Streekhuis Zuid-West-Vlaanderen. Kortrijk, 18 april BND Kortrijk vzw Energiesnoeiers Zuid-West-Vlaanderen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Streekhuis Zuid-West-Vlaanderen. Kortrijk, 18 april 2013. BND Kortrijk vzw Energiesnoeiers Zuid-West-Vlaanderen"

Transcriptie

1 BND Kortrijk vzw Energiesnoeiers Zuid-West-Vlaanderen Damastweversstraat Kortrijk - tel Contact: Welzijnsconsortium Zuid-West-Vlaanderen vzw Streekhuis Zuid-West-Vlaanderen Doorniksesteenweg Kortrijk- tel Contact: WZC/IV/BEA /projectfiches Streekhuis Zuid-West-Vlaanderen Kortrijk, 18 april 2013 PROJECTFICHES: 1. Energiesnoeiers i.s.m. 12 lokale besturen Energiescans Opvolgscan Installatie extra pakket kleine maatregelen tijdens energiescan Testproject i.o.v. OCMW Kortrijk: gemiddeld 100 /woning installatie alle kleine maatregelen bij 10 gezinnen Bandenspanning Energiescan niet-huishoudelijke gebouwen Uitvoerder zoldervloer- en dakisolatie Vorming voor begeleiders kansengroepen Eerste hulp bij energieproblemen 2. Goedkope energieleningen FRGE i.s.m. 12 lokale besturen 3. Project woonscans in wijk Overleie (Kortrijk) i.s.m. OCMW Kortrijk en A kzie 4. Kleinschalig experiment samenaankoop ONE, TWO, FRI GO! i.s.m. OCMW s en CAW 5. Testtrajecten geïntegreerd energieadvies i.s.m. OCMW Harelbeke 6. Ad hoc regionale uitwisselingstafel van de LAC-Voorzitters 7. Uit de startblokken: promotorschap sociaal dakisolatieproject 8. Draaischijf multi-screening: ontwikkeling instrument en implementatie i.s.m. regio-actoren, lokale besturen en Provincie West-Vlaanderen 9. Opmaak transitiepad geen energie-armoede 1

2 PROJECTFICHE 1: Energiesnoeiers i.s.m. 12 lokale besturen SITUERING Projectsituering Werkingsgebied Hoofdactiviteit Erkenning Lokale Diensten Economie binnen BND Kortrijk vzw. Ploeg van zeven medewerkers waarvan 2 omkadering en 5 doelgroepmedewerkers. Ontstaan in 2007 op vraag van lokale besturen en onder impuls van project Werk.Waardig bij het Welzijnsconsortium, met doel 1 ploeg voor de regio te ontwikkelen. Ondersteund door KOMOSIE vzw, Koepel van Milieuondernemers in de Sociale Economie 12 van de 13 gemeentes uit de regio: Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Harelbeke, Kortrijk, Kuurne, Lendelede, Menen, Spiere-Helkijn, Wervik, Wevelgem, Zwevegem. Energiescans De distributienetbeheerders (Eandis en Infrax) moeten in het kader van hun openbare dienstverplichtingen energiescans uitvoeren. (BESLUIT van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 1992 houdende instelling van een aanpassingspremie en een verbeteringspremie voor woningen en van het Energiebesluit van 19 november 2010). Energiescans zijn betaald door de Vlaamse overheid en via de lokale besturen uitgevoerd/uitbesteed om gratis aan te bieden aan de klant. Samenwerkingsovereenkomst onbepaalde duur met alle lokale besturen in de regio. Behalve: Anzegem tot eind 2012 en Kortrijk tot eind Aantal + doelgroep Van 2007 tot en met 2011 vast quotum scans per jaar per gemeente (1 op de 100 huishoudelijke afnemers) maar geen doelgroepverplichting en 2013 afnemend quotum en vanaf 2014 geen quotum meer. Bovenop quotum mag sinds 2012 onbeperkt gescand worden indien doelgroep: beschermde afnemers, LAC, huurder SVK/SHM, minimumlevering aardgas, FRGE-doelgroep. Lokaal bestuur beslist hoeveel en bij wie de scans op hun grondgebied worden uitgevoerd. In 2012 sloten 10 van de 12 lokale besturen een engagementsverklaring af met de energiesnoeiers om extra adressen aan te leveren. In 2013 is de vraag opnieuw gesteld. Overige activiteiten Inhoud energiescan Basisscan - Energietips (gedrag/kleine maatregelen/investeringen). - 4 energiebesparende maatregelen (o.a. buisisolatie en spaardouchekop) twv Invullen meetkaart en inzicht energieverbruik en energiefactuur. - Energiebesparende premies en goedkope of renteloze FRGE-lening. - Feedback aan lokale besturen: gevaarlijke situaties, hoog verbruik, energietips. Opvolgscan - Vanaf midden 2013 opvolgscan mogelijk bij doelgroep. - Opvolgscan 1 telt zes modules zoals gedragstips herhalen en hulp bij wijzigen energieleverancier. Vier van de zes modules moeten uitgevoerd worden. - Opvolgscan 2a, 2b en 2c: begeleiding bij het plaatsen van dakisolatie, glas en verwarmingsinstallatie. In opdracht en gefinancierd door lokaal bestuur. Installatie extra pakket kleine maatregelen tijdens energiescan Momenteel vast pakket per scan twv. 30 (o.a. verdeelstekker, timer, tochtstrip). Testproject in opdracht van OCMW Kortrijk om bij 10 gezinnen na te gaan hoeveel het zou kosten om de volledige woning van kleine maatregelen te voorzien. Gemiddeld bedrag 2

3 kwam uit op 100 per woning. Bandenspanning Bandenspanning wagens meten en optimaliseren. Personeel lokaal bestuur of inwoners. Energiescan niet-huishoudelijke gebouwen Interessant voor jeugdlokalen, kinderdagverblijven, scholen, sociaal huis, gemeentehuis, Opstellen scanrapport met energietips en inzicht energieverbruik. Installatie 20 kleine maatregelen doorheen gebouw. Sensibilisatie van medewerkers gebouw door vormingsmoment, stickers en/of affiches. Uitvoerder zoldervloer- en dakisolatie Vorming voor begeleiders kansengroepen Eerste hulp bij energieproblemen RESULTATEN ( ) Energiescans uitgevoerde energiescans (5918 basisscans en 191 opvolgscans). - 53% is eigenaar, 31% sociale huurder en 16% huurder bij privé-eigenaar. - 61% van de energiescans in 2012 uitgevoerd bij doelgroep. - Bij 2% gevaarlijke situatie vastgesteld (129 stuks). - Bij 62% is energiefactuur beschikbaar. - Bij 26% hoog verbruik vastgesteld. - 66% heeft centrale verwarming, 46% heeft elektrische bijverwarming. - 42% heeft nog één of meerdere ramen in enkel glas. - 32% heeft geen dakisolatie. 20% heeft dak dat makkelijk te isoleren is. - 20% heeft diepvries, 27% koelkast en 16% wasmachine ouder dan 15 jaar. Extra pakket kleine maatregelen Energiescan niethuishoudelijke gebouwen Bandenspanning Dakisolatie Vorming 1312 pakketten kleine maatregelen geïnstalleerd. Momenteel uitgevoerd in Deerlijk, Harelbeke, Menen en Wervik maar in het verleden ook in opdracht van Kuurne, Zwevegem, Anzegem en SHM Zuid-West-Vlaamse. 75 gebouwen gescand waarvan 44 jeugdlokalen, 6 scholen en 4 kinderdagverblijven. Opdrachtgever: Anzegem, Avelgem, Harelbeke, Kuurne, Menen, Wervik, Wevelgem en Zwevegem. 13 bandenspanningsacties met in totaal 438 opgepompte auto s. Opdrachtgever: Harelbeke, Kortrijk, Kuurne, Lendelede, Wervik en Zwevegem. 21 daken geïsoleerd. opdrachtgever: Kortrijk, SVK De Poort, Wevelgem en Zwevegem. 6 vormingen met 64 deelnemers uit alle lokale besturen, CAW, IGS s, SHM en SVK. AANSTURING RVB BND Kortrijk vzw/ Projectoverleg energiesnoeiers Praktische werkgroep energiesnoeiers Jaarlijkse evaluatievergadering 10 keer per jaar/intern overleg BND Kortrijk vzw 2 keer per jaar/contactpersonen lokale besturen/meedelen nieuwigheden, uitwisseling ervaringen en praktische uitvoering 1 keer per jaar per lokaal bestuur/stakeholders/gemeentelijke uitvoering. VRAAGSTUKKEN Doelgroep Resultaten energiescan Capaciteit Renovatiebegeleiding Maximaliseren bereik doelgroep (o.a. engagement regio/lokaal bestuur). Verzameling, verwerking en gerichte inzet van resultaten. Capaciteit energiesnoeiers (LDE/energiebeleid/ ). Nood aan meer technische expertise binnen ploeg? 3

