De beste en slechtste dagen van de markt

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De beste en slechtste dagen van de markt"

Transcriptie

1 De beste en slechtste dagen van de markt Over de onstellende onmogelijkheid van market-timing De afgelopen weken stonden de kredietmarkten, maar ook de aandelenmarkten onder een enorme druk. Donderdag 9 augustus en vrijdag 10 augustus is het opnieuw raak en lijkt de paniek om zich heen te grijpen. Somberheid over de verliezen in het subprimesegment van de Amerikaanse hypotheekmarkt overheerst. Maar sinds het begin van 2007 hebben we al meerdere correcties én meerdere rallies gezien. Eerder waren beleggers nerveus over de oververhitting van de Chinese economie en het goklustige gedrag van Chinese aandelenbeleggers. Ook de gestegen kapitaalmarktrente baarde velen zorgen. Onder beleggers is de discussie over market-timing, het tijdig in- en uitstappen, al gaande zolang er aandelen worden verhandeld. Veel beleggers en analisten menen patronen te kunnen herkennen die tijdig de juiste signalen afgeven. Het marktsentiment is echter bijzonder grillig. Het tempo van de koersstijgingen en dalingen op de aandelenmarkten wisselt zo snel dat in- en uitstappen geen zin heeft. Dat heeft al heel wat particuliere en professionele beleggers op het verkeerde been gezet. De markt presteert bijna nooit gemiddeld Veel beleggers zouden wel genoegen willen nemen met een jaarlijks stabiel rendement van rond de 9%. Het probleem is echter dat de markten zodanig fluctueren dat de rendementen zelden op of rond het gemiddelde uitkomen. In 2006 zat de S&P 500 daar met 13,6% dicht bij. Maar sinds 1926 kwam het rendement op aandelen in de VS slechts 5 keer tussen de 10% en 12% uit, namelijk in 1926, 1959, 1968, 1993 en En dan hebben we het hier bovendien of jaargemiddelden die ook nog eens momentopnamen zijn. Tussentijds fluctueren markten veel meer. Een schatting van de hoogte van de verwachte koerswijzingen lijkt nauwelijks mogelijk, want we hebben al moeilijkheden genoeg om de richting te bepalen. Er zijn echter maar vier mogelijkheden voor aandelenrendementen: enorme koersstijgingen, kleine koersstijgingen, kleine koersdalingen ( correcties ), of desastreuze koersdalingen. In de eerste drie gevallen verdient het aanbeveling om een ruime ( overwogen ) positie in aandelen te hebben. Of we nu een rendement voorzien in aandelen van 30% of van 8%, in beide gevallen krijgt een overwogen positie in aandelen de voorkeur. En tenzij we werkelijk een enorme daling voorzien, vooral gebaseerd op ongunstige waarderingen en aanhoudend ongunstige vooruitzichten, doen beleggers er toch goed aan belangen in aandelen aan te houden. Alleen diversificatie over meerdere activa (aandelen, obligaties, vastgoedbeleggingsmaatschappijen) en geografische diversificatie biedt de gewenste grotere stabiliteit. Het voortdurend wisselen van posities leidt feitelijk alleen maar tot hoge transactiekosten die met een tamelijk grote waarschijnlijkheid niet opwegen tegen het extra rendement, als dat laatste al gehaald wordt. Dat extra rendement is zeer onwaarschijnlijk. Beleggers die de afgelopen jaren te voorzichtig bleven hebben het herstel sinds 2003 gemist. Als zij pas eind 2002 waren uitgestapt is het resultaat zelfs dramatisch. Ook zijn er na de verliezen van de laatste weken weinig beleggers die dan op de lagere niveaus voor het eerst of opnieuw durven instappen. Juist de beleggers die door timing de markt willen outperformen nemen vaak te vroeg winst en te laat verliezen. Inzichten uit de Behavioral Finance leren ons dat beleggers doorgaans niet rationeel handelen, maar overmand worden door emoties. Onderstaande tabel toont aan dat geen enkele belegger de markt precies kan timen. Om met de Amerikaanse topbelegger en Forbes-columnist Ken Fisher te spreken: It s time in the market, not timing te market that s important. Sinds 1 januari 1983, toen de AEX-index, op 100 (in oude guldens) van start ging hebben we tot en met maandag 6 augustus 2007 in totaal 6246 handelsdagen gehad. Dat leverde vanaf het eerste jaar gemiddeld (gerekend over alle handelsdagen vanaf het eerste jaar) een gemiddeld jaarrendement op van 11,8%. De AEX-index is een koersindex, dus in het genoemde rendement is het dividendrendement hier buiten beschouwing gebleven. Gemiddelde van de AEX-index sinds 31 dec % Zonder de beste 10 van de 6250 handelsdagen 0.16% 9.4% 20 van de 6250 handelsdagen 0.32% 7.5% 30 van de 6250 handelsdagen 0.49% 6.3% 40 van de 6250 handelsdagen 0.65% 5.3% 50 van de 6250 handelsdagen 0.81% 4.3%

