Reglementering Loopbaanonderbreking (LBO)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Reglementering Loopbaanonderbreking (LBO)"

Transcriptie

1 Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie directie HR Laatst bijgewerkt op 20/10/10 Reglementering Loopbaanonderbreking (LBO) 1. Inleiding Deze reglementering beschrijft de verschillende vormen van loopbaanonderbreking die bij de VRT kunnen genomen worden. Het woord loopbaanonderbreking wordt afgekort tot LBO. Alle basisbedragen van uitkeringen, vermeld in deze brochure, worden geïndexeerd op dezelfde wijze en op dezelfde tijdstippen als de andere sociale uitkeringen. De bedragen gelden voor de voltijdse werknemers. Voor deeltijdse werknemers worden de uitkeringen berekend in verhouding tot het aantal uren in de deeltijdse arbeidsregeling (pro-rata). In deze brochure vindt u de bedragen zoals ze geïndexeerd zijn op Voor de meest recente bedragen en ook voor de netto-bedragen van de uitkeringen, zie Op deze website van de RVA vindt u ook alle andere mogelijke informatie rond LBO evenals de adressen van de RVAkantoren. Periodes van onderbreking van de actieve dienst waaraan geen loopbaanonderbrekingsuitkeringen verbonden zijn worden niet als loopbaanonderbreking toegekend en in aanmerking genomen, met uitzondering van de twee mogelijke gevallen van LBO zonder uitkeringen zoals omschreven in deze brochure onder Loopbaanonderbreking voor statutaire en contractuele personeelsleden: een recht of een gunst? Het verkrijgen van LBO kan een recht of een gunst zijn. Onder recht wordt verstaan dat de LBO niet geweigerd kan worden. Met gunst wordt bedoeld dat het verkrijgen van LBO afhankelijk is, na advies van de leidinggevende, van een beslissing van de directeur HR die volgens de delegatieregeling bevoegd is om de aanvraag al dan niet toe te staan. Bij weigering is er een beroepsprocedure voorzien. 3. LBO Algemeen stelsel Het algemeen stelsel omvat drie vormen van LBO: - volledige LBO - gedeeltelijke LBO voor werknemers jonger dan 50 jaar - gedeeltelijke LBO voor werknemers vanaf de leeftijd van 50 jaar 3.1 Volledige LBO Is een recht van klasse 1 tot en met klasse 5 Is een gunst voor de klassen 6, 7, A, B en C Brochure LBO 1/14

2 DUURTIJD MINIMUM MAXIMUM TOTALE DUUR Eerste aanvraag 3 maanden 12 maanden / Verlenging 3 maanden 12 maanden maximum 72 maanden Bedragen uitbetaald door de RVA (voor de eerste 12 maanden LBO) Basisbedrag 1 ste jaar Verhoogde uitkering 2 de kind Verhoogde uitkering 3 de kind 379,37 EUR 415,47 EUR 451,59 EUR 3.2 Gedeeltelijke LBO Is een gunst voor iedereen Vermindering is mogelijk tot 1/2 (van een voltijdse betrekking) indien u bij de aanvraag tewerkgesteld bent in een arbeidsregeling die minstens 3/4 van een voltijdse tewerkstelling bedraagt Vermindering is tevens mogelijk met 1/5 indien u bij de aanvraag voltijds tewerkgesteld bent DUURTIJD MINIMUM MAXIMUM TOTALE DUUR Eerste aanvraag 3 maanden 12 maanden / Verlenging 3 maanden 12 maanden maximum 72 maanden Bedragen uitbetaald door de RVA (voor de eerste 12 maanden LBO) 1/2 1/5 Basisbedrag 1 ste jaar 189,68 EUR 75,86 EUR Verhoogde uitkering 2 de kind Verhoogde uitkering 3 de kind 207,75 EUR 83,10 EUR 225,78 EUR 90,31 EUR Brochure LBO 2/14

3 3.3 Gedeeltelijke LBO vanaf 50 jaar (tot aan pensioen) Is een recht van klasse 1 tot en met klasse 5 Is een gunst voor de klassen 6, 7, A, B en C Vermindering is mogelijk tot 1/2 (van een voltijdse betrekking) indien u bij de aanvraag tewerkgesteld bent in een arbeidsregeling die minstens 3/4 van een voltijdse tewerkstelling bedraagt Vermindering is tevens mogelijk met 1/5 indien u bij de aanvraag voltijds tewerkgesteld bent De éénmalige aanvraag tot aan het pensioen hoeft niet onmiddellijk in te gaan vanaf de leeftijd van 50 jaar. Met de pensioendatum wordt de datum van de werkelijke pensionering bedoeld (tussen 60 en 65 jaar) Als u kiest voor LBO tot aan het pensioen, dan heeft u recht op een verhoogde uitkering (zie onder) U kunt als 50-plusser ook gedeeltelijke LBO aanvragen volgens de voorwaarden en modaliteiten vermeld onder 3.2 (lagere uitkering voor een maximum duur van 72 maanden) Als u gekozen hebt voor LBO tot aan het pensioen is het een gunst om opnieuw voltijds te gaan werken. Let op! Na de voltijdse werkhervatting kan u enkel nog gedeeltelijke loopbaanonderbreking aanvragen volgens de voorwaarden en modaliteiten vermeld onder 3.2 Overstappen van een halftijdse vermindering naar een 1/5-vermindering is steeds een gunst; i.v.m. de aanvraagprocedure en - termijn geldt wat wordt vermeld onder 6.1 DUURTIJD MINIMUM MAXIMUM TOTALE DUUR Eenmalige aanvraag tot aan het pensioen / tot begin pensioen Bedragen uitbetaald door de RVA (voor de eerste 12 maanden LBO) 1/2 1/5 Basisbedrag 1 ste jaar 379,37 EUR 151,74 EUR Verhoogde uitkering 2 de kind 397,40 EUR 158,98 EUR Verhoogde uitkering 3 de kind 415,47 EUR 166,19 EUR Brochure LBO 3/14

