Samen sterk. Jaarplan KNMV Zijpendaalseweg CA Arnhem Tel: Fax: web:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samen sterk. Jaarplan 2014. KNMV Zijpendaalseweg 1 6814 CA Arnhem Tel: 026-3528510 Fax: 026-3528522 e-mail: info@knmv.nl web: www.knmv."

Transcriptie

1 Jaarplan 2014 foto: Henry Dunnewind Samen sterk KNMV Zijpendaalseweg CA Arnhem Tel: Fax: web:

2 Inhoudsopgave Evaluatie I Nederland in de top 10 van de wereld 02 II Sportparticipatie naar 75% 06 III Organisatieontwikkeling: verbindend leiderschap 08 Actieplan I Nederland in de top 10 van de wereld Topsportselectie Sporttechnisch kader Randvoorwaarden Talentontwikkeling Organisatoren Commissies en districten 16 II Sportparticipatie naar 75% Marketing & PR Propositie Ledengroei Opleidingen Clubs Commissie Recreatief Motorrijden 31 III Organisatieontwikkeling: verbindend leiderschap Officials Clubs Financiën Automatisering Wet- en regelgeving Partners Onderzoek Ondersteuning 37 1

3 Evaluatie 2013 I Nederland in top-10 van de wereld Op de sportafdeling is men op een nieuwe werkwijze aan de slag gegaan in het tweede kwartaal van Voorheen waren er vier secretarissen, die ook deel uitmaakten van een of meerdere commissies. Het aantal secretarissen is teruggebracht naar twee, die nu als secretaris van een groot aantal commissies fungeren. Daarnaast is er een administratieve medewerker ter ondersteuning van de secretaris. Op deze manier is er een kwaliteitsslag gemaakt, want er zijn nu twee specialisten die elkaar kunnen vervangen. De telefonische bereikbaarheid is hiermee ook vergroot, aangezien er nu twee personen zijn die specifieke vragen kunnen beantwoorden. Ambities 2013 Categorie Ambitie Gerealiseerd Motocross senioren 1 medaille WK MX2: 1 e Herlings WK MX2: 5 e Coldenhoff WK zijspan: 2 e Bax WK dames: 8 e Van de Wekken WK dames: 10 e Veenstra Motocross senioren-1 1 medaille + 1 top-10 WK 65cc: 4 e Dankers WK 125cc: 2 e Vlaanderen WK 125cc: 9 e Pootjes Motocross senioren-1 1 medaille 11 e plaats (veel valpartijen) landenteam Wegrace senioren-1 1 medaille WK supersport: 4 e van der Mark Enduro senioren 1 top-10 Geen deelname aan WK Enduro senioren-1 landenteam 1 top-10 Geen deelname aan WK Uitbreiden overwinteren In de winter van 2013 zijn de motocross- en wegraceselecties twee keer anderhalve week op winterstage geweest. Aan de hand van de evaluatie zal er voor de winter van 2014 een aantal aanpassingen plaatsvinden met betrekking tot de overwinterkampen Bijeenkomst blessurepreventie In het 3 e kwartaal van 2013 is er een bijeenkomst geweest voor selectierijders met als thema blessurepreventie. Deze bijeenkomst is verzorgd door een externe partij. Voor de rijders was dit een belangrijk leermoment aangezien vele selectierijders afgelopen seizoen een blessure hebben gehad. Alle selectierijders waren hierbij aanwezig Ontwikkelen selectiecriteria Er zijn nieuwe selectiecriteria opgesteld door de bondscoaches voor de motocross- en wegraceselecties. Deze criteria zijn voor de vaststelling van de selecties voor 2014 toegepast Omvang selectie De KNMV-selecties zijn qua omvang teruggebracht om de rijders uitgebreider te kunnen begeleiden. De motocross-selectie bestond in 2013 uit 9 rijders en de wegraceselectie uit 7 rijders. Het werken met een kleinere groep selectierijders is positief ervaren, omdat de rijders op deze manier intensiever worden ondersteund TFO s trainers Voor de volgende functies zijn er TFO s opgesteld: assistent-trainer, districtstrainer, PVB-beoordelaar, praktijkdocent trainersopleidingen en theoriedocent trainersopleidingen. Vanaf 2014 worden deze TFO s toegepast Opleiden trainersopleiders Een van de trainers die in 2012 heeft meegelopen met een van de trainerscursussen is nu toegevoegd aan de opleiderspool. Hij wordt in de uitvoering ondersteund door de trainersopleiders die al langer actief zijn in deze functie. In 2013 heeft er weer iemand meegelopen met de trainerscursus en die zal vanaf 2014 ook worden opgenomen in de opleiderspool. 2

4 1.2.2 MT4 opleiding Er is contact gezocht met Bureau Goals dat de audit voor de MT2-opleiding heeft verzorgd. In samenwerking met dit bureau is er gekeken naar de mogelijkheden om een MT4-opleiding te ontwikkelen. Gedurende het jaar is er gebleken dat NOC*NSF bezig is met de ontwikkeling van een generieke niveau-4 trainersopleiding. Gezien de beperkte hoeveelheid kandidaten voor de MT4 binnen de KNMV is het voor de KNMV veel aantrekkelijker om gebruik te gaan maken van de opleiding van NOC*NSF. De audit voor de MT3 cursus is een jaar naar voren gehaald en al in 2013 uitgevoerd Trainersopleidingen Er was veel animo voor een MT2-cursus. De animo voor de MT3-cursus was een stuk lager. Daarom is ervoor gekozen om in het voorjaar een combinatiecursus MT2/MT3 te verzorgen en in het najaar nogmaals een MT2-cursus te verzorgen. In 2013 heeft dit geleid tot 18 nieuwe MT2-trainers en 4 nieuwe MT3-trainers Nabellen trainers die niet aan bijscholingseis voldoen Na de laatste bijscholing is er een belronde geweest naar alle trainers die niet aan de bijscholingseis hebben voldaan. Deze trainers zijn ervan op de hoogte dat ze niet meer op de lijst van KNMVgediplomeerde trainers staan, totdat ze een bijscholing hebben gevolgd. Ook de trainers die nog geen VOG-verklaring hebben aangeleverd, nadat ze vier herinneringen hebben ontvangen, zijn van de lijst met KNMV-gediplomeerde trainers gehaald, totdat zij wel een VOG-verklaring overleggen Circuitkeuringen Het is nog niet gelukt om alle circuits te keuren, omdat dit veel tijd in beslag neemt. Er is een specifieke selectie gemaakt van de te keuren circuits op basis van prioriteit. De circuits/clubs die de KNMV niet goed kent omdat er geen KNMV-wedstrijden plaatsvinden en/of clubs waarmee weinig contact is, zijn als eerste gekeurd. Hieruit blijkt dat er bij ongeveer de helft van de circuits verbeteringen nodig zijn om aan de veiligheidseisen te voldoen Quickscan accommodaties Een extern bedrijf heeft van 15 geselecteerde clubs een accommodatiescan gemaakt op het gebied van vergunningen. Deze accommodaties zijn zo gekozen dat zij een representatieve afspiegeling zijn van de accommodaties van clubs die lid zijn van de KNMV. Uit deze scan is er gebleken dat er bij veel clubs nog werk aan de winkel is om deze accommodaties in de toekomst te blijven vergunnen. Gelukkig zijn er ook accommodaties die alles goed voor elkaar hebben Campagne fair play & respect De KNMV neemt vanaf 2013 deel aan het programma naar een veiliger sportklimaat van NOC*NSF. Een van de acties die de KNMV zelf heeft geïntroduceerd is het ontwerpen van een sportiviteitssticker. Het meesturen van de sticker voor de licentieaanvraag voor 2013 bleek te kort dag en daardoor niet haalbaar. De stickers zijn eind 2013 verspreid onder de clubs. De bedoeling is dat rijders deze sticker vanaf 2014 op hun motor plakken om te laten zien dat zij voor sportiviteit staan Integreren licentie en sportlidmaatschap De integratie van de licentie en het sportlidmaatschap zijn geëffectueerd sinds de openstelling van de licentieaanvraag voor In 2014 zal dit verder geëvalueerd worden Bijeenkomsten seksuele intimidatie In het tweede kwartaal van 2013 zijn er vijf bijeenkomsten gepland voor vrijwilligers van de KNMV en clubs die lid zijn van de KNMV met het thema seksuele intimidatie. De animo hiervoor was dusdanig laag dat besloten is deze bijeenkomsten niet door te laten gaan. De KNMV heeft voor officials nog wel een viertal workshops mentale weerbaarheid georganiseerd, verspreid door het land. Deze workshops zijn zeer goed bezocht Overstappen talentvolgsysteem De KNMV heeft gekozen voor het talentvolgsysteem van Dotcomsport en heeft dit vervolgens aangeschaft. Er is een bijeenkomst georganiseerd vanuit Dotcomsport om het KNMV-personeel hierin wegwijs te maken. Ook is er een bijeenkomst geweest voor alle districtstrainers, bondscoaches en begeleiders wegrace. Bij de bekendmaking van de nieuwe selecties in november is er voor de selectierijders een workshop geweest over dit systeem. De nieuwe selecties zijn meteen met het systeem gaan werken. In 2014 zal de toepassing van het talentvolgsysteem samen met de rijders verder worden geëvalueerd. 3

5 1.4.2 Ontwikkelen rekenmodel klassen en leeftijdspad wegrace, motocross en enduro Er is een start gemaakt met het maken van een rekenmodel per klasse van de wegrace, motocross en enduro. Dit rekenmodel maakt inzichtelijk wat een heel seizoen kost. In 2014 zal dit rekenmodel verder worden uitgewerkt Olympische netwerken Het bezoeken van de Olympische netwerken die in 2011 of 2012 nog niet bezocht waren, stond op de planning bij de sporttechnisch directeur voor het laatste kwartaal. Door de beëindiging van het dienstverband van de sporttechnisch directeur, is dit er niet van gekomen Jeugdplan trial In 2013 is er een subcommissie trial opgezet. De voorzitter van de commissie heeft een jeugdplan trial gemaakt dat door de commissie is beoordeeld en waar nodig aangepast. Dit plan is vervolgens in gebruik genomen Studiebegeleiding Tijdens het winterkamp begin 2013 van de wegrace- en motocrossselectie is er geen aparte studiebegeleider mee geweest. Deze taak is door de bondscoaches en fysiotherapeuten opgepakt. Voor aanvang van het winterkamp is de studielast van de rijders geïnventariseerd door de bondscoaches. De fysiotherapeuten hebben alle huiswerkopdrachten bekeken en waar nodig ondersteuning geboden. Een van de rijders heeft een toets kunnen maken onder het toezicht van de fysiotherapeut OET: Combinatie enduro en offroad licentie In 2013 mochten rijders met een offroadlicentie 3 keer per jaar gratis deelnemen aan een KNMV edurorit. Rijders met een endurolicentie mochten gratis deelnemen aan alle KNMV offroadritten. Veel rijders hebben hier gebruik van gemaakt. Het is wel gebleken dat de licenties op deze manier te voordelig zijn. Mensen die voorheen beide licenties namen, nemen er nu nog maar één en gaan minder wedstrijden rijden om zo maar één licentie te hoeven kopen. Dit was niet de insteek van deze constructie, die in 2014 dan ook niet meer wordt toegepast OET: Gevolgen Derde Rijbewijsrichtlijn enduro Er is twee keer steekproefsgewijs gecontroleerd of het vermogen van de motorfietsen overeenkwam met het vermogen op het kenteken. Waar dit niet het geval was, zijn de rijders gediskwalificeerd OET: Jeugdenduro Er hebben voor het eerst jeugd endurowedstrijden plaatsgevonden; op afgesloten terreinen met crossmotoren. Er zijn totaal zeven wedstrijden georganiseerd. Per evenement waren er tussen de 35 en 60 deelnemers OET: Talentontwikkeling (afhankelijk van toekenning subsidies door NOC*NSF) Het NOC*NSF heeft geen subsidie toegekend voor endurosport in de beleidsperiode t/m Het opzetten van een fulltime programma voor talenten is dan ook niet doorgegaan Baansport: Vrijgeven startnummers De startnummers kunnen vrij worden aangevraagd en zolang het nummer niet is vergeven kan dit worden toegekend. De meeste rijders vragen hetzelfde startnummer aan als het voorgaande jaar Baansport: Opstapdagen Het is in 2013 niet gelukt om opstapdagen te organiseren voor de baansport Baansport: Airfences Er is nog geen structurele aanpak voor het gebruik van airfences. In 2014 gaat een werkgroep hiermee verder aan de slag. De keuzes die deze werkgroep maakt zullen afhangen van eventuele internationale verplichtstellingen Wegrace: focus op organisatoren Met een twee wegrace organisatoren zijn er meerjarencontracten afgesloten. 4

