Reglementering Loopbaanonderbreking (LBO)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Reglementering Loopbaanonderbreking (LBO)"

Transcriptie

1 Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie directie HR Laatst bijgewerkt op 20/10/10 Reglementering Loopbaanonderbreking (LBO) 1. Inleiding Deze reglementering beschrijft de verschillende vormen van loopbaanonderbreking die bij de VRT kunnen genomen worden. Het woord loopbaanonderbreking wordt afgekort tot LBO. Alle basisbedragen van uitkeringen, vermeld in deze brochure, worden geïndexeerd op dezelfde wijze en op dezelfde tijdstippen als de andere sociale uitkeringen. De bedragen gelden voor de voltijdse werknemers. Voor deeltijdse werknemers worden de uitkeringen berekend in verhouding tot het aantal uren in de deeltijdse arbeidsregeling (pro-rata). In deze brochure vindt u de bedragen zoals ze geïndexeerd zijn op Voor de meest recente bedragen en ook voor de netto-bedragen van de uitkeringen, zie Op deze website van de RVA vindt u ook alle andere mogelijke informatie rond LBO evenals de adressen van de RVAkantoren. Periodes van onderbreking van de actieve dienst waaraan geen loopbaanonderbrekingsuitkeringen verbonden zijn worden niet als loopbaanonderbreking toegekend en in aanmerking genomen, met uitzondering van de twee mogelijke gevallen van LBO zonder uitkeringen zoals omschreven in deze brochure onder Loopbaanonderbreking voor statutaire en contractuele personeelsleden: een recht of een gunst? Het verkrijgen van LBO kan een recht of een gunst zijn. Onder recht wordt verstaan dat de LBO niet geweigerd kan worden. Met gunst wordt bedoeld dat het verkrijgen van LBO afhankelijk is, na advies van de leidinggevende, van een beslissing van de directeur HR die volgens de delegatieregeling bevoegd is om de aanvraag al dan niet toe te staan. Bij weigering is er een beroepsprocedure voorzien. 3. LBO Algemeen stelsel Het algemeen stelsel omvat drie vormen van LBO: - volledige LBO - gedeeltelijke LBO voor werknemers jonger dan 50 jaar - gedeeltelijke LBO voor werknemers vanaf de leeftijd van 50 jaar 3.1 Volledige LBO Is een recht van klasse 1 tot en met klasse 5 Is een gunst voor de klassen 6, 7, A, B en C Brochure LBO 1/14

2 DUURTIJD MINIMUM MAXIMUM TOTALE DUUR Eerste aanvraag 3 maanden 12 maanden / Verlenging 3 maanden 12 maanden maximum 72 maanden Bedragen uitbetaald door de RVA (voor de eerste 12 maanden LBO) Basisbedrag 1 ste jaar Verhoogde uitkering 2 de kind Verhoogde uitkering 3 de kind 379,37 EUR 415,47 EUR 451,59 EUR 3.2 Gedeeltelijke LBO Is een gunst voor iedereen Vermindering is mogelijk tot 1/2 (van een voltijdse betrekking) indien u bij de aanvraag tewerkgesteld bent in een arbeidsregeling die minstens 3/4 van een voltijdse tewerkstelling bedraagt Vermindering is tevens mogelijk met 1/5 indien u bij de aanvraag voltijds tewerkgesteld bent DUURTIJD MINIMUM MAXIMUM TOTALE DUUR Eerste aanvraag 3 maanden 12 maanden / Verlenging 3 maanden 12 maanden maximum 72 maanden Bedragen uitbetaald door de RVA (voor de eerste 12 maanden LBO) 1/2 1/5 Basisbedrag 1 ste jaar 189,68 EUR 75,86 EUR Verhoogde uitkering 2 de kind Verhoogde uitkering 3 de kind 207,75 EUR 83,10 EUR 225,78 EUR 90,31 EUR Brochure LBO 2/14

3 3.3 Gedeeltelijke LBO vanaf 50 jaar (tot aan pensioen) Is een recht van klasse 1 tot en met klasse 5 Is een gunst voor de klassen 6, 7, A, B en C Vermindering is mogelijk tot 1/2 (van een voltijdse betrekking) indien u bij de aanvraag tewerkgesteld bent in een arbeidsregeling die minstens 3/4 van een voltijdse tewerkstelling bedraagt Vermindering is tevens mogelijk met 1/5 indien u bij de aanvraag voltijds tewerkgesteld bent De éénmalige aanvraag tot aan het pensioen hoeft niet onmiddellijk in te gaan vanaf de leeftijd van 50 jaar. Met de pensioendatum wordt de datum van de werkelijke pensionering bedoeld (tussen 60 en 65 jaar) Als u kiest voor LBO tot aan het pensioen, dan heeft u recht op een verhoogde uitkering (zie onder) U kunt als 50-plusser ook gedeeltelijke LBO aanvragen volgens de voorwaarden en modaliteiten vermeld onder 3.2 (lagere uitkering voor een maximum duur van 72 maanden) Als u gekozen hebt voor LBO tot aan het pensioen is het een gunst om opnieuw voltijds te gaan werken. Let op! Na de voltijdse werkhervatting kan u enkel nog gedeeltelijke loopbaanonderbreking aanvragen volgens de voorwaarden en modaliteiten vermeld onder 3.2 Overstappen van een halftijdse vermindering naar een 1/5-vermindering is steeds een gunst; i.v.m. de aanvraagprocedure en - termijn geldt wat wordt vermeld onder 6.1 DUURTIJD MINIMUM MAXIMUM TOTALE DUUR Eenmalige aanvraag tot aan het pensioen / tot begin pensioen Bedragen uitbetaald door de RVA (voor de eerste 12 maanden LBO) 1/2 1/5 Basisbedrag 1 ste jaar 379,37 EUR 151,74 EUR Verhoogde uitkering 2 de kind 397,40 EUR 158,98 EUR Verhoogde uitkering 3 de kind 415,47 EUR 166,19 EUR Brochure LBO 3/14

4 4. LBO Specifiek stelsel Het specifiek stelsel omvat drie soorten van LBO: - verlof voor palliatieve zorgen - verlof voor bijstand of verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid - ouderschapsverlof bij geboorte of adoptie 4.1 Verlof voor palliatieve zorgen Dit is een recht voor alle personeelsleden DEFINITIE Elke vorm van medische, sociale, administratieve of psychologische bijstand en verzorging van personen die lijden aan een ongeneeslijke ziekte en die zich in een terminale fase bevinden. MODALITEITEN OPNAMEVORM U kan uw prestaties volledig onderbreken of verminderen tot ½ van een voltijdse betrekking, dit laatste op voorwaarde dat u bij de aanvraag tewerkgesteld bent in een arbeidsregeling die minstens ¾ bedraagt van een voltijdse tewerkstelling. DUUR (per patiënt) Minimum Maximum Totale duur Eerste aanvraag 1 maand 1 maand / Verlenging 1 maand 1 maand maximum 2 maanden Combineerbaar Attest van behandelend geneesheer is vereist Patiënt Voltijds en halftijds verlof voor palliatieve zorgen kan gecombineerd worden tot een maximum van 2 maanden per patiënt. Let wel, tot een maximum van 2 maanden en geen equivalent van 2 maanden. Na de aanvraag ontvangt u het RVA- formulier (C61SV) dat u laat invullen door de behandelend geneesheer Moet niet noodzakelijk een familielid zijn; De identiteit van de patiënt moet niet bekendgemaakt worden; Per patiënt kan er maar éénmaal aanspraak gemaakt worden op verlof voor palliatieve zorgen. Brochure LBO 4/14

5 4.2 Verlof voor bijstand of verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid Dit is een recht voor alle personeelsleden DEFINITIE Onder zware ziekte verstaan we elke ziekte of medische ingreep die door de behandelende geneesheer als dusdanig wordt beschouwd en waarbij de geneesheer oordeelt dat elke vorm van sociale, familiale of emotionele bijstand of verzorging noodzakelijk is voor herstel. MODALITEITEN OPNAMEVORM U kan uw prestaties volledig onderbreken of verminderen tot ½ van een voltijdse betrekking, dit laatste op voorwaarde dat u bij de aanvraag tewerkgesteld bent in een arbeidsregeling die minstens ¾ bedraagt van een voltijdse tewerkstelling. DUUR (per patiënt) Minimum Maximum Totale duur Eerste aanvraag 1 maand 3 maanden Verlenging 1 maand 3 maanden maximum het equivalent van 12 voltijdse maanden (d.i. 24 halftijdse maanden) Combineerbaar Attest van behandelend geneesheer is vereist Patiënt Voltijds en halftijds verlof voor de bijstand of verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid kan worden gecombineerd tot een equivalent van 12 voltijdse maanden per patiënt. Na de aanvraag ontvangt u het RVA-formulier (C61SV) dat u laat invullen door de behandelend geneesheer. Zwaar ziek gezins- of familielid tot en met de tweede graad (ouders, schoonouders, kinderen, grootouders, broers, zussen, kleinkinderen,...) Elke persoon die met het personeelslid samenwoont wordt beschouwd als gezinslid. Per patiënt kan er maar éénmaal aanspraak gemaakt worden op verlof voor bijstand of verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid. 4.3 Ouderschapsverlof bij geboorte of adoptie Dit is een recht voor alle personeelsleden TOEKENNINGSVOORWAARDEN Ouderschapsverlof kan worden opgenomen vanaf de geboorte van het kind tot de leeftijd van 6 jaar, met dien verstande dat het verlof moet aanvangen voor de leeftijd van 6 jaar. Wanneer het kind minstens 66% getroffen is door een vermindering van de lichamelijke of geestelijke geschiktheid in de zin van de kinderbijslagregeling, wordt het recht op ouderschapsverlof toegekend uiterlijk tot het kind 8 Brochure LBO 5/14

