Streekhuis Zuid-West-Vlaanderen. Kortrijk, 18 april BND Kortrijk vzw Energiesnoeiers Zuid-West-Vlaanderen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Streekhuis Zuid-West-Vlaanderen. Kortrijk, 18 april 2013. BND Kortrijk vzw Energiesnoeiers Zuid-West-Vlaanderen"

Transcriptie

1 BND Kortrijk vzw Energiesnoeiers Zuid-West-Vlaanderen Damastweversstraat Kortrijk - tel Contact: Welzijnsconsortium Zuid-West-Vlaanderen vzw Streekhuis Zuid-West-Vlaanderen Doorniksesteenweg Kortrijk- tel Contact: WZC/IV/BEA /projectfiches Streekhuis Zuid-West-Vlaanderen Kortrijk, 18 april 2013 PROJECTFICHES: 1. Energiesnoeiers i.s.m. 12 lokale besturen Energiescans Opvolgscan Installatie extra pakket kleine maatregelen tijdens energiescan Testproject i.o.v. OCMW Kortrijk: gemiddeld 100 /woning installatie alle kleine maatregelen bij 10 gezinnen Bandenspanning Energiescan niet-huishoudelijke gebouwen Uitvoerder zoldervloer- en dakisolatie Vorming voor begeleiders kansengroepen Eerste hulp bij energieproblemen 2. Goedkope energieleningen FRGE i.s.m. 12 lokale besturen 3. Project woonscans in wijk Overleie (Kortrijk) i.s.m. OCMW Kortrijk en A kzie 4. Kleinschalig experiment samenaankoop ONE, TWO, FRI GO! i.s.m. OCMW s en CAW 5. Testtrajecten geïntegreerd energieadvies i.s.m. OCMW Harelbeke 6. Ad hoc regionale uitwisselingstafel van de LAC-Voorzitters 7. Uit de startblokken: promotorschap sociaal dakisolatieproject 8. Draaischijf multi-screening: ontwikkeling instrument en implementatie i.s.m. regio-actoren, lokale besturen en Provincie West-Vlaanderen 9. Opmaak transitiepad geen energie-armoede 1

2 PROJECTFICHE 1: Energiesnoeiers i.s.m. 12 lokale besturen SITUERING Projectsituering Werkingsgebied Hoofdactiviteit Erkenning Lokale Diensten Economie binnen BND Kortrijk vzw. Ploeg van zeven medewerkers waarvan 2 omkadering en 5 doelgroepmedewerkers. Ontstaan in 2007 op vraag van lokale besturen en onder impuls van project Werk.Waardig bij het Welzijnsconsortium, met doel 1 ploeg voor de regio te ontwikkelen. Ondersteund door KOMOSIE vzw, Koepel van Milieuondernemers in de Sociale Economie 12 van de 13 gemeentes uit de regio: Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Harelbeke, Kortrijk, Kuurne, Lendelede, Menen, Spiere-Helkijn, Wervik, Wevelgem, Zwevegem. Energiescans De distributienetbeheerders (Eandis en Infrax) moeten in het kader van hun openbare dienstverplichtingen energiescans uitvoeren. (BESLUIT van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 1992 houdende instelling van een aanpassingspremie en een verbeteringspremie voor woningen en van het Energiebesluit van 19 november 2010). Energiescans zijn betaald door de Vlaamse overheid en via de lokale besturen uitgevoerd/uitbesteed om gratis aan te bieden aan de klant. Samenwerkingsovereenkomst onbepaalde duur met alle lokale besturen in de regio. Behalve: Anzegem tot eind 2012 en Kortrijk tot eind Aantal + doelgroep Van 2007 tot en met 2011 vast quotum scans per jaar per gemeente (1 op de 100 huishoudelijke afnemers) maar geen doelgroepverplichting en 2013 afnemend quotum en vanaf 2014 geen quotum meer. Bovenop quotum mag sinds 2012 onbeperkt gescand worden indien doelgroep: beschermde afnemers, LAC, huurder SVK/SHM, minimumlevering aardgas, FRGE-doelgroep. Lokaal bestuur beslist hoeveel en bij wie de scans op hun grondgebied worden uitgevoerd. In 2012 sloten 10 van de 12 lokale besturen een engagementsverklaring af met de energiesnoeiers om extra adressen aan te leveren. In 2013 is de vraag opnieuw gesteld. Overige activiteiten Inhoud energiescan Basisscan - Energietips (gedrag/kleine maatregelen/investeringen). - 4 energiebesparende maatregelen (o.a. buisisolatie en spaardouchekop) twv Invullen meetkaart en inzicht energieverbruik en energiefactuur. - Energiebesparende premies en goedkope of renteloze FRGE-lening. - Feedback aan lokale besturen: gevaarlijke situaties, hoog verbruik, energietips. Opvolgscan - Vanaf midden 2013 opvolgscan mogelijk bij doelgroep. - Opvolgscan 1 telt zes modules zoals gedragstips herhalen en hulp bij wijzigen energieleverancier. Vier van de zes modules moeten uitgevoerd worden. - Opvolgscan 2a, 2b en 2c: begeleiding bij het plaatsen van dakisolatie, glas en verwarmingsinstallatie. In opdracht en gefinancierd door lokaal bestuur. Installatie extra pakket kleine maatregelen tijdens energiescan Momenteel vast pakket per scan twv. 30 (o.a. verdeelstekker, timer, tochtstrip). Testproject in opdracht van OCMW Kortrijk om bij 10 gezinnen na te gaan hoeveel het zou kosten om de volledige woning van kleine maatregelen te voorzien. Gemiddeld bedrag 2

