FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 9 april 2009

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 9 april 2009"

Transcriptie

1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 9 april 2009 Gegevens onderneming : Sweiland BV Faillissementsnummer : F Datum uitspraak : 5 juli 2007 R-C : mr. P. Molema Curator : mr. J.A.M. Bijlholt Activiteiten onderneming : De doelomschrijving -opgenomen in de statuten- luidt als volgt. De vennootschap heeft ten doel: a. het exploiteren van een watersportbedrijf; b. het al dan niet tezamen met anderen deelnemen in en het besturen van andere ondernemingen; c. het verkrijgen, verwerven in genot, vervreemden, huren, verhuren, vervaardigen, administreren, financieren, beheren, exploiteren en bezwaren van goederen; d. het voorzien in de behoefte aan financieringsmiddelen van groepsmaatschappijen en anderen; e. het uitvoeren van en het verlenen van medewerking aan de uitvoering van pensioenregelingen; f. voor zover daarop in deze statuten niet een uitzondering is gemaakt -het sluiten van overeenkomsten waarbij de vennootschap zich als borg of als hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheid stelling voor een schuld van een ander verbindt. g. het verrichten van alle handelingen, welke in de ruimste zin verband kunnen houden met of bevorderlijk kunnen zijn voor één van de sub a t/m f omschreven doeleinden. De BV betreft -zie vorenstaande- een beheer BV. Omzetgegevens : Personeel gemiddeld aantal : 0 Verslagperiode : 5 januari 2009 tot en met 4 april 2009

2 Bestede uren in verslagperiode : zie bijlage 1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie : zie vorig verslag. 1.2 Winst en verlies : zie vorig verslag. 1.3 Balanstotaal : per ultimo , Lopende procedures : n.v.t. 1.5 Verzekeringen : 1.6 Huur : n.v.t. 1.7 Oorzaak faillissement : zie vorig verslag 2. Personeel 2.1 t/m 2.3 : zie vorig verslag 3. Activa Onroerende zaken 3.1 Beschrijving : Het Sweiland BV had in eigendom bedrijfsloodsen met woonhuis, ondergrond, erf en overige onroerende aanhorigheden. Kadastrale informatie: gemeente Balk, sectie M nummer 3470 en De onroerende zaken werden in eigendom verkregen in het jaar Verkoopopbrengst : zie verslag nummer 4; een koopsom werd overeengekomen van , t/m 3.8. : zie vorig verslag Voorraden/onderhanden werk 3.9 t/m 3.13 : zie vorig verslag

3 4. Debiteuren 4.1 t/m 4.3 : zie vorig verslag 5. Bank/Zekerheden 5.1 Vordering van bank(en) : De vordering van de bank bedroeg ,87 te verhogen met rente vanaf 5 juli Inmiddels heeft de bank ontvangen de koopsom van ,--. De bank heeft een boedelbijdrage voldaan in de faillissementen van Het Sweiland BV/Watersportcentrum Het Sweiland BV van ,--. In deze bijdrage was begrepen een geprognosticeerd bedrag van 6.500,-- aan energiekosten na faillissement. Inmiddels hebben de energieleveranciers de eindnota s verstrekt. Daaruit blijkt dat de energiekosten in totaliteit ,49 bedroegen. Aan De Friesland Bank is verzocht een nabetaling te doen van 6.646,49. Bureau FDR heeft -zie vorig verslag- in opdracht van De Friesland Bank, de nodige opruimwerkzaamheden verricht en heeft activa -die verpand waren aan de bank- in opdracht van de bank verkocht. Bureau FDR heeft ook verkocht een boot met aanhangmotor voor de somma van 1.750,--. Deze boot met aanhangmotor was niet aan de bank verpand. De curator heeft De Friesland Bank inmiddels verzocht de opbrengst op de faillissementsrekening te storten. 5.2 Leasecontracten : n.v.t. 5.3 Beschrijving zekerheden : zie vorig verslag 5.4 t/m 5.8 : zie vorig verslag 6. Doorstart/voortzetten Voortzetten 6.1 t/m 6.6 : zie vorig verslag 7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht : Zoals in het vorige verslag werd medegedeeld heeft een onderzoek naar de boekhouding plaatsgevonden. Dat heeft geen feiten van betekenis aan het licht gebracht.

