een explosieve groei in

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "een explosieve groei in"

Transcriptie

1 dossier E-commerce kent een explosieve groei in 3 oië! Het is stilaan een gewoonte geworden in de sector van de Belgische e-commerce: de verkoop explodeert, de omzetcijfers stijgen, terwijl het aantal spelers met het ritme van een metronoom blijft groeien. En om het maar meteen te zeggen: die positieve trend zal zich ook in 2011 voortzetten. Een autopsie van een internetmarkt vol groeihormonen %! Wie doet beter? De laatste gezondheidstoestand van de Belgische commerce is, volgens de online betaaldienst Ogone, overduidelijk: de verkopen via het internet zijn een vaste waarde in deze troebele tijden. Enkele cijfers om deze euforische toestand te illustreren. De e-commerce sector heeft het jaar 2010 afgesloten met een omzetcijfer van 903 miljoen euro (voor een aantal transacties dat op 10,7 miljoen geschat wordt), wat een stijging is van 28,1% tegenover de Stéphane Aisinber I Sectionmedia «Het is mogelijk om voor euro een verkoopsplatform te hebben met een minicataloog en online betaling» ebay: de trampoline voor de e-commerce ebay blijft de beste manier om uw commercieel initiatief uit te testen indien u nog aarzelt of een beperkt (of bijna geen) budget hebt. Alle geïnterviewden geven toe: ebay is een uitstekende e-commerce school. Vooral omdat het platform voor verkoop per opbod een uitgebreide waaier geïntegreerde diensten bevat voor de leerling-webhandelaars, inbegrepen een uitstekende referencing op Google. De keerzijde van de medaille: men richt zich tot een particulier publiek, dat beperkt is tot de ebay community, waarbij men ook niet mag vergeten dat er haast geen mogelijkheden bestaan om zijn platform uit te breiden. resultaten die in 2009 genoteerd werden. «Dat is duidelijk beter dan in 2009, vermits de groei van jaar op jaar toen slechts 20% bedroeg», vertrouwt Pierre Willaert ons toe, Country Manager van Ogone België. De reden voor deze ononderbroken groei ligt bij een combinatie van meerdere factoren. «Om te beginnen zijn er steeds meer kopers op het internet, terwijl het aanbod aan Belgische winkels groeit aan een ritme van 90 nieuwe virtuele vitrines elke maand, tegenover een gemiddelde van 80 in Vervolgens is er het vertrouwen van de gebruikers in online aankopen, dat ook voortdurend toeneemt. Wanneer een transactie normaal verloopt, vanaf bestelling tot levering, dan aarzelt de gebruiker niet om die ervaring te herhalen», licht Pierre Willaert toe. In feite heeft de e-commerce in België nu al de kaap van het miljard euro in omzetcijfer gerond, vermits de online betaalwijze van Ogone niet door de hele markt gebruikt wordt (slechts door 85%). «Indien men alle online transacties telt die door verkoopsites in België uitgevoerd worden, dan zou dat in de volgende maanden rond anderhalf miljard euro moeten draaien». En vermits Ogone voor 2011 een groei voorziet die die van 2010 moet benaderen, laat alles voorspellen dat de kaap van de 2 miljard euro bereikt zal worden in 2012, zoals Geneviève Vitré-Cahon, Voorzitster van de vereniging Be-Commerce, beklemtoonde in een interview dat in een vorige editie van ons magazine gepubliceerd is. Uit analyse van de cijfers blijkt ook 16 Inside digital media I april 2011

