FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de brood- en banketbakkerij

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de brood- en banketbakkerij"

Transcriptie

1 PB 07 FAQ (G-026) REV /20 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de brood- en banketbakkerij Van toepassing vanaf: Opgesteld door: DG Controlebeleid Vincent Helbo Eva Mees Gecontroleerd door: De Directeur Transformatie-Distributie Vicky Lefevre Goedgekeurd door: De directeur-generaal, Herman Diricks Getekend V. Helbo Datum: Getekend V. Lefevre Datum: Getekend H. Diricks Datum:

2 PB 07 FAQ (G-026) REV /20 I. DOELSTELLINGEN EN TOEPASSINGSGEBIED De bedoeling van dit document is de vaak gestelde vragen, afkomstig van operatoren, auditoren,... aangaande de autocontrolegids voor de brood- en banketbakkerij (G-026) en de toepassing van de autocontrole in de sector van de brood- en banketbakkerij op te lijsten alsook de bijhorende antwoorden. Als de vragen betrekking hadden op meerdere onderwerpen, werden de antwoorden onderverdeeld in verschillende hoofdstukken: o Algemeenheden o Toepassingsgebied o Audit o Management o Traceerbaarheid o Producten o Lokalen o Uitrusting o HACCP o Goede praktijken II. NORMATIEVE REFERENTIES Verordening EG nr 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor de voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden Verordening (EG) nr. 852/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 inzake levensmiddelenhygiëne Verordening (EG) nr. 1069/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten en afgeleide producten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1774/2002 (verordening dierlijke bijproducten) Verordening (EU) nr. 142/2011 van de Commissie van 25 februari 2011 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 1069/2009 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten en afgeleide producten en tot uitvoering van Richtlijn 97/78/EG van de Raad wat betreft bepaalde monsters en producten die vrijgesteld zijn van veterinaire controles aan de grens krachtens Koninklijk besluit van 8 februari 1999 betreffende de handel en het gebruik van producten die bestemd zijn voor het voederen van dieren Koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen

3 PB 07 FAQ (G-026) REV /20 Koninklijk besluit van 28 juni 2011 betreffende het in de handel brengen en het gebruik van diervoeders Ministerieel besluit van 22 januari 2004 betreffende de modaliteiten voor de meldingsplicht in de voedselketen Ministerieel besluit van 24 oktober 2005 betreffende de versoepelingen van de toepassingsmodaliteiten van de autocontrole en de traceerbaarheid in sommige bedrijven van de levensmiddelensector Ministerieel besluit van 22 maart 2013 betreffende de versoepeling van de toepassingsmodaliteiten van de autocontrole en de traceerbaarheid in sommige inrichtingen in de voedselketen III. TERMEN, DEFINITIES EN BESTEMMELINGEN Termen en definities Gids: autocontrolegids voor de brood- en banketbakkerij (G-026) Gids detailhandel: gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de detailhandel in algemene voedingswaren (G-007) Gids voor de slagers: gids voor de autocontrole in de slagerij (G-003) Foodweb: Autocontrole: het geheel van maatregelen die door de exploitanten worden genomen om ervoor te zorgen dat de producten in alle stadia van de productie, verwerking en distributie die onder hun beheer vallen: - voldoen aan de wettelijke voorschriften inzake voedselveiligheid; - voldoen aan de wettelijke voorschriften inzake kwaliteit van de producten, waarvoor het Agentschap bevoegd is; - voldoen aan de voorschriften betreffende traceerbaarheid en toezicht op de effectieve naleving van deze voorschriften. Agentschap: Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Justering: handeling die bedoeld is om een meettoestel in staat van werking te brengen die overeenstemt met het gebruik. Vaak wordt de term kalibratie verkeerdelijk gebruikt in plaats van justering. In het kader van de validatie van autocontrolesystemen, kan de justering vervangen worden door een wijziging van de gemeten waarde ter compensatie van een systematische fout. Verificatie: bevestiging met tastbare bewijzen dat aan de specifieke voorschriften werd voldaan.

4 PB 07 FAQ (G-026) REV /20 2. Afkortingen ACS: autocontrolesysteem CA: correctieve acties CCP: kritisch controle punt CI: certificeringsinstelling FAVV: Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen GHP: Goede Hygiëne Praktijken GMP: Good Manufacturing Practices HACCP : Hazard Analysis and Critical Control Point KB: Koninklijk besluit MB: Ministerieel besluit NC: non-conformiteit NC A: non-conformiteit A NC B: non-conformiteit B PVA: punt van aandacht VO: verordening 3. Bestemmelingen Al wie belang heeft of betrokken is bij de autocontrole in de sector van de brooden banketbakkerij.

5 PB 07 FAQ (G-026) REV /20 IV. HISTORISCH OVERZICHT Identificatie van het document Wijzigingen Rechtvaardiging Van toepassing vanaf PB 07 FAQ (G-026) REV 0 Eerste versie van het document PB 07 FAQ (G-026) REV 1 Nieuw toepassinggebied Nieuw toepassinggebied Nieuwe vragen Nieuwe vragen PB 07 FAQ (G-026) REV 2 Nieuwe vragen Nieuwe vragen PB 07 FAQ (G-026) REV 3 Nieuwe vragen en correcties Nieuwe vragen en correcties PB 07 FAQ (G-026) REV 4 Nieuwe vragen Nieuwe vragen PB 07 FAQ (G-026) REV 5 Nieuwe vragen en correcties Nieuwe vragen en correcties Indien het niet de eerste versie van het document betreft, zijn de wijzigingen in vergelijking met de vorige versie aangeduid in rood opdat deze makkelijk terug te vinden zijn. De toevoegingen zijn onderlijnd en de verwijderde stukken zijn doorstreept.

6 PB 07 FAQ (G-026) REV /20 V. VRAAG/ANTWOORD (DISTRIBUTIE) Algemeenheden Kan een bakkerij een smiley bekomen? Ja, indien het gaat om een bakkerij die haar productie onmiddellijk aan de eindconsument verkoopt en dus actief is in de sector van de detailhandel. Alle activiteiten van de inrichting (activiteiten in de horecasector en de sector van de kleinhandel) moeten door een autocontrolesysteem gedekt zijn dat gevalideerd is door een certificerings- en inspectieorganisme. Neen, indien het gaat om een industriële bakkerij die haar productie aan andere operatoren verkoopt en dus actief is in de transformatiesector. 2. Moet een bakkerij die melk direct aan een boerderij koopt een specifieke activiteit aan het Agentschap melden? Ja, de operator moet een activiteit van koper van melk melden en een specifieke toelating krijgen. De volgende activiteit(en) moet(en) worden meegedeeld aan de PCE: koper van melk (PL2) + kopen bij een producent (AC4) + melk van melkgevende dieren andere dan koeien (PR86), en/of koper van melk (PL2) + kopen bij een producent (AC4) + melk van koeien (PR87) koper van melk kopen van melk afkomstig van een producent om deze in te zamelen, te verpakken, op te slaan, te koelen en te behandelen of te verwerken of om te verkopen aan andere inrichtingen. 3. Moet een bakker die kaas en/of fijne vleeswaren verkoopt voor die activiteit een bijkomende activiteit aangeven?

