Inleiding Toepasselijke wettelijke bepalingen... 4 Wie is kunstenaar in de ogen van de RVA?... 5

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inleiding... 3. Toepasselijke wettelijke bepalingen... 4 Wie is kunstenaar in de ogen van de RVA?... 5"

Transcriptie

1 Werklsheid Juw rechten en plichten Inhud Inleiding... 3 Tepasselijke wettelijke bepalingen... 4 Wie is kunstenaar in de gen van de RVA?... 5 Deel 1 Wanneer heb je recht p een werklsheidsuitkering?... 8 A. De telatingsvrwaarden Telating p basis van de studies Telating p basis van werk in lndienst B. De tekenningsvrwaarden Onvrijwillig verstken zijn van werk en ln Het plan vr de activering van het zekgedrag naar werk Deel 2 - Berekeningsbasis vr de uitkering A. Waarp baseert de RVA zich m de hgte van de werklsheidsuitkering te bepalen? Specifieke regels vr werkers die per prestatie betaald wrden Wie kan beschuwd wrden als een persn ten laste? Onder welke gezinscategrie val je? C. He kan je het gemiddelde maandsalaris waarp juw uitkering gebaseerd wrdt, wijzigen? (Art. 118 KB 25/11/91) Deel 3 He evlueert de werklsheidsuitkering? A. De werklsheidsuitkering kent verschillende fases B. Verlenging van een peride en terugkeer naar de eerste peride Verlenging van een uitkeringsperide (Art KB 25/11/1991) Terugkeer naar de eerste peride (Art er KB 25/11/1991) C. De bescherming van tijdelijk werk: de bijzndere regel vr kunstenaars die aangewrven wrden met cntracten van krte duur (Art KB 25/11/1991) Het principe Wat met je den? Opgelet! : het beschermd statuut ntslaat je niet van de plicht m beschikbaar te blijven vr de arbeidsmarkt en actief naar werk te zeken Wat zijn de gevlgen als je een cntract van meer dan 3 maanden aanvaardt? Deel 4 Kan je een activiteit uitefenen tijdens de werklsheidsperide? A. Principe B. Al dan niet artistieke activiteiten, uitgeefend in het kader van een arbeids- f aanwervingscntract (f een statuut) C. De kleine vergedingsregeling (KVR) D. Het beefenen van een artistieke activiteit znder arbeids- f aanwervingscntract (f een statuut) terwijl je werkls bent: het frmulier C1-kunstenaar Dit dcument werd gedwnlad van de site van SMartBe

2 E. Niet-artistieke nevenactiviteit uitgeefend buiten een arbeidscntract (f een statuut) tijdens de werklsheidsperide F.Vrijwilligerswerk G. Werken in een vzw H. Opleidingen en studies I. Opmerking: de nbeschikbaarheid vr de arbeidsmarkt Deel 5 De prcedure vr het aanvragen van een uitkering Deel 6 - Sancties Nuttige adressen Dit dcument werd gedwnlad van de site van SMartBe

3 Inleiding Vr veel kunstenaars, technici uit het spektakelbedrijf en creatieve prfessinals is het niet meteen duidelijk welke rechten en verplichtingen ze hebben ten pzichte van het werklsheidsstelsel. SMartBe helpt hen daarbij z ged mgelijk m dit te drgrnden, nder andere met deze gids. Het werklsheidsreglement is erg cmplex en bvendien wrdt het vaak p verschillende manieren geïnterpreteerd. En dan hebben we het ng niet eens ver de vele wijzigingen die elkaar pvlgen. Vral de hervrming van 2012 zal later ngetwijfeld als een keerpunt beschuwd wrden. Z wijzigden in januari 2012 de vrwaarden vr de tekenning van inschakelingsuitkeringen p basis van de studies. Vervlgens versepelde men in nvember de telatingsvrwaarden tt het werklsheidssysteem p basis van werk, maar niet znder dat de werklzen daarvr een prijs betaalden: de werklsheidsuitkeringen dalen sneller dan vrheen (de zgenaamde degressiviteit). Ok kreeg het begrip pdiumkunstenaar een andere invulling: dit begrip mvat nu zwel de uitverende als de scheppende kunstenaars die binnen het spektakelbedrijf actief zijn. Met deze gids willen we je wegwijs maken in het werklsheidsreglement en juw rechten en plichten verduidelijken. Uiteraard besteden we daarbij flink wat aandacht aan de specifieke bepalingen vr kunstenaars en technici uit het spektakelbedrijf. Deze specifieke regels (vaak verkeerdelijk het kunstenaarsstatuut genemd) zrgen vaak vr verwarring en zelfs de ndige cmmtie. Reden geneg dus m alles eens duidelijk p een rijtje te zetten. Op smmige plaatsen geven we znder schrm nze mening ver de tepassingsmdaliteiten van smmige bepalingen van de RVA. Tch is het niet nze bedeling m van deze gids een eisenbundel te maken. Daarvr verwijzen we dr naar nze website (www.smartbe.be rubriek: Onze standpunten) f nze blg (http://blg.smartbe.be/nl/) waar je zelf je mening kwijt kan. Wens je ng enkele verduidelijkingen? Aarzel dan niet m ns te cntacteren! Onze adviesverleners staan altijd klaar m juw situatie nder de lep te nemen tijdens een persnlijk gesprek. Veel leesplezier! 3 Dit dcument werd gedwnlad van de site van SMartBe

4 Tepasselijke wettelijke bepalingen De teksten van wetten en reglementen, hier afgedrukt in hun gecnslideerde vrm, zijn uitsluitend ter infrmatie pgenmen. Zij creëren dus geen enkel recht f geen enkele plicht, behalve die, die vrtvleien uit de wettelijk gedgekeurde en gepubliceerde juridische teksten; alleen deze laatste hebben bewijskracht. De Besluitwet van 28/12/1944 betreffende de sciale zekerheid van de werknemers (Belgisch Staatsblad van 30/12/1944) die de Rijksdienst vr Arbeidsbemiddeling pricht. Het Kninklijk Besluit van 25/11/1991 hudende de werklsheidsreglementering (Belgisch Staatsblad van 31/12/1991), hierna het KB genemd. Het Ministerieel Besluit van 26/11/1991 hudende de uitveringsmdaliteiten van de werklsheidsreglementering (Belgisch Staatsblad van 25/01/1991), hierna het MB genemd. Andere elementen waarmee rekening met wrden gehuden: Naast de hgergenemde reglementeringen, is het ndzakelijk dat men rekening hudt met de vlgende elementen bij elke aanvraag van werklsheidsuitkeringen: De fficiële adviezen verstrekt dr de Dienst Reglementering van de RVA De interne interpretaties (vademecum) pgesteld dr de RVA De rechtspraak inzake de werklsheid (telaatbaarheid, uitsluiting) 4 Dit dcument werd gedwnlad van de site van SMartBe