2 e-commerce De 6 vragen die men zich moet stellen vooraleer zijn Webwinkel te starten! Vooraleer uw online winkel te creëren en uw eerste bestelling te ontvangen, is het van groot belang dat u het uiteindelijke doel van uw business helder voor ogen hebt. Charles E. Crouch, Online Business Consulting, gidst ons doorheen enkele vragen die men zich moet stellen vooraleer zich in het avontuur te storten. 1. Kent u uw markt wel echt? Vooraleer met een business te starten, of dat nu online of offline is, moet er een marktstudie uitgevoerd worden. Een goede analyse zal u helpen om: de markt te identificeren die geschikt is voor uw producten of diensten te begrijpen wie uw klanten zullen zijn te bepalen wat u nodig zal hebben om uw producten of diensten te kunnen leveren een evaluatie op te stellen van de inkomsten en kosten die nodig zijn om uw activiteiten te kunnen starten Naargelang de antwoorden zal u kunnen beslissen of uw project alle kansen tot slagen heeft, of dat een bijkomende analyse nodig is. Jammer genoeg veronachtzamen veel bedrijven deze essentiële stap, en storten zij zich in het avontuur zonder duidelijk opgesteld businessplan of strategie. een stijging van het aantal online transacties, dat van 8,4 miljoen in 2009 gaat naar 10,7 in 2010, wat neerkomt op een verhoging met 27,5% Volgens Pierre Willaert «is het vooral het vierde trimester 2010 dat de rol van locomotief gespeeld heeft voor de groei van de markt, omwille van de einde jaarsfeesten en de uiterst barre klimatologische omstandigheden die winter.» Wat het gemiddelde bedrag betreft dat per transactie besteed werd, stelt men vast dat dit zich jaar op jaar lijkt te stabiliseren rond de 84 euro. De groei van de sector is vooral te danken aan bepaalde soorten verkopers en producten. Net zoals in 2009 worden de verkopen op het internet voornamelijk getrokken door de verkoop van reisbiljetten, de bestelling van tickets 2. Hoe creëert u waarde voor uw klanten? U mag dan wel denken dat uw nieuw product of dienst het beste is op het internet. Maar het is veel belangrijker om te weten hoe uw klanten dit aanbod zullen ervaren! Zullen zij het waardevol en nuttig vinden, of zullen zij het integendeel bekijken als een van de velen? Indien uw klanten de waarde niet inzien van uw product of dienst, is er veel kans dat zij niet zullen kopen! 3. Hoe onderscheidt u zich van de concurrentie? Laat ons realistisch zijn! Het is moeilijk om iets echt nieuws en anders te brengen op het internet, in het bijzonder in de e-commerce. De mensen beslissen op basis van tal van factoren om in een bepaalde webwinkel aan te kopen. En dus is het belangrijk om te tonen waarin u verschilt van uw concurrenten. Niet beter of slechter bent dan uw concurrenten, maar anders! 4. Hebt u logistiek nodig? Een webshop in gang zetten is niet moeilijk. Tal van dienstverlenende bedrijven kunnen u bij die taak helpen. Maar het gedeelte dat het moeilijkste te beheren is in een online winkel is de «back-office». In de hypothese dat u fysieke producten wil verkopen, wordt de logistiek een cruciale vraag. Waar zal u uw producten opslaan? Wie zal voor evenementen, de aankoop van kleding, boeken, cd's en dvd's. Pierre Willaert geeft toelichting op de door Ogone vermelde cijfers: «De meest opmerkelijke groei is toe te schrijven aan de vermenigvuldiging van het aantal initiatieven in de retail sector, en aan de stijging van de «social shopping» via sites zoals Groupon, Groupolitan of Promocity, en aan de algemene verbreiding van sites voor privéverkopen, zoals Venteprivee.com of Outlet Avenue. Een markt met mogelijkheden op zoek naar maturiteit Dat de e-commerce in België achterop hinkt is een realiteit. Er zijn amper iets meer dan webwinkels op ons web, terwijl Nederland al de kaap van de webwinkels gerond heeft! de bestellingen inpakken, wie zal ze leveren? Indien u de goederen niet op tijd en stond kan leveren, zullen uw klanten snel hun heil elders zoeken! 5. Wat is uw business model? Heel wat online winkels baseren zich op een zeer eenvoudig model, dat erin bestaat om een bepaald product/dienst te verkopen om er inkomsten uit te halen. Houd daarbij in het achterhoofd dat de online wereld een erg dynamische omgeving is. De concurrentie evolueert snel. Een bron van inkomsten kan snel groeien, maar even snel droog vallen. Dat is de reden waarom veel internetbedrijven over verschillende bronnen van inkomsten beschikken. De rechtstreekse verkoop, de dienst naverkoop, abonnementen, samenwerking met partners, publiciteit, het zijn allemaal mogelijke bronnen van inkomsten. 6. Evalueer uw flexibiliteit! Op het internet krioelt het van de jonge en dynamische bedrijven. Nieuwe concurrenten kunnen van overal komen, een nieuwe technologie kan uw business verouderd maken, de noden van de klanten veranderen... Het is dus van groot belang dat u een flexibele structuur heeft bij uw business, om u snel aan de marktcondities te kunnen aanpassen. Tegelijkertijd beschikt meer dan de helft van de K M O ' s in België nog altijd niet over een eigen site! En daarom gaat 50% van de uitgaven die de Belgische gebruikers op het internet doen, naar buitenlandse handelssites, De ervaring leert ons dat men toch een budget moet voorzien in de prijsvork van tot om fatsoenlijk met e-commerce te kunnen beginnen die beslisten om de kaart van de nabijheid te trekken (Coolblue.be). «Men moet België beschouwen als een markt met opportuniteiten», nuanceert onze specialist bij Ogone. april 2011 I inside digital media 17