6 1.5.9 Wegrace: RAP opstapklasse Er is een opstapklasse gerealiseerd in de wegrace onder de naam Race Kids. Dit is echter niet in samenwerking met RAP gebeurd, maar met een particuliere initiatiefnemer. Er zijn 16 motorfietsen beschikbaar waarvan er nu 13 in gebruik zijn Wegrace: teamassociatie Er is een teamassociatie opgericht onder de naam VORT. Vort bestaat uit ruim 10 vertegenwoordigers. In 2013 is er twee keer een overleg geweest tussen de Wegrace Commissie en VORT Wegrace: Yamaha R125-klasse Roy ten Napel begeleidt de Yamaha R125-klasse vanuit de KNMV. Ook bondscoach Barry Veneman heeft enkele trainingen verzorgd voor deze klasse Wegrace: Opstapdagen Er zijn geen opstapdagen georganiseerd voor de wegrace, de focus heeft gelegen op de opstapklasse Wegrace: Uitbreiden ONK Er zijn contacten geweest met Duitsland en Groot-Brittannië om daar ONK wedstrijden onder te brengen Wegrace: Geluid Er zijn twee geluidsmetingen met het digitale systeem van Munisense gedaan tijdens ONK wedstrijden. De resultaten van deze metingen worden geanalyseerd en toegepast voor het maken van verdere plannen rondom geluid Motocross: MX Open ONK, NK en Cup De deelnemersaantallen in de NK MX Open en de NK MX Open Cup blijven achter bij de verwachtingen. Waarschijnlijk is de geluidsnorm hiervan de oorzaak; dit wordt verder onderzocht Motocross: Leeftijd 85cc grote wielen Bij het ONK MX is de leeftijdsgrens voor de 85cc grote wielen teruggebracht van vijftien naar veertien jaar om aan te sluiten bij de internationale regelgeving Motocross: Crosscountry rijden Er zijn enkele crosscountrywedstrijden georganiseerd. Per wedstrijd waren er tussen de zestig en negentig deelnemers Medisch: Coördinatie medische afhandeling Er is een eerste inventarisatie van de inhoud van noodtassen gedaan. Er zijn nog geen verdere acties ondernomen richting de clubs om de noodtassen up-to-date te krijgen; dit gaat in 2014 gebeuren. Verder is besloten om de blessureregistratie voorlopig niet online te doen Medisch: Vervoer Mobiel Medisch Centrum (MMC) Er zijn geen afspraken gemaakt met een vervoersbedrijf over de MMC. Alle keren dat de MMC is ingezet in het Noorden van het land zijn er bussen gehuurd bij Europcar. Bij de andere wedstrijden is er wisselend gebruik gemaakt van een huur bus van Europcar en van de KNMV-bus. 5

7 II Sportparticipatie naar 75% Evaluatie Ambities 2013 Categorie Gerealiseerd 97% van onze leden rijdt meer dan 12x per jaar 96% van onze leden rijdt meer dan 12x per jaar motor (96% in 2012) motor 55% van onze leden rijdt minimaal 40 weken 51,5% van onze leden rijdt minimaal 40 weken per jaar motor (54% in 2012) per jaar motor rijders nemen deel aan wedstrijden ( in 2012) 60% van onze sporters traint minimaal 3x per 65% van onze sporters traint minimaal 3x per week 20 minuten of meer intensief (56% in week 20 minuten of meer intensief 2012) 36% van onze leden rijdt minimaal 5 dagen per 32% van onze leden rijdt minimaal 5 dagen per week 30 minuten of meer per dag (35% in 2012) week 30 minuten of meer per dag personen zijn lid van de KNMV Website De nieuwe KNMV-website is tijdens de Motorbeurs 2013 live gegaan. Het gemiddeld aantal keer dat de website per maand werd bezocht lag rond de Hiermee is één miljoen bezoeken per jaar net niet gehaald. Op jaarbasis hebben ongeveer unieke bezoekers de site bezocht. De gemiddelde tijd per bezoeker op de website was 2 minuten en 52 seconden Social media Het aantal volgers in de social media is toegenomen. Deze stijging is vooral veroorzaakt door een actiematige aanpak. Het is niet gelukt om tot volgers te komen op zowel Twitter als Facebook Communicatiebeleid Voor de districten is er een nieuw communicatiebeleid opgesteld om op één lijn te komen met de communicatie-uitingen van de KNMV zelf. Ook is er in 2013 een contactpersoon voor de districten aangesteld die erop zal toezien dat de communicatie-uitingen vanuit de districten op de juiste manier plaatsvinden Partnerships De KNMV is een nieuw partnership aangegaan met City Box. Daarnaast zijn de bestaande partnerships met Nolan en Total verder uitgediept Free publicity De KNMV heeft haar doelstelling om minimaal drie miljoen euro aan media-exposure te genereren gehaald Cafetariamodel Er is een imago-onderzoek gedaan en aan de hand hiervan wordt een strategie bepaald. Mede wegens samenwerking met een andere partij voor de pechservice is het cafetariamodel nog niet volledig gereed voor het lidmaatschap van Bij de prolongatie in oktober 2014 zal het vernieuwde lidmaatschap beschikbaar zijn Mobiele apps In september is er een nieuwe app geïntroduceerd. Deze app is in samenwerking met de Zweedse motorbond tot stand gekomen. De app bestaat uit: het laatste nieuws, de evenementenkalender, zoekfuncties naar clubs, motordealers, KNMV-partners, bezienswaardigheden en motorpleisterplaatsen in de buurt, onveilige verkeerssituaties, het creëren van routes, informatie over de pechhulp en het downloaden van routes. De insteek van de app is beoordelen en delen met andere KNMV-leden. Daarnaast is de app ook een digitale ledenpas. Begin 2014 wordt er gekeken hoe vaak deze app is gedownload Toerhuldiging De toerhuldiging heeft plaatsgevonden volgens de opzet zoals deze in het verleden vaker is geweest: een huldiging van de toerwinnaars en een diner bij de start van het motorseizoen. De toerhuldiging voldeed aan het verwachtingspatroon van de leden. 6

8 2.3.1 Ledengroei en Bikers toolkit De beoogde ledengroei van 5% is niet bereikt, dit komt door tegenvallende cijfers van het aantal afgenomen rijbewijzen en de aanhoudende recessie. Een groot deel van de nieuwe leden komt binnen via de Bikers Toolkit, die wordt uitgereikt aan personen die bezig zijn hun rijbewijs te halen. Doordat er minder rijbewijzen zijn afgenomen, zijn er ook minder Bikers Toolkits uitgedeeld en valt de ledengroei tegen Betrokkenheid leden Het blad GRIP is uitgebreid naar 44 pagina s. In het kader van human interest is de volgende rubriek toegevoegd: Type motorrijders. In deze rubriek wordt een KNMV-lid ingedeeld bij een bepaald type motorrijders. Uiteraard wordt daar ook achtergrondinformatie bij verschaft. Bij het onderdeel KNMVverzekeringen wordt nu de persoon achter verzekeringen centraal gesteld. Daarnaast is er de rubriek Over de grens, waarin een KNMV-reis wordt gepromoot en is er aandacht voor veiligheid door leden producten van partners te laten keuren. Dit wordt positief ervaren door de leden Toer- en merkenclubs Er is sinds 2013 een clubcoördinator werkzaam binnen de KNMV die ervoor heeft gezorgd dat het contact met de clubs is geïntensiveerd. Ook is er gewerkt met beloningen voor clubs voor het aanbrengen van nieuwe KNMV-leden, of deelnemers aan VRO s. Het aantal deelnemers en leden dat door clubs wordt aangedragen, ondanks de beloning, valt nog wat tegen. Er is een propositieonderzoek gedaan onder clubs. Aan de hand hiervan wordt de propositie aangepast. In 2013 waren er 277 clubs lid Flexibiliteit opleidingen De bezettingsgraad van 95% voor VRO s is gehaald doordat er heel kritisch naar de planning is gekeken. Cursussen die niet vol zitten zijn omgeboekt of gecanceld, dit is één keer gebeurd in Wanneer er nog plaatsen open zijn voor een VRO, dan wordt in de nieuwsbrieven en op de website aandacht aan besteed om de cursussen alsnog vol te krijgen. Op de motorbeurs is een goede start gemaakt met het VRO-seizoen, veel mensen hebben zich op de beurs aangemeld voor een VRO KGI ers Het aantal KGI ers is ongeveer gelijk gebleven. Ook dit komt door een daling op de motorrijschoolmarkt, vanwege de recessie worden er minder motorrijlessen afgenomen. Voor de KGIopleiding in september waren er slechts twee aanmeldingen, om break-even te draaien zijn er elf deelnemers nodig. Deze opleiding is om die reden gecanceld. Begin 2013 was er wel voldoende belangstelling en zijn er dertien nieuwe KGI ers opgeleid Deelnemers VRO De begroting voor het aantal deelnemers in 2013 is gehaald, dit is vooral te danken aan de aandacht die eraan is geschonken in de nieuwsbrieven en het benaderen van mensen die al eerder een VRO hebben gevolgd met een speciale aanbieding. Ook bij de afname van het aantal VRO s is de impact van de economische situatie zichtbaar een VRO opleiding is immers een luxegoed. 7

9 III Organisatieontwikkeling: verbindend leiderschap Evaluatie Ambities 2013 In 2013 is de KNMV met een nieuwe structuur gaan werken voor de districten. Het hoofdbestuur, waarin naast het dagelijks bestuur de districtsvoorzitters zitting hadden, heeft er nu een extra bestuurslid zitting in het dagelijks bestuur met het portefeuille districten. Op het bondsbureau is er een contact persoon aangesteld voor de districten. Dit heeft geleid tot betere communicatielijnen. Doelstelling 2013 Minimaal drie partners voor langere tijd (min. 4 jaar) gebonden Minimaal 360 vrijwilligers Minimaal 300 clubs 277 Gerealiseerd 4 partners voor 3 jaar 415 (365 zonder motocrossvlaggenisten die sinds 2013 worden erkend als KNMV-vrijwilliger) In 2013 zijn er contracten voor 3 jaar gesloten met Total en met CityBox. In 2012 zijn er 3-jarige contracten gesloten met Nolan en Alpine, waarmee de KNMV nu 4 partners heeft voor langere tijd. Het aantal vrijwilligers is enorm toegenomen. Dit komt doordat de motocrossvlaggenisten zijn toegevoegd aan de officialspool. Voorheen werd deze groep niet erkend als KNMV-official. Daarnaast hebben zich veel nieuwe officials aangemeld, waardoor ook zonder de motocrossvlaggenisten de doelstelling van 360 behaald is. Het aantal clubs dat zich heeft aangesloten bij de KNMV is achtergebleven. Bij de clubs zelf is ook een ledendaling terug te zien. Mensen gaan steeds vaker op individuele initiatieven rijden en steeds minder in clubverband KNMV-reizen Alle KNMV-reizen worden via Travel Counselors afgehandeld. Deze samenwerking verloopt goed. Er is geregeld contact tussen het bondsbureau en Travel Counselors. De Tour d Europe is afgelast wegens te weinig deelnemers. Voor alle andere reizen was er voldoende animo Intensivering partnership acties met KNMV Verzekeringen Partnershipacties met AON zijn nog niet van de grond gekomen, er zijn kosten verbonden aan de acties en AON (KNMV Verzekeringen) ziet hier het profijt (nog) niet van in Crowdsourcing Voor Total is er een filmpje gemaakt, waar figuranten (motorrijders) voor het filmpje zijn geworven door een oproep te doen. Deze oproep is gedaan via de KNMV website, de social media van de KNMV en via clubs. Hierin werd gevraagd om op een bepaald moment ergens te verzamelen en vervolgens een stuk te gaan rijden, samen met een cameraploeg. Er zijn veel mensen op deze oproep af gekomen. Via Grip is een oproep gedaan om Alpine gehoorbescherming te testen. De eerste 50 reacties hebben een setje Alpine gehoorbeschermers ontvangen en hier vervolgens feedback op gegeven, hiervan is een artikel gemaakt voor Grip Wervingsfilmpje vrijwilligers In de tweede helft van 2013 is van een aantal functies een wervingsfilmpje gemaakt. Vanaf 2014 zullen deze filmpjes gebruikt worden bij de werving van vrijwilligers. In 2013 is ook de vrijwilligersvacaturebank online gegaan, de filmpjes per specifieke functie zullen bij de desbetreffende vacature geplaatst worden FIM seminar In 2013 zijn er 40 examens afgelegd op het FIM Seminar. Deze hebben in de volgende disciplines plaatsgevonden: Enduro 1 Medisch 5 Milieu 5 Motocross 9 Motocross Superlicence 3 8

