Woontij. Wonen zonder zorgen. Zorgen? december e jaargang Nummer. Als u het nieuws een beetje volgt, dan zal het u opgevallen zijn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Woontij. Wonen zonder zorgen. Zorgen? december 2009 14e jaargang Nummer. Als u het nieuws een beetje volgt, dan zal het u opgevallen zijn"

Transcriptie

1 Woontij december e jaargang Nummer 3 Wonen zonder zorgen Zorgen? Als u het nieuws een beetje volgt, dan zal het u opgevallen zijn dat de gevolgen van de recessie niet aan de sociale verhuurders voorbij gaan. Veel collega s zien hun investeringscapaciteit opdrogen. Zodanig dat projecten worden gefaseerd, aangepast of zelfs uitgesteld. Dat wordt naast de huidige economische crisis veroorzaakt door stijgende bouwkosten, dalende inkomsten uit de verkoop van huurwoningen en een stapeling van kabinetsmaatregelen (vennootschapsbelasting, de heffing voor wijken met grote problemen, huren die niet meer mogen stijgen dan de inflatie). Het klopt dat corporaties kapitaalkrachtig zijn, maar dat geld zit wel in de huizen waarin u woont. Het staat niet ergens op een bankrekening. Natuurlijk moet ook WVH op de euro s letten. Zo erg als bij de getroffen collega s is het gelukkig nog niet. Dat blijkt uit de meerjarenbegroting die recent het licht heeft gezien. Die laat zien dat WVH in staat is om haar huidige plannen te verwezenlijken. WVH kan de lopende exploitatie goed bekostigen. Het is zelfs mogelijk om nieuwe plannen uit het Strategisch Voorraad Beleid (SVB) op te pakken. In dit SVB is beschreven welke woningen en woonmilieus WVH nu kent, wat we verwachten dat u de komende tijd van ons op dit vlak gaat vragen en wat WVH moet doen om aan die vraag tegemoet te komen. Zo is in het SVB onder andere voorzien dat WVH in de komende tien jaar ongeveer 22 miljoen uitgeeft aan energiemaatregelen. Die zijn goed voor het milieu, maar leiden ook tot besparingen op uw woonlasten. De kosten voor het gebruik van gas en elektriciteit maken immers een steeds groter deel uit van de woonlasten. Wel moet WVH op de exploitatie van uw woning voor 2010 tot en met 2012 geld toeleggen. Dit wordt veroorzaakt door, overigens al lang bekende, forse onderhoudsuitgaven. Zo verwachten we in ,3 miljoen uit te geven, in ,2 miljoen en in ,8 miljoen. In totaal gaat het om het respectabele bedrag van 19,3 miljoen. Daar komen de geplande energiemaatregelen van 5,4 miljoen in de komende drie jaar nog eens bovenop. Na 2012 komt het resultaat uit wat wij de gewone bedrijfsuitoefening noemen weer boven het nulpunt. Dat is natuurlijk ook nodig. 1 Niemand kan immers ongelimiteerd potverteren. Ook WVH niet! Als zittende huurder hoeft u zich de komende tijd geen zorgen te maken. Zorgen kent WVH wel als het gaat om de broodnodige nieuwbouw. Voor iedere nieuw te bouwen woning moet WVH er één uit haar bestaande bezit verkopen. Die verhouding wordt natuurlijk nadelig beïnvloed als, net zoals nu, de verkoopprijzen onder druk staan. Bovendien moet WVH, als ze niet oppast, over de opbrengst ook nog eens

2 tussen de 20 en 25,5 procent vennootschapsbelasting betalen. Daardoor vloeit geld dat bedoeld is voor het wonen in de kas van de rijksoverheid. En het is dan de vraag of het weer aan het wonen ten goede komt, of gewoon gebruikt wordt om de staatsschuld te dempen. Als WVH dan toch geld moet afstorten aan het rijk, dan zou ze liever zien dat het ingezet wordt om iets aan de woonlasten voor de bescheiden middeninkomens te doen. De minister is namelijk van plan ons op te leggen dat woningen met een huur tot 648 toegewezen moeten worden aan huurders met een huishoudeninkomen van Daardoor zullen veel mensen met een bescheiden middeninkomen, een huishoudinkomen tussen modaal en anderhalf keer modaal, in de toekomst aangewezen zijn op woningen met huren boven de 648. Het netto inkomen per maand is voor deze huishoudens, mede afhankelijk van de specifieke huishoudensituatie, circa (inclusief vakantietoeslag). Als zij aangewezen zijn op de duurdere woningen dan betekent dit dat zij 40% van hun inkomen kwijt zijn aan de kale huur van hun woning. De kosten van gemeentelijke lasten, energie en dergelijke zitten hier nog niet in. De bescheiden middeninkomens hebben in de huidige omstandigheden een zeer zwakke positie op de woningmarkt. Deze circa hurende huishoudens vallen nu al tussen wal en schip. Ze kunnen geen aanspraak maken op huurtoeslag. Ook hebben ze geen redelijke toegang tot de koopmarkt en kunnen dus niet profiteren van de hypotheekrenteaftrek. Bij een inkomen van kan, binnen de Nationale Hypotheek Garantie-grenzen een woning worden aangeschaft van maximaal ongeveer Deze woningen zijn in de Nederlandse woningmarkt en zeker in Hoek van Holland zeer schaars. Dit soort woningen is dus geen realistisch alternatief voor het overgrote deel van deze doelgroep. Dit vooruitzicht lijkt mij volstrekt ongewenst. WVH gaat immers voor Wonen zonder zorgen. Ook voor mensen met een bescheiden middeninkomen! Ik vraag nog graag uw aandacht voor de wervingsactie van nieuwe leden voor onze Raad van Afgevaardigden waar u in deze Woontij meer over kunt lezen. En in deze Woontij presenteren wij met enige trots de resultaten van WVH op de kwaliteitsmeting van KWH. Rest mij u hele fijne feestdagen en alle goeds voor 2010 toe te wensen! Bas Molenaar, Directeur Afscheid Astrid van der Helm Bij het Belanghebbendenoverleg van WVH op 10 september 2009 heeft Astrid van der Helm afscheid genomen als voorzitter van het Hoekse gehandicaptenplatform en als lid van het Platform Wonen-Zorg-Veiligheid- Welzijn (W2ZV). Astrid heeft zich als vrijwilliger jarenlang met al haar krachten ingezet voor haar medemensen, in het bijzonder voor gehandicapten en ouderen. Naast voorzitter van het Gehandicaptenplatform Hoek van Holland was zij geruime tijd vicevoorzitter van het Cliëntenpanel Individuele Voorzieningen (voorheen Voorzieningen Gehandicapten). Daarnaast was zij in veel opzichten de motor achter het Platform W2ZV. Voor alle deelnemende partijen aan dit platform en voor alle senioren en gehandicapten in Hoek van Holland is zij jarenlang aanspreekpunt en vraagbaak geweest waar het gaat om vervoer, inrichting van woonen werkruimten voor mensen met een functiebeperking en verder voor alle kwesties waarin invaliditeit een rol speelt. Daarnaast heeft Astrid een roemruchte historie als het gaat om lobbyen voor de goede zaak. Twee jaar geleden heeft zij een langgekoesterde wens in vervulling zien gaan waar zij jaren voor heeft gestreden: een voor gehandicapten toegankelijk strand in Hoek van Holland. Al met al is Astrid hét boegbeeld van mensen met een functiebeperking in Hoek van Holland, en is zij ondanks de pijn waar zij voortdurend tegen moet vechten voor velen tot voorbeeld en inspiratie. Op 10 september jl. kwam voor Astrid het moment waarop zij al dit werk heeft los gelaten. Zij kiest ervoor zich volledig in te zetten voor het opleiden en plaatsen van hulphonden bij de Stichting Bulters en Mekke. Als voorzitter van het Platform W2ZV heeft WVH Astrid een cheque van 500 aangeboden voor het werk van Stichting Bulters en Mekke. Astrid, bedankt! Op de foto ziet u Astrid tussen de andere bestuursleden en vrijwilligers van Bulters en Mekke met de cheque van WVH. 2

