Social Commerce Een stap in de richting van een converterend social media kanaal

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Social Commerce Een stap in de richting van een converterend social media kanaal"

Transcriptie

1 Social Commerce Een stap in de richting van een converterend social media kanaal

2 Social Commerce Een stap in de richting van een converterend social media kanaal Saxion Hogeschool Enschede Media Informatie Communicatie Crossmedia Concepting Auteur Mart Hakkert Studentnummer Tweede lezer Bedrijfsbegeleider Willem Smith Iskander Smit 11 juni 2014

3

4 Voorwoord Deze scriptie is het resultaat van het afstudeeronderzoek voor de opleiding Media, Informatie en Communicatie (MIC) / Crossmedia Concepting (CMC) in studiejaar aan de Saxion Hogeschool te Enschede. Dit document is de uitwerking van het onderzoek dat voor en in samenwerking met full-service internetbureau Info.nl is uitgevoerd. Tijdens mijn afstudeerperiode heb ik bij Info.nl mijn interesse en kennis in online media en marketing verder kunnen ontwikkelen. Ik ben Info.nl dankbaar voor het beschikbaar stellen van de afstudeerplek en de expertise die hierbij hoorde. Mijn dank gaat in het bijzonder uit naar Iskander Smit, die met zijn kracht om zaken vanuit een ander perspectief te bekijken en zijn waardevolle kennis over technologie mij geholpen heeft gedurende mijn afstudeerperiode. Tevens gaat mijn dank uit naar Robin zijn enthousiasme op het gebied van social media werkt aanstekelijk. Tevens wil ik Neil Draper (Scotch and Soda), Karlijn Vogel-Meijer (KLM), Jeremiah Albinus (Fonq), Robert Kooiman (Coolblue), Paul van Haastert (ANWB) en Frank Jan Risseeuw (ING) hartelijk danken voor de tijd die ze voor mij hebben gereserveerd in hun drukke agenda s. Zonder hun waardevolle input was deze scriptie niet tot stand gekomen. Deze scriptie is interessant voor iedereen die geïnteresseerd is in social commerce, inzicht wil krijgen in de manier waarop succesvolle organisaties processen rondom social commerce organiseren en aan welke voorwaarden men moet voldoen wil men het succes van deze organisaties evenaren. Mart Hakkert Saxion Hogeschool Enschede

5 Inhoudsopgave Voorwoord Inhoudsopgave Samenvatting Summary Begrippenlijst Inleiding 7 Achtergrond afstudeerbedrijf 8 Doelstellingen van het onderzoek 8 Probleemstelling 9 Onderzoeksvraag 10 Theoretisch kader 11 Onderzoeksdesign 14 Resultaten onderzoek 17 - In welke mate hebben social recommendations een uitwerking op de koopintentie van consumenten? 18 - Welke invloed hebben on-site social recommendation functies op het koopgedrag van consumenten? 20 - Kunnen organisaties social media inzetten als verkoopkanaal? 22 - Welk kanaal is interessant voor welke sector? 27 - Kan social media concurreren met met PPC of PPL marketing methoden 29 Wat zijn de voorwaarden met betrekking tot de inrichting van social media kanalen om een bijdrage te leveren aan de verkoop via webshops? 31 - Social Commerce Model 32 - Voorwaarden Organisation 35 - Voorwaarden Reach 38 - Voorwaarden Engagement 40 - Voorwaarden Sell 49 Conclusie 51 Discussie 54 Aanbeveling 56 Beroepsproduct 57 Reflectie op eigen taken 58 Literatuur Bijlage I - Vragenlijst Interview Bijlagen: Social media stappenplan - Voor een complete strategie Scocial media stappenplan - Voor content ideeën voor een kanaal CD - Interview transcripts

6 Samenvatting Het wereldwijde web is constant in beweging; wat vandaag nieuw is, is morgen weer oud. In deze constante golf van vernieuwing hebben social media platformen zich opgeworpen als de populairste plek op het internet. En waar de consument zich bevindt willen organisaties natuurlijk ook zijn. Deze organisaties hebben een duidelijk doel: merkvoorkeur creëren en hun producten verkopen. Dit doen ze door waarde op te bouwen en door een toegevoegde waarde te zijn in het leven van de consument. Waar branding lange termijn sales is, hebben veel organisaties natuurlijk ook directe salesdoelen. Dat is waar het op social media veelal niet lukt: het verkopen van producten. Dit terwijl organisaties iedere dag wel geld investeren in social media. Velen zien van deze investering maar weinig geld terug. Met dit onderzoek is er een stap gezet in het oplossen van dit probleem. Door op zoek te zijn gegaan naar gerenommeerde Nederlandse organisaties waar het bij een aantal het verkopen via social media wel lukt, is er veel waardevolle informatie verkregen. ANWB, Coolblue, Fonq, ING, KLM en Scotch and Soda hebben medewerking verleend en in diepte-interviews hun best practices op het gebied van social commerce prijsgegeven. Afhankelijk van het product is het voor organisaties namelijk zeker mogelijk producten te verkopen via social media. Social media stelt organisaties in staat relevante aanbiedingen aan hun doelgroep voor te schotelen, waardoor men steeds minder vaak met hagel schiet. Om relevant te zijn moeten deze organisaties de doelgroep door en door kennen. Social commerce is dus echter pas mogelijk wanneer de engagement- en servicepijlers op social media ook zijn ingevuld. Want zonder engagement geen sales. De uitkomsten van de interviews zijn gebundeld in een social commerce model waar organisaties direct mee aan de slag kunnen. De key voorwaarden die bij het model horen geven in heldere stappen richting aan het social commerce proces waar organisaties in moeten groeien. Social commerce hoort namelijk bij organisaties die de volwassenheidsfase hebben bereikt en waar de gehele organisatie social media minded is. Het onderzoek geeft inzicht in hoe succesvolle Nederlandse organisaties social commerce bedrijven en waar volgens hen de belangrijke knelpunten zitten. Het onderzoek mondt uit in een checklist die organisaties kunnen gebruiken in hun eerste stappen richting social commerce. Het geeft richting aan hun social media strategie en vormt de basis voor de organisatieopzet.