3 kwam uit op 100 per woning. Bandenspanning Bandenspanning wagens meten en optimaliseren. Personeel lokaal bestuur of inwoners. Energiescan niet-huishoudelijke gebouwen Interessant voor jeugdlokalen, kinderdagverblijven, scholen, sociaal huis, gemeentehuis, Opstellen scanrapport met energietips en inzicht energieverbruik. Installatie 20 kleine maatregelen doorheen gebouw. Sensibilisatie van medewerkers gebouw door vormingsmoment, stickers en/of affiches. Uitvoerder zoldervloer- en dakisolatie Vorming voor begeleiders kansengroepen Eerste hulp bij energieproblemen RESULTATEN ( ) Energiescans uitgevoerde energiescans (5918 basisscans en 191 opvolgscans). - 53% is eigenaar, 31% sociale huurder en 16% huurder bij privé-eigenaar. - 61% van de energiescans in 2012 uitgevoerd bij doelgroep. - Bij 2% gevaarlijke situatie vastgesteld (129 stuks). - Bij 62% is energiefactuur beschikbaar. - Bij 26% hoog verbruik vastgesteld. - 66% heeft centrale verwarming, 46% heeft elektrische bijverwarming. - 42% heeft nog één of meerdere ramen in enkel glas. - 32% heeft geen dakisolatie. 20% heeft dak dat makkelijk te isoleren is. - 20% heeft diepvries, 27% koelkast en 16% wasmachine ouder dan 15 jaar. Extra pakket kleine maatregelen Energiescan niethuishoudelijke gebouwen Bandenspanning Dakisolatie Vorming 1312 pakketten kleine maatregelen geïnstalleerd. Momenteel uitgevoerd in Deerlijk, Harelbeke, Menen en Wervik maar in het verleden ook in opdracht van Kuurne, Zwevegem, Anzegem en SHM Zuid-West-Vlaamse. 75 gebouwen gescand waarvan 44 jeugdlokalen, 6 scholen en 4 kinderdagverblijven. Opdrachtgever: Anzegem, Avelgem, Harelbeke, Kuurne, Menen, Wervik, Wevelgem en Zwevegem. 13 bandenspanningsacties met in totaal 438 opgepompte auto s. Opdrachtgever: Harelbeke, Kortrijk, Kuurne, Lendelede, Wervik en Zwevegem. 21 daken geïsoleerd. opdrachtgever: Kortrijk, SVK De Poort, Wevelgem en Zwevegem. 6 vormingen met 64 deelnemers uit alle lokale besturen, CAW, IGS s, SHM en SVK. AANSTURING RVB BND Kortrijk vzw/ Projectoverleg energiesnoeiers Praktische werkgroep energiesnoeiers Jaarlijkse evaluatievergadering 10 keer per jaar/intern overleg BND Kortrijk vzw 2 keer per jaar/contactpersonen lokale besturen/meedelen nieuwigheden, uitwisseling ervaringen en praktische uitvoering 1 keer per jaar per lokaal bestuur/stakeholders/gemeentelijke uitvoering. VRAAGSTUKKEN Doelgroep Resultaten energiescan Capaciteit Renovatiebegeleiding Maximaliseren bereik doelgroep (o.a. engagement regio/lokaal bestuur). Verzameling, verwerking en gerichte inzet van resultaten. Capaciteit energiesnoeiers (LDE/energiebeleid/ ). Nood aan meer technische expertise binnen ploeg? 3

4 PROJECTFICHE 2: Goedkope/renteloze energieleningen FRGE i.s.m. 12 lokale besturen SITUERING FRGE Projectsituering Doelgroep Wettelijk kader Werkingsgebied Looptijd Financiering werking Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost (FRGE) of federaal rollend fonds leningen energiebesparende investeringen. Ontstaan in 2008 op vraag van lokale besturen en onder impuls van project Werk.Waardig bij het Welzijnsconsortium. Vraag om 1 Lokale Entiteit op te richten voor de operationalisering van de leningen in de regio. Uitwisseling en afstemming ad hoc met Vlaamse lokale entiteiten. Ondersteuning door FRGE Brussel en Federale Participatiemaatschappij. 1. Particulieren 2. Rechtspersonen met een sociaal doel 3. Wettelijk bepaalde specifieke doelgroep: verhoogde tegemoetkoming, lage inkomens, in begeleiding betalingsproblemen OCMW, CAW, Federaal: zit nu in pakket staatshervorming. - M.B. 1 JULI Koninklijk besluit tot vaststelling van het beheerscontract van het Fonds ter reductie van de globale energiekost - K.B. 2 JUNI Koninklijk besluit houdende de definitie van de doelgroep van de meest behoeftigen van het Fonds ter reductie van de globale energiekost. Vlaamse overheid (nu al initiatieven vanuit Vlaamse overheid): - Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de voorwaarden waaronder een waarborg kan worden verleend voor de terugbetaling van de leningen, toegestaan door het Fonds ter reductie van de globale energiekost (B.S.03/11/2010) en Besluit van de Vlaamse Regering houdende verlening van de waarborg van het Vlaamse Gewest voor de leningen die door het Fonds ter reductie van de globale energiekost worden toegestaan aan diverse Lokale Entiteiten (B.S.16/05/2012): Waarborg Welzijnsconsortium Zuid-West-Vlaanderen verhoogd van ,28 naar ,01. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de rentesubsidie voor de leningen toegestaan aan de Lokale Entiteiten die een overeenkomst hebben gesloten met het Fonds ter reductie van de globale energiekost (B.S.09/10/2012) Oefening tegen juni in groenboek. Vraag naar betrokkenheid lokale entiteiten bij deze oefening vanuit de samenkomst van de verschillende Lokale entiteiten FRGE. Welzijnsconsortium aangeduid als Lokale Entiteit van het FRGE door beslissing van gemeente en OCMW. Operationeel in 11 gemeenten uit de regio Zuid-West-Vlaanderen Werkingsgebied voor FRGE ook inclusief Wervik maar nog te operationaliseren werking. FRGE Brussel Welzijnsconsortium ( 5 jaar) Lokale besturen-welzijnsconsortium (10 jaar + 3 ma) Werkingssubsidies FRGE: Werkjaar 1 (oktober 2009-eind september 2010): Werkjaar 2 (oktober eind september 2011): Werkjaar 3 (oktober eind september 2012): Berekening werkingsmiddelen volgens vaste parameters doelgroep% en inwonersaantal in werkingsjaar 1, werd eenzijdig gewijzigd naar berekening op basis van de variabele parameters aantal en status dossiers. Op ingestapt omwille van vraag naar kapitaalsverhoging in werkjaar 2 van 4