3 Raad van afgevaardigden van WVH zoekt nieuwe leden Woningbouwvereniging Hoek van Holland (WVH) verhuurt ruim woningen in Hoek van Holland. Bij WVH werken 25 medewerkers. WVH is een vereniging. Net als elke vereniging heeft WVH leden. Iedereen die in Hoek van Holland woont, kan lid zijn van WVH. Leden hebben toegang tot de ledenvergadering die één keer per jaar gehouden wordt. WVH heeft een Raad van Afgevaardigden (RvA). De RvA heeft namens de ledenvergadering een aantal bevoegdheden. Deze bevoegdheden zijn in de statuten van de vereniging vastgelegd. In 2008 zijn deze statuten vernieuwd. Vanzelfsprekend heeft de RvA hierin een rol vervuld. Leden van de RvA worden benoemd voor een periode van vier jaar en kunnen één keer herkozen worden. De kring van actieve leden is klein, maar de betrokkenheid en inzet van deze leden is groot. De RvA is in de loop van de jaren een hechte club geworden, die een stootje kan hebben. De raad is een belangrijk klankbord voor de werkorganisatie van WVH. Zo bespreken de RvA en het managementteam van WVH het beleid, de plannen, de begroting en de jaarcijfers van WVH. Om een beeld te geven van waar het dan om gaat: de woningen van WVH vertegenwoordigen een waarde van 65 miljoen euro en de jaarlijkse begroting van WVH bedraagt 9 miljoen euro. In de afgelopen jaren heeft WVH nieuwe woningen gerealiseerd aan de Roggeveenstraat (de Compagnie) en aan de Johan Mauritsstraat (de Atlas). Daarnaast neemt WVH haar verantwoordelijkheid bij diverse maatschappelijke initiatieven bijvoorbeeld op gebied van zorg, maar ook door ondersteuning van de Plusbus en de vernieuwing van de Hoekse speeltuin. Belangrijk werk dus! De RvA bestaat op dit moment uit: Rob Lange, Ben Blokland, Klaas Degeling, Aad Vreugdenhil, Mujo Buik, Xander van de Scheur, Aad Horians en Henk Goedhart. Zij geven in deze Woontij weer wat hun motivatie is om lid te zijn van de RvA. Voor dat belangrijke werk zoekt de RvA nieuwe leden. Wilt u betrokken worden bij wat er in Hoek van Holland gebeurt, vooral op het gebied van wonen? Denkt en praat u graag mee? Heeft u oog voor wat er in de maatschappij en op politiek vlak gebeurt? Weet u hoofd- en bijzaken te scheiden en bent u graag onderdeel van een team? Dan bent u misschien de persoon waar de RvA naar zoekt. Wij komen graag met u in contact! Het is mogelijk een periode als aspirant-lid mee te draaien in de RvA. Voor meer informatie over wat het werk van de RvA inhoudt en hoe u kunt toetreden tot de raad, kunt u terecht bij de voorzitter van de RvA Rob Lange, telefoonnummer of via Waarom ben ik lid van de Raad van Afgevaardigden (RvA)? Klaas Degeling, geeft aan: Ik vind het belangrijk het contact tussen de werkorganisatie van WVH en de leden / huurders te optimaliseren. Dit is een belangrijk proces, waarbij de RvA bij uitstek een rol van betekenis kan spelen. Wij zijn immers dé schakel tussen die partijen! Vanuit persoonlijke sociale instelling en betrokkenheid bij de Hoekse gemeenschap wil ik me blijven inzetten voor de belangen van leden en huurders van WVH. Klaas Degeling 3

4 Belanghebbendenoverleg Donderdag 10 september 2009 was de Zeetoren in Hoek van Holland het decor van alweer het derde belanghebbendenoverleg van WVH. Zo n 70 vertegenwoordigers van belanghebbende partners van WVH uit de zorg- en welzijnswereld, huurders van WVH, het dagelijks bestuur van de deelgemeente, een aantal gemeentelijke diensten, projectontwikkelaars, architecten en vele anderen woonden het overleg bij. Naast de prestaties van WVH van de afgelopen periode, kregen zij een boeiend programma voorgeschoteld over duurzaamheid in het algemeen en cradle to cradle in het bijzonder. Dat laatste is een werkwijze waarbij afval en resten steeds opnieuw worden hergebruikt. De inleider van de dag was mevrouw Koosje de Koeijer, directeur van Van der Snoek Verantwoord Vastgoed Onderhoud. Zij vertelde wat cradle-tocradle precies inhoudt en wat het kan betekenen voor vastgoed, onderhoud, vervoer en bedrijfsprocessen. Daarna ging het gezelschap zelf aan de slag met een praktijkoefening. Beschermd door een keukenschort en gewapend met schroevendraaiers, tangen en ander gereedschap mochten de deelnemers in groepjes oude apparaten uit elkaar slopen. Uit hoeveel onderdelen bestaat een stofzuiger nu eigenlijk? En hoeveel materialen worden Op de foto ziet u enkele belanghebbenden bezig met de praktijkoefening. gebruikt in een campingstoel? Uit welke landen komen de materialen die verwerkt zijn in een fietswiel? Dat leverde verrassende antwoorden op en het opende bij menigeen de ogen. Nooit bij stil gestaan en Bij de aanschaf van de volgende campingstoel let ik hier extra op zijn slechts twee van de gehoorde reacties. De praktijkoefening leverde ook een aantal adviezen aan het adres van de Woningbouwvereniging op: Schaf duurzame bedrijfswagens aan en Bouw aanpasbaar, dat wil zeggen: toegankelijk voor iedereen. Ook dat is duurzaam. De bijeenkomst werd afgesloten met de belofte van WVH hier werk van te maken en te kijken naar de mogelijkheden om de adviezen in de praktijk te brengen. Brandoverslag Op 16 augustus 2008 is er in Hoofddorp een grote brand uitgebroken die grote schade heeft aangericht aan een blok van 13 woningen. Acht woningen zijn hierbij verwoest en twee woningen hebben ernstige rookschade opgelopen. Bij deze brand zijn geen gewonden gevallen. De brand is ontstaan in een woning welke vervolgens is overgeslagen naar de omliggende woningen. Dit alles is zo snel gegaan dat enerzijds is gezocht naar de oorzaak van de brand, maar ook naar de oorzaak waarom de brand zich zo snel kon uitbreiden. Doordat de woningscheidende bouwmuren niet aansloten tegen de onderzijde van het dakbeschot kon de brand overslaan naar de ernaast gelegen woningen. Naar aanleiding van dit incident, dat tevens in de media volop aandacht heeft gehad, is ook WVH gaan kijken of dergelijke onvolkomenheden in haar bezit voorkomt. Daartoe is opdracht verstrekt aan het bureau Efectis Nederland uit Rijswijk (voorheen TNO Centrum voor Brandveiligheid) Deze zomer is het totale 4 woningbezit van WVH geïnspecteerd en gecontroleerd op het risico van brandoverslag en branddoorslag. Wettelijk moeten alle bestaande woningen minimaal voldoen aan het Bouwbesluit Daarin staat aangegeven dat er tussen woningen een minimale weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag moet zijn van 20 minuten. Op basis van dit onderzoek is waargenomen dat het merendeel van onze complexen voldoet aan het Bouwbesluit Voor een paar complexen die hier niet aan voldoen is een plan van aanpak opgesteld om op korte termijn maatregelen te treffen. Hierbij is een onderverdeling gemaakt naar urgente en minder urgente maatregelen. Het treffen van deze maatregelen vindt plaats in overleg met de plaatselijke brandweer en de afdeling Ds+V van de gemeente Rotterdam. Zodra wordt gestart met de uitvoering worden de betrokken bewoners tijdig op de hoogte gebracht.

5 Beter Peter Makkelijk energie besparen met uw eigen coach Besparen op uw energieverbruik kan u per jaar honderden euro s schelen in uw portemonnee. Bovendien is het goed voor het milieu. Maar hoe kunt u dat het beste aanpakken? Om die vraag te beantwoorden is er vanaf 1 januari 2010 Peter, de energiebespaarcoach. Hij helpt u straks om energie te besparen op een manier die bij ú past. Verwarming, verlichting en het gebruik van apparaten kosten allemaal energie. Een gemiddeld huishouden gebruikt jaarlijks 3500 kilowattuur stroom en 1560 kubieke meter gas: een rekening van ruim euro bij een grote energieleverancier. Energie besparen kan uw gas- en elektriciteitsrekening dus flink verlagen. En het verlaagt ook de bijdrage aan klimaatverandering en luchtvervuiling: twee vliegen in één klap dus. Bespaar beter met Peter Energie besparen kan op allerlei manieren. In een ouder huis kunt u veel besparen op uw gasrekening door bewuster om te gaan met de verwarming en isolatie van uw huis. Woont u in een nieuwbouwhuis, dan hebben energiezuinige apparaten veel zin. Net als het nalopen van uw huis op grote energieslurpers, zoals een plasmascherm, een whirlpool of een tuinvijver met pomp. Maar wat is in uw eigen situatie nu de beste aanpak? En hoe houdt u die vervolgens vol? Tot nu toe konden huurders nergens terecht voor een makkelijke manier om energie te besparen. Er was nog geen combinatie van een toegespitst advies en begeleiding bij de uitvoering. Daarom is er Peter, de energiebespaarcoach op de website Al snel 150 euro per jaar besparen Peter is een interactief bespaarprogramma voor huurders. Met Peters begeleiding kunt u een persoonlijk actieplan voor energiebesparing opstellen. Daarmee kunt u jaarlijks al snel 150 euro besparen op uw energielasten. Na het opstellen gaat u het plan uitvoeren. En ook daarbij begeleidt Peter u met op maat gesneden adviezen en tips, om nog makkelijker te kunnen besparen. Uw eigen actieplan Meedoen is makkelijk. Eerst stelt de sympathieke coach Peter u een aantal vragen over uw woonsituatie. Bijvoorbeeld over het aantal mensen in uw huishouden, de soort verwarming die u heeft en het bouwjaar van uw huis. Op basis van uw antwoorden vertelt Peter u vervolgens meteen welke bespaaracties in uw situatie het meeste zin hebben. En hoeveel euro s ze u kunnen schelen! Zoals een uur voordat u naar bed gaat de verwarming lager zetten, of een watersparende douchekop plaatsen. U kunt dan drie tot vijf acties kiezen: dat wordt uw actieplan. Meten is weten En dan begint u met besparen. Na drie maanden krijgt u een mailtje van Peter: hij nodigt u uit om te meten hoeveel u tot nu toe hebt bespaard. Dat doet u op uw persoonlijke homepage. Op basis van uw antwoorden op enkele vragen vertelt Peter u of u op koers ligt om de door u gewenste besparing te halen. Lijkt het erop dat u uw doel niet gaat halen, dan geeft Peter tips om weer op schema te komen. Lukt het bijvoorbeeld niet om korter te douchen? Denk dan eens over de aanschaf van een douchecoach: een klein zandlopertje dat aangeeft hoe lang u onder de douche staat! Op deze manier is de kans erg groot dat u na een jaar al snel 150 euro hebt bespaard én uw steentje hebt bijgedragen aan een beter milieu. 5 Na een jaar kunt u een nieuw actieplan maken, waardoor u nog meer kunt besparen. Peter geeft u tot twee jaar lang begeleiding. Gratis plan en begeleiding Voor huurders van WVH is begeleiding van Peter helemaal gratis. U krijgt Peter cadeau van ons. WVH helpt u zo om uw energieverbruik in beeld te krijgen én om uw vaste lasten te verlagen. Peters tips en adviezen komen van Milieu Centraal, de voorlichtingsorganisatie voor consumenten over energie en milieu. Peter wordt ondersteund door de Woonbond, de landelijke vereniging van huurders en woningzoekenden en door Aedes, vereniging van woningcorporaties. Verder is er geen enkele koppeling met welke energieleverancier dan ook. Meer informatie en aanmelden Alles over Peter, de energiebespaarcoach vindt u op U kunt zich daar vanaf 1 januari 2010 ook aanmelden. Doe mee: spaar het milieu én uw portemonnee! Voor 1 januari 2010 ontvangen alle huurders van WVH nog nadere informatie over Beter Peter.