7 PB 07 FAQ (G-026) REV /20 Neen, als het gaat om door een leverancier voorverpakte kaas en/of fijne vleeswaren die in die vorm aan de kopers worden geleverd. In dat geval dekt de bakkerijactiviteit de bijkomende activiteit en volstaat het de volgende LAP te melden : PL10 bakkerij; AC68 productie en niet-ambulante kleinhandel; PR110 brood en verse patisserie. Ja, als het gaat om kaas en/of fijne vleeswaren die niet voorverpakt zijn of als de verpakking in de inrichting plaatsvindt. In dat geval moeten de volgende PAP worden gemeld : PL10 bakkerij; AC68 productie en niet-ambulante kleinhandel; PR110 brood en verse patisserie, en PL29 detailhandelaar; AC96 niet-ambulante detailhandel; PR55 nietvoorverpakte levensmiddelen of voorverpakte levensmiddelen met een houdbaarheid bij omgevingstemperatuur van minder dan drie maanden of gekoelde levensmiddelen. Toepassingsgebied Welke gids moet een operator gebruiken die brood produceert maar geen bakkerij heeft en zijn volledige productie verkoopt via automaten? In dergelijk geval moet de autocontrolegids voor de brood- en banketbakkerij (G-026) worden gebruikt. 2. Welke gids moet een operator gebruiken wiens enige activiteit erin bestaat brood te verkopen dat hij niet zelf produceert (verkoop in winkel of automaat)? In dergeljik geval moet de autocontrolegids voor de brood- en banketbakkerij (G-026) worden gebruikt. 3. Welke gids moet een operator gebruiken die diverse levensmiddelen verkoopt maar ook brood dat hij niet zelf produceert?

8 PB 07 FAQ (G-026) REV /20 Als hij slager is gebruikt hij de gids voor de slagers (G-003). In de andere gevallen gebruikt hij de gids voor de detailhandel (G-007). 4. Welke gids moet worden gebruikt door een winkel die aan bake off doet? Als die winkel alleen producten verkoopt die binnen het toepassingsgebied vallen van de autocontrolegids voor de brood- en banketbakkerij (G-026) moet gids G-026 worden gebruikt. Als die winkel daarentegen andere levensmiddelen verkoopt, moet de gids voor de detailhandel (G-007) worden gebruikt. 5. Kan een operator uit de sector brood- en banketbakkerij die rauwe melk gebruikt voor zijn volledige productie of voor een deel ervan, worden geauditeerd op basis van gids G-026? Gids G-026 is niet geschikt voor het auditen van een productie waarbij rauwe melk wordt gebruikt. Mits de voorschriften worden nageleefd mogen eventueel BRC, IFS of ISO22000 worden gebruikt voor dit type van productie. 6. Mag een bakker met twee vestigingseenheden (VEN 1 en VEN 2) die zijn producten in slechts één van zijn vestigingseenheden (VEN 1) vervaardigt, het autocontrolesysteem van zijn andere vestigingseenheid (VEN 2) op basis van gids G-026 laten auditeren? VEN 2 wordt beschouwd als een opslagplaats voor brood en mag op basis van gids G-026 worden geauditeerd. 7. Welke gids mag worden gebruikt door een bedrijf dat desserten op basis van chocolademousse produceert die met rauwe eieren gemaakt wordt?

9 PB 07 FAQ (G-026) REV /20 De gids G-026 (niet gids G-022 omdat gekoelde opslag vereist is). 8. Welke gids kan een bakker gebruiken als hij ook producent is van meel? De bakkerij-activiteit valt onder de gids G-026 en de maalderij-activiteit onder de gids G-020. Let op : de productie van rijstmeel valt niet onder het toepassingsgebied van de gids G-020. Momenteel is er geen gids voor deze laatste activiteit. Hierdoor kan de productie van rijstmeel met een privaat lastenboek geauditeerd worden (regel 80-20). De specifieke activiteit te melden is het volgende : PL43 fabrikant; AC124 malen; PR140 producten van plantaardige oorsprong. Audit Hoe wordt de onafhankelijkheid van de interne auditeur gecontroleerd in verhouding tot de activiteit die aan een audit wordt onderworpen (op basis van een organigram)? De meest eenvoudige oplossing is het gebruik van een organigram. De externe auditeur zal eveneens de interne auditeur kunnen ondervragen om aldus hieromtrent een opinie te kunnen krijgen. Management Voldoet een controle van de temperatuur per levering van een gamma producten? Over het algemeen is een controle per palet voldoende, omdat verondersteld wordt dat alle producten van dezelfde palet bij dezelfde

10 PB 07 FAQ (G-026) REV /20 temperatuur worden bewaard. Voor heel grote paletten, kan een controle op meerdere plaatsen van de palet nuttig zijn. 2. Wat wordt verstaan onder «pertinente informatie» over de leveranciers? Zijn dit de gegevens die voorkomen op een begeleidend document of voldoen de gegevens die voorkomen op Foodweb bood-on-web? Het betreft alle informatie die nodig is om de leverancier makkelijk en vlug te identificeren. 3. Onder welke voorwaarden mag een operator uit de distributiesector (bakker, slager, ) zijn gedeklasseerde producten leveren als diervoeding? De operatoren uit de distributiesector die gedeklasseerde producten de diervoeding als bestemming geven worden beschouwd als operatoren van de sector diervoeding en moeten de daarvoor geldende specifieke regelgeving naleven. Die activiteit; productie van grondstoffen voor de vervaardiging van diervoeders wordt beschouwd als een impliciete activiteit van distributeurs van levensmiddelen en moet niet bij het Agentschap worden aangegeven. Hoewel die activiteit in de sector diervoeding wordt beschouwd als een impliciete activiteit van de activiteit distributie van levensmiddelen moet wanneer het autocontrolesysteem van de activiteit distributie van levensmiddelen wordt geaudit ook de impliciete activiteit in de audit worden opgenomen. Let op : de hier beschreven voorschriften gelden voor gedeklasseerde levensmiddelen die geen specifieke verwerking ondergaan voordat zij naar diervoeding worden afgeleid. Voor levensmiddelen die wel eerst een specifieke verwerking ondergaan, wordt verwezen naar de omzendbrieven van het Agentschap over de diervoeding die beschikbaar zijn op de website van het FAVV.

11 PB 07 FAQ (G-026) REV /20 Onderstaande schema s kunnen worden gebruikt om de situatie van de onderneming met betrekking tot diervoeding vast te stellen. Oude gedeklasseerde levensmiddelen. Producten die niet van dierlijke oorsprong zijn* Om commerciële redenen gedeklasseerde levensmiddelen Wegens gevaar voor consumptie ongeschikte levensmiddelen (verontreiniging, schimmels, ) Afval Verboden in diervoeding Bestemd voor particulieren Bestemd voor beroepsmensen Het volstaat de goede hygiënepraktijken toe te passen die reeds bestaan voor levensmiddelen, het HACCP-plan voor levensmiddelen uit te breiden zodat het ook de gedeklasseerde producten omvat en risico s voor verontreiniging te vermijden tussen deklassering en verkoop. Toepassing van specifieke eisen voor diervoeding (zie specifieke wetgeving - gids G-001** kan ook een hulpmiddel zijn)

12 PB 07 FAQ (G-026) REV /20 Oude gedeklasseerde levensmiddelen Producten van dierlijke oorsprong*** Om commerciële redenen gedeklasseerde levensmiddelen Wegens gevaar voor menselijke consumptie ongeschikte levensmiddelen (verontreiniging, schimmels, ) Bestemd voor gezelschapsdieren Bestemd voor dieren die levensmiddelen voortbrengen Afval Verboden in de diervoeding Bestemd voor particulieren Bestemd voor beroepsmensen (kennel, fokker, VDB, ) Verboden Het volstaat de goede hygiënepratkijken toe te passen die reeds bestaan voor levensmiddelen, het HACCP-plan voor levensmiddelen uit te breiden zodat het ook de gedeklasseerde producten omvat en risico s voor verontreiniging te vermijden tussen deklassering en verkoop. Toelating van de FOD Volksgezondheid vereist voor de professionele gebruikers * brood, cake, gebak, deegwaren Deze producten worden niet beschouwd als dierlijke producten als ze geen vlees, vleesbereidingen, vis, schaaldieren, weekdieren, melk of rauwe eieren bevatten of daarmee in contact zijn geweest. Als melkproducten (andere dan rauwe melk), eiproducten (andere dan rauwe eieren), gelatine of honing als ingrediënt werden gebruikt bij de vervaardiging ervan en als het gehalte aan al deze ingrediënten samen groter is dan of gelijk aan het gehalte aan het belangrijkste van de andere ingrediënten, behoren deze producten tot de categorie van levensmiddelen van dierlijke oorsprong. ** Autocontrolegids Dierenvoeders *** Vlees, vleesbereidingen, vleesproducten, vis, schaaldieren, weekdieren, honing, melkproducten, eiproducten,.