5 /jaar naar /jaar. Prefinanciering en cofinanciering Welzijnsconsortium: staftijd, rente Cofinanciering Lokale besturen: Communicatie en behandeling leningen via uitgewerkt werkingsmodel van frontoffice bij de lokale besturen. Initieel ook financiering 2% rente bij doelgroepdossiers. Sinds 2012 overname door Vlaanderen. Personeel - Contactpersonen bij de lokale besturen - Eigen personeel: projectmedewerker Pieter De Meyer (stopzetting contract begin maart 2013) projectontwikkeling en beheer Inge Vervaecke, Ann-Sophie Maes - Uitbesteding taken: administratieve hulp (Leiedal) financieel-administratieve taken (Elk Zijn Huis n.v.) renovatiebegeleiding (pool: Ann Baert en Mario Verhellen) AANSTURING FRGE Beleidsgroep FRGE Kredietcommissie FRGE Verkorte goedkeuringsprocedure Contactpersonen FRGE Raad van Bestuur Welzijnsconsortium projectontwikkeling en aansturing, 2 tot 4 maal per jaar, politieke afvaardiging vanuit gemeente en OCMW; schepenen en OCMWvoorzitter. aangeduide afvaardiging vanuit beleidsgroep, taak: beoordeling leningen, opvolging portefeuille, komt 1 ste donderdag van de maand samen. tweewekelijkse verkorte procedure leningen via afgevaardigde vanuit kredietcommissie, beslissing te bekrachtigen op kredietcommissie die volgt projectontwikkeling en uitwisseling, contactpersonen die de dossierbehandeling verzorgen bij het lokaal bestuur Personeelsmatige en organisatorische beheer van het FRGE-project RESULTATEN FRGE Aantal dossiers 939 dossiers waarvan 838 actief (rest geannuleerd/geweigerd) jaarlijks streefdoel 300 dossiers werd in werkingsjaar 3 niet gehaald Kapitaal Uitstaand kapitaal: ,85 (28/03/2013) te ontlenen jaarlijks kapitaal van wordt niet gehaald Werkingsgebied Van 7 naar 11 operationele gemeenten Waarborg Gestart met lokale waarborgstelling, in 2012 overname waarborg door Vlaanderen Spec. doelgroep 20,5% (wettelijk 10,6% - Eigen focus, contractueel 15%) Rentesubsidie Gestart met lokale rentesubsidie voor doelgroep, sinds 2012 overname door Vlaanderen Besparing gemiddeld 400 per jaar/per leningsdossier Investeringen Keuze voor focus op basisenergiebesparende investeringen; 1. Plaatsing van dakisolatie 2. Installatie van gasconvector ter ondersteuning van de maatregel van het gas- en electriciteitsfonds ter toekenning van steun bij de 5

6 aankoop van een gasconvector 3. Vervanging of plaatsing van een stookketel (condensatieketel/biomassaketel) 4. Plaatsing van hoogrendementsbeglazing 5. Plaatsing van muurisolatie 6. Plaatsing van vloerisolatie 7. Plaatsing van thermostatische kranen of kamerthermostaat met tijdinschakeling 8. Laten uitvoeren van een energieaudit VASTSTELLINGEN FRGE Bereik Groeipotentieel Soort investeringen Rollend fonds Begeleidingscapaciteit Eerste evaluatie toont juist gebruik en noodzaak instrument aan, met name een goed bereik naar mensen met beperkt en laag kapitaal Nog groeipotentieel voor veilig investeringskapitaal via FRGE. Potentiële verdubbeling dossiers. Aanpassingen nodig van het reglement, vraag naar andere investeringen zoals zonneboiler, pelletkachel,... Nood aan rollend fonds met bredere doelstelling dan enkel energiebesparend potentieel (woonkwaliteit) Nood aan technische advies- en begeleidingscapaciteit bij mensen met beperkt en laag kapitaal. (technisch advies/renovatiepool) VRAAGSTUKKEN FRGE Reglementswijziging Werking kredietcommissie Invulling vacante functie Maximaliseren bereik Reguliere inbedding Aanpassingen nodig van het reglement, vraag naar andere investeringen en opsplitsing van het reglement naar renteloze en goedkope lening. Er wordt voorgesteld vanuit de werkgroep contactpersonen de lijst met toegelaten investeringen uit te breiden met warmtepomp, pelletkachel, zonneboiler, warmtepompboiler, gasdoorstromer. Zonnepanelen worden nog steeds geweigerd. Het reglement laat eventuele andere voorstellen open en verwijst niet meer naar de fiscale aftrek maar naar de technische normen van Vlaanderen en de distributienetbeheerders. Om de dossierbehandeling te kunnen laten verder lopen, is een heraanstellen van de kredietcommissie nodig. We verzoeken graag een continuering van de huidige kredietcommissie en een bijkomende aanstelling van 2 nieuwe politieke afgevaardigden. De vacante functie bij het FRGE moet dringend worden ingevuld. De leningen moeten goed ingebed worden in de dienstverlening bij de lokale besturen. Een aparte communicatie rond leningen is moeilijk. Het FRGE werd bij de opstart voorlopig ingebed bij het Welzijnsconsortium, met oog op inbedding binnen ruimere structuur inzake woonbeleid. 6

7 PROJECTFICHE 3: Project woonscans in wijk Overleie (Kortrijk) i.s.m. OCMW Kortrijk en A kzie SITUERING Situering Financiering Stad Kortrijk zet samen met OCMW Kortrijk in op de verbetering van de woonkwaliteit van bestaande woningen op Overleie. De stad trekt hiervoor uit en lanceerde de nu of nooit -premie. De taak van de energiesnoeiers in dit project was om een woonscan (de gewone energiescan met een aantal extra taken) uit te voeren in 70 woningen van de doelgroep. Tijdens de woonscan maken de energiesnoeiers foto s van de woning en bespreken ze samen met de bewoner welke de voornaamste knelpunten van de woning zijn. Dat vormt een goede basis voor de renovatiebegeleiders van het OCMW om verdere verbeteringswerken voor te bereiden. Projectfinanciering Koning Boudewijnstichting: 50/woonscan, in combinatie met de gewone energiescan gefinancierd door Eandis. RESULTATEN (2012) Aantal uitgevoerde woonscans 52 AANSTURING Projectoverleg/ projectpartners OCMW Kortrijk Energiesnoeiers Zuid-West-Vlaanderen A kzie, Vereniging waar armen het woord nemen VRAAGSTUKKEN Regio Financiering Uitbreiding woonscan/bouwblokrenovatie in regio mogelijk? Hoe financieren? 7