5 Wie is kunstenaar in de gen van de RVA? De RVA heeft een niet-exhaustieve lijst pgesteld m te verduidelijken welke berepen als vertlkende f scheppende kunstenaars beschuwd wrden en welke berepen binnen het werklsheidsreglement als niet-artistiek gezien wrden. Smmige berepen vallen nder twee categrieën: zij gelden als pdiumkunstenaars EN scheppende kunstenaars. De ambtenaren van de RVA baseren zich p deze lijst vr de tepassing van de specifieke regels vr kunstenaars (meer daarver elders in deze gids) en smmigen zijn daarbij al wat sepeler dan anderen. Pdiumkunstenaars zanger krzanger muzikant kleinkunstartiest circusartiest acteur danser instrumentalist nasynchrnisatr mimespeler gchelaar chregraaf scengraaf decrntwerper maquettentwerper decrateur kstuumntwerper balletmeester rkestreerder (muziekarrangementen vr rkesten) rkestleider regisseur (theater, film, radi, TV) Scheppende kunstenaars schilder restaurateur van schilderijen beeldhuwer graveur (naald, etser ) tekenaar karikaturist illustratr graficus tekenaar-ntwerper (juwelen, siersmid, stffen, meubelen, mde ) publicist (tekenaar, scenarist) scengraaf chregraaf balletmeester rkestreerder (muziekarrangementen vr rkesten) rkestleider mdeltekenaar kunstftgraaf cmpnist auteur (wrdkunst) scenarist schrijver dichter en vrdrachtkunstenaar literair vertaler regisseur regisseur (theater, film, radi, TV) Niet-kunstenaars disc-jckey radi- f TV-presentatr jurnalist redacteur (van een krant f niet-literair tijdschrift) mannequin figurant casting directr script directr kleedster grimeur rekwisiteur pdiumtechnicus (licht- en klanktechnicus, mnteur, cameraman ) vertaler (niet-literair) 5 Dit dcument werd gedwnlad van de site van SMartBe

6 De mening van SMartBe SMartBe vecht het principe van z n lijst - k al is hij niet beperkend - m de vlgende redenen aan: Veelzijdigheid van de activiteiten Het kmt zeer vaak vr dat een kunstenaar meerdere activiteiten beefent, zwel scheppende als uitverende. Slechts zelden kan de kunstenaar in één enkele discipline wrden ndergebracht. Pdiumkunstenaars, technici en andere kunstenaars In nze gen is het niet gerechtvaardigd m verschillende stelsels te te passen vr kunstenaars, afhankelijk van de sectr waarin ze actief zijn, en de technici. Al deze categrieën kennen dezelfde werkmstandigheden: ze hebben tijdelijke cntracten van krte duur, krijgen een cachet uitbetaald en hebben geen uurrster. Daarm vinden wij het lgisch dat de specifieke regels vr de pdiumkunstenaars k vr de andere sectren en de technici uit het spektakelbedrijf zuden meten gelden 1. Evlutie van de rechtspraak De rechtspraak 2 berepen: heeft het begrip pdiumkunstenaar verruimd tt de vlgende berepsfiguranten, acteurs vr filmnasynchrnisatie, regisseurs (AR. Brussel, 05/03/1990, J.T.T., 1990, p.427), scengrafen, stripteaseuses (AR Gent, 16/12/1974, J.T.T., 1975, p.157 ; T.T. Antwerpen, 04/10/1976, J.T.T., 1977, p.257 ; AR Antwerpen, 04/01/1978, R.G. n 110/77 en 312/77 ; Cass, 02/02/1979, Pas., 1979, I, p.680), disc-jckeys (AR Luik, 27/11/1983, J.T.T., 1984, p.245), mannequins (Nayer A., Capiau S., p.cit., p.200, nt n 571 (AR Mechelen, 17/10/1980)), humristen, imitatren, chansnniers, pamflettisten (AR Brussel, 05/12/1985, R.G., n /80 et /85), schrijvers van teksten die tijdens vrstellingen wrden gebruikt, decrateurs 1 In dat verband bepaalt de Prgrammawet van 24/12/2002 (BS 31/12/2002), nder Titel II, Hfdstuk 11, Afdeling 6, art. 182: "De prestaties uitgeverd dr pdiumtechnici kunnen k beschuwd wrden als artistieke prestaties, die tijdelijke arbeid kunnen uitmaken". 2 Uitgesprken i.v.m. geschillen ver het KB van 28/11/1969 genmen in uitvering van de wet van 27 juni 1969 ter herziening van de besluitwet van 28 december 1944 hudende de sciale zekerheid van de werknemers (BS ). 6 Dit dcument werd gedwnlad van de site van SMartBe

7 Definitie van een artistieke activiteit in het werklsheidsreglement Sinds 01/01/2001, preciseert punt 10 van art. 27 van het KB - tegevegd dr het KB van 23/11/2000, BS 30/11/ wat men met begrijpen nder "artistieke activiteit" in het werklsheidsreglement: "het creëren en uitveren van artistieke werken, meer bepaald p het gebied van de audivisuele en de beeldende kunsten, de muziek, de literatuur, het spektakel, het theater en de chregrafie; ( )" 7 Dit dcument werd gedwnlad van de site van SMartBe