2 Bron: Bloomberg Zonder de 10 beste handelsdagen zou dit rendement zijn gedaald naar gemiddeld 9,4 per jaar, zonder de beste 50 tot 4,3% gemiddeld per jaar. Voor de Amerikaanse S&P 500 index geldt een zelfde verhaal. Gemiddelde van de S&P 500-index sinds 31 dec % Zonder de beste 10 van de 6209 handelsdagen 0.16% 8.7% 20 van de 6209 handelsdagen 0.32% 7.4% 30 van de 6209 handelsdagen 0.49% 6.1% 40 van de 6209 handelsdagen 0.65% 5.0% 50 van de 6209 handelsdagen 0.81% 3.9% Bron: Bloomberg In bovenstaande tabellen is niet alleen het lagere gemiddelde rendement wanneer je toevallig de beste dagen mist van belang. Ook de frequentie is veelzeggend. De beste rendementen in de aandelenmarkten worden gemaakt in minder dan 1% van de tijd die een belegger in de markt zit! Nu zal een oplettende lezer tegenwerpen dat als je de beste dagen uit de beursresultaten filtert, dat je dan ook zo n berekening zou moeten maken voor de slechtste handelsdagen. En gelijk heeft hij. Zeker in deze turbulente tijden. Daarom nemen we ook deze statistieken in onze beschouwingen mee. Gemiddelde van de AEX-index sinds 31 dec % Zonder de slechtste 10 van de 6250 handelsdagen 0.16% 15.1% 20 van de 6250 handelsdagen 0.32% 17.9% 30 van de 6250 handelsdagen 0.49% 20.5% 40 van de 6250 handelsdagen 0.65% 22.9% 50 van de 6250 handelsdagen 0.81% 25.6% Gemiddelde van de S&P 500-index sinds 31 dec % Zonder de slechtste 10 van de 6209 handelsdagen 0.16% 14.6% 20 van de 6209 handelsdagen 0.32% 16.7% 30 van de 6209 handelsdagen 0.49% 18.1% 40 van de 6209 handelsdagen 0.65% 19.7% 50 van de 6209 handelsdagen 0.81% 21.3% De timing in bear markets Zijn deze slechtste dagen dan te voorkomen? Je zag de reactie op de tegenvallers op de Amerikaanse hypotheekmarkt toch aankomen?.wij menen echter dat de koersreacties op de berichtgeving niet of nauwelijks voorspelbaar zijn. Grote somberheid wordt regelmatig afgewisseld door een jubelstemming of grote opluchting. De crisis in de subprimemarkt diende zich al eind juni aan met het ineenstorten van een aantal beleggingsfondsen van Bear Stearns. Maar voordat de crisis eind juli doorbrak, zette de Amerikaanse Dow Jones eerst nog medio juli een stevig nieuw record weer. De crisis op de Amerikaanse huizenmarkt is al veel langer gaande en in de eerste helft van 2007 zagen we wereldwijd koersstijgingen. De stemming kan ook tijdens de handelssessies binnen enkele uren compleet omslaan, dat hebben we de afgelopen weken meerdere keren gezien. Wie dat allemaal kan timen, wie de omslagen kan voorspellen, is een knappe jongen. Nu zullen sommige lezers wellicht opmerken dat je in een bear market toch maar beter voor langere duur weg moet blijven, of minstens het belang van aandelen zou moeten reduceren. Wij menen dat dit echter vooral zou moeten geschieden op basis van een stevige fundamentele analyse. Veel slechte beursdagen zijn niet te vermijden en komen letterlijk als een donderslag bij een heldere hemel, al zullen er achteraf altijd