4 7.2 t/m 7.6 : zie vorig verslag 8. Crediteuren 8.1 Boedelvorderingen : Het faillissement is vrijwel gereed voor afwikkeling. In dat kader is de lijst met schuldeisers nauwgezet gecontroleerd. Geconstateerd is dat boedelvorderingen ten onrechte geplaatst waren op de lijst van Het Sweiland BV; deze boedelvorderingen hebben betrekking op Watersportcentrum Het Sweiland BV. Er resteren geen boedelvorderingen bij Het Sweiland BV. 8.2 Pref. vord. van de fiscus : Geconstateerd is dat preferente vorderingen ten onrechte geplaatst waren op de lijst van Het Sweiland BV; deze preferente vorderingen hebben betrekking op Watersportcentrum Het Sweiland BV. Er resteren geen preferente vorderingen bij Het Sweiland BV. 8.3 Pref. vord. van het UWV : zie 8.2. uit dit verslag. 8.4 Andere pref. crediteuren : zie 8.2. uit dit verslag. 8.5 Aantal concurrente crediteuren : Bedrag concurrente crediteuren : ,51 In het bedrag aan concurrente crediteuren is begrepen een vordering van de Friesland Bank ten bedrage van ,48. Dit bedrag resteert nadat de bank heeft ontvangen de koopsom voor de onroerende zaken. In de lijst van voorlopig erkende concurrente vorderingen van Watersportcentrum Het Sweiland BV is de vordering van de Friesland Bank eveneens opgenomen, aangezien zowel Watersportcentrum Het Sweiland BV als Het Sweiland BV hoofdelijk aansprakelijk zijn voor deze vordering. In het bedrag aan concurrente crediteuren is begrepen een vordering van Volvo Car Finance ten bedrage van ,76. Deze vordering is tevens opgenomen in de lijst van Watersportcentrum Het Sweiland BV, aangezien zowel Het Sweiland BV als Watersportcentrum Het Sweiland BV hoofdelijk aansprakelijk zijn voor deze vordering. Het faillissement is vrijwel gereed voor afwikkeling. In dat kader is de lijst met schuldeisers nauwgezet gecontroleerd. Geconstateerd is dat een deel van de schuldeisers die hun vordering hadden aangemeld bij Het Sweiland BV, een vordering hebben op Watersportcentrum Het Sweiland BV. De lijsten in beider faillissementen zijn aangepast.

5 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling : Zodra financieel is afgewikkeld met De Friesland Bank in het faillissement van Watersportcentrum Het Sweiland BV kan afwikkeling van beider faillissementen plaatsvinden. Afwikkeling zal hoogstwaarschijnlijk in de komende verslagperiode plaats kunnen vinden op grond van artikel 16 Fw. Werkzaamheden : 9. Overig 9.1 Termijn afwikkeling faill. : Zie punt 8.7 uit dit verslag 9.2 Plan van aanpak : Zie punt 8.7 uit dit verslag 9.3 Indiening volgend verslag : 5 juli Werkzaamheden : mr. J.A.M. Bijlholt, curator

6 Bijlagen: 1. overzicht tijdsbesteding naar activiteit; 2. overzicht tijdsbesteding per tijdschrijfgroep; 3. Lijst van voorlopig erkende concurrente vorderingen; 4. tussentijds financieel verslag; 5. boedelmutatieformulier.

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Gegevens onderneming : Sebra Polymer Recycling B.V., gevestigd te Middelburg : aan de Uijterschootweg 8

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 16 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 16 januari 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 16 januari 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:2 Datum: 20 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:2 Datum: 20 januari 2015 1 47633 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:2 Datum: 20 januari 2015 Gegevens onderneming : Auto van der Zee BV Faillissementsnummer : F.17/14/145 Datum uitspraak : 8 juli 2014 Curator : mr. J.H. van der Meulen

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014 Gegevens onderneming : John de Haas Transport B.V. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010 Rechter-commissaris : mr.

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET 1 van 6 TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MYLOADBASE N.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : De Coöperatieve Vereniging H.R.-VISION U.A., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1322 AC) Almere aan de Televisieweg 2, ingeschreven

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Gegevens onderneming : Stichting Kraamzorg Natural Care Faillissementsnummer : F11/765 Datum uitspraak : 11 oktober 2011 Curator : mr. A.Y. Kroll

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015 Van dit verslag is de digitale versie ter publicatie aan rechtspraak.nl aangeboden. De inhoud daarvan is identiek aan de inhoud van dit fysieke verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum : 14 maart 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum : 14 maart 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum : 14 maart 2014 Gegevens onderneming : J.B.A.N. Beheer B.V. Faillissementsnummer : C/17/13/348 F Datum uitspraak : 3 december 2013 Curator : mr. T.E.A. Detmar R-C

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 1 Datum: 16 juli 2015 Gegevens onderneming : NS Marketing & Sales Limited Faillissementsnummer : C/16/15/479 Datum uitspraak : 16 juni 2015 (rechtbank

