie

Ruud Janssen, Lectoraat ICT-innovaties in de Zorg, Hogeschool Windesheim

Ruud Janssen, Lectoraat ICT-innovaties in de Zorg, Hogeschool Windesheim Ruud Janssen, Lectoraat ICT-innovaties in de Zorg, Hogeschool Windesheim Netwerkbijeenkomst decentraliseren = innoveren, georganiseerd door Zorg voor Innoveren, Utrecht, 26 juni 2014 Zorgverzekeringswet

Nadere informatie

GVT-team. Gespecialiseerde Verpleging

GVT-team. Gespecialiseerde Verpleging GVT-team Gespecialiseerde Verpleging Gespecialiseerde Verpleging: liever thuis dan in het ziekenhuis Infuus inbrengen, pijnbestrijding De Gespecialiseerde Verpleging Thuiszorgtechnologie van Cordaan- Thuiszorg

Nadere informatie

Zorg thuis Zeker van zorg

Zorg thuis Zeker van zorg 2 Zorg thuis U wilt graag thuis blijven wonen. Wanneer u dan zorg nodig heeft, is dat geen probleem. In heel veel situaties kan Thebe u thuis helpen. Zorg voor kortere of langere tijd, vooruit gepland

Nadere informatie

Invitational Conference Peter Hermans

Invitational Conference Peter Hermans Invitational Conference 3-7-2012 Peter Hermans Opzet presentatie 1. Inleiding 2. Careyn 3. Extramurale Zorg 4. Trends 5. Inzet communicatietechnologie 1.Algemeen 2.Medicijndispenser 6. Prio s 2012 / 2013

Nadere informatie

Ouderen en nieuwe technologie

Ouderen en nieuwe technologie Ouderen en nieuwe technologie Mature Market Monitor 2: rapportage Peter Jobsen p.jobsen@motivaction.nl Pieter Paul Verheggen p.verheggen@motivaction.nl Edgar Keehnen keehnen@agewise.nl Ouderen positief

Nadere informatie

De nieuwe zorgmedewerker

De nieuwe zorgmedewerker Werkblad De nieuwe zorgmedewerker De zorg verandert in snel tempo. Ook jouw rol als verzorgende of helpende verandert: meer aandacht voor individuele cliënten en hun netwerk. Werken met een zorg-leefplan

Nadere informatie

een goed begin is het halve werk

een goed begin is het halve werk een goed begin is het halve werk een goed begin is het halve werk Een oude wijsheid, maar een jong initiatief in de zorg: als zowel patiënt als dokter beter voorbereid zijn op het eerste consult in het

Nadere informatie

Persona s zorgtechnologie ouderenzorg Tangenborgh najaar 2015

Persona s zorgtechnologie ouderenzorg Tangenborgh najaar 2015 Persona s zorgtechnologie ouderenzorg Tangenborgh najaar 2015 Mevrouw van de Berg intramurale zorg bewoner Heidehiem Kim de Jong EVV-er Anna de Vries - medewerker verzorging intramurale zorg en thuiszorg

Nadere informatie

Vragenlijst Comfortinstallateur

Vragenlijst Comfortinstallateur Vragenlijst Comfortinstallateur Dit is een pdf-bestand. Klik bovenaan de balk op Comments. Kies vervolgens Typewriter om het document in te vullen. Dat voorkomt printen en vereenvoudigt het invullen. Algemene

Nadere informatie

Wat is ComfiCare? ComfiCare is een product van Van Dorp zorg en welzijn

Wat is ComfiCare? ComfiCare is een product van Van Dorp zorg en welzijn Wie ben ik? Jan Pons (1959) HTS Chemie 10 jaar AutoCAD 15 jaar eigen online advertising bedrijf 14 maanden verantwoordelijk voor verkoop ComfiCare Ik ben géén techneut Ik heb géén achtergrond in de zorg

Nadere informatie

Ons Advies. graag. Zij komen ook bij u thuis. Behandeling & expertise

Ons Advies. graag. Zij komen ook bij u thuis. Behandeling & expertise Ons Advies & Behandelteam helpt u graag Zij komen ook bij u thuis Behandeling & expertise Welkom Vertrouwd en verantwoord Woonzorg Flevoland is een organisatie die een breed aanbod heeft aan zorg, diensten

Nadere informatie

Technologie voor mensen met dementie Leefstijlmonitoring. Johan van der Leeuw Vilans, Kenniscentrum Langdurende Zorg

