Rabobank Industrie Update

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rabobank Industrie Update"

Transcriptie

1 Rabobank Industrie Update Mei 2015 De maandelijkse Rabobank Industrie Update geeft een selectie van ontwikkelingen en nieuwsberichten in de industrie van de afgelopen maand 1. De onderwerpen zijn voorzien van Rabobank commentaar en gegroepeerd naar vier trends die wij zien in de Nederlandse industrie: Noodzaak tot innovatie, Duurzaamheid als gegeven, Continue internationale (markt)dynamiek, en Resource onzekerheid 2. Het laatste deel betreft macro economische ontwikkelingen en kerncijfers voor de Nederlandse industrie. De Rabobank Industrie Update en andere Rabobank publicaties zijn ook te vinden op de Rabobank Kennis app (ios en Android devices). Ook zou de batterij kunnen worden opgeladen met goedkopere nachtstroom, om deze energie vervolgens overdag in te zetten. Dat moet huishoudens een kostenbesparing opleveren. In februari vertelde Tesla-topman Elon Musk al kort over de batterij, die volgens hem in de tweede helft van het jaar in productie zou gaan. Tesla zet zwaar in op de eigen productie van batterijen, ook voor in zijn elektrische auto's. Momenteel wordt gewerkt aan de zogenoemde gigafactory in de Amerikaanse staat Nevada, waar vanaf 2020 accu's voor een half miljoen Tesla's per jaar van de band moeten rollen. Het bedrijf investeert zo'n 5 miljard dollar om de fabriek te bouwen. Omvang van Tesla s gigafactory Noodzaak tot innovatie Tesla komt met accu voor woningen Autofabrikant Tesla onthult binnenkort een batterij die stroom voor een woning kan opslaan. Ook toont het bedrijf dan een "zeer grote batterij voor nutsbedrijven". Met de technologie moet het mogelijk worden om stroom van bijvoorbeeld zonnepanelen tijdelijk op te slaan. Tesla s toekomstige business model De accu zou een uitkomst zijn in landen waar het aantal gebruikers van bijvoorbeeld zonne-energie snel toeneemt. Het opslaan van hernieuwbare energie, is voor particuliere gebruikers en bedrijven een groot knelpunt. Mocht de accu succesvol zijn, dan zou het mogelijk worden dat mensen geheel of grotendeels onafhankelijk raken van de gebruikelijke energieleveranciers waarvan ze nu een deel van de energie moeten betrekken. 1 Zie pagina 3 voor de gebruikte bronnen. 2 Zie pagina 4 voor een korte toelichting op de vier trends. Page 1 of 5

