De verkeersvriendelijke tunnel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De verkeersvriendelijke tunnel"

Transcriptie

1 De verkeersvriendelijke tunnel Een RAMS-benadering om zowel veiligheid als beschikbaarheid te borgen NVRB, 22 januari 2013 Ronald Mante, Hoofd Steunpunt Tunnelveiligheid 22 januari 2013

2 De verkeersvriendelijke tunnel Veilig Beschikbaar voor de weggebruiker 2 22 januari 2013

3 De beheervriendelijke tunnel Makkelijk onderhoudbaar. Tegen aanvaardbare (life cycle) kosten voor de tunnelbeheerder 3 22 januari 2013

4 Spanningsveld Als veiligheid niet gegarandeerd, dan tunnel dicht ten behoeve van onderhoud; vereiste veiligheid en beschikbaarheid stellen daarom eisen aan betrouwbaarheid Falende voorzieningen gaan ten koste van de veiligheid en beschikbaarheid (onderhoud!) Veiligheid Extra betrouwbaarheid is niet altijd hogere beschikbaarheid; redundantie vraagt meer onderhoud! Spanningsveld Betrouwbaarheid Beschikbaarheid Onderhoud 4 22 januari 2013

5 Benadering om spanningveld op te lossen Voldoen aan veiligheidsnormen voor persoonlijk risico en groepsrisico Veiligheidseisen Herstelprioriteiten bij falen (inspectie- en testfrequenties moeten hier zoveel mogelijk bij aan sluiten) In QRA aangehouden betrouwbaarheidseisen Maatgevende eisen (veiligheid of beschikbaarheid) zijn van toepassing Betrouwbaarheidseisen Benodigd onderhoud om blijvend aan Faaldefinities tunnelveiligheid, met bijbehorende herstelprioriteiten en beheersmaatregelen betrouwbaarheidseisen te voldoen Onderhoudseisen Beschikbaarheidseisen Benodigde betrouwbaarheid voor beschikbaarheid Beschikbare perioden en/of tijdsduur voor preventief en correctief onderhoud, inclusief inspecties en tests Eis tunnelbeheerder, met betrekking tot gewogen beschikbaarheid tunnel (nietbeschikbaarheid zoveel mogelijk op tijdstippen met (relatief) weinig hinder voor weggebruikers) Toets ontwerp en benodigd onderhoud aan beschikbaar budget; zonodig optimaliseren Eisen life cycle kosten ( ) 5 22 januari 2013

6 Inhoud presentatie 1. Betrouwbaarheidseisen in kader veiligheid (Veiligheidskritische Functies) 2. Betrouwbaarheidseisen in kader van beschikbaarheid (o.a. faaldefinities tunnelveiligheid) 3. Synthese 3. Instandhouding 6 22 januari 2013

7 1. Betrouwbaarheidseisen in kader veiligheid: Veiligheidskritische functies (VKF s) 7 22 januari 2013

8 In QRA aangehouden betrouwbaarheidseisen Voldoen aan veiligheidsnormen voor persoonlijk risico en groepsrisico Herstelprioriteiten bij falen (inspectie- en testfrequenties moeten hier zoveel mogelijk bij aan sluiten) Veiligheidseisen Maatgevende eisen (veiligheid of beschikbaarheid) zijn van toepassing Betrouwbaarheidseisen Benodigd onderhoud om blijvend aan Faaldefinities tunnelveiligheid, met bijbehorende herstelprioriteiten en beheersmaatregelen betrouwbaarheidseisen te voldoen Onderhoudseisen Beschikbaarheidseisen Benodigde betrouwbaarheid voor beschikbaarheid Beschikbare perioden en/of tijdsduur voor preventief en correctief onderhoud, inclusief inspecties en tests Eis tunnelbeheerder, met betrekking tot gewogen beschikbaarheid tunnel (nietbeschikbaarheid zoveel mogelijk op tijdstippen met (relatief) weinig hinder voor weggebruikers) Toets ontwerp en benodigd onderhoud aan beschikbaar budget; zonodig optimaliseren Eisen life cycle kosten ( ) 8 22 januari 2013

9 Waarom aandacht voor veiligheidskritische functies Automatisering steeds belangrijker in tunnels Ontwikkelen veilige en betrouwbare software blijkt lastig Onduidelijk welke onderdelen van de software cruciaal c.q. kritisch zijn voor de veiligheid Dus: onduidelijk welke eisen moeten worden gesteld en in welke mate moet worden aangetoond dat aan de eisen wordt voldaan 9 22 januari 2013

10 Waarom aandacht voor veiligheidskritische functies (2) Resultaat: Bij tunnelprojecten worden hoge prestatie- en betrouwbaarheidseisen gesteld aan alle veiligheidsfuncties, dus aan het totale besturingssysteem Hoge complexiteit, vertragingen in projectplanningen en hoge kosten januari 2013

11 Wat zijn veiligheidskritische functies? Geautomatiseerde veiligheidssystemen, die autonoom ingrijpen, op basis van bepaalde detecties. Veiligheidskritisch : geautomatiseerde systemen met grote bijdrage aan reductie risico voor weggebruikers Het gaat hierbij om functionele veiligheid:het veilig functioneren van technische, software intensieve systemen Veilig functioneren betekent: Het systeem doet wat het moet doen Met voldoende betrouwbaarheid Bij falen is sprake van fail safe gedrag januari 2013

12 Wat zijn veiligheidskritische functies? (2) januari 2013

13 Gevolgde aanpak Analyse in de geest van IEC Uitgangspunt: aanwezige voorzieningen en geautomatiseerde systemen in tunnel conform RWS-tunnelstandaard Berekening Risk Reduction Factor (RRF) van de aanwezige voorzieningen met behulp van QRA-tunnels 2.0 Bepaling betrouwbaarheidseis geautomatiseerde systemen / veiligheidskritische functies op basis van RRF, volgens IEC januari 2013

14 Gevolgde aanpak (2) januari 2013

15 Resultaten / Conclusies Veiligheidskritische functies zijn: 1. Automatisch inschakelen ventilatie 2. Automatisch in gereedheid brengen veilige vluchtweg: 1. Zonodig ontgrendelen vluchtdeuren 2. Inschakelen overdrukventilatie (bij MTK) 3. Inschakelen verlichting (bij MTK) 3. Voorkomen onbeheerst neergaan afsluitboom bij automatisch afsluiten tunnel januari 2013

16 Prestatie-eisen veiligheidskritische functies Safety Instrum ented System (SIL = 1 o r 2) Controller (log ic solver) Sense (T = t1 ) Actuate (T = t2 ) Sensor Actuator Timing = ΔT = t2 t januari 2013

17 Prestatie-eisen veiligheidskritische functies (2) Automatisch opstarten ventilatie Sense Logic Actuate Time Zichtmeting (k > 0,012/m), of: Detectie openen hulppost + detectie uitnemen slanghaspel, of: Detectie openen hulppost + detectie uitnemen draagbaar brandblusapparaat. Inschakelen tunnelventilatie in de incidentbuis op 50% van volledig vermogen + alarmsignaal naar de operator. 60 seconden (reactietijd zichtmeting + reactietijd besturing + tijd benodigd om 50% ventilatievermogen te bereiken) Toegestane faalkans < 0,02 per aanvraag januari 2013

18 Prestatie-eisen veiligheidskritische functies (3) Automatisch in gereedheid brengen veilige vluchtweg Sense Logic Actuate Time Zichtmeting (k > 0,012/m) of: Detectie openen hulppost + detectie uitnemen slanghaspel, of: Detectie openen hulppost + detectie uitnemen draagbaar brandblusapparaat a.zonodig vergrendelde vluchtdeuren ontgrendelen; b.zonodig deuren in de vluchtroute die toegang geven tot ruimten anders dan de vluchtroute vergrendelen; c.mechanische overdrukventilatie in veilige ruimte (middentunnelkanaal) starten; d.vluchtwegverlichting op het juiste niveau zetten; e. Vluchtwegbordjes in MTK inschakelen in juiste vluchtrichting. 75 seconden: (reactietijd zichtmeting + reactietijd besturing+ benodigde tijd om overdruk op te bouwen in MTK) Toegestane faalkans a t/m c: zie tabel hierna d en e: overeenkomstig faalkans gebruikelijke COTScomponenten (Commercial Off The Shelf) januari 2013

