OPLEIDING tot MBO-Verpleegkundige. Activiteiten Oriëntatie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OPLEIDING tot MBO-Verpleegkundige. Activiteiten Oriëntatie"

Transcriptie

1 OPLEIDING tot MBO-Verpleegkundige Activiteiten Oriëntatie Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Cohort: Fase: beginner Naam Student:.

2 Albeda College Branche Gezondheidszorg 2

3 Inhoudsopgave oriëntatie Ondersteuningsmagazijn Oriëntatie Beginner Activiteit Blz. Datum + paraaf 01. Kennismaking school Werken met het opdrachtenboek en het ondersteuningsmagazijn Werken met het portaal Zelftesten, toetsen en ijkmomenten Ken je docent, studieloopbaanbegeleider, assessor Doelen formuleren Het schrijven van een POP en werkplan Schrijven van een startprofiel Leerstijl en Studietips Brief aan jezelf Presenteren, hoe doe ik dat? Reflecteren volgens Korthage Rekenen, Nederlands en Engels Beschrijving beroepsbeeld (Taaltaak 1) Beschrijving motivatie Oriëntatie praktijkorganisatie Oriëntatie werkveld Oriëntatie zorgvrager 29 Albeda College Branche Gezondheidszorg 3

4 Albeda College Branche Gezondheidszorg 4

5 Oriëntatie 1: kennismaking school Competentie De student heeft zich verdiept in de indeling van de school en de faciliteiten Formeer een groepje van 3 of 4 studenten Zorg voor pen en papier. Bespreek je resultaat met medestudenten en de docent E. Samenwerken en overleggen P. Leren Verplicht Activiteit: Met behulp van onderstaande opdracht ga je met een groepje medestudenten de indeling en de faciliteiten van het schoolgebouw onderzoeken. Na afloop breng je mondeling verslag uit in de klas Onderzoek van de onderstaande faciliteiten het volgende: Wat biedt deze faciliteit aan studenten? Op welke verdieping is deze faciliteit te vinden? Wat heb je nodig om gebruik van te maken van deze faciliteit? Wat zijn de openingstijden van de faciliteit? Wat zijn de regels voor het gebruik ervan? Faciliteiten zijn: De praktijklokalen De AED De theorielokalen Postvak van de docenten Toiletten Mediatheek Laptops Open leercentrum (afgekort OLC) Kopieerapparaten Het restaurant Kluisjes Fietsen stalling De brandslangen en brandmelder Onderzoek van onderstaande personen in welke ruimte/kamer zij in het gebouw te vinden zijn: De docenten van niveau 4 De administratieve medewerkers van niveau 4 De onderwijsleider van niveau 4 Albeda College Branche Gezondheidszorg 5

6 Oriëntatie 2: Werken met het opdrachtenboek en ondersteuningsmagazijn Theorie Competentie De student: - heeft de juiste informatie en benodigde documenten gevonden in het opdrachtenboek. - heeft juiste informatie en benodigde documenten gevonden in het ondersteuningsmagazijn - kan het verschil benoemen tussen de verschillende fasen van de opleiding - heeft zich verdiept in de termen beroepsopdracht, beroepstaak, werkprocessen en competenties Formeer een groepje van 3 of 4 studenten. Zorg dat je een PC met internet verbinding tot je beschikking hebt. Ga op portaal naar opleidingsite-studentenmateriaal 2.0 Zorg dat je: - het opdrachtenboek Beginner bij de hand hebt - het opdrachtenboek D bij de hand hebt - het ondersteuningsmagazijn Beginner bij de hand hebt Opdrachtenboek beginner Opdrachtenboek D Ondersteuningsmagazijn beginner Bespreek de activiteit met je groepje. Vraag de docent om begeleiding bij onduidelijkheden. Evalueer de activiteit in de klas met de docent M. Analyseren P. Leren E. Samenwerken en overleggen Verplicht Activiteit: Bestudeer het opdrachtenboek onder leiding van de docent of de SLB. Dit kan met behulp van onderstaande vragen en opdrachten. Ook is het mogelijk dat de docent hier een andere werkvorm voor hanteert bijvoorbeeld in de vorm van een QUIZ of een workshop. Het gaat erom dat je leert de juiste documenten te vinden om te gebruiken Werkwijze: Opdrachtenboek - Lees de inleiding van het opdrachtenboek en bespreek in een groepje wat hier toegelicht wordt. - Wat betekent de verdeling van beginner, gevorderd 1, gevorderd 2 en startbekwaam? - Hoeveel beroepstaken worden in dit boek genoemd? - Welke beroepstaken worden afgetoetst in het eerste leerjaar? - Hoe ziet een beroepsopdracht eruit? - Waarom zijn de beroepsopdrachten zo belangrijk? - Welke formulieren horen bij de beroepsopdracht? Albeda College Branche Gezondheidszorg 6

7 - Welke beroepsopdracht wordt op school afgetoetst? - Welke beroepsopdrachten worden in de praktijk afgetoetst? - Leg aan elkaar uit wat het verband is tussen een beroepsopdracht en de activiteiten in het ondersteuningsmagazijn. - Wat is het doel van de overzichtslijsten in het ondersteuningsmagazijn? - Waar vind je de praktijkactiviteiten? - Wat is het doel van de praktijkactiviteiten? Ondersteuningsmagazijn beginner Wat kun je vinden het ondersteuningsmagazijn? Hoe moet je werken met het ondersteuningsmagazijn? Hoe weet je welk boek je moet bestuderen als je werkt aan een activiteit uit het ondersteuningsmagazijn? Hoe weet je wat er per week van je verwacht wordt aan activiteiten? Opdrachtenboek D Wat kun je vinden in opdrachtenboek D? Hoe is het opdrachtenboek opgebouwd? Wanneer en welke vaardigheden worden getoetst? Wat wordt van je verwacht t.a.v. de vaardigheidstoetsing? Albeda College Branche Gezondheidszorg 7

8 Oriëntatie 3: Werken met het portaal Theorie Competentie De student heeft: - ingelogd op Portaal. - zijn/haar mail geactiveerd op Portaal. - zijn/haar profiel bijgewerkt op Portaal. - de groepssite gevonden en een document geüpload op Portaal. - de roosters gevonden in Portaal. - waarschuw mij geactiveerd op de groepssite. - GEZ studentenmateriaal 2.0 gevonden - de gezondheidszorg protocollen (VILANS) gevonden op Portaal. Zorg dat je een PC met internet verbinding tot je beschikking hebt. Zorg dat je de handleiding om te werken met Portaal bij de hand hebt. Handleiding werken met Portaal Beoordeel of je alle activiteiten goed hebt doorlopen en vraag bij onduidelijkheden de docent om uitleg. P. Leren Verplicht Activiteit 1: Ga op het internet naar portaal.albeda.nl en log in met je inlogcode (die je gekregen hebt van de docent) Activiteit 2: Activeer je mail en werk je profiel bij. Activiteit 3: Ga op het portaal naar: onderwijs/gezondheidszorg/opleidingssites en ga opzoek naar je groep en open je groepssite. Upload een document op je groepssite. Activiteit 4: Ga opzoek naar de roosters van je groep. Activiteit 5: Activeer waarschuw mij in je groepssite op de agenda, aankondigingen en documentbibliotheek. Albeda College Branche Gezondheidszorg 8

9 Activiteit 6 Ga op het portaal naar onderwijs-gezondheidszorg-opleidingssite- GEZ onderwijsprotocollen en open De zorgvrager tot zit op de rand van het bed brengen Activiteit 7 Ga op het portaal naar onderwijs-gezondheidszorg-opleidingssite-studentenmateriaal 2.0. Open beroepstaak B-beginner. Zoek het document handen wassen in praktijklokaal Activiteit 8 Zet op de beginpagina bij mijn de groepssite en de protocollen site. Albeda College Branche Gezondheidszorg 9

10 Oriëntatie 4: Zelftesten, kennistoetsen, casustoetsen, vaardigheidstoetsen en ijkmomenten Praktische voorbereiding Theorie De student heeft inzicht in zelftesten, kennistoetsen, casustoetsen en ijkmomenten en kan de status hiervan benoemen. De student heeft zich verdiept in de verschillende toetsen die voorkomen in de beginnersfase. De student heeft beschreven welke ijkmomenten er in de beginnersfase zijn en aan welke voorwaarden de bewijzen moeten voldoen. Formeer een groepje van 3 of 4 studenten. Zorg dat je een PC tot je beschikking hebt. Zorg dat je de studiehandleiding bij de hand hebt. Zorg dat je het opdrachtenboek en het ondersteuningsmagazijn bij de hand hebt. Opdrachtenboek beginners. Ondersteuningsmagazijn. Studie handleiding. - Bespreek activiteit 1 na in de klas met de docent. - Evalueer de presentatie van activiteit 2 aan de hand van een evaluatie formulier. - Bespreek de inhoud van de presentatie na in de klas met de docent. - Bespreek activiteit 3 na in de klas met de docent. Competentie Activiteit 1: E. Samenwerken en overleggen P. Leren verplicht Zoek op welke soorten toetsen er zijn in theorie en praktijk en wat je van deze toetsen kunt verwachten. Beantwoord de volgende vragen en presenteer de antwoorden. Zelftesten 1. Wat is het doel van een zelftest? 2. Wat test je bij een zelftest? 3. Waar kun je zelftesten vinden? 4. Waar kun je het antwoordmodel van de zelftest vinden? 5. Zijn zelftesten volgens jullie verplicht? Beargumenteer je antwoord. Kennistoetsen 6. Wat is het doel van een kennistoets? 7. Wat test je bij een kennistoets? 8. Hoe vaak wordt een kennistoets afgenomen in de beginnersfase? 9. Wat verwacht je van de toets qua vraagstelling, open vragen, MC vragen? 10. Op welke manier wordt een kennistoets afgenomen 11. Zijn kennistoetsen volgens jullie verplicht? Beargumenteer je antwoord. Casustoetsen 12. Wat is het doel van een casustoets? 13. Wat test je bij een casustoets? Albeda College Branche Gezondheidszorg 10

