Inleiding Toepasselijke wettelijke bepalingen... 4 Wie is kunstenaar in de ogen van de RVA?... 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inleiding... 3. Toepasselijke wettelijke bepalingen... 4 Wie is kunstenaar in de ogen van de RVA?... 5"

Transcriptie

1 Werklsheid Juw rechten en plichten Inhud Inleiding... 3 Tepasselijke wettelijke bepalingen... 4 Wie is kunstenaar in de gen van de RVA?... 5 Deel 1 Wanneer heb je recht p een werklsheidsuitkering?... 8 A. De telatingsvrwaarden Telating p basis van de studies Telating p basis van werk in lndienst B. De tekenningsvrwaarden Onvrijwillig verstken zijn van werk en ln Het plan vr de activering van het zekgedrag naar werk Deel 2 - Berekeningsbasis vr de uitkering A. Waarp baseert de RVA zich m de hgte van de werklsheidsuitkering te bepalen? Specifieke regels vr werkers die per prestatie betaald wrden Wie kan beschuwd wrden als een persn ten laste? Onder welke gezinscategrie val je? C. He kan je het gemiddelde maandsalaris waarp juw uitkering gebaseerd wrdt, wijzigen? (Art. 118 KB 25/11/91) Deel 3 He evlueert de werklsheidsuitkering? A. De werklsheidsuitkering kent verschillende fases B. Verlenging van een peride en terugkeer naar de eerste peride Verlenging van een uitkeringsperide (Art KB 25/11/1991) Terugkeer naar de eerste peride (Art er KB 25/11/1991) C. De bescherming van tijdelijk werk: de bijzndere regel vr kunstenaars die aangewrven wrden met cntracten van krte duur (Art KB 25/11/1991) Het principe Wat met je den? Opgelet! : het beschermd statuut ntslaat je niet van de plicht m beschikbaar te blijven vr de arbeidsmarkt en actief naar werk te zeken Wat zijn de gevlgen als je een cntract van meer dan 3 maanden aanvaardt? Deel 4 Kan je een activiteit uitefenen tijdens de werklsheidsperide? A. Principe B. Al dan niet artistieke activiteiten, uitgeefend in het kader van een arbeids- f aanwervingscntract (f een statuut) C. De kleine vergedingsregeling (KVR) D. Het beefenen van een artistieke activiteit znder arbeids- f aanwervingscntract (f een statuut) terwijl je werkls bent: het frmulier C1-kunstenaar Dit dcument werd gedwnlad van de site van SMartBe

2 E. Niet-artistieke nevenactiviteit uitgeefend buiten een arbeidscntract (f een statuut) tijdens de werklsheidsperide F.Vrijwilligerswerk G. Werken in een vzw H. Opleidingen en studies I. Opmerking: de nbeschikbaarheid vr de arbeidsmarkt Deel 5 De prcedure vr het aanvragen van een uitkering Deel 6 - Sancties Nuttige adressen Dit dcument werd gedwnlad van de site van SMartBe

3 Inleiding Vr veel kunstenaars, technici uit het spektakelbedrijf en creatieve prfessinals is het niet meteen duidelijk welke rechten en verplichtingen ze hebben ten pzichte van het werklsheidsstelsel. SMartBe helpt hen daarbij z ged mgelijk m dit te drgrnden, nder andere met deze gids. Het werklsheidsreglement is erg cmplex en bvendien wrdt het vaak p verschillende manieren geïnterpreteerd. En dan hebben we het ng niet eens ver de vele wijzigingen die elkaar pvlgen. Vral de hervrming van 2012 zal later ngetwijfeld als een keerpunt beschuwd wrden. Z wijzigden in januari 2012 de vrwaarden vr de tekenning van inschakelingsuitkeringen p basis van de studies. Vervlgens versepelde men in nvember de telatingsvrwaarden tt het werklsheidssysteem p basis van werk, maar niet znder dat de werklzen daarvr een prijs betaalden: de werklsheidsuitkeringen dalen sneller dan vrheen (de zgenaamde degressiviteit). Ok kreeg het begrip pdiumkunstenaar een andere invulling: dit begrip mvat nu zwel de uitverende als de scheppende kunstenaars die binnen het spektakelbedrijf actief zijn. Met deze gids willen we je wegwijs maken in het werklsheidsreglement en juw rechten en plichten verduidelijken. Uiteraard besteden we daarbij flink wat aandacht aan de specifieke bepalingen vr kunstenaars en technici uit het spektakelbedrijf. Deze specifieke regels (vaak verkeerdelijk het kunstenaarsstatuut genemd) zrgen vaak vr verwarring en zelfs de ndige cmmtie. Reden geneg dus m alles eens duidelijk p een rijtje te zetten. Op smmige plaatsen geven we znder schrm nze mening ver de tepassingsmdaliteiten van smmige bepalingen van de RVA. Tch is het niet nze bedeling m van deze gids een eisenbundel te maken. Daarvr verwijzen we dr naar nze website ( rubriek: Onze standpunten) f nze blg ( waar je zelf je mening kwijt kan. Wens je ng enkele verduidelijkingen? Aarzel dan niet m ns te cntacteren! Onze adviesverleners staan altijd klaar m juw situatie nder de lep te nemen tijdens een persnlijk gesprek. Veel leesplezier! 3 Dit dcument werd gedwnlad van de site van SMartBe

4 Tepasselijke wettelijke bepalingen De teksten van wetten en reglementen, hier afgedrukt in hun gecnslideerde vrm, zijn uitsluitend ter infrmatie pgenmen. Zij creëren dus geen enkel recht f geen enkele plicht, behalve die, die vrtvleien uit de wettelijk gedgekeurde en gepubliceerde juridische teksten; alleen deze laatste hebben bewijskracht. De Besluitwet van 28/12/1944 betreffende de sciale zekerheid van de werknemers (Belgisch Staatsblad van 30/12/1944) die de Rijksdienst vr Arbeidsbemiddeling pricht. Het Kninklijk Besluit van 25/11/1991 hudende de werklsheidsreglementering (Belgisch Staatsblad van 31/12/1991), hierna het KB genemd. Het Ministerieel Besluit van 26/11/1991 hudende de uitveringsmdaliteiten van de werklsheidsreglementering (Belgisch Staatsblad van 25/01/1991), hierna het MB genemd. Andere elementen waarmee rekening met wrden gehuden: Naast de hgergenemde reglementeringen, is het ndzakelijk dat men rekening hudt met de vlgende elementen bij elke aanvraag van werklsheidsuitkeringen: De fficiële adviezen verstrekt dr de Dienst Reglementering van de RVA De interne interpretaties (vademecum) pgesteld dr de RVA De rechtspraak inzake de werklsheid (telaatbaarheid, uitsluiting) 4 Dit dcument werd gedwnlad van de site van SMartBe

5 Wie is kunstenaar in de gen van de RVA? De RVA heeft een niet-exhaustieve lijst pgesteld m te verduidelijken welke berepen als vertlkende f scheppende kunstenaars beschuwd wrden en welke berepen binnen het werklsheidsreglement als niet-artistiek gezien wrden. Smmige berepen vallen nder twee categrieën: zij gelden als pdiumkunstenaars EN scheppende kunstenaars. De ambtenaren van de RVA baseren zich p deze lijst vr de tepassing van de specifieke regels vr kunstenaars (meer daarver elders in deze gids) en smmigen zijn daarbij al wat sepeler dan anderen. Pdiumkunstenaars zanger krzanger muzikant kleinkunstartiest circusartiest acteur danser instrumentalist nasynchrnisatr mimespeler gchelaar chregraaf scengraaf decrntwerper maquettentwerper decrateur kstuumntwerper balletmeester rkestreerder (muziekarrangementen vr rkesten) rkestleider regisseur (theater, film, radi, TV) Scheppende kunstenaars schilder restaurateur van schilderijen beeldhuwer graveur (naald, etser ) tekenaar karikaturist illustratr graficus tekenaar-ntwerper (juwelen, siersmid, stffen, meubelen, mde ) publicist (tekenaar, scenarist) scengraaf chregraaf balletmeester rkestreerder (muziekarrangementen vr rkesten) rkestleider mdeltekenaar kunstftgraaf cmpnist auteur (wrdkunst) scenarist schrijver dichter en vrdrachtkunstenaar literair vertaler regisseur regisseur (theater, film, radi, TV) Niet-kunstenaars disc-jckey radi- f TV-presentatr jurnalist redacteur (van een krant f niet-literair tijdschrift) mannequin figurant casting directr script directr kleedster grimeur rekwisiteur pdiumtechnicus (licht- en klanktechnicus, mnteur, cameraman ) vertaler (niet-literair) 5 Dit dcument werd gedwnlad van de site van SMartBe