2 Duurzaamheid als vast gegeven Composiet produceren wordt vele malen duurzamer Composietmaterialen voor vliegtuigvleugels en rompen harden uit in grote ovens, die tot 400 graden opgestookt moeten worden. De Amerikaanse universiteit MIT ontdekte een nieuw nanomateriaal. Een soort coating die vrijwel geen gewicht toevoegt, maar die de traditionele ovens overbodig gaat maken. Wanneer het nanomateriaal onder stroom wordt gezet, genereert het voldoende warmte om het composiet uit te laten harden. Het is de wetenschappers gelukt om een even sterke vliegtuigromp te maken. Er is echter één verschil: het energieverbruik ligt op 1% ten opzichte van de conventionele methode. Het biologisch afbreekbare papier, golfkarton, zal vervolgens worden gebruikt door Ferrero voor de verpakking van haar chocolaatjes. Materiaalgebruik Boeing 787 Ferrero koopt ieder jaar 25% van de wereldwijde hazelnotenoogsten. In totaal maakt het bedrijf daarmee circa 180 miljoen ton Nutella en andere chocoladeproducten. Deze enorme aantallen laten zien dat het hier om een fors project gaat waarmee de duurzame productie van het bedrijf aanmerkelijk wordt vergroot. In de vliegtuigindustrie ligt veel focus op gewichtsreductie (en daardoor besparing van brandstof) door middel van bijvoorbeeld de doorontwikkeling van materialen en de toepassing van nieuwe technologieën zoals 3D-printing voor vervaardiging van bepaalde onderdelen. De ontdekking van de eigenschappen van dit nanomateriaal (dat oorspronkelijk werd gebruikt om vleugels ijsvrij te houden) zorgen voor een revolutionaire besparing van de productie zelf. Grote voordeel naast de vermindering van het energieverbruik is dat er minder investering nodig is in activa (zoals een oven) en ook dat hitte precies kan worden gebracht waar het nodig is. Ook voor andere composietgebruikers (zoals de automotive-industrie) kan deze ontdekking forse besparingen opleveren in de toekomst. Van nazelnotendoppen tot ecopaper Het italiaanse Ferrero bekend van ondermeer Nutella heeft in samenwerking met Stora Enso en het Duitse onderzoeksbureau PTS een manier gevonden om de onbruikbare doppen van de hazelnoten nuttig te gebruiken. De hazelnotendopen worden in de Barcelonese fabriek van Stora Enso omgezet tot het gepatenteerde EcoPaper. De combinatie heeft hierin EUR 1,2 miljard geinvesteerd waarvan de helft is gefinancierd door de EU. In Japan is men ook overigens bezig om de hazelnotendoppen te gebruiken voor de vervaardiging van bioplastics. Op termijn zou dit wellicht nog interessanter kunnen zijn dan de verwerking in papier of karton. Continue (internationale) marktdynamiek Businessmodel op z n kop Onlangs heeft Berenschot voor het 9 e jaar het Strategy Trends onderzoek gepubliceerd. Dit rapport laat zien wat er op de CEO agenda staat voor 2015 en welke strategische keuzes er worden gemaakt in de boardroom. Eén van de opvallende zaken is, dat 2015 het jaar van transitie is voor veel bedrijven en dat businessmodellen totaal op z n kop staan of in elk geval worden aangepast aan de nieuwe werkelijkheid. Voor maar liefst 4 van de 5 bedrijven betekent dit daadwerkelijke herijking van het businessmodel in Naast aandacht voor innovatie willen veel CEO s de relatie met de klant veranderen. Opvallend is, dat de waardepropositie van producten en diensten niet als eerste wordt genoemd om deze relatie te verdiepen en dat de aandacht voor het verdienmodel wat achterblijft ten opzichte van andere aspecten in het businessmodel. Page 2 of 5