8 Deel 1 Wanneer heb je recht p een werklsheidsuitkering? A. De telatingsvrwaarden Om het recht p werklsheidsuitkeringen te penen, met je aan bepaalde vrwaarden vlden. Er is een verschil tussen de inschakelingsuitkering en de werklsheidsuitkering: De inschakelingsuitkering (tt 31/12/2012 heette dit de wachtuitkering) is een frfaitaire uitkering die de RVA na het beëindigen van de studies en in afwachting dat de betrkkene werk vindt, verleent. Dit is dus geen werklsheidsuitkering. De werklsheidsuitkering is echter een vervangingsinkmen dat wrdt tegekend dr de RVA na een peride van lndienst en wanneer men zijn werk nvrijwillig heeft verlren. 1. Telating p basis van de studies De inschakelingsuitkeringen zijn frfaitaire uitkeringen die de RVA tekent aan jngeren die na aflp van de berepsinschakelingstijd na hun studies ng altijd geen werk gevnden hebben (art. 36 KB). De berepsinschakelingstijd Op vrwaarde dat hij/zij het hger secundair nderwijs (f gelijkgesteld) beëindigd heeft en geen vltijds nderwijs meer vlgt, kan de jngere zijn berepsinschakelingstijd (de vregere wachttijd) laten beginnen. Na zijn studies met de jngere zich verplicht inschrijven als werkzekende bij de VDAB, de BGDA f het FOREM. De berepsinschakelingstijd bedraagt ngeacht diens leeftijd altijd 310 dagen. Deze peride vangt aan p 1 augustus na het einde van het nderwijs (behalve als de jngere in de lp van het schljaar zijn studies beëindigde). Vlgende dagen tellen mee vr de berepsinschakelingstijd: Arbeidsdagen in lndienst waarvr bijdragen vr de sciale zekerheid zijn afgehuden. De dagen studentenarbeid na de aanvang van de berepsinschakelingstijd (in augustus en september na het beëindigen van de studies). Studentenarbeid vr de aanvang van de berepsinschakelingstijd heeft geen invled p de duur daarvan. De dagen (behalve zndagen) tijdens dewelke de jngere gevestigd was als zelfstandige in hfdberep. Tijdens de berepsinschakelingstijd met de jngere de vlgende verplichtingen naleven: 8 Dit dcument werd gedwnlad van de site van SMartBe

9 Beschikbaar zijn vr de arbeidsmarkt Elke gepaste jb f pleiding aanvaarden Actief werk zeken Deelnemen aan het individuele inschakelingstraject dat aangebden wrdt. Het aanvragen van een inschakelingsuitkering Van zdra de berepsinschakelingstijd afgelpen is, kan de jngere een inschakelingsuitkering aanvragen. De vrwaarden: Secndair nderwijs in België beëindigd hebben. Geen nderwijs met vlledig leerplan vlgen, nch andere activiteiten in verband met juw studies beefenen. De berepsinschakelingstijd drlpen hebben. Ng geen 30 jaar zijn (p enkele uitznderingen na). De aanvraagprcedure vr een inschakelingsuitkering De jngere met zich ten laatste acht dagen na aflp van zijn berepsinschakelingstijd aandienen bij een gewestelijke arbeidsbemiddelingsdienst (VDAB, ACTIRIS, FOREM f ADG) m daar zijn inschrijving als werkzekende te bevestigen. De jngere met zich aandienen bij een uitbetalingsinstelling (een vakbnd: ABVV, ACV, ACLVB; f de HVW) waar deze een cntrlekaart zal ntvangen. Op het einde van elke maand met de jngere de cntrlekaart indienen bij de uitbetalingsinstelling. De hgte van de inschakelingsuitkering vind je hier: Van zdra de jngere een inschakelingsuitkering ntvangt, met deze zich k inschrijven bij een ziekenfnds naar keuze. 9 Dit dcument werd gedwnlad van de site van SMartBe

10 2. Telating p basis van werk in lndienst Het bendigde aantal dagen lndienst m recht te hebben p een werklsheidsuitkering Om recht te hebben p een werklsheidsuitkering met je tijdens een referentieperide vrafgaand aan de aanvraag een bepaald aantal dagen in lndienst gewerkt hebben. Sinds 01/11/2012 hanteert de RVA sepelere telatingsvrwaarden. De referentieperide waarin de werknemer het ndige aantal dagen vr zijn leeftijdscategrie met gewerkt hebben, is nu langer. Ok arbeidsdagen binnen het kader van een wedertewerkstellingsprgramma (DAC, IBF, PRIME, GECO, APE, SINE, drstrmingsprgramma, ) tellen mee. De lengte van deze referentieperide hangt af van je leeftijd p de dag dat je de aanvraag indient: Je leeftijd is Vereist aantal arbeidsdagen Referentieperide vrafgaand aan de aanvraag Minder dan 36 jaar 312 dagen 21 maanden vóór de dag van de aanvraag Tussen 36 en 49 jaar 468 dagen 33 maanden vóór de dag van de aanvraag Meer dan 50 jaar 624 dagen 42 maanden vóór de dag van de aanvraag Uitleg: je met het gepresteerde aantal dagen in lndienst berekenen, terugtellend vanaf de dag waarp de aanvraag vr een werklsheidsuitkering werd ingediend. De RVA beperkt het aantal dagen waarmee rekening gehuden wrdt tt maximaal 26 werkdagen per maand. Vrbeeld: je vraagt p 15/7/2012 een uitkering aan. De referentieperide begint dan afhankelijk van je leeftijd 21, 33 f 42 maanden vrafgaand aan deze datum (namelijk p 15/1/2010, 15/4/2009 f 15/7/2009). Opmerking: je kan tijdens deze referentieperide perides van lndienst (vltijds, deeltijds, cachet, in een artistiek f in een ander berep) cmbineren met werklsheidsperides (indien je reeds een inschakelingsuitkering ntvangt), zlang je maar het vereiste aantal gepresteerde werkdagen vr juw leeftijd haalt. Als je binnen de referentieperide vr juw leeftijdscategrie niet aan het vereiste aantal dagen kmt, maar wel kan aantnen dat je dit aantal wel haalt bij een hgere categrie heb je tch recht p een werklsheidsuitkering. Als je uder dan 36 bent, kan je k gebruik maken van een langere peride uit je prfessineel verleden (tt tien jaar vr juw referentieperide) m de ntbrekende dagen te cmpenseren. 10 Dit dcument werd gedwnlad van de site van SMartBe

