Deze vergadering kunt u terugbeluisteren op :

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Deze vergadering kunt u terugbeluisteren op : http://bestuur.goirle.nl/vergaderingen/commissie-ruimte/2013/21-maart/20:30"

Transcriptie

1 Opgemaakt door Aanwezig Afwezig (met knisgeving) B. van 't Westeinde, griffier Mevrouw M. de Groot (voorzitter), de her J. Swaans, (VVD), B. van de Kamp (Lijst Riel Goirle), H. van de V (Lijst Riel Goirle), E. Schelleks (Lijst Riel Goirle), A. Bogers (Pro Actief Goirle), M. van d Hout (Pro Actief Goirle), L. van de Sand (PvdA), A. de Laat (SP), P. Poos (CDA), T. Rittimon (Lijst Couwberg), H. Schuurmans (PvdA), W. Couwberg (lijst Couwberg) mevrouw A. Naaijks (VVD), Ambtelijke onsteuning: mevrouw Bolt (hoofd afdeling ontwikkeling) mevrouw Oosterbeek (afdeling VVH) Griffier de heer B. van t Westeinde : S. mevrouw D. Eikelboom (SP), de heer Pelkmans (LRG), de heer Van de Put (PvdA), de heer De Rooy (CDA) Deze vergaing kunt u terugbeluister op : 1. Oping vaststelling agda De voorzitter opt de vergaing. 2. Nota grondbeleid Standpunt fracties: LRG SP Lijst Couwberg VVD PAG PvdA De nota is goed voorbereid. De fractie kan instemm met de nota. De nota is prima. Vraagt aandacht voor adoptie van gro voor verkoop van stukk die illegaal in gebruik zijn gom Vraagt zich af of hel is hoe de grondprijs wordt bepaald. Wijst op e mogelijkheid om goedkoper te bouw. Door de inbrg uit de eere commissie de werkgroep is de sturde controlerde positie van de raad versterkt. Is akkoord met de nota. Sluit zich aan bij de heer Swaans. Pro Actief kan met deze nota helemaal instemm. Sluit zich ook bij de heer Swaans aan. Het goede werk van de 1

2 CDA werkgroep had gemeld mog word in het besluit. Sluit zich aan bij de vorige sprekers. Heeft e vraag over afsprak met projectontwikkelaars. Het CDA zou het niet prettig vind wanneer ms met kwade wil grond in gebruik hebb gom, daar voordeel uit zoud kunn hal. Advies van de commissie: Conclusie: Het voorstel kan als B-stuk naar de gemeteraad. Afsprak toezegging: zegt toe dat antwoord wordt gegev bij het verslag op de vraag waarom stukk grond grzd aan ane percel niet in aanmerking voor adoptie wel voor verkoop huur. zegt toe te bekijk of hij informatie kan verstrekk die vergelijkbaar is, over grondprijz in regio gemet. zegt toe bij illegaal gebruik grond te kijk naar de vraag of er verschil is van behandeling ingeval van illegaal gebruik te goe trouw dan wel te kwa trouw. 3. Vaststell bodembeheernota Standpunt fracties: LRG SP Lijst Couwberg VVD PAG Onschrijft de voordel van het gebiedsspecifieke beleid van de regionale samwerking. De gemaakte keuzes de te stell voorwaard voor samwerking kunn word onschrev. Vindt de nota ook duidelijk leesbaar. Vraagt naar risico wanneer grond voor industrie wordt omgezet in grond voor woningbouw. Moet er dan extra kost word gemaakt? Vraagt naar de verhouding met bodemsanering. Prima nota. De VVD is akkoord. Merkt op dat het "rapport" de "nota" moet zijn. Titel besluit moet met elkaar in overestemming word gebracht. Gemete Tilburg is de ige die industriegrond mag gaan accepter. Maakt zich zorg of dit goed geregeld is, in verband met e mogelijke 2

