studie De ziekenhuiskostprijs van een bevalling in België

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "studie De ziekenhuiskostprijs van een bevalling in België"

Transcriptie

1 studie De ziekenhuiskostprijs van een bevalling in België

2 Een uitgave van de Onafhankelijke Ziekenfondsen Sint-Huibrechtsstraat Brussel T REDACTIE Chantal Neirynck COÖRDINATIE Pascale Janssens LAYOUT Philippe Dieu FOTO S Reporters ( ) Onafhankelijke Ziekenfondsen / Brussel, November 2012 (Ondernemingsnummer )

3 Context van de studie De medicalisering van bevallingen is een feit. Voor het gros van de vrouwen is het een geruststelling dat zij, indien nodig, een beroep kunnen doen op een peridurale verdoving, een keizersnede of een monitoring van de foetus. Belgische vrouwen bevallen nog altijd liever in het ziekenhuis. 98,81% van de bevallingen gebeurt in de klassieke ziekenhuisomgeving, 0,42% in one-day en slechts 0,77% thuis Die trend blijkt uit de analyse van de gegevens van de patiëntes, aangesloten bij de Onafhankelijke Ziekenfondsen: in 2010, gebeurde 98,81% van de bevallingen in de klassieke ziekenhuisomgeving, 0,42% van de bevallingen gebeurde in one-day en slechts 0,77% van de bevallingen gebeurde thuis. Opvallend cijfer: 18,95% van de bevallingen in het ziekenhuis zijn keizersneden. Die verhouding verschilt nauwelijks van gewest tot gewest: 18,55% in Vlaanderen, 18,06% in Brussel en 20,20% in Wallonië. Die percentages overschrijden echter duidelijk het maximale percentage van 15 %, aanbevolen door de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO). 12 In de buurlanden, is de trend vergelijkbaar. Uit een onderzoek van het «Collège National des Gynécologues et Obstétriciens Français (CNGOF)» bij meer dan 700 zwangere vrouwen in 2010, is immers gebleken dat 64% van de ondervraagde Françaises vond dat men nog altijd beter in het ziekenhuis kan bevallen (25% vond dat het ook in een one-dayclinic kan). Slechts 2% van de zwangere vrouwen gaf er de voorkeur aan om thuis te bevallen. 77% van de ondervraagde zwangere vrouwen gaat ervan uit dat het medische korps staat voor een onontbeerlijke wetenschappelijke en technische assistentie. 3 Onze studie wil een beeld schetsen van de kosten die gepaard gaan met de bevalling in een ziekenhuisomgeving in België, dit op basis van de factureringsgegevens van de patiëntes, aangesloten bij een van de 7 Onafhankelijke Ziekenfondsen (MLOZ), voor het jaar Ze past daarenboven in een ruimer project dat de creatie beoogt van een aparte databank over de voornaamste aandoeningen of heelkundige verstrekkingen, uitgevoerd in Belgische ziekenhuizen gedurende een bepaald jaar. We zullen de evolutie van die cijfers mettertijd opvolgen. 1 Lignes directrices pour la surveillance de la disponibilité et de l utilisation des services obstétricaux - texte complet Richtlijnen voor het toezicht op de beschikbaarheid en het gebruik van verloskundige diensten. UNICEF, WHO, UNFPA. August comparative_accouchements.pdf 3 Artikel van 03 januari 2011,

4 4 De Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen groepeert:

5 5 Inhoud 6 Beschrijvende analyse 6 Aantal ingrepen 6 Aantal ingrepen, per type en per plaats 6 Aantal ingrepen, naargelang de soort van bevalling en de leeftijd van de patiënte. 7 Verblijfsduur voor een bevalling 8 De kostprijs van een bevalling 8 Methodologie 8 De gemiddelde kostprijs van een bevalling (via vaginale weg of keizersnede) 9 De uitgavenposten die gepaard gaan met de bevalling tijdens een klassieke ziekenhuisopname 10 De bevalling via vaginale weg 11 De uitgavenposten die gepaard gaan met een bevalling tijdens een daghospitalisatie 11 De thuisbevalling 12 De gemiddelde kostprijs van een bevalling, per gewest. 13 De gemiddelde kostprijs van een ingreep, naargelang het sociaal-economische statuut van de patiëntes. 15 Veranderlijkheid van de kosten van een ingreep, naargelang het ziekenhuis. 17 De kostprijs van een bevalling naargelang de vraag of het ziekenhuis al dan niet een universitair statuut heeft 18 Conclusies en aanbevelingen

6 6 Beschrijvende analyse Aantal ingrepen Aantal ingrepen, per type en per plaats Bij de populatie van de Onafhankelijke Ziekenfondsen gebeurde 98,81% van de bevallingen in 2010 tijdens een klassieke ziekenhuisopname. De one-day en de thuisbevallingen vertegenwoordigden minder dan 1% van de bevallingen van de leden. Door welke zorgverlener werd de bevalling uitgevoerd? 98,5% gebeurt door een specialist in de gynaecologie en de verloskunde. Dit percentage loopt op tot 100% voor de bevallingen via keizersnede; 0,6% van de bevallingen via de gewone weg gebeurt door een andere arts dan een verloskundige en 0,9% gebeurt door vroedvrouwen alleen. Figuur 1 aantal BeVallingen per plaats Van tegemoetkoming We kunnen vaststellen dat 81,05% van de bevallingen in het ziekenhuis gewone bevallingen zijn en 18,95% keizersneden. De evolutie van dit percentage ziet er de laatste jaren vrij stabiel uit, maar het is en blijft te hoog. Dit heeft niet alleen een impact op de kosten, maar ook op de kwaliteit van de verzorging (nationale indicatoren over de kwaliteit van de verzorging). In het tweede deel van deze studie, vergelijken wij de financiële impact van een keizersnede met die van een gewone bevalling voor de patiënte en de verplichte verzekering in Aantal ingrepen, naargelang de soort van bevalling en de leeftijd van de patiënte Figuur 2 onderverdeling Van het aantal ingrepen, per soort Van BeValling en per leeftijdsgroep nombre d'accouchements <20 20 tot tot tot tot tot en ouder ziekenhuisopname one day thuisbevalling leeftijdsgroep aantal BeVallingen per soort Van BeValling Bevalling keizersnede / Bevalling langs vaginale weg keizersnede langs Vaginale weg ziekenhuisopname langs Vaginale weg langs Vaginale weg one day thuisbevalling We stellen vast dat 83,2% van de bevallingen gebeurt tussen 25 en 39 jaar, wat overeenstemt met de vaststelling dat vrouwen van jaar minder geneigd lijken te zijn om kinderen op de wereld te brengen dan vrouwen in de leeftijdsgroep van jaar. Zo verwonderlijk is dat niet: dit fenomeen zou te verklaren kunnen zijn door het feit dat vrouwen langer naar school gaan en later hun intrede maken in het beroepsleven. De mentaliteit en het gedrag zijn eveneens veranderd. Tot daar de mogelijke verklaringen (die we echter niet kunnen bewijzen).

7 7 Figuur 3 het percentage Van de BeVallingen, per soort Van ingreep en per leeftijdsgroep Verblijfsduur voor een bevalling Bevalling keizersnede / Bevalling langs vaginale weg De gemiddelde leeftijd bij een bevalling via keizersnede is 31 jaar, in vergelijking met 30 jaar voor een gewone bevalling. Dit stemt overeen met de gemiddelden, die de technische cel van het RIZIV berekend heeft op het nationale niveau. 1 Figuur 3 toont ons dat het percentage van de keizersneden gestadig toeneemt naarmate de vrouw ouder wordt. Het gaat van 13,51 % bij meisjes <20 ans naar 38,89 % bij vrouwen >45 jaar. Hoe ouder de vrouw, hoe groter het risico dat ze zal bevallen via keizersnede. De conclusie is identiek als we de leeftijd opnemen in een logistiek regressiemodel in de vorm van een doorlopende variabele, waarbij elk bijkomend jaar gepaard gaat met een risico op een keizersnede van 105 % in vergelijking met het vorige jaar (IC = [104,3 ; 105,7]) ; Dit percentage beantwoordt aan de conclusies van een studie die het RIZIV gemaakt heeft in Bij de klassieke ziekenhuisverblijven, hebben we vastgesteld dat er nogal wat verschillen zijn tussen de patiëntes, qua duur van het verblijf. Werden dus uitgesloten uit de studie: de uitgaven voor abnormaal lange verblijven van patiëntes die vermoedelijk ook andere aandoeningen hadden, met als gevolg dat de langere hospitalisatie niet volledig kon worden toegeschreven aan de bevalling. Na de uitschakeling van die uitschieters (de outliers ), stellen wij het volgende vast: Voor een bevalling via keizersnede is het zo dat de patiënte 6 à 7 aangerekende dagen doorbrengt in het ziekenhuis, dit is een gemiddelde van 6,6 dagen, los van het type van kamer of het sociaal statuut 5 van de patiënte. Voor een gewone bevalling, verblijft de patiënte in het ziekenhuis gedurende 4 à 5 aangerekende dagen, dit is een gemiddelde van 4,6 jours, los van het type van kamer of het sociaal statuut van de patiënte. Deze gemiddelden stemmen overeen met de cijfers van de technische cel van het RIZIV, die een gemiddelde gefactureerde duur van 7 dagen berekend heeft voor een keizersnede en van 5 dagen voor een gewone bevalling. GoeD om Te WeTen In een studie, gemaakt door prof. B. Langer van het ziekenhuis van Hautepierre, (Straatsburg) in , worden de volgende factoren opgesomd als factoren die een invloed kunnen hebben op het percentage van de keizersneden: de gemiddelde leeftijd op het ogenblik van de eerste zwangerschap de geleidelijke stijging van de leeftijd van zwangere vrouwen het gemiddelde gewicht voor de zwangerschap en de omvang van het bekken de technieken van MGP 4 waarvan bekend is dat ze het percentage van de meerlingen de hoogte indrijven, met als gevolg een stijging van het percentage van de keizersneden. 1 (APR-DRG 540 CESARIENNE et APR-DRG 560 PAR VOIE VAGINALE pour l année 2008.) 2 C%C3%A9sariennes_AIM_rapport_ pdf MGP: Medisch geassisteerde procreatie 18,95% van de bevallingen gebeurt via keizersnede, een percentage dat veel hoger is dan de aanbeveling van de Wereldgezondheidsorganisatie 5 (Rechthebbenden op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming (RVV) of niet)