7 Summary The World Wide Web is constantly changing. In this constant way of innovation social media platforms emerged and have become the most popular places on the Internet. It isn t strange that social media platforms are being used by brands to connect with these consumers. These brands have clear goals: to engage with consumers to build brand preference. They accomplish this by adding value to the lives of consumers. Besides building brand preference is generating sales the main goal. But that s the part where it usually doesn t really work out: selling products. While organisations invest great sums of money every day, This study will try to provide clear steps into the world of social commerce. By looking into the success of some of the most established Dutch companies of which some of them are successful in social commerce. ANWB (Dutch version of AAA), Coolblue, Fonq.nl (both online retailers), ING, KLM and Scotch and Soda cooperated and revealed their best practises in social media and social commerce. It s certainly possible for organisations to products by using social media. Although, this heavily depends on the kind of product. Social media allows organisations to target their audience at great precision. Allowing them to push relevant deals to their targeted audiences. So, to be relevant these organisations must know their target audience through and through service part of social. This is where the golden rule comes at hand: without engagement, no sales. The results of the interviews are compiled into a social commerce model which could be implemented by organisations immediately. The key terms associated with the model indicate clear steps towards the social commerce fase. Social commerce is namely associated with organisations that have reached maturity in social media and where the whole organisation is social media minded. This study provides insights in how established Dutch companies organize their social media efforts and provides insights in their best practices. These insights resulted in a checklist

8 Begrippenlijst Fanbase: De totale groep volgers die een organisatie of persoon volgt via een social media kanaal. Key Preformance Indicators (KPI s): Prestatiei ndicatoren. Deze variabelen worden gebruikt om de prestatie van marketing en/ of business activiteiten te analyseren. Mate: De manier waarop consumenten omgaan met aanbevelingen via social media. Pay-Per-Click (PPC): Bij deze marketingmethode betaalt een bedrijf een bedrag wanneer er op hun advertentie wordt geklikt. Pay-Per-Lead (PPL): Bij deze marketingmethode betaalt een bedrijf een bedrag wanneer een websitebezoeker vanaf een advertentie een bepaalde actie (conversie) op een website uitvoert. Return on investment (ROI): De opbrengst van een investering en geeft de verhouding tussen het rendement en de opbrengt van een investering weer. Return on advertising spending (ROAS): De opbrengst van een investering in advertenties. Social recommendations: Product of merkaanbevelingen via internet. Bijvoorbeeld: Een vriendin raadt een vriend aan eens op site x te kijken naar broek y. Social content: De inhoud die gevonden wordt op social media websites. User Generated Content (UGC): Hetgeen dat geproduceerd wordt door consumenten wanneer zij interacteren op websites en social media, alsmede het object waar deze sociale interactie rond optreedt. Word of mouth (WOM): De informatie en meningen die uitgewisseld wordt tussen consumenten over producten, diensten of merken.

9

10 Inleiding De interesse in social media marketing neemt nog iedere maand toe (Google Trends, 2014) en daarmee ook de investering in deze online kanalen. Wanneer de investeringen toenemen gaan organisaties zich afvragen wat hun marketingactiviteiten uiteindelijk opleveren. Vaak genoeg wordt de conclusie getrokken dat social marketing activiteiten te weinig opleveren (Divol, et al., 2012). Maar hebben deze organisaties wel de juiste stappen doorlopen om het zichzelf uiteindelijk mogelijk te maken producten te verkopen via social media? Uit onderzoek van Altimeter (2013), die ieder jaar onderzoek doet naar de verdeling van organisaties over de Social Business Strategy Maturity Matrix, blijkt dat maar 14% van de ondervraagde organisaties zich in de voorlaatste fase (strategic) bevindt en maar 3% van de organisaties zich onder de laatste fase (converged) mag scharen. In deze fases zijn organisaties pas op strategisch niveau bezig met de inzet van social media en ademt de gehele organisatie social media. Deze organisaties zijn dan pas in staat op strategisch niveau keuzes te maken, omdat de gehele organisatie op social is ingericht. Maar waar begin je? Hoe kunnen organisaties hun processen nu zo inrichten dat ze het zichzelf uiteindelijk mogelijk maken om hun investering in social media terug te verdienen in directe of indirecte omzet? Dat is waar dit onderzoek antwoord op probeert te geven. Dit aan de hand van praktijkervaring van grote social media spelers uit Nederland als KLM, Coolblue en ING. Deze scriptie geeft een richting aan iedere organisatie die een stap wil zetten op het gebied van social commerce. 7