Technologie voor mensen met dementie Leefstijlmonitoring. Johan van der Leeuw Vilans, Kenniscentrum Langdurende Zorg Technologie voor mensen met dementie Leefstijlmonitoring Johan van der Leeuw Vilans, Kenniscentrum Langdurende Zorg Vijf fasen in het gemiddelde ziektebeeld Diagnosefase: antwoord op pluis, niet pluis

Nadere informatie

DOMOTICA. Technologie bij geïntegreerde zorg

DOMOTICA. Technologie bij geïntegreerde zorg DOMOTICA Technologie bij geïntegreerde zorg Wil Rijnen 2 oktober 2014 Expo HealthCare 2014 Programma Wie is Smart Homes? Wat is Domotica? Waarom (nu) van belang? Geïntegreerde zorg De rol van technologie

Nadere informatie

Zorg op afstand bij ZuidZorg. Corien Harder M ZO (M CTD) beleidsmedewerker

Zorg op afstand bij ZuidZorg. Corien Harder M ZO (M CTD) beleidsmedewerker Zorg op afstand bij ZuidZorg Corien Harder M ZO (M CTD) beleidsmedewerker Indeling Even voorstellen ZuidZorg en zorg op afstand Adoptie en acceptatie Clientervaringen Doelgroep en mogelijkheden Kwaliteitseisen

Nadere informatie

Behandeling Begrepen. SAMEN BESLISSEN m.b.v. 3D ANIMATIE-VIDEO S

Behandeling Begrepen. SAMEN BESLISSEN m.b.v. 3D ANIMATIE-VIDEO S Behandeling Begrepen SAMEN BESLISSEN m.b.v. 3D ANIMATIE-VIDEO S de actualiteit hoe het begon Het ontstaan van Behandeling Begrepen Patientenvoorlichting 2015 Waarom Behandeling Begrepen? Slechte informatie

Nadere informatie

Zorg op afstand via het beeldscherm

Zorg op afstand via het beeldscherm Factsheet Zorg & Technologie voor bestuurders en managers in de zorg Zorg op afstand via het beeldscherm Gebaseerd op de brochure Schermzorg van Jan Thie, Vilans. Door Tjitse Mandemaker, Vilans Schermzorg

Nadere informatie

Zorg Thuis Vertrouwd Dichtbij

Zorg Thuis Vertrouwd Dichtbij Warme zorg, gewoon thuis Zorg Thuis Vertrouwd Dichtbij Professionele zorg, Maar dan gewoon thuis Fijn om gewoon thuis te zijn. Ook als u ziek bent of herstelt van een behandeling in het ziekenhuis. Of

Nadere informatie

Diafaan, Thuiszorg! Diafaan. Vertrouwd in de buurt.

Diafaan, Thuiszorg! Diafaan. Vertrouwd in de buurt. Diafaan, Thuiszorg! Diafaan. Vertrouwd in de buurt. Handige ondersteuningsproducten Ouderen van nu en de toekomst willen graag zo lang mogelijk zelfstandig wonen, liefst in hun eigen woonomgeving. Om het

Nadere informatie

ontdek. De beste zorg voor u, thuis. Informatie over: Thuiszorg

ontdek. De beste zorg voor u, thuis. Informatie over: Thuiszorg ontdek. Informatie over: Thuiszorg De beste zorg voor u, thuis. Zo goed en zelfstandig mogelijk leven in uw eigen vertrouwde omgeving. Laurens biedt alle zorg die u hierbij nodig heeft. meer dan zorg Langer

Nadere informatie

Zorg op afstand brengt preventie dichterbij

Zorg op afstand brengt preventie dichterbij Zorg op afstand brengt preventie dichterbij Zorg, wetenschap en technologie 17 april 2012 Dr. ir. Laura Kallenberg Programmamanager zorginnovatie en technologie Agenda 1. Introductie 2. Preventie in de

Nadere informatie

Z o r g. Zorg op afstand. Realive by

Z o r g. Zorg op afstand. Realive by Z o r g Zorg op afstand Realive by Het concept Zorgdiensten Interactieve diensten Basis diensten Bouwstenen (infrastructuur) Basis producten Levensloop bestendig bouwen Ketenintegratie: onbeperkt groeipad

Nadere informatie

Comfort & Safety en Low Vision. De vergrijzing zal leiden tot een explosieve zorgvraag. Dit vraagt om een creatieve aanpak.

Comfort & Safety en Low Vision. De vergrijzing zal leiden tot een explosieve zorgvraag. Dit vraagt om een creatieve aanpak. Comfort & Safety en Low Vision WONING De vergrijzing zal leiden tot een explosieve zorgvraag. Dit vraagt om een creatieve aanpak. Waarom een Comfort & Safety en Low Vision woning? We worden steeds ouder.