6 Huurders geven WVH mooie rapportcijfers Huurders zijn ook dit jaar weer tevreden over de dienstverlening van WVH. Dat blijkt uit de resultaten van de kwaliteitsmeting die het Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector (KWH) onlangs gedaan heeft. WVH is al sinds 1999 houder van het KWH-huurlabel. Het label is een kwaliteitskeurmerk voor woningcorporaties. De KWH-organisatie toetst regelmatig de kwaliteit van de dienstverlening van WVH aan de huurders. KWH heeft de meting verricht in de periode van eind mei tot half augustus Mystery shoppers (medewerkers van KWH die zich voordeden als klanten van WVH) hebben de dienstverlening in de praktijk getoetst. En het informatiemateriaal van WVH is beoordeeld. Daarnaast heeft een deel van onze huurders een Onderdeel dienstverlening Scores WVH Landelijk gemiddelde Corporatie bezoeken 8,0 7,8 Woning zoeken 7,9 7,6 Woning betrekken 8,3 7,9 Huur betalen 7,8 8,0 Reparatie uitvoeren 8,3 7,8 vragenlijst ingevuld. Als dank voor die medewerking heeft WVH dit jaar vier cadeaubonnen van 25 onder de enquête-invullers verloot. De winnaars hebben hun cadeaubon inmiddels ontvangen. WVH heeft de volgende cijfers gehaald: De som van alle cijfers die WVH haalt op de 10 onderdelen van het Huurlabel is 79,8 punten. Het landelijk gemiddelde ligt op 76,7 punten. Dit is een gemiddelde van de 190 (vestigingen van) corporaties waar tot nu toe in 2009 een meting verricht is. WVH heeft bij wijze van proef meegedaan aan een nieuw onderdeel van het huurlabel dat KWH volgend jaar invoert. Het gaat om de kwaliteit van dienstverlening rond de woning. WVH haalde op dit onderdeel een 7,2, het landelijk gemiddelde bedraagt een 6,6. Eind november heeft WVH bericht ontvangen van de Commissie Kwaliteitsverklaringen. Deze commissie heeft besloten dat het KWH-Huurlabel van WVH wordt verlengd. De heer en mevrouw Haaring ontvingen één van de cadeaubonnen uit handen van Jeanette de Koning, de kwaliteitscoördinator van WVH. 6

7 Uitvoerplanning Planmatig Onderhoud 2010 Complex 010 De Cordesstraat, Van Spilbergenstraat, de Planciusstraat, Bontekoestraat, Columbusstraat en het Cordespad: Van april tot en met september worden er werkzaamheden aan de woningscheidende wanden onder het dakbeschot uitgevoerd. Hiermee wordt voldaan aan de eisen ter voorkoming van brandoverslag en doorslag conform het bouwbesluit. Zie het artikel over brandoverslag in deze Woontij. Complex Pres. Jan Lelsstraat en Pres. J.V. Wierdsmastraat 81-95: Op dit moment is nog niet concreet wat de daadwerkelijke uitvoering gaat worden. WVH gaat samen met alle bewoners de mogelijkheden bespreken om deze woningen voor nu en in de toekomst op een duurzame, comfortabele en energiebewuste wijze op te knappen. In het standaard scenario zijn de volgende werkzaamheden opgenomen. Het vervangen van de buitenkozijnen, het na-isoleren van de daken, het vervangen van moederhaarden door cv-installatie, herstel van buitengevels, en bij diverse woningen worden keuken en badkamerrenovaties uitgevoerd. Naast het standaard scenario zijn er nog twee scenario s door WVH opgesteld, gebaseerd op het treffen van energiezuinige maatregelen in combinatie met het verhogen van het comfort. Dit betreft o.a. het vergroten van de woningen door het plaatsen van een dakopbouw, het aanbrengen van gevelisolatie aan de buitenzijde en het isoleren van kruipruimte. Ook zijn de mogelijkheden onderzocht tot het installeren van een warmtepomp in combinatie met zonnecollectoren en zonnepanelen op de woningen. In goed en nauw overleg met alle bewoners zullen de mogelijkheden tot het treffen van deze energetische en comfort maatregelen, als extra op de standaard werkzaamheden, inzichtelijk worden gemaakt. Op basis van de mogelijkheden en de consequenties wordt de interesse van alle bewoners geïnventariseerd inclusief verdere bewonerswensen. Pas nadat er overeenstemming is bereikt wordt gestart met de daadwerkelijke uitvoering. Wij schatten in dat we medio september starten en dat dit doorloopt tot in Complex 021 Pres. J.V. Wierdsmastraat : Het uitvoeren van het buitenschilderwerk en het reinigen van de kunststofkozijnen wordt in de periode augustus tot en met half oktober uitgevoerd. Het binnenschilderwerk in de trappenhuizen wordt van augustus tot november uitgevoerd. Tevens worden op dit complex voorzieningen ten behoeve van valbeveiliging op het dak aangebracht. Complex 031 Maetsuijkerpad, Paludanushof, Jan Mayhof en Johan Mauritsstraat 1-23 en 73-89: Het uitvoeren van het buitenschilderwerk en het reinigen van de kunststofkozijnen wordt van april tot en met juni uitgevoerd. Complex 050 Duinzicht: De collectieve CV installatie wordt vervangen door individuele CV installaties. De huidige radiatoren worden (deels) vervangen door energiezuinigere convectoren. Dit staat gepland tussen maart en augustus. Daarnaast worden de asbestgevelplaten aan de kopgevels verwijderd tussen maart en juni. Tussen maart en augustus wordt er isolatie aangebracht tegen de kopgevels en de borstweringen. Tevens worden de draai- en klepramen vervangen. Het uitvoeren van het buitenschilderwerk aan de kozijnen, deuren, onderbouw en de liftopbouw staat gepland tussen april en september. Complex Vergulde Draeckweg 2 106, Groene Leeuwstraat, Lakemanstraat, Pasgeldtstraat, Peperboomstraat, Postpaertstraat, Theeboomstraat 2-24, Dubbele Arendstraat 1-13, Dolphijnstraat en Bonte Craystraat: Na de bouwvakvakantie tot eind 2012 wordt gestart met het uitvoeren van grootonderhoud bestaande uit: Het repareren en deels vervangen van buitenkozijnen, het vernieuwen van de gevelbeplating, het aanbrengen van Velux ramen en aanbrengen van dakisolatie, het reinigen en afstellen van de mechanische ventilatie. Ook zullen er incidenteel keukenrenovaties en/of vervanging van CV installaties plaatsvinden. Naast dit standaard scenario heeft WVH ook de mogelijkheden onderzocht tot het uitvoeren van extra energetische maatregelen. In goed en nauw overleg met alle bewoners wordt dit overlegd en de interesses worden geïnventariseerd samen met andere bewonerswensen. Pas nadat er overeenstemming is bereikt wordt gestart met de daadwerkelijke uitvoering. Wij schatten in dat we medio september starten. Complex 130 2e Scheepvaartstraat : Het uitvoeren van buitenschilderwerk en het vervangen van dakgoten staat gepland in de maanden april tot en met juni. Complexen 150, 160 en Gemma Frisiuspad: Tussen mei en augustus worden de keukens vervangen. Complex 190 Radmarstraat en C. Sterrenburgstraat: Tussen mei en augustus worden de keukens en de CV ketels vervangen. In september wordt het achterpad van C. Sterrenburgstraat herbestraat. Complex 220 Planciushof: Het reinigen en afstellen van de mechanische ventilatie staat gepland in de maanden oktober tot december. 7