11 Leeftijd Minder dan 36 jaar Minimaal te bewijzen aantal dagen in lndienst binnen de referentieperide 312 dagen binnen de 21 maanden vóór de aanvraag 468 dagen binnen de 33 maanden vóór de aanvraag 624 dagen binnen de 42 maanden vóór de aanvraag Van 36 tt 49 jaar 468 dagen binnen de 33 maanden vóór de aanvraag 624 dagen binnen de 42 maanden vóór de aanvraag 234 dagen binnen de 33 maanden dagen binnen de 10 jaar vóór deze 33 maanden 312 dagen binnen de 33 maanden + vr elke ntbrekende dag m tt een ttaal van 468 dagen te kmen 8 dagen binnen de 10 jaar vóór deze 33 maanden Vanaf 50 jaar 624 dagen binnen de 42 maanden vóór de aanvraag 312 dagen binnen de 42 maanden vóór de aanvraag en dagen binnen de 10 jaar vóór deze 42 maanden 416 dagen binnen de 42 maanden + 8 dagen binnen de 10 jaar vóór deze 42 maanden vr elke ntbrekende dag m tt een ttaal van 624 dagen te kmen, De referentieperide (art. 30 KB) wrdt verlengd met perides zals: de nderbreking van de arbeidsprestaties in lndienst, gedurende een peride van minstens zes maanden, m een kind p te veden; deze verlenging mag niet langer zijn dan drie jaar vanaf elke gebrte f adptie de uitefening gedurende een peride van minstens zes maanden van een berep dat de werknemer niet nderwerpt aan het werklsheidsluik van de sciale zekerheid (bijv.: zelfstandige); deze verlenging mag niet langer zijn dan vijftien jaar het gent van nderbrekingsuitkeringen tegekend aan de werknemer die zijn berepscarrière nderbreekt f zijn arbeidsprestaties vermindert Om je te helpen met het bepalen van juw aantal gewerkte dagen, neem je best cntact p met juw vakbnd, de HVW, de RVA f SMartBe. 11 Dit dcument werd gedwnlad van de site van SMartBe

12 De berekening van het aantal dagen De gewne berekeningsregels Deze regels gelden vr de meeste werknemers en kunstenaars die aangewrven werden met een traditineel arbeidscntract waarbij het ln afhangt van het uurrster. Daarnaast gelden deze gewne berekeningsregels k als de specifieke regels vr kunstenaars (de cachetregel) niet tegepast kunnen wrden mdat niet alle vrwaarden vervuld zijn. Vr een nnderbrken vltijdse tewerkstelling gedurende een vlledig kwartaal, wrden 78 werkdagen gerekend. Vr een nderbrken vltijdse tewerkstelling (nvlledige maanden) wrdt het aantal dagen berekend dr het aantal effectief gewerkte dagen tijdens de gewerkte peride te vermenigvuldigen met 6 en te delen dr het gemiddeld aantal werkdagen per week. Vrbeeld: een werknemer levert vltijds prestaties van 03/05/2012 tt 13/06/2012 in een stelsel van gemiddeld 5 werkdagen per week, f een ttaal van 30 werkdagen. Vr deze arbeidsperide rekent de RVA als vlgt: (30 dagen x 6) / 5 = 36 dagen. Het aantal z berekende werkdagen mag per kwartaal niet meer dan 78 bedragen. Vr de perides van deeltijdse tewerkstelling, is het aantal berekende dagen gelijk aan het aantal tijdens de tewerkstellingsperide gepresteerde werkuren vermenigvuldigd met 6, en gedeeld dr het gemiddelde aantal vltijdse werkuren per week vr dezelfde functie. Vrbeeld: een werknemer levert prestaties van 04/05/2012 tt 29/06/2012, en werkt daarbij 19 uur per week. In ttaal is dat 8 weken x 19 uur = 152 werkuren. Vr dit werk bedraagt het nrmale vltijdse uurrster 38 uur per week. Vr deze peride hudt de RVA rekening met: (152 uur x 6) / 38 = 24 dagen. Het aantal z berekende werkdagen mag per kwartaal niet meer dan 78 bedragen. 12 Dit dcument werd gedwnlad van de site van SMartBe

13 De cachetregel (Art. 10 MB van 26/11/91) Deze regel geldt vr muzikanten en pdiumkunstenaars die vr een prestatie aangewrven wrden znder vermelding van een uurrster p hun cntract en die per cachet betaald wrden. Het principe: De meeste kunstenaars en pdiumtechnici werken vr een taakln f cachet. Ze ntvangen een bedrag (het cachet) als ln vr de effectief gewerkte dag(en) en de eventuele vrbereidingen (repetities, efeningen). In dit geval wrdt het uurrster nch p het arbeidscntract, nch p het C4-frmulier vermeld. Enkel vr smmige categrieën kunstenaars EN enkel als deze per prestatie (cachet) aangewrven wrden, bestaat er een sepelere berekeningswijze vr het aantal vereiste gepresteerde dagen die recht geven p een werklsheidsuitkering. Deze sepelere regel heet de cachetregel. Opmerking: deze regel wijzigt niets aan het aantal vereiste dagen m recht te hebben p een werklsheidsuitkering. Het is enkel de berekening daarvan die anders is. De cachetregel geldt enkel vr: muzikanten vertlkende pdiumkunstenaars: acteurs, dansers, verhalenvertellers, scheppende pdiumkunstenaars: scenarischrijvers, chregrafen, regisseurs, tekenaars, Met het spektakelbedrijf bedelt de RVA vrnamelijk berepen uit de muziek- en pdiumkunstensectr (PC 304), de film- (PC 303) en de audivisuele sectr (PC 227). Vr technici uit het spektakelbedrijf geldt deze specifieke berekeningswijze niet langer 3, zelfs als ze aangewrven wrden met een cntract vr een prestatie (cachet). Vr prestaties die nder deze vrwaarden vallen, zal de RVA vr de berekening van het recht p een werklsheidsuitkering rekening huden met het brutln. In plaats van enkel het werkelijk aantal gepresteerde dagen in aanmerking te nemen, wrdt het brutln mgezet in zgenaamde dagequivalenten. De RVA deelt het p elke C4 vermelde brutln dr het referentieln vr kunstenaars (39,21 per dag p 01/12/2012). Het verkregen resultaat geeft een aantal "dagequivalenten". Vrbeeld: je werkt als pdiumkunstenaar. Op je C4 wrdt geen uurrster vermeld. Vr 3 dagen werk verdien je 392,10 brut. De RVA deelt 392,10 dr 39,21 en kmt uit p 10 "dagequivalenten". Elk "dagequivalent" wrdt dan beschuwd als 1 gepresteerde werkdag. 3 Vr ktber 2011 gld deze regel k vr technici die knden aantnen dat hun werk vr een deel artistiek van aard was. 13 Dit dcument werd gedwnlad van de site van SMartBe