3 In eerdere publicaties van Rabobank is het belang voor de Nederlandse industrie benadrukt om kritisch te kijken naar het businessmodel en bijbehorende waarde en strategie. Trends zoals onzekerheden over resources, mogelijkheden met betrekking tot de smart factory en rapid prototyping met behulp van 3D-printing levert kansen op in de klantbediening van ondernemers. De uitkomsten uit het rapport van Berenschot laat zien, dat het urgentiebesef onder CEO s flink is gestegen en daadwerkelijk leidt tot aanpassing van strategieën in Kwaliteit en innovatie zien deze bedrijven hoofdzakelijk als onderscheidend vermogen. Berenschot vult terecht aan, dat hopelijk de klant niet uit het oog wordt verloren. Rabobank en industrie Samenwerking RoyalHaskoningDHV en Rabobank in chemie RoyalHaskoningDHV en Rabobank zoeken naar mogelijkheden om samen te werken in de chemie. Het doel is om gezamenlijke kansen en bedreigingen voor hun klanten in de chemiesector te identificeren en waar nodig hen daarin te adviseren en/of financieren. De Europese chemiesector staat immers voor een groot aantal uitdagingen ten aanzien van concurrentiepositie en verduurzaming van de productie. Voor meer lezen: Doing more with less in the chemical industry. De 2015 maakindustrie top 100 Eind april presenteerde MT (Management Team) magazine en MBCF Corporate Finance de jaarlijkse lijst met 10 best presterende Nederlandse industriële bedrijven actief in de business-to-business markt met een omzet van maximaal EUR 500 miljoen. De prestaties werden beoordeeld op basis van 4 financiële criteria, te weten: omzet, omzetgroei, EBITDA en return on invested capital. Blog: Elk land zijn eigen speelgoed Tweemaandelijks publiceert Rabobank een blog waarin we onze mening geven over grote of kleine ontwikkelingen die we zien in de Nederlandse industrie. Deze verschijnen ondermeer op de Rabobank Kennisapp en Rabobank.nl. De blog van deze maand is getiteld Elk land zijn eigen speelgoed. Uiteraard horen we graag uw mening hierover. Bronnen voor deze uitgave zijn: ACS Applied Materials and Interfaces, MIT news, duurzaambedrijfsleven.nl, NU.nl, Bloomberg, Buzzfeed, Telegraaf.nl, Berenschot, MT, Renewablepackaging.com. Contactgegevens Henri Cocu Voor het derde opeenvolgende jaar is het familiebedrijf Huisman uit Schiedam op de eerste plaats geëindigd. Huisman is actief in de on- en offshore olie- en gasmarkt waarvoor het zwaar materieel levert. Runners up waren SIF group (vorig jaar plaats 10) uit Roermond en Frames (3) uit Alphen aan den Rijn. Toevalligerwijs (?) zijn ook deze bedrijven ook deels actief in de olie- en gasindustrie. Het is goed om te zien dat elk jaar een lange lijst met mooie, vaak internationaal succesvolle, industriële bedrijven uit het MKB en Grootbedrijf segment kan worden samengesteld. Veel van deze bedrijven hebben zich verregaand gespecialiseerd in een bepaald marktsegment en leveren hoogwaardige producten met veel toegevoegde waarde. Hierdoor kunnen ze zich net als de grote Nederlandse industriële bedrijven ( ASML, Philips etc.) internationaal uitstekend meten met de concurrentie. De top 3 bedrijven van 2015 is (deels) actief in de offshore olie- en gasmarkt, Rabobank heeft hierover onlangs een uitgebreid rapport gepubliceerd (opvraagbaar bij de opstellers van deze Industrie Update). Sander Halsema Arnold Hardonk Corné Kranenburg Page 3 of 5

4 Toelichting vier trends in de industrie Vier trends in de Nederlandse industrie Rabobank onderscheidt vier trends die de Nederlandse industrie nu en in de toekomst gaan vormgeven. Bedrijven in de Nederlandse industrie zullen hierop acteren om hun marktpositie te behouden of verder uit te bouwen. Noodzaak tot innovatie Onderscheid op prijs voor Nederlandse industrie veelal onmogelijk Industrie is de innovatieve sector in de economie Oplossen Grand Societal Challenges maakt innovatie nodig Duurzaamheid een gegeven Opgelegd door overheid, afnemer en concurrent Efficiëntere productie, minder grondstoffen, duurzame producten, closing the loop Geen concurrentiefactor, maar vereiste Continue internationale dynamiek Azië (China) belangrijkste industriële macht: omvang en kennisontwikkeling Reshoring van industrie in Westerse landen: kosten, kwaliteit, logistiek Concurrentie tussen (internationale) kennisclusters en ketens Resource onzekerheid Prijsvolatiliteit grondstoffen en energie Schaarste aan grondstoffen (Rare Earth Metals) Problematisch tekort technisch personeel Drie ontwikkelingen in de mondiale economie Naast de bovengenoemde vier trends zien we drie ontwikkelingen waar alle sectoren en bedrijven mee te maken hebben of krijgen: sneller, complexer en meer onzeker. Grotendeels worden deze ontwikkelingen gedreven door ontwikkelingen in de ICT. In het afgelopen decennium was dit met name relevant in meer consumentgerichte sectoren, zoals retail en media. Voor de nabije toekomst zal dit echter ook de industrie steeds meer raken. De veranderingen leiden er toe dat meer wendbaarheid van organisaties wordt vereist. Dit zal resulteren in een noodzakelijke flexibilisering van business models. Indien bedrijven dit niet doen dan bestaat de kans dat concurrenten en nieuwkomers afkomstig uit andere sectoren bedrijven voorbijstreven. Kortere levensduur van bedrijven Kortere product life cycles Kortere time-tomarket opeenvolgende technologieën Complexer Cross sectorale concurrenten Symbiose van technologieën Opkomst van digital value networks Personalised products and services Complexer? Meer onzeker Meer onzeker Marktleiderschap en schaal geven geen garantie meer Geen brand Loyalty Big Data geeft ook meer variabelen Geopolitieke verschuivingen Page 4 of 5