11 14. Hoe vaak wordt een casustoets afgenomen in de beginnersfase? 15. Wat verwacht je van de toets qua vraagstelling, open vragen, MC vragen? 16. Wat is de status van een casustoets? 17. Wat is het verschil tussen een zelftest, kennistoets en een casustoets Algemeen 18. Wat is het verschil tussen een zelftest, kennistoets en een casustoets 19. Hoe worden de verschillende soorten toetsen gepland 20. Wat is de toets procedure? Toets Beroepsopdracht in de praktijk 21. Waar kun je de toetsen van de beroepsopdrachten in de praktijk vinden? 22. Wat is het doel van een beroepsopdracht? 23. Welke beroepsopdrachten worden getoetst in de beginnersfase? 24. Welke afspraken maak je met je werkbegeleider over de toetsing van de beroepsopdracht Algemeen 25. Wat is de relatie tussen de toetsen op school en de toets beroepsopdracht in de praktijk? Activiteit 2: Oriënteer je op de ijkmomenten van de beginnersfase. 1. Beschrijf in eigen woorden wat een ijkmoment is. 2. Wat is het doel van een ijkmomenten 3. Hoeveel ijkmomenten zijn er in de beginnersfase. 4. Waar moet een bewijsstuk (in je portfolio) voor een ijkmoment allemaal aan voldoen. 5. Welke bewijzen heb je nodig voor ijkmoment Zoek het beroepshoudingformulier op en beschrijf bij elk item wat er mee bedoelt wordt. 7. Wat is de status van een ijkmoment? Albeda College Branche Gezondheidszorg 11

12 Oriëntatie 5: Ken je docent, studieloopbaan begeleider en assessor Werkproces competentie De student heeft een inzicht op de rol en taken van de docent, SLB en assessor. Formeer een groepje van 3 of 4 studenten Zorg voor pen en papier of een PC Bespreek je resultaat met medestudenten en de docent E. Samenwerken en overleggen M. Analyseren P. Leren verplicht Activiteit Je hebt met diverse docenten te maken. Sommige docenten staan voor de klas en geven les of begeleiden tijdens het leren. Er zijn echter ook docenten aan jouw klas verbonden die een andere taak hebben. Jij gaat onderzoeken welke taak dat is. Verder is het belangrijk dat je met vragen bij de juiste persoon terecht komt. Ook dit ga je onderzoeken. Lees de onderstaande situatie en maak daarna de vragen. Hanneke heeft de eerste schooldagen op het MBO afgerond. Met een hoofd en een tas vol informatie ging ze iedere dag naar huis. Ze heeft die dagen gesproken met veel medestudenten en docenten. De docent sprak over hoorcolleges, theorielessen en praktijklessen. Verder heeft ze geluisterd naar de uitleg van een docent die zei dat ze de studieloopbaanbegeleider (SLB) was van de klas en haar zou helpen met leren. Ze heeft ook iets over portfolio s gezegd en ijkmomenten. Wat bedoelde ze ook al weer met ijkmomenten en assessor? Vragen Docent Wat is de naam van de docent (of docenten) die de theoretische lessen geven in jouw klas? Waar helpen ze je bij? Wat leggen ze uit? Als je vragen hebt over een boek of lesmateriaal of over de leerstof; aan wie stel je dan de vraag? De docent, SLB of assessor? Met hoeveel theorie docenten heb je te maken in jouw klas gedurende 1 week? Zij dat steeds dezelfde docenten gedurende enige weken? Wat is de taak van de docent als je bewijsstukken voor je portfolio aan het verzamelen bent? Waar kan de docent je nog meer mee helpen? SLB Heb je kennisgemaakt met een docent die zei je studieloopbaanbegeleider (vanaf nu genoemd SLB) te zijn? Wat is zijn of haar naam? Heb je met de hele klas of individueel met de SLB uitleg gehad over waarmee je ze helpt? Waar helpt ze je bij? Wat heeft ze uitgelegd? Als je verzuim hebt; wie gaat dat met jou bespreken? De docent, SLB of assessor? Als je een vraag hebt over een bewijsstuk voor je portfolio; aan wie stel je die vraag? Wat is de taak van de SLB als je je portfolio aan het samenstellen bent? Waar kan de SLB je nog meer mee helpen? Albeda College Branche Gezondheidszorg 12

13 Assessor Wie beoordeelt je portfolio? Wat moet de assessor beoordelen? Wat is de taak van de assessor als je je portfolio hebt ingeleverd bij de assessor? Wat is een positief, positief onder voorwaarden of negatief advies? Albeda College Branche Gezondheidszorg 13

14 Oriëntatie 6: Doelen formuleren Theorie Werkproces competentie De student kan doelen formuleren volgens de RUMBA Zorg dat je een PC met internet aansluiting bij de hand hebt. Zorg dat je het portfolio bij de hand hebt. Zorg dat je het boek: Greep krijgen op je studieloopbaan bij de hand hebt. Volg de workshop over het formuleren van doelen Onderdeel POP Werkplanning (digitaal) Oriëntatie activiteit 8: Het schrijven van een POP en werkplanning Tip: Boek: Greep krijgen op je studie loopbaan, hoofdstuk 04 ken jezelf: Het ontwikkelen van een zelfbeeld. (mediatheek) Beoordeel of het resultaat voldoet aan de criteria voor het maken van een doelstelling. Bespreek je resultaat met medestudenten en de docent. M. Analyseren P. Leren verplicht Activiteit 1 Ga met medestudenten aan de slag met het maken van doelstellingen. Geef elkaar feedback aan de hand van de criteria. Criteria voor het maken van een doelstelling zijn. Een doelstelling moet RUMBA zijn: R; Relevant (passend bij de situatie, zorgvrager, leerstadium) U; Understandable (begrijpelijk, met de juiste/ logische stappen en volgorde) M; Measurable (meetbaar = specifiek en concreet) B; Behaviour (in termen van gedrag) A; Attainable (haalbaar, realistisch, binnen gestelde termijn haalbaar) Albeda College Branche Gezondheidszorg 14

15 Oriëntatie 7: Invullen POP/PAP formulier Theorie Werkproces competentie De student heeft een POP en PAP formulier ingevuld voor Beroepsgerichte leerdoelen en Persoonlijke leerdoelen. Zorg dat je een PC met internet verbinding tot je beschikking hebt. Zorg dat je het Portfolio bij de hand hebt. Verdiepen in het ziektebeeld van de zorgvrager (zie casus) Oriëntatie activiteit: Doelen formuleren Bespreek de ingevulde formulieren met twee medestudenten en vul eventueel aan. Vraag bij de docent om feedback. P. Leren Verplicht Activiteit 1 Maak een keuze uit de volgende situaties. Werk 1 situatie vervolgens uit met behulp van het POP/PAP formulier voor Beroepsgerichte leerdoelen. Casus 1 Volgende week komt er een nieuwe zorgvrager wonen op de afdeling waar jij stage loopt c.q. werkt. Deze zorgvrager heeft twee geamputeerde benen. Jou is gevraagd deze zorgvrager te gaan verzorgen wanneer jij aanwezig bent. Je wilt je goed voorbereiden op deze taak. Vul een POP/PAP formulier in. Casus 2 Volgende week komt er een nieuwe zorgvrager wonen op de afdeling waar jij stage loopt c.q. werkt. Deze zorgvrager is sinds een paar maanden blind. Jou is gevraagd deze zorgvrager te gaan verzorgen wanneer jij aanwezig bent. Je wilt je goed voorbereiden op deze taak. Vul een POP/PAP formulier in. Casus 3 Volgende week komt er een nieuwe zorgvrager wonen op de afdeling waar jij stage loopt c.q. werkt. Deze zorgvrager is dementerend. Jou is gevraagd deze zorgvrager te gaan verzorgen wanneer jij aanwezig bent. Je wilt je goed voorbereiden op deze taak. Vul een POP/PAP formulier in. Activiteit 2 Schrijf een persoonlijk leerdoel en vul het POP/PAP formulier in voor Persoonlijke leerdoelen. Albeda College Branche Gezondheidszorg 15

16 POP -werkplanning Naam student:... Groep:.. Datum:... Beroepsgerichte leerdoelen Leerdoel: Planning van Activiteiten Activiteiten: omdat: Begeleiding: Beroepstaak, beroepsproduct: Planning Werkprocessen, competenties: Bewijsvoering en evaluatie: Albeda College Branche Gezondheidszorg 16

17 POP -werkplanning Naam student:... Groep:.. Datum:... Persoonlijke leerdoelen Leerdoel: Activiteiten Activiteiten: omdat: Begeleiding: Planning Bewijsvoering en evaluatie: Albeda College Branche Gezondheidszorg 17