14 Verduidelijkingen De berekening van het vereiste aantal dagen m recht te hebben p een werklsheidsuitkering kan k gebeuren dr de cmbinatie van "dagequivalenten" (berekend met de cachetregel) en het aantal effectief gepresteerde werkdagen (znder tepassing van de cachetregel.) Vr elk prestatietype (C4 met vermelding van een uurrster, vltijds, deeltijds, znder uurrster, per cachet ), past de RVA de gepaste berekeningsregel te. Bijznderheden van de cachetregel Met de cachetregel is het mgelijk dat het aantal dagequivalenten p basis van de brutlnen hger ligt dan het aantal dagen in een kalendermaand. Hierp staat er geen beperking: het is dus mgelijk m meer dan 31 "dagequivalenten" per maand in rekening te brengen. Advies van SMartBe Deze "cachetregel" is geen wettelijke bepaling, maar een interpretatie dr de RVA van art. 10 van het MB van 26/11/1991. Talrijke "fficiële" dcumenten van de RVA maken er melding van, maar dat verhindert niet dat de RVA deze regel p elk mment kan wijzigen. Deze situatie creëert dus een juridische nzekerheid. Sinds ktber 2011 blijkt dat de uiteenlpende praktijken van de verschillende RVA-kantren plaats meten ruimen vr een unifrme en heel restrictieve interpretatie en tepassing van deze regel. Blijf p de hgte dr regelmatig nze site te raadplegen. Elke wijziging delen wij daar meteen mee. Wat gebeurt er als een kunstenaar die per prestatie aangewrven wrdt van de RVA geen gebruik mag maken van de cachetregel? In dit geval geldt de gewne berekeningsregel (zie hger: p. 11): Het aantal dagen waarmee rekening gehuden wrdt is dan gelijk aan het aantal tijdens de tewerkstellingsperide gepresteerde dagen vermenigvuldigd met 6 en gedeeld dr het gemiddelde aantal werkdagen per week. Aarzel niet m SMartBe te cntacteren als de RVA een beslissing neemt die je niet begrijpt f ngegrnd vindt. In dat geval zullen wij juw situatie nder de lep nemen. 14 Dit dcument werd gedwnlad van de site van SMartBe

15 Advies van SMartBe SMartBe biedt twee srten cntracten aan: Onze artistieke cntracten 1bis 4 hebben nit een uurrster en de verlning gebeurt dus tegen cachet. Indien je p nze artistieke uitzendcntracten geen uurrster vermeldt, wrdt het ln als cachet uitbetaald. Ok p het C4-frmulier wrdt dit dan z vermeld. Ben je pdiumkunstenaar f daaraan gelijkgesteld? Dan kan je beide cntracttypes gebruiken (mits er geen uurrster vermeld wrdt) m de cachetregel te laten tepassen. In het geval de pdrachtgever je rechtstreeks en znder een SMartBe-cntract aanwerft vr een artistieke prestatie die via een cachet betaald wrdt, met je er ged p letten dat het cntract geen uurrster vermeldt en dat er expliciet staat dat het m een cachetbetaling gaat. Nch het cntract, nch het C4-frmulier mgen een uurrster vermelden. Opgelet! Er met een nderscheid wrden gemaakt tussen het dr SMartBe aan de pdrachtgever te factureren bedrag en het brutln. Vr de cachetregel wrdt er met dit laatste bedrag rekening gehuden. Te factureren bedrag = brutln + werkgeversbijdragen + vakantiegeld + verzekeringen + SMartBe-kst (waarp btw betaald met wrden) en eventueel k de jaarlijkse bijdrage van 25. Dit is het bedrag dat met de pdrachtgever afgesprken werd. Hij ntvangt daarvr een factuur die hij met betalen. Aarzel niet ns te cntacteren indien je verduidelijkingen wenst. 4 Dit verwijst naar het artikel 1bis dat tegevegd werd aan de wet van 26/06/1964 dr de prgrammawet van 24/12/2002 ver het sciaal statuut van de kunstenaar en waardr kunstenaars die vr rekening van een pdrachtgever prestaties tegen betaling verrichten verndersteld wrden nderwrpen te zijn aan de sciale zekerheid van de lntrekkenden. 15 Dit dcument werd gedwnlad van de site van SMartBe

16 B. De tekenningsvrwaarden 1. Onvrijwillig verstken zijn van werk en ln Alleen wie znder werk en znder ln valt, m redenen buiten zijn wil m, kmt in aanmerking vr het recht p een werklsheidsuitkering (art. 44 tt 55 KB). Verstken zijn van werk De RVA beschuwt iedereen die een activiteit vr eigen rekening (behalve het beheer van zijn eigen gederen) en/f een activiteit vr rekening van een derde uitefent als niet werkls. Deze persn heeft dus geen recht p werklsheidsuitkeringen. a) Activiteit vr eigen rekening Een vr eigen rekening uitgeefende activiteit is elke activiteit die vr eigen gewin wrdt uitgeefend znder dat een derde er de begunstigde van is. Ze maakt deel uit van het verlp van de ecnmische uitwisseling van gederen en diensten, en is niet beperkt tt het nrmale beheer van de eigen gederen. Elke activiteit die tegen een vergeding wrdt uitgeefend en die niet beperkt is tt het beheer van eigen gederen is dus niet tegelaten tijdens de werklsheidsperide, ngeacht f zij tijdens de week f tijdens het weekend, 's chtends, 's avnds f 's nachts wrdt uitgeefend. Bijvrbeeld: Tegelaten: Alle huishudelijk werk uitveren, een mestuin bewerken en nderhuden, indien je de gegste prducten vervlgens niet verkpt. Onderhuds- en herstellingswerken aan je huis uitveren, als ze bedeld zijn m je cmfrt te behuden f te verbeteren (zals herschilderen, behangen ). Niet tegelaten: Werken uitveren die de waarde van het ged aanzienlijk verhgen (bijvrbeeld een garage f een bijgebuw ptrekken). Werken uitveren met het g p de verkp f verhuur van het gebuw. Opmerking - vr de kunstenaars Vlgende activiteiten wrden niet beschuwd als werk, vlgens art. 74bis van het KB, en zijn dus tegelaten tijdens de peride dat men werklsheidsuitkeringen ntvangt: een niet-vergede activiteit in het kader van een kunstpleiding 5 een artistieke activiteit uitgeefend als hbby 6 5 Het betreft hier vervlmakingscursussen, herriënteringen, stages, trainingen, gevlgde f gegeven lessen (vr zver er geen ln betaald wrdt). 16 Dit dcument werd gedwnlad van de site van SMartBe