6 jaar wordt. Het ouderschapsverlof kan ook worden opgenomen bij de adoptie van een kind, gedurende een periode van 4 jaar die ingaat bij de inschrijving van het kind als gezinslid in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister en uiterlijk tot het kind de leeftijd van 8 jaar bereikt. OPNAMEVORM U kan uw prestaties volledig onderbreken, verminderen tot een halftijdse betrekking of verminderen met 1/5. Gedeeltelijke LBO (1/2 en 1/5) kan enkel op voorwaarde dat u bij de aanvraag voltijds tewerkgesteld bent. DUUR (per kind) Minimum Maximum Voltijdse LBO 3 opeenvolgende maanden 3 opeenvolgende maanden Halftijdse LBO 6 opeenvolgende maanden 6 opeenvolgende maanden Verminderen met 1/5 15 opeenvolgende maanden 15 opeenvolgende maanden Combinatie Attest van adoptie is noodzakelijk bij aanvraag Kind Het personeelslid moet kiezen tussen ofwel voltijdse LBO van 3 opeenvolgende maanden ofwel halftijdse LBO van 6 opeenvolgende maanden ofwel vermindering met 1/5 gedurende 15 opeenvolgende maanden. Een combinatie is niet mogelijk. Een attest van de adoptie samen met een attest van inschrijving in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister; al naar het geval ook een attest van het kinderbijslagfonds dat een ongeschiktheid van minstens 66 % aantoont. Per kind kan elke ouder éénmaal aanspraak maken op ouderschapsverlof bij geboorte of adoptie. 4.4 Hoeveel bedragen de uitkeringen van de RVA? Het personeelslid dat zijn voltijdse betrekking wenst te onderbreken voor palliatief verlof, medische bijstand of ouderschapsverlof zal maandelijks één van de volgende bedragen ontvangen: / - 50 jaar / + 50 jaar Voltijdse LBO 741,40 EUR 741,40 EUR Halftijdse LBO 370,69 EUR 628,79 EUR Vermindering met 1/5 125,76 EUR 251,51 EUR 169,11 EUR* * indien het personeelslid uitsluitend samenwoont met één of meerdere kinderen waarvan minstens één ten laste is Brochure LBO 6/14

7 5. Cumulatie van verschillende soorten en vormen van LBO In het algemeen stelsel is het mogelijk om tijdens de volledige loopbaan de maximumtermijn van 72 maanden volledige LBO te cumuleren met een maximumtermijn van 72 maanden gedeeltelijke LBO. Ook de gedeeltelijke LBO vanaf 50 jaar tot aan pensioen kan met volledige en gedeeltelijke LBO tot 50 jaar gecumuleerd worden. Bovenop de cumulatiemogelijkheden van de diverse vormen van LBO binnen het algemeen stelsel bestaat de mogelijkheid om deze te combineren met de termijnen die bepaald zijn in het specifiek stelsel. Voorbeeld : Het personeelslid kan gedurende zijn volledige loopbaan volledige LBO krijgen voor een periode van 6 jaar, gedeeltelijke LBO voor een periode van 6 jaar en bovendien zijn recht op ouderschapsverlof opnemen gedurende 3 maanden. 6. Aanvraagprocedure en ingangsdatum 6.1 Algemeen Stelsel Vorm Personeelslid deelt met het STANDAARDFORMULIER (op InSite) via de hiërarchische chef zijn verzoek tot aanvraag van LBO mee. Het deeltijdse werkrooster moet vooraf met de chef besproken worden en op het aanvraagformulier worden ingevuld. Indienen bij Termijn van aanvraag Recht Gunst toegekend Gunst niet toegekend Beroep Ingangsdatum De HR-partner na akkoord van de leidinggevende. Minstens 3 maanden voor de aanvang van de LBO. De hiërarchie kan in uitzonderlijke omstandigheden een kortere termijn toestaan. Dit kan wel tot gevolg hebben dat de betaling van de uitkeringen door de RVA met vertraging gebeurt. Binnen de maand na de aanvraag wordt de toekenning betekend. Verzoek tot LBO wordt via de delegatieregeling toegekend door de directeur HR binnen de maand na de aanvraag wordt de toekenning betekend. Verzoek tot LBO wordt niet toegekend door de directeur HR binnen de maand na de aanvraag wordt het voornemen om het verzoek af te wijzen betekend. Adviescommissie Binnen de 15 kalenderdagen na de betekening van het voornemen om het verzoek af te wijzen kan het personeelslid vragen om te verschijnen voor een adviescommissie. Deze commissie brengt advies uit aan de gedelegeerd bestuurder die de uiteindelijke beslissing tot het al dan niet toekennen van LBO neemt. De volledige LBO vangt bij voorkeur aan op de 1ste dag van de maand. De gedeeltelijke LBO MOET ingaan op de 1 ste dag van de maand. Brochure LBO 7/14

8 6.2 Specifiek Stelsel Vorm Personeelslid deelt met het STANDAARDFORMULIER (op InSite) via de hiërarchische chef zijn verzoek tot aanvraag van LBO mee. + ATTEST VAN ADOPTIE SAMEN MET EEN ATTEST VAN INSCHRIJVING IN HET BEVOLKINGSREGISTER OF VREEMDELINGEN-REGISTER; een ATTEST van het KINDERBIJSLAGFONDS dat een ongeschiktheid van minstens 66 % aantoont (ouderschapsverlof); Het deeltijdse werkrooster moet vooraf met de chef besproken worden en op het aanvraagformulier worden ingevuld. Indienen bij Termijn van aanvraag voor ouderschapsverlof Ingangsdatum ouderschapsverlof De HR-partner na akkoord met de leidinggevende. Minstens 3 maanden voor de aanvang van de LBO. In uitzonderlijke situaties kan er een kortere termijn worden toegestaan. Het ouderschapsverlof kan elke dag van de maand aanvangen op voorwaarde dat het onmiddellijk aansluit op het zwangerschapsverlof (eventueel gevolgd door vakantie), op het aaneensluitend vaderschapsverlof of op het adoptieverlof. Termijn van aanvraag/ingangsdatum voor palliatieve zorg of verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid In alle andere gevallen vangt de volledige onderbreking bij voorkeur aan op de 1 ste dag van de maand, de gedeeltelijke LBO moet steeds ingaan op de 1 ste dag van de maand. LBO vangt aan op de eerste dag van de week volgend op de week waarin het attest van de behandelende geneesheer door het personeelslid wordt ingediend. 6.3 Aanvraag RVA-Uitkering Aanvraagformulier Indienen bij Toekenning C61 (voor algemeen stelsel) C61-SV (voor specifiek stelsel). Deze formulieren worden bezorgd bij de schriftelijke toekenning van de LBO. Het personeelslid vult rubriek I van het formulier in en bezorgt het aan de dienst Personeelsbeleid. Deze vult op haar beurt rubriek II in. Het personeelslid moet de ingevulde aanvraag indienen bij het werkloosheidsbureau van de RVA in het ambtsgebied waar hij verblijft. Het ontvangstbewijs geldt als bewijs van afgifte. Het personeelslid kan de ingevulde aanvraag ook aangetekend versturen. Het werkloosheidsbureau kent, indien er voldaan is aan alle voorwaarden, het recht op onderbrekingsuitkeringen toe. Het bureau zendt het personeelslid een afschrift van de onderbrekingsuitkeringskaart (C62) waarop het bedrag van de uitkering en de toegekende periode vermeld zijn. De RVA de uitkeringen maandelijks per postmandaat of overschrijving. Brochure LBO 8/14

