Iedereen beschermd tegen armoede? Lokaal aan de slag met de politieke inhoud van de campagne. Sociaal onrecht treft 1 op 7 mensen in ons land

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Iedereen beschermd tegen armoede? Lokaal aan de slag met de politieke inhoud van de campagne. Sociaal onrecht treft 1 op 7 mensen in ons land"

Transcriptie

1 Lokaal aan de slag met de politieke inhoud van de campagne Iedereen beschermd tegen armoede? Sociaal onrecht treft 1 op 7 mensen in ons land

2 België is een welvaartsstaat, Brussel is de hoofdstad van Europa en Vlaanderen beschouwt zichzelf als een Europese top-regio. Toch leeft ongeveer 15% van de bevolking hier in armoede. Hoe is dat mogelijk? Zijn we dan niet allemaal beschermd door de sociale zekerheid en andere vormen van sociale bescherming? Blijkbaar niet. Voor de campagne 2014 koos Welzijnszorg voor het thema Iedereen beschermd tegen armoede?. Welzijnszorg vindt dat iedereen in ons land recht heeft op een goede sociale bescherming. Dat wil zeggen dat iedereen beschermd moet zijn tegen sociale risico s zoals ziekte of je werk verliezen. Het betekent ook dat je hulp en ondersteuning krijgt waar nodig, en dat de dienstverlening optimaal functioneert. Een van de pijlers van Welzijnszorg is het politieke werk. We willen structurele oplossingen om zo de armoede terug te dringen. Dit kan door de steun van sterke partners, door honderden vrijwilligers die handtekeningen verzamelen en door intensieve contacten met politici en beleidsmakers. Ook jij kan iets doen! Ook in jouw gemeente is er armoede en ook op dat lokale niveau kan er heel wat ten goede veranderen. Met dit model kan je zelf in je groep of vereniging aan de slag met de campagne van Welzijnszorg Iedereen beschermd tegen armoede?. Hoe ga je te werk? 1. Bespreek binnen je organisatie de campagne Iedereen beschermd tegen armoede?. 2. Lijkt deze campagne jullie ook iets om lokaal mee aan de slag te gaan? Registreer dan via met daarbij als onderwerp lokaal politiek. Geef de gegevens mee van je groep, wat jullie van plan zijn, en je contactadres. Na registratie krijgen jullie als aanmoediging alvast gratis de campagne-dvd opgestuurd. Deze kan je gebruiken om verder aan de slag te gaan. 3. Zoek enkele trekkers die lokaal werk willen maken van de eisen. 4. Je kan kiezen voor één specifieke actie, of je kan ze alle allemaal proberen of combineren. Dat beslis je zelf, samen met je groep. 5. De werkmodellen geven je ideeën en manieren voor een bespreking of voorstellen. Natuurlijk kan je ook op je eigen manier aan de slag gaan. Wees gerust creatief! 6. Laat ons weten hoe het gegaan is. Wijzelf, maar ook andere groepen, kunnen van jullie leren. Via horen we graag wat jullie allemaal gedaan hebben. Zijn jullie lid van een vereniging of beweging? Misschien kan je wel een beroep doen op een regionale medewerker van je organisatie voor begeleiding? 2

3 Dialoogondersteuners versterken de stem van mensen in armoede in welzijnsschakelgroepen Mensen in armoede die in dialoog gaan binnen hun gemeente, dàt willen we bereiken met de dialoogondersteuners. Welzijnszorg en Welzijnsschakels ondersteunen groepen hierbij. Ze zoeken voor je groep een vrijwillige dialoogondersteuner, die jullie helpt en begeleidt bij jullie lokale eisen. Wat doen dialoogondersteuners voor jouw groep? Ze helpen je organisatie bekend te maken. Ze verzamelen jullie je eisen en wensen en structureren ze. Ze helpen je de voornaamste knelpunten formuleren. Ze zoeken naar verbetervoorstellen. Ze zoeken mee naar extra informatie. Ze helpen een netwerk uitbouwen. Ze bereiden samen met jullie de dialoog voor. Ze treden mee in dialoog met bv. het OCMW, de gemeente, De voordelen spreken voor zich: Je groep krijgt de kans om in je eigen gemeente concrete, realistische verbeteringen voor mensen in armoede te bepleiten. Of zelfs af te dwingen of te realiseren. Je groep werkt mee aan de structurele bestrijding van armoede in ons land. Een dialoogproces versterkt je groep en de mensen. Heel wat lokale besturen zijn vragende partij: ze willen graag samen met mensen in armoede naar oplossingen zoeken. Zijn jullie een Welzijnsschakel en wil je op lokaal vlak een verschil maken? Contacteer dan je regionale medewerker. Meer informatie? Welzijnschakels: Jozefien Godemont 3

4 Actie 1 Werken met de rechtenverkenner Benodigdheden Een internetverbinding, laptop, beamer en scherm Doel Ontdek een handig instrument waarmee je mensen sneller op weg kan helpen naar hun rechten. Zo draagt je groep bij tot proactief handelen. Achtergrond We hebben heel wat aanvullende rechten en tegemoetkomingen voor mensen met een laag inkomen en/of hoge kosten. Maar al te vaak blijven mensen verstoken van die rechten. Ze slagen er niet in om al hun rechten uit te putten door een gebrek aan informatie of aan administratieve vaardigheden, door ingewikkelde regelgeving, door wijzigende persoonlijke situaties Er bestaat een instrument dat je op weg zet om die rechten te achterhalen en zo mensen vooruit te helpen: de rechtenverkenner. De rechtenverkenner geeft je een online overzicht van sociale rechten: premies en andere voordelen op het vlak van onderwijs, arbeid, wonen, welzijn, energie... voor kwetsbare groepen: ouderen, chronisch zieken, personen met een handicap, werkzoekenden,... door verschillende overheden: federale, Vlaamse, provinciale en lokale overheid Werkwijze Ga naar de website Bekijk de powerpointpresentatie in download rechtenverkenner. Je vindt een goede handleiding op de website. We voegen ze ook toe als bijlage op pagina 5. Pas de rechtenverkenner toe op een aantal persoonlijke situaties in je groep Nodig iemand uit van het OCMW voor een gesprek over dienstverlening Ga in gesprek over de rol van de (welzijnsschakel) groep bij het proactief benaderen van rechten en dienstverlening 4