8 8 De kostprijs van een bevalling Methodologie De extractie van de gegevens over de patiëntes van de Onafhankelijke Ziekenfondsen die een bevalling hadden in 2010, hebben we ons gebaseerd op de volgende nomenclatuurcodes 6 : (SF 8 ) gewone bevalling (via vaginale weg) (SF) (domicile/sf) (domicile/sf) De gemiddelde kostprijs van een bevalling (via vaginale weg of keizersnede) Onderstaande figuur 4 bevat alle informatie over de gemiddelde kostprijs van een bevalling, per soort van hospitalisatie en per soort van bevalling. Figuur 4 de gemiddelde kostprijs Van een BeValling, per soort Van BeValling en per soort Van ziekenhuisopname bevalling via keizersnede Om een globaal zicht te krijgen op de ziekenhuiskosten die gepaard gaan met de bevalling, hebben we de nomenclatuurcodes ondergebracht in twee categorieën 1. De bevalling via vaginale weg 2. De bevalling via keizersnede (die dringend kan worden uitgevoerd tijdens een gewone bevalling of die vooraf gepland kan zijn). Het is moeilijk om uit te maken welke vorm van anesthesie juist gebruikt werd (eperidurale verdoving, volledige verdoving bij een keizersnede) met de nomenclatuurcodes, waarover wij beschikken (daarvoor zijn ze te onduidelijk). Na de opsporing van de patiëntes aan de hand van de hierboven opgesomde verstrekkingscodes, hebben wij een extractie gemaakt van alle (geneeskundige, heelkundige, farmaceutische en andere) verstrekkingen die gepaard gingen met het verblijf, waarin de bevalling plaatsgevonden heeft. We hebben de kosten een voor een bekeken, namelijk de kostprijs ZIV 9, het remgeld 10 en de supplementen. ziekenhuisopname ziekenhuisopname one day thuisbevalling keizersnede langs Vaginale weg Supplement / TM / AO De gemiddelde kostprijs van een bevalling via keizersnede tijdens een klassieke ziekenhuisopname is aanzienlijk hoger dan die van een bevalling via vaginale weg, of die laatste nu gebeurt tijdens een klassieke ziekenhuisopname, een one-day of thuis. De keuze voor een thuisbevalling 11 met de hulp van een vroedvrouw is minder duur dan de andere opties (zowel de verplichte verzekering als de patiënte betalen minder). Wij wijzen er wel op dat we enkel rekening gehouden hebben met de kosten op de dag van de bevalling (niet met de kosten pre- en post-partum) : het verschil in kostprijs moet dus gerelativeerd worden. De kosten van zwangerschap en bevalling stijgen de laatste jaren, o.a. als gevolg van de massale stijging van het percentage van de geboortes via keizersnede: nu 19% in onze ziekenhuizen (dat is meer dan het maximale percentage van 15% dat aanbevolen wordt door de Wereldgezondheidsorganisatie). 6 We hebben de verblijven niet opgespoord aan de hand van het toezicht en de assistentie voor en na de bevalling, zelfs wanneer de bevalling thuis gebeurde. 7 Les n s et sont en vigueur depuis le SF=Sage femme 9 Kostprijs ZIV: wat de verplichte verzekering betaalt 10 RG: het remgeld. 11 We kunnen niet uitsluiten dat die thuisbevallingen misschien bevallingen zijn in de geboortehuizen (waarvan België er 7 telt).

9 9 De uitgavenposten die gepaard gaan met de bevalling tijdens een klassieke ziekenhuisopname Tabel 2 Verdeling van de gemiddelde kostprijs van een keizersnede, per uitgavenpost tijdens een klassieke ziekenhuisopname RUBRIEK VP IN VP % RG IN RG % SUPP IN SUPP % TOTAAL EN PATIËNT / TOTAAL % VERPLEEGDAGPRIJS 2416,16 60,20% 103,90 62,57% 304,61 22,15% 2824,67 14,46% ERELOON 886,12 22,08% 13,22 7,96% 861,44 62,65% 1760,78 49,67% KLINISCHE BIOLOGIE 211,73 5,28% 6,72 4,05% 19,11 1,39% 237,56 10,87% MEDISCHE BEELDVORMING 75,74 1,89% 5,78 3,48% 9,70 0,71% 91,22 16,97% GENEESMIDDELEN 182,65 4,55% 3,89 2,34% 0 0% 186,54 2,09% ANDERE 239,80 5,98% 32,42 19,52% 180,01 13,09% 452,23 46,97% VISCEROSYNT. MAT. 1,11 0,03% 0,12 0,07% 0,05 0% 1,28 13,28% TOTAAL 4013,31 100% 166,05 100% 1374,92 100% 5554,28 27,74% In absolute waarde en op basis van het gemiddelde, kost een bevalling via keizersnede aan de verplichte verzekering (uitgaven VP) een bedrag van 4013,31, waarvan: bijna 60,20% uitsluitend betrekking heeft op de kostprijs van het verblijf en de verzorging van de patiënte tijdens de klassieke ziekenhuisopname, dit is een bedrag van 2416,16. 22,08% betrekking heeft op diverse honoraria die gepaard gaan met de bevalling (gynaecoloog/verloskundige, anesthesist, ), dit is een bedrag van 886,12. 5,28% van de uitgaven VP, dit is 211,73, betrekking heeft op de rubriek overige, die allerlei punten omvat, zoals kinesitherapeutische verzorging, medische voeding en andere speciale verstrekkingen. de klinische biologie en de medische beeldvorming vertegenwoordigen 7,86% van de uitgaven tijdens een ziekenhuisverblijf voor een keizersnede. Als we de remgelden bekijken: dan zien we dat 62,6% het aandeel dekt van de patiënte in de kosten van haar verblijf en verzorging (gemiddeld bijna 104 ). En dat het aandeel van de patiënt in de bijkomende technische onderzoeken en de overige» kosten zoals kinesitherapeutische verzorging 19,52% vertegenwoordigt van het totaal van de remgelden. Wat de supplementen betreft die ten laste van de patiëntes blijven op een gemiddelde totaal van 1375 per ziekenhuisverblijf, is het zo dat: de medische ereloonsupplementen oplopen tot 62,65% van dit bedrag, dit is 861 ((waaronder 34,5% voor de honoraria van de anesthesist). de supplementen in een eenpersoonskamer gemiddeld oplopen tot 304. De toeslagen ten laste van de patiënte voor de rubriek overige 12 bedragen gemiddeld 180. De klinische biologie en de medische beeldvorming vertegenwoordigen 7,86% van de uitgaven tijdens een ziekenhuisverblijf voor een keizersnede. conclusie: We kunnen dus concluderen dat een ziekenhuisopname voor een bevalling via keizersnede 5554,28 kost, waarvan 28% ten laste blijft van de patiënte. Zij moet dus 1541 ophoesten, een bedrag dat toch wel als hoog mag worden bestempeld. 12 =post Varia» op de factuur

10 10 De bevalling via vaginale weg Tabel 3 Verdeling van de gemiddelde kostprijs van een gewone bevalling, op basis van de verschillende uitgavenposten met betrekking tot een klassieke ziekenhuisopname RUBRIEK VP IN VP % RG IN RG % SUPP IN SUPP % TOTAAL EN PATIËNT / TOTAAL % VERPLEEGDAGPRIJS 1762,41 59,94% 82,95 61,24% 222,31 23,16% 2067,67 14,76% ERELOON 724,35 25,31% 9,81 7,24% 693,67 72,26% 1427,82 49,27% KLINISCHE BIOLOGIE 167,55 5,85% 6,70 4,95% 10,95 1,14% 185,20 9,53% MEDISCHE BEELDVORMING 63,22 2,21% 5,78 4,26% 4,05 0,42% 73,05 13,45% GENEESMIDDELEN 144,28 5,04% 2,86 2,11% 0 0% 147,14 1,94% ANDERE 47,13 1,65% 27,28 20,14% 28,97 3,02% 103,39 27,99% VISCEROSYNT. MAT. 0,19 0,01% 0,07 0,05% 0,00 0% 0,26 54,41% TOTAAL 2909,13 100% 135,45 100% 959,96 100% 4004,53 27,35% In absolute waarde, kost een bevalling via vaginale weg, gemiddeld, aan de verplichte verzekering (uitgaven VP) een bedrag van 2909,13 : 60% heeft louter en alleen betrekking op de kosten van het verblijf en de verzorging van de patiënte tijdens een klassieke ziekenhuisopname, dit is 1762,41. In de beschrijvende analyse hebben we al gezien dat de gemiddelde verblijfsduur voor een dergelijke bevalling ongeveer 4,8 (gefactureerde) dagen bedraagt. 25% van de uitgaven heeft betrekking op de diverse erelonen (gynaecoloog/verloskundige, anesthesist, ) voor een bedrag van 724. Wat de remgelden betreft: 61,24% (83 ) heeft betrekking op het aandeel van de patiënte in de kostprijs van het verblijf en de verzorging. 20% (27 ) heeft betrekking op de post overige» die tal van elementen groepeert, waaronder vooral de kinesitherapeutische verzorging. We treffen hier ook de medische voeding en de bijzondere verstrekkingen aan. Bij de supplementen ten laste van de patiënte stellen wij, op een gemiddeld totaal van 960 per ziekenhuisverblijf, vast dat: de supplementen in een eenpersoonskamers gemiddeld oplopen tot 222 (dit is 23% van het totaal van de supplement). De medische ereloonsupplementen lopen op tot 72% van dit bedrag, dit is 694, waarvan 160 naar de anesthesist gaat. 69,7% van de patiëntes neemt immers haar toevlucht tot anesthesie en de ereloonsupplementen lopen op tot 300% van het bedrag VP, dit is 570 in een eenpersoonskamer. conclusie: We stellen dus vast dat een ziekenhuisopname voor een gewone bevalling 4004,53 kost. Het aandeel ten laste van de patiënte voor een dergelijke bevalling, vertegenwoordigt 27% van de totale kostprijs, dus De supplementen in een eenpersoonskamers lopen gemiddeld tot 222 (dit is 23% van het totaal van de supplementen).