Nadere informatie

De alles-in-1 Zorgapp

De alles-in-1 Zorgapp De alles-in-1 Zorgapp Tevreden cliënten en medewerkers Impact van zorgapps op de zorgverlening Meerwaarde van zorgapps in het zorgproces De rol van de zorgverlener verandert in rap tempo door nieuwe technologie

Nadere informatie

Zetacom Zorgconcept. Een totaalconcept voor communicatie. Juni 2015. Zorgsystemen. zetacom.nl

Zetacom Zorgconcept. Een totaalconcept voor communicatie. Juni 2015. Zorgsystemen. zetacom.nl Zetacom Zorgconcept Een totaalconcept voor communicatie Juni 2015 zetacom.nl 02 Zetacom Zorgconcept Een totaalconcept voor communicatie De druk is groot om betere zorg te leveren tegen lagere kosten, zowel

Nadere informatie

Zetacom Zorgconcept. Een totaalconcept voor communicatie. Juni 2015. Zorgsystemen. zetacom.nl

Zetacom Zorgconcept. Een totaalconcept voor communicatie. Juni 2015. Zorgsystemen. zetacom.nl Zetacom Zorgconcept Een totaalconcept voor communicatie Juni 2015 zetacom.nl 02 Zetacom Zorgconcept Een totaalconcept voor communicatie De druk is groot om betere zorg te leveren tegen lagere kosten, zowel

Nadere informatie

Nu is van u. Thuiszorg

Nu is van u. Thuiszorg Nu is van u. De b es bij u te zorg thuis www.v iven t. nl Thuiszorg Thuiszorg bij u thuis kunnen leveren. Wij bieden overdag en 's nachts zorg aan. Altijd in samenspraak met u en uw omgeving. Onze zorg

Nadere informatie

Zelf makkelijk uw medicatie innemen

Zelf makkelijk uw medicatie innemen Zelf makkelijk uw medicatie innemen Slikt u medicijnen? U kunt nu eenvoudig zelf uw medicatie innemen met de slimme medicijndoos van Savant Zorg. Een handig apparaat dat u via een signaal op de afgesproken

Nadere informatie

Visie op zorg. en wonen

Visie op zorg. en wonen Wonen met zorg Uw vraag naar zorg Natuurlijk wilt u als u ouder wordt zo lang mogelijk zelfstandig blijven en, eventueel met de nodige ondersteuning, zorg en behandeling, in uw eigen huis blijven wonen.

Nadere informatie

Even voorstellen: Peter Eggens WELKOM

Even voorstellen: Peter Eggens WELKOM Even voorstellen: Peter Eggens WELKOM Domotica is geen technische invulling maar een veranderingstraject waar techniek zinvol wordt toegepast Avics; Sinds 2001, Vestiging Groningen en Apeldoorn, 50 werknemers

Nadere informatie

Toepassing van zorg op afstand in Nederland

Toepassing van zorg op afstand in Nederland Toepassing van zorg op afstand in Nederland Toepassing van zorg op afstand in Nederland Irene van Duijvendijk MSc Adviseur Zorg ICT & Innovatie Nictiz 12 april 2015 Even voorstellen. Verpleegkundige Gezondheidswetenschapper

Nadere informatie

1 Demografische trends in de gezondheidszorg 29. 2 Specifieke behoeften ten aanzien van domotica voor zorg en welzijn 37

1 Demografische trends in de gezondheidszorg 29. 2 Specifieke behoeften ten aanzien van domotica voor zorg en welzijn 37 Inhoud Voorwoord 8 Inleiding 11 Over de auteurs 16 deel 1 zorg 27 1 Demografische trends in de gezondheidszorg 29 2 Specifieke behoeften ten aanzien van domotica voor zorg en welzijn 37 3 Jong en zorgbehoevend;

Nadere informatie

Zorg en Welzijn. Tirza. 20 oktober 2014

Zorg en Welzijn. Tirza. 20 oktober 2014 Zorg en Welzijn Tirza 20 oktober 2014 1 Veel veranderingen: Transities Herinrichting: Decentralisatie AWBZ Nieuwe wet WMO Wet op de Jeugdzorg Participatiewet Bezuinigingen (25-30%) 2 Hervorming 2015 Zwaarste,

Nadere informatie

Ethische overwegingen en vraagstukken

Ethische overwegingen en vraagstukken Ethische overwegingen en vraagstukken Congres Domotica & E-Health 24 juni 2010 Claire Huijnen, Smart Homes Stichting Smart Homes, Nationaal Kenniscentrum Domotica & Slim Wonen Inhoud Domotica + Zorg +