8 Waarom ben ik lid van de Raad van Afgevaardigden (RvA)? Voor de voorzitter van de RvA en postcommandant bij de Brandweer in Hoek van Holland Rob Lange is de motivatie weer een andere: Ik ben graag betrokken bij alles wat er gebeurt in ons dorp en wil daar een bijdrage aan leveren. Door de tijd die ik investeer in WVH, wordt mijn eigen horizon breder. Ik voel me directer betrokken bij het wonen in Hoek van Holland en kan ook via deze weg een bijdrage leveren op het gebied van veiligheid. Het gaat niet alleen om stenen, maar juist om (de zorg voor) Rob Lange mensen. Daar zet ik me van harte voor in! Schade door storm In de komende periode kan het weer flink gaan stormen. Helaas heeft dit soms schade tot gevolg. Een veel voorkomende schade zijn weggewaaide dakpannen. Als u dit als huurder opmerkt en bij ons meldt, wilt u dit natuurlijk zo snel mogelijk opgelost zien. Wanneer u ons binnen kantooruren (maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot uur) belt over schade door storm, noteert een medewerker van het team wonen uw melding. Vervolgens komt één van onze medewerkers poolshoogte nemen of er wordt een bedrijf ingeschakeld om eventuele maatregelen te treffen. Belt u buiten kantooruren, dan wordt u automatisch doorgeschakeld naar onze wachtdienst. De wachtdienst onderneemt namens WVH actie op uw melding. WVH heeft hierover duidelijke afspraken gemaakt met de wachtdienst. Dit houdt meestal in dat er een bedrijf ingeschakeld wordt om de schade aan het dak te herstellen. In verband met de veiligheid kunnen er pas werklieden het dak op als de storm is gaan liggen. Omdat er bij storm vaak meerdere meldingen zijn, kan de afhandeling van alle herstelwerkzaamheden enige tijd in beslag nemen. Ook al ziet u ons bij een storm niet altijd ter plaatse, er wordt achter de schermen wel actie ondernomen om de problemen zo snel mogelijk op te lossen. Mocht er door de storm zo n gevaarlijke situatie ontstaan dat er direct actie noodzakelijk is (noodgeval), dan kan via het alarmnummer 112 de brandweer ingeschakeld worden. Wanneer er sprake is van vervolgschade (bijvoorbeeld lekkage in de woning) dan kunt u deze melden bij WVH. Er komt een medewerker bij u langs om de schade op te nemen. Het kan zijn dat u de schade via uw verzekering moet verhalen. 8

9 Te koop! Nieuwbouwwoning Johan Mauritsstraat 160, prijs: e De laatste kans om nu direct een nieuwbouwwoning te betrekken in Hoek van Holland. Deze modelwoning heeft een inhoud van ca 450 m³, is gelegen op eigen grond en is ingericht met een luxe keuken, badkamer en toilet. Deze nieuwbouwwoning is nog naar uw wensen aan te passen. Informeer naar deze mogelijkheden. De woning wordt vrij op naam verkocht. U betaalt dus geen kosten koper!!! De woning heeft een frisse en moderne architectuur door toepassing van duurzame en moderne materialen. De woning voldoet aan hoge eisen voor wat betreft geluidsisolatie, energieprestatie en veiligheid. De indeling is als volgt; entreehal, trap en toilet, de ruime woonkamer is aan de tuinzijde, de keuken met eetkamer aan de voorzijde. Op de eerste verdieping zijn 3 ruime slaapkamers en een luxe badkamer met ligbad, douche en toilet aanwezig. Op de 2e verdieping is een vrij in te delen ruimte. Deze ruimte is in te richten Johan Mauritsstraat 160 met 1 of 2 slaapkamers. Deze modelwoning wordt met luxe keuken, badkamer en toilet opgeleverd. Hiervoor is slechts een kleine meerprijs berekend. De woningen zijn gebouwd op eigen grond. Waarom ben ik lid van de Raad van Afgevaardigden (RvA)? Mujo Buik kwam in 2001 in Hoek van Holland wonen. Ik heb mij afgevraagd op welke wijze ik een maatschappelijke bijdrage zou kunnen leveren aan de gemeenschap waarin in woonde en leefde. Het voordeel voor mij zou ook zijn dat je, als je werkterrein buiten de Hoek ligt, toch de inwoners beter leert kennen. De vacature in de ledenraad (voorloper van de RvA) kwam het eerst op mijn pad en tot op heden heb ik die functie met plezier en enthousiasme vervuld. Natuurlijk hoop Mujo Buik je dat je mee mag maken dat er voor iedere doelgroep nieuwe woonvoorzieningen komen, maar dat is binnen de Hoek niet gemakkelijk. Wel boeiend! Een periode nadrukkelijker om je heen kijken, luisteren, stukken lezen en een eigen gedachte hebben over de (her)ontwikkeling van woonvormen binnen de Verenigingsvorm kan ik jong en oud van harte aanbevelen en ik hoop dat er weer voldoende belangstelling is om de komende vacatures in te vullen 9

10 Waarom ben ik lid van de Raad van Afgevaardigden (RvA)? Xander van de Scheur: De Woningbouwvereniging kan een belangrijke maatschappelijke functie hebben binnen Hoek van Holland. Omdat WVH een vereniging is, kunnen de leden de keuzes van de vereniging beïnvloeden. In de praktijk gebeurt dit niet of zeer beperkt. Daarom is het goed dat de RvA er is om die invloed uit te oefenen. Omdat je als lid van de vereniging bijzonder betrokken wilt zijn bij de rol die jij vindt dat WVH moet spelen in Hoek van Holland is het de Xander van de Scheur juiste keuze om in de RvA plaats te nemen. De dilemma s die de sociale woningbouw vaak in de weg zitten kunnen in de RVA besproken worden. Verder krijg je een goed zicht op het functioneren van een woningbouwcorporatie. Kortom, meedenken, meespreken zowel namens jezelf als namens de leden van de vereniging kan uitstekend in de RVA. Zonder zorgen de winter tegemoet Wordt het een kwakkelwinter of vriezen strak de oren van ons hoofd? Niemand weet het, maar het is in ieder geval verstandig u op de winter voor te bereiden. Met een paar simpele maatregelen voorkomt u problemen en kunt u genieten van de lange winteravonden. Wellicht weet u het wel, maar we zetten alles toch nog even voor u op een rij. Niets is vervelender dan een cv-installatie die plotseling uitvalt. Controleer daarom de waterdruk. Vul de installatie zo nodig bij en ontlucht hem daarna. Hoe dit moet, kunt u lezen in de Huurdersinformatiemap. In kamers waar u niet stookt moet u de cv-radiatoren toch ietsje opendraaien. Zo voorkomt u dat de radiator bij strenge vorst bevriest. Controleer of ramen en deuren goed sluiten en voorzie ze eventueel van tochtstrips. Zo houdt u de kou buiten, maar ook het vocht en de verontreinigde lucht binnen. Daarom is regelmatig en goed ventileren noodzakelijk. Zet af en toe ramen en deuren tegenover elkaar open. Om niet onnodig energie te verliezen, is het verstandig om een half uur ervoor de thermostaat laag te draaien. Kijk even naar de afvoerputjes op terras, balkon of galerij en verwijder het vuil. WVH maakt regelmatig de dakgoten schoon, zodat het hemelwater onbelemmerd kan weglopen. Dat voorkomt overlopende goten en lekkages. Constateert u toch dat de goot verstopt zit of beschadigd is, meldt u dit dan bij ons. Bescherm uw waterleiding tegen bevriezing. Tap alle buitenkranen af en isoleer kranen en leidingen in onverwarmde ruimtes. Vergeet vooral niet om de watermeter goed in te pakken. Controleer dan meteen de hoofdkraan op een goede werking. Vaak zit deze vastgekalkt en als een leiding onverwacht springt, kunt u het water niet afsluiten. U ziet het, veel werk is het allemaal niet. U kunt daarna met een prettig en gerust gevoel de winter tegemoet. 10

Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel

Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel Uw huis gebruikt u iedere dag. U woont en leeft er. Dat uw huis van een goede kwaliteit is, vindt u daarom vanzelfsprekend. Maar

Nadere informatie

Rapportage Energiezuinige Woningen

Rapportage Energiezuinige Woningen Rapportage Energiezuinige Woningen Start peiling : 21 mei 2013 Einde peiling : 3 juni 2013 Aantal uitnodigingen tot deelname : circa 150 Aantal deelnemers peiling : 58 Respons : circa 30% Amersfoort, juli

Nadere informatie

beleid: juli 2006, versie: 2014

beleid: juli 2006, versie: 2014 Zorgeloos huren beleid: juli 2006, versie: 2014 Waterweg Wonen verhuurt circa 12.000 woningen in Vlaardingen. Een aanzienlijk deel van die woningen is bereikbaar voor huishoudens met lage inkomens die

Nadere informatie

Hoe kan ik energie besparen? De Woningstichting helpt u!

Hoe kan ik energie besparen? De Woningstichting helpt u! energie besparen = woonlasten verlagen VRAGEN? Bent u geïnteresseerd in één van de mogelijkheden die in deze brochure zijn beschreven, heeft u nog vragen of wilt u meer weten over de kosten? Vul dan het

Nadere informatie

Zuinig met energie. waar je thuis bent...