4 4. LBO Specifiek stelsel Het specifiek stelsel omvat drie soorten van LBO: - verlof voor palliatieve zorgen - verlof voor bijstand of verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid - ouderschapsverlof bij geboorte of adoptie 4.1 Verlof voor palliatieve zorgen Dit is een recht voor alle personeelsleden DEFINITIE Elke vorm van medische, sociale, administratieve of psychologische bijstand en verzorging van personen die lijden aan een ongeneeslijke ziekte en die zich in een terminale fase bevinden. MODALITEITEN OPNAMEVORM U kan uw prestaties volledig onderbreken of verminderen tot ½ van een voltijdse betrekking, dit laatste op voorwaarde dat u bij de aanvraag tewerkgesteld bent in een arbeidsregeling die minstens ¾ bedraagt van een voltijdse tewerkstelling. DUUR (per patiënt) Minimum Maximum Totale duur Eerste aanvraag 1 maand 1 maand / Verlenging 1 maand 1 maand maximum 2 maanden Combineerbaar Attest van behandelend geneesheer is vereist Patiënt Voltijds en halftijds verlof voor palliatieve zorgen kan gecombineerd worden tot een maximum van 2 maanden per patiënt. Let wel, tot een maximum van 2 maanden en geen equivalent van 2 maanden. Na de aanvraag ontvangt u het RVA- formulier (C61SV) dat u laat invullen door de behandelend geneesheer Moet niet noodzakelijk een familielid zijn; De identiteit van de patiënt moet niet bekendgemaakt worden; Per patiënt kan er maar éénmaal aanspraak gemaakt worden op verlof voor palliatieve zorgen. Brochure LBO 4/14

5 4.2 Verlof voor bijstand of verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid Dit is een recht voor alle personeelsleden DEFINITIE Onder zware ziekte verstaan we elke ziekte of medische ingreep die door de behandelende geneesheer als dusdanig wordt beschouwd en waarbij de geneesheer oordeelt dat elke vorm van sociale, familiale of emotionele bijstand of verzorging noodzakelijk is voor herstel. MODALITEITEN OPNAMEVORM U kan uw prestaties volledig onderbreken of verminderen tot ½ van een voltijdse betrekking, dit laatste op voorwaarde dat u bij de aanvraag tewerkgesteld bent in een arbeidsregeling die minstens ¾ bedraagt van een voltijdse tewerkstelling. DUUR (per patiënt) Minimum Maximum Totale duur Eerste aanvraag 1 maand 3 maanden Verlenging 1 maand 3 maanden maximum het equivalent van 12 voltijdse maanden (d.i. 24 halftijdse maanden) Combineerbaar Attest van behandelend geneesheer is vereist Patiënt Voltijds en halftijds verlof voor de bijstand of verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid kan worden gecombineerd tot een equivalent van 12 voltijdse maanden per patiënt. Na de aanvraag ontvangt u het RVA-formulier (C61SV) dat u laat invullen door de behandelend geneesheer. Zwaar ziek gezins- of familielid tot en met de tweede graad (ouders, schoonouders, kinderen, grootouders, broers, zussen, kleinkinderen,...) Elke persoon die met het personeelslid samenwoont wordt beschouwd als gezinslid. Per patiënt kan er maar éénmaal aanspraak gemaakt worden op verlof voor bijstand of verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid. 4.3 Ouderschapsverlof bij geboorte of adoptie Dit is een recht voor alle personeelsleden TOEKENNINGSVOORWAARDEN Ouderschapsverlof kan worden opgenomen vanaf de geboorte van het kind tot de leeftijd van 6 jaar, met dien verstande dat het verlof moet aanvangen voor de leeftijd van 6 jaar. Wanneer het kind minstens 66% getroffen is door een vermindering van de lichamelijke of geestelijke geschiktheid in de zin van de kinderbijslagregeling, wordt het recht op ouderschapsverlof toegekend uiterlijk tot het kind 8 Brochure LBO 5/14

6 jaar wordt. Het ouderschapsverlof kan ook worden opgenomen bij de adoptie van een kind, gedurende een periode van 4 jaar die ingaat bij de inschrijving van het kind als gezinslid in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister en uiterlijk tot het kind de leeftijd van 8 jaar bereikt. OPNAMEVORM U kan uw prestaties volledig onderbreken, verminderen tot een halftijdse betrekking of verminderen met 1/5. Gedeeltelijke LBO (1/2 en 1/5) kan enkel op voorwaarde dat u bij de aanvraag voltijds tewerkgesteld bent. DUUR (per kind) Minimum Maximum Voltijdse LBO 3 opeenvolgende maanden 3 opeenvolgende maanden Halftijdse LBO 6 opeenvolgende maanden 6 opeenvolgende maanden Verminderen met 1/5 15 opeenvolgende maanden 15 opeenvolgende maanden Combinatie Attest van adoptie is noodzakelijk bij aanvraag Kind Het personeelslid moet kiezen tussen ofwel voltijdse LBO van 3 opeenvolgende maanden ofwel halftijdse LBO van 6 opeenvolgende maanden ofwel vermindering met 1/5 gedurende 15 opeenvolgende maanden. Een combinatie is niet mogelijk. Een attest van de adoptie samen met een attest van inschrijving in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister; al naar het geval ook een attest van het kinderbijslagfonds dat een ongeschiktheid van minstens 66 % aantoont. Per kind kan elke ouder éénmaal aanspraak maken op ouderschapsverlof bij geboorte of adoptie. 4.4 Hoeveel bedragen de uitkeringen van de RVA? Het personeelslid dat zijn voltijdse betrekking wenst te onderbreken voor palliatief verlof, medische bijstand of ouderschapsverlof zal maandelijks één van de volgende bedragen ontvangen: / - 50 jaar / + 50 jaar Voltijdse LBO 741,40 EUR 741,40 EUR Halftijdse LBO 370,69 EUR 628,79 EUR Vermindering met 1/5 125,76 EUR 251,51 EUR 169,11 EUR* * indien het personeelslid uitsluitend samenwoont met één of meerdere kinderen waarvan minstens één ten laste is Brochure LBO 6/14