18 Oriëntatie 8: Schrijven van een startprofiel Theorie Werkproces competentie De student heeft zijn/haar startprofiel geschreven die voldoet aan de gestelde criteria Zorg dat je het portfolio bij de hand hebt. Onderdeel startprofiel in het portfolio. Bespreek je resultaat met medestudenten en de docent. Beoordeel of het door jou gemaakte startprofiel voldoet aan de criteria, bespreek met je SLB Doe je startprofiel in het portfolio M. Analyseren P. Leren Verplicht Activiteit Doorloop de activiteiten voor het maken van een startprofiel van het portfolio. Het startprofiel moet voldoen aan de onderstaande criteria: Het startprofiel bevat: Een overzicht van persoonlijke interesses Diploma s en certificaten Een overzicht van eerder doorlopen studies/cursussen Een overzicht van werkervaring Eventueel bewijzen van e.v.c. Een beschrijving van de leerstijl Ingevulde leerstijlentest van Kolb Een motivatie voor de opleiding tot verpleegkundige niveau 4 Een visie op het beroep van verpleegkundige Albeda College Branche Gezondheidszorg 18

19 Oriëntatie 9: Leerstijl en studie tips Theorie Werkproces competentie De student heeft een leerstijlen test gemaakt en heeft zicht op de leerstijl die hij of zij heeft. De student heeft studietips en tops gegeven en gekregen van medestudenten Zorg dat je een PC met internet aansluiting bij de hand hebt. Zorg dat je het portfolio bij de hand hebt. Zorg dat je het boek: Greep krijgen op je studieloopbaan bij de hand hebt. Onderdeel startprofiel in het portfolio. Tip Boek (mediatheek) Greep krijgen op je studie loopbaan, hoofdstuk 04 ken jezelf: Het ontwikkelen van een zelfbeeld. Paragraaf leerstijlen Bespreek je resultaat met medestudenten en de docent. M. Analyseren P. Leren verplicht Activiteit 1 Maak de leerstijlentest op Deze test is onderdeel van je startprofiel. Analyseer de leerstijlentest en benoem de voor- en nadelen van je leerstijl. Geef tevens aan wat je graag zou willen leren. Activiteit 2 Ga samen met medestudenten die de zelfde leerstijl hebben, wissel ervaringen uit en geef elkaar tips. Gebruik ter ondersteuning het boek: Greep krijgen op je studie loopbaan, hoofdstuk 04 ken jezelf: Het ontwikkelen van een zelfbeeld. Paragraaf leerstijlen. Albeda College Branche Gezondheidszorg 19

20 Oriëntatie 10: Brief aan jezelf Werkproces competentie De student heeft zich verdiept in zijn/haar motivatie voor het volgen van de opleiding verpleegkunde nivo 4. De student heeft zicht op zijn/haar verwachtingen t.a.v. de opleiding en toekomst beschreven in een brief. Zorg voor pen en papier of een PC Vorm een groepje van 4 studenten Bespreek de inhoud van de brief in je subgroep. Evalueer deze activiteit in de klas met de docent. E. Samenwerken en overleggen M. Analyseren J. Formuleren en rapporteren verplicht Activiteit Schrijf een brief aan jezelf met je verwachtingen en je toekomstbeeld. Lever de brief (in een gesloten envelop met je naam en groep) in bij je docent. De brief wordt bewaard in je dossier en je krijgt de brief terug bij de diplomering. Vragen die daarbij kunnen helpen: 1. Wat zijn je verwachtingen van deze opleiding (op school en in de praktijk)? 2. Wat is je motivatie om deze opleiding te gaan doen? 3. Wat verwacht je van de toekomst, wat wil je na deze opleiding gaan doen? Albeda College Branche Gezondheidszorg 20

21 Oriëntatie 11: Presenteren, hoe doe je dat De student heeft een presentatie voorbereid, gegeven en geëvalueerd. Praktische Zorg dat je een PC bij de hand hebt voorbereiding Theorie en/presentatie Leren presteren bij presenteren (digitaal) Feedbackformulier presentatie (digitaal) Evalueer de presentatie met de klas aan de hand van een evaluatie formulier. De student kan vooraf aangeven waar op gelet moet worden. Competentie P. Leren I. Presenteren verplicht Activiteit: Bereid een presentatie voor over je hobby s of idool en voer deze uit. Je kunt bij de voorbereiding gebruik van de tips en tops en Tips en Tops Presenteren is een vak. Maar oefening baart kunst en een goede voorbereiding is het halve werk. Presenteren is niet alleen een boodschap verzenden. Interactie is onmisbaar en cruciaal. Door interactie weet u of de boodschap aankomt en bovendien zorgt u ervoor dat uw publiek de boodschap beter verwerkt. Blijf vooral uzelf. Ga niet acteren. Uw publiek doorziet dat meteen en het zal in veel gevallen verkeerd uitpakken. Ga niet preken. U bent geen predikant en u hoeft niet de wijsheid te verkondigen. Wel kunt u met overtuiging uw inhoud overdragen. Neem uw publiek serieus en zorg dat u niet pedant overkomt. Blijf rustig en laat u niet opjagen. Zorg dat u zelf de regie blijft voeren. Verplaats uzelf in uw publiek, maar ga tijdens de presentatie niet voor uw publiek denken. Het kan u van de wijs brengen, waardoor u de draad verliest. Gebruik zelf non-verbale signalen en let ook op de signalen uit het publiek. Probeer het publiek erbij te betrekken als mensen gaan gapen of afwezig lijken. Probeer niet geforceerd grappig te doen. Zorg voor een natuurlijk verloop van uw presentatie en probeer niets te forceren. Kijk het publiek in en kijk vooral niet strak naar één plek. Beweeg ook rustig met armen of loop wat rond, zonder het te overdrijven. Uw presentatie kan dynamiek uitstralen, maar moet vooral niet saai of juist onrustig zijn. Albeda College Branche Gezondheidszorg 21

22 Oriëntatie 12: Reflecteren volgens het model Korthage Werkproces competentie De student heeft zich verdiept in het reflecteren volgens het model van Korthage. De student heeft een reflectie verslag geschreven volgens het model Korthage Zorg voor pen en papier. Zorg dat je beschikking hebt over een PC Kijk ook bij beroepsopdracht E leren reflecteren en zoek de informatie over reflecteren en reflectiemodellen (digitaal) /thuis Bespreek je reflexie met medestudenten en de docent. M. Analyseren P. Leren verplicht Activiteit Kies een recente situatie (op school, in de BPV, privé) waarop je wilt reflecteren. Schrijf een reflectieverslag volgens Korthage. Het reflectiemodel van Korthage Fase 1: Handelen en ervaring opdoen 1. Wat wilde ik bereiken? 2. Waar wilde ik op letten? 3. Wat wilde ik uitproberen? (competenties en persoonlijke leerdoelen benoemen) Fase 2: Terugblikken 4. Wat gebeurde er concreet? Feitelijk het verloop beschrijven van het handelen en de ervaring zonder enige vorm van interpretatie - Wat wilde ik? - Wat deed ik? - Wat dacht ik? - Wat voelde ik? - Wat denk ik dat de leerlingen wilden, deden, dachten, voelden? Fase 3: Formuleren van essentiële aspecten, analyse maken 5. Hoe hangen de antwoorden uit de vorige vragen met elkaar samen? Maak een keuze uit een aantal vragen of onderdelen uit fase 2 om op te reflecteren. Maak hierbij gebruik van de theorie vergelijk en analyseer hierbij je eigen gedrag. 6. Wat is daarbij de invloed van de context/de school als geheel? 7. Wat betekent dat voor mij? 8. Wat is dus het probleem? Albeda College Branche Gezondheidszorg 22

23 Fase 4: Alternatieven ontwikkelen en daaruit kiezen 9. Welke alternatieven/oplossingen zie ik? 10. Welke voor- en nadelen hebben die? 11. Wat zijn mijn voornemens voor de volgende keer? Fase 5: Formuleren van competenties en leerdoelen en wat betekent dit voor mijn POP/Werkplan 12. Welke competenties heb ik behaald en welke leerdoelen? 13. Welke competenties en leerdoelen kan ik afsluiten? 14. Welke nieuwe leerdoelen zijn er ontstaan? 15. Wat betekent dit voor mijn POP/Werkplan? Albeda College Branche Gezondheidszorg 23

24 Oriëntatie 13: Rekenen, Nederlands en Engels Werkproces competentie De student heeft ingelogd op Studiemeter.nl en weet de lesprogramma s van rekenen, Nederlands en Engels te vinden. Zorg dat je de inlogcode voor Studiemeter hebt. Beoordeel of je alle activiteiten goed hebt doorlopen en vraag bij onduidelijkheden de docent om uitleg. P. Leren Verplicht Activiteit 1 Ga naar studiemeter.nl op internet en log in. De inlogcode heb je gekregen van de docent. Activiteit 2 Ga op zoek bij rekenen en Nederlands en Engels naar de oefeningen van de verschillende niveau s. Zoek waar je de RNT (rekenniveautest), TNT (Taalniveautest), LLA (Engelsniveautest) kunt vinden. Albeda College Branche Gezondheidszorg 24

25 Oriëntatie 14: Beschrijving beroepsbeeld (taaltaak 1) Een verslag met een beschrijving van jouw beeld van het verpleegkundig beroep. Praktische Zorg dat je beschikking hebt over het voorbereiding Via handboek, deel 6, hoofdstuk 1, 4 en 5 Volg het voorbeeld op pagina 191 Volg de les Nederlands over de vaardigheid schrijven. Maak aantekeningen. Theorie In het Via handboek (Deviant) deel 6. Op school en evt. thuis Uitvoering Minimale lengte van het verslag is 1 A4, lettertype 12 Samen met de docent wordt volgens de taaleisen van het Raamwerk Nederlands het niveau bepaald van de schrijfopdracht. Vaardigheid Beroepsgeneriek schrijven. verplicht Activiteit Beschrijf jouw beeld van het verpleegkundig beroep. Werkwijze Je schrijft een verslag en print het zelf uit. Samen met de docent wordt het niveau bepaald. Albeda College Branche Gezondheidszorg 25