Zuinig met energie. waar je thuis bent... Zuinig met energie waar je thuis bent... Goed voor het milieu en voor uw portemonnee HEEMwonen investeert fors in energiebesparende maatregelen. Dit doen we heel bewust. Zo verlagen we de energielasten

Nadere informatie

Huren bij Actium. Algemene informatie over het huren van woonruimte

Huren bij Actium. Algemene informatie over het huren van woonruimte Huren bij Actium Algemene informatie over het huren van woonruimte U gaat een woning huren bij Actium. Wij wensen u veel woonplezier in uw nieuwe woning! In deze brochure hebben wij de belangrijkste informatie

Nadere informatie

Bewonersavond Van Hornstraat - Dufourstraat. Donderdag 8 juni, u

Bewonersavond Van Hornstraat - Dufourstraat. Donderdag 8 juni, u Bewonersavond Van Hornstraat - Dufourstraat Donderdag 8 juni,19.30-21.00u Voorstellen Judith van Mil St. Joseph Sancha Schuurs St. Joseph Bram Hendriks KnaapenGroep Jesse Vermeer KnaapenGroep Plan voor

Nadere informatie

Huren zonder zorgen bij Patrimonium Barendrecht

Huren zonder zorgen bij Patrimonium Barendrecht Huren zonder zorgen bij Patrimonium Barendrecht Wanneer u een woning huurt bij Patrimonium of u bent dat van plan, dan is het goed om te weten wat u kunt verwachten en wat de woonvereniging doet om de

Nadere informatie

Onderhoud & reparaties

Onderhoud & reparaties Onderhoud & reparaties Samen verantwoordelijk voor prettig wonen Leystromen vindt het belangrijk dat u prettig woont. Dat betekent dat wij uw woning goed onderhouden. Zaken die kapot gaan, repareren wij

Nadere informatie

E E ALGEMEENN Vormgeving en druk: Woudenbergse Drukkerij bv

E E ALGEMEENN Vormgeving en druk: Woudenbergse Drukkerij bv ZORGELOOS zorgeloos HUREN huren ALGEMEEN KLUSSEN K Wilt u een woning van Vallei Wonen huren of bent u al huurder bij ons? Dan is het goed om te weten dat wij veel waarde hechten aan een hoge kwaliteit

Nadere informatie

uren INFORMATIE OVER huurbeëindiging

uren INFORMATIE OVER huurbeëindiging uren INFORMATIE OVER huurbeëindiging inhoud huurbeëindiging 3 Opzeggen van de huur 3 Bevestiging huuropzegging 4 Vertrekkersenquête 5 Wijzigingen van de woning 5 Regels voor schoon en leeg opleveren 5

Nadere informatie

Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn

Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn Wat heeft Intermaris besloten? Intermaris heeft besloten uw woning niet te renoveren, maar om de 26

Nadere informatie

KWALITEIT, ZO WERKT HET

KWALITEIT, ZO WERKT HET KWALITEIT, ZO WERKT HET Kwaliteit, zo Werkt Het U huurt een woning bij de Veenendaalse Woningstichting of bent dat van plan. Dan is het goed om te weten wat de Veenendaalse Woningstichting doet om de kwaliteit

Nadere informatie

Renovatie & Nieuwbouw Hof in Zuid

Renovatie & Nieuwbouw Hof in Zuid De renovatie van de Bethelflat verloopt voorspoedig. De woningen ernaast in de Oude Maasstraat, Nieuwe Maasstraat en Poortugaalsestraat zijn inmiddels gesloopt. In deze 3 de nieuwsbrief gaan we in op de

Nadere informatie

Kwaliteit in wonen: een eerste kennismaking

Kwaliteit in wonen: een eerste kennismaking Kwaliteit in wonen Kwaliteit in wonen: een eerste kennismaking Welkom buurman! Welkom buurvrouw! Kwaliteit in wonen Goed, we wonen dan wel niet direct naast u, maar we voelen ons toch een beetje uw buurman.

Nadere informatie

Informatieboekje Groot Onderhoud Beethovenflat

Informatieboekje Groot Onderhoud Beethovenflat Informatieboekje Groot Onderhoud Beethovenflat 1 We gaan aan de slag! Het groot onderhoud in de Van Beethovenflat start binnenkort. Velen van u hebben we gezien op de bewonersavonden. Daarnaast hebben

Nadere informatie

Opzeggen van de huur. Opzegtermijn. Erfgenamen

Opzeggen van de huur. Opzegtermijn. Erfgenamen Huurbeëindiging Waar moet de huurder aan denken bij het opzeggen van de huur. En hoe moet de woning opgeleverd worden? In deze brochure vindt u alle informatie hierover en doorlopen we de stappen die we

Nadere informatie

Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête

Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête Inleiding Als voorbereiding van haar strategisch plan 2015-2017 heeft Woontij een vragenlijst opgesteld waarmee input wordt gevraagd voor de te kiezen

Nadere informatie

Lekker wonen, lagere lasten

Lekker wonen, lagere lasten Lekker wonen, lagere lasten Lees hoe u energie kunt besparen met het energiepakket van Woonservice. Het energiepakket Een huishouden is gemiddeld 150,- per maand kwijt aan energie. Dat is een kwart van

Nadere informatie

Onderhoud, reparaties en serviceabonnement

Onderhoud, reparaties en serviceabonnement uitgave juli 2015 Onderhoud, reparaties en serviceabonnement Wat moet ik zelf doen? En wat regelt De Zes Kernen? In een veilig en betrouwbaar huis kunt u prettig wonen. De Zes Kernen vindt het daarom belangrijk

Nadere informatie

Werk aan de wijk! Beleidsplan 2013-2016

Werk aan de wijk! Beleidsplan 2013-2016 Werk aan de wijk! Beleidsplan 2013-2016 Inhoudsopgave Werk aan de wijk! 5 Vitale en gewilde wijken 7 Oog voor de klant 11 Energiebewust bouwen en beheren 15 Een solide corporatie 17 3 4 Informatie voor

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG

VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG HUURPRIJS 1.1. HOE HOOG WORDT MIJN HUURPRIJS BIJ MODERNISERING? Wij gaan met u in gesprek over de mogelijkheden bij modernisering. Een aantal maatregelen

Nadere informatie

EnErgiE zuiniger van jouw woning

EnErgiE zuiniger van jouw woning EnErgiE zuiniger maken van jouw woning 2016 EnErgiE zuiniger maken van jouw woning, 2016 Inhoud 02 Waarom dit boekje? 04 Waarom jouw woning energiezuiniger? 04 Wat komen we bij jou doen: 1. Reeds geïsoleerde

Nadere informatie

HET LABEL VOOR VEILIG EN ZUINIG STOKEN

HET LABEL VOOR VEILIG EN ZUINIG STOKEN HET LABEL VOOR VEILIG EN ZUINIG STOKEN ONDERHOUD AAN UW CV-KETEL? KIES VOOR OK CV Wilt u veilig én energiezuinig stoken? Laat uw cv-ketel dan regelmatig onderhouden door een Energie Service Specialist

Nadere informatie

Bewonersavond van Hornstraat e.o. Woensdag 22 maart u

Bewonersavond van Hornstraat e.o. Woensdag 22 maart u Bewonersavond van Hornstraat e.o. Woensdag 22 maart 19.30-21.00u Voorstellen Judith van Mil St. Joseph Sancha Schuurs St. Joseph Bram Hendriks KnaapenGroep Brechje Lubse KnaapenGroep Marèn van Duuren De

Nadere informatie

Investeren in groen en betaalbaar wonen

Investeren in groen en betaalbaar wonen Verkort Beleidsplan Het Gooi en Omstreken 2013-2018 Investeren in groen en betaalbaar wonen Ambities in 2017 In Baarn, Blaricum, Bunschoten, Gooise Meren, Hilversum en Wijdemeren Voorwoord Maarten van

Nadere informatie

Bespaar op energie én uw woonlasten samen met Woonpartners

Bespaar op energie én uw woonlasten samen met Woonpartners ENERGIE ZUINIGER WONEN! Bespaar op energie én uw woonlasten samen met Woonpartners 1 Energiebesparingsproject Energie besparen is een zaak van iedereen. Daarom investeert Woonpartners samen met haar huurders

Nadere informatie

Samen investeren in energiebesparing en duurzaamheid. Energiebesparende maatregelen. informatie MOLENBUURT FASE 2

Samen investeren in energiebesparing en duurzaamheid. Energiebesparende maatregelen. informatie MOLENBUURT FASE 2 informatie MOLENBUURT FASE 2 JANUARI 2016 Energiebesparende maatregelen Samen investeren in energiebesparing en duurzaamheid In 2016 wil Intermaris bij 40 woningen aan de Paltrokmolen in Purmerend de vloer

Nadere informatie

HUURDERS WOONFRIESLAND STAVOREN AAN HET WOORD RAPPORTAGE VAN DE HUURENQUÊTE IN STAVOREN

HUURDERS WOONFRIESLAND STAVOREN AAN HET WOORD RAPPORTAGE VAN DE HUURENQUÊTE IN STAVOREN HUURDERS WOONFRIESLAND STAVOREN AAN HET WOORD RAPPORTAGE VAN DE HUURENQUÊTE IN STAVOREN Januari 2014 Inleiding Sinds de verzelfstandiging van de woningcorporaties is er veel gebeurd. Woningcorporaties

Nadere informatie

Huis & Erf steekt energie in uw woning. Isolatiemaatregelen

Huis & Erf steekt energie in uw woning. Isolatiemaatregelen Huis & Erf steekt energie in uw woning Isolatiemaatregelen Huis & Erf steekt energie in uw woning Huis & Erf steekt energie in uw woning in de vorm van een compleet isolatiepakket voor uw hele woning.

Nadere informatie

KWALITEIT: HOOG IN HET VAANDEL

KWALITEIT: HOOG IN HET VAANDEL KWALITEIT: HOOG IN HET VAANDEL 1 Inleiding INHOUDSOPGAVE Inleiding 2 Kwaliteit 3 KWH- huurlabel 3 Enquête 4 Visitatie 4 Aedes-code 5 Overige kwaliteitssystemen 5 Onderhoud 5 Keuzemogelijkheden 6 Bewonersparticipatie

Nadere informatie

Stedelijk Vernieuwingsurgent

Stedelijk Vernieuwingsurgent Stedelijk Vernieuwingsurgent beleid: november 2008, versie: 2014 Waterweg Wonen verhuurt 12.000 woningen in Vlaardingen. Een flink deel van die woningen is bereikbaar voor mensen met een laag inkomen.

Nadere informatie

Welkom bij Sité Woondiensten

Welkom bij Sité Woondiensten Welkom bij Sité Woondiensten 1 Huren bij Sité Vanaf vandaag huurt u uw woning, parkeerplaats of standplaats bij Sité. U krijgt met Sité een nieuwe verhuurder, verder wijzigt er voor u eigenlijk niets!

