Woontij. Wonen zonder zorgen. Zorgen? december e jaargang Nummer. Als u het nieuws een beetje volgt, dan zal het u opgevallen zijn

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Woontij. Wonen zonder zorgen. Zorgen? december 2009 14e jaargang Nummer. Als u het nieuws een beetje volgt, dan zal het u opgevallen zijn"

Transcriptie

1 Woontij december e jaargang Nummer 3 Wonen zonder zorgen Zorgen? Als u het nieuws een beetje volgt, dan zal het u opgevallen zijn dat de gevolgen van de recessie niet aan de sociale verhuurders voorbij gaan. Veel collega s zien hun investeringscapaciteit opdrogen. Zodanig dat projecten worden gefaseerd, aangepast of zelfs uitgesteld. Dat wordt naast de huidige economische crisis veroorzaakt door stijgende bouwkosten, dalende inkomsten uit de verkoop van huurwoningen en een stapeling van kabinetsmaatregelen (vennootschapsbelasting, de heffing voor wijken met grote problemen, huren die niet meer mogen stijgen dan de inflatie). Het klopt dat corporaties kapitaalkrachtig zijn, maar dat geld zit wel in de huizen waarin u woont. Het staat niet ergens op een bankrekening. Natuurlijk moet ook WVH op de euro s letten. Zo erg als bij de getroffen collega s is het gelukkig nog niet. Dat blijkt uit de meerjarenbegroting die recent het licht heeft gezien. Die laat zien dat WVH in staat is om haar huidige plannen te verwezenlijken. WVH kan de lopende exploitatie goed bekostigen. Het is zelfs mogelijk om nieuwe plannen uit het Strategisch Voorraad Beleid (SVB) op te pakken. In dit SVB is beschreven welke woningen en woonmilieus WVH nu kent, wat we verwachten dat u de komende tijd van ons op dit vlak gaat vragen en wat WVH moet doen om aan die vraag tegemoet te komen. Zo is in het SVB onder andere voorzien dat WVH in de komende tien jaar ongeveer 22 miljoen uitgeeft aan energiemaatregelen. Die zijn goed voor het milieu, maar leiden ook tot besparingen op uw woonlasten. De kosten voor het gebruik van gas en elektriciteit maken immers een steeds groter deel uit van de woonlasten. Wel moet WVH op de exploitatie van uw woning voor 2010 tot en met 2012 geld toeleggen. Dit wordt veroorzaakt door, overigens al lang bekende, forse onderhoudsuitgaven. Zo verwachten we in ,3 miljoen uit te geven, in ,2 miljoen en in ,8 miljoen. In totaal gaat het om het respectabele bedrag van 19,3 miljoen. Daar komen de geplande energiemaatregelen van 5,4 miljoen in de komende drie jaar nog eens bovenop. Na 2012 komt het resultaat uit wat wij de gewone bedrijfsuitoefening noemen weer boven het nulpunt. Dat is natuurlijk ook nodig. 1 Niemand kan immers ongelimiteerd potverteren. Ook WVH niet! Als zittende huurder hoeft u zich de komende tijd geen zorgen te maken. Zorgen kent WVH wel als het gaat om de broodnodige nieuwbouw. Voor iedere nieuw te bouwen woning moet WVH er één uit haar bestaande bezit verkopen. Die verhouding wordt natuurlijk nadelig beïnvloed als, net zoals nu, de verkoopprijzen onder druk staan. Bovendien moet WVH, als ze niet oppast, over de opbrengst ook nog eens

2 tussen de 20 en 25,5 procent vennootschapsbelasting betalen. Daardoor vloeit geld dat bedoeld is voor het wonen in de kas van de rijksoverheid. En het is dan de vraag of het weer aan het wonen ten goede komt, of gewoon gebruikt wordt om de staatsschuld te dempen. Als WVH dan toch geld moet afstorten aan het rijk, dan zou ze liever zien dat het ingezet wordt om iets aan de woonlasten voor de bescheiden middeninkomens te doen. De minister is namelijk van plan ons op te leggen dat woningen met een huur tot 648 toegewezen moeten worden aan huurders met een huishoudeninkomen van Daardoor zullen veel mensen met een bescheiden middeninkomen, een huishoudinkomen tussen modaal en anderhalf keer modaal, in de toekomst aangewezen zijn op woningen met huren boven de 648. Het netto inkomen per maand is voor deze huishoudens, mede afhankelijk van de specifieke huishoudensituatie, circa (inclusief vakantietoeslag). Als zij aangewezen zijn op de duurdere woningen dan betekent dit dat zij 40% van hun inkomen kwijt zijn aan de kale huur van hun woning. De kosten van gemeentelijke lasten, energie en dergelijke zitten hier nog niet in. De bescheiden middeninkomens hebben in de huidige omstandigheden een zeer zwakke positie op de woningmarkt. Deze circa hurende huishoudens vallen nu al tussen wal en schip. Ze kunnen geen aanspraak maken op huurtoeslag. Ook hebben ze geen redelijke toegang tot de koopmarkt en kunnen dus niet profiteren van de hypotheekrenteaftrek. Bij een inkomen van kan, binnen de Nationale Hypotheek Garantie-grenzen een woning worden aangeschaft van maximaal ongeveer Deze woningen zijn in de Nederlandse woningmarkt en zeker in Hoek van Holland zeer schaars. Dit soort woningen is dus geen realistisch alternatief voor het overgrote deel van deze doelgroep. Dit vooruitzicht lijkt mij volstrekt ongewenst. WVH gaat immers voor Wonen zonder zorgen. Ook voor mensen met een bescheiden middeninkomen! Ik vraag nog graag uw aandacht voor de wervingsactie van nieuwe leden voor onze Raad van Afgevaardigden waar u in deze Woontij meer over kunt lezen. En in deze Woontij presenteren wij met enige trots de resultaten van WVH op de kwaliteitsmeting van KWH. Rest mij u hele fijne feestdagen en alle goeds voor 2010 toe te wensen! Bas Molenaar, Directeur Afscheid Astrid van der Helm Bij het Belanghebbendenoverleg van WVH op 10 september 2009 heeft Astrid van der Helm afscheid genomen als voorzitter van het Hoekse gehandicaptenplatform en als lid van het Platform Wonen-Zorg-Veiligheid- Welzijn (W2ZV). Astrid heeft zich als vrijwilliger jarenlang met al haar krachten ingezet voor haar medemensen, in het bijzonder voor gehandicapten en ouderen. Naast voorzitter van het Gehandicaptenplatform Hoek van Holland was zij geruime tijd vicevoorzitter van het Cliëntenpanel Individuele Voorzieningen (voorheen Voorzieningen Gehandicapten). Daarnaast was zij in veel opzichten de motor achter het Platform W2ZV. Voor alle deelnemende partijen aan dit platform en voor alle senioren en gehandicapten in Hoek van Holland is zij jarenlang aanspreekpunt en vraagbaak geweest waar het gaat om vervoer, inrichting van woonen werkruimten voor mensen met een functiebeperking en verder voor alle kwesties waarin invaliditeit een rol speelt. Daarnaast heeft Astrid een roemruchte historie als het gaat om lobbyen voor de goede zaak. Twee jaar geleden heeft zij een langgekoesterde wens in vervulling zien gaan waar zij jaren voor heeft gestreden: een voor gehandicapten toegankelijk strand in Hoek van Holland. Al met al is Astrid hét boegbeeld van mensen met een functiebeperking in Hoek van Holland, en is zij ondanks de pijn waar zij voortdurend tegen moet vechten voor velen tot voorbeeld en inspiratie. Op 10 september jl. kwam voor Astrid het moment waarop zij al dit werk heeft los gelaten. Zij kiest ervoor zich volledig in te zetten voor het opleiden en plaatsen van hulphonden bij de Stichting Bulters en Mekke. Als voorzitter van het Platform W2ZV heeft WVH Astrid een cheque van 500 aangeboden voor het werk van Stichting Bulters en Mekke. Astrid, bedankt! Op de foto ziet u Astrid tussen de andere bestuursleden en vrijwilligers van Bulters en Mekke met de cheque van WVH. 2