3 dossier Geen Webshop zonder marketingplan! De aanmaak van een e-commerce site kan geschieden met behulp van specifieke betalende of gratis software (ShopFactory, PowerBoutique, Mag- Kit, enz.), via online gehoste platformen (via abonnementsformule) of gewoonweg via een ebay kanaal. Maar jammer genoeg kunnen al die opties niet de leefbaarheid van een business garanderen, zonder een globaal marketingproject. Alle specialisten zullen het u zeggen: vooraleer zijn webshop op te starten, moet er een grondige analyse komen van de noden en van het business plan. Men moet ook afstappen van het vooroordeel als zou een webshop haast niets kosten en meteen in zijn eentje geld zou opbrengen. Heel wat mensen vergeten dat een geloofwaardig marketingplan onontbeerlijk is om een e- commerce leefbaar te maken! «De e-commerce is een jonge markt, die nog niet alle traditionele spelers bereikt», daarover zijn de geïnterviewde experts het eens. Weliswaar zijn de grote verkopers, te beginnen met de grootwarenhuizen, nog op zoek naar hun identiteit, maar dat zal blijkbaar niet lang meer duren. Ter vergelijking: de online verkoop in Frankrijk heeft in 2010 de 31 miljard euro overschreden (+24% tegenover 2009), waarbij het aantal transacties met 17% gestegen is. Op Europees vlak kende de e-commerce in 2010 een stijging met 19%, en is nu goed voor 171,9 miljard euro, tegenover 173 miljard dollar in de Verenigde Staten. Europa zou zo in 2011 de grens van de 200 miljard dollar kunnen overschrijden. «Vergelijkt men het niveau van de ontwikkeling van de e-commerce in ons land met dat van meer volwassen markten zoals Nederland of Frankrijk, dan stelt men vast dat wij nog in het stadium zijn van het creëren van de markt, terwijl onze naaste buren reeds de volgende stadia bereikt hebben, namelijk het optimaliseren van de verkoopsplatformen om de ROI en het conversiegehalte te verbeteren». Gelukkig halen wij onze achterstand snel in... De cijfers zijn er om het te bewijzen! «Starters» die niet erg realistisch zijn Voor de agentschappen die zich specialiseren in web building is de explosieve groei van de e-commerce niet alleen een realiteit, maar betekent het vooral een mooie kans om zaken te doen. «Meer dan een aanvraag op twee van onze klanten draait rond e-commerce of het maken van een gelijkaardig verkoopsplatform (veiling, bestellingen, Pierre WiUaert I Country Manager van Ogone België «De meest opmerkelijke groei is toe te schrijven aan de vermenigvuldiging van het aantal initiatieven in de retail sector, en aan de stijging van de «social shopping» enz.)», verklaart Karol Dablon, HR & Communication Manager bij ProduWeb. «De aanvragen stromen toe van zowel ervaren handelaars die een bijkomend verkoopspunt willen openen op het internet, als van nieuwelingen», bevestigt Stéphane Aisinber, Managing director van het agentschap Sectionmedia. Bovendien is het zo dat «steeds meer detailhandelaars hun websites migreren naar een platform dat eerder transactioneel is», merkt Igor Covers bij Unie op. «De meeste Belgische e-shops berusten immers op projecten van de eerste generatie die vooral gebaseerd zijn op een «transformatie». Terwijl in het buitenland onze kantoren geconfronteerd worden met e-commerce sites van de tweede generatie, zelfs van de derde generatie, die rekening houden met alle aspecten van de internationalisering van een handel (strategie, content management system voor producten)». Wat het profiel betreft van de kandidaten die in de e-commerce debuteren, dat is erg uiteenlopend. «Er zijn nieuwelingen die een webshop willen starten als een bijkomende acti- E-COMMERCE (TRANSACTIONS) Aantal e-commerce transacties gerealiseerd door Belgische handelaars via Ogone-oplossingen (in miljoen) Bron: OGONE e-commerce 27,5% en ,7 8,4 6, inside digital media april 2011