11 11 De uitgavenposten die gepaard gaan met een bevalling tijdens een daghospitalisatie Tabel 4 Verdeling van de gemiddelde kostprijs van een bevalling via vaginale weg in een dagziekenhuis RUBRIEK VP IN VP % RG IN RG % SUPP IN SUPP % TOTAAL EN PATIËNT / TOTAAL % VERPLEEGDAGPRIJS 230,04 27,13% 0 0% 0 0% 230,04 0,00% ERELOON 492,25 58,05% 3,67 44,49% 194,18 87,77% 690,09 28,67% KLINISCHE BIOLOGIE 77,19 9,10% 2,28 27,71% 2,42 1,09% 81,89 5,74% MEDISCHE BEELDVORMING 1,93 0,23% 0,08 0,92% 0,18 0,08% 2,18 11,48% GENEESMIDDELEN 8,91 1,05% 1,77 21,44% 15,38 6,95% 26,05 65,80% ANDERE 37,68 4,44% 0,45 5,44% 9,08 4,10% 47,20 20,18% TOTAAL 848,00 100% 8,24 100% 221,23 100% 1077,47 21,30% Ter herinnering, in 2010, telden wij slechts 95 gewone bevallingen, uitgevoerd tijdens een one-day. Als we de verschillende uitgavenposten van dichtbij bekijken, dan krijgen we onderstaande opsplitsing van de tabel. We houden echter geen rekening met de uitgaven pre- en post-partum (bijvoorbeeld, de kinesitherapie). De bevalling tijdens een daghospitalisatie kost gemiddeld 848 aan de verplichte verzekering (uitgaven VP). De bevalling tijdens een daghospitalisatie kost gemiddeld 848 aan de verplichte verzekering (uitgaven VP). 58% daarvan heeft louter en alleen betrekking op de honoraria, dit is 492. De tweede grootste uitgave is die van de kostprijs van het verblijf en de verzorging van de patiënt tijdens een one-day, dit is 230. Bij de supplementen ten laste van de patiënte stellen wij, op een gemiddeld totaal van 221 per ingreep, vast dat de medische ereloonsupplementen en de supplementen van vroedvrouwen oplopen tot 88% van dit bedrag, dit is 194. Als we het aandeel ten laste van de patiënte voor een bevalling via vaginale weg bekijken, dan zien we dat dit 21% bedraagt van de totale kostprijs. De thuisbevalling Tabel 5 Verdeling van de gemiddelde kostprijs van een bevalling via vaginale weg in de thuisomgeving RUBRIEK VP IN VP % RG IN RG % SUPP IN SUPP % TOTAAL EN PATIËNT / TOTAAL % ERELOON 591,27 99,82% 0-0 0% 591,27 0,00% KLINISCHE BIOLOGIE 0,84 0,14% 0-0 0% 0,84 0,00% ANDERE 0,22 0,04% 0-0,13 100% 0,35 37,14% TOTAAL 592,33 100% 0-0,13 100% 592,46 0,02% De grootste uitgave voor de VP is die van de honoraria. Als we die post buiten beschouwing laten, dan zijn de uitgaven zeer beperkt (zie tabel 4). Thuisbevallen is enkel mogelijk wanneer het niet om een risicobevalling gaat, maar het is zo dat toekomstige moeders er vaak weigerachtig tegenover staan, omdat ze liever bevallen in een geruststellende ziekenhuisomgeving.

12 12 De gemiddelde kostprijs van een bevalling, per gewest. Figuur 5 de gemiddelde kostprijs per gewest, per hospitalisatietype en per soort van bevalling Bruxelles Flandre Wallonie Belgique Bruxelles Flandre Wallonie Belgique Bruxelles Flandre Wallonie Belgique Supplement / TM / AO KEIZERSNEDE OPNAME LANGS VAGINALE WEG LANGS VAGINALE WEG One Day De studie van de geografische schommelingen van de kostprijs van geneeskundige verstrekkingen is niet alleen administratief van belang (uniforme toepassing van de wetgeving), maar is ook interessant vanuit het oogpunt van de volksgezondheid (opsporing van onderlinge verschillen, wat de noden en het consumptiebedrag betreft). Men kan zo ook ongelijkheden identificeren, wat de dekking van de verzorging betreft). Om een verklaring te vinden voor de verschillen tussen de gewesten, kunnen we geen gebruik maken van de ruwe data, aangezien achter die bedragen mogelijk verschillende werkelijkheden schuilgaan. De gegevens moeten gestandaardiseerd worden om de invloed van factoren die een vertekenend effect kunnen hebben op de vergelijkingen, uit te schakelen. Wij hebben de bedragen dus gecorrigeerd, rekening houdend met de structuur van de populatie van de Onafhankelijke Ziekenfondsen die de ziekenhuizen van elk gewest bezoekt. We hebben ook rekening gehouden met de leeftijd en het sociale en economische statuut van de leden. In ons geval, hebben we gekozen voor 3 leeftijdsgroepen en voor 2 lagen, wat het terugbetalingsstatuut van de patiënt betreft, dit is voor 6 verschillende groepen. We hebben gebruik gemaakt van de methode van de onrechtstreekse standaardisering die een antwoord geeft op de volgende vraag: wat zou de gemiddelde kostprijs van het gewest X zijn, indien de gemiddelde kostprijs van elke groep identiek was aan de gemiddelde kostprijs op het nationale niveau van elke groep. Met andere woorden, indien het factureringsgedrag van de ziekenhuizen van het gewest X identiek zou zijn aan het factureringsgedrag van het geheel van de Belgische ziekenhuizen, rekening houdend met de kenmerken van hun patiëntes. Tabel 6 geeft de ruwe indexen en de gestandaardiseerde indexen weer, in vergelijking met het nationale gemiddelde voor een ingreep in elk gewest, per soort van bevalling en per hospitalisatietype in De overblijvende verschillen na een standaardisering op basis van de leeftijd en het statuut van de rechthebbende op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming (RVV) kunnen te wijten zijn aan verschillen qua medische praktijk, aan de mate waarin een beroep wordt gedaan op verzorging, of aan het factureringsgedrag van de ziekenhuizen. Als we de gestandaardiseerde indexen van tabel 6 bekijken, dan merken we dat de ziekenhuizen in het Brussels gewest gemiddeld een supplement aanrekenen voor gewone bevallingen in de one-day, dat 66,6% hoger is dan het nationale gemiddelde. Het is 2 keer hoger dan in Vlaanderen en tot 3 keer hoger dan in Wallonië. Bij de bevallingen via keizersnede tijdens een klassieke ziekenhuisopname, stellen we vast dat Vlaanderen gemiddeld een toeslag aanrekent die 25,05% hoger is dan het nationale gemiddelde, maar 22,4% lager dan in Brussel.

13 13 Tabel 6 Ruwe en gestandaardiseerde indexen van de gemiddelde kostprijs van een ingreep, per gewest, naargelang het hospitalisatietype, per gewest en per soort van bevalling. KEIZER- SNEDE LANGS VAGINALE WEG ZIEKEN- HUISO- PNAME classique ZIEKEN- HUISO- PNAME classique AO TM Supplement Bruto index Standaardindex tegenover het nationaal gemiddelde Verschil met de nationale index* in % Bruto index Standaardindex tegenover het nationaal gemiddelde Verschil met de nationale index* in % Bruto index Standaardindex tegenover het nationaal gemiddelde Bruxelles 105,45 105,16 5,16 98,91 100,26 0,26 124,59 97,32-2,68 Verschil met de nationale index* in % Flandre 98,82 99,21-0,79 106,02 102,94 2,94 77,11 74,95-25,05 Wallonie 95,14 95,06-4,94 95,36 96,73-3,27 95,15 98,06-1,94 Belgique * Bruxelles 106,96 106,84 6,84 101,10 102,70 2,70 126,26 115,05 15,05 Flandre 93,82 94,06-5,94 102,75 99,68-0,32 77,70 75,25-24,75 Wallonie 97,84 97,73-2,27 95,66 96,96-3,04 90,78 93,53-6,47 Belgique * One-Day Bruxelles 101,89 102,78 2,78 85,92 88,92-11,08 187,34 166,61 66,61 Flandre 93,82 100,01 0,01 100,73 109,15 9,15 58,11 64,36-35,64 Wallonie 97,84 129,66 29,66 147,46 139,73 39,73 26,47 30,02-69,98 Belgique * De gemiddelde kostprijs van een ingreep, naargelang het sociaal-economische statuut van de patiëntes. Figuur 6 Gemiddelde kostprijs van een ingreep, naargelang het sociaal statuut van de patiënte, de soort van ziekenhuisopname en de soort van bevalling. RVV Niet-RVV RVV Niet-RVV RVV Niet-RVV RVV Niet-RVV OPNAME KEIZERSNEDE OPNAME ONE DAY LANGS VAGINALE WEG THUISBEVALLING Supplement / TM / AO