5 Kerncijfers Producentenvertrouwen en orderpositie Producer confidence (LH) Order position (RH) Source: Datastream; March 2015 latest data available Groei industriële productie in Nederland, Duitsland en de VS (JoJ) 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% NL Germany US Source: Datastream; February 2015 latest available data De productiegroei in de Nederlandse industrie (JoJ) komt echter wederom niet overeen met het positieve sentiment van de afgelopen maanden. Ook in februari (laatste CBS cijfers) was de productiegroei negatief: -0,9% JoJ. Wederom was een belangrijke negatieve rol weggelegd voor de chemiesector in Nederland (zie volgende figuur). De Duitse productie schommelt al enige maanden tussen 0%-en 1%. De industrie in de VS blijft op een hoog productiegroeiniveau. In China is sprake van een lichte krimp van de industriële activiteiten in april: 49,2 (bron: HSBC, China Manufacturing PMI). Dit is het laagste niveau van de laatste 12 maanden. Groei industriële productie per subsector van afgelopen 4 maanden (JoJ, 3M gemiddelde) 8% 3% -2% -7% -12% Manufacturing Chemical Rubber and plastics Steel & other metals Metal products High tech Machinery Na enkele maanden van dalende producentenvertrouwen zien we nu een forse opleving in april.. Dit is vooral het gevolg van de sterk gestegen verwachte bedrijvigheid. Het producentenvetrouwen is opgebouwd uit (i) orderpositie, (ii) verwachte bedrijvigheid en (iii) oordeel over voorraden. De NEVI- PMI cijfers van maart ondersteunen de positieve verwachtingen van Nederlandse industriële producenten. Transport equipment Textiles Paper Source: CBS; Rabobank; production growth (YoY) 3M average of last 4 months; February 2015 latest data De figuur hiernaast geeft het 3-maandsgemiddelde van de productiegroei in de periode november t/m februari. Deze grafiek laat beter dan de vorige grafiek de korte termijn trend zien. De Nederlandse industrie daalde in februari, maar minder negatief dan de maand ervoor.aan de daling is vooral de chemiesector debet. Als vroegcyclische sector kan dit betekenis hebben voor andere subsectoren in de industrie. Echter, de chemie heeft ook te maken met een structureel lastige positie. Dit kan voor een deel de verklaring zijn van de daling. Overigens lijkt de bodem bereikt te zijn. Positief is dat de machinebouw weer goede groei laat zien na enige maanden daling. Deze publicatie is een uitgave van Rabobank International. De in deze publicatie gepresenteerde visie is gebaseerd op gegevens uit door ons betrouwbaar geachte bronnen die worden genoemd in de bronvermelding. Deze bronnen zijn op zorgvuldige wijze in onze analyse verwerkt. Rabobank International aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor het geval dat de in deze publicatie neergelegde gegevens of prognoses onjuistheden bevatten noch voor eventuele (zet-)fouten en onvolledigheden. Het betreft algemene informatie die aan veranderingen onderhevig is. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Page 5 of 5

Investeren in metaalbewerkingsmachines. low volume, high mix & high complexity

Investeren in metaalbewerkingsmachines. low volume, high mix & high complexity Investeren in metaalbewerkingsmachines low volume, high mix & high complexity 2 De juiste financiering voor uw onderneming De metaalindustrie in Nederland bestaat uit een kleine 10.000 bedrijven. De totale