4 PROJECTFICHE 2: Goedkope/renteloze energieleningen FRGE i.s.m. 12 lokale besturen SITUERING FRGE Projectsituering Doelgroep Wettelijk kader Werkingsgebied Looptijd Financiering werking Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost (FRGE) of federaal rollend fonds leningen energiebesparende investeringen. Ontstaan in 2008 op vraag van lokale besturen en onder impuls van project Werk.Waardig bij het Welzijnsconsortium. Vraag om 1 Lokale Entiteit op te richten voor de operationalisering van de leningen in de regio. Uitwisseling en afstemming ad hoc met Vlaamse lokale entiteiten. Ondersteuning door FRGE Brussel en Federale Participatiemaatschappij. 1. Particulieren 2. Rechtspersonen met een sociaal doel 3. Wettelijk bepaalde specifieke doelgroep: verhoogde tegemoetkoming, lage inkomens, in begeleiding betalingsproblemen OCMW, CAW, Federaal: zit nu in pakket staatshervorming. - M.B. 1 JULI Koninklijk besluit tot vaststelling van het beheerscontract van het Fonds ter reductie van de globale energiekost - K.B. 2 JUNI Koninklijk besluit houdende de definitie van de doelgroep van de meest behoeftigen van het Fonds ter reductie van de globale energiekost. Vlaamse overheid (nu al initiatieven vanuit Vlaamse overheid): - Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de voorwaarden waaronder een waarborg kan worden verleend voor de terugbetaling van de leningen, toegestaan door het Fonds ter reductie van de globale energiekost (B.S.03/11/2010) en Besluit van de Vlaamse Regering houdende verlening van de waarborg van het Vlaamse Gewest voor de leningen die door het Fonds ter reductie van de globale energiekost worden toegestaan aan diverse Lokale Entiteiten (B.S.16/05/2012): Waarborg Welzijnsconsortium Zuid-West-Vlaanderen verhoogd van ,28 naar ,01. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de rentesubsidie voor de leningen toegestaan aan de Lokale Entiteiten die een overeenkomst hebben gesloten met het Fonds ter reductie van de globale energiekost (B.S.09/10/2012) Oefening tegen juni in groenboek. Vraag naar betrokkenheid lokale entiteiten bij deze oefening vanuit de samenkomst van de verschillende Lokale entiteiten FRGE. Welzijnsconsortium aangeduid als Lokale Entiteit van het FRGE door beslissing van gemeente en OCMW. Operationeel in 11 gemeenten uit de regio Zuid-West-Vlaanderen Werkingsgebied voor FRGE ook inclusief Wervik maar nog te operationaliseren werking. FRGE Brussel Welzijnsconsortium ( 5 jaar) Lokale besturen-welzijnsconsortium (10 jaar + 3 ma) Werkingssubsidies FRGE: Werkjaar 1 (oktober 2009-eind september 2010): Werkjaar 2 (oktober eind september 2011): Werkjaar 3 (oktober eind september 2012): Berekening werkingsmiddelen volgens vaste parameters doelgroep% en inwonersaantal in werkingsjaar 1, werd eenzijdig gewijzigd naar berekening op basis van de variabele parameters aantal en status dossiers. Op ingestapt omwille van vraag naar kapitaalsverhoging in werkjaar 2 van 4

5 /jaar naar /jaar. Prefinanciering en cofinanciering Welzijnsconsortium: staftijd, rente Cofinanciering Lokale besturen: Communicatie en behandeling leningen via uitgewerkt werkingsmodel van frontoffice bij de lokale besturen. Initieel ook financiering 2% rente bij doelgroepdossiers. Sinds 2012 overname door Vlaanderen. Personeel - Contactpersonen bij de lokale besturen - Eigen personeel: projectmedewerker Pieter De Meyer (stopzetting contract begin maart 2013) projectontwikkeling en beheer Inge Vervaecke, Ann-Sophie Maes - Uitbesteding taken: administratieve hulp (Leiedal) financieel-administratieve taken (Elk Zijn Huis n.v.) renovatiebegeleiding (pool: Ann Baert en Mario Verhellen) AANSTURING FRGE Beleidsgroep FRGE Kredietcommissie FRGE Verkorte goedkeuringsprocedure Contactpersonen FRGE Raad van Bestuur Welzijnsconsortium projectontwikkeling en aansturing, 2 tot 4 maal per jaar, politieke afvaardiging vanuit gemeente en OCMW; schepenen en OCMWvoorzitter. aangeduide afvaardiging vanuit beleidsgroep, taak: beoordeling leningen, opvolging portefeuille, komt 1 ste donderdag van de maand samen. tweewekelijkse verkorte procedure leningen via afgevaardigde vanuit kredietcommissie, beslissing te bekrachtigen op kredietcommissie die volgt projectontwikkeling en uitwisseling, contactpersonen die de dossierbehandeling verzorgen bij het lokaal bestuur Personeelsmatige en organisatorische beheer van het FRGE-project RESULTATEN FRGE Aantal dossiers 939 dossiers waarvan 838 actief (rest geannuleerd/geweigerd) jaarlijks streefdoel 300 dossiers werd in werkingsjaar 3 niet gehaald Kapitaal Uitstaand kapitaal: ,85 (28/03/2013) te ontlenen jaarlijks kapitaal van wordt niet gehaald Werkingsgebied Van 7 naar 11 operationele gemeenten Waarborg Gestart met lokale waarborgstelling, in 2012 overname waarborg door Vlaanderen Spec. doelgroep 20,5% (wettelijk 10,6% - Eigen focus, contractueel 15%) Rentesubsidie Gestart met lokale rentesubsidie voor doelgroep, sinds 2012 overname door Vlaanderen Besparing gemiddeld 400 per jaar/per leningsdossier Investeringen Keuze voor focus op basisenergiebesparende investeringen; 1. Plaatsing van dakisolatie 2. Installatie van gasconvector ter ondersteuning van de maatregel van het gas- en electriciteitsfonds ter toekenning van steun bij de 5

6 aankoop van een gasconvector 3. Vervanging of plaatsing van een stookketel (condensatieketel/biomassaketel) 4. Plaatsing van hoogrendementsbeglazing 5. Plaatsing van muurisolatie 6. Plaatsing van vloerisolatie 7. Plaatsing van thermostatische kranen of kamerthermostaat met tijdinschakeling 8. Laten uitvoeren van een energieaudit VASTSTELLINGEN FRGE Bereik Groeipotentieel Soort investeringen Rollend fonds Begeleidingscapaciteit Eerste evaluatie toont juist gebruik en noodzaak instrument aan, met name een goed bereik naar mensen met beperkt en laag kapitaal Nog groeipotentieel voor veilig investeringskapitaal via FRGE. Potentiële verdubbeling dossiers. Aanpassingen nodig van het reglement, vraag naar andere investeringen zoals zonneboiler, pelletkachel,... Nood aan rollend fonds met bredere doelstelling dan enkel energiebesparend potentieel (woonkwaliteit) Nood aan technische advies- en begeleidingscapaciteit bij mensen met beperkt en laag kapitaal. (technisch advies/renovatiepool) VRAAGSTUKKEN FRGE Reglementswijziging Werking kredietcommissie Invulling vacante functie Maximaliseren bereik Reguliere inbedding Aanpassingen nodig van het reglement, vraag naar andere investeringen en opsplitsing van het reglement naar renteloze en goedkope lening. Er wordt voorgesteld vanuit de werkgroep contactpersonen de lijst met toegelaten investeringen uit te breiden met warmtepomp, pelletkachel, zonneboiler, warmtepompboiler, gasdoorstromer. Zonnepanelen worden nog steeds geweigerd. Het reglement laat eventuele andere voorstellen open en verwijst niet meer naar de fiscale aftrek maar naar de technische normen van Vlaanderen en de distributienetbeheerders. Om de dossierbehandeling te kunnen laten verder lopen, is een heraanstellen van de kredietcommissie nodig. We verzoeken graag een continuering van de huidige kredietcommissie en een bijkomende aanstelling van 2 nieuwe politieke afgevaardigden. De vacante functie bij het FRGE moet dringend worden ingevuld. De leningen moeten goed ingebed worden in de dienstverlening bij de lokale besturen. Een aparte communicatie rond leningen is moeilijk. Het FRGE werd bij de opstart voorlopig ingebed bij het Welzijnsconsortium, met oog op inbedding binnen ruimere structuur inzake woonbeleid. 6

7 PROJECTFICHE 3: Project woonscans in wijk Overleie (Kortrijk) i.s.m. OCMW Kortrijk en A kzie SITUERING Situering Financiering Stad Kortrijk zet samen met OCMW Kortrijk in op de verbetering van de woonkwaliteit van bestaande woningen op Overleie. De stad trekt hiervoor uit en lanceerde de nu of nooit -premie. De taak van de energiesnoeiers in dit project was om een woonscan (de gewone energiescan met een aantal extra taken) uit te voeren in 70 woningen van de doelgroep. Tijdens de woonscan maken de energiesnoeiers foto s van de woning en bespreken ze samen met de bewoner welke de voornaamste knelpunten van de woning zijn. Dat vormt een goede basis voor de renovatiebegeleiders van het OCMW om verdere verbeteringswerken voor te bereiden. Projectfinanciering Koning Boudewijnstichting: 50/woonscan, in combinatie met de gewone energiescan gefinancierd door Eandis. RESULTATEN (2012) Aantal uitgevoerde woonscans 52 AANSTURING Projectoverleg/ projectpartners OCMW Kortrijk Energiesnoeiers Zuid-West-Vlaanderen A kzie, Vereniging waar armen het woord nemen VRAAGSTUKKEN Regio Financiering Uitbreiding woonscan/bouwblokrenovatie in regio mogelijk? Hoe financieren? 7

8 PROJECTFICHE 4: Kleinschalig experiment samenaankoop ONE, TWO, FRI GO! i.s.m. OCMW s en CAW SITUERING Projectsituering Doelgroep One, two, fri GO! Project groepsaankoop en rollend fonds A+ frigo s voor OCMW- en CAWcliënten. Ontstaan vanuit de vaststellingen uit de energiescans. OCMW- en CAW-cliënten, OCMW en CAW bepalen zelf wie in aanmerking komt Wettelijk kader / Kortingsbonnen voor beschermde afnemers voor huishoudelijke toestellen (150 kortingsbon Eandis/Infrax) Werkingsgebied Looptijd Financiering werking Anzegem, Avelgem, Kortrijk, Kuurne, Menen, Wervik, Wevelgem, Zwevegem in 2013 te evalueren Rollend fonds voor aankoop frigo s: Welzijnsconsortium. Terugbetaling door OCMW s/caw s. Werkingsmiddelen: Eenmalige projectfinanciering werkingsmiddelen via Staatssecretaris Philippe Courard. (Sinergiek, Welzijnsconsortium, Energiesnoeiers, Kringloopwinkel Zuid-West-Vlaanderen) Huidige werking op eigen financiering Welzijnsconsortium en Energiesnoeiers. RESULTATEN Groepsaankoop frigo Eerste groepsaankoop 20 toestellen: frigo A+ Bauknecht tafelmodel 170 Tweede groepsaankoop 30 toestellen: frigo A+ Bauknecht tafelmodel 180 Scherpe prijs, goede dienst na verkoop. Werkingsgebied Initieel ingestapt: OCMW Avelgem, OCMW Wervik, OCMW Wevelgem, OCMW Zwevegem en CAW Stimulans. Bijgekomen OCMW Kuurne, OCMW Menen, OCMW Anzegem,. Frigo s 41 frigo s van de 50 bij cliënten (afbetaald of in afbetaling via OCMW s/caw s) Werkwijze Aanvraag via energiescan procedure. In begin vervanging frigo s via aantoonbare nood uit energiescan. Nu veelal geen energiescan nodig gezien het vaak gaat over acute nood aan frigo. Opmaak realistisch afbetalingsplan via OCMW/CAW, verschillen in werkwijze. Voorfinanciering frigo vanuit Welzijnsconsortium. Al terugbetaald alle 8