Nadere informatie

Verhuizen zonder zorgen! Waar moet u aan denken als u verhuist?

Verhuizen zonder zorgen! Waar moet u aan denken als u verhuist? Verhuizen zonder zorgen! Waar moet u aan denken als u verhuist? Stapels lege dozen staan in de gang, klaar om in te pakken. De verhuizer is gebeld en de adreswijzigingen liggen klaar. U gaat nog één keer

Nadere informatie

Woononderzoek De Eng. Dalweg 81-175 en Rubenslaan 85-125

Woononderzoek De Eng. Dalweg 81-175 en Rubenslaan 85-125 Woononderzoek De Eng Dalweg 81-175 en Rubenslaan 85-125 December 2011 Inleiding Op dit moment denkt Portaal na over de toekomst van acht flats in de Soester wijk De Eng. Het zijn flats die begin jaren

Nadere informatie

Kwaliteit bij de WSN. k w a l i t e i t s b e l e i d v a n d e W o n i n g s t i c h t i n g N i j k e r k. Woningstichting.

Kwaliteit bij de WSN. k w a l i t e i t s b e l e i d v a n d e W o n i n g s t i c h t i n g N i j k e r k. Woningstichting. Kwaliteit bij de WSN k w a l i t e i t s b e l e i d v a n d e W o n i n g s t i c h t i n g N i j k e r k Woningstichting Nijkerk Inleiding De Woningstichting Nijkerk streeft naar tevreden klanten. Niet

Nadere informatie

Duurzaamheid - enquête Bo-Ex Panel

Duurzaamheid - enquête Bo-Ex Panel Duurzaamheid - enquête Bo-Ex Panel Duurzaamheid speelt een steeds belangrijkere rol in onze maatschappij. Vaak vanuit het besef dat het verstandig is om anders om te gaan met onze aarde. Op het gebied

Nadere informatie

Welkom in uw nieuwe woning

Welkom in uw nieuwe woning Welkom in uw nieuwe woning thuis in Deventer Inhoud Mijn Rentree p. 4 Huur betalen p. 5 Onderhoud aan de woning p. 6 Samen prettig wonen p. 7 Meepraten p. 8 Zelf regelen bij verhuizing p. 9 thuis... in

Nadere informatie

Bewonersavond Bosveld druk bezocht

Bewonersavond Bosveld druk bezocht jaargang 1 nummer 1 In dit nummer Bewonersavond druk bezocht Start werkgroep Werkgroep praat en denkt mee Werkzaamheden renovatie Wisselwoning Planning Bewonersinbreng aanbesteding Huurverhoging na renovatie?

Nadere informatie

inform special Ruimte geven en samen leven

inform special Ruimte geven en samen leven inform special Ruimte geven en samen leven Ondernemingsplan WSP 2013-2017 Het ondernemingsplan 2013-2017 van Woningstichting Putten Ruimte geven en samen leven Ruimte geven en samen leven is de titel van

Nadere informatie

Lekker wonen, lagere lasten

Lekker wonen, lagere lasten Lekker wonen, lagere lasten Lees hoe u energie kunt besparen met het energiepakket van Woonservice. Lekker wonen, lagere lasten Het energiepakket van Woonservice Energiekosten bepalen voor een groot deel

Nadere informatie

Zorgeloos wonen bij SallandWonen

Zorgeloos wonen bij SallandWonen Zorgeloos wonen bij SallandWonen 100% wonen Reparatieverzoeken en onderhoudsservice Duidelijke afspraken en snelle service Onze woningen verkeren in goede staat. Toch kunnen reparaties nodig zijn. SallandWonen

Nadere informatie

WOONLASTEN 4 15. Zijn de maandlasten voor huur + energie in een Passiefhuis lager dan in een normale woning? 4

WOONLASTEN 4 15. Zijn de maandlasten voor huur + energie in een Passiefhuis lager dan in een normale woning? 4 PASSIEFHUIZEN COLUMBUSKWARTIER ALMERE VEEL GESTELDE VRAGEN PASSIEFHUIZEN EN WONEN IN EEN PASSIEFHUIS 2 1. Wat is een Passiefhuis? 2 2. Wat is het voordeel van een Passiefhuis? 2 3. Wat zijn bewonerservaringen

Nadere informatie

Groot onderhoud Heilige Stoel, Homberg, Kraaijenberg nieuws 1

Groot onderhoud Heilige Stoel, Homberg, Kraaijenberg nieuws 1 Voor u ligt de eerste nieuwsbrief over het groot onderhoud aan de Heilige Stoel, Homberg en Kraaijenberg in Wijchen. Op dit moment werkt Talis aan de voorbereidingen. Op 10 en 11 maart organiseerden wij

Nadere informatie

De huur opzeggen als u gaat verhuizen

De huur opzeggen als u gaat verhuizen De huur opzeggen als u gaat verhuizen Wat zijn de stappen? Waar moet u aan denken? Wanneer u een nieuw huis heeft gevonden, zegt u de huur van uw huidige woning op. Daarvoor moeten een aantal dingen gebeuren;

Nadere informatie

Toekomst Sluisweg verslag bewonersavond 13 mei 2014

Toekomst Sluisweg verslag bewonersavond 13 mei 2014 Toekomst Sluisweg verslag bewonersavond 13 mei 2014 Verslag van de bijeenkomst met de bewoners van de Sluisweg op dinsdag 13 mei 2014 om 19.30 uur in het EMS gebouw aan de Sluisweg 67 E. Aanwezigen: Van

Nadere informatie

Huur opzeggen bij Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland

Huur opzeggen bij Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland Huur opzeggen bij Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland Wie gaat verhuizen heeft een drukke tijd voor de boeg. U moet van alles regelen voor het eenmaal zover is. Het is daarom belangrijk tijdig de huur

Nadere informatie

uren INFORMATIE OVER huurbeëindiging

uren INFORMATIE OVER huurbeëindiging uren INFORMATIE OVER huurbeëindiging inhoud huurbeëindiging 3 Opzeggen van de huur 3 Bevestiging huuropzegging 4 Vertrekkersenquête 5 Wijzigingen van de woning 5 Regels voor schoon en leeg opleveren 5

Nadere informatie

Nieuws. Jaarlijkse uitgave. Huurverhoging. Uitleg en achtergronden Wat betekent het voor u? Zo werkt het De meest gestelde vragen En meer...

Nieuws. Jaarlijkse uitgave. Huurverhoging. Uitleg en achtergronden Wat betekent het voor u? Zo werkt het De meest gestelde vragen En meer... Nieuws Jaarlijkse uitgave Huurverhoging Uitleg en achtergronden Wat betekent het voor u? Zo werkt het De meest gestelde vragen En meer... Info Algemeen Postbus 1502 320 BA Oud-Beijerland Lamborghinilaan

Nadere informatie

ENQUETE SPOORBUURT. 1. Woonsituatie. Werkgroep Spoorbuurt Laagbouw Werkgroep Spoorbuurt Beneden-bovenwoningen Opmerkingen Werkgroepen

ENQUETE SPOORBUURT. 1. Woonsituatie. Werkgroep Spoorbuurt Laagbouw Werkgroep Spoorbuurt Beneden-bovenwoningen Opmerkingen Werkgroepen ENQUETE SPOORBUURT Werkgroep Spoorbuurt Laagbouw Werkgroep Spoorbuurt Beneden-bovenwoningen Opmerkingen Werkgroepen Delen Enquête: 1. Woonsituatie 2. Wijk Opzet 3. Wijk Beschermd Stadsgezicht 4. Woning

Nadere informatie

Welkom thuis bij Haag Wonen

Welkom thuis bij Haag Wonen Welkom thuis bij Haag Wonen 1 Thuis bij Haag Wonen U verdient een plek waar u zich ècht thuis voelt. Een goede woning in een prettige buurt. Haag Wonen verhuurt woningen in heel Den Haag. Aan allerlei

Nadere informatie

Welkom in uw woning, welkom bij Stek

Welkom in uw woning, welkom bij Stek Wonen bij Stek Welkom in uw woning, welkom bij Stek Welkom buurman! Welkom buurvrouw! Wonen bij Stek Goed, we wonen dan wel niet direct naast u, maar we voelen ons toch een beetje uw buurman. En een goede

Nadere informatie

Meer voordeel uit uw huis halen? Bespaar op energie!

