Bouwen aan Zorg. Meer tijd voor zorg door werkprocesgericht ontwerpen van zorgvastgoed WHITE PAPER

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bouwen aan Zorg. Meer tijd voor zorg door werkprocesgericht ontwerpen van zorgvastgoed WHITE PAPER"

Transcriptie

1 Bouwen aan Zorg Meer tijd voor zorg door werkprocesgericht ontwerpen van zorgvastgoed WHITE PAPER

2 Bouwen aan Zorg Meer tijd voor zorg door werkprocesgericht ontwerpen van zorgvastgoed Auteur: Jan Mekers Jan Mekers is zelfstandig adviseur en interim manager bij RICHTER IMA (0) RICHTER IMA is een bedrijfskundig advies- en interim-management bureau, gespecialiseerd in het blijvend verbeteren van de operationele resultaten. De diensten richten zich op het begeleiden van bedrijven en instellingen naar gestroomlijnde, proactieve organisaties, waarin continu verbeteren ingebed en geborgd is. RICHTER IMA is ervaren in het toepassen van Lean Management en verandermanagement principes in de zorg- en industriesector.

3 B estaand zorgvastgoed belemmert de zorgverleners vaak in het verbeteren van de zorg. Door de wijze waarop het vastgoed ontworpen is kunnen verbeteringen in de werkprocessen niet doorgevoerd worden. Veel tijd gaat verloren omdat een zorgverlener niet in staat is het werk zo te organiseren dat de tijd voor directe zorg gemaximaliseerd wordt. In dit artikel leest u welke acties u, als zorgmanager, neemt om uw nieuwe of te renoveren zorgvastgoed faciliterend te laten zijn aan de werkprocessen van uw zorgverleners en hoe Lean Management principes u daarbij helpen. Inleiding Zorginstelling in de Verpleeg- & Verzorgsector worden met grote veranderingen in de sector geconfronteerd. Naast een stijgende vraag naar meer en betere zorg door een steeds mondigere en grotere groep ouderen, worden zij ook geconfronteerd met wijzigingen in wet- en regelgeving rond bijvoorbeeld de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) en de bekostiging van de zorg en wonen. Zo zijn zekerheden rond budgets uit de normatieve huisvestingcomponent in 2011 wegvallen en worden inkomsten daaruit vandaag de dag in relatie gebracht met productiecijfers. Dure en onrendabele zorgvastgoed drukken daarmee op de financiële prestaties van de zorginstelling. De veranderingen bieden echter ook kansen. Het in 2008 door het Bouwcollege Zorg gewijzigde bouwregime laat bijvoorbeeld de beperking van maximaal 6 bewoners in groepswoningen vallen. Met de verruiming van dergelijke regels kan een zorginstelling bijvoorbeeld de personeelskosten per bewoner terugbrengen. Dat zal echter niet van zelf gaan. Als de bestaande werkprocessen niet anders ingericht worden, zal dit tot een verzwaring van de werklast voor de zorgverlener leiden. Bij het realiseren van nieuwbouw of renovatie van bestaand zorgvastgoed ontstaat nu een unieke kans om de bestaande werkprocessen opnieuw in te richten. De fysieke omgeving hoeft dan geen belemmering meer te vormen voor een optimale inrichting van uw zorgprocessen. Meer tijd voor zorg door slimme werkprocessen Met meer cliënten in een woongroep en gelijkblijvende aantal zorgverleners stijgt de zorgvraag en daarmee ook de werklast voor de zorgverlener. Er is minder tijd voor directe zorg omdat de andere werkzaamheden (indirecte zorg en niet-zorg gerelateerde taken) van de zorgverlener blijven bestaan. Door het slimmer inrichten van deze werkprocessen kan een zorgverlener meer tijd besteden aan directe zorg aan cliënten. Werkprocessen worden slimmer gemaakt door overbodige en onhandige activiteiten en handelingen te elimineren. Door het toepassen van Lean Management principes en technieken (zie kader Lean Management in de Zorg ) is vast te stellen welke handelingen geen bijdrage leveren aan de zorg aan cliënten. Een verspilling van de kostbare tijd van een zorgverlener dus (zie kader Verspillingen in zorgwerkprocessen ). Een van de grote verspillingen in de zorg is het lopen van de zorgverlener. Uit verschillende (inter)nationale tijdbestedingsonderzoeken i blijkt dat een zorgverlener wel 25% van de tijd besteed aan het lopen. Dat is 2 uur per dag! Lean Management in de Zorg Lean Management is een managementfilosofie, die door veel zorginstellingen gebruikt wordt voor het verbeteren van de operationele prestaties. Door het hanteren van de Lean principes werken zorginstellingen meer patiënt/cliëntgericht, worden verspillingen in de werkprocessen geëlimineerd en ontstaat er een proactieve organisatie, waarin medewerkers iedere dag bezig zijn met het verbeteren van de zorg. Succesvolle Lean organisaties ontwikkelen zich op de volgende aandachtsgebieden: Leiderschap & Gedrag Structuur & Ondersteuning Methoden & Technieken Lean Management is daarmee veel meer dan enkele een middel om kosten of FTE s te reduceren. Het creëert tijd en ruimte voor de zorgverlener om meer echte zorg te leveren.