3 Raad van afgevaardigden van WVH zoekt nieuwe leden Woningbouwvereniging Hoek van Holland (WVH) verhuurt ruim woningen in Hoek van Holland. Bij WVH werken 25 medewerkers. WVH is een vereniging. Net als elke vereniging heeft WVH leden. Iedereen die in Hoek van Holland woont, kan lid zijn van WVH. Leden hebben toegang tot de ledenvergadering die één keer per jaar gehouden wordt. WVH heeft een Raad van Afgevaardigden (RvA). De RvA heeft namens de ledenvergadering een aantal bevoegdheden. Deze bevoegdheden zijn in de statuten van de vereniging vastgelegd. In 2008 zijn deze statuten vernieuwd. Vanzelfsprekend heeft de RvA hierin een rol vervuld. Leden van de RvA worden benoemd voor een periode van vier jaar en kunnen één keer herkozen worden. De kring van actieve leden is klein, maar de betrokkenheid en inzet van deze leden is groot. De RvA is in de loop van de jaren een hechte club geworden, die een stootje kan hebben. De raad is een belangrijk klankbord voor de werkorganisatie van WVH. Zo bespreken de RvA en het managementteam van WVH het beleid, de plannen, de begroting en de jaarcijfers van WVH. Om een beeld te geven van waar het dan om gaat: de woningen van WVH vertegenwoordigen een waarde van 65 miljoen euro en de jaarlijkse begroting van WVH bedraagt 9 miljoen euro. In de afgelopen jaren heeft WVH nieuwe woningen gerealiseerd aan de Roggeveenstraat (de Compagnie) en aan de Johan Mauritsstraat (de Atlas). Daarnaast neemt WVH haar verantwoordelijkheid bij diverse maatschappelijke initiatieven bijvoorbeeld op gebied van zorg, maar ook door ondersteuning van de Plusbus en de vernieuwing van de Hoekse speeltuin. Belangrijk werk dus! De RvA bestaat op dit moment uit: Rob Lange, Ben Blokland, Klaas Degeling, Aad Vreugdenhil, Mujo Buik, Xander van de Scheur, Aad Horians en Henk Goedhart. Zij geven in deze Woontij weer wat hun motivatie is om lid te zijn van de RvA. Voor dat belangrijke werk zoekt de RvA nieuwe leden. Wilt u betrokken worden bij wat er in Hoek van Holland gebeurt, vooral op het gebied van wonen? Denkt en praat u graag mee? Heeft u oog voor wat er in de maatschappij en op politiek vlak gebeurt? Weet u hoofd- en bijzaken te scheiden en bent u graag onderdeel van een team? Dan bent u misschien de persoon waar de RvA naar zoekt. Wij komen graag met u in contact! Het is mogelijk een periode als aspirant-lid mee te draaien in de RvA. Voor meer informatie over wat het werk van de RvA inhoudt en hoe u kunt toetreden tot de raad, kunt u terecht bij de voorzitter van de RvA Rob Lange, telefoonnummer of via Waarom ben ik lid van de Raad van Afgevaardigden (RvA)? Klaas Degeling, geeft aan: Ik vind het belangrijk het contact tussen de werkorganisatie van WVH en de leden / huurders te optimaliseren. Dit is een belangrijk proces, waarbij de RvA bij uitstek een rol van betekenis kan spelen. Wij zijn immers dé schakel tussen die partijen! Vanuit persoonlijke sociale instelling en betrokkenheid bij de Hoekse gemeenschap wil ik me blijven inzetten voor de belangen van leden en huurders van WVH. Klaas Degeling 3