7 5. Cumulatie van verschillende soorten en vormen van LBO In het algemeen stelsel is het mogelijk om tijdens de volledige loopbaan de maximumtermijn van 72 maanden volledige LBO te cumuleren met een maximumtermijn van 72 maanden gedeeltelijke LBO. Ook de gedeeltelijke LBO vanaf 50 jaar tot aan pensioen kan met volledige en gedeeltelijke LBO tot 50 jaar gecumuleerd worden. Bovenop de cumulatiemogelijkheden van de diverse vormen van LBO binnen het algemeen stelsel bestaat de mogelijkheid om deze te combineren met de termijnen die bepaald zijn in het specifiek stelsel. Voorbeeld : Het personeelslid kan gedurende zijn volledige loopbaan volledige LBO krijgen voor een periode van 6 jaar, gedeeltelijke LBO voor een periode van 6 jaar en bovendien zijn recht op ouderschapsverlof opnemen gedurende 3 maanden. 6. Aanvraagprocedure en ingangsdatum 6.1 Algemeen Stelsel Vorm Personeelslid deelt met het STANDAARDFORMULIER (op InSite) via de hiërarchische chef zijn verzoek tot aanvraag van LBO mee. Het deeltijdse werkrooster moet vooraf met de chef besproken worden en op het aanvraagformulier worden ingevuld. Indienen bij Termijn van aanvraag Recht Gunst toegekend Gunst niet toegekend Beroep Ingangsdatum De HR-partner na akkoord van de leidinggevende. Minstens 3 maanden voor de aanvang van de LBO. De hiërarchie kan in uitzonderlijke omstandigheden een kortere termijn toestaan. Dit kan wel tot gevolg hebben dat de betaling van de uitkeringen door de RVA met vertraging gebeurt. Binnen de maand na de aanvraag wordt de toekenning betekend. Verzoek tot LBO wordt via de delegatieregeling toegekend door de directeur HR binnen de maand na de aanvraag wordt de toekenning betekend. Verzoek tot LBO wordt niet toegekend door de directeur HR binnen de maand na de aanvraag wordt het voornemen om het verzoek af te wijzen betekend. Adviescommissie Binnen de 15 kalenderdagen na de betekening van het voornemen om het verzoek af te wijzen kan het personeelslid vragen om te verschijnen voor een adviescommissie. Deze commissie brengt advies uit aan de gedelegeerd bestuurder die de uiteindelijke beslissing tot het al dan niet toekennen van LBO neemt. De volledige LBO vangt bij voorkeur aan op de 1ste dag van de maand. De gedeeltelijke LBO MOET ingaan op de 1 ste dag van de maand. Brochure LBO 7/14

8 6.2 Specifiek Stelsel Vorm Personeelslid deelt met het STANDAARDFORMULIER (op InSite) via de hiërarchische chef zijn verzoek tot aanvraag van LBO mee. + ATTEST VAN ADOPTIE SAMEN MET EEN ATTEST VAN INSCHRIJVING IN HET BEVOLKINGSREGISTER OF VREEMDELINGEN-REGISTER; een ATTEST van het KINDERBIJSLAGFONDS dat een ongeschiktheid van minstens 66 % aantoont (ouderschapsverlof); Het deeltijdse werkrooster moet vooraf met de chef besproken worden en op het aanvraagformulier worden ingevuld. Indienen bij Termijn van aanvraag voor ouderschapsverlof Ingangsdatum ouderschapsverlof De HR-partner na akkoord met de leidinggevende. Minstens 3 maanden voor de aanvang van de LBO. In uitzonderlijke situaties kan er een kortere termijn worden toegestaan. Het ouderschapsverlof kan elke dag van de maand aanvangen op voorwaarde dat het onmiddellijk aansluit op het zwangerschapsverlof (eventueel gevolgd door vakantie), op het aaneensluitend vaderschapsverlof of op het adoptieverlof. Termijn van aanvraag/ingangsdatum voor palliatieve zorg of verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid In alle andere gevallen vangt de volledige onderbreking bij voorkeur aan op de 1 ste dag van de maand, de gedeeltelijke LBO moet steeds ingaan op de 1 ste dag van de maand. LBO vangt aan op de eerste dag van de week volgend op de week waarin het attest van de behandelende geneesheer door het personeelslid wordt ingediend. 6.3 Aanvraag RVA-Uitkering Aanvraagformulier Indienen bij Toekenning C61 (voor algemeen stelsel) C61-SV (voor specifiek stelsel). Deze formulieren worden bezorgd bij de schriftelijke toekenning van de LBO. Het personeelslid vult rubriek I van het formulier in en bezorgt het aan de dienst Personeelsbeleid. Deze vult op haar beurt rubriek II in. Het personeelslid moet de ingevulde aanvraag indienen bij het werkloosheidsbureau van de RVA in het ambtsgebied waar hij verblijft. Het ontvangstbewijs geldt als bewijs van afgifte. Het personeelslid kan de ingevulde aanvraag ook aangetekend versturen. Het werkloosheidsbureau kent, indien er voldaan is aan alle voorwaarden, het recht op onderbrekingsuitkeringen toe. Het bureau zendt het personeelslid een afschrift van de onderbrekingsuitkeringskaart (C62) waarop het bedrag van de uitkering en de toegekende periode vermeld zijn. De RVA de uitkeringen maandelijks per postmandaat of overschrijving. Brochure LBO 8/14