9 Meldingsplicht Het personeelslid verbindt zich ertoe aan de HR-manager personeelsbeleid te laten weten dat hij/zij geen uitkering heeft aangevraagd, dat hem/haar de aangevraagde uitkering werd geweigerd of dat ze werd opgeschort. 7. Aanmoedigingspremie door de Vlaamse Gemeenschap Zie ook DE AANMOEDIGINGSPREMIE KAN TOEGEKEND WORDEN: gedurende maximaal 2 jaar; indien het personeelslid zijn loopbaan volledig onderbreekt of gedeeltelijk met de helft of een vijfde van het normaal aantal arbeidsuren van een voltijdse betrekking; indien het personeelslid gedurende de periode van 6 maanden voorafgaand aan de aanvangsdatum van de LBO, ononderbroken in eenzelfde arbeidsregeling tewerkgesteld is geweest en effectieve arbeidsprestaties heeft verricht; als je onderbroken tewerkgesteld was, maar een verlof opnam dat gelijkgesteld wordt met een dienstactiviteit of afwezigheidstelsel voor verminderde prestaties. 1/1 Netto 1/1 1/2 Netto 1/2 1/5 Netto 1/5 Maandbedrag van de premie *123,95 *110,31 74,37 66,19 49,58 44,13 74,37 66,19 * tewerkstelling van minstens 75% tewerkstelling van minstens 50% Verhoging van de premie Deze bedragen kunnen worden verdubbeld voor de periode dat het personeelslid tijdens de LBO een opleiding volgt. De periode van verdubbeling blijft beperkt tot de duur van de opleiding, met een minimumuitkering van één kwartaal. Volgende opleidingen komen in aanmerking: Beroepsopleiding georganiseerd door de VDAB; Elke andere vorm van onderwijs en opleiding, georganiseerd, gefinancierd, gesubsidieerd of erkend door de Vlaamse overheid en waarvan het programma minstens 120 lesuren op jaarbasis omvat. Brochure LBO 9/14

10 Supplementair De aanmoedigingspremie wordt toegekend door de Vlaamse Gemeenschap en komt bovenop de onderbrekingsuitkering van de RVA. Deze premie is gewaarborgd voor zover hiervoor kredieten voorzien zijn op de begroting van de Vlaamse Gemeenschap. AANVRAAG AANMOEDIGINGSPREMIE Aanvraagformulier Aanvraagdossier bestaat uit: Termijn van aanvraag Het PERSONEELSLID verstuurt het dossier naar: Formulier wordt bezorgd bij de schriftelijke toekenning maar kan pas later ingediend worden op het moment dat de RVA de bevestiging van uw aanvraag heeft bezorgd (C 62). Ingevuld aanvraagformulier Kopie van de onderbrekingsuitkeringskaart van de RVA (C62) Ingeval het personeelslid een opleiding volgt, een attest van de onderwijs- of opleidingsinstelling waaruit de inschrijving voor, de aanvangsdatum, de duur en het aantal lesuren van de opleiding blijken Het volledige aanvraagdossier moet worden ingediend binnen de 6 maanden na aanvang van de LBO. Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie Aanmoedigingspremies Koning Albert II-laan 35 bus BRUSSEL TEL Verlenging of beëindiging van de LBO 8.1 Verlenging van de LBO ALGEMEEN OF SPECIFIEK STELSEL (INDIEN VERLENGING MOGELIJK) Aanvraagtermijn Vorm 1 maand Het personeelslid deelt via het standaardformulier zijn verzoek tot verlenging van LBO mee aan de HR-partner na akkoord met de leidinggevende. 8.2 Vroegtijdige terugkeer ALGEMEEN STELSEL: VROEGTIJDIGE TERUGKEER MOGELIJK BIJ VOLLEDIGE LBO EN GEDEELTELIJKE LBO Recht of gunst? Aanvraagtermijn Datum terugkeer en meldingsplicht Het personeelslid kan de VRT vragen om vervroegd uit LBO terug te komen. Het is de VRT die beslist of deze vroegtijdige terugkomst kan toegestaan worden. De aanvraagtermijn voor vervroegde terugkeer is 2 maanden. De eerste dag van de maand volgend op de betekening van het akkoord van de VRT met de vroegtijdige beëindiging. Het personeelslid meldt zijn voortijdige terugkeer aan de RVA en aan Brochure LBO 10/14

11 SPECIFIEK STELSEL: VROEGTIJDIGE OPZEG MOGELIJK BIJ PALLIATIEF VERLOF OF VERZORGING VAN ZWAAR ZIEK GEZINS- OF FAMILIELID; GEEN VROEGTIJDIGE OPZEG MOGELIJK BIJ OUDERSCHAPSVERLOF Recht of gunst Aanvraagtermijn Datum terugkeer en meldingsplicht In uitzonderlijke situaties (o.a. bij overlijden van patiënt,..) kan het personeelslid de VRT vragen om vervroegd uit LBO terug te komen. Het is de VRT die beslist of deze vroegtijdige terugkomst kan toegestaan worden. Er is geen aanvraagtermijn. De eerste dag van de week volgend op de betekening van het akkoord van de VRT met de vroegtijdige beëindiging. Het personeelslid meldt zijn vroegtijdige terugkeer aan de RVA die de onderbrekingsuitkering pro rata zal berekenen en aan 8.3 Terugkeer na het verstrijken van de LBO ALGEMEEN EN SPECIFIEK STELSEL Geen verlenging aanvragen betekent einde van de LBO OPGELET! Meldingsplicht Het personeelslid dat een verlenging van de LBO wenst, dient deze verlenging tijdig aan te vragen (zie 8.1) Indien dit niet is gebeurd of indien de aanvraag niet is goedgekeurd, neemt de LBO een einde. Het personeelslid dat terugkeert uit een langdurige LBO kan geen recht laten gelden op zijn vroegere dienst. Hij kan, afhankelijk van de noodwendigheden, bij een andere dienst tewerkgesteld worden in een gelijkwaardige functie. Het personeelslid dat het werk effectief hervat moet dit per mail melden aan 9. Nuttige informatie 9.1 Pensioenregeling Periodes van loopbaanonderbreking kunnen onder bepaalde strikte voorwaarden, eventueel mits regularisatie (het betalen van een bijdrage) worden gelijkgesteld voor de berekening van het pensioen. Let op! Een regularisatiebedrage die is betaald kan nooit worden teruggestort, ook niet als nadien blijkt dat een LBO-periode waarvoor werd geregulariseerd toch niet in aanmerking kan worden genomen voor de pensioenberekening omwille van de toepasselijke reglementering op het moment van de aanvang van het pensioen. Vooraleer er een regularisatiebijdrage wordt betaald, worden de personeelsleden verzocht de door de PDOS en RVP ter beschikking gestelde gedetailleerde brochures te raadplegen. Het opnemen van niet - bezoldigde afwezigheidsperioden, in het verleden of in de toekomst, zoals deeltijds werk om familiale - of persoonlijke redenen, verlof zonder wedde en dergelijke kan de mogelijkheid om loopbaanonderbreking voor pensioenberekening gelijk te stellen beïnvloeden. De wetgeving van toepassing op het tijdstip van pensionering is bepalend voor de berekening. Het is onmogelijk de volledige pensioenreglementering in detail op te nemen in deze brochure. De volledige en gedetailleerde informatie over de pensioenrechten kan u terugvinden op de website van de pensioendienst voor de overheidssector: of in de brochure van de federale overheid die u kan bekomen op de dienst weddeadministratie 10L 44. Brochure LBO 11/14