4 Belanghebbendenoverleg Donderdag 10 september 2009 was de Zeetoren in Hoek van Holland het decor van alweer het derde belanghebbendenoverleg van WVH. Zo n 70 vertegenwoordigers van belanghebbende partners van WVH uit de zorg- en welzijnswereld, huurders van WVH, het dagelijks bestuur van de deelgemeente, een aantal gemeentelijke diensten, projectontwikkelaars, architecten en vele anderen woonden het overleg bij. Naast de prestaties van WVH van de afgelopen periode, kregen zij een boeiend programma voorgeschoteld over duurzaamheid in het algemeen en cradle to cradle in het bijzonder. Dat laatste is een werkwijze waarbij afval en resten steeds opnieuw worden hergebruikt. De inleider van de dag was mevrouw Koosje de Koeijer, directeur van Van der Snoek Verantwoord Vastgoed Onderhoud. Zij vertelde wat cradle-tocradle precies inhoudt en wat het kan betekenen voor vastgoed, onderhoud, vervoer en bedrijfsprocessen. Daarna ging het gezelschap zelf aan de slag met een praktijkoefening. Beschermd door een keukenschort en gewapend met schroevendraaiers, tangen en ander gereedschap mochten de deelnemers in groepjes oude apparaten uit elkaar slopen. Uit hoeveel onderdelen bestaat een stofzuiger nu eigenlijk? En hoeveel materialen worden Op de foto ziet u enkele belanghebbenden bezig met de praktijkoefening. gebruikt in een campingstoel? Uit welke landen komen de materialen die verwerkt zijn in een fietswiel? Dat leverde verrassende antwoorden op en het opende bij menigeen de ogen. Nooit bij stil gestaan en Bij de aanschaf van de volgende campingstoel let ik hier extra op zijn slechts twee van de gehoorde reacties. De praktijkoefening leverde ook een aantal adviezen aan het adres van de Woningbouwvereniging op: Schaf duurzame bedrijfswagens aan en Bouw aanpasbaar, dat wil zeggen: toegankelijk voor iedereen. Ook dat is duurzaam. De bijeenkomst werd afgesloten met de belofte van WVH hier werk van te maken en te kijken naar de mogelijkheden om de adviezen in de praktijk te brengen. Brandoverslag Op 16 augustus 2008 is er in Hoofddorp een grote brand uitgebroken die grote schade heeft aangericht aan een blok van 13 woningen. Acht woningen zijn hierbij verwoest en twee woningen hebben ernstige rookschade opgelopen. Bij deze brand zijn geen gewonden gevallen. De brand is ontstaan in een woning welke vervolgens is overgeslagen naar de omliggende woningen. Dit alles is zo snel gegaan dat enerzijds is gezocht naar de oorzaak van de brand, maar ook naar de oorzaak waarom de brand zich zo snel kon uitbreiden. Doordat de woningscheidende bouwmuren niet aansloten tegen de onderzijde van het dakbeschot kon de brand overslaan naar de ernaast gelegen woningen. Naar aanleiding van dit incident, dat tevens in de media volop aandacht heeft gehad, is ook WVH gaan kijken of dergelijke onvolkomenheden in haar bezit voorkomt. Daartoe is opdracht verstrekt aan het bureau Efectis Nederland uit Rijswijk (voorheen TNO Centrum voor Brandveiligheid) Deze zomer is het totale 4 woningbezit van WVH geïnspecteerd en gecontroleerd op het risico van brandoverslag en branddoorslag. Wettelijk moeten alle bestaande woningen minimaal voldoen aan het Bouwbesluit Daarin staat aangegeven dat er tussen woningen een minimale weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag moet zijn van 20 minuten. Op basis van dit onderzoek is waargenomen dat het merendeel van onze complexen voldoet aan het Bouwbesluit Voor een paar complexen die hier niet aan voldoen is een plan van aanpak opgesteld om op korte termijn maatregelen te treffen. Hierbij is een onderverdeling gemaakt naar urgente en minder urgente maatregelen. Het treffen van deze maatregelen vindt plaats in overleg met de plaatselijke brandweer en de afdeling Ds+V van de gemeente Rotterdam. Zodra wordt gestart met de uitvoering worden de betrokken bewoners tijdig op de hoogte gebracht.

5 Beter Peter Makkelijk energie besparen met uw eigen coach Besparen op uw energieverbruik kan u per jaar honderden euro s schelen in uw portemonnee. Bovendien is het goed voor het milieu. Maar hoe kunt u dat het beste aanpakken? Om die vraag te beantwoorden is er vanaf 1 januari 2010 Peter, de energiebespaarcoach. Hij helpt u straks om energie te besparen op een manier die bij ú past. Verwarming, verlichting en het gebruik van apparaten kosten allemaal energie. Een gemiddeld huishouden gebruikt jaarlijks 3500 kilowattuur stroom en 1560 kubieke meter gas: een rekening van ruim euro bij een grote energieleverancier. Energie besparen kan uw gas- en elektriciteitsrekening dus flink verlagen. En het verlaagt ook de bijdrage aan klimaatverandering en luchtvervuiling: twee vliegen in één klap dus. Bespaar beter met Peter Energie besparen kan op allerlei manieren. In een ouder huis kunt u veel besparen op uw gasrekening door bewuster om te gaan met de verwarming en isolatie van uw huis. Woont u in een nieuwbouwhuis, dan hebben energiezuinige apparaten veel zin. Net als het nalopen van uw huis op grote energieslurpers, zoals een plasmascherm, een whirlpool of een tuinvijver met pomp. Maar wat is in uw eigen situatie nu de beste aanpak? En hoe houdt u die vervolgens vol? Tot nu toe konden huurders nergens terecht voor een makkelijke manier om energie te besparen. Er was nog geen combinatie van een toegespitst advies en begeleiding bij de uitvoering. Daarom is er Peter, de energiebespaarcoach op de website Al snel 150 euro per jaar besparen Peter is een interactief bespaarprogramma voor huurders. Met Peters begeleiding kunt u een persoonlijk actieplan voor energiebesparing opstellen. Daarmee kunt u jaarlijks al snel 150 euro besparen op uw energielasten. Na het opstellen gaat u het plan uitvoeren. En ook daarbij begeleidt Peter u met op maat gesneden adviezen en tips, om nog makkelijker te kunnen besparen. Uw eigen actieplan Meedoen is makkelijk. Eerst stelt de sympathieke coach Peter u een aantal vragen over uw woonsituatie. Bijvoorbeeld over het aantal mensen in uw huishouden, de soort verwarming die u heeft en het bouwjaar van uw huis. Op basis van uw antwoorden vertelt Peter u vervolgens meteen welke bespaaracties in uw situatie het meeste zin hebben. En hoeveel euro s ze u kunnen schelen! Zoals een uur voordat u naar bed gaat de verwarming lager zetten, of een watersparende douchekop plaatsen. U kunt dan drie tot vijf acties kiezen: dat wordt uw actieplan. Meten is weten En dan begint u met besparen. Na drie maanden krijgt u een mailtje van Peter: hij nodigt u uit om te meten hoeveel u tot nu toe hebt bespaard. Dat doet u op uw persoonlijke homepage. Op basis van uw antwoorden op enkele vragen vertelt Peter u of u op koers ligt om de door u gewenste besparing te halen. Lijkt het erop dat u uw doel niet gaat halen, dan geeft Peter tips om weer op schema te komen. Lukt het bijvoorbeeld niet om korter te douchen? Denk dan eens over de aanschaf van een douchecoach: een klein zandlopertje dat aangeeft hoe lang u onder de douche staat! Op deze manier is de kans erg groot dat u na een jaar al snel 150 euro hebt bespaard én uw steentje hebt bijgedragen aan een beter milieu. 5 Na een jaar kunt u een nieuw actieplan maken, waardoor u nog meer kunt besparen. Peter geeft u tot twee jaar lang begeleiding. Gratis plan en begeleiding Voor huurders van WVH is begeleiding van Peter helemaal gratis. U krijgt Peter cadeau van ons. WVH helpt u zo om uw energieverbruik in beeld te krijgen én om uw vaste lasten te verlagen. Peters tips en adviezen komen van Milieu Centraal, de voorlichtingsorganisatie voor consumenten over energie en milieu. Peter wordt ondersteund door de Woonbond, de landelijke vereniging van huurders en woningzoekenden en door Aedes, vereniging van woningcorporaties. Verder is er geen enkele koppeling met welke energieleverancier dan ook. Meer informatie en aanmelden Alles over Peter, de energiebespaarcoach vindt u op U kunt zich daar vanaf 1 januari 2010 ook aanmelden. Doe mee: spaar het milieu én uw portemonnee! Voor 1 januari 2010 ontvangen alle huurders van WVH nog nadere informatie over Beter Peter.