10 Techniek 9 Wegrace 6 Wegrace Superlicence Geluidssysteem De KNMV heeft het Munisense systeem aangeschaft om geluidsmetingen te doen. Bij de FIM en FIM Europe is gelobbyd om ook over te gaan op dit systeem. Op verzoek van de FIM is er tijdens het paasweekend een demonstratie van het systeem, verzorgd door de KNMV. Tijdens de GP in Lierop is er nogmaals een demonstratie verzorgd op aanvraag. Voor de KNMV ligt er nog een uitdaging om alle parameters in te meten Klankbordgroep vrijwilligers Tijdens het KNMV Officialscongres in januari 2013 is er een klankbordgroep geïntroduceerd. De klankbordgroep bestaat uit negen vrijwilligers uit verschillende disciplines. Er is positief gereageerd op de introductie van de klankbordgroep. Er is in 2013 drie keer vergaderd. De leden van de klankbordgroep hebben meegeholpen met een actie om vrijwilligers te werven tijdens ONK wedstrijden Vrijwilligers recreatief motorrijden Er zijn steeds een of meerdere personen van de KNMV aanwezig geweest tijdens alle DOT en TC/CRMbijeenkomsten, waarvan er drie hebben plaatsgevonden in Voor de DOT gaat er gekeken worden of er in de toekomst een andere opzet mogelijk is, omdat de opkomst niet erg hoog is. Tijdens de TC/CRM bijeenkomsten zijn de gemaakte plannen geventileerd. Dit heeft tot concrete acties geleid, zoals het samenstellen van een werkgroep met daarin ook leden van het bondsbureau Carrièrepad De KNMV heeft in 2013 een carrièrepad voor sportofficials opgesteld en is begonnen met de implementatie ervan. In 2014 zullen de eerste veranderingen zichtbaar worden. Het zal tot 2015 duren voor het gehele carrièrepad is geïmplementeerd Bereikbaarheid / kwaliteit In 2013 is één van de medewerkers van de afdeling Ledenservice vier uur per week meer gaan werken, hiermee is de bereikbaarheid van de afdeling vergroot. Ook heeft er een verschuiving in de werktijden plaatsgevonden waardoor de KNMV nu ook bereikbaar is tijdens de lunchpauze. Daarnaast zijn er twee stagiaires actief geweest, dit zorgt voor meer flexibiliteit op de afdeling Klachtenprotocol In 2013 is de meetbaarheid van de doorlooptijden van klachten in kaart gebracht door extracomptabele vastlegging. Klachten met betrekking tot de KNMV worden op werkdagen nog op dezelfde dag teruggekoppeld en klachten over Allianz worden binnen twee weken afgehandeld Begroting In 2013 is het begrotingsmodel door de nieuwe controller beoordeeld. Uit de beoordeling is gebleken dat het model onvoldoende inzetbaar was. Daarom is er een nieuw begrotingsmodel geïntroduceerd, waarbij het aantal pagina s dat de begroting telt flink is afgenomen. Het model is in het 3 e kwartaal van 2013 opgeleverd en afgestemd met de Financiële Commissie. In het vierde kwartaal zijn er correcties toegepast Jaarrekening De jaarrekening 2012 is begin 2013 opgeleverd in het nieuwe format. Deze is goedgekeurd door de Ledenraad Interne organisatie De KNMV heeft in het eerste kwartaal van 2013 zonder controller gezeten; in april is er een nieuwe controller begonnen. Deze heeft een periode nodig gehad om ingewerkt te worden en heeft zich daarna in eerste instantie gericht op alle huidige processen Beheer aanschaf en gebruik van materialen extern Alle uitgeleende materialen aan officials zijn geregistreerd. Vanaf 1 januari is er gestart met het tekenen van gebruikersovereenkomsten voor materialen met een waarde boven de 250 euro die zijn uitgeleend. 9

11 3.5.1 Managementrapportage De maandelijkse rapportages van de status/voortgang projecten (Renflex) en extern systeembeheer (Combine-it) lopen goed. Incidentenbeheer (vanuit Topdesk) is opnieuw ingevuld en Qlikview is opnieuw geïmplementeerd Processen Door de vervanging van de controller en de tijd die nodig is voor de controller om inzicht te krijgen in de processen, is dit onderdeel vooruitgeschoven naar Databasebeheer Bij de prolongatie van het lidmaatschap voor 2014 is er gebruik gemaakt van een activatiepas. Leden dienen hun lidmaatschapspas opnieuw online te activeren. Hierdoor heeft de KNMV de gegevens van de leden jaarlijks up-to-date Algemene voorwaarden De nieuwe algemene voorwaarden zijn nog niet volledig. Naar verwachting zullen deze in het eerste kwartaal van 2014 worden goedgekeurd door de directie en het Bestuur WA Alle resultaten van de circuitkeuringen die in 2013 zijn uitgevoerd zijn geborgd in een dossier. 10

12 Actieplan 2014 Hieronder vindt u een ambitieus actieplan van de KNMV voor 2014, met vele actiepunten. De volgende onderdelen hebben voor de KNMV de hoogste prioriteit in 2014: - Ledenontwikkeling - Verloop van AVB polis (verzekerbaarheid sport) - Betaalbaarheid voor clubs in relatie tot verzekeringen - Verdere ontwikkelingen propositie I Nederland in top-10 van de wereld 1.1 Topsportselectie Missie KNMV topsport Het structureel behalen van een top-10 positie tijdens EK s en WK s in alle motorsportdisciplines door het aanbieden van fulltime programma s en het creëren van randvoorwaarden voor topsporters. Visie KNMV op topsport Binnen de KNMV is het mogelijk om op diverse niveaus motorsport te beoefenen. Hiervoor zijn de randvoorwaarden (o.a. accommodaties, organisatoren, sporttechnisch kader) goed ingevuld. Via uitgebalanceerde talentontwikkelingstrajecten worden jonge, talentvolle sporters opgeleid tot topsporter. Door goede contacten met verschillende professionele teams wordt gezamenlijk gewerkt om structurele deelname van Nederlandse motorsporters op mondiaal niveau te realiseren. Ambities 2014 In de sport ligt de focus op de top-10-ambitie, vooral bij de motocross, wegrace en enduro. De KNMV gaat in deze disciplines voor de medailles. In 2014 heeft de KNMV de volgende ambities per discipline: - Motocross senioren: 2 medailles + 3x top-10 WK - Motocross senioren-1: 1 medaille + 1 top-10 WK - Motocross senioren-1 landenteam: 1 medaille WK - Wegrace senioren-1: 1 medaille WK + 1 top-8 WK - Enduro senioren: 1 top-10 EK - Baansport senioren: 1 top-5 WK - Baansport senioren-1 1 top-5 WK Combinatie MX en enduro Doelstelling Minimaal drie selectierijders zijn in 2014 gestart met endurotrainingen Realisering Bij een aantal mx-selectierijders zullen er endurotrainingen worden opgenomen in het trainingsprogramma. Dit gebeurt bij rijders van wie wordt verwacht dat zij de top in de motocross net niet zullen bereiken, terwijl er in de enduro wel kansen voor hen liggen. De KNMV creëert de faciliteiten voor deze rijders, zoals de motor, trainingsaccommodatie, trainer etc. Deze rijders blijven gewoon trainen in het mx-team, met de bedoeling dat ze op termijn de overstap naar de enduro zullen maken. Personele inzet Teammanager enduro en bondscoach motocross Speerpunt MJP Sterke focus op talentontwikkeling Evaluatie Het aantal mx-selectierijders dat endurotrainingen doet 11

13 1.1.2 Structuur wegraceselecties Doelstelling Professionaliseren wegraceselecties Realisering De KNMV gaat samenwerken met professionele teams, zodat de rijders kunnen doorgroeien binnen de selecties en de KNMV is verzekerd van plaatsing van rijders in professionele teams. Wanneer rijders in deze teams worden ondergebracht blijft de bondscoach invloed houden op hen. Voorheen was het zo dat rijders heel af en toe werden opgepikt door professionele teams en de invloed van de bondscoach daarna volledig verdween. Personele inzet Bondscoach wegrace + sporttechnisch directeur Speerpunt MJP Overgaan op fulltime programma s voor de topsportselecties Evaluatie Het aantal rijders dat in een professioneel team is geplaatst 1.2 Sporttechnisch kader Trainersopleidingen Doelstelling Verhogen kwaliteit sporttechnisch kader Realisering Er wordt in 2014 twee maal een MT2-cursus aangeboden en één maal een MT3- cursus. Indien er onvoldoende aanmeldingen zijn, zal de MT2-cursus samengevoegd worden met de MT3-cursus. De MT3-cursisten krijgen dan andere opdrachten mee en hun opleiding loopt na afloop van de MT2 nog een half jaar langer door. Deze cursussen moeten leiden tot minimaal 14 nieuwe MT2-trainers en 6 nieuwe MT3 trainers. Ook wordt er weer een trainersbijscholing aangeboden. Personele inzet Medewerker (top)sport Planning MT2 in voorjaar en najaar MT3 heel 2014 Speerpunt MJP Binding en kwaliteitsverhoging sporttechnisch kader Evaluatie Aantal opgeleide MT2 en MT3 trainers Trainersopleiders Doelstelling Voldoende trainersopleiders om trainersopleidingen te verzorgen Realisering Om nieuwe trainersopleiders voor het onderdeel didactiek en trainingsleer aan te trekken, zal de KNMV gaan werven onder sportinstructeurs bij defensie en sportopleidingen. Hiervoor zullen de TFO s worden gebruikt die in 2013 zijn opgesteld. Wanneer de werving bij defensie en sportopleidingen onvoldoende oplevert, zal er een vacature worden verspreid via de KNMV-website en de KNMV-nieuwsbrief. Personele inzet Medewerker (tops)sport Speerpunt MJP Binding en kwaliteitsverhoging van het sporttechnische kader Evaluatie Aantal opgeleide trainersopleiders MT4 Doelstelling De kwaliteit van het sporttechnisch kader verhogen Realisering Het NOC*NSF heeft een niveau 4 opleiding ontwikkeld voor trainers. De KNMV zal haar bondscoaches deel laten nemen aan de opleiding die in 2014 start. Personele inzet Medewerker (top)sport Speerpunt MJP Binding en kwaliteitsverhoging van het sporttechnische kader Evaluatie Aantal behaalde diploma s 12

