Management in Zorg en Dienstverlening

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Management in Zorg en Dienstverlening"

Transcriptie

1 Management in Zorg en Dienstverlening Wilt u ook doorgroeien of een nieuwe stap zetten in uw carrière? Maak dan kennis met de (opleidings)praktijk. Zes MZD-studenten met een heel verschillende achtergrond vertellen 1

2 Kansen Binnen de zorg en maatschappelijke dienstverlening vinden momenteel grote transities plaats: van instellingszorg naar zorg thuis, van landelijke overheid naar gemeentes, naar het kleinschaliger organiseren en het voorkomen van overbodige zorg. Dit levert een flink aantal kansen op voor mensen die hun schouders onder dit soort bewegingen willen zetten. Door al deze veranderingen blijft er immers behoefte bestaan aan goed leiderschap in instellingen. Mogelijk wordt dit niet altijd uitgedrukt in vaste managementfuncties, nodig is zeker een set van competenties richting het leidinggeven aan mensen en veranderingen in organisaties, het doelmatig organiseren van het werk, en het regie houden over netwerken binnen en buiten de instelling. De opleiding Management in Zorg en Dienstverlening (MZD) is erop gericht u toe te rusten voor de toekomst en ervoor te zorgen dat in welke rol of functie dan ook u uw organisatie meehelpt de juiste koers te volgen. Thijs Lemmen Opleidingsmanager Bachelors voor Professionals MZD en LGW Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Sabine Niehoff, projectleider en Albrich Pol, teamleider in de gehandicaptenzorg toekomstige ontwikkelingen De HAN kijkt naar wat vragen van de maatschappij, organisaties en medewerkers en past de lessen daarop aan. 2

3 Gehandicaptenzorg Sutfene/Siza Sabine Niehoff, projectleider bij zorg- en welzijnsorganisatie Sutfene, en Albrich Pol, teamleider op een activiteitencentrum van Siza, volgen de bacheloropleiding Management in Zorg en Dienstverlening (MZD). Het programma van MZD past goed bij de praktijk, je leert veel, ook van elkaar. Dankzij je nieuwe kennis leer je andere vragen stellen binnen je organisatie. Sabine noemt de keuze voor MZD een logisch gevolg van haar loopbaanontwikkeling. Ik kan doorgroeien naar de functie van projectmanager. Albrich heeft een SPW-4-opleiding. Binnen mijn organisatie moet je een hbo-opleiding hebben om teamleider te worden. Zo kwam ik bij de HAN. goede aansluiting Na het behalen van hun Associate degree waarmee studenten MZD het tweede jaar van de opleiding afsluiten, zijn ze nu derdejaars. Ze hebben geen moment spijt van hun keuze. Het programma sluit inhoudelijk goed aan bij de praktijk, vinden ze. De bezuinigingen en de scheiding tussen wonen en zorg vragen om een andere manier van werken naast of achter de cliënt in plaats van ervoor en om andere vaardigheden van managers in zorginstellingen. toekomstproof veranderen Een voorbeeld daarvan is de onderwijseenheid (OWE) Toekomstproof veranderen waarmee ze het jaar begonnen. Daarin staan drie zogeheten beroepstaken centraal: Uitdragen van een visie op de toekomst Aansturen en ontwikkelen van professionals Resultaten boeken en verantwoorden De studenten gingen aan de slag met de casus Phoenix, gebaseerd op feiten uit een bestaande instelling. De studenten analyseerden in hoeverre de organisatie in de toekomst nog bestaansrecht heeft en brachten advies uit hoe Phoenix toekomstproof te maken. Door de decentralisatie wordt de zorg veel zakelijker en bedrijfsmatiger, daar krijgen wij straks als manager binnen een zorgorganisatie ook mee te maken. Werken aan de case was dus super actueel en nuttig. Het vergroot ook ons financieel begrip; je moet als manager weten hoe die financiën werken. best practice Ook over het andere OWE-onderdeel, de Best practice, zijn ze enthousiast. Ze bestudeerden daarvoor zorginstelling ZorgAccent, die werkt met zelfsturende teams. Sabine zegt: Zaken die bij ZorgAccent lukken en bij ons (nog) niet, zetten me erg aan het denken. Ook over hoe ik zelf daarin sta. Je maakt een heel persoonlijk leerproces door waardoor je groeit. Albrich: Door onbevangen rond te kijken, los van school en van mijn eigen werk, heb ik getoetst of mijn eigen denkbeelden kloppen met wat zij daar doen. Je bent gewend te denken vanuit patronen van jouw eigen organisatie. Bij ZorgAccent hadden ze andere denkpatronen. Je kunt kijken hoe dat past in jouw werk. Je groeit in je persoonlijk leiderschap breder perspectief De OWE Toekomstproof veranderen is een goed voorbeeld van hoe het eraan toegaat op de opleiding. Ze doen nieuwe, actuele kennis op, leren onderzoeken, een mening te vormen, ontwikkelingen te vertalen naar hun eigen beroepspraktijk en ze discussiëren met elkaar. Je word je bewust van je eigen denkwijzen en belemmeringen. En je groeit in je persoonlijk leiderschap, meent Sabine. Sabine en Albrich hebben nieuwe ideeën opgedaan voor hun eigen organisaties en bekijken situaties en ontwikkelingen in een breder perspectief, dankzij de opleiding. Bovendien ga je, dankzij je nieuwe kennis, andere vragen stellen binnen de eigen organisatie. 3

4 Verpleeghuis SZR Zorgcentra Rivierenland Mireille de Putter (39), Teamleider in het Tielse verpleeghuis Vrijthof (SZR Zorgcentra Rivierenland), is bezig aan haar laatste jaar van de duale bachelor Management in Zorg en Dienstverlening (MZD). Ze oefent haar functie nu met meer controle en zelfverzekerdheid uit. MZD gaf haar de kennis en vaardigheden die ze nodig had. Om verder te komen met je team moet je voor meer dan 100% begrijpen waar het over gaat. Vroeger deed ik veel op intuïtie. Nu heb ik zekerheid. De opgedane kennis is een steun in de rug waar je altijd op kan terugvallen. Je snapt beter wat er om je heen gebeurt en drukt problemen eenvoudiger de kop in. Dat maakt je zelfverzekerder. teamleiderschap Mireille is teamleider en werkt op een afdeling voor langdurende somatische zorg. Mireille heeft de leiding over een team van medewerkers met diverse functies. Haar manager en studiebegeleider, Kees de Waal, geeft Mireille binnen de gestelde kaders alle ruimte om naar eigen inzicht haar functie uit te oefenen. Ik kan mijn eigen gang gaan en Kees begeleidt op afstand. Ik heb niet continu hulp nodig, maar als er iets is, dan staat hij voor me klaar. de opleiding mzd Toen ik begon, ging ik voor mijn Associate degree (twee jaar). Binnen drie maanden heb ik me voor de volledige bachelor ingeschreven. Het is ontzettend leuk en het valt boven verwachting goed te combineren met mijn baan en het moederschap. Een baan hebben, studeren en moeder zijn. Het is me toch maar mooi gelukt. Ik haal veel steun uit hetgeen ik op de HAN leer. Toen ik net begon was het als een appelboom waaraan ik eindeloos kon plukken. Je herkent enorm veel uit de praktijk. Opeens valt het allemaal in elkaar en zie je het hele plaatje. Dat schept vertrouwen. minder stress, veel meer rust Door de ondersteuning van de opleiding MZD, raak ik minder snel in paniek. Ik heb geleerd om ook verantwoordelijkheden bij mijn team neer te leggen. Zo bleek tijdens een teamoverleg dat het personeel andere ideeën had. Vroeger was ik daarvan in paniek geraakt. Nu blijf ik rustig. Prima, jullie denken er anders over. Hier is de deadline, ga maar aan de slag. Commentaar is goed, maar dan moet je wel zelf aan het werk. Zulke fijne kneepjes heb ik op de HAN geleerd. Het is de kunst om je team in beweging te krijgen. afstudeerproject: onbegrepen gedrag is probleemgedrag Mireilles afstudeerproject focust op de omgang met probleemgedrag bij cliënten. Cliënten veranderen en hebben steeds meer zorg nodig. Er is een toename van psychiatrisch gedrag. De ouderen die vroeger in een inrichting verbleven, worden tegenwoordig ambulant verzorgd. Wanneer het project wordt onderstreept door een aanbeveling vanuit de inspectie, de organisatie zelf, landelijke richtlijnen en de HAN gaan alle stoplichten op groen mag Mireille aan de bak. Het is de kunst om je team in beweging te krijgen Ik wil medewerkers laten inzien waarom cliënten anders zijn dan 10 à 20 jaar geleden. Als de zorgver lenende het probleemgedrag van de cliënt niet begrijpt, vertoont deze zelf probleemgedrag. Onbegrepen gedrag is probleemgedrag. Cliënten veranderen meestal niet. Medewerkers hebben die mogelijkheid wel. Ik heb al positieve signalen ontvangen van collega s over het project. Zij lopen dagelijks tegen moeilijkheden aan en krijgen nu het gevoel dat ze eindelijk gehoord worden. 4