3 PvdA monopoliepositie. Vraagt zich af hoe de samwerking zich verhoudt tot de brief van minister Plasterk, waarbij vergelijkbare samstelling van samwerkingsgebied wordt voorgestaan. Vraagt zich af of grondverzet in Riels Laag ook on deze nota valt. Advies van de commissie: Conclusie: Het voorstel kan als B-stuk naar de gemeteraad. Afsprak toezegging: antwoordt dat de vraag waar grond de meeste risico's oplevert bij het verslag wordt beantwoord. Er mag ge verwarring zijn over het woord "rapport" of "nota". Het goede woord wordt opgeschrev. Als de brief van Plasterk gevolg heeft voor deze nota, dan wordt dat voor de raadsvergaing meegedeeld. 4. Verslag van de commissie van 20 februari Het verslag wordt vastgesteld de toezegginglijst wordt nagelop. geeft naar aanleiding van de vraag over de hoek Thomas van Diessstraat - Kloosterstraat aan na te gaan of het mogelijk is om e aanwijzing te gev tot sloop als gemete. 5. Inlichting van het college van burgemeester wethous Er zijn ge inlichting. 6. Vrag aan het college van burgemeester wethous De heer Poos vraagt naar e brief van e burger verzoekt de wethou meer naar de letter dan naar de geest van de wet te kijk. antwoordt dat fracties e brief hebb gekreg. Op e mail zal antwoord word gegev. Mevrouw Naaijks is blij met positief geluid over Koningsschild. Is er al zicht op de bewinkeling? geeft aan dat het college zich ook zorg maakt over de toame van het aantal vierkante meters winkeloppervlak. Het college probeert daar invloed aan te ws waar dat mogelijk is. 3

4 7. Stukk ter knisname De heer Van d Hout vraagt of het bestemmingsplan Ctrumgebied 1 juli haalt. geeft aan dat het proces tijdige vaststelling voorziet. 8. Rondvraag De heer De Laat dringt erop aan om voortaan de vergaing niet op 1 avond te houd. Vanuit de commissie wordt door ane fracties, met uitzoning van Lijst Couwberg, aangegev dat deze werkwijze voor deze agda's efficiënt werkt. De voorzitter sluit de vergaing om uur. Aldus vastgesteld door de commissie van de gemete Goirle in haar vergaing van 29 mei De voorzitter, de griffier, 4

5 Toezegginglijst Commissie Datum Waar Wat Wie Uiterste afdoingsdatu m Vraag over de hoek Thomas van Diessstraat - Kloosterstraat: nagaan of het mogelijk is om e aanwijzing te gev tot sloop als gemete. Bodembeheernota: de vraag waar grond de meeste risico's oplevert bij het verslag wordt beantwoord. Bodembeheernota: Er mag ge verwarring zijn over het woord "rapport" of "nota". Het Bij verslag Bij te verzd raadsvoorstel Wijze afdoing Antwoord volgt z.s.m. Bij toepassing van grond wordt gekek naar de functionaliteit van de bodem. Deze zijn op elkaar afgestemd, waardoor er na verplaats van grond ge risico's ontstaan voor ms, dier natuur. De titel van het "rapport" zal word aangepast in "nota bodembeheer gemete Goirle". 5

6 goede woord wordt opgeschrev. Bodembeheernota: Als de brief van Plasterk (waarbij vergelijkbare samstelling van samwerkings-gebied wordt voorgestaan) gevolg heeft voor deze nota, dan wordt dat voor de raadsvergaing meegedeeld. Nota Grondbeleid: antwoord op de vraag waarom stukk grond grzd aan ane percel niet in aanmerking voor adoptie wel voor verkoop huur. Voor raad 9 april De plann van de minister hebb ge invloed op deze samwerking. De nota bodembeheer richt zich op grond de toepassing daarvan. Gemetegrz zijn daarbij van ongeschikt belang. Samwerking met gemet in ane del van het land is evgoed mogelijk, op voorwaarde dat het bodembeheer op elkaar is afgestemd. Bij verslag Stukk grond naast die van e particulier verhog het woongot de waarde van zijn perceel. Daarvan moet mag de gemete ook profiter. E stuk grond wat ver geleg, zorgt niet voor zo'n meerwaarde van zijn perceel. 6