11 Achtergrond afstudeerbedrijf Info.nl is een full service online bureau gevestigd in Amsterdam. Sinds 1994 is Info.nl bezig bedrijven en klanten via het internet met elkaar te verbinden, waarbij het opbouwen van een duurzame relatie voorop staat. Waar het ooit begon met de eerste website van de Rabobank, ontwikkelt Info.nl nu websites, online strategieën, campagnes en applicaties voor de grotere spelers op de Nederlandse markt. De 70 professionals die werkzaam zijn bij Info.nl werken in klantteams. Ieder team is georganiseerd rondom een klant en groeit mee in het proces en succes van de opdrachtgever. Info.nl bekijkt bedrijven vanuit het online ecosysteem en zorgt ervoor dat de customer journey van de doelgroep door middel van diverse touchpoints (online media kanalen) optimaal verloopt en bedrijven daarmee hun online doelstellingen behalen. Dit onderzoek is uitgevoerd onder de vlag van Info.nl/labs. Een onderdeel van info.nl dat zich bezighoudt met research development en is opgericht om nieuwe ontwikkelingen verder uit te diepen en om inspiratie op te doen voor toekomstige applicaties en diensten. Doelstellingen van het onderzoek Enerzijds lukt het bedrijven steeds beter een actieve online fanbase op te bouwen die zich engageert met de social content van bedrijven. Maar het blijkt echter lastig om deze social fanbase zo te prikkelen dat ze uit hun sociale online omgeving wegkomen en een aankoop doen in een webshop. Dit terwijl sales meestal het doel is van de klanten van info.nl. Anderzijds is het voor info.nl lastig om klanten goed voor te lichten over de return on investment (ROI) van social media en welke stappen men moet ondernemen om uiteindelijk social commerce te kunnen bedrijven. Want wat levert de investering voor het opbouwen van een community op social media precies op? En kan deze investering daarmee teruggewonnen worden of moeten organisaties dit zien als branding? 8

12 Probleemstelling Iedere dag spenderen mensen wereldwijd gemiddeld 3,6 uur op social media (Ipsos OTX, 2013) waar we informatie delen en interacteren met ons netwerk, gelijk- of niet gelijkgestemden en met onze favoriete merken. Social media is dus een ideale plek voor een marketeer om zijn doelgroep te bereiken. Volgens Info.nl (2013) bestaat social marketing uit drie fases: Reach, Engage en Use. Doordat onze persoonsinformatie en interesses grotendeels openbaar zijn kunnen marketeers hun doelgroep steeds beter bereiken en direct een online band opbouwen (Engage). Waar het mis gaat is de daaropvolgende fase: de use fase. Consumenten zijn bereid om online fan te worden van een merk en hiermee de conversatie aan te gaan, maar zijn in veel mindere mate bereid to actie (Use). Bedrijven investeren geld in het opbouwen van een online fanbase, het creëren van content en het managen van hun online fanbase. Deze investering willen ze op een zekere manier terugverdienen. Echter wordt tot op heden social media niet gezien als het voorkeurkanaal om online sales te generen. (L. Hoffman Fodor, 2010). Maar waarom investeren organisaties dan wel geld in social media? Het gevoel dat overheerst is het feit dat de return on investment (ROI) vaak onzeker is. Maar zonder een helder beeld van de mogelijkheden die social media biedt om consumenten te beïnvloeden komen deze organisaties vaak ook niet verder dan de experimentele fase. Hierdoor komt de algemene kennis over social media marketing langzaam op gang. (Divol et al., 2012). Met dit onderzoek proberen we antwoord te geven op deze vragen, en daarmee organisaties meer richting te geven voor de inzet van hun social media activiteiten. 9

13 Onderzoeksvraag Door middel van onderzoeksvragen kunnen we de probleemstelling eenvoudiger beantwoorden. Iedere deelvraag beantwoordt een gedeelte van de probleemstelling, wanneer alle deelvragen beantwoord zijn, kan de hoofdvraag beantwoord worden, de hoofdvraag geeft een antwoord op de geschetste probleemstelling. Hoofdvraag: Wat zijn de voorwaarden met betrekking tot de inrichting van sociale media kanalen om een bijdrage te leveren aan de verkoop via webshops? Deelvragen: 1. In welke mate hebben social recommendations een uitwerking op de koopintentie van consumenten? 2. Welke invloed hebben on-site social recommendation functies op het koopgedrag van consumenten? 4. Kunnen organisaties social media inzetten als verkoopkanaal? 5. Welk social media kanaal is interessant voor welke sector? 6. Kan social advertising concurreren met PPC of PPL marketingmethoden? 10

14 Theoretisch kader Winkelen is altijd al een sociale activiteit geweest. Het winkelen in een fysieke winkel is een complexe sociale activiteit waarvan het werkelijk aanschaffen van een product maar een klein onderdeel is. Het kopen van een product in een winkel vraagt bijvoorbeeld om interactie met de winkelbediende, de marketing waar de consument aan is en wordt blootgesteld, alsmede de culturele achtergrond van de consument (Shields, 1992). Mensen zijn altijd op zoek naar sociale bevestiging. Uit de Shopper Influence Study van 2011 blijkt dat 70% van de respondenten vaak niet alleen winkelt, maar samen met een shoppingpartner (Retail, G.A.F.M.A, 2011). Deze shoppingpartners beïnvloeden elkaar, in positieve zin voor de winkelier. Consumenten die met zijn tweeën shoppen kopen niet alleen meer producten, maar geven ook meer geld uit (Woodside Taylor Sims, 1976). Social shopping websites zijn erop gericht deze manier van winkelen online na te bootsen. Online shoppen is een soloactiviteit, waarbij de webwinkel niet het voordeel heeft van de sociale druk en bevestiging tijdens het reguliere shoppen. Social shopping websites als Fancy.com, Wanelo.com en Fab.com zijn erop gericht deze sociale ervaring na te bootsen. Zo kunnen gebruikers producten met elkaar delen, aangeven dat ze geïnteresseerd zijn in een bepaald product, feedback krijgen op gewenste items, deze opslaan op wenslijstjes en ze natuurlijk direct aanschaffen. Social commerce wordt gezien als de volgende grote stap in e-commerce en zal de klantrelatie en de manier waarop bedrijven en consumenten communiceren veranderen (Wesson, 2010). De razendsnelle ontwikkeling van social media en web 2.0 hebben het mogelijk gemaakt online omgevingen te bouwen die consumenten daadwerkelijk centraal stellen. Consumenten kunnen op die manier met elkaar interacteren tijdens het online shoppen. (Wigand, Benjamin, Birkland, 2008). Internetgebruik neemt nog ieder jaar toe en iedere dag besteedt men in de Westerse wereld 3,6 uur op social media (Ipsos OTX, 2013). De opkomst van webwinkels binnen social media, zoals Facebookshops, leek dus een logisch vervolg. De realiteit is echter dat deze social shops niet presteerden zoals verwacht, waarna een groot deel van deze shops weer verdween. De bottleneck bij deze Facebookshops zit hem in het feit dat bedrijven hun complete collectie één op één overnemen in een Facebookshop waardoor het voor de online fans niet interessant is een product via Facebook aan te schaffen (Moth, 2012). Uit onderzoek van Booz Company (2011) blijkt dat met 27% van de consumenten maar een klein deel bereid is producten te kopen via social media. De overige 73% gaf aan dit niet te willen vanwege veiligheid en privacy redenen (Booz Company, 2011). Consumenten 11