8 PROJECTFICHE 4: Kleinschalig experiment samenaankoop ONE, TWO, FRI GO! i.s.m. OCMW s en CAW SITUERING Projectsituering Doelgroep One, two, fri GO! Project groepsaankoop en rollend fonds A+ frigo s voor OCMW- en CAWcliënten. Ontstaan vanuit de vaststellingen uit de energiescans. OCMW- en CAW-cliënten, OCMW en CAW bepalen zelf wie in aanmerking komt Wettelijk kader / Kortingsbonnen voor beschermde afnemers voor huishoudelijke toestellen (150 kortingsbon Eandis/Infrax) Werkingsgebied Looptijd Financiering werking Anzegem, Avelgem, Kortrijk, Kuurne, Menen, Wervik, Wevelgem, Zwevegem in 2013 te evalueren Rollend fonds voor aankoop frigo s: Welzijnsconsortium. Terugbetaling door OCMW s/caw s. Werkingsmiddelen: Eenmalige projectfinanciering werkingsmiddelen via Staatssecretaris Philippe Courard. (Sinergiek, Welzijnsconsortium, Energiesnoeiers, Kringloopwinkel Zuid-West-Vlaanderen) Huidige werking op eigen financiering Welzijnsconsortium en Energiesnoeiers. RESULTATEN Groepsaankoop frigo Eerste groepsaankoop 20 toestellen: frigo A+ Bauknecht tafelmodel 170 Tweede groepsaankoop 30 toestellen: frigo A+ Bauknecht tafelmodel 180 Scherpe prijs, goede dienst na verkoop. Werkingsgebied Initieel ingestapt: OCMW Avelgem, OCMW Wervik, OCMW Wevelgem, OCMW Zwevegem en CAW Stimulans. Bijgekomen OCMW Kuurne, OCMW Menen, OCMW Anzegem,. Frigo s 41 frigo s van de 50 bij cliënten (afbetaald of in afbetaling via OCMW s/caw s) Werkwijze Aanvraag via energiescan procedure. In begin vervanging frigo s via aantoonbare nood uit energiescan. Nu veelal geen energiescan nodig gezien het vaak gaat over acute nood aan frigo. Opmaak realistisch afbetalingsplan via OCMW/CAW, verschillen in werkwijze. Voorfinanciering frigo vanuit Welzijnsconsortium. Al terugbetaald alle 8

9 Stockage frigo s via OCMW Zwevegem. De rest nog te factureren aan de OCMW s/caw s. Omwille van groepsaankoop, stockage bij de Energiesnoeiers Zuid-West- Vlaanderen AANSTURING Aansturing Evaluatie Reguliere inbedding VRAAGSTUKKEN Evaluatie project en uitbreiding project naar andere toestellen en groepsaankopen? Kan onderdeel worden van groter rollend fonds (frge, woonkwaliteit, energiezuinige toestellen, ). BTW-plichtigheid. Linken met: - Preventieve inzet middelen energiefonds OCMW s - Andere groepsaankopen (via KOMOSIE, via Samen Sterker, via provincie, IMOG,? 9

10 PROJECTFICHE 5: SITUERING Projectsituering Doelgroep Aansturing Testtrajecten geïntegreerd energieadvies i.s.m. OCMW Harelbeke Sinds enkele jaren werkt het OCMW van Harelbeke met de energiesnoeiers samen voor de uitvoering van de energiescans bij kwetsbare gezinnen. Het Welzijnsconsortium, de Energiesnoeiers Zuid-West-Vlaanderen en het OCMW Harelbeke, bekeken de resultaten van deze energiescans en opvolgscans bij 10 cliënten van het OCMW. 10 energie- en opvolgscans uitgevoerd in Harelbeke, selectie door projectteam Vanuit projectteam OCMW Harelbeke, Energiesnoeiers en Welzijnsconsortium. De partners met potentiële rol in uitvoering vervolgtrajecten energiescans werden in dit traject 2 maal samengebracht. RESULTATEN 10 energiescans- en opvolgscans bijpassing werkprocedure energiesnoeiers Ontwerp van 10 geïntegreerde energieadviezen voor de maatschappelijk werkers, waarmee maatschappelijk werkers het traject kunnen opvolgen in coördineren op maat van de cliënt. Nog niet teruggekoppeld met maatschappelijk werkers. De werkprocedure van de energiesnoeiers werd bekeken en er werden voorstellen geformuleerd om in de toekomst een geïntegreerd energieadvies te kunnen geven vanuit een samenwerking energiesnoeiers, frge, OCMW, CAW,... De energiescan zou meer gegevens kunnen capteren om een geïntegreerd energieadvies mogelijk te maken. ontbrekende schakels in traject implementatie in de regio VRAAGSTUKKEN financiering en renovatiebegeleiding is een trajectboom haalbaar en in de regio implementeerbaar 10