13 PB 07 FAQ (G-026) REV /20 4. Aan welke verplichtingen inzake etikettering moeten gedeklasseerde levensmiddelen (met uitzondering van vlees en vis) die aan de consument worden geleverd als voeding voor gezelschapsdieren, voldoen? Indien de verkochte hoeveelheden aan beperkingen zijn onderworpen, met name < 10 kg, worden de voorschriften inzake etikettering beperkt. Op het etiket moet het volgende worden vermeld: het woord «voedermiddel», de naam van het voedermiddel (benaming van het product), het nettogewicht, naam van de verantwoordelijke of naam van het bedrijf alsook het adres van de operator. Deze gegevens kunnen eveneens via affichering in de verkoopruimte of via een begeleidend document aan de koper worden verstrekt. Vanaf 1 september 2010, zal ook moeten worden voorzien dat het lotnummer dat, bijvoorbeeld, de datum van verpakking kan zijn, op het etiket voorkomt. Traceerbaarheid Het Agentschap vraagt een uitgaand register bij te houden voor de producten die bestemd zijn voor andere operatoren. Is deze eis van toepassing voor alle exploitanten? Worden alle operatoren die geen eindconsumenten zijn beschouwd als «andere operatoren»? Ja,. met uitzondering van liefdadigheidsinstellingen en voedselbanken. Producten die bestemd zijn voor liefdadigheidsinstellingen en voedselbanken dienen niet in een uitgaand register te worden opgenomen. In dat geval volstaat dat een lijst wordt aangelegd met alle liefdadigheidsinstellingen en voedselbanken waaraan geleverd wordt. 2. Kunnen andere gegevens dan het lotnummer gebruikt worden om de traceerbaarheid van de producten te garanderen?

14 PB 07 FAQ (G-026) REV /20 Verschillende gegevens moeten geregistreerd worden in het kader van de traceerbaarheid van de producten. Eén van deze gegevens is de identificatie van producten. Dit kan gebeuren via het lotnummer, maar eveneens via andere pertinente middelen zoals de uiterste verbruiksdatum. Producten Bij welke temperatuur moet aan de consument verkocht consumptie-ijs worden bewaard? Consumptie-ijs moet bij een stabiele temperatuur van -18 C of lager worden bewaard (korte schommelingen tot niet meer dan -15 C zijn toegestaan tijdens het vervoer, de lokale distributie en in verkoopmeubilair). Bij wijze van afwijking wordt een stabiele temperatuur van -9 C of lager aanvaard voor de ambulante handel en de verkoop voor onmiddellijke consumptie (KB van 11 juni 2004). De bewaartijd van voor onmiddellijke consumptie bestemde producten die niet op een stabiele temperatuur van 18 C worden gehouden, wordt door de operator bepaald op basis van zijn risicoanalyse (een duur van 72 uur is aanvaardbaar). Lokalen Mogen de toiletten in de distributiesector rechtstreeks uitgeven op lokalen waar levensmiddelen worden opgeslagen, gehanteerd of verwerkt? Er moet een sas voorzien zijn tussen de toiletten en lokalen waar onverpakte levensmiddelen worden opgeslagen, gehanteerd of verwerkt. Een gang of een trap kan volstaan als sas. Dergelijk sas is echter niet nodig voor toiletten die uitgeven op lokalen waar enkel verpakte levensmiddelen worden opgeslagen.

15 PB 07 FAQ (G-026) REV /20 Uitrusting Indien na controle wordt vastgesteld dat een thermometer niet de correcte temperatuur weergeeft en de afwijking groot is, moet deze dan voor de justering aan een gespecialiseerde firma worden toevertrouwd? Wanneer een thermometer niet de correcte temperatuur weergeeft, kan de justering intern worden uitgevoerd. Het is niet verplicht dat dit wordt gedaan door een gespecialiseerde firma. Wanneer een thermometer niet de correcte temperatuur weergeeft en dit soort thermometer geen justering toelaat, kan de justering worden vervangen door een wijziging in de gemeten waarde om zodoende een systematische fout te voorkomen. De systematische fout moet echter stabiel of gering zijn (minder dan 1 C). Er moet geen maximum aanvaardbare systematische fout worden voorzien wanneer deze stabiel is. 2. Is een wasbak om de handen te wassen noodzakelijk in de verkoopruimte van een bakkerij?. In de vroegere verkoopruimten waar alleen brood of gebak worden verhandeld is dat niet vereist op voorwaarde dat in de nabijheid een wasbak beschikbaar is waar men de handen kan wassen (bijvoorbeeld in de aangrenzende ruimte). Als de ruimte wordt gerenoveerd moet een wasbak worden geïnstalleerd. Goede praktijken Binnen hoeveel tijd dienen de bakkerij- / patisserieproducten die bestemd zijn om diepgevroren te worden, de temperatuur van -18 C te bereiken? Het invriezen dient in regel zo snel mogelijk te gebeuren. Echter, bij het diepvriezen van de producten moet de temperatuur in maximaal 72 uur

16 PB 07 FAQ (G-026) REV /20 verminderd worden tot 18 C. Bovendien dient de temperatuur van gevoelige producten noodzakelijkerwijs binnen de 2 uur van 60 C naar 10 C gebracht te worden (advies van het wetenschappelijk comité van het FAVV). Hierbij dienen de volgende regels in acht genomen te worden : men dient zo klein mogelijke porties in te vriezen, bij een geschikte temperatuur en een goede luchtcirculatie, producten die ingevroren worden, dienen duidelijk geëtiketteerd te worden met vermelding van de invriesdatum ofwel moet via tracering eenduidig aan te tonen zijn wanneer de producten werden ingevroren, de producten worden maximaal 3 maanden bewaard. Indien de houdbaarheid van diepgevroren producten langer is dan deze 3 maanden, dan moet dit kunnen aangetoond worden via shelf-life-testen op o.a. microbiologisch en organoleptisch vlak. 2. Is het aanvaardbaar dat het personeel dat in het bedrijf aankomt om het werk aan te vangen, door de werkruimte moet gaan om zich naar de kleedkamer te begeven? Een logische flow van de medewerkers waarbij het personeel beschermende kledij aantrekt vooraleer de werkruimte te betreden, vormt een onderdeel van de GHP. Belangrijk hierbij is het bereiken van de doelstelling, zijnde geen verontreiniging van de werkruimte en/of de levensmiddelen. Bij het bepalen of een sas vóór de werkruimte om zich om te kleden al dan niet noodzakelijk is, kunnen verschillende parameters een rol spelen, zoals: - het type werkzaamheden in de werkruimte (vb. hanteren van risicovolle producten uit microbiologisch oogpunt, hanteren van verpakte producten, afwas ) - de afstand die het doorgaand personeel verwijderd blijft van de producten/werkzaamheden - het aantal personeelsleden dat de oversteek moet doen - de frequentie waarmee het personeel dergelijke oversteek moet doen - spreiding van de werkzaamheden in de tijd Tijdens de audit wordt geëvalueerd in welke mate deze situatie aanleiding kan geven tot verontreiniging van de werkruimte en/of de levensmiddelen.