19 Prestatie-eisen veiligheidskritische functies (4) Automatisch in gereedheid brengen veilige vluchtweg Toegestane faalkans ont-/vergrendelen vluchtdeuren en inschakelen overdrukventilatie Frequentie van file voorbij tunnel Hoog (5x / week) Normaal (1x / week) Laag (1x / 2 weken) Filevermijdingssysteem Tunnellengte < 500m < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 500m 1.000m < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0, m 1.250m < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0, m 2.500m < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0, m 5.000m < 0,005 < 0,005 < 0,01 < 0,01 > 5.000m < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,01 Legenda RRF < < RRF < 500 RRF > januari 2013

20 Prestatie-eisen veiligheidskritische functies (5) Voorkomen onbeheerst afsluiten tunnelbuis (bij automatische afsluiting) Sense Logic Actuate Time Slagboom: bij commando neer nagaan: ostatus VRI ( rood of uit ) VRI: bij commando rood nagaan: ostatus MTM (snelheidsverlaging 70 / 50 ingesteld of niet). Slagboom: oindien VRI niet rood, dan commando rood naar VRI; oindien VRI na commando nog steeds niet rood, dan slagboom niet neer. oindien VRI na commando wel rood, dan slagboom neer. VRI: oindien MTM geen snelheidsverlaging, dan commando snelheidsverlaging naar MTM; oindien MTM na commando nog steeds geen snelheidsverlaging, dan VRI niet op rood ; oindien MTM na commando wel snelheidsverlaging, dan VRI op rood 5 seconden (reactietijd besturing) Toegestane faalkans Slagboom: < 0,00385 per aanvraag VRI: < 0,0154 per aanvraag januari 2013

21 Aantoonbaarheid Veiligheidskritische functies en CK: toon betrouwbaarheid aan met foutenboomanalyse, waarbij betrouwbaarheid software wordt gekwantificeerd met TOPAAS Er is sprake van falen als functie niets doet, de verkeerde dingen doet of te laat iets doet Overige veiligheidsvoorzieningen: pas betrouwbaarheid toe die in de praktijk eenvoudig haalbaar is met COTS. De betrouwbaarheid hoeft hierbij niet te worden aangetoond met een foutenboomanalyse, maar moet in de ontwerpdocumentatie wel aannemelijk worden gemaakt januari 2013

22 2. Betrouwbaarheidseisen in kader beschikbaarheid: Faaldefinities tunnelveiligheid januari 2013

23 In QRA aangehouden betrouwbaarheidseisen Voldoen aan veiligheidsnormen voor persoonlijk risico en groepsrisico Herstelprioriteiten bij falen (inspectie- en testfrequenties moeten hier zoveel mogelijk bij aan sluiten) Veiligheidseisen Maatgevende eisen (veiligheid of beschikbaarheid) zijn van toepassing Betrouwbaarheidseisen Benodigd onderhoud om blijvend aan Faaldefinities tunnelveiligheid, met bijbehorende herstelprioriteiten en beheersmaatregelen betrouwbaarheidseisen te voldoen Onderhoudseisen Beschikbaarheidseisen Benodigde betrouwbaarheid voor beschikbaarheid Beschikbare perioden en/of tijdsduur voor preventief en correctief onderhoud, inclusief inspecties en tests Eis tunnelbeheerder, met betrekking tot gewogen beschikbaarheid tunnel (nietbeschikbaarheid zoveel mogelijk op tijdstippen met (relatief) weinig hinder voor weggebruikers) Toets ontwerp en benodigd onderhoud aan beschikbaar budget; zonodig optimaliseren Eisen life cycle kosten ( ) januari 2013

24 Beschikbaarheidseisen tunnel Beschikbaarheidseisen tunnel worden bepaald door het maatschappelijk / economisch belang van de weg waarin de tunnel is gelegen voor het totale snelwegnetwerk: Hoeveelheid verkeer per dag; Omrijdmogelijkheden als weg (tunnel) is afgesloten Als zodanig is vereiste beschikbaarheid hoog of zeer hoog januari 2013

25 Beschikbaarheidseisen tunnel (2) Zeer hoge beschikbaarheid: Beperkte of volledige beschikbaarheid: 98% op jaarbasis; Volledige beschikbaarheid: 93% op jaarbasis. Hoge beschikbaarheid: Beperkte of volledige beschikbaarheid: 98% op jaarbasis; Volledige beschikbaarheid: 90% op jaarbasis januari 2013

26 Beschikbaarheidseisen tunnel (3) Volledige beschikbaarheid: alle rijstroken zijn open in beide rijrichtingen, zonder beperkingen voor het verkeer. Beperkte beschikbaarheid: verkeer is mogelijk in beide rijrichtingen, maar niet alle rijstroken zijn open en/of er zijn beperkingen voor het verkeer (verlaging maximum snelheid en/of verbod voor vrachtauto s). Geen beschikbaarheid: tunnel is volledig gesloten in beide rijrichtingen januari 2013

27 Beschikbaarheidseisen tunnel (4) Beperkte of geen beschikbaarheid door: Technische inspecties of tests Gepland onderhoud (preventief) Falen systemen die essentieel zijn voor veiligheid tunnel (beperking verkeer of sluiten tunnel vanwege veiligheid) Ongepland onderhoud (correctief); Opleiding, training en oefening tunnelpersoneel of hulpdiensten; Incidenten of calamiteiten in de tunnel; De rode oorzaken bepalen de technische niet-beschikbaarheid van tunnel; de technische niet-beschikbaarheid wordt bepaald door de faaldefinities: Wanneer is iets zodanig stuk dat de veiligheid niet meer is geborgd? januari 2013

28 Wat zijn faaldefinities? Tunnelveiligheid faalt, als de toestand van het tunnelsysteem zodanig is, dat de veiligheid van de weggebruiker niet (meer) voldoende kan worden gewaarborgd Faaldefinities: Beschrijving van de situaties waarin de tunnelveiligheid faalt Of, anders geformuleerd: Beschrijving van de mate waarin een voorziening kan falen, zonder dat de tunnelveiligheid faalt januari 2013

29 Wat te doen als een systeem faalt? januari 2013

30 Wat te doen als een systeem faalt? (2) januari 2013

31 Nadere toelichting faaldefinities Faaldefinities zijn gekoppeld aan services (service-categorieën) die in de RWS-tunnelstandaard zijn gedefinieerd, te weten: Ondersteunende services (B) Preventie (fp) Mitigatie (fm) Zelfredzaamheid (fz) Hulpverlening (fh) Ondersteunen verkeersmanagement (D) januari 2013

32 Nadere toelichting faaldefinities (3) Voorbeeld: Ondersteunende services (B) falen o.a. als: De energievoorziening faalt De bediening of besturing faalt Er (tijdelijk) geen gekwalificeerd tunnelpersoneel beschikbaar is januari 2013

33 Nadere toelichting faaldefinities (4) Voorbeeld: Preventie (fp) faalt o.a. als: De tunnelverlichting faalt MTM/verkeerssignalering faalt januari 2013

34 Nadere toelichting faaldefinities (6) Voorbeeld: Zelfredzaamheid (fz) faalt o.a. als: De vluchtdeuren falen De overdrukventilatie veilige ruimte (MTK) faalt De verlichting veilige ruimte (MTK) faalt De omroep verkeersbuis faalt januari 2013

35 Nadere toelichting faaldefinities (7) Voorbeeld: Hulpverlening (fh) faalt o.a. als: De blusvoorziening tunnel faalt De C2000 tunnel faalt De energievoorziening in de hulppostkasten faalt januari 2013