11 PROJECTFICHE 6: Ad hoc regionale uitwisselingstafel van de LAC-Voorzitters SITUERING Projectsituering Doelgroep De stijgende problematiek van energiearmoede en de cruciale rol die de LACvoorzitters hierin hebben. De suggestie vanuit het regio-overleg van OCMWvoorzitters en secretarissen om de LAC-voorzitters samen te brengen begin 2012 naar aanleiding van vragen vanuit Welzijnsconsortium hieronder. Halfweg 2010 signaleerden we op het regio-overleg van OCMW-voorzitters en - secretarissen de mogelijkheden van de omzendbrief van staatssecretaris Ph. Courard omtrent sociaal preventief energiebeleid. We vroegen het overleg van de OMCWvoorzitters en -secretarissen om: - LOKAAL: Met de geïnteresseerde OCMW s te bekijken hoe meer vanuit preventief oogpunt vanuit het OCMW kan gewerkt worden rond de energieproblematiek en de inzet van alle mogelijkheden vanuit de omzendbrief hierin te bekijken. - REGIONAAL: De regionale initiatieven kritisch te bekijken en een scenario voor te stellen waardoor deze initiatieven nog nauwer kunnen samenwerken en nog meer kunnen inspelen op de lokale noden en het Vlaams beleid dat hierrond zal worden ontwikkeld. - REGIOSTRATEGIE: Op basis hiervan akkoord te krijgen dat bovenstaande conclusies mogen dienen als input voor de regionale energiestrategie die Leiedal aan het uitwerken is. En dat we uitgaan van de noodzaak dat corrigerende acties naar kwetsbare doelgroepen nodig zijn om het Matteüseffect inzake energie, energie efficiëntie en hernieuwbare energie tegen te gaan en deze acties formuleren op regioniveau, zodat deze ambities door andere actoren kunnen mee versterkt worden. Begin 2012 stelden we op het regio-overleg van OCMW-voorzitters en secretarissen voor om hierop verder te werken en in deze oefening minstens te bekijken: - De LAC-werkingen en initiatieven rond preventief werken naar energiebesparing binnen de OCMW s - De energiesnoeiers Zuid-West-Vlaanderen werkzaam in 12 lokale besturen (excl. Waregem) - De werking van de energieleningen FRGE met 11 lokale besturen (Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Harelbeke, Kuurne, Kortrijk, Lendelede, Menen, Waregem, Wevelgem, Zwevegem) en de Lokale Entiteit Welzijnsconsortium. Verdere stappen zijn nodig om: - het bestaande, het ontwikkelde efficiënter en meer gecoördineerd in te zetten - om een betere inbedding en ontwikkeling van nieuwe opportuniteiten mogelijk te maken. Voorzitters van de Lokale Advies Commissies in de 13 OCMW s uit de regio RESULTATEN Eerste LACuitwisseling Bijna voltallige opkomst. Zeer veel vragen naar verschil in werking tussen de LAC-werkingen. Interesse om sterker af te spreken naar vragen naar Eandis, Infrax. 11

12 Tweede LACuitwisseling Vragen naar wettelijk kader en afstemming. Opnieuw bijna voltallige opkomst. Toelichting wettelijk kader LAC-werking door OCMW Kortrijk, OCMW Kuurne, ondersteuning vanuit Welzijnsconsortium. Afspraak om LAC-voorzitters op de hoogte te houden van uitkomst van de stakeholdersoverleggen inzake woonkwaliteit private huurmarkt Leiedal, Welzijnsconsortium, provincie West-Vlaanderen en Wonen Vlaanderen VRAAGSTUKKEN Trajecten naar LACdossiers LAC dossiers knipperlichten en prioritaire aanknopingspunt voor uitvoering geïntegreerd advies, verdere begeleiding rond energie/wonen 12

13 PROJECTFICHE 7: SITUERING Regelgeving Uit de startblokken: promotorschap sociaal dakisolatieproject Binnen enkele jaren is dakisolatie verplicht in alle Vlaamse woningen. Voor huurwoningen op de private huurmarkt zorgt de Vlaamse overheid nu samen met de netbeheerders voor een extra hoge dakisolatiepremie. Die bedraagt 23 euro per m² geplaatste dakisolatie (in de plaats van maximaal 8 euro normaal). Doelgroep Voorwaarde is dat de huurder behoort tot één van de volgende doelgroepen: beschermde afnemer, doelgroep FRGE, actieve budgetmeter, LAC en huurder SVK, OCMW of lokaal bestuur. Woningen SHM komen niet in aanmerking. Projectpromotor Een projectpromotor begeleidt de huurder en verhuurder bij de voorbereiding en uitvoering van de werken. Bij de beoordeling of een woning in aanmerking komt, gaat specifieke aandacht naar de integrale kwaliteit van de woning. De projectpromotor stelt eventueel een vakbekwame aannemer aan of is zelf aannemer en vraagt achteraf de premie aan bij de netbeheerder. De projectpromotor mag de kosten voor de begeleiding van de dakisolatiepremie trekken. Als verhuurder hoeft men dus niets te doen. In ruil wordt van de verhuurder verwacht dat hij : - de huurprijs niet verhoogt omdat het dak geïsoleerd wordt; - het lopend huurcontract niet voortijdig opzegt conform de geldende huurwetgeving. Financieel Als de sociale dakisolatiepremie niet alle kosten dekt, wordt aan de verhuurder op voorhand gevraagd om het restbedrag te betalen. 30% van dit restbedrag kan de verhuurder benutten in het kader van de federale belastingvermindering. Energiescan Het is aangewezen dat voorafgaand aan de dakisolatiewerken een gratis huishoudelijke energiescan uitgevoerd wordt. Voorstel regio De energiesnoeiers Zuid-West-Vlaanderen (zie ook projectfiche 1) bieden aan om de rol van projectpromotor op zich te nemen in de regio Zuid-West-Vlaanderen. - ES staan als projectpromotor vermeld op website VEA. - ES organiseren zich om alle stappen van het projectpromotorschap op zich te nemen - ES rekenen kost van 250 per uitgevoerd dossier. - In beperkt aantal gevallen zijn ES ook uitvoerder van de dakisolatie. Andere partners kunnen zich ook installeren als projectpromotor voor bepaald segment van de markt (bv. SVK De Poort, Bouwblokrenovatie Overleie) maar staan niet geregistreerd op site VEA. ES verzorgen dispatch. De dossiers bereiken de ES op twee manieren: - Verhuurders contacteren zelf projectpromotor (via woonwinkel, reclame,..). - ES contacteren verhuurder n.a.v. uitgevoerde energiescan. 13