Nadere informatie

Ontdek de voordelen van domotica

Ontdek de voordelen van domotica Ontdek de voordelen van domotica Audio - Video Verlichting - Zonwering Camera - Beveiliging Verwarming - Energie Zorg - Domotica Eenvoudig - Draadloos Domotica showroom Audio - Video Afstandsbediening

Nadere informatie

Doelmatigheid van telemonitoring bij patiënten met chronische aandoeningen

Doelmatigheid van telemonitoring bij patiënten met chronische aandoeningen Doelmatigheid van telemonitoring bij patiënten met chronische aandoeningen Manda Broekhuis (Faculteit Economie en Management, RUG) Roelfien Erasmus (IPT Medical Services B.V.) Hans Wortmann (Faculteit

Nadere informatie

De juiste zorg, prettig bij u thuis

De juiste zorg, prettig bij u thuis De juiste zorg, prettig bij u thuis Veelzijdig in zorg Care: Persoonlijke Verzorging en Verpleging Vérian, veelzijdig in zorg Vérian biedt u een breed aanbod aan zorgdiensten, 24 uur per dag, 7 dagen in

Nadere informatie

Introductie. Introductie 3-10-2011. Kwetsbare ouderen kunnen langer zelfstandig thuis blijven wonen als op tijd ondersteuning geboden kan worden

Introductie. Introductie 3-10-2011. Kwetsbare ouderen kunnen langer zelfstandig thuis blijven wonen als op tijd ondersteuning geboden kan worden Introductie Leefstijlmonitoring als onderdeel van zorgverlening door een thuiszorgorganisatie: resultaten van een grootschalig implementatietraject Kwetsbare ouderen kunnen langer zelfstandig thuis blijven

Nadere informatie

Overal uw huis onder controle

Overal uw huis onder controle Overal uw huis onder controle comfort energiebesparing personen alarm alarm camerabeveiliging www.e-domotica.com Bediening via: Basisstation Smartphone Tablet Voor wie: Voor iedereen Wanneer: Voor elke

Nadere informatie

Thuiszorg in Amsterdam

Thuiszorg in Amsterdam Thuiszorg in Amsterdam Wat is thuiszorg? Er zijn verschillende vormen van thuiszorg. Bijvoorbeeld verpleegkundige handelingen zoals het toedienen van medicijnen of zuurstof, het aanbrengen van een infuus

Nadere informatie

Vraaggerichte domotica, omdat ieder mens telt! Laura Kallenberg Programmamanager zorginnovatie en technologie

Vraaggerichte domotica, omdat ieder mens telt! Laura Kallenberg Programmamanager zorginnovatie en technologie Vraaggerichte domotica, omdat ieder mens telt! Laura Kallenberg Programmamanager zorginnovatie en technologie Even voorstellen 18 locaties intramuraal, 1500 cliënten >20.000 cliënten extramuraal 8800 medewerkers

Nadere informatie

Ik heb een vraag over. zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk...

Ik heb een vraag over. zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk... Ik heb een vraag over zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk... 1 Ik heb een laag inkomen en vind het moeilijk om werk te vinden... Ik wil me

Nadere informatie

Roger Jongen 23 juni 2011. Smart Homes

Roger Jongen 23 juni 2011. Smart Homes Roger Jongen 23 juni 2011 Smart Homes zorg zorg zorg Behandelen wonen Welzijn Welzijn Welzijn Professie Commercie Gemeente Breda cliënt cliënt cliënt cliënt centrale Mantel Familie Familie Familie Buurt

Nadere informatie

Kennis en ervaringen met e-health van mensen met een chronische longziekte

Kennis en ervaringen met e-health van mensen met een chronische longziekte Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Kennis en ervaringen met e-health van mensen met een chronische longziekte, J. Hofstede & M. Heijmans, NIVEL, november

Nadere informatie

achtergrond 28 FORUM #05/08.03.12

achtergrond 28 FORUM #05/08.03.12 28 Patiënt kan zelf aan de bak in de gezondheidszorg De gezondheidszorg staat aan de vooravond van een digitale revolutie. Patiënten die via internet of slimme ict-toepassingen hun eigen zorg organiseren:

Nadere informatie

Factsheet AWBZ, 24 februari 2014. AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten

Factsheet AWBZ, 24 februari 2014. AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten Factsheet AWBZ, 24 februari 2014 AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten Het Rijk draagt op 1 januari 2015 een deel van de zorg voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten

Nadere informatie

Niet elke patiënt kan en wil de regie nemen, maar een patiënt moet wel de keuze hebben

Niet elke patiënt kan en wil de regie nemen, maar een patiënt moet wel de keuze hebben Tekst: Annemaret Bouwman Fotografie: Ingrid Alberti NPCF beschrijft visie op persoonlijk gezondheidsdossier Niet elke patiënt kan en wil de regie nemen, maar een patiënt moet wel de keuze hebben Patiëntenfederatie

Nadere informatie

Inzet van WoonZorgTechnologie als antwoord op de nieuwe wetgeving

Inzet van WoonZorgTechnologie als antwoord op de nieuwe wetgeving Stichting KIEN Vitaal thuis werksessie Inzet van WoonZorgTechnologie als antwoord op de nieuwe wetgeving Lars Nieuwenhoff 12 november 2014 Lars Nieuwenhoff lars@inn4care.nl Beroepsofficier (KMA) Universiteit

Nadere informatie

ZELFREDZAAMHEID DOOR INNOVATIE

ZELFREDZAAMHEID DOOR INNOVATIE ZELFREDZAAMHEID DOOR INNOVATIE Lars Nieuwenhoff 15 mei 2013 Onderwerpen 1. Waarom innoveren van zorg 2. ZORG 3.0:Nieuwe vorm van zorg 3. Virtuele verzorgingshuis 4. Voorbeelden van ZORG 3.0 Waarom innoveren

Nadere informatie

Drinkstimulering en -monitoring

Drinkstimulering en -monitoring Drinkstimulering en -monitoring Over Fresh Idea Factory Over Carintreggeland Tiemen Claus - wijkverpleegkundige Grote zorg- en welzijnsorganisatie in Twente Thuiszorg, intramurale zorg & ondersteunende

Nadere informatie

Waarom krijgt project Alice van mij meer voorrang dan andere projecten?

Waarom krijgt project Alice van mij meer voorrang dan andere projecten? Domotica opdracht 2 1. Zoek op internet 3 voorbeelden van (onderzoek)projecten in Europa op het gebied van AAL (Ambient Assisted Living) die op dit moment lopen. a. WeCare 2.0 http://www.zonmw.nl/nl/projecten/project-detail/wecare-20/

Nadere informatie

Gewoon een veilig gevoel.

Gewoon een veilig gevoel. Gewoon een veilig gevoel. Kwaliteit van leven, comfort, zelfredzaamheid en gevoel van vrijheid voor gebruikers. Dat is wat wij als Telezorg nastreven met het ComServer platform. ComServer De scheiding

Nadere informatie

Omdat onze vriendin niet alles meer onthoudt, helpen we haar een handje

Omdat onze vriendin niet alles meer onthoudt, helpen we haar een handje Omdat onze vriendin niet alles meer onthoudt, helpen we haar een handje Vandaag is: Donderdag 24 december 2015 Medicijnen 2 x paracetamol met een slokje water en vermelden in de app u- Pedicure Ik moet

Nadere informatie

Project Veiligheid door Permanentie 07-2011 06-2013

Project Veiligheid door Permanentie 07-2011 06-2013 Project Veiligheid door Permanentie 07-2011 06-2013 Overzicht Project Veiligheid door Permanentie Inleiding: Partners en financiële ondersteuning Uitgangspunt Doelstellingen Doelgroep Regio Wat is Veiligheid

Nadere informatie

Een korte kennismaking met ZINN waar zorg samenkomt

Een korte kennismaking met ZINN waar zorg samenkomt Een korte kennismaking met ZINN waar zorg samenkomt Levendig en veelzijdig Dat is ZINN Dé zorgorganisatie voor (thuis)zorg, wonen en welzijn in Groningen, Haren en Hoogezand ZINN Thuis Zo lang mogelijk

Nadere informatie

Van koffietafel naar Tablet

Van koffietafel naar Tablet Van koffietafel naar Tablet Zelfregie en netwerkversterking 2.0 Maurice Magnée & Sara Mansour Lectoraat Levensloopbegeleiding bij Autisme Kenniscentrum HAN SOCIAAL Inhoud workshop Wat is ehealth? Huidige

Nadere informatie

De Domoticatoets. Persoonlijk advies voor slimme aanpassingen in huis. Programma Ontgroening en Vergrijzing

De Domoticatoets. Persoonlijk advies voor slimme aanpassingen in huis. Programma Ontgroening en Vergrijzing De Domoticatoets Persoonlijk advies voor slimme aanpassingen in huis Programma Ontgroening en Vergrijzing De Domoticatoets: persoonlijk advies voor slimme aanpassingen in huis Lang thuis in eigen huis