3 onheilsprofeten opstaan die zullen zeggen dat ze gelijk hebben gehad met hun waarschuwingen. Deze waarzeggers staan veelal echter ook niet te springen om weer snel in te stappen na een forse correctie. Het is veelzeggend dat de slechtste beursdagen vaak bijzonder snel gevolgd worden door de beste. Voor de Amerikaanse S&P 500 was de slechtste beursdag sinds 1982 de beurskrach van 19 oktober 1987: -20,5%. De beste beursdag uit deze historie was op al op 21 oktober 1987: + 9,1%. En de daaraan voorafgaande dag was nota bene ook al een hele goeie: + 5,3%. Veelal is sprake van een V-vormig (sterk) herstel, kort na een correctie, al kan het in uitzonderlijke gevallen geruime tijd duren voordat een beursindex weer de oude recordniveaus bereikt. Het is duidelijk dat we met de eerste jaren van dit decennium één de zwaarste bear-markets sinds de Tweede Wereldoorlog achter de rug hebben. De S&P 500 heeft er 7 jaar over gedaan om terug te komen op eerdere recordniveaus. De AEX-index was nog lang niet op het oude record van op 4 september 2000 teruggekeerd en is daar de laatste weken weer verder van af geraakt. Recente ervaringen In het lopende jaar (tot en met 6 augustus) wisselde het sentiment ook sterk. Van de 152 handelsdagen van de S&P 500 was de grootste uitslag een negatieve beursdag met -3,47% (27 februari). Aan de positieve kant was 6 augustus een tamelijke extreme uitschieter met +2,42%, hoewel deze nog zeker niet behoorde tot de top 10 beste dagen sinds Maar ondanks de behoorlijke correcties stond de markt op het slot van 9 augustus toch met 2,45% in de plus. De AEX kreeg in de 156 handelsdagen diverse grote correcties van te verwerken, met -2,47% op 9 augustus en -3,5% op vrijdag 2007, gecompenseerd door beursdagen met positieve uitschieters tot 2,14%. De koerswinsten van de AEX-index werden de afgelopen dagen volledig weggespoeld. Maar pogingen tot markettiming zouden zeer waarschijnlijk een nog lager resultaat hebben opgeleverd. Bij verreweg de meeste beursgoeroes die markten menen te kunnen voorspellen is sprake van misplaatst zelfvertrouwen. Aandelen relatief nog steeds aantrekkelijk Bij Degroof Vermogensbeheer pretenderen we niet over de bekende glazen bol te beschikken. Voor beslissingen met betrekking tot de asset-allocatie analyseren we de relatieve waardering van de aandelenmarkten tegenover de obligatiemarkten (de rente) en de andere activa om de aantrekkelijkheid te kunnen bepalen. We doen dit aan de hand van de risicopremie (op aandelen versus obligaties). Die waarderingsanalyse leidt momenteel tot een relatieve overweging ten opzichte van de neutrale positie (de benchmark) binnen het met de cliënten afgesproken risicoprofiel. In onze modellen rekenen we voor de langere termijn met marktgemiddelden waarmee we voor aandelen rendementen van tussen de 10 en 12 procent mogelijk achten, maar voorzichtigheidshalve gaan we vaak niet veel verder dan zo n 8 à 9 procent. Het Global Investment Returns Yearbook laat zien dat over de periode 1900 tot en met 2006 beleggers in Nederlandse aandelen op een gemiddeld reëel rendement (dus na inflatie) uitkwamen van 5,4%. Tel daar gemiddeld 2,5% inflatie bij op en je komt uit op een nominaal rendement van 8 procent. In de VS kwamen beleggers van 1900 tot en met 2006 gemiddeld uit op een reëel rendement van 6,6%, zeg nominaal rond de 9%. Op basis van de huidige risicopremies menen we dat een (lichte) overweging in aandelen gerechtvaardigd is. De verwachtingen van analisten (gemeten aan winsttaxaties en koersdoelen) zijn in de VS en ook in Europa over het algemeen niet te hoog gespannen. In de VS worden de verwachtingen al 9 kwartalen op een rij door de realiteit overtroffen. Over het recente tweede kwartaal waren de bedrijfsresultaten voor meer dan 65% van de bedrijven beter dan verwacht. Tegenover het ongunstige ijkpunt van eind 1999 steken de waarderingen begin augustus 2007 nog steeds gunstig af en dat geldt voor verschillende scenario s van de winstontwikkeling. De Europese waarderingen zijn wel gunstiger dan de Amerikaanse, zoals blijkt uit de risicopremiegrafieken voor de verschillende regio s. Wij menen dat wie vandaag aandelen koopt een aantrekkelijk rendement zal boeken op middellange termijn. Marktcorrecties bieden dan ook nog eens toevallige gunstige instapmomenten. Beleggers die nu nog uitstappen zullen niet weten wanneer ze terug moeten keren. 1 Global Investment Returns Yearbook 2007 gepubliceerd door Elroy Dimson, Paul Marsh and Mike Staunton van de London Business School en Rolf Elgeti van ABN Amro.