5 Bijlage Wat vind je in de rechtenverkenner? De website be geeft een online overzicht: van sociale rechten: premies en andere voordelen op het vlak van onderwijs, arbeid, wonen, welzijn, energie, vervoer, justitie... voor kwetsbare groepen: ouderen, chronisch zieken, personen met een handicap, werkzoekenden, personen met een laag inkomen... door verschillende overheden: federale, Vlaamse, provinciale en lokale overheid De basisinformatie over elk recht is opgenomen in een gedetailleerde fiche met daarin: een omschrijving van het recht de voorwaarden waaraan je moet voldoen de aanvraagprocedure de documenten die je bij je aanvraag moet meebrengen de contactgegevens van de dienst waar je het recht aanvraagt een overzicht van andere interessante rechten Hoe zoek je in de rechtenverkenner? Elke opzoeking in de rechtenverkenner start met het ingeven van je postcode. Deze bepaalt de gemeentelijke en provinciale rechten die moeten verschijnen. Klik hiervoor op de knop Uw postcode invoeren rechts bovenaan. Na het invoeren van de postcode kan je de rechtenverkenner op verschillende manieren doorzoeken. De zoekmogelijkheden zijn opgenomen in het navigatiemenu bovenaan de site: Doelgroepen Thema s Persoonlijk profiel Van A-Z / Trefwoorden Het resultaat van je zoekopdracht is steeds een overzicht van de relevante rechten. Extra icoontjes bij elk recht geven informatie over: de herkomst van het recht federaal recht Vlaams recht provinciaal recht gemeentelijk recht de toegang tot het recht algemeen recht: iedereen heeft hier recht op individueel recht: je moet aan bepaalde voorwaarden voldoen Door te klikken op de benaming van het recht open je een fiche met de gedetailleerde informatie. Zoeken op doelgroep In de rechtenverkenner zijn acht doelgroepen (ouderen, chronisch zieken, werkzoekenden ) opgenomen. Door te zoeken op doelgroep krijg je een overzicht van de rechten van belang voor de specifieke doelgroep. Opmerking: vaak behoor je tot meerdere doelgroepen bekijk dan de rechten voor elke doelgroep waartoe je behoort. Zoeken op thema In de rechtenverkenner zijn veertien thema s (welzijn, arbeid, wonen, onderwijs ) opgenomen. Door te zoeken op thema krijg je een overzicht van de rechten die horen bij het gekozen thema. 5

6 Zoeken via een persoonlijk profiel Met het persoonlijk profiel krijg je een overzicht op maat van uw rechten. Je voert in enkele invulschermen informatie in over onder meer je woning, gezin, opleiding en werk. De rechtenverkenner zoekt dan gericht welke rechten voor je van toepassing zijn. Zoeken in een alfabetisch totaaloverzicht of op trefwoord Via het navigatiemenu Van A-Z krijg je een overzicht van alle sociale rechten of zoek je op trefwoord naar een bepaald recht. Op zoek naar diensten en voorzieningen? De rechtenverkenner werkt samen met de interprovinciale sociale kaart om ook voorzieningen en organisaties op het terrein beter bekend te maken. Via zogenaamde dienstenfiches zoek je gericht naar bepaalde diensten als poetshulp, rust- of verzorgingstehuizen of een klusjesdienst in uw gemeente. De dienstenfiches zijn in de rechtenverkenner terug te vinden onder de benaming Sociale kaart - Voorzieningen voor gevolgd door de naam van de doelgroep of het thema. Opmerking: de vroegere benaming van een recht is vaak als trefwoord gekoppeld aan de nieuwe benaming. Zoek je bijvoorbeeld naar het bestaansminimum, dan krijg je een overzicht van rechten in verband met het leefloon. 6