5 veranderen Je ziet collega s meteen zekerder ze worden veel in hun doen en laten. Kees de Waal, zorgmanager en begeleider van Mireille de Je herkent praktijk enorm veel uit kees de waal (63) begeleidt Mireille de Putter tijdens haar opleiding Management in Zorg en Dienstverlening (MZD). Als Zorgmanager Somatiek in het Tielse Verpleeghuis Vrijthof is hij in zijn nopjes met de MZD-opleiding. Je ziet collega s die aan de opleiding beginnen meteen veranderen. Ze blijven uiteraard dezelfde persoon, maar worden veel zekerder in hun doen en laten. Ze krijgen op de HAN de tools om hun functie beter uit te voeren. Mireille en Kees kennen elkaar al heel wat jaren. Mireille was ooit leerling op mijn afdeling in het zieken huis. Uiteindelijk ben ik in het Vrijthof terechtgekomen, omdat ik een schakelafdeling heb opgezet tussen het verpleeghuis en het ziekenhuis. Ik vroeg haar of ze hier wilde komen werken. opleiding is een must Teamleiders moesten aanvankelijk minimaal hun Associate degree halen. Inmiddels wordt de hele bacheloropleiding MZD vereist, daar ben ik erg blij mee. In feite doen teamleiders nu het werk dat een afdelingshoofd/manager 10 à 15 jaar geleden deed. Met het groeien van de organisatie en complexer worden van de benodigde zorg, nemen ook mijn taken toe. Opeens zie je het hele plaatje. Delegeren naar teamleiders als Mireille is daarom onvermijdelijk. De meeste teamleiders staan nu ook niet meer aan het bed van de cliënt, maar spitsen zich volledig toe op aansturing van het personeel en houden zich bezig met het reilen en zeilen op de afdeling. Ik geef ze daarin veel vrijheid. Wanneer zij het niet weten of twijfelen, dan ben ik er. de kracht van de HAN Dankzij de opleiding kunnen ze die taken naar behoren uitvoeren. Het zijn ontzettend intelligente meiden, maar vóór hun opleiding deden ze alles op intuïtie. Nu staan ze veel zelfverzekerder op de werkvloer, leren organisatiebreed denken en kunnen dingen beter loslaten, aldus Kees. We zijn erg tevreden over de samenwerking met de HAN. Het begon met een paar modules voor het management. Inmiddels staan mensen hier in de rij voor een opleiding. De bazen zijn altijd verrukt geweest van de HAN. Een enkele teamleider is sceptisch voor aanvang van de opleiding. Tijdens de opleiding klagen ze weleens over het vele huiswerk en lastige opdrachten. Ondanks dat zijn ze allemaal razend enthousiast. De kracht van de HAN is het goed afgestelde praktijkonderwijs. Er is helemaal niks waarvan je denkt: hier kan ik niks mee. Mireille de Putter, teamleider verpleegzorg 5

6 Thuiszorg ZZG zorggroep De zorg beweegt volop. Dankzij de reorganisatie bij de ZZG zorggroep konden Yvonne Aalders en Bernadette Beverloo doorstromen naar een uitdagender functie. Ze volgden daarom de deeltijdminor Leidinggeven aan professionals in zorg en welzijn, voor een goede theoretische basis. We waren de eerste studenten die niet een gehele opleiding maar alleen deze minor volgden! Bernadette Beverloo en Yvonne Aalders werkten beiden in een Nijmeegs verpleeghuis, toen in 2012 duidelijk werd dat er zaken zouden veranderen in de organisatiestructuur. Hun leidinggevende stimuleerde hen om te solliciteren op de functie van Zorgcoördinator en om een opleiding te volgen. Yvonne: Ik had niet de juiste opleiding voor de functie, maar de deeltijdminor Leidinggeven aan professionals in zorg en welzijn, een keuzevak van een half jaar waarin studenten van de deeltijdstudies in de sectoren Zorg en Welzijn hun kennis verbreden, bleek de oplossing. Bernadette beaamt dat en vult aan: Die hbo-minor kan je mogelijk helpen bij een volgende baan. De minor was goed te combineren met ons werk en wat we er leerden konden we direct toepassen. Ook anderen in de organisatie leerden daarvan. Zo hebben we veel gehad aan teamanalyse, teamscans en vergadertechnieken. Ze voerden in hun werk meer structuur in bij vergaderingen en teamoverleg. Bernadette vertelt: Vergaderingen leveren nu meer op. Het is duidelijker wie wat doet. Andere medewerkers profiteren daardoor van de kennis die wij hebben opgedaan. Ze zijn eveneens enthousiast over de onderdelen humanresourcesmanagement en tweegesprekken voeren. Ik moest veel gesprekken voeren met medewerkers omdat wij met een veranderingsproces bezig zijn. Dat kon ik goed handen en voeten geven met wat ik bij de HAN leerde, zegt Yvonne tevreden. bredere blik Omdat deeltijdstudenten van diverse opleidingen en met verschillende achtergronden de minor volgden, kreeg het tweetal veel mee van hoe het in andere organisaties toegaat zoals in een welzijns organisatie of de jeugdhulpverlening. Ze ontwikkelden een bredere blik. Bernadette en Yvonne waren de eerste studenten die niet een gehele opleiding maar alleen deze minor volgden en waren, als vijftigplussers, de oudsten van de klas. Ze vonden het wel even wennen om na lange tijd in de schoolbanken te zitten. Daarbij hadden ze veel steun aan elkaar. Het was best pittig, we moesten hard werken. Maar we hebben er profijt van, worden betere werknemers. En daar heeft de organisatie weer baat bij. Daarover zijn ze hier positief. 6 toepasbaar in de praktijk Zaken die in de minor aan bod komen, zijn onder meer politiek-maatschappelijke ontwikkelingen, begeleiding van veranderingsprocessen en een eigen visie ontwikkelen op leidinggeven. Het mooie was dat we een aantal vakken meteen konden toepassen in de praktijk. Yvonne Aalders en Bernadette Beverloo, zorgcoördinatoren in de thuiszorg omgevormd Momenteel wordt een aantal verzorgingshuizen omgevormd tot beschermde woonvorm. Teams worden zelfsturend. Bernadette is net begonnen met een nieuwe baan, als teamcoach, en gaat die zelfsturende teams opzetten. Het is belangrijk dat alle medewerkers met dezelfde mond praten en dezelfde visie onderschrijven. Ik kijk nu breder dan mijn eigen huis en snap hoe en waarom het werkt. helpen Die hbo-minor kan je mogelijk bij een volgende baan.