4

5 Wim Zwanenburg Beleggingsstrateeg Degroof Vermogensbeheer N.V. Reacties zijn welkom op: Wim Zwanenburg (1961) is beleggingstrateeg bij Degroof Vermogensbeheer, onderdeel van de Bank Degroof Group. Na zijn studie Economie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam was hij enkele jaren werkzaam in diverse beleggingsfuncties bij ABN AMRO en MeesPierson. Op BNR Nieuwsradio is hij regelmatig te beluisteren met commentaren op Amerikaanse IT-aandelen en als deelnemer aan het analistenpanel bij het radioprogramma Voorkennis. Hij schrijft ook regelmatig voor verschillende websites. Dit artikel is een persoonlijke mening. Eventuele adviezen en ideeën hierin zijn vrijblijvend en aan deze opinies kunnen geen rechten worden ontleend. Beleggingsresultaten uit het verleden geven geen garantie voor de toekomst. Controleer of de inhoud voor u specifiek bruikbaar is, mocht u deze willen toepassen. Beoordeel of voorgenomen transacties passen binnen uw risicoprofiel. Neem daarvoor contact op met uw bank en beleggingsadviseur. De posities van de schrijver en die van cliënten van Degroof Vermogensbeheer N.V. worden voor zover mogelijk steeds vermeld.

STROEVE & LEMBERGER. Stroeve Beheerd Beleggen oktober 2012. 1. Introductie Stroeve Beheerd Beleggen

STROEVE & LEMBERGER. Stroeve Beheerd Beleggen oktober 2012. 1. Introductie Stroeve Beheerd Beleggen STROEVE & LEMBERGER SINDS 1818 Stroeve Beheerd Beleggen oktober 2012 1. Introductie Stroeve Beheerd Beleggen 2. Kwartaalvisie, terugblik en te verwachten beleggingsbeleid 1 STROEVE & LEMBERGER SINDS 1818

Nadere informatie

Vraag en antwoord: waarom beleggen in staatsobligaties?