17 de aanwezigheid van de kunstenaar p een penbare tentnstelling van zijn kunstcreaties, vr zver zij niet bedeld wrden in art. 74bis 2 lid 3 7 Zij meten natuurlijk beschikbaar blijven vr de arbeidsmarkt en elke gepaste werkaanbieding aanvaarden. b) Vr rekening van een derde Een activiteit vr rekening van een derde is elke activiteit, al dan niet verged, uitgeverd ten bate f ten gunste van een andere persn. Zij wrdt verndersteld een materieel vrdeel f een vergeding p te leveren, tt de werklze het bewijs van het tegendeel levert. Je hebt dus geen recht p een werklsheidsuitkering: als je een activiteit vr rekening van een derde uitefent die je een vergeding f een materieel vrdeel plevert die van aard is bij te dragen tt je levensnderhud f dat van juw gezin (ngeacht de dagen - zelfs tijdens het weekend - en de uren waarp deze activiteit wrdt uitgeefend) znder de werklsheidsinstanties hierver in te lichten Opgelet: elke activiteit vr rekening van een derde wrdt verndersteld een vergeding p te leveren tt het tegendeel bewezen is: het bewijs van het tegendeel met dr de werklze wrden geleverd. Verstken zijn van ln Bepaalde activiteiten zijn niet cmbineerbaar met het ntvangen van werklsheidsuitkeringen, en hetzelfde geldt vr bepaalde inkmsten die uit deze activiteiten vrtvleien: Het dr de wetgeving p de arbeidscntracten gewaarbrgd ln, dr een cllectieve arbeidsvereenkmst die de nderneming bindt en dr de wetgeving p de verlning dr de verheid. Het ln dat betrekking heeft p de feestdagen f vervangingsdagen tijdens een peride van tijdelijke werklsheid (tepasselijk p alle 6 Het beefenen van een kunst wrdt beschuwd als een hbby, zlang de werklze als kunstenaar znder vergeding werkt en hij zijn creaties niet verhandelt. Het betreft hier, bijvrbeeld, de activiteit van leden van een amateurtneelgezelschap, een muziekatelier, een kr, zelfs als, bij gelegenheid, pveringen wrden gerganiseerd dr de gemeente f parchie, f ter gelegenheid van een plaatselijk evenement, p vrwaarde dat er geen sprake is van cmmercialisatie (tenzij uitznderlijk, bijvrbeeld ter gelegenheid van een eenmalige f uitznderlijke verkp). 7 Art. 74bis 2, lid 3. «(.) wrdt vermeld p de stempelkaart en leidt tt het verlies van een werklsheidsvergeding vr de dagen van activiteit en vr de dagen bedeld in art. 55, 7 en 109 : 1 de aanwezigheid van de kunstenaar p een penbare tentnstelling van zijn artistieke creaties, wanneer deze aanwezigheid vereist is p basis van een cntract met een derde die de creaties verhandelt f wanneer het gaat m een tentnstelling in lkalen bestemd vr de verkp van dergelijke creaties waarvr de kunstenaar zelf zrgt;(.).» 17 Dit dcument werd gedwnlad van de site van SMartBe

18 uitkeringsaanvragen uit hfde van het KB van die betrekking hebben p een peride na ). Het vakantiegeld. De vergeding waarp de werknemer aanspraak kan maken vanwege de verbreking van het arbeidscntract, met uitzndering van de vergeding vr mrele schade en de vergeding die wrdt tegekend als aanvulling p de werklsheidsuitkering. Het vrdeel dat wrdt tegekend aan de werknemer in het kader van een pleiding, studie f leertijd. Dr mstandigheden buiten zijn wil m Onder "werklsheid als gevlg van mstandigheden die afhangen van de wil van de werknemer", dient begrepen te wrden: Het verlaten van het werk znder geldige reden (zie hiernder). De afdanking wegens fut van de werknemer. Het zich niet aanbieden, znder vldende reden, bij een werkgever, wanneer de werklze uitgendigd werd dr de bevegde arbeidsbemiddelingsdienst (BGDA, FOREM f VDAB) m zich bij deze werkgever aan te bieden f het weigeren van een passend werk. Het zich niet aanbieden, znder vldende reden, p de bevegde dienst vr arbeidsbemiddeling en/f dienst vr berepspleidingen, wanneer de werklze uitgendigd werd dr deze dienst m zich daar aan te bieden. De weigering van de werklze m deel te nemen aan een begeleidingsplan f een integratieparcurs dat hem wrdt aangebden dr de bevegde dienst vr arbeidsbemiddeling en/f dienst vr berepspleidingen. Het stpzetten f mislukken van het begeleidingsplan f het integratieparcurs mwille van de futieve huding van de werklze. De werknemer die werkls wrdt f is als gevlg van mstandigheden die afhangen van zijn wil kan gesanctineerd wrden (tijdelijk verlies van de werklsheidsuitkeringen van 4 tt 52 weken - art. 52bis KB). Enkele preciseringen ver het "pgeven van een passend werk" Het verbreken van een arbeidscntract p initiatief van de werknemer wrdt beschuwd als een vrm van vrijwillige werklsheid. Deze beslissing van de werknemer kan echter aanvaard wrden als blijkt dat redelijkerwijs niet kan verwacht wrden van de werknemer dat hij het werk blijft uitveren. Z aanvaardt de rechtspraak als wettig mtief het verlaten van het werk mwille van een verhuizing naar aanleiding van het huwelijk van de werknemer, dit vanwege de wettelijke verplichting van het samenleven. De redenen vr het verlaten wrden vrgelegd dr de werknemer tijdens de hrzitting p het werklsheidskantr en berdeeld dr de directeur van dit kantr en, in geval van een geschil, dr de arbeidsrechtbanken. 18 Dit dcument werd gedwnlad van de site van SMartBe