14 14 Om een duidelijker zicht te krijgen op de reële kostprijs van elke soort van ingreep, moeten we absoluut rekening houden met eerst en vooral het sociaal-economische statuut van de patiënte en, in tweede instantie, de kamer die zij gekozen heeft tijdens een klassiek ziekenhuisverblijf. Het sociaal-economische statuut van de patiënte had geen invloed op de soort van ziekenhuisopname, gekozen (of geëist) door de patiënte (klassiek verblijf of one-day). Voor de klassieke ziekenhuisopnames, is het remgeld 3 keer hoger bij patiëntes niet-rvv dan bij RVV s (177 versus 58 ) voor een keizersnede. Idem voor een bevalling via vaginale weg (146 versus 42 ) : dit heeft te maken met de terugbetaling tegen voorkeurtarief aan patiëntes RVV. De supplementen ten laste van patiëntes niet-rvv voor een bevalling via keizersnede zijn eveneens 3 keer hoger dan bij patiëntes RVV (1469 versus 473 ), en 5 maal hoger bij een bevalling via vaginale weg (1036 versus 265 ) : uit de analyse van de posten waaraan dit verschil te wijten zou kunnen zijn, blijkt dat die op het conto kunnen worden geschreven van de honorariumsupplementen die aangerekend worden door de verloskundige en de anesthesist. De toeslagen ten laste van patiëntes niet-rvv voor een bevalling via keizersnede zijn eveneens 3 keer hoger dan bij patiëntes RVV (1469 versus 473 ), en 5 maal hoger bij een bevalling langs vaginale weg Soort van kamer Voor de klassieke ziekenhuisopnames, kunnen we de resultaten verfijnen, rekening houdend met de soort van kamer, waarin de patiënte verblijft. Tabel 7 bevat de onderverdeling van de soorten van kosten, rekening houdend met het sociaal statuut van de verzekerde en met de door haar gekozen kamer: de patiëntes RVV opteren voor een meerpersoonskamer, zowel bij een gewone bevalling als in geval van een keizersnede. Wij hebben geen statistisch significante verschillen ontdekt tussen de gemiddelde uitgaven VP voor de RVV s en de niet- RVV s, naargelang de soort van kamer. Voor de remgelden en de supplementen, betalen de patiëntes niet-rvv daarentegen statistisch (veel) meer dan de patiëntes RVV. De patiëntes, opgenomen in een eenpersoonskamer, betalen meer supplementen dan die in een gemeenschappelijke of tweepersoonskamer (Fisher, p<0,05). Die supplementen zijn vooral supplementen op de verblijfskosten en op de medische honoraria voor heelkundige verstrekkingen en verstrekkingen qua anesthesie. Tabel 7 Onderverdeling van de soorten van kosten naargelang het sociaal statuut van de patiënte en de soort van kamer. RVV N AO TM Supplement KEIZERSNEDE 2 of meer bedden ,26 57,79 21,29 LANGS VAGINALE WEG KEIZERSNEDE LANGS VAGINALE WEG 1 bed ,83 59, ,9 2 of meer bedden ,81 40,68 9,08 1 bed ,8 46, ,07 Niet-RVV N AO TM Supplement 2 of meer bedden ,11 168,41 165,82 1 bed ,89 180, ,82 2 of meer bedden ,79 136,53 94,22 1 bed ,06 148, ,82

15 15 Veranderlijkheid van de kosten van een ingreep, naargelang het ziekenhuis. Achter de gemiddelde kostprijs, zoals die tot nu toe vermeld werd voor een bevalling, gaan toch een aantal schommelingen schuil tussen de ziekenhuizen en zelfs binnen eenzelfde ziekenhuis. Die schommelingen gelden zowel voor de kosten ten laste van de VP als voor die ten laste van de patiënt (RG en supplementen). De figuren 7 en 8 geven de veranderlijkheid weer van de gemiddelde kostprijs van een bevalling via de gewone weg en een keizersnede, per ziekenhuis, ten laste van de VP tijdens een klassieke ziekenhuisopname. Op de Y-as, zien we de kostprijs in euro, op de X-as, treffen we de ingrepen aan, gespreid over 103 anoniem gemaakte ziekenhuizen. De ziekenhuizen werden geklasseerd op basis van het aantal bevallingen en het ziekenhuis op nummer 104 staat voor het totaal van de nationale gegevens in het kader van de bevallingen. Die veranderlijkheid kan te verklaren zijn door het feit dat we binnen eenzelfde ziekenhuis ook meerdere zorgverleners kunnen aantreffen (verloskundigen en anesthesisten) met een eigen werkwijze (manier van opereren, technieken voor de tenlasteneming, gebruikte technische onderzoeken en soort van anesthesie, ). Bedrag VP bevalling langs vaginale weg Figuur 7 veranderlijkheid van de gemiddelde kosten VP binnen het ziekenhuis en tussen de ziekenhuizen bij een bevalling via vaginale weg in het kader van een klassieke ziekenhuisopname. De ziekenhuizen zijn anoniem gemaakt: box-plots van 103 anonieme ziekenhuizen, waarbij het ziekenhuis 104 staat voor het totaal van de nationale gegevens over de bevallingen via vaginale weg ) We stellen vast dat bepaalde medianen en gemiddelden sterk afwijken van het nationale gemiddelde en de nationale mediaan. Idem voor de keizersneden, zoals blijkt uit onderstaande figuur 8. Bedrag VP KEIZERSNEDE Figuur 8 veranderlijkheid van de gemiddelde kostprijs VP binnen het ziekenhuis en tussen de ziekenhuizen bij een keizersnede in het kader van een klassieke ziekenhuisopname. De ziekenhuizen zijn anoniem gemaakt: box-plots van 102 anoniem gemaakte ziekenhuizen, waarbij het ziekenhuis 103 staat voor het totaal van de nationale gegevens over bevallingen via keizersnede.

16 16 Bedrag supplementen voor gewone bevallingen Figuur 9 veranderlijkheid van de gemiddelde kosten van de toeslagen binnen het ziekenhuis en tussen ziekenhuizen bij een klassieke ziekenhuisopname voor een gewone bevalling De ziekenhuizen worden anoniem gemaakt (box-plots van 103 anonieme ziekenhuizen met een ziekenhuis 104 dat staat voor het totaal van de nationale gegevens voor de bevallingen via vaginale weg). Uit bovenstaande grafiek blijkt dat er grote verschillen zijn in de supplementen naargelang de patiëntes en ook van ziekenhuis tot ziekenhuis. De box-plot 104 staat voor de nationale verdeling van de supplementen die aan de patiënten van de Onafhankelijke Ziekenfondsen aangerekend worden voor bevallingen via de vaginale weg. Uit de overige 103 box-plots blijkt dat er grote schommelingen zijn in het bedrag van de supplementen zelfs als de patiënten opgenomen worden in hetzelfde ziekenhuis. De mediaan en het gemiddelde zijn ver verwijderd van de nationale mediaan en het nationale gemiddelde. Dit verschil is identiek voor de ingrepen via keizersnede, zoals blijkt uit onderstaande grafiek. Bedrag van de supplementen voor een keizersnede Figuur 10 verdeling van de supplementen voor keizersnedes: evolutie van de uitgaven binnen het ziekenhuis en tussen de ziekenhuizen (klassering van de ziekenhuizen op basis van het aantal). De ziekenhuizen zijn anoniem gemaakt*:*box-plots van 102 anoniem gemaakte ziekenhuizen, waarbij het ziekenhuis 103 staat voor het totaal van de nationale gegevens voor de keizersneden.

17 17 De kostprijs van een bevalling naargelang de vraag of het ziekenhuis al dan niet een universitair statuut heeft Figuur 11 gemiddelde kostprijs van een ingreep naargelang het sociaal statuut van de patiënte, de soort van ziekenhuisopname, de soort van bevalling en het ziekenhuistype. RVV Niet-RVV RVV Niet-RVV RVV Niet-RVV RVV Niet-RVV RVV Niet-RVV RVV Niet-RVV UNIVERSITAIR UNIVERSITAIR NIET-UNIVERSITAIR NIET-UNIVERSITAIR NIET-UNIVERSITAIR UNIVERSITAIR Supplement / TM / AO KEIZERSNEDE LANGS VAGINALE WEG Klassieke ziekenhuis-opname LANGS VAGINALE WEG ONE DAY Tabel 8 gemiddelde kostprijs van een ingreep naargelang het sociaal-economische statuut van de patiënte, de soort van ziekenhuisopname, het ziekenhuistype en de soort van kamer. RVV Niet RVV Soort ziekenhuisopname SOORT BEVALLING SOORT OPNAME KEIZERSNEDE NIET-UNIV LANGS VAGINALE WEG UNIVERSITAIR NIET-UNIV UNIVERSITAIR ONE-DAY LANGS VAGINALE WEG NIET-UNIV UNIVERSITAIR KAMERTYPE N AO TM Supplement N AO TM Supplement Kamer 1 bed ,04 62, , ,7 181, ,27 Kamer 2 bedden of meer ,6 60,16 25, ,36 169,82 188,51 Kamer 1 bed ,24 43, , ,52 169, ,07 Kamer 2 bedden of meer ,51 44, ,17 159,23 18,09 Kamer 1 bed ,98 46, , ,04 149, ,07 Kamer 2 bedden of meer ,89 41,13 9, ,29 137,4 104,39 Kamer 1 bed ,53 43, , ,62 140, ,9 Kamer 2 bedden of meer ,42 37,63 8, , , ,63 3,9 23, ,65 8,36 243, , ,13 15,46 153,45 THUISBEVALLING LANGS VAGINALE WEG 5 680,12 0 0, ,7 0 0,22 Tabel 9 vat alle beschikbare informatie samen in verband met de patiëntes in de verschillende ziekenhuistypes, alsook de gemiddelde kostprijs in elk ziekenhuis naargelang het sociaal-economische statuut van de patiëntes, de soort van bevalling en de soort van kamer. Opmerking: de universitaire ziekenhuizen zijn weinig talrijk, maar beschikken allemaal over een dienst NIC (Neonatale Intensieve Zorg). 84,45% van de bevallingen via keizersnede en 87,94% van de bevallingen via vaginale weg gebeuren in een niet-universitair ziekenhuis. Voor de bevallingen tijdens een klassieke ziekenhuisopname, zijn de gemiddelde kosten altijd hoger in een universitair ziekenhuis (F Scheffé, p<0,05), behalve voor de toeslagen die aangerekend worden aan de patiëntes, ongeacht de soort van bevalling of de soort van kamer die de patiënte gekozen heeft. Het verschil qua kostprijs VP kan te maken hebben met het feit dat de universitaire ziekenhuizen veel meer geld krijgen voor de kosten van het verblijf en de verzorging van hun patiënten dan de niet-universitaire ziekenhuizen.