9 Meldingsplicht Het personeelslid verbindt zich ertoe aan de HR-manager personeelsbeleid te laten weten dat hij/zij geen uitkering heeft aangevraagd, dat hem/haar de aangevraagde uitkering werd geweigerd of dat ze werd opgeschort. 7. Aanmoedigingspremie door de Vlaamse Gemeenschap Zie ook DE AANMOEDIGINGSPREMIE KAN TOEGEKEND WORDEN: gedurende maximaal 2 jaar; indien het personeelslid zijn loopbaan volledig onderbreekt of gedeeltelijk met de helft of een vijfde van het normaal aantal arbeidsuren van een voltijdse betrekking; indien het personeelslid gedurende de periode van 6 maanden voorafgaand aan de aanvangsdatum van de LBO, ononderbroken in eenzelfde arbeidsregeling tewerkgesteld is geweest en effectieve arbeidsprestaties heeft verricht; als je onderbroken tewerkgesteld was, maar een verlof opnam dat gelijkgesteld wordt met een dienstactiviteit of afwezigheidstelsel voor verminderde prestaties. 1/1 Netto 1/1 1/2 Netto 1/2 1/5 Netto 1/5 Maandbedrag van de premie *123,95 *110,31 74,37 66,19 49,58 44,13 74,37 66,19 * tewerkstelling van minstens 75% tewerkstelling van minstens 50% Verhoging van de premie Deze bedragen kunnen worden verdubbeld voor de periode dat het personeelslid tijdens de LBO een opleiding volgt. De periode van verdubbeling blijft beperkt tot de duur van de opleiding, met een minimumuitkering van één kwartaal. Volgende opleidingen komen in aanmerking: Beroepsopleiding georganiseerd door de VDAB; Elke andere vorm van onderwijs en opleiding, georganiseerd, gefinancierd, gesubsidieerd of erkend door de Vlaamse overheid en waarvan het programma minstens 120 lesuren op jaarbasis omvat. Brochure LBO 9/14

10 Supplementair De aanmoedigingspremie wordt toegekend door de Vlaamse Gemeenschap en komt bovenop de onderbrekingsuitkering van de RVA. Deze premie is gewaarborgd voor zover hiervoor kredieten voorzien zijn op de begroting van de Vlaamse Gemeenschap. AANVRAAG AANMOEDIGINGSPREMIE Aanvraagformulier Aanvraagdossier bestaat uit: Termijn van aanvraag Het PERSONEELSLID verstuurt het dossier naar: Formulier wordt bezorgd bij de schriftelijke toekenning maar kan pas later ingediend worden op het moment dat de RVA de bevestiging van uw aanvraag heeft bezorgd (C 62). Ingevuld aanvraagformulier Kopie van de onderbrekingsuitkeringskaart van de RVA (C62) Ingeval het personeelslid een opleiding volgt, een attest van de onderwijs- of opleidingsinstelling waaruit de inschrijving voor, de aanvangsdatum, de duur en het aantal lesuren van de opleiding blijken Het volledige aanvraagdossier moet worden ingediend binnen de 6 maanden na aanvang van de LBO. Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie Aanmoedigingspremies Koning Albert II-laan 35 bus BRUSSEL TEL Verlenging of beëindiging van de LBO 8.1 Verlenging van de LBO ALGEMEEN OF SPECIFIEK STELSEL (INDIEN VERLENGING MOGELIJK) Aanvraagtermijn Vorm 1 maand Het personeelslid deelt via het standaardformulier zijn verzoek tot verlenging van LBO mee aan de HR-partner na akkoord met de leidinggevende. 8.2 Vroegtijdige terugkeer ALGEMEEN STELSEL: VROEGTIJDIGE TERUGKEER MOGELIJK BIJ VOLLEDIGE LBO EN GEDEELTELIJKE LBO Recht of gunst? Aanvraagtermijn Datum terugkeer en meldingsplicht Het personeelslid kan de VRT vragen om vervroegd uit LBO terug te komen. Het is de VRT die beslist of deze vroegtijdige terugkomst kan toegestaan worden. De aanvraagtermijn voor vervroegde terugkeer is 2 maanden. De eerste dag van de maand volgend op de betekening van het akkoord van de VRT met de vroegtijdige beëindiging. Het personeelslid meldt zijn voortijdige terugkeer aan de RVA en aan Brochure LBO 10/14