6 De mening van SMartBe SMartBe vecht het principe van z n lijst - k al is hij niet beperkend - m de vlgende redenen aan: Veelzijdigheid van de activiteiten Het kmt zeer vaak vr dat een kunstenaar meerdere activiteiten beefent, zwel scheppende als uitverende. Slechts zelden kan de kunstenaar in één enkele discipline wrden ndergebracht. Pdiumkunstenaars, technici en andere kunstenaars In nze gen is het niet gerechtvaardigd m verschillende stelsels te te passen vr kunstenaars, afhankelijk van de sectr waarin ze actief zijn, en de technici. Al deze categrieën kennen dezelfde werkmstandigheden: ze hebben tijdelijke cntracten van krte duur, krijgen een cachet uitbetaald en hebben geen uurrster. Daarm vinden wij het lgisch dat de specifieke regels vr de pdiumkunstenaars k vr de andere sectren en de technici uit het spektakelbedrijf zuden meten gelden 1. Evlutie van de rechtspraak De rechtspraak 2 berepen: heeft het begrip pdiumkunstenaar verruimd tt de vlgende berepsfiguranten, acteurs vr filmnasynchrnisatie, regisseurs (AR. Brussel, 05/03/1990, J.T.T., 1990, p.427), scengrafen, stripteaseuses (AR Gent, 16/12/1974, J.T.T., 1975, p.157 ; T.T. Antwerpen, 04/10/1976, J.T.T., 1977, p.257 ; AR Antwerpen, 04/01/1978, R.G. n 110/77 en 312/77 ; Cass, 02/02/1979, Pas., 1979, I, p.680), disc-jckeys (AR Luik, 27/11/1983, J.T.T., 1984, p.245), mannequins (Nayer A., Capiau S., p.cit., p.200, nt n 571 (AR Mechelen, 17/10/1980)), humristen, imitatren, chansnniers, pamflettisten (AR Brussel, 05/12/1985, R.G., n /80 et /85), schrijvers van teksten die tijdens vrstellingen wrden gebruikt, decrateurs 1 In dat verband bepaalt de Prgrammawet van 24/12/2002 (BS 31/12/2002), nder Titel II, Hfdstuk 11, Afdeling 6, art. 182: "De prestaties uitgeverd dr pdiumtechnici kunnen k beschuwd wrden als artistieke prestaties, die tijdelijke arbeid kunnen uitmaken". 2 Uitgesprken i.v.m. geschillen ver het KB van 28/11/1969 genmen in uitvering van de wet van 27 juni 1969 ter herziening van de besluitwet van 28 december 1944 hudende de sciale zekerheid van de werknemers (BS ). 6 Dit dcument werd gedwnlad van de site van SMartBe

7 Definitie van een artistieke activiteit in het werklsheidsreglement Sinds 01/01/2001, preciseert punt 10 van art. 27 van het KB - tegevegd dr het KB van 23/11/2000, BS 30/11/ wat men met begrijpen nder "artistieke activiteit" in het werklsheidsreglement: "het creëren en uitveren van artistieke werken, meer bepaald p het gebied van de audivisuele en de beeldende kunsten, de muziek, de literatuur, het spektakel, het theater en de chregrafie; ( )" 7 Dit dcument werd gedwnlad van de site van SMartBe

8 Deel 1 Wanneer heb je recht p een werklsheidsuitkering? A. De telatingsvrwaarden Om het recht p werklsheidsuitkeringen te penen, met je aan bepaalde vrwaarden vlden. Er is een verschil tussen de inschakelingsuitkering en de werklsheidsuitkering: De inschakelingsuitkering (tt 31/12/2012 heette dit de wachtuitkering) is een frfaitaire uitkering die de RVA na het beëindigen van de studies en in afwachting dat de betrkkene werk vindt, verleent. Dit is dus geen werklsheidsuitkering. De werklsheidsuitkering is echter een vervangingsinkmen dat wrdt tegekend dr de RVA na een peride van lndienst en wanneer men zijn werk nvrijwillig heeft verlren. 1. Telating p basis van de studies De inschakelingsuitkeringen zijn frfaitaire uitkeringen die de RVA tekent aan jngeren die na aflp van de berepsinschakelingstijd na hun studies ng altijd geen werk gevnden hebben (art. 36 KB). De berepsinschakelingstijd Op vrwaarde dat hij/zij het hger secundair nderwijs (f gelijkgesteld) beëindigd heeft en geen vltijds nderwijs meer vlgt, kan de jngere zijn berepsinschakelingstijd (de vregere wachttijd) laten beginnen. Na zijn studies met de jngere zich verplicht inschrijven als werkzekende bij de VDAB, de BGDA f het FOREM. De berepsinschakelingstijd bedraagt ngeacht diens leeftijd altijd 310 dagen. Deze peride vangt aan p 1 augustus na het einde van het nderwijs (behalve als de jngere in de lp van het schljaar zijn studies beëindigde). Vlgende dagen tellen mee vr de berepsinschakelingstijd: Arbeidsdagen in lndienst waarvr bijdragen vr de sciale zekerheid zijn afgehuden. De dagen studentenarbeid na de aanvang van de berepsinschakelingstijd (in augustus en september na het beëindigen van de studies). Studentenarbeid vr de aanvang van de berepsinschakelingstijd heeft geen invled p de duur daarvan. De dagen (behalve zndagen) tijdens dewelke de jngere gevestigd was als zelfstandige in hfdberep. Tijdens de berepsinschakelingstijd met de jngere de vlgende verplichtingen naleven: 8 Dit dcument werd gedwnlad van de site van SMartBe

9 Beschikbaar zijn vr de arbeidsmarkt Elke gepaste jb f pleiding aanvaarden Actief werk zeken Deelnemen aan het individuele inschakelingstraject dat aangebden wrdt. Het aanvragen van een inschakelingsuitkering Van zdra de berepsinschakelingstijd afgelpen is, kan de jngere een inschakelingsuitkering aanvragen. De vrwaarden: Secndair nderwijs in België beëindigd hebben. Geen nderwijs met vlledig leerplan vlgen, nch andere activiteiten in verband met juw studies beefenen. De berepsinschakelingstijd drlpen hebben. Ng geen 30 jaar zijn (p enkele uitznderingen na). De aanvraagprcedure vr een inschakelingsuitkering De jngere met zich ten laatste acht dagen na aflp van zijn berepsinschakelingstijd aandienen bij een gewestelijke arbeidsbemiddelingsdienst (VDAB, ACTIRIS, FOREM f ADG) m daar zijn inschrijving als werkzekende te bevestigen. De jngere met zich aandienen bij een uitbetalingsinstelling (een vakbnd: ABVV, ACV, ACLVB; f de HVW) waar deze een cntrlekaart zal ntvangen. Op het einde van elke maand met de jngere de cntrlekaart indienen bij de uitbetalingsinstelling. De hgte van de inschakelingsuitkering vind je hier: Van zdra de jngere een inschakelingsuitkering ntvangt, met deze zich k inschrijven bij een ziekenfnds naar keuze. 9 Dit dcument werd gedwnlad van de site van SMartBe

10 2. Telating p basis van werk in lndienst Het bendigde aantal dagen lndienst m recht te hebben p een werklsheidsuitkering Om recht te hebben p een werklsheidsuitkering met je tijdens een referentieperide vrafgaand aan de aanvraag een bepaald aantal dagen in lndienst gewerkt hebben. Sinds 01/11/2012 hanteert de RVA sepelere telatingsvrwaarden. De referentieperide waarin de werknemer het ndige aantal dagen vr zijn leeftijdscategrie met gewerkt hebben, is nu langer. Ok arbeidsdagen binnen het kader van een wedertewerkstellingsprgramma (DAC, IBF, PRIME, GECO, APE, SINE, drstrmingsprgramma, ) tellen mee. De lengte van deze referentieperide hangt af van je leeftijd p de dag dat je de aanvraag indient: Je leeftijd is Vereist aantal arbeidsdagen Referentieperide vrafgaand aan de aanvraag Minder dan 36 jaar 312 dagen 21 maanden vóór de dag van de aanvraag Tussen 36 en 49 jaar 468 dagen 33 maanden vóór de dag van de aanvraag Meer dan 50 jaar 624 dagen 42 maanden vóór de dag van de aanvraag Uitleg: je met het gepresteerde aantal dagen in lndienst berekenen, terugtellend vanaf de dag waarp de aanvraag vr een werklsheidsuitkering werd ingediend. De RVA beperkt het aantal dagen waarmee rekening gehuden wrdt tt maximaal 26 werkdagen per maand. Vrbeeld: je vraagt p 15/7/2012 een uitkering aan. De referentieperide begint dan afhankelijk van je leeftijd 21, 33 f 42 maanden vrafgaand aan deze datum (namelijk p 15/1/2010, 15/4/2009 f 15/7/2009). Opmerking: je kan tijdens deze referentieperide perides van lndienst (vltijds, deeltijds, cachet, in een artistiek f in een ander berep) cmbineren met werklsheidsperides (indien je reeds een inschakelingsuitkering ntvangt), zlang je maar het vereiste aantal gepresteerde werkdagen vr juw leeftijd haalt. Als je binnen de referentieperide vr juw leeftijdscategrie niet aan het vereiste aantal dagen kmt, maar wel kan aantnen dat je dit aantal wel haalt bij een hgere categrie heb je tch recht p een werklsheidsuitkering. Als je uder dan 36 bent, kan je k gebruik maken van een langere peride uit je prfessineel verleden (tt tien jaar vr juw referentieperide) m de ntbrekende dagen te cmpenseren. 10 Dit dcument werd gedwnlad van de site van SMartBe

11 Leeftijd Minder dan 36 jaar Minimaal te bewijzen aantal dagen in lndienst binnen de referentieperide 312 dagen binnen de 21 maanden vóór de aanvraag 468 dagen binnen de 33 maanden vóór de aanvraag 624 dagen binnen de 42 maanden vóór de aanvraag Van 36 tt 49 jaar 468 dagen binnen de 33 maanden vóór de aanvraag 624 dagen binnen de 42 maanden vóór de aanvraag 234 dagen binnen de 33 maanden dagen binnen de 10 jaar vóór deze 33 maanden 312 dagen binnen de 33 maanden + vr elke ntbrekende dag m tt een ttaal van 468 dagen te kmen 8 dagen binnen de 10 jaar vóór deze 33 maanden Vanaf 50 jaar 624 dagen binnen de 42 maanden vóór de aanvraag 312 dagen binnen de 42 maanden vóór de aanvraag en dagen binnen de 10 jaar vóór deze 42 maanden 416 dagen binnen de 42 maanden + 8 dagen binnen de 10 jaar vóór deze 42 maanden vr elke ntbrekende dag m tt een ttaal van 624 dagen te kmen, De referentieperide (art. 30 KB) wrdt verlengd met perides zals: de nderbreking van de arbeidsprestaties in lndienst, gedurende een peride van minstens zes maanden, m een kind p te veden; deze verlenging mag niet langer zijn dan drie jaar vanaf elke gebrte f adptie de uitefening gedurende een peride van minstens zes maanden van een berep dat de werknemer niet nderwerpt aan het werklsheidsluik van de sciale zekerheid (bijv.: zelfstandige); deze verlenging mag niet langer zijn dan vijftien jaar het gent van nderbrekingsuitkeringen tegekend aan de werknemer die zijn berepscarrière nderbreekt f zijn arbeidsprestaties vermindert Om je te helpen met het bepalen van juw aantal gewerkte dagen, neem je best cntact p met juw vakbnd, de HVW, de RVA f SMartBe. 11 Dit dcument werd gedwnlad van de site van SMartBe