4 Voorraad Wachten Proces Transport Talent Fouten Onnodige bewegingen Overproductie Verspillingen in zorg- en werkprocessen - Onnodig veel steriele materialen met een houdbaarheidsdatum - Grote bestelhoeveelheden voor weinig gebruikte middelen -De behandelaar moet wachten op de cliënt - De cliënt wacht op het vervoer - Overschrijven van cliëntdossier naar andere dossiers - Complexe en talrijke handelingen om een medicatievoorschrift in te zien - Verschillende opladers voor telefoons - Grote afstand tussen sterk gerelateerde afdelingen - Heen en weer lopen tussen dezelfde kamers - Overgekwalificeerde medewerkers voor bepaalde taken - Niet de juiste mensen op de juiste plek - Verkeerd voorgeschreven of bereide medicatie - Verkeerd afgelezen en opgeschreven waarden - Zoeken naar hulpmiddelen - Veelvuldige verplaatsingen van hulpmiddelen, omdat die in de weg staan - Te veel gemaakte medicatie door een ontbrekend stoprecept - Onnodige tests en controles Het lopen wordt o.a. veroorzaakt door de wijze waarop de werkplekken en de werkomgeving is ingericht. Een zorgverlener moet dan veel lopen om de benodigde informatie, hulpmiddelen en materialen voor het verrichten van een taak bijeen te brengen. Enkele voorbeelden zijn: - Medicatie en medisch materiaal wordt op een centrale plaats bewaard en bereid. De verpleegkundige loopt op één dag meerdere malen van de verschillende cliëntenkamers naar de medicijnkamer. - Al het platgoed (bedlinnen, handdoeken etc.) wordt door de linnendienst op een centrale plaats aangeleverd. Het platgoed wordt door de verzorgende verplaatst naar de linnenkamer. Bij behoefte loopt de verzorgende van de cliëntenkamer naar de linnenkamer om het platgoed op te halen. - Cliëntendossiers worden op de centrale verpleegpost bijgewerkt en bewaard. Een verzorgende of verpleegkundige loopt van de cliëntenkamer naar de centrale post om informatie te halen of om het dossier bij te werken. Een slimmere inrichting van deze werkprocessen laat de zorgverlener minder lopen. Men kan dan denken aan het direct naar de cliëntenkamer brengen van het platgoed door de linnendienst. Voor de medicatie van de cliënt zijn afsluitbare kasten op de kamer aanwezig waar de verpleegkundige de medicatie kan voorbereiden en toedienen zonder van de cliëntenkamer te komen. De zorgverlener kan direct op de cliëntenkamer het (digitaal) dossier bijwerken en raadplegen. Dergelijke aanpassingen in de werkprocessen betekenen vaak dat er in de fysieke omgeving ingegrepen moet worden. Door de veelal hoge kosten van deze fysieke aanpassingen wordt de productieverbeteringen van de zorgverlener te niet gedaan. De werkprocessen worden daarmee om de fysieke omgeving suboptimaal ingericht, waardoor de tijd voor zorg niet gemaximaliseerd kan worden. De wijze waarop zorgvastgoed ontworpen wordt is in sterke mate bepalend voor de inrichting van de werkprocessen. Als vertrekpunt voor het ontwerp worden vooral de functies van een gebouw gekozen. Functiegericht ontwerp Welke functies in een zorgvastgoedobject opgenomen worden is afhankelijk van de doelgroepen van de zorginstelling en hun behoeften. Er zijn drie soorten te onderscheiden: 1. Cliëntgebonden functies, zoals: kamers en appartementen met badkamers, gedeelde woonkamers, restaurant, rust- en recreatie ruimte et cetera. 2. Gebouwfuncties verbonden aan het zorgproces, zoals behandelkamers, verpleegposten, vergaderkamers, keuken, et cetera. 3. Functies verbonden aan het secundaire en ondersteunende proces, zoals: bergruimte en