Vraag en antwoord: waarom beleggen in staatsobligaties? ING Investment Office Publicatiedatum: 13 maart 2014 Vraag en antwoord: waarom beleggen in staatsobligaties? In onze beleggingsvisie op 2014 ( Visie 2014: minder crisis, meer groei ) kunt u lezen dat we

Nadere informatie

Succesvol Beleggen. Succesvol Beleggen. Wordt een succesvolle belegger door de juiste stappen te nemen

Succesvol Beleggen. Succesvol Beleggen. Wordt een succesvolle belegger door de juiste stappen te nemen Succesvol Beleggen Wordt een succesvolle belegger door de juiste stappen te nemen door Harry Klip en Jan Robert Schutte OptieAcademy 0 Inhoudsopgave Voorwoord Hoofdstuk 1: Bouwstenen succesvol beleggen

Nadere informatie

Brains & Analysis terugblik. De belangrijkste voorspelling van afgelopen weekend was:

Brains & Analysis terugblik. De belangrijkste voorspelling van afgelopen weekend was: Brains & Analysis terugblik De belangrijkste voorspelling van afgelopen weekend was: Ervan uitgaande dat de SPX in het staartje zit van Primary 3 lijkt max 1970 haalbaar. In het geval van van het wigpatroon

Nadere informatie

Update financiële markten

Update financiële markten Update fi 5 september 2014 Terugblik aandelen augustus Geopolitieke conflicten naar de achtergrond Wederom goede rendementen met obligaties Vooruitzichten voor september Meer stijgingspotentieel aandelen

Nadere informatie

ING Investment Office

ING Investment Office ING Investment Office Publicatiedatum: 26 augustus 2014 Rentevisie Update augustus 2014 Door Simon Wiersma, Investment Manager van het ING Investment Office Tegenvallende groei in de VS in het eerste kwartaal,

Nadere informatie

STROEVE & LEMBERGER. Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen juli 2014. Kwartaalbericht SINDS 1818 INHOUD. Samenvatting

STROEVE & LEMBERGER. Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen juli 2014. Kwartaalbericht SINDS 1818 INHOUD. Samenvatting STROEVE & LEMBERGER SINDS 1818 Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen juli 2014 INHOUD Kwartaalbericht Samenvatting De financiële markten in het tweede kwartaal van 2014 2 Het beleggingsbeleid in het Groeifonds

Nadere informatie

Waarom u (veel) geld verliest op de beurs

Waarom u (veel) geld verliest op de beurs Waarom u (veel) geld verliest op de beurs (en hoe u dat kunt voorkomen) Drs. Harm van Wijk Beleggen.com / BeursBulletin.nl Beste lezer, Dit rapport heb ik speciaal voor u geschreven. Met Beleggen.com en

Nadere informatie

Leren Beleggen. Door Tom Lassing Versie 1.7 20-12-2010

Leren Beleggen. Door Tom Lassing Versie 1.7 20-12-2010 Leren Beleggen Door Tom Lassing Versie 1.7 20-12-2010 Welkom (nieuwe) belegger. U bent begonnen aan een nieuwe hobby die ontzettend leuk kan zijn. Is zeg kan zijn, want ik zal u in dit rapport de realiteit

Nadere informatie

Is het tijd om te (gaan) beleggen??

Is het tijd om te (gaan) beleggen?? Is het tijd om te (gaan) beleggen?? De afgelopen weken konden we weer verschillende angstaanjagende berichten in de media lezen waarom u vooral nú niet zou moeten beleggen. Maar is dat nu wel zo. Wij lieten

Nadere informatie

STROEVE & LEMBERGER. Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen juli 2015. Kwartaalbericht SINDS 1818 INHOUD. Samenvatting

STROEVE & LEMBERGER. Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen juli 2015. Kwartaalbericht SINDS 1818 INHOUD. Samenvatting STROEVE & LEMBERGER SINDS 1818 Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen juli INHOUD Kwartaalbericht Samenvatting De marktontwikkelingen in het tweede kwartaal van 2 Het beleggingsbeleid in het Groeifonds 4 Het

Nadere informatie

Visie Financiële Markten

Visie Financiële Markten Visie Financiële Markten Augustus 2013 Auteurs: Taoufik Boussebaa Han Dieperink Richard Kneepkens Rabobank Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 1 Economische omgeving en vooruitzichten