4 dossier Uw e-commerce voor 50% gesubsidieerd! Verschillende openbare instellingen bieden financiële hulp bij de oprichting van een e-commerce. Of u nu in Vlaanderen, Brussel of de Waalse Regio bent, het is van groot belang dat u zich goed informeert over de subsidies en premies die beschikbaar zijn voor uw e-commerce project of uw ebusiness. In Wallonië bijvoorbeeld subsidieert A W E X (www.awex.be) uw site tot 50% van de realisatiekosten. Hiervoor moet u een dossier indienen dat bepaalde boekhoudkundige gegeviteit, een bijkomende tak willen openen van hun bestaande handel, of voltijds met een nieuwe activiteit willen starten», legt Karol Dablon uit. «Spijtig genoeg zijn die klanten zich zelden bewust van de tijd die men moet wijden aan het functioneren en het updaten van zijn site. Zij onderschatten ook het marketingbudget (referencing) dat men moet uittrekken om zijn kansen op slagen te optimaliseren. Net zoals zij geen aandacht Zwengel de verkoop van uw online winkel aan! AdWords is de naam van het reclamesysteem van zoekmachine Google. Dat vertoont reclamebanners, die doelgericht afgestemd zijn op de trefwoorden die de internaut ingeeft. De adverteerders betalen telkens een internaut op de publiciteit klikt. De prijs van deze advertenties wordt bepaald volgens een systeem van opbod en kwaliteit: hoe relevanter een advertentie is voor de gebruiker, hoe lager de prijs per click zal zijn, en hoe meer de advertentie in het oog zal vallen. Dit om de adverteerders aan te sporen om relevante informatie te verschaffen die beantwoordt aan de vraag van de gebruiker. Bij dit systeem kan de gebruiker van Adwords een dagbudget bepalen voor zijn AdWords verspreiding. Wanneer het aantal clicks een kostprijs bereikt heeft die overeenkomt met het vastgelegde budget, dan wordt de advertentie tot de volgende dag niet meer vertoond. Z o heeft men zijn reclamebudget perfect onder controle. 20 Inside digital media 1 april 2011 vens bevat alsook de kostenraming en de synopsis van uw nieuwe internetsite. Een andere voorwaarde is dat u het logo van A W E X en een H T M L link naar de site van A W E X plaatst op de homepagina van uw nieuwe internetsite. In de Brusselse regio moet u zich wenden tot Bruxelles-Export (www.bruxelles-export.be). Voor Vlaanderen is het Flanders-export dat het op zich genomen heeft om dergelijke hulp te geven bij het oprichten van een e-business. schenken aan de kosten voor de ontwikkeling van het platform, en niet op de hoogte zijn van het bestaan van subsidies die de overheden geven voor de oprichting van een e-commerce». Ook Stéphane Aisinber komt tot die conclusie, wanneer zij onderlijnt dat «het moeilijk is om deze nieuwe spelers correct te bedienen, omdat hun budget altijd een rem vormt voor de ontwikkeling van hun project». Tot de andere profielen van klanten die aangetrokken zijn tot een e-shop, behoren ook «degenen die niet voor het eerst aan e-commerce doen, of zij die al veel inlichtingen ingewonnen hebben en met een zeer precieze vraag komen, zelfs een compleet lastenboek. Alhoewel deze klanten over het algemeen op de hoogte zijn van de meeste aspecten van marketing en ontwikkelingskosten, toch blijven zij te gehaast en zeer veeleisend, want deze mensen maken voortdurend de vergelijking met hun oude platform», aldus Karol Dablon. Wat de meer ervaren online verkopers betreft, die worden door de maturiteit van de markt ertoe gedwongen om hun platform te heroriënteren naar meer geavanceerde verkoopsniveaus. «Met de jaren hebben de meest doorwinterde bedrijven steeds meer geavanceerde behoeften ten opzichte van hun klanten en op vlak van leads. In dat geval gaat men naar een benadering die op de 'overall touch point management' en de 'customer experience management' gebaseerd is», zo verklaart Koen Gullentops, C M S expert bij DigiPoint. Een webwinkel aan elke prijs! Hoeveel kost het om een eersterangs virtuele vitrine aan te maken? Wat is het minimum budget dat men moet uittrekken om zich aan de e-commerce te wagen? Er zijn heel wat vragen die men zich met recht en rede moet stellen wanneer men aan de e-commerce begint. U kan een mooie webwinkel hebben die aan de noden van de klant beantwoordt voor of voor 50.00, zo begint Karol Dablon bij Produweb. «Het budget hangt uiteindelijk af van de verschillende elementen die voorkomen bij de creatie van het platform: consultancy studie, het uitwerken van een marketingplan, van de design, opties bij de ontwikkeling: sponsoring, cross selling, van de cataloog en het al dan niet synchroniseren van de database met de ERP cliënt, van de concurrentie (referencing en andere elementen voor de communicatie)». «Reken tussen de euro en euro om te beginnen met een startproject», verstout Igor Covers zicht. Een prijsvork die bij de verschillende geïnterviewde experts terug komt. Stéphane Aisinber bevestigt dat «het mogelijk is om voor euro een verkoopsplatform te hebben met een minicataloog en online betaling». Maar met zo'n budget mag men geen Koen Gullentops I DigiPoint «De ervaring leert ons dat men toch een budget moet voorzien in de prijsvork van tot om fatsoenlijk met e-commerce te kunnen beginnen» i