26 Oriëntatie 15: Beschrijving motivatie Werkproces competentie De student heeft zijn/haar motivatie voor het verpleegkundig beroep in kaart gebracht. Formeer een groepje van 3 of 4 studenten. Zorg dat je een PC tot je beschikking hebt. Zoek een filmpje over het verpleegkundig beroep op internet of DVD. Bijvoorbeeld 1jPn5xQ Zorg dat je 2 flappen hebt en stiften. Evalueer activiteit 2 aan de hand van een evaluatie formulier. Bespreek activiteit 3 na in de klas met de docent Bespreek je motivatie verslag met medestudenten en de docent. E. Samenwerken en overleggen M. Analyseren P. Leren verplicht Activiteit 1 Bekijk het filmpje of de DVD Activiteit 2 Bespreek met elkaar wat volgens jullie het beroep van verpleegkundige nivo 4 inhoud. Activiteit 3 Maak twee flappen: één met de leuke en één met de minder leuke kanten van het verpleegkundig beroep Houd een brainstorm (geef commentaar op dat wat wordt genoemd) over de leuke en minder leuke kanten van het verpleegkundig beroep. Activiteit 4 Beschrijf wat je motivatie is om de opleiding tot verpleegkundige te volgen Haal de punten die voor jou gelden uit activiteit 3 en beschrijf in een verslag wat jou motivatie is om de opleiding tot verpleegkundige nivo 4 te volgen. Hierbij kun je de volgende vragen als richtlijn gebruiken: 1. Wat is je vooropleiding, wat heb je hiervoor gedaan? 2. Wat is je motivatie om deze opleiding te gaan doen? 3. Hoe is je thuissituatie? Heb je voldoende mogelijkheden om te kunnen studeren? 4. Hoe vindt je omgeving het dat je deze opleiding gaat doen? 5. Welke ambities heb je voor de toekomst? Wat is je toekomstdroom? Deze activiteit kan je helpen bij het schrijven van je motivatieverslag voor ijkmoment 1 Albeda College Branche Gezondheidszorg 26

27 Oriëntatie 16: Oriëntatie praktijkorganisatie Werkproces competentie De student heeft: - zich verdiept in zijn leerarbeidsovereenkomst of BPV overeenkomst. - zicht op de dagelijkse taken van de verpleegkundige. Zorg dat je de leerarbeidsovereenkomst of BPV overeenkomst bij de hand hebt. Bespreek activiteit 1 na met een andere student of met de docent. Bespreek activiteit 2 na met je werkbegeleider. M. Analyseren P. Leren verplicht Activiteit 1: Maak een verslag over het doel en de inhoud van een leerarbeidsovereenkomst. (geldt alleen voor BBL) Maak een verslag over het doel en inhoud van de BPV overeenkomst (geldt alleen voor BOL) Activiteit 2: Schrijf een verslag over de dagelijkse taken van de verpleegkundige op de afdeling of in het team waar jij stage gaat lopen. Albeda College Branche Gezondheidszorg 27

28 Oriëntatie 17: Oriëntatie werkveld Theorie Werkproces competentie De student heeft zich verdiept in de verschillende werkvelden. Formeer een groepje van 3a 4 studenten. Verdeel de onderwerpen: Verpleeg en verzorgingshuis en Thuiszorg Ziekenhuis Gehandicaptenzorg Psychiatrie Kwalificatie dossier MBO verpleegkundige Evalueer de inhoud (product) van de presentatie met medestudenten en de docent. Evalueer de manier (proces) van presenteren aan de hand van een evaluatie formulier. E. Samenwerken en overleggen I. Presenteren J. Formuleren en rapporteren N. Onderzoeken verplicht Activiteit Bereid met medestudenten een presentatie voor over een specifieke branche binnen de verpleegkunde opleiding. Als student MBO verpleegkunde wordt je opgeleid om in alle werkvelden van de verzorging te kunnen werken. Daarnaast is er in de opleiding de mogelijkheid om je te verdiepen in één van de volgende werkvelden: Verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg Ziekenhuis Gehandicaptenzorg Geestelijke Gezondheidszorg Om een keuze te kunnen maken in welk werkveld je je wilt verdiepen is het nodig dat je van alle werkvelden iets weet. Geef met je subgroep een presentatie over de brancheverbijzondering, die jullie hebben toebedeeld gekregen. Besteed in de presentatie aandacht aan de volgende onderwerpen: Wat is de context van deze brancheverbijzondering: waar kun je gaan werken? Met welke categorieën zorgvragers kun je te maken krijgen? Wat is de rol van de verpleegkundige in deze branche? Welke taken en verantwoordelijkheden heeft de verpleegkundig? Probeer in jullie presentatie zo concreet mogelijk te zijn. Laat iets zien of horen vanuit deze branche. Je kunt hierbij gebruik maken van bijvoorbeeld filmmateriaal of een gastdocent. Albeda College Branche Gezondheidszorg 28

29 Oriëntatie 18 Oriëntatie zorgvrager Werkproces competentie De student heeft zich verdiept in een zorgvrager op zijn/haar stageafdeling. Zoek in overleg met je werkbegeleider een zorgvrager uit die je wilt gaan interviewen. Zorg dat je toestemming hebt van de zorgvrager voor een interview. Zorg dat je pen en papier bij de hand hebt. Bespreek de vragen vooraf met je werkbegeleider. Lever het verslag in ter beoordeling bij je werkbegeleider. Evalueer activiteit 1 en 2 aan de hand van het kaartje van Korthage M. Analyseren N. Onderzoeken P. Leren verplicht Activiteit 1: Stel vragen op die je wilt stellen tijdens een interview van een zorgvrager. Deze vragen kunnen gaan over: Het dagprogramma van de zorgvrager Met welke verschillende medewerkers de zorgvrager contact heeft. Hoe de ervaringen zijn met de organisatie en de afdeling en het team. Hoe de samenwerking verloopt tussen zorgvragers en zorgverleners. (Nb: Er mogen geen vragen worden gesteld die betrekking hebben op het ziektebeeld van de zorgvrager.) Activiteit 2: Schrijf een verslag van het interview. Albeda College Branche Gezondheidszorg 29

Activiteiten Oriëntatie

Activiteiten Oriëntatie OPLEIDING tot MBO-Verpleegkundige Activiteiten Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo 93 en 95 Versie: juni 2013 Naam Student:. Activiteiten /juni2013 Inhoudsopgave oriëntatie

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE. Ondersteuningsmagazijn. Beroepstaak E Beginner

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE. Ondersteuningsmagazijn. Beroepstaak E Beginner OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE Ondersteuningsmagazijn Beroepstaak E Beginner Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo 95 Versie: Juli 2013 Fase: beginner Naam deelnemer:. 2

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE. Ondersteuningsmagazijn. Beroepstaak E Beginner

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE. Ondersteuningsmagazijn. Beroepstaak E Beginner OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE Ondersteuningsmagazijn Beroepstaak E Beginner Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo 95 Versie: E BEGINNER 1516 Fase: beginner Naam deelnemer:.

Nadere informatie

IJkmomentnummer 3,5,7 kwalificerend (overgang naar volgende fase) door ASSESSOR

IJkmomentnummer 3,5,7 kwalificerend (overgang naar volgende fase) door ASSESSOR IJkmomentnummer: 2,4,6,8 ontwikkelingsgericht door SLB IJkmomentnummer 3,5,7 kwalificerend (overgang naar volgende fase) door ASSESSOR Doel ijkmoment: Het verkrijgen van een antwoord op de vraag of de

Nadere informatie

OPLEIDING MBO VERPLEEGKUNDIGE PORTFOLIO

OPLEIDING MBO VERPLEEGKUNDIGE PORTFOLIO OPLEIDING MBO VERPLEEGKUNDIGE PORTFOLIO Kwalificatieniveau 4 Cohort: 2012-2013 Versie: 1.0 Naam Student:. Groep: INHOUD Inleiding Overzicht alle ijkmomenten Portfolio Gegevens: Student School Praktijkorganisatie

Nadere informatie

OPLEIDING Verzorgende-IG & Medewerker Maatschappelijke Zorg PORTFOLIO

OPLEIDING Verzorgende-IG & Medewerker Maatschappelijke Zorg PORTFOLIO OPLEIDING Verzorgende-IG & Medewerker Maatschappelijke Zorg PORTFOLIO KD2012 Kwalificatieniveau 3 Versie: 1.1 Crebo: 95530 en 92650 Naam Student:. Groep: Albeda College Branche Gezondheidszorg 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Opleiding Verzorgende IG PROEVE

Opleiding Verzorgende IG PROEVE Opleiding Verzorgende IG PROEVE Uitleg Albeda College Branche Gezondheidszorg Kwalificatieniveau 3 Cohort: 2015-2016 Crebocode: 95530 Februari 2015 Naam student: Proeve Cohort 2012-2013 verzorgende IG

Nadere informatie

OPLEIDING Verzorgende-IG PORTFOLIO

OPLEIDING Verzorgende-IG PORTFOLIO OPLEIDING Verzorgende-IG SPW4-VIG PORTFOLIO KD2012 Kwalificatieniveau 3 Cohort: 2012-2013 Versie: 1.0 KD: 2012 Crebo: 95530 Naam student:. Groep: Albeda College Branche Gezondheidszorg 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Opleiding Verzorgende IG PROEVE

Opleiding Verzorgende IG PROEVE Opleiding Verzorgende IG PROEVE Albeda College Branche Gezondheidszorg Kwalificatieniveau 3 Cohort: 2012 2013 Crebocode: 94830 en 95530 Naam student: Proeve Cohort 2012-2013 verzorgende IG Inhoudsopgave

Nadere informatie

OPLEIDING. Verzorgende-IG & Medewerker Maatschappelijke Zorg OPDRACHTENBOEK. Fase: Beginner KD 2012

OPLEIDING. Verzorgende-IG & Medewerker Maatschappelijke Zorg OPDRACHTENBOEK. Fase: Beginner KD 2012 OPLEIDING Verzorgende-IG & Medewerker Maatschappelijke Zorg OPDRACHTENBOEK Fase: Beginner KD 2012 Beroepstaak A startbekwaam Beroepstaak B beginner Beroepstaak C beginner Albeda College Branche Gezondheidszorg

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE. Ondersteuningsmagazijn gevorderd 1 BEROEPSTAAK E

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE. Ondersteuningsmagazijn gevorderd 1 BEROEPSTAAK E OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE Ondersteuningsmagazijn gevorderd 1 BEROEPSTAAK E Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Cohort: 2009-2010 Versie: 3 Fase: Gevorderd 1 Naam Student:.