12 De berekening van het aantal dagen De gewne berekeningsregels Deze regels gelden vr de meeste werknemers en kunstenaars die aangewrven werden met een traditineel arbeidscntract waarbij het ln afhangt van het uurrster. Daarnaast gelden deze gewne berekeningsregels k als de specifieke regels vr kunstenaars (de cachetregel) niet tegepast kunnen wrden mdat niet alle vrwaarden vervuld zijn. Vr een nnderbrken vltijdse tewerkstelling gedurende een vlledig kwartaal, wrden 78 werkdagen gerekend. Vr een nderbrken vltijdse tewerkstelling (nvlledige maanden) wrdt het aantal dagen berekend dr het aantal effectief gewerkte dagen tijdens de gewerkte peride te vermenigvuldigen met 6 en te delen dr het gemiddeld aantal werkdagen per week. Vrbeeld: een werknemer levert vltijds prestaties van 03/05/2012 tt 13/06/2012 in een stelsel van gemiddeld 5 werkdagen per week, f een ttaal van 30 werkdagen. Vr deze arbeidsperide rekent de RVA als vlgt: (30 dagen x 6) / 5 = 36 dagen. Het aantal z berekende werkdagen mag per kwartaal niet meer dan 78 bedragen. Vr de perides van deeltijdse tewerkstelling, is het aantal berekende dagen gelijk aan het aantal tijdens de tewerkstellingsperide gepresteerde werkuren vermenigvuldigd met 6, en gedeeld dr het gemiddelde aantal vltijdse werkuren per week vr dezelfde functie. Vrbeeld: een werknemer levert prestaties van 04/05/2012 tt 29/06/2012, en werkt daarbij 19 uur per week. In ttaal is dat 8 weken x 19 uur = 152 werkuren. Vr dit werk bedraagt het nrmale vltijdse uurrster 38 uur per week. Vr deze peride hudt de RVA rekening met: (152 uur x 6) / 38 = 24 dagen. Het aantal z berekende werkdagen mag per kwartaal niet meer dan 78 bedragen. 12 Dit dcument werd gedwnlad van de site van SMartBe

13 De cachetregel (Art. 10 MB van 26/11/91) Deze regel geldt vr muzikanten en pdiumkunstenaars die vr een prestatie aangewrven wrden znder vermelding van een uurrster p hun cntract en die per cachet betaald wrden. Het principe: De meeste kunstenaars en pdiumtechnici werken vr een taakln f cachet. Ze ntvangen een bedrag (het cachet) als ln vr de effectief gewerkte dag(en) en de eventuele vrbereidingen (repetities, efeningen). In dit geval wrdt het uurrster nch p het arbeidscntract, nch p het C4-frmulier vermeld. Enkel vr smmige categrieën kunstenaars EN enkel als deze per prestatie (cachet) aangewrven wrden, bestaat er een sepelere berekeningswijze vr het aantal vereiste gepresteerde dagen die recht geven p een werklsheidsuitkering. Deze sepelere regel heet de cachetregel. Opmerking: deze regel wijzigt niets aan het aantal vereiste dagen m recht te hebben p een werklsheidsuitkering. Het is enkel de berekening daarvan die anders is. De cachetregel geldt enkel vr: muzikanten vertlkende pdiumkunstenaars: acteurs, dansers, verhalenvertellers, scheppende pdiumkunstenaars: scenarischrijvers, chregrafen, regisseurs, tekenaars, Met het spektakelbedrijf bedelt de RVA vrnamelijk berepen uit de muziek- en pdiumkunstensectr (PC 304), de film- (PC 303) en de audivisuele sectr (PC 227). Vr technici uit het spektakelbedrijf geldt deze specifieke berekeningswijze niet langer 3, zelfs als ze aangewrven wrden met een cntract vr een prestatie (cachet). Vr prestaties die nder deze vrwaarden vallen, zal de RVA vr de berekening van het recht p een werklsheidsuitkering rekening huden met het brutln. In plaats van enkel het werkelijk aantal gepresteerde dagen in aanmerking te nemen, wrdt het brutln mgezet in zgenaamde dagequivalenten. De RVA deelt het p elke C4 vermelde brutln dr het referentieln vr kunstenaars (39,21 per dag p 01/12/2012). Het verkregen resultaat geeft een aantal "dagequivalenten". Vrbeeld: je werkt als pdiumkunstenaar. Op je C4 wrdt geen uurrster vermeld. Vr 3 dagen werk verdien je 392,10 brut. De RVA deelt 392,10 dr 39,21 en kmt uit p 10 "dagequivalenten". Elk "dagequivalent" wrdt dan beschuwd als 1 gepresteerde werkdag. 3 Vr ktber 2011 gld deze regel k vr technici die knden aantnen dat hun werk vr een deel artistiek van aard was. 13 Dit dcument werd gedwnlad van de site van SMartBe

14 Verduidelijkingen De berekening van het vereiste aantal dagen m recht te hebben p een werklsheidsuitkering kan k gebeuren dr de cmbinatie van "dagequivalenten" (berekend met de cachetregel) en het aantal effectief gepresteerde werkdagen (znder tepassing van de cachetregel.) Vr elk prestatietype (C4 met vermelding van een uurrster, vltijds, deeltijds, znder uurrster, per cachet ), past de RVA de gepaste berekeningsregel te. Bijznderheden van de cachetregel Met de cachetregel is het mgelijk dat het aantal dagequivalenten p basis van de brutlnen hger ligt dan het aantal dagen in een kalendermaand. Hierp staat er geen beperking: het is dus mgelijk m meer dan 31 "dagequivalenten" per maand in rekening te brengen. Advies van SMartBe Deze "cachetregel" is geen wettelijke bepaling, maar een interpretatie dr de RVA van art. 10 van het MB van 26/11/1991. Talrijke "fficiële" dcumenten van de RVA maken er melding van, maar dat verhindert niet dat de RVA deze regel p elk mment kan wijzigen. Deze situatie creëert dus een juridische nzekerheid. Sinds ktber 2011 blijkt dat de uiteenlpende praktijken van de verschillende RVA-kantren plaats meten ruimen vr een unifrme en heel restrictieve interpretatie en tepassing van deze regel. Blijf p de hgte dr regelmatig nze site te raadplegen. Elke wijziging delen wij daar meteen mee. Wat gebeurt er als een kunstenaar die per prestatie aangewrven wrdt van de RVA geen gebruik mag maken van de cachetregel? In dit geval geldt de gewne berekeningsregel (zie hger: p. 11): Het aantal dagen waarmee rekening gehuden wrdt is dan gelijk aan het aantal tijdens de tewerkstellingsperide gepresteerde dagen vermenigvuldigd met 6 en gedeeld dr het gemiddelde aantal werkdagen per week. Aarzel niet m SMartBe te cntacteren als de RVA een beslissing neemt die je niet begrijpt f ngegrnd vindt. In dat geval zullen wij juw situatie nder de lep nemen. 14 Dit dcument werd gedwnlad van de site van SMartBe

15 Advies van SMartBe SMartBe biedt twee srten cntracten aan: Onze artistieke cntracten 1bis 4 hebben nit een uurrster en de verlning gebeurt dus tegen cachet. Indien je p nze artistieke uitzendcntracten geen uurrster vermeldt, wrdt het ln als cachet uitbetaald. Ok p het C4-frmulier wrdt dit dan z vermeld. Ben je pdiumkunstenaar f daaraan gelijkgesteld? Dan kan je beide cntracttypes gebruiken (mits er geen uurrster vermeld wrdt) m de cachetregel te laten tepassen. In het geval de pdrachtgever je rechtstreeks en znder een SMartBe-cntract aanwerft vr een artistieke prestatie die via een cachet betaald wrdt, met je er ged p letten dat het cntract geen uurrster vermeldt en dat er expliciet staat dat het m een cachetbetaling gaat. Nch het cntract, nch het C4-frmulier mgen een uurrster vermelden. Opgelet! Er met een nderscheid wrden gemaakt tussen het dr SMartBe aan de pdrachtgever te factureren bedrag en het brutln. Vr de cachetregel wrdt er met dit laatste bedrag rekening gehuden. Te factureren bedrag = brutln + werkgeversbijdragen + vakantiegeld + verzekeringen + SMartBe-kst (waarp btw betaald met wrden) en eventueel k de jaarlijkse bijdrage van 25. Dit is het bedrag dat met de pdrachtgever afgesprken werd. Hij ntvangt daarvr een factuur die hij met betalen. Aarzel niet ns te cntacteren indien je verduidelijkingen wenst. 4 Dit verwijst naar het artikel 1bis dat tegevegd werd aan de wet van 26/06/1964 dr de prgrammawet van 24/12/2002 ver het sciaal statuut van de kunstenaar en waardr kunstenaars die vr rekening van een pdrachtgever prestaties tegen betaling verrichten verndersteld wrden nderwrpen te zijn aan de sciale zekerheid van de lntrekkenden. 15 Dit dcument werd gedwnlad van de site van SMartBe