9 Stockage frigo s via OCMW Zwevegem. De rest nog te factureren aan de OCMW s/caw s. Omwille van groepsaankoop, stockage bij de Energiesnoeiers Zuid-West- Vlaanderen AANSTURING Aansturing Evaluatie Reguliere inbedding VRAAGSTUKKEN Evaluatie project en uitbreiding project naar andere toestellen en groepsaankopen? Kan onderdeel worden van groter rollend fonds (frge, woonkwaliteit, energiezuinige toestellen, ). BTW-plichtigheid. Linken met: - Preventieve inzet middelen energiefonds OCMW s - Andere groepsaankopen (via KOMOSIE, via Samen Sterker, via provincie, IMOG,? 9

10 PROJECTFICHE 5: SITUERING Projectsituering Doelgroep Aansturing Testtrajecten geïntegreerd energieadvies i.s.m. OCMW Harelbeke Sinds enkele jaren werkt het OCMW van Harelbeke met de energiesnoeiers samen voor de uitvoering van de energiescans bij kwetsbare gezinnen. Het Welzijnsconsortium, de Energiesnoeiers Zuid-West-Vlaanderen en het OCMW Harelbeke, bekeken de resultaten van deze energiescans en opvolgscans bij 10 cliënten van het OCMW. 10 energie- en opvolgscans uitgevoerd in Harelbeke, selectie door projectteam Vanuit projectteam OCMW Harelbeke, Energiesnoeiers en Welzijnsconsortium. De partners met potentiële rol in uitvoering vervolgtrajecten energiescans werden in dit traject 2 maal samengebracht. RESULTATEN 10 energiescans- en opvolgscans bijpassing werkprocedure energiesnoeiers Ontwerp van 10 geïntegreerde energieadviezen voor de maatschappelijk werkers, waarmee maatschappelijk werkers het traject kunnen opvolgen in coördineren op maat van de cliënt. Nog niet teruggekoppeld met maatschappelijk werkers. De werkprocedure van de energiesnoeiers werd bekeken en er werden voorstellen geformuleerd om in de toekomst een geïntegreerd energieadvies te kunnen geven vanuit een samenwerking energiesnoeiers, frge, OCMW, CAW,... De energiescan zou meer gegevens kunnen capteren om een geïntegreerd energieadvies mogelijk te maken. ontbrekende schakels in traject implementatie in de regio VRAAGSTUKKEN financiering en renovatiebegeleiding is een trajectboom haalbaar en in de regio implementeerbaar 10

11 PROJECTFICHE 6: Ad hoc regionale uitwisselingstafel van de LAC-Voorzitters SITUERING Projectsituering Doelgroep De stijgende problematiek van energiearmoede en de cruciale rol die de LACvoorzitters hierin hebben. De suggestie vanuit het regio-overleg van OCMWvoorzitters en secretarissen om de LAC-voorzitters samen te brengen begin 2012 naar aanleiding van vragen vanuit Welzijnsconsortium hieronder. Halfweg 2010 signaleerden we op het regio-overleg van OCMW-voorzitters en - secretarissen de mogelijkheden van de omzendbrief van staatssecretaris Ph. Courard omtrent sociaal preventief energiebeleid. We vroegen het overleg van de OMCWvoorzitters en -secretarissen om: - LOKAAL: Met de geïnteresseerde OCMW s te bekijken hoe meer vanuit preventief oogpunt vanuit het OCMW kan gewerkt worden rond de energieproblematiek en de inzet van alle mogelijkheden vanuit de omzendbrief hierin te bekijken. - REGIONAAL: De regionale initiatieven kritisch te bekijken en een scenario voor te stellen waardoor deze initiatieven nog nauwer kunnen samenwerken en nog meer kunnen inspelen op de lokale noden en het Vlaams beleid dat hierrond zal worden ontwikkeld. - REGIOSTRATEGIE: Op basis hiervan akkoord te krijgen dat bovenstaande conclusies mogen dienen als input voor de regionale energiestrategie die Leiedal aan het uitwerken is. En dat we uitgaan van de noodzaak dat corrigerende acties naar kwetsbare doelgroepen nodig zijn om het Matteüseffect inzake energie, energie efficiëntie en hernieuwbare energie tegen te gaan en deze acties formuleren op regioniveau, zodat deze ambities door andere actoren kunnen mee versterkt worden. Begin 2012 stelden we op het regio-overleg van OCMW-voorzitters en secretarissen voor om hierop verder te werken en in deze oefening minstens te bekijken: - De LAC-werkingen en initiatieven rond preventief werken naar energiebesparing binnen de OCMW s - De energiesnoeiers Zuid-West-Vlaanderen werkzaam in 12 lokale besturen (excl. Waregem) - De werking van de energieleningen FRGE met 11 lokale besturen (Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Harelbeke, Kuurne, Kortrijk, Lendelede, Menen, Waregem, Wevelgem, Zwevegem) en de Lokale Entiteit Welzijnsconsortium. Verdere stappen zijn nodig om: - het bestaande, het ontwikkelde efficiënter en meer gecoördineerd in te zetten - om een betere inbedding en ontwikkeling van nieuwe opportuniteiten mogelijk te maken. Voorzitters van de Lokale Advies Commissies in de 13 OCMW s uit de regio RESULTATEN Eerste LACuitwisseling Bijna voltallige opkomst. Zeer veel vragen naar verschil in werking tussen de LAC-werkingen. Interesse om sterker af te spreken naar vragen naar Eandis, Infrax. 11

12 Tweede LACuitwisseling Vragen naar wettelijk kader en afstemming. Opnieuw bijna voltallige opkomst. Toelichting wettelijk kader LAC-werking door OCMW Kortrijk, OCMW Kuurne, ondersteuning vanuit Welzijnsconsortium. Afspraak om LAC-voorzitters op de hoogte te houden van uitkomst van de stakeholdersoverleggen inzake woonkwaliteit private huurmarkt Leiedal, Welzijnsconsortium, provincie West-Vlaanderen en Wonen Vlaanderen VRAAGSTUKKEN Trajecten naar LACdossiers LAC dossiers knipperlichten en prioritaire aanknopingspunt voor uitvoering geïntegreerd advies, verdere begeleiding rond energie/wonen 12

13 PROJECTFICHE 7: SITUERING Regelgeving Uit de startblokken: promotorschap sociaal dakisolatieproject Binnen enkele jaren is dakisolatie verplicht in alle Vlaamse woningen. Voor huurwoningen op de private huurmarkt zorgt de Vlaamse overheid nu samen met de netbeheerders voor een extra hoge dakisolatiepremie. Die bedraagt 23 euro per m² geplaatste dakisolatie (in de plaats van maximaal 8 euro normaal). Doelgroep Voorwaarde is dat de huurder behoort tot één van de volgende doelgroepen: beschermde afnemer, doelgroep FRGE, actieve budgetmeter, LAC en huurder SVK, OCMW of lokaal bestuur. Woningen SHM komen niet in aanmerking. Projectpromotor Een projectpromotor begeleidt de huurder en verhuurder bij de voorbereiding en uitvoering van de werken. Bij de beoordeling of een woning in aanmerking komt, gaat specifieke aandacht naar de integrale kwaliteit van de woning. De projectpromotor stelt eventueel een vakbekwame aannemer aan of is zelf aannemer en vraagt achteraf de premie aan bij de netbeheerder. De projectpromotor mag de kosten voor de begeleiding van de dakisolatiepremie trekken. Als verhuurder hoeft men dus niets te doen. In ruil wordt van de verhuurder verwacht dat hij : - de huurprijs niet verhoogt omdat het dak geïsoleerd wordt; - het lopend huurcontract niet voortijdig opzegt conform de geldende huurwetgeving. Financieel Als de sociale dakisolatiepremie niet alle kosten dekt, wordt aan de verhuurder op voorhand gevraagd om het restbedrag te betalen. 30% van dit restbedrag kan de verhuurder benutten in het kader van de federale belastingvermindering. Energiescan Het is aangewezen dat voorafgaand aan de dakisolatiewerken een gratis huishoudelijke energiescan uitgevoerd wordt. Voorstel regio De energiesnoeiers Zuid-West-Vlaanderen (zie ook projectfiche 1) bieden aan om de rol van projectpromotor op zich te nemen in de regio Zuid-West-Vlaanderen. - ES staan als projectpromotor vermeld op website VEA. - ES organiseren zich om alle stappen van het projectpromotorschap op zich te nemen - ES rekenen kost van 250 per uitgevoerd dossier. - In beperkt aantal gevallen zijn ES ook uitvoerder van de dakisolatie. Andere partners kunnen zich ook installeren als projectpromotor voor bepaald segment van de markt (bv. SVK De Poort, Bouwblokrenovatie Overleie) maar staan niet geregistreerd op site VEA. ES verzorgen dispatch. De dossiers bereiken de ES op twee manieren: - Verhuurders contacteren zelf projectpromotor (via woonwinkel, reclame,..). - ES contacteren verhuurder n.a.v. uitgevoerde energiescan. 13