Nadere informatie

OPLEIDING VERZORGENDE-IG OPDRACHTENBOEK. Fase: Beginner KD 2012

OPLEIDING VERZORGENDE-IG OPDRACHTENBOEK. Fase: Beginner KD 2012 OPLEIDING VERZORGENDE-IG OPDRACHTENBOEK Fase: Beginner KD 2012 Beroepstaak A startbekwaam Beroepstaak B beginner Beroepstaak C beginner Albeda College Branche Gezondheidszorg Kwalificatieniveau 3 Cohort:

Nadere informatie

ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMINERING BEROEPSOPDRACHT A (BOL)

ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMINERING BEROEPSOPDRACHT A (BOL) ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMINERING BEROEPSOPDRACHT A (BOL) VOOR STUDENTEN EN BEOORDELAARS Datum: AUG 2015 Crebo 95 ALGEMENE INLEIDING Elke beroepstaak bestaat uit een aantal beroepsopdrachten dat de student

Nadere informatie

OPLEIDING Verzorgende-IG

OPLEIDING Verzorgende-IG OPLEIDING Verzorgende-IG PORTFOLIO KD2012 Kwalificatieniveau 3 Versie: 3.0 (vanaf september 2015) KD: 2012 Crebo: 95530 Naam Student:. Groep: Albeda College Branche Gezondheidszorg 2 Inhoud Inleiding...

Nadere informatie

Toets en Examenplan MBO Verpleegkundige COHORT 2015-2019 Crebo 95520

Toets en Examenplan MBO Verpleegkundige COHORT 2015-2019 Crebo 95520 Toets en examenplan Leeswijzer In het toets- en examenplan is een duidelijk onderscheid gemaakt tussen toetsen ( ontwikkelingsgericht) per fase en de examens van de startbekwame fase. Beroepstaak D neemt

Nadere informatie

OPLEIDING PRAKTIJKOPLEIDER OPDRACHTENBOEK

OPLEIDING PRAKTIJKOPLEIDER OPDRACHTENBOEK OPLEIDING PRAKTIJKOPLEIDER OPDRACHTENBOEK Beroepstaak A Organiseren, coördineren en bewaken van het opleidingstraject Beroepstaak B Organiseren, coördineren en bewaken van het leertraject van de deelnemer

Nadere informatie

OPLEIDING Verzorgende-IG PORTFOLIO

OPLEIDING Verzorgende-IG PORTFOLIO OPLEIDING Verzorgende-IG PORTFOLIO KD2012 Kwalificatieniveau 3 Cohort: 2012-2013 Versie: 1.0 KD: 2012 Crebo: 95530 Naam Student:. Groep: Albeda College Branche Gezondheidszorg 2 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Ondersteuningsmagazijn

Ondersteuningsmagazijn OPLEIDING tot MBO VERPLEEGKUNDIGE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG Ondersteuningsmagazijn Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau MBO : 2012-2013 Versie: 31-5-2012 Fase: beginner Naam student:.

Nadere informatie

ADDENDUM Branche Gezondheidszorg Albeda College Vanaf september 2015 Opleiding tot Verzorgende IG voor instromers uit niveau 2 helpende Zorg

ADDENDUM Branche Gezondheidszorg Albeda College Vanaf september 2015 Opleiding tot Verzorgende IG voor instromers uit niveau 2 helpende Zorg ADDENDUM Branche Gezondheidszorg Albeda College Vanaf september 2015 Opleiding tot Verzorgende IG voor instromers uit niveau 2 helpende Zorg September 2015 2 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Curriculum Verzorgende

Nadere informatie

Portfolio opleiding Helpende Zorg en Welzijn

Portfolio opleiding Helpende Zorg en Welzijn Portfolio opleiding Helpende Zorg en Welzijn Naam student:.. Groep:.. Praktijkorganisatie:. 2 Inhoudsopgave portfolio Helpende Zorg en Welzijn 1 Gegevens student, school en praktijkorganisatie 2 Planning

Nadere informatie

BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 7 Persoonlijke ontwikkeling Portfolio ~ POP ~ PAP

BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 7 Persoonlijke ontwikkeling Portfolio ~ POP ~ PAP BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 7 Inleiding en leerdoelen Het begrip portfolio komt oorspronkelijk uit de wereld van kunst en architectuur. Kunstenaars en architecten kunnen bij hun sollicitaties

Nadere informatie

STUDENTENVERSIE Leren, ontwikkelen, beoordelen en ijken / assessment

STUDENTENVERSIE Leren, ontwikkelen, beoordelen en ijken / assessment Leren, ontwikkelen, beoordelen en ijken / assessment MBO Verpleegkundige Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo 95520 Versie: va juli 2015 regulier & va sept. 2015 verkort Naam

Nadere informatie

In de praktijk (en later in projectgroepen) leer je op een andere manier dan op school.

In de praktijk (en later in projectgroepen) leer je op een andere manier dan op school. Handleiding leerverslag. Inleiding In de praktijk (en later in projectgroepen) leer je op een andere manier dan op school. Binnen de HBO-V opleiding neemt bovengenoemde vorm van leren veel tijd in beslag

Nadere informatie

OPLEIDING Verzorgende-IG PORTFOLIO

OPLEIDING Verzorgende-IG PORTFOLIO OPLEIDING Verzorgende-IG PORTFOLIO Doorstroom Helpende Zorg naar het tweede leerjaar van niveau 3 Kwalificatieniveau 3 Cohort: 2011-2012 Versie: 2 Naam Student:. Groep: Albeda College Branche Gezondheidszorg

Nadere informatie

SW-B-K1-W2 (C) Maakt een plan van aanpak. Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: Cohort: Geldig vanaf

SW-B-K1-W2 (C) Maakt een plan van aanpak. Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: Cohort: Geldig vanaf SW-B-K1-W2 (C) Maakt een plan van aanpak Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: 23185 Cohort: Geldig vanaf 01-08-2015 Colofon * Daar waar hij staat, wordt ook zij bedoeld en omgekeerd. * Waar cliënt staat, kan

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 9. 5 Planning 83 5.1 Leerdoelen en persoonlijke doelen 84 5.2 Het ontwerpen van het leerproces 87 5.3 Planning in de tijd 89

Inhoud. Inleiding 9. 5 Planning 83 5.1 Leerdoelen en persoonlijke doelen 84 5.2 Het ontwerpen van het leerproces 87 5.3 Planning in de tijd 89 Inhoud Inleiding 9 1 Zelfsturend leren 13 1.1 Zelfsturing 13 1.2 Leren 16 1.3 Leeractiviteiten 19 1.4 Sturingsactiviteiten 22 1.5 Aspecten van zelfsturing 25 1.6 Leerproces vastleggen 30 2 Oriëntatie op

Nadere informatie

OPLEIDING VERZORGENDE-IG OPDRACHTENBOEK SPW4-VIG

OPLEIDING VERZORGENDE-IG OPDRACHTENBOEK SPW4-VIG OPLEIDING VERZORGENDE-IG OPDRACHTENBOEK SPW4-VIG KD 2012 Beroepstaak B beginner (B2 deels) Beroepstaak B gevorderd Beroepstaak B startbekwaam Beroepstaak D verplicht en met keuze Beroepstaak D startbekwaam

Nadere informatie

STUDENTENVERSIE Leren, ontwikkelen, beoordelen en ijken / assessment

STUDENTENVERSIE Leren, ontwikkelen, beoordelen en ijken / assessment OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE Leren, ontwikkelen, beoordelen en ijken / assessment MBO Verpleegkundige Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo 93 Versie: juni 2013 Naam student:.