7 Nota Grondbeleid: illegaal gebruik grond: antwoord op de vraag of er verschil is in behandeling ingeval van illegaal gebruik te goe trouw dan wel te kwa trouw Bekek wordt of informatie kan word verstrekt die vergelijkbaar is, over grondprijz in regio gemet. Bij verslag Bij verslag Nee, in beide gevall zal gehandhaafd of gelegaliseerd moet word. Er zal e overzicht word gemaakt van de grondprijz in de regiogemet. Volgt z.s.m Prioritering woningbouw: Bij evtuele ontwikkeling van ouwoning bij de locatie De Bocht wordt er voordat er e overekomst met e ontwikkelaar wordt gegaan bij 7

8 de raad teruggekom De raad wordt van de uitkomst van de invtarisatie van illegaal in gebruik gom grond in knis gesteld als deze beschikbaar is Brede Commis sie Bij het verslag wordt meer informatie verstrekt over ergieverbruik rioolwaterpomp. Zsm na gereedkom invtarisatie Bij verslag De invtarisatie is waarschijnlijk in juni/juli afgerond. Het ergieverbruik van de rioolwaterpomp kan verzameld word. Deze vraag vergt echter veel uitzoekwerk de informatie moet door de ergieleverancier word verstrekt. Het antwoord is (ondanks herhaalde verzoek) nog niet ontvang. 8

GEMEENTE GOIRLE Griffie. Verslag vergadering commissie Welzijn Gehouden op 30 maart 2011

GEMEENTE GOIRLE Griffie. Verslag vergadering commissie Welzijn Gehouden op 30 maart 2011 Opgemaakt door Aanwezig Afwezig Linde Gasseling Commissiegriffier L. Gasseling M. van Oosterwijk De heren P. Jacobs (LRG), T. Snels (Pro Actief Goirle) J. Hendrickx (CDA), N. de Vries (CDA), G. van der

Nadere informatie

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING. Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING. Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend Aanvang/einde : 20.00 uur / 23.00 uur Voorzitter : mevrouw T.A.L.

Nadere informatie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag, 16 december 2008 om 20.00 uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis

Nadere informatie

1993 N 152. NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 11 november 1993 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad.

1993 N 152. NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 11 november 1993 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. 52 NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 11 november 1993 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:de heer J.P.A Gruijters, burgemeester/voorzitter,

Nadere informatie

Beknopt verslag van de openbare vergadering van de commissie Ruimte gehouden op donderdag 1 november 2012

Beknopt verslag van de openbare vergadering van de commissie Ruimte gehouden op donderdag 1 november 2012 Beknopt verslag van de openbare vergadering van de commissie Ruimte gehouden op donderdag 1 november 2012 Voorzitter: Griffier: de heer J.M. van Baardwijk de heer G.H. Kocken Commissieleden de heer G.

Nadere informatie

Afwezig met kennisgeving: Gemeentebelangen: mevrouw A. Jansen; mevrouw T.A. Nijnuis; J.A.F. Coenen; J. Posthumus

Afwezig met kennisgeving: Gemeentebelangen: mevrouw A. Jansen; mevrouw T.A. Nijnuis; J.A.F. Coenen; J. Posthumus Notulen van de vergadering van de Raadscommissie van de gemeente Noordenveld, gehouden op woensdag 6 december 2006 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Aanwezig: Gemeentebelangen: de heren,

Nadere informatie

NOTULEN COMMISSIE BURGER EN BESTUUR

NOTULEN COMMISSIE BURGER EN BESTUUR NOTULEN COMMISSIE BURGER EN BESTUUR Van : vergadering raadscommissie Burger en Bestuur Datum : 15 mei 2003 Aanwezig : de heer J.P. Tanis voorzitter de heer G.M. van Dijk } de heer A. Pietersen } de heer

Nadere informatie

mevrouw A.J. Verboom-Hofman de heer R.G. van de Ven

mevrouw A.J. Verboom-Hofman de heer R.G. van de Ven VERGADERVERSLAG Van : vergadering raadscommissie Ruimte en Groen Datum : 29 november 2004 Aanwezig : de heer T.C.C. den Braanker voorzitter de heer M. Visser } de heer L. van de Heuvel } de heer J.J. Huisman

Nadere informatie

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD)