16 B. De tekenningsvrwaarden 1. Onvrijwillig verstken zijn van werk en ln Alleen wie znder werk en znder ln valt, m redenen buiten zijn wil m, kmt in aanmerking vr het recht p een werklsheidsuitkering (art. 44 tt 55 KB). Verstken zijn van werk De RVA beschuwt iedereen die een activiteit vr eigen rekening (behalve het beheer van zijn eigen gederen) en/f een activiteit vr rekening van een derde uitefent als niet werkls. Deze persn heeft dus geen recht p werklsheidsuitkeringen. a) Activiteit vr eigen rekening Een vr eigen rekening uitgeefende activiteit is elke activiteit die vr eigen gewin wrdt uitgeefend znder dat een derde er de begunstigde van is. Ze maakt deel uit van het verlp van de ecnmische uitwisseling van gederen en diensten, en is niet beperkt tt het nrmale beheer van de eigen gederen. Elke activiteit die tegen een vergeding wrdt uitgeefend en die niet beperkt is tt het beheer van eigen gederen is dus niet tegelaten tijdens de werklsheidsperide, ngeacht f zij tijdens de week f tijdens het weekend, 's chtends, 's avnds f 's nachts wrdt uitgeefend. Bijvrbeeld: Tegelaten: Alle huishudelijk werk uitveren, een mestuin bewerken en nderhuden, indien je de gegste prducten vervlgens niet verkpt. Onderhuds- en herstellingswerken aan je huis uitveren, als ze bedeld zijn m je cmfrt te behuden f te verbeteren (zals herschilderen, behangen ). Niet tegelaten: Werken uitveren die de waarde van het ged aanzienlijk verhgen (bijvrbeeld een garage f een bijgebuw ptrekken). Werken uitveren met het g p de verkp f verhuur van het gebuw. Opmerking - vr de kunstenaars Vlgende activiteiten wrden niet beschuwd als werk, vlgens art. 74bis van het KB, en zijn dus tegelaten tijdens de peride dat men werklsheidsuitkeringen ntvangt: een niet-vergede activiteit in het kader van een kunstpleiding 5 een artistieke activiteit uitgeefend als hbby 6 5 Het betreft hier vervlmakingscursussen, herriënteringen, stages, trainingen, gevlgde f gegeven lessen (vr zver er geen ln betaald wrdt). 16 Dit dcument werd gedwnlad van de site van SMartBe

17 de aanwezigheid van de kunstenaar p een penbare tentnstelling van zijn kunstcreaties, vr zver zij niet bedeld wrden in art. 74bis 2 lid 3 7 Zij meten natuurlijk beschikbaar blijven vr de arbeidsmarkt en elke gepaste werkaanbieding aanvaarden. b) Vr rekening van een derde Een activiteit vr rekening van een derde is elke activiteit, al dan niet verged, uitgeverd ten bate f ten gunste van een andere persn. Zij wrdt verndersteld een materieel vrdeel f een vergeding p te leveren, tt de werklze het bewijs van het tegendeel levert. Je hebt dus geen recht p een werklsheidsuitkering: als je een activiteit vr rekening van een derde uitefent die je een vergeding f een materieel vrdeel plevert die van aard is bij te dragen tt je levensnderhud f dat van juw gezin (ngeacht de dagen - zelfs tijdens het weekend - en de uren waarp deze activiteit wrdt uitgeefend) znder de werklsheidsinstanties hierver in te lichten Opgelet: elke activiteit vr rekening van een derde wrdt verndersteld een vergeding p te leveren tt het tegendeel bewezen is: het bewijs van het tegendeel met dr de werklze wrden geleverd. Verstken zijn van ln Bepaalde activiteiten zijn niet cmbineerbaar met het ntvangen van werklsheidsuitkeringen, en hetzelfde geldt vr bepaalde inkmsten die uit deze activiteiten vrtvleien: Het dr de wetgeving p de arbeidscntracten gewaarbrgd ln, dr een cllectieve arbeidsvereenkmst die de nderneming bindt en dr de wetgeving p de verlning dr de verheid. Het ln dat betrekking heeft p de feestdagen f vervangingsdagen tijdens een peride van tijdelijke werklsheid (tepasselijk p alle 6 Het beefenen van een kunst wrdt beschuwd als een hbby, zlang de werklze als kunstenaar znder vergeding werkt en hij zijn creaties niet verhandelt. Het betreft hier, bijvrbeeld, de activiteit van leden van een amateurtneelgezelschap, een muziekatelier, een kr, zelfs als, bij gelegenheid, pveringen wrden gerganiseerd dr de gemeente f parchie, f ter gelegenheid van een plaatselijk evenement, p vrwaarde dat er geen sprake is van cmmercialisatie (tenzij uitznderlijk, bijvrbeeld ter gelegenheid van een eenmalige f uitznderlijke verkp). 7 Art. 74bis 2, lid 3. «(.) wrdt vermeld p de stempelkaart en leidt tt het verlies van een werklsheidsvergeding vr de dagen van activiteit en vr de dagen bedeld in art. 55, 7 en 109 : 1 de aanwezigheid van de kunstenaar p een penbare tentnstelling van zijn artistieke creaties, wanneer deze aanwezigheid vereist is p basis van een cntract met een derde die de creaties verhandelt f wanneer het gaat m een tentnstelling in lkalen bestemd vr de verkp van dergelijke creaties waarvr de kunstenaar zelf zrgt;(.).» 17 Dit dcument werd gedwnlad van de site van SMartBe

18 uitkeringsaanvragen uit hfde van het KB van die betrekking hebben p een peride na ). Het vakantiegeld. De vergeding waarp de werknemer aanspraak kan maken vanwege de verbreking van het arbeidscntract, met uitzndering van de vergeding vr mrele schade en de vergeding die wrdt tegekend als aanvulling p de werklsheidsuitkering. Het vrdeel dat wrdt tegekend aan de werknemer in het kader van een pleiding, studie f leertijd. Dr mstandigheden buiten zijn wil m Onder "werklsheid als gevlg van mstandigheden die afhangen van de wil van de werknemer", dient begrepen te wrden: Het verlaten van het werk znder geldige reden (zie hiernder). De afdanking wegens fut van de werknemer. Het zich niet aanbieden, znder vldende reden, bij een werkgever, wanneer de werklze uitgendigd werd dr de bevegde arbeidsbemiddelingsdienst (BGDA, FOREM f VDAB) m zich bij deze werkgever aan te bieden f het weigeren van een passend werk. Het zich niet aanbieden, znder vldende reden, p de bevegde dienst vr arbeidsbemiddeling en/f dienst vr berepspleidingen, wanneer de werklze uitgendigd werd dr deze dienst m zich daar aan te bieden. De weigering van de werklze m deel te nemen aan een begeleidingsplan f een integratieparcurs dat hem wrdt aangebden dr de bevegde dienst vr arbeidsbemiddeling en/f dienst vr berepspleidingen. Het stpzetten f mislukken van het begeleidingsplan f het integratieparcurs mwille van de futieve huding van de werklze. De werknemer die werkls wrdt f is als gevlg van mstandigheden die afhangen van zijn wil kan gesanctineerd wrden (tijdelijk verlies van de werklsheidsuitkeringen van 4 tt 52 weken - art. 52bis KB). Enkele preciseringen ver het "pgeven van een passend werk" Het verbreken van een arbeidscntract p initiatief van de werknemer wrdt beschuwd als een vrm van vrijwillige werklsheid. Deze beslissing van de werknemer kan echter aanvaard wrden als blijkt dat redelijkerwijs niet kan verwacht wrden van de werknemer dat hij het werk blijft uitveren. Z aanvaardt de rechtspraak als wettig mtief het verlaten van het werk mwille van een verhuizing naar aanleiding van het huwelijk van de werknemer, dit vanwege de wettelijke verplichting van het samenleven. De redenen vr het verlaten wrden vrgelegd dr de werknemer tijdens de hrzitting p het werklsheidskantr en berdeeld dr de directeur van dit kantr en, in geval van een geschil, dr de arbeidsrechtbanken. 18 Dit dcument werd gedwnlad van de site van SMartBe

Groots aanwervingsplan voor jongeren en voor oudere werklozen per 1 januari van kracht

Groots aanwervingsplan voor jongeren en voor oudere werklozen per 1 januari van kracht Grts aanwervingsplan vr jngeren en vr udere werklzen per 1 januari van kracht 1. Inleiding Als je de cijfers van het aantal sgerechtigde werkzekenden in genschuw neemt, zals die vandaag dr de Rijksdienst

Nadere informatie

ORGANISATIENOTA VRIJWILLIGERS

ORGANISATIENOTA VRIJWILLIGERS ORGANISATIENOTA VRIJWILLIGERS 1. Gegevens rganisatie - Naam rganisatie : - Juridisch statuut : - Maatschappelijke zetel : - Telefnnummer en eventueel emailadres : - Omschrijving sciale delstelling : 2.

Nadere informatie

Nieuwe beperkingen aan het recht op tijdskrediet en werkloosheid met bedrijfstoeslag: een bespreking van de maatregelen van de regering-michel

Nieuwe beperkingen aan het recht op tijdskrediet en werkloosheid met bedrijfstoeslag: een bespreking van de maatregelen van de regering-michel Nieuwe beperkingen aan het recht p tijdskrediet en werklsheid met bedrijfsteslag: een bespreking van de maatregelen van de regering-michel FORUM ADVOCATEN BVBA Nassaustraat 37-41 2000 Antwerpen T 03 369

Nadere informatie

C O N T A S S U R SOCIÉTÉ

C O N T A S S U R SOCIÉTÉ C O N T A S S U R SOCIÉTÉ NAAMLOZE ANONYME VENNOOTSCHAP Bulevard Simón Blívar, 34 (4ème étage) - 1000 Bruxelles Tel. : + 32 2 510 75 45 Fax : + 32 2 510 75 44 ATTEST VAN ACTIVITEIT TOT DE WETTELIJKE PENSIOENLEEFTIJD

Nadere informatie

Dossier Ecocheques. Bron: Lex4you op www.securex.eu. BOL BUDIV vzw Kerkstraat 108 9050 Gentbrugge 09 324 38 77. helpdesk@bol budiv.be www.bol budiv.