12 De contractuele personeelsleden kunnen ook de website van de Rijksdienst voor Pensioenen raadplegen: Statutaire personeelsleden U kan zich terecht afvragen of u er al dan niet belang bij heeft periodes van loopbaanonderbreking te valideren voor de pensioenberekening. Maar gelet op een aantal factoren waarmee rekening moet gehouden worden (zie 9.1) is een pasklaar antwoord daarop niet mogelijk. Meestal wordt het eerste jaar LBO (voltijds of gedeeltelijk) als gepresteerde dienst in aanmerking genomen voor uw pensioen. Na een eerste jaar moet een keuze gemaakt worden: ofwel betaalt het personeelslid zelf een pensioenbijdrage en dan wordt de periode als effectief gepresteerde dienst beschouwd. De periode waarvoor een bijdrage kan worden betaald is evenwel beperkt tot 48 kalendermaanden (zowel voor volledige LBO als voor gedeeltelijke LBO). Deze bijdrage is bepaald op 7,5% van alle bruto weddebestanddelen waarop inhouding voor de kas van weduwen- en wezenpensioenen (KWW) wordt toegepast voor de statutaire personeelsleden of waarop de RSZ-bijdrage wordt berekend voor de contractuele personeelsleden. De statutaire personeelsleden ontvangen automatisch de nodige formulieren van de dienst Personeelsadministratie. Een betaalde persoonlijke bijdrage is fiscaal aftrekbaar in het jaar waarin deze wordt gestort. ofwel betaalt het personeelslid geen pensioenbijdragen en dan wordt bij de latere berekening van het pensioen geen rekening gehouden met deze periode. De periode van 1 jaar waarna moet worden beslist, wordt verlengd voor de ouders van jonge kinderen tot het jongste kind in het gezin 6 jaar wordt, met een maximum van 24 maanden. De totale termijn waarvoor LBO met effectieve dienst gelijkgesteld wordt kan ten hoogste 36 maanden bedragen Contractuele personeelsleden Gelet op het feit dat de regelgeving geregeld gewijzigd wordt, worden de personeelsleden verzocht steeds de meest recente RVP-brochures te raadplegen. Algemeen stelsel LBO Voor de contractuele werknemers die tewerkgesteld zijn in een stelsel van gedeeltelijke LBO boven de 50 jaar worden de niet gepresteerde uren kosteloos gelijkgesteld tijdens de volledige door de onderbrekingsuitkeringen gedekte deeltijdse arbeidsperiode (weliswaar aan een forfaitair loonbedrag). De volledige of gedeeltelijke loopbaanonderbreking onder de leeftijd van 50 jaar worden slechts gedeeltelijk kosteloos gelijkgesteld. Voor meer informatie hierover kunnen personeelsleden terecht bij de Rijksdienst voor Pensioenen. Perioden van LBO die niet kosteloos gelijkgesteld worden voor de pensioenberekening kunnen geregulariseerd worden door het betalen van een bijdrage aan de Rijksdienst voor Pensioenen. Het contractueel personeelslid dient hiertoe zelf het initiatief te nemen door contact op te nemen met de Rijksdienst voor Pensioenen, dienst regularisaties, Zuidertoren, 1060 Brussel. Specifiek stelsel LBO De loopbaanonderbreking in het specifiek stelsel wordt steeds gelijkgesteld. 9.2 Ziekteverzekering Bij volledige LBO met uitkeringen behoudt het personeelslid het recht op terugbetaling van de gezondheidszorgen. Bij arbeidsongeschiktheid (zwangerschap, ziekte,...) betaalt de RVA uw onderbrekingsuitkeringen verder uit, maar heeft het personeelslid geen recht op uitkeringen van zijn ziekenfonds. Bij gedeeltelijke LBO wordt het personeelslid beschouwd als vrijwillig deeltijds werknemer. Dit betekent dat het personeelslid effectief recht heeft op de terugbetaling gezondheidszorgen, maar dat het bij arbeidsongeschiktheid slechts aanspraak kan maken op gedeeltelijke uitkeringen vanwege zijn Brochure LBO 12/14

13 ziekenfonds. De RVA blijft de gedeeltelijke onderbrekingsuitkeringen uitbetalen tijdens de arbeidsongeschiktheid. 9.3 Jaarlijkse vakantie en eindejaarspremie De periodes van volledige LBO worden niet gelijkgesteld met arbeidsprestaties voor de berekening van het aantal vakantiedagen. Deze periodes geven evenmin recht op vakantiegeld. Bij gedeeltelijke LBO worden enkel de effectieve prestaties in aanmerking genomen voor de berekening van het vakantiegeld en het aantal vakantiedagen. De periodes van volledige LBO worden evenmin gelijkgesteld voor de berekening van de eindejaarspremie. In geval van gedeeltelijke LBO wordt een pro rata eindejaarspremie berekend. 9.4 Administratieve toestand Het personeelslid in LBO bevindt zich in de administratieve toestand van dienstactiviteit, maar heeft geen recht op loon. De andere rechten en plichten, verbonden aan de dienstactiviteit, blijven evenwel bestaan. zoals het recht op de jaarlijkse verhogingen, het recht op anciënniteit en de verplichting tot cumulaanvraag. 9.5 Raadplegen van het dossier LBO De personeelsleden die beschikken over een burgertoken ( te verkrijgen via ) of over een electronische identiteitskaart met bijbehorende kaartlezer op hun PC, kunnen via het sociaal zekerheidsportaal ( ), onderdeel: on-linediensten voor de burger, dossier LBO, de stand van hun LBO dossier raadplegen. Zijn op dit ogenblik reeds raadpleegbaar: de stand van het dossier en de betalingen, de fiscale fiches en de uitkeringskaart C Kinderbijslag De rechten op kinderbijslag blijven behouden. 9.7 Andere inkomsten Onderbrekingsuitkeringen mogen gecumuleerd worden met: een politiek mandaat inkomsten uit een nevenactiviteit in loondienst die u minstens 3 maanden voor aanvang van uw LBO uitoefende Tijdens uw LBO mag u GEEN nevenactiviteit in loondienst aanvangen, noch het aantal arbeidsuren van een bestaande nevenactiviteit uitbreiden. De nevenactiviteit mag niet meer uren bedragen dan de hoofdactiviteit. Enkel in geval van volledige LBO: inkomsten uit een zelfstandige actviteit gedurende meximum 12 maanden Indien u uw zelfstandige activiteit na 1 jaar wenst voort te zetten, kan u een LBO zonder uitkeringen aanvragen. 9.8 LBO zonder uitkeringen Het recht op loopbaanonderbreking zonder uitkeringen kan slechts in twee gevallen worden toegekend: Indien u een overlevingspensioen geniet; Indien u reeds één jaar de volledige loopbaanonderbrekingsuitkeringen cumuleert met de inkomsten uit een zelfstandige activiteit. Buiten deze twee gevallen is het niet mogelijk om loopbaanonderbreking te nemen zonder uitkeringen. Brochure LBO 13/14

14 9.9 GSM Het professionele gebruik van een G.S.M. bij de VRT is bepaald in verhouding tot de functionele behoefte en daarom worden volgende criteria gehanteerd wanneer men met loopbaanonderbreking gaat: indien de periode van voltijdse afwezigheid maximaal drie maanden bedraagt, worden de abonnements- en gesprekskosten van de persoonsgebonden GSM die te wijten zijn aan functioneel gebruik ten laste gelegd van de VRT; indien de periode van voltijdse afwezigheid tussen de drie en de zes maanden bedraagt, worden de abonnements- en gesprekskosten van de persoonsgebonden GSM die te wijten zijn aan functioneel gebruik ten laste gelegd van de VRT voor een bedrag van maximum 7,5 per maand; indien de periode van voltijdse afwezigheid de periode van zes maanden overschrijdt, wordt het personeelslid beschouwd als uit diensttredend. De gevolgen hiervan m.b.t. het GSMgebruik zijn terug te vinden in de GSM-richtlijn van de VRT Internet Privé Het voordeel wordt geschorst in geval van volledige loopbaanonderbreking, tenzij de loopbaanonderbreking minder dan of precies 3 maanden duurt. Deze informatie zal automatisch aan de provider worden doorgegeven. Die zal je contacteren met de vraag of je het abonnement wilt stopzetten (opzegvergoedingen moet je zelf betalen) of dat je het abonnement wilt laten overzetten aan de huidige marktvoorwaarden voor particulieren. Als je, na een schorsing, opnieuw van dit voordeel wilt genieten moet je opnieuw je aanvraag (omzetting facturering) indienen Hospitalisatieverzekering Tijdens de periodes van LBO blijft de dekking van de hospitalisatieverzekering doorlopen Treinkaart Beschikt u over een treinkaart verminderd met de werkgeversbijdrage, dan bent u in geval van volledige LBO ingevolge uw verklaring op erewoord ertoe gehouden deze onmiddellijk in te dienen bij de weddeadministratie (10L44). Uiterlijk veertien dagen na uw laatste arbeidsdag dient uw treinkaart in het bezit te zijn van de VRT. Uw valideringsstrookje laat u best zo snel mogelijk ontwaarden bij de spoorwegen, zodat u het resterend deel terugbetaald krijgt. In geval van gedeeltelijke LBO (bijvoorbeeld vermindering tot een halftijdse job) dient u soms over te stappen naar een ander type vervoerbewijs, nl. het vervoerbewijs dat in de gegeven omstandigheden het goedkoopst is. 10. Bijkomende vragen? Met vragen kan u steeds terecht bij de HR-partners, op de dienst Personeelsbeleid in kamer 10L33 (tel. 5626) of op Brochure LBO 14/14

Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalige onderwijs

Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalige onderwijs Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalige onderwijs De aanmoedigingspremie wordt toegekend door de Vlaamse overheid.