6 Huurders geven WVH mooie rapportcijfers Huurders zijn ook dit jaar weer tevreden over de dienstverlening van WVH. Dat blijkt uit de resultaten van de kwaliteitsmeting die het Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector (KWH) onlangs gedaan heeft. WVH is al sinds 1999 houder van het KWH-huurlabel. Het label is een kwaliteitskeurmerk voor woningcorporaties. De KWH-organisatie toetst regelmatig de kwaliteit van de dienstverlening van WVH aan de huurders. KWH heeft de meting verricht in de periode van eind mei tot half augustus Mystery shoppers (medewerkers van KWH die zich voordeden als klanten van WVH) hebben de dienstverlening in de praktijk getoetst. En het informatiemateriaal van WVH is beoordeeld. Daarnaast heeft een deel van onze huurders een Onderdeel dienstverlening Scores WVH Landelijk gemiddelde Corporatie bezoeken 8,0 7,8 Woning zoeken 7,9 7,6 Woning betrekken 8,3 7,9 Huur betalen 7,8 8,0 Reparatie uitvoeren 8,3 7,8 vragenlijst ingevuld. Als dank voor die medewerking heeft WVH dit jaar vier cadeaubonnen van 25 onder de enquête-invullers verloot. De winnaars hebben hun cadeaubon inmiddels ontvangen. WVH heeft de volgende cijfers gehaald: De som van alle cijfers die WVH haalt op de 10 onderdelen van het Huurlabel is 79,8 punten. Het landelijk gemiddelde ligt op 76,7 punten. Dit is een gemiddelde van de 190 (vestigingen van) corporaties waar tot nu toe in 2009 een meting verricht is. WVH heeft bij wijze van proef meegedaan aan een nieuw onderdeel van het huurlabel dat KWH volgend jaar invoert. Het gaat om de kwaliteit van dienstverlening rond de woning. WVH haalde op dit onderdeel een 7,2, het landelijk gemiddelde bedraagt een 6,6. Eind november heeft WVH bericht ontvangen van de Commissie Kwaliteitsverklaringen. Deze commissie heeft besloten dat het KWH-Huurlabel van WVH wordt verlengd. De heer en mevrouw Haaring ontvingen één van de cadeaubonnen uit handen van Jeanette de Koning, de kwaliteitscoördinator van WVH. 6