7 Actie 2 Een menswaardig inkomen: aanvullende steun door het OCMW Benodigdheden Een internetverbinding, laptop, beamer en scherm Doel Ervaar wat leven met een laag inkomen concreet betekent. Maak kennis met de aanvullende financiële steun die het OCMW kan verlenen. Ga met hen in gesprek over een menswaardig inkomen. 1,6 Miljoen mensen in ons land leven in armoede (15,3%). Ze leven veelal van een vervangingsinkomen dat onder de Europese armoedegrens ligt. Maar ook niet ieder inkomen uit arbeid volstaat voor een menswaardig leven. Eén op vijf mensen in armoede werkt voltijds of deeltijds. Het OCMW kan, naast het leefloon, personen met een laag inkomen een aanvullende financiële steun toekennen: een specifieke lokale maatregel die wordt toegekend op basis van een persoonlijk financieel onderzoek. Op de website van het OCMW vind je meestal meer informatie over aanvullende financiële steun. Ieder OCMW bepaalt zelf hoe ze aanvullende financiële steun verleent. De verschillen tussen OCMW s kunnen groot zijn. Daarom ontwikkelde de Vereniging voor Steden en Gemeenten (VVSG) een instrument waarmee OCMW s aanvullende steun kunnen toekennen volgens eenzelfde achterliggende visie. Stapsgewijs kan de OCMW-medewerker de aanvullende steun berekenen. Dat biedt al iets meer zekerheid op een objectieve behandeling van iemands aanvraag. Het Centrum voor budgetadvies en budgetonderzoek gaat nog een stapje verder. Ze maakten een budgetcalculator waarmee je kan berekenen welk inkomen minimum nodig is om menswaardig te leven volgens je gezinssituatie. Dit noemen we een referentiebudget. Voor de OCMW s maakten ze een instrument om aanvullende financiële steun te berekenen op basis van deze referentiebudgetten voor een menswaardig inkomen (REMI). Werkwijze Maak kennis met de budgetcalculator en bereken je minimum inkomen Rechtstreekse link Meer achtergrondinformatie en knop bereken uw minimum inkomen via Bereken het minimum inkomen voor een aantal gezinssituaties en vergelijk deze met de vervangingsinkomens (tabel in bijlage) Ga naar de website van het OCMW van je gemeente en zoek de informatie op over aanvullende financiële steun Wie komt in aanmerking voor aanvullende financiële steun? Welke steun wordt verleend? - specifiek, zoals bv; gezondheidskosten, huisvestingskosten, energiekosten, schoolkosten, kosten voor sociale, culturele of sportieve participatie of algemene toelage bovenop het leefloon? - in geld of in natura? - Eenmalig of herhaald? - Verworven of terugbetaalbaar? Nodig iemand van het OCMW uit voor een gesprek over aanvullende financiële steun Stel vragen bij de informatie die je opzocht over bijkomende financiële steun Deel jullie ervaring met noden waarmee de groep moet omgaan. Met welke noden wordt het OCMW vooral geconfronteerd? Wat zijn jullie ervaringen met de hulpverlening van het OCMW? Kent/gebruikt het OCMW het instrument van de VVSG? Kent/gebruikt het OCMW het instrument REMI? 7

8 Actie 3 De dienstverlening voor de sociale zekerheid in jouw gemeente in kaart brengen Benodigdheden: Een kaart van jouw gemeente Balpennen/stiften Stickertjes in twee kleuren Post-its Doel De sociale zekerheid is een groot en complex geheel van sociale bescherming: gezondheidszorg, werk, kinderbijslag, pensioen Met deze oefening bekijken we in groep waar je in je gemeente terechtkan voor dienstverlening die behoort tot de sociale zekerheid. Je gaat samen op zoek naar de (overheids)diensten en instellingen die je verder kunnen helpen wanneer je hulp nodig hebt. Waarvoor kan je in de eigen gemeente terecht en waarvoor niet? Zijn er eventueel alternatieven beschikbaar? Kunnen we als groep voor een verbetering zorgen? We concentreren ons hier op de sociale zekerheid. De sociale bijstand (leefloon, Inkomensgarantie Ouderen, Integratietegemoetkoming ) komt bij deze oefening niet specifiek aan bod. Hiervoor kan je voor informatie terecht bij het OCMW. Werkwijze: Voorbereiding Neem een kaart van je gemeente en leg deze op tafel. Je kan ze ook ophangen en met punaises en post-its werken om dingen aan te duiden. Grote groepen kunnen zich verdelen in meerdere kleine groepjes, zorg dan voor meerdere kaarten. Zorg dat elk groepje een gespreksleider heeft. Print een exemplaar van de bijlage Takken van de sociale zekerheid op pagina 10. Voor de gespreksleider(s) is er de bijlage Diensten en voorzieningen in jouw gemeente op pagina 12. Hierop vind je alvast heel wat diensten en voorzieningen die misschien in de gemeente aanwezig zijn. Daarnaast ook enkele suggesties waar je als lokale groep kan aan meewerken. Hierdoor kan het gesprek vlotter verlopen, kan er ingespeeld worden op de thema s die leven bij de groep of een aanzet gegeven worden tot verandering. Introductie Geef het blad met de takken van de sociale zekerheid aan de groepen. Je vindt hierop ook een woordje uitleg over hoe de sociale zekerheid in elkaar zit. Het kan gemakkelijker zijn om je te beperken tot het stelsel voor werknemers wanneer in je groep enkel mensen zitten die daar ervaring mee hebben. Heb je ook enkele zelfstandigen in je groep, dan is het zeker ook interessant om dit verder te bekijken. Hier publications/general.pdf vind je een interessante overzichtsbrochure over de sociale zekerheid voor zelfstandigen. 8

9 Het is interessant dat iemand kort uitlegt hoe de sociale zekerheid werkt. Misschien kan iemand uit je groep dit, ook mensen van een mutualiteit of vakbond kan je hiervoor aanspreken. Zij kunnen de basisprincipes uitleggen. Je kan ook de DVD van Welzijnszorg tonen en/of deze filmpjes gebruiken als inleiding: - https://www.youtube.com/ watch?v=tl5iaphcscs (promofilmpje van de RSZ met uitleg over de sociale zekerheid en de financiering) - https://www.youtube.com/ watch?v=3ihifyjkjko (filmpje over de geschiedenis van de sociale zekerheid) Oefening op de kaart Ga aan de slag en duid op de kaart aan waar je in jouw gemeente terechtkan voor hulp- of dienstverlening voor de verschillende onderdelen van de sociale zekerheid. Werk met post-its, papiertjes of met nummertjes om te omschrijven wat zich op die locatie bevindt en voor welke tak(ken) van de sociale zekerheid je terechtkan. (bv. Kantoor van vakbond: kan je terecht voor werkloosheidsverzekering, maar ook voor arbeidsongevallen, beroepsziekten en pensioenen) Zorg er voor dat iedereen in de groep aan bod komt. Geef ieder uit de groep rode en groene stickertjes of zorg voor stiften. Iedereen mag aanduiden welke dienst hij goed vindt en welke niet. Vraag waarom. Bespreking Wanneer je denkt dat je kaart volledig is, kan je de bespreking starten. Gebruik daarvoor volgende vragen: Kunnen we voor alle takken van de sociale zekerheid hulp krijgen in onze gemeente? Welke wel, welke niet? Zijn deze diensten voldoende dichtbij, kan je ze vlot bereiken? Zijn er diensten die via telefoon of website te bereiken zijn. Is dit gebruiksvriendelijk? Wat kan er beter? Zijn we goed op de hoogte van wat er allemaal bestaat? Hoorden we van diensten die we niet kenden? Weten we waarvoor je er allemaal terechtkan? Welke diensten zijn wel aanwezig maar werken volgens ons niet goed? Wat zou er realistisch kunnen verbeteren om onze rechten in de gemeente beter te garanderen? Waarover willen we graag meer weten? Kunnen we hiervoor iemand uitnodigen om een woordje uitleg te geven? Gaan we verder actie ondernemen rond dit thema? Welke? Wanneer? 9