14 RESULTATEN ( ) Aantal behandelde dossiers Aantal verhuurders die ons gecontacteerd hebben Aantal potentiële dossiers naar aanleiding van energiescan Geen dossiers (op 1043 uitgevoerde energiescans in 2012) AANSTURING RVB BND Kortrijk vzw/projectoverleg energiesnoeiers Praktische werkgroep energiesnoeiers Evaluatievergadering per gemeente 10 keer per jaar 2 keer per jaar/contactpersonen lokale besturen/meedelen nieuwigheden, uitwisseling ervaringen en praktische uitvoering. 1 keer per jaar per lokaal bestuur/stakeholders/gemeentelijke uitvoering VRAAGSTUKKEN Financiering Samenwerking Traject Financieel rendabel? Afstemming projectpromotor/woonwinkels/lokale besturen Woonwinkels frontoffice / energiesnoeiers backoffice? Schakel verbetertraject private huurmarkt 14

15 PROJECTFICHE 8: Multi-screening woningen: ontwikkeling instrument en implementatiescenario i.s.m. regioactoren, lokale besturen en Provincie West-Vlaanderen SITUERING Situering Vanuit de vaststelling dat verschillende hulpverleners aan huis komen, of dat hulpverleners vanuit een zeer diverse invalshoek een zelfde woning/hulpverleningssituatie beoordelen werd, onder coördinatie van het Welzijnsconsortium in samenwerking met diverse partners (SEL, Logo, steunpunt woningaanpassing, energiesnoeiers, Wonen-Vlaanderen ) het instrument multiscreening ontwikkeld. Multiscreening beoogt om in 1 bezoek/een beperkt aantal bezoeken, ongeacht de aanleiding van het bezoek, over meerdere terreinen kernvragen (knipperlichtfunctie) beantwoord te krijgen, zodat indien nodig meerdere hulpverleners aan de slag kunnen. De terreinen die in de bevraging aan bod komen zijn woningkwaliteit, levensloopbestendigheid, gezond binnenmilieu, energiezuinigheid, zorgnood en valpreventie. Bij detectie van mogelijke knelpunten wordt een vervolgtraject opgezet o.l.v. een aangestelde organisatie (OCMW sociaal huis, woondienst ). Dit vervolgtraject kan zich situeren op het niveau van een individuele case. Maar het bundelen van informatie uit vele individuele cases maakt het ook mogelijk om acties op het niveau van een project/lokaal bestuur uit te werken. In 2012 werd het traject multiscreening, onder begeleiding van de Provincie West- Vlaanderen, getest door vier woonzorgprojecten in de Provincie. Op basis van hun bevindingen werd het instrument aangepast. RESULTATEN (2012) Testrajecten in de regio Kuurne en Lendelede werkten mee aan de testtrajecten georganiseerd door de Provincie West-Vlaanderen AANSTURING Projectoverleg/ projectpartners Provincie West-Vlaanderen biedt ondersteuning bij de uitvoering VRAAGSTUKKEN Inbedding in lokaal beleid 15

16 PROJECTFICHE 9: SITUERING Situering OPMAAK TRANSITIEPAD GEEN ENERGIEARMOEDE Het Mattheus effect speelt ook op het vlak van energie en energiebesparing sterk. Vandaar dat het Welzijnsconsortium inzet op verschillende projecten (energiesnoeiers, FRGE, medewerking aan regionale energiestrategie,...) om vanuit een sociale focus rond energiebesparing te werken. Energie-armoede ontstaat als de energiekost een te grote hap neemt uit het gezinsbudget, het houdt dus verband met het beschikbare inkomen, de hoogte van de energieprijzen en de mate van het energieverbruik. Twee factoren maken dat we in Zuid-West-Vlaanderen kwetsbaarder zijn voor energie-armoede ; - De isolatiekwaliteit van Zuid-West-Vlaamse woningen is beduidend lager, waardoor meer energie nodig is om woningen te verwarmen. - De regio heeft een energieprijshandicap: de energieprijzen zijn hier hoger dan elders in Vlaanderen. In de toekomst dreigt de omvang van de energie-armoede toe te nemen door stijgende energieprijzen. Het transitiepad geen energiearmoede werd door het Welzijnsconsortium samen met Leiedal en betrokken lokale en regionale actoren uitgewerkt als één van de zeven transitiepaden in het Cahier Zuid-West-Vlaanderen energieneutraal in Naar een regionale energiestrategie van de Intercommunale Leiedal. RESULTATEN Geen energiearmoede, één van de zeven transitiepaden voor Zuid-West-Vlaanderen energieneutraal in AANSTURING Stuurgroep regionale energiestrategie Raad van bestuur Welzijnsconsortium Beleidsgroep FRGE Het Welzijnsconsortium werkte vanuit de stuurgroep actief mee aan de opmaak van de regionale energiestrategie en specifiek de opname van een transitiepad geen energiearmoede. Om dit transitiepad te stofferen werd: - een voorafgaandelijk advies gevraagd aan Elias Storms van de onderzoeksgroep OASES - een werkgroep van betrokkenen uit de regio samengesteld om de prioriteiten van het transitiepad geen energiearmoede mee vorm te geven Op basis van deze insteken maakte het Welzijnsconsortium een voorstel van transitiepad over aan de intercommunale Leiedal. Dit transitiepad moet nu in uitvoering gebracht worden. bepaling transitiepaden en proces opmaak regionale energiestrategie beslissing medewerking en financiering uit eigen middelen VRAAGSTUKKEN Actieplan Omzetting in actieplan, één van de acties is het samenbrengen en gezamenlijk aansturen van de verschillende bovenlokale projecten, cfr. voorstel BEA 16

Werken aan woonkwaliteit vanuit energieperspectief Studiedag Boeverbos Beter wonen voor iedereen Inge Vervaecke, Stafmedewerker Welzijnsconsortium vzw Zuid-West-Vlaanderen Valerie Vanhoutte, Energiesnoeiers

Nadere informatie

Zuid-West-Vlaanderen, energieke en sociaal inventieve regio?

Zuid-West-Vlaanderen, energieke en sociaal inventieve regio? Zuid-West-Vlaanderen, energieke en sociaal inventieve regio? OCMW-Trefdag Samen tegen armoede wij ook! KVS Brussel, 13/12/2010 Inhoud presentatie 1. Welzijnsconsortium 2. Preventief energiebeleid op regionale

Nadere informatie

Studiedag energie. Energielening en sociale isolatie huurwoningen. 18 september 2017

Studiedag energie. Energielening en sociale isolatie huurwoningen. 18 september 2017 Studiedag energie Energielening en sociale isolatie huurwoningen 18 september 2017 REG-maatregelen: historiek Energierenovatieprogramma 2020: geen energieverslindende woningen in Vlaanderen in 2020 (dakisolatie,

Nadere informatie

VLAAMSE ENERGIELENING

VLAAMSE ENERGIELENING VLAAMSE ENERGIELENING Jeroen Verbeke Energiedeskundige 04/12/2015 WVI www.wvi.be BARON RUZETTELAAN 35 8310 BRUGGE T +32 50 36 71 71 E wvi@wvi.be voormalig federaal Fonds FRGE(Fonds ter Reductie van de

Nadere informatie

Korte evaluatie Energiesnoeiers Huidige dienstverlening Nieuwe diensten Toeleiding naar onze diensten Varia

Korte evaluatie Energiesnoeiers Huidige dienstverlening Nieuwe diensten Toeleiding naar onze diensten Varia Agenda Korte evaluatie Energiesnoeiers Huidige dienstverlening Energiescans Projectpromotor sociale energie efficiëntie premies Ecospanning Nieuwe diensten Plaatsing materialen Toeleiding naar onze diensten

Nadere informatie

Een lagere energiefactuur? Wij helpen u!

Een lagere energiefactuur? Wij helpen u! Een lagere energiefactuur? Wij helpen u! Stap 1 : Vraag snel een gratis energiescan aan. Stap 2 : Isoleer het dak van een private huurwoning en geniet van een extra hoge premie van 23 euro per m 2. Bekijk

Nadere informatie

Programmasporen 2014-2018

Programmasporen 2014-2018 Programmasporen 2014-2018 Statutaire doelstelling: ARTIKEL 3, De vereniging heeft tot doel overleg en samenwerking tussen de O.C.M.W. s, de gemeentebesturen, de private en publieke actoren in de regio

Nadere informatie

Nele nodigt Isabel Tremerie en Daevy Deboeuf mee uit als vertegenwoordigers vanuit IGS en met wens dat er een wederzijdse terugkoppeling is met IGS.