Nadere informatie

Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalig onderwijs

Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalig onderwijs Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalig onderwijs 2 Het is vaak niet eenvoudig om een goed evenwicht te vinden tussen

Nadere informatie

Ouderschapsverlof. 13.04.2006 Rev. 04.06.2012 Juridische dienst info@salar.be

Ouderschapsverlof. 13.04.2006 Rev. 04.06.2012 Juridische dienst info@salar.be 13.04.2006 Rev. 04.06.2012 Juridische dienst info@salar.be Ouderschapsverlof De redactie en uitgever streven naar optimale betrouwbaarheid en volledigheid van de verstrekte informatie, waarvoor ze echter

Nadere informatie

Verlofstelsels R E G E L I N G B I N N E N S C H O L E N G E M E E N S C H A P SAEFTINGHE V A N A F J A N U A R I 2 0 1 3

Verlofstelsels R E G E L I N G B I N N E N S C H O L E N G E M E E N S C H A P SAEFTINGHE V A N A F J A N U A R I 2 0 1 3 Welkom Verlofstelsels R E G E L I N G B I N N E N S C H O L E N G E M E E N S C H A P SAEFTINGHE V A N A F J A N U A R I 2 0 1 3 inhoud WAT MAG JE VERWACHTEN Soorten verlofstelsels Aanmoedigingspremie

Nadere informatie

Verlofstelsels R E G E L I N G B I N N E N S C H O L E N G E M E E N S C H A P SAEFTINGHE V A N A F 2 0 1 1

Verlofstelsels R E G E L I N G B I N N E N S C H O L E N G E M E E N S C H A P SAEFTINGHE V A N A F 2 0 1 1 Welkom Verlofstelsels R E G E L I N G B I N N E N S C H O L E N G E M E E N S C H A P SAEFTINGHE V A N A F 2 0 1 1 inhoud WAT MAG JE VERWACHTEN Soorten verlofstelsels Aanmoedigingspremie Procedure in de

Nadere informatie

Loopbaanonderbreking in de openbare sector. ACV-Openbare Diensten mei 2014

Loopbaanonderbreking in de openbare sector. ACV-Openbare Diensten mei 2014 Loopbaanonderbreking in de openbare sector ACV-Openbare Diensten mei 2014 Loopbaanonderbreking Veel personeelsleden in de openbare sector hebben mogelijkheden om hun loopbaan tijdelijk te onderbreken of

Nadere informatie

Zijn er mogelijkheden om tijdelijk te stoppen met werken?

Zijn er mogelijkheden om tijdelijk te stoppen met werken? Zijn er mogelijkheden om tijdelijk te stoppen met werken? Mijn vader gaat de laatste tijd erg achteruit, zeker nu hij onlangs zijn heup gebroken heeft. Hij kan de deur niet meer uit om voor zijn duiven

Nadere informatie

Zijn er mogelijkheden om tijdelijk te stoppen met werken?

Zijn er mogelijkheden om tijdelijk te stoppen met werken? Zijn er mogelijkheden om tijdelijk te stoppen met werken? Mijn vader gaat de laatste tijd erg achteruit. Hij is echt oud en versleten. Zeker nu hij onlangs zijn heup gebroken heeft en hij de deur niet

Nadere informatie

FOCUS op. loopbaanonderbreking in het kader van het verlof voor medische bijstand

FOCUS op. loopbaanonderbreking in het kader van het verlof voor medische bijstand FOCUS op loopbaanonderbreking in het kader van het verlof voor medische bijstand Dankzij een loopbaanonderbreking in het tijd doorbrengen aan de zijde van een ernstig ziek gezins- of familielid. systeem.

Nadere informatie

Vraag dit verlof online aan. FOCUS op. loopbaanonderbreking in het kader van het verlof voor medische bijstand

Vraag dit verlof online aan. FOCUS op. loopbaanonderbreking in het kader van het verlof voor medische bijstand Vraag dit verlof online aan FOCUS op loopbaanonderbreking in het kader van het verlof voor medische bijstand Dankzij een loopbaanonderbreking in het kader van medische bijstand kunt u meer tijd doorbrengen

Nadere informatie

Aanmoedigingspremies Tijdskrediet

Aanmoedigingspremies Tijdskrediet Aanmoedigingspremies Tijdskrediet Zoals reeds eerder werd aangekondigd wil de Vlaamse Gemeenschap het stelsel van de aanmoedigingspremies in de privé-sector hervormen. Het besluit van 14 december 2001

Nadere informatie

Vraag dit verlof online aan. focus op. het tijdskrediet in de privésector

Vraag dit verlof online aan. focus op. het tijdskrediet in de privésector 0 Vraag dit verlof online aan focus op het tijdskrediet in de privésector Dankzij het tijdskrediet, de gewone loopbaanonderbreking voor de werknemers van de privésector, kunt u meer tijd vrijmaken voor

Nadere informatie

Mogelijkheden van ondersteuning voor patiënt en omgeving

Mogelijkheden van ondersteuning voor patiënt en omgeving Mogelijkheden van ondersteuning voor patiënt en omgeving Thuis Patiënt: palliatieve premie sociaal fonds van de VLK (voor kankerpatiënten) Omgeving: werknemers: zelfstandigen: werklozen: loopbaanonderbreking:

Nadere informatie

Aanvraag van een Vlaamse aanmoedigingspremie bij loopbaanonderbreking in de openbare sector

Aanvraag van een Vlaamse aanmoedigingspremie bij loopbaanonderbreking in de openbare sector Aanvraag van een Vlaamse aanmoedigingspremie bij loopbaanonderbreking in de openbare sector Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie Dienst Aanmoedigingspremies Koning Albert II-laan 35

Nadere informatie

Loopbaanonderbreking / tijdskrediet

Loopbaanonderbreking / tijdskrediet Loopbaanonderbreking / tijdskrediet Informatie over uw loopbaanonderbreking tijdskrediet U kunt gedurende een bepaalde periode uw arbeidsprestaties volledig of gedeeltelijk onderbreken. Er zijn verschillende

Nadere informatie

Aanvraag voor uitkering mantelzorg

Aanvraag voor uitkering mantelzorg Aanvraag voor uitkering mantelzorg U kunt een aanvraag voor uitkeringen indienen door het bijgevoegde aanvraagformulier in te vullen en het ingevuld terug te sturen naar het sociaal verzekeringsfonds,

Nadere informatie

Vraag dit verlof online aan. FOCUS op. loopbaanonderbreking in een openbare dienst

Vraag dit verlof online aan. FOCUS op. loopbaanonderbreking in een openbare dienst 0 Vraag dit verlof online aan FOCUS op loopbaanonderbreking in een openbare dienst Dankzij een gewone loopbaanonderbreking in de openbare diensten, kunt u meer tijd vrijmaken voor uzelf of voor uw naasten.

Nadere informatie

Vraag dit verlof online aan. FOCUS op. loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof

Vraag dit verlof online aan. FOCUS op. loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof Vraag dit verlof online aan FOCUS op loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof Dankzij een loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof kunt u meer tijd doorbrengen met uw jonge

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Hebt u recht op de werkhervattingstoeslag?

Infoblad - werknemers Hebt u recht op de werkhervattingstoeslag? Infoblad - werknemers Hebt u recht op de werkhervattingstoeslag? Belangrijke melding over de zesde staatshervorming De informatie in dit infoblad heeft betrekking op bevoegdheden die door de zesde staatshervorming

Nadere informatie

Inhoudstafel. Inleiding 1. Deel I Tijdskrediet

Inhoudstafel. Inleiding 1. Deel I Tijdskrediet Inleiding 1 Deel I Tijdskrediet Hoofdstuk I Toepassingsgebied 5 Hoofdstuk II Soorten tijdskrediet 7 Hoofdstuk III Tijdskrediet zonder motief 9 1. Soorten tijdskrediet zonder motief? 9 2. Voorwaarden 10

Nadere informatie

Opleidingschoolsecretariaten Scholjaar 2009-2010

Opleidingschoolsecretariaten Scholjaar 2009-2010 2. LOOPBAANONDERBREKING 1. soorten 2. toepassingsgebied 3. algemene voorwaarden 4. recht 5. het gewone stelsel 6. GLBO50+ 7. LBO om een beroepsopleiding te volgen 8. LBO in het kader van ouderschapsverlof

Nadere informatie

Zelfstandige in bijberoep

Zelfstandige in bijberoep Zelfstandige in bijberoep INHOUD - Inleiding - Sociale bijdragen - Sociale rechten - Voorwaarden - Activiteit - Gelijkgestelde periodes Hoofdberoep en bijberoep Onderscheid: Niet gebaseerd op inkomen Wel:

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Recht op tijdskrediet

Hoofdstuk 2. Recht op tijdskrediet Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2013 ter uitvoering van CAO nr. 103 van 27 juni 2012 tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen, en inzake het stelsel

Nadere informatie

Wat zijn de gevolgen van de pensioenhervormingen voor de personeelsleden van de UGent?