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD) Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 3 september 2008 van 17.00 uur tot 20.20 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig:

Nadere informatie

Notulen 3e vergadering, 10 februari 2015

Notulen 3e vergadering, 10 februari 2015 Notulen 3e vergadering, 10 februari 2015 Commissie Omgeving Aanwezig: Voorzitter : dhr. N. Zarroy CDA : dhr. J. Roefs, dhr. M. Heesakkers, dhr. T. van Wetten VVD : dhr. J. Möllmann, dhr. R. Michiels PvdA

Nadere informatie

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies Notulen van de openbare vergadering van de raad van de, gehouden op dinsdag 8 april 2008 om 19.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig: de raadsleden, te weten,

Nadere informatie

Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 2008

Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 2008 Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 08 1 Aanwezig: De burgemeester: mevrouw J.H.M. Hermans-Vloedbeld, voorzitter De gemeentesecretaris: mevrouw W.C.M. Lissenberg-van

Nadere informatie

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA).

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA). 1 V E R S L A G * * * * * ** * * * van de meningsvormende vergadering van de raad van de gemeente Vlagtwedde, gehouden op dinsdag 9 april 2013 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Sellingen. Voorzitter:

Nadere informatie

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; Raad van Lelystad ( 3 T 2009 N 455 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 11 juni 2009 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:

Nadere informatie

COMMISSIE WATERKETEN EN WATERKERINGEN

COMMISSIE WATERKETEN EN WATERKERINGEN COMMISSIE WATERKETEN EN WATERKERINGEN Delft, 13 november 2012 AAN DE VERENIGDE VERGADERING VAN DELFLAND Advies van de commissie Waterketen en Waterkeringen, tevens conceptverslag van de vergadering op

Nadere informatie

Adviezen/Conclusies Vergadering commissie Bestuur, Middelen en Zuiveringsbeheer d.d. 3 april 2012

Adviezen/Conclusies Vergadering commissie Bestuur, Middelen en Zuiveringsbeheer d.d. 3 april 2012 Onderwerp 1. Opening en vaststelling agenda Advies / conclusie Aanwezig: mevrouw E. van der Vorm (WN) de heer J.G.M. Kromwijk (CDA) mevrouw T. van der Stroom en de heer R.D. Woittiez (VVD) mevrouw G.H.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 420 Uitkomsten Programma Beheer en Interdepartementaal beleidsonderzoek natuurbeheer Nr. 9 VERSLAG VAN EEN NOTAOVERLEG Vastgesteld 17 december

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE RUIMTE van 17 maart 2015

BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE RUIMTE van 17 maart 2015 BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE RUIMTE van 17 maart 2015 Aanwezig: Voorzitter: Fungerend griffier: Leden: dhr. D. Uijl dhr. R. Schoenaker mevr. C. Kranenborg VVD dhr. R. Kouwenberg

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE BESTUUR, GEHOUDEN OP 16 APRIL 2009 IN HET STADHUIS TE HAARLEM vastgesteld 7 mei 2009

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE BESTUUR, GEHOUDEN OP 16 APRIL 2009 IN HET STADHUIS TE HAARLEM vastgesteld 7 mei 2009 VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE BESTUUR, GEHOUDEN OP 16 APRIL 2009 IN HET STADHUIS TE HAARLEM vastgesteld 7 mei 2009 Aanwezig de leden: De heer A. Azannay (GroenLinks), de heer W.A.

Nadere informatie

INFORMATIEVE RAAD 28 MEI 2015

INFORMATIEVE RAAD 28 MEI 2015 INFORMATIEVE RAAD 28 MEI 2015 Notulen van de vergadering Voorzitter: de heer K. de Haan Griffier: de heer H. Nubé Tevens aanwezig: de heer J. van Loenen (PvdA), mevrouw F. Polsbroek (PvdA), de heer N.