15 niet te betekenen dat social media geen belangrijke rol kunnen vervullen in het stimuleren en beïnvloeden van aankoopbeslissingen van consumenten. Zoals eerder gesteld beïnvloeden shoppingpartners elkaar op een positieve manier. 81% van de tienermeisjes gebruikt leeftijdsgenoten als een bron van informatie en trends. Van deze nieuwe generatie consumenten zegt 45% om de mening van leeftijdsgenoten te vragen bij het kopen van kleding en schoenen (Booz Company, 2011). Dat social media een belangrijk onderdeel vormen van ons besluitproces blijkt uit onderzoek van the e-tailing group (2011). 51% van de consumenten geeft hierin aan dat social media waardevol is in hun onderzoek naar producten en services (The e-tailing group, 2011). Social media kan bedrijven helpen de interactie over producten en diensten te versterken. Word of mouth van medeconsumenten, in de vorm van reviews en productaanbevelingen, hebben positieve uitwerking op de koopintentie en het vertrouwen in de aanbieder van het product of dienst (Hsiao, et al., 2010). Deze zogeheten social recommendations kunnen zowel via social media als via on-site social functies als reviews en aanbevelingen worden gedeeld. Het doel van social commerce is dus om sociale elementen toe te voegen aan e-commerce, in plaats van e-commerce in de wereld van social te bouwen. Social commerce beslaat dus meer dan social commerce websites of Facebookshops. Social media kunnen merken helpen de word of mouth die gegenereerd wordt door hun fans te versterken en te verspreiden. Belangrijke factor hierin is het ontwikkelen van een juiste content strategie die online fans van merken prikkelt. Het onderzoek Can we get from liking to buying (2013) onderstreept dit en toont aan dat participerende leden van een online Facebook community geen verhoogde koopintentie hebben, terwijl browsende Facebook gebruikers dat wel hebben. Er bestaat dus een verschil tussen participerend gedrag en browsegedrag. Consumenten die participeren in een online community creëren user generated content waar browsende consumenten vervolgens door geprikkeld worden. Een onderzoek naar consumentenparticipatie in brand communities en de uitwerking hiervan op de koopintentie (Liaw, 2008) toont aan dat consumenten die participeren in een brand community geen verhoogde koopintentie hebben. Echter is deze groep consumenten bij een positieve perceptie van het gevolgde merk minder onzeker over het aankopen van een product van het merk. Tevens is er een positieve relatie tussen merkherkenning en koopintentie, aangezien deze gebaseerd is op de perceptie van een merk. Positieve perceptie betekent meer vertrouwen en herkenning van het merk, wat resulteert in positieve koopintentie (Romaniuk Sharp, 2013). Social commerce is onder te verdelen in twee delen, de perceptie over het product en de perceptie over het merk. Doelstellingen die hierbij horen zijn dus merkgerelateerd. Deze worden veelal gevormd door de word of mouth van medeconsumenten. Deze User Generated Content heeft grote invloed in het aankoopproces en merken moeten zich hiervan bewust zijn en deze word of mouth faciliteren (Bazaarvoice, 2013). 12

16 Social commerce gaat over het samenbrengen van bedrijven en consumenten door gebruik te maken van sociale interactie tussen consumenten en het merk, ongeacht of de plaats van deze sociale interactie en of de aankoop van een product of dienst binnen een social medium of een webshop plaatsvindt. Het is dus niet zo dat de transactie ook daadwerkelijk binnen het social media kanaal moet plaatsvinden. Het is ook geen vorm van collaborative commerce waar consumenten onderling handelen. Social commerce stelt merken in staat consumenten te bereiken op basis van hun interesses en ze hierdoor te stimuleren in hun aankoopbeslissing. Anders gezegd: social commerce is een onderdeel van social marketing dat door gebruik te maken van social media kanalen en social advertsing consumenten stimuleert in het maken van een aankoopbeslissing. Operationalisering begrippen uit de onderzoeksvragen: In de onderzoeksvragen van deze scriptie staan begrippen die op meerdere wijzen geïnterpreteerd kunnen worden. Om misvattingen te voorkomen staan deze begrippen hieronder uitgewerkt. Social recommendations: Social recommendations oftwel social aanbeveling is een term die samengesteld is uit twee van recommendation: the act of saying that someone or something is good and deserves to be chosen. In de context van social media betekent dit dat er een extra dimensie wordt toegevoegd aan deze aanbeveling. Onderzoek van Tang, et al. (2013) naar social recommendations koppelt het social gedeelte aan recommendation en beschrijft dat social recommendations op dezelfde manier werken als gewone aanbevelingen, alleen werken deze op basis van online input. Merken zetten deze sociale relaties als vriendschappen en vertrouwensbanden in om hun producten aan te bevelen onder gelijkgestemden met dezelfde interesses. Op die manier is de relevantie voor hun producten hoger en beïnvloeden ze consumenten door de producten aan te raden die vrienden en andere influencers ook hebben (Andrew, Eileen Chen, 2012). Interessant: In dit onderzoek naar social commerce wordt de vraag gesteld welke kanalen interessant - De inzetbaarheid van een kanaal - De mogelijkheden tot verkoop 13