10 Bijlage De takken van de sociale zekerheid Onderworpen Werknemers en werkgevers Inning RSZPPO RSZ HVKZ FOD financiën Globalisering en verdeling Betaling van de prestaties Kinderbijslagkassen Rechthebbenden RSZ-Globaal beheer RIZIV Geneesk. verz. RVP RKW FBZ FAO RVA HVKZ RIZIF Uitkeringen Ziekenfondsen HZIV Zieken Primaire ondergeschikten en invaliden Ziekenfondsen Erkende vakbonden HVW Gepensioneerden Kinderen Slachtoffers Slachtoffers Werklozen, bruggepensioneerden en loopbaanonderbreking Verplichte private verzekeringen Zieken, invaliden, werklozen, bruggepensioneerden, beroepsopleiding Takken Geneeskundige verzorging Uitkeringen Pensioenen gezinsbijslag Beroepsziekten Arbeidsongevallen Werkloosheidsverzekering Stelsel der zeelieden 10

11 Bij de organisatie van het Belgische socialezekerheidssysteem moet er in de eerste plaats een onderscheid worden gemaakt tussen de drie stelsels. Werknemersstelsel Ambtenaren Zelfstandigen Voor het werknemersstelsel - het grootste van de drie - is de RSZ (Rijkdsdienst voor Sociale Zekerheid) de overkoepelende instelling. De RSZ int zowel de werknemers- als de werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid. De uitbetaling van de uitkeringen gebeurt door betalingsinstellingen, parastatale instellingen genoemd. Iedere tak van de sociale zekerheid heeft één specifieke parastatale, namelijk: RKW: Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers RVA: Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening RVP: Rijksdienst voor Pensioenen RIZIV: Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering FAO: Fonds voor Arbeidsongevallen FBZ: Fonds voor Beroepsziekten RJV: Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie Zelfstandigen zijn verzekerd voor vijf takken in de sociale zekerheid (geneeskundige verzorging, arbeidsongeschiktheid of invaliditeit, moederschapsverzekering, gezinsbijslag, pensioen en faillissement). Zefstandigen sluiten zich aan bij en betalen sociale bijdragen aan een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen of bij de Nationale Hulpkas voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen, die beheerd wordt door het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ). Sociale verzekeringsfondsen hebben ook de taak om bepaalde uitkeringen uit te betalen aan zelfstandigen (gezinsbijslag, moederschapshulp, uitkeringen in het kader van de sociale verzekering in geval van faillissement en onvoorwaardelijke pensioenen). Het RSVZ heeft twee taken, namelijk: het innen van alle bijdragen het coördineren van de uitbetaling van uitkeringen (behalve voor ziekte en invaliditeit) Ambtenaren kan je opdelen tussen personeelsleden van plaatselijke en provinciale overheden en van andere administraties. Voor die welke tot de eerste categorie behoren, is de RSZPPO (Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Plaatselijke en Provinciale Overheidsdiensten) opgericht als overkoepelend orgaan. Voor de andere ambtenaren is de tewerkstellende overheid zelf verantwoordelijk voor de inning en uitbetaling van de bijdragen, met uitzondering van de bijdragen voor geneeskundige verzorging, die in de gewone werknemersregeling terechtkomen. 11

12 Bijlage Diensten in je gemeente Hier vind je een lijst met mogelijke diensten die aanwezig zijn in je gemeente en waar je terechtkan voor dienstverlening over één van de takken van de sociale zekerheid. Deze lijst is een aanzet, het is onmogelijk om zo n lijst op te stellen die geldt voor elke gemeente. Misschien zijn er bij jullie wel nog andere diensten, anderen zullen dan weer niet voorkomen. Ziekenhuis Wijkgezondheidscentrum Huisdokters Tandartsen Andere specialisten Consultatiebureau kind en gezin Gemeentehuis Mutualiteiten Kantoor Hulpkas ziekteverzekering Werkwinkel Opleidingscentrum Vakbonden PWA-kantoor Dienstenchequebedrijf Unizo-kantoor Sociaal-economiebedrijf VDAB/Actiris kantoor RVA-kantoor Kantoor Hulpkas werkloosheid Gemeentehuis Vakbond Ouderenorganisatie Lokaal dienstencentrum Opvoedingswinkel CAW OCMW 12