18 18 Conclusies en aanbevelingen De gezondheidskosten stijgen en de kosten van een bevalling ontsnappen niet aan die trend. Dat is niet alleen een heikele kwestie voor de VP, maar ook voor de patiënten. Welke zijn de trends die blijken uit deze studie 1? We hebben vastgesteld dat de soort van bevalling, de duur van het verblijf, het ziekenhuistype en de sociaal-economische situatie van de patiënte factoren zijn die de terugbetaalde uitgaven beïnvloeden. Meer dan 98% van onze leden bevalt in het ziekenhuis (bevalling via vaginale weg of keizersnede). 0,42% gebeurt in one-day en 0,77% van de bevallingen gebeurt thuis. 81,05% van de ingrepen in het ziekenhuis zijn bevallingen via vaginale weg, 18,95% zijn keizersneden. Het is aan te raden om dit percentage van de keizersneden met argusogen op te volgen in de komende jaren, want de hoogte van dit percentage heeft zeker een invloed op de kostprijs en de kwaliteit van de verzorging. We zouden de analyse kunnen verdiepen door op zoek te gaan naar de redenen van de keizersneden, zoals bijvoorbeeld de aanwezigheid van meerdere foetussen (IVF 2 ) De soort van bevalling, de duur van het verblijf, het ziekenhuistype en de sociaal-economische situatie van de patiënte factoren zijn die de terugbetaalde uitgaven beïnvloeden. De gemiddelde verblijfsduur voor een bevalling via keizersnede bedraagt bijna 7 dagen. Een bevalling via keizersnede is dus een dure zaak zowel voor de VP, als voor de patiënte. De VP betaalt systematisch hogere bedragen terug voor de patiëntes RVV dan voor de niet-rvv s. 1 Trends vastgesteld bij de leden van de Onafhankelijke Ziekenfondsen die een bevalling doorgemaakt hebben via vaginale weg of via keizersnede in IVF: in vitro fertilisatie

19 19 De kostprijs van eender welke bevalling is en blijft zeer hoog voor de patiënte en is dat nog meer wanneer zij kiest voor een eenpersoonskamer, omdat ze behoefte heeft aan wat meer intimiteit Onze aanbevelingen: denksporen voor een mogelijke verlaging van de kosten Minder keizersneden uitvoeren: de toekomstige moeders moeten beter geïnformeerd worden over de risico s van die praktijk, zeker wanneer zij zelf kiezen voor een keizersnede zonder dat deze medisch noodzakelijk is. Uit meerdere studies 3 blijkt immers dat vrouwen bij wie een geplande keizersnede uitgevoerd werd, 3 keer meer gevaar lopen om ernstige complicaties te krijgen (infecties, trombose, ) na de bevalling dan vrouwen met een geplande bevalling via vaginale weg. Een financieringssysteem all in invoeren voor de ziekenhuizen: het ziekenhuis zou een vast bedrag ontvangen naargelang het aantal aandoeningen en de aard van de aandoening (in ons geval: de bevalling) 4. We beschikken overigens nu al over een systeem met referentiebedragen voor de bevallingen via vaginale weg 5. Grensbedragen bepalen voor de ereloon- en de kamersupplementen voor bevallingen in een eenpersoonskamer: de kostprijs van eender welke bevalling is en blijft zeer hoog voor de patiënte en is dat nog meer wanneer zij kiest voor een eenpersoonskamer, omdat ze behoefte heeft aan wat meer intimiteit (veel bezoekers, nabijheid van het kind, ). Wij raden aan om de ereloon- en de kamersupplementen in dit welbepaalde geval te begrenzen. Nadenken over de mogelijkheid om te bevallen buiten het ziekenhuis: in België wordt nauwelijks voor die manier van bevallen gekozen. Een dergelijke bevalling behoort nochtans tot de mogelijkheden, behalve bij risicopatiënten. 3 Article du Journal de l Association médicale canadienne (JAMC), Maternal mortality and severe morbidity associated with low-risk planned cesarean delivery versus planned vaginal delivery at term, 4 Article Evaluation du coût de revient des accouchements et des KEIZERSNEDEs, étude réalisée dans deux hôpitaux belges. M. Pirson, pdf

20 Brochures en praktische info om u te helpen Verantwoordelijke uitgever: Xavier Brenez - Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen - St.-Huibrechtsstraat 19, 1150 Brussel/2012/12 De Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen groepeert:

Ziekte van Alzheimer. Impact van de beperkingsmaatregelen op de terugbetaling. studie

Ziekte van Alzheimer. Impact van de beperkingsmaatregelen op de terugbetaling. studie studie Ziekte van Alzheimer Impact van de beperkingsmaatregelen op de terugbetaling van geneesmiddelen De ziekte van Alzheimer is een groot probleem voor onze volksgezondheid, niet alleen omdat er zoveel

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING:

TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING: UMC Sint-Pieter Hoogstraat 322 1000 Brussel RIZIV num. : 7/10076/61 TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING: kamerkeuze & financiële voorwaarden voor een klassieke opname of een opname in dagziekenhuis Inleiding

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING: kamerkeuze & financiële voorwaarden voor een opname in een psychiatrisch ziekenhuis

TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING: kamerkeuze & financiële voorwaarden voor een opname in een psychiatrisch ziekenhuis Nakuurhome Papiermoleken Oudebaan 293 3000 Leuven TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING: kamerkeuze & financiële voorwaarden voor een opname in een psychiatrisch ziekenhuis Inleiding Met dit document willen

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring klassieke opname en opname in dagziekenhuis

Toelichting bij de opnameverklaring klassieke opname en opname in dagziekenhuis Toelichting bij de opnameverklaring klassieke opname en opname in dagziekenhuis Moorselbaan 164, 9300 Aalst T. 053 72 41 11 F. 053 72 45 86 www.olvz.be U kan als patiënt een aantal keuzes maken die een

Nadere informatie

Bijlage 5 TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING:

Bijlage 5 TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING: Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Franciscus Penitentenlaan 7 9620 Zottegem Bijlage 5 TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING: kamerkeuze & financiële voorwaarden voor een opname in een psychiatrisch ziekenhuis

Nadere informatie

prostaatchirurgie in België in 2010

prostaatchirurgie in België in 2010 studies De kostprijs van prostaatchirurgie in België in 2010 Een publicatie van de Onafhankelijke Ziekenfondsen Sint-Huibrechtsstraat 19-1150 Brussel T 02 778 92 11 commu@mloz.be Redactie > Rudy Van Tielen

Nadere informatie

studie De ziekenhuiskosten in geval van bariatrische chirurgie in België

studie De ziekenhuiskosten in geval van bariatrische chirurgie in België studie De ziekenhuiskosten in geval van bariatrische chirurgie in België Een uitgave van de Onafhankelijke Ziekenfondsen Sint-Huibrechtsstraat 19-1150 Brussel T 02 778 92 11 gezondheidspromotie@mloz.be

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring HHZH/OPN/040.14(0509) h.-hartziekenhuis vzw Mechelsestraat 24 2500 Lier tel. 03 491 23 45 fax 03 491 23 46 www.hhzhlier.be Toelichting bij de opnameverklaring U kan als patiënt een aantal keuzes maken

Nadere informatie

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis 1

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis 1 Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis 1 U kan als patiënt een aantal keuzes in verband met uw opname in het ziekenhuis maken die een belangrijke invloed

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring Toelichting bij de opnameverklaring U kan als patiënt een aantal keuzes maken die een belangrijke invloed hebben op de uiteindelijke kostprijs van uw ziekenhuisopname. Deze keuzes maakt u aan de hand van

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring Campus Sint-Augustinus Oosterveldlaan 24, 2610 Wilrijk Campus Sint-Vincentius Sint-Vincentiusstraat 20, 2018 Antwerpen Campus Sint-Jozef Molenstraat 19, 2640 Mortsel Opnamedienst Sociale dienst Ombudsdienst

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring klassieke opname en opname in dagziekenhuis

Toelichting bij de opnameverklaring klassieke opname en opname in dagziekenhuis Moorselbaan 164, 9300 Aalst T. 053 72 41 11 F. 053 72 45 86 www.olvz.be Toelichting bij de opnameverklaring klassieke opname en opname in dagziekenhuis U kan als patiënt een aantal keuzes maken die een

Nadere informatie

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis Versie 2016 01-01 Alexianen zorggroep Tienen Psychiatrische kliniek Liefdestraat 10, 3300 Tienen alexianentienen@fracarita.org www.alexianentienen.be RIZIV: 72094754 Toelichting bij het document opnameverklaring

Nadere informatie

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis PC Sint-Amandus Reigerlostraat, 10 8730 Beernem RIZIV 72089219000 Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis U kan als patiënt een aantal keuzes in verband

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring A.Z. Vesalius - campus Tongeren A.Z. Vesalius - campus Tongeren Hazelereik 51 3700 TONGEREN Toelichting bij de opnameverklaring U kan als patiënt een aantal keuzes maken die een belangrijke invloed hebben

Nadere informatie

Informatie over uw ziekenhuisfactuur

Informatie over uw ziekenhuisfactuur Infobrochure Informatie over uw ziekenhuisfactuur mensen zorgen voor mensen 2 Beste mevrouw, meneer, Na uw ziekenhuisopname krijgt u een ziekenhuisfactuur. Ervaring leert dat dit geen eenvoudig document

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring VZW WERKEN GLORIEUX az Glorieux Erk.nr: 71055072000 Glorieuxlaan 55 9600 Ronse Tel. (055)23 30 11 Fax: (055)23 30 22 Inleiding Toelichting bij de opnameverklaring U kan als patiënt een aantal keuzes maken

Nadere informatie

studies De kostprijs van abdominale en thoracale hernia in het ziekenhuis in 2010

studies De kostprijs van abdominale en thoracale hernia in het ziekenhuis in 2010 studies De kostprijs van abdominale en thoracale hernia in het ziekenhuis in 2010 Een publicatie van de Onafhankelijke Ziekenfondsen Sint-Huibrechtsstraat 19-1150 Brussel T 02 778 92 11 commu@mloz.be Redactie

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring Toelichting bij de opnameverklaring U kan als patiënt een aantal keuzes maken die een belangrijke invloed hebben op de uiteindelijke kostprijs van uw ziekenhuisopname. Deze keuzes maakt u aan de hand van

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring Toelichting bij de opnameverklaring U kunt als patiënt een aantal keuzes maken die een belangrijke invloed hebben op de uiteindelijke kostprijs van uw ziekenhuisopname. Deze keuzes maakt u aan de hand

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring Toelichting bij de opnameverklaring U kan als patiënt een aantal keuzes maken die een belangrijke invloed hebben op de uiteindelijke kostprijs van uw ziekenhuisopname. Deze keuzes maakt u aan de hand van

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING

TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING Kamerkeuze & financiële voorwaarden voor een opname in het dagziekenhuis Identificatie ziekenhuisinstelling AZ Maria Middelares Buitenring Sint-Denijs 30 9000 Gent Erkenningsnummer:

Nadere informatie

factoren voor de concentratie van de uitgaven van de gezondheidszorg

factoren voor de concentratie van de uitgaven van de gezondheidszorg 3Studie factoren voor de concentratie van de uitgaven van de gezondheidszorg Een groep van tien procent Belgische consumenten is in haar eentje verantwoordelijk voor 72% van de uitgaven geneeskundige verzorging!