17 Onderzoeksdesign Alle verzamelde informatie is verzameld door middel van deskresearch en diepte-interviews. De reden dat er voor een combinatie van deskresearch en diepte-interviews is gekozen is het feit dat er op een aantal onderwerpen die aan bod komen in de onderzoeksvragen al veel onderzoek is gedaan. Deze kennis complementeert de kennis die zelf is verkregen tijdens dit onderzoek, maar is wel nodig om een compleet beeld te schetsen van het gestelde vraagstuk. kader). Vervolgens zijn de deelvragen die betrekking hadden over social recommendations onderzocht. De opgedane kennis uit de resultaten van deze onderdelen is vervolgens toegepast op de onderzoeksvragen voor de diepte-interviews die gehouden zijn om de rest van de deelvragen te kunnen beantwoorden. De uitkomsten van de diepte-interviews, gecombineerd met de resultaten van het deskresearch, leiden tot een antwoord op de hoofdvraag die beantwoord is in het resultatenhoofdstuk. Deskresearch: Baarda (2012) omschrijft deskresearch als onderzoek op basis van bestaande gegevens die men kwalitatief analyseert. Een aantal bronnen dat gebruikt kan worden is: - Databases - Overheidsbronnen - Bedrijfsgegevens - Websites - Publicaties van eerdere onderzoeken - Dagbladen In dit onderzoek zijn veelal bronnen via online onderzoeksdatabanken gebruikt, als Science Direct en Academic Search Premier. Verder is er gebruik gemaakt van rapportages en publicaties van organisaties als Info.nl, Booz Company, Bazaarvoice, Deloitte en Ipsos. Diepte-interviews: Een aantal onderzoeksvragen kon niet beantwoord worden door middel van bestaande literatuurstudie. Om toch de gewenste informatie te verzamelen zijn er diepte-interviews gehouden om deze informatie te verkrijgen. Er is voor diepte-interviews gekozen omdat de vereiste kennis voor de onderzoekvragen zich richtte op de kennis, houding en mening van de geïnterviewde social media managers over social commerce. Volgens Baarda (2012) leent deze vorm van onderzoek zich hier dan ook goed voor. Niet iedere online marketeer van elke willekeurige organisatie kwam in aanmerking voor een interview. Er is gestreefd respondenten te zoeken die daadwerkelijk zelf impact hebben op de social media strategie van de organisaties waar zij werkzaam zijn en in hun dagelijkse activiteiten een stap hebben gezet met social commerce. 14

18 Eisen social media experts: - Verantwoordelijk voor de social media activiteiten van de organisatie - Werkzaam bij een grote organisatie in Nederland - Hoge mate van kennis en praktijkervaring op gebied van social media - Bereidheid om best practices vrij te geven De reden dat deze eisen zijn gesteld is dat de respondenten van de interviews de daadwerkelijke kennis en ervaring moesten hebben om een bijdrage te kunnen leveren aan het onderzoek. De informatie die zij vrijgaven moest waardevol genoeg zijn om uiteindelijk een antwoord te kunnen geven op de gestelde hoofdvraag. Aan de organisaties zijn ook eisen gesteld. Dit onderzoek richt zich op Nederlandse organisaties en hun social commerce ervaringen en aspiraties. Maar niet iedere organisatie was geschikt om mee te werken aan dit onderzoek. Zo is er gezocht naar organisaties met een grote online fan base, die actief zijn op meerdere kanalen en een stap gezet hebben op het gebied van social commerce. Dat laatste was geen keiharde eis, omdat social commerce nog niet door een grote groep organisaties wordt gepraktiseerd. Eisen organisaties: - Grote organisatie gevestigd in Nederland - Grote online fan base - Actief op meerdere social media kanalen - Ervaring met social commerce / social advertising Het stellen van deze eisen aan de organisaties garandeert de kwaliteit van het onderzoek gezien het feit dat deze organisaties de middelen hebben om de beste mensen in dienst te nemen. Doordat deze organisaties met een grote online fan base in contact staan hebben ze in ieder geval de mogelijkheid om ervaring op te doen met social commerce / advertising. Doordat er voorafgaand aan dit onderzoek zowel op het gebied van de experts als de organisatie is gekeken naar de kwaliteit en volwassenheid van de social media activiteiten is er voorafgaand aan het onderzoek een kwaliteitsdrempel geweest. Hierdoor is de kwaliteit de opgedane kennis naar verwachting van een hoog niveau. Voor dit onderzoek zijn er met 6 social media managers diepte-interviews gehouden. Een steekproeftrekking is dus niet van belang. 15