Nadere informatie

Opties van Call tot Put Harry Klip OptieAcademy

Opties van Call tot Put Harry Klip OptieAcademy Opties van Call tot Put Harry Klip OptieAcademy Copyrght OptieAcademy Inhoud 1. Inleiding 2. Hoe verdienen met aandelen 3. Beleggen of speculeren 4. Wat zijn opties? 5. Call en Put 6. Historie van opties

Nadere informatie

BIL BOARD. Te veel geld in de wereld. Financiële markten nieuws Voorjaar 2015 financial market news 07/12

BIL BOARD. Te veel geld in de wereld. Financiële markten nieuws Voorjaar 2015 financial market news 07/12 BIL BOARD Financiële markten nieuws Voorjaar 2015 financial market news 07/12 Geachte mevrouw, mijnheer, Geachte belegger, Terwijl alle optimisten de fantastische rally op de aandelenmarkten toejuichen,

Nadere informatie

De eeuw van het aandeel

De eeuw van het aandeel De eeuw van het aandeel Auteur(s): Eichholtz, P.M.A. (auteur) Koedijk, C.G. (auteur) Otten, R. (auteur) De auteurs zijn werkzaam aan het Limburg Institute of Financial Economics van de Universiteit Maastricht.

Nadere informatie

SCHOLENSTRIJD.NL. Lesbrief Beleggen. Bewerkt voor Elde College augustus 2009 voor havo 4

SCHOLENSTRIJD.NL. Lesbrief Beleggen. Bewerkt voor Elde College augustus 2009 voor havo 4 SCHOLENSTRIJD.NL Lesbrief Beleggen Bewerkt voor Elde College augustus 2009 voor havo 4 Bewerkt van oorspronkelijke uitgave 2008 Stichting leerplanontwikkeling (), Enschede, IEX Mediagroep, Amsterdam Alle

Nadere informatie

NIEUWSMAGAZINE Nr. 55, november 2010

NIEUWSMAGAZINE Nr. 55, november 2010 1 NIEUWSMAGAZINE Nr. 55, november 2010 INHOUD Pag. 2 Pag. 3 Pag. 11 Pag. 12 Pag. 13 Pag. 17 Pag. 20 Pag. 23 Pag. 23 Pag. 25 Pag. 26 Voorwoord Programma IG Noordbeleggen voor theorie en praktijk Risico

Nadere informatie

ING Maandbericht Beleggen April 2014

ING Maandbericht Beleggen April 2014 ING Investment Office Publicatiedatum: 23 april 2014 ING Maandbericht Beleggen April 2014 Maart April + Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie

Nadere informatie

Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld

Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld De meeste beleggers, zowel institutionele als particuliere, zullen ontdekken dat het volgen van de financiële markten met minimale kosten de beste manier

Nadere informatie

Beleggingsprincipes. Wetenswaardigheden over beleggen, risico en rendementen. De effecten van inflatie en looptijd. Balans tussen risico en rendement

Beleggingsprincipes. Wetenswaardigheden over beleggen, risico en rendementen. De effecten van inflatie en looptijd. Balans tussen risico en rendement Beleggingsprincipes Wetenswaardigheden over beleggen, risico en rendementen De effecten van inflatie en looptijd Balans tussen risico en rendement De kracht van herbeleggen Risico neemt af naarmate de

Nadere informatie

STROEVE & LEMBERGER. Stroeve Beheerd Beleggen oktober 2013. 1. Kwartaalvisie oktober 2013. 2. Beleggingsbeleid Stroeve Beheerd Beleggen

STROEVE & LEMBERGER. Stroeve Beheerd Beleggen oktober 2013. 1. Kwartaalvisie oktober 2013. 2. Beleggingsbeleid Stroeve Beheerd Beleggen STROEVE & LEMBERGER SINDS 1818 Stroeve Beheerd Beleggen oktober 2013 1. Kwartaalvisie oktober 2013 2. Beleggingsbeleid Stroeve Beheerd Beleggen Groei en Behoud 1 Vermogensbeheer en beleggingsadvies sinds