Nadere informatie

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis MC St- Jozef vzw Abdijstraat 2 3740 Bilzen Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis U kan als patiënt een aantal keuzes in verband met uw opname in het ziekenhuis

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring Patiëntenvignet Toelichting bij de opnameverklaring U kan als patiënt een aantal keuzes maken die een belangrijke invloed hebben op de uiteindelijke kostprijs van uw ziekenhuisopname. Deze keuzes maakt

Nadere informatie

Opnameverklaring voor opname in psychiatrisch ziekenhuis: kamerkeuze en financiële voorwaarden

Opnameverklaring voor opname in psychiatrisch ziekenhuis: kamerkeuze en financiële voorwaarden Opnameverklaring voor opname in psychiatrisch ziekenhuis: kamerkeuze en financiële voorwaarden BARCODE VAN HET ZIEKENHUIS OM HET DOCUMENT ELEKTRONISCH TE ARCHIVEREN VAN DE PATIËNT OF KLEEFVIGNET VAN HET

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING:

TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING: VZW WERKEN GLORIEUX Az Glorieux Erk.nr. E 550 Glorieuxlaan 55-9600 Ronse Tel. (055)23 30 11 Fax (055)23 30 22 TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING: kamerkeuze & financiële voorwaarden voor een klassieke

Nadere informatie

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis VZW SINT-LUCIA ANKERSTRAAT 91 9100 SINT-NIKLAAS Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis U kan als patiënt een aantal keuzes in verband met uw opname in

Nadere informatie

Opnameverklaring voor een opname in een psychiatrisch ziekenhuis Kamerkeuze & financiële voorwaarden

Opnameverklaring voor een opname in een psychiatrisch ziekenhuis Kamerkeuze & financiële voorwaarden Opnameverklaring voor een opname in een psychiatrisch ziekenhuis Kamerkeuze & financiële voorwaarden Barcode van het ziekenhuis Identificatie van de patiënt of kleefvignet van het ziekenfonds Psychosociaal

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring IMELDA VZW Imeldaziekenhuis 9 2820 Bonheiden 7-10-689-30 Toelichting bij de opnameverklaring U kan als patiënt een aantal keuzes maken die een belangrijke invloed hebben op de uiteindelijke kostprijs van

Nadere informatie

Hospitalia Continuïteit. Om verder de voordelen van een hospitalisatieverzekering tegen een uitstekende prijs te genieten als de groepsverzekering

Hospitalia Continuïteit. Om verder de voordelen van een hospitalisatieverzekering tegen een uitstekende prijs te genieten als de groepsverzekering Hoe zit het met uw hospitalisatieverzekering wanneer u uw werkgever verlaat? Hospitalia Continuïteit. Om verder de voordelen van een hospitalisatieverzekering tegen een uitstekende prijs te genieten als

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING VOOR EEN OPNAME IN DAGZIEKENHUIS:

TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING VOOR EEN OPNAME IN DAGZIEKENHUIS: TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING VOOR EEN OPNAME IN DAGZIEKENHUIS: kamerkeuze & financiële voorwaarden Inleiding Met dit document willen wij u informeren omtrent de verschillende kosten die u aangerekend

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring Toelichting bij de opnameverklaring U kan als patiënt een aantal keuzes maken die een belangrijke invloed hebben op de uiteindelijke kostprijs van uw ziekenhuisopname. Deze keuzes maakt u aan de hand van

Nadere informatie

EVOLUTIE VAN DE PREVALENTIE EN DE KOSTPRIJS VAN CHRONISCHE ZIEKTES

EVOLUTIE VAN DE PREVALENTIE EN DE KOSTPRIJS VAN CHRONISCHE ZIEKTES VERTEGENWOORDIGING & STUDIES EVOLUTIE VAN DE PREVALENTIE EN DE KOSTPRIJS VAN CHRONISCHE ZIEKTES Eind 2013 hebben de Onafhankelijke Ziekenfondsen een analyse gemaakt van de concentratie van de uitgaven

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING:

TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING: TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING: Kamerkeuze & financiële voorwaarden voor een klassieke opname of opname in dagziekenhuis Identificatie ziekenhuisinstelling AZ Maria Middelares Buitenring Sint-Denijs

Nadere informatie

FINANCIELE INFORMATIEBROCHURE

FINANCIELE INFORMATIEBROCHURE FINANCIELE INFORMATIEBROCHURE centrum voor psychotherapie ELIM Jagersdreef 1 B-295 KAPELLEN T 3 317 11 administratie.elim@emmaus.be www.elim.be Binnen en buiten met aandacht verbonden Deze voorziening

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring Identificatie ziekenhuisinstelling algemeen ziekenhuis Sint-Maarten erkenningsnummer: 7/10026/14/000 Campus Leopoldstraat Leopoldstraat 2-2800 Mechelen Campus Rooienberg Rooienberg 25-2570 Duffel Campus

Nadere informatie

Uw ziekenhuisfactuur. algemene informatie over de elementen die uw factuur bepalen

Uw ziekenhuisfactuur. algemene informatie over de elementen die uw factuur bepalen Uw ziekenhuisfactuur algemene informatie over de elementen die uw factuur bepalen Mijnheer, Mevrouw Binnenkort wordt u opgenomen in ons ziekenhuis. De opnamedienst overhandigde u daarom deze brochure,

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring voor een opname in het dagziekenhuis

Toelichting bij de opnameverklaring voor een opname in het dagziekenhuis Identificatie ziekenhuisinstelling algemeen ziekenhuis Sint-Maarten erkenningsnummer: 7/10026/14/000 Campus Leopoldstraat Leopoldstraat 2-2800 Mechelen Campus Rooienberg Rooienberg 25-2570 Duffel Campus

Nadere informatie

FINANCIELE INFORMATIEBROCHURE

FINANCIELE INFORMATIEBROCHURE FINANCIELE INFORMATIEBROCHURE centrum voor psychotherapie ELIM Jagersdreef 1 B-295 KAPELLEN T 3 317 11 administratie.elim@emmaus.be www.elim.be Deze voorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs Maatschappelijke

Nadere informatie

DE VERKLARING BIJ OPNAME IN EEN ZIEKENHUIS

DE VERKLARING BIJ OPNAME IN EEN ZIEKENHUIS Toelichting bij de financiële voorwaarden op 1/9/2004 Gebruiksaanwijzing voor het ziekenhuis DE VERKLARING BIJ OPNAME IN EEN ZIEKENHUIS FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Nadere informatie

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis U kan als patiënt een aantal keuzes maken in verband met uw opname in het ziekenhuis, keuzes die een belangrijke

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring Gasthuisstraat 1 2400 Mol 014/71 20 00 www.azmol.be Toelichting bij de opnameverklaring 01/01/2017 U kan als patiënt een aantal keuzes maken die een belangrijke invloed hebben op de uiteindelijke kostprijs

Nadere informatie

Opnameverklaring. De opnameverklaring bestaat uit verschillende delen. tegen welk tarief u wil verzorgd te worden (zonder of met ereloonsupplementen)

Opnameverklaring. De opnameverklaring bestaat uit verschillende delen. tegen welk tarief u wil verzorgd te worden (zonder of met ereloonsupplementen) Wilrijkstraat 10 / 2650 Edegem Tel 03 821 30 00 / Fax 03 829 05 20 www.uza.be / BE 0874.619.603 Opnameverklaring Opnameverklaring Sinds 1 september 2004 zijn alle ziekenhuizen verplicht eenzelfde document

Nadere informatie

Informatie over uw factuur bij opname in ons psychiatrisch ziekenhuis

Informatie over uw factuur bij opname in ons psychiatrisch ziekenhuis Informatie over uw factuur bij opname in ons psychiatrisch ziekenhuis Dalstraat 84 9100 Sint-Niklaas Tel. 03 776 00 41 Info: www.hieronymus.be Inhoudstafel Inleiding 4 Onderdelen van uw factuur bij opname

Nadere informatie

Financiële infobrochure

Financiële infobrochure Meer informatie vindt u op onze website: http://www.jessazh.be/patienten-bezoekers/opname/ contacteer-de-opnamedienst Als u de ingreep die u moet ondergaan niet op de website terugvindt kan u contact opnemen

Nadere informatie

Informatie over uw factuur bij opname in ons psychiatrisch ziekenhuis

Informatie over uw factuur bij opname in ons psychiatrisch ziekenhuis Informatie over uw factuur bij opname in ons psychiatrisch ziekenhuis Dalstraat 84 9100 Sint-Niklaas Tel. 03 776 00 41 Info: www.hieronymus.be Inhoudstafel Inleiding 4 Onderdelen van uw factuur bij opname

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring St.-Rembertziekenhuis, St.-Rembertlaan 21, 8820 Torhout, tel. 050/23.21.11 Rizivnr. 71037850000 Toelichting bij de opnameverklaring U kan als patiënt een aantal keuzes maken die een belangrijke invloed

Nadere informatie

Financiële informatiebrochure

Financiële informatiebrochure Financiële informatiebrochure Deze zorgvoorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs. Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1c - 28 MECHELEN vzw Emmaüs Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING:

TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING: TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING: kamerkeuze & financiële voorwaarden voor een opname in een psychiatrisch ziekenhuis Inleiding Met dit document willen wij u informeren omtrent de verschillende kosten