7 Uitvoerplanning Planmatig Onderhoud 2010 Complex 010 De Cordesstraat, Van Spilbergenstraat, de Planciusstraat, Bontekoestraat, Columbusstraat en het Cordespad: Van april tot en met september worden er werkzaamheden aan de woningscheidende wanden onder het dakbeschot uitgevoerd. Hiermee wordt voldaan aan de eisen ter voorkoming van brandoverslag en doorslag conform het bouwbesluit. Zie het artikel over brandoverslag in deze Woontij. Complex Pres. Jan Lelsstraat en Pres. J.V. Wierdsmastraat 81-95: Op dit moment is nog niet concreet wat de daadwerkelijke uitvoering gaat worden. WVH gaat samen met alle bewoners de mogelijkheden bespreken om deze woningen voor nu en in de toekomst op een duurzame, comfortabele en energiebewuste wijze op te knappen. In het standaard scenario zijn de volgende werkzaamheden opgenomen. Het vervangen van de buitenkozijnen, het na-isoleren van de daken, het vervangen van moederhaarden door cv-installatie, herstel van buitengevels, en bij diverse woningen worden keuken en badkamerrenovaties uitgevoerd. Naast het standaard scenario zijn er nog twee scenario s door WVH opgesteld, gebaseerd op het treffen van energiezuinige maatregelen in combinatie met het verhogen van het comfort. Dit betreft o.a. het vergroten van de woningen door het plaatsen van een dakopbouw, het aanbrengen van gevelisolatie aan de buitenzijde en het isoleren van kruipruimte. Ook zijn de mogelijkheden onderzocht tot het installeren van een warmtepomp in combinatie met zonnecollectoren en zonnepanelen op de woningen. In goed en nauw overleg met alle bewoners zullen de mogelijkheden tot het treffen van deze energetische en comfort maatregelen, als extra op de standaard werkzaamheden, inzichtelijk worden gemaakt. Op basis van de mogelijkheden en de consequenties wordt de interesse van alle bewoners geïnventariseerd inclusief verdere bewonerswensen. Pas nadat er overeenstemming is bereikt wordt gestart met de daadwerkelijke uitvoering. Wij schatten in dat we medio september starten en dat dit doorloopt tot in Complex 021 Pres. J.V. Wierdsmastraat : Het uitvoeren van het buitenschilderwerk en het reinigen van de kunststofkozijnen wordt in de periode augustus tot en met half oktober uitgevoerd. Het binnenschilderwerk in de trappenhuizen wordt van augustus tot november uitgevoerd. Tevens worden op dit complex voorzieningen ten behoeve van valbeveiliging op het dak aangebracht. Complex 031 Maetsuijkerpad, Paludanushof, Jan Mayhof en Johan Mauritsstraat 1-23 en 73-89: Het uitvoeren van het buitenschilderwerk en het reinigen van de kunststofkozijnen wordt van april tot en met juni uitgevoerd. Complex 050 Duinzicht: De collectieve CV installatie wordt vervangen door individuele CV installaties. De huidige radiatoren worden (deels) vervangen door energiezuinigere convectoren. Dit staat gepland tussen maart en augustus. Daarnaast worden de asbestgevelplaten aan de kopgevels verwijderd tussen maart en juni. Tussen maart en augustus wordt er isolatie aangebracht tegen de kopgevels en de borstweringen. Tevens worden de draai- en klepramen vervangen. Het uitvoeren van het buitenschilderwerk aan de kozijnen, deuren, onderbouw en de liftopbouw staat gepland tussen april en september. Complex Vergulde Draeckweg 2 106, Groene Leeuwstraat, Lakemanstraat, Pasgeldtstraat, Peperboomstraat, Postpaertstraat, Theeboomstraat 2-24, Dubbele Arendstraat 1-13, Dolphijnstraat en Bonte Craystraat: Na de bouwvakvakantie tot eind 2012 wordt gestart met het uitvoeren van grootonderhoud bestaande uit: Het repareren en deels vervangen van buitenkozijnen, het vernieuwen van de gevelbeplating, het aanbrengen van Velux ramen en aanbrengen van dakisolatie, het reinigen en afstellen van de mechanische ventilatie. Ook zullen er incidenteel keukenrenovaties en/of vervanging van CV installaties plaatsvinden. Naast dit standaard scenario heeft WVH ook de mogelijkheden onderzocht tot het uitvoeren van extra energetische maatregelen. In goed en nauw overleg met alle bewoners wordt dit overlegd en de interesses worden geïnventariseerd samen met andere bewonerswensen. Pas nadat er overeenstemming is bereikt wordt gestart met de daadwerkelijke uitvoering. Wij schatten in dat we medio september starten. Complex 130 2e Scheepvaartstraat : Het uitvoeren van buitenschilderwerk en het vervangen van dakgoten staat gepland in de maanden april tot en met juni. Complexen 150, 160 en Gemma Frisiuspad: Tussen mei en augustus worden de keukens vervangen. Complex 190 Radmarstraat en C. Sterrenburgstraat: Tussen mei en augustus worden de keukens en de CV ketels vervangen. In september wordt het achterpad van C. Sterrenburgstraat herbestraat. Complex 220 Planciushof: Het reinigen en afstellen van de mechanische ventilatie staat gepland in de maanden oktober tot december. 7

8 Waarom ben ik lid van de Raad van Afgevaardigden (RvA)? Voor de voorzitter van de RvA en postcommandant bij de Brandweer in Hoek van Holland Rob Lange is de motivatie weer een andere: Ik ben graag betrokken bij alles wat er gebeurt in ons dorp en wil daar een bijdrage aan leveren. Door de tijd die ik investeer in WVH, wordt mijn eigen horizon breder. Ik voel me directer betrokken bij het wonen in Hoek van Holland en kan ook via deze weg een bijdrage leveren op het gebied van veiligheid. Het gaat niet alleen om stenen, maar juist om (de zorg voor) Rob Lange mensen. Daar zet ik me van harte voor in! Schade door storm In de komende periode kan het weer flink gaan stormen. Helaas heeft dit soms schade tot gevolg. Een veel voorkomende schade zijn weggewaaide dakpannen. Als u dit als huurder opmerkt en bij ons meldt, wilt u dit natuurlijk zo snel mogelijk opgelost zien. Wanneer u ons binnen kantooruren (maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot uur) belt over schade door storm, noteert een medewerker van het team wonen uw melding. Vervolgens komt één van onze medewerkers poolshoogte nemen of er wordt een bedrijf ingeschakeld om eventuele maatregelen te treffen. Belt u buiten kantooruren, dan wordt u automatisch doorgeschakeld naar onze wachtdienst. De wachtdienst onderneemt namens WVH actie op uw melding. WVH heeft hierover duidelijke afspraken gemaakt met de wachtdienst. Dit houdt meestal in dat er een bedrijf ingeschakeld wordt om de schade aan het dak te herstellen. In verband met de veiligheid kunnen er pas werklieden het dak op als de storm is gaan liggen. Omdat er bij storm vaak meerdere meldingen zijn, kan de afhandeling van alle herstelwerkzaamheden enige tijd in beslag nemen. Ook al ziet u ons bij een storm niet altijd ter plaatse, er wordt achter de schermen wel actie ondernomen om de problemen zo snel mogelijk op te lossen. Mocht er door de storm zo n gevaarlijke situatie ontstaan dat er direct actie noodzakelijk is (noodgeval), dan kan via het alarmnummer 112 de brandweer ingeschakeld worden. Wanneer er sprake is van vervolgschade (bijvoorbeeld lekkage in de woning) dan kunt u deze melden bij WVH. Er komt een medewerker bij u langs om de schade op te nemen. Het kan zijn dat u de schade via uw verzekering moet verhalen. 8