17 PB 07 FAQ (G-026) REV /20 3. Valt het aanbieden van proevertjes aan de consument in de detailhandel onder de scope van de voor de sector detailhandel bestemde autocontrolegidsen of dient hiervoor de gids voor de horecasector te worden toegepast? Indien het gaat om het proeven van producten die met dat doel worden klaargemaakt, is het Agentschap van mening dat de scope van de voor de sector detailhandel bestemde autocontrolegidsen ook het proeven omvat. Het is dus niet nodig om voor die activiteit de gids van de horecasector te gebruiken. Bovendien is de aangifte van een horecaactiviteit bij het Agentschap hiervoor dus ook niet vereist. Let op : wanneer men consumenten laat proeven van producten moet de in de regelgeving vastgelegde temperatuur gerespecteerd worden.

18 PB 07 FAQ (G-026) REV /20 VI. VRAAG/ANTWOORD (TRANSFORMATIE) Algemeenheden Kan een industriële bakkerij (zonder winkel) een smiley bekomen? Neen, indien het gaat om een industriële bakkerij (zonder winkel) die haar productie aan andere operatoren verkoopt en dus actief is in de transformatiesector kan geen smiley worden bekomen. Toepassingsgebied Kan een operator uit de sector brood- en banketbakkerij die rauwe melk gebruikt voor zijn volledige productie of een deel ervan, worden geauditeerd op basis van gids G-026? Gids G-026 is niet geschikt voor het auditen van een productie waarbij rauwe melk wordt gebruikt. Mits de voorschriften worden nageleefd mogen eventueel BRC, IFS of ISO22000 worden gebruikt voor dit type van productie. 2. Mag een bakker met twee vestigingseenheden (VEN 1 en VEN 2) die zijn producten in slechts één van zijn vestigingseenheden (VEN 1) vervaardigt het autocontrolesysteem van zijn andere vestigingseenheid (VEN 2) op basis van gids G-026 laten auditeren? VEN 2 wordt beschouwd als een opslagplaats voor brood en mag op basis van gids G-026 worden geauditeerd. 3. Welke gids mag worden gebruikt door een bedrijf dat desserten op basis van chocolademousse produceert die met rauwe eieren gemaakt wordt?

19 PB 07 FAQ (G-026) REV /20 De gids G-026 (niet gids G-022 omdat gekoelde opslag vereist is). Lokalen Mogen de toiletten in de transformatiesector rechtstreeks uitgeven op een zone waar levensmiddelen worden opgeslagen? Nee, neemt men evenwel aan dat er geen rechtstreekse verbinding is als een gang, een trap of een sas aanwezig is. Goede praktijken Mogen ingevroren bakkerijproducten reeds vervoerd worden naar vrieshuizen terwijl de wettelijke temperatuur van 18 C nog niet bereikt is? Dit kan geaccepteerd worden onder de volgende voorwaarden (advies van het wetenschappelijk comité van het FAVV) : - de producten zijn voordien gekoeld in een snelvriezer tot onder 0 C, - de temperatuur in de laadruimte moet tijdens het transport tenminste -15 C bedragen. - deze transportstap kan beschouwd worden als een tussenstap in het productieproces, waarbij via de HACCPanalyse aangetoond moet worden dat er geen gevaren optreden qua voedselveiligheid en/of kwaliteit van de producten. De producten dienen tijdens deze transportstap beschouwd te worden als onafgewerkte producten die niet voor consumptie geschikt zijn, en waarvoor nog een bijkomende invriesstap voorzien wordt in een vrieshuis, - op de bijhorende transportdocumenten dient vermeld te worden dat de producten nog verder dienen ingevroren te worden, - in het vrieshuis worden de producten verder ingevroren tot de wettelijke temperatuur van -18 C is bereikt. De wettelijke

20 PB 07 FAQ (G-026) REV /20 temperatuur van 18 C dient bereikt te worden binnen de 72 uur (= periode die de tijd in het productiebedrijf + deze tijdens het transport + deze in het vrieshuis omvat), - men dient de nodige garanties te hebben van de verantwoordelijke van het vrieshuis dat de betreffende producten pas het vrieshuis zullen verlaten aan de wettelijke temperatuur van -18 C, - de temperatuur wordt bij de verschillende betrokken partijen (productiebedrijf transport vrieshuis) gevolgd en geregistreerd. 2. Binnen hoeveel tijd dienen de bakkerij- / patisserieproducten die bestemd zijn om diepgevroren te worden, de temperatuur van -18 C te bereiken? Het invriezen dient in regel zo snel mogelijk te gebeuren. Echter, bij het diepvriezen van de producten moet de temperatuur in maximaal 72 uur verminderd worden tot 18 C. Bovendien dient de temperatuur van gevoelige producten noodzakelijkerwijs binnen de 2 uur van 60 C naar 10 C gebracht te worden (advies van het wetenschappelijk comité van het FAVV). Hierbij dienen de volgende regels in acht genomen te worden : men dient zo klein mogelijke porties in te vriezen, bij een geschikte temperatuur en een goede luchtcirculatie, producten die ingevroren worden, dienen duidelijk geëtiketteerd te worden met vermelding van de invriesdatum ofwel moet via tracering eenduidig aan te tonen zijn wanneer de producten werden ingevroren, de producten worden maximaal 3 maanden bewaard. Indien de houdbaarheid van diepgevroren producten langer is dan deze 3 maanden, dan moet dit kunnen aangetoond worden via shelf-life-testen op o.a. microbiologisch en organoleptisch vlak.

FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de brood- en banketbakkerij

FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de brood- en banketbakkerij PB 07 FAQ (G-026) REV 2 2009-1/16 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de brood- en banketbakkerij Van toepassing vanaf:

Nadere informatie

FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de brood- en banketbakkerij (sector distributie)

FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de brood- en banketbakkerij (sector distributie) PB 07 FAQ (G-026) REV 0 2009-1/10 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de brood- en banketbakkerij (sector distributie)

Nadere informatie

FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de brood- en banketbakkerij in de sector transformatie

FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de brood- en banketbakkerij in de sector transformatie PB 07 FAQ (G-026 B2B) REV0 2014-1/8 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de brood- en banketbakkerij in de sector transformatie

Nadere informatie

FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de brood- en banketbakkerij

FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de brood- en banketbakkerij PB 07 FAQ (G-026) REV 3 2009-1/16 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de brood- en banketbakkerij Van toepassing vanaf:

Nadere informatie

FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de brood- en banketbakkerij

FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de brood- en banketbakkerij PB 07 FAQ (G-026) REV 4 2009-1/18 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de brood- en banketbakkerij Van toepassing vanaf:

Nadere informatie

FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de brood- en banketbakkerij in de sector transformatie

FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de brood- en banketbakkerij in de sector transformatie PB 07 FAQ (G-026 B2B) REV0 2014-1/7 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de brood- en banketbakkerij in de sector transformatie

Nadere informatie

FAQ - Gids autocontrolesysteem consumptie-ijsindustrie

FAQ - Gids autocontrolesysteem consumptie-ijsindustrie PB 07 FAQ (G-005) REV 2 2010-1/6 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Gids autocontrolesysteem consumptie-ijsindustrie Van toepassing vanaf: 11/10/2013 Opgesteld door: DG Controlebeleid

Nadere informatie

FAQ - Gids autocontrole voor de sector van de biscuit-, chocolade-, praline- en suikergoedindustrie

FAQ - Gids autocontrole voor de sector van de biscuit-, chocolade-, praline- en suikergoedindustrie PB 07 FAQ (G-022) REV 0 2011-1/5 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Gids autocontrole voor de sector van de biscuit-, chocolade-, praline- en suikergoedindustrie Van toepassing

Nadere informatie

FAQ - Gids autocontrole vissector

FAQ - Gids autocontrole vissector PB 07 FAQ (G-032) REV 1 2012-1/8 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Gids autocontrole vissector Van toepassing vanaf: 18-12-2012 Opgesteld door: DG Controlebeleid Vincent