Nele nodigt Isabel Tremerie en Daevy Deboeuf mee uit als vertegenwoordigers vanuit IGS en met wens dat er een wederzijdse terugkoppeling is met IGS. naar terug naar Vergaderingsverslag BLA auteur g 77 25 dossier 20130418 v kerngroep warmer wonen.docx bestand Leiedal plaats 20 maart 2013 datum Stuurgroep Kwaliteitsverbetering private huurmarkt - Warmer

Nadere informatie

ZORGELOOS VERHUREN. Premies en steunmaatregelen voor verhuurders. Katja Calsyn projectcoördinator Beter Wonen aan de Gete

ZORGELOOS VERHUREN. Premies en steunmaatregelen voor verhuurders. Katja Calsyn projectcoördinator Beter Wonen aan de Gete ZORGELOOS VERHUREN Premies en steunmaatregelen voor verhuurders Katja Calsyn projectcoördinator 9 oktober 2014 CC De Kruisboog Sint-Jorisplein20, 3300 Tienen Premies en Steunmaatregelen Particulier verhuurder

Nadere informatie

de woonkantoren van de stad Antwerpen

de woonkantoren van de stad Antwerpen de woonkantoren van de stad Antwerpen Woonkantoor stad Antwerpen A. Wie zijn wij? B. Wie is onze klant? C. Wat doen wij? D. de Groene Lening E. verbouwingspremies voor eigenaar-bewoner F. verbouwingspremies

Nadere informatie

Reglement energielening FRGE. 1 Definities. Reglement Definities

Reglement energielening FRGE. 1 Definities. Reglement Definities Reglement energielening Reglement Definities FRGE 1 Definities 1.1 Lokale Entiteit is een instantie die op het niveau van één of meerdere gemeenten instaat voor de lokale realisering van doelstellingen

Nadere informatie

Warmer wonen. Stakeholdersoverleg 29/04/2013

Warmer wonen. Stakeholdersoverleg 29/04/2013 Warmer wonen Stakeholdersoverleg 29/04/2013 1. Overzicht deelprojecten 2. Korte toelichting deelprojecten 1. Rollend fonds voor particulieren 2. Vervangbouw 3. Renovatiebegeleiders 4. Pool tijdelijke woningen

Nadere informatie

Reglement energielening FRGE. 1 Definities. Reglement Definities

Reglement energielening FRGE. 1 Definities. Reglement Definities Reglement energielening Reglement Definities FRGE 1 Definities 1.1 Lokale Entiteit is een instantie die op het niveau van één of meerdere gemeenten instaat voor de lokale realisering van doelstellingen

Nadere informatie

Zuid-West-Vlaanderen Energieneutraal in 2050. Naar een regionale energiestrategie

Zuid-West-Vlaanderen Energieneutraal in 2050. Naar een regionale energiestrategie Zuid-West-Vlaanderen Energieneutraal in 2050. Naar een regionale energiestrategie Welke vragen liggen aan de basis? Er beweegt nu zeer veel rond energie. Waar staan we nu en hoe gaat het verder evolueren?

Nadere informatie

PERSBERICHT. Annemie Turtelboom Vlaams Viceminister-president Annemie Turtelboom Vlaams minister van Financiën, Begroting en Energie

PERSBERICHT. Annemie Turtelboom Vlaams Viceminister-president Annemie Turtelboom Vlaams minister van Financiën, Begroting en Energie PERSBERICHT Annemie Turtelboom Vlaams Viceminister-president Annemie Turtelboom Vlaams minister van Financiën, Begroting en Energie Brussel, 11/2/2016 Energiebesparende renovatie in Vlaanderen zet door

Nadere informatie

ENERGIE-ARMOEDE: MAXIMAAL 10% VAN HET INKOMEN VOOR ENERGIE

ENERGIE-ARMOEDE: MAXIMAAL 10% VAN HET INKOMEN VOOR ENERGIE 105 9 GEEN ENERGIE-ARMOEDE: MAXIMAAL 10% VAN HET INKOMEN VOOR ENERGIE Energie-armoede ontstaat als de energiekost een te grote hap neemt uit het gezinsbudget, het houdt dus verband met het inkomen, de

Nadere informatie

FRGE: wat? Het fonds ter reductie van de globale energiekost is een

FRGE: wat? Het fonds ter reductie van de globale energiekost is een 1-7-2011 Gebiedswerking Westhoek - toelichting FRGE 1 FRGE: wat? Het fonds ter reductie van de globale energiekost is een federaal fonds gespijsd met obligaties. Dit kapitaal moet dienen als een rollend

Nadere informatie

Reglement Vlaamse Energielening 2%

Reglement Vlaamse Energielening 2% 2% Particuliere bewoners niet-doelgroep & particuliere verhuurders 1 Definities 1.1 Het Vlaams Energieagentschap (hiernagenoemd VEA) is een verzelfstandigd agentschap van het Vlaams Ministerie van Leefmilieu,

Nadere informatie

Energielening aan 2% of 0%

Energielening aan 2% of 0% Voor het plaatsen van dakisolatie, muurisolatie, vloerisolatie, hoogrendementsbeglazing, thermostatische kranen en kamerthermostaat, het vervangen van uw oude stookketel, het uitvoeren van een energieaudit.

Nadere informatie

Welkom. Woon sociaal, bouw wijs! Isoleren loont! 9 september 2014 PATRICK STEURBAUT

Welkom. Woon sociaal, bouw wijs! Isoleren loont! 9 september 2014 PATRICK STEURBAUT Welkom Woon sociaal, bouw wijs! Isoleren loont! 9 september 2014 PATRICK STEURBAUT Agenda REG-premies focus op beschermde afnemers Huishoudelijke energiescans Nieuwe doelgroep Nieuwe inhoud Sociaal dakisolatieproject

Nadere informatie

Met volle teugen de Westhoek in: De winst van goed wonen. Sessie 6: Samenwerken tegen energiearmoede

Met volle teugen de Westhoek in: De winst van goed wonen. Sessie 6: Samenwerken tegen energiearmoede Met volle teugen de Westhoek in: De winst van goed wonen Sessie 6: Samenwerken tegen energiearmoede 1. Wie zijn we? Sofie Hiele Maatschappelijk werker op de Sociale Dienst OCMW Poperinge Onder andere ook

Nadere informatie

Naar meer dakisolatie voor sociale huurwoningen

Naar meer dakisolatie voor sociale huurwoningen Naar meer dakisolatie voor sociale huurwoningen Energie voor iedereen! met steun van de Koning Boudewijnstichting Inhoud Samenwerkingsverband Dakisolatie waarom? Probleemstelling Project Troeven, uitdagingen

Nadere informatie

Omzendbrief betreffende het preventief sociaal energiebeleid in het kader van het Gas- en Elektriciteitsfonds.

Omzendbrief betreffende het preventief sociaal energiebeleid in het kader van het Gas- en Elektriciteitsfonds. Heeft u vragen? Nood aan bijkomende info? Mail naar onze frontdesk via vraag@mi-is.be Of bel naar 02 508 85 85 Aan de dames en heren Voorzitters van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn Datum:

Nadere informatie

Projectvoorstel lokale aanpak energiearmoede i.k.v. opstart FRGE in de Westhoek

Projectvoorstel lokale aanpak energiearmoede i.k.v. opstart FRGE in de Westhoek Projectvoorstel lokale aanpak energiearmoede i.k.v. opstart FRGE in de Westhoek De Vlaamse regering wil meewerken aan de vermindering van de CO2 uitstoot door in te zetten op groene energie, door energie-investeringen

Nadere informatie

Reglement Vlaamse Energielening 2%

Reglement Vlaamse Energielening 2% Reglement Vlaamse Energielening 2% Particuliere bewoners niet-doelgroep & particuliere verhuurders 1 Definities 1.1 Het Vlaams Energieagentschap (hiernagenoemd VEA) is een verzelfstandigd agentschap van

Nadere informatie

Warmer Wonen. Stand van zaken regionaal project

Warmer Wonen. Stand van zaken regionaal project Warmer Wonen Stand van zaken regionaal project Warmer Wonen Doelstelling In gang zetten van de effectieve geïntegreerde renovatie/vervangbouw van grote aantallen bestaande slechte woningen, met prioriteit

Nadere informatie

Stakeholdersoverleg Kwaliteitsverbetering private huurmarkt - Warmer Wonen

Stakeholdersoverleg Kwaliteitsverbetering private huurmarkt - Warmer Wonen naar terug naar Vergaderingsverslag BLA auteur g 77 25 dossier 20130318-1e stakeholdersoverleg - v.docx bestand Leiedal plaats 18 maart 2013 datum Stakeholdersoverleg Kwaliteitsverbetering private huurmarkt

Nadere informatie

Energiepremies en energieleningen. Seminarie CIB - Ecohuis 26 april 2013

Energiepremies en energieleningen. Seminarie CIB - Ecohuis 26 april 2013 Energiepremies en energieleningen Seminarie CIB - Ecohuis 26 april 2013 Overzicht - Doelstelling - Knelpunten - Ondersteuning door de stad Antwerpen - Premies - Leningen - Voorbeelden 2 Doelstelling -

Nadere informatie

Reglement 0% Energielening

Reglement 0% Energielening Reglement 0% Energielening Particuliere bewoners doelgroep 1 Definities 1.1 Het Vlaams Energieagentschap (hiernagenoemd VEA) is een verzelfstandigd agentschap van het Vlaams Ministerie van Leefmilieu,

Nadere informatie

Persmoment 06/12/2017

Persmoment 06/12/2017 Persmoment 06/12/2017 Communicatiecampagne naar kwetsbare gezinnen VREG uw gids op de energiemarkt Agenda Voorstelling communicatiecampagne (VREG) Waarop letten als je wil veranderen van contract of leverancier

Nadere informatie

Premies 2011. Vlaams Energieagentschap

Premies 2011. Vlaams Energieagentschap Premies 2011 Vlaams Energieagentschap Fiscale voordelen 2011 Sinds 2010: heel duidelijk onderscheid tussen bestaande woningen (al 5 jaar in gebruik bij de start van de werken) en nieuwbouw. Bij bestaande

Nadere informatie

Handleiding traject multiscreening

Handleiding traject multiscreening Handleiding traject multiscreening 1. Wat is traject multiscreening? Vanuit de vaststelling dat verschillende hulpverleners aan huis komen, of dat hulpverleners vanuit een zeer diverse invalshoek een zelfde

Nadere informatie

Zoom in op uw dak: voor verhuurders

Zoom in op uw dak: voor verhuurders Zoom in op uw dak: voor verhuurders Thermografische foto stad Antwerpen Met 20 buurgemeenten De warmteverliezen van woningen kunnen zichtbaar gemaakt worden U krijgt een indicatie van de warmteverliezen

Nadere informatie

Warmer wonen. Werkgroep premies. 20 juni 2013

Warmer wonen. Werkgroep premies. 20 juni 2013 Warmer wonen Werkgroep premies 20 juni 2013 Uitgenodigd Isabel Tremerie ; Ciska Vereecke; david debosschere; Daevy Debeuf ; Catherine.Christiaens; christof libbrecht; pieter Decruynaere; Fien Vandeghinste;