Nadere informatie

Technologie en de toekomst van de zorg. Luc de Witte Maastricht University Zuyd University of Applied Sciences

Technologie en de toekomst van de zorg. Luc de Witte Maastricht University Zuyd University of Applied Sciences Technologie en de toekomst van de zorg Luc de Witte Maastricht University Zuyd University of Applied Sciences Deze presentatie De zorg is in transformatie; innoveren moet Technologie gaat hierbij een grote

Nadere informatie

PROJECT E- HEALTH CAPRI

PROJECT E- HEALTH CAPRI PROJECT E- HEALTH CAPRI E-health: nieuwe mogelijkheden voor gezondheid en zorg Waar staan we? Management in de zorg Reed Business / Nyenrode 23 maart 2015 Liesbeth Meijnckens E- health voor Capri E- health

Nadere informatie

Welkom bij. Eric van der Palen en Ineke Roothans Manager VTT en manager Zorg Thuis Geldrop Verpleging &Verzorging

Welkom bij. Eric van der Palen en Ineke Roothans Manager VTT en manager Zorg Thuis Geldrop Verpleging &Verzorging Welkom bij Eric van der Palen en Ineke Roothans Manager VTT en manager Zorg Thuis Geldrop Verpleging &Verzorging Oplossingsgericht samenwerken op een vertrouwde manier Casus: De heer W 76 jaar woont zelfstandig

Nadere informatie

Een korte kennismaking met ZINN waar zorg samenkomt

Een korte kennismaking met ZINN waar zorg samenkomt Een korte kennismaking met ZINN waar zorg samenkomt Dé zorgorganisatie voor (thuis)zorg, wonen en welzijn in Groningen, Haren en Hoogezand ZINN Thuis Zo lang mogelijk thuis Persoonsalarmering Ook liever

Nadere informatie

PAL4, vriend voor het leven?

PAL4, vriend voor het leven? PAL4, vriend voor het leven? Op 31 maart 2008 heeft Focus Cura een toelichting en demonstratie van PAL4. PAL4 staat voor ' Persoonlijke Assistent voor het Leven (of in het Engels Personal Assistant 4 Life

Nadere informatie

Medicatiebegeleiding via de Medido. Dagelijks op het juiste tijdstip, de juiste medicijnen

Medicatiebegeleiding via de Medido. Dagelijks op het juiste tijdstip, de juiste medicijnen Medicatiebegeleiding via de Medido Dagelijks op het juiste tijdstip, de juiste medicijnen 2 Medicatiebegeleiding op afstand Hoe werkt het? U ontvangt een medicijndispenser (de Medido) van Beweging 3.0.

Nadere informatie

Thuis een veilig en zeker gevoel

Thuis een veilig en zeker gevoel Thuis een veilig en zeker gevoel Veelzijdig in zorg Personenalarmering Vérian, veelzijdig in zorg Vérian biedt u een breed aanbod aan zorgdiensten, 24 uur per dag, 7 dagen in de week. In elke levensfase

Nadere informatie

Riwis Thuiszorg. gemeente Brummen

Riwis Thuiszorg. gemeente Brummen Riwis Thuiszorg gemeente Brummen Thuiszorg Riwis Zorg & Welzijn Zelfstandig wonen in een vertrouwde omgeving is voor ieder mens belangrijk. Een ziekte, thuiskomst vanuit een ziekenhuis of een lichamelijke

Nadere informatie

Zorgvrager doet mee? Onderzoek!

Zorgvrager doet mee? Onderzoek! Zorgvrager doet mee? Onderzoek! Verbeteren van de patiëntveiligheid door digitale patiënten participatie? Hersenletsel na een CVA, netwerk in beroering 20 maart 2013 Rolien de Jong MSc Programma 1. Context

Nadere informatie

De toekomst van ehealth de hype voorbij?