36 36 22 januari 2013

37 Systemen (LFV s) januari 2013

38 Faaldefinities januari 2013

39 Meetbaarheid falen (hoe wordt falen opgemerkt?) Voorziening geeft automatisch signaal, of falen moet worden opgemerkt d.m.v. testen of inspecties januari 2013

40 Gevolg falen (welke extra veiligheidsrisico s treden op?) januari 2013

41 Herstelprioriteit zonder maatregelen Is gerelateerd aan Risk Reduction Factor (RRF), zie presentatie VKF s; hoe hoger RRF, hoe hoger herstelprioriteit januari 2013

42 Compenserende en risicoreducerende maatregelen die kunnen worden genomen bij falen januari 2013

43 Herstelprioriteit indien maatregelen zijn genomen januari 2013

44 3. Synthese januari 2013

45 In QRA aangehouden betrouwbaarheidseisen Voldoen aan veiligheidsnormen voor persoonlijk risico en groepsrisico Herstelprioriteiten bij falen (inspectie- en testfrequenties moeten hier zoveel mogelijk bij aan sluiten) Veiligheidseisen Maatgevende eisen (veiligheid of beschikbaarheid) zijn van toepassing Betrouwbaarheidseisen Benodigd onderhoud om blijvend aan Faaldefinities tunnelveiligheid, met bijbehorende herstelprioriteiten en beheersmaatregelen betrouwbaarheidseisen te voldoen Onderhoudseisen Beschikbaarheidseisen Benodigde betrouwbaarheid voor beschikbaarheid Beschikbare perioden en/of tijdsduur voor preventief en correctief onderhoud, inclusief inspecties en tests Eis tunnelbeheerder, met betrekking tot gewogen beschikbaarheid tunnel (nietbeschikbaarheid zoveel mogelijk op tijdstippen met (relatief) weinig hinder voor weggebruikers) Toets ontwerp en benodigd onderhoud aan beschikbaar budget; zonodig optimaliseren Eisen life cycle kosten ( ) januari 2013

46 Synthese Neem de maatgevende betrouwbaarheidseis die voortvloeit uit veiligheid (VKF) of beschikbaarheid (faaldefinitie). Toon betrouwbaarheid ontwerp aan met foutenboomanalyses, ontwerpverificaties e.d. (in ieder geval voor VKF s) Borg betrouwbaarheid tijdens bouw / uitvoering door procesbeheersing en audequaat testprogramma (FAT, SAT, SIT) januari 2013

47 4. Instandhouding januari 2013

48 In QRA aangehouden betrouwbaarheidseisen Voldoen aan veiligheidsnormen voor persoonlijk risico en groepsrisico Herstelprioriteiten bij falen (inspectie- en testfrequenties moeten hier zoveel mogelijk bij aan sluiten) Veiligheidseisen Maatgevende eisen (veiligheid of beschikbaarheid) zijn van toepassing Betrouwbaarheidseisen Benodigd onderhoud om blijvend aan Faaldefinities tunnelveiligheid, met bijbehorende herstelprioriteiten en beheersmaatregelen betrouwbaarheidseisen te voldoen Onderhoudseisen Beschikbaarheidseisen Benodigde betrouwbaarheid voor beschikbaarheid Beschikbare perioden en/of tijdsduur voor preventief en correctief onderhoud, inclusief inspecties en tests Eis tunnelbeheerder, met betrekking tot gewogen beschikbaarheid tunnel (nietbeschikbaarheid zoveel mogelijk op tijdstippen met (relatief) weinig hinder voor weggebruikers) Toets ontwerp en benodigd onderhoud aan beschikbaar budget; zonodig optimaliseren Eisen life cycle kosten ( ) januari 2013

49 Instandhouding Instandhouding (inspecties, tests, onderhoud) is in feite gericht op het op peil houden van de vereiste betrouwbaarheid van de diverse voorzieningen. Hiervoor wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van risicogestuurd beheer- en onderhoud (ProBO): Hoe kan je met zo weinig mogelijk kosten blijven voldoen aan de topeisen voor veiligheid en beschikbaarheid januari 2013

50 Instandhouding (2) Het (ontwerp-)instandhoudingsplan moet worden getoetst aan de volgende criteria: Past het binnen de beschikbaarheidseisen; Past het binnen het budget. Iteratief optimaliseren op basis van ProBO; januari 2013

51 Vragen????? januari 2013

52 Reserve sheets januari 2013

53 Resultaten / Conclusies (2) Verder hebben de volgende NIET-geautomatiseerde Voorzieningen een relatief grote RRF: 1. Tunneloperator (bij categorie A tunnels) 2. Filevermijding (bij lange tunnels) 3. Riolering 4. (Regeling) ingangsverlichting januari 2013

54 Prestatie-eisen veiligheidskritische functies (6) Calamiteitenknop (is geen VKF, maar eisen hangen daar wel mee samen) Betrouwbaarheid CK kan lager worden naarmate meer functies zijn geautomatiseerd als vangnet Betrouwbaarheid CK moet in verhouding staan tot betrouwbaarheid tunneloperator (menselijk falen) Betrouwbaarheidseisen aan melding status acties na indrukken CK is in feite belangrijker (zodat operator zonodig nog kan corrigeren) januari 2013

55 Eisen (7) Calamiteitenknop (vervolg) Vereiste betrouwbaarheid bij aanspraak: 98% per maatregel, exclusief menselijk falen 98 % 98 % 98 % 98 % 98 % Vluchtweg in gereedheid brengen Ventilatie incidentbuis calamiteitenstand. Vereiste betrouwbaarheid statusmelding: 99,5% per actie Verlichting incidentbuis optimaal januari 2013

Veiligheidskritische functies in tunnels

Veiligheidskritische functies in tunnels Veiligheidskritische functies in tunnels Bepaling van de vereiste betrouwbaarheid en overige prestatie-eisen van de (geautomatiseerde) veiligheidssystemen Datum 16 januari 2017 Status Versie 1.2.1 Definitief

Nadere informatie

$ & ' ( )! *+ ",* ",* "$, ) (! --../0

$ & ' ( )! *+ ,* ,* $, ) (! --../0 !" #$% $ & ' ( )! *+ ",* ",* "$, ) (! --../0 1 % 3 3 30 4!54.%!" #$%& 2 6 17248!%%!%!%3 # 1!%!393!%!% #! :!% ; < =.5! =! = >%=

Nadere informatie

Eén standaard, altijd vlot en veilig. Standaard TTI biedt uniforme richtlijn voor tunnelveiligheid

Eén standaard, altijd vlot en veilig. Standaard TTI biedt uniforme richtlijn voor tunnelveiligheid Eén standaard, altijd vlot en veilig Standaard TTI biedt uniforme richtlijn voor tunnelveiligheid Eén standaard, altijd vlot en veilig We willen vlot en veilig doorrijden, onze leefomgeving beschermen

Nadere informatie

VRC-Bijlagen Dit document vervangt paragraaf 9.6, Bedrijfsomstandigheden, van de VRC-Bijlagen d.d

VRC-Bijlagen Dit document vervangt paragraaf 9.6, Bedrijfsomstandigheden, van de VRC-Bijlagen d.d 9.6 9.9 Dit document vervangt paragraaf 9.6, Bedrijfsomstandigheden, van de d.d. 2004. 9.6 Bedrijfsomstandigheden Door handelingen van de wegverkeersleider, door automatische acties van het besturingssysteem

Nadere informatie

! " "" "#$%&$'%%( "$"

!   #$%&$'%%( $ !" #$ % &"'(%(&))( *+)$#%$,-,#$ / 01 #) ( 2,,0 20!" #$ % &"'(%(&))( *+)$#%$,-,0#$ 1/!"()% )))1" )%))#, "# *+)))#) 3(&))))$ % (!)% )))3(&))))$ % 4 ( 4!)% )))'" #$ % &"3(&))))$ %! " "" "#$%&$'%%( "$" ' ""

Nadere informatie

Tunneltechnische Installaties Betuweroute

Tunneltechnische Installaties Betuweroute Functionele Veiligheid technische Installaties Betuweroute Functionele Veiligheid en RAM(S) Reliability, Availability, Maintainability en Safety Veiligheid volgens EN-50126 ( Spoorse variant ) s in de