7 Ziekenhuis RadboudUMC Pieter Reintjes, senior IC-verpleegkundige Pieter Reintjes (31), senior IC-verpleegkundige, is onlangs afgestudeerd als MZD er met het project voice. Een project met als doel om een app te ontwikkelen voor de ipad waarmee de beademde patiënt op de intensive care (IC) beter kan communiceren. Mijn blik is nu kwaliteit meer gericht op efficiëntie en doelmatigheid. Als verpleegkundige wilde ik graag op de ambulance werken, maar in het RadboudUMC heb ik interesse gekregen in het management en de vele organisatorische ingewikkelde processen om zo goed mogelijke zorg aan de patiënt te verlenen. Daarin iets betekenen was voor mij een grotere en interessantere uitdaging dan doorstromen naar de ambulance. Inmiddels ben ik senior IC-verpleegkundige met de taak de zorg op de IC-unit te coördineren en organiseren. Ik ben verantwoordelijk voor de personeelsplanning, dat medewerkers prettig kunnen werken en dat de IC-patiënten de juiste zorg krijgen binnen de gestelde kwaliteitscriteria. Daar past de bacheloropleiding Management in Zorg en Dienstverlening (MZD) goed bij. project voice Tijdens zijn afstudeerproject was Pieter projectleider van voice. Dit project had als doelstelling een app voor de ipad te ontwikkelen waarmee de beademde patiënt op de IC beter kon communiceren. Pieter: Een beademde IC-patiënt kan namelijk niet praten en de communicatie is daardoor vaak lastig. Met behulp van de voice-app moest de IC-patiënt in staat zijn beter met familie, arts of IC-verpleegkundige te communiceren. In 8 maanden tijd heeft de projectgroep samen met een designbureau een goedwerkende app gebouwd waarmee nu op de IC van het RadboudUMC gewerkt wordt. de resultaten De eerste resultaten laten zien dat de IC-patiënt makkelijker kan communiceren. Heel gaaf om te zien. Landelijk is er heel veel aandacht voor de app. Veel IC s hebben interesse. Pieter: Wij hopen dat de voice-app uiteindelijk de standaard wordt. We hebben de 2e publieksprijs gewonnen bij de Health Care App Award 2013 en in het RadboudUMC de Marleen Temmermanprijs gewonnen, waarmee we de bouw van de app deels hebben gefinancierd. meerwaarde in de praktijk Mijn diploma MZD geeft me veel mogelijkheden en carrièrekansen gegeven. De opleiding is ideaal om je eerste stappen te maken in een leidinggevende functie en heeft veel affiniteit met de praktijk. De combinatie van theorie en praktijk is goed op elkaar afgestemd. Ik denk dat die kennis en ervaring van cruciaal belang is om goed te kunnen leidinggeven. Bepaalde kennis kan ik nu direct toepassen zoals het aansturen van medewerkers of het opzetten van kleine verbeterprojecten. Ik heb gedurende de opleiding een heel andere blik gekregen op de zorg door veel meer te kijken naar kwaliteit (van zorg maar ook van werk), efficiëntie en doelmatigheid. Door deze blik kun je stukken beter leidinggeven. Marcel Rekers, hoofdverpleegkundige Kinder IC en begeleider van Pieter Tijdens de opleiding potentials krijgen voor leidinggevende functies een goede basis. 7

8 Contact Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op voor een persoonlijk gesprek: Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Berg en Dalseweg 81, Nijmegen Secretariaat Management in Zorg en Dienstverlening (MZD) T (024) F (024) E I Economie, Management en Recht Techniek en Life Sciences Informatica, Media en Communicatie Onderwijs en Opleiden Gedrag en Maatschappij Gezondheid Sport en Bewegen bachelors voor professionals 8 Realisatie HAN-MCV Vormgeving Buraeu Ketel grafisch ontwerp Fotografie Rob Gieling e.a. Druk HAN Grafisch Productiecentrum Uitgave maart 2014

Verpleegkundige in opleiding

Verpleegkundige in opleiding Volg je hart, gebruik je hoofd Verpleegkundige in opleiding Opleiding verpleegkunde Zoek je zinvol werk en wil je graag voor mensen zorgen? Word dan verpleegkundige! Kom naar VUmc. Wij zijn je ideale partner

Nadere informatie

Hoe gaat het met je studie?

Hoe gaat het met je studie? 195 195 HOOFDSTUK 12 Hoe gaat het met je studie? WOORDEN 1 Kies uit: onvoldoende controleren gymnastiek mening huiswerk 1 Heb je je al gemaakt? 2 Ik was op school niet zo goed in. Ik vond sport niet leuk.

Nadere informatie

Samen duurzaam verder

Samen duurzaam verder Samen duurzaam verder Onlangs sloten we de pilot Duurzaam Severinus af met een brede evaluatie onder de pilot-woningen en locaties voor dagbesteding en thuisondersteuning met de medewerkers én de wettelijk

Nadere informatie

Juridische medewerker

Juridische medewerker 28-11-2013 Sectorwerkstuk Juridische medewerker Temel, Elif HET ASSINK LYCEUM Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 Hoeveel procent van de opleiding bestaat uit stage?... 6 o Begeleiding...

Nadere informatie

Departement gezondheidszorg - BANABA Zorgmanagement Geaccrediteerde opleiding door VHLORA* en NVAO*

Departement gezondheidszorg - BANABA Zorgmanagement Geaccrediteerde opleiding door VHLORA* en NVAO* Page1 Geachte mevrouw, heer Beste collega, Je bent werkzaam in de zorg als verpleegkundige, vroedvrouw, kinesist, ergotherapeut, diëtist, medisch secretaresse, laborant, maatschappelijk werker en je wilt

Nadere informatie

Associate degree Bedrijfseconomie

Associate degree Bedrijfseconomie Associate degree Bedrijfseconomie Uw werknemer in twee jaar een flinke stap vooruit Heeft u behoefte aan een financieel deskundige die oog heeft voor de hele zaak? Aan iemand op wiens advies u blind kunt

Nadere informatie

DE ONTWIKKELING NAAR RESULTAATVERANTWOORDELIJKE TEAMS ORGANISATIEVERANDERING ZONDER BLAUWDRUK

DE ONTWIKKELING NAAR RESULTAATVERANTWOORDELIJKE TEAMS ORGANISATIEVERANDERING ZONDER BLAUWDRUK DE ONTWIKKELING NAAR RESULTAATVERANTWOORDELIJKE TEAMS ORGANISATIEVERANDERING ZONDER BLAUWDRUK Het perfecte team bestaat niet, zo blijkt uit recent onderzoek van Google naar goed functionerende teams. Een

Nadere informatie

Post-hbo opleiding seksuologie

Post-hbo opleiding seksuologie Post-hbo opleiding seksuologie mensenkennis Plezierige overdracht, de docent spreekt uit ervaring en brengt veiligheid en openheid in de groep door haar respectvolle wijze van benaderen. Top! Post-hbo

Nadere informatie

Nico bleef altijd rustig, legde dingen goed en duidelijk uit en nam de tijd, net zolang tot je het begreep.