14 1.3 Randvoorwaarden Circuitkeuringen Doelstelling Meer en efficiëntere circuitkeuringen om de veiligheid op circuits te vergroten Realisering De MX-commissie vormt een nieuwe werkgroep circuitkeuringen. Deze werkgroep gaat kritisch kijken naar de normen die zijn opgesteld voor de circuitkeuringen. Deze werkgroep treedt hiervoor in overleg met de MON om de normen voor de circuitkeuring zo veel mogelijk gelijk te trekken en zo de situatie voor de clubs te vergemakkelijken. Personele inzet MX-commissie en werkgroep circuitkeuringen Planning 1 e kwartaal 2014: vormen werkgroep en vaststellen circuitnormen in overleg met de MON 2 e t/m 4 e kwartaal 2014: uitvoeren circuitkeuringen Speerpunt MJP Accommodatiebeleid voortzetten met extra aandacht voor probleemgevallen Evaluatie Het aantal gekeurde circuits Centraal kennispunt vergunningen accommodaties NOC*NSF Doelstelling Uiterlijk eind 2014 is er via het NOC*NSF een centraal kennispunt voor vergunningen accommodaties Realisering De KNMV heeft bij het NOC*NSF het voorstel gedaan om een centraal kennispunt voor vergunningen en accommodaties op te starten vanuit het NOC*NSF. Het NOC*NSF stond hier positief tegenover. Veel sportbonden zitten met accommodatieproblemen en dan vooral met het vergunnen van de accommodaties. Geregeld komen dezelfde soort problemen voor bij sportaccommodaties. Door een kennispunt in te zetten kan er van elkaar worden geleerd, vooral wanneer het om soortgelijke situaties gaat. De KNMV wil hierin voortrekker zijn en zal het NOC*NSF blijven aansporen hiermee aan de slag te gaan. Personele inzet Sporttechnisch directeur Planning 1 e helft 2014: lobbyen 2 e helft 2014: Opzetten kennispunt Speerpunt MJP Accommodatiebeleid voortzetten met extra aandacht voor probleemgevallen Vergroten van politieke slagkracht Evaluatie Goedkeuring door NOC*NSF Verzekeringen motorsport Doelstelling Voor de licenties van 2015 zijn de verzekeringspremies vastgesteld aan de hand van het verzekeringsrisico Realisering Er zal een onderzoek worden gedaan om het verzekeringsrisico te bepalen per discipline. Aan de hand van dit onderzoek zullen verzekeringspremies opnieuw worden geijkt voor zowel clubs als voor rijders. Momenteel gaan alle verzekeringen op één grote hoop, in de toekomst zal er gedifferentieerd worden per motorsportdiscipline. Personele inzet Controller Planning 2014: Onderzoek 2015: Nieuwe verzekeringspremies Speerpunt MJP Toegankelijk houden breedtesport Maatschappelijk verantwoord ondernemen: oog voor het klimaat Evaluatie Goedkeuring door bondsbestuur nieuwe verzekeringspremies per discipline 13

15 1.3.4 Geluid DMX Doelstelling Afname van het aantal geluidsovertredingen Realisering Om de 94 DB norm binnen de districten te handhaven zijn er voor de districten Noord en Zuid twee extra Munisense-systemen aangeschaft om geluid te meten. De overige drie districten kunnen één van de overige drie systemen lenen die de KNMV in bezit heeft. De KNMV streeft ernaar het aantal geluidsovertredingen met 10% af te laten nemen binnen de districten in Personele inzet Sporttechnisch directeur en districten Speerpunt MJP Accommodatiebeleid voortzetten met extra aandacht voor probleemgevallen Maatschappelijk verantwoord ondernemen: oog voor het klimaat Evaluatie Het aantal geluidovertredingen tijdens de DMX-competitie Geluid clubs Doelstelling Strengere handhaving geluidsnorm bij clubs Realisering Er wordt een deal gesloten met Mylaps voor het inkopen van het Munisensesysteem. Door deze deal kan de KNMV dit systeem tegen een gereduceerd tarief aanbieden aan haar clubs. Clubs worden gestimuleerd om met dit systeem aan de slag te gaan. Voordat de KNMV dit gaat promoten zal het systeem eerst officieel worden gecertificeerd. De KNMV streeft ernaar dat in 2014 minimaal 10% van de clubs die lid zijn van de KNMV zo n systeem aanschaffen. Personele inzet Sporttechnisch directeur Speerpunt MJP Accommodatiebeleid voortzetten met extra aandacht voor probleemgevallen Maatschappelijk verantwoord ondernemen: oog voor het klimaat Evaluatie Het aantal KNMV clubs dat een Munisense-systeem heeft aangeschaft Veiliger sportklimaat Doelstelling Toename fair play & respect binnen de motorsport Realisering In 2014 neemt de KNMV weer deel het programma naar een veiliger sportklimaat van het NOC*NSF. Er wordt aandacht besteedt aan scholing van bestuurders en officials van de bond om te komen tot een veiliger sportklimaat. Ook voor bestuurders van clubs zullen er activiteiten worden georganiseerd om hen handvatten geven om met veiliger sportklimaat aan de slag te gaan. Personele inzet Vertrouwenscontactpersoon, medewerker (top)sport en beleidsmedewerker Speerpunt MJP Maatschappelijk verantwoord ondernemen: oog voor het klimaat Voldoende vrijwilligers met de juiste competenties Evaluatie Het aantal deelnemers aan de vanuit het programma georganiseerde activiteiten 14

16 1.4 Talentontwikkeling Talentvolgsysteem Doelstelling Verbeteren begeleiding van talenten Realisering Het in 2013 aangeschafte talentvolgsysteem is eind 2013 in gebruik genomen. In 2014 wordt er geëvalueerd om te kijken of het systeem voldoet aan de verwachtingen en of er inhoudelijk wijzigingen aangebracht moeten worden voor een nog betere informatievoorziening. De informatie die het systeem oplevert zal uitgebreid worden geanalyseerd en de conclusies die hieruit worden getrokken, worden ingezet om de rijders fysiek sterker te maken. Personele inzet Coördinator (top)sport en bondscoaches Speerpunt MJP Overgaan op fulltime programma s voor de topsportselecties Sterke focus op talentontwikkeling Evaluatie Het aantal wijzigingen dat is doorgevoerd in het talentvolgsysteem Jeugdplan trial Doelstelling Uiterlijk eind 2014 zijn er structurele trialtrainingen voor de jeugd Realisering In 2013 is er een Jeugdplan Trial gemaakt door de in 2013 in het leven geroepen Subcommissie Trial zal worden gebruik om dit plan verder te implementeren. Personele inzet Subcommissie Trial en sporttechnisch directeur Speerpunt MJP Sterke focus op talentontwikkeling Evaluatie Het aantal verzorgde trialtrainingen 1.5 Organisatoren Kwaliteitsmeting Doelstelling Verbeteren organisatie evenementen Realisering Alle organisatoren vanaf NK-niveau krijgen een brief met diverse vragen en ruimte voor opmerkingen over de organisatie van een evenement. Ook wordt er gevraagd feedback te geven over het functioneren van het KNMV bondsbureau. Deze brief wordt ingevuld teruggestuurd naar de KNMV in een enveloppe met een grote stempel vertrouwelijk. Alleen de sporttechnisch directeur krijgt deze in te zien. Aan de hand van deze brieven zullen er acties worden ondernomen om de kwaliteit op het bondsbureau verder te verhogen. Personele inzet Sporttechnisch directeur Speerpunt MJP Verder professionaliseren organisatie Evaluatie Het eindcijfer dat organisatoren de KNMV geven 15

17 1.6 Commissies en districten Baansport: Werkgroep programmering Doelstelling Verbetering van de programmering tijdens baansportwedstrijden Realisering Om de programmering van wedstrijden te verbeteren wordt er een Werkgroep Programmering in het leven geroepen. Deze werkgroep gaat samen met de organisatoren kijken hoe ze het programma zo in elkaar kunnen zetten dat alle wedstrijden even aantrekkelijk zijn voor deelnemers. Ook de spreiding van de klassen over de evenementen zal meer aandacht krijgen, alsmede de combinatiewedstrijden. Het aantal deelnemers moet dan ongeveer gelijk blijven. Ook zal de werkgroep monitoren dat avondwedstrijden waar geen kunstlicht is, vroeg genoeg beginnen om niet in het donker te hoeven rijden. In 2014 vindt er minimaal twee keer een overleg plaats tussen organisatoren en de Werkgroep Programmering. Personele inzet Baansport Commissie Speerpunt MJP Toegankelijk houden breedtesport Evaluatie Duur van avondwedstrijden en het aantal deelnemers per wedstrijd Baansport: Organisatoren Doelstelling Het verminderen van wijzigingen in de vastgestelde kalender Realisering Personele inzet Speerpunt MJP Met de organisatoren gaan er contracten worden afgesloten. In deze contracten staat vooral vermeld wat een organisator gaat organiseren, met andere woorden, welke klassen er op een evenement gaan rijden. Hierdoor wordt voorkomen dat er klassen na vaststelling van de kalender worden geschrapt en hierdoor kunnen alle rijders zoveel mogelijk gelijkwaardig deelnemen aan evenementen. Daarnaast zal voor een organisator duidelijk zijn wat men van de KNMV kan en mag verwachten. Baansport Commissie Toegankelijk houden breedtesport Verder professionaliseren organisatie Evaluatie Het aantal wedstrijden dat gewijzigd is gedurende het kalenderjaar Baansport: Werkgroep Veiligheid Doelstelling Vergroten van de veiligheid tijdens baansportevenementen en minimaliseren blessures Realisering Om de veiligheid op evenementen te blijven handhaven en waar mogelijk te vergroten wordt er een Werkgroep Veiligheid in het leven geroepen. De eerste taak van deze werkgroep wordt het maken van een plan van aanpak voor airfences. In dit plan van aanpak worden zaken als risico s, kosten en transport meegenomen. Ook zal er informatie worden ingewonnen bij buitenlandse evenementen, waar er al gewerkt wordt met airfences. Verder zal er een ongevallenanalyse worden gemaakt ter ondersteuning van dit plan van aanpak. De werkgroep zal alle veiligheidseisen gaan onderzoeken en waar nodig adviseren deze aan te passen. Personele inzet Baansport Commissie Speerpunt MJP Toegankelijk houden breedtesport Evaluatie Gebruik airfence buitenland en baan opbouw 16

18 1.6.4 Baansport: Accommodaties Doelstelling Vergroten van het aantal trainingsmogelijkheden Realisering De Baansport Commissie gaat op zoek naar een vaste trainingslocatie om te trainen met topsporters en talenten. Hiervoor zal de commissie in gesprek moeten gaan met een groot aantal clubs. In 2014 wil de KNMV met minimaal 3 clubs in onderhandeling zijn gegaan. Personele inzet Baansport Commissie Speerpunt MJP Overgaan op fulltime programma s voor de Topsportselecties Sterke focus op talentontwikkeling Accommodatiebeleid voortzetten met extra aandacht voor probleemgevallen Evaluatie Het aantal clubs waarmee een gesprek is aangegaan over trainingsmogelijkheden Baansport: Trainingsdag officials Doelstelling Vergroten kennis en betrokkenheid officials en clubofficials Meer inzet clubofficials bij KNMV-wedstrijden Kwalificatie conform NOC*NSF normering Realisering De Baansport Commissie gaat in 2014 een trainingsdag voor alleen baansportofficials organiseren. Dit wordt een leerzame dag waarbij ook de fun factor centraal staat. Het streven is dat 80% van de baansport officials aanwezig is op deze dag. Bij dit traject zal tevens de mogelijkheid worden gecreëerd voor het opleiden van clubofficials Personele inzet Baansport Commissie Planning 2 e helft 2014 Speerpunt MJP Voldoende vrijwilligers met de juiste competenties Evaluatie Het aantal aanwezige officials op de trainingsdag Baansport: Inschrijfgeld Doelstelling Ondersteuning organisatoren Realisering Om het organiseren van baansportwedstrijden aantrekkelijker te maken voor organisatoren wordt er vanaf 2014, net zoals bij andere takken van motorsport, inschrijfgeld gevraagd voor wedstrijden. Dit is voor de organisatoren een tegemoetkoming in de kosten. Dit zal voorgelegd worden aan de organisatoren, daar gebleken is dat de meningen over dit onderwerp sterk verdeeld zijn. In deze discussie dient het wel/niet betalen van prijzengeld meegenomen te worden. Personele inzet Baansport Commissie Speerpunt MJP Toegankelijk houden breedtesport Evaluatie Het aantal georganiseerde wedstrijden Het aantal deelnemers per wedstrijd Baansport: Communicatie Doelstelling Ondersteuning organisatoren Realisering Er zal in 2014 een seminar/workshop georganiseerd worden op het gebied van PR en communicatie. Er is momenteel een PR-plan in de maak voor Zodra dit compleet is, zal het aan de organisatoren gepresenteerd worden. Personele inzet Baansport Commissie Planning Eerste helft 2014 Speerpunt MJP De KNMV als centrum voor motorcommunicatie Verder professionaliseren organisatie Evaluatie Aantal bezoekers workshop 17