Meer voordeel uit uw huis halen? Bespaar op energie! Meer voordeel uit uw huis halen? Bespaar op energie! voorbeeld van mogelijke besparingen Een huishouden is jaarlijks zo n q 2.000 kwijt aan gas en licht. En daar kunt u tot wel 30% op besparen. Dat begint

Nadere informatie

Huren. De leukste plekjes in de buurt

Huren. De leukste plekjes in de buurt Huren De leukste plekjes in de buurt De groeiplek Helemaal je eigen plek Elke woning en buurt heeft z n eigen charme. Het is maar net waar je van houdt en wat op dat moment het best past in je leven. En

Nadere informatie

Veilig bij vorst en tocht

Veilig bij vorst en tocht Veilig bij vorst en tocht 1 Veilig bij vorst en tocht Het drinkwater bij u thuis wordt geleverd door Oasen. Oasen ziet erop toe dat die levering vlekkeloos verloopt. We controleren onze installaties nauwkeurig

Nadere informatie

Energie. 1 Conclusies. Energiebesparing en duurzame energie in Alblasserdam

Energie. 1 Conclusies. Energiebesparing en duurzame energie in Alblasserdam Energie Energiebesparing en duurzame energie in Alblasserdam De gemeenten in de regio Drechtsteden werken samen aan klimaat- en energiebeleid. Ingezet wordt op energiebesparing en toename van gebruik van

Nadere informatie

Verslag van het overleg Huurdersvereniging Brummen - Woningstichting Brummen d.d. 15 november 2012

Verslag van het overleg Huurdersvereniging Brummen - Woningstichting Brummen d.d. 15 november 2012 Verslag van het overleg Huurdersvereniging Brummen - Woningstichting Brummen d.d. 15 november 2012 Aanwezig: Huurdersvereniging Brummen: De heer B. van Boven, mevrouw E. Groot, mevrouw B. ten Hoeve, de

Nadere informatie

Duurzaamheidsagenda Informatiebijeenkomst INTERREG project VvE s nul op de meter ready

Duurzaamheidsagenda Informatiebijeenkomst INTERREG project VvE s nul op de meter ready Duurzaamheidsagenda 2015-2018 Informatiebijeenkomst INTERREG project VvE s nul op de meter ready Welkom Programma Inleiding gemeente Capelle aan den IJssel Toelichting programma naar een duurzame VvE Vragen

Nadere informatie

Woonburg. Onderhoud. Woningverbetering en planmatig onderhoud 2012

Woonburg. Onderhoud. Woningverbetering en planmatig onderhoud 2012 Woonburg Onderhoud Woningverbetering en planmatig onderhoud 2012 Onderhoud Woningverbetering en planmatig onderhoud 2012 2 Onderhoud Woningverbetering en planmatig onderhoud 2012 Ook dit jaar voert Woonburg

Nadere informatie

Advies BAG Duurzaamheid en betaalbaarheid. Portaal Utrecht. mei 2012 John van Veen senior adviseur Woonbond Kennis- en Adviescentrum

Advies BAG Duurzaamheid en betaalbaarheid. Portaal Utrecht. mei 2012 John van Veen senior adviseur Woonbond Kennis- en Adviescentrum 1 BAG Duurzaamheid en betaalbaarheid Portaal Utrecht 1 mei 2012 John van Veen senior adviseur Woonbond Kennis- en centrum Inleiding Op 4 april jongstleden is een groep van veertien huurders van Portaal

Nadere informatie

De Krijntjes. Onderhoud De Krijntjes. Rucphen. De werkzaamheden vinden plaats aan de woningen in deze straten: Achterhoeksestraat

De Krijntjes. Onderhoud De Krijntjes. Rucphen. De werkzaamheden vinden plaats aan de woningen in deze straten: Achterhoeksestraat Onderhoud De Krijntjes Rucphen De werkzaamheden vinden plaats aan de woningen in deze straten: Achterhoeksestraat De Krijntjes Jan van Eyckstraat Pieter Breughelstraat Rubensstraat van den Houtestraat

Nadere informatie

Energiebesparing. Handleiding en stappenplan voor huurdersorganisaties

Energiebesparing. Handleiding en stappenplan voor huurdersorganisaties Energiebesparing Handleiding en stappenplan voor huurdersorganisaties Eerste druk, november 2007 ENERGIEBESPARING Handleiding en stappenplan voor huurdersorganisaties Eerste druk, november 2007 2007, Nederlandse

Nadere informatie

Onderhoudsproject Talmaweg. 33 t/m 37, 63 t/m 67, 79 t/m 89 en 93 t/m 97

Onderhoudsproject Talmaweg. 33 t/m 37, 63 t/m 67, 79 t/m 89 en 93 t/m 97 Onderhoudsproject Talmaweg 33 t/m 37, 63 t/m 67, 79 t/m 89 en 93 t/m 97 Geachte bewoner(s) Woningen zeggen niets, bewoners wel is een uitspraak van een van onze relaties. In dit boekje staat informatie

Nadere informatie

Leefbaarheid. prettig wonen. in uw wijk. Samen werken aan

Leefbaarheid. prettig wonen. in uw wijk. Samen werken aan Leefbaarheid Samen werken aan prettig wonen in uw wijk Plezierig wonen wordt niet alleen bepaald door uw woning. Minstens zo belangrijk is een schone, veilige buurt, waarin de bewoners prettig met elkaar

Nadere informatie

Checklist Huis kopen TOP. MuurTotaal. 60 aanbevelingen bij het kopen van een huis. gladde wanden zonder stukadoren. René van Esch 06-43 86 11 60

Checklist Huis kopen TOP. MuurTotaal. 60 aanbevelingen bij het kopen van een huis. gladde wanden zonder stukadoren. René van Esch 06-43 86 11 60 Checklist Huis kopen 60 aanbevelingen bij het kopen van een huis Bij het kopen van een huis komt veel kijken. Deze checklist helpt je om alle zaken goed te regelen waardoor het kopen van een huis wat minder

Nadere informatie

SP-onderzoek naar de woningen op de Ter Braaklaan, Schaerweijdelaan en Vestdijklaan

SP-onderzoek naar de woningen op de Ter Braaklaan, Schaerweijdelaan en Vestdijklaan SP-onderzoek naar de woningen op de Ter Braaklaan, Schaerweijdelaan en Vestdijklaan De SP-Zeist heeft eind 2012 / begin 2013 onderzoek gedaan in en rond de Ter Braaklaan. Dit naar aanleiding van klachten

Nadere informatie

Plannen Woontij in Oosterend. 30 oktober 2014 Woontij levert een duurzame bijdrage aan de realisatie van woonwensen van mensen

Plannen Woontij in Oosterend. 30 oktober 2014 Woontij levert een duurzame bijdrage aan de realisatie van woonwensen van mensen Plannen Woontij in Oosterend 30 oktober 2014 Woontij levert een duurzame bijdrage aan de realisatie van woonwensen van mensen Agenda Terugblik op de vergadering van 10 April Huisbezoeken Overleg klankbordgroep

Nadere informatie

Dokter Van Ledestraat 15

Dokter Van Ledestraat 15 Dokter Van Ledestraat 15 2265BP, LEIDSCHENDAM Vraagprijs 209.000 k.k. Soort woning : galerijflat Type woning : appartement/flat Bouwjaar : 2002 Aantal kamers : 3 Woonoppervlakte : 104 m² Inhoud : 325 m³

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN BEWONERSAVOND TER HAARKADE 16 MEI 2012

VEELGESTELDE VRAGEN BEWONERSAVOND TER HAARKADE 16 MEI 2012 VEELGESTELDE VRAGEN BEWONERSAVOND TER HAARKADE 16 MEI 2012 Algemene vragen Waarom kiest Portaal voor renovatie en niet voor sloop? Op het moment dat Portaal een afweging maakt voor renovatie of sloop wordt

Nadere informatie

Nieuwsbrief nummer 4 - oktober 2015

Nieuwsbrief nummer 4 - oktober 2015 Nieuwsbrief Artiestenbuurt Huurder Adres nummer Postcode plaats Nieuwsbrief nummer 4 - oktober 2015 Voor u ligt de vierde Nieuwsbrief van Vidomes over de stand van zaken in uw buurt. In deze nieuwsbrief

Nadere informatie

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Oktober 2014 Thema 1 Goed wonen en een goede dienstverlening We vinden het in Nederland normaal dat iedereen goed kan wonen. Maar niet iedereen

Nadere informatie

ZELF KLUSSEN IN UW WONING

ZELF KLUSSEN IN UW WONING ZELF KLUSSEN IN UW WONING (zelf aanbrengen van veranderingen) WONINGBOUWVERENIGING ANNA PAULOWNA Woningbouwvereniging Anna Paulowna Aan de inhoud van deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. Op

Nadere informatie

Thús wonen BROCHURE FONTEINSHOF

Thús wonen BROCHURE FONTEINSHOF Thús wonen BROCHURE FONTEINSHOF INHOUDSOPGAVE Algemene informatie 3 1. Wat gaan we bouwen? 4 2. Plattegronden 5 3. Huurprijzen 11 4. Hoe komt u in aanmerking? 12 5. Extra informatie 13 Contactgegevens

Nadere informatie

Rapportage Energiebus

Rapportage Energiebus Rapportage Energiebus Nieuwe Leliestraat Amsterdam Type woningen: 14 portiekwoningen, 70 m2 Bouwjaar: 1974 Op verzoek van: Bewonerscommissie Nieuwe Leliestraat Verhuurder: De Alliantie Datum: 21-10-2014

Nadere informatie

Samen besparen we ons rijk. Een unieke kans om energie te besparen, aangeboden door Rentree. thuis in Deventer

Samen besparen we ons rijk. Een unieke kans om energie te besparen, aangeboden door Rentree. thuis in Deventer Samen besparen we ons rijk Een unieke kans om energie te besparen, aangeboden door Rentree. thuis in Deventer Deze Menukaart geeft voorbeelden hoe u als bewoner geld kunt besparen en meer wooncomfort kunt

Nadere informatie

Energie Energiebesparing en duurzame energie in Zwijndrecht

Energie Energiebesparing en duurzame energie in Zwijndrecht Energie Energiebesparing en duurzame energie in Zwijndrecht De gemeenten in de regio Drechtsteden werken samen aan klimaat- en energiebeleid. Ingezet wordt op energiebesparing en toename van gebruik van

Nadere informatie

Kwaliteit bezit. kwaliteit woningen. Uitgaven onderhoud. 28,8 mln 26,8 mln. Niet planmatig. 55,6 mln. Nieuwbouw huur 18,5 mln