13 Actie 4 Een quiz over armoede Benodigdheden Antwoordkaartjes (A-B-C). Het aantal is afhankelijk van de gekozen variant en het aantal aanwezigen. Introductie Op dit moment leven 1,7 miljoen Belgen in armoede. Een onthutsend cijfer. Hoe kan dat in een modern, welvarend land als het onze? Met deze quiz leer je meer over de complexe wereld van armoede. Je hoort cijfers, weetjes en fabels, en krijgt telkens die mogelijke antwoorden. Je kan deze quiz in jouw groep spelen, of als inleiding op een inhoudelijke avond of één van de andere acties. Zo kan je ook mensen van het OCMW, de vakbond, de mutualiteit, het gemeentebestuur, de werkwinkel uitnodigen. Wat weten zij over armoede? Quiz Je kan kiezen tussen twee spelvormen: Variant 1 Verdeel de aanwezigen in groepjes en geef aan elke groep 3 kaartjes: A, B of C. De quizmaster leest de vragen en beweringen voor samen met de verschillende keuzemogelijkheden. Overleg even in je groepje. Op het teken van de quizmaster moet ieder groepje antwoorden door het kaartje met hun antwoord in de lucht te steken. Als quizmaster geef je per vraag het juiste antwoord en noteer je de score per groepje. Zo weet je achteraf welk groepje de meeste gegevens correct had. Materiaal: antwoordkaartjes (A B C) voor iedere groep Variant 2 Speel met de hele groep een afvalrace. Geef aan elke deelnemer drie antwoordkaartjes: A B C. De quizmaster legt de vragen en beweringen één voor één voor, samen met de verschillende antwoordmogelijkheden. De deelnemers antwoorden door één van hun drie kaartjes in de lucht te steken. Mensen die fout antwoorden, mogen bij de volgende vragen niet meer spelen. Op die manier wordt het spannend, maar vallen er natuurlijk gaandeweg mensen uit de boot. De deelnemer die het laatst overblijft, is de winnaar. Materiaal: antwoordkaartjes (A B C) voor iedere deelnemer 1. Hoeveel Belgen leven in armoede? A. 1 op 7 B. 1 op 8 C. 1 op 9 De maatstaf die wordt gehanteerd voor armoede is de grens van 60% van het mediaan netto equivalent inkomen. Hierbij wordt geen rekening gehouden met een woning in eigendom. Wanneer het totale netto-inkomen van een huishouden zich onder deze grens situeert, spreken we over een verhoogd armoederisico. In 2014 behoort 15,3% (ongeveer 1 op 7 personen) van de Belgische bevolking tot de groep met een armoederisico op basis van het inkomen. In absolute cijfers komt dit overeen met ongeveer personen. Dit betekent concreet dat die 15,3% van de bevolking niet beschikt over een inkomen van 1000 netto per maand voor een alleenstaande en netto per maand voor een gezin met twee kinderen. 13

14 2. Wie geen inkomen heeft, kan in ons land beroep doen op een leefloon. Voor iemand die alleen woont, bedraagt het leefloon per maand: A. 725,79 B. 817,36 C. 955,25 Sinds oktober 2002 is het Recht op Maatschappelijke Integratie (RMI) van kracht, in de vorm van een uitkering (het leefloon) of tewerkstelling (activering). Het leefloon kwam in de plaats van het bestaansminimum. Volgens de meest recente cijfers (september 2013) bedraagt het leefloon voor een alleenstaande 817,36 per maand. Voor iemand met een gezin ten laste is dit 1089,82 per maand met (met minimum 1 minderjarig kind, bedrag is niet afhankelijk van het aantal kinderen), terwijl een samenwonende 544,91 per maand ontvangt. 3. Nieuwe armoede is een recent begrip. Hiermee bedoelen we: mensen die arm geworden zijn door omstandigheden, bijvoorbeeld door een ongeval, ziekte, faillissement, Daarnaast heb je ook generatie-armoede. Wat is dat? A. De mensen die voor de volgende generatie geen geld nalaten, zodat deze arm zullen zijn B. De jonge generatie die het te bont maakt door niet te willen studeren en hierdoor zorgt dat hun kinderen in armoede terechtkomen. C. Mensen die van generatie op generatie arm zijn, die met andere woorden de armoede erven van hun ouders. Kansarmoede is niet helemaal hetzelfde als armoede. We spreken van kansarmoede als er zich een cumulatie voordoet van risicofactoren. Bijvoorbeeld: een laag inkomen, een laag opleidingsniveau bij de ouders, verpauperde woonomstandigheden, psychische problemen in het gezin, relatieproblemen, werkloosheid, verslavingsproblemen, problemen met het gerecht, zwakke gezondheid,... Een laag inkomen is één van de meest doorslaggevende risicofactoren. Uiteraard staan die problemen niet los van elkaar: je komt in een kringloop terecht, vaak van generatie tot generatie. Je geraakt niet op eigen houtje uit die cirkel. Je maakt immers van bij je geboorte een slechte start, en leert vaak ook niet de vaardigheden die je nodig hebt om uit de armoede te klimmen. 4. Hoeveel mensen gingen in 2013 naar de voedselbank? A mensen B mensen C mensen In 2013 deden personen een beroep op één van de negen voedselbanken, die verenigd zijn in de Belgische Federatie van Voedselbanken. Er werd ton voedsel verdeeld, ter waarde van Jaar na jaar blijft het klantenbestand groeien. In 1995 klopten personen aan, in 1999 al en in 2006 bijna , in en in Het voedsel komt van bedrijfsoverschotten, loopt tegen de vervaldatum aan of is verkeerd verpakt. Het gaat om voeding die goed is, maar niet voldoet voor het gewone circuit. 14