19 1.6.8 Techniek: Beheer materialen Doelstelling Inzicht krijgen in de aanwezige materialen met bijbehorende afschrijving Realisering De Technische Commissie gaat inventariseren welke materialen men in bezit heeft en bij wie de materialen liggen. In het verleden is er al een inventarisatie gemaakt, deze zal als basis worden gebruikt. Hier zullen ook afschrijvingsperioden aan worden gekoppeld. Aan de hand van deze lijst wordt vervolgens een wensenlijst opgesteld voor 2015 met een bijbehorende begroting. Personele inzet Technische Commissie Planning 1 e kwartaal 2014: inventariseren aanwezige materialen + afschrijvingsduur 2 e kwartaal 2014: wensenlijst maken 3 e kwartaal 2014: begroting opstellen Speerpunt MJP Verder professionaliseren organisatie Evaluatie Rapportage materialen Techniek: Opleiden officials en rijders Doelstelling Terugbrengen van het aantal overtredingen van de technische reglementen Realisering Officials dienen goed opgeleid te zijn, zodat zij overtredingen signaleren en op de juiste manier handelen. Tijdens het Officialscongres en de taakverdeling besteedt de commissie aandacht aan het vergroten van de reglementenkennis van officials door een training aan te bieden. Daarnaast gaat de commissie zich in 2014 bezig houden met de voorbereiding op het seminar dat in 2015 gegeven gaat worden aan de technische officials. Wanneer rijders technische reglementen hebben overtreden zullen deze overtredingen en de bijbehorende straffen worden gepubliceerd, zodat andere rijders hiervan kunnen leren. Alleen de overtreding en straf worden vermeld; de rijders zullen niet bij naam worden genoemd. Personele inzet Planning Speerpunt MJP Evaluatie De werking van het Munisense-systeem zal onder de aandacht worden gebracht bij de rijders en clubs door op de website hier informatie over te verschaffen. Het idee is om dit via een soort mindmap-programma te doen, zodat door keuzeopties aan te klikken voor specifieke gevallen resultaten uitkomen. Verder zal er een q & a worden opgenomen op de website met veel gestelde vragen. Technische Commissie Januari: Officialscongres 1 e helft 2014: ontwikkelen structuur voor op de website 3 e kwartaal 2014: q & a, straffen en mindmap online op website 4 e kwartaal 2014: taakverdeling en voorbereiding seminar De KNMV als centrum voor motorcommunicatie Voldoende vrijwilligers met de juiste competenties Het aantal overtredingen van de technische reglementen 18

20 Techniek: Geluid Doelstelling Terugbrengen van het aantal geluidsovertredingen Realisering In 2014 komt er duidelijkheid over het Munisense-systeem. Alle parameters zullen worden vastgesteld. Zodra dit is gebeurd zal het systeem volledig operationeel worden. Zodra het systeem operationeel is, wordt er een trainingsdag georganiseerd voor de geluidsofficials om met dit systeem te leren werken. Ook clubs en organisatoren kunnen hierbij aansluiten. Zodra er nieuwe geluidsofficials bij komen zullen deze direct worden opgeleid om met het Munisense systeem aan de slag te gaan. Nieuwe geluidsofficials zijn hard nodig, het streven is om vier nieuwe officials aan te trekken door de vacature breed te verspreiden en hiervoor een wervingsflyer te maken. Om het gebruik van elektrische motorfietsen in de sport te stimuleren, zullen er keuringsvoorschriften worden opgesteld voor de elektrische motorfietsen. Voor het opstellen van deze voorschriften zal er gebruik worden gemaakt van de beschikbare reglementen van de FIM. Per tak van motorsport worden de voorschriften specifiek gemaakt. De Commissie treedt in contact met de sportcommissies over het aanpassen van de keuringsvoorschriften, maar ook over mogelijke wijzigingen in de sport specifieke reglementen. Wanneer rijders elektrisch gaan rijden zorgt dit voor een verdere daling van het geluid. Personele inzet Planning Speerpunt MJP Evaluatie De Commissie zal de vertegenwoordiger van de KNMV bij de FIM voorzien van input om te lobbyen voor een verlaging van de geluidsnorm om op deze manier ook een geluidsreductie te kunnen bewerkstelligen op internationale evenementen binnen Nederland. Technische Commissie 1 e kwartaal 2014: parameters bekend 2 e kwartaal 2014: training Munisense-systeem 3 e kwartaal 2014: Nieuwe keuringsvoorschriften opstellen en overleg met commissies over aanpassen reglementen Voldoende vrijwilligers met de juiste competenties Maatschappelijk verantwoord ondernemen: oog voor het klimaat Het aantal geluidsovertredingen Techniek: Officialscoach Doelstelling Verbeteren van de begeleiding van officials Realisering De commissie wil graag weten wat er speelt bij officials om deze zo goed mogelijk te kunnen begeleiden. Dat geldt met name voor nieuwe officials. De commissie streeft er naar twee technische officials op te leiden tot officialscoach in In eerste instantie zullen de kerngroepleiders hiervoor worden benaderd. Mochten daar geen gegadigden worden gevonden, dan wordt ook onder andere officialsgroepen in de techniek geworven. Personele inzet Technische Commissie Planning 1 e kwartaal 2014: werven officials 2 e kwartaal 2014: opleiden officials tot officialscoach 3 e kwartaal 2014: start inzet officialscoaches Speerpunt MJP Voldoende vrijwilligers met de juiste competenties Evaluatie Het aantal opgeleide officialscoaches 19

Zichtbaarheid. Jaarplan 2013. KNMV Zijpendaalseweg 1 6814 CA Arnhem Tel: 026-3528510 Fax: 026-3528522 e-mail: info@knmv.nl web: www.knmv.

Zichtbaarheid. Jaarplan 2013. KNMV Zijpendaalseweg 1 6814 CA Arnhem Tel: 026-3528510 Fax: 026-3528522 e-mail: info@knmv.nl web: www.knmv. Zichtbaarheid Jaarplan 2013 KNMV Zijpendaalseweg 1 6814 CA Arnhem Tel: 026-3528510 Fax: 026-3528522 e-mail: info@knmv.nl web: www.knmv.nl Foto: Johan Slagter Inhoudsopgave Evaluatie 2012 02 I Top 10 ambitie

Nadere informatie

Jaarplan 2015. Verbinden. KNMV Zijpendaalseweg 1 6814 CA Arnhem Tel: 026-3528510 Fax: 026-3528522 e-mail: info@knmv.nl web: www.knmv.

Jaarplan 2015. Verbinden. KNMV Zijpendaalseweg 1 6814 CA Arnhem Tel: 026-3528510 Fax: 026-3528522 e-mail: info@knmv.nl web: www.knmv. Jaarplan 2015 Verbinden KNMV Zijpendaalseweg 1 6814 CA Arnhem Tel: 026-3528510 Fax: 026-3528522 e-mail: info@knmv.nl web: www.knmv.nl Inhoudsopgave Voorwoord 02 Managementoverzicht 03 Actieplan 2015 04

Nadere informatie

Sportparticipatie. Ambities

Sportparticipatie. Ambities KNMV Routeboek 2016 Inleiding De Nederlandse sportwereld is volop in beweging en hierdoor aan het veranderen. De concurrentie neemt toe, er komen steeds meer nieuwe sporten bij, maar ook activiteiten buiten

Nadere informatie

Motorrijden inspireert

Motorrijden inspireert Motorrijden inspireert Zichtbaarheid & kwaliteit Meerjarenbeleidsplan KNMV 2013-2016 KNMV Zijpendaalseweg 1 6814 CA Arnhem Tel: 026-3528510 Fax: 026-3528522 e-mail: info@knmv.nl website: www.knmv.nl Inhoudsopgave

Nadere informatie

DISTRICTS MOTOCROSS D.M.X. REGLEMENT. DISTRICT MIDDEN en OOST K.N.M.V.

DISTRICTS MOTOCROSS D.M.X. REGLEMENT. DISTRICT MIDDEN en OOST K.N.M.V. DISTRICTS MOTOCROSS D.M.X. REGLEMENT DISTRICT MIDDEN en OOST K.N.M.V. 2015 \ REGLEMENT DISTRICTS (DMX) MOTOCROSSWEDSTRIJDEN DOELSTELLING: DMX wedstrijden zijn bedoeld voor vrijetijdsrijders, die in een

Nadere informatie

TheDune Racing. door mij financieel te steunen word uw naam bekend bij miljoenen bezoekers! #93 Ricardo van Duijn

TheDune Racing. door mij financieel te steunen word uw naam bekend bij miljoenen bezoekers! #93 Ricardo van Duijn door mij financieel te steunen word uw naam bekend bij miljoenen bezoekers! #93 Ricardo van Duijn 1 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE 2 BIOGRAFIE 3 SEIZOEN 2012 TALENT CUP 600. 4 BUDGET OPSTELLING 2012* 4 UW

Nadere informatie

DIGITAAL JE LICENTIE AANVRAGEN

DIGITAAL JE LICENTIE AANVRAGEN *0 LICENTIE-INFORMATIE 2013 Hoewel de winter nog echt moet komen wordt het toch voor iedereen al weer tijd om de voorbereidingen voor 2013 te treffen. Daarom willen wij je zo veel mogelijk informeren over

Nadere informatie

ACTIEF VOOR Sportorganisaties Maatschappelijke organisaties Onderwijs Overheden RESULTATEN BEHOEFTEPEILING SPORTVERENIGINGEN ZAANSTAD 2014

ACTIEF VOOR Sportorganisaties Maatschappelijke organisaties Onderwijs Overheden RESULTATEN BEHOEFTEPEILING SPORTVERENIGINGEN ZAANSTAD 2014 ACTIEF VOOR Sportorganisaties Maatschappelijke organisaties Onderwijs Overheden RESULTATEN BEHOEFTEPEILING SPORTVERENIGINGEN ZAANSTAD 201 Inhoudsopgave Samenvatting Inleiding Resultaten Behoeftepeiling

Nadere informatie

Iban: NL73RABO te Rijswijk ZH

Iban: NL73RABO te Rijswijk ZH Jaarplan 2016 van de Nederlandse Minigolf Bond In het meerjarenbeleidplan van 2012 tot 2016 waardig aan de slag staan de hoofddoelstellingen die in deze periode gehaald dienen te worden. Elk jaar zal er

Nadere informatie

Jaarplan Bestuur Groningen Atletiek 2017

Jaarplan Bestuur Groningen Atletiek 2017 Jaarplan Bestuur Groningen Atletiek 2017 Inhoudsopgave Inleiding 2 Blz. 1. Verstevigen vereniging structuur 3 2. Werken aan de visie en missie 3. Versterken vereniging- ledengroei 4. Verbeteren kwaliteit

Nadere informatie

Agendapunt 7 Structuur Talentencentra Inleiding School, Academy en University

Agendapunt 7 Structuur Talentencentra Inleiding School, Academy en University Agendapunt 7 Structuur Talentencentra Inleiding Reeds sinds 1993 voert de Nederlandse Badminton Bond een actief beleid om Talenten tijdig te ontdekken en regionaal en centraal op te leiden tot Topspeler.

Nadere informatie

Algemeen reglement 2012

Algemeen reglement 2012 KNMV Zijpendaalseweg 1 Postbus 650 6800 AR ARNHEM Tel. KNMV-Algemeen 026-3528510 Fax 026-3528522 Internet www.knmv.nl E-mail: info@knmv.nl Algemeen reglement 2012 Dit reglement is april 2012 volledig herzien.

Nadere informatie

DISTRICTS MOTOCROSS REGLEMENT (DMX CUP) DISTRICTEN Noord/Oost/Midden/West/Zuid

DISTRICTS MOTOCROSS REGLEMENT (DMX CUP) DISTRICTEN Noord/Oost/Midden/West/Zuid DISTRICTS MOTOCROSS REGLEMENT (DMX CUP) DISTRICTEN Noord/Oost/Midden/West/Zuid 2016 REGLEMENT DISTRICTS (DMX CUP) MOTOCROSSWEDSTRIJDEN DOELSTELLING: DMX CUP wedstrijden zijn bedoeld voor vrijetijdsrijders,

Nadere informatie

Beleidsplan senioren. r.k.v.v. H.S.C. 28

Beleidsplan senioren. r.k.v.v. H.S.C. 28 Beleidsplan senioren r.k.v.v. H.S.C. 28 September 2009 Technisch beleidsplan r.k.v.v. H.S.C. 28 Pagina 1 Technisch beleid senioren INLEIDING De afgelopen jaren is verschillende keren een discussie gevoerd

Nadere informatie

Afdeling Sportontwikkeling en beleid Augustus 2016

Afdeling Sportontwikkeling en beleid Augustus 2016 Bijscholingsbeleid Technisch Kader Niveau 2 tot en met 5 Afdeling Sportontwikkeling en beleid Augustus 2016 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1. Introductie... 3 1.2. Begrippenlijst... 3 2. Bijscholingsbeleid

Nadere informatie

DOELSTELLING... 2 OPZET EN ORGANISATIE... 2 DEELNAME/DEELNEMERS... 2 DEELNEMENDE KLASSEN ALS OOK TRAININGS- EN WEDSTRIJDVOLGORDE...