Kwaliteit bezit. kwaliteit woningen. Uitgaven onderhoud. 28,8 mln 26,8 mln. Niet planmatig. 55,6 mln. Nieuwbouw huur 18,5 mln 5 Kwaliteit bezit Visie en doelstellingen kwaliteit bezit De kwaliteit van de woning is cruciaal voor het thuisgevoel van de bewoners. We zetten in op verduurzaming van het bezit onder de voorwaarde dat

Nadere informatie

Onderhoud 84 WONINGEN. Sprundel. De werkzaamheden vinden plaats aan de woningen in deze straten:

Onderhoud 84 WONINGEN. Sprundel. De werkzaamheden vinden plaats aan de woningen in deze straten: Onderhoud 84 WONINGEN Sprundel De werkzaamheden vinden plaats aan de woningen in deze straten: Graaf Ansfriedstraat Benedictastraat Anna Leonorastraat Anna Salomestraat Koekoekstraat Noorderstraat 8 september

Nadere informatie

Schriftelijk opzeggen

Schriftelijk opzeggen De huur opzeggen Als u gaat verhuizen, moet u de huur opzeggen en de woning heel, schoon en leeg opleveren. Een nieuwe huurder komt uw huis misschien bekijken. En medewerkers van Trivire komen de woning

Nadere informatie

Warmte & ventilatie. Richtlijnen voor een warme en geventileerde woning

Warmte & ventilatie. Richtlijnen voor een warme en geventileerde woning Warmte & ventilatie Richtlijnen voor een warme en geventileerde woning Om prettig te wonen, moet uw woning niet alleen goed onderhouden zijn, maar ook comfortabel. Een warm huis in de winter, maar ook

Nadere informatie

U wilt uw huur opzeggen. Alle regels en tips op een rij.

U wilt uw huur opzeggen. Alle regels en tips op een rij. U wilt uw huur opzeggen Alle regels en tips op een rij. 1 2 Uw huur opzeggen Als u andere woonruimte heeft gevonden en gaat verhuizen, moet u bij de woningcorporatie de huur van uw huidige woning opzeggen.

Nadere informatie

Rapport klanttevredenheid 2013

Rapport klanttevredenheid 2013 Rapport klanttevredenheid 2013 2014.1.73 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Procedure nieuwe verhuur 4 3. 3.1 Reparatieverzoeken Resultaten afgehandelde enquêtes Meerssen 2013 5 5 4. Procedure vertrekkende

Nadere informatie

U wilt verbouwen? In deze brochure leest u wat u moet weten als u veranderingen aan of in uw woning wilt aanbrengen.

U wilt verbouwen? In deze brochure leest u wat u moet weten als u veranderingen aan of in uw woning wilt aanbrengen. U wilt verbouwen? In deze brochure leest u wat u moet weten als u veranderingen aan of in uw woning wilt aanbrengen. Inhoud Wonen naar uw zin pagina 3 Waarom regels? pagina 5 Toestemming vragen pagina

Nadere informatie

Architect Dudoklaan 57

Architect Dudoklaan 57 Architect Dudoklaan 57 2552MV, 'S-GRAVENHAGE Vraagprijs Soort woning : eengezinswoning Type woning : tussenwoning Bouwjaar : 1985 Aantal kamers : 5 Woonoppervlakte : 122 m² Inhoud : 347 m³ 0900-9100100

Nadere informatie

In dit boekje hebben wij voor u gegevens verzameld over de woningen, de huurprijzen en de bijkomende servicekosten.

In dit boekje hebben wij voor u gegevens verzameld over de woningen, de huurprijzen en de bijkomende servicekosten. eisen. Dit houdt in dat ze een hoog niveau aan gebruikskwaliteit, toegankelijkheid en aanpasbaarheid hebben. De woningen zijn voorzien van inbraakwerend hang- en sluitwerk en worden gebouwd onder politiekeurmerk

Nadere informatie

Resultaten Enquête Woonwensendichterbij.nl

Resultaten Enquête Woonwensendichterbij.nl Resultaten Enquête Woonwensendichterbij.nl Hoe stemmen we het aanbod af op de vraag? Doel van de enquête is te onderzoeken hoe het aanbod van woningen afgestemd kan worden op de vraag, de woonwens van

Nadere informatie

WAAROM ALLES-IN-HUIS?

WAAROM ALLES-IN-HUIS? WAAROM ALLES-IN-HUIS? ONTWIKKELD VOOR JOU Het Alles-in-Huis pakket is ontwikkeld met jou, de bewoner, als uitgangspunt. Een voorbeeld, wij weten dat veel mensen s nachts slapen met hun raam open. Daarom

Nadere informatie

Zorgeloos huren. regionaal & betrokken

Zorgeloos huren. regionaal & betrokken regionaal & betrokken Zorgeloos huren U huurt een woning bij een corporatie of bent dat van plan. Dan is het goed om te weten wat uw corporatie doet om de kwaliteit van dienstverlening op orde te houden.

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Boezemstraat / Molenvlietsingel

Informatiebijeenkomst Boezemstraat / Molenvlietsingel Informatiebijeenkomst Boezemstraat / Molenvlietsingel Voorstellen QuaWonen NBU John Bos Edward de Jager Floor Verdoorn Maarten Cornet Richard Buijs Ludo Peeters Agenda Resultaten Vragenlijsten Onderhoudsplan

Nadere informatie

Energie besparen en meer wooncomfort. Een unieke kans om energie te besparen, aangeboden door Maaskant Wonen.

Energie besparen en meer wooncomfort. Een unieke kans om energie te besparen, aangeboden door Maaskant Wonen. Energie besparen en meer wooncomfort Een unieke kans om energie te besparen, aangeboden door Maaskant Wonen. Deze Menukaart geeft voorbeelden hoe u als bewoner geld kunt besparen en meer wooncomfort kunt

Nadere informatie

95 PéGé woningen De Ooi

95 PéGé woningen De Ooi 95 PéGé woningen De Ooi 52 rode woningen 43 blauwe woningen 95 PéGé woningen De Ooi Agenda: Visie en ambitie. Huurders en doelgroep. Vastgoedstrategie. Bewoners enquête 2015 Kwaliteit. Mogelijkheden en

Nadere informatie

Prettige Kerstdagen en Gelukkig Nieuwjaar!

Prettige Kerstdagen en Gelukkig Nieuwjaar! Jaargang 6, nummer 2 15 december 2010 Openingstijden en telefoonnummers: Openingstijden van ons kantoor: maandag, dinsdag donderdag en vrijdag van 09.00 tot 10.00 uur. Telefonisch zijn we op werkdagen

Nadere informatie

Stap in de vernieuwing van de wijk

Stap in de vernieuwing van de wijk Stap in de vernieuwing van de wijk Samen kijken naar de beste aanpak voor uw woning Van verouderd naar eigentijds en fijn wonen Resultaten onderzoek Intermaris wil voor de toekomst weten waar de mogelijkheden

Nadere informatie

over woningverbetering

over woningverbetering over woningverbetering In deze brochure staat wat u van Lefier kunt verwachten bij een woningverbetering van uw woning. Ook kunt lezen wat wij van u verwachten. wat is woningverbetering? Onder woningverbetering

Nadere informatie

Energie. 1 Conclusies. Energiebesparing en duurzame energie in de Drechtsteden

Energie. 1 Conclusies. Energiebesparing en duurzame energie in de Drechtsteden Energie Energiebesparing en duurzame energie in de Drechtsteden De gemeenten in de regio Drechtsteden werken samen aan klimaat- en energiebeleid. Ingezet wordt op energiebesparing en toename van gebruik

Nadere informatie

Jaarbericht 2015/2016

Jaarbericht 2015/2016 Jaarbericht 2015/2016 Meneer en mevrouw Van der Naalt uit Marum zijn al 50 jaar huurder van Wold & Waard. Onze activiteiten in 2015 Onze financiën in 2015 Onze plannen in 2016 Zicht op 2015/2016 In dit

Nadere informatie

Pré Wonen Postbus CA HAARLEM Etalage Geprint op : Blekersvaartweg 48 D. galerijwoning

Pré Wonen Postbus CA HAARLEM  Etalage Geprint op : Blekersvaartweg 48 D. galerijwoning Pré Wonen Postbus 2008 2002 CA HAARLEM www : www.prewonen.nl Etalage Geprint op : 24-08-2016 Adres Blekersvaartweg 48 D Postcode 2101 CD Plaats HEEMSTEDE Omschrijving Woning Type galerijwoning Wijk omschrijving

Nadere informatie

Dienstverlening van SallandWonen

Dienstverlening van SallandWonen Dienstverlening van SallandWonen 100% wonen Zorgeloos wonen bij SallandWonen Wat kunt u verwachten van een kwaliteitscorporatie 3 Even voorstellen U huurt een woning bij SallandWonen of bent dat van plan.

Nadere informatie

Nieuwbouwproject Bakkerspunt In het centrum van Zoeterwoude-Dorp TE HUUR

Nieuwbouwproject Bakkerspunt In het centrum van Zoeterwoude-Dorp TE HUUR Nieuwbouwproject Bakkerspunt In het centrum van Zoeterwoude-Dorp TE HUUR Dr. Bouwdijkstraat 21b, 21c, 21d, 21e, 21f en 25a In het centrum van Zoeterwoude Dorp Huurprijs 499,20 1 woning op de begane grond

Nadere informatie

"De wijk is er echt van opgeknapt"

De wijk is er echt van opgeknapt Een uitgave van Woningstichting Brummen 20e jaargang - december 2010 Bewoner Jan Elshof tevreden over ingrijpende renovatie "De wijk is er echt van opgeknapt" In een vorige editie van dit blad lieten wij

Nadere informatie