Wat zijn de gevolgen van de pensioenhervormingen voor de personeelsleden van de UGent? Wat zijn de gevolgen van de pensioenhervormingen voor de personeelsleden van de UGent? DEZE TEKST IS GEBASEERD OP DE RECENTSTE REGELGEVING TOT 15 JANUARI 2012. ER ZIJN VERDER NOG EEN AANTAL MAATREGELEN

Nadere informatie

Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet

Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet Directie reglementering Tijdskrediet en Loopbaanonderbreking Communicatie Datum 29.12.2014 Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet In toepassing van het federaal regeerakkoord van 09.10.2014

Nadere informatie

8. Uw werknemer vraagt ouderschapsverlof

8. Uw werknemer vraagt ouderschapsverlof . Uw werknemer vraagt ouderschapsverlof.1. Wat is ouderschapsverlof?.1.1. Omschrijving Ouderschapsverlof is een regeling waarbij uw werknemer zijn of haar arbeidsprestaties tijdelijk kan verminderen (naar

Nadere informatie

Overzicht van de nieuwe pensioenmaatregelen in de overheidssector. 2. De verhoging van de leeftijd en loopbaanvoorwaarde voor vervroegd

Overzicht van de nieuwe pensioenmaatregelen in de overheidssector. 2. De verhoging van de leeftijd en loopbaanvoorwaarde voor vervroegd Overzicht van de nieuwe pensioenmaatregelen in de overheidssector 1. 0verzicht Een eerste maatregel verhoogt de minimum leeftijd en loopbaanvoorwaarde om een vervroegd rustpensioen te kunnen genieten.

Nadere informatie

Aanvraag van een Vlaamse aanmoedigingspremie bij loopbaanonderbreking in de openbare sector

Aanvraag van een Vlaamse aanmoedigingspremie bij loopbaanonderbreking in de openbare sector Aanvraag van een Vlaamse aanmoedigingspremie bij loopbaanonderbreking in de openbare sector Departement Werk & Sociale Economie Aanmoedigingspremies Koning Albert II-laan 35 20, 1030 BRUSSEL Tel. 1700

Nadere informatie

Infoblad - werknemers

Infoblad - werknemers Infoblad - werknemers Mag u een overlevingspensioen cumuleren met uitkeringen? Waarover gaat dit infoblad? In dit infoblad wordt uitgelegd onder welke voorwaarden u een overlevingpensioen kunt cumuleren

Nadere informatie

- 7 - HOOFDSTUK III. INSCHRIJVING

- 7 - HOOFDSTUK III. INSCHRIJVING - 7 - HOOFDSTUK III. INSCHRIJVING Artikel 6 De werkgevers die werknemers in vast dienstverband aanwerven als vaklui, dienen hiervan onverwijld kennis te geven aan de Administratieve Commissie met het oog

Nadere informatie

Aanvraag van een Vlaamse aanmoedigingspremie bij loopbaanonderbreking of tijdskrediet in de privésector

Aanvraag van een Vlaamse aanmoedigingspremie bij loopbaanonderbreking of tijdskrediet in de privésector Aanvraag van een Vlaamse aanmoedigingspremie bij loopbaanonderbreking of tijdskrediet in de privésector Departement Werk & Sociale Economie Aanmoedigingspremies Koning Albert II-laan 35 bus 20, 1030 BRUSSEL

Nadere informatie

Paritair subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der Haven van Antwerpen" genaamd

Paritair subcomité voor de haven van Antwerpen, Nationaal Paritair Comité der Haven van Antwerpen genaamd 21/.2Seeela7 A:;Zeje'M:eMnee:M:MgSMM;::.,Waegli:9MMC::M:',:e:Wee:«S'M:W;eaMMM:MMMee:eee:e:ee'eSeMg.M. ::gge.weeej;eim:ge.:;,eeem Paritair subcomité voor de haven van Haven van Antwerpen" genaamd Neerlegging-Dépôt:

Nadere informatie

Switchen tussen systemen tijdskrediet. Anouk Reygel, Dag van de Payroll Professional 210

Switchen tussen systemen tijdskrediet. Anouk Reygel, Dag van de Payroll Professional 210 Switchen tussen systemen tijdskrediet Anouk Reygel, Dag van de Payroll Professional 210 Tijdskrediet Principe -Schorsing Tijdelijk Volledig of gedeeltelijk -Uitkering Onderbrekingsuitkering Aanmoedigingspremie

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Loopbaanonderbreking in het kader van de medische bijstand

Infoblad - werknemers Loopbaanonderbreking in het kader van de medische bijstand Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad - werknemers

Nadere informatie

www.weerwerkpremie.be

www.weerwerkpremie.be www.weerwerkpremie.be Handleiding bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juni 2005 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 6/2005 Inhoud Woord vooraf 2 1. Op wie is de maatregel van toepassing? 3

Nadere informatie

Aanvraag om uitkeringen loopbaanonderbreking: - ouderschapsverlof - medische bijstand - palliatief verlof

Aanvraag om uitkeringen loopbaanonderbreking: - ouderschapsverlof - medische bijstand - palliatief verlof Aanvraag om uitkeringen loopbaanonderbreking: - ouderschapsverlof - medische bijstand - palliatief verlof U wilt uw loopbaan gedeeltelijk of volledig onderbreken: - om meer tijd door te brengen met uw

Nadere informatie

Aanvraag om uitkeringen loopbaanonderbreking: - ouder schapsverlof - medische bijstand - palliatief verlof

Aanvraag om uitkeringen loopbaanonderbreking: - ouder schapsverlof - medische bijstand - palliatief verlof Aanvraag om uitkeringen loopbaanonderbreking: - ouder schapsverlof - medische bijstand - palliatief verlof U wilt uw loopbaan gedeeltelijk of volledig onderbreken: - om meer tijd door te brengen met uw

Nadere informatie

U wilt daarbij een financiële tussenkomst van de RVA ontvangen. Met dit formulier kunt u de onderbrekingsuitkeringen aanvragen.

U wilt daarbij een financiële tussenkomst van de RVA ontvangen. Met dit formulier kunt u de onderbrekingsuitkeringen aanvragen. Aanvraag om uitkeringen loopbaanonderbreking: - ouderschapsverlof - medische bijstand - palliatief verlof voor de personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven U wilt uw loopbaan gedeeltelijk of volledig

Nadere informatie

FOCUS op. loopbaanonderbreking in het kader van het verlof voor medische bijstand

FOCUS op. loopbaanonderbreking in het kader van het verlof voor medische bijstand FOCUS op loopbaanonderbreking in het kader van het verlof voor medische bijstand Dankzij een loopbaanonderbreking in het tijd doorbrengen aan de zijde van een ernstig ziek gezins- of familielid. systeem.

Nadere informatie

Loopbaanonderbreking modaliteiten vanaf 2011-2012

Loopbaanonderbreking modaliteiten vanaf 2011-2012 Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel FLITSBERICHT VVKSO 2011-06-22 Loopbaanonderbreking modaliteiten vanaf 2011-2012 Cao IX, die begin december 2010 werd afgesloten

Nadere informatie

Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.

Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva. Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad - werknemers

Nadere informatie

Infoblad - werknemers U wil een overeenkomst sluiten met een activiteitencoöperatie als kandidaat-ondernemer?

Infoblad - werknemers U wil een overeenkomst sluiten met een activiteitencoöperatie als kandidaat-ondernemer? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Infoblad - werknemers U wil een overeenkomst sluiten met een activiteitencoöperatie als kandidaat-ondernemer? Wat is een activiteitencoöperatie? Indien u behoort tot

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling?

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen neem contact op met de plaatselijke RVA (werkloosheidsbureau). De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site: www.rva.be Infoblad

Nadere informatie

Aanvraag om loopbaanonder breking in het kader van: - ouder schapsverlof - medische bijstand - palliatief verlof

Aanvraag om loopbaanonder breking in het kader van: - ouder schapsverlof - medische bijstand - palliatief verlof Aanvraag om loopbaanonder breking in het kader van: - ouder schapsverlof - medische bijstand - palliatief verlof U wilt uw loopbaan gedeeltelijk of volledig onderbreken: - om meer tijd door te brengen

Nadere informatie

De wet voorziet dat het recht op vakantie afhangt van het aantal dagen. werknemers die tijdens het vorige kalenderjaar hebben gewerkt het

De wet voorziet dat het recht op vakantie afhangt van het aantal dagen. werknemers die tijdens het vorige kalenderjaar hebben gewerkt het Verlof en vakantie De wet voorziet dat het recht op vakantie afhangt van het aantal dagen dat je het vorige jaar hebt gewerkt. Concreet betekent dit dat werknemers die tijdens het vorige kalenderjaar hebben

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Mag u werken als werkloze met bedrijfstoeslag?

Infoblad - werknemers Mag u werken als werkloze met bedrijfstoeslag? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva..be Infoblad - werknemers

Nadere informatie

FOCUS op. het tijdskrediet in de privésector

FOCUS op. het tijdskrediet in de privésector 0 FOCUS op het tijdskrediet in de privésector Dankzij het tijdskrediet, de gewone loopbaanonderbreking voor de werknemers van de privésector, kunt u meer tijd vrijmaken voor uzelf of voor uw naasten. Via

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Mag u werken als bruggepensioneerde?