Nadere informatie

HOSPIMUT Hospitalisatieverzekeringen op maat van uw behoeften

HOSPIMUT Hospitalisatieverzekeringen op maat van uw behoeften HOSPIMUT Hospitalisatieverzekeringen op maat van uw behoeften HOSPIMUT BESCHERMT U TEGEN HOGE ZIEKENHUISKOSTEN Een ziekenhuisopname kan duur zijn en de ziekteverzekering dekt niet alle kosten. De hospitalisatieverzekeringen

Nadere informatie

Uw factuur van het OLV Ziekenhuis Voorbeeld van een factuur van een ziekenhuisopname met verblijf

Uw factuur van het OLV Ziekenhuis Voorbeeld van een factuur van een ziekenhuisopname met verblijf Uw factuur van het OLV Ziekenhuis Voorbeeld van een factuur van een ziekenhuisopname met verblijf Uw factuur bestaat uit 2 of méér pagina s De laatste pagina van uw factuur bevat telkens ook een overschrijvingsformulier

Nadere informatie

K.B In werking B.S

K.B In werking B.S Artikel 9 VERLOSSINGEN K.B. 9.11.2015 In werking 1.2.2016 B.S. 9.12.2015 Wijzigen Invoegen Verwijderen c) wanneer daarvoor de bekwaming van geneesheer-specialist voor gynecologie en verloskunde (DG) vereist

Nadere informatie

HOOFDSTUK IV. - VERLOSSINGEN

HOOFDSTUK IV. - VERLOSSINGEN Deze versie treedt in voege vanaf 01/02/2016 (blz. 14) HOOFDSTUK IV. - VERLOSSINGEN Art. 9. Worden als verloskundige verstrekkingen aangezien : a) wanneer daarvoor de bekwaming van vroedvrouw vereist is

Nadere informatie

infobrochure tarieven en factuur

infobrochure tarieven en factuur infobrochure tarieven en factuur Auteur: dienst facturatie KEI - Versie 2016 Mevrouw, Mijnheer, Met deze brochure willen we u informeren over het financiële aspect van uw ziekenhuisverblijf. In het KEI

Nadere informatie

FINANCIELE INFORMATIEBROCHURE

FINANCIELE INFORMATIEBROCHURE FINANCIELE INFORMATIEBROCHURE Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas Vesaliuslaan 39 298 Zoersel Tel. 3 38 3 11 pzbethanienhuis@emmaus.be www.pzbethanienhuis.be Deze voorziening maakt deel uit

Nadere informatie

FINANCIELE INFORMATIEBROCHURE

FINANCIELE INFORMATIEBROCHURE FINANCIELE INFORMATIEBROCHURE Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas Vesaliuslaan 39 298 Zoersel Tel. 3 38 3 11 pzbethanienhuis@emmaus.be www.pzbethanienhuis.be Binnen en buiten met aandacht verbonden

Nadere informatie

CONCURRENTIEVERGELIJKING : AG CARE DELTA VS CM-HOSPITAALPLAN

CONCURRENTIEVERGELIJKING : AG CARE DELTA VS CM-HOSPITAALPLAN CONCURRENTIEVERGELIJKING : AG CARE DELTA VS -HOSPITAALPLAN Fortis AG Omvang van het Plan onbeperkt Hospi : plafond 13.000 EUR/j/verzekerde (inclusief pré& postperiode) + Ambulante Zorgen : plafond 7.000

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring Identificatie ziekenhuisinstelling AZ NIKOLAAS vzw Moerlandstraat 1 9100 Sint-Niklaas Erk. Nr. 71059527 Toelichting bij de opnameverklaring U kan als patiënt een aantal keuzes maken die een belangrijke

Nadere informatie

Situering algemene en universitaire ziekenhuizen

Situering algemene en universitaire ziekenhuizen Situering Sinds 1 januari 2005 moet ieder Vlaams ziekenhuis een periodieke evaluatie maken van de kwaliteit van de zorgen in het eigen ziekenhuis. Dit staat beschreven in het kwaliteitsdecreet van 17 oktober

Nadere informatie

Financiële informatiebrochure

Financiële informatiebrochure Financiële informatiebrochure Deze zorgvoorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs. Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1c - 28 MECHELEN vzw Emmaüs Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas

Nadere informatie

3. Overzicht van de wettelijk vastgelegde financiële voorwaarden en deze van het ziekenhuis

3. Overzicht van de wettelijk vastgelegde financiële voorwaarden en deze van het ziekenhuis 3. Overzicht van de wettelijk vastgelegde financiële voorwaarden en deze van het ziekenhuis 3.1 kamersupplementen per dag gemeenschappelijke kamer Tweepatiëntenkamer (5) Individuele kamer geen kamersupplement

Nadere informatie

Surveillance van Meticilline- Resistente Staphylococcus aureus (MRSA) in Belgische chronische ziekenhuizen:

Surveillance van Meticilline- Resistente Staphylococcus aureus (MRSA) in Belgische chronische ziekenhuizen: Surveillance van Meticilline- Resistente Staphylococcus aureus (MRSA) in Belgische chronische ziekenhuizen: Jaar 2008 B. Jans, Prof. M. Struelens & BICS IPH/EPI REPORTS Nr. 2009 48 Depotnummer: D/2009/2505/

Nadere informatie

K.B B.S In werking

K.B B.S In werking K.B. 5.9.2017 B.S. 22.9.2017 In werking 1.11.2017 Wijzigen Invoegen Verwijderen Artikel 9 VERLOSSINGEN Worden als verloskundige verstrekkingen aangezien : a) wanneer daarvoor de bekwaming van vroedvrouw

Nadere informatie

Dekking & bijstand in het buitenland

Dekking & bijstand in het buitenland Hospitalisatie FABU informatiefiche, Uit welke waarborgen bestaat een goed hospitalisatiecontract? Terugbetaling van medische kosten in geval van hospitalisatie (inclusief dagziekenhuis), waaronder: Verblijf,

Nadere informatie

PERSONEEL IN VLAAMSE ZIEKENHUIZEN

PERSONEEL IN VLAAMSE ZIEKENHUIZEN / Archief cijfers PERSONEEL IN VLAAMSE ZIEKENHUIZEN Vlaams Gewest 2013 / 5.01.2016 5.01.2016 Personeel in Vlaamse Ziekenhuizen 1/20 GEPUBLICEERD OP: http://www.zorg-en-gezondheid.be/cijfers op januari

Nadere informatie

Visualisering toegankelijkheidsproblematiek op basis van Lorenzcurves en productie potentiële kerncijfers

Visualisering toegankelijkheidsproblematiek op basis van Lorenzcurves en productie potentiële kerncijfers Visualisering toegankelijkheidsproblematiek op basis van Lorenzcurves en productie potentiële kerncijfers 1. Context Nu we op IMA-niveau beschikken over het volledige uitgaven- en verzekerbaarheidsprofiel

Nadere informatie

De ziekenhuisopnameverklaring

De ziekenhuisopnameverklaring De ziekenhuisopnameverklaring Silva medical, site Geriatrisch centrum Scheutbos te Sint-Jans- Molenbeek Dienst G (geriatrie) IDENTIFICATIE SILVA Medical vzw VAN DE PATIËNT Site Scheutbos G dienst Gelukkige

Nadere informatie

HEB JE NOOD AAN ZIEKENVERVOER?

HEB JE NOOD AAN ZIEKENVERVOER? HEB JE NOOD AAN ZIEKENVERVOER? Wij voorzien een tegemoetkoming in de kostprijs! 3 Wij zijn echt met je gezondheid bezig! Wie komt in aanmerking voor deze tegemoetkoming? Alle leden die al 6 maanden bijdragen

Nadere informatie

1. Doel van de opnameverklaring: recht om geïnformeerd keuzes te maken over financiële gevolgen van de opname

1. Doel van de opnameverklaring: recht om geïnformeerd keuzes te maken over financiële gevolgen van de opname BARCODE VAN HET ZIEKENHUIS OM HET DOCUMENT ELEKTRONISCH TE ARCHIVEREN IDENTIFICATIE VAN DE PATIËNT OF KLEEFVIGNET VAN HET ZIEKENFONDS IDENTIFICATIE VAN HET ZIEKENHUIS 1. Doel van de opnameverklaring: recht

Nadere informatie

Hospitaal-Plus maak je geen zorgen over

Hospitaal-Plus maak je geen zorgen over 2016 De hospitalisatieverzekering van de Liberale Mutualiteit Hospitaal-Plus maak je geen zorgen over je ziekenhuisfactuur Hospitaal-Plus Inhoud I. Een hospitalisatieverzekering, heb ik dat wel nodig?

Nadere informatie

Informatie over uw ziekenhuisfactuur

Informatie over uw ziekenhuisfactuur Infobrochure Informatie over uw ziekenhuisfactuur mensen zorgen voor mensen 2 Beste mevrouw, meneer, Na uw ziekenhuisopname krijgt u een ziekenhuisfactuur. Ervaring leert dat dit geen eenvoudig document

Nadere informatie

Opnameverklaring. toelichting

Opnameverklaring. toelichting Opnameverklaring toelichting Toelichting bij de opnameverklaring U kan als patiënt een aantal keuzes maken die een belangrijke invloed hebben op de uiteindelijke kostprijs van uw ziekenhuisopname. Deze

Nadere informatie

6.7.1.1. Inleiding. Bespreking 5.3.7.1.2. pagina 1

6.7.1.1. Inleiding. Bespreking 5.3.7.1.2. pagina 1 6.7.1.1. Inleiding Algemeen wordt erkend dat de prenatale consultaties een fundamentele rol spelen inzake de gezondheid van de moeder en het toekomstige kind, maar de rol van respectievelijk de huisarts,

Nadere informatie

VERLOSSINGEN Art. 9 pag. 1 officieuze coördinatie. 1. Inspuitingen : Inspuiting V Prenatale zorgen:"

VERLOSSINGEN Art. 9 pag. 1 officieuze coördinatie. 1. Inspuitingen : Inspuiting V Prenatale zorgen: VERLOSSINGEN Art. 9 pag. 1 "K.B. 20.8.1996" (in werking 1.7.1996) + "K.B. 10.6.1998" (in werking 1.7.1998) "HOOFDSTUK IV. - VERLOSSINGEN Art. 9. Worden als verloskundige verstrekkingen aangezien : a) wanneer