14 RESULTATEN ( ) Aantal behandelde dossiers Aantal verhuurders die ons gecontacteerd hebben Aantal potentiële dossiers naar aanleiding van energiescan Geen dossiers (op 1043 uitgevoerde energiescans in 2012) AANSTURING RVB BND Kortrijk vzw/projectoverleg energiesnoeiers Praktische werkgroep energiesnoeiers Evaluatievergadering per gemeente 10 keer per jaar 2 keer per jaar/contactpersonen lokale besturen/meedelen nieuwigheden, uitwisseling ervaringen en praktische uitvoering. 1 keer per jaar per lokaal bestuur/stakeholders/gemeentelijke uitvoering VRAAGSTUKKEN Financiering Samenwerking Traject Financieel rendabel? Afstemming projectpromotor/woonwinkels/lokale besturen Woonwinkels frontoffice / energiesnoeiers backoffice? Schakel verbetertraject private huurmarkt 14

15 PROJECTFICHE 8: Multi-screening woningen: ontwikkeling instrument en implementatiescenario i.s.m. regioactoren, lokale besturen en Provincie West-Vlaanderen SITUERING Situering Vanuit de vaststelling dat verschillende hulpverleners aan huis komen, of dat hulpverleners vanuit een zeer diverse invalshoek een zelfde woning/hulpverleningssituatie beoordelen werd, onder coördinatie van het Welzijnsconsortium in samenwerking met diverse partners (SEL, Logo, steunpunt woningaanpassing, energiesnoeiers, Wonen-Vlaanderen ) het instrument multiscreening ontwikkeld. Multiscreening beoogt om in 1 bezoek/een beperkt aantal bezoeken, ongeacht de aanleiding van het bezoek, over meerdere terreinen kernvragen (knipperlichtfunctie) beantwoord te krijgen, zodat indien nodig meerdere hulpverleners aan de slag kunnen. De terreinen die in de bevraging aan bod komen zijn woningkwaliteit, levensloopbestendigheid, gezond binnenmilieu, energiezuinigheid, zorgnood en valpreventie. Bij detectie van mogelijke knelpunten wordt een vervolgtraject opgezet o.l.v. een aangestelde organisatie (OCMW sociaal huis, woondienst ). Dit vervolgtraject kan zich situeren op het niveau van een individuele case. Maar het bundelen van informatie uit vele individuele cases maakt het ook mogelijk om acties op het niveau van een project/lokaal bestuur uit te werken. In 2012 werd het traject multiscreening, onder begeleiding van de Provincie West- Vlaanderen, getest door vier woonzorgprojecten in de Provincie. Op basis van hun bevindingen werd het instrument aangepast. RESULTATEN (2012) Testrajecten in de regio Kuurne en Lendelede werkten mee aan de testtrajecten georganiseerd door de Provincie West-Vlaanderen AANSTURING Projectoverleg/ projectpartners Provincie West-Vlaanderen biedt ondersteuning bij de uitvoering VRAAGSTUKKEN Inbedding in lokaal beleid 15

16 PROJECTFICHE 9: SITUERING Situering OPMAAK TRANSITIEPAD GEEN ENERGIEARMOEDE Het Mattheus effect speelt ook op het vlak van energie en energiebesparing sterk. Vandaar dat het Welzijnsconsortium inzet op verschillende projecten (energiesnoeiers, FRGE, medewerking aan regionale energiestrategie,...) om vanuit een sociale focus rond energiebesparing te werken. Energie-armoede ontstaat als de energiekost een te grote hap neemt uit het gezinsbudget, het houdt dus verband met het beschikbare inkomen, de hoogte van de energieprijzen en de mate van het energieverbruik. Twee factoren maken dat we in Zuid-West-Vlaanderen kwetsbaarder zijn voor energie-armoede ; - De isolatiekwaliteit van Zuid-West-Vlaamse woningen is beduidend lager, waardoor meer energie nodig is om woningen te verwarmen. - De regio heeft een energieprijshandicap: de energieprijzen zijn hier hoger dan elders in Vlaanderen. In de toekomst dreigt de omvang van de energie-armoede toe te nemen door stijgende energieprijzen. Het transitiepad geen energiearmoede werd door het Welzijnsconsortium samen met Leiedal en betrokken lokale en regionale actoren uitgewerkt als één van de zeven transitiepaden in het Cahier Zuid-West-Vlaanderen energieneutraal in Naar een regionale energiestrategie van de Intercommunale Leiedal. RESULTATEN Geen energiearmoede, één van de zeven transitiepaden voor Zuid-West-Vlaanderen energieneutraal in AANSTURING Stuurgroep regionale energiestrategie Raad van bestuur Welzijnsconsortium Beleidsgroep FRGE Het Welzijnsconsortium werkte vanuit de stuurgroep actief mee aan de opmaak van de regionale energiestrategie en specifiek de opname van een transitiepad geen energiearmoede. Om dit transitiepad te stofferen werd: - een voorafgaandelijk advies gevraagd aan Elias Storms van de onderzoeksgroep OASES - een werkgroep van betrokkenen uit de regio samengesteld om de prioriteiten van het transitiepad geen energiearmoede mee vorm te geven Op basis van deze insteken maakte het Welzijnsconsortium een voorstel van transitiepad over aan de intercommunale Leiedal. Dit transitiepad moet nu in uitvoering gebracht worden. bepaling transitiepaden en proces opmaak regionale energiestrategie beslissing medewerking en financiering uit eigen middelen VRAAGSTUKKEN Actieplan Omzetting in actieplan, één van de acties is het samenbrengen en gezamenlijk aansturen van de verschillende bovenlokale projecten, cfr. voorstel BEA 16

Concept paper for the continuation of the Energy checks EC-LINC D6.2

Concept paper for the continuation of the Energy checks EC-LINC D6.2 Concept paper for the continuation of the Energy checks An Coninx 3 februari 2014 Pagina: 2/12 Inleiding en situering KOMOSIE nam deel aan het project EC-LINC, Energy Checks for Low INCome households,

Nadere informatie

Reglement energielening FRGE. 1 Definities. Reglement Definities

Reglement energielening FRGE. 1 Definities. Reglement Definities Reglement energielening Reglement Definities FRGE 1 Definities 1.1 Lokale Entiteit is een instantie die op het niveau van één of meerdere gemeenten instaat voor de lokale realisering van doelstellingen