Nadere informatie

Rookbeheersing Inhoudsopgave voor COB/KPT

Rookbeheersing Inhoudsopgave voor COB/KPT 1 Rookbeheersing Inhoudsopgave voor COB/KPT 1. Overzicht Avenue2 project 2. Systeem architectuur 3. Overzicht overdruk deelsysteem 4. Verificatie en validatie van het deelsysteem 5. Vragen 2 Overzicht

Nadere informatie

Reflectie VB op tunnel incident

Reflectie VB op tunnel incident Reflectie VB op tunnel incident Ongeval Heinenoordtunnel 21 mei 2014 Prof. Ir. Johan W. Bosch Veiligheidsbeambte Intermezzo (reflectie is ook context) Tunnel generaties (wat hebben we aan ontwikkelingen)

Nadere informatie

Machineveiligheid. Praktische benadering. Joris Ceyssens CMSE Tüv Nord

Machineveiligheid. Praktische benadering. Joris Ceyssens CMSE Tüv Nord Machineveiligheid Praktische benadering Joris Ceyssens 0032 473 73 88 03 Joris.ceyssens@ima-nv.be CMSE Tüv Nord IMA Bedrijfsprofiel +7m Houthalen - Maldegem 47 Small components Complete lines Praktische

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 29 296 Tunnelveiligheid Nr. 29 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

Veilig en vlot door onze tunnels

Veilig en vlot door onze tunnels Veilig en vlot door onze tunnels Inleiding Nederland is een tunnelland. We hebben veel tunnels en er komen er steeds meer bij. Rijkswaterstaat zorgt bij de hel van de wegtunnels dat u hier veilig en vlot

Nadere informatie

Het systeem Rotterdamsebaan KIVI, Delft 10 mei 2017

Het systeem Rotterdamsebaan KIVI, Delft 10 mei 2017 Het systeem Rotterdamsebaan KIVI, Delft 10 mei 2017 Naam: Leo Speksnijder E-mail: leo.speksnijder@vialis.nl Mobiel: +31 653 550 618 Inhoud - Het Systeem Rotterdamsebaan - Duurzaamheidsopgave - Integraliteit

Nadere informatie

Verslag van Vervolgbijeenkomst Renovatie Velsertunnel 23 september 2013

Verslag van Vervolgbijeenkomst Renovatie Velsertunnel 23 september 2013 Toekanweg 7 Haarlem Postbus 3119 2001 DC Haarlem T 023 530 13 01 F 023 530 13 02 www.rijkswaterstaat.nl Verslag van Vervolgbijeenkomst Renovatie Velsertunnel Contactpersoon Ilkel Taner Omgevingsmanager

Nadere informatie

standaard omroepberichten

standaard omroepberichten 1 - Griffioenlaan 2 3526 LA Utrecht Postbus 20000 3502 LA Utrecht T 088-797 2111 www.rijkswaterstaat.nl Contactpersoon Tineke Wiersma standaard omroepen T 088 797 1991 tineke.wiersma@rws.nl Er is in opdracht

Nadere informatie

" "" "#$%&$'%%( "$" * + ) ) ), -- "" "#$%&$'%%(,$" 7 8 # 1 9 $3 6% $ 1 #. "" "#$%&$'%%( #$" / - / / : $$ '-$ /

  #$%&$'%%( $ * + ) ) ), --  #$%&$'%%(,$ 7 8 # 1 9 $3 6% $ 1 #.  #$%&$'%%( #$ / - / / : $$ '-$ / ! "#$ % &#'('%&$!)*$$ % +, + -. / ++/+0+ 12-/+0! "' -$ -% -3 #' -$$% $ +33 #!)* $ ' 4&% /! "-' -$ -% 4&% /! "-' -$ -% (#$ % &#'4&%! " "" "#$%&$'%%( "$" 5$3' 6 '$$ ' ) ) ) * + ) ) ), -- "" "#$%&$'%%(,$"

Nadere informatie

De realisatie van een veiligheidsbesturingssysteem voor de bruginstallaties van één van de grootste hefbruggen van Europa. Marc Schröder 10/19/2015

De realisatie van een veiligheidsbesturingssysteem voor de bruginstallaties van één van de grootste hefbruggen van Europa. Marc Schröder 10/19/2015 De realisatie van een veiligheidsbesturingssysteem voor de bruginstallaties van één van de grootste hefbruggen van Europa Marc Schröder 10/19/2015 2 De realisatie van een veiligheidsbesturingssysteem voor

Nadere informatie

VLUCHTEN BIJ EEN BRAND

VLUCHTEN BIJ EEN BRAND VLUCHTEN BIJ EEN BRAND Waar zou op gelet kunnen worden wanneer er een brand is? Bij de brand in Volendam hebben van de 300 vluchtenden er slechts tien de twee nooduitgangen gebruikt, terwijl het gedrang

Nadere informatie

Verificatie en Validatie van een tunnel Jeanne Hofmans, Eduard Hartog, Patrick Duisters

Verificatie en Validatie van een tunnel Jeanne Hofmans, Eduard Hartog, Patrick Duisters Verificatie en Validatie van een tunnel Jeanne Hofmans, Eduard Hartog, Patrick Duisters Als je door een tunnel rijdt besef je eigenlijk niet wat daar allemaal mee gemoeid is. Totdat er een keer iets misgaat.

Nadere informatie

Regelgeving brandwerendheid wegtunnels

Regelgeving brandwerendheid wegtunnels Regelgeving brandwerendheid wegtunnels 16 november 2017 Rutger Veldhuijsen Inhoud Omgevingsdienst NZKG, mandaat tunnels Verandermomenten in de tunnelregelgeving Regelgeving brandwerendheid Consequenties

Nadere informatie

Veilig en vlot door onze tunnels

Veilig en vlot door onze tunnels Veilig en vlot door onze tunnels Inleiding Nederland is een tunnelland. We hebben veel tunnels en er komen er steeds meer bij. Rijkswaterstaat beheert 18 tunnels en zorgt dat u hier veilig en vlot doorheen

Nadere informatie

Standaardisatie VTTI Verkeer- en Tunnel Technische Installaties

Standaardisatie VTTI Verkeer- en Tunnel Technische Installaties Standaardisatie VTTI Verkeer- en Tunnel Technische Installaties Agenda Welkom Het KPT Geluiden uit ons netwerk Open dialoog Conclusie en afspraken Sluiting KPT: Wie zijn dat dan? Simone Abel Abel Office

Nadere informatie

ISO 14119 - Veranderingen? M. Drost

ISO 14119 - Veranderingen? M. Drost 1 Inhoud Functieblokkering? Stellingen Algemeen Basis schakelen Veranderingen Codering typen Vergrendeling Foutuitsluiting Serieschakeling Conclusie 2 Interlocking devices associated with guards Principles

Nadere informatie

Prestatiegestuurd Instandhoudingsplan RWS sluizencomplex Prestaties en levensduurkosten o.b.v. een risico gestuurde analyse

Prestatiegestuurd Instandhoudingsplan RWS sluizencomplex Prestaties en levensduurkosten o.b.v. een risico gestuurde analyse Prestatiegestuurd Instandhoudingsplan RWS sluizencomplex Prestaties en levensduurkosten o.b.v. een risico gestuurde analyse Meer prestaties, met minder budget Peter Bakker MSc. Delta Pi presentatie tijdens

Nadere informatie

Nieuwe zeesluis IJmuiden. Sectorhoofd Stalen en Beweegbare Kunstwerken Iv-Infra Ontwerpleider Deuren en Bewegingswerk OpenIJ

Nieuwe zeesluis IJmuiden. Sectorhoofd Stalen en Beweegbare Kunstwerken Iv-Infra Ontwerpleider Deuren en Bewegingswerk OpenIJ Nieuwe zeesluis IJmuiden Pieter van Lierop Sectorhoofd Stalen en Beweegbare Kunstwerken Iv-Infra Ontwerpleider Deuren en Bewegingswerk OpenIJ D B FM De DBFM-partners Safety Event 2017 Welke eisen stelt