15 5. Hoeveel Vlamingen kunnen onvoldoende lezen of schrijven om zich in de maatschappij te redden? A. 1/7 B. 1/50 C. 1/100 Naar schatting één op de zeven Vlamingen is laaggeletterd. Zij kunnen niet (goed) lezen, schrijven of rekenen en kunnen meestal ook niet overweg met nieuwe media zoals internet. Laaggeschoolden zonder diploma secundair onderwijs, ouderen, vrouwen en werklozen hebben meer kans om laaggeletterd te zijn. Wie laaggeletterd is, beschikt over onvoldoende basisvaardigheden om zelfstandig te kunnen participeren in onze samenleving. Laaggeletterdheid belemmert het functioneren van mensen in het dagelijks leven en in hun werk. Laaggeletterden kunnen bijvoorbeeld niet of moeilijk de vertrektijden lezen in het station, hun (klein) kinderen voorlezen of een sollicitatieformulier invullen. Zij hebben problemen met bijsluiters lezen, papieren invullen, computer en internet. Bovendien bemoeilijkt hun niveau van geletterdheid de deelname aan opleidingen en cursussen. 6. Hoeveel procent werkende armen zijn er? A. 4% B. 8% C. 16% Werk vinden zou het beste medicijn zijn tegen armoede. Dat is maar gedeeltelijk waar. Een groeiend aantal mensen blijft arm, zelfs al hebben ze een betaalde job. Deze mensen werken in beroepen met een laag loon, in deeltijdse jobs, in interim arbeid, in sociale tewerkstelling of als kleine zelfstandige. Hun tewerkstelling is dikwijls ook nog belastend voor de gezondheid en het gezinsleven. De als vanzelfsprekend aangenomen verbetering van de armoedesituatie ( wie werk heeft, heeft het financieel beter en hoort er weer bij ) kan in feite wel eens een verslechtering betekenen. Dat de actieve welvaartsstaat niet voor iedereen het beloofde land is, blijkt wanneer de netto-rekening opgemaakt wordt. Als je werkt heb je meer kosten (kledij, vervoer, kinderopvang), betaal je meer belastingen en verlies je een aantal financiële voordelen die verbonden zijn aan een minimumuitkering. Sommige mensen werken zodoende voor een inkomen dat netto niet meer of zelfs minder oplevert dan hun uitkering. Dit noemt men een werkloosheidsval. Voor de mensen in kwestie is één en ander heel moeilijk uit te leggen. Hun omgeving kan bijna niet geloven dat ze het nu niet beter hebben. Werkgevers, RVA en VDAB interpreteren hun reacties vaak als een gebrek aan motivatie. Zelf ervaren zij hun armoede steeds meer als een noodlot: er lijkt geen uitweg ondanks alle inspanningen. 15

16 7. Sociale zekerheid is de beste remedie tegen armoede. Het ondersteunt mensen die niet (meer/kunnen) werken: bejaarden, werklozen, zieken, Zonder sociale zekerheid zou de armoede in ons land fors stijgen. Hoeveel procent van de bevolking zou dan in armoede leven? A. 22% B. 32% C. 42% Zonder sociale zekerheid zouden in België 42% van de mensen in armoede leven. Dankzij ons sociaal beschermingssysteem blijft dit gelukkig tot 15% beperkt. Toch moeten we vaststellen dat 1,6 miljoen mensen in ons land in armoede leeft. Er zitten dus gaten in die paraplu van de sociale zekerheid. Wat is er precies aan de hand? Bijna alle minimumuitkeringen in ons land liggen onder de armoedegrens. Wanneer je voor langere tijd beroep moet doen op zo n uitkering is de kans groot dat je inkomen veel te laag is om van te leven. Vele sociale minima blijven onder de armoedegrens. In de gezondheidszorg betaalt de sociale zekerheid het grootste deel van de kostprijs terug aan de patiënten, of doet dit rechtstreeks met de arts of het ziekenhuis. Toch is dit onvoldoende. Niet alleen is er een sluipende stijging van de kosten die de patiënt zelf moet betalen, bovendien is dit erg verschillend afhankelijk van de behandeling, de soort zorg en de arts bij wie je terechtkan. Dit zorgt voor onzekerheid, betalingsproblemen en uitstel van zorg om financiële redenen. En de kinderbijslag is op 30 jaar tijd 30% minder waard geworden. De extra kosten voor een kind wegen zo een stuk zwaarder, zeker voor wie al een laag inkomen heeft. 8. Hoeveel sociale woningen zijn er in Vlaanderen? A B C Hoewel er sinds 1996 jaarlijks gemiddeld woningen worden bijgebouwd, waarvan drie vierde huurwoningen, voldoet het aanbod niet aan de vraag. Eind 2012 waren er unieke kandidaat-huurders ingeschreven op de wachtlijsten van de sociale huisvestingsmaatschappijen in Vlaanderen. Ten opzichte van de voorgaande controle van de wachtlijsten -eind is er een stijging van kandidaten (12%). (bron: VRIND 2013, p. 300) In de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting vormt betaalbare en kwaliteitsvolle huisvesting een centraal gegeven. Huurders kennen een armoederisico dat ongeveer driemaal zo hoog is als dat van eigenaars, nl. 33,1% versus 8,8%. Waalse huurders scoren opvallend slechter dan Vlaamse, nl. 42,3% versus 20,6%. Het Belgische percentage voor huurders ligt boven het EU-gemiddelde (26,4%) en dat voor eigenaars eronder (EU-27: 13,8%). 16

Armoede in Limburg in beeld

Armoede in Limburg in beeld Armoede in Limburg in beeld STEUNPUNT SOCIALE PLANNING PROGRAMMACEL DIRECTIE MENS PROVINCIE LIMBURG SEPTEMBER 2010 Inhoudstafel Inleiding 5 Armoede: een structureel en multidimensioneel probleem 5 We werken

Nadere informatie

Alles wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid

Alles wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid Alles wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid Juli 2010 Alles wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid 2 Woord vooraf Sociale zekerheid.