Nadere informatie

Aanpak energiearmoede Zonnebeke

Aanpak energiearmoede Zonnebeke Aanpak energiearmoede Zonnebeke Evaluatie en aanbevelingen 1. INLEIDING In 2011 werd de Westhoek erkend als lokale entiteit voor het FRGE (fonds ter reductie van de globale energiekost). De opstart van

Nadere informatie

INFRAX EN STEBO, PARTNERS IN EEN SOCIAAL ENERGIEBELEID IN LIMBURG

INFRAX EN STEBO, PARTNERS IN EEN SOCIAAL ENERGIEBELEID IN LIMBURG Erwin De bruyn Stebo Joachim de Wijs Stebo INFRAX EN STEBO, PARTNERS IN EEN SOCIAAL ENERGIEBELEID IN LIMBURG Infrax als sociale netbeheerder Als netbedrijf vervult Infrax een belangrijke sociale rol. Zo

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012. Voorgelegd aan de Algemene Vergadering van 21 mei 2013

JAARVERSLAG 2012. Voorgelegd aan de Algemene Vergadering van 21 mei 2013 JAARVERSLAG 2012 Voorgelegd aan de Algemene Vergadering van 21 mei 2013 Duwolim CVBA met sociaal oogmerk Marktplein 7 3550 Heusden-Zolder RPR Hasselt 0807.760.273 duwolim@sjk.woonnet.be Woord vooraf van

Nadere informatie

2. Vorming 'Broodje gezond' wordt gesmaakt door mensen in armoede en vrijwilligers

2. Vorming 'Broodje gezond' wordt gesmaakt door mensen in armoede en vrijwilligers 1. 'Ieders stem telt' ook in het nieuwe streekpact 2. Vorming 'Broodje gezond' wordt gesmaakt door mensen in armoede en vrijwilligers 3. Goedkope of renteloze energieleningen via het Fonds ter Reductie

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN ENERGIELENINGEN IN HET KADER VAN HET FONDS TER REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST (FRGE)

REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN ENERGIELENINGEN IN HET KADER VAN HET FONDS TER REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST (FRGE) REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN ENERGIELENINGEN IN HET KADER VAN HET FONDS TER REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST (FRGE) Artikel 1. Definities 1. De Schakelaar: vereniging De Schakelaar is een vereniging

Nadere informatie

Woonwinkel regio Tielt. Steeds je eerste stap! Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie...

Woonwinkel regio Tielt. Steeds je eerste stap! Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie... Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie... Woonwinkel regio Tielt 2015 Voorjaar Steeds je eerste stap! De woonwinkel zet u gratis en vrijblijvend op weg : Tel 051

Nadere informatie

Brussel, 6 februari 2008 080206_Advies_REG_investeringen Advies Premies voor REG-investeringen in woningen voor niet-of-onvoldoende-belastingbetalers

Brussel, 6 februari 2008 080206_Advies_REG_investeringen Advies Premies voor REG-investeringen in woningen voor niet-of-onvoldoende-belastingbetalers Brussel, 6 februari 2008 080206_Advies_REG_investeringen Advies Premies voor REG-investeringen in woningen voor niet-of-onvoldoende-belastingbetalers Inhoud Krachtlijnen van het advies... 3 Advies... 4

Nadere informatie

NAAR EEN AMBITIEUS BELEID INZAKE ENERGIE EN WOONKWALITEIT IN VLAANDEREN

NAAR EEN AMBITIEUS BELEID INZAKE ENERGIE EN WOONKWALITEIT IN VLAANDEREN Samenlevingsopbouw NAAR EEN AMBITIEUS BELEID INZAKE ENERGIE EN WOONKWALITEIT IN VLAANDEREN NAAR EEN AMBITIEUS BELEID INZAKE ENERGIE EN WOONKWALITEIT IN VLAANDEREN 1. Energetisch besparingspotentieel op

Nadere informatie

Leidraad voor een goede praktijk van de Lokale Adviescommissie (LAC)

Leidraad voor een goede praktijk van de Lokale Adviescommissie (LAC) 1 Leidraad voor een goede praktijk van de Lokale Adviescommissie (LAC) Inhoud Inleiding. 4 1. De Lokale Adviescommissie. 6 1. 1. Opdracht en juridisch kader. 6 1. 2. Drie partijen elk hun rol en verantwoordelijkheid.

Nadere informatie

Dominiek Vandewiele, Intercommunale Leiedal

Dominiek Vandewiele, Intercommunale Leiedal 2 COLOFON Dit cahier bevat een voorstel voor een regionale energiestrategie voor Zuid- West-Vlaanderen: Zuid-West-Vlaanderen energieneutraal in 2050. Het biedt een denkkader over hoe Zuid-West-Vlaanderen

Nadere informatie

OVERZICHT VAN DE GEBRUIKTE AFKORTINGEN 81 VOORWOORD

OVERZICHT VAN DE GEBRUIKTE AFKORTINGEN 81 VOORWOORD INHOUDSTAFEL VOORWOORD 2 WERKING 2014 3 FINANCIËLE EN SOCIALE HULP 5 INKOMEN 1 ONDERSTEUNING EN OPVOEDING 1 VOORDELEN EN PREMIES 1 JURIDISCH ADVIES 1 SCHULDEN 1 CRISISOPVANG 1 SOCIAAL HUREN 1 ASIELZOEKERS

Nadere informatie

Goedkope lening: lening met een jaarlijks kostenpercentage (JKP) gelijk aan 2%

Goedkope lening: lening met een jaarlijks kostenpercentage (JKP) gelijk aan 2% REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN GOEDKOPE EN RENTELOZE LENINGEN VOOR ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET FONDS TER REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST 1. Definities Doelgroep: de doelgroep

Nadere informatie

4.1. NAAR EEN EFFECTIEF RECHT OP ENERGIE. Energie en water

4.1. NAAR EEN EFFECTIEF RECHT OP ENERGIE. Energie en water 4.1. NAAR EEN EFFECTIEF RECHT OP ENERGIE IV 131 4.1. NAAR EEN EFFECTIEF RECHT OP ENERGIE Inleiding... 134 1. Een effectief recht op energie... 135 1.1. Grondwettelijk recht 135 1.2. Basispakket energie