5 voorraadkamers en logistieke activiteiten et cetera. De benodigde functies zijn de basis voor het gebruikelijke ontwerpproces van het vastgoed (figuur 1). Deze functies worden als grote dozen ten opzichte van elkaar gepositioneerd. Een dergelijke inrichting kenmerkt zich vaak door centrale kamers en ruimten, specifiek voor een bepaalde functie. Het vastgoed is daarmee van buiten naar binnen ontworpen. Het resultaat van deze werkwijze is o.a. weer terug te vinden in de tijd dat een zorgverlener per dag besteed aan het lopen tussen de verschillende functies. 3. Niet cliëntgebonden activiteiten, zoals: logistiek, persoonlijke verzorging, pauze, et cetera. De lijst van werkprocessen dient zo gedetailleerd mogelijk opgesteld te worden, zodat in het ontwerpproces van het vastgoed niets vergeten wordt. Door de werkprocessen van de zorgverlener, net als de gebouwfuncties, in het ontwerpproces van het vastgoed mee te nemen is het op voorhand mogelijk om de tijd voor directe zorg te maximaliseren (Figuur 2). Figuur 1: Functiegericht ontwerp van vastgoed Het wordt dus tijd om in het ontwerp van zorgvastgoed ook de werkprocessen van de zorgverlener mee te nemen. Vastgoedontwerp van binnen uit Voordat het ontwerp van het vastgoed, dat de zorgprocessen echt faciliteert, kan beginnen is het noodzakelijk om de zorg- en ondersteunende activiteiten in kaart te brengen. Als vertrekpunt zijn onderstaande groepen van werkprocessen te gebruiken: 1. Direct cliëntgebonden activiteiten, zoals: voorbehouden handelingen, ADL en HDL (Algemene & Huishoudelijke Dagelijkse Levensverrichtingen), et cetera. 2. Indirect cliëntgebonden activiteiten, zoals: MDO, onderlinge werkverdeling, verzorging van de leefomgeving, cliënt gerelateerde administratie, en administratieve taken voor de afdeling, enzovoort. Figuur 2: Functie & Werkprocesgericht ontwerp Slimme werkprocessen Afzonderlijke werkprocessen bestaan uit taken, handelingen en activiteiten. De efficiëntie van de werkprocessen is in hoge mate afhankelijk van de wijze waarop ze ingericht zijn. Slimme werkprocessen kenmerken zich door sterk cliëntgericht werken. Een zorgverlener is daarbij vooral bezig met directe cliëntenzorg en minder met verspillingen, zoals lopen en overbodige handelingen. Of een werkproces slim ingericht is, is met weinig moeite vast te stellen. Een veelgebruikte Lean techniek is het Spaghetti-diagram. Een methode waar, door visuele representatie, de looproute van een zorgverlener door een zorggebouw vastgelegd kan worden en daarmee ook de verspillingen. Een andere methode is de Multi Moment Opname (MMO). Per activiteit wordt de tijdbesteding van de zorgverlener tijdens een MMO gedetailleerd in kaart