9 Te koop! Nieuwbouwwoning Johan Mauritsstraat 160, prijs: e De laatste kans om nu direct een nieuwbouwwoning te betrekken in Hoek van Holland. Deze modelwoning heeft een inhoud van ca 450 m³, is gelegen op eigen grond en is ingericht met een luxe keuken, badkamer en toilet. Deze nieuwbouwwoning is nog naar uw wensen aan te passen. Informeer naar deze mogelijkheden. De woning wordt vrij op naam verkocht. U betaalt dus geen kosten koper!!! De woning heeft een frisse en moderne architectuur door toepassing van duurzame en moderne materialen. De woning voldoet aan hoge eisen voor wat betreft geluidsisolatie, energieprestatie en veiligheid. De indeling is als volgt; entreehal, trap en toilet, de ruime woonkamer is aan de tuinzijde, de keuken met eetkamer aan de voorzijde. Op de eerste verdieping zijn 3 ruime slaapkamers en een luxe badkamer met ligbad, douche en toilet aanwezig. Op de 2e verdieping is een vrij in te delen ruimte. Deze ruimte is in te richten Johan Mauritsstraat 160 met 1 of 2 slaapkamers. Deze modelwoning wordt met luxe keuken, badkamer en toilet opgeleverd. Hiervoor is slechts een kleine meerprijs berekend. De woningen zijn gebouwd op eigen grond. Waarom ben ik lid van de Raad van Afgevaardigden (RvA)? Mujo Buik kwam in 2001 in Hoek van Holland wonen. Ik heb mij afgevraagd op welke wijze ik een maatschappelijke bijdrage zou kunnen leveren aan de gemeenschap waarin in woonde en leefde. Het voordeel voor mij zou ook zijn dat je, als je werkterrein buiten de Hoek ligt, toch de inwoners beter leert kennen. De vacature in de ledenraad (voorloper van de RvA) kwam het eerst op mijn pad en tot op heden heb ik die functie met plezier en enthousiasme vervuld. Natuurlijk hoop Mujo Buik je dat je mee mag maken dat er voor iedere doelgroep nieuwe woonvoorzieningen komen, maar dat is binnen de Hoek niet gemakkelijk. Wel boeiend! Een periode nadrukkelijker om je heen kijken, luisteren, stukken lezen en een eigen gedachte hebben over de (her)ontwikkeling van woonvormen binnen de Verenigingsvorm kan ik jong en oud van harte aanbevelen en ik hoop dat er weer voldoende belangstelling is om de komende vacatures in te vullen 9

10 Waarom ben ik lid van de Raad van Afgevaardigden (RvA)? Xander van de Scheur: De Woningbouwvereniging kan een belangrijke maatschappelijke functie hebben binnen Hoek van Holland. Omdat WVH een vereniging is, kunnen de leden de keuzes van de vereniging beïnvloeden. In de praktijk gebeurt dit niet of zeer beperkt. Daarom is het goed dat de RvA er is om die invloed uit te oefenen. Omdat je als lid van de vereniging bijzonder betrokken wilt zijn bij de rol die jij vindt dat WVH moet spelen in Hoek van Holland is het de Xander van de Scheur juiste keuze om in de RvA plaats te nemen. De dilemma s die de sociale woningbouw vaak in de weg zitten kunnen in de RVA besproken worden. Verder krijg je een goed zicht op het functioneren van een woningbouwcorporatie. Kortom, meedenken, meespreken zowel namens jezelf als namens de leden van de vereniging kan uitstekend in de RVA. Zonder zorgen de winter tegemoet Wordt het een kwakkelwinter of vriezen strak de oren van ons hoofd? Niemand weet het, maar het is in ieder geval verstandig u op de winter voor te bereiden. Met een paar simpele maatregelen voorkomt u problemen en kunt u genieten van de lange winteravonden. Wellicht weet u het wel, maar we zetten alles toch nog even voor u op een rij. Niets is vervelender dan een cv-installatie die plotseling uitvalt. Controleer daarom de waterdruk. Vul de installatie zo nodig bij en ontlucht hem daarna. Hoe dit moet, kunt u lezen in de Huurdersinformatiemap. In kamers waar u niet stookt moet u de cv-radiatoren toch ietsje opendraaien. Zo voorkomt u dat de radiator bij strenge vorst bevriest. Controleer of ramen en deuren goed sluiten en voorzie ze eventueel van tochtstrips. Zo houdt u de kou buiten, maar ook het vocht en de verontreinigde lucht binnen. Daarom is regelmatig en goed ventileren noodzakelijk. Zet af en toe ramen en deuren tegenover elkaar open. Om niet onnodig energie te verliezen, is het verstandig om een half uur ervoor de thermostaat laag te draaien. Kijk even naar de afvoerputjes op terras, balkon of galerij en verwijder het vuil. WVH maakt regelmatig de dakgoten schoon, zodat het hemelwater onbelemmerd kan weglopen. Dat voorkomt overlopende goten en lekkages. Constateert u toch dat de goot verstopt zit of beschadigd is, meldt u dit dan bij ons. Bescherm uw waterleiding tegen bevriezing. Tap alle buitenkranen af en isoleer kranen en leidingen in onverwarmde ruimtes. Vergeet vooral niet om de watermeter goed in te pakken. Controleer dan meteen de hoofdkraan op een goede werking. Vaak zit deze vastgekalkt en als een leiding onverwacht springt, kunt u het water niet afsluiten. U ziet het, veel werk is het allemaal niet. U kunt daarna met een prettig en gerust gevoel de winter tegemoet. 10

Het testpanel aan de slag. Vlnr: mevrouw Littel, de heer Borsje en mevrouw Blom.

Het testpanel aan de slag. Vlnr: mevrouw Littel, de heer Borsje en mevrouw Blom. speciale editie milieu QuaWoonJournaal jaargang 5 maart 2010 milieu-editie QuaWoonJournaal verschijnt 4 maal per jaar Inhoudsopgave 2 - Directiecolumn - Nieuwe woningen worden steeds beter geïsoleerd Bespaar

Nadere informatie

No3. Groninger thuis energie special. Wordt nog aangepast De planning van het onderhoud via de handcomputer 12 Een goed idee is geld waard 16

No3. Groninger thuis energie special. Wordt nog aangepast De planning van het onderhoud via de handcomputer 12 Een goed idee is geld waard 16 Groninger Thuis is het bewonersblad voor alle huurders van Woonstichting Groninger Huis No3 Jaargang 2 April 2010 Groninger thuis energie special Met onder andere: Onze huurders en hun tuinen 3 Alle huurwoningen

Nadere informatie

JAARGANG 17 - JUNI 2013

JAARGANG 17 - JUNI 2013 JAARGANG 17 - JUNI 2013 1 De werkzaamheden op nieuwbouwplan Het Meer zijn gestart. U gaf ons een dikke 8! APK voor woningen Voorkom een inbraak Heerlijk fietsen! 12 vragen aan wethouder Janita Tabak Op

Nadere informatie

Magazine. Inhoud. 100plus... en daarna?