Nadere informatie

Veilig en vlot door onze tunnels

Veilig en vlot door onze tunnels Veilig en vlot door onze tunnels Inleiding Nederland is een tunnelland. We hebben veel tunnels en er komen er steeds meer bij. Rijkswaterstaat beheert 18 tunnels en zorgt dat u hier veilig en vlot doorheen

Nadere informatie

Model voor de berekening van de ontruimingstijd in wegtunnels

Model voor de berekening van de ontruimingstijd in wegtunnels Model voor de berekening van de ontruimingstijd in wegtunnels de ruitjespapiermethode Bockholts Bureau voor Beleidsontwikkeling Advies Onderzoek Projectbegeleiding Model voor de berekening van de ontruimingstijd

Nadere informatie

1. Doel. 2. Toepassingsgebied/Definities. 2.1 Toepassingsgebied. Procedure Incidenten

1. Doel. 2. Toepassingsgebied/Definities. 2.1 Toepassingsgebied. Procedure Incidenten Procedure Incidenten 1. Doel Leercyclus bewerkstelligen (leren van incidenten zodat het veiligheidsmanagementsysteem bijgesteld kan worden en/of acties gestart kunnen worden). In kaart brengen van aard

Nadere informatie

ONS KENMERK 12INF0045 1

ONS KENMERK 12INF0045 1 gemeente Schiedam Burgemeester en wethouders Commissie Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer Stadserf 1 3 1 12 DZ SCHIEDAM T i4 oio UW I(oNMERK W BRIEF VAN ONS KENMERK 12INF0045 1 DOORKIESNUhlhlER 010-2191419

Nadere informatie

Intelligente Verkeers Regel Installatie (ivri) Fase 1. Deliverable H: V-log

Intelligente Verkeers Regel Installatie (ivri) Fase 1. Deliverable H: V-log Intelligente Verkeers Regel Installatie (ivri) Fase 1 Deliverable H: V-log Beschrijving, inventarisatie en implementatieadvies van de te gebruiken en te ontwikkelen standaarden. E.e.a. in samenwerking

Nadere informatie

V e r g a d e r v e r s l a g

V e r g a d e r v e r s l a g V e r g a d e r v e r s l a g Naam overleg : Datum : 22 april 2009 Aanwezig Notulist Afwezig : c.c. : Expertmeeting Abdijtunnel : Ben Ale, Ronald Mante, Joost Pothuis, Reinier Boeree, René van Treeck,

Nadere informatie

ONDERHOUDSCONCEPTEN TOOL (IBC)

ONDERHOUDSCONCEPTEN TOOL (IBC) ONDERHOUDSCONCEPTEN TOOL (IBC) Hedendaagse onderhouds- en operationele ploegen moeten tot in detail begrijpen wat er fout zou kunnen gaan, hoe dat kan gebeuren, de waarschijnlijkheid, de operationele en

Nadere informatie

Ministerie van Verkeer en Waterstaat. VRC Richtlijnen. Hoofdstuk 11 - Vluchten. Basismaatregelen. 7 september Definitief Versie 7.

Ministerie van Verkeer en Waterstaat. VRC Richtlijnen. Hoofdstuk 11 - Vluchten. Basismaatregelen. 7 september Definitief Versie 7. VRC Richtlijnen Hoofdstuk 11 - Vluchten Basismaatregelen 7 september 2005 Definitief Versie 7.0 11. Vluchten......................................................................... 11.1 Algemeen Voor

Nadere informatie

Checklist voor controle (audit) NEN 4000

Checklist voor controle (audit) NEN 4000 Rigaweg 26, 9723 TH Groningen T: (050) 54 45 112 // F: (050) 54 45 110 E: info@precare.nl // www.precare.nl Checklist voor controle (audit) NEN 4000 Nalooplijst hoofdstuk 4 Elementen in de beheersing van

Nadere informatie

Provincie Noord-Brabant. Algemene voorwaarden bij plaatsing van tijdelijke verkeersregelinstallaties. Versie: 1.1. Definitief. Datum: 23 mei 2005

Provincie Noord-Brabant. Algemene voorwaarden bij plaatsing van tijdelijke verkeersregelinstallaties. Versie: 1.1. Definitief. Datum: 23 mei 2005 Provincie Noord-Brabant Algemene voorwaarden bij plaatsing van tijdelijke verkeersregelinstallaties Versie: 1.1 Definitief Datum: 23 mei 2005 INHOUDSOPGAVE 1 JURIDISCHE KADER... 3 1.1 VAN TOEPASSINGEN

Nadere informatie

Speel op veilig! Reyskens B. 1

Speel op veilig! Reyskens B. 1 Speel op veilig! Reyskens B. 1 Doel van het veiligheidscircuit. De machine bij bevel veilig stoppen met als resultaat: geen gevaar (beweging) meer, mogelijke aansturingen van energie beletten het starten

Nadere informatie

Beheer en renovatie MAASTUNNEL

Beheer en renovatie MAASTUNNEL Henk van der Maas Beheerorganisatie Maastunnel Stadsbeheer Rotterdam 3 juni 2014 Beheer en renovatie MAASTUNNEL KIVI- TTOW-Lezing Bouw 1937-1942 Historie Bouwperiode: 1937-1942; Intussen 72 jaar oud. Eerste

Nadere informatie

Metal Detection. Betere due diligence. Kritieke controlepunten effectief beheren SAFELINE. Betere due diligence

Metal Detection. Betere due diligence. Kritieke controlepunten effectief beheren SAFELINE. Betere due diligence SAFELINE Metal Detection Metal Detection Betere due diligence Effectieve metaaldetectie Optimale systeemcontrole Veilige werking Maximale productveiligheid Betere due diligence Kritieke controlepunten

Nadere informatie

RENOVATIE VTTI Westerscheldetunnel

RENOVATIE VTTI Westerscheldetunnel RENOVATIE VTTI 2017-2018 Westerscheldetunnel Agenda Introductie inleiding Weslie Saarloos Aanpak WM - WST 1. Initiatiefase 2. Ontwerpfase 3. Realisatiefase Inleiding WM Optimale technische beschikbaarheid

Nadere informatie

6 Presentatie VTTI Tweede Coentunnel anders aangepakt 29 november 2012. VTTI Tweede Coentunnel anders aangepakt. Waar is de Coentunnel?

6 Presentatie VTTI Tweede Coentunnel anders aangepakt 29 november 2012. VTTI Tweede Coentunnel anders aangepakt. Waar is de Coentunnel? VTTI Tweede Coentunnel anders aangepakt Coentunnel en de Veiligheidskritische functies Waar is de Coentunnel? Presentatie: Jack Breed (Croon) & Hugo Kruk (Besix) Datum: 9-11-01 Presentatie VTTI Tweede

Nadere informatie

Tunneldoseren Leidsche Rijntunnel A2

Tunneldoseren Leidsche Rijntunnel A2 Tunneldoseren Leidsche Rijntunnel A2 11 december 2014 Alfred Kersaan operationeel verkeerskundige adviseur RWS Verkeer en Watermanagement Midden Nederland mijn achtergrond betrokken bij vanaf 2001 betrokken

Nadere informatie

Toelaatbare luchtsnelheden bij het vluchten uit een tunnel

Toelaatbare luchtsnelheden bij het vluchten uit een tunnel Toelaatbare luchtsnelheden bij het vluchten uit een tunnel Eindrapportage van een praktijkproef in de Wijkertunnel, op 28 september 2012 Datum 4 juni 2013 Status Definitief Toelaatbare luchtsnelheden

Nadere informatie

Condition Based Maintenance klinkt logisch, maar hoe krijg ik het georganiseerd.