5 epargnez spaar fccueillez &pluk Word Online Partner van Spaar&Pluk! Oevenez Partenaire Online d' Epargnez&Cueillez! Al 6 jaar lang genieten Visa en MasterCard kaarthouders dankzij hun Spaar&Pluk cheques 5 euro korting bij deelnemende handelszaken aan het getrouwheidsprogramma van Atos Worldline. En vanaf nu is er, speciaal voor e-commerce handelaren, ook een online versie: de Spaar&Pluk echeques! Word nu Online Partner van het programma, want door de echeques van 5 euro te aanvaarden komt u op het verlanglijstje van meer dan enthousiaste spaarders! Meer info; Grace a Epargnez&Cueillez, Ie programme de fidélité d'atos Worldline, les titulaires de cartes Visa et MasterCard bénéficient depuis 6 ans d'une réduction de 5 euros chez les partenaires participants. Et maintenant, Ie programma s'ouvre pour les commercants e-commerce avec les echeques Epargnez&Cueillez. Devenez Partenaire Online en acceptant les echeques de 5 euros. Vous vous faites connaïtre auprès de plus de épargnants motivés! Plus d'informations: Atosi^Ü^ Worldline TRAHSACÏiONAl SERVICES mirakels verwachten! «U zal op zijn meest kunnen beschikken over een platform dat een beperkt aantal producten kan vertonen, zonder echter de mogelijkheid tot integratie met andere systemen of databases», onderlijnen de geïnterviewden. «De ervaring leert ons dat men toch een budget moet voorzien in de prijsvork van Een online V V verkoopspunt dat een omzetcijfer van 1 miljoen euro wenst te halen, zou tot 10-15% van zijn omzetcijfer in zijn platform moeten investeren «j^ tot om fatsoenlijk met e-commerce te kunnen beginnen», vervolgt Koen Gullentops. «Een online verkoopspunt dat een omzetcijfer van 1 miljoen euro wenst te halen, zou tot 10-15% van zijn omzetcijfer in zijn platform moeten investeren», vult Stéphane Aisinber aan. De sites die gebaseerd zijn op grotere budgetten voorzien over het algemeen een synchronisering van de cataloog en de voorraden met de database van de producten. Kortom, alles is een kwestie van de werkuren die aan het project besteed worden. «Het is evident dat wij meer diensten zullen kunnen aanbieden indien wij 300 uren presteren, in plaats van een honderdtal», stelt Karol Dablon vast. De prijs van een e-shop hangt uiteindelijk van meerdere factoren af, «zoals de keuze voor een open source oplossing (Magento) of voor een commerciële oplossing (Hybris, IBM Websphere, enz.), van de integratie van het platform in de gegevensbanken van het bedrijf, van het soort doelgroep (de internationalisering ervan), de samenstelling van een project (simpel of multi-shop), of de implementering van een Product Content Management platform», legt Igor Covers uit. Maar wat moet men denken van de gratis webwinkel platformen die men op het internet vindt, of «sleutel op de deur» zoals Magento of InterShop? «De Magento en Prestashop oplossingen worden regelmatig gevraagd door onze klanten», vertrouwt men ons toe bij Produweb. Magento wordt zelfs Een «zelfgemaakte webshop» bouwen? Niet zo eenvoudig! Er bestaan tal van software oplossingen waarmee men een site in verschillende stappen kan realiseren. Maar helaas moeten die voorbehouden blijven aan de mensen die over een goede kennis beschikken van webontwikkeling en marketing. Want de fundamenten bouwen van een online handelszaak is één zaak... De productcatalogus, de gegevens van de back-office integreren (bestellingen, fotogalerij, berekening van de verzendingskosten, accijnzen, online betalingssysteem) en erin slagen om zijn bedrijf draaiende te houden is een andere zaak. Iedereen is het erover eens dat er teveel start-ups falen in hun project, omdat er onvoldoende voorbereiding was, en er niet genoeg middelen waren om hun commercieel project te promoten.