Nadere informatie

2. Vorming 'Broodje gezond' wordt gesmaakt door mensen in armoede en vrijwilligers

2. Vorming 'Broodje gezond' wordt gesmaakt door mensen in armoede en vrijwilligers 1. 'Ieders stem telt' ook in het nieuwe streekpact 2. Vorming 'Broodje gezond' wordt gesmaakt door mensen in armoede en vrijwilligers 3. Goedkope of renteloze energieleningen via het Fonds ter Reductie

Nadere informatie

Wonen & energie. Beleidsinstrumenten op federaal en gewestelijk niveau. Provinciehuis Vlaams-Brabant Bart Martens 26 juni 2006

Wonen & energie. Beleidsinstrumenten op federaal en gewestelijk niveau. Provinciehuis Vlaams-Brabant Bart Martens 26 juni 2006 Beleidsinstrumenten op federaal en gewestelijk niveau Provinciehuis Vlaams-Brabant Bart Martens 26 juni 2006 ANIMO Winteruniversiteit LEEFMILIEU & ENERGIE 18 februari 2006 Energiezuiniger wonen: heel wat

Nadere informatie

Reglement Vlaamse Energielening 2%

Reglement Vlaamse Energielening 2% Reglement Vlaamse Energielening 2% Particuliere bewoners niet-doelgroep & particuliere verhuurders 1 Definities 1.1 Het Vlaams Energieagentschap (hiernagenoemd VEA) is een verzelfstandigd agentschap van

Nadere informatie

Groot-Begijnhof Sint-Amandsberg realiseert grootste Sociaal Dakisolatieproject van Gent

Groot-Begijnhof Sint-Amandsberg realiseert grootste Sociaal Dakisolatieproject van Gent Groot-Begijnhof Sint-Amandsberg realiseert grootste Sociaal Dakisolatieproject van Gent Begijnhof Sinte-Elisabeth te Sint-Amandsberg vzw helpt zijn huurders bij het verlagen van hun energiefactuur door

Nadere informatie

SOCIALE ACCENTEN IN HET REG-beleid

SOCIALE ACCENTEN IN HET REG-beleid - workshop- SOCIALE ACCENTEN IN HET REG-beleid 26/11/2010 VEA - Brussel Situering Consumptie, mobiliteit, voeding, werk,, maar zeker ook wonen vragen ENERGIE aangeboden via vrije markt energiearmoede =

Nadere informatie

COLLECTIEF RENOVEREN. K A M P C o n d e r s t e u n t l o k a l e o v e r h e d e n e n b u r g e r s

COLLECTIEF RENOVEREN. K A M P C o n d e r s t e u n t l o k a l e o v e r h e d e n e n b u r g e r s COLLECTIEF RENOVEREN K A M P C o n d e r s t e u n t l o k a l e o v e r h e d e n e n b u r g e r s 1-05/04/2017 COLLECTIEF RENOVEREN WAAROM? Waarom? Collectief renoveren? De rol van Kamp C? Duurzaambouwloket.be

Nadere informatie

BODEM GEOTECHNIEK MILIEU ENERGIE AFVAL

BODEM GEOTECHNIEK MILIEU ENERGIE AFVAL BODEM GEOTECHNIEK MILIEU ENERGIE AFVAL 5 Business lines BODEM MILIEU GEO TECHNIEK ENERGIE AFVAL E20 Energieadviseurs Energiescans E20 Antwerpen Timothy Geerts Ruben Theunynck 04/02/2017 Energiescans 1.

Nadere informatie

Reglement 0% Energielening

Reglement 0% Energielening Reglement 0% Energielening Particuliere bewoners doelgroep 1 Definities 1.1 Het Vlaams Energieagentschap (VEA) is een verzelfstandigd agentschap van het Vlaams Ministerie van Leefmilieu, Natuur en Energie.

Nadere informatie

Besluit van de VR tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de Energiehuizen en de energieleningen. Op 8 juli 2016.

Besluit van de VR tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de Energiehuizen en de energieleningen. Op 8 juli 2016. Besluit van de VR tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de Energiehuizen en de energieleningen. Op 8 juli 2016. Advies Samenlevingsopbouw, Netwerk tegen armoede & Steunpunt

Nadere informatie

Schimmel en vochtproblemen bij kwetsbare groepen. Voorbeelden over hoe je bewoners kan ondersteunen en motiveren.

Schimmel en vochtproblemen bij kwetsbare groepen. Voorbeelden over hoe je bewoners kan ondersteunen en motiveren. Schimmel en vochtproblemen bij kwetsbare groepen. Voorbeelden over hoe je bewoners kan ondersteunen en motiveren. Op de private huurmarkt Opbouwwerk = outreachend werken dmv huisbezoeken en contacten met

Nadere informatie

Dominiek Vandewiele 12 november 2014

Dominiek Vandewiele 12 november 2014 1 Dominiek Vandewiele 12 november 2014 I N T E R C O M M U N A L E L E I E D A L 4 I N T E R C O M M U N A L E L E I E D A L 5 1. Burgemeestersconvenant: wat is het? 2. Waarom een regionale aanpak? 3.

Nadere informatie

Premies voor eigenaarverhuurders

Premies voor eigenaarverhuurders Premies voor eigenaarverhuurders 08/05/2017 infoavond zorgeloos verhuren Renoveren Premies van de netbeheerder (Eandis) Premies voor energiebesparende maatregelen Niet afhankelijk van het inkomen Vooral

Nadere informatie

Huizen van het Kind. Gezinnen ondersteunen in hun kracht

Huizen van het Kind. Gezinnen ondersteunen in hun kracht Huizen van het Kind Gezinnen ondersteunen in hun kracht Een noodzakelijke, natuurlijke evolutie ondersteund door een nieuwe regelgeving www.huizenvanhetkind.be Doelstelling Hoe Regels Doelstelling Hoe

Nadere informatie

De vergadering wordt geopend om 20u.

De vergadering wordt geopend om 20u. RAAD VAN 3 MAART 2015 Aanwezig: Dhr. R. Artois, Voorzitter; dhr. G. Van Achter, dhr. G. Van Damme, dhr. A. Piessens, dhr. P. Van Cauwenberghe, dhr. J.M. Hubert, E. Vangindertael, Mevr. M. Robberechts,

Nadere informatie

kerngroep warmer wonen Vergaderingsverslag nvd g warmer wonen v kerngroep warmer wonen.docx leiedal 6 februari 2014

kerngroep warmer wonen Vergaderingsverslag nvd g warmer wonen v kerngroep warmer wonen.docx leiedal 6 februari 2014 kerngroep warmer wonen naar terug naar Vergaderingsverslag nvd auteur g 77 25 warmer wonen dossier 20140206 v kerngroep warmer wonen.docx bestand leiedal plaats 6 februari 2014 datum Intercommunale Leiedal

Nadere informatie

Advies Over de waarborgregeling voor het Fonds ter reductie van de globale energiekost

Advies Over de waarborgregeling voor het Fonds ter reductie van de globale energiekost Advies Over de waarborgregeling voor het Fonds ter reductie van de globale energiekost SERV DB, 25 juni 2010 Minaraad, 24 juni 2010 Contactpersoon SERV: Peter Van Humbeeck Contactpersoon Minaraad: Francis

Nadere informatie

AGB Energiepunt Mechelen. Raadscommissie 10/05/2017 Toelichting Jaarverslag 2016

AGB Energiepunt Mechelen. Raadscommissie 10/05/2017 Toelichting Jaarverslag 2016 AGB Energiepunt Mechelen Raadscommissie 10/05/2017 Toelichting Jaarverslag 2016 AGB Energiepunt Mechelen Inleiding Rapportering over de uitvoering van de beheersovereenkomst Doelstelling Opdrachten Evaluatie

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER ENERGIELENING

AANVRAAGFORMULIER ENERGIELENING AANVRAAGFORMULIER ENERGIELENING Gegevens van de kredietaanvrager Persoonlijke gegevens Aanspreking: Dhr. Mvr. Naam:... Voornaam:... Postcode:... Stad / gemeente:... Rijksregisternummer: Telefoon:... Gsm:...

Nadere informatie

Premies voor energiebesparende investeringen in 2014

Premies voor energiebesparende investeringen in 2014 Premies voor energiebesparende investeringen in 2014 Inhoud Premies voor energiebesparende investeringen in 2014... Een overzicht van de premies die sinds 1 januari van kracht zijn.... Nieuw in 2014...

Nadere informatie

ENERGIENEUTRALE REGIO MET EEN SOCIALE REFLEX DE REGIONALE ENERGIESTRATEGIE ZUID-WEST-VLAANDEREN. Energiedag voor lokale besturen 19 maart 2013

ENERGIENEUTRALE REGIO MET EEN SOCIALE REFLEX DE REGIONALE ENERGIESTRATEGIE ZUID-WEST-VLAANDEREN. Energiedag voor lokale besturen 19 maart 2013 ENERGIENEUTRALE REGIO MET EEN SOCIALE REFLEX DE REGIONALE ENERGIESTRATEGIE ZUID-WEST-VLAANDEREN Energiedag voor lokale besturen 19 maart 2013 Dominiek Vandewiele Leiedal? De energietransitie komt! Zuid-West-Vlaanderen

Nadere informatie

Sociale inclusie in overheidsopdrachten en samenwerking met reguliere bouwbedrijven

Sociale inclusie in overheidsopdrachten en samenwerking met reguliere bouwbedrijven Sociale inclusie in overheidsopdrachten en samenwerking met reguliere bouwbedrijven Case Energiesnoeiers Event Sociale Economie stimuleren via overheidsopdrachten: illusie of nabije toekomst? 29 september

Nadere informatie

Leidraad voor uitvoerders van energiescans en SDIP promotoren EC-LINC (D6.4), feb. 2014

Leidraad voor uitvoerders van energiescans en SDIP promotoren EC-LINC (D6.4), feb. 2014 Inleiding Deze nota is onderdeel van het Europese project EC-LINC (Energy Checks for Low Income Housholds) waaraan KOMOSIE deelnam samen met 6 andere Europese partners uit 5 landen. Het project liep van

Nadere informatie

Verslag vorig stakeholdersoverleg: rechtszetting omtrent Europees project bij huidig verslag mee te sturen.