DOELSTELLING... 2 OPZET EN ORGANISATIE... 2 DEELNAME/DEELNEMERS... 2 DEELNEMENDE KLASSEN ALS OOK TRAININGS- EN WEDSTRIJDVOLGORDE... INHOUD DOELSTELLING... 2 OPZET EN ORGANISATIE... 2 DEELNAME/DEELNEMERS... 2 DEELNEMENDE KLASSEN ALS OOK TRAININGS- EN WEDSTRIJDVOLGORDE... 2 WEDSTRIJDEN... 2 LEEFTIJD... 3 RIJDEN IN EEN ANDER DISTRICT

Nadere informatie

MON. AANVULLEND MX REGLEMENT Regiocompetitie. Motorsport Organisatie Nederland. Veldweg 15a Postbus AH Cuijk

MON. AANVULLEND MX REGLEMENT Regiocompetitie. Motorsport Organisatie Nederland. Veldweg 15a Postbus AH Cuijk MON AANVULLEND MX REGLEMENT Regiocompetitie 2016 Motorsport Organisatie Nederland Veldweg 15a Postbus 341 5430 AH Cuijk Tel.: 0485 31 50 80 Fax.: 0485 31 45 35 Internet: Email: www.mon.nl info@mon.nl Pagina

Nadere informatie

Agendapunt 8.1 Jaarplan 2017

Agendapunt 8.1 Jaarplan 2017 Agendapunt 8.1 Jaarplan 2017 Het bondsbestuur heeft, naar aanleiding van de feedback van de afgevaardigden (tijdens jaar- en bondsvergaderingen en andere ontmoetingen) en op basis van eigen ervaring, geconcludeerd

Nadere informatie

PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Interne selectieprocedure BMX ten behoeve van de European Games in Baku 2015

PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Interne selectieprocedure BMX ten behoeve van de European Games in Baku 2015 PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Interne selectieprocedure BMX ten behoeve van de European Games in Baku 2015 Interne selectieprocedure BMX ten behoeve van de European Games in Baku 2015 Vastgesteld

Nadere informatie

Instrument voor uitvoeren audits. Versie 2008_G. Certificering Opleidingsprogramma s Sportbonden. Sportbond : Audit organisatie :

Instrument voor uitvoeren audits. Versie 2008_G. Certificering Opleidingsprogramma s Sportbonden. Sportbond : Audit organisatie : Instrument voor uitvoeren audits Versie 2008_G Certificering Opleidingsprogramma s Sportbonden Sportbond : Audit organisatie : Contactpersoon : Auditor : Functie : Datum audit : Telefoonnummer : Datum

Nadere informatie

Selectiecriteria. Selectiecriteria (ref.1 per 01 april 2016) Pagina 1 van 5

Selectiecriteria. Selectiecriteria (ref.1 per 01 april 2016) Pagina 1 van 5 Selectiecriteria Selectiecriteria (ref.1 per 01 april 2016) Pagina 1 van 5 Selectiecriteria voor de N ationale Kernploeg(en) en Selecties: Kernploegen en talentenpoule De KBN voorziet voor kumite en een

Nadere informatie

Beleidsplan TC Alkmaar

Beleidsplan TC Alkmaar Beleidsplan TC Alkmaar 2016-2019 Van Jan Nagelhout Datum 09-12-2015 Versie 0.4 Versie 1.0 Status Definitief Datum 27-01-2015 Distributielijst Rol Naam Review Goedk. Datum Versie Voorzitter TC Joost Bergsma

Nadere informatie

UITLEG SUBSIDIES NOC*NSF

UITLEG SUBSIDIES NOC*NSF UITLEG SUBSIDIES NOC*NSF Toelichting IOC/WDSF en NOC*NSF/NADB Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) erkent de World DanceSport Federation (WDSF) als het enige erkende Internationale danskanaal. Dit

Nadere informatie

Frisbee Carrière Club voor elke stad, trainers voor elke club, jeugdteam voor elk kind. rafcelis.be

Frisbee Carrière Club voor elke stad, trainers voor elke club, jeugdteam voor elk kind. rafcelis.be Frisbee Carrière Club voor elke stad, trainers voor elke club, jeugdteam voor elk kind rafcelis.be Meerjarenbeleidsplan Nederlandse Frisbeebond 2014-2016 Inleiding Voor u ligt het voorstel voor het Meerjarenbeleidsplan

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2014

Beleidsplan 2013-2014 Beleidsplan 2013-2014 Geachte lezer, Voor u ligt het beleidsplan van International Federation of Medical Students Associations The Netherlands (IFMSA-NL) voor het beleidsjaar 2013-2014. Hierin zijn de

Nadere informatie

Voorbeelden; Structuur

Voorbeelden; Structuur A.3 Structuur A.3.1 Totale bond A.3.2 Onderdeel talentontwikkeling A.3.3 Geografische spreiding A.3.4 (de)centralisatie (TBV s) In het onderdeel structuur dient te worden aangetoond dat de organisatiestructuur

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2016. Beschermende Woonvorm De Reling

Beleidsplan 2015-2016. Beschermende Woonvorm De Reling Beleidsplan 2015-2016 Beschermende Woonvorm De Reling Inhoudsopgave Voorwoord... 4 1. De organisatie... 4 1.1. Missie en Visie... 4 1.2. Raad van Bestuur... 4 1.3. Raad van Toezicht... 5 1.4. Vergadercyclus...

Nadere informatie

De NTTB. dat zijn wij SAMEN!

De NTTB. dat zijn wij SAMEN! De NTTB dat zijn wij SAMEN! W E L K O M Voorstellen AB- en HB-leden Uitleg programma Doel van deze avond Organisatorische mededelingen Trends Langzaam maar zeker afnemend ledental (maar meer sportconsumenten?)

Nadere informatie

Missie/Visie...2 HOOFDOEL 1 INSPELEN OP BEHOEFTEN SPORTERS...2 HOOFDOEL 2 VERSTERKEN EN PROFESSIONALISEREN VAN DIENSTVERLENING...3

Missie/Visie...2 HOOFDOEL 1 INSPELEN OP BEHOEFTEN SPORTERS...2 HOOFDOEL 2 VERSTERKEN EN PROFESSIONALISEREN VAN DIENSTVERLENING...3 Jaarplan 2016 Inhoud Missie/Visie...2 HOOFDOEL 1 INSPELEN OP BEHOEFTEN SPORTERS...2 Ambitie 1: Structureel verbinden Ambitie 2: Kennisontwikkeling Ambitie 3: Passend aanbod HOOFDOEL 2 VERSTERKEN EN PROFESSIONALISEREN

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid vereniging X

Vrijwilligersbeleid vereniging X Vrijwilligersbeleid vereniging X Visie t.a.v. Vrijwilligers: Vrijwilligers zijn het kapitaal van onze vereniging: Vrijwilligers zijn een onmisbare schakel binnen onze vereniging Vanuit deze visie willen

Nadere informatie

NHV Seizoenplan

NHV Seizoenplan NHV Seizoenplan 2017-2018 Dit NHV Seizoenplan 2017-2018 is het tweede seizoenplan dat is afgeleid van het NHV Meerjarenbeleidplan 2016-2020, dat als motto Handbal Scoort! heeft gekregen. Er is gekozen

Nadere informatie

PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! KNWU BMX Nationaal Kampioenschap 2017 Versie 6 januari 2017

PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! KNWU BMX Nationaal Kampioenschap 2017 Versie 6 januari 2017 PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! KNWU BMX Nationaal Kampioenschap 2017 Versie 6 januari 2017 KNWU BMX Nationaal Kampioenschap 2017 Algemeen De reglementen van de KNWU en daarbij in het bijzonder

Nadere informatie

JAARPLAN 2013 CLUSTER RECREANTEN

JAARPLAN 2013 CLUSTER RECREANTEN Atletiek Vereniging Hylas Correspondentie-adres : De Landman 138 1827 JC Alkmaar Accommodatie : Sportpark Viaanse Molen Havinghastraat 4 JAARPLAN 2013 CLUSTER RECREANTEN Maart 2013 1 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding

Nadere informatie

Focusactiviteiten 2016

Focusactiviteiten 2016 Focusactiviteiten 2016 Inleiding De basis voor de focusactiviteiten 2016 is het Business Model Canvas van Badminton Nederland (27 juni 2015). De focusactiviteiten worden hieronder nader uitgewerkt. Voor

Nadere informatie

Jaarplan 2016. Goede Begeleiding

Jaarplan 2016. Goede Begeleiding Jaarplan 2016 Inleiding 2016 wordt het derde en laatste jaar van het huidige Meerjarenbeleidsplan 2014 2016. Veel van de eind 2013 uitgeschreven ambities zijn inmiddels geheel of gedeeltelijk gerealiseerd.

Nadere informatie

PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Interne selectieprocedure Baanwielrennen duur ten behoeve van de Olympische Spelen in Rio de Janeiro 2016

PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Interne selectieprocedure Baanwielrennen duur ten behoeve van de Olympische Spelen in Rio de Janeiro 2016 PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Interne selectieprocedure Baanwielrennen duur ten behoeve van de Olympische Spelen in Rio de Janeiro 2016 Interne selectieprocedure Baan duur ten behoeve van de

Nadere informatie

Notitie Kwaliteitsbevordering Arbitrage

Notitie Kwaliteitsbevordering Arbitrage Notitie Kwaliteitsbevordering Arbitrage De kwaliteitsbevordering van de arbitrage in de korfbalsport is geformuleerd als onderwerp binnen het KNKV als ook een thema binnen het gehouden Masterplan Arbitrage

Nadere informatie

KNMV Zijpendaalseweg 1 Postbus 650 6800 AR ARNHEM Tel. KNMV-Algemeen: 026-3528510 Tel. KNMV-Sport: 026-3528515 Fax: 026-3528522

KNMV Zijpendaalseweg 1 Postbus 650 6800 AR ARNHEM Tel. KNMV-Algemeen: 026-3528510 Tel. KNMV-Sport: 026-3528515 Fax: 026-3528522 KNMV Zijpendaalseweg 1 Postbus 650 6800 AR ARNHEM Tel. KNMV-Algemeen: 026-3528510 Tel. KNMV-Sport: 026-3528515 Fax: 026-3528522 E-mail: info@knmv.nl Internet: www.knmv.nl KNMV WEDSTRIJD INFORMATIE VOOR

Nadere informatie

Ondertitel. Toelichting op de begroting Begroting 2017

Ondertitel. Toelichting op de begroting Begroting 2017 Begroting 2017 Nieuwegein, november 2016 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary... 3 2. Uitgangspunten... 4 3. Begroot Resultaat 2017... 5 3.1 Nevobo Totaal... 5 3.2 Herkomst van de Opbrengsten... 6 3.3

Nadere informatie

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren.

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren. Het Cruyff Foundation Community Program De Johan Cruyff Foundation wil jongeren langdurig binden aan het Cruyff Court en de wijk. Wij willen jongeren meer zelfvertrouwen geven, kansen bieden om hun talent

Nadere informatie

Geachte lezer, Namens het Bestuur van IFMSA-NL, Hoogachtend, Roel van de Geer

Geachte lezer, Namens het Bestuur van IFMSA-NL, Hoogachtend, Roel van de Geer Geachte lezer, Voor u ligt het beleidsplan van de International Federation of Medical Students Associations The Netherlands (IFMSA-NL) voor het beleidsjaar 2013-2014. Hierin zijn de speerpunten voor het

Nadere informatie

Doel Stichting ZwemSupport

Doel Stichting ZwemSupport Sponsorplan 2009-2011 Stichting ZwemSupport Alkemade Z&PC Alkemade Sponsorplan 2009-2011 Pagina 1 Doel Stichting ZwemSupport Het bieden van continuïteit aan de ontwikkeling en de beoefening van de zwemsport

Nadere informatie

Geachte afgevaardigden,

Geachte afgevaardigden, Aan: Afgevaardigden Algemene Vergadering c.c.: Educatie Commissie Betreft: Stand van zaken Masterplan Educatie Van: Bestuur NBB Datum : 15 november 2012 Aantal pagina s: 5 Geachte afgevaardigden, Ongeveer

Nadere informatie

Intentieverklaring Eén platform voor dansend Nederland

Intentieverklaring Eén platform voor dansend Nederland Intentieverklaring Eén platform voor dansend Nederland Het danslandschap in Nederland is zeer divers. Er is een grote verscheidenheid aan dansante vormen, waarbinnen vaak meerdere organisaties actief zijn.