Dossier Ecocheques. Bron: Lex4you op www.securex.eu. BOL BUDIV vzw Kerkstraat 108 9050 Gentbrugge 09 324 38 77. helpdesk@bol budiv.be www.bol budiv. Dssier Eccheques Brn: Lex4yu p www.securex.eu BOL BUDIV vzw Kerkstraat 108 9050 Gentbrugge 09 324 38 77 helpdesk@bl budiv.be www.bl budiv.be Dssier Eccheques Wat is een eccheque? Eccheques zijn een initiatief

Nadere informatie

TIJDSKREDIET EN LANDINGSBANEN

TIJDSKREDIET EN LANDINGSBANEN TIJDSKREDIET EN LANDINGSBANEN CAO 103 De in de Natinale ArbeidsRaad afgeslten CAO nr. 103 vervangt vanaf 1 september 2012 de CAO nr. 77bis. Deze CAO beschrijft de rechten p tijdskrediet en landingsbanen

Nadere informatie

DE INDIVIDUELE BEROEPSOPLEIDING IN ENKELE ANTWOORDEN

DE INDIVIDUELE BEROEPSOPLEIDING IN ENKELE ANTWOORDEN DE INDIVIDUELE BEROEPSOPLEIDING IN ENKELE ANTWOORDEN Auteurs: Ingrid Martens: Expert IBO - VDAB Kris Deckers: Expert Methdieken en Instrumenten - VDAB Ellen Freyman: Juridisch adviseur - SD Wrx 1 intrductietekst

Nadere informatie

Addendum stappenplan plaatsing

Addendum stappenplan plaatsing Addendum stappenplan plaatsing In het kader van de aangekndigde (vrgenmen) rerganisatie d.d. 4 december 2012 heeft er nader verleg plaatsgevnden tussen de betrkken vakbnden en de werkgever ver de inhud

Nadere informatie

Academiejaar 2013-2014

Academiejaar 2013-2014 Arteveldehgeschl Dienst studieadvies Hgprt 15 9000 Gent Tel. 09/234 90 30 studieadvies@arteveldehs.be Gids vr studenten: studie en werk/ndernemerschap/kunst/plitiek/ studentenvertegenwrdiging/sciale f

Nadere informatie

Eenheidsstatuut Een kleine samenvatting

Eenheidsstatuut Een kleine samenvatting Eenheidsstatuut Een kleine samenvatting Afschaffing prefbeding Met de invering van het eenheidsstatuut kmt er een einde aan het prefbeding. Er wrdt wel een uitzndering vrzien vr studentenarbeid, tijdelijke

Nadere informatie

Werken met uitzendkrachten

Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten-Werken met uitzendkrachten-telichting 1/8 Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten zijn werknemers die vallen nder twee srten werkgevers. Enerzijds heeft men de werkgever van de uitzendkracht

Nadere informatie

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012 Veel gestelde vragen huurbeleid 18 ktber 2012 Algemeen: 1. Waarm kmt er een nieuw huurbeleid? Een aantal ntwikkelingen heeft ervr gezrgd dat wij ns huurbeleid hebben aangepast. Deze ntwikkelingen zijn:

Nadere informatie

Fase 1: Re-integratiefase

Fase 1: Re-integratiefase Bijlage Matrix van verplichtingen en bijhrende sancties Fase 1: Re-integratiefase Algemene beschrijving categrie Niet nagekmen verplichting zals: Sanctie Categrie 1: Onder deze categrie vallen verplichtingen

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

TIJDSKREDIET EN LANDINGSBANEN

TIJDSKREDIET EN LANDINGSBANEN TIJDSKREDIET EN LANDINGSBANEN CAO 103 De in de Natinale ArbeidsRaad afgeslten CAO nr. 103 vervangt vanaf 1 september 2012 de CAO nr. 77bis. Deze CAO beschrijft de rechten p tijdskrediet en landingsbanen

Nadere informatie

RIZIV: Opleiden van werkzoekenden, die erkend arbeidsongeschikt zijn.

RIZIV: Opleiden van werkzoekenden, die erkend arbeidsongeschikt zijn. RIZIV: Opleiden van werkzekenden, die erkend arbeidsngeschikt zijn. VERSIE 2015 Inhudspgave OOK ERKEND ARBEIDSONGESCHIKTE PERSONEN HEBBEN RECHT OP OPLEIDING...2 Visie...2 Delgrep...2 Partners in het traject...2

Nadere informatie

DOCUMENT VEEL GESTELDE VRAGEN

DOCUMENT VEEL GESTELDE VRAGEN DOCUMENT VEEL GESTELDE VRAGEN Met ik mijn kind aanmelden? Als u uw kind niet aanmeldt, kunt u het pas vanaf de eerste schldag van mei 2014 inschrijven vr het schljaar 2014-2015 in een Dilbeekse kleuter

Nadere informatie

Eenheidsstatuut arbeiders - bedienden

Eenheidsstatuut arbeiders - bedienden Eenheidsstatuut arbeiders - bedienden Al twee jaar wachten we p een grte stap in het dssier ver het eenheidsstatuut arbeiders en bedienden. Dit sinds het fameuze arrest van het Grndwettelijk Hf van 7 juli

Nadere informatie

Leerreglement voor de opleiding van jongeren met een b eroepsinlevingsovereenkomst bij werkgevers die vallen onder PC 200

Leerreglement voor de opleiding van jongeren met een b eroepsinlevingsovereenkomst bij werkgevers die vallen onder PC 200 Leerreglement vr de pleiding van jngeren met een b erepsinlevingsvereenkmst bij werkgevers die vallen nder PC 200 Beschrijving van de sectr APCB 200 Bedienden Mgelijke pleidingen en duur Bijzndere erkenningsregels

Nadere informatie

TARIFERING EDPB. Nota over de wetgeving

TARIFERING EDPB. Nota over de wetgeving FD/NB Brussel, 23 mei 2014 TARIFERING EDPB Nta ver de wetgeving Op 23 mei 2014 is een reeds lang aangekndigd KB verschenen: Het kninklijk besluit van 24 april 2014 tt wijziging van het kninklijk besluit

Nadere informatie

afspraken gemaakt zijn.

afspraken gemaakt zijn. Matrix van verplichtingen en bijhrende sancties Fase 1: Re-integratiefase Algemene beschrijving categrie Niet nagekmen verplichting zals: Sanctie Categrie 1: Onder deze categrie vallen verplichtingen die

Nadere informatie

Leerreglement voor de opleiding van jongeren met een b eroepsinlevingsovereenkomst bij werkgevers die vallen onder PC 200

Leerreglement voor de opleiding van jongeren met een b eroepsinlevingsovereenkomst bij werkgevers die vallen onder PC 200 Leerreglement vr de pleiding van jngeren met een b erepsinlevingsvereenkmst bij werkgevers die vallen nder PC 200 Beschrijving van de sectr APCB 200 Bedienden Mgelijke pleidingen en duur Bijzndere erkenningsregels

Nadere informatie

HOEVEEL BETAAL JE in een opvanglocatie met inkomenstarief?

HOEVEEL BETAAL JE in een opvanglocatie met inkomenstarief? HOEVEEL BETAAL JE in een pvanglcatie met inkmenstarief? VOOR DE OPVANG VAN JE BABY OF PEUTER Als je kind pgevangen wrdt in een pvanglcatie met inkmenstarief dan vind je hier alle inf. Inkmenstarief is

Nadere informatie

Geef een jongere een kans met een instapstage, omdat werk werkt!

Geef een jongere een kans met een instapstage, omdat werk werkt! Geef een jngere een kans met een instapstage, mdat werk werkt! Vlaanderen Infrmatiedcument werkgever 2014-2015 Wil je een schlverlater znder diplma secundair nderwijs, kansen bieden m nze sectr te leren

Nadere informatie

Regeling Financiële Ondersteuning Overige Bijzondere Omstandigheden Profileringsfonds

Regeling Financiële Ondersteuning Overige Bijzondere Omstandigheden Profileringsfonds AANVRAAGFORMULIER 1 studiefinancieringsvrm vr chrten vóór 1-9-2015 én studiefinancieringsvrm(en) vr chrten na 1-9-2015 Regeling Financiële Ondersteuning Overige Bijzndere Omstandigheden Prfileringsfnds

Nadere informatie

Studentenarbeid 2011

Studentenarbeid 2011 13.04.2007 Rev.04.05.2011 Juridische dienst inf@salar.be Studentenarbeid 2011 De redactie en uitgever streven naar ptimale betruwbaarheid en vlledigheid van de verstrekte infrmatie, waarvr ze echter niet

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN VisumPr B.V., Raamweg 1, 2596 HL, Den Haag Artikel 1. Definities In deze algemene vrwaarden wrden de vlgende definities tegepast: Opdrachtgever: de wederpartij van VisumPr B.V. VisumPr:

Nadere informatie

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis 72095942000 VZW Psych. Centrum Caritas Caritasstraat 76 9090 MELLE Telichting bij het dcument pnameverklaring bij pname in een psychiatrisch ziekenhuis U kan als patiënt een aantal keuzes in verband met

Nadere informatie

Voorwaarden waaraan een arts moet voldoen om geaccrediteerd te worden en te blijven

Voorwaarden waaraan een arts moet voldoen om geaccrediteerd te worden en te blijven BIJLAGE 2: VOORWAARDEN VOOR ACCREDITERING Brn: http://www.riziv.be/care/nl/dctrs/accreditatin/individual accreditatin/cnditins accreditatin.htm Vrwaarden waaraan een arts met vlden m geaccrediteerd te

Nadere informatie

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020.