Condition Based Maintenance klinkt logisch, maar hoe krijg ik het georganiseerd. Condition Based Maintenance klinkt logisch, maar hoe krijg ik het georganiseerd. Jan van der Lee 3 november 2011 Onderhoud ProRail, Lightrail en Industrie Bruggen, Tunnels, Sluizen, Rivieroevers, Waterkeringen

Nadere informatie

Wet- en regelgeving. wetsvoorstel Warvw concept wijzigingsregeling Rarvw - Suzanne Borneman

Wet- en regelgeving. wetsvoorstel Warvw concept wijzigingsregeling Rarvw - Suzanne Borneman Wet- en regelgeving wetsvoorstel Warvw concept wijzigingsregeling Rarvw - Suzanne Borneman Woord vooraf Voor hetgeen deze presentatie informatie bevat over de inhoud van het wetsvoorstel, geldt dat die

Nadere informatie

Safety Basics. Safe Design & CE-Marking. Kernpunten Martijn Drost Sr. Consultant Teamleider Consultancy Pilz Services

Safety Basics. Safe Design & CE-Marking. Kernpunten Martijn Drost Sr. Consultant Teamleider Consultancy Pilz Services ? Safety Basics Safe Design & CE-Marking Kernpunten Martijn Drost Sr. Consultant Teamleider Consultancy Pilz Services 1 Safety Basics: Safety Basics: Inhoud Waarom veilig ontwerpen Wanneer veilig ontwerpen

Nadere informatie

OPLEIDEN, TRAINEN, OEFENEN

OPLEIDEN, TRAINEN, OEFENEN OPLEIDEN, TRAINEN, OEFENEN OTO Waterwolftunnel 07-11-13 1 Introductie NedMobiel is ondernemer in Tol, Tunnels en Exploitatie. Wij doen dit o.a. als adviseur en projectmanager bij overheden, bedrijven en

Nadere informatie

Tunnelveiligheidsplan

Tunnelveiligheidsplan Tunnelveiligheidsplan Nota van Antwoord op Formeel Advies van Veiligheidsbeambte behorend bij Tunnelveiligheidsplan versie 1.0 dd 12 maart 2014 G.W.E.B. van Herpen 18 augustus 2014 Provincie Zuid-Holland

Nadere informatie

Een aantrekkelijk alternatief voor lange (stads)tunnels ir. P. Jovanovic, ir. M. Holthuis

Een aantrekkelijk alternatief voor lange (stads)tunnels ir. P. Jovanovic, ir. M. Holthuis Een aantrekkelijk alternatief voor lange (stads)tunnels ir. P. Jovanovic, ir. M. Holthuis Samenvatting uit presentatie i.h.k.v. Tunnelveiligheid in Nederland, Amsterdam, 13-09-2012 Overzicht Onderwerpen

Nadere informatie

Eventing. Introductie. Regel verwerking. Basis structuur

Eventing. Introductie. Regel verwerking. Basis structuur Eventing Eventing...1 Introductie...1 Regel verwerking...1 Basis structuur...1 Waar of Onwaar...2 AND en OR...2 Haakjes...3 Operatoren...3 Apparaten...3 Functies...4 Acties...4 Parameters van apparaten

Nadere informatie

Veiligheidsplan verdiepte ligging Zuidelijke Ringweg Groningen

Veiligheidsplan verdiepte ligging Zuidelijke Ringweg Groningen Project Aanpak Ring Zuid Groningen Veiligheidsplan verdiepte ligging Zuidelijke Ringweg Groningen Een overzicht van de veiligheidsvoorzieningen en -maatregelen voor de verdiepte ligging van de zuidelijke

Nadere informatie

Jacqueline Verbeek-Nijhof:

Jacqueline Verbeek-Nijhof: 1 Wethouder Hans Keuken: welkom en doel Gedeputeerde Jacqueline Verbeek-Nijhof: toelichting project Tidal Flow Rijnbrug Harry Bruger: Toelichting deelprojecten Tidal Flow Rijnbrug Wethouder Hans Keuken:

Nadere informatie

Veiligheidsvoorzieningen Leidsche Rijntunnel

Veiligheidsvoorzieningen Leidsche Rijntunnel Veiligheidsvoorzieningen Leidsche Rijntunnel Dit document bevat de teksten, foto s en illustraties van de gelijknamige module op de e- Campus Tunnelveiligheid en is bedoeld om de leerstof van deze module

Nadere informatie

www.delmation.nl Delmation Products BV Tel: +31 (0)79 342 2041 info@delmation.nl

www.delmation.nl Delmation Products BV Tel: +31 (0)79 342 2041 info@delmation.nl Hardware installatie: Open de unit m.b.v. een kleine schroevendraaier: Plaats een SIM-kaart in de unit: Zorg ervoor dat de DIL-schakelaars in de stand: 1: OFF 2: OFF 3: OFF 4: ON Staan Sluit voorzichtig

Nadere informatie

Overzicht technische installaties

Overzicht technische installaties Overzicht technische installaties Zelfstudiehondboek operationele orgonisatie Roertunnel en Tunnel Swolmen Rllksrheld Module 3 Tracé, bediening en installaties Deze module geeft een overzicht van het tracé,

Nadere informatie

STAP 2 STAP 2: Beschrijving van de uitgevoerde tests: (Ingevuld door Testmanager) EIS LFV IC/IBS/SAT /SIT

STAP 2 STAP 2: Beschrijving van de uitgevoerde tests: (Ingevuld door Testmanager) EIS LFV IC/IBS/SAT /SIT Gedoogverzoek ingebruikname installaties Abdijtunnel roject Abdijtunnel Contactpersoon Dhr. R.A.W. Wiersma Tunnelbeheerder rovincie Noord-Holland, Dhr. C. de Vries Veiligheidsbeambte Dhr. R. van Treeck

Nadere informatie

Basisspecificatie TTI RWS Tunnelsysteem. Datum 26 september 2011 Status Definitief

Basisspecificatie TTI RWS Tunnelsysteem. Datum 26 september 2011 Status Definitief Basisspecificatie TTI RWS Tunnelsysteem Datum 26 september 2011 Status Definitief Basisspecificatie TTI RWS Tunnelsysteem Datum 26 september 2011 Status Definitief Versie 1.1 Colofon Uitgegeven door Rijkswaterstaat

Nadere informatie

PMS: aantonen van geleverde prestaties

PMS: aantonen van geleverde prestaties www.oxand.com PMS: aantonen van geleverde prestaties Edwin TIMMER - OXAND Over Oxand Onafhankelijk internationaal consultancy bureau gespecialiseerd in Assetmanagement, Ageing & Risicomanagement. Onze

Nadere informatie

III BIllIII IHhI N II IllI INI 1111 II. w gemeente Burgemeester en wethouders. 17U1T09566/memo augustus 2017

III BIllIII IHhI N II IllI INI 1111 II. w  gemeente Burgemeester en wethouders. 17U1T09566/memo augustus 2017 $i gemeente Burgemeester en wethouders \-/ Postbus 1501 3100 EA SCHIEDAM Stadskantoor Stadserf 1 31 12 DZ SCHIEDAM Aan de gemeenteraad van Schiedam T 14 010 f010473 7021 w www.schiedam.nl Uw KENMERK ONS

Nadere informatie

Onderhoud inrichten op toekomst

Onderhoud inrichten op toekomst Onderhoud inrichten op toekomst Leon Pelders, docent onderhoudsmanagement Mikrocentrum 1 Even voorstellen Naam: Leon Pelders - 51 jaar Opleiding: MTS Energietechniek HTS Industriële automatisering LOM17

Nadere informatie

Actieplan Wegtunnels

Actieplan Wegtunnels Actieplan Wegtunnels 3 Actieplan Wegtunnels Inhoud 1 Inleiding 6 1.1 Brief Aanpak Wegtunnels 6 1.2 Actieplan 6 1.3 Leeswijzer 6 2 Korte termijn 7 2.1 Quick scan 7 2.2 Onderzoek Ale en Vrouwenvelder 12

Nadere informatie

Aanpak Manipulatie Veiligheidssensoren

Aanpak Manipulatie Veiligheidssensoren 1 Aanpak Manipulatie Veiligheidssensoren Even voorstellen 2 Vladimir Dragosavic Lid SafetyPlaza Normcommissie NEC44 & 60204 Certified VCA+VOL VVA1/VVA2 CE-Consultant General Manager EUCHNER Benelux Safety