De toekomst van ehealth de hype voorbij? De toekomst van ehealth de hype voorbij? GDW kennisdelingsconferentie Rolien de Jong MSc Amersfoort, 31 maart 2011 Introductie NVEH NVEH, de Nederlandse Vereninging g voor ehealth, is dé vereniging voor

Nadere informatie

Veilig en gezond thuis

Veilig en gezond thuis Veilig en gezond thuis Zorg op Afstand onmisbaar onderdeel zorg Sensire Ervaringsverhalen uit de Achterhoek In dit magazine 3 Voorwoord 4 Zorg op Afstand 6 De cliënt 8 De zorgverlener 9 Achterhoek Connect

Nadere informatie

ehealth in de Achterhoek: kansen en uitdagingen

ehealth in de Achterhoek: kansen en uitdagingen ehealth in de Achterhoek: kansen en uitdagingen ehealth in de Achterhoek: kansen en uitdagingen Wat is ehealth in de praktijk? Misschien heeft u op een of andere manier al te maken gehad met ehealth. Misschien

Nadere informatie

Sint Annaklooster, de beste zorg bij u in de wijk

Sint Annaklooster, de beste zorg bij u in de wijk Sint Annaklooster, de beste zorg bij u in de wijk Even voorstellen Sint Annaklooster is een brede zorginstelling in de regio Eindhoven en Helmond. Met een op maat gesneden aanbod van zorg- en dienstverlening

Nadere informatie

Succesvolle carrière als (wijk)verpleegkundige? Verstand van Zorg

Succesvolle carrière als (wijk)verpleegkundige? Verstand van Zorg Succesvolle carrière als (wijk)verpleegkundige? Verstand van Zorg Opleiding én prachtbaan Verpleegkundige als regisseur van de zorg De komende jaren verandert de zorg ingrijpend. Steeds minder mensen verblijven

Nadere informatie

Kleinschalig Wonen met Domotica: Evaluatie

Kleinschalig Wonen met Domotica: Evaluatie Kenniscentrum Innovatie van Zorgverlening Kleinschalig Wonen met Domotica: Evaluatie E.R.C.M. Huisman, G.J. Lanting, C.A.M. Huisman, H.B. Duits, H.S.M. Kort 1 Opzet 1. Dataverzameling Verzamelen en ordenen

Nadere informatie

Dit onderzoek heeft als doel het in kaart brengen van de wensen van de cliënt en het waar nodig verbeteren/ optimaliseren van de dienstverlening.

Dit onderzoek heeft als doel het in kaart brengen van de wensen van de cliënt en het waar nodig verbeteren/ optimaliseren van de dienstverlening. Cliënt tevredenheidsonderzoek 2014-2015 Inleiding en samenvatting 1 In het kader van een cliënt tevredenheidsonderzoek heeft Olcea een vragenlijst samengesteld. Deze vragenlijst is bedoeld voor thuiswonenden

Nadere informatie

Aardverschuiving in de chronische zorg, diseasemanagement een kans!

Aardverschuiving in de chronische zorg, diseasemanagement een kans! Aardverschuiving in de chronische zorg, diseasemanagement een kans! Eric Koster Clustercoördinator chronische ziekten en screeningen, directie Publieke Gezondheid Lid kernteam Inhoud 1. Aanleiding 2. Aanpak

Nadere informatie

Gesprekken die verder helpen. Advies van de wijkverpleegkundige

Gesprekken die verder helpen. Advies van de wijkverpleegkundige Gesprekken die verder helpen Advies van de wijkverpleegkundige U woont zelfstandig, thuis in uw vertrouwde omgeving. U redt zich aardig, maar door een ziekte, beperking of andere oorzaak heeft u vragen

Nadere informatie

Functiewijzer domotica/zorg op afstand voor zelfstandig wonende ouderen

Functiewijzer domotica/zorg op afstand voor zelfstandig wonende ouderen Functiewijzer domotica/zorg op afstand voor zelfstandig wonende ouderen Informatie voor de werkgroep die het Functioneel programma van eisen opstelt Heidi Evers, Johan van der Leeuw en Jan Thie Postbus

Nadere informatie

Leefstijlmonitoring een hulpmiddel bij zorg op maat. Van idee naar toepassing?

Leefstijlmonitoring een hulpmiddel bij zorg op maat. Van idee naar toepassing? Leefstijlmonitoring een hulpmiddel bij zorg op maat Van idee naar toepassing? introductie Charles G.Willems Onderzoeker Eizt / zuyd UAS met belangstelling voor Zorg op afstand www.eizt.eu Course director

Nadere informatie

een zelfstandiger leven dankzij het gebruik van apps

een zelfstandiger leven dankzij het gebruik van apps 4 een zelfstandiger leven dankzij het gebruik van apps Cliënten moeten zo min mogelijk afhankelijk zijn van zorgprofessionals. Jan Alblas, directeur Pameijer een zelfstandiger leven dankzij het gebruik

Nadere informatie

Zorg op Afstand. Langer zelfstandig wonen

Zorg op Afstand. Langer zelfstandig wonen Zorg op Afstand Langer zelfstandig wonen Zorg op Afstand Als u een indicatie hebt voor verzorging of verpleging, en u zorg krijgt van Beweging 3.0, kunt u ook in aanmerking komen voor Zorg op Afstand.