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020. Handleiding Handleiding Cmmunicatie vr Prmtren Eurpees Fnds vr Reginale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020 1 Eurpese Unie Inhud 1 Inleiding... 1 2 De minimale cmmunicatieverplichtingen... 1 a) Weergave

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities Algemene Vrwaarden Dit zijn de Algemene Vrwaarden van Fiets Clinics Nederland, gevestigd: Waalbandijk 20, 6541AJ Nijmegen. Op alle prducten van Fiets Clinics Nederland zijn deze Algemene Vrwaarden van

Nadere informatie

Cubro BVBA Algemene voorwaarden

Cubro BVBA Algemene voorwaarden Cubr BVBA Algemene vrwaarden Hiernder vindt u de algemene vrwaarden van Cubr BVBA. Deze vrwaarden zijn van tepassing p alle geleverde diensten en gemaakte vereenkmsten dr Cubr BVBA, tenzij expliciet anders

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V.

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V. Vrijwilligersbeleid vetbalvereniging N.B.S.V.V. Waarm deze richtlijn? Geen enkele amateur-sprtvereniging kan tegenwrdig ng bestaan znder de inzet en bijdrage van (veel) vrijwilligers. Ok binnen nze vereniging

Nadere informatie

Geef een jongere een kans met een instapstage, omdat werk werkt!

Geef een jongere een kans met een instapstage, omdat werk werkt! Geef een jngere een kans met een instapstage, mdat werk werkt! Brussel Infrmatiedcument werkgever 2014-2015 Wil je een schlverlater met maximaal een diplma secundair nderwijs, kansen bieden m nze sectr

Nadere informatie

Beroepsinlevingsovereenkomst voor het kleding- en confectiebedrijf (PC 109.00)

Beroepsinlevingsovereenkomst voor het kleding- en confectiebedrijf (PC 109.00) Berepsinlevingsvereenkmst vr het kleding- en cnfectiebedrijf (PC 109.00) Beschrijving van de sectr Mgelijke pleidingen en duur Bijzndere erkenningsregels vr patrns en pleidingsverantwrdelijken Instapleeftijd

Nadere informatie

Regeling Financiële Ondersteuning Topsport- Student Stenden Hogeschool Profileringsfonds

Regeling Financiële Ondersteuning Topsport- Student Stenden Hogeschool Profileringsfonds AANVRAAGFORMULIER 1 studiefinancieringsvrm vr chrten vóór 1-9-2015 én studiefinancieringsvrm(en) vr chrten na 1-9-2015 Regeling Financiële Ondersteuning Tpsprt- Student Stenden Hgeschl Prfileringsfnds

Nadere informatie

VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD

VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD Sinds 1 september 2004 kan elke schl een uderraad prichten vlgens het participatiedecreet. Het schlbestuur is verplicht m een uderraad p te richten als 10% van de uders er

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RES PREPAID

ALGEMENE VOORWAARDEN RES PREPAID ALGEMENE VOORWAARDEN RES PREPAID 1. Inleiding & definities RES is een netwerk van lkale bedrijven, km's, handelaars en persnen, die vrije berepen uitefenen. Particulieren wrden gemtiveerd m aan te kpen

Nadere informatie

Samen werken voor het pensioen van morgen

Samen werken voor het pensioen van morgen Samen werken vr het pensien van mrgen Sectraal stelsel vr aanvullend pensien vr de bedienden van de metaalfabrikatennijverheid Paritair Cmité 209 Brchure gemaakt in pdracht van de inrichter van het sectraal

Nadere informatie

Beteugeling van bedrog met de kilometerstand

Beteugeling van bedrog met de kilometerstand Beteugeling van bedrg met de kilmeterstand CAR-PASS PATRICK PIRET Juridisch Adviseur 2 I. INLEIDING...5 II. DE WET VAN 11 JUNI 2004...7 1. Bedelde vertuigen...7 2. Fundamentele principes...7 3. Dcumenten

Nadere informatie

Mijn egov-rollenbeheer Handleiding voor Roltoekenningsgebruikers

Mijn egov-rollenbeheer Handleiding voor Roltoekenningsgebruikers Mijn egv-rllenbeheer Handleiding vr Rltekenningsgebruikers Versie 1 11 december 2013 Inhud 1 Over deze handleiding... 3 1.1 Vr wie... 3 1.2 Gebruik icnen... 3 2 Veelgebruikte termen en definities... 4

Nadere informatie

Bijlage IVa Sjabloon voor de verdeling van werkzaamheden voor onderwijzend personeel in de kunsteducatie

Bijlage IVa Sjabloon voor de verdeling van werkzaamheden voor onderwijzend personeel in de kunsteducatie Bijlage IVa Sjabln vr de verdeling van werkzaamheden vr nderwijzend persneel in de kunsteducatie Sjabln vr de verdeling van werkzaamheden vr nderwijzend persneel in de kunsteducatie LOGA-partijen vinden

Nadere informatie

dat u gemakkelijker het huurcontract kunt opzeggen als u een koper voor de woning heeft gevonden.

dat u gemakkelijker het huurcontract kunt opzeggen als u een koper voor de woning heeft gevonden. Telichting huurcntract Tijdelijke verhuur p basis Leegstandwet behrende bij het huurcntract p de website van Vereniging Eigen Huis datum van pstellen telichting: 14 december 2012 Inleiding Het verhuren

Nadere informatie

KBC-BEDRIJFSPOLIS PERSONEELSVERZEKERINGEN

KBC-BEDRIJFSPOLIS PERSONEELSVERZEKERINGEN KBC-BEDRIJFSPOLIS PERSONEELSVERZEKERINGEN De KBG Bedrijfsplis Persneelsverzekeringen beschermt alle arbeidskrachten in uw nderneming tegen de financiële gevlgen van een ngeval. Delgrep De KBG-Bedrijfsplis

Nadere informatie

voor het vervoer van passagiers ontworpen en gebouwde voertuigen met ten hoogste 8 zitplaatsen, die van de bestuurder niet meegerekend.

voor het vervoer van passagiers ontworpen en gebouwde voertuigen met ten hoogste 8 zitplaatsen, die van de bestuurder niet meegerekend. 29.12.2014 Privégebruik firmawagens 2015 Juridische dienst inf@salar.be De redactie en de uitgever streven naar ptimale betruwbaarheid en vlledigheid van de verstrekte infrmatie, waarvr ze echter niet

Nadere informatie

Herinnering Opvolging Tewerkstellingsfonds (VAP dagen)

Herinnering Opvolging Tewerkstellingsfonds (VAP dagen) DIENST BELEIDSCOÖRDINATIE Brussel, 23 april 2013 VSKO/DB/13.07 Cntact: Hans De Becker, hans.debecker@vsk.be, 02 507 08 39 Rudi Warsn, rudi.warsn@vsk.be, 02 529 04 00 Meesters-, vak- en dienstpersneel (PC

Nadere informatie

Huiswerk Informatie voor alle ouders

Huiswerk Informatie voor alle ouders Nummer 6 mei 2010 Huiswerk Infrmatie vr alle uders Huiswerk en efening Ged leren lezen en rekenen is belangrijk, want je hebt deze vaardigheden in het dagelijks leven veral ndig. Kinderen ged leren lezen

Nadere informatie

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers Oprep erkenning en subsidiëring van grepsgericht aanbd pvedingsndersteuning dr vrijwilligers In het kader van het versterken van aanbd pvedingsndersteuning in de Huizen van het Kind lanceert Kind en Gezin

Nadere informatie

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Gouda van 29 november 2011;

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Gouda van 29 november 2011; I 00007777 besluit van de gemeenteraad vrstelnummer 723668 nderwerp Teslagenverrdening Wet werk en bijstand Guda 2012 de raad van de gemeente guda 29 nvember 2011 Gezien het vrstel van burgemeester en

Nadere informatie

Het herroepingsrecht voor buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten. Boek VI van het Wetboek van economisch recht (art. VI.67 en volgende WER)

Het herroepingsrecht voor buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten. Boek VI van het Wetboek van economisch recht (art. VI.67 en volgende WER) Het herrepingsrecht vr buiten verkpruimten geslten vereenkmsten Bek VI van het Wetbek van ecnmisch recht (art. VI.67 en vlgende WER) Binnen welke termijn mag de cnsument zijn herrepingsrecht den gelden?

Nadere informatie

Deel 1. Procedure voor het indienen van een schakelprogramma

Deel 1. Procedure voor het indienen van een schakelprogramma Deel 1. Prcedure vr het indienen van een schakelprgramma Waarm een schakelprgramma? Vr telating tt de pstinitiële master pleiding Kwaliteit en veiligheid in de patiëntenzrg is een geaccrediteerd master

Nadere informatie

I. INLEIDING. Waarover handelt Boek III? 21/03/2014. Pierre de Bandt

I. INLEIDING. Waarover handelt Boek III? 21/03/2014. Pierre de Bandt Pierre de Bandt 1 I. INLEIDING Waarver handelt Bek III? 1) Detegangttdemarktisvrij(titel1) 2) Inschrijving bij KBO via ndernemingslketten(titel 2) 3) Algemene verplichtingen vr ndernemingen(titel 3) 2

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF DECEMBER 2014

NIEUWSBRIEF DECEMBER 2014 NIEUWSBRIEF DECEMBER 2014 1. Aanpassing Tewerkstellingspremie 50+ Indien u als werkgever een werklze 50-plusser aanwerft, dan kmt u mmenteel in aanmerking vr een tewerkstellingspremie als de 50-plusser

Nadere informatie

Samenvatting reglement mantelzorgpremie per gemeente (bijlage 2)

Samenvatting reglement mantelzorgpremie per gemeente (bijlage 2) Samenvatting reglement mantelzrgpremie per gemeente (bijlage 2) Mantelzrgpremie Kenniscentrum mantelzrg Vr wie: Vr iedere MZ die de zrg pneemt binnen de vertruwde mgeving van de zrgbehevende Vrwaarden

Nadere informatie

Tijdelijke regeling diensten van algemeen economisch belang toegelaten instellingen volkshuisvesting. Q and A s: update d.d.