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Nummer: 5 Datum: 22 maart 2011 Gegevens onderneming: Focus Show Equipment B.V. en Touchwoud Holding B.V. Datum uitspraak: 17 november 2009 Curator: Mr. M.A.L.M.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. F~LUSSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 10 februari 2012 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

Activiteiten onderneming : Champignonkwekerij (teelt van groenten en champignons) Omzetgegevens : Personeel gemiddeld aantal : 1

Activiteiten onderneming : Champignonkwekerij (teelt van groenten en champignons) Omzetgegevens : Personeel gemiddeld aantal : 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 13 februari 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Verslagperiode : 9 juli 2014 t/m 20 januari 2015

Verslagperiode : 9 juli 2014 t/m 20 januari 2015 Openbaar faillissementsverslag ex artikel 73a Fw Datum: 20 januari 2015 Nummer: tien Gegevens onderneming : Nedexco Logistics B.V. Faillissementsnummer : F 02/12/194 Datum uitspraak : 19 maart 2012 Curator

Nadere informatie

Gegevens onderneming Van Wijngen Transport BV (kvk 24335743)

Gegevens onderneming Van Wijngen Transport BV (kvk 24335743) FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Eerste openbare verslag Datum 30 januari 2013 Gegevens onderneming Van Wijngen Transport BV (kvk 24335743) Faillissementsnummer 02 / 13 /10 F Datum uitspraak

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid All 4 Shipping B.V.

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3. inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V.

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3. inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V. OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3 inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V. Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 2 Datum: 6 januari 2015 Gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 juni 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 juni 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 juni 2014 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Nummer : 1 Datum : 26 november 2012 Gegevens onderneming : a. Euro Demolition Group B.V. b. Euro Demolition Equipment B.V. c. Euro Demolition OG B.V. d.

Nadere informatie

De BV bestaat i.o. sinds 1 november 2011, is op 7 februari 2012 formeel opgericht en reeds op 12 maart 2013 gefailleerd.

De BV bestaat i.o. sinds 1 november 2011, is op 7 februari 2012 formeel opgericht en reeds op 12 maart 2013 gefailleerd. FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73a FW nummer: 1 Gegevens onderneming : Naam: All Glas Almere B.V. Faillissementsnummer : 16/13/265F Datum uitspraak : 12 maart 2013 Curator : mr.drs. G. Kuijper Rechter-commissaris

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DIALING THE NUMBERS B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DIALING THE NUMBERS B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DIALING THE NUMBERS Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid T (KvK-nummer 30181430,

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAI LLISSEM ENTSVERSLAG Nummer:3 Datum: 28 december 2011 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder

Nadere informatie

Verslagperiode 21 juni tot en met 18 december 2013 Bestede uren in verslagperiode 44,46 (20 juni tot en met 18 december 2013) Bestede uren Totaal

Verslagperiode 21 juni tot en met 18 december 2013 Bestede uren in verslagperiode 44,46 (20 juni tot en met 18 december 2013) Bestede uren Totaal FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Tweede openbare verslag Datum 19 december 2013 Gegevens onderneming Hertenroep BV (kvk: 20079026) Faillissementsnummer F. 02/13/493 Datum uitspraak 21 mei 2013

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 7 datum: 16 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 7 datum: 16 januari 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 7 datum: 16 januari 2015 Gegevens failliet: ISN Holding B.V. Handelend onder de naam Infraservice Nederland Gevestigd en kantoorhoudende te (7602 KA) Almelo, Bedrijvenpark

Nadere informatie

In dit verslag is de tekst van het eerste tot en met het zesde verslag gehandhaafd. De in het dit verslag toegevoegde tekst is vet gedrukt.

In dit verslag is de tekst van het eerste tot en met het zesde verslag gehandhaafd. De in het dit verslag toegevoegde tekst is vet gedrukt. Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 6 februari 2015 Nummer: zeven Gegevens onderneming : Bij de Vaate Holding B.V. Faillissementsnummer : F 02/13/164 Datum uitspraak :

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens ondernemingen : Besloten vennootschap Father Business Casting & Coaching B.V., statutair gevestigd te Nijkerk, vestigingsadres: Het Ruim 15, 8251 EL Dronten, ingeschreven

Nadere informatie

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN.

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 28 april 2015 HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN. Gegevens ondernemingen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04 FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04 opgesteld op 22 augustus 2013 Gefailleerde Budé Employability B.V. Faillissementsnummer F 12/199 Datum uitspraak 4 april 2012 Curator mr. G.A. van Genderen Faillissementsmedewerker

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN H & H B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN H & H B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN H & H B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid H & H B.V., statutair gevestigd

Nadere informatie