Nico bleef altijd rustig, legde dingen goed en duidelijk uit en nam de tijd, net zolang tot je het begreep. Review van Denice: Beste Nico, Voordat ik bij Nico kwam lessen, zat ik bij een andere rijschool. Bij deze rijschool lukte het maar niet om verbetering te krijgen in mijn rijden. Dit was frustrerend en

Nadere informatie

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Een land waar mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Lilian (48) vraagt haar zoontje om even een handje te komen geven. Dat doet hij en dan gaat hij weer lekker verder spelen. Wij nemen plaats aan

Nadere informatie

Taal is de basis voor alles

Taal is de basis voor alles Taal is de basis voor alles Vanja Mikus kwam als ervaren verpleegster naar Nederland. In haar geboorteland Bosnië had ze de opleiding afgerond en drie jaar werkervaring in een algemeen ziekenhuis opgedaan.

Nadere informatie

Studerende mantelzorgers hoeven zich niet te verstoppen, ze hebben zo veel kwaliteiten

Studerende mantelzorgers hoeven zich niet te verstoppen, ze hebben zo veel kwaliteiten Inspiratie voor hbo zorg en welzijn Mantelzorg & Hogeschool Rotterdam Studerende mantelzorgers hoeven zich niet te verstoppen, ze hebben zo veel kwaliteiten Studerende mantelzorgers hoeven zich niet te

Nadere informatie

Een flexibele deeltijdopleiding die inspeelt op de actualiteit van het sociaal werk

Een flexibele deeltijdopleiding die inspeelt op de actualiteit van het sociaal werk Een flexibele deeltijdopleiding die inspeelt op de actualiteit van het sociaal werk Inhoud 1. Heldere onderwijsvisie 2. Opleiden op maat 3. Online leren 4. Samen verantwoordelijk 5. Modulaire opleiding

Nadere informatie

LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP. BROCHURE VOOR WERKGEVERS, RECRUITERS EN HR afdeling NYENRODE. A REWARD FOR LIFE

LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP. BROCHURE VOOR WERKGEVERS, RECRUITERS EN HR afdeling NYENRODE. A REWARD FOR LIFE LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP BROCHURE VOOR WERKGEVERS, RECRUITERS EN HR afdeling NYENRODE. A REWARD FOR LIFE waarom een schakeltrajecter? Iemand met een niet-financiële vooropleiding heeft

Nadere informatie

Verandering: Een kans of bedreiging? Laat je het los, of neem je de leiding?

Verandering: Een kans of bedreiging? Laat je het los, of neem je de leiding? Verandering: Een kans of bedreiging? Laat je het los, of neem je de leiding? Mijn ouders werken al mijn hele leven lang op het gemeentehuis. Aan de keukentafel hoorde ik vaak hun gesprekken over reorganisaties,

Nadere informatie

Jouw praktische weg naar het hbo. Onderdeel van AOC Oost

Jouw praktische weg naar het hbo. Onderdeel van AOC Oost Jouw praktische weg naar het hbo Onderdeel van AOC Oost 2014 2015 2Informatie Het Groene Lyceum 2014-2015 Lekker praktisch bezig zijn maar wel op een hoog niveau. Is dat ook voor jou de leukste route naar

Nadere informatie

innoveren... haal de kennis in huis! Deeltijdstudies Toekomstproof Master Sport- en Beweeginnovatie

innoveren... haal de kennis in huis! Deeltijdstudies Toekomstproof Master Sport- en Beweeginnovatie innoveren... haal de kennis in huis! Deeltijdstudies Toekomstproof Master Sport- en Beweeg 1 Als werkgever in de sport sta je voor complexe uitdagingen. Vervlechting met andere sectoren, accountability,

Nadere informatie

Management in de Zorg (Associate degree: duaal/deeltijd)

Management in de Zorg (Associate degree: duaal/deeltijd) Zorg en Welzijn Algemeen U heeft ervoor gekozen om leiding te geven binnen de zorg of welzijnssector. Dit betekent dat u zich een heel nieuw vak eigen moet maken. Gun uzelf de opleiding Management in de

Nadere informatie

Meer waard met Schoevers

Meer waard met Schoevers Meer waard met Schoevers Met Schoevers word je meer waard. Want bij ons combineer je leren en werken. Je leert dus echt een vak als managementassistent, officemanager of communicatieprofessional en gaat

Nadere informatie

Growth & Reflection. Opleverdatum: 18 juni 2014

Growth & Reflection. Opleverdatum: 18 juni 2014 Growth & Reflection Growth & Reflection Opleverdatum: 18 juni 2014 Multimediaal Reclamebureau 2013/2014 Inleiding Er zit alweer een half jaar bij MMR op en ik heb weer veel nieuwe dingen geleerd en nieuwe

Nadere informatie

Meer waard met Schoevers

Meer waard met Schoevers Meer waard met Schoevers Met Schoevers word je meer waard. Want bij ons combineer je leren en werken. Je leert dus echt een vak als managementassistent, officemanager of communicatieprofessional en gaat

Nadere informatie

Opgroeien met zorg Verslag werkconferentie jonge mantelzorgers

Opgroeien met zorg Verslag werkconferentie jonge mantelzorgers Opgroeien met zorg Verslag werkconferentie jonge mantelzorgers Onder de titel "De olifant staat in de kamer. En nu?" vond op 10 december 2015 de werkconferentie plaats over jongeren die opgroeien met zorg.

Nadere informatie

52 responses in 260 results

52 responses in 260 results Van: Secretariaat Vrouw&Zorg Onderwerp: Evaluatie CTG Scholingsdag --3 Datum: 3 februari 4 9:5:45 GMT+: EVALUATIE CTG scholingsdag -3 No data to display. Huidige functie 5 responses

Nadere informatie

EERDER VERWORVEN COMPETENTIES (EVC) ALS ONDERDEEL VAN (LOOPBAAN)ONTWIKKELING

EERDER VERWORVEN COMPETENTIES (EVC) ALS ONDERDEEL VAN (LOOPBAAN)ONTWIKKELING POLITIE NEDERLAND augustus 2014 EERDER VERWORVEN COMPETENTIES (EVC) ALS ONDERDEEL VAN (LOOPBAAN)ONTWIKKELING Klik hier voor: 1 Ervaringen van politiemedewerkers met EVC René Haenraets, Eenheid Limburg,

Nadere informatie

Jaarplan ASVZ 2015 Met Elkaar in 2015

Jaarplan ASVZ 2015 Met Elkaar in 2015 Jaarplan ASVZ 2015 Met Elkaar in 2015 Jaarplan ASVZ 2015 eenvoudige versie Met elkaar in 2015! Dit is het jaarplan van ASVZ. Hierin schrijft ASVZ op wat we in 2015 gaan doen, en wat beter of anders kan

Nadere informatie

Leer & werkomgeving De Ervaring

Leer & werkomgeving De Ervaring Leer & werkomgeving De Ervaring Ik leer hier veel meer IN T KORT Linda Grimbergen, leerling Tijdens de introductieweek hingen we zelf in de tillift. Als je zo hangt, besef je dat het voor deelnemers belangrijk

Nadere informatie

Maak afgestudeerden (20-30 jaar) bewust dat een baan in de zorg de mogelijkheid biedt om door te kunnen groeien tot zorgondernemers.