DE VMSW EN DE VLAAMSE WOONLENING

DE VMSW EN DE VLAAMSE WOONLENING 1 DE VMSW EN DE VLAAMSE WOONLENING De VMSW (vluit Vlaamse Maatschappij vr Sciaal Wnen) is een extern verzelfstandigd agentschap binnen het beleidsdmein Ruimtelijke Ordening, Wnbeleid en Onrerend Erfged

Nadere informatie

Bijzondere studie: successierechten (prof. dr. M. Maus)

Bijzondere studie: successierechten (prof. dr. M. Maus) Bijzndere studie: successierechten (prf. dr. M. Maus) Academiejaar 2012-2013 Samenvatting dr Jasper Dupnt HOOFDSTUK 1. Kenmerken en tepassingsgebied HOOFDSTUK 1. KENMERKEN EN TOEPASSINGSGEBIED a. Successierechten

Nadere informatie

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.11 * * *

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.11 * * * Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.11 *

Nadere informatie

Alle betrokken partijen rondom een pleegzorgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke

Alle betrokken partijen rondom een pleegzorgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke Hfdstuk 7 l Overige Zaken Alle betrkken partijen rndm een pleegzrgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke verantwrdelijkheid vr het z ged mgelijk verlpen van de plaatsing. Overleg en afstemming

Nadere informatie

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102 Gedragscde Ged Zrgverzekeraarschap Bijlage - ZN-11-102 Inhudspgave Pag. Vrwrd 3 Deel 1 Cde Ged Zrgverzekeraarschap 4 1.1 Inleiding 4 1.1.1 Verantwrdelijkheden van de zrgverzekeraar 4 1.1.2 Basiswaarden

Nadere informatie

Overlegplatform Sport voor Allen. Uitbouwen van een lokaal Sport voor Allen beleid

Overlegplatform Sport voor Allen. Uitbouwen van een lokaal Sport voor Allen beleid Overlegplatfrm Sprt vr Allen Uitbuwen van een lkaal Sprt vr Allen beleid Synthesenta werkgrep 1 gedgekeurd dr het Overlegplatfrm Sprt vr Allen p19/12/2005 Op het Overlegplatfrm Sprt vr Allen van 16 december

Nadere informatie

Scheiden. Een lastig proces

Scheiden. Een lastig proces Scheiden. Een lastig prces Deze tekst is pgesteld dr een werkgrep bestaande uit vertegenwrdigers van de advcatuur, de rechtspraak en het ministerie van Veiligheid en Justitie, mei 2011. Inhudspgave pagina

Nadere informatie

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Kieskeurig Een cursus die je helpt bij het kiezen van een vervlgpleiding na de HAVO f het VWO CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Franca Hiddink Hanzehgeschl Grningen / Lectraat Rehabilitatie Crrespndentie: f.j.m.hiddink@pl.hanze.nl

Nadere informatie

Interne Beheersing Verkennend onderzoek in opdracht van het Voorlopig College van hoven en rechtbanken

Interne Beheersing Verkennend onderzoek in opdracht van het Voorlopig College van hoven en rechtbanken Interne Beheersing Verkennend nderzek in pdracht van het Vrlpig Cllege van hven en rechtbanken Patrick Meulepas DECEMBER 2014 1. INLEIDING...3 1.1. CONTEXT...3 1.2. TERMINOLOGIE...4 1.2.1. interne beheersing

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 KMO S Voordelen van een kleine onderneming : Nadelen van een kleine onderneming: Functies in een onderneming:(4 pijlers)

Hoofdstuk 1 KMO S Voordelen van een kleine onderneming : Nadelen van een kleine onderneming: Functies in een onderneming:(4 pijlers) Hfdstuk 1 KMO S zijn ndernemingen die niet meer dan 1 van de vlgende criteria verschrijden : -gemiddeld aantal werknemers

Nadere informatie

Spelregels ebook cadeau

Spelregels ebook cadeau Spelregels ebk cadeau Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Pagina: 1 Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Pagina: 1 Artikel 3 - Tepasselijkheid Pagina: 2 Artikel 4 - Het aanbd Pagina: 2 Artikel 5 - De

Nadere informatie

HET AUTONOME HUIS VOOR MEER ZELFVOORZIENING

HET AUTONOME HUIS VOOR MEER ZELFVOORZIENING 1 HET AUTONOME HUIS VOOR MEER ZELFVOORZIENING NIEUWSBRIEF NR 12 -- NOV jaargang 2013 De inhud van deze gratis nieuwsbrief mag gebruikt wrden vr publicaties en nderricht, mits brnvermelding en de vermelding

Nadere informatie

Waarom zou je kiezen voor M&O?

Waarom zou je kiezen voor M&O? Waarm zu je kiezen vr M&O? Onderzek naar het keuzegedrag van leerlingen vr het vak Management & Organisatie Grningen, mei 2013 Auteurs Brenda Bergkamp Bvenhuis Arjan Wrd Masterpleiding leraar Algemene

Nadere informatie

Taxandria cvo Turnhout Centrum voor volwassenenonderwijs. Boekhoudkundig Bediende

Taxandria cvo Turnhout Centrum voor volwassenenonderwijs. Boekhoudkundig Bediende Taxandria cv Turnhut Centrum vr vlwassenennderwijs Bekhudkundig Bediende Bmgaardstraat 56 2300 Turnhut Tel : +32 14 47 05 11 Fax: +32 14 47 05 12 Mailt: inf@cvturnhut.be Schljaar 2015-2016 1 INHOUDSTAFEL

Nadere informatie

Waarom krijg ik bij LeasePlan Bank een aantrekkelijke rente?