Nadere informatie

Energie besparen, wegwijs in het premie-doolhof

Energie besparen, wegwijs in het premie-doolhof Energie besparen, wegwijs in het premie-doolhof limburg.be/wonen 011 23 72 02 Energie besparen Energie besparen, wegwijs in het premie-doolhof Energie besparen, wegwijs in het premie-doolhof Geld gooi

Nadere informatie

Energiebesparende investeringen in de private huurmarkt. Praktijkgebaseerde aanbevelingen voor het lokale en Vlaamse beleid

Energiebesparende investeringen in de private huurmarkt. Praktijkgebaseerde aanbevelingen voor het lokale en Vlaamse beleid Energiebesparende investeringen in de private huurmarkt Praktijkgebaseerde aanbevelingen voor het lokale en Vlaamse beleid 1 32 Samenlevingsopbouw vzw p/a Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie Steunpunt

Nadere informatie

Derde Vlaams actieplan energie-efficiëntie

Derde Vlaams actieplan energie-efficiëntie Derde Vlaams actieplan energie-efficiëntie INHOUD 1. Algemeen kader van het derde Vlaams actieplan energie-efficiëntie... 5 1.1. Inleiding... 5 1.2. Vlaamse beleidscontext en overzicht van de energiebesparingsdoelstellingen

Nadere informatie

VRAAG EN ANTWOORD (FAQ) DUWOLIM 28 JANUARI 2014

VRAAG EN ANTWOORD (FAQ) DUWOLIM 28 JANUARI 2014 VRAAG EN ANTWOORD (FAQ) DUWOLIM 28 JANUARI 2014 1. WELKE STEDEN EN GEMEENTEN NEMEN DEEL AAN DEZE ACTIE?... 2 2. HOE KAN IK DEZE LENINGEN AANVRAGEN?... 2 3. WELKE DOCUMENTEN HEB IK NODIG OM EEN AANVRAAG

Nadere informatie

Een lagere energiefactuur? Wij helpen u!

Een lagere energiefactuur? Wij helpen u! Een lagere energiefactuur? Wij helpen u! Stap 1 : Vraag snel een gratis energiescan aan. Stap 2 : Isoleer het dak van een private huurwoning en geniet van een extra hoge premie van 23 euro per m 2. Bekijk

Nadere informatie

Het FRGE-krediet in een veertigtal vragen

Het FRGE-krediet in een veertigtal vragen Het FRGE-krediet in een veertigtal vragen 1) Wat is het FRGE? 2) Waarom moet ik aankloppen bij wvi voor een lening bij het Fonds? 3) Welke rol speelt de stad/gemeente? 4) Welke gemeenten nemen deel aan

Nadere informatie

ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET

ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN LENINGEN VOOR ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET FONDS TER REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST ARTIKEL 1: DEFINITIES 1 Cvba met sociaal oogmerk Duwolim:

Nadere informatie

Jaarondernemingsplan 2014. Agentschap Wonen Vlaanderen

Jaarondernemingsplan 2014. Agentschap Wonen Vlaanderen Jaarondernemingsplan 2014 Agentschap Wonen Vlaanderen Inhoud Inleiding... 5 Wonen Vlaanderen als organisatie... 5 Strategische organisatiedoelstelling 1: verhoging aanbod private en sociale huurwoningen...

Nadere informatie

ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET

ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN LENINGEN VOOR ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET FONDS TER REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST ARTIKEL 1: DEFINITIES 1 Duwolim: cvba met sociaal oogmerk

Nadere informatie

Faq Duwolim 20100915-1

Faq Duwolim 20100915-1 1. Welke steden en gemeenten nemen deel aan deze actie? 2. Hoe kan ik deze leningen aanvragen? 3. Welke documenten heb ik nodig om een aanvraag te kunnen indienen? 4. Zijn er inkomensbeperkingen om in

Nadere informatie

DE HYBRIDE WONINGMARKT

DE HYBRIDE WONINGMARKT DE HYBRIDE WONINGMARKT Betaalbaar en duurzaam wonen: de scheiding tussen huur en eigendom weggehaald BLAUWDRUK 1.1 Versie 28 februari 2014 ESF: Oproep 258 Project 4141 2 Inhoud VOORAF... 5 SAMENVATTING...

Nadere informatie

Meerjarenplan 2008-2012

Meerjarenplan 2008-2012 OCMW Wevelgem - p. 1 VOORWOORD INLEIDING 5 1. Situering van het meerjarenplan 2008-2012 5 1.1. Vorm 5 1.2. Inhoud 5 1.3. Procedure 6 2. Het meerjarenplan 2008-2012 6 DEEL I : STRATEGISCHE NOTA 7 I. Algemene

Nadere informatie

Gemeentelijk energie- en klimaatactieplan Brecht

Gemeentelijk energie- en klimaatactieplan Brecht Gemeentelijk energie- en klimaatactieplan Brecht Februari 2015 INHOUD A. INLEIDING... 4 1 Achtergrond... 4 2 Ambitie en visie van de gemeente... 5 3 Opbouw en uitvoering plan... 5 B. SITUATIE EN UITDAGINGEN...

Nadere informatie

Freya Van den Bossche. Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie

Freya Van den Bossche. Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie Freya Van den Bossche Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie Beleidsbrief Energie 2013-2014 Met de Beleidsbrief Energie 2013-2014 worden de basisopties van het Regeerakkoord en

Nadere informatie

Werkingsverslag. Buddywerking Vlaanderen

Werkingsverslag. Buddywerking Vlaanderen Federatie van Diensten voor Geestelijke Gezondheidszorg Martelaarslaan 204B - 9000 Gent TEL 09/233.50.99 E-MAIL fdgg@fdgg.be Zorgnet Vlaanderen Guimardstraat 1-1040 Brussel TEL 02/511.80.08 FAX 02/513.52.69

Nadere informatie