Maak afgestudeerden (20-30 jaar) bewust dat een baan in de zorg de mogelijkheid biedt om door te kunnen groeien tot zorgondernemers. Maak afgestudeerden (20-30 jaar) bewust dat een baan in de zorg de mogelijkheid biedt om door te kunnen groeien tot zorgondernemers. Uitdaging zorgsector: meer zorg voor hetzelfde geld. Vraag zorgsector:

Nadere informatie

POP. Persoonlijk ontwikkelingsplan. Robin van Heijningen

POP. Persoonlijk ontwikkelingsplan. Robin van Heijningen 1 POP Persoonlijk ontwikkelingsplan Robin van Heijningen 2 POP Persoonlijk ontwikkelingsplan Robin van Heijningen Hillegom 17 oktober 2013 Schoonderbeek Installatietechniek 3 Persoonlijk ontwikkelingsplan

Nadere informatie

POP. Persoonlijk Opleidingsplan.

POP. Persoonlijk Opleidingsplan. POP. Persoonlijk Opleidingsplan. S.Soekaloe Persoonlijk Opleidingsplan.(POP) Naam: Shailin Soekaloe Studentnummer: 12072273 Opleiding: Associate Degree Installatietechniek Docent: W. Hoogland. Inhoudsopgave.

Nadere informatie

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid 18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid Goed, gezond en gemotiveerd aan het werk tot je pensioen? Dat bereik je door kansen te pakken op het werk. Leer aan de hand van onderstaande punten hoe je

Nadere informatie

Training Resultaatgericht Coachen

Training Resultaatgericht Coachen Training Resultaatgericht Coachen met aandacht voor zingeving Herken je dit? Je bent verantwoordelijk voor de gang van zaken op je werk. Je hebt alle verantwoordelijkheid, maar niet de bijbehorende bevoegdheden.

Nadere informatie

TOELATINGSEISEN STUDIEBELASTING EXAMEN EN CERTIFICERING FISCAAL VOORDEEL KOSTEN

TOELATINGSEISEN STUDIEBELASTING EXAMEN EN CERTIFICERING FISCAAL VOORDEEL KOSTEN TOELATINGSEISEN Sales Leadership maakt deel uit van het programma Leadership in Marketing & Sales. Deelname aan het programma is aan een aantal voorwaarden verbonden. U kunt de opleiding Accountmanager

Nadere informatie

Succesvolle carrière als (wijk)verpleegkundige? Verstand van Zorg

Succesvolle carrière als (wijk)verpleegkundige? Verstand van Zorg Succesvolle carrière als (wijk)verpleegkundige? Verstand van Zorg Opleiding én prachtbaan Verpleegkundige als regisseur van de zorg De komende jaren verandert de zorg ingrijpend. Steeds minder mensen verblijven

Nadere informatie

Keuzeverslag. Mijn keuze is [IT Management]

Keuzeverslag. Mijn keuze is [IT Management] Keuzeverslag Mijn keuze is [IT Management] Studentnaam : Onno van Gijssel Studentnummer : 500664958 Klas : IP110 Emailadres : onno.van.gijssel@hva.nl Datum : 01-11-2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1

Nadere informatie

Ontdek je kracht voor de leerkracht

Ontdek je kracht voor de leerkracht Handleiding les 1 Ontdek je kracht voor de leerkracht Voor je ligt de handleiding voor de cursus Ontdek je kracht voor kinderen van groep 7/8. Waarom deze cursus? Om kinderen te leren beter in balans te

Nadere informatie

Trainingen Coaching Intervisie Supervisie. Voor de zorg

Trainingen Coaching Intervisie Supervisie. Voor de zorg Trainingen Coaching Intervisie Supervisie Voor de zorg Professioneel communiceren met 2013 Training Professioneel communiceren met Voor wie? De training is bedoeld voor mensen in de zorg die hun communicatie

Nadere informatie

Randstad banking & insurance. randstad.nl/banking-insurance

Randstad banking & insurance. randstad.nl/banking-insurance Randstad banking & insurance randstad.nl/banking-insurance Zoek jij een (nieuwe) uitdagende baan bij een bank of verzekeraar en wil jij echt werk maken van jouw talent? Kies dan voor een carrière bij Randstad

Nadere informatie

Meer waard met Schoevers

Meer waard met Schoevers Meer waard met Schoevers Met Schoevers word je meer waard. Want bij ons combineer je leren en werken. Je leert dus echt een vak als managementassistent, officemanager of communicatieprofessional en gaat

Nadere informatie

Waar sta jij? Reflectie- vragen voor de vakantie, zodat je er straks fit en effectief tegen aan kunt. Marischka Setz DNHS

Waar sta jij? Reflectie- vragen voor de vakantie, zodat je er straks fit en effectief tegen aan kunt. Marischka Setz DNHS Waar sta jij? Reflectie- vragen voor de vakantie, zodat je er straks fit en effectief tegen aan kunt. Vragen uit Loopbaan gesprekken waarmee je meteen jouw voordeel kunt doen Marischka Setz DNHS Waar sta

Nadere informatie

Nico bleef altijd rustig, legde dingen goed en duidelijk uit en nam de tijd, net zolang tot je het begreep.

Nico bleef altijd rustig, legde dingen goed en duidelijk uit en nam de tijd, net zolang tot je het begreep. Review van Jonne: Ik heb altijd met veel plezier rijles gehad van Nico Aperloo. De reden dat ik bij zijn rijschool een lessenpakket heb genomen is door het feit dat Nico bekend staat als iemand die veel

Nadere informatie

> HELPENDE ZORG & WELZIJN > VERZORGENDE > MBO-VERPLEEGKUNDIGE

> HELPENDE ZORG & WELZIJN > VERZORGENDE > MBO-VERPLEEGKUNDIGE > gereformeerd mbo Zwolle 2015-2016 Heb jij: talent voor organiseren, een flexibele instelling en hart voor mensen? Kom dan bij ons studeren! Gezondheidszorg > HELPENDE ZORG & WELZIJN > VERZORGENDE > MBO-VERPLEEGKUNDIGE

Nadere informatie

Management in de Zorg (Bachelor: duaal/deeltijd)

Management in de Zorg (Bachelor: duaal/deeltijd) Zorg en Welzijn Algemeen U heeft ervoor gekozen om leiding te geven binnen de zorg of welzijnssector. Dit betekent dat u zich een heel nieuw vak eigen moet maken. Gun uzelf de opleiding Management in de

Nadere informatie

Het CCE biedt scholing voor zorgprofessionals

Het CCE biedt scholing voor zorgprofessionals Scholing en training 2016 Het CCE biedt scholing voor zorgprofessionals die werken met cliënten met ernstig en aanhoudend probleemgedrag. De cliënten bij wie wij betrokken zijn, hebben een stoornis of

Nadere informatie

Veranderen doet pijn. Dat moet je bespreekbaar maken

Veranderen doet pijn. Dat moet je bespreekbaar maken LEREND VERANDEREN IN HAARLEMMERMEER Veranderen doet pijn. Dat moet je bespreekbaar maken Tekst: Fenny Brandsma / Fotografie: Kees Winkelman Wie in een organisatie succesvol veranderingen wil realiseren,

Nadere informatie

Post-hbo opleiding autismespecialist

Post-hbo opleiding autismespecialist Post-hbo opleiding autismespecialist mensenkennis De docente is duidelijk, enthousiast en motiverend. Ik heb inzicht gekregen in wat ik in mijn rol als hulpverlener kan doen en waar ik rekening mee moet

Nadere informatie

Dit boek heeft het keurmerk Makkelijk Lezen gekregen. Wilt u meer weten over dit keurmerk kijk dan op de website: www.stichtingmakkelijklezen.nl.