Nadere informatie

Connected everything vereist flexibele businessmodellen

Connected everything vereist flexibele businessmodellen Connected everything vereist flexibele businessmodellen Visie op 2015 > Inhoud 1 Inleiding 03 2 Evolutie naar een nieuwe realiteit: Connected everything 04 3 Flexibiliteit in businessmodellen staat centraal

Nadere informatie

STRATEGY TRENDS 2015. The CEO s agenda. Roel van Lanen Wieke Ambrosius

STRATEGY TRENDS 2015. The CEO s agenda. Roel van Lanen Wieke Ambrosius STRATEGY TRENDS 2015 The CEO s agenda Roel van Lanen Wieke Ambrosius Inhoud 1 Strategy Trends 2015: The CEO s agenda 3 1. Het heft in eigen hand 5 2. Forecast NL 11 3. Wat kiest de CEO? 17 4. Businessmodel

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Rabobank Cijfers & Trends Thema-update: Industrie De chemie in Nederland: een voorwaardelijke toekomst Met grote chemieclusters zoals rond Rotterdam en Geleen is de chemie onlosmakelijk verbonden met de

Nadere informatie

Toekomst van de maakindustrie

Toekomst van de maakindustrie Toekomst van de maakindustrie K n owledge b a sed c apital! Arnoud Muizer Panteia Zoetermeer, december 2013 ISBN : 978-90-371-9789-1 Rapportnummer : A201356 Dit onderzoek is gefinancierd door het programmaonderzoek

Nadere informatie

MONITOR GROEN GELD VERDIENEN

MONITOR GROEN GELD VERDIENEN MONITOR GROEN GELD VERDIENEN Monitor Groen Geld Verdienen inleiding 1 NOV 2013 EEN UITGAVE VAN DE ECONOMIC BOARD UTRECHT Inhoudsopgave Gouden kansen in groene business-to-business Slechts een handjevol

Nadere informatie

Zakelijke markt voedt hoop op herstel autoverkoop

Zakelijke markt voedt hoop op herstel autoverkoop Kwartaalbericht Automotive ING Economisch Bureau Zakelijke markt voedt hoop op herstel autoverkoop De automotive sector kent in 2014 een slechte start. Vooral de particuliere markt blijft een zorgenkind.

Nadere informatie

Almere DataCapital. De ontwikkeling van een duurzaam ecosysteem van kennis en bedrijvigheid rondom de opslag en bewerking van big data

Almere DataCapital. De ontwikkeling van een duurzaam ecosysteem van kennis en bedrijvigheid rondom de opslag en bewerking van big data Almere DataCapital De ontwikkeling van een duurzaam ecosysteem van kennis en bedrijvigheid rondom de opslag en bewerking van big data // Hilversum, september 2011 // Een uitgave van immovator Almere DataCapital

Nadere informatie

ING Economisch Bureau Hightech meets business. De economische impact van technologie voor sectoren, organisaties en mensen

ING Economisch Bureau Hightech meets business. De economische impact van technologie voor sectoren, organisaties en mensen ING Economisch Bureau Hightech meets business De economische impact van technologie voor sectoren, organisaties en mensen Samenvatting en visie Hoe raakt technologie de economie? Wat zijn de belangrijkste

Nadere informatie

MKB NAAR EEN STERKER MKB

MKB NAAR EEN STERKER MKB MKB 2025 NAAR EEN STERKER MKB Colofon Auteur Katinka Jongkind ING Economisch Bureau katinka.jongkind@ing.nl Redactieraad Liesbeth Berns ING Marketing Zakelijk liesbeth.berns@ing.nl Marcel Peek ING Economisch

Nadere informatie

Industrie en diensten in beeld

Industrie en diensten in beeld Stichting voor Economisch Onderzoek der Universiteit van Amsterdam Industrie en diensten in beeld Kwantitatieve fase van een SWOTanalyse van de se industrie Notitie Michiel de Nooij Flóra Felsö Barbara

Nadere informatie

Online schoenenjacht

Online schoenenjacht Schoenenbranche ING Economisch Bureau Online schoenenjacht Aanval op schoenenmarkt geopend Net nu de schoenenbranche de crisis achter zich heeft gelaten en eindelijk weer een opwaartse lijn te pakken heeft,

Nadere informatie

Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen?

Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen? Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen? Frank Menger en Pepijn Wolterinck Young European Specialists 2012 1 Inhoudsopgave Het

Nadere informatie

BIMmen. in de bouw. Sectorbrede opzet vergroot impact

BIMmen. in de bouw. Sectorbrede opzet vergroot impact BIMmen in de bouw Sectorbrede opzet vergroot impact BIMmen in de bouw 1. Inleiding 3 Onderzoeksopzet. 3 Bouwbrede kansen voor BIM onderbouwd. 3 Langetermijnvoordeel en directe winst. 3 Kwestie van lange

Nadere informatie

ING Economisch Bureau Assetvisie afvalbranche. Afval 2020 Meer waarde uit minder afval

ING Economisch Bureau Assetvisie afvalbranche. Afval 2020 Meer waarde uit minder afval ING Economisch Bureau Assetvisie afvalbranche Afval 2020 Meer waarde uit minder afval Colofon Auteur Max Erich ING Economisch Bureau max.erich@ing.nl Redactieraad Mark van Asten ING Lease mark.van.asten@ing.nl

Nadere informatie

Vier gevolgen van de groei van hernieuwbaar voor het energiesysteem

Vier gevolgen van de groei van hernieuwbaar voor het energiesysteem Vier gevolgen van de groei van hernieuwbaar voor het energiesysteem Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland 0 1 2 4 10 16 22 23 Inhoud Woord vooraf Inleiding 1 Elektriciteitsmarkt

Nadere informatie

Innovatie in Nederland

Innovatie in Nederland Innovatie in Nederland Van gouden driehoek naar platina vierhoek Nederland behoort sinds de gouden eeuw tot één van de meest welvarende landen ter wereld. Het behouden van deze positie wordt echter steeds

Nadere informatie

New Earth, New Chemistry. Actieagenda Topsector Chemie

New Earth, New Chemistry. Actieagenda Topsector Chemie New Earth, New Chemistry Actieagenda Topsector Chemie New Earth, New Chemistry Actieagenda Topsector Chemie Actieagenda topsector Chemie, juni 2011 3 4 Actieagenda topsector Chemie, juni 2011 Inhoud Executive

Nadere informatie

ROTTERDAMSE SCHOUWBURG SER RISICO- MANAGEMENT. MVO Jaarverslag 2014

ROTTERDAMSE SCHOUWBURG SER RISICO- MANAGEMENT. MVO Jaarverslag 2014 ROTTERDAMSE SCHOUWBURG 2013 2014 SER RISICO- MANAGEMENT MVO Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave E.ON Benelux Maatschappelijk verantwoord ondernemen Verslag over 2014 2 Voorwoord 3 Korte samenvatting 5 E.ON

Nadere informatie

Mobiel ondernemen heeft de toekomst Meerderheid mkb heeft geen mobiele strategie

Mobiel ondernemen heeft de toekomst Meerderheid mkb heeft geen mobiele strategie ING Economisch Bureau Mobiel ondernemen heeft de toekomst Meerderheid mkb heeft geen mobiele strategie Mobiel internet is in Nederland aan een opmars bezig. De verwachting is dat de bestedingen via smartphones

Nadere informatie

De impact van ICT op de Nederlandse economie

De impact van ICT op de Nederlandse economie De impact van ICT op de Nederlandse economie In opdracht van: Ministerie van Economische Zaken Project: 2014.062 Publicatienummer: 2014.062-1430 Datum: Utrecht, 4 november 2014 Auteurs: ir. ing. Reg Brennenraedts