Magazine. Inhoud. 100plus... en daarna? Magazine Uitgave 2 november 2014 Inhoud 100plus... en daarna? Ben C. Pluimer directeur-bestuurder HW Wonen Colofon Het WoonMagazine is een uitgave van HW Wonen. Dit magazine is bestemd voor huurders en

Nadere informatie

oonwijs Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter

oonwijs Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter oonwijs Jaargang 16 December 2011 Nummer 3 winter Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Terugblik

Nadere informatie

Woonmagazine. Let op: Straatvoetbal begint! nieuwe regeling. Afscheid Leo van Doorn Moeilijke tijden, creatieve ideeën

Woonmagazine. Let op: Straatvoetbal begint! nieuwe regeling. Afscheid Leo van Doorn Moeilijke tijden, creatieve ideeën toegevoegde waarde Voor vragen over het kopen van een woning met de Starters die de woning aanbiedt, of met de makelaar die door de De belangrijkste redenen om gebruik te maken van de Starters Renteregeling:

Nadere informatie

Informatie over huren

Informatie over huren Samen bouwen aan beter wonen Informatie over huren 3 Welkom WoonFriesland heet u van harte welkom in uw nieuwe woning. Wij hebben er alle vertrouwen in dat u naar tevredenheid zult wonen in uw nieuwe

Nadere informatie

woningen te koop Mevrouw ir. G.N. Sweringa

woningen te koop Mevrouw ir. G.N. Sweringa 1 Appartementen te huur Deurkruk werkt zo! Een prachtig nieuw huis OFW Vizier februari 2012-15de jaargang C O L O F O N OFW Postbus 89, 8250 AB Dronten De Noord 47-49, Dronten E woondiensten@ofw.nl I www.ofw.nl

Nadere informatie

Energie besparen doe je samen met Brabantse Waard!

Energie besparen doe je samen met Brabantse Waard! Nummer 1 > 2015 Magazine van Brabantse Waard Energie besparen doe je samen met Brabantse Waard! In dit nummer o.a. Comfortabel wonen Duurzame keuzes bij woningrenovatie en nieuwbouw Energiek Moerdijk Betaalbare

Nadere informatie

WELKOM thuis! Een appartement heeft zo z n voordelen. In dit nummer. Denkt u met ons mee? Lees meer op pagina 4

WELKOM thuis! Een appartement heeft zo z n voordelen. In dit nummer. Denkt u met ons mee? Lees meer op pagina 4 nr. 8 jaargang 4 oktober 2011 WELKOM thuis! Magazine van Woonstichting Vryleve Denkt u met ons mee? Lees meer op pagina 4 Een appartement heeft zo z n voordelen In dit nummer Ventilatie warmtepomp Interview

Nadere informatie

November 2014 INHOUD. Voorwoord

November 2014 INHOUD. Voorwoord November 2014 INHOUD Voorwoord Dit gebeurt er ook Parlementaire Enquête Woningcorporaties De nieuwe Woningwet en de Novelle Landelijke Huurdersdag in Ede Werkgroepen Ede Een geluid uit de Werkgroep Middelhoogbouw

Nadere informatie

Je komt van alles tegen

Je komt van alles tegen Een uitgave van Woningstichting Brummen 21e jaargang - winter 2011 Allround-reparateur Jan Woertman zwaait na 45 jaar af Je komt van alles tegen Voor het uitvoeren van reparaties en het oplossen van storingen

Nadere informatie

Radar. Centrada Nieuws. Nieuwbouwwoningen Rostockstraat in recordtempo verkocht. Bewonersblad april 2012 Jaargang 14

Radar. Centrada Nieuws. Nieuwbouwwoningen Rostockstraat in recordtempo verkocht. Bewonersblad april 2012 Jaargang 14 Radar 4 Bewonersblad april 2012 Jaargang 14 In deze Radar o.a. pag 2 Centrada en HVOB ondertekenen notitie servicekosten pag 3 Artikel Buurtbemiddeling Radar pag 4 WoonEnergie derde beste energieleverancier

Nadere informatie

TOEGANG TECHEM HELP! WARMTEMETING VERPLICHT TOT PLEZIERIG WONEN RIAN VAN MALSEN HET IS MIJN EERSTE BAAN EN NA 14 JAAR WERK IK ER NOG STEEDS

TOEGANG TECHEM HELP! WARMTEMETING VERPLICHT TOT PLEZIERIG WONEN RIAN VAN MALSEN HET IS MIJN EERSTE BAAN EN NA 14 JAAR WERK IK ER NOG STEEDS TechemAktueel Jaargang 18 - juni 2013 TOEGANG TOT PLEZIERIG WONEN Interview met de Sleutels SAMENWERKING VvE BELANG VVE & TECHEM BEURSDEELNAME TECHEM HELP! WARMTEMETING VERPLICHT RIAN VAN MALSEN HET IS

Nadere informatie

woonvenster Persoonlijke aandacht staat altijd voorop, hoe druk het ook is inhoud 3 Wat te doen bij schade in uw woning?

woonvenster Persoonlijke aandacht staat altijd voorop, hoe druk het ook is inhoud 3 Wat te doen bij schade in uw woning? woonvenster uitgave 3 14 de jaargang september 2012 inhoud 2 Team Woonservice: Fijn om écht het verschil te kunnen maken 3 Wat te doen bij schade in uw woning? 4 Grote opknapbeurt seniorenwoningen: van

Nadere informatie

Colofon. Deze brochure Punt van de Huur kunt u downloaden als PDF-document van www.huurverhoging.nl en op www.wswonen.nl

Colofon. Deze brochure Punt van de Huur kunt u downloaden als PDF-document van www.huurverhoging.nl en op www.wswonen.nl PUNT VAN DE HUUR 2015 Colofon Deze brochure Punt van de Huur kunt u downloaden als PDF-document van www.huurverhoging.nl en op www.wswonen.nl Tekst: Tjerk Dalhuisen Eindredactie: Helen Meesters Vormgeving:

Nadere informatie

Nieuws en informatie over investeren in energiebesparing door beleggers in woningen, appartementen en bedrijfspanden.