Dit boek heeft het keurmerk Makkelijk Lezen gekregen. Wilt u meer weten over dit keurmerk kijk dan op de website: www.stichtingmakkelijklezen.nl. Chatten Dit boek heeft het keurmerk Makkelijk Lezen gekregen. Wilt u meer weten over dit keurmerk kijk dan op de website: www.stichtingmakkelijklezen.nl. Colofon Een uitgave van Eenvoudig Communiceren

Nadere informatie

Sociale wijkteams de sleutel in de participatiesamenleving?

Sociale wijkteams de sleutel in de participatiesamenleving? Leer- en ontwikkeltraject Sociale wijkteams de sleutel in de participatiesamenleving? Centrum voor Samenlevingsvraagstukken Marja Jager-Vreugdenhil & Eelke Pruim @SamenViaa Deze workshop: - Over Wmo-werkplaats

Nadere informatie

Post-mbo opleiding autisme

Post-mbo opleiding autisme Post-mbo opleiding autisme mensenkennis De docent zocht aansluiting bij onze wensen en dat is erg prettig. Post-mbo opleiding autisme Wie werkt met mensen met autisme, weet dat zij een heel eigen benadering

Nadere informatie

Bijlage 2: Interview cliënten

Bijlage 2: Interview cliënten Bijlage 2: Interview cliënten Cliënt 1 vrijdag 28/03/2014 Persoonsgegevens Leeftijd: 39 jaar Geslacht: Man Periode van artikel 60: 2009-2010 (1 jaar) OCMW: Heers Werkplaats: TEAM Land van herkomst: Tsjetsjenië

Nadere informatie

Instellingsbeleid doelstellingen en profiel

Instellingsbeleid doelstellingen en profiel Instellingsbeleid doelstellingen en profiel 1 Inleiding 2 Beleid 3 Onderwijs 4 Onderzoek 5 Beroepspraktijk en regio 6 Kwaliteit is mensenwerk 7 Operational Excellence 8 Bestuur 9 Raad van Toezicht 10 Financiën

Nadere informatie

Beste student en scholier!

Beste student en scholier! Beste student en scholier! Ben je vastgelopen met het schrijven van je scriptie, profielwerkstuk of afstudeerverslag? Sta je juist aan het begin van een scriptie, werkstuk of afstudeertraject en weet je

Nadere informatie

SLB eindverslag. Rozemarijn van Dinten HDT.1-d 12053449 11-11-12

SLB eindverslag. Rozemarijn van Dinten HDT.1-d 12053449 11-11-12 SLB eindverslag Rozemarijn van Dinten HDT.1-d 12053449 11-11-12 Eindverslag De afgelopen periode heb ik een aantal lessen SLB gehad. Hierover ga ik een eindverslag schrijven en vertellen hoe ik de lessen

Nadere informatie

n i e u w s b r i e f

n i e u w s b r i e f n i e u w s b r i e f Spotlight op Jolanda Vos, Teamleider Het begeleiden van mensen in moeilijke situaties vergt bepaalde vaardigheden en strategieën die mij aanspreken. Deze zijn absoluut van essentieel

Nadere informatie

Van. inzicht. naar. uitzicht. Loopbaanbegeleiding & coaching

Van. inzicht. naar. uitzicht. Loopbaanbegeleiding & coaching Van inzicht naar uitzicht Loopbaanbegeleiding & coaching La Vuelta is Spaans voor keerpunt. Een loopbaanbegeleidings- of coaching s- traject is vaak een keerpunt in je leven, door stil te staan bij jezelf,

Nadere informatie

CARE ACADEMY VELUWE. De zorg klaar voor de toekomst

CARE ACADEMY VELUWE. De zorg klaar voor de toekomst CARE ACADEMY VELUWE De zorg klaar voor de toekomst De Care Academy Veluwe biedt scholing en bijscholing voor studenten en medewerkers in de zorg. Het bijzondere aan de opleidingen is dat deze gezamenlijk

Nadere informatie

Transformatie leer je niet in een cursus

Transformatie leer je niet in een cursus NIEUW VAKMANSCHAP Transformatie leer je niet in een cursus Door: Rieke Veurink Fotografie: Kees Winkelman Aansluiten bij de vraag uit de samenleving, regie voeren, werken in steeds veranderende omstandigheden:

Nadere informatie

Jaarplan ASVZ 2016 Zorg pakken we samen aan

Jaarplan ASVZ 2016 Zorg pakken we samen aan Jaarplan ASVZ 2016 Zorg pakken we samen aan Jaarplan ASVZ 2016 eenvoudige versie Dit is het jaarplan van ASVZ. Hierin schrijft ASVZ op wat we in 2016 gaan doen, en wat beter of anders kan in de zorg. Het

Nadere informatie

Sociaal Pedagogische Hulpverlening. SPH voltijd de opleiding en het werkveld.... voor haar een nieuwe liefde vindt

Sociaal Pedagogische Hulpverlening. SPH voltijd de opleiding en het werkveld.... voor haar een nieuwe liefde vindt Sociaal Pedagogische Hulpverlening SPH voltijd de opleiding en het werkveld... voor haar een nieuwe liefde vindt Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) voltijd Een pension voor dak- en thuisloze jongeren.

Nadere informatie

Praktijkgerichte Scholing tot praktijkmanager

Praktijkgerichte Scholing tot praktijkmanager Praktijkgerichte Scholing tot praktijkmanager Leergang voor de praktijkmedewerker/praktijkmanager van de tandarts/huisartsenpraktijk. voor data of voor in-company verzoeken 1 De praktijkmanager kan een

Nadere informatie

Jeroen Dusseldorp 17-12-2013

Jeroen Dusseldorp 17-12-2013 Groeidocument trainingen blok 2 Jeroen Dusseldorp 17-12-2013 Inleiding Voor u ligt mijn groeidocument van de trainingen die zijn gegeven in blok 2 van de minor Consultancy. Om een succesvolle consultant

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Over Dingerdis Customer Care. Inleiding. 1. Situaties die weerstand oproepen. 2. Zes veel voorkomende vormen van weerstand

Inhoudsopgave. Over Dingerdis Customer Care. Inleiding. 1. Situaties die weerstand oproepen. 2. Zes veel voorkomende vormen van weerstand Ronald Dingerdis Inhoudsopgave Over Dingerdis Customer Care Inleiding 1. Situaties die weerstand oproepen 2. Zes veel voorkomende vormen van weerstand 3. Omgaan met weerstand van anderen 4. Omgaan met

Nadere informatie

Voortgangsverslag Blok 5

Voortgangsverslag Blok 5 Voortgangsverslag Blok 5 Kevin de Ram Voortgangsverslag Blok 5 Kevin de Ram Culemborg Unica Installatietechniek B.V. november 2016 Kevin de Ram Voortgangsverslag Blok 5 1 Voorwoord Aan het einde van elk