6 gebracht. Een derde methode is 5S werkplekorganisatie. Met deze methode worden werkplekken optimaal voor een bepaalde taak ingericht. Zoeken, loop en fouten worden daardoor voorkomen. Alle methoden vormen een basis voor het slimmer inrichten van de werkplekken en werkprocessen. Voor het inrichten van slimme werkprocessen zijn volgende richtlijnen te gebruiken: - Een zorgverlener blijft zoveel mogelijk bij de cliënt. - Een zorgverlener werkt op een kleine en overzichtelijk ingerichte werkplek en heeft alles direct bij de hand. - De fysieke afstand tussen de verschillende werkplekken is zo klein mogelijk. - Alle handelingen van een zorgverlener zijn zoveel mogelijk direct aan één cliënt toe te wijzen. Door het hanteren van deze richtlijnen worden verspillingen zoals lopen en zoeken al in de ontwerpfase van de werkprocessen voorkomen. Een veel gebruikte methode voor het vastleggen van een werkproces is de informatiestroomanalyse (ISA) uit de Lean filosofie. Daarin worden alle handelingen en activiteiten door de verschillende mensen of afdelingen tijdvolgordelijk en plaats-afhankelijk in kaart gebracht. Hierdoor zijn zorg- en werkprocessen op voorhand efficiënt in te richten. De beschreven werkprocessen kunnen gebruikt worden als ontwerpeisen voor het vastgoed. Naast de benodigde functies, worden de werkprocessen nu ook in het ontwerp van het vastgoed meegenomen. Het vastgoed faciliteert daarmee de zorgverlener in het leveren van directe zorg. Bouwen aan Zorg In de dagelijks adviespraktijk van RICHTER IMA, zie wij vaak dat het verbeteren van de zorg blijft steken door een belemmering van de fysieke omgeving. Verspillingen kunnen niet uit de werkprocessen gehaald worden wat de zorgverlener frustreert en ontmoedigt om verdere verbeteringen in de eigen werkomgeving te realiseren. Bij het realiseren van nieuwbouw of renovatie van bestaande zorgvastgoed heeft een zorginstelling de kans om structureel de tijd voor zorg van de zorgverlener te maximaliseren. Voorwaarde is dat slimme werkprocessen als input in het vastgoedontwerp meegenomen worden. Het gebruik van Lean Management methoden, zoals MMO, ISA, 5S Werkplekorganisatie en Spaghettidiagrammen helpen uw organisatie om verspillingen te identificeren en nieuwe, slimme werkprocessen te introduceren. i NHS; Productive Ward

Verzuimkosten aanpakken binnen de zorg met slimme inzet e-hrm

Verzuimkosten aanpakken binnen de zorg met slimme inzet e-hrm Verzuimkosten aanpakken binnen de zorg met slimme inzet e-hrm In deze whitepaper worden een aantal concrete handvatten gegeven welke rol P&O kan pakken bij het verhogen van de kwaliteit van dienstverlening,

Nadere informatie

LEAN, RISK & FINANCE EEN INTEGRALE BENADERING GERICHT OP DUURZAME RESULTAATSVERBETERING

LEAN, RISK & FINANCE EEN INTEGRALE BENADERING GERICHT OP DUURZAME RESULTAATSVERBETERING LEAN, RISK & FINANCE EEN INTEGRALE BENADERING GERICHT OP DUURZAME RESULTAATSVERBETERING 2 Iedere organisatie streeft voortdurend naar duurzame verbetering van het rendement. Bij commerciële ondernemingen

Nadere informatie

Mijn Team is Top! De cultuur en de omgeving waarin teams blijven verbeteren

Mijn Team is Top! De cultuur en de omgeving waarin teams blijven verbeteren Mijn Team is Top! De cultuur en de omgeving waarin teams blijven verbeteren Een onderzoeksinitiatief van House of Performance in samenwerking met de Universiteit Twente Voorwoord Beste lezer, Vele organisaties

Nadere informatie

Net als thuis. Effecten op de bedrijfsvoering van Zorgaccent

Net als thuis. Effecten op de bedrijfsvoering van Zorgaccent Net als thuis Effecten op de bedrijfsvoering van Zorgaccent 22 april 2014 In voor zorg! Marc Haufe Marco van Putten Inhoud 1. Inleiding... 3 Opgave ZorgAccent... 3 Doel van dit onderzoek... 3 2. Start