19 De gestelde interviewvragen zijn daarentegen wel van belang. De vragenlijst is opgezet aan Iedere geïnterviewde respondent kreeg dezelfde vragen. Information Science In an Age of Change, Institute of Information and Book Studies, University of Warsaw, Poland Dit model toetst in 7 stappen de volwassenheid van de strategie van de organisaties en verschaft ook waardevolle inzichten in de volwassenheid van de organisatie op het gebied van social media. De vragenlijst is onderverdeeld in 9 onderdelen. De persoonlijke introductie van de geïnterviewde, Doelstellingen, Doelgroep targetting, Kanaalkeuze, Middelen, Beleid, Monitoring, aan de hand van een bestaand model de organisaties te toetsen. De antwoorden op deze vragen hebben namelijk niet alleen waarde voor de toetsing van de volwassenheid van de strategie, maar bevat ook waardevolle informatie omtrent de totale social media strategie van de organisatie en de keuzes die de expert maakt. De vragen over social commerce komen voort uit de blinde vlekken die er overbleven na aanleiding van het literatuuronderzoek. Geloven de experts eigenlijk wel dat social media in te zetten is als verkoopkanaal en hoe gaan ze dan om met social recommendations? Werkt de social media afdeling nauw samen met andere afdelingen en hoe gaat dat dan precies in zijn werk? Tijdens de interviews was ook ruimte om uit te wijden en dieper in te gaan op zaken die waardevolle informatie op en maakt de uitkomsten van de interviews completer. 16

20 Resultaten onderzoek 17

21 In welke mate hebben social recommendations een uitwerking op de koopintentie van consumenten? De ontwikkeling van het internet heeft er onder meer ook voor gezorgd dat consumenten beschikken over meer product- en merkinformatie dan voor de opkomst van het internet (Chen Xie, 2008). Het is mens eigen te communiceren en waar men vroeger elkaar face to face sprak, gebeurt dit nu veelal online (Customer Insight Group, 2011). User-generated content (UGC) is een belangrijk middel waarmee consumenten zich uiten op het internet (Boyd Ellison, 2008). UGC is hetgeen dat geproduceerd wordt door consumenten wanneer zijn interacteren op websites en social media. UGC is er in verschillende varianten als Facebook status updates, Youtube video s, Twitterberichten, advertenties en productreviews (Andrew, Eileen, Chen, 2012). Onder UGC valt ook social recommendations. Deze productaanbevelingen van medeconsumenten beïnvloeden de manier waarop andere consumenten tegen merken en producten aankijken (Andrew, Eileen, Chen, 2012). Online retailers maken hier dan ook veelvuldig gebruik van. UGC is tegenwoordig veelvuldig te vinden binnen webshops en social media kanalen. In 2013 zullen 155 miljoen Amerikaanse internetgebruikers enige vorm van UGC te zien krijgen binnen webshops, voorspelde EMarketer. (EMarketer, 2009). De kracht van de social recommendation zit in het persoonlijke verhaal en ervaring met het merk, de persoonlijkheid van de recommendation en de perceptie over de oordeelsbekwaamheid van de persoon die de social recommedation geeft. Volgens Yen Lee (2012) is wisdom of the crowd niet meer voldoende omdat ze simpelweg user generated zijn. Social recommendations moeten voldoen aan drie factoren om de hedendaagse consument te dienen tijdens het aankoopproces: Vertrouwen: Waar vroeger vertrouwen en kennis van een grote groep consumenten al waardevol waren, zoeken internetgebruikers vandaag de dag aanbevelingen van mensen die ze oordeelkundig verbonden consumenten vertrouwen meer op de adviezen van vrienden dan op de input van vreemden. Relevantie: Bedrijven weten steeds meer van consumenten doordat deze hun interesses en houding delen via sociale media kanalen. Deze kennis kan ingezet worden om voor consumenten een betere ervaring te creëren met social recommendations die consumenten prikkelt meer uit te vinden over een product. Tijd: Consumenten hebben niet de tijd om eindeloos te surfen door een massa aan informatie en inzichten. Ze zijn op zoek naar gerichte antwoorden op hun vragen. Het hedendaagse internet maakt het mogelijk vragen direct aan vrienden te stellen. 18

Social citymarketing. Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen. Door: Fabian Savert

Social citymarketing. Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen. Door: Fabian Savert Social citymarketing Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen Door: Fabian Savert Titel: Social Citymarketing Ondertitel: Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen Auteur: Fabian Savert

Nadere informatie

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers, 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: social media anno nu... 4 1.1 Hoeveel mensen maken er gebruik

Nadere informatie

Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2

Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2 Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2 door Richard van Hooijdonk MarketingMonday januari 2011 inhoud Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2 Pagina 01 social media benutten met weinig tijd 4 02 wie is

Nadere informatie

Pinterest Marketing. deserves your interest. Ernst Jan Bos Wendy Broersen Suzanne Wartenbergh. Handboek voor marketeers en ondernemers

Pinterest Marketing. deserves your interest. Ernst Jan Bos Wendy Broersen Suzanne Wartenbergh. Handboek voor marketeers en ondernemers Pinterest Marketing deserves your interest Handboek voor marketeers en ondernemers Geschreven door: Ernst Jan Bos Wendy Broersen Suzanne Wartenbergh Inhoudsopgave Inleiding... 4 1. Pinterest?... 5 De kracht

Nadere informatie

Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011)

Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011) goed in direct klantcontact Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011) bekijk onze website op www.pondressocialmarketing.nl Ralph Merkle If you look at the various

Nadere informatie

Review: Het succes van online mond-tot-mond reclame HENK & KLAAS KROEZEN

Review: Het succes van online mond-tot-mond reclame HENK & KLAAS KROEZEN Review: Het succes van online mond-tot-mond reclame HENK & KLAAS KROEZEN VOORWOORD Marco Derksen VOORWOORD Vanaf het moment dat ik begon aan mijn eerste online community heb ik me ook bezig gehouden met

Nadere informatie

Whitepaper: Social Strategy Model (c)