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen PB 07 FAQ (G-019) REV 2 2009-1/10 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Gids voor het ontwikkelen van autocontrolesystemen bij de productie van voedingsmiddelen in de sectoren:

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen PB 07 FAQ (G-019) REV 3 2009-1/9 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Gids voor het ontwikkelen van autocontrolesystemen bij de productie van voedingsmiddelen in de sectoren:

Nadere informatie

FAQ - Sectorgids voor wegtransport en opslag in de voedselketen

FAQ - Sectorgids voor wegtransport en opslag in de voedselketen PB 07 FAQ (G-017) REV 0 2011-1/5 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Sectorgids voor wegtransport en opslag in de voedselketen Van toepassing vanaf: 15-02-2011 Opgesteld door:

Nadere informatie

FAQ - Gids Autocontrole: aardappelen, groenten, fruit verwerkende industrie en handel

FAQ - Gids Autocontrole: aardappelen, groenten, fruit verwerkende industrie en handel PB 07 FAQ (G-014) REV 1 2009-1/8 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Gids Autocontrole: aardappelen, groenten, fruit verwerkende industrie en handel Van toepassing vanaf: 15-04-2011

Nadere informatie

FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de sector van grootkeukens

FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de sector van grootkeukens PB 07 FAQ (G-025) REV 4 2010-1/11 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de sector van grootkeukens Van toepassing vanaf:

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen

Koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen PB 07 FAQ (G-019) REV 0 2009-2/6 I. DOELSTELLINGEN EN TOEPASSINGSGEBIED De bedoeling van dit document is de vaak gestelde vragen, afkomstig van operatoren, auditoren,... aangaande gids voor het ontwikkelen

Nadere informatie

FAQ - Gids autocontrole voor de sector van de biscuit-, chocolade-, praline- en suikergoedindustrie

FAQ - Gids autocontrole voor de sector van de biscuit-, chocolade-, praline- en suikergoedindustrie PB 07 FAQ (G-022) REV2 2014-1/6 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Gids autocontrole voor de sector van de biscuit-, chocolade-, praline- en suikergoedindustrie Van toepassing

Nadere informatie

FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de sector van grootkeukens

FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de sector van grootkeukens PB 07 FAQ (G-025) REV 3 2010-1/10 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de sector van grootkeukens Van toepassing vanaf:

Nadere informatie

FAQ - Gids autocontrolesysteem zuivelindustrie

FAQ - Gids autocontrolesysteem zuivelindustrie PB 07 FAQ (G-002) REV 2 2012-1/9 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Gids autocontrolesysteem zuivelindustrie Van toepassing vanaf: 09-09-2013 Opgesteld door: DG Controlebeleid

Nadere informatie

FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de groothandel in voedingswaren

FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de groothandel in voedingswaren PB 07 FAQ (G-039) REV 0 2012-1/10 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de groothandel in voedingswaren Van toepassing

Nadere informatie

FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de groothandel in voedingswaren

FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de groothandel in voedingswaren PB 07 FAQ (G-039) REV 3 2012-1/10 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de groothandel in voedingswaren Van toepassing

Nadere informatie

FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de sector van grootkeukens

FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de sector van grootkeukens PB 07 FAQ (G-025) REV 6-1/11 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de sector van grootkeukens Van toepassing vanaf: 23-02-2013

Nadere informatie

FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de groothandel in voedingswaren

FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de groothandel in voedingswaren PB 07 FAQ (G-039) REV 2 2012-1/10 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de groothandel in voedingswaren Van toepassing

Nadere informatie

FAQ - Gids autocontrolesysteem zuivelindustrie

FAQ - Gids autocontrolesysteem zuivelindustrie PB 07 FAQ (G-002) REV 3 2014-1/9 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Gids autocontrolesysteem zuivelindustrie Van toepassing vanaf : 22/10/2014 Opgesteld door: DG Controlebeleid

Nadere informatie

FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de HORECA sector

FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de HORECA sector PB 07 FAQ (G-023) REV 3 2007-1/10 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de HORECA sector Van toepassing vanaf: 10-09-2010

Nadere informatie

FAQ - Gids Autocontrole: aardappelen, groenten, fruit verwerkende industrie en handel

FAQ - Gids Autocontrole: aardappelen, groenten, fruit verwerkende industrie en handel PB 07 FAQ (G-014) REV 2 2009-1/11 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Gids Autocontrole: aardappelen, groenten, fruit verwerkende industrie en handel Van toepassing vanaf:

Nadere informatie

Verordening (EG) nr. 852/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 inzake levensmiddelenhygiëne

Verordening (EG) nr. 852/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 inzake levensmiddelenhygiëne PB 07 FAQ (G-007) REV 1 2007-2/13 I. DOELSTELLINGEN EN TOEPASSINGSGEBIED De bedoeling van dit document is de vaak gestelde vragen, afkomstig van operatoren, auditoren,... aangaande de gids voor de invoering

Nadere informatie

FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de HORECA sector

FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de HORECA sector PB 07 FAQ (G-023) REV 1 2007-1/9 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de HORECA sector Van toepassing vanaf: 30-10-2009

Nadere informatie

FAQ - Autocontrolegids Dierenvoeders

FAQ - Autocontrolegids Dierenvoeders PB 07 FAQ (G-001) REV 3 2011-1/10 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Autocontrolegids Dierenvoeders Van toepassing vanaf: 25-04-2013 Opgesteld door: DG Controlebeleid Jacques

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen

Koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen PB 07 FAQ (G-006) REV 1 2009-2/8 I. DOELSTELLINGEN EN TOEPASSINGGEBIED De bedoeling van dit document is de vragen, afkomstig van operatoren, auditoren,... aangaande de Generische autocontrolegids voor

Nadere informatie

FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de HORECA sector

FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de HORECA sector PB 07 FAQ (G-023) REV 6-1/13 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de HORECA sector Van toepassing vanaf: 02-05-2013 Opgesteld

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen PB 07 FAQ (G-018) REV 1 2009-1/9 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Generische autocontrolegids voor slachthuizen, uitsnijderijen en inrichtingen voor de vervaardiging van

Nadere informatie

FAQ - Gids Autocontrole: aardappelen, groenten, fruit verwerkende industrie en handel

FAQ - Gids Autocontrole: aardappelen, groenten, fruit verwerkende industrie en handel PB 07 FAQ (G-014) REV 3 2009-1/10 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Gids Autocontrole: aardappelen, groenten, fruit verwerkende industrie en handel Van toepassing vanaf:

Nadere informatie

FAQ - Gids autocontrolesysteem zuivelindustrie

FAQ - Gids autocontrolesysteem zuivelindustrie PB 07 FAQ (G-002) REV 4 2016-1/10 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Gids autocontrolesysteem zuivelindustrie Van toepassing vanaf: 13/05/2016 Opgesteld door: DG Controlebeleid

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen PB 07 FAQ (G-018) REV 4 2016-1/9 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Generische autocontrolegids voor slachthuizen, uitsnijderijen en inrichtingen voor de vervaardiging van

Nadere informatie

FAQ Versoepelingen in het kader van autocontrole en traceerbaarheid

FAQ Versoepelingen in het kader van autocontrole en traceerbaarheid 1 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ Versoepelingen in het kader van autocontrole en traceerbaarheid Versie 1 dd 2016-01-28 Van toepassing vanaf: 11/04/2016 Opgesteld door:

Nadere informatie

FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de sector van grootkeukens

FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de sector van grootkeukens PB 07 FAQ (G-025) REV 7 2010-1/13 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de sector van grootkeukens Van toepassing vanaf:

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen PB 07 FAQ (G-018) REV 2 2009-1/10 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Generische autocontrolegids voor slachthuizen, uitsnijderijen en inrichtingen voor de vervaardiging van

Nadere informatie

FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de detailhandel in algemene voedingswaren

FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de detailhandel in algemene voedingswaren PB 07 FAQ (G-007) REV 5 2007-1/20 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de detailhandel in algemene voedingswaren Van

Nadere informatie

FAQ - Gids Autocontrole: Aardappelen, groenten, fruit verwerkende industrie en handel

FAQ - Gids Autocontrole: Aardappelen, groenten, fruit verwerkende industrie en handel PB 07 FAQ (G-014) REV 3 4 201709-1/10 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Gids Autocontrole: Aardappelen, groenten, fruit verwerkende industrie en handel Van toepassing vanaf:

Nadere informatie

Verordening (EG) nr. 2073/2005 van de Commissie van 15 november 2005 inzake microbiologische criteria voor levensmiddelen

Verordening (EG) nr. 2073/2005 van de Commissie van 15 november 2005 inzake microbiologische criteria voor levensmiddelen PB 07 FAQ (G-007) REV 4 2007-2/19 I. DOELSTELLINGEN EN TOEPASSINGSGEBIED De bedoeling van dit document is de vaak gestelde vragen, afkomstig van operatoren, auditoren,... aangaande de gids voor de invoering

Nadere informatie

Omzendbrief met betrekking tot de toelating en erkenning voor hoevezuivelproducenten en het gebruik van de autocontrolegidsen

Omzendbrief met betrekking tot de toelating en erkenning voor hoevezuivelproducenten en het gebruik van de autocontrolegidsen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot de toelating en erkenning voor hoevezuivelproducenten en het gebruik van de autocontrolegidsen Referentie PCCB/S3/EME/1136184

Nadere informatie

Omzendbrief met betrekking tot de toelating en erkenning voor hoevezuivelproducenten en het gebruik van de autocontrolegidsen

Omzendbrief met betrekking tot de toelating en erkenning voor hoevezuivelproducenten en het gebruik van de autocontrolegidsen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot de toelating en erkenning voor hoevezuivelproducenten en het gebruik van de autocontrolegidsen Referentie PCCB/S3/EME/1136184

Nadere informatie

Omzendbrief met betrekking tot de toelating en erkenning voor hoevezuivelproducenten en het gebruik van de autocontrolegidsen

Omzendbrief met betrekking tot de toelating en erkenning voor hoevezuivelproducenten en het gebruik van de autocontrolegidsen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot de toelating en erkenning voor hoevezuivelproducenten en het gebruik van de autocontrolegidsen Referentie PCCB/S3/EME/1136184

Nadere informatie

Omzendbrief met betrekking tot de toelating en erkenning voor hoevezuivelproducenten en het gebruik van de autocontrolegidsen

Omzendbrief met betrekking tot de toelating en erkenning voor hoevezuivelproducenten en het gebruik van de autocontrolegidsen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot de toelating en erkenning voor hoevezuivelproducenten en het gebruik van de autocontrolegidsen Referentie PCCB/S3/NDZ/1136184

Nadere informatie

FAQ - Sectorgids autocontrole van de aannemers van land- en tuinbouwwerken voor de primaire plantaardige productie

FAQ - Sectorgids autocontrole van de aannemers van land- en tuinbouwwerken voor de primaire plantaardige productie PB 07 FAQ (G-033) REV 1 2009-1/8 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Sectorgids autocontrole van de aannemers van land- en tuinbouwwerken voor de primaire plantaardige productie

Nadere informatie

FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de detailhandel in algemene voedingswaren

FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de detailhandel in algemene voedingswaren PB 07 FAQ (G-007) REV 9 2007-1/23 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de detailhandel in algemene voedingswaren Van

Nadere informatie

FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de detailhandel in algemene voedingswaren

FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de detailhandel in algemene voedingswaren PB 07 FAQ (G-007) REV 10 2007-1/25 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de detailhandel in algemene voedingswaren Van

Nadere informatie

FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de detailhandel in algemene voedingswaren

FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de detailhandel in algemene voedingswaren PB 07 FAQ (G-007) REV 13 2007-1/26 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de detailhandel in algemene voedingswaren Van

Nadere informatie

Omzendbrief met betrekking tot slagerijscholen

Omzendbrief met betrekking tot slagerijscholen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot slagerijscholen Referentie PCCB/S3/EME/574427 Datum 04/06/2013 Huidige versie 2.0 Van toepassing vanaf Datum van

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen

Koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen PB 00 P 03 - REV 3 2005-2/14 I. DOELSTELLINGEN EN TOEPASSINGGEBIED Via deze procedure wordt er door het FAVV nagegaan of het onderzochte bedrijf voldoet aan de geldende wetgeving inzake de wettelijk opgelegde

Nadere informatie

Verordening (EG) nr. 852/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 inzake levensmiddelenhygiëne

Verordening (EG) nr. 852/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 inzake levensmiddelenhygiëne PB 07 FAQ (G-033) REV 0 2009-2/8 I. DOELSTELLINGEN EN TOEPASSINGGEBIED De bedoeling van dit document is de vragen, afkomstig van operatoren, auditoren,... aangaande de sectorgids autocontrole van de aannemers

Nadere informatie

FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN

FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN 22 MAART 2013. - Ministerieel besluit betreffende de van de toepassingsmodaliteiten van de en de traceerbaarheid

Nadere informatie

Goede Hygiëne Praktijken ( GHP ) De opmaak van een GHP-plan

Goede Hygiëne Praktijken ( GHP ) De opmaak van een GHP-plan Goede Hygiëne Praktijken ( GHP ) De opmaak van een GHP-plan Wetgeving KB 14-11-2003 Koninklijk besluit betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen KB 27-04-2007 Koninklijk

Nadere informatie

PB00-P13-REV Procedure: Vragen over autocontrole van op het terrein

PB00-P13-REV Procedure: Vragen over autocontrole van op het terrein Procedure: Vragen over autocontrole van op het terrein Van toepassing vanaf: 21/03/2006 I. DOELSTELLINGEN EN TOEPASSINGGEBIED Deze procedure heeft tot doelstelling vragen in verband met autocontrole afkomstig

Nadere informatie

Richtlijnen voor non-conformiteiten in het kader van de audits

Richtlijnen voor non-conformiteiten in het kader van de audits PB 00 L 01 - REV 2 2005-1/9 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Richtlijnen voor non-conformiteiten in het kader van de audits Van toepassing vanaf: 01-08-2010 Opgesteld door: Gecontroleerd

Nadere informatie

FAQ - Sectorgids autocontrole van de aannemers van land- en tuinbouwwerken voor de primaire plantaardige productie

FAQ - Sectorgids autocontrole van de aannemers van land- en tuinbouwwerken voor de primaire plantaardige productie PB 07 FAQ (G-033) REV 2 2009-1/9 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Sectorgids autocontrole van de aannemers van land- en tuinbouwwerken voor de primaire plantaardige productie

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen

Koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen PB 00 P 09 - REV 2 2005-2/13 I. DOELSTELLINGEN EN TOEPASSINGGEBIED Via deze procedure wordt er door het FAVV nagegaan of het onderzochte bedrijf voldoet aan de geldende wetgeving inzake de wettelijk opgelegde

Nadere informatie

FAQ - Sectorgids autocontrole van de aannemers van land- en tuinbouwwerken voor de primaire plantaardige productie

FAQ - Sectorgids autocontrole van de aannemers van land- en tuinbouwwerken voor de primaire plantaardige productie PB 07 FAQ (G-033) REV 7-1/13 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Sectorgids autocontrole van de aannemers van land- en tuinbouwwerken voor de primaire plantaardige productie

Nadere informatie

Module. Verkoop van non-food

Module. Verkoop van non-food Module Verkoop van non-food 1 Inhoudstafel 1. Inleiding 5 1.1 Toepassingsgebied 5 1.2 Hoe deze module toepassen? 5 2. Goede hygiënepraktijken 6 3. Processtroomdiagrammen 10 4. Kritische controlepunten