Verslag vorig stakeholdersoverleg: rechtszetting omtrent Europees project bij huidig verslag mee te sturen. naar terug naar Vergaderingsverslag BLA auteur g 77 25 dossier 20130502 v kerngroep warmer wonen.docx bestand Leiedal plaats 20 maart 2013 datum kerngroep Warmer Wonen Aanwezig Nele Vandaele, Intercommunale

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VLAAMSE ENERGIELENING

AANVRAAGFORMULIER VLAAMSE ENERGIELENING AANVRAAGFORMULIER VLAAMSE ENERGIELENING Gegevens van de kredietaanvrager Persoonlijke gegevens Aanspreking: Dhr. Mvr. Naam:... Voornaam:... Postcode:... Stad / gemeente:... Rijksregisternummer: Telefoon:...

Nadere informatie

Warmer Wonen in uw stad/gemeente

Warmer Wonen in uw stad/gemeente Warmer Wonen in uw stad/gemeente Jaarlijks zijn er in onze regio ongeveer 2500 huishoudens met betalingsmoeilijkheden voor elektriciteit en/of gas (LAC dossiers). Naar schatting 35.000 huishoudens betrekken

Nadere informatie

Energiezuinige huishoudtoestellen, een haalbare kaart voor mensen in armoede

Energiezuinige huishoudtoestellen, een haalbare kaart voor mensen in armoede Mei 2015 Energiezuinige huishoudtoestellen, een haalbare kaart voor mensen in armoede Een project van Samenlevingsopbouw en partners Wie zijn we? Samenlevingsopbouw Visie Kansen creëren, grondrechten garanderen

Nadere informatie

Regio-traject OCMW s rond aanvullende financiële steun 2007-2013

Regio-traject OCMW s rond aanvullende financiële steun 2007-2013 Regio-traject OCMW s rond aanvullende financiële steun 2007-2013 13 OCMW s Zuid-West-Vlaanderen Info- en vormingsavond referentiebudgetten nov/dec 2013 Overzicht Regio-traject In opdracht van regio-overleg

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - BESLUIT

GEMEENTERAAD - BESLUIT GEMEENTERAAD - BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 27 april 2015 Besluit nummer: 2015_GR_00305 Onderwerp: Subsidiereglement voor energiebesparende maatregelen voor de periode 2014-2019 - Wijziging Beknopte

Nadere informatie

2. Voorbereiding stuurgroep Warmer Wonen en persmoment 16 december

2. Voorbereiding stuurgroep Warmer Wonen en persmoment 16 december g 77 25 WW 20141118 v kerngroep Warmer Wonen Leiedal 18 november 2014 [titel van verslag] Thomas Raes, Pieter Decruynaere, Daevy Debeuf, Valerie Depraetere, Jan Gryspeerdt, Filip Van Lancker, Tom Vlaeminck,

Nadere informatie

Infonamiddag Wonen en Energie Workshop energiepremies

Infonamiddag Wonen en Energie Workshop energiepremies 12 maart 2015 Infonamiddag Wonen en Energie Workshop energiepremies Inhoud Wie zijn we, hoe zijn we georganiseerd? Energiebeleid, premies Wat hebben jullie (clienteel) nodig? Wonen in de Stadsregio IGS

Nadere informatie

Deel I. Overzicht. tegemoetkoming in de huurprijs lagere huurprijs door vermindering onroerende voorheffing tussenkomst huurwaarborg huurpremie

Deel I. Overzicht. tegemoetkoming in de huurprijs lagere huurprijs door vermindering onroerende voorheffing tussenkomst huurwaarborg huurpremie PREMIES 133 Deel I. Overzicht Op de onderscheiden niveaus zijn de volgende premies beschikbaar: Federaal belastingvermindering-belastingkrediet dakisolatie belastingvermindering inbraak- en brandpreventie

Nadere informatie

Samen minder betalen voor onze energiefactuur 24 JANUARI 2012

Samen minder betalen voor onze energiefactuur 24 JANUARI 2012 Samen minder betalen voor onze energiefactuur 24 JANUARI 2012 Resultaten warmtescan door Mario Verhellen Toelichting door Bruno Tuybens, burgemeester Zwalm en federaal sp.a volksvertegenwoordiger Toelichting

Nadere informatie

INFORMATIE lenen en verzekeren 2013

INFORMATIE lenen en verzekeren 2013 INFORMATIE lenen en verzekeren 2013 Premies lenen en verzekeren Vooraf U vindt in deze brochure informatie rond lenen en verzekeren. Onze woonwinkelaars maken u graag wegwijs in deze brochure en zoeken

Nadere informatie

Verhoogde tussenkomst voor sociale dakisolatie in een private huurwoning of -wooneenheid

Verhoogde tussenkomst voor sociale dakisolatie in een private huurwoning of -wooneenheid REG-premieaanvraag 2013 Nieuwbouw woning, wooneenheid of woongebouw Verhoogde tussenkomst voor sociale dakisolatie in een private huurwoning of -wooneenheid Aanvraag en uitvoering enkel door projectpromotor

Nadere informatie

FISCALE TEGEMOETKOMING - BEVRIEZING VAN HET KADASTRAAL INKOMEN

FISCALE TEGEMOETKOMING - BEVRIEZING VAN HET KADASTRAAL INKOMEN vzw Regionaal Sociaal VerhuurKantoor WESTKUST & VEURNE-DIKSMUIDE Canadalaan 39 8620 NIEUWPOORT T.: 058/22.26.00 - F.: 058/22.26.08 http://www.vmsw.be/svk FINANCIËLE VOORDELEN (BIJ RENOVATIEWERKEN AAN)

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER GOEDKOPE ENERGIELENINGEN

AANVRAAGFORMULIER GOEDKOPE ENERGIELENINGEN AANVRAAGFORMULIER GOEDKOPE ENERGIELENINGEN Voor wie? U kan als eigenaar-bewoner, eigenaar-verhuurder of huurder (mede-eigenaar-bewoner of mede-huurder-bewoner) de goedkope energielening aanvragen voor

Nadere informatie

Infofiche wonen. Hoogrendementsbeglazing

Infofiche wonen. Hoogrendementsbeglazing Infofiche wonen Hoogrendementsbeglazing Inhoud 1. Een woordje uitleg 2. Premies 3. FRGE-lening 4. Contactgegevens 1. Een woordje uitleg Hoogrendementsglas isoleert vijf maal beter dan enkel glas en twee

Nadere informatie

Sociaal Verhuurkantoor Leie en Schelde

Sociaal Verhuurkantoor Leie en Schelde Sociaal Verhuurkantoor Leie en Schelde Info-avond Merelbeke 8 mei 2017 Overzicht 1. Een korte voorstelling 2. Inleiding 3. Uw voordeel 4. Contact 5. Vragen? 1 1.Een korte voorstelling 2. Inleiding Een

Nadere informatie

FINANCIËLE VOORDELEN (BIJ RENOVATIEWERKEN AAN) WONINGEN VERHUURD VIA EEN SOCIAAL VERHUURKANTOOR (UPDATE 01/2017)

FINANCIËLE VOORDELEN (BIJ RENOVATIEWERKEN AAN) WONINGEN VERHUURD VIA EEN SOCIAAL VERHUURKANTOOR (UPDATE 01/2017) vzw Regionaal Sociaal VerhuurKantoor WESTKUST & VEURNE-DIKSMUIDE Canadalaan 39 8620 NIEUWPOORT T.: 058/22.26.00 - F.: 058/22.26.08 FINANCIËLE VOORDELEN (BIJ RENOVATIEWERKEN AAN) WONINGEN VERHUURD VIA EEN

Nadere informatie

Woonbeleid Vlaams-Brabant

Woonbeleid Vlaams-Brabant Woonbeleid Vlaams-Brabant Inhoud 1. Twee uitdagingen 2. Ondersteuning particulieren 3. Ondersteuning huisvestingsinitiatieven 4. Ondersteuning lokaal woonbeleid 1. Twee uitdagingen Betaalbaarheid Duurzaam

Nadere informatie

Dakwerken (geen isolatie)

Dakwerken (geen isolatie) Dakwerken (geen isolatie) - Draagstructuur - Dakbedekking - Goten & randaansluitingen - Dak(vlak)ramen - Werken uitgevoerd door aannemer - Verhuurders: 57.460 (verhoging met 1.500 per persoon ten laste)

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Editie januari - februari 2014

Nieuwsbrief. Editie januari - februari 2014 Regionaal Woonbeleid Noord-Pajottenland Interlokale vereniging Affligem, Liedekerke, Roosdaal & Ternat p/a Gemeentehuis Opperstraat 31 1770 Liedekerke Tel. 053 64 55 17 E-mail: wonen@liedekerke.be Nieuwsbrief

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF WOONWINKEL REGIO TIELT

NIEUWSBRIEF WOONWINKEL REGIO TIELT NIEUWSBRIEF WOONWINKEL REGIO TIELT? WOONWINKEL REGIO TIELT Dentergem - Meulebeke - Pittem - Ruiselede - Tielt - Wingene Jaargang 6 nr. 4 - juli/augustus 2017 WEEGT DE HUUR OOK OP JOUW BUDGET? SCHRIJF JE

Nadere informatie

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT RATIONEEL ENERGIEVERBRUIK GROTE INGREPEN

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT RATIONEEL ENERGIEVERBRUIK GROTE INGREPEN GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT RATIONEEL ENERGIEVERBRUIK GROTE INGREPEN Artikel 1 Definities en begrippen Bestaande woning: een woning die voor 2006 aan het elektriciteitsnet werd gekoppeld. Lambdawaarde

Nadere informatie

SUBSIDIES PREMIES BELASTINGVOORDELEN

SUBSIDIES PREMIES BELASTINGVOORDELEN SUBSIDIES PREMIES BELASTINGVOORDELEN RENOVEREN ENERGIEZUINIG MAKEN AANPASSEN Fiscaal voordeel Verbeterings- en aanpassingspremie Renovatiepremie Vlaamse dakisolatiepremie Infrax-premies Fiscaal voordeel

Nadere informatie

Nieuwsbrief Welzijnsconsortium Juni 2012

Nieuwsbrief Welzijnsconsortium Juni 2012 pagina 1 van 5 Nieuwsbrief Welzijnsconsortium Zuid-West-Vlaanderen Juni 2012 INHOUD 1. Sterke partnerschappen op 3 programmasporen in de regio 2. Welzijnsconsortium realiseert duurzame samenwerking voor

Nadere informatie

REG-premies 2011. REG-premies? Stimuleren Rationeel EnergieGebruik. Verkleinen. Meerdere premies voor éénzelfde investering. Soms maak je winst!