6 Analyseer en meet! Het is ondenkbaar dat men een e-commerce begint zon- der ook een systeem aan te schaffen voor de analyse en v. :r..<r.:r.-5 r.iet hoe ze te gebruiken, of bekijken zij ze r. u i t gebrek aan tijd of tennis. En dus begrijpen ze het meten van bezoek. nier waarom ze niet of te Nochtans stelt men vast bat weinig verkopen!». Google tal van (kleine Analytics is momenteel de site over geen enkele tooi beschikken om deze cijfers meest gebruikt tooi, vooral omdat hij gratis is. Daarmee te analyseren. De experts kan men elke dag de evoluhet: Tal van tie analyseren van het starters zijn zelfs niet op de bezoek aan de site, en uit de hoogte van het bestaan van cijfers en grafieken trends zulke tools voor statistie- afleiden op wekelijkse of ken. En wanneer dat al het geval is, dan weten de webbeschouwd als «een van de beste oplossingen in dit genre», aldus Koen Gullentops. Voor Karol Dablon, «moet men helemaal niet twijfelen aan de efficiency van een dergelijke tooi. De Magento community is erg actief en de tools die ter onze beschikking gesteld worden laten ons toe om uiterst brede opties aan klanten te bieden, die geschikt zijn om te werken met dit soort configuratie». Deze platformen blijken met andere woorden een relevante keuze zijn voor de echte start-ups. «De tools die deze platformen bevatten, zijn echter helemaal niet geschikt voor bedrijven van grotere omvang, als men rekening houdt met de complexiteit van de business, de grote diversiteit van de producten die zij verkopen, en hun behoefte aan integratie in de back-end systemen», zo legt onze specialiste bij Unie ons uit! Maar in elk geval, zo vat Igor Covers het samen «bestaat de perfecte oplossing niet!» Bij de keuze voor een e-commerce platform is het belangrijk dat men rekening houdt met de tools die men zal kunnen ontwikkelen en die hun deugdelijkheid al bewezen hebben. Maar het blijft in elk geval maandelijkse basis, een feit dat de starters nu beter voorbereid zijn dan twee of drie jaar geleden, zowel op het BtoB als het BtoC terrein. Wat de laatste trends betreft die nu merkbaar zijn, wijzen onze deskundigen in de eerste MM Er zijn V, V amper iets meer dan webwinkels op ons web, terwijl Nederland al de kaap van de webwinkels gerond heeft! plaats op de «social commerce» (Groupon, Groupolitan), de mobiele commerce, geolocatie... Zoveel wegen die men moet volgen indien men in de buzz van de e-commerce wil blijven. Om dit luik af te sluiten kunnen we niet genoeg herhalen hoe belangrijk marketing is voor een e-commerce site, het genereren van verkeer, de ROI, de referencing, de Web 2.0 dimensie, de automatisering, de look & feel, enz. «Een duidelijke en gemakkelijke ergonomie is cruciaal, vandaar ook de noodzaak aan een op maat gemaakt platform», onderlijnt men bij Produweb. 0 TradeTracker we track your trade Performance Based Advertising More reach es More service e Morerevenue Belgium's N 1 Affillate Network

W E-commerce in België W Online payment W Verzending & fulfilment W SEO en copywriting DOSSIERS. Tips & tricks voor online startups

W E-commerce in België W Online payment W Verzending & fulfilment W SEO en copywriting DOSSIERS. Tips & tricks voor online startups INSPIRATIE VOOR DE ONLINE ONDERNEMER JAARGANG 1 - NUMMER 1 - NAJAAR 2013 DIT MAGAZINE IS EEN REALISATIE VAN INDIE GROUP DOSSIERS W E-commerce in België W Online payment W Verzending & fulfilment W SEO

Nadere informatie

WEBDESIGN: WAAR GING DE GROEI HEEN?

WEBDESIGN: WAAR GING DE GROEI HEEN? WEBDESIGN: WAAR GING DE GROEI HEEN? Financiële crisis, economische achteruitgang, een afwachtende houding bij de adverteerders... Verschillende elementen hebben de reclamebestedingen in het jaar 2009 afgeremd.

Nadere informatie

ALEXANDER DE CROO Het is een bijzonder boeiende tijd wat digitale ontwikkelingen betreft. Drempels. Identiteit Geen toekomst zonder website

ALEXANDER DE CROO Het is een bijzonder boeiende tijd wat digitale ontwikkelingen betreft. Drempels. Identiteit Geen toekomst zonder website DIT DOSSIER WORDT GEPUBLICEERD DOOR SMART MEDIA EN VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE VAN KNACK EEN WEB VOL OPPORTUNITEITEN MAART 2015 Patrick Marck Troeven genoeg om te slagen, maar

Nadere informatie

DOSSIERS Nieuwe e-commerce cijfers Gepersonaliseerde producten Kwaliteitslabels in België Last mile levering van pakjes

DOSSIERS Nieuwe e-commerce cijfers Gepersonaliseerde producten Kwaliteitslabels in België Last mile levering van pakjes INSPIRATIE VOOR DE ONLINE ONDERNEMER Met getuigenissen van online ondernemers JAARGANG 2 - NUMMER 3 - NAJAAR 2014 DIT MAGAZINE IS EEN REALISATIE VAN INDIE GROUP WWW.ECOMMERCEXPO.BE TIPS & TRICKS Boekentips

Nadere informatie

Inhoud. We missen de boot van de e-commerce

Inhoud. We missen de boot van de e-commerce Inhoud We missen de boot van de e-commerce, Trends - 11 Sep. 2014 De hoge loonkosten en de mobiliteitsproblemen doen de reputatie van de Belgische logistieke sector geen goed. Daardoor slaagt ons land

Nadere informatie

Trends Final 4 april 2012. Inhoudsopgave... 2. Deel 1... 4. 1.1 Wat zijn verdienmodellen... 4