Nadere informatie

DIS 3006 Vleeswinkel -TRACEERBAARHEID [3006] v1

DIS 3006 Vleeswinkel -TRACEERBAARHEID [3006] v1 Provinciale dienst van : Datum : Veranwoordelijke controleur : Nr : Operator : N uniek : Adres : DIS 006 Vleeswinkel -TRACEERBAARHEID [006] v1 C: conform NC: Niet-conform NA: niet van toepassing H: hoofdstuk

Nadere informatie

Technische specificatie 2013/643/PCCB. Non-conformiteiten tijdens audits

Technische specificatie 2013/643/PCCB. Non-conformiteiten tijdens audits Technische specificatie 2013/643/PCCB Non-conformiteiten tijdens s versie versie 1 dd 22-04-13 In toepassing vanaf : 15-05-13 Verantwoordelijke administratie : Verantwoordelijke dienst : secretariaat :

Nadere informatie

FAQ - Gids voor de autocontrole in de slagerij

FAQ - Gids voor de autocontrole in de slagerij PB 07 FAQ (G-003) REV 4 2007-1/26 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Gids voor de autocontrole in de slagerij Van toepassing vanaf: 25-02-2011 Opgesteld door: DG Controlebeleid

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 11 mei 1992 betreffende mineralen en voorwerpen bestemd om met voedingsmiddelen in aanraking te komen

Koninklijk besluit van 11 mei 1992 betreffende mineralen en voorwerpen bestemd om met voedingsmiddelen in aanraking te komen PB 07 FAQ (G-003) REV 2 2007-2/23 I. DOELSTELLINGEN EN TOEPASSINGSGEBIED De bedoeling van dit document is de vragen, afkomstig van operatoren, auditoren,... aangaande de gids voor de autocontrole in de

Nadere informatie

Omzendbrief met betrekking tot de traceerbaarheid bij het verzenden van levensmiddelen van dierlijke oorsprong.

Omzendbrief met betrekking tot de traceerbaarheid bij het verzenden van levensmiddelen van dierlijke oorsprong. Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot de traceerbaarheid bij het verzenden van levensmiddelen van dierlijke oorsprong. Referentie PCCB/S2/GDS/891700

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief betreffende versleping van de diervoeders Huidige versie Referenties PCCB/S1/626741 Datum 15/03/2011 Trefwoorden Kruisverontreiniging,

Nadere informatie

T e c h n i s c h e s p e c i f i c a t i e / / P C C B

T e c h n i s c h e s p e c i f i c a t i e / / P C C B Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 2016 / 1082 / PCCB T e c h n i s c h e s p e c i f i c a t i e 2 0 1 6 / 1 0 8 2 / P C C B B e p a l e n v a n d e a u d i t d u u r e n f r e

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot erkenning-/registratievoorwaarden van opslagbedrijven van dierlijke bijproducten en afgeleide producten die niet

Nadere informatie

FAQ. 2. Op wie heeft de Europese Verordening 183/2005 betrekking?

FAQ. 2. Op wie heeft de Europese Verordening 183/2005 betrekking? FAQ 1. Waaruit bestaat de Europese Verordening 183/2005? Deze nieuwe Verordening bepaalt de voorschriften voor diervoederhygiëne. Alle verschillende activiteiten in de diervoederketen worden onderverdeeld

Nadere informatie

HACCP & ALLERGENEN. Voorlichtingscel FAVV

HACCP & ALLERGENEN. Voorlichtingscel FAVV HACCP & ALLERGENEN Voorlichtingscel FAVV Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Opgericht in 2000 Bevoegdheden: Voedselveiligheid Dierengezondheid Plantenbescherming Van riek tot vork

Nadere informatie

DIS 2179 Horeca / grootkeukens / melkkeukens : traceerbaarheid [2179] v7

DIS 2179 Horeca / grootkeukens / melkkeukens : traceerbaarheid [2179] v7 Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator :... N uniek... Adres :...... DIS 2179 Horeca / grootkeukens / melkkeukens : traceerbaarheid [2179] v7 C : conform

Nadere informatie

Omzendbrief met betrekking tot de validatie van het autocontrolesysteem in het kader van export naar derde landen

Omzendbrief met betrekking tot de validatie van het autocontrolesysteem in het kader van export naar derde landen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot de validatie van het autocontrolesysteem in het kader van export naar derde landen Referentie PCCB/S4/1220694 Datum

Nadere informatie

PROCEDURE EQUIVALENTIE VAN BEPAALDE AUDITREFERENTIELEN MET DE AUTOCONTROLEGIDSEN

PROCEDURE EQUIVALENTIE VAN BEPAALDE AUDITREFERENTIELEN MET DE AUTOCONTROLEGIDSEN Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 2014/767/PCCB PROCEDURE EQUIVALENTIE VAN BEPAALDE AUDITREFERENTIELEN MET DE AUTOCONTROLEGIDSEN Versie 1 dd 8-07-14 In toepassing vanaf 28-07-14

Nadere informatie

Omzendbrief met betrekking tot de validatie van het autocontrolesysteem in het kader van export naar derde landen

Omzendbrief met betrekking tot de validatie van het autocontrolesysteem in het kader van export naar derde landen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot de validatie van het autocontrolesysteem in het kader van export naar derde landen Referentie PCCB/S4/1220694 Datum

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief betreffende het verzamelen van eieren van leghennen in het slachthuis met het oog op de valorisatie ervan door de fabrikanten van

Nadere informatie

Omzendbrief betreffende de verplichte specifieke hygiënemaatregelen voor de productie van kiemgroenten

Omzendbrief betreffende de verplichte specifieke hygiënemaatregelen voor de productie van kiemgroenten Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief betreffende de verplichte specifieke hygiënemaatregelen voor de productie van kiemgroenten Kenmerk PCCB/S1/DME/883675 Datum 03/07/2012

Nadere informatie

PRI 2563 Productie van voedermiddelen andere dan voor eigen gebruik op het landbouwbedrijf en andere dan akkerbouwgewassen - Traceerbaarheid [2563] v2

PRI 2563 Productie van voedermiddelen andere dan voor eigen gebruik op het landbouwbedrijf en andere dan akkerbouwgewassen - Traceerbaarheid [2563] v2 Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator :... N uniek... Adres :...... PRI 2563 Productie van voedermiddelen andere dan voor eigen gebruik op het landbouwbedrijf

Nadere informatie

Omzendbrief met betrekking tot materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in aanraking te komen.

Omzendbrief met betrekking tot materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in aanraking te komen. Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in aanraking te komen. Referentie PCCB/S3/CDP/5200333 Datum

Nadere informatie

Omzendbrief met betrekking de bewaartemperatuur en duur van levensmiddelen in de detailhandel

Omzendbrief met betrekking de bewaartemperatuur en duur van levensmiddelen in de detailhandel Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking de bewaartemperatuur en duur van levensmiddelen in de detailhandel Referentie PCCB/S3/VCT/1339943 Datum 28/10/2016

Nadere informatie

Dit document is gebaseerd op het business plan van het Agentschap en de waarden opgenomen in de gidsen.