Nadere informatie

103 Slimmer werken en nieuwe ideeën? Go LEAN! LEAN als instrument voor verbetering en innovatie

103 Slimmer werken en nieuwe ideeën? Go LEAN! LEAN als instrument voor verbetering en innovatie Praktijkboek_A1.fm Page 1563 Tuesday, December 18, 2012 2:04 PM 103 Slimmer werken en nieuwe ideeën? Go LEAN! LEAN als instrument voor verbetering en innovatie Olof-Jan Smits en Jürgen Tanghe 1 103.1 Inleiding

Nadere informatie

Lean Management: minder doen met meer resultaat De tijd is rijp voor Lean

Lean Management: minder doen met meer resultaat De tijd is rijp voor Lean 26 Lean Management: minder doen met meer resultaat De tijd is rijp voor Lean Drs. C. Huesmann is Master Black Belt en verantwoordelijk voor Lean Six Sigma-advies binnen KPMG. Vanuit zijn praktische ervaring

Nadere informatie

besparen in de publieke sector, gezondheidszorg en educatie Your business technologists. Powering progress

besparen in de publieke sector, gezondheidszorg en educatie Your business technologists. Powering progress slim besparen in de publieke sector, gezondheidszorg en educatie Your business technologists. Powering progress Uw opdracht is bezuinigen? Wat is SLIM? Binnen de publieke sector, gezondheidszorg en educatie

Nadere informatie

BIS BenW adviezen - 5611

BIS BenW adviezen - 5611 BIS BenW adviezen - 5611. BIS BenW adviezen - 5611. BIS BenW adviezen - 5611. Plan van aanpak Integrale aanpak van gecoördineerde werkgeversdienstverlening, detachering en reintegratie Gemeente Nederweert,

Nadere informatie

Vaardig omgaan met tijd voor zorg

Vaardig omgaan met tijd voor zorg Handleiding voor zorgpraktijk en onderwijs Vaardig omgaan met tijd voor zorg Gabriëlle Verbeek Handleiding Vaardig omgaan met Tijd voor zorg 1 Colofon Auteur: Gabriëlle Verbeek Vormgeving en druk: Van

Nadere informatie

Efficiencyverbetering binnen IT heeft baat bij Lean

Efficiencyverbetering binnen IT heeft baat bij Lean 18 Efficiencyverbetering binnen IT heeft baat bij Lean Rudolf Liefers MIM en drs. Coen Huesmann R.J. Liefers MIM is als senior manager bij KPMG EquaTerra veelvuldig betrokken bij projecten die verbeteren

Nadere informatie

basis Stevig fundament als

basis Stevig fundament als Stevig fundament als basis Vilans en MOVISIE, september 2012 door Cecil Scholten Jolanda Elferink Handreiking Organisatie en coördinatie van het vrijwilligerswerk in verpleeg- en verzorgingshuizen en gehandicaptenorganisaties

Nadere informatie

Monitor Woonvormen Dementie

Monitor Woonvormen Dementie Bernadette Willemse, Claire Wessel en Anne Margriet Pot Monitor Woonvormen Dementie Trends en succesfactoren in de verpleeghuiszorg voor mensen met dementie 2008-2014 Bernadette Willemse, Claire Wessel

Nadere informatie

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers ZELFSTURENDE TEAMS IN DE THUISZORG Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers Inhoudsopgave Voorwoord 2 Inleiding

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

Can you DIG it? Lydia Kalma. Studentenbureau UMCG

Can you DIG it? Lydia Kalma. Studentenbureau UMCG Can you DIG it? Lydia Kalma UMCG, ICT Projectenbureau, Data Integratie Groep Hanzehogeschool Groningen, Informatiedienstverlening & - management Groningen, 16, juni 2010 Studentenbureau UMCG Universitair

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken in de zorg

Het Nieuwe Werken in de zorg Goed voor People, Planet en Profit? Onderzoek t.b.v. de Week van het Nieuwe Werken November 2012 2 Inhoud Samenvatting en conclusies 5 1 Inleiding 13 2 De zorg en het Nieuwe Werken 17 2.1 Wat is het Nieuwe

Nadere informatie

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie

In vijf stappen naar een optimaal werkproces

In vijf stappen naar een optimaal werkproces In vijf stappen naar een optimaal werkproces Whitepaper 2 UNIT4 Procesoptimalisatie IN VIJF STAPPEN NAAR EEN OPTIMAAL WERKPROCES Een accountant die zijn werkprocessen zo heeft ingericht dat hij klantgericht,

Nadere informatie

Bureauprofiel. Work, flow, fun

Bureauprofiel. Work, flow, fun Bureauprofiel Work, flow, fun Onze missie Bouwen aan betrouwbare overheidsorganisaties Met een heldere strategie Elke dag een stapje beter Door overdracht van kennis en ervaring Omdat verbeteren en ontwikkelen

Nadere informatie

Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V.

Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V. Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 18 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 4 1.1 ALGEMEEN... 4 1.2 DOELGROEP...

Nadere informatie

Tijd voor zorg, zorg voor tijd

Tijd voor zorg, zorg voor tijd V&VN Praktijkprofiel Tijd voor zorg, zorg voor tijd belangrijke vaardigheden om goed om te gaan met tijd in de zorg Gabriëlle Verbeek praktijkprofiel Tijd voor zorg, zorg voor tijd 1 Colofon Auteur: Gabriëlle

Nadere informatie

Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten

Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten Versie 1.0 Datum april 2012 Status definitief Colofon Projectnaam Locatie Contactpersoon Bijlage(n) 1 Auteurs DR en Quintor Project BAS,

Nadere informatie

Training Ruimten maken Trainingsmap KDV

Training Ruimten maken Trainingsmap KDV Training Ruimten maken Trainingsmap KDV verkorte versie Ed Hoekstra en Ine van Liempd, Bureau AKTA In samenwerking met Lucie de Jong, Training en Advies Colofon 2011, AKTA onderzoeks- en adviesbureau voor

Nadere informatie

Bijlage 1 Project Management Document

Bijlage 1 Project Management Document 1 Inhoud Bijlage 1: Project Management Document... 3 Bijlage 2: Gebruikte definities... 21 Bijlage 3: Gebruikte afkortingen... 24 Bijlage 4: Literatuurstudie... 26 Bijlage 5: Topiclijst... 49 Bijlage 6:

Nadere informatie

BUSINESS PROCESS LEARNING. Solution paper. Geïntegreerd en flexibel leren gekoppeld aan het werkproces

BUSINESS PROCESS LEARNING. Solution paper. Geïntegreerd en flexibel leren gekoppeld aan het werkproces BUSINESS PROCESS LEARNING Solution paper Geïntegreerd en flexibel leren gekoppeld aan het werkproces Inhoud 1 De kracht van Business Process Learning 3 1.1 Visie 3 1.2 Onderbouwing visie 4 2 Beschrijving

Nadere informatie

Integraal Performance Management

Integraal Performance Management ebook Integraal Performance Management Een bewezen aanpak voor prestatieverbetering Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Inleiding 4 2. ipm is volledig 7 3. ipm een integrale aanpak in vijf fases 14 4. Fase 1:

Nadere informatie

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Toezicht zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Colofon Definitief Copyright Agentschap Telecom 2013 Pagina 2 van 67 Samenvatting Missie Agentschap

Nadere informatie

Gemeentelijke dienstverlening

Gemeentelijke dienstverlening Gemeentelijke dienstverlening Ontwikkeling van klantcontactcentra Deloitte Consulting Public Sector Publieksdienstverlening Inhoudsopgave 1. Management samenvatting 1 2. Organisatieontwikkeling 2 3. Onderzoeksopzet

Nadere informatie

PROJECTOVERDRACHT: HOE VERLEID JE DE LIJNORGANISATIE?

PROJECTOVERDRACHT: HOE VERLEID JE DE LIJNORGANISATIE? Trefwoorden Projectmanagement Projectoverdracht Projectimplementatie NAOMI RADEWALT EN MARK ELSTGEEST PROJECTOVERDRACHT: HOE VERLEID JE DE LIJNORGANISATIE? Hoe kan dat nu? We hebben toch een succesvol

Nadere informatie

Toolkit Familieparticipatie

Toolkit Familieparticipatie PDF Compressor Pro Toolkit Familieparticipatie April 2013, Vilans De materialen en teksten uit deze toolkit kunt u gratis printen en downloaden. Zorgorganisaties kunnen dit materiaal kopiëren, aanpassen

Nadere informatie