REG-premies 2011. REG-premies? Stimuleren Rationeel EnergieGebruik. Verkleinen. Meerdere premies voor éénzelfde investering. Soms maak je winst! REG-premies 2011 Dries Bruyneel Duurzaamheidsambtenaar Stad Deinze Infoavond V.T.I. Deinze 06.10.2011 REG-premies? Stimuleren Rationeel EnergieGebruik Verkleinen Investering Terugverdientijd Meerdere premies

Nadere informatie

Commissievergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn

Commissievergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn vergadering C133 zittingsjaar 2015-2016 Woordelijk Verslag Commissievergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn van 24 februari 2016 2 Commissievergadering

Nadere informatie

668-2. Brussel, 20 februari 2006. Mijnheer de minister-president,

668-2. Brussel, 20 februari 2006. Mijnheer de minister-president, 668-2 Brussel, 20 februari 2006 Mijnheer de minister-president, Wij hebben de eer U ten behoeve van de Vlaamse Regering ingesloten de motie van aanbeveling op de maatschappelijke beleidsnota Energiearmoede,

Nadere informatie

Renovatiebegeleiding

Renovatiebegeleiding Renovatiebegeleiding Wijkgericht ( bowblokrenovatie ) Omgeving Pluimstraat Overleie Kortrijk Stads breed Kwetsbare eigenaars ( ocmw, caw ) Iedereen (via balie wonen) Omgeving Pluimstraat Kenmerkend :

Nadere informatie

Vlaamse energielening

Vlaamse energielening Vlaamse energielening Doelgroepbereik en Renovatiepact Vlaams Parlement Commissie Leefmilieu 08/03/2017 Jan Meuleman AG Energiebesparingsfonds Antwerpen Overzicht Historiek Huidige vorm Resultaten Doelgroepbereik

Nadere informatie

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING LOKAAL WOONBELEID CLUSTER IZEGEM (Ingelmunster, Izegem, Ledegem, Oostrozebeke)

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING LOKAAL WOONBELEID CLUSTER IZEGEM (Ingelmunster, Izegem, Ledegem, Oostrozebeke) INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING LOKAAL WOONBELEID CLUSTER IZEGEM (Ingelmunster, Izegem, Ledegem, Oostrozebeke) 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING LOKAAL WOONBELEID, CLUSTER Izegem.

Nadere informatie

Verslag telefoongesprekken renovatie-begeleiders in de regio

Verslag telefoongesprekken renovatie-begeleiders in de regio Verslag telefoongesprekken renovatie-begeleiders in de regio Midden april 2013 - NVD 1 Kim Verschuere IGS wonen Kuurne-Lendelede-Harelbeke-Deerlijk: Woonwijs 056/733388 1,5 vte technisch adviseur in dienst

Nadere informatie

Verslag telefoongesprekken renovatie-begeleiders in de regio. Midden april 2013 - NVD

Verslag telefoongesprekken renovatie-begeleiders in de regio. Midden april 2013 - NVD Verslag telefoongesprekken renovatie-begeleiders in de regio Midden april 2013 - NVD 1 Kim Verschuere IGS wonen Kuurne-Lendelede-Harelbeke-Deerlijk: Woonwijs 056/733388 1,5 vte technisch adviseur in dienst

Nadere informatie

W13: nieuwe intercommunale samenwerking voor sociaal en welzijnsbeleid start met nieuw team en eerste projecten

W13: nieuwe intercommunale samenwerking voor sociaal en welzijnsbeleid start met nieuw team en eerste projecten PERSBERICHT 29 januari 2015 W13: nieuwe intercommunale samenwerking voor sociaal en welzijnsbeleid start met nieuw team en eerste projecten Op 24 april 2015 werd de interlokale OCMW-vereniging W13 opgericht.

Nadere informatie

Waarom dakisolatie? HOGE ENERGIEFACTUREN? ZET EEN MUTS OP JE DAK! GOEDE REDENEN HOE ENERGIE BESPAREN?

Waarom dakisolatie? HOGE ENERGIEFACTUREN? ZET EEN MUTS OP JE DAK! GOEDE REDENEN HOE ENERGIE BESPAREN? Waarom dakisolatie? 7 GOEDE REDENEN om je dak te isoleren HOGE ENERGIEFACTUREN? ZET EEN MUTS OP JE DAK! VEEL WARMTE VERDWIJNT VIA DAK Tot 30% van de gestookte warmte verdwijnt onmiddellijk via een niet

Nadere informatie

Samen Sterker realiseert 1000 ste project zonnepanelen in Vlaanderen

Samen Sterker realiseert 1000 ste project zonnepanelen in Vlaanderen PERSNOTA Samen Sterker realiseert 1000 ste project zonnepanelen in Vlaanderen Torhout 17 maart 2017 Samen Sterker is een coöperatieve onderneming -opgericht in mei 2011 en actief in heel Vlaanderen- die

Nadere informatie

Bedrijfsvoering Dienst Communicatie

Bedrijfsvoering Dienst Communicatie Bedrijfsvoering Dienst Communicatie PERSBERICHT 27/04/2016 16/0246 Nieuwe energiepremies van de Stad Gent zetten Gentenaars aan om meer te isoleren Op 1 september worden de nieuwe energiepremies van de

Nadere informatie

REGIONALE SAMENWERKING SOCIALE ECONOMIE IN ZUID-WEST-VLAANDEREN

REGIONALE SAMENWERKING SOCIALE ECONOMIE IN ZUID-WEST-VLAANDEREN REGIONALE SAMENWERKING SOCIALE ECONOMIE IN ZUID-WEST-VLAANDEREN Deelnemende gemeenten Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Harelbeke, Kortrijk, Kuurne, Lendelede, Menen, Spiere-Helkijn, Waregem, Wevelgem, Wervik

Nadere informatie

De Vlaamse energielening

De Vlaamse energielening De Vlaamse energielening SVKA verhuurdersevent, 9 november 2017 Even voorstellen AG Energiebesparingsfonds Antwerpen Missie: - het particulier energieverbruik in Antwerpen duurzaam verminderen - specifiek

Nadere informatie

INFORMATIE lenen en verzekeren 2014

INFORMATIE lenen en verzekeren 2014 INFORMATIE lenen en verzekeren 2014 Vooraf U vindt in deze brochure informatie rond lenen en verzekeren. Onze woonwinkelaars maken u graag wegwijs in deze brochure. 2 De woonwinkel Parkstraat 10, 9100

Nadere informatie

Welkom. Premies en REG-acties

Welkom. Premies en REG-acties Welkom Premies en REG-acties 2017-2018 Welkom Stijn Turcksin Energieadviseur Project Collectieve projectbegeleiding Contact www.eandis.be Stroomlijn: 078 35 35 34 Sociale media Stijn.Turcksin@eandis.be

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF WOONWINKEL REGIO TIELT

NIEUWSBRIEF WOONWINKEL REGIO TIELT NIEUWSBRIEF WOONWINKEL REGIO TIELT? WOONWINKEL REGIO TIELT Dentergem - Meulebeke - Pittem - Ruiselede - Tielt - Wingene Jaargang 6 nr. 5 - september/oktober 2017 GROEPSAANKOOP ZONNEPANELEN WEST-VLAANDEREN

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE BELEIDSNOTA ENERGIEARMOEDE MOTIE VAN AANBEVELING. van mevrouw Mieke Vogels en de heer Eloi Glorieux

MAATSCHAPPELIJKE BELEIDSNOTA ENERGIEARMOEDE MOTIE VAN AANBEVELING. van mevrouw Mieke Vogels en de heer Eloi Glorieux Zitting 2005-2006 3 februari 2006 MAATSCHAPPELIJKE BELEIDSNOTA ENERGIEARMOEDE MOTIE VAN AANBEVELING van mevrouw Mieke Vogels en de heer Eloi Glorieux Zie: 668 (2005-2006) Nr. 1: Maatschappelijke beleidsnota

Nadere informatie

Vergaderingsverslag. Verslag stakeholdersoverleg 29 april 2013

Vergaderingsverslag. Verslag stakeholdersoverleg 29 april 2013 naar terug naar Vergaderingsverslag auteur G 77 25 dossier 20130429 v stakeholdersoverleg.docx bestand plaats datum Verslag stakeholdersoverleg 29 april 2013 Aanwezig Catherine Christiaens, Stad Menen

Nadere informatie

Eén gezin één plan. Meer capaciteit en samenwerking in de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp

Eén gezin één plan. Meer capaciteit en samenwerking in de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp Eén gezin één plan Meer capaciteit en samenwerking in de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp Inhoud De oproep Context en beleidskeuzes Finaliteit van de oproep: één gezin, één plan Samenstelling en uitbouw

Nadere informatie