Tijdelijke regeling diensten van algemeen economisch belang toegelaten instellingen volkshuisvesting. Q and A s: update d.d. Tijdelijke regeling diensten van algemeen ecnmisch belang tegelaten instellingen vlkshuisvesting Q and A s: update d.d. februari 2013 Aanbesteding Hebben wningcrpraties de plicht m maatschappelijk vastged

Nadere informatie

Inschrijven van leerlingen

Inschrijven van leerlingen Inschrijven van leerlingen 1 Telatingsvrwaarden Een inschrijving kan pas ingaan na instemming met het schlreglement en het pedaggische prject van de schl. Bij de inschrijving dient een fficieel dcument

Nadere informatie

Verkoopsvoorwaarden Boekenbeurs dd. 1 september 2015

Verkoopsvoorwaarden Boekenbeurs dd. 1 september 2015 A. Ticketfrmules Bekenbeurs Verkpsvrwaarden Bekenbeurs dd. 1 september 2015 Wij bieden de vlgende ticketmgelijkheden aan: Dagticket nrmaal tarief; dit is het ticket dat je tegang geeft tt de bekenbeurs

Nadere informatie

Reglement renteloze energielening FRGE

Reglement renteloze energielening FRGE Reglement rentelze energielening FRGE Particuliere bewners delgrep 1 Definities 1.1 Lkale Entiteit is een instantie die, p het niveau van één f meerdere gemeenten, instaat vr de lkale realisering van de

Nadere informatie

UITGEBREIDE STANDAARDVOORWAARDEN M.B.T. ERELOON, KOSTEN EN UITGAVEN (MR. LUC DECEUNINCK ADVOCAAT 1 februari 2016)

UITGEBREIDE STANDAARDVOORWAARDEN M.B.T. ERELOON, KOSTEN EN UITGAVEN (MR. LUC DECEUNINCK ADVOCAAT 1 februari 2016) 1 UITGEBREIDE STANDAARDVOORWAARDEN M.B.T. ERELOON, KOSTEN EN UITGAVEN (MR. LUC DECEUNINCK ADVOCAAT 1 februari 2016) I. HET ERELOON: Ereln dient begrepen als de dr de cliënt(e) aan de advcaat verschuldigde

Nadere informatie

UITGEBREIDE STANDAARDVOORWAARDEN M.B.T. ERELOON, KOSTEN EN UITGAVEN (MR. LUC DECEUNINCK ADVOCAAT 1 juli 2014)

UITGEBREIDE STANDAARDVOORWAARDEN M.B.T. ERELOON, KOSTEN EN UITGAVEN (MR. LUC DECEUNINCK ADVOCAAT 1 juli 2014) 1 UITGEBREIDE STANDAARDVOORWAARDEN M.B.T. ERELOON, KOSTEN EN UITGAVEN (MR. LUC DECEUNINCK ADVOCAAT 1 juli 2014) I. HET ERELOON: Ereln dient begrepen als de dr de cliënt aan de advcaat verschuldigde en

Nadere informatie

De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling (WGBO)

De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling (WGBO) De vereenkmst inzake geneeskundige behandeling (WGBO) Artikel 446 1.De vereenkmst inzake geneeskundige behandeling in deze afdeling verder aangeduid als de behandelingsvereenkmst is de vereenkmst waarbij

Nadere informatie

3. De sociaal inspecteur kan van iedereen, waarvan dit nodig wordt geacht, een verhoor afnemen met inachtneming van de rechten van de verhoorde.

3. De sociaal inspecteur kan van iedereen, waarvan dit nodig wordt geacht, een verhoor afnemen met inachtneming van de rechten van de verhoorde. SCHOONMAAKSECTOR: CHECKLIST Deze checklist wrdt pgesteld in aansluiting p het Plan vr Eerlijke Cncurrentie in de schnmaaksectr, dat meer duidelijkheid en transparantie garandeert aan werkgevers en werknemers.

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; 1/7 Advies nr 32/2011 van 30 nvember 2011 Betreft: Klacht met betrekking tt de drgifte van persnsgegevens dr een werkgever aan een prvider van mbiele telefnie in het kader van een systeem van gesplitste

Nadere informatie

U heeft ons verzocht, om gezamenlijk, een gedegen voorstel ten aanzien van uw hypotheek uit te brengen.

U heeft ons verzocht, om gezamenlijk, een gedegen voorstel ten aanzien van uw hypotheek uit te brengen. Vragenfrmulier Klant Beeld U heeft ns verzcht, m gezamenlijk, een gedegen vrstel ten aanzien van uw hyptheek uit te brengen. Onze bedrijfsfilsfie is, m samen met nze relaties, een inventarisatie te maken

Nadere informatie

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t D i e n s t v e r l e n i n g s d c u m e n t Ons kantr hudt zich bezig met financiële dienstverlening en heeft zich gespecialiseerd in schade- en levensverzekeringen en is daarbij actief p de zakelijkeen

Nadere informatie

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten Beschermd Wnen met een pgb nder verantwrdelijkheid van gemeenten Een factsheet vr cliënten, cliëntvertegenwrdigers en familievertegenwrdigers 1 februari 2016 Sinds 1 januari 2015 valt Beschermd Wnen (vrheen

Nadere informatie

Stel uw inkomen zeker, sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af

Stel uw inkomen zeker, sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af Stel uw inkmen zeker, sluit een arbeidsngeschiktheids af Eindelijk geniet u van een heerlijke skivakantie. En natuurlijk verkmt het u niet, want u bent een ervaren skiër. Maar laat dat ngeluk nu net in

Nadere informatie

WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT?

WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT? WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT? Vicky De Suter, FOD Justitie, DGWL, Directie Strafwetgeving Een krte terugblik - CPS - studiedag 27 maart 2013 - Eurpese

Nadere informatie

Analytische boekhouding

Analytische boekhouding Analytische Bekhuding Analytische bekhuding 1 Vrbereiding... 2 1.1 Dssier instellingen... 2 1.2 Analytische rekeningen maken... 3 2 Analytisch beken... 4 2.1 Kppeling... 5 2.2 Bekingsvrstellen (mdellen)...

Nadere informatie

Bankoverstapdienst - reglement

Bankoverstapdienst - reglement versie 1.0-28/10/2009 Bankverstapdienst - reglement Dit reglement vrmt het algemeen kader waarbinnen de deelnemende banken in België een bankverstapdienst vr zichtrekeningen aanbieden aan de cnsument.

Nadere informatie

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar Maak van 2015 juw persnlijk prfessinaliseringsjaar en wrd Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Deze status wrdt bereikt na certificering dr het nafhankelijke

Nadere informatie

Reglement goedkope energielening FRGE

Reglement goedkope energielening FRGE Reglement gedkpe energielening FRGE Particuliere bewners niet-delgrep & particuliere verhuurders 1 Definities 1.1 Lkale Entiteit is een instantie die, p het niveau van één f meerdere gemeenten, instaat

Nadere informatie

AANVRAAG VOOR HET HUREN VAN EEN SOCIALE WONING

AANVRAAG VOOR HET HUREN VAN EEN SOCIALE WONING AANVRAAG VOOR HET HUREN VAN EEN SOCIALE WONING In te vullen dr het OCMW Derden cde Inschrijvingsnummer Ingeschreven p Datum inschrijvingsbewijs 1. Gegevens van de aanvrager 1. GGEVENS VAN DE AANVRAGER

Nadere informatie

AANVRAAG OM TEGEMOETKOMING IN PLANSCHADE

AANVRAAG OM TEGEMOETKOMING IN PLANSCHADE Gegevens gemeente Registratienummer: Datum ntvangst: Indienen bij afdeling: Dienstverlening Verzendadres gemeente Bunnik Pstbus 5, 3980 CA Bunnik Singelpark 1, 3984 NC Odijk AANVRAAG OM TEGEMOETKOMING

Nadere informatie

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Dit aanvraagfrmulier is bedeld vr een eenmalige subsidie. Een eenmalige subsidie wrdt verleend vr een eenmalige activiteit f ander incidenteel

Nadere informatie

INLICHTINGENFORMULIER SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST (1 per kind)

INLICHTINGENFORMULIER SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST (1 per kind) INLICHTINGENFORMULIER SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST (1 per kind) 1 INFO KINDEROPVANG Naam: 3Wplus Kinderpvang Adres: Brusselsesteenweg 617, 1731 Zellik Mallebt Huizingen A. Vaucampslaan 80, 1654 Huizingen

Nadere informatie

Koninklijke Atletiekclub A.S. RIEME vzw. De (UIT)BETALINGEN door de CLUB : KOSTENNOTA

Koninklijke Atletiekclub A.S. RIEME vzw. De (UIT)BETALINGEN door de CLUB : KOSTENNOTA Kninklijke Atletiekclub A.S. RIEME vzw De (UIT)BETALINGEN dr de CLUB : KOSTENNOTA RL: 39 Datum uitgave : 20 ktber 2012 Versie: 1 De (UIT)BETALINGEN dr de CLUB : KOSTENNOTA... 1 1 Srten van (uit)betalingen...

Nadere informatie

Hebben woningcorporaties de plicht om maatschappelijk vastgoed boven een bepaalde drempel Europees aan te besteden?