Nadere informatie

Alles wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid

Alles wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid Alles wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid Juli 2008 1 Alles wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid 2 Woord vooraf Sociale zekerheid.

Nadere informatie

De ziekteverzekering. in een notendop

De ziekteverzekering. in een notendop De ziekteverzekering in een notendop Inhoud Vooraf VOORAF GELUKKIG IS ER DE SOCIALE ZEKERHEID Een duik in het verleden Hoe zit de sociale zekerheid in elkaar? De principes van de sociale zekerheid DE ZIEKTEVERZEKERING

Nadere informatie

20 Vragen. over de sociale zekerheid + + + + +

20 Vragen. over de sociale zekerheid + + + + + 20 Vragen over de sociale zekerheid + + + + + Een initiatief van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid in samenwerking met de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid + + + + + 20 Vragen over

Nadere informatie

Nota van de Vlaamse Regering. Voortgangsrapport 2011-2012 Vlaams Actieplan Armoedebestrijding Actieprogramma Kinderarmoede

Nota van de Vlaamse Regering. Voortgangsrapport 2011-2012 Vlaams Actieplan Armoedebestrijding Actieprogramma Kinderarmoede stuk ingediend op 1586 (2011-2012) Nr. 1 2 mei 2012 (2011-2012) Nota van de Vlaamse Regering Voortgangsrapport 2011-2012 Vlaams Actieplan Armoedebestrijding Actieprogramma Kinderarmoede ingediend door

Nadere informatie

Preventie binnen de schuldenproblematiek

Preventie binnen de schuldenproblematiek Departement Sociaal-Agogisch Werk Optie: Maatschappelijk Werk Preventie binnen de schuldenproblematiek Een goede oplossing of verkwisting van het geld? Door: Silvia Creemers Eindwerk aangeboden tot het

Nadere informatie

Fit in joen ooft. Inspiratie om de geestelijke gezondheid te bevorderen bij mensen met een lage sociaal-economische status

Fit in joen ooft. Inspiratie om de geestelijke gezondheid te bevorderen bij mensen met een lage sociaal-economische status ( ( Fit in joen ooft Inspiratie om de geestelijke gezondheid te bevorderen bij mensen met een lage sociaal-economische status (2) i Inhoudstafel (3) 1. Ontstaan van deze inspiratiekit 5 1.1. Inleiding

Nadere informatie

CM 2012. Diensten en voordelen CM regio Mechelen-Turnhout. www.cm.be

CM 2012. Diensten en voordelen CM regio Mechelen-Turnhout. www.cm.be CM 2012 Diensten en voordelen CM regio Mechelen-Turnhout www.cm.be Voorwoord Een handige CM-gids Deze brochure geeft je een overzicht van de dienstverlening en de voordelen van CM regio Mechelen-Turnhout.

Nadere informatie

Een sociaal statuut voor de onthaalouders

Een sociaal statuut voor de onthaalouders Een sociaal statuut voor de onthaalouders Uitgegeven door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid Inhoud Inleiding 3 1. De Belgische Sociale Zekerheid: hoe werkt dat? 4 2. Word ik dan werknemer,

Nadere informatie

EEN ANDERE BRIL EEN ANDERE KIJK

EEN ANDERE BRIL EEN ANDERE KIJK EEN ANDERE BRIL EEN ANDERE KIJK dienstverlening door de ogen van de armoedeverenigingen Voorwoord EEN ANDERE BRIL, EEN ANDERE KIJK Dienstverlening door de ogen van de armoedeverenigingen Beste lezer, Vele

Nadere informatie

Aandacht voor allochtone armoede

Aandacht voor allochtone armoede Aandacht voor allochtone armoede 1 Inhoud Inleiding...3 Aanleiding voor het project...3 Historische context...3 En de beleidscontext?...3 Maatschappelijke context...4 Een opbouwwerkproject...4 Een opbouwwerkproces

Nadere informatie

Nationaal dialoogproces Welzijnsschakels. Armoede bij ouderen. Begeleiding van CEDES

Nationaal dialoogproces Welzijnsschakels. Armoede bij ouderen. Begeleiding van CEDES Nationaal dialoogproces Welzijnsschakels Armoede bij ouderen Begeleiding van CEDES Oktober 2011 VOORWOORD Oktober was voor enkele Welzijnsschakels een spannende maand. De trein op naar Brussel, niet weten

Nadere informatie

Stichtend lid VLAAMS PATIËNTENPLATFORM Lid ENFA (European Network of Fibromyalgia Associations) Lid van ReumaNet

Stichtend lid VLAAMS PATIËNTENPLATFORM Lid ENFA (European Network of Fibromyalgia Associations) Lid van ReumaNet Stichtend lid VLAAMS PATIËNTENPLATFORM Lid ENFA (European Network of Fibromyalgia Associations) Lid van ReumaNet Secretariaat: Impulsstraat 6 C 2220 Heist-op-den-Berg Tel: 015/25.33.19 Fax: 015/23 33 38

Nadere informatie

INFORMATIE EN INSPIRATIE VOOR LOKALE ACTOREN IN HUN STRIJD TEGEN ARMOEDE

INFORMATIE EN INSPIRATIE VOOR LOKALE ACTOREN IN HUN STRIJD TEGEN ARMOEDE INFORMATIE EN INSPIRATIE VOOR LOKALE ACTOREN IN HUN STRIJD TEGEN ARMOEDE informatie en inspiratie voor lokale actoren in hun strijd tegen armoede Anneline Geerts danielle dierckx lief vandevoort In opdracht

Nadere informatie

kleine dingen die het doen

kleine dingen die het doen kleine dingen die het doen ARMEN NEMEN HET WOORD! we willen armoede uitsluiten / we gaan niet uit van veronderstellingen, maar van dat waar we zeker van zijn / we sluiten niemand uit / we hebben respect