11 SPECIFIEK STELSEL: VROEGTIJDIGE OPZEG MOGELIJK BIJ PALLIATIEF VERLOF OF VERZORGING VAN ZWAAR ZIEK GEZINS- OF FAMILIELID; GEEN VROEGTIJDIGE OPZEG MOGELIJK BIJ OUDERSCHAPSVERLOF Recht of gunst Aanvraagtermijn Datum terugkeer en meldingsplicht In uitzonderlijke situaties (o.a. bij overlijden van patiënt,..) kan het personeelslid de VRT vragen om vervroegd uit LBO terug te komen. Het is de VRT die beslist of deze vroegtijdige terugkomst kan toegestaan worden. Er is geen aanvraagtermijn. De eerste dag van de week volgend op de betekening van het akkoord van de VRT met de vroegtijdige beëindiging. Het personeelslid meldt zijn vroegtijdige terugkeer aan de RVA die de onderbrekingsuitkering pro rata zal berekenen en aan 8.3 Terugkeer na het verstrijken van de LBO ALGEMEEN EN SPECIFIEK STELSEL Geen verlenging aanvragen betekent einde van de LBO OPGELET! Meldingsplicht Het personeelslid dat een verlenging van de LBO wenst, dient deze verlenging tijdig aan te vragen (zie 8.1) Indien dit niet is gebeurd of indien de aanvraag niet is goedgekeurd, neemt de LBO een einde. Het personeelslid dat terugkeert uit een langdurige LBO kan geen recht laten gelden op zijn vroegere dienst. Hij kan, afhankelijk van de noodwendigheden, bij een andere dienst tewerkgesteld worden in een gelijkwaardige functie. Het personeelslid dat het werk effectief hervat moet dit per mail melden aan 9. Nuttige informatie 9.1 Pensioenregeling Periodes van loopbaanonderbreking kunnen onder bepaalde strikte voorwaarden, eventueel mits regularisatie (het betalen van een bijdrage) worden gelijkgesteld voor de berekening van het pensioen. Let op! Een regularisatiebedrage die is betaald kan nooit worden teruggestort, ook niet als nadien blijkt dat een LBO-periode waarvoor werd geregulariseerd toch niet in aanmerking kan worden genomen voor de pensioenberekening omwille van de toepasselijke reglementering op het moment van de aanvang van het pensioen. Vooraleer er een regularisatiebijdrage wordt betaald, worden de personeelsleden verzocht de door de PDOS en RVP ter beschikking gestelde gedetailleerde brochures te raadplegen. Het opnemen van niet - bezoldigde afwezigheidsperioden, in het verleden of in de toekomst, zoals deeltijds werk om familiale - of persoonlijke redenen, verlof zonder wedde en dergelijke kan de mogelijkheid om loopbaanonderbreking voor pensioenberekening gelijk te stellen beïnvloeden. De wetgeving van toepassing op het tijdstip van pensionering is bepalend voor de berekening. Het is onmogelijk de volledige pensioenreglementering in detail op te nemen in deze brochure. De volledige en gedetailleerde informatie over de pensioenrechten kan u terugvinden op de website van de pensioendienst voor de overheidssector: of in de brochure van de federale overheid die u kan bekomen op de dienst weddeadministratie 10L 44. Brochure LBO 11/14

12 De contractuele personeelsleden kunnen ook de website van de Rijksdienst voor Pensioenen raadplegen: Statutaire personeelsleden U kan zich terecht afvragen of u er al dan niet belang bij heeft periodes van loopbaanonderbreking te valideren voor de pensioenberekening. Maar gelet op een aantal factoren waarmee rekening moet gehouden worden (zie 9.1) is een pasklaar antwoord daarop niet mogelijk. Meestal wordt het eerste jaar LBO (voltijds of gedeeltelijk) als gepresteerde dienst in aanmerking genomen voor uw pensioen. Na een eerste jaar moet een keuze gemaakt worden: ofwel betaalt het personeelslid zelf een pensioenbijdrage en dan wordt de periode als effectief gepresteerde dienst beschouwd. De periode waarvoor een bijdrage kan worden betaald is evenwel beperkt tot 48 kalendermaanden (zowel voor volledige LBO als voor gedeeltelijke LBO). Deze bijdrage is bepaald op 7,5% van alle bruto weddebestanddelen waarop inhouding voor de kas van weduwen- en wezenpensioenen (KWW) wordt toegepast voor de statutaire personeelsleden of waarop de RSZ-bijdrage wordt berekend voor de contractuele personeelsleden. De statutaire personeelsleden ontvangen automatisch de nodige formulieren van de dienst Personeelsadministratie. Een betaalde persoonlijke bijdrage is fiscaal aftrekbaar in het jaar waarin deze wordt gestort. ofwel betaalt het personeelslid geen pensioenbijdragen en dan wordt bij de latere berekening van het pensioen geen rekening gehouden met deze periode. De periode van 1 jaar waarna moet worden beslist, wordt verlengd voor de ouders van jonge kinderen tot het jongste kind in het gezin 6 jaar wordt, met een maximum van 24 maanden. De totale termijn waarvoor LBO met effectieve dienst gelijkgesteld wordt kan ten hoogste 36 maanden bedragen Contractuele personeelsleden Gelet op het feit dat de regelgeving geregeld gewijzigd wordt, worden de personeelsleden verzocht steeds de meest recente RVP-brochures te raadplegen. Algemeen stelsel LBO Voor de contractuele werknemers die tewerkgesteld zijn in een stelsel van gedeeltelijke LBO boven de 50 jaar worden de niet gepresteerde uren kosteloos gelijkgesteld tijdens de volledige door de onderbrekingsuitkeringen gedekte deeltijdse arbeidsperiode (weliswaar aan een forfaitair loonbedrag). De volledige of gedeeltelijke loopbaanonderbreking onder de leeftijd van 50 jaar worden slechts gedeeltelijk kosteloos gelijkgesteld. Voor meer informatie hierover kunnen personeelsleden terecht bij de Rijksdienst voor Pensioenen. Perioden van LBO die niet kosteloos gelijkgesteld worden voor de pensioenberekening kunnen geregulariseerd worden door het betalen van een bijdrage aan de Rijksdienst voor Pensioenen. Het contractueel personeelslid dient hiertoe zelf het initiatief te nemen door contact op te nemen met de Rijksdienst voor Pensioenen, dienst regularisaties, Zuidertoren, 1060 Brussel. Specifiek stelsel LBO De loopbaanonderbreking in het specifiek stelsel wordt steeds gelijkgesteld. 9.2 Ziekteverzekering Bij volledige LBO met uitkeringen behoudt het personeelslid het recht op terugbetaling van de gezondheidszorgen. Bij arbeidsongeschiktheid (zwangerschap, ziekte,...) betaalt de RVA uw onderbrekingsuitkeringen verder uit, maar heeft het personeelslid geen recht op uitkeringen van zijn ziekenfonds. Bij gedeeltelijke LBO wordt het personeelslid beschouwd als vrijwillig deeltijds werknemer. Dit betekent dat het personeelslid effectief recht heeft op de terugbetaling gezondheidszorgen, maar dat het bij arbeidsongeschiktheid slechts aanspraak kan maken op gedeeltelijke uitkeringen vanwege zijn Brochure LBO 12/14