Whitepaper: Social Strategy Model (c) Whitepaper: Social Strategy Model (c) Margot Wolfs Pondres Social Marketing Auteur: Sjef Kerkhofs Functie: Social Marketing Manager Whitepaper: Social Strategy Model Uitgever: Pondres Social Marketing

Nadere informatie

Handboek e-mailmarketing. Het opstellen, verzenden en evalueren van e-mail mét resultaat

Handboek e-mailmarketing. Het opstellen, verzenden en evalueren van e-mail mét resultaat Handboek e-mailmarketing Het opstellen, verzenden en evalueren van e-mail mét resultaat 01 Ethiek de sleutel tot succes 02 Meer dan alleen verkoop 03 Goed plannen van verzenden tot evalueren 04 Abonnees

Nadere informatie

WNF promoters. Vele enthousiaste handen maken licht (promotie)werk. Adviesrapport omtrent contentstrategie voor de WNF-promoters

WNF promoters. Vele enthousiaste handen maken licht (promotie)werk. Adviesrapport omtrent contentstrategie voor de WNF-promoters WNF promoters Vele enthousiaste handen maken licht (promotie)werk Adviesrapport omtrent contentstrategie voor de WNF-promoters Opdrachtgever: Wereld Natuur Fonds Contactpersonen: Marlou van Campen & Marloes

Nadere informatie

Remo Hollaar. Interactieve media als tool voor een persoonlijkere aanpak bij B2B relaties

Remo Hollaar. Interactieve media als tool voor een persoonlijkere aanpak bij B2B relaties Remo Hollaar Interactieve media als tool voor een persoonlijkere aanpak bij B2B relaties Auteur: Remo Hollaar Studentnummer: 0786232 E-mailadres: remo19@gmail.com Website: http://www.remohollaar.nl Hogeschool

Nadere informatie

HET EFFECT VAN SOCIAL MEDIA GEBRUIK OP DE REPUTATIE VAN ORGANISATIES

HET EFFECT VAN SOCIAL MEDIA GEBRUIK OP DE REPUTATIE VAN ORGANISATIES HET EFFECT VAN SOCIAL MEDIA GEBRUIK OP DE REPUTATIE VAN ORGANISATIES Door openheid, inhoudelijke interactie en interactiesnelheid een betere reputatie bij de stakeholders creëren HET EFFECT VAN SOCIAL

Nadere informatie

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie

Relatiebeheer van het heden Een onderzoek naar de mogelijkheden van social media in het CRM ter bevordering van de relatiekwaliteit

Relatiebeheer van het heden Een onderzoek naar de mogelijkheden van social media in het CRM ter bevordering van de relatiekwaliteit Relatiebeheer van het heden Een onderzoek naar de mogelijkheden van social media in het CRM ter bevordering van de relatiekwaliteit Enschede, november 2011 A.H.G. Zoontjes Universiteit Twente Bacheloropdracht

Nadere informatie

Inkijkexemplaar. Social Media voor het MBO EDUFOCUS. Home Contact Blog. Inbound. Samen. Ontdek de mogelijkheden van de Social Media.

Inkijkexemplaar. Social Media voor het MBO EDUFOCUS. Home Contact Blog. Inbound. Samen. Ontdek de mogelijkheden van de Social Media. EDUFOCUS Home Contact Blog Ontdek Ontdek de mogelijkheden van de Social Media. Social Media voor het Samen Werk samen en deel je ervaringen. Inbound MBO Doe Ontdek aan de hand van opdrachten hoe Social

Nadere informatie

Addemdum. Veel leesplezier toegewenst! Inge Harts. Praktisch rapport Online Reputatie Management 2

Addemdum. Veel leesplezier toegewenst! Inge Harts. Praktisch rapport Online Reputatie Management 2 Addemdum Dit praktisch rapport over Online Reputatie Management is medio 2008 uitgebracht, na een langdurig onderzoek naar het wat, maar vooral hoe van Online Reputatie Management. Inmiddels hebben veel

Nadere informatie

Social Media Strategy Guidelines Een afstudeerscriptie van Matthijs Roumen

Social Media Strategy Guidelines Een afstudeerscriptie van Matthijs Roumen Social Media Strategy Guidelines Een afstudeerscriptie van Matthijs Roumen Colofon December, 2008 Matthijs Roumen Contact: mroumen@gmail.com Student: 83666 Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Communication

Nadere informatie

Het gebruik van sociale media in de toeristische sector

Het gebruik van sociale media in de toeristische sector HOWEST Renaat de Rudderlaan Opleiding Communicatiemanagement Public Relations Events - semester 6 Bachelorproef voorgelegd voor het behalen van het diploma van professionele Bachelor in het Communicatiemanagement.

Nadere informatie

Content marketing. bomen. nieuwe. bouwen aan een nieuwe klantrelatie BUREAU VOOR CONTENT MARKETING

Content marketing. bomen. nieuwe. bouwen aan een nieuwe klantrelatie BUREAU VOOR CONTENT MARKETING Content marketing bouwen aan een nieuwe klantrelatie nieuwe bomen BUREAU VOOR CONTENT MARKETING Inhoudsopgave Inleiding 4 Over nieuwe bomen 4 01. Ontwikkelingen online 5 Peer to peer communicatie 6 Zoekmachine

Nadere informatie

Van ARG tot Widget-TV

Van ARG tot Widget-TV Van ARG tot Widget-TV Van ARG tot Widget-TV Afstudeeronderzoeken bij het Crossmedialab Harry van Vliet (Red.) LabRats #1 Uitgeverij Plan B Deventer, Nederland 2010 Hogeschool Utrecht Van ARG tot Widget-TV