Nadere informatie

Auditstatuut. Systeemtoezicht Wegvervoer

Auditstatuut. Systeemtoezicht Wegvervoer Auditstatuut Systeemtoezicht Wegvervoer Datum: 17 januari 2013 Status: vastgesteld versie 1.0 Pagina 1 van 9 Inhoud 1 Voorwoord 3 2 Audits 4 2.1 Systeemcriteria 4 3 Traject audit 5 3.1 Self-assessment

Nadere informatie

Lips Motor- en Solenoidsloten

Lips Motor- en Solenoidsloten Lips Motor- en Solenoidsloten Elektromechanische kracht Sloten werken doorgaans dankzij de bediening van cilinder, kruk of paniekopener door de gebruikers zelf. Dus wat is dan eigenlijk de toegevoegde

Nadere informatie

VRAGEN NR Haarlem, 29 november Onderwerp: Vragen van H. Putters (SP) Bijlage(n): 1

VRAGEN NR Haarlem, 29 november Onderwerp: Vragen van H. Putters (SP) Bijlage(n): 1 VRAGEN NR. 119 Haarlem, 29 november 2005 Onderwerp: Vragen van H. Putters (SP) Bijlage(n): 1 De voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland deelt u overeenkomstig het bepaalde in artikel 45 van

Nadere informatie

Voorstel raad. Onderhoud en vervanging van bruggen 25 april 2013

Voorstel raad. Onderhoud en vervanging van bruggen 25 april 2013 Onderwerp Vergadering van Onderhoud en vervanging van bruggen 25 april 2013 Portefeuillehouder Nummer Lia Franken 10 Contact en vragen via Technischevragen@hollandskroon.nl Voorstel 1) de bestemmingsreserve

Nadere informatie

De Do s en Don ts bij de migratie van verouderde procesbesturing- en automatiseringssystemen

De Do s en Don ts bij de migratie van verouderde procesbesturing- en automatiseringssystemen De Do s en Don ts bij de migratie van verouderde procesbesturing- en automatiseringssystemen Klaas Venema, Consultant Imtech Even voorstellen Klaas Venema, Consultant Imtech Industrial Services 30 jaar

Nadere informatie

DACE seminar Value Management: Van Crisis naar Kans - 4 november 2009

DACE seminar Value Management: Van Crisis naar Kans - 4 november 2009 DACE seminar Value Management: Van Crisis naar Kans - 4 november 2009 Biografie Frits Willems Flow-Way b.v. Frits Willems (1954) heeft sterrenkunde gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. In 1987

Nadere informatie

Filevorming en Ventilatie

Filevorming en Ventilatie KPT december 2014 Kennissessie Files in Tunnels Filevorming en Ventilatie ir. J.W.Huijben ing. E. Thesing Vraagstelling Veel tunnels in Nederland zijn of worden voorzien van langsventilatie In tunnels

Nadere informatie

Besturingspaneel v Raam E-systeem functie omschrijving v109

Besturingspaneel v Raam E-systeem functie omschrijving v109 Besturingspaneel v Raam E-systeem functie omschrijving v109 Aantal druktoetsen: 4 stuks met de volgende functies: On/off toets voor in- en uitschakelen, toets 1 laagste vermogen, 2 midden stand, 3 max.

Nadere informatie

NPS-16 Burenalarmeringssysteem

NPS-16 Burenalarmeringssysteem Handleiding voor Alphatronics B.V. de gebruiker NPS-16 Burenalarmeringssysteem Burenalarmeringssysteem Revisie A Uitgave 10-1998 Alphatronics B.V. (MDK) INHOUD INHOUD... Pagina 1 Introductie... Pagina

Nadere informatie

Tunnelsystemen. dynamisch in techniek

Tunnelsystemen. dynamisch in techniek Tunnelsystemen dynamisch in techniek Tunnelarmaturen van Signal AG Tunnelborden van Signal AG Armaturen en geluidsbaken Tunnelveiligheid producten van Signal en HIG helpen de veiligheid van tunnels te

Nadere informatie

OP AFSTAND ALLES ONDER CONTROLE. KORTE HANDLEIDING: REMOTE SERVICES.

OP AFSTAND ALLES ONDER CONTROLE. KORTE HANDLEIDING: REMOTE SERVICES. BMW ConnectedDrive www.bmw.nl/ connecteddrive BMW maakt rijden geweldig OP AFSTAND ALLES ONDER CONTROLE. KORTE HANDLEIDING: REMOTE SERVICES. REMOTE SERVICES. Wat zijn BMW Remote Services? Met Remote Services

Nadere informatie

Review CO 2 reductiedoelstellingen. Conform niveau 5 op de CO 2 -prestatieladder 2.2

Review CO 2 reductiedoelstellingen. Conform niveau 5 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Review CO 2 reductiedoelstellingen Conform niveau 5 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Doelstellingen 3 2 Voortgang subdoelstellingen 4 2.1. Subdoelstelling Transportmiddel

Nadere informatie

Nationaal verkeerskundecongres 2016

Nationaal verkeerskundecongres 2016 Nationaal verkeerskundecongres 2016 Van verkeerskundige functies naar eisen aan C-ITS Discussiepaper Henk Taale (Rijkswaterstaat, TrafficQuest en TU Delft) Isabel Wilmink (TNO en TrafficQuest) Aroen Soekroella

Nadere informatie

Hans de Jonge 29 oktober2009

Hans de Jonge 29 oktober2009 Hans de Jonge 29 oktober2009 Strategische doelen Rendement Risico s Monitoring en verantwoording Risico- en lifecycle management Veroudering & lifecycle Besluitvorming en prioritering Operationele werkzaamheden

Nadere informatie

Grip op menselijk falen met FlowZ. Simona Orzan en Peter Van Gestel Delta PI

Grip op menselijk falen met FlowZ. Simona Orzan en Peter Van Gestel Delta PI Grip op menselijk falen met FlowZ Simona Orzan en Peter Van Gestel Delta PI AMC Seminar, Den Helder, 3 november 2011 Errare humanum est Wat is een menselijke fout? Een menselijke fout is het niet of onjuist

Nadere informatie

Documentenanalyse Veiligheidsvisitatiebezoek

Documentenanalyse Veiligheidsvisitatiebezoek Ingevuld door: Naam Instelling: Documentenanalyse Veiligheidsvisitatiebezoek In de documentenanalyse wordt gevraagd om verplichte documentatie en registraties vanuit de NTA 8009:2007 en HKZ certificatieschema

Nadere informatie

RLBS (robbert Location based services)

RLBS (robbert Location based services) RLBS (robbert Location based services) Functioneel ontwerp Robbert Brussaard 22-02-2010 Versie 1.0 Robbert Brussaard (62391) 22-02-2010 Inhoudsopgave 1.1 Samenvatting...2 1.2 Samenvatting...2 1.3 Versiebeheer...2

Nadere informatie

ALT A IJD J ST S R T O R OM O OM

ALT A IJD J ST S R T O R OM O OM ALTIJD STROOM B&A Services noodstroomsystemen B&A staat voor Before & After. Van advies tot nazorg zijn wij uw specialist in noodstroomsystemen. Onze engineers beschikken over een professionele hands-on

Nadere informatie

Gelijkwaardigheid van niet-geaccrediteerde laboratoria (conform NEN-EN ISO/IEC 17025)

Gelijkwaardigheid van niet-geaccrediteerde laboratoria (conform NEN-EN ISO/IEC 17025) Gelijkwaardigheid van niet-geaccrediteerde laboratoria (conform NEN-EN ISO/IEC 17025) NEa, 20-07-2012, versie 1.0 INTRODUCTIE In artikel 34 van de Monitoring en Rapportage Verordening (MRV) is beschreven

Nadere informatie

Bijlagen. Leidraad Scenarioanalyse Ongevallen in Tunnels Deel 1: Wegtunnels Mei 2004. COB Bouwdienst Rijkswaterstaat