Nadere informatie

RBS MARKETS MAGAZINE

RBS MARKETS MAGAZINE RBS MARKETS MAGAZINE www.rbs.nl/markets december 2010 De wondere wereld van technische analyse door Nico Bakker Europa kan sterker uit deze crisis komen RBS-rentestrateeg Andy Chaytor verwacht lage rente

Nadere informatie

Economie SAMENVATTING +31 20 527 5126. jaarbasis). Assetallocatie: In de afgelopen 5.0 2.5 0.0-2.5-5.0-7.5-10.0. Overheid. Investeringen Netto-export

Economie SAMENVATTING +31 20 527 5126. jaarbasis). Assetallocatie: In de afgelopen 5.0 2.5 0.0-2.5-5.0-7.5-10.0. Overheid. Investeringen Netto-export Voor professionele beleggers Maandelijkse assetallocatie Juli 214 SAMENVATTING BELEGGINGSKLIMAAT Nieuw beleid ECB vooralsnog beperkt effect Groei VS en eurozone teleurstellend Assetallocatie: winst op

Nadere informatie

ALTIScope. Cyclische patronen in de aandelenmarkt

ALTIScope. Cyclische patronen in de aandelenmarkt Kwartaalbericht Altis Investment Management Jaargang 2 nr.2 / oktober 2014 ALTIScope Cyclische patronen in de aandelenmarkt Aandelenmarkten hebben de laatste tien jaar verschillende cycli doorlopen. Dat

Nadere informatie

Wat u moet weten over beleggen

Wat u moet weten over beleggen Rabo BedrijvenPensioen Wat u moet weten over beleggen Beleggen voor het Rabo BedrijvenPensioen Uw werkgever betaalt pensioenpremies voor het Rabo BedrijvenPensioen. In deze brochure leest u hoe we deze

Nadere informatie

Brugstraat 88 4701 LL Roosendaal tel. 0165 572.900 www.vermogensmanagers.nl

Brugstraat 88 4701 LL Roosendaal tel. 0165 572.900 www.vermogensmanagers.nl Brugstraat 88 4701 LL Roosendaal tel. 0165 572.900 www.vermogensmanagers.nl 3 e Kwartaalbericht 2014 Datum publicatie : 15 oktober 2014 Redactie : Ad Maas Inhoud : 1. Terugblik en vooruitblik 2. Benchmarken

Nadere informatie

PRIVATE EQUITY: HET IS NIET AL GOUD WAT BLINKT

PRIVATE EQUITY: HET IS NIET AL GOUD WAT BLINKT TWEEDE KWARTAAL 2007 II. PRIVATE EQUITY: HET IS NIET AL GOUD WAT BLINKT WIM ZWANENBURG Private Equity versus hedgefunds Private Equity (PE) is een term uit de financiële wereld die de laatste tijd veel

Nadere informatie

Warrants. The first option in the warrant market

Warrants. The first option in the warrant market Warrants The first option in the warrant market Een optimaal rendement met de topfondsen van de wereld Inhoudsopgave Zijn warrants iets voor mij? 2 Waarom gedekte warrants van Commerzbank kopen? 5 Hoe

Nadere informatie

BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN master in de toegepaste economische wetenschappen: accountancy en financiering

BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN master in de toegepaste economische wetenschappen: accountancy en financiering BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN master in de toegepaste economische wetenschappen: accountancy en financiering 2011 2012 Masterproef Het "januari-effect" : onderzoek op basis van Belgische en Nederlandse

Nadere informatie

een nieuwe impuls uitgave 3 e kwartaal 2014 Beleggingsstrategie

een nieuwe impuls uitgave 3 e kwartaal 2014 Beleggingsstrategie een nieuwe impuls uitgave 3 e kwartaal 2014 Beleggingsstrategie juni 2014 Vooruitzichten derde kwartaal 2014 Een nieuwe impuls Wat is de belangrijkste boodschap voor het komende kwartaal? Dat verschillende

Nadere informatie