Waarom krijg ik bij LeasePlan Bank een aantrekkelijke rente? Veelgestelde vragen Over LeasePlan Bank Wie is LeasePlan Bank? LeasePlan Bank is een Nederlandse internetspaarbank. Wij zijn nderdeel van het wereldwijd pererende LeasePlan Crpratin N.V. Klanten kunnen

Nadere informatie

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc.

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc. BIJLAG Bijlage nr. 1 Bestek nderhandelingsprcedure znder bekendmaking vr het ntwikkelen van de website www.vgc.be OFFRTAANVRAAG VOOR DINSTN BSTK NR. DLA/COM/13. 02 Onderhandelingsprcedure znder bekendmaking

Nadere informatie

Werken met uitzendkrachten

Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten-Werken met uitzendkrachten-telichting 1/8 Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten zijn werknemers die vallen nder twee srten werkgevers. Enerzijds heeft men de werkgever van de uitzendkracht

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open.

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open. Hfdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen vr een pleiding. Stichting Humanitas zet de deur pen. Het kunstje kun je best wel leren, maar de mensen mesten er verder niet bij zijn. Je met leren

Nadere informatie

Notities Economisch en Financieel Recht Prof. C. Van Acker

Notities Economisch en Financieel Recht Prof. C. Van Acker Ntities Ecnmisch en Financieel Recht Prf. C. Van Acker INLEIDING Praktische Zaken: -slides beschikbaar vanaf zndagavnd -2 dcumentatiebundels + slides -besprken teksten zijn te kennen vr het mndelinge examen

Nadere informatie

Gemeentelijk reglement betreffende de erkenning en de subsidiëring van het jeugdwerk

Gemeentelijk reglement betreffende de erkenning en de subsidiëring van het jeugdwerk Gemeentelijk reglement betreffende de erkenning en de subsidiëring van het jeugdwerk 2 I. ALGEMENE BEPALINGEN Art. 1 - Binnen de perken van de kredieten, daarte gedgekeurd p de gemeentebegrting, kunnen

Nadere informatie

Europa in balans? Didactisch pakket over het sociaal en economisch beleid van de Europese Unie voor hogescholen in West-Vlaanderen

Europa in balans? Didactisch pakket over het sociaal en economisch beleid van de Europese Unie voor hogescholen in West-Vlaanderen Ryckevelde vzw Beweging vr Eurpees burgerschap T 050 35 27 20 www.ryckevelde.be inf@ryckevelde.be Eurpa in balans? Didactisch pakket ver het sciaal en ecnmisch beleid van de Eurpese Unie vr hgeschlen in

Nadere informatie

Handleiding voorbereidingsopdracht

Handleiding voorbereidingsopdracht Handleiding vrbereidingspdracht Verplichte training berepsethiek accuntants in business Uitleg prces en inhud Algemeen: telichting vrbereidingspdracht Inleiding Vrafgaand aan de verplichte training Berepsethiek

Nadere informatie

Hoofdstuk 6 Verzekeringen

Hoofdstuk 6 Verzekeringen Hfdstuk 6 Verzekeringen In dit hfdstuk bespreken we de meest vrkmende verzekeringen die betrekking hebben p pleegzrgplaatsingen. 1. W.A.-verzekering a. 15 b. 15-16 jaar c. 16+ d. 18 + 2. Rechtsbijstandverzekering

Nadere informatie

REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN

REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN 1 REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN HANDLEIDING Titularis: Prf. dr. Linda Van Ly C- Titularis: Prf. dr. Gustaaf Crnelis Begeleiders: dra. Esther Gudsmit & dra. Eva De Mesmaeker Academiejaar 2014-2015

Nadere informatie

RAPPORT GEVOELIGHEIDSANALYSE ORTHODONTIEMARKT

RAPPORT GEVOELIGHEIDSANALYSE ORTHODONTIEMARKT RAPPORT GEVOELIGHEIDSANALYSE ORTHODONTIEMARKT AMSTERDAM - HEERLEN 29 OKTOBER 2010 INHOUDSOPGAVE INLEIDING EN ONDERZOEKSVERANTWOORDING 4 INLEIDING 4 ONDERZOEKSOPZET 4 INHOUD VAN HET ONDERZOEK 6 OPBOUW RAPPORTAGE

Nadere informatie

Praktische tips voor de kmo die wil werken aan een genderbewust personeelsbeleid

Praktische tips voor de kmo die wil werken aan een genderbewust personeelsbeleid Praktische tips vr de km die wil werken aan een genderbewust persneelsbeleid blanc Cntactgegevens Kamer van Kphandel Ost-Vlaanderen Anne Knings Prjectcördinatr C-efficiënt tel. 052 33 98 35 anne.knings@kvkv.vka.be

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE DIENSTENWIJZER

INHOUDSOPGAVE DIENSTENWIJZER DIENSTENWIJZER Op alle diensten die dr Veldhuizen Investments BV wrden geleverd, zijn de Algemene Leveringsvrwaarden van tepassing. Deze vrwaarden zijn gedepneerd bij de K.v.K Centraal Gelderland. De tekst

Nadere informatie

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV IN SAMENWERKING MET SCA RESULT GROUP Dit is een extract van een rapprtage die u kunt verwachten als u de nderzeksvragen heeft beantwrd. Met dit extract willen wij u een indruk geven van de pzet van de

Nadere informatie

Vallen niet echt onder de rubriek Omnium, maar kunnen ook in het kader van een autoverzekering worden afgesloten :

Vallen niet echt onder de rubriek Omnium, maar kunnen ook in het kader van een autoverzekering worden afgesloten : De Omnium verzekering : wat zit daar allemaal in? Naast de verplichte verzekering 1, waarbij de burgerrechtelijke aansprakelijkheid (BA) met wrden gedekt bij het gebruik van een mtrvertuig p de penbare

Nadere informatie

Stichting Haagsche Schoolvereeniging. Bestuursnummer: 95694

Stichting Haagsche Schoolvereeniging. Bestuursnummer: 95694 Stichting Haagsche Schlvereeniging Bestuursnummer: 95694 Jaarverslag 2013 1 Algemeen: De rechtspersn is een Stichting met de naam: Stichting Haagsche Schlvereeniging. Tezicht en bestuur zijn in handen

Nadere informatie