Nadere informatie

Uw zorg in 2015 van TWB Thuiszorg met Aandacht

Uw zorg in 2015 van TWB Thuiszorg met Aandacht Uw zorg in 2015 van TWB Thuiszorg met Aandacht De zorgvraag in Nederland stijgt. De toename is zodanig, dat de overheid aangeeft de zorg anders te moeten organiseren. Anders houden we de zorg in Nederland

Nadere informatie

Krimpende budgetten? Goede Zorg!

Krimpende budgetten? Goede Zorg! Krimpende budgetten? Goede Zorg! Uitkomsten Zorgdebat Krimpende budgetten? Goede Zorg! Whitepaper Zorg in de arena van de toekomst Hoofdstuk 1: Uitdagingen Hoofdstuk 2: Innovatie Hoofdstuk 3: Krimpende

Nadere informatie

Thuis een veilig en zeker gevoel

Thuis een veilig en zeker gevoel Thuis een veilig en zeker gevoel Veelzijdig in zorg Personenalarmering Vérian, veelzijdig in zorg Vérian biedt u een breed aanbod aan zorgdiensten, 24 uur per dag, 7 dagen in de week. In elke levensfase

Nadere informatie

Verzorging & Verpleging

Verzorging & Verpleging Verzorging & Verpleging Thuiszorg Groot Rijnland Verzorging en verpleging Heeft u hulp nodig bij uw lichamelijke verzorging? Wij zorgen ervoor dat u op een prettige manier zelfstandig kunt blijven wonen.

Nadere informatie

5 % VERSTORING 26 BEZOEKEN 80% TIJD. 17 x MINDER BEWONERS

5 % VERSTORING 26 BEZOEKEN 80% TIJD. 17 x MINDER BEWONERS Door het slimme cameratoezicht van Zorgeloze Nachtzorg bieden wij de zorg die nodig is. Beter, sneller en efficiënter. 7 BEWONERS 7 BEWONERS GEMONITORD TIJDENS DE PILOT DOOR ZORGELOZE NACHTZORG. 26 BEZOEKEN

Nadere informatie

Het wijkteam staat voor u klaar

Het wijkteam staat voor u klaar Het wijkteam staat voor u klaar Thuiszorg Ons wijkteam staat voor u klaar Iedereen die wat ouder wordt wil zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Met de ondersteuning van onze wijkteams kan dat en houdt

Nadere informatie

Achtergrondinformatie geldstromen en wetten

Achtergrondinformatie geldstromen en wetten Achtergrondinformatie geldstromen en wetten Tot stand gekomen in het kader van het project RAAK-MKB Ontwerpen voor zorgverleners Auteurs Dr. F. Verhoeven; onderzoeker lectoraat Co-design (HU) Ing. K. Voortman-Overbeek;

Nadere informatie

! Nienke Nijhof! Onderzoeker Universiteit Twente! Projectleider Focus Cura. ! Geheugen en leren. ! Procedureel leren. ! Onderzoek bij patiënten

! Nienke Nijhof! Onderzoeker Universiteit Twente! Projectleider Focus Cura. ! Geheugen en leren. ! Procedureel leren. ! Onderzoek bij patiënten ! Ilse van Tilborg! Klinisch neuropsycholoog, ZGT Almelo! Buitenpromovendus, Radboud Universiteit Nijmegen Ilse van Tilborg Klinisch neuropsycholoog Nienke Nijhof Onderzoeker Universiteit Twente Projectleider

Nadere informatie

Unieke mensen verdienen persoonlijke zorg. Ziekenhuiszorg voor mensen met een verstandelijke beperking

Unieke mensen verdienen persoonlijke zorg. Ziekenhuiszorg voor mensen met een verstandelijke beperking Unieke mensen verdienen persoonlijke zorg Ziekenhuiszorg voor mensen met een verstandelijke beperking COLOFON Platform VG Brabant i.s.m. werkgroep Kind en Ziekenhuis en Zorgbelang Brabant Juni 2012 Auteurs:

Nadere informatie

drinkstimulering en -monitoring

drinkstimulering en -monitoring drinkstimulering en -monitoring Centrale vraagstelling voor nu?? Ehealth- - Diëtist Barbara 60 jaar, weduwe, doet alles nog zelf Wil niemand tot last zijn Heeft een ipad Obstipatie tgv te weinig drinken,

Nadere informatie