Nadere informatie

Reglement Racescholen & Racelicentie-examens

Reglement Racescholen & Racelicentie-examens Reglement Racescholen & Racelicentie-examens Dit reglement heeft betrekking op de door de KNAF erkende racescholen, de door hen georganiseerde cursussen en de door de scholen georganiseerde, en door de

Nadere informatie

Technische Commissie honkbal

Technische Commissie honkbal Technische Commissie honkbal Honk- en softbalvereniging Houten Dragons Versie 21-02-2002 Pagina 1 van 6 Inhoudsopgave Pagina 1 Voorwoord...2 2 Inleiding...2 3 Doelstelling...2 4 Taken voor de Technische

Nadere informatie

Evaluatie bestuursmodel, eindrapportage.

Evaluatie bestuursmodel, eindrapportage. 1 Inleiding Evaluatie bestuursmodel, eindrapportage. De ALV van de afdeling ZuidWest heeft in de vergadering van 30 mei 2012 unaniem besloten tot het aanstellen van een tweetal betaalde afdelingsmanagers.

Nadere informatie

Trainer-Coach Zaalvoetbal II

Trainer-Coach Zaalvoetbal II Koninklijke Nederlandse Voetbalbond Trainer-Coach Zaalvoetbal II 2010/'11 Trainer-Coach Zaalvoetbal II Algemeen Binnen de top van het zaalvoetbal zijn in de verschillende competities veel teams actief.

Nadere informatie

JAARPLAN 2016 EEN ZICHTBAAR FUNDAMENT

JAARPLAN 2016 EEN ZICHTBAAR FUNDAMENT Agendapunt 8 JAARPLAN 2016 EEN ZICHTBAAR FUNDAMENT Implementatie meerjarenbeleidsplan 2014-2016 Bouwen aan de toekomst van onze sport Vizier op de toekomst, focus op het fundament Augustus 2015 Agendapunt

Nadere informatie

Statusreglement Topsporters

Statusreglement Topsporters Statusreglement Topsporters - Vastgesteld in de Algemene Vergadering van NOC*NSF d.d. 25 juni 2014 - Considerans In dit reglement worden de procedure en criteria beschreven op basis waarvan een sporter

Nadere informatie

KNWU BMX Nationaal Kampioenschap KNWU BMX NK 2015 versie 3.0

KNWU BMX Nationaal Kampioenschap KNWU BMX NK 2015 versie 3.0 KNWU BMX Nationaal Kampioenschap 2015 KNWU BMX Nationaal Kampioenschap 2015 Algemeen De reglementen van de KNWU en daarbij in het bijzonder Titel VI, Wedstrijd Reglement BMX laatst gepubliceerde uitgave,

Nadere informatie

Plan van Aanpak FOCUS programma

Plan van Aanpak FOCUS programma Plan van Aanpak FOCUS programma Aanleiding Korfbal naar Olympisch niveau is het beleidsdocument wat voor ligt als onderbouwing van de doelstelling die het KNKV gesteld heeft op 150.000 leden in 2020. Als

Nadere informatie

D E P A L S T E R 2012-2013

D E P A L S T E R 2012-2013 D E P A L S T E R 2012-2013 Jaarverslag 2012-2013 Samenstelling raad en taakverdeling Leden: Oudergeleding:,: Arno Loermans: PR taken Houvast Ivo van der Laan: secretaris, begroting :Edwin de Vries: arbo

Nadere informatie

Beleidsplan S.T.G. Elburg 2013-2018

Beleidsplan S.T.G. Elburg 2013-2018 Beleidsplan S.T.G. Elburg 2013-2018 Beleidsplan S.T.G. Elburg 2013-2018 1 Voorwoord Beste leden, Voor jullie ligt het beleidsplan 2013-2018; een leidraad waarmee we de komende jaren aan de slag gaan. De

Nadere informatie

BIJLAGE 6. Aan: Algemene Vergadering 2012. Van: Bestuur KNRB Datum: 6 februari 2012. Betreft: Jaarplan KNRB 2012. Jaarplan 2012 KNRB 1

BIJLAGE 6. Aan: Algemene Vergadering 2012. Van: Bestuur KNRB Datum: 6 februari 2012. Betreft: Jaarplan KNRB 2012. Jaarplan 2012 KNRB 1 . BIJLAGE 6 Aan: Algemene Vergadering 2012 Van: Bestuur KNRB Datum: 6 februari 2012 Betreft: Jaarplan KNRB 2012 Jaarplan 2012 KNRB 1 Inleiding In 2009 heeft de KNRB het Meerjarenplan KNRB 2009-2012 Aan

Nadere informatie

Jeugdbeleidsplan Hockeyclub Amstelveen

Jeugdbeleidsplan Hockeyclub Amstelveen Jeugdbeleidsplan Hockeyclub Amstelveen 2015-2018 14 maart 2015 1 Inleiding Voor u ligt het Jeugdbeleidsplan van MHC Amstelveen. Dit plan is gemaakt door de Technische Commissie (TC) in samenspraak met

Nadere informatie

KNSB SELECTIEDOCUMENT Inline-Skaten, seizoen 2017

KNSB SELECTIEDOCUMENT Inline-Skaten, seizoen 2017 KNSB SELECTIEDOCUMENT Inline-Skaten, seizoen 2017 voor deelname aan internationale kampioenschappen Vastgesteld door de Directeur Bestuurder, d.d. 24 april 2017 Selectie Commissie Inline Skaten (SCIS):

Nadere informatie

VERSLAG VRIJWILLIGERSBELEID RKVV ROOSENDAAL uitgevoerde acties vrijwilligersbeleid in seizoen

VERSLAG VRIJWILLIGERSBELEID RKVV ROOSENDAAL uitgevoerde acties vrijwilligersbeleid in seizoen 1 Vrijwilligersbeleid VERSLAG VRIJWILLIGERSBELEID RKVV ROOSENDAAL 2012-2013 In 2012 is het meerjaren beleidsplan voor RKVV Roosendaal opgesteld. Hierin is als zwaartepunt opgenomen het onderdeel vrijwilligersbeleid.

Nadere informatie

KVV Quick 20 Oldenzaal 12 oktober 1920 Technische Commissie

KVV Quick 20 Oldenzaal 12 oktober 1920 Technische Commissie Aanwijzingen voor technische staf en begeleiding Seizoen 2014-2015 KVV Quick '20 april 2014 versie 1.0 Aanwijzingen voor technische staf en begeleiding. Deze beleidsafspraken worden waar nodig als actiepunten

Nadere informatie

Richtlijnen Rubriek 1.5 Naar een Veiliger Sportklimaat

Richtlijnen Rubriek 1.5 Naar een Veiliger Sportklimaat Richtlijnen Rubriek 1.5 Naar een Veiliger Sportklimaat Subsidiejaar 2012 Dit is een addendum op de in mei 2011 aangenomen Richtlijnen Sportagenda 2012 AV versie (24 januari 2012) Inleiding Inleiding Naar

Nadere informatie

KNMV Zijpendaalseweg 1 Postbus 650 6800 AR ARNHEM Tel. KNMV-Algemeen: 026-3528510 Tel. KNMV-Sport: 026-3528515 Fax: 026-3528522

KNMV Zijpendaalseweg 1 Postbus 650 6800 AR ARNHEM Tel. KNMV-Algemeen: 026-3528510 Tel. KNMV-Sport: 026-3528515 Fax: 026-3528522 KNMV Zijpendaalseweg 1 Postbus 650 6800 AR ARNHEM Tel. KNMV-Algemeen: 026-3528510 Tel. KNMV-Sport: 026-3528515 Fax: 026-3528522 E-mail: info@knmv.nl Internet: www.knmv.nl KNMV WEDSTRIJD INFORMATIE VOOR

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid

Vrijwilligersbeleid Vrijwilligersbeleid Het vinden en binden van (nieuwe) vrijwilligers 2016-2020 Voorwoord Voetbal is een teamsport en binnen de teamsport is samenwerken de sleutel tot succes. Dat geldt niet alleen binnen

Nadere informatie

Kynologisch Centrum Jeugdzorg Assen

Kynologisch Centrum Jeugdzorg Assen Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Kynologisch Centrum Jeugdzorg Assen Boerderijnummer: 1729 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2012. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

TRAINER COACH ZAALVOETBAL II

TRAINER COACH ZAALVOETBAL II TRAINER COACH ZAALVOETBAL II Algemeen Studieprogramma Binnen de top van het zaalvoetbal zijn in de verschillende competities veel teams actief. Elk van deze teams vraagt om de juiste Trainer Coach. De

Nadere informatie

De NTTB. dat zijn wij SAMEN!

De NTTB. dat zijn wij SAMEN! De NTTB dat zijn wij SAMEN! O P E N I N G E N W E L K O M Voorstellen AB- en HB-leden Doel van deze avond Uitleg programma Terugblik op de speerpunten van het afgelopen jaar Vooruitblik naar de toekomst

Nadere informatie

Optimist Club Nederland

Optimist Club Nederland Optimist Club Nederland Algemene Ledenvergadering 2013 Plezier, Trainen, Winnen Focus OCN Doelstellingen lange termijn vanuit WAAROM OCN Doelstelling korte termijn Activiteiten tbv realiseren van vastgestelde

Nadere informatie

doelstelling acties middelen Verantwoordelijke persoon Uitvoeren projectplan 1. Mail, telefonisch contact, netwerk binnen gemeente en Max kinderopvang

doelstelling acties middelen Verantwoordelijke persoon Uitvoeren projectplan 1. Mail, telefonisch contact, netwerk binnen gemeente en Max kinderopvang 1 Werkplan Onderdeel: algemene zaken Opgesteld door: Gabriëlle Kluwen d.d.: 11 mei 09 doelstelling acties middelen Verantwoordelijke evaluatie d.d. 1:samenwerking met BSO wordt definitief Uitvoeren projectplan

Nadere informatie

Jaarplan Keuzes hebben consequenties.

Jaarplan Keuzes hebben consequenties. Keuzes hebben consequenties Voorwoord KEUZES HEBBEN CONSEQUENTIES Vanuit het meerjarenbeleidsplan 2017 e.v. vloeien de jaarplannen voort. Voor u ligt het jaarplan 2017. Er zijn keuzes gemaakt waar de Judo

Nadere informatie

Wielersportbond NTFU. Licentiebeleid NTFU. Voor niveau 3 instructeurs. [Geef tekst op]

Wielersportbond NTFU. Licentiebeleid NTFU. Voor niveau 3 instructeurs. [Geef tekst op] Wielersportbond [Geef tekst op] NTFU Licentiebeleid NTFU Voor niveau 3 instructeurs *Licentiebeleid NTFU* Doel van het licentiebeleid 1. Vergroten van de kwaliteit van instructeurs 2. Vergroten van de

Nadere informatie

KNMV Zijpendaalseweg 1 Postbus 650 6800 AR ARNHEM Tel. KNMV-Algemeen: 026-3528510 Tel. KNMV-Sport: 026-3528515 Fax: 026-3528522

KNMV Zijpendaalseweg 1 Postbus 650 6800 AR ARNHEM Tel. KNMV-Algemeen: 026-3528510 Tel. KNMV-Sport: 026-3528515 Fax: 026-3528522 KNMV Zijpendaalseweg 1 Postbus 650 6800 AR ARNHEM Tel. KNMV-Algemeen: 026-3528510 Tel. KNMV-Sport: 026-3528515 Fax: 026-3528522 E-mail: info@knmv.nl Internet: www.knmv.nl KNMV WEDSTRIJD INFORMATIE VOOR

Nadere informatie

Talentbijeenkomst. Agenda. Mededelingen. 1 april 2014 Nieuwegein. ISC Medemblik Bart van Breemen / Rob Franken 8-4-2014

Talentbijeenkomst. Agenda. Mededelingen. 1 april 2014 Nieuwegein. ISC Medemblik Bart van Breemen / Rob Franken 8-4-2014 Talentbijeenkomst 1 april 2014 Nieuwegein Agenda Opening en mededelingen Verslag bijeenkomst oktober 2013 Gebruik ISC Medemblik Overstap- en doorstroming talent Persoonlijkheidsvorming/ Coachplatforms

Nadere informatie

1. Binnen het totaalbeleid van de organisatie ere en te onderscheiden meerjaren topsportbeleid is (uitwerking deelelementen zie bijlage 2).