Trends Final 4 april 2012. Inhoudsopgave... 2. Deel 1... 4. 1.1 Wat zijn verdienmodellen... 4 TRENDS Final Opdrachtgever: Vernon Gielen Instituut: Hogeschool Utrecht, Creative Industries Groep: 6 Projectleden: Patrick Venendaal - 1553805 Emiel Blonk - 1568980 Romano van der Zwet - 1528711 Justin

Nadere informatie

White paper Search Engine Marketing

White paper Search Engine Marketing White paper offered by In collaboration with White paper Search Engine Marketing Verhoog de rentabiliteit van uw website door meer kwalitatieve bezoekers aan te trekken. Editie 2005 Auteurs: Michael Vandenhooft

Nadere informatie

Inhoudsopgave. In dit whitepaper lees je over:

Inhoudsopgave. In dit whitepaper lees je over: 1 Inhoudsopgave In dit whitepaper lees je over: 1. Zoekmachine marketing: Definities 2. Hoe ziet de markt eruit en wat kan je verwachten 3. Waarom Zoekmachine Marketing? 4. Zoekmachine Marketing: Laat

Nadere informatie

Gratis White Paper. Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen?

Gratis White Paper. Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen? Gratis White Paper Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen? Oké Marketing Kruidnagel 2 5275 KR Den Dungen T: 06 54 793 205 E: info@okemarketing.nl

Nadere informatie

Marktonderzoek: E-Sportive

Marktonderzoek: E-Sportive Marktonderzoek: E-Sportive Kiek Oudelaar Sasho Pramatarov MM2A 1 van 21 WEBSTYLES INHOUD BEDRIJFSOMSCHRIJVING 3 WET KOOP OP AFSTAND 4 BRANCHE VERKENNING 5 CONCURRENTEN 6 OVERZICHT VAN CONCURRENTEN 7 CONCLUSIE

Nadere informatie

Report. Economy.be at the Crossroads. Hoe het Internet de Belgische economie verandert

Report. Economy.be at the Crossroads. Hoe het Internet de Belgische economie verandert Report Economy.be at the Crossroads Hoe het Internet de Belgische economie verandert The Boston Consulting Group (BCG) is een wereldwijde management consultant en toonaangevend op het gebied van strategie.

Nadere informatie

Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011)

Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011) goed in direct klantcontact Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011) bekijk onze website op www.pondressocialmarketing.nl Ralph Merkle If you look at the various

Nadere informatie

Groeit uw webwinkel mee met uw ambities?

Groeit uw webwinkel mee met uw ambities? Groeit uw webwinkel mee met uw ambities? - Wat is de motivatie van online ondernemers, tegen welke problemen lopen zij aan, en wat zijn de fundamenten voor groei? Voor meer informatie www.paypal.nl/zakelijk

Nadere informatie

Samen Online Ondernemen Startersgids

Samen Online Ondernemen Startersgids Samen Online Ondernemen Startersgids Google Adwords voor Ondernemers Editie 2015 Index Index... 1 1. Hoe past Google AdWords binnen mijn marketingstrategie?... 2 1.1 Het bepalen van een goede AdWords-strategie...

Nadere informatie

ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden

ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden 1 ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden 3 Voorwoord 4 Inleiding 8 Waarde 12 Wat 16 Waar 2 Wie 26 Waarom 34 Conclusie: Voor u telt rendement

Nadere informatie

Het verhaal van De Conversation Company

Het verhaal van De Conversation Company ......... Het verhaal van De Conversation Company......... Op dinsdag 13 maart werd mijn nieuwe boek officieel gelanceerd in Trouw Amsterdam. Het was super om aan 300 marcom-professionals en klanten van

Nadere informatie

Internet Marketing. Word online marktleider in uw branche. Alex van Ginneken

Internet Marketing. Word online marktleider in uw branche. Alex van Ginneken Internet Marketing Word online marktleider in uw branche Alex van Ginneken 1 Van dezelfde auteur: - Internet Marketing, Word online marktleider in uw branche - E-mail Marketing, Opzetten van succesvolle

Nadere informatie

Onderzoeksrapport IWT technologische innovatie van de dienstverlening in de. In samenwerking met VVR Vereniging Vlaamse Reisbureaus.

Onderzoeksrapport IWT technologische innovatie van de dienstverlening in de. In samenwerking met VVR Vereniging Vlaamse Reisbureaus. Onderzoeksrapport IWT technologische innovatie van de dienstverlening in de Vlaamse reisbureausector In samenwerking met VVR Vereniging Vlaamse Reisbureaus 2014 Memori 1 Inhoud Inleiding... 3 Methodologie

Nadere informatie

Tussen eigen en vreemd vermogen staat mezzanine. CRM: uw klanten zijn uw grootste kapitaal. maandblad mei 2001. Krediet en financieel beleid

Tussen eigen en vreemd vermogen staat mezzanine. CRM: uw klanten zijn uw grootste kapitaal. maandblad mei 2001. Krediet en financieel beleid maandblad mei 2001 132 Krediet en financieel beleid Tussen eigen en vreemd vermogen staat mezzanine Marketing en management CRM: uw klanten zijn uw grootste kapitaal Redactiecomité: P.-J. Bentein M. Boghe

Nadere informatie

PRAKTIJKREEKS. Communiceren via website en e-mail Evert Asselman (ed.)