13 ziekenfonds. De RVA blijft de gedeeltelijke onderbrekingsuitkeringen uitbetalen tijdens de arbeidsongeschiktheid. 9.3 Jaarlijkse vakantie en eindejaarspremie De periodes van volledige LBO worden niet gelijkgesteld met arbeidsprestaties voor de berekening van het aantal vakantiedagen. Deze periodes geven evenmin recht op vakantiegeld. Bij gedeeltelijke LBO worden enkel de effectieve prestaties in aanmerking genomen voor de berekening van het vakantiegeld en het aantal vakantiedagen. De periodes van volledige LBO worden evenmin gelijkgesteld voor de berekening van de eindejaarspremie. In geval van gedeeltelijke LBO wordt een pro rata eindejaarspremie berekend. 9.4 Administratieve toestand Het personeelslid in LBO bevindt zich in de administratieve toestand van dienstactiviteit, maar heeft geen recht op loon. De andere rechten en plichten, verbonden aan de dienstactiviteit, blijven evenwel bestaan. zoals het recht op de jaarlijkse verhogingen, het recht op anciënniteit en de verplichting tot cumulaanvraag. 9.5 Raadplegen van het dossier LBO De personeelsleden die beschikken over een burgertoken ( te verkrijgen via ) of over een electronische identiteitskaart met bijbehorende kaartlezer op hun PC, kunnen via het sociaal zekerheidsportaal ( ), onderdeel: on-linediensten voor de burger, dossier LBO, de stand van hun LBO dossier raadplegen. Zijn op dit ogenblik reeds raadpleegbaar: de stand van het dossier en de betalingen, de fiscale fiches en de uitkeringskaart C Kinderbijslag De rechten op kinderbijslag blijven behouden. 9.7 Andere inkomsten Onderbrekingsuitkeringen mogen gecumuleerd worden met: een politiek mandaat inkomsten uit een nevenactiviteit in loondienst die u minstens 3 maanden voor aanvang van uw LBO uitoefende Tijdens uw LBO mag u GEEN nevenactiviteit in loondienst aanvangen, noch het aantal arbeidsuren van een bestaande nevenactiviteit uitbreiden. De nevenactiviteit mag niet meer uren bedragen dan de hoofdactiviteit. Enkel in geval van volledige LBO: inkomsten uit een zelfstandige actviteit gedurende meximum 12 maanden Indien u uw zelfstandige activiteit na 1 jaar wenst voort te zetten, kan u een LBO zonder uitkeringen aanvragen. 9.8 LBO zonder uitkeringen Het recht op loopbaanonderbreking zonder uitkeringen kan slechts in twee gevallen worden toegekend: Indien u een overlevingspensioen geniet; Indien u reeds één jaar de volledige loopbaanonderbrekingsuitkeringen cumuleert met de inkomsten uit een zelfstandige activiteit. Buiten deze twee gevallen is het niet mogelijk om loopbaanonderbreking te nemen zonder uitkeringen. Brochure LBO 13/14

14 9.9 GSM Het professionele gebruik van een G.S.M. bij de VRT is bepaald in verhouding tot de functionele behoefte en daarom worden volgende criteria gehanteerd wanneer men met loopbaanonderbreking gaat: indien de periode van voltijdse afwezigheid maximaal drie maanden bedraagt, worden de abonnements- en gesprekskosten van de persoonsgebonden GSM die te wijten zijn aan functioneel gebruik ten laste gelegd van de VRT; indien de periode van voltijdse afwezigheid tussen de drie en de zes maanden bedraagt, worden de abonnements- en gesprekskosten van de persoonsgebonden GSM die te wijten zijn aan functioneel gebruik ten laste gelegd van de VRT voor een bedrag van maximum 7,5 per maand; indien de periode van voltijdse afwezigheid de periode van zes maanden overschrijdt, wordt het personeelslid beschouwd als uit diensttredend. De gevolgen hiervan m.b.t. het GSMgebruik zijn terug te vinden in de GSM-richtlijn van de VRT Internet Privé Het voordeel wordt geschorst in geval van volledige loopbaanonderbreking, tenzij de loopbaanonderbreking minder dan of precies 3 maanden duurt. Deze informatie zal automatisch aan de provider worden doorgegeven. Die zal je contacteren met de vraag of je het abonnement wilt stopzetten (opzegvergoedingen moet je zelf betalen) of dat je het abonnement wilt laten overzetten aan de huidige marktvoorwaarden voor particulieren. Als je, na een schorsing, opnieuw van dit voordeel wilt genieten moet je opnieuw je aanvraag (omzetting facturering) indienen Hospitalisatieverzekering Tijdens de periodes van LBO blijft de dekking van de hospitalisatieverzekering doorlopen Treinkaart Beschikt u over een treinkaart verminderd met de werkgeversbijdrage, dan bent u in geval van volledige LBO ingevolge uw verklaring op erewoord ertoe gehouden deze onmiddellijk in te dienen bij de weddeadministratie (10L44). Uiterlijk veertien dagen na uw laatste arbeidsdag dient uw treinkaart in het bezit te zijn van de VRT. Uw valideringsstrookje laat u best zo snel mogelijk ontwaarden bij de spoorwegen, zodat u het resterend deel terugbetaald krijgt. In geval van gedeeltelijke LBO (bijvoorbeeld vermindering tot een halftijdse job) dient u soms over te stappen naar een ander type vervoerbewijs, nl. het vervoerbewijs dat in de gegeven omstandigheden het goedkoopst is. 10. Bijkomende vragen? Met vragen kan u steeds terecht bij de HR-partners, op de dienst Personeelsbeleid in kamer 10L33 (tel. 5626) of op Brochure LBO 14/14