1. Binnen het totaalbeleid van de organisatie ere en te onderscheiden meerjaren topsportbeleid is (uitwerking deelelementen zie bijlage 2). Topsportstatuut Nederlandse Bowling Federatie 2010 Aanbeveling 2 goed sportbestuur 1. Binnen het totaalbeleid van de organisatie ere en te onderscheiden meerjaren topsportbeleid is (uitwerking deelelementen

Nadere informatie

Amsterdam, December 2012

Amsterdam, December 2012 Amsterdam, December 2012 Beleidsplan Muses 2012 2016 1 Hoofdstuk 1 Samenvatting Inleiding Het doel van stichting Muses is om de impact van vrijwilligers wereldwijd te vergroten. Enerzijds om hiermee alle

Nadere informatie

Nederlandse Culturele Sportbond

Nederlandse Culturele Sportbond Bestuursprofielen Type bestuur De NCS heeft een collegiaal bestuur. Alle bestuursleden zijn gelijk verantwoordelijk voor het totale beleid. Binnen het bestuur is er een portefeuilleverdeling, waarbij de

Nadere informatie

C. Sportevenementen beter benutten om sport en bewegen te promoten. Pagina 6. C. Vernieuwe afspraken met buitensportverenigingen Pagina 9.

C. Sportevenementen beter benutten om sport en bewegen te promoten. Pagina 6. C. Vernieuwe afspraken met buitensportverenigingen Pagina 9. Uitvoeringsprogramma Sportnota Ploegenspel 2.0 - November 2012 Inhoudsopgave Leeswijzer Pagina 3. Thema 1. Sport en bewegen in de buurt Pagina 4. A. Opstellen sport- en beweegprofiel per wijk Pagina 4.

Nadere informatie

UEFA C / Trainer-Coach III Senioren

UEFA C / Trainer-Coach III Senioren Koninklijke Nederlandse Voetbalbond KNVB Academie UEFA C / Trainer-Coach III Senioren KNVB Academie 2011/'12 UEFA C /Trainer-Coach III Senioren Algemeen Binnen het amateurvoetbal zijn veel seniorenteams

Nadere informatie

Studeren en sporten Centrum voor Topsport en Onderwijs Eindhoven

Studeren en sporten Centrum voor Topsport en Onderwijs Eindhoven Studeren en sporten Centrum voor Topsport en Onderwijs Eindhoven Aanleiding Ambitie Nederlandse sport en overheid: - Nederland bij de Top 10 van de wereld - Nederland op Olympisch niveau in 2016 Minimaal

Nadere informatie

Statusreglement Topsporters

Statusreglement Topsporters Statusreglement Topsporters - Vastgesteld op de Algemene Vergadering van NOC*NSF d.d. 20 november 2012 - Considerans In dit reglement worden de procedure en criteria beschreven op basis waarvan een sporter

Nadere informatie

Jaarverslag BTLH 2011 \

Jaarverslag BTLH 2011 \ Jaarverslag BTLH 2011 \ BUREAU -TOERISME LAAGHOLLAND Jaar verslag Bureau Toerisme Laag Holland 2010-2011 2010: In Oktober 2010 is Mardiek Voorneveld begonnen als directeur van bureau toerisme Laag Holland,

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan

Energiemanagement Actieplan 1 van 8 Energiemanagement Actieplan Datum 18 04 2013 Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 8 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Dichterbij de Paardensporter April 2014

Veelgestelde vragen Dichterbij de Paardensporter April 2014 1. Wat houdt het project Dichterbij de Paardensporter in? Wij willen als paardensportbond toegankelijker zijn voor onze leden. Door het reduceren van een flink aantal commissies en het instellen van discipline

Nadere informatie

Voor meer informatie kunt u altijd contact op nemen met onze afdeling verzekeringen: Telefoonnummer (026) 35 28 518 E-mail: b.fenten@knmv.

Voor meer informatie kunt u altijd contact op nemen met onze afdeling verzekeringen: Telefoonnummer (026) 35 28 518 E-mail: b.fenten@knmv. Informatieformulier wedstrijdseizoen seizoen 2014 voor aanvullende verzekeringen voor KNMV licentiehouders. Het seizoen loopt van het moment van betaling tot en met 31 december 2014. Aanvullende dekkingen:

Nadere informatie

Handleiding. Hoe gebruik je deze verenigingsbox?

Handleiding. Hoe gebruik je deze verenigingsbox? Handleiding Hoe gebruik je deze verenigingsbox? Waarom een verenigingsbox? 30% van de Nederlandse bevolking is lid van een sportvereniging (waarvan 70% in de leeftijdscategorie van 6-17 jaar valt). Dat

Nadere informatie

Organisatiestructuur. Functiebeschrijvingen. Versie 3.0 1 september 2014

Organisatiestructuur. Functiebeschrijvingen. Versie 3.0 1 september 2014 Organisatiestructuur & Functiebeschrijvingen Versie 3.0 1 september 2014 Organigram GTV Zwieps Algemene Leden Vergadering Kascommissie Algemeen Bestuur Dagelijks Bestuur Voorzitter Penningmeester Secretaris

Nadere informatie

Naar een veiliger sportklimaat (VSK)

Naar een veiliger sportklimaat (VSK) Naar een veiliger sportklimaat (VSK) Een sportbreed programma dat sportief gedrag stimuleert en ongewenst gedrag aanpakt Marijke Fleuren Bestuurderscongres KNSB, 27 oktober 2012 De ideale route: inspiratie

Nadere informatie

Arbitrageplan DSVP. Doelstellingen en aanpak. Scheidsrechterscommissie DSVP Versie: 29 maart 2012 Versie 1.0

Arbitrageplan DSVP. Doelstellingen en aanpak. Scheidsrechterscommissie DSVP Versie: 29 maart 2012 Versie 1.0 Arbitrageplan DSVP Doelstellingen en aanpak Scheidsrechterscommissie DSVP Versie: 29 maart 2012 Versie 1.0 1 Inhoud 1.Inleiding... 3 2.Doelstellingen... 4 3.Werving en selectie... 5 4.Opleiding en begeleiding...

Nadere informatie

Jaarplan Stichting Vrienden 2016

Jaarplan Stichting Vrienden 2016 Jaarplan Stichting Vrienden 2016 1. Prioriteiten 2016 2. Wat gaan we doen? 3. Focusthema s 2016 4. Doelstellingen 2016 1. Prioriteit 2016 Intensiveren en uitbreiden samenwerking met externe en interne

Nadere informatie

Selectie- en indelingsproces veld

Selectie- en indelingsproces veld Selectie- en indelingsproces veld In dit document wordt de procedure volledig beschreven zoals die van toepassing is op de jeugd. Voor senioren gelden enkele specifieke bepalingen. Ook wordt separaat ingegaan

Nadere informatie

Wijkvereniging Westeinde

Wijkvereniging Westeinde 2014 Wijkvereniging Westeinde Beleidsplan Wijkvereniging Westeinde 23-3-2014 Wijkvereniging Westeinde Beleidsplan 2014/2015-2 - INHOUD Inhoud... - 2 - Bestuursorganisatie & vergaderingen... - 3 - Algemeen

Nadere informatie

KWALIFICATIEPROCEDURE VOOR DEELNAME AAN WK, EK EN WORLD CUPS MODERNE VIJFKAMP (ONDER AUSPICIËN VAN DE UIPM)

KWALIFICATIEPROCEDURE VOOR DEELNAME AAN WK, EK EN WORLD CUPS MODERNE VIJFKAMP (ONDER AUSPICIËN VAN DE UIPM) KWALIFICATIEPROCEDURE VOOR DEELNAME AAN WK, EK EN WORLD CUPS MODERNE VIJFKAMP (ONDER AUSPICIËN VAN DE UIPM) 1 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Beschrijving huidige situatie 3 2. Uitgangspunten voor kwalificatieprocedure

Nadere informatie

Selectienormen KNSB 2013/2014 Langebaan

Selectienormen KNSB 2013/2014 Langebaan Selectienormen 2013/2014 Langebaan voor deelname aan selectiewedstrijden, internationale wedstrijden en internationale kampioenschappen Definitieve versie, 05 oktober 2013 Selectiecommissie Langebaan:

Nadere informatie

Plan van aanpak. Project : Let s Drop. Bedrijf : DropCo BV

Plan van aanpak. Project : Let s Drop. Bedrijf : DropCo BV Plan van aanpak Project : Let s Drop Bedrijf : DropCo BV Plaats, datum: Horn, 28 september 2012 Opgesteld door: 1205366 1205366smit@zuyd.nl Plan van Aanpak project Let s Drop pagina 1 Inhoudsopgave plan

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

INFORMATIE WEGRACECURSUS 2011

INFORMATIE WEGRACECURSUS 2011 INFORMATIE WEGRACECURSUS 2011 1 Inleiding Je komt de kamer binnen en de tv staat aan. Je kijkt er naar en ziet een coureur op de motor over het parcours scheuren. Voordat je het weet sta je 5 minuten te

Nadere informatie

Wat kunnen de programma's 'Sport, Bewegen in de Buurt' en 'Veilig Sportklimaat' voor uw vereniging betekenen? Peet Mercus en Jan Minkhorst, NOC*NSF

Wat kunnen de programma's 'Sport, Bewegen in de Buurt' en 'Veilig Sportklimaat' voor uw vereniging betekenen? Peet Mercus en Jan Minkhorst, NOC*NSF Wat kunnen de programma's 'Sport, Bewegen in de Buurt' en 'Veilig Sportklimaat' voor uw vereniging betekenen? Peet Mercus en Jan Minkhorst, NOC*NSF NOC*NSF Nederlandse Olympisch team Topsport en talentontwikkeling

Nadere informatie

De opleiding tot topsporter en het waterpolo opleidingscentrum

De opleiding tot topsporter en het waterpolo opleidingscentrum De opleiding tot topsporter en het waterpolo opleidingscentrum HET WATERPOLO OPLEIDINGSCENTRUM: DE OPLEIDING TOT TOPSPORTER Het Waterpolo Opleidingscentrum (WOC) streeft er naar spelers en speelsters in

Nadere informatie

Aanvraag subsidie Zwaluwen Jeugd Actie

Aanvraag subsidie Zwaluwen Jeugd Actie Aanvraag subsidie Zwaluwen Jeugd Actie R.K.S.V. CLUZONA Voetbalvereniging Cluzona streeft er naar een vereniging te zijn waar zowel de jeugd als volwassenen met veel plezier sporten op een mooie, gezellige

Nadere informatie

Acropolis kwaliteitsplan

Acropolis kwaliteitsplan Acropolis kwaliteitsplan 2017-2020 # medische omkadering # accommodatie # goed bestuur # scheidsrechters # trainers # ploegen # leden Doel van het Acropolisplan Rugby Vlaanderen wil zijn clubs kwalitatief

Nadere informatie

Reglement Verkiezing Sportman, Sportvrouw, Sportploeg, Paralympische Sporter en Coach van het jaar

Reglement Verkiezing Sportman, Sportvrouw, Sportploeg, Paralympische Sporter en Coach van het jaar Reglement Verkiezing Sportman, Sportvrouw, Sportploeg, Paralympische Sporter en Coach van het jaar Media exemplaar Dit document dient alleen ter informatie, er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Nadere informatie

Jaarplan Namens het afdelingsbestuur. Ernstjan van Doorn. Secretaris Amsterdam Centrum

Jaarplan Namens het afdelingsbestuur. Ernstjan van Doorn. Secretaris Amsterdam Centrum Jaarplan 2018 Namens het afdelingsbestuur Secretaris Amsterdam Centrum 1 1. Inleiding 2. Vereniging en leden 3. Communicatie 2 1. Inleiding Samenstelling bestuur en fractie 2017 In de fractie en het bestuur

Nadere informatie