Nadere informatie

Van Social Media naar Social CRM

Van Social Media naar Social CRM Van Social Media naar Social CRM In welke mate zijn Vlaamse bedrijven bewust van het bestaan, de mogelijkheden en de beperkingen van Social CRM? Masterproef Guillaume Matton Guillaume.Matton@Ugent.be 0497/21.95.04

Nadere informatie

MASTERTHESIS DE IMPACT VAN SOCIAL MEDIA OP DE AUTOJOURNALISTIEK. Annique van der Valk. anniquevdvalk@gmail.com

MASTERTHESIS DE IMPACT VAN SOCIAL MEDIA OP DE AUTOJOURNALISTIEK. Annique van der Valk. anniquevdvalk@gmail.com MASTERTHESIS DE IMPACT VAN SOCIAL MEDIA OP DE AUTOJOURNALISTIEK Annique van der Valk 349163 anniquevdvalk@gmail.com ERASMUS SCHOOL OF HISTORY, CULTURE AND COMMUNICATION (ESHCC) Media & Journalistiek media

Nadere informatie

Welke elementen in online klantencommentaren bepalen of een consument die commentaar integreert in zijn beslissingsproces?

Welke elementen in online klantencommentaren bepalen of een consument die commentaar integreert in zijn beslissingsproces? Faculteit Economie & Management Studiegebied Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Opleiding Master of Science in de handelswetenschappen Intern aangestuurde masterproef Welke elementen in online klantencommentaren

Nadere informatie

BRANDBASE & KLANTENLOYALITEIT. De zoektocht naar het bereiken van loyale consumenten.

BRANDBASE & KLANTENLOYALITEIT. De zoektocht naar het bereiken van loyale consumenten. BRANDBASE & KLANTENLOYALITEIT De zoektocht naar het bereiken van loyale consumenten. Afstudeeropdracht BRANDBASE & KLANTENLOYALITEIT De zoektocht naar het bereiken van loyale consumenten Naam: Studentennummer:

Nadere informatie

DO'S & DON'TS VAN CONTENT- MARKETING. LBL jaargids CONCEPT / CONTENT / CONNECTIES / CONVERSATIES

DO'S & DON'TS VAN CONTENT- MARKETING. LBL jaargids CONCEPT / CONTENT / CONNECTIES / CONVERSATIES DO'S & DON'TS VAN CONTENT- MARKETING LBL jaargids CONCEPT / CONTENT / CONNECTIES / CONVERSATIES 2015 / 2016 Merken moeten een plek veroveren in het netwerk en de conversaties van hun publiek. GOT CONTENT?

Nadere informatie

Lost Boys approach. standaardisatie van het primaire proces op het niveau van elementaire stappen

Lost Boys approach. standaardisatie van het primaire proces op het niveau van elementaire stappen Lost Boys approach standaardisatie van het primaire proces op het niveau van elementaire stappen Dit verslag is het resultaat van een intern onderzoek naar de aanpak van Lost Boys. Het onderzoek is in

Nadere informatie

L.H. Antonides J.A. Stoop Management en Organisatie Economie en Maatschappij Mevrouw van der Meché V6.ml1 C.S.G. De Goudse Waarden

L.H. Antonides J.A. Stoop Management en Organisatie Economie en Maatschappij Mevrouw van der Meché V6.ml1 C.S.G. De Goudse Waarden NO ONE IN THIS WORLD HAS EVER LOST MONEY BY UNDERESTIMATING THE INTELLIGENCE OF THE GREAT MASSES OF THE PLAIN PEOPLE L.H. Antonides J.A. Stoop Management en Organisatie Economie en Maatschappij Mevrouw

Nadere informatie

CROWD FUNDING HET NIEUWE INVESTEREN ANIEL MISHRA GIJSBERT KOREN ROUNDTABLES.NL

CROWD FUNDING HET NIEUWE INVESTEREN ANIEL MISHRA GIJSBERT KOREN ROUNDTABLES.NL CROWD FUNDING HET NIEUWE INVESTEREN ROUNDTABLES.NL ANIEL MISHRA GIJSBERT KOREN CROWD FUNDING HET NIEUWE INVESTEREN Dit is een uitgave van Roundtables.nl Copyright 2011 E. Baidjnath Misier en G.W. Koren

Nadere informatie

Stefan Rooyackers. Geld verdienen met... Netwerken en netwerken via Facebook

Stefan Rooyackers. Geld verdienen met... Netwerken en netwerken via Facebook Stefan Rooyackers Geld verdienen met... Netwerken en netwerken via Facebook 1 Copyright Eerste druk Augustus 2012 Facebook is eigendom van Facebook Inc. Op geen enkele wijze is er sprake van sponsoring,

Nadere informatie

Tot slot bedank ik mijn ouders en vriendin Sandra voor de interesse en het vertrouwen tijdens mijn gehele studie.

Tot slot bedank ik mijn ouders en vriendin Sandra voor de interesse en het vertrouwen tijdens mijn gehele studie. Samenvatting Merkvertrouwen is de sleutelvariabele in de ontwikkeling van een lang blijvende relatie en wordt gezien als één van de meest gewilde kwaliteiten binnen een relatie. Dit maakt merkvertrouwen

Nadere informatie

ONLINE MARKETING- COMMUNICATIEPLAN

ONLINE MARKETING- COMMUNICATIEPLAN ONLINE MARKETING- COMMUNICATIEPLAN Creatie en communicatie in de praktijk Project Minor blok 2 Marketingcommunicatie Academie voor Marketing ONLINE MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN ICT-BANEN CREATIE EN COMMUNICATIE

Nadere informatie