Nieuws en informatie over investeren in energiebesparing door beleggers in woningen, appartementen en bedrijfspanden. Energielijn voor verhuurders 0900-0170 EnergieKrant Samen energie besparen Nieuws en informatie over investeren in energiebesparing door beleggers in woningen, appartementen en bedrijfspanden. 03 Het ministerie

Nadere informatie

Tip: bewaar de achterkant met belangrijke nummers! Deze editie voor het laatst in het woonkwartier.

Tip: bewaar de achterkant met belangrijke nummers! Deze editie voor het laatst in het woonkwartier. woon kwartier Voorjaar 2014 Tip: bewaar de achterkant met belangrijke nummers! Deze editie voor het laatst in het woonkwartier. o.a. in dit nummer: Een nieuwe P9 keuken? De keuken vormt een belangrijk

Nadere informatie

Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders. Rapportage

Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders. Rapportage Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders Rapportage Amsterdam, september 2012 Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders Rapportage Amsterdam, september 2012 Woonbond Kennis- en Adviescentrum Nieuwe Achtergracht

Nadere informatie

nº1 11 Over de drempel In dit nummer:

nº1 11 Over de drempel In dit nummer: Over de drempel nº1 11 Bewonersblad van Woningstichting Sint Antonius van Padua In dit nummer: De wybertjes zijn terug Bomen, lusten of lasten? Nieuwe look voor de onderhoudsdienst Laat uw stem horen in

Nadere informatie

De Sleuteldrager. Paaspuzzel doe mee en win! In dit nummer onder meer: Reageren op een woning. Huurverhoging 2014. Nieuwbouw. Dak- en vloerisolatie

De Sleuteldrager. Paaspuzzel doe mee en win! In dit nummer onder meer: Reageren op een woning. Huurverhoging 2014. Nieuwbouw. Dak- en vloerisolatie Paaspuzzel doe mee en win! Infomagazine voor huurders en relaties April 2014 jaargang 15 nummer 1 De Sleuteldrager In dit nummer onder meer: Reageren op een woning Huurverhoging 2014 Nieuwbouw Dak- en

Nadere informatie

Jaarverslag GroenWest 2010 volkshuisvestingsverslag en jaarrekening

Jaarverslag GroenWest 2010 volkshuisvestingsverslag en jaarrekening Jaarverslag GroenWest 2010 volkshuisvestingsverslag en jaarrekening Mijdrecht, Vleuten, Woerden, mei 2011 2 Algemene informatie Stichting GroenWest Naam toegelaten instelling Stichting GroenWest Gemeente

Nadere informatie

Een jaar van kiezen en delen. Jaarverslag 2012

Een jaar van kiezen en delen. Jaarverslag 2012 Een jaar van kiezen en delen Jaarverslag 2012 Datum: 23 mei 2013 Inhoudsopgave Voorwoord Ons toekomstperspectief... 4 1 Midden in de samenleving... 6 1.1 Woningcorporaties in de schijnwerpers... 6 1.2

Nadere informatie

De Klachtencommissie voor Mitros

De Klachtencommissie voor Mitros Jaarverslag 2011 JAARVERSLAG 2011 De Klachtencommissie voor Mitros De Klachtencommissie voor Mitros Postbus 8236, 3503 RE Utrecht T (030) 880 39 10 6 juni 2012 2 Inhoudsopgave Samenvatting... 5 Inleiding...

Nadere informatie

nummer 100 jaar Volkshuisvesting Hoeksche Waard volkshuisvesting in de Hoeksche Waard Magazine Mijn HW Wonen Huurverhoging 2014 Uitgave 1 april 2014

nummer 100 jaar Volkshuisvesting Hoeksche Waard volkshuisvesting in de Hoeksche Waard Magazine Mijn HW Wonen Huurverhoging 2014 Uitgave 1 april 2014 volkshuisvesting in de Hoeksche Waard Magazine Uitgave 1 april 2014 Gratis met maximaal 6 personen naar tentoonstelling 100 jaar Zie pagina 21 Indit nummer 100 jaar Volkshuisvesting Hoeksche Waard Mijn

Nadere informatie

jaarverslag 2014 koers houden in veranderlijke omstandigheden

jaarverslag 2014 koers houden in veranderlijke omstandigheden jaarverslag 2014 koers houden in veranderlijke omstandigheden Voorwoord Lefier heeft 2014 goed doorstaan. Daar zijn we trots op, omdat er extreem veel veranderde. De Tweede Kamer stelde opnieuw vast wat

Nadere informatie

COLOFON. Op eigen kracht. Inhoudsopgave. Column: Gerard van de Ven, directeur. Samenwerkingsovereenkomst Omnia Wonen en de S.H.O.W.

COLOFON. Op eigen kracht. Inhoudsopgave. Column: Gerard van de Ven, directeur. Samenwerkingsovereenkomst Omnia Wonen en de S.H.O.W. Voel je thuis! Het informatieblad Het informatieblad van Omnia Wonen Zoekt u iets, kunt u iets, heeft u iets, deel het! Katrien Ruitenburg van Stichting Present aan het woord Zeker van een goede verzekering!

Nadere informatie

Jaarverslag Geschillenadviescommissie 2014

Jaarverslag Geschillenadviescommissie 2014 Jaarverslag Geschillenadviescommissie 2014 Vastgesteld door de Geschillenadviescommissie d.d. 17 maart 2015 Goedgekeurd door de besturen van de aangesloten corporaties d.d. Inhoudsopgave MISSCHIEN EVEN

Nadere informatie

De Appartements. eigenaar

De Appartements. eigenaar Nieuws en informatie voor eigenaren van flats, etages, portiekwoningen en appartementen in Verenigingen van Eigenaren De Appartements najaar 2010 03 05 06 07 08 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Nadere informatie

Veel particulieren zijn echt slecht voorgelicht. Energielabel moet standaard worden. Subsidies Stapel je rijk. Congres

Veel particulieren zijn echt slecht voorgelicht. Energielabel moet standaard worden. Subsidies Stapel je rijk. Congres De Markt in Beweging Deze maand op MeerMetMinder.nl: Subsidie glasisolatie Cursusfilm Update MMM-projecten Film volgt de Bouwmannetjes Veel particulieren zijn echt slecht voorgelicht Energielabel moet

Nadere informatie