Nadere informatie

INSPIRATIE VOOR INNOVATIE Ontwikkelingen in de acute intensieve zorg

INSPIRATIE VOOR INNOVATIE Ontwikkelingen in de acute intensieve zorg INVITATIONAL CONFERENCE 14 november 2013 locatie: Scandic Sanadome, Weg door Jonkerbosch 90, Nijmegen INSPIRATIE VOOR INNOVATIE Ontwikkelingen in de acute intensieve zorg INLEIDING Wij nodigen professionals

Nadere informatie

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster [PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster! Hoofdzaken Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Hoofdzaken Ster SOCIALE VAARDIGHEDEN VERSLAVING DOELEN EN MOTIVATIE 10 9 8 10 9 8 7 6 4 3 2 1 7 6 4 3 2 1 10 9

Nadere informatie

Management in de Zorg (Associate degree: duaal/deeltijd)

Management in de Zorg (Associate degree: duaal/deeltijd) Zorg en Welzijn Algemeen U heeft ervoor gekozen om leiding te geven binnen de zorg of welzijnssector. Dit betekent dat u zich een heel nieuw vak eigen moet maken. Gun uzelf de opleiding Management in de

Nadere informatie

Kennisteam Business Innovation. Masterclasses Nieuwe Ingenieur. Leiderschapsprogramma voor young potentials in de technische sector

Kennisteam Business Innovation. Masterclasses Nieuwe Ingenieur. Leiderschapsprogramma voor young potentials in de technische sector Kennisteam Business Innovation & Masterclasses Nieuwe Ingenieur Leiderschapsprogramma voor young potentials in de technische sector Inleiding Tijden veranderen, dat is niets nieuws. Maar de snelheid waarmee

Nadere informatie

Presentatie kwalitatief onderzoek beleving respondenten moestuinproject Asten - Someren

Presentatie kwalitatief onderzoek beleving respondenten moestuinproject Asten - Someren Presentatie kwalitatief onderzoek beleving respondenten moestuinproject Asten - Someren Dia 1: Hallo allemaal en welkom bij mijn presentatie. Ik heb onderzoek gedaan bij Moestuin d n Erpel in Someren.

Nadere informatie

FEEDBACK GEVEN IN ZELFSTURENDE TEAMS. Yvette Paludanus

FEEDBACK GEVEN IN ZELFSTURENDE TEAMS. Yvette Paludanus FEEDBACK GEVEN IN ZELFSTURENDE TEAMS Yvette Paludanus 2 Dit boekje is tot stand gekomen dankzij de vragen en verhalen van medewerkers in de zorg. Wil je een exemplaar van dit boekje bestellen? Wil je begeleiding

Nadere informatie

Kiezen voor coaching als managementstijl

Kiezen voor coaching als managementstijl Kiezen voor coaching als managementstijl Druk, druk druk! Bijna iedere manager kent wel dit gevoel. Beter leren delegeren dus! Om te kunnen delegeren heb je echter verantwoordelijke en zelfsturende medewerkers

Nadere informatie

Jullie organisatie of afdeling is niet de enige die hiermee worstelt!

Jullie organisatie of afdeling is niet de enige die hiermee worstelt! Zacht werken in organisaties Het bedrijf, organisatie of afdeling staat soms stijf van de stress. Die drukte is verslavend en zorgt niet zelden voor goede resultaten. Maar het is ook aanleiding voor ongezonde

Nadere informatie

Nieuw vmbo op. het Haarlem College. op het Haarlem College kan het. Podium & Presentatie Mavo en Mavo + Informatie voor de leerlingen van groep 8

Nieuw vmbo op. het Haarlem College. op het Haarlem College kan het. Podium & Presentatie Mavo en Mavo + Informatie voor de leerlingen van groep 8 Nieuw vmbo op het Haarlem College op het Haarlem College kan het Media & Vormgeving Zorg & Welzijn Techniek & Energie Ondernemen & Commercie Podium & Presentatie Mavo en Mavo + Sport & Veiligheid Gemengde

Nadere informatie

Op zoek naar een leuke baan? WSD-Groep helpt je op weg!

Op zoek naar een leuke baan? WSD-Groep helpt je op weg! Op zoek naar een leuke baan? WSD-Groep helpt je op weg! leuk en zinvol werk passend bij wat jij kunt gezelligheid met collega s je eigen salaris verdienen Jo Arts, assistent-kok: Van thuis zitten word

Nadere informatie

OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG. Een opleiding om hoger op te komen

OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG. Een opleiding om hoger op te komen OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG 2012 Een opleiding om hoger op te komen 1 OPLEIDING 2012 Ervaring: De training heeft me sterker gemaakt in mijn rol als leidinggevende. Ik heb mijn beleid en doelen

Nadere informatie

Boventallig? Pech. Of toch niet?

Boventallig? Pech. Of toch niet? Boventallig? Pech. Of toch niet? Op pad met onze Wandelcoach Tineke Franssen Harriët (37, foto) werkt drie jaar bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Eerst als projectleider ICT. Maar de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Op een bepaald moment moet je accepteren, dat je niet alles meer zelf kunt.

Op een bepaald moment moet je accepteren, dat je niet alles meer zelf kunt. Het mooiste van mijn beroep GEVEN VAN LIEFDE ÉN ZORG één druk op de knop PERSOONLIJK ALARM Lekker makkelijk! MAALTIJDSERVICE Op een bepaald moment moet je accepteren, dat je niet alles meer zelf kunt.

Nadere informatie

Het is belangrijk dat studenten ervaren wat informele zorg inhoudt

Het is belangrijk dat studenten ervaren wat informele zorg inhoudt Inspiratie voor hbo zorg en welzijn Informele zorg & Toegepaste Gerontologie aan de hogescholen Windesheim en Fontys Het is belangrijk dat studenten ervaren wat informele zorg inhoudt Het is belangrijk

Nadere informatie

Managementworkshops. Communicatie: alle gedrag is communicatie. Gespreksvaardigheden: succesvol praten en luisteren

Managementworkshops. Communicatie: alle gedrag is communicatie. Gespreksvaardigheden: succesvol praten en luisteren Managementworkshops Door de toenemende dynamiek in de zorg verandert de rol van de leidinggevende. Een leidinggevende krijgt te maken met: Decentralisatie van verantwoordelijkheden Groter wordende span

Nadere informatie

Managementworkshops. Communicatie: alle gedrag is communicatie. Gespreksvaardigheden: succesvol praten en luisteren

Managementworkshops. Communicatie: alle gedrag is communicatie. Gespreksvaardigheden: succesvol praten en luisteren Managementworkshops Door de toenemende dynamiek in de zorg verandert de rol van de leidinggevende. Een leidinggevende krijgt te maken met: Decentralisatie van verantwoordelijkheden Groter wordende span

Nadere informatie

EEN VAN ONZE EXPERTS

EEN VAN ONZE EXPERTS EEN VAN ONZE EXPERTS For every situation, there is a suitable line from a song Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn

Nadere informatie

Instructie 1. Heb jij je voelsprieten uitstaan? De relatie met je cliënt

Instructie 1. Heb jij je voelsprieten uitstaan? De relatie met je cliënt Instructie 1 De relatie met je cliënt Heb jij je voelsprieten uitstaan? Met behulp van dit werkblad onderzoek je of je je voelsprieten hebt uitstaan naar de cliënt. Kies een cliënt en vul met die cliënt

Nadere informatie

Ik-Wijzer Naam: Sander Geleynse Datum: 27 januari 2016

Ik-Wijzer Naam: Sander Geleynse Datum: 27 januari 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Jouw uitslag... 4 Pagina 2 van 8 1. Inleiding Hallo Sander, Dit is de uitslag van jouw Ik-Wijzer. Hierin staat wat jij belangrijk vindt en wat je minder belangrijk vindt.