Infoblad - werknemers Mag u werken als bruggepensioneerde? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen neem contact op met de plaatselijke RVA (werkloosheidsbureau). De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST - DIENSTENCHEQUES

ARBEIDSOVEREENKOMST - DIENSTENCHEQUES ARBEIDSOVEREENKOMST - DIENSTENCHEQUES Artikel 1 T4HR S.A.... straat... nr.... gemeente... postnr.... erkenningsnummer van de werkgever toegekend door de Adviescommissie erkenningen dienstencheques... werft

Nadere informatie

Aanvraag om loopbaanonder breking in het kader van: - ouder schapsverlof - medische bijstand - palliatief verlof

Aanvraag om loopbaanonder breking in het kader van: - ouder schapsverlof - medische bijstand - palliatief verlof Aanvraag om loopbaanonder breking in het kader van: - ouder schapsverlof - medische bijstand - palliatief verlof U wilt uw loopbaan gedeeltelijk of volledig onderbreken: - om meer tijd door te brengen

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof

Infoblad - werknemers Loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad - werknemers

Nadere informatie

BEREKENING VAKANTIEGELD

BEREKENING VAKANTIEGELD BEREKENING VAKANTIEGELD 2006 FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 2 Berekening vakantiegeld 2006 inleiding...

Nadere informatie

10 ZAKEN DIE JE MOET WETEN VOOR JE IN HET

10 ZAKEN DIE JE MOET WETEN VOOR JE IN HET WERKEN MET EEN ZIEKTE- EN INVALIDITEITSUITKERING TOEGELATEN ARBEID 10 ZAKEN DIE JE MOET WETEN VOOR JE IN HET SYSTEEM STAPT WERKEN MET EEN ZIEKTE- EN INVALIDITEITSUITKERING TOEGELATEN ARBEID Vorig jaar

Nadere informatie

PROCEDURE ECONOMISCHE WERKLOOSHEID WEGENS GEBREK AAN WERK ARBEIDERS

PROCEDURE ECONOMISCHE WERKLOOSHEID WEGENS GEBREK AAN WERK ARBEIDERS PROCEDURE ECONOMISCHE WERKLOOSHEID WEGENS GEBREK AAN WERK ARBEIDERS 1. ALGEMEEN a. Duur De wet biedt de werkgever de mogelijkheid om ingeval van tijdelijke werkloosheid bij gebrek aan werk de uitvoering

Nadere informatie

Aanvraag van een Vlaamse aanmoedigingspremie bij loopbaanonderbreking of tijdskrediet in de social-profitsector

Aanvraag van een Vlaamse aanmoedigingspremie bij loopbaanonderbreking of tijdskrediet in de social-profitsector Aanvraag van een Vlaamse aanmoedigingspremie bij loopbaanonderbreking of tijdskrediet in de social-profitsector Departement Werk & Sociale Economie Aanmoedigingspremies Koning Albert II-laan 35 20, 1030

Nadere informatie

JAARLIJKSE VAKANTIE EEN OVERZICHT VAN ENKELE BELANGRIJKE PRINCIPES

JAARLIJKSE VAKANTIE EEN OVERZICHT VAN ENKELE BELANGRIJKE PRINCIPES JAARLIJKSE VAKANTIE EEN OVERZICHT VAN ENKELE BELANGRIJKE PRINCIPES Elk jaar opnieuw worden de meeste werkgevers geconfronteerd met tal van vragen rond het toekennen van (het aantal) vakantiedagen en van

Nadere informatie

Overleg mdt en ouders Timing

Overleg mdt en ouders Timing Mariska Waldukat Sociaal werker Patiëntenbegeleiding Overleg mdt en ouders Timing Wat nu? Aanvraagprocedure Rechten? Indienen van de aanvraag Medisch onderzoek Beslissing 1 Contact kinderbijslagfonds Bedienden

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Verlofstelsels

Veelgestelde vragen Verlofstelsels Veelgestelde vragen Verlofstelsels 1. Als personeelslid van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap ga ik met loopbaanonderbreking. Welke zijn de gevolgen voor mijn later rustpensioen? Inlichtingen

Nadere informatie

BETREFT: BRUGPENSIOEN BIJZONDERE WERKGEVERSBIJDRAGEN EN INHOUDINGEN RSZ VANAF 01/04/2010

BETREFT: BRUGPENSIOEN BIJZONDERE WERKGEVERSBIJDRAGEN EN INHOUDINGEN RSZ VANAF 01/04/2010 ONDERRICHTING AAN DE WERKGEVERS 2010-2 BETREFT: BRUGPENSIOEN BIJZONDERE WERKGEVERSBIJDRAGEN EN INHOUDINGEN RSZ VANAF 01/04/2010 Ingevolge het K.B. van 29/03/2010 B.S. 31/03/2010 tot uitvoering van het

Nadere informatie

Ter beschikking gesteld door ACV-metaal Picanolgroup

Ter beschikking gesteld door ACV-metaal Picanolgroup EINDEJAARSPREMIE P.C.111 WEST-VLAANDEREN Collectieve arbeidsovereenkomst van 06/03/2001 gesloten in het Gewestelijk Paritair Comité West-Vlaanderen voor de Metaal-, Machine en Elektrische Bouw. Hoofdstuk

Nadere informatie

Nieuwe vormen van loopbaanonderbreking met ingang van 1 september 2011

Nieuwe vormen van loopbaanonderbreking met ingang van 1 september 2011 COC Trierstraat 31-33 1040 Brussel Nieuwe vormen van loopbaanonderbreking met ingang van 1 september 2011 Op 31 mei werden de onderhandelingen met de sociale partners over een nieuw ontwerp van besluit

Nadere informatie

TIJDSKREDIET VIERDAGENWEEK EXTRA MOGELIJKHEDEN VANAF 50 JAAR

TIJDSKREDIET VIERDAGENWEEK EXTRA MOGELIJKHEDEN VANAF 50 JAAR TIJDSKREDIET VIERDAGENWEEK EXTRA MOGELIJKHEDEN VANAF 50 JAAR arbeid & gezin beter combineren september 2010 INHOUDSTAFEL INLEIDINg...3 DEEL I: NIEUWE STELSELS...4 1. HET TIJDSKREDIET VOOR ELKE WERKNEMER...4

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Infoblad RVA Onderwerp Het Tijdskrediet Datum augustus 2002 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten van intellectuele

Nadere informatie

in te vullen door de werknemer

in te vullen door de werknemer Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van: - ouderschapsverlof - medische bijstand - palliatief verlof voor de personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven U wilt uw loopbaan gedeeltelijk

Nadere informatie

De pensioenhervorming uitgeklaard

De pensioenhervorming uitgeklaard De pensioenhervorming uitgeklaard INHOUDSTAFEL 1. HET VERVROEGD PENSIOEN... 2 1.1. SITUATIE VOOR DE HERVORMING... 2 1.2. SITUATIE VANAF 1 JANUARI 2013... 2 1.3. DE OVERGANGSMAATREGELEN... 3 1.3.1.Voor

Nadere informatie

INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR

INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR AANGIFTE SOCIALE RISICO'S INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR A S R Kwartaal:2013-04 Werkloosheid Inhoudstafel Inleiding... 5 Voor wie?... 6 Wanneer?...7 Wat invullen?... 8 Bijkomende informatie... 11 28/11/2013

Nadere informatie

Hervorming vrijwillige vierdagenweek en halftijdse vervroegde uittreding

Hervorming vrijwillige vierdagenweek en halftijdse vervroegde uittreding Hervorming vrijwillige vierdagenweek en halftijdse vervroegde uittreding This information is provided via our website and is explicitly subject to the websitedisclaimer: 1. Situering In 1995 heeft de wetgever

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt en toch actief

Arbeidsongeschikt en toch actief Arbeidsongeschikt en toch actief 2015 Inhoud Arbeidsongeschikt en toch actief Aanvraag bij de adviserend geneesheer 4 4 arbeidsongeschikteid was ik zelfstandige. Ik wil starten met een loontrekkende of

Nadere informatie

Nieuwe uitkeringen vanaf 1 mei 2011

Nieuwe uitkeringen vanaf 1 mei 2011 Nieuwe uitkeringen vanaf 1 mei 2011 Door de overschrijding van de index worden de bedragen van de sociale uitkeringen opnieuw aangepast. De bedragen zijn geldig vanaf 1 mei 2011. 1. KINDERBIJSLAGEN Gewone

Nadere informatie

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 Hoofdstuk 1. Situering 7 Hoofdstuk 2. Strategie/Beleidsluik 7 Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 9 Afdeling 1. Basiswetgeving 9 Afdeling 2. Afwijkingen

Nadere informatie

Sector van de vlasbereiding

Sector van de vlasbereiding Sector van de vlasbereiding 2014 Dit document is gebaseerd op de reglementering en de bedragen die op 15 oktober 2013 van toepassing waren. 1 De meeste zaken die in de textielagenda staan, zijn ook voor

Nadere informatie

CONVERSIETABEL AFWEZIGHEDEN VASTBENOEMDE PERSONEELSLEDEN

CONVERSIETABEL AFWEZIGHEDEN VASTBENOEMDE PERSONEELSLEDEN versie 2 (update 15/04/2015) in CONVERSIETABEL AFWEZIGHEDEN VASTBENOEMDE PERSONEELSLEDEN 101 werkelijk gepresteerde arbeid 102 zaterdag, zondag, of vervangdag 103 Wettelijke feestdag of vervangdag (geen

Nadere informatie

Met ingang van 1 september 2011 wordt het stelsel van VVP/ziekte volledig hervormd onder de modaliteiten die we hierna uiteenzetten.