Nadere informatie

ARMOEDE ONDER VROUWEN GROEIT SNEL

ARMOEDE ONDER VROUWEN GROEIT SNEL ARMOEDE ONDER VROUWEN GROEIT SNEL PARTICPATIEF ONDERZOEK MET VROUWEN, BELANGENBEHARTIGERS EN UITVOERDERS VAN HET ARMOEDEBELEID IN BRABANT SAMEN ZOEKEN NAAR OPLOSSINGEN COLOFON Armoede onder Brabantse vrouwen

Nadere informatie

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 2 Voorwoord wethouder van der Zanden Zo n 10% van de Helmonders leeft op of onder de grens van het sociaal minimum. Zo n inkomensgrens is een hard, meetbaar

Nadere informatie

Starten. als zelfstandige LV Z. Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen

Starten. als zelfstandige LV Z. Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen Starten als zelfstandige Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen Jonge ondernemers delen hun ervaringen in deze startersgids aangeboden door LV Z Liberaal Verbond voor Zelfstandigen Vrij Ondernemen

Nadere informatie

België. België. Leven in. Leven in. Gids voor nieuwkomers in Brussel en Wallonië. Basisrechten. België. Diensten. Werken. Wonen. Gezondheid.

België. België. Leven in. Leven in. Gids voor nieuwkomers in Brussel en Wallonië. Basisrechten. België. Diensten. Werken. Wonen. Gezondheid. Leven in België Basisrechten België Wonen Gezondheid Onderwijs Familie Samen leven Geld Informatie en advies Deze brochure kan je aanvragen bij de volgende diensten: Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles

Nadere informatie

DEEL 1 : ALGEMENE INLEIDING

DEEL 1 : ALGEMENE INLEIDING DEEL 1 : ALGEMENE INLEIDING 12 1. De weg naar het Algemeen verslag over de armoede INLEIDING 13 Wie gelukkig is leeft in een wereld van mogelijkheden L. Apostel Niemand heeft er groot belang bij de waarheid

Nadere informatie

Geen mensen uitsluiten van hulp. Wegblijven van 'eigen schuld, dikke bult' Preventie: gedrag beïnvloeden

Geen mensen uitsluiten van hulp. Wegblijven van 'eigen schuld, dikke bult' Preventie: gedrag beïnvloeden Geen mensen uitsluiten van hulp Wegblijven van 'eigen schuld, dikke bult' Preventie: gedrag beïnvloeden Inhoudspagina 3 Schuld? 4 Hoe en bij wie ontstaan schulden? Schulden zijn niet alleen een zaak van

Nadere informatie

Samen n koffie en dan actie! 9 praktijkverhalen over sport, bewegen en mensen in armoede

Samen n koffie en dan actie! 9 praktijkverhalen over sport, bewegen en mensen in armoede Samen n koffie en dan actie! 9 praktijkverhalen over sport, bewegen en mensen in armoede Putte Vorselaar Diest Lier Gent Willebroek Brugge Sint-Niklaas Herent INHOUDSTAFEL 2 voorwoord 3-4 Inleiding 5-6

Nadere informatie

Werk aan de winkel in Brussel

Werk aan de winkel in Brussel Dossier Opleiding en werk Werk aan de winkel in Brussel nr 203 Oktober- december 2013 WAT LEES JE IN DEZE KATERN? Tracé Brussel laat je via deze katern kennis maken met de Nederlandstalige socio-professionele

Nadere informatie

Music for Life 2010. Laat een weeskind niet alleen. Educatief pakket

Music for Life 2010. Laat een weeskind niet alleen. Educatief pakket Music for Life 2010 Laat een weeskind niet alleen Educatief pakket Beste leerkracht, Van 18 tot 24 december staat het Glazen Huis van Studio Brussel voor de eerste keer in Antwerpen. Tijdens deze jaarlijkse

Nadere informatie

maak je sterk tegen armoede op school

maak je sterk tegen armoede op school maak je sterk tegen armoede op school Stappenplan voor een beter armoedebeleid op school. Inhoudstafel Voorwoord 3 Inleiding 4 Hoofdstuk 1: Naar een goed schoolkostenbeleid 6 (1) Richt een werkgroep kostenbeheersing

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

Kom in de stemming! Met je klas naar het Vlaams Parlement

Kom in de stemming! Met je klas naar het Vlaams Parlement Kom in de stemming! Met je klas naar het Vlaams Parlement Brochure voor de leraar van het secundair onderwijs 2 Kom in de stemming Welkom U hebt een bezoek aan het Vlaams Parlement vastgelegd: van harte

Nadere informatie

De verschillende mogelijkheden om als onthaalouder van start te gaan. Een kritische en praktische benadering.

De verschillende mogelijkheden om als onthaalouder van start te gaan. Een kritische en praktische benadering. De verschillende mogelijkheden om als onthaalouder van start te gaan. Een kritische en praktische benadering. Studiegebied Sociaal Agogisch Werk Opleiding Sociaal Werk Optie Maatschappelijke Advisering

Nadere informatie

"Terugblik 2e editie grote ideeënwinkel" driemaandelijks magazine - 28e jaargang - winter-edilie '10 - redactie: Livornostraat 25,1050 Brussel

Terugblik 2e editie grote ideeënwinkel driemaandelijks magazine - 28e jaargang - winter-edilie '10 - redactie: Livornostraat 25,1050 Brussel "Ouderen en eenzaamheid in de kijker" "Terugblik 2e editie grote ideeënwinkel" driemaandelijks magazine - 28e jaargang - winter-edilie '10 - redactie: Livornostraat 25,1050 Brussel pj:!j!-e- flü!

Nadere informatie