Nadere informatie

P.Z. Sint Alexius v.z.w. Provincialaat der Broeders van Liefde Grimbergsesteenweg 40 1850 GRIMBERGEN 72094457000

P.Z. Sint Alexius v.z.w. Provincialaat der Broeders van Liefde Grimbergsesteenweg 40 1850 GRIMBERGEN 72094457000 IDENTIFICATIE VAN DE PATIENT OF KLEEFVIGNET VAN HET ZIEKENFONDS Opnameverklaring voor opname in psychiatrisch ziekenhuis: kamerkeuze en financiële voorwaarden P.Z. Sint Alexius 1. Kamersupplementen - honorariumsupplementen

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING VOOR EEN HOSPITALISATIE:

TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING VOOR EEN HOSPITALISATIE: TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING VOOR EEN HOSPITALISATIE: kamerkeuze & financiële voorwaarden U kunt als patiënt een aantal keuzes maken die een belangrijke invloed hebben op de uiteindelijke kostprijs

Nadere informatie

cataractchirurgie in België

cataractchirurgie in België STUDIES Het kostenplaatje van cataractchirurgie in België Een publicatie van de Onafhankelijke Ziekenfondsen Sint-Huibrechtsstraat 19-1150 Brussel T 02 778 92 11 - F 02 778 94 04 commu@mloz.be Redactie

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring Agrement nr : 710 406 22 Toelichting bij de opnameverklaring U kan als patiënt een aantal keuzes maken die een belangrijke invloed hebben op de uiteindelijke kostprijs van uw ziekenhuisopname. Deze keuzes

Nadere informatie

Omnio en RVV onder de loep!

Omnio en RVV onder de loep! PRAKTISCH Omnio en RVV onder de loep! Een uitgave van de Onafhankelijke Ziekenfondsen Sint-Huibrechtsstraat 19-1150 Brussel T 02 778 92 11 - F 02 778 94 04 commu@mloz.be Foto s > Reporters www.mloz.be

Nadere informatie

Opname in het ziekenhuis

Opname in het ziekenhuis Opname in het ziekenhuis Wat je moet weten www.cm.be Uitgave 2014 Inhoud Inhoud... 2 Voorwoord... 3 Keuze van het ziekenhuis en van je kamer... 3 Aangifte van je arbeidsongeschiktheid... 4 Je ziekenhuisrekening...

Nadere informatie

Coordinatie--ZIV--KB persoonlijk-aandelen-in-bepaalde-verstrekkingen.doc

Coordinatie--ZIV--KB persoonlijk-aandelen-in-bepaalde-verstrekkingen.doc 21 SEPTEMBER 1993. - Koninklijk besluit tot aanpassing van de persoonlijke aandelen in de kostprijs van bepaalde verstrekkingen. BS 29/09/1993 gdp 1 HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen. Art. 1 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Opname. Wat meebrengen? Voor uw verblijf. Voor de administratie. Medische gegevens. (bijvoorbeeld elektrocardiogram)

Opname. Wat meebrengen? Voor uw verblijf. Voor de administratie. Medische gegevens. (bijvoorbeeld elektrocardiogram) 8 Opname Bij opname begeeft u zich op het afgesproken uur naar de centrale inkomhal, waar u een volgnummer kunt nemen voor de dienst inschrijvingen. Na inschrijving begeeft u zich naar de afdeling waar

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring Patiëntenvignet Toelichting bij de opnameverklaring U kan als patiënt een aantal keuzes maken die een belangrijke invloed hebben op de uiteindelijke kostprijs van uw ziekenhuisopname. Deze keuzes maakt

Nadere informatie

HOSPIMUT Hospitalisatieverzekeringen op maat van jouw behoeften

HOSPIMUT Hospitalisatieverzekeringen op maat van jouw behoeften HOSPIMUT Hospitalisatieverzekeringen op maat van jouw behoeften HOSPIMUTGIDS Informatiegids van de Verzekeringsmaatschappij van Onderlinge Bijstand van Brabant (VMOBB) 350/03 Verantwoordelijke uitgever:

Nadere informatie

Hospitalia Continuïteit Om verder de voordelen van een hospitalisatieverzekering

Hospitalia Continuïteit Om verder de voordelen van een hospitalisatieverzekering Hospitalia Continuïteit Om verder de voordelen van een hospitalisatieverzekering tegen een uitstekende prijs te genieten als de groepsverzekering van uw werkgever afloopt. 2 Onafhankelijk Ziekenfonds Securex

Nadere informatie

K.B In werking B.S

K.B In werking B.S Artikel 9 VERLOSSINGEN K.B. 19.5.2010 In werking 1.7.2010 B.S. 28.5.2010 Wijzigen Invoegen Verwijderen Worden als verloskundige verstrekkingen aangezien : a) wanneer daarvoor de bekwaming van vroedvrouw

Nadere informatie

HOSPIMUT hospitalisatieverzekering op maat van uw behoeften

HOSPIMUT hospitalisatieverzekering op maat van uw behoeften HOSPIMUT hospitalisatieverzekering op maat van uw behoeften Socialistische Mutualiteit van brabant Toegankelijke gezondheid voor iedereen! Hospimutgids Informatiegids van de Verzekeringsmaatschappij van

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE KOSTEN

SAMENVATTING VAN DE KOSTEN Eventueel Logo ziekenhuis Benaming ziekenhuis RIZIV-nummer KBO-nummer Contact: naam/telefoonnummer BIJLAGE 37 PATIENTENFACTUUR - zorgen van xxx tot xxx Blz 1 van Factuurnummer Datum factuur Verzenddatum

Nadere informatie

Let op: er zijn drie varianten

Let op: er zijn drie varianten Let op: er zijn drie varianten Kostenoverzicht Deze kostenraming is zuiver indicatief en kan aan verandering onderhevig zijn. U kunt geen rechten ontlenen aan deze raming. Voor meer informatie vragen wij

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring Toelichting bij de opnameverklaring U kan als patiënt een aantal keuzes maken die een belangrijke invloed hebben op de uiteindelijke kostprijs van uw ziekenhuisopname. Deze keuzes maakt u aan de hand van

Nadere informatie

Barometer kinesitherapie 2013

Barometer kinesitherapie 2013 Barometer kinesitherapie 2013 Ingevolge de nomenclatuurhervorming van 2002, lag het uitgavenniveau voor kinesitherapie in 2003 op het laagste niveau sinds 1991. Vanaf 2004 beginnen de uitgaven opnieuw

Nadere informatie

Opnameverklaring voor KLASSIEKE opname: kamerkeuze en financiële voorwaarden

Opnameverklaring voor KLASSIEKE opname: kamerkeuze en financiële voorwaarden Opnameverklaring voor KLASSIEKE opname: kamerkeuze en financiële voorwaarden BARCODE VAN HET ZIEKENHUIS OM HET DOCUMENT ELEKTRONISCH TE ARCHIVEREN IDENTIFICATIE VAN DE PATIËNT OF KLEEFVIGNET VAN HET ZIEKENFONDS

Nadere informatie

Resultaten voor Brussels Gewest Prenatale Opvolging Gezondheidsenquête, België, 1997

Resultaten voor Brussels Gewest Prenatale Opvolging Gezondheidsenquête, België, 1997 6.7.1.1. Inleiding Algemeen wordt erkend dat de prenatale consultaties een fundamentele rol spelen inzake de gezondheid van de moeder en het toekomstige kind, maar de rol van respectievelijk de huisarts,

Nadere informatie

AG Employee Benefits Wilt u ook een voordelige hospitalisatieverzekering?

AG Employee Benefits Wilt u ook een voordelige hospitalisatieverzekering? AG Employee Benefits Wilt u ook een voordelige hospitalisatieverzekering? Informatiefolder over de collectieve hospitalisatieverzekering van de FOD Hospitalisatieverzekering Wist u al dat uw werkgever,

Nadere informatie

Resultaten voor Vlaamse Gemeenschap Prenatale opvolging Gezondheidsenquête, België, 1997

Resultaten voor Vlaamse Gemeenschap Prenatale opvolging Gezondheidsenquête, België, 1997 6.7.1.1. Inleiding Algemeen wordt erkend dat de prenatale consultaties een fundamentele rol spelen inzake de gezondheid van de moeder en het toekomstige kind, maar de rol van respectievelijk de huisarts,

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 1 februari 1991 betreffende de uitoefening van het beroep van vroedvrouw (officieuze coördinatie).

Koninklijk besluit van 1 februari 1991 betreffende de uitoefening van het beroep van vroedvrouw (officieuze coördinatie). Koninklijk besluit van 1 februari 1991 betreffende de uitoefening van het beroep van vroedvrouw (officieuze coördinatie). ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze

Nadere informatie

1 FEBRUARI 1991. - Koninklijk besluit betreffende de uitoefening van het beroep van vroedvrouw.

1 FEBRUARI 1991. - Koninklijk besluit betreffende de uitoefening van het beroep van vroedvrouw. 1 FEBRUARI 1991. - Koninklijk besluit betreffende de uitoefening van het beroep van vroedvrouw. BS 06/04/1991 in voege 16/04/1991 Gewijzigd door: KB 08/06/2007 gdp 1 / 5 Artikel 1. 1. De houder of houdster

Nadere informatie

R I Z I V Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R I Z I V Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R I Z I V Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering OMZENDBRIEF AAN DE ALGEMENE ZIEKENHUIZEN OMZ. ZH. 2013/13 Dienst voor geneeskundige verzorging Correspondent: Directie verzorgingsinstellingen

Nadere informatie

6 de CM-barometer van de ziekenhuisfactuur (cijfers 2009) Bescherm de patiënt: beperk de erelonen

6 de CM-barometer van de ziekenhuisfactuur (cijfers 2009) Bescherm de patiënt: beperk de erelonen Persconferentie 2 december 2010 6 de CM-barometer van de ziekenhuisfactuur (cijfers 2009) Bescherm de patiënt: beperk de erelonen Terwijl de economische crisis gaten sloeg in onze staatskas groeiden budgetten

Nadere informatie