Nadere informatie

Toets en Examenplan MBO Verpleegkunde GGZ Leerplan COHORTEN 2013-2017 Crebo 95520

Toets en Examenplan MBO Verpleegkunde GGZ Leerplan COHORTEN 2013-2017 Crebo 95520 Toets en examenplan Leeswijzer In het toets- en examenplan is een duidelijk onderscheid gemaakt tussen toetsen ( ontwikkelingsgericht) per fase en de examens van de startbekwame fase. Beroepstaak D neemt

Nadere informatie

OPLEIDING Verzorgende-IG PORTFOLIO

OPLEIDING Verzorgende-IG PORTFOLIO OPLEIDING Verzorgende-IG PORTFOLIO Kwalificatieniveau 3 Cohort: 2011-2012 Versie: 1 Naam Student:. Groep: Albeda College Branche Gezondheidszorg 2 Inhoudsopgave Inleiding 5 1. Portfolio 5 2. Showportfolio

Nadere informatie

OPLEIDING tot Verzorgende-IG. Ondersteuningsmagazijn. Oriëntatie

OPLEIDING tot Verzorgende-IG. Ondersteuningsmagazijn. Oriëntatie OPLEIDING tot Verzorgende-IG Ondersteuningsmagazijn Oriëntatie Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 3 Cohort: 2011-2012 Fase: beginner Naam student:. Albeda College Branche Gezondheidzorg

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO - VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT. Uitvoeren van organisatie en professiegebonden taken. Beroepstaak E. Niveau Gevorderd 2

OPLEIDING tot MBO - VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT. Uitvoeren van organisatie en professiegebonden taken. Beroepstaak E. Niveau Gevorderd 2 OPLEIDING tot MBO - VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT Uitvoeren van organisatie en professiegebonden taken Beroepstaak E Niveau Gevorderd 2 Datum: Juni 2012 Cohort: 2012-2013 KD: 2009-2010 INLEIDING

Nadere informatie

BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 5 Persoonlijke ontwikkeling Reflecteren

BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 5 Persoonlijke ontwikkeling Reflecteren BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 5 Inleiding en leerdoelen Reflectie is de weerkaatsing van licht in bijvoorbeeld een spiegel. Reflectie zoals je dat in deze opdracht zult leren is eigenlijk

Nadere informatie

Het maken van een casus is een onderdeel van beroepsprestatie 1.5 Zorgen voor veiligheid in onverwachte situaties

Het maken van een casus is een onderdeel van beroepsprestatie 1.5 Zorgen voor veiligheid in onverwachte situaties Docenthandleiding. Inleiding opdracht 1: schrijven van een casus. Het maken van een casus is een onderdeel van beroepsprestatie 1.5 Zorgen voor veiligheid in onverwachte situaties Voor de leerlingen is

Nadere informatie

Module 9 Kennis delen en coachen

Module 9 Kennis delen en coachen OPDRACHTEN Verzorgende IG Maatschappelijke Zorg Module 9 Kennis delen en coachen Inhoudsopgave Leeropdrachten 3 Leren 5 A Hoe leer ik? 5 B Bevorderende en belemmerende factoren 7 C Plan van aanpak bij

Nadere informatie

OPLEIDING VERZORGENDE-IG Kraam OPDRACHTENBOEK

OPLEIDING VERZORGENDE-IG Kraam OPDRACHTENBOEK OPLEIDING VERZORGENDE-IG Kraam OPDRACHTENBOEK Fase: Beginner KD 2012 Beroepstaak A startbekwaam Beroepstaak B beginner Beroepstaak C beginner Albeda College Branche Gezondheidszorg Kwalificatieniveau 3

Nadere informatie

Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon: Naam studieloopbaanbegeleider: Telefoon:

Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon:   Naam studieloopbaanbegeleider: Telefoon: Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon: E-mail: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Naam studieloopbaanbegeleider:

Nadere informatie

STUDENTENVERSIE Leren, ontwikkelen, beoordelen en ijken / assessment

STUDENTENVERSIE Leren, ontwikkelen, beoordelen en ijken / assessment OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE Leren, ontwikkelen, beoordelen en ijken / assessment MBO Verpleegkundige Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo 93 Versie: juni 2013 Fase: Gevorderd

Nadere informatie

Het voeren van ontwikkelingsgerichte begeleidings- en beoordelingsgesprekken GWOO

Het voeren van ontwikkelingsgerichte begeleidings- en beoordelingsgesprekken GWOO Het voeren van ontwikkelingsgerichte begeleidings- en beoordelingsgesprekken GWOO Inleiding Tijdens de BPV-periode heeft de deelnemer recht op gesprekken. Afhankelijk van de duur van de opleiding zal de

Nadere informatie

OPLEIDING Verzorgende-IG Kraam PORTFOLIO

OPLEIDING Verzorgende-IG Kraam PORTFOLIO OPLEIDING Verzorgende-IG Kraam PORTFOLIO Kwalificatieniveau 3 Cohort: 2011-2012 Versie: 1 Naam Student:. Groep: Albeda College Branche Gezondheidszorg 2 Inhoudsopgave Inleiding 5 1. Portfolio 5 2. Showportfolio

Nadere informatie

2 jarig Verzorgende IG BOL

2 jarig Verzorgende IG BOL 2 jarig Verzorgende IG BOL Loopbaanoriëntatie Begeleiding (LOB) Leerjaar 1 Fase A Docentenhandleiding LOB Fase A leerjaar 1 Ontwikkelaar: Rianne Schuur Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Beginsituatie...

Nadere informatie

Vormgeving van SLB in de praktijk

Vormgeving van SLB in de praktijk Vormgeving van SLB in de praktijk Inhoudsopgave Inleiding...2 Het eerste leerjaar...2 Voorbeeld Programmering Studieloopbaanbegeleiding (SLB) niveau 3-4...3 POP en Portfolio...8 Vervolg...10 Eisma-Edumedia

Nadere informatie

OPLEIDING Verzorgende-IG

OPLEIDING Verzorgende-IG OPLEIDING Verzorgende-IG PORTFOLIO KD2012 Kwalificatieniveau 3 Versie: 2.0 KD: 2012 Crebo: 95530 Naam Student:. Groep: Albeda College Branche Gezondheidszorg 2 Inhoud Inleiding... 5 POP (Persoonlijk Ontwikkelings

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 7

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 7 OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 7 Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo 95 Versie: juni 2013 Fase: Gevorderd 2 Naam deelnemer:. 2 Inhoudsopgave Beroepsopdracht

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten. Niveau Gevorderd

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten. Niveau Gevorderd OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT Uitvoeren van activiteiten met zorgvragers (Verpleeg- en verzorgingshuiszorg & thuiszorg) Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten Niveau

Nadere informatie

Portfolio. Van: Groep: Portfolio 2014 BOL VP

Portfolio. Van: Groep: Portfolio 2014 BOL VP Portfolio Van: Groep: Portfolio 2014 BOL VP Inleiding Voor je ligt het Portfolio. Het portfolio bestaat uit drie delen: 1. algemeen deel 2. ontwikkelingsgericht deel 3. bewijsdeel Het portfolio is jouw

Nadere informatie

Beroepsopdracht 2: werken volgens plan / Zorghulp /september

Beroepsopdracht 2: werken volgens plan / Zorghulp /september 1 Beroepsopdracht 2: werken volgens plan / Zorghulp /september 2012 1 Zorghulp Inhoudsopgave Verantwoording... 2 Inleiding... 3 Opdracht 1... 4 Opdracht 2... 7 Opdracht 3... 10 Resultaatoverzicht... 11

Nadere informatie

Beroepstaak C Helpende Startbekwaam niveau

Beroepstaak C Helpende Startbekwaam niveau Beroepsopdracht Beroepstaak C Helpende Startbekwaam niveau Toelichting: Deze beroepsopdracht is om te leren, vraag feedback met behulp van het feedbackformulier. NB. Beroepstaak C heeft 2 niveaus! Uitvoeren

Nadere informatie

Handleiding Coaching/stagereflectie

Handleiding Coaching/stagereflectie Fontys Hogeschool Pedagogiek Coaching/Intervisie Minor Forensische Orthopedagogiek 2013-2014 Studiejaar 3 Handleiding Coaching/stagereflectie Voor studenten voltijd Minor Forensische Orthopedagogiek Studiejaar

Nadere informatie

INTAKE OPLEIDING VERZORGENDE IG NIVEAU 3

INTAKE OPLEIDING VERZORGENDE IG NIVEAU 3 Formulier 1 INTAKE OPLEIDING VERZORGENDE IG NIVEAU 3 Naam leerling : adres : telefoon : email : geboortedatum : Instelling : contactpersoon : telefoon : email : A. Opleidings en beroepsbeeld: score 1 interesse/beroepsbeeld

Nadere informatie

BPV Voorbereiding. Leerjaar 1. (Herziene versie voor KD 2012)

BPV Voorbereiding. Leerjaar 1. (Herziene versie voor KD 2012) BPV Voorbereiding Leerjaar 1 (Herziene versie voor KD 2012) 1 Inhoudsopgave: I Kennismaken met het materiaal waarmee je de BPV ingaat 3 II De map met de opdrachten en proeven 4 III Korte kennismaking met

Nadere informatie

Het portfolio kan met betrekking tot de fasen en stappen uit het protocol de volgende functies vervullen:

Het portfolio kan met betrekking tot de fasen en stappen uit het protocol de volgende functies vervullen: Bijlage 3 Portfolio 1 Handleiding persoonlijk coach 1.1 Doel van een portfolio Op steeds meer scholen voor voortgezet onderwijs en vervolgopleidingen wordt gewerkt met portfolio s. Met het portfolio laat

Nadere informatie

SECTORWERKSTUK 2013-2014

SECTORWERKSTUK 2013-2014 SECTORWERKSTUK 2013-2014 1 HET SECTORWERKSTUK Het sectorwerkstuk is een verplicht onderdeel voor alle leerlingen uit het Mavo. Het maken van een sectorwerkstuk is een manier waarop je, als eindexamenkandidaat,

Nadere informatie

Beroepsopdracht Beroepstaak B Gevorderd niveau

Beroepsopdracht Beroepstaak B Gevorderd niveau Beroepsopdracht Beroepstaak B Gevorderd niveau Toelichting: Deze beroepsopdracht is om te leren, vraag feedback met behulp van het feedbackformulier. NB. Beroepstaak B heeft 2 niveaus! Helpen waar het