Met ingang van 1 september 2011 wordt het stelsel van VVP/ziekte volledig hervormd onder de modaliteiten die we hierna uiteenzetten. Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel FLITSBERICHT VVKSO 2011-08-24 Verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte vanaf 1 september 2011 Tot in 2010-2011

Nadere informatie

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen 1 / 3 1.1.1 Rijksdienst voor Pensioenen Controle ~ P132 Zuidertoren 1060 BRUSSEL BELGIE Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen Nationaal nummer:.. -. 1 In te vullen

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» SCSZ/07/162 BERAADSLAGING NR. 07/059 VAN 6 NOVEMBER 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Alle entiteiten van de Federale politie Alle zones van de Lokale politie

Alle entiteiten van de Federale politie Alle zones van de Lokale politie FEDERALE POLITIE PERMANENTE NOTA Algemene directie van de Ondersteuning en het Beheer Uitgiftenummer DGS/DSJ/2014/7941/A Directie van de juridische dienst, Uitgiftedatum 28-02-2014 het contentieux en de

Nadere informatie

Leerkracht en verantwoordelijkheden

Leerkracht en verantwoordelijkheden Nonnemeersstraat 15 9000 Gent 09 267 12 99 info@hetperspectief.net www.hetperspectief.net LEV ~ Groep SO en HO Leerkracht en verantwoordelijkheden Schooljaar 2010-2011 Auteur: Griet Mathieu ~ Martine Baeyens

Nadere informatie

NIEUWIGHEDEN OP VLAK VAN HET PENSIOEN Januari 2013

NIEUWIGHEDEN OP VLAK VAN HET PENSIOEN Januari 2013 NIEUWIGHEDEN OP VLAK VAN HET PENSIOEN Januari 2013 1. Inleiding Eén van de eerste beslissingen van de regering Di Rupo I, had betrekking op de hervorming van de pensioenen. Intussen werden al heel wat

Nadere informatie

AANVULLENDE VAKANTIE AAN HET BEGIN OF BIJ DE HERVATTING VAN DE ACTIVITEIT

AANVULLENDE VAKANTIE AAN HET BEGIN OF BIJ DE HERVATTING VAN DE ACTIVITEIT AANVULLENDE VAKANTIE AAN HET BEGIN OF BIJ DE HERVATTING VAN DE ACTIVITEIT In België werd het recht op dagen tot voor kort volledig bepaald op basis van de prestaties die de werknemer in het jaar ervoor

Nadere informatie

Een melding ziekteverlof geldt voor alle opdrachten op alle niveaus uitgezonderd voor de opdrachten in het hoger onderwijs en omgekeerd.

Een melding ziekteverlof geldt voor alle opdrachten op alle niveaus uitgezonderd voor de opdrachten in het hoger onderwijs en omgekeerd. Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) 09 februari 2012 Ronald Gyselinck Een melding ziekteverlof geldt voor alle opdrachten op alle niveaus uitgezonderd voor de

Nadere informatie

BEDRIJF TITEL. Even weg uit de dagelijkse sleur 90 minuten tijdskrediet. 3 oktober 2013. Els De Coninck Dag van de Payroll Professional Jill Everaert

BEDRIJF TITEL. Even weg uit de dagelijkse sleur 90 minuten tijdskrediet. 3 oktober 2013. Els De Coninck Dag van de Payroll Professional Jill Everaert BEDRIJF TITEL Even weg uit de dagelijkse sleur 90 minuten tijdskrediet Els De Coninck Dag van de Payroll Professional Jill Everaert 3 oktober 2013 1 P R O G R A M M E Test uw kennis! Let s Quiz Oplossing

Nadere informatie

Wat is de weerslag van tijdskrediet op mijn pensioen? Welke regels gelden voor tijdskrediet? Bijvoorbeeld: Je zit in halftijds tijdskrediet vanaf je

Wat is de weerslag van tijdskrediet op mijn pensioen? Welke regels gelden voor tijdskrediet? Bijvoorbeeld: Je zit in halftijds tijdskrediet vanaf je je rechten op zak Tijdskrediet Tijdskrediet is een individueel recht om je loopbaan te onderbreken, je prestaties gedurende je loopbaan te verminderen. Dit recht garandeert je dat je achteraf terug aan

Nadere informatie

Aanvraag om uitkeringen loopbaanonderbreking

Aanvraag om uitkeringen loopbaanonderbreking Aanvraag om uitkeringen loopbaanonderbreking U wilt uw loopbaan gedeeltelijk of volledig onderbreken en daarbij een financiële tussenkomst van de RVA ontvangen. Met dit formulier kunt u onderbrekingsuitkeringen

Nadere informatie

de hervorming sociale bijdragen van zelfstandigen uitgelegd

de hervorming sociale bijdragen van zelfstandigen uitgelegd de hervorming sociale bijdragen van zelfstandigen uitgelegd ZelFSTAnDIge Inhoud 1. Basisprincipe 2 2. Aanpassing van de sociale bijdragen 2 3. Regularisatie 4 4. Pro-rata berekening bij onvolledige bijdragejaren

Nadere informatie

R A P P O R T Nr. 67 ------------------------------- RAPPORT BETREFFENDE HET TIJDSKREDIET - JAARLIJKSE EVALUATIE

R A P P O R T Nr. 67 ------------------------------- RAPPORT BETREFFENDE HET TIJDSKREDIET - JAARLIJKSE EVALUATIE R A P P O R T Nr. 67 ------------------------------- RAPPORT BETREFFENDE HET TIJDSKREDIET - JAARLIJKSE EVALUATIE ---------------- 9 november 2005 1.984-1 Blijde Inkomstlaan, 17-21 - 1040 Brussel Tel: 02

Nadere informatie

Als zelfstandige arbeid je belangrijkste (of enige) beroepsactiviteit is, dan ben je zelfstandige in hoofdberoep.

Als zelfstandige arbeid je belangrijkste (of enige) beroepsactiviteit is, dan ben je zelfstandige in hoofdberoep. 7. Het sociaal statuut van een zelfstandige ondernemer. ---------------------------------------------------------------- 7.1. Sociaal statuut zelfstandige. 7.1.1.Hoofdberoep Als zelfstandige arbeid je

Nadere informatie

Het sociaal statuut voor onthaalouders aangesloten bij een dienst

Het sociaal statuut voor onthaalouders aangesloten bij een dienst Het sociaal statuut voor onthaalouders aangesloten bij een dienst Helpdesk Sociaal Statuut Onthaalouders Linda Thielemans Sociaal Fonds voor de sector Opvang van Kinderen vzw Vlaamse social-profitfondsen

Nadere informatie

Out Sim. Handleiding te lezen voor gebruik

Out Sim. Handleiding te lezen voor gebruik Out Sim Handleiding te lezen voor gebruik Om tot een eenvormig statuut voor arbeiders en bedienden te komen, moeten er vanaf 1 januari 2014 nieuwe regels worden toegepast ingeval van beëindiging van een

Nadere informatie

Betreft : infoblad van de RVA T19 -Infoblad werknemers - ouderschapsverlof

Betreft : infoblad van de RVA T19 -Infoblad werknemers - ouderschapsverlof B 346/12 P/AD/GL/SVB Brussel, 16 augustus 2012 Uw corresp.: Guy Leten (317) AAN DE CENTRALES AAN DE GEWESTELIJK SECRETARISSEN T.A.V. DE DIENSTEN WERKLOOSHEID ARBEIDSRECHT WERKLOZENWERKING Betreft : infoblad

Nadere informatie

--------------------------

-------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 107 VAN 28 MAART 2013 BETREFFENDE HET KLIKSYSTEEM VOOR HET BEHOUD VAN DE AANVULLENDE VERGOEDING IN HET KADER VAN BEPAALDE STELSELS VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG

Nadere informatie

Pensioenen Stand van zaken op 20 januari 2012

Pensioenen Stand van zaken op 20 januari 2012 Pensioenen Stand van zaken op 20 januari 2012 Enkele zaken rond de pensioenregeling voor werknemers werden onlangs aangepast. We geven hier een beknopt overzicht van de nieuwe regeling zoals ze in de Wet

Nadere informatie