FEBRUARI 2012. Overlevingspensioenen van de overheidssector

FEBRUARI 2012. Overlevingspensioenen van de overheidssector FEBRUARI 2012 Overlevingspensioenen van de overheidssector Deze brochure werd opgesteld door de dienst communicatie van de PDOS. Ze mag niet worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze

Nadere informatie

Deeltijds werken: rechten en valkuilen. Deeltijds werken: ABVV. Samen sterk. rechten Rechten en valkuilen

Deeltijds werken: rechten en valkuilen. Deeltijds werken: ABVV. Samen sterk. rechten Rechten en valkuilen Deeltijds werken: rechten en valkuilen Deeltijds werken: rechten Rechten en valkuilen ABVV Samen sterk 1 Deeltijds werken: rechten en valkuilen Mannen - Vrouwen: Verwijzingen naar personen of functies

Nadere informatie

Tijdskrediet met motief

Tijdskrediet met motief Rijksdie nst voor Arbe idsvoorzie ning Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Tijdskrediet met

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 103 VAN 27 JUNI 2012 TOT INVOERING VAN EEN STELSEL VAN TIJDSKREDIET, LOOPBAAN- VERMINDERING EN LANDINGSBANEN

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 103 VAN 27 JUNI 2012 TOT INVOERING VAN EEN STELSEL VAN TIJDSKREDIET, LOOPBAAN- VERMINDERING EN LANDINGSBANEN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 103 VAN 27 JUNI 2012 TOT INVOERING VAN EEN STELSEL VAN TIJDSKREDIET, LOOPBAAN- VERMINDERING EN LANDINGSBANEN --------------- Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende

Nadere informatie

Aanvraag om loopbaanonder breking in het kader van: - ouder schapsverlof - medische bijstand - palliatief verlof

Aanvraag om loopbaanonder breking in het kader van: - ouder schapsverlof - medische bijstand - palliatief verlof Aanvraag om loopbaanonder breking in het kader van: - ouder schapsverlof - medische bijstand - palliatief verlof U wilt uw loopbaan gedeeltelijk of volledig onderbreken: - om meer tijd door te brengen

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 103 ----------------------------------------------------------------------

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 103 ---------------------------------------------------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 103 ---------------------------------------------------------------------- Zitting van 27 juni 2012 --------------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST

Nadere informatie

Scenario 1: volledige werkloosheid

Scenario 1: volledige werkloosheid Scenario 1: volledige werkloosheid Inleiding In toepassing van artikel 137 van het KB van 25.11.1991 bent u verplicht bij de beëindiging van een arbeidsovereenkomst, ongeacht van wie het initiatief uitgaat,

Nadere informatie

Eindeloopbaan: mogelijkheden in 2013-2014

Eindeloopbaan: mogelijkheden in 2013-2014 Eindeloopbaan: mogelijkheden in 2013-2014 Eindeloopbaan: mogelijkheden in 2013-2014 MANNEN - VROUWEN Verwijzingen naar personen of functies (zoals werknemer, werkgever, arbeider,...) hebben vanzelfsprekend

Nadere informatie

in te vullen door de werknemer

in te vullen door de werknemer Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van: - ouderschapsverlof - medische bijstand - palliatief verlof voor de personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven U wilt uw loopbaan gedeeltelijk

Nadere informatie

Een sociaal statuut voor de onthaalouders

Een sociaal statuut voor de onthaalouders Een sociaal statuut voor de onthaalouders Uitgegeven door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid Inhoud Inleiding 3 1. De Belgische Sociale Zekerheid: hoe werkt dat? 4 2. Word ik dan werknemer,

Nadere informatie

Op Zak 13-14 PC 112 inclusief nieuwe regeling opzegtermijnen

Op Zak 13-14 PC 112 inclusief nieuwe regeling opzegtermijnen Op Zak 13-14 PC 112 inclusief nieuwe regeling opzegtermijnen garages www.abvvmetaal.be Inhoudsopgave SAMEN STERK Voorwoord...4 1. Inkomen...6 1.1 Loonvoorwaarden...6 1.1.1 Index...6 1.1.2 Koopkracht...6

Nadere informatie

FEBRUARI 2013. Ouderschapsverlof. en andere thematische. verloven. www.aclvb.be

FEBRUARI 2013. Ouderschapsverlof. en andere thematische. verloven. www.aclvb.be FEBRUARI 2013 Ouderschapsverlof en andere thematische verloven www.aclvb.be v.u.: Jan Vercamst, Koning Albertlaan 95 9000 Gent 2013/02 1. Ouderschapsverlof...5 Wat is ouderschapsverlof?...5 Voor wie is

Nadere informatie

STUDENTEN www.centenvoorstudenten.be

STUDENTEN www.centenvoorstudenten.be 2013 CENTEN VOOR STUDENTEN www.centenvoorstudenten.be Deze brochure is een realisatie van de studentenvoorzieningen van alle hogescholen en universiteiten in Vlaanderen. P.4 Studietoelagen van de Vlaamse

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Recht op tijdskrediet

Hoofdstuk 2. Recht op tijdskrediet Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2013 ter uitvoering van CAO nr. 103 van 27 juni 2012 tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen, en inzake het stelsel

Nadere informatie

Dit informatiedocument biedt u een overzicht van uw rechten en plichten en van de belangrijkste zaken die u als werkloze moet weten.