Nadere informatie

in samenwerking met ICT~Marktmonitor 2011

in samenwerking met ICT~Marktmonitor 2011 in samenwerking met ICT~Marktmonitor 2011 ICT~Marktmonitor 2011 ICT~Marktmonitor 2011 Voorwoord Onze sector heeft zich in 2010 duidelijk hersteld na het moeilijke jaar 2009. In 2010 groeiden de ICT-bestedingen

Nadere informatie

Diensten Waarderen. advies

Diensten Waarderen. advies Diensten Waarderen Dienst Product advies 79 De Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid (AWT) brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan regering en parlement. Zijn onafhankelijke adviezen

Nadere informatie

HET SNOER OM. 4 x. Gaat het licht uit duurzaamheid een bedreiging of kans?

HET SNOER OM. 4 x. Gaat het licht uit duurzaamheid een bedreiging of kans? nummer 1. 2015 HET SNOER OM Duurzaamheid en MVO De invloed van een dalende euro op uw energieprijs Meten is weten bij zonnepanelen 4 x veel gestelde vragen Gaat het licht uit duurzaamheid een bedreiging

Nadere informatie

Stichting voor Economisch Onderzoek der Universiteit van Amsterdam. Verplaatsing industrie: hoe erg is het?

Stichting voor Economisch Onderzoek der Universiteit van Amsterdam. Verplaatsing industrie: hoe erg is het? Stichting voor Economisch Onderzoek der Universiteit van Amsterdam Verplaatsing industrie: hoe erg is het? Stichting voor Economisch Onderzoek der Universiteit van Amsterdam Verplaatsing industrie: hoe

Nadere informatie

Survival of the fittest

Survival of the fittest Kwartaalbericht Detailhandel ING Economisch Bureau Survival of the fittest Marktomstandigheden vragen uiterste van retail Terugvallende koopkracht doet de detailhandel veel pijn. Zowel dit jaar als volgend

Nadere informatie

Hoe rekbaar is de wereld? De rol van technologie en innovatie

Hoe rekbaar is de wereld? De rol van technologie en innovatie Hoe rekbaar is de wereld? De rol van technologie en innovatie Inhoud Voorwoord 4 1 Groeimotor van de toekomst 6 2 Hoe groot is de innovatiekracht van Nederland? 11 3 China: van producent tot innovator?

Nadere informatie

Wie de schoen past. Grote behoefte aan innovatie schoenenwinkels. Trends Omzetontwikkeling economische omstandigheden Teruglopende koopkracht 1%

Wie de schoen past. Grote behoefte aan innovatie schoenenwinkels. Trends Omzetontwikkeling economische omstandigheden Teruglopende koopkracht 1% Sectorvisie Schoenenbranche ING Economisch Bureau Wie de schoen past Grote behoefte aan innovatie schoenenwinkels De schoenen retail bevindt zich in een periode waarin de druk van alle kanten hoog is.

Nadere informatie

groeistuipen van Cloud Computing

groeistuipen van Cloud Computing groeistuipen van Cloud Computing strategische keuzes voor ICT-bedrijven in een vraaggestuurde markt groeistuipen van Cloud Computing strategische keuzes voor ICT-bedrijven in een vraaggestuurde markt inhoud

Nadere informatie

Ondernemen naar 2020. Kansen voor ambitieuze ondernemers. Demografie. Duurzaamheid. Internet. Technologie. Internationalisering

Ondernemen naar 2020. Kansen voor ambitieuze ondernemers. Demografie. Duurzaamheid. Internet. Technologie. Internationalisering Ondernemen naar 2020 Kansen voor ambitieuze ondernemers Inhoudsopgave Voorwoord & inleiding 3 Conclusie 4 Colofon Eindredacteur Maurice van Sante Auteurs Stef Bais Henk van den Brink Max Erich Maarten

Nadere informatie