Hebben woningcorporaties de plicht om maatschappelijk vastgoed boven een bepaalde drempel Europees aan te besteden? Tijdelijke regeling diensten van algemeen ecnmisch belang tegelaten instellingen vlkshuisvesting Q and A s: update d.d. December 2011 Aanbesteding Hebben wningcrpraties de plicht m maatschappelijk vastged

Nadere informatie

UZ BRUSSEL. Verslag overleg Syndicale delegatie ABVV. SAGA + PLANNING dd. 16 februari 2010

UZ BRUSSEL. Verslag overleg Syndicale delegatie ABVV. SAGA + PLANNING dd. 16 februari 2010 UZ BRUSSEL Verslag verleg Syndicale delegatie ABVV SAGA + PLANNING dd. 16 februari 2010 Aanwezig : - dhr. R. Reynders, dhr. D. Vrysen, dhr. W. Van Esch, mevr. Chr. Steenhaut, mevr. M. Van Humbeek, dhr.

Nadere informatie

Beleidsregels verrekenen inkomsten uit commerciële (onder) verhuur en commerciële kostgeverschap 2015

Beleidsregels verrekenen inkomsten uit commerciële (onder) verhuur en commerciële kostgeverschap 2015 Beleidsregels verrekenen inkmsten uit cmmerciële (nder) verhuur en cmmerciële kstgeverschap 2015 Inhud Beleidsregels verrekenen inkmsten uit cmmerciële (nder) verhuur en cmmerciële kstgeverschap 2015...

Nadere informatie

VOOR AL UW VRAGEN EN PROBLEMEN KAN U IN EERSTE INSTANTIE TERECHT BIJ ONS KANTOOR.

VOOR AL UW VRAGEN EN PROBLEMEN KAN U IN EERSTE INSTANTIE TERECHT BIJ ONS KANTOOR. De Neve Advieskantr inf@deneveadvieskantr.be - Tel: 051/60 63 60 - Fax: 051/63 52 30 - www.deneveadvieskantr.be Financieel verzicht - Vragenlijst vr de cliënt ( = verzekeringnemer): Naam: Vrnaam: Vr welke

Nadere informatie

Tekst van de regeling

Tekst van de regeling Tekst van de regeling De raad van de gemeente Hgeveen, gelezen het vrstel van het cllege, gelet p de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; besluit vast te stellen de vlgende verrdening: Verrdening activiteitenfnds

Nadere informatie

Facturatie in 2015 Definitieve regeling. Gonda Schelfhaut - Accountant/Belastingconsulent IAB Director VAT RSM Belgium InterTax

Facturatie in 2015 Definitieve regeling. Gonda Schelfhaut - Accountant/Belastingconsulent IAB Director VAT RSM Belgium InterTax Facturatie in 2015 Definitieve regeling Gnda Schelfhaut - Accuntant/Belastingcnsulent IAB Directr VAT RSM Belgium InterTax Inleiding Omzetting van Richtlijn 2010/45/EU in de Belgische wetgeving Unifrmiseren

Nadere informatie

Naam Klachtenprocedure SZZ versie 1.0 vastgesteld 25-6-2014 Door RvB evaluatie 25-6-2015 Door RvB

Naam Klachtenprocedure SZZ versie 1.0 vastgesteld 25-6-2014 Door RvB evaluatie 25-6-2015 Door RvB Alle zrgberderijen van SZZ zijn aangeslten bij de Federatie Landbuw en Zrg (www.zrgberen.nl). De Federatie heeft vr de cliënten van haar leden een nafhankelijke klachtencmmissie ingericht. SZZ vindt het

Nadere informatie

De kans is groot dat uw testament niet voldoet aan uw wensen, geen gebruik maakt van

De kans is groot dat uw testament niet voldoet aan uw wensen, geen gebruik maakt van Testamenten check Streep dr wat niet van tepassing is VRAAG 1 Is uw testament van vóór 2003? De kans is grt dat uw testament niet vldet aan uw wensen, geen gebruik maakt van de mgelijkheden sinds de invering

Nadere informatie

Registratie na opleiding in het buitenland

Registratie na opleiding in het buitenland Registratie na pleiding in het buitenland Beleidsregel Uitwerking van de bepalingen inzake de registratie als verpleegkundig specialist na het vlgen van een pleiding in het buitenland, zals vastgelegd

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage

Maatschappelijke Stage Maatschappelijke Stage 2 Inhud 1. Wat is MAS? 1.1 MAS algemeen. 1.2 MAS p het Gren van Prinstererlyceum 1.3 Deadlines 2. Stage zeken 2.1 De stage cördinatr p schl. 2.2 Masactief 3. De frmulieren 3.1 Aanvraagfrmulier

Nadere informatie

Bankoverstapdienst - reglement

Bankoverstapdienst - reglement versie 3.0-1/7/2011 Bankverstapdienst - reglement Dit reglement vrmt het algemeen kader waarbinnen de deelnemende banken in België een bankverstapdienst vr zichtrekeningen aanbieden aan de cnsument. De

Nadere informatie

FAQ : Projectoproep AAZW

FAQ : Projectoproep AAZW FAQ : Prjectprep AAZW 2015-2017 Vragen Antwrden Wat betekent: «De mdaliteiten vr de drverwijzing en werking zullen later wrden bepaald in een bijlage bij de vereenkmst» (lastenbek, artikel 3.1.3., p. 13.)

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden - trustbox v.2-21/06/2013

Gebruiksvoorwaarden - trustbox v.2-21/06/2013 TERMS OF USE DATA AFNEMERS Gebruiksvrwaarden - trustbx v.2-21/06/2013 1. Bereik 1.1. Trustbx B2C is een gedepneerd handelsmerk van GS1 Belgium & Luxemburg en is een database ('Database') die de exclusieve

Nadere informatie

TOELICHTING COLLEGEGELD 2016 2017, HOGESCHOOL LEIDEN

TOELICHTING COLLEGEGELD 2016 2017, HOGESCHOOL LEIDEN TOELICHTING COLLEGEGELD 2016 2017, HOGESCHOOL LEIDEN Vr je inschrijving bij Hgeschl Leiden betaal je jaarlijks cllegegeld, dit is wettelijk verplicht. Hiernder lees je he Hgeschl Leiden het cllegegeld

Nadere informatie

De door de RVA teruggestuurde dossiers en beslissingen controleren op hun juistheid, en desgevallend corrigeren: o o

De door de RVA teruggestuurde dossiers en beslissingen controleren op hun juistheid, en desgevallend corrigeren: o o FUNCTIEBESCHRIJVING WERKLOOSHEIDSCONSULENT Functietitel : werklsheidcnsulent ORGANISATIE Ressrteert nder en rapprteert aan de cördinatr werklsheid. DOEL Het vrbereiden, behandelen, verwerken en pvlgen

Nadere informatie

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden;

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden; Vrbeeld handvest De burgemeester, het cllege en de raad van de gemeente Muiden; Gelet p artikel 169, tweede en derde lid, en artikel 180, tweede en derde lid, Gemeentewet; Hebben de vlgende uitgangspunten

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014; raadsbesluit gemeente werkendam zaaknummer 59873 nderwerp Verrdening individuele stud ieteslag Participatiewet gemeente Werkendam 2015 De raad van de gemeente Werkendam, gelezen het vrstel van burgemeester

Nadere informatie

Bestaat er een economische en/of organisatorische eenheid met andere bedrijven? Zo ja, graag nadere informatie waaronder een organogram.

Bestaat er een economische en/of organisatorische eenheid met andere bedrijven? Zo ja, graag nadere informatie waaronder een organogram. Aanvraagfrmulier Berepsaansprakelijkheidsverzekering algemeen 1. Verzekeringnemer Naam bedrijf:.... Crrespndentieadres:... Pstcde en plaats:... Cntactpersn:... man vruw E-mail cntactpersn:.. Rechtsvrm:.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Stepwise b.v.

Algemene Voorwaarden Stepwise b.v. Algemene Vrwaarden Stepwise b.v. Artikel 1. Begripsbepalingen In deze algemene vrwaarden wrdt verstaan nder: Opdrachtnemer: Stepwise bv te Bemmel Opdrachtgever De natuurlijke persn f rechtspersn die met

Nadere informatie

N Aard van de arbeidsrelaties A2 Brussel, 12 februari 2013 MH/JC/AS 695-2012 ADVIES. over

N Aard van de arbeidsrelaties A2 Brussel, 12 februari 2013 MH/JC/AS 695-2012 ADVIES. over N Aard van de arbeidsrelaties A2 Brussel, 12 februari 2013 MH/JC/AS 695-2012 ADVIES ver DE INVOERING VAN SPECIFIEKE CRITERIA VOOR HET BEOORDELEN VAN DE AARD VAN DE ARBEIDSRELATIE IN DE SECTOREN BOUW, LAND-

Nadere informatie

Inschrijfvoorwaarden. Inschrijfprotocol regio Haaglanden. Algemene bepalingen

Inschrijfvoorwaarden. Inschrijfprotocol regio Haaglanden. Algemene bepalingen Inschrijfvrwaarden Inschrijfprtcl regi Haaglanden Algemene bepalingen 1. De algemene inschrijfvrwaarden zijn van tepassing p alle inschrijvingen van wningzekenden in het wningzekendenregister van Wnnet-Haaglanden.nl

Nadere informatie

INFORMATIE UITWISSELING TUSSEN UITZENDBUREAUS IVM VEILIGHEID EN

INFORMATIE UITWISSELING TUSSEN UITZENDBUREAUS IVM VEILIGHEID EN RVB10004.dc 1/5 RVB 2010/04 INFORMATIE UITWISSELING TUSSEN UITZENDBUREAUS IVM VEILIGHEID EN Situering GEZONDHEID OP HET WERK : EEN GESTRUCTUREERDE AANPAK Preventie en Interim heeft in 2008, in het kader

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland Zuid

Reglement Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland Zuid Reglement Geschillencmmissie Wnen Zuid-Hlland Zuid DEFINITIES Artikel 1: Dit reglement verstaat nder: crpratie: de bij de Geschillencmmissie Wnen Zuid-Hlland zuid aangeslten rganisatie p wiens handelen

Nadere informatie