Nadere informatie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie Op te bergen in de band van 8 en 9 juni 2004 de leden van de commissie wordt verzocht hun eventuele opmerkingen binnen acht dagen na ontvangst aan de commissiegriffier mede te delen. van de vergadering

Nadere informatie

7 Energie. Motie. De Kamer, Aan de orde is het VAO Energie (AO d.d. 18/02).

7 Energie. Motie. De Kamer, Aan de orde is het VAO Energie (AO d.d. 18/02). 7 Aan de orde is het VAO (AO d.d. 18/02). De heer Van Gerven (SP): Voorzitter. Ik heb één motie die aan duidelijkheid weinig te wensen over laat. overwegende dat energieleveranciers per jaar een vastrecht

Nadere informatie

Tevens zijn aanwezig de gedeputeerden Abbenhues (PvdA), Jansen (CDA), Klaasen (VVD), Kristen (PvdA), Ranter (CDA) en Rietkerk (CDA).

Tevens zijn aanwezig de gedeputeerden Abbenhues (PvdA), Jansen (CDA), Klaasen (VVD), Kristen (PvdA), Ranter (CDA) en Rietkerk (CDA). VERSLAG van de VERGADERING VAN PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL gehouden op woensdag 16 maart 2005 Aanvang 18.00 uur Voorzitter: de heer Jansen. Griffier: de heer Alberda van Ekenstein. Aanwezig zijn

Nadere informatie

De voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken, Vermeij. De griffier van de vaste commissie voor Economische Zaken, De Vos

De voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken, Vermeij. De griffier van de vaste commissie voor Economische Zaken, De Vos 1 Conceptverslag wetgevingsoverleg CONCEPTVERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld De vaste commissie voor Economische Zaken heeft op 15 juni 2015 overleg gevoerd met staatssecretaris Dijksma van

Nadere informatie

Wat en hoe. druk: Huisdrukkerij gemeente Smallingerland

Wat en hoe. druk: Huisdrukkerij gemeente Smallingerland Wat en hoe PLANSCHADE druk: Huisdrukkerij gemeente Smallingerland 2008 afdeling Bestuursondersteuning / COM-EJ-102008 2 11 Als de nieuwe wet en de twee procentregel van toepassing is op het voorbeeld dan

Nadere informatie

Rapport van de gemeentelijke ombudsman

Rapport van de gemeentelijke ombudsman Rapport van de gemeentelijke ombudsman inzake de klacht van de heer P. over het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen, afdeling Sociale Zaken en Werk Dossiernummer: 2014.954

Nadere informatie

Notulen van de openbare vergadering van de raad der gemeente Noordwijk, gehouden op dinsdag 27 augustus 2002, aanvang 20.00h

Notulen van de openbare vergadering van de raad der gemeente Noordwijk, gehouden op dinsdag 27 augustus 2002, aanvang 20.00h NOTULEN GEMEENTERAAD NOORDWIJK dd 270802 407 Notulen van de openbare vergadering van de raad der gemeente Noordwijk, gehouden op dinsdag 27 augustus 2002, aanvang 20.00h Aanwezig: Voorzitter: Griffier:

Nadere informatie

VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE

VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE BESTUUR VAN 7 DECEMBER 2006 Aanwezig: Voorzitter: Fungerend griffier: Mw. I. van Hasselt Dhr. A. van Eil Leden: Dhr. H. Haarhuis PvdA Dhr. F.

Nadere informatie

Samenvattend verslag van de vergadering van de commissie Mens en Bedrijf, gehouden op 19 augustus 2003.

Samenvattend verslag van de vergadering van de commissie Mens en Bedrijf, gehouden op 19 augustus 2003. GRIFFIE 1 Samenvattend verslag van de vergadering van de commissie Mens en Bedrijf, gehouden op 19 augustus 2003. Aanwezig: De heer P. van der Hall (voorzitter), de heer J. Hoek (secretaris) de dames I.

Nadere informatie

Notulen vergadering 16 maart 2015, 19.30 uur, Boscotondo

Notulen vergadering 16 maart 2015, 19.30 uur, Boscotondo Notulen vergadering 16 maart 2015, 19.30 uur, Boscotondo Commissie M Aanwezig: Voorzitter: Griffie: Leden commissie M: Portefeuille: Notulist: Afw. m.k. J. Roefs P. Berkers Dhr. M. Chahim (PvdA), dhr.

Nadere informatie