Nadere informatie

OPLEIDING ZORGHULP TOETS BEROEPSOPDRACHT

OPLEIDING ZORGHULP TOETS BEROEPSOPDRACHT OPLEIDING ZORGHULP TOETS BEROEPSOPDRACHT Huishoudelijke zorg op maat. (Verpleeg- en verzorgingshuiszorg) Beroepstaak A Hulp bij huishouden en wonen. Niveau Startbekwaam Toets BT A STB Zorghulp V en V 02-2012

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten. Niveau Startbekwaam

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten. Niveau Startbekwaam OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT Uitvoeren van groepsactiviteiten met zorgvragers (Verpleeg- en verzorgingshuiszorg & thuiszorg) Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten

Nadere informatie

VERKORTE OPLEIDING VERZORGENDE-IG

VERKORTE OPLEIDING VERZORGENDE-IG [Geef tekst op] VERKORTE OPLEIDING VERZORGENDE-IG OPDRACHTENBOEK B-VIG Fase: Gevorderd/Startbekwaam KD 2012 Beroepstaak B gevorderd/startbekwaam Beroepstaak C gevorderd/startbekwaam Beroepstaak D verplicht

Nadere informatie

Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)

Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) Portfolio-opdracht 1 O 2 Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) De Handelsroute Uitgeverij Sarphati Niveau Keuzedeel Kwalificatie Dossierdatum 2 Ondernemend gedrag Niveau 2-dossiers Kerntaak en werkproces

Nadere informatie

STUDIEVAARDIGHEID LOOPBAANLEREN - 1 HOOFDSTUK 1

STUDIEVAARDIGHEID LOOPBAANLEREN - 1 HOOFDSTUK 1 STUDIEVAARDIGHEID LOOPBAANLEREN - 1 HOOFDSTUK 1 Studievaardigheid De reis naar een eigen plek in de maatschappij is nu begonnen. En je reisdoel staat vast: een zelfverzekerde trotse handtekening op het

Nadere informatie

Handleiding Plannen van Zorg BBL-CombiCare Gehandicaptenzorg Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg

Handleiding Plannen van Zorg BBL-CombiCare Gehandicaptenzorg Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg Handleiding Plannen van Zorg BBL-CombiCare Gehandicaptenzorg Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg Werkproces VZ-IG 1.1 Stelt (mede) het zorgplan op De verzorgende-ig verzamelt gegevens om de

Nadere informatie

2. Hoe ga je aan de slag met beroepsprestaties + aanmeldformulier beoordeling beroepsprestatie aanmeldformulier beoordeling reflectieverslag

2. Hoe ga je aan de slag met beroepsprestaties + aanmeldformulier beoordeling beroepsprestatie aanmeldformulier beoordeling reflectieverslag INHOUDSOPGAVE : 1. Het BPV-gesprek 2. Hoe ga je aan de slag met beroepsprestaties + aanmeldformulier beoordeling beroepsprestatie aanmeldformulier beoordeling reflectieverslag 3. Overzicht van de beroepsprestaties

Nadere informatie

Portfolio. Van: Groep:

Portfolio. Van: Groep: Portfolio Van: Groep: Inleiding In de opleiding tot verpleegkundige gebruik je dit portfolio. Een portfolio is bedoeld om je ontwikkeling ten aanzien van opleiding en beroep inzichtelijk te maken. Het

Nadere informatie

Rapport onderwijs / resultatenoverzicht Opleiding MBO- Verpleegkundige BBL 4 jaar

Rapport onderwijs / resultatenoverzicht Opleiding MBO- Verpleegkundige BBL 4 jaar Rapport onderwijs / resultatenoverzicht Opleiding MBO- Verpleegkundige BBL 4 jaar Naam : Geboortedatum : Traject : Persoonlijke code : Werkprocessen Onderwijs, BPV, Beroepsopdrachten Bijzonderheden periode

Nadere informatie

Ontwikkelplan trainee 1

Ontwikkelplan trainee 1 1 Ontwikkelplan trainee 1 Karin Kleine, projectleider Ontwikkeling traineeship HBO-afgestudeerden Marlous Beijer, projectsecretaris Jeugdzorg Nederland 1 Dit document is geschreven in het kader van het

Nadere informatie

Beroepsopdracht Beroepstaak B Startbekwaam

Beroepsopdracht Beroepstaak B Startbekwaam Beroepsopdracht Beroepstaak B Startbekwaam Toelichting: Deze beroepsopdracht is om te leren, vraag feedback met behulp van het feedbackformulier. NB. Beroepstaak B heeft 2 niveaus! En dan wordt het gezellig.!

Nadere informatie

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT. voor. Studenten en Beoordelaars

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT. voor. Studenten en Beoordelaars ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT voor Studenten en Beoordelaars KD 2012 Albeda College Branche Gezondheidszorg 2 ALGEMENE INLEIDING Elke beroepstaak bestaat uit een aantal beroepsopdrachten die

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 8

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 8 OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 8 Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo 95 Versie: juni 2013 Fase: Startbekwaam Naam deelnemer:. 2 Inhoudsopgave Beroepsopdracht

Nadere informatie

BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 5 Persoonlijke ontwikkeling Samenwerken

BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 5 Persoonlijke ontwikkeling Samenwerken BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 5 Inleiding en leerdoelen Als verpleegkundige werk je niet alleen. Je hebt veel contact met anderen, onder andere collega s, patiënten en andere disciplines.

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT Dat we er maar weer netjes bijzitten.! ( Verpleeg- en verzorgingshuiszorg) Beroepstaak A Helpen bij huishouding, wonen en recreëren. Niveau Startbekwaam

Nadere informatie

Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven

Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven l Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven Pagina 1 van16 Werkprocessen en competenties gericht op het verpleegplan 1.1 Stelt verpleegkundige diagnose en stelt het verpleegplan

Nadere informatie

Concept: De basis van de praktijkroute. FC Extra

Concept: De basis van de praktijkroute. FC Extra Concept: De basis van de praktijkroute FC Extra Verdiepin g Training van vaardigheden Verdieping: Algemene thema s Verbreding en verdieping op: Kennis Toepassen van kennis Onderzoek Verdieping: Vakinhoudelijk

Nadere informatie

De handleiding. Aukje Meens

De handleiding. Aukje Meens De handleiding Aukje Meens INHOUDSOPGAVE 1. Over 100% Jezelf 3 2. Doelgroep 3 3. Inhoud boek 4 3.1 Hoofdstukken 3.2 Opbouw hoofdstukken 3.3 Online leeromgeving 4. Het gebruik van 100% Jezelf 10 4.1 4 tips

Nadere informatie

LOB en Vernieuwing VMBO. Landelijke dag Zorg en Welzijn Edith Vissers, KPC Groep

LOB en Vernieuwing VMBO. Landelijke dag Zorg en Welzijn Edith Vissers, KPC Groep LOB en Vernieuwing VMBO Landelijke dag Zorg en Welzijn Edith Vissers, KPC Groep Wat gaan we doen? Reflecteren op de bedoeling: loopbaanleren waarom? Inzoomen op de eisen die de vernieuwing stelt Inzoomen

Nadere informatie

Handleiding Mbo-hbo doorstroomassessment jij en het hbo ..een succesvolle combinatie?

Handleiding Mbo-hbo doorstroomassessment jij en het hbo ..een succesvolle combinatie? Handleiding jij en het hbo..een succesvolle combinatie? Inhoudsopgave Leeswijzer 3 Inleiding 4 1. Het portfolio 5 1.1 Kwaliteitseisen 5 1.2 Samenstelling van het portfolio 5 1.3 Inleveren portfolio 6 1.4

Nadere informatie

OPLEIDING tot Verzorgende-IG. Ondersteuningsmagazijn. Beroepstaak D Startbekaam

OPLEIDING tot Verzorgende-IG. Ondersteuningsmagazijn. Beroepstaak D Startbekaam OPLEIDING tot Verzorgende-IG Ondersteuningsmagazijn Beroepstaak D Startbekaam Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Cohort: 2010-2011 Fase: Startbekaam Naam student:. 1 D1.T1.KP.start.

Nadere informatie

Beroepsopdracht 3: Voeding en Hygiëne / Zorghulp / september 2012 1 1

Beroepsopdracht 3: Voeding en Hygiëne / Zorghulp / september 2012 1 1 1 Beroepsopdracht 3: Voeding en Hygiëne / Zorghulp / september 2012 1 1 Zorghulp Inhoudsopgave Verantwoording... 2 Inleiding... 3 Opdracht 1... 4 Opdracht 2... 6 Opdracht 3... 9 Resultaatoverzicht... 11

Nadere informatie

Als je in zorg of welzijn werkt, krijg je veel te maken met zorgvragers die ondersteunt moeten worden in hun persoonlijke verzorging/adl.