Nadere informatie

Voel je vrij en liefdevol 7 oefeningen

Voel je vrij en liefdevol 7 oefeningen Voel je vrij en liefdevol 7 oefeningen Soms voel je je gevangen door het leven. Vastgezet door de drukte, en beklemd in je eigen hoofd. Je voelt je niet vrij en je voelt geen liefde. Met deze tips breng

Nadere informatie

Ondernemerschap door loslaten van vaste functies

Ondernemerschap door loslaten van vaste functies Organisatie naam: Full Management Support Plaats: Breda Aantal medewerkers: 25 en een netwerk van ZZP ers Soort arbeidsflexibiliteit: zelfsturende teams, ondernemerschap door functionele flexibiliteit

Nadere informatie

we invite you to grow

we invite you to grow we invite you to grow Talentprogramma Kwaliteitsverpleegkundige Zorgmanagement Bedrijfsvoering Medisch Verpleegkundig adviseur van het zorgproces 2 Doelgroep Verpleegkundigen niveau 4 en 5 met minimaal

Nadere informatie

Nico bleef altijd rustig, legde dingen goed en duidelijk uit en nam de tijd, net zolang tot je het begreep.

Nico bleef altijd rustig, legde dingen goed en duidelijk uit en nam de tijd, net zolang tot je het begreep. Review van Maasje: Mijn naam is Maasje, ik ben 18 jaar en ik woon in Odijk. Ik heb in totaal 8 maanden les gehad van Nico, hier zat wel zomervakantie tussen dus wij hebben een aantal weken geen les gehad,

Nadere informatie

Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden

Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden In het Hoger Onderwijs wordt onderscheid gemaakt tussen wettelijk en instellingscollegegeld. Het wettelijk collegegeld wordt door de minister vastgesteld

Nadere informatie

Georges Dockx JUISTE MARKETING. Voor kmo s en zelfstandigen die meer resultaat willen met minder budget

Georges Dockx JUISTE MARKETING. Voor kmo s en zelfstandigen die meer resultaat willen met minder budget Georges Dockx DE JUISTE MARKETING Voor kmo s en zelfstandigen die meer resultaat willen met minder budget Uitgegeven door Georges Dockx in samenwerking met BOEK MAKERIJ.be D/2015/Georges Dockx, auteur-uitgever

Nadere informatie

A.J.E. de Veer, R. Verkaik & A.L. Francke. Stagiairs soms slecht voorbereid op praktijk. Zorgverleners over de aansluiting

A.J.E. de Veer, R. Verkaik & A.L. Francke. Stagiairs soms slecht voorbereid op praktijk. Zorgverleners over de aansluiting Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (A.J.E. de Veer, R. Verkaik & A.L. Francke. Stagiairs soms slecht voorbereid op praktijk. Zorgverleners over de aansluiting

Nadere informatie

Nieuwsbrief over kwaliteit

Nieuwsbrief over kwaliteit Nieuwsbrief over kwaliteit april 2013 Abrona heeft in 2012 extra geld gekregen van de regering. Geld om de zorg te verbeteren. Geld om de begeleiding van cliënten te verbeteren. Dit heet kwaliteit. Abrona

Nadere informatie

Verslag participatiedebat deel 2. Het werknemersperspectief

Verslag participatiedebat deel 2. Het werknemersperspectief Verslag participatiedebat deel 2. Het werknemersperspectief Datum: Plaats: Gespreksleiding: Gastsprekers: Participanten: Bezoekers: Thema: vrijdag 17 oktober 2014, 15:00-17:00 uur De Gouden Zaal van DROOMvilla

Nadere informatie

Reflectievragen met betrekking tot jouw rol en functie:

Reflectievragen met betrekking tot jouw rol en functie: Reflectievragen met betrekking tot jouw rol en functie: In hoeverre ben je tevreden met je baan? In hoeverre sluit jouw functie en rol aan bij jouw opleidingen en kwalificaties? Wat heb je de afgelopen

Nadere informatie

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Training & Advies Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Betere resultaten met nieuwe competenties Ondernemend werken in welzijnsorganisaties De welzijnssector is sterk in beweging, dat weet u als

Nadere informatie

JUL ONDERSTEBOVEN NIEUWSBRIEF

JUL ONDERSTEBOVEN NIEUWSBRIEF JUL 2012 NIEUWSBRIEF ONDERSTEBOVEN Naar een klantgerichte organisatie met kleinschalige teams #1. Ondersteboven gaan: concreet klantgericht werken Het ondersteboven-gaan duidt op het proces. Het gaan werken

Nadere informatie

Studiegids training Productiemanager

Studiegids training Productiemanager Studiegids training Productiemanager Inhoud Inhoud... 2 1. Inhoudelijke informatie... 3 1.1 Beschrijving van de training... 3 1.2 Modules... 4 1.3 Opbouw van de training... 6 1.4 E-learningplatform...

Nadere informatie

Nikki van der Meer. Stage eindverslag. Stage Cordaan Thuiszorg.

Nikki van der Meer. Stage eindverslag. Stage Cordaan Thuiszorg. Nikki van der Meer. Stage eindverslag Stage Cordaan Thuiszorg. Klas: lv13-4agz2 Student nummer: 500631386 Docentbegeleider: Marieke Vugts Werkbegeleider: Linda Pieterse Praktijkopleider: Evelien Rijkhoff

Nadere informatie

2012-2013. ervaringsdeskundige. Mensen met een licht verstandelijk beperking. Opleiding tot

2012-2013. ervaringsdeskundige. Mensen met een licht verstandelijk beperking. Opleiding tot 2012-2013 Opleiding tot ervaringsdeskundige Mensen met een licht verstandelijk beperking Uit eigen ervaring... Ik wil mijn stem laten horen, in een groot aantal werkvelden wordt er steeds meer gebruik

Nadere informatie

MASTER PEDAGOGIEK MASTEROPLEIDING DEELTIJD

MASTER PEDAGOGIEK MASTEROPLEIDING DEELTIJD MASTER PEDAGOGIEK MASTEROPLEIDING DEELTIJD 2017-2018 HVA.NL/MP CREATING TOMORROW MASTER PEDAGOGIEK ALS PEDAGOOG OF LERAAR HOUD JE VAN JE VAK. MAAR NA ENKELE JAREN WERKEN KAN ER EEN MOMENT KOMEN DAT JE

Nadere informatie

Visie Dimence Groep op VerpleGinG en VerzorGinG

Visie Dimence Groep op VerpleGinG en VerzorGinG Visie Dimence Groep op verpleging en verzorging Visie Dimence Groep op verpleging en verzorging De zorg verandert en vindt zoveel mogelijk thuis of dichtbij huis plaats. Er worden minder mensen opgenomen

Nadere informatie

W1 Workshop "Lopen op eieren", leiding geven en aanspreken

W1 Workshop Lopen op eieren, leiding geven en aanspreken W1 Workshop "Lopen op eieren", leiding geven en aanspreken Deze workshop wordt door 98% van de deelnemers beoordeeld met een 9,1 gemiddeld Inleiding 2 daagse workshop Veel (meewerkend) leidinggevenden

Nadere informatie