Dit informatiedocument biedt u een overzicht van uw rechten en plichten en van de belangrijkste zaken die u als werkloze moet weten. INFORMATIEDOCUMENT "UITKERINGSAANVRAAG ALS VOLLEDIG WERKLOZE VRIJGESTELD VAN INSCHRIJVING ALS WERKZOEKENDE" (met een controlekaart C3C) Dit informatiedocument biedt u een overzicht van uw rechten en plichten

Nadere informatie

Maatregelen 50+ opgemaakt door:

Maatregelen 50+ opgemaakt door: Maatregelen 50+ opgemaakt door: Event 2/06/09 Met 50-plussers leeft uw organisatie langer versie dd. 25/06/09 Inhoudstabel 1 Werkgevers maatregelen 3 1.1. De tewerkstellingspremie 50+ (Vlaamse maatregel)

Nadere informatie

Easypay News 2/2011. Inhoudsopgave. Nieuwigheden op RSZ vlak tijdens het tweede kwartaal DmfA 2/2011... 4

Easypay News 2/2011. Inhoudsopgave. Nieuwigheden op RSZ vlak tijdens het tweede kwartaal DmfA 2/2011... 4 N E W S Juli 2011 Inhoudsopgave Nieuwigheden op RSZ vlak tijdens het tweede kwartaal DmfA 2/2011... 4 1 RSZ-bijdragen... 4 2 RSZ-verminderingen... 5 3 DmfA-wijzigingen... 6 4 Andere... 7 5 Aangepaste bedragen...

Nadere informatie

Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.onp.fgov.be

Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.onp.fgov.be Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.onp.fgov.be Praktische gids voor de gepensioneerde 2008-2009 VLAAMS GEWEST Praktische gids voor de gepensioneerde 2008-2009 2 Inleiding Met pensioen gaan is een ingrijpende

Nadere informatie

Aanvraagprocedure van het tijdskrediet

Aanvraagprocedure van het tijdskrediet Rijksdie nst voor Arbe idsvoorzie ning Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Aanvraagprocedure

Nadere informatie

Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE. Augustus 2011. Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE. Augustus 2011. Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE Augustus 2011 Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Deze brochure is gratis te verkrijgen: Telefonisch op het

Nadere informatie

Eerste trap: maximum 2 jaar anciënniteit, te rekenen per trimester

Eerste trap: maximum 2 jaar anciënniteit, te rekenen per trimester Ter zake Naar aan leiding van het ultimatum van 8 juli 2013 van het Grondwettelijk Hof, moest de regering tegen 1 januari 2014 de discriminaties tussen arbeiders en bedienden afschaffen op het vlak van

Nadere informatie

20 Vragen. over de sociale zekerheid + + + + +

20 Vragen. over de sociale zekerheid + + + + + 20 Vragen over de sociale zekerheid + + + + + Een initiatief van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid in samenwerking met de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid + + + + + 20 Vragen over

Nadere informatie

Vademecum Ongeplande Zwangerschap

Vademecum Ongeplande Zwangerschap Vademecum Ongeplande Zwangerschap Sociale en juridische informatie i.v.m. ongeplande zwangerschap crz Kapucijnenvoer 33 3000 Leuven 016 33 69 54 www.crz.be Voorwoord Sinds de wet op zwangerschapsafbreking

Nadere informatie

Voorwoord... 5. 1. Arbeidsovereenkomst... 7

Voorwoord... 5. 1. Arbeidsovereenkomst... 7 Inhoudstafel Voorwoord........................................ 5 1. Arbeidsovereenkomst...................... 7 PRINCIPES.................................... 9 RECHTEN EN PLICHTEN........................

Nadere informatie

Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER

Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER Startersgids Zelfstandig lesgever p. 1 Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER INHOUD U GAAT ALS ZELFSTANDIGE VAN START...? 4 BASISKENNIS BEDRIJFSBEHEER 5 INSCHRIJVING BIJ DE

Nadere informatie

Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER. Startersgids Zelfstandig lesgever p. 1

Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER. Startersgids Zelfstandig lesgever p. 1 Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER Startersgids Zelfstandig lesgever p. 1 Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER INHOUD U gaat als zelfstandige van start...?... 5 Basiskennis bedrijfsbeheer... 6 Inschrijving

Nadere informatie

Startersgids Consultant p. 1. Startersgids CONSULTANT Bedrijfskunde, Marketing Engineering, HRM Selectiebureau

Startersgids Consultant p. 1. Startersgids CONSULTANT Bedrijfskunde, Marketing Engineering, HRM Selectiebureau Startersgids Consultant p. 1 Startersgids CONSULTANT Bedrijfskunde, Marketing Engineering, HRM Selectiebureau Startersgids CONSULTANT Bedrijfskunde, Marketing Engineering, HRM Selectiebureau INHOUD U gaat

Nadere informatie

PLATFORM "RETURN TO WORK" AAN HET WERK HOU- DEN EN HERINSCHAKELEN VAN ARBEIDSONGESCHIKTE WERKNEMERS SOCIALEZEKERHEIDSREGELGEVING

PLATFORM RETURN TO WORK AAN HET WERK HOU- DEN EN HERINSCHAKELEN VAN ARBEIDSONGESCHIKTE WERKNEMERS SOCIALEZEKERHEIDSREGELGEVING PLATFORM "RETURN TO WORK" AAN HET WERK HOU- DEN EN HERINSCHAKELEN VAN ARBEIDSONGESCHIKTE WERKNEMERS SOCIALEZEKERHEIDSREGELGEVING Bijgewerkt tot 1 februari 2015 INHOUDSOPGAVE ---------------------------

Nadere informatie

Wat te doen bij overlijden? februari 2015

Wat te doen bij overlijden? februari 2015 Wat te doen bij overlijden? februari 2015 Inhoud Wat zijn de meest dringende zaken als iemand overleden is? 4 Een arts moet de dood vaststellen 4 Waarschuw een begrafenisondernemer 4 Waarschuw de uitvaartverzekering

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt en toch actief

Arbeidsongeschikt en toch actief Arbeidsongeschikt en toch actief 2015 Inhoud Arbeidsongeschikt en toch actief Aanvraag bij de adviserend geneesheer 4 4 arbeidsongeschikteid was ik zelfstandige. Ik wil starten met een loontrekkende of

Nadere informatie