Als je in zorg of welzijn werkt, krijg je veel te maken met zorgvragers die ondersteunt moeten worden in hun persoonlijke verzorging/adl. STER opdracht ADL Als je in zorg of welzijn werkt, krijg je veel te maken met zorgvragers die ondersteunt moeten worden in hun persoonlijke verzorging/adl. In de eerste 10 weken van je opleiding heb je

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO - VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT. Ondersteunen bij begeleiden. Beroepstaak C. Niveau Gevorderd 2

OPLEIDING tot MBO - VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT. Ondersteunen bij begeleiden. Beroepstaak C. Niveau Gevorderd 2 OPLEIDING tot MBO - VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT Ondersteunen bij begeleiden Beroepstaak C Niveau Gevorderd 2 Datum: Juni 2012 Cohort: 2012-2013 KD: 2009-2010 INLEIDING Binnenkort ga je de toets

Nadere informatie

5. De wegwijzer (een stappenplan voor het uitvoeren van een opdracht/prestatie) 9. 6. Hulpmiddel bij het reflecteren : STARRT-methode 11

5. De wegwijzer (een stappenplan voor het uitvoeren van een opdracht/prestatie) 9. 6. Hulpmiddel bij het reflecteren : STARRT-methode 11 INHOUDSOPGAVE : Schooldeel 1. Mijn portret 2 2. Het BPV-gesprek -voorbereiding gesprek 3 -verslaglegging gesprek 4 3. Aan de slag met beroepsprestaties -aan de slag 6 -go / no go formulier 7 4. Overzicht

Nadere informatie

OPLEIDING VERZORGENDE-IG OPDRACHTENBOEK. Fase: Startbekwaam EXAMEN KD 2012

OPLEIDING VERZORGENDE-IG OPDRACHTENBOEK. Fase: Startbekwaam EXAMEN KD 2012 OPLEIDING VERZORGENDE-IG OPDRACHTENBOEK Fase: Startbekwaam EXAMEN KD 2012 Beroepstaak B Startbekwaam Beroepstaak C Startbekwaam Beroepstaak E Startbekwaam Albeda College Branche Gezondheidszorg Kwalificatieniveau

Nadere informatie

Op het Nova College leer je een vak. Bijvoorbeeld verpleegkundige, monteur of kok. Dat kies je zelf, waarschijnlijk samen met je

Op het Nova College leer je een vak. Bijvoorbeeld verpleegkundige, monteur of kok. Dat kies je zelf, waarschijnlijk samen met je GELOOF IN JEZELF Jij verwacht dat je bij ons een vak kunt leren. Dat je goed onderwijs krijgt, zodat je kennis opbouwt die je nodig hebt voor later. Dat je tijdens je stage werkervaring kunt opdoen die

Nadere informatie

Studenten handleiding Competentie Ontwikkel Moment

Studenten handleiding Competentie Ontwikkel Moment Studenten handleiding Competentie Ontwikkel Moment MBO en HBO studenten 3 de en 4 de jaars, HBO studenten verkorte opleiding en cursisten vervolgopleidingen Jeroen Bosch Ziekenhuis 1 Juni 2014, Jeroen

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opdrachten

Nadere informatie

Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W

Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W 1 Naam student: Studentnummer: Datum: Naam leercoach: Inleiding Voor jou ligt het meetinstrument ondernemende houding. Met dit meetinstrument

Nadere informatie

OPLEIDING. Verzorgende-IG & Medewerker Maatschappelijke Zorg OPDRACHTENBOEK. Fase: Gevorderd

OPLEIDING. Verzorgende-IG & Medewerker Maatschappelijke Zorg OPDRACHTENBOEK. Fase: Gevorderd OPLEIDING Verzorgende-IG & Medewerker Maatschappelijke Zorg OPDRACHTENBOEK Fase: Gevorderd Beroepstaak B gevorderd Beroepstaak C gevorderd Beroepstaak D verplicht en met keuze Beroepstaak D startbekwaam

Nadere informatie

Studiehandleiding Verzorgende IG niveau 3. Beroeps Opleidende Leerweg (BOL) en Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL)

Studiehandleiding Verzorgende IG niveau 3. Beroeps Opleidende Leerweg (BOL) en Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) Studiehandleiding Verzorgende IG niveau 3 Beroeps Opleidende Leerweg (BOL) en Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) Crebonummer 95530 Kwalificatiedossier 2012-2013 Schooljaar/cohort 2014-2015 Vastgesteld

Nadere informatie

Voor het beoordelen en het becijferen van de modules en projecten wordt door de docenten een scoringsformulier van competenties ingevuld.

Voor het beoordelen en het becijferen van de modules en projecten wordt door de docenten een scoringsformulier van competenties ingevuld. PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Vak: Innovatieve Techniek Inleiding Innovatieve Techniek is een vak waarbij je een brede oriëntatie op techniek krijgen. Je werkt in de vorm van modules en projecten,

Nadere informatie

Training. Coachend begeleiden

Training. Coachend begeleiden Training Coachend begeleiden Colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. 0522-235235 info@edu-actief.nl www.edu-actief.nl Auteurs: Bertine Pruim Inhoudelijke redactie: Napona Smid Titel: Factor-E Coachend begeleiden

Nadere informatie

SW-B-K1-W3 (C) Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: Cohort: Geldig vanaf

SW-B-K1-W3 (C) Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: Cohort: Geldig vanaf SW-B-K1-W3 (C) Versterkt de eigen kracht van de groep Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: 23185 Cohort: Geldig vanaf 01-08-2015 Colofon * Daar waar hij staat, wordt ook zij bedoeld en omgekeerd. * Waar cliënt

Nadere informatie

Zorg & Welzijn Opleiding Verzorgende IG Periode 3-1 integrale opdracht

Zorg & Welzijn Opleiding Verzorgende IG Periode 3-1 integrale opdracht Zorg & Welzijn Opleiding Verzorgende IG Periode 3-1 integrale opdracht Titel integrale opdracht: Het begeleiden van studenten (werknemers/ mantelzorgers/ vrijwilliger) Uitstroombranche: Verpleeg- en Verzorgingshuizen

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE OPDRACHTENBOEK

OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE OPDRACHTENBOEK OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE OPDRACHTENBOEK ZIEKENHUIS Gevorderd 2 Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo 95 Versie: ODB G2 ZH 1415 Fase: Gevorderd 2 Naam Student. Albeda

Nadere informatie

Naam: Stageplek: Klas:

Naam: Stageplek: Klas: Naam: Stageplek: Klas: Inhoudsopgave Naam stagebegeleider Telefoonnummer stagebegeleider Mailadres stagebegeleider Adres stage bedrijf Naam stagebegeleider (als er 2 zijn) Telefoonnummer stagebegeleider

Nadere informatie

OPLEIDING VERZORGENDE-IG OPDRACHTENBOEK. Fase: Startbekwaam

OPLEIDING VERZORGENDE-IG OPDRACHTENBOEK. Fase: Startbekwaam OPLEIDING VERZORGENDE-IG OPDRACHTENBOEK Fase: Startbekwaam KD 2012 Beroepstaak B Startbekwaam Beroepstaak C Startbekwaam Beroepstaak E Startbekwaam Albeda College Branche Gezondheidszorg Kwalificatieniveau

Nadere informatie

INTRODUCTIE PERSOONLIJKE GEGEVENS. Naam: Leeftijd: Geslacht: m / v. Begindatum:

INTRODUCTIE PERSOONLIJKE GEGEVENS. Naam: Leeftijd: Geslacht: m / v. Begindatum: Naam Datum: INHOUDSOPGAVE 1. Introductie 2. Persoonlijke gegevens 3. Rapportage kwaliteit van leven 4. Persoonlijke ontwikkeling plan (POP) 5. Competenties waar nu aan wordt gewerkt 6. Binnen de stichting

Nadere informatie

2 Stappen en fasen. 006128860006-bw.indd 8 19-09-13 12:35

2 Stappen en fasen. 006128860006-bw.indd 8 19-09-13 12:35 2 Stappen en fasen 8 ICT-beheerder - Netwerkbeheerder 006128860006-bw.indd 8 19-09-13 12:35 De projectwijzers brengen je in realistische situaties die te maken hebben met het ICT-vakgebied zodat je niet

Nadere informatie

STARTDOCUMENT STAGE JAAR 1 Basisdocument voor student, werk-/praktijkbegeleider en instellingsdocent

STARTDOCUMENT STAGE JAAR 1 Basisdocument voor student, werk-/praktijkbegeleider en instellingsdocent STARTDOCUMENT STAGE JAAR 1 Basisdocument voor student, werk-/praktijkbegeleider en instellingsdocent Naam student: Studentnummer: Klas: SLC coach: Stageperiode leerjaar 1: Code kwartaal 3: OVKKPB01P1 Code

Nadere informatie

Zorgen voor het slaap en waakritme

Zorgen voor het slaap en waakritme Werkproces 1.2 Biedt persoonlijke verzorging, observeert en monitort gezondheid en welbevinden Zorgen voor het slaap en waakritme ~Beroepsopdracht 6~ BBL-4, topklinisch traject RdGG, Cohort 2012 Pagina

Nadere informatie

Nikki van der Meer. Stage eindverslag. Stage Cordaan Thuiszorg.

Nikki van der Meer. Stage eindverslag. Stage Cordaan Thuiszorg. Nikki van der Meer. Stage eindverslag Stage Cordaan Thuiszorg. Klas: lv13-4agz2 Student nummer: 500631386 Docentbegeleider: Marieke Vugts Werkbegeleider: Linda Pieterse Praktijkopleider: Evelien Rijkhoff

Nadere informatie

INtheMC. Niveau (NQF) Startdatum: Einddatum: 2 3 4. Aanvinken v=voldoende a = aanpassen 2=2e gelegenheid

INtheMC. Niveau (NQF) Startdatum: Einddatum: 2 3 4. Aanvinken v=voldoende a = aanpassen 2=2e gelegenheid Over internationalisering en I-BPV; student opdrachten INtheMC Opdracht/titel: 7 Werken in het buitenland De taal Naam student: Niveau (NQF) Startdatum: Einddatum: 2 3 4 Beoordeling: Aanvinken Inleverdatum

Nadere informatie

De DOELSTELLING van de kunstbv-opdrachten & De BEOORDELING:

De DOELSTELLING van de kunstbv-opdrachten & De BEOORDELING: beeldende vorming De DOELSTELLING van de -opdrachten & De BEOORDELING: Doelstellingen van de opdrachten. Leren: Thematisch + procesmatig te werken Bestuderen van het thema: met een open houding Verzamelen

Nadere informatie