Bijlagen. Leidraad Scenarioanalyse Ongevallen in Tunnels Deel 1: Wegtunnels Mei 2004. COB Bouwdienst Rijkswaterstaat Bijlagen Deel 1: Wegtunnels Mei 2004 COB Bouwdienst Rijkswaterstaat Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Wet ART 3 1.2 Huidige regelgeving 4 1.3 Veiligheidsfilosofie Steunpunt Tunnelveiligheid 4 2 Begrippen 7 3 Aanpak

Nadere informatie

QRA-tunnels v2.0. Berekening interne veiligheid wegtunnels. Door:

QRA-tunnels v2.0. Berekening interne veiligheid wegtunnels. Door: Berekening interne veiligheid wegtunnels Door: tineke.wiersma@rws.nl Inhoud Wat, waarvoor is QRA-tunnels Gevolgde proces ontwikkeling nieuwe versie Intermezzo: wat gebeurt er bij brand in een tunnel Het

Nadere informatie

Files in (stads)tunnels. Case: MAASTUNNEL Rotterdam. Henk van der Maas. Dick den Ouden. Veiligheidsbeambte. Verkeerskundige

Files in (stads)tunnels. Case: MAASTUNNEL Rotterdam. Henk van der Maas. Dick den Ouden. Veiligheidsbeambte. Verkeerskundige Henk van der Maas Veiligheidsbeambte Dick den Ouden Verkeerskundige Files in (stads)tunnels Case: MAASTUNNEL Rotterdam Bouw 1937-1942 File in de Maastunnel Oeververbindingen over/onder de Nieuwe Maas Beneluxtunnel

Nadere informatie

Inspectieblad uitvoeren initiële inspectie

Inspectieblad uitvoeren initiële inspectie Inspectieblad uitvoeren initiële inspectie Initiële inspectie Een brandbeveiligingssysteem bestaat uit: een brandbeveiligingsinstallatie; gestuurde brandbeveiligingsvoorzieningen (stuurfuncties); bouwkundige/mechanische

Nadere informatie

LocoServo Handleiding

LocoServo Handleiding LocoServo Handleiding HDM12 Disclaimer van Aansprakelijkheid: Het gebruik van alle items die kunnen worden gekocht en alle installatie-instructies die kunnen worden gevonden op deze site is op eigen risico.

Nadere informatie

KIT OVO. De automatisering moet worden onderworpen aan onderhoud op een regelmatige basis om een goede werking te garanderen.

KIT OVO. De automatisering moet worden onderworpen aan onderhoud op een regelmatige basis om een goede werking te garanderen. Onderhoud De automatisering moet worden onderworpen aan onderhoud op een regelmatige basis om een goede werking te garanderen. 01. OVO vergt gepland onderhoud om de 6 maanden of 3000 manoeuvres na eerdere

Nadere informatie

INTEGRAAL COMPLIANCE MANAGEMENT IN TECHNISCHE PROJECTEN

INTEGRAAL COMPLIANCE MANAGEMENT IN TECHNISCHE PROJECTEN INTEGRAAL COMPLIANCE MANAGEMENT IN TECHNISCHE PROJECTEN 1 VOORSTELLEN EN VERWACHTINGEN Mijn naam is Gerd-Jan Frijters Tel. 0031 6 22 45 98 68 Achtergrond: - 24 jaar eigenaar D&F (35 medewerkers) - Werktuigbouwkunde

Nadere informatie

Beheer brandmeldinstallaties

Beheer brandmeldinstallaties Beheer brandmeldinstallaties Nieuwe technieken en Certificering Siemens Fire Detection Brandrisico en de mogelijke consequenties Branddetetctie Automatisch blussen Evacuatie management Gevaren meldsysteem

Nadere informatie

GAASPERDAMMERTUNNEL - BOUWPLAN

GAASPERDAMMERTUNNEL - BOUWPLAN Project: Gaasperdammertunnel Review door: Ronald Mante Datum: 29-8-2015 Versie: 1.0 Status: Gereviewde documenten: Bouwplan bouwplan ontwerp voorzieningen verificatierapport tunnelconstructie verificatie

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Installatie: Smartphone Deurbel

Gebruiksaanwijzing. Installatie: Smartphone Deurbel Gebruiksaanwijzing Installatie: Smartphone Deurbel Inhoudsopgave 1. Product kenmerken 2. Functies Smartphone deurbel 3. Installatie aan de muur & bedrading 4. Installatie App op telefoon 5. Installatie

Nadere informatie

Conformiteittoetsing en validatie voor INSPIRE data providers. 31 mei 2016

Conformiteittoetsing en validatie voor INSPIRE data providers. 31 mei 2016 Conformiteittoetsing en validatie voor INSPIRE data providers 31 mei 2016 Agenda Evaluatie na afloop van de kennissessie Omgaan met conformiteit en validatie bij de INSPIRE implementatie Introductie Conformiteit

Nadere informatie

Actieplan Duurzame Inzetbaarheid

Actieplan Duurzame Inzetbaarheid plan Duurzame Inzetbaarheid Stappenplan en format Dit actieplan Duurzame Inzetbaarheid is gemaakt door Berenschot in opdracht van A+O in het kader van het Sectorplan Metalektro. Introductie Voor je ligt

Nadere informatie

Projectmanagement. Projectdoorloop System Integrator

Projectmanagement. Projectdoorloop System Integrator Projectmanagement Projectdoorloop System Integrator Definitie van een project Een project is een op onduidelijke of veranderende doelstellingen gebaseerd, voortdurend uitdijende hoeveelheid werk, waarvoor

Nadere informatie

Drukknopinterface voor. drukknop

Drukknopinterface voor. drukknop Drukknopinterface voor 6/4 voudige NIKO drukknop VMB6PBN Uitgebreide gebruikershandleiding die alle mogelijkheden van deze drukknopinterfacemodule uitlegt, hoe het mogelijk is om 6 voudige of 4 voudige

Nadere informatie

Frans de Bree en Joric Witlox Hengelo, 4 december 2008

Frans de Bree en Joric Witlox Hengelo, 4 december 2008 Frans de Bree en Joric Witlox Hengelo, 4 december 2008 16:00 Inleiding 16:15 Wat is risicobeheersing 16:35 Brandveiligheid 17:30 Versterking inwendige mens 18:15 rapport IGZ: Med. hulpmiddelen 18:45 quick

Nadere informatie

Risico gestuurd rail asset management

Risico gestuurd rail asset management Asset Management Control Seminar 2015 Vliegbasis Woensdrecht, 5 november 2015 Risico gestuurd rail asset management Jan Swier, Adviseur AM, ProRail. Thema presentatie: verbeteren prestaties (& prijs) Verdeling

Nadere informatie

MobiMaestro /verkeersmanagement in steden en provinciën

MobiMaestro /verkeersmanagement in steden en provinciën MobiMaestro /verkeersmanagement in steden en provinciën >the right development >nederlands MobiMaestro /hoe creëer je doorstroming? Het wegverkeer groeit; steden en provinciale wegen krijgen steeds vaker

Nadere informatie

Risico Management. Arbeidsinspectie. Jan Slijpen Teamleider MHC-Zuid Directie MHC. Toepassing Risico Management door AI

Risico Management. Arbeidsinspectie. Jan Slijpen Teamleider MHC-Zuid Directie MHC. Toepassing Risico Management door AI Risico Management Toepassing Risico Management door AI Jan Slijpen Teamleider MHC-Zuid Directie MHC Arbeidsinspectie en relatie met Toezicht op Bedrijven 16/02/2011 Rode Draad Toepassing Risico Management

Nadere informatie

10 jaar Performance Based Logistics AGBADS PBL AGBADS. Lessons learned

10 jaar Performance Based Logistics AGBADS PBL AGBADS. Lessons learned 10 jaar Performance Based Logistics AGBADS PBL AGBADS Lessons learned 3 november 2016 Agenda Wat is AGBADS Waarom dit concept voor AGBADS Het initiële PBL concept (2007) De wijziging doorgevoerd (2013)

Nadere informatie