Dit document is gebaseerd op het business plan van het Agentschap en de waarden opgenomen in de gidsen. TECHNISCHE SPECIFICATIE VOOR HET BEPALEN VAN HET AANTAL MANDAGEN EN VAN DE FREQUENTIE BIJ AUDITS IN HET KADER VAN DE VALIDATIES VAN AUTOCONTROLESYSTEMEN Versie 14-12-07 I. INLEIDING De bedoeling van dit

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. FAQ Autocontrole. Van toepassing vanaf: 25-03-2011

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. FAQ Autocontrole. Van toepassing vanaf: 25-03-2011 PB 07 FAQ INTERNET REV 7 2007-1/52 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ Autocontrole Van toepassing vanaf: 25-03-2011 Opgesteld door: DG Controlebeleid met medewerking van DG

Nadere informatie

PB 00 L 01 - REV /8

PB 00 L 01 - REV /8 PB 00 L 01 - REV 0 2005-1/8 PB 00 L 01 - REV 0 2005-2/8 I. DOELSTELLINGEN EN TOEPASSINGGEBIED Een audit is een methodisch en onafhankelijk onderzoek met als doel na te gaan of de activiteiten en resultaten

Nadere informatie

FAQ Materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in contact te komen

FAQ Materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in contact te komen PB 07 FAQ XXX REV 1 2016-1/15 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ Materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in contact te komen Van toepassing vanaf: 13/03/2017

Nadere informatie

Op weg naar veilig voedsel in grootkeukens

Op weg naar veilig voedsel in grootkeukens Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Op weg naar veilig voedsel in grootkeukens Katrien Beullens FAVV - DG Controlebeleid Inhoud Minimale wettelijke vereisten Registratie/toelating

Nadere informatie

FAQ - Sectorgids autocontrole van de aannemers van land- en tuinbouwwerken voor de primaire plantaardige productie

FAQ - Sectorgids autocontrole van de aannemers van land- en tuinbouwwerken voor de primaire plantaardige productie PB 07 FAQ (G-033) REV 5-1/11 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Sectorgids autocontrole van de aannemers van land- en tuinbouwwerken voor de primaire plantaardige productie

Nadere informatie

3115 PRI-TRA Autocontrolesysteem bij NIET gevalideerd/gecertificeerd ACS AUTOCONTROLE [3115] v1

3115 PRI-TRA Autocontrolesysteem bij NIET gevalideerd/gecertificeerd ACS AUTOCONTROLE [3115] v1 Provinciale dienst van : Datum : Veranwoordelijke controleur : Nr : Operator : N uniek : Adres : 115 PRI-TRA Autocontrolesysteem bij NIET gevalideerd/gecertificeerd ACS AUTOCONTROLE [115] v1 C: conform

Nadere informatie

Informatieblad Transport van levensmiddelen, diervoeders en dierlijke bijproducten.

Informatieblad Transport van levensmiddelen, diervoeders en dierlijke bijproducten. Informatieblad Transport van levensmiddelen, diervoeders en dierlijke bijproducten. Nadere uitwerking van de Hygiënecode Transport Opslag en Distributie en de Hygiënecode Diervoedersector Wegtransport

Nadere informatie

Technische fiche activiteit TRA ACT 125 versie n 2 11/06/2015

Technische fiche activiteit TRA ACT 125 versie n 2 11/06/2015 Korte omschrijving Fabrikant meststoffen dierlijke bijproducten Beschrijving Code Plaats Fabrikant PL43 Activiteit Vervaardiging AC39 Product Meststoffen, bodemverbeterende middelen, teeltsubstraten PR128

Nadere informatie

FAQ bij de autocontrolegidsen in de B2C-sector

FAQ bij de autocontrolegidsen in de B2C-sector PB 07 FAQ B2C REV 2 2014-1/36 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ bij de autocontrolegidsen in de B2C-sector Van toepassing vanaf : 28/07/2015 Opgesteld door: DG Controlebeleid

Nadere informatie

Omzendbrief met betrekking tot de erkenning in het kader van de handelsnormen groenten en fruit

Omzendbrief met betrekking tot de erkenning in het kader van de handelsnormen groenten en fruit Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot de erkenning in het kader van de handelsnormen groenten en fruit Referentie PCCB/S1/LSW/1352788 Datum 03/03/2016

Nadere informatie

Toelatingsvoorwaarden voor opslagbedrijven voor producten afkomstig van categorie 2- en 3 materiaal

Toelatingsvoorwaarden voor opslagbedrijven voor producten afkomstig van categorie 2- en 3 materiaal Toelatingsvoorwaarden voor opslagbedrijven voor producten afkomstig van categorie 2- en 3 materiaal Bijlage III.7.1. bij het koninklijk besluit van 16 januari 2006 tot vaststelling van de nadere regels

Nadere informatie

TRA 3028 Vlees en afgeleide producten - TRACEERBAARHEID [3028] v1

TRA 3028 Vlees en afgeleide producten - TRACEERBAARHEID [3028] v1 Provinciale dienst van : Datum : Veranwoordelijke controleur : Nr : Operator : N uniek : Adres : TRA 028 Vlees en afgeleide producten - TRACEERBAARHEID [028] v C: conform NC: Niet-conform NA: niet van

Nadere informatie

FAQ OCI. 4) Zijn er modelcertificaten ter beschikking voor de controleorganismen?

FAQ OCI. 4) Zijn er modelcertificaten ter beschikking voor de controleorganismen? PB 07 FAQ INTERNET REV 0 2007-1/7 FAQ OCI 1) Worden de auditoren van de CI s erkend door het FAVV? 2) Dient de vereiste van twee jaar ervaring voor auditoren die audits in een bepaalde sector willen uitvoeren,

Nadere informatie

Bijlage III Inrichtingen waarvan de activiteiten onderworpen zijn aan een toelating door het Agentschap

Bijlage III Inrichtingen waarvan de activiteiten onderworpen zijn aan een toelating door het Agentschap Bijlage III Inrichtingen waarvan de activiteiten onderworpen zijn aan een toelating door het Agentschap 1. Voedingsmiddelen 1.1. Inrichtingen voor de De fabricage, de verwerking en het in de fabricage,

Nadere informatie

Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen 2012R0028 NL 25.06.2012 001.001 1 Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen B VERORDENING (EU) Nr. 28/2012 VAN DE COMMISSIE van

Nadere informatie

Module. Productie van belegde broodjes

Module. Productie van belegde broodjes Module Productie van belegde broodjes 1 Inhoudstafel 1. Inleiding 5 1.1 Toepassingsgebied 5 1.2 Hoe deze module toepassen? 5 2. Goede hygiënepraktijken 6 3. Processtroomdiagrammen 7 4. Kritische controlepunten

Nadere informatie

FAQ - Gids voor de autocontrole in de slagerij

FAQ - Gids voor de autocontrole in de slagerij PB 07 FAQ (G-003) REV 5 2007-1/26 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Gids voor de autocontrole in de slagerij Van toepassing vanaf: 02-05-2011 Opgesteld door: DG Controlebeleid

Nadere informatie

Wat heeft de school te maken met het FAVV?

Wat heeft de school te maken met het FAVV? Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Wat heeft de school te maken met het FAVV? Voorlichtingscel FAVV 1 Inhoud Oorsprong structuur FAVV Registratie toelating Autocontrole Versoepelingen

Nadere informatie

Minimumeisen didactische leskeukens met de nadruk op voedselveiligheid. Laatste nieuwe wetgeving

Minimumeisen didactische leskeukens met de nadruk op voedselveiligheid. Laatste nieuwe wetgeving Minimumeisen didactische leskeukens met de nadruk op voedselveiligheid Laatste nieuwe wetgeving VISIE VAN HET FAVV OP DIDACTISCHE LESKEUKENS Didactische leskeukens = klaslokalen of laboratoria waar beginselen

Nadere informatie

FAQ Audit. 7) In hoeverre mag op de checklistaudit de quotering 0 (= niet beoordeeld) gebruikt worden?

FAQ Audit. 7) In hoeverre mag op de checklistaudit de quotering 0 (= niet beoordeeld) gebruikt worden? PB 07 FAQ INTERNET REV 1 2007-1/11 FAQ Audit 1) Mogen foto s gebruikt worden om niet opnieuw naar het bedrijf te moeten in geval van een NC A tijdens een audit en wanneer een visuele controle noodzakelijk

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot het vervoer van niet volledig doorkoeld varkensbloed en niet volledig doorkoelde karkassen en karkasdelen van runderen,

Nadere informatie