PRAKTIJKREEKS. Communiceren via website en e-mail Evert Asselman (ed.) PRAKTIJKREEKS Communiceren via website en e-mail Evert Asselman (ed.) December 2004 Communiceren via website en e-mail Els Aerts Tom De Bruyne Dirk De Wit Kristien Gerets Karl Gilis Erik Lesire Prof. dr.

Nadere informatie

CRM meer dan techniek

CRM meer dan techniek JAARGANG 8 NO.4-2008 INHOUD CRM meer dan techniek 1 Inleiding ontwikkelingen hype toepassingen klantentrouw bedrijfsstrategie inzetbaar 2 Hoe werkt CRM? klanten behouden cyclus kostenvoordeel valkuilen

Nadere informatie

M a M u t M a g a z i n e Focus op winstgevendheid

M a M u t M a g a z i n e Focus op winstgevendheid M a m u t M a g a z i n e H e r f s t 2 0 0 9 E e n k l a n t e n t i j d s c h r i f t g e r i c h t o p h e t v e r e e n v o u d i g e n v a n u w w e r k d a g Focus op winstgevendheid Software+Services

Nadere informatie

Whitepaper: Social Strategy Model (c)

Whitepaper: Social Strategy Model (c) Whitepaper: Social Strategy Model (c) Margot Wolfs Pondres Social Marketing Auteur: Sjef Kerkhofs Functie: Social Marketing Manager Whitepaper: Social Strategy Model Uitgever: Pondres Social Marketing

Nadere informatie

Groeien met innovatieve IT

Groeien met innovatieve IT SAP White Paper Groeien met innovatieve IT Hoe onderscheiden groeiende middelgrote organisaties zich? Inhoud 3 Voorwoord 4 Executive summary 5 Hoofdstuk 1: Groei in Nederland 6 Hoofdstuk 2: Omzetgroei

Nadere informatie

Uw marketingplan in vijftien stappen

Uw marketingplan in vijftien stappen Uw marketingplan in vijftien stappen Uw marketingplan in vijftien stappen Gaucheretstraat 90 BE-1030 Brussel België T +32 2 504 87 11 F +32 2 504 88 99 info@fitagency.be www.flanderstrade.be twitter.com/fitagency

Nadere informatie

4TIPS IT-SOLUTIONS CLOUD COMPUTING

4TIPS IT-SOLUTIONS CLOUD COMPUTING DIT DOSSIER WORDT GEPUBLICEERD DOOR MEDIAPLANET EN VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE VAN TRENDS CRM 2.0 Wat is de link tussen sociale media en CRM? Elektronische aangifte Vlotter via

Nadere informatie

SOLUTIONS Kansen van B2B e-commerce voor uw organisatie

SOLUTIONS Kansen van B2B e-commerce voor uw organisatie SPOTLIGHT Distributeur audiovisuele apparatuur FACE kiest voor ifacto Distri+ KEYNOTE Waar ligt de echte toegevoegde waarde van going digital? SOLUTIONS Kansen van B2B e-commerce voor uw organisatie INHOUD

Nadere informatie

Online Franchisen. Versneld uitbreiden van uw online vestigingen. Alex van Ginneken

Online Franchisen. Versneld uitbreiden van uw online vestigingen. Alex van Ginneken Online Franchisen Versneld uitbreiden van uw online vestigingen Alex van Ginneken 1 Van dezelfde auteur: - Internet marketing, Word online marktleider in uw branche - E-mail marketing, Opzetten van succesvolle

Nadere informatie

Online ondernemen Geld verdienen door en met internet

Online ondernemen Geld verdienen door en met internet Online ondernemen Geld verdienen door en met internet Online ondernemen Geld verdienen door en met internet Voorwoord 2 Hans Biesheuvel Voorzitter MKB-Nederland Beste ondernemer, Met trots presenteer

Nadere informatie

!@# Een ERP in een KMO: een utopie of realiteit? Ernst & Young-studie over ERP-oplossingen voor KMO s

!@# Een ERP in een KMO: een utopie of realiteit? Ernst & Young-studie over ERP-oplossingen voor KMO s 2006 T h o u g h t Leadership!@# Een ERP in een KMO: een utopie of realiteit? Ernst & Young-studie over ERP-oplossingen voor KMO s S e c t i o n or Chapter T i t l e Inhoud Vo o r wo ord 1. I n l e i d

Nadere informatie